Familie Portengen. Genealogie en geschiedenis van. Een Utrechts geslacht. Digitale versie van het boek. Jan Portengen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Familie Portengen. Genealogie en geschiedenis van. Een Utrechts geslacht. Digitale versie van het boek. Jan Portengen"

Transcriptie

1 Genealogie en geschiedenis van een Utrechts geslacht Jan Portengen Digitale versie van het boek CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek Den Haag Portenge. J. De familie Portengen : genealogie en geschiedenis van een Utrechts geslacht / J. Portengen. - Delft : Eburon. III. Met lit. opgave. ISBN SISO902.5 UDC Portengen Trefw. Portengen (geslacht) : genealogie. 1

2 Inhoudsopgave van het gehele boek Hoe en wat 3 Inleiding 3 Literatuur 5 Deel 1 Portengens uit Utrecht 6 Deel 2 Portengens uit Portengen 53 Tussen Portaenge en Polane (dr J.A. Portengen) 53 In den beginne (Wim Portengen) 58 Deel 3 Portengens uit Breukelen 61 Deel 4.1 Portengens uit Kortenhoef (tot generatie V) 68 Deel 4.2 Portengens uit Kortenhoef (Dirk) 107 Deel 4.3 Portengens uit Kortenhoef (Klaas) 141 Deel 4.4 Portengens uit Kortenhoef (Bruyn) 195 Deel 4.5 Portengens uit Kortenhoef (Jacob) 252 Deel 4.6 Portengens uit Kortenhoef (Overige) 323 Deel 5 Portengens uit Loenen 362 Deel 6 Portengens uit Amsterdam 367 Lijst van gezinshoofden 372 Naamlijst 375 2

3 Hoe en wat Hoofdstuk Dit boek bevat zes hoofdstukken in overeenstemming met het overzicht op bladzijde 2. Hoofdstuk 4, Portengens uit Kortenhoef, is gescheiden in vijf subhoofdstukken. Sterretje Een gegeven, voorafgegaan door een sterretje betekent dat er minder zekerheid is over de veronderstelde relatie. Gegevens Opgenomen zijn slechts de gegevens die ter inzage beschikbaar waren in de rijks en gemeentearchieven en diverse publicaties. De mondeling of schriftelijk verstrekte persoonlijke gegevens zijn globaal verwerkt in de genealogische schema's. Genealogie Het gebruikelijke nummersysteem is toegepast. Per deel in volgorde. De namen der gezinshoofden worden gevolgd door een getal tussen haakjes, een verwijzing naar de pagina van de ouders. Naamlijst Op de laatste bladzijde van ieder hoofdstuk is een alfabetische naamlijst opgenomen. Een lijst van gezinshoofden is toegevoegd. Jaartal Een jaartal achter een voor- of achternaam betreft een geboortejaar. < betekent kleiner (eerder) dan > betekent groter (later) dan NN Een naam aangeduid met NN betekent dat de Portengens naam/voornaam onbekend is. Mannen, vrouwen en kinderen die de naam (van) Portengen, Portenghe, Portenge en soortgelijke ver basteringen van de naam Bretagne gevoerd hebben of voeren. (...) Een getal tussen haakjes verwijst naar de bladzijde van het oorspronkelijke (gedrukte) boek Inleiding / Oudste bronnen Het dorp Portengen werd in 1217 al genoemd toen Bisschop Otto het convent van Oudewijk onder zijn bescherming nam: "demidium mansum in Brittanien" (Oorkondeboek Utrecht dr. K. Heeringa blz. 110). Waarbij aangetekend werd dat "Brittanien" vertaald mag worden als "Portengen". Ook de inwoners van het dorp Parthengen of Pertengen werden al genoemd in de middeleeuwen. In de Requesten van de St. Pieter 1448 tot en met 1450 is er regelmatig sprake van een Frank, een Gerrit en een Herman Janszoon. Reeds dan is het dorp verdeeld in een Noordeinde en Zuideinde. De oudste door mij gevonden vermelding van de familienaam is in het Buurtspraakboek van de stad Utrecht. In 1408 werd op bladzijde 102 ingeboekt Henric Gheryts soen van Bertengen. Daarna, in 1411 Bruninc Willam soen en Gheryt Francken soen van Bertengen die daarenboven tevens in het burgerboek ingeschreven werden. Gevolgd door Symon Henric Awels soen van Bertengen in Pas in 1497 komt de naam weer voor; in de rekeningen van de eerste kameraar werd vermeld Willem Jans soen van Bertengen. In hetzelfde jaar werd eveneens ingeschreven Jan Dircx soen van Bertangen. Tweehonderd jaar later bekende voornamen in Kortenhoef! Wat de familienaam betreft, zoals bekend, verbasterde de naam van het dorpje Bretagne (Brittanië) in de loop der tijden tot Bertengen (Bartengen), Pertengen en tenslotte Portengen. En daarmee, zoals zich laat raden, ook de familienaam. 3

4 Stamboom De tot heden bekende gegevens over de familie Portengen zijn onder te verdelen naar een aantal stamvaders die geen aantoonbare familieband hebben, een relatie die er waarschijnlijk wel geweest is. Terwijl een welgestelde Utrechtse familie Van Portengen in de loop van de achttiende eeuw voorgoed van het stedelijk toneel verdween, doken er elders in de provincie weer Portengens op. Met name in Ter Aa, Breukelen, Kortenhoef, Loenen en Weesp. Gezien de naam en het beroep van Jacob Gijsberts van Portengen, lakenkoper te Breukelen, is het zeer waarschijnlijk dat we hier in ieder geval te maken hebben met rechtstreekse familie van de Utrechtse tak. Huybert Peters van Portengen, wiens verschijnen voor het eerst in Ter Aa geregistreerd werd, zou mogelijk een inwoner van het dorpje Portengen kunnen zijn. Jan Cornelis, eveneens afkomstig uit Breukelen, vestigde zich in Loenen. Ook hier is een relatie met de Utrechtse familie zeer waarschijnlijk. Marten Jans, de stamvader van de huidige Portengens, manifesteerde zich in Kortenhoef en tenslotte verscheen Dirk Dirksz van Portengen in Weesp. Gezien het gebruik van de voornaam Dirk zijn beide laatstgenoemden waarschijnlijk dicht aan elkaar verwant. In chronologische volgorde naar datum en plaats van het eerste en laatste levensteken der familie zijn de geslachten als volgt onder te verdelen: Stamvader Roetert Cornelisz. Verspreidingsgebied: Zeist, Utrecht, Vianen, Culemburg, Amsterdam. Godsdienst Rooms-Katholiek, sommigen Reformatorisch Stamvader Huybert Peters van Portengen. Verspreidingsgebied: Portengen, Ter AA, Breukelen, Utrecht, Muiden, Amsterdam. Godsdienst: Reformatorisch Stamvader Jacob Gijsberts van Portengen. Verspreidingsgebied: Breukelen, Leerdam, Ter AA, Demmerik, Amsterdam. Godsdienst: Reformatorisch heden Stamvader Marten Jansz. Verspreidingsgebied: Kortenhoef, Nederhorst den Berg, Weesp, Weesperkarspel, 4 Naarden, Muiden, Vreeland, Loosdrecht, Loenen, Maarssen, Abcoude, Baambrugge, Amsterdam, Diemen, Ankeveen, Hilversum, Bussum. Om kort te gaan, van Leeuwarden tot Maastricht en zelfs tot ver buiten de grenzen, Amerika, Canada en Oost-Indië. Godsdienst: Van oorsprong Reformatorisch, reeds vroeg een afsplitsing naar de Rooms-Katholieke kerk, daarna verschillende richtingen Stamvader Jan Cornelisz. Verspreidingsgebied: Loenen. Godsdienst: Reformatorisch Stamvader Dirk Dirks van Portengen. Verspreidingsgebied: Amsterdam, Weesp, Muiden, Haarlem. Godsdienst: Rooms-Katholiek en Luthers. Tenslotte Waar de oorsprong van de familie Portengen ligt is nog steeds onzeker. Wim Portengen toont in hoofdstuk 3 aan dat het dorp Portengen mogelijk gesticht is door geronselde pioniers uit Bretagne. Zeker is dat het familiewapen, de drie kepers al of niet met barensteel, in allerlei variëteiten voorkomt in die Franse landstreek. Zoals reeds uit bovenstaand overzicht blijkt, zijn alle nog levende Portengens of Portenge's familie van elkaar. Althans zij die mij bekend zijn. Ze hebben allen vrij recente gemeenschappelijke voorouders: Gerrit Dirkszoon Portengen, watermolenaar te Kortenhoef omstreeks 1780 en Marretje Jacobsdochter Streefkerk.

5 Literatuur Nieuw licht op de gouden eeuw/ uitgave Centraal museum Utrecht/ bijdrage van Marten Jan Bok (blz 328 en 329 en Guido Jansen (blz 330 tm 332). Vijf en dertig Utrechtse kunstenaars en hun werk voor het St. Jobs gasthuis/ Marten Jan Bok Diarium Litterarum OBC/ J. Bruggeman. Oud Holland, driemaandelijks tijdschrift voor Nederlandse kunstgeschiedenis/ jrg 1/ / W.L. vd Watering/ Oud Utrechtse schilders, blz Schildersverenigingen te Utrecht/ mr. Ruller/ blz Oorkondeboek van het Sticht Utrecht/ dr. F. Ketner/ deel V blz.350. Oorkondeboek Utrecht/ dr. K. Heeringa/ blz Een land van steden, het spoor van de tijd/ G.H. Jansen. Grafzerken in de provincie Utrecht/ mr. P.C. Bloys van Treslong Prins. Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de provincie Utrecht/ mr. P.C. Bloys van Treslong Prins. Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de provincie Zuid-Holland/ mr P.C. Bloys van Treslong Prins. Ons Voorgeslacht/ jrg 1973 blz. 110, 74. De Nederlandsche Heraut/ tijdschrift op het gebied van geslacht, wapen en zegelkunde/ jrg 1892 blz. 54. De Wapen Heraut/ Maandblad onder redactie van D.G van Epen/ jrg 1898 blz. 119; jrg 1902 blz De Stichtsche Heraut/ jrg 1908; jrg 1956 blz De Nederlandse Leeuw/ jrg 1898 blz. 96; jrg 1901 blz.56; jrg 1904 blz. 46; jrg 1910 blz. 243 en jrg 1964 blz. 61 en 62. Gens Nostra/ uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging/ jrg 1963; jrg 1971 blz. 164; jrg 1980 blz. 223 en jrg 1983 blz Genealogische en Heraldische bladen/ Maandblad voor geslacht, wapen en zegelkunde onder redactie van jhr mr E.B.F.F. Wittert van Hoogland/ jrg 1906 blz. 146 en 356; jrg 1908 blz. 166, 176, 186, 192, 218, , 245, en 248; jrg 1910 blz. 203, 245 en Kwartierstaten van Ned. katholieken/ W.J.F. Juten. De Navorscher/ jrg 1893 blz. 341; jrg 1895 blz. 150 en 439; jrg 1896 blz 459; jrg 1897 blz Lijst van Civiele rechtszaken voor het hof van Utrecht/ F. Doeleman/ RA Utrecht Index van personen aan wie door het hof van Utrecht octrooi is verleend om te testeren/ J.H.M. Putman/ drie delen/ over de periode 1603 tot Inventaris van de archieven der Oud Bisschoppelijke Clerezie/ J. Bruggemans. Molens in Noord-Holland/ inventarisatie van het Noord- Hollands molenbezit/ Meyer Pers BV Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae/ Dr. J.E. Kroon. Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden/ A.J. van der Aa Amsterdamse emigranten/dr. J. Stellingwerff. Amsterdam

6 Vooraf Deel 1 Portengens uit (de stad) Utrecht De bekende genealoog jhr Wittert van Hoogland, naar ik meen een nazaat van Cornelis van Wijckersloot en Odillia Portengen, heeft als eerste een verzameling aangelegd van gegevens over de familie Portengen. Hij publiceerde die in Daarvan is door mij een ruim gebruik gemaakt bij de samenstelling van dit hoofdstuk. Voorts is geput uit diverse bladen van genealogische en heraldische verenigingen. En uit de vele bronnen bewaard in de Utrechtse archieven. Tenslotte is gebruik gemaakt van de gegevens verstrekt door mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus betreffende de stamvader van de familie Van Portengen. Op weg naar de gouden eeuw Toen, het zal ergens in de 15e eeuw geweest zijn, de stamvader van de familie Portengen, de stad Utrecht binnentrok stond hij voor een ongenaakbare muur. Een stadswal omspoeld door de uitlopers van de grote rivier. Een bolwerk van wetenschap en geestelijkheid waarbinnen steeds meer en grotere kerken werden uitgebroed. Waarbinnen de heilige huisjes van de gilden welig tierden en desondanks de handel en nijverheid floreerde. Misschien werd hij eerst niet toegelaten en bivakkeerde jarenlang buiten de Tolsteegpoort. Zoals zo velen in die tijd. Misschien had hij voldoende contanten om zich het burgerschap te verwerven. Hoe dan ook, kort na 1500 blijken zijn nazaten zich daar al aardig te roeren. Als gevestigde bewoners van de stad. Oorspronkelijk handwerkslieden, (timmerman, mandenmakers, linnenwevers?) ging het hen voor de wind. De lakenhandel deed het goed. Ze werden aan de juiste vrouwen uitgehuwelijkt en vermeerderden daarmee hun bezit. Maar de stad, bron van handel en welvaart, kunst en nijverheid, was tevens oorzaak van ziekte en vervuiling, armoede en kommer. De meeste families overleefden niet langer dan twee tot drie geslachten. Van de Portengens zijn er in het archief van de stad voornamelijk twee soorten gegevens bewaard gebleven: transporten van huizen en begrafenisakten. Op enkele uitzonderingen na trouwden ze in de rooms-katholieke kerk, welke in die jaren een min of meer ondergronds bestaan leidde. Misschien zijn er daarom geen doopregistraties bewaard gebleven. Wel is er een acte waarin de familie Portengen een Vicarie sticht! Gebonden op het St. Innuncentium altaar van de St. Mariakerk (Notaris Nicolaes Lofstadt, 27 Jan 1617). Het kapittel van deze kerk had sinds jaren zeggenschap in het bestuur van het dorpje Kortenhoef! 6

7 Zoals reeds gezegd, het waren mannen van aanzien, de Portengens van die dagen. Ze deden zich gelden in de handel, het bestuur en de rechtspraak maar ook de stedelijke kunst. Daarbij verzwagerden ze zich met voorname families als Van Schayck, Vosch, Van Sijpesteyn, Van Wijckerslooth, Van Raephorst, Van Vollenhoven, Foeyt, Moreelse en Broeckhuysen om er maar een paar te noemen. Het familiewapen werd beschreven als eenvoudig en daarom deftig: drie kepers en al of niet een barensteel met drie hangers. Over de kleuren bestaat verschil van mening, drie zilveren kepers in rood of drie rode kepers in zilver. Nog heden ten dage te bezichtigen, gebeiteld in een grafsteen in de Nicolaikerk te Utrecht waaronder Willem Cornelisz Portengen begraven moet zijn en in de Domkerk, een bescheiden gedenksteentje ten teken dat daar Jacob van Portengen ter aarde werd besteld. En als zegel, zorgvuldig bewaard in het gemeente-archief van Utrecht, gehecht aan een oorkonde van Eigenhandig geschreven en gezegeld door Cornelis Ghysberts. De naam Portengen kwam op het zegel niet voor, wel in het document. Vrij plotseling, zo halverwege de zeventiende eeuw, stopt alle informatie. Slechts vrouwelijke Portengens doen nog van zich horen. Is de familie in mannelijke lijn uitgestorven? Of zijn ze weggetrokken, de provincie in? Van Zeist naar Utrecht De speurtocht naar de herkomst van de Portengens, terug in de tijd, strandde bij Cornelis Gijsberts van Portengen, omstreeks 1600 gegoede te Utrecht. Zijn vader, Gijsbert Cornelis stond slechts onder een patroniem bekend. Ook diens broers en zuster, Roetert, Jan en Anna, maakten geen gebruik van de familienaam. Gelukkige omstandigheid was dat Anna in een acte te boek gesteld werd met het uitgebreide patroniem "Anna Cornelis Roetertszoon dochter". Waaruit met zekerheid de naam van 7 hun vader herleid kon worden, Cornelis Roetertszoon. Wie en wat was deze Cornelis? De oudste stukken verwijzen naar zijn schoonvader. Op 9 september 1478 wordt een zekere Gijsbert Jacobsz beleend met een hoeve land op Zeisteroever. Dat land was eigendom van de St. Paulusabdij te Utrecht. Zo kon het gebeuren dat diens dochter Aaltje, nadat haar vader was gestorven, begin 1512 eveneens de beschikking kreeg over een aanzienlijk grondstuk in diezelfde landstreek. Ze was inmiddels getrouwd met de timmerman Cornelis Roeterts. Cornelis doet hulde aan zijn vrouw en wordt daarmee getocht aan de helft van haar 12 morgen land! Zo ging dat in die dagen. Cornelis stierf omtrent 1525 en Aaltje werd weduwe met zes onmondige kinderen. Het gezin woonde waarschijnlijk in de stad Utrecht. In het Raads Dagelijks Boek van die stad worden immers de namen van de voogden genoemd, Cornelis Hermens en Gerrit Deuys. Vier jaar later opgevolgd door Willem Jacobs en Herman van Doeyenborch. In een Utrechts transport van 1533 werd ook de naam Willem Roeterts genoemd, gehuwd met Steffanie en weduwnaar van Joestgen Goesen Thymansdochter. Te dien tijde wonende te Vianen. Was het familie? Vanwege de onzekere verwantschap is hij met een sterretje in onderstaand schema opgenomen. De burgerboeken van Utrecht vermelden een groot aantal mannen met de naam Roetert die in aanmerking komen voor stamvader van de familie Portengen. Mogelijk was het Roetert Reynersz uit Kockengen. Of Roetert Willems uit Kamerik. Of een andere van de twaalf hieronder genoemde! I Roetaert NN Geen nadere gegevens. Geboren vóór ongeveer 1470.

8 Tr. Datum en plaats onbekend NN Kinderen daaruit, voor zover bekend: 1 Cornelis <1500 Volgt II- 2 *Willem... In 1533 wonende te Vianen. Gegevens Burgerboeken en rekeningen 1e kameraar van de stad Utrecht. Genoemd Roetaert Daamsoen ; Roetaert Dircksoen 1483/- 1484; Roetaert Gerritsoen 1448; Roetaert Henrixsoen 1397; Roetaert Reynersoen 1430/1431 van Kockengen; Roetaert Willamsoen 1402 van Cameric. Roetaert Berkout Rycoutssoens soen 1446; Roetaert Guedensoen 1422; Roetaert Claeszoon de vischcoper uyt Goylant 1430; Roetaert Roetard sone veren Ermgaerder sone 1410/1330 en Roetaert Herman Wittensoen 1370 (allen inwoners van Utrecht). *27 Dec 1533 Transport van een erfenis. Van Cornelis Willem Roeterts. Verwanten Willem Roetaerts gehuwd met Steffanie, wonende te Vianen, eerder weduwnaar van Joestgen Goesen Tymansdr. Aan Jacob van der Hair, licenciaat in de geest. rechten, canonick der St.Peter. *30 Aug 1555 Transport blz 35. Acte van afstand erfenis. Van Jan Stevens zaliger. Aan Emmeken Willem Roetertsdr zijn weduwe. Onder patroniem In 1529 werd op last van Karel V het kasteel Vredenburg gebouwd. Daarvoor moesten de Joannieters hun klooster bij de Catharijnepoort opgeven. Maar ook de erfgenamen van Hermen Roelofs moesten een veer laten. Op 15 Juli 1535 verschenen voor het gerecht Roetert Cornelisz en zijn vrouw Anthonia, weduwe van Hermen Roelofs. Voorts Jan Heynrics van beroep Ende ghaven over alle mit gesamender hant alse recht wijsende over Meyster Cornelis Antonisz van Steenhoven Raedt ende Rentmeyster qual- der Key Mat van den Nederlanden van Utrecht ende tot behoeff van den Key Mat den Stadt brieff metten transsicq brieff van Utrecht ende alle alsulcken erffpacht beterschap Rechts ende toeseggens als sy hebben aenen huysinge ende hofstede van voren tot aftoch mit allen Familie horen Portengen toebehoren alsoe die gelegen was aan t Synte Katrijnen velt geheten Den Houten Sleutel mitte stallingen daer after aen uytgaende inde Coestraet ende nu bij Key Mat afgebroicken 8 verver gehuwd met Anna Hermen Roelofsdochter. Tenslotte Gerrichgen Hermen Roelofsdochter bij monde van haar voogden Jan van Voerde en Anthonius de Man. Een geschiedkundig feit dat een oud en belangrijk geschrift opleverde waarin een familielid een rol speelde: Roetaert Cornelisz. De familienaam Portengen kwam toen nog niet ter sprake. Vraagt u zich af of de kinderen Anna en Gerrichje Hermen Roelofs ook kinderen van Anthonia waren? Het is niet zo waarschijnlijk gezien de vermoedelijke leeftijd van Roetert, geboren tussen 1500 en Maar onmogelijk is het zeker niet. In 1543 stond Roetert Cornelis met Jacob Gijsberts en diens zoon Aryen Jacobs borg voor Cornelis Gijsberts die het huis De Gulden Vlesch kocht. Was deze Cornelis Gijsberts de vader van Roetaert? Het antwoord op die vraag kwam in Roetert en Anthonia maakten hun testament. Begunstigde was zijn zuster Anna Cornelis Roetaertzoon dochter. Waarmee dus kwam vast te staan dat hun beider vader Cornelis Roetert geweest moet zijn en niet Cornelis Gijsberts! Het blijft echter de moeite waard om nog eens op zoek te gaan naar deze Cornelis Gijsberts en diens waarschijnlijke zoon Jacob Gijsberts en kleinzoon Aryen Jacobs! Met wat geluk komen we dan bij de familie in Breukelen terecht! Zie hoofdstuk 3. Niet lang daarna, in 1564, bleek Roetert hertrouwd te zijn met Anna Jans van Sprangen. Zij, weduwe van Job Peters met drie kinderen Peter, Engeltje en Aaltje. Ook hier staat niet vast dat het haar kinderen waren. In dit geval is dat echter wel waarschijnlijk. In een testament bijvoorbeeld kreeg Aaltje Job Peters een legaat van 50 gld 'sjaars toebedeeld. Bovendien werd Jacob Aelzn van Harderwijck als

9 man en voogd van Aaltje Job Peters in 1574 begiftigd met een aandeel in het huis "Die Clock". Tenslotte kreeg Peter Reyers als man en voogd van Engeltje Job Peters een "vijf deel" van drie kamers aan de zuidzijde der Vrou Juttensteeg. Als bruidschat? In 1567 maken Roetert en zijn zuster Anna Cornelis een testament waarin de kinderen Cornelis en Aaltje van hun broer Jan Cornelis worden bedacht. Roetaert en zijn vrouw Anna woonden (1571) in huize Scherpenburch, gelegen in de St. Marienstraat. Wat zijn beroep was is niet helemaal duidelijk. In een transport van 1536 werd hij als mandenmaker aangemerkt. In 1575 echter als erfhuismeester (de man die belast is met het toezicht op de verkoop van boedels en dergelijke). Zijn laatste levensteken echter blijkt vervat in een acte van 27 Mei 1578 voor schepenen gepasseerd. Daarin verklaren hij en de schoonzoon van zijn vrouw, Jacob Aelten van Harderwijck, zich accoord met een regeling tussen hen en een zekere Cornelis Cornelisz. Deze man, een wollenverver, was er namens de compagnie van drapeniers en lakenverkopers. Het reeds eerder voor het gerecht uitgevochten geschil betrof twee, door Roetert en Jacob van de stad Utrecht gekochte, 'helften derselver stadts strijckampten van t wollen laeckenen'. En dat was het ambt van de van stadswege aangestelde persoon die belast was met het opmeten van bepaalde koopwaren, in dit geval het wollen laken. En daarmee kwamen we op voor de familie Portengen bekend terrein. Het accoord werd bekrachtigd met een lijfrente op het leven van de 15-jarige dochter Josyna van Henrick Joesten van Dompelaer en de elfjarig Cornelis, zoon van Cornelis Gijsberts, lakenkoper, wonende in de Drie Coningen! Roetaert overleed niet lang daarna. Op St. Nicolaasdag, in het jaar 1580, verschenen Cornelis en Jan Gijsberts voor schepenen om de nalatenschap te regelen. Met hun tante Anna Cornelisdr die eerst haar testament gewijzigd had. De beide broers zijn gemachtigd door hun moeder Anna Gerrits en hun vader Gijsbert Cornelisz en treden op namens Willem Gijsberts hun broer verblijvende te Antwerpen en Nellichje Gijsberts hun zuster. Voorts is aanwezig Adriaen van den Kamme als man en voogd van Aaltje Gijsberts hun tweede zuster. Uiteraard was ook Jan Cornelis voor diens kinderen Cornelis en Aaltje van de partij. Tesamen erfgenamen van Roetaert Cornelis hun broer en oom. Naast twee kamers met gebruik van poort, poortweg, hof, put, privaat en wijngaard gelegen achter "Die Clock" wordt eveneens huize "De Pauw" overgedragen, staande en gelegen in de Twijstraat. Het is niet moeilijk in de meeste personen die in de transporten van Roetaert Cornelis een rol spelen Portengens te herkennen. Roetaert was de (oudste) broer van Gijsbert Cornelis van Portengen, de stamvader van de Utrechtse familie. Dat staat zwart op wit. Handtekening van Roetert Cornelisz. 9

10 Anno 1551 den XXVe April Dat voer ons quam int gerechte Antonia Roetert Cornelisz huysfrou ende gaf ende maackt uyt handen Roetert hoers mans ende wettelicke momboirs Anna Cornelis Roetertszn dochter vyftich karolies gulden van twyntich stuivers hollants t stuck enz.anno 1567 den XXVe July Welke vertaling behoort bij welk schriftgedeelte? Dat voor ons quamen int gerechte Roetert Corneliszoon ende Anna Cornelis dochter zyn suster beyden inwoonders binnen Utrecht ende zy maeckten als Roetert Corneliszoon voor hen selven, Cornelis Janszoon ende Aeltgen zyn suster hen g-parants (comparanten) neeff ende nicht eens die somme van vyftich cry gulden, ende die voorseyde Anna maeckte met haere gecoren voocht hand 10 II Cornelis Roetaerts (8) Geen nadere gegevens. Geboren vóór ongeveer Tr. Datum en plaats onbekend NN Kinderen daaruit, volgorde geboorteplaats en datum onbekend: 1 Roetaert... Mandenmaker Erfhuismeester Meter der wollen lakens Overleden omtrent Tr.1- <1535 Anthonia Dochter van Gelis van Ewijck. Weduwe van Hermen Roelofs de vader van twee kinderen Gerytgen en Anna. Overleden voor Tr.2- <1564 Anna Jansdochter Versprangen Weduwe van Job Peters de vader van drie kinderen: Engeltje, Peter en Aaltje. Uit beide huwelijken geen kinderen van Roetaert bekend. 2 Ghijsbert... Volgt III-a. 3 Jan... Volgt III-b. 4 Anna... Overleden na Laat haar bezit na aan de kinderen van Gijsbert en Jan Cornelis (van Portengen) haar broers. 5 Cornelis

11 Gegevens 9 sep 1478 Archief St. Paulusabdij. Gijsbert Jacobsz wordt na opdracht door mr. Gijsbert Splinter beleend met een hoeve land op Seisteroever. 23 aug 1489 Archief St. Paulusabdij. Gijsbert Jacobsz wordt onder zekere voorwaarden beleend met de hoeve land; hij moet zijn jongste zoon Cornelis een betaling doen, zijn oudste zoon Jacob zal hem opvolgen in het leen. 10 jan 1512 Cornelis Roeterss, verpacht voor 10 jaar 13 morgen land op het Oever in het gerecht van Zeist. 25 feb 1512 Alyt Gijsberts Jacobs dochter wordt na dode van haar vader door de abt van de St. Paulusabdij te Utrecht beleend met 8 morgen land op Zeisteroever en 4 morgen ernaast; haar man Cornelis Roeterss doet hulde en wordt door haar getocht aan de helft van de twaalf morgen. 24 feb 1513 Archief St. Paulusabdij. Jacob Gijsbertsz wordt beleend met een hoeve land op Zeisteroever, na dode van zijn vader Gijsbert Jacobsz. 25 mei 1515 Raads Dagelijks boek Utrecht. Cornelis Roeterss en zijn vrouw Alyt hebben twaalf morgen land op Zeisteroever opgedragen aan de abt van St. Paulusabdij te Utrecht ten gunste van Gielis die Rover, die ermee wordt beleend. 17 mei 1525 Raads Dagelijks Boek Utrecht. Cornelis Hermens en Gerrit Deuys worden mombers over Cornelis Roeterss zes onmondige kinderen bij Alyt zijn wijf. 12 feb 1529 Raads Dagelijks Boek Utrecht. Willem Jacobsz en Herman van Doeyenborch worden mombers over de zes bovengenoemde kinderen. 12 okt 1530 Wlken Verborch en Willem van Liesfelt worden borgen voor de onmondige kinderen van Cornelis Roeterss, genoemd Anna, Jan en Cornelis bij Alyt sijnen wive. 15 Jul 1535 Transport blz.126. Het reeds afgebroken huis en hofstede "De Houten Sleutel" in St. Katrijnevelt en uitgaande in de Coestraat. Van Roetert Cornelisz als man en voogd van Anthonia weduwe van Hermen Roelofs. Jan Heinricks de verver als man en voogd van Gerytgen Hermen Roelofs. Jan van Voerde en Antonis de Man als mombers van Anna Hermen Roelofs. Aan Zijne Keyserlicke Majesteyt diens zaakgelastigde Meyster Cornelis Anthonisz van Steenhoven. 16 Nov 1535 Transport blz Boedel van Lijsbeth van Riebeeck weduwe van Peter Heinricks eerder van Jan Wouters van Nyenhuys. Betreft een deel van een huis en hofstede aan de wz Twijstr. Aan Roetert Cornelis en Anthonia, echtelieden. Erfgenamen verwant aan Elisabeth genoemd Apr 1536 Transport blz 62. Een huis en hofstede aan de wz Twijstraat. Van Lijsbeth van Riebeeck. Aan Roetert Cornelis, mandenmaker. 26 Sep 1536 Transport blz 166. Een plecht op een huis en hofstede aan de wz Twijstraat. Aan Roetert Cornelisz en Anthonia dr. van Gelis van Ewijck. Van Cors Jansz Droescheere en Ygen Rutger Poertmansdochter. 12 Jul 1543 Transport blz 168/169. Een plecht op huis en hofstede "Die Gulden Vlesch" aan de oostzijde der Lijnmerckt. Van Cornelis Gijsberts aan Aryen Jans van Overmeer en Margriet Jan Jacobs. Borg staan Jacob Ghijsberts en diens zoon Aryen Jacobs en Roetert Corns. 25 Apr 1551 Transport blz 109. Testament van Anthonia en Roetert Cornelis. Nalatenschap aan Anna Cornelis Roetertsdr. zij krijgt bij overlijden van Anthonia 50 gulden. 9 Sep 1559 Transport blz 40. Van Cornelis Cornelis Roeterts. Aan Jan Jansz, houtzager. Een plecht van 32 gld op een kamer in de Nieuwstraat achter het dolhuis. Belend ten zw het Convent van de Carmelieten, ten nw Steven Aerts van Zyl.3 Okt 1564 Transport blz 106. Acte van afstand. Nalatenschap van Job Peters in leven gehuwd met Anna Jansdr. Aan Roetert Cornelis en Anna Jansdr. Betreft een zesdeel van de Scherpenborch aan de Steenweg hoek St. Marienstraat en een zesdeel van Die Clock in de St. Marienstraat. Betrokkenen: Peter Reyers borduurwerker en Engeltje Job Peters, e.l. 3 Okt 1564 Transport blz 106. Een vijfdeel van drie kamers aan de zz Vrou Juttensteeg. Van Roetert Cornelis en Anna Jansdr. wed. Job Peters. Aan Peter Reyrers en Engeltje Job Peters. Overige erfgenamen Peter en Alidt Job Peters kinderen. 31 Jan 1565 Transport blz 34. Legaat van ƒ 50. Van Anna Jans van Sprangen wed. Job Peters huisvrouw van Roetert Cornelisz. Aan Aaltje Job Petersdr. 21 Apr 1567 Transport en acte van afstand. Van Dirck Bommel erflaters van Dirckje wed. Gerrit Dircks Kemerling. Peter Aerts van Creendael en Roetert Cornelis executoren van het testament. 16 Jul 1567 Transport blz 20. Testament van Roetert Cornelisz en Anna Cornelisdr. zijn zuster. Zij vermaken 50 gu lden aan Cornelis Jans en Aeltje Jans. Kinderen van Jan Corne lisz hun broer. 2 Apr 1571 Transport blz 117/120. Een plecht op een huis en hofstede in de St. Marienstraat. Van Roetert Cornelisz en Anna wed. Job Peters. Aan Cornelis Cornelis Ottens. Belend Roeter Cornelis en Anna Jans met het huis De Scherpenborch.

12 2 Apr 1571 Transport blz 121/122. Een plecht op een huis aan de Saelstraet. Van Metgen Willem van Alertsdr wed. Jan Wantenaer. Aan Cornelis Ghijsberts. Belend boven Jan van Leeuwen. Beneden tot voor kort Jacob van Bemmel. 15 Jul 1574 Transport blz 46/47. Een plecht van 100 gld dd. 4 Apr 1554 op een huis aan de Korte Niestraet tlv de wed. Willem Roelofs, keescooper. Uit de boedel van Jacobgen dochter van Slees van Brackel. Aan Roetert Cornelis en Anna Jansdr e.l. 12 Okt 1574 Transport blz 228/231. Een plecht op het huis Die Clock oz St. Mariestraat. Aan Roetert Cornelisz en Anna Jansdr. Van Jacob Aelts van Harderwijck als man van Alydt Job Peters. 7 Mrt 1575 Testament van Anna Cornelisdr. Erfgenamen zijn de vijf kinderen van haar broer Ghijsbert Cornelisz en diens vrouw Anna Gerritse te weten Cornelis, Jan en Willem Nellichen en Aeltgen, elk voor een vijfde deel. 1 Okt 1575 Transport blz 46/47. Een plecht, de helft van 759 gld, op een huis aan de St. Jansdam. Van Aert van IJsselsteyn aan Roetert Cornelis, erfhuismeester. 27 Mei 1578 Transport blz 287/289. Overeenkomst van enerzijds Roetert Cornelisz en Jacob Aelten van Harderwijck (schoonzoon van Roeterts vrouw) en anderzijds Adam Henrics en Vincent Lamberts namens de compagnie van lakenkopers en drapeniers. Het betreft een reeds voor het gerecht gepasseerd geschil omtrent twee halve "Strijckampten" door Roetert en Jacob van de stad Utrecht gekocht. In de overeenkomst zijn betrokken de erfgenamen van Jacob en Roetert. Het is een plecht of jaarlijkse lijfrente aan Josyna oud 15 jaar, dochter van Henric Joesten van Dompelaar en Cornelis, de 11-j zoon van Cornelis Gijsberts, laeckenkoper en wonende in de Drie Coningen. 20 Okt 1580 Transport blz 131/132. Testament van Anna Cornelis Roetertzns dochter. Zij benoemt tot erfgenaam van al haar goederen de kinderen van Jan en Gijsbert Cornelisz haar broers. Daarmee teniet doende haar eerder gemaakte testament op 7 mrt 1575 ten behoeve van Cornelis, Jan, Willem, Nellichje en Aeltje Gijsberts. En het testament van 16 Juli 1567 ten behoeve van Cornelis en Aeltje Jans, haar neef en nicht. 20 Okt 1580 Transport 132/133. Jan Cornelisz als vader van zijn kinderen verklaart "well ende all verneucht ende betaelt" te zijn uit de erfenis van Roetert Cornelisz zaliger. 5 Dec 1580 Transport blz 186/189. Anna Jansdr weduwe van Roetert Cornelisz, transporteert aan diens erfgenamen Anna Cornelisdr, de zuster 12 van haar overleden man en aan Cornelis, Jan, Willem, Nellichje en Aeltje Gijsberts, diens nichten en ne-ven twee kamers en een bakhuis met gebruik van de ingangspoort, de put, de wijngaard en het privaat. Gelegen achter Die Clock in de St Marienstraet. Voor Aeltje treedt op haar man en voogd Adriaen van den Kamme. Cornelis en Jan zijn gemachtigd door hun vader Gijsbert Cornelis, hun broer Willem die in Antwerpen is en zuster Nellichje. In hetzelfde transport draagt Jacob Aels van Harderwijck als man en voogd van Alidt Job Peters het huis Die Clock over aan Claes Rutgers. Dit huis staande aan de oz der St. Marienstraet naast Scherpenburch met "glaesen ende glaesraempten" in erfkoop voor een bedrag van achthonderd vijftig "keyser karolus gulden van twyntich stuyvers brabants t stuck". 14 Dec 1580 Transport blz 206/207. Erfenis van Roetert Cornelisz."Cornelis en Jan Gijsberts gebroeders voor hem selven ende mede vervangende haerluyden andere broeder ende susteren ende hemluyden daervoor sterck maeckende te saemen erfgenamen van salyger Roetaert Corneliszn beyden ende bekenden schuldich te wesen in deselver qualitie voor haer ende haerluyden erfgenaemen Anna Cornelisdr haerluyden moye ende hoer erfgen. twaelf goede gouden karolus keysers gld ende thien stuiv. brabants" als losrente jaarlijks te betalen de helft daarvan op St. Johans dag de andere helft op de "heylyge corstavont". Het betreft een plecht op De Pauw, een alinge huysinge ende hofstede staende en gelegen op te wz in de Twijstraet daer Claes Streng zuydtwerts ende Guert H. van Steen noortwerts naestgelegen zijn. 11 Nov 1596 Transport blz 259/260. Twee koopmansbrieven door Bartholomeus Adriaens van Wijckersloot ten behoeve van Anna Cornelis Roetertsdr. aan Jan Jans cuyper. Rustende op diens huis gelegen achter de Wijstraet belend ten z Dirck Thuenis van Broechuysen. Ten n. Joffrou Geertruyd van Voort. 14 Okt 1597 Transport van Gijsbert Cornelis Portengen en Anna van Buyren aan Johan Claes van Schoonrewoert en Rijkje Cornelisdr. Twee kamers en bakhuis met gebruik van ingang Poortweg. In de voorscr. gaulete d' selve caemeren met haeren toebehoren voor uts van wed. verleden Roetaert Cornelisz als boedelharster gecoft en ontvangen volgens eene briefe van transport daarvan zijn ten dato V December Erfgenamen: Cornelis en Jan Gijsberts; Gijsbert en Anna Cornelis van Portengen en Willem en Aaltje Gijsberts van Portengen.

13 De stamvader De Portengens stonden vóór 1590 in de stad Utrecht slechts geboekt onder hun patroniemen. Cornelis Gijsberts begon na die tijd voor het eerst de familienaam te gebruiken. Een verschijnsel, dat zich op nagenoeg dezelfde wijze honderd jaar later zou herhalen in Loenen en Kortenhoef. Klaarblijkelijk was er de behoefte om tussen de veelheid der naamgenoten onderscheiden te worden. Daarmee had Gijsbert Cornelisz al te kampen. In de Utrechtse transporten van omstreeks 1550 tot 1580 worden drie personen met dezelfde patroniemen genoemd: een koekbakker, een hoefsmid en een linnenwever. Waarmee wel een reden gegeven wordt om van naam te veranderen maar niet verklaard waarom de familienaam Portengen gekozen werd! Gijsbert Cornelis (van Portengen) 's verleden ligt nog steeds in het duister. Bij de verdeling van de nalatenschap van Roetert Cornelisz zijn broer in 1580 laat hij zich vertegenwoordigen door zijn zoons Cornelis en Jan. De gegevens uit de transporten van Gijsbert Cornelis de linnenwever passen merkwaardig goed bij het beeld dat reeds van onze Gijsbert gevormd kon worden. Als een stukje uit een legpuzzle waaraan weliswaar iets ontbreekt maar dat overigens precies past. Vandaar dat diens gegevens opgenomen zijn. Uiteraard met een sterretje! Van Willem Gijsberts van Portengen zijn nog geen nadere gegevens gevonden. Hij moet in Antwerpen (1580) en Amsterdam (1613) hebben gewoond. Mogelijk onder patroniemen. Uit niets blijkt dat hij een vrouw of kinderen had. Toch staan er in het (RK) aantekenboek een viertal opvallende namen geboekt, mogelijk zijn kinderen: Marten Willem Gijsberts met Jannichje Cornelis Adriaensdr 1618; Elisabeth Willem Gijsberts met Hendrik Jans van Schayck 1619; Annichje Willem Gijsberts met Jacob Cornelis Jacobs 1619 en Joris Willem Gijsberts met 13 Aeltje Willem Louff Mochten dit inderdaad kinderen van Willem Gijsberts van Portengen blijken te zijn dan dient zich hier een mogelijke voorvader van Marten Jans (van Portengen) uit Kortenhoef aan. Ter ondersteuning van die gedachte is het opmerkelijk dat de naam van Martens vrouw Jannichje Adriaen Cornelisdr sterk doet denken aan Maria Adriaen Cornelisdr in 1588, dertig jaar daarvoor, in hetzelfde boek genoemd en getrouwd met Cornelis Cornelis Gijsberts. Waarvan we nu weten dat hij een Portengen was! III-a. Gijsbert Cornelis (van Portengen) (10) *Linnenwever. Bewoner van het huis de Drie Truffelen (Oude Gracht 316). Zoon van Cornelis Roetaerts en Alyt Gysberts Jacobs. Geboren vóór Overleden na 1587 en vóór 1601 Tr.1- <1555 *Maria Thielmansdr Tr.2- <1570 *Niesgen Tr.3- <1586 Anna Gerrits van Buyren Overleden vóór Kinderen daaruit, volgorde onzeker, geboorteplaats waarschijnlijk Utrecht: 1 Cornelis 1540 Volgt IV-a. 2 Jan 1549 Volgt IV-b. 3 Willem... In 1580 genoemd als wonende te Antwerpen. Omstreeks 1613 burger tot Amsterdam. 4 Nellichje... Overleden na Toen genoemd als erfgename van Roetert Cornelisz. 5 Aaltje <1560 In 1601 wonende te Meerkerk in het land van Vianen. Overleden voor 30 mei Tr.1- <1580 Adriaen van den Kamme Genoemd in 1580 als erfgenamen van Roetert Cornelisz. Tr.2- <1601 Willem Huyberts Schoenmaker te Meerkerk, Kinderen uit huwelijk 2: Margriet.

14 4 Jun 1551 *Transport blz 139. Transport van een plecht op een huis aan de oz der Oude Gracht tussen Jans en Viebruggen. Van Willem Peters van Leemputten, verver, gehuwd met Alidt. Aan Gijsbert Cornelisz. Belend boven: Gijsbert Splinters van Nyenrode; beneden: Jan van Leeuwen Aerts. 14 Gegevens 10 Jan 1552 *Transport van twee kamers met een plaatsje in de Watersteeg bezijden St.Jacobs kerkhof. Van Herman de Roy en Janneken Henrich Alertsdr. echtelieden. Aan Gijsbert Cornelisz *Burgerboek. Rekeningen Thessaurier. Ghijsbert Cornelisz. Lynnewever. 15 Jan 1555 *Transport blz 13. Testament op de langstlevende. Gijsbert Cornelisz, linnenwever en Marrigen, wonende in de Watersteeg bij de Weerdtpoort. 11 Mei 1559 Transport blz 122. Erfpacht/ plecht. Van Johan Wesselring, vicaris ten Dom. Aan Gijsbert Cornelis. Betreft alinge Huysinge en hofstede aan de oz Oude Gracht tussen Smee en Geertebrug (De Drie Trufelen). Belend: zw Jan Vermey, cuyper; nw Peter van Dalen. Plecht 200 gld tbv Gijsbert Cornelis. Losrente tbv de erfgenamen van. Joff van Driebergen. 17 Mei 1560 *Transport blz 172/173. Acte van afstand. Nalatenschap van Maria Thielmansdr. in leven gehuwd met Ghijsbert Cornelisz. linnenwever. Erfgenamen: Alert van Haeften en Catrijn. Borgen: Oth Brunens van Leyenberch en Peter Peters van Clusten. 10 Jan 1562 *Transport blz 12/13. Twee kamers in de Watersteeg bezijden St. Jacobskerkhof. Van Herman die Roy x Jannetje Heinrich Alertsdr. Aan Gijsbert Cornelisz. 17 Okt 1570 *Transport blz 86/87. Een plecht op een huis in de Watersteeg naast St Jacobskerk. Van Jan Gijsberts van Coten en Adriana. Aan Gijsbert Cornelis en Niesgen, linnenwever. Borgen Peter Peters en Gijsbert Jacobs. 17 Jan 1586 Transport van het huis de Drie Trufelen (Oude Gracht 316) door Gijsbert Cornelisz. Geen acte gevonden. Zie boek (RAU) huizen aan de Oude Gracht. 14 Okt 1597 Transport blz 234/236. Cornelis Gijsberts van Portengen ende Johan Gijsberts van Portengen voor haerluyder selven ende als gevolmachtigde van Gijsbert Cornelis van Portengen ende Anna van Buyren haeren moeder mitsgaders Anna Cornelisdr. haere moeye...zich sterck maeckende ende vervangende haeren voors. vader moeder ende moeye voornoemt mitsgaders oeck Willem Gijsberts van Portengen ende Aeltgen Gijsbertsdochter haere absente broeder en suster. Overgedragen aan Johan Claesz van Schoonrewoert en Rijckgen zijn zuster of hun erfgenamen twee kamers met een bakhuis zoals dat uit de nalatenschap van Roetert Cornelis door Anna Jansdr zijn weduwe dd 5 Dec werd getransporteerd. 11 Feb 1601 Transport blz 79/80. Uit de nalatenschap van Gijsbert Cornelis van Portengen en Anna Gerrits van Buyren aan Huybert Jans van Cothen. Betreffende een bezitting gelegen aan de oostzijde van de (Oude)gracht tussen de Smeebrug en de St. Geertebrug (De drie Trufelen). Als erfgenamen genoemd Cornelis en Johan Gijsberts van Portengen. 10 Jun 1601 Transport blz 303. Acte van uitkoop. "Jutgen Willems wed. van Goort Goortsz. geassisteert met Gerrit Woutersz. haren soon ende gecoren voocht in dese saecke ende renuntieerde ende verteech zij comparante voor haer ende haren erfgenamen ten behoeve van Cornelis, Jan ende Willem Gijsbertsz. Portengen, hare broeders, mitsgaders Willem Huybertsz ende Aeltgen Gijsbert Porten gensdr. sijn huysfrou, haer comparante swager ende suster ende haerl. erffgenamen van alle goets, erffenisse ende besterffenisse, ruerende ende onruerende nyet van alles wtgesondert alse haer comparante eenichsins aengecoemen ende aenbestorven is overmits doode ende overlijden van Anna Gerrits wed. Gijsbert Cornelisz. Portengen haer comparants moeder zal." (Jutgen's positie in de familie (zuster van de drie broers?) is onduidelijk gezien haar naam. 11 Feb 1602 Transport. "Cornelis ende Johan Gijsberts van Portengen gebroeders voor haer selven ende hem een voor all" sterckmaeckende voor haer andere susters ende broeders tesamen erfgen. van Gijsbert Cornelis ende Anna zijne huysfr. haeren vader ende moeder transporteerden Huybert Janszn van Coten zijn huysfr. ende diens erfgen. d'alinge huysinge ende hofstede kelder kluyse boodem ende boort van vooren tot achteren met alle haeren toebehoren oock met al 't houtwerck staende en gelegen is tusschen die smeebrug ende de geertbrugge ten oostenzijde der grafte". Genoemd worden tevens de heer van Lockhorst en een zekere Jan Corneliszn die 200 gld krijgt voor een dootkist, zoals gemeld door Jan Wesseling. 25 Sep 1602 Transport blz 154/155. Een plecht door Willem Huyberts en Aeltje Gijsberts van Portengen, wonende in Meerkerk in het land van Vi-

15 anen. Huis, plecht en koopmansbrief komen uit de nalatenschap van Anna Cornelis Roetertsdr. tbv Bartolomeus van Wijckerslooth dd 11 Nov Mei 1610 Meerkerk ORA. Compareerde Willem Huyberts, schoenmaker, wonende te Meerkerk en Margriet zijn dochter geassisteerd met Cornelis en Jan Gijsberts Portengen, broeders, bloedvoogden van Margriet. 13 Apr 1613 Minuten van procuratiën en certificaten Cat II-174 blz 228. Compareerde voor ons schout, burgemeesters ende schepenen van Utrecht Cornelis Gijsberts van Portengen burger dezer stadt out omtrent 73 jaar en Jan Gijsberts Portengen borger tot Culemborch out omtrent 64 jaeren beide gebroeders sy samen elck ten versoecke van Willem Ghysberts Portengen haerlieden broeder borger der stadt Amstelredamme. Willem Gijsberts Portengen haere broeder van de erfenisse van zijn vader en moeder als oock van Roetert Cornelis ende Anna Cornelis Roeterts dochter zijne Roeterts suster, oom ende moeye van Willem Ghysberts voors. Met verwijs naar Loenen In eerste instantie legateren Roetert Cornelis en zijn zuster Anna de twee kinderen van hun broer Jan Cornelis, met name Cornelis en Aaltje. Tante Anna veranderde haar testament in 1580, in plaats van beide namen kwam er te staan: "de kinderen van Jan Cornelisz". Was één van beide kinderen overleden? Of waren er inmiddels bijgekomen? In Utrecht zijn diverse transporten omstreeks die tijd ten name van ene Jan Cornelisz geboekt maar tot heden kon niet aangetoond worden welke op ons familielid van toepassing zijn. Overigens is de naamovereenkomst met de stamvader van de Portengens te Loenen (hoofdstuk 5) wel iets om eens nader te bekijken! (10) III-b. Jan Cornelisz (14) Zoon van Cornelis Roetaerts. Geen nadere gegevens. Tr. Datum en plaats onbekend NN Kinderen daaruit, voor zover bekend: 1 Cornelis... Overleden na Geen nadere gegevens. 2 Aeltje... Overleden na Geen nadere gegevens. Verwijzing Genoemd onder meer in de transporten over het jaar 1580 zie II. 15 Gegevens 15 Mei 1587 *Transport blz 331/332. Van Cornelis Jans linnenwever. Aan Cecilia Flores Evertsdr wed. van mr Beernt Uteneng en Cornelis en Willem Uteneng. Betreft oz Jufferstraat. Een gegoed persoon In 1606 werd een eigenhandig door Cornelis Gijsberts Portengen geschreven oorkonde opgesteld. Keurig netjes voorzien van een lint waaraan een nog immer volmaakt zegel. De oudst bekende afbeelding van het familiewapen, de drie kepers met barensteel! Cornelis was gehuwd met Elisabet Jan Dirksdochter. In 1566 maakten hij en zijn vrouw hun testament, op de langstlevende. Nog geen jaar later bleek Elisabeth overleden en was er een zoontje, Peter. Dat zoontje, gehuwd met Maria Bruyn Fredericksdochter, deed twintig jaar later afstand van de erfenis van Elisabeth Jan Dirksdr zijn moeder ten behoeve van zijn vader. Waaruit opgemaakt kon worden dat hij zeer waarschijnlijk de oudste zoon van Cornelis en enige zoon van Elisabeth was. Aangezien uit andere stukken bekend was dat Cornelis, de zoon van Cornelis Gijsberts, geboren moet zijn omtrent het jaar 1567 is duidelijk dat Cornelis Gijsberts spoedig na het overlijden van Elisabeth Jan Dirks hertrouwd is. Toch is er in een transport van 1573 sprake van Cornelis Gijsberts en zijn vrouw Elisabeth Jansdochter. Eerder gehuwd met Adriaen Jeroming en moeder van een dochtertje Elisabeth! Voogd van het kind is Dirk Jansz. Is hier sprake van een echtpaar met dezelfde namen? Het zou wel erg toevallig zijn. In de acte deden Gijsbert en Elisabeth (posthuum?) afstand van de nalatenschap van Adriaen tbv het dochtertje Elisabeth, de pleegvader van Elisabeth is Cornelis Gijsberts. Pas in 1581 werd Gerrichje Claes Willems voor het eerst als de vrouw van Cornelis Gijsberts genoemd. Daarom is nog steeds niet zeker wie de moeder van de hierna genoemde kinderen is.

16 Cornelis Gijsberts is op hoge ouderdom gestorven, 83 jaar. Overleden te Vianen. Was hij te dien tijde in huis bij zijn zuster Aeltje en haar man Willem Huyberts? Of teruggekeerd naar de geboorteplaats van zijn vader? Er waren in het begin van de zeventiende eeuw twee mannen met de naam Willem Cornelisz van Portengen bekend. Soms ter onderscheiding "de jonge" of "de oude" genoemd. Ook was er verschil in het beroep, Willem de oude wordt steevast als lakenkoper aangeduid, Willem de jonge afwisselend als wollen lakenkoper, lakenkoper of baljuw van de Lier en Souteveen. Aangenomen is dat beiden zonen waren van Cornelis Gijsberts van Portengen. Van Willem Cornelis de oude staat dat vast. Het is echter niet uitgesloten dat Willem Cornelis de jonge een zoon is van Cornelis Cornelisz van Portengen. Maar er is noch voor de ene noch voor de andere mogelijkheid enig bewijs gevonden.er zijn in onderstaand schema slechts die kinderen opgenomen waarvan op grond van de gegevens de verwantschap kon worden aangenomen. Soms alleen aan de hand van de familienaam. Maar wat te denken van de volgende namen aangetroffen in het RK huwelijksboek van Utrecht: Jan Cornelis Gijsberts met Annichje Jan Herbertsdr 1597; Geertgen Cornelis Gijsberts met Toenis Jaspers Cornelisz 1605 en tenslotte Gijsbert Cornelis Gijsberts met Neeltje Cornelis Gerritsdr 1609? Drie kinderen van een Cornelis Gijsberts. Zeker, de naam Portengen staat er niet bij maar dat gebeurde wel meer in dat boek! Vooral Gijsbert zou een hiaat in het gezin opvullen. En...een mogelijke brug vormen met de familie in Breukelen, zie hoofdstuk 2. IV-a. Cornelis Gijsberts (van Portengen) (13) Drapenier. Lakenkoper. Regent van het H. Geesthuis te Utrecht. Geboren omtrent Wonende huize De Drie Coningen op de Oude Gracht. Zoon van Gijsbert Cornelis van Portengen. Overleden 1623 te Vianen. Overluid te Utrecht. Tr <1565 Elysabeth Jan Dircksdochter *Weduwe van Adriaen Jeronimus. moeder van een voorkind Elisabeth Adriaen Jeronimus. Overl. >1566. Tr >1586 Gerrichje Claes Willems Overleden vóór 9 Mrt Dochter van Claes Willems Drogemeerder. Kinderen daaruit, geboorteplaats (Utrecht) en datum onzeker: 1 Peter <1566 Volgt V-a. 2 Cornelis 1567 Volgt V-b. 3 Willem de oude... Volgt V-c. 4 Elisabeth... Begraven 1624 te Utrecht. Tr. Utrecht RK 1596 Johan Gerrit Claesz Vosch Overluid 1627 te Utrecht. Kinderen daaruit: Gerrichgen, Gerrit, Nicolaas, Aleida en Anna. 5 *Willem de jonge... Volgt V-e. Tr. Utrecht RK 1605 Folphert Helias van Schayck *Kinderen daaruit, voor zover bekend: Cornelis. 6 Jacob... Volgt V-d. 7 Antonia... Geen nadere gegevens 8 Aaltje... Wonende 1607 te Utrecht. Tr. Utrecht RK 1607 Peter Thonisz de Bruyn Geen kinderen bekend. 9 Maria... Overleden 1624 te Utrecht. 16 Gegevens 22 Sep 1559 *Transport blz 53/54. Betreft boedel. Erfpacht huis en hofstede op St. Jansveld achter 't vleeshuis. Plecht Cornelia Frederick Aerts

17 wed. en Akerijn van Rijneveld. Van Maria Cornelis Aerts wed. Verwanten Cornelis/Aerts/ Claes. Aan Cornelis Gijsberts. 8 Jul 1563 Transport blz 18/19. Een huis en hofstede aan wz Oude Gracht tussen de Bodenburgerbrug en de Gaertbrug. Plecht 206 gld tlv Alydt Wernhoutsdr. Van Frederick Utenham x Emmichgen Vastertsdr. Aan Cornelis Gijsberts. (Huis Ten Putten?) 28 Jun 1565 Transport. Testament op de langstlevende. Cornelis Gijsberts en Elysabeth Jansdr. 14 Feb 1566 Transport blz 83. Acte van afstand. Van Elysabet zal. aan Cornelis Gijsberts. Er is een zoon Peter. 30 Apr 1566 Transport blz 191. Huis aan de oz t'wijstraat: De Drie Coningen. Van Willem Goertsz aan Cornelis Gijsberts. 12 Nov 1573 Transport blz 179/180. Jan Wijnen ende Dierick Jansz als voochden ende bloetverwanten over Elisabeth Adriaens Jeroming dochter geprocureert bij Elisabeth Jansdr. huysfr. van Cornelis Ghijsberts "overmits doode van Adriaen Jeronimus huers vaders ende dit tot behoef van voors. Cornelis Gijsberts ende Elisabeth Jansdr. zijn huysfr. huer schoonvader ende huer moeder" Acte van afstand tbv het onmundige kind. 18 Jun 1578 Transport blz 341/342. Plecht 500 gld. Van Gijsbert Thonisz van Voerst en Marygen Jansdr. Aan Cornelis Ghijsberts, drapenierder. Betreft een huis aan de oz der Oude Gracht bij de Volderbrugge. 9 Sep 1581 Transport blz 73. Plecht 500 gld tlv Gijsbert Thonisz. Van Cornelis Gijsbertsz drapenierder en Gerrichje Claes Willems e.l. Aan Jannichje Gerrit Huygensdr. 6 Jun 1582 Transport blz 235/236. Huis, hofstede, berg en schuur Den Gulden Boom aan de oz Oude Gracht bij de Volrebrug. Belendend achter Adriaen Jacobs en zijn kinderen en Cornelis Gijsberts zelf. Van Werner Helmich en Elisabeth van Suylen. Aan Cornelis Gijsberts. 16 Mrt 1586 Transport blz 131/132. Acte van uitkoop. Peter Cornelis ende Marichje Bruyn Fredericks den verwersdochter syn huysfrouw sy vertegen met gesamt. voor selve ende erfgenamen van alle goets erfenisse ende besterfenisse mits doode van Elisabeth Jan Dircksdr zijn overleden moeder dat tot behoude van Cornelis Gijsberts laeckenbereyder syne vader. 22 Apr 1586 Transport van een huis met kleinhuis en stalling op St. Jansveld achter 't Vleeshuis. Van Cornelis Gijsberts x Gerrichgen. Aan Rijck Willems Roy. 10 Jun 1592 Testament. Benoemd tot executeur Cornelis Ghijsberts van Portengen Apr 1595 Testament van Mechtelt Corlincx Thomasdr. op tal van familieleden en ook op Anthonia Cornelis Gijsberts Portengendr. 21 Aug 1596 Aantekenboek RK Utrecht. Elisabeth Cornelis Gijsberts van Portengen en Johan Gerrit Claesz Vosch. 20 Jun 1599 Transport blz 235/236. Plecht1000 gld. Cornelis Gijsberts Portengen, lakenkoper aan Jacob van Bemmel. Betreft een huis, erf en hofstede aan de oz Wijstraat. 27 Nov 1599 Transport. Cornelis Gijsberts Portengen en Gerrichgen Claesdr Willems aan Willem Cornelis Portengen, lakenkoper. Betreft de "Drie Coeningen" aan de oz 't Wijstraat. Plecht 1000 gld aan Jacob van Bemmel. 16 Okt 1601 Transport blz 160/163. Een plecht aan Gijsbert Cornelis van Portengen. Betreft de "Gulden Boom" gelegen aan de oz der grafte Volderbrug van Willem Jansz. Te voldoen in geld en twee plechten, 500 gulden door Willem Jansz en Dirck Goyers en 750 gulden door Willem Jansz. Belendingen "achter aen heymuer van Willem Cornelis van Portengen", zw Govert Vosch, nw Henrick van Cuyck. 10 Aug 1602 *Transport blz 74/75. Van Willem Jans, metselaar. Aan Dirck Goyers. De helft van een huis nz Grote Eliesteech op de hoek van de Oude Gracht. Belend nw Andries Cornelis van Leemputten. Plechten: 500 gld Cornelis Gijsberts van Portengen; 150 gld Cornelis Jacobs. 28 Sep 1602 Decreet blz 213. Van Jan Jans Clerq en zijn vrouw. Aan Cornelis Gijsberts van Portengen. Huize de Blauwe Haen in de Lange Smeestraat (westerse). Belend: ow Harmen de zakkendragersweduwe; ww Joost Jans Kruysvelt, wever. 18 Mei 1603 Transport blz 267/269. Van Cornelis Gijsberts Portengen een bezitting aan de west Smeesteech. 8 Mei 1605 Transport door Cornelis Gijsberts van Portengen aan Hendrik van Wintershoven. Betreft de rechte helft van een stadsplecht groot 355 gld gepasseerd dd 26 Mei 1582 bij Adriaen Adriaens, stoeldraaier. 8 Mei 1605 Transport door Cornelis Gijsberts Portengen van een schuldbekentenis 22 gld. 15 Jun 1605 Aantekenboek RK Utrecht. Marrichgen van Portengen met Folphert Helias van Schaycxz. 25 Okt 1605 Transport blz 183/185. Van Cornelis Gijsberts Portengen een plecht 750 gld aan Elisabeth van Sompeyken wed. Jacob van de Meer. Betreft de "Gulden Boom". 6 Apr 1606 Oorkonde met zegel (Stadsarchief I-316.) Rentebrief van 7 gld en 10 stuyvers van Cornelis Gijsberts Portengen tbv OLV ten Noot

18 Goots." met my eygen hant geschreven ende onderteyckent ende daertoe met my selfs segel gesegelt". Het zegel bevat het familiewapen, de drie kepers met barensteel (drie hangers) waaromheen de letters CORNELIS GHYSBERTS. 20 Mrt 1607 Transport van een schuldbekentenis 1000 gld aan Cornelis Gijsberts van Portengen als regeerder van het H. Geesthuis te Utrecht 13 Nov 1607 Transport blz 257/261. Van Cornelis Gijbertsz van Portengen en Henrick Jansz van Wintershoven een huis en hofstede aan de oz Wijstraat aan Henrick Jans de Boer, lakenkoper. Verwanten: Joostens, Van Bemmel, Willems, Soest, Andries, Van Lobrecht en Matthijs aangetrouwde verwanten. 21 Nov 1607 Aantekenboek RK Utrecht. Aeltgen Cornelis Gijsberts van Portengen met Peter Tonisz de Bruyn. 3 Dec 1607 Getrouwd Peter Tonisz de Bruyn en Aeltgen Cornelis van Portengen. 22 Jan 1608 Testament van Cornelis Gijsbertsz van Portengen en Gerrichgen Claes Willemsdr el. 6 Mei 1609 Transport van Cornelis Gijsbertsz van Portengen e.a. van een woning aan de zz der Vrouwjuttensteech. Als verwanten genoemd: Anna Matthijs van Lobrecht wed. Henrick Jans van Wintershoven. Rutger Henricks van Bemmel. Frans Peters van Soest. Aaltgen Willems. Cornelis ende Gerrit Joosten Claver wonende te Rotterdam als voogden van Grietgen Cornelis onmund. dr. van Jannichgen Joosten zal. en Jacob Joosten Claver. 9 Nov 1613 Transport blz 339/340. Van Cornelis Gijsberts Portengen aan Folpert van Schayck zijn verwant (zwager?). Betreft een huis en hofstede aan de wz Twijstraat. Plecht van ƒ 100 aan de echtgenote van Folpert van Schayck. 14 Feb 1615 Transport blz 96/98. Johan Foeyt en Elisabeth Portengen transporteren een huis waarop een plecht berust van 500 gld tbv Cornelis Gijsberts van Portengen 9 Mrt 1615 Transport van een schulbekentenis 120 gld door Cornelis Gijsberts Portengen wedr. van Gerrichgen Claesdr. Willems. aan Willem Cornelis Portengen zijn oudste zoon. 3 Jun 1623 Begraven Aleida Vosch echtgenote van Gerard van Schadijck. 14 Dec 1623 Cornelis Gijsberts van Portengen, overleden te Vianen. Begraven Buurkerk Utrecht. 2 Apr 1624 Begraafboek Buurkerk. Elisabeth Cornelis van Portengen, hv Jan Gerrits Vosch, nalatende man en onmondige kinderen Apr 1624 Octrooi om te testeren. Notaris Johan vd Cloes. Maria Cornelisdr van Portengen en Folpert van Schaik. 11 Sep 1624 Begraafboek Utrecht. Maria van Portengen, huisvrouw van Folpert van Schayck. 7 Mrt 1627 Overluid Jan Gerardsz Vosch wedr van Elisabeth van Portengen. 25 Aug 1632 Acte notaris Willem Brecht te Utrecht. Genoemd Nicolaes Vosch gehuwd met Maria de Ridder. Zoon van Johan Gerrits Vosch en Elisabeth Portengen. 14 Mrt 1633 Transport blz 86/87. Schuldbekentenis 1400 gld van Jacob Portengen en Folpert van Schaik aan Willem Portengen e.a. als voogden over Gerrit, Gerrichgen en Anna Vosch, onmondige kinderen van zal. Jan Vosch en Elizabeth Portengen. Eveneens genoemd Cornelis Folpertszoon. 3 Jun 1637 Trouwboek Utrecht. Thomas Jan Cornelisz Wijckerslooth, brouwer met Anna Vosch. 7 Aug 1637 Acte notaris Willem Brecht te Utrecht. Gerrit ende Gerrichgen Vosch, soon en dochter van Johan Gerrits Vosch ende Elisabeth Portengen, beyde zal. Thomas van Wijckerslooth gehuwd met Anna Vosch ook eene dochter van voorn. Betreft een boedelscheiding. 19 Aug 1637 Transport blz 54/57. Een plecht uit de boedel van Johan Gerrits Vosch en Elisabeth Portengen aan Johan van Pallaes. Betreft een huis en hofstede met hof aan de wz Oude Gracht. 14 Okt 1637 Trouwboek Utrecht. Gerard Jans Vosch, brouwer en Cornelia van Wijckerslooth.Stamvader zonder oirjan Gijsberts, eerst wonende te Utrecht daarna te Culemborg, was snijder van beroep. In de stukken van de Heren van Culemborg wordt hij genoemd als potmeester (beheerder van het geld voor de wezen / armen). Hij en zijn oudere broer Cornelis treden regelmatig op als gemachtigden van hun ouders en broer Willem. Onder andere bij de verdeling van de erfenis van oom Roetaert en tante Anna. Zijn zoon Willem was pander aan het hof van Utrecht, hem was het Utrechtse deel van de Vechtstreek toegewezen van Maarssen tot Kortenhoef (1661). Uit niets blijkt evenwel dat deze zoon Willem getrouwd was en kinderen had.

19 IV-b. Jan (Johan) Gijsberts van Portengen (15) Snijder. Potmeester te Culemborg. Wonende 1604 aldaar. Daarvoor wonende in de Nieuwstraat te Utrecht. Zoon van Gijsbert Cornelis van Portengen. Geboren omtrent 1549, waarschijnlijk te Utrecht. Mogelijk begraven te Vianen. Tr.1- <1604 Geertruyd Willems van Hamelenbergh Overleden voor Tr Elisabeth Verwey Wonende te Culemborg. Kinderen daaruit, geboren (plaats en datum onbekend): 1 Willem <1604 Pander aan het hof van Utrecht. Gegevens 27 Aug 1589 Transport van Cornelis Clemens en Marijke Thoenis Wouters van Vastrickdr aan Jan Gijsberts van Portengen, snijder. Betreft een huis en hofstede aan de oz der Neyestraet waarvan 2/10 door Jan Gijsberts bewoond wordt. 24 Okt 1589 Transport blz 192/193. Aan Johan Gijsberts van Portengen, snijder. Betreft een tiende deel van een huis en hofstede aan de oz der Nyestraat. Van Evert Gerrits en Geertje Thoenis Wouters van Vastricksdr wonende tot Amersfoort. Eveneens genoemd: Margriet Jacobsdr, Anthonis Wouters wedr van Marrichje Jacobs haar zuster erfgenamen van Fredrick Thoenisz, Frederick Goorts van Broe en Marrichje Petersdr Uiteweert. 12 Sep 1590 Transport van een plecht aan Jan Gijsberts van Portengen. Betreft het Holt tot Gorkum en alle domeinen van Arckel. Plecht 150 gld gepasseerd 8 Aug Oude eigenaar Johan van Eck en Saelken Folkiers. 21 Apr 1592 Transport van Margiet Jacobsdr.wed. Anthonis Wouters van Vastrick het pand oz Nieuwstraat, 7/10 van huis en hofstede mettertijd bewoond door Jan Gijsberts, 3/10 reeds van hem. Mede-eigenaars: Marichje Jacobs, Wouter Thonis van Vastrick won. Oudewater, Cornelis Clemens, Anthonia Thonis en Frederick Thonis. Voorts genoemd Frederick Goorts van Bree Druyfstraat en Mayken Peters uit de Weert. 14 Okt 1592 Machtiging van Steven van Valckenborch, gehuwd met Elisabeth van Snellenberch, ruyter onder de vane van graaf Hohenlo op Jan Gijsberts Portengen en zijn zwager Ott van Snellenberch om over te geven 19 aen meyster Wouter van der Does der Medicijnen doctor en Cathalijna Buysers zijne huysffr. een rentebrief sprekende op de Wed. van Jan Loeffs van der Meer. 12 Jun 1599 Transport blz 225/226. Testament op de langstlevende. Jan Gijsberts van Portengen en Geertruyd Willems van Hamelenberg. 11 Feb 1601 Transport blz 79/80. Transport uit de nalatenschap van Gijsbert Cornelis van Portengen en Anna Gerrits van Buyren aan Huybert Jans van Cothen. Betreffende een bezitting gelegen aan de oostzijde van de gracht tussen Smee- en St Geertebrug (De drie Truffelen). Als erfgenamen worden genoemd Cornelis en Johan Gijsberts van Portengen. Tevens plecht aan Cornelis en Johan Gijsberts van Portengen, broers. Een huis aan de oz der Oude Gracht tussen de Smee en Geertebrug. Van Huybert Jans van Cothen en Elisabeth Dirks. 30 Apr 1604 Transport van een lijfrentebrief dd Pinksteren 1587 tlv de stad Utrecht en tbv Jan Pieters la Roche. Tevens transport van de helft van een huis aan de wz Nieuwstraat van JanPieters la Roche en Heyndrickjen Henricksdr. aan Jan Gijsberts van Portengen. De andere helft van het huis is van zijn zuster. 21 Jun 1604 Transport blz 309/310. Willem Jansz Portengen pander in den hove van Utrecht, ende bekende bij Jan Gijsberts Portengen zijn vader ten volle verneucht, voldaen ende betaelt te sijn van alsoedanige erffenisse ende besterffenisse als hem comparant door doode ende afflijvichheyt van Geertruyd Willemsdr van Hamelenberch sijne salige moeder...enz. 23 Jun 1604 Transport blz 329/331. Schuldbekentenis 400 gld van Jan Gijsberts Portengen en Elisabeth Verwey, egtelieden wonende te Cuylemborgh aan Elisabeth en Agneta van Sterrenborgh op een woning aan de oz der Nijenstraat. 8 Aug 1604 Testament van Cornelis Willems van Hamelenberch. Erfgenaam onder meer: Willem Jans Portengen, pander in den Hove t Uytrecht, sijn susters soon. 9 Mrt 1610 Archief van de heren van Culemborg, bijlage tot de domeinrekeningen 1608 tot Jan Gijsbertsen Portengen, potmeyster. 24 Dec 1612 Transport van een huis aan de oz der Nieuwstraat aan Jan Gijsberts Portengen, wonende te Cuylemborch. Van Dirk Dirks vd Noort. 20 Apr 1616 Schuldbekentenis 210 gld van Jan Gijsbertsz Portengen, burger te Cuylemborch. 17 Feb 1618 Transport van de helft van een huis aan de wz der Nieuwstraat door Jan Gijsbertsz Portengen, burger te Cuylemborch.

20 6 Mrt 1634 Rechterlijk archief Arnhem. Stukken van de Lage Bank over 1740 tm Genoemd Willem Portenghen, pander s' hoofs van Utrecht. (info Musschart) Recepisboek van de panders Portengen, Rheenen, de Vrij, Vijant en de With. Rechterlijk archief 290-e Verdeling van de kwartieren tussen de panders van hethof van Utrecht Adriaan Lombaert, Willem van Portengen, Ter Stall en Jaersveld. Het aan Willem Jans Portengen toegewezen kwartier de dorpen: Westbroek en Achttienhoven; Maarseveen en Tienhoven; Breukeleveen, Cortenhoef en Vreeland; Overmeer en Nigtevecht; Abcoude en Ankeveen; Denmark, Willis en Authuyzen; Mijdrecht, Uithoorn ende Ter Aa; Loenen ende Loenreslooth; Breukel Maerse ende Zuyl alles cum; Vleuten ende Cockengen cum suis. Ongedateerd. Grafsteen in de NH kerk te Vianen met het opschrift J Portengen. Linksvoor het orgel, zerk nr. 58 met het familiewapen. Peter de eerste Cornelis Gijsberts noemde zijn oudste zoon Peter. Stoorde hij zich niet aan de gewoonte de grootouders te vernoemen? Of was er een onbekende suikeroom in de familie? Misschien wonende in Portengen? Peter van Portengen de lakenkoper is niet oud geworden, waarschijnlijk 36 jaar. Zijn weduwe Maria achterlatend met vijf kinderen en tal van bezittingen. Uiteindelijk blijken de kinderen ieder 1950 gulden te erven, een aardig kapitaaltje in die tijd. De dochters werden uitgehuwelijkt aan mannen met klinkende namen, Bruyn mocht studeren. Althans, in 1619 werd in Leiden ingeschreven de student in de rechten Bruno van Portengen, oud 20 jaar. Uit niets blijkt evenwel dat Bruyn en Bruno dezelfde persoon zijn. Maar het moet haast wel. Elisabeth, de oudste dochter, heeft drie mannen overleefd. Ze wordt in heel wat geschriften genoemd als vrouw van Johan Foeyt en burgemeester Haeck van Doesburg. Minder bekend is echter haar rol als huisvrouw van Johan de Block, haar eerste man. In Kortenhoef kwamen we toevallig een testament op het 20 spoor opgemaakt door de notaris (procureur) Cornelis Portengen. Van wie overigens geen archief bewaard gebleven is. Voor hem verschenen Dirck Cornelisz de Geest en Merrichien Jan de Blockersdochter. Echteluyden, wonende te Kortenhoef en aan de notaris bekend gemaakt door mr. Johan Zael van Vianen en de huisvrouw van Philips van Roy. Het testament werd opgemaakt in Utrecht op 6 Juli 1644 "ten huyse van Philip van Roy voorseyde staende aldaer opt oude kerkhoff ten overstaen van mr. Johan Portengen advocaat in den gemelten hove ende Gerrit van Aller borger t Uytrecht getuyge hiertoe versocht". Tot hun erfgenaam werd benoemd hun zoon Jan Dirks de Geest in de wandeling genoemd Block! En bij aflijvigheid van deze, zijn zuster Gommertgen Dirck de Geest, de huisvrouw van Jan Tijmen Paddenburg. Johan Zael van Vianen was een jaar tevoren getrouwd met een andere Elisabet Portengen (een volle nicht van bovengenoemde Elisabeth) weduwe van Lowys de Roy. Philips de Roy was haar zoon uit dat huwelijk. Het is wel mogelijk dat genoemde Merrichien Jan de Blockersdochter een dochter was van Elisabet Portengen en Jan de Block. Maar ook dat zij een dochter was uit een eerste huwelijk van deze Jan de Block bijgenaamd de Jonge. En dus een stiefdochter van Dirck de Geest wordt meerdere malen in de stukken van Kortenhoef genoemd. Hun zoon vrijwel steeds als Jan de Block. Hij trouwde in 1635 met Appolonia Peters van Oudshoorn. Het testament werd aan schout en schepenen van Kortenhoef getoond op 3 Maart 1656, niet lang na het overlijden van moeder Merrichien (Marretje).

21 V-a. Peter van Portengen (16) Lakenkoper. Zoon van Cornelis Gijsberts van Portengen en Elysabeth Jan Dircxdr. Geboren <1566 te *Utrecht. Begraven 1602 Dom overluiding te Utrecht. Tr. <1586 Maria Bruyn Fredericks van Raephorst Dochter van Bruyn Fredericks van Raephorst, verver te Utrecht en Cornelia Jansdr. Hertrouwt Aert van Rhenen. Kinderen, geboortedatum onbekend, waarschijnlijk te Utrecht: 1 Elisabeth >1586 Begraven 1669 te Doesburg. Tr.1- Utrecht 1608 Jan Block (de jonge). Mogelijk van beroep timmerman, geboren te Vlamerdingen in Vlaanderen en eerder getrouwd te Leiden met Marytgen Dircks. Zoon van Jan Block (de oude). Ondertrouwd te Leiden. Tr.2- Utrecht 1615 Johan Foeyt Lakenkoper. Schout van 't Gooy en Houten. Begraven 1636 in de Jacobskerk te Utrecht. Zoon van Herman Foeyt, koperslager en Geertruyd Jans van Harderwijk. Tr.3- Utrecht Ger Anthony Haeck Burgemeester van Doesburg. Kinderen daaruit, voor zover bekend: *Marretje Jans de Block testament 1644; Maria Foeyt overleden 1687 te U- trecht. 2 Bruyn >1586 Volgt VI-a. 3 Adriaentgen >1586 Overleden na Tr Herman van Vollenhoven Overleden vóór Zoon van Henrick Lubberts van Vollenhoven en Aeltje Zas. Geen kinderen bekend. 4 Jannichgen >1586 *Begraven 1658 Jacobskerk, nalatende mondige kinderen, te dien tijde wonende op de Noort. Tr. Utrecht Ger Goossen Gijsberts van Nijendael Diamantsnijder. Zoon van Ghijsbert van Nyendael en Catharina van Leemputten. Namen der kinderen niet bekend Petronella >1586 Overleden na Tr. Utrecht Ger Jan van den Bongaert Weduwnaar van Claesken Hollers. Secretaris en schout te Breukelen. Overleden omtrent Geen kinderen bekend. Gegevens 16 Mrt 1586 Transport blz 131/132. Peter Cornelis ende Marichje Bruyn Fredericks den verwersdochter syn huysvrouw sy vertegen met gesament. voor selve ende erfgenamen van alle goets erfenisse ende besterfenisse mits doode van Elisabeth Jan Dircksdr zyn overleden moeder dat tot behoud van Cornelis Gijsberts laeckenbereyder syne vader. 15 Apr 1589 Transport van "Het nieuwe stadhuis van Antwerpen" op de Oude Gracht aan de Volrebrug. Aan Peter Cornelis van Portengen. Van Gerrit Eernsten van Meerwijck en Margaretha van Voorst. 15 Jan 1597 Transport blz 26/27. Een "huysinge erff ende hoffstede met kelder cluys, boodem ende boort" aan de wz der Oude Gracht tussen de Romerburgtbrugge en de Gaardebrugh. Belendend zw boven, de wed. van Frederick Bruynen van Raephorst. Drie plechten totaal 2600 gld tbv Herman van der Poll, secr der stad; Jan Jacobs van Leemputten en de twee voorkinderen van Jan de Wijs zijn eerste huisvrouw Rijchgen van Amerongen geprocureert. 11 Jul 1599 Transport blz 13/15. Een plecht op het huis "De Wildeman" wz Wijstraat. Van Peter Cornelis van Portengen, lakenkoper en Maria Bruyn Fredericks. Aan Andries Wouters van Pallaets, cremer. 10 Jun 1602 Transport blz 253. Een plecht van Aeltje Bruyne wed. Gerrit Cornelis van Lamsvelt aan Cornelis Portengen betreffende een huis in de backersteech. Erflaatster: Cornelia Bruynen wed. Fredrick van Raephorst. 1 Okt 1602 Acte blz 168. Acte van uitkoop betreffende een huis en erf aan de wz der Springweg van Aeltje Bruyn Fredericks van Raephorst, wed. Gerrit Cornelis van Lamsfelt aan Peter Cornelis van Portengen. Betreft een erfenis van de ouders Bruyn Fredericks van Raephorst en Cornelia Jans. 18 Okt 1602 Domoverluiding Peter Cornelis van Portengen. 4 Nov 1603 Transport van een huis aan de wz der Springweg door Maria Brunens van Raephorst, wed. Peter Cornelis van Portengen. 6 Jun 1604 Transport blz 270/272. Een huis aan de zz der Groenestraat door Maria Bruyn Fredericks van Raephorst geassist. met Cornelis Gijsberts van Portengen, grootvader.

22 8 Nov 1604 Octrooi om te testeren. Peter Cornelis van Portengen en Maria Bruyn Fredrickse Raephorstdochter. 20 Nov 1604 Notaris J.A. Utenwaell te Utrecht, 1/73. Testament van Maria Bruyn Fredericks van Raephorst, wed. Peter Cornelisz Portengen. 28 Aug 1606 Transport blz 89/91. Plecht op een huis en hofstede aan de oz der Oude Gracht tussen Geert en Smedebrug. Van Aeltgen Bruyn Fredriks van Raephorst wed. Gerrit Corneliss van Lamsvelt aan Maria Bruyn Fredericks van Raephorst, wed. van Peter Cornelis Portengen. 26 Jan 1602 Leiden, bruidenboek ger. kerk. Jan de Block de jonge, timmerman, geboren in Vlamerdingen in Vlaanderen, geassisteerd met Jan de Block den ouden zijn vader. Ondertrouwd met Marytgen Dircks, geboren te Leyden, geassisteerd met Annetgen Jacobs, weduwe van Dirk Maertens haar moeie. 26 Jun 1608 Leiden bruiden boek Ger. kerk. F10V. Jan de Block de jonge geassisteerd met Jan de Block den ouden zijn vader, ondertrouwd met Lijsbeth Pietersdr. Portengen, geboren te Utrecht, niet gecompareerd. 12 Jul 1608 Trouwboek Geertekerk 90/381. Elisabeth Portenghen, van Utrecht, gereformeerd, wonende aan de Volderbrug met Jan de Block de jonge, van Leiden, met bescheid van Leiden. Predikant Brunone. 30 Dec 1609 Octrooi om te testeren. Notaris Roelof Dirkz de Leeuw. Elisabeth van Portengen en Johan de Block. 6 Feb 1610 Notaris J.A. Utenwaell te Utrecht. Testament van Johan de Block en Elysebeth Peter Cornelis Portengen. 4 Dec 1611 Transport blz 243. Boedelscheiding. Verklaring van Aert van Rhenen, procureur bij het gerecht en Maria Bruyn Fredricks van Raephorst zijn huisvrouw. Het betreft de boedel van Peter Cornelis van Portengen zal. en Maria Bruyn Fredricks van Raephorst. De vijf kinderen komt ieder 1950 gld toe. Bruyn als oudste zoon krijgt 250 gld extra. Als mombaers aanwezig Cornelis Gijsberts van Portengen, grootvader en Johan de Block de Jonge als man en voogd van Elisabeth één der vijf kinderen. De overige vier erfgenamen zijn de onmondige kinderen: Bruyn, Adriaentgen, Jannichjen en Petronella. In de margine komen ter sprake: Johan van den Bongard als man en voogd van Petronella Peters van Portengen (op 16 Mei 1739 verklaren de vertegenwoordigers van de Armen Noodhulp van Utrecht voldaan te zijn van de hen gedane toezegging van 1950 gld), Gosen Gijsberts van Nyendael als man van Jannichgen Peters van Portengen en Harmen Harmensz van Vollenhoven als man van Adriaentgen Peters van Portengen 20 Mrt Voorts Aaltje Bruyn Fredricks de zuster van Maria en een niet nader aangeduide verwant, de weduwe van Cornelis 22 van Streeisel. De kinderen erven eveneens uit de nalatenschap van deze inmiddels overleden weduwe. In de margine wordt Bruyn niet genoemd! 4 Mei 1612 Betreffende Jan Foeyt zie ook "De leenhoven van de heren van Vianen" van JC Kort. "Ons voorgeslacht" Apr Daarin genoemd Pieter Feyt, waarschijnlijk een zoon, in relatie tot Anthony Haeck. 30 April 1613 Transport van een aantal plechten door Aart Henricks van Rhenen, procureur, gehuwd met Maria Bruyn Fredericks van Raephorst en Willem Cornelisz van Portengen de jonge, lakencooper. Verder genoemd: Gerrit Sem, Cornelia Croocken, Willem Sijmons van der Horst, Frederick Bruns. 1 Jul 1614 Notaris Nic. Verduyn te Utrecht. Testament en tevens herroepen van Adriana van Portengen, ziek liggend te bed. Tot erfgenaam benoemd haar zuster Elisabeth wed. Jan Block. Opgemaakt in de keuken van Elisabeth *Ondertrouw Ter Aa. Willem Cornelis, schout van Ruwiel, wedr. met Geertruydt Jans Utenboogaerd. 31 Dec 1614 Nots Nic. Verduyn. Aert Foeyt ende Paulus Johs van Lynden borgers t'utrecht van wege en met Johan Foeyt onse broeder en neve, toecomende bruydegom ter eenre Cornelis Gijsbertss van Portengen als grootvader, Aert van Rhenen een mede secr. van den gerechte der stadt Utrecht als schoonvader en Willem Cornelis van Portengen als oom van wegen en met Elisabeth Portengen, toecomende Bruydt. 1 Jan 1615 Trouwboek Ger. Jan Feyt, wonende aan de Steenweg, wedr. van Derrickge Jans van Wesel en Elisabeth van Portengen, weduwe van Jan Block. 17 Feb 1615 Notaris Nicolaas Verduyn te Utrecht. Test. van Johan Foeyt en Elisabeth van Portengen. 17 Mrt 1615 Johan Foeyt en Elisabeth Portengen transporteren een plecht van 800 gld aan 't Convent van Abraham Doley, op een huis aan de nz Steenwech. Verwant: Anna en Cornelia Foeyt. 17 Mei 1615 Transport blz 343/344. Johan Foeytt en Elisabeth Portengen transporteren een plecht 2300 gld op een huis en erf nz Steenwech. Belendend wz het huis 'Het Blauwe Rokjen'. Johan Foeyt eerder gehuwd met Aeltje Hendriks. Zoon Hendrik komt dit bedrag toe uit zijn moeders goed tw 300 gld ipv ringen en bruiloftskosten. 19 Dec 1615 Notaris Verduyn Utrecht. "Henrick Lubbertss van Vollenhooff, als vader, Lubbert Lubberts van Vollenhooff als oom, Cornelis Schuts en Gerrit Henricks, broeder en schoonbroeder van wegen en met Herman Henr. van Vollenhooff, toecomende bruydegom van der eenre.

23 Cornelis Gijsbertss Portengen, als grootvader, Willem en Jacob Cornelis van Portengen als oomen ende bloedvoochden, mitsgaders Aert van Rhenen, subst. secr. van den gerechte en Aert Bruninck als schoonvader, schoonbroeder en behoutoom van wegen Adriana van Portengen, toecomende Bruydt" 21 Sep 1617 Notaris Nicolaes Verduyn te Utrecht. "Wij Catharina van Leemputten, wed. zal. Ghijsbert van Nijendael, Johan van Nijendael, Augustijn van Sompeken, Johan Pateronis en Doctor Goosen van Nyendaell als moeder, broeder, swager en oom respective van wegen en met Goossen Ghijsbertus van Nyendaell mijns Catharina van Leemputtens zoone, toecomende bruydegom van den eenre. Aert van Rhenen, subst. secrs. van Gerechte der stadt Utrecht, Johan Foeyt, Herman van Vollenhoven, Willem Cornelis Portengen ende Jacob Cornelis Portengen als respective schoonvader, swager, en oomen van wegen en met Johanna Peter Cornelis Portengens dochter toecomende Bruydt van der andere zijde." 5 Okt 1617 Trouwboek Buurkerk Ger. Gosen van Nyendaell j.m. wonende aan de Geertbrug en Janneke Pieters van Portengen won. aan de Gansenmarckt, beiden van Utrecht. 16 Dec 1617 Octooi om te testeren. Notaris Nicolaes Verduyn te Utrecht. Johanna Pieter Cornelis Portengen en Goossen Gijsberts van Nyendael. 7 Jan 1618 Notaris Nic. Verduyn te Utrecht. Testament van Goossen Ghijsberts van Nyendael, diamantsnijder, en Johanna Peter Portengensdr. 8 Sep 1618 Nots Nicolaes Verduyn. Doorgehaald testament van Johanna Peter Cornelis van Portengen huyssfrouwe van Goossens Ghijsberts van Nyendaell, diamantsnijder: op Heyltgen, Jacob, Henrick en Abraham Ghijsberts van Nyendaell, haer mans suster en broeders (12 Sep 1618). 22 Apr 1619 Transport blz 189. Van Jan Feyt en Elisabeth Portengen aan Jan Heyndricks van Wiert, 4 camers aan het einde Rosendael aan de Stadswalle. 1 Okt 1626 Trouwboek Utrecht ger. Jan van den Bongert wedr. Claesken Hollers, schout te Breukelen en Petronella van Portengen wonende aan de Ganzenmarkt, jd van Utrecht. Ondertrouw geproclameerd te Breukelen. 23 Okt 1626 Begraafboek Regulierskerk. Maria Bruyn Fredericks. Dom overluiding 18 Okt. 1 Dec 1627 Transport blz 234/237. Plecht groot 1950 gld Johan van de Bongaerd, schout tot Breukelen en Petronella Peters van Portengen. Betreft een " Huysinge, hofsteede in 2 woningen gebruykt" aan de Oude Gracht bij de Volrebrugge. Aan Armen Noothulp. Eveneens betrokken Aert Henricks van Rhenen Jan 1636 Transport van een stadsplecht groot 500 gld aan Johan van Bongart, secretaris van Breukelen, en Petronella van Portengen, echtelieden. Betreft een pand aan de zz Geertr. steegh. Van Mechteld Beek wed. Gijsb. van Tocht. 1 Mrt 1641 *Octrooi om te testeren, notaris Cornelis van Asch. Willem Cornelis, schout van Portengen Ruwielsgerecht en Geertruyd Jans van den Bongaerd 23 Jul 1642 Procuratie en certificatieboeken. Johan van Dijck legt verklaring af jegens Peter Portengen zijn zwager. 4 Jul 1643 Trouwboek Anth. Gasthuis Utrecht, 97/111 Geref. Liesbet Portengen wed. Jan Feyt in leven schout van Houten en Goey met Antony Haeck. 21 Jun 1643 Huwelijksvoorwaarden. Anthony Haeck en Elisabeth Portengen. 23 Jan 1644 Transport van erf en grond van Jan Wouters Kuyff op 21 Nov 1643 getransporteerd door twee kinderen van Peter Portengen zal. Omtrent de Hooibilt aan de oz. 6 Jul 1644 Notaris Cornelis Portengen. Testament van Dirk Cornelis de Geest en Marichgen Jans de Blocker. (Afschrift getoond 3 mrt 1655 aan schepenen van Kortenhoef ORA 3384). Beiden werden door Johan Zael van Vianen en de huisvrouw van Philips van Roy aan Cornelis Portengen bekend gemaakt. Getuige aanwezig mr. Johan Portengen. 29 Dec 1646 Nots. Frederick Zwaerdecron. Genoemd Henric Lubbers van Vollenhoven gehuwd met Aeltje Zas. Zoon Herman gehuwd met Adriana Portengen. 16 Mei 1649 Nots Nicolaes Lostadt. Machtiging van Adriana Portengen weduwe van Harman van Vollenhoven. 12 Nov 1650 Transport blz 530/531. Een plecht, 1000 gld betreffende een huis aan de wz der Lijnmerckt. Op Catharina de Goyer dochter van mr. Diederick de Goyer wedr. Catharina van Someren (cannonick St. Marien). Van Adriana Portengen wed. Herman van Vollenhoven. 13 Apr 1658 Begraafboek Jacobskerk. Jannichgen van Nyendaell, op de Noort, nalatend mondige kinderen. 22 Feb 1669 Overleden. Anthony Haeck, burgemeester van Doesburg. 13 Jun 1669 Doesburg. Joffr. Elisabeth Portengen genoemd als de weduwe van de burgemeester Anthony Haeck. 10 Okt 1669 Begraafboek Doesburg. Elisabeth van Portengen, wed. Anthony Haack. 30 juli 167 Reportorium op de lenen van de hofstede Nijenrode onder Breukelen blz. 386 ev. Petronella van \portengen bij dode van haar man.

24 3 Jan 1687 NL 1964 Begraven Maria Foeyt. Ongedateerd. Info collectie Musschart: 1)- Maria Portengen Bruno's dochter draagt 800 gld over aan Anthony Haeck. 2)- Elyzabeth Portengen wed. Anthony Haeck is bestemoeder van Anthony van Lamsweert (rechterlijk archief Doesburg portefeuille met procedures nr. 4.) Ongedateerd. Rekening Buurkerk fol /46. Betaelt Adriana van Portengen wed. Harman van Vollenhoven over geleverd lijm, zwartsel ende verf 7 gld en 7 stuyvers. Lakenmeter in de dop Was Cornelis, de zoon van Cornelis Portengen, lakenkoper als zijn vader? Zijn beroep staat nergens vermeld. Maar hij werd reeds in 1567 genoemd in een overeenkomst van Roetert Cornelis met het lakenkopersgilde over het bezit van twee halve strijckambten, het recht om het laken te meten. De overeenkomst werd besloten met een soort jaarlijkse lijfrente op de elfjarige Cornelis, zoon van Cornelis Gijsberts de lakenkoper, wonende in de Drie Coningen. Wat dat precies ingehouden heeft voor het jongetje zelf is mij niet helemaal duidelijk geworden. Cornelis is niet oud geworden, nog geen veertig jaar. 24 V-b. Cornelis van Portengen (17) Zoon van Cornelis Portengen. Geboren *1567 te *Utrecht. Overl. v. Okt Tr. Utrecht RK 1588 Maria Adriaen Cornelisdr Begraven 1624 in de Buurkerk. Dochter van Adriaen Cornelisz Hol en Anthonia Jansdr. Kinderen daaruit, geboorteplaats en datum onbekend, volgorde onzeker: 1 Antonia... Begraven 1661 bij de Regulierskerk, op het Oud Kerkhof. Nalatende haar man met mondige kinderen. Tr.1- Utrecht RK 1610 Willem Harmen Baerntsz van Bijlert Glasschrijver. Overleden voor Zoon van Harmen Baerntsz van Bijlert en Elisabeth Willems van Lackervelt. In 1625 twee onmondige kinderen. Tr.2- Utrecht RK 1630 Joriaen Jaspers Storp Kleermaker. Wonende te Utrecht. 2 Gijsbertje... Geen nadere gegevens. Tr. Utrecht RK Philipert Ferraris Geen kinderen daaruit bekend. Gegevens 28 Sep 1588 Trouwboek RK Utrecht. Cornelis Cornelis Gijsberts van Portengen en Maria Adriaen Cornelisdr. 25 Jul 1593 Transport blz 30/31. Huize Het Cleverbladt aan Cornelis Portengen. (Waarschijnlijk het pand Oude gracht 191). 20 Apr 1594 Transport blz 302/304. Een plecht op een huis en een hofstede aan de wz van de Nieuwstraat. Belend: zw Frederik van Gent; nw Cornelis Henric van Ravensway. Door Cornelis Cornelis van Portengen en Maria Adriaens. Nieuwe eigenaar Gerrit Thomasz, bierdrager. 21 Okt 1594 Transport blz 249/250. Een plecht op twee huizen aan de zz Bakkersteeg. Door Maria Adriaens aangekomen door doode van Anthonia Jansdr, haer moeder, die huys van Jan van Cornelis Hol. 2 Nov 1597 Transport blz 285/288. Een plecht door Cornelis Cornelisz van Portengen en Maria Adriaensdr. Op een huis en hofstede aan de wz

25 van de Nieuwstraat. Plecht 165 gld tlv Cornelis Adriaens op 1 camer oz Springwech. Tesamen met huys en hofstede Nieuwstraat. 29 Okt 1605 Transport van een huis aan de zz van de Backerstraat door Marichgen Adriaensdr wed. van Cornelis Cornelis van Portengen. Geass. door Cornelis Gijsberts van Portengen schoonvader. 20 Mei 1606 Transport van een huis aan de wz der Oude Gracht tussen Romerborger en Gaardbrug door Maria Adriaensdr. als moeder van Anthonia en Gijsbertgen Cornelisdr. van Portengen. 2 Nov 1609 Octrooi om te testeren. Cornelis Cornelis van Portengen. Geen nadere gegevens. 20 Okt 1610 Trouwboek RK Utrecht. Willem Harman Baerntsz van Bijler en Antonia Cornelis Cornelisz van Portengen. 30 Mrt 1614 Transport blz 302/304. Plecht van Maria Adriaens wed Cornelis Cornelisz van Portengen op de wz Nieuwstraat. Belend zw Anna wed. van Adriaen Cornelis Holl. 19 Okt 1622 Transport blz 152/154. Een huis aan de oz der Nieuwstraat door Maria Adriaensdr wed van Cornelis Cornelisz van Portengen. Geassisteerd door Willem Hermensz van Bijler, glasschrijver en Anthonia Cornelis v. Portengen, echtelieden en Ghijsbertgen Cornelis v. Portengen. 19 Jun 1623 Trouwboek RK Utrecht. Philipert Ferraris en Ghijsbertgen Cornelis van Portengen, beide van Utrecht. 8 Mrt 1624 Begraafboek Buurkerk. Maria Adriaens, wed Cornelis Cornelisz Portengen. 30 Mrt 1625 Momboirkamer. Lijsbeth Willems van Lackerveld wed. Herman Beerns van Bijlert, glasschrijver, is vermaand in regard van de onmondige kinderen van zal. Willem Harmans haer overleden zoon geprocureert bij Anthonia van Portengen zijn huysvrouw. 16 Mrt 1627 Momboirkamer. Antonia Cornelis Portengen wed. Willem Harman van Bijlert stelt tot momboir over hare twee onmondige kinderen Willem Cornelis Portengen, laeckekoper en Bernt van Halen, schoenmaker, zie 7 Mrt en 14 Mrt. 8 Mei 1630 Trouwboek RK Utrecht. Joriaen Storp en Anthonia Portengen, wed Willem Harmensz van Byler. Beide wonende te Utrecht. 25 Apr 1632 Transport blz 136/137. Een alinge huis en hofstede aan de nz der Minnebroedersstraat door Joriaen Jaspers van Storp en Antonia Cornelis Portengensdr. tevoren gehuwd met Willem Harmansz van Bijlert geassisteerd door Elisabeth van Lakevelt als grootmoeder en voochdesse over de onmondige kinderen van Willem Harmensz van Bijlert en Anthonia Cornelis Portengen Apr 1632 Momboirboek 25 Utrecht. Johan van Bijlert als oom van vaders zijde en Willem Cornelis Portengen als oudtoom van moederszijde seyden tevreden te sijn de momboirschap aan te nemen over de twee onmondige kinderen van Willem Harman van Bijlert zal. bij hem verweckt aan Anthonia Cornelis Portengensdr. zijn huisvrouw. Joriaen Jaspers Storp, kleermaker, als man en voogt van Antonia Cornelisdr Portengen te vooren als weduwe van Willem Harmans van Bijlert om de boedel te bewaren. 4 Nov 1651 Octrooi om te testeren. Notaris Cornelis Jacobs van Portengen. Juriaen Storp en Teuntje Portengen. 12 Okt 1658 Octrooi om te testeren. Notaris Gerrit Vasterd. Anthonia Portengen, jongedochter. 9 Sep 1661 Begraafboek Regulierskerk. Anthonia Portengen hv Joriaen Storp. Op het Oud kerkhof. Nalatende haar man met mondige kinderen. Koper van een stads kasteel Willem Cornelis van Portengen de oude trad in de voetsporen van zijn vader, werd lakenkoper en verwierf zekere bekendheid als eigenaar van De Leeuwenberch. Dat in 1985 gerestaureerde, door minister Brinkman feestelijk heropende stadskasteeltje, is thans een onderkomen voor kamerbewoners met een bovengemiddeld inkomen. Uit het eerste huwelijk van Willem Cornelis met Catharina van Vianen overleefden drie kinderen, Roetert, Nicolaas en Maria. In 1625 bleek één der jongens uitlandig te zijn. Als voogden werden genoemd grootvader Cornelis Gijsberts en oom Adam van Vianen. Willem hertrouwde met Maria Philips van Neerden, wiens wieg in Naarden stond. Haar zwager Aelt Ghijsberts Schuyt, gehuwd met haar zuster, was daar burgemeester. Na Maria 's overlijden waren er nog vier van haar eigen kinderen in leven: Cornelis, Johan, Peter en Elisabeth. De laatste inmiddels gehuwd met Louis de Roy, korenkoper van beroep. Uit Willems derde huwelijk in 1617, met Maria van Bemmel, moeten echter ook nog kinderen voortgekomen zijn. Zij werd in

26 1646 begraven, 12 jaar na haar man en eveneens in de Nicolaikerk. Nalatende mondige en onmondige kinderen! Reken dus maar uit. Mogelijk zijn de kinderen die in dit boek toegeschreven zijn aan Willem Cornelis van Portengen de jonge eigenlijk de hare. Van Willem Cornelisz Portengen (zonder van!) is een grafzerk bewaard gebleven in de Nicolaikerk. Bij een bezoek aan deze kerk in 1988 vonden we ook, links van de Noorderingang, een afgekapte steen met een gedeelte van een opschrift: "Dit is den" en de regel eronder: "Portengen" en daar onder een letter P. Overigens vonden we diezelfde dag in de tuin van het Centraal museum een gevelsteen met het opschrift: Lewenberch is myne name der gemeete nut en bequame Een klein bordje ernaast vermeldt het inventarisnummer Mogelijk betreft het een andere Lewenberch. V-c. Willem Cornelisz van Portengen (de oude) Lakenkoper te Utrecht. Deken van het gilde aldaar. Zoon van Cornelis Gijsberts Portengen en *Gerrichje Claes Willems. Begraven 1634 in de Nicolaikerk, gewoond hebbende o.m. in de Heerestraat. Familiewapen: de drie kepers met barensteel. Tr.1- Utrecht RK 1592 Catharina van Vianen Dochter van Willem Eernsten van Vianen en Elisabeth Pauwels. Begraven Tr.2- Utrecht RK 1604 Marichgen Philips Jans van Neerden Tr.3- Utrecht RK 1617 Maria Willems van Bemmel Begraven 1646 Claeskerk Utrecht nalatende mondige en onmondige kinderen. Kinderen daaruit, geboren te Utrecht, datum en volgorde onzeker: 1 Roetert <1604 Begraven 1633 te Utrecht. 2 Maria <1604 Begraven 1645 te Utrecht. Tr. Utrecht RK 1621 Horatio van Milanen Lakenkoper. Zoon van Mattheus Milanen, Visconti en Catharina van der Straaten. Overleden 1636 te Utrecht. Kinderen daaruit: Geertruyd 1628; Margaretha en Matthijs. 3 Nicolaes <1604 Volgt VI-b. 4 Elisabeth >1604 Begraven 1654 te Utrecht, nalatende mondige en onmondige kinderen. Tr.1- Utrecht RK 1624 Lowijs Willem Clemens de Roy Korenkoper. Zoon van Willem Clemens de Roy en Maria Gijsberts van Vianen. Begraven 1641 te Utrecht. Namen der kinderen uit het eerste huwelijk: Henricus; Hubert; Philips en Cathalina. Tr.2- Utrecht RK 1643 Johan Sael van Vianen Advocaat aan het hof van Utrecht. Wedr. Wilhelmina Both. Begraven 1666 te Utrecht. 5 Cornelis <1617 Volgt VI-c. 6 Johan <1617 Volgt VI-d. 7 Petrus <1617 Volgt VI-e. 8 Catharina <1624 Mogelijk begraven 1625 te Utrecht. 26

27 Het nog altijd in gebruik zijnde pand Oude Gracht 307 eenmaal eigendom van Willem Cornelis Portengen de Oude. Gegevens 9 Sep 1592 Aantekenboek RK Utrecht. Willem Cornelis Gijsbertsz van Portengen met Catharina Willem Eernsten van Vyanen. 27 Nov 1599 Transport blz241/243. Van Cornelis Gijsberts van Portengen en Gerrichgen Claesdr. Willems aan Willem Cornelis van Portengen, lakenkoper. Betreft de "Drie Coeningen" aan de oz t Wijstraat. Plecht ƒ 1000 tbv Jacob van Bemmel. 10 Jun 1602 Transport aan Willem Cornelisz Portengen van een schuldbekentenis ƒ Apr 1603 Collectie Brinkhuis. Begraven Catharina dochter van Willem van Vianen. 9 Jan 1604 Stadsplecht. Adam de Vianen, Johanna de Vianen ende Willem van Portengen als vader en voogd van zijn onmondige kinderen bij zal. Catharina van Vianen zijn huisvrouw geprocureert. 7 Jul 1604 Trouwboek Willem Cornelis Portengen en Marichgen Philips Jans van Neerden Sep 1606 Willig decreet blz 360. Transport van een seecere huysinge genaemt "Leeuwenberg" aan de wz der Oude Gracht, tussen de Geerte en de Smeebrug. Van de erfg. Jan Sweers aan Willem Cornelis van Portengen. Bedrag 6600 car. 14 Okt 1606 Transport blz 123. Een plecht. Aan Willem Cornelis Portengen, van de Nicolaaskerk. Op het huis de Leeuwenborch aan de van de wz Oude gracht tussen Smee en Geertebrug. 14 Okt 1606 Transport blz 124/125. Een schuldbekentenis 1200 gld van Willem Cornelis Portengen wedr. Catharina van Vyanen aan Gerrit Jans Verhage gehuwd met Dirkje van Elborg. Betreft de "Drie Coningen" oz Twijstraat. Bij de transactie betrokken: Cornelis Gijsberts Portengen en Adam van Vyanen als voogden over zijn voorkinderen. 14 Okt 1606 Hypotheek bij de kerkmeester van de Nicolaikerk, Willem Cornelis van Portengen op zijn huis en hofstede genaamd "Leeuwenborgh", belend ten Noorden de comp. 20 Sep 1610 Plecht Van Anthonis Jans van Andijck lakenverkoper en Agnietje Jobs van Hardenbergh, aan Willem Cornelis van Portengen. Betreft huis en hofstede De Koevoet aan de oz der Oude Gracht.(Afgelost in 1627) 9 Jul 1611 Schuldbekentenis 223 gld aan Willem Cornelis van Portengen. 11 Jun 1612 Rekening Nicolaeskerk. 12 gld Maria Philips Jansdr. hv Willem Portengen. 25 Jun 1612 Schuldbekentenis groot 300 gld aan Willem Cornelis van Portengen. 15 Okt 1614 Transport van een huis aan de oz der Oude Gracht, tussen Smee en Geertebrug aan Willem Cornelis Portengen door Huybert Gerrits van Leusden. Belendend zw Willem Cornelis met kleine huysinge. Belast met 4 plechten totaal 950 gld aan Sophia Cornelia Jans Boot, Jan van Oort (out camelaer), Coenraed Geubers en Marichje Laurens. 10 Mrt 1615 Transport van een plecht door Cornelis Gijsberts Portengen aan Willem Cornelis Portengen zijn zoon. Betreft een kamer nz west Smede Steech. Plecht 120 gld dd 29 Apr 1585 bij Andries Gerrits en Jutgen Aelberts. Cornelis Gijsberts en Gerrichje Claes erfden deze plecht van haar vader Claes Willems Drogemeerder. 19 Dec 1615 Civiele rechtszaken Utrecht. Genoemd onder nummer 461 betreffende omp. als procesrecht Willem Cornelis van Portengen. 24 Jan 1616 Doopboek Gereformeerde kerk te Naarden. Lijsbeth dochter van Aelt Gijsberts en Jannetje Philips.

28 17 Aug 1616 Transport van een schuldbekentenis groot 1000 gld door Willem Cornelis van Portengen, lakenkoper. 20 Aug 1616 Transport van een schuldbekentenis groot 600 gld door Willem Cornelis Portengen. 22 Nov 1617 Trouwboek RK Utrecht. Willem Cornelisz Portengen wed. Maria Philips Jans van Neerden en Maria Willems van Bemmel, wed. Jan van Bemmel. Beiden te Utrecht. 13 Jun 1620 Transport blz 416/417. Van Willem Cornelisz Portengen, lakenkoper en Maria Willemsdochter Cornelis Bemmel e echtelieden. Nieuwe eigenaar werd vervolgens Jan Huyberts Cleyenaer. 27 Okt 1621 Trouwboek schepenen. Oratius van Milanen zoon van Matijs van Milanen en Maria Willem Cornelis van Portengen. 10 Mrt 1623 Octrooi om te testeren. Notaris Joh. Sarcerius te Utrecht. Willem Cornelisz van Portenghen en Maria Willemsdochter van Bemmel (Eveneens geboekt op 3 Feb 1623). 7 Nov 1623 Notaris Johan A Utenwaell. Testament van Willem Cornelisz Portengen en Maria Willems van Bemmel, prelegateert Claes Willems sijn soon. Er is prake van niet bij name genoemde voor en nakinderen. 24 Apr 1624 Trouwboek. Lowys Willem Clemens de Roy en Elisabeth Willem Cornelis Portengen, beide wonende te Utrecht. 15 Sep 1624 Notaris Steven Pelt. Testament van Maria Willemsdr. van Bemmel, huysffr. van Willem Cornelis Portengen. Kinderen genoemd in dit document Klaas, Elisabeth, Maria en Catharina. 15 Okt 1624 Octrooi om te testeren. Elisabeth Willems van Portengen en Louys de Roy. 2 Jan 1625 Nots Willem van Galen. Testament van Loys de Roy/Elisabeth Willems van Portengen. 1 Aug 1625 Begraafboek Claeskerk. Een dochter van Willem van Portengen de Oude. Laat na vader moeder, onmondige broers en zusters. Aan de pest overleden. 2 Aug 1625 Notaris Steven Pelt. Testament van Willem Cornelis Portengen gehuwd met Maria Philips Jans van Neerdensdr legateert zijn zoon Claes Willems. Zwager van Oratio de Milanen en Loys de Roy. 13 Sep 1625 Nots. Steven Pelt. Adam van Vianen en Willem Cornelis van Portengen als vader en voogd van zijn uitlandige zoon en voor zijn twee andere kinderen verklaren dat Jannichje van Vianen is overleden. 21 Feb 1626 Utrecht. Notaris Willem van Galen. Testament van Horatius de Milanen, lakenkooper en Maria van Portengen Mrt 1626 Utrecht. Notaris Willem van Galen. Testament van Louys de Roy, coorncooper en Elisabeth, dochter van Willem van Portengen. 27 Feb 1628 Notaris Willem van Galen. Willem Cornelis Portengen, laeckencooper gehuwd geweest met za. Maria Philips Jansdr. vader van Cornelis, Johan en Peter (onmundich). Louys de Roy, coorncooper, gehuwd met Elisabeth Wilems Portengendr. erfgen. van za. Henrick Jans Louff, haerl. oudtoom, Adriaen Adriaens van Lobrecht, schrijnwercker gehuwd met Gouda van Hensburch, erfgen. van Jan Joostens van Hensberch doen een transport aen Belichgen Spijckers, wed. zal. Ghijsbert Gerrits van Overmeer, haerl. grootmoeder. 20 Feb 1631 Notaris Willem van Galen. Mr. Johan Pater, Johannes Wijbrands zijnen swager, Willem Corneliss Portengen, laeckencooper vader van Cornelis, Johan en Peter Portengen, Louys de Roy gehuwd met Elisabeth Portengen, verweckt bij Maria Philipsdr. zijn overledene huyssfr. voor 1/5 erffgen. van za. Henrick Janss Louff tot Weesp. Geven machtiging op Aelt Ghijsbertss Schuyt, Borgmr. tot Naerden. 24 Mei 1631 Notaris Willem van Galen. Willem Portengen en Willem Vereem indertijt deeckens van het laekencoopers en wantsnijdersgild machtigen een afvaardiging. 28 Nov 1631 Nots Bartholomeus van Eck. De kinderen van Willem Cornelis van Portengen maken scheiding, te weten: Nicolaes, Maria, Elisabeth en Louys de Roy, Petrus, Cornelis en mr. Johan van Portengen. 4 Nov 1633 Begraafboek Claeskerk. Roetert van Portengen, zoon van Willem, laat na zijn vader en mondige broers en zusters. Overluid 23 Okt. als Ruthardus a Portengen filii Wilhelmi Cornelii de Portengen. 18 Aug 1634 Begraafboek Nicolaikerk. Willem van Portengen in de Heerestraat nalatende zijn huisvrouw en echte mundige kinderen. Overluid 24 Aug. als Wilhelmus Cornelii a Portengen seniores Grafsteen in de Nicolaikerk te Utrecht met het wapen, drie kepers met barensteel en antieke vlucht. Gelegen aan de zuidoostzijde, voor het koor. Afmetingen c.a bij 1m. Opschrift Willem Cornelis van Portengen. In dezelfde kerk links van de noorderingang een gedeelte van een steen waarop de tekst "DIT IS DEN" en daaronder "PORTEN- GEN" voorts de letter P. 12 Mei 1635 Transport van het huis "TenPutten" aan de wz der Oude Gracht tussen de Gaard en Romerborgerbrug aan Nicolaes Portengen en Maria Portengen, wed. Horati Milanen. 19 Dec 1635 Notaris Willem van Galen. Voogdijstelling door Maria Portengen wed. Horatio van Milanen.

29 16 Dec 1636 Begraafboek. Horatio de Milanen, lakenkoper, echtgenoot van Maria Portengen. 11 Feb 1637 Minuten van processen en certificaten. Utrecht. Nicolaes Portengen lakencoper, Cornelis Portengen borger, mr. Johan Portengen adv. 's hoofs van Utrecht, Maria Portengen wed. Oratius van Milanen ende Loys de Roy als man ende voochden van Elisabeth van Portengen ende als momber over Petrus Portengen, te samen erfg. van wijlen Willem Cornelis Portengen. 28 Nov 1638 Scheiding van de boedel van Willem Cornelis Portengen door de kinderen: Nicolaes, Maria en Elisabeth Portengen gehuwd met Lowys de Roy, Petrus, Cornelis en Mr Johan Portengen advt. in den hove van Utrecht. 20 Dec 1639 Navorscher 1895 p.150. Genoemd Cornelia Sem, hv Cornelis Willems van Portengen. 8 Jul 1640 Transport blz 13. Een plecht van Gerrichje van Rooyen wed. Roelandt van Millinghen oud schepen der stad Utrecht, aan de drie onmondige kinderen van zal Horatius van Milanen en Maria van Portengen op een huis aan de oz Corte Lauwerstraat. 22 Apr 1641 Begraafboek Utrecht. Louwijs Clementsz de Roy, nalatende zijn huisvrouw met egte onmondige kinderen. Bij de Geertebrug. 26 Feb 1642 Notaris Cornelis van Vechten. Testament van Maria Willemsdr van Bemmel, wed. Willem Cornelis Portengen. 1 Dec 1642 Octrooi om te testeren, notaris Johan de Wijs te Utrecht. Betreft Maria Portengen haar dochter Margaretha van Milanen. 21 Dec 1642 Momboirkamer. Joff. Elisabeth Portengen wed Louys de Roy dede overleveren extract van seclusie bij haer ende deselv haere zal. man op den XIe Feb 1641 voor Abrham van Kerckraadt nots en getuygen gepasseert, continerende dat zijluyden tot monboirs over haere onmundige kynderen hebben gestelt die langstlevende van hun aldaer comparante ende Nicolaes Portengen. 14 Okt 1643 Trouwboek Utrecht. mr. Johan zael van Vianen wedr. Willemina Both en Elisabeth Portengen wed. Loys de Roy. 14 Okt 1644 Trouwboek. Johan Sael van Vianen, adv. hof van Utrecht, wedr van Wilhelmina Both met Elisabeth Portengen wed. Lowys de Roy. 31 Aug 1646 Begraafboek Claeskerk. MariaWillems van Bemmel wed. Willem Cornelis Portengen, won. omtrent de Geertebrug, nalatende mondige en onmondige kinderen. 5 Nov 1647 Transport blz 148/150. Een huis en hofstede aan de wz Oude Gracht tussen de Geerte en Smeebrug. Van mr Johan Zael van Vianen en Elisabeth Portengen aan Lambert de Gruyter 21 Jan 1648 Nots Claes Verduyn. Joff. Geertruyd van Milanen, oudste dochter van wijlen Oratio ende joff. Maria Portengen vertoont een schrijfboek waarin haar moeder geschreven had dat zij geboren was op 18 Jan Dec 1648 Transport blz 236/238. Van mr Johan Zael van Vyanen adv. mr Johan Portengen adv. Cornelis Portengen gehuwd met Aletta van Liesfelt, Wilhelmus Portengen en Gerardus Johannes Portengen onmondige kinderen van Petrus Portengen zal. gehuwd geweest met Elisabeth van Dijk en Anna van Broeckhuysen, Nicolaes Portengen, Geertruyd, Margaretha en Matthijs van Milanen kinderen van Horatis van Milanen zal. en Maria Portengen zal. Betr. het pand aan de wz Oude Gracht naast 'Klein Leeuwenborch". Aan Frank van den Bogard, lakenverver.23 Dec 1650 Transport van mr. Zael van Vyanen en Elisabeth Portengen. "Klein Leeuwenborch" aan de oude Gracht. Aan Frank vd Bogard. 17 Jan 1654 Transport blz 26/28. Het huis Ten Putten aan de wz der Oude Gracht tussen de Gaert en de Romerborgerbrug. Door Geertruyd van Melanis x Willem Morelis; Christoffel del Corne als wedr. van Margaretha van Melanis en hun onmondige kind en beide voornoemde mannen namens Matthijs van Melanis, zoon van Oratius de Milanen en Maria Por- Grafsteen in de vloer van de Nicolaikerk. 29

30 tengen. Aan Aeltje van Milligen weduwe, boedelharster en lijftochter van zaliger Nicolaes Portengen, lakenkoper. 4 Sep 1654 Begraafboek Utrecht. Elisabeth Portengen, huisvrouw van Johan Sael van Vianen, nalatende haar man met mondige halve voorkinderen en een onmondig nakind. 19 Feb 1666 Begraafboek Utrecht. Johan Sael van Vyanen in de Saelstraat nalatende zijn huisvrouw (Judith Vereem) en mondige voorkinderen. Algemeen. Collectie Brinkhuis : namen der kinderen Lowys de Roy en Elisabeth Portengen: Henricus, Hubert, Philips en Cathalina (begraven 11 Feb 1641). Daaruit ook de namen van zijn ouders: Willem Clemens de Roy en Maria Gijsberts van Vianen. Broers en zusters: Gijsbert, Bartelmeus, Cathalina, Antonia en Clemens. Als mombers benoemd per acte van Seclusie voor Abraham van Kerckraedt 11 Feb 1641 Nicolaes Portengen en Folpert van de Nypoort als rentmeester van 't capittel van St. Marie. Algemeen. Ned. Heraut 1892 blz 54. Geslacht van Mattheus Milan, Visconti, Ridder. Komt naar Nederland in Horatius Milan, Visconti nat Antwerp 2 Jan 1597 ux Utrecht Maria Portengen. Zoon van Matthias Milan, Viscont, ob Utrecht 1618 vr. Catharina van der Straaten. Algemeen: Wapenboek J.B. RietstapV.H. Roland deel 2, blz. 359 Genoemd Portengen, Pays Bas de gueules a trois chevrons d argent au lambel de trois pendants dór Brochant en chef. cimier: un vol de geules familes illustustres d itanje. Boek Imhoff Genealogie vicinti illustr. in italia. Op de laatste bladzijde genoemd het wapen van de familie Portenghen onder " Le blazon de Milani visconte el de sees alliez" Drie zilveren kepers en barantseel met drie gouden hangers. Helteken "un vo de gueules". Gezin van de zilversmid Jacob Cornelis van Portengen was mogelijk edelsmid te Utrecht. Er is echter geen document bekend waarin hij als zodanig genoemd wordt. Wel bestaat er een verzoek van zijn vader anno 1595 waarin deze navraag doet naar zijn welstand, Jacob verblijft te dien tijde in Napels als zilversmid. Daar was 30 hij kennelijk in de leer. Mogelijk daartoe geinspireerd door de bekende goudwerker of edelsmid Adam de Viana, de broer van zijn schoonzuster. Aangezien Jacob in 1595 minstens 16 jaar geweest zal zijn mogen we stellen dat hij voor 1579 geboren is. Klaarblijkelijk was het verzoek van zijn vader genoeg om hem naar huis te doen komen, een jaar later trouwde hij met Willemijntje Lumans van der Horst. In Utrecht. Daar werd hij begraven, ruim tachtig jaar oud. Mogelijk in de Domkerk, getuige een simpel grafsteentje in de vloer van de Rudolph van Diepholt kapel, het familiewapen met de vrijwel onleesbaar uitgesleten letters: Jacop van Portengen. Maar ja, een datum ontbreekt, het kan net zo goed een andere Jacob van Portengen zijn! Cornelis Portengen de griffier is zeker een zoon van deze Jacob Portengen. Dat blijkt uit een transport van Maar of Cornelis Jacobs Portengen die in 1644 notaris werd dezelfde is als de griffier valt nog te bezien. Niet het minste bewijs van deze in het schema verwerkte veronderstelling is gevonden. Maar ook niet van het tegendeel. Hardnekkig schijnen de twee Cornelissen op papier althans, elkaar te ontlopen. Alsof het twee aparte personen zijn. Van Cornelis de notaris is geen notarieel archief bewaard gebleven. Op zich al een vreemde zaak en misschien een aanduiding in de richting van mijn visie: waarschijnlijk één en dezelfde persoon. Cornelis de griffier is in zijn beginjaren als assistent van Abraham van Kerkraedt naar de Kortenhoefse veenakkers gevaren. Om daar poolshoogte te nemen omtrent de gang van zaken. Of hij daar kennis had aan de vader of moeder van onze stamvader Marten Janz. (Portengen) staat niet in het verslag vermeld. In Utrecht heeft hij waarschijnlijk geen kinderen nagelaten. Zijn weduwe werd begraven in 1687 nalatende een zoon. Zij wordt regelmatig genoemd als Juf. Portengen in de oud bisschoppelijke correspondentie. In de jaren 1680 en Daaruit blijkt dat

31 de genoemde zoon hoogstwaarschijnlijk een kind is van haar eerste man Henrick van de Poort. Zo is kort samengevat op 15 Apr 1681 een boodschap: Aan Juf. Portengen; Op landhuis van de jongeheer aangekomen, Davy (vd Poort). En op 26 April: uw zoon met juf. Voeller naar Holland. Studie van uw zoon N vd Poort te Leuven, geleid de oude man naar Delft. Criptische afkortingen van de boodschappen die echter ter inzage liggen in het archief. Waarschijnlijk gaat er een hele wereld van angst en zorg en mogelijk geloofsvervolging open voor degene die de moeite neemt de geschiedenis van Richarda Dibbout alias Juf. Portengen uit te zoeken. (OBC toegang 5) V-d. Jacob Cornelisz van Portengen (16) Edelsmid. In 1595 verblijvende te Napels. Zoon van Cornelis Gijsbertsz van Portengen. Geboren vóór Begraven 1660 te Utrecht, wonende te dien tijde in de Heerestraat. Tr. Utrecht RK 1596 Willemijntje Lumens van der Horst Begraven 1652 te Utrecht, nalatende man en mondige kinderen. Dochter van Lumens Cornelis van der Horst. Kinderen daaruit, geboren te Utrecht, volgorde onzeker: 1 Cornelis... *Als notaris beëedigd in 1644 te Utrecht. Subsituut griffier aan het hof aldaar. Overleden vóór Tr.1- Utrecht RK 1646 Anna van Buyren Begraven 1659 in de Buurkerk. Dochter van Michiel Francken van Bueren en Geertruyd Egberts van Everdingen. Tr.2- Utrecht RK 1665 Johanna Richarda Dibbout Wed. Henrick van de Poort. Begraven 1687 Catharijnekerk Utrecht. Nalatende een zoon (N vd Poort). 2 Lumanus... Meester schilder te Utrecht. Begraven 1649 in de Claeskerk. 3 *Roetert... Volgt VI-f. 4 Luyda... Begraven 1655 in de Regulierskerk Gijsbertgen... Begraven 1655 in de Buurkerk. 7 *Margaretha... Begraven 1654 Buurkerk nalatende man en onmondig kind. Tr. Utrecht RK 1640 Aelbert Jacobs van Lakervelt Begraven 1691 Jacobikerk. Hertrouwt Hendrina van Buyren. Gegevens 9 Mei 1595 Memorie en verzoek van Cornelis Gijsberts van Portengen om onderzoek te doen naar Jacob Cornelis van Portengen, zilversmid in Napels. (J Bruggeman, Diarium Litterarium OBC) 7 Dec 1596 Trouwboek RK Utrecht. Jacob Cornelis Gijsberts van Portengen en Willemtgen Lumens Cornelis van der Horst. 2 Aug 1597 Notaris J.A. Utenwaell blz 83. Testament van Jacob Cornelis Portengen en Willemtgen Lumans van der Horst. 30 Okt 1598 Transport van een huis en hofstede oz Laeckensnijders van Gerrit Gerrits Parijs en Anthonia Jacobs van Schendel aan Jacob Cornelis Portengen. Plechten tbv de dochter van Mechteld van Rhenen, de wed. Thomas Both en Gerrit van Sevender. 19 Nov 1602 Transporten Utrecht. Afstand van een erfenis door Jacob Cornelis Portengen en Willemptgen Luymans van der Horst, egtelieden. 17 Jul 1607 Schuldbekentenis 900 gld van Jacob Cornelis Portengen en Willemtgen Luymans van der Horst, egtelieden. Aan Johan Croock. Op een huis aan de oz lakensnijders. 12 Jun 1617 Transporten Utrecht. Schuldbekentenis 600 gld van Jacob Cornelis Portengen. 14 Mrt 1633 Transport blz 86/87. Een plecht. Betreft een huis en hofstede met plaats, bodem en boort aan de wz Wijstraat 400 gld van Jacob Portengen en Folpert van Schayck aan Willem Portengen en andere. Als voogden over Gerrit, Gerrichgen en Anna Vosch, onmondige kinderen van zal. Jan Vosch en Elizabeth Portengen. Als verwant genoemd Cornelis Folperts van Schaick. 11 Jul 1639 Transport waarin als gemachtigde genoemd wordt Cornelis Portengen Jacobss. 12 Sep 1640 Trouwboek RK Utrecht. Margaretha Jacob Portengensdr. met Aelbert Jacobs van Lakerveltsz. 6 Apr 1642 Notaris Nicolaes Verduyn te Utrecht. Testament van Alard Jacobs van Lakerveld en Margaretha Jacobsdr. Portengen.

