t Knottekistje Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus Nr 18 december 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t Knottekistje www.knottnerus.org Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus Nr 18 december 2010"

Transcriptie

1 t Knottekistje Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus Nr 18 december 2010

2 In dit nummer: De voorzitter aan het woord. >> Het bestuur. In memoriam: Jotie Riphaagen. Familie berichten. De enquête tijdens de reünie gehouden. De financiën. Schrijver George K. Veel gulle gevers dit jaar. Bedankt allemaal!!! Hermann Knottnerus Meyer en Duderstadt. Een expositie. >> Nieuws over de Genealogie. Verslag van de reünie naar Baarn op 3 oktober Hieronder: Opening van de expositie van Hermann Knottnerus-Meyer in de Burgerzaal van het Raadhuis te Duderstadt. Op de achtergrond 2 van de schilderijen. >> Anneke Stempvoort- Knottnerus

3 VAN DE VOORZITTER: Er was eens. Dit is een bekende openingszin voor een ieder die wel eens een verhaal vertelt, dit is ook een onderwerp wat ons als bestuur bezig houdt. Een doel van de stichting is het behouden van informatie over en door leden van de familie Knot(t)nerus. Met het verstrijken van de tijd verdwijnen langzaam maar zeker ook de verhalen van familieleden. We zijn daarom op zoek naar mogelijkheden om deze waardevolle zaken te behouden. Elders in dit Knottekistje staat een stuk over de genealogie waar Nico in zijn vakgebied aandacht vraagt voor dit probleem. Tijdens de reünie gaf Nico een boeiende voordracht over de genealogie en daar haakte Bart Knottnerus met een leuke anekdote op in over een ontmoeting die hij had in een trein met iemand die weer een Knottnerus kende. We zijn op zoek naar dit soort verhalen, die we kunnen bewaren voor de volgende generaties. Wij zijn als bestuur ook Jotie Riphaagen dankbaar, zij heeft de basis gelegd voor het Knottnerus archief. Onze penningmeester Anno heeft in dit Knottekistje een interessant stuk geschreven over Hermann Knottnerus-Meyer die in 1929 zijn schilderkunsten mocht tonen in de raadzaal te Duderstadt. Ook vinden jullie in dit Knottekistje het verslag van de reünie. Het is een gezellige dag geworden, waar we onder een strak blauwe hemel de geheimen van de Oranjes konden bezichtigen. Met de combinatie van gezellig kletsen in de ochtend en de boeiende excursie in de middag, konden wij als bestuur terugkijken op een zeer geslaagde reünie. De foto s die onze webmaster Monika heeft genomen, leveren een mooi sfeerbeeld op van de deze reünie waar jonge en oudere Knotten zich goed geamuseerd hebben. Tijdens de reünie hebben we als bestuur de bezoekers gevraagd een enquête in te vullen, hoe zij deze dag ervaren hebben. De resultaten staan in dit Knottekistje en hebben ons veel informatie gegeven hoe men deze reünie heeft ervaren. Als bijlage hebben wij een nieuwe enquête bijgevoegd met een aantal vragen over de stichting,reünie,website en andere zaken die ons als bestuur bezig houden. We hopen met de uitkomst een beeld te krijgen of wij als bestuur zaken moet aanpassen in ons beleid. Ik wil u vriendelijk vragen deze enquête ingevuld naar mij terug te sturen (het adres staat vermeld op de enquête) of u kunt vanaf begin januari de enquête via de website digitaal versturen. Afgelopen maandag hebben mijn broer Hans en ik een bezoek gebracht aan onze oud tante Anneke Stempvoort- Knottnerus, (hiernaast ziet u haar foto) ze heeft de respectabele leeftijd van 99 en is nog bijzonder helder van geest. Ze vond het jammer dat ze niet meer bij de reünie aanwezig kon zijn maar was zeer geïnteresseerd over wie er allemaal op de reünie aanwezig waren. Uiteraard kan je met zo n leeftijd en met een goed geheugen

4 verhalen vertellen over verschillende familieleden uit het verleden en dat was een boeiende ervaring. Een boek bespreking, het begint bijna een vast onderdeel te worden in het Knottekistje. Dit keer heeft George W Knottnerus, een nieuw boek geschreven over 10 mei 1940, een beruchte dag in onze geschiedenis. Het lezen van een boek van een familielid is en blijft een unieke ervaring. De vaste onderdelen zoals de financiën, genealogie, gulle gevers en de burgerlijke stand staan allemaal weer in het Knottekistje en samen met de verhalen en de foto s hopen wij, als bestuur dat jullie weer veel leesplezier zullen hebben aan dit Knottekistje. Na nog een laatste oproep om de enquête en de gestelde oproepen uit de Knottekistje in te vullen en te beantwoorden, wens ik jullie namens het gehele bestuur fijne feestdagen en een mooi, gezond, veilig en gezellig 2011 toe. Rob Knottnerus STICHTING FAMILIE KNOTTNERUS Voorzitter: Rob Knottnerus Secretaris: Hans Knottnerus Penningmeester: Anno D.T. Knottnerus Bestuursleden: Nico M. Knottnerus Paul Knottnerus Webmaster Monika Knottnerus-Machala Sterkenburglaan 53, 3941 BC Doorn Commissie genealogie: Nico en Paul Redactie Knottekistje: Hans en Anno IN MEMORIAM JOTIE RIPHAAGEN In het begin van het afgelopen jaar bereikte ons het bericht dat Jotie (Johanna Gerritje) Riphaagen is overleden. Zij is geboren in Westerbork op 16 april 1925 en op 16 december 2009 overleden te Utrecht. Een aantal familieleden kende haar persoonlijk en velen van u herinneren zich Jotie Riphaagen van de reünies die ze bezocht, maar ook van de vermelding Archiefzaken in het Knottekistje. Zij heeft er met anderen voor gezorgd, dat ons archief is beschreven, zodat het ondergebracht kon worden bij Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). Wij zijn zeer dankbaar voor haar werk voor onze familie, zowel de stichting als het archief!! We wensen haar naaste familie veel sterkte bij het verwerken van het verlies. Namens het bestuur.

