[Nationale FM Docentendag] [Black & White] Christina Leung Rick Zuijderduijn Roy Pennock Piet de Haas Gino Zwirs Jessica van der Ven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[Nationale FM Docentendag] [Black & White] Christina Leung Rick Zuijderduijn Roy Pennock Piet de Haas Gino Zwirs Jessica van der Ven"

Transcriptie

1 Haagse Hogeschool [Nationale FM Docentendag] [Black & White] Christina Leung Rick Zuijderduijn Roy Pennock Piet de Haas Gino Zwirs Jessica van der Ven [2011] [ E v e n t s O p e r a t i o n P l a n ]

2 Nationale FM docentendag 2011 Black & White Events Operation Plan You and Events Christina Leung, Rick Zuijderduijn, Roy Pennock, Piet de Haas, Gino Zwirs, Jessica van der Ven, Klas 2F Haagse Hogeschool Academie voor Facility Management Johanna Westerdijkplein EN Den Haag Evenementmanagement H. Netten Schoolperiode 2011/ 2012 Blok 1

3 Voorwoord Voor u ligt het Event Operation Plan geschreven voor de Nationale FM Docentendag Evenementenbureau You & Events is erg dankbaar voor de kans die gegeven is om de Nationale FM Docentendag te mogen organiseren. Als tweedejaars studenten Facility Management aan de Haagse Hogeschool hebben wij deze opdracht als leuk en uitdagend ervaren. We willen Dhr. H. Netten bedanken voor zijn steun en hulp tijdens deze opdracht. Den Haag, oktober 2011 You & Events

4 Inhoudsopgave INLEIDING RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN DOCENTENDAG You & Events Doel Sfeer PROGRAMMA EN LOCATIE Programma Thema Locatie Entertainment INVULLING Veiligheid Vergunningen Verzekeringen FINANCIËN Begroting Financiële toelichting MARKETING EN COMMUNICATIE Doelgroepanalyse SWOT Analyse Marketing Promotie DRAAIBOEK EN UITVOERING Draaiboek... 21

5 7.2 Checklist Uitvoering AFWIKKELING EN EVALUATIE Afwikkeling Evaluatie Interne Evaluatie Externe evaluatie SLOT LITERATUURLIJST BIJLAGEN Bijlage 1: Catering assortimentkaart Bijlage 2: Uitnodigingsbrief Bijlage 3: Uitnodigingskaart Bijlage 4: Kosten voor direct mailing Bijlage 5: Offerte verzekering Bijlage 6: Plattengrond Bijlage 7: Draaiboek Bijlage 8: Logboek Bijlage 9: Evaluaties Bijlage 10: Presentatie week Bijlage 11: Presentatie week Bijlage 12: Presentatie week

6 Inleiding Voordat een evenement gehouden kan worden gaan er veel processen aan vooraf. Deze processen staan vaak beschreven in een verslag dat het Event Operation Plan (EOP) wordt genoemd. Dit EOP is geschreven ten aanleiding van het evenement Nationale FM Docentendag. Deze dag is bestemd voor docenten van over geheel Nederland die lesgeven aan de HBO opleiding Facility Management. De Nationale FM Docentendag zal 15 december 2011 plaatst vinden in het Klooster in Noordwijk. Om een rode draad door het evenement heen te laten lopen is er gekozen voor een thema, het thema betreft Black & White. De docentendag wordt georganiseerd door evenementenbureau You & Events. Dit bureau is pasgeleden opgericht door 6 studenten van de opleiding Facility Management. You & Events heeft zijn kennis over Facility Management gebruikt tijdens het maken van keuzes. De kracht van You & Events is dat dit evenementenbureau uit diverse mensen bestaan, met verschillende achtergronden, interesses en kwaliteiten. Naast het EOP is er ook een internet website met informatie over de Nationale FM Docentendag, de link is Verder zijn de onderwerpen verdeeld in de volgende hoofdstukken In hoofdstuk 1 zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten van het evenement omschreven, deze zijn afgeleid van de gegevens in de opdracht. In hoofdstuk 2 is het doel en de sfeerimpressie van het evenement omschreven, ook is er een korte omschrijving van You & Events. Het programma, evenemententhema en locatiekeuze is uitgebreid omschreven in Hoofdstuk 3. In Hoofdstuk 4 is de invulling van het evenement aangegeven, dit heeft onder andere betrekking tot de veiligheid, benodigde vergunningen en verzekeringen. In hoofdstuk 5 is een begroting van de offertes en overige mogelijk kosten gemaakt. In hoofdstuk 6 is de marketing en communicatiestrategie aangegeven, hiermee krijgt de opdrachtgever een overzicht hoe You & Events de doelgroep wil benaderen en uitnodigen voor het evenement. Aan de hand van het programma wordt er in hoofdstuk 7 het draaiboek en uitvoering uitgelegd. Het draaiboek is in de bijlage te vinden. Hierin is de activiteitenlijst van het uitgebreide draaiboek en het gedetailleerde programma van het evenement te vinden. Ook worden de acties in checklisten bijgehouden. Ten slotte wordt er in Hoofdstuk 8 aangegeven hoe You & Events de afwikkeling en evaluatie behandeld met behulp van evaluatieformulieren voor zowel interne als externe betrokkenen. 13 oktober 2011, Den Haag 5

7 1. Randvoorwaarden en Uitgangspunten De randvoorwaarden en uitgangspunten voor het evenement Nationale FM Docentendag voor alle HBO FM opleidingen in Nederland zijn: - Het evenement mag maar 1 dag duren (uitgezonderd van reisdagen). You & Evenst wil het evenement gaan organiseren op Donderdag 15 December Het is de bedoeling dat het evenement in de avond plaats gaat vinden. You & Events heeft besloten om het evenement op een doordeweekse dag te houden, omdat de meeste docenten het dan zien als een gezellig uitje. We zijn bang als het feest in het weekend word gehouden dat de meeste docenten het zien als het wegnemen van een vrije dag in het weekend. - Het evenement is bestemd voor personen. Een randvoorwaarde van de opdrachtgever is dat er een minimaal aantal van 500 personen aanwezig zullen zijn en een maximaal aantal van 1000 personen. Het aantal personen dat daadwerkelijk gaat komen wil You & Events gaan controleren doordat de uitnodiging bevestigd moeten worden. Waarneer de docent zijn uitnodiging niet heeft bevestigd wordt hij of zij niet toegelaten tot de docentendag. Dit wil You & Events doen om inzicht te krijgen op hoeveel docenten er komen. Op deze manier is het gemakkelijker rekening te kunnen houden met het aantal hapjes en drankjes. - Er is een budget van 50,- tot 100,- per persoon. Het budget wat You & Events voor deze opdracht heeft gekregen moet voldoende zijn om alle docenten een leuke avond te bezorgen. You & Events probeert de kosten zoveel mogelijk te drukken door gebruik te maken van studenten die voor studiepunten werkzaamheden verrichten. Wij denken dat op deze manier de leerlingen in een leuke omgeving wat kunnen leren en ook ons budget te beperken. De grootste kosten van deze FM docentendag zullen voor het eten en drankenarrangement zijn. Voor de rest moet er rekening gehouden worden met de huur van het klooster en de activiteiten die op de avond gaan plaats vinden. - Het evenement moet plaats vinden en uitvoerbaar zijn voor 1 juli 2012 Het evenement gaat plaats vinden op donderdag 15 december You & Events gaat de diverse Facilitaire Management opleiding ver van te voren laten weten dat het evenement op 18 december 2011 plaats gaat vinden. Hiermee wil You & Events bereiken dat de docenten ten tijden van het evenement zijn uitgeroosterd zodat er een gezellige avond voor iedereen van gemaakt kan worden. - Het evenement moet een groot succes worden en met bijbehorende geschikte locatie. Voor het evenement is besloten om het te houden in een klooster. Met het klooster wil You & Events een link leggen naar vroeger. In kloosters hebben nonnen en monniken de eerste stappen naar het onderwijs gezet. In kloosters werden de nonnen en monniken geleerd om te lezen en te schrijven. - Er moet goed gecommuniceerd worden door de organisatie en van organisatie naar genodigden. In een vroeg stadium worden direct mails verzonden naar het hoofd van de afdeling FM op de scholen. Zij kunnen deze mail door sturen naar de docenten. Het hoofd van de afdelingen kan een lijst met namen terug mailen. De mensen die toezeggen worden op de gastenlijst gezet en krijgen een uitnodiging toegestuurd. De meest eenvoudige manier van een mailing is een brief. Ook hierin kan weer worden gevarieerd door middel van briefpapier en de envelop. De mailing kan worden uitgebreid door middel van het bijvoegen van folders. Het voordeel van direct mailing is het meetbaar maken van hoeveel klanten er reageren. 13 oktober 2011, Den Haag 6

8 2. Docentendag Voor het organiseren van een evenement zoals de nationale FM docentendag wordt vaak een extern bedrijf ingehuurd, een evenementenbureau. Zij hebben vaak meer kennis, ervaring en contacten in huis om een succesvol evenement neer te zetten. Voor hen is het makkelijker een evenement te organiseren als er een doel van tevoren wordt vast gesteld You & Events You & Events is een ambitieus evenementenbureau opgericht door zes 2de jaar studenten van de opleiding facility management. Wie beter kan een evenement organiseren voor een FM docentendag dan studenten van deze opleiding. Het logo van You & Events vertelt het verhaal waar ze voor staan. You & Events zal ernaar stereven om maatwerk te leveren. Als de opdrachtgever een evenement wil, zoals dat al jaren wordt gedaan, gaat You & Events in the box zitten en hiermee aan de gang. Wil een opdrachtgever iets vernieuwend en uitbundig, dan kruipt You & Event snel the box uit en zullen zij alles uit de kast halen dit voor elkaar te krijgen Doel Het doel van de nationale FM docentendag is hoofdzakelijk netwerken en kennis overdracht. Op deze dag kunnen docenten en medewerkers van de HBO opleiding facility management, kennis met elkaar maken en kennis over het vakgebied uitwisselen. Iedere hogeschool bied zijn lesprogramma anders aan en iedere docent legt de lesstof uit. Toch kunnen hogescholen en docenten veel van elkaar leren. Om de HBO opleiding van facility management nog succesvoller te maken over geheel Nederland. Daarom streeft You & Events voor een avond waarbij het netwerken gestimuleerd wordt Sfeer Netwerken staat deze dag centraal, vandaar dat ernaar wordt gestreefd een gemoedelijke sfeer te creëren. Deze sfeer zal worden creëert door de muziek, een lezing, de catering, de aankleding en het thema. Zo zal er een dresscode gala zijn, deze sluit aan op het thema en op de sfeervolle winterse dagen. Door een dresscode te hanteren heeft men niet snel het idee overdressed te zijn. Waardoor gasten zich eerder op hun gemak voelen en de gemoedelijke sfeer wordt gestimuleerd. Zo zijn alle compartimenten aan gepast om het doel zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. 13 oktober 2011, Den Haag 7

9 3. Programma en Locatie Om een evenement tot succes te kunnen maken is er een locatie en programma nodig die passen bij het doel en de doelgroep van het evenement Programma uur Inloop uur Aanvang/Borrel uur Start programma uur Introductie door You & Events Start entertainment programma uur Hoogleraar HR Development: Joseph Kessels uur Live muziek: Crazy Piano s uur Start buffet uur Afsluiting uur (eventuele) Borrel achteraf 3.2. Thema Het thema waar wij voor hebben gekozen is het thema Black & White. Dit thema valt op verschillende manier te combineren met onze doelgroep de docenten en de locatie. Het thema in combinatie met de doelgroep Bij het thema Black & White valt te denken aan verschillende nationaliteiten die op de verschillende scholen rondlopen. Ook komt het terug in de kleding van de docenten op de scholen die er over het algemeen in een pak bij lopen. You & Events wil de avond een beetje een chique karakter geven en daarom is er gekozen voor de kleuren zwart en wit omdat de meeste docenten zich bij deze kleuren ook goed voelen. Locatie in combinatie met het thema. Er is besloten om ons evenement te houden in een oud klooster. Dit heeft te maken met de historie van de nonnen. In het verleden is het lesgeven in schrijven en lezen voor het eerst begonnen bij de nonnen die in het kloosters les kregen in het schrijven en lezen van boeken. Verder heeft het thema Black & White te maken met de kleur van de kledij van de nonnen van vroeger. Nonnen liepen vroeger altijd in zwart en wit kleurige pakken. Entertainment in combinatie met het thema. Verder is er gekozen in het entertainmentprogramma voor de Crazy piano s dit thema komt terug in combinatie met de locatie. Dit komt doordat er in kloosters vaak tijdens de missen gebruik werd gemaakt van piano s en orgels. You & Events heeft hier wel een originele draai aangegeven, omdat we het niet geschikt vonden om tijdens een feestavond kerkmuziek te draaien. De Crazy piano s is een mix van populaire muziek van toen en nu. 13 oktober 2011, Den Haag 8

10 3.3. Locatie Het Klooster te Noordwijk Omdat You & Events de FM docenten van het HBO willen verrassen is er besloten om het evenement te organiseren in een luxe omgeving. De locatie waar You & Events het evenementen wil laten plaats vinden, is Het Klooster. Deze locatie is te vinden in Noordwijk. Het is een oude kerk, die door ondernemingen gebruikt kan worden om evenementen in te organiseren. In deze omgeving hoopt You & Events dat de docenten met elkaar gaan communiceren en discussiëren over de gegeven lesstof op de verschillende locaties van de FM opleidingen. You & Events hoopt dat de docenten in deze inspirerende omgeving de lesstof kunnen bespreken en waar zo nodig ervaringen met elkaar kunnen delen. Het pand heeft twee verschillende zalen beschikbaar. Elke zaal gaat gebruikt worden voor een andere activiteit. Op deze manier is er genoeg ruimte voor alle genodigden. In principe worden de klanten in de kapel ontvangen met koffie en thee, waarna de docenten vervolgens naar de grote zaal worden meegenomen. Tijdens het buffet wordt de kapel heringericht om vervolgens hier onder het genot van een hapje en een drankje de avond nog is te bespreken. Dit alles wordt geleidt door de Crazy piano s die worden ingehuurd en die de avond aan elkaar speelt. Algemene locatie informatie 1 Het podium van het Klooster heeft twee doelgroepen: enerzijds is zij bedoeld voor bedrijven, organisaties en instellingen die in de fraaie 'Kerk aan Zee' locatie van het Klooster besloten seminars, events en congressen willen houden. Anderzijds organiseert het Klooster er publiekelijk toegankelijke culturele optredens, lezingen en concerten. De voormalige 'Kerk aan Zee' is voor beide doelgroepen een inspirerende locatie. De ruimte is ingericht en gestyled door interieurontwerper Klooster met moderne kunst, design meubilair/accessoires en verlichting van zowel eigen ontwerp als die van bekende kunstenaars en designers. De Kerk aan Zee ligt op 100 meter van het strand en op loopafstand van de belangrijkste hotels in de charmante kustplaats Noordwijk. Het omvat zo'n 1250 m2 ruimte en is geschikt voor groepen van 15 tot 1000 personen. 2 Parkeergelegenheid Ook op loopafstand van het Klooster zijn er voor de bezoekers drie openbare parkeerplaatsen. Invalide parkeerplaatsen zijn op aanvraag mogelijk. Tevens zijn er op loopafstand van het Klooster parkeergarages aanwezig. Gegevens locatie Evenement Adres: Naam: Adres: Oppervlakte: kerk 850 m² Oppervlakte: kapel 400 m² Het Klooster Kerk aan Zee Hoofdstraat 96, 2202 EZ Noordwijk oktober 2011, Den Haag 9

11 Inrichting van de Locatie De entree Wanneer de docenten binnen komen worden ze doormiddel van een rode loper geleid naar de garderobe. Hier wordt de docent verwelkomt door de gastheer en wordt tevens de naam gecontroleerd op de gastenlijst. Tevens ontvangt de docent hier het programma van de avond. Het is de bedoeling dat iemand van het evenementbureau You & Events de rol van gastheer op zich neemt. Garderobe De garderobe is in het pand reeds aanwezig. De docenten kunnen kosteloos hun jassen en andere overbodige items achterlaten in de beveiligde garderobe. De garderobe wil You & Events laten beveiligen door studenten van de opleiding Facility Management van de Haagse Hogeschool. In overleg met de Haagse Hogeschool kan You & Events de studenten ASA-uren geven inruil voor hun medewerking. Toiletvoorzieningen In de locatie zijn voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig. Hierdoor hoeft er dus geen rekening gehouden te worden met de huur van toiletvoorzieningen. De kosten voor het toiletgebruik zijn in de totaalprijs van de huur doorberekend. You & Events heeft ervoor gekozen geen gebruik te maken van een toiletdame bij de toiletten. Omdat er vanuit wordt gegaan dat het toilet gebruik van de docenten op een normale manier gaat, en het niet nodig is om hier extra controle op uit te voeren. De inrichting De inrichting van het pand wil You & Events gaan regelen in samenwerking met het grafisch lyceum te Rotterdam. Dit omdat het een dag wordt voor docenten en we dit als een mooie praktijk ervaring zien voor studenten van het Grafische Lyceum. Het thema Black & White wordt zowel in het kapel als in de grote zaal toegepast. Een plattegrond van de inrichting is te vinden in bijlage 6. Het Klooster tot betrekking van ontvangst en presentatie Voor de ontvangst plaatst het Klooster ca. 50 statafels in de grote zaal voor tijdens het buffet en het optreden van de Crazy Piano s. De koffie-ontvangst zal in het kapel plaats vinden, net als de lezing en de borrel. Wanneer de bezoekers naar de grote zaal worden gebracht wordt de kapel heringericht voor de borrel na afloop van het diner. Klooster tot betrekking van het aperitief Het Klooster draagt zorg voor het nodige meubilair in de kerk. Van der Loo verzorgt het arrangementen (tafelstukjes) voor 50 tafels. Het Klooster tot betrekking van het diner Na het diner in de grote zaal van de kerk komen de gasten weer in de kapel. Van der Loo brengt de grote zaal in sfeer met de volgende items : - 10 lange dinertafels bestaande uit hoge statafels met moderne krukken (chroom met wit) met in het oogspringende tafelarrangementen. Aan deze tafels is plaats voor 80 mensen per tafel. -De dinertafels worden richting de kerkdeuren geplaatst zodat aan de kant van het klooster ca. 4 mtr ruimte vrij blijft voor de muziek en het optreden witte consoles met trendy, in het oogspringende witte bloemstukken. 13 oktober 2011, Den Haag 10

12 3.4. Entertainment Gastspreker Om de avond van het evenement op te vullen, is er gekozen om een spreker in te huren. Tijdens dit evenement zullen er ervaren facility management docenten bij zitten, maar ook nieuwelingen van dit vak. De spreker van de avond zou dus veel moeten weten van dit vakgebied om deze kennis te kunnen delen met de aanwezigen. Voor deze avond zal een specialist in Human Resource Development, Joseph Kessels optreden als spreker. Biografie Na de kweekschool, heeft Joseph Kessels de studie Andragologie gevolgd. In 1977 heeft Kessels samen met Cora Smit het adviesbureau Kessels & Smit, The Learning Company opgericht. In de afgelopen dertig jaar is dit adviesbureau uitgegroeid tot een internationaal advies- en onderzoeksbureau op het gebied van opleiden, leren en ontwikkelen van mensen in hun werk. Op 1 januari 2011 nam Kessels na 34 jaar afscheid van dit bedrijf. Naast zijn eigen bedrijf, werkte hij sinds 1995 tot 2000 als hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Hij vervulde in 2005 tot 2009 de functie van Dean van TSM Business School. Op dit moment is Kessels hoogleraar Opleidingkundig Leiderschap aan de Open Universiteit en werkzaam in het Ruud de Moor Centrum. Belangstelling Kessels belangstelling gaat voornamelijk uit naar het onderzoek en ontwerp van leeromgevingen ten behoeve van kennisproductiviteit, innovatie en de ontwikkeling van sociaal kapitaal. In de afgelopen jaren heeft hij tal publicaties uitgebracht op het gebied van wetenschappelijke en praktijkgerichte onderzoek en ontwerp. Tijdens zijn de jaren als hoogleraar aan de Universiteit Leiden, focust Kessels zich op het leren en ontwikkelen van volwassenen inde context van hun werk. Een opgevallen kenmerk voor het kennistijdperk is dat de waardetoevoeging van kennis prevaleert boven die van materiële grondstoffen en fysieke arbeid I. Bakker en T. van der Voordt: Facility Management Magazine, 2011, pag. 192, oktober 2011, Den Haag 11

13 Crazy piano s De docenten zullen worden entertaint door de crazy piano s zij zullen van tot spelen, daarna zullen zij tot uur de achtergrondmuziek verzorgen. De crazy piano s zijn een artiestengroep die moderne muziek op de piano spelen en hier een hele beleving omheen bouwen. De Crazy Piano pianisten spelen niet alleen een mooi spel op de piano, maar ze bouwen er een spectaculaire show bij. Ze zorgen zelf voor hun decor met knalrode vleugels, een drumstel, saxofonist en de Crazy Pianisten. Aan de entourage en decors is veel aandacht besteed. Zo streeft Crazy Piano s er naar om de zaal om te bouwen tot een pianobar. Door puur op het gevoel in te spelen. Tijdens de show zullen de pianisten de zaal volledig op zijn kop zetten met diverse acts achter, op en onder de rode piano's. 5 Catering Voor de catering is gekozen voor een walking diner, dit houd in dat er de gehele avond een aantal tafels staan met gerechten. De docenten kunnen socializen, eten en genieten van de entertainment. De voordelen zijn dat er op een eigentijd gegeten kan worden en dat er niet voor 728 personen geserveerd hoeven te worden. De catering zal verzorgt worden door Buffet Catering Nederland. De pakketten die de cateraar aanbied zijn inclusief bordjes, bestek, servetten, buffetlakens, de schoonmaakkosten van het gehele buffet, presentatieschalen en chafing dishes. Doordat het buffet voor meer dan 50 personen is, bied de cateraar tevens koks aan zodat zij de gehele catering kunnen begeleiden. 6 In bijlage 1 is een folder van Buffer Catering Nederland te vinden. De prijs zal 14,83 p.p. zijn en zal bestaan uit; 7 Stokbrood met kruidenboter Kipsaté Gehaktballetjes in zoutzure saus Appelrollade Beenham met honing/ mosterdsaus Nasi Gebakken aardappeltjes Rundvleessalade Vissalade Diverse sauzen oktober 2011, Den Haag 12

14 4. Invulling Er zijn altijd extra zaken die belangrijk zijn bij evenementen, maar snel vergeten worden. Dit komt doordat ze vaak op de achtergrond spelen. Zo valt er te denken aan de veiligheid tijdens het evenement even als de vergunningen en de verzekeringen Veiligheid De veiligheid tijdens de Nationale FM Docentendag staat gekoppeld met de doelgroep. De dolgroep, FM docenten en het ondersteunend personeel heeft in het algemeen een zakelijke- en rustige mentaliteit. Hier is op ingespeeld met de keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van de veiligheid tijdens dit evenement. Gastenlijst De Nationale FM Docentendag is alleen voor genodigden. Om controle te kunnen houden wie in het gebouw aanwezig is, is er bij de ingang een gastenlijst aanwezig. Staat men niet op de lijst, kan men helaas niet binnen gelaten worden. Er is voor dit systeem gekozen om de veiligheid van de genodigden te waarborgen. EHBO De locatiebeheerders van het Klooster hebben een EHBO-diploma en zullen tijdens het evenement aanwezig zijn, hierdoor hoeft er geen externe EHBO geregeld te worden. Tevens is het risico dat er iets gebeurd erg klein, ten aanzien van de doelgroep. Veel onderwijspersoneel heeft tegenwoordig verplicht een EHBO-diploma of een BHV-certificaat. Hierdoor is de keuze gemaakt om geen EHBO post neer te zetten tijdens het evenement. Brandveiligheid Er wordt ingespeeld op de brandveiligheid van de locatie door rekening te houden met de decoratie. Dat deze niet brandgevaarlijk zijn en er zal geen openvuur in het gebouw toegestaan zijn. Tevens zal er met de opbouw worden gelet op de vluchtroutes en nooduitgangen, dat deze allemaal vrije toegang houden. Beveiliging Er is op de locatie een portier aanwezig, wie tevens zijn beveiligingspapieren heeft gehaald. Hij zou onze beveiliger zijn voor de avond. You & Events verwacht geen problemen met de gasten, maar misschien wel met mensen die naar binnen willen. Verder is het altijd mogelijk bij grote problemen de politie in te schakelen. 13 oktober 2011, Den Haag 13

15 4.2. Vergunningen Het Klooster werd vroeger echt als klooster gebruikt. Dit klooster is al jaren geleden omgebouwd tot een evenementencentrum. Door deze omschakeling van de locatie, heeft de locatie destijds verschillende vergunningen al moeten aanvragen, waardoor dat nu niet meer nodig is. Vergunningen nodig Nationale ontheffing voor het sluitingsuur Er moet voor de Nationale FM Docentendag een ontheffing voor het sluitingsuur aan gevraagd worden. Omdat het evenement tot een uur of 21.00uur duurt, dit is voorbij de normale sluitingstijd van 18.00uur. Om open te blijven en muziek te voeren tot 21.00uur is er toestemming nodig van de gemeente Noordwijk. De ontheffing moest 11 weken van te voren bij de gemeente worden aangevraagd. Zodat de burgemeester hiernaar kan kijken en 8 weken voordat het evenement begint een beslissing kan nemen voor de uitgifte van de ontheffing. De kosten voor deze ontheffing zullen 63,70 zijn. 8 Ontheffing op grond van de drank- en horecawet Deze ontheffing hoeft niet aangevraagd te worden, omdat zowel de locatie evenals het cateringbedrijf over deze ontheffing beschikt. In deze ontheffing staat dat er lichte alcoholische dranken geschonken mogen worden in een besloten bijeenkomst. Onder lichte alcoholische dranken worden wijnen en bier verstaan. 9 Vergunningen niet nodig Geluidsvergunning Een geluidsvergunning is niet nodig voor dit evenement en deze locatie. Dit vanwege de eindtijd van het evenement en vanwege de afstand tussen de locatie en woningbouw Verzekeringen Voor de Nationale FM Docentendag zijn er slechts twee verzekeringen nodig. Tijdens deze beslissingen is er gekeken naar het soort evenement en naar de activiteiten tijdens het evenement. In bijlage 4 is een offerte voor de verzekeringen te vinden. Aansprakelijkheidsverzekering 11 De aansprakelijkheidsverzekering dient voor in het geval van schade. Zodat You & Events dit niet zelf hoeft te financieren. De aansprakelijkheidsverzekering moet 14dagen voor dat het evenement gehouden worden aangevraagd worden. You & Events heeft er voor gekozen om de aansprakelijkheidsverzekering bij AON aan te vragen, de kosten zullen 291,20,- bedragen. Annuleringsverzekering Er is gekozen om een annuleringsverzekering af te sluiten voor het geval de docentendag onverwachts geannuleerd moet worden. Redenen hoervoor zijn plotselinge over leiding van een gast, iemand van het entertainment, of iemand van de organisatoren. Tevens kan het evenement gecancelled worden door de weersomstandigheden. Het evenement wordt 15 december gehouden, de kans dat het glad op de weg is en gasten van ver hierdoor niet kunnen komen is groot. Ook in dit geval kan de docentendag gecancelled worden Lenny Kaarsgaren: Zakelijke en publieksevenementen pag. 256 t/m Lenny Kaarsgaren: Zakelijke en publieksevenementen pag. 256 t/m oktober 2011, Den Haag 14

16 5. Financiën Ieder evenement brengt kosten met zich mee, om deze kosten overzichtelijk te maken word er voor het evenement een begroting gemaakt voor de opdrachtgever. Zodat de opdrachtgever inzicht heeft over de kosten die het evenement met zich mee brengt Begroting Begroting voor evenement FM docenten dag locatie en inrichting inrichting locatie 6.500,00 huur locatie 9.000,00 kosten parkeerplaatsen 1.800,00 schoonmaakkosten 650, ,00 invulling programma optreden verzorgd door crazy piano's 9.000,00 overige activiteiten 800,00 gastspreker 3.000, ,00 catering catering en uur loon voor medewerkers 120,00 catering voor de gasten , ,24 drukwerk en promotie uitnodiging en entreekaarten 1.199, ,00 Loonkosten Loon personeel (8) 960,00 960,00 diversen parkeerhulpen 40,00 vergunningen en verzekeringen 354,90 394,90 onvoorzien post onvoorzien 5.314, ,00 totale begroting ,54 budget ,00 overschot 269,46 13 oktober 2011, Den Haag 15

17 5.2. Financiële toelichting Voor het evenement zijn verschillende kostenposten denkbaar. De gasten hebben namelijk catering nodig en entertainment. Daarnaast zijn er randzaken zoals drukwerk, marketing, zaalhuur en personeel meegenomen om het budget op een goede wijze te hanteren. Voor het evenement is er een budget van 73,- per gast beschikbaar gesteld. Wij zullen uitgaan van 728 gasten tijdens de gehele avond. We creëren hiermee een budget van 53144,-. Het evenement staat in het teken van een goede leeromgeving. Het is een contact dag voor FM medewerkers en hierbij willen wij uiteraard niet dat er kosten bijkomen voor de gasten. Met een kosten overzicht kunnen wij het evenement managen en controleren. Uitleg kosten: Huur locatie: De locatiehuur komt neer op Via vergelijkingen op internet komen we op deze prijs. Dit is exclusief catering, audiovisuele apparatuur en dergelijke. 12 Inrichting locatie: Het interieur en de decoratie wordt verzorgd in samenwerking met het grafisch lyceum Rotterdam. Hierdoor vallen de kosten lager uit dan verwacht. Het totaalbedrag voor de inrichting en decoratie zijn geraamd op Kosten parkeerplaats: Alle gasten komen waarschijnlijk met eigen vervoer. Om de gasten op te vangen die met de auto komen zullen parkeerkaarten aanwezig zijn. Van de 728 gasten zullen er 300 met de auto komen (carpoolen en ov wordt gebruik van gemaakt). Het tarief van maandag t/m vrijdag: 2,- per uur met een maximum van 6,- per dag. Voor ons telt dit 300 keer 6 euro. Dat komt neer op een bedrag van 1800,-. 13 Schoonmaak, facilitaire kosten: Voor het evenement gaan wij uit van 5 externe schoonmakers. Deze schoonmakers zijn 4 uur werkzaam om alles weer op te ruimen. Het uurloon van de schoonmakers is 25,-. Het bedrag komt neer op 500,- met daarop nog 150,- voor schoonmaak materiaal. Een totaal van 650,-. Catering gasten: Bij het buffet zullen koks aanwezig zijn. De prijs p.p. is 14,83. Dit komt neer op een totaalbedrag van 10796,24. Daarnaast zullen de gasten gemiddeld 3 drankjes nemen en een kop koffie. Deze kosten zijn geraamd op 3640,-. Bij elkaar opgeteld is dit 14436,24. Catering medewerker: Om het evenement uit te voeren hebben we 8 externe werknemers nodig. Deze werknemers krijgen een maaltijd aangeboden waarbij ze ook drankjes kunnen verkrijgen. De prijs is die is berekend komt neer op 15,- per persoon. Hiernaast is het uurloon 15,-. Ze zullen 6 uur werkzaam zijn op ons evenement. Dit komt neer op een totaal bedrag van 930,-. Catering en kosten artiesten : Het tarief voor de crazy piano s voor deze avond is 9000,- 14. Er wordt een optreden geregeld van 3 uur. Hierbij zijn 2 pianisten, 1 drummer en 2 mensen voor de bediening van het geluid. Het entertainment team bestaat uit 5 personen. Zij zullen ook een maaltijd aangeboden krijgen en drankjes. De totale kosten zijn hiervoor 75,-. Loonkosten personeel: Er zullen 8 externe medewerkers aanwezig zijn die allen 6uur werken. De loonkosten per uur zijn 20,- bruto. Dit komt neer op een bedrag van 960,- Uitnodigingen: De uitnodigingen voor 728 gasten zullen 1199,- bedragen : 13 oktober 2011, Den Haag 16

18 Gastspreker: Om de avond van het evenement op te vullen, is er gekozen om een spreker in te huren. Tijdens dit evenement zullen er ervaren facility management docenten bij zitten, maar ook nieuwelingen van dit vak. De spreker van de avond zou dus veel moeten weten van dit vakgebied om deze kennis te kunnen delen met de aanwezigen. Voor deze avond zal een specialist in Human Resource Development, Joseph Kessels optreden als spreker. Deze beste man vraagt 3200,- 16 Parkeerhulpen: Om de gasten op eigen vervoer te begeleiden tijdens aankomst. Hiervoor zijn er 2 parkeerhulpen, die 2uur aanwezig zullen zijn. Zij krijgen per persoon 20,- per uur. Totaal bedrag van 40,-. Verzekeringen en vergunningen: Er wordt uitgegaan van een totaalbedrag van 354,90. Hierin begrepen de ontheffing voor de sluitingstijd 17 en de aansprakelijkheidsverzekering 18. Post onvoorziene kosten: Er zullen tijdens elk project onvoorziene kosten kunnen voorkomen. Om deze goed op te vangen wordt er 10% van het budget achter gehouden om deze post te vullen oktober 2011, Den Haag 17

19 6. Marketing en Communicatie Als er een evenement wordt georganiseerd is het belangrijk om te weten wie de doelgroep is, om zo beter op de wensen van deze groep te kunnen inspelen. Tevens is het handig om vooraf van het evenement een plan op te stellen hoe de doelgroep te benaderen is 6.1. Doelgroepanalyse Doel Het doel van You & Events is om de landelijke FM- docenten een gelegenheid te bieden om nader tot elkaar te komen. Dit denken wij te kunnen realiseren door een goede invulling te geven van het programma op de desbetreffende avond. Het is dus voornamelijk belangrijk dat wij door middel van de juiste aanpak de docenten weten te overtuigen om deel te nemen aan het evenement. Algemene kenmerken De doelgroep zijn de docenten die lesgeven in facility management op minimaal HBO niveau. Aantal bestaande klanten Binnen de HHS zijn 44 docenten die lesgeven in FM, daarnaast zijn er 12 functies binnen het ondersteunend personeel. Er zijn 12 HBO bachelors en instanties die les programma s FM aanbieden. 19 In totaal zijn er 728 mensen die worden genodigd. Aantal potentiële klanten Wellicht zijn docenten leisure management potentiële klanten omdat hospitality daar ook hoog in het vaandel staat. Relevante eigenschappen van de doelgroep De leeftijd ligt grotendeels tussen de 35 en 55 jaar en het opleidingsniveau is voornamelijk academisch. Bekendheid bij doelgroep De doelgroep is onbekend met het evenement, hierdoor is het belangrijk dat zij een goede indruk krijgen van het evenement. Wat verwacht het publiek van het evenement De doelgroep verwacht interessante zaken te horen betreffende het FM vakgebied. Daarnaast verwachten zij de mogelijkheid tot netwerken onder het genot van een hapje, drankje en entertainmentprogramma. Doel van de boodschap Het doel is om de docenten een discussieruimte te bieden en te laten informeren doormiddel van een gastsprekers. Kennis van de doelgroep omtrent het onderwerp De doelgroep is gespecialiseerd in het onderwerp. Mening van de doelgroep over het onderwerp De docenten hebben gestudeerd om les te geven in dit vak, zij zullen ieder een andere mening hebben over het onderwerp omdat zij over veel kennis beschikken oktober 2011, Den Haag 18

20 6.2. SWOT Analyse Strengths - Karakteristieke locatie - Kosten reductie door inzet studenten - Locatie goed bereikbaar - Invulling programma - Netwerk mogelijkheid Opportunities - Bij succes voor herhaling vatbaar - Docenten die gemotiveerder aan het werk gaan doordat ze nieuwe mensen ontmoeten uit hetzelfde vakgebied. Weakness - De doelgroep is gering - Onbekwaam personeel Threats - Weinig interesse onder FM docenten - Weinig motivatie onder de docenten door te lange uren/dagen - Weinig uitdaging voor de FM docenten omdat er al zoveel evenementen zijn Marketing Marketingdoelgroep Door een goede invulling te geven van het programma moeten de docenten geïnformeerd, gemotiveerd en gestuurd worden, voor-, en tijdens het evenement. Zonder de inzet van het personeel wat voornamelijk bestaat uit studenten kunnen wij geen optimale hospitality en entertainment verzorgen tijdens de Nationale FM Docentendag. Waardoor de studenten een subdoelgroep wordt. You & Events moet deze doelgroep motiveren om behulpzaam te zijn tijdens het evenement. Zij zijn wel verplicht om te helpen, maar als zij niet willen of niet inzien hoe hard zij nodig hebben zal de motivatie er niet zijn. Hierdoor kunnen wij niet het niveau van hospitality leveren waar wij naar streven. Marketingdoelstellingen Meer communicatie onder de FM docenten, ze leren elkaar beter kennen en zo kunnen ze ervaringen uitwisselen. Het social network van de docenten verbreden. De doelgroep de juiste informatie verschaffen voor-, tijdens- en na het evenement. De studenten die werkzaam zijn tijdens het evenement motiveren om het evenement goed te laten slagen. Marketingstrategie Door gebruik te maken van de gekozen marketingmiddelen in vorm van een direct mailing, website, informatiebrieven, informatiebrochure en face to face communicatie wil You & Events zowel de docenten bereiken als de studenten van andere instanties die werkzaam zullen zijn tijdens het evenement. Hiermee kunnen we ze een bepaald beeld geven van de werkzaamheden en wat er allemaal van hun verwacht wordt voor- en tijdens het evenement. Marketinginstrumenten Product You & Events denkt zich te onderscheiden met dit evenement door meerwaarde toe te voegen aan de relatie tussen het vakgebied FM en het lesgeven. You & Events bied de docenten een ruimte waarin zij zich op hun gemak voelen om onder uitstekende omstandigheden nader tot elkaar te komen. Dit gaat You & Events bewerkstelligen door middel van onder andere de sfeer in de locatie, de professionaliteit van het entertainmentprogramma en duidelijke communicatie voor- en tijdens het evenement. Prijs De kosten die You & Events onder hun hoede zal nemen zal voornamelijk bestaan uit de kosten die opgemaakt zijn uit de huur en aankleding van de locatie. Daarnaast zullen er kosten gemaakt worden 13 oktober 2011, Den Haag 19

21 voor het entertainment programma, catering en parkeerkosten. Meer hierover staat in hoofdstuk 5. Financiën. Plaats De locatie waar het evenement zich afspeelt is in Het Klooster in Noordwijk Promotie Klanten benaderen Door middel van een direct mailing bestaat er de mogelijkheid om direct de juiste doelgroep aan te spreken. De FM docentendag wordt gezien als de ideale mogelijkheid om de docenten dichter bij elkaar te laten komen. Verschillende instanties die HBO opleidingen aanbieden worden benaderd over de landelijke docenten dag. Direct mailing is een goed instrument om klanten te benaderen. Allereerst zal de ontvanger zich persoonlijk aangesproken voelen en eerder geneigd zijn om de mailing goed te lezen. Ten tweede kan het zijn dat de inhoud van de boodschap volledig inspringt op de behoefte van de klant. Een groot voordeel van een mailing is, dat de mogelijkheden onbeperkt zijn. De meest eenvoudige manier van een mailing is een brief. Ook hierin kan weer worden gevarieerd door middel van briefpapier en de envelop. De mailing kan worden uitgebreid door middel van het bijvoegen van folders of uitnodigingen. Het voordeel van direct mailing is het meetbaar maken van hoeveel klanten er reageren. In een vroeg stadium worden direct mails verzonden naar het hoofd van de afdeling FM op de scholen. Zij kunnen deze mail door sturen naar de docenten. Tevens is er een website waar de docenten meer informatie kunnen vinden over het evenement (http://youenevents.webklik.nl/page/homepage). Het hoofd van de afdelingen kan een lijst met namen terug mailen. De mensen die toezeggen worden op de gastenlijst gezet en krijgen een uitnodiging toegestuurd. In bijlage 2 is de uitnodigingsbrief en in bijlage 3 is de uitnodigingskaart te vinden. Personeel Naast het inzetten van studenten voor de drankjes zal de You & Events ook werkzaam zijn tijdens het evenement. Leden van You & Events zullen de medewerkers aansturen en coördineren in de werkzaamheden die verricht zullen worden. You & Events zal het aanspreekpunt worden en optreden als tussenpersoon tussen de verschillende partijen. 13 oktober 2011, Den Haag 20

22 7. Draaiboek en Uitvoering De voorbereidingen voor het evenement zijn afgerond, de locatie en datum zijn bevestigd, gasten zijn uitgenodigd, externe medewerkers zijn ingehuurd en de catering is gereserveerd. De uitvoering van het evenement nadert, dit zal plaatsvinden aan de hand van een draaiboek Draaiboek Het draaiboek geeft een duidelijk overzicht over, wie wat op welk moment doet. Een draaiboek kan zo gedetailleerd mogelijk gemaakt worden, maar er zullen altijd beslismomenten of onvoorspelende zaken plaatsvinden gedurende het evenement. Daarom is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over wie eindverantwoordelijk is voor elk onderdeel van het evenement. Een draaiboek bestaat uit een chronologische opsomming van alle feiten en afspraken die in het kader van het evenement zijn gemaakt. Bovenal dient het draaiboek als een leidraad en checklist tijdens het evenement. Aan alle interne en externe medewerkers die een actieve bijdrage leveren, wordt een draaiboek overhandigd. Het draaiboek dient voor verschillende functies, o.a.: Een overzicht van alle contactpersonen; Iedereen een duidelijkheid geven over wat waar door wie gedaan wordt; De gemaakte afspraken bevestigen; Een overzicht geven voor de eventmanager en floormanager; Een back-upfunctie. Indien interne of externe betrokkene niet aanwezig kunnen zijn, kunnen haar/zijn taken op een relatief eenvoudige manier door een derde persoon worden overgenomen; Als een rustpunt dienen. 7.2 Checklist Tijdens de voorbereidingen van het evenement kun je een actielijst bijhouden, en al deze acties leiden tot een gedetailleerde checklist die uniek is voor het desbetreffende evenement. De checklisten kun je verdelen in verschillende fasen van het evenementen. Zo dienen er vier tot twee weken voor het evenement al bepaalde acties afgerond te zijn. Daarna volgt de checklist van één tot twee weken voor het evenement. Ook tijdens de opbouw en als de opbouw van evenement gereed is, dient er een checklist bijgehouden te worden. Tijdens het evenement, dat betekent zodra de gasten arriveren, dient er ook een checklist bijgehouden te worden. Ten slotte wordt er na afloop van het evenement de laatste checklist bijgehouden. Door de bovenstaande checklisten enkele weken voor het evenement door te lopen, leidt dit uiteindelijk tot de aanvulling van het draaiboek. 7.3 Uitvoering Het is belangrijk dat elke betrokkene weet, wat er van hem/haar verwacht wordt of wie hun aanspreekpunt zal zijn voor vragen. Bij het evenement Nationale FM docentendag zijn de afstanden niet groot en kunnen wij elkaar opzoeken of mobiel bereiken. Elke medewerker zal haar/zijn privé telefoon meenemen om met elkaar in contact te kunnen blijven. Het is dus niet noodzakelijk om portofoons aan te schaffen of in te huren. In bijlage 6 kunt u het gedetailleerde draaiboek van het evenement Nationale FM docentendag vinden. 20 Lenny Kaarsgaren: Zakelijke en publieksevenementen pag. 270 t/m oktober 2011, Den Haag 21

23 8. Afwikkeling en Evaluatie Het evenement heeft plaatsgevonden. De uitvoering zit erop en alle demontagewerkzaamheden zijn verricht. Los van misschien nog wat gevonden voorwerpen en drukwerkrestanten, zijn alle materialen weer terug op hun plaats. De locatie is weer leeg opgeleverd. Toch kunnen de draaiboeken nog niet helemaal in de kast en kan het project nog niet van de takenlijst worden verwijderd. Er zijn nog een aantal zaken die geregeld moeten worden voordat het evenement écht kan worden afgerond Afwikkeling In elk geval vindt nog de administratieve afwikkeling plaats. Hoe complex deze is en hoe lang de afwikkeling duurt, is onder meer afhankelijk van het aantal facturen, hoe snel u deze ontvangt en of er eventuele discussiepunten zijn. Binnengekomen facturen moeten worden gecontroleerd en, indien akkoord bevonden, betaald. De werkelijke kosten moeten in kaart worden gebracht om uiteindelijk een nacalculatie te kunnen samenstellen. Wellicht is er sprake van onenigheid over enkele aspecten van de dienstverlening van derden en moet hiervoor een klachtenbrief worden opgesteld en vindt een evaluatiegesprek met de betreffende leverancier plaats. Daarnaast kan het zijn dat op het gebied van aftersales nog een aantal taken verricht moeten worden. Bijvoorbeeld in de vorm van het toesturen van een bedankbrief aan de gasten, een hand-out van de presentaties of feestkrant, een bedankbrief aan sprekers, medewerkers en samenwerkingspartners. Steeds vaker wordt ook een foto- of videoreportage van het evenement op internet geplaatst na afloop, zodat de gasten nog een keer kunnen nagenieten als de eigenlijke feestvreugde erop zit. Tevens kan het opstellen van persberichten of verslagen voor het personeels- of relatieblad nog tijd vragen. Ook al is het evenement al afgelopen kan het toch nog veel lasten en tijd met zich meebrengen voordat het helemaal is afgerond. Hier moet rekening mee gehouden worden voordat er aan een nieuw evenement begonnen wordt Evaluatie Een veelgemaakte fout is om te denken dat het project met de voltooiing van het evenement erop zit. In de evenementenbranche ligt het volgende evenement cq. dossier ligt alweer te wachten, waardoor voor een degelijke evaluatie geen tijd wordt vrijgemaakt. Het zal echter duidelijk zijn dat het belang ervan niet onderschat mag worden. Door middel van de evaluatie wordt het succes bepaald, het rendement Interne Evaluatie Het is dan ook aan te raden om na elk evenement, hoe klein ook, te evalueren met de interne betrokkenen of alles vlot en vloeiend is verlopen in zowel de voorbereiding, uitvoering als afwikkeling. In dit Project hebben we de volgende interne Evaluatie opgesteld: Was de aanlooptijd voldoende? Kon de voorbereiding op alle punten zorgvuldig plaatsvinden of was er op een bepaald moment teveel haast geboden? Was de samenstelling van het organiserende team goed? Was de taakverdeling tijdens de voorbereiding goed? Was de taakverdeling tijdens de opbouw en uitvoering goed? Wat kan een volgende keer eventueel efficiënter of beter? Wat voor soort 'denker', 'doener' of andersoortig teamlid werd wellicht nog gemist? Was de briefing van de (interne) opdrachtgever volledig en duidelijk? Hoe verliep de tussentijdse communicatie en terugkoppeling? Hoe verliep het uitnodigingstraject? Was de interne samenwerking goed om tot het juiste bestand van genodigden te komen? 13 oktober 2011, Den Haag 22

24 Hoeveel genodigden waren er en wat was het aanmeldingspercentage? Was dit meer of minder dan verwacht? Hoeveel gasten waren er uiteindelijk op het evenement? Wat was het no show -percentage? Was dit meer of minder dan verwacht? Was het draaiboek volledig en duidelijk? Wat zou beter kunnen? Op welk moment zijn eventueel fouten gemaakt of zaken vergeten? Wat vonden wij zelf van het entertainment, de locatie, de catering enzovoort? Willen wij in de toekomst weer met deze leveranciers samenwerken of was de samenwerking niet voor herhaling vatbaar? Op welke punten wel of niet? 8.4. Externe evaluatie De meetbaarheid van het succes, het rendement van de evenementen word veelvuldig besproken in de evenementenbladen. Als men er bij het begin van de organisatie van een evenement in slaagt de gestelde doelen te kwantificeren, heeft men een helder meetinstrument in handen. In de meeste gevallen is het helaas niet zo eenvoudig om harde resultaten te meten. Toch is er wel een aantal mogelijkheden om ook extern te evalueren en zo tot een waardeoordeel te kunnen komen met betrekking tot het succes van het evenement. Ofwel de mate waarin de gestelde doelstellingen zijn bereikt. Of en op welke wijze u het evenement wilt evalueren, hangt af van een aantal factoren, zoals: Het karakter van het evenement Wordt het evenement vaker georganiseerd in de toekomst, dan is het zeker wenselijk om erachter te komen of, en in welke mate er sprake is van een geslaagd evenement, welke verbeterpunten en welke succesfactoren voor de volgende keer moeten worden meegenomen. Het type evenement Niet alle evenementen lenen zich voor een uitgebreide evaluatie: een informele bijeenkomst leent zich minder voor het uitreiken van een officieel evaluatieformulier dan een congres of seminar. Toch moet men niet te snel denken dat de gasten een evaluatie als belastend ervaren. Het geeft mensen immers een gewaardeerd gevoel als naar hun mening wordt gevraagd. Er wordt oprecht interesse in hem of haar getoond. Betaalde deelname of gratis deelname Wanneer deelnemers hebben moeten betalen voor een evenement, zoals bij congressen en seminars gebruikelijk is, gaat dit gepaard met een bepaald verwachtingspatroon ten aanzien van onder meer de prijs-kwaliteitverhouding. Het is in deze gevallen zeer gebruikelijk om de mening van de deelnemers te vragen en te toetsen of aan de verwachtingen is voldaan. Aan de evaluatie kan op verschillende manieren vorm worden geven. Bij de keuze kan men zich onder meer laten leiden door de hiervoor genoemde punten. Mogelijke evaluatievormen zijn: Een schriftelijke enquête Een mondelinge evaluatie Voor zowel schriftelijke als mondelinge evaluatievormen geldt, dat men ervoor kan kiezen om alle gasten om hun mening te vragen, of dit slechts steekproefsgewijs te doen. Voor dit evenement is bedacht om na afloop gebruik te maken van een schriftelijke enquête. Voor de nationale FM docentendag is de keuze gevallen op een schriftelijke enquête, omdat dit minder tijd en minder geld kost. De schriftelijke enquête wordt 3 dagen na het evenement verstuurd per mail, zodat er gekeken kan worden wat de klant allemaal is bijgebleven en het meest is bijgebleven Bron 13 oktober 2011, Den Haag 23

25 Slot Verslaglegging organisatieproces Voor de eindopdracht Event Operation Plan (EOP) van het vak EVM is er gebruik gemaakt van verschillende bronnen en literatuur. Door middel van loting heeft You & Events het evenement van de Nationale FM docentendag toegewezen gekregen. Het evenement dient aan enkele randvoorwaarden te voldoen, namelijk: Het evenement moet op 1 dag plaatsvinden. Studenten bepalen zelf welke dagdelen het meest geschikt zijn. Het evenement is voor minimaal 500 en maximaal 1000 personen. Het beschikbare budget is 50,00-100,00 per persoon (all-in). Het evenement moet voor 1 juli 2012 uitgevoerd kunnen worden. Voorbereidingsfase In de eerste fase vond een brainstormsessie plaats om de thema en locatiekeuze in kaart te brengen naar aanleiding van de randvoorwaarden. Nadat deze bekend waren, werden de eisen van het eindproduct verdeeld over de groepsleden. Hoofdfase In de hoofdfase zijn de taken verdeeld en heeft iedereen zoveel mogelijk zijn eigen hoofdstukken gekregen. Hierdoor heeft iedereen een deel gekregen waar zij verantwoordelijk voor zijn. Tevens zijn in de hoofdfase iedere week voortgangspresentaties gehouden. Iedereen in onze projectgroep heeft minimaal één keer gepresenteerd. Afsluitingsfase In de laatste fase wordt er door de groep een individuele evaluatie ingevuld met betrekking tot het groepsproces. 13 oktober 2011, Den Haag 24

26 Literatuurlijst Boeken Facility Management Magazine, augustus 2011, Tekst Iris Bakker en Theo van der Voordt: Interview met Joseph Kessels. Bouter. R. F.: Handleiding schriftelijke rapportage. Den Haag: Haagse Hogeschool, Opleiding Facility Management. 2010/2011. Nr Case beschrijving Event Operation plan Kaarsgaren, L.:Zakelijke en publieksevenementen. 4 de druk, Amsterdam:Pearson Education Benelux, ISBN Links kers oktober 2011, Den Haag 25

27 Bijlagen Bijlage 1: Catering assortimentkaart Bijlage 2: Uitnodigingsbrief Bijlage 3: Uitnodigingskaart Bijlage 4: Kosten voor direct mailing Bijlage 5: Offerte verzekering Bijlage 6: Plattengrond Bijlage 7: Het Draaiboek Bijlage 8: Logboek Bijlage 9: Evaluaties 13 oktober 2011, Den Haag 26

28 Bijlage 1: Catering assortimentkaart 13 oktober 2011, Den Haag 27

29 Bijlage 2: Uitnodigingsbrief Betreft: Uitnodiging Nationale FM Docentendag Geachte heer/mevrouw, [Plaats], [datum] Het doet ons veel plezier u te mogen uitnodigen voor de Nationale FM Docentendag. Wij hebben de beschikking over een karakteristieke locatie het Klooster in Noordwijk. You & Evenets organiseert op donderdag 15 december een speciale middag voor de FM docenten die lesgeven aan het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). Het thema zal Black & White zijn vanwege de lesgeschiedenis en het Klooster. Tevens door de sfeervolle dagen die er aan komen. De dress-code staat in relatie met het thema en wij verwachten van u dan ook in gala te komen. Adres locatie: Hoofdstraat EZ Noordwijk Zh We verzorgen voor u een interessant programma waarin we u geheel op de hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen binnen FM. We laten u daarbij ook graag kennismaken met andere FM deskundigen om zo ideeën uit te wisselen die ten voordelen kunnen zijn van het lesprogramma. Tussendoor is er gelegenheid voor een hapje en een drankje, tevens zal er een lezing worden gehouden en zal er een optreden worden verzorgd door artiesten op de piano s. Graag vernemen we van u of u interesse heeft om deel te nemen aan dit programma. Een volledig programmaoverzicht is bij deze brief gevoegd. Wij hopen u op donderdag 15 december te mogen begroeten. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen voor eventuele vragen of opmerkingen over het evenement. Met vriendelijke groet, You & Events 13 oktober 2011, Den Haag 28

30 Bijlage 3: Uitnodigingskaart 13 oktober 2011, Den Haag 29

31 Bijlage 4: Kosten voor direct mailing Mailing st A4 Briefpapier bedrukt in offset - 500st Flyer A5, 135 MC, full colour bedrukt - 500st C5 Venster enveloppen bedrukt in offset - 500st Adressen bestand - 500st Personaliseren, printen - 500st Vouwen en couverteren - 500st Portokosten 1199,- ex btw Opties: Biotop papier = Euro 20,- ex btw Recycled papier = Euro 20,- ex btw Ontwerp/opmaak service = Euro 15,- ex btw per kwartier Bron: 13 oktober 2011, Den Haag 30

32 Bijlage 5: Offerte verzekering 13 oktober 2011, Den Haag 31

Hoofdstuk 1 De Opdracht 2 Probleemanalyse Doelgroep Opdracht

Hoofdstuk 1 De Opdracht 2 Probleemanalyse Doelgroep Opdracht Hoofdstuk 1 De Opdracht 2 Probleemanalyse Doelgroep Opdracht Hoofdstuk 2 Communicatiestrategie 5 Merkpositionering Concurrentieanalyse SWOT analyse Centraal probleem en strategische opties Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesplezier! Met vriendelijke groet, Susanne de Jong

Voorwoord. Ik wens u veel leesplezier! Met vriendelijke groet, Susanne de Jong Voorwoord Dit verslag is het resultaat van een vijf maanden durende meeloopstage bij organisatiebureau TEAM OUT/Parque Events. TEAM OUT is een evenementenbureau wat zich de afgelopen 12 jaar gespecialiseerd

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 Handreiking Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 1 2 Colofon Dit is een uitgave van Amsterdam West. Aan de organisatie van de Talentenbeurs hebben

Nadere informatie

Congres organisatie Checklist

Congres organisatie Checklist Congres organisatie Checklist Checklist pagina 1. Binnen budget blijven 2 2. Perfecte congresdatum 3 3. Vakantieplanning 4 4. Congres Marketing 5 5. Uitnodiging 9 6. Kengetallen catering en locatie 10

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

BUSINESS PLAN. FAMI marketing consultancy. Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes

BUSINESS PLAN. FAMI marketing consultancy. Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes BUSINESS PLAN FAMI marketing consultancy Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes PBD1EV Tutorgroep 24 05-12-2012 Avans Hogeschool 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

In or Documentenbeheersprocessen bij onderwijsinstellingen

In or Documentenbeheersprocessen bij onderwijsinstellingen In or Documentenbeheersprocessen bij onderwijsinstellingen Insourcing of Outsourcing? Eindhoven, Juni 2006 Een adviesrapportage in opdracht van Dereumaux, uitgevoerd door studenten van de Fontys Hogeschool

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Sportmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Mirjam van der Leer SHINE Houten De Slinger 2 3995 DE Houten www.shinehouten.nl Inhoudsopgave Missie en Visie Jaarwerkplan 2015: p. 3 p. 6 1. Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg. Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van rookbeleid

Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg. Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van rookbeleid Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van rookbeleid Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging vakgroep Bliksembeveiliging Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging De techniek waarop Nederland draait 1 Voorwoord In opdracht van de Vakgroep Bliksembeveiliging heeft Nick van der Giessen,

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG 1-5-2013 ADVANCED BUSINESS CREATION ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG Jos Kleinloog Inhoud Leerdoelen uitgewerkt... 2 Business school:... 2 Management School... 3 Project Raisin Hope:... 3 Science School, leengedrag

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Tips en handreikingen ten behoeve van zorgverbeteringstrajecten Versie 1.0 Inhoud INLEIDING 3 Waarom ervaringsdeskundigen inzetten? 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?

Nadere informatie

21/6/2012. ONcliERNEMINGSPLAN J. Rfcardo Blaazer Raymond Buis Daan Buist Koen Classens Max van der Heijden Manneke de Koning

21/6/2012. ONcliERNEMINGSPLAN J. Rfcardo Blaazer Raymond Buis Daan Buist Koen Classens Max van der Heijden Manneke de Koning 21/6/2012 ONcliERNEMINGSPLAN J Rfcardo Blaazer Raymond Buis Daan Buist Koen Classens Max van der Heijden Manneke de Koning Zorghotel Steyl is een onderneming die door projectgroep 211-A is opgezet. De

Nadere informatie

SCIENCE CLUB. Adviesrapport SCIENCE CLUB. Nadya Doudnik, KNCV communicatiestagiaire Loes Pors, KNCV beleidsmedewerker onderwijs Januari 2010

SCIENCE CLUB. Adviesrapport SCIENCE CLUB. Nadya Doudnik, KNCV communicatiestagiaire Loes Pors, KNCV beleidsmedewerker onderwijs Januari 2010 SCIENCE CLUB Adviesrapport SCIENCE CLUB Nadya Doudnik, KNCV communicatiestagiaire Loes Pors, KNCV beleidsmedewerker onderwijs Januari 2010 KNCV Bezoekadres: Loire 150 2491 AK Den Haag Postadres: Postbus

Nadere informatie

Kansen voor t Gorechthuis

Kansen voor t Gorechthuis 2010 Kansen voor t Gorechthuis t Gorechthuis op eigen benen Patrick Benink Edwin Dekker Emily de Jager Roxanne Schoo Frank Westerman 1 Concept Onderzoeksrapport t Gorechthuis Opdrachtgever: College van

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Inhoudsopgave Deel 1: Het beleid 1. Inleiding 2. 6 minuten bij hartstilstand 3. Wat kan uw gemeente doen? 3 4 6 Deel 2: De praktijk 4.

Nadere informatie

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND NAAM: ANOUK SLUIS - 0833947 STUDIE: COMMUNICATIE BEGELEIDER: MEVROUW K. STOLK INSTITUUT:

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie