Caleidoscoop. Sommigen vergelijken zijn brief (van 300 pagina s) al met de beroemde I have a dream toespraak van dominee Martin Luther King.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Caleidoscoop. Sommigen vergelijken zijn brief (van 300 pagina s) al met de beroemde I have a dream toespraak van dominee Martin Luther King."

Transcriptie

1 Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 12 nr 5 januari 2014 Paus Franciscus De volgende Caleidoscoop komt uit op vrijdag 31 januari, kopijsluiting maandag 20 januari. Zie ook colofon p 2 Retouradres: Leendert Butterstraat XN Rotterdam De vreugde van het evangelie Laat de Heer uw vreugde blijven ( ) Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. (Filippenzen 4: 4,5) Volgens het wereldwijd gezaghebbende tijdschrift Time magazine is de nieuwe paus Franciscus persoon van het jaar Niet alleen omdat hij de eerste paus is van buiten Europa (uit Latijns-Amerika) maar vooral vanwege zijn charisma, ondanks (of dankzij?) zijn 77-jarige leeftijd. Hij wast de voeten van gevangenen, hij hield zijn eerste openluchtmis buiten Rome in Lampedusa, hij ontving dak- en thuislozen op zijn verjaardag in het Vaticaan. Onlangs presenteerde deze eenvoudige man van het jaar zijn eerste apostolische exhortatie (aansporing). Sommigen vergelijken zijn brief (van 300 pagina s) al met de beroemde I have a dream toespraak van dominee Martin Luther King. In zijn eerste apostolische exhortatie Evangelii Gaudium, de vreugde van het evangelie, laat de nieuwe paus zich wederom van zijn radicale kant zien: voor een optimistische en vreugdevolle evangelisatie en tegen binnenkerkelijke muggenzifterij. Een evangelist moet er niet uitzien alsof hij net van een begrafenis is teruggekeerd. Met deze exhortatie wil ik de christelijke gelovigen bemoedigen om aan een nieuw hoofdstuk van evangelisatie te beginnen, dat gekenmerkt wordt door vreugde, en dat nieuwe paden wijst voor de kerk in de komende jaren. Het woord vreugde (gaudium) is een van de kernbegrippen van zijn exhortatie: het komt 109 keer voor in het document. Niemand moet denken dat deze uitnodiging niet voor hem of haar bedoeld is, want niemand wordt uitgesloten van de vreugde die door de Heer wordt gebracht. De paus preekt niet voor eigen publiek, maar mikt op iedereen van goede wil. Het lijkt wel of de paus de brief van broeder Aloïs heeft gelezen die drie jaar geleden hier in Rotterdam aan alle Taizé-pelgrims werd uitgedeeld. Daarin schreef hij dat de vervulling van een mensenleven niet ligt in spectaculaire prestaties, maar in een kalme vreugde, die de diepten van ons hart» lees verder op pagina 2»

2 Protestants Kralingen Predikanten ds Rian C. Veldman, Goosse van der Windstraat 57, 3062 XM; e: t: Dinsdag t/m vrijdag bereikbaar van 9-10 uur. ds Ilse D. Hogeweg, Kralingseweg 366 B, 3066 RC; e: t: Ds Hogeweg houdt de woensdagmiddag en zaterdag vrij. Secretariaat Scriba van de gefedereerde kerkenraad: Jakob Brederveld, Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam, e: Ledenadministratie Melding van verhuizing, geboorte, huwelijk, overlijden svp doorgeven aan de wijkadministratie. Gereformeerd: dhr J.C. Buitelaar, Admira liteitskade 74 Z 3063 ED Rotterdam, t: , e: Hervormd: dhr G.H. Heere, Mia van IJperenplein 55, 3065 JK, t: , e: Financiën Activiteitenkas: dhr P. Andringa, t Bankrekeningnummer: NL90 FVLB , SoW-gemeente R dam Kralingen inzake wijkkas. NH College van Kerkrentmeesters: postbus 4326, 3006 AH, e: Algemeen bankrekeningnummer: NL35 FVLB Uitsluitend Kerk balans: rekeningnummer NL46 FVLB NH Collectebonnen: verkrijgbaar in de waarden 0,75, 1,25 en 2,50, in vellen van 20 stuks. Te bestellen via bankrekening NL35 FVLB van de Hervormde Gemeente Kralingen. Na ontvangst van uw betaling volgt toezending per post. GK College van Kerkrentmeesters: dhr N.J. van Veen, Nancy Zeelenbergsingel 689, 3066 GA, t: GK Commissie V.V.B: Nel Slikker, t: Banknr v.v.b: NL74FVLB GK Collectebonnen: dhr B. Reinders, Stalpaertstraat 102, 3067 XT Rotterdam, ING , t.n.v. Geref. Kerk van Kralingen Coll. Bonnen. Diaconie Secretaris diaconie: dhr H. Oosterhuis, Salvador Allendestraat 29, 3065 ED, t: NL32FVLB ten name van Diaconie van de protestantse gemeente i.w. Kralingen. ZWO: dhr G. Roodhorst, Jacques Dutilhweg 723, t: , NL57FVLB t.n.v. Diaconie van de protestantse gemeente i.w. Kralingen inzake ZWO. Kerkgebouwen Hoflaankerk, Oudedijk 2, 3062 AE Rotter dam, t: ; e-gemeentewerk: e-verhuur: Pro Rege, Oudedijk 113, 3062 AD Rotterdam. Koster/beheerder: mw M. Gorissen, t: , e: De kerkdiensten in Pro Rege en in de Hoflaankerk kunnen live of tot ongeveer 4 weken na de dienst worden beluisterd op Wie in aanmerking wil komen voor een kerkomroepradio wende zich tot de diaken H. Oosterhuis, t: Voor technische vragen: dhr A. van Dijk, t: , e: Kinderoppas voor de kleinsten Contactpersoon: mw A. (Annemieke) Melching - de Bruijn, t: , e: Kindernevendienst Contactpersoon: mw M.P. (Monique) van Hoof t: , e: Autodienst Protestantse wijkgemeente Pro Rege: dhr N.J. van Veen, t Hoflaankerk: dhr H. Oosterhuis, t Vervolg meditatie» beroert. De onvoltooidheid, de verdeeldheid en het lijden die elk leven kenmerken, worden niet weggestopt, maar zijn toch niet in staat om die rust te onderdrukken. De paus vindt dat gelovigen te veel klagen. Er zijn christenen die leven als Vasten zonder Pasen. Hij schrijft dat het Woord van God ons telkens opnieuw laat zien dat de Levende God hen die in Hem geloven uitdaagt om vreugdevol voort te gaan. Elke christen en elke geloofsgemeenschap moet het pad ontdekken dat de Heer ons wijst. Ieder van ons is geroepen om te gehoorzamen aan deze roepstem, die ons opwekt om vreugdevol voort te gaan, uit onze eigen comfortzone. Om ook de rafelranden van de stad te bereiken, hen die leven in eenzaamheid en armoede en juist daar het licht van Evangelie te laten schijnen. Ik vind het een uitdagende oproep voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Een jaar dat wij in kunnen gaan in het volgende vertrouwenwekkende besef: De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. (Filippenzen 4: 6, 7) Er waait een nieuwe wind in Rome, the Wind of Changes. Hopelijk zal komend jaar ook iets van die wind in kerkelijk Rotterdam gaan waaien. Ds Rian Veldman Goede voornemens Adressenboekje Protestants Kralingen Tot nu toe is het er dit seizoen bij ingeschoten om een nieuw adressenboekje te maken voor Protestants Kralingen. De derde druk had eigen lijk in de eerste helft van november moeten uitkomen. Maar er waren te veel andere zaken die de aandacht vroegen en die in november en december meer prioriteit kregen. Uitstel is geen afstel, het zal in de tweede helft van januari vast nog wel gaan lukken om met een bijgewerkt boekje te komen. Dat betekent ook dat mensen die niet in deze handige adreslijst staan zich nog kunnen aanmelden. Een e- mail naar is genoeg. Een vermelding ziet er als volgt uit: Vos Dhr L.A. (Leonard) de Vos Leendert Butterstraat XN Rotterdam (010) Niet iedereen geeft zijn of haar roepnaam op, en ook niet iedereen wil een telefoonnummer of een adres geven. Dus die mag u eventueel weglaten (maar dat is best wel een beetje jammer). De boekjes worden verspreid onder de mensen die zich aanmelden om in het boekje te worden vermeld. Of negatief geformuleerd: wie niet in het boekje wil staan, kan ook geen boekje krijgen. De adressen uit het boekje zijn een paar keer gebruikt om een digitale nieuwsbrief te sturen. Dat waren nieuwsbrieven waarin de kennismakingsavond met ds Ilse Hogeweg (voor de zomervakantie) werd aangekondigd, en de datum van de intrede. Het ligt voor de hand om te verwachten dat er vaker nieuwsbrieven verstuurd zullen worden, maar het is niet zo dat daar nu al concrete plannen voor zijn. Wie die nieuwsbrieven niet wil ontvangen kan zich daar overigens met een simpele druk op de knop voor afmelden. In het adressenboekje staan behalve adressen van gemeenteleden ook allerlei andere adressen, telefoonnummers en adressen van Protestants Kralingen. Het is ook een wegwijzer waarin u allerlei gegevens over deze gemeente kunt terugvinden. (En ook daarom is het na ruim een jaar de hoogste tijd om met een nieuwe druk te komen, want er verandert veel.) Leonard de Vos Caleidoscoop: Caleidoscoop is een uitgave van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen. Redactie: ds I.D. (Ilse) Hogeweg, mw J.D. (Jeannette) Moerman-Schravesande, dhr G. (Gijs) Roodhorst, mw D. (Thea) van Santen, ds R.C. (Rian) Veldman, dhr L.A. (Leonard) de Vos. Adressenadministratie Caleidoscoop: Marina Mekking, Kerkelijk bureau, Oudedijk 2, 3062 AE; postadres: Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam; t: (010) ; e: Beheerscommissie: Dhr C.J. Jacobse en dhr J.C. Buitelaar, p/a Admiraliteitskade 74 Z, 3063 ED Rotterdam. Caleidoscoop heeft een SKG bankrekeningnummer: NL12 FVLB tnv Kerkblad Caleidoscoop te Rotterdam. Eerstvolgende nummers: Februari: kopijsluiting maandag 20 januari, in de brievenbus vóór zondag 2 februari. Maart: kopijsluiting maandag 17 februari, in de brievenbus vóór zondag 2 maart. Redactie- en kopij-adres: Leendert Butterstraat 44, 3062 XN e: t: (010) Caleidoscoop p. 2

3 Resultaat Actie Schoenendoos Op maandag 9 december hebben wij een vrachtwagen vol prachtig versierde en goed gevulde schoenendozen naar Zevenhuizen gebracht. De definitieve telling gaf als resultaat 395 dozen! En het bedrag dat via machtigingen en giften voor verzendkosten is binnengekomen is 1501 euro! Een nieuw record! De eerste dozen vanuit Zevenhuizen zijn al uitgedeeld in Moldavië. Fantastisch dat we dit, samen met de Nieuwe Park Rozenburgschool, hebben kunnen doen! Bijzonder dat onze dozen nu ergens op de we- Op zaterdag 16 maart jl heb ik officieel afscheid genomen als 1e organist van Pro Rege. Daar is het een hele tijd bij gebleven, want het was moeilijk een opvolg(st)er te vinden. Maar in de loop van de zomer is dat gelukt. Op zondag 16 juni heeft Gerard Verweij in de dienst in Pro Rege waarin ds Rian Veldman voorging gespeeld. Mede gezien de vele positieve reacties die we uit de gemeente kregen, zijn we erg blij dat Gerard per 1 januari 2014 eerste organist van Pro Rege wil zijn. Hij is dan verantwoordelijk voor alle orgelzaken in Pro Rege en speelt 18 diensten per jaar. In 2014 zijn er 28 diensten in Pro Rege. De resterende 10 zullen door de vaste invallers gespeeld worden en wel 5 door Stefan Treure en 5 door mij. reld worden uitgepakt en een kind laten merken dat er in Kralingen iemand aan je heeft gedacht Iedereen (plaksters, kosters, vullers, controleurs, sjouwers, chauffeur, goede gevers) heel hartelijk bedankt. Zonder ieders bijdrage was het niet gelukt Tot volgend jaar! (u kunt het hele jaar door schoenendozen of houdbare spullen afgeven in de Hoflaankerk) Edith Stapelkamp Boven: Gang vol met dozen in de Hoflaankerk linksonder: dozen vullen op zolder rechtsonder: vullen van de vrachtwagen. De orgelbank van Pro Rege Waarom dit pas per 1 januari 2014? Gerard studeert orgel/kerkmuziek aan het conservatorium van Rotterdam (nu 3e jaar). Maar hij doet een tweede studie aan de EU Business School. Voor deze 2e opleiding liep hij een buitenlandse stage (Spanje) van 1 september tot 31 december. Vandaar de start bij ons per 1 januari. De vesper op 31 december om uur in Pro Rege zal dus mijn laatste dienst zijn als 1e organist Pro Rege. Het is fijn zo n jonge, enthousiaste en kundige opvolger te hebben. Laurens de Visser In januari (waarom houden we de actie toch niet in de zomermaanden? vraag ik me weleens af) gaan de lopers voor kerkbalans weer op pad; vaak door het donker en door de winterkou. In het hele land zijn dat tienduizenden vrijwilligers van de Protestantse Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinden en de Oud- Katholieken. Bij ons in Protestants Kralingen gaan zo n 25 vrijwilligers op pad met de enveloppen; soms even aanbellen om te kijken of we het persoonlijk af kunnen geven en anders een briefje door de bus met het vriendelijke verzoek een toezegging te doen voor een bijdrage. Hervormd en gereformeerd zijn financieel nog gescheiden, maar we hebben samen de actie weer voorbereid met een uitnodigende brief van onze predikanten en een mooie folder met een toelichting op alle activiteiten en met de begroting van Het motto van de actie is net als vorige jaren: Wat is de kerk mij waard? De actie kerkbalans wordt al veertig jaar gevoerd. Er is een landelijke commissie geldwerving die de plaatselijke gemeenten ondersteunt bij het maken van materialen en die nationaal reclame maakt voor kerkbalans. Uit al het materiaal spreekt dat de kerk een waarde heeft die niet in geld is uit te drukken, maar ook dat die kerk niet zonder geld kan bestaan. Er wordt in onze wijk veel geld gegeven en daar zijn we dankbaar voor. Er is ook veel geld nodig, de kosten stijgen en het aantal leden daalt. De kerk moet het doen met de giften van de leden. We hopen van harte dat u ook dit jaar weer uw steentje hieraan wilt bijdragen. Henny de Vos-Koerselman en Bart Reinders (penningmeesters bij hervormd en gereformeerd) Caleidoscoop p. 3

4 Caleidoscooponderzoek Uitslag van de lezersenquête In oktober heeft de redactie van Caleidoscoop een lezersonderzoek gehouden waarin aan de gemeenteleden hun mening over ons maandblad werd gevraagd. Het aantal ingevulde formulieren was niet spectaculair hoog, maar aangezien een gebruikelijke respons op dit soort onderzoeken altijd in promillages / in plaats van procenten / % wordt uitgedrukt, was de redactie blij met alle geretourneerde enquêteformulieren en de mondelinge reacties. Hartelijk dank aan degenen die hieraan hebben meegewerkt. U leest hier de uitkomsten en een samenvatting van de suggesties en opmerkingen. Uiteraard blijft het niet bij deze publicatie. Begin 2014 gaat de redactie zich meteen verdiepen in alle suggesties en aanbevelingen. Vervolgens zullen we overleggen welke punten daadwerkelijk te realiseren zijn, zowel qua wenselijkheid, techniek als budget. Wat betreft de berichtgeving over het vervolg van de mogelijke wijzigingen c.q. aanvullingen in de Caleidoscoop wordt u als lezer in een van de volgende uitgaven op de hoogte gehouden. Als u de volledige uitgebreide versie van de Uitkomsten lezersonderzoek wilt ontvangen dan kunt u die bij de redactie opvragen via of telefonisch bij een van ondergetekende redactieleden. Namens de redactie, Gijs Roodhorst ( ) Thea van Santen-Kloosterman ( ) Algemene opmerkingen Er waren 34 schriftelijke en 4 (positieve) mondelinge reacties, dus 38 in totaal. Het merendeel van de lezers vindt Caleidoscoop een goed en overzichtelijk blad. Sommigen benoemen het als een visitekaartje voor onze kerkgemeenschap waarbij vooral ook de persoonlijke stukjes van gemeenteleden aanspreken. Het blad wordt meerdere keren per maand opengeslagen en heeft gelukkig geen advertenties. Verder werd genoemd: Applaus voor schitterende vormgeving, mooi, levendig fotowerk en interessante interviews. Uiteraard ook opmerkingen over verbetering. Men zou de rubriek inkomenden en uitgaanden terug willen, hetgeen het meeleven en integreren bevordert. Een enkeling vindt dat Caleidoscoop een te volle indruk maakt en dat hij daarom sommige rubrieken erg laat leest. Adviseert minder tekst en teksten bijvoorbeeld meer opdelen in kleine stukjes. Als belangrijk werd ook aangegeven: aandacht voor vrede, detentiecentrum en Pauluskerk. 1. Vormgeving Goed Matig Voorkant 28 6 Algehele lay-out 29 5 Lettertype 29 5 Lettergrootte 29 5 Verhouding foto s / tekst 30 4 Huidige rubrieksindeling 32 2 Kleurstelling Specifieke onderdelen Goed Matig Onvoldoende Bijbeluitleg Kerkgeschiedenis Samenvattend Al met al kunnen we constateren dat men over het algemeen in grote lijnen tevreden is. VORMGEVING: De vraag naar kleur springt er uit en voor sommigen mag het lettertype groter, met name voor wat betreft het kerkrooster. VASTE RUBRIEKEN: Voor wat betreft de meditatie is het misschien leuk om ook af en toe andere predikanten of bekende personen uit te nodigen een meditatie te schrijven. Actuele berichtgeving soms achterhaald, wellicht info verspreiden via extra Nieuwsbrief. In gesprek met is interessant om gemeenteleden beter te leren kennen. Verslagen zijn veelal te uitgebreid c.q. te wollig. Men wil vaker koffiedrinken na de kerkdienst, terwijl men vindt dat in de rubriek koffiedrinken na kerktijd thuis het gemeentelid dat zijn of haar huis openstelt leuk geïntroduceerd wordt. BERICHTEN JEUGD/JONGEREN: Meer de kinderen zelf aan het woord laten en kostbare momenten (uitspraken van de kinderen) citeren. Pagina moet kinderen uitnodigen om te lezen. Tabellen 2. Vaste rubrieken Goed Matig Onvoldoende Onnodig Meditatie 32 2 Pastoralia 33 1 In gesprek met 33 1 Verslagen Kerkenraad 28 6 Verslagen Taakgroepen Berichten kerkrentmeesters Koffiedrinken na kerktijd 32 2 Bijbelleesrooster Agenda diensten Berichtgeving Jeugd / Jongeren (niet door iedereen ingevuld) Goed Matig Onvoldoende Kindernevendienst Tienernevendienst Gewenste informatie c.q. nieuws Interesse ja Interesse nee Nieuws uit andere gemeenten 19 8 Berichten uit de synode Berichten uit landelijke kerk 16 9 (plus 2 x neutraal) Vraag naar meer informatie vanuit beleidsplan Jeugd/Jongeren. (Redactie: deze pagina is de laatste maanden in overleg met de Taakgroep jeugd en jongeren al sterk veranderd. Er wordt verder aan gewerkt.) SPECIFIEKE ONDERDELEN: Bijbeluitleg vindt men niet nodig, terwijl anderen dit juist wel zouden willen. Voor kerkgeschiedenis geldt hetzelfde. Gesuggereerd werd om een rubriek ethiek te starten. En door anderen om (in overleg met familie) foto s van overledenen te publiceren. Ook werd een rubriek boekbespreking van bekende of bijzondere boeken genoemd. GEWENSTE INFORMATIE: Wanneer er belangrijke ontwikkelingen zijn, is men geïnteresseerd in nieuws van andere gemeenten, synode en landelijke kerk. Specifiek wordt aanbevolen: optimale publicatie van concerten en voortzetting van de nieuwe rubriek kerkdienst bijwonen of artikelen over kerkgebouwen tijdens vakantie. Verder wil men graag meer nieuws over de toekomst van onze gemeente. Caleidoscoop p. 4

