Caleidoscoop. Sommigen vergelijken zijn brief (van 300 pagina s) al met de beroemde I have a dream toespraak van dominee Martin Luther King.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Caleidoscoop. Sommigen vergelijken zijn brief (van 300 pagina s) al met de beroemde I have a dream toespraak van dominee Martin Luther King."

Transcriptie

1 Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 12 nr 5 januari 2014 Paus Franciscus De volgende Caleidoscoop komt uit op vrijdag 31 januari, kopijsluiting maandag 20 januari. Zie ook colofon p 2 Retouradres: Leendert Butterstraat XN Rotterdam De vreugde van het evangelie Laat de Heer uw vreugde blijven ( ) Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. (Filippenzen 4: 4,5) Volgens het wereldwijd gezaghebbende tijdschrift Time magazine is de nieuwe paus Franciscus persoon van het jaar Niet alleen omdat hij de eerste paus is van buiten Europa (uit Latijns-Amerika) maar vooral vanwege zijn charisma, ondanks (of dankzij?) zijn 77-jarige leeftijd. Hij wast de voeten van gevangenen, hij hield zijn eerste openluchtmis buiten Rome in Lampedusa, hij ontving dak- en thuislozen op zijn verjaardag in het Vaticaan. Onlangs presenteerde deze eenvoudige man van het jaar zijn eerste apostolische exhortatie (aansporing). Sommigen vergelijken zijn brief (van 300 pagina s) al met de beroemde I have a dream toespraak van dominee Martin Luther King. In zijn eerste apostolische exhortatie Evangelii Gaudium, de vreugde van het evangelie, laat de nieuwe paus zich wederom van zijn radicale kant zien: voor een optimistische en vreugdevolle evangelisatie en tegen binnenkerkelijke muggenzifterij. Een evangelist moet er niet uitzien alsof hij net van een begrafenis is teruggekeerd. Met deze exhortatie wil ik de christelijke gelovigen bemoedigen om aan een nieuw hoofdstuk van evangelisatie te beginnen, dat gekenmerkt wordt door vreugde, en dat nieuwe paden wijst voor de kerk in de komende jaren. Het woord vreugde (gaudium) is een van de kernbegrippen van zijn exhortatie: het komt 109 keer voor in het document. Niemand moet denken dat deze uitnodiging niet voor hem of haar bedoeld is, want niemand wordt uitgesloten van de vreugde die door de Heer wordt gebracht. De paus preekt niet voor eigen publiek, maar mikt op iedereen van goede wil. Het lijkt wel of de paus de brief van broeder Aloïs heeft gelezen die drie jaar geleden hier in Rotterdam aan alle Taizé-pelgrims werd uitgedeeld. Daarin schreef hij dat de vervulling van een mensenleven niet ligt in spectaculaire prestaties, maar in een kalme vreugde, die de diepten van ons hart» lees verder op pagina 2»

2 Protestants Kralingen Predikanten ds Rian C. Veldman, Goosse van der Windstraat 57, 3062 XM; e: t: Dinsdag t/m vrijdag bereikbaar van 9-10 uur. ds Ilse D. Hogeweg, Kralingseweg 366 B, 3066 RC; e: t: Ds Hogeweg houdt de woensdagmiddag en zaterdag vrij. Secretariaat Scriba van de gefedereerde kerkenraad: Jakob Brederveld, Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam, e: Ledenadministratie Melding van verhuizing, geboorte, huwelijk, overlijden svp doorgeven aan de wijkadministratie. Gereformeerd: dhr J.C. Buitelaar, Admira liteitskade 74 Z 3063 ED Rotterdam, t: , e: Hervormd: dhr G.H. Heere, Mia van IJperenplein 55, 3065 JK, t: , e: Financiën Activiteitenkas: dhr P. Andringa, t Bankrekeningnummer: NL90 FVLB , SoW-gemeente R dam Kralingen inzake wijkkas. NH College van Kerkrentmeesters: postbus 4326, 3006 AH, e: Algemeen bankrekeningnummer: NL35 FVLB Uitsluitend Kerk balans: rekeningnummer NL46 FVLB NH Collectebonnen: verkrijgbaar in de waarden 0,75, 1,25 en 2,50, in vellen van 20 stuks. Te bestellen via bankrekening NL35 FVLB van de Hervormde Gemeente Kralingen. Na ontvangst van uw betaling volgt toezending per post. GK College van Kerkrentmeesters: dhr N.J. van Veen, Nancy Zeelenbergsingel 689, 3066 GA, t: GK Commissie V.V.B: Nel Slikker, t: Banknr v.v.b: NL74FVLB GK Collectebonnen: dhr B. Reinders, Stalpaertstraat 102, 3067 XT Rotterdam, ING , t.n.v. Geref. Kerk van Kralingen Coll. Bonnen. Diaconie Secretaris diaconie: dhr H. Oosterhuis, Salvador Allendestraat 29, 3065 ED, t: NL32FVLB ten name van Diaconie van de protestantse gemeente i.w. Kralingen. ZWO: dhr G. Roodhorst, Jacques Dutilhweg 723, t: , NL57FVLB t.n.v. Diaconie van de protestantse gemeente i.w. Kralingen inzake ZWO. Kerkgebouwen Hoflaankerk, Oudedijk 2, 3062 AE Rotter dam, t: ; e-gemeentewerk: e-verhuur: Pro Rege, Oudedijk 113, 3062 AD Rotterdam. Koster/beheerder: mw M. Gorissen, t: , e: De kerkdiensten in Pro Rege en in de Hoflaankerk kunnen live of tot ongeveer 4 weken na de dienst worden beluisterd op Wie in aanmerking wil komen voor een kerkomroepradio wende zich tot de diaken H. Oosterhuis, t: Voor technische vragen: dhr A. van Dijk, t: , e: Kinderoppas voor de kleinsten Contactpersoon: mw A. (Annemieke) Melching - de Bruijn, t: , e: Kindernevendienst Contactpersoon: mw M.P. (Monique) van Hoof t: , e: Autodienst Protestantse wijkgemeente Pro Rege: dhr N.J. van Veen, t Hoflaankerk: dhr H. Oosterhuis, t Vervolg meditatie» beroert. De onvoltooidheid, de verdeeldheid en het lijden die elk leven kenmerken, worden niet weggestopt, maar zijn toch niet in staat om die rust te onderdrukken. De paus vindt dat gelovigen te veel klagen. Er zijn christenen die leven als Vasten zonder Pasen. Hij schrijft dat het Woord van God ons telkens opnieuw laat zien dat de Levende God hen die in Hem geloven uitdaagt om vreugdevol voort te gaan. Elke christen en elke geloofsgemeenschap moet het pad ontdekken dat de Heer ons wijst. Ieder van ons is geroepen om te gehoorzamen aan deze roepstem, die ons opwekt om vreugdevol voort te gaan, uit onze eigen comfortzone. Om ook de rafelranden van de stad te bereiken, hen die leven in eenzaamheid en armoede en juist daar het licht van Evangelie te laten schijnen. Ik vind het een uitdagende oproep voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Een jaar dat wij in kunnen gaan in het volgende vertrouwenwekkende besef: De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. (Filippenzen 4: 6, 7) Er waait een nieuwe wind in Rome, the Wind of Changes. Hopelijk zal komend jaar ook iets van die wind in kerkelijk Rotterdam gaan waaien. Ds Rian Veldman Goede voornemens Adressenboekje Protestants Kralingen Tot nu toe is het er dit seizoen bij ingeschoten om een nieuw adressenboekje te maken voor Protestants Kralingen. De derde druk had eigen lijk in de eerste helft van november moeten uitkomen. Maar er waren te veel andere zaken die de aandacht vroegen en die in november en december meer prioriteit kregen. Uitstel is geen afstel, het zal in de tweede helft van januari vast nog wel gaan lukken om met een bijgewerkt boekje te komen. Dat betekent ook dat mensen die niet in deze handige adreslijst staan zich nog kunnen aanmelden. Een e- mail naar is genoeg. Een vermelding ziet er als volgt uit: Vos Dhr L.A. (Leonard) de Vos Leendert Butterstraat XN Rotterdam (010) Niet iedereen geeft zijn of haar roepnaam op, en ook niet iedereen wil een telefoonnummer of een adres geven. Dus die mag u eventueel weglaten (maar dat is best wel een beetje jammer). De boekjes worden verspreid onder de mensen die zich aanmelden om in het boekje te worden vermeld. Of negatief geformuleerd: wie niet in het boekje wil staan, kan ook geen boekje krijgen. De adressen uit het boekje zijn een paar keer gebruikt om een digitale nieuwsbrief te sturen. Dat waren nieuwsbrieven waarin de kennismakingsavond met ds Ilse Hogeweg (voor de zomervakantie) werd aangekondigd, en de datum van de intrede. Het ligt voor de hand om te verwachten dat er vaker nieuwsbrieven verstuurd zullen worden, maar het is niet zo dat daar nu al concrete plannen voor zijn. Wie die nieuwsbrieven niet wil ontvangen kan zich daar overigens met een simpele druk op de knop voor afmelden. In het adressenboekje staan behalve adressen van gemeenteleden ook allerlei andere adressen, telefoonnummers en adressen van Protestants Kralingen. Het is ook een wegwijzer waarin u allerlei gegevens over deze gemeente kunt terugvinden. (En ook daarom is het na ruim een jaar de hoogste tijd om met een nieuwe druk te komen, want er verandert veel.) Leonard de Vos Caleidoscoop: Caleidoscoop is een uitgave van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen. Redactie: ds I.D. (Ilse) Hogeweg, mw J.D. (Jeannette) Moerman-Schravesande, dhr G. (Gijs) Roodhorst, mw D. (Thea) van Santen, ds R.C. (Rian) Veldman, dhr L.A. (Leonard) de Vos. Adressenadministratie Caleidoscoop: Marina Mekking, Kerkelijk bureau, Oudedijk 2, 3062 AE; postadres: Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam; t: (010) ; e: Beheerscommissie: Dhr C.J. Jacobse en dhr J.C. Buitelaar, p/a Admiraliteitskade 74 Z, 3063 ED Rotterdam. Caleidoscoop heeft een SKG bankrekeningnummer: NL12 FVLB tnv Kerkblad Caleidoscoop te Rotterdam. Eerstvolgende nummers: Februari: kopijsluiting maandag 20 januari, in de brievenbus vóór zondag 2 februari. Maart: kopijsluiting maandag 17 februari, in de brievenbus vóór zondag 2 maart. Redactie- en kopij-adres: Leendert Butterstraat 44, 3062 XN e: t: (010) Caleidoscoop p. 2

