Een studie naar mensen die vernoemd zijn naar de stad Roermond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een studie naar mensen die vernoemd zijn naar de stad Roermond"

Transcriptie

1 Een studie naar mensen die vernoemd zijn naar de stad Roermond Met de stambomen van uitgestorven geslachten en de nog levende geslachten: v. Rumund, v. Remunt, Remundt, v. Ruremonde, v. Roermund v. Romunde, v. Romondt Rührmund, Ruehrmund 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding De betekenis van de naam Naam varianten Geslachtsnamen die geen toponiem zijn van de stad Roermond Verspreiding van naamgenoten Leeswijzer Het uitgestorven geslacht van de Voogden van Roermond De hypothetische voorouders van de Voogden van Roermond ( ) De voogden van Roermond ( ) Naamgenoten in het heilige Roomse Rijk (Duitsland) Nordrein-Westfalen en Hessen ( ) Oost-Pruisen ( ) Nedersaksen (1387) Hessen, Baden-Württemberg, Rijnland-Palts en Beieren ( ) Het uitgestorven geslacht van de bestuurders van Venlo Het uitgestorven geslacht van de boekdrukkers (van Antwerpen) Geslachten v.rumund, v.remun(d)t, v.ruremonde en v.roermund Historische context rondom 's-hertogenbosch De eerste naamgenoten in 's-hertogenbosch (± ) Stamvader Huijbert van Remunde Hypothetische voorouders van Huijbert van Remunde ( ) De eerste 5 generaties nazaten van Huijbert Oorsprong takken Van Rumund, Van Remun(d)t en Van Ruremonde De oorsprong van de tak Van Roermund Familiewapen? Alle nazaten van Huijbert van Ruremonde Losse vermeldingen in het Hertogdom Brabant Geslachten v.romunde en v.romondt Historische context in Deventer De eerste naamgenoten in Deventer ( ) Stamvader Johan van Romunde Hypothetische voorouders van Johan van Romunde ( ) De eerst 4 generaties nazaten Johan en Lyze Tak: Gerrit van Remundt (Utrecht, ) Tak: Het geslacht van de Muntmeesters ( ) Tak: Bestuurders in Enkhuizen en Gelre ( ) Tak: Bestuurders in de Nederlandse koloniën ( ) Alle nazaten van Johan van Romunde en Lyze Bronloze tak van Jan van Romunde (ca. 1510) Alle nazaten van Jan van Romunde en Anna Hendrick Romunde / Roermunde (1652) Bronloze tak van Jan Willemsen van Romunde

3 De eerste generaties nazaten van van Jan Willemsen van Romunde Alle nazaten van Jan Willemsen van Romunde en Grietien Bronloze tak van Michiel Romondt (Zutphen > Zuid-Afrika) Bronloze tak van Jan Romunde en Hendrica Modder(s) Bronloze tak van Henricus Romunde en Maria (Maastricht > DE) Losse vermeldingen van de eerste naamgenoten in Gelre Geslachten Rührmund, Ruehrmund, Ruerhmund en Rüremund Het geslacht Rührmund Het geslacht Ruehrmund Nazaten van George Ruehrmund Nazaten van Freidrich Wilhelm Ruehrmund Losse vermeldingen (1259 ca. 1650) Limburg ( ) Gelderland ( ) Overijssel, Friesland ( ) en Groningen (1465) Utrecht ( ) Zuid-Holland en Noord-Holland ( ) Zeeland ( ) Oostenrijk en Praag ( ) Geografische samenvatting Suggesties voor nader onderzoek Bronnen

4 Voorwoord De zoektocht naar onze voorouders is voor mij begonnen in 1991 toen ik met mijn broer op vakantie was in de VS. In Utha kwamen we, min of meer toevallig, in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Deze kerk, verzamelt genealogische gegevens met als doel om nazaten in de gelegenheid te stellen hun voorouders met terugwerkende kracht te dopen, zodat hun die in de hemel kunnen komen. We hebben toen met z n tweeën in enkele dagen de rechtstreekse lijn van voorouders kunnen achterhalen, tot aan Joannes van Roermont uit Sint Oedenrode. Later heb ik in mijn eentje geprobeerd om alle vermeldingen van naamgenoten te verzamelen in een database, ook al was niet zeker of het familie betrof. Later bleek deze informatie vaak zeer nuttig. Pas zo n 15 jaar later ben ik begonnen de informatie op een meer toegankelijkere manier te ontsluiten. Tijdens mijn speurwerk ben ik anderen tegen gekomen die ook met het zelfde genealogische puzzel bezig waren. Francine van Remunt uit Tilburg, Joep van Ruremonde uit s-hertogenbosch (beide met de zelfde tak; Van Ruremonde - Van Remunt Van Rumunde), Piet Jacobs uit shertogenbosch en Toine van Roermund uit Tilburg (beide met de tak Van Roermunde). Wim Verheijen heeft mij geholpen aan de trouwakte van de ouders van Joannes van Roermont uit SintOedenrode die getrouwd was met Maria (Dircx Schoenmakers), waarmee de link naar eerdere voorouders uit 's-hertogenbosch gemaakt kon worden. Paul de Wit heeft me enorm geholpen met een aantal transcripties van het Bossche Protocol en de vertaling ervan uit het Latijn. Door zijn monniken werk zijn een aantal teksten ontsloten waarvan ik dacht dat ze ontoegankelijk zouden blijven. Voor de Van Romundes heb ik vooral gebruik gemaakt van het boekje van A.G.P. Beernink: Van Romunde, de Kamper tak. De gegevens die ik tegen kom zijn niet altijd consistent met elkaar. In zijn algemeen ontstaat er echter een redelijk eenduidig beeld. Mijn database heeft inmiddels meer dan vermeldingen. Het is niet doenlijk om alle bronnen bij te houden. Omdat oude transcripties moeilijk zijn terug te vinden zonder bronvermelding, worden die wel vermeld. Uit privacy overweging heb ik in de internetversie vermeldingen van levende personen verwijderd. Mocht je contact met me willen opnemen, mail me dan: 2006 t/m heden, (Laatst bijgewerkt op: ) 4

5 1. Inleiding 1.1 De betekenis van de naam De naam Roermond of Ruremonde is een samengesteld woord. Het bestaat uit twee gedeelten; Rura en Monda. Rura was een oud Keltisch-Germaanse godin die met het element water in verband gebracht wordt. Rura in het latijn staat echter voor veld zoals bedoeld in ruraal. Monde is een oud Keltisch-Germaans woord voor brug. Roermond zou dus de brug over de Rura kunnen betekenen. Met de komst van de Romeinen doen ook Romeinse goden hun intrede. Nabij het huidige Roermond heeft een tempel gestaan die was gewijd aan de godin Rurae (Rura of Rure). Dit blijkt onder meer uit de Rura-wijsteen, die in 1960 werd opgebaggerd uit de Maas nabij Roermond. Naast de wijsteen werden er ook pilaarfragmenten gevonden, die deel hebben uitgemaakt van het heiligdom. Vermoedelijk was RVRA een personificatie van de rivier de Roer. Het opschrift van de wijsteen luidt: SEX. OPSILIUS GEMINUS RURAE V(otum).S(olvit).L(ibens). M(erito). Een mogelijk betekenis van deze tekst is dat Sextus Opsilius Geminus (de opdrachtgever) aan Rurae, <de godin aan wie de steen is gewijd> zijn belofte gaarne heeft ingelost. Vergelijking met soortgelijke altaarstenen leert, dat het opschrift gemaakt is ongeveer 200 na Christus. Er zijn sterke aanwijzingen, dat dit heiligdom een voorloper heeft gehad. Zo zijn er ook 5 zwaarden opgebaggerd die streek wijzen in de richting van een late IJzertijd cultusplaats. De zwaarden zouden als offergaven aan de Maas zijn toevertrouwd kunnen zijn. Dergelijke cultusplaatsen bevonden zich vaak op locaties waar twee rivieren samenvloeiden. [Bron: Een variant op de bovenstaande naamsverklaring. In het Latijn betekent Mundium 'versterking' of 'versterkte plaats'. In de middeleeuwen schreef men Ruremunde of Roremunde. Daarin is het woord mundium beter herkenbaar. Roermond is volgens deze verklaring een versterkte plaats aan de rivier de Roer. Deze uitleg van de naam Roermond is volgens sommigen onjuist, omdat rond de tijd dat de huidige stad Roermond ontstond de uitmonding van de Roer enkele kilometers verder naar het noordwesten lag dan nu het geval is. Als de stadsnaam echter is afgeleid van een veel oudere Romijnse vesting of Germaanse plaats, dan lijkt mij deze naamsverklaring nog steeds plausibel. De ligging van de huidige stad hoeft immers niet helemaal overeen te komen met een mogelijke oudere vesting. De familienaam Van Roermund is een toponiem ofwel een herkomstnaam. Dit zijn namen afgeleid van een aardrijkskundig naam. Dit kan landgoeden betreffen of bijvoorbeeld dorpen en steden. In dit geval gaat het om een verwijzing naar de stad Roermond. Mensen die zich elders vestigden voegde vaak hun oorspronkelijke verblijfplaats toe achter hun roepnaam als identificatie. Generaties later ontstond hieruit dan de formele achternaam. Mensen met de zelfde achternaam hoeven dus niet onderling verwant te zijn. De eerste persoon waarvan de achternaam verwijst naar Roermond betreft de edelvrouwe Reinwids de Ruregemunde (ca. 1130). Zij zou de oud tante zijn van Foldemerus die mogelijk de eerste voogd van Roermond was (zie hoofdstuk over de voogden van Roermond). De varianten Van Remund en Van Remunt zijn Limburgse dialecten voor de stadsnaam. Van Ruremonde is de Franse en Ruermonde de midden-brabantse benaming voor de stad. Van Romund is een variant van boven de grote rivieren. 5

6 1.2 Naam varianten Zoals uit bovenstaande paragraaf al blijkt, werd Roermond in het verleden anders geschreven. In de Middeleeuwen gebruikte men veelal de woorden Ruremunde, Roremunde, Roremunt, Ruregemunde of Ruremundanus. Later veranderde de naam weer. Hieronder wordt een alfabetisch overzicht gegeven van de meest voorkomende toponiemen die in allerlei bronnen voor komen. Het getal achter de geslachtsnaam geeft een indicatie van het aantal keren in 2004 dat de desbetreffende naamsvorm wordt vermeld op vier belangrijke genealogische websites. Het voorvoegsel Van is hier kortheidshalve weggelaten. Remon(d)(t) (5), Remund (372), Remunde (2), Remunt (153), Roeremond (2), Roermond (119), Roermonde (9), Roermondt (32), Roermont (8), Roermund (97), Rueremonde (1), Ruermonde (9), Ruermondt (3), Rumond (53), Rumondt (2), Rumont (26), Rumund (93), Rumundt (4), Ruremond (7), Ruremonde (58), Ruremont (13) Ruremund (1), Ruremunde, van (4), Ruremunt (1) Rurmond (10), Rurmont (2), Rurmunde (5), Rurmunt (1) Ruuremond (1), Ruuremund (1), Ruurmond (1), Ruurmund (1) Ruzemonde (7), Reulmont (3), Reumonde (4), Rhemund (9) Namen die thans nog in Nederland in gebruik zijn: van Roermund,van Ruremonde, van Rumund, van Remundt, van Remunt, van Romunde, Romond, Romondt, van Romondt en Van Romondt Vis. Overige naamvarianten voorkomend in Duitsland en de VS: Rührmund, Ruehrmund, Ruerhmund en Rüremund. 6

7 1.3 Geslachtsnamen die geen toponiem zijn van de stad Roermond Er zijn diverse familienamen die geen toponiem zijn van de stad Roermond, maar er fonetische wel enigszins op lijken. Bij de start van deze studie was de scheiding tussen geslachten vooraf niet altijd duidelijk. Om een scherpere afbakening te krijgen zijn deze geslachten globaal onderzocht. In de meeste gevallen gaat het om geslachten die een toponiem zijn van steden die qua naam lijken op naamvarianten van Roermond. In deze paragraaf wordt hiervan een kort beeld geschetst Aspremont Aspremont is de naam van een dorpje in de Franse Alpen. Tevens is het de naam van een geslacht waarvan de oudste vermelding Gosbert ler d Aspremont betreft. Hij is rond 1025 geboren in Frankrijk. Twee van zijn achterkleinkinderen voerden de naam Romont. Het gaat om Albert de Romont en Thierry de Romont. Het is mij niet bekend in andere generaties deze naam ook is gehanteerd. De eerste zes generaties zijn onderstaande figuur weergegeven. Hadwide d'aspremont Thierry ler de Briey Gobert d'aspremont Gosbert 2 d' Gosbert ler Aspremont d'aspremont Helvide Reelende d'aspremont Étienne Gosbert 3 d'aspremont Hadwide de Joinville Albert de Romont Thierry de Romont Osillia d'aspremont Gautler de Muraut Gosbert 4 d'aspremont Adéle de Dun Joffroi d'aspremont Adélaide d'aspremont Dragon de Nancy Albert de Romont Comtesse Thierry 2 Thierry 3 Renaud de Romont de Romont de Romont Gosbert 4 d'aspremont Geoffrol ler d'aspremont Ide de Chiny Elisabeth de Dampierre Béatrice d'aspremont Hugues de Mussy Sophie d'aspremont (1) Snseau 2 of 3 de Garlande (2) Gaucher 2 de Nanteuil-la-Fosse (3) Louis 3 Ludovic de Chiny De Aspremonts hebben in diverse Europese landen gewoond zoals België, Duitsland, Oosterijk en ook Nederland. Het geslacht deelde zich in de twaalfde eeuw in de takken Aspremont en Lynden. Gobert V van Aspremont werd door Lodewijk de Heilige tot hertog verheven; zijn nakomelingen noemden zich vorst en graaf van Aspremont, Amblise en Dun. Één tak van de familie werd in 1610 rijksbaron en in 1676 rijksgraaf. Er zijn elf familietakken bekend die allemaal een eigen wapen voeren. Hieronder enkele voorbeelden. Stadswapen Aspremont-Lynde Stadswapen Aspremont in de Lorraine Stadswapen Aspremont in Engeland 7 Stadswapen Aspremont Alpes-Maritimes Joffroy d'aspremont

8 Van de tak Aspremont-Lynde is in ieder geval bekend dat er Nederlands -Belgische connecties zijn. Het wapen bevat de karakteristieke adelaar in het zilver en het gele kruis op de rode achtergrond van Lynde. Herman van Aspremont-Lynden is een representant van deze familie. Hij was de zoon van Thiery van Aspremont-Lynden en Marie van Elderen. Hij was van baron van Reckheim. (= Rekem, is gelegen aan de Maas in Belgisch Limburg niet ver ten noorden van Maastricht). Herman had Reckheim geruild met Willem Quadt van Wijkradt die zijn Duitse bezittingen er voor in de plaats kreeg. Buiten baron van Reckheim noemde hij zich ook baron van Boorshem. Hij was verder nog baron van Rijckholt, heer van Houtain-St.Simeon, Once-sur-Geer, Tongrenelle, Wanfercée-Baulet en Crenwyck. Hij was getrouwd met Marie van Hamal. Keizer Rudolf II ( ) verleende Herman alle oude rechten en privileges waaronder het muntrecht. Ook verklaarde hij de baronie erfelijk zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke lijn. Na zijn dood in 1603 volgde zijn in 1583 geboren zoon Ernestus hem op als baron. Op 31 maart 1623 werd de vrije baronie Reckheim door keizer Ferdinand II verheven tot rijksgraafschap. Daarnaast werd ook het recht om gouden, zilveren en koperen munten te slaan nog eens herhaald. Net als de rijkssteden, (o.a Deventer, Kampen en Zwolle) stond Reckheim direct onder het gezag van het heilige roomse Duitse rijk. Ook de rijksheerlijkheid Rijckholt was sinds 10 januari 1596 enige tijd in het bezit van de graaf van Reckheim. Op deze datum kocht hij de heerlijkheid van Willem van Vlodrop. Enige tijd later kwam het weer terug in het bezit van de familie van Vlodrop. Ondanks de geringe omvang van het graafschap is men er in geslaagd om de toenmalige Nederlanden te overspoelen met voornamelijk koperen kleingeld. Het ging hoofdzakelijk om nabootsingen van munten uit andere regionen. Omdat men wel het uiterlijk van de munten namaakte maar niet het gehalte en gewicht konden hierop flinke winsten behaald worden, ten nadelen van andere steden. Vanwege de bescherming van de Duitse keizer kon me hier echter weinig aan doen. Dit alles speelde in de zelfde periode dat het geslacht Van Romond Muntmeesters in het noorden van Nederland waren (zie verderop in de tekst). De Muntmeesters kunnen dus niet rechtstreeks verwant zijn met Herman van Aspremont-Lynden. Als er al sprake zou zijn van een verwantschap dan moet dit verder terug in de tijd liggen, van voor de geboorte van Johan van Romunde (ca 1455) die met zijn vrouw Lyze de voorouders zijn van de Muntmeesters. Omdat er voor die tijd al diverse vermeldingen van Van Romundes zijn in Doetinchem zou een eventuele verwantschap nog voor die tijd moeten liggen. We hebben het dan over het jaar Ik heb het geslacht Aspremont niet zover uitgewerkt om de (on)waarschijnlijkheid te toetsen Rourmont De Fransen geallieerde strijdkrachten vallen in augustus 1385 de regio Castile van Spanje het fort van Lisboners aan. De Spaanse verdedigers van deze Portugese positie bij Aljubarota worden overwonnen. De Fransen hadden orders om geen gevangen te maken iedereen te doden. Vele Spaanse nobelen werden afgeslacht, waaronder baron don Pedro de Rourmont Roesmond, Roesmont, Roosemont, Roesemont en Rosemont Het geslacht Roesmont komt al vroeg in de 14 e eeuw in 's-hertogenbosch voor. De eerste vermelding is van Godescalcus dictus Rosemont die in 1315 schepen is. naamvarianten zijn Roes(e)mont en Roos(e)mont. De leden van dit geslacht bekleden bestuurlijk invloedrijke functies. Veelvuldig bekleden zij de functie van schepen, secretarissen van de stad, stadsrentmeester en een notaris. Sommige leden zitten in de handel. Een opmerkelijk voorbeeld is Rolof Roesmont die in 1413 door het stadsbestuur van 's-hertogenbosch voor een jaar werd aangesteld als voogd van de 8

9 Bossche handelsnederzetting op het Deense schiereiland Schonen (Skåne in het zuid-westen van Zweden). Het is een rijke familie met vele bezittingen, verspreid over de Meierij en ook daarbuiten. Het is niet bekend wanneer de familie Roesmont zich vestigden in (de omgeving van) 'shertogenbosch. Pas in 1188, nadat Hertog Hendrik l van Brabant de nieuwe stad s-hertogenbosch sticht, krijgt dit gebied permanente bewoning. Al in het begin van de 14 e eeuw hebben de Roesmonts een stevige positie in de stad verworven. Diverse leden zijn door de eeuwen heen lid van het zwanenbroederschap. Dit genootschap werd in het jaar 1318 in 's-hertogenbosch opgericht ter ere van Maria, onder de naam Het illustere lieve vrouwe broederschap. Allerlei speculaties doen de ronde over dit geheimzinnige genootschap. Zo zou het broederschap de voortzetting zijn van de tempeliers en de graalridders (zie het boek van J. van der Eerden De stad als spiegel van de kosmos uit 1997). Ook wordt het broederschap in verband gebracht met de vrijmetselaars. Sedert 1483 bezit de Broederschap een eigen huis aan de Hinthamerstraat te s-hertogenbosch. Het genootschap bestaat nu nog steeds en bestaat thans uit achttien katholieke en achttien protestante leden. De namen van de huidige leden zijn geheim, maar bekend is dat de Oranjes er lid van zijn. Een bijzondere plaats in de familie geschiedenis neemt Meester Godschalc in die omstreeks 1483 in Eindhoven werd geboren. Hij ging in 1499 te Leuven artes studeren en promoveerde daar in 1502 magister artium. In 1510 werd hij door de O.L.V.-broederschap voorgedragen voor een beneficie in de Bossche St.Jan en sinds 1515 was hij tevens kanunnik van de St. Petruskerk te Leuven. Hij resideerde ook steeds te Leuven waar hij vanaf 1515 hoogleraar was in de theologie. Hij was als rechter medeverantwoordelijk voor de ter dood veroordeling van enkele ketters en had een rol in de vervolging van reformistische boekdrukkers (zie de paragraaf over de boekdrukkers van Antwerpen). Vermoedelijk deed hij dit niet uit volle overtuiging want na zijn dood in 1526 werd hij door Erasmus toch in positieve zin herdacht. Het geslacht van de Roesmonts is naar alle waarschijnlijkheid uitgestorven. In de Verenigde Staten van Amerika en Canada komt de naam nog wel voor, maar zijn geen aanwijzingen dat deze personen nazaten zijn van het geslacht uit 's-hertogenbosch. Wel komen bij de volkstelling van 1947 de namen Roozemond (241x), Rozemond (70x) en Rosemund (6x) voor. Of dit bloedverwanten zijn van het geslacht Roesmont is niet onderzocht. Alhoewel het geslacht Roesmont in de strikt mannelijke lijn dus niet de voorvaders zijn van het geslacht Van Ruremonde, wil dat nog niet zeggen dat er geen sprake is van bloedverwantschap. Rolof Roesmont (getrouwd met Mechteld) is de Edeloudovergrootvader (relatie in de 23e graat) van Hendrika Sleutjes (getrouwd met Johannes Martinus van Ruremonde). De relatief kleine groep van nakomelingen van dit echtpaar zijn dus aan Godescalcus verwant. 9

10 ± 1345 ± 1375 ± 1415 ± 1445 ± 1475 Hadewich Roesmont Mechtelt Roesmont Rolof Roesmont Rolof Roesmont Mechteld Godscalck Roesmont Mechtelt Henric Bac Roesmont Rolof Roesmont Katherijn Speciers Luytgart Roesmont Reyner van Mechelen Christijn Roesmont Ghijsbrecht Roesmont Katherijn Ghijsbrecht Roesmont Aleyt Ghijsbrechtken Roesmont Christijn Roesmont Heilwich Roesmont Arnt Rover vander Poorden Phillips Roesmont Aleyt Roesmont Godscalck Roesmont Heilwigis van Berke Daneel Roesmont Heilwich Andries Roesmont Philips Roesmont Margriet Roesmont Ghisbertus Roesmont (1)? (2) Mabelia van Lancvelt Agnes Roesmont Wouter Roesmont Daneel Roesmont Godescalus Roesmont Heilwich Roesmont Johannes Roesmont Barbara Tollinx 2 Daneel Roesmont (1) Adriana Rover (2) Katharina van Bercke 1 Heilwigis Roesmont (1) Arnoldus Rover (2) Arnoldus Berwout Heilwich Roesmont Everart Roesmont Johannes Roesmont Godscalck Roesmont Mechtelden Posteels Daneel Roesmont Heilwich Roesmont Roelof Cuyper Lysbeth Roesmont Katharina Roesmont Daniel Rosemont Gijsbert Roesmont Margriet v Eyndhoven Jan Roesmont Beatrijs Roesmont (1) Dirck van Gerwen (2) Theodoricus van Gorichem Michiel Roesmont Elisabeth Roesmont Godschalc Roesmont De stamoom gaat vanaf Godscalck Roesmont en Mechtelden Posteels verder. Dit wordt weergegeven in de navolgende figuur. 10

11 ± 1475 ± 1500 Daneel Roesmont Godschalck Roesmont Roelof Roesmont Mechteld Hadewich Roesmont Daniel van der Hautert Philip Roesmont Digna Roesmont Jan van den Wouwer Henric Bac Roesmont (1) Lerya Scilder (2) Luytgart Hilla Roesmont (van Rode) Henrik Zeberts van der 2 Westelaken (v. Collenberck) Margriet Roesmont Wouter van Oeckel Het oorspronkelijke wapen van de Roesmonts of Rosemonts is volgens A.H. Hoeben een roos zonder schildcontour [Brabantse heraldiek in historisch perspectief]. De bloem lijkt sterk op de Gelderse roos zoals eeuwen later door het adellijke geslacht Van Romondt wordt gebruikt. Later ook een dubbele roos met een sterretje. Hiervan is geen afbeelding beschikbaar, maar mogelijk lijkt dit wapen sterk op dat van het geslacht Rosemund. Vanaf 1369 verandert het wapen van de Roesmonts in een (klimmende) wolf op gouden of op een zilveren schild [Armorial Général van J.B. Rietkamp]. In 1427 voert Ghijsbrecht Roesmont een klimmende leeuw als zegel waarvan helaas nog geen afbeelding van beschikbaar is. Klimmende leeuw Zegel Ghodefridus dictus Roesmunt (1365) Wapen Rosemund (Duitsland) Zegel Gijsbert Roesmont (1369) Ghiselbertus Roesmont ( ) Ghijsbrecht Roesmont (1427) De naam Roesmont komt in de vijftiende eeuw steeds minder voor. Tussen komt de naam Roesmont nog voor in de Mijerijse schoutrekeningen. In de periode is ook nog een enkele vermelding gevonden. Toch is hun invloed nog niet helemaal verdwenen. In 1461 wordt Ghiselbertus Roesmont namelijk vermeld als schepen in s-hertogenbosch. In april 1472 en 1476 wordt ene Ghijsbrecht Roesmont nog vermeld. De laatste vermelding in Nederland is in Rougemont Volgens sommige (vage) bronnen zouden de Roesmonts verwant zijn met de Rougemont. Vooralsnog is daar geen enkel bewijs of zelfs maar een aanwijzing van gevonden. Rougemont als plaats komt op enkele locaties voor. De plaats Rougemont in Québec in Canada (en Mont Rougemont) buiten beschouwing gelaten zijn er vier plaatsjes met deze naam: 11

12 Het kan heer gaan om een verwijzing naar het dorpje Rougemont in Pays d'enhaut in de gemeente Vaud, hoog in de Alpen. Er van uit gaande dat het wapen van de plaats waarschijnlijk op één of andere manier in het familiewapen van de Roesmonds zou zijn verwerkt, valt deze optie af. De familie Roesmont hanteerde oorspronkelijk namelijk een roos in hun familiewapen (en later een klimmende zwarte vos). Rougemont is een gemeente in het Franse departement Côte-d'Or (regio Bourgondië). In dit gebied is ook een Ridderorde; Orde van Sint-Joris ofwel de "Orde van Rougemont". De Ridderorde had 27 adellijke ridders. De Orde ontleent haar ontstaan aan het relikwie van de Heilige Joris dat door de stichter meegenomen was uit het Midden-Oosten. De relikwie werd in een speciaal daarvoor gebouwde kapel bewaard en was van belang voor de Bourgondische adel omdat Sint Joris de patroonheilige van de ridders is. De orde werd in 1485 hervormd, waarbij werd vastgelegd dat de leden 16 kwartieren moesten kunnen aantonen, wat wil zeggen dat al hun betovergrootouders van adel moesten zijn geweest. Dat gold ook voor de "Dames van Rougemont", een Damesorde die met de Ridderorde verbonden was. De Orde bestond nog tijdens de regering van de in 1715 gestorven Lodewijk XIV maar verdween vermoedelijk in de 18e eeuw. Er zijn bronnen die het jaar 1824 noemen als dat van de opheffing van deze eeuwenoude orde. De Nederlandse familie Roesmont zal naar alle waarschijnlijkheid geen lid zijn geweest, daar die al 1369 in 's-hertogenbosch waren gevestigd en de ridderorde werd pas in 1390 door Ridder Philibert van Miolans gesticht. Mocht in de toekomst blijken dat de Roesmonts uit een eerdere periode afkomstig zijn uit dit gebied, kan het wel interessant zijn om de genoemde kwartierstaten van de orde te achterhalen. (Als deze nog bestaan). Rougemont is ook een gemeente in het Franse departement Doubs (regio Franche-Comté). Vlak daarbij Romagny-sous-Rougemont (Territoire de Belfort) (zie hiernaast). Op internet zijn de navolgende afbeeldingen te vinden van het familiewapen van de Rougemonts. De klimmende leeuw zou zou een relatie kunnen hebben die van de Roesmonts, maar ook hiervoor zijn geen echte aanwijzen. Rougemont Rougemont Rougemont 12 Romagny-sousRougemont Rougemon

13 1.3.5 Jacob Hertog van Savoye-Vaud, graaf van Romont Een van de meest bekende vermeldingen van het geslacht Van Romont is Jacob Hertog van Savoye-Vaud, graaf van Romont (ook Remont) (dorpje in het kanton Fribourg). Hij was getrouwd met zijn nicht Maria van Luxemburg. Hij stierf in 1486, waarna zijn vrouw een jaar later hertrouwt met Frans van Bourbon. Maria sterft op hoge leeftijd in De dochter van Jacob en Maria Françoise Louise Hertogin van Savoye, ( ) trouwt op trouwt met Hendrik III (* , ), graaf van Nassau, heer van Brede, de Lek. Op trouwt Hendrik III opnieuw met Claudia de Chalon (* 1498, ). Zij is de dochter van Jean II de Chalon prins van Oranje en Philiberte van LuxemburgCharny. In zijn derde huwelijk ( ) trouwt hij met Mencia de Mendoça Y Fonseca 2e markiezin van Centette (* , ), dochter van Rodriguez de Mendoça Y Lemos 1e markies van Cenette en Maria de Fonseca Y Toledo. (Zij hertrouwt in 1540 met Ferdinant van Aragon, prins van Napels). Uit zijn tweede huwelijk erft Hendrik III de titel prins van Oranje, waaruit later de koninklijke familie ontstaat. Hertog Jacob gebruikte voor zover mijn bekend de naam Van Romont niet als achternaam en de De families Van Romont die hier wordt beschreven zal waarschijnlijk dus ook niet verwant zijn. Er is dus geen sprake van verwantschap met de Oranjes Ramondt, Raijmundus, Ramund en Ramunt De namen Ramondt (?), Raijmundus (5), Ramund (149) en Ramunt (14) vertonen wel enige fonetische overeenkomst met onze familienaam, maar zijn waarschijnlijk geen familie. Het gaat hier vermoedelijk om een patroniem in plaats van een verwijzing naar Roermond. De naam Ramunt komt in één gezin voor als verbastering van Remunt. Deze naam komt veel voor in Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland, maar er lijkt geen verwantschap met de geslachten die in dit document worden uitgewerkt Surmont, Suermondt en Zuermont Ook de namen Surmont, Suermondt en Zuermont vertonen enige fonetische overeenkomst Vermoedelijk is er echter ook geen sprake van bloedverwantschap. Surmont is een adellijk geslacht dat in 1581 in 's-hertogenbosch voor komt. Het Meertens instituut geeft aan dat deze namen een Franstalig toponiem zijn van de dorpjes Surmont of Surlemont. Voorbeelden zijn Surlemont te Ciney in de provincie Namen en Sur le Mont te Tilff in de provincie Luik. Dit zijn toponiemen die als 'op de berg' vertaald kunnen worden. Het kan ook gaan om een toponiemen van de Betuwse plaatsnaam Zoelmond, wat uitgelegd kan worden als 'aan de monding van de Zoele'. Plaatselijk wordt deze naam ook wel uitgesproken als Soermond. Ook het wapen van deze geslachten wijken sterk af van de wapens van de overige geslachten in dit document. 13

14 Wapen Surmont Wapen Surmont Wapen Surmont (Gand) (Tournai) (Holland) Wapen Surmont Hinderstainen (Utrecht) Wapen Suermondt Wapen Suermondt Tabingh (Rotterdam) Weremund, Weremond(e), Wurmond, Wurmont, Wuermont, Wu(e)rmondt, Warmont, Warmondt en Wedemondt Ook de volgende namen komen in 's-hertogenbosch voor: Weremund (1628), Weremond(e) ( ), Wurmond (1764), Wurmont ( ), Wuermont, Wu(e)rmondt ( ), (1665), Warmont (1778), Warmondt (1743), Wedemondt (1589), Homont (1586). Warmond (zie wapen hiernaast) is een plaatsje net boven Oestgeest. L'Homond is een plaatsje zo'n 150 kilometer ten oosten van Bordeaux in Frankrijk. Er is geen enkele aanwijzing gevonden voor verwantschap Moermond In Zeeland komt het geslacht Moermond. Van 1600 tot nu kan er geen verwantschap worden aangetoond Romont Romont is de naam van drie plaatsjes in Europa. Één in Frankrijk en twee in Zwitserland. Ik heb geen aanwijzen dat de families met die naam afkomstig zouden zijn uit deze plaatsjes. Er zijn bronnen die veronderstellen dat de Engelse familie Rosemont verwant zijn aan de Aspremonts. Ik heb hier geen aanwijzingen voor kunnen vinden. Stadswapen Romont, Vosges (Lotharingen) Frankrijk. Stadswapen Romont, Fribourg Zwitserland Stadswapen Romont, Bern Zwitserland 14 Familie Wapen Von Romont, Canton de Vaud Zwitserland

15 De volgende familie leefde in Frankrijk: Santes, : Louis Romont, zoon van Pierre Romont, werd ~ 1608 geboren en overleed op in Santes, Frankrijk. Hij trouwde met Marie de Maugre, die werd ~ 1603 geboren en overleed op in Santes. Louis en Marie kregen zes Kinderen: Jacques Romont, geboren in 1630 in Santes. Jean Romont, geboren daar ; stierf daar Françoise Romont, geboren daar ; stierf in 1695; trouwde op in Santes, François Strain. François werd op geboren daar en overleed circa Marie Romont, geboren in Santes. Albert Romont, geboren Antoine Romont, geboren in 1645 in Santes. De volgende vermeldingen zijn voorbeelden van vermeldingen uit Zwitserland: Ferenbalm, 1557: Benedikt Remund wordt geboren en trouwt in Duitsland op met Agnes Schweizer. Ferenberg, 1616: Heinrich Remund wordt geboren en krijgt later met Christina Liniger een kind genaamd Adam Remund. Adam neemt Elsi Salvisberg tot vrouw en ze krijgen een zoon genaamd Adam Remund die trouwt vervolgens met Christina Sahli. Ferenberg, ca. 1618: Jakob Remund wordt geboren en trouwt later met Margaretha Henggeli. Ze krijgen een kind op genaamd Adam die in trouwt met Maria Bolling. Ferenberg, : Adam Remund wordt geboren, zoon van Christian Remund en Barbara Erismann.. Frütigen, 1636: Anna Remund wordt geboren en trouwt in met Peter Klopfenstein. Samen krijgen ze zeven kinderen (meer informatie over de kinderen is beschikbaar). Frütigen, 1602: Benedikta Dichtli Remund trouwt op /21 met Bendicht Benedikt Klopfenstein. Ze krijgen 8 kinderen (meer informatie over de kinderen is bekend). Wohlen, : Adam Remund is geboren. Zijn ouders zijn Anna Muesli en Marti Remund. Neuchâtel, 1679: Op wordt Rose Marguerite Tissot dit Rumond geboren, dochter van Jean Tissot dit Rumond. In 1718 krijgt zij samen met Jacob Barbier een zoon Jacob Barbier. In 1725 volgt de geboorte van Jean Jaque Barbier en op Abraham Barbier. Neuchâtel, 1680: Op wordt Marie Tissot dit Rumond geboren, dochter van Jean Tissot dit Rumond. Zij trouwt François Emonet op te Neuchâte Gemonde Gemonde is een dorpje onder 's-hertogenbosch. Er is geen verwantschap met de Van Remondes. 15

16 1.4 Verspreiding van naamgenoten Vroegste verspreiding Op basis van de vermeldingen van voor het jaar 1400 is een impressie gemaakt van de eerste verspreking van naamgenoten. De gegevens zijn geprojecteerd op een kaart van rond Rode pijlen zijn een aanduiding voor de vroegste verspreiding en groene pijlen een iets latere secundaire migratie. Alleen van de doorgetrokken lijnen is de verspreiding daadwerkelijk aantoonbaar. Gezien de het toponiem mogen we veronderstellen dat de eerste naamgenoten vanuit de stad Roermond andere steden bezochten en er zich op een gegeven moment ook vestigden. De eerste naamsvermeldingen komen we tegen in het heilige Roomse Rijk; het huidige Nordrein-Westfalen. In de stad Keulen treffen we de oudste vermeldingen aan. Het handelt hier niet alleen om personen die rechtstreeks uit Roermond afkomstig zijn, of daar nazaten van zijn. Ook naamgenoten uit 'shertogenbosch en Deventer vestigen zich in dit handelscentrum. Beide steden vormen in de meeste 16

17 gevallen ook de basis voor verdere vroege verspreiding van Naamgenoten in het Hertogdom Brabant en Gelre. De naamgenoten in Venlo en Maastricht komen vermoedelijk rechtstreeks vanuit Roermond. Dit leidt grofweg tot het volgende beeld van naamgenoten: De Voogden van Roermond zijn vermoedelijk nazaten van diverse Graven uit Gelre. De naamgenoten uit Keulen e.o. zijn afkomstig uit diverse geslachten zonder aanwijzingen voor onderlinge verwantschap. De oorsprong van de oude bestuurders uit Venlo is onbekend. De geslachten Van Romunde en Van Romondt start in Deventer. De geslachten Van Rumund, Van Remunt, Van Ruremonde en Van Roermund vindt zijn oorsprong in 's-hertogenbosch. De oorsprong van de geslachten Rührmund, Ruehrmund, Ruerhmund en Rüremund is onbekend. Het is ook niet zeker of deze namen een toponiem zijn van Roermond. Uit een transcriptie van 1684 blijkt dat naamgenoten ook handel dreven tussen Deventer en Den Bosch (niet op kaart weergegeven). In de navolgende hoofdstukken wordt dit verder uitgewerkt Topografische gegevens van de huidige naamvarianten Momenteel resteren slechts 10 naamvarianten in Nederland. Voor de geografisch verspreiding van deze familienamen is gebruik gemaakt van Nederlands Repertorium van Familienamen. Het bevat de familienamen, zoals opgegeven bij de Volkstelling van 31 mei 1947 <bron: Hieronder wordt de provinciale spreiding weergegeven. Om een indicatie van de woonplaatsen te krijgen is ter vergelijking het telefoonboek uit circa 1993 gebruikt. Bij nog recentere data is de verspreiding te diffuus geworden om de oorspronkelijke bronnen te herkennen. 17

18 van Ruremonde van Remunt van Rumund van Remundt

19 van Roermund Romunde van Romunde De naam (van) Roermund komt in 2007 ook 1 keer in Duitsland voor, in de stad Hochtaunuskreis. Romunde komt in dat jaar ook 4 maal in Keulen (e.o) en 1 keer in Dortmund voor. (Van) Romond komt wat vaker voor in Duitsland. In Hochtaunuskreis (1), Mecklenburg-Strelitz (1), Alzey-Worms (1) en Tübingen (2). Ook komt deze naam 4 keer in België en 2 keer voor in Polen in de plaats Siedlce. Aan de grens met Nederland in Heinsberg komt de naam Romondt in keer voor. Voor nederland zijn van het geslacht Van Romond(t) helaas alleen de gegevens uit 2007 beschikbaar. Romond (van) Romondt Van Romondt Vis In 1993 kwamen de namen Van Romond en Van Romont niet voor. 19

20 Van de geslachten Rührmund, Ruehrmund, Ruerhmund en Rüremund is vooralsnog onbekend of zij een toponiem zijn van Roermond. Voor de verspreiding in Duitsland zijn enkel de gegevens uit 2007 beschikbaar. [Bron: De namen Ruerhmund en Rüremund komen volgens deze bron niet meer voor in Duitsland. Rührmund Ruehrmund In het begin van de 19e eeuw migreerde diverse personen van het geslacht Ruehrmund van Duitsland naar de Verenigde Staten van Amerika. Daar komt deze naam thans veelvuldig voor. Volgens genoemde bron waren er en 2007 nog slechts 2 vermeldingen van naamgenoten in Duitsland. 1 in Mettmann en 1 in Berlijn. 20

21 1.5 Leeswijzer In onderhavig document wordt geprobeerd om een zo volledig mogelijk overzicht te geven van alle personen die vernoemd zijn naar de stad Roermond. Tevens wordt zo mogelijk de onderlinge bloedverwantschap tussen deze personen in beeld gebracht door middel van stambomen. De oude transcripties tot circa 1650 worden geciteerd. De originele bronnen van recentere vermeldingen zijn veelal (via digitale archieven) beschikbaar en zijn daarom niet opgenomen. De oorspronkelijke teksten kunnen echter fouten bevatten, de teksten kunnen verkeert getranscribeerd zijn, buitenechtelijke kinderen kunnen anders zijn ingeschreven enzovoorts. Voor de nog levende personen uit de afgelopen eeuw is veelal gebruik gemaakt van mondelinge overlevering, omdat de wet niet toestaat dat persoonsgegevens over nog levende personen worden vrijgegeven. Ook hierdoor kunnen er fouten zijn opgetreden. Zelfs de geraadpleegde bidprentjes bleken achteraf hier en daar fouten te bevatten. Meestal gaat het dan echter om afwijkende geboortedatums en dergelijken. De oude transcripties bevatten ook veel losse vermeldingen die niet direct aan de stambomen zijn te koppelen. Soms worden er kleine stukjes van een stamboom weergegeven, zonder dat zo'n stukje past in het grotere geheel. Vooral de oude gegevens kunnen nogal fragmentarisch zijn. Het helpt dan om onderzoekshypothese te formuleren in de in een hypothetische stamboom weer te geven. De stippellijnen geven de mogelijke verwantschappen aan. Deze zijn de onzeker. De doorgetrokken lijnen zijn wel zeker. De onderbouwing is weergegeven in de tekst. Ook zijn er meer omvattende stambomen weergegeven. De datums boven deze grafieken geven de (geschatte) indicatie van de geboortedatum weer. In de tekst wordt nauwkeurigere en meer gedetailleerde informatie weergeven. In een poging de aan elkaar gerelateerde gegevens zo inzichtelijk mogelijk weer te geven is geprobeerd een zo consistent mogelijke ordening aan te brengen in de gegevens. Daarbij is zo goed mogelijk onderstaande volgorde aangehouden: (Veronderstelde) verwantschap Chronologische ordening (oudste vermeldingen eerst) Steden en dorpen binnen geografische landsdelen (in historisch perspectief) Dit lijkt misschien allemaal vrij eenduidig en voor de hand liggend, maar helaas is het dat niet altijd het geval. De huidige kaart van Nederland geeft namelijk niet goed weer welke steden veel onderling contact hadden. De staatkundige indeling was destijds immers heel anders. Nederland, zoals we dat nu kennen, bestond toen nog niet. Omdat de grenzen nogal eens veranderden door adellijke huwelijken en de vele oorlogen destijds. De stambomen van voor 1700 zijn vaak grafisch weergegeven. Na dit jaar splitst de boom zich te ver om nog overzichtelijke stambomen te presenteren. Om je eigen stamboom te vinden kun je het beste van achter naar voren werken. Zoek je eigen naam (eventueel via de geboortenaam van je vrouw) en ga via je ouders terug. 21

22 2. Het uitgestorven geslacht van de Voogden van Roermond De eerste persoon die in een geschrift wordt vermeld, waarin in de persoonsnaam verwijst naar de woonplaats Roermond betreft de edelvrouwe Reinwids de Ruregemunde. De proost van het klooster te Kloosterraden had in 1130 middelen nodig om de abdijkerk af te bouwen. Reinwidis trok naar deze plek en schonk anderhalve hove land te Houthem bij Meerssen aan het altaar en nam het habijt aan. Vervolgens liet ze zich inmetselen aan de rechterkant naast het koor. Daarmee werd ze een van de eerste vrouwelijke kluizenaar in deze contreien. Maar omdat men destijds van mening was dat een vrouw alleen niet zonder andere vrouwen kan leven, vond zij het noodzakelijk dat vrouwen haar bedienden. De vele vrouwelijke bezoekers zorgde, volgens de broeders, herhaaldelijk voor beroering en ergernis. Na haar dood op 12 maart 1130 besloten de koorheren daarom om verder overlast te voorkomen en geen nieuwe kluizenaars meer toe te staan [Annales Rodenses NL 1130]. Omdat ze reeds kort na haar aankomst stierf mag worden verondersteld dat Reinwids reeds op leeftijd was. Vermoedelijk is ze derhalve in het midden van de de 11 e eeuw geboren. Haar naam geeft aan dat er rond die tijd dus reeds sprake was van een woonplaats met de naam Ruregemunde. De tot nu toe oudste schriftelijke vermelding waar de naam Roermond als familienaam in voor komt, is in de Keulse Gildeliste. De naam van Folmerus Roremunt is te vinden 27,5 circa van beneden en 8,5 circa van rechts op de gildelijst. [GAR Res Gestae III-1 nr 1. K.Hoeniger; Koelner Schreinsurkunden des 12. Jahrhunderts; Koeln, , in Quellen zur Rechts- und Wirthschaftsgeschichte der Stadt Koeln II, 2, Bonn 1894, Publikationen der Gesellschaft fuer rheinische Geschichtskunde, p. 56]. Folmerus werd in 1130 als lid van het koopmansgilde en in 1140 ingeschreven als burger van Keulen. Mogelijk was hij een voorvader van de diverse kooplieden die in de 14e en 15e eeuw handelden tussen Keulen en 's-hertogenbosch. Het desbetreffende document is (wat) ouder dan die waarin Reinwids wordt vermeld, zij was al op op leeftijd toen ze vermeld werd en is dus de eerste persoon. Volgens sommige (niet verifieerbare) bronnen zou Reinwid de Ruregemunde een oud-tante zijn van Folmerus Roremunt. De vader van Regewindis (ofwel Reinwindis) van Ruremunde was Heinrich Wassenberg, graaf van Kessel en Krieckenbeck. Haar moeder was vermoedelijk Van Kessel (Dame Van Kessel en Straelen) waarmee Heinrich destijds getrouwd was. Haar moeder behoorde tot het geslacht Van Kleef. Regewindis trouwde met Adelbert II, Ministeriaal Te Valkenburg, Heer Te Ubach) Van Saffenberg (Graaf Van Rode). Regewindis of Reinwindis moeder was afkomstig uit Kessel uit het geslacht van Kleef. De moeder van Bisschop Ansfried (stichter van de abdij Thorn) was ook uit het geslacht van Kleef. Door Habets wordt in een akte uit 1127 in het boek van Thorn Regiwindis van Übach verklaart dat zij en haar nakomelingen verschillende jaarrenten en bij overlijden een keurmede aan de abdij van Thorn verschuldigd is. Haar echtgenoot beheerde en verdedigde de goederen van het klooster Thorn te Adelbert. Hij wordt beschreven in 1151 als Comitis Predicta Readensis en Ministeriaal te Valkenberg (ca 1119). Dit verklaard ook waarom hij een villa te Houthem-Valkenburg had (akte van ). In de Analen Rodensis wordt Aldelbert vermeld als iemand die gehuwd was met Reginwindis en 2 zussen had Aleidis en Wendelburgis. Folmerus zou een zoon van Reiner van Krieckenbeck en Millendonk zijn welke het voogdijschap van Roermond had. Aangezien deze titel erfelijk was zal Folmerus die hebben over genomen waardoor hij de eerste voogd werd die de naam Roremunt (Roermond) als familienaam gebruikte. 22

23 2.1 De hypothetische voorouders van de Voogden van Roermond ( ) De vermoedelijke voorouders van de Voogden van Roermond bestond uit diverse Graven. Deze graafschappen maakte deel uit van het onafhankelijke koninkrijk Lotharingen ( ). De onafhankelijkheid kon niet altijd worden vastgehouden waardoor het dan weer bij het Duitse rijk, dan weer bij het West-Frankische rijk hoorde. In 923 werd weer aansluiting gevonden bij het Duitse Keizerrijk en werd het een koninklijk ambtsleen. In 959 werd Lotharingen opgedeeld in vice hertogdommen Neder- en Opper-Lotharingen onder het overtijgende hertogdom van Bruno aartsbisschop van Keulen. In 977 werden het twee volwaardige hertogdommen. In 1106 verkreeg Godfried1, graaf van Leuven het landgraafschap van Brabant. In 1183 wordt Henrdrik 1 hertog van Brabant. Het graafschap Gelre ontstond in 1046 rond de plaats Gelre, als eigendom van het geslacht der Flamenses van Wassenberg. Pas in 1339 wordt het tot hertogdom verheven Splitsing in 959 in Opper- en Neder-Lotharingen Er zijn door diverse personen stambomen opgesteld van de hertog-families die uiteindelijk uit komen bij de voogden van Roermond. De stambomen wijken soms af van elkaar. Omdat de betrouwbaarheid van de bronnen voor mij niet goed is na te gaan, beschouw ik de navolgende 23

24 stambomen als hypothetisch. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in het consequent weergeven van de familierelaties met een stippellijn, tenzij onderdelen redelijk zeker zijn. De (hypothetische) stamboom begint met Theodosio, Graaf van Kleef, die circa 645 geboren zou zijn. Het overzicht eindigt bij de eerder genoemde Folmerus Roremunt, waar de schriftelijk vastgelegde naamsgeschiedenis van Roermond begint. Enkel de mannelijke lijn, die leidt naar Foldemerus, wordt weergegeven. Detailgegevens zoals titels en nevengeschikte bezittingen en functies worden weggelaten in de grafische weergave. ± 645 n.c. Theodosio 1 Graaf van Kleef ± 670 n.c. ± 690 n.c. Helias de Fabelhafte Graaf van Kleef Beatrix van Ceiuia ± 720 Theodoric 2 Graaf van Kleef Ida van Hanoniae Godefridus 1 van Kleef ± 740 Ida van Kleef van Cuijck Reinoldus Graaf van Kleef Isabella van Ardeniae Nunu Limburgiensis Lono Graaf van Kleef Adelheida van Aquitanie Conradus van Theodosio 1, graaf van Kleef is geboren circa 645. Hij stierf in 714 op 69-jarige leeftijd. Zijn zoon was Helias de Fabelhafte. die geboren is in 670 en stierf op 71-jarige leeftijd (741). Hij erfde het graafschap van zijn vader over en trouwde met Beatrix van Ceiuia. Ze kregen, drie kinderen. De oudste zoon Theodoric wordt circa 690 geboren en neemt het ouderlijk graafschap over. Als hij trouwt met Ida van Hanoniae verwerft hij daarmee tevens het graafschap Teisterbant (loopt van Vlaardingen tot Tiel). Zijn volledige naam is Theodoric 2 (Dietrich) graaf van Kleef en Teisterband 2. Hun dochter wordt vernoemd naar haar moeder. Hun zoon Reinoldus wordt rond 720 geboren en erft het Graafschap Kleef. Hij trouwt met Isabella van Ardeniae Nunu Limurgiensis. Ze krijgen rond 740 een zoon: Lono (Ludolf), graaf van Kleef en Teisterband 4 welke trouwt met Adelheida van Aquitanie. Wapen Kleef Wapen Teisterbant 24

25 760 n.c. ± 785 n.c. (1) Joannes Graaf van Kleef (1) Constantia van Paleologus (2) Gerberga (2) Robert1 Graaf van Kleef Sarina van Lotharingen Balderic 1 van Teisterband (1) Engertrude van Friuli (2) Hildegarde van Provende (1) ± 812 n.c. ± 847 n.c Ansfried 1 van Teisterband Kunigonde van Hoei (Huy) Ludwig van Kleef Hiltiward van Teisterband Eberhaand Graaf van Kleef Ricfrid Graaf van Betuwe Herinsindis Gravin van Kleef Robert 2 Graaf van Kleef Lono en Adelheida krijgen een zoon in circa 760. Hij heet Joannes, Graaf van Kleef en Teisterband 5. In zijn eerste huwelijk trouwt hij met Constantia van Paleologus. Samen krijgen ze één zoon: Robert 1 Graaf van Kleef en Teisterband 5. Als Constantia sterft, trouwt hij met Gerberga. Uit dit huwelijk komt Balderic 1 van Teisterband (= Graaf in de Betuwe) voort. Balderic ofwel Boudewijn is geboren circa 780 en stierf op 66-jarige leeftijd in 846. Uit zijn eerste huwelijk met Engertrude van Friuli krijgt hij vier kinderen. Uit zijn tweede huwelijk met Hildegarde van Provence-Geneva krijgt hij nog een dochter Hildegarde van Provence-Geneva. De graafschappen Kleef en Teisterbant bleven tot 834 verenigd. In dat jaar werd Teisterbant toegedeeld aan Robert 2, de jongste zoon van graaf Balderic. Zijn oudste zoon Ansfried wordt geboren rond 800. Uit een huwelijk met een onbekende echtgenote worden twee dochters en één zoon geboren (circa 845). Deze zoon Ricfrid (Dodo) verkrijgt het graafschap Betuwe (= Teisterbant). Hij trouwt Herinsindis, gravin van Kleef. Ze krijgen vier kinderen. Hij sterft in 910 op 65-jarige leeftijd. 889 n.c. ± 920 n.c. ± 956 n.c. ± 977 n.c Bertha van Betuwe (1) Arnulf van Kamerrijk (2) Balderik 2 van Haspengouw Balderik 1 van Luik Nevelon Graaf van Betuwe Guiburga van Henegouwe Eberhard van Teisterband Herwsindis van Betuwe Lambert Toxandrie Giselbert Graaf van Loon Irmfried van Betuwe Rudolf van Betuwe (1) van Vliermaal (2) Adela van Leuven (1) Arnold Graaf van Haspengouw Ermentrud van Metz Diederik 1 Graaf in de Betuwe Lutgard van Hamaland Van Betuwe Catharina van Haspengouw Lodewijk 1 Graaf va Verdun Irmfried Duffelgouw Keilo Hilsondis Gravin van Strijen Ansfried 3 Teisterband Zoon Nevelon werd geboren in 889 en stierf op 54-jarige leeftijd in 943. Hij trouwt Guiburga van Henegouwe Ponthieu-Montreuil. Ze krijgen vier kinderen, Balderic, Rudolf, Bertha en Irmfried (Immo). De plaatsing in de figuur van Bertha en haar tweede man Balderik is wat lastig omdat Balderik ook de zoon is van haar broer Rudolf. Deze laatste wordt circa 920 geboren en krijgt vijf kinderen, allen bij zijn eerste vrouw Van Vliermaal (van Haspengouw). Rond 956 wordt zoon Arnold geboren. Hij wordt graaf van Haspengouw en trouwt Ermentrud van Metz. Rond 977 wordt uit dit huwelijk Diederik 1 Graaf in de Betuwe geboren. Hij trouwt Lutgard van Hamaland en stert in Ze krijgen twee zonen. 25

26 ± 995 ± 1024 ± 1053 Regewindis van Ruremunde Adelbert 2 Graaf van Rode Gerard 2 Graaf van Wassenberg Gerhard 1 (de rossige) Graaf van Betuwe Bava van Hamaland Diedrich Graaf van Wassenberg Hedwig van Montaigu Rutger 1 Graaf van Kleef Wazela van Lotharingen Willem van Utrecht Amorik Heer van Antoing ± 1077 Heinrich Wassenberg Dame van Kessel Gerard 1 Graaf van Wassenberg Clemencia van Poitou/ Gleiberg Hendrik 1 Voogt van St. Pantaleon Bruno 3 van Kessel Wendelburgis Van Krieckenbeck Adeleidis van Krieckenbeck Gerard 1 van Kessel Gerard (de rossige) wordt circa 995 geboren en trouwt Bava van Hamaland. Hij wordt graaf van Betuwe en Wassenberg en overlijdt in 1070 op 75-jarige leeftijd. Het echtpaar krijgt vier kinderen. De tweede zoon Diedrich wordt geboren rond 1024 en sterft, 58 jaar oud op te Bouillon. Hij trouwt Hedwig von Montaigu. Ook dit echtpaar krijgt twee zonen, waarvan Heinrich Wassenberg ca 1053 wordt geboren en op op 61-jarige leeftijd sterft. Zijn vrouw Van Kessel krijgt maar liefst zes kinderen van hem. Om bij de voogden van Roermond uit te komen, volgen we Henrik 1 Voogte van St Pantaleon. Hij wordt circa 1077 geboren. Hij trouwt een onbekend persoon. Ondanks het feit dat hij slechts 37 jaar oud wordt, krijgt hij toch vijf kinderen. Hij overlijdt in Wapen Gerard 4, graaf van Gelre Wapen graaf van Wassenberg Wapen graaf van Wapen graaf van Kessel & Kessel Krieckenbeck Zowel Krieckenbeck als Kessel droegen oorspronkelijk hetzelfde familiewapen. Het eerste wapen dat van een familielid van Ubach bekent is, was ook een Lelie gelijk aan dat van Hendrik I Heer van Kriekenbeck-Kessel en Roermond. Later zal dit familiewapen in een andere kleurstelling door de Voogden van Roermond worden gebruikt. 26

27 ± 1105 Hendrik 2 Graaf Van Krieckenbeck Alverda van Kessel Walter Graaf van Kessel Reginherus Graaf van Kessel Reinzo Van Straelen ± 1140 ± 1175 ± 1205 ± 1240 ± 1280 Catharina van Roermund Dirk 1Graaf van Millendonk Diederik Arnoldis Folmerus Voogd Voogd van Roermond Van Roermond Margaretha Van Krieckenbeck Godart van Roermond Margaretha van Asselt Theoderich van Wessum Diederik Elisabeth van (de jongere) Roermond van Roermond Bernard van (1) Margaretha Beggendorf (2) Utelinde Godart van Roermund Sophia van Roermund Gerard van Vlodrop Alveradis van Krieckenbeck Herma van Kessel van Roermund Gerard van Karken Reginherus wordt geboren circa 1105 en trouwt een onbekende echtgenote. Hij was graaf van Krieckenbeck en Millendonck. Uit het huwelijk wordt Folmerus rond 1140 geboren. Volgens I. de Vries zou Foldemerus de eerste voogd van Roermond zijn. Vermoedelijk heeft De Vries dit deel van de de stamboom over genomen van J.M. van Winter. Zij heeft in haar boekje: 'Middeleeuwse namen van Gelderse schildboortige geslachten' [BMN 1961, nr 19] een eerste gedegen poging gedaan om geslacht van de Voogden te beschrijven. Onderzoekers zijn echter niet eenduidig in hun bevindingen over de precieze stamlijn van de de Voogden. In de volgende paragraaf wordt hier nader op in gegaan. 27

28 2.2 De voogden van Roermond ( ) Zoals eerde aangegeven leefde in de dertiende eeuw leefde de Voogden van Roermond. Dit geslacht zijn de eerste personen die de naam Roermond of Ruremonde als achternaam gebruikten. Roermond maakte destijds deel uit van het hertogdom Gelre dat uit vier delen bestond. Roermond lag in het laatste ofwel vierde kwartier van Gelre. Dit gebied werd ook wel aangeduid als Opper Gelre. Limburg als provincie bestond nog niet. Pas in 1350 zal Roermond als hoofdstad van het Overkwartier van Gelre worden aangemerkt. Aan het eind van de 12e eeuw komt de titel van voogd voor het eerst voor. Hoe de titel is ontstaan is niet duidelijk. De voogden in die tijd waren ministerialen in dienst van de graaf van Gelre. Vermoedelijk bestond hun functie aanvankelijk uit de bescherming van de grafelijke tol op de (Oude) Maas. De leden van de eerste voogdenfamilie waren oorspronkelijk ridders die door hun functie tot het adeldom werden verheven. Het ging dus om nieuwe adel met een lagere status dan de oude adel. De voogden bezaten de voogdij in leen van de graaf (later hertog) van Gelre. Met de opkomst van de stad Roermond boette hun functie langzamerhand aan belang in. 28

29 J.M. van Winter een als eerste een gedegen poging gedaan om geslacht van de Voogden te beschrijven (zie eerder). Later hebben C. Ruijs-Janssen en drs. G. van de Garde nieuw brononderzoek verricht. Op grond hiervan komen zij tot het volgende beeld. ± 1150 ± 1170 ± 1190 ± 1210 ± 1230 ± 1250 Katharina van Ruremonde (1) Dirk 1 Ministeriaal (theodoricus) De Dirk 2 (theodoricus) Ruremonde van Ruremonde (1) Fridola Godart de (2) Margaretha Ruremonde Van Asselt (2) Theodorus 3 Van Ruremonde (1)Utelinde (2)Margaretha Elisabeth van Ruremonde Bernard van Beggendorf Godfriet van Roermond Sophia van Roermond Gerard van Vlodrop De Roermond Gerard Van Karken De voogden van Roermond voerden een wapen dat is opgetekend in het heraldieke werk Codex Gelre. De heraut van de hertog van Gelre; Claes Heynen Heynensoen heeft dit werk vervaardigd tussen 1369 en Het is een hand getekend wapenboek. Op folio 89v staat het wapen van de Vocht van Rermunde en op folio 90 verso staat als 11 e wapen de Maesscap van Remunde. Op de zelfde pagina staat op de 9 e positie ook het wapen van de heer van Wachtendunc (Wachtendonk) waar het wapen van de Van Ruremondes van afgeleid zou zijn. Theodoricus, Voogd van Roermond in 1283, zou volgens sommige tot het geslacht Wachtendonk behoord zou hebben. Hiervoor zijn echter nooit bewijzen gevonden. De rode lelie in het wapen van het geslacht Wachtendonk staat op een gouden blad; de rode lelie van de Van Ruremondes op zilveren blad. Zoals eerder aangegeven voeren de familie Krieckenbeck, Kessel en Ubach een wapen met een zilveren lelie op een rood blad. Schild van de heer van Wachtendunc in de Codex Schild van de Maesscap van Remunde Familiewapen van de Voogden van Roermond De lelie (= gleve, glaeve ofwel fleur de lys) is in feite een gestileerde iris, die in het Nederlands ook lys of lis wordt genoemd. Die namen betekenen in het Frans echter wel degelijk lelie. Het symbool van de fleur-de-lys was oorspronkelijk een creatie van de heersende klasse van het Romeinse Rijk. 29

30 Het symbool werd in de 11e eeuw aangenomen door koning Filips I van Frankrijk. Zijn kleinzoon Lodewijk VII van Frankrijk nam als eerste het Azure semé-de-lys Or aan (een blauw schild met een dicht patroon van gouden lelies). De associatie van Franse koningen met een lelie dateert van de kroning van Clovis. Tijdens deze kroning zou niet alleen de Maagd Maria zijn verschenen, die Clovis een lelie had gegeven, maar er zou ook een vaatje olie uit de hemel zijn gevallen, waarmee Clovis uiteindelijk werd gezalfd. De lelie werd dan ook gebruikt door koningen om aan te tonen dat ze hun macht van God zelf gekregen hadden. De lelie is dus een Maria symbool. Rond de 14e eeuw was de lelie zo vereenzelvigd met Frankrijk dat de Engelse Koning Edward III van Engeland zijn wapenschild uitbreidde met lelies om aannemelijk te maken dat hij recht had op de Franse kroon. De lelie komt ook op de oude Nederlandse gulden voor. De gulden komt van ver. In het rijke Florence van het midden van de dertiende eeuw ontstond behoefte aan een munt waarmee grote transacties konden worden afgerekend. In 1252 werd daarom een gouden munt in omloop gebracht van ongeveer 3,5 gram, de fiorino d'oro. Op de achterkant staat de lelie afgebeeld als symbool voor de stad Florence (Florentia). De munt had veel succes en was rond 1300 in alle landen van West-Europa doorgedrongen, ook in het gebied dat nu Nederland heet. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn fiorino's van de periode tussen 1252 en 1303 aangetroffen. De fiorino werd in de Nederlanden al spoedig, met verschillende variaties, als 'gulden' aangeduid. Latijnse naam voor lelie is florenus waarvan de Nederlandse naam florijn is afgeleid, die later soms gebruikt werd voor de gulden. Dat is vooral nog te herkennen in de afkorting ƒ en de fl voor de gulden. Volgens C. Ruijs verwijst de lelie in het wapen van de Theodorici echter niet naar Frankrijk of Florence. Het symbool wordt binnen een klein geografisch gebied door vele geslachten gebruikt in hun wapen. Het gaat om het gebied langs de Niers omlaag richting Roermond (in de buurt van de B221 hier net over de grens, met een boog naar Roermond). De precieze oorsprong van het gebruik van de lelie in het wapen van de Voogden van Roermond blijft vooralsnog in het ongewisse. De voogden familie Van Ruremonde sterven uit bij gebrek aan mannelijke nazaten. In 1343 werd het voogdschap over gedragen aan Godart II de Vlodorp. Het latere wapenschild van de familie Van Vlodrop (zie hieronder) suggereert een verwantschap met de Van Ruremondes. Een wapenschild alleen is echter onvoldoende bewijs om een bloedverwantschap aan te tonen. Het schild van de familie Van Ruremonde wordt later nog voortgezet in de Maesscap van Remunde. De reden hiervan is onduidelijk. Maesscap ofwel maegschap zou zoiets betekenen als bloedverwantschap, maar ik heb de term ook in verband gezien met de titel van maarschalk (Herzogtum Geldern, Volume 1 item in 1236). Mogelijk gebruikte familieleden uit een niet rechtstreekse afstammingslijn van de Voogden het schild. In de 13e eeuw, toen Roermond reeds stadsrechten had, werden akten van allerlei aard bekrachtigd door een stadszegel. Hierbij werd het zegel, een afdruk in was van een zegelstempel, veelal door een strook van perkament aan een, eveneens op perkament, geschreven akte gehangen. Op zo n zegel stond altijd een afbeelding. In Roermond stond op het zegel een wapenschild. Dit wapenschild is in de loop van de 14e tot en met de 20e eeuw diverse keren enigszins gewijzigd. De leeuw is de leeuw van Gelre. De lelie is in het wapen van Roermond is waarschijnlijk ontleend aan het wapen van de Theodorici (de voogden van Roermond). Er zijn nog diverse mooie afdrukken van de oude zegels bewaard gebleven. 30

31 Stadszegel ( ) Stadszegel (1463) Stadswapen (20e eeuw) Er zijn diverse transcripties van oude teksten beschikbaar die handelen over de Voogden van Roermond. Uit die transcripties is het navolgende historisch overzicht te herleiden. De eerste Voogd van Roermond is Theodoricus I. Hij leefde rond Oudere bronnen geven aan dat zijn oorspronkelijke achternaam Van Wachtendonck is. Het bewijs hiervoor is echter niet sluitend. Theodoricus I de Rueremonde, was er als ridder getuige getuige van als Graaf Otto van Gelre in Leuven een verdrag met hertog Hendrik van Brabant sluit waarbij deze zijn rechten op Megen, de Eeninge van de Kempen en zijn allodium te Oosterbeek af staat ten behoeve van de hertog en dit in leen terug ontvangt. Het verdrag regelt verder enkele aangelegenheden en de graaf zweert de hertog met 25 edelen van zijn land en 25 ministerialen trouw als homo ligius (aan diens huis gebonden) [Sloet Oorkondenboek nr 401]. De zoon van Theodoricus I is Theodoricus II die later ook Voogd van Roermond wordt. In de periode tussen 1224 en 1244 wordt hij vermeld als ridder en Ministeriaal. Achter zijn roepnaam wordt soms 'Van Ruremonde' toegevoegd. In 1234 huwt Theodoricus hij met ene Fridola. Waarschijnlijk gaat het om Fridola Godefridusdochter van Asselt. Sloet 570 bis Juli 1234: Ten gevolge eener verzoening tusschen Theodorich, advokaat der parochiekerk te Roermond, en het Cistercienser-klooster aldaar, bevestigd door Konrad, bisschop van Porto, pauselijk legaat, verkoopt hij met zijn vrouw Fridola en zijne kinderen aan het klooster, een tins van 20 Keulsche solidi voor de smalle tiende van 42 areae, Otto, graaf van Gelre, is medezegelaar Theodericus de Roermond ( in ), genaamd de Wesseim [Res Gestae II (regesten tot en met 1574 aangaande het graafschap / hertogdom Gelre e.o.) 241] februari: Gerardus de Malberge schenkt de kerk van Keysesbossch (voor zijn zieleheil en voor zijn onlangs overleden vrouw.) ½ mark en 6 denarii keuls, die Theodericus de Ruremunde genaamd de Wesseim en Rogerus de Millenborg hem jaarlijks schuldig zijn. Getuigen: Robertus, abt van Averbode, Gerardus de Lewis, en Henricus de Sancto Trudone, priesters en broeders van de kerk van Averbode. [Klaversma; Altena en Horn Regesten p 48, 60 1]. Hun zonen zijn Theodoricus 'de Jongere' en Godefridus. Theodoricus III wordt vermeld in /05 als ridder en neemt later het Voogdschap van zijn vader over. Uit zijn ambtsperiode zijn 2 zegels bekend. Theodoricus III treedt in 1e huwelijk met Utilinde, genoemd in Theodoricus had 2 dochters: Sophia en Katharina. Deze Katharina huwde met de ridder Gerardus van Ut(e)wike. De broer van Theodorius III is Godefridus. Hij was kanunnik kanunnik (1274), later cantor en deken ( ) in Aken en daarnaast ook pastoor in Roermond. (Hij is in 1312 nog deken in Aken, maar in 1314 niet meer.) Hij bereikte een zeer hoge leeftijd en wordt in 1314 voor het laatst vermeld. Er is lange tijd uitgegaan van 4 verschillende Theodorici, maar een vermeldingen uit 1288 waarin Godefridus als deken van Aken en Theodoricus gelijktijdig voorkomen, maken het aannemelijk dat de voogd van Roermond tussen september 1268 en die vermelding uit 1288 één en dezelfde 31

32 Theodoricus is geweest. Godefridus wordt namelijk als volgt aangeduid: in 1242 en 1243 als zoon van Theodoricus, voogd; in 1268 en 1269 als broer van Theodoricus, voogd; in 1283 als broer van Theodoricus van Roermond, ridder; in 1288, opnieuw als broer van Theodoricus, voogd. Theodoricus III moet dus een zeer hoge leeftijd hebben bereikt. Deze Theodoricus vocht met de Gelderse edelen in de slag van Woeringen in 1288, maar werd gevangen genomen. In de Rymkronyk van Jan van Heelu betreffende dit wapenfeit heet het: Her Geraert van Kelre, ende van Rumonde die voget: dese bleven alle gevaen. (De Heer Gerard van Kelre en de Roermondse Voogd werden gevangen genomen). Hoogstwaarschijnlijk hertrouwde hij, (na 1268) met Margaretha, waaruit twee dochters Elisabeth en Agnes. B. Theodoricus III wordt tot 1303 vermeld in de geschriften. In 1324 wordt Margaretha v Ruremonde de weduwe van Theodoricus III voogdes van Roermond genoemd. Roermond (?), : Willem, bisschop van Kamerijk, oorkondt dat Reinald graaf van Gelre voor getuigen (o.a. Dirk, voogd van Roermond, ridder) bevestigt de vraag van de graaf van Vlaanderen om beslissing door de bisschop in het geschil tussen Brabant en Gelre. Gelre stelt daarvoor als procureurs Robbin de Rurmonde en Jehan Calvart [Nijhoff I nr. 14] Brussel, : Gerard van Roermond (Rurmunde), minderbroeder te Brussel, krijgt 10 solidi van Parijs volgens het testament van Aleid, vrouwe van Liedekerke en Breda, waarvoor het klooster o.a. jaargetijde zal lezen. Oorkondenboek Noord Brabant II afl. 2 nr. [Res Gestae IV (regesten tot en met 1574 aangaande het graafschap / hertogdom Gelre e.o.) 1339]. Thorn, : Hendricus Roermond genaamd ( in 1299 ), matricularius der parochiekerk van Thorn [Res Gestae II (regesten tot en met 1574 aangaande het graafschap / hertogdom Gelre e.o.) 526]. Süchteln, Kempen : Johan van Roermond door de deken van Süchteln, pastoor van Kempen, benoemd tot officiant van de vroegmis (in de kerk) van Kempen. Hansen; Kempen blz. 2 [Res Gestae IV (regesten tot en met 1574 aangaande het graafschap / hertogdom Gelre e.o.)]. Roermond, 1313: Zo huwde in 1313 of 1314 Syzo van Bek, met Mette van Utwick, dochter van borgman Gerard van Utwick en 'eenclinc <=verwante> heren Godarts des alden vaeghts <=voogd> van Ruremonde.. Wijshagen, 1336: Akte van verpachting door het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw aan Henricus de Ruremunde, investitus van de kerk te Wijshagen, van de tienden aldaar, 1336 [RHCL, Regest: Franquinet, I, nr. 66]. Dit is dus een naamgenoot, maar er zijn verders geen verdere gegevens. Het is dus ook onbekend of hij familie is van de Voogden van Roermond. Aken, : Reinald, hertog van Gelre en graaf van Zutphen, Zeger van Kessel, ridder, met het manleen genaamd Wildehoven gelegen te Beesel, beleent ten overstaan van de getuigende leenmannen Jacob, heer van Mirlaer, ridder, Willem van Broekhuizen, heer van Wickrade, Arnt van Wachtendonk en Mathijs van Kessel. Op de stadsrekening van Aken uit 1346 staan de uitgaven van jaargelden: 'domino Wil. Bruijghusen ex parte domine Alveradis uxoris sue 100 lb. hall. valent 222 mark et 32 den. Item eidem dmo. Wil. de anno preterito 222 mark et 32 den. Tilkino filio Henr. de Ruremunde 15 mark. Wijnen: domino Wil. de Bruijghusen 2 sextaria 2x, domino Mathie de Kessel 2 sextaria, advocato 32

33 de Rurmunde 2 sextaria, id 2 sextaria'. Roermond, 1343/44: Elisabeth v Ruremonde, dochter van Theodoricus III en Margaretha, wordt advocatissa genoemd. Zij huwde met Bernardus van Beggendorf. Ca 1343/ Bernardus van Beggendorf. Gehuwd met Elisabeth de dochter van Theodoricus en Margaretha. Roermond, 22 juli 1365: Mette van Utewike genaamd Vrouwe van Beecke oorkondt dat zij een verwante ("eenclinc") van heer Godart, de oude voogd van Ruremonde is geweest. Zij kan zich niet herinneren dat ze ooit heeft gezien dat het weiderecht op de weerd van Ruremonde van iemand anders is geweest dan van de voogd(en) van Ruremunde en dat zij zelf haar verwante ("mijnen mogen") de voogd van Ruremonde eertijds heeft verzocht om haar toe te staan om 10 of 12 broekschapen ("bruecschape") in de weerd van Ruremonde te mogen weiden. Dit was haar niet toegestaan omdat de voogden hun oude rechten niet wilden overdragen. [Sivré register 27 Ngeboren 8; J. Linssen: Mette van Utwike, Vrouwe van Beeck. In: de Maasgouw 1954 blz Zie ]. Op de website worden nog enkele andere naamgenoten vermeld. Het onderstaande stukje tekst is van deze site afkomstig:...in 1223 een Albert van Roermond, kanunnik te Odiliënberg, in een oorkonde van heer Diederik van Heinsberg op als getuige. In de getuigenlijst van een al genoemde oorkonde uit 1224 komt een Thomas van Roermond voor; hij wordt zonder nadere aanduiding vermeld ná een groep geestelijken en vóór een groep ridders. In 1235 schenkt iemand aan het klooster Keyserbosch bij Neer zijn inkomsten uit een rente die Diederik van Roermond genaamd van Wessem en Rutger van Millenborg jaarlijks moeten betalen. Het kan zijn dat deze Diederik dezelfde is als de gelijknamige voogd die van 1224 tot 1244 voorkomt, maar de toevoeging genaamd van Wessem ( dictus de Wesseim ) lijkt te willen benadrukken dat hier juist niet de welbekende voogd bedoeld is. In 1268 treedt een verder onbekende ridder Egidius van Roermond op als getuige bij een transactie tussen Ludolf van Dyck en de commanderie van de Duitse Orde in Koblenz. Van 1277 tot 1288 is een Robijn van Roermond notarius (schrijver) van graaf Reinald van Gelre. In 1299 is sprake van een Hendrik genaamd van Roermond, koster van de parochiekerk van Thorn. In Thorn staat ook het klooster waar edelvrouwe Reinwids de Ruregemunde in 1130 verbleef. Verder zijn er een of twee geestelijken genaamd Diederik van Roermond. De eerste, kanunnik van het kapittel van het Heilig Kruis te Luik, treedt in 1289 op als scheidsman bij een conflict over een afrastering in Huchten bij Maarheeze; strikt genomen hoeft hij geen priester te zijn geweest. De tweede, kapelaan van de Dom van Aken, wordt in 1314 vermeld bij een privétransactie. Hij wordt volgens het dodenboek van de Dom herdacht op 31 augustus (zijn sterfdag), 30 september en 1 november omdat hij de kapittelheren van de Dom tweemaal een rente van een mark geschonken heeft. Onduidelijk is of het in 1289 en 1314 om dezelfde man gaat. In het dodenboek van het klooster Burtscheid bij Aken is bij 17 juni onder meer te lezen dat Diederik van Roermond op die datum overleden is, dat zijn vrouw op het moment van de inschrijving nog leeft en dat het echtpaar aan het klooster een jaarrente van 12 penningen en 20 schellingen geschonken heeft. Zoals gebruikelijk in dodenboeken is het overlijdensjaar niet vermeld. De oudste inschrijvingen dateren van 1302; de inschrijving van Diederik van Roermond volgt na een lange reeks inschrijvingen in verschillende handen en moet dus van vele jaren later dateren. Tot slot moet hier een aantekening in het dodenboek van het Mariastift in Heinsberg vermeld worden. Op 20 juli werd daar de nagedachtenis geëerd van een Elisabeth, 33

34 voogdes van Roermond, en haar zuster Agnes. Alhoewel de Voogden uitsterven, lijkt de naam Van Ruermonde voort te leven. In 1345 komt er in Roermond nog een schildknaap voor met die naam Arnout van Ruermonde, getuigen onderstaande transcriptie. Van een latere vermelding is niet duidelijk of er een familie verwantschap is. Het gaat om Peter Theoderici (Thiderici) von Roermont die in 1364 Deken was. Ook leefde er een zekere Johann Theoderici von Roermont. Hij is van 1338 tot 1364 zeit Propst von Pfalzel und lange Zeit Offizial in Trier, den Burgard als einen der wichtigsten akademisch gebildeten Vertrauten Balduins bezeichnet : Stheven van Leke, Jacob van Tongeren, heer van Leuth (Loute), ridders, Lambrecht van Boechout, Arnout van Ruermonde, Johan van Grunenbergh, Willem Moestart, Lambrecht Hunselman, Johan Kylesman, priesters, Marsilis van den Kyrchove, Emont van Mulenbeech, Willem Hutskart, Sander van Vinkenbergh, Henrich van Osen, 'Schild knapen, Johan des Roden zoon van Heppenart, Johan Brune, Rutgher Ruest van den Ende, Johan Sleefken, Wouter van Arnhem, Johan Coelken, Meus van Stochem, Rutke Kanyart, Willeken van den Beke, Johan van den Grave, Johan uten Weerde, Johan van Sprancheesse, Nys van der Masen, Jacob der Heelt, Godart Gherarts Hillenzoons zoon, Lambe Goddensoen, Gerart Wytloch, Maes uten Brule en Jacob Kylle, mannen (van leen) van abdis en convent van Thorn, houden een uitvoerig omschreven procedure, waarbij het leen van Johan van Culenborch, heer van Woudenberg, genaamd Tetynxweert in het land van Gelre wordt verbeurd verklaard ten behoeve van de abdis. Zegelaars: de oorkonders 1 t/m 7 > 9 en september 20. Willem Mostard van Thorn, priester, leenman van de abdis van Thorn, rector van het altaar der maagden op het koor der kanunnikessen, geeft terug het altaar en begiftigt het met een jaarrente van 1 malder rogge maaseiker maat uit een bunder te Ittervoort, die hij in leen houdt van de abdis. Aanwezig: de leenmannen Gerardus genaamd Haeck de Thoren, ridder, Arnoldus genaamd de Netta van Roermond en Johannes genaamd Harleman, priesters, en Johannes genaamd Koelken. [Regesten Roermond, Habets; Thorn p 253]. 34

35 3. Naamgenoten in het heilige Roomse Rijk (Duitsland) In huidige Duitsland zijn diverse oude vermeldingen naar mensen waarvan de achternaam verwijst naar de stad Roermond. Het huidige Duitland met de huidige deelstaten bestonden echter nog niet. In de tijd van de eerste naamsvermeldingen (vanaf 1130) lag hier het heilige Roomse Rijk. In de 12 e en 13e eeuw vond er een flinke expansie en economische groei plaats. Het landbouwareaal en de handel namen toe en daardoor ook de betekenis van muntgeld. De bevolking nam flink toe waardoor het nodig was om vele nieuwe steden te gestichten. 3.1 Nordrein-Westfalen en Hessen ( ) De stad Keulen en omgeving neemt een bijzondere plaats qua aantal naamsvermeldingen. Bovendien is uit deze stad de op één na oudste naamsvermelding afkomstig. Het betreft de reeds eerder vermeldde Folmerus Roremunt die in 1130 lid werd van het koopmansgilde en als burger aldaar werd ingeschreven. In de zelfde eeuw is er ook nog een andere Duitse vermelding. Obiit Thidericus laic(us) de Ruremunde wordt in midden 12e eeuw vermeldt in het dodenboek van Kevelaer [F.W. Oediger; Das aelteste Totenbuch des Stiftes Xanten; Kevelaer, 1958, p. 85]. Keulen ligt op een kruispunt van grote handelswegen en de Rijn waardoor het rond de middeleeuwen al één van de grootste steden was ten noorden van de Alpen. De bisschop van Keulen was een belangrijke figuur op het politieke toneel van de Middeleeuwen en domineerde ook lange tijd het zuidelijke grensgebied van het huidige Nederland. In de slag bij Woeringen in 1288 vocht het contingent van de Keulse burgers aan de kant van de hertog van Brabant, de vijand van de bisschop. Dankzij de nederlaag van de bisschop kon de stad zich van diens heerschappij bevrijden en een onafhankelijke stadstaat worden middenin de rest van het keurvorstendom, dat onder het gezag van de bisschop bleef. Rond 1367 was Keulen met inwoners de grootste stad van het Rijk. In 1475 bevestigde keizer Frederik III officieel de status van Keulen als vrije rijksstad en dat zou ruim drie eeuwen zo blijven. Tijdens de reformatie (na 1517) onder leiding van Maarten Luther, bleef de stad en het omliggende bisdom katholiek. Nadat het heilige Roomse Rijk en verschillende andere staten in Europa in 1648 het verdrag van Westfalen afsloten, werd daarmee de dertigjarige oorlog afgesloten. Dit had grote gevolgen voor de machtsverhoudingen. De macht van de Keizer werd sterk beknot. Het huis van Habsburg, dat altijd de Keizer leverde, verloor het grootste gedeelte van zijn zeggenschap over de Duitse vorsten. Bovendien werden ze verplicht tot religieuze verdraagzaamheid jegens de Calvinisten en moesten ze onder meer de onafhankelijkheid van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden erkennen. De handel in Keulen trekt ook de Joden uit die tijd aan. De eerste joden zijn waarschijnlijk al eeuwen eerder als kooplieden en handelaren met de Romeinen meegetrokken naar Gallië en het Rijngebied. Bijzonder is dat vanaf 1275 de jood Iacobus de Ruremunde wordt vermeld. Deze Jacob ben Alexander (ofwel Jacobus, zoon van Alexander) bezit een huis in de jodenwijk van Keulen. Enkele jaren later verkoopt hij dat huis aan Nathan en Episcopus (Lifman en Gottschalk) uit Roermond. En bij Dalberg rabbi Nathan van Ruremonde. [J. Michman e.a.pinkas; Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland; Kluwer, 1992, p ]. Het is niet bekend of Jacobus kinderen heeft maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hij aan de basis heeft gestaan van de Duitse familie Van Ruremundes in Keulen. Bedacht moet worden dat de Joden (zeker in die tijd) 35

36 geloofvast waren in Duitsland gevestigde naamgenoten katholiek waren. De volgende vermelding volgt een eeuw later en betreft Albrecht Rüremund te Wurttenberg waar hij in 1343 belastingen moet betalen. In 1386 krijgt koopman Jan van Ruermunde, In Neuss (aan de Rijn) een ongeluk, waarna hij aan Maria met succes om genezing vraagt. Het wonder werd opgetekend in het Mirakelboek onder wonder nummer 436 (Zie beschrijving onder de stad 'shertogenbosch). Klaarblijkelijk had hij een (handelsrelatie met deze Hertogstad. In de stad Keulen (Köln / Cologne) leefde in 1386 ook Mathis van Roermond (Van Ruremonde / Van Ruremunde) en zijn vrouw Dura (Druyde). Diverse andere naamgenoten zijn als handelaar actief in deze stad. Rond 1390 is Hendrik van Rumonde de op 3 na grootste handelaar in specerijen en kruiden in Keulen. De accijns die hij betaalt bedraagt 107 mark. Op de vijfde plaats staat Matthias van Rumonde met 102 mark aan accijns. Matthias was naast specerijen en kruiden ook handelaar in wijn [ Res Gestae III (regesten tot en met 1574 aangaande het graafschap / hertogdom Gelre e.o.) 124 ]. Van Dirk van Rumonde, wordt vermeld dat hij waarschijnlijk uit 's-hertogenbosch komt. Hij importeerde in de periode van ijzer- en staaldraad en ijzeren handschoenen in Keulen [Res Gestae III (regesten tot en met 1574 aangaande het graafschap / hertogdom Gelre e.o.) 292]. De genoemde handelaren zijn vermoedelijk familie. Mogelijk is één van hen de voorvader van nu nog levende geslachten Van Rumund, Van Remunt, Van Ruremonde en Van Roermund die in navolgende hoofdstukken nog beschreven worden. In 1440 doet zich een andere interessante ontwikkeling voor. Jan van Romunde (bijgenaamd de Rijke ) verhuist van Deventer vermoedelijk naar Deutekom in het Bisdom Keulen. Mogelijk vanwege zijn onenigheid met de Bisschop van Utrecht waarmee hij in een als maar voortdurend proces gewikkeld was. Jan was waarschijnlijk handelaar kwam in die hoedanigheid mogelijk al vaker in Keulen. In 1489 laat een voormalig Deventerse burger Johann van Ruremunde zich inschrijven in het gilde van Keulse tonnenmakers. Deze wijnhandelaren vermelden in hun geschriften dat Johann een (juridisch) conflict had in de Stad Deventer. Mogelijk gaat het om de Jan de Rijke. In de zelfde periode als de bovengenoemde koopmannen stichten Matthias von Remunde en zijn vrouw Gertrud het kleine klooster Remunde ofwel Dcutz op de Hunnernrücken in Keulen. Het klooster wordt voor het eerst vermeld in [Esch und seine Höfe von 989 bis ins 19. Jahrhundert von Clemens von Looz-Corswarem]. Mogelijk betreft het hier de zelfde Matthias die eerder is vermeld als koopman in specerijen en kruiden. Wellicht is hij inmiddels rijk en met pensioen. Het Wernershof is naast Fronhof het grootste hof dat tegenwoordig nog in gebruik is. Vroeger heette het achtereenvolgens Vosshof; Printzhof; Wittengensgut en Dr. Hozheimi-Gut. Uit bovenstaande gegevens is af te leiden dat in Keulen maar liefst drie geslachten naamgenoten een relatie hebben met Keulen. Vermoedelijk betreft het allemaal koopmannen. Het gaat om: De Folmerus (vermoedelijk) Voogd van Roermond De Jood Iacobus de Ruremunde Een koopman uit 's-hertogenbosch Andere koopmannen uit 's-hertogenbosch of Deventer Jan van Romunde koopman uit Deventer Latere vermeldingen zullen ook nog duidelijk maken dat nog andere geslachten van naamgenoten een relatie hebben met de stad: De bestuurders van Venlo Bijbeldrukker Joannes Ruremundanus (Johan von Remunde) uit Zwolle 36

37 3.1.1 Henriucus, Hinrick, Herman, Heyn, Heinrich Keulen, ± 1370: Henricus de Rurmunde wordt vermeld als notaris en Mathias de Remunde, als gestorvenen. [Memorienbuch des Stifts Mariengraden, Best. 251]. Keulen, : Hermannus de Ruremunde wordt vermeld als kapelaan van Andreas. [Historische Archive der stadt Köln, Best. 251 (Mariengraden), U 2/161 ]. St. Keulen, , , , : Henricus (Heinr.) de Ruremunde, wordt vier maal vermeld als notaris in Keulen. [Historische Archive der stadt Köln, Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U 1/7069A, U 1/7327, HUANA, U 2/49, Best. 233 (Kartäuser), U 3/274]. Düsseldorf, 1409: Heyn von Roermond (Ruermunde), wordt vermeld als schepen van Daelen [Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland, Xanten, Viktorstift, Urkunden Nr. 29 e]. Keulen, : Heinrich von Roermond (Ruremunde) treedt als getuigen op bij de notaris. [Landearchiv NRW Abteilung Rheinland, Bonn, St. Cassius nr 366] Mathi, Mathys, Thys, Druda Keulen, : Mathis van Roermond en zijn vrouw Dura (Druyde) zijn burgers van Keulen. [Res Gestae II (regesten tot en met 1574 aangaande het graafschap / hertogdom Gelre e.o.) 1251,1382]. Mathis van Roermond Dura (Druyde) Keulen, : Heer Johan van Aiche en zijn vrouw Blijtze Schaluyn, zaakwaarnemers van wijlen Mathyes van Rurmunde, zullen wegens diens testament niet door de provisoren van het Hospitaal van de H. Geest te Keulen aangesproken worden totdat de bevestiging van Mathyes verzoek aan Rome ontvangen is. [Beschlüsse des Rates der Stadt Koeln, dl. I blz. 73, nr. 154]. Keulen, 1394: Druda van Roermond is burger van Keulen. [Regesten 1382]. Keulen, : Herman van der Horst, ridder, en Richmoit, echtelieden, doen afstand van de keurmede van de hof te Steynhuyssen, eigendom van Mathis en Druda van Ruremonde, burgers te Keulen. [Regesten Roermond Diersfordt p 24]. Keulen, : De curator van het testamens van Hensonis de Nussia draagt aan Druda van Remunde in het klooster Sancti Marcelli te Keulen een schuld af. [Historische Archive der stadt Köln, Best. 303 (Mülheim, Älteres Stadtarchiv), U 2/6]. Keulen, : Aachener Thijs v. Remunde, betaalt doodschuld voor een vrouw (Severijns d.). [Historische Archive der stadt Köln, Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U 1/8793, U 1/8899]. Keulen, : Aachener Thijs v. Remunde, betaalt doodschuld voor een vrouw. 37

38 [Historische Archive der stadt Köln, Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U 1/9050]. Keulen, : Aachener Thijs v. Remunde, betaalt doodschuld voor een vrouw. [Historische Archive der stadt Köln, Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U 1/9273]. Keulen, : Akenaar Thijs v. Remunde, betaalt de doodschuld voor vrouw (Gallen d.) Pressel. [Historische Archive der stadt Köln, Best. 1 Haupturkundenarchiv (HUA) Teil 3), Best. 1 (HUA), U 1/8512 Mitteilung 16 Seite 64]. Keulen, : Math. v. Remunde, betaalt doodschuld voor een vrouw. [Historische Archive der stadt Köln, Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U 1/9414]. Köln, : 1) Achener Gerh. v. Hareri für sich u. Bruder (Eliz. av.), Sg.,2) Dominikanerprior Chr. v. Haren, Sg., 3) Math. v. Remunde, Leibzue für Frau, Sg. 3 Stücke. [Findbuch (Best. 1 Haupturkundenarchiv (HUA) Teil 3), U Mitteilung 16 Seite 104]. Keulen, 1504: De Keulse burger Mathis von Ruremond erkent de lijfrente van 25 gulden aan Hertog Wilhelm. Aaken, : Aachener Math. v. Ruremunde, betaalt doodschuld voor een vrouw [Historische Archive der stadt Köln, Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U 1/9648 ]. Keulen, : Aachener Thijs v. Remunde, betaalt doodschuld voor een vrouw [Historische Archive der stadt Köln, Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U 1/9835]. Köln, : 1) Gertr. v. Bettingen, Witwe Heinr. v. Her(ierscheit, fürneffe Barth. u. Job. Gusser (u. h. upvart av.), Sg., 2) Job.v. Eclit d. j. für sich u. Frau, Sg., 3) Achener Thijs v. Remunde für Frau, Sg., 4) Schöffe Statz v. Seggeroide d. j.für Frau, Leibzue, Sg [Findbuch (Best. 1 Haupturkundenarchiv (HUA) Teil 3) 1 (HUA), U Mitteilung 16 Seite 98]. Keulen : In het jaar 1554 op de 5 juni, heb ik dokter Falkenburch aangesproken om ter willen van mijn neef, Christgin Kort van Woringen, toestemming te vragen voor het huwelijk van Mariam Wolfs, mijn zwager Gerhart Wolfs dochter, weduwe van Mattheisen van Remunde. Ik heb dit mijn mijn vrouw besproken en op 1 juni heb ik antwoord waarop ik contact heb opgenomen met de dokter. Deze verhoord mij neemt mijn neefs zaak in overweging. [Das Buch Weinsberg, Kölner Denkwürdigkeiten aus dem 16. Jahrhundert. Publikationen der gesellschaft für rheinische geschichtskunde IV, p 52]. Anno 1554 op de 26 juli zijn mijn neef Christgin Kort en Merge Wolfs in de kerk van Columben in de heilige echt verbonden. Daarna op de 30e juli hebben ze hun heilige bruiloftsfeest gehouden. Maria heeft genoeg aan kost en inwoning omdat haar voormalige man Mattheis van Remunde een juwelier is geweest.. [Die autobiographischen Aufzeichnungen Hermann Weinsbergs Das Buch Weinsberg, Kölner Denkwürdigkeiten aus dem 16. Jahrhundert. Publikationen der gesellschaft für rheinische geschichtskunde IV, p 55] Dietrich, Dirk Rheinberg, : Dietrich van Ruremunde. Wordt vermeldt als wethouder. [Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland, Kurköln XIII (Gerichte), Urkunden Rheinberg 13 a, Altsignatur VII 3 [nr P Urk.7]. (Wordt ook vermeld in 1386). Keulen, : Dietrich van Ruremunde wordt vermeld als Rheinberger schepen. 38

39 [Historische Archive der stadt Köln, Best. 245 Makkabäer, 46a, Suppl. 8, Copie-Buch RH1 fol. 105 b, Suppl]. Köln, : Dietrich van Ruremunde wordt vermeld als Rheinberger schepen. [47a, Suppl. 9, a fol. 106 b]. Rheinberg, , : Dietrich de Ruremunde wordt twee maal vermeld als schepen van Rheinberg [Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland, Kurköln XIII (Gerichte), Urkunden]. Keulen, : Dirck van Remunde van Colen (de Coloma) [Index op de Bossche protocollen 277v]. <Colen = Keulen>. Keulen, : Dirck van Remunde is poorter van Keulen [Bossche Encyclopedie 265]. Keulen, 1464: Dirck van Remunde tot Colen betaalt doodschuld na de dood. [BHIC Inv. nr. 119, p 232v]. <Colen = Keulen>. Keulen, 1465: Dirck van Remunde tot Colen betaalt doodschuld na de dood. [BHIC Inv. nr. 119, p 248r] Jakob Keulen, : Jacob van Ruremunde en zijn vrouw Guetgyn, verklaren dat ze voor een bedrag van 10 Mark de huur van een huis in de Fobbengassen die zij hadden overgenomen van de kloosters Mariengarten en het echtpaar Gertrude S. en Gerhart en Nese von Esel, 3 Mark schuldig zijn. (vig. ass Marie..) - Cop Pap toe te voegen dat in 1423 het echtpaar zijn rechtmatige deel van het ziekenhuis heeft overgedragen aan S. Agneten. [Historische Archive der stadt Köln, Best. 1 (HUA) ( ), (HUA)), U 2/7573***]. Jacob van Ruremunde Guetgyn Keulen, : Jakob von Romunde wordt vermeld als rechter en gezworene. [Historische Archive der stadt Köln, Urkunde Best. 220 Herrenleichnam, Best. 295 Geistliche Abteilung, 107 Kopiarbuch 173r.] Köln, : Verkauf eines Hauses, Hofs und Gartens auf dem Alten Graben vur Jacob van Ruremunde, schoultis, ind den gesworen in dem gerichte des achterdechens vanme doyme upp deme Alden Graven gelegen,.. Beheltenisse dem achterdechen vanme doyme da eyneu gekworen van zo halden ind eynindzwenzich pennynge coelsch zerzyt da jairlichs äff zo geven upp sont Andreis dach. [Lau, Geschichte der Stadt Köln. 4, St Arch. Geistl. Abt No. 107 f. 2öa (1424 c. Juli 25)]. Keulen, : Jakob van Ruremunde wordt vermeld als rechter en gezworene van het gerecht van de Domsubdekans. [Historische Archive der stadt Köln, 220 Herrenleichnam, Erw. Keussen, Top. II 24oa b.best. 295 Geistliche Abteilung, 107 Kopiarbuch 25r. ]. 39

40 3.1.5 Johan van Ruremonde (Remunde) uit Deventer Uit onderstaande transcripties blijkt dat er minimaal drie Johannen van Remunde hebben geleefd in Keulen. De oudste vermelding betreft een persoon die geleefd heeft in de veertiende eeuw met als vermoedelijke vader Merts. <Merts zoon?> Van Ruremunde. De tweede vermelding betreft Johan van Remunde die de eerste of tweede man was van Giertruid. Als zoon van dit echtpaar wordt M. van Remunde <Mathys?> genoemd die vermoedelijk een halfbroer Eckgart had. Deze laatste Johan is afkomstig uit Deventer. In 1489 sluit Johan zich aan bij het gilde van vatenmakers. Dit is een broederschap van rijke wijnhandelaren die ook veel politieke invloed hadden in Keulen. Mogelijk gaat het om Johan de Rijke die in 1440 uit Deventer vertrok (zie het hoofdstuk over het geslacht van de van Romundes). Aangezien deze persoon al in 1440 als de Rijke bekend staat zou hij toch al op enige leeftijd moeten zijn. Stel dat hij 30 jaar was in 1440, dan zou hij zich 50 jaar later op een leeftijd van 80 jaar nog aansluiten bij het gilden. Dit lijkt onwaarschijnlijk. Van de nieuwe gildebroeder wordt echter vermeld dat hij in Deventer in een (juridisch) conflict verwikkeld is, net zoals Johan de Rijke dat was. Het lijkt te toevallig dat dit twee verschillende personen betreft. In 1500 komt hij te overlijden. Bestudering van (de waarde) van de erfenis zou inzicht kunnen geven over zijn identiteit. De derde Johann van Ruremunde leefde in de zestiende eeuw en was getrouwd met Clara. Ze krijgen een zoon Wynant die getrouwd was met Elisabeth. Keulen, : Joh. Merts. v. Remunde, Helfer Heinr. Estas v. Vurde, Sühne. (sabb. p. ocul.) S. [Best. 1 Haupturkundenarchiv (HUA) Teil 2) 1, U 1/5687 Mitteilung 9 Seite 106]. <Tussenvoegsel Merts betreft mogelijk de naam van zijn vrouw.> Merts. van Ruremunde Johan van Ruremunde Keulen, : Verkauf v. Erbrente (1000 Gl. um 2500 Gl.) an Joh. v. Ruremunde zu Deventer. [Historische Archive der stadt Köln, Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U 1/13486, Mitteilung 38 Seite 203]. Keulen, : Erbrente (80 Gl à jedesmal Werte um 2000 Gl.) an Joh. <Gertr.> v. Deventer gen. v. Remunde. - Rückbem. [Historische Archive der stadt Köln, Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U 2/14081 ] Keulen, : Onder de confreres en broeder-gezellen van de Keulse tonnenmakers <wijnhandelaren> is een vroegere Deventerse burger Johann van Ruremunde opgenomen. Datum van ontvangst door de Raad. De smeekbede van de Greveroide (nr. 247) moet betrekking hebben op dit probleem. In Deventer is hij wegens wangedrag tegen de Raad veroordeeld hetgeen hij aanvankelijk onder ede wilde ontkennen.. dat hij wilde vechten in eerste instantie onder ede, Gulden naar 100 Rijn. Datum van het omdat het gilde der kooplieden in stoffen in Deventer alle verhuur ongerechtigheden besmette personen uitsluit, dus deelt de Raad huren de Keulen tonnenmakers deze omgekeerde sensing en nodigt uit tot gebroederlijk hun eenheid met Johann. [Bürgermeister, Schöffen unt Rat der Stadt an Kölner Fassbinderzunft, 247B.]. Keulen, : Erbr. (200 Gl. á jedesmal. Wert um 5000 Gl.) an Gertr. Ehefr. Joh. v. Remunde, <Getruid echtgenote van Johan van Remunde> T. des Heinr. v. Worden, -h(er) Segor [?] nihil datur pro littora. [Historische Archive der stadt Köln, Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U 2/14006 ]. 40

41 Keulen, : De stedelijke raad van Keulen besluit afgevaardigden naar keizer Frederik III en rooms-koning Maximiliaan te sturen om te handelen o.a. over de aanspraken van Adolf graaf van Nassau en die van zijn dienaren Johan van Schijffwylre en Nicasius Haggeney en Johan van Remunde af te kopen met 400 overlandse rijnsguldens. [Regesten Roermond, Beschluesse des Rates der Stadt Koeln I p ]. Keulen, : Testament van Johan van Deveinter alias Van Roremunde. [Best. 110D (Testamente Buchstabe D), U 3/159]. Keulen, : Erbrente (200 o. Gl. à jedesmaligen Wert um 5000 Gl.)an M. art. Joh. v. Remunde. [Historische Archive der stadt Köln, Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U 2/14551]. Keulen, : Er. (20 Goldgl. um 500 Goldgl.) an M. Joh., Sohn d. Joh. <Giertr.> v. Remunde. Erbrente (80 Goldgl. um 200 Goldgl.) an Eckgart, Sohn des <Giertr.> v. Remunde. [Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U 2/14662, U 2/14663]. (1) M. van Remunde Giertruid (1) Johan van Remunde (2)? Eckgart (2) Keulen, 1512: Johann von Remunde wordt vermeldt als schultis en schepen van weltl. Gerichts von St. Severin, Köln) [Historische Archive der stadt Köln, Best. 310R Reichskammergericht, Best. 310R (Reichskammergericht - Buchstabe R), A 9 Altsignatur : R187/488]. Keulen, : So wünschen die Eheleute Johan van Ruermunde und Clara in ihrem Testament von 1516 Februar 22, daß der Letztlebende ihren Sohn Wynant "in duygden ind zuychten zo love und eren gotz up zehen" solle; sollte Wynant sich gegen diesen... Keulen, : Die Eheleute Peter von Montebuyr u. Elisabeth, Bielgin Witwe <= weduwe> Johanns von Broich und dessen Eidam <= schoonzoon> Johann v. Ruremunde, samt den nachgelassenen Kindern weiland Wynants v. Ruremonde und dessen Gattin <Echtgenote> Elisabeth, quittieren dem Domkapitel über 15 oberl. rh. Gld. 3 Mark 6 Schill. und 7 Pfg. jährl. Erbrente, eingetragen auf die Eheleute Wilhelm von Wichterich u. Hylgin und zuletzt zum Christfest erfallen. G. wie vor. (s. Nr. 1979). [Historische Archive der stadt Köln, Best. 210 (Domstift), U 1/1986,Altsignatur : S. II, 15]. Johann van Ruremunde Clara Wynants van Ruremunde Elisabeth Keulen, : yg.. T. des K. B. Joh. Pex, quitt. über 40 Gl. Zuschuß aus der Stiftung Haich zum Eintritt in das Kl. zu Merden bei Sybergh S. (Joh. v. Ruremunde (Legende: S.Johannis Straetman), Jac. v. Kassel, K. B.). [Historische Archive der stadt Köln, Best. 1 (HUA) ( ), (Haupturkundenarchiv (HUA)), U 1/16942, Mitteilung 41 Seite 15 ] Overige Keulen, : Druytghin van Remunde quittiert. [Historische Archive der stadt Köln, Best. 303 (Mülheim, Älteres Stadtarchiv), U 7]. 41

42 Köln, : Am 24. Okt veimachte Elisabeth von Merode testamentarisch dem Seligentaler Pater Ägid von Ruremond 1 fl. baar, einen schwarzen Mantel und noch ein weisses Kleidungsstück, dem Kloster aber jährlich 6 Summer Korn von gewissen Gütern auf dem Kalverbröl. [Geschichte der Kölnische Minoriten-ordensprovinz]. Keulen, : Hadewich von Remunde, Bürgerin zu Köln, quittiert den Rückempfang eines der Stadt Köln 1437 gemachten Darlehns von 400 Gulden (sat. n. paisch.). [Historische Archive der stadt Köln, Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U 1/11392A ]. Köln, : In aanwezigheid van de Priors Nicolaas van Ruremund van het Mariaklooster voor Neuss, verkopen Johann Venre, Weber en zijn vrouw Adelaide, de rector van het huis van de Heerlijk in Keulen.[Urkunden und Akten aus dem Archiv der Klarissen zu Neuss, Or. Pg. Latein. Unterschrift und Zeichen des Notars Johann Fot aus Bielefeld]. Keulen, : Heinrich von Bellynckhussen vs. Kaufmann Winand von Remonde und Frau Lisbeth in der Pfarre St. Columba. [Historische Archive der stadt Köln, Best. 120 (Zivilprozesse (ZP)), A 193 ]. Keulen, : Rom geboren Aufforderung der römischen Kurie lic. leg. Bernh. Artzt in den Besitz der Pfarre und Vikarie, Kanonikat und Präbende der Kirche in Bacharach gegen Stephan de Ruremunde und Kap. v. S. Andreas in Köln nach dem Tode des (i. J ) Inhabers Georg Hesler, Kardinalpresb. tituli s. Luciaein silice (orthea), einzusetzen. - Notar Lud. Legiercie, cler. Cabilon. d. S. des Joh. Antonius, Bischofs v. Alexandria, in Holzschüssel (wohlerh.). [Historische Archive der stadt Köln, Best. 1 (Haupturkundenarchiv (HUA)), U S/14279GB]. Keulen, 1529: Tussen 1529 en 1535 is de beeldhouwer Wilhelm von Roermond werkzaam in de Stiftskirche. De twee door hem gemaakte vleugel relikwieën schrijnen worden als de hoogtepunten van de kerk gezien. Keulen, 16-?-1530: Stift Xanten und Meister Wilhelm v. Ruremunde, Bürger zu Köln, schließen einen Vertrag, daß Wilhelm einen Hochaltar nach Angaben des Malers Bartholomäus Bruyn schnitzen soll. Er erhält 25 fl. Anzahlung und 100 fl. bei Ablieferung. Chirorgraph (Nachbildung des 18./19. Jhs.) [Historische Archive der stadt Köln, Best. 30/N Nachträge, A N/1448, Altsignatur : N 1448]. Keulen, 1535: Leonard von Roermond zou bij intreding in abdei St. Marin een jongeling zijn geweest van goede komaf, met een zacht karakter, ijverig en voor iedere klus geschikt. Als beloning voor zijn diensten werd hij tot Pfarrer von Flittard benoemd. Op , op 60-jarige leeftijd stierf hij rustig en vredig op zijn stoel zittend. Keulen, : De drukker Jan van Ruremunde had zich in Keulen gevestigd. Van woonde deze drukker weer in Zwolle. Daar kwam hij vermoedelijk ook vandaan. Mogelijk dat Dyerick v. Ruemunde die in 1519 wordt genoemd als keurmeester van goud- en zilversmedenambacht in Maastricht een verwante is. Mattheis sterft in Keulen op In 1571 schenkt Hermann Weinsberg nog een fles vuurwijn aan Henrich van Remunde. Eventuele verwantschap met de eerder genoemde Mattheisen blijft vooralsnog onduidelijk. 42

43 Köln, : Agnes, T. des Schnitzlers Siebert <Marg.> v. Ruremundt, A.-T. über 30 Taler Heiratszuschuß. - 2 besch. S. (Ratsverwandter Melchior,Eiffler, Sibert Spee, Akzisemeister im Kauifhaus Gürzenich). [1 (HUA), U 1/18234, Mitteilung 42 Seite 34] Köln, : Cath., T. des t Reinh Anna v. Ruremundt, A.-,r.über 25 Rgl. i Heiratszuschuß. - 2 S. (joh. v. Elverfelde, Joh. v.langenberg). [1 (HUA), U 1/18294 Mitteilung 42 Seite 39]. Keulen, : bruiloft tussen mijn nieuwe zwager Christin Lauwenberg von Gulch en schoonzus Agneissn van Remunde, weduwe van Anthonii Klochen raadsnotaris Op s morgens om 7 uur is de helige zuster N. Lawend von Gulch en schoonzus Agnesn Remunde, weduwe van Anthonii Kloichs raadnotaris op de Hertzestraat ter Heilige Geest bij haar moeder Marien Wolfs weduwe van mijn neef Christian Korthn geweest Dusseldorf (?), : Klager Maria Wolff (Wölffin), weduwe van Matthias von Remondt en haar huidige man Christian Kort. Beklaagde is Johann Graaf van Salm, Heer van Reifferscheid. De klager verklaard dat de beklaagde 370 gouden guldens schuldig is aan Matthias van Remond voor kleren en andere zaken, die terugbetaald moesten worden voor het jaar Dit is niet gebeurd. De aardsbisschop van Keulen heeft eerder bemiddeld waarop 180 gouden guldens van de hoofdsom binnen een jaar is betaald. De huidige aanklacht is gericht op het resterende deel. [ Reichskammergericht, Teil IX: U-Z, W 1592/4494]. Keulen, 1591: Renerus Ruremundanus vervaardigd de Monetis et re numaria. Moers, : Philippus von Ruremundt wordt gedoopt. Zijn vader was Theiss von Ruremundt. In wordt aldaar ook zijn zus geboren Moers, : Henrich van Ruremund wordt gedoopt. Zijn vader was Bernhart von Ruremund. Keulen, : Vor dem Schultheiß Hans Hermann von Borwinckel (?) und den Schöffen zu Zons (Gerhard Stelsman, Johann Storn, Johann Corris, Heinrich Romundt, Johann Köpgen, Johann Stelsman) verkauft Gottschalk Dock dem ältesten Vikar an Mariengraden für eine Samstagsmesse eine Rente von 5 Tlern. für 100 Tler. [Archive der stadt Köln, 102N (Schreinsurkunden Niederich (N)), U 2/346]. Keulen, : Vor dem Schultheiß Hans Hermann von Bourwinkel und den Schöffen zu Zons (Johann Steltzman, Michael Beh[unleserlich], Gerhard Becker, Seraphin Statfelt) verkauft Christina ahm Endt, Witwe des Heinrich von Romund mit den Vormündern ihrer Kinder an den Vikar des hl. Kreuz Altars im Dom Franz Bubell für eine von Heinrich Horst gestiftete Messe eine Rente von 6 Rtlern. für 133 Rtler. [Historische Archive der stadt Köln, Best. 102N (Schreinsurkunden Niederich (N)), U 2/348].?, : Henricus Wichertz, Pastor, Dr. Bernhard Henrich Steck und Dr. Johann Erich von Boxtart, Bürgermeister, Johann Brunß und Rotger Romunde, Oberrevisor und Revisor der Kirche zu Bocholt haben zur Minderung zweier Obligationen zu 314 Talern, die für die Reparierung des abgebrannten Hauses auf dem Gut Nienweerde verwandt wurden, mit Zustimmung des Archidiakons dem Junker Franz Rötger von Rehmen zu Tenking ein Stück Heide von dem Busch- oder Einschlagland des Gutes Nienweerde verkauft, das 6 Malter, 2 Scheffel und 1 ½ Spint Saat enthält sowie 3 Ruten Land an der Ochsenweide. [Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abteilung Münster (Dep.) Urkunden, Nr A 11 Bd. 1 bis 3 Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens]. 43

44 Bocholt, : Vor den Schöffen Heinrich Blancken und Rotger Romunde zu Bocholt verzichtet Wilhelm Schütte auf das Wiederlösungsrecht einer Rente aus dem Büssingsgut zu Liedern zu Gunsten des Klosters. [Urkunde Rees, TertiarinnenFranziskanessen [Landesarchive, NRW nr 134 Abteilung Rheinland]. Bocholt, 1608: Rutger van Remund, secretaris der stad Bocholt, 23 Aprilis Zeno van Weifelde, dumproost to Worms ende capitularheer to Spier, erve sijnes broders Arnts, gewesenen dumcuster ende senior to Spier, beleent, 30 Augustie Moers, 1580: Klacht wegens verwonding. In 1580 heeft Caspar von Grotthausen, Rudolf von Drachenfels en anderen Gerhardt von Ruremondt, een Utrechtenaar, gevangen genomen en naar Moers gebracht. De gevangenen smeekte bij Adolf, graaf van Neuenahr, Moers en Limburg om bescherming tegen het geweld. De graaf liet hem hierop wegbrengen. Voor het gerecht in Moers werd vervolgens het geval behandeld. Van wegen het belang van de zaak wilde scholtis en de gezworenen van Moers verdere adviezen inwinnen Nog voordat het oordeel van het gerecht was geveld in juni 1581wendde Grotthaussen en Drachenfels zicht tot het hogere gerecht te Neuss, die de zaak weer doorverwees naar het gerecht in Keulen. Vervolgens verwees de commissaris van keulen de zaak weer terug naar Neuss. Wat er toen gebeurde is enigszins onduidelijk, maar vermoedelijk kwam de beschuldigde op borgtocht vrij, nadat deze onder het krijgsrecht lang had vastgezeten. Dinslaken, 1581: Jan Willems van Roermonde (navolger van Jan van Leiden) predikt in een koestal te Dinslaken. [Atlas van Stolk 41, 152]. Hersel, : Johann von Ruremondt was molenaar in nabij het klooster Schillingskapelle te Hersel (Duitsland) onder Gütern.?, 1591: Leraar pedagogiek in klas nummer 2 is Godefridus Sturio Ruremundanus. Vilich : Bartholomeus Remund wordt gedoopt. Ouders zijn Martien Remund en Agnes Koltzem. In de zeventiende eeuw ontstaat er een nieuwe link tussen de Nederlandse Van Romondt met Duitsland Henricus of Hendrick Romunde geboren in 1652 in Aalten hertrouwd op 10 november 1683 in Sankt Pankatius in Anholt, Westfalen, Prussia, Margaretha Hoexhorst, waar zij circa 1658 geboren en is als dochter van Gerhardus Hoexhorst. Hij trouwde eerder met Berentje van Aelten. Ook thans leven er nog steeds naamgenoten met de naam Remund in Duitsland, namelijk in Mönchengladbach, Neuss en Esselbach. 3.2 Oost-Pruisen ( ) In de dertiende eeuw vinden we enkele naamsvermeldingen in Samland. Oost-Pruisen is in handen gekomen van de ridders van de Duitse Orde en had het gebied zijn huidige naam gekregen, waarvan de Latijnse vertaling Sambia luidt. Het gebied werd geheel verduitst. Het maakte deel uit van OostPruisen, tot na de Tweede Wereldoorlog toen het aan de Sovjet-Unie toe kwam. Met de komst van een overwegend Russische bevolking en de verjaging van de Duitsers werd het verleden van Samland rigoureus uitgewist. 44

45 Samland, : <Inmiddels Russiche schiereiland> Thilemann von Ruremunde is bisschop van Samland [Preussische Regesten bis zum Ausgange des Dreizehnten Jahrhundert, nr. 454, p 132.] Braniewo,?? : <Inmiddels gelegen in Polen> Heinrich Rurmunt wordt vermeld als eigenaar van een huis in deze stad in het toenmalige oost Pruisen. (Gelegen in het uiterste noord oosten van het huidige Polen.) [Franz Buchholz: Braunsberg im Wandel der Jahrhunderte (Festschrift vom Stadtjubiläum 1934)]. Stralsund, 1361: Mattias de Ruremunde wordt vermeld als Burgemeester van Stralsund (op Rügen) te Duitsland. [A.G.P. Beernink, Van Romunde; de Kamper tak]. 3.3 Nedersaksen (1387) Een interessante vermelding betreft Hinrick van Romunde (Heinrich von Romunde ofwel Hinrich ofwel Hinrik) die zich in 1387 in Bremen vestigt als muntmeester (munzmeister). In de periode zijn er vele naamgenoten in Gelre actief als muntmeester (zie een volgend hoofdstuk). Het kan bijna geen toeval zijn dat er al twee eeuwen eerder dit ambacht beoefend wordt. Er is echter geen informatie beschikbaar om de een bloedverwantschap te kunnen aantonen. 3.4 Hessen, ( ) Baden-Württemberg, Rijnland-Palts en Beieren Ook in dit gebied zijn al vrij vroeg in de geschiedenis naamgenoten aanwezig. De gegevens zijn echter zo fragmentarisch dat er verder niet veel uit op te maken valt. Trier, 1359: Simeon Theoderich von Roermont Innozenz VI. 1 KuP Heyen 2002, S. 871 ff. [2.6.1: Kollegiatstiftskapitel : Trier, St. SimeonChorherrenliste]. Heidelberg, 1391: Onder nummer 149 schrijft de Nederlandse student Johannes Cuben de Ruremunde in aan de universiteit. <Vermoedelijk gaat het hier echter om iemand met de achternaam Cuben die afkomstig is uit Roermond.> Frankfurt, 1412: Henkin van Remonde krijgt het burgerrecht van Frankfurt. [A.G.P. Beernink, Van Romunde; de Kamper tak]. Ausburg, 1540: Friedrich Hagenauer vervaardigt een bronzen medaille van frater Rudolph von Roermonde. Lansberg, : Vor Martin van Romundt und Derick Paep, Schöffen zu Calcker, verkauft Gerit then Haef genannt Scholt tho Avermormpten dem Adrian van Onsenort, fürstl. Schlüter zu Calcar, zu behuf des Herzogs von Cleve eine Rente aus einem Hof im Ksp. Bisselich Bs. Loe. Ank. d. Schöffensiegels. [Landesarchive NRW Abteilung Westfalen, Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.), Barnsfeld, Urkunden, Nr. 362] Kapellen-Drusweiler, Pfalz, Bayern, : Annam Barbaram Remund wordt geboren. Ouders: Nickell Remund en Anna Maria. Koblenz Stadt, : Joanni de Ruremundt en Eulalia krijgen een dochter die gedoopt wordt in Sankt Kastor. 45

46 4. Het uitgestorven geslacht van de bestuurders van Venlo In het Venlo van vóór 1679 is het gebruikelijk om het burgemeesterschap bij twee personen neer te leggen. Het burgemeesterschap was geen overerfbare titel. Tot 1796 werden de burgemeesters jaarlijks gekozen door de schepenen. Een schepen was een dorps- of stadsbestuurder die enigszins vergelijkbaar is met onze huidige wethouders. De schepenbank vormde het lokale bestuur, met inbegrip van de plaatselijke rechtspraak. Zo'n 250 jaar lang (tussen 1413 en 1679) weet de familie Van Ruremunde de functie van gedeeld burgemeesterschap te bemachtigen. Ook andere bestuursfuncties, zoals die van schepenen en schouten, wordt regelmatig door deze familie vervuld. Burgemeesters 1409 Schepenen en schouten Heinrick Drabbee / Merten Mertenssoen Heinrick Ratinck / Johan van Ruremunde Bertholt Mertenssoen / Lambert Mercator 1422 Heynrich die Weeldich / Bertolt Mertens 1427 Bertolt Merttenssoin / Jacob van Kanne 1431 Heinrick Drabbe / Merten van Ruremunde 1435 Merten van Ruremunde / Johan Vinck 1441 Merten van Ruremonde / Willem Woest 1442 Martin van Roermond, schepen (= Merten van Ruremunde) / Reyner Holthusen Merten van Ruremunde / Reyner van Holthusen 1446 Merten van Rueremunde 1453 Merten van Ruremunde / Johan van Lom Goossoen 1454 Gerat van Menss / Merten van Rueremunde 1455 Merten van Rueremunde 1457 Merten van Ruremunde / Johan van Stalbergen This van Ruremond Thijs (Matthias) van Ruremonde 1485 Thijs van Ruremunde, schepen Jan van Stalbergen / Thys van Ruremunde / Arnt van Dalen This van Ruremond Thijs van Ruremunde / Jan de Groot 1503 Thijs van Ruremunde / Arnt Daelen 46

47 Merten van Ruremunde, schout en Schepen van Grubbenvorst (= Gribben) 1527 Merten van Ruremunde / Joost de Laet 1528 Johan van Vogelsanck / Merten van Ruremunde (Marten van Ruremond) Lenart van Beeck / Merten van Ruremunde (Marten van Ruremond) Op basis van diverse bronnen is het mogelijk een stamboom van de Van Ruremundes samen te stellen. In de afbeelding hieronder begint de stamboom met Marten (Merten) van Ruremunde die getrouwd was met Elizabeth Mercator. Voor de tijd van Merten zijn enkele personen die mogelijk familie zijn. Het lijstje begint met Merten Mertenssoen (1409). Van hem is enkel een patroniem bekend, maar vermoedelijk is hij familie van Johannes van Ruremunde (burgemeester van Venlo in 1413 en 1414). Vervolgens zien we van vermeldingen van Bertholt (Bertolt) Mertens soen. Ook bij hem is alleen een patroniem beschikbaar. Bertholt voerde wapen met een molenijzer tussen twee zespuntige sterretjes. (Zelfde wapen als Gerard van Uebele, scpen to Doesborgh). Tot slot is er nog een zekere Merten Mertenssoen (1427). Mogelijk gaat het om broers waarvan één de vader is van Merten van Ruremunde die getrouwd is met Elizabeth. Zijn opa heette dan waarschijnlijk ook Merten. Het ontbreken van de achternaam Van Ruremunde zou er op kunnen wijzen dat hij in Roermond woonde en naar Venlo verhuisde waarna zijn zoons zich Van Ruremunde gingen noemen. ± 1415 ± 1445 ± 1480 ± 1510 Elisabeth van Ruremunde (1) Godfried van Leuven (2) Jan van Stalbergen Marten van Ruremunde Elizabeth Mercator Matthias van Ruremonde Catharina Puteanus Gubele van Ruremunde Gerrit Schenck Matthias van Ruremunde? Johannes van Ruremunde? Martinus van Ruremunde Catharina van Meholt en Wachtendonk Gebela von Roermond Lambert Spiegel Catharina van Ruremunde Johan van Ruremunde Otte van Romundt Georgius Creckelmans Mechtildis Ruremunde Martinus Douveren Merten van Ruermunde, was getrouwd met Elizabeth Mercator. De vader van Elizabeth kwam uit een regenten familie. Haar vader Michael Mercator ( ) was graveur van penningen en munten en later tevens goud- en zilversmid en instrumentenmaker. De Engelse koning Hendrik VIII nam Michael in 1527 in dienst als instrumentenmaker, graveur en diplomaat. Mercator vervaardigde penningen met de afbeelding van de koning. Voor de door hem aan de koning bewezen diensten werd hij verheven in de adelstand. Ter gelegenheid hiervan vervaardigde hij in 1539 ook enkele munten met zijn zelfportret. Als muziekinstrumentmaker van koning Hendrik VIII vervaardigde hij in het bijzonder orgels en klavecimbels. Merten van Ruermunde was schepen te Venlo tussen , voerde volgens een artikel in de 47

48 Maasgouw als wapen een molenijzer met een vijfpuntig sterretje tussen de bovenarmen. [Maasgouw 1880 nr 102 blz. 397, ]. Het omschrift van de zegel is: S. Merten van Roermunde. De afgebeelde zegel bevat echter een driepuntig sterretje, dan wel een zespuntig sterretje; dat is niet goed te zien. Hij zou ook richter of scholtis zijn geweest te Velden en Grubbenvorst. Volgens de auteur van het artikel zou Reyner van Holthuysen het zelfde wapen voeren en daarom van hetzelfde geslacht zijn als Merten. Reyner wordt in de stadsrekeningen van Venlo genoemd als burgemeester van Venlo in Een meer voor de hand liggendere verklaring is dat Johan van Holthuysen voor 1430 is getrouwd met Elisabeth van Ruremunde. Van 1440 tot 1461 treedt Merten van Ruremunde op als rentmeester van Venlo en Kriekenbeek. Van 1461 tot en met 1467 is dit Johan van Ruremunde. (Zie Gelders archief). Merten heeft waarschijnlijk twee kinderen gehad. Een zoon Mathias en een dochter. De dochter is volgens één bron Gubele van Ruremunde die getrouwd was met Gerrit Schenck. Volgens een andere bron betreft het Elisabeth van Ruremunde Martinus, zoon van Matthias en Catharina Puteanus, werd rentmeester van Venlo in 1527 en peyburgemeester in 1528 en De peyburgemeester was verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken in een stad ( pey komt van het franse payer: betalen). Op werd hij tot de raad gekozen. Hij huwde Catharina van Meholt en Wachtendonk. Matthys van Ruremunde was Schepen van Hij zegelt met een molenijzer. De schildhouder is een op den rechterknie geknield ridder, naar rechts gewend, houdende in de rechterhand een ontbloot zwaard, terwijl hij met de linker het wapenschild vasthoudt. Matthys van Ruremunde, regerend burgemeester 1482 en 1492 huwde Catharina Puteanus. Later zou door de Van Ruremundes ook een gouden molenijzer op een rood schild zijn gebruikt. In de oude archieven van Keulen en omgeving komen in die tijd naamgenoten voor met gelijksoortige bestuursfuncties. Onderlinge verwantschap lijkt voor de hand te liggen. Ook is het denkbaar dat de nakomelingen van Matthias en Catharina Puteanus naar Keulen verhuisden. Bertholt Mertens Merten van Ruermunde Matthys van Ruremunde Van Ruremunde Kaldenkirchen / Belfeld, : KALDENKIRCHEN / BELFELD - Overdracht Malbeck. Ten overstaan van Dederich Gruiters, voogd en rechter van het ambt Brüggen, en schepenen van Bracht en Kaldenkirchen, dragen Goedert Joede <Romonde>, burger te Roermond en Katharina, echtelieden, met goedkeuring van de hertog van Gulik als leenheer, de hof Moelbeck met watermolen en met alle rechten die deze molen heeft, plus de laten van Heinrich Spede, heer op de Altenhof onder Kaldenkirchen, over aan Goedert Heuff en Aleid, ook echtelieden. Heinrich Spede neemt de verplichting op zich, dat de tot de Altenhof behorende laten ten eeuwigen dage op deze molen zullen malen zoals van oudsher en ook na de deling tussen Heinrich Spede en diens zuster Irmgard Spede altijd is gebeurd. Voor deze schriftelijke toezegging dienen de kopers en hun nakomelingen 48

Een studie naar mensen die vernoemd zijn naar de stad Roermond

Een studie naar mensen die vernoemd zijn naar de stad Roermond Een studie naar mensen die vernoemd zijn naar de stad Roermond Met onder meer stambomen van de geslachten: v. Rumund, v. Remunt, Remundt, v. Ruremonde, v. Roermund v. Romunde, v. Romondt, Rührmund, Ruehrmund

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie

Een studie naar families die vernoemd zijn naar de stad Roermond

Een studie naar families die vernoemd zijn naar de stad Roermond Een studie naar families die vernoemd zijn naar de stad Roermond Met onder meer stambomen van de geslachten: v. Rumund, v. Remunt, Remundt, v. Ruremonde, v. Roermund v. Romunde, v. Romondt, Rührmund, Ruehrmund

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Bij de tijd Groep 6 thema 3, les 1 De Opstand Werkblad 1. dit is Klaas. Klaas is veer-tien jaar. hij loopt al heel lang.

Bij de tijd Groep 6 thema 3, les 1 De Opstand Werkblad 1. dit is Klaas. Klaas is veer-tien jaar. hij loopt al heel lang. Bij de tijd Groep 6 thema 3, les 1 De Opstand Werkblad 1 Rouwdouwen Kleur de woorden: sol-daat = geel vecht = rood vrij-heid = groen held = blauw dit is Klaas Klaas is veer-tien jaar hij loopt al heel

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit Cornelisse door 3 augustus 2017 De nakomelingen van Gerrit Cornelisse De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Generatie 1 1. Gerrit Cornelisse.

Nadere informatie

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk Hans Nagtegaal Erfenissen zijn in de loop der eeuwen oorzaak geweest van vele ruzies en zelfs van oorlogen. Wie is familie van wie en

Nadere informatie

Maria van Bourgondië: Brussel, 13 februari 1457 Wijnendale, 27 maart 1482

Maria van Bourgondië: Brussel, 13 februari 1457 Wijnendale, 27 maart 1482 Maria van Bourgondië: Brussel, 13 februari 1457 Wijnendale, 27 maart 1482 Zij was hertogin van Bourgondië, Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelre, gravin van Vlaanderen, Artesië, Holland, Zeeland, Henegouwen,

Nadere informatie

Alberich van Montmorency (9 generaties) Tweede Generatie

Alberich van Montmorency (9 generaties) Tweede Generatie Alberich van Montmorency (9 generaties) 1. Alberich van Montmorency, ook bekend als Alberich van Orleans, geb. 900, (zoon van Alberich I van Gatinais). Hij trouwde met Elfleda van Engeland, geb. 910. +

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus 138 Tijdwijzer Het begin Op deze tijdbalk past niet de hele geschiedenis van de mens. Er lopen namelijk al zo n 100.000 jaar mensen rond op aarde. Eigenlijk zou er dus nog 95.000 jaar bij moeten op de

Nadere informatie

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat?

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? O C G L Genealogie voor Beginners O C G Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? Even voorstellen: Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging Landgraaf L Systemen en termen Genealogie/Stamboom

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

EEN VIJFTIENDE-EEUWS ROTTERDAMS FAMILIENET- WERK VERDER ONTRAFELD

EEN VIJFTIENDE-EEUWS ROTTERDAMS FAMILIENET- WERK VERDER ONTRAFELD EEN VIJFTIENDE-EEUWS ROTTERDAMS FAMILIENET- WERK VERDER ONTRAFELD DOOR W. KRAAL In hetftotterdtfrasc/i /a^rboe/e/e 1995 is een artikel verschenen over de relatie tussen de families Van Cralingen en Van

Nadere informatie

De wapenschilden van Cuijk en Grave

De wapenschilden van Cuijk en Grave De wapenschilden van Cuijk en Grave Het wapenschild van de familie van Cuyck Aernt Van Buchel reproduceerde in zijn Monumenta drie verschillende wapenschilden van de van Cuycks 1 : In goud twee dwarsbalken

Nadere informatie

Keizer Leopold I: Wenen, 9 juni aldaar, 5 mei 1705

Keizer Leopold I: Wenen, 9 juni aldaar, 5 mei 1705 Keizer Leopold I: Wenen, 9 juni 1640 - aldaar, 5 mei 1705 Leopold I (Leopold Ignatius Joseph Balthasar Felician; Hongaars: I. Lipót), was bijna een halve eeuw heerser als Rooms-Duitse keizer, koning van

Nadere informatie

Filips IV van Spanje: Valladolid, 8 april 1605 Madrid, 17 september 1665

Filips IV van Spanje: Valladolid, 8 april 1605 Madrid, 17 september 1665 Filips IV van Spanje: Valladolid, 8 april 1605 Madrid, 17 september 1665 Hij was koning van Spanje van 1621 tot 1665, landsheer van de Zuidelijke Nederlanden en koning van Portugal (als Filips III) tot

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

Maria Theresia van Oostenrijk: Wenen, 13 mei 1717 aldaar overleden op, 29 november 1780

Maria Theresia van Oostenrijk: Wenen, 13 mei 1717 aldaar overleden op, 29 november 1780 Maria Theresia van Oostenrijk: Wenen, 13 mei 1717 aldaar overleden op, 29 november 1780 Maria Theresia van Oostenrijk, (Hongaars: Mária Terézia, Kroatisch: Marija Terezija), was regerend aartshertogin

Nadere informatie

verwerkingsopdrachten Willem-Alexander

verwerkingsopdrachten Willem-Alexander verwerkingsopdrachten Willem-Alexander Van kind tot koning Vragen bij Stamboom van het Koninklijk huis (bladzijde 6 en 7) 1 Als je goed kijkt, zie een schild met het wapen van Nederland. Op het schild

Nadere informatie

HET ZEGEL VAN DE SCHEPENBANK VAN BOORSEM

HET ZEGEL VAN DE SCHEPENBANK VAN BOORSEM 33 HET ZEGEL VAN DE SCHEPENBANK VAN BOORSEM Rombout Nijssen Bij een recent nazicht van de schepenbankoorkonden in het Rijksarchief in Hasselt, werd onze aandacht getrokken door een oorkonde van de schepenbank

Nadere informatie

Keizer Hendrik III: 28 oktober kasteel Bodfeld in de Harz, 5 oktober 1056

Keizer Hendrik III: 28 oktober kasteel Bodfeld in de Harz, 5 oktober 1056 Keizer Hendrik III: 28 oktober 1017 - kasteel Bodfeld in de Harz, 5 oktober 1056 bijgenaamd de Vrome of de Zwarte, was keizer van het Heilige Roomse Rijk. Zijn politiek stond onder invloed van de kerkhervormingen

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De ouders van Betje

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De ouders van Betje Blad 1 Kwartierstaat van Betje Hendriks (1880-1955) De ouders van Betje Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Betje Hendriks (1880-1955) 02. * Gemert 04-03-1850 + Helmond

Nadere informatie

Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak.

Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak. Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak. We zijn in het jaar 1999 begonnen met een stamboom van de familie Peihak te maken. Na veel speurwerk en alles wat we verzamelt

Nadere informatie

Opdrachtenblad leerlingen

Opdrachtenblad leerlingen Namen: School: Klas: Opdrachtenblad leerlingen Wat je vooraf moet weten Lees dit opdrachtenblad goed en doe precies wat er staat. Lees dit blad zachtjes aan elkaar voor, dan vergeet je niets. Je moet met

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

Handleiding Stamboomonderzoek

Handleiding Stamboomonderzoek Handleiding Stamboomonderzoek versie 1.0 Een eigen stamboom Steeds meer mensen vinden elkaar in een zelfde interesse: hun stamboom uitzoeken. De aanleiding kan divers zijn: een jubileum, een mooi familieverhaal,

Nadere informatie

Keizer Frans I Stefan: Nancy, 8 december 1708 Innsbruck, 18 augustus 1765

Keizer Frans I Stefan: Nancy, 8 december 1708 Innsbruck, 18 augustus 1765 Keizer Frans I Stefan: Nancy, 8 december 1708 Innsbruck, 18 augustus 1765 Hij was van 1729 tot 1737 als Frans III Stefan hertog van Lotharingen, van 1737 tot 1765 als Frans II Stefan of Frans Stefan groothertog

Nadere informatie

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A15 Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1626-1650) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A15 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, geboren als Adelaïde Emma Wilhelmina Therèse zu Waldeck und Pyrmont, prinses van Waldeck-Pyrmont,

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Antoon Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) 02. Hendricus van den

Nadere informatie

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven Inleiding Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven In de jaren dertig groeide onze moeder op in Zuid-Limburg. Mama is de oudste van tien kinderen. Toen ze vier jaar oud was, kwam haar oma bij

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren Geschiedenis kwartet jagers en boeren jagers en boeren jagers en boeren Reusachtige stenen die door mensen op elkaar gelegd zijn. Zo maakten ze een begraafplaats. * Hunebedden * Drenthe * Trechterbekers

Nadere informatie

DE LATE MIDDELEEUWEN (1300-1555)

DE LATE MIDDELEEUWEN (1300-1555) DE LATE MIDDELEEUWEN (1300-1555) Deel 1: 1305-1354 De groei van de macht van het volk en het uitbreken van de Hoekse en Kabeljouwse twisten. In deze periode zien we de macht van de graafschappen en hertogdommen

Nadere informatie

Leopold I van België: Coburg, 16 december 1790 Laken, 10 december 1865

Leopold I van België: Coburg, 16 december 1790 Laken, 10 december 1865 Leopold I van België: Coburg, 16 december 1790 Laken, 10 december 1865 Leopold Joris Christiaan Frederik van Saksen-Coburg en Gotha, prins van Saksen-Coburg-Saalfeld (later van Saksen-Coburg en Gotha),

Nadere informatie

Nummer Toegang: A04. Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies

Nummer Toegang: A04. Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies Nummer Toegang: A04 Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A04 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6

Nadere informatie

Jan zonder Vrees (hertog): Dijon, 28 mei 1371 Montereau, 10 september 1419

Jan zonder Vrees (hertog): Dijon, 28 mei 1371 Montereau, 10 september 1419 Jan zonder Vrees (hertog): Dijon, 28 mei 1371 Montereau, 10 september 1419 Hij was hertog van Bourgondië. Hij werd geboren in Dijon en was de oudste zoon van Filips de Stoute, hertog van Bourgondië en

Nadere informatie

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.IN.N. Nieuwe Geschiedenis - vóór 1870

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.IN.N. Nieuwe Geschiedenis - vóór 1870 UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.IN.N Nieuwe Geschiedenis - vóór 1870 December 2009 Enige notities bij het "Overzicht van de Rubrieksindeling van de Bibliotheek van de

Nadere informatie

Gebeurtenis Regeerperiode 1403-1442

Gebeurtenis Regeerperiode 1403-1442 Johanna van Polanen is pas 11 jaar als ze trouwt. Dit komt doordat haar familie een verstandshuwelijk sluit. Ontvang 100 florijnen. 1403 Engelbrecht de Eerste van Nassau trouwt met Johanna van Polanen.

Nadere informatie

Tijd van regenten en vorsten 1600 1700. 6.2 Wie heeft de macht? Deel 2. Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht?

Tijd van regenten en vorsten 1600 1700. 6.2 Wie heeft de macht? Deel 2. Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht? Onderzoeksvraag: Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht? Kenmerkende aspect: Het streven van vorsten naar absolute macht. De bijzondere plaats in staatskundig opzicht

Nadere informatie

Nummer Toegang: A14. Frederik Hendrik, prins van Oranje, graaf van Nassau-Breda ( )

Nummer Toegang: A14. Frederik Hendrik, prins van Oranje, graaf van Nassau-Breda ( ) Nummer Toegang: A14 Frederik Hendrik, prins van Oranje, graaf van Nassau-Breda (1584-1647) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A14 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Kanunnikessen. Heilig Graf. Utrecht. verhaalt. Reguliere. van het. in Maarssen. bladzijden uit het. Doornburgh/ Dames en heren (bewoners)/

Kanunnikessen. Heilig Graf. Utrecht. verhaalt. Reguliere. van het. in Maarssen. bladzijden uit het. Doornburgh/ Dames en heren (bewoners)/ Utrecht verhaalt: Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf in Maarssen bladzijden uit het boek Doornburgh verhaalt Kannunikessen v.h. Heilig Graf/Priorij Maarssen/ 11 november 2015/ # Reguliere Kanunnikessen

Nadere informatie

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris 1749 Henricus Christiaan van der Kop Leiden vader: Cornelis van der Kop moeder: Cornelia Elisabeth van Beusichem Schepen in 1787, 1780 1829 15 december Wordt 80 jaar oud Meegeteld bij de volkstelling van

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

NEDERLAND IN DE 16e EEUW

NEDERLAND IN DE 16e EEUW NEDERLAND IN DE 16e EEUW In de 16e eeuw vielen de Nederlanden onder de Spaanse overheersing. Er bestonden grote verschillen tussen de gewesten (= provincies), bv: - dialect - zelfstandigheid van de gewesten

Nadere informatie

Het begin van staatsvorming en centralisatie. Onderzoeksvraag; Hoe vond de staatsvorming van Engeland, Frankrijk en het hertogdom Bourgondië plaats?

Het begin van staatsvorming en centralisatie. Onderzoeksvraag; Hoe vond de staatsvorming van Engeland, Frankrijk en het hertogdom Bourgondië plaats? Onderzoeksvraag; Hoe vond de staatsvorming van Engeland, Frankrijk en het hertogdom Bourgondië plaats? Voorbeeld 1: Engeland De bezittingen van de Engelse koning Hendrik II in Frankrijk rond 1180 zijn

Nadere informatie

De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen

De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen door 4 mei 2016 De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen Generatie 1 1. Wilhelmus Cornelis van Dongen, zoon

Nadere informatie

Het armenbos. door Paul Lammeretz

Het armenbos. door Paul Lammeretz Het armenbos door Paul Lammeretz In de tweede helft van 1800 was het een slechte tijd voor de mensen. De lichamelijke conditie van grote delen van de Nederlandse bevolking was slecht; jonge en oude mensen,

Nadere informatie

Maximiliaan II Emanuel van Beieren: München, 11 juli 1662 aldaar, 26 februari 1726

Maximiliaan II Emanuel van Beieren: München, 11 juli 1662 aldaar, 26 februari 1726 Maximiliaan II Emanuel van Beieren: München, 11 juli 1662 aldaar, 26 februari 1726 Maximiliaan Emanuel Lodewijk Maria Jozef Cajetanus Anton Nicolaas Frans Ignatius Felix, kortweg Max Emanuel en bijgenaamd

Nadere informatie

De klassieke tijdlijn

De klassieke tijdlijn De klassieke tijdlijn In de lessen geschiedenis heb je waarschijnlijk al gehoord over de tijdlijnen, of de historische periodes en waarschijnlijk ook over exacte datums zoals 476. In dit documentje kom

Nadere informatie

DE OUDSTE GENERATIES VAN HET KAMPER REGENTENGESLACHT VAN INGEN

DE OUDSTE GENERATIES VAN HET KAMPER REGENTENGESLACHT VAN INGEN DE OUDSTE GENERATIES VAN HET KAMPER REGENTENGESLACHT VAN INGEN door K. Schilder en H.J. van Ingen Van het begin van de 15e eeuw tot ongeveer het midden van de 1ge eeuw hebben regelmatig leden van het geslacht

Nadere informatie

Het territorium Urk; van Almere naar Zuiderzee. Een reconstructie van het gebied tussen 800 en 1300. (Anne Post versie 01-02-2016)

Het territorium Urk; van Almere naar Zuiderzee. Een reconstructie van het gebied tussen 800 en 1300. (Anne Post versie 01-02-2016) Het territorium Urk; van Almere naar Zuiderzee. Een reconstructie van het gebied tussen 800 en 1300. (Anne Post versie 01-02-2016) Voor deze reconstructie is gebruik gemaakt van de kaarten uit de publicaties

Nadere informatie

voornamen, familienamen en een historische basisadministratie

voornamen, familienamen en een historische basisadministratie voornamen, familienamen en een historische basisadministratie Gerrit Bloothooft Meertens Instituut KNAW Taalwetenschap Universiteit Utrecht op zoek naar voorouders Bronnen Personen Relaties Redeneringen

Nadere informatie

92 Laurent Jeanne Van Hoof

92 Laurent Jeanne Van Hoof 92 Laurent Jeanne Van Hoof Generatie 1 (proband) 1 Laurent Jeanne Van Hoof, geboren op 12-03-1923 in Schelle. Laurent is overleden op 04-04-1945 in Nordhausen, 22 jaar oud. Notitie bij overlijden van Laurent:

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Paspoort Ik houd mijn spreekbeurt over paspoorten. Sommige van jullie zijn vast wel eens naar het gemeentehuis geweest om met jullie vader of moeder een paspoort te halen. Ik moest ook een keer mee en

Nadere informatie

Nummer Toegang: A13. Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A13. Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A13 Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1567-1625) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A13 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Stamboom van Heeckeren

Stamboom van Heeckeren een genealogieonline publicatie Stamboom van Heeckeren door 3 maart 2017 Stamboom van Heeckeren Generatie 1 1. Evert van Heeckeren, zoon van Jacob van Heeker-Ruurlo en Elisabeth van Keppel, is geboren

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN DER KALLEN

DE FAMILIE VAN DER KALLEN DE FAMILIE VAN DER KALLEN afstammend van Jan Gerits (alias) Ke(e)rle, in 1605 met zijn gezin wonend in Berlicum, gelegen in de Meierij van 's-hertogenbosch door : Mia van der Kallen Een uitgebreid en uit

Nadere informatie

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming 7--05 60 50 jaar verandering in het aantal voornamen Gerrit Bloothooft en David Onland UiL OTS, Universiteit Utrecht abstract Een voornaam kiezen ouders niet zomaar voor hun kind. Ze worden in de keuze

Nadere informatie

D63, Meester Schendelerstraat 2

D63, Meester Schendelerstraat 2 D63, Meester Schendelerstraat 2 Geplaatst in de Heise Krant januari 2015, gewijzigd 28-09-2016 Wanneer we de geschiedenis van het huis aan de Meester Schendelerstraat 2, voorheen D63, bestuderen, blijkt

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

Filips I van Castilië, ook wel Philips de Schone

Filips I van Castilië, ook wel Philips de Schone Filips I van Castilië, ook wel Philips de Schone Filips, bijgenaamd de Schone (Frans: Philippe le Beau) (Brugge, 22 juni 1478 - Burgos, 25 september 1506) was heerser over de landen die tezamen de Habsburgse

Nadere informatie

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

Lodewijk XIII van Frankrijk: Fontainebleau, 27 september Saint-Germain-en-Laye, 14 mei 1643

Lodewijk XIII van Frankrijk: Fontainebleau, 27 september Saint-Germain-en-Laye, 14 mei 1643 Lodewijk XIII van Frankrijk: Fontainebleau, 27 september 1601 - Saint-Germain-en-Laye, 14 mei 1643 Lodewijk XIII, bijgenaamd de Rechtvaardige (le Juste), koning van Frankrijk van 1610 tot aan zijn dood,

Nadere informatie

Werkboek klas 2 Hoofdstuk 3

Werkboek klas 2 Hoofdstuk 3 Werkboek klas 2 Hoofdstuk 3 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Marco Harmsen 13 oktober 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/67292 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Floris V van Holland: Leiden, 24 juni Muiderberg, 27 juni 1296

Floris V van Holland: Leiden, 24 juni Muiderberg, 27 juni 1296 Floris V van Holland: Leiden, 24 juni 1254 - Muiderberg, 27 juni 1296 Floris V, bijgenaamd der keerlen god ( god van de kerels, van de gewone man ), was graaf van Holland en Zeeland en vanaf 1291 liet

Nadere informatie

Werkblad Introductie. 1. WAT GEBEURT HIER? Hieronder staan beelden uit de film. Maak er zelf korte bijschriften bij.

Werkblad Introductie. 1. WAT GEBEURT HIER? Hieronder staan beelden uit de film. Maak er zelf korte bijschriften bij. Werkblad Introductie 1. WAT GEBEURT HIER? Hieronder staan beelden uit de film. Maak er zelf korte bijschriften bij. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. PETJE OP, PETJE AF: WAAR OF NIET? Zijn de volgende zinnen

Nadere informatie

Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 1638 gedateerd

Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 1638 gedateerd RKDimages Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 1638 gedateerd Portret van een familie, 1638 gedateerd Antwerp,, inv./cat.nr. 986 Verder zoeken in RKDimages kunstenaar Anoniem kunstenaar

Nadere informatie

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken.

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken. Genealogie, het uitzoeken van je familiegeschiedenis: http://members.ziggo.nl/fklerkx/brabantsegenen/index.html Een jaar nadien, begin het jaar 2014 getotaliseerd en uitgewerkt, om niet tegen iedereen

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

Pièrre Michèl de Lovinfosse Slaapkamer gedecoreerd met chinoiserieën, Private collection

Pièrre Michèl de Lovinfosse Slaapkamer gedecoreerd met chinoiserieën, Private collection Pièrre Michèl de Lovinfosse Slaapkamer gedecoreerd met chinoiserieën, 1779-1788 Christus aan het kruis, gekleed in koningsmantel, verschijnt aan Peter van Amiens / Paus Urbanus II op het Concilie van Clermont,

Nadere informatie

Victor Emanuel II van Italië: Turijn, 14 maart Rome, 9 januari 1878

Victor Emanuel II van Italië: Turijn, 14 maart Rome, 9 januari 1878 Victor Emanuel II van Italië: Turijn, 14 maart 1820 - Rome, 9 januari 1878 Victor Emanuel II (Vittorio Emanuele Maria Alberto Eugenio Ferdinando Tommaso ); was koning van Sardinië vanaf 1849, en hij verkreeg

Nadere informatie

Archeologie. Dit werkstuk is gemaakt door: Lonneke Surstedt.

Archeologie. Dit werkstuk is gemaakt door: Lonneke Surstedt. Archeologie Dit werkstuk is gemaakt door: Lonneke Surstedt. Inhoudsopgave Wat is een archeoloog? Bekende archeologen. Opleiding. Soorten archeologen. Tempel van Empel. Opgravingen. Mijn buurman. 1 Wat

Nadere informatie

Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak. Helaas geen groepsfoto gemaakt

Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak. Helaas geen groepsfoto gemaakt Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak. We zijn in het jaar 2000 begonnen met een stamboom van de familie Peihak te maken. We hadden al enige materiaal verzameld,

Nadere informatie

1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde. Noteer alleen de letters.

1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde. Noteer alleen de letters. Oefenrepetitie geschiedenis SUCCES!!! 4 Havo Periode 1 Tijdvakken 1 t/m 4 Dyslectische leerlingen slaan de vragen met een asterisk (*) over. DOOR DE TIJD HEEN 1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de

Nadere informatie

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam HENK VAN HEES Grietje de Ruijter-Raven (1876-1945) met kleinzoon Kees, zoon Gijs en schoondochter Mia Reuser. Foto mei 1942. Evenals de muisjestak

Nadere informatie

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht.

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht. Voormalig Carmelitessenklooster aan de Bleekerij te Sint Pieter bij Maastricht. In de jaren 1977-1978 werd dit klooster gesloopt ten behoeve van de bouw van de Parkresidentie ten zuiden van de Kennedybrug.

Nadere informatie

Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter

Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter een genealogieonline publicatie Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter door 4 maart 2017 Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter Generatie 1 1. Dirk Bronder, zoon van Dirk Jansz Brons en Lijsbeth

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JACOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?.

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Inleiding De stambomen zijn onafhankelijk van elkaar gemaakt. Het vergelijken

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael)

De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael) door 12 november 2016 De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael) Generatie 1 1. Jacob de Graaf (Ponael). Hij is getrouwd op

Nadere informatie

Gods verbondsbeloften aan Abraham deel 1

Gods verbondsbeloften aan Abraham deel 1 Gods verbondsbeloften aan Abraham deel 1 Het beginpunt Om het allemaal wat begrijpelijker te maken wat de Bijbel zegt en wat het bedoeld met wat het zegt beginnen we met Gods beloften aan Abram (later

Nadere informatie

Café Kerkemeijer te Rekken

Café Kerkemeijer te Rekken -17- Café Kerkemeijer te Rekken Inleiding Café Kerkemeijer, aan de Rekkenseweg te Rekken, is in de gehele regio een bekende locatie en één om wat voor bijeenkomst dan ook te houden. Iedereen in Rekken

Nadere informatie

1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde. Noteer alleen de letters.

1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de juiste chronologische volgorde. Noteer alleen de letters. Oefenrepetitie geschiedenis SUCCES!!! 4 Havo Periode 1 Tijdvakken 1 t/m 4 Dyslectische leerlingen slaan de vragen met een asterisk (*) over. DOOR DE TIJD HEEN 1. Zet de onderstaande gebeurtenissen in de

Nadere informatie

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd D88, Voorhei 3 Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd 23-01-2017 De geschiedenis van boerderij D88, nu Voorhei 3, begint bij Theodorus van Asseldonk. Theodorus (Dirk) van Asseldonk (1797-1845),

Nadere informatie

OVER WAPENBORDEN EN WAPENS OP HET VROEGERE ORGEL IN DE CUNERAKERK

OVER WAPENBORDEN EN WAPENS OP HET VROEGERE ORGEL IN DE CUNERAKERK OVER WAPENBORDEN EN WAPENS OP HET VROEGERE ORGEL IN DE CUNERAKERK Dr. A.J. de Jong f Op de lezingavond van onze historische vereniging in september gaf de heer J.P.C. Hoogendijk een interessante lezing

Nadere informatie

Dagboek Sebastiaan Matte

Dagboek Sebastiaan Matte Vraag 1 van 12 Dagboek Sebastiaan Matte Uit het dagboek van Sebastiaan Matte: "Ik ben vandaag bij een hagenpreek geweest, in de duinen bij Overveen. Wel duizend mensen uit de stad waren bij elkaar gekomen

Nadere informatie

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch drs. L. F. W. Adriaenssen Van Stamboom vicaris-generaal, kanselier en zeg e l bewaard e r van de bisschop van Luik en had

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Lodewijk XV van Frankrijk: Versailles, 15 februari 1710 aldaar overleden op 10 mei 1774

Lodewijk XV van Frankrijk: Versailles, 15 februari 1710 aldaar overleden op 10 mei 1774 Lodewijk XV van Frankrijk: Versailles, 15 februari 1710 aldaar overleden op 10 mei 1774 Lodewijk XV regeerde als koning van Frankrijk en van Navarra van 1 september 1715 tot zijn dood. Hij besteeg de troon

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie mei 2014 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert

Nadere informatie

Invoerinstructie Verlos Gelderse Geboorteakten

Invoerinstructie Verlos Gelderse Geboorteakten Algemene informatie Vanaf 1811 werden de geboortes van kinderen door de gemeente bijgehouden. Elke gemeente had per jaar een boek met een vooraf gedrukte tekst met daarachter ruimte om de persoonlijke

Nadere informatie

Latijn: iets voor jou?

Latijn: iets voor jou? : n j i t a L r o o v s iet jou? De Romeinen en wij Waar komen onze letters vandaan? Hoe komen we aan de namen van de maanden? De antwoorden op vele van deze vragen vind je vaak in het verleden bij de

Nadere informatie

Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621

Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621 Albrecht en Isabella Heersers van de Nederlanden Periode: 1598 1621 Voorganger: Filips II Opvolger: Filips IV Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621 Ook Albert

Nadere informatie

TANTE BETSIE. Charles & Herman Horsthuis. (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943)

TANTE BETSIE. Charles & Herman Horsthuis. (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943) Charles & Herman Horsthuis TANTE BETSIE (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943) De kunstzinnige familie Issels, waaruit wij mede voortgekomen zijn, telde één

Nadere informatie

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland 2016 Lesbrief voor de groepen 7 van de basisscholen in Midden-Delfland Deze les is de voorbereiding voor de Kindermonumentendag op

Nadere informatie

D74, thans Kruisstraat 12

D74, thans Kruisstraat 12 D74, thans Kruisstraat 12 Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen de meesten onder ons de oude boerderij achter de kerk met

Nadere informatie

Willem III der Nederlanden: Brussel, 19 februari 1817 Apeldoorn, 23 november 1890

Willem III der Nederlanden: Brussel, 19 februari 1817 Apeldoorn, 23 november 1890 Willem III der Nederlanden: Brussel, 19 februari 1817 Apeldoorn, 23 november 1890 Hij was koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg van 17 maart 1849 tot zijn dood in 1890. Hij was ook hertog

Nadere informatie