5 Programma vorming & toerusting Leuke dingen om te doen! In de maanden september tot en met december konden bijna alle geplande kringen doorgaan. Daar zijn we blij mee en het stimuleert ons om ook voor de komende maanden weer invulling te geven aan onze taak. We kunnen daarbij nu ook rekenen op de inzet van ds Ilse Hogeweg. Bijbelkring over Rechters: Ehud, Debora, Gideon, Jefta en Simson! Op dinsdag 14 januari start ds Hogeweg een Bijbelkring in de Hoflaankerk; er is een middagkring en een avondkring. We lezen uit het Bijbelboek Rechters. Prachtige geschiedenis, die ook veel vragen oproept. Dit Bijbelboek komt niet vaak op de leesroosters terecht. Alle reden om daarover met elkaar van gedachten te wisselen. s Middags komen we om (tot ongeveer uur) bij elkaar, s avonds van uur. De eerste bijeenkomst, 14 januari, verkennen we het boek en lezen we Rechters 3. Volgende datums Bijbelkring: 11-2, 11-3, 8-4 en Rondom 30 groep De generatiegenoten van de Rondom 30 groep gaan in 2014 verder met het boek Dit is geen verdediging van Francis Spufford. Zij zijn inmiddels bij hoofdstuk 4 aangekomen, dat zullen ze op woensdag 22 januari in de Hoflaankerk bespreken. Mocht je bij de groep willen aansluiten, dan is het handig om voorgaande hoofdstukken te lezen. Bedenk vóór de bijeenkomst een vraag naar aanleiding van hoofdstuk 4 die kan worden besproken in de groep. Datums: woensdag 22-1, 26-2, 26-3, 23-4 en Steeds om 20 uur in de Hoflaankerk. Leiding: Willemijn Idema en ds Rian Veldman. Gespreksgroep rondom 40 De gesprekgroep Rondom 40 komt op 22 januari bij elkaar in de Hoflaankerk om uur. Ze lezen verder uit Guus Kuijer: de bijbel voor ongelovigen. Belangstelling?? Van harte welkom!! Andere datums: 26-2, 26-3, 28-5, 25-6; uur in de Hoflaankerk. Leiding: ds Ilse Hogeweg. Catechese Vanaf januari 2014 leidt ds Ilse Hogeweg de basiscatechesegroep: de eerste keer is op maandag 13 januari uur in Pro Rege. Ds Rian Veldman blijft de tienercatechese leiden: de eerste keer is op maandag 6 januari uur in Pro Rege. Museumbezoek Op zaterdagmiddag 18 januari willen we met zoveel mogelijk belangstellenden een bezoek brengen aan de prachtige tentoonstelling van kerstgroepen in het Belasting & Douanemuseum. Jan van Hulst heeft een indrukwekkende collectie neergezet en hij geeft een rondleiding. We verzamelen om 14 uur bij Parklaan 16 eenvoudig bereikbaar met lijn 7 of metro. Graag opgeven voor 15 januari bij Gijs Roodhorst: of t Entree 5,50 (gratis met R dampas of MJK). Geloofsopvoeding Voor ouders van kinderen/tieners proberen we, omdat de vorige bijeenkomst over geloofsopvoeding in de smaak viel, in februari weer een bijeenkomst te organiseren. Zangavond In de weken tussen Pasen en Pinksteren zijn we van plan een zangavond voor alle gemeenteleden te houden. Met de Cantorij (zo mogelijk) nemen we een aantal liederen uit het Liedboek door! Of het lukt, hoort u later. Voorbede Ik bid u voor de groep studenten in Kenia die zich specialiseren in de dialoog met moslims. Vier studenten werden getroffen door overlijdens in hun directe familie: een zus omgekomen bij een auto-ongeluk, een zus slachtoffer van een aanslag door Boko Haram (het zevende slachtoffer uit één familie). Hoe hard kan het leven zijn. Ik bid voor Willem Jansen en Heleen Joziasse die voor Kerk in Actie met deze studenten werken dat zij hun studenten mogen troosten en bijstaan in verdrietige tijden. Een bezoek aan Chartres, een onverwacht genoegen Een aantal jaren geleden gingen Sip en ik op weg naar onze vakantiebestemming in de Pyreneeën. Onderweg besloten wij dat wij Chartres en dan eigenlijk de kathedraal wel eens wilden zien. Dat werd onze eerste stop en dat was een enorme verrassing. De kerk is schitterend met prachtige ramen en mooie oude versieringen zowel binnenin als buiten op de kerk. Maar wat ons trof, was dat de kathedraal zwaar en licht tegelijk is, een en al tegenstrijdigheid, maar de immense binnenruimte bedrukt niet, maar tilt op. De zon achter het zuidelijk roosvenster, terwijl het tegenoverliggende roosvenster straalt met duizend lichten. En dan is er het 800 jaar oude labyrint in de vloer, zo vaak gekopieerd dat het met afstand s werelds beroemdste labyrint mag worden genoemd. Het labyrint is een kronkelende weg naar het midden en dit middelpunt is de verzinnebeelding van de Eeuwige. Caleidoscoop p. 5 Als je het labyrint loopt, gewoon of op blote voeten, dan wel op je knieën, kun je een gevoel van welbehagen, ontspanning en balans ervaren. Het is een belevenis waar je na jaren nog aan terugdenkt. Peter Andringa