32 32 16 Jan 1644 Kreatie tot notaris. Cornelis Jacobs van Portengen. Eedsaflegging 23 Jan Jun 1646 Trouwboek RK Utrecht. Cornelis Portengen, subst. griffier aan het hof van Utrecht en Anna van Buyren, wonende alhier. 14 Sep 1648 Octrooi om te testeren. Cornelis van Portengen, subst. griffier en Anna van Buren. 12 Feb 1649 Notaris Nicolaas Verduyn. Testament van Cornelis Portengen, griffier 's hoofs van Vtrecht ende Joffr. Anna van Bueren. 5 Mrt 1649 Begraafboek Claeskerk. Lumannus Portengen, jongeman, nalatende de ouders. 22 Okt 1651 Transport van een schuldbekentenis groot 1100 gld aan Cornelis Portengen, substituut griffier. 3 Mei 1652 Begraafboek Claeskerk. Willempje Lammers van der Horst, hv Jacob Cornelis van Portengen nalatende man en mondige kinderen. 22 Jul 1652 Octrooi om te testeren, notaris Cornelis Jacobs van Portengen. Echtelieden Grietgen Portengen en Alert Jacobs van Lackervelt. 25 Apr 1653 Transporten Utrecht. Schuldbekentenis 300; 500 en 400 gld. Van Jacob Cornelisz Portengen. Op een huis aan de oz der lakensnijders, waar St. Marten uithangt 18 Feb 1654 Transport blz 57/58. Een huis aan de oz der Choorstraat, onder de lakensnijders waar St Maarten uithangt. Door Jacob Cornelis Portengen wedr Willempgen Lumens van der Horst aan Cornelis Portengen, subst. griffier, zijn zoon. Huys met de koets en kaste op den achterkamer. 3 Jul 1654 Begraafboek Buurkerk. Margaretha Portengen. Bij de Viebrug. Nalatende haar man met een echt onmondig kind Okt 1655 Begraafboek Buurkerk. Gijsbertje van Portengen in de Heerestraat. Dochter van Jacob Cornelis Portengen nalatende haar vader. 3 Dec 1655 Begraafboek Regulierskerk. Luyda van Portengen, drv Jacob Cornelis van Portengen in de Heerestraat. 18 Apr 1659 Begraafboek Buurkerk. Anna van Bueren, huisvr. van heer Griffier Cornelis Portengen, nalatende man met collaterale erfgenamen. 10 Mei 1661 Transport van een plecht op Klein Blankenburg (Oudegr.119) van Richarda Dibbout wed. H vd Poort. 8 Mei 1663 Transport van een huis aaan de oz der Choorstraat door Cornelis Portengen,subst. griffier, wedr. Anna van Bueren. "Daer St. Marten uithangt". 28 Jan 1665 Trouwboek RK Utrecht. Cornelis van Portengen en Richarda Dibbout, wed. Henrick van der Poort.13 Aug 1666 Notaris Gerrit Houtman Utrecht. Testament van Johanna Dibbout, legateert haar zuster Maria, Cornelis van Swanenburch, wedr. Cornelia Dibbout en Jof Richarda Dibbout, haere suster, huysvr. van Cornelis van Portengen, subst. Griffier van den Ed. Hove van Utrecht. 16 Jun 1670 Transport van Gijsbert Verhaar aan Cornelis Portengen, substituut griffier en Richarda Dibbout. Een huis en erf op de oz der Oude Gracht, tussen de St Jansbrug en de Viebrug. 19 Sep 1670 Schuldbekentenis 6000 gld aan Cornelis Portengen subst. griffier en Richarda Dibbout echtelieden. Grafsteen in de Domkerk te Utrecht. 14 Dec 1670 Transport van een huis aan de nz van het Zwaansteegje door Cornelis Portengen wedr. Anna van Bueren en Richarda Dibbout. Als ouders vermeld: Michiel Francken van Bueren en Geertruyd Egberts van Everdingen. 31 Mrt 1676 Schuldbekentenis 4500 gld aan Richarda Dibbout, eerst wed. dr Henrick van de Poort en later wed. Cornelis Portengen, in leven substituut griffier. 5 Nov 1687 Begraafboek Catharijnekerk. Juffr.Richarda Diebout, wed. Cornelis van Portengen laat na een mondige zoon. Gezonken mits gevende 14 ducatons. 18 Mei 1688 Transport van een huis, erf en tuin gelegen aan de wz der Oude Gracht tussen de St Jansbrug en de Backerbrug, van ouds genoemd "Schinkelenburg" en laatst bewoond door Cornelis van Portengen in leven

33 subst. griffier aan het hof van Utrecht. Door de erfgenamen van Elizabeth van der Poort. Algemeen 's Graveland GA L 172. Rapport van Abraham van Kerkraedt met assistent Cornelis Portengen, subst.griffier, beide naar de Kortenhoefse veenakkers gevaren. Algemeen. Zie archief der OBC Utrecht, toegang 5. blz 1161 ev. Sprake van Juff. Portengen waarschijnlijk Johanna Dibbout en haar zoon Davy (N) vd Poort. Algemeen. Recu voor de ontvangsten der schilderingen van het St Jobsgasthuis. Nr. 2 Slapende Venus door L Portengen. Algemeen. *Grafsteen, c.a. 45 x 45 cm in de Domkerk te Utrecht. In de vloer van de Rudolf van Diepholt kapel (bisschop in 1455). Opschrift het familiewapen, drie kepers waarover barensteel met drie hangers en de naam Jacop van Portengen. Ongedateerd. Baljuw van De Lier en Souteveen Willem Cornelis van Portengen de jonge leefde in de schaduw van Willem Cornelis de oude. Mogelijk was het een jongere broer van deze gegoede en bekende lakenkoper. Daarop zou het transport van 6 Jan 1617 kunnen duiden. Het is echter tot nu toe de enige aanwijzing. Want gezien naam en leeftijd zou het ook een zoon kunnen zijn van diens broer Cornelis Cornelisz van Portengen. Hoe dies zij, ook hij trouwde een telg uit een een bekend geslacht, Maria van Ruytenberch. Hij was koopman van wollen lakenen. In het begin leek het hem goed te gaan. In 1613 bekwam hij het huis De Roode Hant (Oude Gracht nr. 350) Uit handen van Aert van Rhenen de man van Maria Bruyn Fredricks van Raephorst de weduwe van zijn oudste broer Peter. Maar toen keerde het geluk. Of dat iets te maken had met een vordering die hij in 1616 uit Emmerick hoopte te ontvangen? In 1617 moet hij het huis De Roode Hant verkopen, bij executie. Is hij toen van baan veranderd? In 1619 werd hij voor het eerst genoemd in het ambt van baljuw van De Lier en Souteveen. Of 33 hij daar woonde is nog niet bekend. Zijn kinderen waarschijnlijk niet want in 1922 draagt hun grootmoeder Machtelt van Wijckerslooth enig huisraad over ten gebruike van de kinderen van Willem Cornelisz en Maria Ruytenberch haar dochter. Die "door quade fortune in schulden verlopen" waren. In 1632 ontving Willem Cornelis van Portengen, wollen laken koopman, een plecht van 1200 gld op een huis aan de oostzijde der Nieuwe Gracht. Een soort hypotheek. In 1648 tenslotte valt het doek, Willem sterft. Waar hij begraven werd is nog niet helemaal helder. In de "Aantekeningen bij enige Utrechtse geslachten" vermeldt Wittert van Hoogland een grafzerk in de Weeskerk. Met het familiewapen en opschrift Willem Corneliss Portengen. Nog geen drie maanden na hem werd diens vrouw begraven, in de Jerusalemkerk. Nalatende mondige kinderen. Wie dat waren staat geenszins vast! In 1618 werd IJsbrand zoon van Willem Cornelis Portengen begraven. In 1638 trouwde Gerrichje dochter van Willem Cornelis van Portengen. Beiden kunnen ook kinderen van Willem Cornelis de oude geweest zijn. Omdat diens kinderen in een aantal acten met name genoemd worden maar deze twee niet is, aangenomen dat het dan wel kinderen van Willem Cornelis de jonge geweest zullen zijn. Maar dat is lang niet zeker! Nog minder zeker is de positie van Cornelis en Jacob, eveneens genoemd in het volgende schema. Beiden worden genoemd als de zoon van Willem van Portengen. Maar welke Willem? En weer werd de bovenstaande redenering gevolgd voor wat betreft Willem Cornelis de oude en de jonge. Maar er was in Utrecht nog een Willem Portengen, pander aan het hof, zoon van Jan Portengen en Geertruyd van Hamelenbergh. Van hem is echter nooit enig huwelijksteken of dergelijke gevonden. Vandaar dat de meest waarschijnlijke ouders werden uitgekozen. Totdat het tegendeel blijkt.

34 V-e. Willem Cornelisz van Portengen de jonge Koopman van wollen lakens. Baljuw van de Lier en Souteveen. Zoon van Cornelis Portengen. Mogelijk Cornelis Gijsberts van Portengen en Gerrichje Claes Willems Drogemeerder. Overleden 1648 te Utrecht. *Begraven in de Weeskerk te Utrecht. Tr. Utrecht RK 1605 Maria van Ruytenborch Dochter van Joriaen van Ruytenberch en Machteld van Wijckerslooth. Begraven 1648 Jerusalemkerk Utrecht, nalatende mondige kinderen. Mogelijke kinderen daaruit, geboorteplaats en datum onbekend, volgorde onzeker: 1 *Cornelis... Volgt VI-g. 2 *Jacob... Volgt VI-h. 3 *IJsbrand... Begraven 1618 te Utrecht. 4 *Gerrichgen... Overleden 1702 te Utrecht. Tr.1- Utrecht 1638 Ailbert van Loeven Tr.2- Utrecht 1680 Aert van Hardenbergh Geen kinderen daaruit bekend. Gegevens 5 Okt 1605 Trouwboek Utrecht RK. Willem Cornelis van Portengen den jongen en Maria van Ruytenborch, beide wonende te Utrecht. Aangetekend 28 Sep Aug 1608 Transport van een schuldbekentenis ƒ 600 aan Willem Cornelis van Portengen, koopman in wollen lakens. Op een huysinge en hofstede aan de wz Oude Gracht door Lubbert Elberts van Oldenburch en Catharijna Henricks. 20 Sep 1610 Transport van een plecht Willem Cornelis Portengen, koopman wollen lakens. 10 Jul 1611 Idem 19 Mei 1612 Transport blz 336/337. Een huis aan de Jofferenstraat bij St. Geertruydenkerckhof met een poortwech ofte uytgangh achter tot aen de muer van Portengens hof. Van Willem Cornelis Portengen coopman van wollen lakens aan Jan Goetschalck van Haeften en Metgen Jans, echtelieden. Belendend nw Willem Cornelis Portengen, wollen lakenkoper Jun 1612 Transport van een plecht aan Willem Cornelis Portengen, koopman wollen lakens. 30 Apr 1613 Transport door Aert Henricks van Rhenen, procureur van het Gerecht en Maria Bruyn Fredericks van een huis en hofstede met kelder en kluys aan de oz der Oude Gracht bij St. Geertruydebrugge. (De Roode Hant, nr. 350). Aan Willem Cornelis van Portengen de jonge, lakenkoper. Een plecht 125 gld tbv Gerrit Sem. Idem tbv Cornelia Croocken en Willem Sijmons van der Horst. Voorts 743 gld tbv Frederick Brunt enz. 26 Apr 1616 Minuten van procuratien. Machtiging van Willem Cornelis Portengen de jonge, laeckencoper aan Gerit Obyt (?) wonende te Emmerick. Over de tecomste van d lackenen ende knoepen Transport van een schuldbekentenis 600 gld aan Willem van Portengen, de jongste, wollen lakenkoopman. In margine: Doorgedaen bij consent van mr Joannes Portengen advocaat 's Hooffs van Utrecht, die als mede erffgenaem van Willem van Portengen sijn vader...enz. 29 Jul 1617 Decreet blz 204. Overdracht van een huis aan de oz der Oude Gracht bij de StGeertruyde brugge aan Joriaen Jans van IJssen. Oude eigenaar Willem Cornelis Portengen de jonge. Belend: zw Aert Cornelisz, nw Dirk Schouten met een uitgang. (Betreft huis derode Hant nr. 350). 24 Okt 1617 Ons Voorgeslacht Repertorium op de grafelijke lenen. Willem van Porthengen, baljuw van de Lier en Zouteveen namens heer Wilhelm, graaf van Commignyes en van het Heilige Rijk. Overdracht. 10 Jun 1618 Overluid te Utrecht IJsbrand van Portengen zoon van Willem Corn. van Portengen. 9 Jul 1619 Ons Voorgeslacht 1973 blz.74 Repertorium op de grafelijke lenen enz. Willem van Portengen, baljuw van De Lier en Souteveen en Cornelis van der Poll, procureur voor 't hof van Holland dragen namens heer Willem, graaf van Comnigny een stuk land over. 6 Apr 1622 Transport blz 196. Machteld van Wijckerslooth wed. Joriaen van Ruytenberch transporteert huisraad aan de kinderen van Willem van Portengen, baljuw van De Lier en Souteveen en Maria van Ruytenberch, haar schoonzoon en dochter (door quade fortune in schulden verloopen). 25 Jun 1623 Nots. Nicolaes van Lofstadt. Juffr. Adriana van Ruytenberch machtigt haar schoonbroeder Willem van Portengen, Baillu van de Lier en Souteveen. 15 Nov 1632 Plecht ƒ1200 van Hendrik van Nijenrode en Cornelis van Nijenrode wonende te Amersfoort aan Willem Portengen, coopman van wollen laeckenen op een perceel aan de oz der Nieuwe Gracht.

35 24 Okt 1638 Trouwboek Utrecht. Ailbert zoon van Jooris Antonisz van Loeven en Gerrichgen dr. van Willem Cornelisz van Portengen. 6 Mrt 1648 Begraafboek. Willem Cornelis Portengen de jonge, man van Maria van Ruytenborch. 5 Jun 1648 Begraafboek Jerusalemkerk Utrecht. Maria van Ruytenberch wed. Willem Cornelisz Portengen, nalatende mondige kinderen. 31 Jan 1680 Trouwboek Utrecht RK. Aert van Hardenbergh, wedr. Catrina Piters in de Nieuwstraat, en Gerrigje Portengen, wed Aelbert van Loeven Begraafboek Utrecht. Gerritje van Portengen wed. Aelbert van Leuven. Algemeen. Grafsteen in de Weeskerk (Regulierskerk?) te Utrecht met wapen Portengen: de drie kepers en een barensteel. Opschrift: Willem Cornelisse Portengen. Zie Wittert van Hoogland. Advocaat aan het hof Tot heden is er nog geen stuk bekend waarin ook maar iets over de mogelijke ouders van Bruno van Portengen wordt gezegd. Aangezien Bruyn Peters van Portengen als enige mogelijkheid beschikbaar was is daarvoor gekozen. Dat Maria zijn dochter was is vermeld in de aantekeningen van Mutschard bij het familiewapen. En weer, de enige die daarvoor in aanmerking kwam was Maria gehuwd met Adriaen van Buytendijck. Een onvoldoende zekerheid en daarom het sterretje vooraf! Overigens is het opmerkelijk dat nog heden ten dage de naam Bruin in de familie voorkomt! 35 VI-a. Bruno (Bruyn) van Portengen (21) Advocaat aan het hof van Utrecht. *Zoon van Peter Corneliss van Portengen en Maria Bruyn Fredericks van Raephorst. Geboren omtrent 1599 te Utrecht. Begraven 1637 Buurkerk Utrecht, nalatende zijn huisvrouw met onmondige kinderen. Tr. Utrecht RK 1624 Maria van Detten Begraven 1666 Buurkerk Utrecht, nalatende een onmondige dochter. Dochter van Mr. Hendrick van Detten, advocaat. Kinderen daaruit, geboren te Utrecht: 1 NN... Begraven 1626 Buurkerk Utrecht. 2 NN... Begraven 1627 te Utrecht. 3 *Maria... Geen nadere gegevens. *Tr. Utrecht RK 1668 Adriaen van Buytendijck Geen kinderen daaruit bekend. Gegevens 5 Sep 1619 Album Studiosorum Leiden. Jur. student Bruno van Portengen, 20 jaar geboren te Utrecht. 22 Mei 1624 Trouwboek RK Utrecht. Mr. Bruno Portengen, adv. in den hove van Utrecht, en Maria van Detten, dochter van Mr. Henrick van Detten, mede advocaat in den hove. 3 Jan 1625 Notaris Wolfhard Zwaerdecroon te Utrecht. Octrooi om te testeren voor de echtelieden Bruno van Portengen en Maria van Detten. 30 Jan 1625 Notaris Wolfhard Zwaerdecroon te Utrecht. Testament van Mr. Bruno Portengen gehuwd met Jouffr. Maria van Detten. Getuigen drie lakenkopers aanwezig. 7 Aug 1626 Begraafboek Buurkerk Utrecht. Een kind van Bruno van Portengen. Laat na de ouders. 29 Sep 1627 Begraafboek Utrecht. Een kind van Bruno van Portengen. 7 Nov 1631 Transport van een huis aan de oostzijde der Twijstraat genaamd 't Oosterhuys van Antwerpen. Mr. Bruno van Portengen, advocaat en Maria van Detten transporteren voor 1/5 deel als kinderen van mr. Henrick van Detten, advocaat. 14 Jul 1637 Begraafboek Buurkerk Utrecht. Mr. Bruno van Portengen, adv. in den Ed. hove, laat na zijn huisvrouw en onmondige kinderen.

36 13 Mrt 1640 Transport van een schuldbekentenis 128 gld door Maria van Detten, dochter van zal. Mr Henrick v Detten, wed. Mr. Bruno Portengen. 3 Aug 1644 Transport van een schuldbekentenis 200 gld door Maria van Detten wed. Mr. Bruno van Portengen, advocaat aan het hof 25 Jul 1645 GHB 1910 blz.203. Voor Laurens Rutgersz, gesubstitueerd schout te Vleuten en Gerrit Jansz de Royen schepene aldaer is verschenen Jan Adriaense als procuratiehouder van juffr. Maria van Detten, wed. van Mr. Bruno van Portengen adv. in den Ed. hove in de procincie Utrecht. Hij transporteert aan Aert Cornelisz van Wijckerslooth van Utrecht een derde part van 12 morgen en 88½ roede land, met het gedeelte van de woning, bergschuur, bakhuis, wagenschuur en boomgaard enz. liggende te en strekkende de Thematerdijk noordwaarts tot in de Oudenaertse. Gegeven te Vleuten, bezegeld door Pauwels Ruysch. 24 Mrt 1646 Overdracht van 200 gld door joffr. Maria van Ditteren wed. zal. Mr. Bruno Portengen advocaat, op haar neef Bernt van Haeften. Dit geld had zij geërfd van Mr. Johan van Haeften haar oom GA Utrecht II Nr Stukken afgegeven door de weduwe van Mr. Bruno van Portengen als eiser contra Beernt van Haeften om betaling van verschuldigde gelden. 11 Jun 1666 Begraafboek Buurkerk. Joffr. Maria van Detten wed. van wijlen de Heer en Mr. Bruno van Portengen, in zijn leven advocaat voor den Ed. Hove van Utrecht, in de Springweg, nalatende een onmondige dochter. 13 Jan 1668 Trouwboek RK Utrecht. Adriaen van Buytendijck en Maria Portengen. De laatste lakenkoper Nicolaas van Portengen was, voor zover bekend, de laatste lakenkoper van de Utrechtse Portengens. Na hem zou er nog een lakenkoper Arien van Portengen in Breukelen zijn beroep uitoefenen. In een acte van 1663 wordt wel de geleerde Gosuinus maar niet Gulielmus Portengen met name genoemd. Toch is aannemelijk dat hij eveneens een zoon is van Nicolaes Portengen. De namen immers zijn gelatiniseerde vormen van Gosen en Willem waarvan de oorsprong niet ver te zoeken is. Maar of Gulielmus dezelfde is als Willem Portengen, wonende in de 36 Nieuwstraat is niet zeker. En dat heb ik, om het simpel te houden, maar aangenomen. Vandaar dat de verwijzing voorafgegaan wordt door een sterretje. Nog meer onzekerheden. In Utrecht is sprake van Cornelia gehuwd met Peter de Cort, overleden in 1704 en Cornelia Portengen, bejaarde dochter overleden in Beide waren te dien tijde woonachtig in de Nieuwstraat. Wie was de ware Cornelia? VI-b. Nicolaes van Portengen (26) Lakenkoper. Zoon van Willem Cornelis van Portengen en Catharina Willem Eernsten van Vianen. Geboren vóór Begraven 1649 Claeskerk Utrecht. Wonende te dien tijde omtrent de Gaardbrug. Tr. Utrecht RK 1626 Aeltgen van Millingen Dochter van Goossen van Millingen, schout van Oostveen en Anna Gerritsdr van Battum. Weduwe van Hendrick van Overmeer. Begraven 1664 Claeskerk. Wonende te dien tijde op "De Oude Camp" te Utrecht. Kinderen daaruit, geboren te *Utrecht, volgorde onbekend: 1 Gulielmus... *Volgt VII-a. 2 Gosuines... Ingeschreven aan de universiteit van Utrecht Begraven 1667 Claeskerk Utrecht. Wonende te dien tijde in de Lange Nieuwstraat. Tr. Utrecht RK 1664 Aletta van Heusden Begraven 1670 Nicolaikerk Utrecht. Nalatende collaterale mondige erfgenamen. Geen kinderen. 3 Catharina... Begraven 1693 Buurkerk Utrecht. Wonende te dien tijde Buiten Wittevrouwen. Tr. Utrecht RK 1659 Hendrick van Schalckwijck Apotheker. Nalatende 1693 mondige kinderen. 4 Cornelia... *Begraven 1704 Nicolaikerk Utrecht. Wonende te dien tijde in de Lange Nieuwstraat.

37 *Tr. Utrecht RK 1669 Peter de Cort Chirurgijn. Nalatende 1704 een onmondig kind. 5 Anna... Begraven 1710 Nicolaikerk Utrecht. Wonende te dien tijde in de Lange Nieuwstraat. Tr. Utrecht RK 1664 Johannes Tynagel Daaruit geen kinderen bekend. 6 Wilhelmina... Begraven 1698 Nicolaikerk Utrecht. Tr.1- Utrecht RK 1664 Wilhelmus Portengen Zie VI-e. Tr.2- Utrecht RK 1671 Cornelis van Swanenburch Kunstschilder. Wedr. Cornelia Dibbout. Begraven 1710 te Utrecht, nalatende mondige erfgenamen. Geen kinderen daaruit bekend. 7 Gerarda... Begraven 1711 te Utrecht. Tr.1- Utrecht RK 1665 Johannes Portengen Zie VII-b. Tr.2- Utrecht RK 1672 Rocus de Cock Geen kinderen bekend. Gegevens 27 Nov 1626 Trouwboek RK Utrecht. Nicolaes Portengen en Aeltgen van Millingen, wed. Hendrick van Overmeer. 26 Mei 1631 Notaris Nicolaes Verduyn Utrecht. Nicolaes van Portengen gehuwd met joffr. Alid van Millingen, nagelaten dochter van Goossen van Millingen in zijn leven schout van Oostveen: scheiding van de boedel van Gerridt Jans van Battum en Cornelia Augustijns Leiden notaris Nicolaas Jacobs folio 72. Jan de Bruin, lakenkoper te Amsterdam, verklaart een aantal lakens vervaardigt in Amsterdam, verkocht te hebben aan Nicolaes Portengen, lakenkoper te Utrecht. 20 Feb 1635 Notaris Willem van Galen te Utrecht. Testament van Nicolaes Portengen en Alidt van Milligen. 12 Mei 1635 Transport van het huis "Ten Putten" aan de wz der Oude Gracht tussen Gaard en Romerborgerbrug aan Nicolaes Portengen en Maria Portengen wed. Horatius Milanen. 16 Dec 1640 Notaris Nicolaes Verduyn te Utrecht. "Wij Dirck Tenbergen, old borgerm. tot Deuthicum als vader, Thomas Krymer borger t' Utrecht als aengehouwt oohm, Corns Quint, Raedt in de Vroetschappe en old schepenen der stadt Utrecht als neve en Frederick Berninck, lakencooper 37 en borger derselver stadt als versochte huwelijcsvrundt van wegen en met Sr. Henrick Tengberghen, soone van mij Dirck Tengbergh voornt.toecomende Bruydegom van der eenre. Gerarda van Wickenburg wed. en boedelharstere van za. Roetaert van Millingen in zijn leven gewesene Schepen der stadt Utrecht, als moedere- Annaken en Cornelia van Millingen als susteren, Herman van Royesteyn, Nicolaes Portengen, Evert van Lobrecht, Gerard ten Stall en Wouter van Coddenoort alle medeborgeren t' Utrecht als neven ende behouwtneven respective van wegen en met d'eerbare Aeltgen van Millingen, dochter van mij Gerarda van Wickenburg voors. toec. bruyd Album Studiosorum Utrecht, handschrift Engelen. Gosuinus Portengen, ultraj. 15 Okt 1649 Begraafboek Claeskerk. Nicolaes Portengen, lakenkoper. Omtrent Gaardbrug. Nalatende mondige en onmondige kinderen. 29 Dec 1650 Transport van het huis "Ten Putten" door Alidt van Millingen wed. Nicolaes Portengen aan Maychen Frans van Maestricht de weduwe van Otto van Halmaele. 27 Jan 1651 Transport van een huis aan de oz der Keyzerstraat door Alidt van Millingen wed. Nicolaes Portengen. 13 Feb 1651 Transport van een huis in de Vrouwjuttenstraat door Alidt van Millingen wed. Nicolaes Portengen. 17 Jan 1654 Transport van de helft van een huis aan de wz der Oude Gracht tussen Gaard en Romerburgerbrug, "Ten Putten" aan Aletta van Millingen wed. Nicolaes Portengen, in leven lakenkooper. Door Willery Morelis en de andere erfgenamen van Horatius van Milanen. Zij transporteert het aan Maychen van Maestricht wed. Otto van Halmaele. 23 Apr 1659 Trouwboek RK. Hendrick van Schalckwijck en Catharina Portengen. 14 Mei 1659 Octrooi om te testeren. Anna van Portengen drv. Nicolaes van Portengen. Notaris Nicolaes de Cruyf. 3 Feb 1661 Octrooi testeren. Notaris Cornelis Jacobs van Portengen. Echtpaar Catharina Portengen en Hendrick van Schalckwijck, apotheker. 24 Jan 1662 Goedkeuring der kinderen van Alid van Millingen en Nicolaas Portengen voor de verkoop van het huis Ten Putten door hun moeder. 25 Sep 1663 Notaris Houtman. Compareerde Alidt van Milligen wed. Nicolaes Portengen. Voorts de kinderen Gosinus voor hemzelf, Henrick van Schalckwijck als man en voogd van Catharina Portengen en de meisjes Cornelia, Anna, Wilhelmina en Gerarda Portengen.

38 27 Feb 1664 Trouwboek RK Utrecht. Gosuinus Portengen en Aletta van Heusden. 24 Okt 1664 Begraafboek Claeskerk. Aleyd van Millingen wed. Nicolaes Portengen, op de Oude Camp. Nalatende mondige kinderen. 12 dragers. 10 Dec 1664 Notaris Nicolaes de Cruyff te Utrecht. Transport door Gosewinus Portengen gehuwd met Aletta van Heusden, achterkleindochter van Gerrit van Heusden. 14 Aug 1666 Transport van een schuldbekentenis groot 1000 gld door Gosuinus van Portengen en Aletta van Heusden, echtelieden. 14 Aug 1666 Transport voor het gerecht van Utrecht. Gerard van Portengen en Aletta van Heusden, erfg. van Jan van Heusden, transporteren aan Beatrix van Aelst twee huizen aan de wz der Oude Gracht. Tussen Rodenburger en Gaardbrug. 11 Mrt 1667 Begraafboek Claeskerk Utrecht. Goduinus Portengen, in de Lange Nieuwstraat, nalatende zijn vrouw met collaterale erfgenamen. Geen vast goed. 80 gld aan de armen Archief van het gerecht II Stukken betreffende de eis van Guelmus van Portengen tegen de wed. en boedelharster van Gosinus Portengen als medeerfgenaam van de onder benefice Mei 1669 Trouwboek RK. Mr. Peter de Cort, chirurgijn, wedr. Willemijntje Boxel en Cornelia Portengen, jongedr. 10 Okt 1670 Begraafboek NicolaikerkUtrecht. Aaltje van Heusden, wed. Gosuinus Portengen, nalatende collaterale mondige erfg. sed nihil in bonis. 19 Mrt 1671 Transport van een schuldbekentenis 1000 gld door Cornelis van Swanenburch en Wilhelmina Portengen, wed. Wilhelmus Portengen. 2 Okt 1671 Momboirkamer blz 768. Willemina Portengen wed. Wilhelmus Portengen geeft aan de momberkamer een acte gepass. den 22 Sep 1671 bij de notaris Nicolaes de Cruyff waarin zij verklaart te approberen de acte waarin zij en haar man als voogd worden aangesteld dd 13 Jun 1665 voor de notaris Simon van Abspoel en een testament van 14 Jul 1670 waarin Wilhelmus voogd wordt over de kinderen van halfbroeder Johannes. 1 Nov 1671 Trouwboek RK Utrecht. Cornelis van Swanenburch wedr. Cornelia Dibbout en Wilhelmina Portengen wed. Wilhelmus Portengen. 13 Apr 1672 Trouwboek RK Utrecht. Rocus de Cock jm en Gerarda Portengen wed. Johan P. 23 Mei 1690 Notaris J van Aelst. Momboirstelling. Cornelis van Swanenburch constschilder en juffr. Wilhelmina Portengen, echtelieden Aug 1693 Begraafboek Buurkerk. Catharijn Portengen wed. Hendrik van Schalkwijk, laat na mondige kinderen, Buiten Wittevrouwen, 8 dragers. 7 Jul 1698 Begraafboek Nicolaikerk Utrecht. Juffr. Wilhelmina van Portengen huisvr. van Cornelis van Swanenburg, laat na haar man. In de Nieuwstraat, 8 dragers. 12 Jul 1704 Begraafboek Nicolaikerk. Cornelia van Portengen, wed. Pieter de Cort, laat na een onmondig kind, Lange Nieuwstraat. 6 Mei 1710 Begraafboek Nicolaikerk. Anna van Portengen hv Johannes Tynagel, Lange Nieuw str. 12 Mei 1710 Momboirkamer. Johannes Tynagel wedr. Anna Portengen op de Lange Nieuwstraat. Op 19 Sep 1710 de overledene heeft geen onmondige kinderen nagelaten. Op 10 Nov 1713 volgt de aangifte wegens het overlijden van zijn tweede vrouw Willemina van Meekeren. 10 Nov 1710 Begraafboek. Cornelis van Swanenburch. Laat na mundige erfgenamen. Op d' Lange Nieuwstraet over de Groenesteeg. 24 Mrt 1711 Willig decreet. Van Catharina Portengen wed. Hendrik van Schalkwijck. Aan de executeur van het testament van Cornelis van Swaenenburch. Betreft een huis aan de nz Ganzenmarkt op de hoek Teelinkstraet. 9 Feb 1711 Momboirkamer. De naeste vrinden van Juffr. Gerarda van Portengen, bejaarde dochter op de Mariaplaats in den hoeck. 10 Feb 1716 Momboirkamer. De naeste vrinden van Garendina Portengen wed. Rocus de Cock bij 't Vleeshuis op de Lange Nieuwstraat. NL 1956: Stukken betreffende een proces van Geertruid van Overmeer tegen de kinderen van Nicolaas Portengen en Aaltje van Milligen. Zonder beroep In die tijd leefden er in de stad Utrecht gelijktijdig vier personen met de naam Cornelis Portengen. Hetgeen de identificatie zeer bemoeilijkte. Daarbij kwam dat er twee als Cornelis Willemszoon te boek stonden. De eerste beschreven in dit hoofdstuk. De tweede bekend als procureur aan het hof en gehuwd met Gerbrechta van Steenderen. Beiden personen zijn nogal eens met elkaar verwisseld in genealogische geschriften. Gezien de overlijdensdata van de vrouwen en aangenomen dat

39 Cornelis geen twee wettelijke vrouwen kon hebben moet aangenomen worden dat het twee aparte personen waren, zonen van Willem. Mogelijk broers uit één gezin, maar waarschijnlijker neefs van elkaar. Aangezien noch voor de ene noch voor de andere stelling harde bewijzen gevonden werden is voor de laatste constructie gekozen. De onderstaande Cornelis is de zoon van Willem van Cornelis de oude, dat staat vast. Was hij lakenkoper, als zijn vader, of advocaat? Hij immers hertrouwt met de weduwe van een advocaat! VI-c. Cornelis Portengen (26) Zoon van Willem Corneliss van Portengen de oude en Maria Philips van Neerden. Wonende 1635 omtrent de Geertbrug. Overleden vóór Okt Tr.1- Utrecht RK 1635 Cornelia Michiels Sem Begraven 1639 Jacobskerk Utrecht. Nalatende haar man en onmondige kinderen. Tr.2- Utrecht Ger Aletta van Liesveldt Sinds 1642 wed. Mr. Peter van Lommel, adv. aan het hof van Utrecht. Dochter van Arnould van Liesveldt en Agatha Utenweerde. Kinderen daaruit, volgorde onzeker: 1 NN Begraven 1636 te Utrecht. 2 Odillia <1639 Na het overlijden van haar man coopvrouw van granen te Utrecht. Begraven 1703 Catharijnakerk. Wonende te dien tijde op de Hoge Korenmarkt. Nalatende mondige en onmondige kinderen. Tr. Utrecht RK 1667 Cornelis van Wijckersloot Graankoper. Zoon van Jan van Wijckersloot. Weduwnaar van Anna van Wintershoven. Kinderen daaruit, geboren te Utrecht: Arnoldus; Antonie; Cornelis; Cornelia; Maria; Willem en Jan. 3 NN <1639 Geen nadere gegevens 39 Gegevens 26 Nov 1628 Overluid te Utrecht Odillia Sem echtgenote van Gerard van Schadijck. 23 Mei 1635 Trouwboek RK Utrecht. Cornelis Portengen, zoon van zal. Willem Cornelis Portengen en Cornelia Michiels Semmen. 20 Dec 1639 Begraafboek Jacobskerk. Cornelia Sem, huisvr. van Cornelis Willems van Portengen, wonende omtrent Geertbrug, nalatende haar man en onmondige kinderen. 16 Mei 1640 Transport blz 139/140. Een huis in de Heerestraat door Cornelis Portengen wedr. Cornelia Sem. Verwanten de onmondige kinderen van Cornelia Sem.Beneden woont Louis de Roy. Aan joffer Willemina van der Poll, weduwe. 4 Feb 1641 Transport blz 35/37. Een plecht 1000 gld op een "huys ad Soutmerckt tegenover de Visbruck achteruit comende in de Coorstraat". Van Cornelis van Portengen wedr. Cornelia Sem aan Adriaen Vinck, adv. Aantekening: plecht 1000 gld dd 24 Apr 1615 door Francois Eliaet goutsmith gehuwd met Cecilia Cousius tbv de onmondige kinderen. Als bijzonderheid: "kijnt, voorsoon van Hendrik van Vianen". Michiel Semmen is in naam van Hendrik van Vianen hv erfgen. van zaliger Peter van Vianen. 12 Feb 1642 Transport blz 52. Een huis in de Heerenstraat door Cornelis Portengen wedr. Cornelia Sem. 30 Jul 1642 Minuten van procuratien en certificaten."cornelis Portengen, wonende tot Utrecht, sone van zal. Willem Cornelis van Portengen in zijn leven lakencoper borger t' Utrecht, ende heeft bij desen onwederroepelijck geconstitueert ende machtich gemaeckt mr. Johan Portengen, advocaat 's hoofs van Utrecht sijn comp. broeder ende Cornelis Portengen zijn neve wonende binnen Utrecht". 17 Jan 1645 Cornelis Portengen draagt als gemachtigde van Aernould van Liesvelt het huis aan het St. Janskerkhof hoek Minderbroederstraat wijk G nr. 256 over aan Bruyn Christiaens Weerhorst. 19 Jan 1645 Trouwboek Catharijnekerk Gereformeerd. (Ondertr. 5 Jan.) Cornelis van Portengen wedr. Cornelia Sem en Aletta van Liesveldt, wed. Mr. van Lommel, adv. voor den hove van Utrecht. 18 Jan 1648 Willig decreet. Twee acten 659 en 664. Overdracht van een kamer en een huis aan de nz Vrouw Juttenstraet van Tobias van Hoboocken aan Cornelis Portengen.

40 2 Sep 1648 Machtiging van Aernould van Liesveldt gehuwd met joffr. Agatha Utenweerde en Joffr. Aletta van Liesveldt zijne dochter, huysffr. van Cornelis Portengen. 11 Mei 1650 Transport van een plecht 1200 gld zz Minderbroederstraat. Van Cornelis Portengen en Aletta van Liesveldt. Aan Nicolaes de Meyer en Nicolae Bass. 8 Jun 1650 Transport van een huis en kelder aan de Minderbroederstraat "waer Cornelis Portengen en Aletta van Liesveldt en Hercules Politz naest gelegen sijn". Van Cornelis Portengen en Aletta van Liesveldt. Aan mr. Hercules Politz. 11 Sep 1650 Transport van plechten op het perceel "De zwarte Leeuw" aan de Oude Gracht tussen de Volderbrugh en Geertenbrugh. Van Cornelis Portengen en Aletta van Liesveldt aan Cunera Jans van Wijckerslooth 850 gld en 440 gld, aan de gezamenlijke kinderen van Joost van Voorst 700 gld en 1110 gld. Tevens genoemd Cornelis Jans van Wijckerslooth als verwant. 30 Sep 1650 Transport van een plecht op het huis Keyzerstraat groot 400 gld. Van Cornelis van Portengen en Aletta van Liesveldt aan Willem Jans van Gennip. 1 Okt 1650 Transport van een plecht op een huis aan de Oude Gracht tussen Volder en Geertebrug. Van Cornelis Portengen en Aletta van Liesveldt. 16 Dec 1650 Transport van een plecht aan Margareta Loemel wed. Peter de Bey. 200 gld tbv Nicolaes de Meyer, 900 gld tbv N. van Voorst, tinnegieter. 27 Jan 1651 Transport van een plecht groot 900 gld op het huis aan de oz Keyserstraat. Van Cornelis van Portengen en Aletta van Liesveldt aan Cornelia van Sompecken wed. Godefray v Brussel. 13 Feb 1652 Transport van twee woningen aan de nz der Vrouwe Juttenstraat. Van Cornelis van Portengen en Aletta van Liesveldt aan Anthonis de Wilt, houtcooper. 1 Dec 1667 Trouwboek RK. Cornelis van Wijckerslooth wedr. Jannichgen van Wintershoven met Odillia Portengen. 30 Jan 1703 Begraafboek Catharijnekerk. Odillia Portengen wed. Cornelis van Wijkerslooth. Nalatende mondige en onmondige kinderen. Wonende Hoge Korenmarkt Toescheiding van huize Den Ouden Puth uit de boedel van Odillia Portengen en Cornelis van Wijckersloot aan Willem van Wijckersloot. 40 Advocaat aan het hof Johan Portengen trouwde met Johanna Moreels. In hoeverre het één en ander door de vaders Willem Cornelis de Oude, lakenkoper en gegoede te Utrecht, en Paulus Moreelse, oud schepen en raad van Utrecht, bekokstoofd werd staat nergens vermeld. Paulus Moreelse is tegenwoordig meer bekend als de Utrechtse schilder, graficus en architect. De leermeester van Petrus Portengen de broer van Johan. Van Johan is weinig bekend. Op de één of andere wijze wisten de Portengens hun particuliere leven vrij aardig verborgen te houden. Misschien omdat ze als rooms katholieken tot op zekere hoogte daartoe wel verplicht waren. Zijn vrouw Johanna werd in 1662 begraven in de Buurkerk. Nalatende twee onmondige kinderen. Daartoe zou Johanna Maria gerekend kunnen worden, hoewel in 1655 al haar testament makende en dus minstens naar onze maatstaven volwassen in Een ongetrouwd meisje echter werd heel lang als onmondig aangemerkt. Anthonia Paulina was in 1644 al getrouwd, dus niet meer onmondig! Conclusie: het gezin moet te dien tijde minstens drie kinderen geteld hebben. Vandaar dat NN. VI-d. Johan Portengen (26) Advocaat aan het hof van Utrecht. Zoon van Willem Cornelis van Portengen, de oude en Maria Philips Jans van Neerden. Begraven 1655 Mariaplaats Utrecht. Tr. Utrecht RK 1635 Johanna Moreels Begraven 1662 Buurkerk Utrecht, nalatende twee onmondige kinderen. Dochter van Paulus Moreels en Anthonia Wijntershoven. Kinderen daaruit, geboren te *Utrecht, volgorde onbekend: 1 Johanna Maria... Begraven 1669 Jacobskerk Utrecht. Eveneens genoemd in 1655 te Utrecht.

41 2 Anthonia Paulina >1644 Begraven 1683 Regulierskerk Utrecht. Nalatende man en onmondige kinderen. Tr. Steven Pelt Med. dr. Kinderen daaruit: Anthonius Franciscus. Enige zoon. Zie NN.... Begraven 1638 Claeskerk Utrecht. Gegevens 18 Apr 1635 Trouwboek Utrecht. Mr. Johan Portengen, advocaat in den hove van Utrecht en Johanna Moreels dr. van Hr. Pauwels Moreels, oud schepen en raad van Utrecht. 31 Jul 1638 Begraafboek Utrecht. Een kind van Mr. Johan van Portengen, adv. in den Ed. Hove van Utrecht, laat na zijn ouders. 3 Aug 1639 Transport van een huis aan de zz der St.Marienplaats uit de boedel van Adriaen Hessels en Margaretha van Mierlo aan mr. Johannes Portengen, advocaat. 9 Jul 1644 Transport van een huis aan de zz der Boterstraat door Mr. Johan Portengen, adv. 's hoofs van Utrecht e.a. als mombers over het onmondige voorkind van zal. Peter Portengen zijn broeder, en Elisabeth van Dijck zijn eerste vrouw; ook als mombers over het onmondige kind van voors. Peter en Anna van Broeckhuysen zijn tweede vrouw. 12 Feb 1646 Octrooi om te testeren. Notaris Cornelis Jacobs van Portengen te Utrecht. Johan Portengen, advocaat aan het hof en Johanna Morelisse, echtelieden. 5 Dec 1648 Transport van een huis ad Oude Gracht tussen Smee en Geertebrug door Johan Portengen, advocaat, als gemachtigde en momber van Cornelis Portengen en Aletta van Liesvelt echtelieden, Nicolaes Portengen zijn broeder, Geertruit, Margaretha en Mathijs van Milanen kinderen van Maria Portengen en Horatio van Milanen in leven echtelieden en Wilhelmus en Gerardus Joannes Portengen onmondige kinderen van zal. Petrus Portengen verkregen bij Elisabeth van Dijck en Anna van Broeckhuysen zijn overl. huisvrouwen. 22 Dec 1648 Transport van een schuldbekentenis 200 gld aan Mr. Johan Portengen als momber over Gerardus Joannes Portengen, onmondige zoon van wijlen Petrus P. en Anna van Broeckhuysen. 15 Aug 1651 Notaris Henrick Ruysch, Utrecht. Machtiging van Henrick Moreelse, professor in de academie van joffrouwen Catharina en Gijsberta Moreelsen, van Mr. Johan van Portengen adv. in den hove van Utrecht gehuwd met Joffr. Johanna Moreelsen, tesamen erfgenamen van hun 41 overl. broeder Benjamin Moreelse, kinderen van Paulus Moreelsen, Raedt en schepen van Utrecht en Anthonia van Wijntershoven. 8 Okt 1651 Momboirboek. Mr. Johan Portengen adv. als oom van vaders zijde weder ontboden zijnde nopende 't testament en de momboirschap over de onmondige kinderen van Cornelis Portengen zal.(zie VI-c.) 18 Sep 1655 Notaris Johan van Steenre, Utrecht. Joffr. Johanna Maria Portengen, dr. van Johan Portengen in leven advt. 's hoofs van Utrecht, legateert hare moeder joffr. Johanna Moreelse. 18 Dec 1657 Transport blz 429/430. Een huis aan de oz. der Mariaplaats door Johanna Moreelss wed. mr Johan Portengen, in leven adv. Tevens sprake van onmondige kinderen. Aan Barabara Eschwiller. 8 Mrt 1658 Transport van schuldbekentenissen groot 1100 en 1300 gld door Johanna Moreels wed. Johan Portengen, in leven advocaat. 2 Mei 1662 Transport van een huis aan de wz. van de Lange Nieuwstraat door Johanna Moreelse, wed. Johan Portengen, advocaat. 1 Sep 1662 Begraafboek Buurkerk. Johanna Moreels wed. van den Heer Advt.Portengen in de Springwegh, nalatende twee onmondige kinderen. 9 Sep 1664 Momboirkamer. Cornelis Portengen, griffier, benoemd tot momber over de nagelaten kinderen van Antonie Pelt. 10 Jul 1669 Begraafboek Jacobskerk. Joffr. Johanna Maria Portengen, jongedochter. 10 Mrt 1671 Schuldbekentenis 600 gld aan Antonia Paulina Portengen jongedr. In de margine aangetekend: Doorgedaan bij consent van de heer Steven Pelt voor hem zelf en als wedr. van juffrouw Antonia Paulina Portengen zijn huisvrouw zaliger. Actum 2 Mei Apr 1672 Trouwboek RK Utrecht. De heer Steven Pelt med. dr en joffr. Anthonia Paulina Portengen. 4 Jun 1672 Octrooi om te testeren. Notaris Cornelis van Schuylenburgh. Echtelieden Anthonia Paulina Portengen en dr. Steven Pelt. med. dr. 8 Jun 1672 Nots Cornelis van Schuylenburch. Mutueel testament van Steven Pelt med.dr. en Anthonia Paulina Portengen. 1 Apr 1683 Begraafboek Regulierskerk. Joffr. Antonia Paulina Portengen, hv van de heer Steven Pelt in de Botterstraat, laat na haar man met onmondige kinderen, gezonken mits gevende Aug 1688 Nots Van Schuylenborch. Transport van Steven Pelt, wedr. van Anthonia Paulina Portengen en als vader en voogd van zijn enige zoon. Als de heer Paulus Moreelsen en syn huysfr. syn comp. overleeden huysfrouwen grootvader ende grootmoeder. Tot enige en universele erfgenaam.

42 12 Mrt 1695 Transport van onroerend goed te Kortenhoef van Steven Pelt med. dr. aan Jan Cornelis de Cloet en Marretje Thonis wed. Dirck Adriaens Scheepmaker. 13 Dec 1708 Transport blz 483/491. Mr. Daniel Goes adv. gevolmachtigde van Steven Pelt med.dr. en de overige kinderen van Anthonie Pelt. Een huis aan de oz Oude Gracht tussen Vie en St. Jansbruggen. 14 Jul 1717 Begraafboek buurkerk. Steven Pelt. Laat na een broer in de Boterstraat 1/2 u geluid. Gezonken 175 gld. Oud Utrechtse schilders De schilderkunst en het werk van Peter Portengen en diens neven Lumanus en Roetert wordt uitvoerig beschreven in "Oud Holland" jaargang 1967, door W.L. van de Watering. Het artikel onder "Utrechtse schilders" bevat naast een aantal afbeeldingen van hun werk ook genealogische gegevens over de familie. Het boekwerk ligt onder meer in het Centraal Bureeau voor Genealogie te Den Haag ter inzage. Toen ik in het stedelijk archief van Amsterdam om inlichtingen vroeg en daarbij de naam Portengen liet vallen, keerde een achter mij voorbij lopende jongeman op zijn schreden terug en vroeg naar wie ik zocht. Daarbij gaf hij blijk in de familie geinteresseerd te zijn. "Marten Jans?!" antwoordde ik hoopvol. "Nee!" kwam het na enige aarzeling, "Die naam ben ik nog niet tegengekomen. Hij vertelde me daarop dat hij een artikeltje geschreven had in "Nieuw Licht op de Gouden Eeuw" een uitgave van het Centraal Museum te Utrecht over Petrus Portengen, de schilder. Naar aanleiding van een tentoonstelling eind Hij overhandigde me zijn visitekaartje, Marten Jan Bok! Niet lang daarna stuurde hij een fotocopie van het artikel. Met daarbij een ander werkje van zijn hand, uitgekomen in De titel "Vijfendertig Utrechtse kunstenaars en hun werk voor het Sint Jobs gasthuis, 1622 tot 1642". Daarin komen Peter en Lumen ter sprake. 42 Tot voor kort leken alle nog bestaande schilderijen verkocht te zijn naar het buitenland. Maar Marten Jan Bok maakt gewag van een schilderij dat nog te bezichtigen is, het portret van een man uit Voluit gesigneerd. Opgehangen in de hal van het slot Zuylen bij Utrecht! Petrus, ook wel Peter Portengen, was een leerling van de beroemde Paulus Moreelse, schepen en raad van de stad Utrecht, architect, graficus en schilder. Toen Petrus, teruggekeerd uit Napels in verband met het overlijden van zijn vader, bij zijn oude leermeester op bezoek was, nodigde deze hem uit bij hem te komen werken. Hetgeen Petrus graag deed. In die dagen kreeg hij opvallend vaak bezoek van zijn broer Johan, de advocaat. Johan interesseerde zich zo te zien bijzonder voor de verrichtingen van zijn jongere broer. Maar steevast als hij er was kwam Johanna, de dochter van de baas, vragen of de jongeheren iets wensten te drinken. Hetgeen ze anders niet zo gretig zou doen. Petrus zag het gedoe met veel plezier aan en in een gekke bui vroeg hij zijn broer te willen poseren. Johan werd neergepoot op een krukje. Een laken kleed half over de blote schouders gedrapeerd. De baret van Peter op het hoofd, omhangen met een bloemenkransje. Een witte zakdoek in de geheven rechterhand: "De zakdoek van Johanna!" grinnikte de schilder. Hij bekeek het geheel van enige afstand en knikte goedkeurend. Snel maakte hij wat schetsen op het doek voor hem. "Je moet stil blijven zitten!" maande hij zijn broer die het al aardig zat begon te worden en als geobsedeerd naar de lichtelijk geurende zakdoek zat te staren. Peter wist het te rekken totdat Johanna haar kans schoon zag en binnen kwam. Stomverbaasd bleef ze staan. Hoe ze verder reageerde vertelt de geschiedenis niet. Werd ze nijdig? En zo ja kreeg Peter of kreeg Johan op zijn kop? Of lachte ze gewoon om de idiote capriolen van haar toekomstige

43 man en haar zwager. Hoe dies zij, zo zou het schilderij "Een zingende jongeman" van Petrus Portengen ontstaan kunnen zijn. Als dit verhaal echt gebeurd was. Peter zelf trouwde in 1637 met Elisabeth van Dijck. Als hij rond had moeten komen van de opbrengst van zijn schilderijen had hij nooit in 1638 "Het Keizerswapen" in de Boterstraat kunnen kopen. De vorige eigenaar, Roelant Savry, was ook een schilder, dat wel. Maar ruim vijfduizend gulden was al met al een flink bedrag in die dagen. En Petrus produceerde bepaald niet veel vergeleken met anderen. Toen hij zich na de dood van zijn leermeester zelfstandig vestigde nam hij zelf een leerling, Nieuwpoort, zoon van een deken van het Capittel van St. Marie. Dat was in Nadat hij in 1642 hertrouwd was met Anna van Broeckhuyzen kocht hij in 1643 het huis "Ten Wauw" een paar huizen verderop in de straat. Niet voor lang, nog datzelfde jaar overleed hij. Ongeveer 35 jaar oud. Kort daarop gevolgd door zijn tweede vrouw. Nalatende twee zoons, halfbroers. VI-e. Petrus (Peter) van Portengen (26) Meester schilder te Utrecht. Zoon van Willem Cornelis van Portengen, de oude en Maria Philip Jans van Neerden. Begraven 1643 Claeskerk Utrecht. Wonende te dien tijde in de Botterstraat. Tr.1- Utrecht RK 1637 Elisabeth Jans van Dijck Van Jutfaas. Begraven 1640 Claeskerk Utrecht, nalatende man en twee onmondige kinderen. Tr.2- Utrecht RK 1642 Anna van Broeckhuysen Dochter van Gerard van Broeckhuysen. Begraven 1644 Claeskerk Utrecht. Kinderen daaruit, geboorteplaats en datum onbekend: 1 Wilhelmus <1642 Begraven 1670 Claeskerk Utrecht, nalatende zijn vrouw. Tr. Utrecht RK 1664 Wilhelmina Portengen Dochter van Nicolaas Portengen en Alydt van Millingen. Begraven 1698 Nicolaikerk Utrecht. Hertrouwt Utrecht 1671 Cornelis van Swanenburch. Zie VI-b. 2 N.N. <1640 Begraven 1640 Claeskerk Utrecht. 3 (Gerardus) Johannes >1642 Volgt VII-b. "Zingende jongeman"van Petrus Portengen. 43 Gegevens ongedateerd Archief San Luca Nr. 69 acte 104. Genoemd de schilder Portengo, a la piazze Trinita St. Lucas gilde. Reekeninghe van Mr. Adam Willerts ende Lambert Oolofsen als geweest hebbende deekens van St. Lucasgild beginnende Paulus bekeeringhe A ende eyndigende bekeeringhe 1625 ende dit van haeren ontfanck ende uytgave ingestelt in guld. stuvers, penn. Onder 't hoofd: Dissipelen bij Sr. Paulus Morelissen ontfangen van Pieter Poortengen 1 gl. 10 st. 21 Okt 1637 Trouwboek Schepenen Utrecht. Attestatie afgegeven naar Jutfaas. Peter Portengen wonende alhier en Elisabeth van Dijck Jansdr. wonende te Jutfaas St. Lucasgilde. Lijst van schilderingen van het St. Jobs gasthuis te Utrecht: 1638 Pieter Portengen; Devotaris met een doodshoofd.

44 Rekeninge van Sr. Barent de Visscher ende Lambert Oolefsen als geweest hebbende dekens van St. Luickas Schilder gilt beginnende Pauly bekeringe 1638 ende eindygende bekeringe 1639 ende dit van haren ontfanck ende uitgift, ingesteld in Guld. stuy. penn. Onder 't hoofd ontfanch: Noch denzelfden (20 Mei 1638) dito ontfangen uit handen van Sr. Pieter van Portengen tot voldoeninge van sijn volle geldt mits hij het leerkints geldt heeft gecort, ter somma III gl. X st. In de rekeninge van 1639 tot 1640 komt voor: Dissiepel van Sr. Pieter Portengen. Den 22 october ontfangen uit handen van mijn heer Nieuwpoort, deken van St. Maryen voor syn soon leerkints gelt de somma 1 gl 10 st. Ongedateerd. Recu voor de ontvangst van de schilderingen van het St. Jobsgasthuis. Nr. 17 Jeronimuskop door P. Portengen. 30 Okt 1638 Willig decreet. Petrus Portengen, schilder. Overdracht huis Boterstraat zz hoek Eloyengasthuisstraat. Het Keizerswapen gld. Van Roelant Savry, schilder. 15 Jun 1640 Begraafboek Claeskerk Utrecht. Lijsbeth van Dijck huisvrouw van Petrus van Portengen, nalatende haar man met twee onmondige kinderen. 26 Sep 1640 Notaris W van Galen, Utrecht. Sr. Petrus Portengen, schilder "als possesoir van sijne huysinge ende erve annex de voors. cameren staende St. Eloyen ende Conicksteechgens". 26 Sep 1640 Notaris J van Galen Utrecht. Geschil tussen Gerrit Claesz Milhuzen en Petrus Portengen. Betreffende het recht van eerstgenoemde bij het verlaten van de secreten de vuiligheid op het erf van Portengen te mogen deponeren. (MJ Bok Nieuw Licht op de Gouden eeuw blz 328) 12 Okt 1640 Begraafboek Claeskerk Utrecht. Een kind van Petrus van Portengen. 16 Jan 1641 Transporten Utrecht blz 6/8. Acte van accoord voor schepenen tussen Peter Portengen en Gerrit Claes Milhuzen, metselaar over de muren, de vuilopruiming (het deponeren van secreten in Portengens tuin) etc. Ligging perceel: ene zijde Loyen en Conincksteechgien ander zijde Petrus Portengen. 15 Dec 1641 Notaris G vd Waey. Huwelijksvoorwaarden van Petrus Portengen en Anna van Broeckhuysen. Petrus geassisteerd door Nicolaes, Cornelis en mr. Johannes Portengen zijn broers en Jacob Portengen zijn oom. Anna geassisteerd door haar vader Gerard van Broeckhuysen en mr. Cornelis van Broeckhuysen haar broer. 9 Jan 1642 Trouwboek RK Utrecht. Pieter Portengen wedr. Elisabeth van Dijck en Anna van Broeckhuysen, beide alhier Feb 1642 Octrooi om te testeren. Notaris Cornelis Portengen, procureur. Petrus van Portengen en Anna van Broeckhuysen. 23 Jul 1642 Procuratie en certificatieboeken. Johan van Dijck, wonende in Juthfaas bekende dat hr. Joziphaes van Wijck, wijncooper tot Amsterdam, op de 28e Augustus 1640 "in handen van Petrus Portengen schilder, sijns compt. swager afgelost hadde de somme van twee duysent guldens". 19 Jan 1643 Transport van een vierde deel van het huis Ter Wouw door Cornelia van Broeckhuysen wed. Mr Hubrecht van Velpen aan Petrus Portengen, haar schoonbroeder. 9 Okt 1643 Begraafboek Claeskerk. Petrus van Portengen, schilder in de Botterstraat, nalatende zijn huisvr. en " voor ende een nae echte onmundige kijnderen". 1 Jan 1644 Notaris Gerrit van Way, Utrecht. Testament van joffr. Anna van den Broeckhuysen, wed. Petrus Portengen op haar zoon Johannes Portengen. Zij was dochter van Gerard van Broeckhuysen. 15 Jan 1644 Begraafboek Claeskerk Utrecht.Anna van Broeckhuysen wed. Petrus van Portengen, schilder in de Boterstraat. 23 Jan 1644 Transport van een huis aan de twee nagelaten kinderen van zal. Peter Portengen. 2 Jun 1646 Momboir boeken Utrecht: "den deurwaarder Sijpesteyn gelast sinde te intimmeren de wed. van Petrus Portengen, schilder aenlangende 't presenteren momboirs over 't een voor ende een nae onmundige kynderen bij denselven haere zal. man nagelaten, relateerde dat deselve wed. is overleden". 11 Aug 1646 Momboirkamer Mr. Johan Portengen adv. als oom van 's vaders zijde ontboden zijnde om momboirs te presenteren over het onmundige kynt bij za Anna van Broeckhuysen wed. Petrus Portengen nagelaten doch hem gehoort goet gevonden des aangaande te ontbieden mr. Cornelis van Broeckhuysen, adv. als oom van moeders sijde. 5 Dec 1648 Betreffende kinderen Wilhelmus en Gerardus Johannes zie V- c. (Johan Portengen) 15 Feb 1650 Transport van een schuldbekentenis 800 gld van mr. Johan Portengen als momber over Wilhelmus Portengen, nagelaten zoon van Petrus Portengen. 19 Mrt 1656 Testament van Wilhelmus Portengen, zoon van zal. Petrus Portengen en Elysabeth van Dijck. Halfbroeder is Johan van Portengen. 16 Jul 1661 Plecht van Michiel de Bruyn van Berendrecht en Antonette van Haerlem aan Wilhelm Portengen, onmondig gld op twee huizen en 1200 gld van Gerard van Leeuwen.

45 16 Mrt 1664 Schuldbekentenis 1000 gld aan Wilhelmus Portengen. 17 Mei 1664 Notaris J. van Aelst. Acte 112. Testament van Cornelis van Swanenburch en Cornelia Dibbout. Zij hadden geen kinderen. 6 Okt 1664 Trouwboek RK Utrecht. Wilhelmus Portengen jm en Wilhelmina Portengen jd. 30 Mei 1668 Transport voor het gerecht van Utrecht. Johan Portengen c.a. transporteert aan Wilhelmus Portengen c.a. twee huizen in de Molensteeg omtrent de Smeesteeg, 't andere op de oz der Oude Gracht op de hoek der Grote Eliesteeg Rechterlijk archief Doesburg. Invantaris van de nalatenschap van Anthony Haeck. O.a een schilderij van Peter Portengen. 12 Sep 1670 Begraafboek Claeskerk Utrecht. De heer Wilhelmus Portengen in de Lange Nieuwstraat nalatende zijn vrouw, 16 dragers Oud- Utrechtse schilders Van Roetert Portengen worden een achttal schilderijen genoemd in het voormelde boek "Oud Holland". Voornamelijk landschappen. De verblijfplaats van de meeste doeken is niet meer bekend. Van de Watering besluit zijn bijdrage aan het boek met de conclusie: Geen der drie Portengens (Peter, Roetert en Lumen) is een meester van enige importantie geweest; wat van hun nagelaten werken is bewaard gebleven toont dit duidelijk aan. Dat ik mij desondanks niet heb beperkt tot de publicatie van enkel het ene gesigneerde stuk van Petrus Portengen meen ik voldoende te kunnen motiveren door de overweging dat ook deze kleine meesters een bescheiden aandeel hebben gehad in de ontwikkeling van wat de "Utrechtse school" wordt genoemd. Daarnaast zijn zij als figuren interessant omdat zij door hun familierelaties laten zien hoe zeer de schilders een gesloten groep vormden. 45 Schilderij van Roetert Portengen. VI-f. Roetert Portengen (31) Schilder en wijnkoper te Utrecht. Zoon van Jacob Cornelis van Portengen en Willemtgen Lumens van der Horst. Begraven 1659 Buurkerk Utrecht. Tr. Utrecht RK 1650 Elisabeth Boschman Hertrouwt 1668 Jordiaen Feyt. Kinderen daaruit, geboren te *Utrecht: 1 NN <1650 Begraven 1651 te Utrecht. 2 NN <1650 *Begraven vóór Feb 1650 Trouwboek RK Utrecht. Roetert Portengen en Elisabeth Boschman, beide alhier. 9 Feb 1650 Trouwboek RK Utrecht. Roetert Portengen en Elisabeth Boschman, beide alhier.

46 Gegevens 6 Jul 1650 Octrooi om te testeren. Notaris Cornelis Jacobs van Portengen. Echtelieden Roetert Portengen en Elisabeth Bosmans 18 Jul 1650 Notaris Johan van Steenre, Utrecht. Met de hand geschreven testament van Roetert Portengen, schilder en burger van Utrecht, en Elisabeth Boschman. 18 Jul 1650 Notaris Vasterd, Utrecht. Compareerde Roetert Portengen schilder borger t'utrecht en Elysabeth Boschmans echtelieden (wederkerig testament). Stelden tot mombers over de onmundige kinderen,"alse den comp. Cornelis Portengen, substituut griffier in de voors. hove en de compte. mr. Gerard Prins, adv. in den hove van Utrecht" 19 Nov 1650 Procuratien van het hof van Utrecht, cat. Recht. archief prov. nr "Roetert Portengen, schilder borger t' Utrecht als getrout hebbende Elisabeth Boschmans, mitsgaders Maria ende Aletta Boschmans, jonge dochteren woonende alhier binnen Utrecht" Machtiging. 21 Jul 1651 Begraafboek Utrecht. Een kind van Roetert Portengen. 3 Jun 1653 Notaris Bernt Terbeeck van Loesfelt. Roetert Portengen schilder ende coopman in Franse wijnen, getuige. 31 Aug 1655 Transport van een huis aan de oz. der Oude Gracht bij de Reguliersbrug door Roetert Portengen wijnkoper en Elisabeth Boschman echtelieden e.a. 22 Aug 1659 Begraafboek Buurkerk. Roetert Portengen, nalatende zijn huisvrouw en zijn vader, 12 dragers. 17 Mei 1664 Transport van een plecht uit de boedel van Jannetje Juriaens zal. aan Elisabeth Boschman wed. Roetert van Portengen een huis aan de Vismarkt genaamd De Elger. 1 Feb 1668 Trouwboek Utrecht. Elysabeth Bosman, wed. Roetert Portengen met Jordian Foeyt.Procureur aan het hof Cornelis Portengen de procureur wordt in sommige genealogische beschrijvingen m.i. ten onrechte als de vader van Odillia van Portengen, gehuwd met Cornelis van Wijckersloot, aangemerkt. Vast staat dat hij de zoon van Willem van Portengen is. Willem Cornelis de oude komt niet in aanmerking, blijft over Willem Cornelis de jonge. Ik geef het toe een onvoldoende bewijs. Vandaar dat sterretje! VI-g. Cornelis van Portengen (38) Procureur aan het hof van Utrecht. *Zoon van Willem Corneliss van Portengen de jonge en Maria van Ruytenborch. Geboren vóór Overluid 1650 te Utrecht. Tr. Utrecht RK 1639 Gerbrechta Jacobs van Steenderen Begraven 1677 Magadalenakerk Utrecht, nalatende mondige kinderen. Wonende in de Heerestraat. Kinderen daaruit, geboorteplaats en datum onbekend: 1 Jacobus... Geen nadere gegevens 2 Maria... *Begraven 1694 Buurkerk Utrecht. Wonende te dien tijde bij het weeshuis. Nalatende een mondige dochter. *Tr. Utrecht RK 1662 Martinus van Veen Overleden vóór Gegevens 24 Apr 1626 Cornelis van Portengen beëdigd. 15 sep nov 1630 RA Utrecht, Civiele Rechtzaken, nr. 166/810. Proces gevoerd door Francisca van Amerongen, weduwe van Elbert Zosius, in leven raad ordinaris van het Hof van Utrecht, en Jvr. Heijlwich van Hattem, weduwe van Jacob van Amerongen, contra Balthasar Rubo, als eiser Cornelis van Portengen, als procureur van Balthasar Rubo, verklaart dat het hem zou believen dat Johan van Hattem, wonende te Wijck, mede zou worden gedagvaard. 11 Feb 1639 Trouwboek RK Utrecht. Cornelis Willems van Portengen en Gerbrechta van Steenre. 4 Mrt 1639 Octrooi om te testeren. Notaris Gerrit Vasterd. Betreft Cornelis van Portengen, procureur en Gerbrechte van Steenre. Aanvraag herhaald 13 Sep Jun 1639 Notaris Henrick Ruysch te Utrecht. Testament van Cornelis Portengen, procureur hove van Utrecht en Joffr. Gerbrechta van Steenre. 24 Sep 1648 Nots Gerard Vasterd. Testament van Cornelis P. procureur en Gerbrechta van Steenre. 1 Feb 1650 Begraafboek Utrecht. Overluid Cornelis van Portengen, procureur 's hofs van Utrecht. 46

47 8 Okt 1651 Momboirboek. mr. Johan Portengen ontboden wegens 't momboirschap over de onmondige kinderen van zal. Cornelis van Portengen, nopende het testament. 20 Dec 1653 Notaris Cornelis van Vechten. Codicil 14 Dec gepasseert. Mr. Arnoud van Bassen adv. ed. hove van Holland. Erfgenamen zijn neven en nichten: Jacobus en Maria van Portengen, kinderen van Cornelis van Portengen en Joe Gerarda van Steenre. Ze krijgen ieder 500 gld. 29 Aug 1662 Trouwboek RK. Maria Portengen en Martinus van Veen. 23 Apr 1677 Begraafboek Magdalenakerk Utrecht. Gerbrechta van Steenderen wed. Cornelis Portengen laat na mondige kinderen, in de Heerestraat. 8 Feb 1694 Begraafboek Buurkerk. Maria van Portengen, wed. Martinus van Veen, laat na een mondige dochter. Waard te Utrecht Een grote verrassing was een document waaruit het beroep van Jacob Portengen, zij het met enige voorzichtigheid, kon worden opgemaakt. Waard. En dat in een familie van lakenkopers! Toch niet zo gek als je bedenkt dat een naaste bloedverwant wijnkoper was. Jacob was een zoon van Willem Portengen, ook dat kwam min of meer vast te staan. Daarvan waren er drie voorhanden, Willem Cornelis van Portengen de oude (V-c), de jonge (V-d) en Willem Janszoon van Portengen, pander ten hove (IV-b). Bovendien zou er nog een onbekende Willem geweest kunnen zijn. Al met al is gekozen voor onderstaande relatie. Het bestuderen van de voorhanden zijnde gegevens zal duidelijk maken dat een sterretje nodig was! Ook de herkomst van Aaltje Jans van Sijpesteyn is nog steeds in nevelen gehuld. Wat dat betreft is misschien het doopboek van Loenen interessant, daarin staan vermeld de kinderen van Cornelis Jans van Sijpesteyn gehuwd met Emmetje Wiggerts. Mogelijk een broer van Aaltje. Aldaar gedoopt: Aerje 1648; Maritje 1649 en Metje VI-h. Jacob van Portengen (38) Waard. Zoon van *Willem Cornelis van Portengen de jonge en Maria van Ruytenborch. Begraven 1665 Claeskerk Utrecht. Wonende te dien tijde in de Nieuwstraat en nalatende zijn vrouw met mondige en onmondige kinderen. Tr. Utrecht RK 1639 Aeltje Jans van Sijpesteyn Begraven 1704 te Utrecht. Kinderen daaruit, geboorteplaats en datum onbekend: 1 NN... Begraven 1646 Claeskerk Utrecht. 2 Johanna... Wonende 1665 in de Nieuwstraat. Tr. Utrecht RK 1665 Peter Roelofs Masterland Jongeman van Amsterdam. 3 Maria... Wonende in 1665 bij de Geertbrug. Tr. Utrecht RK 1665 Frederick Dirksz van der Pijl Geboren te Culemborg. Geen kinderen daaruit bekend. 4 *Aletta... Geboren te Utrecht. Overleden 1716 aldaar. Tr. Utrecht Ger Andries Evertse Vierhout Overleden 1717 te Utrecht. Geen kinderen daaruit bekend. 5 NN... Niet nader genoemd in transport van 1666.\ 6 NN... Niet nader genoemd in transport van 1666 Gegevens 23 Feb 1639 Trouwboek RK Utrecht. Jacob Willems van Portengen en Aeltgen Jans van Sijpesteyn. 7 Dec 1646 Begraafboek Claeskerk. Een kind van Jacob Portengen. 28 Jul 1651 Octrooi om te testeren. Notaris Frederick Utenbongaerd te Utrecht. Jacob Portengen en Aeltgen van Sijpesteyn, echtelieden. 1 Apr 1665 Trouwboek RK Utrecht. Peter Roelofsz Masterland jm van Amsterdam en Johanna Portengen, beide wonende in de Lange Nieuwstraat. 24 Jul 1665 Notaris Cornelis van Vegten. Testament op de langstlevende. Jacob van Portengen waert binnen desen stadt. Tot mombers worden benoemd Johan van Wijckersloot, cuyper en Peter Masterlandt. Handtekening J Portenghen. 47

48 7 Aug 1665 Begraafboek Claeskerk Utrecht. Jacob Portengen in de Nieuwstraat, nalatende zijn vrouw met mondige en onmondige kinderen. 2 Dec 1665 Trouwboek RK Utrecht. Frederick Dirksz van der Pyl, geboortig van Cuylenburch en Maria Peters Portengen, wonende bij Geertebrug. 6 Jan 1666 Momboirboek blz 439. Tot momboirs over de onmondige kinderen van Jacob Portengen en Aeltje van Sijpesteyn benoemd bij testament van 24 Jul 1665 Peter Masterlandt schoonzoon en Johan van Wijckersloot brouwer. 22 Dec 1666 Transport. Aeltje van Sijpesteyn, weduwe boedelherder en lijftochter van Jacob Portengen voor haar selve, Johan van Wijckersloot brouwer als momber ende Peter Masterland als man ende voogt over Johanna van Portengen daer hij blijckende geboorte bij heeft voor haer selven ende als mede momber mette den voors. Wijckersloot over de drie onmundige kinderen mitsgaders Frederick van der Pijl als man en voogt van Maria van Portengen schuldig aan Johan van de Meere Jacobs zoon 800 gld. In onderpand is gegeven huys en hofstede in de Lange Nieuwstraet daer den dubbelden Aerend uithangt. 10 Nov 1670 Transport van een schuldbekentenis ƒ 600 van Aeltje van Sijpesteyn weduwe van Jacob Portengen. 16 Aug 1675 Trouwboek 99/32 Anth.Gasthuis Ger. Utrecht. Andries Eversen Vierhout geassisteerd met Frans van Scherpenzeel en Aletta van Portengen, geboren te Utrecht, geassisteerd met Aeltje van Sijpesteyn. 20 Dec 1704 Begraafboek Utrecht. Aeltje van Sijpesteyn, wed. Jacob Portengen. 11 Nov 1716 Begraven te Utrecht Aletta van Portengen. Nov 1716 Momboirkamer. Andries Vierhout wedr. Aletta van Portengen, in de Stroysteeg. 5 Jan 1717 Momboirkamer. "Is Weynand Vierhout mede gecompareerd vermits zijn vader mede is komen te overlijden ende verclaerde dat zijn overleden ouders geen onmondige kinderen of erfgenamen hadden nagelaten". 27 Jan 1717 Begraven te Utrecht Andries Evertse Vierhout. Een Latijnse Willem Gulielmus Portengen ontbrak in het transport van 1663 waarin de gezinsleden genoemd werden van Alida van Millingen, of Alidt van Milligen zoals haar naam ook wel geschreven werd. Pas in 1667 werd zijn naam voor de eerste keer genoemd, in zekere processtukken! Gulielmus, in die zaak eiser, contra de weduwe van Gosuinus Portengen. Deze weduwe, als mede erfgenaam van Alida van Millingen, blijft volgens hem in gebreke haar aandeel in een nagelaten schuld te voldoen. Waarmee kwam vast te staan dat er nauwe verwantschap tussen Gulielmus en Gosuinus moet hebben bestaan. Overigens deed de naamgeving zulks reeds vermoeden. Het was voldoende reden om eerstgenoemde in het gezin op te nemen. Meer onzeker is de verwantschap tussen Gulielmus Portengen en Willem Portengen wonende te dien tijde aan de Nieuwstraat, slechts bekend uit een begraafacte van een niet met naam genoemd kind. In onderstaand schema is aangenomen dat Gulielmus en Willem één en dezelfde persoon zijn. Daarvan echter bestaat tot heden geen bewijs. Daarom die sterretjes. VII-a. Gulielmus Portengen (42) Zoon van Nicolaes Willemsz van Portengen en Aaltje van Millingen. *In 1667 wonende in de Nieuwstraat. *Tr. Plaats en datum onbekend NN Kinderen daaruit: *1 NN... Begraven 1667 Claeskerk Utrecht Aug 1667 Begraafboek Claeskerk Utrecht. Begraven een kind van Willem Portengen in de Nieuwstraat. Nalatende de ouders, ƒ 25 aan de armen. Gezonken.

49 Gegevens 1667 GA Utrecht nr Stukken betreffende de eis van Gulielmus Portengen tegen de weduwe van Gosuinus Portengen, als mede erfgenaam van de onder benefice van inventaris aanvaarden boedel van Alida van Millingen over het dragen van hun aandeel in de terugbetaling van een geleende som van ƒ 400. Algemeen: Zie ook de stukken betreffende zijn broer, ondergebracht bij Nicolaes Cornelis van Portengen. Twee halfbroers Het komt nogal eens voor dat twee broers met twee zusjes trouwen. Vroeger en nu. Ook trouwen en trouwden er neven en nichten met elkaar. Maar de zonen van Petrus Portengen maakten het nog bonter. Eerst trouwde Wilhelmus met Wilhelmina Portengen, zijn nicht en dochter van oom Nicolaas. Nog geen half jaar later stapte zijn halfbroer Gerardus Johannes in het huwelijksbootje. Met Gerarda het jongere zusje van Wilhelmina. Alsof het een grapje was. Beide jongemannen stierven zes jaar nadat ze getrouwd waren. Eerst Wilhelmus, hij werd begraven in de Claeskerk. Binnen zes maanden daarna werd Johannes begraven, in de Nicolaikerk, nog geen dertig jaar oud. De beide weduwen treurden niet lang. Binnen twaalf maanden hertrouwden ze. Eerst Wilhelmina met Cornelis van Swanenburch, een kunstschilder. Binnen zes maanden daarna Gerarda. Zij met Rocus de Cock wiens beroep niet vermeld is. 49 VII-b. (Gerardus) Johannes van Portengen (47) Zoon van Peter Cornelis van Portengen en Anna Broeckhuysen. Begraven *1671 Nicolaikerk Utrecht. Wonende te dien tijde aan de Weesbrug. Nalatende zijn vrouw met onmondige kinderen. Tr. Utrecht RK 1665 Gerarda Portengen Dochter van Nicolaas Portengen en Alidt van Milligen. Begraven *1711 te Utrecht. Hertrouwt 1672 Utrecht RK Rocus de Cock zie VI-b. Kinderen daaruit, geboorteplaats onbekend, tussen 1665 en 1672: 1 Aletta... Begraven 1694 Nicolaikerk Utrecht. 2 NN... Geen nadere gegevens Gegevens 11 Aug 1646 Momboirkamer. Mr. Johan Portengen, adv. als oom van 's vaders zijde ontboden sijnde om momboirs te presenteren over het onmundige kynt bij za. Anna van Broeckhuysen wed. van Petrus Portengen nagelaten, doch hem gehoort goet gevonden des aangaende te ontbieden mr. Cornelis van Broeckhuysen, adv. als oom van moeders sijde. 1 Jun 1660 Transport van een plecht 1200 gld van Cornelis van Lent onmondige zoon van Jan van Lent en Christina Hol aan Johannes Portengen, onmondig. Betreft een huis aan de oz Oude Gracht tussen de Geertruyd en Volderbruggen op de hoek van de Grote Elissteeg. 4 Jul 1660 Plecht 600 gld van Cornelis Jans vd Chijs, sackedrager aan Johannes Portengen, onmondig. 6 Jul 1660 Plecht 300 gld aan Johannes Portengen, onmondig. Van Harmen van Bellecu. 30 Jun 1660 Transport van een plecht van Cornelis Adriaen Cuyper, houtcooper tot Sanerdam aan Johannes Portengen, onmondig. 100 gld op een huis aan de Korte Smeesteeg. 9 Feb 1662 Transport van een schuldbekentenis 400 gld aan Johannes Portengen. 4 Mrt 1662 Transport van een plecht groot 1200 gld van Peter Willems van Bijlevelt en Mijntgen Jans Kenneweck, echtelieden wonende buiten de Catharijnenpoort aan mr. Cornelis van Rossum als momber over Johannes Portengen. Het kapitaal kwam Johannes toe als mede erfgenaam van Mechteltje van Doorn en passeerde in de vorm van een koopmansbrief op 3 Mrt 1653 in handen van Jan Aerts van Doorn. Daarbij speelde ook een zekere Jacob Cornelisz een rol. Welke? Als onderpand

50 diende een huis aan de Neude (De Star) en een huis aan de Potterstraat. In een kanttekening dd 1671 blijkt de heer Diderick Althe Straetman, geheimraad van zijne vorstelijke doorluchtigheid van Nieuburg tweehonderd gulden ontvangen te hebben waarop hij krachtens een transport van 25 Mei 1668 recht had. Waarbij tevens vermeld werd dat een zeker bedrag toekwam aan Jof. Juth Vreems, wees van mr. Johan Sael van Vianen. Tenslotte nog duizend gulden aan mr. Johannes Booch, med. dr. Voldaan door Cornelis Verburg. 24 Apr 1662 Plecht 200 gld van Peter Verblack aan Johannes Portengen, op een huis ad wz Lange Nieuwstraat. 21 Sep 1662 Transport blz 106. Een koopmansbrief aan Cornelis van Rossem, adv. als momboir over Johannes Portengen als medeërfgenaam van Mechteltje van Doorn. Tevens sprake van Jan Aerts van Doorn en Jacob Cornelisz. Betreft een huis aan de Neude en een huis aan de nz Potterstraat. Belend: oz wed. David van Geersbergen; wz Gosen de Vries. 9 Okt 1665 Transport van twee huizen, aan de Lange Nieuwstraat en het Leeg Massegat, door mr. Cornelis van Rossum, adv. Aan Johannes Portengen. 4 Feb 1665 Trouwboek RK Utrecht. Johannes Portengen, jongeman en Gerardina Portengen, jongedochter, beide wonende alhier. 11 Jun 1666 Transport blz 196/198. Een schuldbe kentenis 400 gld van Johannes van Portengen en Gerrichje van Portengen, echtelieden. Betreft een huis aan de oz der Oude Gracht hoek Grote Elisteeg. 11 Jun 1666 Transport voor het gerecht van Utrecht. Johannes van Portengen e.a. laat aan Jannigje Jans van de Velde een plecht verschrijven uit een huis aan de oz van de Oude Gracht tussen de Geerte en Volderbruggen, hoek grote Eliesteeg. 30 Nov 1667 Transport blz 389. Schuldbekentenis 400 gld van Johannes Portengen en Gerarda Portengen. Aan Diderick Althe Straetman, resident van de vorstelijke doorluchtigheid van Neyborch. Betreft pand nz Potterstraat/ Neude. Tevens genoemd Wilhelmus Portengen, broer. 30 Nov 1667 Transport voor het gerecht van Utrecht. Johannes en Gerarda Portengen schrijven een plecht uit aan Diderick Althe Straetman resident van de vorstelijke doorluchtigheid van Neyborch. Op het huis nz Potterstraat/Neude. 30 Mei 1668 Transport van een schuldbekentenis 600 en 800 gld door Johannes Portengen aan Wilhelmus Portengen, zijn broeder. 4 Okt 1669 Schuldbekentenis 500 gld van Johannes en Gerarda Portengen Apr 1671 Begraafboek Nicolaikerk Utrecht. Johan Portengen aan de Weesbrug. Laat na zijn vrouw met onmondige kinderen, 16 dragers. 13 Apr 1672 Trouwboek RK Utrecht. Rocus de Cock jm en Gerarda Portengen wed. Johan Portengen, beide won. Hoge Korenmarkt. 10 Aug 1694 Notaris van Aelst te Utrecht. Testament van Aletta Portengen. 17 Aug 1694 Begraafboek Nicolaikerk. Aletta van Portengen, laat na haar moeder. Op de Nieuwstraat. 8 dragers. 27 Aug 1694 Notaris van Aelst te Utrecht. Gerardina Portengen, laatst wed. Rocus de Cock verklaarde dat op 16 Aug was overleden haar dochter Aletta Portengen verwekt bij haar eerste man Johannes Portengen. 26 Jun 1711 Begraafboek Utrecht. Gerarda van Portengen.

51 Onbekende leden van de familie in Utrecht Een aantal van de in Utrecht geregistreerde gegevens over Portengens konden niet worden herleid naar de in de schema's van dit boek opgenomen namen. Niettemin betreft het zeer waarschijnlijk verwante familieleden. Daarom zijn hun gegevens in dit aparte hoofdstuk opgenomen Cornelia Portengen Bejaarde dochter. Wonende op de Lange Nieuwstraat, omtrent de Groenesteeg. Begraven 1733 Nicolaikerk Geertruyd Portengen Begraven 1737 Claeskerk Utrecht. Nalatende mondige kinderen. Wonende te dien tijde in de Nyendaele aan de Tolsteechpoort. Tr Hendrik Boekhout Geen nadere gegevens Jaques van Portengen Leerbereider. Wonende 1614 in de Jouffroestraat. Begraven 1632 Geertekerk. Wonende te dien tijde bij St. Geert. Nalatende zijn vrouw en acht mondige en onmondige kinderen. Tr Janneke Thonis. Kinderen daaruit: 1 Jacomijntje 1614 Gedoopt te Utrecht in de Geertekerk, gereformeerd. 2 NN... Geen nadere gegevens. 3 NN... Idem 4 NN... Idem 5 NN... Idem 51 6 NN... Idem 7 NN... Idem 8 NN... Idem Jan van Portengen Tr.... <1615 Brechte Jans van Leeuwen Geen nadere gegevens Jan (van) Portengen Overleden vóór Wonende te dien tijde in de Nieuwstraat. Tr.... <1654 Trijntgen Walravens Kind begraven: 1636; 1644; 1645; 1647 en Johannes van Portengen Medisch student, ingeschreven 1631 te Leiden Johanna Portengen Wonende 1666 op 't Servaes Clooster. Tr. Datum en plaats onkend NN Kind daaruit: 1 NN... Begraven 1666 Claeskerk Utrecht. Geen nadere gegevens Lijsbet Portengen Wonende 1670 in de Lange Nieuwstraat. Tr. Utrecht RK 1670 Jan Ceulen Geen nadere gegevens.

52 Margaretha Portenghe Wonende 1676 Mariaplaats in den hoek. Geen nadere gegevens. Tr. Utrecht RK 1676 Joannes van Olme Geen nadere gegevens. GEGEVENS 10 AUG 1614 Doopboek Jacobskerk Gereformeerd. Jacomijntgen dochter van Jaques van Portengen en Janneke Thonis, Jouffroestraat. 2 JAN 1615 Boedelscheiding bij nots. Abraham van Cleef. Catharyna Thijmensdr. wed. Gerrit Willems Ploos en Frank van Leeuwen, vervangende Jan van Portengen gehuwd met Brechte Jansdr. van Leeuwen enz. 7 JUL 1631 Album studiosorum Leiden. Ingeschreven medisch student Johannes van Portengen, 20 jaar, van Utrecht. 2 JAN 1632 Begraafboek Geertekerk. Jaques van Portengen, leerbereider bij St. Geert, laat na zijn huisvrouw en acht mondige en onmondige kinderen. 11 JAN 1636 Begraafboek Utrecht. Een kind van Jan van Portengen. 16 SEP 1644 Begraafboek Buiten de Weerd. Een kind van Jan van Portengen, laat na de ouders. 4 AUG 1645 Begraafboek Geertekerk. Een kind van Jan van Portengen, laat na de ouders. 1 NOV 1647 Begraafboek Geertekerk. Een kind van Johannes Portengen, nalatende de ouders. 6 MRT 1648 Begraafboek Claeskerk. Een kind van Jan Portengen. 7 JAN 1653 Momboirboek. De wed. van Jan Portengen in de Nieustraat uts by den selven haere zal man nagelaeten als erfgenamen doch haer gehoort hebben dese geabstineert. 22 JUL 1654 Trouwboek RK Utrecht. Evert Evertsz la Pierre van Dickebrant en Trijntgen Walravens, wed. Jan Portengen, beide wonende alhier. 10 SEP 1666 Begraafboek Claeskerk. Kind van Johanna Portengen op 't Servaesclooster nalatende de ouders, gesonken, armen gegeven 15 gld. 13 AUG 1670 Trouwboek RK. Jan Ceulen, jongeman wonende in de Viesteeg en Lijsbet Portengen jongedochter wonende in de Lange Nieuwstraat. 4 AUG 1676 Trouwboek RK. Margaretha Portenghe met Joannes van Olme. Mariaplaets in den hoeck Stukken van het beheer van de momboirkamer. Van de erfportie nagelaten door Cornelia van Portengen aan de minderjarige kinderen van Ruth van Keulen. 10 AUG 1733 Begraafboek Nicolaikerk. Cornelia Portengen, bejaarde dochter. Wonende op de Lange Nieuwstraat omtrent de Groenesteegh. Groefbidder de Kleyn, 8 dragers, 2 gld. 22 APR 1737 Begraafboek Claeskerk Utrecht. Geertruyd van Portenge wed. Hendrick Boekhout. Nalatende mondige kinderen. In de Nyendaele aan de Tolsteeghpoort. Groefbidder Lohoff, 8 dragers.

53 Inleiding Deel 2. Portengens uit Portengen De vraag die voor de hand ligt is: kwamen de Portengens uit Portengen? Uit de administratieve nalatenschap van de geneesheer Jacob Albertus Portengen bleek dat ook hij zich daarmee bezig gehouden heeft. Bovendien met de Vos Reynaard, een middeleeuws sprookje. Wat het een en ander met elkaar te maken heeft blijkt wel uit het artikeltje van zijn hand opgenomen in dit hoofdstuk. Posthuum. Over het dorp Portengen heeft Willem Portengen, Neerlandicus en verbonden aan de Universiteitsbibliotheek te Utrecht, een bijdrage geschreven. Tussen Portaenge en Polane (auteur Dr. J.A. Portengen, overleden in 1929) Tussen Portaenge en Polane (Auteur Dr. J.A. Portengen, overleden in 1929). Het was op Pinksteren, dat Koning Nobel zijn hofdag had laten uitroepen, van welke gelegenheid talrijke leden van den Dierenadel gebruik maakten om hun klachten te berde te brengen over den Vos Reinaert, die hen allen op verschillende wijzen had benadeeld. Staande dit Hooggerecht ziet men van den heuvel een stoet afdalen, die de doode op een baar liggende hen Coppe komt aandragen, welke door Reinaert de kop is afgebeten. Aan beide zijden der baar gaat een prachtige haan; de een heette Cantaert en de andere Craiant, den schoonste dien men vond Tusschen Portaengen ende Polane. Aldus luidt woordelijk versregel 301 van het door prof. Jonckbloet uitgegeven meesterstuk der middel-nederlandsche poëzie Van den Vos Reinaerde, welke uitgave geschiedde naar het oudst bekende handschrift, thans berustende in de Bibliotheek te Stuttgart en gewoonlijk het Comburgssche manuscript genoemd. De overtuigende bewijzen door Z.H.G aangehaald, dat een Fransch origineel aan het Nederduitsch gedicht ten grondslag ligt, dat de bewerking- want van een vertaling is hier geen sprake, omdat de Vlaamsche dichter Willem een kunstwerk in het leven heeft geroepen, dat het origineel in veel opzichten overtreft- moet plaats gevonden hebben op het einde der dertiende eeuw, zal ons voor het oogenblik niet bezig houden. Op den voorgrond blijve evenwel gesteld dat de schrijver uit 53

54 54 Vlaanderen afkomstig is en dat het tooneel der gebeurtenissen en de behandeling van het onderwerp zuiver Vlaamsch zijn. Juist daardoor echter zijn zoovelen teruggeschrikt voor de verklaring van het voorkomen van de twee bovengenoemde vrij onbekende buurtschappen, welke in Utrecht zijn gelegen. Dat het in de bedoeling van den schrijver zoude liggen, om hier een verren afstand tusschen twee plaatsen aan te geven, wordt door geen enkele reden gemotiveerd; men is dan ook daardoor op een dwaalspoor geraakt en gaan veranderen in: tusschen Britanje en Polen; tusschen Holland en Frankrijk; tusschen Hollant en de Ardennen; tusschen Polen en Brittenland enz. enz. Twee plaatsen, zooals zij in het manuscript worden genoemd, liggen evenwel in het Nedersticht op ongeveer twee uur gaans van elkaar. Het feit dat de dorpen Haanwijk en Hoenkoop in de onmiddellijke omgeving daarvan liggen, maakt het waarschijnlijk dat destijds het pluimvee uit deze streek een grooter bekendheid genoot, terwijl de hooge ouderdom van al deze plaatsjes bekend is (zie mr. L.Ph.C. van den Bergh, Middelnederlandsche Geographie). Hoogst merkwaardig is het overigens dat men in deze streek een opvallende voorkeur schijnt te hebben gehad om aan dorpen, kasteelen, buitenplaatsen enz. diernamen te geven. Zoo vindt men in den omtrek: Hoenkoop; Haanwijk; Haastrecht; Kattenbroek; Vossegat; Everstein; Kraaiennest; Zwanenburg; Honswijk; Voshol; Everdingen; Hoornbok; Bonte Os; Bonte Koe; Eendenhoef; Vogelzang; Hazenkade; Vossenstein; Oud Wulven; Leeuwenstein; Tuurluur; Beerschoten; Beverweerd; Vinkeveen; De Olifant; Slangevecht; Kievietsbuurt; Drakenstein; Kraailoo; Paardenveld; De Hommel; Wulven; Hennesprong; Reierscop (eertijds Reinaertskop!!); Koedam; Ganzenburgh; Voskuilen enz. enz. Een zoeken naar eenig verband is echter een groote teleurstelling, want hoe na dit ook moge schijnen- het meerendeel dezer plaatsen bestond reeds eeuwen, voordat de dichter er aan dacht zijn epos neer te schrijven. Omstreeks 1904 werd het zoogenaamde Dijker handschrift Van den Vos Rijnaerde gevonden, hetwelk voor dit onderwerp van groot belang is. Daarin staat n.l. voor onzen regel te lezen: Tusschen Bartengen en Pollanen. Aangezien de woordenboeken, zoowel als het Groot Placaatboek van Utrecht (deel 1 pag. 154 Neder-Quartier. Portengen, eertijds Bartengen, groot 94 mergen) leren dat Bartengen of Bertangen (in een Charter van anno 1320 betreffende Portengen, voorkomende in het Liberrubeus van het Kapittel van St. Jan, berustende in het Archief der oud-r.c. Clerezy te Utrecht wordt gesproken van "in villa de Bertangen") de oudste vorm van Portengen is, kan men er m.i. niet aan twijfelen of de namen van de beide buurtschappen worden door den dichter bedoeld, zooals zij in het Handschrift vermeld staan, zoodat veranderingen, omzettingen of vertalingen, zooals bovenvermeld, niet meer toelaatbaar zijn. Het Dijker handschrift is volgens de Reinaert-kenners belangrijk ouder dan het Comburgsche. De vraag waarom de dichter hier zulk een paar onbekende plaatsjes ter vergelijking heeft gebruikt, wordt eensklaps duidelijk beantwoord door de volgende opmerkingen van Prof. Buitenrust-Hettema: "Heeft de auteur van de Reinaert ook oor gehad voor 't muzikale in de taal?...nu kan die klankvorming wezen afwisselend, veelklankig, of enkeltonig, monotoon... Dit enkelvoudige is geen armoede; 't geeft een gelijkmatige, rustige kalmte aan,... "Principe is dat taal klank is, geen schrift: waar-

55 uit volgt dat waar op papier dezelfde klank herhaald is, vaak het zeer verschillend aksent heeft, waardoor 't "ins gehor" valt als minder-enkeltonig... In wederzijden van der baren Ghinc een hane wijde mare Die een hane hiet CAntaert DAer wijlen na gheheeten waert Vrauwe Alenten goeden hane Die Ander hiet na minen wane Die goede hane crayant Die scoenste hane die men vant Tusschen PortAengen ende PolAne In het Manuscript komen deze letters A dan ook als hoofdletters voor. Bovendien veronderstelt Prof. I.W. Muller om verschillende redenen van taalkundigen aard dat de Vlaamsche dichter mogelijk evenals zijn land- en tijdgenoot Jacob van Maerlant, een geestelijk ambt bekleedde of tijdelijk in het Sticht heeft gewoond. In den beginne (auteur Wim Portengen) "In den beginne nu was de aarde woest en ledig". Gold dit niet voor grote gedeelten van wat nu Nederland is, voor het gebied ten noorden en westen van Utrecht gold dit rond het jaar 1000 nog steeds. Dit gebied bestond uit moerassen waarin kleine kleiruggetjes zo'n 4000 jaar geleden gevormd waren, tegelijk met het veen. Op één zo'n kleirug zou Portengen ontstaan. In 953 schonk koning Otto I het land ten westen van de Vecht aan de Bisschop van Utrecht en vlak daarop schijnt de ontginning van het woeste land begonnen te zijn, vanaf de Vecht in westelijke richting. Het eerst ontstond Otterspoorbroek, daarna Kortrijk en Gieltjesdorp, vervolgens Portengen. Na Portengen werd Kockengen ontgonnen en van Kockengen is vast komen te staan dat het in ieder geval dateert van de twaalfde eeuw. Een laat Romaanse torenstomp ter plaatse getuigt daar ondermeer van. We weten niet precies wanneer Portengen ontstaan is. Het zal in de elfde eeuw, misschien begin twaalfde eeuw geweest zijn. Bij het ontginnen werd een stuk land uitgemeten, zo'n 1250 tot 1350 meter diep. Aan de voorzijde werd een weg met een wetering aangelegd. Aan weerszijden en aan de achterzijde een kade. Het land werd door het graven van sloten in kavels verdeeld. Via deze sloten werd het land ontwaterd en via de wetering en een vliet werd het water naar de rivier geloodst. Bij de ontwatering op de rivier bracht men een uitwateringssluis aan. Pas in het begin van de 15e eeuw leerde men het gebruik van de windmolen. In het begin verbouwde men vooral granen, maar door de ontwatering van het nieuw gewonnen land daalde het maaiveld tamelijk snel waardoor het land moeilijk droog te houden was. Dit proces, dat "inklinking" heet, zorgde ervoor dat de grond al spoedig slechts voor de veehouderij geschikt was. 55

56 Een groep particuliere ondernemers "kocht" van de bisschop het recht om zo'n stuk wildernis open te leggen. Zo'n groep mocht een "uitwatering" graven en een gemeenschappelijke "uitweg" aanleggen. Zo'n ontginningsgebiedje noemde men een "gerecht", een gebied met de kleinste rechtsgemeenschap. Aan het hoofd stond een schout die namens de landheer of de heer van het gerecht (ambachtsheer) optrad. De schout handhaafde het recht dat in zo'n "gerecht" heerste. In de diverse gebieden bestond in de vroege middeleeuwen een grote mate van rechtsverscheidenheid, die pas in de late middeleeuwen zou verdwijnen. Het recht werd meestal meegenomen uit de streek van waaruit de kolonisten afkomstig waren. De rechtspraak werd in zo'n klein gebied onafhankelijk van hogere instanties uitgeoefend. Bestond deze groep van particuliere ondernemers uit ondernemende mensen uit de omgeving van de wildernis? Of waren het uit het buitenland aangetrokken emigranten? Volgens Manten was het laatste het geval, en kregen daardoor de ontginningen de namen van streken of steden elders uit Europa. Ronselaars van de bisschop zouden erop uitgetrokken zijn en zouden uit verschillende windrichtingen teruggekeerd zijn. De nieuwkomers namen de namen van hun streek mee. Spengen zou ontgonnen zijn door Spanjaarden, Kortrijk door mensen uit de streek rond Kortrijk in België, Kamerik door lieden uit de streek rond Kamerijk in Noord-Frankrijk, Demmerik (in oude bronnen Denenmarc genoemd) door Denen en Portengen (eerst Bertangen of Bretangen genoemd) door lieden uit Bretagne. Cockengen zou afgeleid zijn van het oud-franse woord voor luilekkerland. Waar is, dat in de tijd waarover we spreken, 56 sprake was van overbevolking op het platteland van Frankrijk. En waarom anders zou men nu net deze namen aan de verschillende ontginningen gegeven hebben? Anderen nemen aan dat het land ontgonnen is door boeren uit de omgeving maar lossen niet het probleem van de naamgeving op. In "Van den Vos Reinaerde" wordt Portengen samen met Pollanen genoemd. "Die scoonste hane diemen vant Tusschen Portaengen ende Pollanen" Men spreekt hier over de haan Crayant die de baar draagt van Coppe die door Reinaert de strot doorgebeten is. Is hier sprake van een dubbele betekenis? Het kan zijn dat Bretagne en Polen bedoeld zijn, maar waarschijnlijk is het dat het landbouwgebied in het Utrechtse landschap bedoeld wordt. Misschien kan een aanwijzing zijn dat tussen Portengen en Pollanen de polder Haanwijk te vinden is. Bijna te mooi om toevallig te zijn. De geschiedenis van het gerecht Portengen is niet opzienbarend. De belangrijkste geschillen in het gebied hadden te maken met de waterhuishouding. Boerenbedrijven in het Nedersticht moesten al in de twaalfde eeuw meebetalen aan de waterbeheerregeling van de Lekdijk Bovendams, ze waren "Lekdijkhoeven", in de dertiende eeuw waren ze tevens "Otterspoorhoeven" naar de Otterspoordam, een Vechtafdamming ongeveer op de grens tussen Maarssen en Breukelen. In de cohieren van de Otterspoordam komen hoeven voor in onder meer Portengen. De Portengenaren waren dus verplicht mee te betalen aan de waterhuishouding van hun streek. Toen de Bijleveld echter gegraven werd in 1413 loosden zij hun water gratis op

57 het Amstelland. Hun polder grensde ongeveer aan de Bijleveld, en via de Joostendamsluizen, tussen de polders Spengen en de noordwesthoek van Portengen-Zuideinde spuiden zij. Deze gang van zaken veroorzaakte een aaneenschakeling van de ernstigste geschillen in de streek. In het gebied waarover het hier gaat, het Nedersticht, was de bisschop van Utrecht wereldlijk heerser. Er waren gemeenschappelijke plaatselijke belangen, in hoofdzaak grondbelangen, maar er waren ook belangen die boven het belang van de afzonderlijke gerechten uitstegen. Uit voorzieningen om deze belangen te behartigen is de latere "gemeente" gegroeid. Het ging met name om de rechtspraak. Tegen het einde van de 18e eeuw behoorden Noordeinde van Portengen en Zuideinde van Portengen tot het gebied van Kockengen. In 1810 werden deze gerechten bij Breukelen gevoegd. In 1812 werd uit bezuinigingsoverwegingen bepaald dat Breukelen, Maarssen, Maartensdijk, Tienhoven, Vleuten, Westbroek en Zuilen het gemeenschappelijk moesten doen met één secretarie. De in die tijd gevormde gemeenten heten "mairieën". Frans was de voertaal. Na de bevrijding in 1813 stapte men onmiddellijk van het Frans af. Na 1815 kon de bestuursvorm door verschillende staatsregelingen niet meer teruggebracht worden naar het "gerecht". Breukelen viel uiteen. Portengen Noordeinde en Portengen Zuideinde werden deel van de gemeente Laag-Nieuwkoop, verder bestaande uit Nijkoop, Gieltjesdorp, Vijfhoeven en Loefsgerecht van Ruwiel. In 1857 kwamen uit practische overwegingen weer nieuwe gemeentegrenzen tot stand. Portengen werd bij de gemeente Breukelen-Nijenrode gevoegd. 57 S.J. Fockema Andreae/ Het Nedersticht. Leiden (Studiën over waterschapsgeschiedenis; 4) Arie A. Manten/ Gastarbeiders in Breukelen en omgeving in de 10e tot de 12e eeuw. In: Tijdschrift historische kring Breukelen, jrg 1 nr p 11 tot 20. K. Heeringa/ Bijdragen tot de geschiedenis der ontginning van het Nedersticht. In: Bijdragen voor vaderlandse geschiedenis en oudheidkunde, zesde reeks, deel 8 pag 161 tot 171. J.A. Storm van Leeuwen/ Van Oude Rijn tot Leidse Rijn: de afwatering van de gronden in en rondom Vleuten- De Meern in de loop der tijden. Vleuten (etc) Drs A.H. van Zwieten/ Gegroeide grenzen, een verkenning van Breukelens grondgebied. In tijdschrift historische kring Breukelen jrg 1 nr Drs A.G.W. Schapenk/De nieuwe gemeente Breukelen in historisch perspectief. In tijdschrift historische kring Breukelen jrg.4 nr Tussen Breukelen En Cockengen De bewoners van het dorpje Portengen trouwden en doopten in de zeventiende eeuw grotendeels in Ter Aa. Hetgeen blijkt uit de zeer oude doop- en trouwboeken van de gereformeerde kerk aldaar. Vanaf 1610 zijn er gegevens bewaard gebleven! Helaas in een copie van later datum en naar het oordeel van de kerkeraad destijds met nog al wat overschrijffouten! Daarom misschien valt het in veel gevallen moeilijk na te gaan of de geregistreerde getooid is met de familienaam van Portengen of slechts een bewoner van het dorpje. Vaak wordt dat laatste maar bij voorbaat aangenomen. Toch kon ik in een aantal gevallen aantonen dat schijnbare bewoners van het dorp echte Van Portengens waren, als u begrijpt wat ik daarmee bedoel! Zie hoofdstuk 3.

58 In Maart 1629 ondertrouwde te Ter Aa Huibert Peters jonggezel van Portengen en Claesjen Fredericks van Beusichem, jongedochter wonende te Breukelen. Volgens een aantekening in de kantlijn trouwden ze in April van dat jaar te Breukelen. Helaas is van Breukelen uit die periode weinig bewaard gebleven, zodat daarvan geen nadere gegevens zijn. Gewoon een jongeman, wonende te Portengen. Maar later, in Utrecht, blijkt hij de familienaam Van Portengen te dragen. In het begraafboek van Amsterdam werd de begrafenis van Krijntie Pieters van Portinge opgetekend. Verder niets te vinden. Dat Krijntje een zuster zou zijn van Huibert staat nergens, is nergens uit af te leiden en dus slechts gebaseerd op de naam. Vandaar het sterretje. Aangezien Peter Cornelis van Portengen (Utrecht V-a) gehuwd met Maria Bruyn Fredericks officieel slechts vijf kinderen nagelaten heeft en de namen van dat vijftal met zekerheid vastgesteld kon worden is het niet waarschijnlijk dat hier sprake is van diens nakomelingen. I- Peter (van Portengen) Geboren vóór Tr NN Kinderen daaruit, voor zover bekend, volgorde onzeker: 1 HUIBERT... Volgt II-. 2 * KRIJNTJE... Begraven 1673 te Amsterdam, wonende in de Princestraat. Een onbekende Peter De vader van laatstgenoemde Huibert moet dus Peter geheten hebben. Verder is hij onbekend gebleven. In de onderstaande gegevens is een transport opgenomen van Henrick Peters van Portengen uit Er is geen verwantschap aantoonbaar. Dat geldt eveneens van Henric Jans van Portengen, 1651 begraven in de kerk van Cockengen. Beide gegevens zijn opgenomen als stimulans om ooit nog eens op verder onderzoek te gaan! Gegevens 31 MEI 1578 *Utrechtse transporten. Aflossing van een plecht. Peter Bouwens en Henrick Peters van Portenghen. Betreft een perceel liggende te Portenghen, 3 mergen lants becomen van Marie, Dirck Gerrits weduwe door lotinge. Belendingen: achter: Dijcksloot tot aan Heytop aan stal; boven: Frans van Noortwijck; beneden: Willem Gerrits *Grafsteen in de NH kerk van Cockengen. Opschrift: Dit graf behoort toe aan Henrick Jans van Portengen. 7 SEP 1673 *Begraafboek NOKH Amsterdam. Krijntie Peters van Portinge wonende in de Princestraat. 58

59 Jonggezel van Portengen Huybert Peters liet zich voor het eerst kennen als een Portengen toen hij in 1672 in Utrecht bij het vaststellen van de huwelijksvoorwaarden van zijn zoon Fredrick Huyberts van Portengen assisteerde. Een erfeniskwestie, uitgevochten voor het gerecht van Kortenhoef in 1642, bracht meer over hem aan het licht: de naam van zijn vrouw en haar familieleden en aangetrouwden, waarvan nog meer gegevens in Loenen gevonden werden. De veelbelovende zoekactie strandde tenslotte met het vinden van de ondertrouwacte in het gereformeerde trouwboek van Ter Aa. Huybert Peters, die hardnekkig zijn patroniem gebruikte, was blijkbaar een jonggezel afkomstig uit Portengen. Maar zoals reeds gezegd, het is niet eenvoudig in dat opzicht het kaf van het koren te scheiden in de kerkelijke gegevens van Ter Aa. Zijn kinderen maakten gebruik van de achternaam Van Portengen. Waarschijnlijk vestigde het echtpaar zich te Breukelen. Uit die periode zijn echter geen doopgegevens bewaard gebleven. Frederick is vernoemd naar de vader van Claesje. Het vinden van Gijsbertje Huyberts van Portengen, die kinderen liet dopen in Muiden, maakt het waarschijnlijk dat Huybert en Claesje meer kinderen hadden. Er zal waarschijnlijk ook een zoon Peter bestaan hebben, genoemd naar de vader van Huibert. Van hem ontbreekt echter ieder spoor. Misschien is een mogelijke nakomeling van die onbekende Peter gevonden in Breukelen: Geertruyd Peters van Portengen, in 1682 te Utrecht getrouwd met Matthijs Juriaans van der Horst en sindsdien wonende te Breukelen. Zie hoofdstuk II- Huibert Peters van Portengen (66) Geen nadere gegevens. Geboren vóór c.a Overleden na Tr. Breukelen 1629 CLAESJE FREDERICKS VAN BEUSICHEM Dochter van NN. en Gijsbertje Jacobs van Ockhuysen. Overleden na Kinderen daaruit, geboorteplaats en datum onbekend: 1 FREDERICK... Volgt III-. 2 GIJSBERTJE... Overleden na Tr. Muiden 1664 MARCUS HOMOET Geen nadere gegevens. Kinderen daaruit, gedoopt (ger.) te Muiden: Steven 1666 en Everwijn Gegevens MRT 1629 Ondertrouwboek Ger. Ter AA. Huybert Peters jg van Portengen en Claesje Fredericks van Beusichem jd wonende te Breukelen. In April te Breukelen getrouwd. 24 MRT 1642 Dorpsgerechten Kortenhoef. ORA Geschil tussen Brechtje Otten, weduwe van Jacob Van Ockhuysen, geassisteerd met Claes Louveren, schout te Loenen enerzijds en Cornelis Jacobs van Ockhuysen voor zichzelf en als momber over het nagelaten weeskind van Joosje Jacobs; Huybert Peters als man en voogd van Claesje Vreeckens, dochter van Gijsbertje Jacobs; Willem Adriaens als man en voogd van Claesje Adriaens; Peter Rijcken als man en voogd van Metje Adriaens; Peter de Leeuw, schout van Kortenhoef met voornoemde Peter Rijcken gemachtigd door Cornelis Adriaens (vermogensprocuratie voor schepenen van Muiden dd. 21 Jan 1641); voornoemde Peter de Leeuw eveneens gemachtigd door Gooltje Adriaens (vermogensprocuratie voor notaris Gijsbert van Vliet te Amsterdam 25 Jan 1641) kinderen van Jannetje Jacobs, te samen voorkinderen van Cornelis Jacobs van Ockhuysen ten andere zijde. "ende dat nopende de nalatenschap ende goederen bij zal. den voornoemden Jacob Cornelisse van Ockhuysen naegelaten... Om goede moe-

60 ten en onheylen te voorcomen hebben de partijen de voormelde questien gesubmitteert ende gecompromitteert aen Johan van de Schuer, schout tot Breuckelen ende Willem Veenman schout tot Vreelandt ende Luycas van Discoorde dat deselve ds Johannes Ambrosius predicant tot Loenen tesamen in plaets van een superarbiter stellen mogen". 16 NOV 1664 Trouwboek geref. Muiden. Marcus Homoet jm van Grol en Gijsbertje Huyberts Portengen, jd van Breukelen, won. beyde tot Muyden. 10 FEB 1666 Doopboek Muiden Ger. Steven.Vader Marcus Homoet. Moeder Gijsbertje Huyberts Portengen. Getuige Marretje Gerrits. 7 SEP 1667 Doopboek Ger. Muiden. Everwijn. Vader Marcus Homoet. Moeder Gijsbertje Huyberts Portengen. Getuige Lijsbeth Homoet. Begraven te Amsterdam Fredrick Huyberts van Portengen was niet onbemiddeld. Zijn eerste vrouw werd met haar eerstgeboren dochter door 12 dragers naar het graf gebracht. Daarna werd niets meer van hem vernomen in Utrecht. In 1686 dook hij weer op in Amsterdam, ingeschreven als poorter van de stad. Helaas werd zijn beroep niet vermeld. Uit een begraafboek van diezelfde stad bleek hij inmiddels getrouwd met Jannetje Pieters die hij twee jaar overleefde. Kinderen zijn in die stad niet genoteerd maar die kunnen tussen 1674 en 1686 elders geboren zijn. Vooralsnog onbekend. De familie van Doorn wordt eveneens genoemd in de stukken van Johannes Peters Portengen te Utrecht. Johannes is erfgenaam van Mechteltje van Doorn, III- Frederik Huyberts van Portengen (67) Zoon van Huybert Peters van Portengen en Claesje Frederiks van Beusichem. Tr.1- Utrecht Ger GRIETJE VAN DOORN Begraven 1674 Utrecht. Met haar kindje. Wonende te dien tijde aan de Bakkerbrug te Utrecht. Tr >1674 JANNETJE PIETERS Begraven 1714 LKH Amsterdam. Wonende te dien tijde in de Uyterste Dwarsstraat bij de Amstel. Kinderen daaruit, gedoopt te Utrecht: 1 SUSANN E 1673 Begraven 1674 te Utrecht. Gegevens 26 APR 1672 Notaris Utenbongart te Utrecht. Huwelijksvoorwaarden tussen Fredrick Huyberts van Portengen geassisteerd met zijn vader Huybert Peters van Portengen enerzijds en Grietjen van Doorn geassisteerd met Jan van Doorn, Nicolaes van Doorn, Isack van Doorn en Lambert van Heerenveen, haar broeders en zwager anderzijds. 14 MEI 1672 Trouwboek Anth. Gasthuis Utrecht. Frederick van Portengen en Grietje van Doorn, getuige Jan van Doorn. 5 DEC 1673 Doopboek Ger. Domkerk. Gedoopt Susanna. Ouders Frederick van Portengen en Grietje van Doorn. Getuige Johannes van Doorn. 16 DEC 1673 Octrooi om te testeren. Notaris te Utrecht. Huybert Peters van Portengen en Griet gen van Doorn, echtelieden. 5 JAN 1674 Begraafboek Regulierskerk Utrecht. Grietje van Doorn met haar kindje. Huisvrouw van Frederick van Portengen aan de Bakkerbrug. Laat na haar man met vast goed, 12 dragers Poorterboek Amsterdam blz.221. Frederik Portengen. Herkomst Breuckelen. Eed afgelegd, geld betaald. 23 MEI 1714 Begraafboek LKH Amsterdam. Jannetje Pieters huisvrouw van Frederick Portengen in de Uyterste Dwarsstraat bij de Amstel. Heilige weg en Leidse kerkhof, bet. ƒ4. 14 SEP 1716 Begraafboek LKH Amsterdam. Frederik van Portengen. 60

61 DEEL 3 Portengens uit Breukelen Lakenkoper in Breukelen Jacob Gijsberts van Portengen woonde in Breukelen en was lakenkoper. Mocht de naam nog onvoldoende reden zijn om een relatie tussen hem en de Portengens in de stad Utrecht te vermoeden, zijn beroep laat nauwelijks ruimte voor twijfel dienaangaande. Waarschijnlijk is er een verwantschap uit de tijd dat de Portengens in Utrecht onder patroniemen leefden. In 1543 werd er al een Jacob Gijsberts met zijn zoon Aryen Jacobs genoemd in relatie tot Roetaert Cornelis, broer van de stamvader der Utrechtse Portengens. In een transport van 1570 staat Gijsbert Jacobs borg voor Gijsbert Cornelis (van Portengen). 61 Van een aantal kinderen die in het navolgende schema zijn opgenomen is het niet helemaal zeker dat Jacob Gijsberts van Portengen de vader was. Er zijn geen doopgegevens uit die tijd beschikbaar. Waar de relatie slechts waarschijnlijk is staat een sterretje. De oudste zoon Gijsbert Jacobs woonde in Utrecht en is na de dood van zijn eerste vrouw naar Leerdam verhuisd. Daarmee hield nagenoeg alle informatie over hem op. Er is slechts één acte bekend, die echter in slechte staat verkeerd en niet ingezien mag worden. Over nakomelingen is niets gevonden. Mogelijk omdat het onderzoek beperkt moest blijven. De moeite waard om nog eens uit te pluizen. Jan Jacobs trouwde in Ter Aa. Nauwelijks te onderscheiden van de vele inwoners van het dorpje Portengen die daar als "van Portengen" ingeschreven werden. Zijn vrouw en de vrouw van

62 Arien, zijn broer, waren zusters en afkomstig uit Loosdrecht. Jan stierf op vrij jonge leeftijd, waarschijnlijk zonder kinderen. I- Jacob Gijsberts van Portengen Lakenkoper. Geboren <1617. Wonende in de Achterstraat te Breukelen. Overleden vóór 1676 aldaar. Tr CUNERA (JANS) REYNERS VAN STRICKEN Overleden vóór Kinderen daaruit, geboortedatum en plaats onbekend: 1 *GIJSBERT <1634 Geboren te Breukelen. Wonende in 1652 te Utrecht. Sinds ongeveer 1655 wonende te Leerdam. Tr.1- Utrecht 1652 AALTJE GOSENS BRECHT Begraven 1652 Buurkerk Utrecht. Tr <1662 SARA PIETERS VAN MONTFOORT Geen kinderen daaruit bekend. 2 *AALTJE <1635 Wonende 1661 te Demmerik. Tr. Breukelen 1653 MARTEN JACOBS BROUWER Jongeman van Noorden. Lakenkoper. Kinderen daaruit nog niet bekend. 3 *ANNETJE... In 1669 bejaarde dochter te Breukelen. 4 ARIEN... Volgt II-a. 5 *REINIER <1640 Volgt II-b. 6 MARRICHJE <1644 In 1691 wonende te Alkmaar. Tr. Zuilen Ger JAN JANSZ VAN BREUKELEN Wedr. Fijchje Rijcke Paling. Overleden vóór Kinderen daaruit: Cunera (in 1678 onmondig). 7 JAN <1651 Overleden vóór Tr. Ter Aa 1669 OETGEN JANS SCHOLENAER Van Nieuw Loosdrecht. Overleden vóór 1678 als huisvrouw van Louren Lourens *Ockhuysen. Geen kinderen bekend. Kind van Lourens Ockhuysen genoemd in testament van Arien Jacobs van Portengen: Lijsbeth Lourens Ockhuysen. Gegevens 10 JUN 1652 Trouwboek Jacobskerk Ger. Utrecht. Gijsbert Jacobsen van Portengen geboren tot Breukelen en Aaltje Brechten, geboren tot Utrecht, ondertr. Breukelen attestatie 1 Aug JUL 1652 Notaris Fredrick Zwaerdecroon te Utrecht. Huwelijksvoorwaarden tussen Gijsbert Jacobs van Portengen en Aeltgen Brecht. 13 AUG 1652 Octrooi om te testeren. Notaris Jan van Vechoven. Breukelen. Jacob Gijsberts van Portengen en Cunera Reyners van Stricken, echtpaar. 16 SEP 1652 Octrooi om te testeren. Notaris Hermanus Zwaerdecroon. Gijsbert Jacobs van Portengen en Aeltjen Brechten. 11 OKT 1652 Begraafboek Buurkerk. Aeltje Gosens Brecht hv Gijsbert Jacobs van Portengen. 23 MRT 1653 Trouwboek Geref. Kerk Noorden. Marten Jacobs Brouwer, jongeman van Noorden en Aaltje Jacobs van Portengen woonende tot Breukelen. Te Breukelen getrout. 3 APR 1655 Transport Utrecht. Een huis aan de zz. der Viestraat aan Gijsbert Jacobs van Portengen, nu wonende te Leerdam. 12 NOV 1661 Octrooi om te testeren. Notaris Nicolaes Verwoert. Demmerik. Aeltjen Jacobs van Portengen en Marten Jacobs Brouwer, echtelieden. 27 APR 1662 Trouwboek ger. Zuilen. Jan Jansz van Breukelen wedr. Fijchje Rijcke Paling en Marijckje Portenghen jd van Breukelen. 11 Apr attestatie naar Breukelen om daar te trouwen.

