Dr Pim de Boer en zijn vrrouw Minke op een door haar ingerichte tentoonstelling zie vanaf blz 45.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dr Pim de Boer en zijn vrrouw Minke op een door haar ingerichte tentoonstelling zie vanaf blz 45."

Transcriptie

1

2 Klaas de Boer en gezin zie blz 60. Feest Dirk de Boer bij kwarje koffie in Limmen zie blz 111 De broers Teun en Gerrit de Boer, de stratenmakers zie blz 129. Dr Pim de Boer en zijn vrrouw Minke op een door haar ingerichte tentoonstelling zie vanaf blz 45.

3 Vervolg op de Boer kronijck vanaf 1555 tot 2005 over een Zaanse familie met een levende Alkmaarse tak. Familie uitbreiding met ruim 100 nieuw gevonden kinderen de Boer. Nagelaten door de zonen van: Pieter Adriaanz. de Boer ( ) en Elisabeth Engel uit Oost Zaandam. t.w. Stoffel, Cornelis en Dirk door Cees de Boer, Bergen NH Anno 2007.

4 Alsnog een verlaat welkom aan de nieuwkomers binnen de familie de Boer. Colofon: ISBN Vormgeving Jan Siem Schoorl en Cees de Boer Uitgave Graf. Atelier Barsingerhorn bv. Informatie Cees de Boer, Bergen Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd door middel van copie, druk of digitaal zonder toestemming van rechthebbenden CIP-gegevens de Boer, Cees de Boer, kronijck vanaf 1555 tot 2005 over een Zaanse familie met een levende Alkmaarse tak. Familie uitbreiding met ruim 100 nieuw gevonden kinderen DE BOER

5 Inhoud 2e boek over de Boer Kronyck vanaf 1555 tot 2007 over de familie uitbreiding van de toch nog levende Zaanse tak. 8 Alvorens te beginnen met het beschrijven van de drie verloren zonen volgt eerst een kort stukje geschiedenis betreffende de familie over de periode van rond 1555 tot begin Daarna komen een aantal algemene onderwerpen over onze familie aan de orde Toelichting op de akte van 9 juni 1697 op blz. 15 en 16 1 Onze creatievelingen, iets meer zekerheid over wie het in zijn/haar genen had. 19 Creatieve uitingen Slechts voor de goede orde De schrijver: Cor Bruijn uit de Zaanstreek en zijn relatie tot dit gebied. Onze achternaam Beschrijving van boedel van wijlen Jan Willem de Boer, overleden 23 april Hoe traditioneel was de familie met vernoemen van kinderen tot het jaar Hoeveel nieuwe familie leden kwamen er bij na de vondst van Stoffel, Cornelis en Dirk: 8 Welke kouwekanters kwamen er bij met de vondst van de drie verloren zonen 29 Ook familie uitbreiding bij de zijtak van Gerrit Adriaansz 0 Overzicht van de zijtak van Gerrit Adriaansz. de Boer en wel diens kleinzoon. 32 Toelichting op de z.g. Westzijderol. 34 Toelichting op de paden/straten/houtzaagmolens etc. van Oost- en Westzaandam en de wateringen in de gemeente van de vorige bladzijde. 9 5

6 De eerste verloren zoon van Pieter Adriaansz. de Boer en Elisabeth Engel was Stoffel de Boer. 1 De tweede verloren zoon van Pieter Adriaansz. de Boer en Elisabeth Engel was Cornelis de Boer, geboren op : 2 We gaan dus nu verder met Cornelis, geboren en Klaas, geboren Zo was het in Zwolle van dr. P.J.M. de Boer als fraai boekwerk verschenen. 54 Andere onderwerpen, die dr. Pim de Boer aan de orde stelde. 57 Het vervolg van de 2e zoon van Pieter de Boer, geboren op en Aaltje Ferdinandus, t.w.: Klaas de Boer, geboren op : 60 Het vervolg van de broer van vorenstaande Pieter, geboren t.w.: Casper- 2, geboren De derde verloren zoon van Pieter Adriaansz. de Boer en Elisabeth Engel was: Dirk de Boer, geboren op Nadere uitwerking van de kinderen van Dirk de Boer en Aafje Potse, t.w. de tak van hun 2e zoon Gerrit-2 de Boer, geboren in Zaandam: 67 Uitwerking van Dirk -2, geboren op Dit is het vervolg van de naar Boston in USA geemigreerde zoon Gerrit, geboren ( hij was de zoon van Dirk en Neeltje Meijer). 71 Gewaagde conclusie over de creatievelingen: 72 De beide zonen van Gerrit (George) en Janna den Broeder. 94 Gerard William (Gerry) de Boer 94 Ranald George (Randy) de Boer. 96 6

7 Nadere uitwerking van kinderen van Dirk de Boer en Aafje Potse, t.w. de tak van hun 3e zoon Pieter de Boer, geboren op in Zaandam: 99 Dirk de Boer (3e verloren zoon) en Aafje Potse, t.w. Cornelis Dirk, 2e kind van Cornelis de Boer en Trijntje Smit Pieter, 1e zoon van vorenstaande Dirk en Helena en of Maaijke. Klaas, 3e zoon van Dirk en Maaijke Sip Gerrit, van de 3e zoon van Cornelis, geboren en Trijntje Smit. 107 Pieter, de 4e zoon van Cornelis, geboren en Trijntje Smit. Vervolg verhaal van Neel Burgers- de Boer over haar opa 08 1 Nu volgen de kinderen van Pieter de Boer, geboren en Neeltje van der Meer, eerst Cornelis Verdere kinderen van Pieter en Neeltje van der Meer Het vervolg van het 6e kind van Pieter en Neeltje van der Meer, Pieter: Verhaal van zoon Peter de Boer jr. over zijn familie tak Hieronder volgt de laatste zoon van Cornelis de Boer, geboren en Trijntje Smit,t.w. Teunis: Creatievelingen uit de Alkmaarse en Amsterdamse tak. Slot opmerking: 9 7 7

8 2E BOEK OVER DE BOER KRONYCK vanaf 1555 tot 2007 OVER DE FAMILIE UITBREIDING VAN DE TOCH NOG LEVENDE ZAANSE TAK. Ik was van plan om 1x per jaar iets van me te laten horen over het wel en eventuele wee van onze familie. In plaats van een z.g. nieuwsbrief werd het een tweede boek, waarvan de eerste regels nu op papier staan. Het waarom nou een boek en geen bescheiden bericht over de familie in 2007 is gelegen in het feit, dat ik ben gaan snuffelen naar mogelijke nazaten die er toch nog zouden kunnen zijn in de z.g. Zaanse tak. In mijn eerste boek ben ik ervan uitgegaan, dat er van de nazaten van Pieter Adriaanz. en zijn 2e vrouw Elisabeth Engel ( zie blz. 105 van het 1e boek ), naast hun zoon CASPER, GEEN mannelijke nakomelingen meer zouden zijn. Dat bleek een totaal verkeerde veronderstelling, sorry Zaankanters! Hun zoon CASPER werd de grondlegger van de 2 andere takken, de Alkmaarse- en de Amsterdamse tak, welke uitvoerig in het eerste boek werden besproken. Uiteindelijk vond ik DRIE VERLOREN ZONEN van Pieter Adriaanz en zijn 2e vrouw Elisabeth Engel, t.w.: STOFFEL DE BOER geboren en overleden op CORNELIS DE BOER geboren en overleden op DIRK DE BOER geboren en overleden op ( Zij overleden dus alle drie binnen het jaar! ) De zijtak van STOFFEL was geen lang leven in de mannelijke lijn beschoren, die van CORNELIS loopt anno 2007 nog door, zij het dat er nu nog zes vrouwen (verdeeld over twee families) met de achternaam De BOER rondlopen, maar hun kinderen hebben een andere achternaam, dus gaat de onze verloren. De wolk, nagelaten door verloren zoon DIRK en de zijnen gaat nu nog royaal door met minimaal elf zonen en vijf kleinzonen, verdeeld over vier verschillende zijtakken. Een van deze zijtakken is zelfs uitgewaaierd naar de USA. Ik ben al ruim een jaar naar hen op zoek en het er op lijkt dat ik ze zal vinden, maar het ging en gaat nog steeds erg moeizaam, anno augustus Er was ook uitbreiding in de familie van Gerrit Adriaanz. de Boer en zijn vrouw Helena 8

9 Kat, zie blz. 109 van het eerste boek. Naast de 3 reeds bekende kinderen, vond ik in 2006 nog drie kinderen, t.w.: Wilhelmina, geboren op , overleden op Gerritje-2, geboren in 1820 en vermoedelijk overleden op en Jacob,, geboren op en overleden omstreeks Ook op blz. 109 van het vorige boek schreef ik over ene ALBERTUS DE BOER, die zomaar van de wereld leek te zijn verdwenen, maar ik vond hem (nou, zelf was hij er niet meer) uiteindelijk in het archief van Amsterdam. Hij was gewoon verhuisd naar de hoofdstad en voor zijn vervolg zie blz. 30/32.van dit boekwerkje. Eerst een aantal opmerkingen naar aanleiding van mijn vorig boek: 1) Het zou best eens kunnen, dat de volgorde in de geboortes van de kinderen van JAN CLAESZ. DE BOER EN TRIJN SIJMONSD.BORSIUS van de 3e generatie op blz. 77 vorig boek volledig omgedraaid moet worden. Het oudste kind zou wel eens kunnen zijn de dochter LIJSBET JANSD, want zij moest na het overlijden van beide ouders wel voor het wees-gezin hebben gezorgd. Zij trouwde al rond 1680, in ieder geval moet zij een van de eerste kinderen geweest zijn. Dan de zonen: Vermoedelijk is CLAES JANZ. de oudste van de jongens, omdat hij vernoemd is naar zijn opa aan vaderskant en hij zal wel de boerderij na het overlijden van zijn vader hebben moeten overnemen, zonodig met hulp van broer WILLEM JANZ. Zie het z.g. haerdstedenregister op blz vorig boek. Als vermoedelijk oudste zoon zal hij 3-4 jaar eerder zijn geboren dan broertje WILLEM, zie hieronder. LIJSBET zal dan mogelijk 1-2 jaar ouder zijn dan broer WILLEM. De volgende zoon zou dan WILLEM JANZ. moeten zijn. Van hem is als enige bekend dat hij in 1661 is geboren, dit n.a.v. een acte waarin zijn leeftijd stond vermeld en ik dus zijn geboortejaar kon bepalen Ik weet niet naar wie hij vernoemd is, mogelijk heeft het te maken met Prins Willem van Oranje?????. Hij nam de leiding op de boerderij op zich na het overlijden van broer CLAES, zie acte van 9 juni Dan de andere broer, onze rechtstreekse voorouder SYMON JANZ, vernoemd naar zijn opa aan moederskant, zie het testament van zijn oma in het vorige boek. Hij was ook paltrokhoutzaagmolenaar. net als zijn jongste broer. CORNELIS JANZ, ook paltrokhoutzaagmolenaar, moet dan de jongste van het stel geweest zijn. 9

10 2) Albert Meekel, zie blz. 195 van het eerste boek, attendeerde mij op een TV special over de paltrokmolen DE HELD VAN JOZUA, zie foto op blz. 25 van mijn eerste boek. Deze molen is nog steeds in Koog aan de Zaan naast de Chinees aldaar te bewonderen. Ik had al uitgezocht dat de laatste bewoners, de excentrieke broers DE BOER, geen familie van ons waren. Bij verdere nazoeking naar hun voorouders bleek er geen enkele relatie tussen hen en onze voorouders te zijn. 3) Het Centraal Bureau voor Genealogie heeft het boek voor publicatie in hun blad geselecteerd en voorzien van een prettige recensie. Hieronder volgt hun publicatie. 10

11 ALVORENS TE BEGINNEN MET HET BESCHRIJVEN VAN DE DRIE VERLOREN ZO- NEN VOLGT EERST EEN KORT STUKJE GESCHIEDENIS BETREFFENDE DE FAMILIE OVER DE PERIODE VAN ROND 1555 TOT BEGIN DAARNA KOMEN EEN AAN- TAL ALGEMENE ONDERWERPEN OVER ONZE FAMILIE AAN DE ORDE. IN DEN BEGINNE: Een stukje historie over onze familie in een zo kort mogelijk bestek. (slechts 8 bladzijden lang!!!!) Vlak voor het verschijnen van het vorige boek hoorde ik van Dik Kerssens, voormalig medewerker van het archief in de Zaanstreek en publicist, over het bestaan van een z.g. HAERDSTEDENREGISTER UIT 1644 BETREFFENDE O.A. WESTZAANDAM. Hierin werd gemeld hoeveel belasting er moest worden betaald over het aantal schoorstenen dat men op het dak had staan, dus ook toen al: DE VERVUILER BETAALT. Het was een register met een beperkte naamsaanduiding wie, waar woonde: vrijwel alleen werd de voornaam van de bewoner vermeld en met een enkele uitzondering ook de achternaam. Tweede moeilijkheid was, dat er niet werd aangegeven waar men in het oude Westzaandam was begonnen met het samenstellen van dit register: in het centrum bij de Dam of in het noorden bij de Papensluis. Soms heb je ontzettend veel geluk nodig en in dezen had ik een enorme mazzel. Wat bleek: via via was ik in contact gekomen met een werkgroep rond wijlen Wim Wester, die zich bezig hield met het in kaart brengen van de bewoners van de molenpaden, die dwars op de Molenbuurt stonden. (nu de Westzijde, de belangrijkste winkelstraat van Zaandam) Het vroegere molenpad, het pat besuijden d kerk- het latere Zuiderkerkpad/straat en nu de Tuinstraat in Zaandam, ontstond na de bouw van de z.g. Bulle Kerk in Verdere info zie blz.35 en 36 vorig boek. Van de meeste bewoners had ik via deze werkgroep de voor- en achternamen gekregen en door hun voornamen te vergelijken met die uit het haerdstedenregister van 1644 kon ik een aantal conclusies trekken: 1) De mannen, die het register in 1644 samenstelden, waren begonnen in het centrum van Westzaandam rond de huidige DAM, eigenlijk wel logisch zou Johan Cruijff zeggen. 2) Halverwege in dit register stond zelfs de meelmolen De Ruyter vermeld. Indertijd, rond 1690, de woonplek waar de broer van onze rechtstreekse voorouder Sijmon Janz. de Boer, t.w. Cornelis Janz met zijn vrouw Jannetje Jacobsd. Jager tegenover de meelmolen 11

12 woonden. Op de z.g. Westzijderol van rond 1780 is deze plek nog duidelijk te zien. Een klein gedeelte van deze Westzijde-rol heb ik ook in dit boekje opgenomen. Zie hiervoor blz.: Nu woont op dezelfde plek Pieter de Boer en zijn vrouw op de Ruiterhoek.!!! Zie blz 120 e.v. 3) Het huis van Jannetje Jacobsd Jager haar familie staat nu te pronken in de Zaanse Schans als de antiekwinkel. 4) Op de hoek van de vroegere Molenbuurt en het pat besuijden d kerk woonde ene Claes Claesz Stickel. Zijn voor- en achternaam kwam ook voor in het register van Toen wist ik dat ik in de buurt van onze familie zat. En ja hoor, daar stond als een van de bewoners vermeld; JAN CLAESZ. JAN, en dat was onze eerst benoemde voorouder, die daar rond 1640 zijn huis had laten bouwen. Een bijzonderheid was de naamgeving. Door de drie voornamen kwam ik ook achter de naam van zijn grootvader (JAN) en kon ik vaststellen dat daar als hoofdbewoner woonde: JAN Claesz, zijnde de zoon van Claes Janz. Deze Jan Claesz. Jan was weer de vader van onze Cornelis Janz.de Boer, die trouwde met Jannetje Jacobsd Jager en van Sijmon Janz de Boer, onze rechtstreekse voorouder en van Willem Janz. de Boer, die de boerderij kreeg toebedeeld, zie acte van 9 juni Zie hiervoor bladzijden van dit boek, en van Claes Janz. de Boer en van Lijsbeth Jansd. de Boer. Claes Janz, die is dus vernoemd naar zijn opa Claes Janz. Diens vader moet dan geleefd hebben met de naam Jan.zn. Hierdoor kon ik globaal vaststellen dat deze laatste Jan (Cornelis) zn mogelijk geboren moet zijn rond 1555, vandaar het startpunt van onze familie, zij het met enige dichterlijke vrijheid. Vanaf de bouw van de Bullekerk in 1638 heeft onze familie tot 1777, na het overlijden van Jan Willemz. de Boer, op dit molenpad gewoond. Op een gegeven moment bezaten zij wel 5 huisjes op het Suyderkerkpat en hadden dus goed geboerd. 12

13 De derde regel hieronder gaat over Jan Claesz. Jan (de Boer) Hierna volgt de acte van toedeling boerderij aan Willem Janz de Boer op 9 juni 1697 met korte toelichting: In deze akte wordt de boedel van Jan Claesz. de Boer en zijn vrouw Trijn Sijmondsd. Borsius verdeeld onder hun dan nog twee levende kinderen Willem en Cornelis. Beiden zijn al lange tijd daarvoor overleden, zie voor de data op bladzijde 77 van het vorige boek. 13

14 TOELICHTING OP DE AKTE VAN 9 JUNI 1697 OP BLZ. 15 en 16 In deze akte wordt de boedel van Jan Claesz. de Boer en zijn vrouw Trijn Sijmondsd. Borsius verdeeld onder hun kinderen. Beiden zijn al lange tijd daarvoor overleden, zie voor de data op bladzijde 77. Van hun kinderen zijn inmiddels al overleden: Sijmon Jansz. de Boer (onze rechtstreekse voorvader) Claes Jansz de Boer en Lijsbet Jansd. de Boer. In de eerste regels van deze akte verklaart notaris Simon Oosterhooren van de standplaats, geadmitt tot Zardam dat voor hem verschenen: op regel 5 : Cornelis Jansz d boer, Willems Jansz. d boer, op regel 6 : Trijn Willemsd, weduwe en boedelregelaar van Sijmon Jans op regel 7 : Dirck Claesz. (2e man) als voogt over Diewert Arijaansd., weduwe en erfgename van Claes Jansz. d boer, allen kinderen en erfgenamen van zaliger Jan de Boer en Trijn Sijmons tot Westzardam op het Suijderkerckpat, de welke te kennen gaven en verklaarden in alle min en vriendschap de boedel en nalatenschap van hare voorgeschreven ouders te hebben gestift en gescheiden en de gedeeld en speciaal dat de voorgeschreven Willem Jansz. is aanbedeeld een huis staande en gelegen op het Suijderkerckpat etc. Aan het eind van de akte wordt deze ondertekend door o.a.: Willem Jansz de Boer, Trijn Willemsd., Dirck Claesz., Cornelis Jansz boer, personeel van de notaris en tenslotte door de notaris Simon Oosterhooren hemzelve. Akte nr dd

15 15

16 16

17 Het laatste familie lid, die op de boerderij woonde, onze Jan Willemz. de Boer, maakte vier testamenten en de beschrijving van zijn boedel op vier bladzijden geeft aan dat hij niet onbemiddeld was.( Zie blz 25) De opsomming van alle kamers van zijn huis geeft een leuk inzicht hoe zijn huis eruit zag. Met zijn overgebleven geld gingen twee aardige jonge dames vandoor, zo gaat dat soms, ook vroeger al! Zijn vrouw en enige dochter waren beiden al lang voor 1777 overleden. Voor uitgebreide interessante zaken rond die tijd, zie mijn vorig boek. Na de dood van deze Jan Willemz. de Boer (neef van de hierna genoemde Symon Janz.) en na de dood van onze rechtstreekse voorouder Symon Janz. de Boer gaat het financieel niet goed met de familie. De armoede doet zijn intrede, en niet alleen bij onze familie. De economie loopt hard achteruit in Holland, dus ook in de Zaanstreek. De familie verhuist van het toch wel rijkere Westzaandam naar Oostzaandam, waar vele generatie -genoten met zware arbeid hun dun belegde boterham moesten zien te verdienen. Zie ook de beschrijving hiervan in het boek van de Zaanse schrijver Cor Bruijn- DE ZAADSJOUWERS. Het beroep van zaadsjouwer en van zaadgraanmeter werd ook binnen de familie uitgeoefend. Zie blz.106, 107 en 108 vorig boek. Cor Bruijn was ook de schrijver van het boek: SIL DE STRANDJUTTER, dat onlangs weer op de TV is vertoond. Vermeldenswaard is nog, dat de zoon en diens 3 vrouwen, van onze hierboven reeds genoemde rechtstreekse voorouder Sijmon Janz. de Boer, t.w. PIETER SIJMONZ DE BOER, geboren rond 1686/87 en overleden op 3 december 1761 liefst negen kinderen kreeg. Zijn derde echtgenote Aagje/Aaltje Haver was de redster van onze dynastie, want zij trouwde met de heel wat oudere Pieter. Haar tweede kind, ADRIAAN PIETERZ. werd onze rechtstreekse voorouder. Deze Adriaan Pieterz was het 8e kind van zijn vader en de eerste van de jongens die in leven bleef. Zijn zoon werd PIETER ADRIAANZ. DE BOER, geboren op , overleden op en trouwde in 2e echt met Elisabeth Engel. Zij zijn beiden de ouders van de z.g. DRIE VERLOREN ZONEN, waarover dit boek hoofdzakelijk gaat. 17