3 Resultaat Actie Schoenendoos Op maandag 9 december hebben wij een vrachtwagen vol prachtig versierde en goed gevulde schoenendozen naar Zevenhuizen gebracht. De definitieve telling gaf als resultaat 395 dozen! En het bedrag dat via machtigingen en giften voor verzendkosten is binnengekomen is 1501 euro! Een nieuw record! De eerste dozen vanuit Zevenhuizen zijn al uitgedeeld in Moldavië. Fantastisch dat we dit, samen met de Nieuwe Park Rozenburgschool, hebben kunnen doen! Bijzonder dat onze dozen nu ergens op de we- Op zaterdag 16 maart jl heb ik officieel afscheid genomen als 1e organist van Pro Rege. Daar is het een hele tijd bij gebleven, want het was moeilijk een opvolg(st)er te vinden. Maar in de loop van de zomer is dat gelukt. Op zondag 16 juni heeft Gerard Verweij in de dienst in Pro Rege waarin ds Rian Veldman voorging gespeeld. Mede gezien de vele positieve reacties die we uit de gemeente kregen, zijn we erg blij dat Gerard per 1 januari 2014 eerste organist van Pro Rege wil zijn. Hij is dan verantwoordelijk voor alle orgelzaken in Pro Rege en speelt 18 diensten per jaar. In 2014 zijn er 28 diensten in Pro Rege. De resterende 10 zullen door de vaste invallers gespeeld worden en wel 5 door Stefan Treure en 5 door mij. reld worden uitgepakt en een kind laten merken dat er in Kralingen iemand aan je heeft gedacht Iedereen (plaksters, kosters, vullers, controleurs, sjouwers, chauffeur, goede gevers) heel hartelijk bedankt. Zonder ieders bijdrage was het niet gelukt Tot volgend jaar! (u kunt het hele jaar door schoenendozen of houdbare spullen afgeven in de Hoflaankerk) Edith Stapelkamp Boven: Gang vol met dozen in de Hoflaankerk linksonder: dozen vullen op zolder rechtsonder: vullen van de vrachtwagen. De orgelbank van Pro Rege Waarom dit pas per 1 januari 2014? Gerard studeert orgel/kerkmuziek aan het conservatorium van Rotterdam (nu 3e jaar). Maar hij doet een tweede studie aan de EU Business School. Voor deze 2e opleiding liep hij een buitenlandse stage (Spanje) van 1 september tot 31 december. Vandaar de start bij ons per 1 januari. De vesper op 31 december om uur in Pro Rege zal dus mijn laatste dienst zijn als 1e organist Pro Rege. Het is fijn zo n jonge, enthousiaste en kundige opvolger te hebben. Laurens de Visser In januari (waarom houden we de actie toch niet in de zomermaanden? vraag ik me weleens af) gaan de lopers voor kerkbalans weer op pad; vaak door het donker en door de winterkou. In het hele land zijn dat tienduizenden vrijwilligers van de Protestantse Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinden en de Oud- Katholieken. Bij ons in Protestants Kralingen gaan zo n 25 vrijwilligers op pad met de enveloppen; soms even aanbellen om te kijken of we het persoonlijk af kunnen geven en anders een briefje door de bus met het vriendelijke verzoek een toezegging te doen voor een bijdrage. Hervormd en gereformeerd zijn financieel nog gescheiden, maar we hebben samen de actie weer voorbereid met een uitnodigende brief van onze predikanten en een mooie folder met een toelichting op alle activiteiten en met de begroting van Het motto van de actie is net als vorige jaren: Wat is de kerk mij waard? De actie kerkbalans wordt al veertig jaar gevoerd. Er is een landelijke commissie geldwerving die de plaatselijke gemeenten ondersteunt bij het maken van materialen en die nationaal reclame maakt voor kerkbalans. Uit al het materiaal spreekt dat de kerk een waarde heeft die niet in geld is uit te drukken, maar ook dat die kerk niet zonder geld kan bestaan. Er wordt in onze wijk veel geld gegeven en daar zijn we dankbaar voor. Er is ook veel geld nodig, de kosten stijgen en het aantal leden daalt. De kerk moet het doen met de giften van de leden. We hopen van harte dat u ook dit jaar weer uw steentje hieraan wilt bijdragen. Henny de Vos-Koerselman en Bart Reinders (penningmeesters bij hervormd en gereformeerd) Caleidoscoop p. 3

4 Caleidoscooponderzoek Uitslag van de lezersenquête In oktober heeft de redactie van Caleidoscoop een lezersonderzoek gehouden waarin aan de gemeenteleden hun mening over ons maandblad werd gevraagd. Het aantal ingevulde formulieren was niet spectaculair hoog, maar aangezien een gebruikelijke respons op dit soort onderzoeken altijd in promillages / in plaats van procenten / % wordt uitgedrukt, was de redactie blij met alle geretourneerde enquêteformulieren en de mondelinge reacties. Hartelijk dank aan degenen die hieraan hebben meegewerkt. U leest hier de uitkomsten en een samenvatting van de suggesties en opmerkingen. Uiteraard blijft het niet bij deze publicatie. Begin 2014 gaat de redactie zich meteen verdiepen in alle suggesties en aanbevelingen. Vervolgens zullen we overleggen welke punten daadwerkelijk te realiseren zijn, zowel qua wenselijkheid, techniek als budget. Wat betreft de berichtgeving over het vervolg van de mogelijke wijzigingen c.q. aanvullingen in de Caleidoscoop wordt u als lezer in een van de volgende uitgaven op de hoogte gehouden. Als u de volledige uitgebreide versie van de Uitkomsten lezersonderzoek wilt ontvangen dan kunt u die bij de redactie opvragen via of telefonisch bij een van ondergetekende redactieleden. Namens de redactie, Gijs Roodhorst ( ) Thea van Santen-Kloosterman ( ) Algemene opmerkingen Er waren 34 schriftelijke en 4 (positieve) mondelinge reacties, dus 38 in totaal. Het merendeel van de lezers vindt Caleidoscoop een goed en overzichtelijk blad. Sommigen benoemen het als een visitekaartje voor onze kerkgemeenschap waarbij vooral ook de persoonlijke stukjes van gemeenteleden aanspreken. Het blad wordt meerdere keren per maand opengeslagen en heeft gelukkig geen advertenties. Verder werd genoemd: Applaus voor schitterende vormgeving, mooi, levendig fotowerk en interessante interviews. Uiteraard ook opmerkingen over verbetering. Men zou de rubriek inkomenden en uitgaanden terug willen, hetgeen het meeleven en integreren bevordert. Een enkeling vindt dat Caleidoscoop een te volle indruk maakt en dat hij daarom sommige rubrieken erg laat leest. Adviseert minder tekst en teksten bijvoorbeeld meer opdelen in kleine stukjes. Als belangrijk werd ook aangegeven: aandacht voor vrede, detentiecentrum en Pauluskerk. 1. Vormgeving Goed Matig Voorkant 28 6 Algehele lay-out 29 5 Lettertype 29 5 Lettergrootte 29 5 Verhouding foto s / tekst 30 4 Huidige rubrieksindeling 32 2 Kleurstelling Specifieke onderdelen Goed Matig Onvoldoende Bijbeluitleg Kerkgeschiedenis Samenvattend Al met al kunnen we constateren dat men over het algemeen in grote lijnen tevreden is. VORMGEVING: De vraag naar kleur springt er uit en voor sommigen mag het lettertype groter, met name voor wat betreft het kerkrooster. VASTE RUBRIEKEN: Voor wat betreft de meditatie is het misschien leuk om ook af en toe andere predikanten of bekende personen uit te nodigen een meditatie te schrijven. Actuele berichtgeving soms achterhaald, wellicht info verspreiden via extra Nieuwsbrief. In gesprek met is interessant om gemeenteleden beter te leren kennen. Verslagen zijn veelal te uitgebreid c.q. te wollig. Men wil vaker koffiedrinken na de kerkdienst, terwijl men vindt dat in de rubriek koffiedrinken na kerktijd thuis het gemeentelid dat zijn of haar huis openstelt leuk geïntroduceerd wordt. BERICHTEN JEUGD/JONGEREN: Meer de kinderen zelf aan het woord laten en kostbare momenten (uitspraken van de kinderen) citeren. Pagina moet kinderen uitnodigen om te lezen. Tabellen 2. Vaste rubrieken Goed Matig Onvoldoende Onnodig Meditatie 32 2 Pastoralia 33 1 In gesprek met 33 1 Verslagen Kerkenraad 28 6 Verslagen Taakgroepen Berichten kerkrentmeesters Koffiedrinken na kerktijd 32 2 Bijbelleesrooster Agenda diensten Berichtgeving Jeugd / Jongeren (niet door iedereen ingevuld) Goed Matig Onvoldoende Kindernevendienst Tienernevendienst Gewenste informatie c.q. nieuws Interesse ja Interesse nee Nieuws uit andere gemeenten 19 8 Berichten uit de synode Berichten uit landelijke kerk 16 9 (plus 2 x neutraal) Vraag naar meer informatie vanuit beleidsplan Jeugd/Jongeren. (Redactie: deze pagina is de laatste maanden in overleg met de Taakgroep jeugd en jongeren al sterk veranderd. Er wordt verder aan gewerkt.) SPECIFIEKE ONDERDELEN: Bijbeluitleg vindt men niet nodig, terwijl anderen dit juist wel zouden willen. Voor kerkgeschiedenis geldt hetzelfde. Gesuggereerd werd om een rubriek ethiek te starten. En door anderen om (in overleg met familie) foto s van overledenen te publiceren. Ook werd een rubriek boekbespreking van bekende of bijzondere boeken genoemd. GEWENSTE INFORMATIE: Wanneer er belangrijke ontwikkelingen zijn, is men geïnteresseerd in nieuws van andere gemeenten, synode en landelijke kerk. Specifiek wordt aanbevolen: optimale publicatie van concerten en voortzetting van de nieuwe rubriek kerkdienst bijwonen of artikelen over kerkgebouwen tijdens vakantie. Verder wil men graag meer nieuws over de toekomst van onze gemeente. Caleidoscoop p. 4

5 Programma vorming & toerusting Leuke dingen om te doen! In de maanden september tot en met december konden bijna alle geplande kringen doorgaan. Daar zijn we blij mee en het stimuleert ons om ook voor de komende maanden weer invulling te geven aan onze taak. We kunnen daarbij nu ook rekenen op de inzet van ds Ilse Hogeweg. Bijbelkring over Rechters: Ehud, Debora, Gideon, Jefta en Simson! Op dinsdag 14 januari start ds Hogeweg een Bijbelkring in de Hoflaankerk; er is een middagkring en een avondkring. We lezen uit het Bijbelboek Rechters. Prachtige geschiedenis, die ook veel vragen oproept. Dit Bijbelboek komt niet vaak op de leesroosters terecht. Alle reden om daarover met elkaar van gedachten te wisselen. s Middags komen we om (tot ongeveer uur) bij elkaar, s avonds van uur. De eerste bijeenkomst, 14 januari, verkennen we het boek en lezen we Rechters 3. Volgende datums Bijbelkring: 11-2, 11-3, 8-4 en Rondom 30 groep De generatiegenoten van de Rondom 30 groep gaan in 2014 verder met het boek Dit is geen verdediging van Francis Spufford. Zij zijn inmiddels bij hoofdstuk 4 aangekomen, dat zullen ze op woensdag 22 januari in de Hoflaankerk bespreken. Mocht je bij de groep willen aansluiten, dan is het handig om voorgaande hoofdstukken te lezen. Bedenk vóór de bijeenkomst een vraag naar aanleiding van hoofdstuk 4 die kan worden besproken in de groep. Datums: woensdag 22-1, 26-2, 26-3, 23-4 en Steeds om 20 uur in de Hoflaankerk. Leiding: Willemijn Idema en ds Rian Veldman. Gespreksgroep rondom 40 De gesprekgroep Rondom 40 komt op 22 januari bij elkaar in de Hoflaankerk om uur. Ze lezen verder uit Guus Kuijer: de bijbel voor ongelovigen. Belangstelling?? Van harte welkom!! Andere datums: 26-2, 26-3, 28-5, 25-6; uur in de Hoflaankerk. Leiding: ds Ilse Hogeweg. Catechese Vanaf januari 2014 leidt ds Ilse Hogeweg de basiscatechesegroep: de eerste keer is op maandag 13 januari uur in Pro Rege. Ds Rian Veldman blijft de tienercatechese leiden: de eerste keer is op maandag 6 januari uur in Pro Rege. Museumbezoek Op zaterdagmiddag 18 januari willen we met zoveel mogelijk belangstellenden een bezoek brengen aan de prachtige tentoonstelling van kerstgroepen in het Belasting & Douanemuseum. Jan van Hulst heeft een indrukwekkende collectie neergezet en hij geeft een rondleiding. We verzamelen om 14 uur bij Parklaan 16 eenvoudig bereikbaar met lijn 7 of metro. Graag opgeven voor 15 januari bij Gijs Roodhorst: of t Entree 5,50 (gratis met R dampas of MJK). Geloofsopvoeding Voor ouders van kinderen/tieners proberen we, omdat de vorige bijeenkomst over geloofsopvoeding in de smaak viel, in februari weer een bijeenkomst te organiseren. Zangavond In de weken tussen Pasen en Pinksteren zijn we van plan een zangavond voor alle gemeenteleden te houden. Met de Cantorij (zo mogelijk) nemen we een aantal liederen uit het Liedboek door! Of het lukt, hoort u later. Voorbede Ik bid u voor de groep studenten in Kenia die zich specialiseren in de dialoog met moslims. Vier studenten werden getroffen door overlijdens in hun directe familie: een zus omgekomen bij een auto-ongeluk, een zus slachtoffer van een aanslag door Boko Haram (het zevende slachtoffer uit één familie). Hoe hard kan het leven zijn. Ik bid voor Willem Jansen en Heleen Joziasse die voor Kerk in Actie met deze studenten werken dat zij hun studenten mogen troosten en bijstaan in verdrietige tijden. Een bezoek aan Chartres, een onverwacht genoegen Een aantal jaren geleden gingen Sip en ik op weg naar onze vakantiebestemming in de Pyreneeën. Onderweg besloten wij dat wij Chartres en dan eigenlijk de kathedraal wel eens wilden zien. Dat werd onze eerste stop en dat was een enorme verrassing. De kerk is schitterend met prachtige ramen en mooie oude versieringen zowel binnenin als buiten op de kerk. Maar wat ons trof, was dat de kathedraal zwaar en licht tegelijk is, een en al tegenstrijdigheid, maar de immense binnenruimte bedrukt niet, maar tilt op. De zon achter het zuidelijk roosvenster, terwijl het tegenoverliggende roosvenster straalt met duizend lichten. En dan is er het 800 jaar oude labyrint in de vloer, zo vaak gekopieerd dat het met afstand s werelds beroemdste labyrint mag worden genoemd. Het labyrint is een kronkelende weg naar het midden en dit middelpunt is de verzinnebeelding van de Eeuwige. Caleidoscoop p. 5 Als je het labyrint loopt, gewoon of op blote voeten, dan wel op je knieën, kun je een gevoel van welbehagen, ontspanning en balans ervaren. Het is een belevenis waar je na jaren nog aan terugdenkt. Peter Andringa

6 In gesprek met... Cees Zwinkels Rijdend over de laan langs het water van de Kralingse Plas, kom ik in de stemming wanneer ik op weg ben naar de Tiberiaslaan. Geen water nu, maar vóór de bebouwing in de winter wel een ruime plas in afwachting van ijs. Zo, nu weet u ook waar in Kralingen mijn gesprekspartner alweer 8 jaar woont. De naam is niet onbekend, want een oom van Cees is oprichter van het tuincentrum aan de s-gravenweg. Sedert november 2012 bezoekt Cees onze kerkdiensten en doet intensief mee met de rondom 40 gespreksgroep. Ze zijn daar bezig met het doornemen van Guus Kuijers eigentijdse vertaling van de bijbel. Een maatschappelijke visie die Cees wel aanspreekt. Zó komen we op zijn jeugd. In 1956 werd hij in Wateringen geboren in een gezin waar het geloof nauwelijks een functie had. Hij deed gymnasium en volgde aan de EUR een opleiding tot jurist, kortelings aangevuld met de studie master public controller. Zijn specialisatie ligt op het terrein van de ICT: de automatisering. Hij doceert aan de VU in Amstelveen en is zelfstandig ondernemer: geeft adviezen, o.a. aan de overheid. Voordat hij dat werd, werkte hij o.a. bij Cap Gemini en daarna bij de Kema (Arnhem). Veel technische producten worden in China gemaakt en dat vereist wel controle. Daarom kreeg hij de opdracht een vestiging van Kema in China op te zetten. Met veel plezier werkte hij daar vier jaar met goed opgeleide en zeer geïnteresseerde ingenieurs. Een enkele Westerling is daar nog steeds aanwezig, maar het bedrijf omvat nu circa 300 Chinese vaklui. China heeft hem een uitgebreide culturele kennis bijgebracht en niet alleen daar, ook in andere landen werd hij belast met werkzaamheden. Ik kreeg de indruk dat hij me urenlang met die verhalen kon bezighouden. Interessant voor mij was dat hij roeit op o.a. de Maas en de Rotte. Niet zo bijzonder, denkt u, maar dat valt toch nog tegen! Een gediplomeerde stuurman met kennis van de stromingen, de grote schepen met hun zuiging: het reddingsvest is onontbeerlijk. Val je overboord: binnen enkele minuten zijn je benen gevoelloos; hij spreekt uit ervaring. Zelfs op de Rotte kun je vastlopen. Dat gebeurde in 1997 ook met zijn huwelijk, waaruit drie zoons werden geboren, die nog studeren en met wie hij regelmatig goed contact heeft. Een jaar geleden kreeg hij interesse in de politiek. De deelgemeente vooral en hij staat als lijsttrekker voor het CDA in Kralingen/Crooswijk, als opvolger van Jacques La Croix. Vooral de nieuwe vorm van wijkbestuur (de gebiedscommissie) spreekt hem aan, luisterend naar wat bewoners willen en proberen daar vorm aan te geven. Vooral nu van burgers veel eigen initiatief wordt verwacht, ziet hij een mooie taak mee te doen als lid van een kerkelijke gemeente. Mandela inspireert hem. Inmiddels is hij door Anne Gercama gestrikt om in de muziekcommissie mee te werken. Hij liep met Cees Steendam mee in de sponsorloop en moest op het allerlaatste stuk ontdekken dat zijn naamgenoot nog net iets sterker was. We constateerden, dat dit alvast een goede voorbereiding is voor het politieke werk, want ook dat kan teleurstellend zijn. We kenden elkaar van een vluchtige ontmoeting tijdens het koffiedrinken, maar na 5 kwartier leek het, of we elkaar al jaren kenden. Cees vertelt smakelijk en daarom was het niet eenvoudig om het gesprek te beëindigen. Gijs Roodhorst Koffiedrinken na kerktijd Op 26 januari wordt er koffie geschonken bij Dora en Sjoerd Eikelboom, Dillenburglaan 2. In het nieuwe jaar zetten we deze traditie dus voort. Er is hiervoor animo genoeg, waarom zouden we dat dan veranderen? Toch lijkt het erop dat dit jaar niet elke maand bij iemand thuis zo n ontmoeting kan plaatsvinden. Dat komt niet doordat er geen gastadressen zijn, maar doordat er een beroepingscommissie voor de nieuwe dominee actief was. Door het hele land werden kerkdiensten bezocht. Men kreeg hierdoor de gelegenheid om buiten onze vertrouwde en aangename manier van gemeentezijn, bij anderen een kijkje te nemen en daar wat van op te steken. Zo ontdekte men dat in kerken meestal na elke dienst koffie geschonken werd. Men vond dat een goede gewoonte en dit wordt nu door onze kerkenraad overgenomen, voor zover dat haalbaar is. Dat lukt niet elke week, terwijl men ook de koffie op een thuisadres wil handhaven. Voor mij nu een puzzel welke zondag hiervoor vrij is. Het blijkt dat volgens het nieuwe kerkdienstrooster al één maand zal worden overgeslagen. Er is overleg en u bent nu op de hoogte gesteld, maar u kunt natuurlijk ook zelf uw mening geven. Vindt u dat de traditie van het 1 x per maand koffiedrinken bij iemand thuis al dan niet gehandhaafd moet blijven? Laat het ons weten. Dit kan per naar de redactie: nl, of tele fonisch naar mijzelf. Zondag 26 januari worden we in ieder geval verwacht bij Dora en Sjoerd waar t altijd een zoete inval is. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Ouderen en jongeren, bekenden en nieuwelingen in de kerk, praters en zwijgers, lolbroeken en serieuzen, met deze mix kan het een boeiende ontmoeting worden. Hoe komt u daar? Het is vlakbij Pro Rege. Vanuit het hek rechtsaf en weer rechtsaf (Mecklenburglaan) dan rechtdoor tussen heggen en rechtsaf door een opening in de heg bij de paar treden aanbellen. Een warme dronk! Janny Korpershoek t (010) Caleidoscoop p. 6

7 Pastoralia Nieuwe tijd Een nieuw jaar, een nieuwe tijd om te kunnen leven en werken en elkaar te ontmoeten. Nog is het winter en koud, nog zijn mensen veel binnenshuis en is het nog belangrijker om contact met elkaar te onderhouden. Gelukkig zijn er vele mogelijkheden om de verbondenheid die er in de gemeenschap is, ook aan elkaar duidelijk te maken. Het is goed om met elkaar mee te leven door naar elkaar te vragen en écht te antwoorden Het is goed om berichtjes van meeleven en interesse te sturen én echt te ontvangen. Gemeenschap in Christus naam is groot en zichtbaar in de kleinste gebaren. Zo hoop ik dat we de verbondenheid in de gemeente handen en voeten, ogen en oren, woorden en gebaren zullen geven. Zo veel als wij kunnen en meer dan dat hoeft niet. Niet het onmogelijke wordt van ons gevraagd. Maar wát je kan: doe dat! Meeleven en bloemen Mw E.A. Berlijn-Meerman, Maria Wesselingstraat 239, ontving de bloemen. Ze is na een wekenlang verblijf in het Havenziekenhuis en in Pniël weer thuis. Het lopen gaat nog erg moeilijk en is erg pijnlijk. Wij hopen dat de pijn draaglijker wordt en het lopen wat soepeler mag gaan en wensen haar draagkracht. Piet van der Meijden, Buitenbassinweg 875, is opgenomen geweest in het Erasmus MC en heeft een hele moeilijke kwetsbare tijd doorgemaakt, met twee zware operaties. Inmiddels is hij weer thuis en gaat het voorzichtig aan beter. Hij ontving de bloemen en wij leven mee met hem en zijn vrouw Nel en kinderen, die allen verder moeten na alle grote schrik en zorgen om haar man en hun vader. Maarten van Seters, Admiraliteitskade 23H, is na een verblijf wegens revalidatie in Pniël weer thuis. Wat fijn! Wij wensen hem veel sterkte met het verdere herstel. Anne Gercama, s Gravenweg 40, moest opgenomen worden in het Havenziekenhuis vanwege hartklachten en een tia. Groot waren de zorgen en de schrik. Anne is inmiddels weer thuis, wij wensen hem een goed en gestaag herstel toe. En Nel en alle naasten veel sterkte na alle schrik. Als blijk van bemoediging ontvingen Anne en Nel de bloemen. Mw J.R. van de Beek-van Malkenhorst, De Lairesselaan 66, is dankbaar dat zij na haar operatie weer thuis is, al blijven de zorgen over haar ziekte. Wij wensen haar en haar man heel veel sterkte! Jan Brackmann, Drinkwaterweg 479, was ook in het Havenziekenhuis opgenomen... één deur naast Anne Gercama heel veel sterkte, we hopen met hem dat hij thuis voorspoedig verder zal herstellen. Mw C. de Lijster-van der Linden, Provenierssingel , heeft de bijzondere leeftijd van 100 jaar bereikt op 14 december. Hiermee felici teren we haar hartelijk en we wensen haar veel goeds in zo goed mogelijke gezondheid toe! Mw B. Streefkerk, Weteringstraat 199, ontving n.a.v. haar 85-ste verjaardag de bloemen. We wensen haar alle goeds en Gods zegen over het nieuwe levensjaar dat voor haar ligt. Mw Emmy Hulst, Hoflaan 17, ontving als blijk van dank voor haar jarenlange trouwe inzet in het pastorale werk de bloemen. Leonard de Vos en Henny de Vos-Koerselman, Leendert Butterstraat 44, ontvingen op kerstmorgen als blijk van dank voor hun niet aflatende inzet in onze gemeente onder meer als kosters, kerkrentmeester en redacteur van ons onvolprezen kerkblad Caleidoscoop en van de website, de bloemen. Geboren In de kerstnacht werden Marieke en diaken Erik de Jong verblijd met de geboorte van hun tweede zoon: Gijs. We feliciteren hen en broertje Daan van harte. Hun adres is: Vissersdijk 56, 4210 ZE Gorinchem Van de Kralingseweg Een aantal weken zijn we met elkaar onderweg sommige dingen ervaar ik al als vertrouwd. Maar er is nog altijd erg veel nieuw, in het Rotterdamse. De weg vinden, weten hoe alle dingen werken, hoe groepen en mensen samenwerken. Namen, gezichten natuurlijk ben ik ongeduldig, zou ik graag zo snel mogelijk alles willen weten. Maar het is ook goed, het kan niet anders, dan dat tijd nodig is, tijd om elkaar te leren kennen, tijd om verhalen te leren kennen. Het is het avontuur van met elkaar op weg zijn. Zo trekken we het nieuwe jaar in. Ik wil van deze plaats u graag hartelijk bedanken voor de vele leuke kerst- en nieuwjaarswensen. Daar heb ik eigenlijk niets tegenover te stellen dan een welgemeend: vrede en alle goeds, voor 2014! ds Ilse Hogeweg Caleidoscoop p. 7 Samen eten in Pro Rege vrijdag 10 januari uur ontvangst uur eten menu: Soepenbuffet pannenkoekjes toe aanmelden bij Nico van Veen, t inschrijven 5 januari , In memoriam 22 december 2013, is overleden Gerrit Hendrik de Marez Oyens, in de leeftijd van 91 jaar. Hij woonde Louise de Colignylaan 468. De familie heeft afscheid van hem genomen in zeer kleine en besloten kring. Contactpersoon Yvonne de Jong heeft intensief contact gehad met de familie. Gerrit de Marez Oyens was kerkmusicus met een grote staat van dienst. Hij werkte onder meer in Hilversum als cantor-organist van de hervormde Maranathakerk en in Rotterdam als docent aan het conservatorium. Een aantal liederen uit het Liedboek voor de kerken en het huidige Liedboek is van zijn hand. Het bekendste daarvan is wellicht het geliefde lied Verheug u, gij dochter van Sion. Wij zijn dankbaar voor zijn bijdrage aan het kerklied. Zijn gedachtenis zij ons tot zegen. Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. Het zingt van vergezichten, het ademt van Uw Geest. In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest. We wensen de familie sterkte bij het dragen van dit gemis en Gods troostende nabijheid. Brief Prachtig beschrijft Paulus het: eigenlijk zijn wij een brief van Christus, samen dragen we en delen we het evangelie. En als het goed is, laat ons leven zich lezen als een vertaling van Gods liefde. Sytze de Vries schreef daarover een prachtige tekst in het Liedboek (976): Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven leesbaar voor mensen als zijn erfenis. Ons leven mag zich voluit laten lezen herkenbaar als zijn eigenhandig schrift. Wie kan in ons een brief van Christus lezen als niet de Geest ons aan elkander rijgt, die ons als dode, levenloze letters beademt en tot nieuwe zin herschrijft? Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. Om mensen zijn ontferming te herhalen zijn wij gezonden, deze wereld in. Wij danken u voor alle hartelijke kerst- en nieuwjaarswensen en wensen u vrede, alle goeds en Gods zegen voor 2014! Hartelijke groet, ds Rian Veldman en ds Ilse Hogeweg

8 Ouders en kinderen Kerstmusical: het Familieportret van de familie Stralender Zo in de laatste week voor kerst moet er altijd nog een heleboel gebeuren. In de kerk: de laatste hand leggen aan de kerstdienst, liturgie en adventbloemstukken. Thuis: een mooi kerstmenu samenstellen, cadeautjes kopen voor onder de boom. En dit jaar kwam daarbij: hard oefenen om de laatste puntjes op de i te zetten in onze kerstmusical. Op eerste kerstdag tijdens de dienst hebben we de musical met elkaar opgevoerd. We hopen dat iedereen ervan heeft genoten, genoten van een musical met een goed gevuld projectkoor, een topcast en een heuse musicalcrew die live zorgde voor alle decorwisselingen. We hebben veel positieve reacties ontvangen. Fijn om zoveel blije gezichten te zien! Afgelopen weken kwamen we elke zondag na de dienst bij elkaar in Pro Rege. Met jong en oud hebben we gewerkt aan een musical voor jong en oud. Af en toe ook een tegenslag, bijvoorbeeld toen Anne Gercama zijn rol niet langer kon invullen (we wensen hem beterschap). Hulde voor Wim van As die zijn rol met verve heeft overgenomen. De musical had heel herkenbare karakters, want wie heeft er niet een warrige of juist heel gehaaide oom of tante. En we hebben allemaal wel eens geen zin in verplicht familiegedoe. Gelukkig overwint het gevoel dat iedereen erbij hoort, niet alleen tijdens Kerstmis, maar het hele jaar door. Namens de familie Stralender een stralend 2014 gewenst! Monique van Hoof Maandagavond 16 december was de laatste keer catechese vóór de kerstvakantie. Dus gingen we met beide groepen samen aan tafel, om te genieten van elkaars gezelschap en van het lekkere eten dat iedereen had meegebracht. We hadden ook een gast in ons midden, de nieuwe dominee, Ilse Hogeweg. Aan haar vertelden we wat onze favoriete plek in Rotterdam is. Dat varieerde van de nieuwe ijsbaan in de Esch (op 30 december zijn de tieners daar met z n allen gaan schaatsen!), tot fietsen over de Erasmusbrug, tot lekker thuis zijn. We luisterden naar het geboorteverhaal van Jezus in straattaal uit De torrie van Mattie (te downloaden op Het was een gezellige afsluiting van het catechesejaar Vanaf Kerstmaaltijd met alle tieners januari 2014 leidt ds Ilse Hogeweg de basiscatechesegroep: de eerste keer is op maandag 13 januari uur in Pro Rege. Caleidoscoop p. 8 Ds Rian Veldman blijft de tienercatechese leiden: de eerste keer is op maandag 6 januari van 19 tot 20 uur in Pro Rege.

9 Uit kerkenraad en taakgroepen Kerkenraad Op 28 november kwam aan de orde: Voorzitter Essel Valkenburg heette onze nieuwe predikante ds Ilse Hogeweg hartelijk welkom in de kerkenraad. Vervolgens bedankte zij Hiddo Oosterhuis, die ¾ jaar interim voorzitter van onze kerkenraad is geweest, voor het vele werk dat hij in die tijd heeft gedaan (naast zijn werk in de diaconie) en overhandigde hem een muziekbon en bloemen; Het verslag van de tg. Eredienst, waarbij we dieper ingingen op de vorm van de avondmaalsviering (zittend in een kring en lopend), de participatie van de jeugd bij de erediensten (zondagskind), de stille week, bijzondere erediensten zoals gedachteniszondag, oogstzondag. We bedankten (via Annie van Hoof) de leden van de taakgroep voor hun werk; We evalueerden de startzondag en concludeerden dat we op de startzondag zelf meer activiteiten zouden willen zien en dat de start van het nieuwe kerkelijk seizoen meer aandacht krijgt. We vragen aan de tg. Vorming en Toerusting om daar, met de diaconie en de tg. Eredienst nog eens goed naar te kijken; We spraken onze teleurstelling uit dat de Carol Evensong dit jaar niet doorging vanwege te geringe respons van de uitgenodigde koren. In februari wordt met de migrantenbezoekgroep de organisatie van dit gebeuren nader onder de loep genomen en wordt gekeken of het mogelijk is om in 2014 weer wel een Carol Evensong te organiseren; Nu Essel Valkenburg voorzitter is geworden van onze kerkenraad, heeft zij haar taak als voorzitter van de taakgroep Pastoraat overgedragen aan Gijs Roodhorst; Verder is besloten de taakgroep Communicatie op te heffen en wordt Ralf Hillebrand de ambassadeur nieuwe media. Zo is er een Facebook-groep Protestants Kralingen gestart; We spraken ook over het instellen van de werkgroep visievorming die de retraite in juni van de kerkenraad moet voorbereiden, waar we willen nadenken over hoe we gemeente willen en kunnen zijn in de nabije toekomst; Tot slot vernamen we tot onze vreugde van de kerkrentmeesters dat de Hoflaankerk is opgenomen in een programma van monumentenzorg waarbij de komende zes jaar 50% in de onderhoudskosten wordt bijgedragen. Op 19 december volgde in een extra samenkomst een nadere kennismaking met ds Ilse Hogeweg. We vertelden aan de hand van een door elk van ons gekozen afbeelding waar wij op kerkelijk gebied mee bezig zijn en wat voor ons de kern is van ons gemeente zijn. Vervolgens schreven we op wat onze dromen zijn voor onze gemeente. En we schreven ook op wat we als bedreiging of belemmering zien. We spraken gezamenlijk lang door over wat we opgeschreven hadden en gaven Ilse zo de gelegenheid om nader met ons kennis te maken. Taakgroep pastoraat Wij willen u laten weten: dat we door ds Rian Veldman wegwijs werden gemaakt hoe het nieuwe liedboek te gebruiken is in het pastorale werk. De inhoudsopgave somt de vele rubrieken op, waarvan vooral de rubriek Leven veel liederen, gebeden en gedichten bevat. Tijdens een bijeenkomst met alle pastorale contactpersonen op 16 januari zullen we ons hier verder in verdiepen! dat Charlotte Muijs van der Moer, Slotlaan 24 inmiddels meedoet als contactpersoon in de sectie rondom de Vijverlaan. dat wanneer u niet meer zelfstandig naar de kerk kunt komen Nico van Veen, t of Hiddo Oosterhuis, t proberen vervoer te regelen naar de kerkgebouwen. Als u bereid bent mee te helpen noteren Nico of Hiddo dat graag. dat we terugzagen op 7 waardevolle huiskamergesprekken. De aangereikte stellingen gaven heel wat stof tot nadenken en goede gesprekken. Van maandag 3 tot en met 13 maart organiseren we een nieuwe ronde met als thema Stilte zoeken, dit is tevens het thema voor de 40-dagentijd in dat Ageeth Palland, diaconaal-missionair werker van Hervormd Kralingen West ons vertelde over haar werkzaamheden in Kralingen en de Esch. Zij heeft allerlei contacten met maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties in de wijk en zij zit in het gebiedsteam Kralingen West dat zich vooral op de zorg voor ouderen richt. Voor Kralingen Oost is er ook zo n gebiedsteam en het zou goed zijn als daar ook een vertegenwoordiger namens ons in zit. Vooralsnog zal Ageeth signalen en informatie die van belang kunnen zijn voor ons, doorgeven aan ds Rian Veldman dat Essel Valkenburg als voorzitter van onze taakgroep is opgevolgd door Gijs Roodhorst. Essel is voorzitter geworden van de kerkenraad. Taakgroep eredienst We vergaderden op 14 november en maakten kennis met ons nieuwe taakgroeplid ds Ilse Hogeweg. Zij wilde er al graag bij zijn, enkele dagen vóórdat ze aan onze gemeente zou worden verbonden. Op zondag 8 december hebben we een keer proefgedraaid met de beamer in de Hoflaan- Verkiezing nieuwe ambtsdragers De kerkenraad van de Protestantse (wijk) gemeente (i.w.) te Rotterdam-Kralingen is voornemens de volgende ambtsdragers te bevestigen: Trudy van As (diaken) Hennie van der Linden (ouderling) Chiel Bakker (diaken). Tot herbevestiging heeft de kerkenraad bereid gevonden: Atty de Bruin (ouderling). Het voornemen van de kerkenraad is om onze nieuwe ambtsdragers in de eredienst op 19 januari 2014 te bevestigen. Tevens wordt Atty de Bruin herbevestigd en wordt ontheffing verleend aan de aftredende ambtsdrager Erik de Jong. Hennie van der Linden zal met de handschoen bevestigd worden daar zij de maand januari bij haar dochter is. Zij is eerder als ambtsdrager bevestigd geweest. Aangezien het aantal kandidaten niet groter is dan het aantal vacatures, zijn de kandidaten door de kerkenraad verkozen verklaard, conform ordinantie 3 artikel 6.5. Een eventueel bezwaar tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene (ordinantie 3 art. 6.9) kan uiterlijk woensdag 8 januari 2014 schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad via Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam of via Jacob Brederveld, scriba kerk. Het was de dienst waarin de schoenendoosactie is afgesloten met het binnendragen van enkele honderden mooi versierde dozen. Op de schermen werd een korte film over die actie vertoond. Wat vond u ervan? Wat vond u positief en waarom, wat vond u minder geslaagd en waarom? We vernemen graag uw reacties om mee te nemen bij een vervolg. Vanaf het begin dat lectoren de schriftlezingen zijn gaan verzorgen, heeft Atty de Bruin als lectrix meegedaan. Dat deed ze enthousiast en serieus. Met ingang van het nieuwe jaar is zij hiermee gestopt. Het is fijn om te kunnen vertellen dat zij zal worden opgevolgd door een jeugdige lectrix en wel Antje van der Veen. Heel veel dank, namens de hele gemeente, Atty en van harte welkom, Antje. Op 30 januari komt de taakgroep bijeen om vol vertrouwen haar taak met betrekking tot de erediensten in 2014 op te pakken. Annie van Hoof, t. (010) e. Caleidoscoop p. 9

10 Concerten in Pro Rege Zaterdag 11 januari om 16 uur CD-presentatie door Juliette Hurel en Hélene Couvert; toegang 15, met R dampas 10, studenten 5 CD-presentatie door de eerste fluitiste van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Werken van Debussy, Beethoven, Schubert en Poulenc. Soms alleen voor fluit, soms voor fluit en piano of alleen piano. Vrijdag 17 januari om 20 uur Doelen ensemble Igor & Coco; toegang 17,50, met R dampas 13, studenten 5; Maarten van Veen (piano) en Marieke Steenhoek (sopraan) Een theatrale muziekvoorstelling gebaseerd op brieven en dagboeken van Misia Sert en Igor Stravinsky. De muziekdramatische voorstelling vertelt het verhaal over de relatie die Coco en Igor hadden door de ogen van één van de vergeten muzen uit zijn tijd: Misia Sert. Muziek van Debussy, Ravel en Stravinsky. Vrijdag, 31 januari om 20 uur Grote pianisten in de kleine zaal - Frederic Voorn; toegang: 17,50, R dampas: 13, studenten 5 Bericht van de kerkrentmeesters (hervormd) Passepartout te bestellen (uitsluitend in voorverkoop via voor dit concert, concert 14 maart (pianorecital door José Nunez Ares) en 28 maart (jonge talenten!). Prijs: 35,00; (Rotterdampas: 25,00 en studenten: 10,00) De pianist en programmamaker Frederic Voorn is bekend van het programma Pianistenuur, door Paul Witteman op Radio 4 gepresenteerd en samengesteld door Frederic Voorn. Hij was winnaar in verschillende piano concoursen, zoals het Frank Martin Concours. Nu is hij een veelgevraagd jurylid bij internationale pianoconcoursen over de wereld. Muziek van Haydn, Chopin en Debussy. Zaterdag 8 februari om 17 uur Bach op zaterdag; toegang: 15, studenten en CJP 10; Musica Poetica met Beatriz Lafont (sopraan) o.l.v. Jörn Boysen J.S. Bach: Cantate Non sa che sia dolore BWV 209. Vioolsonate BWV 1021 en werken van Johann Adolph Hasse en Johann Georg Pisendel. Het college van kerkrentmeesters heeft de begroting 2014 aan de algemene kerkenraad voorgelegd, waar deze in november is besproken en goedgekeurd. Onze penningmeester Henny de Vos-Koerselman begon haar toelichting met de opmerking dat er veel zorgen blijven over de financiën van onze gemeente. De opbrengsten van de begraafplaats zijn de laatste jaren teruggevallen, zodat om baten en lasten in evenwicht te houden, besluiten moeten worden genomen die niemand leuk vindt. Als we een vergelijking maken met de meerjarenbegroting die in 2012 is gepresenteerd, zien we dat de voorgenomen reductie van het tekort nog niet is gerealiseerd. De tekorten van het kerkelijk werk zijn wel lager dan we enkele jaren geleden verwachtten. Dat komt met name door de huuropbrengst van de Oosterkapel en het vervullen van de kostersdiensten in de Hoflaankerk door vrijwilligers. De lagere inkomsten uit de begraafplaats doen dit echter voor een deel teniet. Dat komt vooral doordat veel van de verkochte grafrechten een kortere looptijd hebben dan vroeger. Het bedrag dat bij verkoop van een graf als bate naar de exploitatierekening gaat, is dan lager. Wij hebben vorig jaar aan het Regionale College voor Beheerszaken (RCBB), dat de ontwikkelingen in Kralingen nauwkeurig volgt, moeten beloven dat we in de toekomst minder afhankelijk worden van de inkomsten uit de begraafplaats. Er moet dus voor worden gezorgd dat de uitgaven voor een groter deel kunnen worden betaald uit de bijdragen van de gemeenteleden. Een positieve ontwikkeling is dat wij toestemming hebben gekregen om de overeenkomsten met de beide kerkelijk werkers in de Immanuelwijk en de kerkelijk werker in Kralingen West met een jaar te verlengen. In het najaar van 2014 wordt bekeken of we voldoende voortgang hebben gemaakt om de totale bemensing van het pastorale werk in de gemeente op het huidige niveau voort te zetten. De begroting voor 2014 is hieronder samengevat. Het complete document is in januari op afspraak in te zien op het kerkkantoor in de Hoflaankerk. Voor het antwoord op mogelijke vragen kunt u terecht bij de kerkrentmeesters. Namens de kerkrentmeesters (hervormd) Cees Jacobse Begroting hervormde gemeente 2014 Totaal Kralingen Immanuel Opbrengst kerkgebouwen Bijdragen, collecten, giften ,000 Totaal baten Lasten kerkgebouwen en pastorieën Pastoraat (predikanten en kerkelijk werkers) Salarissen, beheer en administratie Bijdragen landelijke kerk Totaal lasten Tekort kerkelijk werk ( ) (86.200) ( ) Exploitatie begraafplaats Rente Tekort ( ) Activiteitenkas De kas ontving via ds Rian Veldman een gift van 50 (V) en 20 (NN). Via mw Nieuwstraten een gift van 20 (k). Tot ons genoegen kunnen wij u mededelen dat de inzameling ten behoeve van de Activiteitenkas in 2014 nu al een bedrag heeft opgeleverd van bijna En stiekemweg hopen wij op nog meer bijdragen. Alle gulle gevers die ons in 2013 gesteund hebben: hartelijk dank voor uw giften. Met een vriendelijke groet en de beste wensen voor Peter Andringa, penningmeester van de Activiteitenkas van Protestants Kralingen Caleidoscoop p. 10

11 Kerkdiensten in Kralingen Diensten met een vallen (mede) onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van onze Pro testantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen. Zondag 5 januari 2014 hoflaankerk uur ds Ilse Hogeweg uur ds M. van der Zwan uit Westbroek pro rege uur ds A. Slingerland uit Klundert immanuelkerk uur ds E-J. Vledder / ds G. Geitenbeek Zondag 12 januari hoflaankerk uur ds G.M. van Meijeren uit Katwijk uur dhr Pieter Jan Boot pro rege uur ds Rian Veldman immanuelkerk uur ds E-J. Vledder Zondag 19 januari hoflaankerk uur ds Ilse Hogeweg en ds Rian Veldman, ontheffen en bevestigen van ambtsdragers uur ds W. Markus uit Bergschenhoek pro rege uur ds J.W. Verboom uit Zegveld immanuelkerk uur mw M. Lems-Groeneweg Programma V&T; vergaderingen; etc. Te doen in januari maandag 6 januari 2014, uur, Pro Rege Tienercatechese informatie: ds Rian Veldman, t maandag 6 januari 2014, uur, Pro Rege Repetitie cantorij informatie: Elsa Oosterhuis, t. (010) vrijdag 10 januari, 18 uur, Pro Rege Eetgroep Pro Rege opgeven t/m 5 januari; info: Nico van Veen, t (010) zondag 12 januari, uur, Pro Rege Taizégebed informatie: Stéphanie Hirschfeld, e: zondag 12 januari, uur, Pro Rege Rondom 20 informatie: ds Rian Veldman, t maandag 13 januari 2014, uur, Pro Rege Basiscatechese informatie: ds Ilse Hogeweg, (010) maandag 13 januari, uur Start Actie Kerkbalans informatie: Henny de Vos-Koerselman, (010) maandag 13 januari 2014, uur, Pro Rege Repetitie cantorij informatie: Elsa Oosterhuis, t. (010) dinsdag 14 januari, uur Bijbelkring Rechters informatie: ds Ilse Hogeweg, t. (010) dinsdag 14 januari, uur Bijbelkring Rechters informatie: ds Ilse Hogeweg, t. (010) woensdag 15 januari, 20 uur, Pro Rege Moderamen van de kerkenraad info: Jakob Brederveld, e: Zondag 26 januari hoflaankerk uur ds L.J. Geluk uit Rotterdam, Heilig avondmaal uur ds J.J. Verhaar uit Krimpen aan den IJssel pro rege uur ds Ilse Hogeweg immanuelkerk uur ds E-J. Vledder, Heilig avondmaal Zondag 2 februari hoflaankerk uur ds Rian Veldman uur dhr Pieter Jan Boot pro rege uur ds J. Snaterse uit Vlaardingen Immanuelkerk 9.30 uur ds E-J. Vledder, gezamenlijke dienst Zondag 9 februari hoflaankerk uur ds C. van Duijn uit Delft uur ds C.B. Stam uit Veenendaal Pro Rege uur Immanuelkerk uur ds E-J. Vledder ds Ilse Hogeweg, Heilig avondmaal Zie ook (agenda) donderdag 16 januari, 20 uur, Pro Rege Taakgroep Pastoraat (met contactpersonen) informatie: Annie van Hoof, t. (010) zaterdag 18 januari, 14 uur, Belastingmuseum Bezoek tentoonstelling Kerstgroepen Uitgestald informatie: Gijs Roodhorst, t. (010) maandag 20 januari 2014, uur, Pro Rege Repetitie cantorij informatie: Elsa Oosterhuis, t. (010) dinsdag 21 januari, 20 uur, Hoflaankerk College van kerkrentmeesters (hervormd) informatie: Adri Mourik, e: woensdag 22 januari, uur, Hoflaankerk Rondom 30 groep informatie: Willemijn Idema, e: woensdag 22 januari, uur, Hoflaankerk Rondom 40 groep informatie: ds Ilse Hogeweg, t. (010) maandag 27 januari 2014, uur, Pro Rege Repetitie cantorij informatie: Elsa Oosterhuis, t. (010) dinsdag 28 januari, 20 uur, Hoflaankerk Wijkraad Kerkrentmeesters informatie: Henny de Vos-Koerselman, t. (010) donderdag 30 januari, uur, Pro Rege Taakgroep Eredienst informatie: Annie van Hoof, t. (010) maandag 3 februari 2014, uur, Pro Rege Repetitie cantorij informatie: Elsa Oosterhuis, t. (010) vrijdag 7 februari 2014, uur, Pro Rege Sirkelslag young informatie: ds Rian Veldman, t Leesrooster januari vrijdag 3 januari Jeremia 32: zaterdag 4 januari Jeremia 32: zondag 5 januari Matteüs 2:1-12 maandag 6 januari Matteüs 2:13-23 dinsdag 7 januari Psalm 136 woensdag 8 januari Jeremia 33:1-11 donderdag 9 januari Jeremia 33:12-26 vrijdag 10 januari Jeremia 34:1-7 zaterdag 11 januari Jeremia 34:8-22 zondag 12 januari Matteüs 3:1-17 maandag 13 januari Jeremia 35:1-11 dinsdag 14 januari Jeremia 35:12-19 woensdag 15 januari Jeremia 36:1-19 donderdag 16 januari Jeremia 36:20-32 vrijdag 17 januari Psalm 115 zaterdag 18 januari Leviticus 8:1-17 zondag 19 januari Leviticus 8:18-30 maandag 20 januari Leviticus 8:31 9:6 dinsdag 21 januari Leviticus 9:7-24 woensdag 22 januari Leviticus 10:1-11 donderdag 23 januari Leviticus 10:12-20 vrijdag 24 januari Psalm 132 zaterdag 25 januari Matteüs 4:1-11 zondag 26 januari Matteüs 4:12-22 maandag 27 januari Spreuken 1:1-19 dinsdag 28 januari Spreuken 1:20-33 woensdag 29 januari Spreuken 2:1-22 donderdag 30 januari Spreuken 3:1-12 vrijdag 31 januari Spreuken 4:13-26 zaterdag 1 februari Spreuken 3:27-35 Collectes wijkgemeente Protestants Kralingen Hoflaankerk 10 nov. Kerk 272,10 Jeugdwerk 246,47 17 nov. Kerk 340,35 Kerk in Actie, diaconaat 423,40 24 nov. Kerk 191,87 Havenpastoraat 176,85 Pro Rege 3 nov. Kerk 170,15 Kerk in Actie, najaarszending 165,70 Oudpapiercommissie Wij willen een ieder bedanken die de afgelopen tijd oud papier gebracht heeft in de containers. Helaas zijn de containers op de Oudedijk verwijderd, deze brachten jaarlijks ongeveer 400 euro op. Gelukkig brengen veel mensen hun oud papier naar de s-gravenweg 650. De container die pas opgehaald is, bracht 310 euro op. Wij hebben 1000 euro kunnen bijdragen aan de geluidsinstallatie in de Hoflaankerk. Dus u ziet dat uw oud papier nog steeds voldoende opbrengt. Wilt u ons alstublieft blijven steunen. Dit kan ook door een gift op bankrekening: tnv Commissie Oud Papier te Rotterdam. Chiel Bakker Caleidoscoop p. 11

12 Bij de erediensten Het nieuwe kerkelijk jaar begon al op eerste advent. Toen zijn we begonnen met het lezen van de stamboom van Jezus uit het evangelie volgens Matteüs. Dat evangelie staat dit jaar centraal; het is eeuwenlang het evangelie van en voor de kerk genoemd. In een kritieke periode heeft Matteüs sturing willen geven aan de nog jonge ecclesia. Volgens Matteüs is het niet de bedoeling dat de leerlingen zich opsluiten in hun eigen kring en de aan hen toevertrouwde kennis laten verworden tot een geheimleer. Nee, ze moeten Jezus onderricht gaan verbreiden onder alle volkeren in heel de bewoonde wereld en hen tot leerlingen van Jezus maken. Een uitdagende opdracht! Nicolas Poussin, de doop van Christus Komende zondagen vieren we Epifanieëntijd: de tijd van de verschijning van onze Heer, Jezus Christus. Zijn heerlijkheid wordt openbaar, dat vieren we. Er is de aanbidding door de drie wijzen, die alle volkeren vertegenwoordigen. Er is de doop van Jezus in de Jordaan, waar de Geest van God op hem neerdaalt en God zegt: Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik vreugde vind! En er is het bruiloftsfeest te Kana. Vraag is natuurlijk, wat er nu precies openbaar wordt, waaruit bestaat de heerlijkheid van Christus? Zondag 5 januari Epifanie Driekoningen lezing Matteüs 2: de collecte: Jeugdwerk Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg Koffie na de dienst Op deze zondag wordt Jezus zichtbaar als de Messias, dat is de betekenis van Epifanie. Naar de traditie heet de datum van 6 januari Driekoningen. Dat komt omdat de oosters-orthodoxe kerk het kerstfeest viert op 6 januari. Epifanie wijst ons op onze verbondenheid met de wereldkerk. De lezing van het verhaal van de wijzen uit het oosten laat ons ook zien dat het kerstfeest op 26 december nog lang niet klaar is. Om te verstaan hoe de wereld veranderde na de geboorte van het kind Jezus hebben we veel weken nodig! We hopen ook dat er veel kinderen zullen meehelpen om deze zondag te vieren. Het is een oude manier om Driekoningen te vieren: een cake of een koek bakken met 3 bonen er in verstopt. De kinderen die de bonen vinden, mogen die dag de koningen zijn. Dus als je koning of koningin hoopt te worden: kom! Zondag 12 januari eerste zondag na Epifanie lezingen: Jesaja 42: 1-7 en Matteüs 3: de collecte: stichting Anak, Filipijnen Pro Rege, 10 uur: ds Rian Veldman Het begint altijd weer opnieuw. Bij de doop. Niet onze doop, maar de doop van Jezus zelf. Omdat Hij gedoopt is, zich liet dopen, zijn wij gedoopt. Matteüs eindigt er zijn evangelie mee: Ga dus op weg, en maak alle volken tot mijn leerlingen, en laat ze dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Uit de lezing van Jesaja blijkt wat voor Geest dat is, die op deze dienaar rust. Deze doop heeft niets te maken met vertedering, maar is hard, gaat tegen de stroom in. Jezus, de dienaar bij uitstek wordt vervuld met een Geest die hartstochtelijk verlangt naar gerechtigheid. Vandaag bezinnen wij ons op onze doop met water en Geest. Hoe zit het met onze Geestdrift? Is het zoals Jesaja schrijft, een kwijnende vlam geworden? Zondag 19 januari tweede zondag na Epifanie lezing: Johannes 2: de collecte: PKN Oecumene Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg en ds Rian Veldman Bevestiging en ontheffing ambtsdragers koffie na de dienst Deze zondag is Kanazondag, het wonder van water dat wijn wordt op een bruiloftsfeest. In dit eerste teken in het evangelie volgens Johan nes, staan zes onmisbare watervaten. Die moeten gevuld worden. Het zijn er zes, voor elke dag één. Ze moeten gevuld worden met aandacht, met liefde, met gastvrijheid, met goede trouw, met hoop, met tot de grote Sabbatsdag aanbreekt. De kruiken moeten gevuld, je giet er iets van je tijd en aandacht en liefde in en weet bij God niet wat eruit komt. Dat is wat ambtsdragers ook doen, ze investeren tijd in de gemeente van onze Heer, en dan maar hopen dat er wonderen gebeuren. Tot die tijd wordt ons gevraagd dienstbaar te zijn aan het wonder. Doe maar wat Hij (Jezus) jullie zegt, wat het ook is. zegt Maria tegen de bedienden (diakonoi)... Caleidoscoop p. 12 Zondag 26 januari derde zondag na Epifanie lezingen: Jesaja 49: 1-7 en Matteüs 4: de collecte: Kerk in Actie, Werelddiaconaat Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg Tienernevendienst na de dienst koffiedrinken bij Dora en Sjoerd Eikelboom Op deze zondag lezen we over de roeping van de leerlingen. Matteüs is de evangelist die altijd op zoek is naar verbindingen in de schrift. Zo vertelt hij ook de roeping van de leerlingen: als een gebeurtenis die verbonden is met de profetie van Jesaja. Zou dat helpen om te verstaan, dat wij alles achter moeten laten, alles loslaten om in het spoor van Jezus te kunnen gaan? Geluidsinstallatie Hoflaankerk Aan het einde van de zomer is de geluidsinstallatie in de Hoflaankerk vervangen. Dat was hard nodig. Door de uitrol van het nieuwe 4G-netwerk voor mobiel dataverkeer waren de draadloze microfoons niet meer te gebruiken. Ze werden volledig weggedrukt door de zendmasten op de hoek van de Kortekade. En de versterker was zo oud dat nieuwe spullen er niet meer op konden worden aangesloten; ook de luidsprekers waren aan vervanging toe. Van de gelegenheid is meteen gebruik gemaakt om een tweetal beamers te installeren, en een camera voor bij de orgelconcerten. De beamers, het geluid bij de beamers en de camera werken prima. Maar het geluid van de nieuwe spraakinstallatie beantwoordt helaas nog niet aan de verwachtingen. Regelmatig krijgen de kosters en de kerkrentmeesters na de kerkdienst klachten van mensen die de hele dienst, of delen van de dienst, niet (goed) hebben kunnen verstaan. De kerkrentmeesters doen er alles aan om de klachten te verhelpen. De leverancier van de installatie is er al vele malen bijgehaald om afstellingen aan te passen. Ook is er naast de draadloze reversmicrofoon een draadloze headset gekomen, in de stellige verwachting dat die voor verbetering zal zorgen. En dat lijkt ook wel te gebeuren. In het nieuwe jaar blijft de geluidsinstallatie hoog op de agenda van de kerkrentmeesters staan. In samenspraak met de kerkgangers zal worden geprobeerd de geluidskwaliteit te verbeteren. De Hoflaankerk blijft met al zijn galm weliswaar een lastige kerk voor sprekers, maar het moet zeker beter kunnen dan dat het nu is.

Overvloedige gerechtigheid. Protestants Kralingen. Hoflaankerk, zondag 16 februari 2014

Overvloedige gerechtigheid. Protestants Kralingen. Hoflaankerk, zondag 16 februari 2014 Protestants Kralingen illustratie: otto dix Hoflaankerk, zondag 16 februari 2014 Overvloedige gerechtigheid voorganger: ds Ilse Hogeweg ouderlingen: Essel Valkenburg en Atty de Bruin diaken: Marga Hirschfeld

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling PKN-Gemeente Het Anker Plaatselijke regeling Inhoud Bijlage 1 Hoofdstuk Titel Bladzijde 1 De samenstelling van de kerkenraad 1 1.1 Aantal ambtsdragers 2 1.2 Predikanten en kerkelijk werkers 2 1.3 Werkgroepen

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Voorganger Organist : ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst een lichtje

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Anna Paulowna 1 Bij deze plaatselijke regeling hoort een toelichting. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Auteur L.H.P.T. van der Veen Wijkgemeente Drachten Oost Status: Definitief

Auteur L.H.P.T. van der Veen Wijkgemeente Drachten Oost Status: Definitief Auteur L.H.P.T. van der Veen Wijkgemeente Drachten Oost 27-10-2014 Status: Definitief 1. Inhoud 1. Inhoud... 1 2. Inleiding... 2 3. Opbouw van dit rapport... 2 4. Vraagstelling:... 3 5. Resultaten algemeen...

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Zeg maar 'ja' tegen het leven!

Zeg maar 'ja' tegen het leven! Israël - Zondag 5 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Zeg maar 'ja' tegen het leven! Dienst van bevestiging van ambtsdragers en medewerkers. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1 Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

Nieuwe aanpak dit jaar In 2015 vragen wij u om één bedrag toe te zeggen voor al onze geldwervingsacties.

Nieuwe aanpak dit jaar In 2015 vragen wij u om één bedrag toe te zeggen voor al onze geldwervingsacties. ls u dit artikel leest zijn na een intensieve A voorbereiding alle werkzaamheden voor Kerkbalans 2015 afgerond. Vanaf 2015 wordt er door Emmaüs in twee kerkgebouwen de eredienst gevierd. En onze kerken

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad 2 Over stemmen

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Kerkbalans 2016 Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot MIJN KERK INSPIREERT MIJN KERK IN BALANS

Kerkbalans 2016 Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot MIJN KERK INSPIREERT MIJN KERK IN BALANS Kerkbalans 2016 Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot MIJN KERK INSPIREERT MIJN KERK IN BALANS MIJN KERK INSPIREERT De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Inhoud Paragraaf Inhoud Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Welkom op de startzondag van onze wijkgemeente. Welkom in kerkelijk centrum Open Hof. Op deze zondag nemen we het verbouwde en vernieuwde Open Hof in gebruik.

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 februari 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK Derde zondag van de Veertigdagentijd- Oculi Kleur: Paars Het paars wil inkeer geven in passie en advent. Wij hebben in ons leven ons van God

Nadere informatie

In jou vind ik vreugde

In jou vind ik vreugde Protestants Kralingen In jou vind ik vreugde 14e eeuw, italië (?), wandschildering gebroeders salimbeni Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 10 januari 2016 1e zondag na Epifanie: Doop van de Heer

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2. Verkiezing van ambtsdragers in de gemeente 2.1 Verkiezing

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de protestantse wijkgemeente Pniël van de Protestantse gemeente te Almelo

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de protestantse wijkgemeente Pniël van de Protestantse gemeente te Almelo Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de protestantse wijkgemeente Pniël van de Protestantse gemeente te Almelo Inhoud 1. Samenstelling van de wijkkerkenraad 2 2. Verkiezing van

Nadere informatie

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a.

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet ontvangen van de belastingdienst. Website adres: www.pkndamwald.nl E-mail: hervormdambv@hotmail.com

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Eerste contouren beleidsplan PKN gemeente Schermer (versie 5 mei 2011)

Eerste contouren beleidsplan PKN gemeente Schermer (versie 5 mei 2011) Eerste contouren beleidsplan PKN gemeente Schermer 2011-2015 (versie 5 mei 2011) Eerste contouren Een werkgroep is in 2010 gestart met het opstellen van een nieuw beleidsplan voor PKN gemeente Schermer.

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld.

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs Organist: Roel Sinke

Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs Organist: Roel Sinke Hartelijk welkom in de Odulphuskerk Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke/Zoutelande zondag 19 november 2017 Familieviering Thema: Mijn zegen heb je! Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST Trinitatis zondag 31 mei 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderlingen Diakenen Lector Leiding kinderkerk Organist Koster Collecte ds. Paul

Nadere informatie

In dit laatste kerkblad voor de vakantie willen we u graag bijpraten over de vacaturetijd en het

In dit laatste kerkblad voor de vakantie willen we u graag bijpraten over de vacaturetijd en het Vacaturetijd De afgelopen maanden In dit laatste kerkblad voor de vakantie willen we u graag bijpraten over de vacaturetijd en het beroepingswerk. Regelmatig informeren gemeenteleden hoe het daarmee staat.

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Vaststelling Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad. en is vanaf.geldig. Plaatselijke

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Dienst van schrift en tafel

Dienst van schrift en tafel Orde van dienst voor de viering van zondag 22 januari 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Dienst van schrift en tafel voorganger organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Ter voorbereiding:

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 5 augustus 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 5 augustus 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 5 augustus 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Jeremia, Michelangelo, Fresco, 1511, Sixtijnse Kapel voorganger orgel : ds. Guus A.V. Fröberg

Nadere informatie

Protestantse gemeente Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp

Protestantse gemeente Nieuwdorp.  Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp december 2015 ANBI informatie De Protestantse gemeente te Nieuwdorp en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse belastingdienst erkende status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Nadere informatie

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording)

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Inhoud Inhoud... - 1-1 Visie.... - 2-2 De wijkkerkenraad.... - 2-2.1. Samenstelling wijkkerkenraad... - 2-2.2.

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden. Vaststelling (wijziging) Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 18 juni en is vanaf

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM 1 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM Inhoud Paragraaf Inhoud Preambule Vaststelling 1 Samenstelling van de Algemene Kerkenraad

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Duinzichtkerk zondag 24 februari 2013 Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk deze zondagmorgen voorgangers: Ds. C. van Duinen, Ds. I. Zuurmond; ouderling

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN DUINZICHTKERK - STARTZONDAG zondag 21 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Van harte welkom in de Duinzichtkerk op startzondag. De activiteiten rond deze

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Deurne RSIN/Fiscaal nummer 002734400 Websiteadres www.pgdeurne.nl E-mail scriba@pgdeurne.nl Adres Helmondseweg 5 Postcode 5751 GA Plaats Deurne

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag Volle Evangelie Gemeente Rijswijk 2012 INLEIDING De Volle Evangelie Gemeente Rijswijk (vegr)is een eigentijdse en actieve geloofsgemeenschap in het centrum

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Protestants Kralingen. 27 april 2014, Hoflaankerk ds Ilse Hogeweg. geloof en twijfel. Corinne Vonaesch: Thomas

Protestants Kralingen. 27 april 2014, Hoflaankerk ds Ilse Hogeweg. geloof en twijfel. Corinne Vonaesch: Thomas Protestants Kralingen 27 april 2014, Hoflaankerk ds Ilse Hogeweg Tweeling van geloof en twijfel Corinne Vonaesch: Thomas orgelspel verwelkoming door de ouderling aanvangslied: [allen gaan staan] 645, Zing

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Welkom op de startzondag van onze wijkgemeente. Welkom in kerkelijk centrum Open Hof. Op deze zondag nemen we het verbouwde en vernieuwde Open Hof in gebruik.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Samen op weg naar één PKN gemeente

Samen op weg naar één PKN gemeente Federatie Samen op weg naar één PKN gemeente Na vele jaren van nadenken, overleggen en voorstellen is op 30 september 2012 een federatieovereenkomst getekend, die de samenwerking tussen de Hervormde gemeente

Nadere informatie

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE ENQUÊTE De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE UW MENING TELT! Wie in Kloosterhaar of Sibculo woont weet ongetwijfeld waar de kerk staat. Duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 27 juli 2014 nr. 1654 DE GOEDE REEDE ORDE VAN DIENST Thema: Onze Vader in de hemel Gebed Lieve God, lees mijn zwijgen lange lege regels lang lees mij met andere ogen. Intrede Voorganger Ds.

Nadere informatie