63 10 JUN 1662 Transport Utrecht. Een huis aan de zz. der Viestraat door Gijsbert Portengen en Sara Pieters van Montfoort, echtelieden wonende te Leerdam. Tevens een plecht van ƒ150 tbv het St. Anthoniegasthuis. 26 NOV 1666 Oud Rechterlijk archief Leerdam. Genoemd worden Gijsbert van Portengen en Sara Pieters van Montfoort. Mag niet ingezien worden wegens slechte staat. 15 MEI 1669 Octrooi om te testeren. Notaris Nicolaes Verwoert te Breukelen. Genoemd Annetje Jacobs van Portengen, bejaarde dochter. 1 JUN 1669 Trouwboek Ger. Ter Aa. Jan Jacobs van Portengen wonende te Breukelen en Oetje Jans Schoolenaer jd van Nieuw Loosdrecht. 16 NOV 1669 Octrooi om te testeren. Notaris Cornelis van Vechten. Breukelen. Jan Jacobs van Portengen en Oetgen Jans van Schollenaer, e.l. 27 NOV 1676 Dorpsgerecht Breukelen 365/4. Compareerde voor ons enz.. de weledele Aries Jacobs van Portengen, laeckenkooper alhier overlegt een acte van Lootinge ofte... waer bij bleeck dat hem portengen bij lootinge tussen de erfgenamen van Jacobsen Gijsberth van Portengen en Kunera Jans zijn huisvrouw in haer leven echteluyden gewoont hebbende alhier te looten ende ten deele gevallen was seckere huysinge en schuer staende en gelegen in de achterstraat waar Jacob en Kunera in gewoont hebben. Belend Cornelis Broeckebacker Dorpsgerecht Breukelen, 365/15. Estimatie van een huis. Adriaen Jacobs van Portengen voor sijn selve. Gijsbert Jans van Breukelen en Hendrick Jans de Vries als oomen en bloetvoogden over Cunera Jans, onmundige en naergelaten dochter van Jan Jans van Breukelen geprocureert bij Maria Jacobs van Portengen, geprocedeert tot taxatie van een huys en erve in de Achterstraat. Adriaen Jacobs woont westwaerts van de huys, de wed. van Marten Aerden oostwaerts van de huys. Welk helft van het huys sijn aangecomen van Louren Lourens geweesen wed. naar van Oetje Jans Schoolenaer die weduwe was van Jan Jacobs van Portengen Dorpsgerecht Breukelen, 365/63. Transport van een huis en erf. Pieter van Beeck als executeur van de boedel van Margaretha van der Toght wed. Johan van de Schuer verkoopt een huis erf en boomgaard aan Adriaen Jacobs van Portengen en zijn broer en nakomelingen AUG 1691 Notaris Hendrik Verwoerd Breukelen. Marrichje Jacobs van Portengen, wonende te Alkmaar. Eveneens genoemd: Gerrit Marinus; Cornelis en Aalbert Cornelis Boogaart. 22 DEC 1691 Notaris Hendrik Verwoerd Breukelen. Jacob van Portengen tekent als getuige. MEI 1692 Notaris Hendrik Verwoerd Breukelen. Onder 't eerste afschrift staet: Ontvangen bij mij onderen Merrighie Jacobs van Portengen uyt handen van Gerrit en Seger Corneliss Boogaert mitsgaders Hendrik Crijnen de somma van twee hondert en vijftig gulden. Maryen Jacobs. DIVERSEN Treslong Prins. NH kerk Ter AA. In de preekstoel drie koperen kepers. Familiewapen?

64 Schepen en lakenkoper Arien of Adriaen Jacobs van Portengen was lakenkoper als zijn vader. Hij erfde diens huis in de Achterstraat, woonde volgens een nog immer bestaande kaart uit 1681 in perceel nr. 9 met de achterzijde aan de Kerkgracht en bezat eveneens een huis in de Klapstraat. In het rustieke dorp aan de Vecht was hij een invloedrijk man hetgeen resulteerde in een benoeming tot schepen. Het doopboek van Breukelen bevat slechts de naam van één dochtertje, Cunera. Het bestaan van Neeltje die ongeveer een jaar later geboren moet zijn kon slechts afgeleid worden uit het testament van haar vader. In 1713 maakte hij zijn testament, vergezeld van zijn vrouw. Neeltje erft maar als ze geen kinderen krijgt dan gaat de nalatenschap naar de familie van Rensje. Zodra ze dood was veranderde hij het testament ten behoeve van Neeltje, zijn dochter gehuwd met Cornelis Visser. Met de clausule: Mochten de erfgenamen later met een ander testament aankomen dan is dat afgeperst en niet geldig! Klaarblijkelijk voelde hij zich in die jaren belaagd. Overigens duurde het nog twaalf jaar voordat de klok van de gereformeerde kerk voor hem geluid werd, een uur lang. Betaald door Cornelis Visser. II-a. Arien Jacobs van Portengen (70) Lakenkoper. Schepen van Breukelen. Wonende Achterstraat 1678 en aan de Kerkgracht Begraven 1727 in de kerk van Breukelen. Zoon van Jacob Gijsberts van Portengen en Cunera Reyners van Stricken. Tr RENSJE JANS SCHOLENAER Van Nieuw- Loosdrecht. Kinderen daaruit, geboren te Breukelen: 1 KUNERA 1676 Waarschijnlijk als kind overleden. 2 NEELTJE 1677 Wonende 1711 te Breukelen. Tr. Breukelen Ger CORNELIS VISSCHER Geboren omtrent Van Utrecht. Kinderen daaruit nog niet bekend. GEGEVENS 12 NOV 1661 Octrooi om te testeren. Notaris Nicolaes Verwoerd. Arien Jacobs van Portengen en Rensgen Jans Scholenaer, echtelieden. 22 OKT 1676 Doopboek ger. Breukelen. Gedoopt Kunera, dochter van Arien Jacobs van Portengen Bernard de Rooy. Grondkaart voor de verbreding van de Kerkgracht te Breukelen. Zie kaartenverzameling RAU. Perceel nr. 9 Arien Jacobs van Portengen. 13 JUN 1686 Notaris Nicolaes Verwoerd, Breukelen. Jan Teunisz van Meerwijck coopman in bijen, woonende in Oud-Aa, verclaerde te ratificeren al sulcke rekeninghe als Adriaen Jacobs van Portengen in qualitijt als testamentaire voogt over de comparant blijckens het testament van 13 Jun 1686 bij Jacob Reyersen van d' Aa tot Notaris Hendrik Verwoerd. Diverse acten waarin Arien Jacobs van Portengen in zijn functie van schepen ondertekend. 64

65 26 MEI 1693 Nots Hendrik Verwoerd. Adriaen Jacobs van Portengen, lakenkoopman tot Breukelen, als voogd van Jan Theunisz van Meerwijck. 19 APR 1694 Nots Hendrik Verwoerd. Adriaen Jacobs van Portengen en Gerrit Claes Buys (bakker) beiden oud schepenen van Breukelen kopen een hofstede met huis daarop staande. 29 JAN 1698 Nots Hendrik Verwoerd. Huurovereenkomst tussen David van Cralingen, koster en schoolmeester te Nigtevecht. Bekent in huur aan te nemen van Adriaen Jacobs van Portengen wonende te Breukelen een huis en erf in de Klapstraat aldaar. Strekkende van de straat tot de sloot van de boomgaard van Adriaen Jacobs. 10 SEP 1698 Notaris Hendrik Verwoerd Breukelen. Jan Teunisz van Meerwijck legateert aan Cornelis, zoon van Aaltje Jochems. Hij verklaart de vader te zijn. 21 JUN 1711 Trouwboek geref. kerk Breukelen. Getrouwd Neeltje van Portengen, jd omtrent 34 jaar wonende te Breukelen en Cornelis Visscher, 33 jaar, van Utrecht. 28 DEC 1713 Notaris van der Horst, Breukelen. Verschenen zijn Arien van Portengen en Rensje Jans Scholenaer. Zij maken een testament. Er is een octrooi van 26 Mrt 1669 en een testament van 28 Mrt 1669 bij notaris Wolfard Zwaerdecron, erfgenaam is dochter Neeltje van Portengen gehuwd met Cornelis Visscher. Krijgt zij geen kinderen dan zijn Daniel Scholenaer en zijn vrouw Willempje Backer erfgenamen. Mochten deze komen te erven dan moeten zij legateren aan Aegje Jans Scholenaer 100 gld en aan Cors Christiaens en Geertruy Chritiaens (kinderen van Christiaen Corssen van der Veelo) 100 gld en aan Lijsbeth Lourens Ockhuysen 40 gld. Tenslotte aan de diakonie "seeker huysinge in de Kerkstraat". 1 APR 1715 Notaris Jan van der Horst. Wederom verschijnt Arien van Portengen, wedr. Rensje Scholenaer, hij herroept 't testament van 28 Dec In plaats daarvan legateert hij aan Cornelis Visser 't huis in de Klapstraat. (Mochten de erfgenamen later met nog een ander testament aankomen dan is dat afgeperst en niet geldig) Dorpsgerecht Breukelen 366. Registratie van het testament van Arien Portengen en Rensje Jans Scholenaer. Enige en universele erfgename: Dochter Neeltje van Portengen tr. Cornelis Visser MRT 1727 Begraafboek Ger. Breukelen. Adriaen Portengen, 1 uur geluyd. Zie ook Grafboek (nr.63) genoemd nr. 10 begraven in de kerk 12e laag, betaald door Cornelis Visscher. Van Ter Aa naar Amsterdam Reinier Jacobs van Portengen werd "ontdekt" door zijn huwelijk met Cornelia Suermans in het trouwboek van Ter Aa. Daarin was hij nauwelijks te onderscheiden van de inwoners van het dorpje Portengen. Hij dook weer op in Amsterdam, wonende bij de Princepoort. Toen gehuwd met Cornelia Jans. Was Cornelia Suermans dood of werd haar naam in Amsterdam anders geschreven? Waarschijnlijk was Cornelia de dochter van Jan Suermans maar dat is nog niet vastgesteld. In het gemeentearchief van Amsterdam zijn wel diverse Portengens te vinden, zie daartoe hoofdstuk 2 en 6, maar geen relatie met Reinier Jacobs kon worden aangetoond. Wie en wat hij was is nog steeds een raadsel. II-b. Reinier Jacobs van portengen (70) *Zoon van Jacob Gijsberts van Portengen en Cunera Reyners van Stricken. Begraven *1692 St.AKH Amsterdam. Wonende te dien tijde in de Kattenburgerstraat. Tr. Heukelum 1658 CORNELIA (JANS) SUERMANS Ondertrouwd in Ter Aa. *Begraven 1662 St.AKH Amsterdam. Kinderen daaruit, geboorteplaats en datum onbekend: 1 NN... Begraven 1662 St.AKH Amsterdam. 2 NN... Begraven 1670 St.AKH Amsterdam.

66 GEGEVENS 28 MRT 1658 Trouwboek Gereformeerd Ter Aa. Ondertrouwd Reynier Jacobs van Breukelen genaamd van Portengen en Cornelia Suermans jd wonende te Heukelum, 28/3 getrouwd aldaar. 27 AUG 1662 Begraafboek St.AKH Amsterdam. Cornelia Jans, huisvrouw van Reynier Jacobs van Portengen, wonende op Kattenburg in de 7 huysen naast de Prince. 10 SEP 1662 Begraafboek St.AKH Amsterdam. Kind van Reynier Jacobs op Kattenburgh naast het Prince poort. 8 JUN 1670 Begraafboek St.AKH Amsterdam. Kind van Reynier Jacobs, Kl. Kattenburgerstraat. 20 MRT 1692 Begraafboek St.AKH Amsterdam. Reynier Jacobs wonende in de Gr. Kattenburgerstraat B14R. Een onbekende Peter Zoals reeds gezegd in hoofdstuk 2 is er waarschijnlijk een zoon Peter geboren uit het huwelijk van Huybert Peters van Portengen en Claesje Fredricks. Qua tijd en plaats zou deze veronderstelde Peter heel goed de vader kunnen zijn van de in het onderstaande schema genoemde Geertruyd. Zij wordt genoemd in een aantal acten. Van haar verwanten is tot heden geen spoor gevonden. Zie ook Geertruyd van Portengen, begraven 1737 te Utrecht als weduwe van Hendrik Boekhout (hfdst. 1) Peter van Portengen Geen nadere gegevens. Tr NN Kinderen daaruit, geboortedatum onbekend, waarschijnlijk te Breukelen: 1 *LYDIA... Genoemd als getuige bij de geboorte van Annetje vd Horst, GEERTRUYD... Tr.1- Utrecht Ger MATTHIJS JURIAENS VAN DER HORST Geboren te Breukelen. Kinderen daaruit, gedoopt te Breukelen: Annetje Gegevens 16 JUN 1682 Trouwboek Utrecht ger. Anth. gasthuis. Matthijs Juriaens van der Horst geboren tot Breukelen afkomstig van Dorsten met Geertruyd Peters van Portengen geboren tot Breukelen. Proclamatie en ondertrouw te Breukelen; op attestatie van de predikant van Breukelen. 13 JUL 1682 Dorpsgerecht Breukelen. Matthijs Juriaens van der Horst en Geertruyd Peters van Portengen, echtelieden en wonende alhier, maken een testament op de langstlevende ten overstaan van Adriaen Jacobs van Portengen, schepen van Nyenrode. Zij tekent als Geertruyt Pieters hij met een merk. 25 SEP 1690 Doopboek ger. Breukelen. Annetje. Vader Matthijs Juriaens. Moeder Geertruyd Pieters van Portengen. Peet Lydia Pieters.27 JUN 1694 Dorpsgerecht Breukelen. Matthijs Juriaens van der Horst is voornemens naar Oost-Indie te varen, hij machtigt Geertruyt Pieters met toestemming van de diakenen te Breukelen het huis waar ze nu nog wonen te verkopen. 7 JUN 1713 *Trouwboek Loenen. Matthijs van der Horst met Grietje Lucas van de Dregt. Jongelui van Loenen *Dorpsgerecht Loenen. Testament. Cornelis Corver vermaakt aan onder meer zijn nicht Grietje Luyckens en haar zes kinderen Niesje, Jan, 66

67 Luycken, Stijntje, Willem en Jacob van der Horst kinderen van Matthijs van der Horst. Wie was Jacobus? Slechts één ding is van deze Jacobus bekend, hij kon schrijven, althans zijn naam in mooie grote duidelijke letters. Verder woonde hij in 1691 te Breukelen en werd daar in 1710 begraven. Mogelijk is het een zoon van Jacob Gijsberts van Portengen maar zie ook Jacobus van Portengen, zoon van Cornelis Portengen en Gerbrechta van Steenderen te Utrecht. (hoofdstuk 1) Jacobus van Portengen Begraven 1710 te Breukelen. Geen nadere gegevens. Gegevens 22 DEC 1691 Notaris Hendrik Verwoerd. Als getuige tekent Jacob van Portengen. 19 APR 1694 Notaris Hendrik Verwoerd Breukelen. Jacobus van Portengen tekent, daartoe verzocht als getuige een koopacte van Arien Jacobs van Portengen, in diens huis. 12 JUN 1694 Notaris Hendrik Verwoerd. Als getuige tekent Jacobus van Portengen, als schepen Arien van Portengen. 23 SEP 1710 Begraafboek Breukelen. Jacob Portengen, 1 uur geluyd. 67

68 Inleiding Dit deel, de beschrijving van de stamvader uit Kortenhoef en daarmee de huidige generatie Portengens, is vanaf de vijfde generatie gesplitst in vijf subdelen. Vier daarvan zijn genoemd naar de vier stamvaders, zonen van Gerrit Dirks Portengen, te weten: deel 4.2 Dirk; deel 4.3 Klaas; deel 4.4 Bruyn; deel 4.5 Jacob. Het zesde subdeel, deel 4.6 betreft de overige achterkleinkinderen van Jan Martens Portengen. Oude bronnen Deel 4.1 Portengens uit Kortenhoef In het archief van de gemeente 's Graveland berust een schat aan informatie over Oud-Kortenhoef, voor een groot deel bestaande uit belastingpapieren. Daarin werden allerlei heffingen geregistreerd voor gewestelijke, regionale en plaatselijke kosten. Een uit de middeleeuwen daterende belasting was het "out-schilt", een aanslag per oppervlakteeenheid landbezit, destijds tien stuivers per morgen. Zeer oude lijsten met de namen van de eigenaars en een omschrijving van hun bezit werden gehanteerd, overgeschreven en bijgewerkt. De oudste copie dateert van De oppervlakteeenheden waren: acker, verl en eynd maar ook de mergen, hont en roey. Van de gegevens werd tevens gebruik gemaakt voor de vaststelling van het "molengeld", ter dekking van de kosten aan de drie Kortenhoefse watermolens en het "zeedijkgeld", voor het onderhoud van de Zeeburg- of Diemerdijk. Polderlasten, die door de "waersman" Elbert Mooy werden geïnd en bijgehouden. Een andere belasting was het "haardstedegeld". De aanslag werd bepaald naar het aantal stookgelegenheden van de woning. Nauwverwant daarmee was het "huisgeld" of het "redemtiegeld". Voor beide heffingen speelde het aanzien van het huis en de bewoner een rol. Voorts werd het familiegeld geheven, een belasting of impost die mede vastgesteld werd aan de hand van het aantal kinderen en het beroep of inkomen van de kostwinner. Tenslotte een aantal heffingen op de consumptie, omschreven als "bieraccijns" en het "gemaal". Van al deze quotisaties, collectes en dergelijke zijn gaarcedullen, cohieren, rekeningen, lijsten, staten, blasterds en memoriën bewaard gebleven. Daarin kwamen we op het spoor van Marten Jans, onze voorvader mag ik wel zeggen! 68

69 Daghuurder te Kortenhoef? Terwijl er allerlei hardnekkige familieverhalen de ronde doen over Franse afkomst en mogelijk zelfs een tikkeltje blauw bloed in de aderen der Portengens, blijkt ons aller stamvader in Kortenhoef gewoond te hebben, als daghuurder. Vanaf 1658 tot 1692 heeft hij daar papieren sporen nagelaten en minstens één zoon, Jan Martens of Jan Meertensen. Marten stak wat turf, verbouwde hooi en huurde een huis met land van Pieter van Vlooswijck, telg uit een voornaam Amsterdams koopmansgeslacht. Daarmee houdt alle deftigheid op want in Kortenhoef, dat toenmalige energiewinningsgebied van Utrecht en Amsterdam, heerste voornamelijk armoede. Een tijdgenoot schreef over deszelfs streekbewoners: "Ze eten en poepen er bagger!" Hoewel ik me niet aan de indruk kan onttrekken dat de armoe op papier te maken heeft met het belastingstelsel, men had bepaald geen behoefte zich voor de overheid rijk voor te doen. Marten Jans van Bussum? (Enige speculaties over een mogelijke voorvader!) Het is goed mogelijk dat onze stamvader omstreeks 1659 van elders in Kortenhoef is gaan wonen. In dat verband was een belangrijke vondst het gezin van Marten Jans en Elsje Gerrits in het doopboek van Naarden. De gereformeerde inwoners van Bussum, toen een klein dorpje, lieten hun kinderen dopen in die vestingstad en trouwden er. Marten Jans werd dan ook meermalen ingeschreven als Marten Jans van Bussum. Elsje was een dochter van Gerrit Crijne Bosman, uit Kortenhoef! Zo te zien pasklare aanvullende gegevens over onze stamvader, die in dit hoofdstuk beschreven wordt. Temeer omdat hij ook nog een zoon Jan Martens had, geboren in Mogelijk 69 trouwde deze zoon in 1675 te Naarden met Feytje Willems, die hem achtereenvolgens een Marten, een Marretje en een Willem schonk. Waarmee het raadsel rond de naamgeving van de zonen van Jan Martens Portengen voor wat betreft de naam Willem opgelost leek. Ook waren er mogelijke aanknopingspunten met de Portengens uit Amsterdam (RK dopen te Weesp). Toch heb ik gemeend op grond van overwegingen van allerlei aard te moeten besluiten deze Marten Jans en Jan Martens niet aan onze collectie te mogen toevoegen. Opdat u dat zelf kunt beoordelen of uitzoeken: hierbij het genealogische schema en de gegevens van Marten Jans van Bussum. I Gerrit Krijne Bosman Veenman te Kortenhoef. Tr Aaltje Dirks Was getrouwd met Gijsbert Willems. Kinderen daaruit: 1 Weyntje Tr Sweer Cornelis 2 Elsje... Volgt II 3 Claesje... Tr Abraham Isaacs Gegevens 1647 Jun 06 Kortenhoef. ORA 3383 verdeling van een nalatenschap. Genoemd worden ondermeer Marten Jansz wonende tot Bussum en Elsgen Gerrits 1/5 part., Abraham Isaacks en Claesje Gerrits 1/5 part, Willem Gijsberts geassisteerd met Dirk Abrahams zijn neef 1/5 part, en dezelfde Dirk als voogd over Gijsbert Gijsberts 1/5 part, tesamen kinderen van Gerrit Crijne Bosman en Gijsbert Willems die geprocureert zijn geweest bij Aaltje Dirks haerlieden overleden moeder enz... Sweer Cornelis als getrout hebbende Weyntje Gerrits haerluyden swager van haer overleden moeder en schoonmoeder resp. waren aangeërft goederen ende landen,

70 seeckere huysinghe erve ende landen daer achteraen gelegen in onse geregte, streckende van den dyck tot den hollandschen bodem toe... II Elsje Gerrits Tr. Naarden 1632 Marten Jans jongeman tot laag Bussum. Kinderen daaruit, gedoopt te Naarden: 1 Bijtje Jannetje Beatrix Gerrit Jannetje Marretje Marretje Jan 1650 Volgt III. 10 Jacob 1653 Tr. Weesp 1675 Gerbrock Sibrants Gegevens Trouwboek Naarden NH kerk. Maarten Jansz jongeman tot laag Bussum en Elsje Gerrits, jd tot Cortenhoef. Attestatie tot Huyzen Doopboek Naarden NH kerk. Bijtje. Ouders Marten Jans en Elsje Gerrits. Van laag Bussum Doopboek Naarden NH kerk. Jannetje. Ouders Marten Jans en Elsje Gerrits ORA3376 Kortenhoef. Marten Janz Rijcke tot Bussum, eiser. Contra Claes Aerts. De beesten van Claes hebben schade aangericht in het land van Marten Janz Doopboek Naarden NH kerk. Beatrix. Ouders Marten Jans en Elsje Jans Doopboek Naarden NH kerk. Gerrit. Ouders Marten Jans Bussum en Elsje Gerrits Doopboek Naarden NH kerk. Crijn. Ouders Marten Jans Bussum en Elsje Gerrits Doopboek Naarden NH kerk. Jannetje. Ouders Marten Jacobs en Elsje Gerrits Doopboek Naarden NH kerk. Marretje. Ouders Marten Jans en Elsje Gerrits Doopboek Naarden NH kerk. Marretje. Ouders Marten Jans en Elsje Gerrits Doopboek Naarden NH kerk. Jan. Ouders Marten Jans en Elsje Gerrits Weesp. Huwelijksproclamatie magistraat. Compareerde Jacob Martens jongeman van Weesp out 22 jaar geassisteert met Marten Jans van Bussum zijne vader ende Gerbroch Sibrants jongedochter meede van Weesp out 20 jaar. Marten Jans tekent als Marten Jansen van bussum 1679 Doopboek RK Weesp. Dirckje. Ouders Jacob Martens en Gerbrecht Sibrant. Doopgetuige Marytje Jans Doopboek RK Weesp Hendrik. Ouders Jacob Martens en Gerbrecht Sibrands. Doopgetuige Symetie Martens *Trouwboek RK Weesp. Cornelis Jans en Symetie Martens. Getuigen mr Henricus Schuyt en mr Joannes Lap *Doopboek Weesp RK. Barend. Ouders Dirk van Portengen en Anna Barends. Getuigen Marie Donckers en Jannetje Martens. Een stukje puzzle past bijna Jan Martens van Portengen, onze stamvader, komt in dit hoofdstuk uitgebreid aan de orde. Zoals van zijn vader, Marten Jans, ontbreekt ook van hem een stukje voorgeschiedenis, de herkomst. Onderstaande Jan Martens werd aangetroffen in de doop- en trouwboeken van de gereformeerde kerk van Naarden. Hij zou de zoon van Marten Jans van Bussum kunnen zijn, maar helemaal zeker is dat niet. Want Ook Hij zou ook heel goed dat ontbrekende stukje van onze legpuzzle kunnen zijn. Zo te zien precies dat wat we zochten. Een zeldzame vondst. Maar helemaal passen doet het niet. Het wringt wat op het punt van de huwelijksdatum in 1682 te Naarden en de bieraccijns in Kortenhoef. 70

71 III Jan Martens Mogelijk een zoon van Marten Jans van Bussum. In dat geval geboren in Is hij echter een zoon van Marten Jans en Lambertje Elberts dan is hij geboren in 1644 zie bij de gegevens en vervalt het voorgaande. Tr.1 Naarden 1675 Feytje Willems Begraven 1681 te Naarden. Tr.2 Naarden 1682 Delitjen Cluyt Jongedochter van Dusseldorp. Beide wonende te Naarden. Met betoog van de moeder van Jan Martens om te trouwen waar 't belieft. Kinderen daaruit, gedoopt te Naarden: 1 Marten Marretje Marten Willem 1681 Gegevens *1644 Doopboek Naarden Jan, zoon van Marten Jans en Lambertje Elberts. *1645 Doopboek Naarden Grietje, dochter van van Marten Jans en Lambertje Elberts. *1647 Doopboek Naarden Grietje, dochter van van Marten Jans en Lambertje Elberts Trouwboek Naarden NH kerk. Jan Martens en Feytje Willems Doopboek Naarden NH kerk. Marten. Ouders Jan Martens en Feytje Willems Doopboek Naarden NH kerk. Marretje. Ouders Jan Martens en Feytje Willems Doopboek Naarden NH kerk. Marten. Ouders Jan Martens en Feytje Willems Doopboek Naarden NH kerk. Willem. Ouders Jan Martens en Feytje Willems Trouwboek Naarden NH kerk. Jan Martens wedr Feytje Willems met Delitgen Cluyt jongedochter van Dusseldorp. Beyde wonende te Naerden. Betoog gehad aan de moeder van Jan Maerten om te trouwen waer 't belieft. 71 Sporen van Utrecht Omdat Kortenhoef tegenwoordig onder de provincie Noord- Holland valt ligt het grootste deel van de bewaard gebleven oude Kortenhoefse stukken in het rijksarchief te Haarlem. Daarenboven wordt ook in het streekarchief te Hilversum het één en ander bewaard. En, zoals reeds gezegd, in 's Graveland. De naam Portengen komt in de boeken van Kortenhoef vóór 1703 niet ter sprake. Behalve in het rapport van Abraham van Kerkraedt, die met zijn assistent Cornelis Portengen, substituut griffier aan het hof van Utrecht, naar de Kortenhoefse veenakkers is gevaren (hfdstk 1). En in een testament van Dirk Cornelis de Geest en Marretje Jans Block, inwoners van Kortenhoef, dat in 1644 opgemaakt werd door Cornelis Portengen, notaris aan het hof van Utrecht. In het bijzijn van mr. Johan Portengen en mr. Johan Zael van Vianen gehuwd met Elisabeth van Portengen. Het testament werd in 1656 aan schout en schepenen van Kortenhoef getoond. Marretje Jans Block is zeer waarschijnlijk een dochter van Elisabeth Peters van Portengen en Jan Block de Jonge. Het zijn niet de enige Utrechtse sporen die in Kortenhoef nagelaten werden. Een tijdgenoot van Jan Martens van Portengen in Kortenhoef was de familie Martens. Jacob Martens gehuwd met Aletta Pater. Haar broer Nicolaas Pater maar ook zijzelf staan vermeld als mede erfgenamen van Willem Cornelis van Portengen te Utrecht. De Naardense familie Schuyt, eveneens in die nalatenschap genoemd, komt ook in Kortenhoef herhaaldelijk ter sprake. Tenslotte dokter Steven Pelt die na de dood van zijn vrouw Anthonia Paulina Portengen, dochter van mr. Johan Portengen, land in Kortenhoef verkocht. Oude namen in Kortenhoef In oud Kortenhoef is de naam Marten niet onbekend. In de "Vuytsettinghe van drye hondert gul. tot betaelinghe van de

72 groote quotisatie 1595" (L21-supl.) wordt genoemd: Maerten Cornelisz Hollander, eigenaar van 2 akkers en een twaalfde deel van een akker. In een soortgelijke lijst van 1596 (L82) wordt de naam Maerten drie keer genoemd: 1e- de reeds eerder genoemde Maerten Cornelisz. Waarvan in ieder geval Cornelis Maertensz als zoon genoemd mag worden. 2e- Maerten Jansz als bruycker van Dreyncwaerts weduwe, nu 4 ackers. Uit een later boek (L32-supl), blijkt dat waarschijnlijk de weduwe van mr. Cornelis Dreynckwaert te zijn, als procureur en in de stad Utrecht geen onbekende. Van Maerten Janszoon, eveneens bekend als Cleyn Maerten, is geen nageslacht met name genoemd hoewel dat er zeer waarschijnlijk wel was. 3e- Maerten Adriaenszoon. Later getooid met de familienaam Coopall. Afkomstig uit Loenen. Al of niet uit deze stamvaders manifesteerden zich daarna in Kortenhoef een aantal personen met de naam Jan Maertenz: 1e- Jan Maertensz Coopall. 2e- Jan Maertensz Dorland en diens zoon Maerten Jans. 3e- Jan Maertensz Drinckuyt. Genoemd als zoon van Marten Jansz Drinckuyt in 1625 van wie maar weinig gegevens bekend zijn. Een meer bekende dorpsbewoner was in die dagen Leendert Maertens Drinckuyt, waarschijnlijk zijn broer, die later verhuisde naar Breukelerveen. 4e- Jan Maertensz. gehuwd met Neeltje Arends Swanicke, genoemd in 1654 (ORA 3412). Hij kon netjes schrijven. Het is niet zeker of deze Jan Maertens dezelfde is als één der vorige genoemden. De familienaam (bijnaam) werd vaak weggelaten. Van geen dezer personen kon een vader/zoon relatie met onze Marten Jans aangetoond worden. Aangezien Marten Jansz Dorland kort na 1657 is overleden komt hij in geen geval in aanmerking. Of er verband bestaat tussen de naam Drinckwaert en Drinckuyt is eveneens moeilijk na te gaan. Het is ook mogelijk dat onze stamvader Marten Jansz omstreeks 1658 van elders in 72 Kortenhoef is gaan wonen. In dat verband is reeds genoemd Marten Jans van Bussum. Maar ook daar kon de aansluiting niet gevonden worden. Waar dan wel? Geringe aanwijzingen zijn er wel. In Abcoude ligt in de kerk begraven Dirk Jansz van Portengen, helaas ongedateerd. Te Vreeland, in kerkgraf nummer 20, rust sinds 23 Januari 1695 het gebeente van Marten Jans. Maar of dat onze Marten Jans is? Het is wel opmerkelijk dat in hetzelfde graf zo'n twintig jaar daarvoor begraven werd Cornelis Jans (van Breukelen). Mogelijk de vader van Jan Cornelisz, jongeman van Breukelen, die in Loenen een gezin Portengen stichtte. Tien jaar na Marten werd de vrouw van Cornelis Hage in hetzelfde graf gelegd. Kortenhoef en Vreeland lagen dicht bij elkaar. Misschien hebben we hier met drie broers te maken. Kinderen van Jan Portengen. Tenslotte is er nog een mogelijke stamvader te vinden in de stad Utrecht. Dat is Willem Gijsberts, de broer van Cornelis Gijsberts van Portengen. Van Willem kwam vast te staan dat hij in 1580 in Antwerpen woonde en in 1613 te Amsterdam. Van hem is vrouw noch kind bekend maar in Utrecht werden in het huwelijksregister de (rooms-katholieke) huwelijken geregistreerd van twee zoons en twee dochters van een niet nader aangeduide Willem Gijsberts. Eén van hen, Marten Willem Gijsberts, trouwde op 11 April 1618 met Jannichje Adriaen Cornelisdochter. En is Maria Adriaan Cornelisdochter niet de vrouw van Cornelis Cornelis van Portengen? Het zouden best zusters van elkaar kunnen zijn. Zo ja, dan is de naam Marten hier voor de eerste keer genoemd in verband met de familie Portengen uit Utrecht! En mogelijk het antwoord gevonden op de vraag hoe de Portengens in Kortenhoef er toe kwamen zich zo te noemen!

73 Kortenhoef generatie I. Marten Jans en zoon De sporen, die Marten Jans naliet in de Kortenhoefse annalen, zijn niet dik gezaaid. Vast kwam te staan dat hij een zoon had, Jan Martens, die ook wel Jan Martens Zemel genoemd werd. Daghuurder als zijn vader, woonde hij omstreeks 1680 bij hem in met zijn vrouw of kinderen. Die zekerheid hebben we voor een groot deel te danken aan de nauwkeurige registratie van de bieraccijns! Marten Jans werd daarin regelmatig genoemd. Tot in Dan ineens staat er: Marten Jans en zijn zoon! En daar onder geschreven: "Marten Jans heeft betaald Wort Jan Martens family ". In één klap was de naam van zijn zoon, Jan Martens, bekend en het jaar van diens huwelijk of zijn thuiskomst met vrouw en mogelijk kinderen. Raadsels rond het bestaan van Marten Jans zijn er volop. Zo komt hij niet voor op een "Restentiestaat ende memory van de opgesetenen tot Cortenhoef, famylies, neeringe ende hantwerck" van 1675 noch op een soortgelijke lijst van 1678 (L102). Dat overzicht, bedoeld om het familiegeld vast te stellen, is van de volgende kanttekening voorzien: "Eenige arme en onmachtige personen om het familiegelt op te brengen zijn niet getelt, namentlyck enige weduwen en geringe personen die somerdagh torff tot Cortehoef comen maken en in Hollant met hun santschepen varen". Was Marten Jans een zand of kleischipper? Uitgesloten is het niet, zijn zoon Jan en kleinzoon Dirk zullen meermalen een klei- of boetsel- bock aanschaffen, maar toch? Volgens de rekeningen voldeed hij jaarlijks zijn portie familiegeld. In 1689 staat aangetekend in een huisgeldlijst (L93): Marten Jans en sijn soon bijde woonende in een huerhuys, daghuerders 73 Pas toen de oude baas in 1692 aangeslagen werd voor familiegeld kwam er achter zijn naam te staan: Nihil. Was dat een laatste levensteken? Misschien behoort daartoe ook een handtekening, een merk in de vorm van een boogje, gezet in 1692 te Kortenhoef onder een notariële acte. Marten als getuige. I- Marten Janszoon Daghuurder te Kortenhoef. Genoemd aldaar van 1659 tot Geboren vóór 1640, plaats onbekend. Tr *Grietje Kinderen daaruit, volgorde onbekend: 1 Jan <1655 Volgt II- 2 *Ary... Genoemd in notariele acte te Kortenhoef Geen nadere gegevens. Gegevens 1659 L163 Gaderculle van de ontgronding. Marten Jans 9 roe L163 Verzoek om te mogen turven. Marten Jans op Vlooswijcks lant L99 Haardstedegeld. Marten Jans twee haartstede noch een in de camer L94 Huis en redemtiegeld. Marten Jans (van Vlooswijck) huysgelt ; redemtie L46 Binnenlandse lasten. Marten Janse van de heer Pieter van Vlooswijck 1 acker L72 Dorpslasten. Maerten Jans terzake van gelevert hoy L90 Rekening van de tien stuivers per morgen. Marten Jans 2 1/2 morgen L94 Huis en redemtiegeld. Marten Jans van de heer Vlooswijck bij outschilt 1 acker L57 Collect cedulle van het seeburgs ongelt. Nr. 87 Marten Jans (van Vlooswijck) 1 acker L93 Cuohier ofte cedulle van de huysen tot Cortenhoef waer naer den collecteur gebonden sal syn voortaen het huysgelt te ontfangen ende

74 in conforminte van den resolutie van dato dezes genomen ten comptoire van haer ed. mog. te brengen. De lijst bevat "de buurten achter... lant aan de Kortenhoefse sluys enzovoort langs de Vecht toe aen Ael Lamberts kade ofte de Hollantsche bodem toe ende weerom van de Kortenhoefse sluys de Kley Zuwe langs tot aan de jurisdictie van Nederhorst ofte de kringsloot van de Horstermeer toe, alle deselve huyse welke leggen in de jurisdictie van Kortenhoef en aldaer de lasten verschuldigd'. Marten Jans L103 Rekeningen van het familiegeld en het logiesgeld. Marten Jans Zie ook een copie van de lijst over het tekort: Marten Jans familiegeld t kort vant logysgelt L95 Huis en redemtiegeld. Marten Jans enkelt Dubbelt L87 Oudschild en morgengeld. Marten Jans goet en L151 Memorie voor de regenten ende geerfdens van Cortenhoef omme de cautie voor de veenlanden en slaghturfackers te kunnen vinden int cautieboek van deselve turflanden welcke nu de eygenaers syn. Daaruit: De erfg. van de heer Pieter van Vlooswijck dragen op de woning daer Maerten Jans woont. Folio 86 van Jannetje Bruyne 1/4 verl wegens 't acker achter de huysies van Merritje Gerrit Meessen over de dwarsvaert. Is 1630 door Michiel Maertens daarop geseth L107 Gaarcedulle bieraccijns. Marten Jans Een tweede lijst (werklijst) vermeldt: Marten Jans en syn soon L38-supl. en L106. Bieraccijns/logiesgeld. Marten Jans en syn soon Onderschrift: Marten Jans heeft betaelt wort Jan Martens family L93 Huisgeld. Marten Jans en zijn soon byde woonende in een huerhuys daghuerders L98 Kuohierlyste ofte set cedulle van het redemtiegelt. Ruardo Cloppenburgh daer Marten Jans woont Okt 21 *ONA3024. Notaris Mooy. Marten Jans tekent als getuige met een merk, een boogje L72 Dorpslasten. Marten Jans: nihil. NB Marten Jans wordt in de Kortenhoefse stukken van genoemd soms met de toevoeging Goet of Boel. 74 Jan Martens Zemel Op 28 November 1717 verkocht Jan Martens Portengen aan Willem Jans Portengen het huis, de schuur, de landerijen en het water dat eens het bezit was van Ansum Cornelis Hagen zijn schoonvader. De notaris omschreef de transactie als volgt: een huysinge barg, schuer ende landerijen daeragter staende en gelegen tot Cortenhoef streckende uytte vaert tot den Hollantschen bodem toe, daer zuytwaerts de ongelden van de gemeente mette verlaten landen van Bouwen Pieters Voorn en noortwaerts den nasaten van Mees Gerrits Vleugel belast met 2 acker in de ongelden noch de ackers of wateren in Reyniers lant to 2½ eynd, in Buthensaat 2½ verl en in de Smalle wey ¼ acker. De verkoper stelde voorwaarden: is meede bedongen dat de vercoper en sijn vrouw soo lang sij samen of ieder bijsonder leven vrij woning sullen hebben in het voorhuys, dat sij oock sullen hebben halve boomvrugten en het halve erf om te saayen en planten, oock sal den vercoper soolang hij leeft vrij vissen hebben in het verkogte water en vrij hout kappen voor sijn brand en verder niet en soo het gebeurde dat de vercoper en zijn vrouw beyde quamen te sterven en dat hun jongste kind nogh geen twintig jaren out was, soo sal den coper alsdan in plaets van de voors: woningh aen de jongste kind of kinderen uytkeren veertien gulden jaerlijcks tot dat het jongste kind twintig jaren out sal zijn Dat Jan Martens Portengen dezelfde man is als Jan Martens Zemel en Jan Martens de zoon van Marten Jans kon met enige zekerheid afgeleid worden uit de belastingpapieren. Maar wat is zeker? Gelukkig kon Jan Martens schrijven! En dat voor een daghuurder, de zoon van een daghuurder! Een aantal robuuste handtekeningen van hem op een rijtje gezet ter verge-

75 lijking en als bewijsstuk van zijn identiteit volgen hier. Bekijk ze maar eens goed. Boerderij in de omgeving van Kortenhoef Het eerste deel van alle handtekeningen, Jan Meertensen, is vrijwel identiek. Twee keer de naam Seemel, als het ware onwillig er bijgeschreven! Wie zou ook zo 'n bijnaam willen? Dan komt de familienaam, hij weet eerst nog niet goed hoe die te schrijven! We stuiten hiermee gelijk op een nog steeds onopgelost raadsel: Hoe komt Jan Martens erbij zich Portengen te gaan noemen? En nog interessanter wordt die vraag als we bedenken dat omstreeks dezelfde tijd een soortgelijke ontwikkeling in Loenen plaats vindt. 75 Dat Lijsbeth Ansums Hagen de vrouw was van Jan Martens Portengen blijkt uit het doopboek van de gereformeerde gemeente te Vreeland waar hun dochter Grietje gedoopt werd in Met de aantekening: van Kortenhoef! Daarna, vanaf 1695, uit het doopboek van Kortenhoef. En bovendien uit een omschrijving van de notaris: 'syne huysvrouw daer hy blyckens geboorte by heeft'. Ansum Cornelis Hagen, de vader van Lijsbeth, was niet de eerste de beste in Kortenhoef! Hij leefde omtrent 1616 tot 1687 en was veenman. Daarbij was hij meerdere malen schepen maar ook weesmeester en kerkmeester. Ook diens vader, Cornelis Dirks Hagen, wordt in de oudste stukken met respect genoemd als geboren in 1582 en getrouwd met Agnietje Gerrits en later Grietje Willems. Al met al een bekend Kortenhoefs geslacht! Dat het overgedragen goed de nalatenschap van Ansum Hagen betrof bleek met voldoende zekerheid uit het "register waer-

76 76 naer t outschilt en t zee gelt zijn gecollecteerd" (1696). Daarin een duidelijke omschrijving van het bezit dat Jan Martens Portengen een jaar of twintig later aan zijn zoon verkocht! Kijk niet met moderne ogen naar de spelling van de namen. Er waren toen geen ambtenaren van de burgerlijke stand, die nauwlettend toezagen op de juiste schrijfwijze. Lang niet iedereen kon bogen op een familienaam. Het gros bediende zich van patroniemen. Jan, de zoon van Marten, werd Jan Martens genoemd. Daarbij ging de schrijver op de klank af. Martenszoon werd geschreven als Martens, Maertens, Meerts, Meertensen, Marts of Merts al of niet met sz. En Lijsbeth met of zonder h. Seemel als Zemel. En uit de archieven van de stad Utrecht weten we dat de familienaam werd geschreven als Bartengen, Pertengen, Portengen, Van Portengen, Portenge, Portinge, Portenghen, niet zelden ging het dan over dezelfde personen. Het deed er weinig toe in die tijd. Moeten wij ons er dan druk om maken? Jan Meertensen Seemel van Portengen kwam mogelijk door zijn huwelijk tot enig aanzien in het dorp Kortenhoef. Hij werd er tenslotte zelfs als kerkmeester genoemd en overleefde zijn oudste kinderen. Zoals reeds aangetoond begon hij omstreeks 1680 zijn eigen huishouden in Kortenhoef. Het kan dat hij toen al met Lijsbeth was getrouwd, ze telde toen 19 jaar of jonger. Van Dirk Jans Portengen kwam vast te staan dat het een broer was van Willem Jans Portengen. Van Willem kon worden aangetoond dat het een zoon was van Jan Martens Portengen! Daarmee was bewezen dat ook Dirk een zoon was van Jan Martens. Dirk moet, gezien zijn trouwdatum, vóór 1688 geboren zijn en Willem, die pas in 1717 trouwde, vóór Het doopboek van Kortenhoef vangt met dat jaar aan en daarin staat hij niet vermeld. Dirk en Willem zijn mogelijk kinderen van Lijsbeth Ansums Hagen maar kunnen ook een eerdere vrouw van Jan tot moeder hebben! Waarmee we met de volgende vragen komen te zitten: Wie van beide is de oudste? En vanwaar die namen Dirk en Willem? Jan Martens Portengen kocht twee vaartuigen. In 1697 zijn eerste boetsel- of klei- bok. Nauwkeurig vastgelegd in een notariele actie. Zes jaar later de tweede. Was het eerste schip vergaan? Zijn zoon Dirk blijkt eveneens klei te hebben gevaren. En op de Vecht te hebben gebaggerd. Wordt daarmee de eerder gedane suggestie onderstreept dat zijn vader Marten Jans behoorde tot die "geringe personen die zomerdag turf maken in Kortenhoef en met hun zandschepen in Holland varen"? De schepen kunnen ook heel goed gebruikt zijn om veen te baggeren. Hoewel niet met de familienaam genoemd in Kortenhoef is het mogelijk dat Jan Martens Portengen twee broers had. Omstreeks de tijd dat Jan actief werd manifesteerde zich ook Marten Martens in Kortenhoef. Getrouwd met Anne, liet hij minstens drie kinderen dopen: Marten, Lijsbeth en Lijsbeth. Helaas bediende hij zich al spoedig van de familienaam Paertyen, later verworden tot Paartje. Zeker, de naam Paertyen lijkt veel op Paertengen, zoals Jan eens zijn naam schreef. Maar, hoewel ook Marten netjes kon schrijven is dat niet voldoende reden om verwantschap aan te nemen. En andere aanwijzingen waren er niet. Een tweede broer wordt mogelijk genoemd in de notariële acte waarmee de koop van Jan's eerste schip werd vastgelegd. Ary Martens tekent als getuige met een kruisje. In de tekst van de acte is sprake van "penningen van zijn broeder ontvangen". Onvoldoende zeker is echter of dat de getuige is. Daarbij komt dat Ary Martens noch eerder noch later weer genoemd wordt. Op 4 Jan is Jan Martens Portengen genoodzaakt nogmaals het huis en de landerijen over te dragen. Willem, zijn zoon, is overleden. De kinderen Cornelis en Lijsbeth erven het bezit op voorwaarde dat opa en oma tot het eind van hun leven in het voorhuis mogen blijven wonen. Tot hoelang? Het begraafboek van Kortenhoef begint pas eind achttiende eeuw. Op

77 77 22 April 1740 assisteert Lijsbeth Ansums nog bij het trouwen van haar dochter Agnietje Portengen met Hendrik Poulus. In Amsterdam! Grietje werd op 3 Aug in Vreeland gedoopt. Ouders Jan Martens en Lijsbeth Ansums wonende te Kortenhoef. Doopgetuige Pietertje Cornelis, die nog één keer genoemd wordt; bij het dopen van Jannetje, 19 jaar later in Kortenhoef. Grietje trouwde met Cornelis Nijse Oosterom en liet op haar beurt 7 kinderen dopen. Totdat er op 2 November 1726 in het weesboek werd ingeschreven: "Alsoo deser wereld overleden was grietje jans portengen, nalatende tot haer weduwenaer en boedelharder cornelis nijsen oostrum, en tot haare erfgenamen twee kinderen namente Teuntje out 6 en nijs cornelisz oostrum out omtrent 5 jaren met welcke de boedelharder tot nogh gemeen boedel is geweest, en genegen zijnde met deselve scheydingh te maken en haer bewijs van haare moederlijcke goederen te doen, zoo sijn de voorn: boedelharder ten eenre : en willem Jansz portengen oom vande voorm: pupillen geadsisteert met huybert de rooy en harmen backer als weesmeesters van Cortenhoef wegens de voorm: onmundige ten andere zijde..." De vader nam op zich aan de kinderen te zullen overhandigen een ketting bloedkoralen, een zilveren dop, twee zilveren gespen en twee gouden spelden van de overledene. Marretje staat vermeld op één der eerste bladzijden van het oudste bewaard gebleven doopboek van Kortenhoef. Ze trouwde met Dirk Klaasz Streefkerk en kreeg eveneens minstens zeven kinderen. Haar overlijden werd op 23 Jan vastgelegd in het weesboek van Kortenhoef. De kinderen Annetje, Jan, Claas en Lijsbeth waren toen nog in leven. Van Ansum is slechts bekend dat hij, getrouwd met Catrijntje de Goyer, in 's Graveland woonde en nog lang genoeg leefde om te vernemen dat hem een behoorlijke erfenis van tante Annetje Hagen en oom Luyt Dirks toebedeeld was. Voor echter de zaak geregeld was stierf hij zodat de centen uiteindelijk bij Tijmen Schoonhoven, de tweede man van zijn vrouw, terecht kwamen. Ansum had geen nakomelingen. Hij was aangesteld tot voogd over de kinderen van Willem Jans Portengen, zijn broer. Ook het doen en laten van Agnietje is min of meer in nevelen gehuld. Ze trouwde in de kerk te Amsterdam met Hendrik Foulus van de Zeedijk, geassisteerd door haar moeder Lijsbeth Ansums Hagen (1740). Zij op haar beurt getuigde bij het huwelijk van haar nichtje Lijsbeth, de dochter van Willem Jansz Portengen, eveneens in die grote stad. Voorts deelde ze in de erfenis van tante Jannetje Hagen van Nederhorst den Berg en werd tenslotte begraven op het St.Anth.kerkhof te Amsterdam. Haar adres, Korte Koningstraat nr. 22. In de acte is geen sprake van man noch kinderen, ze was dan ook acht en tachtig jaar geworden! Jannetje, de jongste van het stel, trouwde in 1732 met Jacob Korsen, de zoon van Dirk Korsen. In Kortenhoef werden twee kinderen gedoopt. Ook zij mocht zich verheugen in een flinke erfenis van bijna vierhonderd gulden die, naar de gewoonte dier dagen, uitgekeerd werd aan haar man en voogd. Van Jannetje werd daarna niets meer vernomen.

78 Kortenhoef generatie II. II- Jan Martenz. (Zemel) (van) Portengen (83) Daghuurder, later turfman en kleivaarder te Kortenhoef. Genoemd als kerkmeester in Zoon van Marten Jansz. Geboren vóór 1665, mogelijk te Kortenhoef. Overleden omtrent 1730 aldaar. Tr Lijsbeth Ansums Hagen Geboren in 1661 of later. Overleden tussen 1740 en Dochter van Ansum Cornelis Hagen. Kinderen daaruit, vanaf nummer drie gedoopt te Vreeland en Kortenhoef; nummer 4a te Oud-Loosdrecht.: 1 Dirk <1690 Volgt III-a. 2 Willem <1695 Volgt III-b. 3 Grietje 1690 Geboren te Kortenhoef. Gedoopt te Vreeland. Begraven in Kortenhoef in Tr. Cornelis Nijsz Oosterom Kinderen daaruit, gedoopt te Kortenhoef: Teuntje 1718; Lijsbeth 1719; Jan 1724 en Lijsbeth Genoemd in 1726 als wezen: Teuntje oud zes jaar en Nijs omtrent vijf jaar. 4a Ansel 1692 *Als kind overleden 4 Ansum 1695 *Als kind overleden. 5 Marretje 1696 Overleden 1731 te Kortenhoef. Tr. Kortenhoef 1719 Dirk Klaasz Streefkerk Kinderen daaruit, gedoopt te Kortenhoef: Annetje 1720; Jan 1721; Dirk 1723; Lijsbeth 1725; Klaas 1728; Lijsbeth 1729 en Lijsbeth Bij de boedelscheiding in 1732 werden als erfgenamen genoemd de vier kinderen Annetje, Jan, Klaas en Lijsbeth. 6 Ansum 1699 Overleden 1743 te 's Graveland. Benoemd tot voogd over de kinderen van Willem Jans Portengen. 78 Tr. 's Graveland 1721 Anna Catharina de Goijer Dochter van Hendrik Claas de Goyer en Johanna Jans de Leeuw. Gedoopt 1691 te 's Graveland. Begraven 1749 aldaar. Geen kinderen bekend. 7 Marten 1702 *Als kind overleden. 8 Marten 1703 Volgt III-c. 9 Agnietje 1707 Overleden 1795 te Amsterdam. Tr.Amsterdam 1740 Hendrik Poulusz Daaruit geen kinderen bekend. 10 Jannetje 1709 Overleden na Tr.Kortenhoef 1732 Jacob Dirkz Korsen Kinderen daaruit, gedoopt te Kortenhoef: Dirk 1733 en Marretje Gegevens 1656 L147 Verleende consenten tot slagturven. Cors Dirks Haegen op het land van de gouwenaers daer de schuer op staat voor hem en syn soon Ansum Cornelis voor eygen brant L38-supl. Rekening familiegeld. Jan Maertens Zemel L103 Familiegeld. Jan Martens L106 Gaarcedulle van de bieraccyns. Jan Martens L111 Lyste ofte settinge van het gemael. Jan Martens L106 Bieraccijns. Jan Martens Zemel L72 Dorpslasten. Jan Meertens L108 Impost op 't gemaal. Betaald door Jan Martens L103 Familiegeld. Jan Martens Aug 03 Doopboek Ger. Vreeland. Grietje. Ouders Jan Martensz en Lijsbeth Ansums. Doopgetuige Pietertje Cornelis Sep 28 Doopboek 's Graveland Ger. Anna Catharina. Ouders Hendrik Claas de Goyer en Johanna Jans de Leeuw Apr 18 ONA3024 Jan Meertens Seemel tekent als getuige met Crijn Gijsberts tbv Marretie Cornelis Hogeveen Apr 27 Oud Loosdrecht doopboek. Ansel, zoon van Jan Meertsen en Lijsbeth Ansels L99 Haardstedengeld. Ruardo Cloppenburgs huys, huerder Jan Marten Zemel een daghuerder met diverse kinderen. Opgegeven door zijn vrouw 1 haartstede Anna Jaspers een arme weduwe met 2 haartstede Alle opgegeven door de vrouw van Jan Martens

79 1694 ONA3024 Jan Meertens en Cornelis Ansums Hagen getuigen voor Pieter Aerts van Loosdrecht die een boetselbock koopt Jan 06 L73 Dorps/buurlasten. Jan Marten Zemel Jun 30 Doopboek Ger. Kortenhoef. Ansum. Ouders Jan Martenz en Lijsbeth Ansums L86 Zeedijkgeld. Ansum Cornelis Hagen erfgenamen. In Reyniersland, buchems saat en bij de woning. Totaal 2 1/2 acker 1/2 verl en 2 1/2 eynd. Noot: de woninge ende landen staen borge voor de voors. turfackers L103 Familiegeld. Jan Martens Zemel Tweede heffing Aug 02 Doopboek Ger. Kortenhoef. Marretje. Ouders Jan Martenz en Lijsbeth Ansums L103 Familiegeld. Jan Martens Zemel kerkmeester Jul 26 ONA3024 Jan Martensen Zemel koopt een boetselbock door Klaas Abrahams Kool aan hem geleverd die reeds een deel van het aankoopbedrag van zijn broeder ontvangen heeft. Jan Meertensen Seemel tekent zelf. Zijn broer Ary Martensen tekent met een kruisje, als getuige daartoe verzocht L96 Huisgeld/redemtiegeld/grafgeld. Ansum Cornelis Hagen erfgenamen L67 Molengeld. Ansum Cornelis Hage erfgenamen 2 7/8 ack en 2 1/2 eynd Aug 13 Doopboek Ger. Kortenhoef. Ansum. Ouders Jan Martens en Lijsbeth Ansums L104 Familiegeld. Jan Martens Zemel L99 Haardstedengeld. Ruardo Cloppenburg daer Jan Maerten Zemel gewoont heeft Apr 25 Doopboek Ger. Kortenhoef. Maerten. Ouders Jan Martens Portengen en Lijsbeth Ansums Hage Mrt 17 ONA3025 Jan Meertensen Paertengen koopt een boetselbock van Jan Jansz Groen meester scheepmaker van Loosdrecht. Het schip, voorzien van mast en zeil wordt in hetzelfde document ook kleybock genoemd Okt 20 Doopboek Ger. Kortenhoef. Marten. Ouders Jan Martens Portengen en Lijsbeth Ansums Hagen Okt 23 ORA3385 Plecht van Jan Martens van Portengen op Gijsbert Isaacsz Streefkerk. Hij leent een bedrag van 150 gld. "stellende den comparant tot securiteyt van het capitael een huysinghe ende erve met de bepotinge ende bebouwinge vandien, mitsgaders de landen, ackers ende 79 wateren daerachter gelegen onder onsen geregte van Cortenhoef van den dyck af tot de rade ofte hollantschen bodem toe, daer noortwaerts Mees Gerrits Vleugel ende suytwaerts de verlaten landen gekomen van Bouwen Pieters Voorn naest gelegen sijn, mitsgader nogh de blocken, ackers en wateren onder Cortenhoef gelegen, in sulcker voegen deselve by den comparant beset ende hem by lootcedulle toegescheyden sijn" 1704 L104 Familiegeld. Jan Martens van Portengen L88 Manuaal waarnaer den schout Barent Udo collecteert het outschilt en schellinggelt, item de tweemaal XXV stuyvers per mergen alle over den jaere verschenen paesschen 1704 tot Cortenhoef alsmeede het huys ende redemtiegelt. Jan Martens Zemel aangeslagen voor totaal bestaande uit outschiltgelt 3.0.0, huysgelt 2.9.2, redemtiegelt , 4 morgen grafgelt 5.0.0, reëel en billet en zegel ORA L3408 Weesboek. Betaald aan Jan Martens Portengen voor 5 bocken kley 1704 gevaren voor rekening van Cornelis en Annetje Gerrits de Cloet, wesen L108 Impost op 't gemaal. Betaald door Jan Marten Zemel Apr 30 ORA3412 Jan Meertensen van Portengen ontvangt van de weesmeesters wegens waterhuur door Jannetie Willems. Zie ook weesboek ORA L3408 blz ORA Jan Martens voor het dorpsgerecht gedaagd om geleverd bier in 1703 en 1704 te betalen. Een bedrag van en accijns over "den gedaagde confesseert de schult en mogt lyden dat hy in den eyse werd geconfirmeert". Hetgeen geschiedde L93 Vermient quohier of zetcedulle van het redemtie oft dubbelt huysgelt tot Cortenhoef in te gaan met Paesschen Ansum Cornelis Hagen erfgenamen Jun 02 Doopboek Ger. Kortenhoef. Agnietje. Ouders Jan Martenz. Portengen en Lijsbeth Ansums Hagen Aug 04 Doopboek Ger. Kortenhoef. Jannetje. Ouders Jan Martenz. Portengen en Lijsbeth Ansums Hagen. Doopgetuige Pietertje Cornelis L88 Volgen nu de namen van de personen en wat ieder over t ackertaal betaelt ten aanzien van het zeedycxgelt en binnenlandse kosten over den jaare 1712 en ten aanzien van het molengelt. Ansum Cornelis Hage erfgenamen... ackertaal van Dorscheveen 2 ack, 3 1/2 verl en 2 1/2 eynd Okt 01 L167 Consignatie en quitantienboek van de veenluyden. Jan Martens Portengen voor de ongelden van 1/2 morgen veenland in zijn bruickertje, daer zuytwaerts Bouwen Pieters Voorn van outs noortwaerts

80 Mees Gerrits Vleugel. Vlgs acte van den 1e Oct klasse fol. 91 te betalen L84 Schout Wincklers particuliere of blassert gevormeert uyt t nieuw waerna hy de jaarlyxe ongelden comt te vorderen die by hem werden gecollecteert van t outschilt morgengelt en ackertaal van t zeedyxgelt en binnenlandse onkosten. Daar uit: Ansum Cornelis Hage erfgenamen Outschiltgelt morgentaal 4 morgen en 0 roey L172 Consideratie over het al of niet venen. Ondertekend door Jan Martens Portengen L93 Huisgeld. Ansum Cornelis Hage erfgenamen Later onderschrift: Willem Jans Portengen erfg Nov 28 ONA3030 Jan Martens Portengen verkoopt zijn huis en land aan Willem Jans Portengen onder de conditie dat hij en zijn vrouw en minderjarige kinderen vrij wonen zullen hebben in het voorhuis Mei 01 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Teuntje. Ouders Cornelis Nijsz. Oosterom en Grietje Jans Portengen. Doopgetuige Marretje Jans Portengen 1719 Mrt 12 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Dirk Klaas Streefkerk met Marretje Portengen Sep 24 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk.Annetje. Ouders Dirk Klaasz. Streefkerk en Marretje Jans Portengen. Doopgetuige Annetje Dirks 1719 Okt 22 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Lijsbeth. Ouders Cornelis Nijsz. Oosterom en Grietje Jans Portengen. Doopgetuige Marretje Jans Portengen 1721 Mei 25 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Jan. Ouders Dirk Klaasz. Streefkerk en Marretje Jans Portengen. Getuige Grietje Jans Portengen Dec 27 Trouwboek 's Graveland. Ansem Portengen en Catrijntje de Goyer Jul 11 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Dirk. Ouders Dirk Klaasz. Streefkerk en Marretje Jans Portengen. Doopgetuige Lijsbeth Ansums Mrt 26 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Jan. Ouders Cornelis Nijsz. Oosterom en Grietje Jans Portengen. Getuige Marretje Jans Portengen Apr 29 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Lijsbeth. Ouders Dirk Klaasz. Streefkerk en Marretje Jans Portengen. Getuige Grietje Portengen Mrt 31 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Lijsbeth. Ouders Cornelis Nijsz. Oostrum en Grietje Jans Portengen.Doopgetuige Marretje Jans Portengen Okt 29 ORA3409 weesboek. Boedelscheiding van Grietje Jans Portengen nalatende Cornelis Nysen en de kinderen Teuntje 6 jaar en Nys 5 jaar oud. Zij krijgen bij meerderjarigheid ieder ƒ Jan 02 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Klaas. Ouders Dirk Klaasz. Streefkerk en Marretje Jans Portengen. Doopgetuige Marretje Klaase Streefkerk Jan 04 ORA3386. Jan Martens Portengen draagt een huis en land over aan de kinderen van Willem Jans Portengen onder voorwaarde dat hij en zijn vrouw in het voorhuis mogen blijven wonen. (Betreft een tweede overdracht,zie 1717) Feb 06 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Lijsbeth. Ouders Dirk Klaasz. Streefkerk en Marretje Jans Portengen Feb 16 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Lijsbeth. Ouders Dirk Klaasz. Streefkerk en Marretje Jans Portengen. Doopgetuige Annetje Jans Portengen 1731 Apr 01 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Lijsbeth. Ouders Dirk Klaasz. Streefkerk en Marretje Jans Portengen. Doopgetuige Jannetje Jans Portengen 1732 Jan 23 ORA3409 weesboek. Boedelscheiding van Marretje Jans Portengen nalatende Dirk Claeszoon Streefkerk en vier kinderen Annetje 12 jaar, Jan 10 jaar, Claes 4 jaar en Lijsbeth 1 jaar Sep 19 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Jacob Dirkz. Kors met Jannetje Jans Portengen Apr 26 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Dirk. Ouders Jacob Dirkz. Kors en Jannetje Jans Portengen. Doopgetuige Klaasje Dirks Mrt 23 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Marretje. Ouders Jacob Dirkz. Kors en Jannetje Jans Portengen. Doopgetuige Jannetje Krijnen 1740 Mrt 02 ONA3038 acte 32. Ansum Portengen, wonende te 's Graveland verkoopt aan Ryer Broeren wonende tot Loosdrecht een bevare turff of santpont schip groot 20 lasten. De koper is nog 900 gld en rente schuldig Apr 22 Trouwboek Amsterdam kerk. Hendrik Poulus wonende op de Zeedijk met Angenita Portengen van Kortenhoef. Geassisteerd door Lijsbeth Ansums haar moeder en Anna Ensering Jul 20 ORA3402 Kortenhoef. Openbare verkoop van meubilair en goederen door Cornelis Nijs Oosterom, opbrengst ƒ

81 1741 Dec 28 ORA3402 Kortenhoef. Openbare verkoop van een achterhuis en half erf door Cornelis Nijs Oosterom Sep 25 ORA3402 Kortenhoef. Openbare verkoop van meubilair door Cornelis Nijs Oosterom Jan 05 ONA3039 acte 2. Compareerden Grietje Dirks en Jacob Advocaat in huwelijk hebbende Trijntje Korsen als erfgenamen van de zijde van Luyt Dirks mitsgaders Ansum, Gerrit, Pieter en Jacob Cornelis Hagen alsmede Ansum en Marten Portengen en Hendrik Poulus als in huwelijk hebbende Angenietje Portenge en Jacob Dirks Kors in huwelijk hebbende Jannetje Portengen alsmeede Madeleentje Jans de Wit gezamenlijke erfgenamen van Annetje Ansums Jan 19 ONA3039 acte 78. Verdeling van de nalatenschap van Luyt Het Horstermeer en omgeving op het einde de zeventiende eeuw. Dircks en Annetje Ansums Hagen. Lijsbeth Ansums overleden. Haar vier kinderen krijgen ieder f Ansum Portengen of nu Tijmen Schoonhoven in huwelijk hebbende zijn weduwe. Marten Portengen. Hendrik Poulus gehuwd met Agnietje Portengen. Jacob Dirks Kors gehuwd met Jannetje Portengen. Opgemaakt te Nederhorst Sep 21 Begraafboek 's Graveland. Catrijntje de Goyer. 3 gld Mei 22 Begraafboek Amsterdam SAKH Agnietje Portengen. Wonende Korte Koningstr. 22. Modderman Op 27 Sep werd in de kerk van Kortenhoef het huwelijk voltrokken van mogelijk de oudste zoon van Jan Martens Portengen met Claasje Claase. Niet veel bladzijden verderop staat evenwel aangetekend: Anno 1709 jan 25 is in ondertrouw aangeteckent Dirk Jansen Portengen weduwnaar van Claesie Claese Winter met Jannitje Crijnen Scheepmaker, jongedogter bijden van Cortenhoeff en alhier wonende sijn dese persoonen naar dat hare 3 huwelijksgeboden onverhindert gehad hebben, den 10e maart alhier getrout. Op 13 Nov werd hun oudste zoon Gerrit gedoopt. Daarna nog zes kinderen die allen op hun beurt trouwden en kinderen kregen. Zeker niet gewoon in die dagen van kindersterfte. Een "bandings regtdag" werd gehouden op 28 Jan Voor de balie traden aan Izaak Marinus als pachter van de tol bij de Zuwe en Dirk Jansen Portengen met Pieter Jansen Croon als kerkmeesters. Als eisers in het geding. Gedaagd werden Steven Aertsen en zijn broer. de eysers seyden dat de gedaagden ieder met een paert omtrent den middag op zondag den 28e jan 1720 zijn comen rijden den Zuwen op 81

82 82 dat sij het heck selfs op deden en doorreden sonder tol te betalen dat de tollenaer haer naroepende om tol te hebben zijn zijlieden sonder te betalen voortgereden dat de eysers gedaagden deselven eerst doen nalopen en vervolgens doen vasthouden met hun paerden hun arresterende voor de verbeurde boeten De tol was van de kerk, vandaar de bemoeienis van de kerkmeesters. Steven en zijn broer werden veroordeeld tot betaling van zes gulden en de kosten van het geding. Dirk was een actief man. Op 28 November 1709 verschijnt hij voor het dorpsgerecht als eiser inzake door hem geleverde en nog niet betaalde turf. Klaarblijkelijk was hij turfsteker, zoals zijn vader. Maar dat niet alleen, met zijn in 1711 splinternieuw gekochte boetselbock baggerde hij klei. Naar blijkt uit een mede door hem ondertekend verzoekschrift aan de staten van Utrecht. Geven ootmoedelijk te kennen ondergeteckende modderlieden in de vegt, wonende te Cortenhoeff dat zij suspenten geruyme jaren aen den anderen hun hebben geweert met het modderen van kley in de rivier de vegt, ende deselve te brengen op de Cortenhoeffse landen, tot toemakingh van deselve Klaarblijkelijk was hij ook modderman. Als zijn vader. Zoals eens de Portengens in Utrecht, verkocht en kocht hij onroerende goederen. Land en huizen. De gemeenschap diende hij als kerkmeester maar ook als brandmeester. In 1721 werd hij beëdigd als molenmeester en in datzelfde jaar bovendien tot schepen gekozen. Kort na de jaarwisseling werd Ansum geboren, het zevende kind door oma Lijsbeth ten doop gehouden. In Mei van datzelfde jaar werd Dirk herkozen als schepen. Maar nog geen maand later moest een tussentijdse verkiezing gehouden worden. Dirk Portengen was overleden. Waarschijnlijk nog geen veertig jaar oud. Niet lang daarna, om precies te zijn op 5 Okt. 1722, tekent de weduwe van Dirk Jansen Portengen een acte ten overstaan van notaris Elbert Mooy te Kortenhoef. Overeengekomen werd een aantal "koeybeesten" te verkopen benevens een "bock" en een "mengback". De boedel was nog niet gescheiden. Dat gebeurde pas op 19 Sep toen in het weesboek van Kortenhoef werd vastgelegd: Alsoo deser wereld overleden was Dirk Jansen Portengen nalatende tot zijn weduwe en boedelhouster Jannetje Krijnen en tot zijne erfgenamen: seven kinderen den boedelhouster verweckt namentlijck Gerrit, Trijntje, Bruyn, Lijsbet, Krijn, Jan en Ansum Dirksen Portengen, alle nogh minderjarig, met welcke de boedelhouster tot nogh gemeens boedels was gebleven dogh dat het scheen dat d'outste van die kinderen metten eersten stonde te trouwen, waeromme de boedelhouster geresolveert is met haere kinderen scheydinghe te maken en deselven bewijs van haere vaderlijcke nalatenschap te doen Tot zover het citaat. De bezittingen werden beschreven als een huis, erf en landerijen daar achter en ten noorden daarvan gelegen te Kortenhoef. Voormalige eigenaars Jonkheer van der Eggen en Dirk Jans Weltevreden. En een stuk land met een schuurtje uit de boedel van Jan IJsbrandsen. Voorts twee oude vaartuigen, de turf op het land staande en een aantal beesten, jonge en oude samen. Tenslotte twee varkens. Om de kinderen een goede opvoeding te kunen geven werd de weduwe het vruchtgebruik gegund, na aftrek van de schulden bleef er voor ieder twintig gulden over. te betalen als ieder van selver comt mundige te werden, te trouwen of tot andere geap-

83 probeerde state comen, om door harer eygen handen arbeyt te bestaen. Doch vermits de outste zoon eenig voorregt tot voordeel competeert sal de wed. dat met hem vereffenen, 'tzij met het goed tot voordeel hem competerende over te geven of hem wel een bruydegoms kleet te copen of iets anders Oom Willem Portengen was voogd over de kinderen. Nog dezelfde dag trouwde Gerrit, de oudste zoon, met Marretje Claes Streefkerk. Jannetje Krijnen stond er alleen voor. Ze kon niet schrijven. Toch tekende ze op 8 Juni 1734 een notariele acte. Een schuldbekentenis van ruim driehonderd gulden voor geleverde winkelwaren. Met een kruisje. III-a. Dirk Janz Portengen (88) Turfman en kleivaarder te Kortenhoef. Tevens genoemd als kerkmeester, schepen, brandmeester en molenmeester. Zoon van Jan Martens Portengen en Lijsbeth Ansums Hagen. Geboren vóór 1685, mogelijk te Kortenhoef. Overleden 1722 aldaar. Tr.1- Kortenhoef 1705 Klaasje Klaase Winter Daaruit geen kinderen. Tr.2- Kortenhoef 1709 Jannetje Krijnen Scheepmaker Dochter van Krijn Cornelis Scheepmaker. Kinderen daaruit, gedoopt te Kortenhoef: 1 Gerrit 1709 Volgt IV-a. 2 Trijntje 1711 Begraven 1774 te Baambrugge. Tr.Kortenhoef 1732 Marten Janz Kruijswijk Overle den Zoon van Jan Martensen Kruyswijk en Metje Bruynen. Kinderen daaruit, gedoopt te Vreeland, Loenen, Baambrugge en Kortenhoef: Marretje 1733; Dirk 1734; Metje 1738; Metje 1740; Jannetje 1742; Jan 1746 en Jan Bruyn 1712 Volgt IV-b Jan 1714 Volgt IV-c. 5 Lijsbeth 1716 Begraven 1789 te Kortenhoef. Tr.Kortenhoef 1733 Gerrit Janz Voorn (Voren) Kinderen daaruit, gedoopt te Kortenhoef: Dirk 1734; Jan 1736; Bruyn 1739; Aagje 1741; Jannetje 1745; Bruyn 1748; Klaas 1753 en Jannetje Krijn 1718 Volgt IV-d. 7 Ansum 1722 Volgt IV-e. Gegevens 1705 Sep 27 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Dirk Janz. Portengen met Claesje Claese beide van Kortenhoef L104 Familiegeld. Betaald door Dirk Jans van Portengen Okt 22 ORA3377 Transport van Marretje Teunis weduwe van Jan Cornelis de Cloet aan Dirk Jansz van Portengen. Een huis, erf, en het kampje land met de akkers en het water daar achter gelegen. Strekkende van de dijk oostwaarts tot het land van Dirk Abrahams Cool. Daar zuitwaarts de verlaten landen genaamd 't Sol, daar noordwaarts de verlaten landen gekomen van juffrouw Glabbeecq. Daarenboven de akkers en wateren gelegen in het 2e zaat naast de Ael Lambertskade strekkende van Jan Claes van Vlied af oostwaarts op tot de Ruyglanden-dwarsvaart toe. Daar waar zuitwaarts het Kayenland eigendom van Huybert Willems de Rooy en noordwaarts het land of de akker van Cornelis Kerkman van ouds naast gelegen zijn. Thans belast met 3/9 acker en 2 eynd in de ongelden L104 Familiegeld. Jannetje Krijnen Scheepmaker Feb 10 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Dirk Janz. Portengen wedr. van Klaasje Klaase Winter met Jannetje Krijnen Scheepmaker van Kortenhoef Nov 13 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Gerrit. Ouders Dirk Janz. Portengen en Jannetje Krijnen Scheepmaker. Getuige Lijsbeth Ansums L133 Aanbesteding van het kaaywerck achter de korenmolen. Dirck Jans Portengen voor kleywerck Nov 15 ORA.. Verzoekschrift aan de gedeputeerden van de Staten van het land van Utrecht. Jan Pieters Haes, Dirk Jans Portengen, Jan Nysen Oostrum, Elbert Hendriksen, Cornelis Hogeveen, Jan Pieters Leeflang, Sweer Gerrits Oostrum, Ary Korsen Koopal, Gerrit Jans Heus, Ys-

84 brand Willems Leeflang en Willem Pieter Vis als modderlieden in de Vecht, wonende te Kortenhoef geven ootmoedig te kennen dat zij zich reeds jarenlang hebben geweerd met het modderen van klei in de rivier de Vecht tussen Vreeland en de Hinderdam. Aangezien zij luyden zijn van gering vermogen die in het voor en najaar van het modderen in de Vecht moeten bestaan en zij ook de specie op de Cortenhoefse landen brengen, die zonder dat van slechte kwalteit zouden zijn verzoeken zij met hun bocken en pramen op de Vecht te mogen blijven modderen ondanks een nieuwe verordening gaande Mei 10 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Trijntje. Ouders Dirk Janz. Portengen en Jannetje Krijnen. Doopgetuige Lijsbeth Ansums Hagen Okt 23 ONA3028 Transport van een boetselbock van Dirk Abrahams Cool meester scheepmaker aan Dirk Jansz van Portengen. Koopsom 117 gld met een lading grint Nov 06 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Bruyn. Ouders Dirk Janz. Portengen en Jannetje Krijnen. Doopgetuige Lijsbeth Krijnen Nov 28 ORA.. Dorpsgerecht. Eiser Dirk Jans Portengen. Gedaagde Leendert Pieters Graef. Dirk zou 2/3 party van een wal turf leveren maar kon slechts een deel daarvan opbrengen. Er is meningsverschil over de toegezegde schadevergoeding. Nadat Dirk onder ede zijn mening heeft gestaafd wordt het vonnis in zijn voordeel uitgesproken Apr 18 ORA3385 Transport van Marretje Teunis weduwe van Jan de Cloet aan Dirk Jans Portengen. Een huysinge erve en het campje lant met de ackers ent water daeragter. Zie ook Apr 28 ORA3385 Dirk Jans Portengen genoemd als brandmeester Aug 12 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Jan. Ouders Dirk Janz. Portengen en Jannetje Krijnen Scheepmaker. Doopgetuige Grietje Jans Portengen L99 Haardstedengeld. Jonker van Egge nu Dirk Jans Portengen eygenaer Feb 26 ORA3385 Transport van Dirck Jans Portengen aan Joost Alberts Lamberts wonende te Vreeland. Betreft het stuk veenland gekocht van Jacob Roeters Feb 26 ORA3385 Transport van de heer Jacob Roeters coopman tot Amsterdam aan Dirck Jansz Portengen. Een stuck veenlant, met het water vandien groot omtrent een morgen of soo groot en kleyn Jul 05 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Lijsbeth. Ouders Dirk Janz. Portengen en Jannetje Krijnen Scheepmaker. Doopgetuige Marretje Jans Portengen Aug 08 Doopboek Loenen. Dorpskerk. Krijn. Ouders Cornelis Krijnz. Scheepmaker en Frederikje Elberts Kroon. Doopgetuige Jannetje Krijnen Scheepmaker 1716 Aug 09 ORA3385 Transport van Dirck Jans Portengen aan Claes Abrahams Streefkerk. Dirk Jans voor hemzelf en als man en voogd van Jannetje Krijnen. Betreft een huis, erf, met het land en de akkers daar achter gelegen zoals dat van de weduwe van Jan de Cloet gekomen is Mei 00 ORA3385 Nominatie van een dubbeltal schepenen. Jan Nysen Oostrum en Dirk Jans Portengen Sep 02 ORA3385 Transport van Dirk Jans Portengen aan Dirk Gerrits Voorn. Een stukje veenland met het water Sep 03 ORA3385 Transport van Jannetje Elberts Mooy weduwe van Claes Jans Hayn, Ariaentje Claes Hayn en Dirck Goossens van Bemmel weduwnaar van Marretje Claes Hayn aan Sweer Gerrits Oostrum en Dirck Jans Portengen. Een stuk veenland groot anderhalve morgen Okt 18 ORA3385 Transport van jonker van der Hegge aan Dirk Jans Portengen. Een huis met omtrent 4 1/2 morgen land. Streckende uytte vaert, oostwaerts op tot de Hollantsche bodem toe, daer zuytwaerts d'erfgenamen van Mees Gerrits Vleugel en noortwaerts Dirck Jans Weltevreden naestgelegen zijn ORA3386 Gekozen tot kerkmeester voor de jaren 1718/1719 Dirk Jans Portengen Feb 20 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Krijn. Ouders Dirk Janz. Portengen en Jannetje Krijnen Scheepmaker. Doopgetuige Lijsbeth Ansums Hagen Jan 27 ORA.. Dirk Jans Portengen en Pieter Jans Kroon, kerkmeesters treden op als eisers inzake het niet betalen van het tolgeld op de Zuwe. Gedaagden Steven Aerts en zijn broeder Apr 19 ONA3032 acte 54. Dirk Jans Portengen koopt diverse partijen uit een openbare verkoop van koeien van Jan Jans van Vossen Mei 00 ORA3386 Dirk Jans Portengen beëdigd als molenmeester en gekozen als schepen Nov 20 ONA3032 acte 98. Dirk Jans Portengen tekent als getuige L72 Dorpslasten. Dirk Jans Portengen

85 Jan 25 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Ansum. Ouders Dirk Janz. Portengen en Jannetje Krijnen Scheepmaker. Doopgetuige Lijsbeth Ansums Hagen Mei 25 ORA3386 Opvolger gekozen voor Dirk Jans Portengen in leven schepen van Kortenhoef. (Laatste handtekening dateert van 1 Apr 1722) Sep 07 ORA3386 Transport van Dirk Jans Weltevreden aan de weduwe en erfgenamen van Dirk Jans Portengen. Betreft een morgen veenland vlgs koopcedulle van 18 Mrt Okt 05 ONA3032 acte 177. Notaris Elbert Mooy. Conditiën en voorwaarden waarnaar Jannetje Krijnnen wed. en boedelhouster van Dirk Jans Portengen van meyninghe is publiek te verkopen de navolgende koeybeesten: 1 bleek blaerd beest (niet verkocht); 1 swarte veers (niet verkocht); 1 rood gremelde beest , gekocht door Jan Louwen Timmer; 1 rood gremelde veers , gekocht door Cornelis Corns Croon; 1 rood veers (niet verkocht); 1 rood gremeld beest (niet verkocht); een bock , gekocht door Pieter Heeck; een mengbak 5.0.0, gekocht door Willem Jans Portengen en een dito , gekocht door Jan Nyse Oostrum Nov 09 ORA3378. Hendrik Verschuer contra Jannetje Krijnen wed. Dirk Portengen. Vraagt voldoening gekochte winkelwaren. Eis afgewezen Jul 04 ORA3379. Claes Jans van Zijl contra Jannetje Krijnen wed. Dirck Jans Portengen. Door Jannetje verkochte en niet geleverde turf. De eiser zei dat hij van gedaagde had gekocht al de turf die zij in 1724 zou turven voor 35 ct de roe mits hij daarbij het gebruik van de schuur had. En dat zij de turf die nog niet op het veld was naar behoren op maat zou leggen. Dat zij nu weigerde de turf aan hem te leveren. Hij eiste alsnog levering conform de gemaakte afspraken. De gedaagde stelde dat zij de turf slechts verkocht zou hebben als Van Dijck geen stuiver meer wilde geven. Het dorpsgerecht oordeelde dat de weduwe de turf mocht behouden maar de eiser een schadevergoeding moest betalen van vijftien gulden ORA3401. De wed. Dirk Portengen koopt uit een boedel een hemdrock en een mansrock Sep 19 ORA3409 weesboek. Boedelscheiding van Jannetje Krijnen weduwe van Dirck Jansz Portengen en hun zeven minderjarige kinderen Gerrit, Trijntje, Bruyn, Lijsbet, Krijn, Jan en Ansum. Voogd over de kinderen is Willem Jans Portengen oom van vaders zijde. De waarde van de totale boedel 1605 gld. Totale schulden 1141 gld. Jannetje, om de kinderen te kunnen opvoeden, houdt het vruchtgebruik. De kinderen krijgen ieder bij meerderjarigheid 20 gld uitbetaald. Doch vermits de outste zoon eenig voorrecht tot voordeel competeert sal de wed. dat met hem vereffenen 'tzij met het goet tot voordeel hem competerende over te geven, of hem wel een bruydegoms kleet te copen of zoiets Dec 06 ORA.. Transport van Jan IJsbrand Leeflang aan Jannetje Krijnen weduwe van Dirk Jans Portengen. Een kampje land reeds in de boedelscheiding genoemd, alsnog te ontvangen Jan 04 ORA3386. Transport van Geertje Pieters Mooy wed. Jacob Van Vlied aan Jannetje Krijnen wed. Dirck Jans Portengen. Een kampje veenland Mrt 21 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Marten Janz. Kruyswijk van Vreeland met Trijntje Dirks Portengen ORA3401. Jannetje Krijnen koopt een schuit uit een boedelverkoop Mrt 27 Doopboek Vreeland. Marretje. Ouders Marten Janz. Kruyswijk en Trijntje Dirks Portengen. Getuige Metje Bruyne hv Jan Kruyswijk Nov 08 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Gerrit Janz. Voorn van Oud-Loosdrecht met Lijsbeth Dirks Portengen L150 Aantekenboek van het slagturven. De wed. Dirk Jans Portengen op t lant van Jan IJsbrand Leeflang onder en boven 100 roey en op t lant van jonker van Heggen 200 roey Apr 03 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Dirk. Ouders Gerrit Janz. Voorn en Lijsbeth Dirks Portengen Jun 08 ONA3036 Notaris Jacob Mooy. Schuldbekentenis van Jannetje Krijnen wed. Dirk Jans Portengen voor gekochte winkelwaren over 1731 tm 1733 ten bedrage van 322 gld aan Geertje Pieters Mooy Sep 26 Doopboek Vreeland. Dirk. Ouders Marten Janz. Kruyswijk en Trijntje Dirks Portengen. Doopgetuige Lijsbeth Dirks Portengen L85 Restant cedulle. Betaald door Jannetje Krijnen Mei 24 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Jan. Ouders Gerrit Janz. Voorn en Lijsbeth Dirks Portengen. Getuige Jannetje Krijnen Scheepmaker ORA3388 fol.55. Claas Poock verkoopt aan Jannetje Krijnen het huis dat hij gekocht had van de voogden van Willem Jans Portengen kinderen. (Het huis van haar schoonmoeder!) 1737 ORA3388 fol.58. Jannetje Crijnen wed. Dirk Portengen verkoopt aan Jacob Berentse Pos een kampje veenland, belend ten zuiden Bruyn Dirkse Portengen, voor f

86 1738 Nov 23 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Metje. Ouders Marten Janz. Kruyswijk en Trijntje Dirks Portengen. Doopgetuige Jannetje Kruyswijk ORA 3402 Kortenhoef. Openbare verkoop door erfg. Teuntje Paulus wed. Claaes Cornelis Kroon. Genoemd Gerrit Jans Vooren en Jan Gerrits Vooren Okt 10 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Bruyn. Ouders Gerrit Janz. Voorn en Lijsbeth Dirks Portengen. Doopgetuige Jannetje Krijnen Scheepmaker Apr 03 Doopboek Kortenhoef Vreeland. Dorpskerk. Metje. Ouders Marten Janz. Kruyswijk en Trijntje Dirks Portengen. Doopgetuige Jannetje Kruyswijk Feb 08 ORA3402 Kortenhoef. Jan Martens Kruyswijk verkoopt een koperen taanketel aan schout en schepenen voor een bedrag van 25 gld. Onder de conditie dat de ketel, die op dat moment aan "t Zuwen sluys" stond, vervoerd mocht worden naar zijn huis gelegen aan de Vreelandse sluis in Kortenhoef. Met recht van gebruik voor 3 gld per jaar en terugkoop Apr 06 ORA3388. De curator over de boedel van Maarten Jans Kruiswijk en Trijntje Dirks verkoopt aan Abram Roos een huis en erf gelegen aan de zz van de Vreelandse sluis voor 140 gld Okt 13 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Aagje. Ouders Gerrit Janz. Voorn en Lijsbeth Dirks Portengen. Getuige Trijntje Dirks Portengen Feb 25 ORA3402 Kortenhoef. Openbare verkoop van enige percelen land door Jan Martens Kruyswijk. Zijn zoon Bruyn tekent met een kruisje als order hebbende van zijn vader Sep 08 Doopboek Loenen. Jannetje. Ouders Marten Janz. Kruyswijk en Trijntje Portengen ORA3388 Jan Gerritse Heus heeft van Jannetje Krijnen wed. Dirk Jans Portengen in 't hooi genomen een grijze, een zwarte en een bonte melkkoe en een rood en zwart kalf Mrt 19 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Femmetje. Ouders Gerrit Janz. Voorn en Lijsbeth Dirks Portengen Dec 25 Doopboek Baambrugge. Jan. Ouders Marten Janz. Kruyswijk en Trijntje Portengen Dec 04 ORA3389 De wed. Dirk Jans Portengen verkoopt aan Claes Poock twee huizen en erf. ƒ Mei 05 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Bruyn. Ouders Gerrit Janz. Voorn en Lijsbeth Dirks Portengen. Doopgetuige Marretje Streefkerk Apr 25 Doopboek Baambrugge. Jan. Ouders Marten Janz. Kruyswijk en Trijntje Portengen Okt 28 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Klaas. Ouders Gerrit Janz. Voorn en Lijsbeth Dirks Portengen. Doopgetuige Marretje Klaase Jun 12 Begraafboek Abcoude NH kerk. Marten Janz. Kruyswijk. Echtgenoot van Trijntje Dirks Portengen Okt 30 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Jannetje. Ouders Gerrit Janz. Voorn en Lijsbeth Dirks Portengen. Doopgetuige Jannetje Willems Apr 09 Begraafboek Abcoude NH. Trijntje Dirks Portengen hv Marten Jans Kruyswijk Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Gerrit. Ouders Krijn Gerritz. Voorn en Neeltje Sijmense Groen. Doopgetuige Lijsje Portengen Nov 20 Begraafboek Kortenhoef Dorpskerk. Huisvrouw van Gerrit Voorn. Graf nr. 83 van Gerrit, Ansum en Krijn Portengen Mrt 07 Begraafboek Kortenhoef Dorpskerk. Gerrit Voorn. Graf nr. 18. NL 1956 Genealogie Kruyswijk blz. 62/63. Veenman in Kortenhoef Acht jaar nadat zijn broer Dirk voor de eerste keer trouwde, trad Willem in het huwelijk. Dat was op 25 Januari 1717 in de kerk van de gereformeerde gemeente van Kortenhoef. Met Wijntje de Cloet, dochter van Cornelis de Cloet. We mogen daaruit niet concluderen dat Willem jonger was dan Dirk. Dat blijkt verder nergens uit. Willem zat, nadat hij in 1717 het ouderlijk huis van zijn vader had overgenomen, slecht bij kas. De sporen, die hij nagelaten heeft in de stukken van Kortenhoef, getuigen daarvan. In 1717 daagt Sweer Gerrits Oostrum hem voor het dorpsgerecht om betaling van ruim vijf en tachtig gulden aan turf af te dwingen. De gedaagde was niet op komen dagen. Op 5 Mrt 1719 wordt hij voor 't geregt' gebracht door Dirck Ger-

87 ritsz Voorn, Dirck Gijsbertsz Rooy en Dirck Jansz Portengen. De drie Dirken eisten betaling van bijna honderd gulden voor 't verschot van de sloten van zijn deel van het veenland. De gedaegde zeyde dat als hij tot het sloten moet betalen hem dan oock comt zijn portie in de 10 roey turfen ende dat hij maer 2/3 in de ontgrondingh behoort te voldoen. Willem komt er goed vanaf en behoeft slechts een derde deel van de geëiste som te betalen. Nog datzelfde jaar moet Annetje Lamberts de Jongh het haar toekomende loon opeisen inzake het maken en waarnemen van turf. Twee jaar later verschijnt Marten Martens Paertje als vader en voogd van zijn zoon voor schout en schepenen en vraagt betaling van door hem verleende diensten: Den gedaagde antwoordende zeyde dat de eyzer de turf in questie getrocken hadde, doch dat die zoo dun was geleyt, dat er het behoorl arbeytsloon niet van kond werden betaelt, waervoor de eyzer pretendeert te moeten corten twaelf gulden Begin 1929 komt er een einde aan al zijn gezwoeg. Met een transport voor schout en schepenen draagt de oude Jan Martens Portengen zelf en als voogd van zijn huisvrouw nogmaals het bezit over dat hij van zijn schoonvader erfde. Nu aan de kinderen van Willem Jans Portengen. En bij acte van 23 Februari worden aangesteld tot voogden over de onmondige kinderen van Willem Jans Portengen en Weyntje Kornelis de Kloet de beide ooms Ansum Jans Portengen en Hendrik Kornelis de Kloet. Die kinderen waren: Lijsbeth 11 jaar en Cornelis 9 jaar oud. In een uitvoerige rekening van ontvangsten en uitgaven doen beide voogden in 1737 verslag van hun beheer. Er is tweehonderd gulden meer uitgegeven dan ontvangen. 87 III-b. Willem Janz Portengen (88) Turfman te Kortenhoef. Zoon van Jan Portengen en *Lijsbeth Ansums Hagen. Geboren vóór 1695, mogelijk te Kortenhoef. Overleden eind 1728 aldaar. Tr. Kortenhoef 1717 Weyntje Cornelisse de Kloet Dochter van Cornelis Cornelisz de Cloet en Grietje Hendriks Backer. Kinderen daaruit, gedoopt te Kortenhoef: 1 Lijsbeth 1717 Begraven 1782 te Amsterdam. Tr.Amsterdam 1752 Pieter van der Putten Kinderen daaruit, gedoopt te Amsterdam: Pieter 1754 en Wille mijntje Cornelis 1719 Volgt IV-f. Gegevens 1715 L99 Haardstedengeld. Ansum Cornelis Hagen erfgenamen. Later bijgeschreven: nu Willem Portengen erfgenamen ORA-L3408 Genoemd worden de nagelaten kinderen van Cornelis Cornelisz de Cloet en Grietje Henriks Backer te weten de minderjarige kinderen Weyntje, Hendrik, Cornelis, en Lijsbeth en de meerderjarige Gijsbert ORA3377 Schepenrol. Eiser Sweer Gerrits Oostrum contra Willem Jans Portengen. De eis is: het voldoen van ƒ voor geleverde turf vermeerderd met de kosten van het proces hem aangedaan door de erfgenamen van Claes Kuipers. Het gerecht vermits de non comparitie van de gedaagde verleent de eiser een andere citatie Jan 25 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Willem Janz. Portengen met Wijntje Cornelisse de Kloet. Beide van Kortenhoef Sep 12 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Lijsbeth. Ouders Willem Janz. Portengen en Wijntje Cornelis de Cloet. Doopgetuige Marretje Jans Portengen ORA3377 Schepenrol. Eiser Annetje Lamberts de Jongh contra Jan Willems Portengen. Zij eist betaling van ƒ voor het maken van 189 roe turf in Wegens niet verschijnen van Willem wordt de behandeling verdaagd. Later, op 5 Sep 1719, ontkent de gedaagde te hebben beloofd zoveel te betalen. Volgens hem heeft zij haar werk ook niet naar

88 behoren gedaan en dat hij daarom een tientje de roe wil korten op haar loon. Willem moet betalen maar mag f aftrekken voor geleden schade Mrt 15 ORA3377 Schepenrol. Eisers Dirck Gerrits Voorn, Dirck Gijsberts Rooy en Dirck Jans Portengen contra Willem Jans Portengen. De eisers beweren bijna honderd gulden van Willem Jans Portengen tegoed te hebben voor het verschot van sloten van zijn deel van het veenland, de ontgronding en aan rente van opgenomen geld. Willem stelt dat als hij voor het sloten moet betalen hem dan ook een portie van 10 roe turf toekomt enz. Het gerecht veroordeelt hem tot betaling van ƒ Okt 08 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Cornelis. Ouders Willem Janz. Portengen en Wijntje Cornelis de Cloet. Doopgetuige Grietje Hendricks Backer, moeder van Wijntje Sep 26 ONA3032 acte 82. Willem Jans Portengen koopt van Arien Meyers wonende tot Loosdrecht een bevaren turfpontscheepje, groot omtrent 14 lasten met een zeyllagie, touwerck en verder toebehoren vandien. De coper heeft ontvangen tot voldoening veertien schepen beqwamen vulnis, tot de zydelbouten toe geladen en gebracht op zijn land te Loosdrecht Aug 11 ORA3377 Schepenrol. Eiser Marten Martens Paertje als voogd van zijn zoon contra Willem Jans Portengen, gedaagde. De zoon had voor Willem Jans in 1721 getrokken 120 roe turf voor 13 stuivers per roe en 51 roe voor 12 1/2 stuiver per roe. Aangezien door de gedaagde betaald was aan de uytsmacker ƒ komt de eiser nog ƒ toe. De gedaagde gaf toe dat de turf in kwestie getrokken was maar zo dun gelegd dat daarvoor geen behoorlijk arbeidsloon kon worden betaald. Hij werd veroordeeld tot het betalen van ƒ Mei 01 ORA3386 Willem Jans Portengen candidaat brandmeester.(niet gekozen) Mei 03 ORA3379 Schepenrol. Gedaagd werden Willem Jans Portengen en Hendrik de Kloet als borgen van Gijsbert de Kloet. Te betalen ƒ pachtgeld. Besloten werd nog eens bijeen te komen Feb 23 ORA3409 Weesboek. Acte van voogdij over Lijsbet, oud 11 jaar en Cornelis oud 9 jaar, kinderen van Willem Jans Portengen en Wijntje Cornelis de Kloet, gewezen echtelieden. Tot voogd worden benoemd Ansum Jans Portengen, oom van vaderszijde en Hendrik Cornelis de Kloet, oom van moederszijde Nov 13 ORA3379 Schepenrol. Eiser Willem Jans Portengen contra Gijsbert Willems de Rooy. De gedaagde heeft het recht gekocht turf te 88 trekken op 2 morgen veenland van Willem Jans of diens vader. Volgens Willem houdt hij zich niet aan de regels en trekt te veel weg van de akkers. Hij eist stopzetten van verdere vervening. Het gerecht besluit het veenland de aanstaande namiddag te gaan bekijken L46 Morgengeld. Willem Jans Portengen kinderen; in reynierslant 2 1/2 eynd; in buchemsaat 2 1/2 verl; in de smalle wey 1/4 verl; van de woning te veen 2 ack. Totaal 2 7/8 ack en 2 1/2 eynd ORA3388 fol.55. Ansum Jans Portengen en Hendrik de Cloet als voogden over de minderjarige kinderen van Willem Jans Portengen zaliger verkopen aan de schout Poock een huis, erf en boomgaard voor 1950 gld. (Deze verkoopt het door aan Jannetje Krijnen!) 1737 Feb 11 ORA3409 Weesboek. Rekening van ontvangsten en uitgaven betreffende de minderjarige kinderen van Willem Jans Portengen, opgemaakt door de voogden over de jaren 1733 tm Er werd ƒ meer uitgegeven dan ontvangen. Ontvangen o.m. huishuur van Gerrit Portengen over de jaren 1733 tm Mrt 30 ORA3402 Kortenhoef. Openbare verkoop van een "hegt sterk en welgetimmerd huys erve en boomgaard met zijn twee schueren en hoyberg daaragter met circa agt morgen zo water als lant" eigendom van de minderjarige kinderen van Willem Jans Portengen. Door de voogden Ansum Portengen en Nijs Jans Oosterom. Het goed, ingezet voor 935 gld, wordt "uit de hand gelaagd" voor 500 gld gekocht door de schout Poock Okt 27 Trouwboek Amsterdam kerk. Pieter van der Putten van Nimwegen wonende in de Dijkstraat met Elisabeth Portengen van Kortenhoef wonende in de Koningstraat. Geassisteerd door haar moy Angenietje Portengen Feb 15 Doopboek Amsterdam. Oude kerk. Pieter. Ouders Pieter van der Putten en Elisabeth Portengen. Getuige Arnoldus en Kaatje Meerkamp Jun 13 Doopboek Amsterdam. Nieuwe kerk. Willemijntje. Ouders Pieter van der Putten en Elisabeth Portengen. Doopgetuige Agnietje Portengen, tante, en Arnoldus Meerkamp Jul 27 Begraafboek Amsterdam, L en HK. Elisabeth Portengen. Huisvrouw van Pieter van der Putten. Wonende 1e Weteringdwarstr. Heilige weg. Begr. Leidsche kerkhof. Aan De draai Marten woonde te Kortenhoef, aan "t hoofde" ook wel "de Draay" genoemd. In 1736 fungeerde hij als president-schepen

89 (ORA 3387), kocht enig aardewerk (ORA3401), werd als ingeland genoemd en gebruikte een blokje land (nr. 32, 12 roe van de Meerdijk, lang 26 roe, breed 3 3/4 roe, diep 3 1/2 voet, gelegen in Brassems saat). Tussen de bedrijven door koopt hij hier en daar een stukje land erbij. Kortom, een actief en niet onbelangrijk dorpeling. In 1752 voldeed zijn weduwe de Binenlandse kosten. De naam Marten komt niet meer voor in de familie. Was al verdwenen in de vierde generatie. Jan, de zoon van Marten, had slechts één zoon die hij geheel volgens de traditie Marten noemde. Deze Marten overleed als karnemelkboer in 1835 te Abcoude zonder vrouw of kinderen na te laten. De laatste Marten Portengen! Van Ansum, Martens jongste zoon zijn geen gegevens bekend geworden. III-c. Marten Janz Portengen (88) Turfman te Kortenhoef. Schepen en ingeland aldaar. Zoon van Jan Martens Portengen en Lijsbeth Ansums Hagen. Gedoopt 1703 te Kortenhoef. Overleden voor 1752, waarschijnlijk aldaar. Tr. Kortenhoef 1727 Neeltje Jans van Vliet Dochter van Jan Claasz van Vliet en Grietje Jans. Gedoopt 1704 te Kortenhoef. Kinderen daaruit, gedoopt te Kortenhoef: 1 Grietje 1728 *Als kind overleden. 2 Grietje 1730 *Als kind overleden. 3 Lijsbeth 1733 Overleden... Tr. Kortenhoef 1760 Cornelis Jacobz Warnaar Kinde ren daaruit, gedoopt te Oud-Loosdrecht: Jannetje 1761; Marten 1765; Neeltje 1769 en Marten Marretje 1734 *Als kind overleden. 5 Jan 1737 *Als kind overleden Grietje 1738 Geen nadere gegevens. 7 Marretje 1740 Overleden 1814 te Loosdrecht. Tr. Hilversum 1774 Pieter Korsen Daaruit geen kinderen bekend. 8 Jan 1743 Volgt IV-g. 9 Ansum 1748 Geen nadere gegevens bekend. Gegevens 1704 Jun 29 Doopboek Kortenhoef NH. Neeltje. Ouders Jan Claesz van Vliet en Grietje Jans Jul 00 Trouwacte Kortenhoef dorpskerk. Marten Jansz Portengen en Neeltje Jans van Vliet Apr 17 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Grietje. Ouders Marten Portengen en Neeltje Jans van Vliet. Getuige Lijsbeth Jans van Vliet ORA3401. Marten Jans Portengen koopt boedelspullen Jul 02 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Grietje. Ouders Marten Portengen en Neeltje Jans van Vliet. Doopgetuige Lijsbeth Jans van Vliet L39-supl. Rekening gemaal. Marten Jans Portengen ORA3401. Marten Jans Portengen doet bod op een kampje land Aug 23 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Lijsbeth. Ouders Marten Janz Portengen en Neeltje van Vliet. Getuige Jannetje Jans Portengen Jul 10 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Marretje. Ouders Marten Janz Portengen en Neeltje Jans van Vliet. Getuige Jannetje Portengen L25 Molengeld. Genoemd wordt 'aan de dray by Marten Portengen' 1735 ORA3387 fol Marten Jans Portengen verkoopt aan Jan Vlied en Marten Paertje 2/3 van een kampje land L150 Verzoek te mogen venen. Jan Martens Portengen op 't land van Hendrik Kalf in Jan Bruynen zaat. Op 't land van de weduwe Weltevreden. Op 't land van Jasper vd Helm in Brassers zaat. Totaal 399 gld ORA3401. Marten Jans Portengen koopt veenland voor ƒ L29-supl. Register verdeling zeedijklasten. Getekend door Marten Portengen als ingeland L160 Memorie van de verlaten landen. Nr. 32 het blokje gebruikt bij Maarten Jans Portengen 12 roe van de Meerdijk, lang 26 roe, breet 3 3/4 roe, diep 3 1/2 voet gelegen in brassems saat. Te betalen door Marten Jans Portengen ƒ

90 1736 ORA3387 fol.235. Belletje Mirakel wed. Abraham Gijsb. Streefkerk verkoopt aan Marten Jansen Portengen een stuk veenland gelegen in Oostinje ORA3387 fol.158 enz. Marten Jans Portengen is schepen (president) van Kortenhoef ORA3401. Marten Jans Portengen koopt enig aardewerk en een pan Mei 12 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Jan. Ouders Marten Janz. Portengen en Neeltje Jans van Vliet. Doopgetuige Jannetje Portengen Nov 16 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Grietje. Ouders Marten Janz. Portengen en Neeltje Jans van Vliet. Doopgetuige Lijsbeth van Vliet Dec 27 ONA3038 acte 27. Marten Portengen, Gijsbert de Kloet, Wygert Roos, Gerrit Joosten en Marten Paartye komen overeen de kosten te betalen die de hr Nikl. v Agterberg op de naam en goed van Ryer Niekerk heeft gemaakt Okt 16 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Marretje. Ouders Marten Janz. Portengen en Neeltje Jans van Vliet. Doopget. Jannetje Portengen ORA3388 blz.219. Transport van Maarten Portengen aan Teunis Waterman. Een huis en erf voor 1000 gld en 1 dukaat en 3 silvere ducatons Mrt 29 ORA3389. Compareerde Maarten Janse Portengen, siekelyk dog syn verstand en memorie machtig en Neeltje Jans van Vliet, gesond. Testament op de langstlevende Mrt 3 ORA 33/89 fol. 11 en 12. Pieter Betz transporteert aan Maarten Jans Portengen een huis, erf en schuur staande en gelegen in Kortenhoef. Ten z. Gerrit Tijmens Dorland, ten n. Dirk Claesz Streefkerk Nov 10 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Jan. Ouders Marten Janz. Portengen en Neeltje Jans van Vliet. Doopgetuige Jannetje Portengen Feb 04 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Ansum. Ouders Marten Janz. Portengen en Neeltje Jans van Vliet. Doopgetuige Jannetje Portengen Aug 10 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Cornelis Jacobz. Warnaar van Oud-Loosdrecht weduwnaar van Cornelia Ariese Meyers met Lijsbeth Martens Portengen Apr 26 Doopboek Loosdrecht. Jannetje. Ouders Cornelis Jacobz. Warnaar en Lijsbeth Martens Portengen. Doopgetuige Marretje Jans Veenman Jan 16 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Jacob. Ouders Lammert Eeckhout en Marretje Warnaar. Doopgetuige Lijsbeth Portengen Jan 05 Doopboek Loosdrecht. Marten. Ouders Cornelis Jacobz. Warnaar en Lijsbeth Martens Portengen. Doopgetuige Neeltje van Vliet Apr 02 Doopboek Loosdrecht. Neeltje. Ouders Cornelis Jacobz. Warnaar en Lijsbeth Martens Portengen. Doopgetuige Neeltje van Vliet Sep 23 Loosdrecht geboorteacte. Marten. Ouders Cornelis Jacobz. Warnaar en Lijsbeth Martens Portengen. Doopgetuige Neeltje van Vliet Trouwboek Hilversum dorpskerk. Pieter Cors wonende te Nw- Loosdrecht weduwnaar van Geertje van de Brandelijn met Marretje Martens Portengen geboren te Kortenhoef wonende te Hilversum. Betoog van Nw-Loosdrecht 20 maart Jan 11 ORA3403 Kortenhoef. Openbare verkoop van een huis, grond en schuur door de erfgenamen van Neeltje Jans van Vliet en Marten Portengen. "door Pieter Korst in huwelijk hebbende Marretje, Cornelis Warnaar getrouwd met Lijsbet Portengen, Jan Portengen in echt hebbende Anthonia de Bree... alsmede Grietje Portengen meerderjarige dochter". Koper Dirk Portengen. Opbrengst 410 gld. Tweehonderd jaar watermolenaars Hoe kwam Gerrit Portengen, de oudste zoon van Dirk Jansz Portengen, er toe om watermolenaar te worden? Een vak dat je niet zo maar komt aanwaaien en gewoonlijk van vader op zoon overgedragen wordt. Een beroep dat je in 't bloed moet zitten. Was het Krijn Scheepmaker, zijn oom, die hem de kunst bijbracht? Dat Gerrit watermolenaar was bleek uit een lijst van weerbare mannen van 16 tot 60 jaar, die in 1747 werd opgemaakt. Het jaar waarin twintigduizend Franse soldaten staats-vlaanderen binnentrokken. De familie Portengen leverde zes man in Kortenhoef, bij broer Jan stond vermeld dat hij in het bezit was van een snapshaan, oom Maarten Portengen had aangenomen te "besorgen", neef Cornelis en broer Ansum stonden als onver- 90

91 mogend te boek en Gerrit als watermolenaar. Broer Krijn Portengen tenslotte was zonder nadere aanduiding opgeschreven. Kortenhoef kon rustig gaan slapen. Dat Gerrit reeds voor die tijd watermolenaar was werd duidelijk aan de hand van eerdere geschriften. In 1734 werd hij voor de eerste keer als zodanig genoemd, in een notariele acte. Voor Jacob Mooy de notaris compareerde die dag het hele gezin Streefkerk. Vader Klaas Abrahams. Abram en Hilletje. Gerrit getrouwd met Marretje. Tijmen Cornelis van de Heuvel met Aaltje Streefkerk. Tenslotte Aegje Janse Borman gehuwd met Dirk Klaasz Streefkerk. Het ging om de beide broers Cornelis en Jacob Streefkerk die in de gevangenis opgesloten waren. Nu moest er een bedrag van zeshonderd gulden op tafel komen dienende tot lossinge uyt de gevanghenis, oncosten, huer om gedane ofte nogh te doene, alsmede tot de uytrustingh na India...waertegens in egale portien genoten zal worden alle t geene sy Cornelis en Jacob Streefkerk volgens gemaeckte maenseel en transport sullen met varen verdienen. Eveneens in 1734 eiste de schout Claes Poock uit hoofde van zijn functie betaling van een bedrag van ruim drie en twintig gulden voor geleverd brood. De zitting van het dorpsgerecht werd verdaagd want Gerrit was niet verschenen. Kennelijk zat hij krap bij kas. Een jaar later eiste Gerrit op zijn beurt het voldoen van vier en negentig gulden door Ernst Molencamp voor het maken van turf. Klaarblijkelijk een bijverdienste. Dat was in 1735 het jaar waarin Gerrit op dezelfde wijze via het dorpsgerecht gedwongen werd tot betaling van een tientje voor geleverd bier. In 1736 liet hij door schout en schepenen de koop vastleggen van een hoeveelheid turf waarbij oom Marten Portengen borg stond, dat jaar schepen van Kortenhoef. In 1739 legde hij als bewoner van de Kortenhoefse watermolen een notariële verklaring af over op zijn land geweide inlandse ossen. De molen was 91 gelegen aan de MeerUyterdijkse polder; het land gelegen onder Nederhorst den Berg. De notaris beschreef dat jaar eveneens een schuldbekentenis, Gerrit Portengen, wonende op de achterste watermolen, bekende honderd gulden schuldig te zijn. Een jaar later gevolgd door een gelijkwaardige verklaring, schuldig aan Ariaantje van Schol-van Vliet voor geleverde winkelwaar. Te zullen betalen uit het maalloon in 1740 te verdienen! In 1742 doet hij wederom een beroep op schout en schepenen om Gijsbert de Kloet over te halen tot betaling van ruim honderdvijftig gulden trekloon van turf. In 1783 tenslotte, bij de vaststelling van het familiegeld (L102) blijkt zijn ware beroep: watermolenaar en boertje, land in gebruik 1.1/2 morgen. Het beroep van watermolenaar was geen vetpot. Volgens een rekening van de molenlasten over 1779 komt Gerrit Portengen voor een jaar maalloon een bedrag van honderd harde guldens toe. Benevens vijftien gulden voor olie en kaarsen. Geen wonder dat iedere bijverdienste welkom was voor zijn hard groeiende gezin. Gerrit was niet alleen de eerste watermolenaar van de familie, hij is bovendien de stamvader van alle thans levende Portengens. Zodoende is de familie in te delen naar de zonen Dirk; Klaas; Bruyn en Jacob! En is de achterste watermolen van Kortenhoef de bakermat geworden van de huidige familie. Een watermolen die in 1889 is afgebrand. Er bestaat nog een schilderij van deze Kortenhoefse watermolen gemaakt door de schilder Gabriël. Tot voor kort werd aangenomen dat het de voorste watermolen betrof. Een molenkenner heeft echter niet zo lang geleden aan de hand van allerlei kenmerken vast gesteld dat de afbeelding zeer waarschijnlijk de achterste watermolen voor-

92 stelde. Gerrit was van 1784 tot 1789 ook nog molenaar van de Prutmolen niet ver vandaar onder Nederhorst den Berg. In het Prutpoldertje zie kaartje hiervoor. De Kortenhoefse watermolen geschilderd door P.J.C. Gabriel. Daar ligt de oorsprong van de huidige Portengens! 92 IV-a. Gerrit Portengen (93) Watermolenaar en boertje te Kortenhoef. Zoon van Dirk Portengen en Jannetje Krijnen Scheepmaker. Gedoopt 1709 te Kortenhoef. Begraven 1789 aldaar in een kerkgraf. Tr. Kortenhoef 1728 Marretje Klaase Streefkerk Dochter van Klaas Abrahams Streefkerk en Annetje Dirks. Gedoopt 1708 te Kortenhoef. Kinderen daaruit, gedoopt te Kortenhoef: 1 Dirk 1730 Volgt V-a. (deel 4.2) 2 Klaas 1733 Volgt V-b. (deel 4.3) 3 Annetje 1734 Overleden 1762 te Ned.den Berg. Tr. Kortenhoef 1756 Klaas Hendriks Abcouwer Gedoopt 1718 te Kortenhoef. Zoon van Hendrik Janse Abcouwer en Neeltje Willems. Kinderen daaruit, gedoopt te Kortenhoef en Ned.den Berg: Hendrik 1756; Dirk 1758; Jannetje 1760 en Jannetje Een kind begraven in 1760 te Nederhorst den Berg. 4 Jannetje 1737 Overleden 1819 te Muiden. Tr.1- Weesp 1761 Dirk Voorn (Voren) Kinderen daaruit, gedoopt te Naarden: Cornelis 1768; Gerrit 1771; Antje 1775 en Jannetje Tr.2- Weesp 1781 Hendrik Westerveld Tr.3- Naarden 1783 Herman van Essen Overleden 1816 te Naarden. 5 Lijsbeth 1739 Overleden 1772 te Amsterdam. Tr. Kortenhoef 1768 Warning Severie Jongeman van Amsterdam. Kind geboren te Amsterdam: Harremanus Bruyn 1741 Volgt V-c. (deel 4.4) 7 Maria 1744 Overleden... *Tr. Amsterdam 1775 Arie Zwaal Daaruit geen kinderen bekend. 8 Trijntje 1745 Overleden 1785 te Ouder-Amstel.

93 Tr. Kortenhoef 1768 Frans Winner Jongeman van Epe. Begraven 1785 te Ouder-Amstel. Kinderen daaruit, gedoopt te Kortenhoef en Ouder-Amstel: Maria 1769; Arent 1771; Anna Gijsberta 1773; Marijtje 1775; Gerrit 1778; Hendrik 1780; Klaas 1780 en Elisabeth Grietje 1747 Overleden 1820 te Ouder-Amstel. Tr.1- Weesp 1779 Huibert Voorn Gedoopt 1723 te Kortenhoef. Begraven 1783 te Ouder-Amstel. Zoon van Cornelis Dirkse Voorn en Marretje Huyberts de Rooy. Kinderen daaruit, gedoopt te Weesp en Ouder-Amstel: Marretje 1780; Cornelis 1781 en Gerrit Tr.2- Ouder-Amstel 1784 Jacob Fontijn Jongeman van Mijdrecht. Kinderen daaruit, geboren te Ouder-Amstel: Jannetje 1785 en Marretje Jacob 1750 Volgt V-d. (deel 4.5) Gegevens 1708 Mrt 25 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Marretje. Ouders Claas Abrahams Streefkerk en Annetje Dirks. Getuige Pietertje Dirks Aug 07 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Klaas. Ouders Hendrik Janse Abcouwer en Neeltie Willems. Getuige Lijsbet Willems Aug 08 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Huybert. Ouders Cornelis Dirkse Voorn en Marretje Huyberts de Rooy. Doopgetuige: Ariaantje Huyberts de Rooy Sep 11 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Gerrit Dirkz. Portengen met Marretje Klaase Streefkerk Nov 26 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Dirk. Ouders Gerrit Dirkz Portengen en Marretje Klaase Streefkerk. Getuige Trijntje Portengen Jan 04 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Klaas. Ouders Gerrit Dirkz Portengen en Marretje Klaase Streefkerk. Doopgetuige Geertje Hendriks Mrt 02 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Annetje. Ouders Gerrit Dirkz Portengen en Marretje Klaase Streefkerk. Doopgetuige Hilletje Klaase Streefkerk. Biddag Dec 12 ONA3036 acte 73. Compareerden broers en zusters met aangetrouwden van Marretje Klaasse Streefkerk en haar vader. Betreft 93 twee broers van Marretje die in de gevangenis zitten en op voorwaarde dat ze naar Indie zullen varen voor losgeld vrij komen. Het geld zal uiteindelijk van de gage worden afgehouden ORA3378 Schepenrol. Jacob Brasser contra Gerrit Portengen. Eist betaling van f voor geleverd bier ORA3378 Schepenrol. Gerrit Dirks Portengen contra Ernst Molencamp. Eist betaling f voor turfmaken L25-supl. Molenlasten. De achterste molen daer Hendrik Pieterse Backer op woont L85 Restant cedulle. Gerrit Dirkse Portengen heeft betaald Mei 21 ORA3401 Gerrit Portengen koopt turf, Marten Portengen staat borg Jan 24 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Jannetje. Ouders Gerrit Dirkz Portengen en Marretje Klaase Streefkerk. Getuige Trijntje Dirks ONA3037 acte 89. Verklaring van Gerrit Dirks Portengen wonende op de Kortenhoefse watermolen aan de Meer Uyterdijkse polder over het weiden van inlandse ossen onder Nederhorst Mei 18 ONA3038 acte 11. Gerrit Dirks Portengen, wonende op de achterste watermolen alhier, bekent schuldig te zijn aan Jan van Vliet 100 gld wegens geleverde eetbare en verdere winkelwaren, belovende te zullen betalen uit het maalloon dat hij in 1739 heeft verdiend of nog zal verdienen. Jan van Vliet krijgt het recht Gerrits maalloon in ontvangst te nemen Mei 24 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Lijsbeth. Ouders Gerrit Dirkz Portengen en Marretje Klaase Streefkerk. Doopgetuige Jannetje Krijnen Scheepmaker Jun 23 ONA3038 acte 43. Gerrit Portengen wonende op de achterste watermolen, bekent 100 gld schuldig te zijn aan Aryaantje Schol wed. Jan van Vliet voor geleverde winkelwaren. Te betalen uit het maalloon over Nov 27 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Bruyn. Ouders Gerrit Dirkz. Portengen en Marretje Klaase Streefkerk. Getuige Trijntje Portengen Nov 23 ORA3402 Kortenhoef. Claas Abrahams Streefkerk en Gerrit Dirkse Portengen verkopen publiek aan de meest biedende een partij turf, gelegen in en bij de vogelkooi, toebehorende Gijsbert de Kloed om daaraan te verhalen het arbeidsloon op en aan dezelve turf verdiend. Ingevolge vonnis van schout en schepenen Uiteindelijk afgedragen aan Gerrit ƒ

94 1742 ORA3379 Schepenrol. Gerrit Portengen contra Gijsbert de Kloet. Eist betaling trekloon van turf f Feb 09 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Maria. Ouders Gerrit Dirkz. Portengen en Marretje Klaase Streefkerk. Getuige Lijsbeth Portengen Mei 16 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Trijntje. Ouders Gerrit Dirkz Portengen en Marretje Streefkerk. Getuige Lijsbeth Portengen L11-supl. Lijst van weerbare mannen van 16 tot 60 jaar. Gerrit Portengen, watermolenaar Okt 29 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Grietje. Ouders Gerrit Dirkz Portengen en Marretje Klaase Streefkerk. Getuige Lijsbet Portengen L111 Lyste ofte settinghe van het gemael. Gerrit Portengen Jan 18 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Jacob. Ouders Gerrit Dirkz Portengen en Marretje Klaase Streefkerk. Getuige Jannetje Portengen L73 Binnenlandse kosten. Betaald door Gerrit Portengen L35-supl. Lijst der huisgezinnen. Gerrit Portengen 2 personen. Kinderen 1 boven 12 jaar, 3 beneden 12 jaar Jun 25 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Klaas Hendrikz. Abcouwer weduwnaar van Jannetje Japiks Boer met Annetje Gerrits Portengen Okt 24 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Hendrik. Ouders Klaas Abcouwer en Annetje Gerrits Portengen. Doopgetuige Jannetje Abcouwer 1758 Mrt 26 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Dirk. Ouders Klaas Abcouwer en Annetje Gerrits Portengen. Doopgetuige Marretje Streefkerk Jan 18 Begraafboek Nederhorst den Berg NH kerk. Een kind van Klaas Hendriks Abcouwer Jan 23 Doopboek Nederhorst den Berg. NH kerk. Jannetje. Ouders Klaas Abcouwer en Annetje Gerrits Portengen. Doopgetuige Marretje Klaase Feb 27 Doopboek Nederhorst den Berg. NH kerk. Jannetje. Ouders Klaas Abcouwer en Annetje Gerrits Portengen. Doopgetuige Marretje Gerrits Aug 26 Trouwboek Weesp ger. kerk. Dirk Voorn van Kortenhoef wonende te Weesperkarspel met Jannetje Gerrits Portengen geboren te Kortenhoef wonende te Weesperkarspel Jun 05 Begraafboek Nederhorst den Berg NH kerk. Annetje Gerrits Portengen huisvrouw van Klaas Hendrikz Mei 15 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Frans Winner van Epe met Trijntje Portengen Dec 08 ORA3391 Kortenhoef. Compareerde Wernink Severie, meerderjarige jongeman van Amsterdam en Lijsbeth Portengen meerderjarige jongedochter met schriftelijk consent van haar vader Dec 18 Doopboek Naarden. NH kerk. Cornelis. Ouders Dirk Voorn en Jannetje Portengen Dec 26 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Warning Severie wonende op de Prinsegracht met Lijsbeth Portengen geboren te Kortenhoef. Ondertrouwd te Amsterdam 9 Dec Mei 28 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Maria. Vader Frans Winner en moeder Trijntje Portengen Okt 08 Doopboek Amsterdam Westerkerk. Harremanus. Ouders Wernink Severie en Lijsbeth Portengen. Doopgetuigen Harremanus Severie en Elsie Severie Mei 12 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Arent. Ouders Frans Winner en Trijntje Portengen. Doopgetuige Marretje Streefkerk Sep 11 Doopboek Naarden. NH kerk. Gerrit. Ouders Dirk Voorn en Jannetje Portengen Aug 06 Begraafboek Amsterdam LUKH. Elisabeth Portengen huisvr. van Wernink Severie Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Anna Gijsberta. Ouders Frans Winner en Trijntje Portengen. Doopgetuige Marretje Streefkerk 1775 Mrt 05 Doopboek Naarden. NH kerk. Antje. Vader Dirk Voorn en moeder Jannetje Gerrits Portengen Mei 00 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Marijtje. Ouders Frans Winner en Trijntje Portengen. Doopgetuige Gerritje Streefkerk 1775 Nov 10 Trouwboek Amsterdam kerk. Arie Zwaal van Velzen met Maria Portengen wonende op de Herengracht Jun 25 Doopboek Naarden. NH kerk. Jannetje. Ouders Dirk Voorn en Jannetje Portengen Mrt 29 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Gerrit. Ouders Frans Winner en Trijntje Portengen. Doopgetuige Gerritje Streefkerk 1779 L30-supl. Molenlasten. Komt Gerrit Portengen voor een jaar maalloon 100 gld en voor oly en kaarsen 15 gld Sep 04 Impost trouwen. Weesperkarspel. Huybert Vooren, jongeman en Grietje Portengen, jongedochter, wonende beide in Weespercarspel. Grietje tekent met een kruisje. 4e klasse 6 gld Sep 04 Trouwboek Weesp ger. kerk. Huybert Voorn met Gerritje Portengen beide wonende te Weesperkarspel.