18 Zij kregen o.a. de zonen CASPER, geboren op Zijn zoon ELDERT werd mijn tak, terwijl de andere zoon PIETER de voorloper van de z.g. Amsterdamse tak werd. en de drie verloren zonen, die in dit boek verder worden beschreven, t.w.: STOFFEL, CORNELIS en DIRK. 18

19 ONZE CREATIEVELINGEN, IETS MEER ZEKERHEID OVER WIE HET IN ZIJN/HAAR GENEN HAD. Door het vinden van de drie verloren zonen is er naar mijn mening meer duidelijkheid gekomen, van wie men deze gave geerfd heeft. Het blijkt, dat er in de families van de drie verloren zonen vrijwel geen creatieve familie leden voorkomen, in ieder geval veel minder familie-leden van hen in vergelijking tot de z.g. Alkmaarse-en Amsterdamse-takken. Zie een apart hoofdstuk over de laatsten op blz Stoffel, Cornelis en Dirk zijn broers van onze rechtstreekse voorouder Casper, de man van Theunissina Steeman uit Alkmaar. Waarom zouden deze gaven dan wel bij onze Casper vandaan komen?. Het lijkt aannemelijker, dat zij bij zijn vrouw Theunissina Steeman of haar familie zijn ontstaan. Helaas is het niet anders, maar ere wie ere toekomt. Ik heb nog getracht bovenstaande familie Steeman te traceren, maar ondanks het feit dat er nog families met deze achternaam in Alkmaar wonen (o.a. het vervoer/verhuis bedrijf Steeman) is het mij niet gelukt een relatie tussen beide familie te leggen. Of, zou de vondst van 2 schilderijtjes, gemaakt door Gerrit/George de Boer, onze geemigreerd familielid naar de USA in 1910 deze stelling weer overhoop gooien.? Achteraf bleek hij een grote productie in schilderijen te hebben vervaardigd. In zijn woonplaats Middleboro in MA was hij een bekend zondagsschilder, die met een uitvoerig in memoriam in Gazette Middleboro werd herdacht. Overigens komt het tekentalent en muzikale aanleg wel voor bij Jan de Boer en zijn dochters Neel en Geke en mogelijk bij nog andere familie leden, waarvan ik dan niet op de hoogte ben. CONCLUSIE VAN HET GEHEEL: WIE HET WEET HOE HET ZIT MET DE AFKOMST VAN DE CREATIEVE GENEN MAG HET ZEGGEN Op de volgende bladzijde volgen enkele creatieve uitingen van familie leden en kouwekanters van deze zijtakken. 19

20 Creatieve uitingen Gerrit USA, gebouw in Middleboro MA, inmiddels afgebroken voor uitbreiding ziekenhuis. En kouwe kanter Gepke de Boer-Eland, zie blz

21 SLECHTS VOOR DE GOEDE ORDE Onze eerst bekende voorouders waren z.g. vee-boeren, die hun koeien op een aantal landjes bij hun boerderij hielden en dus alles met een roeibootje moesten uitvoeren, zoals melken, hooien en het vervoeren van vee. Het is dus niet zo verrassend dat zij voor onze achternaam DE BOER kozen. Sijmon Janz de Boer en zijn broer Cornelis Janz. de Boer, die trouwde met Jannetje Jacobsd. Jager waren paltrokhoutzaagmolenaars, zoals uitvoerig beschreven in het vorige boek. Het door mij ontworpen embleem voor de familie- familiewapen- vond ik een te groot woord voor een eenvoudige boeren achternaam, laat ik hieronder de revue passeren. Het ontwerp is hoofdzakelijk gebaseerd op het verleden van de Zaanstreek. Het is verdeeld in vier kwartieren waarin is afgebeeld: 1e kwartier-links boven ons verleden als vee-boer. 2e kwartier-rechts boven ons verleden als paltrokhoutzaagmolenaar. 3e kwartier-links onder` het ontstaan van de Alkmaarse tak, waaronder de mijne. 4e kwartier-rechts onder het ontstaan van de Amsterdamse tak. Het z.g. HARTSCHILD in het centrum van het embleem stelt de centrale functie van de rivier de Zaan voor, die letterlijk en figuurlijk van wezenlijk van belang voor ons en voor de Zaanstreek is geweest. (Lucht, water en grasland) Dit ontwerp van het hartschild heb ik geleend van Dr. Honig die rond 1816 een wapen voor de stad ontwierp en hierin stond dit hartschild ook centraal vermeld. Motto van dit lenen : beter goed gejat dan slecht zelf gekozen. ZO DIT WAS SLECHTS EEN KORTE IMPRESSIE VAN ONS FAMILIE- VERLEDEN, SMAAKT HET NAAR MEER DAN WEET U WAT U TE DOEN STAAT. 21

22 DE SCHRIJVER: COR BRUIJN UIT DE ZAANSTREEK EN ZIJN RELATIE TOT DIT GEBIED. In de zomer van 2005 werden op 3 locaties in de Zaanstreek drie boeken van Cor Bruijn nagespeeld in toneelvorm. Met name de opvoering in het LASSIE-pakhuis van de Zaadsjouwers sprak mij erg aan. Mogelijk veroorzaakt doordat dit beroep van zaadsjouwer en korenmeter in de familie voorkwam. Hieronder volgt een recensie over deze uitvoeringen, welke door het NHD werd verslagen. PROEFMODEL VAN EEN KLEINE PALTROKHOUTZAAGMOLEN TERUGGEVONDEN IN 2005 OP HET ZEGLIS IN ALKMAAR. Het is wel toevallig dat zowel de drie boeken van Cor Bruijn als de opgraving van deze simpele opstelling van de eerste paltrokhoutzaagmolen beide in 2005 plaatsvonden en binnen de familie zo een grote rol hebben gespeeld. Hiernaast volgt het artikel uit het NHD over deze opgraving in Alkmaar. 22

23 23

24 ONZE ACHTERNAAM. Het aantal personen met de achternaam DE BOER in de Zaanstreek groeit als kool en ik denk dat er van weinig achternamen een onderzoekje is geweest over de ontwikkeling van dit aantal in de Zaanstreek. Onderstaande tabel vond ik in een artikel van een historische vereniging uit de Zaanstreek. AANTAL PERSONEN IN DE ZAANSTREEK MET DE ACHTERNAAM DE BOER: GEMEENTE ASSENDELFT JISP KOOG A.D.ZAAN OOSTZAAN WESTZAAN WORMER WORMERVEER ZAANDAM ZAANDIJK TOTAAL

25 BESCHRIJVING VAN BOEDEL VAN WIJLEN JAN WILLEM DE BOER, OVERLEDEN 23 APRIL Zijn boedelbeschrijving omvatte 4 pagina s, waarvan er slechts een hieronder volgt. De totale boedelbeschrijving geeft een goed beeld hoe hij leefde, wat er zijn huis voor spullen stonden opgesteld en uit hoeveel kamers zijn huis op het Suyderkerckpat bestond. Zie blz. 90 vorig boek. 25

26 HOE TRADITIONEEL WAS DE FAMILIE MET VERNOEMEN VAN KINDE- REN TOT HET JAAR Ik heb onderzocht hoe het met het vernoemen van kinderen naar ouders, voorouders etc. vanaf het begin rond 1550 tot 1960 stond. Vanaf 1960 zie je overal fantasie namen opduiken, zo ook binnen onze familie. GEBRUIKTE VOORNAMEN BINNEN ONZE FAMILIE: JONGENS MEISJES AALTINUS X AAFJE,AAGJE X ALBERTUS X ADA X ADRIAAN 5 X ANNA X CASPER 5 X ANTONIA X CORNELIS/CEES 5 X CORNELIA X (wat een prachtige naam) DIRK 9 X DOROTHEA X FRANS X ELISABETH X GERRIT 7 X ELSJE X HENDRIK/HENK X FENNA X HERMAN(US) X GEERTJE,GEERTRUI JACOB 7 X OF GERRITJE 7 X JAN 7 X GERARDINA X KLAAS/CLAES X GRIETJE X MARTINUS X GUURTJE X MICHEL X HELENA X PAUL X JOHANNA X PIETER/PETER X JOSEPHA X STOFFEL X MAARTJE X SIJMON/SIMON X MAAIJKE X TEUNIS X MARIA 7 X WILLEM X LIJSBET X GERARD WILLIAM 1 X NEELTJE X RANALD GEORGE 1 X PAULINA X ERIC ANTONY, usa 2 X TEUNISSINA X 26

27 Vervolg vernoemingen THERESIA X SUSANNE X TRIJNTJE 5 X WILLEMPJE/ WILHELMINA 1 X CATHARINA X X 59 X ====== ==== Voor de 97 jongensnamen werden er 24 verschillende voornamen gebruikt, dus vernoeming lijkt duidelijk. Van de meisjes werden er 59 vernoemd, waarbij er 28 voornamen werden gebruikt. 27

28 HOEVEEL NIEUWE FAMILIE LEDEN KWAMEN ER BIJ NA DE VONDST VAN STOFFEL, CORNELIS EN DIRK: Het leek wel een geboorte golf met de nieuw gevonden familie-leden in 2006/2007. Er werden in totaal 106 jongens en meisjes geboren, die de achternaam DE BOER in de periode vanaf 1817 tot 2006 kregen! HOEVEEL PERSONEN ZIJN ER INGEVOERD IN HET COMPUTER PROGRAMMA VAN ALDFAER. ======================================================================= Zegge en schrijven zijn er tot 1 augustus personen ingevoerd, inclusief de kouwe kanters. Dit computerprogramma staat los van mijn beide boeken en is prima voor diegenen te gebruiken, die zelf een stamboom willen opzetten. Het programma kan gratis worden gedownload. 28

29 WELKE KOUWEKANTERS KWAMEN ER MET DE VONDST VAN DE DRIE VERLOREN ZONEN BIJ: NAAM GEBOORTE JAAR NAAM GEBOORTE JAAR Hendrika Alberts 927 Geertje Pasman 903 Jansje Bakker Gaaf Pel (man) --? Cornelis Blumink (man) -? Fenna Cathar.Pieters 914 Betje de Boer Aafje Potse 820 Jans de Boer Minke Schrale 905 Antje Boerendans 855 Ilona Seijben 956 Neeltje Bommerson 926 Maaijke Sip 898 Marie Elseb. Bras 907 Dea Smit 954 Janna den Broeder 886 Trijntje Smit 857 Cornelis Buijsman (man) --? Jacoba Stad 911 Neeltje Dekker 856 Elisabeth Strijder 890 Maria Clasina v. Diest 917 Jacqueline Vormeer 965 Ewald van Dijk (man) 925 Maartje de Wit 840 Jepke Eland Kitty van Leeuwen 952 Aaltje Ferdinandus 849 Catharina Benjamin 856 Agnes van Galen 96 Jan Burgers 953 Antje Heinis Wim Nijntjes 951 Maria ten Hope 826 Jean Gray, in USA 924 Helena Jonker 88 Virginia Wood in USA 19.. Maria Cathar. Kuiper 88 Amy Reynolds in USA 19.. Johanna Christ. Lakenman 875 Janet Lee Garland in USA 19.. Geesje Lapere Grietje Lensfelink 847 Elisab. Joh. E. Margadant 878 Neeltje v.d. Meer 890 Neeltje Meijer

30 OOK FAMILIE UITBREIDING BIJ DE ZIJTAK VAN GERRIT ADRIAANSZ (zie blz. 109 van mijn boek) Het bleek dat de zijtak van GERRIT ADRIAANSZ DE BOER en Helena Kat nog een aantal kinderen meer waren dan aangegeven in mijn vorig boek op blz.: 109: Naast Adriaan ( ), Gerritje- 1 ( ) en Dirk ( ) werden in het gezin nog de volgende kinderen geboren: KIND: Wilhelmina, geboren op , overleden op KIND: 5 Gerritje-2, geboren in 1820, overleden vermoedelijk op KIND: 6 JACOB DE BOER X 1e NEELTJE ROS Geboren Geboren in 1817 Overleden ca.185 Overleden in 1838 Getrouwd op Beroep pelder, korendrager Getrouwd 2e huwelijk X TRIJNTJE KOOLS Geboren Overleden circa 1880 Haar beroep: koffie neringdoende (ofwel coffee shophoudster in onze tijd?) Bovenstaande JACOB verhuisde bij zijn 1e huwelijk naar Zaandijk. Zijn eerste vrouw Neeltje overleed al op (in het kraambed?), waarna hij weer terugkeerde naar Zaandam. Na zijn huwelijk met Trijntje Kools waren beiden zoek totdat Trijntje in 1851 in Amsterdam opdook, zonder haar man Jacob maar wel met een zoon Evert, die is geboren voor haar huwelijk met onze Jacob. Kind van de z.g. melkboer.?? Zij leefde daar op de Lindegracht en Tuinstraat met Evert alleen, zodat in de tussentijd haar man Jacob moet zijn overleden. Op hertrouwde zij met Abraham Wolper. Het huwelijk eindigde alweer op in verband met een scheiding. Verder is er mij niets bekend over haar, dus einde van deze zijtak. 30

31 Hieronder volgt eerst nog de andere verloren zoon, t.w.: ALBERTUS, over wie ik op blz. 109/110 van mijn boekwerk bij de xx) een notitie gemaakt heb over de 5e zoon van: Adriaan Gerritsz. de Boer en zijn vrouw Hendrica Ramaker, t.w.: ALBERTUS DE BOER, geboren Overleden Uiteindelijk vond ik zijn naam in het archief in Amsterdam. Hij was naar de hoofdstad verhuisd. Hoe het hem en zijn gezin verder ging, zie de volgende bladzijde met zijn stamboom. Tevens kwam nog hun 6e kind boven water : JACOB, geboren op , hij trouwde met Catharina Benjamin. Voor zijn vervolg zie blz

32 VERVOLG VAN HET OVERZICHT VAN DE ZIJTAK VAN GERRIT ADRIAANSZ. DE BOER EN WEL DIENS KLEINZOON. ZIE BLZ. 109 BOEK 5e zoon ALBERTUS, geboren op e GENERATIE: ALBERTUS DE BOER X MAARTJE VAN DIJK Geboren Geboren in Oost Zaandam Oost Zaandam Overleden Overleden onbekend Getrouwd in Zaandam. Beroep was houtzager. KINDEREN: 1) SIMON DE BOER Geboren in Zaandam. Overleden in Hilversum Hij was ongehuwd en woonde in bij zijn broer Adriaan. (zie volgende blz.) Zijn beroep was broodbakker. 2) ADRIAAN DE BOER X SIJTJE HOFMEESTER Geboren in Amsterdam. Geboren Overleden in Amsterdam Overleden na 1935 Beroep niet bekend. De familie woonde op 7 verschillende adressen in Amsterdam w.o.in de Vaartstraat nr. 66. Zij hadden geen kinderen, dus einde van deze zijtak. Er blijkt nog een 6e kind in het gezin van ADRIAAN GERRITSZ. en zijn vrouw Hendrica Ramaker te zijn geboren: zoon JACOB 32

33 JACOB DE BOER X CATHARINA BENJAMIN Geboren in O. Zaandam Geboren Overleden circa 1882/1883 in Amsterdam? Overleden Getrouwd in Haarlem Beroep houtzager KINDEREN: Maria, geboren Zij is overleden omstreeks 1939 Catharina geboren Zij overleed op jonge leeftijd Jacob Jr. geboren Hij overleed op in Zaandam. Het gezin verhuisde op 12 Juli 1878 naar Haarlemmerliede/Spaarnwoude, maar keerde aan het begin van 1879 weer terug naar Zaandam. Vervolgens woonde de familie vermoedelijk in Amsterdam, waar vader Jacob in de jaren 1882/83 overleed. Zijn vrouw hertrouwde met Jan Stadt uit Koog op en zij woonden weer in Zaandam. Mogelijk kwam daar haar vroegere schoonmoeder Hendrica Ramaker, bij hen inwonen. Later verhuisden zij weer naar Haarlem. Jan Stadt overleed daar op Uit het 2e huwelijk werd nog een zoon geboren: Jan Jr. op

34 TOELICHTING OP DE Z.G. WESTZIJDEROL. Zie mijn vorig boek blz.:39 en welke relatie heeft deze rol met Pieter de Boer van blz 120.van dit boek en met Cornelis Jansz. de Boer van 1690 en de toenmalige meelmolen De Ruyter. Deze papierenrol van een kleine 10 meter lengte en een breedte van cm. is onlangs gerestaureerd en over deze restauratie en andere facetten hiervan werd in 2006 in het Honig Breethuis op de Lagedijk 80 in Zaandijk een lezing gehouden. Op deze rol zijn 143 gebouwen/huizen geschilderd, staande aan de oostkant( zaanzijde) van de huidige Westzijde, de winkelstraat van Zaandam. Wel een doordenkertje.! De nummering loopt vanaf nummer één tot nr. 218 en begint bij de Dam in het centrum van Zaandam. Er is een beginstuk van deze rol verloren gegaan en start ter hoogte van de huidige Vinkenstraat tot het Papenpad bij het sluisje in het noorden van de gemeente. Alle panden die erop getekend zijn, zijn helaas verloren gegaan, met uitzondering van één pand het z.g. Kalff huis met nummer 38. Dit huis was indertijd in circa 1760 reeds volledig uit steen opgetrokken en overleefde de sloop en afbraak golf van ruim twee eeuwen. Een beperkt aantal huizen is in gedeelte blijven staan, b.v. de onderbouw, waarbij een nieuw bovenstuk erop geplaatst werd. 34 *Zie blz 37.

35 Een reiziger die in de 18e eeuw de Zaanstreek bezocht, noemde in een geschrift over de kleurrijke Zaanstreek het volgende: in de Zaanstreek wordt het mij geel en groen voor de ogen, hetgeen is voor te stellen bij het zien van de Westzijderol met zijn vele licht gekleurde huizen en andere gebouwen. Het was toen nog niet als in de 20/21e eeuw met een z.g. Zaansgroene eigen kleur, mede doordat de industriële verfmakers nu instaat zijn één vaste kleur groen te maken. In de 17-19e eeuw waren er vele verfmolens, waarbij iedere molenaar zijn eigen kleur maakte, zodat het een bonte verzameling werd, een beetje vergelijkbaar met zuidelijke landen met toch wel warme kleuren. Iedere keer dat er toen overgeverfd werd, kwam er toch meestal een net iets andere kleur op de houten huizen. Over de datering van deze getekende rol zijn de geleerden het natuurlijk niet eens. Ergens tussen 1760 en 1796 zal het zijn gemaakt door. vermoedelijk ene verver Schipper, maar hierover zijn de meningen weer verdeeld. Ook de naam Langebaart wordt genoemd. Een copie van deze rol is te zien in de voorkamer van het hierbovengenoemde Honig Breethuis in Zaandijk. Een prachtig heel kleinschalig museumpje, waar de rijkdom van de familie Honig en Breet vanaf druipt met een prachtig uitzicht vanuit het achterkamer/ tuinhuis op de Zaan. Een andere mogelijkheid om de Westzijderol te bewonderen is te kijken op de website van het Regionaal Archief Zaanstreek. Trouwens de hele straat, De Laagzijde in Zaandijk is één lang museum van prachtige bewoonde huizen met dito voorpanden. Een bezoekje zeker waard, gekoppeld aan een visite aan het Honing Breethuis. Op de hoek bij de brug over de Zaan is Sans Pareille, waar in 2005 de familie bijeenkomst op 29 mei was- en is weer open na een faillissement. Een heerlijk drankje kan daar worden genuttigd. Geen reclame hoor, maar wel mooi! Wat is nou die relatie tussen de Westzijderol en de familie de Boer gedurende drie eeuwen????? Op de vorige bladzijde laat ik een klein gedeelte van deze rol zien in de omgeving waar toen de meelmolen De Ruyter stond. De vlek op de Westzijde rol bij de meelmolen De Ruyter is naar blijkt na de restauratie van 2006 niet veroorzaakt door gemorste koffie, maar zal te maken hebben met gemorste lijnolie door de verver in de 18e eeuw. Een slordig probleem aldus opgelost. 35

36 Stukje van de Westzijde rol van het gedeelte rond de meelmolen de Ruyter, nu Ruiterhoek waar Pieter de Boer en zijn vrouw wonen op dezelfde plaats waar rond 1690 onze Cornelis Janz de Boer woonde.!!!!!!. Drie onderste delen van de blz onder elkaar Westzijde rol Vorig boek blz36-38, ruimte voor 3 blz 36 Boven de huizen zijn de huisnummers vermeld.

37 Daar tegenover op het Ruyterveer het woonhuis van onze Cornelis Janzs. de Boer en zijn vrouw Jannetje Jacobsd Jager. op huisnummer 96 (boven de huizen vermeld). Haar familie huis is nu te vinden op de Zaanse Schans als museum, annex souvenirwinkeltje. Zie ook mijn vorig boek hierover. t Is maar dat jullie het weten! Aan de andere kant van de toenmalige Molenbuurt, -. de huidige winkelstraat de Westzijde was het Bootemakerspat, waar een houtzaagmolen stond en waar weer andere familieleden woonden. Op de volgende bladzijden zal ik de situatie schets van mijn vorig boek en een verdere toelichting over hun bewoners opnemen over wie, wanneer en waar zij woonden rond de z.g. Bullekerk. Een mooi verhaal over deze kerk in Op exact hetzelfde punt waar Cornelis Jansz. de Boer in 1690 en zijn vrouw woonden, staat nu de serviceflat de Ruiterhoek, waar Pieter de Boer en zijn vrouw Henderika Alberts wonen. Zie aangegeven kruisje op blz

38 SITUATIE SCHETS ROND DE Z.G. BULLEKERK WAAR VELE FAMILIE LEDEN WOONDEN EN WERKTEN. 38

39 Toelichting op de paden/straten/ houtzaagmolens etc. van Oosten Westzaandam en de wateringen in de Gemeente van de vorige bladzijde. A) Stuurmanspat. B) Noorderkerckpat met aan beide zijden een sloot. Tegenwoordig Parkstraat, doordat er een weg naar en door het Volkspark loopt naar de Provinciale weg. C) Suyderkerckpat. Daar woonden de eerst bekende familie leden, (tegenwoordig de Tuinstraat) t.w. fam. Jan Claesz, hun zoon Willem Janz en diens zoon Jan Willemz. de Boer. D) De z.g. Bullekerk. E) Otterspat en de Molen de Otter, zie molennr.: 7. F) Bakkerspat. E) en F) vormen thans de Klokbaai. G) Roggespat. H) Jagerspat. Bestaat niet meer, was ter hoogte van het vroegere Wastora ( A Z Voetbalclub) Aan dit Jagerspat stond het sjieke huis van de schoonfamilie van Cornelis Jansz. de Boer, t.w. de familie Voogt/Jager/Lap. Dit huis staat nu in de Zaanse Schans en is daar bekend als het antiekmuseum. J) Molenpat. Bestaat ook niet meer, wordt in 1685 zo genoemd naar de meelmolen de Ruyter stond vlakbij aan het korte weggetje naar de Zaan. Hieraan woonde o.a. Cornelis Jansz. en Jannetje J.Jager, zie X-13. Het Molenpat wordt later het onder K) genoemde Botemakerspat. K) Botemakers(pat)straat, voorheen het Voogtenpat. In het begin van dit pat stond de molen, woonhuis en erf van Claes Claesz Sr. en Lijsbet Jansd. de Boer, zie molennr.: 9 (naam molen niet bekend). Op het eind van dit pad, vóór de Vaart stond molen nr.: 5 van Cornelis Jansz. De Grauwe Haes. Zie ook de situatieschets van Oost Zaandam in 1829 op blz 1 Het verlengde van dit pad over de Vaart, de Emmastraat en de andere Oranjestraten daar in de buurt zijn gesloopt voor een nieuwe wijk ( tax. 1990). L) Wynkanspat M) Herengracht N) Stationsstraat O) Schapenpat P) Zeemanspat Q) Hazepat R) Vinckepat, hier woonden Trijn Sijmonsd ( de vrouw van onze Symon Jansz. de Boer) en haar zoon Pieter Symonsz tijdens zijn 3e huwelijk met Aa(g)ltje Haver. S) Gedempte gracht, vroeger Kuyperspat, na overlijden van haar 1e man onze Pieter Symonsz. vertrok Aagje Haver van van het Vinckepat naar dit pad. Mogelijk werkte zij daar met haar 3 kinderen bij een rijke familie. Op dit pad woonden o.a. de Burgemeester en de dokter). Het linker gedeelte van nu de Gedempte gracht was het Kuyperspat en het rechter gedeelte noemde men toen het Zilverpat. T) Dampat. In Oostzaandam: V) Kalverstraat, daar woonde Adriaan Pietersz. de Boer. W) Bloemgracht. X) Bloemstraat. Y) Papenpatje, daar woonden de ouders van Aagje Haver. Z) Halstraat, ook hier hebben de ouders van Aagje) je gewoond. ZZ) Zuiddijk, was het woonadres van de 2e man van Aagje: Ariaan Pz. Pandt. XX de Noord, woonde Pieter Symonsz gedurende zijn 1e en 2e huwelijk en Claes Jansz. de Boer heeft daar gewoond, zie notulen kerkvergadering. Verder in Oostzaandam tegenover de sluizen bij de kerk ligt het Noorderkerckpat, het pad voor de Kerk. Langs de Zaan loopt vanaf het zuiden: Zuiddijk, Oostzijde en de Noord richting Zaandijk. 39

40 ZO, NU VOLGT DAN EINDELIJK HET VERLOOP VAN DE Z.G. DRIE VERLOREN ZONEN MET DE UITBREIDING VAN ONZE BOERENTAK VAN STOFFEL, CORNELIS EN DIRK DE BOER, ZIJNDE DE ZONEN VAN PIETER ADRIAANSZ DE BOER EN ELISABETH ENGEL. (zie blz. 105 van het vorig boek) Bij verder onderzoek naar Albertus de Boer, zie bladzijde nr.32 van dit boek, kwam ik ook nog drie zonen van Pieter Adriaansz en zijn 2e vrouw Elisabeth Engel tegen. Dit zou kunnen betekenen, dat onze familie met een groot aantal personen zou kunnen worden uitgebreid. Op blz.105 van het vorige boek heb ik vermeld dat het 4e kind van hen mijn rechtstreekse voorouder CASPER was Na hem werden nog de volgende jongens geboren: CORNELIS, geboren op in Oost Zaandam DIRK, geboren op in Oost Zaandam en STOFFEL, geboren op in Oost Zaandam. Hoe groot uiteindelijk deze nieuwe aanwas van rond 1820 werd, volgt vanaf de volgende bladzijde. 40

41 DE EERSTE VERLOREN ZOON VAN PIETER ADRIAANSZ. DE BOER EN ELISABETH ENGEL WAS STOFFEL DE BOER. STOFFEL DE BOER X MARIA CORNELIA TEN HOPE Geboren op Geboren Overleden Overleden: na 1869 Getrouwd op KINDEREN: 1) ELISABETH Geboren Overleden onbekend 2) WILHELMUS Geboren Overleden ) ANNA Geboren Overleden onbekend Aangezien zoon Wilhelmus op 5 jarige leeftijd overleed, zijn hier geen nakomelingen in de mannelijke lijn. Hieronder de geboorte acte van Stoffel. 41

42 DE TWEEDE VERLOREN ZOON VAN PIETER ADRIAANSZ. DE BOER EN ELISABETH ENGEL WAS CORNELIS DE BOER, GEBOREN OP : CORNELIS DE BOER X GRIETJE ZWAN Geboren Geboren Overleden Overleden onbekend Getrouwd (zie zijn geboorte acte op blz. 44) KINDEREN: 1) CORNELIS-1 Levenloos geboren op } CORNELIS- 2 Geboren op Overleden op in Oost Zaandam. Zijn beroep was olieslager. Hij was ongehuwd. 3) PIETER X AALTJE FERDINANDUS Geboren op Overleden na Voor uitwerking van zijn tak zie blz.: 43 CASPER-1 Geboren op Overleden op ) CASPER-2 X NEELTJE DEKKER/ Geboren op ANTJE BOERENDANS Overleden op in Oost Zaandam ( zie zijn vervolgverhaal op blz.: 64) DIRK Geboren , Overleden Het gezin van Cornelis de Boer en Grietje Zwan woonde op de Noord 830 aan de Oostzijde. Er werden ook nog drie meisjes geboren in dit gezin, t.w.: Jannetje, geboren op en overleden Elisabeth,geboren op ; overlijden onbekend en Maria, geboren op ; overlijden onbekend. 42

43 ALLEEN DE ZONEN PIETER EN CASPER-2 ZORGDEN DUS VOOR NAKOME- LINGEN, ZIE HIERONDER: (EERST: PIETER, VOOR CASPER ZIE BLZ.: 64) PIETER DE BOER X AALTJE FERDINANDUS Geboren Geboren Overleden Overl. datum onbekend Getrouwd Foto: Johanna Lakenman en Cornelis de Boer KINDEREN: 1) CORNELIS X 1e vrouw: JOH. CH. LAKENMAN X 2e vrouw NEELTJE GROOT Geboren Overleden (Voor bijzonderheden over hem zie bladzijde 45) 43

44 2) KLAAS X 1) EL.JOH.EMMA MARGADANT Geboren in Oost Zaandam ) GEERTJE PASMAN Overleden in Bloemendaal (Voor bijzonderheden over hem zie bladzijde 60) 3) TRIJNTJE (Truus) Geboren in Oost Zaandam Zij trouwde op met L.Bakker en verhuisde hierna naar Wormerveer. Zij kregen 2 kinderen, Jaap en Lida. Overleden: datum onbekend. De familie woonde o.a.in wijk K deel 2 nr 299 Czaar Peterstr. 59. Pieter was van beroep korenwerker en later koopman, wel een aanzienlijke positie verbetering. 44 Geboorte acte Cornelis

45 WE GAAN DUS NU VERDER MET CORNELIS, GEBOREN EN KLAAS,GEBOREN e GENERATIE RECHTSTREEKSE TAK CORNELIS DE BOER X JOH. CHRISTINA LAKENMAN Geboren Geboren datum?? Overleden Overleden in 1909 Getrouwd ? Cornelis hertrouwde met Neeltje Groot, geboren op Zij overleed omstreeks Hij was beambte bij de HYSM, de voorloper van de N.S. KIND: PIETER JOHAN CORNELIS DE BOER (PIM) X MINKE SCHRALE Geboren in Den Haag. Geboren Overleden Overleden Getrouwd in Alkmaar. Adres in Alkmaar in de Spoorstraat. 45

46 KINDEREN: 1) MIEKE Geboren Getrouwd : met Ewald van Dijk, geboren Haar beroep was huishoudkundige. Zij hebben 2 dochters, Marjan en Ingrid,de laatste heeft 2 kinderen,t.w.: Coen en Niek. 2) JOKE Geboren Zij is niet getrouwd; haar beroep was bibliothekares. Vader Pim en moeder Minke aan de wandel 46

47 Vrijstelling van Dienst voor Cornelis, de vader van Pim Pim de Boer 47

48 Hier volgt het relaas van Mieke en Joke de Boer over hun familie: ==================================================== Pim de Boer, onze vader, werd geboren in Den Haag op 10 april Zijn vader had een baan bij de Spoorwegen en daarom verhuisden ze heel veel. Waar heen allemaal is niet precies bekend. Zij woonden in Zaandam en vele jaren in de Spoorstraat in Alkmaar, waar pappa is opgegroeid. Pim s moeder was ziekelijk en overleed toen Pim nog geen 5 jaar oud was. Over zijn jeugd, toen zijn moeder nog leefde, wist hij niet veel. Een duidelijke herinnering aan zijn moeder had hij niet. Het enige dat hij van haar had, waren een aantal foto s en een ring die hij zijn hele volwassen leven heeft gedragen. En over zijn leven met zijn vader en zijn tweede moeder, zoals hij haar altijd noemde, vertelde hij niet veel. Maar beiden legden hem in de watten en hij werd door hen op handen gedragen. Daardoor was Pim de Boer al jong een wat over het paard getilde man en daarbij had hij de eigenschap van zijn vader om redelijk eigenwijs te zijn. In Alkmaar volgde Pim, na de lagere school, de Aukes school (dezelfde school die mijn vader 3 jaar eerder bezocht op de Laat in Alkmaar en ook op dezelfde locatie bezocht ik de Handelsdagschool, toegevoegd door Cees de Boer) en de HBS-B. Hij was een goede en intelligente leerling en in zijn vrije tijd las hij veel, speelde viool en korfbalde. Vriendinnen kon hij genoeg krijgen, maar op 17-jarige leeftijd leerde hij het friese meisje Minke Schrale kennen, bij het korfballen. Na een korte tijd verloofden ze zich. Behalve korfballen maakten ze toen samen muziek. Hij op de viool en Minke op de piano. Ze gingen samen op vakantie bij Minke s friese familie, of zeilen met haar vader of haar zuster Alie. Na het Staatsexamen Latijn en Grieks ging Pim studeren in Amsterdam: Nederlands en Geschiedenis. Voor militaire dienst was hij uitgeloot. Door die studie en het heen en weer reizen, want op kamers ging hij niet, was er weinig tijd voor zijn verloofde. Maar die vakanties maakten heel wat goed. Na zijn studie probeerde hij aan het werk te komen, wat moeilijk was want de crisistijd was begonnen. En afgestudeerden konden ook in het onderwijs moeilijk aan het werk komen. Hij vertelde dat hij enige uren in Hengelo kon krijgen. Zijn verloofde werd ongeduldig en langzamerhand wilde wel eens trouwen. Toen hij tenslotte in Rotterdam genoeg uren kon krijgen, trouwden ze op 8 augustus 1933, na een verkering- en verlovingstijd van bijna 12 jaar. 48

49 Trouwfoto Pim en Minke In Rotterdam werden wij geboren. Mieke in 1935 en Joke in Uit het bijgehouden geboorte-journaal en de bijgevoegde plukjesnhaar kon je opmaken dat ze echt blij met ons waren. In 1937 verhuisden we naar Amsterdam. Pappa kreeg daar een volledige baan aan de 2e Openbare Handelsschool. Kort daarna in 1938 promoveerde hij op een 18e eeuws literair, historisch onderwerp: Rijcklof Michael van Goens en zijn verhouding tot de literatuur van West Europa. Bij het herlezen bleek dat Van Goens een eigenwijze man was die, hoewel kerkelijk opgevoed, één van de weinig openlijk ongelovige auteurs was in die tijd. Daarin ligt wel een duidelijke parallel met onze vader s eigen leven. Vader en moeder zijn zolang wij weten lid geweest van het Humanistisch Verbond, als een duidelijk standpunt tegen onze door christelijke normen doodesemde samenleving. De 2e wereldoorlog in Amsterdam was niet gemakkelijk. Wij woonden op de Amstelkade, met tegenover ons, aan de overkant van het water de oude RAI. Daar werden door de Duitsers vliegtuig-vleugels bewaard. Gevaarlijk dus in verband met bombardementen. Met rondom joodse buren die stuk voor stuk zijn opgehaald en weggevoerd. Mamma was vaak van streek. Hoe pappa zich uitte weet ik niet. Hij hield veel meer binnen. Wel hield hij een complete kaart bij van alle vorderingen van de duitse en geallieerde troepen. Onze zandbak werd gebruikt om tabak in te verbouwen, die hij bij de kachel stond te fermenteren. Dat was voor zijn pijp. In de hongerwinter, toen er nauwelijks meer te eten was en de electriciteit en het gas waren gerantsoeneerd en tenslotte helemaal uitvielen, werden de dikke bomen in de achtertuin omgezaagd. Ook de grote populieren die bij ons in de tuin stonden. We hebben als kinderen geen honger gehad. Pappa nam soms een hap maanzaad om te 49

50 kunnen slapen. Dat vonden wij ook heel lekker, maar dat mochten we eigenlijk niet hebben. Achteraf hebben wij begrepen dat dit was, omdat hij dan zijn maag wat minder voelde. Tenslotte moest hij onderduiken. Dan sliep hij op school op een mat in het gymnastieklokaal. Ons adres was bovendien tussenstation tussen de makers en ontvangers van vervalste persoonsbewijzen. Voor de illegaliteit. Gelukkig hadden wij als gezin veel steun van Mamma s zus Alie, die voor ons op hongertocht ging. Toen de situatie al te moeilijk werd, gingen wij kinderen naar familie in Noord-Holland. Daar zijn we ook op school geweest. Dat moet voor onze ouders niet een gemakkelijke beslissing zijn geweest. Bovendien kreeg Mieke direct na de oorlog ook nog een keer roodvonk, zodat Joke weg moest en weer een afscheid nodig was. Als kind besef je dit niet, maar het was voor onze ouders moeilijk. Pim was een goede-en boeiende leraar, die zelf ook boekjes schreef. Over spelling, stijl, literatuur en handelscorrespondentie. En s avonds gaf hij les op de Handelsavondschool en later op de Kweekschool van de Zeevaart. Ook daar was hij een zeer gewaardeerd docent. Direct na de oorlog solliciteerde hij naar een baan als directeur van de Rijks HBS in Purmerend. En die baan kreeg hij. Opeens werd hij, van één van de vele leraren op een van de scholen in Amsterdam, één van de notabelen in een kleine plaats. Daar voelde hij zich wel goed bij. Hij kwam in allerlei besturen, beoordeelde en kocht boeken voor de bibliotheek en als bestuurslid van de Culturele Sectie der Purmerender Gemeenschap, heeft hij toneel, cabaret en muziek geintroduceerd in de plaatselijke gemeenschap. 50 Leraar Pim

51 Maar niet zo lang na de oorlog, kwam er natuurlijk toch een terugslag bij iemand die niet in staat is om zijn gevoelens te uiten. Toen we nog niet zo lang in Purmerend woonden, raakte hij overspannen en werd enige maanden opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Maar eenmaal hersteld, hervatte hij zijn werk als directeur met volle inzet. Hij was een man van gezag, die niet voor niets door de leerlingen De Baas werd genoemd, misschien ook wel door de docenten. De bijnaam Dorus Rijkers die hij een tijdje had omdat hij een zuidwester droeg als hij op de fiets door de regen naar school ging, was hij daardoor heel snel kwijt. Als docent hebben wij beiden hem zelf meegemaakt. In onze herinneringen waren dat altijd boeiende lessen, in ieder geval de lessen Geschiedenis en Letterkunde. Hij kon verschrikkelijk goed vertellen, uitstekend voorlezen en voor mensen van onze leeftijd begrijpelijke verbanden leggen tussen dingen in de geschiedenis, muziek, oorlogen en cultuurvormen. Wonderlijk hoe duidelijk hij daarin aan ons kon uitleggen hoe het in elkaar zat. Die eigenschappen heeft hij ook na zijn pensionering in 1970, nog volledig uitgebuit door het houden van lezingen over geschiedenis, literatuur en de vele reizen die hij samen met Mamma maakte door heel Europa en Noord Afrika. Ook corrigeerde hij al voor zijn pensionering met drie collega s jarenlang de examens nederlandse handelscorrespondentie van de Associatie voor Praktijkexamens. Tevens was hij gecommiteerde bij de eindexamens, totdat dat door gebrek aan mensen die daar beschikbaar voor waren, werd afgeschaft. Hij was Rotary- lid in Purmerend waar hij altijd bereid was een verhaaltje te houden als één van de andere sprekers verstek moest laten gaan. Na de verhuizing naar Epe, de Eper Veste, kort na zijn pensionering, kwam hij via de Rotary in Zwolle in contact met het Zwolse archief waar nog veel ongeëxploreerd materiaal lag, met name oude jaargangen 51

Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch

Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch De hierna beschreven fam. Nicolaï heeft zijn herkomst in Schoorldam. Maar verder terug in de tijd kwamen zij uit Friesland m.n. uit Franeker. Eind

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Maxima Inleiding Ik hou mijn werkstuk over Máxima, omdat je erg vaak iets over Máxima hoort en ik dacht dat je daar veel informatie van hebt. Maar ik weet ook nog niet echt de rol van Máxima en ik hoop

Nadere informatie

de Boer kronijck vanaf 1555 tot 2005 over een Zaanse familie met een levende Alkmaarse tak.

de Boer kronijck vanaf 1555 tot 2005 over een Zaanse familie met een levende Alkmaarse tak. de Boer kronijck vanaf 1555 tot 2005 over een Zaanse familie met een levende Alkmaarse tak. door Cees de Boer, Bergen Nh Anno 2005. 2 de Boer kronijck vanaf 1555 tot 2005 over een Zaanse familie met een

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Giessenburg, 9 mei 2009 De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Terugkijkend op 25 jaar Stichting van Nederveen is er één onderwerp geweest dat met grote regelmaat reden tot gesprekstof geweest,

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg Het Padje in 1820 Het padje is echter al veel ouder Op een document uit het jaar 1690, waarin de kerkelijke bezittingen worden genoemd, wordt het Padje al

Nadere informatie

De historie van PLAN_80: (Door John Voogt, huidige eigenaar/bewoner)

De historie van PLAN_80: (Door John Voogt, huidige eigenaar/bewoner) De historie van PLAN_80: (Door John Voogt, huidige eigenaar/bewoner) Origineel vurenhouten bouwplankje, breed 15,5cm, hoog 40cm, dik 2cm. Met potlood beschreven en met stippen rode, groene, witte en gele

Nadere informatie

verwerkingsopdrachten Willem-Alexander

verwerkingsopdrachten Willem-Alexander verwerkingsopdrachten Willem-Alexander Van kind tot koning Vragen bij Stamboom van het Koninklijk huis (bladzijde 6 en 7) 1 Als je goed kijkt, zie een schild met het wapen van Nederland. Op het schild

Nadere informatie

Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein.

Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein. Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein. Uit: C. Baardman, Leo J. Leeuwis, M.A. Timmermans, Langs Merwede en Giessen (Den Haag 1961) Op de zuidelijke oever van de

Nadere informatie

De familie Mak en het oude Spijkenisse. Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK

De familie Mak en het oude Spijkenisse. Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK De familie Mak en het oude Spijkenisse Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK Aan het einde van de Boezem zie je het gemaal, toen nog met grote schoorsteen ernaast, en korenmolen Nooitgedacht,

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 1 Het laatste dijkhuis van Zwaagdijk In Zwaagdijk Oost, geklemd tussen dijk en dijksloot, ligt het huis van Joop Grent. Ooit stonden hier zes of zeven van dergelijke dijkhuisjes,

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

D74, thans Kruisstraat 12

D74, thans Kruisstraat 12 D74, thans Kruisstraat 12 Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen de meesten onder ons de oude boerderij achter de kerk met

Nadere informatie

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

Rondje Sint Maarten 1958-1959

Rondje Sint Maarten 1958-1959 Rondje Sint Maarten 1958-1959 Mijn naam is Chris Tromp, en ik ben 57 jaar, geboren en nog wonende in Purmerend. Ik ben geboren boven Garage Jorritsma in de Koestraat. Ik heb daar 22 jaar gewoond. Tekening

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

De Romeinen. Wie waren de Romeinen?

De Romeinen. Wie waren de Romeinen? De Romeinen Wie waren de Romeinen? Lang voor de Romeinen naar ons land kwamen, woonden ze in een kleine staat rond de stad Rome. Vanaf 500 voor Christus begonnen de Romeinen met gebiedsuitbreiding. Als

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar HOOFDSTUK 2 Cornelis van de Ven Cornelis van de Ven GEBOREN 08-07-1842 Nistelrode OVERLEDEN 13-10-1906 Veghel, 64 jaar GEHUWD 26-02-1867 Johanna Driessen * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar KINDEREN

Nadere informatie

Mevr. Habets-Abrahams

Mevr. Habets-Abrahams NIEUWSBRIEF Nr.24-4 e JAARGANG uitgave nr.6 van 2015 opmaak: oktober 2015 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje en

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

De Geschiedenis van de Witte Slagerij

De Geschiedenis van de Witte Slagerij De Geschiedenis van de Witte Slagerij Rotterdam-winter 1887 In een gezellige straat in Rotterdam Crooswijk woont Marie (geb. Maria Johanna Storm- 12-03-1868) met haar ouders en haar 4 jaar oudere broer

Nadere informatie

Hub. Leufkens bij de Wimmenumermolen door Eric Zwijnenberg, april 2008

Hub. Leufkens bij de Wimmenumermolen door Eric Zwijnenberg, april 2008 Hub. Leufkens bij de Wimmenumermolen door Eric Zwijnenberg, april 2008 Hoe kwam ik in aanraking met het werk van Leufkens? Op 1 maart 2009 hield ik in Gasterij 't Woud een lezing voor de bewoners van Wimmenum

Nadere informatie

Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is

Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is rcheobode Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is archeoloog. Hij hoort bij de groep archeologen die nu aan het opgraven is in Oosterhout in het gebied Vrachelen. Daar wordt over een jaar

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief Bij het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek in Hilversum bevindt zich een collectie die uitsluitend materiaal over de tweede

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

Henny Radijs (1915-1991)

Henny Radijs (1915-1991) Henny Radijs (1915-1991) Van pottenbakster naar keramisch kunstenares Tekst: Rob Meershoek Foto s: Kunsthandel Artentique Zoetermeer, september 2010 Alle rechten voorbehouden Vaas 1961, h. 42 cm. Inleiding

Nadere informatie

Afkomst. Versie 0.1 1/10

Afkomst. Versie 0.1 1/10 Afkomst De vader van onze grootvader Jan de Leeuw heette Jacobus Hendrik de Leeuw. Jacobus Hendrik werd geboren op 2 juni 1853 in Amsterdam, en overleed op 8 augustus 1940 aldaar, op zijn trouwdag. Een

Nadere informatie

PASPOORTEN BOVENBOUWERS.NL

PASPOORTEN BOVENBOUWERS.NL PASPOORTEN M.C. Escher 17 juni 1898 27 maart 1972 Leeuwarden Tekeningen die niet klopten. Maurits Cornelius Escher werd geboren in in 1898 in een Friese familie. Hij was de jongste thuis en zijn familie

Nadere informatie

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Transcriptie van twee folio s aanwezig in een archief in India Herman de Wit, Maarssen, juli 2014 Bron: Nationaal Archief Den Haag, Nederlandse bezittingen

Nadere informatie

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813.

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Wie stamboomonderzoek doet kan tegenwoordig met weinig moeite de gegevens van zijn voorouders vanaf 1811 boven water halen. Internetsites als genlias

Nadere informatie

Bernard Molenkamp. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik Molenkamp (geb. 3-8-1860), landbouwer van beroep en Willemina Ooijman (geb.10-11-1861).

Bernard Molenkamp. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik Molenkamp (geb. 3-8-1860), landbouwer van beroep en Willemina Ooijman (geb.10-11-1861). Bernard Molenkamp Mijn opa BERNARD MOLENKAMP wordt 14-3-1897 geboren te Zelhem (een klein dorpje in de provincie Gelderland op een grote boerderij De Molenkamp ) in Holland. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik

Nadere informatie

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte 32 e en 33 e kwartier Hermannus LUTGERINK Geboorte 98 Overlijden 99 Elisabeth Wulffling Overlijden 100 Geboorte + huwelijk 101 34 e en 35 e kwartier Thijse HOF Geboorte 102 Overlijden 103 Regina Postma

Nadere informatie

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld.

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld. Huize Louise. Inleiding. Vanuit het zuiden, even voorbij de Markt en de Protestante kerk in de Grotestraat, staat op de nummers 92 tot 94 een pand dat de naam draagt 'Huize Louise'. In dit pand waren eerder

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17 Nieuwstraat 40/42 Bewoners van 1815 tot heden : Kanters -van der Meijden Knicknie van den Biggelaar van de Coevering Immens (café Victoria) supermarkt Boxer (de Kroon) en vervolgens de Jumbo kindsheidoptocht

Nadere informatie

Hannes van Gelderen Dienstplichtig soldaat bij 1 e sectie 1-II-8 R.I. en slapie van Evert Hoksbergen

Hannes van Gelderen Dienstplichtig soldaat bij 1 e sectie 1-II-8 R.I. en slapie van Evert Hoksbergen Hannes van Gelderen Dienstplichtig soldaat bij 1 e sectie 1-II-8 R.I. en slapie van Evert Hoksbergen Evert slaapt voor eeuwig op de Grebbeberg, rij 7 graf nummer 37. Tijdens de mobilisatie in augustus

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

Willem van Oranje. Over Willem. Info. Bekenden van Willem. Willem van Oranje. Tijdlijn Info Foto s. wsw. Dillenburg. Willem van Oranje Lente, 1545

Willem van Oranje. Over Willem. Info. Bekenden van Willem. Willem van Oranje. Tijdlijn Info Foto s. wsw. Dillenburg. Willem van Oranje Lente, 1545 Over Willem Willem krijgt op 11-jarige leeftijd door het overlijden van een neef een grote erfenis. Daar hoort ook bij dat hij verhuist van zijn ouders in de naar de grote stad. Daar wordt hij opgevoed

Nadere informatie

De man van gospelzangeres Annemieke Koelewijn is vorig jaar overleden aan kanker. Als jonge vrouw, zonder kinderen, blijft zij alleen achter.

De man van gospelzangeres Annemieke Koelewijn is vorig jaar overleden aan kanker. Als jonge vrouw, zonder kinderen, blijft zij alleen achter. De man van gospelzangeres Annemieke Koelewijn is vorig jaar overleden aan kanker. Als jonge vrouw, zonder kinderen, blijft zij alleen achter. 22 Tekst hilde tromp Beeld Eljee Styling en visagie Marianne

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden.

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden. BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012 1 Inleiding Bewoning en veranderingen De boerderij is vrij zeker gebouwd begin 1800. In 1872 heeft er een grondige verbouwing plaats gevonden met o.a. een nieuwe

Nadere informatie

Klee. en Cobra. Opnieuw beginnen

Klee. en Cobra. Opnieuw beginnen Klee Lesmateriaal groep 5 en 6 deel 1: klassikale les op school bij de tentoonstelling Klee en Cobra Het begint als kind 28.01-22.04 2012 en Cobra Opnieuw beginnen Dit is Paul Klee En dit ook. En dit is

Nadere informatie

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT Wie zei: Het is mijn taak om dit land goed te besturen. Maar al die ministers moeten zich er niet mee bemoeien. 1. koning Willem I 2. koning Willem II 3. koning

Nadere informatie

Mooi uitzicht in Alkmaar voor wij vertrokken.

Mooi uitzicht in Alkmaar voor wij vertrokken. STADSWANDELING & BEZOEK AAN MUSEUM, HOORN, NOORD-HOLLAND Mooi uitzicht in Alkmaar voor wij vertrokken. Het Sint Pietershof In de 15 e eeuw werd hier het klooster der Kruisherenbroeders gesticht, dat in

Nadere informatie

Eerste druk, 2014 2014 Jan Wouters Fotografie: Bas Pinto, John en Lucie Schats

Eerste druk, 2014 2014 Jan Wouters Fotografie: Bas Pinto, John en Lucie Schats Kruimels eten Eerste druk, 2014 2014 Jan Wouters Fotografie: Bas Pinto, John en Lucie Schats isbn: 9789048432066 nur: 303 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

V.l.n.r. Rie de Groot met haar kindje en vader en moeder van der Kooij met Jan. Voor de ventwagen in 1951.

V.l.n.r. Rie de Groot met haar kindje en vader en moeder van der Kooij met Jan. Voor de ventwagen in 1951. Na hun huwelijke kwamen vader en moeder uit Friesland naar Amsterdam en samen dienden zij op een woonark bij t Kalfje tussen Ouderkerk en Amsterdam, bij een dokter. Vader was de huisknecht en moeder deed

Nadere informatie

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kom tot ons, de wereld wacht Deze adventskalender heeft de vorm van een wereldbol. Want Jezus is de Redder voor de hele wereld. De meeste voorouders van Jezus kwamen

Nadere informatie

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren.

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt van Rijn Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt is op 15 juli 1606 in Leiden geboren. Rembrandt zijn vader was eigenaar van een molen. Die molen was niet bewoonbaar. Hun huis stond

Nadere informatie

Lesbrief bij het boek Kiezen in de oorlog. Marte Jongbloed Roelof van der Schans

Lesbrief bij het boek Kiezen in de oorlog. Marte Jongbloed Roelof van der Schans Lesbrief bij het boek Kiezen in de oorlog Marte Jongbloed Roelof van der Schans Lees dit boek lekker rustig door. Beantwoord iedere keer als je een hoofdstuk uitgelezen hebt de vragen die bij dat hoofdstuk

Nadere informatie

De ontwikkeling van het Schapenland of Hoe tante Hendrika ontsnapt aan de armoede

De ontwikkeling van het Schapenland of Hoe tante Hendrika ontsnapt aan de armoede De ontwikkeling van het Schapenland of Hoe tante Hendrika ontsnapt aan de armoede Dankzij de inkomsten uit de verkoop van grond op het Schapenland in Broek op Langedijk ontkwam de familie Kostelijk aan

Nadere informatie

werkbladen thema 6 feestdagen en vrije tijd

werkbladen thema 6 feestdagen en vrije tijd werkbladen thema 6 feestdagen en vrije tijd 6.0 vragen bij de film alleen Kijk naar de film. Geef antwoord op de vragen. eerste ronde filmkijken Badria wordt vandaag 5 jaar. Jan koopt een boek voor Badria.

Nadere informatie

Willem Jansen. Het meisje van de thee De Zaanse KunstSalon Schenkingen Onder de pannen

Willem Jansen. Het meisje van de thee De Zaanse KunstSalon Schenkingen Onder de pannen PERIODIEKE NIEUWSBRIEF VAN DE WILLEM JANSEN STICHTING WESTZAAN 2014 Willem Jansen B U L L E T I N Het meisje van de thee De Zaanse KunstSalon Schenkingen Onder de pannen 2 Aquarel Willem Jansen van zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5 De Kerk Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5 2 1. Geschiedenis De grote bevolkingsgroei in de tweede helft van de 14de eeuw maakte het noodzakelijk nieuwe kerken

Nadere informatie

Op één voetje en één kleppertje

Op één voetje en één kleppertje Op één voetje en één kleppertje Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt De Gouden Eeuw duurde niet precies honderd jaar. Hij begon aan het eind van de 16de eeuw, beleefde zijn hoogtepunt rond 1675 en was in de 18de eeuw voorbij. De Gouden

Nadere informatie

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 1 BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 De boerderij dateert waarschijnlijk uit 1868. Sinds 1926 is er een bakkerij in gevestigd. Hier beoefenen drie generaties Vriend het bakkers vak. Na 1986 wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 maart 2012

Nieuwsbrief 1 maart 2012 Nieuwsbrief 1 maart 2012 De Heemshof Het gebied rond De Heemshof in Heemskerk wordt bedreigd door nieuwbouwplannen van de gemeente. Op verzoek van Lambert Koppers, eigenaar van De Heemshof en deelnemer

Nadere informatie

Artikelen. Een terugblik op het ouderlijk gezin. Arie de Graaf

Artikelen. Een terugblik op het ouderlijk gezin. Arie de Graaf Artikelen Een terugblik op het ouderlijk gezin Arie de Graaf Driekwart van de kinderen die in de jaren zeventig zijn geboren, is opgegroeid bij twee ouders. Een op de zeven heeft een scheiding van de ouders

Nadere informatie

IETS MEER OVER DE FAMILIE VAN DEN WALL BAKE

IETS MEER OVER DE FAMILIE VAN DEN WALL BAKE IETS MEER OVER DE FAMILIE VAN DEN WALL BAKE door C. van Aggelen Inleiding Op de jaarvergadering van 'Albertus Perk', 25 maart 1987 heeft de heer P.W. de Lange een korte inleiding gehouden over een vergeten

Nadere informatie

Voorwoord 7. 1 Blijven je ouders je ouders? 13. 2 Moet ik nu ook verhuizen? 19. 3 Houd ik mijn eigen naam? 23. 4 Wie betaalt er voor mij?

Voorwoord 7. 1 Blijven je ouders je ouders? 13. 2 Moet ik nu ook verhuizen? 19. 3 Houd ik mijn eigen naam? 23. 4 Wie betaalt er voor mij? Inhoud Voorwoord 7 1 Blijven je ouders je ouders? 13 2 Moet ik nu ook verhuizen? 19 3 Houd ik mijn eigen naam? 23 4 Wie betaalt er voor mij? 25 5 En als ik zelf geen contact wil? 27 6 Hoe gaat dat, scheiden?

Nadere informatie

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren Geschiedenis kwartet jagers en boeren jagers en boeren jagers en boeren Reusachtige stenen die door mensen op elkaar gelegd zijn. Zo maakten ze een begraafplaats. * Hunebedden * Drenthe * Trechterbekers

Nadere informatie

vrijgegeven graven vak A en vak AB

vrijgegeven graven vak A en vak AB LIJST VRIJGAVE GRAVEN VAK A en AB A / 100 1 IPSEN, JACOB BOOIJ A / 100 2 JOOSEN,ELISABETH A / 101 1 PLAS, Gerrit Hendrik A / 101 2 PLAS, JOHANNES A / 102 1 PLAS, JOHANNA A / 103 1 UITENTUIS, DIRK A / 103

Nadere informatie

Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill

Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill Petrus Martinus Wijnen, mijn grootvader van vaders kant, werd geboren op 1 januari 1855 in Wanroij. Hij runde daar Café t Haantje aan de Lepelstraat

Nadere informatie

OORLOG IN OVERIJSSEL 2015

OORLOG IN OVERIJSSEL 2015 OORLOG IN OVERIJSSEL 2015 Opdrachten bij de film Naam Groep.. BEZETTING duur: ca. 15 minuten In de film zie je beelden van Hitler. Wie was hij? In welk jaar kwam Hitler aan de macht en welke plannen had

Nadere informatie

Willem Maris (1844-1910)

Willem Maris (1844-1910) Willem Maris (1844-1910) Willem Maris behoort tot het bekende schildersgeslacht Maris. Hij was de jongste van drie broers die allen in het schildersvak gingen, gestimuleerd door hun vader, boek- en steendrukker

Nadere informatie

Het ontstaan van de Warderweg. De ontsluiting van een geïsoleerd dorp

Het ontstaan van de Warderweg. De ontsluiting van een geïsoleerd dorp Het ontstaan van de Warderweg De ontsluiting van een geïsoleerd dorp Warderweg 2011 land Andries Nooij land Dirk Hop Situatie Warder westeinde - begin 1865 land Cornelis Kaaskooper land Chris Kochheim

Nadere informatie

Meer over Wakkerendijk 44 en Weitjens

Meer over Wakkerendijk 44 en Weitjens Meer over Wakkerendijk 44 en Weitjens Door ROM van der SCHAAF In 2001 publiceerde ik over de geschiedenis van het pand Wakkerendijk 44 en de bewoners. Belangrijke bewoners in de begintijd waren dokter

Nadere informatie

Het Snijdersplein. Voorwoord

Het Snijdersplein. Voorwoord Het Snijdersplein Voorwoord Ruim 4 jaar ben ik nu bezig om alle gegevens van de kadastrale percelen van de vestingstad s-hertogenbosch, in 1832 aangeduid als de secties G en H, vanaf het begin van het

Nadere informatie

DR. W.F. VAN GUNSTEREN, 1908-2000

DR. W.F. VAN GUNSTEREN, 1908-2000 DR. W.F. VAN GUNSTEREN, 1908-2000 DOOR U. TUKKER Op 3 november 2000 overleed op 92-jarige leeftijd in Zwitserland dr. Willem Frederik van Gunsteren. Wanneer men zijn leven bestudeert, komt men tot de ontdekking

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Wilgenhoek. Tekening Maarten Oortwijn

Wilgenhoek. Tekening Maarten Oortwijn Wilgenhoek Mijn herinneringen aan de Wilgenhoek gaan ver terug. Mijn moeder, broer en ik hadden zomers altijd een abonnement op het zwembad. Als het dan even mooi weer was waren we daar te vinden. Niet

Nadere informatie

MARIETJE VAN DAM. De jeugdjaren in Haarlem

MARIETJE VAN DAM. De jeugdjaren in Haarlem MARIETJE VAN DAM De jeugdjaren in Haarlem Geboren in Haarlem Marietje ziet het levenslicht op 18 februari 1929 in het ziekenhuis in Haarlem. Zij is de derde in de rij. Voor haar zijn Greet en Marianne

Nadere informatie

Lei en griffel: Kinderen schreven met een griffel op een lei. Soms leerden ze lezen met een ABC-boekje.

Lei en griffel: Kinderen schreven met een griffel op een lei. Soms leerden ze lezen met een ABC-boekje. Onderwijs Schooltje Lhee in het Openluchtmuseum Het schoolgebouwtje dat in het Openluchtmuseum staat, is een dorpsschooltje uit Lhee (Drenthe). De inwoners van Lhee hadden die speciaal gebouwd in de 18e

Nadere informatie

ARMOEDE. Schriftelijke Bezinning. Anoniem

ARMOEDE. Schriftelijke Bezinning. Anoniem ARMOEDE Schriftelijke Bezinning Anoniem INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 3 Levensvragen... 3 Stelling... 3 Antwoorden op levensvragen... 4 Mijn standpunt... 4 INTERVIEWS... 5 Derde generatie.... 5 Tweede generatie....

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Breien in de late middeleeuwen Een stukje geschiedenis over een geliefd tijdverdrijf

Breien in de late middeleeuwen Een stukje geschiedenis over een geliefd tijdverdrijf Breien in de late middeleeuwen Een stukje geschiedenis over een geliefd tijdverdrijf Madonna met breiwerk, 1400-1410. Geschilderd door Bertram von Minden (1340-1414), detail uit het Buxtehude Altaar Onderzoek

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

rijks museum Voorbereidende les bij de rondleiding Proef de Gouden Eeuw Geschiedenis Werkblad voor leerlingen (groep 7 en 8) 1/14

rijks museum Voorbereidende les bij de rondleiding Proef de Gouden Eeuw Geschiedenis Werkblad voor leerlingen (groep 7 en 8) 1/14 1/14 Werkblad 1 Oorlog en vrede Schuttersmaaltijd ter viering van de Vrede van Munster, Bartholomeus van der Helst, 1648 Nederland was in de 17de eeuw vaak in oorlog met verschillende landen. De langste

Nadere informatie

Sinterklaas. Lees het verhaal en beantwoord de vragen.

Sinterklaas. Lees het verhaal en beantwoord de vragen. Sinterklaas Lees het verhaal en beantwoord de vragen. Sinterklaas is geboren aan het begin van de vierde eeuw. Hij is dus ongeveer 1700 jaar oud. Hij komt uit Myra, dat is een plaats in wat tegenwoordig

Nadere informatie

Purmerender Kermisexploitanten

Purmerender Kermisexploitanten Purmerender Kermisexploitanten In de loop der jaren heeft Purmerend toch heel wat kermisexploitanten binnen de stadsgrenzen gehad. Ook waren er Purmerenders bij, die je nou niet direct als kermisexploitant

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken.

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken. Genealogie, het uitzoeken van je familiegeschiedenis: http://members.ziggo.nl/fklerkx/brabantsegenen/index.html Een jaar nadien, begin het jaar 2014 getotaliseerd en uitgewerkt, om niet tegen iedereen

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Sinds jaar en dag hangen er in de consistorie van de kerk te Oudelande drie schilderijen, twee panelen en een doek. De panelen stellen een gezicht op Oudelande

Nadere informatie

Naam: Waar woon jij? Vraag 1b. Waarom wonen veel mensen in Kenia in een hut? Vraag 1a. In wat voor soort huis woon jij?

Naam: Waar woon jij? Vraag 1b. Waarom wonen veel mensen in Kenia in een hut? Vraag 1a. In wat voor soort huis woon jij? Naam: Waar woon jij? Wonen over de hele wereld Heb jij wel eens in een tent gewoond? Waarschijnlijk niet. In de vakantie is het leuk. Maar voor altijd? Toch zijn er mensen op de wereld die altijd in een

Nadere informatie