EEN MIDDEL TOT .-' GEDACHTENWISSELING ENLETTERKUNDIG VERKEER. TUSSCtIEN A-LLEN. lets TE VRAGEN HEBBENOF lets KUNNEN OPLOSSEN ONDER REDACTIE VAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN MIDDEL TOT .-' GEDACHTENWISSELING ENLETTERKUNDIG VERKEER. TUSSCtIEN A-LLEN. lets TE VRAGEN HEBBENOF lets KUNNEN OPLOSSEN ONDER REDACTIE VAN"

Transcriptie

1 DE NAVORSCHER. EEN MIDDEL TOT.-' GEDACHTENWISSELING ENLETTERKUNDIG VERKEER TUSSCtIEN A-LLEN DIE letsweten, lets TE VRAGEN HEBBENOF lets KUNNEN OPLOSSEN ONDER REDACTIE VAN G. FULDAUER. QRIE EN TACHTIGSTE JAARGANG. AMSTERDAM ENGELHARD, VAN EMBDEN & Co

2

3 ie NAVORSCHER

4

5 DE NAVORSCAER. EEN MIDDEL TOT GEDACHTENWISSELING EN LETTERKUNDIG VERKEER. TUSSCHEN ALLEN DIE IETS WETEN, IETS TE VRAGEN HEBBEN OF IETS KUNNEN OPLOSSEN ONDER REDACTIE VAN G. FULDAUER. DRIE EN TACHTIGSTE JAARGANG. AMSTERDAM ENGELHARD, VAN EMBDEN & Co

6

7 REGISTER. Aanteekeningen uit de Protocollen` berustende in het archief op Curacao, 175. Ake Tott, 157. Altenberg, 156. Amiens, Vrede van, 157. Andrea, 44. Andryesz., 246. Babauw, Gemeente te, 49. Barendrecht, 64. Bataafsch Genootschap, 60. Batterijen, 267. Batterijen te vo-et, 137. Beaumont, 283. Beasting in de XIVe Eeuw door het Bisdom Utrecht.aai de Pauselij ke Curie verschuldigd, 250. Bemme, 63. B.entinck, W. Baron, 108, 257, 273. Bentinck tot Buckhorst, Baron, 119. Berkum, P.J.v., 61. Berlaymont, 171. B-erucht fals(aris, 241. Bichin, de, 182. Bijl, Jan van der, 242. Blois van Treslong Prins, 240. Bohemen, 153, 183. Bois Seigneur Isaac, 189. A. B. C. Anthing, 127. Antonia, 244. Armee van den Erfprins, 125. Askamp, 161. Arnim, You, 153, 160. Artitl:erie te voet, 123. D'Atibreme, 232. Bon, Joost Govertsz. van, 245. Bonaparte, 57. Braine L'Alleud, 217. Braine le Comic, 140. Brandenburg, 149. Breitenfeld, 154, 155. Breteuil, 283. Brisemontagne, 63. Brouwer, Vincent, 249. Brouwershaven, 243. Brunswyck, 148. Braine, 138. Brulart de Leon, 152. Bubna, 158. Busken Huet over Thorbecke als redenaar en ' Stilist, 191. Buys, Jacob, 62. Byleveld, 127. Byllaerd, Th. v.d., 259. Byng -en Maitrand, 219. Camp, 232. Car'affa, 150. Campo Formio,. Vrede van, 57. Casteau, 181. Carpentier, le, 44. Chasse, 183, 216, 255.

8 REGISTER Chechische, 146. Christeneenheid, 150, Christiaan IV, 148. Cleeves, 223+ Colelen, Robertus van, 252. Columna, 244. Colviolle, 216. Commissi-eboeken der Staten-Generaal, 110. Commissioned officers, 110. D. Concentratierayon van ons Veldleger, 136. Confederation du Rhin, 59. Conijnckx, 247. Constant Rebecque, Báran de, 140. Cordes, 268. Corvey, Abdij, 56. Corvey, von, 174. Cuypers, 243. Daagsche fijmeraars, 241. Delftsch groen aardewerk, Delen, 124, 186. Delft, 124, 137. Depó k, 49. Detmers, 107. Divisie Chassé, 138. Dominium maris Baltici, Documanten betreffende de hervorming te Venlo, 170. Donkan, Cornelis, 242. Douiens, 283. Du Beis, 133. Dusseldorp, van, Leiden, 6. E. Eenige act-en betreffende het geslacht Paspoort, 252. Eenige bijzonderheden betreffende de bezittingen van den Prins Van Oranje te Hoxter, 173. Emmius, Ubbo, 251. Emplacementslij st, 132. Engeland, 150. Enmelen, 160. Erie, 161. Errata, 287. Eysinga, Roorda van, 219. F. Familie Wittebol -, 65. Fragment Van Heemskerck, 213. Fayt, 182. Fragment Gen^eáiogie Bouwmeester, Felix Meritis, Ferdinand II, 146. Frankrijk, 150. Forstconsevateur, 175. Friedland, Hertog vfan, 148. Fragment Gen'e^albgie Schot, 49. Friedlander-huis, 157. G. Garde-Rijders, 121. treffende op Java, 240. Geheimmiddelen, 179. Genealogische verdichting Tenn waar- Genealogische yen Heraldische Ge- beid betreffende het geslacht Le denkwaardigheden, Europeanen be- Cocq d'armandville, 24.

9 ÍÍI REGISTER Genees- en heelkundig genoot- Gorinchem, 64. schap, 61. Grip, Jan, 241. Geslacht Biusquet, 203. Groot, 178. Glo,gau, 156. Gunkel, 138. Goefnies, 182. H. Haar, de, 243. Haine St. Pierre, Halket, Sir Colin, 222. Hanzesteden, 152. Haringreeders, 62. Harráck, Karel von, 148. Hayc Sainte, 221. Hcrnianic, 146. 's Hertogenbosch, 131. Heusden, 137. Hinderduin, A. D., 248. Holsman, 132. Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 60. Hombach, 232. Hondsel, 64. Hondsholredijk, 64. Hoofdketterij, 62. Houdeng, 182. Huguenin; 126, 135. Hyacinth, 152. I. I-ets over onze gel-eerde en, ook andere genootschappen in de 18e,eeuw, 59. Iets over den Landdrost in Holl`and's Noorderkwarlier, 247. Italiaans en Scheeps Boekhouden, 4. J. Johan George, 157. Joseph I,. Koning van Portugal, 180. Johan, George vaan Saksen, 154. H. Kaempfer, 265. Kamerling, 241. Kessel, 171. Kicffel, BarthoÏonxieus, Kikkert, I., 183. Kikkert, Trein Issak, 260. Klein Bockenheim, 110. Kollemans Beynen, 186. Kompagnien, 120. Koning der Nederlanden, 125. Krahm-er, 222, 232, 373. Krahmer de Bichin, 107, 114, 121, 134, 136, 183, 235, 269. Kunstwerken vermelden, 284. Kuy tenbro uwer, 116.

10 IV REGISTER LI Labflnt, 175. Labouchere, 44. Lamormain, 159. Landdrost, 247. Landsarchief te Batavia, 97. Leeuw van W!ater1 o, de, 237. Lieutenant-ljaanddrost, 249. Liga, 148. Limburg Stirum, Graaf van, 122. Lippe, 161. List, F. C., 261. Lloyd, 222. Loben Sels, E. van, 108. Lof der Naarstigheid, 60. Louise van Pruisen, Prinses, 55. Lubeck, 152. Luise, 55. Liftzen, 157. Lux, in 1815, 107, 114, 138, 216, 285. M. Maanziekte, 180. Maggiaris, Abraham, 241. Mainz, 154. Mansfeld, 148. Mantua, 153. Maximil ia!an van Beieren, 148. Mechelen, 137. M-eckienburg, 149. Merkwaardige Sollicitatiebrief uit de 18e eeuw, 1. Mervraine, vlan, 217. Mobiele batterijen, 262. Mon Plaisir, 188. Mont St. Jean, 216,.217. Montmorency, 279. Miihl,hauseen, `pan, 149. Munchen, 152, 154. Napoleon, 216. Nassau, Friedrich Wilhelm von, 55. Nederlanden, 150. Nederl. Maatschappij ter bevordering der nijverheid, 62. Neurenberg, 156. Niet geslaagde loterij, 180. Nivelles, 137. Nivelles-Mont Si. Jean, 219. Noailles, 283. Noord-Nederlandsche batterij artilferie te voet, Lux in 1815, 107, 181, 255. Norbertijnen, 243, 251. Nozeman, Cornelis, 61. Oecflnomhische Tak, 62. Os, PPetusz., 252. Onder de studeerlamp, 240, 286. Ostrand, 160. Ontleeder der Gebreeken, 3. Oud Gebruik, 191. Oranische Regiering, 174. o.

11 V REGISTER P, Papendrecht, 64. Pappenlieim, 157. Parapatten,lVezenglesticht, 49. Patijn, Leonard, 61. Petter, 107, 117. Philanthrope, 5. Philanthrópe van 1758, 2. Ph'ilibert, Hertog van S'avoye, 179. Piershil, 64. Pipe, 217. Piro, Jan, Plus, Antonius, 244. Plat, du, 232. Plateelbakker, 177. P1átie1Iiackery van de poroeleyne, fles, 177. Ploos van Amstel, C., 62. Pómmeren, 150, 152. Pouderoyen, Virulf y van, 261. Premonstratensis, 250. Priehus, 148. Prijsstoffe, 60. Prins van Oranje, 141, 181. Prins van Wiaterlb'ó, 237. Prins Willem niet tee Hagnau, 55. Protestanten, 153. Quatre Bras, 117, 185, 266. R. Rachin, 158. Recknitz, Rekyssowa van Landeck, 147. Restitutie-edict, 154. Reukwaters, 180. Richelieu, 153. Riczano, 147. Riesz, 127. Rietwij ck's, 248. Rijssel, 283. Ro'eulx, 182. Rome, 152. Ross, 220. Rotterdamsch Genootschap,,.Studium Scientiarum genetrix", 61. Rove sur Matz, 278. S. Sagan, Hertogdom, 148. Saksen, 149. Saturdags geselschap, 63. Scheidius, 135. Schijndeugd óp het tweede schavot, 241. Schuller, 226. Secreten van den eerwiaerdlien Heere Alexis Piemontois, 179. Selwerd, 251. Seneffe, 182. T' Serclaes, 128. T'Serclaes de Wommerson, 107,108. Silezie, 160. Silbwert, 251. Sinclair, 221. Sluwfate v ón Chlum and Koschunberg, 147. Smissen, 255. Smissen, van der, 143, 223. Sneffe, 141. Sollicitatie-brief, 3.

12 VI REGISTER Spectatoriale Geschriften van , 1. Speelman, 245. Sppeyck, van, 191. Spies, 133. Staatetrompetters, 110. Stads- en Dorpskroniek van Friesland, 286. Stadtliohn, 148. Stedman, 114. Stoutenburg, 5. Stralsund, 152. Symphorien, St., 185. T. Talman, Pieter, 248. Teekenacademiie,, 62. Teyler Genootschap, T-eyler van der Hulst, Pieter, 61. Thurn, Graaf van, 155. Tilly, 154. Tindal, 184. Torre, Jacobus de la, 250. Tractaat van Altmark, 153. Treinsoldaten, 264. II. Urbanus VII, 150. V. Venlo, 170. Verdrag an Bárwalde, 154. Verdrag van Zna m, 155. Vergandes, Peter,.147. Verweij, Simon Jansz., 2. Vlaardingen, 244. Viaerdingh, 252. Viaardingsehe Speelman in. de 17e. eeuw, 244. Voorzanger, 4. Vreemde na`amsafl'eidingen, 64. Vriendschap vereenigt de Kunsten, 62. W. Waaggewigt, 4. Wal'lenstein, 145. Wallenstein, A.W.E. von, 146. Waterloo, 107,. 109, 237, 255, 266. Waterl(o:odag, 134. Weever Congres, 124. Welke kloosterlingen hebben de Abdij Selwerd bij Groningen uewoond?; 250. Wellington, 139, West-Indische Koloniale Jagers, 122. Wi11'emijntje,.55. Winkelman, Joh. Jac., 242. Wittebol, de familie, 193. Wittgenstein, 173. `Voerden, 64. Woudrichem, 64. Wiippermann, 233.

13 ái91 REGISTER 7. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 63. Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschap -pen, 63. Zierikzee, 64. Zijlmoniken klooster, 251. Zilveren Kruis, 237. Zuid-Nederlandsche b^att eri,en, 138. Zuylen van Nyevelt, 243. Zwammerdiam, 64. Zweden, 150. Zwijndrecht, 64. #/'..::$

14 GESLACHTSREGISTER. A. Abbcelen, van den, 90. Abrahams, Simon, 100. Aecken, A. van, 16. Aeften, Jacobus vaan, 66. Aken, H. van, 17. Akerval, Bregje, 18. Alphen, Pieter van, 85. Amorie, Buissaut des, 210. Aperceaux, Francois, 70. Aperceaux, Frans Richard, 65. Arbouw, Jannetje. 12. Arens, Adrianus, 168. Arinandville, 24. Arnold!, Rath von, 173. Arnouts, P.P.J., 203. Aryensze, Claes, 19. Asekamp, 162. Asen, 162. Askamp, 161. Askamphof, 162, Asmus, Jannnetta, EA abeth, 80. B. Baay, Catharyna, 48. Baens, Dirk, 177. Bagillet, 82. Balbiasens, Adriaen, 22. Ban, Pieter Du, 76. Bartels, 174. Bartels, Weduwe, 87. Bazij.n, Daniel, 66. Beaune, Margaretha, 204. Becker, Susanna, 69. Beensberch, A.D. van, 11. Behoort. Nicolatas, 104. Beij-er, Catharina, 68. Beillard, Maria, Olympia, 94. Bel, H-endrik van der, 99. Belderbos, F., 165. Belle, Abraham, tan, 19. Belle, Willem, Fred., B-elleham, Maria, 74. Benthem. Agneta van, 68. Bergh, Christoffel van den, 69. Bergen van der Grijp, N. Van. 76. Bergen, Wil'iem van, 176. Bergh, A.G. van den, 21. B,erniet, Carel, 20. Besi.er, B. H. A., 88. Bie, Jan de, 99. Buerens, Anna, Elis(abeth, 98. Bij l.evelt, van, 84. Bils, Pieter, Carel de, 20. Birkenfeld, A. M. 1Z., 79. BTornhert, Mr. de, 96. Blydenb-erg, Jan, Willem, 98. Bobbell, 101. Bocarne, J. de, 79. Boterhaven, Marcus,.177. Boerhave, Maria, 74. B.oesheimer, J. G. Ernst, 89. Bo-ey,e, J. K., 95. Bogaardt, L. I., 82. Bone, Charles, 65.4 Bont-emps, Maximilian, 75. Boomuyt, C., 10. Bordes, Jan, Anne de, 212. Bosch, Marytje van den, 18. Bosch, Cornelia van den, 93.

15 IX GESLACHTSREGISTER Boshof, Jannetje, 195. Brockhuyzen, Cornelia van, 53. Bo uche, Maria, 67. Bronkhorst, Marie van, 213. Boucher, Maria, 70. Brons, Alberta de, 167, Bousquet, Louis, 203. Bronswinkel, Jans, 176. Bouwmeester. C. J., 209. Brouwer, Sara Jansdr., 17. Boxhoorn, Maria, 105. Brugghen, Jacob Willem, an der, 78. Braams, C. T. D., 105. Bruynikhuysen, Wed. Harmen, 11. Brec, Gerritj,e van de, 16. Bundes, Thomas, 176. Breet, Jan, de, 168. Burger, Johan, 106. Breugel, Clifford K. van, 95. Burggraef, Simon, 92. Brimen, Karel van, 170, 171. C. Caan, Anthony, 74. Cocq, Agathe, Jeanne Genevieve, 31. Cadensky, Barbara, Margarita, 106. Cocq d'armandvilie, Marie Caro- Calkoen, Elisabeth, 76. line le, 41. Camminga, Jillis, 76. Colenen, Fam., 84. Cans hein, Adelheid, Irena, 76. Coeverden, Anna Van, 85. Canter, Visscher, M., 80. Coll-en, Jeremias, van, 175. Capellen, Adolf, 77. Cohen, Jan van, 87. Capellen, Jhr. Th. ván, 77. Collenesse, A. D. Stein van, 93. Cappersz. Thomas, 14. Commersteyn, M., 284. Casembroot, A. C. E., 178. Commerst-eyn, Margaretha, 285. Cauchoix, Karel, 16. Cores, Corneli.s, 48. Gean, Jan, Janssen, 99.. Comets de Grobt, Jhr. A.W., 87. Changuion, Willem, 79. Court, Anton, Karel de Va, 89. Charon de St. Gerrr1ain, Fr. M. Court, Cornelia, 13. G. de, 79. Courtoys, Claes, 79. Chasse, A. P. E., 79. Coverb, Meta von, 86. Chaste!, Casimir, 79. Craemners, Andries, 75. Claesz. Reyer, 9. Cramer, Johs., 91. Cleef, Nicolaas, 78. Cramer, Wilh., Elisfabeth, 105. Cleewerck, Maria, 78. Crassier, Wilhelmus, Josephus, 89. Clifford, George, 83. Creveld, Hiendrikus, 198. Clignett, Jacoba, Artnoldina, 88. Crommelin, 175. Cloers, Elisabeth, 165. Crooswijk, Geertruyda, 82. Cloot, Isaac van der, 21. Cruyff,NeeltjeDirks, 201. Coblijn, Cornelia, Elisabeth, 84. Crynen, Marcus en Annetgen, 17. Cock, J.H.I. l e, 224. Dam, Annfa Jacoba van, 69.Deden, Nic. George van, 89. Daniels, Wilh., Elisabeth, 96, 100. bedel, Hendrik, 89. Dart. Joseph, 42. Diedem, Th. M. van, 89. D.

16 X GESLACHTSREGISTER Delein, Maria, 12. Denis, Pierre Francois, 26. Derfelden van Hinferstein, Baron van, 90. Derkssen, Johannes, 169. Dernoncourt, Rachel, 204. Deteren, Susannla, van, 12. Deux, E. V., 215. Dibbets, Wed., 90. Diepenbroek, Daniel van, 91. Diemen, Marisa van, 78. Diepenbroek,,E, lisabeth van, 92. Dij ck, E. B., 255. Dipten, H. J. W. -en M. W. van, 72 Dipten, Marijtj.e van, 199. Doedyns, Jan, 95, 103. Does,. Jan v'an, 95. Does, C. van der, 22. Does, Th. van der, 91. Does, van der, 93. Doll van Curyck, Mr. Damas, 86. Dongen, Jeannette, Juliana, Elisabeth van, 95. Doorn,. Adriana Joha van, 96. Doorn, Benjamin van, 97. Doornik, Johs, 84. Dopff, Daniel, 101. Dorrepaal, Willem, 85.. Dorsser, Adriaan, 99. Dorth, Anthony van, 101. Draaijer, Albert, 164. Druyvesteyn, J. M., 101. Ducker, Carolina Juliana, 54. Dusseldorp, Annales vaan Franciscus, 6. Dusseldorp, Frans van, 6. Dussen, Adriaan van der, 101. Duuring, Yda van, 197. Duyn, Gerrit van den, 108. Dwaling, P.. W. M., 193. Dyk, Hendrik van, 208. E. Eberhard, 173. Eck, E. R. van, 11. Eichholtz, M. K., M., 52. Eijtgens, Gerrit, 199. Eist, C. J. van der, 22. Engelen, Mars van, 176. Erie, 161. Ermel, Kraft van, 214. Erwin, Dirk, Otto, 214. Essers, Peter, 168. Everts, J. IL, 207. Ewoud, Francois, 104. P. Faure, Max. Lambertus, 103. Febure, Isak le, 66. Flick, Maria, Christina, 12. Fokker, 214. Fokkert, Aagje Williemse,, 194. Folker, C. J., 102. Franquemónt, J. W. D., van, 213. Fraser, Alexander, 82. Frequin, 165. Frobus, F. Chr., 86. Futein, E. M., 207. G. Gaai Fortman, F. H. W. de, 51. Gameren, Meij ns jee van, 72. Gantvoort, W.. _ H. J., 49. Gavánón, Pierre, 208. Caner, Chr. van de, 103. Genie, Mietje,' 199.

17 XI GESLACHTSREGISTER Geerken, 163. Genie, Maria,. 71. Gerritse, Jan, 8. Cockengen, van, 176. Goetblo-ed, Dirk, 98. Goldman, Wilha, Ernestina, 105. Graaf, W. F. van der, 165. Graichen, C. A, A.,.84. Greup, Hendr.,' 91. Groenendijk, Aaltje, 53. Groeneveld, Machteld, 72, 194. Groenewegen, J., 167. Groot, Jan, 178. Crousius, Hendrik, 80. Guerin, Elisabeth, 204. Guinebeche, Agathe, 31. Gruijsen, dpiieter, 75k. Grumbkow, Fr. Emil,, von, 76. H. Haas, Cornelis de, 196. Haeff, Susanna ten, 69. Haese, Francois de, 20. Hagenbeek, J. J., 99. Hansum, 178. Hart, Elisabeth vaii der, 13. Hartog, W. E. en M. W: F., 51. Hazebro-ek, Groot., 178. Heemskerck, Piieter,.98. Heemst'ede, Sophia, Anna, Louisa van, 95.. Heimkampff, Just, Fred. L., 92. Helvetius, Maria, Elisabeth, 69. Hendriks, Corn. Leon.,._ 54. Hengst, den, 214, Hessert, F. H., 204. Hessling, 162. Jacmaer, E., 168. Jacobs, ; E1`ias, 92. Jacquem!ard, E1'isabeth, 164. Jamin, Johnnna, 68. Japikse, Gerardus, 197. Jaspers, Cornelis, 65. L B. Hessling, Johannes, 163, 170. Heukelom, Abri;gael Van, 68. Heukevlugt, L., 97. Heusser, H. C., 86. Hijzelendoorn, Pieter, 71. Hoesen, Mr. Wynandus ^un, 80. Hofman, J. H., 92. Hoorn, Mania, 96. Hopman, JÍannetje, 48. Houtkoper, Mary, 9.. Houten, Aaftje v(an, 71. Houten, A. P. van, 23. Houttuyn, 102. Hoger, Maria, 20. Hoyinck varï Papendrecht, R. B., 90. Hulhorst, Antonia, 169. Huysman, M. J., 82. Jaspers, H-ermine, 42. Jellema, J. J., 84. Jong, A. E. W. de, 51. Jongh, Wilhelmina de, 213. Jouw, R. W., 10. Kdaij, Jan van der, 67. Kamer, Marie van der, 67. Kalemink, Johann; 71. Kammeers. an Toorenburg, N. D., 93. Kameeter, Sara, Miichielse, 73. Karthaus, Peter, 161.

18 XII GESLACHTSREGISTER Kaslier, Leendert, 67. Kerkrink, Clara Catharina, Kerckrinck, Willem, 175. Kessinger, Von, 77. Kleeff, Jacóbus, van, 67. Kleinhoff, Marisa, 206. Klerk, Reynier die, 90. K1ieber, Maria, 168. Knock, Glaude, de, 76. Knaapen, A.S., 167. Knoops, G. A., 95. Knuem, St., 97. Koelmann, Anna, 170. Kokkedee, Anna Lowish, Kolf, Dr. H. en H.A., 50. Kommer, L. W., 77. Koning, Jeanne, 68. Koninck, Jan de, 202. Korssen, Nicolaas, 65. Kram, Mathias, 165. Kreync ens, Michael, 172. Krijger, Neeltje, 193. Kroesen, 214. Kruyck, A. R., 253. Kruys, Grietje de, 14. Kusian, A. E. Fr., 215. L. Lab;are, Adriaan de, 105. Landen, J^annetje, van, 18. Lange, G. Chr. de, 177. Langepier, 284. Leertouwer, Anton,, 90. Leeuw, Eva de, 53. Leeuwen, Adri'aen van, 19. Leeuwen, Cornelia van, 16. Leeuwen, Hendrik, Frederik, 104. Leeuwen, Lijsjfe van, 195. Leeuwen, Neeltje, 11.. Linde, Jan van der, 75. Loke, Jr. J. E., 77. Loke, A. L., 77. Lourens, Pieter, 176. Louwys, Marytje, 15. Lovenvos, Corn., 177. Loy, Jacques vdan, 75. Lucas van Leijden, 284. Luck, Pieter van, 172. Lups, Mariianie, 87. Lycklam'a, B. M., 90. Lysters, Huberta, 6. M. Máanen, van, 90. Maas, Johanna, 89. Madras, Maria, 207. Makasser, Ali'má van, Marcus, Appo1onia, 17. Meekeren, Anna van, 106. Meer, Colin van der, 201. Meerleveld, Cornelia, 197. Melchers, Marisa, 161. Meulen, G. Th. van der; 72, 73. Meyer, Jan, Ahrend, 98, 100. Meyer, JeuriaAn, 90. Meyer, Johannes Herm'anus, 169. Mey, Pieter van der, 98. Michiels, A. A., 93. Michiels, Chr Middelbeek, M. K. R., 52, 54. Mifter, Madel'aine, X205. Mitje, Maria, 75. Mojjaerdt, Nicolaas, 175. Mondiger, Elisabeth, Henrietta, 105. Montfoort, Claes Dircksz., 9. Mousel, A. D. van der, 11. Muys, A. J., 8.

19 'tíil OFSLACHTSREQISTER N. Nachenius, H. F., 207. Nachte,g'ael, Hendrik, 78. Nangesacky, Michie1, 85. Niederhorst, A. M. van Reede tot, 106. Niemann, A. M., 207. Nierop, Maria Jansdr. van, 19. Niesing, Hendrima, Niesten, Agnes C. A., 165. Nieuwenhoven, J. S. L. van, 81. Noijen, Gerrit, 73. Noodt, Ulrich, Jan, 76. Noorden, Jacob Wit ebol van, 196. Noordscharwoude, Doorn vaan, 101. Noorke, Jan v4i i, 94. Nuyen, Hendrika, 67. Nuys, Mar ;ari'et van, 16. Nys, Mattheus, 103. Odin, 162. Oetgen van W;averen Pancras, Clifford Peter, Anton, 84. Olingh, Lij s jc, 195. Ommeringh, Dr. Jan vaan, 65. Onderwater, Corn. Jaspersz., 66. Onnosel, Jan, 72. Oosterhoorn, Simon, 100. Oosterlingh, D. van, 8. Oosterwyck, Johs, 106. Oostrum, Marinus van, 166. Ootmoet, Elizabeth, 54. Os, Dor+ethea van, 285. Os, Samuel, den, 65. Ottespoort, W. C. van, 15. Oudenhoorn, Hendrik «Mauritsz., 74. Overschie, J. A., 253. P. Paedzendr., E. P., 8. Palm, Anna, Elisabeth, 80. Palm, Sopl a, Frrancin;a, 90. Pamhuys, Jol án, Michiel, 103. Paspoort, Arent, 252. Paus, G. K. de, 193. Paviljjoen, Geertruida, 105. Paulij, Maria, Magdalena, 91. Peetieren, SusanAh van, 14. Pierson, Chr. H., 50. Pierson, Ds. Jan Lodewijk, 50. Planeken, A. J., 25. Plumioeen, Francois, 65. Poel, Cornelis van der, 193. Poeribus, 284. Porbeck, Herr von, 174. Potzers, 209. Pree, Catharina, de, 14. Prins, 214. Puth, Johan, 171. Q. Quirijn, Mary, 9. Rdadman, Helena, 92. Remert, H.. C., 167. Ras, Daniel, 285. Remmers, Helena, Eva, 165.

20 XIV GESLACHTSREGISTER Reyniers, Anna, 76. Reyningen, Sara van, 104. Rhamann, 162, 163. Rhee, J. van, 193, 194, Richemont, J. G., 101. Rijk, Hendriksz. de, 71. Rijken, Th. Botel, 176. Ryn, Geertruidá, - A1eic á van, 52. mij penburg, Jannetje, 78. Robertsen, A., 77. Rochus, Maertien, 254. Roersch, 24. Rohann, 162. Roij aart, Piet-er, 66. Romack, W. K., 77. Roon, L. L. van, 15. Roorda van Eysin,ga, S., 91. Rooswinck'el, Cornelia, 85. Rosenguist, -Magcal!ena, 102, 105. Rosevelt, Robert, 88. Rossel, H. A., 84. Rossem, W. A. J. van, -51. Roussel, Th. A., 76. Rue, Anthonij, del, 70. Ruijven, Anna van,.176. Ruyt, Johanna Gilles, 75. S. Salomons, Suia n-a, 96. Sas, Simon, 100. Scharp, Scheer, Eva van der, 209. Schellingerhout, Sophia, 198. Scheltema, G., 90. Schijff, Agatha, 74. t Schilham, Cornelis, 65, 66. Schil!, Fred. Henriette, Jacq., 52. Schil! Schot, Fred. Ida, Ger., 53. Schlegel, Joost de, 67. Schlutken, Johannes, 170. Schmihamer, C. Fr., 86. Schotte, Jacob, 22. Schotte, Joost Pi:etersz., 19. Schouten, Cornelis, 202. Schontens, Adriana, 75. Schreven, Vroucken Hendriks, 21. Schultz, M. H. J., 79. Schut, Jan Hendrik, 206. Schutter, Johan, 94. Schuurman, Theodorus, 88. Sellen, Bastraan, 23. Serière du Biscournet, J. J. M. de, 113. Seyffarts, Adam, 110. Slagerhoff, 163. Slingerland, Jácobus van, 91. Stobeths, Jacoba Philippina, 104. Sloot, Maria van der, 16. Sluys, Geeertruyt van de, 103. Smagge, Lysbeth, 67. Snel, Jan etje, 48. Sorch, Simon, Piet-ersz., 65. Spangen, 176. Spekman, Marij t j je, 71, 72. Spoormaker, Geertje Cornelis Dr., 71. Sproot, Staal, Baron E. H. G. en - Margaretha, Stagerhoff, Steenbeek, Pieter, 67. Stegerhoff, Christina, 170. Steinmetz, G. J., 91. Stolk, Mattheus, 72. Stoutenburg, W. van, 5. Strobanus, Augustinus, 78. Suchtielen, F. Ph. van, 214. Suyerba'an, Grietje, 18. Swanecelder, Jan, Jacob, 92. Swateers, M. D., 203. Sypensteyn, van, 76.

21 xv G=ESLACHTSREGISTER T. Tempelaar, Martina, 85. Termijtelen, H. A., 84. Teylingen, M. J. Er. Lavinia vafl, 88. Thoolen, J. C. W., 168. Thorn, Elise, 42. Toledo, M. T. J. de Castro, 27. Tork, Jan, 197. Toulouse, Anna, 208. Tous, Josina, 209. Toxes, Johan, Simon, 83. Treurniet, Klaasje, 72. Tribier, Bartholomeus, 175. Truggenalar, M. H., 166. II. Ubbink, Johan, Willem, 165. Urselingh, Johannes, 85. Uffelen, Jacob van, 175. Utenhove, M. H. barones vran, 52, 54. Uhlemann, Gatharina, 200. Uytterwijk, Gerrit, 22. V. Vaert, J. v.d., 254. Valk, Marija van der, 21. Valie, Gelia la, 12. Vallees, Francisca Gravella des, 27. Velde, Van f t, 208. Velde, A. van de, 8. Verbeek, Lot Samuel, 90. Verburgh, ' Jacob de, 20. Verhoeven, F., 165. Verhoeven, Leonardus, 164. Veromt, Maeyke, Jans, 15.. Verstrepe, Abraham Jansz., 65. Verwer, H. M., 166. Ville, Sarla, d-el, 106. Wal, D. an der, 22. Walle, J. H. vaan der, 11. Warijn, Cecilia de, 85. Warnsinck, Ian, 5. Waterschoot vfan der Gracht, Maria, Geertruida Jacoba, 42. Wattiger, Wijnand, Johs, 104. Weijenbberg, Askamp, 169. Weij enberg, Helena, 164, 169. Wel, Maria van der, 20. w. Vlaming, Pieter, 76. Vlierden, P. van, 87. Vliet, Anna, Uaria van, 20. Vliet, Grietje van, 194. Vliet, Jan Albertsz. vrann, 71. Vogel, Jan, de, 194, Voli, Helena, 105. Vorm, Ds. P. van der, 80. Vos, Gijsbert, 176. Vos van Steenwijk, de, 211. Vries, Trijntje de, 22. Vrijenhouck, Tr. C., 20. Vromans, Abraham, 66. Weselenburg, Antje Huygense, 71. Wessel van Dugteren, Dr. B. G. E., 49. Weyding, Adrianus, 99. Wildecke, Fr. W. H., 215. Wiieseman, Ph., E., 83. Wi:ggerts, Cl., 10. Wij ck, Claes Hendriks Van, 19. Wijkerlaan, Theodora, 193, Wijlingh, Catharina, 15.

22 XVI GESLACHTSREGISTER Wijntjens, Anna, 284, 285. Wijntjens, Johan, 284. Wilde, de, 25. Willems, Charlotte, 17. Wilmer, 162. Wilms, 162. Winckel, Francois an der, 66. Winckel, Julianfa van der, 67. Winkel, v.d., 67. Winkeloer, Wed., 97. Wit, J. C., 203. Wittebol, Antonia, Petronella, Wittebol, Malaiken, 65. Wittebol, M. C., 193. Wittenrood, H. G., 97. Woerden, Anna Oudens van, 196. Wolters, Anna, 84. Wolters, Johanna, 164. Wytenhorst, Johan van, 170. Ysseldijk, J. H., 80. Yssing, Hendrika, 164. Y. Z. Zanten, Aletta van, 198. Zanten, Ir. E. Fre. van, 50. Zeben, Huibert je van, 193. Zuidgeest, Fl. J., 166. Zurmegede, Hendrik, Cornelis. 95. Zwij s-en, `Wilhelmina, 202.

23 MEMORANDA Merkwaardige Sollicitatieboief uit de 18e Eeuw. door D. J. H: ter Horst. In zijn uitstekend eis veelgelezen boekje DE SPECTATO- HIALE GESCHRIFTEN VAN (2e dr'ui:. Ulr. 1890) behandelt Dr..1. Hartog ook d.cil treurigen tost and van ll-et lager onderwijs in 'de achttiende eeuw. Hij drukt dan, als bijzonder typeerend, den volgenden sollicitatie -brief van een schoolmeester af `p ) : WelEd. Achtb. Heeren van adie Regeering van die stad B...;.. Zonder roem, na waarh!eild, diend deze tót informatie., dat onze familie bestaat uit man, vrouw en zóon ; wij zijn ruim 40 jaren; de zoon, de fleur onzer jónkheid, de kragt onzer lendenen, dc stut onzer bejaarde dagen, is 20 jaren oud, en meester glazenmaker en verwer, en mees - [ei1 tijd ondermeester, een jongeling clues geluks, fris cri wel geformmeert, en re t van leden. Zoo UE'd. Achtb. een wel gedresseert sclioo m.eestcr en voórzanger van 'doen of van noden h-ebt, God geve UE.d. Achtb. wijsheid en voorzigtigllcild in 1e ejc.c;tie van zoodanig een l)e I su;ái1; of wat het ook zij, verzo-eke UE.d. Achtb. aangaande mijne kunsten -en weetenschappen eens aan te merken; dezelve bestaan uit icle volgende dingen of veetenscllappen, il.l..: Italiaansch- of scheepsl)oektl.otvifei1, -de wij nr.o`ier>-kond stmt rinans- en landdmeetskonst, zonder roem, dog iet is Gods gave, extra ordinaire puik overheerlijk schoon zin- - 1 eli. als liet Gold belieft. Zoo LT EJ. Achtl). hegeerig bent aan te hooreis, tot verwondering, ja zelfs verbaas dlieid, ei vat iets meer zij', dat eel zoo teeder ligchaam in lezen cil zingen zoo -een geluid kan gevreiii. Ik ben op cle vierde verandering van domicilium; alle figuren op het kon ovaal rol1dsgewijze neet zee passer te Ii alen, alle-stigste door de zonnewijzers te vormveren, Italiaalisclle Romeinsche letters, ja tot 50 diverschle stailldeli te schrijven, capitaal links en regts door te haalen, met de penseel te schrijven en te vergulden, en 'diergelijke weetenschappen -en kapaciteiteil meer; mede de veerodigheid der peii, in dewelke ik voor niemand hoef te wijken; de ro-em buitengesl-ooten, ik ben verzekert dat UEld. Achtb. nog beter zult ondervinwanneer ik het met de pen durf exprimeren; wanneer-d-en, UE,d. Achtb. gelieven te hooreis of te zien, hebt maar lol - 1JF (l. Ac11ti). te r-econitnall.(lecl en, of,dooi, iemand te laates afhaal-ell; de distantie tusschen beide is

24 2 MEMORANDA 9 of 10 uuren; mijn vrouw is de allerbeste in haar huishouden, in het adsisteren van aslijn schoól; anfijn, van de hoofdschedel af tot (le voetzooien toe ben ik een schoolmeester. N. B. Wijn of sterken drank word van mij nimmer gedronken. Ziet ook voor het laatst, ja voor liet laatste zeg ik, en hoort UEd. Achtb. zullen nog beter ouder - vinden, aangaande mijn comporterneti t. P.S. Per eerste occazie antwoord verwagtende van te komen of niet: zoo UEd. Achtb. Of zoodanige conditiepi sliet geliefde te hooren of zien, gelieft dan maar de goed te hebben van mijn papier met den eersten terug-held te zenden; dan hoop ik dat UE d. Achtb. den Hemel wil geven eendragtigh eid -en liefde, ja zelfs concordantie tot in de electie van een goed, braaf, eerlijk en bejaard en deugdzaam man; de Heer zegene UEd. Achtb. en de waarde broeders der gemeente in het electriseeren van een ander persoon van het vaceerende ampt uwer school-- meesters en voorzangers ampt. Blijve na hertelijke salutatie en prezentatie van mijn onderdanige dienstpresentatie aan UEd. Achtb. met de broederen der gemeente. Uwen onderdanigsten dienaar S. J. v..schoolmeester te Hierbij,..geeft Hartog den volgenden commentaar : D:e-. ze brief heeft eene geschiedenis, waarvan ik hier in 't voorbijgaan nog iets moet zeggen. In 1856 gaf de Navorschei' deze brief uit met de opmerking, dat hij waarschijnlijk thuis behoorde in ld e -eerste helft der achttiende eeuw. Anderen meenden toen ter tijd, dat hij in 1806 of 1816 opgesteld zou zijn, verdicht om, zoo als de heer J. ter Gouw het in DE OUDE TIJD ; bl. 333 uitdrukt de verbeterde onderwijzers" -dier dagen eens ten kosté der oude schoolmeesters" wat óp te vroólij ken. Laatstgenoemde schrijver vond denzelfden brief in den Oprechten nieuwen Utrechtschen Almanack" van 1777 en 'trok uit de bijzonderheid, dat die namen van den schoólmeester en van de plaats verzwegen word-en, het besluit, dat ede brief in 1777 nog van jonge dagteekening was en denkelijk niet veel ouder 'dan Deze gissing blijkt onjuist te zijn, aangezien de brief het eerst voorkomt in DE PHILANTHROPE van 1758, waaruit hij in 1777 in dien Utrechtsch'en Almanak overgenomen is. Volgens de Heer ter Gouw was de naam van den Schoolmeester SIMON JANSZ. VERWEIJ, en ale betrekking naar welke

25 MEMORANDA hij dong, te begeven door de regeering en d-en kerkeraad van Zalt-Bommel." In DE NAVORSCHER was het eerst de aan-dacht op dit merkwaardig document gevestigd, maar het was, zooals J. ter Gouw in de Oude Tijd van 1871 t.a.!p. zegt,,,zoo. miserabel verminkt, lath (het) naauw:elijks. leesbaar is: ja eozoo slordig, dat men er zelfs, in plaats van Jonne- w te f orm-eeren", leest:,,zonnewijzers te smeeren!!" 't Is -dus wel noodig er een bet-ere editie van,te ;even." Ter Gouw gaf dan ook een betere uitgave van id en brief, in de meening, dat, deze voor het eerst in 1777 gedrukt was. Hartog ontdekte echter, dat het zonderlinge stuk reeds in 1758 was gepubliceerd. Sedert dien vond het epistel zijn weg in ede wetenschappelijke litteratuur over de geschiedenis van ons onderwijs in de achttiende eeuw en vooral werd natuurlijk leen dankbaar gebruik van dezen amusanten tekst gemaakt iri vele populaire geschriften over 18e-eeuwsche cultuur. J. Versluys drukte 'den brief in extensó af in zijn GE- SCHIEDENIS VAN DE OPVOEDING EN HET 'ONDER VOORAL IN NEDERLAND (III. Groningen,, WIJS p ). Prof. L. Knappert verwees ernaar in éen zijner interessante artikelen in de NIEUWE ROTT. COU- RANT (,,De Spectatoren - als volksopvoeders". In : Avond Donderdag 14 Febr. 1929). Enz., enz. -blad C van Men durfde nimmer met zekerheid te verklaren, (lat de sollicitatiebrief echt was. Was hij van A tot Z authentiek? Of was hij een falsificatie van leen spotvogel? Of had men misschien te doen met een komische omwerking, een,,retoucheering" van- een echt document? Het is wellicht niet -onaardig, om, na vele jaren, ook in DE NAVORSCHER de oplossing van - het raadseltje te brengen. De brief is nog -een stuk ouder dan alle historici tot nogtoe gemeend hebben. De schilder-pamflettist--avonturier Jacob' - Campo Weyerman gaf in zijn ONTLEE -DER DER GEBREEKEN van Maandag den 3. January 1723 (p ), zonder verdere op.. of aanmerkingen den volgenden Sollicitatie-brief Oudewater den 1.9. April Zonder roem, na waarheid, dient deeze, tot Inform.alisaatje, idat onze Familie bestaat in -een Driehoek. in Magi, Vrouw, en Zoon. Wy zyn alle Drie ruim Veertig jaar, uitgez:ondert -den Zoon, de Kracht onzer Lendenen, de Stokroos zyner - Medejongelingen, de Staf onzer bejaarde

26 4 MEMORANDA,dagen, adie, gewogen in het `Vaaggewigt des 'i,yds, twintig Zomerpond en ophaalt, zyn-de die een Meester Glazernaker, en Verver ; -de meeste tyd myn Ondermeester. Een Jongeling onzes geluks, fris en wel gefornleert van Leden, zo UEd. Achtbaarh. begeeren een wel gcadresscei t Schoolm. en Voorzanger & cetera. G** geeve UEd. Achtbaarh. Wysh eid en Voorzichtigheid in de Parlementaire hectic van zodanigen vereisellt Persoon; verzekert UE,d. Achtbaarh. aangaande inyn geestel yr ke en vle,escll elvk e Wedel; schappen, bestaan in 1d e navolgende dingen. In Italiaans en Scheeps Boekhouden, Wynroeijen, Konst der Stuurluiden, Landmeeten, zoi1der roem, doch het is G**s gave. Extraordinaar schoon zingen, zo het UEd. Aclithaarh. begeeren is ; zelfs tot verwondering -en verbaasth eik, slat. zo een teder, en Naclitegaals ligcliaam, zodanig een geluid Kan geeven, in 't Zingein en in 't Leezen. Ik spreek niet van myn Buitenlands Kerkbestier in de Voortteeling der Kerkiduiven, en Torenspreeuwen, want -dat is on ëilid i,;, slog van myn vierde veraliderillg van Domicilium, van alle F iguurenll, op 't kosielykst, door Ovaals, Honds, door getrokken, alle Zonnewyzers, te formeeren, Italia anschhe Romeinsche Letteryell, ja tot 50 diversche hanclenn te scllryveli, Capitaale regels, slinks door een hamcel, en vergulclea, :en diergelyke hov e]nnlenschelyke \Vete llscllal) - peil, -en Capassiteiten meer, mede in de vlugheid dc i' 1: en voor niemand te wyken, lea Jell roem buiten gesloten, een Schoolmeester uit het Uittrekzel aller Schoolmees -eer UE,d. Achtbaarh. my gelieven-ters geforineert. Wann te zien cii te hoorets, hebben my op UEd. Achtbaarliecletls kostells -en Misels te Commandeeren. M7yii Huisvrouw,«fde allerbekwaamste in haar huis haar School. is benevens-l.otudcdinlg, 't assisteeren van m.y een gelleele Schoolmatres, van -deii schedel des hoot'ds tot, (le Voetzoolen toe, ook wort -er geen Wyn of sterke drank ooit genut over ede Grensscheiding vaal myn D.or pel. Foor 't laatst, en andermaal, zullen UE.d. Achtbaarst. t nog Deter bevinden; aangaande Inyn Cotnportecnent. zal vertoont worden 'door Ecclesiasticke H-eeren Onderteekent. Zal niy h ier op verlaatell, per eerste occasie te imoillell, of biet, en verhoope dat aan U Ecl. Achtbaarh. zal worded gesc11oimkeii. Eendrachtigheid en Liefde in de Electie vale e'en cdetug'cd.elyk, goed,,ell elerlyk Persoon, 111 liet vassecrend Ampt vaal uwen Schoolmneester; blyvve sla h.ertelyke Sal t^tati.e, 1)r'ezelltatie, -en congratulatie van myn onderel aaitnigc dienst aan UE,d. Achtbaarliedeii,

27 MEMORANDA 5 Achtbaare Heereis, V6tre tres humble obligan ie, Simon Janse Verwyk. 't Adres aan my' is, aan Jan Janse de Garnaalman, Bode van Gouda op Oudewater, en wvoonend,e tot Gouda, om verder te behan'digen aan Jan Janse Ver-. wyk, Schoolmeester alhier. Cito Cito Cito Port. Hier hebben wij het nog niet geretoucheerde origineel. WTie de geschriften van \Veyernuin keelt, proeft.,len auteur uit al deze curieuse stijlbloz nipjes. Niemand anders dan Weyernlan is -de maker. Wanneer we pie lezing van DE PHILANTHROPE naast -de oorspronkelijke leggen, dan zien we, dat -de tekst -d-oor latere bewerkers inderdaad - geretouch eerd is, doch niet in dien zin, dat van een serieusen brief een parodie is gemaakt, maar zóo, dat de al te koddige franje is weggeknipt, om daardoor een pas-- kwil voor een authentiek document te kunnen uitgeven. De - schalk Campo Weyerrnan zou zich van pleizier in zijn graf rondwentelen, wanneer hij de toedracht vernam. Van Sti-Menburg, Ik zou iets wenschen te vernemen aangaande een familie van Stoutenburgh. Daar ik in De Navorscher vale 1909 pag. 378, en 1908, pag. 430 dien faam aantrof, en gezien de tijd, eenigen samenhang niet geheel uit - gesloten acht, kwam bij mij de gedachte op, dat Uw tijdschrift misschien de juiste plaats zou zijn, om de gezochte inlichtingen te verkrijgen. Hieronder laat ik het mij be kende volgen. Alles wat hiermee in verband staat, zou mij hoogst welkom zijn.. U bij voorbaat dankend, met de meeste hoogachting. Rijksweg 19, Sittard. C. van Basten B atenburg. Jan Warnsinck, gestorven te Groenlo in 1677, was ge- -trouwd met Wilhelmina van Stoutenblirg, (lie te Groenlo stierf Haar vader was Adriaan van Stouten - burgh. Zij had twee ongehuwde zusters. Volgens een deeli.ngsacte, die mij echter niet bekellicd is, zouden in een deeling van 1707 aan -deze twee ongehuwde zusters toege-

28 GESLACHT- EN WAPENKUNDE. deck! zijn alle Betuwsche en Rijnsche goederen, waaronder de van Stoutenborgh-er ink op den berg, bezwaard met een uitgang van 100 daal'ders jaarlijks. Jan Warnsinck voornoemd, was rentmeester der geestelijke' goederen, en was -een zoón van Bernard :Warnsinck en Anna Slachhekke. Deze laatsten zouden in. het begin van 1616 reeds getrouwd zijn. In de ridderschap van Nijmegen van iii'ablaing van Giessenburg vond ik nog: pag. 144: Gerrit van EI-deren trouwt 1604 Souta vale Stoutenburg" dochter van Adriaan ene Hub-erta Lysters. c. B.^ B. Van Dusseldorp Lelden. door J. H. van Linden van den Heuvell. Vermaarder nog dan de vroeger genoemde muntmeester Hendrik van Dusseldorp was de- te Leiden geboren FRANS VAN DUSSE.LDORP," wiens lieven s tmenviel met de eerste 60 jaren van eden tachtigjarigen oorlog. Hij was trouw gebleven aan het IRoomsch -katholieke geloof -en hield nauwkeurig, aanteekening van al wat hier te lande voorviel. Prof. Robert Fruin heeft in.1893 een breed excerpt uit de ANNALES VAN FRANCISCUS DUSSEL- D.OR PIUS" in het licht doen zien en laat 'daaraan een uitvoerige levensbeschrijving, benevens een stamboom van Franciscus voorafgaan. Deze inleiding is ook opge-- nomen in Fruin's verspreide geschriften, deel VII, bidz en v.v.,, waarnaar wij meeheil te eiogen verwijzen Ook het Nieuw Biografisch woordenboek en van der Aa hebben uit deze bron geput. Zeer in het kort samengevat kan van FRANCISCUS DUS -SELD-ORPIUS worden vermeld, dat hij acht weken na den dood zijns vaders en 10 maanden na diens huwelijk werd geboren uit -een deftig geslacht. Toen. in de opstand uitbrak, week de weduwe van Dusseldorp met haar zoon.uit naar Brabant, maár keerde na het beleg in haar Leidsche woning terug. Hoewel zij in 1576 door een beroerte werd getroffen, waardoor ze haar geheele leven huiszittend bleef, vergezelde zij toch haar zoon naar de Katholieke universiteit te Douay, waar hij in 1589 tot licentiaat in de rechten werd bevorderd. Door zijn streng katholieke opvoeding was hij vervuld met

29 GESLACHT- EN WAPENKUNDE 7 haat tegen ede ketters; aan 'dezen haat werd verder voedsel gegeven door ccii erfeniskwestie, waarbij kettersche familieleden hem, die desondanks zeer gefortuneerd was, ernstig hadden benadeeld; ook zat het hem dwars. dat hij uitgesloten was van een plaats in de stadsregeering, waar-op hij als zoon van een der veertigen van de vroedschap meende recht te hebben, terwijl hij er zeker ide bekwaamheid toe had. Een nieuwe reden tot ergenis gaf hem de vernieuwde afkondiging in 1595 van een plak -kaat der Staten van Holland, waarbij het aan hen. die gestudeerd li adelen aan -een universiteit, staande onder gehoorzaamheid aan den Koning van Spanje, verboden werd het beroep van advocaat uit te oefenen. Zoo werd Mr. Frans, die..al 'eenige jaren -de zittingen van het Hof van Holland bijwoonde, ook van :de advocatuur uitgesloten. In arren moede verhuisde hij hierna in Januari 1597 met zijn moeder naar Utrecht, waar hij veel omgang had met R.00msch- Katholieke geestelijken, 'die h] em ter zijde stonden bij zijn. theologische studiën. terwijl hij de hooge geestelijkheid met zijn juridische adviezen van dienst kon zijn.' Zoo kwam het -dat hij. 26 November 1609, drie jaren na eden -dood zijner moeder, tot priester gewijd werd -en 2 jaar later verheven werd tot kanunnik van St. Salvator te Utrecht. Franciscus Dusseldorpius was ;een beroemd redenaar, -die een groote schare toehoorders trok, maar daar -door bevreesd was,.dat de overheid zich van hem nieestter zou willen maken. De overheid, die in die jaren zeer gematigd optrad, dacht -er niet aan dezen priester te ver -volgen, maar zelf achtte hij het veiliger naar Enimerik en ten slotte naar Keulen te verhuizen (161.:.31, waar hij in 1630 overleed. Van zijn geschriften zijn ongetwijfeld -de belangrijkste: FRANCISCI DUSSELDORPII ïannales, waarin de opstand tegen Spanje (in zijn oogel een opstand tegen Gods gezag), door een ooggetuige wordt beschreven. Hij is fel en partijdig, maar verdient als ontwikkeld man -cie aandacht der' historici. Op liet Lei:dschte archief is vruchteloos nagegaan van waar zijn voorvaderen gekomen zijn en waar de afstammelingen van de broers van zijn grootvader gebleven zijn. Hoewel ier in de 17e en 18e eeuw talrijke personen van den naam VAN DUSSELDORP" te Leiden gewoond hebben, zoo is van -eenige verwantschap met de familie van Franciscus Dusseldorpius niets gebleken; in de meeste gevallen is -deze verwantschap ten eenen male uitgesloten.

30 8 GESLACHT- EN WAPENKUNDE. Hieronder volgen verschillende aan eekeiiingen, ie Leid eii gemaakt, in de eerste plaats betreffende de familie van Mr. Frans van D,usseldorp. 1. Jan Jansz., ro,otzi,eder, in 1487 een vau ;ícá rijkdom te Leiden, overl. vóóí 1518, tr. (:oolte Cla isdr. woont 1518 Nieuwe Rhijn.. Uit dit huwelijk: 1. Frans. volgt II. 2. Belie Jansdr. [r. Pieter Jansz. I1. Frans Jansz., verwier, oven tr. le Aechte Jansdr. Mu ys, overl. 1507, tr.,. 2e. Erm^jaar t Piefen' Paedzendr., 'die hertr. Jacob Gerritsz., ui.tree:der; zij woont te Leiden, Oosterliiigplaats. Uit liet eerste huwelijk : 1. Jan, volgt III. 2. Mary tr. Jain Adriaansz. de WTilcle, die in oud is -en voogd over Jacob Abrah -stns. 3. Anthloni, brouwer 'op 't Nieuwland, - U'. (ondertr. 12 Mei 1526) Hillegont ll.eynriks400nsdr. Hieruit: Katrijn, tr. Dirck Claesz. Uit het tweede huwelijk : 4. Frans, volgt IIIbis. 5. Aecht, geb woont 1581 Steenset tiler. U'. (onidertr. 14 Jan. 1534) Abraham van de Velde, Ja die overt cob Andriesz., Uit -dit huwelijk: (1. Andries van de Velde. b-. Jacob van de Velde, gei). 1540, 1578,,innocent" ; leeft nog C. Marie van de Velde. d. Belye van de Velde. e. Gooltgen van de Velde. t. f. Jan Lij sh'eth van de Velde. (i. Jannetgen, tr. le. Ger'ijt Claes Jansz., van Wecsp, oven. 1538, tr. 2e. I)irck den Ooslerlingh, Cornelisz., die overt. voor 15 Jan Uit het eerste huwelijk: a. Jan Gerrits.e.

31 GESLACHT- EN WAPENKUNDE.9 Uit het tweede huwelijk: b. Elisabeth 'den Oosterlingll, gel) C. Cornelis den Oost-crlinghh, geb Machteld, tr. (o.iidertr. 15 Mei 1553) Illw'i Quirij*n Alb'ertszoon.: III. Jan van Dusseldorp, overt tr. (ondertr. 20 Jan. 1524) Fijtgen, dr. van leger Claesz., verrwer, overl en Margriete Rey-ersddr. Uit klit huwelijk: 1. Mary, geb. pl.im tr. (ondertr. 25 April 1558) Claes Di.r cksz. v-in Mo ntfoort, gel) , verdediger van L-eiden tijdens liet beleg, burgemeester in Hieruit: Beatrix, tr. Leiden 22 Febr. 1596(ondertr. 3 Febr.) Ysbrant Pietersz. de Bye, later schepen -en burgemeester van Leikien. 2.. Frans, volgt IV. I.V. Mr. Frans van Dusserdorp,.greb '32, veertigi aac van Leidden 23 Juli 1562, overt. Leideal Aug tr. Leiden (oa.dertr. 20 Jan. 1567) Mary Houtkko per, ( r. van Jacob Claesz., houtko.oper, veertigraaf van Leiden, burgemeester 1534, overt. 1550, -en Alyt H endricks,dr. geb , overt. 1579, geb. L ei- -den 1540, overt. Utrecht 9 Sept \T Mr. Frans van Dusseldorp, geb. Leiden 23 October 1567, rechtsgeleerde en R.K. Priester, overt. Keulen 31 Maart I I II)is. Frans 1'ransz. van IJ'usseidor p, l)rouwe;-, wo - nende te Leiden Oude Rijn, overt. Leiden 7 Oct. 1593, begr. Vrouwekerki 11 Oct. tr. Leiden, (ondertr. 8 Febr. 1549,) Mary Quirij*n Alberts.: wonsdtr.. die in 1581 in leven is. Uit dit huwelijk: 1. Quiryn, wiens -erfgenamen 18 Maart 1625 voor notaris Paedts te Leiden compareeren, tr. L ei--,den 1615 voor schepenen `.ondertr. 22 Mei) Neeltgje - Corn-elisdr., wed. Hendrik Adriaansz. geb. Wassenaar 1563, vroedvrouw, loverl. pl.rn

32 10 GESLACHT- EN WAPENKUNDE. 2. Frans, leeft 1629, tr. Leiden voor schepenen 15 April 1605 Claertgen TV iggerts. 3. Jan, volgt IV..4. Cornelis, volgt IVbis. 5. Jan Lijsbeth, tr Christof f elsz. 6. Gooltgen, leeft Aecht, leeft IV. Jan Fransz. van Dusseldorp, overl. voor tr. N.N. Hieruit: 1. Frans Jansz., woont 1647 in Delft. 2. Cornelia Jansz., woont 1647 in Delft. 3. Jan Jansz. 4. Quiryn Jansz. IVbis. Cornelis Fransz. van Dusseldorp, loven. voor 1647, tr. Maritgen Claesdr., Wed. Lambert, overl. vóór 7 Sept V. Doe Cornel isz. van Duss-eldor p, overl. Delft 6 Febr. 1659, begr. Nieuwe kerk, graf no. 78 met zerk, die intact is tr. D:elft 26 Januari 1652 (ondertr. 30 Nov.) Cornelia Groen, geb. 1621, overl. Delft 14 Jan. 1687; zij tr. 2e Delft 26 Januari 1661 (on-,dier -Ir. 8 Jan.') Rob'birecht Willem Jouw, -en tr. 3e Corneus Boomuyt. Behalve eenige te Waspik geboren leden van het in deze artik-elzenreeks het eerst behandelde geslacht, welke, in de 18e eeuw naar Leiden verhuisden, zijn de oenige Roomsch Katholieke van Dusseldorppen, -diie te Leidei. worden aangetroffen de nakomelingen van: I. Gerrit van D,usseldorp. II. Bartholomeus Gerrits van Dusseldorp; het is onwaarrschijnlijk, dat hij verwant is aan het voorgaande geslacht, immers in 1de eerste helft der 17e eeuw verdwijnt de naam geheel uit de trouw- en doopboeken om na 1644 weder geregeld voor te komen. Hij tr. N.N. Uit dit huwelijk: 1. Gerrit, volgt III.

33 GESLACHT- EN WAPENKUNDE Jacob Bartholomeusz. van I)tisseldorl), trouwt ;Neeltje van Leeuwen. Hieruit: a. Lowijsje, Herv. ged. Leiden Hooj1. Kerk, 17 Nov b. Machteltje, Herv. ged. Leid-en Hoogl. Kerk, 23 Sept Frans Meesz., van Duss'eldorp, tr. le. Maria Ctaes'dr., tr. 2e. Leidesl (voor schepenen) 9 Aug Elisab -eth Robbers van Eck, dr. van Robbert. Uit het eerste huwelijk: Susanna, R.K. god. Leiden 19 Maart Hendrik Bartholorneusz. van Dusseldorp, passementmaker, tr. Leiden 2 Feb voor scllepenen (ondertr. 11 Jan.,) Angenieta Dircx van Beensberch, dr. van Dirk en Jactluemyntje Daman. 5? oannes van Dusseldorp, R.K. geld., tr. Anna Philips. Uit dit huwelijk: Gerardus, R.K. ged. Leiden 23 April I11. Gerrit artholonieusz. van Dusseldorp. steenhou- \ver, wonende Haarlemmer Straat tr. Leiden 20 Nov 1653 voor Schepenen ( 4 Oct.) Angeniet.a I nn iëls van der. Mousel, dr. van Daniël -en Eva Domousel, geb. Aken. Hieruit: 1. Jacobus, R.K. ged. L-eiden 29 Nov Bartholomeus, volgt IV. IV. Bartholomeus van Dusseldorp, geb. Leiden, lakenverver, trouwt le Leiden 13 Dec voor schepenen (ondertr. 28 Nov. Joanna Hendrixc Ivan. der Waite, dr. van Hendrik, geb. Delft, tr. 2e Leiden 30 Oct voor scheppenen (ondertr. 15 Oct. Catharina L,uymers, Wed. darmen Bruyuikhuysen.

34 12 GESLACHT- EN WAPENKUNDE. Uit het eerste huwelijk: 1. Ignatius, R K. geil. Leiden 17 Mei Maria, R.K.. ged. Leiden 17 Mei ? Jacob-us, gel). omstreeks wiens doop noch huwelijk gevonden zijn. maar wiens zoon (ten naam draagt Bartholomeus, volgt V. V. Jacobus van Dusseldor p, overl. voor 1748, Ir. Susann(l u.an Detere.n, dice te Leiden 26 October ijl de Noordrunderst-eeg woont, twee kin' 1crcn heeft en ondertr. met Jan Bol vliet, ^veduw slaar, wonende in de Kalverstr. te Leiden. Uit haar eerste huwelijk: 1. Bartholomeus, volgt VI. 2. Jacobus, volgt Vlbis. \7 1. Bartholomeus Diuss.eldor/). stiefzooi) van Johan nes Potvliet, droogscheerder, wo n eiid, l)ij zijs) huwelijk in -de Jan Vossensteeg, later op de Vol-dersgraclit, tr. Leiden, ondertr. 6 Nov. 1762, Celia li l T al ie, geb. Leiden leeft nog in Uit dit huwelijk: 1. Jacobus, Herv. ged. Leiden Marekerk I Juni 1763, loo'dgieterskilecllt, woont 1800 op de Oude Vest, tr. Leiden (ondertr. 29 Mei 1788) Jannetje A;r houw, wed. Johannes Lasschztyt, dr. van N.N. en Johanna Romburg, wonende in,de Kamp. 2. Izaak, H erv. god. Leiden Marekerk 1 December \Willem, Herv. ged. Leiden Marekerk 8 Maart Daniël, Herv. god. Leiden Marekerk 22 November Arie, Herv. ged. Leiden Hoogl. Kerk 7 November 1771, volgt VII. V-II. Arie Diss-eldolrp, geld. Leiden H-ocogl. Kerk 7 Nov. 1771, sch oennlakersknecht, wonende in dc Paradijs -steeg, tr. 1.c. Leiden (ond-ertr. 23 Juni 1797) Maria Delein, dr. van N.N. en Rozijntje Tilp. geb. Leiden wonende in de Haarlemmerstraat, tr. 2e Leidden 3 Dec (ondertr. 28 Nov.) Maria Christina

35 GESLACHT- EN WAPENKUNDE. 13 Flick, geb. 's Gravenhage, tr. 3e Cornelia van Venetië Uit het -eerste huwelijk: 1. Bart Jacobus, gei. Leiden Pieterskerk 13 Sept Maria, ged. Leiden Ho-ogl. kerk 30 Sept Uit het tweede huwelijk: 3. Selia Maria, ged. Leiden Pieterskerk 28 Maart Uit het derde huwelijk: 4. Cornelia Adriana, ged. Leiden Pieterskerk Maart a. Arie Matheus, gel). ged. Lekten Pieterskerk 3-8 Maart Vlbis. Jacobus Du,sseldorp, geb. Leiden, stiefzoon vals Joh ann-es Potvliet, 'dekenwever, wonende 1756 in,cie Noordeindensteeg, 1774 op de \Vaartgr^icllt l lr. Leiden, (ondertr. 24 April 1756) C:orrielia Ia Court, dr. van Frans en Anna onderwater, ged. Leiden Iyiet-erskerk 10 Dec. 1727, wonende 1756 op tle Mig 1- delste gracht, tr. 2e. Leiden (onik-lertr. 2 Dec ) Elizabeth van der Hart, dr. van Pieter en Lena r1 i.er:ens, ged. Leiden Hoogl. Kerk 15 Mei 1746, woiiende 1774 in ide Cingelstraat. Uit het eerste huwelijk :, 1. Johannes, god. L!ei'cle», Marekerk, 27 Nov Neeltje, ged. Leiden, Hoogl. klerk 26 Nov Jacobus, g eed. Leiden Marekerk 12 Dec Johanna, geed. Leiden, HoQgl., kerk 8 F-eb Bart, god. Leiden Pieterskerk 21 April Anna, ged. Leideel, Pieterskerk 13. April Izaak, ged. Leiden, Marekerk, 29 Juli Kornelia, ged. Leiden, Hoogl. kerk 28.Juli Susanna, ged. Leiden, Marekerk 12 Oct Cornelia, ged. Liei^1en, Hoog!. kerk 13 Mrt Susanna, ged. Leidel1,.,1arel:-2lrk 15 Jan : Uit het tweede huwelijk: 12. Jacol)'us, ged. Leiden, PieLerskerk 13 Sept

36 14 GESLACHT- EN WAPENKUNDE. 13. Pieter, ged. Leiden, Hoogl. kerk 9 Maart Jacobus, ged. Leiden, Marekerk 5 Jan Lena, ged. Leiden, Hoogl. kerk 14 M-ei 1780, tr. Leiden 14 December 1797 Pieter Ming. 16. Susanna, ged. Leiden, 1ioogl. kerk 11 Nov. 178 í In deze familie ziet men de vermenging met Waalsche of Fransche geslachten (la Valie, Delein (of (ie Lain), welke in Leiden met zijn belangrijke texieiindustrie zoo talrijk waren. In den loop der jaren trokken honderdeen lakenwevers, droogscli -eerders, vokliers, enz. wier bestaan in Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden bedreigd wérd. naar het nijvere Leiden van de 17e en 18e -eeuw. Zoo vinden we in 1715 te Leiden Gerrit en.bartho.'om.eus van Dusseldorp, beiden tie Yperen geboren en klein an Thomas Cappersz. Nergens, blij kt,dat deze Bar-zoontholomeus verwant is aan den hiervoor,genoemden naam v deze Vlamingen vinden we vermeld. -genoot. Van I. Gerrit van Dusseldorp, geb. Yperen, kleinzoon van Thomas Cappersz., lakenwever, wonende 1715 in de Lange Jan Vossensteeg, tr. Leiden, ondertr. 19 Juli 1715 zijn nicht Catharina de Pree, geb. Antwerpen, wvonen-de 1715 in het Hofje van Tetterode en in 1736 in leven, kleindochter van Angenietje Lappers. II. Hendrik van Dusseldorp, geb. Antwerpen, lakenwever, wonende 1736 in -de Co^ddest'eeg, tr. Leiden, on' ertr. 5 Oct Grietje de Krugs, dr. van David en Lysbeth Jonasdr., ged. Leiden Marekerk ' 9 Jan. 1709, wonende 1736 in de Vrouwenkamp. Uit dit huwelijk: Kaatje, ged. Leiden Hoogl. kerk 19 Jan I bis. Bartholomeus van Dusseldorp, geb. Yperen; kleinzoon v. Thomas Cappersz., -die in 1715 in leven is en te Leiden woont in liet Stevenshofje, lakenwever, won-ende 1715 bij zijn grootvader, tr. Leiden (ond:ertr. 12 Juli 1715) Maria Martyn dr. van Pieter en Jannetjie C-ent Maes, geb. Leiden. Pieterskerk 18 Nov. " 1685 wonende 1715 in de Baaystraat. II. Jacobus van Dusseetdorp, lakenwever, woont 1736, Middengracht, tr. Loeiden voor schepenen 14 Juli 1736 (ondertr. 29 Juni) Susanna van Peeleren, geb. Leiden, woont 1736 Crayerstr.

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

Tak CA. De nakomelingen van Cornelis Karsseboom ( )

Tak CA. De nakomelingen van Cornelis Karsseboom ( ) Tak CA De nakomelingen van Cornelis Karsseboom (1704-1768) 5 juni 1999 / 931 "De Witte Hond" GENERATIE VIII VIII-19. Cornelis Karsseboom, geb. Amsterdam 28 juli 1704, koopman, ald. 14 febr. 1768, zn.

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats

Andere van den Worm takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag 03.12.2016 01.08.1622 Amsterdam Grietje Simon de Bok 14.03.1627 Velp Neeltje Joris Jorisse 02.11.1633 Valkenburg

Nadere informatie

Beknopte kwartierstaat van de zangeres Teddy Scholten

Beknopte kwartierstaat van de zangeres Teddy Scholten Beknopte kwartierstaat van de zangeres Teddy Scholten Generatie I 1. Dorothea Margaretha (Teddy) VAN ZWIETEREN [19646], geb. Den Haag 11-5-1926 (Copernicusstraat 280), zangeres, bestuur Rode Kruis, overl.

Nadere informatie

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Schipluiden Grondplan

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

Kanaal van Deurne Afwateringskanaal 1861

Kanaal van Deurne Afwateringskanaal 1861 1859 Geboren, gestorven, getrouwd en scheepvaart in Meijel Vanaf 1854 kende peeldorp Meijel volop scheepvaart. Daarvoor was in 1853 immers de Noordervaart uitgediept en de Helenavaart gegraven. In 1861

Nadere informatie

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen 1 Jasper Gijsberts van Namen. Kind van Jasper uit onbekende relatie: 1 Antonie Jaspers van Namen, geboren op 27-09-1637 in Oirschot. Volgt 1.1. 1.1 Antonie Jaspers

Nadere informatie

Gegevens zijn afkomstig uit

Gegevens zijn afkomstig uit sers en uys '0) 4) 31 5) OVERZICHT wasvrouw schoenmaker bediende strodekker pastoor gerechtsbode arbeider sijn hoefsmid Staat.. Tijd Woonplaats ~..".' INWONERS der of beneden Kinderen 32 komst Ouderdom

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie 1. Antonius van Berkel. Hij trouwde Petronella Keth. 2. i. Peter van Berkel geb. 1788. Eerste generatie Tweede generatie 2. Peter van Berkel, geb. 1788, overl. 29-03-1865 te Uden. Hij trouwde Cornelia

Nadere informatie

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan

Nadere informatie

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris 1749 Henricus Christiaan van der Kop Leiden vader: Cornelis van der Kop moeder: Cornelia Elisabeth van Beusichem Schepen in 1787, 1780 1829 15 december Wordt 80 jaar oud Meegeteld bij de volkstelling van

Nadere informatie

1 Feb Eerste generatie

1 Feb Eerste generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1770 te Bussum (Gooise Meren), overleden 10 maart 1818 te Bussum (Gooise Meren). hij trouwde Antonia Schoonhoord, getrouwd

Nadere informatie

stamreeks Marinus van Maaren

stamreeks Marinus van Maaren generatie 1 generatie 2 stamreeks Marinus van Maaren Tomas van Maren * ± 1640 Wouter van Maren * ± 1642 Jacob van Maren * ± 1613 tiel Gerrit Claesz van Maren * ± 1644 tricht x ± 1664 tricht Maaiken Pieterse

Nadere informatie

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming 7--05 60 50 jaar verandering in het aantal voornamen Gerrit Bloothooft en David Onland UiL OTS, Universiteit Utrecht abstract Een voornaam kiezen ouders niet zomaar voor hun kind. Ze worden in de keuze

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacobus Rolandus

De nakomelingen van Jacobus Rolandus een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacobus Rolandus door 14 november 2016 De nakomelingen van Jacobus Rolandus Generatie 1 1. Jacobus Rolandus, is geboren op 15 juli 1721 te Dordrecht

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert.

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert. Generatie 5 ( betovergrootouders ) 16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op 26-03-1757 in Groot-Zundert. Afbeelding 11 RK Doopboek Groot-Zundert Christiaan is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Johan Caspar Busch. Hij trouwde Veronica Theresia Wassenaar. 2. i. Benedictus Busch geb. 1754. Tweede generatie 2. Benedictus Busch, geb. 1754 te Utrecht, overl. 24-01-1827 te Groningen.

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Joannes HANGHS Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Joannes HANGHS, begraven op 10 november 1774 te Weert. Gehuwd voor de kerk op 7 februari 1768 te Weert (RK) (getuige(n):

Nadere informatie

JOHANNIS KAAREL (JOHANNES KAREL) VOOG(D)T, GEB. WERTHER

JOHANNIS KAAREL (JOHANNES KAREL) VOOG(D)T, GEB. WERTHER FRAGMENT GENEALOGIE GESLACHT VOOG(D)T VANUIT JOHANNIS KAAREL (JOHANNES KAREL) VOOG(D)T, GEB. WERTHER I. Anna WERTHER, ned.ger., overl. Sprang 4-7-1796 (blijkens bijlagen huwelijk zoon Johannis Kaarel in

Nadere informatie

Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel

Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel eine genealogieonline Publikation Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel von 3 Mai 2016 Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel Generation 1 1. Cornelis van Ghesel, ist geboren op 15 maart 1508 te Antwerpen.

Nadere informatie

Man of vrouw Gehuwd met Jaar Plaats Generatie

Man of vrouw Gehuwd met Jaar Plaats Generatie Totaalindex Van Veen [Dit document is onderdeel van de omgekeerde parenteel Van Veen. Zie voor de verzamelde gegevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] Bij echtparen staan het

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 I. Andries de Rooij, geboren Den Haag omstreeks 1725, overleden aan de tering, aangifte Den Haag om begraven te worden

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 I Martinus SCHEIJEN, gedoopt 1 januari 1661 te Schin op Geul, overleden 6 maart 1746 te Schin op Geul, 85 jaar oud. Martinus is getrouwd op 20 april 1681 te Schin

Nadere informatie

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten,

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, NT00205_83 Nadere Toegang op inv. nr 83 uit het archief van het Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, 1695-1811 (205) H.J. Postema Juli 2014 Inleiding Dit document bevat regesten op een bundel gewaarmerkte uittreksels

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel 5 Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel (1860-1970) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Parenteel van Christoph Pilgram

Parenteel van Christoph Pilgram Parenteel van Christoph Pilgram 1 Christoph Pilgram is geboren in 1586 in Bad Sacha.Dl. Christoph is overleden, 51 of 52 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 2 september 1638 in Bad Sacha.Dl. Christoph

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adriaan Steur, overl. 04-09-1786 te Hontenisse. Hij trouwde Elisabeth Bal, getrouwd 19-08-1780 te Hontenisse, geb. 17-04-1749 te Ossenisse, overl. 15-08-1802 te Hontenisse. 2. i. Pieter

Nadere informatie

Parenteel van Slicher

Parenteel van Slicher Parenteel van Slicher 1 Slicher is geboren in 1590 in pruisen Dld. Hij begon een relatie met N.N.. Zij is geboren in 1590. Kinderen van Slicher en N.N.: 1 Hans Slicher. Volgt 2. 2 Ludecke Slieker, geboren

Nadere informatie

Uit dit huwelijk een zoon: 1. Albertus, geb. te Vriezenveen op 8 apr 1814, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 11 dec 1885, volgt II

Uit dit huwelijk een zoon: 1. Albertus, geb. te Vriezenveen op 8 apr 1814, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 11 dec 1885, volgt II Genealogie van Albertus Busweiler. Generatie I I. Albertus Busweiler, zn. van Johan Godtfried Buschweiler en Wijntje Hendriks Boone, geb. te Elburg op 22 mei 1783, ovl. (35 jaar oud) te Amsterdam op 10

Nadere informatie

Stamboom van der Laan

Stamboom van der Laan een genealogieonline publicatie Stamboom van der Laan door 30 april 2016 Stamboom van der Laan Generatie 1 1. Adrianus van der Laan, is gedoopt op 15 februari 1758 te Oud Bijerland. Hij is getrouwd op

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes Miner

De nakomelingen van Johannes Miner een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes Miner door 4 augustus 2017 De nakomelingen van Johannes Miner Generatie 1 1. Johannes Miner, is geboren op 7 april 1801 te Amsterdam. Hij is

Nadere informatie

Keizer Frans I Stefan: Nancy, 8 december 1708 Innsbruck, 18 augustus 1765

Keizer Frans I Stefan: Nancy, 8 december 1708 Innsbruck, 18 augustus 1765 Keizer Frans I Stefan: Nancy, 8 december 1708 Innsbruck, 18 augustus 1765 Hij was van 1729 tot 1737 als Frans III Stefan hertog van Lotharingen, van 1737 tot 1765 als Frans II Stefan of Frans Stefan groothertog

Nadere informatie

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw door 13 november 2016 De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw Generatie 1 1. Govert Bastiaensz van der Leeuw,

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Cornelius van Loon, geb. 18-07-1718 te Wouw. Hij trouwde Dijmphna van Tilborgh. i. Paulina van Loon, geb. 12-04-1748 te Essen. ii. Anna Maria van Loon, geb. 04-05-1750 te Essen. iii.

Nadere informatie

Het Montfoortse geslacht Foreest

Het Montfoortse geslacht Foreest Schema genealogie Foreest Dirk (I) Dirk (lila) Nicolaas (II) Jacobus (Illb) 1 Albertus (IIIc) Nicolaas (IVa) Gijsbertus (IVc) Nicolaas (IVe) Philippus (IVg) Cornelis (IVb) Dirk (IVd) Nicolaas (IVf) Dirk

Nadere informatie

De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer

De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer door 14 november 2016 De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer Generatie 1 1. Georg Philipp Schaefer, is geboren op 3 maart

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

Stamreeks Rek/Reck Hubert Mathieu REK, Jacoba Elisabeth LIEFFERING

Stamreeks Rek/Reck Hubert Mathieu REK, Jacoba Elisabeth LIEFFERING Stamreeks Rek/Reck I. Hubert Mathieu REK, geboren Den Haag 23 juni 1913 R.K., autoschilder; tr. Den Haag 5 juni 1935 met Jacoba Elisabeth LIEFFERING, geboren Den Haag 27 juni 1914, R.K., dochter van Jacobus

Nadere informatie

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam HENK VAN HEES Grietje de Ruijter-Raven (1876-1945) met kleinzoon Kees, zoon Gijs en schoondochter Mia Reuser. Foto mei 1942. Evenals de muisjestak

Nadere informatie

Parenteel van Olivier Heyns

Parenteel van Olivier Heyns Parenteel van Olivier Heyns 1 Olivier Heyns. Olivier begon een relatie met N.N.. Kind van Olivier en N.N.: 1 Johannes Heyns, geboren in 1479 in Ijperen. Volgt 2. 2 Johannes Heyns is geboren in 1479 in

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes van Spanje

De nakomelingen van Johannes van Spanje een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes van Spanje door 8 maart 2017 De nakomelingen van Johannes van Spanje Generatie 1 1. Johannes van Spanje, zoon van Gijsbert van Spanje, is geboren

Nadere informatie

Parenteel van Radbolt I Heer van Egmond

Parenteel van Radbolt I Heer van Egmond Parenteel van Radbolt I Heer van Egmond 1 Egmond 1 Radbolt I Heer van Egmond (afb. 1). Kind van Radbolt uit onbekende relatie: 1 Wolbrand van Egmond, geboren in 900 in Slot de Hoef Egmond Binnen. Volgt

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

De nakomelingen van Guilleam Verkamman

De nakomelingen van Guilleam Verkamman een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Guilleam Verkamman door 12 maart 2017 De nakomelingen van Guilleam Verkamman Generatie 1 1. Guilleam Verkamman, is geboren in 1605 te Reimerswaal. Hij

Nadere informatie

Cornelis van Huijk(Huik) ( )

Cornelis van Huijk(Huik) ( ) 1 Cornelis van Huik (1853-1894) Cornelis van Huijk(Huik) (1853-1894) Geboren op 22 maart 1853 in Hoogland, zoon van Joannes (Jan) van Huijk en Heiltje van Hamersveld. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op

Nadere informatie

Genealogie van Reinier NOLDUS

Genealogie van Reinier NOLDUS Genealogie van Reinier NOLDUS Uitgezocht door: Lucien Pijper, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Reinier NOLDUS. Gehuwd met Maria JANSSEN. 1. Anna Maria NOLDUS, gedoopt op 28 november 1790 te Venlo (getuige(n):

Nadere informatie

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan I Arend Cornelisse van der Swan. Arend is overleden in 1633. Notitie bij Arend: volgens Dek waren er 6 zonen. Echter later in de correcties op Dek gecorrigeerd.

Nadere informatie

Maria Theresia van Oostenrijk: Wenen, 13 mei 1717 aldaar overleden op, 29 november 1780

Maria Theresia van Oostenrijk: Wenen, 13 mei 1717 aldaar overleden op, 29 november 1780 Maria Theresia van Oostenrijk: Wenen, 13 mei 1717 aldaar overleden op, 29 november 1780 Maria Theresia van Oostenrijk, (Hongaars: Mária Terézia, Kroatisch: Marija Terezija), was regerend aartshertogin

Nadere informatie

BOUQUET families circa in Nederland

BOUQUET families circa in Nederland BOUQUET families circa 1485-1730 in Nederland DORDRECHT Gijsbert VAN HAARLEM. geboren circa 1508 te Dordrecht, overleden 29-04-1574 te Dordrecht, trouwde Cornelia BOUQUET geboren circa. 1512 te Dordrecht,

Nadere informatie

Stamboom van Heeckeren

Stamboom van Heeckeren een genealogieonline publicatie Stamboom van Heeckeren door 3 maart 2017 Stamboom van Heeckeren Generatie 1 1. Evert van Heeckeren, zoon van Jacob van Heeker-Ruurlo en Elisabeth van Keppel, is geboren

Nadere informatie

Renesse en Noordwelle, uittreksel ref. dopen

Renesse en Noordwelle, uittreksel ref. dopen Renesse en Noordwelle, uittreksel ref. dopen 1659-1746 - gemaakt door Caroline Buchanan - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zierikzee Archief: DTB Renesse en Noordwelle

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Generatie 1 ( kwartierdrager ) 1 Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart, geboren op vrijdag 13 februari 1942 om 15:00 in Amsterdam. Hij

Nadere informatie

Parenteel van Ernst Casijnsz van Oldenbarnevelt

Parenteel van Ernst Casijnsz van Oldenbarnevelt Parenteel van Ernst Casijnsz van Oldenbarnevelt 1 Ernst Casijnsz van Oldenbarnevelt. Ernst trouwde met Margriet N.N.. Kind van Ernst en Margriet: 1 Reiyner Ernstz van Oldenbarnevelt. Volgt 2. 2 Reiyner

Nadere informatie

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website Huwelijken 1859-1926 RED = to be linked in the website Nr Naam Datum Bron Rol 1 Petrus Frederik 2 Cornelis 3 Johannes Petrus Nicolaas 4 Cornelis 31-08- 1859 31-08- 1859 25-01- 1860 25-01- 1860 5 Abraham

Nadere informatie

Oosthuizen, index ref. dopen

Oosthuizen, index ref. dopen Oosthuizen, index ref. dopen 1786-1792 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Oothuizen Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Dopen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij,

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, 1700-1933 Archief Delft 858 Familiestichting Van der Kooij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?.

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Inleiding De stambomen zijn onafhankelijk van elkaar gemaakt. Het vergelijken

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

De nakomelingen van Antonij Spier

De nakomelingen van Antonij Spier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Antonij Spier door 12 maart 2017 De nakomelingen van Antonij Spier Generatie 1 1. Antonij Spier, is geboren rond 1744 te Pruysminden,deu. Hij is getrouwd

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand

De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand door 28 augustus 2017 De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand Generatie 1 1. Sluiter, Ferdinand. Hij is getrouwd met Hans, Barbara.

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit Cornelisse door 3 augustus 2017 De nakomelingen van Gerrit Cornelisse De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Generatie 1 1. Gerrit Cornelisse.

Nadere informatie

PERSBERICHT embargo tot 2 april 2014

PERSBERICHT embargo tot 2 april 2014 PERSBERICHT embargo tot 2 april 2014 Het Meertens Instituut heeft de Nederlandse Voornamenbank uitgebreid met populariteitslijsten. Voor Nederland, maar ook voor provincies, regio s en gemeenten worden

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II

Generatie I. Generatie II Generatie I 1 Lambertus de WIT. Zoon van Leonardus de WIT (de With) (zie 2) en Gertrude van den HEUVEL (zie 3). Gedoopt op 12 oktober 1796 te Uden (getuige(n): Wilhelmus van den Heuvel en Helena Lamberti).

Nadere informatie

Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven

Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven Van links naar rechts: Gehuwd met: 1. Frederik Aarts Catharina Vergoossen 2. Pieter Cleven Gertrudis Vergoossen 3. Naardus Vergoossen Gertruda de Haan

Nadere informatie

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd Dopeling Willem Jan Arijense Moeder Marija Gers Getuige Jannetie Arijens Rotterdam doop 20-01-1701 Wonende buijten de Delfsepoort op de Koolse Moolen DTB Rotterdam Doop gereformeerd Willem Jansz Roest,

Nadere informatie

Instructie voor leerkracht

Instructie voor leerkracht Instructie voor leerkracht Bij deze PPT hoort achtergrondinformatie. Dit vindt u ook op deze site. In het document: Informatie voor leerkrachten Print het uit. Dan heeft u de info bij de hand, tijdens

Nadere informatie

De nakomelingen van Hendrick Doncker

De nakomelingen van Hendrick Doncker een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Hendrick Doncker door 1 mei 2016 De nakomelingen van Hendrick Doncker Generatie 1 1. Hendrick Doncker, is geboren rond 1620. Hij is getrouwd in Helmond

Nadere informatie

pagina 2 van 8 Holzappel. Johannes is overleden op vrijdag in Utrecht, 89 jaar oud. Johannes trouwde, 34 jaar oud, op woensdag i

pagina 2 van 8 Holzappel. Johannes is overleden op vrijdag in Utrecht, 89 jaar oud. Johannes trouwde, 34 jaar oud, op woensdag i pagina 1 van 8 Parenteel van Johannes Honig 1 Johannes Honig is geboren in 1620 in Oberdorfelden. Johannes is overleden vóór 1720, ten hoogste 100 jaar oud. Johannes trouwde met Anna Christina N. Kinderen

Nadere informatie

Parenteel van Claas de Milde

Parenteel van Claas de Milde Parenteel van Claas de Milde 1 Claas de Milde. Claas is overleden in 1504. Notitie bij Claas: testament in archief Nicolaasgasthuis 18fol.153vo, hij was weesmeester in 1499-1503 Claas trouwde met Neeltgen

Nadere informatie

Totaalindex Kortekaas

Totaalindex Kortekaas Totaalindex Kortekaas [Dit document is onderdeel van de publicatie De familie Kortekaas. Zie voor de verzamelde gegevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] Deze lijst bevat alle

Nadere informatie

Fragment genealogie fam. Ruijpers Schin op Geul

Fragment genealogie fam. Ruijpers Schin op Geul Fragment genealogie fam. Ruijpers Schin op Geul Zover bekend op dit moment is de stamvader van de fam. Ruijpers afkomstig uit Berg en Terblijt. Daar werd op 23 febr 1728 gedoopt Willem Reupdrs. Hij huwde

Nadere informatie

De nakomelingen van Rombout LIPS

De nakomelingen van Rombout LIPS een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Rombout LIPS door 5 mei 2016 De nakomelingen van Rombout LIPS Generatie 1 1. Rombout LIPS, is geboren rond 1390 te Bavel, Noord-Brabant, Nederland. Generatie

Nadere informatie

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 J. G. C. A. BRIELS Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek Met in bijlage

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Broer Herman van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Herman van den Berg, broer van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 561 INVENTARIS VAN DE COLLECTIE VAN DER HAMMEN 1974-1990 DOOR L. VAN DER HAMMEN SCHIEDAM INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 INVENTARIS... 3 I. Algemeen...

Nadere informatie

De nakomelingen van Johanna Jan Verberne

De nakomelingen van Johanna Jan Verberne een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johanna Jan Verberne door 8 augustus 2017 De nakomelingen van Johanna Jan Verberne Generatie 1 1. Johanna Jan Verberne, dochter van Jan Verberne en Johanna

Nadere informatie

Maximiliaan II Emanuel van Beieren: München, 11 juli 1662 aldaar, 26 februari 1726

Maximiliaan II Emanuel van Beieren: München, 11 juli 1662 aldaar, 26 februari 1726 Maximiliaan II Emanuel van Beieren: München, 11 juli 1662 aldaar, 26 februari 1726 Maximiliaan Emanuel Lodewijk Maria Jozef Cajetanus Anton Nicolaas Frans Ignatius Felix, kortweg Max Emanuel en bijgenaamd

Nadere informatie

Café Kerkemeijer te Rekken

Café Kerkemeijer te Rekken -17- Café Kerkemeijer te Rekken Inleiding Café Kerkemeijer, aan de Rekkenseweg te Rekken, is in de gehele regio een bekende locatie en één om wat voor bijeenkomst dan ook te houden. Iedereen in Rekken

Nadere informatie