27 PERSON = PERSONEN_ARCHIEF: GEBOORTE-, HUWELIJKS- EN OVERLIJDENS- ADVERTENTIES EN PERSBERICHTEN... 49

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "27 PERSON = PERSONEN_ARCHIEF: GEBOORTE-, HUWELIJKS- EN OVERLIJDENS- ADVERTENTIES EN PERSBERICHTEN... 49"

Transcriptie

1 INVENTARIS HEEMKUNDE VERENIGING MARGRATEN ( ) 1 STA = STANDAARDWERKEN INV = INVENTARISSEN VAN ARCHIEVEN, BRONNEN, REGISTERS, BIBLIOGRAFIEN, LITERATUUROVERZICHTEN EN BRONKOMMENTAREN GEN = GENEALOGIE EN HERALDIEK GSG = GESCHIEDENIS EN STREEKGESCHIEDENIS STU = STUDIE-, SCHOOL- EN LEERBOEKEN ARCH = ARCHEOLOGIE MUZ = MUZIEK DIA = DIALECT EN LITERATUUR REL = RELIGIE GEO-A = GEOLOGIE ALGEMEEN GEO-1 = STEENKOOL GEO-2 = MERGEL HAND = HANDSCHRIFTKUNDE (PALEOGRAFIE) TOP = TOPONYMIE (PLAATSNAAMKUNDE) KAD = KADASTER EIGPUB = EIGEN PUBLICATIES (IN DE KNIPSEL-REK) PER = PERIODIEKE WERKEN KAA = KAARTEN, ATLASSEN EN PRENTEN FOT = FOTO'S EN PRENTEN DOC = DOCUMENTATIE BID = BIDPRENTJES PERSON = PERSONEN_ARCHIEF: GEBOORTE-, HUWELIJKS- EN OVERLIJDENS- ADVERTENTIES EN PERSBERICHTEN... 49

2 33 VER = VERENIGINGSARCHIEVEN VAN VERENIGINGEN IN MARGRATEN BEDR = BEDRIJVEN IN MARGRATEN ALG = ALGEMENE LITERATUUR DVD = DVD'S EN FILMS PO = POLITIEK... 56

3 1 STA = STANDAARDWERKEN 1 STA-1 Woordenboeken 1. Nederlands Nederlands verklarend Prisma 2. Duits Duits-Nederlands en Nederlands-Duits Wolters 3. Engels Engels-Nederlands en Nederlands-Engels Wolters 4. Frans Frans-Nederlands en Nederlands-Frans. 7e druk Wolters Frans-Nederlands en Nederlands-Frans. Prisma 5. Latijn Latijn-Nederlands. 16e druk Aula Boeken Kerklatijn-Nederlands. Regis de la Haye Dialect-woordenboeken, zie 8 DIA-4 1 STA-3 Wetboeken 1. Burgerlijk Wetboek c.a. Bewerkt door Mr R Hermann en Mr E Lukaes WEJ Tjeenk Willink, Zwolle 2. Verzamelde Nederlandse Wetgeving. Burgerlijk Recht Kon Vermande. Vijfdelen. 3. Ken uw recht. Aangepast aan het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Markhorst, Poulussen, Smits en Westerhof Grondwet en Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden Wolters-Noordhoff 5. Privaatrecht en Strafrecht, voor zoover van belang voor de gemeente-administratie. Door Mr. P.J. Dam, Notaris en Oud-Wethouder en kantonrechter-plv te Hilversum. Alphen aan den Rijn, STA-7 CBS Statistieken van Nederland 1. Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari Centraal Bureau voor de Statistiek 2. Statistisch Jaarboek Centraal Bureau voor de Statistiek 3. Statistisch Jaarboek Centraal Bureau voor de Statistiek 1 STA-8 Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit. 1 STA-9 Staatsalmanak voor het koninkrijk der Nederlanden. 1 STA-10 Pyttersens Nederlandse Almanak. 1 STA-11 Provinciale Almanak voor Limburg FThW Smeets. Onder auspiciën van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Winants Heerlen. 1 STA-12 Nieuw Nederland 1 STA-100 Gemeentegidsen Margraten / / / / Begroting in een oogopslag 1999 Begroting in een oogopslag 2011/2012 Gemeentegids Eijsden-Margraten 1 STA-101 Gemeentegidsen Gulpen STA-850 Verordnungsblatt für die besetzten Niederländische Gebieten

4 2 INV = INVENTARISSEN VAN ARCHIEVEN, BRONNEN, REGISTERS, BIBLIOGRAFIEN, LITERATUUROVERZICHTEN EN BRONKOMMENTAREN 2 INV-1 Rijksarchief Limburg 1. Inventaris van het archief van het klooster der Witte Vrouwen te Maastricht. Drs HThM Roosenboom. Maastricht (2x) 4. Inventaris van het archief van de Munsterabdij te Roermond MKJ Smeets en WESL Keyser-Schuurman. Maastricht Inventaire des archives de Honore de Ponteves surnommé Clairville directeur de théatre à Maestricht RAM Loontjens Maestricht Inventaris van het archief van het Klooster der Predikheren te Maastricht Maastricht 1973, JHM Wieland (2x) 7. Inventaris der archieven van de Heerlijkheid Dalenbroek. PAW Dingemans. Maastricht Inventaris van het archief van de Familie van den Bergh te Roermond. GHA Venner. Maastricht Inventaris van het archief van de Schepenbank der Vrije Rijksheerlijkheid te Stein. AMS van Hees. Maastricht Inventaris van het archief van de Staten van het Overkwartier van Gelder GHA Venner. Maastricht Inventaris van het archief van de Schepenbank Echt. ThJ van Rensch. Maastricht Inventaris der archieven van het Provinciaal Bestuur van Limburg Maastricht EMThW Nuyens. 24. Inventaris van het archief van de Familie De Borchgrave d Altena JH Hanssen. Maastricht Inventarissen van Roermondse Kloosterarchieven. RDEL Madlener, Ramakers, Loontjens en Hanssen. Maastricht Inventaris der archieven van het kapittel van Sint Servaas te Maastricht. Maastricht EMThW Nuyens. (2x) 28. Inventaris van het archief van het Klooster De Beyart Maastricht Maastricht HR Wolf. 33. Inventaris van het archief van het Hoofdgerecht Roermond GHA Venner. Maastricht Inventaris van de archieven van klooster Hoog-Cruts te Noorbeek/Slenaken (1803). Maastricht RM Delahaye. 35. Inventaris van het archief van de Schepenbank Rijckholt Maastricht WESL Keyser- Schuurman. 37. Inventaris van het archief van het Kruisherenklooster te Venlo (1334) MHWM Hoorn. Maastricht Inventaris van het archief van de familie Maurissen. Maastricht JCCHM van den Borne en APYM Mingels. 39. Inventaris van het archief van de familie De Heusch, Later Van Scherpenzeel Heusch GHA Venner. Maastricht Inventaris van het archief van het Klooster Maria Weide te Venlo (1339) SFG Buytendijk en AMT Peeters. Maastricht Gids voor de studie van reformatie, contrareformatie en katholieke herleving in Limburg MG Spiertz en LJJ Willems. Maastricht Inventaris van de archieven van de heerlijkheid en de schepenbank Wijlre (1816). Maastricht 1993 RM de la Haye. 2 INV-2 De archieven in Limburg Samson Alphen aan de Rijn. (bijgewerkt tot ). 2. Rijksarchief Limburg: Een nieuwe huisvesting voor het Rijksarchief Limburg. Ter gelegenheid van de ingebruikneming op 8 november 1996, na restauratie, renovatie en uitbreiding Achter de Minderbroeders. Opstellen over bijzondere stukken en voorwerpen van het Rijksarchief in Limburg. Door Rijksarchief Limburg, Maastricht De archieven in Limburg. Uit de serie: Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland Enkele notities betreffende archivalia van Mgr. J.B.R. van Velde de Melroy, Bisschop van Roermond van en administrator van de z.g. Bataafse Districten van Door Dr. W.A.J. Munier, overdruk uit Publications van INV-3 Inventaris van Gemeentearchief Margraten, kopie in ringband. Zachte kaft. 2 INV-4 Das Pfarr-Archiv van Parochie St. Mariae Himmelfahrt, Herzogenrath. 16e-20e eeuw. Door Louis Augustus, Grete Esser-Plum en Wolf D. Penning. Uitgave Met plaatsen-register en familienamen-register.

5 3 GEN = GENEALOGIE EN HERALDIEK 3 GEN-1 Genealogieën/Stambomen 1. Stamboom familie Conjarts, Congartz, Conjaerts, Coenjaarts, Coenjaerds, Coonjers. Uit Wijlre, Scheumer, Sibbe en Strucht. Door Kasper Donners. Wijlre en ze schrieven zich Frin(t)s of Frijn(t)s : Een genealogische studie en een stukje geschiedenis van een Zuid Limburgse familie. (digitaal en als boek) 3. Stamboom familie Hupperichs & Houpperichs Leon Hupperichs, Wijre Genealogie van Maria Anna Lemmens 5. Het geslacht vd Lenden 6. Familie Mourmans. Zie blz 92 in Stamboom Schreurs 7. Stamboom familie Rouschop, Ruyschop 8. Nachfahren von Petrus Schijns (ca Sippenaken). 9. Stamboom familie Schreurs. Tak Margraten-Keer. Leon Hupperichs, Wijlre De naam Rooijen,een begrip in Banholt/Mheer. Hans Peute, Math Roijen, Rene Roijen 10. klapper met delen van stambomen waarin Margraten voorkomt. Betreft o.a: Bisscheroux, Blom, Olzheim, Dubois, Raijen, Debois, Brouwers, Geelen, Gielen, Laer, Duijsings, Essers, Blesers, Heijnen-Rutten, Houtermans, Hupperichs, Heijlants, Huynen, van Kan, van Laar, Lousberg, Marquet, Massing, Piters, Snels, Vrancken-Caenen, Vierstaek-Vuurstaek- Vuurstaal, van Wersch, Olizlegers, 11. Klapper met opsomming van alle genealogieën die Heemkunde Landgraaf in bezit heeft. 12. Een Limburgse magistraatfamilie. Bijdrage over de familie Randenraedt. 13. Een fragment uit de familiegeschiedenis van de familie Roos (Aken, Luik, Maastricht). Uitgave door Huub Keulen Stamboom Familie Lardinois x Peerboom vanaf Stamreeks van familie Thijssens, Klein Welsden anno Moonen. Tiental ordners vol krantenknipsels over vele decennia; alles waar Moonen in voorkwam. Zowel overlijdens-advertenties als geboorte-aankondigingen, advertenties en persberichten. 17. Ordner met akten over families Eschweiler, Vincken, Geerdink, Schreurs. En nog meer. 18. Ordner met akten over families Crapels, Eijkenboom. 3 GEN-2 Alfabetische lijst van familienamen waarover we documentatie hebben (Zie 3 GEN -1) Bisscheroux Blom Brouwers Caenen Conjarts, Congartz, Conjaerts, Conjaarts, Coenjaerds, Coonjers Crapels Debois, Dubois Duijsings Eijkenboom Eschweiler Essers Eussen Frin(t)s, Frijn(t)s Geelen, Gielen Geerdink Heijlants Heijnen Houtermans Hupperichs, Houpperichs Huynen Kan van Laar van, Laer van Lemmens Lenden (van de) Lardinois Lousberg Lucassen (uit Libeek) Marquet Massing Moonen

6 Mourmans Olzheim Peerboom Piters Raijen, Roijen, Rooijen Randenraedt Ritzen Roos Rouschop, Ruyschop Rutten Schijns Schreurs Snels (Anna Snels overleed te Margraten) Thijssens Vierstaek Vincken Vrancken Vuurstaal, Vuurstaek Wersch van 3 GEN-3 Inwonerslijsten 1. Inwonerslijst Margraten Inwonerslijst Margraten Departement Nedermaas. Canton Wittem. Gemeente Margraten 3. Lijst van Nederlands-Limburgers die kozen voor de Belgische nationaliteit tussen Landeigenaren Margraten anno 1663 (kopie van origineel + transcriptie) 5. Lijst namen per gehucht. Deel is slecht leesbaar. Datum onbekend, waarschijnlijk van voor GEN-4 Parochieregisters van Margraten 1. Verklarende woordengids Kerklatijn naar Nederlands. Regis de la Haye Zie 1 STA-1 Woordenboeken 2. Margraten overlijdens registers (1615 / 1781). Margraten registers S.( / ) Margraten lijst van kerkmeesters 1695 / 1821 Margraten S. ( / ) Margraten Sterven (1796 / 1800) Margraten S. ( / ) Margraten lijst van communicanten 1799 / 1805 Margraten H. ( / ) Margraten S. ( / ) Margraten D. ( / ) Margraten Doop ( / ) Margraten Huwelijken ( / ). Margraten Huwelijken (1796 / 1816) Margraten.Huwelijken en proclamaties( / ) Margraten: index van huwelijken en overlijdens v. Parochie H. Margaretha. Margraten (Ingebonden reproductie) Margraten. Overlijdens Parochie-register (transcriptie L Schreurs) 3. Doop-Trouw-Overlijdens Margraten. Family Search (Mormonen), kopie in klapper, betreft geboorten , huwelijken en overlijden GEN-5 Parochieregisters van Scheulder 1. Scheulder Doop register ( ) 2. Scheulder Sterven ( ) 3. Scheulder Huwelijken ( ) 3 GEN-6 Parochieregisters elders Geboren, gehuwd en/of overleden in Door A P L Paquaij. Stichting Eijsdens verleden. Uitg Betreft de dorpen Eijsden, Breust, Oost, Mesch, Gronsveld, Rijckholt, Heugem en St. Geertruid over En huwelijken van en overlijdens van (!) 3 GEN-10 Naslagwerken genealogie 1. Handboek voor den Burgerlijken Stand. JN Elenbaas, Burgemeester en secretaris der gemeente Kruiningen Alphen aan den Rijn 2. Burgerlijke stand en bevolkingsregister. RF Vulsma Centraal Bureau voor Genealogie. Wat registreert de Burgerlijke Stand, welke gegevens kun je er vinden en hoe?

7 3 GEN-11 Diverse Heraldische verzamelingen 1. Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland. JC Okkema Heraldiek. Drs de Boo Heraldiek. Hoe en waarom. Jan Zeeman. Uit 1985? 4. Heraldiek en genealogie. Een encyclopedisch vademecum. C Pama Spectrum 5. Stamboom Onderzoek. Een handreiking bij het schrijven van uw familiegeschiedenis. Aad van der Tang Spectrum 6. Elseviers Encyclopedie van de Heraldiek. Met verklaring van vele familienamen. HWMJ Kits Nieuwenkamp Elsevier/Amsterdam/Brussel 7. Stamboom onderzoek. Speuren naar het familieverleden. Aad van der Tang Vierde druk 8. Maak uw eigen stamboom. Handboek voor genealogie en heraldiek. Gerard van de Nes Tirion 9. Het Stambomen Boek. Wortels naar je verleden. Door dr Els Elenbaas Strengholt 10. Genealogie: Van stamboom tot familiegeschiedenis. Rob van Drie, Nico Klomp en Aad van der Tang Centraal Bureau voor Genealogie 11. Genealogisch onderzoek in Duitsland. JGJ van Mooma Centraal Bureau voor Genealogie 12. Ringband met artikelen en knipsels. Hierin verklaring Gemeentewapen Eijsden-Margraten 3 GEN-12 Stichting Genealogisch Archief Gehuchtenlijst. Lijst van onderdelen van Limburgse Gemeenten. Peer Boselie. 1e druk Leergeld Geleen. 3 GEN-13 Jaarboeken van Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag. Voor Familiegeschiedenis en Geslacht-en Wapenkunde GEN-14 GenDaLim: Genealogische Databank Limburg. Door Stichting Limburgs Genealogisch Archief, Geleen 2004 Schijf 5: 5 miljoen geneatomen uit huwelijken, dopen en overlijdens. Tevens geboorten, huwelijken en overlijdens. Verder communie/vormsels, bidprentjes, gichten en records uit notariële registers. GenDaLim 5 bevat alle gegevens van de vorige CD s. 3 GEN-61 Naamkunde 1. Een naam voor ons kindje. Oorsprong en betekenis van namen. ACA Lemmers 2. Onze Voornamen. Traditie, betekenis, vorm, herkomst en uitgebreid namenregister. JA Meijers en JC Luitingh GEN-71 Immigratie en emigratie: Zie 4-GSG Limburgse Emigranten naar de USA. Ordner met documentatie en stamboomgegevens over emigranten naar USA. Documentatie is gebruikt in artikel in jaarboek 2001 van Stichting Historische Studies in en rond het Geuldal, door Hub Keulen. 2. Limburgse Emigranten naar Luxemburg. Ordner gegevens en stamboomgegevens over emigranten naar Luxemburg. Documentatie is gebruikt in artikel in Stichting Historische Studies in en rond het Geuldal, door Hub Keulen.

8 4 GSG = GESCHIEDENIS EN STREEKGESCHIEDENIS 4 GSG-1 Plaatselijke en regionale geschiedenissen. Zie ook Maaslandse Monografieën (22-PER 3) 1. Ach lieve tijd: Twintig eeuwen Mijnstreek. In originele verzamelband. 1. De bewoners van Oostelijk Zuid Limburg en hun rijke verleden. 2. De bewoners van Oostelijk Zuid Limburg en hun nijverheid. 3. De bewoners van Oostelijk Zuid Limburg en hun ziel en zaligheid. 4. De bewoners van Oostelijk Zuid Limburg en hun steden en dorpen. 5. De bewoners van Oostelijk Zuid Limburg en hun carnaval. 6. De bewoners van Oostelijk Zuid Limburg en hun bazen en knechten. 7. De bewoners van Oostelijk Zuid Limburg en hun onderwijs. 8. De bewoners van Oostelijk Zuid Limburg en hun adel. 9. De bewoners van Oostelijk Zuid Limburg en hun mijnbouw. 10. De bewoners van Oostelijk Zuid Limburg en hun schutterij en harmonie. 11. De bewoners van Oostelijk Zuid Limburg en hun oorlogen. 12. De bewoners van Oostelijk Zuid Limburg en hun verkeer. 13. De bewoners van Oostelijk Zuid Limburg en hun plattelandsleven. 14. De bewoners van Oostelijk Zuid Limburg en hun grenzen. 15. De bewoners van Oostelijk Zuid Limburg en hun vertier. 16. De bewoners van Oostelijk Zuid Limburg en hun bestuur en rechtspraak. 17. De bewoners van Oostelijk Zuid Limburg en hun armen en zieken. 18. De bewoners van Oostelijk Zuid Limburg en hun sport. Register van namen van personen, plaatsen, verenigingen, instellingen, huizen, straten. 2. Waar de brede stroom der Maas. Beknopte geschiedenis van Limburg. HJH Schurgers Het Land van Valkenburg. Serie Oos Heim jaar over de Rooien. De sociaaldemocratie in Limburg van 1889 tot Sittard, Gewest van de PvdA Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen JFR Philips Van Gorkum, Assen. Proefschrift 12 juni Maastricht, stad aan de Heerbaan en Rivier. Overzicht van de geschiedenis van Maastricht tot het einde van de negentiende eeuw met bijzondere aandacht voor het Stokstraatgebied. Dr Mr HHE Wouters Maastricht in de Tachtigjarige Oorlog. Br. Borromeus. Uitg voor het LGOG door Boekhandel Vos. Maastricht De slag bij Woeringen 1288 en zijn historische betekenis voor Limburg. Drs Smeets. Provincie Limburg Geschiedenis van Limburg. M Kemp. Veldeke Donkere jaren, Episoden uit de geschiedenis van Limburg AH Paape. Assen 1969.Teksten van radioprogramma s uit Historie van Steden en Dorpen: Oud Maastricht. Dr MAF Charles Thewissen. Het Wereldvenster Baarn 11. Het Hollands Tijdperk te Maastricht De eerste decennia van de medesoevereiniteit der Staten Generaal. Charles Thewissen. Maastricht Herzogenrath, des Hertogen- Rode. Rolduc. Rode-le-Duc. Rodes / Roidt / Raidt /Roedt. s Hertogenrade. Roda-Ducis. Roda-Almanach. Door Theo Kutsch. Geschiedenis en uitgebreide wegwijzer van de Duitse grensplaats Herzogenrath, die lange tijd bij de Nederlandse provincie Limburg heeft gehoord De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in Noord Limburg. Uitgegeven vanwege de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg 's-gravenhage. Ongewijzigde druk De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in Zuid Limburg. Uitgegeven vanwege de Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving. Den Haag,1962 (beschrijft ook Margraten) 15. Korte Verhandeling over de corporatieve Staatsvorm in het Hertogdom Limburg en de Landen van Overmaas tijdens de late Middeleeuwen. Drs L van Hommerich. 1956? Vlaamsche Drukkerij Minderbroederstraat 44 Leuven Jaar Limburgs Groene Kruis ( ). De RK Vereniging "Het Limburgse Groene kruis" in het Goud. 50 Jaar Sociale Gezondheidszorg in Limburg. Door Drs. J.F.R. Philips, directeur van het Sociaal Historisch Centrum van Limburg. Uitgegeven: Landbouw en Economische golfbeweging in Zuid-Limburg Een analyse van de opbrengsten van tienden. Proefschrift door J.C.G.M. Jansen, geboren te Ravenstein. Uitg van Gorcum, Assen, Margraten ligt in het onderzochte gebied. 18. De Geboorte van Limburg. Door Laurent J.M.Nouwen. Geysteren, mei 1990.

9 19. Historisch Vademecum van Limburg Door Paul Arnold, Jac van den Boogard, Willibrord Rutten. Opsomming van belangrijke gebeurtenissen voor Limburg, geordend op jaar. Uitgegeven door Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Luxemburg en Limburg, een samenloop in de staatkunde. Door Fernand Jadoul, Geschiedkundig Overzicht van het Hertogdom Limburg en de Landen van Overmaze. Door Mr.K.J.Th. Janssen de Limpens. Overdruk uit Rechtsbronnen van het Hertogdom Limburg en de Landen van Overmaze. (ca 1950??) 4 GSG-2 Algemene Geschiedenis 1. Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland. Peeters, Dresen-Coenders, Brandenberg Wereldgeschiedenis. Het jaar "De Torentrans Zeist" 3. Herleefd Verleden. Schetsen uit het dagelijkse leven van 2000 jaar geleden. Prof Dr A Sizoo Schetsen uit de Nieuwste geschiedenis. Kleijntjens en Knippenberg. Tot Het aanzien van... Twaalf maanden wereldnieuws in beeld. Door Amsterdam Boek. Met begeleidende teksten GSG-3 Geschiedenissen van verenigingen, stichtingen, etc. 1. Huisvrouwen en vakwerk.75 jaar Nederlandse vereniging van huisvrouwen. Ineke Jonker 1987 Bosch & Keuning 2. De geschiedenis van het Nederlands verbond van Vakverenigingen Opdat de Geschiedenis niet verloren gaat. 25 jaar geschiedenis Katholiek Vrouwengilde, Uitgegeven bij de viering van het 75 jarig bestaan GSG-5 Geschiedenis van vorstenhuizen 1. Haar werk ging door. Prinses Juliana in Noord-Amerika. R Marsman GSG-6 Geschiedenis van historische personen (biografieën) en families 1. Willem Hubert Nolens Zie het leven van een Priester-Staatsman. JP Gribling Uit de serie: Maaslandse Monografieën. 2. Karel de Grote. Uit de serie: De groten van alle tijden JP Minckelers Dr PAThM Jaspers Maastricht. 4. Mensen in hun tijd. 12 Limburgse portretten. Fons Hermans. Over Charles Beltjens, Willem Hubert Vliegen, Erycius Puteanus, Petrus Joseph Savelberg, Theodore Weustenraad, Joseph Habets, Frans Erens, Ludovicus Tijssen, Gerard Casimir Ubaghs, Nikkela Reubsaet, Henri du Mont, Petrus Regout. 5. Gouverneur van Limburg 1947/1963. Herinnering bij het afscheid van Dr FJMAH Houben, als Commissaris der Koningin in de Provincie Limburg Frans Erens: de Limburgse Tachtiger. Ter gelegenheid van de 50 e sterfdag van Frans Erens Jos Spronck Senior (startte op als onderwijzer in Margraten) 8. Extra spreekuur. Ter herinnering aan Jan Maenen, christelijk politicus. Geboren te Meerssen. Overleden op 77-jarige leeftijd. 9. Felix Rutten, Limburgs schrijver. Door Paul Haimon en Peter Nissen. Candelaer reeks, nr 1. Uitgegeven door het Letterkundig Centrum Limburg. 10. Professor Dr.Ir.H.C.J.H. Gelissen 70 jaar. Liber Amicorum. 15 mei Patricius Cramer ( ). Zielzorger in Rolduc, Koningsbosch en Pey. Door dr. Antoine Jacobs. Pey Koning Clovis. Door P.G.M.van Mens. Utrecht Ingebonden stencil. 13. Albert Delahaye: Klimmense archivaris en auteur. (zie 4 GSG-8, boek 1, nummer 1 4 GSG-7 1. De Gouden Eeuw van Gelre. Kunst en Cultuur in het oude Hertogdom. Boek behorend bij tentoonstelling De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige Heerschappijen. Door Dr. P.C. Boeren. Uitgever van Aelst, Maastricht-Vroenhoven Kopie met zachte kaft. Waarin Welsden blz Gelre, Geldern, Gelderland. Geschiedenis en Cultuur van het Hertogdom Gelre Door Johannes Stinner en Karl-Heinz Tekath GSG-8 Eerste Millennium (100 voor Chr na Chr) 1. Albert Delahaye Bulletin door stichting Albert Delahaye uit Bavel. 1996: Nummer : Nummer 2 en : Nummer 4 en : Nummer 6 en 7

10 2. SEMafoor: Studiekring Eerste Millennium van de Lage Landen tussen Somme en Elbe. N.a.v. de werken van Albert Delahaye. 2000: Jaargang 1, nummer 1, 2, : Jaargang 2, nummer 1, 2, 3, : Jaargang 6, nummer 4 4 GSG-10 Bokkerijders 1. De woeste avonturen van de Bokkerijders. G Ramaekers, ing en Theo Pasing De woeste avonturen van de Bokkerijders. G Ramaekers, ing en Theo Pasing Limburgs Dagblad Heerlen. 2e verbeterde druk.(3x) 3. Suske en Wiske en de Bokkeriejersj. Door Willy Vandersteen. Uitgave van Veldeke Limburg i.s.m Limburgs Dagblad. 1997? 4 GSG-50 De Romeinse tijd 1. Romeins leven in Heerlen (Coriovallum). Römisches Leben in Heerlen. Boekje behorend bij tentoonstelling De Romeinen in Nederland. Door Dr. W.A. van Es. Uitgever Fibula-van Dishoek, Haarlem GSG-100 De Franse tijd 3. De groten van alle tijden. Napoleon. Amsterdam Boek. Rijk geïllustreerd GSG-101 Eerste Wereldoorlog 4. Oorlog en crisis. Deel van de serie 7000 jaar wereldgeschiedenis. Lekturama Rotterdam. 4 GSG -102 Tweede Wereldoorlog 1. Tweede wereldoorlog (25 delen): 1. De laffe aanval op Pearl Harbor 2. De Bevrijding 3. De Opkomst van Het Derde Rijk 4. Verraad en Verzet 5. De Hel van Birma 6. De bange Mei-dagen van '40 7. De Verschrikkingen van het Nazi-systeem 8. De Landing in Normandië 9. De Slag om Arnhem 10. De grimmige Slag om Stalingrad 11. De trieste Balans van een Wereldoorlog 12. De Helse Woestijnoorlog 13. De Soldaat in de Oorlogsmachine 14. De Samenzwering van Hitler en Mussolini 15. Duitsland verliest op alle Fronten 16. Het Ardennen-offensief 17. Oorlog aan de conferentietafel 18. De Val van Mussolini 19. Oorlog in de lucht. 20. Japan valt aan De tweede wereldoorlog, Deel van de serie: 7000 jaar Wereldgeschiedenis. Lekturama, Rotterdam 3. Grootboek van de Tweede Wereldoorlog. Tekst, fotos en kaarten. Reader's Digest Limburg bevrijd. Paul Weelen. Van Geyt Productions Moe!...er staat n Duitser in de straat! Verhalen van n jongen over de oorlog. Stef de Ridder. Autobiografisch. Uit serie: Nederlandse Historiën, jaargang Het Achterhuis. Dagboek van Anne Frank. 13e druk Soldaat van Oranje Erik Hazelhoff Roelfzema. 8. Nederlanders in bezet gebied. Een herinneringsboek aan bezettingstijd en bevrijding. Elsevier Amsterdam-Brussel Pleidooi voor een postuum monument. Leo Brueren pr. Aan mijn ouders en alle gewone mannen en vrouwen uit Noord-Limburg, die onze regio uit de puinhopen lieten verrijzen na de bevrijding Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede Wereldoorlog. Dr L De Jong

11 1. Het Voorspel Neutraal Mei Mei 40 Maart 41: Eerste helft. 1972; Tweede helft Maart 41 Juli 42: Eerste helft. 1974; Tweede helft Juli 42 Mei 43: Eerste helft. 1975; Tweede helft Mei 43 Juni 44: Eerste helft. 1976; Tweede helft Gevangenen en gedeporteerden: Eerste helft. Uitg; Tweede helft Londen. Eerste helft. 1979; Tweede helft Het laatste jaar: Eerste helft. 1980; Tweede helft (ontbreekt) Nederlands-Indië. Eerste helft 1984; Tweede helft.uitg; Derde helft Epiloog. Eerste helft. 1988; Tweede helft Bijlagen/ Register 14. Reacties. Eerste helft; Tweede helft. 11. De Tweede Wereldoorlog. Sir Winston Churchill. Serie, 12 delen. 1. Van oorlog tot Oorlog. September De Schemeroorlog. September 1939 mei Frankrijk s val. Mei augustus Engeland s eenzame positie. Augustus december Duitsland dringt op naar het oosten. Januari juni Amerika in oorlog. Juni 1941 januari De Japanse stormloop. December 1941 juli Afrika teruggewonnen. Juni 1942 mei De as gebroken. Juni november Van Teheran tot Rome. November 1943 juni Het Tij der Victorie. Juni december Het IJzeren gordijn. Februari juli D-Day in Zuid-Limburg. Dagboek van de bevrijding. De Limburger D-Day in Zuid Limburg: De Bevrijding van uur tot uur, van plaats tot plaats De Limburger. Vernieuwd, met meer foto's, nieuwe feiten en de complete geschiedenis van het oorlogskerkhof van Margraten 14. Maastricht bevrijd! En toen..? Deel 1: tussen juni 1944 en september PMMA Bronzwaer Oorlog en bevrijding in Ransdaal door FrGHM Crutzen Waarin vele malen over Margraten en de gehuchten. 16. Bevrijding Oostelijke Mijnstreek. Het Amerikaanse leger aan het werk rondom de bevrijding van Hoensbroek en omstreken. Hans Heltzel (deel 3 uit de historische reeks parkstad Limburg) 17. Limburgse Monumenten vertellen Gedenktekens van Oorlog, Verzet en Bevrijding. HJ Mans & APM Cammaert Mooie foto s met tekst en uitleg. 18. Limburg-Margraten Achtergronden bij tentoonstelling 60 jaar bevrijding van Margraten. Door Samenwerkende Heemkunde Organisaties Margraten. September Zuid-Limburg in de Tweede Wereldoorlog. Mooi duidelijk, dun zwart-wit boekje door Paul Bronzwaer. Uitg: Gemeente Margraten 4 GSG-103 Nederlands Indië 1. Het 1ste Bataljon Stoottroepen (1RS) in Indië WC de Vries. Een postuum eerbetoon aan de 49 gesneuvelden van 1 R.S. 1995? 2. Bezet Gebied. Dag in dag uit. Nederland en Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog. Een chronologisch overzicht. Dankers en Verheul Prisma 3. Zie ook serie: Het koninkrijk der Nederlanden in WO2. L de Jong. Delen 11a-11b-11c. 4. Indië en wij. Door Max van der Pol. Uitg NV Gooi & Sticht-Hilversum Over het Aziatische deel van het Koninkrijk der Nederlanden: Grootte, bevolking en economische betekenis van Nederlands Indië, in En over de godsdienst aldaar. 5. Vier Oud-Gouverneurs generaal zeggen U:... Info-boekje over relatie Nederland en Nederlands Indie. Uit ongeveer GSG-104 Volksverhalen, mythen, sagen, legenden, oude letterkundige werken 1. Kulhannes. Volksverhalen uit Liempde Woordenlijst achterin boek. Roger van Laere, huisarts in Liempde. 4 GSG-105 Munten - Geld. 1. Geld door de eeuwen heen. Geschiedenis van het geld in de Lage Landen. Pampus Associaties Amsterdam 1984.

12 2. Koperen Munten, geslagen door de zeven provinciën der verenigde Nederlanden tussen Officiële catalogus Zonnebloem Amsterdam. 3. Catalogus: zilveren munten geslagen door de zeven provinciën der verenigde Nederlanden Deel I 4. Catalogus: zilveren munten geslagen door de zeven provinciën der verenigde Nederlanden Deel II 5. Catalogus: Nederlandse munten van 1795 tot heden (=1981!). 6. De Nederlandse munten. Het complete overzicht tot en met de komst van de Euro. Dr H Enno van Gelder Spectrum 4 GSG-106 Beroepen, ambachten en werktuigen 2. Een moment voor jezelf? De vrouwelijke handwerken in gezin, onderwijs en beroep, SUN Nijmegen 4 GSG-108 Immigratie-emigratie 1. Nieuwkomers, nakomelingen, Nederlanders. Immigranten in Nederland Jan Lucassen, Rinus Penninx Geschiedenis van het eigen volk. De vreemdeling in België van de prehistorie tot nu. Kritak, Leuven. 1993

13 5 STU = STUDIE-, SCHOOL- EN LEERBOEKEN 5 STU Geschiedenis 1. Hoofdwegen der Geschiedenis. Deel I en II. Van oudheid tot Blonk, Romein en Oerlemans. 4e druk De geschiedenis van de mensheid. Deel II: De Middeleeuwen Deel V:Hellas en Rome 3. Wereld in Wording, geschiedenis boeken voor de middelbare school Door novum. Deel 1: Prehistorie, oudheid en middeleeuwen Deel 2: Nieuwe geschiedenis Deel 3: vanaf 18e eeuw. 4. Beknopt leerboek der Algemene geschiedenis. Eerste Deel tot Door Aug.C.J. Commissaris. Malmberg. 's Hertogenbosch Leerboek der Nederlandse Geschiedenis. Eerste deel tot Door Aug.C.J. Commissaris. Malmberg. 's Hertogenbosch Diorama van de Moderne Tijd. Grootste stuk behandelt v.a t/m Tweede Wereldoorlog. En de Indische kwestie. Door Verstegen en Nolet STU Aardrijkskunde 1. Ons eigen Erf: Leerboek voor de Aardrijkskunde van Nederland voor Kweek- en Middelbare scholen. Door W. W. Reijs. 1957

14 6 ARCH = ARCHEOLOGIE 1. Nederland in de Bronstijd. Dr JJ Butler Fibula-van Dishoeck Haarlem. Ook over Limburg. Met mooie en duidelijke tekst, illustraties en foto's 2. Archeologische kroniek van Limburg over de jaren JHF Bloemers. Deel uit Publications Met kaart van vindplaatsen 3. Ringband met Archeologie in Limburg. Knipsels en artikelen

15 7 MUZ = MUZIEK 7 MUZ-1 Nederlandstalige liedjes 1. Nederlands Volkslied: liederen en canons verzameld door Jop Pollman en Piet Tiggers. 19e druk De Toorts, Haarlem 2. Nederlands Volkslied. Zilveren jubileum editie. Jop Pollmann en Piet Tiggers. de Toorts, Haarlem. 3. Kinderzang en kinderspel. Deel III. Jop Pollmann en Piet Tiggers de Toorts. Haarlem 7 MUZ-2 Muziek, Limburg 1. Dit land van mijnen en muziek. Andre Weijers. De aanzet tot een onderzoek naar het kulturele verenigingsleven in Limburg. 1985? 2. Blaasmuziek in Limburg. Monique Nijsten, Jos Meuwissen en Jos Frusch. Jubileumboek: 50 jaar RK Limburgse Bond van Muziekgezelschappen Thorn 3. Wereld Muziek Concours. Zie 22 PER Drie kwart eeuw musiceren in Berg aan de Maas. Geschiedkundig overzicht Koninklijke harmonie St. Joseph. Harry Strijkers Panorama van drie eeuwen muziek in Limburg. Eisma Leeuwarden/Maastricht. Uit de serie Maaslandse monografieën. 1991

16 8 DIA = DIALECT EN LITERATUUR 8 DIA-1 Gedichten in het dialect 5 Aoepe Vinster, Gedichte in t Gullepesj. Albert HF Meertens DIA-2 Oude uitdrukkingen in het dialect. 1. Ernst en Humor in het Limburgse Boerenleven. Uitdrukkingen en gezegden in het Limburgse Dialect Meister WJ Vromen 2. Oet vreuger jaore. Volksleven en Volkscultuur in en om het Mergelland. HWA Lemmerling Oirsbeek Deel 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 3. Het Limburgs onder Napoleon. Achttien Limburgse en Rijnlandse dialectvertalingen van "De verloren zoon" uit Door Frens Bakker en Joep Kruijsen.e.a. Gopher DIA-3 Dialect algemeen 1. Aanwijzingen voor de spelling van de Limburgse dialekten. Jan GM Notten. Veldeke Spelling 2003 voor de Limburgse Dialekten. dr Pierre Bakkes, dr Herman Crompvoets, Jan Nolten en Frans Walraven. Aangenomen door de Road veur t Limburgs ( ) en bevestigd door het Hoofdbestuur van Veldeke-Limburg. ( ). 3. De Chinezen van Nederland. Opstellen over Limburgse Dialekten en een Biografie. Jan GM Notten Het Land van Valkenburg 8 DIA-4 Dialect woordenboeken 1. Kirchroadsjer Dieksiejoneer Kerkrade 2. Bargoens Woordenboek. Door Enno Endt en Lieneke Frerichs. Volkstaal-ABN en ABN-Volkstaal. Uitg Erven Thomas Rap, Amsterdam, DIA-500 Limburgse literatuur 1. Deel 1. Kal euver vanal. Peter Camps Deel 2. Nog meer kal euver vanal. Peter Camps. Deel 3. Kal euver van alles en nog get. Peter Camps. Sittard Mestreechter Vertelsels. Alfons Olterdissen Vroom en Dreesman 3. Tusse vreug- en naojaor. Gedichte in t Remunsj Veldeke 4. Rierank. Klankrieke rondgank door de Krink. Door Veldekekrink Vallekeberg. Valkenburg Het leve van enen Holtjer Joeng. Anekdote, belevenisse, besjouwinge. Door Jos Kleuters, rond Verhalen over Douvergenhout, Merkelbeek. 6. Dialektverhalen. Verschillende Limburgse dialekten. Inzendingen dialekt-wedstrijd DIA-501 Limburgse gedichten in de Nederlandse taal 1. Kruimels langs de Maas. Nummer 4. Geboren. Jessie Wauben-Jaeger Gedichten in Nederlands en Dialect. 2. De Maaskant schrijft en dicht. Bundeling van proza & poëzie geschreven door Maaskantse Mensen. Stein : Maastricht schrijft & dicht. 4. Maastricht in verhalen en gedichten. Samengesteld door Hans van de Waarsenburg. Uitg Meulenhof Een Venlose Ridderroman. Het Maasland en de Kruistochten rond Door Harrie Theunissen. Uitgever HOVO, Maastricht, Dit sowieso. Harrie Sevriens. Gedichten DIA-502 Limburgse proza/literatuur in de Nederlandse taal 1. Een stille zaaier. Frans Erens. Serie Kort en Goed (Grondtonen, De conferentie, Berbke, Een Sprookje) 2. De werken van Marie Koenen. Limburgsche Novellen. De toren van Neekum (1901), Sint- Markoensberg (1908), Het Hofke (1902), Het Nieuwe Begin (1933) Spectrum Utrecht/Brussel 3. Limburgse sagen (uit droom- en fantasiewereld). Kleijntjens SJ en Dr HH Knippenberg. Deel De erfenis. Connie Palmen. Boekenweekgeschenk ToonBoek. Toon Hermans Bruna & zoon 6. Clownerietjes. Toon Hermans Elsevier 7. Fluiten naar de overkant. Toon Hermans Elsevier 8. Waar ben je? Gedachten in kleur. Over leven en beleven. Toon Hermans Elsevier 9. Ik heb het leven lief. Versjes, verhalen, tekeningen. Toon Hermans De Boekerij 10. Wie is jong. Wie is oud. Toon Hermans Fontein 11. Liggen in t gras. Toon Hermans Elsevier Amsterdam/Brussel 12. Van ganser harte. Toon Hermans Fontein 13. Alex krijgt een baby. Jacques Vriens Van Holkema & Warendorf 14. Voor de dag. Jo Wijnen de Limburger

17 15. Recht voor z n raap. Mr M Moszkowicz Het Land der Letteren. Nederland door Schrijvers & Dichters in kaart gebracht. Limburg blz Meulenhoff 17. Mensen in hun tijd. 12 Limburgse portretten. Twaalftal Limburgse figuren. Fons Hermans. Over Charles Beltjens, Willem Hubert Vliegen, Erycius Puteanus, Petrus Joseph Savelberg, Theodore Weustenraad, Joseph Habets, Frans Erens, Ludovicus Tijssen, Gerard Casimir Ubaghs, Nikkela Reubsaet, Henri du Mont, Petrus 18. Regout. 19. Dagboek van een herders hond. Complete editie. Willy van Hemert. Van de gelijknamige televisie serie Ha Euvelland. Echo s uit het dal. Ruud Verhoeven, Gulpense schrijver. Oktober Limburgse sagen en legenden. Pierre Kemp. Maastricht Limburgse Legenden, Sagen, Sprookjes en Volksverhalen. Verzameld en uitgegeven door Welters, Rector te Grubbenvorst de Lijster Maasbree. Deel I en II. In deel II, blz 93: Margraten 23. Dagboek van een boer. Sjeng Schrijvers (Agricola) Coenen Simpelveld 24. De Wijzen en Verstandigen Schaap Herder. Een facsimile-uitgave van een aantekenboekje van een Limburgse herder-hereboer-burgemeester. Daterend uit de eerste helft van de XIXe eeuw. Bewerkt en van aantekeningen voorzien door dr HPM Hillegers Stichting Natuurpublicaties Limburg 25. Het hofke. Door Marie Koenen. Paul Brand s Uitgeversbedrijf. Hilversum 1944? 26. Wassend graan. Door Marie Koenen Spectrum 27. Jean. Door E. Seipgens Veldeke. Maastricht 28. Lentestorm. Verhaal uit de jaren Beschrijving van de stormen die in de Napoleontische tijd over het Zuid-Limburgse Land gingen Spectrum, Utrecht/Brussel 29. Sjengske Sjeng Peer. Door Ber Hollewijn. Beschrijft de sociale strijd die de arbeiders in het oude Trajectum ad Mosam (Maastricht) tegen het einde van de negentiende eeuw voerden. Drukkerij Ernest van Aelst, Maastricht 1971? 30. Betsche. Door Sjesco Orenz. Ernest van Aelst Maastricht-Vroenhoven. 1950?? 31. Sjengske.Door Sjesco Orenz, met tekeningen van Harry Lipsch. Ernest van Aelst, Maastricht- Vroenhoven. 1950? 32. Sjeng.Door Sjesco Orenz.Met tekeningen van Harry Lips. Vervolg op Sjengske. Ernest van Aelst Maastricht-Vroenhoven.1950?? 33. Knokenflip. Een mijnwerker vertelt. Opgedragen aan alle Kompels in Limburg en waar ook ter wereld. Door G. Nolting. J Bindels, Kerkrade. 1940? 34. Bestaat Limburg echt? Door Jo Wijnen, datum niet vermeld, rond 1970?? 35. Frans Erens over Limburg. Schetsen, herinneringen, vertellingen, beschouwingen. Door comité herdenking Frans Erens, Nuth DIA-900 Algemene Literatuur en Stijl studieboeken 1. Stroomingen en Gestalten: Geschiedenis der Nederlandsche Letteren Het literaire Kunstwerk. W Kramer Wolters 3. Proza van Nederland. LFM De Haes Noordhoff 4. Karaktertrekken der Vaderlandsche Letterkunde. Anthonie Donker HJMF Lodewick: Literatuur geschiedenis Bloemlezing. Tweedelig. Deel 1: 1150 tot Deel heden Malmberg Den Bosch 6. Letter Bak. Taalkwesties & Limburgs dialect. Wim Kuipers De Limburger 7. Literatuur Geschiedenis. Bloemlezing. Lodewick. Deel I: 1150-ongeveer Deel II: heden (1978) Malmberg Den Bosch. 8. Nederlandse Spreekwoorden en Gezegden. Thieme -Zutphen DIA-901 Over Schrijvers. (Zie ook 4-GSG-6) 1. Het literair Pseudoniemen boek. Wim Hazeu De Bijenkorf 2. Mijn vader. Maurice Hermans over zijn vader Toon Hermans Fontein 3. zie 8 DIA Frans Erens, de Limburgse Tachtiger. Comité Herdenking Frans Erens, 1985 Nuth. Ter herdenking van de 50 e sterfdag van Frans Erens. 8 DIA-902 Boeken van Margratense auteurs 1. De Hane va Job. Pierre Heijnen. Zie 25 DOC 4. Boek Influence of micro-environments on pre-school children's energy balance-related behaviors and weight status. Proefschrift door Jessica Sophia Gubbels. 19 november On fertile ground? New perspectives on gonadal function in classic galactosemis. Cynthia Sophia Gubbels. Proefschrift 2011

18 9 REL = RELIGIE 9 REL-1 Kerk en Religie Margraten 1. Eucharistieviering van 75 jaar Zusters van Onze Lieve Vrouw te Margraten ( ). 2. Eucharistieviering van 25-jarig Priesterfeest Kapelaan Frits Janssen ( ). 3. Eucharistieviering van 75 jaar Zusters van Onze Lieve Vrouw Margraten ( ) 4. Eucharistieviering van 50-jarig Priesterfeest Pastoor Frits Janssen ( ). 5. Actie Comité voor restauratie kerk Margraten REL-2 Kerkgeschiedenis 1. De kerk gaat uit. Familiealbum van een halve eeuw Katholiek leven in Nederland. Michel van der Plas en Jan Roes Ambo 2. Limburgse Kerkgeschiedenis - Het oude Bisdom Roermond - Het oude Bisdom Luik 9 REL-5 Kruisen, kapellen en kerken 1. Doorkruist krijtland. Rr Godfried Egelie. 1995? 2. Museumgids van Nederlands Openluchtmuseum. Zie blz 17, gids uit De Basiliek van Meerssen: Pronkstuk van de Maasgothiek. Door Carel Bloemen Leiter-Nypels Maastricht 4. Gietijzeren wegkruisen in Limburg. Door Dr. Godfried C.M. Egelie. Uitgever de Walburg Pers, Wegkruisen in Limburg. Door Dr. Godfried C.M. Egelie. Uitgever de Walburg Pers De verwoeste kerken van Limburg. Door A. van Rijswijck Pr. 126 illustraties. Uitg J.J. Romein & Zn, Roermond-Maaseik Kerstkribben in Mergelland. Tekst door John van Oss smm. Foto's door Lou Zeegers Waarin de kerststal van de H. Margarita te Margraten. 8. Langs de oude Limburgse kerken. Zuid limburg. Door Drs. Charles Genders Ook over Margraten 9. Geschiedenis van Kerkrade en de Sint Lambertuskerk. Door J.H.J. Vandermuhlen Ingebonden Kopie. 10. Inventaris Lambertuskerkhof Kerkrade. Door Claus Bisschof, december Ingebonden kopie. Veel bidprentjes, foto's en namen. 9 REL-100 Kerkboeken en zangboeken. 1. Gebeden en gezangen ten dienste van de Liturgieviering Gooi & Sticht 2. Looft de Heer. Zangbundel voor school en Parochie. De Viering van de heilige Eucharistie. L van Gemert o.f.m. Bleijerheide, Gezangen en liederen bij de viering van de H. Eucharistie Gooi & Sticht Hilversum 4. Psalmen in Nederlands Proza. Volgens de methode van J. Gelineau. de Toorts Haarlem. 1970? 9 REL-200 Katholieke almanakken en familieboeken 1. De parochies Oirsbeek en Doenrade van oude tijden tot heden. M Meulenberg en Em. Pastoor Missionaris worden. Herinneringen aan mijn verblijf in het S.M.A.-Missiehuis van Cadier en Keer Door Jacques Aussems, oud-student, Beek REL-300 Katholieke Literatuur 1. Encycliek van Paus Pius XI. Over de Christelijke opvoeding der Jeugd REL-400 Religie Algemeen 1. Het gebed des Heren. J Ambaum. Serie Levend Brood Kort onderricht over het Katholieke Geloof. Pastoor A Marks, Oisterwijk. 1980? 3. De Bijbel. Vertaling iov Nederlandsch Bijbelgenootschap. Amsterdam Het Nieuwe testament REL-401 Heiligenlevens 1. Antonius (van Padua), een verhaal van zijn leven. Fr Nicolaus Lohuis OFM REL-402 Over Bidprentjes 1. Gedachtenisprentjes, geschiedenis,vormgeving en functies. Frans Pluijmaekers en Victor Spauwen. Uitgave 2004

19 10 GEO-A = GEOLOGIE ALGEMEEN 1. Geologie Zuid-Limburg. Cyllabus van Geologie-weekend oktober 1982.Door Bless, Bosch, Felder, Flaton, de Vries. 2. Geologische Bezienswaardigheden in Epen en Omgeving. Door R.W. Jongmans Kopie in mapje. 3. Geologische geschiedenis van de Maas in Zuid Limburg. Door Peter Bosch. 1973? Kopie in mapje. 4. Geologische kaart van Zuid Limburg en omgeving. Afzettingen van de Maas. Schaal 1: Door Rijksgeologische Dienst In Mapje.

20 10 GEO-1 = STEENKOOL 1. Serie van Frans Dieteren: - Koale en Eike. Frans Dieteren Brood op de plank. Frans Dieteren Hierin ook Margraten. - Koele en koempels. Frans Dieteren Mijnwerkers zonen van slaven.frans Dieteren Koelpieten. Frans Dieteren D'r koelpungel. Frans Dieteren Toen kwam Joop: Geen mijnsluiting zonder vervangende werkgelegenheid. Frans Dieteren Het nieuwe aanzien van de oude mijnstreek Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg. 2x 4. De boom en zijn vruchten. Vijftig jaar Staatsmijnen in Limburg. Bernard Bekman. In samenwerking met de Staatsmijnen in Limburg: 1952 de Toorts, Heemstede 5. Weet je nog Koempel? De Mijnen in Limburg Waanders Zwolle Deel 5: Het eerste begin Deel 7: De techniek ondergronds Deel 10: De Techniek bovengronds (2x) Deel 11: Bazen en Koempels (2x) Deel 12: Monocultuur of meer? Deel 13: De Mijnkolonie Deel 14: Tijdens de oorlogen Deel 15: Kolenhandel en kolenstook Deel 16: De bodem bepaalt Deel 17: Het turbulente einde Deel 18: In andermans ogen. 6. Mijnbouwkunde: Leerstof voor de houwersopleiding. Deel I-II-III-IVV. Uitg gezamenlijke steenkolenmijnen in Limburg Mijnwerkers. Verhalen om te onthouden. Wim Nijsten, Jos Bours en Marlies Hautvast Link/Nijmegen. 8. Oranje-Nassau post: 1. Jubileumnummer 19 dec Jubileumnummer ON-Post en Sluitingsnummer ON-Mijn II. 6/ jaar Hoofdkantoor. Onze buitenlandse werknemers. 12/71(2x) 4. Sluitingsnummer ON III en ON IV. December Sluitingsnummer mijnzetel Oranje-Nassau I 9. Het landschap van Zuid-Limburg. Meerdere auteurs. Met kaart. Uitg Matrijs/Utrecht Mens en Mijn. Een halve eeuw strijd, groei en bloei van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Door Pater drs. Remigius Dieteren O.F.M. Heerlen De Mijnen gingen open, de Mijnen gingen dicht. Door Bert Breij. Uitgever de Hoeve, Geschiedenis van de Mijnbouw in Zuid Limburg. Tot en met de mijnsluitingen en de nieuwe situaties daarna.

21 10 GEO-2 = MERGEL 1. De onderaardsche gangen in den Sint-Pietersberg, gangenstelsel Zonneberg. Ir DC van Schaik. Maastricht Zie ook: 25 DOC 33:10: Maastrichts silhouet: St. Pietersberg 3. Ondergronds. Shell Journaal over de toegang tot de Onderaarde. Maurits van Rooijen Ons Krijtland Zuid Limburg III. De ondergrondse kalkgroeven van Zuid-Limburg. A van Wijngaarden, voor de Koninklijke Nederlandse natuurhistorische vereniging Het Landschap van Zuid-Limburg. Uitg Matrijs, Utrecht Met kaartje. 6. De Nederlandse Landschappen. Spectrum Atlas. Ook Zuid-Limburg Mergelgrotten, het onbekende landschap van Limburg. Door Ton Breuls Uitgave van Mergelbouwsteen, Bergstraat 31, Sibbe. 8. Mergel gebroken. Een inventarisatie van de ondergrondse kalksteengroeven in Nederland. Luck Walschot. Uitg Hierin 68 pagina's over Margraten! 9. Ordner met losse artikelen betreffende mergel en mergelgroeves. Waarin ook plattegronden en begeleidend boekwerk.

22 11 HAND = HANDSCHRIFTKUNDE (PALEOGRAFIE) 1. Oud Schrift Samengesteld door M Bruggeman en HJPhG Kaajan.1996 Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag 2. Oud Schrift Samengesteld door WRC Alkemade Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag 3. Latijnse woordenlijst van Latijnse woorden en uitdrukkingen voorkomende in de kerkregisters berustend in het Rijksarchief in Limburg Maastricht. Door Regis de la Haye Maastricht. Kopie in zwart klappertje. 4. Oud Schrift in Nederland. Dr JL van der Gouw Canaletto 5. Oud Schrift in Limburg. Een oefenboek. GLA Roks Maastricht 6. Oud Schrift. Ringband met kopieën van oud schrift in Nederland. Waaronder ook: Het Nederlandse handschrift in W Bogtman Haarlem

23 12 TOP = TOPONYMIE (PLAATSNAAMKUNDE) 12 TOP-1 Toponymie Nederland 1. Tongval. Hoe klinken Nederlanders? Door Marc van Oostendorp. Uitgever Prometheus Amsterdam Vergelijkende taalwetenschap tussen Sanskrit en Nederlands. Door R.S.P Beekes. Uitgever Aula Nederlandse waternamen. Franstalige kopie van een toponymische tekst. Onomastica Neerlandica TOP- 2 Toponymie Limburg 1. Naamkunde Jaargang 35. ( ) Over Limburg. kopie blz Apart boekje Naamkunde Jaargang 35. ( ) Over Limburg. kopie blz Apart boekje 2. Kerkrade en zijn straatnamen. Door Wil Schupp, geboren te Kerkrade. Uitgave Oirsbeek Romaans in de Limburgse aardrijkskundige namen. Door Dr. P.L.M.Tummers. Assen Mededelingen Toponymie. Door de vereniging voor naamkunde te Leuven en de Commissie voor naamkunde te Amsterdam. 43ste jaargang, Waarin ook Toponymie van Margraten. Ingebonden kopie. 12 TOP-3 Toponymie Margraten. 12 TOP-4 Toponymie op schrijfwijze en klank gerangschikt. 1. Felande lant enda Holan lant andie helan ghulegan. Vergelijkend onderzoek van Hel-namen. Door Bas Kloens. Dordrecht TOP-5. Aardrijkskundige namen. 1. Plaats en Waternamen. Hun betekenis voor de bestudering van de geschiedenis van het landschap. Met gebruikmaking van het Diktaat van D.P. Blok TOP-6. Afzonderlijke woorden. 1. Vauwes en Stegel

24 13 KAD = KADASTER 13 KAD-1. OAT's (OORSPRONKELIJKE AANWIJZENDE TAFELS) 1. Ordner met OAT's uit Sectie A: Welsden en sectie B: Termaar

25 21 EIGPUB = EIGEN PUBLICATIES (in de knipsel-rek) Op de Heugte, door Heemkunde Vereniging Margraten 2008, deel 1: Ferdinand (Ferke) Hendricus Hubertus Lemmerlijn / Jeanne Prevoo-Mans / Riestevlaai / Harmonie / Familie Hupperichs Scheulder / Indiëgangers / Kruis van Groot Welsden / Het spookt in Welsden / Hof ter Maer tot 1842 / Termaarhof tot nu / Stamboom Conjarts Termaar / Waterput Rijksweg Margraten 2009, deel 2: Maria Hubertina Gubbels-Slenter verloskundige / Onmogelijke verdeling onroerend goed te Groot Welsden 96 / Familie Franssen te Groot Welsden 96 / Boerenleenbank Margraten / Bertha Douven, koningin Schutterij St Sebastianus / Molen van Klein Welsden / Winkel van Sjeng Sluijsmans Termaar / Oudste grafkruis, Christian Canen / Hoe komt de Riestevlaai in Margraten / Parochie St Barbara Scheulder / Rijksweg N278 / Ze schrieven siech Frin(t)s of Frijn(t)s 2010, deel 3: Burgemeester Emile Ronckers / Geschiedkundige wandeling door de Viekoel / Molen van de Lammerdel / Zuster Vliegen / Tragisch ongeval Rijksweg 1920 / De gehangenen van Termaar 2011, deel 4: Fruitveiling Margraten / Schoolreisje 1950 Margraten Amsterdam / Vakwerkbouw / Drie generaties timmermannen Vleugels / Lemmen (Lambertus) Philippens / Marieke Deckers / Memoriaal Parochie St. Barbara Scheulder / Gevelstenen Klein Welsden / Familie van Laar Groot Welsden 94 / Bijna vergeten fruit- en groentesoorten / Franse rampspoed Margraten , deel 5: Riestelander Musikanten / Bakkerij Prevoo / De Glasramen van Henri Schoonbrood / gemengd huwelijk in familie Frijns / Gevelstenen en gevelgaten Termaar / De huisslacht / Mergel, mergelwinning en mergelbouw / Ming mam vertilde geer van vreuger / Een weduwe in 1925 / d'r Kroetwusch / Memoriaal Scheulder Activiteiten-kalender. Door Maria de Graaf-Bessems

Hoensbroekse schrijvers en dichters. Biografische en bibliografische gegevens van negentwintig auteurs

Hoensbroekse schrijvers en dichters. Biografische en bibliografische gegevens van negentwintig auteurs Hoensbroekse schrijvers en dichters. Biografische en bibliografische gegevens van negentwintig auteurs Bernard Grothues bron Bernard Grothues, Hoensbroekse schrijvers en dichters. Biografische en bibliografische

Nadere informatie

Wim van Hoorn 1908-1979

Wim van Hoorn 1908-1979 Wim van Hoorn 1908-1979 Een leven lang beeldhouwen in veranderende tijden A sculptor s life in changing times Masterscriptie faculteit Algemene cultuurwetenschappen Open Universiteit Nederland April 2009

Nadere informatie

EEN NIEUWE LENTE, NIEUWE GEZICHTEN? VAN DE REDACTIE. Een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden.

EEN NIEUWE LENTE, NIEUWE GEZICHTEN? VAN DE REDACTIE. Een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden. EEN NIEUWE LENTE, NIEUWE GEZICHTEN? VAN DE REDACTIE Een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden. In het najaar als de weelde van de zomer zich heeft teruggetrokken in het ondergrondse, of bovengronds

Nadere informatie

Antonius werd omstreeks 1195 geboren

Antonius werd omstreeks 1195 geboren De Antonius van Padua-devotie te Kerkrade DOOR ANTOINE JACOBS* Antonius van Padua, de grote wonderdoener Antonius werd omstreeks 1195 geboren te Lissabon als telg van een adellijk geslacht. 1 Zijn naam

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina)

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 12 e jaargang, nummer 3 augustus

Nadere informatie

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1 28e jaargang (2009), aflevering nr. 1. Het BULLETIN is een uitgave van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten. REDACTIECOMMISSIE Drs. W.M. Verschraegen

Nadere informatie

De hof van Wahlwiller

De hof van Wahlwiller De hof van Wahlwiller door H.J.M. Franssen Brand te Wahlwillerhof. Onder deze kop schreef een ambtenaar van de gemeente Wittem een samenvatting van de brief, die de burgemeester had gezonden aan de commissaris

Nadere informatie

Identiteit is identificatie.

Identiteit is identificatie. Identiteit, tussen verzinsel en creatie Waarnemingen zonder pretentie van wetenschappelijkheid (vrij naar Perry) Maastricht, 31 oktober 2012 Drs. Ben van Melick, publicist/uitgever (Huis Clos), studeerde

Nadere informatie

Verslag 1999-2004. Katholiek Documentatie Centrum

Verslag 1999-2004. Katholiek Documentatie Centrum Verslag 1999-2004 Katholiek Documentatie Centrum Verslag 1999-2004 Katholiek Documentatie Centrum woord vooraf In 1999 kwam er, onbedoeld, een einde aan de uitgave van het Jaarboek van het Katholiek

Nadere informatie

UITGEVERIJ. VERLOREN najaar 2015

UITGEVERIJ. VERLOREN najaar 2015 UITGEVERIJ VERLOREN najaar 2015 Deze brochure bevat de Najaarsaanbieding 2015. Meer informatie over alle uitgaven is te vinden op onze website. Achter in deze brochure zit een bestelformulier. Uiteraard

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

G E M E R T S 2010 H E E M

G E M E R T S 2010 H E E M ELLEN BROUWERS 3 GEMER T S H E E M 2010 Jaargang 52, 2010, nr. 3. Inhoud: Ton Thelen, Het Vrijthof. Begraven in en rond de kerk... 1 Adriaan v. Zeeland en Simon v. Wetten, De Broekstraat van weleer (8

Nadere informatie

De Koerier. van. Brabants Heem. nr. 55 [2012] Kempisch Congres te Lanaken (B), mede georganiseerd dor Brabants Heem; tweemaandelijks vlugschrift

De Koerier. van. Brabants Heem. nr. 55 [2012] Kempisch Congres te Lanaken (B), mede georganiseerd dor Brabants Heem; tweemaandelijks vlugschrift De Koerier van [2012] nr. 55 Brabants Heem 1 Kempisch Congres te Lanaken (B), mede georganiseerd dor Brabants Heem; tweemaandelijks vlugschrift Brabants Heem van vrijwilligers, voor vrijwilligers Beste

Nadere informatie

Liturgische boekenkast

Liturgische boekenkast Liturgische boekenkast Een handreiking voor bibliotheken van parochies ten dienste van het vieren van liturgie Interdiocesaan Liturgisch Beraad in samenwerking met Berne Heeswijk. Versie 02 / juni-september

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 Jaarverslag 2013 RHCL 1 Sint Pieterstraat 7 6211 JM Maastricht T + 31(0) 43 328 55 00 F + 31(0) 43 325 56 40 www.rhcl.nl - info@rhcl.nl Jaarverslag 2013 RHCL 2 1. Organisatie

Nadere informatie

Wim Cox filmt Venlo en Maastricht

Wim Cox filmt Venlo en Maastricht 1. Wim Cox filmt Venlo en Maastricht Reclamefilms voor Venlose en Maastrichtse winkeliers, stadsfilm Venloo en processiefilm Venloo bidt te Genooi 1935-1936 Films van Wim Cox, muziek o.a. van Wiel Conen

Nadere informatie

Louis Jean Henri Charles Adelberth de Bourbon Osse ingezetenen geraakt door de Tweede Wereldoorlog Dichtung und Wahrheit

Louis Jean Henri Charles Adelberth de Bourbon Osse ingezetenen geraakt door de Tweede Wereldoorlog Dichtung und Wahrheit t u s s e n t i j d s 2/14 Een uitgave van de historische kring voor Oss en omgeving, stichting De Werkende Mens Jaargang 20 Najaar 2014 issn 1387-1498 Dit blad heeft een waarde van 4,50 Zie ook www.dewerkendemensoss.nl

Nadere informatie

Markant VALKENBURG. Max is liever... Leven lang wielergek Heuvelland4daagse top! Fietsfascinaties Pastoor John Burger 25 Jaar Priester

Markant VALKENBURG. Max is liever... Leven lang wielergek Heuvelland4daagse top! Fietsfascinaties Pastoor John Burger 25 Jaar Priester Markant EDITIE VALKENBURG MAANDELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN VALKENBURG, BROEKHEM, EMMABERG, HEEK, OUD-VALKENBURG, STRUCHT, SCHOONBRON, WALEM EN SCHIN OP GEUL VERLEDEN EN HEDEN - MENSEN EN ZAKEN - CULTUUR

Nadere informatie

Tussen Maas Erfdijk. 4 Over. 8 Franse. 12 Relatie. Kattekoppen en Calcoentjes. kostschool in Ravenstein. Meulemans en Ravenstein.

Tussen Maas Erfdijk. 4 Over. 8 Franse. 12 Relatie. Kattekoppen en Calcoentjes. kostschool in Ravenstein. Meulemans en Ravenstein. Tussen Maas Erfdijk 4 Over Kattekoppen en Calcoentjes 8 Franse kostschool in Ravenstein 12 Relatie Meulemans en Ravenstein 22 Tuinhuisjes aan de gracht Periodiek Heemkundekring Land van Ravenstein Eerste

Nadere informatie

Verschijnt minstens éénmaal per kwartaal Redactie: Otto van Gelreweg 16, 6703 AE Wageningen. MAANDAG 24 februari 1997 (dus niet 17 februari)

Verschijnt minstens éénmaal per kwartaal Redactie: Otto van Gelreweg 16, 6703 AE Wageningen. MAANDAG 24 februari 1997 (dus niet 17 februari) OUD WAGENINGEN 25e jaargang - nr 1 - januari 1997 MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE VERENIGING "OUD WAGENINGEN" Verschijnt minstens éénmaal per kwartaal Redactie: Otto van Gelreweg 16, 6703 AE Wageningen

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

Scholen stichten. Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht. Het Utrechts Archief in samenwerking met

Scholen stichten. Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht. Het Utrechts Archief in samenwerking met Scholen stichten Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht Trajecten door Utrecht 11 Het Utrechts Archief in samenwerking met de Stichting Stichtse Geschiedenis Scholen

Nadere informatie

Zusters van de Choorstraat in Oss, het H. Margaretha Mariagesticht Brouwerstraat De R.K. Burgerschool A en B, de boerenen de burgerschool

Zusters van de Choorstraat in Oss, het H. Margaretha Mariagesticht Brouwerstraat De R.K. Burgerschool A en B, de boerenen de burgerschool t u s s e n t i j d s 2/11 Een uitgave van de historische kring voor Oss en omgeving, stichting De Werkende Mens Jaargang 17 Najaar 2011 issn 1387-1498 Dit blad heeft een waarde van 4,50 Zie ook www.dewerkendemensoss.nl

Nadere informatie

FUNDAMENTEN. Historische krachtenvelden in de stad Oss. Rotary Club Oss-Maasland

FUNDAMENTEN. Historische krachtenvelden in de stad Oss. Rotary Club Oss-Maasland Fundamenten omslag.indd 1 18-09-2008 14:37:40 FUNDAMENTEN Historische krachtenvelden in de stad Oss Rotary Club Oss-Maasland Historische krachtenvelden in de stad Oss Deze uitgave is tot stand gekomen

Nadere informatie

Mgr Petrus Savelberg en Broeder Aloysius

Mgr Petrus Savelberg en Broeder Aloysius Mgr Petrus Savelberg en Broeder Aloysius door Rob Hamers Verschenen in Jaarboek Heemkunde OCGL 2007 Vormgevers van de eerste zorginstellingen in Landgraaf en Limburg Limburg telt inmiddels een groot aantal

Nadere informatie

Genealogie heren van Heusden. door. N.L. van Dinther

Genealogie heren van Heusden. door. N.L. van Dinther door N.L. van Dinther 2013 Inleiding: Het opkomen in de geschiedenis van het geslacht Van Heusden (en van Altena) is al een aantal malen onderwerp van studie geweest. 1 Onderstaand zal een samenvatting

Nadere informatie

Inventaris van het archief. M.J. Granpré Molière (1883-1972) archief 1908-1972

Inventaris van het archief. M.J. Granpré Molière (1883-1972) archief 1908-1972 Inventaris van het archief M.J. Granpré Molière (1883-1972) archief 1908-1972 Nederlands Architectuurinstituut 2005 INHOUD INLEIDING 4 M.J. Granpré Molière (biografie) 4 Over het archief 5 Verantwoording

Nadere informatie

De kleine wereld van Piet en Marijcke

De kleine wereld van Piet en Marijcke De kleine wereld van Piet en Marijcke Illusie Niet om er afscheid te nemen, of om mij op reis te begeven, ben ik het station ingegaan, maar om tussen mensen te staan die voor een bestemming leven, om ergens

Nadere informatie

Een beroemde dokter die te Kessenich woonde: Dokter Nijssens!

Een beroemde dokter die te Kessenich woonde: Dokter Nijssens! Een beroemde dokter die te Kessenich woonde: Dokter Nijssens! Driemaandelijks Heemkundig tijdschrift KANTOOR VAN AFGIFTE: 3688 KINROOI 2 Ezel-drieve! Onze familienamen Genealogie Houben * De melkerij van

Nadere informatie

Redactioneel. Het Land Van Herle

Redactioneel. Het Land Van Herle Redactioneel Zaterdag 8 april 1995. Vanaf 09.00 uur druppelen de eerste congresgangers binnen. Uiteindelijk zouden meer dan honderd geïnteresseerden zich verzamelen voor het congres ter ere van het 50-jarig

Nadere informatie