PLUSCURSUS PROGRAMMA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLUSCURSUS PROGRAMMA 2013-2014"

Transcriptie

1 PLUSCURSUS PROGRAMMA een activiteit van BAS, de afdeling Bergen op Zoom van KBO Brabant.

2 INSCHRIJFFORMULIER CURSUSSEN Opgelet!! gebruik een komma tussen de euro s en de centen!!!! Cursusnr: Naam cursus: Prijs: Cursusnr: Naam cursus: Prijs: Cursusnr: Naam cursus: Prijs: Cursusnr: Naam cursus: Prijs: Cursusnr: Naam cursus: Prijs: Cursusnr: Naam cursus: Prijs: Totaal: 0,00 Het vermelden van uw lidnummer geeft u recht op korting: Lidnr: Lid worden van de BAS? Bel Dhr. J.Linders of Naam: Voorletter: Roepnaam: M(an) / V(rouw): Geboortejaar: Adres: Postcode en Woonplaats: Telefoon: adres in BLOKLETTERS: Alleen een M of een V invullen Eenmalige machtiging Met dit formulier geef ik toestemming om het totaalbedrag van mijn rekening over te boeken naar Bankrekening nr t.n.v. KBOPCC te Bergen op Zoom. Deze toestemming geschiedt wegens deelname aan cursusactiviteiten 2013 / 2014 waarvoor ik mij heb ingeschreven. U hebt formeel het recht om een reeds geïncasseerd bedrag te laten terugboeken naar uw rekening. Hiertoe dient u binnen 30 dagen na afschrijving een verzoek in te dienen bij uw eigen bank. Bankrekening nummer: Datum: (b.v ) Handtekening: Opmerkingen: Attentie! 2 mogelijkheden voor versturen. 1] inschrijven via en via bestand / opslaan en verzenden sturen naar : 2] door gebruik te maken van het inschrijfformulier en dit inleveren bij of te sturen naar: Ton van der Sluijs Kortemeestraat 19A 4611TL Bergen op Zoom Tel Lia Bastiaanse t Lindeke HN Halsteren 55plusloktet Louis Porquinlaan 1 ( voorheen Gezondheidscentrum ) 2

3 CURSUSOVERZICHT Creatief - Ontspannen - Bewegen 5 Kunst Cultuur - Muziek Bridge *) Wandelen in de natuur Chakra Fit Edelsmeden basiscursus Fotografie Ontspannen zijn Schilderen *) Schilderen/tekenen en druktechnieken Tai Chi Tekenen Zumba Dance Gold Koken Indonesisch koken Koken, een feest voor iedereen *) Koken voor mannen Marokkaans koken Vegetarisch koken 3 Varia Economie voor beginners *) Genealogie / stamboomonderzoek Filosofie Ipad voor senioren *) 4 Talen Duits Engels *) Frans *) Italiaans *) Portugees Spaans *) Geschiedenis van de 19e Eeuw Klassieke cultuur Kunstgeschiedenis *) Legendarische personages in de kunst Literatuur/boekbespreking Muziek - basiscursus Muziek - luisteren Muziek - opera Muziek in een notendop Proza en poëzie 6 Lezingen Boeddhisme Bouwgeschiedenis van het stadhuis Hollandse schilderkunst in het Rijksmuseum Kerstverhaal de Belgen Avondcursussen - NIEUW Economie voor beginners Ipad voor senioren Koken, een feest voor iedereen Duits Frans Italiaans Portugees Spaans *) Van deze cursussen zijn er meerdere versies, deze vindt u verderop in dit programma. De cursuscommissie is er in geslaagd om naast het bestaande programma een aantal nieuwe activiteiten te presenteren zoals fotografie, stamboomonderzoek en het gebruik van de Ipad. Bij het merendeel van de cursussen zijn de kosten van koffie of thee NIET langer inbegrepen. Tenzij anders vermeld, u betaalt zelf wat u gebruikt. Dit heeft te maken met het feit dat we, anders dan in het verleden, met verschillende aanbieders van wijkcentra te maken hebben. De verschillende wijkcentra hanteren ook verschillende huurtarieven wat gevolgen heeft voor de cursusprijzen. Wij vragen u de spelregels aandachtig te lezen en verzoeken u, waar mogelijk gebruik te maken van het inschrijfformulier op de site of in het BAS NU magazine. 3

4 INLEIDING De KBO cursuscommissie heeft het afgelopen cursusjaar weer veel deelnemers bij diverse cursussen en lezingen mogen begroeten en bedankt hen voor het vertrouwen. De cursuscommissie heeft de primeur om als eerste haar programma te presenteren in BAS NU, het nieuwe magazine van de KBO. Andere vernieuwingen vindt u ook terug in het cursusaanbod voor Mede ingegeven door de wens te willen groeien en verjongen zijn er dit jaar, naast een aantal nieuwe cursussen, voor het eerst avondcursussen in ons programma opgenomen! In het cursusoverzicht vindt u het volledige programma voor Nieuw is dat de mogelijkheid van inschrijven wordt verruimd. Wilt u zeker zijn van deelname dan schrijft u direct in, maar er komt een tweede ronde voor de cursussen die beginnen ná 1 januari Hiervoor kunt u inschrijven in een 2 e inschrijfronde van 18 oktober 9 november Ook de manier van incasseren zal veranderen. De incassering in september blijft, voor de cursussen die vanaf januari 2014 beginnen is de incassering in december Het bestuur van de PCC is als volgt samengesteld: Voorzitter Jan van Es Secretaris Louis van der Hoeven Penningmeester en contact docenten Ton van der Sluijs Webmaster Jan Legierse Contact leden en contact docenten Lia Bastiaanse SPELREGELS KBO CURSUSSEN 2013 /2014 Voor wie bestemd: De KBO cursussen zijn bedoeld voor iedereen vanaf 50 jaar met een brede interesse voor talen, kunst, cultuur of die creatief bezig willen zijn. Lid zijn van de KBO is niet noodzakelijk, lid worden is wel zo voordelig en aantrekkelijk. Sluit u aan bij leeftijdgenoten, verrijk uw kennis en treedt binnen in de wereld van de actieve senior. KBO brengt leeftijdgenoten met elkaar in contact. Om ons programma bereikbaar te maken voor iedereen van 50 jaar en ouder, bieden we dit jaar voor het eerst ook een aantal cursussen in de avonduren aan. Inschrijving : De inschrijving start voor leden van de KBO afdelingen Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat op 28 juni Niet-leden kunnen zich pas vanaf 12 juli 2013 opgeven. Voor de cursussen die in januari 2014 van start gaan en nog niet volgeboekt zijn is er in het najaar van 18 4 oktober tot 9 november 2013 een tweede gelegenheid om in te schrijven. Bij voorkeur schrijft u digitaal in via onze site Lukt u dit niet dan kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier uit het nieuwe BAS magazine van KBO. Voor elke deelnemende persoon dient u een apart inschrijfformulier in te leveren. Wilt u samen met anderen een cursus volgen vermeld dat dan op het formulier ( bij opmerkingen ) en lever de formulieren gelijktijdig in. Elke activiteit is gebonden aan een minimum en maximum aantal deelnemers. Wordt het minimum aantal deelnemers bij het sluiten van de inschrijvingstermijn niet gehaald dan wordt de cursus geannuleerd en worden vanzelfsprekend géén kosten geïncasseerd. Zijn er te veel deelnemers dan vallen de laatst ontvangen inschrijvingen af, echter de cursuscommissie zal bij grote belangstelling proberen om eventueel een parallelcursus te organiseren. KBO dringt aan op het digitaal aanleveren van de inschrijvingen om daarmee over de juiste adresge-

5 gevens te beschikken. Jaarlijks blijkt dat het kunnen beschikken over de juiste adressen voor contact tussen deelnemers, de cursuscommissie en de docent van groot belang is. In geval van lesuitval of andere dringende zaken kunnen we u dan snel en gemakkelijk bereiken. Extra inschrijfformulieren kunt U downloaden via onze website KBO beschermt uw privacy door uw gegevens nimmer aan derden te verstrekken LET OP: U krijgt géén bevestiging van uw inschrijving! Schrijf dus meteen uw lesdata op de kalender en maak een kopie van uw inschrijfformulier. Uitsluitend als er cursussen vervallen of verschuiven krijgt u tijdig bericht. Hoort u niets, dan gaat de cursus door op de tijd en plaats die in het boekje vermeld staan. Lesgeld: Het lesgeld staat bij elke activiteit vermeld. ( KBO leden genieten een voordeel. ) Tevens is daarbij aangegeven of er naast het cursusgeld nog andere kosten te verwachten zijn, bijvoorbeeld voor studieboeken of voor de aanschaf van werkmateriaal. Let op: Wacht u a.u.b. met aanschaf van boeken en ander studiemateriaal totdat zeker is dat de cursus doorgaat. Hebt u van ons uiterlijk 10 september geen bericht ontvangen, dan kunt u ervan uitgaan dat de cursus wordt gegeven. Aansprakelijkheid: Deelname aan KBO cursussen en de daaraan eventueel verbonden excursies geschiedt voor eigen risico. De KBO is niet aansprakelijk voor eventuele schade. Financieel: Het inschrijfformulier is tevens de machtiging om de kosten voor deelname van uw bankrekening te kunnen incasseren. U hoeft dus zelf géén betaling te doen! De penningmeester van de KBO cursuscommissie zal na sluiting van de inschrijftermijn via de machtiging het verschuldigde bedrag incasseren. Absentie: Als u incidenteel verhinderd bent om een les te volgen dan dient u zelf tijdig de docent te verwittigen. Het telefoonnummer en adres staan in de brochure vermeld. Indien door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte van de docent, een les niet kan doorgaan, dan krijgt u hiervan bericht. In overleg met docent/ commissie wordt dan een vervangende datum en/of locatie afgesproken. Annulering: Uw inschrijving is voor de cursussen die in september / oktober beginnen definitief vanaf 1 september, tot die datum kunt u zonder kosten annuleren. Daarna kunt u uitsluitend tot aanvang van de cursus alleen met restitutie annuleren als het aantal deelnemers dat toelaat; er worden dan wel administratiekosten in rekening gebracht. Voor de cursussen welke in januari van start gaan is de uiterlijke termijn van annuleren gesteld op 20 november Op basis van het aantal deelnemers wordt besloten dat een cursus door kan gaan, vanaf dat moment gaat KBO bindende afspraken aan met docent en de verhuurder van de locatie. Een cursus die eenmaal van start is gegaan kan niet geannuleerd worden. Alleen in bijzondere gevallen kunt u een schriftelijk verzoek indienen tot restitutie bij de cursuscommissie. Er worden dan, eventueel met verrekening van de gevolgde lessen, wel kosten in rekening worden gebracht ( 25 % van de cursuskosten met een maximum van 20,00 ) Tenslotte: Hebt u klachten die u niet met uw docent kunt bespreken, dan kunt u altijd contact opnemen met KBO cursuscommissie. Leslocaties Pluscursussen: Wijkcentrum De Bergse Plaat Ooitas LT Bergen op Zoom Tel Wijkcentrum De Moerkens Kapittelstraat EK Bergen op Zoom Tel CKB Burg. Stulemeijerlaan EH Bergen op Zoom Tel Chalet Bommesee Kraaijenberg, Fianestraat 5 Wijkcentrum De Korenaere Korenmarkt RD Bergen op Zoom Tel Wijkcentrum Fort-Zeekant Lourdesplein EX Bergen op Zoom

6 CREATIEF EN ONTSPANNEN 1.1 Bridge voor beginners U kaart graag: jokeren, hartenjagen, canasta of rikken, of welk kaartspel dan ook. Maar u hoort wel eens van kennissen dat bridgen het allerleukste is. En een goede training voor de hersenen! Vier mensen aan een tafel met ieder 13 kaarten die als paar (degenen die tegenover elkaar zitten werken samen) zoveel mogelijk slagen proberen te maken. Dat zou u ook wel eens willen proberen. Of misschien hebt u van een familielid of een vriend al een beetje leren bridgen, en speelt u thuis wel eens een spelletje. Maar u zou het bridgen wel eens goed willen leren, zodat u later misschien wel op een echte bridgeclub kunt gaan spelen. Dan is deze cursus beginners wat voor u. Na afloop van een twaalftal lessen bent u in ieder geval in staat om thuis aan de bridgetafel plaats te nemen en met kennissen een spel naar behoren te bieden en af te spelen. Met enige aanleg kunt u zich zelfs al aanmelden bij een echte bridgeclub die over een beginnerslijn beschikt. Om de begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen is de maximale groepsgrootte gesteld op 14 personen. Zo heeft de docent de mogelijkheid om tijdens de veelvuldige praktische oefeningen bij iedereen persoonlijk te constateren wat er aan het bieden en spelen verbeterd zou kunnen worden. Bij de cursus hoort een lesboek (15 Euro), aan te schaffen via de docent. 1.2 Bridge voor gevorderden U vindt van uzelf dat u al aardig kunt bridgen. U speelt met uw partner op een club meestal in de hoogste lijn. Maar er zijn toch een aantal zaken waar u beter mee uit de voeten zou willen kunnen. Er zijn paren die u regelmatig met allerlei conventies overbluffen. Welke zwakke openingen op twee niveau zijn er eigenlijk? Welke zijn wat voor ons? Hoe moeten we erop reageren? Maar ook zit u met vragen als: is die vijfkaart hoog opening nu echt zoveel beter; wat zijn de consequenties; hoe moet u er als tegenstander op reageren? Moet je altijd een volgbod doen met tien punten? Waarom halen sommige spelers altijd een slagje meer: kan ik dat ook leren? Spelen we wel goed tegen? Etc. Ook u kunt als ervaren bridger zelfs al speelt u al jaren! uw bied- en speeltechniek nog verder ontwikkelen! In de wintermaanden is er op maandagmorgen in het wijkgebouw De Korenaere van tot een tweewekelijkse serie van 6 lessen waarin aan gevorderde bridgers de fijnere kneepjes van het bieden en spelen uit de doeken worden gedaan. U krijgt les van een ervaren en gediplomeerd docent van de Nederlandse Bridge Bond. Aan het einde van elke les speelt u een paar spellen om te zien of u het geleerde ook in de praktijk kunt uitvoeren. Om de begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen is de maximale groepsgrootte gesteld op 14 personen. Zo heeft de docent de mogelijkheid om bij iedereen persoonlijk te constateren wat er aan het bieden en spelen verbeterd zou kunnen worden. Bij de cursus is lesmateriaal inbegrepen. Docent: Jan Kalker n.l Locatie: Wijkcentrum De Korenaere Tijd: maandag van tot uur Aantal lessen: 12 Deelnemers: 10 tot 14 Data 2013: 09/09-16/09-23/09-30/09-07/10-21/10-28/10-04/11-11/11-25/11-02/12-09/12 Lesgeld leden: Niet leden: Docent: Jan Kalker Locatie: Wijkcentrum De Korenaere Tijd: maandag van tot uur Aantal lessen: 6 Frequentie: twee wekelijks Deelnemers: 10 tot 14 Data 2013: 16/09-30/09-21/10-04/11-25/11-09/12 Lesgeld leden: Niet leden:

7 1.3 Buiten in de natuur Na samenkomst in het chalet van SWO (of het clubhuis) op de Bommesee gaan we weer kennismaken met een aantal natuurgebieden rondom Bergen op Zoom. U zult versteld staan van de veelzijdigheid van de natuur in onze omgeving. Onder deskundige leiding van een natuurgids staat u stil bij zaken waaraan u voorheen voorbij liep. De wandelingen duren een tot anderhalf uur, in verband met uitleg ligt het tempo laag. Na afloop keren we terug naar de Bommesee waar we nog nadere uitleg krijgen over wat we zagen b.v. met binoculairs. Docent: Han v.d.beemt Locatie: chalet Bommesee Tijd: woensdag van tot uur Aantal lessen: 4 Frequentie: tweewekelijks Deelnemers: 8 tot 12 Data 2013: 09/10-23/10-06/11-20/11 Lesgeld leden: Niet leden: 36.00* Inclusief koffie of thee 1.4 Chakra Fit De Chakra-Fit is een cursusprogramma van 10 lessen waarin we het lichaam gaan ontdekken. Het lichaam heeft zijn eigen krachten en vermogens om te helen. Het leren omgaan met zelfhelende vermogens is de kern van de cursus Chakra-fit. Door diverse oefeningen zijn we in staat om onze chakra s (energiewielen waardoor onze levensenergie stroomt) in beweging te zetten waardoor ons zelfhelende vermogen wordt geactiveerd. Daardoor kun je (oude) blokkades gaan opruimen. De oefeningen die aan bod komen zijn: bewegings-, yoga-, bioenergetische-, ontspannings-, en visualisatie oefeningen. Je hoeft niet lenig te zijn voor deze oefeningen, want ze zijn heel simpel. Ik kan ze ook aanpassen aan uw klachten. Iedereen maakt zijn eigen persoonlijke groei door en dat geeft veel bewustwording. Het is uiteindelijke een bijzondere reis door je lichaam. Meer informatie over de Chakra-fit en de chakra s zelf zie website: Deelnemers zorgen zelf voor matje, kussentje en dun dekentje. Docent: Monique Oostvogels Locatie: De Korenaere Tijd: vrijdag van 9.30 tot uur Aantal lessen: 10 Frequentie: tweewekelijks Deelnemers: 8 tot 15 Data 2013: 11/10-25/10-08/11-22/11-06/12-20/12 Data 2014: 10/01-24/01-07/02-21/02 Lesgeld leden: Niet leden: Edelsmeden basiscursus Lijkt het u een uitdaging om een uniek juweel te ontwerpen en te vervaardigen en deze vervolgens met alle trots te kunnen dragen? Dan is deze cursus iets voor u! Tijdens 5 lessen leert u de basisprincipes van het edelsmeden kennen, zoals zagen, boren, bol slaan en enige theorie. De oefeningen zullen gebeuren in messing, een onedel metaal, en het uiteindelijke ontwerp kunt u naar eigen keuze uitvoeren in messing, zilver of goud. Wat uw keuze ook zal zijn, u zult met een uniek, handgemaakt juweel de cursus beëindigen. Dit wordt edelsmeden op niveau, zowel letterlijk al figuurlijk. Zo is het atelier van Lies op de eerste verdieping van kunstenaarscollectief 48 in Bergen op Zoom. Een inspirerende, creatieve omgeving waar meerdere kunstenaars gevestigd zijn. Voor diegene die hebben geproefd van het edelsmeden en verder in deze wereld willen duiken, is er de aansluitende vervolgcursus, die vlak voor de feestdagen zullen plaatsvinden. Zo kunt u uzelf of iemand anders een mooi juweel cadeau doen! De docente zorgt voor het benodigde materiaal en gereedschap waar u bij aanvang 40,- dient te betalen. Overige kosten zoals het bijkomende edel- 7

8 metaal wordt ter zijner tijd berekend i.v.m. de goudkoers van dat moment en het ontwerp. Vlakbij kunstenaarscollectief 48 is er voldoende ( betaalde) parkeergelegenheid op het Mineurplein. een prachtige foto als eindresultaat. Fotograferen is vooral doen! Doet u mee in mijn atelier op de bovenste etage in het pand van Kunst 48 in de Steenbergsestraat nr.48. Docent: Lies de Vooght Locatie: atelier Steenbergsestraat 48 Tijd: maandag van tot uur Aantal lessen: 5 Deelnemers: 6 tot 8 Data 2013: 07/10-14/10-21/10-28/10-04/11 Lesgeld leden: Niet leden: Inclusief koffie of thee Docent: Gitta Matthijssen Locatie: atelier Steenbergsestraat 48 Tijd: zaterdag van tot uur Aantal lessen: 5 Deelnemers: 5 tot 6 Data 2013: 05/10-12/10-26/10-02/11-09/11 Lesgeld leden: Niet leden: Inclusief koffie of thee 1.6 Fotografie NIEUW In 5 bijeenkomsten, leren wij de basistechnieken van de fotografie beheersen. Maar vooral zijn wij bezig met het kijken naar en het zelf maken van mooie beelden, dat kan, met de cursus creative SHOOTS! Bij SHOOT! by Gitta. Alles begint met zien. Ik bied u een inkijk in de wereld van de fotografie. De workshop is opgezet als een Indische rijsttafel en u haalt eruit wat u lekker vindt: van kunsthistorische perspectieven tot simpelweg leren zien. Het oog is belangrijker dan de camera en dat wordt - met al het digitale geweld - wel eens vergeten. Ontwikkel uzelf. Natuurlijk komen cameragebruik, thematische aspecten zoals portretten, landschappen en fototechniek aan de orde. De workshop beoogt vooral om u een fotografisch kompas aan te reiken waarmee u zichzelf verder kunt ontwikkelen. Spannend. Of uw sluiter na de workshop overuren draait of dat u meer gaat genieten van museale kunst; u bekijkt het maar. De workshop biedt u een fundament, richting en inzicht. U sluit de cursus dan ook af met 1.7 Ontspanningscursus In deze cursus van 5 lessen gaat u leren om uzelf te ontspannen in het dagelijks leven. Dat doen we door middel van diverse technieken en oefeningen. Er wordt aandacht besteed aan beter in kunnen slapen, rust brengen in uw hoofd, leren omgaan met uw gedachten, spanning loslaten, bewustwording van uw lichaam. Alle oefeningen zijn gericht op de thuissituatie. U krijgt opdrachten mee die u thuis mag uitvoeren en die bespreken we dan in de volgende les. U krijgt ook 2 ontspanningscd s mee zodat u thuis goed kan oefenen. Door ontspannen te zijn kunt u veel meer genieten van het leven! Meer informatie zie website: Deelnemers zorgen zelf voor matje - kussentje Docent: Monique Oostvogels Locatie: De Korenaere Tijd: vrijdag van 9.30 tot uur Aantal lessen: 5 Frequentie: tweewekelijks Deelnemers: 8 tot 15 Data 2014: 28/02-14/03-28/03-11/04-25/04 Lesgeld leden: Niet leden:

9 Schilderen met Aquarel- en Acrylverf Dit jaar is er weer een cursus schilderen met aquarel - en acrylverf! Docent Hendrik Boot volgde de Willem de Kooning kunstacademie te Rotterdam en geeft al jaren met plezier les in tekenen en schilderen in zijn eigen sfeervolle atelier KUNST48 in de Steenbergsestraat. (Auto s op Mineurplein of buiten de zone en fietsen achter de poort). U leert de basistechnieken en de fijne kneepjes. De groepen zijn klein dus u krijgt voldoende persoonlijke begeleiding. De cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. Zo leer je ook van elkaar. Aquarelleren is schilderen met waterwerf op een mooie transparante manier. Je hebt weinig nodig en het resultaat is verbluffend. Acrylverf lijkt op olieverf maar is ook op waterbasis dus gewoon onder de kraan af te spoelen als het nat is. Het is vrijwel reukloos. Thuis in de huiskamer kunt u er mee aan de slag. Wie wil er niet zijn eigen kunstwerk aan de muur? Tijdens de cursus maakt u er een aantal, u komt muren te kort! De cursus bestaat uit 2 delen van 12 lessen, dus totaal 24. U hebt de keuze om in te schrijven voor 24 lessen of gesplitst per 12 lessen. De lessen worden zowel op maandag- als dinsdagmiddag gegeven. U mag een gemiste les op een andere dag inhalen! De cursisten werken met eigen materiaal, voor beginners is tegen een geringe vergoeding materiaal van de docent te gebruiken, te betalen aan Hendrik Boot. Hij adviseert u graag bij de aanschaf en zorgt voor het materiaal bij de eerste les. 1.8 Docent: Hendrik Boot Locatie: atelier Steenbergsestraat 48 Tijd: maandag van u tot u uur Aantal lessen: 12 Deelnemers: 6 tot 8 Data 2013: 23/09-30/09-07/10-21/10-28/10-04/11-11/11-18/11-25/11-02/12-09/12-16/12 Lesgeld leden: Niet leden: Inclusief koffie of thee 1.9 Docent: Hendrik Boot Locatie: atelier Steenbergsestraat 48 Tijd: dinsdag van u tot u uur Aantal lessen: 12 Deelnemers: 6 tot 8 Data 2013: 24/09-01/10-08/10-22/10-29/10-05/11-12/11-19/11-26/11-03/12-10/12-17/12 Lesgeld leden: Niet leden: Inclusief koffie of thee 1.10 Tekenen Tekenen doet ieder kind. Later ben je meer geremd, onzeker wat de anderen er van vinden en merk je dat je de techniek niet goed beheerst. De tekencursus helpt u op weg om weer met plezier te ontdekken wat u aan deze hobby kunt beleven. Dit jaar start Hendrik Boot met een tekencursus. Hij volgde de Willem de Kooning kunstacademie te Rotterdam. In zijn eigen sfeervolle atelier KUNST48 in de Steenbergsestraat voelt u zich meteen thuis. In zes lessen van twee uur worden beginners op weg geholpen en gevorderden verder gebracht in de tekentechnieken. Er is ruimte voor individuele begeleiding. U leert werken met potlood, houtskool en pastelkrijt. Onderwerpen als stilleven, landschap, figuur en portret kunnen aan de orde komen. 9

10 1.11 Basiscursus Schilderen, tekenen en druktechnieken Deze cursus biedt diverse mogelijkheden voor beginners in de basistechnieken van tekenen en schilderen. Voor de cursisten van vorig seizoen wordt het een vervolg. Ervaring is niet noodzakelijk. We gaan creatieve mogelijkheden op het platte vlak ontdekken. Daarbij werken we o.a. met vormen/ lijnen, licht/donker, zwart/wit en kleur. De kleuren (cirkel) wordt behandeld. Ook het huiswerk kan besproken worden. Tegen een kleine vergoeding kunt u materiaal van de cursusleider gebruiken of u werkt met uw eigen materiaal. Hendrik adviseert u graag over de aanschaf. Voor liefhebbers die overdag bezet zijn wordt deze cursus in de avonduren gegeven en wel op maandagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur. In januari is er een tweede serie van 6 lessen. Het is ook een goede voorbereiding voor de cursus schilderen met aquarel- en acrylverf. Hoe kunnen we groot/klein, positief/negatief, ritme/beweging en structuren op het platte vlak toepassen. Materiaal kennis wordt opgedaan. Welke mogelijkheden zijn toepasbaar. We werken o.a. met houtskool, pastels, verf en inkt op verschillend papier soorten of schilderpaneel, welke kwasten en/penselen gebruiken we. Een basis, om hierna verder te ontdekken, wat we met eenvoudige druktechnieken kunnen doen. Welke druktechnieken zijn er: mono print, vuldruk; het werken met stempels (hoogdruk) en sjablonen zijn mogelijkheden, die toepasbaar zijn. Zelf meebrengen: Groot schetsblok, snijmat- kant en mes, schaar, metalen liniaal, potlood. In overleg met de docent worden later kwasten/penselen en verder te gebruiken materialen zelf aangeschaft. Basis materiaal onkosten 5,00. Het aantal plaatsen is beperkt dus wees er snel bij! Tekenen maandag Docent: Hendrik Boot Locatie: atelier Steenbergsestraat 48 Tijd: maandag van u tot u uur Aantal lessen: 6 Frequentie: tweewekelijks Deelnemers: 6 tot 8 Data 2013: 23/09-07/10-28/10-11/11-25/11-09/12 - Lesgeld leden: Niet leden: Docent: Wil Koldenhof Locatie: De Korenaere Tijd: donderdag van 10 tot 12 uur Aantal lessen: 8 Frequentie: twee wekelijks Deelnemers: 6 tot 8 Data 2013: 10/10-24/10-7/11-21/11 Data 2014: 9/1-23/1-6/2-20/2 Lesgeld leden: Niet leden:

11 1.12 Tai-Chi Tai-Chi is een holistische training met als kenmerk een dynamische balans tussen lichaam en geest. Actie (spanning) en Rust (ontspanning) in harmonie Zumba Gold Dance 55+ Na het succes van de afgelopen drie jaren, zit deze cursus weer in ons programma. Dans en swing mee met uw leeftijdgenoten onder de bezielende leiding van Petra Hoek en ondervindt aan den lijve wat bewegen met u doet! Zumba is een workout op dynamische latin muziek vol unieke en exotische danspassen. Het zijn bewegings- en ademhalingsoefeningen, waarbij de eigen energie gebruikt en gestuurd wordt. Dit door bewust te bewegen en op de juiste manier te ademen. Hierdoor wordt de geest rustig en ontspannen. De oefeningen zijn heilzaam, versterkend en ontspannen tegelijk. Het is een goede manier om een gezonde balans te verkrijgen/behouden en lichte verstoringen op een eenvoudige manier te verhelpen. De oefeningen verbeteren: de flexibiliteit, coördinatie, stabiliteit en balans. Niet alleen de spieren en gewrichten zullen beter functioneren, ook mentaal ontstaat er een betere balans en een betere concentratie. Kortom, een gezonde manier van bewegen voor iedereen! Docent: Fiona Wagenaar Locatie: De Korenaere Tijd: maandag van 9.15 tot uur Aantal lessen: 28 Deelnemers: 12 tot 18 Data 2013: 30/9-7/10-21/10-28/10-4/11-11/11-18/11-25/11-2/12-9/12-16/12 Data 2014: 6/1-13/1-20/1-27/1-3/2-10/2-17/2-24/2-10/3-17/3-24/3-31/3-7/4-14/4-28/4-12/5-19/5 Lesgeld leden: Niet leden: De ZUMBA GOLD les heeft een rustiger tempo dan de gewone zumba les en is bedoeld voor degenen die misschien qua leeftijd wat ouder zijn, maar nog jong van geest! Een aantal voordelen op een rijtje: het is goed voor hart en bloedvaten, ontwikkelen van spierkracht en uithoudingsvermogen, botdichtheid ( tegengaan van osteoporose), meer soepelheid in de spieren en gewrichten, verbetering van de houding, balans en coördinatie, geheugentraining, calorieën verbranden. Dit allemaal op een leuke gezellige manier, lekker dansend (op o.a. merengue, salsa, mambo, cumbia, tango, flamengo ) d.m.v. eenvoudige choreografieën en speciaal voor deze doelgroep uitgedachte oefeningen. Dans u fit met Zumba en ga genieten. Het geeft u energie! Docent: Petra Hoek Locatie: CKB - Burg. Stulemeijerlaan 3 Tijd: dinsdag van tot uur Aantal lessen: 10 Deelnemers: 20 tot 30 Data 2013: 1/10-8/10-22/10-29/10-5/11-12/11-19/11 26/11-3/12-10/12 Lesgeld leden: Niet leden: Inclusief koffie of thee 11

12 KOKEN 2.1 Indonesisch koken U zult ontdekken dat het bereiden van een Indonesisch maaltijd niet bewerkelijker hoeft te zijn dan het bereiden van aardappelen met andijvie en een gehaktbal. In plaats van aardappelen kookt u rijst en serveert u daarbij groenten en vlees waaraan Indonesische kruiden en ingrediënten zijn toegevoegd. Dat betekent niet meteen een uitgebreide rijsttafel met 20 verschillende gerechten, zoals dat in Indonesische restaurants geserveerd wordt. Het kan ook simpeler: rijst, een of twee gerecht(en), een vleesgerecht en wat bijgerechten. Dit kan als hoofdmaaltijd ook alles geven wat U verlangt Koken, een feest voor iedereen Wij, Jan & Gerda Gouverneur, delen graag onze kennis en enthousiasme voor het koken. Voor dit jaar hebben we 4 geheel nieuwe menu s samengesteld. Voor alle groepen hanteren we het zelfde programma, dus in principe maakt het niet uit op welk dag of tijd u komt. De rijsttafel is een complete maaltijd, waarbij alle gerechten tegelijkertijd geserveerd worden. Een uitgebreide rijsttafel wordt alleen bij feestelijkheden zoals bruiloften, verjaardagen etc. geserveerd. Een rijsttafel met 20 of meer gerechten behoort daarom ook tot een uitzondering. Het gebruik om een groot aantal verschillende gerechten te serveren stamt uit een eeuwenoude traditie welke te maken heeft met het bieden van gastvrijheid. De gastheer/-vrouw is er dan van verzekerd dat de gast voldoende keuze heeft. Eet smakelijk: selamat makan. Docent: Lies Rademaker Locatie: Wijkcentrum Fort-Zeekant, Lourdesplein 1 Tijd: donderdag van tot uur Aantal lessen: 4 Frequentie: Wekelijks Deelnemers: 7 tot 8 Data 2013: 03/10-10/10-17/10-24/10 Lesgeld leden: Niet leden: De formule is onveranderd: per menu voorgerecht tussengerecht hoofdgerecht en nagerecht. Laat u inspireren door nieuwe gerechten, nieuwe combinaties met een fraaie presentatie. Van elk menu krijgt u een foto, een beschrijving van de bereiding en wat u in huis moet halen om het uiteindelijk zelf op tafel te zetten. Het spreekt voor zich dat u de gebruikte ingrediënten per les met de docent moet afrekenen, de kosten bedragen gemiddeld 8,50 per les. Mocht u een keer verhinderd zijn dan dient u zich tijdig ( vóór maandag voorafgaand aan uw les ) telefonisch of per af te melden bij de docent, anders worden de gemaakte kosten wél aan u doorberekend. Elke deelnemer dient zelf voor een schort en een naamplaatje te zorgen. Als eten een feest moet zijn, reiken wij u de kers aan. 2.2 Koken een feest voor iedereen Docent: Jan & Gerda Gouverneur Locatie: Wijkcentrum Fort-Zeekant, Lourdesplein 1 Tijd: dinsdag van tot uur Aantal lessen: 4 Deelnemers: 7 tot 8 Data 2013: 05/11-12/11-26/11-03/12 Lesgeld leden: Niet leden:

13 2.3 Koken een feest voor iedereen Docent: Jan & Gerda Gouverneur Locatie: Wijkcentrum Fort-Zeekant, Lourdesplein 1 Tijd: woensdag van tot uur Aantal lessen: 4 Deelnemers: 7 tot 8 Data 2013: 06/11-13/11-20/11-27/11 Lesgeld leden: Niet leden: Koken een feest voor iedereen _Avond Docent: Jan & Gerda Gouverneur Locatie: Wijkcentrum Fort-Zeekant, Lourdesplein 1 Tijd: woensdag van tot uur Aantal lessen: 4 Deelnemers: 7 tot 8 Data 2013: 06/11-13/11-20/11-27/11 Lesgeld leden: Niet leden: We beginnen met een eenvoudige maaltijd en eindigen met een feestelijk maal. De cursus bestaat uit 4 lessen onder het motto eerst proeven en dan verder. Na afloop is iedere man in staat een warme maaltijd te bereiden en op tafel te zetten, zelfs als er meerdere personen aanschuiven. Docent: Jan & Gerda Gouverneur Locatie: Wijkcentrum Fort-Zeekant, Lourdesplein 1 Tijd: vrijdag van tot uur Aantal lessen: 4 Deelnemers: 7 tot 8 Data 2013: 08/11-15/11-22/11-29/11 Lesgeld leden: Niet leden: Marokkaans koken Na het succes van het afgelopen jaar, ook nu weer in ons programma. Hassana heeft weer een 4-tal nieuwe menu s samengesteld met typische Marokkaanse geuren en kleuren. 2.5 Koken een feest voor iedereen Docent: Jan & Gerda Gouverneur Locatie: Wijkcentrum Fort-Zeekant, Lourdesplein 1 Tijd: donderdag van tot uur Aantal lessen: 4 Deelnemers: 7 tot 8 Data 2013: 07/11-14/11-21/11-28/11 Lesgeld leden: Niet leden: Koken voor mannen Een opstap kookcursus voor mannen. Hoe voorkom je dat je de vingers brandt aan het bereiden van een warme maaltijd. Deze cursus is bedoeld voor mannen die zich niet in de vingers willen snijden en onzeker zijn in de keuken. Voor hen die vorig jaar al haar cursus hebben gevolgd is dit een vervolg, maar ook als u voor het eerst wilt proeven van de exotische Marokkaanse keuken kunt u inschrijven. De Marokkaanse keuken wordt als een van de gevarieerdste keukens ter wereld beschouwd. De reden hiervoor is de eeuwenlange interactie van Marokko met de buitenwereld. De keuken is een mengeling van invloeden uit de Arabische, Berberse, Spaanse, Corsicaanse, Portugese, Moorse, Midden-Oosterse, 13

14 Mediterrane, Afrikaanse, Turkse en Joodse keukens. Al deze keukens hebben in meer of mindere mate bijgedragen aan de diversiteit van de Marokkaanse keuken. Daarnaast werd deze verder verfijnd door de koks in de Koninklijke keukens in de Marokkaanse koningssteden. Kruiden worden op grote schaal in het Marokkaanse eten gebruikt. Ondanks dat Marokko al duizenden jaren kruiden importeert, komen vele ingrediënten uit Marokko zelf, zoals saffraan, munt en olijven, sinaasappelen en limoenen. Belangrijke kruiden zijn kaneel, komijn, peper, gember, saffraan en kurkuma. Kip en vis zijn het meest gegeten in Marokko, dat ziet u dan ook dit jaar weer op uw bord verschijnen. Als u eens iets anders wilt eten, de Marokkaanse keuken biedt u een gevarieerd aanbod. Docent: Hassana Ahmed el Battioui Locatie: Wijkcentrum Fort-Zeekant, Lourdesplein 1 Tijd: woensdag van tot uur Aantal lessen: 4 Deelnemers: 7 tot 8 Data 2013: 02/10-09/10-23/10-30/10 Lesgeld leden: Niet leden: Vegetarisch koken Samen een smakelijke en kleurrijke vegetarische maaltijd bereiden. Wilt u eens een dagje of vaker zonder vlees en wilt u dan meer dan een vlees vervangende burger van de supermarkt? Dan is deze cursus iets voor u. In deze cursus leert u de basis van een volwaardige voeding zonder gebruik te maken van dierlijke producten. Plantaardige eiwitten, granen en lekkere biologische groenten zullen uitgebreid aan bod komen. Elke les maken we ook een (maaltijd)soep en een heerlijk dessert met natuurlijke suikervervangers. Laat u inspireren, maak kennis met nieuwe producten zoals quinoa, het wondergraantje van de Inca's en met verschillende kooktechnieken zoals het maken van heerlijke geperste salades. Kom en leer uw menumogelijkheden uitbreiden. Na het bereiden van de maaltijd gaat u gezellig samen aan tafel. U krijgt alle recepten op schrift, zodat u thuis alles nog eens op uw gemak kunt nakijken en ook zelf aan de slag kunt gaan. Naast het cursusgeld betaalt u per les ongeveer 8,00 aan de docente voor de gebruikte ingrediënten. Omdat deze vooruit worden ingekocht, dient u uw eventuele afwezigheid bij een les uiterlijk dinsdagochtend 10 uur bij de docente te melden; doet u dit niet dan worden de kosten van de Ingrediënten toch in rekening gebracht. Docent: Karin de Jong - van Wijk Locatie: Wijkcentrum Fort-Zeekant, Lourdesplein 1 Tijd: woensdag van tot uur Aantal lessen: 4 Deelnemers: 8 tot 10 Data 2014: 08/01-15/01-22/01-29/01 Lesgeld leden: Niet leden:

15 VARIA Economie voor beginners Inflatie, werkloosheid, koopkrachtbehoud of nullijn, hypotheekrenteaftrek, recessie, staatsschuld, de koers van de Euro, korting op pensioenen, vrije markt. Economische begrippen die we bijna dagelijks lezen in de krant of horen op radio en tv. Deze cursus is bedoeld om inzicht te geven in economische begrippen en in de keuzes die gezinnen, bedrijven en overheden moeten maken om met beperkte middelen zoveel mogelijk wensen te realiseren. Bij deze cursus gebruiken we de meest recente druk van het boek Economie voor Dummies van Peter Antonioni & Sean Masaki Flynn, ISBN , uitgeverij Pearson, prijs 28,95 zelf aan te schaffen via de boekhandel of op internet. Wacht in elk geval met aanschaffen tot u zeker weet dat de cursus doorgaat( Zie het inschrijfformulier ). 3.3 Genealogie / stamboomonderzoek NIEUW De laatste 40 jaar is de belangstelling voor de genealogie en de heraldiek enorm gegroeid. Vroeger gingen er meer mensen voor een leuke tijdsbesteding naar de studiezalen van de archieven van gemeente, provincie en kadaster om gegevens van hun voorouders op te sporen. 3.1 Ochtendcursus Docent: Ton Dillen Locatie: De Korenaere Tijd: dinsdag van tot uur Aantal lessen: 10 Deelnemers: 10 tot 15 Data 2013: 01/10-08/10-29/10-05/11-12/11-19/11-26/11-03/12-10/12-17/12 Lesgeld leden: Niet leden: Avondcursus Docent: Ton Dillen Locatie: De Korenaere Tijd: woensdag van tot uur Aantal lessen: 10 Deelnemers: 10 tot 15 Data 2013: 02/10-09/10-30/10-06/11-13/11-20/11-27/11-04/12-11/12-18/12 Lesgeld leden: Niet leden: De laatste 10 jaar echter is er enorm veel informatie door de digitalisering van het archiefmateriaal nu ook bereikbaar via internet. Het wordt voor de beginnende onderzoeker een stuk eenvoudiger om informatie te verzamelen over zijn of haar familiegegevens. Tijd aan reizen gaat nu niet meer verloren; heel veel kan nu thuis met de computer worden opgespoord. In 4 opeenvolgende workshops gaan we met u de stappen van het onderzoekproces door van het heden naar het verleden. Uiteraard staan we stil bij de wijze waarop u verzamelde gegevens kunt opslaan; n.l. gewoon op papier of in een stamboomprogramma op uw computer thuis. Genealogie: Een mooie vrijetijdsbesteding!! Docent: René Schoutens Locatie: De Bergse Plaat Tijd: vrijdag van tot uur Aantal lessen: 4 Deelnemers: 6 tot 12 Data 2013: 01/11-08/11-15/11-22/11 Lesgeld leden: Niet leden:

16 3.4 Filosofie Deze cursus Filosofie biedt continuïteit aan de inleidende cursus. Sinds de Oudheid is de Filosofie gericht op de vormgeving van ons bestaan en met het oog op de vraag wat is een goed leven. Later ontwikkelden, Montaigne, Rousseau, Nietszche, Hadot en M. Foucault ook een filosofie gebaseerd op de zorg voor zichzelf, als levenswijze of levenskunst Ipad voor senioren Er is geen enkel ander apparaat dat wereldwijd, binnen een paar jaar, door zoveel mensen in de armen is gesloten. Steeds meer senioren ontdekken de toepassingsmogelijkheden in het dagelijks leven van de ipad. Van het lezen van de krant, het spelen van een spelletje of het plannen van een treinreis, de ipad kan het allemaal, en dat alles in een handig en compact formaat. In deze workshop bespreken we de diverse gebruikersfuncties van de ipad en laten we u zien welke toepassingen in de praktijk allemaal mogelijk zijn. Haal meer uit uw ipad! De workshop is bedoeld voor bestaande ipad gebruikers, maar ook zeer geschikt voor een ieder die de stap nog wil gaan maken. Er zijn een aantal demo ipads beschikbaar. Je wordt wat jij bent, zegt Nietzsche. Thema s als lijden, lot, passie en eindigheid zullen onderzocht worden in het werk van W. Schmid: Filosofie als levenskunst - een inleiding in het mooie leven ( AMBO ISBN ). We zullen van dit boek gebruikmaken als aanleiding voor discussies in het leslokaal. Docent: Regina Lopes Locatie: De Korenaere Tijd: donderdag van tot uur Aantal lessen: 10 Deelnemers: 8 tot 12 Data 2013: 03/10-10/10-24/10-31/10-07/11-14/11-21/11-28/11-05/12-12/12 Lesgeld leden: Niet leden: Docent: Amac, Franck Romers Locatie: De Korenaere Tijd: maandag van 9.30 tot uur Aantal lessen: 1 Frequentie: éénmalig Deelnemers: 10 tot 20 Data 2013: 21/10 Lesgeld leden: 7.00 Niet leden: 8.00 De koffie/thee wordt u aangeboden door Apple! 3.6 Docent: Amac, Franck Romers Locatie: De Korenaere Tijd: donderdag van tot uur Aantal lessen: 1 Frequentie: éénmalig Deelnemers: 10 tot 20 Data 2013: 24/10 Lesgeld leden: 7.00 Niet leden: 8.00 De koffie/thee wordt u aangeboden door Apple! 16

17 TALEN 4.1 Duits conversatie Avond Duitsland is uitgegroeid tot de nummer 1 vakantiebestemming voor Nederlanders. Deze toppositie is vooral te danken aan het grote aantal korte vakanties dat bij onze oosterburen wordt doorgebracht, aldus het Duits Verkeersbureau in Amsterdam. Inderdaad, voor veel Nederlanders is Duitsland het vakantieland bij uitstek geworden. De vele sterke punten van dit zo verrassend dichtbij gelegen land worden door steeds meer Nederlanders ontdekt. Duitsland is verdeeld in 16 deelstaten die elk heel veel moois te bieden hebben: ongerepte natuur, historische, maar ook hippe steden, dorpen uit een sprookjesboek, schitterende musea, heuvels, hoogen laaggebergte, kastelen, enorme bossen en, waar vele Nederlanders niet zo gauw aan denken, een meer dan duizend kilometer lange kustlijn. Voeg daaraan toe de goede infrastructuur en de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De groei van het toerisme is dan ook niet verbazingwekkend. En als je dan in Duitsland bent zou het leuk zijn om ook gesprekjes met de Duitsers te kunnen voeren. Dat is dan ook de bedoeling van deze cursus: een lekker stuk taart te kunnen bestellen, vragen of ze u de weg naar Hamelen kunnen vertellen (mocht u daar naar toe gaan), bij de receptie van hotel of camping uw woordje kunnen doen, in een restaurant een lekker gerecht uitzoeken op de Duitstalige menukaart, informatie inwinnen bij het toeristenbureau, enzovoort. U begrijpt dat bij deze cursus de nadruk vooral zal liggen op het oefenen en herhalen van zinnen die in diverse situaties gebruikt worden. Krijgt u er zin in? Kom naar onze cursus. Lesmateriaal (niet inclusief) krijgt u van de docent. 4.2 Engels conversatie 1 We gaan in deze cursus verder met de onderwerpen, waar we in de cursus Engels op reis over gesproken hebben. De onderwerpen krijgen wel meer diepgang, daarnaast bespreken we algemene zaken uit het dagelijkse Engelse leven. De nadruk blijft op actief spreken van de Engelse taal. Voor deze cursus zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Ook als u niet hebt deelgenomen aan de cursus Engels op reis kunt u hieraan deelnemen, mits u over een basiskennis van de Engelse taal beschikt. Docent: Eleanor Deady Locatie: De Moerkens Tijd: maandag van 9.45 tot uur Aantal lessen: 10 Deelnemers: 8 tot 10 Data 2014: 6/1-13/1-20/1-27/1-3/2-10/2-17/2-24/2-10/3-17/3 Lesgeld leden: Niet leden: Docent: Carla van Hove Locatie: Wijkcentrum De Bergse Plaat Tijd: donderdag van u tot u uur Aantal lessen: 10 Deelnemers: 8 tot 12 Data 2013: 03/10-10/10-24/10-31/10-07/11-14/11-21/11-28/11-12/12-19/12 Lesgeld leden: Niet leden:

18 4.3 Engels conversatie 2 Deze cursus is een voortzetting van de cursus Engels conversatie 4.3 van vorig jaar. De onderwerpen worden verder uitgediept, daarnaast bespreken we algemene zaken uit het dagelijkse Engelse leven. De nadruk blijft op het actief spreken van de Engelse taal. Voor deze cursus zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wilt u met succes deelnemen aan deze cursus, dan moet u toch over een redelijke kennis van het Engels beschikken. Docent: Eleanor Deady Locatie: De Moerkens Tijd: woensdag van 9.45 tot uur Aantal lessen: 15 Deelnemers: 6 tot 8 Data 2014: 8/1-15/1-22/1-29/1-5/2-12/2-19/2-26/2-5/3-12/3-19/3-26/3-2/4-9/4-16/4 Lesgeld leden: Niet leden: Engels op reis Als u op vakantie met zelfvertrouwen in het Engels wilt communiceren, dan is deze cursus iets voor u! De nadruk ligt op het spreken in de Engelse taal. We oefenen dit door middel van: rollenspellen, discussies etc., met de bedoeling dat u zich kunt redden in typische situaties, waar u op vakantie in terecht kunt komen. Verschillende onderwerpen komen dan ook aan de orde: u zelf voorstellen, een boodschap doen in een winkel, iets bestellen in een restaurant, een kamer reserveren in een hotel en nog veel meer zaken. Op een ontspannen en plezierige manier leert u zo beter communiceren in de Engelse taal en daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de cultuur van Engelstalige landen. Om deel te nemen aan deze cursus wordt enige kennis van het Engels verondersteld. Docent: Eleanor Deady Locatie: De Moerkens Tijd: maandag van 9.45 tot uur Aantal lessen: 10 Deelnemers: 8 tot 10 Data 2013: 30/09 07/10 21/10 28/10 04/11 11/11 18/11 25/11 02/12 09/12 Lesgeld leden: Niet leden: Frans voor beginners Avond Voor Nederlanders is Frankrijk nog steeds het belangrijkste vakantieland. Denkt U hierbij aan de rijke cultuur en geschiedenis, de gevarieerde landschappen en de prachtige taal. Zou U het niet heerlijk vinden gesprekken te kunnen voeren met de Fransen en U te kunnen redden in de dagelijkse situaties, bij de bakker, op de markt, de weg vragen e.d.? Dan is deze cursus iets voor U! Bij deze cursus komen, in een ontspannen sfeer, alle aspecten van de taal aan bod: lezen, luisteren, woordenschat, grammatica, praten en een stukje "Frankrijk kunde". Er wordt geen voorkennis van het Frans verondersteld. Aanschaf boeken in overleg met de docente. Docent: Joke Kalker Locatie: aan huis / wijkcentrum De Bergse Plaat Tijd: woensdag van tot uur Aantal lessen: 20 Deelnemers: 6 tot 12 Data 2013: 02/10-09/10-23/10-30/10-06/11-13/11-20/11-27/11-04/12-11/12 Data 2014: 15/01-22/01-29/01-05/02-12/02-19/02-26/02-05/03-12/03-19/03 Lesgeld leden: Niet leden:

19 4.6 Frans voor gevorderden Deze cursus is een vervolg op die van vorig seizoen, maar is ook geschikt voor belangstellenden die zich al aardig verdiept hebben in de basiskennis van het Frans. Dit jaar gaan we hiermee verder. Alle aspecten van de taal komen aan de orde, maar meer nog dan vorig seizoen zal de spreekvaardigheid in de vorm van gesprekken, discussies, spreekbeurten aan bod komen. Aanschaf boeken in overleg met de docente. Docent: Joke Kalker Locatie: aan huis/wijkcentrum De Bergse Plaat Tijd: donderdag van tot uur Aantal lessen: 20 Deelnemers: 6 tot 12 Data 2013: 03/10-10/10-24/10-31/10-07/11-14/11-21/11-28/11-05/12-12/12 Data 2014: 16/01-23/01-30/01-06/02-13/02-20/02-27/02-06/03-13/03-20/03 Lesgeld leden: Niet leden: Italiaans conversatie 1 Avond Italië, geeft die naam je ook de kriebels? Kom proeven! In tien lessen maakt u kennis met de taal en cultuur van dit prachtige land, met de mogelijkheid om die verder te ontdekken in een vervolg van tien lessen na de jaarwisseling. Het cursusboek dient als leidraad, maar de nadruk ligt op spreken. Het is een beginnerscursus en kennis van de taal is niet noodzakelijk. Docent: Carolien van Baar Locatie: De Moerkens Tijd: dinsdag van tot uur Aantal lessen: 10 Deelnemers: 8 tot 15 Data 2013: 1/10-8/10-22/10-29/10-5/11-12/11-19/11-26/11-3/12-10/12 Lesgeld leden: Niet leden: Italiaans conversatie 2 Andiamo avanti! We gaan verder met onze reis door Italië. Met hetzelfde boek als voor de beginnerscursus Italiaans conversatie 1 als basis gaan we verder en ontwikkelen de spreekvaardigheid door ons te richten op alle facetten van il bel paese. Deze cursus is bedoeld voor cursisten met een basiskennis van het Italiaans of die de cursus Italiaans conversatie 1 hebben gevolgd. Docent: Carolien van Baar Locatie: De Moerkens Tijd: donderdag van tot uur Aantal lessen: 10 Deelnemers: 8 tot 15 Data 2013: 3/10-10/10-24/10-31/10-7/11-14/11-21/11-28/11-5/12-12/12 Lesgeld leden: Niet leden: Italiaans conversatie 3. Continuiamo con la conversazione e la scoperta dell`italia. Il nuovo libro Allegro 3 funzionerà come guida, i discorsi faremo noi. I sensi e il gusto del bel paese approfondiamo insieme con sempre più vocabolario. Ci vediamo!

20 Docent: Carolien van Baar Locatie: De Moerkens Tijd: Woensdag van tot uur Aantal lessen: 20 Deelnemers: 8 tot 15 Data 2013: 2/10-9/10-23/10-30/10-6/11-13/11-20/11-27/11-4/12-11/12 Data 2014: 8/1-15/1-22/1-29/1-5/2-12/2-19/2-26/2-5/3-12/3 Lesgeld leden: Niet leden: Latijn Leesgroep In deze leesgroep worden originele Latijnse teksten (in proza en/of poëzie) gelezen van meerdere Latijnse schrijvers. Basiskennis van de Latijnse grammatica is vereist. Verder worden diverse aspecten van de Romeinse samenleving en invloeden in latere tijden ( beeldende kunsten, muziek, literatuur) behandeld. Oud-gymnasiasten of belangstellenden met voldoende basiskennis van Latijn, kunnen ook aan deze cursus deelnemen. Voor verdere informatie kan men de docent bellen 4.11 Portugees conversatie Avond Brazilië en Portugal zijn druk bezochte vakantiebestemmingen. Het is voor iedere bezoeker handig als u er naar toe kunt gaan met een basiskennis van de Portugese taal om zich te kunnen voorstellen, boodschappen te doen, iets in een restaurant te kunnen bestellen of zelfs een klein gesprek met de bevolking te kunnen voeren. Het is aan U om deze kans te benutten om op een plezierige manier een introductie van de taal en de cultuur van Portugal en Brazilië te krijgen. Docent: Henk Werts Locatie: Wijkcentrum De Bergse Plaat Tijd: donderdag van tot uur Aantal lessen: 12 Frequentie: twee wekelijks Deelnemers: 8 tot 10 Data 2013: 10/10-24/10-07/11-21/11-12/12-19/12 Data 2014: 09/01-16/01-30/01-13/02-27/02-13/03 Lesgeld leden: Niet leden: Docent: Regina Lopes Locatie: De Korenaere Tijd: dinsdag van tot uur Aantal lessen: 10 Deelnemers: 8 tot 12 Data 2013: 01/10-08/10-22/10-29/10-05/11-12/11-19/11-26/11-03/12-10/12 Lesgeld leden: Niet leden:

21 in, en het toepassen van de taal. Comunicarse en español! Voorkennis: Spaans gevorderden 2 of de volgende punten kunnen beheersen: iets uit het verleden kunnen vertellen; mening geven en beargumenteren; aangeven wat u leuk of niet leuk vindt; over uw plannen kunnen spreken [toekomst] Spaans beginners Hola! Cómo está? Door het combineren van luister, schrijf, lees en spreek oefeningen in alle lessen, worden cursisten snel ondergedompeld in de Spaanstalige wereld. Met behulp van basisgrammatica wordt het leer proces ondersteund en versneld. De nadruk bij deze cursussen ligt op het ontwikkelen van alle vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken en het opbouwen van uw woordenschat. Bienvenido! Voorkennis: enige kennis van Spaans Docent: June Matthijs - Lopez Locatie: De Moerkens Tijd: maandag van tot uur Aantal lessen: 10 Deelnemers: 8 tot 10 Data 2014: 06/01-13/01-20/01-27/01-03/02-10/02-17/02-24/02-10/03-17/03 Lesgeld leden: Niet leden: Spaans gevorderden 3 Hola! Qué tal pasó las vacaciones? A dónde fue? Met deze cursus wordt de basiskennis aangevuld en is een voortzetting van de cursus Spaans voor gevorderden 2. Alle vaardigheden worden getraind en dit jaar zullen wij ook door middel van extra opdrachten (buiten de methode) de conversatie in de groep stimuleren. Vamos a conversar mucho! De nadruk bij deze cursus ligt op het verder ontwikkelen van alle vier de vaardigheden het verdiepen Docent: June Matthijs - Lopez Locatie: De Moerkens Tijd: donderdag van tot uur Aantal lessen: 20 Deelnemers: 8 tot 12 Data 2013: 03/10-10/10-24/10-31/10-07/11-14/11-21/11-28/11-05/12-12/12 Data 2014: 09/01-16/01-23/01-30/01-06/02-13/02-20/02-27/02-13/03-20/03 Lesgeld leden: Niet leden: Spaans op reis Avond Hola! Spaans is de moedertaal in 21 landen, bijna 500 miljoen mensen spreken Spaans over de hele wereld. Wilt u ook deel zijn van deze groeiende groep? Met deze introductie cursus willen wij u de mogelijkheid bieden om deze taal te leren kennen. In een korte tijd wordt voldoende bagage verzameld om tijdens uw vakantie in een Spaanstalige land zich te kunnen redden in de meeste voorkomende situaties. De nadruk bij deze cursussen ligt op conversatie en het opbouwen van uw woordenschat. Voorkennis: geen Docent: June Matthijs - Lopez Locatie: De Moerkens Tijd: maandag van tot uur Aantal lessen: 10 Deelnemers: 8 tot 10 Data 2013: 07/10-21/10-28/10-4/11-11/11-18/11-25/11-02/12-09/12-16/12 Lesgeld leden: Niet leden:

22 KUNST - CULTUUR - MUZIEK 5.1 Geschiedenis van de 19de eeuw Deze cursus is een vervolg op de lessenserie van vorig jaar, maar staat verder op zichzelf. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Na een herhaling van de belangrijkste gebeurtenissen, gaan we verder op ontdekkingsreis door de 19e eeuw. Ook nu weer zal ik u proberen duidelijk te maken dat de 19e eeuw niet alleen een boeiende periode in de geschiedenis was, maar ook het aanzien van onze huidige samenleving heeft bepaald. geen passief hoorcollege worden. U wordt regelmatig verzocht actief mee te denken over lesmateriaal dat u per wordt opgestuurd. Een vast onderdeel van deze geschiedeniscursus is de excursie. Er staan er twee op het programma. In les 4 bezoeken we Amsterdam. In het Tropenmuseum proberen we ons een beeld te vormen van ons koloniale verleden. In de middag wandelen we langs de nieuwe arbeiderswijken van rond 1900: de architectuur van de Amsterdamse school. De laatste les is een stadswandeling door Bergen op Zoom: wat herinnert er in onze stad nog aan de 19e eeuw? Om rondleidingen op excursies en klassikale bestudering van teksten en prenten overzichtelijk te houden, is de maximale groepsgrootte gesteld op 15. In de cursusprijs is lesmateriaal wel inbegrepen; vervoer dagexcursies en eventuele entreebewijzen zijn dat niet. De eerste les bestaat uit een korte samenvatting van de cursus van vorig jaar: van Franse Revolutie tot Industriële Revolutie; vervolgens de opkomst van de -ismen : conservatisme, liberalisme en socialisme. In de tweede les bekijken we het imperialisme. De kiem voor de huidige problemen in de Derde Wereld werd gelegd in de 19e eeuw: de opdeling van de overzeese wereld door hebzuchtige Europese staten die elkaar het licht in de ogen niet gunden. In naam werd daarbij beschavende zending naar de onwetende inboorling gebracht, maar in de praktijk was er sprake van meedogenloze uitbuiting. Speciale aandacht is er voor Ons Indië en de Belgische Kongo. In de volgende les bespreek ik de opkomst van Amerika als wereldmacht. In deze les komt ook het Wilde Westen aan bod: de verdringing van de indianen door oprukkende kolonisten. In een aparte les zal de rol van de vrouw in de 19e eeuw behandeld worden: in het bijzonder hun emancipatiestrijd. In een laatste les bekijken we nog hoe een provinciestad als Bergen op Zoom deze eeuw doorkwam: Bergen op Stoom. Tijdens de lessen zal ik gebruik maken van afbeeldingen (beamer) en enkele filmfragmenten. Het zal Docent: Jan Kalker Locatie: Wijkcentrum De Bergse Plaat Tijd: donderdag van tot uur Aantal lessen: 8 Frequentie: drie wekelijks Deelnemers: 10 tot 15 Data 2013: 26/09-24/10-14/11-05/12 Data 2014:16/01-06/02-27/02-27/03 Lesgeld leden: Niet leden: Klassieke cultuur Onderwerpen: Koningspaleizen in de Griekse wereld Griekenland was in de oudheid niet één land, maar bestond uit zelfstandige stadstaten o.l.v. koningen (Bv. Nestor, koning van Pylus). Hun paleizen hebben we gevonden. Zij bieden veel informatie over het leven van koningen en hun onderdanen in de begintijd van de Griekse geschiedenis. De psychologie van de antieke vrouw in de Heroïdes van OVIDIUS. De Romeinse dichter Ovidius publiceerde tegen het einde van de 1e eeuw v. Chr. zijn Epistulae Heroïdum of Heroïdes. Het betreft hier een aantal 22

23 5.3 Kunstgeschiedenis In deze cursus worden in 5 lessen de volgende onderwerpen behandeld: De Franse schilderkunst; Madonna en kind; Dieren in de kunst; Vrouw en werk; Maaltijd in de kunst. Na een inleiding en uitleg met kleurafbeeldingen volgen kleurendia s die een duidelijk beeld van de behandelde stof geven. (fictieve) brieven van vrouwenfiguren uit de Griekse mythologie en literatuur aan hun (langdurig) afwezige echtgenoot. De eerste van die reeks is de brief die Penelope schreef aan haar afwezige echtgenoot Odysseus. De drie Punische oorlogen. In de derde en tweede eeuw v. Chr. streden de Romeinen in drie oorlogen met de Carthagers om de hegemonie op en rond de Middellandse zee. De Romeinen beslisten het conflict in hun voordeel. Dit was een keerpunt in de geschiedenis. Zo werd onze westerse wereld gebouwd op Grieks- / Romeinse grondslagen. Wat zou er gebeurd zijn als de Carthagers de overwinning hadden behaald? We benaderen het probleem niet alleen vanuit de Romeinse bronnen; het is ook interessant om vanuit de visie van de Carthagers naar dit conflict te kijken. De Romeinen in / en Noord Afrika. Noord Afrika herbergt een schat aan gegevens en monumenten uit de Romeinse tijd. De resten van veel antieke steden zijn een bezoek meer dan waard. Vooral Tunesië en Libië hebben veel te bieden. De prachtige mozaïeken in de Romeinse villa s en het Bardomuseum in Tunis tonen het geweldige vakmanschap van de kunstenaars. Docent: El van Broekhoven Locatie: Wijkcentrum De Bergse Plaat Tijd: woensdag van tot uur Aantal lessen: 5 Frequentie: vier wekelijks Deelnemers: 15 tot 25 Data 2013: 09/10-06/11-11/12 Data 2014: 19/02-26/03 Lesgeld leden: Niet leden: Kunstgeschiedenis vervolg Deze cursus van vijf lessen is een vervolg van de basiscursus van vorig seizoen. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: Art Nouveau/Art Deco; Haagsche school; Postimpressionisten; Kubisme; Leven en werk van Piet Mondriaan. Zoals u gewend bent wordt de uitleg ondersteund met kleurafbeeldingen en dia s. Docent: Henk Werts Locatie: Wijkcentrum De Bergse Plaat Tijd: donderdag van tot uur Aantal lessen: 4 Frequentie: maandelijks Deelnemers: 10 tot 15 Data 2013: 10/10-21/11 Data 2014: 09/01-20/02 Lesgeld leden: Niet leden: Docent: El van Broekhoven Locatie: Wijkcentrum De Bergse Plaat Tijd: woensdag van tot uur Aantal lessen: 5 Frequentie: vier wekelijks Deelnemers: 15 tot 20 Data 2013: 02/10-30/10-27/11 Data 2014: 12/02-12/03 Lesgeld leden: Niet leden: 45.00

24 5.6 Literatuur: Boekbespreking NIEUW In deze cursus van drie weken behandelen we een thema uit de literatuur dat ons leven raakt. Voor de eerste cyclus is gekozen voor het thema: Verlies van een kind. Elke week wordt dit thema belicht vanuit een modern Nederlands literair werk: niet alleen inhoudelijk maar ook vanuit een interpretatieniveau, waar de deelnemers aan de cursus over in dialoog kunnen gaan. Verder komt aan de orde welke literaire middelen de auteur heeft gebruikt om de lezer te bereiken. Daarnaast krijgen de schrijver en zijn oeuvre aandacht, achtergronden, de plaats van het werk en de auteur binnen de Nederlandse literatuur enz. Het zou prettig zijn als de romans gelezen zijn, maar nodig is het niet. Een specifieke voorkennis is er ook niet vereist. 5.5 Legendarische personages in de kunst In de vierde serie in deze reeks gaan we wederom de achtergronden na van enige "legendarische personages", zoals Casanova, de Zwaanridder, Mazeppa en Romeo en Julia. Hebben ze echt geleefd en waardoor werden ze beroemd? We zoeken antwoorden en ontdekken, hoe kunstenaars in verschillende tijden die figuren gebruiken om hun eigen levensvisie of juist levensvragen duidelijk te maken in literatuur, beeldende kunst, muziek, film of ballet. Geen voorkennis nodig. De deelnemers krijgen de inleidingen op schrift. Docent: Mieke van Schaik Locatie: Wijkcentrum De Bergse Plaat Tijd: dinsdag van tot uur Aantal lessen: 5 Frequentie: twee wekelijks Deelnemers: 8 tot 17 Data 2014: 14/01-28/01-11/02-25/02-11/03 Lesgeld leden: Niet leden: Achtereenvolgens komen aan bod: 11 november Schaduwkind van P.F. Thomése, 18 november Contrapunt van Anna Enquist, waarbij ook de Goldbergvariaties van J.S.Bach betrokken worden en op 25 november Tonio van A.F.Th. van de Heijden. Na elke bijeenkomst kan er op verzoek van de cursisten een hand-out per verzonden worden. Docent: Lucy Breukels Locatie: Wijkcentrum De Bergse Plaat Tijd: maandag van tot uur Aantal lessen: 3 Deelnemers: 10 tot 20 Data 2013: 11/11-18/11-25/11 Lesgeld leden: Niet leden:

25 5.7 Proza en poëzie NIEUW Altijd al gedacht.. dat kan ik toch nooit!! Een kort gedicht schrijven, een column, een kort verhaaltje!! 5.8 Muziek - basiscursus Deze cursus heeft als doel muziek in de breedste zin toegankelijk te maken voor leken, liefhebbers en luisteraars. De cursusleider gaat in op zaken waarvan men zegt: daar begrijp ik niks van, of: hoe zit dat nou eigenlijk. In deze cursus van 6 lessen wordt mede met praktijkvoorbeelden ingegaan op vocale en instrumentale muziek, stemmen, instrumenten, ensembles en orkesten. Notenschrift, waarom en hoe. Geschreven muziek en improvisatie, jazz, blues, eigentijdse muziek, muziek uit de computer. Verras je kind, kleinkind of omgeving met de gedachten die in je zitten en nooit hebt kunnen verwoorden. Schrijven is een aangename manier om uitdrukking te geven aan ervaringen, gedachten, fantasieën. Het inspireert om met taal te spelen. Samen met Bettie Cantineau, die al dertig jaar zelf schrijft, cursussen en opleidingen heeft gedaan, en al vele cursussen heeft gegeven, gaan we in een kleine groep aan de slag. Docent: Bettie Cantineau Locatie: Meilust - zaal Salet Tijd: donderdag van tot uur Aantal lessen: 6 Frequentie: twee wekelijks Deelnemers: 8 tot 15 Data 2014: 10/01-24/01-07/02-21/02-14/03-28/03 Lesgeld leden: Niet leden: Hoe wordt muziek een gebruiksartikel en hoe wordt het misbruikt? Is muziek een verheven kunst of dient zij tot lering en vermaak? Wat is de functie van muziek in de religie? Moeilijke woorden worden verklaard; muziekleer, theorie in de praktijk. Kortom: een open cursus voor iedereen die wat meer inzicht wil krijgen in muziek. De cursusleider René Reijpert heeft een ruime ervaring als dirigent, arrangeur en pedagoog op vele gebieden in het muzikale scala. Docent: René Reijpert Locatie: De Korenaere Tijd: dinsdag van tot uur Aantal lessen: 6 Deelnemers: 10 tot 20 Data 2013: 01/10-08/10-22/10-29/10-05/11-12/11 Lesgeld leden: Niet leden:

26 5.9 Muziek - luisteren Deze serie is zoveel mogelijk het resultaat van gezamenlijke keuzes: docente en deelnemers stellen in overleg het programma op. In ieder geval krijgt men een inleiding op een componist, een stroming, een werk of vergelijkbare werken, of uitleg over specifieke instrumenten. Dan luisteren we naar Cd s of maken gebruik van een DVD of video. De nadruk ligt op de zogenoemde klassieke muziek, maar uitstapjes naar andere vormen zijn mogelijk. Geen voorkennis nodig. De serie is geschikt voor nieuwkomers, maar ook voor wie al series volgde (zo weinig mogelijk doublures). Men krijgt de inleidingen op schrift. Docent: Mieke van Schaik Locatie: Wijkcentrum De Bergse Plaat Tijd: vrijdag van tot uur Aantal lessen: 10 Frequentie: twee wekelijks Deelnemers: 8 tot 17 Data 2013: 11/10-25/10-08/11-22/11-06/12 Data 2014: 10/01-24/01-07/02-21/02-07/03 Lesgeld leden: Niet leden: Muziek opera NIEUW De bedoeling van deze 5 bijeenkomsten is, u kennis te laten maken met het DE OPERA Het fenomeen opera is dermate omvangrijk, maar ook een zeer boeiend verhaal, dat we dit niet in 5 leseenheden kunnen vatten. Tijdens de eerste les zullen we dit echter wel in hoofdlijnen bespreken. Vervolgens richten we ons op de actualiteit. We inventariseren en bespreken wat er in de naburige operahuizen-muziektheater in Amsterdam, de Vlaamse opera in Antwerpen/Gent en misschien ook in De Maagd in Bergen op Zoom- zoal te zien en te horen zal zijn in het komende seizoen. Opera is genieten van totaaltheater: zang, toneel, instrumentale muziek en dans. Voor wie totaal niet of amper bekend is met opera: er gaat een prachtige wereld voor u open!! Docent: G. van de Heuvel Locatie: Wijkcentrum De Bergse Plaat Tijd: donderdag van tot uur Aantal lessen: 5 Deelnemers: 8 tot 20 Data 2013: 03/10-10/10-24/10-31/10-07/11 Lesgeld leden: Niet leden: Muziek in een notendop Als afsluiting van de cursus Klassieke Muziek in een Notendop bieden wij twee lezingen aan over de componisten uit de late 19 e eeuw en de 20 e eeuw. In de eerste lezing komen o.a. de volgende componisten aan de orde. Tsjaikovski, Moessorgski, Strawinski, Prokovjev, Rachmaninov, Sjostakovitsj. Componisten die allen geleden hebben onder de Russische revolutie. Zij waren min of meer verplicht door de dictators Lenin en Stalin om muziek voor het volk te schrijven. Het gevolg was dat sommige componisten hun heil zochten in het buitenland om daar vrij te kunnen componeren. 26 Onder de noemer de modernen zal muziek beluisterd en besproken worden van bovengenoemde componisten: vioolconcert en pianoconcert van Tsjaikovski, de beruchte Sacre du Printemps van Strawinski, de fabelachtige pianomuziek van Rachmaninow en Prokovjev (van deze laatste componist ook zijn meesterwerk Romeo en Julia) en natuurlijk de opstandige oorlogsmuziek van Sjostakovitsj. In de tweede lezing komen, in de zogeheten laat romantiek vanaf 1880, componisten Richard Strauss, Mahler, Wagner en Berliozaan aan het woord. Zij componeerden meestal grootschalige werken.

27 Behandeld zullen worden werken van Dukas, Saint Saens en Franz Liszt. In de operawereld lieten o.a. de Italianen Puccini, Verdi en Bellini van zich horen. Vanzelfsprekend zijn ook mensen, die de eerste lezingen niet gevolgd hebben, maar zich wel interesseren voor de componisten uit bovengenoemde periode, van harte welkom! Een reactie op deze muziek was de intimiteit van o.a. Debussy, Ravel en Satie in het impressionisme. Verder de nationale scholen met o.a. Grieg, Sibelius, Rodrigo en Van Anrooy. Nieuwe muziekvormen kondigden zich tijdens de laatromantiek aan waaronder het symfonisch gedicht. Complete verhalen en sprookjes werden omgetoverd in muziek. Docent: Toon Verbeek Locatie: Wijkcentrum Bergse Plaat Tijd: vrijdag van tot uur Aantal lessen: 2 Deelnemers: 20 tot 50 Data 2013: 04/10 08/11 Lesgeld leden: Niet leden: LEZINGEN 6.1 Boeddhisme NIEUW Een zoektocht naar geluk en lijden. Ga met Leen van der Meij het pad op, een weg die leidt naar het geluk die niet ligt in uiterlijke vormen of in oorzaken buiten ons Volgens Boeddha liggen oorzaken van geluk en lijden in onze geest. Het heilzame te versterken brengt geluk en het opheffen van het negatieve ook. 1. Wijsheid: de tegenhanger van de wereldlijke zienswijze, die slechts lijden brengt. 2. Gelijkmoedigheid: doorzien van gehechtheid en aversie. 3. Mededogen en altruïsme: de leefwijze in dienst van het geluk voor alle wezens. Een éénmalige bijeenkomst biedt u de kans om dieper in te gaan op de inzichten van het boeddhisme, maar ook meditatie maakt deel uit van onze bezinning. De bijeenkomst van zal worden onderbroken door een eenvoudige lunch, welke in de prijs is inbegrepen. Kom dicht bij je zelf, maak kennis met de ander. Boeddhisme wijst u de weg. Het boeddhisme kent drie trainingen om blijvend geluk en innerlijke vrede te ontwikkelen: Docent: Leen van der Meij - - Locatie: wijkcentrum De Bergse Plaat Tijd: maandag van tot uur Aantal lessen: 1 Frequentie: éénmalig Deelnemers: 10 tot 25 Data 2013: 23/09 Lesgeld leden: Niet leden: Inclusief koffie of thee 27

Voorwoord. ABZ presenteert u hierbij het nieuwe cursusprogramma 2014-2015.

Voorwoord. ABZ presenteert u hierbij het nieuwe cursusprogramma 2014-2015. Cursusprogramma 2014-2015 Voorwoord Altijd op vakantie naar Frankrijk, maar u beheerst de taal niet? Of altijd gedacht dat u meer creativiteit in u hebt, dan er uit komt? Bij ABZ bieden we diverse educatieve

Nadere informatie

Het Bestuur van Stichting Buurthuis De Ezel

Het Bestuur van Stichting Buurthuis De Ezel BESTE WIJKBEWONERS Dit is het programmaboekje van Buurthuis De Ezel. Zoals ieder jaar proberen wij cursussen en activiteiten te organiseren waar u als wijkbewoner om vraagt. Kijkt u rustig of er iets bij

Nadere informatie

Cursussen & Overige activiteiten

Cursussen & Overige activiteiten Cursussen & Overige activiteiten 2008 2009 Twello Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Voorst Pagina 2 Inhoud Excelsior pagina 6 Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Gemeente Voorst pagina 8 Gemeentelijk

Nadere informatie

CONTACTBLAD VERENIGING SANTPOORTS BELANG

CONTACTBLAD VERENIGING SANTPOORTS BELANG CONTACTBLAD VERENIGING SANTPOORTS BELANG 36 e jaargang nr. 1 - mei 2015 Bestuur Voorzitter: Liefke Sinnema tel. 06 140 436 91 voorzitter@santpoortsbelang.nl Vicevoorzitter: Helen Smit-Rosier tel. 06 205

Nadere informatie

PROGRAMMA 2 0 1 4 / 2 0 1 5

PROGRAMMA 2 0 1 4 / 2 0 1 5 KURSUSPROJEKT LOOSDRECHT PROGRAMMA 2 0 1 4 / 2 0 1 5 INSCHRIJVEN zaterdag 30 augustus 10.00-12.00 uur dinsdag 2 september 19.30-20.30 uur na deze data telefonisch bij de begeleiding Bezoek onze kraam op

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015-2016. Cursussen, workshops en lezingen voor iedereen!

PROGRAMMA 2015-2016. Cursussen, workshops en lezingen voor iedereen! PROGRAMMA 2015-2016 Cursussen, workshops en lezingen voor iedereen! Open Huis Welkom, woensdag 2 september 2015 van 19.00-20.30 uur Sociaal Cultureel Centrum Hofdael Geldrop pagina 4-9 Talen - Engels -

Nadere informatie

pagina 18-21 Creativiteit en Beeldende kunst

pagina 18-21 Creativiteit en Beeldende kunst pagina 4-7 Talen Nederlands Engels Frans Spaans Italiaans Chinees pagina 8-11 Kunst, cultuur en muziek Kunstgeschiedenis Tweeluik Amsterdam Ontmoetingen met de Russische ziel Florence, Rome en Venetie

Nadere informatie

Activiteitenprogramma en cursusaanbod Bibliotheek Westland en Volksuniversiteit De Spin

Activiteitenprogramma en cursusaanbod Bibliotheek Westland en Volksuniversiteit De Spin Activiteitenprogramma en cursusaanbod Bibliotheek Westland en Volksuniversiteit De Spin Lezingen Voorstellingen Workshops Cursussen Films Literatuur Cultuur Mediawijsheid Creatief Talen Yoga september

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

CURSUSAANBOD 2014-2015

CURSUSAANBOD 2014-2015 CURSUSAANBOD 2014-2015 0 Het Activiteitencentrum, een plek waar mensen samen komen. Gevestigd in de oude huishoudschool, is het Activiteitencentrum een plek waar van alles gebeurt. Er worden o.a. cursussen

Nadere informatie

programma 2015-2016 1926-2016 Daar blijf je bij! s-hertogenbosch

programma 2015-2016 1926-2016 Daar blijf je bij! s-hertogenbosch 90 1926-2016 programma 2015-2016 s-hertogenbosch Daar blijf je bij! Algemene informatie Adres Volksuniversiteit en administratie Havensingel 24 5211 TX s-hertogenbosch. Telefoon: 073 614 11 20 E-mail:

Nadere informatie

KBO NIEUWS KBO Berkel-Enschot - Belangenorganisatie van Senioren

KBO NIEUWS KBO Berkel-Enschot - Belangenorganisatie van Senioren juni 2014 - pagina 1 KBO NIEUWS KBO Berkel-Enschot - Belangenorganisatie van Senioren secretariaat: 013 536 33 99 - www.kboberkelenschot.nl - e-mail: info@kboberkelenschot.nl In dit KBO Nieuws: Jaarlijkse

Nadere informatie

programma voorjaar 2014 Daar blijf je bij! s-hertogenbosch

programma voorjaar 2014 Daar blijf je bij! s-hertogenbosch programma voorjaar 2014 1 s-hertogenbosch Daar blijf je bij! Algemene informatie Adres Volksuniversiteit en administratie Havensingel 24 5211 TX s-hertogenbosch. Telefoon: 073 614 11 20 E-mail: info@volksuniversiteitdenbosch.nl

Nadere informatie

Inhoud. Muziek. Beeldend. Muziek en Beeldend 45. Weekrooster cursussen beeldend 24

Inhoud. Muziek. Beeldend. Muziek en Beeldend 45. Weekrooster cursussen beeldend 24 Inhoud Muziek Basiscursussen 6 Basiscursus Muzikale Vaardigheden, Muzikale Vaardigheden voor volwassenen in 20 lessen, VIO opstap, Special Arts Music, Muziektuin Instrumentale en vocale cursussen 8 Combinatierichting

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

Vormings- aanbod Najaar 2014

Vormings- aanbod Najaar 2014 Vormings- aanbod Najaar 2014 Brechtse dienstencentra Gasthuisstraat 11 2960 Brecht 03 330 11 20 CE 2217 hetsluisken@ocmwbrecht.be LDC De Lindeboom Kerklei 18 A 2960 Sint-Job-in-'t-Goor 03 667 14 00 CE

Nadere informatie

cursussen workshops activiteiten volwassenen jeugd

cursussen workshops activiteiten volwassenen jeugd cursussen workshops activiteiten volwassenen jeugd december 2014 colofon BESTUUR voorzitter Jacqueline Godijn tel. 06 5383 6363 / 525 1311 secretaris/vice-voorzitter Marijke Halberstadt tel. 06 4369 0609

Nadere informatie

VOLKSUNIVERSITEIT VOOR ZEVENAAR EN OMSTREKEN 2015-2016

VOLKSUNIVERSITEIT VOOR ZEVENAAR EN OMSTREKEN 2015-2016 VOLKSUNIVERSITEIT VOOR ZEVENAAR EN OMSTREKEN 2015-2016 CURSUSSEN WORKSHOPS LEZINGEN 2 Inhoud I Welkom 3 Welkom pag. 3 Talen 4 Algemeen Nederlands Engels Duits Frans Italiaans Spaans Zweeds Thema: Wintercafé

Nadere informatie

Thuiszorg De Friese Wouden: thuis in cursussen

Thuiszorg De Friese Wouden: thuis in cursussen THUISZORG De Friese Wouden JEUGDGEZONDHEIDSZORG KRAAMZORG Thuiszorg De Friese Wouden: thuis in cursussen Thuiszorg De Friese Wouden kent een lange traditie in het cursuswerk. En dat is niet voor niets.

Nadere informatie

Welkom... 2. Informatie en Advies... 2. Praktische Diensten... 3. Vervoerservices... 6. Mantelzorgondersteuning... 7

Welkom... 2. Informatie en Advies... 2. Praktische Diensten... 3. Vervoerservices... 6. Mantelzorgondersteuning... 7 INHOUDSOPGAVE Welkom... 2 Informatie en Advies... 2 Praktische Diensten... 3 Hulp in en om huis... 3 De maaltijd... 4 Telefooncirkel de cirkel is weer rond... 5 Het Levensboek en Vertelkringen... 5 Maatje...

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD...5 TALEN...6 Algemeen Nederlands Engels Duits Frans Italiaans Spaans Russisch Tsjechisch Zweeds CULINAIR...

inhoudsopgave VOORWOORD...5 TALEN...6 Algemeen Nederlands Engels Duits Frans Italiaans Spaans Russisch Tsjechisch Zweeds CULINAIR... inhoudsopgave VOORWOORD...5 TALEN...6 Algemeen Nederlands Engels Duits Frans Italiaans Spaans Russisch Tsjechisch Zweeds LITERATUUR...10 Literaire verkenningen Literatuur leren lezen Jaren 60, beeldende

Nadere informatie

aan 1 aanbetaling de 21 aanbieden 10 aanbieding de 18 aandacht de 5 aandeel het 10 aandoen 17 aangeven 11 aangiftebiljet het 21 aankijken 5 aankleden 18 aankomen 9 aanleiding de 8 aanmelden 19 aannemen

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

www.vualkmaar.nl Cursussen 2015-2016 Volks Universiteit Alkmaar

www.vualkmaar.nl Cursussen 2015-2016 Volks Universiteit Alkmaar Volks Universiteit Alkmaar Cursussen 2015-2016 Deze folder wordt u aangeboden door de Volksuniversiteit Alkmaar. De Stichting Volksuniversiteit Alkmaar staat voor onderwijs zonder drempels voor IEDEREEN

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

Naarden/Bussum 2012 2013

Naarden/Bussum 2012 2013 Naarden/Bussum 2012 2013 Hulp en advies Vrijwilligerswerk Activiteiten in de buurt Met de programma s van: Naarden: Bellefleur, SCAN en De Schakel Bussum: Laarwijk, De Palmpit, Spieghelwijck, Uit-Wijk

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

www.vuwestland.nl Cursusaanbod 2014-2015

www.vuwestland.nl Cursusaanbod 2014-2015 www.vuwestland.nl Cursusaanbod 2014-2015 INLOOPAVOND Donderdag 4 september 18.30 tot 21.00 uur Informatie en inschrijven voor cursussen. Kennismaken met docenten. Op zaterdag 6 september van 10.00-12.00

Nadere informatie

Heliomare dagbesteding locatie Aalsmeer Programma 2006-2007

Heliomare dagbesteding locatie Aalsmeer Programma 2006-2007 Inhoudsopgave Arbeidsmatige activiteiten Atelier Steengoed 3 Computer werkplaats 4 Interne dienstverleningsgroep 6 Internetcafé 8 Klein industrieel werk 9 Werkproject Pantar 10 Sport en ontspanning Bridge

Nadere informatie