6 In gesprek met... Cees Zwinkels Rijdend over de laan langs het water van de Kralingse Plas, kom ik in de stemming wanneer ik op weg ben naar de Tiberiaslaan. Geen water nu, maar vóór de bebouwing in de winter wel een ruime plas in afwachting van ijs. Zo, nu weet u ook waar in Kralingen mijn gesprekspartner alweer 8 jaar woont. De naam is niet onbekend, want een oom van Cees is oprichter van het tuincentrum aan de s-gravenweg. Sedert november 2012 bezoekt Cees onze kerkdiensten en doet intensief mee met de rondom 40 gespreksgroep. Ze zijn daar bezig met het doornemen van Guus Kuijers eigentijdse vertaling van de bijbel. Een maatschappelijke visie die Cees wel aanspreekt. Zó komen we op zijn jeugd. In 1956 werd hij in Wateringen geboren in een gezin waar het geloof nauwelijks een functie had. Hij deed gymnasium en volgde aan de EUR een opleiding tot jurist, kortelings aangevuld met de studie master public controller. Zijn specialisatie ligt op het terrein van de ICT: de automatisering. Hij doceert aan de VU in Amstelveen en is zelfstandig ondernemer: geeft adviezen, o.a. aan de overheid. Voordat hij dat werd, werkte hij o.a. bij Cap Gemini en daarna bij de Kema (Arnhem). Veel technische producten worden in China gemaakt en dat vereist wel controle. Daarom kreeg hij de opdracht een vestiging van Kema in China op te zetten. Met veel plezier werkte hij daar vier jaar met goed opgeleide en zeer geïnteresseerde ingenieurs. Een enkele Westerling is daar nog steeds aanwezig, maar het bedrijf omvat nu circa 300 Chinese vaklui. China heeft hem een uitgebreide culturele kennis bijgebracht en niet alleen daar, ook in andere landen werd hij belast met werkzaamheden. Ik kreeg de indruk dat hij me urenlang met die verhalen kon bezighouden. Interessant voor mij was dat hij roeit op o.a. de Maas en de Rotte. Niet zo bijzonder, denkt u, maar dat valt toch nog tegen! Een gediplomeerde stuurman met kennis van de stromingen, de grote schepen met hun zuiging: het reddingsvest is onontbeerlijk. Val je overboord: binnen enkele minuten zijn je benen gevoelloos; hij spreekt uit ervaring. Zelfs op de Rotte kun je vastlopen. Dat gebeurde in 1997 ook met zijn huwelijk, waaruit drie zoons werden geboren, die nog studeren en met wie hij regelmatig goed contact heeft. Een jaar geleden kreeg hij interesse in de politiek. De deelgemeente vooral en hij staat als lijsttrekker voor het CDA in Kralingen/Crooswijk, als opvolger van Jacques La Croix. Vooral de nieuwe vorm van wijkbestuur (de gebiedscommissie) spreekt hem aan, luisterend naar wat bewoners willen en proberen daar vorm aan te geven. Vooral nu van burgers veel eigen initiatief wordt verwacht, ziet hij een mooie taak mee te doen als lid van een kerkelijke gemeente. Mandela inspireert hem. Inmiddels is hij door Anne Gercama gestrikt om in de muziekcommissie mee te werken. Hij liep met Cees Steendam mee in de sponsorloop en moest op het allerlaatste stuk ontdekken dat zijn naamgenoot nog net iets sterker was. We constateerden, dat dit alvast een goede voorbereiding is voor het politieke werk, want ook dat kan teleurstellend zijn. We kenden elkaar van een vluchtige ontmoeting tijdens het koffiedrinken, maar na 5 kwartier leek het, of we elkaar al jaren kenden. Cees vertelt smakelijk en daarom was het niet eenvoudig om het gesprek te beëindigen. Gijs Roodhorst Koffiedrinken na kerktijd Op 26 januari wordt er koffie geschonken bij Dora en Sjoerd Eikelboom, Dillenburglaan 2. In het nieuwe jaar zetten we deze traditie dus voort. Er is hiervoor animo genoeg, waarom zouden we dat dan veranderen? Toch lijkt het erop dat dit jaar niet elke maand bij iemand thuis zo n ontmoeting kan plaatsvinden. Dat komt niet doordat er geen gastadressen zijn, maar doordat er een beroepingscommissie voor de nieuwe dominee actief was. Door het hele land werden kerkdiensten bezocht. Men kreeg hierdoor de gelegenheid om buiten onze vertrouwde en aangename manier van gemeentezijn, bij anderen een kijkje te nemen en daar wat van op te steken. Zo ontdekte men dat in kerken meestal na elke dienst koffie geschonken werd. Men vond dat een goede gewoonte en dit wordt nu door onze kerkenraad overgenomen, voor zover dat haalbaar is. Dat lukt niet elke week, terwijl men ook de koffie op een thuisadres wil handhaven. Voor mij nu een puzzel welke zondag hiervoor vrij is. Het blijkt dat volgens het nieuwe kerkdienstrooster al één maand zal worden overgeslagen. Er is overleg en u bent nu op de hoogte gesteld, maar u kunt natuurlijk ook zelf uw mening geven. Vindt u dat de traditie van het 1 x per maand koffiedrinken bij iemand thuis al dan niet gehandhaafd moet blijven? Laat het ons weten. Dit kan per naar de redactie: nl, of tele fonisch naar mijzelf. Zondag 26 januari worden we in ieder geval verwacht bij Dora en Sjoerd waar t altijd een zoete inval is. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Ouderen en jongeren, bekenden en nieuwelingen in de kerk, praters en zwijgers, lolbroeken en serieuzen, met deze mix kan het een boeiende ontmoeting worden. Hoe komt u daar? Het is vlakbij Pro Rege. Vanuit het hek rechtsaf en weer rechtsaf (Mecklenburglaan) dan rechtdoor tussen heggen en rechtsaf door een opening in de heg bij de paar treden aanbellen. Een warme dronk! Janny Korpershoek t (010) Caleidoscoop p. 6

7 Pastoralia Nieuwe tijd Een nieuw jaar, een nieuwe tijd om te kunnen leven en werken en elkaar te ontmoeten. Nog is het winter en koud, nog zijn mensen veel binnenshuis en is het nog belangrijker om contact met elkaar te onderhouden. Gelukkig zijn er vele mogelijkheden om de verbondenheid die er in de gemeenschap is, ook aan elkaar duidelijk te maken. Het is goed om met elkaar mee te leven door naar elkaar te vragen en écht te antwoorden Het is goed om berichtjes van meeleven en interesse te sturen én echt te ontvangen. Gemeenschap in Christus naam is groot en zichtbaar in de kleinste gebaren. Zo hoop ik dat we de verbondenheid in de gemeente handen en voeten, ogen en oren, woorden en gebaren zullen geven. Zo veel als wij kunnen en meer dan dat hoeft niet. Niet het onmogelijke wordt van ons gevraagd. Maar wát je kan: doe dat! Meeleven en bloemen Mw E.A. Berlijn-Meerman, Maria Wesselingstraat 239, ontving de bloemen. Ze is na een wekenlang verblijf in het Havenziekenhuis en in Pniël weer thuis. Het lopen gaat nog erg moeilijk en is erg pijnlijk. Wij hopen dat de pijn draaglijker wordt en het lopen wat soepeler mag gaan en wensen haar draagkracht. Piet van der Meijden, Buitenbassinweg 875, is opgenomen geweest in het Erasmus MC en heeft een hele moeilijke kwetsbare tijd doorgemaakt, met twee zware operaties. Inmiddels is hij weer thuis en gaat het voorzichtig aan beter. Hij ontving de bloemen en wij leven mee met hem en zijn vrouw Nel en kinderen, die allen verder moeten na alle grote schrik en zorgen om haar man en hun vader. Maarten van Seters, Admiraliteitskade 23H, is na een verblijf wegens revalidatie in Pniël weer thuis. Wat fijn! Wij wensen hem veel sterkte met het verdere herstel. Anne Gercama, s Gravenweg 40, moest opgenomen worden in het Havenziekenhuis vanwege hartklachten en een tia. Groot waren de zorgen en de schrik. Anne is inmiddels weer thuis, wij wensen hem een goed en gestaag herstel toe. En Nel en alle naasten veel sterkte na alle schrik. Als blijk van bemoediging ontvingen Anne en Nel de bloemen. Mw J.R. van de Beek-van Malkenhorst, De Lairesselaan 66, is dankbaar dat zij na haar operatie weer thuis is, al blijven de zorgen over haar ziekte. Wij wensen haar en haar man heel veel sterkte! Jan Brackmann, Drinkwaterweg 479, was ook in het Havenziekenhuis opgenomen... één deur naast Anne Gercama heel veel sterkte, we hopen met hem dat hij thuis voorspoedig verder zal herstellen. Mw C. de Lijster-van der Linden, Provenierssingel , heeft de bijzondere leeftijd van 100 jaar bereikt op 14 december. Hiermee felici teren we haar hartelijk en we wensen haar veel goeds in zo goed mogelijke gezondheid toe! Mw B. Streefkerk, Weteringstraat 199, ontving n.a.v. haar 85-ste verjaardag de bloemen. We wensen haar alle goeds en Gods zegen over het nieuwe levensjaar dat voor haar ligt. Mw Emmy Hulst, Hoflaan 17, ontving als blijk van dank voor haar jarenlange trouwe inzet in het pastorale werk de bloemen. Leonard de Vos en Henny de Vos-Koerselman, Leendert Butterstraat 44, ontvingen op kerstmorgen als blijk van dank voor hun niet aflatende inzet in onze gemeente onder meer als kosters, kerkrentmeester en redacteur van ons onvolprezen kerkblad Caleidoscoop en van de website, de bloemen. Geboren In de kerstnacht werden Marieke en diaken Erik de Jong verblijd met de geboorte van hun tweede zoon: Gijs. We feliciteren hen en broertje Daan van harte. Hun adres is: Vissersdijk 56, 4210 ZE Gorinchem Van de Kralingseweg Een aantal weken zijn we met elkaar onderweg sommige dingen ervaar ik al als vertrouwd. Maar er is nog altijd erg veel nieuw, in het Rotterdamse. De weg vinden, weten hoe alle dingen werken, hoe groepen en mensen samenwerken. Namen, gezichten natuurlijk ben ik ongeduldig, zou ik graag zo snel mogelijk alles willen weten. Maar het is ook goed, het kan niet anders, dan dat tijd nodig is, tijd om elkaar te leren kennen, tijd om verhalen te leren kennen. Het is het avontuur van met elkaar op weg zijn. Zo trekken we het nieuwe jaar in. Ik wil van deze plaats u graag hartelijk bedanken voor de vele leuke kerst- en nieuwjaarswensen. Daar heb ik eigenlijk niets tegenover te stellen dan een welgemeend: vrede en alle goeds, voor 2014! ds Ilse Hogeweg Caleidoscoop p. 7 Samen eten in Pro Rege vrijdag 10 januari uur ontvangst uur eten menu: Soepenbuffet pannenkoekjes toe aanmelden bij Nico van Veen, t inschrijven 5 januari , In memoriam 22 december 2013, is overleden Gerrit Hendrik de Marez Oyens, in de leeftijd van 91 jaar. Hij woonde Louise de Colignylaan 468. De familie heeft afscheid van hem genomen in zeer kleine en besloten kring. Contactpersoon Yvonne de Jong heeft intensief contact gehad met de familie. Gerrit de Marez Oyens was kerkmusicus met een grote staat van dienst. Hij werkte onder meer in Hilversum als cantor-organist van de hervormde Maranathakerk en in Rotterdam als docent aan het conservatorium. Een aantal liederen uit het Liedboek voor de kerken en het huidige Liedboek is van zijn hand. Het bekendste daarvan is wellicht het geliefde lied Verheug u, gij dochter van Sion. Wij zijn dankbaar voor zijn bijdrage aan het kerklied. Zijn gedachtenis zij ons tot zegen. Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. Het zingt van vergezichten, het ademt van Uw Geest. In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest. We wensen de familie sterkte bij het dragen van dit gemis en Gods troostende nabijheid. Brief Prachtig beschrijft Paulus het: eigenlijk zijn wij een brief van Christus, samen dragen we en delen we het evangelie. En als het goed is, laat ons leven zich lezen als een vertaling van Gods liefde. Sytze de Vries schreef daarover een prachtige tekst in het Liedboek (976): Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven leesbaar voor mensen als zijn erfenis. Ons leven mag zich voluit laten lezen herkenbaar als zijn eigenhandig schrift. Wie kan in ons een brief van Christus lezen als niet de Geest ons aan elkander rijgt, die ons als dode, levenloze letters beademt en tot nieuwe zin herschrijft? Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. Om mensen zijn ontferming te herhalen zijn wij gezonden, deze wereld in. Wij danken u voor alle hartelijke kerst- en nieuwjaarswensen en wensen u vrede, alle goeds en Gods zegen voor 2014! Hartelijke groet, ds Rian Veldman en ds Ilse Hogeweg

8 Ouders en kinderen Kerstmusical: het Familieportret van de familie Stralender Zo in de laatste week voor kerst moet er altijd nog een heleboel gebeuren. In de kerk: de laatste hand leggen aan de kerstdienst, liturgie en adventbloemstukken. Thuis: een mooi kerstmenu samenstellen, cadeautjes kopen voor onder de boom. En dit jaar kwam daarbij: hard oefenen om de laatste puntjes op de i te zetten in onze kerstmusical. Op eerste kerstdag tijdens de dienst hebben we de musical met elkaar opgevoerd. We hopen dat iedereen ervan heeft genoten, genoten van een musical met een goed gevuld projectkoor, een topcast en een heuse musicalcrew die live zorgde voor alle decorwisselingen. We hebben veel positieve reacties ontvangen. Fijn om zoveel blije gezichten te zien! Afgelopen weken kwamen we elke zondag na de dienst bij elkaar in Pro Rege. Met jong en oud hebben we gewerkt aan een musical voor jong en oud. Af en toe ook een tegenslag, bijvoorbeeld toen Anne Gercama zijn rol niet langer kon invullen (we wensen hem beterschap). Hulde voor Wim van As die zijn rol met verve heeft overgenomen. De musical had heel herkenbare karakters, want wie heeft er niet een warrige of juist heel gehaaide oom of tante. En we hebben allemaal wel eens geen zin in verplicht familiegedoe. Gelukkig overwint het gevoel dat iedereen erbij hoort, niet alleen tijdens Kerstmis, maar het hele jaar door. Namens de familie Stralender een stralend 2014 gewenst! Monique van Hoof Maandagavond 16 december was de laatste keer catechese vóór de kerstvakantie. Dus gingen we met beide groepen samen aan tafel, om te genieten van elkaars gezelschap en van het lekkere eten dat iedereen had meegebracht. We hadden ook een gast in ons midden, de nieuwe dominee, Ilse Hogeweg. Aan haar vertelden we wat onze favoriete plek in Rotterdam is. Dat varieerde van de nieuwe ijsbaan in de Esch (op 30 december zijn de tieners daar met z n allen gaan schaatsen!), tot fietsen over de Erasmusbrug, tot lekker thuis zijn. We luisterden naar het geboorteverhaal van Jezus in straattaal uit De torrie van Mattie (te downloaden op Het was een gezellige afsluiting van het catechesejaar Vanaf Kerstmaaltijd met alle tieners januari 2014 leidt ds Ilse Hogeweg de basiscatechesegroep: de eerste keer is op maandag 13 januari uur in Pro Rege. Caleidoscoop p. 8 Ds Rian Veldman blijft de tienercatechese leiden: de eerste keer is op maandag 6 januari van 19 tot 20 uur in Pro Rege.

9 Uit kerkenraad en taakgroepen Kerkenraad Op 28 november kwam aan de orde: Voorzitter Essel Valkenburg heette onze nieuwe predikante ds Ilse Hogeweg hartelijk welkom in de kerkenraad. Vervolgens bedankte zij Hiddo Oosterhuis, die ¾ jaar interim voorzitter van onze kerkenraad is geweest, voor het vele werk dat hij in die tijd heeft gedaan (naast zijn werk in de diaconie) en overhandigde hem een muziekbon en bloemen; Het verslag van de tg. Eredienst, waarbij we dieper ingingen op de vorm van de avondmaalsviering (zittend in een kring en lopend), de participatie van de jeugd bij de erediensten (zondagskind), de stille week, bijzondere erediensten zoals gedachteniszondag, oogstzondag. We bedankten (via Annie van Hoof) de leden van de taakgroep voor hun werk; We evalueerden de startzondag en concludeerden dat we op de startzondag zelf meer activiteiten zouden willen zien en dat de start van het nieuwe kerkelijk seizoen meer aandacht krijgt. We vragen aan de tg. Vorming en Toerusting om daar, met de diaconie en de tg. Eredienst nog eens goed naar te kijken; We spraken onze teleurstelling uit dat de Carol Evensong dit jaar niet doorging vanwege te geringe respons van de uitgenodigde koren. In februari wordt met de migrantenbezoekgroep de organisatie van dit gebeuren nader onder de loep genomen en wordt gekeken of het mogelijk is om in 2014 weer wel een Carol Evensong te organiseren; Nu Essel Valkenburg voorzitter is geworden van onze kerkenraad, heeft zij haar taak als voorzitter van de taakgroep Pastoraat overgedragen aan Gijs Roodhorst; Verder is besloten de taakgroep Communicatie op te heffen en wordt Ralf Hillebrand de ambassadeur nieuwe media. Zo is er een Facebook-groep Protestants Kralingen gestart; We spraken ook over het instellen van de werkgroep visievorming die de retraite in juni van de kerkenraad moet voorbereiden, waar we willen nadenken over hoe we gemeente willen en kunnen zijn in de nabije toekomst; Tot slot vernamen we tot onze vreugde van de kerkrentmeesters dat de Hoflaankerk is opgenomen in een programma van monumentenzorg waarbij de komende zes jaar 50% in de onderhoudskosten wordt bijgedragen. Op 19 december volgde in een extra samenkomst een nadere kennismaking met ds Ilse Hogeweg. We vertelden aan de hand van een door elk van ons gekozen afbeelding waar wij op kerkelijk gebied mee bezig zijn en wat voor ons de kern is van ons gemeente zijn. Vervolgens schreven we op wat onze dromen zijn voor onze gemeente. En we schreven ook op wat we als bedreiging of belemmering zien. We spraken gezamenlijk lang door over wat we opgeschreven hadden en gaven Ilse zo de gelegenheid om nader met ons kennis te maken. Taakgroep pastoraat Wij willen u laten weten: dat we door ds Rian Veldman wegwijs werden gemaakt hoe het nieuwe liedboek te gebruiken is in het pastorale werk. De inhoudsopgave somt de vele rubrieken op, waarvan vooral de rubriek Leven veel liederen, gebeden en gedichten bevat. Tijdens een bijeenkomst met alle pastorale contactpersonen op 16 januari zullen we ons hier verder in verdiepen! dat Charlotte Muijs van der Moer, Slotlaan 24 inmiddels meedoet als contactpersoon in de sectie rondom de Vijverlaan. dat wanneer u niet meer zelfstandig naar de kerk kunt komen Nico van Veen, t of Hiddo Oosterhuis, t proberen vervoer te regelen naar de kerkgebouwen. Als u bereid bent mee te helpen noteren Nico of Hiddo dat graag. dat we terugzagen op 7 waardevolle huiskamergesprekken. De aangereikte stellingen gaven heel wat stof tot nadenken en goede gesprekken. Van maandag 3 tot en met 13 maart organiseren we een nieuwe ronde met als thema Stilte zoeken, dit is tevens het thema voor de 40-dagentijd in dat Ageeth Palland, diaconaal-missionair werker van Hervormd Kralingen West ons vertelde over haar werkzaamheden in Kralingen en de Esch. Zij heeft allerlei contacten met maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties in de wijk en zij zit in het gebiedsteam Kralingen West dat zich vooral op de zorg voor ouderen richt. Voor Kralingen Oost is er ook zo n gebiedsteam en het zou goed zijn als daar ook een vertegenwoordiger namens ons in zit. Vooralsnog zal Ageeth signalen en informatie die van belang kunnen zijn voor ons, doorgeven aan ds Rian Veldman dat Essel Valkenburg als voorzitter van onze taakgroep is opgevolgd door Gijs Roodhorst. Essel is voorzitter geworden van de kerkenraad. Taakgroep eredienst We vergaderden op 14 november en maakten kennis met ons nieuwe taakgroeplid ds Ilse Hogeweg. Zij wilde er al graag bij zijn, enkele dagen vóórdat ze aan onze gemeente zou worden verbonden. Op zondag 8 december hebben we een keer proefgedraaid met de beamer in de Hoflaan- Verkiezing nieuwe ambtsdragers De kerkenraad van de Protestantse (wijk) gemeente (i.w.) te Rotterdam-Kralingen is voornemens de volgende ambtsdragers te bevestigen: Trudy van As (diaken) Hennie van der Linden (ouderling) Chiel Bakker (diaken). Tot herbevestiging heeft de kerkenraad bereid gevonden: Atty de Bruin (ouderling). Het voornemen van de kerkenraad is om onze nieuwe ambtsdragers in de eredienst op 19 januari 2014 te bevestigen. Tevens wordt Atty de Bruin herbevestigd en wordt ontheffing verleend aan de aftredende ambtsdrager Erik de Jong. Hennie van der Linden zal met de handschoen bevestigd worden daar zij de maand januari bij haar dochter is. Zij is eerder als ambtsdrager bevestigd geweest. Aangezien het aantal kandidaten niet groter is dan het aantal vacatures, zijn de kandidaten door de kerkenraad verkozen verklaard, conform ordinantie 3 artikel 6.5. Een eventueel bezwaar tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene (ordinantie 3 art. 6.9) kan uiterlijk woensdag 8 januari 2014 schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad via Postbus 4326, 3006 AH Rotterdam of via Jacob Brederveld, scriba kerk. Het was de dienst waarin de schoenendoosactie is afgesloten met het binnendragen van enkele honderden mooi versierde dozen. Op de schermen werd een korte film over die actie vertoond. Wat vond u ervan? Wat vond u positief en waarom, wat vond u minder geslaagd en waarom? We vernemen graag uw reacties om mee te nemen bij een vervolg. Vanaf het begin dat lectoren de schriftlezingen zijn gaan verzorgen, heeft Atty de Bruin als lectrix meegedaan. Dat deed ze enthousiast en serieus. Met ingang van het nieuwe jaar is zij hiermee gestopt. Het is fijn om te kunnen vertellen dat zij zal worden opgevolgd door een jeugdige lectrix en wel Antje van der Veen. Heel veel dank, namens de hele gemeente, Atty en van harte welkom, Antje. Op 30 januari komt de taakgroep bijeen om vol vertrouwen haar taak met betrekking tot de erediensten in 2014 op te pakken. Annie van Hoof, t. (010) e. Caleidoscoop p. 9

10 Concerten in Pro Rege Zaterdag 11 januari om 16 uur CD-presentatie door Juliette Hurel en Hélene Couvert; toegang 15, met R dampas 10, studenten 5 CD-presentatie door de eerste fluitiste van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Werken van Debussy, Beethoven, Schubert en Poulenc. Soms alleen voor fluit, soms voor fluit en piano of alleen piano. Vrijdag 17 januari om 20 uur Doelen ensemble Igor & Coco; toegang 17,50, met R dampas 13, studenten 5; Maarten van Veen (piano) en Marieke Steenhoek (sopraan) Een theatrale muziekvoorstelling gebaseerd op brieven en dagboeken van Misia Sert en Igor Stravinsky. De muziekdramatische voorstelling vertelt het verhaal over de relatie die Coco en Igor hadden door de ogen van één van de vergeten muzen uit zijn tijd: Misia Sert. Muziek van Debussy, Ravel en Stravinsky. Vrijdag, 31 januari om 20 uur Grote pianisten in de kleine zaal - Frederic Voorn; toegang: 17,50, R dampas: 13, studenten 5 Bericht van de kerkrentmeesters (hervormd) Passepartout te bestellen (uitsluitend in voorverkoop via voor dit concert, concert 14 maart (pianorecital door José Nunez Ares) en 28 maart (jonge talenten!). Prijs: 35,00; (Rotterdampas: 25,00 en studenten: 10,00) De pianist en programmamaker Frederic Voorn is bekend van het programma Pianistenuur, door Paul Witteman op Radio 4 gepresenteerd en samengesteld door Frederic Voorn. Hij was winnaar in verschillende piano concoursen, zoals het Frank Martin Concours. Nu is hij een veelgevraagd jurylid bij internationale pianoconcoursen over de wereld. Muziek van Haydn, Chopin en Debussy. Zaterdag 8 februari om 17 uur Bach op zaterdag; toegang: 15, studenten en CJP 10; Musica Poetica met Beatriz Lafont (sopraan) o.l.v. Jörn Boysen J.S. Bach: Cantate Non sa che sia dolore BWV 209. Vioolsonate BWV 1021 en werken van Johann Adolph Hasse en Johann Georg Pisendel. Het college van kerkrentmeesters heeft de begroting 2014 aan de algemene kerkenraad voorgelegd, waar deze in november is besproken en goedgekeurd. Onze penningmeester Henny de Vos-Koerselman begon haar toelichting met de opmerking dat er veel zorgen blijven over de financiën van onze gemeente. De opbrengsten van de begraafplaats zijn de laatste jaren teruggevallen, zodat om baten en lasten in evenwicht te houden, besluiten moeten worden genomen die niemand leuk vindt. Als we een vergelijking maken met de meerjarenbegroting die in 2012 is gepresenteerd, zien we dat de voorgenomen reductie van het tekort nog niet is gerealiseerd. De tekorten van het kerkelijk werk zijn wel lager dan we enkele jaren geleden verwachtten. Dat komt met name door de huuropbrengst van de Oosterkapel en het vervullen van de kostersdiensten in de Hoflaankerk door vrijwilligers. De lagere inkomsten uit de begraafplaats doen dit echter voor een deel teniet. Dat komt vooral doordat veel van de verkochte grafrechten een kortere looptijd hebben dan vroeger. Het bedrag dat bij verkoop van een graf als bate naar de exploitatierekening gaat, is dan lager. Wij hebben vorig jaar aan het Regionale College voor Beheerszaken (RCBB), dat de ontwikkelingen in Kralingen nauwkeurig volgt, moeten beloven dat we in de toekomst minder afhankelijk worden van de inkomsten uit de begraafplaats. Er moet dus voor worden gezorgd dat de uitgaven voor een groter deel kunnen worden betaald uit de bijdragen van de gemeenteleden. Een positieve ontwikkeling is dat wij toestemming hebben gekregen om de overeenkomsten met de beide kerkelijk werkers in de Immanuelwijk en de kerkelijk werker in Kralingen West met een jaar te verlengen. In het najaar van 2014 wordt bekeken of we voldoende voortgang hebben gemaakt om de totale bemensing van het pastorale werk in de gemeente op het huidige niveau voort te zetten. De begroting voor 2014 is hieronder samengevat. Het complete document is in januari op afspraak in te zien op het kerkkantoor in de Hoflaankerk. Voor het antwoord op mogelijke vragen kunt u terecht bij de kerkrentmeesters. Namens de kerkrentmeesters (hervormd) Cees Jacobse Begroting hervormde gemeente 2014 Totaal Kralingen Immanuel Opbrengst kerkgebouwen Bijdragen, collecten, giften ,000 Totaal baten Lasten kerkgebouwen en pastorieën Pastoraat (predikanten en kerkelijk werkers) Salarissen, beheer en administratie Bijdragen landelijke kerk Totaal lasten Tekort kerkelijk werk ( ) (86.200) ( ) Exploitatie begraafplaats Rente Tekort ( ) Activiteitenkas De kas ontving via ds Rian Veldman een gift van 50 (V) en 20 (NN). Via mw Nieuwstraten een gift van 20 (k). Tot ons genoegen kunnen wij u mededelen dat de inzameling ten behoeve van de Activiteitenkas in 2014 nu al een bedrag heeft opgeleverd van bijna En stiekemweg hopen wij op nog meer bijdragen. Alle gulle gevers die ons in 2013 gesteund hebben: hartelijk dank voor uw giften. Met een vriendelijke groet en de beste wensen voor Peter Andringa, penningmeester van de Activiteitenkas van Protestants Kralingen Caleidoscoop p. 10

11 Kerkdiensten in Kralingen Diensten met een vallen (mede) onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van onze Pro testantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen. Zondag 5 januari 2014 hoflaankerk uur ds Ilse Hogeweg uur ds M. van der Zwan uit Westbroek pro rege uur ds A. Slingerland uit Klundert immanuelkerk uur ds E-J. Vledder / ds G. Geitenbeek Zondag 12 januari hoflaankerk uur ds G.M. van Meijeren uit Katwijk uur dhr Pieter Jan Boot pro rege uur ds Rian Veldman immanuelkerk uur ds E-J. Vledder Zondag 19 januari hoflaankerk uur ds Ilse Hogeweg en ds Rian Veldman, ontheffen en bevestigen van ambtsdragers uur ds W. Markus uit Bergschenhoek pro rege uur ds J.W. Verboom uit Zegveld immanuelkerk uur mw M. Lems-Groeneweg Programma V&T; vergaderingen; etc. Te doen in januari maandag 6 januari 2014, uur, Pro Rege Tienercatechese informatie: ds Rian Veldman, t maandag 6 januari 2014, uur, Pro Rege Repetitie cantorij informatie: Elsa Oosterhuis, t. (010) vrijdag 10 januari, 18 uur, Pro Rege Eetgroep Pro Rege opgeven t/m 5 januari; info: Nico van Veen, t (010) zondag 12 januari, uur, Pro Rege Taizégebed informatie: Stéphanie Hirschfeld, e: zondag 12 januari, uur, Pro Rege Rondom 20 informatie: ds Rian Veldman, t maandag 13 januari 2014, uur, Pro Rege Basiscatechese informatie: ds Ilse Hogeweg, (010) maandag 13 januari, uur Start Actie Kerkbalans informatie: Henny de Vos-Koerselman, (010) maandag 13 januari 2014, uur, Pro Rege Repetitie cantorij informatie: Elsa Oosterhuis, t. (010) dinsdag 14 januari, uur Bijbelkring Rechters informatie: ds Ilse Hogeweg, t. (010) dinsdag 14 januari, uur Bijbelkring Rechters informatie: ds Ilse Hogeweg, t. (010) woensdag 15 januari, 20 uur, Pro Rege Moderamen van de kerkenraad info: Jakob Brederveld, e: Zondag 26 januari hoflaankerk uur ds L.J. Geluk uit Rotterdam, Heilig avondmaal uur ds J.J. Verhaar uit Krimpen aan den IJssel pro rege uur ds Ilse Hogeweg immanuelkerk uur ds E-J. Vledder, Heilig avondmaal Zondag 2 februari hoflaankerk uur ds Rian Veldman uur dhr Pieter Jan Boot pro rege uur ds J. Snaterse uit Vlaardingen Immanuelkerk 9.30 uur ds E-J. Vledder, gezamenlijke dienst Zondag 9 februari hoflaankerk uur ds C. van Duijn uit Delft uur ds C.B. Stam uit Veenendaal Pro Rege uur Immanuelkerk uur ds E-J. Vledder ds Ilse Hogeweg, Heilig avondmaal Zie ook (agenda) donderdag 16 januari, 20 uur, Pro Rege Taakgroep Pastoraat (met contactpersonen) informatie: Annie van Hoof, t. (010) zaterdag 18 januari, 14 uur, Belastingmuseum Bezoek tentoonstelling Kerstgroepen Uitgestald informatie: Gijs Roodhorst, t. (010) maandag 20 januari 2014, uur, Pro Rege Repetitie cantorij informatie: Elsa Oosterhuis, t. (010) dinsdag 21 januari, 20 uur, Hoflaankerk College van kerkrentmeesters (hervormd) informatie: Adri Mourik, e: woensdag 22 januari, uur, Hoflaankerk Rondom 30 groep informatie: Willemijn Idema, e: woensdag 22 januari, uur, Hoflaankerk Rondom 40 groep informatie: ds Ilse Hogeweg, t. (010) maandag 27 januari 2014, uur, Pro Rege Repetitie cantorij informatie: Elsa Oosterhuis, t. (010) dinsdag 28 januari, 20 uur, Hoflaankerk Wijkraad Kerkrentmeesters informatie: Henny de Vos-Koerselman, t. (010) donderdag 30 januari, uur, Pro Rege Taakgroep Eredienst informatie: Annie van Hoof, t. (010) maandag 3 februari 2014, uur, Pro Rege Repetitie cantorij informatie: Elsa Oosterhuis, t. (010) vrijdag 7 februari 2014, uur, Pro Rege Sirkelslag young informatie: ds Rian Veldman, t Leesrooster januari vrijdag 3 januari Jeremia 32: zaterdag 4 januari Jeremia 32: zondag 5 januari Matteüs 2:1-12 maandag 6 januari Matteüs 2:13-23 dinsdag 7 januari Psalm 136 woensdag 8 januari Jeremia 33:1-11 donderdag 9 januari Jeremia 33:12-26 vrijdag 10 januari Jeremia 34:1-7 zaterdag 11 januari Jeremia 34:8-22 zondag 12 januari Matteüs 3:1-17 maandag 13 januari Jeremia 35:1-11 dinsdag 14 januari Jeremia 35:12-19 woensdag 15 januari Jeremia 36:1-19 donderdag 16 januari Jeremia 36:20-32 vrijdag 17 januari Psalm 115 zaterdag 18 januari Leviticus 8:1-17 zondag 19 januari Leviticus 8:18-30 maandag 20 januari Leviticus 8:31 9:6 dinsdag 21 januari Leviticus 9:7-24 woensdag 22 januari Leviticus 10:1-11 donderdag 23 januari Leviticus 10:12-20 vrijdag 24 januari Psalm 132 zaterdag 25 januari Matteüs 4:1-11 zondag 26 januari Matteüs 4:12-22 maandag 27 januari Spreuken 1:1-19 dinsdag 28 januari Spreuken 1:20-33 woensdag 29 januari Spreuken 2:1-22 donderdag 30 januari Spreuken 3:1-12 vrijdag 31 januari Spreuken 4:13-26 zaterdag 1 februari Spreuken 3:27-35 Collectes wijkgemeente Protestants Kralingen Hoflaankerk 10 nov. Kerk 272,10 Jeugdwerk 246,47 17 nov. Kerk 340,35 Kerk in Actie, diaconaat 423,40 24 nov. Kerk 191,87 Havenpastoraat 176,85 Pro Rege 3 nov. Kerk 170,15 Kerk in Actie, najaarszending 165,70 Oudpapiercommissie Wij willen een ieder bedanken die de afgelopen tijd oud papier gebracht heeft in de containers. Helaas zijn de containers op de Oudedijk verwijderd, deze brachten jaarlijks ongeveer 400 euro op. Gelukkig brengen veel mensen hun oud papier naar de s-gravenweg 650. De container die pas opgehaald is, bracht 310 euro op. Wij hebben 1000 euro kunnen bijdragen aan de geluidsinstallatie in de Hoflaankerk. Dus u ziet dat uw oud papier nog steeds voldoende opbrengt. Wilt u ons alstublieft blijven steunen. Dit kan ook door een gift op bankrekening: tnv Commissie Oud Papier te Rotterdam. Chiel Bakker Caleidoscoop p. 11

12 Bij de erediensten Het nieuwe kerkelijk jaar begon al op eerste advent. Toen zijn we begonnen met het lezen van de stamboom van Jezus uit het evangelie volgens Matteüs. Dat evangelie staat dit jaar centraal; het is eeuwenlang het evangelie van en voor de kerk genoemd. In een kritieke periode heeft Matteüs sturing willen geven aan de nog jonge ecclesia. Volgens Matteüs is het niet de bedoeling dat de leerlingen zich opsluiten in hun eigen kring en de aan hen toevertrouwde kennis laten verworden tot een geheimleer. Nee, ze moeten Jezus onderricht gaan verbreiden onder alle volkeren in heel de bewoonde wereld en hen tot leerlingen van Jezus maken. Een uitdagende opdracht! Nicolas Poussin, de doop van Christus Komende zondagen vieren we Epifanieëntijd: de tijd van de verschijning van onze Heer, Jezus Christus. Zijn heerlijkheid wordt openbaar, dat vieren we. Er is de aanbidding door de drie wijzen, die alle volkeren vertegenwoordigen. Er is de doop van Jezus in de Jordaan, waar de Geest van God op hem neerdaalt en God zegt: Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik vreugde vind! En er is het bruiloftsfeest te Kana. Vraag is natuurlijk, wat er nu precies openbaar wordt, waaruit bestaat de heerlijkheid van Christus? Zondag 5 januari Epifanie Driekoningen lezing Matteüs 2: de collecte: Jeugdwerk Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg Koffie na de dienst Op deze zondag wordt Jezus zichtbaar als de Messias, dat is de betekenis van Epifanie. Naar de traditie heet de datum van 6 januari Driekoningen. Dat komt omdat de oosters-orthodoxe kerk het kerstfeest viert op 6 januari. Epifanie wijst ons op onze verbondenheid met de wereldkerk. De lezing van het verhaal van de wijzen uit het oosten laat ons ook zien dat het kerstfeest op 26 december nog lang niet klaar is. Om te verstaan hoe de wereld veranderde na de geboorte van het kind Jezus hebben we veel weken nodig! We hopen ook dat er veel kinderen zullen meehelpen om deze zondag te vieren. Het is een oude manier om Driekoningen te vieren: een cake of een koek bakken met 3 bonen er in verstopt. De kinderen die de bonen vinden, mogen die dag de koningen zijn. Dus als je koning of koningin hoopt te worden: kom! Zondag 12 januari eerste zondag na Epifanie lezingen: Jesaja 42: 1-7 en Matteüs 3: de collecte: stichting Anak, Filipijnen Pro Rege, 10 uur: ds Rian Veldman Het begint altijd weer opnieuw. Bij de doop. Niet onze doop, maar de doop van Jezus zelf. Omdat Hij gedoopt is, zich liet dopen, zijn wij gedoopt. Matteüs eindigt er zijn evangelie mee: Ga dus op weg, en maak alle volken tot mijn leerlingen, en laat ze dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Uit de lezing van Jesaja blijkt wat voor Geest dat is, die op deze dienaar rust. Deze doop heeft niets te maken met vertedering, maar is hard, gaat tegen de stroom in. Jezus, de dienaar bij uitstek wordt vervuld met een Geest die hartstochtelijk verlangt naar gerechtigheid. Vandaag bezinnen wij ons op onze doop met water en Geest. Hoe zit het met onze Geestdrift? Is het zoals Jesaja schrijft, een kwijnende vlam geworden? Zondag 19 januari tweede zondag na Epifanie lezing: Johannes 2: de collecte: PKN Oecumene Hoflaankerk, 10 uur: ds Ilse Hogeweg en ds Rian Veldman Bevestiging en ontheffing ambtsdragers koffie na de dienst Deze zondag is Kanazondag, het wonder van water dat wijn wordt op een bruiloftsfeest. In dit eerste teken in het evangelie volgens Johan nes, staan zes onmisbare watervaten. Die moeten gevuld worden. Het zijn er zes, voor elke dag één. Ze moeten gevuld worden met aandacht, met liefde, met gastvrijheid, met goede trouw, met hoop, met tot de grote Sabbatsdag aanbreekt. De kruiken moeten gevuld, je giet er iets van je tijd en aandacht en liefde in en weet bij God niet wat eruit komt. Dat is wat ambtsdragers ook doen, ze investeren tijd in de gemeente van onze Heer, en dan maar hopen dat er wonderen gebeuren. Tot die tijd wordt ons gevraagd dienstbaar te zijn aan het wonder. Doe maar wat Hij (Jezus) jullie zegt, wat het ook is. zegt Maria tegen de bedienden (diakonoi)... Caleidoscoop p. 12 Zondag 26 januari derde zondag na Epifanie lezingen: Jesaja 49: 1-7 en Matteüs 4: de collecte: Kerk in Actie, Werelddiaconaat Pro Rege, 10 uur: ds Ilse Hogeweg Tienernevendienst na de dienst koffiedrinken bij Dora en Sjoerd Eikelboom Op deze zondag lezen we over de roeping van de leerlingen. Matteüs is de evangelist die altijd op zoek is naar verbindingen in de schrift. Zo vertelt hij ook de roeping van de leerlingen: als een gebeurtenis die verbonden is met de profetie van Jesaja. Zou dat helpen om te verstaan, dat wij alles achter moeten laten, alles loslaten om in het spoor van Jezus te kunnen gaan? Geluidsinstallatie Hoflaankerk Aan het einde van de zomer is de geluidsinstallatie in de Hoflaankerk vervangen. Dat was hard nodig. Door de uitrol van het nieuwe 4G-netwerk voor mobiel dataverkeer waren de draadloze microfoons niet meer te gebruiken. Ze werden volledig weggedrukt door de zendmasten op de hoek van de Kortekade. En de versterker was zo oud dat nieuwe spullen er niet meer op konden worden aangesloten; ook de luidsprekers waren aan vervanging toe. Van de gelegenheid is meteen gebruik gemaakt om een tweetal beamers te installeren, en een camera voor bij de orgelconcerten. De beamers, het geluid bij de beamers en de camera werken prima. Maar het geluid van de nieuwe spraakinstallatie beantwoordt helaas nog niet aan de verwachtingen. Regelmatig krijgen de kosters en de kerkrentmeesters na de kerkdienst klachten van mensen die de hele dienst, of delen van de dienst, niet (goed) hebben kunnen verstaan. De kerkrentmeesters doen er alles aan om de klachten te verhelpen. De leverancier van de installatie is er al vele malen bijgehaald om afstellingen aan te passen. Ook is er naast de draadloze reversmicrofoon een draadloze headset gekomen, in de stellige verwachting dat die voor verbetering zal zorgen. En dat lijkt ook wel te gebeuren. In het nieuwe jaar blijft de geluidsinstallatie hoog op de agenda van de kerkrentmeesters staan. In samenspraak met de kerkgangers zal worden geprobeerd de geluidskwaliteit te verbeteren. De Hoflaankerk blijft met al zijn galm weliswaar een lastige kerk voor sprekers, maar het moet zeker beter kunnen dan dat het nu is.

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld.

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording)

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Inhoud Inhoud... - 1-1 Visie.... - 2-2 De wijkkerkenraad.... - 2-2.1. Samenstelling wijkkerkenraad... - 2-2.2.

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden. Vaststelling (wijziging) Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 18 juni en is vanaf

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum Algemene gegevens ANBI De Protestantse gemeente te Castricum (College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen) is een algemeen nut beogende instelling

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag Volle Evangelie Gemeente Rijswijk 2012 INLEIDING De Volle Evangelie Gemeente Rijswijk (vegr)is een eigentijdse en actieve geloofsgemeenschap in het centrum

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen De protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen is in september 2012 ontstaan door fede- ratie van de hervormde wijkgemeente 1 en de gereformeerde

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 27 juli 2014 nr. 1654 DE GOEDE REEDE ORDE VAN DIENST Thema: Onze Vader in de hemel Gebed Lieve God, lees mijn zwijgen lange lege regels lang lees mij met andere ogen. Intrede Voorganger Ds.

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek.

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode:

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK A. Algemene Gegevens Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk Telefoonnummer : 0252 340650 RSIN/Fiscaal Nummer:

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

zondag 26 april 2015 ORDE VAN DIENST

zondag 26 april 2015 ORDE VAN DIENST ORDE VAN DIENST zondag 26 april 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Cantor-organist: Maurice van Elven m.m.v. de Thomascantorij Ouderling van dienst: Jan Piek Diaken van dienst: Nel Hagemeijer PROTESTANTSE

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006 Kerk: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ SITTARD Scribaat: p/a G. van Kranenburg Mgr. Vranckenstraat 9 6134 AJ SITTARD Tel: 046-4490080 E-mail: scriba@pgsittard.nl PGSG2015-I-087r2 2015-08-25

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

Aan: - de kerkenraden, de wijkkerkenraden en de kerkenraden van de wijkgemeenten van bijzondere aard - de evangelisch-lutherse synode

Aan: - de kerkenraden, de wijkkerkenraden en de kerkenraden van de wijkgemeenten van bijzondere aard - de evangelisch-lutherse synode Retouradres: Postbus 8399, 3503 RJ Utrecht Aan: - de kerkenraden, de wijkkerkenraden en de kerkenraden van de wijkgemeenten van bijzondere aard - de evangelisch-lutherse synode C.C. - de classicale vergaderingen

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

ACTIE KERKBALANS MIJN KERK IN BALANS EN WAT IS DE KERK U WAARD?

ACTIE KERKBALANS MIJN KERK IN BALANS EN WAT IS DE KERK U WAARD? ACTIE KERKBALANS MIJN KERK IN BALANS EN WAT IS DE KERK U WAARD? DIT IS HET NIEUWE THEMA VOOR 2015 Een nieuw jaar, dus ook weer een nieuwe actie Kerkbalans. Nu voor de 32 e keer. Kerkbalans gaat ieder lid

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 Nov 2015 Inleiding: Een bekende uitspraak, betreffende het diaconaat is wel: Als de kerk de vrucht is, is het diaconaat

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Bennekom - Oosterbeek Telefoonnummer

Nadere informatie

Enquête. Hervormde gemeente te Broek op Langedijk

Enquête. Hervormde gemeente te Broek op Langedijk Enquête Hervormde gemeente te Broek op Langedijk Enquête De kerk van nu is niet meer te vergelijken met de kerk van 25 jaar geleden. De dagelijkse informatiegolf die we vanuit allerlei media over ons heen

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : Pastor Marja Griffioen : Guus Korpershoek 2 MEDEDELINGEN Weet u dat de dienst

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 juli 2014, 3 e zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ad Huetink Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht september 2015 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht Inhoud Paragraaf

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief):

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): 0522-491882 RSIN/Fiscaal nummer: 2642347 Website adres: http://hervormdegemeentenijeveen.nl E-mail:

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Zondag 10 augustus 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 10 augustus 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 10 augustus 01 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost De storm op het meer van Genezareth Regensburg, evangeliarium (100) Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen

Nadere informatie

Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf

Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf Visie Wij willen een gemeente zijn waarin: we persoonlijk voelen hoe het evangelie van Jezus Christus ons bezielt in veelkleurigheid

Nadere informatie

Postadres Postbus 7177

Postadres Postbus 7177 Gegevens die in het kader van de ANBI-transparantie gepubliceerd dienen te worden door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken respectievelijk de Nederlands Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN Van harte geluk gewenst! Jullie hebben besloten om te gaan trouwen. Hopelijk wordt het een onvergetelijke dag: voor jullie zelf, voor je familie en vrienden. Omdat jullie

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 8 e zondag van de herfst Oogstdankdienst 9 november 2014 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane-Fioreze ouderling: J.A. van der Horst koster: M. Slomp

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen?

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen? Pagina 1 winterwerk 2015-2016 winterwerk 2015-2016 Waarom mee doen? Paulus schreef in de brief aan de Romeinen: Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000

Nadere informatie

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 1) Inleiding De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad een beleidsplan opstelt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1-

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1- Orde van dienst voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord Thema: Zondag Vaderdag Voorganger Ouderling van dienst Organist Koster : ds. A.H. Groen : Eef van Neuren

Nadere informatie

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Zondag 24 april 2016 Thema: Hoop voor de kerk in Syrië en Irak Voorganger : Marten de Vries Welkom: Wiena Bakker Vleugel: Dick van der Niet m.m.v. de cantorij

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie