EEN MIDDEL TOT .-' GEDACHTENWISSELING ENLETTERKUNDIG VERKEER. TUSSCtIEN A-LLEN. lets TE VRAGEN HEBBENOF lets KUNNEN OPLOSSEN ONDER REDACTIE VAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN MIDDEL TOT .-' GEDACHTENWISSELING ENLETTERKUNDIG VERKEER. TUSSCtIEN A-LLEN. lets TE VRAGEN HEBBENOF lets KUNNEN OPLOSSEN ONDER REDACTIE VAN"

Transcriptie

1 DE NAVORSCHER. EEN MIDDEL TOT.-' GEDACHTENWISSELING ENLETTERKUNDIG VERKEER TUSSCtIEN A-LLEN DIE letsweten, lets TE VRAGEN HEBBENOF lets KUNNEN OPLOSSEN ONDER REDACTIE VAN G. FULDAUER. QRIE EN TACHTIGSTE JAARGANG. AMSTERDAM ENGELHARD, VAN EMBDEN & Co

2

3 ie NAVORSCHER

4

5 DE NAVORSCAER. EEN MIDDEL TOT GEDACHTENWISSELING EN LETTERKUNDIG VERKEER. TUSSCHEN ALLEN DIE IETS WETEN, IETS TE VRAGEN HEBBEN OF IETS KUNNEN OPLOSSEN ONDER REDACTIE VAN G. FULDAUER. DRIE EN TACHTIGSTE JAARGANG. AMSTERDAM ENGELHARD, VAN EMBDEN & Co

6

7 REGISTER. Aanteekeningen uit de Protocollen` berustende in het archief op Curacao, 175. Ake Tott, 157. Altenberg, 156. Amiens, Vrede van, 157. Andrea, 44. Andryesz., 246. Babauw, Gemeente te, 49. Barendrecht, 64. Bataafsch Genootschap, 60. Batterijen, 267. Batterijen te vo-et, 137. Beaumont, 283. Beasting in de XIVe Eeuw door het Bisdom Utrecht.aai de Pauselij ke Curie verschuldigd, 250. Bemme, 63. B.entinck, W. Baron, 108, 257, 273. Bentinck tot Buckhorst, Baron, 119. Berkum, P.J.v., 61. Berlaymont, 171. B-erucht fals(aris, 241. Bichin, de, 182. Bijl, Jan van der, 242. Blois van Treslong Prins, 240. Bohemen, 153, 183. Bois Seigneur Isaac, 189. A. B. C. Anthing, 127. Antonia, 244. Armee van den Erfprins, 125. Askamp, 161. Arnim, You, 153, 160. Artitl:erie te voet, 123. D'Atibreme, 232. Bon, Joost Govertsz. van, 245. Bonaparte, 57. Braine L'Alleud, 217. Braine le Comic, 140. Brandenburg, 149. Breitenfeld, 154, 155. Breteuil, 283. Brisemontagne, 63. Brouwer, Vincent, 249. Brouwershaven, 243. Brunswyck, 148. Braine, 138. Brulart de Leon, 152. Bubna, 158. Busken Huet over Thorbecke als redenaar en ' Stilist, 191. Buys, Jacob, 62. Byleveld, 127. Byllaerd, Th. v.d., 259. Byng -en Maitrand, 219. Camp, 232. Car'affa, 150. Campo Formio,. Vrede van, 57. Casteau, 181. Carpentier, le, 44. Chasse, 183, 216, 255.

8 REGISTER Chechische, 146. Christeneenheid, 150, Christiaan IV, 148. Cleeves, 223+ Colelen, Robertus van, 252. Columna, 244. Colviolle, 216. Commissi-eboeken der Staten-Generaal, 110. Commissioned officers, 110. D. Concentratierayon van ons Veldleger, 136. Confederation du Rhin, 59. Conijnckx, 247. Constant Rebecque, Báran de, 140. Cordes, 268. Corvey, Abdij, 56. Corvey, von, 174. Cuypers, 243. Daagsche fijmeraars, 241. Delftsch groen aardewerk, Delen, 124, 186. Delft, 124, 137. Depó k, 49. Detmers, 107. Divisie Chassé, 138. Dominium maris Baltici, Documanten betreffende de hervorming te Venlo, 170. Donkan, Cornelis, 242. Douiens, 283. Du Beis, 133. Dusseldorp, van, Leiden, 6. E. Eenige act-en betreffende het geslacht Paspoort, 252. Eenige bijzonderheden betreffende de bezittingen van den Prins Van Oranje te Hoxter, 173. Emmius, Ubbo, 251. Emplacementslij st, 132. Engeland, 150. Enmelen, 160. Erie, 161. Errata, 287. Eysinga, Roorda van, 219. F. Familie Wittebol -, 65. Fragment Van Heemskerck, 213. Fayt, 182. Fragment Gen^eáiogie Bouwmeester, Felix Meritis, Ferdinand II, 146. Frankrijk, 150. Forstconsevateur, 175. Friedland, Hertog vfan, 148. Fragment Gen'e^albgie Schot, 49. Friedlander-huis, 157. G. Garde-Rijders, 121. treffende op Java, 240. Geheimmiddelen, 179. Genealogische verdichting Tenn waar- Genealogische yen Heraldische Ge- beid betreffende het geslacht Le denkwaardigheden, Europeanen be- Cocq d'armandville, 24.

9 ÍÍI REGISTER Genees- en heelkundig genoot- Gorinchem, 64. schap, 61. Grip, Jan, 241. Geslacht Biusquet, 203. Groot, 178. Glo,gau, 156. Gunkel, 138. Goefnies, 182. H. Haar, de, 243. Haine St. Pierre, Halket, Sir Colin, 222. Hanzesteden, 152. Haringreeders, 62. Harráck, Karel von, 148. Hayc Sainte, 221. Hcrnianic, 146. 's Hertogenbosch, 131. Heusden, 137. Hinderduin, A. D., 248. Holsman, 132. Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 60. Hombach, 232. Hondsel, 64. Hondsholredijk, 64. Hoofdketterij, 62. Houdeng, 182. Huguenin; 126, 135. Hyacinth, 152. I. I-ets over onze gel-eerde en, ook andere genootschappen in de 18e,eeuw, 59. Iets over den Landdrost in Holl`and's Noorderkwarlier, 247. Italiaans en Scheeps Boekhouden, 4. J. Johan George, 157. Joseph I,. Koning van Portugal, 180. Johan, George vaan Saksen, 154. H. Kaempfer, 265. Kamerling, 241. Kessel, 171. Kicffel, BarthoÏonxieus, Kikkert, I., 183. Kikkert, Trein Issak, 260. Klein Bockenheim, 110. Kollemans Beynen, 186. Kompagnien, 120. Koning der Nederlanden, 125. Krahm-er, 222, 232, 373. Krahmer de Bichin, 107, 114, 121, 134, 136, 183, 235, 269. Kunstwerken vermelden, 284. Kuy tenbro uwer, 116.

10 IV REGISTER LI Labflnt, 175. Labouchere, 44. Lamormain, 159. Landdrost, 247. Landsarchief te Batavia, 97. Leeuw van W!ater1 o, de, 237. Lieutenant-ljaanddrost, 249. Liga, 148. Limburg Stirum, Graaf van, 122. Lippe, 161. List, F. C., 261. Lloyd, 222. Loben Sels, E. van, 108. Lof der Naarstigheid, 60. Louise van Pruisen, Prinses, 55. Lubeck, 152. Luise, 55. Liftzen, 157. Lux, in 1815, 107, 114, 138, 216, 285. M. Maanziekte, 180. Maggiaris, Abraham, 241. Mainz, 154. Mansfeld, 148. Mantua, 153. Maximil ia!an van Beieren, 148. Mechelen, 137. M-eckienburg, 149. Merkwaardige Sollicitatiebrief uit de 18e eeuw, 1. Mervraine, vlan, 217. Mobiele batterijen, 262. Mon Plaisir, 188. Mont St. Jean, 216,.217. Montmorency, 279. Miihl,hauseen, `pan, 149. Munchen, 152, 154. Napoleon, 216. Nassau, Friedrich Wilhelm von, 55. Nederlanden, 150. Nederl. Maatschappij ter bevordering der nijverheid, 62. Neurenberg, 156. Niet geslaagde loterij, 180. Nivelles, 137. Nivelles-Mont Si. Jean, 219. Noailles, 283. Noord-Nederlandsche batterij artilferie te voet, Lux in 1815, 107, 181, 255. Norbertijnen, 243, 251. Nozeman, Cornelis, 61. Oecflnomhische Tak, 62. Os, PPetusz., 252. Onder de studeerlamp, 240, 286. Ostrand, 160. Ontleeder der Gebreeken, 3. Oud Gebruik, 191. Oranische Regiering, 174. o.

11 V REGISTER P, Papendrecht, 64. Pappenlieim, 157. Parapatten,lVezenglesticht, 49. Patijn, Leonard, 61. Petter, 107, 117. Philanthrope, 5. Philanthrópe van 1758, 2. Ph'ilibert, Hertog van S'avoye, 179. Piershil, 64. Pipe, 217. Piro, Jan, Plus, Antonius, 244. Plat, du, 232. Plateelbakker, 177. P1átie1Iiackery van de poroeleyne, fles, 177. Ploos van Amstel, C., 62. Pómmeren, 150, 152. Pouderoyen, Virulf y van, 261. Premonstratensis, 250. Priehus, 148. Prijsstoffe, 60. Prins van Oranje, 141, 181. Prins van Wiaterlb'ó, 237. Prins Willem niet tee Hagnau, 55. Protestanten, 153. Quatre Bras, 117, 185, 266. R. Rachin, 158. Recknitz, Rekyssowa van Landeck, 147. Restitutie-edict, 154. Reukwaters, 180. Richelieu, 153. Riczano, 147. Riesz, 127. Rietwij ck's, 248. Rijssel, 283. Ro'eulx, 182. Rome, 152. Ross, 220. Rotterdamsch Genootschap,,.Studium Scientiarum genetrix", 61. Rove sur Matz, 278. S. Sagan, Hertogdom, 148. Saksen, 149. Saturdags geselschap, 63. Scheidius, 135. Schijndeugd óp het tweede schavot, 241. Schuller, 226. Secreten van den eerwiaerdlien Heere Alexis Piemontois, 179. Selwerd, 251. Seneffe, 182. T' Serclaes, 128. T'Serclaes de Wommerson, 107,108. Silezie, 160. Silbwert, 251. Sinclair, 221. Sluwfate v ón Chlum and Koschunberg, 147. Smissen, 255. Smissen, van der, 143, 223. Sneffe, 141. Sollicitatie-brief, 3.

12 VI REGISTER Spectatoriale Geschriften van , 1. Speelman, 245. Sppeyck, van, 191. Spies, 133. Staatetrompetters, 110. Stads- en Dorpskroniek van Friesland, 286. Stadtliohn, 148. Stedman, 114. Stoutenburg, 5. Stralsund, 152. Symphorien, St., 185. T. Talman, Pieter, 248. Teekenacademiie,, 62. Teyler Genootschap, T-eyler van der Hulst, Pieter, 61. Thurn, Graaf van, 155. Tilly, 154. Tindal, 184. Torre, Jacobus de la, 250. Tractaat van Altmark, 153. Treinsoldaten, 264. II. Urbanus VII, 150. V. Venlo, 170. Verdrag an Bárwalde, 154. Verdrag van Zna m, 155. Vergandes, Peter,.147. Verweij, Simon Jansz., 2. Vlaardingen, 244. Viaerdingh, 252. Viaardingsehe Speelman in. de 17e. eeuw, 244. Voorzanger, 4. Vreemde na`amsafl'eidingen, 64. Vriendschap vereenigt de Kunsten, 62. W. Waaggewigt, 4. Wal'lenstein, 145. Wallenstein, A.W.E. von, 146. Waterloo, 107,. 109, 237, 255, 266. Waterl(o:odag, 134. Weever Congres, 124. Welke kloosterlingen hebben de Abdij Selwerd bij Groningen uewoond?; 250. Wellington, 139, West-Indische Koloniale Jagers, 122. Wi11'emijntje,.55. Winkelman, Joh. Jac., 242. Wittebol, de familie, 193. Wittgenstein, 173. `Voerden, 64. Woudrichem, 64. Wiippermann, 233.

13 ái91 REGISTER 7. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 63. Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschap -pen, 63. Zierikzee, 64. Zijlmoniken klooster, 251. Zilveren Kruis, 237. Zuid-Nederlandsche b^att eri,en, 138. Zuylen van Nyevelt, 243. Zwammerdiam, 64. Zweden, 150. Zwijndrecht, 64. #/'..::$

14 GESLACHTSREGISTER. A. Abbcelen, van den, 90. Abrahams, Simon, 100. Aecken, A. van, 16. Aeften, Jacobus vaan, 66. Aken, H. van, 17. Akerval, Bregje, 18. Alphen, Pieter van, 85. Amorie, Buissaut des, 210. Aperceaux, Francois, 70. Aperceaux, Frans Richard, 65. Arbouw, Jannetje. 12. Arens, Adrianus, 168. Arinandville, 24. Arnold!, Rath von, 173. Arnouts, P.P.J., 203. Aryensze, Claes, 19. Asekamp, 162. Asen, 162. Askamp, 161. Askamphof, 162, Asmus, Jannnetta, EA abeth, 80. B. Baay, Catharyna, 48. Baens, Dirk, 177. Bagillet, 82. Balbiasens, Adriaen, 22. Ban, Pieter Du, 76. Bartels, 174. Bartels, Weduwe, 87. Bazij.n, Daniel, 66. Beaune, Margaretha, 204. Becker, Susanna, 69. Beensberch, A.D. van, 11. Behoort. Nicolatas, 104. Beij-er, Catharina, 68. Beillard, Maria, Olympia, 94. Bel, H-endrik van der, 99. Belderbos, F., 165. Belle, Abraham, tan, 19. Belle, Willem, Fred., B-elleham, Maria, 74. Benthem. Agneta van, 68. Bergh, Christoffel van den, 69. Bergen van der Grijp, N. Van. 76. Bergen, Wil'iem van, 176. Bergh, A.G. van den, 21. B,erniet, Carel, 20. Besi.er, B. H. A., 88. Bie, Jan de, 99. Buerens, Anna, Elis(abeth, 98. Bij l.evelt, van, 84. Bils, Pieter, Carel de, 20. Birkenfeld, A. M. 1Z., 79. BTornhert, Mr. de, 96. Blydenb-erg, Jan, Willem, 98. Bobbell, 101. Bocarne, J. de, 79. Boterhaven, Marcus,.177. Boerhave, Maria, 74. B.oesheimer, J. G. Ernst, 89. Bo-ey,e, J. K., 95. Bogaardt, L. I., 82. Bone, Charles, 65.4 Bont-emps, Maximilian, 75. Boomuyt, C., 10. Bordes, Jan, Anne de, 212. Bosch, Marytje van den, 18. Bosch, Cornelia van den, 93.

15 IX GESLACHTSREGISTER Boshof, Jannetje, 195. Brockhuyzen, Cornelia van, 53. Bo uche, Maria, 67. Bronkhorst, Marie van, 213. Boucher, Maria, 70. Brons, Alberta de, 167, Bousquet, Louis, 203. Bronswinkel, Jans, 176. Bouwmeester. C. J., 209. Brouwer, Sara Jansdr., 17. Boxhoorn, Maria, 105. Brugghen, Jacob Willem, an der, 78. Braams, C. T. D., 105. Bruynikhuysen, Wed. Harmen, 11. Brec, Gerritj,e van de, 16. Bundes, Thomas, 176. Breet, Jan, de, 168. Burger, Johan, 106. Breugel, Clifford K. van, 95. Burggraef, Simon, 92. Brimen, Karel van, 170, 171. C. Caan, Anthony, 74. Cocq, Agathe, Jeanne Genevieve, 31. Cadensky, Barbara, Margarita, 106. Cocq d'armandvilie, Marie Caro- Calkoen, Elisabeth, 76. line le, 41. Camminga, Jillis, 76. Colenen, Fam., 84. Cans hein, Adelheid, Irena, 76. Coeverden, Anna Van, 85. Canter, Visscher, M., 80. Coll-en, Jeremias, van, 175. Capellen, Adolf, 77. Cohen, Jan van, 87. Capellen, Jhr. Th. ván, 77. Collenesse, A. D. Stein van, 93. Cappersz. Thomas, 14. Commersteyn, M., 284. Casembroot, A. C. E., 178. Commerst-eyn, Margaretha, 285. Cauchoix, Karel, 16. Cores, Corneli.s, 48. Gean, Jan, Janssen, 99.. Comets de Grobt, Jhr. A.W., 87. Changuion, Willem, 79. Court, Anton, Karel de Va, 89. Charon de St. Gerrr1ain, Fr. M. Court, Cornelia, 13. G. de, 79. Courtoys, Claes, 79. Chasse, A. P. E., 79. Coverb, Meta von, 86. Chaste!, Casimir, 79. Craemners, Andries, 75. Claesz. Reyer, 9. Cramer, Johs., 91. Cleef, Nicolaas, 78. Cramer, Wilh., Elisfabeth, 105. Cleewerck, Maria, 78. Crassier, Wilhelmus, Josephus, 89. Clifford, George, 83. Creveld, Hiendrikus, 198. Clignett, Jacoba, Artnoldina, 88. Crommelin, 175. Cloers, Elisabeth, 165. Crooswijk, Geertruyda, 82. Cloot, Isaac van der, 21. Cruyff,NeeltjeDirks, 201. Coblijn, Cornelia, Elisabeth, 84. Crynen, Marcus en Annetgen, 17. Cock, J.H.I. l e, 224. Dam, Annfa Jacoba van, 69.Deden, Nic. George van, 89. Daniels, Wilh., Elisabeth, 96, 100. bedel, Hendrik, 89. Dart. Joseph, 42. Diedem, Th. M. van, 89. D.

16 X GESLACHTSREGISTER Delein, Maria, 12. Denis, Pierre Francois, 26. Derfelden van Hinferstein, Baron van, 90. Derkssen, Johannes, 169. Dernoncourt, Rachel, 204. Deteren, Susannla, van, 12. Deux, E. V., 215. Dibbets, Wed., 90. Diepenbroek, Daniel van, 91. Diemen, Marisa van, 78. Diepenbroek,,E, lisabeth van, 92. Dij ck, E. B., 255. Dipten, H. J. W. -en M. W. van, 72 Dipten, Marijtj.e van, 199. Doedyns, Jan, 95, 103. Does,. Jan v'an, 95. Does, C. van der, 22. Does, Th. van der, 91. Does, van der, 93. Doll van Curyck, Mr. Damas, 86. Dongen, Jeannette, Juliana, Elisabeth van, 95. Doorn,. Adriana Joha van, 96. Doorn, Benjamin van, 97. Doornik, Johs, 84. Dopff, Daniel, 101. Dorrepaal, Willem, 85.. Dorsser, Adriaan, 99. Dorth, Anthony van, 101. Draaijer, Albert, 164. Druyvesteyn, J. M., 101. Ducker, Carolina Juliana, 54. Dusseldorp, Annales vaan Franciscus, 6. Dusseldorp, Frans van, 6. Dussen, Adriaan van der, 101. Duuring, Yda van, 197. Duyn, Gerrit van den, 108. Dwaling, P.. W. M., 193. Dyk, Hendrik van, 208. E. Eberhard, 173. Eck, E. R. van, 11. Eichholtz, M. K., M., 52. Eijtgens, Gerrit, 199. Eist, C. J. van der, 22. Engelen, Mars van, 176. Erie, 161. Ermel, Kraft van, 214. Erwin, Dirk, Otto, 214. Essers, Peter, 168. Everts, J. IL, 207. Ewoud, Francois, 104. P. Faure, Max. Lambertus, 103. Febure, Isak le, 66. Flick, Maria, Christina, 12. Fokker, 214. Fokkert, Aagje Williemse,, 194. Folker, C. J., 102. Franquemónt, J. W. D., van, 213. Fraser, Alexander, 82. Frequin, 165. Frobus, F. Chr., 86. Futein, E. M., 207. G. Gaai Fortman, F. H. W. de, 51. Gameren, Meij ns jee van, 72. Gantvoort, W.. _ H. J., 49. Gavánón, Pierre, 208. Caner, Chr. van de, 103. Genie, Mietje,' 199.

17 XI GESLACHTSREGISTER Geerken, 163. Genie, Maria,. 71. Gerritse, Jan, 8. Cockengen, van, 176. Goetblo-ed, Dirk, 98. Goldman, Wilha, Ernestina, 105. Graaf, W. F. van der, 165. Graichen, C. A, A.,.84. Greup, Hendr.,' 91. Groenendijk, Aaltje, 53. Groeneveld, Machteld, 72, 194. Groenewegen, J., 167. Groot, Jan, 178. Crousius, Hendrik, 80. Guerin, Elisabeth, 204. Guinebeche, Agathe, 31. Gruijsen, dpiieter, 75k. Grumbkow, Fr. Emil,, von, 76. H. Haas, Cornelis de, 196. Haeff, Susanna ten, 69. Haese, Francois de, 20. Hagenbeek, J. J., 99. Hansum, 178. Hart, Elisabeth vaii der, 13. Hartog, W. E. en M. W: F., 51. Hazebro-ek, Groot., 178. Heemskerck, Piieter,.98. Heemst'ede, Sophia, Anna, Louisa van, 95.. Heimkampff, Just, Fred. L., 92. Helvetius, Maria, Elisabeth, 69. Hendriks, Corn. Leon.,._ 54. Hengst, den, 214, Hessert, F. H., 204. Hessling, 162. Jacmaer, E., 168. Jacobs, ; E1`ias, 92. Jacquem!ard, E1'isabeth, 164. Jamin, Johnnna, 68. Japikse, Gerardus, 197. Jaspers, Cornelis, 65. L B. Hessling, Johannes, 163, 170. Heukelom, Abri;gael Van, 68. Heukevlugt, L., 97. Heusser, H. C., 86. Hijzelendoorn, Pieter, 71. Hoesen, Mr. Wynandus ^un, 80. Hofman, J. H., 92. Hoorn, Mania, 96. Hopman, JÍannetje, 48. Houtkoper, Mary, 9.. Houten, Aaftje v(an, 71. Houten, A. P. van, 23. Houttuyn, 102. Hoger, Maria, 20. Hoyinck varï Papendrecht, R. B., 90. Hulhorst, Antonia, 169. Huysman, M. J., 82. Jaspers, H-ermine, 42. Jellema, J. J., 84. Jong, A. E. W. de, 51. Jongh, Wilhelmina de, 213. Jouw, R. W., 10. Kdaij, Jan van der, 67. Kamer, Marie van der, 67. Kalemink, Johann; 71. Kammeers. an Toorenburg, N. D., 93. Kameeter, Sara, Miichielse, 73. Karthaus, Peter, 161.

18 XII GESLACHTSREGISTER Kaslier, Leendert, 67. Kerkrink, Clara Catharina, Kerckrinck, Willem, 175. Kessinger, Von, 77. Kleeff, Jacóbus, van, 67. Kleinhoff, Marisa, 206. Klerk, Reynier die, 90. K1ieber, Maria, 168. Knock, Glaude, de, 76. Knaapen, A.S., 167. Knoops, G. A., 95. Knuem, St., 97. Koelmann, Anna, 170. Kokkedee, Anna Lowish, Kolf, Dr. H. en H.A., 50. Kommer, L. W., 77. Koning, Jeanne, 68. Koninck, Jan de, 202. Korssen, Nicolaas, 65. Kram, Mathias, 165. Kreync ens, Michael, 172. Krijger, Neeltje, 193. Kroesen, 214. Kruyck, A. R., 253. Kruys, Grietje de, 14. Kusian, A. E. Fr., 215. L. Lab;are, Adriaan de, 105. Landen, J^annetje, van, 18. Lange, G. Chr. de, 177. Langepier, 284. Leertouwer, Anton,, 90. Leeuw, Eva de, 53. Leeuwen, Adri'aen van, 19. Leeuwen, Cornelia van, 16. Leeuwen, Hendrik, Frederik, 104. Leeuwen, Lijsjfe van, 195. Leeuwen, Neeltje, 11.. Linde, Jan van der, 75. Loke, Jr. J. E., 77. Loke, A. L., 77. Lourens, Pieter, 176. Louwys, Marytje, 15. Lovenvos, Corn., 177. Loy, Jacques vdan, 75. Lucas van Leijden, 284. Luck, Pieter van, 172. Lups, Mariianie, 87. Lycklam'a, B. M., 90. Lysters, Huberta, 6. M. Máanen, van, 90. Maas, Johanna, 89. Madras, Maria, 207. Makasser, Ali'má van, Marcus, Appo1onia, 17. Meekeren, Anna van, 106. Meer, Colin van der, 201. Meerleveld, Cornelia, 197. Melchers, Marisa, 161. Meulen, G. Th. van der; 72, 73. Meyer, Jan, Ahrend, 98, 100. Meyer, JeuriaAn, 90. Meyer, Johannes Herm'anus, 169. Mey, Pieter van der, 98. Michiels, A. A., 93. Michiels, Chr Middelbeek, M. K. R., 52, 54. Mifter, Madel'aine, X205. Mitje, Maria, 75. Mojjaerdt, Nicolaas, 175. Mondiger, Elisabeth, Henrietta, 105. Montfoort, Claes Dircksz., 9. Mousel, A. D. van der, 11. Muys, A. J., 8.

19 'tíil OFSLACHTSREQISTER N. Nachenius, H. F., 207. Nachte,g'ael, Hendrik, 78. Nangesacky, Michie1, 85. Niederhorst, A. M. van Reede tot, 106. Niemann, A. M., 207. Nierop, Maria Jansdr. van, 19. Niesing, Hendrima, Niesten, Agnes C. A., 165. Nieuwenhoven, J. S. L. van, 81. Noijen, Gerrit, 73. Noodt, Ulrich, Jan, 76. Noorden, Jacob Wit ebol van, 196. Noordscharwoude, Doorn vaan, 101. Noorke, Jan v4i i, 94. Nuyen, Hendrika, 67. Nuys, Mar ;ari'et van, 16. Nys, Mattheus, 103. Odin, 162. Oetgen van W;averen Pancras, Clifford Peter, Anton, 84. Olingh, Lij s jc, 195. Ommeringh, Dr. Jan vaan, 65. Onderwater, Corn. Jaspersz., 66. Onnosel, Jan, 72. Oosterhoorn, Simon, 100. Oosterlingh, D. van, 8. Oosterwyck, Johs, 106. Oostrum, Marinus van, 166. Ootmoet, Elizabeth, 54. Os, Dor+ethea van, 285. Os, Samuel, den, 65. Ottespoort, W. C. van, 15. Oudenhoorn, Hendrik «Mauritsz., 74. Overschie, J. A., 253. P. Paedzendr., E. P., 8. Palm, Anna, Elisabeth, 80. Palm, Sopl a, Frrancin;a, 90. Pamhuys, Jol án, Michiel, 103. Paspoort, Arent, 252. Paus, G. K. de, 193. Paviljjoen, Geertruida, 105. Paulij, Maria, Magdalena, 91. Peetieren, SusanAh van, 14. Pierson, Chr. H., 50. Pierson, Ds. Jan Lodewijk, 50. Planeken, A. J., 25. Plumioeen, Francois, 65. Poel, Cornelis van der, 193. Poeribus, 284. Porbeck, Herr von, 174. Potzers, 209. Pree, Catharina, de, 14. Prins, 214. Puth, Johan, 171. Q. Quirijn, Mary, 9. Rdadman, Helena, 92. Remert, H.. C., 167. Ras, Daniel, 285. Remmers, Helena, Eva, 165.

20 XIV GESLACHTSREGISTER Reyniers, Anna, 76. Reyningen, Sara van, 104. Rhamann, 162, 163. Rhee, J. van, 193, 194, Richemont, J. G., 101. Rijk, Hendriksz. de, 71. Rijken, Th. Botel, 176. Ryn, Geertruidá, - A1eic á van, 52. mij penburg, Jannetje, 78. Robertsen, A., 77. Rochus, Maertien, 254. Roersch, 24. Rohann, 162. Roij aart, Piet-er, 66. Romack, W. K., 77. Roon, L. L. van, 15. Roorda van Eysin,ga, S., 91. Rooswinck'el, Cornelia, 85. Rosenguist, -Magcal!ena, 102, 105. Rosevelt, Robert, 88. Rossel, H. A., 84. Rossem, W. A. J. van, -51. Roussel, Th. A., 76. Rue, Anthonij, del, 70. Ruijven, Anna van,.176. Ruyt, Johanna Gilles, 75. S. Salomons, Suia n-a, 96. Sas, Simon, 100. Scharp, Scheer, Eva van der, 209. Schellingerhout, Sophia, 198. Scheltema, G., 90. Schijff, Agatha, 74. t Schilham, Cornelis, 65, 66. Schil!, Fred. Henriette, Jacq., 52. Schil! Schot, Fred. Ida, Ger., 53. Schlegel, Joost de, 67. Schlutken, Johannes, 170. Schmihamer, C. Fr., 86. Schotte, Jacob, 22. Schotte, Joost Pi:etersz., 19. Schouten, Cornelis, 202. Schontens, Adriana, 75. Schreven, Vroucken Hendriks, 21. Schultz, M. H. J., 79. Schut, Jan Hendrik, 206. Schutter, Johan, 94. Schuurman, Theodorus, 88. Sellen, Bastraan, 23. Serière du Biscournet, J. J. M. de, 113. Seyffarts, Adam, 110. Slagerhoff, 163. Slingerland, Jácobus van, 91. Stobeths, Jacoba Philippina, 104. Sloot, Maria van der, 16. Sluys, Geeertruyt van de, 103. Smagge, Lysbeth, 67. Snel, Jan etje, 48. Sorch, Simon, Piet-ersz., 65. Spangen, 176. Spekman, Marij t j je, 71, 72. Spoormaker, Geertje Cornelis Dr., 71. Sproot, Staal, Baron E. H. G. en - Margaretha, Stagerhoff, Steenbeek, Pieter, 67. Stegerhoff, Christina, 170. Steinmetz, G. J., 91. Stolk, Mattheus, 72. Stoutenburg, W. van, 5. Strobanus, Augustinus, 78. Suchtielen, F. Ph. van, 214. Suyerba'an, Grietje, 18. Swanecelder, Jan, Jacob, 92. Swateers, M. D., 203. Sypensteyn, van, 76.

21 xv G=ESLACHTSREGISTER T. Tempelaar, Martina, 85. Termijtelen, H. A., 84. Teylingen, M. J. Er. Lavinia vafl, 88. Thoolen, J. C. W., 168. Thorn, Elise, 42. Toledo, M. T. J. de Castro, 27. Tork, Jan, 197. Toulouse, Anna, 208. Tous, Josina, 209. Toxes, Johan, Simon, 83. Treurniet, Klaasje, 72. Tribier, Bartholomeus, 175. Truggenalar, M. H., 166. II. Ubbink, Johan, Willem, 165. Urselingh, Johannes, 85. Uffelen, Jacob van, 175. Utenhove, M. H. barones vran, 52, 54. Uhlemann, Gatharina, 200. Uytterwijk, Gerrit, 22. V. Vaert, J. v.d., 254. Valk, Marija van der, 21. Valie, Gelia la, 12. Vallees, Francisca Gravella des, 27. Velde, Van f t, 208. Velde, A. van de, 8. Verbeek, Lot Samuel, 90. Verburgh, ' Jacob de, 20. Verhoeven, F., 165. Verhoeven, Leonardus, 164. Veromt, Maeyke, Jans, 15.. Verstrepe, Abraham Jansz., 65. Verwer, H. M., 166. Ville, Sarla, d-el, 106. Wal, D. an der, 22. Walle, J. H. vaan der, 11. Warijn, Cecilia de, 85. Warnsinck, Ian, 5. Waterschoot vfan der Gracht, Maria, Geertruida Jacoba, 42. Wattiger, Wijnand, Johs, 104. Weijenbberg, Askamp, 169. Weij enberg, Helena, 164, 169. Wel, Maria van der, 20. w. Vlaming, Pieter, 76. Vlierden, P. van, 87. Vliet, Anna, Uaria van, 20. Vliet, Grietje van, 194. Vliet, Jan Albertsz. vrann, 71. Vogel, Jan, de, 194, Voli, Helena, 105. Vorm, Ds. P. van der, 80. Vos, Gijsbert, 176. Vos van Steenwijk, de, 211. Vries, Trijntje de, 22. Vrijenhouck, Tr. C., 20. Vromans, Abraham, 66. Weselenburg, Antje Huygense, 71. Wessel van Dugteren, Dr. B. G. E., 49. Weyding, Adrianus, 99. Wildecke, Fr. W. H., 215. Wiieseman, Ph., E., 83. Wi:ggerts, Cl., 10. Wij ck, Claes Hendriks Van, 19. Wijkerlaan, Theodora, 193, Wijlingh, Catharina, 15.

22 XVI GESLACHTSREGISTER Wijntjens, Anna, 284, 285. Wijntjens, Johan, 284. Wilde, de, 25. Willems, Charlotte, 17. Wilmer, 162. Wilms, 162. Winckel, Francois an der, 66. Winckel, Julianfa van der, 67. Winkel, v.d., 67. Winkeloer, Wed., 97. Wit, J. C., 203. Wittebol, Antonia, Petronella, Wittebol, Malaiken, 65. Wittebol, M. C., 193. Wittenrood, H. G., 97. Woerden, Anna Oudens van, 196. Wolters, Anna, 84. Wolters, Johanna, 164. Wytenhorst, Johan van, 170. Ysseldijk, J. H., 80. Yssing, Hendrika, 164. Y. Z. Zanten, Aletta van, 198. Zanten, Ir. E. Fre. van, 50. Zeben, Huibert je van, 193. Zuidgeest, Fl. J., 166. Zurmegede, Hendrik, Cornelis. 95. Zwij s-en, `Wilhelmina, 202.

23 MEMORANDA Merkwaardige Sollicitatieboief uit de 18e Eeuw. door D. J. H: ter Horst. In zijn uitstekend eis veelgelezen boekje DE SPECTATO- HIALE GESCHRIFTEN VAN (2e dr'ui:. Ulr. 1890) behandelt Dr..1. Hartog ook d.cil treurigen tost and van ll-et lager onderwijs in 'de achttiende eeuw. Hij drukt dan, als bijzonder typeerend, den volgenden sollicitatie -brief van een schoolmeester af `p ) : WelEd. Achtb. Heeren van adie Regeering van die stad B...;.. Zonder roem, na waarh!eild, diend deze tót informatie., dat onze familie bestaat uit man, vrouw en zóon ; wij zijn ruim 40 jaren; de zoon, de fleur onzer jónkheid, de kragt onzer lendenen, dc stut onzer bejaarde dagen, is 20 jaren oud, en meester glazenmaker en verwer, en mees - [ei1 tijd ondermeester, een jongeling clues geluks, fris cri wel geformmeert, en re t van leden. Zoo UE'd. Achtb. een wel gedresseert sclioo m.eestcr en voórzanger van 'doen of van noden h-ebt, God geve UE.d. Achtb. wijsheid en voorzigtigllcild in 1e ejc.c;tie van zoodanig een l)e I su;ái1; of wat het ook zij, verzo-eke UE.d. Achtb. aangaande mijne kunsten -en weetenschappen eens aan te merken; dezelve bestaan uit icle volgende dingen of veetenscllappen, il.l..: Italiaansch- of scheepsl)oektl.otvifei1, -de wij nr.o`ier>-kond stmt rinans- en landdmeetskonst, zonder roem, dog iet is Gods gave, extra ordinaire puik overheerlijk schoon zin- - 1 eli. als liet Gold belieft. Zoo LT EJ. Achtl). hegeerig bent aan te hooreis, tot verwondering, ja zelfs verbaas dlieid, ei vat iets meer zij', dat eel zoo teeder ligchaam in lezen cil zingen zoo -een geluid kan gevreiii. Ik ben op cle vierde verandering van domicilium; alle figuren op het kon ovaal rol1dsgewijze neet zee passer te Ii alen, alle-stigste door de zonnewijzers te vormveren, Italiaalisclle Romeinsche letters, ja tot 50 diverschle stailldeli te schrijven, capitaal links en regts door te haalen, met de penseel te schrijven en te vergulden, en 'diergelijke weetenschappen -en kapaciteiteil meer; mede de veerodigheid der peii, in dewelke ik voor niemand hoef te wijken; de ro-em buitengesl-ooten, ik ben verzekert dat UEld. Achtb. nog beter zult ondervinwanneer ik het met de pen durf exprimeren; wanneer-d-en, UE,d. Achtb. gelieven te hooreis of te zien, hebt maar lol - 1JF (l. Ac11ti). te r-econitnall.(lecl en, of,dooi, iemand te laates afhaal-ell; de distantie tusschen beide is

24 2 MEMORANDA 9 of 10 uuren; mijn vrouw is de allerbeste in haar huishouden, in het adsisteren van aslijn schoól; anfijn, van de hoofdschedel af tot (le voetzooien toe ben ik een schoolmeester. N. B. Wijn of sterken drank word van mij nimmer gedronken. Ziet ook voor het laatst, ja voor liet laatste zeg ik, en hoort UEd. Achtb. zullen nog beter ouder - vinden, aangaande mijn comporterneti t. P.S. Per eerste occazie antwoord verwagtende van te komen of niet: zoo UEd. Achtb. Of zoodanige conditiepi sliet geliefde te hooren of zien, gelieft dan maar de goed te hebben van mijn papier met den eersten terug-held te zenden; dan hoop ik dat UE d. Achtb. den Hemel wil geven eendragtigh eid -en liefde, ja zelfs concordantie tot in de electie van een goed, braaf, eerlijk en bejaard en deugdzaam man; de Heer zegene UEd. Achtb. en de waarde broeders der gemeente in het electriseeren van een ander persoon van het vaceerende ampt uwer school-- meesters en voorzangers ampt. Blijve na hertelijke salutatie en prezentatie van mijn onderdanige dienstpresentatie aan UEd. Achtb. met de broederen der gemeente. Uwen onderdanigsten dienaar S. J. v..schoolmeester te Hierbij,..geeft Hartog den volgenden commentaar : D:e-. ze brief heeft eene geschiedenis, waarvan ik hier in 't voorbijgaan nog iets moet zeggen. In 1856 gaf de Navorschei' deze brief uit met de opmerking, dat hij waarschijnlijk thuis behoorde in ld e -eerste helft der achttiende eeuw. Anderen meenden toen ter tijd, dat hij in 1806 of 1816 opgesteld zou zijn, verdicht om, zoo als de heer J. ter Gouw het in DE OUDE TIJD ; bl. 333 uitdrukt de verbeterde onderwijzers" -dier dagen eens ten kosté der oude schoolmeesters" wat óp te vroólij ken. Laatstgenoemde schrijver vond denzelfden brief in den Oprechten nieuwen Utrechtschen Almanack" van 1777 en 'trok uit de bijzonderheid, dat die namen van den schoólmeester en van de plaats verzwegen word-en, het besluit, dat ede brief in 1777 nog van jonge dagteekening was en denkelijk niet veel ouder 'dan Deze gissing blijkt onjuist te zijn, aangezien de brief het eerst voorkomt in DE PHILANTHROPE van 1758, waaruit hij in 1777 in dien Utrechtsch'en Almanak overgenomen is. Volgens de Heer ter Gouw was de naam van den Schoolmeester SIMON JANSZ. VERWEIJ, en ale betrekking naar welke

25 MEMORANDA hij dong, te begeven door de regeering en d-en kerkeraad van Zalt-Bommel." In DE NAVORSCHER was het eerst de aan-dacht op dit merkwaardig document gevestigd, maar het was, zooals J. ter Gouw in de Oude Tijd van 1871 t.a.!p. zegt,,,zoo. miserabel verminkt, lath (het) naauw:elijks. leesbaar is: ja eozoo slordig, dat men er zelfs, in plaats van Jonne- w te f orm-eeren", leest:,,zonnewijzers te smeeren!!" 't Is -dus wel noodig er een bet-ere editie van,te ;even." Ter Gouw gaf dan ook een betere uitgave van id en brief, in de meening, dat, deze voor het eerst in 1777 gedrukt was. Hartog ontdekte echter, dat het zonderlinge stuk reeds in 1758 was gepubliceerd. Sedert dien vond het epistel zijn weg in ede wetenschappelijke litteratuur over de geschiedenis van ons onderwijs in de achttiende eeuw en vooral werd natuurlijk leen dankbaar gebruik van dezen amusanten tekst gemaakt iri vele populaire geschriften over 18e-eeuwsche cultuur. J. Versluys drukte 'den brief in extensó af in zijn GE- SCHIEDENIS VAN DE OPVOEDING EN HET 'ONDER VOORAL IN NEDERLAND (III. Groningen,, WIJS p ). Prof. L. Knappert verwees ernaar in éen zijner interessante artikelen in de NIEUWE ROTT. COU- RANT (,,De Spectatoren - als volksopvoeders". In : Avond Donderdag 14 Febr. 1929). Enz., enz. -blad C van Men durfde nimmer met zekerheid te verklaren, (lat de sollicitatiebrief echt was. Was hij van A tot Z authentiek? Of was hij een falsificatie van leen spotvogel? Of had men misschien te doen met een komische omwerking, een,,retoucheering" van- een echt document? Het is wellicht niet -onaardig, om, na vele jaren, ook in DE NAVORSCHER de oplossing van - het raadseltje te brengen. De brief is nog -een stuk ouder dan alle historici tot nogtoe gemeend hebben. De schilder-pamflettist--avonturier Jacob' - Campo Weyerman gaf in zijn ONTLEE -DER DER GEBREEKEN van Maandag den 3. January 1723 (p ), zonder verdere op.. of aanmerkingen den volgenden Sollicitatie-brief Oudewater den 1.9. April Zonder roem, na waarheid, dient deeze, tot Inform.alisaatje, idat onze Familie bestaat in -een Driehoek. in Magi, Vrouw, en Zoon. Wy zyn alle Drie ruim Veertig jaar, uitgez:ondert -den Zoon, de Kracht onzer Lendenen, de Stokroos zyner - Medejongelingen, de Staf onzer bejaarde

26 4 MEMORANDA,dagen, adie, gewogen in het `Vaaggewigt des 'i,yds, twintig Zomerpond en ophaalt, zyn-de die een Meester Glazernaker, en Verver ; -de meeste tyd myn Ondermeester. Een Jongeling onzes geluks, fris en wel gefornleert van Leden, zo UEd. Achtbaarh. begeeren een wel gcadresscei t Schoolm. en Voorzanger & cetera. G** geeve UEd. Achtbaarh. Wysh eid en Voorzichtigheid in de Parlementaire hectic van zodanigen vereisellt Persoon; verzekert UE,d. Achtbaarh. aangaande inyn geestel yr ke en vle,escll elvk e Wedel; schappen, bestaan in 1d e navolgende dingen. In Italiaans en Scheeps Boekhouden, Wynroeijen, Konst der Stuurluiden, Landmeeten, zoi1der roem, doch het is G**s gave. Extraordinaar schoon zingen, zo het UEd. Aclithaarh. begeeren is ; zelfs tot verwondering -en verbaasth eik, slat. zo een teder, en Naclitegaals ligcliaam, zodanig een geluid Kan geeven, in 't Zingein en in 't Leezen. Ik spreek niet van myn Buitenlands Kerkbestier in de Voortteeling der Kerkiduiven, en Torenspreeuwen, want -dat is on ëilid i,;, slog van myn vierde veraliderillg van Domicilium, van alle F iguurenll, op 't kosielykst, door Ovaals, Honds, door getrokken, alle Zonnewyzers, te formeeren, Italia anschhe Romeinsche Letteryell, ja tot 50 diversche hanclenn te scllryveli, Capitaale regels, slinks door een hamcel, en vergulclea, :en diergelyke hov e]nnlenschelyke \Vete llscllal) - peil, -en Capassiteiten meer, mede in de vlugheid dc i' 1: en voor niemand te wyken, lea Jell roem buiten gesloten, een Schoolmeester uit het Uittrekzel aller Schoolmees -eer UE,d. Achtbaarh. my gelieven-ters geforineert. Wann te zien cii te hoorets, hebben my op UEd. Achtbaarliecletls kostells -en Misels te Commandeeren. M7yii Huisvrouw,«fde allerbekwaamste in haar huis haar School. is benevens-l.otudcdinlg, 't assisteeren van m.y een gelleele Schoolmatres, van -deii schedel des hoot'ds tot, (le Voetzoolen toe, ook wort -er geen Wyn of sterke drank ooit genut over ede Grensscheiding vaal myn D.or pel. Foor 't laatst, en andermaal, zullen UE.d. Achtbaarst. t nog Deter bevinden; aangaande Inyn Cotnportecnent. zal vertoont worden 'door Ecclesiasticke H-eeren Onderteekent. Zal niy h ier op verlaatell, per eerste occasie te imoillell, of biet, en verhoope dat aan U Ecl. Achtbaarh. zal worded gesc11oimkeii. Eendrachtigheid en Liefde in de Electie vale e'en cdetug'cd.elyk, goed,,ell elerlyk Persoon, 111 liet vassecrend Ampt vaal uwen Schoolmneester; blyvve sla h.ertelyke Sal t^tati.e, 1)r'ezelltatie, -en congratulatie van myn onderel aaitnigc dienst aan UE,d. Achtbaarliedeii,

27 MEMORANDA 5 Achtbaare Heereis, V6tre tres humble obligan ie, Simon Janse Verwyk. 't Adres aan my' is, aan Jan Janse de Garnaalman, Bode van Gouda op Oudewater, en wvoonend,e tot Gouda, om verder te behan'digen aan Jan Janse Ver-. wyk, Schoolmeester alhier. Cito Cito Cito Port. Hier hebben wij het nog niet geretoucheerde origineel. WTie de geschriften van \Veyernuin keelt, proeft.,len auteur uit al deze curieuse stijlbloz nipjes. Niemand anders dan Weyernlan is -de maker. Wanneer we pie lezing van DE PHILANTHROPE naast -de oorspronkelijke leggen, dan zien we, dat -de tekst -d-oor latere bewerkers inderdaad - geretouch eerd is, doch niet in dien zin, dat van een serieusen brief een parodie is gemaakt, maar zóo, dat de al te koddige franje is weggeknipt, om daardoor een pas-- kwil voor een authentiek document te kunnen uitgeven. De - schalk Campo Weyerrnan zou zich van pleizier in zijn graf rondwentelen, wanneer hij de toedracht vernam. Van Sti-Menburg, Ik zou iets wenschen te vernemen aangaande een familie van Stoutenburgh. Daar ik in De Navorscher vale 1909 pag. 378, en 1908, pag. 430 dien faam aantrof, en gezien de tijd, eenigen samenhang niet geheel uit - gesloten acht, kwam bij mij de gedachte op, dat Uw tijdschrift misschien de juiste plaats zou zijn, om de gezochte inlichtingen te verkrijgen. Hieronder laat ik het mij be kende volgen. Alles wat hiermee in verband staat, zou mij hoogst welkom zijn.. U bij voorbaat dankend, met de meeste hoogachting. Rijksweg 19, Sittard. C. van Basten B atenburg. Jan Warnsinck, gestorven te Groenlo in 1677, was ge- -trouwd met Wilhelmina van Stoutenblirg, (lie te Groenlo stierf Haar vader was Adriaan van Stouten - burgh. Zij had twee ongehuwde zusters. Volgens een deeli.ngsacte, die mij echter niet bekellicd is, zouden in een deeling van 1707 aan -deze twee ongehuwde zusters toege-

28 GESLACHT- EN WAPENKUNDE. deck! zijn alle Betuwsche en Rijnsche goederen, waaronder de van Stoutenborgh-er ink op den berg, bezwaard met een uitgang van 100 daal'ders jaarlijks. Jan Warnsinck voornoemd, was rentmeester der geestelijke' goederen, en was -een zoón van Bernard :Warnsinck en Anna Slachhekke. Deze laatsten zouden in. het begin van 1616 reeds getrouwd zijn. In de ridderschap van Nijmegen van iii'ablaing van Giessenburg vond ik nog: pag. 144: Gerrit van EI-deren trouwt 1604 Souta vale Stoutenburg" dochter van Adriaan ene Hub-erta Lysters. c. B.^ B. Van Dusseldorp Lelden. door J. H. van Linden van den Heuvell. Vermaarder nog dan de vroeger genoemde muntmeester Hendrik van Dusseldorp was de- te Leiden geboren FRANS VAN DUSSE.LDORP," wiens lieven s tmenviel met de eerste 60 jaren van eden tachtigjarigen oorlog. Hij was trouw gebleven aan het IRoomsch -katholieke geloof -en hield nauwkeurig, aanteekening van al wat hier te lande voorviel. Prof. Robert Fruin heeft in.1893 een breed excerpt uit de ANNALES VAN FRANCISCUS DUSSEL- D.OR PIUS" in het licht doen zien en laat 'daaraan een uitvoerige levensbeschrijving, benevens een stamboom van Franciscus voorafgaan. Deze inleiding is ook opge-- nomen in Fruin's verspreide geschriften, deel VII, bidz en v.v.,, waarnaar wij meeheil te eiogen verwijzen Ook het Nieuw Biografisch woordenboek en van der Aa hebben uit deze bron geput. Zeer in het kort samengevat kan van FRANCISCUS DUS -SELD-ORPIUS worden vermeld, dat hij acht weken na den dood zijns vaders en 10 maanden na diens huwelijk werd geboren uit -een deftig geslacht. Toen. in de opstand uitbrak, week de weduwe van Dusseldorp met haar zoon.uit naar Brabant, maár keerde na het beleg in haar Leidsche woning terug. Hoewel zij in 1576 door een beroerte werd getroffen, waardoor ze haar geheele leven huiszittend bleef, vergezelde zij toch haar zoon naar de Katholieke universiteit te Douay, waar hij in 1589 tot licentiaat in de rechten werd bevorderd. Door zijn streng katholieke opvoeding was hij vervuld met

29 GESLACHT- EN WAPENKUNDE 7 haat tegen ede ketters; aan 'dezen haat werd verder voedsel gegeven door ccii erfeniskwestie, waarbij kettersche familieleden hem, die desondanks zeer gefortuneerd was, ernstig hadden benadeeld; ook zat het hem dwars. dat hij uitgesloten was van een plaats in de stadsregeering, waar-op hij als zoon van een der veertigen van de vroedschap meende recht te hebben, terwijl hij er zeker ide bekwaamheid toe had. Een nieuwe reden tot ergenis gaf hem de vernieuwde afkondiging in 1595 van een plak -kaat der Staten van Holland, waarbij het aan hen. die gestudeerd li adelen aan -een universiteit, staande onder gehoorzaamheid aan den Koning van Spanje, verboden werd het beroep van advocaat uit te oefenen. Zoo werd Mr. Frans, die..al 'eenige jaren -de zittingen van het Hof van Holland bijwoonde, ook van :de advocatuur uitgesloten. In arren moede verhuisde hij hierna in Januari 1597 met zijn moeder naar Utrecht, waar hij veel omgang had met R.00msch- Katholieke geestelijken, 'die h] em ter zijde stonden bij zijn. theologische studiën. terwijl hij de hooge geestelijkheid met zijn juridische adviezen van dienst kon zijn.' Zoo kwam het -dat hij. 26 November 1609, drie jaren na eden -dood zijner moeder, tot priester gewijd werd -en 2 jaar later verheven werd tot kanunnik van St. Salvator te Utrecht. Franciscus Dusseldorpius was ;een beroemd redenaar, -die een groote schare toehoorders trok, maar daar -door bevreesd was,.dat de overheid zich van hem nieestter zou willen maken. De overheid, die in die jaren zeer gematigd optrad, dacht -er niet aan dezen priester te ver -volgen, maar zelf achtte hij het veiliger naar Enimerik en ten slotte naar Keulen te verhuizen (161.:.31, waar hij in 1630 overleed. Van zijn geschriften zijn ongetwijfeld -de belangrijkste: FRANCISCI DUSSELDORPII ïannales, waarin de opstand tegen Spanje (in zijn oogel een opstand tegen Gods gezag), door een ooggetuige wordt beschreven. Hij is fel en partijdig, maar verdient als ontwikkeld man -cie aandacht der' historici. Op liet Lei:dschte archief is vruchteloos nagegaan van waar zijn voorvaderen gekomen zijn en waar de afstammelingen van de broers van zijn grootvader gebleven zijn. Hoewel ier in de 17e en 18e eeuw talrijke personen van den naam VAN DUSSELDORP" te Leiden gewoond hebben, zoo is van -eenige verwantschap met de familie van Franciscus Dusseldorpius niets gebleken; in de meeste gevallen is -deze verwantschap ten eenen male uitgesloten.

30 8 GESLACHT- EN WAPENKUNDE. Hieronder volgen verschillende aan eekeiiingen, ie Leid eii gemaakt, in de eerste plaats betreffende de familie van Mr. Frans van D,usseldorp. 1. Jan Jansz., ro,otzi,eder, in 1487 een vau ;ícá rijkdom te Leiden, overl. vóóí 1518, tr. (:oolte Cla isdr. woont 1518 Nieuwe Rhijn.. Uit dit huwelijk: 1. Frans. volgt II. 2. Belie Jansdr. [r. Pieter Jansz. I1. Frans Jansz., verwier, oven tr. le Aechte Jansdr. Mu ys, overl. 1507, tr.,. 2e. Erm^jaar t Piefen' Paedzendr., 'die hertr. Jacob Gerritsz., ui.tree:der; zij woont te Leiden, Oosterliiigplaats. Uit liet eerste huwelijk : 1. Jan, volgt III. 2. Mary tr. Jain Adriaansz. de WTilcle, die in oud is -en voogd over Jacob Abrah -stns. 3. Anthloni, brouwer 'op 't Nieuwland, - U'. (ondertr. 12 Mei 1526) Hillegont ll.eynriks400nsdr. Hieruit: Katrijn, tr. Dirck Claesz. Uit het tweede huwelijk : 4. Frans, volgt IIIbis. 5. Aecht, geb woont 1581 Steenset tiler. U'. (onidertr. 14 Jan. 1534) Abraham van de Velde, Ja die overt cob Andriesz., Uit -dit huwelijk: (1. Andries van de Velde. b-. Jacob van de Velde, gei). 1540, 1578,,innocent" ; leeft nog C. Marie van de Velde. d. Belye van de Velde. e. Gooltgen van de Velde. t. f. Jan Lij sh'eth van de Velde. (i. Jannetgen, tr. le. Ger'ijt Claes Jansz., van Wecsp, oven. 1538, tr. 2e. I)irck den Ooslerlingh, Cornelisz., die overt. voor 15 Jan Uit het eerste huwelijk: a. Jan Gerrits.e.

31 GESLACHT- EN WAPENKUNDE.9 Uit het tweede huwelijk: b. Elisabeth 'den Oosterlingll, gel) C. Cornelis den Oost-crlinghh, geb Machteld, tr. (o.iidertr. 15 Mei 1553) Illw'i Quirij*n Alb'ertszoon.: III. Jan van Dusseldorp, overt tr. (ondertr. 20 Jan. 1524) Fijtgen, dr. van leger Claesz., verrwer, overl en Margriete Rey-ersddr. Uit klit huwelijk: 1. Mary, geb. pl.im tr. (ondertr. 25 April 1558) Claes Di.r cksz. v-in Mo ntfoort, gel) , verdediger van L-eiden tijdens liet beleg, burgemeester in Hieruit: Beatrix, tr. Leiden 22 Febr. 1596(ondertr. 3 Febr.) Ysbrant Pietersz. de Bye, later schepen -en burgemeester van Leikien. 2.. Frans, volgt IV. I.V. Mr. Frans van Dusserdorp,.greb '32, veertigi aac van Leidden 23 Juli 1562, overt. Leideal Aug tr. Leiden (oa.dertr. 20 Jan. 1567) Mary Houtkko per, ( r. van Jacob Claesz., houtko.oper, veertigraaf van Leiden, burgemeester 1534, overt. 1550, -en Alyt H endricks,dr. geb , overt. 1579, geb. L ei- -den 1540, overt. Utrecht 9 Sept \T Mr. Frans van Dusseldorp, geb. Leiden 23 October 1567, rechtsgeleerde en R.K. Priester, overt. Keulen 31 Maart I I II)is. Frans 1'ransz. van IJ'usseidor p, l)rouwe;-, wo - nende te Leiden Oude Rijn, overt. Leiden 7 Oct. 1593, begr. Vrouwekerki 11 Oct. tr. Leiden, (ondertr. 8 Febr. 1549,) Mary Quirij*n Alberts.: wonsdtr.. die in 1581 in leven is. Uit dit huwelijk: 1. Quiryn, wiens -erfgenamen 18 Maart 1625 voor notaris Paedts te Leiden compareeren, tr. L ei--,den 1615 voor schepenen `.ondertr. 22 Mei) Neeltgje - Corn-elisdr., wed. Hendrik Adriaansz. geb. Wassenaar 1563, vroedvrouw, loverl. pl.rn

32 10 GESLACHT- EN WAPENKUNDE. 2. Frans, leeft 1629, tr. Leiden voor schepenen 15 April 1605 Claertgen TV iggerts. 3. Jan, volgt IV..4. Cornelis, volgt IVbis. 5. Jan Lijsbeth, tr Christof f elsz. 6. Gooltgen, leeft Aecht, leeft IV. Jan Fransz. van Dusseldorp, overl. voor tr. N.N. Hieruit: 1. Frans Jansz., woont 1647 in Delft. 2. Cornelia Jansz., woont 1647 in Delft. 3. Jan Jansz. 4. Quiryn Jansz. IVbis. Cornelis Fransz. van Dusseldorp, loven. voor 1647, tr. Maritgen Claesdr., Wed. Lambert, overl. vóór 7 Sept V. Doe Cornel isz. van Duss-eldor p, overl. Delft 6 Febr. 1659, begr. Nieuwe kerk, graf no. 78 met zerk, die intact is tr. D:elft 26 Januari 1652 (ondertr. 30 Nov.) Cornelia Groen, geb. 1621, overl. Delft 14 Jan. 1687; zij tr. 2e Delft 26 Januari 1661 (on-,dier -Ir. 8 Jan.') Rob'birecht Willem Jouw, -en tr. 3e Corneus Boomuyt. Behalve eenige te Waspik geboren leden van het in deze artik-elzenreeks het eerst behandelde geslacht, welke, in de 18e eeuw naar Leiden verhuisden, zijn de oenige Roomsch Katholieke van Dusseldorppen, -diie te Leidei. worden aangetroffen de nakomelingen van: I. Gerrit van D,usseldorp. II. Bartholomeus Gerrits van Dusseldorp; het is onwaarrschijnlijk, dat hij verwant is aan het voorgaande geslacht, immers in 1de eerste helft der 17e eeuw verdwijnt de naam geheel uit de trouw- en doopboeken om na 1644 weder geregeld voor te komen. Hij tr. N.N. Uit dit huwelijk: 1. Gerrit, volgt III.

33 GESLACHT- EN WAPENKUNDE Jacob Bartholomeusz. van I)tisseldorl), trouwt ;Neeltje van Leeuwen. Hieruit: a. Lowijsje, Herv. ged. Leiden Hooj1. Kerk, 17 Nov b. Machteltje, Herv. ged. Leid-en Hoogl. Kerk, 23 Sept Frans Meesz., van Duss'eldorp, tr. le. Maria Ctaes'dr., tr. 2e. Leidesl (voor schepenen) 9 Aug Elisab -eth Robbers van Eck, dr. van Robbert. Uit het eerste huwelijk: Susanna, R.K. god. Leiden 19 Maart Hendrik Bartholorneusz. van Dusseldorp, passementmaker, tr. Leiden 2 Feb voor scllepenen (ondertr. 11 Jan.,) Angenieta Dircx van Beensberch, dr. van Dirk en Jactluemyntje Daman. 5? oannes van Dusseldorp, R.K. geld., tr. Anna Philips. Uit dit huwelijk: Gerardus, R.K. ged. Leiden 23 April I11. Gerrit artholonieusz. van Dusseldorp. steenhou- \ver, wonende Haarlemmer Straat tr. Leiden 20 Nov 1653 voor Schepenen ( 4 Oct.) Angeniet.a I nn iëls van der. Mousel, dr. van Daniël -en Eva Domousel, geb. Aken. Hieruit: 1. Jacobus, R.K. ged. L-eiden 29 Nov Bartholomeus, volgt IV. IV. Bartholomeus van Dusseldorp, geb. Leiden, lakenverver, trouwt le Leiden 13 Dec voor schepenen (ondertr. 28 Nov. Joanna Hendrixc Ivan. der Waite, dr. van Hendrik, geb. Delft, tr. 2e Leiden 30 Oct voor scheppenen (ondertr. 15 Oct. Catharina L,uymers, Wed. darmen Bruyuikhuysen.

34 12 GESLACHT- EN WAPENKUNDE. Uit het eerste huwelijk: 1. Ignatius, R K. geil. Leiden 17 Mei Maria, R.K.. ged. Leiden 17 Mei ? Jacob-us, gel). omstreeks wiens doop noch huwelijk gevonden zijn. maar wiens zoon (ten naam draagt Bartholomeus, volgt V. V. Jacobus van Dusseldor p, overl. voor 1748, Ir. Susann(l u.an Detere.n, dice te Leiden 26 October ijl de Noordrunderst-eeg woont, twee kin' 1crcn heeft en ondertr. met Jan Bol vliet, ^veduw slaar, wonende in de Kalverstr. te Leiden. Uit haar eerste huwelijk: 1. Bartholomeus, volgt VI. 2. Jacobus, volgt Vlbis. \7 1. Bartholomeus Diuss.eldor/). stiefzooi) van Johan nes Potvliet, droogscheerder, wo n eiid, l)ij zijs) huwelijk in -de Jan Vossensteeg, later op de Vol-dersgraclit, tr. Leiden, ondertr. 6 Nov. 1762, Celia li l T al ie, geb. Leiden leeft nog in Uit dit huwelijk: 1. Jacobus, Herv. ged. Leiden Marekerk I Juni 1763, loo'dgieterskilecllt, woont 1800 op de Oude Vest, tr. Leiden (ondertr. 29 Mei 1788) Jannetje A;r houw, wed. Johannes Lasschztyt, dr. van N.N. en Johanna Romburg, wonende in,de Kamp. 2. Izaak, H erv. god. Leiden Marekerk 1 December \Willem, Herv. ged. Leiden Marekerk 8 Maart Daniël, Herv. god. Leiden Marekerk 22 November Arie, Herv. ged. Leiden Hoogl. Kerk 7 November 1771, volgt VII. V-II. Arie Diss-eldolrp, geld. Leiden H-ocogl. Kerk 7 Nov. 1771, sch oennlakersknecht, wonende in dc Paradijs -steeg, tr. 1.c. Leiden (ond-ertr. 23 Juni 1797) Maria Delein, dr. van N.N. en Rozijntje Tilp. geb. Leiden wonende in de Haarlemmerstraat, tr. 2e Leidden 3 Dec (ondertr. 28 Nov.) Maria Christina

35 GESLACHT- EN WAPENKUNDE. 13 Flick, geb. 's Gravenhage, tr. 3e Cornelia van Venetië Uit het -eerste huwelijk: 1. Bart Jacobus, gei. Leiden Pieterskerk 13 Sept Maria, ged. Leiden Ho-ogl. kerk 30 Sept Uit het tweede huwelijk: 3. Selia Maria, ged. Leiden Pieterskerk 28 Maart Uit het derde huwelijk: 4. Cornelia Adriana, ged. Leiden Pieterskerk Maart a. Arie Matheus, gel). ged. Lekten Pieterskerk 3-8 Maart Vlbis. Jacobus Du,sseldorp, geb. Leiden, stiefzoon vals Joh ann-es Potvliet, 'dekenwever, wonende 1756 in,cie Noordeindensteeg, 1774 op de \Vaartgr^icllt l lr. Leiden, (ondertr. 24 April 1756) C:orrielia Ia Court, dr. van Frans en Anna onderwater, ged. Leiden Iyiet-erskerk 10 Dec. 1727, wonende 1756 op tle Mig 1- delste gracht, tr. 2e. Leiden (onik-lertr. 2 Dec ) Elizabeth van der Hart, dr. van Pieter en Lena r1 i.er:ens, ged. Leiden Hoogl. Kerk 15 Mei 1746, woiiende 1774 in ide Cingelstraat. Uit het eerste huwelijk :, 1. Johannes, god. L!ei'cle», Marekerk, 27 Nov Neeltje, ged. Leiden, Hoogl. klerk 26 Nov Jacobus, g eed. Leiden Marekerk 12 Dec Johanna, geed. Leiden, HoQgl., kerk 8 F-eb Bart, god. Leiden Pieterskerk 21 April Anna, ged. Leideel, Pieterskerk 13. April Izaak, ged. Leiden, Marekerk, 29 Juli Kornelia, ged. Leiden, Hoogl. kerk 28.Juli Susanna, ged. Leiden, Marekerk 12 Oct Cornelia, ged. Liei^1en, Hoog!. kerk 13 Mrt Susanna, ged. Leidel1,.,1arel:-2lrk 15 Jan : Uit het tweede huwelijk: 12. Jacol)'us, ged. Leiden, PieLerskerk 13 Sept

36 14 GESLACHT- EN WAPENKUNDE. 13. Pieter, ged. Leiden, Hoogl. kerk 9 Maart Jacobus, ged. Leiden, Marekerk 5 Jan Lena, ged. Leiden, Hoogl. kerk 14 M-ei 1780, tr. Leiden 14 December 1797 Pieter Ming. 16. Susanna, ged. Leiden, 1ioogl. kerk 11 Nov. 178 í In deze familie ziet men de vermenging met Waalsche of Fransche geslachten (la Valie, Delein (of (ie Lain), welke in Leiden met zijn belangrijke texieiindustrie zoo talrijk waren. In den loop der jaren trokken honderdeen lakenwevers, droogscli -eerders, vokliers, enz. wier bestaan in Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden bedreigd wérd. naar het nijvere Leiden van de 17e en 18e -eeuw. Zoo vinden we in 1715 te Leiden Gerrit en.bartho.'om.eus van Dusseldorp, beiden tie Yperen geboren en klein an Thomas Cappersz. Nergens, blij kt,dat deze Bar-zoontholomeus verwant is aan den hiervoor,genoemden naam v deze Vlamingen vinden we vermeld. -genoot. Van I. Gerrit van Dusseldorp, geb. Yperen, kleinzoon van Thomas Cappersz., lakenwever, wonende 1715 in de Lange Jan Vossensteeg, tr. Leiden, ondertr. 19 Juli 1715 zijn nicht Catharina de Pree, geb. Antwerpen, wvonen-de 1715 in het Hofje van Tetterode en in 1736 in leven, kleindochter van Angenietje Lappers. II. Hendrik van Dusseldorp, geb. Antwerpen, lakenwever, wonende 1736 in -de Co^ddest'eeg, tr. Leiden, on' ertr. 5 Oct Grietje de Krugs, dr. van David en Lysbeth Jonasdr., ged. Leiden Marekerk ' 9 Jan. 1709, wonende 1736 in de Vrouwenkamp. Uit dit huwelijk: Kaatje, ged. Leiden Hoogl. kerk 19 Jan I bis. Bartholomeus van Dusseldorp, geb. Yperen; kleinzoon v. Thomas Cappersz., -die in 1715 in leven is en te Leiden woont in liet Stevenshofje, lakenwever, won-ende 1715 bij zijn grootvader, tr. Leiden (ond:ertr. 12 Juli 1715) Maria Martyn dr. van Pieter en Jannetjie C-ent Maes, geb. Leiden. Pieterskerk 18 Nov. " 1685 wonende 1715 in de Baaystraat. II. Jacobus van Dusseetdorp, lakenwever, woont 1736, Middengracht, tr. Loeiden voor schepenen 14 Juli 1736 (ondertr. 29 Juni) Susanna van Peeleren, geb. Leiden, woont 1736 Crayerstr.

Vereniging Oud Oegstgeest presenteert:

Vereniging Oud Oegstgeest presenteert: Vereniging Oud Oegstgeest presenteert: HALFJAARU.J

Nadere informatie

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954 Auteur: P. Douglas Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581. Willem Janszoon Verwer. editie J.J. Temminck

Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581. Willem Janszoon Verwer. editie J.J. Temminck Memoriaelbouck Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581 Willem Janszoon Verwer editie J.J. Temminck bron. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581 (ed. J.J. Temminck). Schuyt, Haarlem

Nadere informatie

GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750

GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750 GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750 J. MIDDELHOEK Sr. -1a- Gegevens uit de Archieven van Rotterdam en 's Hertogenbosch verwerkt

Nadere informatie

Noordkopstukken. Van de voorzitter

Noordkopstukken. Van de voorzitter Noordkopstukken 1 Noordkopstukken Van de voorzitter Het jaar 2011 was ons jubileumjaar, het 45-jarige bestaan van onze afdeling dat we niet aan ons voorbij wilden laten gaan. Door omstandigheden hebben

Nadere informatie

TERUG VAN WEGGEWEEST

TERUG VAN WEGGEWEEST TERUG VAN WEGGEWEEST OVER DE LOTGEVALLEN VAN EEN LEIDSE FAMILIE EN HAAR BIJBEL KEES WALLE In vroeger eeuwen was de bijbel niet alleen een bron van troost en godsvrucht, maar diende het meest gelezen boek

Nadere informatie

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux BULLETIN No. 22 AUGUSTUS 1960 Redacteuren j Apoth. P. vande Vyvere, Brugge Rédaction ( Dr. D. A. Wittop

Nadere informatie

De familie (Van) Bronsveld (Den Haag, Scheveningen, enz.)

De familie (Van) Bronsveld (Den Haag, Scheveningen, enz.) Laatste bewerking E.R. van Crugten, 4 February 2014. http://www.crugten.nl erwin@crugten.nl De familie (Van) Bronsveld (Den Haag, Scheveningen, enz.) 1 I. Philippus Johann van Bronsveld/Bronsvelt, * ±

Nadere informatie

De hof van Wahlwiller

De hof van Wahlwiller De hof van Wahlwiller door H.J.M. Franssen Brand te Wahlwillerhof. Onder deze kop schreef een ambtenaar van de gemeente Wittem een samenvatting van de brief, die de burgemeester had gezonden aan de commissaris

Nadere informatie

Een 500- jarige terugblik op de gereformeerde familie Bausch

Een 500- jarige terugblik op de gereformeerde familie Bausch Een 500- jarige terugblik op de gereformeerde familie Bausch Inleiding Dit overzicht geeft een verkort beeld van de familie Werner Bausch te Inden,van 1500 in rechte lijn tot 1996 van Albert Johannes Bausch

Nadere informatie

De aan Gerard ter Borch toegeschreven familiegroep De Marez-De Schilder 1

De aan Gerard ter Borch toegeschreven familiegroep De Marez-De Schilder 1 De aan Gerard ter Borch toegeschreven familiegroep De Marez-De Schilder 1 door E.J. WOLLESWINKEL In de verzamelingen van het Iconographisch Bureau wordt bij de centrale ingang op de gedocumenteerde portretten,

Nadere informatie

Mededelingenblad H I S T O R I S C H E V E R E N I G I N G H A R D I N X V E L D - G I E S S E N D A M Jaargang 36 Nummer 1 Zomer 2014

Mededelingenblad H I S T O R I S C H E V E R E N I G I N G H A R D I N X V E L D - G I E S S E N D A M Jaargang 36 Nummer 1 Zomer 2014 Mededelingenblad H I S T O R I S C H E V E R E N I G I N G H A R D I N X V E L D - G I E S S E N D A M Jaargang 36 Nummer 1 Zomer 2014 Inhoudsopgave Van de voorzitter 1 Van het bestuur 2 Open Monumentendag

Nadere informatie

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer:

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: Naar de Oost met de Verenigde Oost-Indische Compagnie Een nieuwe molen in de Doespolder Zoektocht

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck door Henk Knoester 1 Inhoud: Inleiding 1. De eerste generatie 2. De tweede generatie 3. De beroving van Jan Stevens de Munck 4. De derde generatie 5. De

Nadere informatie

0.1. VOORREDE. P.J.B. LEIDEN, 18 October 1919.

0.1. VOORREDE. P.J.B. LEIDEN, 18 October 1919. P.J. Blok, Willem de Eerste, Prins van Oranje. Geïllustreerd onder toezicht van Mr. N. Beets, onder-directeur van 's Rijksprentenkabinet, 2 delen, Amsterdam : Meulenhoff, 1919-1920. I: 254 pp. Aanteekeningen

Nadere informatie

2 Kruyt: een biografische schets

2 Kruyt: een biografische schets 2 Kruyt: een biografische schets 2.1 INLEIDING Het biografische deel van deze studie heeft als doel Kruyts missionair denken te plaatsen in de context van zijn leven en werk. Het geeft aandacht aan het

Nadere informatie

Bijna anderhalve eeuw (1654-1795) schouten in Weert: een geschiedenis van de familie Costerins

Bijna anderhalve eeuw (1654-1795) schouten in Weert: een geschiedenis van de familie Costerins Stkhting HISTORISCH ONDERZOEK WEERT Bijna anderhalve eeuw (1654-1795) schouten in Weert: een geschiedenis van de familie Costerins door Jos FA. Wassink I. Inleiding In de zeventiende en achttiende eeuw

Nadere informatie

1853-1944. Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar

1853-1944. Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar 1853-1944 Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar 2 Inleiding Op 18 december 1853 werd Gerrit Molenaar geboren. Ruim 91 jaar later, in maart 1944 overleed hij. Gerrit Molenaar was mijn overgrootvader

Nadere informatie

Pieter de Leeuw van Weenen, 1810-1888

Pieter de Leeuw van Weenen, 1810-1888 Reünie-uitgave Pieter de Leeuw van Weenen, 1810-1888 Nieuw begin van een oude familie Inleiding De 200-ste geboortedag van Pieter de Leeuw van Weenen is aanleiding om alles wat op dit moment over Pieter

Nadere informatie

Geschiedenis van het Goud- en Zilversmidsbedrijf in Friesland, door NANNE OTTEMA.

Geschiedenis van het Goud- en Zilversmidsbedrijf in Friesland, door NANNE OTTEMA. Geschiedenis van het Goud- en Zilversmidsbedrijf in Friesland, door NANNE OTTEMA. Reeds in den catalogus der tentoonstelling van antieke gouden zilversmidswerken gehouden te Leeuwarden in het Friesch Museum

Nadere informatie

Stamboom van Jacques SURMONT

Stamboom van Jacques SURMONT Stamboom van Jacques SURMONT Vooraf: Het Suurmondverleden is boeiend. Hier volgt een overzicht van generaties met de bedoeling dat ieder familielid zich kan plaatsen in het geheel van onze stamboom. Leuke

Nadere informatie

De familie Lanszweert en de stad Oostende

De familie Lanszweert en de stad Oostende De familie Lanszweert en de stad Oostende 1 Stadsarchief Oostende Oostendse historische publicaties 17 Oostende 2008 2 Oostendse Historische Publicaties De familie Lanszweert en de stad Oostende Jacques

Nadere informatie

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser Inleiding: Een bijzondere familienaam, echt afkomstig uit een kustplaats, die er als 't ware om vraagt nader te worden bezien. En omdat er over de familie Varkevisser, die uitlopers heeft gekregen naar

Nadere informatie

of the Pnilierstty of "Olorimto RoBERT DE Boer

of the Pnilierstty of Olorimto RoBERT DE Boer of the Pnilierstty of "Olorimto RoBERT DE Boer y O e^< Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/geschiedenisdern05jonc GESCHIEDENIS

Nadere informatie

TOON E E L- H EP IN NE PI N GEN

TOON E E L- H EP IN NE PI N GEN DR. M. B. ME N DES DA COSTA TOON E E L- H EP IN NE PI N GEN DER DE REEKS MET PORTRETTEN IIAATSO IAPPfQ VOOR GQEDE EN GO D O OPE LECTUUR - AMSTERDAM TOONEEL- HERINNERINGEN DERDE REEKS DR. M. B. MENDES

Nadere informatie

Dichten is zilver, zwijgen is goud; vrouwen in letterkundige genootschappen, 1772-1800

Dichten is zilver, zwijgen is goud; vrouwen in letterkundige genootschappen, 1772-1800 Dichten is zilver, zwijgen is goud; vrouwen in letterkundige genootschappen, 1772-1800 Marleen de Vries bron Marleen de Vries, Dichten is zilver, zwijgen is goud; vrouwen in letterkundige genootschappen,

Nadere informatie

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING AFDELING TWENTE J A A R G A N G VI J A N UARI 1990 No. 1 D e K e r k v a n d e H.H. S i m o n e n J u d a s t e O o t m a r s u m De tekening op de omslag voor 1990

Nadere informatie

stadswandeling LEEuWARDEN Sporen van de Nassaus

stadswandeling LEEuWARDEN Sporen van de Nassaus stadswandeling LEEuWARDEN Sporen van de Nassaus 2 3 v o o r a f VOORAF De band tussen hofstad Leeuwarden en de Nassaus Leeuwarden is de bakermat van de Friese tak van de Nassaus. Deze Friese Nassaus waren

Nadere informatie