5 BURGELIJKE STAND Alleen toegankelijk voor leden. UITSLAG VAN DE ENQUÊTE We hebben de deelnemers aan de reünie naar Baarn en Soestdijk elf vragen voorgelegd. Men kon daarop antwoorden met een waardering zwak, matig, voldoende of goed. We hebben gevraagd naar de indruk van de gehele dag; de bereikbaarheid; of de dag voldoende gelegenheid gaf tot het leggen van contacten; de zondag; de beide restaurants, het Paleis; of een excursie past in het concept van een reünie; de prijs kwaliteit verhouding, over de geschiktheid voor kinderen en of kinderen eventueel weer gratis mee moeten zouden kunnen. Naar aanleiding van de waardering van alle ingevulde formulieren, kunnen we de volgende conclusies trekken: Voldoende tot goed scoren de volgende onderdelen: De dag zelf; de bereikbaarheid; het feit of men voldoende contacten heeft kunnen leggen; de keuze voor de zondag; het paleis, een excursie op zich; de prijs en het feit dat de kinderen gratis mee kunnen. Matig tot voldoende waren de meningen over: De restaurants en dan met name over het feit dat we geen eigen besloten ruimte ter beschikking hadden en het feit dat de locatie( behalve het paleis) minder geschikt waren voor kinderen. Men mocht ook zelf verwoorden wat men vond. Hier werd gebruik van gemaakt en leverde ons aandachtspunten op, alsmede complimenten en suggesties. Positief: rondleiding was zeer interessant; heel origineel; gekozen voor de zondag vanwege de verkeersdrukte; enthousiast, hopen (klein)kinderen mee te krijgen de aanwezigheid van Mark Rutte.( Mark Rutte zat tijdens onze reünie in het restaurant te dineren.) Negatief: groepsfoto vooraf nemen; De Generaal weinig sanitair, klein en donker en luidruchtig; oranjerie bediening matig en te grote tafels; Oranjerie geen goede toiletten, slechte akoestiek; kinderen hoeven m.i. niet (totaal) gratis deel te nemen, een kleine bijdrage voor kinderen zou eerlijk zijn t.o.v. de kostenverdeling en kinderen tegen gereduceerd tarief Suggesties: een reisje in een stoomlocomotief (Rheden??); bij mooi weer naar buiten kunnen; zaterdag is ook goed; Oirschot heel leuk.

6 Speciaal door kinderen genoemd: Positief: heel leuk; oranjerie was heel leuk; het was heel gezellig. Negatief: te veel binnen; te warm; generaal krap; generaal donker; niet leuk want je moest stil zijn en je mocht nergens aan komen. suggesties: dierentuin; dierentuin. Iets met een stoomtrein.bij de organisatie van toekomstige reünie zullen we de uitslag van deze enquête uiteraard laten meewegen bij de organisatie daarvan. Uit het geheel mogen we concluderen dat het een geslaagde reünie was, dat we nog beter moeten wikken en wegen bij de keuze van de locatie en dat we nog meer rekening moeten houden met het feit dat er steeds meer kinderen meegaan. We danken iedereen die de enquête heeft willen invullen voor de medewerking. We hopen dat u allen de bij dit Knottekistje meegestuurde algemene enquête wilt invullen en naar ons wilt op sturen. We zijn erg benieuwd naar uw mening! Trouwens, u kunt de enquête ook digitaal invullen. Kijk op onze site! Het bestuur 10 mei 1940, de dag dat de moffen kwamen 10 mei 1940 is waarschijnlijk de meest beruchte datum in de Nederlandse geschiedenis. Mijn derde roman gaat over de aanloop tot, het verloop en de nasleep van die dag. Die noodlottige dag die het leven van de gewone man en vrouw zo drastisch veranderde. In het dagboek van mijn grootvader las ik zijn ervaringen aan de Grebbelinie in Hierin krijg je een goede indruk hoe de Nederlanders toen aankeken tegen de dreiging van de Tweede Wereldoorlog. Zowel regering als bevolking zagen het optimistisch in. Het zou zo n vaart niet lopen met die nazi-dreiging. De algemene verwachting was dat Nederland neutraal zou kunnen blijven net als in de Eerste Wereldoorlog. En mocht het toch onverhoopt misgaan dan hadden we onze waterlinie toch nog? De verhalen die mijn vader in zijn memoires optekende staan me helder voor de geest. Over spanning en verraad, het lot van onderduikers en Joden vertelde hij zijn leven lang als een van de ervaringsdeskundigen uit die roerige tijd. Maar ook werd mij hieruit duidelijk dat ondanks de verschrikkingen van de oorlog het gewone leven doorging. Men had lief, rouwde en trouwde en lachte. Misschien dat een schaterlach in een oorlog wel voor driedubbel telt. Een sprankje licht kan een heelal aan duisternis verdrijven, al is het maar voor even. Deze familieboeken maar natuurlijk ook de grote historische bronnen inspireerden mij tot het schrijven van 10 mei 1940, de dag dat de moffen kwamen.

7 George Knottnerus Recensie van de roman door NBD/Biblion: Op 10 mei 1940 zijn totaal onverwacht de Duitsers daar. Zowel in Rotterdam met een verwoestend bombardement als in de Achterhoek, waar ze plots als gewapende vijanden opduiken in de dorpen. Zo begint de bezetting die ook de hoofdpersonages niet onberoerd laat en hen dwingt tot verzetsdaden of tot onderduiken. En door dit oorlogsgebeuren heen vinden -als bij toeval- de twee hoofdpersonen elkaar: Tim, de domineeszoon uit Varsseveld en Cockie, de katholieke bakkersdochter uit Rotterdam. Maar achter die romance schuilt een dubbelgeheim. In deze geromantiseerde versie haalt de auteur, die een vlotte verteller is, ook nog twee echte gebeurtenissen van het oorlogsdrama aan: het bombardement op Rotterdam in 1943 door de Amerikanen en de represaille van de Duitsers in Varsseveld, waarbij 46 onschuldige burgers werden vermoord. Zo geeft het verhaal een heel eigen inkijk op de Duitse bezettingstijd. Paperback met normale druk. Manu Manderveld 10 mei 1940, de dag dat de moffen kwamen George W. Knottnerus Bestellen via internet: of Via de boekhandel ISBN verkoopprijs 14,90 Bij de meeste bibliotheken te leen. DE FINANCIËN VAN ONZE STICHING Alleen toegankelijk voor leden.

8 ALLE GULLE GEVERS BEDANKT!!!!! In 2010 hebben 22 familieleden ons werk financieel gesteund. We willen hen op deze plaats bedanken voor hun bijdrage. Zonder die bijdrage is het niet mogelijk om ons werk voort te zetten!! Heel hartelijk bedankt! M.N.R. Knotnerus, Haarlem G.Bosman- Knottnerus, Paterswolde I.G.O. Knottnerus, Amsterdam T. van Keppel- Knottnerus, Heemstede P. Knottnerus, Amsterdam M. Knottnerus- Rijpstra, Zwolle Hattem W. Knottnerus, Vlissingen S.W. Knottnerus, Zoetermeer O. Knottnerus, Delfzijl Knottnerus en Vogelaar, Deventer H. Trip, Hoogeveen J. Knottnerus- Wess, Oentsjerk J. Knottnerus, Emmen M. Knottnerus- Verelst, Kruiningen N. Knotnerus- Van Wijk A. Stempvoort- Knottnerus, Groningen Th. Knottnerus, Epe H. Knottnerus- Kuis, Zuidvelde B.J. Knottnerus, Deventer T. Knottnerus en M. Bolle R. Knottnerus, Bilthoven J. Knotnerus, Amsterdam Nogmaals heel hartelijk bedankt! We hopen dat u ons in 2011 weer wilt steunen met een financiële bijdrage. En we hopen dat velen uw goede voorbeeld zullen volgen.

9 HERMAN KNOTTNERUS-MEYER( ) In het Duitse Duderstadt is een expositie gehouden over Hermann Knottnerus- Meyer. De heer Nils Ballhausen uit Berlijn is betrokken bij een, voor onze familie, zeker bijzondere expositie in het raadhuis van de Duitse stad Duderstadt (Harz- Niedersachsen). De expositie is gehouden van 21 januari 2010 tot 7 februari 2010 in het raadhuis te Duderstadt. De heer Nils Ballhausen is betrokken bij de samenstelling van de betreffende expositie en de bij behorende catalogus. Het gaat hier om familielid Hermann Philipp August Knottnerus- Meyer. Geboren op in Hohenhameln, Hannover in Duitsland. Hermann Knottnerus- Meyer is kunstschilder van beroep en is op in Berlijn overleden. Hermann is een afstammeling van Anna Kaminga Knottnerus, een dochter van Henricus, en een nichtje van Diewertien (2e geslacht) en van Johannes. Anna Kaminga K. is de stammoeder van het 4e geslacht. (zie hiervoor IV.9 en V.13, pag 3/4) In 1929 heeft Hermann een opdracht gekregen van het stadsbestuur van Duderstadt om de burgerzaal een nieuwe uitstraling te geven. Hij heeft, ter gelegenheid van het 1000 jarige bestaan van de stad in 1929, 6 grote schilderijen gemaakt voor de Burgerzaal van het oude raadhuis. De 6 kleurrijke schilderijen kenmerken zich door de producten van de landbouw en nijverheid van de streek die afgebeeld zijn, waarbij men een blik krijgt op Duderstadt en zijn inwoners vanuit de ogen van een vreemde bezoeker. De titels van de 6 doeken zijn: Muzikanten in Duderstadt ; Muzikanten in Wintzingerode ; Metselaar ; Voerman ; Maaier en Melkboerin. Het gaat om 6 zeer grote werken van ongeveer 2 x 1 meter! Ze zijn geschilderd in de tijdsgeest van de twintiger jaren. De bijzonderheid in deze is de vraag, waarom men de schilderijen in 1958 heeft gemeend te moeten weghalen. De heer Nils Ballhausen heeft de schilderijen vorig jaar (!!!) in een boek ontdekt. Het gaat om een boek uit 1989 over de renovatiewerken van het raadhuis. Tijdens de expositie zijn de schilderijen weer opgehangen op hun oorspronkelijke plaats. De stichting Familie Knot(t)nerus heeft een exemplaar van de catalogus aangekocht voor het archief en daarin vinden we naast de beschrijving van het leven en het werk van Hermann ook een overzicht van zijn schilderijen.

10 In de catalogus staat het verhaal over de verfraaiing van het stadhuis, hoe men is gekomen tot de keuze en verder het leven en werken van Hermann. Uitgebreid gedocumenteerd met foto s uit die tijd. Het tweede gedeelte is geheel gewijd aan zijn schilderijen. Van de 78 bekende werken zijn er 43 in kleur afgedrukt. Helaas hebben we tot op heden nog geen toestemming om enkele afbeeldingen van zijn schilderijen op onze site te vertonen. Hiernaast ziet u foto van de opening van de expositie met op de achtergrond 2 van de 6 schilderijen. Verder hebben we de uitnodigingskaart waarop gebruikt gemaakt is van het eerste schilderij van de serie van 6 die het raadhuis van Duderstadt heeft gesierd, afgedrukt bij de inhoudsopgave elders in dit knottekistje. Het geeft op zijn minst een indruk van de stijl van zijn werk. Op de site hebben we een aantal foto s opgenomen van het huidige Duderstadt, alsmede een aantal links naar websites met informatie over Duderstadt. Een site over Hermann en zijn werk is er niet. Wel kwamen we een site tegen met een krantenartikel over de lezingen ter gelegenheid van de opening van de expositie Meer over Hermann Knottnerus-Meyer en Duderstadtvia onze site. Op de foto op pagina 1 zien we dat de expositie wordt bekeken door (v.l.n.r.). Bruno Grönke (vriend van de familie Knottnerus-Meyer), Hans- Reinhard Fricke (Historicus), Nils Ballhausen en Wolfgang Nolte (Burgemeester) Anno Knottnerus GENEALOGIE GEDRUKT U kunt bij ons een kopie bestellen van de genealogie zoals die nu door Nico is bijgewerkt. Er is een versie met de huidige stand van zaken beschikbaar van febr Het gaat om een zwart/wit gedrukt exemplaar met een zwarte tape als rug. We willen die voor u laten afdrukken, maar we doen dat op bestelling. Voor 20, krijgt u hem thuis gestuurd. U kunt 20 euro overmaken op rek. nr bij de ABN AMRO t.n.v. penningmeester St. Fam. Knottnerus te Nijverdal. O.v.v uw naam en adres gegevens.

11 GENEALOGIE Enige dagen geleden kreeg ik een grote enveloppe met daarin een aantal historisch gegevens over een aantal Knott en. Bij het opruimen van het huis van hun ouders waren de goede zenders dit tegen gekomen. Ik kan me nog herinneren dat ik, bij het opruimen van mijn ouderlijk huis, ook zulke zaken tegenkwam, geboortekaartjes, rouwbrieven, familieadvertenties, een interview in de krant, een interessant stuk dat door of over een Knottnerus is geschreven, enz, enz. Zulke zaken zaten ook in deze enveloppe. Heel interessant vond ik een lang artikel ter gelegenheid van het 40- jarig dienstjubileum van O.S. Knottnerus uit Deze Knottnerus, de vader van Jacoba Ottoline (Cootje) Knottnerus (van de genealogie in het Nederlands Patriciaat (1951)), was president-directeur van de Nederlands- Indische Gasmaatschappij (later O.G.E.M.). In het uitgebreid relaas wordt de geschiedenis van de gas- en elektriciteitvoorziening in het huidige Indonesië weergegeven, met daarbij nog enkele uitstapjes naar het voormalige West-Indië: Suriname en de Antillen. Dank voor deze toezending. Ik schrijf dit hier op in de hoop dat ook anderen, jong of oud, zich de interesse voor dit soort archiefstukken (of stukjes) realiseren. De familiestichting is altijd in voor dit soort informatie. Voor wat betreft onze Amerikaanse naamgenoten beginnen mijn bronnen een beetje op te drogen. Ik krijg nauwelijks nog nieuwe informatie over de genealogische data. Mocht iemand die kant opgaan en in Iowa terecht komen, ga dan langs bij verschillende naamgenoten die daar wonen. Ik denk dat dat een manier is die waarschijnlijk effectief werkt. Niettemin is het beeld van de tak die zich daar heeft gevestigd wel duidelijk. Er ontbreken alleen nog geboorte en overlijdensdata van diverse personen en het is in Amerika moeilijk de meisjesnaam van getrouwde dames te achterhalen. Na het huwelijk verdwijnt deze, in tegenstelling tot Nederland, daar ook uit de officiële stukken. De vele oproepen om een familielid die de website ook in het Engels kan vertalen, hebben tot nu toe nog tot niets geleid. Gezien de vele naamgenoten van over de grens is het wel gewenst. Van emigranten krijg ik telkens terug dat het Nederlands voor hen niet te begrijpen is. Derhalve hier nogmaals een zeer dringende oproep. Misschien dat dit ook nieuwe informatie uitlokt. Mocht u bij het lezen van dit stukje nog bedenken dat enige familie informatie niet naar de stichting is verstuurd, dan hoop ik dat u dat nu onmiddellijk herstelt. Nico, Zeist

12 REUNIE BAARN PALEIS SOESTDIJK. Een voordeel als bestuurslid is dat je mag voorproeven, daarom zijn Anno en ik in het voorjaar op pad gegaan om een aantal mogelijke locaties voor de reünie te bezoeken. We hadden uiteraard via internet al wat voorwerk gedaan en daar viel de keuze op drie mogelijkheden, twee op de Hoge Veluwe en paleis Soestdijk in Baarn. Aan het eind van de dag zaten Anno en ik op het terras van de Oranjerie van paleis Soestdijk in het zonnetje aan de oranje tompouce en toen waren we allebei overtuigd Soestdijk moest het worden: mooie omgeving, interessante rondleiding, unieke plek en een leuke gelegenheid voor de lunch. Na medewerking van het paleis (normaal geen groepsrondleidingen in het weekend) stond de locatie en datum vast, nu nog hopen op genoeg inschrijvingen en mooi weer. Het toeval was dat we ook exact 45 inschrijvingen hebben ontvangen (9 meer dan de vorige reünie) en de weersverwachting was hoopvol. Zondagochtend om kwamen de eerste gasten binnen in de opkamer van restaurant de Generaal en om mocht ik iedereen van harte welkom heten. Zoals gezegd 45 personen in de leeftijd vanaf 7 jaar en de oudste boven de negentig dus een mooie weergave van ons huidig familiebestand. Ik had de gehele stamboom uitgeprint en dat is inmiddels een hele behangrol geworden, Nico was zo vriendelijk om daar nog een boeiend verhaal over te vertellen zodat we een beeld hebben waar de Knot(t)en zich op deze wereld bevinden. Bart had daarbij nog een mooie anekdote en stelde voor de volgende reünie bij onze familieleden in Canada te organiseren, dus ideeën genoeg voor de volgende locatie. Na de koffie en taart, kwam de soep en de Brabantse koffietafel binnen en kon de lunch beginnen. Bestuurslid Hans was inmiddels ook binnen gekomen, na zijn preek in Den Haag, want de reünie was tenslotte op zondag maar daar was vanuit de familieleden maar 1 klacht uit voort gekomen.

13 Om uur hebben wij de Generaal verlaten en met 5 minuten rijden stonden we bij het paleis aan de poort. Anno had de verdeling van de drie rondleidingen gemaakt en onder een heerlijk zonnetje liepen we door de paleistuin naar het paleis waar om de eerste rondleiding begon. Zelf zat ik in de laatste van uur, in de aanwezigheid van Nico en Ania de kinderen van Monika en Robbrecht. Het was bijzonder leuk om te zien hoe sommige details in het paleis de aandacht van de kinderen trokken zoals de geheime deuren in de verschillende vertrekken. Het was interessant om te zien hoe Juliana en Bernard hier hun leven hebben doorgebracht en met de verhalen, eigen beleving en de dramaseries op de televisie kan je een redelijk beeld krijgen van het leven in deze glazen kooi. Om uur was de laatste groep met de rondleiding klaar en is deze groep aangeschoven bij de rest van het gezelschap die al heerlijk zat te genieten van de oranje tompouce. Na de groepsfoto en nog wat bijkletsen met elkaar was het moment aangekomen van afscheid. We kunnen, denk ik, terug kijken op een geslaagde dag met veel zon, veel oranje, maar vooral een dag waar we elkaar als grote familie weer (wat) beter hebben leren kennen. Ik wil nogmaals alle bezoekers van de reünie bedanken voor hun komst en het invullen van de enquête (welke ons bruikbare informatie heeft gegeven). Ik hoop dat dit verhaal en de foto s jullie doen besluiten om op de volgende reünie (voorjaar 2013) aanwezig te zijn. Rob Knottnerus

14

15 Met wie is Nico nou in gesprek? Die mevr. lijkt wel op..!! Rob, Rob en Rob!! Het bestuur wenst iedereen, jong en oud, gezegende feestdagen toe.....en voor 2011: Vrede en gezondheid!

t Knottekistje www.knottnerus.org Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus Nr 22 december 2014

t Knottekistje www.knottnerus.org Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus Nr 22 december 2014 t Knottekistje Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus Nr 22 december 2014 www.knottnerus.org In dit nummer: De voorzitter aan het woord. >> Veel gulle gevers dit jaar. Bedankt allemaal!!! Familie berichten.

Nadere informatie

t Knottekistje www.knottnerus.org Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus Het bestuur wenst iedereen, jong en oud, fijne feestdagen toe.

t Knottekistje www.knottnerus.org Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus Het bestuur wenst iedereen, jong en oud, fijne feestdagen toe. Het bestuur wenst iedereen, jong en oud, fijne feestdagen toe. t Knottekistje Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus Nr 16 december 2008...en voor 2009: geluk en gezondheid! www.knottnerus.org In dit

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Onderduiken Mijn spreekbeurt gaat over mensen die in de tweede wereldoorlog zijn ondergedoken. Mijn werkstuk heb ik gemaakt over Anne Frank. Anne Frank is in de tweede wereld oorlog ook ondergedoken. Vandaar

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Sinds jaar en dag hangen er in de consistorie van de kerk te Oudelande drie schilderijen, twee panelen en een doek. De panelen stellen een gezicht op Oudelande

Nadere informatie

Beste lezer, NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014

Beste lezer, NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014 NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

De Kunst van het Ondernemen. Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN

De Kunst van het Ondernemen. Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN De Kunst van het Ondernemen Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN Voorjaar 2014: Start van een nieuw Kunstproject Woensdag 5 maart 2014 Na een paar mails te

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-14-1-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-14-1-b Bijlage VMBO-KB 2014 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-14-1-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een politieke prent over een biddende fabrikant (1907): Onderschrift

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP BEZOEK AAN DE MUSICAL SOLDAAT VAN ORANJE. Een project over Soldaat van Oranje kan uit verschillende onderdelen bestaan :

VOORBEREIDING OP BEZOEK AAN DE MUSICAL SOLDAAT VAN ORANJE. Een project over Soldaat van Oranje kan uit verschillende onderdelen bestaan : VOORBEREIDING OP BEZOEK AAN DE MUSICAL SOLDAAT VAN ORANJE Een project over Soldaat van Oranje kan uit verschillende onderdelen bestaan : - het lezen van het boek Soldaat van Oranje en het maken van de

Nadere informatie

Inhoud. Reüniepakket. Bijlage I 9 Bijlage II 15 Bijlage III 17 Bijlage IV 19

Inhoud. Reüniepakket. Bijlage I 9 Bijlage II 15 Bijlage III 17 Bijlage IV 19 1 Inhoud 1 Voorbereiding 4 1.1 Begin tijdig met plannen 4 1.2 Bepaal de datum, locatie en tijdstip 4 1.3 Stel een reüniecommissie samen 4 1.4 Maak een actielijst na elke vergadering 4 1.5 Doe een aankondiging

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Mededelingenblad H. Nicolaasparochie

Mededelingenblad H. Nicolaasparochie Mededelingenblad H. Nicolaasparochie Kerken: Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24; Doortocht, Hekbootkade 60; Tabor, Lijnbaan 77; Genesareth, Monnikenbos 10; Wijngaard, Moeder Teresasingel 100. Pastores H. Flohr,

Nadere informatie

BIJDRAGE HERDENKING 12 april 2015

BIJDRAGE HERDENKING 12 april 2015 BIJDRAGE HERDENKING 12 april 2015 Geachte dames en heren, lieve familie en vrienden, Op 12 april 1945 was ik hier ook. Ik ben Eva Weyl en was toen bijna 10 jaar. Ik herinner mij de bevrijding heel goed;

Nadere informatie

Noot 14 Het maken van een levenslijn of familiestamboom, en het verzamelen van materialen.

Noot 14 Het maken van een levenslijn of familiestamboom, en het verzamelen van materialen. Noot 14 Het maken van een levenslijn of familiestamboom, en het verzamelen van materialen. Een levenslijn Tijdens het kennismakingsgesprek of in het eerste themagesprek kunt u met iets bijzonders beginnen:

Nadere informatie

In de stilte van ons herdenken, sprak de herinnering.

In de stilte van ons herdenken, sprak de herinnering. Toespraak burgemeester K. Tigelaar ter gelegenheid van de dodenherdenking op vrijdag 4 mei 2012 Dames en heren, jongens en meisjes, In de stilte van ons herdenken, sprak de herinnering. Herinneringen aan

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, Viering Bevrijdingsdag, 5 mei 2013, Ter Apel, gemeente Vlagtwedde.

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, Viering Bevrijdingsdag, 5 mei 2013, Ter Apel, gemeente Vlagtwedde. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, Viering Bevrijdingsdag, 5 mei 2013, Ter Apel, gemeente Vlagtwedde. Dames en heren, Het is een mooie gewoonte om een boom te planten om een ingrijpende

Nadere informatie

HET PRIKBORD. Houd je tafel en vak netjes! Mijn moeder is bij mij, ik ben blij. Toch ben ik wel een beetje bang, Want ik hoor mensen op de gang.

HET PRIKBORD. Houd je tafel en vak netjes! Mijn moeder is bij mij, ik ben blij. Toch ben ik wel een beetje bang, Want ik hoor mensen op de gang. HET PRIKBORD Nieuwsbrief van de Immanuelschool Schooljaar 2014-2015 27 maart 2015 0546 572478 info@immanuelwierden.nl www.immanuelwierden.nl Beste ouders Dank allereerst voor alle attente blijken van medeleven

Nadere informatie

De familie Mak en het oude Spijkenisse. Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK

De familie Mak en het oude Spijkenisse. Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK De familie Mak en het oude Spijkenisse Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK Aan het einde van de Boezem zie je het gemaal, toen nog met grote schoorsteen ernaast, en korenmolen Nooitgedacht,

Nadere informatie

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht SO 1 Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014 Historisch Overzicht 1. Welke doelstelling had Wilhelm II bij zijn aantreden als Keizer van Duitsland? 2. Welk land behoorde niet tot de Centralen tijdens de Eerste

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida Verslag werkbezoek aan Chiripaina in Guareña oktober 2014 Vorig jaar zijn we voor het eerst naar het asiel in Guareña geweest. Wij zijn Joséphine, Joke, Linda en Jet van Dierensteun La Vida. Het is fantastisch

Nadere informatie

Hoe gaat het met jullie?

Hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het met jullie? Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer :

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : 1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : de Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o. werd per die datum opgericht! 1992 --- 2012 We lezen in

Nadere informatie

- het lezen van het boek van Soldaat van Oranje en het maken van de literatuurwijzer het bekijken van de film Soldaat van Oranje;

- het lezen van het boek van Soldaat van Oranje en het maken van de literatuurwijzer het bekijken van de film Soldaat van Oranje; LESSUGGESTIES blijkt de blijvende grote interesse van scholieren voor de Tweede Wereldoorlog. Zij geven aan vooral gegrepen te worden door persoonlijke verhalen, gekoppeld aan inzet van hedendaagse middelen.

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Vereniging tot Behoud van Spoormaterieel Haarlem

Vereniging tot Behoud van Spoormaterieel Haarlem Vereniging tot Behoud van Spoormaterieel Haarlem Nieuwsbrief juli 2012 Weer een maand waarin veel gebeurde, maar waar soms weinig over te vertellen valt en vele uren worden besteedt waar achteraf heel

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Willen de inschrijvers die automatische incasso hebben ingevuld alsnog zelf de betaling verrichten?

Willen de inschrijvers die automatische incasso hebben ingevuld alsnog zelf de betaling verrichten? Belangrijk: Willen de inschrijvers die automatische incasso hebben ingevuld alsnog zelf de betaling verrichten? We beginnen natuurlijk met de sponsors: dringend advies: kijk er even goed naar want áls

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau A, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

C.B.S. Het Galjoen, Van Heemskerckstraat 32, 9601 HD Hoogezand Telnr: 0598 393915, e-mail: directie@cbshetgaljoen.nl

C.B.S. Het Galjoen, Van Heemskerckstraat 32, 9601 HD Hoogezand Telnr: 0598 393915, e-mail: directie@cbshetgaljoen.nl 4 juni 2015 (nr 11) Avondvierdaagse De avondvierdaagse was weer een groot succes, fijn dat er zo ontzettend veel kinderen meeliepen! Via deze weg willen we als team alle ouders bedanken die hebben meegeholpen.

Nadere informatie

Mevr. Habets-Abrahams

Mevr. Habets-Abrahams NIEUWSBRIEF Nr.24-4 e JAARGANG uitgave nr.6 van 2015 opmaak: oktober 2015 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje en

Nadere informatie

OORLOG IN OVERIJSSEL 2015

OORLOG IN OVERIJSSEL 2015 OORLOG IN OVERIJSSEL 2015 Opdrachten bij de film Naam Groep.. BEZETTING duur: ca. 15 minuten In de film zie je beelden van Hitler. Wie was hij? In welk jaar kwam Hitler aan de macht en welke plannen had

Nadere informatie

Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts

Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vandaag gaan we weer een tekst lezen. Daarbij gaan we een nieuwe strategie leren. Deze strategie heet vragen stellen. We gaan

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief oktober 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik Stichting WoonMere Nieuwsbrief 12 Het weekendje met de Korps Commando s Wat ik in de vorige nieuwsbrief al vertelde, zijn alle toekomstige bewoners van WoonMere in het weekend van 15, 16 en 17 mei met

Nadere informatie

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar!

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Aldtsjerk, 14 augustus 2015 Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Tjonge jonge, wat worden we oud hè! Vandaag en morgen

Nadere informatie

Anne Frank, haar leven

Anne Frank, haar leven Vragen en opdrachten bij: Anne Frank, haar leven Doe meer met Leeslicht! Bij alle boeken in de serie Leeslicht kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze lesbrief staan

Nadere informatie

Spotlight: Joris van Leeuwen

Spotlight: Joris van Leeuwen Om bekende en onbekende schrijvers van Nederlandse bodem die in de genre spanning / fantasy druk bezig zijn en een aantal boeken hebben gepubliceerd, toch wat meer bekendheid te geven, heb ik besloten

Nadere informatie

Project Gouvernementsarts in Nederlands- Indie (werktitel)

Project Gouvernementsarts in Nederlands- Indie (werktitel) Project Gouvernementsarts in Nederlands- Indie (werktitel) Getekend en gefotografeerd dagboek van Annie Wijers-van Puffelen, kinderarts in Indonesië van 1930-1952. Een uniek ego-document van een onafhankelijke,werkende

Nadere informatie

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school!

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school! WAT EEN AFSCHEID! Er kan in de jaarplanning dan wel staan, dat er afscheid van meester Verduin wordt genomen, op de 2 e en 3 e juli, maar dan er ook nog voor zorgen dat dit perfect geregeld is, is andere

Nadere informatie

Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk?

Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk? Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk? Je gaat de komende weken thuis een werkstuk maken. Een werkstuk is een lange weettekst. Het wordt geschreven om iemand iets te leren of te laten weten. Net als in een

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag allemaal, Helaas moeten wij even afwijken van het schema. Vanavond hebben wij de bbq bij Light into Europe en kunnen dan geen verslag

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

een zee van tijd een zee van tijd Werkblad 12 Ω De Tweede Wereldoorlog Ω Les 1: Wat er vooraf ging Naam: Hitler

een zee van tijd een zee van tijd Werkblad 12 Ω De Tweede Wereldoorlog Ω Les 1: Wat er vooraf ging Naam: Hitler Werkblad Ω De Tweede Wereldoorlog Ω Les : Wat er vooraf ging Na de Eerste Wereldoorlog gaat het slecht met Duitsland. Het land moet veel geld Hitler betalen aan de winnaars van de oorlog. De leider van

Nadere informatie

Nieuws. Nieuws. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december

Nieuws. Nieuws. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december Maart 2011 1 Nieuws Nieuws De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december Heb je informatie voor de nieuwsbrief? Deadline is 14 dagen voor de volgende nieuwsbrief

Nadere informatie

een zee van tijd een zee van tijd Ze laten zien dat ze geen leger meer willen. Werkblad 12 Ω De Tweede Wereldoorlog Ω Les 1: Wat er vooraf ging Naam:

een zee van tijd een zee van tijd Ze laten zien dat ze geen leger meer willen. Werkblad 12 Ω De Tweede Wereldoorlog Ω Les 1: Wat er vooraf ging Naam: Werkblad Ω De Tweede Wereldoorlog Ω Les : Wat er vooraf ging Na de Eerste Wereldoorlog gaat het slecht met Duitsland. Het land moet veel geld Hitler betalen aan de winnaars van de oorlog. De leider van

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Op de grens van hemel en aarde. Een bijna-doodervaring

Op de grens van hemel en aarde. Een bijna-doodervaring Op de grens van hemel en aarde Een bijna-doodervaring Eerste druk, 2014 2014 Tineke H.C.M. Verwij Illustraties: Tineke H.C.M. Verwij Coverfoto: Tineke H.C.M. Verwij isbn: 9789048432684 nur: 402 Uitgever:

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Jubileumreis 20-jarig bestaan stedenband Hoorn-Příbram.

Jubileumreis 20-jarig bestaan stedenband Hoorn-Příbram. Jubileumreis 20-jarig bestaan stedenband Hoorn-Příbram. In het kader van bovengenoemd jubileum vertrok op 20 september een kleine delegatie naar Příbram. Deze 15 man kleine delegatie bestond uit voormalige

Nadere informatie

Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76. Agenda

Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76. Agenda Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76 Agenda Zaterdag 21 maart 2015: Bingo Zondag 3 mei 2015: Bikersday Dinsdag 5 mei 2015: Nationale bevrijdingsdag. Meer nieuws hierover volgt nog. Maandag

Nadere informatie

Vanuit de ouderraad.

Vanuit de ouderraad. Juni 2013 Vakantie Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Een jaar waarbij weer veel is gebeurd. We hebben met z'n allen hard gewerkt en we mogen trots zijn op onze leerlingen, het personeel en de school.

Nadere informatie

NEDERLANDSE JAVAKRIELENFOKKERS OP BEZOEK AAN DE DISTRICTSHOW DE STER MEEUWEN IN BELGIE.

NEDERLANDSE JAVAKRIELENFOKKERS OP BEZOEK AAN DE DISTRICTSHOW DE STER MEEUWEN IN BELGIE. NEDERLANDSE JAVAKRIELENFOKKERS OP BEZOEK AAN DE DISTRICTSHOW DE STER MEEUWEN IN BELGIE. Tekst en foto s: Adri (comb. Goorden-Hermsen) Donderdagavond 8 december vertrokken we vanuit Nederland naar de districtshow

Nadere informatie

HERINNERINGEN. tante Nel. van de kinderen van Brand en Greet. aan

HERINNERINGEN. tante Nel. van de kinderen van Brand en Greet. aan HERINNERINGEN van de kinderen van Brand en Greet 1 aan tante Nel Anneke van Brand en Greet: Utrecht, Gr. v. Prinstererstaat 26. Vijf december, 1933? Sinterklaasavond. In gespannen afwachting van de komst

Nadere informatie

Titel Wat is de titel van het boek? Geeft de titel aan waar het verhaal over gaat? Kun je uitleggen waarom er voor die titel is gekozen?

Titel Wat is de titel van het boek? Geeft de titel aan waar het verhaal over gaat? Kun je uitleggen waarom er voor die titel is gekozen? Het maken van een boekbespreking in Powerpoint De voorbereiding: het kiezen van een boek Bedenk eerst heel goed over welk boek je een boekbespreking wilt gaan houden. Je kunt het beste een boek uitkiezen

Nadere informatie

SV Bold s Informatieve Uitgave

SV Bold s Informatieve Uitgave Editie 1 - April 2011 http://www.svbiu.nl In dit nummer: - norrenfeest - CMD Intro - Berlijn Inhoudsopgave 1. - Inhoudsopgave - Welkom! - Jij! 2. - CMD Intro - norrenfeest! 3. - erslag Berlijn (1) 4. -

Nadere informatie

Brave New Books daagt je uit: schrijf je boek af in één maand! WEEK 2: PERSPECTIEF

Brave New Books daagt je uit: schrijf je boek af in één maand! WEEK 2: PERSPECTIEF Brave New Books daagt je uit: schrijf je boek af in één maand! WEEK 2: PERSPECTIEF In vier weken krijg je inzicht in wat een verhaal goed, meeslepend, invoelbaar en prettig leesbaar maakt. Je krijgt gereedschap

Nadere informatie

Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging

Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging 725 Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging (1917-1990) Samengesteld door T.L.H. van de Sande Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Dames en Heren, Of als ik zo om me heen kijk Vrienden van de Vensterschool,

Dames en Heren, Of als ik zo om me heen kijk Vrienden van de Vensterschool, Korte toespraak van onderwijswethouder Elly Pastoor ter gelegenheid van het in ontvangst nemen van de publicatie OZO! Vensterschool van de Toekomst op dinsdagmiddag 28 september 2010. Dames en Heren, Of

Nadere informatie

Vlindernieuws. Belangrijke data. Personeel

Vlindernieuws. Belangrijke data. Personeel Vlindernieuws Belangrijke data 22-25 juni Kamp locatie Noord 2 juli: Vuurvlindermarkt locatie Noord 7-8 juli: Eindmusical groep 8 locatie West 8 juli: Eindmusical groep 8 locatie Noord 10 juli: Laatste

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Het verhaal achter de schoen: blz. 2. Procedures en verwachtingen om gastheer/vrouw te zijn van de schoen: blz. 3-4

Het verhaal achter de schoen: blz. 2. Procedures en verwachtingen om gastheer/vrouw te zijn van de schoen: blz. 3-4 Waar is de Schoen van Tim? Where is Tim s Shoe???? Niet aan Tim s voet! Lees hieronder : Hoe het begon: blz. 1 Het verhaal achter de schoen: blz. 2 Procedures en verwachtingen om gastheer/vrouw te zijn

Nadere informatie

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud Inhoud Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Goede doelen actie Jaardag Formatie Schoolreis Theaterdag Vakantierooster 2014-2015 Formatie Schoolkamp groep 6/7/8 Rapportbesprekingen Volgende

Nadere informatie

Daar mogen jullie niet naar kijken!

Daar mogen jullie niet naar kijken! Daar mogen jullie niet naar kijken! Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

22 sept.: informatieavond alle groepen - Koptelefoons

22 sept.: informatieavond alle groepen - Koptelefoons Kindcentrum de Grasspriet van de Venstraat 9 5555KK VALKENSWAARD Tel. 040-2012908 e-mail: infodegrasspriet@skozok.nl website: www.degrasspriet.nl 2015-2016 Nummer 02 15 september 2015 In dit nummer: -

Nadere informatie

Een mysterieuze uitnodiging

Een mysterieuze uitnodiging Een mysterieuze uitnodiging Het begon allemaal op een avond in september. Ik had net een nieuw artikel ingeleverd bij De Wakkere Muis, de krant van mijn broer, Geronimo Stilton. Het was een nogal eenvoudig

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

t Knottekistje Contactorgaan van de familieknot(t)nerus

t Knottekistje Contactorgaan van de familieknot(t)nerus t Knottekistje Contactorgaan van de familieknot(t)nerus nr 3 - december 1995 WOORDJE VOORAF Deze derde uitgave van het 't Knottekistje heeft een oplage van 186 exemplaren. Door het bijwerken van de genealogische

Nadere informatie

van Dijk Voorbeelden Dankbetuiging uitvaartverzorging voor de vechtstreek sinds 1940

van Dijk Voorbeelden Dankbetuiging uitvaartverzorging voor de vechtstreek sinds 1940 van Dijk sinds 1940 uitvaartverzorging voor de vechtstreek Voorbeelden Dankbetuiging Dankbetuigingen Met deze brochure willen wij u informeren over de mogelijkheden om een dankbetuiging te versturen. Het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders,

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders, NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012 1.Beste ouders, December is altijd een drukke maand op school. We zijn op school druk in de weer met allerlei activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Inhoud 28 februari grote bijeenkomst: Liever een goede buur Vrijwillige bijdrage 2015 Kascommissie Maandelijkse inloop 7 maart Nieuws activiteitengroep Divers

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

IK BEN TROTS OP MIJN SNOR!

IK BEN TROTS OP MIJN SNOR! IK BEN TROTS OP MIJN SNOR! Op een ochtend was ik heerlijk op mijn gemak aan het werk op mijn kantoor... Ja, mijn kantoor. Jullie weten toch waar dat is, of niet? Wat? Dat weten jullie niet? Echt niet?

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuws vanuit het team. 17 december 2015. Beste kinderen, ouders en verzorgers,

Nieuwsbrief. Nieuws vanuit het team. 17 december 2015. Beste kinderen, ouders en verzorgers, Nieuwsbrief 17 december 2015 Nieuws vanuit het team. Beste kinderen, ouders en verzorgers, Wat gaat de tijd toch snel Het eind van het jaar 2015 is alweer in zicht! Voor velen een moment om stil te staan

Nadere informatie

Dit ben ik Naam: juf Alma van den Bergh School: o.b.s. de Torenuil Groep: 7a Datum: juni 2015

Dit ben ik Naam: juf Alma van den Bergh School: o.b.s. de Torenuil Groep: 7a Datum: juni 2015 Dit ben ik Naam: juf Alma van den Bergh School: o.b.s. de Torenuil Groep: 7a Datum: juni 2015 Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Hoofdstuk 1: Mijn stamboom blz. 3 Hoofdstuk 2: Mijn tijdlijn blz. 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

D DE HISTORISCHE PLAATS HUMBERGHAUS HET VERHAAL VAN EEN FAMILIE

D DE HISTORISCHE PLAATS HUMBERGHAUS HET VERHAAL VAN EEN FAMILIE D DE HISTORISCHE PLAATS HUMBERGHAUS HET VERHAAL VAN EEN FAMILIE Didactische materialen D: Vragenlijst voor groepswerk Uitgever en verantwoordelijk Historische Vereniging Dingden Heimatverein Dingden e.

Nadere informatie

WEEKBRIEF DREEFSCHOOL

WEEKBRIEF DREEFSCHOOL WEEKBRIEF DREEFSCHOOL Hoofdgebouw Dependance Dreef 20, Kleine Houtweg 24 2012 HS Haarlem 2012 DA Haarlem Tel. 023 5312912 Tel.023 7110456 www.dreefschool.nl info@dreefschool.nl directeur: Jan Vos van Marken

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Jouw werkstuk lever je uiterlijk in op donderdag 20 maart 2014!!

Jouw werkstuk lever je uiterlijk in op donderdag 20 maart 2014!! Hoe maak ik in groep 8 een werkstuk? Jij gaat de komende weken thuis een werkstuk maken. Een werkstuk is een lange weettekst. Het wordt geschreven om iemand iets te leren of te laten weten. Net als in

Nadere informatie

Argentinië. Inleiding. Geografie

Argentinië. Inleiding. Geografie Argentinië Inleiding Argentinië is vooral bekend om de Tango, dat is een wereldberoemde dans, op speciale muziek. En natuurlijk is Argentinië óók bekend om Máxima. De tango is in de 19e eeuw ontstaan in

Nadere informatie

EIGEN BLOED Over moeders die hun kind afstaan ter adoptie

EIGEN BLOED Over moeders die hun kind afstaan ter adoptie EIGEN BLOED Ik zie het koppie al, zegt de huisarts tegen de dertienjarige Henny Paniek Ze kwam bij hem vanwege buikpijn Dan gaat alles razendsnel Met een ambulance wordt Henny naar het ziekenhuis gebracht

Nadere informatie

verwerkingsopdrachten Willem-Alexander

verwerkingsopdrachten Willem-Alexander verwerkingsopdrachten Willem-Alexander Van kind tot koning Vragen bij Stamboom van het Koninklijk huis (bladzijde 6 en 7) 1 Als je goed kijkt, zie een schild met het wapen van Nederland. Op het schild

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken, Marlies Visser 9 april 2015 De meeste mensen die Archief Eemland bezoeken komen om archiefdocumenten in te zien en voor

Nadere informatie

3 juli 2015 Nummer 19

3 juli 2015 Nummer 19 3 juli 2015 Nummer 19 Inhoud: Elzeneindfestijn (ingekomen) Muze Misse Kwaliteitsvragenlijsten (KVL) Gezinsviering Laatste oproep aanmelden typecursus Herinnering Uitkomsten enquête continurooster Vervangingen

Nadere informatie

www.cbsdevlinderheemse.nl

www.cbsdevlinderheemse.nl www.cbsdevlinderheemse.nl Donderdag 19 maart 2015 jaargang : 10 nr.: 333 Bijbelverhalen Week 12 t/m 14: Opbloeien Inhoud: Over afgedankt worden of erkenning krijgen. Over mensen die opfleuren of wegkwijnen.

Nadere informatie

RESEARCH CONTENT. Loïs Vehof GAR1D

RESEARCH CONTENT. Loïs Vehof GAR1D RESEARCH CONTENT Loïs Vehof GAR1D INHOUD Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ blz. 2 Methode -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Dagboek Sebastiaan Matte

Dagboek Sebastiaan Matte Vraag 1 van 12 Dagboek Sebastiaan Matte Uit het dagboek van Sebastiaan Matte: "Ik ben vandaag bij een hagenpreek geweest, in de duinen bij Overveen. Wel duizend mensen uit de stad waren bij elkaar gekomen

Nadere informatie

http://www.trouw.nl/cultuur/boeken/

http://www.trouw.nl/cultuur/boeken/ - Trouw 1 van 7 16/03/2009 09:26 16 maart 2009 We hebben niks meer met elkaar Een indrukwekkende rij intellectuelen sombert in een handvol boeken over onze samenleving. Volgens Willem Breedveld biedt de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ankeveen, februari 2015

Nieuwsbrief Ankeveen, februari 2015 Nieuwsbrief Ankeveen, februari 2015 Agenda - maandag 2 en dinsdag 3 maart: rapportgesprekken - donderdag 5 maart, 13.30 uur, IKC-voorstelling groep 1-2 (locatie: Antoniusschool Kortenhoef) - vrijdag 6

Nadere informatie

WERKBLAD WANDA VERDUIN

WERKBLAD WANDA VERDUIN WERKBLAD WANDA VERDUIN Zoek aanvullende informatie op internet: www.joodsmonument.nl en www.joodsekindereninkampvught.nl Bron 1. foto Wanda Wanda Verduin is geboren op 20 augustus 1925. Deze foto is van

Nadere informatie

35 oefenvragen over de Tweede Wereldoorlog 1

35 oefenvragen over de Tweede Wereldoorlog 1 35 Oefenvragen over de Tweede Wereldoorlog 1. De Tweede Wereldoorlog dankt zijn naam aan: a. Het aantal landen dat erbij betrokken was b. Het feit dat de oorlog in meerdere werelddelen werd uitgevochten

Nadere informatie