95 1780 Apr 24 Begraafboek Ouder-Amstel. Een kind van Huybert Voorn Apr 23 Doopboek Weesp. NH kerk. Marretje. Ouders Huybert Voorn en Grietje Portengen. Doopgetuige Krijntje Voorn Jun 11 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Klaas. Ouders Frans Winner en Trijntje Portengen. Doopgetuige Jannetje Abkouwer. Tweeling Jun 11 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Hendrik. Ouders Frans Winner en Trijntje Portengen. Doopgetuige Jannetje Abkouwer. Tweeling Jan 20 Trouwboek Weesp ger. kerk. Hendrik Westerveld geboren te Bunschoten wonende te Naarden met Jannetje Portengen wonende te Naarden weduwe van Dirk Voorn Sep 16 Doopboek Ouder-Amstel. Cornelis en Gerrit. Ouders Huybert Vooren en Gerritje Portengen. Getuige Krijntje Vooren en Jannetje Portengen. Tweeling Okt 22 Begraafboek Ouder-Amstel. Jan Vooren. Aangegeven door Huybert Vooren L102 Lijst van huisgezinnen van Kortenhoef. Gerrit Portengen watermolenaar en boertje, land in gebruik 2 1/2 morgen. Twee personen ouder dan 10 jaar. (Kortenhoef telde in dat jaar totaal 168 gezinnen, 469 personen ouder dan 10 jaar, 171 onder de tien jaar. Toaal landoppervlak 242 1/2 morgen) Jan 26 Trouwboek Naarden ger. kerk. Herman van Essen geboren te Bunschoten wonende te Baambrugge met Jannetje Portengen van Baambrugge/Naarden weduwe van Hendrik Westerveld Jul 29 Begraafboek Ouder-Amstel. Huybert Vooren. KG N Feb 29 Trouwboek Ouder-Amstel. "Een schrikkeljaar zijnde is alhier in den huwelijken staet bevestigd Jacob Fonteyn jongeman van Meydrecht en Gerritje Portengen wed Huybert Vooren woonende onder Ouderkerk" Jan 16 Doopboek Ouder-Amstel. Jannetje. Ouders Jacob Fonteyn en Gerritje Portenge. Getuige Jannetje van Zijtveld Apr 10 Doopboek Ouder-Amstel. Elisabeth. Ouders Frans Winner en Trijntje Portenge. Getuige Gerritje Portenge Jul 22 Begraafboek Ouder-Amstel. Frans Winner. KG N Sep 30 Begraafboek Ouder-Amstel. Trijntje Portenge. KG N Okt 08 Doopboek Ouder-Amstel. Marretje. Ouders Jacob Fonteyn en Gerritje Portenge. Getuige Maria Portenge L102 Lijst van gezinnen. Gerrit Portengen, watermolenaar, drie personen Okt 05 Begraafboek Kortenhoef Dorpskerk. Gerrit Portengen, watermolenaar. Begraven in graf nr 178 van Ansum en Krijn Portengen Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Klaas. Ouders David Cornelisz Leeflang en Jannetje Claasse Abcouwer. Doopgetuige Grietje Portengen Okt 24 Begraafboek Muiden NH kerk. Antje Voorn. In 't graf van Harmen van Essen DTB Muiden begraafacte 12. Harmen van Essen. In een kerkegraf begraven Jun 12 BS/DTB Muiden overlijdensacte 12. Jannetje Portengen. Wed. van Herman van Essen. Aangifte door Cornelis Voorn, 50 jaar, chirurgijn Jan 11 BS Ouder-Amstel overlijdensacte. Gerritje Portengen. Leeftijd 72 jaar. Echtgenote van Jacob Fontijn. IV-b. Bruyn Portengen (93) Zoon van Dirk Portengen en Jannetje Krijnen Scheepmaker. Gedoopt 1712 te Kortenhoef. Begraven 1740 aldaar in een kerkegraf. Tr. Kortenhoef 1732 Neeltje Jansdr Kruyswijk Kinderen daaruit, gedoopt te Kortenhoef: 1 Marretje 1733 Geen nadere gegevens. 2 Dirk 1735 Volgt V-e. (deel 4.6) 3 Jan 1738 Volgt V-f. (deel 4.6) Gegevens 1732 Nov 07 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Bruyn Dirkz Portengen met Neeltje Jans Kruyswijk van Vreeland Aug 29 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Marretje. Ouders Bruyn Dirkz Portengen en Neeltje Jans Kruyswijk. Doopgetuige Jannetje Jans Kruyswijk Okt 02 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Dirk. Ouders Bruyn Dirkz Portengen en Neeltje Jans Kruyswijk. Getuige Trijntje Dirks Portengen.

96 1736 ORA3387 fol.210. Jannetje Krijnen wed. Dirk Portengen verkoopt aan Bruyn Dirks Portengen een huis en erf Mrt 30 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Jan. Ouders Bruyn Dirkz Portengen en Neeltje Jans Kruyswijk. Doopgetuige Jannetje Krijnen Scheepmaker Apr 02 ONA3037 acte 60. Bruyn Portengen en Neeltje Kruyswijk genoemd L85 Restant cedulle. Bruyn Dirks Portengen Feb 25 ORA3388. Jannetje Krijnen koopt van Neeltje Jans Kruyswijk, weduwe van Bruyn Dirks Portengen, een huis en erf voor 600 gld Mrt 00 ONA3037 acte 31. Ary Dirks Scheepmaker en Jasper van de Helm, beide van behoorlijke ouderdom, welke ten versoeke van Pieter Bets verklaarden hoe dat waer en waerachtig was dat sy getuigen op den 24 Febr syn door de bode versocht geweest te komen ten huyse van Arie Scheepmaker, dat daer nevens meer andere personen ook waren Hette van Hemert buurm. en Willem Leeflang, synde schepenen tot Cortenhoef, en ook alle crediteuren in den boedel van Bruyn Portengen en Neeltje Kruyswijk. Dat doen ter tyt den schout Klaas Poock uyt name van de wed. Bruyn Portengen heeft voorgestelt dat sy wed. haer vaste en roerende goederen soude laten verkopen en de crediteuren daer uyt soude betalen of so ver het konde strekken ieder na rato van syn agter wesen indien het de crediteuren goedvonden, hetwelke de crediteuren toestonden, uytgesondert Pieter Bets, dewelke antwoorde dat hy daer niet in consenteerde maer wel exprsselyk daer tegen protesteerde uyt reden van t proces, gevende voor redenen van wetenschap t gunt voors. is also gehoort en bygewoont te hebben, beryt synde indien sulq wert versocht hetselve met eede te sweren Okt 21 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Gerrit Pieterz Beuk van Vreeland weduwnaar van Neeltje Hendriks met Neeltje Jans Kruyswijk weduwe van Bruyn Dirkz Portengen Apr 15 Begraafboek Vreeland NH. Neeltje Portengen, huisvrouw van Gerrit Pieters Beuk. Wonende 't Hemeltje. (Betreft Neeltje Jans Kruyswijk eerder wed. Bruyn Portengen). Jam Portengen heeft een snapshaan! 96 IV-c. Jan Portengen (93) In 1773 oudste regerend kerkmeester te Vreeland. Zoon van Dirk Portengen en Jannetje Krijnen Scheepmaker. Gedoopt 1717 te Kortenhoef. Begraven 1794 te Kortenhoef. Tr. Kortenhoef 1740 Jannetje Willems Leeflang Gedoopt 1720 te Kortenhoef. Dochter van Willem IJsbrands Leeflang en Swaantje Elberts Schouten. Kinderen daaruit, gedoopt te Kortenhoef, nummer 10 geboren te Vreeland en gedoopt in Nederhorst den Berg: 1 Dirk 1741 *Als kind overleden. 2 Annetje 1750 Overleden 1809 te Weesperkarspel. Tr.1- Muiden 1768 Cornelis Boekwijt Kinderen daaruit gedoopt te Muiden Cornelis 1769 en Jannetje Boekwijt Tr.2- Muiden 1771 Albert Janz Kruijswijck Kinderen daaruit, gedoopt te Muiden en Weesp Jannetje 1772; Jannetje 1773; Dirkje 1775; Jan 1776; Willempje 1778; Hendrik 1779; Willem 1782; Maria 1786; Jan 1790 en NN Kruyswijk Dirk 1751 Mogelijk 1774 begraven te Weesperkarspel. Geen nadere gegevens. 4 Jannetje 1753 *Als kind overleden. 5 Willem 1754 *Als kind overleden. 6 Willem 1756 Volgt V-g. (deel 4.6) 7 Jannetje Tr. Nieuw Loosdrecht 1783 Laurens Edema Gedoopt te Hilversum 8 april 1745 en overleden op 12 januari Zoon van Jacob Edema en Susanna Jacomine Winkler. 8 Maria 1760 *Als kind overleden. 9 Bruyn 1761 Begraven 1782 te Vreeland. 10 Maria 1766 Overleden 1814 te Loosdrecht.

97 Tr. Amsterdam 1796 Gerrit Sijberden Daaruit geen kinderen bekend. 11 Neeltje 1767 Overleden... Tr.Amsterdam 1796 Gerbrand Lotman Zoon van Eg bert Lotman en Wilhelmina van Tricht. Kinderen daaruit, gedoopt te Amsterdam en Loenen: Wilhelmina 1796; Jan 1801; Egbert 1804; Willem 1805 en Willem Gegevens 1720 Feb 18 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Jannetje. Ouders Willem IJsbrands Leeflang en Swaantie Elberts Schouten. Getuige Neeltie Jans Feb 26 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Jan Portengen met Jannetje Willems Leeflang Jan 29 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Dirk. Ouders Jan Dirkz Portengen en Jannetje Leeflang. Getuige Jannetje Krijnen Scheepmaker ORA3378 Elbert Dirks contra Jan Portengen die absusievelijk hout gekapt heeft. Hij moet dat terugbetalen ORA3378 Jan Portengen contra Elbert Dirks die absusievelijk hout gekapt heeft L111 Cohieren van de consumptiemiddelen. Jan Dirkse Portengen: gemaal 1.10; segel -.10; boter 1.-; turf 1.10; tabak Mei 25 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Annetje. Ouders Jan Dirkz Portengen en Jannetje Leeflang. Doopgetuige Neeltje Willems Leeflang Feb 28 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Dirk. Ouders Jan Dirkz Portengen en Jannetje Willems Leeflang. Doopgetuige Jannetje Krijnen Jan 07 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Jannetje. Ouders Jan Dirkz Portengen en Jannetje Leeflang. Doopgetuige Trijntje Portengen Sep 29 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Willem. Ouders Jan Dirkz Portengen en Jannetje Leeflang. Doopgetuige Neeltje Leeflang L11 Lijst van weerbare mannen. Jan Portengen, heeft een snapshaan Aug 14 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Willem. Ouders Jan Dirkz Portengen en Jannetje Leeflang. Doopgetuige Neeltje Willems Nov 05 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Jannetje. Ouders Jan Dirkz Portengen en Jannetje Leeflang. Doopgetuige Neeltje Willems Leeflang Aug 24 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Maria. Ouders Jan Dirkz Portengen en Jannetje Leeflang. Doopgetuige Gerritje van Rooyen Nov 01 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Bruyn. Ouders Jan Dirkz Portengen en Jannetje Leeflang. Doopgetuige Lijsbeth Portengen Jun 09 Doopboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Maria. Ouders Jan Dirkz Portengen en Jannetje Leeflang. Doopgetuige Gerritje Willems Rooy hv Willem Leeflang. Geboren te Vreeland Doopboek Vreeland dorpskerk. Neeltje. Ouders Jan Portengen en Jannetje Leeflang. Getuige Neeltje Leeflang Aug 12 Trouwboek Muiden dorpskerk. Cornelis Boekwijt geboren en wonende te Naardermeer met Annetje Portengen geboren Kortenhoef Aug 06 Doopboek Muiden. NH kerk. Cornelis. Ouders Cornelis Boekwijt en Annetje Portengen. Doopgetuige Cornelia van de Heuvel L97 Haardstedegeld. Jan Portengen, een spinders huysie dat vervallen is met 2 halve haartstede Feb 27 Doopboek Muiden. NH. Jannetje. Ouders Cornelis Boekwijt en Annetje Portengen Sep 04 Trouwboek Muiden NH. Albert Janz Kruyswijk geboren te Vreeland wonende te Muiden met Annetje Jans Portengen geboren te Kortenhoef wonende te Muiden, weduwe van Cornelis Boekwijt Begraafboek Vreeland dorpskerk. Genoemd regeerend d'outste kerkmeester Jan van Portengen Sep 10 Doopboek Muiden. NH kerk. Jannetje. Ouders Albert Kruyswijk en Annetje Portengen. Doopgetuige Mie Steenwijk Mei 22 Weesperkarpsel begraafboek NH kerk. Dirk Portengen. Geen middelen. Aangifte Gerrit de Vries Feb 01 Doopboek Muiden. NH kerk. Dirkje. Ouders Albert Kruyswijk en Annetje Portengen. Doopgetuige Jannetje Leeflang Nov 21 Doopboek Weesp. NH kerk. Jan. Ouders Albert Kruyswijk en Annetje Portengen. Doopgetuige Geesje Cornelis Okt 06 ORA3403 Kortenhoef. Uit de boedel van de wed. Willem IJsbrands Leeflang worden gekocht door: Ansum Portengen 1 kruiwagen voor 12 stuivers en een ijsslede voor 1 gld 12 st; Jan Portengen touwwerk voor 1 gld en 5 st. Krijn Portengen 1 sloothaak voor 1 gld en 2 ijzeren beugels voor 9 stuivers Feb 18 Doopboek Weesp. NH. Willempje. Ouders Albert Kruyswijk en Annetje Portengen. Doopgetuige Jannetje Portengen Dec 12 Doopboek Weesp. NH. Hendrik. Ouders Albert Kruyswijk en Annetje Portengen. Doopgetuige Maria Steenwijk.

98 1782 Jan 31 Doopboek Weesp. NH kerk. Willem. Ouders Albert Kruyswijk en Annetje Portengen. Doopgetuige Jannetje Leeflang Jul 08 Begraafboek Vreeland dorpskerk. Bruin Portengen zoon van Jan Portengen Jul 09 Begraafboek Vreeland dorpskerk. Een kind van Jan Portengen. Betreft een zoon. "De kinderen van Dirk Dorland staan er boven" L102 Lijst van huisgezinnen. Jan Portengen daghuurder, 3 personen ouder dan 10 jaar, 1 minder dan tien jaar Jun 23 Doopboek Weesp. NH kerk. Maria. Ouders Albert Kruyswijk en Annetje Portengen. Doopgetuige Jannetje Leeflang Apr 09 ORA3871 Kortenhoef. David Leeflang, Jan Portengen in huwelijk hebbende Jannetje Leeflang, Ansum Portengen getrouwd met Neeltje Leeflang, Kors van Hattum in huwelijk hebbende Jannetje Leeflang... geven machtiging Dec 00 ORA3394 Krijn Voorn verkoopt aan Jan Portengen een huis en erf gelegen aan de westzijde van de dijk en een huis gelegen aan de oz van de dijk voor ƒ Mrt 25 ORA3394/3404 Kortenhoef. De erfgenamen van wijlen de innocente Niesje Leeflang, krachtens het testament van Willem IJsbrands Leeflang en Swaantje Schouten, echtelieden, verkopen het huis, erf, berg, landerijen en akkers en water. Erfgenamen zijn: Jan Portengen gehuwd met Jannetje Leeflang, Ansum Portengen gehuwd met Neeltje Leeflang, Cors van Hattum gehuwd met Jannetje Leeflang, David Leeflang, Marretje Kruyf drv Gerbert Kruyf en Marretje Leeflang en Willem Kroon znv Willem Kroon en Gijsbertje Leeflang. Opbrengst 349 gld minus 135 gld kosten aan schout en schepenen Jan 31 Doopboek Weesp. NH kerk. Jan. Ouders Albert Kruyswijk en Annetje Portengen. Doopgetuige Neeltje Portengen Aug 14 Doopboek Weesp. NH kerk. NN. Ouders Albert Kruyswijk en Annetje Portengen. Doopgetuige Maria Portengen Sep 02 Begraafboek Kortenhoef Dorpskerk. Jan Portengen.Graf nr Jun 10 Trouwboek Amsterdam kerk. Gerrit Sijberden wonende te Nieuw Loosdrecht met Maria Portengen wonende te Nieuw Loosdrecht. Op acte van Nieuw-Loosdrecht alhier aangetekend Jun 26 Doopboek Amsterdam. Nieuwe Kerk. Wilhelmina. Ouders Gerbrand Lotman en Neeltje Portengen. Doopgetuige Egbert Lotman en Wilhelmina van Tricht Jul 15 Trouwboek Amsterdam kerk. Gerbrand Lotman geboren te Haarlem wonende in de Warmoestraat met Neeltje Portengen geboren te Nw-Loosdrecht wonende in de Geelvinksteeg Mrt 26 Doopboek Loenen dorpskerk. Jan. Ouders Gerbrand Lotman en Neeltje Portengen Jan 30 Doopboek Loenen dorpskerk. Egbert. Ouders Gerbrand Lotman en Neeltje Portengen Mrt 14 Doopboek Loenen NH. Willem. Ouders Gerbrand Lotman en Neeltje Portengen Okt 01 Doopboek Loenen NH. Willem. Ouders Gerbrand Lotman en Neeltje Portengen Mei 31 Begraafboek Weesp NH kerk. Annetje Portengen huisvrouw van Albert Kruyswijk. Oud 60 jaren. Nalatende negen kinderen Nov 01 BS Loosdrecht overlijdensacte. Maria Portengen. 51 jaar. Echtgenote van Gerrit Sijberden, fabriceur, 52 jaar. IV-d. Krijn Portengen (93) Daghuurder te Kortenhoef. Genoemd als schepen, molenmeester en buurmeester aldaar. Zoon van Dirk Portengen en Jannetje Krijnen Scheepmaker. Gedoopt 1718 te Kortenhoef. Begraven 1799 in de kerk aldaar. Tr. Kortenhoef 1740 Hendrikje Jans van `t Hondert Kinderen daaruit, gedoopt te Kortenhoef: 1 Dirk 1741 *Als kind overleden. 2 Jannetje 1746 Overleden vóór Tr. Kortenhoef 1765 Hendrik Pot Kind daaruit, gedoopt te Kortenhoef: Johanna Dirk 1746 *Als kind overleden. 4 Dirk 1748 Volgt V-h. (deel 4.6) 5 Jan 1751 *Als kind overleden. 6 Jan 1753 Volgt V-i. (deel 4.6) Gegevens 1740 Mrt 11 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Krijn Portengen en Hendrikje van 't Hondert.

99 1741 Feb 26 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Dirk. Ouders Krijn Dirkz Portengen en Hendrikje van 't Hondert. Doopgetuige Jannetje Krijnen Nov 24 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Jannetje. Ouders Krijn Dirkz Portengen en Hendrikje van 't Hondert. Doopgetuige Jannetje Krijnen en Lijsbeth Portengen Nov 24 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Dirk. Ouders Krijn Dirkz Portengen en Hendrikje van 't Hondert. Doopgetuige Jannetje Krijnen en Lijsbeth Portengen Jan 20 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Dirk. Ouders Krijn Dirkz Portengen en Hendrikje van 't Hondert. Getuige Jannetje Scheepmaker Mei 16 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Jan. Ouders Krijn Dirkz Portengen en Hendrikje van 't Hondert. Getuige Pietertje van 't Hondert Aug 02 ORA3389 Krijn Portengen transporteert een huis/erf aan Gerrit Rijcken voor 70 gld Mei 16 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Jan. Ouders Krijn Dirkz Portengen en Hendrikje van 't Hondert. Getuige Pietertje van 't Hondert ORA3390 Krijn Portengen schepen L119 Verkiezingen van molenmeesters. Krijn Portengen gekozen. (eveneens later jaren) Apr 21 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Hendrik Pot met Jannetje Krijnen Portengen Nov 29 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Johanna. Ouders Hendrik Pot en Annetje Portengen. Doopgetuige Willempje Pot ORA3391 Krijn Portengen als schepen Jul 22 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Hendrik Pot weduwnaar van Annetje Portengen met Aaltje Snel L97 Huis en haardstedegeld. Krijn Portengen, een oud boerenhuis, drie halve haardsteden ORA3391. Krijn Portengen buurmeester Sep 07 ORA3392 acte 40. Krijn Portengen verkoopt aan Hendrik Schoenmaker en Jan Taling een dijkkampje weiland groot 400 roeden Mei 15 ORA3392 acte 60. Krijn Portengen verkoopt twee kampjes weiland groot 1 morgen Feb 10 ORA3392 acte 123. Krijn Portengen verkoopt aan Hendrik Buickhuysen een huis, erf en land 2320 gld L102 Lijst huisgezinnen van Kortenhoef. Krijn Portengen, daghuurder, 1 ouder dan 10 jr Mrt 16 Begraafboek Kortenhoef Dorpskerk.Krijn Portengen de oude. Graf nr.74 van Jan Krijne Portengen, kist staat bovenop. 99 IV-e. Ansum Portengen (93) Daghuurder te Kortenhoef. Genoemd als oudste diaken en als schepen. Zoon van Dirk Portengen en Jannetje Krijnen Scheepmaker. Gedoopt 1722 aldaar. Overleden 1803 te Nederhorst den Berg en begraven in de kerk van Kortenhoef. Tr. Kortenhoef 1742 Neeltje Willems Leeflang Gedoopt 1722 en overleden 1790 te Kortenhoef. Dochter van Willem IJsbrand Leeflang en Swaantje Schouten. Kinderen daaruit, gedoopt te Kortenhoef: 1 Jannetje 1742 Begraven 1807 te Kortenhoef. Tr. Kortenhoef 1765 Krijn Jans van Loenen Gedoopt 1740 te Kortenhoef. Zoon van Jan Frans van Loenen en Annetje Dirks Voorn. Kinderen daaruit, gedoopt te Kortenhoef: Annetje 1766; Jan 1767; Ansum 1768; Ansum 1769; Dirk 1771; Annetje 1772; Marretje 1774; Neeltje 1776; Seytje 1778; Jannetje 1779; Trijntje 1781 en Trijntje Dirk 1744 Kleermaker te Kortenhoef. Begraven 1791 in een kerkegraf te Kortenhoef. Tr.1- Kortenhoef 1769 Grietje Willems Schreurs Overleden 1784 te Kortenhoef. Tr.2- Kortenhoef 1784 Marijtje van Henten Ondertrouwd te Amsterdam. Tr.3- Kortenhoef 1788 Neeltje van der Zuyl Gedoopt 1757 te Kortenhoef. Dochter van Rijk van der Zuyl en Klaasje de Kwant. Hertrouwt Jacob Cors. Uit de drie huwelijken geen kinderen bekend. 3 Willem 1749 *Als kind overleden. 4 Annetje 1752 *Als kind overleden. 5 Annetje 1755 Overleden 1812 te Nederhorst den Berg. r. Breukelen 1779 Hendrik van Eijckere Geen kinderen aaruit bekend.

100 6 Willem 1757 *Begraven 1783 te Kortenhoef. 7 Maria 1761 Overleden 1831 te Nederhorst den Berg. Tr. Kortenhoef 1789 Hendrik van der Zuyl Kinderen daaruit, geboren te Vreeland: Jacob 1792; Neeltje 1794 en Leendert Bruyn 1764 Volgt V-j. (deel 4.6) Gegevens 1722 Mei 03 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Neeltje. Ouders Willem IJsbrands Leeflang en Swaantie Elberts Schouten. Getuige Neeltje Jans Dec 11 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Krijn. Ouders Jan Frans van Loenen en Annetje Dirks Voorn. Getuige Trijntje Dirks Voorn Mrt 02 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Ansum Portengen met Neeltje Willems Leeflang Nov 25 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Jannetje. Ouders Ansum Dirkz Portengen en Neeltje Leeflang. Doopgetuige Lijsbeth Portengen Jul 21 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Dirk. Ouders Ansum Dirkz Portengen en Neeltje Leeflang. Doopgetuige Jannetje Krijnen Nov 02 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Willem. Ouders Ansum Dirkz Portengen en Neeltje Leeflang. Doopgetuige Jannetje Willems Jan 16 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Annetje. Ouders Ansum Dirkz Portengen en Neeltje Leeflang. Doopgetuige Jannetje Leeflang Feb 23 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Annetje. Ouders Ansum Dirkz Portengen en Neeltje Leeflang. Doopgetuige Jannetje Leeflang Feb 16 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Neeltje. Ouders Rijk van der Zuyl en Klaasje de Kwant. Getuige Hilletje Hagen Mei 08 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Willem. Ouders Ansum Dirkz Portengen en Neeltje Leeflang. Doopgetuige Jannetje Leeflang Mrt 01 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Maria. Ouders Ansum Dirkz Portengen en Neeltje Leeflang. Doopgetuige Jannetje Leeflang Sep 16 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Bruyn. Ouders Ansum Dirkz Portengen en Neeltje Leeflang. Doopgetuige Jannetje Leeflang Apr 12 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Krijn van Loenen met Jannetje Ansums Portengen Jul 13 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Annetje. Ouders Krijn van Loenen en Jannetje Portengen. Doopgetuige Neeltje Portengen Sep 27 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Jan. Ouders Krijn van Loenen en Jannetje Portengen. Doopgetuige Neeltje Portengen Dec 04 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Ansum. Ouders Krijn van Loenen en Jannetje Portengen Mei 21 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Dirk Ansumz Portengen met Grietje Willems Schreurs Dec 17 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Ansum. Ouders Krijn van Loenen en Jannetje Portengen. Doopgetuige Neeltje Portengen Mrt 10 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Dirk. Ouders Krijn van Loenen en Jannetje Portengen. Doopgetuige Hendrica van de Brink Jun 23 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Annetje. Ouders Krijn van Loenen en Jannetje Portengen. Doopgetuige Jannetje Elberts Mirakel, Krijn Janz en Jannetje Ansums Jul 24 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Marijtje. Ouders Krijn van Loenen en Jannetje Portengen. Doopgetuige Grietje Willems Schreurs Okt 13 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Neeltje. Ouders Krijn van Loenen en Jannetje Portengen. Doopgetuige Grietje Willems Schreurs Mei 12 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Seytje. Ouders Krijn van Loenen en Jannetje Portengen. Doopgetuige Grietje Willems Schreurs ORA3392. Ansum Portengen genoemd als schepen van Kortenhoef Nov 07 Trouwboek Breukelen dorpskerk. Hendrik van Eickeren met Annetje Portengen geboren te Kortenhoef Nov 29 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Jannetje. Ouders Krijn van Loenen en Jannetje Portengen. Doopgetuige Grietje Willems Schreurs L25-supl. Rekening molenlasten. Achterste molen: Ansum Portengen dec drie dagen voor de polder gewerkt 1 gld 16 st. Rekeningen diakonie: rekening Dirk Portengen voor naaiwerk en wegens kostgeld voor Jan Pieter Kroon over 1779 en gld Lidmatenboek Nederhorst den Berg NH kerk. Antje Portengen hv Hendrik van Eyckeren, aangenomen tot lidmaat Mrt 11 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Trijntje. Ouders Krijn van Loenen en Jannetje Portengen. Doopgetuige Grietje van der Velden Jul 07 Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Trijntje. Ouders Krijn van Loenen en Jannetje Portengen. Doopgetuige Grietje van der Velden L102 Lijst van huisgezinnen voor de quotisatie. Dirk Portengen, kleermaker 3 personen boven de tien jaar 10 gld. Ansum Portengen daghuurder 3 personen boven de tien jaar 6 gld. Krijn van Loenen daghuurder 3 personen boven de tien jaar 2 gld 10 st.

101 1783 Feb 21 Begraafboek Kortenhoef Dorpskerk. Willem Portengen. Graf nr. 43 van Jacob Fritz L25-supl. Diaconie rekeningen. Door Ansom Portinge betaalt aan Symen Groen schult van Ansum Portengen als oudste diaken is debet voor de twee kinderen van Bruyn Voorn Jul 29 Begraafboek Kortenhoef Dorpskerk. Grietje Willems huisvrouw van Dirk Portengen. Graf nr. 43 van Jacob Fritz Okt 21 Trouwboek Amsterdam kerk. Dirk Ansumz Portengen wonende te Kortenhoef weduwnaar van Grietje Scheurs met Marijtje van Henten jongedochter wonende op de Haarlemmerdijk. Te Kortenhoef getrouwd Kortenhoef L122 hoefslagboek nr. 90. Dirk Portengen nu Jacob Corts als in huwelijk hebbende Neeltje van der Zuyl wed. Dirk Portengen L102 Lijst van huisgezinnen te Kortenhoef. Ansum Portengen 3 personen. Dirk Portengen kleermaker 2 personen L25-supl. Diaconie rekeningen. Ansum Portengen ontvangt kostgeld voor Jannetje Bruyne Voorn. Tevens een rekening voor naaiwerk voor de wezen van Kortenhoef Sep 25 ORA3393 acte 81. Compareerde voor schout en schepenen Dirk Portengen en Marytje van Henten de 1e comp. gesond, de 2e comp. swakkelyk en te bedde leggende. Testament op de langstlevende Mrt 27 ORA3383. Registratie van de nagelaten goederen van Marretje van Henten in leven huisvrouw van Dirk Portengen. Een huis en schuur aan de gemeene weg en zes houtakkertjes, totaal 218 gld. Werdende geërfd bij haar overleden man L25-supl. Rekening Dirk Portengen aan de diaconie. Jannetje van Momvoord is begraven Apr 09 ONA3871 acte 196. Nalatenschap David Leeflang. Erfgenamen o.a. Ansum Portengen in huwelijk hebbende Neeltje Leeflang en Jan Portengen in huwelijk hebbende Jannetje Leeflang Apr 18 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Dirk Portengen weduwnaar van Marretje van Henten met Neeltje van Zuyl geboren en wonende te Vreeland. Getrouwd Kortenhoef 11 Mei Apr 10 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Hendrik van Zuyl geboren en wonende te Vreeland met Marie Portengen. Getrouwd te Kortenhoef 3 Mei Mei 02 Begraafboek Kortenhoef Dorpskerk. Huisvrouw van Ansum Portengen. Begraven in graf nr. 83 van Gerrit, Ansum en Krijn Portengen Aug 30 ORA3394 Testament van Dirk Portengen en Neeltje van der Zuyl. Op de langstlevende Feb 19 Begraafboek Kortenhoef Dorpskerk. Dirk Portengen. Graf nr. 42 in de kerk Mei 16 ORA3394 acte 102. Taxatie van de nalatenschap aan Neeltje van der Zuyl weduwe van Dirk Portengen Doopboek Vreeland. Jacob. Ouders Hendrik van der Zuyl en Maria Portengen. Doopgetuige Neeltje van der Zuyl Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Krijn. Ouders Jan Krijnz van Loenen en Trijntje Gerritse van der Velden. Doopgetuige Jannetje Ansums Portengen Doopboek Vreeland. Neeltje. Hendrik van der Zuyl en Maria Portengen. Doopgetuige Neeltje van der Zuyl Jan 18 ORA Ansum Portengen verkoopt aan Dirk Kzn. een huis en erf aan de oostzijde van de dijk Mrt 23 Kortenhoef ORA Jacob, Fritz en Neeltje van Zuyl, e.l. verkopen aan Ansum Portengen hun huis, erf en schuur, westwaarts van de gemeene weg Kortenhoef ORA 3395 acte 63. Ansum Portengen transporteert aan Pieter van den Broek 1 akker aan de oz. van de dijk voor 320 gulden Doopboek Kortenhoef. Dorpskerk. Anna Maria. Ouders Johannes Jacob Fridz en Neeltje van der Zuyl. Doopgetuige Maria Portengen Apr 09 Doopboek Vreeland. Leendert. Ouders Hendrik van der Zuyl en Maria Portengen. Doopgetuige Neeltje van der Zuyl Jan 08 Begraafboek Kortenhoef Dorpskerk. Ansum Portengen Begraven in graf nr. 83 van Gerrit, Ansum en Krijn Portengen Jan 16 Begraafboek Ned. den Berg NH. Ansum Portengen. Vervoerd naar Kortenhoef Jul 03 Doopboek Ned. den Berg NH. Krijn. Van Pieter Ledder en Annetje van Loenen. Getuige Annetje Portengen hv Hendrick van Eikeren Mrt. 17 Kortenhoef ORA 3396 acte 178. Krijn van Loenen tr. Jannetje Portengen; Hendrik van Ekenes tr. Annetje Portengen (blijkens geboorte) Hendrik van Zuyl tr. Mietje Portengen allen erfgenamen van Ansum Portengen verkopen huis en erf in de Kerkbuurt aan de westzijde van de dijk aan Arie Boers Feb 24 Doopboek Nederhorst den Berg NH. Klaas. Ouders Jan Hoen en Barbara Nes. Getuige Jannetje Loenen hv Klaas Kleyn. Gedragen door Annetje Portengen hv Hendrik van IJkeren.

102 1807 Dec 22 Begraafboek Kortenhoef Dorpskerk. Jannetje Portengen huisvrouw Krijn van Loenen Jun 24 Nederhorst den Berg begraafboek. Huisvrouw van Hendrik van Eyckere. Graf nr Feb 06 BS/DTB Nederhorst den Berg overlijdensacte. Maria Portengen. Leeftijd 70 jaar. Weduwe van Hendrik van der Zuyl. Dochter van Ansum Portengen en Neeltje Leeflang. Aangifte door Leendert van der Zuyl, zoon, 33 jaar, hoepelbuiger. Maria is geboren te Kortenhoef. Diaken Jan Portengen Acten van den Kerkeraad te Kortenhoef, belegt door den Diacon Jan Portengen op den 4 July Art. 1. Den diacon Jan Portengen Kerkeraad belegt hebbende waaren alle de broederen tegenwoordig, terwijl de Predikant daar de diacon Jan Portengen buiten stond de vergadering met aanroeping van s Heeren naam in het plechtig gebed opende - Art. 2. Den voornoemde Diacon Jan Portengen, wierd hierop door den Coster in naam des kerkeraads verzogt binnen te staan.- binnengekomen zijnde; stelde de diacon Jan Portengen het volgende in substantie voor.- "dat hij eenigen verschille gelijk ook zijne Huisvrouw Jannetje Kroon, met zijn zwager Willem Kroon en dezelfs hysvrouw Evertje Land hadde, welke hem van Harte leed deede; en zeer gaarne met zijn broeder en zuster wilde verzoenen doch dat voorn. Willem Kroon volstrekt weigerde te verzoenen, niettegenstaande gezeyde Jan Portengen en Huisvrouw Jannetje Kroon daar toe alle middelen hadden in het werk gesteld gelijk de predikant en ouderling Cent van Lier bekend was, terwijl ook nu nog in gemoede verklaarde gelijk ook zijne Huisvrouw, alles gulhartig te vergeeven, waarin zij meende door Willem Kroon en zijne Huisvrouw Evertje Land beledigd te zijn, en wederkeerig vergiffenis vroegen in alles waarin voornoemde Willem Kroon en Evertje Land meende beledigd te zijn.-. maar daar het H. Avondmaal aanstaande 102 Zondag stond gehouden te worden, en hij gelijk ook zijne huisvrouw dit hoogwaardig bondzegel wilde gebruyken, tot dat einde den Kerkeraad had laaten beleggen om aan hun Eerw. te vraagen, (ten einde alle opschudding en onstichting in den Godsdienst, voor al by de plechtige viering van het Avondmaal voortkomen) wat hij in dit geval gelijk ook zijne Huisvrouwe doen moeten, of hij vrijheid hadde, om de viering van het H. Avondmaal bij te wonen en met zijne Huisvrouw dit H. Bondzegel te gebruyken.- Art. 3. De prases verzogt hierop den voornoemde Diacon Jan Portengen buiten te staan.- Art. 4. Den diacon Jan Portengen buiten gestaan zijnde, berichte den predikant en den ouderling Cent van Lier dat zij in onderscheidene huisbezoekingen gepoogt hadde deeze twistende parteyen te verzoenen, dat Jan Portengen en zijne Huisvrouw Jannetje Kroon, zich altoos daartoe geneegen hadden getoond, maar dat Willem Kroon van geen verzoening wilde hooren, dat zij het echter in de laatste huisbezoeking op den 1 July het zo verre gebragt hadde dat den predikant en ouderling Cent van Lier den volgende avond aan het huis van Willem Kroon zoude komen medebrengende Jan Portengen en Jannetje Kroon, om onder bemiddeling van predikant en ouderling de twistende parteyen te verzoenen, dat de predikant en ouderling den volgende avond den 2 July, met Jan Portengen en Huisvrouw Jannetje Kroon, aan het huis van Willem Kroon is geweest, dan dat het voorstel van den predikant om met elkander te verzoenen door Willem Kroon hardnekkig van den hand gewezen is, en dus den predikant en ouderling onverrigter zaaken zijn heenen gegaan. Art. 5. De Kerkeraad het rapport van den predikant en ouderling gehoort hebbende oordeelde eenparig, dat niettegenstaande de zaak van verschil reeds voor het hof van Utrecht gediend hadde (en zo men zegt) daar geëindigd was, zonder zich in te

103 laaten om te onderzoeken wie er in dit geval gelijk of ongelijk hadde, dat zij geheel voor de polietieke Rechter overlaaten, het echter de plicht eens Christens is, alle beleedigingen te vergeeven, en met zijn broeder te verzoenen, overeenkomstig de leer van het Evangelie; maar niet alleen geen zwaarigheid maakte om gezegde Jan Portengen en zijne Huisvrouw Jannetje Kroon tot het H. Avondmaal toe te laaten, maar zelfs niets zouden durven onderneemen om hun van de Bediening van het H. Avondmaal te weeren,- waarom de Kerkeraad besloot, daar zij overtuigd waaren van het berouw dat Jan Portengen, en zijne huisvrouw Jannetje Kroon toonde, over de belediging hunne Broeder en zuster aangedaan, en van hunne volkome bereidvaardigheid om hunne Broeder en Zuster alle beleedigingen wederkeerig te vergeeven, Jan Portengen, gelijk ook zijne huisvrouw aan te zeggen, dat, indien zij begeerte tot het gebruik van het H. Avondmaal gevoelde, de halstarrige weigering om te verzoenen door voornoemde Kroon betoond, niet konde beletten, dat zij van t H. Avondmaal geen gebruik zoude moogen maaken, maar dat zij daartoe volkomen vrijheid hadden,- Art. 6. Den diacon Jan Portengen door den koster binnen geroepen zijnde, wierd hem dit besluit des kerkeraads door den prases in naam des kerkeraads bekend gemaakt, waarop gezegde Jan Portengen de vergadering verliet,- Art.7. De kerkeraad besloot hierop eenpaarig om den volgende avond een deputatie uit hun midden naar gezegde Kroon af te vaardigen, teneinde hem nogmaals af te vraagen of hij geneegen waare met zijn broeder en zuster te verzoenen, teneinde daartoe alles te beproeven wat maar konde beproefd worden,- ende bij volstrekte weigering hen in maam des kerkeraads aan te zeggen, dat hij zich van t Avondmaal des Heeren zoude onthouden uit hoofde van zijn onverzoenlijk gedrag,- en wierden hiertoe benoemd de predikant en twee ouderlingen, welke de uitvoering van die last op zich naamen,- 103 Art. 8. Eindelijk is de vergadering met dankzegging en gebeden beslooten. E Niekerk, predikant. Cent van Lier en J Mooy, ouderlingen. H van den Broek, diacon. IV-f. Cornelis Portengen (97) Daghuurder te Kortenhoef (onvermogend). Zoon van Willem Portengen en Wijntje Cornelis de Kloet. Gedoopt 1719 aldaar. Begraven 1802 op de begraafplaats (kerk) te Kortenhoef. Tr.1- Kortenhoef 1744 Marretje Jans de Geus Gedoopt 1722 te Kortenhoef. Dochter van Jan Gerrits de Geus en Wijntje Dirks Fu. Tr.2- Kortenhoef 1756 Lijsbeth Leenderts Scheepmaker Gedoopt 1720 en begraven 1792 te Kortenhoef. Dochter van Leendert Crijne Scheepmaker en Maritie Jans Janmaat. Kinderen daaruit, gedoopt te Kortenhoef: 1 Willem 1745 Volgt V-k. (deel 4.6) 2 Jan 1756 *Als kind overleden. 3 Jan 1758 Daghuurder te Kortenhoef en diaken aldaar. Overleden 1838 te Oud-Loosdrecht. Tr.1- Kortenhoef 1790 Jannetje Elberts Kroon Gedoopt 1752 en begraven 1808 te Kortenhoef. Dochter van Elbert Kroon en Ariaantje van Royen. Tr.2- Oud-Loosdrecht 1811 Marretje Sijnders Uit beide huwelijken geen kinderen bekend. 4 Ansum 1759 Volgt V-l. (deel 4.6) 5 Wijntje 1763 Overleden 1849 te Weesp. Tr. Weesp 1786 Gerrit van der Voort Kinderen daaruit niet bekend. 6 Maria 1765 Volgt V-m. (deel 4.6)

104 Gegevens 1720 Feb 25 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Lijsbet. Ouders Leendert Crijne Scheepmaker en Maritie Jans Janmaat. Getuige Jannetje Crijnen Mei 03 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Marretje. Ouders Jan Gerrits de Geus en Wijntje Dirks Fu. Getuige Tijmetie Luykes Mei 24 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Cornelis Willemz Portengen getrouwd met Marretje Jans de Geus Apr 01 Doopboek Kortenhoef NH. Willem. Ouders Cornelis Willemz Portengen en Marretje Jans de Geus. Getuige Jannetje Portengen L11-supl. Lijst van weerbare mannen jaar. Cornelis Portengen, onvermogend L111 Settinge van t gemael, segel en logiesgelt, geslagt, zout, zeep, turf, coffy en thee over de in en opgesetenen van Cortenhoef over den jaare genoemd: Cornelis van Portengen gemaal 2 gld, segel 10 st, boter 1 gld, turf 1 gld en 10 st, tabak 10 st Jun 06 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Jannetje. Ouders Elbert Kroon en Ariaantje van Royen. Getuige Gerritje van Royen L35-supl. Lijst van huisgezinnen. De onderstaende sy onvermogende personen waarvan schout en gerecht geene consumtie middelen kunnen ontfangen of die tot heden nog niet geset zyn. Cornelis Portengen, 1 kind <12 jr Mrt 07 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Cornelis Willemz Portengen weduwnaar van Marretje de Geus met Lijsbeth Leenderts Scheepmaker weduwe van Jacob Leeflang Nov 25 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Jan. Ouders Cornelis Willemz Portengen en Lijsbeth Leenderts Scheepmaker. Doopgetuige Lijsbeth Streefkerk Jan 15 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Jan. Ouders Cornelis Willemz Portengen en Lijsbeth Leenderts Scheepmaker. Doopgetuige Marretje Leenderts Dec 09 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Ansum. Ouders Cornelis Willemz Portengen en Lijsbeth Leenderts Scheepmaker. Doopgetuige Lijsbeth Portengen Apr 10 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Wijntje. Ouders Cornelis Willemz Portengen en Lijsbeth Leenderts Scheepmaker. Doopgetuige Neeltje de Cloet Mei 05 Doopboek Kortenhoef Ger. Mietje. Ouders Cornelis Willemz Portengen en Lijsbeth Leenderts Scheepmaker. Getuige Neeltje Willems L25-supl. Rekeningen diakonie. Een jaar huishuur 12 gld bewoond door Cornelis Portengen aan Elbert Mooy. Rekening van arts die Cornelis Portengen behandeld heeft op 14 Feb gld L102 Lijst van Huisgezinnen te Kortenhoef. Cornelis Portengen, daghuurder, 2 personen boven 10 jaar, onvermogend Okt 08 Trouwboek Weesp ger. kerk. Gerrit van der Voort geboren te Breukelerveen wonende te Weesperkarspel met Wijntje Portengen geboren te Kortenhoef. Elders ook geschreven als Trijntje Portengen Apr 25 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Jan Cornelisz Portengen met Jannetje Elberts Kroon weduwe van Cornelis Jans Verhoef Feb 23 Begraafboek Kortenhoef Dorpskerk. Elisabeth Scheepmaker huisvrouw van Cornelis Portengen. Op 't kerkhof begraven Dec 27 Begraafboek Kortenhoef Dorpskerk. Cornelis Portengen. Op 't kerkhof begraven Jun 17 Begraafboek Kortenhoef Dorpskerk. Jannetje Kroon huisvrouw van Jan Portengen. Begraven in kerkegraf nummer Jun 03 Trouwboek Oud-Loosdrecht dorpskerk. Jan Cornelisz Portengen geboren te Kortenhoef wonende te Oud-Loosdrecht weduwnaar van Jannetje Kroon met Marretje Sijnders geboren te Hilversum wonende te Oud-Loosdrecht weduwe van Christiaan Godfried Fetsolt. Zie voor dit gegeven Gens Nostra 1971 blz L79 Contributions fonciere. Jan Cornelis Portengen 1 huis Mei 18 BS Loosdrecht overlijdensacte. Jan Portengen. Leeftijd 80 jaar. Echtgenote niet genoemd. Ouders Cornelis Portengen, overleden en Elisabeth Scheepmaker, overleden. Geb. en wonende in deze gemeente Mrt 17 BS Weesp overlijdensacte. Wijntje Portengen. Leeftijd 88 jaar. Echtgenote van Gerrit van de Voort. Dochter van Cornelis Portengen en Elisabeth Scheepmaker. Geboren te Kortenhoef. Algemeen Register civique Arrondisement Amsterdam dl 11. Jan van Portengen. Geboren 15 Jan Loosdrecht. Inschrijfnr. 122.

105 Langs de Vecht Als eertijds de Batavieren de Rijn, zakten de Portengens de Vecht af, immer op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Meer dan halverwege het eindpunt Muiden ligt het plaatsje Abcoude. Jan Portengen was niet de eerste van de familie die zich daar vestigde. Dat blijkt uit een grafsteen in de dorpskerk aldaar. Daaronder is ooit begraven Dirk Jans van Portengen. Er staat geen datum op maar het zal wel voor 1775 geweest zijn! Jan was ook niet de laatste, na hem woonden in die streek Willem Portengen, de watermolenaar (Baambrugge) en Dirk Portengen, veehouder en vader van een groot gezin. Het beroep van Jan Martens Portengen is nog niet bekend. Zoon Marten was karnemelkboer, waarschijnlijk vrijgezel. Maar het onderzoek in Abcoude is niet afgerond, er kan nog van alles gevonden worden. 105 IV-g. Jan Portengen (99) Zoon van Marten Portengen en Neeltje van Vliet. Gedoopt 1743 te Kortenhoef. Begraven 1817 te Abcoude. Tr. Abcoude 1775 Antonia de Bree Kinderen daaruit, gedoopt te Abcoude/Baambrugge: 1 Neeltje 1776 Overleden 1848 te Abcoude. 2 Grietje 1778 Overleden 1831 te Abcoude. 3 Lijsbeth 1779 Overleden 1831 te Amsterdam. Tr. Amsterdam 1804 Cornelis Bouwer Geboren Zoon van Jurriaan Bouwer. Kinderen daaruit, gedoopt te Amsterdam (Luthers) en Abcoude: Jurriaan 1807 en Elisabeth Marten 1781 Karnemelkboer te Abcoude. Overleden aldaar in Angenietje 1787 *Begraven 1789 te Abcoude. 6 Angenietje 1793 Overleden 1866 te Abcoude. Tr Janus van der Hijden Daaruit geen kinderen bekend. Gegevens 1775 Okt 15 Trouwboek Abcoude dorpskerk. Jan Portengen jongeman van Kortenhoef wonende te Abcoude met Antonia de Bree jongedochter van Woudenberg Jul 14 Doopboek Abcoude dorpskerk. Neeltje. Ouders Jan Portengen en Antonia de Bree. Getuige Lijsje Portengen. Wonende te Loosdrecht Feb 01 Doopboek Baambrugge. Grietje. Ouders Jan Portengen en Antonia de Bree Okt 10 Doopboek Baambrugge. Lijsbeth. Ouders Jan Portengen en Antonia de Bree Aug 19 Doopboek Baambrugge. Marten. Ouders Jan Portengen en Antonia de Bree Okt 20 Doopboek Abcoude dorpskerk. Angenietje. Ouders Jan Portengen en Antonia de Bree. Doopgetuige Angenietje de Bree.

106 1789 Okt 08 Begraafboek Abcoude NH kerk. Een kind van Jan Portengen Apr 07 Doopboek Abcoude dorpskerk. Angenietje. Ouders Jan Portengen en Antonia de Bree. Doopgetuige Angenietje de Bree Jan 06 Trouwboek Amsterdam kerk. Cornelis Bouwer geboren te Amsterdam wonende aan de Amstel met Elisabeth Portengen geboren te Abcoude wonende aan de Singel Dec 02 Doopboek Amsterdam. Lutherse kerk. Jurriaan. Ouders Cornelis Bouwer en Elisabeth Portengen Nov 10 Doopboek Abcoude. Elisabeth. Ouders Cornelis Brouwer en Elisabeth Portengen. Doopgetuige Elisabeth Vendenman Register Civique Abcoude. Marten van Portengen, geboren 11 augustus Apr 14 BS/DTB Abcoude Proosdij overlijdensacte. Jan Portengen. Echtgenoot van Anthonia de Bree Mrt 16 BS Abcoude Baambrugge overlijdensacte. Grietje Portengen. Leeftijd 53 jaar. Ouders Jan Portengen en Anthonia de Bree. 84 jaar. Aangifte door Marten Portengen, 49 jaar, broeder, wonende Baambrugge Dec 02 BS Amsterdam overlijdensacte Elisabeth Portengen. Leeftijd 52 jaar. Smalle pad. Echtgenote van Cornelis Bouwer. Aangifte door Juriaan Bouwer, 23 jaar, timmerman, zoon, wonende in de Leliedwarsstraat. Elisabeth is geboren te Baambrugge Mei 30 BS Abcoude overlijdensacte. Marten Portengen. Karnemelkboer. 54 jaar. Ouders Jan Portengen en Anthonia de Bree, 88 jaar Jul 30 BS Abcoude Baambrugge overlijdensacte. Neeltje Portengen. Leeftijd 75 jaar. Ouders Jan Portengen en Anthonia de Bree Okt 07 BS Abcoude Proosdij overlijdensacte. Angenita Portengen. Leeftijd 74 jaar. Echtgenote van Janus van der Hijden. Dochter van Jan Portengen en Anthonia de Bree. Algemeen Register Civique Arrondisement Amsterdam dl 11. Jan van Portengen geboren 6 Nov 1743 en Marten van Portengen geboren 11 Aug Beide wonende te Abcoude. Inschrijfnummers 33 en 35. Dit deel (Kortenhoef 4.1.) is vanaf de 5e generatie gesplitst in de navolgende subdelen: 4.2. Dirk Nakomelingen van Dirk Gerritsz. Portengen tm Klaas Nazaten van Klaas Gerritsz. Portengen tm Bruyn Nageslacht van Bruyn Gerritsz. Portengen tm Jacob Afstammelingen van Jacob Gerritsz. Portengen tm Overigen Het nakroost van de overige achterkleinkinderen van Jan Martens van Portengen. 106

107 Inleiding Dit deel beschrijft de nakomelingen van de oudste zoon van Gerrit Portengen. Dirk trouwde in de rooms-katholieke kerk van Ankeveen. De naam Gerrit komt nog steeds voor als Gerard of Gerardus. Dirk echter wordt in deze tak van de familie niet meer gevonden. Rentenier Deel 4.2 (Dirk) Portengens uit Kortenhoef De stamvader van deze rooms-katholieke tak van de familie leeft in de archieven een verborgen bestaan. Trouwde in 1753 in de rooms-katholieke kerk van Ankeveen, liet daar kinderen dopen en wordt genoemd in een notariële acte. Tenslotte is hij als getuige aanwezig bij de geboorteaangifte van een kleinkind als 80 jarige "rentenier". Dat was in 1811, kort na de invoering van de burgerlijke stand. Voorts weten we dat hij woonachtig was in Overmeer, een gehucht aan het Horstermeer, niet ver van de plaats waar de Kortenhoefse watermolen van zijn vader Gerrit stond. Zeer waarschijnlijk, want uit niets blijkt met honderd procent zekerheid dat deze Dirk de oudste zoon van Gerrit Portengen en Marretje Streefkerk is. Het beroep van Dirk staat nergens vermeld. Pas in 1811 valt er een stukje van de sluier weg, zoals reeds gezegd. Een stukje onvervalste humor overigens, die oude Dirk bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, toen een Franse nieuwigheid! "Wat is uw beroep, meneer?" En dat als je tachtig jaar bent. Dan ben je toch rentenier, nietwaar? Het is wel opmerkelijk dat geen van zijn kinderen als molenaar te boek staat. Dat zijn overgang naar de rooms-katholieke kerk met enige spanning gepaard ging, is te merken aan de naamgeving van de kinderen. Vader Gerrit werd pas op de tweede plaats vernoemd, met Gerardus. Overigens werd deze in het gewone leven Gerrit genoemd. En Marretje zal wel overgezet zijn naar Maria, denk ik. En geen doopgetuigen uit de familie van Dirk, zo te zien! Dat ging hen te ver. In het begraafboek van de NH kerk te Nederhorst den Berg en die van Vreeland zijn een aantal kinderen van Dirk Portengen ingeschreven. Gezien de data is het vrijwel zeker dat het kinderen van deze Dirk zijn. 107

108 V-a. Dirk Portengen (103) Zoon van Gerrit Portengen en Marretje Streefkerk. Gedoopt 1730 te Kortenhoef. Overleden 1812 te Nederhorst den Berg. Tr. Ankeveen (RK) 1753 Jannetje Klaase Sneeuw *Dochter van Klaas Janz Sneeuw en Niesje Teunis Duyst. Kinderen daaruit, gedoopt te Ankeveen, wonende te Overmeer: 1 Nicolaas 1754 *Begraven 1754 te Ned.den Berg. 2 Nicolaas 1756 *Begraven 1756 te Vreeland. 3 Nicolaas (Klaas) 1758 Volgt VI-a. 4 Agnes 1759 *Begraven 1760 te Vreeland. 5 Geertruida 1760 *Begraven 1761 te Vreeland. 6 Gerardus (Gerrit) 1761 Volgt VI-b. 7 Theodorus 1764 Geen nadere gegevens. 8 Cornelis 1765 *Begraven 1765 te Ned.den Berg. 9 Maria 1768 *Begraven 1768 te Ned.den Berg. 10 Cornelis 1769 Volgt VI-c. 11 *Klaasje??? Geen nadere gegevens. Tr. Waverveen 1795 Willem van der Vaart. gegevens 1753 Jul 16 Trouwboek Ankeveen rk kerk. Dirk Gerritz Portengen met Jannetje Claesen Sneeuw Apr 20 Doopboek Ankeveen rk kerk. Nicolaas. Ouders Dirk Gerritse Portin en Jannetje Claese Sneeuw. Matrina Marritje Claesse Sneeuw Mei 18 Begraafboek Vreeland NH kerk. Een kind van Dirk Portengen Jul 19 Doopboek Ankeveen rk kerk. Nicolaas. Ouders Dirck Portengen en Jannichtjen Clasen Sneeuw. Matr. Marichjen Clasen Sneeuw Aug 12 Begraafboek Vreeland. Een kind van Dirk Portengen Aug 21 Doopboek Ankeveen rk kerk. Nicolaas. Ouders Dirk Gerrits Portein en Jan Clase Sneeuw. Matr. Marietjen Clasen Sneeuw Jul 23 Doopboek Ankeveen rk kerk. Agnes. Ouders Derik Geeritse Portenga en Jannetje Klaese Sneeuw. Doopgetuige Lobbetje Jans Schaep Sep 00 Begraafboek Vreeland NH kerk. Een kind van Dirk Portengen Dec 12 Doopboek Ankeveen rk kerk. Geertrudis. Ouders Derick Geritse Porteng en Jannetje Klaese Sneeu. Getuige Marietje Klaese Sneeu Begraafboek Vreeland NH kerk. Een kind van Dirk Portengen Nov 13 Doopboek Ankeveen rk kerk. Kind Gerardus. Ouders Dirck Gerisse Portinge en Jannetje Claese Sneeuw. Getuige (sucipit) Antoni Gijs Odijck Feb 29 Doopboek Ankeveen rk kerk. Kind Theodorus. Ouders Dirk Gerritz Portenge en Jannetje Klaasse Sneeuw. Doopgetuige Marretje Claese Sneeuw. Wonende te Overmeer Jun 28 Doopboek Ankeveen rk kerk. Kind Cornelis. Ouders Dirk Gerritz Portengen en Jannetje Klaasse Sneeuw. Doopgetuige Marretje Claese Sneeuw. Wonende te Overmeer Jul 31 Begraafboek Nederhorst den Berg NH kerk. Een kind van Dirk Portengen Jan 31 Doopboek Ankeveen rk kerk. Maria. Ouders Dirk Gerritz Portengen en Jannetje Klaasse Sneeuw. Doopgetuige Neeltje Huyb Gerritse. Wonende te Overmeer Mrt 26 Begraafboek Nederhorst den Berg NH kerk. Een kind van Dirk Portengen Begraafboek Nederhorst den Berg NH kerk. Niesje Teunis huisvrouw van Klaas Janz Sneeuw Okt 18 Doopboek Ankeveen rk kerk. Kind Cornelis. Ouders Dirk Gerritz Portengen en Jannetje Klaasse Sneeuw. Doopgetuige Neeltje Huyb Gerritse. Wonende te Overmeer. *1795 Waverveen RK Kerk. Getrouwd Willem van der Vaart en Klaasje Portengen Mei 28 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte 13. Thierry Portengen, 82 jaar. Wonende te Overmeer. Aangifte zoon Cornelis Aug 08 BS Ned.den Berg geboorteacte 20. Thierry. Doopgetuige Nicolaas Portengen. Moeder Femia Cabay Nov 22 BS Abcoude Proosdij overlijdensacte. Klaas Portengen. Leeftijd 88 jaar. Echtgenoot van Alida van der Hoeven. Geboren te Nederhorst den Berg. Ongedateerd. Register Civique Arrondisement Amsterdam ingeschreven onder nummer 35. Klaas Portengen, geboren 21 Aug Wonende te Waverveen.

109 Dirk generatie VI. Monsieur Klaas Portengen In het gedrukte boek is Klaas op bladzijde 120 nog steeeds bij zijn ouders ondergebracht. In deze digitale versie van het boek was het een koud kunstje hem in zijn eer te herstellen. We vonden een kind van hem met de naam Johanna Portengen. Was vader Dirk al een mysterieuze figuur, zoon Klaas deed daar weinig voor onder. Let wel, voor zover uit de archieven op te maken is. Allerlei schijnbaar onafhankelijk van elkaar staande gegevens duiken hier en daar op. Gedoopt in Ankeveen. Opgegroeid in Overmeer. Huwelijksvoorwaarden in Nederhorst den Berg. Doopgetuige in Ankeveen met Aaltje van Oeveren (Verhoef?). Voorts doopgetuige in Loenen met Marretje Sneeuw. Een rechtzaak in Waverveen. Overlijdensacte in Abcoude, als weduwnaar van Aaltje van der Hoeven. Mogelijk in Nederhorst den Berg als Nicolaas Portengen getuige bij de geboorteaangifte van Thierry, zoon van Femia Cabay. Uit al die losse fragmenten is maar moeilijk een goed beeld te vormen. VI-a. Nicolaas (Klaas) Portengen Geboren 1758 te Nederhorst den Berg. RK. Overleden 1846 te Abcoude. Zoon van Dirk Portengen en Jannetje Sneeuw, Tr.1- Nederhorst den Berg 1783 Weyntje Bleys Weduwe van Jan Pieters Frans. Tr <1806 Alida van der Hoeven (Alydis ten Oever) Kinderen daaruit, voor zover bekend: 1 Johanna 1808 Waverveen. Overleden 1845 te Abcoude. Tr. Abcoude 1829 Gerardus Johannes Driehuis Turfschippersknecht, veender, kastelein, arbeider, veehouder, veenman. Geboren 11 september 1804 te Wilnis. Overleden 11 mei te Wilnis. Zoon van Jan Driehuis en Anna van Rijn. Kinderen: Alida 1829, Johannes , Nicolaas , Anna en Maria Driehuis Gegevens 1783 (jul 29) Notaris te Nederhorst den Berg. ONA 3871 acte 169. Huwelijksvoorwaarden tussen monsieur Klaas Portengen, meerderjarige jongeman, zoon van Dirk Portengen en Jannetje Sneeuw, wonende te Overmeer en Wijntje Bleys weduwe van Jan Pieters Frans. Getrouwd in Waverveen in de RK kerk. Aardwerker Als Gerardus gedoopt maar overleden als Gerrit Portengen en alweer een schimmig bestaan. Weinig gegevens beschikbaar. De trouwacte van zoon Dirk bevat een bijlage waarin het beroep van zijn vader als aardwerker omschreven is. Wonende te dien tijde te Nederhorst den Berg als weduwnaar, in huis bij Ernst Onland. Wie dat was is nog niet bekend. Het is overigens niet onmogelijk dat Gerrit en Maria meer kinderen hadden dan vermeld is. Niet iedere geboorte haalde de officiele papieren in die dagen. VI-b. Gerardus (Gerrit) Portengen (120) Werkman/aardwerker. Zoon van Dirk Portengen en Jannetje Sneeuw. Gedoopt 1762 te Ankeveen (RK). Overleden 1841 te Nederhorst den Berg. Tr. Ankeveen (RK) 1788 Maria Verhoef (Verhoeven) Mogelijk gedoopt 1756 in de RK kerk te Ankeveen als Maria Verhoeft, dochter van Servaas Verhoeft en Maria Adolfs. Begraven 1810 te Vreeland. Kinderen daaruit, voor zover bekend, gedoopt te Loenen: 1 NN *Begraven 1790 te Vreeland. 2 Dirk 1792 Volgt VII-a.

110 Gegevens 1756 Feb 06 Doopboek Ankeveen rk kerk. Maria. Ouders Servaas Verhoeft en Maria Adolfs. Get. Dirkje Verhoeft Jul 22 Trouwboek Ankeveen rk kerk. Gerrit Dirkz Portengen met Maria Verhoeven Mei 22 Begraafboek Vreeland NH. Een kind van Gerrit Portengen Jun 26 Doopboek Loenen rk kerk. Dirk. Ouders Gerrit Portengen en Maria Verhoeven. Doopgetuige Marretje Sneeuw en Claes Portengen. Wonende te Vreeland Jul 28 Kortenhoef ORA 3396 Gerrit Portengen koopt een stukje land aan de sluis te Vreeland. en leent van Jacob van Groen Sep 26 Kortenhoef ORA Gerrit P en Marritje Verhoef verkopen een huis, erf en kolfbaan gelegen aan de noordzijde van de sluis te Vreeland aan het polderbestuur voor 500 gulden. In marge aantekening dd Jacob Groen heeft ontvangen Dec 28 DTB Vreeland begraafboek NH kerk. Maria Verhoef. Huisvrouw van Gerrit Portengen. Graf nr. 12 regel Nov 30 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Gerrit Portengen. Leeftijd 80 jaar. Huis nr. 93. Weduwnaar van Maria Verhoeven. Ouders Dirk Portengen en Jannetje Claese Sneeuw. Aan de Hinderdam De Hinderdam was vanaf 1437 de plaats waar een sluis de waterstand van de Vecht voor de provincie Utrecht regelde. En, tot in 1673 een Franse inval daaraan een einde maakte, tevens een versterkte schans om dergelijke strooptochten, vanuit de Zuiderzee, te voorkomen. Voor de mensen uit Nederhorst den Berg was de oostelijke Vechtdijk en daarlangs een smal pad de enige verbinding over land met Muiden. Even buiten Den Berg voerde de bochtige weg door de buurtschap Hinderdam. Een waterrijk plekje, zeer geschikt voor het beroep dat Cornelis uitoefende. Zie echter het overlijden van Niesje en haar drie kinderen. VI-c. Cornelis Portengen (120) Kooiker en visser aan de Hinderdam te Nederhorst den Berg. Zoon van Dirk Portengen en Jannetje Sneeuw. Gedoopt (RK) 1769 te Ankeveen. Overleden 1853 te Nederhorst den Berg. Tr. Ankeveen (RK) 1795 Johanna Meester Dochter van Dirk Pieters Meester en Aaltje van Royen Gedoopt 29 augustus 1774 te Weesp. Overleden 25 oktober 1857 te Ankeveen. Kinderen daaruit, gedoopt (RK) te Ankeveen: 1 Theodorus 1797 Begraven 1797 te Nederhorst den Berg. 2 Aaltje 1798 Overleden 1880 te Amsterdam. Tr. Amsterdam 1836 Henricus van der Steen Koetsier, oppasser. Geboren 1804 te Utrecht. Zoon van Judith van der Steen. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam: Johanna Juliana Dirk 1799 Volgt VII-b. 4 Johanna 1800 Overleden 1885 te Ned.den Berg. Tr. Ned.den Berg 1832 Petrus Haick Werkman. Geboren 1811 te Ankeveen. Zoon van Christiaan Haik en Machtelt Kiepersluis. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: Maria Niesje 1802 Overleden 1859 Ned.den Berg. Tr. Ned.den Berg 1828 Gerrit Kloosterman Geboren 1803 te Weesperkarspel. Zoon van Gijsbert Kloosterman en Gijsberta van 't West. Kinderen Anna, Dirk en Gerrit alle drie in 1859 overleden. 8 Cornelis 1805 Volgt VII-c. 7 Nicolaas 1806 Overleden 1829 te Nederhorst den Berg, ongehuwd. 8 Petrus 1809 Overleden 1816 Nederhorst den Berg. 9 Maria 1811 *Als kind overleden. 110

111 10 Maria 1814 Tussen 1861 en 1865 dienstbode bij een notaris op de Herengracht te Amsterdam. Overleden 1905 te Amsterdam. Tr.1- Amsterdam 1858 Petrus Brest Hovenier. Geboren 1796 te Diemen. Overleden 1861 te Amsterdam. Zoon van Arie Brest en Wilhelmina van Zeyl. Tr.2- Amsterdam 1865 Aloysius Schwirtsz Kleermaker.Geboren 1814 te Meppen(Dld). Zoon van Bernet Schwirtsz en Maria Abelen. Uit beide huwelijken geen kinderen bekend. Gegevens 1795 Sep 18 Trouwboek Ankeveen rk kerk. Cornelis Portengen geboren en wonende te Nederhorst den Berg met Johanna Meester geboren en wonende te Weesp Jul 01 Doopboek Ankeveen rk kerk. Theodorus. Ouders Cornelis Portengen en Johanna Meester. Doopgetuige Cornelis Meester en Anna Looman. Wonende te Overmeer Okt 21 Begraafboek Nederhorst den Berg NH kerk. Een kind van Cornelis Portengen Jun 04 BVR Amsterdam Y235/437. Geboortedatum van Alida van Portengen, RK, huisbewaarster, wonende Heerengracht 621 ZZ Jul 04 Doopboek Ankeveen rk kerk. Aaltje. Ouders Cornelis Portengen en Johanna Meester. Doopgetuige Gosewijn Meester en Elizabeth Dedering. Wonende te Overmeer Jul 05 Doopboek Ankeveen rk kerk. Dirk. Ouders Cornelis Portengen en Johanna Meester. Doopgetuige Gerrit Portengen en Marretje Verhoeven. Wonende te Overmeer Dec 08 Doopboek Ankeveen rk kerk. Kind Johanna. Ouders Cornelis Portengen en Johanna Meester. Doopgetuige Cornelis Meester en Anna Looman. Wonende te Overmeer Nov 04 Doopboek Ankeveen rk kerk. Kind Niesje. Ouders Cornelis Portengen en Johanna Meester. Doopgetuige Klaas Portengen en Wijntje Blij. Wonende te Overmeer Jul 18 Doopboek Weesperkarspel. RK kerk. Gerardus. Ouders Gijsbert Kloosterman en Gijsberta van 't West Mrt 10 Doopboek Ankeveen rk kerk. Kind Cornelis. Ouders Cornelis Portengen en Johanna Meester. Doopgetuige Nicolaas Vos en Anna Looman. Wonende te Overmeer Dec 05 Doopboek Ankeveen rk kerk. Kind Nicolaas. Ouders Cornelis Portengen en Johanna Meester. Doopgetuige Nicolaas Portengen en Aaltje van de Oever. Wonende te Overmeer Apr 13 Doopboek Ankeveen rk kerk. Kind Petrus. Ouders Cornelis Portengen en Johanna Meester. Doopgetuige Gosewijn Meester en Elizabeth Dedering. Wonende te Overmeer Mrt 03 Doopboek Ankeveen rk kerk. Maria. Ouders Cornelis Portengen en Johanna Meester. Getuige Nicolaes Portengen. Geboorte aangifte 5 Mrt te Nederhorst den Berg. Vader is kooiman en visser. Getuige Dirk Portengen, 80 jaar rentenier wonende te Nederhorst den Berg Mrt 17 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte 1. Matje Portengen. Oud 14 dagen. Aangifte: Cornelis Portengen, vader en Dirk Portengen, grootvader Mei 02 Doopboek Ankeveen. RK kerk. Kind Petrus. Ouders Christiaan Haik en Machteld Kiepersluys Mrt 21 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Maria. Ouders Cornelis Portengen en Johanna Meester. Vader is dagloner 42 jaar Jun 04 Meppen geboorteacte in trouwbijlage. Aloysius Schwirtsz. Ouders Bernet Schwirtz en Maria Abelen. Acte vertaald uit het Hoog- Duits Jan 17 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Petrus Portengen. Leeftijd 6 jaar. Vader Cornelis Portengen. 47 jaar Jun 02 BS Ned. den Berg trouwacte 1. Niesje Portengen. Geboren 1802 Nov 02 te Ankeveen. Ouders Cornelis Portengen en Johanna Meester. Getrouwd met Gerardus Kloosterman, geboren 1803 Jul 18 te Weesperkarspel. Geen beroep. Ouders Gijsbert Kloosterman en Gijsberta van 't West Dec 19 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Nicolaas Portengen. Leeftijd 23 jaar. Hinderdam. Ouders Cornelis Portengen werkman en Johanna Meester. Getuige Dirk Portengen, broer, 30 jaar, werkman 1832 Mei 26 BS Ned. den Berg trouwacte 2. Johanna Portengen. Geboren 1800 Dec 18 te Ankeveen. Ouders Cornelis Portengen, werkman en Jansie Meester, 56 jaar. Getrouwd met Petrus Haik, werkman, geboren 1811 Mei 02, te Ankeveen, geen beroep. Ouders Christiaan Haik en Machtelt Kiepersluys.

112 1833 Mei 11 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Maria. Ouders Petrus Haick en Jansje Portengen. Moeder 32 jaar, vader 22 jaar, werkman. Wonende Hinderdam Mei 04 BS Amsterdam trouwacte Aaltje Portengen. Geboren 1799 te Ankeveen wonende te Amsterdam. Ouders Cornelis Portengen en Johanna Meester, Hinderdam. Getrouwd met Henricus van der Steen, koetsier, geboren 1804 te Utrecht wonende te Amsterdam. Zoon van Judith van der Steen BVR Amsterdam X Vijzelstraat 618. Hendrikus van der Steen, geboren 16 Apr 1802 te Utrecht, R. Catholyc, oppasser. Alida Portengen, geboren 1799, RC. Johanna Juliana van der Steen, geboren 1837 te Amsterdam. Zie ook Alida van Portengen ingang geboren 4 Jun 1797 te Nederhorst den Berg, RK, huisbewaarster, Heerengracht 621 ZZ Dec 24 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Cornelis Portengen. Leeftijd 84 jaar. Huis nr Echtgenoot van Johanna Meester. Ouders Dirk Portengen en Jannetje Claese Sneeuw. Aangifte door Gerrit Kloosterman, 50 jr, behuwdzoon Feb 03 BS Amsterdam trouwacte 1/43. Maria Portengen. Geboren 1814 Mrt 31 te Nederhorst den Berg wonende NZ Voorburgwal 28. Ouders Cornelis Portengen en Johanna Meester. Getrouwd met Petrus Brest, hovenier, geboren 1796 Jun 22 te Diemen. Weduwnaar van Catharina Elisabeth Hoffknecht. Ouders Arie Brest en Wilhelmina van Zijl. Getuige Harmen Kraan Okt 19 BS Ned. den Berg overlijdensacte. Niesje Portengen. Leeftijd 56 jaar. Huis nr Echtgenote van Gerrit Kloosterman, 56 jaar. Dochter van Cornelis Portengen en Johanna Meester Jan 27 Amsterdam overlijdensacte in trouwbijlage. Petrus. Brest Mei 10 BS Amsterdam trouwacte 4/18. Maria Portengen. Kleermaakster, geboren 1814 Mrt 31 te Nederhorst den Berg. Weduwe van Petrus Brest, overleden 27 Jul 1861 te Amsterdam. Ouders Cornelis Portengen en Johanna Meester. Getrouwd met Aloysius Schwirtz, kleermaker, geboren 1814 Jun 04 te Meppen (Dld), wonende te Amsterdam. Wedr. van Anna Gesina Slotboom, overleden 30 Dec 1862 te Amsterdam. Ouders Bernet Schwirtz en Maria Abelen. Getuigen Harminus Snel, hovenier; Herman Kraan, korenmolenaar; Ludwig en Jacob Reinaerd Schwirtsz, 28 en 26 jr Jan BVR Amsterdam Kolk 8. Ingeschreven van G228/1153/425 supl. Aloysius Schwirtz, geboren 16 Jun 1814 te Meppen, 112 RK. Maria Portingen, geboren 31 Mrt 1814 te Amsterdam, RK.Mei 1879 dl 263/216 Leidsestraat. Nov 1882 dl 460/16 Spui. Feb 1884 Hofje van Brienen. Jun 1867 LL287 Reestraat. Dienstbode bij een notaris SS209, Heerengracht. Zie ook YY-1-10OZ Voorburgwal Sep 25 BS Amsterdam overlijdensacte Aaltje Portengen. Leeftijd 83 jaar. Plantage Middenlaan. Weduwe van Hendrikus van der Steen. Geboren te Nederhorst den Berg Jun 12 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Johanna Portengen. Leeftijd 84 jaar. Hinderdam B7. Weduwe van Petrus Haik. Dochter van Cornelis Portengen en Johanna Meester BVR Amsterdam B-1-7. Maria van Portengen, geb. 31 Mrt 1814 te Ned. den Berg, dienstbode, ongehuwd, RK. Adres OZ Voorburgwal BVR Amsterdam. Maria Portengen, geboren Hofje van Brienen overg / BVR Amsterdam. Maria Portengen, weduwe A Schwirtz, geboren Ingeschreven bij Johannes Ludwig Schwirtsz, geboren Mei 25 BS Amsterdam overlijdensacte 8-9. Maria Portengen. Leeftijd 91 jaar. Weduwe van Petrus Brest en Aloysius Schwirtz. Dochter van Cornelis Portengen en Johanna Meester. Algemeen. Register Civique Arrondisement Amsterdam dl 11. Ingeschr. onder nr 78 Cornelis P. geboren 15 Okt 1770 Ned.

113 Dirk generatie VII. De glazen wagen Dirk, voor zover bekend de enige zoon van Gerrit Portengen en Maria Verhoef, trouwde als 28-jarige voermansknecht met de eigenares van een logementhouders en tappers affaire genaamd De Glazen Wagen. In Haarlem. Hij stierf aldaar in 1841 aan de gevolgen ener borstziekte. Zijn innig bedroefde weduwe zette de affaire voort tot Toen werd het spul verkocht aan de heer P J. de Wit. VII-a. Dirk Portengen (121) Voermansknecht, later logementshouder in Haarlem. Gedoopt (RK) 1792 te Loenen, geboren te Vreeland. Zoon van Gerrit Portengen en Maria Verhoef. Overleden 1841 Spaarnwouderstraat te Haarlem. Tr. Haarlem 1820 Maria Catharina van den Bel Logementhoudster. Geboren 1796 te Haarlem. Dochter van Johannes van den Bel en Adriana Heylhuyzen. Kinderen daaruit, geboren te Haarlem: 1 Adriana 1820 Overleden 1891 te Haarlem. Tr. Haarlem 1845 Jan de Lange Bloemist. Geboren 1816 te Haarlem. Zoon van Hendrik de Lange en Hermina van Dracht. Kinderen daaruit niet bekend. Maria Verhoeff, van beroep aardwerker, gedomicileerd te Nederhorst den Berg ten huize van Ernst Onland, verklaarde concent te verlenen enz.". Uitreksel doopacte: Dirk gedoopt te Loenen, moeder heet daar Marietje Verhoeven Dec 23 BS Haarlem. Geboorteacte. Adriana. Ouders Dirk Portengen en Maria van den Bel. Spaarnwouderstr Jul 02 BS Haarlem overlijdensacte. Dirk Portengen. Tapper. 52 jaar. Spaarnwouderstr Echtgenoot van Maria van den Bel. Aangifte van het overlijden door Pieter Kops, schoenmaker en Wilhelmus Schwartz, smid, neven Apr 21 BS Haarlem trouwacte. Adriana Portengen. Geboren 1820 te Haarlem. Ouders Dirk Portengen en Maria van den Bel. Getrouwd met Jan de Lange, bloemist, geboren 1816 en wonende te Haarlem. Ouders Hendrik de Lange en Hermina van Dracht. Getuige Hendrik de Lange Jul 25 BS Haarlem overlijdensacte. Adriana Portengen. Leeftijd 70 jaar. Raamsingel 12. Weduwe van Jan de Lange. Dochter van Dirk Portengen en Maria van den Bel. Gegevens 1820 Okt 04 BS Haarlem trouwacte Dirk Portengen. Voermansknecht/tapper, geboren 1792 Jun 26 te Vreeland. Voor dienstplicht vervangen. Ouders Gerrit Portengen en Maria Verhoef. Getrouwd met Maria Catharina van den Bel, logementhoudster, geboren 1796 Mei 30 en wonende te Haarlem. Ouders Johannes van den Bel en Adriana Heylhuyzen. Bijlagen: notariele acte "Compareerde Gerrit Portengen, weduwnaar van 113

114 Aan de oostzijde van de Vecht Dirk en Anna, boereknecht en boeredienstmaagd op de boerehofstede De Bontekoe aan de Oostzijde van de Vecht, deelden niet slechts de warme maaltijd maar ook de bedstede. Bij de aangifte van het eerste kind waren de vader en broer van de moeder in hoogsteigen persoon aanwezig. Dirk immers was nog niet getrouwd en wie zal zeggen wat hij beweren zou? VII-b. Dirk Portengen (122) Veehouder. Zoon van Cornelis Portengen en Johanna Meester. Gedoopt 1799 (RK) te Ankeveen, wonende te Overmeer, later te Ankeveen op de 's Gravelandseweg. Overleden 1879 aldaar. Tr. Wspkarspel 1834 Anna Catharina Boom Boeredienstmaagd. Geboren Dochter van Jacob Boom en Antje Rosmalen. Kinderen daaruit, geboren te Weesperkarspel, Nederhorst den Berg en Ankeveen: 1 Naatje 1833 Overleden... Tr. Ankeveen 1855 Jan Ketelaar Veehouder. Geboren Zoon van Dirk Ketelaar en Anna Polleman. Kinderen daaruit, geboren te Ankeveen: Theodorus 1856; Anna 1857; Theodorus 1859; Johannes Theodorus 1861; Anna Maria 1863; Agnes Adriana 1865; Agnes Adriana 1866; Johannes Cornelis 1869 en Petrus Jacobus 1834 Volgt VIII-a. 3 Cornelis 1836 Overleden 1903 te Ankeveen. Ongehuwd. 4 Petrus 1837 Volgt VIII-b Anna 1838 Overleden 1861 te Ankeveen. 6 Nicolaas 1839 Volgt VIII-c. 7 Agnes 1841 Overleden 1844 te Ankeveen. 8 Johannes 1843 Overleden 1844 te Ankeveen. 9 Agnes 1845 Overleden 1909 te Ankeveen. Tr. Ankeveen 1866 Kasper Winthorst Werkman. Zoon van Jan Winthorst en Gijsberta van Deutekom. Kinderen daaruit, geboren te Ankeveen: Johannes 1867; Theodorus 1869; Gerardus 1870; Anna Gijsberta 1874 en Gerardus Johannes 1847 Fabrieksarbeider. Overleden 1878 te Ankeveen.Ongehuwd. Gegevens 1807 Jan 28 Doopboek Weesperkarspel. RK kerk. Antje. Ouders Jacob Boom en Antje Rosmalen Dec 21 BS Weesperkarspel geboorteacte. Naatje. Ouders Dirk Portengen en Anna Boom. Getuige Jacob en Pieter Boom, vader en broer. Dirk en Anna zijn boereknecht en dienstmaagd op de Bontekoe aan de oostzijde Vecht Jan 25 BS Weesperkarspel trouwacte 4. Dirk Portengen. Boereknecht, geb Jun 05 te Ankeveen. Vrijgesteld militaire dienst wegens te geringe lengte. Ouders Cornelis Portengen en Johanna Meester. Ge-

115 trouwd met Antje Boom, geb Jan 28. Ouders Jacob Boom en Antje Rosmalen Dec 02 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Jacobus. Ouders Dirk Portengen en Anna Boom. Vader is 35 jaar, moeder 27 jaar Apr 02 BS Ned. den Berg geboorteacte. Cornelis. Ouders Dirk Portengen en Anna Boom Apr 10 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Petrus. Ouders Dirk Portengen en Anna Boom Apr 15 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Anna. Ouders Dirk Portengen en Anna Boom. Wonende Hinderdam Mei 10 BS Ned. den Berg geboorteacte. Nicolaas. Ouders Dirk Portengen en Anna Boom Nov 04 BS Ankeveen geboorteacte. Agnes. Ouders Dirk Portengen en Anna Boom Jan 14 BS Ankeveen. Geboorteacte. Johannes. Ouders Dirk Portengen en Anna Boom. Werkman. Herenweg Jan 10 BS Ankeveen overlijdensacte. Johannes Portengen, 11 mnd. 's Gravelandse weg. Ouders Dirk Portengen, 44 jaar en Antje Boom Feb 18 BS Ankeveen overlijdensacte. Agnes Portengen, leeftijd 2 jaar. Ouders Dirk Portengen en Antje Boom Aug 27 BS Ankeveen geboorteacte. Agnes. Ouders Dirk Portengen en Anna Boom Okt 25 BS Ankeveen geboorteacte. Johannes. Ouders Dirk Portengen en Anna Boom Mrt 23 BS Ankeveen trouwacte. Naatje Portengen. Geboren 1834 te Weesperkarspel. Ouders Dirk Portengen en Antje Boom. Getrouwd met Jan Ketelaar, veehouder, geboren Ouders Dirk Ketelaar en Anna Polleman Aug 26 BS Ankeveen geboorteacte. Theodorus. Ouders Jan Ketelaar en Naatje Portengen Aug 05 BS Ankeveen geboorteacte. Anna. Ouders Jan Ketelaar en Naatje Portengen Okt 07 BS Ankeveen geboorteacte. Theodorus. Ouders Jan Ketelaar en Naatje Portengen Mrt 23 BS Ankeveen geboorte. Johannes Theodorus. Ouders Jan Ketelaar/Naatje Portengen Dec 28 BS Ankeveen overlijdensacte. Antje Portengen. Leeftijd 23 jaar. Ouders Dirk Portengen en Antje Boom. Geboren te Ned. den Berg Jun 06 BS Ankeveen geboorteacte. Anna Maria. Ouders Jan Ketelaar en Naatje Portengen Apr 22 BS Ankeveen geboorteacte. Agnes Adriana. Ouders Jan Ketelaar en Naatje 1866 Aug 05 BS Ankeveen geboorteacte. Agnes Adriana. Ouders Jan Ketelaar en Naatje Portengen. Vader is veehouder, oud 42 jr Sep 01 BS Ankeveen trouwacte. Agnes Portengen. Geboren 1845 te Ankeveen. Ouders Dirk Portengen en Antje Boom. Getrouwd met Kasper Winthorst, werkman, geboren Ouders Jan Winthorst en Gijsje van Deutekom Aug 06 BS Ankeveen geboorteacte. Theodorus. Ouders Kasper Winthorst en Agnes Portengen. Vader is werkman en 37 jaar oud Sep 06 BS Ankeveen geboorte. Johannes Cornelis. Ouders Jan Ketelaar/Naatje Portengen Mei 25 BS Ankeveen geboorte. Gerardus. Ouders Kasper Winthorst en Agnes Portengen Mrt 17 BS Ankeveen geboorteacte. Petrus. Ouders Jan Ketelaar en Naatje Portengen Dec 30 BS Ankeveen geboorteacte. Anna Gijsberta. Ouders Kasper Winthorst en Agnes Portengen Mrt 31 BS Ankeveen geboorte. Gerardus. Ouders Kasper Winthorst en Agnes Portengen Jun 02 BS Ankeveen overlijdensacte. Johannes Portengen. Werkman, 30 jr, ongehuwd. Ouders Dirk Portengen, 78 jr en Antje Boom, overleden Jun 19 BS Ankeveen overlijdensacte. Dirk Portengen. Leeftijd 80 jaar. Weduwnaar van Antje Boom. Zoon van Cornelis Portengen en Johanna Meester. Aangifte door Kasper Winthorst, 47 jaar, aangetrouwde zoon Dec 08 BS Ankeveen overlijdensacte. Cornelis Portengen. Leeftijd 67 jaar. Geboren te Nederhorst den Berg. Ongehuwd. Zoon van Dirk Portengen en Antje Boom. Aangifte door Johannes Winthorst, 37 jaar Apr 28 BS Ankeveen overlijdensacte. Agnes Portengen. Leeftijd 63 jaar. Geboren te Ankeveen. Weduwe van Kasper Winthorst. Dochter van Dirk Portengen en Anna Boom. Aangifte door Johannes en Theodorus Winthorst, zoons. 115

116 De bleker In hoeverre Cornelis Portengen de grondlegger is van de wasserij aan de Klompweg te Weesperkarspel valt moeilijk na te gaan. In ieder geval werd hij als als bleker genoemd bij zijn overlijden, in Te Nigtevecht. VII-c. Cornelis Portengen (122) Werkman, bleker. Wonende Hinderdam, later (1844) te Weesperkarspel aan de oostzijde van de Vecht. Zoon van Cornelis Portengen en Johanna Meester. Gedoopt (RK) 1805 te Ankeveen. Overleden 1866 te Nigtevecht. Tr. Ned.den Berg 1830 Maria Otten Gedoopt (RK) 1806 te Bullewijk. Dochter van Jacob Otten en Antje Galing Jul 22 BS Ned. den Berg geboorteacte. Cornelis. Ouders Cornelis Portengen en Maria Otten Sep 16 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Cornelis Portengen. Leeftijd 8 weken. Hinderdam. Ouders Cornelis Portengen, werkman, 29 jaar en Maria Otten Jun 25 BS Ned. den Berg geboorteacte. Jacobus. Ouders Cornelis Portengen/ Maria Otten Aug 25 BS Weesperkarspel geboorteacte. Cornelis. Ouders Cornelis Portengen en Maria Otten. Vader is werkman, 36 jaar Jul 27 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Antje Portengen. Leeftijd 12 jaar. Oostzijde Vecht 69. Ouders Cornelis Portengen, werkman, 39 jaar en Maria Otten. Geboren te Nederhorst den Berg Nov 09 BS Nigtevecht overlijdensacte. Cornelis Portengen. Bleker. 61 jaar. Echtgenoot van Maria Otten. Ouders Cornelis Portengen en Johanna Meester. Aangifte door Jacobus Portengen, 30 jaar, arbeider, won. Nigtevecht. Kinderen daaruit,geboren te Nederhorst den Berg en Weesperkarspel: 1 Nicolaas 1830 Volgt VIII-d. 2 Anna 1832 Overleden 1844 te Wspkarspel. 3 Cornelis 1834 Overleden 1834 Ned.den Berg. 4 Jacobus 1836 Volgt VIII-e. 5 Cornelis 1841 Volgt VIII-f. Gegevens 1806 Apr 07 Doopboek RK Ouder Amstel. Marijtje. Ouders Jacob Otte en Antje Gieling. Wonende in de Bullewijk Mei 29 BS Ned. den Berg trouwacte 2. Cornelis Portengen. Werkman, geboren 1805 Mrt 10 te Weesperkarspel. Ouders Cornelis Portengen en Johanna Meester. Getrouwd met Maria Otte, geboren 1806 Apr 07 te Bullewijk wonende te Ouder-Amstel. Ouders Jacob Otte en Antje Galing, visverkoopster Okt 07 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Nicolaas. Ouders Cornelis Portengen en Maria Otten Mrt 31 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Anna. Ouders Cornelis Portengen en Maria Otten. Oud 27 jaar. 116

117 Dirk generatie VIII. Koopman te Vinkeveen Een bidprentje, zuinig bewaard in het centraal bureau voor genealogie te Den Haag, als laatste "levensteken" van een werkzaam man, Jacobus Portengen, koopman te Vinkeveen. De nakomelingen moeten daar geruime tijd een handel in oude metalen en lompen hebben gehad. "Voor zover ik weet waren ze geen van allen getrouwd!" aldus een zegsman, Vinkevener. Overigens herinner ik me zelf nog een bezoek van een gezellige mevrouw uit Amsterdam in mijn ouderlijk huis, omstreeks de veertiger jaren. Zij, een nazaat van Petrus den Drijver was op zoek naar familieleden en verwonderde zich dat mijn vader, Jacobus Portengen, nazaat van Jacobus den Drijver, niet roomskatholiek was. Wist zij veel! VIII-a. Jacobus Portengen (121) In 1864 boereknecht. Later koopman te Vinkeveen. Zoon van Dirk Portengen en Anna Catharina Boom. Geboren 1834 te Nederhorst den Berg. Overleden 1917 te Vinkeveen. Tr.1- Abcoude BB 1864 Jacoba de Rijk Dienstbode. Geboren 1830 te Odijk. Dochter van Jan de Rijk en Martha Elbertse. Tr.2- Loenersloot 1878 Johanna Lelieënveld 117 Kinderen daaruit, geboren te Vinkeveen, Mijdrecht en Loenersloot: 1 Martha 1865 Overleden 1866 te Loenen. 2 Anna Martha 1867 Overleden... Tr. Ankeveen 1893 Gerardus Johannes Koster Broodslijter. Geboren 1869 te Ankeveen. Zoon van Hendrikus Koster en Johanna Maria van den Brink. Kinderen daaruit... 3 Johannes Theodorus 1868 Overleden 1947 te Vinkeveen. Ongehuwd. 4 Johannes 1870 Volgt IX-a. 5 Jacoba Gerarda 1878 Overleden 1946 te Amsterdam. Tr Theodorus Compier Kinderen daaruit:... 6 Johanna Wijnanda 1880 Dienstbode. Overleden 1898 te Amsterdam. Ongehuwd. 7 Anna Maria 1884 Overleden... Tr. Vreeland 1908 Petrus den Drijver Bleker. Geboren 1882 te Weesperkarspel. Zoon van Pieter den Drijver en Anna Maria Blom. Kinderen daaruit... Gegevens 1864 Dec 31 BS Baambrugge trouwacte 8. Jacobus Portengen. Boereknecht, geboren 1834 Dec 01 te Nederhorst den Berg wonende te Baambrugge. Vrijgeloot van dienstplicht. Ouders Dirk Portengen en Anna Boom. Getrouwd met Kato de Rijk, dienstbode, geboren 1830 te Odijk, wonende te Baambrugge/Loenersloot. Ouders Jan de Rijk en Martha Elbertse Nov 07 BS Loenen geboorteacte. Martha. Ouders Jacobus Portengen en Jacoba de Rijk Jan 20 BS Loenen overlijdensacte. Martha Portengen. Leeftijd 10 weken. Dochter van Jacobus Portengen, koopman Okt 09 BS Vinkeveen geboorteacte. Anna Martha. Ouders Jacobus Portengen en Jacoba de Rijk. Vader is koopman, 32 jaar Okt 12 BS Vinkeveen geboorteacte. Johannes Theodorus. Ouders Jacobus Portengen en Jacoba de Rijk Mei 11 BS Vinkeveen geboorteacte. Johannes. Ouders Jacobus Portengen en Jacoba de Rijk Feb 15 BS Loenersloot trouwacte. Jacobus Portengen. Getrouwd met Johanna Lelivelt Dec 04 BS Loenersloot geboorteacte. Jacoba Gerarda. Ouders Jacobus Portengen en Johanna Lelivelt Feb 15 BS Vinkeveen geboorteacte. Anna Maria. Ouders Jacobus Portengen en Johanna Lelivelt. Vader is koopman en 49 jaar.

118 1893 Mei 15 BS Ankeveen trouwacte. Anna Martha Portengen. Geboren 1868 en wonende te Ankeveen. Ouders Jacobus Portengen en Jacoba de Rijk. Getrouwd met Gerardus Johannes Koster, broodslijter, geboren 1870 en wonende te Ankeveen. Ouders Hendrikus Koster en Johanna Maria van den Brink. Getuige Jacobus Portengen Dec 08 BVR Amsterdam P32/109 overg /97. Gevestigd uit Weesperkarspel Jacoba Gerarda Portengen, dienstbode, geboren 3 Dec 1878 te Loenersloot, RK. Adressen Prins Hendrikkade 119 P32/109 Van Wees. Albert Cuypstraat 167 4/184 Fontaine, 6 Aug e Sweelinckstr. 5 S37/43 Fontaine. 17 Nov 1898 naar Weesperkarspel, daarna weer ingeschreven Mrt 25 BS Amsterdam overlijdensacte Johanna Wijnanda Portengen. Dienstbode. Leeftijd 16 jaar. Wonende te Vinkeveen. Ouders Jacobus Portengen en Johanna Lelievelt. Geboren Mijdrecht, overleden in het Wilhelmina Gasthuis Apr 14 Vinkenveen overlijden. Johanna Wijnanda Portengen. Dienstbode. Leeftijd 16 jaar. Wonende Vinkeveen. Ouders Jacobus Portengen en Johanna Lelievelt. Geboren te Mijdrecht Dec 14 BVR Amsterdam K22/5. Overg deel 110/97. Gevestigd 20 Dec 1899 uit Vinkeveen/Waverveen Kinkerstraat 163 K22/5 Holla. Uitgeschreven 21 Feb 1902 naar Loenen. Anna Maria Portengen, geboren 15 Feb 1884 te Vinkeveen, RK Mei 15 BS Vreeland trouwacte. Anna Maria Portengen. Geboren 1884 te Vinkeveen wonende te Vreeland. Ouders Jacobus Portengen en Johanna Lelievelt. Getrouwd met Petrus den Drijver, bleker, geboren 1882 te Weesperkarspel, wonende te Vreeland. Ouders Pieter den Drijver en Anna Maria Blom. Getuige Johannes Marinus den Drijver. Onbezoldigd Op welke wijze Petrus aan een inkomen kwam staat nergens vermeld, onbezoldigd rijksveldwachter die hij was. Geen kinderen die het navertellen kunnen. Slechts één bereikte de jaren van het jongelingschap. VIII-b. Petrus Portengen (126) Onbezoldigd rijksveldwachter te Hilversum. Zoon van Dirk Portengen en Anna Catharina Boom. Geboren 1837 te Nederhorst den Berg. Overleden... Tr. Ankeveen 1866 Maria Bezemer Geboren Dochter van Gerardus Bezemer en Maria Magdalena Houweling. 118

119 Kinderen daaruit, geboren te Ankeveen en Hilversum: 1 Dirk 1867 Overleden 1867 te Ankeveen. 2 Maria Elisabeth 1868 Overleden 1868 te Ankeveen. 3 Theodorus Gerardus 1871 Overleden 1871 te Ankeveen. 4 Gerardus Theodorus 1872 Overleden 1872 te Ankeveen. 5 Anna Maria 1875 Overleden 1875 te Hilversum. 6 Petrus Johannes... Overleden 1898 (jongeman) wonende Loodijk te Weesperkarspel. Werkman, ongehuwd. Gegevens 1866 Mei 12 BS Ankeveen trouwacte. Petrus Portengen. Werkman, geboren 1836 te Ned. den Berg. Ouders Dirk Portengen en Antje Boom. Getrouwd met Maria Bezemer, geboren Ouders Gerardus Bezemer en Maria Magdalena Houweling Jan 06 BS Ankeveen geboorteacte. Dirk. Ouders Petrus Portengen en Maria Bezemer Jan 24 BS Ankeveen overlijdensacte. Dirk Portengen. Huis nr. 14. Zoon van Petrus Portengen, werkman, 29 jaar en Maria Bezemer Okt 03 BS Ankeveen geboorteacte. Maria Elisabeth. Ouders Petrus Portengen en Maria Bezemer Dec 26 BS Ankeveen overlijdensacte. Maria Elisabeth Portengen. Leeftijd 12 weken. Huis nr. 26a. Ouders Petrus Portengen en Maria Bezemer Apr 12 BS Ankeveen overlijdensacte. Theodorus Gerardus Portengen. Leeftijd 8 weken. Ouders Petrus Portengen en Maria Bezemer Sep 03 BS Ankeveen geboorteacte. Gerardus Theodorus. Ouders Petrus Portengen, werkman, 35 jaar en Maria Bezemer. Getuige Theodorus Bezemer, bleeker, 33 jaar Sep 25 BS Ankeveen overlijdensacte. Gerardus Theodorus Portengen. Huis nr. 26a. Ouders Petrus Portengen en Maria Bezemer Jan 25 BS Hilversum geboorteacte. Anna Maria. Ouders Petrus Portengen en Maria Bezemer. Getuige Hermanus van Essen. Vader is onbezoldigd rijksveldwachter Feb 25 BS Hilversum overlijdensacte. Anna Maria Portengen. Leeftijd 1 maand. Huis nr 597. Ouders Petrus Portengen, rijksveldwachter, 37 jaar en Maria Besemer Jul 28 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Petrus Johannes Portengen. Wonende Loodijk. Ouders Petrus Portengen, werkman, 61 jaar en Maria Bezemer. Ongehuwd, geboren te Hilversum. VIII-c. Nicolaas Portengen (126) Werkman. Zoon van Dirk Portengen en Anna Catharina Boom. Geboren 1839 te Nederhorst den Berg. Overleden 1914 te Weesperkarspel. Tr. Ankeveen 1863 Jannetje Lankreyer Geboren Dochter van Willem Lankreyer en Jansje van Koutrik. Kinderen daaruit, geboren te Weesperkarspel en Ankeveen: 1 Anna 1863 Overleden 1888 te Hilversum. Dienstbode. Ongehuwd. 2 Johanna 1865 Overleden... Tr. Ankeveen 1900 Anthonis Reyn Wever. Geboren 1870 te Ankeveen. Zoon van Cornelis Reyn en Maria Catharina Link. Kinderen niet bekend. 3 Dirk 1867 Overleden 1868 te Ankeveen. 4 Anna (Johanna) 1868 Overleden 1917 te Baarn. Tr. <1900 Bernardus Johannes van Klaarwater Timmerman. Kinderen daaruit niet bekend. 5 Wilhelmina 1870 Geen nadere gegevens bekend. 6 Agnes 1872 Overleden... Tr. Ankeveen 1900 Johannes Franciscus Logge Kleerbleker. Zoon van Tijmen Logge. Kinderen daaruit niet bekend. 7 Dirk 1874 Overleden 1875 te Ankeveen. 119

120 Gegevens 1863 Sep 11 BS Ankeveen trouwacte. Nicolaas Portengen. Werkman, geboren 1839 te Nederhorst den Berg. Ouders Dirk Portengen en Antje Boom. Getrouwd met Jannetje Lankreyer, geboren Ouders Willem Lankreyer en Jansje van Koutrik Dec 22 BS Weesperkarspel geboorteacte. Anna. Ouders Nicolaas Portengen en Jannetje Lankreyer. Werkman, 24 jaar. Adres Hollandse Ankeveen Sep 06 BS Weesperkarspel geboorteacte. Johanna. Ouders Klaas Portengen en Jannetje Lankreyer Feb 05 BS Weesperkarspel geboorteacte. Dirk. Ouders Nicolaas Portengen en Jansje Lankreyer Feb 03 BS Ankeveen overlijdensacte. Dirk Portengen. Leeftijd 1 jaar. Huis nr. 39b. Ouders Nicolaas Portengen, werkman, 27 jaar en Johanna Lankreyer. Geboren te Weesperkarspel Okt 25 BS Ankeveen geboorteacte. Anna. Ouders Nicolaas Portengen en Jannetje Lankreyer. Huis Nr Jan 05 BS Ankeveen geboorteacte. Wilhelmina. Ouders Nicolaas Portengen en Jannetje Lankreyer Dec 03 BS Ankeveen geboorteacte. Agnes. Ouders Nicolaas Portengen en Jannetje Lankreyer Nov 13 BS Ankeveen geboorteacte. Dirk. Ouders Nicolaas Portengen en Jannetje Lankreyer Apr 29 BS Ankeveen overlijdensacte. Dirk Portengen. Ouders Nicolaas Portengen en Johanna Lankreyer Aug 17 BS Hilversum overlijdensacte. Anna Portengen. Dienstbode, 24 jaar, geboren te Weesperkarspel.Ongehuwd. Ouders Nicolaas Portengen, werkman, 49 jaar, wonende te Ankeveen en Johanna Lankreyer Mei 08 BS Ankeveen trouwacte. Agnes Portengen. Ouders Nicolaas Portengen en Johanna Lankreyer. Getrouwd met Johannes Franciscus Logge. Getuige Tijmen Logge Aug 08 BS Ankeveen trouwacte 79. Johanna Portengen. Geboren 1866 te Weesperkarspel, wonende te Ankeveen. Ouders Nicolaas Portengen en Jansje Lankreyer. Getrouwd met Antonius Reyn, wever, geboren 1870 en wonende te Ankeveen. Weduwnaar van Wilhelmina Christina Poort. Ouders Cornelis Reyn en Maria Catharina Link. Getuige Bernardus Joh.van Klaarwater, zwager, timmerman, wonende te Baarn. VIII-d. Nicolaas Portengen (127) Warmoezenier, later bleker aan de Klompweg te Weesperkarspel. Zoon van Cornelis Portengen en Maria Otten. Geboren 1830 te Nederhorst den Berg. Overleden 1897 te Wsperkarspel. Tr. Weesperkarspel 1861 Elisabeth Steur Dienstbode. Geboren 1834 Bussum. Dochter v. Hendrik Steur en Gijsje Wortel. Kinderen daaruit, geboren te Weesperkarspel: 1 Cornelis 1863 Volgt IX-b. 2 Hendrikus 1863 Volgt IX-c. 3 Jacobus 1864 Overleden 1865 te Weesperkarspel. 4 Gijsberta Geertruida 1865 Overleden 1884 te Weesperkarspel. 5 Anna Maria 1867 Overleden 1882 te Weesperkarspel. 6 Franciscus 1870 Overleden 1885 te Weesperkarspel. 7 Jacobus 1873 Overleden 1885 te Weesperkarspel. 8 Gerardus 1878 Volgt IX-d. Gegevens

121 1861 Aug 22 BS Weesperkarspel trouwacte. Nicolaas Portengen. Kleerbleeker, geboren 1830 Okt 06 te Nederhorst den Berg, wonende te Nigtevecht. Ouders Cornelis Portengen en Maria Otten. Getrouwd met Elisabeth Steur, dienstbode, geboren 1834 Sep 16 te Bussum. Ouders Hendrik Steur en Gijsje Wortel. Dienstplicht: Ingeschreven als warmoezenier, spitse neus en kin, pokdalig Jan 04 BS Weesperkarspel geboorteacte. Hendrikus. Ouders Nicolaas Portengen en Elisabeth Steur. Tweeling. Vader is 32 jaar en bleker Jan 04 BS Weesperkarspel geboorteacte. Cornelis. Ouders Nicolaas Portengen en Elisabeth Steur. Tweeling. Wonende op 's Gravelandseweg Sep 04 BS Weesperkarspel geboorteacte 41. Jacobus. Znv Nic. Portengen en Elisabeth Steur Feb 13 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Jacobus Portengen. Leeftijd 6 maanden. Ouders Nicolaas Portengen en Elisabeth Steur Okt 11 BS Weesperkarspel geboorteacte. Gijsberta Geertruida. Ouders Nicolaas Portengen en Elisabeth Steur. Vader is bleker, 35 jaar Mrt 08 BS Wsperkarspel geboorte. Anna Maria. Ouders Nicolaas Portengen/Elisabeth Steur Mrt 19 BS Weesperkarspel geboorte. Franciscus. Ouders Nicolaas Portengen en Elisabeth Steur Mei 17 BS Wsperkarspel geboorte. Jacobus. Ouders Nicolaas Portengen en Elisabeth Steur Jul 17 BS Weesperkarspel geboorteacte. Gerardus. Ouders Nic. Portengen en Elisabeth Steur Mei 19 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Anna Maria Portengen. Leeftijd 15 jaar. Klompweg. Ouders Nicolaas Portengen, bleker, 51 jaar en Elisabeth Steur Jul 10 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Gijsberta Geertruida Portengen. Leeftijd 18 jaar. Ouders Nicolaas Portengen, 53 jaar en Elisabeth Steur. Ongehuwd Jan 26 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Jacobus Portengen, 11 jaar. Ouders Nicolaas Portengen en Elisabeth Steur Aug 08 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Franciscus Portengen Jul 18 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Nicolaas Portengen. Bleker. 66 jaar. Klompweg. Echtgenoot van Elisabeth Steur. Zoon van Cornelis Portengen en Maria Otten. 121 VIII-e. Jacobus Portengen (127) Bleker Utrechtseweg en Middenstraat te Weesp. Zoon van Cornelis Portengen en Maria Otten. Geboren 1836 te Nederhorst den Berg. Overleden 1892 te Weesp. Tr.1- Ned.den Berg 1861 Trijntje Scheepmaker Geboren 1837 te Nederhorst den Berg. Dochter van Abraham Scheepmaker en Gerritje Harmse. Tr.2- Weesperkarspel 1868 Johanna Koekoek Dienstbode. Geboren 1838 te Nieuwer Amstel. Dochter van Hein Koekoek en Maria Kuipers. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg en Weesp: 1 Maria 1861 Overleden 1862 te Nigtevecht. 2 Anna Maria 1863 Overleden 1868 te Weesp. 3 Gerarda 1865 Overleden 1875 te Weesperkarspel. 4 Cornelia Maria 1866 Overleden 1866 te Ned.den Berg. 5 Cornelis 1868 Overleden 1868 te Nigtevecht. 6 Catharina 1869 Overleden 1869 te Weesp. 7 Maria 1870 Overleden 1921 te Amsterdam. Tr. Amsterdam 1912 Martinus Anthonius Vollaerts Winkelbediende. Geboren 1882 te Zaandam. Zoon van Augustinus Martinus Vollaerts en Agnes Kloek. Kinderen daaruit niet bekend. 8 Hendrikus Cornelis 1873 Volgt IX-e. 9 Cornelis 1877 Overleden 1877 te Weesp. 10 Gerarda Maria 1878 Overleden 1878 te Weesp. Gegevens 1837 Feb 05 BS Nederhorst den Berg geboorteacte in trouwbijlage. Trijntje. Ouders Abraham Scheepmaker, overleden 2 Feb 1841 en Gerritje Harmse, overleden 6 Feb 1857 te Vreeland Apr 27 BS Nederhorst den Berg trouwacte. Jacobus Portengen. Geboren 1836 Jun 25 te Nederhorst den Berg. Voor dienstplicht ingeschreven te Vreeland. Ouders Cornelis Portengen en Maria Otten. Ge-

122 trouwd met Trijntje Scheepmaker, geboren 1837 Feb 05 te Nederhorst den Berg. Ouders Abraham Scheepmaker en Gerritje Harmse Dec 16 BS Ned. den Berg geboren. Maria. Ouders Jacobus Portengen/Trijntje Scheepmaker Mei 08 BS Nigtevecht overlijdensacte 1-8. Maria Portengen. Ouders Jacob Portengen, arbeider, 25 jaar en Catharina Scheepmaker Nov 18 BS Ned. den Berg geboorteacte. Anna Maria. Ouders Jacobus Portengen en Trijntje Scheepmaker. Vader is bleker. Achterbuurt Mei 24 BS Ned. den Berg geboren. Gerarda. Ouders Jacobus Portengen /Trijntje Scheepmaker Nov 09 BS Ned.den Berg geboren Cornelia Maria. Drv Jacobus P.en Trijntje Scheepmaker Dec 26 BS Ned. den Berg overlijdensacte. Cornelia Maria Portengen. Achterbuurt nr. 23. Ouders Jacobus Portengen en Trijntje Scheepmaker Jan 14 BS Ned. den Berg geboren. Cornelis. Ouders Jacobus Portengen/Trijntje Scheepmaker Mrt 12 BS Nigtevecht overlijdensacte. Cornelis Portengen. Leeftijd 8 weken. Ouders Jacobus Portengen, wasser, 31 jaar en Trijntje Scheepmaker. Geboren te Nederhorst den Berg Jul 30 BS Wsperkarspel trouwacte. Jacobus Portengen. Kleerbleeker, geboren 1836 te Nederhorst den Berg, wonende te Nigtevecht. Wedr. van Trijntje Scheepmaker. Ouders Cornelis Portengen en Maria Otten. Getrouwd met Johanna Koekoek, dienstbode, geboren 1838 te NieuwerAmstel. Ouders Hein Koekoek en Maria Kuipers Jan 25 BS Weesp overlijdensacte. Anna Maria Portengen. Leeftijd 5 jaar. Utrechtseweg. Ouders Jacobus Portengen, bleker, en Trijntje Scheepmaker. Geboren te Nederhorst den Berg Jun 07 BS Weesp geboorteacte. Catharina. Ouders Jacobus Portengen en Johanna Koekoek. Werkman. Adres Middenstraat Aug 12 BS Weesp overlijdensacte. Catharina Portengen. Ouders Jacobus Portengen en Johanna Koekoek. Middenstraat Sep 25 BS Weesp geboorteacte. Maria. Ouders Jacobus Portengen en Johanna Koekoek Jul 21 BS Weesp overlijdensacte. Levensloos kind. Ossenmarkt. Ouders Jacobus Portengen, werkman, 36 jaar en Johanna Koekoek Nov 10 BS Weesp geboorteacte. Hendrikus Cornelis. Ouders Jacobus Portengen en Johanna Koekoek. Wonende Kabeljauwsteeg Mei 24 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Gerarda Portengen. Leeftijd 9 jaar. Ouders Jacobus Portengen en Trijntje Scheepmaker, overleden. Geboren te Nederhorst den Berg Apr 03 BS Weesp geboorteacte. Cornelis. Ouders Jacobus Portengen en Johanna Koekoek Jun 25 BS Weesp overlijdensacte. Cornelis Portengen. Leeftijd 2 maanden. Ouders Jacobus Portengen, werkman, 40 jaar en Johanna Koekoek Aug 21 BS Weesp geboorteacte. Gerarda Maria. Ouders Jac. Portengen/Johanna Koekoek Nov 28 BS Weesp overlijdensacte. Gerarda Maria Portengen. Leeftijd 3 maanden. Ouders Jacobus Portengen en Johanna Koekoek Mei 27 BS Weesp overlijden. Jacobus Portengen, 55 jr. Echtgenoot van Johanna Koekoek. Zoon van Cornelis Portengen en Maria Otten. Aangifte door Nicolaas Portengen, 61 jaar, bleker Apr 30 BVR Amsterdam overg.204/182. Ingeschreven van Weesp. Maria Portengen, geboren 25 Sep 1827 te Weesp, dienstbode, RK. Adressen Zeedijk 135 fam. Bierhaar; Amstel 31; Swammerdamstraat 1. Overgeboekt naar Martinus Antonius Vollaerts op 1 Nov Okt 30 BS Amsterdam trouwacte 6H-40. Maria Portengen. Geboren 1870 te Weesp, wonende te Amsterdam. Ouders Jacobus Portengen en Johanna Koekoek. Getrouwd met Martinus Antonius Vollaerts, winkelbediende, geboren 1882 te Zaandam, wonende te Amsterdam. Ouders Augustinus Martinus Vollaerts en Agnes Kloek. Getuige Hendrikus Cornelis Portengen Okt 11 BS Amsterdam overlijdensacte Maria Portengen. Leeftijd 51 jaar. Echtgenote van Martinus Antonius Vollaerts. Dochter van Jacobus Portengen en Johanna Koekoek. Vlgs kanttekening naam van de vader: Jakobes. 122

123 VIII-f. Cornelis Portengen (127) Bleker. Zoon van Cornelis Portengen en Maria Otten. Geboren 1841 te Weesperkarspel. Overleden 1907 te Ned. den Berg. Tr Regarda van den Berg Geboren 1846 te Bussum. Overleden 1922 te Nederhorst den Berg. Kinderen geboren te Nigtevecht en Nederhorst den Berg: 1 Cornelia Maria 1873 Overl aldaar. Tr. Ned.den Berg 1900 Nicolaas Bon Bleker. Geboren 1869 te Laren. Zoon van Aart Bon en Teuntje Emmink. Kinderen daaruit niet bekend. 2 Hermanus Cornelis 1878 Volgt IX-f. 3 Cornelis Bartholomeus 1881 Overleden 1886 te Ned.den Berg. Gegevens 1873 Okt 01 Nigtevecht geboren. Cornelia Maria. Ouders Cornelis Portengen/Regarda van den Berg Apr 15 Nederhorst den Berg geboorteacte. Hermanus Cornelis. Ouders Cornelis Portengen en Regarda van den Berg Aug 25 Nederhorst den Berg geboorteacte. Cornelis Bartholomeus. Ouders Cornelis Portengen en Regarda van den Berg Okt 21 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Cornelis Bartholomeus Portengen. Leeftijd 5 jaar. Ouders Cornelis Portengen, bleker, 45 jaar en Regarda van de Berg. Verdronken Mei 04 BS Ned. den Berg trouwacte 5. Cornelia Maria Portengen. Geboren 1874 te Nigtevecht. Ouders Cornelis Portengen, kleerbleker te Nederhorst den Berg en Regarda van de Berg. Trouwen met Nicolaas Bon, bleker, geboren 1869 te Laren. Ouders Aart Bon en Teuntje Emmink Jun 19 BS Ned. den Berg overlijdensacte 12. Cornelis Portengen, kleerbleker. 65 jaar. Hinderdam B19. Echtgenoot van Regarda van den Berg. Zoon van Cornelis Portengen en Maria Otten. 123

124 Dirk generatie IX. IX-a. Johannes Portengen (129) Arbeider te Vinkeveen. Zoon van Jacobus Portengen en Jacoba de Rijk. Geboren 1870 aldaar. Overleden... Tr. Vinkeveen 1898 Adriana Werring Geboren 1871 te Vinkeveen. Dochter van Hendrik Werring en Ida Burger. Kinderen daaruit, geboren te Vinkeveen: 1 Catharina Ida 1899 Overleden 1899 te Vinkeveen. 2 Jacobus Hendrikus 1902 Geen nadere gegevens. 3 Hendrikus Petrus 1903 Geen nadere gegevens. 4 Johannes Theodorus 1905 Geen nadere gegevens. 5 Cornelis Johannes 1906 Geen nadere gegevens. 6 Catharina Ida 1908 Geen nadere gegevens. 7 Ida Maria 1909 Geen nadere gegevens. 8 Adriana Maria 1911 Overleden 1911 te Vinkeveen. Gegevens 1898 Sep 30 BS Vinkeveen trouwacte. Johannes Portengen. Arbeider, geboren 1870 en wonende te Vinkeveen. Ouders Jacobus Portengen en Jacoba de Rijk, overleden. Getrouwd met Adriana Werring, geboren 1871 te Vinkeveen wonende te Amsterdam. Ouders Hendrik Werring en Ida Burger. Getuigen Johanna Werring en Cornelis Werring Jul 20 BS Vinkeveen geboorteacte. Catharina Ida. Ouders Johannes Portengen en Adriana Werring. Vader is arbeider, 29 jaar Aug 24 BS Vinkenveen overlijdensacte. Catharina Ida Portengen. Leeftijd 1 maand. Ouders Johannes Portengen en Adriana Werring Jul 07 BS Vinkeveen geboorteacte. Hendrikus. Ouders Johannes Portengen en Adriana Werring. Geen inzage gehad in acte Aug 03 BS Vinkeveen geboorteacte. Hendrikus Petrus. Ouders Johannes Portengen en Adriana Werring Jul 05 BS Vinkeveen geboorteacte. Johannes Theodorus. Ouders Johannes Portengen en Adriana Werring Aug 16 BS Vinkeveen geboorteacte. Cornelis Johannes. Ouders Johannes Portengen en Adriana Werring Mrt 16 BS Vinkeveen geboorte. Catharina Ida. Drv Johannes Portengen en Adriana Werring Dec 03 BS Vinkeveen geboorte. Ida Maria. Ouders Johannes Portengen en Adriana Werring Jul 03 BS Vinkeveen geboorteacte. Adriana Maria. Drv Joh. Portengen en Adriana Werring Okt 05 BS Vinkeveen overlijdensacte. Adriana Maria Portengen. IX-b. Cornelis Portengen (33) Bleker, later winkelier op het Binnenveer te Weesp. Zoon van Nicolaas Portengen en Elisabeth Steur. Geboren 1863 te Weesperkarspel. Overleden te Weesp. Tr.Weesperkarspel 1894 Alida Wolthuis Geboren 1867 te Grouw. Dochter van Hendrik Jan Wolthuis en Elisabet Hesseling. Kinderen daaruit, geboren te Weesp: 1 Elisabeth Gijsberta Johanna 1895 Ingeschreven in het BVR Amsterdam als dienstbode. Uitgeschreven 1919 naar Weesp. Tr Jan Epskamp Kinderen daaruit, ondermeer: Lambert en Bep. 2 Johanna Maria Catharina 1897 Geen gegevens. Tr Henk Vlug 3 Gijsberta Francisca Johanna 1899 Geen gegevens. 4 Nicolaas Johannes Andreus 1901 Als kind overleden. 5 Catharina Johanna Hendrika 1906 Overleden 1906 te Weesp. 6 Maria

125 Gegevens 1894 Okt 18 BS Weesperkarspel trouwacte 9. Cornelis Portengen. Bleeker, geboren 1863 te Weesperkarspel. Ouders Nicolaas Portengen en Elisabeth Steur. Getrouwd met Alida Wolthuis, geboren 1867 te Grouw wonende te Amsterdam. Ouders Hendrik Jan Wolthuis en Elisabeth Hesseling. Getuigen Cornelis Johannes Logge en Johannes Steur Aug 09 BS Weesp geboorteacte. Elisabeth Gijsberta Johanna. Ouders Cornelis Portengen en Alida Wolthuis. Winkelier Dec 15 BS Weesp geboorteacte. Johanna Maria Catharina. Ouders Cornelis Portengen en Alida Wolthuis. Winkelier. Adres Buitenveer Jul 11 BS Weesp geboorteacte. Gijsberta Francisca Johanna. Ouders Cornelis Portengen en Alida Wolthuis. Winkelier. Adres Buitenveer Feb 04 BS Weesp geboorteacte. Nicolaas Johannes Andreas. Ouders Cornelis Portengen en Alida Wolthuis. Winkelier. Buitenveer Apr 27 BS Weesp overlijdensacte 42. Catharina Johanna Hendrika Portengen. Leeftijd 3 weken. Ouders Cornelis Portengen, winkelier en Alida Wolthuis Nov 17 BVR Amsterdam overg. 204/81. Elisabeth Gijsberta Johanna Portengen, geboren 9 Aug 1895 te Weesp, RK, dienstbode. Ingeschreven 18 Aug 1910 van Weesp naar Buitenvest 10. Uitgeschreven naar Weesp op 25 Nov Opnieuw ingeschreven 26 Jun 1918 naar Overtoom 215 O 30/68 Juffermans gekomen van Bussum. Overige adressen: JP Heystraat 81 Korrel 736/161. Uitgeschreven 5 Aug 1919 naar Weesp. Interview met Maria Antonia "Zeg maar Rie, dan zeg ik Jan. Dat is toch veel leuker!" Mijn gastvrouw, klein van stuk, tenger en bedrijvig in de weer met de thee, bleef aan de tegenover- me -zijde van de salontafel staan: "Ik moet mijn sieraden nog om!" Ze raapte wat geschrokken een handvol armbanden en zilveren halskettingen van het tafelblad en probeerde die haastig om te doen. Het lukte niet zo gauw. "Och, doe geen moeite." reageerde ik onnadenkend. 125 Ze keek me wijfelend aan: "Ik voel me naakt, zonder" maar besloot toch maar in die toestand het gesprek voort te zetten, legde de versierselen terug en kwam naast me zitten. Vanuit haar flat, vier hoog, keken we over een onverwacht stukje groen Den Haag. Op de vloer rustte Buster, een veertien jaar oude bouvier uit een roemrijk geslacht, een enorme dot warrige haren waaruit goedmoedige geluiden omhoog snurkten. En een onmiskenbare geur opsteeg hoewel het beest zojuist gelucht was in het Zuiderpark dichtbij. Tijdens de thee wisselden we de eerste gegevens uit. Wij, nakomelingen van Gerrit Portengen, watermolenaar te Kortenhoef. Zij, een nazaat van Dirk diens oudste zoon, die trouwde met Jannetje Sneeuw in de roomskatholieke kerk van Ankeveen. Ik, een nakomeling van Bruyn de derde zoon, gereformeerd gebleven. Zozeer zelfs dat in de jaren dat we nog niet beter wisten gold: "Die Portengens? Nee dat is geen familie, die zijn katholiek!" Samen bekeken we de gegevens die ze met behulp van haar schoonzoon samengesteld had. Over haar ouders, de kinderen en de kleinkinderen. Ze vertelde me over haar man Cornelis Droppert, drie jaar tevoren overleden na een huwelijk van bijna zeven en dertig jaren. Van beroep kellner, caféhouder en wat dies meer zij. Zoals haar vader. De navolgers van Calvijn lustten bij gelegenheid best een borrel maar hoorden naar hun gevoel niet thuis in een café. Niet als klant, niet als exploitant. Toen stamvader Dirk Gerritszoon Portengen terugkeerde tot de rooms-katholieke kerk kwam ook het beroep van caféhouder weer binnen het bereik van zijn nakomelingen. Het oudste voorbeeld daarvan is zijn kleinzoon, Dirk, enige zoon van Gerrit Portengen en Maria Verhoef. In 1841 te Haar-

126 lem overleden aan de gevolgen "eener borstziekte". Exploitant van de "Logementhouders en tappers affaire De Glazen Wagen". De jongste zoon van stamvader Dirk verwekte een talrijk nageslacht bij Johanna Meester waarvan weinig meer bekend is. Omdat Nederhorst den Berg geen roomskatholieke kerk rijk was, werden hun kinderen gedoopt in de kerk van Ankeveen. De familie woonde toen in Overmeer, later aan de Hinderdam waar vader Cornelis het vak van "kooyer" uitoefende. Diens derde zoon, Cornelis, trouwde in 1830 te Nederhorst den Berg met Marijtje Otten van Ouder-Amstel en stichtte een groot gezin. Zijn zonen Nicolaas en Jacobus werkten zich op tot blekers en vestigden zich te Weesperkarspel, aan de Klompweg. Daar werd Hendricus geboren, de vader van Rie mijn gastvrouw. Van beroep hotelier. Om in de termen van zijn oudoom Dirk te spreken: Exploitant van een logementhouders en tappers affaire! Hendricus trouwde op 18 Juli 1901 te Weesperkarspel met Catharina Maria Leurs. Daar werden hun eerste acht kinderen ingeschreven. In die tijd exploiteerden ze het "Polderhuis" te Ankeveen, een nog steeds bestaand eersteklas hotel-restaurant. Toen Catharina geboren werd moest vader Hendricus naar het stadhuis van Apeldoorn. Dat was op 14 Jan 1914, vlak voor de eerste wereldoorlog. Het gezin bewoonde toen een deel van het hotel-restaurant "De Veluwe", in 't hartje van Apeldoorn, recht tegenover de grote rooms-katholieke kerk. Dat kwam goed uit want het gezin was zeer meelevend katholiek zogezegd. Maria Antonia werd daar gedoopt en ging er naar de eerste communie. Ouder geworden volbracht ze daar haar plichten. Zoals het volgen van de kruisweg: de veertien stadiën van Jezus'lijden uitgebeeld in evenzovele taferelen. Zeven aan iedere kant van de kerk, veertien keer knielen. De kinderen hadden daarbij de meeste aandacht voor de vloer. Als stramme volwassenen 126 knielden wilde er nog wel eens een cent of halfje uit de broekzak glippen. De gelukkige vinder kon daarmee terecht in het winkeltje van Bivank, een geduldig echtpaar dat snoep verkocht. Ook was er de handeling die kortweg omschreven werd als het in- en uit- lopen! Een soort boetedoening. Het kind werd dan verplicht de drempel van het Godshuis een aantal keren te overschrijden. Binnen, in de stille plechtige ruimte, een haastig schietgebedje opzenden en dan weer vlug naar buiten. En zo voort. Vervolgens iedere zondagmorgen nuchter naar de kerk. Naar de vroegmis. "Dan was ik tegen flauwvallen aan. Moeder had dat best in de gaten. Dan stootte ze me aan en mocht ik hard naar de overkant hollen voor een beschuitje!" Tenslotte het biechten. "Och, iets fouts deed je eigenlijk niet. Je bedacht dan maar wat." De opvoeding miste de uitwerking niet. "Later, toen we al in Den Haag woonden hadden mijn zuster en ik kroketten gekocht. Gretig beet ze haar eerste hap. "Ineens schoot me te binnen: Oh...! 't Is Goede Vrijdag!" In een reflex spuwde de één de hap uit de mond en wierp de ander het verboden vleespasteitje ver van zich. "Ja, ik ga nog steeds graag naar de kerk. De pastoor hier is een schat van een man. Hij preekt erg goed. Echt bij de tijd. Niet zoveel uit de Bijbel, snap je!" Niet begrijpend knikte ik. Al met al hadden ze een prachtige jeugd daar in Apeldoorn. Op de zolder van het hotel lag een flinke voorraad meel. Uitermate geschikt voor het bakken van pannekoeken. Daardoor kon het hotel tijdens de eerste wereldoorlog vermaard worden als "pannekoekenhuis Holland". Vanaf het platte dak van het hotel zagen ze de eerste zeppelin over varen. De kinderen mochten weliswaar niet in de zaak komen maar zaten niet zelden halverwege de trap naar de muziek te luisteren.

127 127 Er was een grote tuin. Zo groot dat zelfs de kermislieden toestemming gegeven kon worden om daarin hun attracties uit te proberen. Tot vader overleed. Dat was op 24 April De niet onaanzienlijke erfenis werd in beheer gegeven aan een vertrouwd persoon, het hoofd van politie te Apeldoorn. Er bleef niet veel van over. Het gezin verhuisde naar Den Haag en nam het beheer op zich van een winkel van Jamin. Gelegen aan de Vlamingstraat in de binnenstad. Vijf dochters voor de bediening, of eigenlijk vier. Rie mocht niet, ze was nog te jong. Als er inspectie kwam moest ze weg wezen! Naar het pakhuis. Aan de hand van het trouwboekje liepen we de namen van de broers en zusters nog eens door. Elf in getal, de laatste drie geboren te Apeldoorn. Zo vernam ik dat Niek op zeker moment in de rijwielzaak van zijn schoonvader werkte maar uiteindelijk toch voor de chocolaterie koos. En dat Wim, van beroep bakker, begeerde op de "grote vaart" te gaan, daartoe reeds gepakt en gezakt onderweg was maar ter elfder ure door zijn moeder teruggeroepen werd. Hij gehoorzaamde. Van Bets die jaren in Monster een zaak van haar zwager Rudolph Tomberge dreef. Dat Cornelis als kind stierf. En dat Elise, met bovengenoemde Rudolph getrouwd, nog twee zaken had, in Poeldijk en 's Gravenzande. Dat Alie tot het laatst voor haar moeder bleef zorgen en thuis bleef. Hoe Gerard filiaalhouder van diverse zaken was maar tenslotte PTT-er in Amsterdam totdat de stad naar zijn mening te zeer verloederde en hij naar Uithoorn uitweek. Bert zat in de kassenbouw, in het westland, begreep ik. To (Catharina) werd huisvrouw bij Piet Hendriks een tuinder te 's Gravenzande. En Rie zelf? Eerst had ze verschillende baantjes, bij de Gruyter en een schoonheidssalon. "Maar ik haalde de bloedvaten door elkaar!" Daar was het dat ze haar man leerde kennen die, weggevoerd naar Duitsland, als kelner terugkeerde en behoefte had zich uiterlijk wat bij te laten schaven. Ze trouwden in Cornelis verwierf een functie in "De Gouden Kroon", ze bewoonden een etage in het Statenkwartier. Later werd hij café-baas. Tot de tijd rijp was zich terug te trekken. Rie vond een baan bij Vroom en Dreesman: "Goud en sieraden. Ik hou van mooie dingen". Zeven en vijftig jaar geworden, begon ze nog aan een typecursus en accepteerde een baan bij het ministerie van onderwijs. Nu verheugt de gepensioneerde ambtenares zich in de muzikale kwaliteiten van haar kinderen en vooral kleinzoon Bram. Oma was wat trots toen hij met zijn saxofoon een kerkdienst opluisterde! Haar dochter schildert. "Dat kon wel eens in de familie zitten!" bracht ik naar voren. En vertelde van de Utrechtse Het gezin van Hendrikus Portengen en Catharina Maria Leurs

128 meesterschilders Portengen uit de zeventiende eeuw. Tenslotte was er nog Henk, de jongste van het gezin. Die ging als soldaat naar Indië. En kwam terug. Hij werd gevangenbewaarder. Een goede, vertelde Rie, de vrijgekomenen plachten hem hartelijk te groeten als ze hem op straat tegenkwamen: Ha, die Portengen!" Het hotel op de Hoofdstraat 21 te Apeldoorn. IX-c. Hendrikus Portengen (133) Hotelier te Ankeveen en Apeldoorn. Zoon van Nicolaas Portengen en Elisabeth Steur. Geboren 1863 te Weesperkarspel. Overleden 1925 te Apeldoorn. Tr. Wsperkarspel 1901 Catharina Maria Leurs Geboren Overleden Dochter van Wilhelmus Leurs en Elisabeth van Dijk. Kinderen daaruit, geboren te Weesperkarspel en Apeldoorn: 1 Nicolaas Wilhelmus Maria 1904 Volgt X-a. 2 Wilhelmus Gerardus Franciscus 1905 Overleden 1975 te Den Haag. Bakker. Ongehuwd. 3 Elisabet Maria Jozefina 1906 Overleden te Den Haag. Tr. Den Haag... Wilhelmus van Dorst Geboren 1896 te Den Haag. Geen kinderen. 4 Cornelis Hendrikus Gerardus 1907 Overleden 1908 te Weesperkarspel. 5 Elise Maria 1908 Overleden 1961 te 's Gravenzande. Tr. Den Haag 1936 Rudolf Tomberge Geboren 1906 te Gelsenkirchen. Overleden 1966 te Den Haag. Kinderen daaruit, geboren te Monster en 's Gravenzande: Antonia Catherina 1937; Theodoor Hendricus 1938; Rudolf Eugene Jozef 1939; Heinrich Nicolaus 1941; Elisabeth Maria 1942 en Catherina Margarethe Alida Cornelia 1910 Overleden 1984 Zoetermeer. Ongehuwd. 7 Gerardus Franciscus 1911 Volgt X-b. 8 Lambertus Leonardus 1912 Overleden 1984 te Den Haag. Bakker, later boekhouder. Ongehuwd. 128

129 9 Catharina Maria Hendrika 1914 Overleden 1984 te 's Gravenzande. Tr. Monster 1945 Piet Hendriks Tuinder. Onderscheiden met de eremedaille in goud van Oranje Nassau. Geboren 1919 te Loosduinen. Wonende 1988 te 's Gravenzande. Zoon van Petrus Theodorus Hendriks en Cornelia Maria Elisabeth. Kinderen daaruit, geboren te 's Gravenzande: Gabrielle Elise 1945; Petrus Hendrikus Maria 1946; Marianna Catharina Theresia 1948; Laurentius Clemens Maria 1949; Maria Cornelia Catharina 1952; Clemens Gerardus Anthonius 1954 en Elisabeth Cornelia Gemma Maria Antonia 1915 Wonende 1988 te Den Haag. Tr. Den Haag 1947 Cornelis Daniel Droppert Caféhouder. Kinderen daaruit, geboren te Den Haag: Catharina Maria 1948; Antonina Jacoba 1957 en Nicolaas Hendrik Hendrikus Cornelis 1916 Volgt X-c. Gegevens 1878 BS Wsperkarspel geboorte. Catharina Maria. Ouders Wilhelmus Leurs en Elisabeth van Dijk Jul 18 BS Weesperkarspel trouwacte. Hendrikus Portengen. Kleerbleeker, geboren 1862 en wonende te Weesperkarspel. Ouders Nicolaas Portengen en Elisabeth Steur. Getrouwd met Catharina Maria Leurs, geboren 1878 en wonende te Weesperkarspel. Ouders Wilhelmus Leurs en Elisabeth van Dijk Mei 19 BS Weesperkarspel geboorteacte. Nicolaas Wilhelmus Maria. Ouders Hendricus Portengen en Catharina Maria Leurs Apr 29 BS Weesperkarspel geboorteacte. Wilhelmus Gerardus Franciscus. Ouders Hendricus Portengen en Catharina Maria Leurs Mrt 17 BS Weesperkarspel geboorteacte. Elisabeth Maria Jozefina. Ouders Hendricus Portengen en Catharina Maria Leurs Aug 06 BS Weesperkarspel geboorteacte. Cornelis Hendrikus Gerardus. Ouders Hendricus Portengen en Catharina Maria Leurs Jan 05 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Cornelis Hendricus Gerardus Portengen, 2 maanden. Wijk C nr. 81. Zoon van Hendrikus Portengen, cafehouder en Catharina Maria Leurs Dec 19 BS Weesperkarspel geboorteacte. Elisa Maria. Ouders Hendricus Portengen en Catharina Maria Leurs Okt 10 BS Weesperkarspel geboorteacte 1. Alida Cornelia. Ouders Hendricus Portengen en Catharina Maria Leurs Okt 31 BS Wsperkarspel geboorteacte 9. Gerardus Franciscus. Ouders Hendricus Portengen en Catharina Maria Leurs Jul 09 BS Weesperkarspel geboorteacte 44. Lambertus Leonardus. Ouders Hendricus Portengen en Catharina Maria Leurs.

130 IX-d. Gerardus Thomas Portengen (133) Eigenaar van wasserij "Ons Genoegen" aan de Klompweg te Weesperkarspel. Zoon van Nicolaas Portengen en Elisabeth Steur. Geboren 1878 te Weesperkarspel. Overleden 1951 te Weesp. Tr. Weesperkarspel 1902 Maria Geertruida Snoek Geboren 1881 te Weesperkarspel. Dochter van Petrus Snoek en Geertruida van Wees. Kinderen daaruit, geboren te Weesperkarspel: 1 Nicolaas Cornelis 1903 Volgt X-d. 2 Geertruida Elisabeth 1905 Wonende 1988 te Arnhem. Tr. Weesp 1930 Cornelis Theodorus van Leeuwen Administrateur, depothouder. Overleden 1987 te Arnhem. Zoon van Cornelis Theodorus van Leeuwen en Hermina Biesmeyer. Kinderen daaruit, geboren te Rotterdam en Arnhem: Cornelis Theodorus 1931; Gerardus Thomas 1933; Maria Hermina 1934; Petronella Geertruida 1936; Johannes 1940 en Gijsbertus Maria Elisabeth Geertruida Alida 1906 Overleden 1986 te Heiloo. Tr. plaats en datum onbekend Johannes Ros Vertegenwoordiger. Kinderen daaruit, geboren te...: Antonius en Petronella. 4 Petrus Nicolaas 1907 Overleden 1913 te Weesperkarspel (verdronken). 5 Cornelis Hendrikus 1909 Overleden 1915 te Weesperkarspel. 6 Hendrikus Franciscus 1912 Was ongehuwd. Overleden in een concentratiekamp in Duitsland. 7 Petronella Johanna 1913 Overleden 1916 te Weesperkarspel (verdronken). 8 Petrus Gerardus 1914 Volgt X-e Cornelia Maria 1916 Overleden 1961 te Utrecht. Tr. Weesp <1940 Hendrikus Franciscus Eitjes Fabrieksarbeider. Zoon van NN Eitjes en Tine Heystee. Kinderen daaruit: Gerardus Thomas en NN (dochter). 10 Gerardus 1918 Volgt X-f. 11 Nicolaas Martinus 1919 Volgt X-g. Gege gevens Wasserij Ons Genoegen aan de Klompweg te Weesp 1881 BS Weesperkarspel geboorteacte. Maria Geertruida. Ouders Petrus Snoek en Geertruida van Wies Aug 14 BS Wsperkarspel trouwacte. Gerardus Portengen. Bleeker, geboren Ouders Nicolaas Portengen en Elisabeth Steur. Getrouwd met Maria Geertruida Snoek, geb te Wspkl Mei 26 BS Weesperkarspel geboorteacte. Nicolaas Cornelis. Ouders Gerardus Portengen en Maria G. Snoek Feb 13 BS Weesperkarspel geboorteacte. Geertruida Elisabeth. Ouders Gerardus Portengen en Maria Geertruida Snoek. Getuige Willem Schoonhoven Mrt 18 BS Weesperkarspel geboorteacte. Elisabeth Geertruida Alida. Ouders Gerardus Portengen en Maria Geertruida Snoek Jul 26 BS Weesperkarspel geboorteacte. Petrus Nicolaas. Ouders Gerardus Portengen en Maria Geertruida Snoek.

131 1908 Sep 28 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Levensloos kind. Wijk C nr. 10. Ouders Gerardus Portengen, kleerbleeker, 30 jaar en Maria 1912 Mei 13 BS Weesperkarspel geboorteacte 30. Hendrikus Franciscus. Ouders Gerardus Portengen en Maria Geertruida Snoek Jul 13 BS Weesperkarspel overlijden Petrus Nicolaas. Ouders Gerardus Portengen em Maria Geertruida Snoek Jul 29 BS Weesperkarspel geboorteacte 42. Petronella Johanna. Ouders Gerardus Portengen en Maria Geertruida Snoek Dec 01 BS Weesperkarspel geboorteacte 76. Petrus Gerardus. Ouders Gerardus Portengen en Maria Geertruida Snoek. Getuige Cornelis Snoek 65 jaar, boer. Wijk C nr Jan 08 BS Weesperkarspel geboorteacte 4. Cornelia Maria. Ouders Gerardus Portengen en Maria Geertruida Snoek Jun 05 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Petronella Johanna Portengen. Ouders Gerardus Portengen en Maria Geertruida Snoek Sep 18 BS Weesperkarspel geboorteacte 62. Gerardus. Ouders Gerardus Portengen en Maria Geertruida Snoek Nov 25 BS Weesperkarspel geboorteacte 76. Nicolaas Martinus. Ouders Gerardus Portengen en Maria Geertruida Snoek. Geertruida Snoek. Aangifte door Cornelis Portengen, 45 jaar, winkelier te Weesp 1909 Dec 20 BS Weesperkarspel geboorteacte. Cornelis Hendrikus. Ouders Gerardus Portengen en Maria Geertruida Snoek. 131 IX-e. Hendrikus Cornelis Portengen (134) Smid. Zoon van Jacobus Portengen en Johanna Koekoek. Geboren 1873 te Weesp. Tr. Amsterdam 1900 Eefje Avondrood Geboren 1875 te Zaandam. Dochter van Gerrit Avondrood en Trijntje van Oostveen. Kinderen daaruit, geboren te *Amsterdam: 1 Johanna Maria Anthonia 1901 Geen nadere gegevens. Gegevens 1875 Mrt 05 Zaandam trouwbijlage. Geboren Eefje. Drv Gerrit Avondrood en Trijntje Oostveen Aug 08 BS Amsterdam trouwacte 25/17. Hendrikus Cornelis Portengen. Smid, geboren 1873 Nov 10 te Weesp. Geen dienstplicht als enige zoon. Ouders Jacobus Portengen, overleden 26 Mei 1892 en Johanna Koekoek. Getrouwd met Eefje Avondrood, geboren 1875 Mrt 05 te Zaandam. Ouders Gerrit Avondrood, verdronken op de rede van Crownstad in

132 1878 en Trijntje van Oostveen. Johanna Koekoek weigert toestemming te geven BVR Amsterdam. Johanna Maria Anthonia Portengen geboren in Ingeschreven bij Hendrikus Cornelis Portengen geboren in BS Amsterdam geboorteacte Johanna Maria Anthonia Portengen. Niet ter inzage. Terug naar Kortenhoef Langs de Kortenhoefse Dijk, niet ver van de dorpskerk waar omstreeks 1720 haar voorvader Dirk Portengen kerkmeester was, woont Hendrika Portengen. Niet slechts haar woonplaats doet aan die verre stamvader denken ook de naam van haar man wekt herinneringen aan die oude tijden op. Jannetje, een kleindochter van voornoemde Dirk, trouwde in 1765 met Krijn van Loenen, zoon van Jan van Loenen. En Hendrika's man heet Jan van Loenen! Sterker nog, hun zoon Krijn is vernoemd naar Jan's vader! De Kortenhoefse dijk is voorzien van een zo breed mogelijk wegdek. Als voetganger bekroop me al gauw het onbehaaglijke gevoel doelwit te zijn voor de automobilisten, geen wegberm om te vluchten! Na een honderd meter gelopen te hebben hield ik het voor bekeken, terug en met de auto verder! Nummer 93, het huisje van Hendrika en Jan, bleek toch wat verder noordwaarts dan geduid was. Hendrika was niet thuis maar haar man ontving ons, nadat hem het doel van ons bezoek was uitgelegd, hartelijk. "Dat vindt ze vast leuk. Gaan jullie maar naar binnen, ik haal haar even op. Ze is even bij de buren!" verduidelijkte hij. Binnen zat zoon Krijn bij de grote tafel, zijn dochtertje hield zich naar de wijze der kinderen bezig met spel. Hendrika kwam binnen, een vreemd en toch bekend gezicht, ze monsterde me vluchtig maar zag niets bekends. "Jan Portengen uit Valkenburg? vroeg ze. Het bleek dat de verwachting gewekt 132 was dat de zoon van haar broer uit Limburg op bezoek gekomen was, een kleine teleurstelling. We kregen een kopje thee. Met een koekje. Zo ontspon zich een gezellig gesprek, foto's kwamen op tafel van haar vader en moeder. En langzaam begon ik me het gezin weer te herinneren. Tijdens en vlak na de oorlog woonden ze op de Torenweg nr. 3 in Nederhorst den Berg. Aan de voet van de heuvel waarop de kerk gebouwd is. Het Achterdorp, zoals wij de buurt noemden. Herman Portengen, een bezorgd kijkende magere man. Op de foto staande naast een rijwiel met carbidlantaarn. Geen familie, dachten we toen, want hij was rooms. Rijk waren ze niet, vader werkte eerst als bleker later op de tuin. Hendrika hielp de dames Bornheim in het cafe. Zoon Cornelis Theodorus vertrok naar Limburg om in de kolenmijnen zijn geluk te beproeven, als mijnwerker. Zijn zoons zijn te vinden op bladzijde 153, als waardig besluit van dit boekdeel. IX-f. Hermanus Cornelis Portengen (135) Bleker op 't Eiland te Nederhorst den Berg. Zoon van Cornelis Portengen en Regarda van den Berg. Geboren 1878 te Nederhorst den Berg. Overleden 1953 aldaar.

133 Tr. Ankeveen 1911 Lobina Bezemer Geboren 1883 te Weesperkarspel. Overleden 1954 Weesp. Dochter van Theodorus Bezemer en Hendrika Lamberta Hermeling. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: 1 Cornelis Theodorus 1912 Overleden 1912 te Nederhorst den Berg. 2 Cornelis Theodorus 1914 Overleden 1918 te Nederhorst den Berg. 3 Hendrika Lamberta Regarda 1915 Overleden 1916 te Nederhorst den Berg. 4 Hendrika Lamberta Regarda 1917 Wonende 1988 te Kortenhoef. Tr. Nederhorst den Berg 1950 Jan van Loenen Fabrieksarbeider. Geboren 1922 te Kortenhoef. Zoon van Krijn van Loenen en Pieternella Korrel. Kinderen daaruit, geboren te Hilversum: Hermanus Cornelis 1953; Qurinus (Krijn) 1954 en Lobina Petronella Cornelis Theodorus 1920 Volgt X-h. Gegevens 1833 Mei 05 BS Weesperkarspel geboorteacte. Lobina. Dochter van Theodorus Bezemer en Hendrika Lamberta Hermeling Sep 26 BS Ankeveen trouwacte. Hermanus Cornelis Portengen. Bleker, geb te Ned. den Berg. Ouders Cornelis Portengen en Regarda van den Berg. Getrouwd met Lobina Bezemer, geboren en wonende te Ankeveen. Ouders Theodorus Bezemer en Hendrika Lamberta Hermeling Okt 29 BS Ned. den Berg overlijdensacte. Cornelis Theodorus Portengen. Leeftijd 5 weken. Eiland wijk A. Ouders Hermanus Cornelis Portengen, bleker, 34 jaar en Lobina Bezemer Jun 04 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte 11. Hendrika Lamberta Regarda Portengen, 16 mnd, huis nr A93. Ouders Hermanus Cornelis Portengen, bleker, en Lobina Bezemer Jun 14 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte 14. Cornelis Theodorus Portengen. Leeftijd 4 jaar. Ouders Hermanus Cornelis Portengen en Lobina Bezemer. 133

134 Dirk generatie X. De oudste zoon 134 Mijn vader was als baby reeds verzegd aan de ouders van een baby meisje, schreef Catharina Maria Portengen, zoals de Turken en Marokkanen nu, voegde ze er aan toe. Om haar onbekende redenen was de afspraak niet doorgegaan. Er werd op andere wijze in voorzien, vaders oudste zuster (tante Bets) was vriendin met Elisabeth Horst, samen bezochten ze de naaischool en van het één kwam het ander. Nicolaas, als oudste zoon, had alles geleerd om later het hotel te kunnen overnemen. Om iets te noemen: als volontair bij de firma Roeterdink. Het verhaal, dat hij toen met witte handschoenen een diner voor prins Hendrik moest verzorgen, wordt nog steeds verteld. Toen zijn vader overleed, werd hij voogd over zijn broers en zusters. Voor de dienstplicht werd hij vrijgeloot. Zijn moeder was daarmee dolgelukkig. Dat moest gevierd worden! Ze trokken er op uit, uiteraard naar een andere uitspanning. Wat hadden ze een plezier. Totdat oma Leurs ontdekte dat ze vergeten was haar schoenen aan te trekken en nog steeds op haar huispantoffels rondliep! Oma was deftig grootgebracht. Met een rijtuig naar school en de kerk. Enigst kind. Als weduwe met tien kinderen moest ze hard werken. Vermaard waren haar pannekoeken. Maar ook haar aardappelpuree is nog steeds een verrukkelijke herinnering bij Catharina Maria, die zich afvraagt waar dat recept gebleven is! Als oudste kleinkind erfde ze een bloedkoralen armband. En een dierbare foto van opa en oma met de tien kinderen. Als directie-assistent verdient ze tegenwoordig de kost. En heeft, naar haar schrijven te oordelen, nergens geen tijd meer voor. Maar dat komt meer voor, in deze eeuw. X-a. Nicolaas Wilhelmus Maria Portengen (140) Zoon van Hendrikus Portengen en Catharina Maria Leurs. Geboren 1904 te Weesperkarspel. Overleden 1960 te Zutphen. Tr. Zutphen 1931 Elisabeth Horst Geboren 1904 te Zutphen, overleden 1988 aldaar. Kinderen daaruit, geboren te Leiden en Wageningen: 1 Gieljam 1933 Overleden 1934 te Eindhoven. 2 Catharina Maria 1935 Directie assistent. Wonende 1988 te Lochem. Tr. Lochem 1963 Pieter Wondergem Ondernemer. Geboren 1937 te Lochem. Zoon van Michiel Jacobus Wondergem en Jans Egberdina Lichtendahl. Kinderen daaruit, geboren te Lochem: Jans Egberdina Catharina Gieljam 1937 Bedrijfsleider. Wonende 1988 te Zutphen. X-b. Gerardus Franciscus Portengen (141) Ambtenaar. Zoon van Hendrikus Portengen en Catharina Maria Leurs. Geboren 1911 te Weesperkarspel. Overleden 1983 te Uithoorn. Tr. Zutphen 1945 Theodora Wilhelmina Vosch van Avesaet Huisvrouw. Geboren 1913 te 's Herenberg. Overleden 1986 te Uithoorn. Dochter van Ferdinandus Hendrikus Martinus Vosch van Avesaet en Johanna Janssen. Kinderen daaruit, geboren te Leiden: 1 Eduard Maria 1949 Volgt XI-a

135 X-c. Hendrikus Cornelis Portengen (141) Gevangenbewaarder. Zoon van Hendrikus Portengen en Catharina Maria Leurs. Geboren 1916 te Apeldoorn. Overleden 1975 te Zeeland. Tr. Den Haag 1952 Maria Adriana Wilhelmina Hersmus Geboren 1924 te Tilburg. Wonende 1988 te Uden. Dochter van Johannes Arnoldus Hersmus en Adriana Maria Wilhelmina Colsters. Kinderen daaruit, geboren te Den Haag: 1 Johannes Hendrikus 1956 Chemisch Laborant, chauffeur. Wonende 1988 te Niger (Afrika). Tr Leeuwarden 1986 Jantien Faber Geboren 1961 te Baarderadeel. Geen kinderen. 2 Robertus Wilhelmus 1960 Graficus. Wonende 1988 te Eindhoven. X-d. Nicolaas Cornelis Portengen (142) Zoon van Gerardus Portengen en Maria Geertruida Snoek. Geboren 1903 te Weesperkarspel. Overleden 1963 te Bussum. Tr. Weesp 1934 Maria Adriana van Gemert Geboren 1907 te Weesp. Dochter van Arnoldus Franciscus van Gemert en Dingena Mouwe. Wonende 1988 te Weesp. 135 Kinderen daaruit, geboren te Weesp: 1 Gerardus Thomas 1936 Volgt XI-b. 2 Arnoldus Franciscus 1939 Volgt XI-c. 3 Maria Geertruida 1940 Wonende 1988 te Benthuizen. Tr. Benthuizen 1961 Pieter Voorwinden Brandstoffenhandelaar. Geboren 1938 te Benthuizen. Kinderen daaruit, geboren te Benthuizen: Johan 1962; Rita 1964; Heleen 1967; Nico 1969; Petra 1971; Geert 1976 en Anneke Nicolaas Wencelaus 1943 Volgt XI-d. 5 Dingena Bonaventura Maria 1946 Wonende 1988 te Weesp. Tr. Weesp 1965 Wilhelmus Johannes Maria Pronk Zeeman.Geboren 1942 te Weesp. Overleden 1985 aldaar. Zoon van Wilhelmus Pronk en Maria Krijnen. Kinderen daaruit, geboren te Weesp: Wilhelmus Johannes Maria 1966; Nicolaas Cornelis 1969 en Petrus Theodorus Stoomwasserij Ons genoegen Eigenlijk had de foto van dit bedrijf op bladzijde 142 moeten staan (in dit geval,het maken van de digitale versie van dit boek is dat dan ook gebeurd zie IX-d.). Bij Gerardus Thomas, of liever Gerrit, die afgebeeld staat met Piet op de arm. De oude en de nieuwe wasbaas! Om te weten wie de dochters Truus en Bets zijn is het ook nuttig die bladzijde op te slaan. Zij staan vooraan. Hein, toen nog de jongste zoon, staat naast hen. Klaas, de pet op het hoofd, is er maar bij gaan zitten. Corrie bevindt zich op moeders arm. De wasserij is nu gesloten; door de opkomst van de wasmachines voor moeder de vrouw was er geen droog brood meer te verdienen. Het pand op de Klompweg te Weesperkarspel, aan de Vechtdijk, staat er nog steeds. X-e. Petrus Gerardus Portengen (143) Wasserij-eigenaar. Zoon van Gerardus Portengen en Maria Geertruida Snoek. Geboren 1914 te Weesperkarspel. Overleden 1973 te Weesp.

136 Tr. Mijdrecht 1951 Hendrika Wijfjes Geboren 1924 te Nieuwveen. Dochter van Theodorus Wijfjes en Hendrika Verhaar. Kinderen daaruit, geboren te Weesp en Weesperkarspel: 1 Gerardus Cornelis 1952 Volgt XI-e. 2 Hendrikus Franciscus 1955 Magazijnbeheerder. Wonende 1988 te Weesp. 3 Carla Hendrika Maria 1961 Paardenverzorgster. Wonende 1988 te Weesp. 4 Elisabeth Cornelia 1962 Wonende 1988 te Weesp. Tr. Weesp 1983 Berend Jan Visser Geboren 1960 te Weesp. Zoon van Berend Jan Visser en Maria Leerling. Kinderen daaruit, geboren te Naarden en Weesp: Brenda 1984; Paulien 1985 en Irene X-f. Gerard Portengen (143) Kasmanager. Zoon van Gerardus Portengen en Maria Geertruida Snoek. Geboren 1918 te Weesperkarspel. Wonende 1988 te Zevenaar. Tr. Arnhem 1941 Christina Maria Gesina van Dam Geboren 1921 te Doetinchem. Dochter van Hendrikus van Dam en Hendrika Johanna Knuever. Kinderen daaruit, geboren te Rheden, Arnhem en Wierden: 1 Hendrikus 1942 Volgt XI-f. 2 Gerardus 1944 Volgt XI-g. 3 Johanna Hendrika 1946 Wonende 1988 te Aalsmeer. Tr. Arnhem 1968 Frederik de Jong Vertegenwoordiger. Geboren 1942 te Malang. Zoon van Frederik de Jong en Anna Margaretha Haas. Kinderen daaruit, geboren te Aalsmeer: Frits 1969 en Martine Maria Geertruida 1950 Wonende 1988 te Curacao. 136 Tr. Arnhem 1972 Franciscus Boekhorst Landbouwkundig ir. Geboren 1950 te Arnhem. Kinderen daaruit, geboren te Wageningen en Arnhem: Jorien 1976 en Rian Nicolaas Johannes 1952 Volgt XI-h. 6 Margrietha 1961 Wonende 1988 te Arnhem. X-g. Nicolaas Martinus Portengen (143) Zoon van Gerardus Portengen en Maria Geertruida Snoek. Geboren 1919 te Weesperkarspel. Wonende 1988 te Weesp. Tr. Weesp 1950 Cornelia van Veen Geboren 1920 te Amsterdam. Dochter van Gerardus Nicolaas van Veen en Johanna Jacoba Maria de Leeuw. Kinderen daaruit, geboren te Weesp: 1 Gerardus Thomas 1951 Volgt XI-i. 2 Jacoba Johanna 1953 Zonder beroep. Wonende 1989 te Knoop. 3 Maria Geertruida 1956 Administratief medewerkster. Wonende 1988 te Rijen. Tr. Weesp 1978 Wilhelm Albertus Bergwerff Kok bij de Kon. Luchtmacht. Geboren 1955 te Zeist. Zoon van Wouter Bergwerff en Maria Clazina Antoinetta Heynis. Geen kinderen. 4 Cornelia 1959 Inpakster.

137 Cor Portengen Cor en zijn gezin woonden een tijd op het Ankeveense pad in Nederhorst den Berg. In een woonboot. Afgemeerd aan de tuin van Willem Hoetmer. X-h. Cornelis Theodorus Portengen (146) Mijnwerker. Zoon van Hermanus Cornelis Portengen en Lobina Bezemer. Geboren 1920 te Nederhorst den Berg. Overleden 1988 te Sittard. Tr. Hillegom 1947 Theodora Cornelia van der Linden Geboren 1917 te Hillegom. Wonende 1988 te Puth- Schinnen. Dochter van Johannes van der Linden en Maria Langeveld. Kinderen daaruit, geboren te Hilversum: 1 Marina Lobina Margaretha 1948 Wonende 1988 te... Tr Franciscus Penners Geboren 1946 te Tuddern. Zoon van Anton Penners en Anna Lehnen. Kinderen daaruit: Gabrielle 1969 en Christiaan Hermanus Johannes Maria 1949 Volgt XI-j. 3 Johannes Arnoldus Maria 1951 Volgt XI-k. 4 Jozephus Jacobus Maria 1952 Bakker. Wonende 1988 te Puth-Schinnen. 5 Theodora Cornelia Maria 1953 Directie secretaresse. Wonende 1989 te Elp. Tr. Schimmen 1975 Hendrikus de Jong Monteur, geboren 1949 te Rotterdam Zoon van Dirk de Jong en Johanna Maria Tanneke Vermeulen. Kinderen Eveline Johanna Maria 1985 en Eric Sebastiaan de Jong

138 Dirk generatie XI. XI-a. Eduard Maria Portengen (148) Groepschef. Zoon van Gerardus Franciscus Portengen en Theodora Wilhelmina Vosch van Avesaet. Geboren 1949 te Leiden. Wonende 1988 te De Kwakel. Tr. Amsterdam 1970 Christina Alida Maria Kroonen Gezinsverzorgster. Geboren 1950 te Amsterdam. Dochter van Frederik Hendrik Kroonen en Maria Gerarda Caroline Bakker. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam: 1 Edna 1971 Wonende 1988 te De Kwakel. 2 Mira 1973 Idem 3 Inzel 1973 Idem Rooie Gerrit In Weesp geboren. Gebolsterd tijdens de nadagen van de Hollandse koopvaardij. Daarna weer aan de wal, mislukt als fabrieksarbeider, schipper op een rondvaartboot in Amsterdam langs de walletjes, dan weer aan lager wal dan weer opklauterend tegen de wal. Een tijdje als visser onder de kust. Tenslotte zijn draai vindend in het restaureren van schijnbaar reddeloos verloren tjalken, botters en wat dies meer zij. In het kort: de levensloop van "Rooie Gerrit" zoals die beschreven is in een boekje van Bert Zuilekom en uitgegeven door de uitgeverij Zeilsportpromotion bv. In Voorts is zijn doen en laten vastgelegd in een paginagroot artikel in de Telegraaf van 24 Okt 1987 en in nog meer kleinere artikeltjes in diverse bladen. Een bekend persoon. "De rooie zeilschipper van het IJsselmeer, vrijbuiter, dichter, muzikant en vakman, pedagoog en levensgenieter" zoals hij in het boekje beschreven wordt. 138 Muzikant, want hij schijnt menigmaal als lid van een blaasorkest met de grote trom de zaak op stelten gezet te hebben. Dichter, getuige zijn vele geciteerde korte gedichtjes betreffende schepen en de scheepvaart. Pedagoog, vanwege zijn wekelijkse tochten met schoolkinderen. Vakman, want het opknappen van oude schepen vergt wel wat. De rest van zijn kwaliteiten zullen we maar buiten beschouwing laten, hij is nog niet dood. Gerrit noemt hij zich. Als Gerardus Thomas is hij gedoopt. Zo zie je maar hoe de naam van de stamvader, en misschien diens kwaliteit, voortleeft in zijn nageslacht! XI-b. Gerardus Thomas Portengen (148) Zeilschipper, zeezeiler. Zoon van Nicolaas Cornelis Portengen en Maria Adriana van Gemert. Geboren 1936 te Weesp. Wonende 1988 aldaar. Tr.1- Amsterdam 1963 Tinie Jannie Dammes Verpleegkundige. Geboren 1942 te Amsterdam. Dochter van Jan Dammes en Maamke Bas. Gescheiden Tr.2- Weesp 1984 Huiberdina Gijsberta Geurts Zeilschipper. Geboren 1961 te Doodewaard. Dochter van Arie Geurts en Aleida Roelina Parlevliet. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam en Naarden: 1 Maamke 1963 Wonende 1988 te Weesp. 2 Marieke 1966 Idem. 3 Jan 1968 Idem. 4 Aleida Roelina 1985 Idem.

139 XI-c. Arnoldus Franciscus Portengen (148) Zoon van Nicolaas Cornelis Portengen en Maria Adriana Van Gemert. Geboren 1939 te Weesp. Wonende 1988 te Muiderberg. Tr. Weesp 1969 Catharina Johanna Petronella Maria Hense Assistent accountant. Geboren 1945 te Bergen op Zoom. Dochter van Jacobus Marinus Hense en Lucia Maria Borghout. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam: 1 Lucia Maria 1970 Student HBO. 2 Jacobus Nicolaas 1972 Opleiding LTS. XI-d. Nicolaas Wencelaus Portengen (148) Electromonteur bij Duphar. Zoon van Nicolaas Cornelis Portengen en Maria Adriana van Gemert. Geboren 1943 te Weesp. Wonende 1988 aldaar. Tr. Weesp 1969 Dingena van der Pas Dochter van Louis van der Pas en Petronella van Schendel. Kinderen daaruit, geboren te Weesp: 1 Marcel 1970 Wonende 1988 te Weesp. XI-e. Gerardus Cornelis Portengen (150) Uitvoerder. Geboren 1952 te Weesp. Wonende 1988 aldaar. Zoon van Petrus Gerardus Portengen en Hendrika Wijfjes. Tr. Weesp 1988 Petra Johanna van Dorst Administratief medewerkster. Geboren 1964 te Houten. Dochter van Jacobus Hendrikus van Dorst en Celine Clazina Maria de Graaff. XI-f. Hendrikus Portengen (150) Zoon van Gerard Portengen en Christina Maria Gesina van Dam. Geboren 1942 te Rheden. Wonende 1988 te Dordrecht. Tr. Zevenaar 1967 Catharina Palm Geboren 1943 te Zevenaar. Dochter van Hendrikus Reinerus Palm en Johanna Terheerdt. Kinderen daaruit, geboren te Zevenaar en Dordrecht: 1 Hendrik Jan 1969 Student rechten te Utrecht. 2 Nicole 1971 Studerend gymnasium. XI-g. Gerardus Portengen (150) Ververij techniker. Zoon van Gerard Portengen en Christina Maria Gesina van Dam. Geboren 1944 te Rheden. Wonende 1988 te Zevenaar. Tr. Arnhem 1970 Gerrardi Overdulve Kleuterleidster. Geboren 1946 te Dinxperlo. Dochter van Andreus Adrianus Overdulve en Wijmtje van de Wetering. Kinderen daaruit, geboren te Herning en Brande (Denemarken): 1 Katelijn 1975 Wonende 1988 te Zevenaar. 2 Tjabbe 1976 Wonende 1988 te Zevenaar. 3 Wessel Gerard Adriaan 1982 Wonende 1988 te Zevenaar. Kinderen daaruit, geboren te Naarden: 1 Marleen Helena 1989 Wonende 1989 te Weesp. 139

140 XI-h. Nicolaas Johannes Portengen (150) Verpleegkundige. Geboren 1952 te Wierden. Wonende 1988 te Renkum. Zoon van Gerard Portengen en Christina Maria Gesina van Dam. Tr. Oosterbeek 1987 Elizabeth Vorsteveld Verpleegkundige. Geboren 1960 te Nieuw-Amsterdam. Dochter van Jan Vorsteveld en Geertje Brunink. Kinderen daaruit, geboren te Wageningen: 1 Mieke 1989 Wonende 1989 te Renkum. XI-i. Gerardus Thomas Portengen (151) Magazijnmeester. Zoon van Nicolaas Martinus Portengen en Cornelia van Veen. Geboren 1951 te Weesp. Wonende 1988 aldaar. Tr. Weesp... Helena Carolina Maria Willard Geboren 1961 te Deventer. Dochter van Timo Willard en Carla van Rhijn. XI-k. Johannes Arnoldus Maria Portengen Plaatwerker. Zoon van Cornelis Theodorus Portengen en Theodora Cornelia van der Linden. Geboren 1951 te Hilversum. Wonende 1988 te Schinnen-Oirsbeek. Tr. Oirsbeek 1971 Elisabeth Josefina Maria Derrez Geboren 1951 te Hoensbroek. Dochter van Mathius Hubertus Derrez en Maria Hubertina Speetjens. Kinderen daaruit, geboren te Schinnen: 1 Armant Jos Trinnet 1978 Wonende 1988 te Schinnen. 2 Solange Marina Cornelia Elisabeth 1986 Wonende 1988 te Schinnen. Kinderen daaruit, geboren te Naarden: 1 Dennis 1989 Wonende te Weesp. XI-j. Hermanus Johannes Maria Portengen Monteur. Zoon van Cornelis Theodorus Portengen en Theodora Cornelia van der Linden. Wonende 1988 te Puth-Schinnen. Tr Petronella Theodora Margaretha Maria Jacobs Geboren 1950 te Oirsbeek. Wonende 1988 te Hoensbroek. Dochter van Willem Theodoor Jacobs en Margaretha Hendrika Lex. Kinderen daaruit, geboren te Geleen en Puth-Schinnen: 1 Maurice Cornelis Wilhelmus Sandra Margaretha Johanna

141 Stamvader in Vreeland Deel 4.3. (Klaas) Portengens uit Kortenhoef Tr.Ned.den Berg 1780 Dirk van Gelderen Kinde ren daaruit niet bekend. 3 Jacob 1762 Begraven 1766 te Nederhorst den Berg. 4 Gerrit 1766 Volgt VI-b. 5 Marretje 1769 In 1812 wonende op het eiland te Nederhorst den Berg.. Tr.Ned.den Berg 1791 Marten Voorn Gedoopt 1760 te Kortennhoef. Overleden 1813 te Nederhorst den Berg. Zoon van Dirk Voorn en Femmetje Paartje. Kinderen daaruit, gedoopt te Nederhorst den Berg: Neeltje 1792; Dirk 1793; Annetje 1796; Femmetje 1799 en Klaasje Voorn Klaas, de tweede zoon van de watermolenaar Gerrit Portengen, was genoemd naar zijn grootvader van moeders zijde, Klaas Abrahams Streefkerk. Zoals vrijwel al zijn broers en zusters werd ook hem het erf van de achterste watermolen van Kortenhoef te klein. Hij trouwde en trok over de dorpsgrens naar het naburige Vreeland. Dat was in Daar werden de eerste kinderen geboren. Vandaar vertrok het gezin met de kinderen Dirk, Klaasje en Jacob naar Nederhorst den Berg. Wat Klaas voor de kost deed is nog steeds niet bekend. Misschien watermolenaar als zijn vader. V-b. Klaas Portengen (103) Zoon van Gerrit Portengen en Marretje Streefkerk. Gedoopt 1735 te Kortenhoef. Begraven 1781 te Nederhorst den Berg. Tr. Kortenhoef 1755 Neeltje Jacobs Hagen Geboren te Kortenhoef. Kinderen gedoopt te Vreeland en Nederhorst den Berg: 1 Dirk 1756 Volgt VI-a. 2 Klaasje 1758 Overleden 1823 te Sloterdijk. 141 Gegevens 1760 Mrt 09 Doopboek Kortenhoef. Marten, zoon van Dirk Voorn en Femmetje Paartje. Getuige Alida Ratel Apr 06 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Klaas Gerrits Portengen met Neeltje Jacobs Hage. Beide van Kortenhoef Mrt 30 Nederhorst den Berg inv.18 acte van indemniteit van de kerk van Kortenhoef, zowel te Vreeland als elders. Claes Gerrits Portengen en Neeltje Jacobs Hagen Doopboek Vreeland NH. Dirk. Ouders Klaas Gerrits Portengen en Neeltje Jacobs Haage. Doopgetuige Marretje Klaasse Streefkerk Doopboek Vreeland dorpskerk. Klaasje. Ouders Klaas Portengen en Neeltje Hagen Begraafboek Vreeland NH kerk. Een kind van Klaas Portengen Doopboek Vreeland dorpskerk. Jacob. Ouders Klaas Portengen en Neeltje Hagen. Doopgetuige Hilletje Hage Mei 25 Nederhorst den Berg inv. 18 acte van indemniteit 56. Van de diaconie van Vreeland. Dirk, Klaasje en Jacob Portengen, geboren te Vreeland. Kinderen van Klaas Portengen Jan 19 Doopboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Gerrit. Ouders Klaas Portengen en Neeltje Hagen. Getuige Johanna van de Velde Mrt 26 Lidmatenboek dorpskerk Nederhorst den Berg. Ingekomen met attestatie van Vreeland Neeltje Jacobs Hagen huisvr. van Klaas Portengen.

142 1769 Mei 14 Doopboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Marretje. Ouders Klaas Portengen en Neeltje Hagen. Doopgetuige Gerritje Portengen Nov 06 Begraafboek Nederhorst den Berg NH kerk. Een zoon van Klaas Portengen Nov 17 Trouwboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Dirk van Gelder, jongeman van Lenten wonende te Sloterdijk en Klaasje Portengen, jongedochter, geboren te Vreeland, wonende alhier. Zijn 10 Dec getrouwd Aug 12 Trouwboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Marten Voorn jongeman van Kortenhoef wonende te Nederhorst den Berg met Marretje Portengen geboren en wonende aldaar Sep 04 Trouwboek Ned. den Berg NH. Maerten Voren jongeman van Kortenhoef met Marretje Portengen. Met betoog te Kortenhoef Okt 13 Lidmatenboek dorpskerk Nederhorst den Berg. Aangenomen tot lidmaat Marretje Portengen huisvrouw van Marten Voren Jul 29 Doopboek Ned. den Berg. NH kerk. Neeltje. Ouders Marten Voorn en Marretje Portengen. Getuige Klaasje Portengen, h v van Dirk Van Gelder. Gedragen door Jannetje Abcouwer Nov 03 Doopboek Nederhorst den Berg. NH kerk. Dirk. Ouders Marten Voorn en Marretje Portengen. Doopgetuige Jannetje van het Sluisje en Sijtje Luyer 1796 Jun 26 Doopboek Ned. den Berg. NH kerk. Annetje. Ouders Marten Voorn en Marretje Portengen. Doopgetuige Jannetje van het Sluisje en Willempje Jans Herk hv Sijmen Breedt 1799 Mrt 31 Doopboek Nederhorst den Berg. NH kerk. Femmetje. Ouders Marten Voorn en Marretje Portengen Dec 13 Doopboek Nederhorst den Berg. NH kerk. Klaasje. Ouders Marten Voorn en Marretje Portengen Feb 20 Ned. den Berg inv 18 acte van indemniteit. Neeltje Portengen dochter van Marten Voorn en Marretje Portengen, gereformeerd Lidmatenboek NH kerk Ned. den Berg. Lidmaat Marretje Portengen huisvrouw van Marten Voren. Op het Eiland Nederhorst den Berg overlijdensacte 33. Marten Voorn, 53 jr. Aangifte Arie vd Heuvel, 47 jr, dagloner en Jan Fransen, 37 jr, dagloner Sep 22 Slotermeer overlijden Klaasje Portengen, 66 jaar, weduwe van Dirk van Gelderen. Getuige Rijk de Bruin, 36 jaar, veehouder. 142

143 Klaas generatie VI. Boerenarbeider Dirk, geboren te Vreeland, trouwde in Nederhorst den Berg. Vanaf ongeveer 1795, het jaar waarin de Fransen Utrecht bezetten en Willem V naar Engeland uitweek, woonde hij te Kortenhoef. Daar werden Frans en Catharina geboren. In Aug 1803 vertrok hij met zijn gezin naar Overmeer, hetgeen blijkt uit een acte van indemniteit. Frans komt in de boeken van Nederhorst den Berg ter sprake als boer. Wat zijn broers Cyprianus en Jacob betreft zijn er nog steeds onopgeloste raadsels. Cyprianus, moet bijvoorbeeld twee moeders gehad hebben! Hij werd als zoon van Catharina Hofkamp gedoopt en ingeschreven voor dienstplicht onder Napoleon in Mogelijk was hij onder de Nederlandse dienstplichtigen die naar Rusland moesten en waarvan er maar 500 terugkeerden! In 1821 overleed hij als Suprianus, zoon van Dirk Portengen en Catharina Kalf! Zo ook Jacob, die twee jaar eerder werd ingeschreven voor die Franse conscriptie als zoon van Dirk Klaasz Portengen en Catharina Steenders. Waarschijnlijk een naamsverwarring met Catharina Kalf, weduwe van Cyprianus van Steenre, meermalen genoemd als doopgetuige. VI-a. Dirk Portengen (159) Arbeider. Zoon van Klaas Portengen en Neeltje Hagen. Gedoopt 1756 te Vreeland. Overleden 1827 te Nederhorst den Berg. Tr. Ned.den Berg 1788 Catharina Hofkamp Jongedochter van Utrecht. Kinderen daaruit, gedoopt te Nederhorst den Berg en Kortenhoef: 1 Neeltje 1789 Geen nadere gegevens. 2 Jacob 1790 Ingeschreven voor de Franse Conscriptie in 1810 als zoon van Dirk Klaasz Portengen en Catharina Steenders. 3 Cyprianus Everardus 1792 Dagloner. Overleden 1821 te Nederhorst den Berg als Suprianus, zoon van Dirk Portengen en Catharina Kalf. 4 Klaas Bernardus 1794 Geen nadere gegevens. 5 Catharina 1796 Geen nadere gegevens. 6 Frans 1798 Volgt VII-a. 7 Petrus 1804 Geen nadere gegevens. Gegevens 1788 Mei 11 Trouwboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Dirk Portengen jongeman geboren te Vreeland wonende te Nederhorst den Berg met Catharina Hofkamp jongedochter geboren te Utrecht wonende te Nederhorst den Berg Mei 03 Doopboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Neeltje. Ouders Dirk Portengen en Catharina Hofkamp Jun 10 Doopboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Cyprianus Everardus. Ouders Dirk Portengen en Catharina Hofkamp. Doopgetuige Catharina Kalf hv van Cyprianus Steenis Apr 06 Doopboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Klaas Bernardus. Ouders Dirk Portengen en Catharina Hofkamp. Doopgetuige Catharina Kalf wed van Cyprianus van Steene Feb 21 Doopboek Kortenhoef NH. Catharina. Ouders Dirk Portengen en Catharina Hofkamp 1798 Mrt 18 Doopboek Kortenhoef NH. Frans. Ouders Dirk Portengen en Catharina Hofkamp Aug 03 Nederhorst den Berg inv.18 acte van indemniteit. Pro deo. Van Kortenhoef. Frans Portengen zoon van Dirk Portengen en Catharina Hofkamp. Gedoopt 18 Mrt Met zijn ouders vertrokken naar Overmeer. 143

144 1804 Jun 03 Doopboek Nederhorst den Berg Dorpskerk. Petrus. Ouders Dirk Portengen en Catharina Hofkamp. Doopgetuige Catharina Kalf wed. Anthonie Jac. van Woudenberg Nederhorst den Berg. Lijst conscriptie nr. 29. Ingeschreven Jaques Portengen, geboren 6 Sep 1790 te Ned. den Berg, zoon van Dirk Klaasz Portengen en Catharina Steenders. Werkman. Woont bij ouders Nederhorst den Berg. Lijst conscriptie nr. 3. Cyprianus Everardus. Geboren 6 Jun Ouders Dirk Portengen en Catharina Hofkamp. Journalier Mrt 02 BS Nederhorst den Berg. Overlijdensacte. Suprianus Portengen. Zoon van Dirk Portengen en Catharina Kalf. Aangifte door Dirk Portengen, vader, 64 jaar, werkman Jan 31 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Dirk Portengen. Leeftijd 78 jaar. Echtgenoot van Catharina Hofkamp. Zoon van Klaas Portengen en Neeltje Hagen. Aangifte door zoon Frans, 28 jaar, werkman, kan niet schrijven. Tweehonderd jaar watermolenaars In de resolutiën en rekeningen van de spiegelpolder te Nederhorst den Berg, bewaard in het streekarchief te Hilversum, komt regelmatig de post "Gerrit Portengen, watermolenaar" aan de orde. Om te beginnen in Tot Daarna wordt in deze post slechts gewag gemaakt van het beroep, watermolenaar en het bedrag. Er was dus een Gerrit Portengen watermolenaar van 1789 tot omstreeks Aangezien de hierna genoemde Gerrit hoogstwaarschijnlijk in 1807 begraven werd mag aangenomen worden dat hij die molenaar geweest is. De molen van de spiegelpolder moet zich te dien tijde aan de oostzijde van de Dammerweg hebben bevonden, op de plaats waar nu het gemaal staat. Gerrit verdiende voor een jaar maalloon 70 gld vermeerdert met 12 gld voor olie en kaarsen. VI-b. Gerrit Portengen (159) Watermolenaar van de spiegelpolder te Nederhorst den Berg. Zoon van Klaas Portengen en Neeltje Hagen. Gedoopt 1766 te Nederhorst den Berg. Overleden 1807 aldaar. Tr. Ned. den Berg 1786 Neeltje Verhagen Geboren te Alphen ad Rijn. Overleden 1816 te Nederhorst den Berg. Kinderen daaruit, gedoopt te Nederhorst den Berg: 1 Klaas 1787 Volgt VII-b. 2 Grietje 1788 Volgt VII-c. 3 Hendrik 1789 Volgt VII-d. 4 Jacob 1790 Volgt VII-e. 5 Neeltje 1792 Werkster. Overleden 1852 te Amsterdam. Tr.1- Amsterdam 1815 Rijk Bouman Scheepstimmerman. Geboren 1787 te Weesp. Zoon van Hendrik Bouman en Lijsje Haas. Tr.2- Amsterdam 1833 Franciscus Walburg Wijnkopersknecht. Gedoopt (RK) 1783 te Amsterdam. Weduwnaar van Petronella van Donkelaar. Zoon van Hermanus Walburg en Anna Elisabeth Weeling. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam: Neeltje 1818; Johannes 1820; Hendrika Maria 1824; Jacobus Johannes 1825; Geertruida 1828 en Anna Elisabeth Maria Marretje 1793 *Begraven 1797 te Nederhorst den Berg. 7 Pieter 1796 *Begraven 1798 te Nederhorst den Berg. 8 Pieter 1799 Volgt VII-f. Gegevens 1785 Okt 08 Nederhorst den Berg inv. 18 acte van indemniteit. Van Alphen en Rietveld. Neeltje Verhagen, 24 jaar Apr 14 Trouwboek Ned. den Berg dorpskerk. Gerrit Portengen jm geboren Ned. den Berg en wonende aldaar met Neeltje Verhagen geboren te Alphen ad Rijn wonende te Ned. den Berg. 144

145 1787 Feb 18 Doopboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Klaas. Ouders Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen. Doopgetuige Klaasje Portengen hv Dirk van Gelder. Gedragen door Alida Ovink wed. Pieter van Hemert Nederhorst den Berg. Resolutien en rekeningen van de spiegelpolder. Inv. 22. Gerrit Portengen, watermolenaar. Jaarlijks maalloon 70 gld. Kaarsen en oly 12 gld Aug 03 Doopboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Grietje. Ouders Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen. Doopgetuige Klaasje Portengen hv Dirk van Gelder. Gedragen door Truytje van Veere wed. Gijsbert Seldenrijk Aug 16 Doopboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Hendrik. Ouders Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen. Doopgetuige Jannetje Abcouwer Nov 21 Doopboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Jacob. Ouders Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen. Doopgetuige Klaasje Portengen huisvrouw van Dirk van Gelder. Gedragen door Marretje Portengen Apr 15 Doopboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Neeltje. Ouders Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen. Doopgetuige Marretje Portengen huisvrouw van Marten Voorn Okt 06 Doopboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Marretje. Ouders Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen. Doopgetuige Marretje Portengen en Geertruida van Grol hv Elbert Bongers Mei 29 Doopboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Pieter. Ouders Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen. Doopgetuige Klaasje Portengen huisvrouw van Dirk van Gelder Aug 09 Begraafboek Nederhorst den Berg NH kerk. Een kind van Gerrit Portengen. Op 't kerkhof, 1/2 uur luiden Mrt 17 Begraafboek Nederhorst den Berg NH kerk. Een kind van Gerrit Portengen Apr 28 Doopboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Pieter. Ouders Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen. Doopgetuige Truytje van Grol hv van Elbert Bongers Aug 14 Begraafboek Nederhorst den Berg NH kerk. Gerrit Portengen Sep 11 Begraafboek Ned.den Berg NH kerk. Gerrit Portengen. Voor rekening van de diaconie Mei 13 BS Amsterdam trouwacte Neeltje Portengen. Geboren 1792 te Nederhorst den Berg. Ouders Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen. Getrouwd met Rijk Bouman, werkman, geboren in 1787 te Weesp. Ouders Hendrik Bouman en Lijsje Haas Nov 20 Nederhorst den Berg overlijdensacte in trouwbijlage. Neeltje Verhagen huisvrouw van Gerrit Portengen Dec 02 BS Amsterdam geboorteacte Neeltje. Ouders Rijk Bouman, scheepstimmerman en Neeltje Portengen. Goudsbloemstraat Jul 01 BS Amsterdam geboorteacte Johannes. Ouders Rijk Bouman/Neeltje Portengen Apr 01 BS Amsterdam geboorteacte Hendrika Maria. Ouders Rijk Bouman en Neeltje Portengen Okt 04 BS Amsterdam geboorteacte Jacobus Johannes. Ouders Rijk Bouman en Neeltje Portengen Mei 10 BS Amsterdam geboorteacte Geertruida. Ouders Rijk Bouman en Neeltje Portengen Nov 28 BS Amsterdam geboorteacte Anna Elisabeth Maria. Ouders Rijk Bouman en Neeltje Portengen Apr 17 BS Amsterdam trouwacte Neeltje Portengen. Werkster. Geboren 1793 Nederhorst den Berg wonende te Amsterdam. Weduwe van Rijk Bouman. Ouders Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen. Getrouwd met Franciscus Walburg, wijnkopersknecht, geboren 1783 Jan 04 en wonende te Amsterdam. Weduwnaar van Petronella van Donkelaar. Ouders Hermanus Walburg en Anna Elisabeth Weling Apr 06 BS Amsterdam overlijdensacte Neeltje Portengen. Leeftijd 60 jaar. Wonende in een hofje. Weduwe van Rijk Bouman en Franciscus Walburg. Aangifte door Johannes Bouman, metselaar,32 jaar, zoon en Hermanus Seys, schilder, 30 jaar, behuwdzoon. 145

146 Klaas generatie VII. Boer in Den Berg Frans, de zoon van Dirk en Kaatje begon als boerearbeider en wist zich op te werken tot zelfstandige veehouder. Hoewel niet al te rijk bedeeld met aardse goederen, voorzover valt na te gaan. Hem echter ontbrak een stamhouder. Waar zijn bedoeninkje stond is niet bekend. Schoonzoon Cornelis Snel woonde in de Achterbuurt, wij noemden dat, zo'n honderd jaar later Het Achterdorp, waarmee de huisjes werden aangeduid die onder tegen de voet van de heuvel waren aangebouwd. De terp waarop sinds 1200 de kerk gebouwd staat, de berg waaraan het dorp zijn naam te danken heeft. VII-a. Frans Portengen (161) Arbeider, later boer. Zoon van Dirk Portengen en Catharina Hofkamp. Gedoopt 1798 te Kortenhoef. Overleden 1868 te Nederhorst den Berg. Tr. Ned.den Berg 1820 Engel Sofia Dorothea Petig Geboren 1778 te Hollenstein. Overleden 1862 te Nederhorst den Berg. Dochter van Christof Petig en Anna Maria Boedeker. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: 1 Catharina 1821 Overleden 1884 aldaar. Tr. Ned.den Berg 1849 Cornelis Snel Werkman. Geboren Zoon van Lammert Snel en Marretje van Ravensway. Wonende Achterbuurt te Nederhorst den Berg. Kinderen daaruit, gedoopt aldaar: Lambertus 1850; Marretje Maria 1851; Frans 1852; Cornelis 1854; Engel Sofia Dorothea 1857; Marcus 1859; Francijntje 1860; Catharina 1862 en Geertruida Gegevens 1820 Dec 16 BS Nederhorst den Berg trouwacte Frans Portengen. Arbeider, gedoopt 1798 Mrt 09 te Kortenhoef, wonende te Nederhorst den Berg. Ouders Dirk Portengen en Catharina Hofkamp, 58 jaar. Getrouwd met Engeltje Sofia Dorothea Petig, geboren 1778 Dec 06. Weduwe van Pieter Grebbe, overleden 4 Mrt Ouders Christoph Petig en Anna Maria Boedeker Nov 20 BS/DTB Nederhorst den Berg geboorteacte 20. NH kerk. Catharina. Ouders Frans Portengen en Engel Sofia Dorothea Petig, geboren in Duitsland Diaconieboek der NH kerk. Frans Portengen. Huur boerderij 720 gld over (Vanaf 1847 betaald door Looy). Elders geboekt per half jaar 31,50 gld over 1829 huishuur bij anticipatie door de diaconie betaald Apr 06 Nederhorst den Berg, lidmatenboek NH kerk. Catharina Portengen Dec 23 BS Nederhorst den Berg trouwacte. Catharina Portengen. Geboren 1821 Nov 20. Ouders Frans Portengen en Engel Sofia Dorothea Petig. Getrouwd met Cornelis Snel, zonder beroep, geboren 1821 Dec 23. Vijf jaar als dienstplichtige gediend in het 2e reg infanterie. Ouders Lammert Snel en Marretje van Ravensway Mrt 16 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. DTB NH. Lambertus. Ouders Cornelis Snel en Catharina Portengen Aug 24 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. DTB NH kerk. Marretje Maria. Ouders Cornelis Snel en Catharina Portengen Okt 03 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. DTB NH kerk. Frans. Ouders Cornelis Snel en Catharina Portengen Aug 20 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. DTB NH kerk. Cornelis. Ouders Cornelis Snel en Catharina Portengen Mei 17 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. DTB NH kerk. Engel Sofia Dorothea. Ouders Cornelis Snel en Catharina Portengen Jul 03 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. DTB NH kerk. Marcus. Ouders Cornelis Snel en Catharina Portengen Nov 25 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. DTB NH kerk. Francijntje. Ouders Cornelis Snel en Catharina Portengen Jul 27 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. DTB NH kerk. Catharina. Ouders Cornelis Snel en Catharina Portengen.

147 1862 Mrt 17 Ned. den Berg overlijdensacte 5. Engel Sofia Dorothea Petig, 83 jaar, geboren te Hollenstein in Hannover. Dochter van Christoph Petig en Anna Maria Boedeker. Aangifte Frans Portengen, 64 jaar, veehouder Apr 30 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. DTB NH kerk. Geertruida. Ouders Cornelis Snel en Cath. Portengen DTB Ned. den Berg begraafacte NH. Engel Sofia Dorothea Petig. Hv van Frans Portengen Nov 23 BS/DTB Nederhorst den Berg overlijdensacte. Frans Portengen. Veehouder. 70 jaar. Weduwnaar van Engel Sofia Dorothea Petig. Zoon van Dirk Klaasz Portengen en Catharina Hofkamp. Geboren te Kortenhoef. Zie rekening diaconie, 1 uur luiden Nov 26 Diaconie rekeningen NH kerk. De wijlen Frans Portengen debet wegens begravingskosten van hunnen vader in een eigen graf nr. 34 des middags om 12 ure als volgt: een uur luiden 1,20; baar en roef 0,40; voor het gebruiken van het kleed over de kist op de wagen 0, Apr 07 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Catharina Portengen. 62 jaar. Achterbuurt 27. Hv van Cornelis Snel, werkman. Dochter van Frans Portengen en Engel Sofia Dorothea Petig. VII-b. Klaas Portengen (162) Metselaar. Zoon van Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen. Gedoopt 1787 te Nederhorst den Berg. Overleden 1839 aldaar. Tr. Ned. den Berg 1820 Matje Veenman Dienstbaar. Geboren 1790 te Kortenhoef. Begraven 1870 te Nederhorst den Berg. Dochter van Nicolaas Veenman en Grietje Jacobs Leeflang. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: 1 Neeltje 1822 Overleden 1896 te Ankeveen Tr Albert Leurs Kinderen daaruit, geboren te Ankeveen: Hermanus 1850; Nicolaas 1852; Alida 1853; Gerardus 1854; Marretje 1855; Petrus 1856; Margaretha 1859; Timotheus 1860; Gerritje 1863 en Albert Grietje 1823 Geen nadere gegevens. 3 Klaas 1827 Volgt VIII-a. 4 Gerrit 1831 Volgt VIII-b. 147 gegevens 1820 Mei 10 BS Ned. den Berg trouwacte 1. Klaas Portengen. Geboren Ouders Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen. Getrouwd met Matje Veenman, geboren 1790 en wonende te Kortenhoef, dienstbaar. Ouders Nicolaas Veenman, overleden en Grietje Jacobs Leeflang, 53 jaar, werkster te Ankeveen. Getuigen broer Pieter Portengen, visser bij Jan van Dijk en neef Gerrit Portengen, 30 jaar Apr 05 BS/DTB Nederhorst den Berg geboorteacte. Neeltje. Ouders Klaas Portengen en Matje Veenman. Getuige Geertrui de Ridder hv van Jan Veenman. Vader is 35 jr, moeder 32 jr Okt 07 BS/DTB Nederhorst den Berg geboorteacte 23. NH kerk. Grietje. Ouders Klaas Portengen en Matje Veenman Dec 23 BS/DTB Nederhorst den Berg geboorteacte NH kerk. Klaas. Ouders Klaas Portengen en Matje Veenman Feb 14 BS/DTB Nederhorst den Berg geboorteacte 7. NH kerk. Gerrit. Ouders Klaas Portengen en Matje Veenman Dec 31 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Klaas Portengen. Metselaar. 52 jaar. Echtgenoot van Matje Veenman. Ouders Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen Aug 08 BS Ankeveen geboren Hermanus. Ouders Albert Leurs en Neeltje Portengen Mrt 10 BS Ankeveen geboren Nicolaas. Ouders Albert Leurs en Neeltje Portengen Apr 01 BS Ankeveen geboorteacte. Alida. Ouders Albert Leurs en Neeltje Portengen Jul 09 BS Ankeveen geboorteacte. Gerardus. Ouders Albert Leurs en Neeltje Portengen Sep 22 BS Ankeveen geboorteacte. Marretje. Ouders Albert Leurs en Neeltje Portengen. Vader is werkman, oud 36 jr. Op de kade Nov 25 BS Ankeveen geboorteacte. Petrus. Ouders Albert Leurs en Neeltje Portengen Okt 26 BS Ankeveen geboorteacte. Margaretha. Ouders Albert Leurs en Neeltje Portengen Okt 11 BS Ankeveen geboorteacte. Timotheus. Ouders Albert Leurs en Neeltje Portengen Jul 10 BS Ankeveen geboorteacte. Gerritje. Ouders Albert Leurs en Neeltje Portengen Mrt 02 BS Ankeveen geboorteacte. Albert. Ouders Albert Leurs en Neeltje Portengen.

148 1870 DTB Nederhorst den Berg diaconieboek NH kerk. De weduwe van K. Portengen genaamd Matje Veenman. In een huurgraf nr 161 op den 10e Feb 1870 des middags om twaalf uur voor rekening van den diaconie alhier Jan 07 BS Ankeveen overlijdensacte. Neeltje Portengen. Leeftijd 74 jaar. Weduwe van Albert Leurs. Dochter van Klaas Portengen en Matje Veenman. Aangifte door Petrus Leurs, werkman, 39 jaar, zoon. Neeltje is geboren te Nederhorst den Berg. Verlaten huisvrouw Toen Adrianus Vossepoel op 29 September 1822 gedoopt was, schreef de scriba in het doopregister achter diens naam: Zijnde dit een onecht kind van Grietje Portengen van welk kind de persoon Jacob Vossepoel op het register der Burgerlijke stand zich heeft gedeclareerd de vader te zijn. De dooppeter is Dirk Portengen. De moeder heeft het kind zelve ten doop gehouden. De mildheid van de opmerking valt op naast andere waarin de berispende toon overheerst. Gewoonlijk luidde de bijschrijving: nadat gemelden alvorens door den predikant vermaand tot waare boete en waarachtige bekeering opgewekt zijnde. Grietje was dan ook een oude bekende. Reeds eerder waren Cornelis en Jacob gedoopt, niet erkend, maar Grietje had de ouderlingen in vertrouwen verteld dat Jacob Vossepoel de vader was. En daarvoor was er Pieter, hij was dan wel in Amsterdam geboren, maar iedereen snapte wel dat Jaap Vossepoel daar ook wat mee te maken had. Sindsdien schroomde Jacob de gang naar de burgerlijke stand niet meer, nog minstens vier Vossepoeltjes konden geboekt worden. Was Jacob Vossepoel schipper? In Nederhorst den Berg woonde niet zo lang geleden een schippersgezin Vossepoel met namen als Jacob, Neeltje, Gerrit en Annie. Dat is het dan wat betreft de ene Grietje. Daarvoor was er nog die andere Grietje. In Amsterdam getrouwd met Jan Stokkers, bij dit huwelijk geassisteerd door haar vader Jan Portengen. Hun zoontje Jan Stokkers werd in 1813 in de NH kerk van Nederhorst den Berg ten doop gehouden. Daarna horen we niets meer van haar totdat ze in 1856 komt te overlijden. Zoon Jan Stokkers, hoepelbuiger, doet aangifte. In de acte werd aangetekend dat het adres van haar man te dien tijde onbekend was. De namen van haar ouders: Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen! De Amsterdamse trouwacte was dus niet juist. Waren beide Grietjes één en dezelfde persoon? De geboorteacte van Antje Vossepoel gaf het antwoord. Bij de ouders stond vermeld: Jacob Vossepoel en Grietje Portengen, sedert 13 jaren verlaten huisvrouw van Jan Stokkers. VII-c. Grietje Portengen (162) Dienstbare. Dochter van Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen. Gedoopt 1788 te Nederhorst den Berg. Overleden 1856 aldaar. Tr. Amsterdam 1806 Jan Stokkers Van Nispen. Kind daaruit, gedoopt te Nederhorst den Berg: Jan Stokkers Vervolgens drie kinderen,niet erkend door de vader, geboren te Amsterdam en Nederhorst den Berg: 1 Pieter 1813 Volgt VIII-c. 2 Jacob 1815 Volgt VIII-d. 3 Cornelis 1817 Volgt VIII-e. Tenslotte vier kinderen waarvan Jacob Vossepoel bij de geboorte-aangifte verklaarde de vader te zijn, geboren te Nederhorst den Berg: Neeltje 1820; Adrianus 1822; Antje 1824, Gerrit 1826 en nogmaals Gerrit Vossepoel Dec 19 Trouwboek Amsterdam kerk. Jan Stokkers. Komende van Nispen (bij Roosendaal). Getrouwd met Grietje Por- 148

149 tengen geboren en wonende te Stichtse Berg. Geassisteerd door haar (vader?) Jan Portengen Mrt 29 Doopboek Ned. den Berg NH kerk. Jan. Ouders Jan Stokkers en Grietje Portengen. Getuige Marretje Portengen hv Maarten Voorn Feb 02 BS Amsterdam geboorteacte Pieter Portengen. Zoon van Grietje Portengen. Wonende Baangracht 73. Aangifte door Hendrik Emondo, 37 jaar, stukadoorsknecht Aug 22 Doopboek Ned. den Berg NH kerk. Jacob Portengen. Zoon van Grietje Portengen. Onecht kind, als vader gaf zij op Jacob Vossepoel Mei 27 Doopboek Ned. den Berg NH kerk. Cornelis Portengen. Zoon van Grietje Portengen. Doopgetuige Grietje de Haas, hv Dirk van Stam. Onecht kind, als vader gaf zij op Jacob Vossepoel Jan 28 BS Ned. den Berg geboorteacte 3. NH kerk. Neeltje Vossepoel. Ouders Jacob Vossepoel, werkman, 40 jaar, geboren te Vreeland en Grietje Portengen. Ongehuwd. Door de vader erkend bij de aangifte op de burgelijke stand Aug 03 BS Ned. den Berg geboorteacte 12. NH kerk. Adrianus. Ouders Jacob Vossepoel, werkman, 40 jaar, geboren te Vreeland en Grietje Portengen, ongehuwd. Getuige Dirk Portengen. Door de vader erkend bij de geboorteaangifte Jul 01 BS/DTB Ned. den Berg geboorteacte 21. NH kerk. Antje Vossepoel. Ouders Jacob Vossepoel en Grietje Portengen, sedert 13 jaar verlaten huisvrouw van Jan Stokkers. Door de vader erkend bij de geboorteaangifte Aug 28 BS Ned. den Berg geboorteacte 25. Gerrit Vossepoel. Znv Jacob Vossepoel en Grietje Portengen, sedert 15 jaar verlaten Mei 22 BS Nederhorst den Berg geboorteacte 13. Gerrit Vossepoel. Ouders Jacob Vossepoel en Grietje Portengen. Ongehuwd. Wonende te Overmeer Jul 31 Nederhorst den Berg. Geboorteacte 17. Grietje Portengen, 53 jaar, wonende huisnr. 108 verklaart achteraf dat op 28 Jun 1817 te Nederhorst den Berg geboren is Cornelis Portengen, haar zoon Jun 05 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Grietje Portengen. Leeftijd 67 jaar. Echtgenote van Jan Stokkers. Dochter van Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen. Aangifte door Jan Stokkers, zoon, hoepelbuiger, 49 jaar. Man is afwezig en verblijfplaats onbekend. Aan de Hinderdam De familieleden, beschreven in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, zijn nakomelingen van of Hendrik of Jacob of Pieter Portengen, zonen van Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen. Nog levende nakomelingen van de overige zoons van Klaas Portengen, de stamvader, zijn tot nu toe niet gevonden. Het is niet helemaal duidelijk of Hendrik, zelf gedoopt in de dorpskerk van Nederhorst den Berg, grondlegger werd van de roomskatholieke tak van deze familie. Mogelijk was het Emmetje die deze wending in het geloofsleven van haar man en kinderen bewerkstelligde. Of was het de vrouw van haar zoons Gerrit en Bernardus, Maria van den Oosten? Hendrik werd in 1810 ingeschreven voor dienstplicht onder de vlag van Napoleon. Of hij gevochten heeft aan de Berezina in Rusland is niet bekend. Hij woonde ten tijde van zijn overlijden aan de Hinderdam, was 45 jaar en dagloner van beroep. Nalatende een groot gezin.

150 VII-d. Hendrik Portengen (162) Dagloner. Zoon van Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen. Gedoopt 1789 te Nederhorst den Berg. Overleden 1834 aldaar. Tr. Ned. den Berg 1816 Emmetje Lankmeyer Werkster. Dochter van Otto Lankmeyer. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: 1 Gesina Margrieta 1817 Volgt VIII-f. 2 Gerrit 1818 Volgt VIII-g. 3 Neeltje 1821 Overleden 1822 te Ned.den Berg. 4 Ottonie 1822 Volgt VIII-h. 5 Petrus 1824 Volgt VIII-i. 6 Bernardus 1827 Volgt VIII-j. 7 Cornelia 1830 Overleden 1888 te Amsterdam. Tr. Amsterdam 1858 Johannes Machiel Kniesmeyer Timmerman. Geboren 1831 te Watergraafsmeer. Zoon van Johannes Hermanus Philippus Kniesmeyer en Johanna De Wit. Kinderen daaruit geboren te Amsterdam: Johannes Daniël 1859; Hendrikus Bernardus 1860; Johannes Hermanus Philippus 1861; Gesina Cornelia 1863 en Johanna Emma Hendrik 1833 Werkbode. Overleden 1854 te Nederorst den Berg. Ongehuwd. Gegevens 1810 Franse conscriptie. Henri Portengen, actief en in staat tot dienst Apr 21 BS Ned. den Berg trouwacte 2. Hendrik Portengen. Getrouwd met Emmetje Lankmeyer. Getuige Otto Lankmeyer, 64 jaar Mei 05 BS Ned. den Berg geboorteacte 15. Gesina Margaretha. Ouders Hendrik Portengen en Emmetje Lankmeyer. Getuigen Otto Langmeyer en Klaas Portengen 29 jaar Nov 02 BS Ned. den Berg geboorteacte. Gerrit. Ouders Hendrik Portengen en Emmetje Lankmeyer Mrt 08 BS Ned. den Berg geboorteacte. Neeltje. Ouders Hendrik Portengen en Emmetje Lankmeyer Mrt 09 BS Ned. den Berg geboorteacte. Ottonie. Ouders Hendrik Portengen en Emmetje Lankmeyer Mei 06 BS Ned. den Berg overlijdensacte. Neeltje. Ouders Hendrik Portengen en Emmetje Lankmeyer Sep 30 BS Ned. den Berg geboorteacte. Petrus. Ouders Hendrik Portengen en Emmetje Lankmeyer Sep 29 BS Ned. den Berg geboorteacte. Bernardus. Ouders Hendrik Portengen en Emmetje Lankmeyer Mrt 13 BS Ned.den Berg geboren Cornelia. Ouders Hendrik Portengen/Emmetje Lankmeyer Jun 04 Watergraafsmeer geboorteacte in trouwbijlage. Johannes Machiel. Ouders Johan Herman Philip Kniesmeyer en Johanna de Wit Jun 09 BS Ned. den Berg geboorteacte. Hendrik. Ouders Hendrik Portengen en Emmetje Lankmeyer Okt 31 BS Ned. den Berg overlijdensacte. Hendrik Portengen, dagloner, 45 jaar, geboren te Ned. den Berg wonende Hinderdam. Echtgenoot van Emmetje Lankmeyer. Ouders Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen Apr 10 BS Ned. den Berg overlijdensacte. Hendrik Portengen. Werkbode. 20 jaar. Ouders Hendrik Portengen en Emmetje Lankmeyer. Aangifte door Berardus Portengen, broer, 27 jaar Mei 19 BS Amsterdam trouwacte 4/28. Cornelia Portengen. Dienstbode, geboren 1830Mrt 12 te Nederhorst den Berg. Ouders Hendrik Portengen en Emmetje Lankmeyer. Getrouwd met Johannes Michiel Kniesmeyer, timmerman, geboren 1831 Aug 31 te Watergraafsmeer wonende Achtergracht 775. Ouders Johannes Herman Philip Kniesmeyer en Johanna de Wit. Getuige Johannes Daniel Helsloot Mrt 07 BS Amsterdam geboorteacte Johannes Daniel. Ouders Johannes Machiel Kniesmeyer en Cornelia Portengen. Vader is timmerman, 28 jaar oud. Korte Amstelstraat Okt 03 BS Amsterdam geboorteacte Hendrikus Bernardus. Ouders Johannes Machiel Kniesmeyer, timmerman en Cornelia Portengen Dec 18 BS Amsterdam geboorteacte Johannes Hermanus Philippus. Ouders Johannes Machiel Kniesmeyer en Cornelia Portengen Mrt 19 BS Amsterdam geboorteacte Gesina Cornelia. Ouders Johannes Machiel Kniesmeyer en Cornelia Portengen.

151 BVR Amsterdam W Kornelia Portengen. Geboren 13 Mrt 1830 te Amsterdam. Gehuwd. RK. Korte Amstelstraat. W609 Johannes Machiel Kniesmeyer. Geb. 31 Aug 1831 te Watergraafsmeer. Gehuwd. Timmerman. RK. Ingeschreven kinderen Hendricus Bernardus 2 Okt 1860; Johannes Hermanus Philippus 18 Dec 1861; Gesina Cornelia 19 Mrt 1863 en Johanna Emma 23 Mrt1867. Allen geboren te Amsterdam Mrt 23 BS Amsterdam geboorteacte Johanna Emma. Ouders Johannes Machiel Kniesmeyer en Cornelia Portengen. De Hinderdam Visser in Ankeveen Jacob trok naar Ankeveen, was daar visser en trouwde een dochter uit een bekend vissersgeslacht. In 1828 woonde het gezin aan de Heerenweg, waarschijnlijk oefende Jacob zijn beroep uit op het Horstermeer dat toen weer prijsgegeven was aan wind en water. Immers, de eerste poging tot drooglegging van dat meer in het begin van de zeventiende eeuw was jammerlijk mislukt, de zeven watermolens konden het niet bolwerken. Het Horstermeer was een moerassige wildernis geworden, domein van purperreigers, lepelaars en aalscholvers. 151 VII-e. Jacob Portengen (162) Visser. Ingeschreven voor de Franse conscriptie in Zoon van Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen. Gedoopt 1790 te Nederhorst den Berg. Overleden 1847 te Ankeveen. Tr.1- Ankeveen 1820 Elisabeth Hoetmer Gedoopt 1799 te 's Graveland. Overleden 1826 te Ankeveen. Dochter van Evert Hoetmer en Aaltje Verlaan. Tr.2- Ankeveen 1828 Lijsje Mundel Geboren Dochter van Jan Mundel en Eva Pronk. Kinderen daaruit, geboren te Ankeveen: 1 Gerrit 1820 Volgt VIII-k. 2 Alida 1822 Dienstbode te Amsterdam. Tr. Warmond 1870 Jan Colijn Geen nadere gegevens bekend. 3 Neeltje 1824 Naaister. Overleden 1903 te Amsterdam. Tr.1- Amsterdam 1850 Christiaan Gramberg Weduwnaar van Emmetje Dolman. Overleden in Tr.2- Amsterdam 1852 Willem Hendrik Jacobs Schipper. Geboren Overleden 1853 te Amsterdam. Zoon van Ludwig Carl Wilhelm Jacobs en Jannetje Daalmeyer. Tr.3- Amsterdam 1856 Jacob Gramberg Houtbewerker, stucadoor. Geboren 1835 te Amsterdam. Zoon van Hermanus Dirk Gramberg en Maria Christina Nagel. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam: Wilhelmina Hendrika Jacobs 1853; Alida Gramberg 1859 en Jacob Hermanus Gramberg Evert 1826 Overleden 1826 te Ankeveen. Gegevens 1810 Inschrijving Franse conscriptie. Jaques Portengen. Geboren 17 Nov 1790 te Nederhorst den Berg. Domestique. Zoon van Gerard Portengen en Neeltje Verhagen. Zelf aanwezig.

152 Alida Gramberg, geboren 26 juni 1859 te Amsterdam. Overleden 14 oktober 1929 te Amstelveen, getrouwd 21 juni 1882 te Amsterdam met Christoffel Agterberg, geboren te Schiedam op 13 maart 1858 en overleden op 24 januari te Amsterdam 1820 Mei 27 BS Ankeveen trouwacte Jacob Portengen. Daggelder, geboren 1790 te Nederhorst den Berg. Ouders Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen. Getrouwd met Elisabeth Hoetmer, naaister, geboren 1799 te 's Graveland. Ouders Evert Hoetmer en Aaltje Verlaan Okt 26 BS Ankeveen geboorteacte. Gerrit. Ouders Jacob Portengen en Elisabeth Hoetmer Nov 15 BS Ankeveen geboorteacte. Alida. Ouders Jacob Portengen en Elisabeth Hoetmer Aug 26 BS Ankeveen geboorteacte. Neeltje. Ouders Jacob Portengen en Elisabeth Hoetmer Jan 02 BS Ankeveen geboorteacte. Evert. Ouders Jacob Portengen en Elisabeth Hoetmer Jan 12 BS Ankeveen overlijdensacte. Elisabeth Hoetmer. Leeftijd 27 jaar. Echtgenote van Jacob Portengen, 36 jaar. Geboren te 's Graveland Sep 04 BS Ankeveen overlijdensacte. Evert Portengen. Ouders Jacob Portengen. 36 jaar en Elisabeth Hoetmer, overleden Mei 24 BS Ankeveen trouwacte. Jacob Portengen. Werkman, geboren 1791 te Nederhorst den Berg. Weduwnaar van Elisabeth Hoetmer. Ouders Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen. Getrouwd met Lijsje Mundel, geboren Weduwe van Andries Kinders. Ouders Jan Lambert Mundel en Eva Pronk. 25 mei getrouwd in Ger. kerk Nov 04 Amsterdam geboorteacte in trouwbijlage. Jacob. Ouders Hermanus Dirk Gramberg en Maria Christina Nagel. Vader is houtwerker Aug 05 BS Ankeveen overlijdensacte. Jacob Portengen. Visser. Heereweg. Weduwnaar van Lijsje Mundel en Elisabeth Hoetmer. Zoon van Gerrit Portengen. Moeder niet genoemd. Aangifte door Gerrit Portengen, 26 jaar, werkman, zoon Mei 05 BVR Amsterdam RR2/482. Aaltje Portengen, geboren 15 Nov 1823 te Ankeveen, ongehuwd, NH, dienstbode. Uitgeschreven naar KK4. Terug Mei 1852 van KK Aug 25 BS Amsterdam trouwacte Neeltje Portinger. Geboren 1825 te Ankeveen wonende te Amsterdam. Weduwe van Christiaan Gramberg. Ouders Jacob Portengen en Elisabeth Hoetmer. Getrouwd met Willem Hendrik Jacobs, schilder, geboren en wonende te Amsterdam. Ouders Ludwig Carl Wilhelm Jacobs en Jannetje Daalmeyer Jul 09 BS Amsterdam geboorteacte Wilhelmina Hendrika. Ouders Willem Hendrik Jacobs en Neeltje Portengen. Getuige Jan Dorland en Jan Hendrik Gramberg, 29 jaar, sigarenmaker. Aangifte door de vroedvrouw omdat de vader ongesteld is Jul 12 Amsterdam overlijdensacte in trouwbijlage. Willem Hendrik Jacobs. Echtgenoot van Neeltje Portengen BVR Amsterdam. Neeltje 1824 huisgenoot van Jacob Gramberg Apr 30 BS Amsterdam trouwacte 3/41. Neeltje Portengen. Naaister, geboren 1824 Aug 28 te Ankeveen wonende Egelantierstr. 15. Weduwe van Willem Hendrik Jacobs. Ouders Jacob Portengen en Elisabeth Hoetmer. Getrouwd met Jacob Gramberg, houtwerker/metselaar, geboren 1835Nov 04 te Amsterdam wonende V.Commerstr Vrijgesteld van dienstplicht wegens broederdienst. Ouders Hermanus Dirk Gramberg en Maria Christina Nagel Aug 27 BS Amsterdam geboorteacte Jacob Hermanus. Ouders Jacob Gramberg en Neeltje Portengen. Nieuwe Looyerstraat Jun 28 BS Amsterdam geboorteacte Alida. Ouders Jacob Gramberg en Neeltje Portengen. Getuige Frederik Karel Gramberg en Willem Gramberg. Vader is metselaar, 23 jaar oud. Egelantierstraat Feb 04 BS Warmond trouwacte. Alida Portengen. Ouders Jacob Portengen en Elisabeth Hoetmer. Getrouwd met Jan Colijn weduwnaar van Elizabeth Baars. Verder onleesbaar Mrt 07 BS Amsterdam overlijdensacte Neeltje Portengen. Leeftijd 78 jaar. Kanaalstraat 75. Echtgenote van Jacob Gramberg. Doch-

153 ter van Jacob Portengen en Elisabeth Hoetmer. Eerder gehuwd met Christiaan Gramberg en Willem Hendr. Jacobs. Geboren te Ankeveen. Tweehonderd jaar watermolenaars Als een rode draad duiken er steeds weer watermolenaars op in het vlechtwerk van de familie Portengen. Hetgeen geen wonder is. Pieter was te jong om reeds onder Napoleon te dienen. Hij werd watermolenaar te Weesperkarspel. Later woonde hij te Ankeveen waar hij als werkman te boek stond. Dat hoeft niet te betekenen dat hij daar geen watermolenaar was, meermalen werd alles wat met de handen het brood verdienen moest als werkman geboekstaafd. Een pen behoorde daartoe niet. De familie Barmentloo, hierna genoemd, komt heden ten dage nog voor in Nederhorst den Berg. 153 VII-f. Pieter Portengen (162) Watermolenaar. Zoon van Gerrit Portengen en Neeltje Verhagen. Gedoopt 1799 te Nederhorst den Berg. Overleden 1861 te Ankeveen. Tr. Ned.den Berg 1823 Magcheltje Barmentloo Geboren 1802 te Nederhorst den Berg. Overleden 1847 te Ankeveen. Dochter van Antonie Barmentloo en Magdalena Snel. Kinderen, geboren te: 1 Neeltje 1822 Overleden 1864 te Weesp. Tr. Weesp 1847 Pieter Bakker Schoenmaker. Geboren 1822 te Weesp. Zoon van Geertje Bakker. Kinderen daaruit niet bekend. 2 Helena Maria 1824 Overleden 1824 te Weesperkarspel. 3 Gerrit 1825 Volgt VIII-l. 4 Antonie 1827 Overleden 1835 te Ankeveen. 5 Leentje 1830 Overleden... Tr. Weesp 1860 Jan Gijzen Boereknecht. Geboren 1834 te Loosdrecht. Zoon van Klaas Gijzen en Hendrikje de Graaf. Kinderen daaruit, geboren te Weesp: Nicolaas 1860; Magcheltje 1861; Klaas 1863; Pieter 1865; Hendrika 1867 en Johannes Pietje 1832 Overleden 1836 te Ankeveen. 7 Hendrik 1834 Volgt VIII-m. 8 Antonie 1836 Volgt VIII-n. 9 Pietje 1838 Overleden 1881 te Weesp. Tr. Wspkarspel 1863 Cornelis Boshuizen Werkman. Geboren Zoon van Klaas Boshuizen en Heintje Pet. Kinderen daaruit, geboren te Weesperkarspel: Heintje 1867; Gerrit 1868; Heintje 1869; Machteltje 1871 en Machteltje Catho 1842 Overleden 1863 te Weesp. 11 Johannes 1847 Volgt VIII-o.

154 Gegevens 1802 Dec 26 Doopboek Nederhorst den Berg. NH kerk. Machteltje. Ouders Anthony Barmentloo en Magdalena Snel. Getuige Engeltje Barmentloo Dec 27 Ned. den Berg geboorteacte 27. NH kerk. Neeltje. Ouders Pieter Portengen en Magcheltje Barmentloo, ongehuwd Dec 31 BS Ned. den Berg trouwacte 8. Pieter Portengen. Geboren 1799 Apr 25 te Ned. den Berg, werkman. Ouders Gerrit Portengen, begraven 14 Sep 1807 en Neeltje Verhagen, begraven 20 Nov Getrouwd met Magcheltje Barmentloo, geboren 1802 Dec 19 te Nederhorst den Berg. Ouders Anthony Barmentloo, 52 jaar en Magdalena Snel, 57 jaar Apr 03 Ned. den Berg geboorteacte. NH kerk. Helena Maria. Ouders Pieter Portengen en Magcheltje Barmentloo Jun 06 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Helena Maria Portengen. Leeftijd 13 weken. Dochter van Pieter Portengen, 25 jaar. Geboren te Nederhorst den Berg Okt 20 BS Weesperkarspel geboorteacte. Gerrit. Ouders Pieter Portengen, watermolenaar en Magcheltje Barmentloo. Aangifte door Willem Kruyswijk, watermolenaar, 43 jaar Okt 12 BS Ankeveen geboorteacte. Antonie. Ouders Pieter Portengen/Magcheltje Barmentloo Jul 19 BS Ankeveen geboorteacte. Leentje. Ouders Pieter Portengen/Magcheltje Barmentloo Jan 02 BS Ankeveen geboorteacte. Pietje. Ouders Pieter Portengen/Magcheltje Barmentloo Mrt 19 BS Loosdrecht geboorteacte in trouwbijlage. Jan. Ouders Klaas Gijzen en Hendrikje de Graaf Aug 14 BS Ankeveen geboorteacte. Hendrik. Ouders Pieter Portengen/Magcheltje Barmentloo Dec 15 Ankeveen overlijdensacte. Antonie Portengen. Oud 8 jaar. Ouders Pieter Portengen en Magcheltje Barmentloo Jan 05 BS Ankeveen overlijdensacte. Pietje Portengen. Oud 4 jaar. Ouders Pieter Portengen en Magcheltje Barmentloo Okt 09 BS Ankeveen geboorteacte. Antonie. Ouders Pieter Portengen en Magcheltje Barmentloo, 34 jaar Jan 16 BS Ankeveen geboorteacte. Pietje. Ouders Pieter Portengen/Magcheltje Barmentloo Jun 26 BS Ankeveen geboorteacte. Catho. Ouders Pieter Portengen/Magcheltje Barmentloo Feb 28 BS Ankeveen overlijdensacte. Magcheltje. Barmentloo. Zie huwelijksbijlage zoon Hendrik Portengen 1864 Weesp Feb 28 Ankeveen geboorteacte. Johannes. Ouders Pieter Portengen en Magcheltje Barmentloo. Werkman. In 't dorp" 1847 Nov 04 BS Weesp trouwacte Neeltje Portengen. Dienstbaar, geboren 1821 te Nederhorst den Berg. Ouders Pieter Portengen en Magcheltje Barmentloo. Getrouwd met Pieter Bakker, schoenmaker, geboren 1822 en wonende te Weesp. Zoon van Geertje Bakker Jan 05 BS Weesp trouwacte 1. Leentje Portengen. Wonende te Weesp. Ouders Pieter Portengen en Magcheltje Barmentloo. Getrouwd met Jan Gijzen, boereknecht, geboren 1834 Mrt 19 te Loosdrecht wonende Weesperkarspel. Vrijgesteld van dienst ivm te geringe lengte. Ouders Klaas Gijzen en Hendrikje de Graaf. Getuige Gerrit Portengen Mei 05 BS Weesp geboorteacte 33. Nicolaas. Ouders Jan Gijzen en Leentje Portengen Jul 09 Weesp geboorteacte in trouwbijlage. Machteltje. Ouders Jan Gijzen/Leentje Portengen Nov 05 BS Ankeveen overlijdensacte. Pieter Portengen. Leeftijd 62 jaar. Ankeveen. Weduwnaar van Magcheltje Barmentloo. Zoon van Gerrit Portengen en Leentje Snel (zijn schoonmoeder!). Aangifte zoon Gerrit Portengen, 36 jaar Jan 15 BS Weesperkarspel trouwacte. Pietje Portengen. Dienstbode, geboren 1838 te Ankeveen. Ouders Pieter Portengen en Magcheltje Barmentloo. Getrouwd met Cornelis Boshuizen, werkman, geboren Ouders Klaas Boshuizen en Heintje Pet. Getuige Hendrik Portengen, broer en Jan Gijzen, zwager. Ouders van de bruid beide overleden Feb 05 BS Weesp geboorteacte 23. Klaas. Ouders Jan Gijzen en Leentje Portengen Mei 16 BS Weesp overlijdensacte. Catho Portengen. Leeftijd 20 jaar. Middenstraat. Ouders Pieter Portengen en Magcheltje Barmentloo. Geboren te Ankeveen 1864 Mrt 05 BS Weesp overlijdensacte. Neeltje Portengen. Leeftijd 41 jaar. Ouders Pieter Portengen en Magcheltje Barmentloo. Aangifte door Gerrit Portengen, broer, wonende Middenstraat. Neeltje geboren te Nederhorst den Berg Aug 23 BS Weesp geboorteacte. Pieter. Ouders Jan Gijzen en Leentje Portengen Jan 28 BS Weesperkarspel geboorteacte 3. Heintje. Ouders Cornelis Boshuizen, werkman en Pietje Portengen. Getuige Hendrik Portengen.

155 1867 Mrt 05 BS Weesp geboorteacte. Hendrika. Ouders Jan Gijzen en Leentje Portengen Feb 22 BS Weesperkarspel geboorteacte 11. Gerrit. Ouders Cornelis Boshuizen en Pietje Portengen. Getuige Gerrit Portengen Jun 26 BS Weesperkarspel geboorteacte 22. Heintje. Ouders Cornelis Boshuizen en Pietje Portengen. Getuige Cornelis Portengen Jan 29 BS Weesperkarspel geboorteacte 4. Magteltje. Ouders Cornelis Boshuizen en Pietje Portengen Aug 16 BS Weesperkarspel geboorteacte 48. Maggeltie. Ouders Cornelis Boshuizen en Pietje Portengen. Een triest verhaal Het familieonderzoek kan een spannende aangelegenheid zijn maar ook een trieste. Het eerste kind van Klaas Portengen en Willemijntje Wiegman bleef leven. Daarna, met de regelmaat van de doodsklok stierven ze, meestal nog geen jaar oud. Toch had moeder iedere keer weer moed, met Klaas junior ging het toch goed? Hij was hun enige hoop tenslotte. Tot ook hij overleed, een jongen van 23 jaar. Pa hertrouwde in De huidige koster van de NH kerk te Nederhorst den Berg heet Johannes van Asselt. "Weet je dat ik ook nog een Portengen in de familie had? vroeg hij me niet lang geleden. Hij dacht een overgrootmoeder, maar wist niet precies hoe en wat. Ik keek hem eens aan en knikte, inderdaad leken de bekende trekken overduidelijk! Niet lang daarna bleek dat het overlijden van Klaas Portengen senior werd aangegeven door Johannes van Asselt, behuwdzoon. Ik had me vergist wat betreft die bekende trekken, Aaltje Vink was weduwe van Cornelis van Asselt. Johannes, de koster, hun zoon. 155

156 Klaas generatie VIII. VIII-a. Klaas Portengen (165) Werkman, wonende op Hinderdam. Zoon van Klaas Portengen en Matje Veenman. Geboren 1827 te Nederhorst den Berg. Overleden 1906 aldaar. Tr.1- Nigtevecht 1856 Willemijntje Wiegman Dienstbaar. Geboren Dochter van Elbert Wiegman en Rijkje Gijzen. Tr.2- Ned. den Berg 1890 Aaltje Vink Geboren Weduwe van Cornelis van Asselt. Dochter van Eimert Vink en Jantje van der Heyden. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: 1 Klaas 1857 Overleden 1880 te Ned. den Berg. Ongehuwd. 2 Albert 1858 Overleden 1859 te Ned. den Berg. 3 Gerrit 1859 Overleden 1860 te Ned. den Berg. 4 Rijkje 1863 Overleden 1864 te Ned. den Berg. 5 Elbert 1864 Overleden 1865 te Ned. den Berg. 6 Albert 1866 Overleden 1867 te Ned. den Berg. 7 Rijkje 1868 Overleden 1868 te Ned. den Berg. Gegevens 1856 Jan 04 BS Nigtevecht trouwacte 2. Klaas Portengen. Boereknecht, geboren 1829 te Nigtevecht. Ouders Klaas Portengen en Matje Veenman, werkster, wonende te Nederhorst den Berg. Getrouwd met Willemijntje Wieman, dienstbaar, geboren 1826 te Loosdrecht. Ouders Elbert Wiegman en Rijkje Gijzen, wonende te Loosdrecht Mrt 14 BS Ned. den Berg geboren Klaas. Ouders Klaas Portengen en Willemijntje Wiegman Feb 04 BS/DTB Ned. den Berg geboorteacte. NH kerk. Albert. Ouders Klaas Portengen en Willemijntje Wiegman Jun 05 BS/DTB Ned. den Berg geboorteacte. NH kerk. Gerrit. Ouders Klaas Portengen en Willemijntje Wiegman Okt 14 BS Ned. den Berg overlijdensacte. Albert Portengen, 18 maanden. Huis nr Ouders Klaas Portengen en Willemijntje Wiegman, 31 jaar. Aangifte Bernardus Portengen, oom, 30 jaar Dec 07 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Gerrit Portengen, 18 maanden. Hinderdam 176. Ouders Klaas Portengen, werkman, 32 jaar en Willemijntje Wiegman Mrt 20 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. NH kerk. Rijkje. Ouders Klaas Portengen en Willemijntje Wiegman Mrt 24 BS Ned. den Berg overlijdensacte. Rijkje Portengen. Leeftijd 1 jaar. Hinderdam 172. Ouders Klaas Portengen en Willemijntje Wiegman Dec 18 Nederhorst den Berg geboorteacte. NH kerk. Elbert. Ouders Klaas Portengen en Willemijntje Wiegman Feb 02 BS Ned. den Berg overlijdensacte. Elbert Portengen. Leeftijd 7 weken. Weg naar Hinderdam. Ouders Klaas Portengen en Willemijntje Wiegman Mrt 02 BS Ned. den Berg geboorteacte. DTB NH kerk. Albert. Ouders Klaas Portengen en Willemijntje Wiegman. Wonende Hinderdam Mei 06 BS Ned. den Berg overlijdensacte. Albert Portengen. Leeftijd 1 jaar. Hinderdam 176. Ouders Klaas Portengen en Willemijntje Wiegman Mei 11 BS Ned. den Berg geboren Rijkje. Ouders Klaas Portengen en Willemijntje Wiegman Mei 27 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Rijkje Portengen. Leeftijd 14 dagen. Ouders Klaas Portengen en Willemijntje Wiegman Jun 22 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Klaas Portengen. Leeftijd 23 jaar. Weg naar Hinderdam. Ouders Klaas Portengen, 52 jaar en Willemijntje Wiegman Sep 05 BS Nederhorst den Berg trouwacte. Klaas Portengen. Geboren Weduwnaar van Willemijntje Wiegman. Ouders Klaas Portengen en Matje Veenman. Getrouwd met Aaltje Vink, geboren Weduwe van Cornelis van Asselt. Ouders Eimert Vink en Jantje van der Heyden Jul 15 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Klaas Portengen. Leeftijd 78 jaar. Hinderdam wijk B. Echtgenoot van Aaltje Vink en Willemijntje Wiegman. Zoon van Klaas Portengen en Matje Veenman. Aangifte door Johannes van Asselt, behuwdzoon, 38 jaar, werkman.

157 Blekerij op de Hinderdam Gerrit, oorspronkelijk landbouwer, werd de eerste bleker in deze familie. Dat was in die jaren een opkomende industrie in Nederhorst den Berg. Er werd met de hand gewassen, het wasgoed op de bleek te drogen gelegd. De aan en afvoer geschiedde met de boot, een beurtschip dat een aantal keren per week naar Amsterdam voer, de grootste afzetmarkt. Of Gerrit en zijn zoons ook zo werkten is natuurlijk niet zeker. Hij woonde op de Hinderdam, welk oord reeds beschreven is in het vorige hoofdstuk. VIII-b. Gerrit Portengen (165) Landbouwer, later bleker, wonende 1872 Hinderdam. Zoon van Klaas Portengen en Matje Veenman. Geboren 1831 te Nederhorst den Berg. Overleden 1887 aldaar. Tr. Abcoude 1860 Elisabeth de Jongh Dienstbode. Geboren 1833 te Abcoude. Overleden 1887 te Nederhorst den Berg. Dochter van Gerrit de Jongh en Elisabeth Burggraaf. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: 1 Klaas 1861 Volgt IX-a. 2 Gerardus 1863 Volgt IX-b. 3 Marretje 1865 Woonde aan de Hinderdam, aan de Nigtevechtzijde. r. Ned.den Berg 1886 Hendrik Coenraad van de Roest Werkman, later veehouder. Geboren 1864 te Nigtevecht. Zoon van Jacob van de Roest en Marretje Kroessekamp. Kinderen daaruit, gedoopt te Nederhorst den Berg: Marretje 1886; Elisabeth 1891; Hendrik Coenraad 1892; Elisabeth 1895; Gijsbertus 1896; Cornelis 1899; Jan 1900; Gijsberta 1905; Hein 1907 en Alida Elisabeth 1868 Overleden Mei 1950 te Amsterdam. Tr.1- Ned.den Berg 1889 Hendrik Snel Bleker.Geboren 1864 te Naarden. Zoon van Cornelis Snel en Hendrika de Bruin. Tr.2- Wspkarspel 1895 Dirk Mantel. Bleker. Geboren 1865 te Enkhuizen. Zoon van Cornelis Mantel en Geertje Evendijk. Tr.3- Wspkarspel 1904 Gerrit Staartjes Bleker. Geboren 1870 te Weesperkarspel. Zoon van Jan Staartjes en Grietje Moolhuizen. Geen kinderen daaruit bekend. 5 Johannes 1872 Overleden 1872 te Ned.den Berg. 6 Johan 1875 Blekersknecht. Overleden 1894 te Weesperkarspel. Ongehuwd. Gegevens 1860 Feb 02 BS Abcoude trouwacte. Gerrit Portengen. Landbouwer, geboren 1832 te Nederhorst den Berg. Ouders Klaas Portengen en Matje Veenman. Getrouwd met Elisabeth de Jongh, dienstbode, geboren 1833 te Bruinisse Mrt 30 BS Ned. den Berg geboorteacte. Klaas. Ouders Gerrit Portengen, 30 jaar en Elisabeth de Jongh Jan 24 BS Ned. den Berg geboren Gerardus. Ouders Gerrit Portengen/Elisabeth de Jongh Aug 21 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. DTB NH kerk. Marretje. Ouders Gerrit Portengen en Elisabeth de Jongh Mrt 19 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. DTB NH kerk. Elisabeth. Ouders Gerrit Portengen en Elisabeth de Jongh Jul 22 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Johannes Portengen. Leeftijd 12 dagen. Hinderdam 172. Ouders Gerrit Portengen, 41 jaar en Elisabeth de Jongh Jan 22 BS Ned. den Berg trouwacte 4. Marretje Portengen. Geboren 21 Aug 1865 te Nederhorst den Berg. Ouders Gerrit Portengen, kleerbleker en Elisabeth de Jongh, beide wonende te Nederhorst den Berg. Getrouwd met Henderik Coenraad van de Roest, geboren 23 Mrt 1864 te Nigtevecht. Ouders Jacob van de Roest, werkman en Marretje Kroesse-

158 kamp, beide wonende te Nigtevecht. Militie: 1883 in Vreeland ingeschreven, arbeider, wonende te Weesperkarspel, ivm enige wettige zoon, vrijgesteld. Getuigen Gerardus Portengen en Klaas Portengen Jan 25 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Marretje. Ouders Hendrik Coenraad van de Roest en Marretje Elisabeth Portengen Mrt 05 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Gerrit Portengen. Leeftijd 56 jaar. Echtgenoot van Elisabeth de Jongh. Zoon van Klaas Portengen en Matje Veenman. Aangifte door Klaas Portengen, zoon, 25 jaar, bleker Apr 02 BS Ned. den Berg overlijdensacte. Elisabeth de Jongh. Wed. Gerrit Portengen. Dochter van Gerrit de Jongh en Elisabeth Burggraaf. Aangifte zoon Klaas Portengen, 26 jr, bleker Okt 04 BS Nederhorst den Berg trouwacte. Elisabeth Portengen. Geboren Ouders Gerrit Portengen en Elisabeth de Jongh. Getrouwd met Hendrik Snel, bleker, geboren 1864 te Naarden, wonende te Weesperkarspel. Ouders Cornelis Snel en Hendrika de Bruin BS Nederhorst den Berg geboorteacte. DTB NH kerk. Elisabeth. Ouders Hendrik Coenraad van de Roest en Marretje Elisabeth Portengen Aug 14 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. DTB NH kerk. Hendrik Coenraad. Ouders Hendrik Coenraad van de Roest en Marretje Elisabeth Portengen Okt 19 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Johan Portengen. Geboren te Ned. den Berg. Blekersknecht. Leeftijd 19 jaar. Ouders Gerardus Portengen en Elisabeth de Jongh. Aangifte door Nicolaas Portengen, 33 jaar, broer, werkman Apr 03 BS Ned. den Berg geboorteacte. DTB NH kerk. Elisabeth. Ouders Hendrik Coenraad van de Roest/Marretje Elisabeth Portengen Sep 26 BS Weesperkarspel trouwacte 12. Elisabeth Portengen. Geboren 1868 te Nederhorst den Berg, wonende te Weesperkarspel. Weduwe van Hendrik Snel. Ouders Gerrit Portengen en Elisabeth de Jongh. Getrouwd met Dirk Mantel, bleker, geboren 1865 te Enkhuizen, wonende te Weesperkarspel. Weduwnaar van Trijntje Rond. Ouders Cornelis Mantel en Geertje Evendijk. Getuigen Jan Mantel en Jan Quint Jul 06 BS Ned. den Berg geboorteacte. DTB NH kerk. Gijsbertus. Ouders Hendrik Coenraad van de Roest/Marretje Elisabeth Portengen Jan 08 BS Ned. den Berg geboorteacte. DTB NH kerk. Cornelis. Ouders Hendrik Coenraad van de Roest/Marretje Elisabeth Portengen Feb 16 BS Ned. den Berg geboorteacte. DTB NH kerk. Jan. Ouders Hendrik Coenraad van de Roest en Marretje Elisabeth Portengen Mrt 09 BS Weesperkarspel trouwacte 1. Elisabeth Portengen. Kleerbleekster, geboren 1869 te Nederhorst den Berg, wonende te Weesperkarspel. Wed. van Dirk Mantel en Hendrik Snel. Ouders Gerrit Portengen en Elisabeth de Jongh. Getrouwd met Gerrit Staartjes, kleerbleker, geboren 1870 te Weesperkarspel, wonende aldaar. Ouders Jan Staartjes en Grietje Moolhuizen BVR Amsterdam. Elisabeth Portengen 1868 wonende bij Gerrit Staartjes Mei 11 BS Ned. den Berg geboorteacte. DTB NH kerk. Gijsberta. Ouders Hendrik Coenraad van de Roest/Marretje Elisabeth Portengen Jun 04 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. DTB NH kerk. Hein. Ouders Hendrik Coenraad van de Roest/Marretje Elisabeth Portengen Nov 07 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. DTB NH kerk. Alida. Ouders Hendrik Coenraad van de Roest/Marretje Elisabeth Portengen. VIII-c. Pieter Portengen (166) Werkman. Zoon van Grietje Portengen. Geboren 1813 te Amsterdam. Overleden 1849 te Nederhorst den Berg. Tr. Ned.den Berg 1845 Neeltje Christina Smit Geboren 1808 aldaar. Dochter van Vein Smit en Maria Elisabeth Kransz. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: 1 Pieter 1846 Overleden 1847 te Nederhorst den Berg. 2 Maria Elisabeth 1849 Overleden... Tr. Loosdrecht 1876 Johannes van Henten Schipper. Geboren 1852 te Loosdrecht. Zoon van Pieter van Henten en Niesje Wiep. Kinderen daaruit niet bekend. Gegevens 1808 Feb 16 Doopboek Nederhorst den Berg. Neeltje Christina. Ouders Vein Smit en Maria Elisabeth Kransz Jun 14 BS Nederhorst den Berg trouwacte. Pieter Portengen. Werkman, geboren 1813 Feb 02 te Amsterdam. Zes jaar dienstplicht. Zoon van Grietje Portengen. Getrouwd met Neeltje Christina Smit, gebo-

159 ren 1808 Feb 16 te Nederhorst den Berg. Wed. Klaas Peter van der Neut. Ouders Vein Smit en Maria Elizabeth Kransz Okt 11 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Doopboek NH kerk. Pieter. Ouders Pieter Portengen en Neeltje Christina Smit Jan 31 BS Ned. den Berg overlijdensacte. Pieter Portengen. Huis nr Ouders Pieter Portengen, werkman, 34 jr en Neeltje Christina Smit Jan 23 BS/DTB Ned. den Berg geboorteacte. NH kerk. Maria Elisabeth. Ouders Pieter Portengen en Neeltje Christina Smit Apr 04 BS Ned. den Berg overlijdensacte. Pieter Portengen. Leeftijd 36 jaar. Huis nr. 24. Echtgenoot van Neeltje Christina Smit. Zoon van Grietje Portengen. Pieter geboren te Amsterdam Nov 18 BS Loosdrecht trouwacte. Maria Elisabeth Portengen. Dienstbode, geboren 1849 en wonende te Nederhorst den Berg. Ouders Pieter Portengen en Neeltje Christina Smit, beide overleden. Getrouwd met Johannes van Henten, schipper, geboren 1852 en wonende te Loosdrecht. Ouders Pieter van Henten en Niesje Wiep, overleden. VIII-d. Jacob Portengen (166) Tabakskerver in de Nieuwstraat te Weesp. Zoon van Grietje Portengen. Geboren 1815 te Ned. den Berg. Overleden 1873 te Weesp. Tr. Ned.den Berg 1845 Agatha Dolman Dienstbode. Geboren 1823 en overleden 1876 te Nederhorst den Berg. Dochter van Cornelis Dolman en Agatha Schopman. Kinderen daaruit, geboren te Nigtevecht en Weesperkarspel: 1 Jacob 1846 Overleden 1865 te Weesp. Ongehuwd. 2 Agatha 1848 Overleden 1861 te Weesp. 3 Cornelis 1850 Volgt IX-c. 4 Margaretha 1853 Overleden 1865 te Weesperkarspel. 5 Justus 1856 Overleden 1861 te Weesp. Gegevens 1823 Apr 13 Nederhorst den Berg geboorteacte 12. Agatha. Ouders Cornelis Dolman, 29 jaar, schilder, geboren te Naarden en Agatha Schopman, geboren te Amsterdam Sep 07 BS Nederhorst den Berg trouwacte. Jacob Portengen. Werkman, geboren 1815 Aug 22 te Nederhorst den Berg wonende te Weesp. Vijf jaar gediend. Zoon van Grietje Portengen. Getrouwd met Agatha Dolman, dienstbode, geboren 1823 Apr 13 te Ned. den Berg. Ouders Cornelis Dolman en Agatha Schopman. Trouwbijlage: compareerde te Weesp Jacob Portengen, natuurlijke zoon van Grietje Portengen, wonende te Nederhorst den Berg, werkster. Kan geen geboorteacte overleggen niet in geschreven in burgerlijke stand Mei 30 BS Nigtevecht geboorteacte. Jacob. Ouders Jacob Portengen, werkman, 38 jaar en Agatha Dolman Aug 27 BS Weesperkarspel geboorteacte. Agatha. Ouders Jacob Portengen en Agatha Dolman. 's Gravelandse vaart Dec 03 BS Wsperkarspel geboorteacte. Cornelis. Ouders Jacob Portengen en Agatha Dolman Nov 11 BS Weesperkarspel geboorteacte. Margaretha. Ouders Jacob Portengen en Agatha Dolman. Stammerdijk Okt 23 BS Weesperkarspel. Justus. Ouders Jacob Portengen en Agatha Dolman Mei 10 BS Weesp overleden Justus Portengen. Ouders Jacob Portengen en Agatha Dolman Aug 19 BS Weesp overlijdensacte. Agatha Portengen. Leeftijd 13 jaar. Ouders Jacob Portengen en Agatha Dolman Nov 20 BS Weesp overlijdensacte. Jacob Portengen. Nieuwstraat. Ouders Jacob Portengen, 50 jaar en Agatha Dolman. Geboren te Nigtevecht Dec 26 BS Weesp overlijdensacte. Margaretha Portengen. Leeftijd 12 jaar. Nieuwstraat. Ouders Jacob Portengen en Agatha Dolman. Geboren te Weesperkarspel Sep 01 BS Weesp overlijdensacte. Jacob Portengen. Leeftijd 68 jaar. Nieuwstraat. Echtgenoot van Agatha Dolman. Zoon van Margrietje Portengen, overleden. Geboren te Nederhorst den Berg. 159

160 Tweehonderd jaar watermolenaars Toen Cornelis in 1840 wilde trouwen, moest trouwen, bleek dat er geen geboorteacte overlegd kon worden. Moeder Grietje moest ter elfder ure een verklaring afleggen op het gemeentehuis. Cornelis was wel gedoopt maar niet aangegeven bij de burgerlijke stand. Pas in 1864 blijkt, uit de huwelijksacte van dochter Matje, dat Cornelis Portengen, die naar we nu weten eigenlijk Vossepoel zou moeten heten, watermolenaar was. In Nederhorst den Berg. Geen wonder, Aalt van Huysstede, zijn schoonvader, was een rasechte watermolenaar. En zijn schoonmoeder, Marretje Portengen, was de dochter van een watermolenaar. VIII-e. Cornelis Portengen (166) Dagloner, watermolenaar. Zoon van Grietje Portengen. Geboren 1817 te Nederhorst den Berg. Overleden 1882, wonende op de weg naar Hinderdam. Tr. Ned.den Berg 1840 Grietje van Huisstede Geboren 1819 en overleden 1849 te Ned. den Berg. Dochter van Aalt van Huisstede en Marretje Portengen. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: 1 Matje 1840 Overleden 1919 aldaar. Tr. Ned. den Berg 1864 Gerrit Hendrik Franssen Hoepelbuiger. Geboren 1841 aldaar. Zoon van Jan Franssen en Aaltje Meyer. Kinderen daaruit, geboren te Ned. den Berg: Cornelis 1863; Jan 1864; Grietje 1865; Cornelis 1867; Gerrit Hendrik 1868; Gerrit 1869; Bertus 1871; Aaltje 1872; Adrianus 1873; Matje 1875; Jacob 1877; Adrianus 1877; Adrianus 1879; Jacob 1882 en Jacob Grietje 1842 Tot 1865 dienstbode te Amsterdam. Tr.1- Ned.den Berg 1870 Jan Franssen Hoepelbuiger. Geboren 1845 te Nederhorst den Berg. Zoon van Jan Franssen en Aaltje Meyer. Tr.2- Vreeland 1894 Melis van den Oostereng Arbeider. Geboren 1854 te Hoevelaken. Zoon van Hendrik van den Oostereng en Metje Doornekamp. 3 Gerritje 1843 *In 1867 met attestatie naar Loenen. Geen nadere gegevens. 4 Neeltje 1846 Overleden 1848 te Nederhorst den Berg. Gegevens 1840 Sep 02 BS/DTB Nederhorst den Berg geboorteacte. NH kerk. Matje. Ouders Cornelis Portengen en Grietje van Huisstede. Ongehuwd Nov 25 BS Nederhorst den Berg trouwacte. Cornelis Portengen. Dagloner, geb Jun 28. Dienstplicht vervuld bij de 10e afd. infanterie. Permissie om te trouwen. Zoon van Grietje Portengen. Getrouwd met Grietje van Huisstede, geboren 1819 Jul 08. Ouders Aalt van Huisstede en Marretje Portengen. Bijgevoegd een certificaat van onvermogen en een geboorteverklaring van Aaltje (Matje?) van Huysstede, dochter van Grietje van Huysstede, geboren 8 Sep Dec 22 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Gerrit Hendrik. Ouders Jan Franssen en Aaltje Meyer Mei 28 BS/DTB Nederhorst den Berg geboorteacte. NH kerk. Grietje. Ouders Cornelis Portengen en Grietje van Huisstede Okt 19 BS/DTB Nederhorst den Berg geboorteacte. NH kerk. Gerritje. Ouders Cornelis Portengen en Grietje van Huisstede Sep 14 BS/DTB Nederhorst den Berg geboorteacte. NH kerk. Neeltje. Ouders Cornelis Portengen en Grietje van Huisstede Mei 09 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Neeltje Portengen. Leeftijd 20 maanden. Huis nr Ouders Cornelis Portengen, 30 jaar en Grietje van Huisstede Jan 06 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Grietje van Huisstede. Ouders Aalt van Huisstede en Marretje Portengen Feb 27 Doopboek Nederhorst den Berg NH kerk. Cornelis. Ouders Gerrit Hendrik Franssen en Matje Portengen.

161 1864 Aug 06 BS Nederhorst den Berg trouwacte. Matje Portengen. Dienstbode, geboren 1840 Sep 08 te Nederhorst den Berg. Ouders Cornelis Portengen, watermolenaar en Grietje van Huisstede, overleden. Getrouwd met Gerrit Hendrik Franssen, hoepelbuiger, geboren 1841 Dec 22 te Nederhorst den Berg. Ouders Jan Franssen en Aaltje Meyer Aug 23 Ned. den Berg NH gedoopt Jan. Ouders Gerrit Hendrik Franssen/Matje Portengen Sep 17 Doopboek Nederhorst den Berg NH kerk. Grietje. Ouders Gerrit Hendrik Franssen en Matje Portengen Nov 04 BVR Amsterdam B Grietje Portengen. Geboren 28 Mei 1842 te Ned. den Berg. NH. Dienstbode. OZ Achterburgwal 265. Uitgeschreven naar Greveldien Apr 22 Lidmatenboek NH kerk. Belijdenis gedaan Gerritje Portengen. Vertrokken naar Loenen 1 Mei Feb 27 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. NH kerk. Cornelis. Ouders Gerrit Hendrik Franssen en Matje Portengen Jun 28 Doopboek Nederhorst den Berg NH kerk. Gerrit Hendrik. Ouders Gerrit Hendrik Franssen en Matje Portengen Dec 12 Doopboek Nederhorst den Berg NH kerk. Gerrit. Ouders Gerrit Hendrik Franssen en Matje Portengen Jun 11 BS Ned. den Berg trouwacte 4. Grietje Portengen. Geboren 1842 Mei 28 te Nederhorst den Berg, wonende te Ned.den B./Loenen. Ouders Cornelis Portengen en Grietje van Huisstede. Getrouwd met Jan Franssen, hoepelbuiger, geboren 1845 Sep 22 te Nederhorst den Berg. Vijf jaar gediend. Ouders Jan Franssen/Aaltje Meyer Feb 11 Doopboek Nederhorst den Berg NH kerk. Bertus. Ouders Gerrit Hendrik Franssen en Matje Portengen Mei 14 Doopboek Nederhorst den Berg NH kerk. Aaltje. Ouders Gerrit Hendrik Franssen en Matje Portengen Dec 29 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Adrianus. Ouders Gerrit Hendrik Franssen, 32 jr, hoepelmaker en Matje Portengen Jan 13 Doopboek Nederhorst den Berg NH kerk. Matje. Ouders Gerrit Hendrik Franssen en Matje Portengen Mei 30 Doopboek Nederhorst den Berg NHkerk. Adrianus. Ouders Gerrit Hendrik Franssen en Matje Portengen. Tweeling Mei 30 Doopboek Nederhorst den Berg NH kerk. Jacob. Ouders Gerrit Hendrik Franssen en Matje Portengen. Tweeling Jul 27 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. DTB NH kerk. Adrianus. Ouders Gerrit Hendrik Franssen en Matje Portengen Mei 01 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Jacob. Ouders Gerrit Hendrik Franssen en Matje Portengen Mei 17 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Cornelis Portengen. Leeftijd 64 jaar. Weg naar Hinderdam. Weduwnaar van Grietje van Huisstede. Zoon van Grietje Portengen, overleden Mrt 10 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Jacob. Ouders Gerrit Hendrik Franssen en Matje Portengen Mrt 09 BS Vreeland trouwacte 2. Grietje Portengen. Geboren 1843 te Nederhorst den Berg. Weduwe van Jan Franssen. Ouders Cornelis Portengen en Grietje van Huisstede. Getrouwd met Melis van den Oostereng, arbeider, geboren 1854 te Hoevelaken, wonende te Vreeland. Ouders Hendrik van den Oostereng en Metje Doornekamp Jun 18 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte 16. Matje Portengen. Leeftijd 78 jaar. Huis nr B41. Echtgenote van Gerrit Hendrik Franssen. Dochter van Cornelis Portengen en Grietje van Huisstede. Aangifte door Jan Franssen, zoon, 54 jaar, bleker. Armoe troef De gezinsleden van Hendrik Portengen en Emmetje Lankmeyer, in dit hoofdstuk beschreven, hebben allen een bewogen jeugd achter de rug. Een gezin opgegroeid in een buurt waarin de zeer armen van Nederhorst den Berg woonden, armoedige huisjes aan de voet van de Berg. Vader was dagloner, tuinman. Dat was zeker in die tijd hard werken van zonsopkomst tot zonsondergang en weinig verdienen. Het gezin was zeer waarschijnlijk overgegaan tot de rooms-katholieke kerk, hetgeen in die omstandigheden zeker niet tot hun stoffelijke welstand zal hebben bijgedragen.

162 1897 Mei 14 BS Naarden overlijdensacte. Gesina Margrieta Portengen. Leeftijd 80 jaar. Echtgenote van Jan Dirks Hueszen. Dochter van Hendrik Portengen en Emmetje Lankmeyer. VIII-g. Gerrit Portengen (168) Boereknecht. Zoon van Hendrik Portengen en Emmetje Lankmeyer. Geboren 1818 overleden 1857 te Nederhorst den Berg. Tr. Ned.den Berg 1853 Maria van den Oosten Dienstbode. Geboren 1822 te Maarsseveen en overleden 1898 te Nederhorst den Berg. Dochter van Cornelis vd Oosten en Clazina Spee. Gesina Portengen Jan Dirk Huszen VIII-f. Gesina Margrietha Portengen (168) Dochter van Hendrik Portengen en Emmetje Lankmeyer. Wonende 1852 te Loenen. Geboren 1817 te Nederhorst den Berg. Overleden 1897 te Naarden. Tr. Wsperkarspel 1871 Jan Dirk Huszen Winkelier. Geboren Zoon van Johannes Dirk Huszen en Henrica Kok. Wedr. van Wendelina van Els. Vóór dat huwelijk geboren te Nederhorst den Berg: 1 Hendrik 1851 Overleden 1852 te Ned. den Berg. gegevens 1851 Feb 28 BS Ned. den Berg geboorteacte. Hendrik. Zoon van Gesina Portengen de dochter van Emmetje Langmeyer en Hendrik Portengen Jun 15 BS Ned. den Berg overleden Hendrik Portengen, 10 mnd in huis nr. 11. Zoon van Gesina Margaretha Portengen, wonende te Loenen Aug 03 BS Weesperkarspel trouwacte. Gesina Margrieta Portengen. Geboren Ouders Hendrik Portengen en Emmetje Langmeyer. Getrouwd met Jan Dirk Huszen, winkelier, geboren Weduwnaar van Wendelina van Els. Ouders Johannes Dirk Huszen en Henrica Kok. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: 1 Hendrik 1855 Volgt IX-d. 2 Gesina 1857 Overleden 1858 te Ned.den Berg. Gegevens 1822 Mrt 13 Maarsseveen geboorteacte in trouwbijlage. Maria. Ouders Cornelis van den Oosten en Clazina Spee Mrt 23 BS Nederhorst den Berg trouwacte. Gerrit Portengen. Boereknecht, geboren 1818 Okt31. Geen dienstplicht. Ouders Hendrik Portengen en Emmetje Lankmeyer. Getrouwd met Maria van den Oosten, dienstbode, geboren 1822 Mrt 13 te Maarsseveen. Ouders Cornelis van den Oosten en Clasina Spee Mrt 31 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Hendrik. Ouders Gerrit Portengen en Maria van den Oosten Jul 27 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Gesina. Ouders Gerrit Portengen en Maria van den Oosten Sep 10 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Gerrit Portengen. Leeftijd 38 jaar. Echtgenoot van Maria van den Oosten. Zoon van Hendrik Portengen en Emmetje Lankmeyer. Aangifte door Bernardus Portengen, broer, 29 jaar Okt 14 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Gesina Portengen. Leeftijd 14 maanden. Ouders Gerrit Portengen en Maria van den Oosten. Aangifte door Bernardus Portengen, oom, 30 jaar Mrt 14 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte 10. Maria van den Oosten. Achterbuurt A12. Echtgenote van Bernardus Portengen. Dochter 162

163 van Cornelis van den Oosten en Clasina Spree. Aangifte door Cornelis Portengen, werkman, 34 jaar, zoon. VIII-h. Ottonie Portengen (168) Boereknecht. Zoon van Hendrik Portengen en Emmetje Lankmeyer. Geboren 1822 te Nederhorst den Berg. Overleden 1847 Heiligeweg te Amsterdam (naam echtgenote niet bekend). Tr. Ned.den Berg 1843 Huiberta de Bree Boeremeid. Geboren Overleden 1860 te Nederhorst den Berg. Dochter van Jacobus de Bree en Hendrika van Rijn. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: 1 Emerensia 1843 Dienstbode. Overleden 1894 Kattenhaagstraat Naarden. Tr. Naarden 1869 Volkert van Bijleveld Werkman. Geboren 1844 te Nederhorst den Berg. Zoon van Johannes van Bijleveld en Geertrui Hout. Kinderen daaruit, geboren te Naarden: Jan 1870; Truitje 1876; Anna 1878; Barend 1880 en Gesina Margaretha Hendrika 1845 Volgt IX-e. Gegevens 1813 Sep 27 Weesperkarspel geboorteacte in trouwbijlage. Huiberta. Ouders Jacobus de Bree en Hendrika van Rijn Jan 07 BS Nederhorst den Berg trouwacte. Ottonie Portengen. Arbeider, geboren 1822 Mrt 08 te Nederhorst den Berg. Ouders Hendrik Portengen, overleden 31 Okt 1834 en Emmetje Lankmeyer. Getrouwd met Huiberta de Bree, boerenmeid, geboren 1813 Sep 27 te Weesperkarspel. Ouders Jacobus de Bree en Hendrika van Rijn, beide wonende te Schalkwijk. Certificaat van onvermogen Apr 06 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Emerensia. Ouders Ottonie Portengen en Huiberta de Bree Dec 13 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Hendrika. Ouders Ottonie Portengen en Huiberta de Bree Sep 20 BS Amsterdam overlijdensacte 7-102V. Ottonie Portengen. Leeftijd 25 jaar. Heilige weg. Naam van zijn vrouw niet bekend. Ouders Hendrik Portengen en Emmetje Lankmeyer. Zie ook overlijdensacte te Nederhorst den Berg Apr 04 BS Ned. den Berg overlijdensacte. Huibertha de Bree, 46 jaar, geboren te Schalkwijk. Dochter van Jacobus de Bree en Hendrika van Rijn. Wed. Ottonie Portengen. Huisnr. 11. Aangifte Bernardus Portengen, behuwdbroeder Aug 01 BS Naarden trouwacte. Emerensia Portengen. Dienstbode, geboren 1843 te Nederhorst den Berg wonende te Naarden. Ouders Ottonie Portengen en Huibertus Bree. Getrouwd met Volkert van Bijleveld, werkman, geboren 1844 te Nederhorst den Berg wonende te Naarden. Ouders Johannes van Bijleveld en Geertruy Hout Mrt 17 BS Naarden geboorteacte 29. Jan. Ouders Volkert van Bijleveld en Emerensia Portengen Apr 21 BS Naarden geboorteacte 44. Truitje. Ouders Volkert van Bijleveld en Emerensia Portengen. Kattenhaagstraat Feb 24 BS Naarden geboorteacte 23. Anna. Ouders Volkert van Bijleveld en Emerensia Portengen Nov 24 BS Naarden geboorteacte 115. Barend. Ouders Volkert van Bijleveld en Emerensia Portengen Feb 22 BS Naarden geboorteacte 17. Gesina Margaretha. Ouders Volkert van Bijleveld en Emerensia Portengen Jul 12 BS Naarden overlijdensacte. Emerensia Portengen. 51 jaar. Schipperstraat 497. Echtgenote van Volkert van Bijleveld, werkman, 50 jaar. Dochter van Ottonie Portengen/Huibertus de Bree. 163

164 VIII-i. Petrus Portengen (168) Werkman. Zoon van Hendrik Portengen en Emmetje Lankmeyer. Geboren 1824 te Nederhorst den Berg. Overleden 1853 aldaar. Tr Adriana van Huszen Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: 1 Hendrika 1851 Overleden 1851 te Ned.den Berg. 2 Johannes Hendrikus 1852 Overleden 1852 te Ned.den Berg. Gegevens 1851 Jul 24 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Hendrika. Ouders Petrus Portengen en Adriana van Hueszen Aug 14 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Hendrika Portengen. Huis nr. 23. Ouders Petrus Portengen, werkman, 26 jaar en Adriana van Hueszen Jul 20 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Johannes Hendrikus. Ouders Petrus Portengen en Adriana van Hueszen Dec 20 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Johannes Hendrikus Portengen. Leeftijd 5 maanden. Huis nr. 23. Ouders Petrus Portengen, werkman, 28 jaar en Adriana van Hueszen Apr 10 Ned. den Berg overlijdensacte. Petrus Portengen. Leeftijd 28 jaar. Huis nr. 23. Echtgenoot van Adriana van Huszen. Ouders Hendrik Portengen en Emmetje Langmeyer. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: 1 Cornelis 1863 Volgt IX-f. 2 Hendrikus 1865 Overleden 1866 te Ned.den Berg. Gegevens 1863 Apr 14 BS Ned. den Berg, geboorteacte 12. Cornelis. Zoon van Maria van den Oosten, wonende Achterbuurt 11. Sinds 7 Jan 1860 weduwe van Jan van de Velde. Tijdens het huwelijk 15 Jul 1863 gelegitimeerd Jul 15 BS Nederhorst den Berg trouwacte 5. Bernardus Portengen. Werkman, geboren 1827Sep 28 te Nederhorst den Berg. Zes jaar dienstplicht. Ouders Hendrik Portengen en Emmetje Lankmeyer. Getrouwd met Maria van den Oosten, werkster, geboren 1827 Mrt 13 te Maarsseveen. Weduwe van Jan van de Velde, overleden 7 Jan Ouders Cornelis van Oosten en Clasina Spee. Bijlage request aan Koning Willem 3 om met weduwe van broer te mogen trouwen Dec 25 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Hendrikus. Ouders Bernardus Portengen en Maria van den Oosten. Wonende Achterbuurt Jan 06 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Hendrikus Portengen, leeftijd 14 dagen. Achterbuurt nr. 11. Ouders Bernardus Portengen en Maria van den Oosten Jul 21 BS Ned. den Berg overlijdensacte. Bernardus Portengen. Tuinman. 57 jaar. Achterbuurt A12. Echtgenoot van Maria van den Oosten. Ouders Hendrik Portengen/Emmetje Lankmeyer Mrt 14 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte 10. Maria van den Oosten. Achterbuurt A12. Echtgenote van Bernardus Portengen. Dochter van Cornelis van den Oosten en Clasina Spree. Aangifte door Cornelis Portengen, werkman, 34 jaar, zoon. VIII-j. Bernardus Portengen (168) Tuinman wonende Achterbuurt A12. Zoon van Hendrik Portengen en Emmetje Lankmeyer. Geboren 1827 te Nederhorst den Berg. Overleden 1885 aldaar. Tr. Ned.den Berg 1863 Maria van den Oosten Werkster. Weduwe van Jan van de Velde, eerder Gerrit Portengen. Overleden 1898 te Nederhorst den Berg. Dochter van Cornelis van den Oosten en Clazina Spee. 164

165 VIII-k. Gerrit Portengen (169) Werkman. Zoon van Jacob Portengen en Elisabeth Hoetmer. Geboren 1820 te Ankeveen. Overleden 1886 aldaar. Tr. Ankeveen 1847 Jannetje Marinus geboren 1820 en overleden 1896 te Ankeveen. Dochter van Elbert Marinus en Maria Hoetmer. Kinderen daaruit, geboren te Ankeveen: 1 Elisabeth 1848 Overleden... Tr. Ankeveen 1888 Willem Verhoeven Kleerbleker. Geboren Zoon van Willem Verhoeven en Maria Schrager. Kinderen geboren te Ankeveen: Jannetje Maria 1888; Wilhelmus 1890; Hendrika 1891 en Gerarda Elizabeth Elbertus 1849 Werkman, Zie 1886, geen nadere gegevens. 3 Jacob 1851 Overleden 1853 te Ankeveen. 4 Maria 1853 Overleden 1859 te Ankeveen. 5 Jacob 1862 Volgt IX-g. Gegevens 1847 Sep 25 BS Ankeveen trouwacte. Gerrit Portengen. Werkman, geboren 1820 te Ankeveen. Ouders Jacob Portengen en Elisabeth Hoetmer. Getrouwd met Jannetje Marinus, geboren 1820 te Ankeveen. Ouders Elbert Marinus/Maria Hoetmer Mrt 07 BS Ankeveen geboorteacte. Elisabeth. Ouders Gerrit Portengen/Jannetje Marinus Aug 10 BS Ankeveen geboorteacte. Elbertus. Ouders Gerrit Portengen en Jannetje Marinus Sep 05 BS Ankeveen geboorteacte. Jacob. Ouders Gerrit Portengen en Jannetje Marinus Okt 20 BS Ankeveen overleden Jacob Portengen. Ouders Gerrit Portengen/Jannetje Marinus Dec 18 BS Ankeveen geboorteacte. Maria. Ouders Gerrit Portengen en Jannetje Marinus. Vader is werkman, woont in het dorp en is 33 jaar Okt 17 BS Ankeveen overlijdensacte. Maria Portengen. Leeftijd 5 jaar. Ouders Gerrit Portengen en Jannetje Marinus Aug 01 BS Ankeveen geboorteacte. Jacob. Ouders Gerrit Portengen en Jannetje Marinus Sep 09 BS Ankeveen overlijdensacte. Gerrit Portengen. Werkman. 65 jaar. Echtgenoot van Jannetje Marinus. Zoon van Jacob Portengen en Elisabeth Hoetmer. Aangifte Elbertus Portengen, 37 jaar, werkman, zoon Jul 21 BS Ankeveen trouwacte. Elisabeth Portengen. Geboren 1848 te Ankeveen. Ouders Gerrit Portengen en Jannetje Marinus. Getrouwd met Willem Verhoeven, kleerbleker, geboren Weduwnaar van Willemijntje Bouman. Ouders Willem Verhoeven en Maria Schrager Nov 15 BS Ankeveen geboorteacte. Jannetje Maria. Ouders Willem Verhoeven en Elizabeth Portengen. Vader is bleker. Huis Nr Mrt 26 BS Ankeveen geboren Wilhelmus. Ouders Willem Verhoeven/Elizabeth Portengen Mei 19 BS Ankeveen geboren Hendrika. Ouders Willem Verhoeven en Elizabeth Portengen Jun 06 BS Ankeveen geboorteacte. Gerarda Elizabeth. Ouders Willem Verhoeven en Elizabeth Portengen. VIII-l. Gerrit Portengen (171) Koopman. Zoon van Pieter Portengen en Magcheltje Barmentloo. Geboren 1825 te Weesperkarspel. Overleden... Tr. Weesp 1856 Soutje Bijl Geboren 1826 te Enkhuizen. Dochter van Gosem Bijl en Trijntje Liefhebber. Kinderen daaruit, geboren te Weesp: 1 Pieter 1857 Overleden 1857 te Weesp. 2 Gosem 1858 Volgt IX-h. 3 Pieter 1860 Koopman. Overleden 1883 te Weesperkarspel. Ongehuwd. 4 Trijntje 1862 Overleden 1918 te Weesperkarspel. Tr. Weesp 1884 Willem Schoonhoven Veehouder. Geboren 1863 te Loenen. Zoon van Cornelis Schoonhoven en Aartje Brouwer. Kinderen daaruit, geboren te Weesp: Cornelis 1884 en Gerrit

166 1884 Okt 25 BS Weesp geboorteacte 127. Cornelis. Ouders Willem Schoonhoven en Trijntje Portengen. Vader is veehouder, 24 jaar Jan 28 BS Weesp geboorteacte 14. Gerrit. Ouders Willem Schoonhoven/Trijntje Portengen Mrt 15 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Trijntje Portengen. Leeftijd 55 jaar. Huisvrouw van Willem Schoonhoven. Ouders Gerrit Portengen en Soutje Bijl. Gegevens 1826 Mrt 02 Enkhuizen trouwbijlage. Geboren Soutje. Ouders Gosem Bijl/Trijntje Liefhebber Mei 08 BS Weesp trouwacte 10, Gerrit Portengen. Werkman, geboren 1825 Okt 20 te Weesperkarspel. Ouders Pieter Portengen en Magcheltje Barmentloo. Getrouwd met Soutje Bijl, geboren 1826 Mrt 02 te Enkhuizen. Ouders Gosem Bijl en Trijntje Liefhebber Feb 18 BS Weesp geboorteacte. Pieter. Ouders Gerrit Portengen, werkman en Soutje Bijl. Wonende Middenstraat Apr 04 BS Weesp overlijdensacte. Pieter Portengen. Zoon van Gerrit Portengen Mei 21 BS Weesp geboorteacte. Gosem. Ouders Gerrit Portengen en Soutje Bijl Okt 01 BS Weesp geboorteacte. Pieter. Ouders Gerrit Portengen en Soutje Bijl. Achtergracht Dec 14 BS Weesp geboorteacte. Trijntje. Ouders Gerrit Portengen/Soutje Bijl. Achtergracht Sep 11 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Pieter Portengen. Koopman. 22 jaar. Ouders Gerrit Portengen, koopman en Soutje Bijl. Ongehuwd Jan 17 BS Weesp trouwacte. Trijntje Portengen. Geboren Ouders Gerrit Portengen, koopman en Soutje Bijl. Getrouwd met Willem Schoonhoven, veehouder, geboren 1863 te Loenen wonende te Weesperkarspel. Ouders Cornelis Schoonhoven en Aagje Brouwer. Getuigen Gosem Portengen, 25 jaar, broer en Barent 't Hart Azn, 56 jaar oom, van Enkhuizen. Ouders van de bruidegom overleden. 166 VIII-m. Hendrik Portengen (171) Werkman, wonende 1869 Bijlmermeer. Zoon van Pieter Portengen en Magcheltje Barmentloo. Geboren 1834 te Ankeveen. Overleden 1910 te Weesp. Tr. Weesp 1864 Jannetje Knupker Geboren 1838 te Baambrugge. Dochter van Jan Knupker en Pietje Vogel. Kinderen daaruit, geboren te Weesp/Weesperkarspel: 1 Machteltje 1864 Overleden... Tr. Weesp 1884 Frans de Bruin Geboren 1862 te Hilversum. Zoon van Dirk de Bruin en Elisabeth van Loenen. Kinderen daaruit, geboren te Weesperkarspel: Pieternella Johannes 1866 Volgt IX-i. 3 Pietertje 1868 Overleden 1869 te Weesperkarspel. 4 Pieter 1870 Overleden Werkt bij Van Houten. Ongehuwd. 5 Hendrik Johannes 1873 Overleden 1883 te Weesp. 6 Johannes Gijsbertus 1874 Boereknecht. Overleden 1896 te Weesp. Ongehuwd. 7 Neeltje 1878 Overleden 1879 te Weesp. 8 Gijsbertus 1880 Volgt IX-j. Gegevens 1838 Mei 16 BS Abcoude geboorteacte. Jannetje. Ouders Jan Knupker en Pietje Vogel.

167 1864 Jan 07 BS Weesp trouwacte 1. Hendrik Portengen. Werkman, geboren 1834 Aug 14 te Ankeveen wonende te Weesperkarspel. Ouders Pieter Portengen, overleden 5 Nov 1861 te Ankeveen en Magcheltje Barmentloo, overleden 28 Feb 1847 te Ankeveen. Getrouwd met Jannetje Knupker, geboren 1838 Mei 16 te Baambrugge wonende te Weesp/Wspkarspel. Ouders Jan Knupker, overleden 24 Mei 1843 en Pietje Vogel, overleden 13 Jan Getuige Anthonis Portengen Okt 22 BS Weesp geboorteacte. Machteltje. Ouders Hendrik Portengen, werkman en Jannetje Knupker. Adres Middenstraat Jul 15 BS Weesp geboorteacte. Johannes. Ouders Hendrik Portengen en Jannetje Knupker. Achter 't Vosje Jun 08 BS Weesp geboorteacte. Pietertje. Ouders Hendrik Portengen en Jannetje Knupker. Pieter Jacobstraat Jul 22 BS Weesp overlijdensacte. Levensloos kind. Nieuwstraat 70. Ouders Hendrik Portengen, werkman, 37 jaar en Jannetje Knupker Okt 11 BS Weesp geboorteacte. Hendrik Johannes. Ouders Hendrik Portengen en Jannetje Knupker. Nieuwstraat Okt 19 BS Weesp geboorteacte. Johannes Gijsbertus. Ouders Hendrik Portengen en Jannetje Knupker Dec 19 BS Weesp geboorteacte. Neeltje. Ouders Hendrik Portengen en Jannetje Knupker Jan 20 BS Weesp overlijdensacte. Neeltje Portengen. Leeftijd 1 maand. Ouders Hendrik Portengen, 44 jaar en Jannetje Knupker Okt 20 BS Weesperkarspel. Gijsbertus. Ouders Hendrik Portengen en Jannetje Knupker. Vader is werkman. Klompweg Nov 24 BS Weesp overlijdensacte. Hendrik Johannes Portengen. Leeftijd 10 jaar. Ouders Hendrik Portengen en Jannetje Knupker Nov 06 BS Weesp trouwacte. Magcheltje Portengen. Dienstbode, geboren Ouders Gerrit Portengen en Jannetje Knupker. Getrouwd met Frans de Bruin, geboren 1862 te Hilversum, wonende te Weesperkarspel. Ouders Dirk de Bruin en Elisabeth van Loenen Jul 10 BS Weesperkarspel geboorteacte 112. Pieternella. Ouders Frans de Bruin en Machteltje Portengen. Getuige Johannes en Pieter Portengen, grondwerkers. Vader is stoker Aug 16 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Pietertje Portengen. Leeftijd 1 jaar. Bijlmermeer. Ouders Hendrik Portengen, kleerbleker, 35 jaar en Jannetje Knupker Sep 14 BS Weesp overlijdensacte. Johannes Gijsbertus Portengen. Boereknecht. 22 jaar. Ouders Hendrik Portengen en Jannetje Knupker Nov 29 BS Weesp overlijdensacte 83. Hendrik Portengen. Leeftijd 76 jaar. Echtgenoot van Jannetje Knupker. Zoon van Pieter Portengen en Magcheltje Barmentloo. Geboren te Ankeveen. VIII-n. Antonie Portengen (171) Arbeider. Zoon van Pieter Portengen en Magcheltje Barmentloo. Geboren 1836 te Ankeveen. Overleden 1883 Turfpoortstraat te Naarden. Tr. Weesp 1872 Willemina Josina Vos Geboren 1843 te Huizen. Dochter van Willem Vos en Rijkje Veerman. Kinderen daaruit, geboren te Naarden: 1 Mathilda 1874 Overleden 1874 te Naarden. 2 Maggeltje 1879 Geen nadere gegevens. Gegevens 1843 Jul 30 Huizen geboorteacte in trouwbijlage. Willemina Josina. Ouders Willem Jacobz Vos en Rijkje Veerman Feb 15 BS Weesp trouwacte 2. Antonie Portengen. Werkman, geboren 1836 Okt 09 te Ankeveen wonende te Weesp. Geen dienstplicht. Was ingeschreven te Ned.den Berg. Ouders Pieter Portengen en Magcheltje Barmentloo. Getrouwd met Willemina Josina Vos, dienstbode, geboren 1843Jul 30 te Huizen wonende te Weesp/Wspkarspel. Ouders Willem Vos Jacobz, landbouwer te Huizen en Rijkje Veerman Mei 06 BS Naarden geboorteacte. Mathilda.Ouders Antonie Portengen en Josina Wilhelmina Vos. Turfpoortstr Jul 14 BS Naarden overlijdensacte. Mathilda Portengen. Turfpoortstr Ouders Antonie Portengen, werkman en Josina Wilhelmina Vos Mei 06 BS Naarden geboorteacte. Maggeltje. Ouders Antonie Portengen en Josina Wilhelmina Vos. Vader is werkman, 42 jaar Feb 10 BS Naarden overlijdensacte. Antonie Portengen. Arbeider. 46 jaar. Turfpoortstr Ouders Pieter Portengen, overleden en Magcheltje Barmentloo, overleden. Aangifte door Aert Reyer, karremaker, 39 jaar, neef.

168 VIII-o. Johannes Portengen (171) Fabrieksarbeider. Zoon van Pieter Portengen en Magcheltje Barmentloo. Geboren 1847 te Ankeveen. Overleden 1939 te Weesp. Tr. Weesperkarspel 1870 Willemijntje Boshuizen Geboren 1842 aldaar. Overleden 1915 te Weesp. Dochter van Klaas Boshuizen en Hendrika Pet. Kinderen daaruit, geboren te Weesperkarspel en Weesp: 1 Machteltje 1871 Overleden... Tr. Weesp 1895 Teunis Kreikamp Arbeider. Geboren 1867 te Hoogland. Zoon van Bart Kreikamp en Jannetje Kraai. Kind geboren te Weesp: Jannetje Heintje 1873 Overleden... Tr. Weesp 1892 Arend Nieuwland Bleker. Geboren 1870 te Brummen. Zoon van Hermanus Nieuwland en Johanna Christina Herselink. Kinderen geboren te Weesp: Hermanus 1894; Johannes 1895; Hermanus 1897 en Arend Johannes 1874 Volgt IX-k. 4 Klaas 1877 Arbeider. Gevestigd 1908 te Amsterdam. Uitgeschreven 1910 naar de Groninger strafgevangenis. Voorts geboekt in het schippersregister. Naar Canada gevlucht en daar gehuwd. 5 Pieter 1879 Volgt IX-l. 6 Jannetje 1881 Overleden 1882 te Weesp. 7 Gerrit 1882 Volgt IX-m. 8 Jannetje 1886 Overleden 1886 te Weesp. 168 Gegevens 1870 Jul 07 BS Wsperkarspel trouwacte. Johannes Portengen. Werkman, geboren 1847 te Ankeveen. Ouders Pieter Portengen en Magcheltje Barmentloo. Getrouwd met Willemijntje Boshuizen, geboren Ouders Klaas Boshuizen/Hendrica Pet Sep 06 BS Weesperkarspel geboorteacte. Magcheltje. Ouders Johannes Portengen en Willemijntje Boshuizen. Vader is werkman, 24 jaar Feb 15 BS Weesp geboren. Heintje. Ouders Johannes Portengen en Willemijntje Boshuizen Jul 16 BS Weesperkarspel geboorteacte 38. Johannes. Ouders Johannes Portengen, werkman en Willemijntje Boshuizen. Stammerdijk Jun 02 BS Weesp geboorteacte. Klaas. Ouders Johannes Portengen en Willemijntje Boshuizen. Middenstraat Feb 11 BS Weesp geboren. Pieter. Ouders Johannes Portengen en Willemijntje Boshuizen Mrt 29 BS Weesp geboren Jannetje. Ouders Johannes Portengen en Willemijntje Boshuizen Mei 23 BS Weesp overlijdensacte. Jannetje Portengen. Leeftijd 13 maanden. Ouders Johannes Portengen, 35 jaar en Willemijntje Boshuyzen Jul 03 BS Weesp geboren Gerrit. Ouders Johannes Portengen en Willemijntje Boshuizen Jul 17 BS Weesp geboren Jannetje. Ouders Johannes Portengen en Willemijntje Boshuizen Aug 04 BS Weesp overlijdensacte. Jannetje Portengen. Leeftijd 17 dagen. Ouders Johannes Portengen en Willemijntje Boshuyzen Dec 15 BS Weesp trouwacte 77. Heintje Portengen. Geb Ouders Johannes Portengen en Willemijntje Boshuizen. Getrouwd met Arend Nieuwland, kleerbleker, geboren 1870 te Brummen, wonende te Weesperkarspel. Ouders Hermanus Nieuwland en Johanna Christina Herselink Mei 30 BS Weesp trouwacte 27. Machteltje Portengen. Geboren Ouders Johannes Portengen en Willemijntje Boshuizen. Getrouwd met Teunis Kreikamp, arbeider, geboren 1867 te Hoogland. Ouders Bart Kreikamp en Jannetje Kraai Sep 16 BS Weesp geboorteacte 160. Jannetje. Ouders Teunis Kreikamp, grondwerker en Magteltje Portengen Nov 09 BVR Amsterdam H19/125 d 10/227. Overg /97. Klaas Portengen. Geb.2 Jun1872 te Weesp. NH. Arbeider. Naar Amsterdam 14 Dec Naar de Groninger strafgevangenis per 4 Apr Uitgeboekt naar het schippersregister deel 3 blz. 125 Heerengracht nr. 88.

169 Klaas generatie IX. IX-a. Klaas Portengen (174) Bleker op de Herensingel te Weesp. In 1888 Hinderdijk. Later ingeschreven in Amsterdam. Zoon van Gerrit Portengen en Elisabeth de Jongh. Geboren 1861 te Nederhorst den Berg. Tr.1- Weesp 1886 Barendina Moolhuyzen Geboren *1861 te Hilversum. Dochter van Cornelis Moolhuisen en Lena Eifies. Overleden 1888 te Weesp. Tr.2- Nigtevecht 1890 Matje Snel Geboren *1863. Dochter van Cornelis Snel en Neeltje Berghouwer. Kinderen daaruit, geboren te Weesperkarspel, Nederhorst den Berg en Nigtevecht: 1 Elisabeth Barendina 1886 Overleden 1892 te Nigtevecht. 2 Cornelis 1888 Overleden 1891 te Weesperkarspel. 3 Neeltje 1893 Overleden *1979 te Amsterdam. Tr Johannes Jacobus Leonardus Becker Hofmeester ter koopvaardij. Zoon van Abraham Christiaan Becker en Helena van Koperen. Kinderen geboren te Amsterdam: Johannes Klaas 1917; Helena 1922 en Leonardus Hendrikus Gerardus 1895 Volgt X-a. 5 Elisabeth 1896 Overleden *1986 te Amsterdam. Tr Willem van de Kuip Typograaf en bekend sporttrainer. Geen kinderen Mrt 04 BS Weesp trouwacte. Klaas Portengen, kleerbleker, geboren 1862 te Ned. den Berg. Ouders Gerrit Portengen, kleerbleker te Ned.den Berg en Elisabeth de Jongh. Getrouwd met Barendina Moolhuysen, geboren 1861 te Hilversum. Ouders Cornelis Moolhuisen en Lena Eifies Jun 02 BS Weesperkarspel geboorteacte. Elisabeth Barendina. Ouders Klaas Portengen en Barendina Moolhuysen Apr 03 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Cornelis. Ouders Klaas Portengen en Barendina Moolhuysen. Vader is bleker, 27 jaar Jul 8 Weesp overlijdensacte. Barendina Moolhuysen, geboren te Hilversum. Dochter van Cornelis en Lena Elfies te Weesp. Echtgenote van Klaas Portengen, kleerbleker, Hinderdijk nr Feb 17 BS Nigtevecht trouwacte. Klaas Portengen. Bleeker, geboren 1862 te Nederhorst den Berg. Wedr van Barendina Moolhuyzen. Ouders Gerrit Portengen en Elisabeth de Jongh. Getrouwd met Matje Snel, geboren 1863 te Nigtevecht. Ouders Cornelis Snel en Neeltje Berghouwer Mrt 20 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Cornelis Portengen. Klompweg. Leeftijd 3 jaar. Zoon van Klaas Portengen, bleker en Barendina Moolhuizen Feb 29 BS Nigtevecht overlijdensacte. Elisabeth Barendina Portengen. Leeftijd 5 jaar. Ouders Klaas Portengen, kleerbleker, 30 jaar en Barendina Moolhuizen, overleden 1893 Mei 05 BS Nigtevecht geboorteacte. Neeltje. Ouders Klaas Portengen en Matje Snel. Vader is arbeider, 32 jaar. Adres Huis 125 B. Gegevens 1885 Apr 06 Nederhorst den Berg Lidmatenboek NH kerk. Nicolaas Portengen Gzn. Aangenomen op belijdenis des geloofs. 26 Mei 1886 vertrokken met attestatie naar Weesp. 169

170 1895 Jul 31 BS Weesp geboren Gerardus. Ouders Klaas Portengen en Matje Snel. Heerensingel Jul 31 BS Weesp geboren Gerardus. Ouders Klaas Portengen, bleker en Matje Snel Sep 30 BS Weesp geboorteacte. Elisabeth. Ouders Klaas Portengen en Matje Snel BVR Amsterdam. Als inwonende bij Klaas Portengen 1861; 11/22 Gerardus Portengen 1895; Neeltje 1893 en Elisabeth Twaalf ambachten in Amerika Toen Geurtje en Abraham Becker hun sigarenwinkeltje in Haarlem verkochten en naar Amerika trokken zei vader Gerardus: "Jullie zijn gek!" Hij leek gelijk te krijgen. Het ging het echtpaar niet voor de wind. Hoewel Geurtje als wasvrouw bijverdiende konden ze het hoofd niet boven water houden. Op zeker moment eiste de ambassade betaling van schulden: Of vader Gerardus zo goed wilde zijn, anders zouden zijn dochter, schoonzoon en kleinkinderen het land uitgezet worden. "Voor mijn dochter wil ik wel betalen!" was het antwoord, "Mijn schoonzoon moest zo nodig zijn winkel hier verkopen, hij moet zich zelf maar zien te redden". Hij betaalde niet, toch is er een oplossing gekomen want ze bleven in Amerika. IX-b. Gerardus Portengen (174) Bleker. Eerst op de 's Gravelandseweg te Weesperkarspel, later in Amsterdam en Diemen. Zoon van Gerrit Portengen en Elisabeth De Jongh. Geboren 1863 te Nederhorst den Berg. Overleden 1943 te Amsterdam. Tr. Nederhorst den Berg 1885 Aaltje Meyer Geboren 1857 aldaar. Dochter van Frederik Meyer en Geurtje Gaasenbeek. 2 Geurtje 1892 Overleden 1982 te Riverside, Californie. Tr.Amsterdam 18 oktober 1916 Abraham Christiaan Becker Kapper enz. Zoon van Abraham Christiaan Becker en Helena van Koperen. Kinderen: Gerard *1918; Louis *1920; Christiaan en Helena Aaltje Elisabeth 1894 Overleden 1894 te Weesperkarspel. 4 Gerrit 1896 Volgt X-c. Gegevens 1885 Jun 07 BS Ned. den Berg trouwacte. Gerardus Portengen. Geb Ouders Gerrit Portengen/Elisabeth de Jongh. Tr. Aaltje Meyer, geb te Nigtevecht. Getuige Frederik Meyer Mrt 14 BS Weesperkarspel geboorteacte. Gerritje Elisabeth. Ouders Gerardus Portengen, wasverzender en Aaltje Meyer. 's Gravelandse weg Feb 19 BS Weesperkarspel geboorteacte 18. Geurtje. Ouders Gerardus Portengen, bleker en Aaltje Meyer. Getuige Hendrik Udo Jan 06 BS Wsperkarspel geboren Elisabeth. Ouders Gerardus Portengen en Aaltje Meyer Mrt 21 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Elisabeth Portengen. Leeftijd 10 weken. Ouders Gerardus Portengen, bleker en Aaltje Meyer Jun 11 BS Weesp geboorteacte. Gerrit. Ouders Gerardus Portengen en Aaltje Meyer BVR Amsterdam. Ingeschreven als inwonende bij Gerardus Portengen 1863; Geertje Portengen 1892; Gerritje Elisabeth Portengen 1887 en Gerrit Portengen Adres Ringdijk 43 OW BVR Amsterdam. Ingeschreven Geurtje 1892 echtgenote van A.C Becker. Inwonende bij Helena van Koperen Kinderen daaruit, geboren te Weesperkarspel: 1 Gerritje Elisabeth 1887 Volgt X-b. 170

171 Een zijspoor Een uitzondering op de regel, iets over een nakomeling van de Portengens in de vrouwelijke lijn. Barend Albartus Klinkspoor was een zoon uit het tweede huwelijk van Barend Klinkspoor en beroepsmilitair, evenals zijn vader. En dat op diens uitdrukkelijke verzoek. Hij bracht het tot sergeant. Als soldaat mocht je toendertijd niet trouwen, tenzij... Vandaar dat hun eerste kind voor het huwelijk geboren is. De commandant van de legereenheid bleef weinig keus, hij verleende toestemming. Het tweede kind werd Johannes Petrus Hendrik genoemd, geboren op 13 Mrt 1905 te Muiden en thans wonende te Nijverdal. Voorheen procuratiehouder bij de Kon. Bunge BV thans nog steeds enthousiast amateur genealoog. In eerste instantie uiteraard voor de familie Klinkspoor met vertakkingen in Zweden, Duitsland België en Roemenië en evenzovele familie verenigingen. Maar ook de familie Portengen komt in zijn boekje voor. Met name het raadsel rond Grietje Portengen, de stammoeder van zijn moeder hield hem bezig. Een raadsel dat nu als opgelost beschouwd mag worden. IX-c. Cornelis Portengen (176) Bleker/Tabakskerver/Sigarenmaker. Zoon van Jacob Portengen en Agatha Dolman. Geboren 1850 en overleden 1884 te Weesperkarspel. Tr. Weesp 1873 Jannetje van Marken Geboren 20 juli 1846 te Weesp. Overleden 11 juli 1912 aldaar. Dochter van Anthonie van Marken en Jacomijntje Moen. Kinderen daaruit, geboren te Weesp en Weesperkarspel: 1 Jacob 1873 Volgt X-d. 2 Jacomijntje 1876 Begraven 15 maart 1938 in het familiegraf "Zorgvlied"te Nieuwer-Amstel. Tr. Muiden 1904 Barend Albartus Klinkspoor Sergeant. Dirigent van diverse fanfarekorpsen, Muiden, Nederhorst den Berg, Nigtevecht en Ankeveen. Geboren 11 juli 1876 te Arnhem. Overleden 25 oktober 1940 te Badhoevedorp. Zoon van Barend Klinkspoor en Johanna Aletta Palm. Kinderen daaruit, geboren te Harderwijk, Muiden en Weesp: Barend Cornelis Alettus Elisabeth 1904; Johannes Petrus Hendrik 1905 en Jannetje Johanna Aletta Anthonie Bernardus 1877 Overleden 1878 te Weesp. 4 Agatha 1880 Overleden 1880 te Weesp. 5 Agatha 1883 Overleden 1883 te Weesperkarspel. Jannetje van Marken Klinkspoor-Portengen 171

172 Gegevens 1872 Dec 27 BVR Amsterdam II Cornelis Portengen. NH. Geboren 3 Dec 1850 te Weesperkarspel. Ingeschreven van Weesp. Uitgeschreven 3 Jun 1874 naar Weesp Aug 21 BS Weesp trouwacte. Cornelis Portengen. Tabakskerver/sigaremaker, geboren 1850 Dec 03 te Weesperkarspel, wonende te Amsterdam (tijdelijk). Vrijgesteld van diensplicht als enige zoon. Ouders Jacob Portengen en Agatha Dolman. Getrouwd met Jannetje van Marken, geboren Ouders Anthonie van Marken/Jacomijntje Moen Okt 14 BS Weesp geboorteacte. Jacob. Ouders Cornelis Portengen, tabakskerver en Jannetje van Marken. Wonende Muiderbinnenweg Apr 06 BS Weesp geboorteacte. Jacomijntje. Ouders Cornelis Portengen/Jannetje van Marken. Adres Ossenmarkt Okt 10 BS Weesp geboren Antonie Bernardus. Ouders Corn. Portengen/Jannetje van Marken Mrt 04 BS Weesp overlijdensacte. Anthonie Bernardus Portengen. Leeftijd 4 maanden. Ouders Cornelis Portengen, tabakskerver en Jannetje van Marken. Aangifte door Anthony Bernardus van Marken, wagenmaker, oom Jun 07 BS Weesp overlijdensacte. Agatha, 7 wk. Achtergracht. Ouders Cornelis Portengen, tabakskerver en Jannetje van Marken Apr 10 BS Weesperkarspel geboorteacte. Agatha. Ouders Cornelis Portengen en Jannetje van Marken. Huis staande in de Horn Jul 11 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Agatha Portengen. Leeftijd 3 mnd. Ouders Cornelis Portengen, bleker en Jannetje van Marken Apr 08 BS Muiden trouwacte 2. Jacomijntje Portengen. Geb te Weesp, wonende te Wsp/Harderwijk. Ouders Cornelis Portengen en Jannetje van Marken. Getrouwd met Barend Albertus Klinkspoor, sergeant, geboren 1877 te Arnhem, wonende te Harderwijk. Ouders Barend Klinkspoor en Johanna Aletta Palm. Getuige Jacob Portengen BVR Adam. Ingeschr. Jacomijntje, In huis bij Barend Albartus Klinkspoor, Henk de Haan uw kruidenier In de dertiger jaren had mijn moeder in Nederhorst den Berg keus uit minstens twee kruidenierwinkels. Beide min of meer in de familie. Desondanks toonde zij voorkeur voor Hendrik de 172 Haan uit Nigtevecht die wekelijks een rondje kwam maken, eerst per rijwiel, later met een auto. "Henk de Haan, uw kruidenier" stond er op. Wist ze dat ook hij min of meer familie was? IX-d. Hendrik Portengen (180) Tuinman. Wonende Achterbuurt A11 te Nederhorst den Berg. Zoon van Gerrit Portengen en Maria van den Oosten. Geboren 1855 te Nederhorst den Berg. Overleden 1911 aldaar. Tr. Ned.den Berg 1879 Hendrika Boemkes Geboren Dochter van Maria Aleida Boemkes. Overleden 1897 te Nederhorst den Berg. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: 1 Maria Aleida 1880 Dienstbode te Amsterdam. Tr. Amsterdam 1902 Johannes Pieter de Haan Schoenmaker. Geboren Zoon van Johannes de Haan en Barendina Wilhelmina Koldert. Kinderen daaruit, geboren te Nigtevecht en Amsterdam: Johannes 1902; Hendrika 1903; Hendrik 1910; Hendrika Barendina Wilhelmina 1912; Barendina Wilhelmina 1919 en Gerardus Bernardus Gerardus Bernardus 1882 Overleden 1882 Nederhorstden Berg. 3 Gerardus Bernardus 1884 Volgt X-e. 4 Hendrika Maria 1886 Overleden 1889 Ned.den Berg. 5 Heintje 1887 Overleden 1887 Ned.den Berg. 6 Hendrikus 1888 Volgt X-f. 7 Arnoldus 1890 Overleden 1890 Ned.den Berg. 8 Hendrika 1891 Overleden 1891 Ned.den Berg. 9 Antonia 1892 Overleden 1911 Ned.den Berg. 10 Klazina 1894 Overleden 1912 Ned.den Berg. 11 Johannes 1895 Overleden 1895 Ned.den Berg. 12 Hendrika 1897 Overleden 1897 te Amsterdam.

173 Gegevens 1854 Jan 22 Trouwbijlage Amsterdam. Hendrika. Dochter van Maria Aleida Boemkes Mrt 12 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Johannes Pieter. Ouders Johannes de Haan en Barendina Wilhelmina Koldert. Vader is schoenmaker Mei 30 BS Nederhorst den Berg trouwacte. Hendrik Portengen, werkman, geb Mrt 30. Ouders Gerrit Portengen, overleden 10 Sep 1857 te Ned.den Berg en Maria van den Oosten. Getrouwd met Hendrika Boemkes, dienstbode, geboren 1854 Jan 22 te Amsterdam. Dochter van Maria Aleida Boemkes, overleden Mei 22 BS Ned. den Berg geboorteacte. Maria Aleida. Ouders Hendrik Portengen en Hendrika Boemkes. Vader is 25 jr, moeder 21 jr Apr 11 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Gerardus Bernardus. Ouders Hendrik Portengen en Hendrika Boemkes Dec 21 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Gerardus Bernardus Portengen. Achterbuurt 27. Ouders Hendrik Portengen, 27 jaar en Hendrika Boemkes Jul 26 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Gerardus Bernardus. Ouders Hendrik Portengen en Hendrika Boemkes Mrt 25 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Hendrika Maria. Ouders Hendrik Portengen en Hendrika Boemkes Sep 03 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Heintje. Ouders Hendrik Portengen en Hendrika Boemkes Dec 15 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Heintje Portengen. Leeftijd 3 maanden. Achterbuurt wijk A12. Ouders Hendrik Portengen en Hendrika Boemkes Dec 11 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Hendrikus. Ouders Hendrik Portengen en Hendrika Boemkes Aug 11 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Arnoldus. Ouders Hendrik Portengen en Hendrika Boemkes Okt 19 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Arnoldus Portengen. Leeftijd 9 weken. Ouders Hendrik Portengen en Hendrika Boemkes Okt 22 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Hendrika. Ouders Hendrik Portengen en Hendrika Boemkes Nov 15 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Hendrika Portengen. Leeftijd 3 weken. Achterbuurt wijk A12. Ouders Hendrik Portengen en Hendrika Boemkes. Aangifte door Cornelis Portengen, oom, 28 jaar Okt 21 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Antonia. Ouders Hendrik Portengen en Hendrika Boemkes. Achterbuurt A Mrt 03 BS Ned. den Berg geboren Klazina. Ouders Hendrik Portengen en Hendrika Boemkes Apr 01 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Johannes Portengen. Leeftijd 6 weken. Ouders Hendrik Portengen en Hendrika Boemkes Jan 06 BS Ned. den Berg overlijdensacte 3. Hendrika Boemkes. Echtgenote van Hendrik Portengen, 41 jr. Dochter van Maria Aleida Boemkes Aug 18 BS Amsterdam overlijdensacte Hendrika Portengen. Leeftijd 8 maanden. Ouders Hendrik Portengen en Hendrika Boemkes Nov 13 BVR Amsterdam P22/162 overg /98. Ingeschreven Maria Aleida, geboren 21 Mei 1880 te Ned. den Berg, RK, dienstbode, gehuwd 27 Feb 1902 Joh. Pieter de Haan. 28 Feb 1902 naar Nigtevecht, Dorpstraat. Domicilie te Nederhorst den Berg Mei 03 BS Amsterdam trouwacte 7/6. Maria Aleida Portengen. Zonder beroep, geboren 1880 Mei 21 en wonende te Ned. den Berg. Ouders Hendrik Portengen, tuinman, wonende te Amsterdam en Hendrika Boemkes, overleden. Getrouwd met Johannes Pieter de Haan, schoenmaker, geboren 1876 Mrt 12 te Ned. den Berg, wonende te Amsterdam. Vrijgesteld van dienstplicht, als enige zoon. Ouders Johannes de Haan en Barendina Wilhelmina Koldert, overleden 30 Dec Mrt 16 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte 6. Antonia Portengen. Leeftijd 18 jaar. Voorstraat A47a. Ouders Hendrik Portengen, werkman, 55 jr en Hendrika Boemkes, overleden Jul 06 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte 11. Hendrik Portengen. Werkman. 56 jaar. Achterbuurt A11. Echtgenoot van Hendrika Boemkes. Zoon van Gerrit Portengen en Maria van den Oosten. Aangifte broer Cornelis, 48 jaar, werkman Mrt 29 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte 3. Klazina Portengen. Leeftijd 18 jaar. Voorstraat A63. Ouders Hendrik Portengen en Hendrika Boemkes, beide overleden. Blekersdienstbode De twee dochters van Ottonie Portengen en Huiberta de Bree (wier naam ook als Huibertus werd geschreven) werden dienstbode, de één in Naarden. De ander in Haarlem. Die ander,

174 Hendrika, zag zich de titel blekersdienstbode toebedeeld door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bedoeld zal wel zijn dat ze waster was, of strijkster, of mangelmeisje in de wasserij. Haar man, Petrus Hendrik Neyse was persdraaier, mogelijk was hij boekdrukker zoals elders vermeld. Hendrika schonk het levenslicht aan twee Portengentjes, stakkertjes die dat niet konden verdragen. Beiden stierven zeer jong. De laatste voor zijn dood nog erkend door de vader. IX-e. Hendrika Portengen (181) In 1878 blekersdienstbode te Haarlem. Dochter van Ottonie Portengen en Huibertus de Bree. Geboren 1845 te Nederhorst den Berg. Overleden... Tr. Haarlem 1878 Petrus Hendrik Neyse Persdraaier. Geboren *1832. Zoon van Ludovicus Neyse en Elizabeth Swaan. Kinderen vóór dit huwelijk geboren te Haarlem: 1 Carel 1874 Overleden 1876 te Haarlem. 2 Petrus Hendrik 1878 Overleden 1878 te Haarlem. Kinderen, na dit huwelijk geboren, niet bekend. Gegevens 1874 Jul 17 Haarlem geboorteacte. Carel Portengen. Zoon van Hendrika Portengen. Blekersdienstbode, oud 28 jaar. Z.Buitenspaarne Apr 06 BS Haarlem overlijdensacte. Carel Portengen. Leeftijd 20 maanden. Voorkamp 954. Zoon van Hendrika Portengen Apr 22 BS Haarlem geboren Petrus Hendrik Portengen. Ouders Petrus Hendrik Neyse en Hendrika Portengen. Getuige Lodewijk Nijsen, 51 jaar. Door de vader bij huwelijk erkend. Hagestraat Aug 02 BS Haarlem overlijdensacte. Petrus Hendrik Portengen. Leeftijd 3 maanden. Hogestraat 20b. Zoon van Hendrika Portengen. Aangifte Hendrik Neysen, boekdrukker, bekende Sep 11 BS Haarlem trouwacte. Hendrika Portengen. Geboren 1846 te Nederhorst den Berg. Ouders Ottonie Portengen en Huibertus Bree. Getrouwd met Petrus Hendrik Neyse, persdraaier, geboren 1832 te Haarlem. Ouders Ludovicus Neysse en Elizabeth Swaan. Een uitgestorven huis Bernardus Johannes Portengen is de laatste, nog in leven zijnde nazaat van Cornelis Portengen, Kees de Rot zoals hij in het dorp genoemd werd. Het gezin bewoonde één der armoedige huisjes in het achterdorp aan de voet van de kerkheuvel, enkele tientallen meters naast en onder de plaats waar de doden begraven liggen. Bernard werd huisschilder, een ijverig en zeer gewaardeerd medewerker van Stuyvers, het plaatselijke schildersbedrijf. Ik herinner me hem als een magere, humoristische man die al fluitend zijn werk verrichtte. De Bergers, van wie zulks verwacht kan worden, noemden hem Rembrand. Tegenwoordig bewoont hij één der bejaardenwoningen niet ver van de plek waar hij geboren werd. Afgesproken was dat ik hem omstreeks halftwee zou bezoeken maar de deurbel gaf geen enkele reactie. De Luxaflex zonwering was dicht, ook door de kiertjes was er geen teken van leven te bespeuren. Zou hij me niet horen, misschien in slaap gevallen zijn? Ik tikte enige keren op het voorraam. Liep om het huis heen naar de achterzijde maar ook dat raam was geblindeerd. Tikken op dat raam gaf ook geen soelaas. Mijn doen en laten werd gadegeslagen door de buurvrouw, die met belangstelling toekeek. Ik belde aan, de mij vanouds bekende schipper Van der Meer deed open. Ook zij begrepen er niets van, Bernard plagt 's middags niet van huis te gaan. "Misschien bij Rieg Baar?" opperde mevrouw van der Meer vanuit haar uitkijkpost achter het raam. Enigszins teleurgesteld, ik had een lange rit achter de rug, ging ik even later het schilderswinkeltje van Baar binnen. Nee, daar

175 was hij niet. Baar begreep er ook niets van en greep de telefoon. Iets wat niet bij mij opgekomen zou zijn! En ziedaar, er werd opgenomen! De telefoon werd aan mij overgedragen en ik hoorde de stem van de man die ik zocht. Ik vertelde hem dat ik tevergeefs getracht had hem wakker te maken. "t Gaat niet door!" zei hij na enige ontwijkende antwoorden. Even moest ik dat tot me laten doordringen, langzaam begreep ik wat hij bedoelde. "Man, dat kan je toch niet maken! Ik kom helemaal van Valkenburg!" barstte ik los. "Mot jij weten!" klonk het lakoniek aan de andere kant van de lijn. Naar de wijze der Bergers. Daarmee verbrak deze laatste afstammeling uit het huis van Cornelis Portengen de verbinding. IX-f. Cornelis Portengen (182) Werkman. Zoon van Bernardus Portengen en Maria van den Oosten. Geboren 1863 en overleden 1920 te Nederhorst den Berg. Tr.1- Ned. den Berg 1904 Marretje de Haan Dienstbode. Geboren 1882 te Kortenhoef. Overleden 1906 te Nederhorst den Berg. Dochter van Susanna Jacoba de Haan, ongehuwd. Tr.2- Ned. den Berg 1907 Gijsberta Dorland Dienstbode. Geboren 1872 te Ouder Amstel. Dochter van Johannes Dorland en Alida Nachtegaal. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: 1 Maria Susanna 1905 Overleden 1918 te Ned. den Berg. 2 Alida Maria 1909 Overleden 1947 te Nederhorst den Berg. Ongehuwd. 3 Bernardus Johannes 1910 Schilder. In 1988 wonende te Nederhorst den Berg. 4 Johanna Adriana 1911 Overleden te Amsterdam. Tr Christiaan Stalenhoef Overleden te Amsterdam. Kinderen daaruit niet bekend Hendrikus Cornelis 1912 Werkte bij boer Groenendaal te Nederhorst den Berg. Overleden door een trap van een paard. Ongehuwd. 6 Gijsberta Adriana 1913 Huishoudster bij de pastoor. Overleden omtrent 1985 te Nederhorst den Berg. Ongehuwd. Gegevens 1904 Nov 18 BS Ned. den Berg trouwacte 6. Cornelis Portengen. Werkman, geboren 14 Apr 1863 te Nederhorst den Berg. Zoon van Maria van den Oosten. Op huwelijksacte 5 dd 15 Jul 1863 gelegitimeerd door Bernardus Portengen en Maria van den Oosten. Getrouwd met Marretje de Haan, dienstbode, geboren 11 Mei 1882 te Kortenhoef. Dochter van Susanna Jacoba de Haan, ongehuwd, zonder beroep, wonende te Nieuwkoop. Getuigen Hendrik Portengen en Gerrit Hagen Dec 03 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte 17. Marretje de Haan. 24 jaar. Achterbuurt A12. Echtgenote van Cornelis Portengen. Dochter van Susanna Jacoba de Haan Nov 22 BS Ned. den Berg trouwacte 10. Cornelis Portengen. Weduwnaar van Marretje de Haan. Ouders Bernardus Portengen en Maria van den Oosten. Getrouwd met Gijsberta Dorland, dienstbode, geboren 1872 te Ouder-Amstel. Ouders Johannes Dorland en Alida Nachtegaal. Getuige Hendrik Portengen, broer, 49 jaar Apr 12 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte 10. Maria Susanna Portengen. Leeftijd 12 jaar. Huis nr A63. Ouders Cornelis Portengen, werkman, en Marretje de Haan Nov 13 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte 22. Cornelis Portengen. Leeftijd 57 jaar. Echtgenoot van Gijsberta Dorland en Marretje de Haan. Zoon van Gerrit Portengen en Maria van den Oosten. Koddebeier De Ankeveense polder, uniek natuurgebied, domein van de otter, eenden en koeten. En van Jacob Portengen de koddebeier. Min of meer in het voetspoor van zijn grootvader Jacob, de visser, die elk plekje van dit watergebied kende.

176 IX-g. Jacob Portengen (183) Jachtopziener te Ankeveen. Zoon van Gerrit Portengen en Jannetje Marinus. Geboren 1862 te Ankeveen. Overleden 1941 te Hilversum. Tr. Ankeveen 1894 Wilhelmina Neysen Geboren 1872 en overleden 1922 te Ankeveen. Dochter van Jan Hendrik Neysen en Maria Elisabeth Gerritse. Kinderen daaruit, geboren te Ankeveen: 1 Jannetje Maria 1895 Overleden 1895 te Ankeveen. 2 Jan Hendrik 1896 Overleden 1903 te Ankeveen. 3 Gerrit 1897 Overleden 1898 te Ankeveen. 4 Hendrik 1897 Overleden 1897 te Ankeveen. 5 Gerrit 1900 Volgt X-g. 6 Hendrik 1901 Volgt X-h. 7 Jansje Maria 1904 Overleden 1987 te Amsterdam. Tr Johannes Adrianus Brinxma Geboren 1905 te Amsterdam en overleden 1984 aldaar. Zoon van Gerardus Arie Brinxma en Geertruida Tuinenburg. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam: Johannes 1929 en Dirk Jan Hendrik 1905 Volgt X-i. 9 Elbertus 1907 Opzichter van de Hollands-Ankeveense polder. Overleden 1975 te De Blesse. Tr Neeltje W.Diethelm Wonende 1988 te De Blesse. Dochter van Leendert Diethelm en Neeltje Vlaanderen. Overleden 14 juni 1989 te De Blesse. Geen kind. 10 Elisabeth 1908 Geen nadere gegevens. 11 Marius Jacob 1910 Overleden 1982 te Nederhorst den Berg. Ongehuwd. Gegevens 1894 Mei 25 BS Ankeveen trouwacte. Jacob Portengen. Jachtopziener, geb te Ankeveen, wonende te Ankeveen. Ouders Gerrit Portengen en Jannetje Marinus. Getrouwd met Wilhelmina Neysen, geb te Ankeveen, wonende te Ankeveen. Ouders Hendrik Neysen/Maria Elisabeth Gerritse Mrt 08 BS Ankeveen geboren Jannetje Maria. Ouders Jacob Portengen/Wilhelmina Neysen Nov 21 BS Ankeveen overlijdensacte. Jannetje Maria Portengen, 8 weken. Ouders Jacob Portengen, jachtopziener en Wilhelmina Neysen Sep 30 BS Ankeveen geboorteacte. Jan Hendrik. Ouders Jacob Portengen, jachtopziener en Wilhelmina Neysen Dec 10 BS Ankeveen geboorteacte 10. Gerrit. Ouders Jacob Portengen, jachtopziener en Wilhelmina Neysen. Huis Nr Dec 10 BS Ankeveen geboorteacte 11. Hendrik. Znv Jacob Portengen en Wilhelmina Neysen Dec 24 BS Ankeveen overlijdensacte. Hendrik Portengen. Leeftijd 13 dagen. Ouders Jacob Portengen, jachtopziener en Wilhelmina Neysen Jan 27 BS Ankeveen overlijdensacte. Gerrit Portengen. Leeftijd 6 weken. Ouders Jacob Portengen en Wilhelmina Neysen Feb 01 BS Ankeveen geboorteacte. Gerrit. Ouders Jacob Portengen en Wilhelmina Neysen Aug 05 BS Ankeveen geboorteacte. Hendrik. Ouders Jacob Portengen, jachtopziener en Wilhelmina Neysen. Huis nr Mei 22 BS Ankeveen overlijdensacte. Jan Hendrik Portengen. Leeftijd 6 jaar. Ouders Jacob Portengen, jachtopziener en Wilhelmina Neysen Nov 12 BS Ankeveen geboorteacte. Elisabeth. Ouders Jacob Portengen/Wilhelmina Neysen Jun 11 BVR Amsterdam. Ingeschreven Jansje Maria Portengen, Inwonende bij Johannes Adrianus Brinxsma,

177 Grietje Buisman en Gosem Portengen IX-h. Gosem Portengen (184) Werkman, sjouwerman, pakknecht, fabrieksarbeider en kistenmaker. Zoon van Gerrit Portengen en Soutje Bijl. Geboren 1858 te Weesp. Overleden Tr. Anna Paulowna... Grietje Buisman Winkelierster. Geboren 1860 te Zijpe en overleden 1927 te Weesp. Dochter van Jan Buisman en Dirkje Bley. Kinderen daaruit, geboren te Weesp: 1 Soutje 1882 Geen nadere gegevens. Tr. Weesp 1904 Jan van de Weyer Schilder. Geboren 1879 te Amersfoort. Zoon van Jan van de Weyer en Fennetje Hendriks. Kinderen? 2 Dirkje 1884 Overleden 1886 te Weesp Pietje 1885 Geen nadere gegevens. Tr. Weesp 1907 Jacob Hoogenhout Politieagent te Muiden. Geboren 1884 aldaar. Overleden 1953 te Hilversum. Zoon van Harmen Hoogenhout en Aaltje van Loenen. Kinderen daaruit, Alida 1911 en Gosem Dirkje 1888 Ingeschreven als dienstbode in het BVR van Amsterdam Gerritje 1889 Overleden 1889 te Weesp. 6 Jannetje 1891 Geen nadere gegevens. 7 Gerritje 1892 Winkeljuffrouw te Amsterdam. 8 Gosem 1894 Volgt X-j. 9 Pieter 1896 Overleden 1898 te Weesp. 10 Pieter 1899 Volgt X-k. 11 Trijntje 1900 Geen nadere gegevens. Gegevens 1882 Jul 19 BS Weesp geboorteacte. Soutje. Ouders Gosem Portengen, werkman en Grietje Buisman. Nieuwstraat Mei 08 BS Weesp geboorteacte. Dirkje. Ouders Gosem Portengen en Grietje Buisman Nov 05 BS Weesp geboorteacte. Pietje. Ouders Gosem Portengen en Grietje Buisman Dec 04 BS Weesp overleden Dirkje Portengen. Ouders Gosem Portengen/Grietje Buisman.

178 1888 Feb 19 BS Weesp geboorteacte. Dirkje. Ouders Gosem Portengen en Grietje Buisman Dec 03 BS Weesp overl. Gerritje Portengen. Ouders Gosem Portengen/Grietje Buisman Jul 20 BS Weesp geboorteacte. Jannetje. Ouders Gosem Portengen en Grietje Buisman Aug 18 BS Weesp geboorteacte. Gerritje. Ouders Gosem Portengen en Grietje Buisman Sep 06 BS Weesp geboorteacte. Gosem. Ouders Gosem Portengen en Grietje Buisman. Middenstraat B Nov 10 BS Weesp geboorteacte. Pieter. Ouders Gosem Portengen en Grietje Buisman Okt 11 BS Weesp overleden Pieter Portengen. Leeftijd 2 jaar. Korte Muiderweg. Ouders Gosem Portengen, sjouwerman/grietje Buisman Jan 25 BS Weesp geboorteacte. Pieter. Ouders Gosem Portengen en Grietje Buisman Mei 16 BS Weesp geboren Trijntje. Ouders Gosem Portengen, pakknecht en Grietje Buisman Jun 16 BS Weesp trouwacte 30. Soutje Portengen. Geboren 1883 en wonende te Weesp. Ouders Gosem Portengen, kistenmaker en Grietje Buisman, winkelierster. Getrouwd met Jan van de Weyer, schilder, geboren 1879 te Amersfoort, wonende te Baarn. Ouders Jan van de Weyer en Fennetje Hendriks Aug 29 BS Weesp trouwacte 39. Pietje Portengen. Geboren 1886 en wonende te Weesp. Ouders Gosem Portengen, fabrieksarbeider en Grietje Buisman. Getrouwd met Jacob Hoogenhout, politieagent te Muiden, geboren 1884 te Muiden, wonende te Hilversum. Ouders Harmen Hoogenhout en Aaltje van Loenen. Getuige Jan van de Weyer Okt 31 BVR Amsterdam N37/68 overg /81. Gevestigd Dirkje Portengen, geboren 19 Feb NH. Dienstbode. Afkomstig van Weesp. Adressen: Nic. Maesstraat 38; Ellerkamp N37/168; Pl. Parklaan 30; Primula P17/ Nov 10 BVR Amsterdam H46/6 overg /181. Gerritje Portengen, geboren 18 Aug 1892 te Weesp, NH, winkeljuffrouw. Ingekomen 12 Okt 1915 van Weesp. Vertrokken 11 Jan 1919 naar Hilversum. Adressen in Amsterdam: Vd Lindelaan 19; Hugo de Grootplein 5 H46/6 en Fred. Hendrikstr. 112 F12/ IX-i. Johannes Portengen (185) Werkman, steigerbouwer bij Van Houten. Zoon van Hendrik Portengen en Jannetje Knupker. Geboren 1866 en overleden 1954 te Weesp. Tr. Weesp 1891 Paulina van Dijk Geboren 1871 te Spanga in Overijssel Weststellingerwerf en. Overleden 1962 te Weesp. Dochter van Frens Luiten van Dijk en Annetje Alberts Munnik. Kinderen daaruit, geboren te Weesp: 1 Jannetje 1892 Overleden 1977 te Amsterdam. Tr. Amsterdam 1925 Pieter Ridder Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam: Antonia 1927 en Johannes Annigje 1893 Overleden 1982 te Weesp. Tr. Pieter Albertus Schulp Geboren 1893 en overleden 1970 te Weesp. Zoon van Jan Schulp en Marretje Staartjes. Kinderen daaruit, geboren te Weesp: Marretje 1920 en Johannes Frens Hendrika 1896 Dienstbode te Amsterdam. Overleden 1969 te Beverwijk. Tr Martinus Kuilman Overleden 1946 te Beverwijk. Kinderen daaruit, geboren te Beverwijk: Neeltje Hendrika Frensje 1898 Wonende 1988 te Weesp. Ongehuwd. Onderscheiden met de eremedaille in zilver van Oranje Nassau wegens jeugdwerk. Ongehuwd. 5 Pietje 1901 Overleden 1968 te Weesp. Ongehuwd. Gegevens 1891 Nov 26 BS Weesp getrouwd Johannes Portengen, geb Ouders Gerrit Portengen en Jannetje Knupker. Met Poulina van Dijk, geb te Spangen wonende te Kuinre. Ouders Frans Luiten van Dijk/Annetje Munnik Mrt 10 BS Weesp geboorteacte. Jannetje. Ouders Johannes Portengen en Poulina van Dijk. Werkman. Gasthuissteeg.

179 1893 Sep 15 BS Weesp geboorteacte. Annigje. Ouders Johannes Portengen en Poulina van Dijk. Middenstraat B Feb 11 BS Weesp geboorteacte. Hendrika. Ouders Johannes Portengen en Poulina van Dijk Jun 23 Weesp geboorteacte. Frensje. Oudders Johannes Portengen en Poulina van Dijk Apr 15 BS Weesp geboorteacte. Pietje. Ouders Johannes Portengen en Poulina van Dijk Jun 20 BVR Amsterdam overg. 204/181. Hendrika Portengen, geb. 11 Feb 1896 te Weesp, NH, dienstbode. 19 Jul 1916 van Schoonhoven. 30 Jan 1917 naar Weesp. Adres Ingogostraat 6 I2/55. Ook ingeschreven bij Jac. Anth. Swenger, Mei 06 BVR Amsterdam. Jannetje Portengen, Inwonende bij Pieter de Ridder. IX-j. Gijsbertus Portengen (185) Boerenknecht. Melkrijder, melkboer. Zoon van Hendrik Portengen en Jannetje Knupker. Geboren 20 oktober 1880 te Weesperkarspel. Tr. Utrecht 1`923 Marretje Elisabeth Waarhuis Geboren 16 maart 1891 te Weesp. Dochter van Neeltje Hoetmer en Arie Waarhuis. Kinderen daaruit, geboren te: 1 Jannetje 5 januari 1924 Weesperkarspel. Tr. Utrecht 1923 Arie van Noort Veehouder te Schalkwijk. Zoon van Hendrik van Noort en Dirkje van Zoelen. Kinderen daaruit geboren te Utrecht en Schalkwijk: Hendrik 1956, Theodora 1959 en Marretje Jannie van Noort Arie 1927 Amsterdam. *Overleden 1927 te Amsterdam. Gegevens 1925 Apr 27 BVR Amsterdam. Ingeschreven huisgenoten van Gijsbertus Portengen, geb en wonende Riouwstraat 61: op 27 April 1925 Jannetje Portengen Daarna Arie Portengen Nov 21 BS Amsterdam tienjarenstaat overlijden acte Arie Portengen. Johannes Portengen IX-k. Johannes Portengen (186) Ovenmeester bij de gasfabriek te Watergraafsmeer. Plaatwerker. Geboren 1874 te Weesperkarspel. Overleden 1967 te Weesp. Zoon van Johannes Portengen en Willemijntje Boshuizen. Tr. Weesp 1900 Cecilia Barbara Verkaik Geb.*1876 te Krimpen ad IJssel. Overleden 1951 te Watergraafsmeer. Dochter van Willem Verkaik en Neeltje de Jong. 179

180 Kinderen daauit, geboren te Watergraafsmeer: 1 Willemijntje 1901 Geen nadere gegevens. Tr. Hilversum... Bertus Huisman Wasverzender. Geen kinderen. 2 Neeltje 1902 Wonende 1989 te Zeist. Tr. Watergraafsmeer 1924 George David Sangster Timmerman en uitvoerder. Geboren 1897 te Zeist. Overleden 1988 aldaar. Zoon van Adrianus Sangster en Trijntje de Kof. Kinderen daaruit, geboren te Bussum, Hilversum en Utrecht: Tine 1925; Johannes 1926; Cecilia 1932 en George David Cecilia Barbara 1903 Overleden 1904 te Watergraafsmeer. 4 Johannes 1907 Overleden 1909 te Watergraafsmeer. 5 Johannes 1910 Volgt X-l. 6 Ingje 1912 Wonende 1988 te Amstelveen. Tr Cornelis Molleman Timmerman. Overleden 1974 te Amstelveen. Zoon van Engelbertus Molleman en Klaasje Boot. Geen kinderen. 7 Wilhelmina 1917 Wonende 1988 te Amstelveen. Tr. Amsterdam 1941 Gerrit Klein Rechercheur van politie te Amsterdam. Geboren 1917 te Arnhem. Zoon van Johannes Pieter Martinus Klein en Derkjen Hagenbeek. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam: Louise Wilhelmina Gegevens 1900 Mei 25 BS Weesp trouwacte. Johannes Portengen. Arbeider, geboren 1875 te Weesperkarspel wonende te Weesp. Ouders Johannes Portengen en Willemijntje Boshuizen. Getrouwd met Cecilia Barbara Verkaik, geboren 1876 te Krimpen ad IJssel, wonende te Watergraafsmeer. Ouders Willem Verkaik en Neeltje de Jong Feb 18 BS Watergraafsmeer geboorteacte W17. Willemijntje. Ouders Johannes Portengen en Cecilia Barbara Verkaik Apr 19 BS Watergraafsmeer geboorteacte W54. Neeltje. Ouders Johannes Portengen en Cecilia Barbara Verkaik Jul 19 BS Watergraafsmeer geboorteacte W107. Cecilia Barbara. Ouders Johannes Portengen en Cecilia Barbara Verkaik Aug 22 BS Watergraafsmeer W78. Cecilia Barbara Portengen. Ouders Johannes Portengen, plaatwerker en Cecilia Barbara Verkaik Nov 25 BS Watergraafsmeer geboorteacte W183. Johannes. Ouders Johannes Portengen en Cecilia Barbara Verkaik. Acte niet gelezen Aug 16 BS Watergraafsmeer overlijdensacte W56. Johannes Portengen. Ouders Johannes Portengen en Cecilia Barbara Verkaik Mei 24 BS Watergraafsmeer geboorteacte W88. Johannes. Ouders Johannes Portengen en Cecilia Barbara Verkaik. Acte niet gelezen Nov 26 BS Watergraafsmeer geboorteacte W185. Ingje. Ouders Johannes Portengen en Cecilia Barbara Verkaik Jul 20 BS Watergraafsmeer geboorteacte W127. Wilhelmina. Ouders Johannes Portengen en Cecilia Barbara Verkaik BVR Amsterdam. Ingschreven als huisgenoten van Johannes Portengen, 1874; Neeltje 1902; Wilhelmina 1917; Cecilia Barbara 1905 (1937); Johannes 1910 en Ingje Per 7/33 Ingje overgeschreven naar Cornelis Molleman.

181 IX-l. Pieter Portengen (186) Veevoedermolenaar (1904), visboer, fruithandelaar etc. Zoon van Johannes Portengen en Willemijntje Boshuizen.Voornamelijk gewoond hebbende te Zaandam. Geboren 1879 te Weesp. Is 103 jaar geworden. Tr.1- Zaandam 1904 Anna Margaretha Otten Geboren 1876 en overleden 1941 te Zaandam. Dochter van Cornelis Dirkz Otten en Anna Margaretha de Vries. Tr Cornelia Mengen Geboren 1882 en overleden 1959 te Zaandam. Dochter van Harmen Mengen en Levina Johanna Veldmeyer. Kinderen daaruit, geboren te Wieringermeer en Zaandam: 1 Willemijntje 1905 Wonende 1988 te Zaandam. Tr Jacobus Ouwejan Daaruit een zoon: Muus. 2 Cornelis Johannes 1907 Overleden 1987 te Zaandam. Houtbewerker, meubelmaker. Ongehuwd. 3 Johannes 1908 Volgt X-m. Gegevens 1904 Mrt 28 BVR A'dam overg. 110/97. Pieter Portengen, geb. 11 Feb 1879 Weesp, NH, gehuwd 21 Sep 1904 Zaandam, veevoedermolenaar. 28 Mrt 1903 van Zaandam. 8 Okt 1904 naar Watergraafsmeer, De Vechtstraat 48. Amsterdam: zz 2e Oosterparkstraat 6/O 40/6 Hoog Lambert Nov 18 *BS Slotermeer overlijdensacte. Levensloos kind. Vader Pieter Portengen. IX-m. Gerrit Portengen (187) Veehandelaar. Tevens Sluisbrugwachter te Weesp. Zoon van Johannes Portengen en Willemijntje Boshuizen. Geboren 1882 te Weesp. Tr. Weesp 1934 Martje Verhoeff Weduwe van Arie van der Molen. Geboren 1893 Lemsterland in Friesland. Dochter van Arjen Verhoeff en Antje Koopmans. Kinderen daaruit, geboren te Weesp: 1 Willemijntje 1934 Wonende 1989 te Weesp. Tr. Weesp 1957 Cornelis Franciscus Franken Machinist ter koopvaardij, later chef ketelhuis aan de wal. Geboren 1932 te Soerabaia. Zoon van Carolus Willebrordus Franken en Gerardina Schuurman. Kinderen daaruit: Gerrit 1962; Gerardina Martha 1964; Marja Willy 1967 en Ronald Cornelis Pieter viert zijn 100 ste verjaardag 181

182 Klaas generatie X. X-a. Gerardus Portengen (187) Typograaf. Zoon van Klaas Portengen en Matje Snel. Geboren 1895 te Weesp. Tr Fietje Kinderen daaruit: 1 Jacobus Gerardus 1925 Volgt XI-a Gegevens Ongedateerd BVR Amsterdam. Gerardus Portengen, geboren in 1895 inwonende bij Klaas Portengen geboren in Gerardus Portengen geboren in 1925 inwonende bij Gerardus Portengen geboren in X-b. Gerritje Elisabeth Portengen (188) Geboren 1887 te Weesperkarspel. Dochter van Gerardus Portengen en Aaltje Meyer. Tr. Amsterdam 1907 Karel Hendrik Johannes Jansen Timmerman. Geboren 1883 te Amsterdam. Zoon van Karel Hendrik Jansen en Johanna Francina Grabijn. Kinderen daaruit: Johanna Francina. Kind voor dit huwelijk geboren en niet erkend: 1 Gerard 1904 Volgt XI-b. Gegevens 1907 Mei 30 BS Amsterdam trouwacte 2E/37. Gerritje Elisabeth Portengen. Zonder beroep, geboren 1887 Mrt 14 te Weesperkarspel. Ouders Gerardus Portengen en Aaltje Meyer. Getrouwd met Karel Hendrik Johannes Jansen, timmerman, geboren 1883 Mrt 27 te Amsterdam, wonende Marnixstr Ouders Karel Hendrik Jansen en Johanna Francina Grabijn. Een kind wordt niet door hem erkend BVR Amsterdam. Ingeschreven Gerritje Elisabeth 1887 inwonende bij Karel Hendrik Johannes Jansen. 182 X-c Gerrit Portengen (189) Bleker. Stoomwasserij De Wetering in Diemen. Zoon van Gerardus Portengen en Aaltje Meyer. Geboren 1896 te Weesperkarspel. Overleden 1933 te Diemen. Tr. Amsterdam 1926 Hendrika Alida Margaretha Jansen Geboren 1892 te Amsterdam en overleden 1969 aldaar. Dochter van Karel Hendrik Jansen en Johanna Francina Grabijn. Kinderen daaruit, geboren te Diemen: 1 Aaltje 1928 Secretaresse. Wonende 1988 te Amstelveen. Tr. Amsterdam 1955 Petrus Johannes Jacobus Somers Chauffeur gronddienst KLM. Geboren 1925 te Woensdrecht. Wonende 1988 te Amstelveen. Zoon van Petrus Johannes Somers en Maria de Bruin. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam: Peter Gerda 1931 Naaister. Wonende 1988 te Ameland. Tr. Ameland 1951 Cornelis de Boer Monteur. Overleden 1986 te Ameland. Zoon van Cornelis de Boer en Pietje Dokter. Kinderen daaruit, geboren te Ameland: Cornelis 1952; Hendrika 1953; Petronella 1956; Gerrit 1958; Margaretha 1960 en Gerda Johanna Francina 1932 Naaister. Overleden 1971 te Amstelveen. Tr. Amsterdam 1957 Hendrikus Jansen Voorman KLM. Wonende 1988 te Amstelveen. Geboren 1922 te Amsterdam. Zoon van Johannes Jansen. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam: Madeleine 1960.

183 Gegevens 1899 Nov 23 BS Weesp trouwacte 64. Jacob Portengen. Letterzetter, geboren 1873 te Weesp en wonende aldaar. Ouders Cornelis Portengen en Jannetje van Marken. Getrouwd met Gerritje van de Weyer, 26 jr, geb. te Amersfoort. Ouders Jan van de Weyer, stucadoor en Fennetje Hendriks.1900 Okt 09 BS Weesp geboorteacte. Jannetje. Ouders Jacob Portengen, electricien, 27 jaar en Gerritje van de Weyer. Nieuwstraat Feb 28 BS Amsterdam overlijdensacte Jacob Portengen. Electricien. 45 jaar. Weesp. Ouders Cornelis Portengen en Jannetje van Marken. Stoomwasserij "De Wetering" te Diemen. Op het balcon: Gerardus Portengen en zijn schoondochter Hendrika Jansen met Aaltje op de arm. Het grotere meisje is een nichtje. Beneden met de mouwen opgestroopt: Gerrit en naast hem de chauffeur. Aan de andere zijde van de T-Ford: Klaas Portengen, de oudste broer van Gerardus voornoemd. Fennetje en Jannetje X-d. Jacob Portengen (190) Electricien, wonende in de Nieuwstraat te Weesp. Zoon van Cornelis Portengen en Jannetje van Marken. Geboren 1873 te Weesp. Overleden 1919 te Amsterdam. Tr. Weesp 1899 Gerritje van de Weyer Geboren 1873 te Amersfoort. Overleden 1967 te Hilversum. Dochter van Jan van de Weyer en Fennetje Hendriks. Jacob Portengen en Gerritje de Weyer Kinderen daaruit, geboren te Weesp: 1 Jannetje 1900 Overleden 1922 te Weesp. 2 Fennetje 1907 Overleden 1925 te Weesp. 183

184 X-e. Gerardus Bernardus Portengen (191) Wasbaas, wasverzender. Begonnen met een handwasserij te Nederhorst den Berg. Geboren 1884 aldaar. Zoon van Hendrik Portengen en Hendrika Boemkes. Tr. Nieuwer Amstel 1907 Maria Margaretha Hardeveld Geboren te Oudekerk. Kinderen daaruit, geboren te Weesperkarspel: 1 Hendrika Catharina 1907 Wonende 1988 te Leliestad. Tr. Amsterdam 1941 Gesinus Bertus Scherphuis Geboren 1901 te Groningen. Overleden 1972 te Amsterdam. Zoon van Jans Freerk Scherphuis en Grietje Prins. Kind daaruit, geboren te Amsterdam: Gerardus Bernardus Gerardus Johannes Bernardus 1908 Volgt XI-c. 3 Hendrikus Gerardus 1909 Volgt XI-d. 4 Maria Margaretha Anthonia 1911 Overleden Tr Antonius Harmse Zeeman. Geboren Wonende 1984 bij Roermond. Kinderen: Hanna, Doortje, Tonia en Vera. 5 Anthonia Clazina 1917 Wonende 1988 te Australie, Albany Western. Tr Roel Faber Tramconducteur, boekhouder. Overleden <1988. Kinderen: een zoon en een dochter. 6 Clazina Anthonia 1919 Wonende 1988 te Amsterdam. Tr. Amsterdam 1942 Wouter Jacobus Visser Timmerman, operator, fabrikant en eigenaar van een dierenspeciaalzaak. Geboren 1919 te Buiksloot. Zoon van Wouter Jacobus Visser en Engelina Wilhelmina Bruinsins. Kinderen, geboren te Amsterdam: Martha Engelina 1944 en David Johannes Pieter 1923 Wonende 1988 te Amsterdam. Tweetactmonteur. Motorcrosser. Tr. Amsterdam 1959 Jannetje van Houten Geen kinderen. Gescheiden. Gegevens 1907 Feb 16 BS Nieuwer Amstel trouwacte 3. Gerardus Bernardus Portengen. Getrouwd met Maria Margaretha Hardeveld BVR Amsterdam W23/146. Als huisgenoten van Gerardus Bernardus Portengen, ingeschreven: Johannes Pieter 1923; Maria Margaretha Anthonia 1911; Anthonia Clazina 1917; Clazina Anthonia 1919; Hendrikus Gerardus 1909 en Hendrika Catharina Eveneens genoemd Maria Margaretha Anthonia, in 1937 inwonende bij Antonius Harmse, geboren in Mei 09 BS Weesperkarspel. Gerardus Johannes Bernardus. Ouders Gerardus Bernardus Portengen en Maria Margaretha Hardeveld Jun 30 BS Weesperkarspel. Hendricus Gerardus. Ouders Bernardus Portengen en Maria Margaretha Hardeveld. X-f. Hendrikus Portengen (191) Zoon van Hendrik Portengen en Hendrika Boemkes. Geboren 1888 te Nederhorst den Berg. Overleden Tr Alida Wilhelmina Heikamp Overleden Dochter van Gijsbert Heikamp en Wilhelmina van Rijsdijk. Kinderen daaruit, geboren te Zeist: 1 Hendrikus 1922 Geestelijk gehandicapt. Overleden 1978 te Huis ter Heide. Gegevens 1984 Feb 16 Aarlanderveen. Notaris Bergsma. Vererving nalatenschap Hendrikus Portengen, overleden 25 Nov 1978 te Huis ter Heide. 184

185 X-g. Gerrit Portengen (195) Keurmeester bij Van Houten. Zoon van Jacob Portengen en Wilhelmina Neysen. Geboren 1900 te Ankeveen en overleden 1971 aldaar. Tr. Ned. den Berg 1928 Bernardine Maalderink Geboren 1904 te Nederhorst den Berg. Overleden 1989 te Ankeveen. Dochter van Gerardus Maalderink. Kinderen daaruit, geboren te Ankeveen: 1 Wilhelmina 1929 Wonende 1988 te Naarden. Tr. Ankeveen 1956 Henk Poolman Antiquaar. Geboren 1930 te Naarden. Zoon van Hendrik Magriet Poolman en Jacobina van der Meijden. 2 Gerardus 1932 Belastingconsulent. Ongehuwd. Kantoor te Amsterdam en wonende te Ankeveen. X-h. Hendrik Portengen (195) Tuinman. Zoon van Jacob Portengen en Wilhelmina Neysen. Geboren 1901 en overleden 1946 te Ankeveen. Tr. Ankeveen 1934 Gerardina Elisabeth Brinxma Kinderjuffrouw. Geboren 1908 te Amsterdam. Wonende 1988 te Kortenhoef. Dochter van Gerardus Arie Brinxma en Geertruida Tuynenburg. Kinderen daaruit, geboren te Ankeveen: 1 Jansje Maria 1935 Wonende 1988 te Hilversum. Kleut erleidster. Tr. Ankeveen 1960 Henri Cornelis Johan Wals Boekhouder. Geboren 1932 te Amsterdam. Zoon van Henri Cornelis Wals en Meta Schweisshelm. Kinderen daaruit, geboren te Hilversum: Henri Cornelis Johan 1960 en Gerardina Elisabeth Antoon Pieter 1939 Volgt XI-e. 185 X-i. Jan Hendrik Portengen (195) Jachtopziener. Zoon van Jacob Portengen en Wilhelmina Neysen. Geboren 1905 en overleden 1985 te Ankeveen. Tr. Muiden 1931 Elisabeth Zevering Geboren 1909 te Muiden. Wonende 1988 aldaar. Dochter van Willem Zevering en Grietje Luyer. Kinderen daaruit, geboren te...: 1 Jacob 1933 Volgt XI-f. X-j. Gosem Portengen (196) Zoon van Gosem Portengen en Grietje Buisman. Geboren 6 september 1894 te Weesp. Overleden.5 juni Tr Catherina Wilhelmina Hendrika Amesz Dochter van... Geboren 23 juni 1923 te Amsterdam. Overleden 11 april 1979 te Weesp. Kinderen daaruit, geboren te...: 1 Gosem 25 december 1913 Volgt XI-g. Gegevens Ongedateerd BVR Amsterdam. Gosem 1894 C 10/58. Eveneens genoemd Gosem 1923 inwonende bij Gosem 1894.

186 X-k. Pieter Portengen (196) Was al vrij jong invalide. Geen beroep. Zoon van Gosem Portengen en Grietje Buisman. Geboren 1899 te Weesp. Tr Elisabeth Jacoba Homburg Geboren 1903 te Amsterdam. Dochter van Willem Homburg en Aaltje Grifhorst. Gescheiden 1945 Kinderen daaruit: 1 Harman 1934 Bussum. Fijn bankwerker, service manager. Geen nadere gegevens. X-l. Johannes Portengen (199) Zoon van Johannes Portengen en Cecilia Barbara Verkaik. Geboren 1910 te Watergraafsmeer. Wonende 1988 te Badhoevedorp (Bornholm). Tr. Amsterdam... Anna Hedwig Weinstein Geboren Overleden 1987 te Hoofddorp. Dochter van F. Weinstein en W. Kolinski. Kinderen daaruit, geboren te 1 Johannes 1935 Volgt XI-h. 2 Wilhelmina 1937 Wonende 1988 te Amsterdam. Tr. Amsterdam 1959 Willem Hendrik Colijn Kantoorbediende. Geboren 1934 te Amsterdam. Zoon van Everardus Wilhelmus Colijn. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam: Johannes 1960; Eduard 1963; Robert 1965 en Albert Frederik 1943 Volgt XI-i. Gegevens Ongedateerd BVR Amsterdam. Wilhelmina Portengen, geboren in 1937 wonende bij Johannes Portengen geboren in Een Portengen om trots op te zijn Zoek maar eens naar de Havenstraat in Zaandam! Vroeger zal dat wel wat eenvoudiger geweest zijn, de haven immers was een belangrijk deel van Zaandam, tegenwoordig weet lang niet iedere bewoner de plaats te duiden. Het is een onverwacht plekje buiten het woongebied. Een afslag van de autoweg die niet voor de hand ligt. Gemarkeerd door het havencafé als een baken. Geen drukte en bedrijvigheid in de haven. Doodstil liggen de binnenvaartuigen afgemeerd, de nylon trossen om de vanouds ingesleten bolsters aan de wal. Het was Donderdagmiddag, 13 April De loodgrijze lucht was zwaar van het water. Zoek een Portengen in de Havenstraat. Vraag de eerste de beste die je bereiken kunt. Hij stapte van de fiets, een brede dikke bejaarde, en stond me vriendelijk te woord. "Welke moet je hebben, de ouwe of de jonge?...de ouwe? Daar ben je bijna, dat huisie daar, nummer 17!" Hij wees een paar huisjes verderop, een typisch geveltje, vlak voor het raam een vrije parkeerplaats beschikbaar. Mijn komst werd verwacht. Door het raam kreeg ik een eerste indruk van mijn verre bloedverwant, een krachtig gezicht, bedachtzaam een sigaartje in de mond. De voordeur is voorzien van een eenvoudig naambordje, J. Portengen. Bellen was niet nodig, een magere gestalte tekende zich af in de deuropening. "Jan Portengen?" vroeg ik veelbetekenend. Hij knikte. "Jan Portengen" stelde ik mezelf voor.

187 Hij ging naar de ronde tafel achter het raam en gebaarde me te gaan zitten. Een aantal van ouderwets goede smaak getuigende meubeltjes bood daartoe volop gelegenheid. Met uitzicht op de haven, het water, de schepen, de houtloodsen. Mijn gastheer is opgegroeid in en om de haven van Zaandam, noemt zich Jan maar heet eigenlijk Johannes. "Daar mosten ze vroeger niks van hebben" verklaarde hij zijn afkeer van deftige namen. Als jongen woonde hij met zijn ouders aan de oostzijde van Zaandam. Tot ze moesten vluchten voor het geweld van de watersnood van Johannes was toen 8 jaar. "De koeien zaten in de kerk" herinnerde hij zich die tijd in het hartje van de eerste wereldoorlog. Vanaf die tijd woonde het gezin in het havengebied. Omringd door de loodsen van Bruynzeel en andere houthandelaren. Scheepswerven en steigers. Zeil-, stoom- en motorboten. Johannes, nauwelijks van de lagere school, moest de kost gaan verdienen. Hij werkte als betonvlechter, fietsenmaker kortom van alles en nog wat en tenslotte als bootwerker. Losser van houtschepen. Balken en planken. "Dat ging toendertijd nog plankie voor plankie!" De klok wees inmiddels half drie. Het was tijd voor de koffie. Onverbiddelijk hees mijn gastheer zich in zijn duffelse jekker, zette de platte pet op het hoofd, trok de kleurig beschilderde klompen aan en nodigde mij uit hem te volgen. Al pratend de achterdeur uit. Daar werd me een blik vergund op zijn schuurtje dat veel overeenkomst vertoonde met het mijne, volgestouwd met allerlei rommel en materialen die nog wel eens van pas zouden kunnen komen, overal vandaan geritseld. Op de vloer een kunstwerk, vrijwel voltooid, slechts wachtend op de bestemming, samengesteld uit grillige vormen van houtwortels. Getuige van de veelzijdigheid van de maker. Via de achtertuin wandelden we over een strook braak liggend terrein, de plaats waar eens de stoomtrein geboemeld had, hetgeen nog steeds duidelijk zichtbaar was. We gingen een grote loods binnen, liepen in schemerdonker onder allerlei jachten door, die daar op het droge de zomer afwachtten. Toen een stalen trap op. Daar ergens was de cantine van het bedrijf, voldoende ruimte voor een aantal stoelen om een grote tafel, een koffiezetapparaat en wat plunjekasten. Het geheel geflankeerd door en omgeven met allerlei materialen. Een oude stikmachine, wat oude platen aan de wand, alles onder een laagje houtstof en zaagsel. Alles wat botenbouwers nodig hebben om zich thuis te voelen. "Ga daar maar zitten!" wees Johannes me een stoel voor het raam met uitzicht op een stukje binnenhaven, een aantal afgemeerde jachten, een fuut met twee jongen en een tweetal reigers die roerloos hun tijd stonden af te wachten. Voldoende om me bezig te houden terwijl Johannes zijn vrijwillige en onbetaalde taak begon: het zetten van koffie en het wassen van de kopjes. " Dit doe ik voor m'n plezier. Dan ben je bezig. Van alles komt hier, ook de eigenaars van de boten, vertellen van hun zeereizen, je hoort nog eens wat". Het was zover, de vaklieden kwamen stuk voor stuk binnen en namen de tijd voor een vers gezet bakje, en een praatje naar de wijze der mannen. Gezelligheid kent geen tijd. Maar ook daar kwam een eind aan. De kopjes werden weer afgewassen; zorgvuldig werd alles opgeborgen. Een groet naar een timmerman die, zo te horen, ergens diep in het inwendige van een houten schip bezig was, een onduidelijk gegrom terug en we stonden weer buiten. De weg terug. Niet lang daarna zaten we als tevoren, om de ronde tafel. Johannes, op zijn knieën rommelde wat in een kastje en deponeerde allerlei spullen op tafel, een trouwboekje van zijn ouders, foto's en krantenknipsels. Aan de hand daarvan doken we in de geschiedenis. 187

188 De Havenstraat: vader woonde op nr. 30, Johannes na zijn trouwen eerst op nr. 10, later nr. 13 en sinds 1952 in het huidige pand. Zoon Pieter, oud zeeman en tegenwoordig bij de gemeente, bewoont reeds geruime tijd huis nr. 92 even verderop. Af en toe rinkelt een fietsbel op de straat. Johannes steekt zijn hand op vanuit zijn uitkijkpost. Dan weer rijdt een kleindochter voorbij het raam, dan weer een kleinzoon. "Uw vrouw?" informeerde ik voorzichtig. Niet begrijpend keek hij me aan. "Is ze overleden? Wanneer?" "Nee, gelukkig niet. Ze is naar zo'n club waar ze met die ballen gooien" Hij zocht naar het juiste woord. "De kegelclub?" probeerde ik. Nee dat was het niet. Nauwelijks uitgesproken ging de deur open en daar kwam Maartje Blaauw binnen, terug van de club. "Hij dacht al dat je dood was!" begroette Johannes zijn vrouw lachend, waarbij hij liet doorschemeren dat je zoiets krijgt als moeder de vrouw niet op haar post is. En inderdaad, met haar komst steeg de gezelligheid ten top, een kopje thee, een koekje, hier en daar aanvullende details op de verhalen van haar man, niet zelden verbeteringen. Wat dat koekje betreft, dat ontlokte de heer des huizes de volgende opmerking: "Welja, moet je 'm nog koek geven ook. Dan komt ie morgen weer terug!" Waarbij me opviel dat in Zaandam klaarblijkelijk het Amsterdamse dialect het af moet leggen tegen de spreekwijze der West Friezen! En hun bijzondere humor. Vader Pieter was stoker bij Norit en later Bruynzeel. Johannes spreekt met respect over hem. Niet slechts omdat hij 103 jaar werd maar ook door de manier waarop. "Hij was zo sterk van z'n maag. Ik vis veel, 's nachts. Paling. Die rook ik zelf. Dan bracht ik een dikke, soms wel van een kilo, naar hem toe. In het Erasmushuis. Het water liep hem uit de mond! Hij kon hem niet helemaal op, dat niet. Maar dan begon hij de volgende morgen vroeg, om zes uur, aan het andere end!" 188 Vader Pieter was een dag of drie voor zijn 103e verjaardag aan het eind van zijn krachten. Maar hij wilde en zou de dag nog meemaken. Daartoe zat hij gedurende die tijd met de benen op de centrale verwarming, liet zijn dagelijkse borreltje staan en at geen hartigheidjes. Zo haalde hij het. Het werd een groot feest. Johannes vierde zijn triomfen in de dertiger jaren. Als lid van ZAC (Zaanse Atletiek Club) specialiseerde hij zich in Grieks worstelen, behaalde vele prijzen en werd zelfs tot vijfmaal toe kampioen van Nederland! Hele stapels krantenknipsels getuigen daarvan en een aantal foto's. Geen worstelgorilla met platgebeukte kop en hersens, zoals ik min of meer verwacht had, maar een gewone jongen zo te zien. Middengewicht, begreep ik. "Hoe kwam u er toe te gaan worstelen?" "Dat was hier populair, toen. En het lag me. Je kan je lekker uitleven. Niet dat ik serieus was, ik ging met de sigaar naar de wedstrijd!" Tussen de knipsels trof ik een recenter verslag met een grote kop. Vader, er ligt een man in 't water! Havenbewoner Portengen redt bejaarde schuitevoerder. Op de lagere school was Johannes een gewone leerling. Reeds daar speelde zijn rechtvaardigheidsgevoel hem parten. Meester gaf er één een draai om de oren. "Mot je mijn doen!" barstte Johannes los. Het scheelde niet veel of hij moest van school af. "k Ben nog nooit voor geen mens opzij gegaan" gaf hij toe, terugdenkend aan vroeger jaren. "Als ik losbarstte... Enkelt met praatjesmakers. Dat bennen altijd de minderen. Maar voor een goed woord ben ik altijd gevoelig geweest".

189 Jan de zoon van Piet 189 Eens, toen hij druk in de weer was met zijn bootje, kwam meneer Bruynzeel met zijn jacht in snelle vaart voorbij zodat de golven hoog opspatten en het vaartuigje van Johannes bijkans kantelde. Woedend werd de vuist geheven. Daarbij bleef het niet. Later kwam het tot een hartige woordenwisseling. Nadat Bruynzeel zich verontschuldigde maar vooral omdat hij zijn bewondering voor het zelfgebouwde ranke scheepje van Johannes uitsprak, werd de vrede getekend. Het hout van het bootje was voornamelijk afkomstig uit Bruynzeels eigen restanten. Maar die had daar geen weet van! Het gesprek kwam op de familie van vaders kant. "Ome Klaas Portengen is naar Canada gevlucht. Er was wat aan de hand met de militaire dienst geloof ik. Dat is al lang geleden. Hij heeft daar nu kinderen. Indiaanse. Maar of hij daar getrouwd is, dat betwijfel ik". Met een uitdrukkingsloos gezicht keek hij me aan, het shaggie hangend aan de bovenlip. "En ome Gerrit was paardenkoopman. Ging alle markten af. Op 't lest heeft ie nog het sluisje in Weesp beheerd. Hij was met zijn huishoudster getrouwd. Ze hadden een dochter. Die heeft nog op Zaandam gewoond. Ome Gerrit was een ruwe bonk. Och ja, die paardenhandelaren". Eens voer Johannes met zijn bootje op de Vecht en bedacht dat zijn oom Gerrit de sluis, waar hij door moest, beheerde. "Dag ome!" riep hij verwachtingsvol omhoog. "Wie ben je dan wel" kwam het wijfelend van de sluiswachter die de hengel reeds in de handen had. "Jan, de zoon van Piet" Even bleef het stil, toen daalde resoluut het klompje waarmee het tolgeld werd opgehengeld naar beneden. "Als je maar niet denkt dat je er voor niks doorkomt!" gromde het van boven. "We hadden geen contact met hun" besloot Johannes dit verhaal, "Als je meer over hem weten wil moet je maar vragen aan de jongens van ome Johannes. Jan, z'n zoon woonde bij Aalsmeer. Een plaatsje met zo'n gekke naam? Die weet wel meer". Hij trachtte tevergeefs zich de naam van het dorpje te herinneren totdat geruime tijd later de naam ineens opdook: Kudelstaart. "Oom Johannes was bij de gasfabriek, die was zo sterk

190 als een paard. Was honderd jaar en moest en zou toen nog een nieuw gebit hebben! Zo'n man was dat." We kregen het nog over tante Machtelt die in Brummen woonde. Ik verzuimde echter naar details te vragen zodat haar gezin er bekaaid afkwam. Willemijntje, de enige zuster van Johannes, is 83 jaar en woont in Zaandam. Getrouwd met Jacobus Ouwejan, timmerman. Ze hebben een zoon Muus. Zijn broer Cornelis is twee jaar geleden gestorven, was houtbewerker. Eerst bij Bruynzeel, later bij Klooster, een meubelfabriek. Woonde eveneens in Zaandam en was ongehuwd. Om kort te gaan, ik kwam de deur niet uit zonder een paar broodjes gegeten te hebben. Kreeg van moeder Maartje het dringende verzoek de groeten over te brengen aan de familie in Amsterdam, als ik daar zou komen (zij trok daarop haar jas aan en ging er weer op uit). Maakte tussendoor kennis met de dochter des huizes die studeert voor maatschappelijk werkster (een hartelijke meid!). Informeerde naar het geloof der vaderen (grootmoeder had nog wel een bijbeltje maar daar was het bij gebleven). Vertelde terughoudend dat ik zelf nog steeds gereformeerd was ("Dacht ik al!" reageerde Johannes). En ging tenslotte met een plezierig gevoel het huis uit. Buiten in de haven, voor het huis, lag het roeibootje. Iets groter als een wasteil. Te wachten op nieuwe nachtelijke visavonturen. Mijn verre bloedverwant stond in de deuropening en stak de hand op. Een Portengen om trots op te zijn. Misschien daarom heb ik in dit verhaal steeds zijn zondagse naam gebruikt. X-m. Johannes Portengen (200) Fietsenmaker, bootwerker, betonvlechter. Vijfvoudig jaarkampioen Grieks-Romeins worstelen van Nederland. Zoon van Pieter Portengen en Anna Margaretha Otten. Geboren 1908 te Zaandam. Wonende 1988 aldaar. Tr. Zaandam 1938 Maartje Blaauw Geboren 1917 te Zaandam. Dochter van Klaas Blaauw en Maria Jacoba Ploeger. Kinderen daaruit, geboren te Zaandam: 1 Pieter 1941 Volgt XI-j. 2 Anna Margaretha 1946 Wonende 1988 te Zaandam. Studerende voor maatschappelijk werkster. Tr. Zaandam 1968 Allijn Gregorio Medina Lasser. Geboren 1944 te Willemstad (Curacao). Zoon van Ronaldo Medina en Loeliana Concordia Hipolita. Gescheiden Kinderen daaruit, geboren te Zaandam: Marielle Maria 1971 en Ottmar Gregorio

191 XI-a Jacobus Gerardus Portengen (201) Zoon van Gerardus Portengen en Fietje. Geboren Hebben in de Van Ostadestraat te Amsterdam gewoond. Tr NN Kinderen daaruit: 1 NN... (Dochter) 2 NN... (Dochter) XI-b Gerard Portengen (202) Fabrieksarbeider. Zoon van Gerritje Elisabeth Portengen. Geboren 1904 te Amsterdam. Overleden 1938 aldaar. Tr. Amsterdam 1927 Hermina Lamberta Hofman Geboren 1902 te Meppel. Overleden 1989 te Zwaagwesteinde. Dochter van Pouwel Ari Hofman en Aleida Magdalena Karels. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam: 1 Margaretha Johanna 1929 Wonende 1988 te Zwaagwesteinde. Tr. Amsterdam 1948 Keimpe Visser Timmerman. Geboren 1925 te Zwaagwesteinde. Zoon van Johannes Visser en Seike Weistra. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam, Veenwouden en Zwaagwesteinde: Johannes 1949; Gerard Willem 1954; Seike 1960 en Hermina Lamberta Hermina 1935 Administratief medewerkster. Wonende 1988 te Bakkeveen. Tr. Amsterdam 1960 Gerrit Jan Alberts Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam en Stratford (Canada): Jacoba 1961; Herman Lambertus 1963 en Margaretha Johanna Gescheiden Gegevens Ongedateerd BVR Amsterdam. Gerard Portengen Ingeschreven bij Margaretha Johanna Nickel XI-c. Gerardus Johannes Bernardus Portengen Wasverzender. Zoon van Gerardus Bernardus Portengen en Maria Margaretha Hardeveld. Geboren 1908 te Weesperkarspel. Wonende 1988 te Amsterdam. Tr. Amsterdam 1942 Sijtje de Waart Geboren 1922 te Purmerland. Dochter van Thijs de Waart en Trijntje Oud. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam: 1 Leo 1946 Bankemploye. Wonende 1988 te Badhoevedorp. Tr. Amsterdam 1971 Nelly Lüneburg Directie secretaresse. Geboren 1953 te Amsterdam. Dochter van Maria Lüneburg. Geen kinderen. De wasman Toen mijn vrouw en ik, zo'n jaar of twintig geleden, ergens in de Bijlmermeer een bezoek brachten stonden we in de hal van een hoge flat. Via de huistelefoon kondigden we ons aan. In de hal bevond zich op dat moment een man die mij m'n naam hoorde noemen en de gelegenheid te baat nam: "Portengen? Ik ben ook een Portengen. Waar komen jullie vandaan?" Ik ver-

192 telde hem mijn herkomst. Zoon van een wasman, uit Nederhorst den Berg. Mijn onbekende naamverwant bekeek me van opzij en zei: "Ja, je kunt 't wel zien, een echte Portengen". Zelf was hij wasserijman en woonde in Amsterdam. Zijn familie kwam uit Nederhorst den Berg, zei hij. XI-d. Hendrikus Gerardus Portengen (204) Wasverzender. Zoon van Gerardus Bernardus Portengen en Maria Margaretha Hardeveld. Geboren 1909 te Weesperkarspel. Overleden 1989 aldaar. Tr. Amsterdam 1933 Maria Fial Medewerkster. Geboren 1910 te Delfzijl. Dochter van Geert Fial en Anna Telkamp. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam: 1 Gerardus Bernardus 1939 Volgt XII-a. XI-e. Antoon Pieter Portengen (206) Tekenaar/constructeur. Zoon van Hendrik Portengen en Gerardina Elisabeth Brinxma. Geboren 1939 te Ankeveen. Wonende 1988 te Kortenhoef. Tr. Hellendoorn 1967 Jenny Schuurman Apothekersassistente. Geboren 1942 te Nijverdal. Dochter van Johan Schuurman en Bertha Geesje Meulenbelt. Kinderen daaruit, geboren te Ankeveen en Kortenhoef: 1 Robert Anton Hendrik 1970 Wonende 1988 te Kortenhoef. 2 Yvonne 1975 Idem. XI-f. Jacob Portengen (206) Technisch tekenaar. Zoon van Jan Hendrik Portengen en Elisabeth Zevering. Geboren 1933 te Ankeveen. Overleden 1982 te Eerbeek. Tr. Hilversum 1968 Johanna Verhey Geboren 1939 te Werkendam. Dochter van Jacob Maarten Verhey en Pieternella van der Stelt. Wonende 1988 te Winterswijk. Kinderen daaruit, geboren te Hilversum: 1 Jan Hendrik 1970 Wonende 1988 te Winterswijk. XI-g. Gosem Portengen Geboren 25 december 1913 te Amsterdam. Zoon van Gosem Portengen en Catharina Wilhelmine Hendrika Amesz. Tr. Amsterdam 25 oktober 1934 Gijsberta Gilijamse Geboren 28 december 1918 te Amsterdam. Dochter van Gerben Roeland Gilijamse en Gijsbertha Priesterlach. Kinderen daaruit geboren te : 1 Beppie Catharina 27 mei 1941 Amsterdam. Tr. Amsterdam 27 september 1961 Theodorus Bergkamp Chef personeel. Zoon van Adrianus Bernardus Maria Bergkamp en Alida Pieternella Beukeboom. Kinderen daaruit geboren te Amsterdam en Amstelveen: Ronald Caspar 10 april 1962, Marc Franciscus 10 mei 1963 en Sebastiaan Lucas 22 maart

193 XI-h. Johannes Portengen (206) Bloemist. Zoon van Johannes Portengen en Anna Weinstein. Geboren 1935 te Amsterdam. Wonende 1988 te Bloemendaal. Tr Francisca Balke Geboren 1937 te Amsterdam. Dochter van Hubertus Lodevicus Franciscus Balke en Helena Panjer. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam: 1 Monique 1963 Wonende 1988 te Bloemendaal. 2 Ellen 1966 Wonende 1988 te Bloemendaal. XI-i. Frederik Portengen (207) Bloemist. Geboren 1943 te Amsterdam. Wonende 1988 aldaar. Zoon van Johannes Portengen en Anna Weinstein. Tr. Amsterdam 1965 Marianne Kummer Geboren 1944 te Amsterdam. Dochter van Johan Carl Kummer en Lien Nieuwenhuys. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam: 1 Stefan 1965 Wonende 1988 te Amsterdam. XI-j. Pieter Portengen (212) Zeeman, vuilnisman, brugwachter en tuinman bij de gemeente Zaandam. Zoon van Johannes Portengen en Maartje Blaauw. Geboren 1941 en wonende 1988 te Zaandam. Tr. Zaandam 1971 Maria Del Carmen Pintado Garcia Geboren 1944 te Spanje. Dochter van Norberto Pintado en Ricarda Garcia. Gosem Portengen Kinderen daaruit, geboren te Zaandam: 1 Carmen Amaya 1977 Wonende 1988 te Zaandam. 2 Pieter Johannes 1983 Wonende 1988 te Zaandam. 193

194 Klaas generatie XII. XII-a. Gerardus Bernardus Portengen (214) Grafisch ontwerper. Zoon van Hendrikus Gerardus Portengen en Maria Fial. Geboren 1939 te Amsterdam. Wonende 1988 te Castricum. Tr. Amsterdam 1963 Augustine Elisabeth Geelhoed Medewerkster ziekenhuis Duin en Bosch. Geboren 1939 te Djogjakarta. Dochter van Pieter Geelhoed en Augustine Saffrie. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam: 1 Joyce 1965 Wonende 1988 te Castricum. Grafisch werktekenares. Tr. Castricum 11 mei 1988 Bernardus Theodorus Adrianus Glim Timmerman, geboren 16 juli 1963 te Medemblik. Zoon van Bernardus Glim en Chritina Margaretha Hooiveld. 2 Roy 1968 Wonende 1988 te Castricum 3 Timo 1970 Wonende 1988 te Castricum. Het gezin van Gerardus Bernardus Portengen 194

195 Deel 4.4. (Bruyn) Portengens het Horstermeer, de vier Ankeveense watermolens. Bruyn, op zijn hoge uitkijkpost, telde zo'n vijftien watermolens. Op het met riet begroeide meer boomde de visser zijn houten bootje huiswaarts, de fuiken waren gelicht, de vis gevangen. Tweehonderd jaar watermolenaars Als de wind gunstig was en Bruyn op de dijk stond kon hij in het vlakke polderland zes watermolens zien draaien. Het meest dichtbij de drie molens van Kortenhoef. Bruyn woonde op de achterste. Achter de dijk van het Horstermeer. Zijn vader Gerrit had hem de drie dichtstbijzijnde molens gewezen. Links de molen in de Dorsewaertse polder, onder Vreeland. Recht vooruit de prutmolen. In de Prutpolder. En verderweg, de Overmeerse molen. Eens, toen zijn vader de wieken vastgezet had was Bruyn omhoog geklommen. Toen kon hij veel verder kijken. Tot voorbij Den Berg. Daar draaiden de drie watermolens in de spiegelpolder. Twee aan het Ankeveense pad en één rechts van de weg naar Hinderdam, vlak naast de korenmolen. En daar nog twee, vóór het kasteel De Horst, de watermolens van de Horn-en- Kuyerpolder en de Blijkpolder. Tenslotte aan de overkant van uit Kortenhoef 195 Bruyn werd molenaar te Nederhorst den Berg. Dat bleek uit de rekeningen der lasten van de Kuyerpolder, onder 't gerecht van Nederhorst den Berg, over de jaren 1780 tot Volgens het in hoofdstuk 4.1 afgebeelde kaartje stond er in de Kuyerpolder geen watermolen. Maar Frederik Christiaan Portengen beweert van wel. En hij is niet de eerste de beste: thans nog machinist van de Bovenkerkerpolder. En opzichter bij het waterschap Vecht en Drecht. Volgens hem liggen er onder het huidige gemaal, op het "Grote eiland", de Kuyerpolder, de fundamenten van een watermolen. En de bewoner en bedienaar van het huisje annex gemaal ter plekke denkt er al net zo over. Daar, onder de rook van het dorpje Nigtevecht, aan de Bergse kant van de Vecht, lag de werkplek en het onderkomen van Bruyn Portengen, de stamvader van de in dit hoofdstuk beschreven familieleden! Op een steenworp afstand van de buitenplaats Petersburg! Er werd me een blik uit het achterraam gegund, over de groene weiden, de verwaarloosde wetering. Niet gek, dat plekje, waar eens Grietje Buys haar kinderen bij de wieken vandaan moest houden! Momenteel wordt er een nieuw gemaal gebouwd.

196 In Nederhorst den Berg is getalsmatig de familie van Huisstede goed vertegenwoordigd. Nazaten van Aalt Rijkszoon van Huysstede, telg uit een geslacht van molenaars, watermolenaar van de Blijckpolder. Nadat Marretje Portengen, zijn vrouw, zeven kinderen ter wereld gebracht had, schonk ze het leven aan een drieling: Dirk, Aalt en Marretje, waarvan de twee jongetjes 15 minuten leefden en het meisje 35 uur haalde. V-c. Bruyn Portengen (103) Watermolenaar in de Kuyerpolder te Nederhorst den Berg van 1780 tot Zoon van Gerrit Portengen en Marretje Streefkerk. Gedoopt 1741 te Kortenhoef. Overleden 1816 te Nederhorst den Berg. Tr.1- Kortenhoef 1764 Johanna van der Velde Dochter van Hermanus van der Velde en Marretje Jacobs Vleugel. Tr.2- Ned. den Berg 1781 Grietje Buys Geboren Dochter van Hendrik Buys en Teuntje de Vries. Overleden 1819 te Nederhorst den Berg. Kinderen daaruit, gedoopt te Kortenhoef en Ned. den Berg: 1 Gerrit 1765 Als kind begraven. 2 Marretje 1766 idem 3 Hermanus 1768 Geen gegevens. 4 Annetje 1770 Als kind begraven. 5 Dirk 1773 Volgt VI-a. 6 Teuntje 1782 Overleden 1854 te Muiden. Tr.1- Ned. den Berg 1801 Cornelis Voren (Voorn) 196 Tr.2- Muiden 1829 Teunis de Bruyn Veehouder. Geboren 1793 te Muiden. Zoon van Bruin Jan de Bruin en Antje Bosman. Kinderen daaruit, gedoopt te Nederhorst den Berg, te Muiderberg en te Muiden: Annemarie 1802; Bruyn 1804; Annemarie 1805 en Annemarie Marretje 1785 Als kind overleden. 8 Trijntje 1786 Overleden 1847 te Amsterdam. Tr. Weesp 1822 Gijsbert Eerthuysen Melkverkoper, schippersknecht. Geboren Zoon van Harmen Eerthuysen en Lijsje Hagen. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam: Harmen 1824; Bruin Pieter 1826 en Bruin Pieter Rein Gerrit 1790 Volgt VI-b. 10 Marretje 1792 Overleden 1828 Ned.den Berg. Tr. Weespkarspel 1811 Aalt van Huysstede Van 1819 tot na 1840 watermolenaar van de Blijckpolder. Geboren te Naarden. Zoon van Reyck Aalte van Huysstede en Gerritje Carels van Boshuysen. Kinderen daaruit, gedooptte Ned. den Berg: Marretje 1811; Bruyn * 1813; Rijk 1816; Grietje 1819; Gerrit 1823; Aalt 1827; Dirk 1827 en Marretje Hendrika 1794 Overleden 1864 te Muiden. Tr. Muiden 1816 Lambert Portengen Watermolenaar. Ouders Jacob Portengen en Aaltje Pieters. Zie hoofdstuk Klaas 1797 Geen nadere gegevens. 13 Annetje 1799 Overleden 1867 te Amsterdam. Melkslijtster. Tr. Amsterdam 1825 Jacobus Eerthuizen Melkverkoper. Geboren Zoon van Cornelis Eerthuizen en Annetje van der Wild. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam: Jacobus 1826; Maria 1828; Grietje 1828; Marretje 1834/1839. Gegevens

197 1760 Nov 29 Doopboek Nederhorst den Berg. NH kerk. Grietje. Ouders Hendrik Buys en Teuntje van Vien. Doopgetuige Lijsbeth Snel hv Barend Buys Nov 10 Trouwboek Kortenhoef dorpskerk. Bruyn Portengen met Johanna van der Velde. Beide van Kortenhoef Feb 03 Doopboek Kortenhoef dorpskerk. Gerrit. Ouders Bruyn Portengen en Johanna van der Velde. Doopgetuige Jannetje Portengen Apr Nederhorst den Berg. Acte van indemniteit nr. 60. Bruyn Portengen en Hanna van de Velde met haar zoon Gerrit van twee mnd oud Jun 18 Doopboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Marretje. Ouders Bruyn Portengen en Johanna van der Velde. Doopgetuige Marretje Jacobs Vleugel hv Hermanus van de Velde. Gedragen door Neeltje Hage hv Klaas Portengen Jan 17 Doopboek Ned. den Berg dorpskerk. Hermanus. Ouders Bruyn Portengen en Johanna van der Velde. Getuige Jannetje Portengen Jul 27 Doopboek Ned. den Berg dorpskerk. Annetje. Ouders Bruyn Portengen en Johanna van der Velde. Getuige Gerritje Portengen Okt 17 Doopboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Dirk. Ouders Bruyn Portengen en Johanna van der Velde. Getuige Gerritje Portengen Jun 29 Begraafboek Nederhorst den Berg NH kerk. Een kind van Bruyn Portengen Rekening der lasten van de Horn en Kuyerpolder. Streekarchief Hilversum inv.65. Bruyn Portengen als molenaar genoemd tot Mei 13 Trouwboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Bruyn Portengen wonende te Nederhorst den Berg weduwnaar van Johanna van de Velde met Grietje Buys jongedochter geboren en wonende te Nederhorst den Berg Jun 30 Begraafboek Nederhorst den Berg NH kerk. Een kind van Bruyn Portengen. Graf nr. 70, 1 uur luiden Mei 05 Doopboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Teuntje. Ouders Bruyn Portengen en Grietje Buys. Doopgetuige Neeltje Haagen Jan 09 Doopboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Marretje. Ouders Bruyn Portengen en Grietje Buys. Doopgetuige Jannetje Abcouwer Naarden doopboek ger. kerk. Aalt. Zoon van Rijk Aalten van Huysteden en Gerritje Willems Boshuizen Nov 19 Doopboek Ned. den Berg dorpskerk. Trijntje. Ouders Bruyn Portengen en Grietje Buys. Getuige Jannetje Streefkerk hv van David Leeflang. Gedragen door Klaasje Portengen Mrt 28 Doopboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Gerrit. Ouders Bruyn Portengen en Grietje Buys. Doopgetuige Jannetje Abcouwer hv van...leeflang Jan 22 Doopboek Ned. den Berg dorpskerk. Marretje. Ouders Bruyn Portengen en Grietje Buys. Getuige Jannetje Abcouwer hv David Leeflang. Gedragen door Marretje Portengen huisvrouw van A Voorn Apr 10 Doopboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Hendrika. Ouders Bruyn Portengen en Grietje Buys. Doopgetuige Fijtje Buys en Jannetje Abcouwer Mrt 26 Doopboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Klaas. Ouders Bruyn Portengen en Grietje Buys. Doopgetuige Jannetje Abcouwer hv David Leeflang. Gedr. door Trijntje Hogeveen hv Elbert de Vries Jul 30 Begraafboek Nederhorst den Berg NH kerk. Een kind van Bruyn Portengen. Op 't kerkhof, 1/2 uur luiden. Graf nr Dec 07 Doopboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Annetje. Ouders Bruyn Portengen en Grietje Buys. Doopgetuige Jannetje Abcouwer hv David Leeflang Okt 04 Trouwboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Cornelis Voorn, jongeman met Teuntje Portengen Jun 17 Doopboek Nederhorst den Berg. NH kerk. Anna Maria. Ouders Cornelis Voorn en Teuntje Portengen. Doopgetuige Jannetje Portengen hv Harmen van Essen Jun 08 Nederhorst den Berg. Acte van indemniteit nr Teuntje Portengen, geboren 28 April 1782 met dochter Anna Maria geboren 8 Jan 1802 ook in Den Berg, vertrokken naar Muiden.

198 1804 Jan 08 Doopboek Muiderberg. NH kerk. Bruyn. Ouders Cornelis Voorn/Teuntje Portengen Dec 05 Doopboek Muiderberg. NH kerk. Anna Maria. Ouders Cornelis Voorn en Teuntje Portengen Mrt 29 Doopboek Muiden. NH kerk. Anna Maria. Ouders Cornelis Voorn en Teuntje Portengen. Doopgetuige Jannetje Portengen Mei 00 Trouwboek Weesperkarspel geref. kerk. Aalt van Huysstede jongeman van Naarden wonende te Wsperkarspel met Marretje Portengen jongedochter van Nederhorst den Berg wonende te Weesperkarspel. Afgekondigd 21/4 28/4 en 5/ Aug 15 Nederhorst den Berg doopboek NH kerk. Marretje. Ouders Aalt van Huysstede en Marretje Portengen. Doopgetuige Gerritje Boshuysen huisvrouw van Rijk van Huysstede okt 5 Nederhorst den Berg overlijdensacte, Bruyn Portengen, 75 jaar. Aabgeifte door Gerrit Portengen, 26 jaar, zoon Nov 24 Nederhorst den Berg doopboek NH kerk. Rijk. Ouders Aalt van Huysstede en Marretje Portengen. Doopgetuige Klaasje de Ronde huisvrouw van Gerrit Portengen Jul 08 Nederhorst den Berg doopboek NH kerk. Grietje. Ouders Aalt van Huysstede en Marretje Portengen. Getuige Antje Portengen, jd Aug 01 Nederhorst den Berg overlijdensacte. Grietje Buys. Huisvrouw van Bruyn Portengen. Dochter van Hendrik Buys en Teuntje de Vries. Aangifte zoon Gerrit Portengen, werkman, 29 jaar Rekeningen Blijckpolder. Aalt van Huysstede, watermolenaar. Jaarlijks maalloon 70 gld en 10 gld voor licht Jan 20 Amsterdam trouwacte 7/2. Trijntje Portengen. Leeftijd 35 jaar. Ouders Bruyn Portengen en Margrietje Buys. Getrouwd met Gijsbert Eerdhuysen, zonder beroep. Ouders Harmen Eerdhuysen, 54 jaar, kalkverkoper en Lijsje Haagen Mrt 15 Nederhorst den Berg doopboek NH kerk. Gerrit. Ouders Aalt van Huysstede, dagloner en Marretje Portengen Jan 29 Amsterdam BS geboren Harmen. Ouders Gijsbert Eerdhuysen en Trijntje Portengen. Lange Leidse Dwarsstraat 143. Vader is melkverkoper en tekent als Eerthuisen Apr 24 Amsterdam BS Trouwacte Annetje Portengen. Leeftijd 25 jaar. Dienstbode. Geboren te Nederhorst den Berg, wonende te Nigtevecht. Ouders Bruyn Portengen en Grietje Buys, beiden overleden. Getrouwd met Jacobus Eerdthuisen. Melkverkoper. Leeftijd 37 jaar. Van Westbroek. Weduwnaar van Ariaantje van Damen. Ouders Cornelis Eerthuisen en Annetje van der Wild Feb 04 Amsterdam BS geboorteacte 1/118. Jacobus. Znv Jacobus Eerdhuisen/Antje Portengen Apr 02 Amsterdam BS geboren Bruin Pieter. Ouders Gijsbert Eerdhuysen en Trijntje Portengen Nov 10 BS Nederhorst den Berg geboren Aalt. Ouders Aalt van Huysstede en Marretje Portengen. Drieling Nov 10 BS Nederhorst den Berg geboren Dirk. Ouders Aalt van Huysstede en Marretje Portengen. Drieling Nov 10 BS Nederhorst den Berg geboren Marretje. Ouders Aalt van Huysstede en Marretje Portengen. Drieling Jan 12 Ned. den Berg overleden Marretje Portengen. 36 jaar. Huisvrouw Aalt van Huisstede. Dochter van Bruyn Portengen en Grietje Buys Feb 03 Amsterdam BS geboorteacte. Grietje. Ouders Jacobus Eerdhuysen en Annetje Portengen Okt 11 Amsterdam BS geboorteacte. Bruin Pieter Reinier. Ouders Gijsbert Eerdhuysen en Trijntje Portengen Jul 16 Amsterdam BS geboren Marretje. Ouders Jacobus Eerdhuysen en Annetje Portengen Woningboek Amsterdam BB Schans 152/173/154/157. Jacobus Eerdhuyzen. Geen beroep, geboren 2 Jan 1788 te Amsterdam, gehuwd, NH. Uitgeschreven Mrt Antje Portengen, geboren 8 Okt 1801 te Amsterdam, gehuwd. Kinderen Maria 3 Feb 1828; Grietje 3 Feb 1828; Marretje 5 Okt 1839 en Jacobus 8 Feb 1826, gehuwd met Geertruy de Boer Jan 07 Amsterdam overlijdensacte 1/43. Trijntje Portengen. Leeftijd 60 jaar, geboren te Stichtse Berg. Huisvrouw van Gijsbert Eerdhuysen, schippersknecht, 47 jaar. Getuige Harmen Eerdhuysen, zoon, 24 jaar, schippersknecht.

199 Bruyn generatie VI Mrt 14 Begraafboek Nederhorst den Berg NH kerk. Dirk Portengen. Voor rekening diaconie. VI-a. Dirk Portengen (222) Zoon van Bruyn Portengen en Johanna van der Velde. Gedoopt 1773 en overleden 1802 te Nederhorst den Berg. Tr. Ned. den Berg 1799 Wilhelmina Portengen Dochter van Jacob Portengen en Aaltje Pieters. Kinderen daaruit, gedoopt te Nederhorst den Berg, Nigtevecht en Muiden: 1 Grietje 1799 Overleden 1877 Weesperkarspel. Tr. Muiden 1821 Willem Pieterse Watermolenaar, geboren 1803 te Muiden, zoon van Pieter Pieterse en Elisabeth van der Heide. Kinderen geboren te Muiden: Elisabeth 1824; Pieter 1825; Willemijntje 1826 en Pieter Jacob 1801 Overleden 1802 te Nigtevecht. 3 Dirkje 1802 Begraven 1806 te Muiden. Gegevens 1799 Jul 17 Trouwboek Nederhorst den Berg dorpskerk. Dirk Portengen jongeman geboren te Nederhorst den Berg met Willemijntje Portengen geboren te Muiden wonende te Ned. den Berg Jul 21 Doopboek Ned. den Berg dorpskerk. Grietje. Ouders Dirk Portengen en Willemijntje Portengen. Getuige Fijtje Buys hv Joost van Nigtevecht. Gedragen door Trijntje Hogeveen vrouw van Elbert de Vries Jan 23 Doopboek Nigtevecht NH kerk. Jacob. Ouders Dirk Portengen en Willemijntje Portengen. Doopgetuige Aaltje van de Heuvel Feb 24 Begraafboek Nigtevecht NH kerk. Jacob Portengen zoon van Dirk Portengen en Willemijntje Portengen Jun 13 Doopboek Muiden dorpskerk. Dirkje. Ouders Dirk Portengen en Willemijntje Portengen. Doopgetuige Grietje Buys Jan 04 Begraafboek Muiden NH kerk. Dirkje Portengen. Op 't kerkhof begraven Dec 16 BS Muiden trouwacte. Grietje Portengen. Geboren 1799 te Ned. den Berg wonende te Muiden. Ouders Dirk Portengen en Willemijntje Portengen. Getrouwd met Willem Pieterse, werkman, geboren 1803, wonende te Muiden. Ouders Pieter Pieterse en Elisabeth van der Heyde, wonende te Naardermeer. Getuige Pieter Pieterse en Lambert Portengen Jan 21 BS Muiden geboorteacte. Elisabeth. Ouders Willem Pieterse en Grietje Portengen Jun 28 BS Muiden geboorteacte. Pieter. Ouders Willem Pieterse en Grietje Portengen Dec 16 BS Muiden geboorteacte. Willemijntje. Ouders Willem Pieterse en Grietje Portengen. Wonende onder Naardermeer Mei 28 BS Muiden geboorteacte 29. Pieter. Ouders Willem Pieterse en Grietje Portengen. Vader is werkman, moeder is 32 jaar.

200 1877 Apr 27 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Grietje Portengen. Leeftijd 77 jaar. Ouders onbekend. Aangifte door Arie Achterberg, schoonzoon, 54 jaar en Dirk Portengen 30 jaar. Geboren te Nederhorst den Berg. Tweehonderd jaar watermolenaars Welke drama er in het huis of de watermolen van Gerrit Portengen eind Augustus 1849 heeft plaatsgevonden is nog niet boven water gekomen. Bruyn, de oudste zoon deed de ene dag aangifte van het overlijden van zijn vader en zijn moeder. De volgende dag moest hij weer naar het gemeentehuis. Zijn broer Klaas was overleden. Was het griep? Kolendampvergiftiging? De ambtenaar van de burgerlijke stand gaf geen enkele verklaring. Waarom zou hij ook. Daarover zegt het reglement immers niets. VI-b. Gerrit Portengen (222) Watermolenaar te Nederhorst den Berg. Zoon van Bruyn Portengen en Grietje Buys. Gedoopt 1790 te Nederhorst den Berg en overleden 1849 aldaar. Tr.1- Ned. den Berg 1815 Klaasje de Ronde Geboren te Muiden. Dochter van Cornelis de Ronde en Antje Blankesteyn. Overleden 1817 te Nederhorst den Berg. Tr.2- Ned. den Berg 1821 Elisabeth Scheepmaker Geboren 1794 te Kortenhoef. Dochter van Klaas Scheepmaker en Dirkje Hagen. Gelijktijdig met haar man en zoon Klaas overleden. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: 1 Bruyn 1822 Watermolenaar. Overleden 1897 te Loosdrecht. Zie ook Tr. 1- Ned.den Berg 1850 Maria Hester van Stam Geboren 1806 te Abcoude. Dochter van Dirk van Stam en Grietje de Haas. Overleden 1863 te Nederhorst den Berg. Tr. 2- Weesp 1864 Neeltje Haas Geboren 1830 te Weesp. Overleden na Dochter van Cornelis de Haas en Lammertje Geerling Riemers. Geen kinderen daaruit bekend. 2 Anna Dirkje 1823 Geen nadere gegevens. 3 Klaas 1825 Overleden 1849 te Nederhorst den Berg. 4 Cornelis 1827 Volgt VII-a. 5 Margrietje 1829 Overleden 1896 te Diemen. Tr. Diemen 1857 Jacobus Smeenk Visser. Kinderen daaruit, geboren te Diemen: Elisabeth 1857; Dirkje 1861; Heintje 1861 en Gerrit Hendrika 1831 Overleden... Tr. Weesp 1859 Johannes Ballijns Winkelbediende. Geboren Zoon van Hannes Ballijns en Hendrica Houtman. Kinderen daaruit geboren te Weesp: Hendrika 1860; Elisabeth 1862; Hendrika 1864; Johannes 1865; Gerrit 1868; Hendrika 1869; Gerrit 1871 en Adrianus Abraham 1834 Volgt VII-b. 8 Dirk 1837 Volgt VII-c. Gegevens 1794 Jan 30 Doopboek Loosdrecht. Elisabeth. Ouders Klaas Krijnz Scheepmaker en Dirkje Abrahams Scheepmaker (Dirkje Hagen) Feb 26 Doopboek Abcoude. NH kerk. Maria Hester. Ouders Dirk Stam en Grietje Staal Nederhorst den Berg. Lijst van conscriptie ingang 29. Nr. 3 Gerard Portengen, geboren 25 Mrt Zoon van Bruyn Portengen en Grietje Buis. Ouvrier.

201 1815 Okt 01 BS Nederhorst den Berg trouwacte. Gerrit Portengen. Geboren te Nederhorst den Berg. Ouders Bruyn Portengen en Grietje Buys. Getrouwd met Klaasje de Ronde, wonende te Muiden. Ouders Cornelis de Ronde en Antje Blankesteyn. Doopgetuigen Lammert Portengen en Gerrit de Ronde Mrt 26 Nederhorst den Berg overlijdensacte in trouwbijlage. Klaasje de Ronde. Echtgenote van Gerrit Portengen Mei 19 BS Nederhorst den Berg trouwacte Gerrit Portengen. Watermolenaar, geboren 1790 Mrt 25 te Nederhorst den Berg. Vrijgesteld van dienstplicht als kostwinner. Wedr van Klaasje de Ronde. Ouders Bruyn Portengen en Grietje Buys. Getrouwd met Elisabeth Scheepmaker, geb Jan 30 te Kortenhoef, wonende te Hilversum. Ouders Klaas Scheepmaker Krijnz en Dirkje Hagen Feb 13 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Doopboek NH kerk. Bruyn. Ouders Gerrit Portengen en Elisabeth Scheepmaker. Doopgetuige Grietje Portengen, jongedochter Sep 19 BS Nederhorst den Berg geboren Anna Dirkje. Doopboek NH kerk Dirkje. Ouders Gerrit Portengen en Elisabeth Scheepmaker Nov 23 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Doopboek NH kerk. Klaas. Ouders Gerrit Portengen en Elisabeth Scheepmaker Dirkje Kruyswijk hv Klaas Scheepmaker Dec 04 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Doopboek NH kerk. Cornelis. Ouders Gerrit Portengen en Elisabeth Scheepmaker Nov 11 BS/DTB Nederhorst den Berg geboorteacte. NH kerk. Margrietje. Ouders Gerrit Portengen en Elisabeth Scheepmaker Mei 05 Weesp geboorteacte in trouwbijlage. Neeltje. Ouders Cornelis Haas en Lammertje Geerling Riemers Okt 18 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Hendrika. Ouders Gerrit Portengen en Elisabeth Scheepmaker Mei 22 Weesp trouwbijlage. Geboren Johannes. Ouders Hannes Ballijns/Henderica Houtman Mrt 22 BS Nederhorst den Berg. Abraham. Ouders Gerrit Portengen/Elisabeth Scheepmaker Mrt 25 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Doopboek NH kerk. Dirk. Ouders Gerrit Portengen en Elisabeth Scheepmaker Aug 31 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Gerrit Portengen. Leeftijd 59 jaar. Huis nr Echtgenoot van Elisabeth Scheepmaker. Ouders Bruyn Portengen en Grietje Buys. Aangifte door Bruyn Portengen, 28 jaar Aug 31 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Elisabeth Scheepmaker. Echtgenote van Gerrit Portengen. Dochter van Nicolaas Scheepmaker en Dirkje Hagen Sep 01 BS/DTB Nederhorst den Berg overlijdensacte. Klaas Portengen. Huis nr Ouders Gerrit Portengen en Elisabeth Scheepmaker. Aangifte door Bruin Portengen, 28 jaar Apr 19 BS Ned. den Berg trouwacte. Bruin Portengen, watermolenaar, geboren 1822 Feb 13. Ouders Gerrit Portengen en Elisabeth Scheepmaker. Getrouwd met Maria Hester van Stam, geboren 1806 Feb 26 te Abcoude, wonende te Baambrugge. Ouders Dirk van Stam/Grietje de Haas Mrt 02 Amsterdam bevolkingsregister Z Woningboek 8/1853 en F2/S140. Ingeschreven Margaretha Portengen, geboren 10 Nov 1829 te Nederhorst den Berg, ongehuwd, NH. Utrechtse straat 69/B Feb 13 BS Diemen trouwacte. Margriet Portengen. Geboren Ouders Gerrit Portengen en Elisabeth Scheepmaker. Getrouwd met Jacobus Smeenk, Visser, geboren Ouders Dirk Jan Smeenk, Johanna Schuurman Okt 11 BS Diemen geboorteacte 27. Elisabeth. Ouders Jacobus Smeenk en Margrietje Portengen. Getuige Cornelis Portengen, molenaar. Vader is visser. Overdiemen Sep 01 BS Weesp trouwacte. Hendrika Portengen. Geboren 1831 Okt 18 te Nederhorst den Berg wonende te Muiden. Ouders Gerrit Portengen en Elisabeth Scheepmaker. Getrouwd met Johannes Ballijns, werkman, geboren 1832 Mei 22 te Weesp, wonende aldaar, onlangs Zaandam. Ouders Hannes Ballijns en Henderica Houtman. 201

202 1860 Nov 05 BS Weesp geboorteacte. Hendrika. Ouders Johannes Ballijns en Hendrika Portengen Dec 02 BS Diemen geboorteacte 30. Heintje. Ouders Jacobus Smeenk en Margrietje Portengen. Getuige Cornelis Portengen, molenaar. Drieling. Vader is visser. Overdiemen Dec 02 BS Diemen geboorteacte 31. Dirkje. Ouders Jacobus Smeenk en Margrietje Portengen. Getuige Cornelis Portengen, molenaar. Drieling. Vader is visser. Overdiemen Dec 09 BS Weesp geboorteacte. Elisabeth. Ouders Johannes Ballijns en Hendrika Portengen Okt 15 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Maria Hester van Stam. Echtgenote van Bruyn Portengen, 28 jaar Nov 01 Nederhorst den Berg lidmatenboek NH kerk. Ingekomen met attestatie uit NigtevechtBruin Portengen. Vertrokken met attestatie naar Ankeveen 9 Apr Feb 09 BS Weesp geboorteacte. Hendrika. Ouders Johannes Ballijns en Hendrika Portengen Aug 11 BS Weesp trouwacte. Bruin Portengen. Watermolenaar, geb Feb 13 en wonende te Nederhorst den Berg. Weduwnaar van Maria Hester van Stam. Ouders Gerrit Portengen en Elisabeth Scheepmaker. Getrouwd met Neeltje Haas, geboren 1830 Mei 05 en wonende te Weesp. Ouders Cornelis Haas/Lammertje Geerling Riemers Jun 26 BS Weesp geboorteacte. Johannes. Ouders Johannes Ballijns en Hendrika Portengen Dec 02 BS Diemen geboorteacte 35. Gerrit. Ouders Jacobus Smeenk en Margrietje Portengen. Getuige Cornelis Portengen, molenaar. Vader is visser. Overdiemen Feb 08 BS Weesp geboorteacte. Gerrit. Ouders Johannes Ballijns en Hendrika Portengen Okt 16 BS Weesp geboorteacte. Hendrika. Ouders Johannes Ballijns en Hendrika Portengen Mei 19 BS Weesp geboorteacte. Gerrit. Ouders Johannes Ballijns en Hendrika Portengen Mei 23 BS Weesp geboorteacte. Johannes. Ouders Johannes Ballijns en Hendrika Portengen Jul 07 BS Diemen overlijdensacte. Grietje Portengen. Echtgenote van Jacobus Smeenk. Dochter van Gerrit Portengen en Elisabeth Scheepmaker Okt 28 BS Loosdrecht overlijdensacte. Bruin Portengen. Leeftijd 75 jaar. Wijk C nr Echtgenoot van Neeltje Haas. Ouders onbekend, geboren te Nederhorst den Berg. 202

203 Bruyn generatie VII. VII-a. Cornelis Portengen (226) Watermolenaar te Diemen. Zoon van Gerrit Portengen en Elisabeth Scheepmaker. Geboren 1827 te Nederhorst den Berg. Overleden 1871 te Diemen. Tr. Ankeveen 1854 Elisabeth Hoetmer Geboren 1832 te Ankeveen. Dochter van Jan Hoetmer en Fijtje Slof. Kinderen daaruit, geboren te Diemen: 1 Elisabeth 1855 Overleden... Tr. Diemen 1882 Gerrit Cornelis van Groen Metselaar. Geboren Zoon van Jacob van Groen en Pieternella Krije. Kinderen daaruit, geboren te Diemen: Pietje Nella 1883; Cornelis 1885; Jacob Cornelis Gerrit 1887; Willem 1889 en Gerrit Sofia 1856 Overleden 1856 te Diemen. 3 Johannes 1857 Overleden 1857 te Diemen. 4 Sofia 1859 Overleden 1860 te Diemen. 5 Gerrit 1860 Volgt VIII-a. 6 Sofia 1862 Overleden 1863 te Diemen. 7 Sofia 1863 Overleden... Tr. Diemen 1882 Albert van Groen Metselaar. Geboren Zoon van Jacob van Groen en Pieternella Krije. Kinderen daaruit, geboren te Diemen: Cornelis 1884; Pietje Nella 1887 en Elisabeth Maria 1865 Overleden 1942 Nederhorst den Berg. Tr. Diemen 1906 Gerrit Portengen Zoon van Dirk Portengen en Margaretha Smits. Zie VII-c. 9 Johannes 1867 Overleden 1868 te Diemen. 10 Bruin 1868 Overleden 1868 te Diemen. 11 Cornelis 1870 Geen nadere gegevens. 12 Johannes 1871 Volgt VIII-b. Gegevens 1854 Mei 13 BS Ankeveen trouwacte. Cornelis Portengen. Watermolenaar, geboren 1832 te Nederhorst den Berg wonende te Diemen. Ouders Gerrit Portengen en Elisabeth Scheepmaker. Getrouwd met Elisabeth Hoetmer, geboren 1832 te Ankeveen. Ouders Jan Hoetmer en Fijtje Slof Mrt 05 BS Diemen geboorteacte. Elisabeth. Ouders Cornelis Portengen, watermolenaar en Elisabeth Hoetmer. Getuige Willem van 't Hondert, veehouder Jul 01 BS Diemen geboorteacte. Sofia. Ouders Cornelis Portengen en Elisabeth Hoetmer Aug 21 BS Diemen overlijdensacte. Sophie Portengen. Ouders Cornelis Portengen, watermolenaar, 28 jaar en Elizabeth Hoetmer Jul 15 BS Diemen geboorteacte. Johannes. Ouders Cornelis Portengen en Elisabeth Hoetmer Okt 23 BS Diemen overlijdensacte. Johannes Portengen. Ouders Cornelis Portengen en Elizabeth Hoetmer Feb 24 BS Diemen overlijdensacte. Fijtje Portengen. Ouders Cornelis Portengen en Elizabeth Hoetmer Aug 06 BS Diemen geboorteacte. Gerrit. Ouders Cornelis Portengen en Elisabeth Hoetmer. Overdiemen Aug 03 BS Diemen geboorteacte. Sofia. Ouders Cornelis Portengen en Elisabeth Hoetmer. Aan de Diem Jun 08 BS Diemen overlijdensacte. Sophia Portengen. Ouders Cornelis Portengen en Elizabeth Hoetmer.

204 Diemerpolder, werkplek van Cornelis Portengen Dec 07 BS Diemen geboorteacte. Sofia. Ouders Cornelis Portengen en Elisabeth Hoetmer Dec 26 BS Diemen geboorteacte. Maria. Ouders Cornelis Portengen en Elisabeth Hoetmer Apr 03 BS Diemen geboorteacte. Johannes. Ouders Cornelis Portengen en Elisabeth Hoetmer Mrt 19 BS Diemen overlijdensacte. Johannes Portengen. Zoon van Cornelis Portengen en Elizabeth Hoetmer Mei 23 BS Diemen geboorteacte. Bruin. Ouders Cornelis Portengen en Elisabeth Hoetmer Jul 25 BS Diemen overlijdensacte. Bruin Portengen. Ouders Cornelis Portengen en Elizabeth Hoetmer Dec 20 BS Diemen geboorteacte. Cornelis. Ouders Cornelis Portengen en Elisabeth Hoetmer Sep 20 BS Diemen overleden Cornelis Portengen. Echtgenoot van Elizabeth Hoetmer. Zoon van Gerrit Portengen en Elisabeth Scheepmaker Okt 12 BS Diemen trouwacte. Sofia Portengen. Geb Ouders Cornelis Portengen en Elisabeth Hoetmer. Getrouwd met Albert van Groen, metselaar, geboren Ouders Jacob van Groen en Pieternella Krije. Getuige Rijk van 't Hondert Nov 16 BS Diemen trouwacte. Elisabeth Portengen. Dienstbode, geboren Ouders Cornelis Portengen, overleden en Elisabeth Hoetmer. Getrouwd met Gerrit Cornelis van Groen, metselaar, geboren Ouders Jacob van Groen en Pieternella Krije, overleden Mei 07 BS Diemen geboorteacte 18. Pietje Nella. Ouders Gerrit Cornelis van Groen, metse laar en Elisabeth Portengen Sep 11 BS Diemen geboorteacte. Cornelis. Ouders Albert van Groen, metselaar en Sophia Portengen. Weesperweg B Dec 17 BS Diemen geboorteacte 59. Cornelis. Ouders Gerrit Cornelis van Groen en Elisabeth Portengen Mrt 11 BS Diemen Geboorteacte 20. Pietje Nella. Ouders Albert van Groen en Sophia Portengen Aug 25 BS Diemen geboorteacte 41. Jacob Cornelis Gerrit. Ouders Gerrit Cornelis van Groen en Elisabeth Portengen Mei 18 BS Diemen geboorteacte. Elisabeth. Ouders Albert van Groen en Sophia Portengen Jul 17 BS Diemen geboorteacte 40. Willem. Ouders Gerrit Cornelis van Groen en Elisabeth Portengen.

205 1892 Jan 11 BS Diemen geboorteacte. Gerrit. Ouders Gerrit Cornelis van Groen en Elisabeth Portengen. Huis B Aug 24 BS Diemen trouwacte A15. Maria Portengen. Geboren Ouders Cornelis Portengen en Elisabeth Hoetmer. Getrouwd met Gerrit Portengen, arbeider, geboren 1859 te Weesperkarspel. Ouders Dirk Portengen en Margaretha Smits. Getuigen Bruin Portengen, Jan Hoetmer, Albert van Groen en Johannes Portengen. VII-b. Abraham Portengen (226) Watermolenaar, veehouder te Ankeveen. Zoon van Gerrit Portengen en Elisabeth Scheepmaker. Geboren 1834 te Nederhorst den Berg. Overleden 1919 te Naarden, begraven te Ankeveen. Tr. Nigtevecht 1859 Martha Catharina van Groen Geboren 1827 te Nederhorst den Berg. Dochter van Willem van Groen en Ariaantje Kruyswijk. Kinderen daaruit, geboren te Ankeveen: 1 Gerrit 1861 Volgt VIII-c. 2 Ariaantje 1863 Overleden... Tr. Ankeveen 1893 Willem Jan Klinkenberg Ambtenaar ter secretarie. Zoon van Jacob Klinkenberg en Aaltje Vuyst. Kinderen daaruit... 3 Willem 1866 Volgt VIII-d. 4 Elisabeth 1868 Overleden... Tr Willem Snel Kinderen daaruit... Abraham Portengen Gegevens 1859 Mrt 04 BS Nigtevecht trouwacte 1. Abraham Portengen. Arbeider, geboren 1834 Mrt 21 en wonende te Nederhorst den Berg. Geen dienstplicht. Ouders Gerrit Portengen en Elisabeth Scheepmaker. Gehuwd met Martha Catharina van Groen, geboren 1827 Sep 03 te Nederhorst den Berg, wonende te Nigtevecht. Ouders Willem van Groen en Ariaantje Kruyswijk Jul 04 Nederhorst den Berg lidmatenboek NH kerk. Abraham Portengen: attestatie naar Ankeveen 24 Mei Jun 19 BS Ankeveen geboorteacte. Gerrit. Ouders Abraham Portengen en Martha Catharina van Groen. Vader is arbeider, 27 jaar en woont in het dorp. 205

206 1863 Aug 31 BS Ankeveen geboren Ariaantje. Ouders Abraham Portengen en Martha Catharina van Groen Okt 16 BS Ankeveen geboren Willem. Ouders Abraham Portengen en Martha Catharina van Groen Aug 15 BS Ankeveen geboren Elisabeth. Ouders Abraham Portengen en Martha Catharina van Groen Jun 27 BS Ankeveen trouwacte. Adriaantje Portengen. Geboren 1884 en wonende te Ankeveen. Ouders Abraham Portengen en Martha Catharina van Groen. Getrouwd met Willem Jan Klinkenberg, ambtenaar ter secretarie. Weduwnaar van Willemijntje Hug. Ouders Jacob Klinkenberg en Aaltje Vuyst. Dirk reageerde laconiek; "Ja boer, het wonder is geschied, de molenaar heeft zijn brandhout!" Op het land begonnen zich plassen te vormen. Dirk keerde terug naar zijn geboortedorp. Daar werd hij volgens de burgerlijke stand tuinman. En volgens de nog immer bij de tijd zijnde Sofia Hoetmer (VIIc) was haar grootvader tuinman op het kasteel. Tweehonderd jaar watermolenaars Dit is een verhaal mij verteld door Frederik Christiaan Portengen (X-b). Het gaat over een Dirk Portengen die watermolenaar was in de Bijlmermeer. Nadat Dirk de toestand van de molen had bekeken begaf hij zich naar de Dijkgraaf, een veehouder. Deze dacht dat het niet zo'n vaart zou lopen en de molenaars te kennen. Hij wimpelde de klacht af met de snerende opmerking: "Als de molenaar weer eens hout nodig heeft voor de kachel moet er een roe vernieuwd worden!" Dirk keek even sprakeloos voor zich uit zei onder het weglopen: "Oh, als de zaken zo liggen?!" De herfst kwam en daarmee de zware stormen en wateroverlast. Nu kwam de Dijkgraaf bij Dirk het erf oplopen. Verbijsterd bekeek hij de ravage, er was een wiek van de molen afgewaaid. Kasteel Nederhorst In de dagen van mijn jeugd was het meest schilderachtige huisje in Nederhorst den Berg dat van oom Gerrit en tante Mie. Op de Slotlaan. Het was vlak onder en tegen de Vechtdijk aangebouwd en stak daar slechts weinig bovenuit. Zo 'n honderdvijftig meter voorbij ons huis. 206

207 Volgens mijn vader stond daar vroeger de watermolen van de Horn-polder waarop zijn grootvader Dirk Portengen molenaar was. Het huisje stond bekend als "De Horre". De vrouw des huizes als "Horre Mie". Oom Gerrit, de oudste broer van mijn grootvader, werd in Weesperkarspel geboren. Als zoon van Dirk Portengen, watermolenaar in de Bijlmermeer. Voor 1863 verhuisden ze naar Nederhorst den Berg. Oom Gerrit verdiende zijn karig brood met allerlei losse landarbeid. Nimmer echter zou hij om werk vragen! "Als ze me nodig hebben kommen ze maar naar me toe". Zijn keurig onderhouden roeibootje lag voor het huisje in de Vecht. Zorgvuldig afgemeerd aan een houten steiger. Daarmee bevoer hij de rivier, zette fuiken en scharrelde hier en daar wat drijfhout op voor het met een sierhekje omgeven gietijzeren potkacheltje. Na de kerk dronken mijn ouders daar koffie. Tante Mie met het zondagse kanten mutsje op, de lange witte rok sterk ingesnoerd, opende dan voor ons de ballentrommel. Bruine ballen die we zelf mochten pakken. Waar ze het geld vandaan haalden weet ik niet, maar op 1 januari stond het blikken busje klaar. Dan wensten we hen "Gelukkig Nieuwjaar!" Tante Mie rommelde wat in het blikje, ze stopte wat in onze hand. Op de dijk telden we onze buit, een cent, vaak meer, soms zelfs een stuiver. Beiden overleden tijdens de bezetting. Tante Mie op 17 Juni 1942 en Oom Gerrit op 26 December Hun huisje werd nog enkele jaren gebruikt maar na de oorlog met de grond gelijk gemaakt. Niemand weet waar hun spulletjes gebleven zijn. Linksvoor Bruin Portengen en rechts zijn broer Gerrit Portengen.

208 VII-c. Dirk Portengen (226) Watermolenaar te Bijlmermeer, later tuinknecht op het kasteel Nederhorst. Zoon van Gerrit Portengen en Elisabeth Scheepmaker. Geboren 1837 te Nederhorst den Berg. Overleden 1928 aldaar. Tr. Wspkarspel 1858 Margaretha Smits Geboren 1834 te Nieuwveen. Dochter van Arie Smits en Cornelia van Veen. Overleden 1908 te Nederhorst den Berg. Kinderen daaruit, geboren te Weesperkarspel en Nederhorst den Berg: 1 Gerrit 1859 Landarbeider. Overleden 1944 te Nederhorst den Berg. Tr. Diemen 1906 Maria Portengen (VII-a.) Daaruit geen kinderen. 2 Neeltje 1861 Van 1878 tot 1882 dienstbode te Amsterdam. Overleden 1941 Nederhorst den Berg. Tr. Ned. den Berg 1888 Jan Hoetmer Kzn Visser, wedr. van Elisabeth den Drijver. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: Coenraad 1889; Margaretha 1891; Maria 1893; Neeltje 1896; Dirk 1897; Sofia 1899; Jan 1902; Elisabeth 1904 en Willem Bruin 1863 Volgt VIII-e. 4 Arie 1865 Overleden 1865 Ned.den Berg. 5 Elisabeth 1868 Overleden 1951 te Bussum. Tr. Ned. den Berg 1893 Coenraad Rijnsburger Timmerman. Geboren 1866 te Weesperkarspel. Zoon van Cornelis Rijnsburger en Jannetje Hoetmer. Kinderen daaruit, geboren 208 te Bussum: Jantje 1894; Margaretha 1896; Cornelis 1898 en Dirk Gegevens 1834 Jan 11 BS Nieuwveen geboorteacte in trouwbijlage. Margaretha. Ouders Arie Smits en Cornelia van Veen Jun 24 BS Weesperkarspel trouwacte. Dirk Portengen. Watermolenaar, geboren 1837 en wonende te Nederhorst den Berg. Vrijgesteld van militaire dienst. Ouders Gerrit Portengen en Elisabeth Scheepmaker. Getrouwd met Margaretha Smits, dienstbode, geboren 1834 Jan 11 te Nieuwveen wonende te Weesperkarspel. Ouders Arie Smits, 3 Jul 1845 overleden te Bijlmermeer en Cornelia van Veen. Getuige Abraham Portengen, 24 jaar, watermolenaar, wonende te Ned. den Berg. Bijlagen: Nieuwveen zie geboorteregister van Leiden. Overlijdensacten van Grietje Buys, Bruyn Portengen, Dirkje Hagen en Klaas Scheepmaker. Bruyn Portengen was voogd Apr 01 BS Weesperkarspel geboorteacte. Gerrit. Ouders Dirk Portengen, watermolenaar en Margaretha Smits. Wonende Bijlmermeer Feb 22 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Doopboek NH kerk. Neeltje. Ouders Dirk Portengen, werkman en Margaretha Smits Mrt 30 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Doopboek NH kerk. Bruin. Ouders Dirk Portengen en Margaretha Smits. Wonende in de Blijkpolder Nov 01 BS Ned. den Berg geboren Arie. Ouders Dirk Portengen en Margaretha Smits Dec 11 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Arie Portengen. Leeftijd 6 weken. Weg naar Hinderdam. Ouders Dirk Portengen, 27 jaar en Margaretha Smits Apr 15 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Doopboek NH kerk. Elisabeth. Ouders Dirk Portengen en Margaretha Smits Apr 19 Nederhorst den Berg lidmatenboek NH kerk. Neeltje Portengen, geboren 22 Feb Aangenomen op belijdenis des geloofs.

209 Attestatie naar Amsterdam op 5 Aug Terug met attestatie van Amsterdam 12 Feb Dolerend Apr 19 Nederhorst den Berg lidmatenboek NH kerk. Gerrit Portengen Dirkzn, geboren 18 April Aangenomen op belijdenis des geloofs. Later aangetekend "Dolerend" BVR Amsterdam 468/166. Ingeschreven van Ned. den Berg. Neeltje Portengen, dienstbode, geboren 22 Feb 1861 te Ned. den Berg. Nov 1879 oude gestichten deel 3 folio 124. Nov / Nov 23 BS Nederhorst den Berg trouwacte. Neeltje Portengen. Ouders Dirk Portengen en Margaretha Smits. Getrouwd met Jan Hoetmer, visser, geboren 1860 te Nederhorst 1893 Jul 29 BS Ned. den Berg geboren Maria. Ouders Jan Hoetmer en Neeltje Portengen Sep 22 BS Nederh. den Berg trouwacte 6. Elisabeth Portengen, zonder beroep, geboren 18 Apr 1868 te Nederhorst den Berg. Ouders Dirk Portengen, tuinknecht en Margaretha Smits, beide wonende te Nederhorst den Berg. Getrouwd met Coenraad Rijnsburger, timmerman, geboren 8 Jan 1866 te Weesperkarspel. Ouders Cornelis Rijnsburger, scheepstimmerman te Weesperkarspel en Jannetje Hoetmer, overleden 5 Jul Militie: Ingeschreven 1885 te Weesperkarspel, uit hoofde van broederdienst vrijgetseld Jul 23 BS Bussum geboorteacte. Jantje. Ouders Coenraad Rijnsburger, 28 jaar en Elisabeth Portengen. Huis A Jan 22 BS Ned. den Berg geboren Neeltje. Ouders Jan Hoetmer en Neeltje Portengen Jun 04 BS Bussum geboorteacte. Margaretha. Ouders Coenraad Rijnsburger en Elisabeth Portengen. Vader is timmerman Apr 13 BS Bussum geboorteacte. Cornelis. Ouders Coenraad Rijnsburger en Elisabeth Portengen. Vader is timmerman. Gooiberg Sep 26 BS Ned. den Berg geboren Sofia. Ouders Jan Hoetmer en Neeltje Portengen Nov 01 BS Bussum geboren Dirk. Ouders Coenraad Rijnsburger en Elisabeth Portengen Apr 23 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Jan. Ouders Jan Hoetmer en Neeltje Portengen. Ankeveensepad B Aug 24 BS Diemen trouwacte 15. Gerrit Portengen, arbeider, geb. te Wsperkarspel, wonende te Ned. den Berg. Zoon van Dirk Portengen, zonder beroep en Margaretha Smits. Getrouwd met Maria Portengen, 40 jaar, dienstbode. Dochter van Gerrit Portengen, overleden en Elisabeth Hoetmer. Getuigen Albert van Groen, zwager, timmerman; Johannes Portengen, broer, watermolenaar te Diemen; Bruin Portengen, bleeker te Nederhorst den Berg, broer van de bruidegom; Jan Hoetmer, zwager, visser, 43 jaar Nov 28 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte 30. Margaretha Smits. 77 jaar. Horstermeer C101. Echtgenote van Dirk Portengen. Dochter van Arie Smits en Cornelia van Veen Apr 11 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte 6. Dirk Portengen. Leeftijd 91 jaar. Huis nr A101. Weduwnaar van Margaretha Smit. Zoon van Gerrit Portengen en Elisabeth Scheepmaker. Aangifte door Gerrit Portengen,arbeider, 68 jaar, zoon. Tweehonderd jaar watermolenaars Gerrit was geen vreemde op de watermolen. Hij was erin geboren. Reken maar uit, zijn vader was molenaar in Diemen van 1827 tot Daarbij was opa Gerrit watermolenaar in Nederhorst den Berg. En ome Dirk in de Bijlmermeer. Een familie van waterpezers! Toen Gerrit vijf jaar was verhuisde het gezin. Van de molen aan de Diem naar Overdiemen, wijk D nr Of was het slechts een administratieve verandering van adres? Zeven jaar later overleed zijn vader. Toen Gerrit twintig jaar oud was werd hij ingelijfd voor militaire dienstplicht. Als beroep gaf hij op: rietdekker. Vijf jaar duurde het; op 10 Mei 1885 werd hij ontslagen uit de dienst. Volgens een kranteverslag in 1981 werd hij op 21 Januari 1881 benoemd tot bedienaar van de watermolen van de Venserpolder gelegen in Ouder-Amstel en Diemen. Aan het eind van de Mo-

210 lenkade te Duyvendrecht. Hoe dat met zijn dienstplicht viel te rijmen werd niet vermeld. Gerrit zat er niet in zijn eentje. Zijn moeder Elisabeth, dochter van Jan Hoetmer uit Ankeveen, woonde op de molen met Johannes, zijn jongere broertje. En zijn drie zussen, Elisabeth, Sophia en Maria. Elisabeth en Sophia trouwden niet lang daarna. Na negen jaar zette Gerrit de molen op de "vang", de wieken in de "komende' stand, aan de "rechtketting". Het was 7 Februari Die dag trouwde hij met Grietje Franssen, dochter van een watermolenaar te Nederhorst den Berg. Een blijde gebeurtenis, die op de wijze der molenaars bekend gemaakt werd aan de wijde omgeving. Van Abcoude tot Muiden toe, destijds het platte land! Het werd 18 Mei Gerrit Hendrik lag in de wieg. Cornelis, drie jaar oud, in zijn bedje. De baby lag, van geen kwaad bewust, lekker te slapen. Kleine Cornelis was dood. Moeder was ontroostbaar. Eerst Liesbeth en nu Neesje. Oma Franssen was overgekomen, uit Nederhorst den Berg, met de boot. Vader was naar Diemen om aangifte te doen op het gemeentehuis. De molen stond stil, vastgezet in de "gaande" stand. Als teken van rouw. Nog zeven kinderen werden geboren. Zij bleven in leven. 210

211 Bruyn generatie VIII. VIII-a. Gerrit Portengen (228) Watermolenaar op de Vensermolen te Diemen. Zoon van Cornelis Portengen en Elisabeth Hoetmer. Geboren 1860 te Diemen. Overleden 1928 aldaar. Tr. Diemen 1890 Grietje Franssen Geboren 1865 te Nederhorst den Berg. Dochter van Gerrit Hendrik Franssen en Matje Portengen. Kinderen daaruit, geboren te Diemen: 1 Elisabeth 1890 Overleden 1890 te Diemen. 2 Cornelis 1891 Overleden 1894 te Diemen. Verdronken. 3 Gerrit Hendrik 1893 Volgt IX-a. 4 Matje 1895 Overleden Dec Tr Bart Lourens Loodgietersbaas. Geboren Kind: Mathilda. 5 Cornelis 1896 Volgt IX-b. 6 Elisabeth 1899 Overleden *1919. Ongehuwd. 7 Maria Alida 1901 Overleden *1981. Tr Arie Pijl Timmerman. Twee kinderen daaruit. 8 Gerrit 1903 Volgt IX-c. 9 Jan 1905 Volgt IX-d. 10 Sophia 1907 Overleden Tr Bouke Wink Bakker. Overleden 1987 te Diemen. Kinderen daaruit, geboren te.. : Bauke Johannes, Gerrit, Alida, Bouke, Sofia. Gerrit Portengen en Grietje Franssen Gegevens 1890 Feb 07 BS Diemen trouwacte 3. Gerrit Portengen. Molenaar/rietdekker, geboren 1860 Aug 05 te Diemen, wonende te Diemen. Dienstplicht van Ouders Cornelis Portengen, overleden 19 Sep 1871 te Diemen en Elisabeth Hoetmer. Getrouwd met Grietje Franssen, geboren 1865 Sep 17 te Nederhorst den Berg. Ouders Gerrit Hendrik Franssen, watermolenaar en Matje Portengen, beide wonende te Nederhorst den Berg Okt 28 BS Diemen geboorteacte. Elisabeth. Ouders Gerrit Portengen, watermolenaar en Grietje Franssen. Adres Wijk B nr Nov 05 BS Diemen overlijdensacte. Elisabeth Portengen. Ouders Gerrit Portengen, watermolenaar, 30 jaar en Grietje Franssen Okt 05 BS Diemen geboorteacte. Cornelis. Ouders Gerrit Portengen en Grietje Franssen Sep 07 BS Diemen geboorteacte. Gerrit Hendrik. Ouders Gerrit Portengen en Grietje Franssen. 211

212 1894 Mei 18 BS Diemen overleden Cornelis Portengen. Ouders Gerrit Portengen/Grietje Franssen Mei 29 BS Diemen geboorteacte. Matje. Ouders Gerrit Portengen en Grietje Franssen Sep 23 BS Diemen geboorteacte. Cornelis. Ouders Gerrit Portengen en Grietje Franssen Jan 21 BS Diemen geboorteacte. Elisabeth. Ouders Gerrit Portengen en Grietje Franssen Mrt 12 BS Diemen geboorteacte. Maria Alida. Ouders Gerrit Portengen en Grietje Franssen Mei 27 BVR Amsterdam. Matje Portengen Bartal Lourens Gegevens 1901 Feb 15 BS Diemen trouwacte 3. Johannes Portengen. Rietdekker, geboren Ouders Cornelis Portengen en Elisabeth Hoetmer. Getrouwd met Klazina Hendrika Bode, dienstbode, geboren 1873 te Ouder Amstel. Ouders Christiaan Lodewijk Bode en Catharina Bisschop Dec 11 BS Diemen geboorteacte. Catharina. Ouders Johannes Portengen en Klazina Hendrika Bode. Vader is rietdekker. VIII-b. Johannes Portengen (228) Rietdekker en watermolenaar, later machinist van een watergemaal. Zoon van Cornelis Portengen en Elisabeth Hoetmer.Geboren 1870 te Diemen. Overleden... Tr. Diemen 1901 Klazina Hendrika Bode Dienstbode. Geboren Dochter van Christiaan Lodewijk Bode en Catharina Bisschop. Kinderen daaruit, geboren te Diemen: 1 Catharina 1901 Overleden 1988 te Vinkeveen. Tr Klaas van der Wilt Schipper. Kinderen daaruit: K. H; A en Cornelis. 2 Cornelis... Als jongeman verongelukt, gegrepen door het vliegwiel van het gemaal. 3 Christiaan Lodewijk 1917 Volgt IX-e. Christiaan Lodewijk, Cornelis en hun vader Johannes Portengen. 212

213 VIII-c. Gerrit Portengen (235) Postbeambte te Hilversum. Zoon van Abraham Portengen en Martha Catharina van Groen. Geboren 1861 te Ankeveen. Overleden 1925 te Hilversum. Tr. Hilversum 1884 Geertruida Groenhuyzen Dienstbode. Geboren 1864 te Hilversum. Overleden 1930 aldaar. Ouders Gerrit Groenhuyzen en Hermanna Veenendaal. Kinderen daaruit, geboren te Hilversum: 1 Martha Catharina 1885 Overleden 1966 te Hilversum. Tr. Hilversum 1918 Sjoerd Heringa Assistent PTT. Geboren 1890 te Sneek. Overleden 1966 te Hilversum. Zoon van Meinte Heringa en Anneke van Tuinen. Kinderen daaruit: Meinte; Gerrit en Sjoerd. 2 Gerrit 1887 Volgt IX-f. 3 Hermanna Adriana 1888 Dienstbode te Amsterdam. Overleden 1975 te Wijk en Aalburg. Tr Johannes Jacobus Millenaar Kinderen: Hendrikus; Gerrit; Marinus en Geertruida. 4 Ariaantje 1889 Overleden 1975 te Nw-Loosdrecht. Tr. Hilversum 1916 Jan de Jong Rechercheur van politie. Geboren 1887 te Edam. Overleden 1960 te Hilversum. Zoon van Jacob Kers de Jong en Cornelisje de Vries. Kinderen geboren te Hilversum: Jacob Kers 1919; Gerrit 1920; Cornelia 1922; Geertruida 1923; Martha Catharina 1924 en Gerrit Abraham 1891 Volgt IX-g. 6 Elisabeth 1892 Overleden 1979 te Nieuw- Loosdrecht. Ongehuwd Sina 1894 Overleden 1973 te Hilversum. Tr Lodewijk Tabak Geboren 1883 te Beverwijk. Overleden Geen kinderen. 8 Neeltje 1896 Overleden 1896 te Hilversum. 9 Aleida Wilhelmina 1897 Overleden 1967 te Hilversum. Tr. Hilversum 1922 Jacob Selders Stempelmaker, haardenmaker en melkslijter. Geboren 1896 te Vreeland. Overleden 1970 te Hilversum. Kinderen daaruit, geboren te Hilversum: Christina Maria 1925 en Gerrit Geertruida 1901 Overleden 1986 te Loosdrecht. Tr. Hilversum 1928 Wulfert van Donkelaar Veehouder. Geboren 1898 te Hilversum. Geen kinderen. 11 Willem 1907 Volgt IX-h. Gerrit Portengen en Geertruida Groenhuyzen

214 Gegevens 1884 Aug 16 BS Hilversum trouwacte. Gerrit Portengen. Arbeider, geboren 1860 te Ankeveen. Ouders Abraham Portengen en Martha Catharina van Groen. Getrouwd met Geertruida Groenhuyzen, dienstbode, geb te Hilversum. Ouders Gerrit Groenhuyzen en Hermanna Veenendaal Sep 05 BS Hilversum geboorteacte. Martha Catharina. Ouders Gerrit Portengen en Geertruida Groenhuyzen. Noordse bosje Mrt 19 BS Hilversum geboorteacte. Gerrit. Ouders Gerrit Portengen en Geertruida Groenhuyzen. Getuige Aart Groenhuyzen, smid Jun 13 BS Hilversum geboorteacte. Hermanna Adriana. Ouders Gerrit Portengen en Geertruida Groenhuyzen. Wonende Noordse bosje Okt 25 BS Hilversum geboorteacte. Ariaantje. Ouders Gerrit Portengen en Geertruida Groenhuyzen. Noordse bosje Mei 30 BS Hilversum geboorteacte. Abraham. Ouders Gerrit Portengen en Geertruida Groenhuyzen Nov 29 BS Hilversum geboorteacte. Elisabeth. Ouders Gerrit Portengen en Geertruida Groenhuyzen Mrt 10 BS Hilversum geboorteacte. Sina. Ouders Gerrit Portengen/Geertruida Groenhuyzen Mrt 23 BS Hilversum geboorteacte. Neeltje. Ouders Gerrit Portengen/Geertruida Groenhuyzen Jun 28 BS Hilversum geboorteacte. Aleida Wilhelmina. Ouders Gerrit Portengen en Geertruida Groenhuyzen Apr 29 BS Hilversum geboren Geertruida. Ouders Gerrit Portengen/Geertruida Groenhuyzen Sep 16 BVR Amsterdam Overg. 204/181. Ingeschreven uit Hilversum. Gerrit Portengen, geboren 19 Mrt 1887 te Hilversum, NH. Gehuwd 17 Mei 1911 te Hilversum. Brievenbesteller. Henderieka Johanna de Weerd, geboren 18 Okt 1887 te Hilversum. Gerrit, zoon, geboren 21 Mei 1912 te Amsterdam. Adressen R. Staringstraat 66; Sloterdijkstraat 17 (Van Wijk S19/29); Sloterdijkstraat 13; Jan Kempenstraat 120 2h (J35b/11). Uitgeboekt 10 Okt 1913 naar Arnhem Dec 27 BVR Amsterdam overg. 204/181. Ingeschreven uit Hilversum naar Singel 117 Radops S10/36. Hermanna Adriana Portengen, geboren 13 Jun 1888 te Hilversum, NH, dienstbode. Uitgeschr. naar Hilversum 24 Apr 1917 Nieuweroord 3. Ongedateerd BVR Amsterdam. Sina Portengen In huis bij Willem Rietveld VIII-d. Willem Portengen (230) Veehouder te Ankeveen. Zoon van Abraham Portengen en Martha Catharina van Groen. Geboren 1866 te Ankeveen. Overleden 1931 aldaar. Tr. Ankeveen 1889 Aleida Dijkhuis Geboren 1866 te Hardenberg. Overleden 1924 te Ankeveen. Dochter van Gerrit Jan Dijkhuis en Hendrika Wilhelmina Klement. Kinderen daaruit, geboren te Ankeveen: 1 Abraham 1890 Overleden 1921 te Ankeveen. Tr. Gerritje van den Bergh Daaruit geen kinderen. 2 Hendrika Wilhelmina 1894 Overleden 1969 te Rotterdam. 214

215 Tr Gerrit Hendrik Marinus Gemeenteveldwachter te Huizen, politieagent te Amsterdam. Geboren 1895 te 's Graveland. Overleden 1974 te Rotterdam. Zoon van Izaak Marinus en Aaltje Franssen. Kinderen geboren te Huizen: Izaak, Willem, Aleida,, Willem, Alie en Gerrit Hendrik. 3 Martha Catharina 1898 Overleden 1984 te Nw- Loosdrecht. Tr Rutger Floor geboren Daaruit geen kinderen. 4 Willem 1900 Volgt IX-i. 5 Elisabeth 1902 Overleden Tr George Leih Geboren Overleden Kinderen daaruit: Hendrik George; Aleida en Willem. 6 Gerrit Jan 1906 Volgt IX-j. 7 Aleida 1910 Wonende 1988 te Rotterdam. Tr. Hilversum 1938 Johannes Marius van Krimpen Gereformeerd predikant. Kinderen daaruit: Christiaan; Willem; Martha Catharina en Arie. Gescheiden. Gegevens 1889 Mei 04 BS Ankeveen trouwacte. Willem Portengen. Landbouwer, geboren Ouders Abraham Portengen en Martha Catharina van Groen. Getrouwd met Aleida Dijkhuis, geboren 1868 te Stad Hardenbergh. Ouders Gerrit Jan Dijkhuis en Willemina Klement. Getuige Gerrit Portengen Mrt 21 BS Ankeveen geboorteacte. Abraham. Ouders Willem Portengen en Aleida Dijkhuis. Huis Nr Aug 13 BS Ankeveen overlijdensacte. Levensloos kind van Willem Portengen Mei 17 BS Ankeveen geboorteacte. Hendrika Wilhelmina. Ouders Willem Portengen en Aleida Dijkhuis Mei 19 BS Ankeveen geboorteacte. Martha Catharina. Ouders Willem Portengen, werkman en Aleida Dijkhuis Jun 20 BS Ankeveen geboorteacte 15. Willem. Ouders Willem Portengen, werkman en Aleida Dijkhuis Jun 21 BVR Amsterdam. Elisabeth Portengen In 1901 bij George Leih. Stoomwasserij veldzicht Niet slechts watermolenaars, ook kleerblekers waren goed vertegenwoordigd in de familie Portengen. In Nederhorst den Berg, Nigtevecht, Weesperkarspel en tenslotte Amsterdam. Begonnen werd met kleine huisbedrijfjes, de was werd met de hand gewassen en op de bleek, een grasveld, te drogen gelegd. Het wassen werd hoe langer hoe meer gemechaniseerd, in het begin met een door een paard gedreven molen, later kwam de stoommachine. Waarbij de stoom onder druk, naast het aandrijven van de machine, tevens toegepast werd voor het verwarmen van het waswater en later de persen en mangels. Zo groeide de blekerij uit tot een stoomwasserij, steeds meer machines werden toegepast, steeds meer mensen vonden er hun bestaan. Opa Bruin was er vroeg bij, als zoon van een watermolenaar zag hij geen brood meer in het vak van zijn vader. Op 29 Juni 1894 werd het koopcontract getekend betreffende een perceel grond met de opstallen van het daarop staande huis ingericht tot kleederbleekerij en woning met schuur staande en liggende te Nederhorst den Berg in den Spiegelpolder kadastraal bekend in Sectie B onder nummer 637, groot twintig aren, zestig centiaren. Verkoper was Bruin Huystede, buiten beroep, die het pand in 1878 als watermolenaar gekocht had van de erven Van Em-

216 merik. Hij verkocht het aan zijn achterneef Bruin Portengen, kleederbleeker. Het bedrijf floreerde onder de leiding van opa Bruin met hulp van vrouw en kinderen. In het begin van de dertiger jaren brandde het totaal uit. Een splinternieuw bedrijfje verrees op de plaats van het oude waarbij het nieuwe woonhuis los van de fabriek, ernaast werd gebouwd. Na de dood van opa Bruin zetten Dirk, Gerrit en Cornelia het bedrijf voort. Mijn vader achtte het verstandiger zich als wasbesteller in dienst te stellen bij wasserij Nieuweroord van Jacob Slokker. Bruin Portengen en Cornelia den Drijver 216 Mij viel meermalen de eer te beurt voor korte of lange tijd uitbesteed te worden bij tante Cor. Mijn moeder werd dan het aantal "vechtkrengen" te bar, of er moest gezinsuitbreiding komen. Zo ging dat. Dan werd de wasserij mijn domein. Daar sloeg ik alle werkzaamheden gade. Uren kon ik dat volhouden. Vooral oom Gerrit trok mijn aandacht. Hij immers was de machinist! Om te beginnen was er de verticale stoomketel. Gehuld in een isolerend witte mantel van gips. Het bovendeel liep uit in een afvoergassenpijp die door het dak verdween. Koude, vochtige pijpen voerden het water aan. Dikke geïsoleerde leidingen transporteerden de stoom naar de machines. Een wirwar van buizen. Naast de ketel stond de horizontale stoommachine, het grote gietijzeren vliegwiel met de gekromde spaken aan de ene kant, de brede riemschijf aan de andere zijde. Oom Gerrit was al voor dag en dauw in de weer om de ketel op te stoken. Boven en onder het vuurrooster waren twee ijzeren deurtjes, van onderen kon de as worden verwijderd en de luchttoevoer worden geregeld, van boven werden de grote stukken fabriekskool op het vuur geworpen. Als de stoommeter voldoende druk aangaf kon de machine worden gestart. Oom Gerrit draaide het vliegwiel in een bepaalde stand. Daarna werd een stoomafsluiter open gedraaid. Als alles goed ging kwam de machine tot leven, met een geweldige stamp. Urenlang kon ik er naar kijken. Naar die machtige vuist om de krukas geklemd, heen en weer, heen en weer. Bij iedere slag ontsnapte weer sissende stoom aan het roodkoperen lijf van de machine. De snorrende regulator als een toeziend oog. Een

217 wonder van techniek. Als de wasserij tot leven kwam kon je van alles horen en zien. Dat begon al bij de brede platlederen aandrijfriem, die krijsend protesteerde tegen de bewegingsdrift van de stoommachine. De in lagerkussens aan het plafond opgehangen tussenassen werden aangedreven, zij dreven op hun beurt de machines aan. Zoevend kromden de riemen zich rond de riemschijven, een geluid regelmatig onderbroken door het krakend passeren van de riembevestigingskrammen. Met rukkerige bewegingen begon een rechtopstaande zuig/perspomp water te pompen en te lekken. Er stonden drie wasmachines, vanaf het plafond aangedreven. Grote ijzeren monsters waarin de geperforeerde wastrommel schommelde. Wit van de kalk en zeepaanslag. In een bepaalde stand vastgezet kon die "schommel" aan de bovenzijde opengeklapt worden, twee zwaar ijzeren luikjes. De draairichting van de wastrommel moest regelmatig worden omgekeerd. Daarvoor was een kunstig wormwielmechaniek bij de riemschijven. Door middel van een gevorkt hefboomstelsel werd beurtelings een gekruistgespannen riem op de aandrijfpoelie geschoven of een normale rechte riem. Het overschakelen ging gepaard met een hoog gillend aanloopgeluid. Voor de centrifuge was ik ernstig gewaarschuwd. "Blijf daar vandaan!" Oom Gerrit vertelde een verhaal over de wasser wiens arm tot aan de schouder afgerukt was. Het apparaat placht zich bij het op gang komen, maar ook bij het stoppen, te schudden als een natte hond. Onder een oorverdovend toenemend dan weer afnemend geluid. Dat waren de machines van oom Gerrit. De mangel was van tante Cor. Vaak geholpen door mangelmeisjes. De grote holle cylinder werd verwarmd met stoom en eveneens met een riem aangedreven. Vertraagd door een groot tandwielstel. Een droog ratelend geluid. VIII-e. Bruin Portengen (233) Kleerbleker te Nederhorst den Berg op de Dammerweg. Zoon van Dirk Portengen en Margaretha Smits. Geboren 1863 en overleden 1939 te Nederhorst den Berg. Tr. Ned. den Berg 1893 Cornelia den Drijver Geboren 1862 te Nederhorst den Berg. Overleden 1922 aldaar. Dochter van Jacobus den Drijver en Cornelia van Holst. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: 1 Dirk 1895 Volgt IX-k. 2 Jacobus 1896 Volgt IX-l. 3 Gerrit 1898 Volgt IX-m. 4 Cornelia 1899 Bleekster. Overleden 196. te Nederhorst den Berg. Ongehuwd. 5 Margaretha 1901 Overleden 1901 te Nederhorst den Berg. 6 Margaretha 1903 Overleden 1921 te Nederhorst den Berg. 7 Elisabeth 1904 Overleden 1924 te Nederhorst den Berg. Elizabeth Portengen

218 Gegevens1884 Sep Nederhorst den Berg lidmatenboek NH kerk. Ingekomen met attestatie van Naarden Bruin Portengen Dzn. Dolerend Jul 06 BS Nederhorst den Berg trouwacte. Bruin Portengen. Ouders Dirk Portengen en Margaretha Smits. Getrouwd met Cornelia den Drijver. Getuige Jacobus den Drijver Aug 10 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Dirk. Ouders Bruin Portengen en Cornelia den Drijver Okt 10 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Jacobus. Ouders Bruin Portengen en Cornelia 1898 Mei 13 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Gerrit. Ouders Bruin Portengen en Cornelia den Drijver Aug 28 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Cornelia. Ouders Bruin Portengen en Cornelia den Drijver Jan 30 BS Nederhorst den Berg geboorteacte. Margaretha. Ouders Bruin Portengen en Cornelia den Drijver Feb 20 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte. Margaretha Portengen. Leeftijd 21 dagen. Weg naar Hinderdam B34. Ouders Bruin Portengen, bleker en Cornelia den Drijver Mei 10 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte 12. Cornelia van Holst. Overmeerseweg B61. Echtgenote van Jacobus den Drijver. Dochter van Johannes van Holst en Elisabeth Beuker. Aangifte door Lambertus Snel en Bruin Portengen, behuwdzonen, blekers Sep 04 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte 24. Margaretha Portengen. Leeftijd 18 jaar. Huis nr B36. Ouders Bruin Portengen, kleerbleker, 58 jaar en Cornelia den Drijver Feb 19 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte 8. Cornelia den Drijver, 59 jaar. Huis nr B36. Echtgenote van Bruin Portengen. Dochter van Jacobus den Drijver en Cornelia van Holst Nov 02 BS Nederhorst den Berg overlijdensacte 29. Elisabeth Portengen. Leeftijd 20 jaar. Huis nr B36. Ouders Bruin Portengen, bleker, 61 jaar en Cornelia den Drijver. Watermachinist van de Bijlmermeer De koptekst: Henk Portengen vertelt de historie van de Bijlmermeer is de inleiding tot een groot artikel op de voorpagina van de Diemer Courant van 13 Juni De foto van hem en zijn vrouw heeft als bijschrift: De heer en mevrouw Portengen, na 48 jaar door de stadsuitbreiding verdreven uit de Bijlmermeer. Hun enige wens is nog: een bescheiden vrije woning in de buurt. De heer Portengen die als een vorst zijn gemaal nog beheert en met trots zijn machinekamer laat zien, waar men letterlijk en figuurlijk van de grond kan eten, is niet iemand die stil kan zitten. Hij heeft voor ons diverse dingen opgetekend uit het archief van de Bijlmermeer want, zo zegt hij, "dit moet toch bewaard worden, dit zou ik zo gaarne doorgeven aan ons nageslacht!" Het jaar daarop stierf hij. Gerrit Hendrik Portengen en Cornelia Mus. 218

219 219

220 Bruyn generatie IX. IX-a. Gerrit Hendrik Portengen (235) Watermachinist.. Geboren 1893 te Diemen. Overleden 1969 te Weesperkarspel. Zoon van Gerrit Portengen en Grietje Franssen. Tr. Diemen 1920 Cornelia Mus Geboren 1895 te Amsterdam. Wonende 1988 te Diemen. Dochter van Frederik Christiaan Mus en Berdina Johanna Koelewijn. Kinderen daaruit, geboren te Weesperkarspel: 1 Gerrit 1922 Volgt X-a. 2 Frederik Christiaan 1924 Volgt X-b. 3 Grietje Berdina Johanna 1931 Wonende 1988 te Nigtevecht. Tr. Wspkarspel 1953 Aart Mooiweer Ambtenaar gem. waterleiding Amsterdam. Geboren 1927 te Weesperkarspel. Zoon van Ap Mooiweer en Cornelia Vos. Kinderen daaruit, geboren te Nigtevecht: Cornelia 1954 en Hendrika Tr. Amsterdam 1947 Jan Wals Havenarbeider. Geboren 1923 te Amsterdam. Zoon van Johannes Wals en Adriaantje Jannetje Kuijn. Kinderen daaruit, geboren te Diemen en Amsterdam: Cornelis Johannes 1948; Adrianus Jacobus 1951; Johannes 1954; Gerard 1955; Margaretha 1958; Jacoba 1960; Ronald 1962 en Karel Hendrik Ongedateerd. BVR Amsterdam. Cornelis Portengen 1896 Duyvendrechtse polder 100c. Eveneens ingeschreven Grietje Portengen IX-b. Cornelis Portengen (236) Watermolenaar, rietdekker, machinist watergemaal. Zoon van Gerrit Portengen en Grietje Franssen. Geboren 1896 te Diemen. Overleden 1983 te Amsterdam. Tr. Amsterdam 1922 Jacoba van Groen Geboren 1897 te Weesp. Overleden 1989 te Amsterdam. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam: 1 Grietje 1926 Wonende 1989 te Amsterdam. 220

221 Tweehonderd jaar watermolenaars De Kortenhoefse Gerrit Portengen was de eerste watermolenaar in de familie. Voor zover bekend. Er is nog steeds een watermolenaar Gerrit Portengen. Hij oefent dat beroep sedert de jaren twintig niet meer uit maar woont nog op een watermolen. En wat voor een molen? De wieken zijn verwijderd. De kap is er af. Wat overbleef was een achtkantige afgeknotte kegel. Ingericht tot onderkomen voor het gezin van deze laatste der molenaars Portengen. Een solide, gegalvaniseerd ijzeren hek, omsluit dit reservaat. Deze laatste stuip van het groene polderland onder de voortwoekerende rook van Amsterdam. Op de grens van Diemen en Ouder-Amstel. De Vensermolen staat aan de zuid-west zijde van de Weesper trekvaart. Ook wel Keulse trekvaart genaamd, begreep ik. Op de Venser kade. Tegenwoordig huisnummer twaalf. Ernaast is het nieuwe watergemaal gebouwd. Door de grote ramen zijn de twee electro-pomp-aggregaten te zien. Eén in gebruik, één voor reserve. Het stenen gebouwtje heeft een opvallende naam gekregen. PORTENGEN staat er met grote letters op de voorgevel. Als eerbewijs aan de familie. Daartoe besloot het bestuur van "Drecht en Vecht". Ook wel Waterschap Bijlmer genoemd. Want honderd jaar tevoren, op 21 Januari 1882 werd de eerste Gerrit Portengen op deze molen tot watermolenaar aangesteld. En sindsdien was er onafgebroken een (Gerrit) Portengen op gebleven. Voor het op peil houden van de Venserpolder. Ook wel Bovenrijkerspolder genoemd. Hoewel een afspraak gemaakt was scharrelde ik wat beschroomd bij de toegang tot het inwendige van de molen. Het klompenhokje aan de achterkant. De deur zwaaide open. "Kom binnen man!" Het klonk bekend. Het was theetijd, we zaten in de voorkamer. Met gepast wantrouwen werd ik door de vrouw des huizes bekeken. Verhalen over zwendelaars en dergelijk gespuis weerspiegeld op haar gezicht. Zo van: "Mij naai je geen oor aan!". Het duurde geruime tijd voor ze me thee aanbood. Jonge Gerrit, enige zoon en machinist van het gemaal, zat op zijn gemak. Ongemerkt verdeelde hij zijn aandacht tussen de gast en zijn troetelkind buiten. Vader Gerrit echter, onze laatste windmolenaar, straalde belangstelling en vertrouwen uit. Een Portengen uit Nederhorst den Berg, dat moest wel goed zitten! Uitgaande van een kranteverslag uit 1981, "Honderd jaar watermolenaars Portengen" vertelde ik over het familieonderzoek en onze gezamenlijke voorvader Gerrit Portengen, tweehonderd jaar geleden watermolenaar te Kortenhoef. Hetgeen de mannelijke molenbewoners zeer wel beviel maar moeder de vrouw laconiek deed verzuchten: "Waar maken jullie je druk over?". Toch kreeg ik een tweede kopje thee. Uiteraard kwam mijn geboorteplaats en het Vecht-domein van mijn jeugd ter sprake. En onze naaste buren: Oudoom Gerrit Portengen en tante Mie. 221

222 De Slotlaan in Nederhorst den Berg was bekend terrein voor Gerrit senior. "Daar ging ik vaak zat naar toe!" vertelde hij met kennelijk plezier. "Tante Mie was een zuster van mijn vader!". Hetgeen ik uiteraard ontdekt had. "Ze is nog op ons trouwen geweest!" herinnerde mijn gastvrouw zich, opeens geïnteresseerd. "Met zo'n lange rok, strak om het lijf... en een wit mutsje op, je weet wel...en een jak met rijen knoopjes...ik vond het maar een ouderwets mens, toen!" Inderdaad stemde haar beschrijving overeen met mijn herinneringen. De heer des huizes hernam: "Ome Gerrit kwam hier ook wel. Dan ree die 's morgens mee met de melkwagen van Niek Venneman. 's Avonds was het dan: Ik ga maar weer! Dan ging hij lopend naar huis. Helemaal lopend van Diemen naar Nederhorst! Gerrit senior grinnikte en stak een sigaartje op na die zorgvuldig uit een doosje soortgenoten uitgekozen te hebben. Daarop vervolgde hij: "Zijn vader, ome Dirk woonde bij hem in, bij tante Mie. 't Was een oud mannetje, 'k zie hem nog zitten. Dat is jaren geleden, toen leefde mijn vader nog. Die is in 1928 gestorven, in het voorjaar, in Februari. Hij had maagkanker." Hij pauzeerde even en besloot: "Daar kwam ie niet meer van af, die man, nee." Ik noteerde tenslotte nog wat gegevens over de familie. Daarbij bleek Gerrit junior een fenominaal geheugen te hebben voor allerlei data. Buiten was het koud, de bermen waren besneeuwd, een verkeersopstopping voor de Schipholtunnel was niet ondenkbaar. Tijd om afscheid te nemen. Heel wat maanden later maakte ik een nieuwe afspraak. De telefoon belde met een laag krassend geluid. Alsof er contact gemaakt moest worden met een andere wereld. Na enig wachten kwam de stem van tante Sien: "Ja?" Ik vertelde haar mijn voornemen. "Ik zal het hem vragen" kwam het nog immer bedachtzaam. Met verheffing van stem, oom Gerrit is hardhorend, bracht ze haar man op de hoogte. "Jan Portengen uit Valkenburg, of hij vanmiddag kan komen?" Iets van een vraag achter een vraag. Even was er stilte. "Ja natuurlijk" klonk het toen, "Natuurlijk!". Het was Augustus Via allerlei wegversperringen, Amsterdam lijkt oneindig bezig de wegen te verbeteren, kwam ik bij de molen en nam het alles nog eens goed in me op. Er was niets veranderd dan de kleur van het gras. Nog lag er de vlet, eens gebruikt voor het schouwen van de sloten. En het eilandje, een brokje grasland door een brede sloot gescheiden van het molenerf, domein van geiten en dergelijk kleinvee. Nog stond er, dicht aan het water, het schuurtje van zwart geteerde planken op zelfgemetselde stevige stenen muren. En het restant van de Venser watermolen, gebouwd in 1704 als vervanger van de afgebrande voorganger. Gerrit junior, op klompen, de verweerde platte pet op het hoofd, was doende met de sloothaak. Het schoonhouden van de 222

223 waterloop. Even later verdween hij in de molen. Het was theetijd. We zaten als tevoren. Of er geen tijd verstreken was. Oom Gerrit nam me mee naar het verleden. Naar welke tijd? Hij weet het niet meer. Het was hartje winter. De sneeuw opgejaagd door een barre Oostenwind verzamelde zich in de bevroren sloten, onder de dijk en om de molen. 't Was middernacht. De molenaar en zijn vrouw stonden op 't punt naar bed te gaan toen er op de deur gebonsd werd. Geschrokken keken ze elkaar aan: "Verrek,...ze kloppen!?" Buiten stond een ondergesneeuwde gestalte, diep weggedoken in een duffelse jas, de vormloze chauffeurspet over de oren getrokken. Woorden als stoomwolkjes in het schijnsel van de lamp. "Ik ben Portengen uit Nederhorst den Berg. M'n auto staat stuk bij de brug, de wasserij-auto." De molenaar hield de deur wat minder stevig vast, de opening werd wijder. "Ik dacht, jij bent een Portengen, ik ben een Portengen, laat ik daar maar heen gaan." vervolgde de man ietwat laconiek, "Heb je even een fiets voor me om naar huis te gaan?" De molenaar bekeek zijn onbekend familielid eens goed. Daarop trok hij zijn jas aan. "Kom maar". Samen liepen ze naar de schuur. Even later reed de pechvogel weg. "Ja" glunderde oom Gerrit zoveel jaren later,"t Was een beste fiets maar ik keek hem even aan en dacht: Jij bent wel een eerlijk ventje. En de volgende morgen was hij al terug. Dat had ik wel goed bekeken." En ik begreep geconfronteerd te zijn met een moment uit het leven van mijn vader. Of diens broer, oom Dirk. 223 Mijn gastheer had nog meer te vertellen. "Jij bent toch op zoek naar Portengens?" vervolgde hij. "Een maand geleden was hier een ouwe kennis van me, een rietdekker. Die had kort tevoren een bekeuring gekregen van de politie, een Portengen. In Roelofarendsveen. Met die man viel niet te praten. En 't was nog een hoge ome ook!" En zo werd ik op de hoogte gesteld van een episode uit het leven van mijn jongere broer. Terwijl moeder de vrouw nog een bakje troost verzorgde, bewonderde ik het uitzicht op de Weesper trekvaart. En de werkzaamheden aan de overkant, de Gooise weg, waar op dat moment het verkeer van oponthoud tot knelpunt voortkroop. "Vroeger voer daar de Kraai, de stoomboot van Jan van Emmerik" herinnerde Gerrit senior zich rustiger tijden, "die kwam hier iedere dag door, op weg van Nederhorst naar Amsterdam. Later werd het Vecht en Zaan. Als de mensen mee wilden staken ze hun hand op. Gewoon ergens langs de kaai. En hij nam ze mee hoor! Heb ik zat gezien. Ook Arie Pos kwam vaak mee. Die was rietdekker. We waren vrienden." De Vensermolen werd gebouwd in 1704 als vervanger van de afgebrande voorganger. Omstreeks 1600 werd de polder ingedijkt. In 1917 viel het besluit de waterstand niet langer te laten afhangen van weer en wind. Een electromotor werd ingebouwd, de wieken werden er af gehaald. In 1930 bleek de kap dermate slecht dat deze verwijderd werd. Een plat dak verzorgt sindsdien de afdekking. De eens zo statige, achtkantige, watermolen met een vlucht van 90 voet had afgedaan. Als woning voor het molenaarsgezin voldoet hij nog steeds uitstekend. Centrale verwarming, van alle moderne gemakken voorzien, rondom tuin en water en een lage huur, wat wil je nog meer?

224 Het ouderlijk huis van de vrouw des huizes bestaat slechts als een herinnering, een schilderijtje aan de wand. Het stond in Watergraafsmeer, aan de afbeelding te zien omringd door polderland en water. Daar groeide Gesina Pothof op als dochter van een tuinder met zes kinderen. Niet ver van haar huidige woonplek. Ze wees me de richting: "Daar!". Ik zag niets dan huizenblokken. IX-c. Gerrit Portengen (236) Zoon van Gerrit Portengen en Grietje Franssen. Watermolenaar te Diemen op de Venser molen te Diemen. Geboren 1903 en wonende 1988 aldaar. Tr Gesina Pothof Geboren 1905 te Amsterdam. Dochter van Johan Hendrik Pothof en Gesina Bosse. Kinderen daaruit, geboren te Diemen: 1 Gerrit 1932 Machinist op het watergemaal "Portengen" te Diemen. Wonende 1988 op de Venser watermolen aldaar. Ongehuwd. IX-d. Jan Portengen (236) Rietdekker, watermolenaar aan 't Gein zuid te Abcoude, later watermachinist. Zoon van Gerrit Portengen en Grietje Franssen. Geboren 1905 en overleden 1981 te Diemen. Tr. Diemen 1937 Emmigje van Tilburg Geboren 1915 te Aarlanderveen. Wonende 1988 te Diemen. Dochter van Marinus van Tilburg en Teuntje van Muiswinkel. Kinderen daaruit, geboren te Diemen en Abcoude: 1 Grietje 1939 Wonende 1988 te Utrecht. 224 Tr. Diemen 1963 Gerrit Auée Inspecteur waterleiding. Geboren 1935 te Maarssen. Zoon van Paul Auée en Pieternella Smit. Kinderen daaruit geboren te Utrecht: Emmie 1965 en Jan Paul Tini 1946 Wonende 1988 te Bunschoten. Tr. Diemen 1972 Tijmen Kos Financieel directeur van een computerbedrijf. Geboren 1948 te Huizen. Zoon van Willem Kos en Gerritje Kos. Kinderen daaruit, geboren te Amersfoort en Bunschoten: Robert 1974 en Martijn IX-e. Christiaan Lodewijk Portengen (236) Machinist watergemaal Diemerpolder, later de Houtrakpolder langs het Noordzeekanaal. Zoon van Johannes Portengen en Clazina Hendrika Bode. Geboren 1917 te Diemen. Overleden 1978 te Haarlemmerliede. Tr.1- Diemen 1942 Alida Johanna Oudshoorn Geboren 1911 te Loosdrecht.Overleden 1947 te Amsterdam. Dochter van Jacob Oudshoorn en Hendrika Geertruida van de Brink. Tr.2- Diemen 1949 Christina Bulteel Geboren 1923 te Kampen. Wonende 1988 te Spaarndam. Dochter van Geert Bulteel en Geertje van de Waard. Kinderen daaruit, geboren te Diemen: 1 Klazina Hendrika 1943 Wonende 1988 te Heiloo. Tr. Halfweg 1965 Arend Stam Werkvoorbereider. Geboren 1941 te Kampen. Zoon van C. Stam en A. van Dijk. Kinderen daaruit, geboren te Beverwijk en Alkmaar: Jolanda 1967; Sonja 1969 en Marlies Jacob 1946 Volgt X-c. 3 Geert Johannes 1951 Volgt X-d.

225 4 Johanna Cornelia 1953 Wonende 1988 te Scherpenzeel. Tr. Halfweg 1973 Gert Vlastuin Rijksambtenaar. Geboren 1950 te Scherpenzeel. Zoon van Sijmen Vlastuin en Marline Schimmel. Kinderen geboren te Amersfoort en Scherpenzeel: Einar 1974; Jorg 1976 en Ylva Christina Yvonne 1960 Wonende 1988 te Alkmaar. Tr. Halfweg 1980 Johannes Vriend Electronicus. Geboren 1957 te IJmuiden. Zoon van Nanne Vriend en Neeltje Horsman. Kinderen daaruit, geboren te IJmuiden en Alkmaar: Petra 1981; Mirjam 1983 en Chris IX-f. Gerrit Portengen (237) Brievenbesteller. Zoon van Gerrit Portengen en Geertruida Groenhuizen. Geboren 1887 te Hilversum. Overleden 1960 te Arnhem. Tr. Ankeveen 1911 Henderieka Johanna de Weerd Geboren Overleden 1969 te Velp. Dochter van Jacobus Johannes de Weerd en Hendrika Hoekstra. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam en Arnhem: 1 Gerrit 1912 Volgt X-e. 2 Henderika Johanna 1914 Wonende 1988 te Arnhem. Tr. Arnhem 1933 Bouke Nales Hoofdagent van politie. Geboren 1911 te Kampen. Overleden 1985 te Arnhem. Zoon van Hendrikus Nales en Marrigje Zandbergen. Kinderen daaruit, geboren te Arnhem: Marrigje 1934; Hendrika Johanna 1936; Hendrikus 1941; Johanna 1944; Gerrit 1947; Bouke 1951; Mathilda 1952 en Robert Jacobus Johannes 1916 Volgt X-f. 4 Geertruida 1921 Wonende 1988 te Wiegen. Tr. Arnhem 1942 Gerrit Jan Agelink Vertegenwoordiger. Geboren 1918 en overleden 1985 te Arnhem. Zoon van Franciscus Agelink en Gerrigje Slappendal. Kinderen daaruit, geboren te Arnhem: Maria Adriana 1942 en Frans Gegevens 1908 Sep 16 BVR Amsterdam S 19/29 overg deel 204/81. Ingeschreven uit Hilversum in de Staringstraat 66 of 22 Jan 1901 Sloterdijkstraat 13 S12/24. Gerrit Portengen, geboren 19 Mrt 1887 te Hilversum, NH, 17 Mei 1911 gehuwd te Hilversum, brievenbesteller. 24 Mei 1911 naar de Jan Kempenstraat 130 2h. J35/b Mei 1911 ingeschreven Henderieka Johanna de Weerd, geboren 18 Okt 1887 te Hilversum. Daarna ingeschreven Gerrit Portengen, geboren 21 Mei 1912 te Amsterdam. Uitgeschreven 10 Okt 1913 naar Arnhem Mei 17 BS Hilversum trouwacte 60. Gerrit Portengen. Brievenbesteller, geboren 1887 te Hilversum wonende te Amsterdam. Ouders Gerrit Portengen en Geertruida Groenhuizen. Getrouwd met Hendrika Johanna de Weerd, geboren Ouders Jacobus Johannes de Weerd en Hendrieka Hoekstra. Getuige Abraham Portengen. IX-g. Abraham Portengen (237) Zoon van Gerrit Portengen en Geertruida Groenhuizen. Eremedaille Oranje Nassau in zilver. Geboren 1891 te Hilversum. Overleden 1963 aldaar. Tr. Hilversum 1920 Grietje Taling Geboren... te Hilversum. Dochter van Hendrik Pieter Taling en Alida van Niekerk.

226 Kinderen daaruit, geboren te Hilversum: 1 Gerrit 1921 Volgt X-g. 2 Hendrik Pieter 1927 Volgt X-h. 3 Abraham 1933 Volgt X-i. Willem Portengen De jongste telg uit het gezin van Gerrit Portengen, de zoon van Abraham, werd Willem genoemd naar de broer van zijn vader. Hij werd geboren op 2 Augustus 1907 te Hilversum. Het ouderlijk gezin telde toen tien kinderen en bewoonde één der huisjes aan het Noordse bosje. Toen vader Gerrit gepensioneerd werd als postbeambte verhuisden ze naar Nieuweroord, een landelijk plekje Hilversum dat nu reeds lang verdwenen is en slechts voortbestaat als een oude foto, een uniek schilderijtje en de herinnering van zeer weinigen. Het huisje, bestaande uit een grote kamer met kelder, twee bedsteden en een zolder werd gehuurd van boer Cool, die zelf een boerderij had op de Groest. Geen waterleiding, geen electriciteit. Maar rondom weilanden en koeien. De kinderen waren er vrij als vogeltjes in de lucht. Moeder spoelde de was in de sloot achter het huis, geknield op de vlonder. Daar in de tuin stond de plee, een klein huisje van zwart geteerde planken. En een pereboom die zo hoog was opgegroeid dat de kinderen niet bij de vruchten konden komen. Er was overigens fruit genoeg te plukken, naast allerlei soorten appels en peren waren er rode en witte bessen, kruisbessen, pruimen, morellen en moerbeien al naar de tijd van het jaar. Zelfs een vijgenboom ontbrak niet. Voorts waren er duiven benevens enig kleinvee: drie geiten, 226 dertig kippen en konijnen. Dit alles bewaakt door een hond en een aantal katten. Als de sneeuw hoog opgetast lag was Nieuweroord moeilijk te bereiken. Daar woonde Willem van 1916 tot 1924, een onvergetelijke tijd. Daar verstreek de eerste wereldoorlog. Een nieuwe tijd brak aan. Toen ik hem bezocht woonde hij in de Koningstraat, op nr. 47. Het huis waar zijn schoonouders hadden gewoond, nu reeds meer dan vijf en dertig jaar Willems domein. Een vooroorlogse eengezinswoning in het zuidelijk hartje van Hilversum, een straat waarin het verkeer slechts westwaarts mag, en daarom een zekere rust geniet. Voordat ik het ijzeren tuinhekje achter me gesloten had zwaaide de voordeur open, daar stond mijn gastheer, een slanke man met artistieke witte haren opzij van de kalende schedel. Op zes maanden na tachtig jaar. Hartelijk noodde hij me binnen. Daar bekeken we elkaar met nauwelijks verborgen nieuwsgierigheid, twee Portengens van dezelfde stam, nazaten van een Gerrit Portengen uit De vrouw des huizes, sinds kort voor de tweede keer geopereerd aan de heup, serveerde koffie. Als jongste van het grote gezin kreeg Willem de gelegenheid naar de Mulo te gaan. Dat was heel wat in die tijd. Hij echter maakte de school niet af. Leren kon hij best maar hij had andere aspiraties, muziek! Daar ging zijn hart naar uit. Hij begon particuliere lessen te volgen. Bij de heer Groothengel.

227 Daarna naar de muziekschool, in Utrecht. Drie keer per week op de fiets, door weer en wind. Later ging hij in die stad bij zijn zuster in de kost. Daarvoor was geld nodig. Bij pa hoefde hij niet aan te kloppen, dat kon een kind begrijpen. Willem, de korte broek nog niet ontgroeid, ging les geven. Voor drie kwartjes per uur. Onderwijl in de leer bij Anton Haverkamp. En bij Schoonderbeek de organist van de grote kerk te Naarden, later Petry. Klinkende namen in die contreien. Hij slaagde voor het examen en werd in 1926 benoemd tot organist voor 150 gulden per jaar. Daar moest wel het een en ander bijverdiend worden. Voor Willem trouwde kocht hij zijn eerste auto, een trap-ford. Niet een voertuig met benen-aandrijving zoals de naam doet vermoeden maar een heuse luxe T-Ford welks aandrijfmechanisme bediend werd met drie voetpedalen, vandaar de naam. Tweedehands gekocht voor vijftig harde hollandse guldens. Als rijexamen moest hij een rondje rijden, het sneeuwde hard en de examinator had geen behoefte aan lange ritten. Eerst de Koningstraat in, de Nassaulaan rechtsaf, de Diependaalselaan uit en weer terug. Ze kwamen heelhuids aan, Willem was geslaagd. Veel geluk had hij niet met die eerste auto. Het koelwater bevroor, het motorblok scheurde en moest vernieuwd worden. Toen hij trouwde was de Ford de laan uit. Dat was op 18 Maart Zij, een leerlinge, was geboren op 24 Augustus te Hilversum. Meer kwam ik over haar niet te weten. Eensdeels omdat mij de tijd ontbrak ernaar te vragen. T-Ford met aanhangwagen Maar ook omdat ze me afwimpelde. "Wat doe ik er toe?" Vanouds was kamperen hun voornaamste hobby. Een kennis had een T-Ford en daarbij zelf een aanhangwagen in elkaar geprutst, zonder remmen uiteraard. Samen trokken ze er op uit, naar Duitsland, de bergen in. De combinatie afgeladen met spullen en negen passagiers, gedeeltelijk gezeten in het trekkende voertuig, de rest bovenop de spullen in de aanhanger. Met kokende radiator de bergen op, met rokende rembanden eraf. Later, nog steeds in de beginjaren toen er nog geen campings waren, per fiets. Zo vier jaar naar Ameland, drie jaar naar Terschelling! De fiets werd uitgebreid met een aanhangwagentje voor grotere tochten, naar België, Luxemburg en Duitsland. Steeds verder 227

228 voerde de verkenning van de wereld, per trein met volle plunjezakken, naar Oostenrijk, Italie en Frankrijk. Tegenwoordig trekken ze per caravan, het liefst naar Frankrijk, de Alpen met hun bloemenpracht en bergriviertjes. Na het uitbreken van de oorlog en tijdens de bezetting was er met lesgeven geen droog brood te verdienen. De mensen hadden andere dingen aan het hoofd. Door bemiddeling van zijn schoonvader kreeg Willem een baantje bij de armenraad, een semigemeentelijke instelling, tijdelijk. "Ik wist nergens van! 'k Ben maar in de dossiers gedoken en heb zo de kennis opgedaan!" Gevolg was een vaste aanstelling bij de raad die later opging in de gemeentelijke Sociale dienst. Verantwoordelijk werk dat hem in die barre tijd een vergunning voor een rijwiel opleverde en daarenboven de bevoegdheid allerlei personen op te roepen. Aan Willems bevoorrechte positie kwam een eind toen hij opgeroepen werd voor de "arbeits einsatsz" in Duitsland. Hij dook onder en maakte een schuilhol onder het huis aan de Eikbosserweg 12, destijds hun woning. Toen de razzia kwam met de onvermijdelijke huiszoeking lagen Willem en zijn neef uit Arnhem in de zandkuil onder de vloer. Het dochtertje liep demonstratief met een oranjestrik in het haar rond te banjeren. De soldaten zochten overal maar vonden niets. Het tweetal onder de vloer had het danig benauwd. "We dachten dat we zouden stikken! Die nacht kon ik het niet meer uithouden en ben bij mijn vrouw in bed gekropen!" "t Was afschuwelijk!...gatsie!!" gruwde deze nog na. Ze bedoelde het bezoek van de Duitsers. De meest benarde tijd was de hongerwinter. Ze hadden toen tweee kinderen, Gerrit en Alie, zes en vijf jaar oud. Omdat pa de straat overdag niet op durfde, moest moeder de vrouw er op 228 uit voor eten. Met haar schoonzuster, Dina Portengen, op hongertocht naar Harderwijk en verder. Op de fiets. Willem haalde melk, 's morgens vroeg in het donker bij een boer in Westbroek, één liter. Toen de nood op het hoogst was werd de zo goed als nieuwe kinderwagen geruild voor drie mud aardappelen. Zo overleefde het gezin. Na de capitulatie stroomde ook Hilversum de straat op. De mensen verlieten hun schuilhoeken en gaten. Als eerste haalde Willem de radiotoestellen tevoorschijn die verborgen lagen, diep onder het kerkorgel. Ze speelden nog best, na al die jaren. Na de oorlog begon iedereen met nieuwe moed. Willem Junior werd geboren. Willem senior ging weer orgellessen geven naast zijn werk bij de gemeente. In 1966 vierde hij zijn Willem aan het orgel veertig jarig jubileum als organist en werd onderscheiden met de zilveren eremedaille in de orde van Oranje Nassau. Op 65 jarige leeftijd werd hij gepensioneerd als commies in gemeentedienst maar bleef op verzoek nog anderhalf jaar werken. In 1976 tenslotte, na vijftig jaar organist te zijn, kreeg hij bij zijn afscheid een gouden insigne met oorkonde aangeboden. Namens het hoofdbestuur van de vereniging van kerkvoogden in

229 de Nederlandse Hervormde kerk. Nu twaalf jaar later ziet hij terug op een rijk leven. Er zijn zes kleinkinderen. Zijn vrouw knapt zienderogen op. Het wordt tijd om weer eens op reis te gaan. Wat denkt u van acht weken in de Pyreneeën? IX-h. Willem Portengen (237) Zoon van Gerrit Portengen en Geertruida Groenhuizen. Musicus, organist van de NH kerk te Hilversum. Tevens ambtenaar sociale zaken. Geboren 1907 te Hilversum. Wonende 1988 aldaar. Tr. Hilversum 1936 Hendrina Dekker Geboren 1913 te Hilversum. Dochter van Gerrit Frans Dekker en Aaltje Oderkerk. Kinderen daaruit, geboren te Hilversum: 1 Gerrit 1937 Volgt X-j. 2 Ali 1939 Wonende 1988 te 's Graveland. Tr. Hilversum 1963 Jan de Vries Ambtenaar van de gemeente 's Graveland. Geboren 1941 te Bussum. Zoon van Tako de Vries. Kinderen daaruit, geboren te Bussum: Hennie 1965; Tako 1966 en Jan Willem 1948 Volgt X-k. Brief van Marta Catharina uit Canada. Alle gegevens en foto's opgenomen in de nu volgende genealogie zijn verstrekt door Marta Catharina Portengen, die dit alles vergezeld deed gaan van een brief en wat aantekeningen: Beste Jan, 229 hier is de informatie voor het familieboek "Portengen". Mijn broers en vader zouden boeken kunnen schrijven over de oorlog (mijn vader zat in de ondergrondse) en over de eerste jaren in Canada. En misschien doe ik dat nog wel eens voor hun, al ben ik dan na de oorlog geboren. Mijn ouders, Willem en Willie, brachten hun gezin naar Canada in September Het eerste jaar moesten hij en de drie oudste jongens bij een boer werken. In het huis, waarin de familie Portengen moest wonen, was het een grote bende. De keuken stond een halve kilometer achter het huis op een heuvel. Alle kamers van het huis waren als WC gebruikt. Geen prettige aankomst! De oudste jongens hebben hard gewerkt en daardoor zijn we er goed doorheen gekomen. Onze moeder is in 1965 overleden, zij heeft haar hele leven hard moeten werken en we missen haar nog steeds. Als we bij elkaar zijn zeggen we: "Kon moe dit maar zien!" Al mijn broers en ik hebben de Heere Jezus lief en proberen onze levens te leven zoals God ons wijst in de Bijbel. Vader Willem, al mist hij zijn vrouw Willie nu al voor 23 jaar, is nog goed gezond en heel tevreden met zijn leven. Als het weer goed is fietst hij nog veel. Hij is erg gelukkig in de Heere Jezus. Wim en Truus wonen nu al langer dan vijf jaar in Hali Burton, het mooie Noorden van Ontario. 's Winters gaan ze meestal naar Florida, voor twee of drie maanden. Frans en Nelly zijn heel druk met hun zomerhuis in Minden. En met hun banen in New Market. Ze zijn goed en lief voor allen die aan hun deur komen.

230 Gerrit en Janny zijn nu weer met z'n tweetjes en dat vinden ze fijn, want zo zijn ze begonnen. Binnen drie jaar willen ze in Parry sound wonen waar ze nu al hun huis aan het bouwen zijn. Abraham heeft een moeilijke tijd gehad maar God brengt zijn kinderen overal doorheen. Marta had plannen om te trouwen, in Juli 1988, maar dacht dat het beter was om nog maar een poosje te wachten. IX-i. Willem Portengen (239) Veehouder. Zoon van Willem Portengen en Aleida Dijkhuis. Veehouder. In 1948 geëmigreerd naar Canada. Geboren 1900 te Ankeveen. Wonende 1988 te Oakville. Tr. Ankeveen 1930 Willempje Schimmel Geboren Overleden 1965 te Oakville (Canada). Dochter van Frans Schimmel en Evertje van de Pol. Willem Portengen met dochter en zoons in Canada Kinderen daaruit, geboren te Ankeveen: 1 Willem 1930 Volgt X-l. 2 Frans 1932 Volgt X-m. 3 Gerrit Jan 1935 Volgt X-n. 4 Abraham 1944 Volgt X-o. 5 Marta Catharina 1945 Reclame adviseur. Wonende 1988 te Toronto. Ongehuwd. Willem Portengen Kinderen en kleinkinderen van Willem Portengen en Willempje Schimmel 230

231 Gerrit Jan Portengen November De straten van Hilversum besmeurd met zure regen. De weg was me precies verteld. Hikkend van stoplicht tot stoplicht naar de Gabriël Metsulaan. Nummer 18 een typisch vooroorlogse eengezinswoning. Gespannen gooide ik de deur van de auto achter me dicht en belde aan. Gerrit Jan Portengen deed open. Tijdens het voorafgaande telefoongesprek had ik me een voorstelling van hem gemaakt. Er klopte niets van. Deze man was klein van stuk, tenger haast, stram opgericht deed hij me denken aan mijn oudste broer. Hij monsterde me van top tot teen waarna er, alsof de zon doorbrak, een brede grijns over het gezicht trok: "Trek je jas uit en kom binnen!" Toen we binnen waren: "Waar wil je zitten? Daar?" hij knikte naar de voorkamer met de luie stoelen, "Of hier?". We waren in de achterkamer met de eettafel en de rechte eikenhouten stoelen er omheen. Even later zaten we tegenover elkaar, twee elkaar volkomen vreemde Portengens. Hij schonk met vaste hand twee kopjes thee in. In verband met het aan zijn rechteroor bevestigde gehoorapparaat vroeg ik of ik duidelijk genoeg praatte, feliciteerde hem met zijn onlangs gevierde verjaardag en vroeg hem waar zijn vrouw was. Hij verontschuldigde zich voor haar afwezigheid, mijn telefonische afspraak had hem wat overdonderd waardoor het hem ontgaan was dat zij reeds een afspraak had. "Mijn vrouw heet 't Hart" begon hij veelbetekenend, "Catharina 't Hart. Ze komt uit Maassluis." IJverig noteerde ik de naam: 231 "Familie van Maarten 't Hart?" "Nee, voor zover we weten. Haar vader was hoofd van de dr. Kuiperschool in Maassluis. Een bijzonder man. Dat even tussen haakjes" besloot hij waarop ik hem vertelde van mijn vrouw, eveneens dochter van een schoolmeester van een middelbare school in Maassluis. Hij keek me ernstig aan met weer die doorbrekende glimlach: "Leuk zeg!". We kregen het over vroeger, hetgeen de bedoeling was. "Beste Jan!" begon hij, "ik moet je eerst iets laten zien!" Hij stond op en stelde zich in mijn gezichtsveld, de rug naar me toe. "Zo ben ik geboren!" Toeziende bemerkte ik dat zijn schijnbaar kaarsrechte gestalte getorst werd door een scheefgegroeide ruggegraat. En zo ben ik opgegroeid in Ankeveen! Hij nam een fotoboek, enigszins verborgen klaar gelegd op een stoel en toonde me een historische opname van de familie van het ouderlijk gezin. Opgesteld voor de boerderij in Ankeveen. Ietwat achteraf maar toch nadrukkelijk aanwezig opa Abraham Portengen, de kromme houten pijp in de mond. Het zwarte petje, de witte ringbaard en zijn zwarte pak deden meer denken aan een schipper dan aan een boer. Vader Willem, ongedwongen en toch zorgelijk kijkend. Moeder Aleida Dijkhuis. De broers en zusters, allemaal aanwezig. En Gerrit Jan zelf, als jongetje, ietwat scheef. "Echte Portengens!" bewonderde ik de bekend aandoende koppen. "Ja?...Leuk zeg!" zong de stem van mijn gastheer.

232 Het gezin van Willem Portengen en Aleida Dijkhuis. 232 Na de foto's bekeken te hebben liet ik hem de resultaten van het familieonderzoek zien en wees hem dat mijn overgrootvader Dirk een broer was van zijn grootvader Abraham, de man met de pijp en de ringbaard. Enthousiast wilde hij het zwart op wit zien, kwam naast me staan en boog zich diep over het geschrevene, de bril tot op enkele centimeters boven het papier. Veertig jaren werkte hij als administrateur bij een grote brandstoffenhandel te Hilversum. "Manusje van alles" zoals hij het zelf noemde. Een taak die hem vooral tijdens de oorlog zwaar viel. De rijken boden hem geld voor extra rantsoenen kolen, toen hij daaraan niet toegaf zetten ze hem onder druk. Probeerden hem te wippen. Nadere inlichtingen daaromtrent kwamen niet over zijn lippen maar de wrok in zijn stem sprak boekdelen. Ook over zijn betrokkenheid bij het kerkewerk, het schoolbestuur en de politieke partij was hij uitermate gesloten. Bang om zich te verheffen, denk ik. Over zijn politieke periode: "Ik ben volbloed Anti- Revolutionair geweest. 'k Heb zelfs achter Colijn aangehold! Later zei 'k tegen mezelf: Gerrit, Gerrit jongen, kan dat nou allemaal wel? Een man die zo tekeer gegaan is in Indië?" "Beste Jan?!" hij keek me aan als een gereformeerde die een ketterij wil spuien maar zich nog even bezint: "Beste Jan, ik ben een vreemde snuiter geworden. 'k Lig tegenwoordig nogal eens in de clinch met de kerk enzo!" Lachend verwees ik hem naar soortgelijke verhalen uit mijn familie. "Is dat soms een eigenschap van de Portengens?" begreep hij, het klonk wat spijtig. "Nou ja" relativeerde hij, "ik zal de domi-

233 nee niet afvallen, dat niet. Maar we nemen elkaar af en toe wel goed op de korrel!" Heftig haast liet hij er op volgen: "Ja, en nu proberen ze samen op weg te gaan. Ik vindt dat zo'n apekool, neem me niet kwalijk hoor! Die dominee van de hervormde kerk zit tussen twee vuren in." Het werd me niet helemaal duidelijk waarom want hij vervolgde: "Ja...ik ben veranderd. Vroeger zeiden de kinderen: Daar heb je pa weer met dat vingertje!" Hij keek me doordringend aan en stond op van zijn stoel: "Beste Jan Portengen, ik heb pas een hartinfarct gehad en er werd me gevraagd: Gerrit, ben je nou niet bang daar aan die monitor? En ik zei: Waar moet ik bang voor zijn? Het is soms zo blij bij me van binnen. Er is een stem die naar me toe komt!" Ik keek hem niet begrijpend aan. "Wat is die stem dan?" stelde hij zelf de vraag en daarop het antwoord: "Dat is de belofte. Van wie? Die komt van de Heiland!" Staande bij de tafel voer hij voort: "Nu ben ik tachtig jaar geworden, kan bijna niet lezen, slechthorend, kom haast de deur niet meer uit. Maar ik denk na. Net als mijn broer Abraham. Vroeger was hij onverschillig. Een vloeker bijna. Hij leefde er maar op los. Toen stierf Marie Snel... Abraham was er bij. Hij zag haar overgave, haar rust. Toen is hij helemaal veranderd. Niet een beetje maar helemaal." Het bleef even stil. "Abraham ging in 's Graveland naar de kerk, hij speelde daar orgel. Mijn vader speelde ook orgel. In Ankeveen". Nadenkend staarde hij even voor zich uit. 233 "Die Snellen waren hervormd. Dat kan me geen laars schelen, het waren fijne mensen! Misschien een beetje bevindelijk maar dat hoorde bij die tijd". Hij liep een paar passen heen en weer. "Nu komt daar ineens Jan Portengen uit Valkenburg. Ook gereformeerd. Er moet een boek gemaakt worden over de familie. Dan denk ik: Dat is geen toeval! Wat is de bedoeling? Niets is er zonder bedoeling! Dan komt bij mij de vraag op: Wat hebben de Portengens betekend? Wat is het kenmerk van de Portengens, waar hebben ze voor geleefd? Ik ben door de diepte gegaan en was niet bang. Vertrouwen in de stem die tot me komt. Dat je je geroepen weet een taak te hebben in het leven. Om het de mensen te zeggen dat je geroepen bent tot Gods wonderbaarlijke licht! Zoals Hans Bouma, die geeft een prachtig getuigenis! En Boesak in Afrika, hoe zo'n jongen een getuigenis geeft! En Maarten Luther King! Kijk, dat is het wat ik tegen Jan Portengen uit Valkenburg wilde zeggen". Hij ging zitten, de ogen onafgebroken op mij gericht: "En wie is Jan Portengen? Wat is Jan Portengen?" In een opwelling van openhartigheid flapte ik er uit: "Jan Portengen is vergadermoe, kerkmoe, en voor mijn gevoel is God op reis naar het buitenland!" Mijn gastheer stond met een ruk op en bekeek me met een vreemde blik, af en toe trok er een vlaag van een glimlach over het strenge gelaat, het bleef even stil. "Jij rotzooit dus maar wat aan!" Vragend blikte ik terug. "Zo zo! Jan Portengen rotzooit maar wat aan!?" herhaalde hij nadrukkelijk.

234 234 Ik knikte. "Wat dan, dat weet je toch ook wel, wat dan als de Heer terugkomt? En afrekening houdt? Heeft Jan Portengen talenten? En wat heeft hij er mee gedaan?" Zijn vrouw, terug van haar pastorale werkzaamheden buitenshuis, kwam binnen met de koffie. Het historisch huisarchief kwam ter tafel. Zorgvuldig opgeborgen in een ordner. Twee brieven van Abraham, de broer die op dertigjarige leeftijd overleed aan tbc. Een aantal brieven van moeder Aleida Dijkhuis. En een brief van een genealogisch-heraldisch instituut te Zeist waarin de weledelgeboren heer G.J. Portengen het familiewapen aangeboden kreeg. In ruil voor 65 guldens. Een wapen, dat hem met zekerheid toekwam: aldus dr A.R Klein, een bekende kei op dat gebied. Tenslotte stukjes uit een tweetal rand-amsterdamse advertentiebladen, artikelen over "100 jaar molenaars Portengen". Zuinig bewaard. Na enig overleg besloot het echtpaar mij te vragen de avondmaaltijd te delen. Dat kwam goed uit, we waren nog lang niet uitgepraat. Na het eten strekte de man en vader zich op de divan om wat bij te komen van de inspannende gesprekken. De vrouw des huizes kreeg nu de gelegenheid te vertellen over Maassluis en haar familie. Onder het toeziend oog van haar vader die vanaf zijn geschilderd plaatsje aan de wand ons met een raadselachtige glimlach bekeek. De houten pijp in de mond. Van haar vernam ik dat haar man voor zijn veertigjarige trouwe werkzaamheden een Koninklijke onderscheiding was toegekend. En dat hij ooit aspiraties had om dominee te worden. Maar Grieks en Latijn deden hem de das om. Waarop hij overwoog om dan maar op artikel acht van de kerkorde toelating tot het ambt te verzoeken. Na rijp beraad werd er vanaf gezien. Achteraf zei hij: Maar goed ook! Zodoende kan de familie Portengen nog steeds niet bogen op een predikant met die naam. Klaarblijkelijk zijn we daarvoor niet in de wieg gelegd. Tot slot, maar zeker niet het minst, kwamen de kinderen ter sprake. Een zevental, allemaal gezond en wel. En negen kleinkinderen, "Schatten van kinderen!" Al met al was het de hoogste tijd geworden voor mijn volgende afspraak in Hilversum. Gehaast nam ik afscheid en stond voor de dichte deur van mijn auto. De sleuteltjes binnen, in het contactslot. De reservesleutels thuis, in Valkenburg. En een druilerige avondregen. Met behulp van een ijzerdraad en een behulpzame buurman lukte het na een kwartiertje het portier te openen. Een verhaal apart. IX-j. Gerrit Jan Portengen (239) Zoon van Willem Portengen en Aleida Dijkhuis. Administrateur. Geboren 1906 te Ankeveen. Wonende 1988 te Hilversum. Tr. Sassenheim 1938 Catharina 't Hart Geboren 1911 te Maassluis. Dochter van Arie 't Hart en Maria Elizabeth Kempff. Kinderen daaruit, geboren te Hilversum: 1 Willem 1939 Volgt X-p. 2 Ary 1940 Volgt X-q.

235 3 Maria Elizabeth 1942 Wonende 1988 te Amsterdam. Verpleegkundige. 4 Aleida 1944 Wonende 1988 te Leeuwarden. Tr.1- Leeuwarden 1967 Jan Meyer Galeriehouder. Geboren 1942 te Beetgummermolen. Gescheiden. Kinderen daaruit, geboren te Leeuwarden: Steven 1968 en Olga Tr Hans Ritman Personeelsadviseur. Geboren 1948 te Scheveningen. Gescheiden. 5 Johanna Dionisia Alberdina 1946 Wonende 1988 te Bussum. Tr Frits van Agtmaal Electronicus. Geboren 1942 te Padelongan. Zoon van J.J.J. van Agtmaal en A. Korver. Gescheiden. Tr J.P.H. Tholen Verkoopleider. Geboren 1944 te Amsterdam. Zoon van H.A. Tholen en B. Nauta. 6 Gerrit Jan 1949 Volgt X-r. 7 George 1952 Volgt X-s. X-k. Dirk Portengen (243) Bleker. Zoon van Bruin Portengen en Cornelia den Drijver. Geboren 1895 te Nederhorst den Berg. Overleden 1978 aldaar. Tr. Tienhoven 1925 Jannetje de Bree Geboren 1894 te Tienhoven. Overleden 1985 te Nederhorst den Berg. Dochter van Arie de Bree en Geertje de Graaf. Tr. Ned. den Berg 1951 Willem Tukker Geboren 1923 te Utrecht. Overleden 1984 aldaar. Zoon van Adrianus Tukker en Jannigje Spelt. Kinderen daaruit, geboren te Utrecht: Marian 1952; Adrianus 1955 en Dirk Geertje 1928 Wonende 1988 te Haarlem. Tr. Ned. den Berg 1949 Sander Silvis Accountant. Geboren te Haarlem. Zoon van Gerard Silvis en Johanna Maria van Oel. Kinderen daaruit, geboren te Haarlem: Johanna Maria 1950; Dirk 1951; Gerard 1952 en Alexander Brunetta 1930 Wonende 1989 te Nederhorst den Berg. Tr. Ned. den Berg 1954 Cornelis Vlaanderen Kruidenier. Orde en Vrede met de gespen Geboren 1919 te Nederhorst den Berg. Zoon van Martinus Vlaanderen en Marretje Marinus. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: Cornelis; Dirk en Martinus. 4 Adri 1933 Wonende 1988 te Haarlem. Tr. Ned. den Bergt 1964 Herman van Ee Zoon van Arie van Ee en Fijtje Manten. Geboren 1932 te Haarlem. Overleden 1986 aldaar. Kinderen daaruit, geboren te Haarlem: Yvonne Jannette 1967 en Arie Dirk Jannetje 1936 Wonende 1988 te Kortenhoef. Tr. Ned. den Berg 1955 Jan Wulfert Lagerweij Projectleider in de bouw. Geboren 1934 te Ankeveen. Zoon van Hendrik Lagerweij en Marie Slooves. Kinderen daaruit, geboren te...: Hendrik 1956; Jannetje 1957; Marie 1958; Dirk Jan 1960; Willem 1967 en Huibertha Nellie Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: 1 Cornelia 1926 Wonende 1989 te Utrecht. 235

236 Het gezin van Dirk Portengen en Jannetje de Bree IX-l. Jacobus Portengen (243) Zoon van Bruin Portengen en Cornelia den Drijver. Wasserijchauffeur. Geboren 1896 te Nederhorst den Berg. Overleden 1965 te Hilversum. Tr. Tienhoven 1923 Catharina van Ee Geboren 1904 te Tienhoven. Overleden 1975 te Nw- Loosdrecht. Dochter van Dirk van Ee en Maria van der Tol. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: 1 Cornelia 1924 Wonende 1988 in Canada. Tr. Ned. den Berg 1948 Hendrik Roke Landontginner, veehouder, fabrieksarbeider. Geboren 1923 te Oldebroek. Zoon van Jan Roke en Dirkje van der Stouwe. Kinderen daaruit, 236 geboren te Nederhorst den Berg, Emmeloord, Chattam, Renfrew, en Penbroke: Jan 1949; Catharina 1950; Dorothy 1951; Margaret 1952; Alice 1953; Jeffrey 1955; Christina Hermina 1956; Marian Elisabeth 1958; Henry William 1959; Yvonne Cornelia 1960; Gerald Martin 1962 en Richard Brian Dirk 1925 Beroepsmilitair Kon. Landmacht (huzaren van Boreel). Overleden 1980 te Hilversum, begraven te Nederhorst den Berg. Tr. Bandoeng 1948 Yvonne Lapré Geboren te Bandoeng. Wonende 1988 te Amsterdam. Geen kinderen daaruit. Gescheiden. 3 Margaretha 1928 Wonende 1988 in Hennef (West- Duitsland). Tr. Vreeland 1951 Gerrit Kraan Directeur vepakkingsfabriek. Geboren 1928 te Amsterdam. Zoon van Pieter Kraan en Jannetje Hoetmer. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg, Vreeland, Dartford (Eng.), Judibana (Venezuela) en Geelong (Australie): Pieter 1951; Jacobus 1953; Anne Catharina 1956; Gert Jan 1959; Bert 1960 en Marianne Jan 1929 Volgt X-t. 5 Bruin 1930 Volgt X-u. 6 Marinus 1934 Volgt X-v. 7 Jacobus 1936 Volgt X-w. 8 Arie 1938 Overleden 1940 te Nederhorst den Berg. 9 Arie 1941 Volgt X-x.

237 Het gezin van Jacobus Portengen en Catharina van Ee. (1934) Stoomwasserij Veldzicht Oom Gerrit was een harde werker, deed alles tegelijk. Als kleine jongen stond ik in de wasserij en keek toe. Wat ik waarnam zou in een soort beeldverhaal samengevat kunnen worden: 1 Oom Gerrit bukt zich onder wasmachine nr 1. en opent de stortklep. Het spoelwater stroomt in de afvoergoot. 2 Intussen holt hij naar wasmachine 2, sluit met de ene hand de watertoevoer en opent met de andere de stoomkraan. Uit 237 de buik van het monster komen geluiden als van darmstoringen. De inhoud wordt verhit. 3 Terug naar nr. 1. De riem in de vrijstand schakelen, de machine stopt. De schuifklep in de mantel open, daar is de schommel, wit van de kalkaanslag. Met de hand draaien tot die opengeklapt kan worden. Het gewassen goed er halfuitgetrokken even laten liggen: 4 want hij moet snel naar nr. 2 de stoomkraan sluiten. Tapt een emmer water en houdt die onder een stoompijp. Nu de kraan open, de stoom boert met kracht door het water en brengt dat zo op temperatuur. Een langdurig snerpend geluid. Zeeppoeder in de emmer, even opkloppen. 5 De aandrijfgeluiden verzwakken. De keteldruk zakt! Oom Gerrit holt naar de stookplaats en gooit met de kolenschop wat vetkolen op het vuur. Daarna opent hij het onderste deurtje een weinig. Om dichtvallen te voorkomen een metalen staaf er tussen. 6 Wasmachine nr. 1 leegmaken in een houten bak op kleine ijzeren wieltjes. De stortklep dicht, vastgezet met een oude houten klomp. Nu een baal uitgezocht wasgoed erin. De schommelkleppen dicht en goed geborgd. Waterkraan open. Volgende procedure. 7 Maar eerst naar de centrifuge. Het gewassen goed uit nr. 1 erin, netjes instoppen en afdekken. De klep dicht, de borg eruit, de riem overschakelen, vasthouden tot het apparaat al schuddend op toeren gekomen is. 8 De riem van de mangel is gebroken! Oom Gerrit holt...

238 IX-m. Gerrit Portengen (243) Bleker. Zoon van Bruin Portengen en Cornelia den Drijver. Wonende op de Dammerweg. Geboren 1898 te Ned.den Berg. Overleden 1982 te Bussum. Tr. Ned. den Berg 1925 Neeltje Evertse Geboren 1900 te Rotterdam. Reeds jong wees en opgevoed bij pleegouders. Overleden 1961 te Hilversum. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: 1 Bruin 1926 Volgt X-y. 2 Adriana 1928 Wonende 1988 te Huizen. Tr. Ned.den Berg 1956 Willem van Amstel Controleur woningtextiel. Geboren 1927 te Huizen. Zoon van Joost van Amstel en Hendrika Johanna Oldenbroek. 3 Cornelia 1929 Wonende 1988 te Almere. Tr. Ned. den Berg 1953 Arie van der Steen Tuinder. Geboren 1928 te Maasland. Zoon van Paul van der Steen en Pietertje de Winter. Wonende 1988 in Engeland. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg en Yorkshire (Eng.): Neeltje Petronella 1954; Pieternella Neeltje 1956 en Caroline Gerda Adriana Gescheiden Neeltje 1931 Wijkverpleegkundige. Overleden 1985 te Sassenheim. 5 Dirk 1933 Volgt X-z. 6 Gerda 1937 Wonende 1988 te Huizen. Tr. Huizen 1965 Aart Heynen Postbesteller. Geboren 1934 te Huizen. Zoon van Aalt Heynen en Wilhelmina Vos. Kinderen daaruit, geboren te Huizen: Nelleke 1965; Anja 1968 en Robert Martijn Gerrit Portengen en Neeltje Evertse 238

239 Bruyn generatie X. X-a. Gerrit Portengen (247) Machinist watergemaal Grote IJpolder en Diemerpolder. Genoot in de veertiger jaren en daarna faam als kortebaan schaatsenrijder. Zoon van Gerrit Hendrik Portengen en Cornelia Mus. Geboren 1922 te Weesperkarspel. Wonende 1988 te Diemen. Tr. Diemen 1946 Mijnsje Pieterse Geboren 1923 te Diemen. Dochter van Gerrit Pieterse en Maria Streefkerk. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam: 1 Gerrit Hendrik 1948 Volgt XI-a. 2 Maria Cornelia 1953 Bejaardenverzorgster. Wonende 1988 te Diemen. 3 Gerrit 1962 Machine bankwerker. Ongehuwd. X-b. Frederik Christiaan Portengen (247) Machinist en opzichter van de Bovenkerkerpolder van het waterschap 'Drecht en Vecht'. Geboren 1924 te Weesperkarspel. Zoon van Gerrit Hendrik Portengen en Cornelia Mus. Tr. Diemen 1948 Margje de Vries Geboren 1927 te Weesperkarspel. Dochter van Jan Pieter de Vries en Margje Mäkel. Kinderen daaruit, geboren te Abcoude en Amstelveen: 1 Gerrit Hendrik 1949 Hoofdwerktuigkundige ter koopvaardij. Sinds 1984 chef technische dienst aan de wal. 2 Jan Pieter 1951 Volgt XI-b. 3 Frederik Christiaan 1955 Volgt XI-c Margje Cornelia 1958 Maatschappelijk werkster. Wonende 1988 te Uithoorn. SW Roel Fritsma Loonwerkbedrijf te Uithoorn. Geen kinderen. 5 Cornelis 1962 Loonwerkbedrijf. Wonende 1988 te Amstelveen. 6 Petronella 1964 Verkoopster, juwelier. Wonende 1988 te Mijdrecht. Tr. Amstelveen 1984 Ruud Ariëns Onderhoudsmonteur gemeente Amsterdam. Geboren 1960 te Amstelveen. Zoon van Huibertus Ariëns en Aleida Schiljon. X-c. Jacob Portengen (252) Stuurman kleine handelsvaart, later supervisor in de farmaceutische industrie. Zoon van Christiaan Portengen en Alida Johanna Geertruida Oudshoorn.Geboren 1946 te Diemen. Wonende 1988 te Vijfhuizen. Sw Elisabeth Jantina Oosten Geboren 1950 te Appingedam. Dochter van Berend Oosten en Sieverdina Prins. Kinderen daaruit, geboren te Haarlem: 1 Tristan 1984 Wonende 1988 te Vijfhuizen. X-d. Geert Johannes Portengen (252) Electromonteur. Zoon van Christiaan Portengen en Christina Bulteel. Geboren 1951 te Diemen. Wonende 1988 te Schoorl. Heeft vrouw en kinderen.

240 X-e. Gerrit Portengen (253) Ambtenaar PGEM. Zoon van Gerrit Portengen en Henderieka Johanna de Weerd. Geboren 1912 te Amsterdam. Wonende 1988 te Arnhem. Tr. Arnhem 1942 Jansje Johanna Elisabeth van der Zwaard Geboren 1914 te Utrecht. Dochter van Abraham van der Zwaard en Anna Maria van Mulkens. X-g. Gerrit Portengen (253) Ambtenaar der gemeente Hilversum. Zoon van Abraham Portengen en Grietje Taling. Geboren 1921 te Hilversum. Wonende 1988 aldaar. Tr Hilversum Dorothea Elisabeth van den Berg Geboren 1922 te Amsterdam. Dochter van Frans van den Berg en Dorothea Elisabeth van der Spoel. Kinderen daaruit, geboren te Arnhem: 1 Machteld Henderika Johanna 1946 Wonende 1988 te Dieren. Tr. Arnhem 1967 Anton Karel Luypers PEM ambtenaar. Geboren 1941 te Arnhem. Zoon van Gerrit Luypers en Dien Peters. Geen kinderen. 2 Robert 1948 Volgt XI-d. X-f. Jacobus Johannes Portengen (253) Employee PTT. Onderscheiden met de eremedaille in goud van Oranje Nassau. Zoon van Gerrit Portengen en Henderieka Johanna De Weerd. Geboren 1917 te Arnhem wonende 1988 aldaar. Tr. Arnhem 1942 Pietertje Middel Geboren 1916 te Stadskanaal. Dochter van Johannes Middel en Webina Zuur. Kinderen daaruit, geboren te Arnhem en Amsterdam: 1 Gerrit 1943 Volgt XI-e. 2 Johannes 1945 Volgt XI-f. 240 Kinderen daaruit, geboren te Hilversum: 1 Margretha 1948 Lerares techn. school. Wonende 1988 te Capelle ad IJssel. Tr. Hilversum 1972 Mijndert van ter Meij Material Supervisor. Geboren 1949 te Loenen ad Vecht. Zoon van Wim van Ter Meij en Antonia Vlug. 2 Frans 1951 Chef buitendienst sociale dienst. Wonende 1988 te Purmerend. Sw.... Maria Helena Cornelia Verbiest Welzijnswerker. Geboren 1952 te Sommelsdijk. Dochter van Hendrik Verbiest en Cornelia van Hulst. 3 Bram 1953 Volgt XI-g. 4 Theo 1958 Volgt XI-h. X-h. Hendrik Pieter Portengen (253) Rijksambtenaar van het ministerie van defensie. Zoon van Abraham Portengen en Grietje Taling. Geboren 1927 te Hilversum. Wonende 1988 te Edegem (België). Tr.1- Utrecht 1949 Maria Johanna Stekelenburg Geboren 1924 te Utrecht. Overleden. Tr.2- Edegem 1989 Els de Klerck

241 Kinderen daaruit, geboren te Utrecht en Bunnik: 1 Abraham 1950 Adviesbureau technische installaties. Wonende 1988 te Bunnik. Tr. Bunnik 1971 Gijsberta Maria Jozephia Klarenbeek Geboren 1952 te Bunnik. Dochter van Stephanus Anthonius Klarenbeek en Agatha Petronella Lereveld. 2 Johanna Maria Hendrina 1956 Admin. medewerkster. Wonende 1988 te Odijk. Tr. Bunnik 1980 Gerard Petrus Hermanus Overbeek Adm. medewerker. Geboren 1957 te Utrecht. Zoon van Gerardus J. Overbeek en Engelina Helena de Klein. Portengens in Frankrijk Met vacantie en gearriveerd op een camping te St Yvy in Bretagne werd Abraham Portengen door een Franse dame gevraagd zich te legitimeren. Verbaasd bekeek ze de familienaam, Portengen? Zo heette zij zelf, precies zo geschreven. En ze vertelde erbij dat het in die streek een meer voorkomende naam was! Maar ik zit nu met de vraag: hoe is het dan met het verhaal dat de naam Bretagne in Holland gedurende de afgelopen eeuwen verbasterd zou zijn tot Portengen? Heeft in Frankrijk precies hetzelfde proces plaats gevonden? Op letterlijk dezelfde wijze? Of is zij een nazaat van een Hollandse Portengen? X-i. Abraham Portengen (253) Ambtenaar der gemeente Soest. Zoon van Abraham Portengen en Grietje Taling. Geboren 1933 te Hilversum. Wonende 1988 te Soest. Tr. Hilversum 1957 Jacoba Gerarda van Bruggen Geboren 1933 te Hilversum. Dochter van Berend van Bruggen en Arendina Gaasbeek. Kinderen daaruit, geboren te Hilversum: 1 Margriet Ariane 1958 Wonende 1988 te Soest. Tr. Hilversum 1982 Gerhardus Johannes Dijkema Bouwkundig ingenieur. Geboren Kinderen daaruit, geboren te Delft en Soest: Iris Denice 1983; Denice Ariane 1986 en Joram Allard Hans 1965 Wonende 1988 te Soest/Breda. Student hogeschool voor toerisme en verkeer. Ongehuwd. 3 Irene Margaretha Louise 1968 Receptionisme. Wonende 1988 te Soest. X-j. Gerrit Portengen (257) Electrotechnisch installateur. Zoon van Willem Portengen en Hendrina Dekker. Geboren 1937 te Hilversum. Wonende 1988 aldaar. Tr. Hilversum 1964 Jacoba Dorland Coupeuse. Geboren 1941 te Hilversum. Dochter van Gerrit Johan Dorland en Elisabeth Pieters. 241

242 Kinderen daaruit, geboren te Hilversum: 1 Elisabeth 1967 Schoonheidsspecialiste. Wonende 1988 te Hilversum. Tr. Hilversum 1989 Martin van Oosten Administratief medewerker. Geboren 1966 te Vlaardingen. Zoon van Arie van Oosten en Elli Adriana van Vroombout. 2 Willem Emanuel 1970 Student MTS. Wonende 1988 te Hilversum. X-k. Willem Portengen (257) Neerlandicus. Zoon van Willem Portengen en Hendrina Dekker. Geboren 1948 te Hilversum. Wonende 1988 te Nieuwegein. Tr. Hilversum 1974 Maria Hendrika Vernooy Geboren 1954 te Zeist. Dochter van Gerardus Cornelis Johannes Vernooy en Hendrika Duk. Gescheiden Kinderen daaruit, geboren te Utrecht: 1 Gijs 1979 Wonende 1988 te Utrecht. X-l. Willem Portengen (258) Timmerman, aannemer. Zoon van Willem Portengen en Willempje Schimmel. Geboren 1930 te Ankeveen. Wonende 1988 te Haliburton, Ontario, Canada. Tr. Clarkson 1955 Geertruida Peters Geboren 1933 in Limburg. Dochter van Alfred Peters en Elizabeth Wolfswinkel. 242 Kinderen daaruit, geboren te Oakville: 1 Johanna Elizabeth 1956 Adm. medewerker. Wonende 1988 te Canmore, Alberta. Tr. Clarkson 1974 John Booy Timmerman, aannemer. Geboren 1956 te Sarnip, Ontario. Zoon van Gerrit Booy en Emme. Kinderen daaruit, geboren te Banff, Alberta: Aaron 1976; Daniele 1978 en Micha Wilma 1958 Bankemployé. Wonende 1988 te Burnaby, Britisch Columbia. 3 Anita Henriette 1960 Wonende 1988 te Keswick, Ontario. Tr. Stoney Plain 1984 Edmund Beil Timmerman, aannemer. Geboren 1958 te Stoney Plain. Zoon van Henry Beil en Hannalora. Kinderen daaruit, geboren te Edmonton (Alberta) en Newmarket (Ontario): Joshua Corey 1985 en Ashley Noel X-m. Frans Portengen (258) Automonteur. Zoon van Willem Portengen en Willempje Schimmel. Geboren 1932 te Ankeveen. Wonende 1988 te Newmarket, Ontario, Canada. Tr. Clarkson 1957 Neeltje Elizabeth van Tol Bank Kassier. Geboren 1938 te Scheveningen. Dochter van Jaap van Tol en Marie Schaap. Kinderen daaruit, geboren te Oakville: 1 Linda Caroline 1960 Verpleegster. Wonende 1988 te Newmarket, Ontario. Tr. Newmarket 1959 Randy Padley TTC manager. Geboren 1959 Newmarket. Zoon van Ray Padley en Gladys Boyd.

243 Kinderen daaruit, geboren te Newmarket: Ryan 1982 en Chadd Susan Lynn 1962 Koerier. Wonende 1988 te Toronto. 3 Robert William 1965 Afdelings manager. Wonende 1988 te New Market. X-n. Gerrit Jan Portengen (258) Onderhoudsmonteur. Zoon van Willem Portengen en Willempje Schimmel. Geboren 1935 te Ankeveen. Wonende 1988 te Markham, Ontario. Tr. Toronto 1958 Janny Pastoor Makelaar in onroerende goederen. Geboren 1933 te Groningen. Dochter van Beno Johannes Pastoor en Martina Jacoba Vroegop. Kinderen daaruit, geboren te Westhill, Ontario: 1 Yvonne 1961 Wonende 1988 te Minden, Ontario. Tr. Toronto 1985 Douglas Kent Predikant. Geboren 1961 te Toronto. Zoon van Robert Arthur Kent en Margaret Isabel Dipinto. Geen kinderen. 2 William 1963 Tuinman. Wonende 1988 te Toronto, Ontario. Tr. Willowdale 1987 Karla Macintosh Onderwijzer. Geboren 1962 te Edmonton, Alberta. Dochter van Alistair Macintosh en Edna Grabbe. Geen kinderen. 3 Marian 1965 Wonende 1988 te Scarborough, Ontario. Tr. Willowdale 1988 Paul Edward Ralph Predikant. Geboren 1965 te Toronto. Zoon van Robert F. Ralph en Muriel Watson. Geen kinderen. X-o. Abraham Portengen (258) Automonteur. Zoon van Willem Portengen en Willempje Schimmel. Geboren 1944 te Ankeveen. Wonende 1988 te Burlington, Ontario, Canada. Tr. Clarkson 1967 Julia Naomi Page Administratief medewerker. Wonende 1988 te Milton. Geboren 1949 te Engeland. Dochter van Frederik William Page en Kathleen Burson. Kinderen daaruit, geboren te Oakville: 1 Rodney Mark 1968 Timmerman. Wonende 1988 te Milton, Ontario. 2 Kenneth William 1970 Automonteur. Wonende 1988 te Milton. X-p. Willem Portengen (263) Technisch administratief medewerker bedrijfsbureau wegenbouw. Zoon van Gerrit Jan Portengen en Catharina 't Hart. Geboren 1939 te Hilversum. Wonende 1988 te Laren. Tr. Nunspeet 1967 Joan Ristjouw Ambtenaar rijkswaterstaat. Geboren 1944 te Nunspeet. Dochter van Jan Ristjouw en Nel Kolk. Kinderen daaruit, geboren te Hilversum en Laren: 1 Leon 1969 Student HTS. 2 Marc 1971 Student MEAO. 243

244 X-q. Arie Portengen (263) Beroepsmilitair Kon. Luchtmacht. Zoon van Gerrit Jan Portengen en Catharina 't Hart. Wonende 1988 in Engeland. Tr. 1- Leek 1968 Jannie Ottema Geboren 1940 te Zevenhuizen. Dochter van Derk Ottema en Grietje Ploeg. Gescheiden. Tr Shirly Wilson X-s. George Portengen (263) Huisman. Geboren 1952 te Hilversum. Wonende 1988 te Culemborg. Zoon van Gerrit Jan Portengen en Catharina 't Hart. Tr. Culemborg 1987 Maaike Ortrude de Klerk Psycholoog. Geboren 1956 te Naarden. Dochter van A. de Klerk en A. Versluys. Kinderen uit het eerste huwelijk, geboren te Groningen en Bonn: 1 Arjan 1968 Wonende 1988 te Leek. 2 Mare Linde 1971 Studerende. Wonende 1988 te Leek. Kinderen uit het tweede huwelijk, geboren te Windsor: 3 Heidi 1986 Wonende in Engeland. X-r. Gerrit Jan Portengen (263) Drs in de economie. Onderdirecteur NMB bank. Zoon van Gerrit Jan Portengen en Catharina 't Hart. Geboren 1949 te Hilversum. Wonende 1988 te Amersfoort. Tr. Hilversum 1970 Margje Maria Jansje Kok Verpleegkundige. Geboren 1948 te Aalst. Dochter van Adriaan Jan Kok en Wijntje Kint. Kinderen daaruit, geboren te Gouda, Bodegraven en Abcoude: 1 Carina 1974 Wonende 1988 te Amersfoort. 2 Marjolein 1977 Wonende 1988 te Amersfoort. 3 Joost 1982 Wonende 1988 te Amersfoort. 244 Kinderen daaruit, geboren te Culemborg: 1 Jens 1988 Wonende 1988 te Culemborg. X-t. Jan Portengen (265) Adjudant automonteur der Koninklijke Marine. Zoon van Jacobus Portengen en Catharina van Ee. Geboren 1929 te Nederhorst den Berg. Wonende 1988 te Valkenburg ZH. Tr. Biak 1958 Dieuke Bouma Onderwijzeres. Geboren 1926 te Twijzelerheide. Dochter van Lützen Bouma en Menschtje de Boer. Kinderen daaruit, geboren te Biak, Voorschoten en Valkenburg ZH: 1 Minke Catharina 1959 Wonende 1989 te Valkenburg ZH. Tr. Valkenburg 1986 Wandert Benthem Bioloog. Geboren 1954 te Amsterdam. Zoon van Jan Paulus Benthem en Jacobina Nelly van Diemen. Kinderen daaruit, geboren te Leiden: Bruin Jacobus Lützen 1961 Student sociologie. Wonende 1988 te 's-hertogenbosch.

245 Sw Cornelia Maria Pernot Ass.-accountant. Geboren 1963 te Bergen op Zoom. Dochter van Johannes H.M. Pernot en Catharina Francina M. de Wit. 3 Lützen 1964 Student toxicologie. Wonende 1988 te Wageningen. 4 Arjan 1965 Assistent boekhouder. Wonende 1988 te Valkenburg. 5 Renze 1970 Student politicologie. Wonende 1989 te Leiden. X-u. Bruin Portengen (265) Chauffeur zwaar transport. Zoon van Jacobus Portengen en Catharina van Ee. Geboren 1930 te Nederhorst den Berg. Wonende 1988 aldaar. Tr. 1- Ned.den Berg 1950 Jannetje Cornelia Tinholt Geboren 1931 te Nederhorst den Berg. Dochter van Lambert Tinholt en Annetje Maria van Ekeris. Overleden 1962 te Hilversum. Tr. 2- Ned.den Berg 1962 Johanna Pos Gezinsverzorgster. Geboren 1939 te Nederhorst den Berg. Dochter van Jacob Pos en Johanna Maria Bouwer. Het gezin van Jan Portengen en dieuke Bouma c.a Kinderen daaruit, geboren te Weesp, Nederhorst den Berg en Hilversum: 1 Jacobus Ferdinand 1951 Volgt XI-i. 2 Lambert Jan 1957 Volgt XI-j. 3 Dirk 1959 Politieagent te Amsterdam. Wonende 1988 te Ned. den Berg. Tr. Ned.den Berg 1986 Alida Maria Immaculata van Ruitenbeek Geboren 1965 te Nederhorst den Berg. Dochter van Johannes van Ruitenbeek en Beatrix Alida Smit. Daarvan gescheiden. Geen kinderen. 4 Johanna Maria Catharina 1963 Verpleegkundige. Wonende 1988 te Amsterdam. Tr. Ned. den Berg 1986 Gerhardus Jan van der Tempel Arts. Geboren 1953 te Amsterdam. Zoon van Jacob van der Tempel en Grietje Elisabeth Mulder. Geen kinderen. 5 Mascha 1973 Overleden 1973 te Hilversum. 245

246 X-v. Marinus Portengen (265) Adjudant van de Rijkspolitie. Zoon van Jacobus Portengen en Catharina van Ee. Geboren 1934 te Nederhorst den Berg. Wonende 1988 te Oude Wetering. Tr. Ned. den Berg 1957 Hermanna Barbara Streutker Adm. medewerkster. Geboren 1937 te Zuidwolde. Dochter van Koendert Streutker en Hermanna Barbara ten Hoeven. Kinderen daaruit, geboren te Weesp en Weesperkarspel: 1 Jacobus 1958 Drs gezondheidswetenschappen. Wonende 1988 te Maastricht. Tr. Maastricht 1988 Attje Catharina Hieke van der Meulen Verpleegkundige. Geboren 1958 te Emmen. Dochter van Dirk van der Meulen en Trijntje Kornelis. Geen kinderen. 2 Koendert 1960 Volgt XII-k. 3 Catharina 1962 Kapster. Wonende 1988 te Nederhorst den Berg. Tr. Maastricht 1984 Hubertus Jozef Maria Deben Slager. Geboren 1961 te Wijk (Maastricht). Zoon van Lambertus Hubertus Deben en Maria Gerarda Leonie Starrn. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: Bas 1986 en Jeroen Roelof Geert 1965 Overleden 1965 te Weesperkarspel. 246 X-w. Jacobus Portengen (265) Bedrijfsleider. Zoon van Jacobus Portengen en Catharina van Ee. Geboren 1936 te Nederhorst den Berg. Wonende 1988 aldaar. Tr. Vreeland 1964 Neeltje Van Dijk Geboren 1939 te Vreeland. Dochter van Sije van Dijk en Jantje Ledder. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: 1 Jacobus 1965 Matroos 1 bij de Kon. Marine. Wonende 1988 te Den Helder. 2 Jantje Margaretha 1967 Secretaresse. Wonende 1988 te Nederhorst den Berg. 3 Syje Meindert 1968 Scholier. 4 Catharina Renske 1976 Scholier. X-x. Arie Portengen (265) Zeeloods. Zoon van Jacobus Portengen en Catharina van Ee. Geboren 1941 te Nederhorst den Berg. Wonende 1988 te Hoek van Holland. Tr. Utrecht 1966 Wilhelmina Bouma Onderwijzeres. Geboren 1942 te Maassluis. Dochter van Lützen Bouma en Menschtje de Boer. Kinderen daaruit, geboren te Utrecht en Hoek van Holland: 1 Taco 1967 Natuurkundig ingenieur. Wonende 1988 te Hoek van Holland. 2 Jan Willem 1971 Student TU Delft. Wonende 1988 te Hoek van Holland. 3 Arja Wilhelmina 1974 Scholier. Wonende 1988 te Hoek van Holland.

247 X-y. Bruin Portengen (266) Wasserij-chauffeur. Zoon van Gerrit Portengen en Neeltje Evertse. Geboren 1926 te Nederhorst den Berg. Wonende 1988 aldaar. Tr. Ned. den Berg 1953 Elbertje van Zijl Geboren 1929 te Weesp. Dochter van Jacobus van Zijl en Maartje van 't Hazeveld. Kinderen daaruit, geboren te Weesp en Bussum: 1 Maartje Jacoba 1956 Wonende 1988 te Nederhorst den Berg. Tr. Ned. den Berg 1977 Adrianus Petrus van den Velde Wasserij-chauffeur. Geboren 1945 te Amsterdam. Kind daaruit, geboren te Hilversum: Maikel Elbertje Adriana 1958 Wonende 1988 te Nederhorst den Berg. 3 Neeltje Gerdina 1964 Secretaresse. Wonende 1988 te Nederhorst den Berg. Tr. Ned. den Berg 1985 Jan van der Pol Magazijnbeheerder. Geboren 1958 te Dordrecht. Kinderen daaruit, geboren te Nederhorst den Berg: 1 Neeltje Maria 1956 Wonende 1988 te Zwolle. Tr. Ned. den Berg 1978 Berend Knol Vertegenwoordiger. Geboren 1946 te Steenwijk. Zoon van Lucas Knol en Sibrigje Hetebrij. Kinderen daaruit: Brent 1979 en Daisy Ingrid 1959 Wonende 1988 te Nederhorst den Berg. Tr. 's Graveland 1987 Johannes Marinus Hendriksen Verzekeringsadviseur. Zoon van Marinus Hendriksen en Frederica Johanna Hector. Geboren 1960 te Hilversum. Kinderen daaruit: Marinde X-z. Dirk Portengen (267) Chauffeur. Zoon van Gerrit Portengen en Neeltje Evertse. Geboren 1932 te Nederhorst den Berg. Wonende 1988 aldaar. Tr. Ned. den Berg 1954 Geertje Maartje Jeroense Geboren 1932 te Oud-Vossemeer. Dochter van Gerard Jeroense en Maria Duine. 247

248 Bruyn generatie XI. XI-a. Gerrit Hendrik Portengen (268) Bouwkundig inspecteur. Nederlands kampioen marathon schaatsen in 1975, 1978 en In e plaats in de elfstedentocht. Zoon van Gerrit Portengen en Mijnsje Pieterse. Geboren 1948 te Amsterdam. Wonende 1988 te Ned. den Berg. Tr. Diemen 1977 Marion van Veldhuyzen Lerares lichamelijke opvoeding. Geboren 1953 te Amsterdam. Dochter van Piet van Veldhuyzen en Cornelia Wiltenburg. Kinderen daaruit, geboren te Naarden: 1 Rik 1983 Wonende 1988 te Nederhorst den Berg. 2 Sven 1986 Wonende 1988 te Nederhorst den Berg. XI-b. Jan Pieter Portengen (268) Technisch opzichter waterschap. Geboren 1951 te Abcoude. Wonende 1988 te Muiden. Zoon van Frederik Christiaan Portengen en Margje de Vries. Tr. Muiden 1978 Anna Maria Beukeboom Bloemiste. Geboren 1956 te Muiden. Dochter van Johannes Beukeboom en Antonia Pronk. 248 Kinderen daaruit, geboren te Naarden: 1 Johannes Christiaan 1980 Wonende 1988 te Muiden. 2 Marinus Cornelis 1985 Wonende 1988 te Muiden. XI-c. Frederik Christiaan Portengen (268) Aannemer. Machinist waterschap de Vecht. Zoon van Frederik Christiaan Portengen en Margje de Vries. Geboren 1955 te Nieuwer Amstel. Wonende 1988 te Loenen ad Vecht. Tr. Wilnis 1978 Johanna Catharina Maria Kooyman Geboren 1952 te Mijdrecht. Dochter van Wilhelmus Adrianus Jozef Kooyman en Catharina Maria Celestina van Wijk. Kinderen daaruit, geboren te Loenen ad Vecht: 1 Kim Margje Catharina 1981 Wonende 1988 te Loenen ad Vecht. 2 Niels Christiaan Jozef 1984 Wonende 1988 te Loenen ad Vecht. XI-d. Robert Portengen (269) Direct marketier PGEM. Zoon van Gerrit Portengen en Jansje Johanna Elisabeth van der Zwaard. Geboren 1948 te Arnhem. Wonende 1988 te Heteren. Tr. Heteren 1971 Cornelia Wilhelmina de Kruyff Bankemploye. Geboren 1950 te Heteren. Dochter van Dirk Hermanus de Kruyff en Willemtje Gerritje Gerrits. Kinderen daaruit, geboren te Heteren: 1 Joyce 1973 Wonende 1988 te Heteren. 2 Ilja 1976 Wonende 1988 te Heteren.

249 XI-e. Gerrit Portengen (269) Cafetariahouder. Zoon van Jacobus Johannes Portengen en Pietertje Middel. Geboren 1943 te Arnhem. Wonende 1988 te Zevenaar. Tr. Rheden 1967 Geertruida Theodora Menning Serveerster. Geboren 1937 te Didam. Dochter van Joh. Martinus Menning en Maria Jozefina Christina Schulte. Kinderen daaruit, geboren te Zevenaar: 1 Jacobus Johannes 1967 Wonende 1988 te Zevenaar. XI-f. Johannes Portengen (269) Ambtenaar sociale dienst. Hoofd automatisering. Zoon van Jacobus Johannes Portengen en Pietertje Middel. Geboren 1945 te Amsterdam. Wonende 1988 te Westervoort. Tr. Arnhem 1970 Gerdina Maria Johanna Antonia Joxhorst Geboren 1945 te Arnhem. Dochter van Antonius Wilh. Joxhorst en Johanna Gerdina ter Heerdt. Kinderen daaruit, geboren te Westervoort: 1 Roland 1977 Wonende 1988 te Westervoort. XI-g. Bram Portengen (270) Uitvoerder weg en waterbouw. Zoon van Gerrit Portengen en Dorothea Elisabeth van den Berg. Geboren 1953 te Hilversum. Wonende 1988 te Nw. Loosdrecht. Tr. Maartensdijk 1975 Ina Vandergugt Geboren 1955 te Den Haag. Dochter van Pieter Hendrikus Vandergugt en Anna Maria Magdalena Ruijgrok. 249 Kinderen daaruit, geboren te Hilversum: 1 Barbara Joyce 1978 Wonende 1988 te Nw. Loosdrecht. 2 Chris 1980 Wonende 1988 te Nw. Loosdrecht. XI-h. Theo Portengen (270) Districtsmanager. Zoon van Gerrit Portengen en Dorothea Elisabeth van den Berg. Geboren 1958 te Hilversum. Wonende 1988 te Huizen. Tr. Hilversum 1981 Jantje Keyzer Secretaresse. Geboren 1959 te Oldehove. Dochter van Jacobus Johannes Keyzer en Clazina Jantina Wijma. Kinderen daaruit, geboren te Naarden: 1 Laura Stephani 1989 Wonende 1989 te Huizen. XI-i. Jacobus Ferdinand Portengen (276) Zoon van Bruin Portengen en Jannetje Cornelia Tinholt. Geboren 1951 te Nederhorst den Berg. Wonende 1988 aldaar. Tr. Utrecht 1973 Anna Maria Woudenberg Geboren 1951 te Utrecht. Dochter van Theodorus Wilhelmus Woudenberg en Wilhelmina Schinkel. Kinderen daaruit, geboren te Hilversum: 1 Natasja 1973 Overleden 1973 te Hilversum. 2 Miranda Wilhelmina 1975 Wonende 1988 te Nederhorst den Berg.

250 XI-j. Lambert Jan Portengen (276) Benzinepomphouder. Zoon van Bruin Portengen en Jannetje Cornelia Tinholt. Geboren 1957 te Nederhorst den Berg. Wonende 1988 aldaar. Tr. Ned. den Berg 1977 Remmerdina Everts Geboren 1958 te Hilversum. Dochter van Aart Arie Everts en Trijntje de Vink. Kinderen daaruit, geboren te Hilversum en Nederhorst den Berg: 1 Maurice 1981 Wonende 1988 te Nederhorst den Berg. 2 Alain 1984 Wonende 1988 te Nederhorst den Berg. 250

251 Bruyn generatie XII. XII-a. Koendert Portengen (276) Leraar tekenen en grafische vormgeving. Geboren 1960 te Weesperkarspel. Zoon van Marinus Portengen en Hermanna Barbara Streutker.. Wonende 1989 te Leiden. Tr. Alphen ad Rijn 1985 Saskia Catharina Görtz Drs in de pedagogie. Intercedente (uitzendbureau). Geboren 1962 te Dordrecht. Dochter van Ruben Otto Görtz en Catharina Henriëtte Graafland. Kind daaruit, geboren te Leiden: 1 Milan Arvid 20 november 1989 Wonende te Leiden. 251

252 Deel 4.5 (Jacob) Portengens uit Kortenhoef stamvader zich. De nakomelingen bleven over 't algemeen dicht bij huis, Muiden, Weesperkarspel, Amsterdam. Oorspronkelijk waren het watermolenaars, veehouders en landarbeiders. Opvallend is het grote aantal chauffeurs onder de huidige generatie. "Het zijn vrije vogels, de Portengens!" vertelde me een echtgenote. Dit grootste hoofdstuk kwam tot stand mede door de hartelijke wijze waarop door vrijwel iedereen werd medegewerkt. Met dank daarvoor! Stamvader Jacob Inleiding Uit Naarden kwam de stammoeder van de in dit deel beschreven familie. Ergens in de omtrek van dit stadje vestigde de 252 Jacob, de jongste zoon van Gerrit Portengen, verdween geruisloos uit Kortenhoef. Daarna, eerst in Naarden en later in Muiden, dook hij weer op, getrouwd met Aaltje Pieters. Het echtpaar stichtte een groot gezin. Hoewel nergens zwart op wit het bewijs gevonden kon worden dat de Muidense Jacob dezelfde is als de Kortenhoefse, mag dat aan de hand van allerlei aanwijzingen aangenomen worden. Waarschijnlijk was hij watermolenaar, zoals na hem zijn jongste zoon Lambert. Vreemd genoeg werd zijn huwelijk niet in het kerkelijke register vastgelegd, slechts een simpele aantekening van de belastinggaarder van Naarden werd gevonden. De familie Pieterse was, evenals de familie Portengen, een geslacht van watermolenaars. Overigens zal een nauwgezet onderzoek van het archief van de stad Naarden en dat van Muiden en omliggende plaatsen, nog veel aan het licht kunnen brengen gezien de globale wijze waarop dat tot nog toe door mij geschied is. Wat dat betreft staat deze genealogie in de grondverf. Meer niet.

253 V-d. Jacob Portengen (103) Veehouder te Muiden. Zoon van Gerrit Portengen en Marretje Streefkerk. Gedoopt 1750 te Kortenhoef. Overleden 1818 te Muiden. Tr. Naarden 1773 Aaltje Pieters Gedoopt 1750 te Naarden. Overleden 1814 te Muiden. Dochter van Pieter Pieters en Willemijntje Jans. Kinderen daaruit, gedoopt te Naarden en Muiden: 1 Gerrit 1774 Volgt VI-a. 2 Pieter 1775 Begraven 1796 te Muiden. 3 Maria 1777 Geen nadere gegevens bekend. 4 Wilhelmina 1778 Overleden 1822 te Muiden. Tr.1- Ned. den Berg 1799 Dirk Portengen Geboren 1773 te Nederhorst den Berg. Zoon van Bruyn Portengen en Johanna van der Velde. Overleden 1802 aldaar. Kinderen daaruit zie hoofdstuk 4.4. Tr >1802 Willem Snel Kinderen daaruit, gedoopt te Muiderberg en Muiden: Anthonia 1804; Evert 1808 en Jacob Anna 1780 Geen nadere gegevens. 6 Dirk 1781 Volgt VI-b. 7 Jan 1783 Volgt VI-c. 8 Marretje 1785 *Begr.1791 Muiden. 9 Jannetje 1788 *Begr.1804 Muiden. 10 Lambert 1792 Volgt VI-d. Gegevens 1750 Aug 12 Doopboek Naarden ger. kerk. Aaltje. Ouders Pieter Pieters en Willemijntje Jans Boek Trouwimpost Naarden. Jacob Portengen en Aaltje Pieters. Impost betaald Feb 02 Doopboek Naarden ger. kerk. Gerrit. Ouders Jacob Portengen en Aaltje Pieters Sep 15 Doopboek Naarden ger. kerk. Pieter. Ouders Jacob Portengen en Aaltje Pieters Mrt 02 Doopboek Muiden NH kerk. Maria. Ouders Jacob Portengen en Aaltje Pieters. Doopgetuige Gerritje Portengen Apr 29 Doopboek Muiden dorpskerk. Willemina. Ouders Jacob Portengen en Aaltje Pieters. Doopgetuige Jannetje Poelders Feb 13 Doopboek Muiden dorpskerk. Anna. Ouders Jacob Portengen en Aaltje Pieters. Doopgetuige Jannetje Voorn Okt 28 Doopboek Muiden dorpskerk. Dirk. Ouders Jacob Portengen en Aaltje Pieters. Doopgetuige Jannetje Voorn Okt 05 Doopboek Muiden dorpskerk. Johannes. Ouders Jacob Portengen en Aaltje Pieters. Doopgetuige Bantam van de Heuvel Mei 22 Doopboek Muiden dorpskerk. Marretje. Ouders Jacob Portengen en Aaltje Pieters. Doopgetuige Lammetje van Essen Apr 13 Doopboek Muiden dorpskerk. Jannetje. Ouders Jacob Portengen en Aaltje Pieters. Doopgetuige Geurt Geurtz Okt 11 Begraafboek Muiden. Marretje Portengen. Pro deo Aug 26 Doopboek Muiden dorpskerk. Lammert. Ouders Jacob Portengen en Aaltje Pieters. Doopgetuige Maartje Voorn Aug 26 Begraafboek Muiden NH kerk. Pieter Portengen. pro deo Jul 17 Trouwboek Muiden dorpskerk. Dirk Portengen jongeman van Nederhorst den Berg met Willemijntje Portengen Jan 10 Begraafboek Muiden NH kerk. Jannetje Portengen. Op 't kerkhof begraven Dec 16 Doopboek Muiderberg. NH kerk. Anthonia. Ouders Willem Snel en Willemijntje Portengen Mei 01 Doopboek Muiden. NH kerk. Evert. Ouders Willem Snel en Willemijntje Portengen. Doopgetuige Pietertje Snel Jan 03 Doopboek Muiden. NH kerk. Jacob. Ouders Willem Snel en Willemijntje Portengen Mrt 23 Muiden overlijdensacte. Aaltje Pieters. Zie trouwbijlage Gerrit P WSP Feb 12 BS/DTB Muiden overlijdensacte. Jacob Portengen. Aangifte Lambert en Jan Portengen, zoons. Begraven in de kerk DTB Muiden begraafacte 12. Willemijntje Portengen. Begraven voor de diaconie Aug 14 BS Muiden overleden Willemijntje Portengen, 44 jaar. Echtgenote van Willem Snel.

254 Jacob generatie VI. Een oud probleem Toen Gerrit Portengen en Trijntje van Veeren wilden trouwen was er een probleem. De gebroeders Jan en Dirk Stork, molenaars op "Het Anker" op de Heerengracht bij de Stammerdijk, moesten verklaren "dat aan hun zeer wel bekend zijn wijlen Jacob Portengen en Aaltje Pieterse, ook genaamd Pietersen, echtelieden, en dat zij zeer wel weten dat uit hetzelve huwelijk op de 2e Feb 1774 en niet op de 28e Jan 1773, is geboren een zoon genaamd Gerrit Portengen, thans meerderjarig en veehouder van beroep, woonachtig in Weesperkarspel aan de Stammerdijk, en dat de ouders van zowel Gerrit als Trijntje, veehouderesse, wonende binnen deze stad op de Heerengracht naast de branderij genaamd de Snoek, beide reeds sedert lange tijd overleden zijn". VI-a. Gerrit Portengen (288) Veehouder te Weesperkarspel. In 1809 wonende op de Hondswijker watermolen. Zoon van Jacob Portengen en Aaltje Pieters. Geboren 1774 te Naarden. Overleden 1844 te Weesperkarspel. Tr.1- Weesperkarspel 1798 Antje Harmse Geboren te Kuinre in Friesland. Overleden 1823 te Weesperkarspel. Tr.2- Weesp 1824 Trijntje van Veeren Veehoudster. Geboren 1772 te Naarden. Wed. Jan Schrijver. Dochter van Gerrit van Veere en Jannetje Gleyn. 254 Kinderen daaruit, gedoopt te Muiden: 1 Aaltje 1798 Overleden 1819 te Amsterdam. Tr. Weesp 1818 Gerrit Schrijver Melkinkoper te Amsterdam. Geboren 1798 zoon van Jan Schrijver en Trijntje van Veeren. Kinderen daaruit, geboren te Amsterdam: Trijntje Hilletje 1799 Overleden 1859 Amsterdam. Melkslijtster, Kromme Elleboogsteeg. Tr. Weesperkarspel 1822 Dirk Hoefman Melkverkoper. Geboren 3 Apr 1800 te Loenen. Zoon van Pieter Hoefman en Dirkje Jans van der Woerd. Kinderen, geboren te Amsterdam: Anna Hillegonda 1825; Dirkje 1827; Pieter 1830; Gerrit 1832; Jacob 1833; Alida Cornelia 1835; Jacob 1837 en Neeltje Marretje 1801 Begraven 1809 te Muiden. 4 Jacob 1804 Overleden 1849 te Weesp. *Ongehuwd. 5 Cornelia 1806 Overleden 1877 te Weesp. Tr.1- Weesp 1827 Johannes Hermanus Wilcke Tuinman. Geboren 1802 te Weesperkarspel. Zoon van Jan Gerrit Wilke en Grietje Westerlagen. Overleden 1834 te Weesp. Tr.2- Weesp 1836 Jan Schippers Veehouder. Geboren 1800 te Weesp. Zoon van Hannes Gerrit Schipper en Grietje Cornelis van Nigtevegt. Kinderen uit het eerste huwelijk, geboren te Weesp: Grietje 1827; Margaretha 1829; Antje 1832 en Johannes Hermanus Gegevens 1772 Jul 26 Doopboek Naarden. Trijntje. Ouders Gerrit van Veere en Jannetje Gleyn Trouwboek Weesperkarspel ger. kerk. Gerrit Portengen geboren te Naarden wonende aldaar met Antje Harmse geboren te Cuinre in Friesland Jul 15 Doopboek Muiden dorpskerk. Aaltje. Ouders Gerrit Portengen en Antje Harmse. Doopgetuige Aaltje Pieterse hv Jacob Portengen.

255 1799 Dec 01 Doopboek Muiden dorpskerk. Hilletje. Ouders Gerrit Portengen en Antje Harmse. Getuige Willemijntje Portengen hv Dirk Portengen Mei 10 Doopboek Muiden dorpskerk. Marretje. Ouders Gerrit Portengen en Antje Harmse. Doopgetuige Aaltje Pieters hv Jacob Portengen Sep 09 Doopboek Muiden dorpskerk. Jacob. Ouders Gerrit Portengen en Antje Harmse. Doopgetuige Jannetje Poeloers Aug 17 Doopboek Muiden dorpskerk. Cornelia. Ouders Gerrit Portengen en Antje Harmse. Doopgetuige Hilletje Boekwijt Mrt 27 Begraafboek Weesperkarspel NH kerk. Matje Portengen dochter van Gerrit Portengen. Overleden op de Hondswijker watermolen, oud 8 jaar aan de koorts Mrt 30 Begraafboek Muiden NH kerk. Matje Portengen Mrt 15 BS Weesp trouwacte. Aaltje Portengen. Geboren 1799 te Muiden wonende te Weesperkarspel. Ouders Gerrit Portengen en Antje Harms. Getrouwd met Gerrit Schrijver, boereknecht, 1796 geboren en wonende te Weesp. Ouders Jan Schrijver en Trijntje van Veeren Dec 20 BS Amsterdam geboorteacte Trijntje. Ouders Gerrit Schrijver, melkverkoper en Aaltje Portengen. Singel donkere sluis Jan 23 BS Amsterdam overlijdensacte Aaltje Portengen. 20 jaar. Singel. Echtgenote van Gerrit Schrijver, melkinkoper, 23 jaar. Nalatende een kind. Geboren te Muiden Apr 26 BS Weesperkarspel trouwacte 2. Hilletje Portengen. Geboren 27 Nov 1799, gedoopt 1 Dec 1799 te Muiden. Ouders Gerrit Portengen en Antje Harmse. Getrouwd met Dirk Hoefman. Geboren 3 Apr 1800 te Loenen. Ouders Pieter Hoefman, begraven 12 Feb 1801 te Loenen en Dirkje Jans van der Woerd. Getuige Jan Hoefman BVR Amsterdam E1-25. Kromme Elleboogsteeg 180. Man: Dirk Hoefman, geboren 3 Apr 1800 te Loenen, gehuwd, NH, Melkslijter. Vrouw: Hilletje Portengen, geboren 27 Nov 1779 te Muiden, gehuwd, NH, geen beroep. Kinderen: Pieter 28 Jan 1830; Gerrit 7 Mrt 1832 en Neeltje 3 Jan Allen geboren te Amsterdam. Als huisgenote geboekt Anna Hildegonda 5 Mrt 1825, ongehuwd Jul 19 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Antje Harmse. Echtgenote van Gerrit Portengen. Zie huwelijksbijlage 1824 Weesp Apr 08 BS Weesp trouwacte 4. Gerrit Portengen, veehouder, geb Feb 02 te Naarden wonende te Weesp. Vrijgesteld van dienstplicht. Wedr van Antje Harmse, overl. 19 Jul 1823 te Wspkarspel. Ouders Jacob Portengen, overl. 12 Feb 1818 te Muiden en Aaltje Pieters, overl. 23 Mrt te Muiden. Getrouwd met Trijntje van Veeren, veehoudster, geboren 1772 Jul 26 te Naarden. Weduwe van Jan Schrijver, overleden 22 Mei 1818 te Weesp. Ouders Gerrit van Veere, overleden 29 Mei 1804 te Naarden en Jannetje Gleyn, overleden 1 Nov 1777 te Naarden. Getuige Johannes Hermanus Wilke. Bijlage: Twee notariële verklaringen van de gebroeders Stork omtrent de juiste geboortedatum van Gerrit en het overlijden van de ouders van zowel Gerrit als Trijntje Mrt 05 BS Amsterdam geboorteacte Anna Hillegonda. Ouders Dirk Hoefman, melkverkoper en Hilletje Portengen. Getuige Gerrit Schrijver en Gerrit de Boer. Kromme Elleboogsteeg Okt 12 BS Amsterdam geboorteacte 8-8. Dirkje. Ouders Dirk Hoefman en Hilletje Portengen. Getuige Gerrit de Boer/Johannes Schouten Nov 25 BS Weesp trouwacte 19. Cornelia Portengen. Geboren 1806 te Muiden. Ouders Gerrit Portengen en Antje Harmse. Getrouwd met Johannes Hermanus Wilke, werkman, geboren 1802 te Weesperkarspel wonende te Weesp. Ouders Jan Gerrit Wilke, hovenier, overleden en Grietje Westerlagen, overleden. Getuigen Jacob Portengen, broer en Jan Gerrit Wilke Dec 04 BS Weesp geboorteacte 90. Grietje. Ouders Johannes Hermanus Wilcke en Cornelia Portengen. Vader is 25 jaar en tuinman Nov 02 BS Weesp geb.acte 89. Margaretha. Ouders Johannes Hermanus Wilcke/Cornelia P Jan 28 BS Amsterdam geboorteacte Pieter. Ouders Dirk Hoefman/Hilletje Portengen. Getuige Gerrit Schrijver en Adrianus van Vlijmen Mrt 07 BS Amsterdam geboorteacte Gerrit. Ouders Dirk Hoefman en Hilletje Portengen. Getuige Gerrit Schrijver en Gerrit de Boer Mrt 15 BS Weesp geboorteacte 20. Antje. Ouders Johannes Hermanus Wilcke en Cornelia Portengen. Vader is veehouder Nov 25 BS Amsterdam geboorteacte Jacob. Ouders Dirk Hoefman/Hilletje Portengen. Getuige Gerrit Schrijver en Hendrik Lamshuizen Mrt 07 BS Weesp geboorteacte 17. Johannes Hermanus. Ouders Johannes Hermanus Wilcke, overleden 14 Aug 1834 en Cornelia Portengen. Getuigen Gerrit en Jacob Portengen Dec 07 BS Amsterdam geb.acte Alida Cornelia. Ouders Dirk Hoefman en Hilletje Portengen. Get. Jan Schouten/Hendrik Lamshuizen.

256 1836 Apr 22 BS Weesp trouwacte. Cornelia Portengen. Geboren 1806 te Muiden. Weduwe van Johannes Hermanus Wilke. Ouders Gerrit Portengen en Antje Harmse. Getrouwd met Jan Schippers, werkman, geboren 1800 en wonende te Weesp. Ouders Hannes Gerrit Schipper en Grietje Cornelis van Nigtevegt. Getuige Jacob Portengen Nov 10 BS Amsterdam geboorteacte Jacob. Ouders Dirk Hoefman/Hilletje Portengen. Getuige Jacobus Heer en Leendert Wassenaar Jan 03 BS Amsterdam geboorteacte Neeltje. Ouders Dirk Hoefman/Hilletje Portengen. Get. Leendert Wassenaar/Hendrik Lamshuizen. Molen De Onrust van het Naardermeer Aug 23 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Gerrit Portengen, veehouder, wedr van Trijntje van Veeren en Antje Harmse. Ouders Jacob Portengen en Aaltje Pieters. Aangifte door Jacob Portengen, veehouder, 39 jaar. Geboren te Muiden Jul 14 BS Weesp overlijdensacte. Jacob Portengen. Leeftijd 44 jaar. Ouders Gerrit Portengen, overleden en Antje Harmse. Ongehuwd Sep 27 BS Amsterdam overlijdensacte 6-5. Hilletje Portengen. Melkslijtster. 59 jaar. Kromme Elleboogsteeg. Weduwe van Dirk Hoefman Nov 05 BS Weesp overlijdensacte. Cornelia Portengen. Leeftijd 72 jaar. Oude Gracht. Weduwe van Jan Schippers en Johannes Hermanus Wilke. Ouders onbekend. Geboren te Weesperkarspel. VI-b. Dirk Portengen (288) Veehouder. Zoon van Jacob Portengen en Aaltje Pieters. Gedoopt 1781 te Muiden. Overleden 1854 aldaar. Tr. Muiden 1815 Neeltje van Schaik Geboren 1786 te Loosdrecht. Overleden 1873 te Muiden. Kinderen daaruit, geboren te Muiden: 1 Aaltje 1816 Overleden 1885 als veehoudster aan het Zandpad te Wspkarspel. Tr. Muiden 1839 Jacob Hennipman Veehouder. Geboren 1808 te Loosdrecht. Overleden 1875 te Weesperkarspel. Zoon van Elbert Hennipman en Aaltje Barreveld. Kinderen daaruit, geboren te Diemen: Neeltje 1846; Aaltje 1848; Elbert Pieter 1852 en Cornelis Jannetje 1818 Overleden 1888 te Weesperkarspel. Tr.1- Muiden 1843 Gerrit Portengen Veehouder. Geboren 1814 te Muiden. Overleden 1849 te Weesperkarspel. Zoon van Jan Portengen en Heiltje Boekwijt. Kinderen uit het eerste huwelijk zie VII-d. Tr.2- Wspkarspel 1854 Jacob (van) Zijtveld Veehouder. Geboren 1816 te Weesp. Zoon van Gijsbert van Zijtveld en Teuntje de Vries. Kinderen daaruit niet bekend. 3 Jacob 1819 Veehouder. Overleden 1895 te Muiden. Tr.1- Wspkarspel 1866 Aaltje Hoefman Geboren Weduwe van Ruth Nagel. Dochter van Jan Hoefman en Neeltje Voorn. Overleden 1876 te Muiden.

257 Tr.2- Weesp 1877 Aagje Boeschoten Geboren 1839 te Muiden. Dochter van Evert Boeschoten en Lijsbertje Ton. Daaruit geen kinderen bekend. 4 Neeltje 1821 Overleden 1891 als veehoudster te Weesperkarspel. Tr Jacob Brouwer Veehouder aan de Gaasperdam. Geboren 1819 te Loenersloot. Overleden 1859 te Weesperkarspel. Zoon van Johannes Brouwer en Doortje Menevest. Tr.2- Weesperkarspel 1861 Gijsbert Seldenrijk Veehouder. Geboren 1834 te Weesperkarspel. Zoon van Cors Seldenrijk en Ariaantje Grootendorst. Kinderen daaruit, geboren te Weesperkarspel: Adriana Maria Brouwer Pieter 1823 Overleden 1824 te Muiden. 6 Mietje 1825 Overleden 1891 als veehoudster te Muiden. Tr. Muiden 1855 Hannes Melis Smid. Wedr. Neeltje Blok. Geboren 1821 te Muiderberg. Zoon van Hendrik Jan Melis en Antje Voorn. Kinderen, geboren te Muiden: Dirk 1856; Dirk 1857; Neeltje 1859; Dirk 1860 en Dirk Ariaantje 1828 Overleden... Tr. Muiden 1863 Gijsbert Hoefman Veehouder. Zoon van Jan Hoefman en Neeltje Voorn. Kinderen daaruit, geboren te Muiden: Jan 1863 en Dirk Dirk 1831 Volgt VII-a. Gegevens 1815 Apr 30 BS Muiden trouwacte 8. Dirk Portengen. Geboren Getrouwd met Neeltje van Schaik, geboren Jan 13 Weesp trouwbijlage. Geboren Jacob. Ouders Gijsbert Zijtveld en Teuntje de Vries Apr 01 BS Muiden geboorteacte. Aaltje. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van Schaik Feb 28 BS Muiden geboren Jannetje. Ouders Dirk Portengen, 34 jr en Neeltje van Schaik Dec 09 BS Muiden geboorteacte. Jacob. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van Schaik Aug 17 BS Muiden geboorteacte. Neeltje. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van Schaik Dec 27 Muiden trouwbijlage. Geboren Hannes. Ouders Hendrik Jan Melis en Antje Voorn Aug 07 BS Muiden geboorteacte. Pieter. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van Schaik Feb 06 BS Muiden overlijdensacte. Pieter Portengen. Vader Dirk Portengen. Aangifte door Jan Portengen, veehouder, 40 jaar oom Mei 11 BS Muiden geboorteacte. Mietje. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van Schaik Okt 24 BS Muiden geboren Jaantje. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van Schaik. De Gooy Apr 15 BS Muiden geboorteacte. Dirk. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van Schaik Feb 02 Weesperkarspel geboorteacte in trouwbijlage. Gijsbert. Ouders...Seldenrijk Mei 03 Weesperkarspel trouwbijlage. Geboren Gijsbert. Ouders Jan Hoefman/Neeltje Voorn Apr 26 BS Muiden trouwacte 6. Aaltje Portengen. Geboren 1816 Mrt 31 en wonende te Muiden. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van Schaik. Getrouwd met Jacob Hennipman, veehouder, geboren 1808 Mei 11 te Loosdrecht, wonende te Weesperkarspel. Ouders Elbert Hennipman, veerbaas te Nieuw Loosdrecht en Aaltje Barreveld, overleden 16 Aug 1820 aldaar Aug 27 Muiden trouwbijlage. Geboren Aagje. Ouders Evert Boeschoten en Lijsbertje Ton Aug 15 BS Weesperkarspel trouwacte 7. Neeltje Portengen. Boeredienstbode, geboren 1821 en wonende te Muiden. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van Schaik. Getrouwd met Jacob Brouwer, boereknecht, geboren 1819 te Loendersloot wonende te Weesperkarspel. Ouders Johannes Brouwer en Doortje Menevest Mei 28 BS Diemen geboorteacte. Neeltje. Ouders Jacob Hennipman en Aaltje Portengen. Huis te Overdiemen Mei 05 BS Diemen trouwbijlage. Geboren Aaltje. Ouders Jacob Hennipman/Aaltje Portengen Jul 14 BS Diemen geboorteacte. El-

258 bert Pieter. Ouders Jacob Hennipman en Aaltje Portengen. Huis te Overdiemen Sep 14 BS Weesperkarspel trouwacte. Jannetje Portengen. Geboren 1818 Feb 27 te Muiden. Weduwe van Gerrit Portengen. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van Schaik. Getrouwd met Jacob van Zijtveld, veehouder, geboren 1816 Jan 13 te Weesp. Ouders Gijsbert van Zijtveld en Teuntje de Vries Okt 15 BS Muiden overlijdensacte. Dirk Portengen. Veehouder. 70 jaar. Echtgenoot van Neeltje van Schaik. Aangifte door Jacob Portengen, 32 jaar, zoon Jun 17 BS Muiden trouwacte 8. Mietje Portengen. Geboren 1825 Mei 11 te Muiden. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van Schaik. Getrouwd met Hannes Melis, smid, geboren 1821 Dec 27 te Muiden. Weduwnaar van Neeltje Blok, overleden 3 Okt 1853 te Muiden. Ouders Hendrik Jan Melis en Antje Voorn, ongehuwd Feb 21 BS Muiden geboorteacte 5. Dirk. Ouders Hannes Melis en Mietje Portengen. Vader is smid, 34 jaar Jun 02 BS Diemen geboorteacte. Cornelis. Ouders Jacob Hennipman en Aaltje Portengen. Huis te Overdiemen Feb 28 BS Muiden geboorteacte 13. Dirk. Ouders Hannes Melis en Mietje Portengen Sep 22 BS Weesperkarspel geboorteacte. Adriana Maria. Ouders Jacob Brouwer en Neeltje Portengen. Veehouder. Gaasperdam Apr 19 BS Muiden geboorteacte 16. Neeltje. Ouders Hannes Melis en Mietje Portengen Jul 11 BS Muiden geboorteacte 21. Dirk. Ouders Hannes Melis en Mietje Portengen Feb 14 BS Weesperkarspel trouwacte. Neeltje Portengen. Veehoudster. Geboren 1822 Aug 17 te Muiden. Weduwe van Jacob Brouwer, overleden 29 Nov 1859 te Weesperkarspel. Ouders Dirk Portengen, overleden en Neeltje van Schaik. Getrouwd met Gijsbert Selderijk, zonder beroep, geboren 1834 Feb 02 te Weesperkarspel. Ouders Cors Selderijk, overleden en Arriaantje Grootendorst. Getuige Dirk Portengen, broer en Jacob van Zijtveld, zwager Jul 29 BS Muiden geboorteacte 29. Dirk. Ouders Hannes Melis en Mietje Portengen Mei 03 BS Muiden trouwacte 5. Ariaantje Portengen. Geboren 1828 Okt 24 te Muiden. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van Schaik. Getrouwd met Gijsbert Hoefman, veehouder, geboren 1834 Mei 03 te 258 Weesperkarspel wonende te Muiden. Ouders Jan Hoefman en Neeltje Voorn Nov 02 BS Muiden geboorteacte 38. Jan. Ouders Gijsbert Hoefman en Ariaantje Portengen. Getuige Hannes Melis Feb 24 BS Muiden geboorteacte 6. Dirk. Ouders Gijsbert Hoefman, veehouder, 29 jr en Ariaantje Portengen. Getuige Hannes Melis Apr 26 BS Weesperkarspel trouwacte. Jacob Portengen. Veehouder, geboren Ouders Dirk Portengen, overleden en Neeltje van Schaik. Getrouwd met Aaltje Hoefman, geboren Weduwe van Ruth Nagel. Ouders Jan Hoefman en Neeltje Vervoorn, overleden Nov 24 Weesperkarspel overlijdensacte in trouwbijlage. Jacob Hennipman. Echtgenoot van Aaltje Portengen Sep 18 BS Muiden overlijdensacte. Aaltje Hoefman. Echtgenote van Jacob Portengen Nov 22 BS Weesp trouwacte 24. Jacob Portengen. Veehouder, geboren 1819 Dec 09 te Muiden wonende te Muiden. Weduwnaar van Aaltje Hoefman. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van Schaik. Getrouwd met Aagje Boeschoten, geboren 1839 Aug 27 te Muiden wonende te Weesp. Ouders Evert Boeschoten en Lijsbertje Ton. Getuige Dirk Portengen Jan 12 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Aaltje Portengen. Boerin. 67 jaar. Zandpad. Weduwe van Jacob Hennipman. Dochter van Dirk Portengen en Neeltje van Schaik Jan 23 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Jannetje Portengen. Leeftijd 70 jaar. Weduwe van Jacob van Zijpveld. Dochter van Dirk Portengen en Neeltje van Schaik. Aangifte door Dirk van Zijpveld, veehouder, 40 jaar Okt 23 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Neeltje Portengen. 70 jaar. Echtgenote van Gijsbert Seldenrijk, veehouder. Dochter van Dirk Portengen en Neeltje van Schaik Dec 14 BS Muiden overlijdensacte. Mietje Portengen. Leeftijd 66 jaar. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van Schaik. Aangifte door Cornelis Visscher, 24 jaar, timmerman, behuwdzoon Feb 04 BS Muiden overleden Jacob Portengen. Leeftijd 75 jaar. Man van Aagje Boeschoten. Zoon van Dirk Portengen en Neeltje van Schaik.

259 VI-c. Jan (Johannes) Portengen (288) Watermolenaar te Weesperkarspel. Zoon van Jacob Portengen en Aaltje Pieters. Gedoopt 1783 te Muiden. Overleden 1874 te Weesp. Tr. Muiden 1806 Heiltje Boekwijt Geboren 23 oktober 1781 te Weesp. Overleden 1827 te Weesperkarspel. Dochter van Cornelis Boekweit en Pietertje Kriek. Kinderen daaruit, geboren te Muiden: 1 Jacob 1807 *Als kind overleden. 2 Cornelis 1809 Volgt VII-b. 3 Jacob 1810 Volgt VII-c. 4 Pieter 1811 Overleden 1816 te Weesperkarspel. 5 Gerrit 1814 Volgt VII-d. 6 Johannes 1815 Volgt VII-e. 7 Aaltje 1817 Overleden 1849 te Weesp. Tr. Weesp 1841 Wouter Spoor Leerlooiersknecht. Geboren 1813 te Loenen. Zoon van Riemert Spoor en Engeltje Meyer. Kinderen daaruit, geboren te Weesp: Heiltje 1843; Riemert 1845; Maria 1846 en Gerarda Daniel 1821 Boereknecht. Overleden 1844 te Ouder- Amstel. *Ongehuwd. 9 Pietertje 1823 Overleden 1826 te Weesperkarspel. 10 Neeltje 1826 Volgt VII-f. Gegevens 1806 Jul 26 Muiden trouwboek. Heiltje. Dochter van Cornelis Boekweit en Pietertje Kriek met Jan Portengen zoon van Jacob Portengen en Aaltje Pieters Mei 15 Doopboek Muiden NH kerk. Jacob. Ouders Jan Portengen en Heiltje Boekwijt Okt 08 Doopboek Muiden NH kerk. Cornelis. Ouders Jan Portengen en Heiltje Boekwijt Jan 20 Doopboek Muiden NH kerk. Jacob. Ouders Jan Portengen en Heiltje Boekwijt Mrt 18 BS Muiden geboorteacte. Pieter. Ouders Jan Portengen en Heiltje Boekwijt Jan 09 BS Muiden geboorteacte. Gerrit. Ouders Jan Portengen en Heiltje Boekwijt Aug 03 BS Muiden geboorteacte. Johannes. Ouders Jan Portengen en Heiltje Boekwijt Mei 24 BS Muiden overlijdensacte. Pieter Portengen. Weesperkarspel. Vader Jan Portengen, watermolenaar, 33 jaar Dec 26 BS Muiden geboorteacte. Aaltje. Ouders Jan Portengen en Heiltje Boekwijt. Vader is veehouder en 33 jaar Jan 25 BS Muiden geboorteacte. Daniel. Ouders Jan Portengen en Heiltje Boekwijt. Getuige Dirk Portengen Mrt 16 BS Weesperkarspel geboorteacte. Pietertje. Ouders Jan Portengen en Heiltje Boekwijt. Getuige Dirk Portengen, 40 jaar Feb 23 BS Weesperkarspel geboorteacte. Neeltje. Ouders Jan Portengen en Heiltje Boekwijt. Vader is watermolenaar, 44 jaar Mrt 09 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Pietertje Portengen. Ouders Jan Portengen, watermolenaar, 44 jaar en Heiltje Boekwijt Sep 14 BS/DTB Weesperkarspel begraafboek NH kerk. Heiltje Boekwijt. Begraven op 't kerkhof Jun 08 BS Weesp trouwacte 7. Aaltje Portengen. Geboren 1818 te Muiden wonende te Weesperkarspel. Ouders Jan Portengen en Heiltje Boekwijt, overleden. Getrouwd met Wouter Spoor, leerlooiersknecht, geboren 1813 te Loenen wonende te Weesp. Ouders Riemert Spoor, overleden en Engeltje Meyer, 49 jaar. Getuige Cornelis Portengen, broer. De vader, Jan Portengen, gaf geen toestemming tot het huwelijk Jun 27 BS Weesp geboorteacte 37. Heiltje. Drv Wouter Spoor, werkman en Aaltje Portengen Mrt 01 BS Ouder Amstel overlijdensacte. Daniel Portengen. Boereknecht. 25 jaar. Ouders Jan Portengen en Heiltje Boekwijt Feb 18 BS Weesp geboorteacte 18. Riemert. Ouders Wouter Spoor en Aaltje Portengen Aug 19 BS Weesp geboorteacte 43. Maria. Ouders Wouter Spoor en Aaltje Portengen Apr 30 BS Weesp geboorteacte 35. Gerarda. Ouders Wouter Spoor en Aaltje Portengen.

260 1849 Sep 09 BS Weesp overlijdensacte. Aaltje Portengen, 29 jaar. Vrouw van Wouter Spoor. Dochter van Jan Portengen en Heiltje Boekwijt Jun 03 BS Weesp overlijdensacte. Jan Portengen. Leeftijd 90 jaar. Gasthuissteeg. Weduwnaar van Heiltje Boekwijt. VI-d. Lambert Portengen (288) Watermolenaar aan de Naarderstraat. Zoon van Jacob Portengen en Aaltje Pieters. Gedoopt 1792 te Muiden. Overleden 1865 aldaar. Tr. Muiden 1816 Hendrika Portengen Dochter van Bruyn Portengen en Grietje Buys. Geboren 1794 te Nederhorst den Berg. Overleden 1864 te Muiden Aug 25 BS Muiden overleden Hendrika Portengen, geboren te Nederhorst den Berg. Huisvrouw van Lambert Portengen, watermolenaar. Dochter van Bruyn Portengen en Grietje Buys Aug 11 BS Muiden overlijdensacte. Lambert Portengen. Watermolenaar. Naarderstraat. Echtgenoot van Hendrika Portengen. Zoon van Jacob Portengen, overleden en Aaltje Pieters, overleden. Aangifte door Dirk Portengen, 43 jaar, zoon. Kinderen daaruit, geboren te Naarden en Muiden: 1 Jacob 1816 Volgt VII-g. 2 Bruyn 1818 Volgt VII-h. 3 Dirk 1821 Volgt VII-i. 4 Aaltje 1828 Overleden 1837 te Muiden. Gegevens 1816 Jan 14 BS Muiden trouwacte 2. Lambert Portengen. Watermolenaar, geboren 1793 te Muiden. Ouders Jacob Portengen en Aaltje Pieters. Getrouwd met Hendrika Portengen. Ouders Bruyn Portengen en Grietje Buys Mei 13 BS Naarden geboorteacte 29. Jacob. Ouders Lammert Portengen en Hendrika Portengen. Naarderzandpad Nov 26 BS Muiden geboorteacte. Bruin. Ouders Lammert Portengen en Hendrika Portengen. Vader is molenaar en 26 jaar Aug 23 BS Muiden geboren Dirk. Ouders Lammert Portengen/Hendrika Portengen. Getuigen Jan en Dirk Portengen, broers, 37 en 39 jaar Apr 22 BS Muiden geboorteacte. Aaltje. Ouders Lammert Portengen/Hendrika Portengen Aug 08 BS Muiden overlijdensacte. Aaltje Portengen. Ouders Lambert Portengen, watermolenaar, 44 jaar en Hendrika Portengen, 42 jaar. 260

261 Jacob generatie VII. VII-a. Dirk Portengen (292) Veehouder te Weesp. Stammerdijk. Zoon van Dirk Portengen en Neeltje van Schaik. Geboren 1831 te Muiden. Overleden 1896 te Weesp. Tr. Diemen 1862 Neeltje van der Vaart Geboren 1830 te Maarssen. Overleden 1900 te Weesp. Dochter van Lammert van der Vaart en Stijntje Lots. Kinderen daaruit, geboren te Weesp: 1 Dirk 1862 Overleden 1862 te Weesp. 2 Stijntje 1863 Overleden 1953 te Bussum. Tr. Weesp 1897 Bruin de Bruin Timmerman. Geboren 1865, overleden 1929 te Weesp. Zoon van Johannes de Bruin en Maria Haring. Kinderen daaruit, geboren te Weesp en Muiden: Jo; Dirk 1900; Gerritje 1901 en Nel. 3 Dirk 1865 Overleden 1865 te Weesp. 4 Dirk 1866 Volgt VIII-a. 5 Neeltje 1867 Overleden 1867 te Weesp. 6 Lambertus 1868 Overleden 1869 te Weesp. 7 Lambertus 1870 Volgt VIII-b. 8 Jacob 1871 Overleden 1871 te Weesp. Gegevens 1830 Jun 03 BS Maarssen geboorteacte. Neeltje. Ouders Lammert van der Vaart en Stijntje Lots Apr 26 BS Diemen trouwacte. Dirk Portengen. Veehouder, geboren 1832 te Muiden. Ouders Dirk Portengen, overleden en Neeltje van Schaik. Getrouwd met Neeltje van de Vaart, geboren Ouders Lammert van de Vaart, veehouder te Diemen en Stijntje Lots, overleden Jul 19 BS Weesp geboorteacte. Dirk. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van de Vaart. Veehouder, 31 jaar. Stammerdijk Aug 31 BS Weesp overlijdensacte. Dirk Portengen. Leeftijd 4 weken. Stammerdijk. Ouders Dirk Portengen, 31 jaar en Neeltje van de Vaart Jul 18 BS Weesp geboorteacte. Stijntje. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van de Vaart. Getuige Jacob Portengen, veehouder, 43 jaar Feb 24 BS Weesp geboorteacte. Dirk. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van de Vaart. Getuige Cornelis Portengen, veehouder, 55 jaar Mrt 24 BS Weesp overlijdensacte. Dirk Portengen. Leeftijd 6 weken. Stammerdijk. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van de Vaart Feb 21 BS Weesp geboorteacte. Dirk. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van de Vaart Mei 22 BS Weesp geboorteacte. Neeltje. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van de Vaart Okt 28 BS Weesp overlijdensacte. Neeltje Portengen. Leeftijd 6 maanden. Stammerdijk. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van de Vaart Okt 30 BS Weesp geboorteacte. Lambertus. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van de Vaart Okt 12 BS Weesp overlijdensacte. Lambertus Portengen. Leeftijd 11 maanden. Stammerdijk. Zoon van Dirk Portengen/Neeltje van de Vaart Mei 28 BS Weesp geboorteacte. Lambertus. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van de Vaart Okt 25 BS Weesp geboorteacte. Jacob. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van de Vaart Nov 15 BS Weesp overlijdensacte. Jacob Portengen. Leeftijd 21 dagen. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van de Vaart Dec 28 BS Weesp overleden Dirk Portengen, 65 jaar. Echtgenoot van Neeltje van de Vaart. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van Schaik Jun 03 BS Weesp trouwacte 26. Stijntje Portengen. Geboren Ouders Dirk Portengen en Neeltje van de Vaart. Getrouwd met Bruin de Bruin, timmerman, geboren Ouders Johannes de Bruin en Maria Haring. Getuigen Lambertus Portengen en Dirk Portengen Sep 29 BS Weesp geboorteacte 175. Dirk. Ouders Bruin de Bruin en Stijntje Portengen Dec 19 BS Muiden geboorteacte 210. Gerritje. Ouders Bruin de Bruin, stoker en Stijntje Portengen. Getuige Hendrik Portengen, sjouwerman, 30 jaar Aug 11 BVR Amsterdam. Stijntje Portengen 1863 inwonende bij Bruin de Bruin.

262 VII-b. Cornelis Portengen (294) Landbouwer. Zoon van Jan Portengen en Heiltje Boekwijt. Geboren 1809 te Muiden. Ingedeeld bij de "Hollandse Schutters". In 1837 wonende op de boerehofstede "Welgelegen" op de Stammerdijk te Weesperkarspel. In 1845 wonende in de Gasthuissteeg, in 1863 in de Hoogstraat te Weesp. Verklaarde onder ede dat zijn naam Portengen was, zoals hij van zijn moeder gehoord had, en niet Portenge. Overleden 1900 te Weesperkarspel. Tr. Wspkarspel 1835 Maria Spoor Geboren 1812 te Loenen. Dochter van Riemert Spoor en Engeltje Meyer. Kinderen daaruit, geboren te Weesp: 1 Cornelis 1835 Overleden 1845 te Weesp. 2 Riemert 1837 In 1879 brouwer te Amsterdam. Geboren te Weesperkarspel. Overleden 1887 te Weesp. Ongehuwd. 3 Johannes 1838 Overleden 1838 te Weesp. 4 Heiltje 1839 Overleden... Tr. Wspkarspel 1868 Gijsbert Hoogenberg Watermolenaar, geboren 1832 te Weesp. Zoon van Egbert Hoogenberg en Aaltje van Vliet. Kinderen daaruit, geboren te Weesperkarspel: Maria 1870 en Egbertus Engeltje 1841 Overleden 1852 te Weesp. 6 Daniel 1844 Overleden 1844 te Weesp. 7 Maria 1846 Overleden 1846 te Weesp. 8 Cornelis 1848 Overleden 1848 te Weesp. 9 Cornelis 1849 Overleden 1863 te Weesp. 10 Engeltje 1852 Overleden 1856 te Weesp. 11 Maria 1853 Overleden 1856 te Weesp. 12 Johannes 1856 Volgt VIII-c. Gegevens Sep 30 Loenen trouwbijlage. Geboren Maria. Ouders Riemert Spoor en Engeltje Meyer Jun 13 BS Weesperkarspel trouwacte. Cornelis Portengen. Landbouwer, geboren 1809 Okt 01 te Muiden. Ingedeeld bij de Hollandse Schutters, toestemming van de commandant om te trouwen. Ouders Jan Portengen en Heiltje Boekwijt. Getrouwd met Maria Spoor, geboren 1812 Sep 30 te Loenen. Ouders Riemert Spoor, overleden 23 Feb 1827 te Weesperkarspel en Engeltje Meyer. Aantekening op de acte: Verklaart dat de naam is Portengen en niet Portenge, zoals hij van zijn moeder gehoord heeft Dec 05 BS Weesp geboren Cornelis. Ouders Cornelis Portengen, werkman en Maria Spoor Sep 09 BS Weesperkarspel. Riemert. Ouders Cornelis Portengen en Maria Spoor. Wonende op hofstede Welgelegen aan de Stammerdijk Okt 15 BS Weesp geboorteacte 83. Johannes. Ouders Cornelis Portengen en Maria Spoor. Getuige Jan Gerrit Wilke 32 jaar, veehouder. Adres Nieuwstraat Nov 26 BS Weesp overlijdensacte 101. Johannes Portengen. Leeftijd 5 weken. Ouders Cornelis Portengen en Maria Spoor, 27 jaar Nov 22 BS Weesp geboorteacte 102. Heiltje. Ouders Cornelis Portengen en Maria Spoor. Getuige Wouter Spoor, leerlooiersknecht. Vader is veehouder. Adres Nieuwstraat Sleutelsteeg nr Dec 13 BS Weesp geboorteacte 99. Engeltje. Ouders Cornelis Portengen en Maria Spoor Mrt 10 BS Weesp geboorteacte 22. Daniel. Ouders Cornelis Portengen en Maria Spoor Dec 02 BS Weesp overlijdensacte. Daniel Portengen. Leeftijd 8 maanden. Ouders Cornelis Portengen en Maria Spoor Jan 06 BS Weesp overlijdensacte. Cornelis Portengen. Leeftijd 9 jaar. Gasthuissteeg. Ouders Cornelis Portengen, 35 jaar en Maria Spoor Jun 25 BS Weesp geboorteacte 32. Maria. Ouders Cornelis Portengen en Maria Spoor Aug 07 BS Weesp overleden Maria Portengen. Ouders Cornelis Portengen en Maria Spoor Feb 01 BS Weesp geboorteacte 5. Cornelis. Ouders Cornelis Portengen en Maria Spoor Jun 26 BS Weesp overlijdensacte. Cornelis Portengen. Leeftijd 6 maanden. Ouders Cornelis Portengen en Maria Spoor.

263 1849 Feb 23 BS Weesp geboorteacte 13. Cornelis. Ouders Cornelis Portengen en Maria Spoor. Gasthuissteeg Jan 14 BS Weesp overlijdensacte. Engeltje Portengen. Leeftijd 10 jaar. Gasthuissteeg. Ouders Cornelis Portengen, veehouder, en Maria Spoor Feb 16 BS Weesp geboorteacte 16. Engeltje. Ouders Cornelis Portengen en Maria Spoor Apr 24 BS Weesp geboorteacte. Maria. Ouders Cornelis Portengen en Maria Spoor. Veehouder. Adres Gasthuissteeg Jan 31 BS Weesp geboren Johannes. Ouders Cornelis Portengen/Maria Spoor. Hoogstraat Okt 30 BS Weesp overlijdensacte. Maria Portengen. Leeftijd 3 1/2 jaar. Ouders Cornelis Portengen en Maria Spoor. Geboren te Weesp Nov 04 BS Weesp overleden Engeltje Portengen. Ouders Cornelis Portengen/Maria Spoor Nov 09 BS Weesp overlijdensacte. Cornelis Portengen. Ouders Cornelis Portengen en Maria Spoor. Aangifte door Wouter Spoor, oom Okt 29 BS Weesperkarspel trouwacte. Heiltje Portengen. Geboren Ouders Cornelis Portengen en Maria Spoor. Getrouwd met Gijsbert Hoogenberg, watermolenaar, geboren Ouders Egbert Hogenberg en Aaltje van Vliet Jan 06 BS Weesperkarspel geboorteacte 3. Maria. Ouders Gijsbert Hogenberg, watermolenaar en Heiltje Portengen. Getuige Cornelis Portengen. Stammerdijk Mrt 25 BS Weesperkarspel geboorteacte 19. Egbertus. Ouders Gijsbert Hogenberg en Heiltje Portengen. Getuige Cornelis Portengen Sep 09 BVR Amsterdam Ingeschreven van Weesp. Riemert Portengen, geboren 9 Sep 1837 te Weesperkarspel, NH, bierbrouwer, Kadijk Hoogte 75. Overleden 13 Mei 1887 te Weesp Jun 20 Amsterdam/Weesp overlijdensacte Riemert Portengen. Brouwersknecht. 47 jaar. Ouders Cornelis Portengen en Maria Spoor. Geboren te Weesperkarspel. Overlijdensacte dd te Weesp Apr 02 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Cornelis Portengen. Leeftijd 90 jaar. Echtgenoot van Maria Spoor. Zoon van Jan Portengen en Heiltje Boekwijt. VII-c. Jacob Portengen (294) Werkman, watermolenaar. Zoon van Jan Portengen en Heiltje Boekwijt. Gedoopt 1810 te Muiden. Overleden 1894 Middenstraat te Weesp. Tr. Muiden 1830 Maria Rutgers Ackerman Geboren 1805 te Nijkerk. Overleden 1844 te Bijlmermeer. Dochter ven Hendrijntje Rutgers. Kinderen daaruit, geboren te Muiden: 1 Jan 1831 Boereknecht. Overleden 1851 te Weesperkarspel. Ongehuwd. 2 Heiltje 1832 Tot 1888 dienstbode te Amsterdam, daarna naar Haarlem vertrokken. Overleden 1898 aldaar. 3 Jannetje 1833 Overleden 1833 te Muiden. 4 Arie 1834 Boereknecht. Overleden 1863 te Ouder- Amstel. Ongehuwd. 5 Gerritje 1836 Overleden 1874 te Diemen. Tr. Diemen 1861 Cornelis Bakker Werkman. Geboren Zoon van Dirk Bakker en Mietje Postveen. Kinderen daaruit, geboren te Diemen: Maria 1861; Maria 1863; Dirk 1865; Dirk 1866; Heiltje 1869; Heiltje 1871 en Trijntje Johannes Pieter 1840 Volgt VIII-d. 7 Jannetje 1843 Overleden 1853 te Weesperkarspel. Gegevens 1830 Okt 17 BS Muiden trouwacte. Jacob Portengen. Boereknecht, geboren 1807 te Muiden. Ouders Jan Portengen en Heiltje Boekwijt. Getrouwd met Maria Rutgers Ackerman, geboren 1805 te Nijkerk. Dochter van Hendrijntje Rutgers, overleden te Muiderberg, hv Aart Landwaar Jan 21 BS Muiden geboorteacte. Jan. Ouders Jacob Portengen en Maria Rutgers Ackerman Apr 13 BS Muiden geboren Heiltje. Ouders Jacob Portengen/Maria Rutgers Ackerman. 263

264 1833 Jun 15 BS Muiden geboren Jannetje. Ouders Jacob Portengen/Maria Rutgers Ackerman Jul 14 BS Muiden overlijdensacte. Jannetje Portengen. Muiden. 4 weken. Ouders Jacob Portengen en Maria Ackerman Aug 09 BS Muiden geboorteacte. Arie. Ouders Jacob Portengen/Maria Rutgers Ackerman Aug 30 BS Muiden geboren Gerritje. Ouders Jacob Portengen/Maria Rutgers Ackerman Jun 16 BS Muiden geboren Johannes Pieter. Ouders Jacob Portengen en Maria Ackerman Mrt 20 BS Muiden geboorteacte. Jannetje. Ouders Jacob Portengen en Maria Ackerman Jul 09 BS Bijlmermeer overlijdensacte. Maria Ackerman Okt 27 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Jan Portengen. Boereknecht. 21 jaar. Ouders Jacob Portengen, watermolenaar, 45 jaar en Maria Ackerman. Aangifte door Jan Portengen, oom, 39 jaar. Geboren te Muiden Jun 26 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Jannetje Portengen. Leeftijd 10 jaar. Ouders Jacob Portengen, watermolenaar, 48 jaar en Maria Ackerman. Aangifte door Jan Portengen, oom, 39 jaar. Geboren te Muiden Jan 26 BS Diemen trouwacte. Gerritje Portengen. Geboren Ouders Jacob Portengen, werkman, wonende te Diemen en Mietje Ackerman, overleden. Getrouwd met Cornelis Bakker, geboren Ouders Dirk Bakker en Mietje Postveen, wonende te Muiden Nov 08 BS Diemen geboorteacte 28. Maria. Ouders Cornelis Bakker en Gerritje Portengen. Vader is werkman. Huis aan de Diemerbrug Apr 13 BS Diemen geboorteacte 11. Maria. Ouders Cornelis Bakker en Gerritje Portengen. Vader is werkman. Huis aan de Diemerbrug Nov 26 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Arie Portengen, boereknecht, 29 jaar, ongehuwd, geboren te Muiden, wonende te Ouder- Amstel. Ouders Jacob Portengen, werkman, 55 jaar en Maria Ackerman. Aangifte Jan Portengen, oom Feb 04 BS Diemen geboorteacte 5. Dirk. Ouders Cornelis Bakker en Gerritje Portengen. Vader is werkman. Diemerbrug Sep 24 BS Diemen geboorteacte 23. Dirk. Ouders Cornelis Bakker en Gerritje Portengen Dec 06 BS Diemen geboorteacte. Heiltje. Ouders Cornelis Bakker en Gerritje Portengen Nov 16 BS Diemen geboorteacte. Heiltje. Ouders Cornelis Bakker en Gerritje Portengen Mei 31 BS Diemen geboorteacte 23. Trijntje. Ouders Cornelis Bakker en Gerritje Portengen. Overdiemen Apr 20 BS Diemen overlijdensacte. Gerritje Portengen. Huis B 74. Echtgenote van Cornelis Bakker, werkman, 39 jaar. Dochter van Jacob Portengen en Maria Ackerman Jul BVR Amsterdam KK en Uitgeschreven naar LL Heiltje Portengen, geboren 6 Mrt 1832 te Muiden, NH, dienstbode. In 1866 KK320/646 Watergraafsmeer. Herengracht. Vertrek Sep 1879 dl 140/59 bij de Vos. Feb 1888 naar Haarlem Okt 12 BS Weesp overlijdensacte. Jacob Portengen. Leeftijd 87 jaar. Middenstraat. Ouders Jan Portengen en Heiltje Boekwijt Aug 07 BS Haarlem overlijdensacte. Heiltje Portengen. Leeftijd 66 jaar. Nieuwegracht 2. Ouders Jacob Portengen en Maria Ackerman. Ongehuwd. Overleden op de Hazepaterslaan nr

265 VII-d. Gerrit Portengen (294) Veehouder. Zoon van Jan Portengen en Heiltje Boekwijt. Geboren 1814 te Muiden. Overleden 1849 te Weesperkarspel. Tr. Muiden 1843 Jannetje Portengen Geboren 1818 te Muiden. Dochter van Dirk Portengen en Neeltje van Schaik. Hertrouwde Jacob van Zijtveld, zie VI-b. Overleden 1888 te Weesperkarspel Kinderen daaruit, geboren te Bijlmermeer en Weesperkarspel: 1 Jan 1844 Overleden 1874 te Weesperkarspel. Ongehuwd. 2 Dirk 1846 Overleden 1919 te Diemen. Tr. Wspkarspel 1876 Aaltje Hennipman Geboren 1848 te Diemen. Weduwe van Willem van Manen. Dochter van Jacob Hennipman en Aaltje Portengen. Kinderen daaruit niet bekend. 3 Heiltje 1848 Overleden 1856 Weesperkarspel. Gegevens 1843 Apr 30 BS Muiden trouwacte. Jannetje Portengen. Geboren 1818 Feb 20 te Muiden. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van Schaik. Getrouwd met Gerrit Portengen, veehouder, geboren Ouders Jan Portengen en Heiltje Boekwijt Apr 30 BS Muiden trouwacte. Gerrit Portengen. Veehouder, geboren Vrijgeloot voor militaire dienst. Ouders Jan Portengen en Heiltje Boekwijt. Getrouwd met Jannetje Portengen, geboren 1818 Feb 20 te Muiden. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van Schaik Nov 13 BS Bijlmermeer geboorteacte. Jan. Ouders Gerrit Portengen en Jannetje Portengen. Moeder is 26 jaar Mrt 16 BS Bijlmermeer geboorteacte. Dirk. Ouders Gerrit Portengen en Jannetje Portengen. Vader is veehouder, 31 jaar Mrt 19 BS Weesperkarspel geboorteacte. Heiltje. Ouders Gerrit Portengen, veehouder en Jannetje Portengen. Bijlmermeer Jan 13 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Gerrit Portengen. Veehouder. 35 jaar. Echtgenoot van Jannetje Portengen. Zoon van Jan Portengen en Heiltje Boekwijt. Aangifte door Cornelis Portengen, 39 jaar Sep 15 BS Weesperkarspel overleden Heiltje Portengen. Leeftijd 8 jaar. Ouders Gerrit Portengen en Jannetje Portengen. Aangifte door Jacob van Sijtveld, behuwdvader, 39 jr, veehouder Aug 18 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Jan Portengen. Bijlmermeer. Ouders Gerrit Portengen, overleden en Jannetje Portengen, overleden. Ongehuwd Jan 13 BS Weesperkarspel trouwacte 1. Dirk Portengen. Geboren 1846 Mrt 16 te Bijlmermeer. Dienstplicht verricht door nummerverwisselaar. Ouders Gerrit Portengen, overleden 13 Jan 1848 te Weesperkarspel en Jannetje Portengen. Getrouwd met Aaltje Hennipman, geboren 1848 Mei 05 te Diemen. Weduwe van Willem van Manen. Ouders Jacob Hennipman, overleden 5 Jan 1875 te Weesperkarspel en Aaltje Portengen. VII-e. Johannes Portengen (294) Veehouder wonende op de Ossenmarkt. Zoon van Jan Portengen en Heiltje Boekwijt. Geboren 1815 te Muiden. Overleden 1893 te Weesp. Tr. Ouder-Amstel 1845 Neeltje Streefkerk Geboren 1823 te Ouder-Amstel. Dochter van Jan Streefkerk en Jannetje Vogel. Kinderen daaruit, geboren te Ouder-Amstel en Weesp: 1 Gerrit 1842 Volgt VIII-e. 2 Jan... Overleden 1845 te Ouder-Amstel. 3 Jan 1845 Volgt VIII-f. 4 Jannetje 1846 Overleden 1879 te Ouder-Amstel. Tr. Weesp 1870 Jacobus Slokker Veehouder. Geboren 1839 te Amsterdam (vondeling). Overleden 1879 te Nieuwer-Amstel. Kinderen daaruit... 5 Heiltje 1849 Overleden... Tr. Weesp 1871 Wijnand Mooy Werkman/bakker. Geboren 1838 te Naarden. Zoon van Dirk Mooy en Jannetje van Wijk. Kinderen daaruit, geboren te Weesp: Dirk

266 1886; Dirk 1888; Hendrik Hubertus 1890 en Jannetje Emmetje 1850 Overleden 1851 te Weesp. 7 Emmetje 1852 Overleden 1852 te Weesp. 8 Dirk 1853 Geen nadere gegevens bekend. 9 Pietje 1854 Overleden... Tr. Weesp 1881 Hendrikus Huibertus van Velthoven Werkman. Geboren 1853 te Weesperkarspel. Zoon van Hendrikus Johannes van Velthoven en Aafje Stoet. Kinderen daaruit, geboren te Weesp: Aaltje 1879 en Aafje Jacob 1855 Overleden 1856 te Weesp. 11 Trijntje 1859 Overleden 1859 te Weesp. 12 Trijntje 1860 Overleden 1860 te Weesp. 13 Trijntje 1861 Overleden 1861 te Weesp. 14 Neeltje 1864 Overleden 1884 te Weesp. Ongehuwd. Gegevens 1838 Mei 20 Naarden trouwbijlage. Geboren Wijnand. Ouders Dirk Mooy en Jannetje van Wijk Nov 05 BS Ouder-Amstel geboorteacte. Gerrit. Ouders Johannes Portengen en Neeltje Streefkerk. Erkend door de vader bij huwelijk Jul 22 BS Ouder-Amstel geboorteacte. Jan. Ouders Johannes Portengen en Neeltje Streefkerk Jul 23 BS Ouder-Amstel overlijdensacte. Jan Portengen. Ouders Jan Portengen en Neeltje Streefkerk Jul 23 BS Ouder-Amstel trouwacte 12. Johannes Portengen. Boereknecht, geboren 1816 te Muiden, wonende te Wspkarspel. Ouders Jan Portengen en Heiltje Boekwijt. Getrouwd met Neeltje Streefkerk, geboren 1823 en wonende te Ouder- Amstel. Ouders Jan Streefkerk en Jannetje Vogel Nov 22 BS Weesp geboorteacte 63. Jannetje. Ouders Johannes Portengen en Neeltje Streefkerk. Vader is veehouder. Adres Ossenmarkt Jan 15 BS Weesp geboorteacte 5. Heiltje. Ouders Johannes Portengen en Neeltje Streefkerk Nov 27 BS Weesp geboorteacte 65. Emmetje. Ouders Johannes Portengen en Neeltje Streefkerk. Vader is veehouder. Adres Ossenmarkt Mrt 10 BS Weesp overlijdensacte. Emmetje Portengen. Ouders Jan Portengen, veehouder, 34 jaar en Neeltje Streefkerk Feb 25 BS Weesp geboorteacte 18. Emmetje. Ouders Johannes Portengen en Neeltje Streefkerk. Vader is veehouder. Adres Ossenmarkt Apr 26 BS Weesp overlijdensacte. Emmetje Portengen. Ouders Jan Portengen, veehouder, 34 jaar en Neeltje Streefkerk Jan 21 Weesperkarspel geboorteacte in trouwbijlage. Hendrikus Huibertus. Ouders Hendrikus Johannes van Velthoven en Aafje Stoet Mei 25 BS Weesp geboorteacte. Dirk. Ouders Johannes Portengen en Neeltje Streefkerk Okt 06 BS Weesp geboorteacte. Pietje. Ouders Johannes Portengen en Neeltje Streefkerk Nov 28 BS Weesp geboorteacte. Jacob. Ouders Johannes Portengen en Neeltje Streefkerk Feb 12 BS Weesp overlijdensacte 43. Jacob Portengen. Ouders Johannes Portengen en Neeltje Streefkerk Feb 05 BS Weesp geboorteacte. Trijntje. Ouders Johannes Portengen en Neeltje Streefkerk Feb 28 BS Weesp overlijdensacte. Trijntje Portengen. Leeftijd 3 weken. Ouders Jan Portengen en Neeltje Streefkerk Feb 29 BS Weesp geboorteacte. Trijntje. Ouders Johannes Portengen en Neeltje Streefkerk Mrt 19 BS Weesp overlijdensacte. Trijntje Portengen. Leeftijd 3 weken. Ouders Jan Portengen en Neeltje Streefkerk Sep 06 BS Weesp geboorteacte. Trijntje. Ouders Johannes Portengen en Neeltje Streefkerk Sep 24 BS Weesp overlijdensacte. Trijntje Portengen. Leeftijd 3 weken. Ouders Jan Portengen en Neeltje Streefkerk Apr 26 BS Weesp geboorteacte. Neeltje. Ouders Johannes Portengen en Neeltje Streefkerk Dec 29 BS Weesp trouwacte 21. Jannetje Portengen. Geboren 1846 Nov 22 te Weesp wonende WSP/Ouder-Amstel. Ouders Johannes Portengen en Neeltje Streefkerk. Getrouwd met Jacobus Slokker, veehouder, gevonden 1839 Mei 26 te Amsterdam ongeveer een maand oud, wonende te Ouder-Amstel. Van 1860 tot 1865 gediend. Ouders onbekend. Getuigen Gerrit, Jan en Jacob Porten-gen, oom van de bruid Dec 14 BS Weesp trouwacte 38. Heiltje Portengen. Geboren 1849 Jan 15 en wonende te Weesp. Ouders Johannes Portengen en Neeltje Streefkerk. Getrouwd met Wijnand Mooy, werkman/bakker, geboren

267 1838 Mei 20 te Naarden wonende te Diemen. Geen dienstplicht. Ouders Dirk Mooy en Jannetje van Wijk Feb 02 BS Weesp geboorteacte. Aaltje. Ou-ders Hendrikus Huibertus van Velthoven en Pietje Portengen Sep 22 BS Weesp trouwacte 23. Pietje Portengen. Geboren 1855 te Weesp. Ouders Johannes Portengen en Neeltje Streefkerk, overleden 30 Apr 1873 te Weesp. Getrouwd met Hendrikus Huibertus van Velthoven, werkman, geboren 1853 Jan 21 te Weesperkarspel wonende te Weesp. Vrijgeloot van de dienstplicht. Als plaatsvervanger gediend bij het 3e reg. huzaren. Ouders Hendrikus Johannes van Velthoven en Aafje Stoet. Bijlage: geboorteacte van Aaltje, dochter van Pietje Portengen, geboren 2 Feb Aug 29 BS Weesp geboorteacte. Aafje. Ouders Hendrikus Huibertus van Velthoven en Pietje Portengen Mrt 04 BS Weesp overlijdensacte. Neeltje Portengen. Herengracht. Ouders Jan Portengen en Neeltje Streefkerk Dec 31 BS Weesp geboorteacte 171. Dirk. Ouders Wijnand Mooy en Heiltje Portengen. Vader is werkman Nov 08 BS Weesp geboorteacte 165. Dirk. Ouders Wijnand Mooy en Heiltje Portengen Jun 18 BS Weesp geboorteacte 107. Jannetje. Ouders Wijnand Mooy en Heiltje Portengen Jun 18 BS Weesp geboorteacte 108. Hendrik en Hubertus. Ouders Wijnand Mooy en Heiltje Portengen Jan 26 BS Weesp overlijdensacte. Jan Portengen. Veehouder. 75 jaar. Achter Herengracht. Weduwnaar van Neeltje Streefkerk. Ouders onbekend. Geboren te Muiden. Gegevens 1816 Dec 11 Abcoude Proosdij trouwbijlage. Geboren Michiel. Ouders Jan Booy/Aaltje Schouten Apr 04 BS Weesp geboren Neeltje. Ouders Onbekend en Neeltje Portengen. Moeder ongehuwd. Aangifte Michiel Booy. Adres Slijkstraat Apr 11 BS Weesp trouwacte 15. Neeltje Portengen. Geboren 1826 Feb 18 te Weesperkarspel wonende Weesp. Ouders Jan Portengen, zonder beroep, wonende te Weesp en Hijltie Boekweyd, overleden. Getrouwd met Michiel Booy, scheeptimmermansknecht, geboren 1816 Dec 11 te Abcoude. Ouders Jan Booy en Aaltje Schouten Jan 24 BS Weesp overlijdensacte. Neeltje Portengen. Leeftijd 6 jaar. Slijkstraat. Dochter van Neeltje Portengen. Aangifte door Michiel Booy Jun 26 BS Weesp overlijdensacte. Neeltje Portengen. Gasthuissteeg. 60 jaar. Echtgenote van Michiel Booy. Dochter van Jan Portengen en Heiltje Boekwijt. Woonplaats man onbekend. VII-f. Neeltje Portengen (294) Dochter van Jan Portengen en Heiltje Boekwijt. Geboren 1826 te Weesperkarspel. Overleden 1885 in de Gasthuissteeg te Weesp. Tr. Weesp 1858 Michiel Booy Scheepstimmerman. Geboren 1816 te Abcoude. Zoon van Jan Booy en Aaltje Schouten. Kinderen daaruit, vóór het huwelijk geboren te Weesp: 1 Neeltje 1853 Overleden 1859 te Weesp. 267

268 VII-g. Jacob Portengen (295) Zoon van Lambert Portengen en Hendrika Portengen. Geboren 1816 te Naarden. Overleden 1886 te Muiden/Weesp. Tr. Muiden 1850 Wijntje Wolftang Geboren 1816 te Naarden. Dochter van Harmen Wolftang en Betje van der Zuyl. Kinderen daaruit, geboren te Muiden: 1 Lammert 1851 *Als kind overleden. 2 Lambertus 1855 Geen nadere gegevens. 3 Elisabeth 1856 Overleden 1865 te Muiden. 4 Hendrika 1857 Overleden... Tr. Muiden 1882 Adrianus van Zetten Geboren Zoon van Klaas van Zetten en Adriana van de Haer. Kinderen, geboren te Muiden: Wijntje Gegevens 1816 Jan 31 Naarden trouwbijlage. Geboren Wijntje. Ouders Harman Wolfstang/Betje van der Zuyl Mei 26 BS Muiden trouwacte. Jacob Portengen. Boereknecht, geboren 1816 Mei 14 te Naarden. Ouders Lammert Portengen en Hendrika Portengen. Getrouwd met Wijntje Wolftang, geboren 1816 Jan 31. Ouders Harmen Wolftang en Betje van der Zuyl Okt 14 BS Muiden geboorteacte. Lammert. Ouders Jacob Portengen en Wijntje Wolftang. Heerengracht Okt 18 BS Muiden geboorteacte. Lambertus. Ouders Jacob Portengen en Wijntje Wolftang Sep 16 BS Muiden geboorteacte. Hendrika. Ouders Jacob Portengen en Wijntje Wolftang Mrt 04 BS Muiden overlijdensacte. Elisabeth Portengen. Herengracht. Ouders Jacob Portengen, 48 jaar en Weyntje Wolftang Feb 17 BS Muiden trouwacte. Hendrika Portengen. Geboren Ouders Jacob Portengen en Weyntje Wolftang. Getrouwd met Adrianus van Zetten, geboren Ouders Klaas van Zetten en Adriana van de Haer Dec 05 BS Muiden geboorteacte 68. Wijntje. Ouders Adrianus van Zetten en Hendrika Portengen. Vader is werkman, 37 jaar Aug 28 BS Weesp overlijdensacte. Jacob Portengen. Leeftijd 70 jaar. Muiden. Weduwnaar van Meintje Wolftang. Ouders Lambert Portengen en Hendrika Portengen. Geboren te Naarden. VII-h. Bruyn Portengen (295) Werkman, veehouder. Zoon van Lambert Portengen en Hendrika Portengen. Wonende op de Naarderstraat te Muiden. Geboren 1818 te Muiden. Overleden 1863 aldaar. Tr. Diemen 1853 Stijntje Griffioen Veehoudster. Geboren *1820. Dochter van Rijk Griffioen (veehouder) en Gerritje Pikart. Kinderen daaruit, geboren te Muiden: 1 Lambert 1854 Boereknecht. Overleden 1870 te Muiden. Ongehuwd. 2 Gerritje 1857 Overleden... Tr. Muiden 1879 Willem Johannes van Daatselaar Werkman. Geboren... Zoon van Evert van Daatselaar en Christina van Barneveld. Kinderen daaruit, geboren te Muiden: Aaltje Heintje 1859 Overleden 1860 te Muiden. 4 Hendrika 1861 Overleden 1861 te Muiden. 5 Aaltje 1862 Overleden... Tr. Muiden 1885 Cornelis van den Bosch Broodbakker. Geboren Wonende te Zaandam. Zoon van Pieter van den Bosch en Geurtje Rogge. Gegevens 1853 Apr 23 BS Diemen trouwacte. Bruin Portengen. Werkman, geboren Ouders Lammert Portengen en Hendrika Portengen. Getrouwd met Stijntje Griffioen, geboren Ouders Rijk Griffioen en Gerritje Pikart Mrt 02 BS Muiden geboorteacte. Lambert. Ouders Bruin Portengen en Stijntje Griffioen Okt 25 BS Muiden geboorteacte. Gerritje. Ouders Bruin Portengen en Stijntje Griffioen.

269 1859 Okt 27 BS Muiden geboorteacte. Wyntje. Ouders Bruin Portengen en Stijntje Griffioen Apr 02 BS Muiden overlijdensacte. Heintje Portengen. Leeftijd 18 maanden. Naarderstraat. Ouders Bruin Portengen, veehouder, 40 jaar en Styntje Griffioen Jun 24 BS Muiden geboorteacte. Hendrika. Ouders Bruin Portengen en Steyntje Griffioen Nov 28 BS Muiden overlijdensacte. Hendrika Portengen. Leeftijd 18 maanden. Ouders Bruin Portengen en Styntje Griffioen Nov 06 BS Muiden geboorteacte. Aaltje. Ouders Bruin Portengen en Steyntje Griffioen Sep 05 BS Muiden overleden Bruin Portengen, veehouder, 44 jr. Naarderstraat. Ouders Lambert Portengen, 71 jaar en Hendrika Portengen Dec 28 BS Muiden overlijdensacte. Lammert Portengen. Boereknecht. Naarderstraat. Ouders Bruin Portengen, overleden en Styntje Griffioen. Aangifte door Dirk Portengen, 47 jaar Jan 24 BS Muiden trouwacte. Gerritje Portengen. Geboren Ouders Bruyn Portengen en Stijntje Griffioen. Getrouwd met Willem Johannes van Daatselaar. Ouders Evert van Daatselaar en Christina van Barneveld Jul 31 BS Muiden trouwacte. Aaltje Portengen. Geboren Ouders Bruyn Portengen en Weyntje Griffioen. Getrouwd met Cornelis van de Bosch, broodbakker, geboren 1852 te Zaandam. Ouders Pieter van de Bosch en Geurtje Rogge Sep 25 BS Muiden geboorteacte 71. Aaltje. Ouders Willem Johannes van Daatselaar en Gerritje Portengen. Vader is werkman, 35 jaar. VII-i. Dirk Portengen (295) Werkman, wonende op de Zuid-poldermolen. Zoon van Lambert Portengen en Hendrika Portengen. Geboren 1821 te Muiden. Overleden 1891 aldaar. Tr.1- Muiden 1855 Geertrui Doornekamp Overleden 1857 wonende Zuidpoldermolen te Muiden. Dochter van Hendrik Doornekamp en Grietje Hendriks Hoek. Tr.2- Muiden 1864 Stijntje Griffioen Weduwe van Bruyn Portengen. Kinderen daaruit, geboren te Muiden: 1 Elisabeth 1855 Geen nadere gegevens bekend. 2 Lambert... Overleden 1857 te Muiden. 3 Grietje 1857 Overleden 1857 te Muiden. 4 Hendrika 1865 Tot 1884 dienstbode te Amsterdam.Overleden... Tr.1- Muiden 1887 Hermanus Kool Metselaar. Geboren Zoon van Pieter Kool en Gerritje van Doorn. Tr.2- Muiden 1891 Marinus van der Stel Geboren Zoon van Jozua van der Stel en Pieternella Ponse. Kinderen daaruit, geboren te Muiden: Gerritje 1887; Stijntje 1888; Gerritje 1889; Dirk 1892; Dirk 1894; Pieter 1895; Pieternella 1897; Dirk 1898; Marinus 1899 en Marinus Rijk 1869 Volgt VIII-g. 6 Wijntje 1872 Overleden... Tr. Muiden 1891 Cornelis Heemskerk Metselaar. Geboren Zoon van Frans Heemskerk en Lijntje van der Breggen. Kinderen daaruit, geboren te Muiden: Stijntje 1891 en Frans Lambertus 1874 Overleden 1875 te Muiden. Gegevens 1827 Okt 11 Nijkerk geboorteacte in trouwbijlage. Geertrui. Ouders Hendrik Klaasz Doornekamp en Grietje Hendriks Hoek Mrt 31 BS Muiden geboorteacte. Elisabeth. Ouders Dirk Portengen en Geertrui Doornekamp Jul 15 BS Muiden trouwacte 9, Dirk Portengen. Boereknecht, geboren 1821 Aug 23 te Muiden. Door broederdienst vrijgesteld. Ouders Lammert Portengen en Hendrika Portengen. Getrouwd met Geertrui Doornekamp, geboren 1827 Okt 11 te Nijkerk. Ouders Hendrik Klaasz Doornekamp en Grietje Hendriks Hoek Nov 18 BS Muiden geboorteacte. Grietje. Ouders Dirk Portengen en Geertrui Doornekamp. 269

270 1857 Nov 19 BS Muiden overlijdensacte. Geertrui Doornekamp. Zuidpoldermolen. Echtgenote van Dirk Portengen. Dochter van Hendrik Doornekamp, overleden en Grietje Hendriks Hoek Dec 20 BS Muiden overlijdensacte. Lammert Portengen. Vader Dirk Portengen, werkman, 37 jaar. Vrouw niet genoemd Dec 21 BS Muiden overleden Grietje Portengen. Zuidpoldermolen. Ouders Dirk Portengen, werkman, en Geertrui Doornekamp, overleden Sep 02 BS Muiden trouwacte. Dirk Portengen. Werkman, geboren 1821 Aug 23 te Muiden wonende te Muiden. Weduwnaar van Geertrui Doornekamp. Ouders Lammert Portengen en Hendrika Portengen. Getrouwd met Stijntje Griffioen, veehoudster, geboren 1830 te Muiden. Weduwe van Bruyn Portengen. Ouders Rijk Griffioen en Gerritje Pikart Sep 26 BS Muiden geboorteacte. Hendrika. Ouders Dirk Portengen en Steyntje Griffioen Mrt 10 BS Muiden geboorteacte. Rijk. Ouders Dirk Portengen en Steyntje Griffioen Mrt 21 BS Muiden geboorteacte. Wijntje. Ouders Dirk Portengen en Steyntje Griffioen Dec 13 BS Muiden geboorteacte. Lambertus. Ouders Dirk Portengen en Styntje Griffioen Nov 03 BS Muiden overlijdensacte. Lambertus Portengen. leeftijd 1 jaar. Naarderstraat. Ouders Dirk Portengen en Styntje Griffioen 1887 Mrt 18 BS Muiden trouwacte. Hendrika Portengen, geb Ouders Dirk Portengen en Weyntje Griffioen. Getrouwd met Hermanus Kool, metselaar, geb Ouders Pieter Kool en Gerritje van Doorn. Getuige Willem van Daatselaar Jul 03 BS Muiden geboorteacte 48. Gerritje. Ouders Hermanus Kool en Hendrika Portengen. Vader is metselaar en 27 jaar Okt 15 BS Muiden geboorteacte 83. Stijntje. Ouders Hermanus Kool en Hendrika Portengen Dec 07 BS Muiden geboorteacte 86. Gerritje. Ouders Hermanus Kool/Hendrika Portengen Mrt 27 BS Muiden trouwacte. Wijntje Portengen. Geboren Ouders Dirk Portengen en Weyntje Griffioen. Getrouwd met Cornelis Heemskerk, metselaar, geboren Ouders Frans Heemskerk en Lijntje van der Breggen Jul 18 BS Muiden geboorteacte 59. Stijntje. Ouders Cornelis Johannes Heemskerk en Weijntje Portengen. Vader is metselaar, 24 jaar Okt 10 BS Muiden overlijdensacte. Dirk Portengen. Leeftijd 70 jaar. Echtgenoot van Styntje Griffioen. Zoon van Lambert Portengen en Hendrika Portengen Dec 24 BS Muiden trouwacte. Hendrika Portengen. Geboren Weduwe van Hermanus Kool. Ouders Dirk Portengen en Weyntje Griffioen. Getrouwd met Marinus van der Stel, geboren Weduwnaar van Grietje Hasenaar. Ouders Jozua van der Stel en Pieternella Ponse Dec 20 BS Muiden geboorteacte 88. Dirk. Ouders Marinus van der Stel en Hendrika Portengen. Vader is werkman, 35 jaar Mei 20 BS Muiden geboorteacte 38. Frans. Ouders Cornelis Johannes Heemskerk en Weijntje Portengen Jan 02 BS Muiden geboorteacte 1. Dirk. Ouders Marinus van der Stel/Hendrika Portengen Jun 12 BS Muiden geboorteacte 51. Pieter. Ouders Marinus van der Stel/Hendrika Portengen Feb 22 BS Muiden geboorteacte 15. Pieternella. Ouders Marinus van der Stel en Hendrika Portengen Mei 04 BS Muiden geboorteacte 33. Dirk. Ouders Marinus van der Stel/Hendrika Portengen Okt 17 BS Muiden geboorteacte 73. Marinus. Ouders Marinus van der Stel en Hendrika Portengen Apr 16 BS Muiden geboorteacte 29. Marinus. Ouders Marinus van der Stel en Hendrika Portengen. 270

271 Jacob generatie VIII VIII-a. Dirk Portengen (296) Veehouder. Zoon van Dirk Portengen en Neeltje van der Vaart. Geboren 1866 te Weesp. Overleden 1940 te Amsterdam. Tr.1- Vreeland 1887 Geertruida de Vries Geboren *1866. Overleden *1908. Dochter van Jacob de Vries en Albertje van Dijk. Tr.2- Amsterdam 1911 Eleonora Groenevelt Verpleegster. Geboren 1874 te Amsterdam. Dochter van Johannes Ernst Groenevelt en Maria Frederika Leverkuhne. Kinderen daaruit, geboren te Baambrugge: 1 Dirk 1888 Volgt IX-a. 2 Jacob 1889 Volgt IX-b. 3 Lambertus 1890 Overleden 1891 te Abcoude. 4 Cornelis 1893 Overleden 1893 te Abcoude. 5 Cornelis 1894 Volgt IX-c. 6 Neeltje 1896 Verpleegster. Overleden 1958 te IJmuiden. Tr. Baambrugge 1924 Pieter Selderijk Melkhandelaar, kruidenier. Geboren 1890 te Nieuwer-Amstel. Overleden 1947 te IJmuiden. Zoon van Cors Pieter Selderijk en Catharina Cornelia Sühren. Kinderen daaruit, geboren te Bussum en Velsen: Cornelis Pieter 1926; Geertruida 1927; Dirk 1932 en Catharina Cornelia Albertje 1897 Wonende 1988 te Maarssen. Tr. Abcoude 1921 Herman Bogaard Veehouder, melkslijter. Zoon van Harmen Bogaard en Wilhelmina Oostenrijk. Overleden 1979 te Loenersloot. Kinderen, geboren te Weesp, Ter Aar en Baambrugge: Wilhelmina 1923; Dirk 1926; Harmen 1929; Gerard 1931; Jan 1933 en Lambertus Albert Lambertus 1897 Mr in de rechten. Directeur van "Het grijze huis" te Putten, voor gepensioneerde militairen. Overleden 1938 aldaar. Ongehuwd. 9 Bruin 1899 Overleden 1899 te Abcoude. 10 Bruin 1900 Volgt IX-d. 11 Geertruida 1901 Wonende 1988 Alphen a/d Rijn. Tr. Abcoude 1923 Willem Meindert van Mourik Bakker. Geboren 1899 te Ouder-Amstel. Zoon van Dirk van Mourik en Neeltje Kool. Kinderen daaruit, geboren te Baambrugge: Dirk 1923; Gerard 1924; Neeltje 1926; Willem 1928; Geertruida 1930 en Eleonora Beatrix Irene Stijntje 1904 Overleden 1905 te Abcoude. 13 Gijsbertus 1904 Overleden 1905 te Abcoude. 14 Gijsberta 1905 Overleden 1987 te Hilversum. Tr. Baambrugge 1926 Jacob den Hartog Melkhandelaar. Geboren Overleden 1960 te Bussum. Zoon van Kors den Hartog en Celia... Kinderen daaruit: Kors 1927; Geertruida Celia 1930; Dirk 1932; Celia Cornelia 1938; Gijsberta 1946 en Jacob Christiaan 1908 Overleden 1908 te Abcoude. 16 Maria Frederika 1913 Wonende 1988 te Baarn. Tr. Amsterdam 1938 Wilhelmus Jozef Wulfers Kinderen daaruit, Wilhelm Gerard 1938; Eleonora Maria Irene 1941; Cornelia Marijke 1943 en Maria Frederika Gescheiden. 17 Eleonora 1916 Overleden 1982 te Wilhelminaoord. Tr. Baarn 1941 IJsbrand Koolhaas Grondwerker. Geboren 1912 te Haarlemmermeer. Wonende 1988 te Wilhelminaoord. Zoon van Karel Koolhaas en Baatje den Hollander. Kinderen daaruit: Baatje 1942; Dirk 1944; Karel 1946; Lambertus 1948 en Eleonora

272 Gegevens 1887 Mei 26 BS Vreeland trouwacte 3. Dirk Portengen. Ouders Dirk Portengen en Neeltje van de Vaart. Getrouwd met Geertruida de Vries, geb Ouders Jacob de Vries/Albertje van Dijk Sep 14 BS Baambrugge geboren Albertje. Ouders Dirk Portengen en Geertruida de Vries Sep 14 BS Baambrugge geboren Lambertus. Ouders Dirk Portengen en Geertruida de Vries Feb 15 BS Baambrugge geboorteacte. Bruin. Ouders Dirk Portengen en Geertruida de Vries Mei 24 BS Baambrugge geboorteacte. Dirk. Ouders Dirk Portengen, veehouder, 22 jaar en Geertruida de Vries. B Dec 30 BS Baambrugge geboorteacte. Jacob. Ouders Dirk Portengen en Geertruida de Vries Dec 22 BS Baambrugge geboren Lambertus. Ouders Dirk Portengen en Geertruida de Vries Feb 12 BS Abcoude Baambrugge overlijdensacte. Lambertus Portengen. Ouders Dirk Portengen en Geertruida de Vries Mrt 08 BS Baambrugge geboren Cornelis. Ouders Dirk Portengen en Geertruida de Vries Nov 14 BS Baambrugge overleden Cornelis. Ouders Dirk Portengen en Geertruida de Vries Aug 29 BS Baambrugge geboren Cornelis. Ouders Dirk Portengen en Geertruida de Vries Apr 07 BS Baambrugge geboren Neeltje. Ouders Dirk Portengen en Geertruida de Vries. 272 Dirk Portengen hertrouwt met Eleonora Groebneveld Jun 16 BS Abcoude Baambrugge overlijdensacte. Bruin Portengen. Ouders Dirk Portengen en Geertruida de Vries Mrt 06 BS Baambrugge geboren Bruin. Ouders Dirk Portengen/Geertruida de Vries. Nr. B Dec 31 BS Baambrugge geboren Geertruida. Ouders Dirk Portengen en Geertruida de Vries Jan 06 BS Abcoude Baambrugge overleden Gijsbertus Portengen, 10 maanden. Ouders Dirk Portengen, veehouder en Geertruida de Vries Jan 06 BS Abcoude Baambrugge overleden Steintje Portengen, 10 maanden. Ouders Dirk Portengen, veehouder en Geertruida de Vries Jun 04 BS Weesperkarspel overlijdensacte. Christiaan Portengen. Leeftijd 10 weken. Baambrugge. Ouders Dirk Portengen, veehouder, 41

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 door Bloys van Treslong Prins in Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken in de provincie Zuid-Holland. blz. 540

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

die sinds 1476 in de lijsten van renten voorkomt en op 10 maart 1477

die sinds 1476 in de lijsten van renten voorkomt en op 10 maart 1477 WESTLANDSE VALCKEN EN DE JACHT Onder bovenstaande titel is in "Liber amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg", 's-gravenhage 1985, p. 464-470, een bijdrage van W. Wijnaendts van Resandt verschenen, handelend

Nadere informatie

OVER WAPENBORDEN EN WAPENS OP HET VROEGERE ORGEL IN DE CUNERAKERK

OVER WAPENBORDEN EN WAPENS OP HET VROEGERE ORGEL IN DE CUNERAKERK OVER WAPENBORDEN EN WAPENS OP HET VROEGERE ORGEL IN DE CUNERAKERK Dr. A.J. de Jong f Op de lezingavond van onze historische vereniging in september gaf de heer J.P.C. Hoogendijk een interessante lezing

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

EEN VIJFTIENDE-EEUWS ROTTERDAMS FAMILIENET- WERK VERDER ONTRAFELD

EEN VIJFTIENDE-EEUWS ROTTERDAMS FAMILIENET- WERK VERDER ONTRAFELD EEN VIJFTIENDE-EEUWS ROTTERDAMS FAMILIENET- WERK VERDER ONTRAFELD DOOR W. KRAAL In hetftotterdtfrasc/i /a^rboe/e/e 1995 is een artikel verschenen over de relatie tussen de families Van Cralingen en Van

Nadere informatie

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen enkele, meest belangrijke, activiteiten van de vereniging. Opsomming van die gegevens bewijzen in meer en mindere mate de levenskracht van onze vereniging, die aan het einde van 1992 haar "koperen" bestaan

Nadere informatie

Het Huis. en de Heerlijkheid

Het Huis. en de Heerlijkheid Het Huis en de Heerlijkheid Bij ondergeteekende berusten een aantal documenten, die op het huis en de heerlijkheid Lisse betrekking hebben. De oudste berichten uit de tweede helft der 14de eeuw. Toen leefde

Nadere informatie

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam HENK VAN HEES Grietje de Ruijter-Raven (1876-1945) met kleinzoon Kees, zoon Gijs en schoondochter Mia Reuser. Foto mei 1942. Evenals de muisjestak

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv.nr 44

Nadere Toegang op inv.nr 44 NT00067_44 Nadere Toegang op inv.nr 44 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op de transportakten en akten

Nadere informatie

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24 Familie de Vette uit Kethel en Spaland. (Fragmenten uit eigen onderzoek en dat van Dhr. A. v.d. Tang) De eerste voorouder de Vette kom ik tegen in een Notariële Acte van 18 Januari 1655 wanneer er een

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje,

Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje, Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje, 1460-1963 Archief Delft 210 Klaeuwshofje 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder

Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder Vóór 1829 werden welgestelde burgers en inwoners van Kampen begraven in de kerken die de stad rijk was. Minder gegoeden

Nadere informatie

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Giessenburg, 9 mei 2009 De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Terugkijkend op 25 jaar Stichting van Nederveen is er één onderwerp geweest dat met grote regelmaat reden tot gesprekstof geweest,

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

De wapenschilden van Cuijk en Grave

De wapenschilden van Cuijk en Grave De wapenschilden van Cuijk en Grave Het wapenschild van de familie van Cuyck Aernt Van Buchel reproduceerde in zijn Monumenta drie verschillende wapenschilden van de van Cuycks 1 : In goud twee dwarsbalken

Nadere informatie

DE OUDSTE GENERATIES VAN HET KAMPER REGENTENGESLACHT VAN INGEN

DE OUDSTE GENERATIES VAN HET KAMPER REGENTENGESLACHT VAN INGEN DE OUDSTE GENERATIES VAN HET KAMPER REGENTENGESLACHT VAN INGEN door K. Schilder en H.J. van Ingen Van het begin van de 15e eeuw tot ongeveer het midden van de 1ge eeuw hebben regelmatig leden van het geslacht

Nadere informatie

Tot voogden over de kinderen werden benoemd: a. Gijsbert Jansen, z1jn zwager; b. Rijck Willemsen haefmeester,

Tot voogden over de kinderen werden benoemd: a. Gijsbert Jansen, z1jn zwager; b. Rijck Willemsen haefmeester, \ î ;.fo: ( AKTE VAN MOMBERSCHAP = VOOGDIJ BENOEMING 24 juli 1693 pag.1 In verband met het overlijden van Elisabeth Jans vindt deze akte van benoeming van voogden plaats door Hendrick Willemsen Poort over

Nadere informatie

Jan van der Heyden te Leiden.

Jan van der Heyden te Leiden. Jan van der Heyden te Leiden. Het is bekend dat Jan van Heyden relaties met Leiden heeft. Hij leverde brandspuiten aan deze stad en organiseerde er straatverlichting. Leidsche stadsgezichten van zijn hand

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij,

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, 1700-1933 Archief Delft 858 Familiestichting Van der Kooij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk Hans Nagtegaal Erfenissen zijn in de loop der eeuwen oorzaak geweest van vele ruzies en zelfs van oorlogen. Wie is familie van wie en

Nadere informatie

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Sinds jaar en dag hangen er in de consistorie van de kerk te Oudelande drie schilderijen, twee panelen en een doek. De panelen stellen een gezicht op Oudelande

Nadere informatie

Cornelis van Huijk(Huik) ( )

Cornelis van Huijk(Huik) ( ) 1 Cornelis van Huik (1853-1894) Cornelis van Huijk(Huik) (1853-1894) Geboren op 22 maart 1853 in Hoogland, zoon van Joannes (Jan) van Huijk en Heiltje van Hamersveld. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op

Nadere informatie

Muschart, Grafzerken en Grafmonumenten in de Groote of St. Stevenskerk te Nymegen (Bijdragen en Mededeelingen Gelre 39, 1936)

Muschart, Grafzerken en Grafmonumenten in de Groote of St. Stevenskerk te Nymegen (Bijdragen en Mededeelingen Gelre 39, 1936) Van der Vaart, inventarisatie grafzerken 1998-2000 ligging 26z05 Van Schevichaven, Grafschriften, Familiewapens en Gilde-Teekens in de S.Stevenskerk, 1893 Kleijntjens, Grafschriften in de Stephanuskerk

Nadere informatie

Kind Cornelis van der Stoel Vader onbekend Moeder Jannetje van der Stoel Plaats Katendrecht Geboortedatum Bron Katendrecht

Kind Cornelis van der Stoel Vader onbekend Moeder Jannetje van der Stoel Plaats Katendrecht Geboortedatum Bron Katendrecht Doopboek Charlois 24-11-1799 24 [november gedoopt] Jannigtie een Dogter V[ader] Cornelis van der Stoel 1 [Meij geboren] M[oeder] Annigtie Verschoor G[etuigen] de Ouders Dopeling Jannigtie van der Stoel

Nadere informatie

De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal

De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal door 18 januari 2017 De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal Generatie 1 1. Barend Johannes Kraal, zoon van Barend Kraal (volg

Nadere informatie

Adressen op basis van de burgerlijk stand:

Adressen op basis van de burgerlijk stand: Bidprentje van Hendrikus Werring. Foto en bidprentje (met onjuiste sterfdatum) van Ida Buijer. (met dank aan Ida Schroder-Werring en Anneke Westerbeek-Werring) Va Hendrikus (Hendrik of Hen(d)ricus) WERRING),

Nadere informatie

Uit dit huwelijk een zoon: 1. Albertus, geb. te Vriezenveen op 8 apr 1814, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 11 dec 1885, volgt II

Uit dit huwelijk een zoon: 1. Albertus, geb. te Vriezenveen op 8 apr 1814, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 11 dec 1885, volgt II Genealogie van Albertus Busweiler. Generatie I I. Albertus Busweiler, zn. van Johan Godtfried Buschweiler en Wijntje Hendriks Boone, geb. te Elburg op 22 mei 1783, ovl. (35 jaar oud) te Amsterdam op 10

Nadere informatie

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland,

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, 1811 Het origineel is aanwezig in het gemeente-archief te Kampen (DTB 416) transcriptie: Bruno Klappe, Eindhoven versie: mei 2012 Email: bruno.klappe@schokkervereniging.nl

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De ouders van Betje

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De ouders van Betje Blad 1 Kwartierstaat van Betje Hendriks (1880-1955) De ouders van Betje Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Betje Hendriks (1880-1955) 02. * Gemert 04-03-1850 + Helmond

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel 5 Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel (1860-1970) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

CATHARINA VAN FOREEST

CATHARINA VAN FOREEST CATHARINA VAN FOREEST Op de Karel de Grote-site (www.kareldegrote.nl) is één van de excursiones gewijd aan Catharina van Foreest. Daarin trekt Maarten van der Tas haar bestaan in twijfel. Na bestudering

Nadere informatie

Nummer Toegang: 446 Inventaris van het archief van het leprooshuis

Nummer Toegang: 446 Inventaris van het archief van het leprooshuis Nummer Toegang: 446 Inventaris van het archief van het leprooshuis 1356-1613 Archief Delft 446 Leprooshuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING VAN DE

Nadere informatie

DE WAPENSTEEN VAN DE GOUDEN LEEUW DOOR J. SPRUIT

DE WAPENSTEEN VAN DE GOUDEN LEEUW DOOR J. SPRUIT DE WAPENSTEEN VAN DE GOUDEN LEEUW DOOR J. SPRUIT J* ^ TAAR aanleiding van het verzoek van den redacteur ^L van dit Jaarboekje, om een onderzoek te willen in- X ^1 stellen naar een steen in een putmuur

Nadere informatie

Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch

Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch De hierna beschreven fam. Nicolaï heeft zijn herkomst in Schoorldam. Maar verder terug in de tijd kwamen zij uit Friesland m.n. uit Franeker. Eind

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, (1923)

Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, (1923) 18 Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, 1677 1915 (1923) Zoetermeer, 1996 INLEIDING De dorpen Zoetermeer en Zegwaart beschikten tot in de 18e eeuw

Nadere informatie

Van een Leidsch Notaris en een

Van een Leidsch Notaris en een Van een Leidsch Notaris en een In de genealogische lover het geslacht Sitter maakt Mr. J. H. de Sitter melding van een zekeren Nicolaas, geboren uit het huwelijk van Guillaume of Wilhelmus de Sitter met

Nadere informatie

Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1-12-TUSSENSTAND ONDERZOEK VAN BEMMEL 1. Inleiding. In dit tijdschrift (1985, No. 3) heb ik een verzoekgedaan mij gegevens ter hand te stellen betreffende de familie

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 587 Plaatsingslijst van de collectie c.d. goudappel,

Nummer Toegang: 587 Plaatsingslijst van de collectie c.d. goudappel, Nummer Toegang: 587 Plaatsingslijst van de collectie c.d. goudappel, 1509-1975 Archief Delft 587 Collectie C.D. Goudappel 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken.

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken. Genealogie, het uitzoeken van je familiegeschiedenis: http://members.ziggo.nl/fklerkx/brabantsegenen/index.html Een jaar nadien, begin het jaar 2014 getotaliseerd en uitgewerkt, om niet tegen iedereen

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811 ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN binnen de gemeente THOLEN vanaf 1811 Inleiding In deze inventaris staan de archieven beschreven die de notarissen, die in de diverse plaatsen binnen de huidige gemeente Tholen

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren.

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. WAT ANDEREN DOEM NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. Plaats : De Vaart, Hilversum, aanvang 20.00 uur. 25 januari 1984 Lezing, samen met "Albertus

Nadere informatie

De Teyler affaires Pieter Teyler van der Hulst

De Teyler affaires Pieter Teyler van der Hulst De Teyler affaires Vanaf het moment dat in 1778 zijn testament werd geopend zijn er mensen geweest die, al dan niet terecht, beweerden een nazaat te zijn van Pieter Teylers van der Hulst en die als zodanig

Nadere informatie

Begraafboek Dordrecht de vrouw van Jan Dierckse Stoel indt borge m[eeste]r poorthie [=burgemeesterspoortje]

Begraafboek Dordrecht de vrouw van Jan Dierckse Stoel indt borge m[eeste]r poorthie [=burgemeesterspoortje] Doopboek Dordrecht NH 30-11-1642 [Ouders:] Dirck Janssen en Maeijken Meelis [kind:] Johannes Trouwboek Dordrecht Augustijnenkerk 1664 Den 2 maert 1664 Jan Dircksz schippersgast J[onge] M[an] won[end] in

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael)

De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael) door 12 november 2016 De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael) Generatie 1 1. Jacob de Graaf (Ponael). Hij is getrouwd op

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Familie Van Wieringen

Nieuwsbrief Familie Van Wieringen Nieuwsbrief Familie Van Wieringen NIEUWSBRIEF JAARGANG 8, NUMMER 30 SEPTEMBER 2015 Wat bevat de Nieuwsbrief? De Nieuwsbrief geeft gewoonlijk informatie over de volgende onderwerpen: Aanvullingen op de

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 388

Nadere Toegang op inv. nr 388 NT00066_388 Nadere Toegang op inv. nr 388 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit Besselse

De nakomelingen van Gerrit Besselse een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit Besselse door 14 november 2016 De nakomelingen van Gerrit Besselse Generatie 1 1. Gerrit Besselse, is geboren in 1682. Hij is getrouwd met Jannigje

Nadere informatie

Korte geschiedenis van de familie Van der Pol

Korte geschiedenis van de familie Van der Pol Korte geschiedenis van de familie Van der Pol Door HENK van HEES Sinds 1829 komen we in Eemnes de familienaam Van der Pol tegen. De voorouders van deze Eemnesser familie zijn afkomstig van de Veluwe. In

Nadere informatie

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan I Arend Cornelisse van der Swan. Arend is overleden in 1633. Notitie bij Arend: volgens Dek waren er 6 zonen. Echter later in de correcties op Dek gecorrigeerd.

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

3. Het begin. De Dam in 1648

3. Het begin. De Dam in 1648 3. Het begin Oostzaandam In den beginne... was er water. Zo zou je een verhaal over de streek rond de Zaan kunnen beginnen. In den beginne was het in ieder geval het water dat samen met de wind bepaalde

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname,

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, Nummer archiefinventaris: 1.10.07 Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, 1802-1804 Auteur: A. Telting Nationaal Archief,

Nadere informatie

HISTORISCH KADASTER ALKMAAR (vs 4.0) oorsprong toponym Wognumsbuurt, Alkmaar

HISTORISCH KADASTER ALKMAAR (vs 4.0) oorsprong toponym Wognumsbuurt, Alkmaar HISTORISCH KADASTER ALKMAAR 1493-1910 (vs 4.0) oorsprong toponym Wognumsbuurt, Alkmaar Kad.E2 = VpC4-a DAT[1 585.02.1 5] BRON[RAA, ORA 311 fol.116v] Gerrit Allertsz alias Gerrit van Woggenum, wonend in

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort,

Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort, Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort, 1717-1810 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de

Inventaris van het archief van de T00443 Inventaris van het archief van de familie De Vor te Vianen, 1785-1966 (2008) D. Ruiter Oktober 2013; November 2015 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Recht. Arch. N ad IJ

Nadere informatie

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld door 31 mei 2010 De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld Generatie 1 1. Johanna Gerritdina Kollenveld, dochter

Nadere informatie

D74, thans Kruisstraat 12

D74, thans Kruisstraat 12 D74, thans Kruisstraat 12 Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen de meesten onder ons de oude boerderij achter de kerk met

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen

De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen door 7 augustus 2017 De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen Generatie 1 1. Jan Lauerensz. van Loosen, is geboren rond

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de inwoners. Er werden

Nadere informatie

Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel

Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel eine genealogieonline Publikation Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel von 3 Mai 2016 Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel Generation 1 1. Cornelis van Ghesel, ist geboren op 15 maart 1508 te Antwerpen.

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

Het Paayenborchsteegje in Utrecht

Het Paayenborchsteegje in Utrecht Het Paayenborchsteegje in Utrecht Het Paayenborch steegje is een van de steegjes tussen de Oude Gracht en de Lange Nieuwstraat. De toegang aan de Oude Gracht lag tussen de Smeebrug en Geertebrug, ten noorden

Nadere informatie

VOOROUDERS VAN DE LEIDSE BURGEMEESTER ADRIAEN HENDRICXZ. VAN TETRODE (+ 1625)

VOOROUDERS VAN DE LEIDSE BURGEMEESTER ADRIAEN HENDRICXZ. VAN TETRODE (+ 1625) VOOROUDERS VAN DE LEIDSE BURGEMEESTER ADRIAEN HENDRICXZ. VAN TETRODE (+ 1625) 1 Voor veel genealogen is Clara van Sparwoude een begrip. De bekende Delftse erflaatster overleed in 1615. Drie eeuwen lang

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat?

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? O C G L Genealogie voor Beginners O C G Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? Even voorstellen: Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging Landgraaf L Systemen en termen Genealogie/Stamboom

Nadere informatie

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld.

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld. Huize Louise. Inleiding. Vanuit het zuiden, even voorbij de Markt en de Protestante kerk in de Grotestraat, staat op de nummers 92 tot 94 een pand dat de naam draagt 'Huize Louise'. In dit pand waren eerder

Nadere informatie

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?.

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Inleiding De stambomen zijn onafhankelijk van elkaar gemaakt. Het vergelijken

Nadere informatie

Handleiding Stamboomonderzoek

Handleiding Stamboomonderzoek Handleiding Stamboomonderzoek versie 1.0 Een eigen stamboom Steeds meer mensen vinden elkaar in een zelfde interesse: hun stamboom uitzoeken. De aanleiding kan divers zijn: een jubileum, een mooi familieverhaal,

Nadere informatie

De nakomelingen van Harmen Kucken

De nakomelingen van Harmen Kucken een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Harmen Kucken door 3 maart 2017 De nakomelingen van Harmen Kucken Generatie 1 1. Harmen Kucken, is geboren in 1620. Hij is getrouwd in 1645 met Reijntjen

Nadere informatie

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd D88, Voorhei 3 Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd 23-01-2017 De geschiedenis van boerderij D88, nu Voorhei 3, begint bij Theodorus van Asseldonk. Theodorus (Dirk) van Asseldonk (1797-1845),

Nadere informatie

HET KAN VERKEREN. door H.M. Kuypers

HET KAN VERKEREN. door H.M. Kuypers HET KAN VERKEREN door H.M. Kuypers Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 53 (1998) een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie In reactie op mijn publicatie van het artikel Wie

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

Kwartierstaat van Henderkien Stadman

Kwartierstaat van Henderkien Stadman Kwartierstaat van Henderkien Stadman Ten geleide Een kwartierstaat geeft een helder overzicht van de directe voorouders in manlijke en vrouwlijke lijn. Uitgaande van de kwartierdrager, hier dus Henderkien

Nadere informatie

LENEN VAN DE HOFSTEDE SINT-MAARTENSDIJK,

LENEN VAN DE HOFSTEDE SINT-MAARTENSDIJK, LENEN VAN DE HOFSTEDE SINT-MAARTENSDIJK, 1365-1703 door J.C. Kort Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 51 (1996), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie Inleiding Van het

Nadere informatie

Op zoek in oude protocollen Handtekeningen, tekens en kruisjes Luud de Brouwer

Op zoek in oude protocollen Handtekeningen, tekens en kruisjes Luud de Brouwer Op zoek in oude protocollen Handtekeningen, tekens en kruisjes Luud de Brouwer In het boek "Over de school" is stilgestaan bij het onderwijs in Udenhout. Uit bronnen weten we dat er in 1464 al een schoolmeester

Nadere informatie

Stamvader familie Joosten

Stamvader familie Joosten een genealogieonline publicatie Stamvader familie Joosten door 13 november 2016 Stamvader familie Joosten Generatie 1 1. Joost Jansen. Hij is getrouwd op 28 maart 1766 te Beekbergen, Gelderland, Nederland

Nadere informatie

De Uffelter familie Odie

De Uffelter familie Odie De Uffelter familie Odie In Dwingeloo had je meerdere Mulders die geen familie van elkaar waren, maar afstamden van molenaars van omliggende dorpen. Om die Mulders uit elkaar te houden, hadden ze bijnamen.

Nadere informatie

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch drs. L. F. W. Adriaenssen Van Stamboom vicaris-generaal, kanselier en zeg e l bewaard e r van de bisschop van Luik en had

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie