EEN MIDDEL TOT .-' GEDACHTENWISSELING ENLETTERKUNDIG VERKEER. TUSSCtIEN A-LLEN. lets TE VRAGEN HEBBENOF lets KUNNEN OPLOSSEN ONDER REDACTIE VAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN MIDDEL TOT .-' GEDACHTENWISSELING ENLETTERKUNDIG VERKEER. TUSSCtIEN A-LLEN. lets TE VRAGEN HEBBENOF lets KUNNEN OPLOSSEN ONDER REDACTIE VAN"

Transcriptie

1 DE NAVORSCHER. EEN MIDDEL TOT.-' GEDACHTENWISSELING ENLETTERKUNDIG VERKEER TUSSCtIEN A-LLEN DIE letsweten, lets TE VRAGEN HEBBENOF lets KUNNEN OPLOSSEN ONDER REDACTIE VAN G. FULDAUER. QRIE EN TACHTIGSTE JAARGANG. AMSTERDAM ENGELHARD, VAN EMBDEN & Co

2

3 ie NAVORSCHER

4

5 DE NAVORSCAER. EEN MIDDEL TOT GEDACHTENWISSELING EN LETTERKUNDIG VERKEER. TUSSCHEN ALLEN DIE IETS WETEN, IETS TE VRAGEN HEBBEN OF IETS KUNNEN OPLOSSEN ONDER REDACTIE VAN G. FULDAUER. DRIE EN TACHTIGSTE JAARGANG. AMSTERDAM ENGELHARD, VAN EMBDEN & Co

6

7 REGISTER. Aanteekeningen uit de Protocollen` berustende in het archief op Curacao, 175. Ake Tott, 157. Altenberg, 156. Amiens, Vrede van, 157. Andrea, 44. Andryesz., 246. Babauw, Gemeente te, 49. Barendrecht, 64. Bataafsch Genootschap, 60. Batterijen, 267. Batterijen te vo-et, 137. Beaumont, 283. Beasting in de XIVe Eeuw door het Bisdom Utrecht.aai de Pauselij ke Curie verschuldigd, 250. Bemme, 63. B.entinck, W. Baron, 108, 257, 273. Bentinck tot Buckhorst, Baron, 119. Berkum, P.J.v., 61. Berlaymont, 171. B-erucht fals(aris, 241. Bichin, de, 182. Bijl, Jan van der, 242. Blois van Treslong Prins, 240. Bohemen, 153, 183. Bois Seigneur Isaac, 189. A. B. C. Anthing, 127. Antonia, 244. Armee van den Erfprins, 125. Askamp, 161. Arnim, You, 153, 160. Artitl:erie te voet, 123. D'Atibreme, 232. Bon, Joost Govertsz. van, 245. Bonaparte, 57. Braine L'Alleud, 217. Braine le Comic, 140. Brandenburg, 149. Breitenfeld, 154, 155. Breteuil, 283. Brisemontagne, 63. Brouwer, Vincent, 249. Brouwershaven, 243. Brunswyck, 148. Braine, 138. Brulart de Leon, 152. Bubna, 158. Busken Huet over Thorbecke als redenaar en ' Stilist, 191. Buys, Jacob, 62. Byleveld, 127. Byllaerd, Th. v.d., 259. Byng -en Maitrand, 219. Camp, 232. Car'affa, 150. Campo Formio,. Vrede van, 57. Casteau, 181. Carpentier, le, 44. Chasse, 183, 216, 255.

8 REGISTER Chechische, 146. Christeneenheid, 150, Christiaan IV, 148. Cleeves, 223+ Colelen, Robertus van, 252. Columna, 244. Colviolle, 216. Commissi-eboeken der Staten-Generaal, 110. Commissioned officers, 110. D. Concentratierayon van ons Veldleger, 136. Confederation du Rhin, 59. Conijnckx, 247. Constant Rebecque, Báran de, 140. Cordes, 268. Corvey, Abdij, 56. Corvey, von, 174. Cuypers, 243. Daagsche fijmeraars, 241. Delftsch groen aardewerk, Delen, 124, 186. Delft, 124, 137. Depó k, 49. Detmers, 107. Divisie Chassé, 138. Dominium maris Baltici, Documanten betreffende de hervorming te Venlo, 170. Donkan, Cornelis, 242. Douiens, 283. Du Beis, 133. Dusseldorp, van, Leiden, 6. E. Eenige act-en betreffende het geslacht Paspoort, 252. Eenige bijzonderheden betreffende de bezittingen van den Prins Van Oranje te Hoxter, 173. Emmius, Ubbo, 251. Emplacementslij st, 132. Engeland, 150. Enmelen, 160. Erie, 161. Errata, 287. Eysinga, Roorda van, 219. F. Familie Wittebol -, 65. Fragment Van Heemskerck, 213. Fayt, 182. Fragment Gen^eáiogie Bouwmeester, Felix Meritis, Ferdinand II, 146. Frankrijk, 150. Forstconsevateur, 175. Friedland, Hertog vfan, 148. Fragment Gen'e^albgie Schot, 49. Friedlander-huis, 157. G. Garde-Rijders, 121. treffende op Java, 240. Geheimmiddelen, 179. Genealogische verdichting Tenn waar- Genealogische yen Heraldische Ge- beid betreffende het geslacht Le denkwaardigheden, Europeanen be- Cocq d'armandville, 24.

9 ÍÍI REGISTER Genees- en heelkundig genoot- Gorinchem, 64. schap, 61. Grip, Jan, 241. Geslacht Biusquet, 203. Groot, 178. Glo,gau, 156. Gunkel, 138. Goefnies, 182. H. Haar, de, 243. Haine St. Pierre, Halket, Sir Colin, 222. Hanzesteden, 152. Haringreeders, 62. Harráck, Karel von, 148. Hayc Sainte, 221. Hcrnianic, 146. 's Hertogenbosch, 131. Heusden, 137. Hinderduin, A. D., 248. Holsman, 132. Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 60. Hombach, 232. Hondsel, 64. Hondsholredijk, 64. Hoofdketterij, 62. Houdeng, 182. Huguenin; 126, 135. Hyacinth, 152. I. I-ets over onze gel-eerde en, ook andere genootschappen in de 18e,eeuw, 59. Iets over den Landdrost in Holl`and's Noorderkwarlier, 247. Italiaans en Scheeps Boekhouden, 4. J. Johan George, 157. Joseph I,. Koning van Portugal, 180. Johan, George vaan Saksen, 154. H. Kaempfer, 265. Kamerling, 241. Kessel, 171. Kicffel, BarthoÏonxieus, Kikkert, I., 183. Kikkert, Trein Issak, 260. Klein Bockenheim, 110. Kollemans Beynen, 186. Kompagnien, 120. Koning der Nederlanden, 125. Krahm-er, 222, 232, 373. Krahmer de Bichin, 107, 114, 121, 134, 136, 183, 235, 269. Kunstwerken vermelden, 284. Kuy tenbro uwer, 116.

10 IV REGISTER LI Labflnt, 175. Labouchere, 44. Lamormain, 159. Landdrost, 247. Landsarchief te Batavia, 97. Leeuw van W!ater1 o, de, 237. Lieutenant-ljaanddrost, 249. Liga, 148. Limburg Stirum, Graaf van, 122. Lippe, 161. List, F. C., 261. Lloyd, 222. Loben Sels, E. van, 108. Lof der Naarstigheid, 60. Louise van Pruisen, Prinses, 55. Lubeck, 152. Luise, 55. Liftzen, 157. Lux, in 1815, 107, 114, 138, 216, 285. M. Maanziekte, 180. Maggiaris, Abraham, 241. Mainz, 154. Mansfeld, 148. Mantua, 153. Maximil ia!an van Beieren, 148. Mechelen, 137. M-eckienburg, 149. Merkwaardige Sollicitatiebrief uit de 18e eeuw, 1. Mervraine, vlan, 217. Mobiele batterijen, 262. Mon Plaisir, 188. Mont St. Jean, 216,.217. Montmorency, 279. Miihl,hauseen, `pan, 149. Munchen, 152, 154. Napoleon, 216. Nassau, Friedrich Wilhelm von, 55. Nederlanden, 150. Nederl. Maatschappij ter bevordering der nijverheid, 62. Neurenberg, 156. Niet geslaagde loterij, 180. Nivelles, 137. Nivelles-Mont Si. Jean, 219. Noailles, 283. Noord-Nederlandsche batterij artilferie te voet, Lux in 1815, 107, 181, 255. Norbertijnen, 243, 251. Nozeman, Cornelis, 61. Oecflnomhische Tak, 62. Os, PPetusz., 252. Onder de studeerlamp, 240, 286. Ostrand, 160. Ontleeder der Gebreeken, 3. Oud Gebruik, 191. Oranische Regiering, 174. o.

11 V REGISTER P, Papendrecht, 64. Pappenlieim, 157. Parapatten,lVezenglesticht, 49. Patijn, Leonard, 61. Petter, 107, 117. Philanthrope, 5. Philanthrópe van 1758, 2. Ph'ilibert, Hertog van S'avoye, 179. Piershil, 64. Pipe, 217. Piro, Jan, Plus, Antonius, 244. Plat, du, 232. Plateelbakker, 177. P1átie1Iiackery van de poroeleyne, fles, 177. Ploos van Amstel, C., 62. Pómmeren, 150, 152. Pouderoyen, Virulf y van, 261. Premonstratensis, 250. Priehus, 148. Prijsstoffe, 60. Prins van Oranje, 141, 181. Prins van Wiaterlb'ó, 237. Prins Willem niet tee Hagnau, 55. Protestanten, 153. Quatre Bras, 117, 185, 266. R. Rachin, 158. Recknitz, Rekyssowa van Landeck, 147. Restitutie-edict, 154. Reukwaters, 180. Richelieu, 153. Riczano, 147. Riesz, 127. Rietwij ck's, 248. Rijssel, 283. Ro'eulx, 182. Rome, 152. Ross, 220. Rotterdamsch Genootschap,,.Studium Scientiarum genetrix", 61. Rove sur Matz, 278. S. Sagan, Hertogdom, 148. Saksen, 149. Saturdags geselschap, 63. Scheidius, 135. Schijndeugd óp het tweede schavot, 241. Schuller, 226. Secreten van den eerwiaerdlien Heere Alexis Piemontois, 179. Selwerd, 251. Seneffe, 182. T' Serclaes, 128. T'Serclaes de Wommerson, 107,108. Silezie, 160. Silbwert, 251. Sinclair, 221. Sluwfate v ón Chlum and Koschunberg, 147. Smissen, 255. Smissen, van der, 143, 223. Sneffe, 141. Sollicitatie-brief, 3.

12 VI REGISTER Spectatoriale Geschriften van , 1. Speelman, 245. Sppeyck, van, 191. Spies, 133. Staatetrompetters, 110. Stads- en Dorpskroniek van Friesland, 286. Stadtliohn, 148. Stedman, 114. Stoutenburg, 5. Stralsund, 152. Symphorien, St., 185. T. Talman, Pieter, 248. Teekenacademiie,, 62. Teyler Genootschap, T-eyler van der Hulst, Pieter, 61. Thurn, Graaf van, 155. Tilly, 154. Tindal, 184. Torre, Jacobus de la, 250. Tractaat van Altmark, 153. Treinsoldaten, 264. II. Urbanus VII, 150. V. Venlo, 170. Verdrag an Bárwalde, 154. Verdrag van Zna m, 155. Vergandes, Peter,.147. Verweij, Simon Jansz., 2. Vlaardingen, 244. Viaerdingh, 252. Viaardingsehe Speelman in. de 17e. eeuw, 244. Voorzanger, 4. Vreemde na`amsafl'eidingen, 64. Vriendschap vereenigt de Kunsten, 62. W. Waaggewigt, 4. Wal'lenstein, 145. Wallenstein, A.W.E. von, 146. Waterloo, 107,. 109, 237, 255, 266. Waterl(o:odag, 134. Weever Congres, 124. Welke kloosterlingen hebben de Abdij Selwerd bij Groningen uewoond?; 250. Wellington, 139, West-Indische Koloniale Jagers, 122. Wi11'emijntje,.55. Winkelman, Joh. Jac., 242. Wittebol, de familie, 193. Wittgenstein, 173. `Voerden, 64. Woudrichem, 64. Wiippermann, 233.

13 ái91 REGISTER 7. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 63. Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschap -pen, 63. Zierikzee, 64. Zijlmoniken klooster, 251. Zilveren Kruis, 237. Zuid-Nederlandsche b^att eri,en, 138. Zuylen van Nyevelt, 243. Zwammerdiam, 64. Zweden, 150. Zwijndrecht, 64. #/'..::$

14 GESLACHTSREGISTER. A. Abbcelen, van den, 90. Abrahams, Simon, 100. Aecken, A. van, 16. Aeften, Jacobus vaan, 66. Aken, H. van, 17. Akerval, Bregje, 18. Alphen, Pieter van, 85. Amorie, Buissaut des, 210. Aperceaux, Francois, 70. Aperceaux, Frans Richard, 65. Arbouw, Jannetje. 12. Arens, Adrianus, 168. Arinandville, 24. Arnold!, Rath von, 173. Arnouts, P.P.J., 203. Aryensze, Claes, 19. Asekamp, 162. Asen, 162. Askamp, 161. Askamphof, 162, Asmus, Jannnetta, EA abeth, 80. B. Baay, Catharyna, 48. Baens, Dirk, 177. Bagillet, 82. Balbiasens, Adriaen, 22. Ban, Pieter Du, 76. Bartels, 174. Bartels, Weduwe, 87. Bazij.n, Daniel, 66. Beaune, Margaretha, 204. Becker, Susanna, 69. Beensberch, A.D. van, 11. Behoort. Nicolatas, 104. Beij-er, Catharina, 68. Beillard, Maria, Olympia, 94. Bel, H-endrik van der, 99. Belderbos, F., 165. Belle, Abraham, tan, 19. Belle, Willem, Fred., B-elleham, Maria, 74. Benthem. Agneta van, 68. Bergh, Christoffel van den, 69. Bergen van der Grijp, N. Van. 76. Bergen, Wil'iem van, 176. Bergh, A.G. van den, 21. B,erniet, Carel, 20. Besi.er, B. H. A., 88. Bie, Jan de, 99. Buerens, Anna, Elis(abeth, 98. Bij l.evelt, van, 84. Bils, Pieter, Carel de, 20. Birkenfeld, A. M. 1Z., 79. BTornhert, Mr. de, 96. Blydenb-erg, Jan, Willem, 98. Bobbell, 101. Bocarne, J. de, 79. Boterhaven, Marcus,.177. Boerhave, Maria, 74. B.oesheimer, J. G. Ernst, 89. Bo-ey,e, J. K., 95. Bogaardt, L. I., 82. Bone, Charles, 65.4 Bont-emps, Maximilian, 75. Boomuyt, C., 10. Bordes, Jan, Anne de, 212. Bosch, Marytje van den, 18. Bosch, Cornelia van den, 93.

15 IX GESLACHTSREGISTER Boshof, Jannetje, 195. Brockhuyzen, Cornelia van, 53. Bo uche, Maria, 67. Bronkhorst, Marie van, 213. Boucher, Maria, 70. Brons, Alberta de, 167, Bousquet, Louis, 203. Bronswinkel, Jans, 176. Bouwmeester. C. J., 209. Brouwer, Sara Jansdr., 17. Boxhoorn, Maria, 105. Brugghen, Jacob Willem, an der, 78. Braams, C. T. D., 105. Bruynikhuysen, Wed. Harmen, 11. Brec, Gerritj,e van de, 16. Bundes, Thomas, 176. Breet, Jan, de, 168. Burger, Johan, 106. Breugel, Clifford K. van, 95. Burggraef, Simon, 92. Brimen, Karel van, 170, 171. C. Caan, Anthony, 74. Cocq, Agathe, Jeanne Genevieve, 31. Cadensky, Barbara, Margarita, 106. Cocq d'armandvilie, Marie Caro- Calkoen, Elisabeth, 76. line le, 41. Camminga, Jillis, 76. Colenen, Fam., 84. Cans hein, Adelheid, Irena, 76. Coeverden, Anna Van, 85. Canter, Visscher, M., 80. Coll-en, Jeremias, van, 175. Capellen, Adolf, 77. Cohen, Jan van, 87. Capellen, Jhr. Th. ván, 77. Collenesse, A. D. Stein van, 93. Cappersz. Thomas, 14. Commersteyn, M., 284. Casembroot, A. C. E., 178. Commerst-eyn, Margaretha, 285. Cauchoix, Karel, 16. Cores, Corneli.s, 48. Gean, Jan, Janssen, 99.. Comets de Grobt, Jhr. A.W., 87. Changuion, Willem, 79. Court, Anton, Karel de Va, 89. Charon de St. Gerrr1ain, Fr. M. Court, Cornelia, 13. G. de, 79. Courtoys, Claes, 79. Chasse, A. P. E., 79. Coverb, Meta von, 86. Chaste!, Casimir, 79. Craemners, Andries, 75. Claesz. Reyer, 9. Cramer, Johs., 91. Cleef, Nicolaas, 78. Cramer, Wilh., Elisfabeth, 105. Cleewerck, Maria, 78. Crassier, Wilhelmus, Josephus, 89. Clifford, George, 83. Creveld, Hiendrikus, 198. Clignett, Jacoba, Artnoldina, 88. Crommelin, 175. Cloers, Elisabeth, 165. Crooswijk, Geertruyda, 82. Cloot, Isaac van der, 21. Cruyff,NeeltjeDirks, 201. Coblijn, Cornelia, Elisabeth, 84. Crynen, Marcus en Annetgen, 17. Cock, J.H.I. l e, 224. Dam, Annfa Jacoba van, 69.Deden, Nic. George van, 89. Daniels, Wilh., Elisabeth, 96, 100. bedel, Hendrik, 89. Dart. Joseph, 42. Diedem, Th. M. van, 89. D.

16 X GESLACHTSREGISTER Delein, Maria, 12. Denis, Pierre Francois, 26. Derfelden van Hinferstein, Baron van, 90. Derkssen, Johannes, 169. Dernoncourt, Rachel, 204. Deteren, Susannla, van, 12. Deux, E. V., 215. Dibbets, Wed., 90. Diepenbroek, Daniel van, 91. Diemen, Marisa van, 78. Diepenbroek,,E, lisabeth van, 92. Dij ck, E. B., 255. Dipten, H. J. W. -en M. W. van, 72 Dipten, Marijtj.e van, 199. Doedyns, Jan, 95, 103. Does,. Jan v'an, 95. Does, C. van der, 22. Does, Th. van der, 91. Does, van der, 93. Doll van Curyck, Mr. Damas, 86. Dongen, Jeannette, Juliana, Elisabeth van, 95. Doorn,. Adriana Joha van, 96. Doorn, Benjamin van, 97. Doornik, Johs, 84. Dopff, Daniel, 101. Dorrepaal, Willem, 85.. Dorsser, Adriaan, 99. Dorth, Anthony van, 101. Draaijer, Albert, 164. Druyvesteyn, J. M., 101. Ducker, Carolina Juliana, 54. Dusseldorp, Annales vaan Franciscus, 6. Dusseldorp, Frans van, 6. Dussen, Adriaan van der, 101. Duuring, Yda van, 197. Duyn, Gerrit van den, 108. Dwaling, P.. W. M., 193. Dyk, Hendrik van, 208. E. Eberhard, 173. Eck, E. R. van, 11. Eichholtz, M. K., M., 52. Eijtgens, Gerrit, 199. Eist, C. J. van der, 22. Engelen, Mars van, 176. Erie, 161. Ermel, Kraft van, 214. Erwin, Dirk, Otto, 214. Essers, Peter, 168. Everts, J. IL, 207. Ewoud, Francois, 104. P. Faure, Max. Lambertus, 103. Febure, Isak le, 66. Flick, Maria, Christina, 12. Fokker, 214. Fokkert, Aagje Williemse,, 194. Folker, C. J., 102. Franquemónt, J. W. D., van, 213. Fraser, Alexander, 82. Frequin, 165. Frobus, F. Chr., 86. Futein, E. M., 207. G. Gaai Fortman, F. H. W. de, 51. Gameren, Meij ns jee van, 72. Gantvoort, W.. _ H. J., 49. Gavánón, Pierre, 208. Caner, Chr. van de, 103. Genie, Mietje,' 199.

17 XI GESLACHTSREGISTER Geerken, 163. Genie, Maria,. 71. Gerritse, Jan, 8. Cockengen, van, 176. Goetblo-ed, Dirk, 98. Goldman, Wilha, Ernestina, 105. Graaf, W. F. van der, 165. Graichen, C. A, A.,.84. Greup, Hendr.,' 91. Groenendijk, Aaltje, 53. Groeneveld, Machteld, 72, 194. Groenewegen, J., 167. Groot, Jan, 178. Crousius, Hendrik, 80. Guerin, Elisabeth, 204. Guinebeche, Agathe, 31. Gruijsen, dpiieter, 75k. Grumbkow, Fr. Emil,, von, 76. H. Haas, Cornelis de, 196. Haeff, Susanna ten, 69. Haese, Francois de, 20. Hagenbeek, J. J., 99. Hansum, 178. Hart, Elisabeth vaii der, 13. Hartog, W. E. en M. W: F., 51. Hazebro-ek, Groot., 178. Heemskerck, Piieter,.98. Heemst'ede, Sophia, Anna, Louisa van, 95.. Heimkampff, Just, Fred. L., 92. Helvetius, Maria, Elisabeth, 69. Hendriks, Corn. Leon.,._ 54. Hengst, den, 214, Hessert, F. H., 204. Hessling, 162. Jacmaer, E., 168. Jacobs, ; E1`ias, 92. Jacquem!ard, E1'isabeth, 164. Jamin, Johnnna, 68. Japikse, Gerardus, 197. Jaspers, Cornelis, 65. L B. Hessling, Johannes, 163, 170. Heukelom, Abri;gael Van, 68. Heukevlugt, L., 97. Heusser, H. C., 86. Hijzelendoorn, Pieter, 71. Hoesen, Mr. Wynandus ^un, 80. Hofman, J. H., 92. Hoorn, Mania, 96. Hopman, JÍannetje, 48. Houtkoper, Mary, 9.. Houten, Aaftje v(an, 71. Houten, A. P. van, 23. Houttuyn, 102. Hoger, Maria, 20. Hoyinck varï Papendrecht, R. B., 90. Hulhorst, Antonia, 169. Huysman, M. J., 82. Jaspers, H-ermine, 42. Jellema, J. J., 84. Jong, A. E. W. de, 51. Jongh, Wilhelmina de, 213. Jouw, R. W., 10. Kdaij, Jan van der, 67. Kamer, Marie van der, 67. Kalemink, Johann; 71. Kammeers. an Toorenburg, N. D., 93. Kameeter, Sara, Miichielse, 73. Karthaus, Peter, 161.

18 XII GESLACHTSREGISTER Kaslier, Leendert, 67. Kerkrink, Clara Catharina, Kerckrinck, Willem, 175. Kessinger, Von, 77. Kleeff, Jacóbus, van, 67. Kleinhoff, Marisa, 206. Klerk, Reynier die, 90. K1ieber, Maria, 168. Knock, Glaude, de, 76. Knaapen, A.S., 167. Knoops, G. A., 95. Knuem, St., 97. Koelmann, Anna, 170. Kokkedee, Anna Lowish, Kolf, Dr. H. en H.A., 50. Kommer, L. W., 77. Koning, Jeanne, 68. Koninck, Jan de, 202. Korssen, Nicolaas, 65. Kram, Mathias, 165. Kreync ens, Michael, 172. Krijger, Neeltje, 193. Kroesen, 214. Kruyck, A. R., 253. Kruys, Grietje de, 14. Kusian, A. E. Fr., 215. L. Lab;are, Adriaan de, 105. Landen, J^annetje, van, 18. Lange, G. Chr. de, 177. Langepier, 284. Leertouwer, Anton,, 90. Leeuw, Eva de, 53. Leeuwen, Adri'aen van, 19. Leeuwen, Cornelia van, 16. Leeuwen, Hendrik, Frederik, 104. Leeuwen, Lijsjfe van, 195. Leeuwen, Neeltje, 11.. Linde, Jan van der, 75. Loke, Jr. J. E., 77. Loke, A. L., 77. Lourens, Pieter, 176. Louwys, Marytje, 15. Lovenvos, Corn., 177. Loy, Jacques vdan, 75. Lucas van Leijden, 284. Luck, Pieter van, 172. Lups, Mariianie, 87. Lycklam'a, B. M., 90. Lysters, Huberta, 6. M. Máanen, van, 90. Maas, Johanna, 89. Madras, Maria, 207. Makasser, Ali'má van, Marcus, Appo1onia, 17. Meekeren, Anna van, 106. Meer, Colin van der, 201. Meerleveld, Cornelia, 197. Melchers, Marisa, 161. Meulen, G. Th. van der; 72, 73. Meyer, Jan, Ahrend, 98, 100. Meyer, JeuriaAn, 90. Meyer, Johannes Herm'anus, 169. Mey, Pieter van der, 98. Michiels, A. A., 93. Michiels, Chr Middelbeek, M. K. R., 52, 54. Mifter, Madel'aine, X205. Mitje, Maria, 75. Mojjaerdt, Nicolaas, 175. Mondiger, Elisabeth, Henrietta, 105. Montfoort, Claes Dircksz., 9. Mousel, A. D. van der, 11. Muys, A. J., 8.

19 'tíil OFSLACHTSREQISTER N. Nachenius, H. F., 207. Nachte,g'ael, Hendrik, 78. Nangesacky, Michie1, 85. Niederhorst, A. M. van Reede tot, 106. Niemann, A. M., 207. Nierop, Maria Jansdr. van, 19. Niesing, Hendrima, Niesten, Agnes C. A., 165. Nieuwenhoven, J. S. L. van, 81. Noijen, Gerrit, 73. Noodt, Ulrich, Jan, 76. Noorden, Jacob Wit ebol van, 196. Noordscharwoude, Doorn vaan, 101. Noorke, Jan v4i i, 94. Nuyen, Hendrika, 67. Nuys, Mar ;ari'et van, 16. Nys, Mattheus, 103. Odin, 162. Oetgen van W;averen Pancras, Clifford Peter, Anton, 84. Olingh, Lij s jc, 195. Ommeringh, Dr. Jan vaan, 65. Onderwater, Corn. Jaspersz., 66. Onnosel, Jan, 72. Oosterhoorn, Simon, 100. Oosterlingh, D. van, 8. Oosterwyck, Johs, 106. Oostrum, Marinus van, 166. Ootmoet, Elizabeth, 54. Os, Dor+ethea van, 285. Os, Samuel, den, 65. Ottespoort, W. C. van, 15. Oudenhoorn, Hendrik «Mauritsz., 74. Overschie, J. A., 253. P. Paedzendr., E. P., 8. Palm, Anna, Elisabeth, 80. Palm, Sopl a, Frrancin;a, 90. Pamhuys, Jol án, Michiel, 103. Paspoort, Arent, 252. Paus, G. K. de, 193. Paviljjoen, Geertruida, 105. Paulij, Maria, Magdalena, 91. Peetieren, SusanAh van, 14. Pierson, Chr. H., 50. Pierson, Ds. Jan Lodewijk, 50. Planeken, A. J., 25. Plumioeen, Francois, 65. Poel, Cornelis van der, 193. Poeribus, 284. Porbeck, Herr von, 174. Potzers, 209. Pree, Catharina, de, 14. Prins, 214. Puth, Johan, 171. Q. Quirijn, Mary, 9. Rdadman, Helena, 92. Remert, H.. C., 167. Ras, Daniel, 285. Remmers, Helena, Eva, 165.

20 XIV GESLACHTSREGISTER Reyniers, Anna, 76. Reyningen, Sara van, 104. Rhamann, 162, 163. Rhee, J. van, 193, 194, Richemont, J. G., 101. Rijk, Hendriksz. de, 71. Rijken, Th. Botel, 176. Ryn, Geertruidá, - A1eic á van, 52. mij penburg, Jannetje, 78. Robertsen, A., 77. Rochus, Maertien, 254. Roersch, 24. Rohann, 162. Roij aart, Piet-er, 66. Romack, W. K., 77. Roon, L. L. van, 15. Roorda van Eysin,ga, S., 91. Rooswinck'el, Cornelia, 85. Rosenguist, -Magcal!ena, 102, 105. Rosevelt, Robert, 88. Rossel, H. A., 84. Rossem, W. A. J. van, -51. Roussel, Th. A., 76. Rue, Anthonij, del, 70. Ruijven, Anna van,.176. Ruyt, Johanna Gilles, 75. S. Salomons, Suia n-a, 96. Sas, Simon, 100. Scharp, Scheer, Eva van der, 209. Schellingerhout, Sophia, 198. Scheltema, G., 90. Schijff, Agatha, 74. t Schilham, Cornelis, 65, 66. Schil!, Fred. Henriette, Jacq., 52. Schil! Schot, Fred. Ida, Ger., 53. Schlegel, Joost de, 67. Schlutken, Johannes, 170. Schmihamer, C. Fr., 86. Schotte, Jacob, 22. Schotte, Joost Pi:etersz., 19. Schouten, Cornelis, 202. Schontens, Adriana, 75. Schreven, Vroucken Hendriks, 21. Schultz, M. H. J., 79. Schut, Jan Hendrik, 206. Schutter, Johan, 94. Schuurman, Theodorus, 88. Sellen, Bastraan, 23. Serière du Biscournet, J. J. M. de, 113. Seyffarts, Adam, 110. Slagerhoff, 163. Slingerland, Jácobus van, 91. Stobeths, Jacoba Philippina, 104. Sloot, Maria van der, 16. Sluys, Geeertruyt van de, 103. Smagge, Lysbeth, 67. Snel, Jan etje, 48. Sorch, Simon, Piet-ersz., 65. Spangen, 176. Spekman, Marij t j je, 71, 72. Spoormaker, Geertje Cornelis Dr., 71. Sproot, Staal, Baron E. H. G. en - Margaretha, Stagerhoff, Steenbeek, Pieter, 67. Stegerhoff, Christina, 170. Steinmetz, G. J., 91. Stolk, Mattheus, 72. Stoutenburg, W. van, 5. Strobanus, Augustinus, 78. Suchtielen, F. Ph. van, 214. Suyerba'an, Grietje, 18. Swanecelder, Jan, Jacob, 92. Swateers, M. D., 203. Sypensteyn, van, 76.

21 xv G=ESLACHTSREGISTER T. Tempelaar, Martina, 85. Termijtelen, H. A., 84. Teylingen, M. J. Er. Lavinia vafl, 88. Thoolen, J. C. W., 168. Thorn, Elise, 42. Toledo, M. T. J. de Castro, 27. Tork, Jan, 197. Toulouse, Anna, 208. Tous, Josina, 209. Toxes, Johan, Simon, 83. Treurniet, Klaasje, 72. Tribier, Bartholomeus, 175. Truggenalar, M. H., 166. II. Ubbink, Johan, Willem, 165. Urselingh, Johannes, 85. Uffelen, Jacob van, 175. Utenhove, M. H. barones vran, 52, 54. Uhlemann, Gatharina, 200. Uytterwijk, Gerrit, 22. V. Vaert, J. v.d., 254. Valk, Marija van der, 21. Valie, Gelia la, 12. Vallees, Francisca Gravella des, 27. Velde, Van f t, 208. Velde, A. van de, 8. Verbeek, Lot Samuel, 90. Verburgh, ' Jacob de, 20. Verhoeven, F., 165. Verhoeven, Leonardus, 164. Veromt, Maeyke, Jans, 15.. Verstrepe, Abraham Jansz., 65. Verwer, H. M., 166. Ville, Sarla, d-el, 106. Wal, D. an der, 22. Walle, J. H. vaan der, 11. Warijn, Cecilia de, 85. Warnsinck, Ian, 5. Waterschoot vfan der Gracht, Maria, Geertruida Jacoba, 42. Wattiger, Wijnand, Johs, 104. Weijenbberg, Askamp, 169. Weij enberg, Helena, 164, 169. Wel, Maria van der, 20. w. Vlaming, Pieter, 76. Vlierden, P. van, 87. Vliet, Anna, Uaria van, 20. Vliet, Grietje van, 194. Vliet, Jan Albertsz. vrann, 71. Vogel, Jan, de, 194, Voli, Helena, 105. Vorm, Ds. P. van der, 80. Vos, Gijsbert, 176. Vos van Steenwijk, de, 211. Vries, Trijntje de, 22. Vrijenhouck, Tr. C., 20. Vromans, Abraham, 66. Weselenburg, Antje Huygense, 71. Wessel van Dugteren, Dr. B. G. E., 49. Weyding, Adrianus, 99. Wildecke, Fr. W. H., 215. Wiieseman, Ph., E., 83. Wi:ggerts, Cl., 10. Wij ck, Claes Hendriks Van, 19. Wijkerlaan, Theodora, 193, Wijlingh, Catharina, 15.

22 XVI GESLACHTSREGISTER Wijntjens, Anna, 284, 285. Wijntjens, Johan, 284. Wilde, de, 25. Willems, Charlotte, 17. Wilmer, 162. Wilms, 162. Winckel, Francois an der, 66. Winckel, Julianfa van der, 67. Winkel, v.d., 67. Winkeloer, Wed., 97. Wit, J. C., 203. Wittebol, Antonia, Petronella, Wittebol, Malaiken, 65. Wittebol, M. C., 193. Wittenrood, H. G., 97. Woerden, Anna Oudens van, 196. Wolters, Anna, 84. Wolters, Johanna, 164. Wytenhorst, Johan van, 170. Ysseldijk, J. H., 80. Yssing, Hendrika, 164. Y. Z. Zanten, Aletta van, 198. Zanten, Ir. E. Fre. van, 50. Zeben, Huibert je van, 193. Zuidgeest, Fl. J., 166. Zurmegede, Hendrik, Cornelis. 95. Zwij s-en, `Wilhelmina, 202.

23 MEMORANDA Merkwaardige Sollicitatieboief uit de 18e Eeuw. door D. J. H: ter Horst. In zijn uitstekend eis veelgelezen boekje DE SPECTATO- HIALE GESCHRIFTEN VAN (2e dr'ui:. Ulr. 1890) behandelt Dr..1. Hartog ook d.cil treurigen tost and van ll-et lager onderwijs in 'de achttiende eeuw. Hij drukt dan, als bijzonder typeerend, den volgenden sollicitatie -brief van een schoolmeester af `p ) : WelEd. Achtb. Heeren van adie Regeering van die stad B...;.. Zonder roem, na waarh!eild, diend deze tót informatie., dat onze familie bestaat uit man, vrouw en zóon ; wij zijn ruim 40 jaren; de zoon, de fleur onzer jónkheid, de kragt onzer lendenen, dc stut onzer bejaarde dagen, is 20 jaren oud, en meester glazenmaker en verwer, en mees - [ei1 tijd ondermeester, een jongeling clues geluks, fris cri wel geformmeert, en re t van leden. Zoo UE'd. Achtb. een wel gedresseert sclioo m.eestcr en voórzanger van 'doen of van noden h-ebt, God geve UE.d. Achtb. wijsheid en voorzigtigllcild in 1e ejc.c;tie van zoodanig een l)e I su;ái1; of wat het ook zij, verzo-eke UE.d. Achtb. aangaande mijne kunsten -en weetenschappen eens aan te merken; dezelve bestaan uit icle volgende dingen of veetenscllappen, il.l..: Italiaansch- of scheepsl)oektl.otvifei1, -de wij nr.o`ier>-kond stmt rinans- en landdmeetskonst, zonder roem, dog iet is Gods gave, extra ordinaire puik overheerlijk schoon zin- - 1 eli. als liet Gold belieft. Zoo LT EJ. Achtl). hegeerig bent aan te hooreis, tot verwondering, ja zelfs verbaas dlieid, ei vat iets meer zij', dat eel zoo teeder ligchaam in lezen cil zingen zoo -een geluid kan gevreiii. Ik ben op cle vierde verandering van domicilium; alle figuren op het kon ovaal rol1dsgewijze neet zee passer te Ii alen, alle-stigste door de zonnewijzers te vormveren, Italiaalisclle Romeinsche letters, ja tot 50 diverschle stailldeli te schrijven, capitaal links en regts door te haalen, met de penseel te schrijven en te vergulden, en 'diergelijke weetenschappen -en kapaciteiteil meer; mede de veerodigheid der peii, in dewelke ik voor niemand hoef te wijken; de ro-em buitengesl-ooten, ik ben verzekert dat UEld. Achtb. nog beter zult ondervinwanneer ik het met de pen durf exprimeren; wanneer-d-en, UE,d. Achtb. gelieven te hooreis of te zien, hebt maar lol - 1JF (l. Ac11ti). te r-econitnall.(lecl en, of,dooi, iemand te laates afhaal-ell; de distantie tusschen beide is

24 2 MEMORANDA 9 of 10 uuren; mijn vrouw is de allerbeste in haar huishouden, in het adsisteren van aslijn schoól; anfijn, van de hoofdschedel af tot (le voetzooien toe ben ik een schoolmeester. N. B. Wijn of sterken drank word van mij nimmer gedronken. Ziet ook voor het laatst, ja voor liet laatste zeg ik, en hoort UEd. Achtb. zullen nog beter ouder - vinden, aangaande mijn comporterneti t. P.S. Per eerste occazie antwoord verwagtende van te komen of niet: zoo UEd. Achtb. Of zoodanige conditiepi sliet geliefde te hooren of zien, gelieft dan maar de goed te hebben van mijn papier met den eersten terug-held te zenden; dan hoop ik dat UE d. Achtb. den Hemel wil geven eendragtigh eid -en liefde, ja zelfs concordantie tot in de electie van een goed, braaf, eerlijk en bejaard en deugdzaam man; de Heer zegene UEd. Achtb. en de waarde broeders der gemeente in het electriseeren van een ander persoon van het vaceerende ampt uwer school-- meesters en voorzangers ampt. Blijve na hertelijke salutatie en prezentatie van mijn onderdanige dienstpresentatie aan UEd. Achtb. met de broederen der gemeente. Uwen onderdanigsten dienaar S. J. v..schoolmeester te Hierbij,..geeft Hartog den volgenden commentaar : D:e-. ze brief heeft eene geschiedenis, waarvan ik hier in 't voorbijgaan nog iets moet zeggen. In 1856 gaf de Navorschei' deze brief uit met de opmerking, dat hij waarschijnlijk thuis behoorde in ld e -eerste helft der achttiende eeuw. Anderen meenden toen ter tijd, dat hij in 1806 of 1816 opgesteld zou zijn, verdicht om, zoo als de heer J. ter Gouw het in DE OUDE TIJD ; bl. 333 uitdrukt de verbeterde onderwijzers" -dier dagen eens ten kosté der oude schoolmeesters" wat óp te vroólij ken. Laatstgenoemde schrijver vond denzelfden brief in den Oprechten nieuwen Utrechtschen Almanack" van 1777 en 'trok uit de bijzonderheid, dat die namen van den schoólmeester en van de plaats verzwegen word-en, het besluit, dat ede brief in 1777 nog van jonge dagteekening was en denkelijk niet veel ouder 'dan Deze gissing blijkt onjuist te zijn, aangezien de brief het eerst voorkomt in DE PHILANTHROPE van 1758, waaruit hij in 1777 in dien Utrechtsch'en Almanak overgenomen is. Volgens de Heer ter Gouw was de naam van den Schoolmeester SIMON JANSZ. VERWEIJ, en ale betrekking naar welke

25 MEMORANDA hij dong, te begeven door de regeering en d-en kerkeraad van Zalt-Bommel." In DE NAVORSCHER was het eerst de aan-dacht op dit merkwaardig document gevestigd, maar het was, zooals J. ter Gouw in de Oude Tijd van 1871 t.a.!p. zegt,,,zoo. miserabel verminkt, lath (het) naauw:elijks. leesbaar is: ja eozoo slordig, dat men er zelfs, in plaats van Jonne- w te f orm-eeren", leest:,,zonnewijzers te smeeren!!" 't Is -dus wel noodig er een bet-ere editie van,te ;even." Ter Gouw gaf dan ook een betere uitgave van id en brief, in de meening, dat, deze voor het eerst in 1777 gedrukt was. Hartog ontdekte echter, dat het zonderlinge stuk reeds in 1758 was gepubliceerd. Sedert dien vond het epistel zijn weg in ede wetenschappelijke litteratuur over de geschiedenis van ons onderwijs in de achttiende eeuw en vooral werd natuurlijk leen dankbaar gebruik van dezen amusanten tekst gemaakt iri vele populaire geschriften over 18e-eeuwsche cultuur. J. Versluys drukte 'den brief in extensó af in zijn GE- SCHIEDENIS VAN DE OPVOEDING EN HET 'ONDER VOORAL IN NEDERLAND (III. Groningen,, WIJS p ). Prof. L. Knappert verwees ernaar in éen zijner interessante artikelen in de NIEUWE ROTT. COU- RANT (,,De Spectatoren - als volksopvoeders". In : Avond Donderdag 14 Febr. 1929). Enz., enz. -blad C van Men durfde nimmer met zekerheid te verklaren, (lat de sollicitatiebrief echt was. Was hij van A tot Z authentiek? Of was hij een falsificatie van leen spotvogel? Of had men misschien te doen met een komische omwerking, een,,retoucheering" van- een echt document? Het is wellicht niet -onaardig, om, na vele jaren, ook in DE NAVORSCHER de oplossing van - het raadseltje te brengen. De brief is nog -een stuk ouder dan alle historici tot nogtoe gemeend hebben. De schilder-pamflettist--avonturier Jacob' - Campo Weyerman gaf in zijn ONTLEE -DER DER GEBREEKEN van Maandag den 3. January 1723 (p ), zonder verdere op.. of aanmerkingen den volgenden Sollicitatie-brief Oudewater den 1.9. April Zonder roem, na waarheid, dient deeze, tot Inform.alisaatje, idat onze Familie bestaat in -een Driehoek. in Magi, Vrouw, en Zoon. Wy zyn alle Drie ruim Veertig jaar, uitgez:ondert -den Zoon, de Kracht onzer Lendenen, de Stokroos zyner - Medejongelingen, de Staf onzer bejaarde

26 4 MEMORANDA,dagen, adie, gewogen in het `Vaaggewigt des 'i,yds, twintig Zomerpond en ophaalt, zyn-de die een Meester Glazernaker, en Verver ; -de meeste tyd myn Ondermeester. Een Jongeling onzes geluks, fris en wel gefornleert van Leden, zo UEd. Achtbaarh. begeeren een wel gcadresscei t Schoolm. en Voorzanger & cetera. G** geeve UEd. Achtbaarh. Wysh eid en Voorzichtigheid in de Parlementaire hectic van zodanigen vereisellt Persoon; verzekert UE,d. Achtbaarh. aangaande inyn geestel yr ke en vle,escll elvk e Wedel; schappen, bestaan in 1d e navolgende dingen. In Italiaans en Scheeps Boekhouden, Wynroeijen, Konst der Stuurluiden, Landmeeten, zoi1der roem, doch het is G**s gave. Extraordinaar schoon zingen, zo het UEd. Aclithaarh. begeeren is ; zelfs tot verwondering -en verbaasth eik, slat. zo een teder, en Naclitegaals ligcliaam, zodanig een geluid Kan geeven, in 't Zingein en in 't Leezen. Ik spreek niet van myn Buitenlands Kerkbestier in de Voortteeling der Kerkiduiven, en Torenspreeuwen, want -dat is on ëilid i,;, slog van myn vierde veraliderillg van Domicilium, van alle F iguurenll, op 't kosielykst, door Ovaals, Honds, door getrokken, alle Zonnewyzers, te formeeren, Italia anschhe Romeinsche Letteryell, ja tot 50 diversche hanclenn te scllryveli, Capitaale regels, slinks door een hamcel, en vergulclea, :en diergelyke hov e]nnlenschelyke \Vete llscllal) - peil, -en Capassiteiten meer, mede in de vlugheid dc i' 1: en voor niemand te wyken, lea Jell roem buiten gesloten, een Schoolmeester uit het Uittrekzel aller Schoolmees -eer UE,d. Achtbaarh. my gelieven-ters geforineert. Wann te zien cii te hoorets, hebben my op UEd. Achtbaarliecletls kostells -en Misels te Commandeeren. M7yii Huisvrouw,«fde allerbekwaamste in haar huis haar School. is benevens-l.otudcdinlg, 't assisteeren van m.y een gelleele Schoolmatres, van -deii schedel des hoot'ds tot, (le Voetzoolen toe, ook wort -er geen Wyn of sterke drank ooit genut over ede Grensscheiding vaal myn D.or pel. Foor 't laatst, en andermaal, zullen UE.d. Achtbaarst. t nog Deter bevinden; aangaande Inyn Cotnportecnent. zal vertoont worden 'door Ecclesiasticke H-eeren Onderteekent. Zal niy h ier op verlaatell, per eerste occasie te imoillell, of biet, en verhoope dat aan U Ecl. Achtbaarh. zal worded gesc11oimkeii. Eendrachtigheid en Liefde in de Electie vale e'en cdetug'cd.elyk, goed,,ell elerlyk Persoon, 111 liet vassecrend Ampt vaal uwen Schoolmneester; blyvve sla h.ertelyke Sal t^tati.e, 1)r'ezelltatie, -en congratulatie van myn onderel aaitnigc dienst aan UE,d. Achtbaarliedeii,

27 MEMORANDA 5 Achtbaare Heereis, V6tre tres humble obligan ie, Simon Janse Verwyk. 't Adres aan my' is, aan Jan Janse de Garnaalman, Bode van Gouda op Oudewater, en wvoonend,e tot Gouda, om verder te behan'digen aan Jan Janse Ver-. wyk, Schoolmeester alhier. Cito Cito Cito Port. Hier hebben wij het nog niet geretoucheerde origineel. WTie de geschriften van \Veyernuin keelt, proeft.,len auteur uit al deze curieuse stijlbloz nipjes. Niemand anders dan Weyernlan is -de maker. Wanneer we pie lezing van DE PHILANTHROPE naast -de oorspronkelijke leggen, dan zien we, dat -de tekst -d-oor latere bewerkers inderdaad - geretouch eerd is, doch niet in dien zin, dat van een serieusen brief een parodie is gemaakt, maar zóo, dat de al te koddige franje is weggeknipt, om daardoor een pas-- kwil voor een authentiek document te kunnen uitgeven. De - schalk Campo Weyerrnan zou zich van pleizier in zijn graf rondwentelen, wanneer hij de toedracht vernam. Van Sti-Menburg, Ik zou iets wenschen te vernemen aangaande een familie van Stoutenburgh. Daar ik in De Navorscher vale 1909 pag. 378, en 1908, pag. 430 dien faam aantrof, en gezien de tijd, eenigen samenhang niet geheel uit - gesloten acht, kwam bij mij de gedachte op, dat Uw tijdschrift misschien de juiste plaats zou zijn, om de gezochte inlichtingen te verkrijgen. Hieronder laat ik het mij be kende volgen. Alles wat hiermee in verband staat, zou mij hoogst welkom zijn.. U bij voorbaat dankend, met de meeste hoogachting. Rijksweg 19, Sittard. C. van Basten B atenburg. Jan Warnsinck, gestorven te Groenlo in 1677, was ge- -trouwd met Wilhelmina van Stoutenblirg, (lie te Groenlo stierf Haar vader was Adriaan van Stouten - burgh. Zij had twee ongehuwde zusters. Volgens een deeli.ngsacte, die mij echter niet bekellicd is, zouden in een deeling van 1707 aan -deze twee ongehuwde zusters toege-

28 GESLACHT- EN WAPENKUNDE. deck! zijn alle Betuwsche en Rijnsche goederen, waaronder de van Stoutenborgh-er ink op den berg, bezwaard met een uitgang van 100 daal'ders jaarlijks. Jan Warnsinck voornoemd, was rentmeester der geestelijke' goederen, en was -een zoón van Bernard :Warnsinck en Anna Slachhekke. Deze laatsten zouden in. het begin van 1616 reeds getrouwd zijn. In de ridderschap van Nijmegen van iii'ablaing van Giessenburg vond ik nog: pag. 144: Gerrit van EI-deren trouwt 1604 Souta vale Stoutenburg" dochter van Adriaan ene Hub-erta Lysters. c. B.^ B. Van Dusseldorp Lelden. door J. H. van Linden van den Heuvell. Vermaarder nog dan de vroeger genoemde muntmeester Hendrik van Dusseldorp was de- te Leiden geboren FRANS VAN DUSSE.LDORP," wiens lieven s tmenviel met de eerste 60 jaren van eden tachtigjarigen oorlog. Hij was trouw gebleven aan het IRoomsch -katholieke geloof -en hield nauwkeurig, aanteekening van al wat hier te lande voorviel. Prof. Robert Fruin heeft in.1893 een breed excerpt uit de ANNALES VAN FRANCISCUS DUSSEL- D.OR PIUS" in het licht doen zien en laat 'daaraan een uitvoerige levensbeschrijving, benevens een stamboom van Franciscus voorafgaan. Deze inleiding is ook opge-- nomen in Fruin's verspreide geschriften, deel VII, bidz en v.v.,, waarnaar wij meeheil te eiogen verwijzen Ook het Nieuw Biografisch woordenboek en van der Aa hebben uit deze bron geput. Zeer in het kort samengevat kan van FRANCISCUS DUS -SELD-ORPIUS worden vermeld, dat hij acht weken na den dood zijns vaders en 10 maanden na diens huwelijk werd geboren uit -een deftig geslacht. Toen. in de opstand uitbrak, week de weduwe van Dusseldorp met haar zoon.uit naar Brabant, maár keerde na het beleg in haar Leidsche woning terug. Hoewel zij in 1576 door een beroerte werd getroffen, waardoor ze haar geheele leven huiszittend bleef, vergezelde zij toch haar zoon naar de Katholieke universiteit te Douay, waar hij in 1589 tot licentiaat in de rechten werd bevorderd. Door zijn streng katholieke opvoeding was hij vervuld met

29 GESLACHT- EN WAPENKUNDE 7 haat tegen ede ketters; aan 'dezen haat werd verder voedsel gegeven door ccii erfeniskwestie, waarbij kettersche familieleden hem, die desondanks zeer gefortuneerd was, ernstig hadden benadeeld; ook zat het hem dwars. dat hij uitgesloten was van een plaats in de stadsregeering, waar-op hij als zoon van een der veertigen van de vroedschap meende recht te hebben, terwijl hij er zeker ide bekwaamheid toe had. Een nieuwe reden tot ergenis gaf hem de vernieuwde afkondiging in 1595 van een plak -kaat der Staten van Holland, waarbij het aan hen. die gestudeerd li adelen aan -een universiteit, staande onder gehoorzaamheid aan den Koning van Spanje, verboden werd het beroep van advocaat uit te oefenen. Zoo werd Mr. Frans, die..al 'eenige jaren -de zittingen van het Hof van Holland bijwoonde, ook van :de advocatuur uitgesloten. In arren moede verhuisde hij hierna in Januari 1597 met zijn moeder naar Utrecht, waar hij veel omgang had met R.00msch- Katholieke geestelijken, 'die h] em ter zijde stonden bij zijn. theologische studiën. terwijl hij de hooge geestelijkheid met zijn juridische adviezen van dienst kon zijn.' Zoo kwam het -dat hij. 26 November 1609, drie jaren na eden -dood zijner moeder, tot priester gewijd werd -en 2 jaar later verheven werd tot kanunnik van St. Salvator te Utrecht. Franciscus Dusseldorpius was ;een beroemd redenaar, -die een groote schare toehoorders trok, maar daar -door bevreesd was,.dat de overheid zich van hem nieestter zou willen maken. De overheid, die in die jaren zeer gematigd optrad, dacht -er niet aan dezen priester te ver -volgen, maar zelf achtte hij het veiliger naar Enimerik en ten slotte naar Keulen te verhuizen (161.:.31, waar hij in 1630 overleed. Van zijn geschriften zijn ongetwijfeld -de belangrijkste: FRANCISCI DUSSELDORPII ïannales, waarin de opstand tegen Spanje (in zijn oogel een opstand tegen Gods gezag), door een ooggetuige wordt beschreven. Hij is fel en partijdig, maar verdient als ontwikkeld man -cie aandacht der' historici. Op liet Lei:dschte archief is vruchteloos nagegaan van waar zijn voorvaderen gekomen zijn en waar de afstammelingen van de broers van zijn grootvader gebleven zijn. Hoewel ier in de 17e en 18e eeuw talrijke personen van den naam VAN DUSSELDORP" te Leiden gewoond hebben, zoo is van -eenige verwantschap met de familie van Franciscus Dusseldorpius niets gebleken; in de meeste gevallen is -deze verwantschap ten eenen male uitgesloten.

30 8 GESLACHT- EN WAPENKUNDE. Hieronder volgen verschillende aan eekeiiingen, ie Leid eii gemaakt, in de eerste plaats betreffende de familie van Mr. Frans van D,usseldorp. 1. Jan Jansz., ro,otzi,eder, in 1487 een vau ;ícá rijkdom te Leiden, overl. vóóí 1518, tr. (:oolte Cla isdr. woont 1518 Nieuwe Rhijn.. Uit dit huwelijk: 1. Frans. volgt II. 2. Belie Jansdr. [r. Pieter Jansz. I1. Frans Jansz., verwier, oven tr. le Aechte Jansdr. Mu ys, overl. 1507, tr.,. 2e. Erm^jaar t Piefen' Paedzendr., 'die hertr. Jacob Gerritsz., ui.tree:der; zij woont te Leiden, Oosterliiigplaats. Uit liet eerste huwelijk : 1. Jan, volgt III. 2. Mary tr. Jain Adriaansz. de WTilcle, die in oud is -en voogd over Jacob Abrah -stns. 3. Anthloni, brouwer 'op 't Nieuwland, - U'. (ondertr. 12 Mei 1526) Hillegont ll.eynriks400nsdr. Hieruit: Katrijn, tr. Dirck Claesz. Uit het tweede huwelijk : 4. Frans, volgt IIIbis. 5. Aecht, geb woont 1581 Steenset tiler. U'. (onidertr. 14 Jan. 1534) Abraham van de Velde, Ja die overt cob Andriesz., Uit -dit huwelijk: (1. Andries van de Velde. b-. Jacob van de Velde, gei). 1540, 1578,,innocent" ; leeft nog C. Marie van de Velde. d. Belye van de Velde. e. Gooltgen van de Velde. t. f. Jan Lij sh'eth van de Velde. (i. Jannetgen, tr. le. Ger'ijt Claes Jansz., van Wecsp, oven. 1538, tr. 2e. I)irck den Ooslerlingh, Cornelisz., die overt. voor 15 Jan Uit het eerste huwelijk: a. Jan Gerrits.e.

31 GESLACHT- EN WAPENKUNDE.9 Uit het tweede huwelijk: b. Elisabeth 'den Oosterlingll, gel) C. Cornelis den Oost-crlinghh, geb Machteld, tr. (o.iidertr. 15 Mei 1553) Illw'i Quirij*n Alb'ertszoon.: III. Jan van Dusseldorp, overt tr. (ondertr. 20 Jan. 1524) Fijtgen, dr. van leger Claesz., verrwer, overl en Margriete Rey-ersddr. Uit klit huwelijk: 1. Mary, geb. pl.im tr. (ondertr. 25 April 1558) Claes Di.r cksz. v-in Mo ntfoort, gel) , verdediger van L-eiden tijdens liet beleg, burgemeester in Hieruit: Beatrix, tr. Leiden 22 Febr. 1596(ondertr. 3 Febr.) Ysbrant Pietersz. de Bye, later schepen -en burgemeester van Leikien. 2.. Frans, volgt IV. I.V. Mr. Frans van Dusserdorp,.greb '32, veertigi aac van Leidden 23 Juli 1562, overt. Leideal Aug tr. Leiden (oa.dertr. 20 Jan. 1567) Mary Houtkko per, ( r. van Jacob Claesz., houtko.oper, veertigraaf van Leiden, burgemeester 1534, overt. 1550, -en Alyt H endricks,dr. geb , overt. 1579, geb. L ei- -den 1540, overt. Utrecht 9 Sept \T Mr. Frans van Dusseldorp, geb. Leiden 23 October 1567, rechtsgeleerde en R.K. Priester, overt. Keulen 31 Maart I I II)is. Frans 1'ransz. van IJ'usseidor p, l)rouwe;-, wo - nende te Leiden Oude Rijn, overt. Leiden 7 Oct. 1593, begr. Vrouwekerki 11 Oct. tr. Leiden, (ondertr. 8 Febr. 1549,) Mary Quirij*n Alberts.: wonsdtr.. die in 1581 in leven is. Uit dit huwelijk: 1. Quiryn, wiens -erfgenamen 18 Maart 1625 voor notaris Paedts te Leiden compareeren, tr. L ei--,den 1615 voor schepenen `.ondertr. 22 Mei) Neeltgje - Corn-elisdr., wed. Hendrik Adriaansz. geb. Wassenaar 1563, vroedvrouw, loverl. pl.rn

32 10 GESLACHT- EN WAPENKUNDE. 2. Frans, leeft 1629, tr. Leiden voor schepenen 15 April 1605 Claertgen TV iggerts. 3. Jan, volgt IV..4. Cornelis, volgt IVbis. 5. Jan Lijsbeth, tr Christof f elsz. 6. Gooltgen, leeft Aecht, leeft IV. Jan Fransz. van Dusseldorp, overl. voor tr. N.N. Hieruit: 1. Frans Jansz., woont 1647 in Delft. 2. Cornelia Jansz., woont 1647 in Delft. 3. Jan Jansz. 4. Quiryn Jansz. IVbis. Cornelis Fransz. van Dusseldorp, loven. voor 1647, tr. Maritgen Claesdr., Wed. Lambert, overl. vóór 7 Sept V. Doe Cornel isz. van Duss-eldor p, overl. Delft 6 Febr. 1659, begr. Nieuwe kerk, graf no. 78 met zerk, die intact is tr. D:elft 26 Januari 1652 (ondertr. 30 Nov.) Cornelia Groen, geb. 1621, overl. Delft 14 Jan. 1687; zij tr. 2e Delft 26 Januari 1661 (on-,dier -Ir. 8 Jan.') Rob'birecht Willem Jouw, -en tr. 3e Corneus Boomuyt. Behalve eenige te Waspik geboren leden van het in deze artik-elzenreeks het eerst behandelde geslacht, welke, in de 18e eeuw naar Leiden verhuisden, zijn de oenige Roomsch Katholieke van Dusseldorppen, -diie te Leidei. worden aangetroffen de nakomelingen van: I. Gerrit van D,usseldorp. II. Bartholomeus Gerrits van Dusseldorp; het is onwaarrschijnlijk, dat hij verwant is aan het voorgaande geslacht, immers in 1de eerste helft der 17e eeuw verdwijnt de naam geheel uit de trouw- en doopboeken om na 1644 weder geregeld voor te komen. Hij tr. N.N. Uit dit huwelijk: 1. Gerrit, volgt III.

33 GESLACHT- EN WAPENKUNDE Jacob Bartholomeusz. van I)tisseldorl), trouwt ;Neeltje van Leeuwen. Hieruit: a. Lowijsje, Herv. ged. Leiden Hooj1. Kerk, 17 Nov b. Machteltje, Herv. ged. Leid-en Hoogl. Kerk, 23 Sept Frans Meesz., van Duss'eldorp, tr. le. Maria Ctaes'dr., tr. 2e. Leidesl (voor schepenen) 9 Aug Elisab -eth Robbers van Eck, dr. van Robbert. Uit het eerste huwelijk: Susanna, R.K. god. Leiden 19 Maart Hendrik Bartholorneusz. van Dusseldorp, passementmaker, tr. Leiden 2 Feb voor scllepenen (ondertr. 11 Jan.,) Angenieta Dircx van Beensberch, dr. van Dirk en Jactluemyntje Daman. 5? oannes van Dusseldorp, R.K. geld., tr. Anna Philips. Uit dit huwelijk: Gerardus, R.K. ged. Leiden 23 April I11. Gerrit artholonieusz. van Dusseldorp. steenhou- \ver, wonende Haarlemmer Straat tr. Leiden 20 Nov 1653 voor Schepenen ( 4 Oct.) Angeniet.a I nn iëls van der. Mousel, dr. van Daniël -en Eva Domousel, geb. Aken. Hieruit: 1. Jacobus, R.K. ged. L-eiden 29 Nov Bartholomeus, volgt IV. IV. Bartholomeus van Dusseldorp, geb. Leiden, lakenverver, trouwt le Leiden 13 Dec voor schepenen (ondertr. 28 Nov. Joanna Hendrixc Ivan. der Waite, dr. van Hendrik, geb. Delft, tr. 2e Leiden 30 Oct voor scheppenen (ondertr. 15 Oct. Catharina L,uymers, Wed. darmen Bruyuikhuysen.

34 12 GESLACHT- EN WAPENKUNDE. Uit het eerste huwelijk: 1. Ignatius, R K. geil. Leiden 17 Mei Maria, R.K.. ged. Leiden 17 Mei ? Jacob-us, gel). omstreeks wiens doop noch huwelijk gevonden zijn. maar wiens zoon (ten naam draagt Bartholomeus, volgt V. V. Jacobus van Dusseldor p, overl. voor 1748, Ir. Susann(l u.an Detere.n, dice te Leiden 26 October ijl de Noordrunderst-eeg woont, twee kin' 1crcn heeft en ondertr. met Jan Bol vliet, ^veduw slaar, wonende in de Kalverstr. te Leiden. Uit haar eerste huwelijk: 1. Bartholomeus, volgt VI. 2. Jacobus, volgt Vlbis. \7 1. Bartholomeus Diuss.eldor/). stiefzooi) van Johan nes Potvliet, droogscheerder, wo n eiid, l)ij zijs) huwelijk in -de Jan Vossensteeg, later op de Vol-dersgraclit, tr. Leiden, ondertr. 6 Nov. 1762, Celia li l T al ie, geb. Leiden leeft nog in Uit dit huwelijk: 1. Jacobus, Herv. ged. Leiden Marekerk I Juni 1763, loo'dgieterskilecllt, woont 1800 op de Oude Vest, tr. Leiden (ondertr. 29 Mei 1788) Jannetje A;r houw, wed. Johannes Lasschztyt, dr. van N.N. en Johanna Romburg, wonende in,de Kamp. 2. Izaak, H erv. god. Leiden Marekerk 1 December \Willem, Herv. ged. Leiden Marekerk 8 Maart Daniël, Herv. god. Leiden Marekerk 22 November Arie, Herv. ged. Leiden Hoogl. Kerk 7 November 1771, volgt VII. V-II. Arie Diss-eldolrp, geld. Leiden H-ocogl. Kerk 7 Nov. 1771, sch oennlakersknecht, wonende in dc Paradijs -steeg, tr. 1.c. Leiden (ond-ertr. 23 Juni 1797) Maria Delein, dr. van N.N. en Rozijntje Tilp. geb. Leiden wonende in de Haarlemmerstraat, tr. 2e Leidden 3 Dec (ondertr. 28 Nov.) Maria Christina

35 GESLACHT- EN WAPENKUNDE. 13 Flick, geb. 's Gravenhage, tr. 3e Cornelia van Venetië Uit het -eerste huwelijk: 1. Bart Jacobus, gei. Leiden Pieterskerk 13 Sept Maria, ged. Leiden Ho-ogl. kerk 30 Sept Uit het tweede huwelijk: 3. Selia Maria, ged. Leiden Pieterskerk 28 Maart Uit het derde huwelijk: 4. Cornelia Adriana, ged. Leiden Pieterskerk Maart a. Arie Matheus, gel). ged. Lekten Pieterskerk 3-8 Maart Vlbis. Jacobus Du,sseldorp, geb. Leiden, stiefzoon vals Joh ann-es Potvliet, 'dekenwever, wonende 1756 in,cie Noordeindensteeg, 1774 op de \Vaartgr^icllt l lr. Leiden, (ondertr. 24 April 1756) C:orrielia Ia Court, dr. van Frans en Anna onderwater, ged. Leiden Iyiet-erskerk 10 Dec. 1727, wonende 1756 op tle Mig 1- delste gracht, tr. 2e. Leiden (onik-lertr. 2 Dec ) Elizabeth van der Hart, dr. van Pieter en Lena r1 i.er:ens, ged. Leiden Hoogl. Kerk 15 Mei 1746, woiiende 1774 in ide Cingelstraat. Uit het eerste huwelijk :, 1. Johannes, god. L!ei'cle», Marekerk, 27 Nov Neeltje, ged. Leiden, Hoogl. klerk 26 Nov Jacobus, g eed. Leiden Marekerk 12 Dec Johanna, geed. Leiden, HoQgl., kerk 8 F-eb Bart, god. Leiden Pieterskerk 21 April Anna, ged. Leideel, Pieterskerk 13. April Izaak, ged. Leiden, Marekerk, 29 Juli Kornelia, ged. Leiden, Hoogl. kerk 28.Juli Susanna, ged. Leiden, Marekerk 12 Oct Cornelia, ged. Liei^1en, Hoog!. kerk 13 Mrt Susanna, ged. Leidel1,.,1arel:-2lrk 15 Jan : Uit het tweede huwelijk: 12. Jacol)'us, ged. Leiden, PieLerskerk 13 Sept

36 14 GESLACHT- EN WAPENKUNDE. 13. Pieter, ged. Leiden, Hoogl. kerk 9 Maart Jacobus, ged. Leiden, Marekerk 5 Jan Lena, ged. Leiden, Hoogl. kerk 14 M-ei 1780, tr. Leiden 14 December 1797 Pieter Ming. 16. Susanna, ged. Leiden, 1ioogl. kerk 11 Nov. 178 í In deze familie ziet men de vermenging met Waalsche of Fransche geslachten (la Valie, Delein (of (ie Lain), welke in Leiden met zijn belangrijke texieiindustrie zoo talrijk waren. In den loop der jaren trokken honderdeen lakenwevers, droogscli -eerders, vokliers, enz. wier bestaan in Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden bedreigd wérd. naar het nijvere Leiden van de 17e en 18e -eeuw. Zoo vinden we in 1715 te Leiden Gerrit en.bartho.'om.eus van Dusseldorp, beiden tie Yperen geboren en klein an Thomas Cappersz. Nergens, blij kt,dat deze Bar-zoontholomeus verwant is aan den hiervoor,genoemden naam v deze Vlamingen vinden we vermeld. -genoot. Van I. Gerrit van Dusseldorp, geb. Yperen, kleinzoon van Thomas Cappersz., lakenwever, wonende 1715 in de Lange Jan Vossensteeg, tr. Leiden, ondertr. 19 Juli 1715 zijn nicht Catharina de Pree, geb. Antwerpen, wvonen-de 1715 in het Hofje van Tetterode en in 1736 in leven, kleindochter van Angenietje Lappers. II. Hendrik van Dusseldorp, geb. Antwerpen, lakenwever, wonende 1736 in -de Co^ddest'eeg, tr. Leiden, on' ertr. 5 Oct Grietje de Krugs, dr. van David en Lysbeth Jonasdr., ged. Leiden Marekerk ' 9 Jan. 1709, wonende 1736 in de Vrouwenkamp. Uit dit huwelijk: Kaatje, ged. Leiden Hoogl. kerk 19 Jan I bis. Bartholomeus van Dusseldorp, geb. Yperen; kleinzoon v. Thomas Cappersz., -die in 1715 in leven is en te Leiden woont in liet Stevenshofje, lakenwever, won-ende 1715 bij zijn grootvader, tr. Leiden (ond:ertr. 12 Juli 1715) Maria Martyn dr. van Pieter en Jannetjie C-ent Maes, geb. Leiden. Pieterskerk 18 Nov. " 1685 wonende 1715 in de Baaystraat. II. Jacobus van Dusseetdorp, lakenwever, woont 1736, Middengracht, tr. Loeiden voor schepenen 14 Juli 1736 (ondertr. 29 Juni) Susanna van Peeleren, geb. Leiden, woont 1736 Crayerstr.

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website Huwelijken 1859-1926 RED = to be linked in the website Nr Naam Datum Bron Rol 1 Petrus Frederik 2 Cornelis 3 Johannes Petrus Nicolaas 4 Cornelis 31-08- 1859 31-08- 1859 25-01- 1860 25-01- 1860 5 Abraham

Nadere informatie

Parenteel van Radbolt I Heer van Egmond

Parenteel van Radbolt I Heer van Egmond Parenteel van Radbolt I Heer van Egmond 1 Egmond 1 Radbolt I Heer van Egmond (afb. 1). Kind van Radbolt uit onbekende relatie: 1 Wolbrand van Egmond, geboren in 900 in Slot de Hoef Egmond Binnen. Volgt

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Cornelius van Loon, geb. 18-07-1718 te Wouw. Hij trouwde Dijmphna van Tilborgh. i. Paulina van Loon, geb. 12-04-1748 te Essen. ii. Anna Maria van Loon, geb. 04-05-1750 te Essen. iii.

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 561 INVENTARIS VAN DE COLLECTIE VAN DER HAMMEN 1974-1990 DOOR L. VAN DER HAMMEN SCHIEDAM INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 INVENTARIS... 3 I. Algemeen...

Nadere informatie

Parenteel van Slicher

Parenteel van Slicher Parenteel van Slicher 1 Slicher is geboren in 1590 in pruisen Dld. Hij begon een relatie met N.N.. Zij is geboren in 1590. Kinderen van Slicher en N.N.: 1 Hans Slicher. Volgt 2. 2 Ludecke Slieker, geboren

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

Parenteel van Claas de Milde

Parenteel van Claas de Milde Parenteel van Claas de Milde 1 Claas de Milde. Claas is overleden in 1504. Notitie bij Claas: testament in archief Nicolaasgasthuis 18fol.153vo, hij was weesmeester in 1499-1503 Claas trouwde met Neeltgen

Nadere informatie

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 J. G. C. A. BRIELS Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek Met in bijlage

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 I a - Jan Hekkema * 31-08-1791 Nietap ~ 11-09-1791 Roden 10-02-1869 Groningen Groningen Klerk, onderadjudant, commandant Zoon van: Steven Jans Hekkema en van: Frotje/Froontje

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

Concept Kwartierstaat van Vincent Willem van Gogh dd 2003

Concept Kwartierstaat van Vincent Willem van Gogh dd 2003 Concept Kwartierstaat van Vincent Willem van Gogh dd 2003 Door Eric Hennekam Generatie 1 (proband) 1 Vincent Willem van Gogh, geboren op 30-03-1853 in Zundert. Bij de geboorteaangifte van Vincent waren

Nadere informatie

Van Namen. Dagboekfragmenten van Antonius van Namen. Opgemaakt door: M.G.H. van Namen. Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen

Van Namen. Dagboekfragmenten van Antonius van Namen. Opgemaakt door: M.G.H. van Namen. Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen Van Namen Dagboekfragmenten van Antonius van Namen Opgemaakt door: M.G.H. van Namen Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen Van Namen Foundation, 2004 1 In het R.K. Kerkregister / Archief Driel/ Maasdriel

Nadere informatie

I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie.

I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie. I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie. 1 Andries Scharloo, geboren te Leerdam rond 1742, volgt onder II. 2 Karel Scharloo,

Nadere informatie

Parenteel van Wilhelm van Foreest (Foresto)

Parenteel van Wilhelm van Foreest (Foresto) Parenteel van Wilhelm van Foreest (Foresto) 1 Foreest wapen 1 Wilhelm van Foreest (Foresto) (afb. 1). Wilhelm trouwde met Machteld van Foreest. Machteld is geboren in 1250. Kind van Wilhelm en Machteld:

Nadere informatie

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht gecompareerde Lam, bertus van Loon, molenaarsknecht, oud

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 3 VEEL ONZEKERHEID In 1832 is deze woning in bezit van Hendrik van Dijk (sectie: E 280/1052/1291) en in 1840 is de eigenaar Theodorus van Eenbergen. In 1843 gaat

Nadere informatie

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17 Nieuwstraat 40/42 Bewoners van 1815 tot heden : Kanters -van der Meijden Knicknie van den Biggelaar van de Coevering Immens (café Victoria) supermarkt Boxer (de Kroon) en vervolgens de Jumbo kindsheidoptocht

Nadere informatie

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 1 Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 De beschrijving van de stamboom van de familie van der Zijden over de periode 1608 tot 2003 is op basis van gegevens uit akten en boeken van

Nadere informatie

Parenteel van Jan Jansz. Ham

Parenteel van Jan Jansz. Ham Parenteel van Jan Jansz. Ham I Jan Jansz. Ham. Jan is Jan trouwde met Antgen Philipsen. Antgen is Kinderen van Jan en Antgen: 1 Jan Jansz. Ham. Volgt II-a. 2 Aryen Jansz. Ham. Volgt II-b. II-a Jan Jansz.

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie

Een Zwitserse kolonie in negentiende eeuws Gouda

Een Zwitserse kolonie in negentiende eeuws Gouda Een Zwitserse kolonie in negentiende eeuws Gouda Toen na de val van Napoleon in 1815 Nederland, Vlaanderen, Wallonië en Luemburg werden samengevoegd tot de Verenigde Nederlanden onder het koningschap van

Nadere informatie

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ONTWARD DOOR JAN VAN DAM 2010 Wapen van de Delftse van Schie s en de Delftse van Dam men.

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem.

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem. Genealogie van Pieter Kilwinger inderen van Peter Gijsbert Kilwinger en Johanna Mutsaards: 1.1.1 Johanna Maria Kilwinger, geboren op woensdag 17 februari 1836 in Stratum. Johanna Maria is overleden op

Nadere informatie

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS Bron : Kadaster digileggersysteem Art. nr naam voornamen beroep woonplaats perceelnrs 448 wed.spierings Hendrik (1832) St.Michielsg.

Nadere informatie

vrijgegeven graven vak A en vak AB

vrijgegeven graven vak A en vak AB LIJST VRIJGAVE GRAVEN VAK A en AB A / 100 1 IPSEN, JACOB BOOIJ A / 100 2 JOOSEN,ELISABETH A / 101 1 PLAS, Gerrit Hendrik A / 101 2 PLAS, JOHANNES A / 102 1 PLAS, JOHANNA A / 103 1 UITENTUIS, DIRK A / 103

Nadere informatie

Parenteel van Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel

Parenteel van Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel Parenteel van Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel 1 Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel is geboren in 1523 in Breda. Cornelis trouwde met Jenneke Godert LenaertsD. van Brecht. Jenneke is geboren

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

Parenteel van Jan Snellen

Parenteel van Jan Snellen Parenteel van Jan Snellen 1 Jan Snellen is geboren in 1490. Notitie bij Jan: In 1543 ontving Jan Snellen 52 bunder over dolve Moeren van Prins Rene van Chalon Jan begon een relatie met N.N.. Kinderen van

Nadere informatie

DE LATE MIDDELEEUWEN (1300-1555)

DE LATE MIDDELEEUWEN (1300-1555) DE LATE MIDDELEEUWEN (1300-1555) Deel 1: 1305-1354 De groei van de macht van het volk en het uitbreken van de Hoekse en Kabeljouwse twisten. In deze periode zien we de macht van de graafschappen en hertogdommen

Nadere informatie

Bijlage A BN/De Stem 18.05.1999 Bijlage B NRC 07.07.1893

Bijlage A BN/De Stem 18.05.1999 Bijlage B NRC 07.07.1893 Bijlage A BN/De Stem 18.05.1999 Bijlage B NRC 07.07.1893 Bijlage D1 Plattegrond 1832-1890. Plattegrond van de vesting Bergen op Zoom, 1832. Moderne natekening, ca. 1950. Hierop in dikke lijnen de bij de

Nadere informatie

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Josephus Holtzer. Hij trouwde Dorothea Wageners. 2. i. Johannes Holtzer geb. 07-04-1762. Tweede generatie 2. Johannes Holtzer, geb. 07-04-1762 te Schilingsfurst, overl. 02-02-1845 te

Nadere informatie

Alberich van Montmorency (9 generaties) Tweede Generatie

Alberich van Montmorency (9 generaties) Tweede Generatie Alberich van Montmorency (9 generaties) 1. Alberich van Montmorency, ook bekend als Alberich van Orleans, geb. 900, (zoon van Alberich I van Gatinais). Hij trouwde met Elfleda van Engeland, geb. 910. +

Nadere informatie

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel Parenteel van Gommert Pietersen van Geel 1 Gommert Pietersen van Geel is geboren in 1624 in Zevenbergen. Gommert is Notitie bij overlijden van Gommert: Overleden rond 1676. Gommert: (1) trouwde, 24 of

Nadere informatie

Parenteel van Christoffel van Ettinger

Parenteel van Christoffel van Ettinger Parenteel van Christoffel van Ettinger I Christoffel van Ettinger is geboren in 1702 in s Gravenhage (zui,nld). Christoffel is overleden op donderdag 21-10-1790 in Voorburg (zui,nld), 87 of 88 jaar oud.

Nadere informatie

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond)

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond) 8 XI Henrica Verhausdonck Dopeling Henrica Verbeeck. Vader Joannus Antonius Verbeeck Moeder Henrica Verhausdonck Getuige Henricus Verbeeck en Margarita van der Sanden Plaats Helmond Datum RK doop 19-04-1746

Nadere informatie

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte 32 e en 33 e kwartier Hermannus LUTGERINK Geboorte 98 Overlijden 99 Elisabeth Wulffling Overlijden 100 Geboorte + huwelijk 101 34 e en 35 e kwartier Thijse HOF Geboorte 102 Overlijden 103 Regina Postma

Nadere informatie

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832. Gemeente Jaarsveld

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832. Gemeente Jaarsveld Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832 Index van de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels OAT s behorende bij de minuutplans op www.watwaswaar.nl, gemaakt door Joop Sluis uit Mutzig (Frankrijk).

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

Hoofdkwartierstaat van Dinther-Smaling

Hoofdkwartierstaat van Dinther-Smaling HOOFDKWARTIERSTAAT VAN DINTHER - SMALING N.L. van Dinther 2015 Generatie I 1 DINTHER, van, Johannes Nicolaus Arie, bedrijfsadviseur, wonende te Rhoon, is geboren op maandag 13 augustus 1962 te Poortugaal.

Nadere informatie

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II NEUTENBERG-NOTTEBERG Het oorspronkelijke erve Notteberg, waar onderstaande personen naar zijn genoemd, was gelegen in Kerspel Goor nabij huis Heeckeren, waartoe het ook behoorde. Rond 1683 echter verhuizen

Nadere informatie

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Transcriptie van twee folio s aanwezig in een archief in India Herman de Wit, Maarssen, juli 2014 Bron: Nationaal Archief Den Haag, Nederlandse bezittingen

Nadere informatie

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 - gemaakt door M. van der Tas - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: DTB Arkel Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

De familienaam Dekker

De familienaam Dekker De familienaam Dekker Tijdens een gesprek met Cees Dekker, vrijwilliger bij de Stichting Oud Limmen, bleek dat één van zijn voorvaderen een belangrijke positie had bekleed binnen de gemeenschap van Limmen.

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

GRAFTEKSTEN EN PERSONALIA "STILLE HOFJE" Versie: 15 november 2000

GRAFTEKSTEN EN PERSONALIA STILLE HOFJE Versie: 15 november 2000 GRAFTEKST PERSONALIA "STILLE HOFJE" Versie: 15 november 2000 NR. 1 HDRIK JACOB DE JONG SCHOUWBURG GEBOR 16 APRIL 1871 OVERLED 3 JULI 1952 ZALIG ZIJN DE BARMHARTIG WANT HUN ZAL BARMHARTIGHEID GESCHIED MATTHEUS

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

III.1 Maerten Claesz SCHRAMA, geboren ca. 1500, zoon van Claes Florisz ('s GRAVENMADE) (zie II.1) en NN NN.

III.1 Maerten Claesz SCHRAMA, geboren ca. 1500, zoon van Claes Florisz ('s GRAVENMADE) (zie II.1) en NN NN. 1 van 167 27-12-2007 11:28 I.1 Floris Lourisz van 's GRAVENMADE, pachter van een hoeve, gelegen op de Gravenmade onder Bennebroek, geboren ca. 1440, overleden te Heenstede vóór 1510. Relatie met Margriet

Nadere informatie

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen enkele, meest belangrijke, activiteiten van de vereniging. Opsomming van die gegevens bewijzen in meer en mindere mate de levenskracht van onze vereniging, die aan het einde van 1992 haar "koperen" bestaan

Nadere informatie

Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1

Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1 Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1 I a - II a - Freerk Wilken Jonkman *..-..-1799 Wedde ~ 12-05-1799 Wedde 15-09-1832 Groningen Groningen Gruttersknecht, arbeider, zolderknecht Zoon van: Freerk

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch

Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch De hierna beschreven fam. Nicolaï heeft zijn herkomst in Schoorldam. Maar verder terug in de tijd kwamen zij uit Friesland m.n. uit Franeker. Eind

Nadere informatie

Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736

Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736 Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Huizen Inventarisnummer: 21 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Genealogie familie Benders

Genealogie familie Benders Genealogie familie Benders Reacties aan info@historie-sliedrecht.nl I Pieter Hendrikszn Benders, begraven te Giessendam op 30 april 1759. Hij is getrouwd te Bleskensgraaf op 11 februari 1731 voor de kerk

Nadere informatie

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen.

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 24-tal akten konden niet worden geplaatst en deze zijn achteraan

Nadere informatie

Parenteel van Vranck Romeijn

Parenteel van Vranck Romeijn Parenteel van Vranck Romeijn I Vranck Romeijn is geboren omstreeks 1552 in Berkel (zui,nld). Vranck is Vranck begon een relatie met NN. Zij is Kinderen van Vranck en NN: 1 Lenaert Vrancken Romeijn. Lenaert

Nadere informatie

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld door 31 mei 2010 De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld Generatie 1 1. Johanna Gerritdina Kollenveld, dochter

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 7) Rechtspersoon RSIN 007604506 Rechtsvorm loze Vennootschap Statutaire naam Kempen Capital Management N.V. Statutaire zetel Amsterdam Datum akte van oprichting 15-03-1985 Datum akte laatste

Nadere informatie

Parenteel van Johan Diderick Dubel

Parenteel van Johan Diderick Dubel Parenteel van Johan Diderick Dubel Bestand : C:\PG30\NL\DATA\DUBEL Datum : 23-12-2013 Selectie : 'Personen in parenteel van Johan Diderick Dubel [67]' Sortering : Per generatie I.1 Johan Diderick (Dirk)

Nadere informatie

Aankomsttitel kad.gem.cuyk, sectie A

Aankomsttitel kad.gem.cuyk, sectie A Aankomsttitel kad.gem.cuyk, sectie A 1 Straat/ omgeving Persoon Beroep Woonplaats Gebruik Klass e Oppervlakte nr. DE KUILEN CUIJK/CS, GEMEENTE N.V.T. CUIJK WEIDE 4 221250 ha A 1 DE KUILEN CUIJK/CS, GEMEENTE

Nadere informatie

Parent eel van Rudolph Anthon

Parent eel van Rudolph Anthon (4-3-2015) Leendert Brouwer - PARENTEEL RUDOLPH.pdf Page 1 Parent eel van Rudolph Anthon Kuhlenschmidt I Rudolph Anthon Kuhlenschmidt is geboren omstreeks 1720 in Alverdissen, Duitsland. Hij is gedoopt

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk)

De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) Generatie 1 1. Cornelis Sweersz ( van Zurk), is gedoopt

Nadere informatie

1. Catalijn CARLIE [156], Geboren te Valenchijn [Frankrijk] circa 1655, volgt IIa.

1. Catalijn CARLIE [156], Geboren te Valenchijn [Frankrijk] circa 1655, volgt IIa. 1 Parenteel van Daniel CARLIE. Generatie I I. Daniel CARLIE [9], Geboren Frankrijk circa 1635, Waals Hervormd, Kerk.Huw. [5] (Waals Hervormd) met: Agnes DEL TOUR [10], Geboren Frankrijk circa 1635, Waals

Nadere informatie

Mariage le 30 d cembre 1931 Leiden (Pays-Bas) (num riser disponible)

Mariage le 30 d cembre 1931 Leiden (Pays-Bas) (num riser disponible) Mariage le 30 d cembre 1931 Leiden (Pays-Bas) (num riser disponible) Mari Wilhelmus Josephus Lugters, n (e) Ridderkerk, 19 ans, koopman de profession Hendrikus Lugters M re de mari Barbera Hendrika de

Nadere informatie

's-gravenwezelse Families Genealogie Gillès de Pélichy

's-gravenwezelse Families Genealogie Gillès de Pélichy 's-gravenwezelse Families Genealogie Gillès de Pélichy Aansluitend op het artikel: «Over 's-gravenwezelse stamfamilies en nog wat» verschenen in «De Drie Rozen» jaargang 1, nr. 1, vervolgen wij nu met

Nadere informatie

Notariswoning de BRENTHOF en haar bewoners 1833 1944

Notariswoning de BRENTHOF en haar bewoners 1833 1944 Notariswoning de BRENTHOF en haar bewoners 1833 1944 In 1832 koopt notaris Antonius Verhagen uit Lage Mierde van Jan Marius van der Meer een woning gelegen in het Dorp aan de Dommel (kad.nrs. F459 (F765)

Nadere informatie

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch drs. L. F. W. Adriaenssen Van Stamboom vicaris-generaal, kanselier en zeg e l bewaard e r van de bisschop van Luik en had

Nadere informatie

pagina 1 van 23 Parenteel van Matthieu / Martinus Tournier 1 Matthieu / Martinus Tournier is geboren op dinsdag 16 januari 1776 in Phisee Languedoc (France). Matthieu is overleden in Notitie bij publiceren

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935

Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935 Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding aid is in Dutch.

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Matthias van Egeraat, overl.

Nadere informatie

Parenteel van Henricus Degenhart

Parenteel van Henricus Degenhart Parenteel van Henricus Degenhart 1 Henricus Degenhart is geboren omstreeks 1760 in?. Henricus is overleden omstreeks 09-06-1809 in Kampen, ongeveer 49 jaar oud. Hij is begraven op 09-06-1809 in Kampen

Nadere informatie

De nakomelingen van Kerstien Schrader

De nakomelingen van Kerstien Schrader een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Kerstien Schrader door 4 mei 2016 De nakomelingen van Kerstien Schrader Generatie 1 1. Kerstien Schrader, is geboren rond 1615. Hij is dagloner van beroep.

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Genealogische gegevens over de familie Nicolaes

Genealogische gegevens over de familie Nicolaes Genealogische gegevens over de familie Nicolaes van Kanne naar Maastricht * Gemeentewapen voormalige gemeente OudVroenhoven Het hierna volgend overzicht omvat informatie over de afstamming van mijn schoonmoeder

Nadere informatie

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en Lijst van werken, betrekking hebbende op Leiden en Omgeving, verschenen in 1935, ten gemeente-archieve aanwezig. Jaarverslagen, catalogi, dag- en weekbladen, periodieken, programma s en courantenartikelen

Nadere informatie

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Generatie 1 I. GILLIS VAN DUEREN, meisenier 10 januari 1647 (str. Jan Gillisjan den ouden en Jan Gillisjan den

Nadere informatie

Hierna worden de onwikkelingen geschetst van de familie Dellaert in IJzendijke. De 70e verjaardag van Olga Dellaert, op 8 augustus 2002 was de aanleiding om hier mee te starten. Inmiddels is dankzij de

Nadere informatie

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans Genealogie van Arijen Arijensz Spaans I Arijen Arijensz Spaans is geboren vóór 1620. Arijen is overleden, minstens 34 jaar oud. Hij is begraven op zondag 25 januari 1654 in Scheveningen. Notitie bij overlijden

Nadere informatie

Parenteel van Derk Zeilinga (STAMVADER)

Parenteel van Derk Zeilinga (STAMVADER) Parenteel van Derk Zeilinga (STAMVADER) 1 Derk Zeilinga (STAMVADER) is geboren omstreeks 1645. Derk is overleden. Derk trouwde met?. Kind van Derk en?: 1 Paulus Derks Zeilinga, geboren in 1670 in Schiermonnikoog.

Nadere informatie

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398]

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] I Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] is geboren omstreeks 1662 in Katwijk. Hendrik is overleden, ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 18

Nadere informatie

Tijd van regenten en vorsten 1600 1700. 6.2 Wie heeft de macht? Deel 2. Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht?

Tijd van regenten en vorsten 1600 1700. 6.2 Wie heeft de macht? Deel 2. Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht? Onderzoeksvraag: Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht? Kenmerkende aspect: Het streven van vorsten naar absolute macht. De bijzondere plaats in staatskundig opzicht

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk

Anderhalve eeuw in Oisterwijk Anderhalve eeuw in Oisterwijk 81-82. Lath Lath Peter Antony de Lat gaat 16 februari 1715 voor de oisterwijkse dominee in ondertrouw met Anneke Thomas Schoenmakers. Beiden zijn dan woonachtig te Oisterwijk.

Nadere informatie

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813.

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Wie stamboomonderzoek doet kan tegenwoordig met weinig moeite de gegevens van zijn voorouders vanaf 1811 boven water halen. Internetsites als genlias

Nadere informatie

De Burg te Wassenaar.

De Burg te Wassenaar. De Burg te Wassenaar. hierboven reeds door Dr. Holwerda in herinnering werd gebracht, deelde de heer W. J. J. C. Bijleveld in jaargang van ons Jaarboekje het een en ander aangaande den zoogenaamden burg

Nadere informatie

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1795-1806

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1795-1806 Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1795-1806 - gemaakt door Willem van der Hoeven - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zaandam Inventarisnummer:

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie