Lijst van inwoners en oud-inwoners van Sint Philipsland / die in de periode 1941 t/m 31 dec zijn overleden (editie 2014)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst van inwoners en oud-inwoners van Sint Philipsland / die in de periode 1941 t/m 31 dec. 2014 zijn overleden (editie 2014)"

Transcriptie

1 Lijst van inwoners en oud-inwoners van Sint Philipsland / die in de periode 1941 t/m 31 dec zijn overleden (editie 2014) Let op!! Sinds kort zijn ook oude grafzerken en gedenktekens op deze site te vinden. Regelmatig worden er aan toegevoegd Op het gemeentearchief van Tholen, dat sinds 1 januari 2008 in het nieuwe gemeentehuis te Tholen is gehuisvest, zijn de alfabetisch geklapperde akten van geboorte, huwelijk en overlijden in de boeken, maar ook digitaal te raadplegen. Schroom u vooral niet een bezoek te brengen aan het gemeentearchief, dat mede dankzij de inzet van heemkundige- en historische kringen op Tholen is gebleven. Het archief is goed toegankelijk door de ruime aanwezigheid van indexen op het oud archief (van voor 1811) en bouwtekeningen van na 1900, waar veel onderzoekers dankbaar gebruik van maken! In de provincie Zeeland loopt men landelijk gezien met het klapperen oftewel indiceren van deze akten zeker niet van achter. En in deze provincie was het de gemeente Tholen die als eerste de registers van overlijden van alle kernen integraal en op alfabetische volgorde in boekvorm in de kast had staan. Daarna volgden al snel de huwelijksakten en in 2005 werden daar ook de akten van geboorte aan toegevoegd. Op het gemeentearchief te Tholen is er de mogelijkheid om deze bestanden ook digitaal te raadplegen.tot nu toe blijkt echter dat de onderzoeker in veel gevallen liever de ingebonden klapper uit de kast haalt dan dat hij plaatsneemt achter het digitale scherm. Ik beperk mij in deze inleiding tot de akten van overlijden. U ziet hieronder de geklapperde tekst uit de overlijdensakte van Geertje Reijngoudt te Sint-Philipsland. Zoals u ziet is ze overleden te Breda, in haar geval wegens de evacuatie op 1 februari Van haar is nog een extract (afschrift) uit het overlijdensregister van Breda naar haar woonplaats Sint- Philipsland gestuurd maar dat werd na 1953 niet meer gedaan! Hieronder een voorbeeld van wat er in de digitale akte staat vermeld. In een aantal akten dus ook bijzonderheden. Bij Geertje zien we dat ze eerder gehuwd geweest was geweest en dat haar akte te Breda is ingeschreven. Reijngoudt, Geertje, zonder beroep, geboren te Sint Philipsland overleden Breda 11 maart 1953, 74 jaar akte nr. 1, Kind van Marinus Reijngoudt en Rozetta Steijn; echtgenoot van Dingeman Faasse. [Eerder gehuwd geweest met Cornelis Wagemaker, afschrift uit het register van overlijden te Breda] Overig Zeeland [Zoekt u de geboorte, het huwelijk of het overlijden van een persoon in overig Zeeland, kijk dan op internet Kies daar in het menu: Zeeuwen gezocht persoon n.l. geboorte, huwelijk, overlijden. met naam en familienaam]. Let op: Voor de geboorten geldt 100 jaar geleden, de huwelijken 75 jaar en de overlijdens 40 jaar. Sint Philipsland Na 1953 worden inwoners die in een andere gemeente zijn gestorven dus enkel maar ingeschreven in de gemeente van overlijden. Voor ons dorp betekende dat nogal eens Steenbergen, Roosendaal en Bergen op Zoom. Daar waren toen de ziekenhuizen. Niet alleen die in een ziekenhuis stierven, maar door welke omstandigheid men ook in een andere gemeente kwam te overlijden, er werd een afschrift van de overlijdensacte verstuurd. Met ingang van 1954 is men daar mee opgehouden en werd alleen de acte nog ingeschreven in de gemeente waarin de persoon is overleden. (Er is op ons dorp een lijst van personen in omloop die in de periode te Sint-Philipsland zijn overleden. Soms erg summier en vervuilt met scheld- en bijnamen). Aan de hand van rouwbrieven, advertenties in streek- en dagbladen heb ik daarop een vervolg gemaakt. Later zijn daar ook voor zover bekend - oud-inwoners van Sint-Philipsland en Anna Jacobapolder aan toegevoegd. U kunt in deze lijst ook de naam van een man of vrouw aantreffen die met iemand uit Sint-Philipsland is getrouwd geweest. Dit is enkel gedaan om onderzoekers tegemoet te komen. Ze biedt misschien een handreiking voor onderzoekers die onderzoek doen naar Fliplandse families. Ook echtgenote(s) en/of weduwe(n) van deze inwoners en oud-inwoners die niet op Sint- Philipsland hebben gewoond zijn voor zover bekend opgetekend. De lijst is niet volledig natuurlijk. Ook zal er best wel eens een foutje insluipen. Aan u is de vraag dit te helpen corrigeren. Ze zou nog minder volledig zijn als er sinds begin 1956 van elke overleden inwoner te Sint-Philipsland en Anna Jacobapolder geen rouwkaartjes huis aan huis zouden worden bezorgd. De kaartjes, waavan u er in onderstaande lijst enkele ziet afgedrukt worden sinds 1956 in Sint-Philipsland en Anna Jacobapolder bezorgd. In elke kern voor de eigen overledenen. Voor zover bekend werd het overlijden van Jacob

2 Gunter, overleden in het ziekenhuis te Roosendaal op 1 februari 1956, als eerste doormiddel van een rouwkaartje bij de bewoners van Sint-Philipsland bekend gemaakt. Tot dat jaar werd het overlijden van de inwoners nog huis aan huis bekend gemaakt door de plaatselijke lijkdienaar. In 1956 was dat Willem van der Dussen. Zoals gezegd, in het voorjaar van 1956 vond Willem van der Dussen het genoeg. Steeds het bericht maar herhalen vond hij teveel van het goede. In plaats van rondzeggen werd in het vervolg voor elk huisadres een eenvoudig rouwkaartje met beknopte tekst gedrukt en bij de dorpelingen in de brievenbus gestopt. Vrijwel iedereen waar een dode te betreuren was nam het idee van Van der Dussen, om het voortaan schriftelijk te doen, over. Deze traditie werd in 2014 door het merendeel van inwoners nog in ere gehouden. Gezinnen die zich de laatste decennia op Flipland hebben gevestigd nemen deze gewoonte niet allemaal over. Meerdere inwoners hebben de kaartjes van 1956 tot 2004 gerangschikt in een schoenendoos staan Als reactie worden bij de familie waar de overledene wordt betreurd zeer veel condoleancekaartjes bezorgd. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ N.B. Als er geen plaats van overlijden in onderstaande lijst bij vermeld staat is kan er van worden uitgegaan dat het Sint- Philipsland is. Bij oud-inwoners is dat natuurlijk niet vanzelfsprekend. Mede omdat er veel personen in een ziekenhuis of een zorgcentrum overlijden is dat indien bekend vermeld. Lange tijd werd in het hoofd van de advertentie of op het kaartje vermeld waar en in welk ziekenhuis de persoon was overleden. Dat wordt nu steeds minder gedaan. Voor belangstellenden ook niet zo belangrijk, maar stamboomonderzoekers noteren graag de plaats van overlijden in hun bestand. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Verzoek Vragen, correcties en aanvullingen zijn schriftelijk, telefonisch of via van harte welkom. Gooi nooit oude rouwbrieven, rouwberichten of kaartjes weg. Stelt u er geen prijs meer op, onze heemkundekring Philippuslandt ontvangt ze graag van u en bewaart ze in haar alfabetisch dosier. Ook dit jaar kreeg ik weer aanvullingen en correcties. Hartelijk dank daarvoor. Jan Kempeneers Mosselkreekstraat BP Sint-Philipsland tel tot 31 december 2014 Aarnoudse, Abraham Aarnoudse, Adriaan Aarnoudse, Adriana e.v. Catharina Oosse z.v. Johannes Aarnoudse en Elizabeth de Ruijter 87 jaar was schipper op de Elizabeth woonde al geruime tijd in Dordrecht overl. aldaar 29 november 2005, begraven te Dordrecht 3 december e.v. Cornelia Antje Bolier - z.v. Jacob Aarnoudse en Maatje Cornelisse 75 jaar - overl. te Roosendaal 26 november 1962 w.v. Hendrik Johannis Vaders d.v. Jan Aarnoudse en Maria Johanna van der Reest 86 jaar, geb. te Oud-Vossemeer , overl. te Bergen op Zoom 30 jan begraven te Oud-Vossemeer 3 februari 2006 Aarnoudse, Adrianus Leendert w.v. Cornelia Adriana Verwijs - z.v. Willem Aarnoudse en Margaretha Walpot Hubertus 81 jaar, geb. te St.Ph. won. te Papendrecht, ov. aldaar 17 april 1997

3 Aarnoudse Cornelia Maatje e.v.. d.v Pieter Jacobus Aarnoudse en Wilhelmina Tannetje van der Est 78 jaar, geb te St.Ph. 7 mei 1907, overl te Smallingerland (F) 8 oct.1985 Aarnoudse, Cornelis Aarnoudse, Ebrina Janna Aarnoudse, Gerard Aarnoudse, Gerard Jan Aarnoudse, Cornelis Aarnoudse, Hendrik Jan(Ricardo) Aarnoudse, Hendrika Aarnoudse, Hendrika Aarnoudse, Jacob w.v. Neeltje Neele - z.v. Pieter Aarnoudse en Janna den Braber 94 jaar, overl. 8 september 1973 e.v. Lauwrens Pieter Faasse d.v. Jan Aarnoudse en Cornelia Meijer 85 jaar, overl. te s Heer Arendskerke 26 mei begraven aldaar 31 mei z.v. Adriaan Aarnoudse en Cornelia Antje Bolier - geh. geweest met Jannie Eldertina Buijs 70 jaar, woonde te Breskens, overl. 5 juni begraven te Breskens 7 juni. e.v. Janny Yntema z.v.. Jan Aarnoudse en Neeltje Verwijs 58 jaar, overl 23 nov. 2004, begraven te Zevenbergen 27 nov. e.v. Elizabeth Verstrate - z.v. Jan Aarnoudse en Cornelia Meijer 78 jaar, verbleef in Zorgcentrum Ten Anker te Tholen - overl. 2 jan 1999 begr. te St.A.land 6 januari 21 jaar, overl. te St.Ph. 17 december z.v. Bram Aarnoudse en Elly Hage. Woonde bij zijn ouders op Schelpkreekstraat 24 St.Ph. (Kwam bij een trachisch ongeval in de Zuidweg dicht bij de Abraham Wissepolder om het leven doordat hij daar met zijn personenauto in het water kwam). w.v. Krijn Verhage - d.v. d.v. Jan Aarnoudse en Maria Johanna van der Reest 76 jaar, woonde te s-gravenpolder, overl. te? 26 jan e.v. Johannes den Boer d.v. Jan Aarnoudse en Willeemina Cattharina Kot 75 jaar, geb te Oud-Vossemeer 27 juli 1935, ov te Oosterland 12 jan 2011 Dit echtpaar woonde geruime tijd op de boerderij Hof Kramerspolder als bedrijfsleider e.v. Susanna Breure - eerder wed, van Neeltje Kole - z.v. Jacob Aarnoudse en Maatje Cornelisse 71 jaar - overl. 4 december 1950 Aarnoudse, Jacob Machiel e.v. z.v. Pieter Jacobus en Wilhelmina Tannetje van der Est 80 jaar geb. te St. Ph. 28 sept. 1905, overl te Groningen 28 nov Aarnoudse, Jan Aarnoudse, Jan Aarnoudse, Janna Klazina Aarnoudse, Janna Pieternella Aarnoudse, Jannetje Aarnoudse, Johanna Adriana e.v. Cornelia Meijer - z.v. Pieter Aarnoudse en Janna den Braber 87 jaar - overl. 2 mei 1965 e.v. Neeltje Verwijs - z.v. Jan Aarnoudse en Cornelia Meijer 59 jaar - schipper - overl. te Vlissingen 3 november 1966 w.v. Jan Leeuwensteijn - d.v. Willem Aarnoudse en Margaretha Walpot 77 jaar - woonde te Zwijndrecht, overl. 5 november 1992 e.v. Marinus Baaij - d.v. Johannes - en Elizabeth de Ruijter 33 jaar - overl. te Rotterdam 17 januari 1946 w.v. Johannes Verwijs - d.v. Pieter Aarnoudse en Janna den Braber 89 jaar - overl. te Dordrecht 19 mei 1973, begraven te St.Ph. 23 mei e.v. Jeroen Oosse d.v. Johannes Aarnoudse en Elizabeth de Ruijter 86 jaar, geb St.Ph. 19 mei 1923, ov te Dordrecht 21 dec 2009 woonde te Dordrecht, begr aldaar 28 dec Aarnoudse, Jozina Ebrina d.v. Jan Aarnoudse en Neeltje Verwijs, 2 maanden - geb. te Appingedam, overl. te Terneuzen op 19 juli 1951, Aarnoudse, Maatje Aarnoudse, Maatje Maria Aarnoudse, Machalina Maatje Corn. Aarnoudse, Maria Aarnoudse, Maria Maatje Aarnoudse, Maris d.v. Adriaan Aarnoudse en Cornelia Antje Bolier 86 jaar, geb. te Rotterdam 13 okt. 1919, overl. te Sint-Annaland 9 jan Crematie te Bergen op Zoom 13 januari. e.v. Gillis de Jager, d.v. Jacob Aarnoudse en Suzanna Breure 83 jaar, geb te Anna Jacobapolder 22 juli 1928, ov te Goes 30 mrt 2012 Begr. te Anna Jacobapolder (Het echtpaar woonde te Goes) e.v. Pieter Sipco van der Meulen - d.v. Pieter Jacobus Aarnoudse en Wilhelmina Tannetje van der Est 79 jaar - woonde te Heerenveen, overl. 10 september 1993 w.v. Jan Kot - d.v. Adriaan - Aarnoudse en Maria van den Boogaard 85 jaar - geb. te Oud Vossemeer verbleef in de Maartenshof te Sint-Maartensdijk overl. 6 maart 1986 geh gew. met Adrianus Willem van Sprang d.v. Jacob Aarnoudse en Susanna Breure 78 jaar, geb te Anna Jacobapolder (Stelberg) 17 mrt 1932, overl te Winschoten 17 mei 2009 e.v. Zegerina Grade de Vrieze, eerder wdnr van Neeltje Sara Johanna Breas. z.v. Pieter Jacobus Aarnoudse en Wilhelmina Tannetje van der Est 95 jaar, geb. te St.Ph. overl te Vernon B.C. 16 aug. 2005, crematie aldaar 22 aug. Maris vertrok met zijn eerste vrouw en zijn zoon Pieter Jacobus in 1938 naar den Haag

4 in mei 1944 naar Rijswijk. Vandaar in 1948 naar Canada B.C. Aarnoudse, Neeltje Aarnoudse, Pieter Aarnoudse, Pieter Aarnoudse, Pieternella Aarnoudse, Willemina Aarnoudse, Willem Aars, Johanna Amerentia Aart, Hendrika Louisa van Abrahamse, Abraham Lieven d.v. Abraham Aarnoudse en Catharina Oosse 1 jaar - geb. te Dordrecht, overl. te Krimpen a/d IJssel 21 feb e.v. Maatje Johanna Hollebrandse - d.v. Jan Aarnoudse en Cornelia Meijer 85 jaar - geb. te Lekkerkerk won. te Zwijndrecht - ov. ald. 11 jan e.v. Maria Cornelia den Braber z.v. Willem Aarnoudse en Margaretha Walpot 79 jaar, geb. te Raamsdonk, overl. 12 december 1996 w.v. Teunis Leeuwesteijn (ov ) d.v. Johannes Aarnoudse en Elizabeth de Ruijter 90 jaar, geb. te Yerseke , overl. te Zwijndrecht 14 dec 2005, begr te Dordrecht 20 dec. e.v. Leendert van Dijke - d.v. Johannes Aarnoudse en Elizabeth de Ruijter 82 jaar, woonde te Dordrecht, overl. aldaar 15 oktober 1996 e.v. Maria Martha de Blaeij - z.v. Jan Aarnoudse en Cornelia Meijer 75 jaar, woonde te Terneuzen, overl. 17 juni 1999 geh. geweest met Sondermeijer 82 jaar, verbleef in Verpleeghuis Cornelia te Zierikzee - overl. 1 mei 2004, crematie te Rotterdam 5 mei e.v. Marinus Quist - d.v. Hendrika Wilhelmina van Aart 40 jaar - geb. te Ginneken - overl. te Roosendaal 28 juni 1972 e.v. Sara Boone - z.v. Leendert Abrahamse en Dina Caauwe 87 jaar - geb. te Wissenkerke, ov. te B op Zoom A.B.G. 23 feb Abrahamse, Dina w.v. Jacob Quist d.v. Abraham Lieven Abrahamse en Sara Boone 90 jaar, geb te Wissenkerke 15 sept 1921, overl. te Tholen ten Anker 17 maart 2012 Begr te Anna Jacobapolder 22 maart Abrahamse, Jacoba Abrahamse, Lieven Abrahamse, Leendert Jacob Abrahamse, Willem Dingenus Allewijn, Laurus Jan Allewijn, Pieter Allart, Christoffel Hendrikus Ampt, Johanna Andel, Cornelis Roeland van Andel, Johanna Martha Maria van Anthonisse, Adriaan Jacobus e.v. Johannes Marinus Wesdorp - d.v. Abraham Lieven Abrahamse en Sara Boone 73 jaar - geb. te Wissenkerke, woonde te Bergen op Zoom - ov. aldaar 24 oktober 1996, begr in Anna Jacobapolder e.v. Geertruida Suzanna van den Berg - z.v. Abraham Lieven Abrahamse en Sara Boone 72 jaar - overl. 3 maart 1993 (z.huis) e.v. Johanna Thona van Oeveren z.v. Abraham Abrahamse en Hendrika Bastiana Verhulst 59 jaar, geb te Kortgene 30 jan 1906, ov te Krimpen aan den IJssel1 okt Leen Abrahamse was schipper op het m.s. Johanna. In WO II lag hij geruime tijd met zijn schip te Sint Philipsland waar zijn schoonouders woonden e.v. W.H.M. Greven z.v. Leendert Jacob Abrahamse en Johanna Thona van Oeveren 57 jaar geb te St.Ph. 15 mei 1952, overl te Krimpen aan den IJssel 21 april 2009 w.v. Brechtje Maria Mieras z.v. Marinus Allewijn en Aaltje Maria Overbeeke 96 jaar, geb. te Krabbendijke 15 okt. 1885, ov aldaar 24 feb Het gezin Allewijn woonde van 1917 tot 1945 in de Voorstraat te Sint Philipsland. Allewijn was timmerman/aannemer en gemeenteopzichter e.v. Willemijntje Helena van Gastel z.v. Laurus Jan Allewijn en Brechtje Maria Mieras 83 jaar, geb. te St.Ph. woonde te Kapelle, overl. aldaar 12 okt begraven te Kruiningen 16 oktober e.v. Marina Kempeneers - z.v. Adriana Maria Rodenburg-Slijp 32 jaar - woonde te Rotterdam, overl. aldaar 9 januari 1904 e.v. Jan Jacob van den Hoek, d.v. Bastiaan Anton Ampt en Engelina Johanna Frederika Ampt 94 jaar, geb. te O.V.meer 19 sept. 1913, overl. te Bergen op Zoom 2 juli 2008 Het gezin Van den Hoek-Ampt woonde tijd. op de boerderij Hof Kramerspolder te Sint Philipsland e.v. Maria Deurloo - z.v. Cornelis Roeland van Andel - en Martha Maria de Wit 47 jaar - geb. te Zevenbergen, overl. te Bergen op Zoom 26 dec d.v. Cornelis Roeland van Andel en Maria Deurloo 11 jaar - geb. te Halsteren, overl. te Steenbergen 22 december 1961 (Cornelis Roeland van Andel was postcommandant van de rijkspolitie te St.Ph. Hij kwam met zijn dochtertje bij eenverkeersongeval in de omgeving van Steenbergen om het leven) w.v. Marina Verwijs - z.v. Willem - en Leuntje Adriana Francina Bolier 89 jaar - geb. te Tholen, ov. te Bergen op Zoom (A.B.G.) 6 sept Arntzen, Marinus Johan wed van Maria Susanna van den Akker (sinds 2001) z.v. Willem Arntzen en Leentje Dijk

5 102 jaar, geb te Amsterdam 14 sept 1912, overl te Bilthoven 30 sept 2014 Dr, Arntzen was vanaf 24 mei 1948 tot 31 maart 1951 predikant te Anna Jacobapolder Hij vertrok toen met de kinderen Willem, Johanna Maria en Maria Susanna naar s-gravendeel As, Jacobus Cornelis van Auger, Cecilia Bernadette Avoird, Willem van der w.v. Elisabeth Pieternella (Elza) van Dijke (Slaakhoeve), zoon van Cornelis van As en Marina de Bruine 79 jaar, geb 1935, overl. te 2 september 2014 levenspartner van John Lamens, moeder van Dominick, Damain en Desley 26 jaar, geb te Dirksland 18 mei 1987, overl te St.Ph. 21 sept 2013 Woonde op het adres Pr. Hendrikstraat 8, St.Ph. begr te St.Ph. e.v. Kaatje Elizabeth (Rina) Hage 90 jaar, woonde te Breda, verbleef in zorgcentrum, overl. december 2007 Avontuur, Petrus Antonius Marie (Piet) z.v. Johannes Avontuur en Johanna Francisca van Boxel 24 jaar - groepscommandant, geb. te Pr.hage, won. te Breda gesneuveld te St.Ph 22 januari 1945 (zie voor meer gegevens Cronicke van den lande van Philippusland nr. 10, dec. 2004) Baaij, Geertje Baaij, Nicolaas Pieter Back, Leuntje de Backer, Rombout Lambertus Bakker, Boudewijn Bakker, Boudewijn Bakker, Dingeman Bakker, Jacob Bakker, Janna Johanna Bakker, Janna Johanna Bakker, Leendert Bakker, Leendert Bakker, Leendert Bakker, Maatje Bakker, Matthijs Bakker, Thomas Bakker, Willemina Bal, Johannes Bartels, Hendrika Bekker, Cornelia w.v. Pieter Kempeneers - d.v. Jacob Baaij en Johanna Margaretha Baaij 80 jaar - geb. Tholen, wonende en overl. te Rotterdam 17 juni 1976 z.v. Marinus Baaij en Janna Pieternella Aarnoudse 2 maanden - geb. te Rotterdam, overl. te Rotterdam 11 april 1946 w.v. Frans Meijer d.v. Cornelis de Back en Adriana Schouwenaar 79 jaar, geb te Kruiningen 13 april 1894, ov te R.dam 1 feb 1974 w.v. Elisabeth Cornelia van Wezel 88 jaar, overl. te Halsteren, ziekenhuis Vrederust 1 mei begr. te Anna Jacobapolder 5 mei z.v. Thomas Bakker en Dina Cornelia Reijngoudt 16 jaar - overl. te Bergen op Zoom 2 augustus 1960, begraven te St.Ph. e.v. Jannetje Adriana van der Reest - z.v. Leendert Bakker en Krina Dorst 71 jaar - geb. te Oosterland - woonde te Bergen op Zoom, ov. ald. 16 juli 1986 w.v. Janna Brouwer - z.v. Geertje Bakker 87 jaar - ov. 4 augustus 1985 e.v. Neeltje Lena Elizabeth Verwijs - z.v. Leendert Bakker en Krina Dorst 63 jaar - geb. te Oosterland, overl. 18 mei 1979 d.v. Thomas Bakker en Dina Cornelia Reijngoudt 6 jaar - overl. te Bergen op Zoom op 1 september 1943 e.v. Magies ten Hove - d.v. Leendert Bakker en Krina Dorst 64 jaar - geb. te Oosterland, overl. te Steenbergen 29 dec t.g.v. verkeersongeluk. w.v. Krina Dorst - z.v. Thomas Bakker en Janna Johanna Bouterse 78 jaar - overl. te Bergen op Zoom 12 oct. 1967, geb. te Oosterland e.v. P. de Jong - z.v. Thomas Bakker en Dina Cornelia Reijngoudt 60 jaar - woonde te Kerkdriel, overl. aldaar 23 december 1993 e.v. Aaltje van der Vegte - z.v. Leendert Bakker en Krina Dorst 64 jaar, woonde te Bussum, overl. aldaar 23 maart begraven te Sint Philipsland 28 maart w.v. Cornelis Reijngoudt d.v. Leendert Bakker en Krina Dorst 95 jaar, geb. te Oosterland, verbleef in Ten Anker te Tholen. overl ald 20 jan 2004 begr te St.Ph e.v. Magda Fellman ouders niet bekend 52 jaar overl bij eenzijdig autoongeluk 31 mei 1988, begr. te Huizen e.v. Dina Cornelia Reijngoudt - z.v. Leendert Bakker en Krina Dorst 77 jaar - geb. te Oosterland, overl. 19 februari 1988 (in ziekenhuis) e.v. Jacob Reijngoudt - d.v. Leendert Bakker en Krina Dorst 68 jaar - geb. te Oosterland, overl. te Roosendaal 13 maart 1981, begraven te St.Ph. w.v. Cathelina Haak - z.v. Abraham Bal en Marina van de Velde 58 jaar - overl. 7 aug. 1956, geb. en won. te Bruinisse Kwam met zijn bromfiets op weg naar het veer Zijpe ten val en overleed ter plaatse w.v. Cent Wagemaker - d.v. Jan Bartels en Jantien Hekman 105 jaar - geb. te Borger - verbleef in de Vossemeren, ov. 4 mrt w.v. Abraham van der Meer - d.v. Woutherus Bakker en Johanna Wilhelm. Naujoks 81 jaar - geb. te Rotterdam - overl. 31 mei 1972 (in ziekenhuis)

6 Beek, Jacoba Leendrina van Beek, Johannes Andreas van Beek, Maatje van Bemden, Willemijna Jasperina van Bendegom, Cornelis van Bendegom, Elizabeth Leentje Beneder, Anthonie Cornelis Beneker, Johan Pieter Cornelis e.v. Marinus van de Velde - d.v. Johannes Andreas van Beek en Adriana Maria van Luijk 45 jaar - overl. 12 juni 1962 e.v. Adriana Maria van Luijk - z.v. Jacob Leendert Beek en Johanna Mol 78 jaar - overl. 24 december 1961 e.v. Johannes Cornelis van de Velde - d.v. Jacob Leendert van Beek en Johanna Mol, 63 jaar - overl. 1 september 1944 e.v. Krijn van Dijke, d.v. van Jan Marinus, en Pouwlina Maria den Braber 47 jaar, geb te Poortvliet, overl te Poortvliet 28 dec w.v. Maria Pieternella Everaers - z.v. Cornelis van Bendegom en Elizabeth van der Welle 70 jaar - geb. te Sint Annaland, overl.16 october 1953 d.v. Cornelis van Bendegom en Maria Pieternella Everaers 82 jaar, geb. te St.Ph. overl te Koudekerke 16 dec crematie te Middelburg 22 december e.v. Tannie van Nieuwenhuihuize - (in leven gemeenteontvanger te Sint Philipsland) 81 jaar - woonde te Rossem, overl. 25 juli 1994 e.v. Willemina Izabella van Iwaarden - z.v. Johannis Abraham van Iwaarden en Pieternella Cornelia van Halst 66 jaar - geb. te Stavenisse - overl. 7 mei 1970 (in ziekenhuis) Bentschap Knook, Pieternella Huberd. w.v. Anthonie Duine - d.v. Engel Leendert Bentschap Knook en Maatje van Gorsel 81 jaar, overl. te Bergen op Zoom, z.huis Vrederust 4 okt Berg, Cornelia van den Berg, Cornelis van den Berg, Cornelis van den Berg, Geertruida Suzanna v.d. Braber, Fincent den Braber, Maarten Jacob Berg, Jacob van den Berg, Marinus van den Berg, Pieter van den Berg,Tannetje Jacoba van den Berg, Willem van den Bergeijk, Jobje van Bergeijk, Magcheltje van Beurkens, Aarnoud Beurkens, Adriana Maria w.v. Pieter Westbroek d.v. Cornelis van den Berg en Adriana Verwijs 71 jaar, woonde te Vlissingen, overl. te Middelburg 26 sept begr te St. Ph. 1 okt e.v. Adriana Verwijs - z.v. Pieter van den en Krina van den Berge 52 jaar - geb. te Bruinisse, overl. 1 februari 1946 w.v. Maria Johanna van de Velde - z.v. Jacob - en Elizabeth Heijboer 73 jaar - woonde te Krabbendijke, dood in zijn woning aangetroffen, - begr te Krabbendijke 22 april 1992 w.v. Lieven Abrahamse d.v. Jacob en Elizabeth Heijboer 78 jaar verbleef in Zorgcentrum Ten Anker te Tholen - ov. aldaar 12 juli 2003 begr. te A. J. polder 15 juli e.v. Willemina Wagemaker z.v. Fincent den Braber D.C.zn en Maria Noorthoek 80 jaar geb te St.Ph. - overl te Tholen Zorgcentrum Ten Anker 4 april 2012 Begraven te St.Ph.7 april w.v. Adriana Cornelia Nieuwelink z.v. Pieter den Braber en Neeltje Mol 86 jaar, geb te St.Ph. overl. te Tholen Zorgcentrum Ten Anker 16 maart 2012 Begraven te St.Ph. 21 maart w.v. Elizabeth Heijboer - z.v. Cornelis - en Geertrui Wesdorp 90 jaar - geb. te Stavenisse, overl. 9 december 1976 e.v. Johanna Verstrate - z.v. Jacob - en Elizabeth Heijboer 82 jaar, woonde te Sint-Annaland in Zorgcentrum de Schutse overl. te Sint-Annaland 31 okt 2003, begraven aldaar 4 nov. w.v. Machilina Cornelia Willemina Reijngoudt z.v. Cornelis en Adriana Verwijs 54 jaar - geb. te Bruinisse, overl. te Breda 26 augustus 1979 w.v. Pieter de Raat - d.v. Abraham Johannes - en Janna Marina Toussaint 84 jaar, geb. te Bruinisse, verbleef in De Vossemeren - overl. te Nieuw-V.meer 17 februari 1997 e.v. Conijn, J.A.W.M. z.v. Cornelis - en Adriana Verwijs 69 jaar, geb. te Bruinisse, woonde te Oud-Alblas, overl. aldaar 19 januari 1997 w.v. Klaas de Ronde - d.v. Adam - en Neeltje Maria van Barendregt 95 jaar, geb. te Piershil, woonde te Barendrecht - overl. aldaar 4 mei 1998, begraven te St.Ph. w.v. Marinus Cornelis van Dijke (zie aldaar) d.v. Adam - en Neeltje Maria van Barendregt 97 jaar, woonde te Tholen, eerder te Steenbergen en St.Ph. geb. te Piershil, overl te Tholen in zorgcentrum Ten Anker 25 november 2011 e.v. Jacoba Janna Hanse z.v. Gerard Beurkens en Cornelia Johanna van den Bos bijna 88 jaar, geb. te St.Ph. 3 aug 1919 woonde te Bruinisse, ov. te Zierikzee 11 aug 2007 begraven te Bruinisse 15 augustus 2007 w.v. Marinus Quist - d.v. Willem Jacobus Beurkens en Neeltje van den Bos 92 jaar - overl. te Zierikzee 1973

7 Beurkens, Adriana Maria Beurkens, Anthonie Beurkens, Anthonie Willem Beurkens, Anthonie Willem Beurkens, Anthonie Willem Beurkens, Anthonie Beurkens, Anthonie Gerard Beurkens, Aplonia Helena Beurkens, Aplonia Helena Beurkens, Gerard Beurkens, Helena Adriana Beurkens, Jacoba Beurkens, Jacoba Cristina Beurkens, Laurens w.v. Jozua Coenraad Moerland - d.v. Anthonie Willem Beurkens en Lauwerina van der Ree 80 jaar, verbl. in Zorgcentrum De Vossemeren overl. te Nw. V. meer 24 december 2003, Begraven te St.Ph. 29 dec. w.v. Elizabeth van Stralen z.v. Gerard Beurkens en Cornelia Johanna van den Bos 81 jaar, wonende en overl. te Pernis 14 oktober 1991, begr. aldaar 17 oktober e.v. Lauwerina van der Ree - d.v. Willem Jacobus Beurkens en Neeltje van den Bos 70 jaar - overl. 30 october 1959 e.v. Elizabeth Vroegindeweij - z.v. Anthonie Willem Beurkens en Lauwerina van der Ree 72 jaar, overl. te Sint-Annaland, Zorgcentrum De Schutse 31 dec 2003begr te St.Ph. 5 jan 2004 e.v. Louise Petronella Maria Slingerland z.v. Willem Jacobus Beurkens en Adriaantje Maria Guiljam Geb te St.Ph. ov te Sint M.dijk 27 maart 2011 Begr. te Sint Philipsland e.v. Maria Isabella Mol - z.v. Anthonie Beurkens en Maria Cats 85 jaar - overl. 24 december 1947 w.v. Adriaantje Machielina Mol - z.v. Anthonie Beurkens en Maria Isabella Mol 94 jaar - overl. 31 augustus 1980 e.v. Gerrit van Herk - d.v. Willem Jacobus Beurkens en Adriaantje Maria Guiljam 55 jaar, overl. te Roosendaal (z.huis) 5 maart 1997 e.v. Adriaan Guiljam - d.v. Anthonie - Beurkens en Maria Isabella Mol 87 jaar - overl. 21 maart 1979 w.v. Cornelia Johanna van den Bos - z.v. Anthonie Beurkens en Maria Isabella Mol 79 jaar - overl. te Bergen op Zoom 3 november 1966 e.v. Adriaan Moerland - d.v. Anthonie Beurkens en Maria Isabella Mol 84 jaar - overl. 29 januari 1978 w.v. Leendert Quist - d.v. Anthonie Beurkens en Maria Isabella Mol 67 jaar - overl. te Bergen op Zoom 2 april 1972 w.v. Adriaan Guiljam (sinds 14 feb. 1971) - d.v. Anthonie Willem Beurkens en Lauwerina van der Ree 84 jaar overl. te Emmeloord 5 februari 2003 begraven te Marknesse 10 februari e.v. Jacoba C. van de Sande, z.v. Anthonie Willem Beurkens en Lauwerina van der Ree 82 jaar, overl te Breda 25 juni 2006, begr. te Zundert 29 juni Beurkens, Levenloos z.v. Willem Beurkens en Maatje Verwijs - geb. 12 februari 1945 Beurkens, Levenloos z.v. Aarnoud Beurkens en Jacoba Janna Hanse - geb. 28 januari 1950 Beurkens, Machielina Maria Beurkens, Maria Aplonia Beurkens, Maria Dingentje Beurkens, Maria Helena Beurkens, Maria Isabella Beurkens, Marina Beurkens, Pieternella (Ellen) Beurkens, Neeltje Beurkens, Willem Beurkens, Willem Jacobus w.v. Cornelis Kempeneers - d.v. Anthonie Gerard Beurkens en Adriaantje Machielina Mol 83 jaar - verbleef in Ten Anker te Tholen, ov. aldaar 7 juni 1996, begr. te St.Ph. e.v. Jozua Coenraad Moerland d.v.. Anthonie Beurkens en Maria Isabella Mol 81 jaar, woonde in huize Lambert Melisz te Westzaan, ov. aldaar 12 oktober 1971 begraven te Westzaan 15 oktober e.v. Gillis de Jager, d.v. Anthonie Willem Beurkens en Lauwerina van der Ree 82 jaar, geb te St.Ph. 16 februari 1929, overl. te Bierum 24 mei 2011 Het echtpaar de Jager-Beurkens vestigde zich na hun huwelijk te Nieuw-Vossemeer vandaar verhuisden ze naar Bierum. Groningen. e.v. Samuel Jac.Joh. Everaers - d.v. Willem Jacobus Beurkens en Neeltje v/d Bos 60 jaar - overl. 9 februari 1947 te Bergen op Zoom, begraven te Sint-Philipsland 12 februari 1947 w.v. Mattheus Kaashoek - d.v. Anthonie Gerard Beurkens en Adriaantje Machielina Mol 77 jaar - overl. te Bergen op Zoom 10 november 1988 begr. te Sint-Philipsland e.v. Gerard Marinus Koolaard - d.v. Anthonie Beurkens en Maria Isabella Mol 78 jaar - overl. 15 januari 1979 d.v. Anthonie Willem Beurkens en Elizabeth Vroegindeweij 33 jaar, overl. te Roosendaal (z.huis) 20 januari 1997 begr. te St.Ph. w.v. Roelof de Boer (ov. 1979) - d.v. Anthonie Willem Beurkens en Lauwerina van der Ree 82 jaar, ov. te Delfzijl 1 aug 2004, begr. te Bierum 5 aug. w.v. Maatje Verwijs - z.v. Anthonie Beurkens en Maria Isabella Mol 94 jaar - overl. te Roosendaal 1 april 1992, begr. te St.Ph. w.v. Adriaantje Maria Guiljam - z.v. Anthonie Willem Beurkens en Lauwerina van der Ree 83 jaar, verbleef in De Lindenburgh te Steenbergen, overl. aldaar 8 april 1998, begr. te St.Ph.

8 Bevelander, Johannes Jacob Bevelander, Thona Pieternella Beveren, Wilhelmina Christina Bierings, Marinus Hendrik Bierings, Pieter Bierings, Pieternella Neeltje Biersteker, Adriaan Bijl, Jacomina Pieternella Bijl, Lena Krina van der Bijl, Neeltje Lena van der Bijl, Sara Cornelia Blaak, Geertje Blaak, Lena Blaak, Jozina Blaak, Willem Blaak, Willem Huibrecht Blonk, Jacob Blaas, Anthonie Jacob Blaas, Geertje Marina e.v. Christina Maria Moerman z.v. Willem Cornelis Bevelander en Elizabeth Vos 76 jaar * Oud Vossemeer , overl 10 dec. 2005, begr te O.V.meer 15 dec. Bevelander was van 1977 tot 1991 postkantoorhouder te Sint-Philipsland w.v. Cornelis Izaäk Jumelet (zie aldaar) d.v. Willem Cornelis Bevelander en Elizabeth Vos 91 jaar, geb te O.V.meer 19 mei 1923, ov te Zierikzee 27 nov 2014 w.v. Abraham Sentse den Braber Vincentzn. d.v. Johannes van Beveren en Cornelia Dingena Gunter 97 jaar overl. te Capelle a.d IJssel 30 nov. 2003, begr. Rotterdam Oud Kralingen 4 dec. w.v. Maria Marina Kaashoek - z.v. Pieter Bierings en Neeltje Adriaantje Quist 73 jaar - overl. 8 november 1974 begr. te St.Ph. w.v. Neeltje Adriaantje Quist - z.v. Hendrik Bierings en Francijna Bolluijt 68 jaar - geb. te Dinteloord en Prinsland, overl. 23 juni 1942 w.v. Abraham den Braber z.v. Marinus Hendrik Bierings en Maria Marina Kaashoek 87 jaar, geb te St.Ph. 12 april 1925, overt. Te Zierikzee september 2012 beraven te St.Ph. 11 september e.v. Johanna Catharina van t Westende 68 jaar, geb te Wolphaartsdijk 28 maart 1946, ov te Yerseke 5 okt 2014 Adrie Biersteker was ront 1970 een aantal jaren onderwijzer te Sint Philipsland w.v. Jacob Steenpoorte - d.v. Joost Bijl en Maria de Kroon 75 jaar - geb. te Poortvliet, overl. 3 april 1947 w.v. Christiaan Wisse - d.v. Gillis Bijl en Cornelia Gaanderse 71 jaar - geb. te Zonnemaire, overl. te april 1986, begr. te Anna Jacobapolder e.v. Adriaan Christiaan Wisse - d.v. Gillis Bijl en Cornelia Gaanderse 54 jaar - geb. te Zonnemaire, over. te Rotterdam 26 sept. 1965, begr. te Anna Jacobapolder w.v. Stoffel Vermaas - d.v. Willem Marinus Bijl en Sara Oostdijk 86 jaar - geb. te Poortvliet, overl. 1 november 1972 d.v. Willem Huibrecht Blaak en Lena Apeldoorn 89 jaar - geb. te Goudzwaad, 28 jan 1902, woonde te Geldermalsen, overl. aldaar 30 juli 1991 w.v. Marinus Neele z.v. Willem Huibrecht - en Lena Apeldoorn 91 jaar, verbleef in Verpleeghuis Grootenhoek te Hellevoetsluis ov ald 20 feb 2001, begr. te Nieuwenhoorn 24 feb. w.v. Gijsbertus van Woerkum - d.v. Willem Huibrecht Blaak en Lena Apeldoorn 72 jaar - * te Goudswaard 27 okt.1919, woonde te Rotterdam, overl. 27 januari 1992 e.v. Cornelia Maria van de Velde - z.v. Willem Huijbrecht Blaak en Lena Apeldoorn 77 jaar geb te Goudswaard 27 sept 1913, overl te Rotterdam 21 december 1990 w.v. Lena van Appeldoorn - z.v. Jacob Blaak en Geertje van den Berg 87 jaar - geb. te Goudswaard, 23 mrt 1871 woonde te Geldermalsen ov. aldaar 9 december 1957 (predikant OGG te Sint-Philipsland (eerst tot 1935 oefenaar) e.v. A.J. Ruis, eerder geh gew ) ( van Elizabeth de Klerk z.v. Adrianus en Trijntje Adriana de Bruijn 68 jaar, geb. te Ouderkerk aan de IJssel, woonde te Wekerom, overl. 24 maart 2005 Begraven op de gemeentelijke begraafplaats te Otterlo 29 maart Blonk was onderwijzer aan de Koningin Julianaschool van tot e.v. Maatje Willemina Quist - z.v. Cornelis Blaas en Dina Jeroense 54 jaar - woonde te Steenbergen, overl. te B. o Z. 26 jan w.v. Pieter Verwijs d.v. Cornelis Johannes Blaas en Dina Jeroense 91 jaar, geb. te Tholen 22 nov 1919, overl te Tholen (ten Anker) 5 mei 2011 Boed, Jacobus (Arco) de z.v. Jan de Boed en Suzanna Catharina Verwijs - 9 mnd. overl. te Rotterdam 15 december 1995 Boer, Anthonie Leendert den Boerboom, Pieternella Hendrika w.v. Maria Marina Kempeneers, eerder van Adriaantje van Kleef z.v. Thomas den Boer en Adriaantje van Kleef 85 jaar - geb. te Duivendijke - won. te Zierikzee, ov. ald. 20 nov w.v. Marinus Geluk (zie aldaar) d.v. Pieter Boerboom en Hendrika Hazeldonk 86 jaar, geb. te Vianen , overl. te Bergen op Zoom z.huis 12 mei 2006 Boertje, Dirk Frank e.v. Conny van de Sanden 48 jaar, geb. 8 aug. 1957, overl. te St.Ph. 25 mrt 2006, begr. te Anna Jacobapolder 30 mrt. Hij overleed plotseling op het adres Schoolstraat 6.

9 Bogers, Willem Bolier, Cornelia Antje Bolier, Cornelis Bolier, Dina Bolier, Jannetje Bolier, Jozua Leendert Bolier, Leendert Bolier, Maria Dina Bolier, Martina Jacomina Bolier, Pieter Leendert Bonte, Trijntje de Boogaard, Martina Reintje Boogert, Janna Pieternella Booij, Neeltje de Boone, Adriaan Boone, Jacob Johannes Boone, Gommerina Boone, Laurus Pieter Boone, Pieternella Laurina Boone, Sara Boontje, Sjouke Boonzaaier Elizabeth (Eline) Borgo, Aaltje Borgo, Frans z.v. Wil Bogers en Francina Kaaskoek, kleinzoon van Henk en Maat Kaashoek-Quist 23 jaar, overl. te Bergen op Zoom 15 februari 2010 (na auto-ongeluk) begraven te Welberg e.v. Adriaan Aarnoudse - d.v. Gabriël - en Geertruida Davida van Nieuwenhuijzen 80 jaar - geb. te Bruinisse, overl. 9 april 1970 w.v. Cornelia Johanna Wagemaker z.v. Leendert en Maatje van de Ree 81 jaar, woonde te Middelharnis, overl. te Dirksland 9 februari 2000, begr te Midderharnis 12 februari e.v. Abraham Cent v/d Reest - d.v. Leendert - en Maria de Jonge 65 jaar - geb. te Scherpenisse, overl. 15 augustus 1941 w.v. Leendert den Engelsman d.v. Leendert - en Maria de Jonge 91 jaar - geb. te Scherpenisse, overl. 11 november 1957 e.v. C. Bal z.v. Marinus Cornelis Bolier en Adriana Wilhelmina Noorthoek 75 jaar, geb. te Bruinisse 4 aug woonde te Bruinisse, overl 14 mei 2008 begraven aldaar 19 mei e.v. Maatje van de Ree - z.v. Leendert - en Maria de Jonge 78 jaar - geb. te Scherpenisse, overl. te Bergen op Zoom 30 nov w.v. Kornelis Kunst - d.v. Leendert - en Maria de Jonge 93 jaar - overl. 4 feb ( naar Koudekerke en ald. ov.) w.v. Marinus Verwijs d.v. Leendert en Maatje van der Ree 85 jaar, verbleef in Zorgcentrum Ten Anker te Tholen, overl. aldaar 17 juli 2000, begr. te St.Ph. 20 juli w.v. Maria Elizabeth Sara Verstraten - z.v. Leendert - en Maatje van de Ree 89 jaar - geb.te Haarlemmermeer, verbleef in verpleeghuis De Lindenburgh te Steenbergen, ov. ald 4 feb d.v. Jan en Lena Kardux - ongehuwd overleden 85 jaar, geb. te Melissant, woonde te Berop Zoom, ov ald 28 juli 2005 Trijntje woonde van16 dec 1957 tot 12 nov 1959 in de Deldensestraat nr 2 te St.Ph. Ze was wijkverpleegster w.v. Martinus de Ronde - d.v. Arend - en Hendrika Haze 78 jaar - geb. te O. V.meer - ov. 28 dec. 1960, wonende te Bruinisse, w.v. Hendrik de Kok - d.v. Dirk - en Jacoba Wiskerke 80 jaar - geb. te Goes, overl. 16 november 1957 woonde samen met wijlen Cornelis Quist Pzn. 70 jaar - woonde te Nieuw-Vossemeer, overl. aldaar 9 juni 1992 w.v. Helena Maria Geluk - z.v. Jozias - en Poulina Nieuwenhuijse 78 jaar - geb. te Borsele, overl. te Goes 23 december 1995 (hoofdonderw. Chr. school te St.Ph ) z.v. Adriaan - en Helena Maria Geluk - 1 jaar - overl. 18 januari 1952 ov. en begr, te St.Ph. e.v. Christiaan Marinus Meijer - d.v. Laurus - en Pieternella Rozendaal 79 jaar - geb. te Krabbendijke, overl. te Bergen op Zoom 13 juni 1977, begr. te St.Ph. e.v. Maatje Verwijs - z.v. Laurus - en Pieternella Rozendaal 77 jaar - geb. te Terneuzen, woonde te R.dam, ov. aldaar 17 juni 1978, begr. te St.Ph. e.v. Cornelis Marinus Neele - d.v. Laurus - en Pieternella Rozendaal 39 jaar - overl. 15 juli 1944 e.v. Abraham Lieven Abrahamse - d.v. Salomon en Pieternella Pelle 87 jaar - geb. te Wissenkerke, ov. te B.o.Zoom A.B.G. 5 dec e.v. Neeltje Marina Cornelia Smits - e.w. van Joanna Klos 73 jaar - overl. 13 november 1994 (z.huis) d.v. Gerard Boonzaaier en Elizabeth Margaretha Boudeling 14 jaar, geb 9 dec 1992 ov te Achterberg 16 dec begraven te Rhenen (Larikshof) 19 dec. Kleindochter van Leen Boudeling en Jaantje Kempeneers w.v. Cornelis den Braber - d.v. Hubrecht - en Janna Kaashoek 77 jaar - overl. 16 januari 1947 w.v. Jozina Wesdorp - z.v. Hubrecht - en Janna Kaashoek 75 jaar - overl. 13 juli 1943

10 Borgo, Jan Borgo, Marinus Borgo, Suzanna Bos, Adriana van den Bos, Alewijn van den Bos, Cornelia van den Bos, Cornelis Johannes v.d Bos, Cornelia Johanna e.v. Johanna Catharina Kaashoek - z.v. Frans - en Janna Wesdorp 70 jaar - overl. te Bergen op zoom 3 april 1979 e.v. Pieternella de Ruijter - z.v. Isaak - en Maatje Heijboer 72 jaar - overl. 11 april 1972 (in ziekenhuis) w.v. Dirk Adriaan Nelisse - d.v. Izaäk - en Maatje Heijboer 84 jaar, woonde te Steenbergen, overl. ald. 14 september 1993 w.v. Jacob Mol - d.v. Abraham van den Bos en Cornelia Centina van Dijke 83 jaar - overl. 8 juni 1957 w.v. Tannetje Berkeij - z.v. Johannes - en Krijntje Maan de Kok 88 jaar - overl. 14 januari 1950 w.v. Pieter de Kok, d.v. Willem en Lena Verwijs 85 jaar, overl. te Roosendaal 4 juni 2000 begraven te Anna Jacobapolder 7 juni z.v. Aarnoud - en Janna Pieternella Stoutjesdijk (ongehuwd) 82 jaar - overl. 10 juli 1971 e.v. Gerard Beurkens - d.v. Aarnoud - en Janna Pieternella Stoutjesdijk 40 jaar, wonende en ov. te Rotterdam 4 juli 1927, begr. aldaar 7 juli op Crooswijk Bos, Helena Wilhelmina v.d. Bos, Jacob van den Bos, Jan van den Bos, Jan van den Bos, Janna Cornelia van den Bos, Jannetje Geertje van den Bos, Johannes van den Bos, Johannes van den w.v. Willem Jan Domenie - d.v. Aarnoud - en Janna Pieternella Stoutjesdijk 77 jaar - overl. 27 mei 1975 e.v. Jannetje van der Have - z.v. Johannes - en Adriaantje Stouten 82 jaar - geb. te Bruinisse, overl. 30 juli 1976 z.v. Aarnout - en Janna Pieternella Stoutjesdijk (ongehuwd) 50 jaar - 13 januari 1944 e.v. Abigaël van der Wal z.v. Jan Willem - en Adriana van Houselt 32 jaar - woonde te Krimpen a/d IJssel, overl. 3 februari 1992 Jan kwam tussen Moordrecht en Nieuwerkerk aan de IJssel bij een verkeersongeluk, veroorzaakt door een spookrijd(st)er, om het leven w.v. Marinus Abraham Wagemaker d.v. Aarnoud en Johanna Catharina Reijngoudt 83 jaar, woonde te Rotterdam, ov aldaar 19 april 1963 d.v. Johannes - en Krijntje Maan de Kok, ongehuwd 75 jaar - overl. 6 maart 1944 z.v. Johannes - en Jannetje van der Have 32 jaar - overl. te Lage Zwaluwe 6 mei 1962, begr. te St.Ph. (Johannes en zijn verloofde Pieternella Schouwenaar zijn verongelukt bij de Moerdijkbrug op hun motorfoets en naast elkaar te Sint-Philipsland begraven (begraafplaats Deensestraat)). e.v. Wilhelmina de Bruine z.v. Jan van den Bos en Wilhelmina Goudswaard 69 jaar, geb. te Bruinisse, overl. te St.Maartensdijk (Maartenshof) 1 feb begraven te Sint Philipsland 7 februari

11 Bos, Krijntje Maan van den Bos, Lena van den Bos, Marina van den Bos, Neeltje van den Bos, Pieter Cornelis van den Bos, Pieternella Adriana van den Bos, Willem van den Bosman, Geertruida Janna Bosman, Jacob Bosman, Jan Pieter Bosman, Janneke Marina Bossers, Bastiaan Bossers, Gillis Bossers, Hendrik Bossers, Hendrik Gerrit Bossers, Jan Boudeling, Adriana Susanna Boudeling, Catharina Izabella Boudeling, Cornelis Pieter Boudeling, Elizabeth Willemina Boudeling, Jan Boudeling, Leendert Cornelis Boudeling, Leendert Cornelis Boudeling, Levinus Boudeling, Marinus Cornelis d.v. Johannes - en Krijntje Maan de Kok 74 jaar - overl. 8 mei 1951 w.v. Marinus Kempeneers - d.v. Johannes - en Adriaantje Stouten 79 jaar - geb. te Bruinisse, overl. aldaar 22 december 1988 e.v. Dingeman de Rooij, - d.v. Leendert - en Jacoba van den Berge 70 jaar - geb. te Bruinisse, overl. 6 januari 1941 w.v. Willem van der Vliet - d.v. Aarnoud - en Janna Pieternella Stoutjesdijk 86 jaar - overl. 16 oktober 1982 e.v. Adriana den Braber z.v. Aarnoud - en Janna Pieternella Stoutjesdijk 84 jaar, won. Te Rotterdam, ov. aldaar 14 nov. 1974, begr op Oud Kralingen 18 nov. d.v. Aarnoud - en Janna Pieternella Stoutjesdijk 87 jaar - overl. te Bergen op Zoom 7 december 1989 (was ongehuwd) e.v. Lena Verwijs - z.v. Cornelis Pieter - en Cornelia Koeman 73 jaar - overl. 14 januari 1950 e.v. Marinus Abraham Neele - d.v. Jacob - en Dina de Kok 50 jaar - overl. 10 januari 1979 w.v. Riet van Oorschot, (eerder geh.gew. met Adriaantje Westbroek z.v. Jacob Bosman en Dina de Kok 79 jaar, geb te St.Ph. 21 juli 1932, overl te Roosendaal 20 feb 2012 e.v. Janneke Zwartepoorte z.v. Jacob en Dina de Kok 69 jaar, geb. te St.Ph. woonde te Zevenbergen overl. aldaar 19 feb Jan vertrok vanuit Sint.Ph. in 1957 naar Zevenbergen. e.v. Cornelis Leendert Dekker d.v. Jacob en Adriaantje Westbroek 40 jaar overl. te St.Ph. 19 december begraven aldaar 24 december. e.v. Neeltje Margrietha van Noort z.v.. Hendrik - en Johanna Faasse 70 jaar, geb. te St.Ph. overl. te Zierikzee 20 feb. 1979, crematie te Middelburg e.v. Sara Janna van der Have - z.v. Hendrik - en Johanna Faasse 80 jaar - overl. 1 oktober 1972 w.v. Johanna Faasse - z.v. Teunis Hendrik - en Bastiana van de Meeberg 83 jaar - overl. 3 januari 1952 e.v. Adriana Jacoba Roozemond z.v. Jan Bossers en Grietje Martijntje van der Dussen 85 jaar, geb. te St.Ph. woonde te Amsterdam, overl. aldaar 20 juli 2011 crematie te Amsterdam 28 juli e.v. Grietje Martijntje van der Dussen - z.v. Hendrik - en Johanna Faasse 78 jaar - overl. 12 maart 1977 w.v. Jan Cornelis van Rhee (ov. 1983) - d.v. Leendert Cornelis - en Pieternella Elisabeth Mol 84 jaar, woonde te Bruinisse, overl. te Goes 25 feb w.v. Leendert Jacobus Hanse - d.v. Theodoor Adriaan - en Adriana Vogelaar 94 jaar, woonde te Tholen ( ten Anker ) overl. aldaar 4 december 1998 e.v. Nelly Janny de Visser z.v. Pieter Boudeling en Suzanna de Putter 68 jaar, geb. te St. Ph. 16 sept. 1942, woonde te Dronten, overl aldaar 6 nov 2010 begraven te Dronten. e.v. Jacobus Herman van Hoeve - d.v. Theodoor Adriaan en Adriana Vogelaar 90 jaar - woonde te Hoek - overl. 20 juni 1991 w.v. Kaatje Grietje Sperling, - z.v. Leendert Cornelis Boudeling en Pieternella Elizabeth Mol 87 jaar, geb. te St.Ph. 6 sept. 1921, overl. te Bruinisse 26 dec, 2008 Crematie te Rotterdam 3 januari e.v. Pieternella Elizabeth Mol - z.v. Theodoor Adriaan en Adriana Vogelaar 74 jaar - overl te Zierikzee (Cornelia Stichting) 5 juni 1962 e.v. Adriana Kempeneers - z.v. Theodoor Adriaan - en Elizabeth Margaretha Noorthoek 59 jaar - overl. te Roosendaal (z.huis) 10 februari 1996 e.v. Pita den Hartog z.v. Pieter Boudeling en Suzanna de Putter 74 jaar, geb te St.Ph 1 maart 1937, overl aldaar 11 oktober 2011 begraven te Anna Jacobapolder w.v. Pieternella Adriana van Dijke z.v. Leendert Cornelis Boudeling en Pieternella Elizabeth Mol

12 66 jaar, geb te St.Ph. 4 mrt 1911, overl. te Bruinisse 17 mrt 1977 Begr. te Bruinisse 22 maart Boudeling, Pieter Boudeling, Theodoor Adriaan Boudeling, Theodoor Adriaan Bouman, Hendrika Bouman, Johannes Bastiaan w.v. Suzanna de Putter - z.v. Theodoor Adriaan - en Adriana Vogelaar 90 jaar - woonde te Tholen - ten Anker, overl. 24 oktober 1985 w.v. Adriana Vogelaar - z.v. Leendert - en Cornelia Bierens 85 jaar - geb. te Poortvliet, overl. 27 maart 1946 e.v. Elizabeth Margaretha Noorthoek - z.v. Leendert Cornelis - en Pieternella Elizabeth Mol 73 jaar - overl. te Bergen op Zoom 2 juni 1982 e.v. Johannes Spoelstra - d.v. Jan - en Geessien Kloosterhuis 50 jaar - geb. te Martenshoek, gem. Hoogezand, overl. 20 juli 1946 w.v. Petronella Elizabeth van Dijke - z.v. Arie - en Jannigje Kooij 73 jaar - geb. en won. te Piershil, overl. ald. 16 januari 1993 Bouwhuis Aartje Wilhelmina (Alinda) Braam, Willemina Braber, Abraham den Braber, Abraham den Braber, Abraham den Braber, Abraham Sentse den Braber, Abraham Sentse den Braber, Adriaan den Braber, Adriaan Marinus den Braber, Adriana den Braber, Adriaan Marinus Braber, Adriana den Braber, Besman den Braber, Besman den Braber, Besman Johannes den Braber, Cornelia den Braber, Cornelia den Braber, Cornelia Hendrika den Braber, Cornelia Margaretha den kind van Jan-Willem Bouwhuis en Marianne Huijser (van Piet Huijser) 17 maanden oud, overl te Nijmegen 13 augustus 2010 (Ouders woonden te Twello) De moeder van Alinda, Marianne Huijser is te St.Ph. opgegroeid Het kind is spelenderwijs met een gordijn in haar ledikantje omgekomen. d.v. Giliam Braam en Adriana Janna Willems 70 jaar, geb. te St.Ph., overl. te Antwerpen (z.huis) 4 feb won te Yerseke, begr ald. 9 feb. De ouders van Willie hadden van 1925 tot 1957 een broodbakkerij in het pand, thans Voorstraat 44. In 1957 vertrokken ze naar Kapelle (Z). w.v. Cornelia Geertje van den Bos - z.v. Johannes - en Lena Reijngoudt 74 jaar - overl. 2 augustus 1944 e.v. Cornelia Centina Mol - z.v. Maarten - en Janna Verwijs 81 jaar - overl. 9 maart 1976 e.v. Pieternella Neeltje Bierings z.v. Jacobus en Margaretha van Dijke 81 jaar, overl. te St.Ph. 15 juni 2005, begr. aldaar 20 juni w.v. Willemina den Braber - z.v. Cornelia den Braber 87 jaar - overl. 2 mei 1979 e.v. Geertje Reijngoudt - z.v. Adriaan Marinus - en Dingena Quist 87 jaar - overl. 15 oktober 1990 (z.huis) e.v. Johanna Cornelia Mol - z.v. Jacobus - en Margaretha van Dijke 51 jaar - overl. te Roosendaal 21 oktober 1973 e.v. Dingena Quist - z.v. Abraham Sentse - en Hendrika Moeliker 73 jaar - overl.12 augustus 1953 d.v. Abraham - Cornelia Centina Mol 21 uren - overl. 22 april 1944 w.v. Pietje de Jong z.v. Abraham Sentse den Braber en Geertje Reijngoudt 84 jaar, geb te St.Ph. 16 feb 1930, overl. te St.Ph. 19 feb w.v. Pieter Kaashoek - d.v. Dingenus Cornelis - en Maria Adriana Kempeneers 78 jaar - overl. 5 februari 1973 (z.huis) begraven te St.Ph. e.v. Aaltje Wagemaker - z.v. Jacob - en Geertje Noorthoek 77 jaar - overl. te Roosendaal (z.huis) 22 januari 1966 begraven te St.Ph. e.v. Geertje den Braber - z.v. Abraham Sentse - en Willemina den Braber 57 jaar - woonde te Rotterdam, overl. aldaar 21 juli e.v. Cornelia Hendrika den Braber - z.v. Johannes - en Janna Kempeneers 70 jaar - overl. 23 mei 1995 e.v. Marinus Barend v/d Male - d.v. Abraham Sentse + Hendrika Moeliker 77 jaar - overl. 7 april 1946 w.v. Roelof Kreeft - d.v. Gerrit den Braber en Maria Cornelia Neele 94 jaar, geb. te Yerseke, ov. Zwijndrecht (verz.teh. Nebo) 25 jan w.v. Besman Johannes den Braber - d.v. Abraham Sentse - en Willemina den Braber 72 jaar, verbleef in verz. tehuis De Vlegter te Sint Willebrord overl. ald 31 maart 1998, begr. te St.Ph. 4 april w.v. Jacob Marinus Verhage - d.v. Besman - en Cornelia Meijer

13 87 jaar - overl. 14 november 1973 (in ziekenhuis) Braber, Cornelia Maria den Braber, Cornelis den Braber, Cornelis den Braber, Cornelis den Braber, Cornelis den Braber, Cornelis den Braber, Cornelis Johannes Jacobus den Braber, Dina den Braber, Dingena den Braber, Dingenus Cornelis den Braber, Elizabeth den Braber, Elizabeth den Braber, Fincent den Braber, Fincent den Braber, Fincent den Braber, Fincent Jan den Braber, Fincent den Braber, Fincent Johannes den Braber, Gerrit Marinus den Braber, Hendrika den Braber, Jacob den Braber, Jacob den Braber, Jacob Gerrit den Braber, Jacob Marinus den Braber, Jacoba den Braber, Jacoba den w.v. Willem Grinwis - d.v. Johannes - en Janna Kempeneers 82 jaar, overl. te Dordrecht 29 juni 1999 (Verzorgingshuis Vreedonk) - begraven te Bruinisse 5 juli e.v. Adriana Johanna Kaashoek - z.v. Johannes - en Lena Reijngoudt 60 jaar - overl. 6 april 1944 z.v. Cornelia Geertje den Braber 4 maanden - geb. te Bergen op Zoom, overl. 14 augustus 1985 e.v. Adriana Meijer - z.v. Levinus - en Suzanna Neeltje Quist 77 jaar - overl. te Rotterdam 29 mei 1993 e.v. Neeltje van Noorloos z.v. Adriaan Marinus en Dingena Quist 64 jaar, woonde te Rotterdam, overleden aldaar december 1971 w.v. Jozina de Graaf, z.v. Besman den Braber en Aaltje Wagemaker 91 jaar, geb te St.Ph. 30 juli 1923, overl te Tholen 6 januari 2015 z.v. Fincent - en Maria Noorthoek 59 jaar - overl. te Rotterdam 7 october 1984 (ongehuwd) w.v. Cornelis van der Ham - d.v. Levinus - en Suzanna Neeltje Quist 77 jaar - woonde te Oosterhout, overl. aldaar 10 oktober 1995 w.v. Jacob Marinus Neele d.v. Levinus- en Suzanna Neeltje Quist 83 jaar, overl te St.Ph. 31 juli 2004, begr aldaar 5 augustus e.v. Anthonia Geense - z.v. Fincent - en Maria Noorthoek 74 jaar - overl. 5 februari 1988 w.v. Frans Hooglander - d.v. Abraham Sentse - en Johanna van Blooijs 84 jaar - overl. 27 maart 1964 w.v. Marinus Cornelis Noorthoek - d.v. Gerrit - en Maria Cornelia Neele 88 jaar - overl. te Bergen op Zoom A.B.G. 21 april 1983 e.v. Maria Adriana Geense - z.v. Johanna den Braber 81 jaar - overl. 7 september 1956 w.v. Maria Noorthoek - z.v. Dingenus Cornelis - en Maria Adriana Kempeneers 80 jaar - overl. 27 november 1970 w.v. Pieternella Kaashoek - z.v. Fincent - en Maria Adriana Geense 78 jaar, overl. te Roosendaal (z.huis) 12 maart 1996 e.v. Cornelia Wilhelmina Hendrika Verhage - z.v Fincent - en Pieternella Kaashoek 52 jaar - overl. 2 juni 1996 e.v. Willemina Wagemaker z.v. Fincent den Braber D.C.zn en Maria Noorthoek 80 jaar geb te St.Ph. - overl te Tholen Zorgcentrum Ten Anker 4 april 2012 begraven te St.Ph.7 april e.v. Johanna Kempeneers - z.v. Levinus den Braber en Suzanna Neeltje Quist 81 jaar - overl. 23 januari 1987 w.v. Willemina Verwijs z.v. Gerrit den Braber en Maria Cornelia Neele 93 jaar - geb. te Yerseke, won. te R.dam., ov. aldaar 7 sept w.v. Cornelis Verhage, d.v. Adriaan Marinus den Braber en Dingena Quist 81 jaar - overl. 26 juli 1992 z.v. Pieter den Braber en Neeltje Mol 49 jaar - woonde te Kapelle-Biezelinge, overl. 22 november 1989 z.v. Abraham den Braber en Cornelia Centina Mol 62 jaar - overl. te Roosendaal 31 mei 1991 e.v. Aaltje Jacoba Haak - z.v. Anthonie den Braber - en Jannetje den Braber 82 jaar, geb. te St.Ph. woonde te Goudswaard, overl. ald. 4 juli 1997 w.v. Jacomina Johanna van der Reest - z.v. Fincent - en Maria Adriana Geense 86 jaar - verbleef in Vrederust, Halsteren, overl. aldaar 7 juli 1995, begr. te St.Ph. w.v. Gerardus Hermanus Sinon - d.v. Levinus den Braber- en Suzanna Neeltje Quist 83 jaar - woonde te Krimpen a/d IJssel, overl. aldaar 31 dec w.v. Adriaan Cornelis van der Est - d.v. Adriaan Marinus den Braber en Dingena Quist

14 78 jaar - overl. te Roosendaal 9 januari 1994, begraven te St.Ph. Braber, Jacobus den Braber, Janna Adriana den Braber, Janna Wilhelmina den Braber, Jannetje Adriana den Braber, Jannetje Laurina den Braber, Johanna Centina den Braber, Johanna Jacomina den Braber, Johannes den Braber, Johannes Besman den Braber, Jozina den Braber, Klazina Dingena den Braber, Leendert Johannes den Braber, Lena den Braber, Lena den Braber, Lena den Braber, Lena den Braber, Lena Jacomina den Braber, Leuntje den w.v. Margaretha van Dijke - z.v. Maarten den Braber en Janna Verwijs 76 jaar - overl. 28 maart 1977 (in ziekenhuis) begraven te St.Ph. e.v. Willem Jacobus Kosten - d.v. Abraham - en Cornelia Centina Mol 65 jaar - overl. 11 september 1987 w.v. Willem Dingeman Faasse d.v. Gerrit - en Maria Cornelia Neele 87 jaar - woonde te Goes, bejaardencentrum Rehoboth, overl. aldaar 15 juni 1988 e.v. Abraham Leendert Abrahamse - d.v. Gerrit Marinus - en Willemina Verwijs 62 jaar - woonde te Krimpen a/d IJssel, overl. aldaar 21 nov w.v. Abraham Faasse - d.v. Besman - en Cornelia Meijer 90 jaar - overl. te Terneuzen 27 augustus 1986 w.v. Gert Cornelis Noorthoek - d.v. Abraham Centse - en Margaretha den Braber 88 jaar - overl. 3 december 1972 w.v. Abraham van Oeveren - d.v. Fincent - en Maria Adriana Geense 69 jaar - overl. 23 juli 1974 w.v. Janna Kempeneers - z.v. Besman - en Cornelia Meijer 82 jaar - overl. te Bergen op Zoom 20 februari 1971, begr. te St.Ph. e.v. Lena Jacomina Noorthoek z.v. Johannes en Janna Kempeneers 82 jaar, overl. te St.Ph. 16 maart, begraven aldaar 20 maart 2000 e.v. Adriaan Marinus Steijn - d.v. Maarten - en Maria Kempeneers 62 jaar - overl. te Bergen op Zoom 17 maart 1956 w.v. Leonardis Claris - d.v. Levinus - en Suzanna Neeltje Quist 79 jaar - woonde te Rotterdam - overl. aldaar 2 oktober 1990 e.v. Maatje Neele - z.v. Abraham Sentse - en Geertje Reijngoudt 56 jaar - overleden 8 september 1988 e.v. Adriaan van Dijke - d.v. Abraham Centce - en Margaretha den Braber 67 jaar - overl. 28 december 1947 w.v. Leendert Johannes Reijngoudt - d.v. Jacob - en Geertje Noorthoek 87 jaar - overl. 7 juli 1972 e.v. Johannes Jacobus van Vossen, eerder geh gew. met Krijn Serier - d.v. Jacobus - en Margaretha van Dijke 69 jaar, woonde te Sint-Annaland, overl. te Bergen op Zoom (z.huis) 5 okt w.v. Adriaan Filius, d.v. Abraham Sentse den Braber en Willemina den Braber 85 jaar geb te St.Ph. 20 mei 1929, ov. te Tholen, Ten Anker 28 okt begraven te St.Ph. 1 november w.v. Willem Marinus Quist d.v. Fincent en Maria Noorthoek 86 jaar, ov te Roosendaal 6 september 2006 begraven te St.Ph. 9 september w.v. Cornelis Johannis Neele - d.v. Jacob - en Pieternella Slootmaker 89 jaar - overl. 10 october 1957 Braber, Levenloos den z.v. Maarten den Braber en Adriana Cornelia Nieuwelink - geb. 3 december 1949 Braber, Levenloos den k.v. Fincent den Braber en Willemina Wagemaker - geb. 11 april 1954 Braber, Levinus den Braber, Levinus Fincent den Braber, Maarten den Braber, Maarten Jacob Braber, Maarten Jan den Braber, Maatje Maria den w.v. Suzanna Neeltje Quist - z.v. Johanna den Braber 84 jaar - overl. 19 april 1963 e.v. Maria Roozemond - z.v. Dingenus Cornelis - en Anthonia Geense 41 jaar - woonde te Heinkenszand - overl. 28 augustus 1989 w.v. Dina Cornelia Reijngoudt - z.v. Adriaan Marinus - en Dingena Quist 77 jaar - overl. 21 juni 1993 w.v. Adriana Cornelia Nieuwelink z.v. Pieter den Braber en Neeltje Mol 86 jaar, geb te St.Ph. overl. te Tholen Zorgcentrum Ten Anker 16 maart 2012 Begraven te St.Ph. 21 maart e.v. Maria Quist, z.v Jacobus den Braber en Margaretha van Dijke 91 jaar, geb St.Ph. 3 jun 1921, ov. aldaar 15 feb 2013 begraven te St.Ph. d.v. Abraham Sentse den Braber en Hendrika Moeliker

15 80 jaar - overl. 22 mei 1965 Braber, Maria den Braber, Maria den Braber, Maria Cornelia den e.v. Adriaan Marinus Geense - d.v. Jacob - en Geertje Noorthoek 66 jaar - overl. te Roosendaal 22 november 1962 e.v. Iman den Engelsman d.v. Abraham Sentse en Neeltje van Dijke 74 jaar, overl te Steenbergen 31 dec 1972 e.v. Jan Hendrik Smits - d.v. Cornelis - en Maatje Wagemaker 75 jaar - woonde te Buurmalsen, overl. 28 september 1991 Braber, Maria Cornelia den w.v. Harm Moes - d.v. Anthonie en Jannetje den Braber 81 jaar, woonde te Krimpen aan den Ijssel, overl. 20 januari begraven te Goes 25 januari. Maria is geboren te Sint-Philipsland. Haar ouders vertrokken naar Rotterdam en Maria werd verpleegster te Nijmegen, later te Hengelo en Enschedé. In 1971 was ze directrice van rusthuis Klimop te Oegstgeest. Zij trouwde te Goor op 1 juli 1953 met Harm Moes, geb. te Sleen 29 okt. 1918, directeur van rusthuis Klimop te Oegstgeest. Hij was eerder weduwnaar van Anna Vink. Anthonie vertrok met vrouw en drie kinderen op 22 mei 1926 naar Rotterdam. Aanvankelijk was hij schipper, later groenten en fruithandelaar Braber, Maria Cornelia Braber, Margaretha den Braber, Margaretha Maria Braber, Margaretha Pieternella den Braber, Marinus den Braber, Neeltje den Braber, Pieter den Braber, Pieter Dingeman den Braber, Pieternella den Braber, Pieternella den Braber, Pieternella Johanna den Braber, Poulus Marinus den Braber, Willemina den Braber, Willemina den w.v. Pieter Aarnoudse d.v. Johannes den Braber en Janna Kempeneers 87 jaar, geb te St.Ph. 8 juli 1921, overl. te Roosendaal 14 maart 2009 begraven te Sint Philipsland w.v. Martinus Moerland - d.v. Jacob - en Geertje Noorthoek 84 jaar - overl. 24 augustus 1986 e.v. Jan van Iwaarden d.v. Pieter Dingeman den Braber en Jannetje Adriaantje Filius 80 jaar, geb 5 maart 1930, ov te St.Ph. 8 maart 2011 e.v. Pieter Cornelis Wagemaker - d.v. Besman - en Cornelia Meijer 68 jaar - overl. 20 april 1962 e.v. Willemina van Dijke - z.v. Gerrit - en Maria Cornelia Neele 54 jaar - geb. te Yerseke, overl. te Bergen op Zoom 21 mei 1953 w.v. Marinis Koolaard d.v. Jacobus den Braber en Margaretha van Dijke 74 jaar geb te St.Ph. 16 jun 1936, overl. aldaar 21 september 2010 w.v. Neeltje Mol - z.v. Maarten - en Maria Kempeneers 68 jaar - overl. te Bergen op Zoom 23 februari 1969 e.v. Jannetje Adriaantje Filius - z.v. Abraham Sentse - en Neeltje van Dijke 72 jaar - overl. 1 november 1974 (in ziekenhuis) d.v. Jacob - en Pieternella Slootmaker - ongehuwd 88 jaar - overl. te Bergen op Zoom 12 juli 1948 w.v. Adriaan Mol - d.v. Abraham Sentse - en Johanna van Blooijs 74 jaar - overl. 3 februari 1949 d.v. Levinus - en Suzanna Neeltje Quist 36 jaar - overl. te Bergen op Zoom 1 februari 1950 e.v. Marina Gerda Quist z.v Fincent - en Maria Noorthoek 87 jaar, overleden te Sint-Annaland, Zorgcentrum de Schutse 9 maart 2002, begr te St.Ph. 13 maart Het echtpaar den Braber woonde sinds enkele jaren te Sint-Annaland in het Zorgcentrum de Schutse e.v. Abraham Sentse den Braber d.v. Besman - en Cornelia Meijer 79 jaar - overl. 27 juni 1971 w.v. Adriaan Kempeneers d.v. Gerrit en Maria Cornelia Neele bijna 102 jaar, woonde sinds 1985 te Krabbendijke (Zorgcentrum Nieulande) overl. te Krabbendijke 7 april 2007, begr. te St.Ph. 11 april Brakel, Johanna Hendrika Maria w.v. Anton Willem Smit - daarna samenwonend met Ton Haentjens Dekker op de Henriëttehoeve v/d 74 jaar geb te Hilversum 31 oktober overl. te Tilburg 18 dec Ze woonden op het adres Henriëttedijk 5. (bron) advertentie Eendrachtbode) Brandes, Dirk Breeman, Arie Breeman, Arie Breeman, Arie z.v. Alexander Frederik Karel - en Jobje Vermeij 66 jaar, woonde te Castricum, overl. aldaar 14 januari 1998 e.v. Elizabeth Johanna Reijngoudt - z.v. Dirk - en Dina Wilhelmina Lolkus 68 jaar - geb. te Ooltgensplaat, won. te Culemborg, ov. 2 oktober 1980 z.v. Marinus Breeman en Cornelia Vaders 4 mnd. - overl. 23 augustus 1942 e.v. Helena Adriana Moerland, z.v. Marinus Breeman en Cornelia Vaders 70 jaar, overl te Sint Philipsland 27 dec. 2013

16 Breeman, Dirk Breeman, Dirk Breeman, Johannes Hendrik Breeman, Marinus Brethouwer, Janna Gesina Breure, Susanna Broerse, Cornelis Brökling, Maria Johanna Bruin, Thomas de Bruijn, Cornelis Marinus de Bruine, Abraham Christoffel de Bruijne, Wilhelmina de Buijs, Leendert Dingenus Burger, Jan Butijn, Johannis Butijn, Johannis Clarisse, Adrianus Izaak Clarisse, Leendert Cornelis Clarisse, Leentje Neeltje Dalen, Johanna Cornelia van Dalen, Cornelis Willem van Dalen, Maatje Apolonia van e.v. Dina Wilhelmina Lolkus, eerder wedn. van Lijntje Bom - z.v. Marinus - en Willemina Cornelia Prince 70 jaar - geb. te Oude Tonge, overl. te St.Ph. 8 februari 1942 e.v. Sara Elisabeth Kempeneers, z.v. Marinus Breeman en Cornelia Vaders 75 jaar geb te St.Ph, overl 26 juni 2013 e.v. Jany Kamp z.v. Marinus- en Cornelia Vaders 68 jaar, woonde te Doetinchem, ov. aldaar 31 dec. 2004, begr. ald. 5 jan w.v. Cornelia Vaders - z.v. Dirk - en Dina Wilhelmina Lolkus 54 jaar - overl. 12 october 1964, geb. te Ooltgensplaat w.v. Gradus Johannes Wisselink - d.v. Abraham - en Dela Elisabeth Buenk 62 jaar - overl. te Eindhoven 18 juli 1961, geb. te Aalten w.v. Jacob Aarnoudse - d.v. Simon Breure en Jacoba Breure 69 jaar - geb. te Dinteloord - ov. te Koudekerke 15 mei 1966 w.v. Dina Lena Vroegop - z.v. Cornelis - en Leuntje Pieternella Wisse 65 jaar, geb. te Goes, overl. aldaar 31 maart 1999 e.v. Theo Stolk (echtpaar woont sinds kort Schelpkreekstr. 17 te St.Ph.) 62 jaar, overl. 17 augustus 1997 e.v. Marina Abramina Neele - z.v. Thomas - en Bertha Pieternella Bouwman 63 jaar - woonde te Tricht, overl. 1 februari 1991 e.v. Maria Anthonia Hage - eerd. geh. gew. met Margaretha Maria Koeyvoets - z.v. Cornelis - en Antonetta Heeren 60 jaar - overl. 29 september 1990 (z.huis) e.v. Willemina Janna Quist z.v. Anthonie en Plonia Pieternella Hoek 86 jaar, geb. te Oosterland, ov. te Bergen op Zoom (z.huis) 12 okt begraven te Sint- Philipsland 15 october w.v. L. de Jong - d.v. Rocus - en Wilhelmina Geelhoed 100 jaar - geb. te St.Ph., overl. te Oud Beijerland 2 juni 1995 z.v. Dirk- en Pieternella Maria van Vossen bijna twee weken, overl. te Rotterdam 15 jan e.v. Janna Maria Braam z.v. Jacobus Kornelis en Maria Johanna van Wingen 81 jaar, geb. te Kapelle, woonde te Kapelle - ov. te Emst (tijdens vacantie) 9 mei begr. Kapelle 14 mei e.v. Jannetje Vaders - z.v. Johannis - en Jacoba van Liere 73 jaar - overl. te Krabbendijke 19 mei 1965, geb. te Krabbendijke w.v. Machilina Cornelia Willemina van Oudenaarde - z.v. Johannis - en Jannetje Adriana Vaders 59 jaar - geb. te Steenbergen, overl. te Bodegraven 9 juni 1995 z.v. Cornelis - en Leentje Hack 92 jaar - overl. te Bergen op Zoom A.B.G. 22 jan. 1981, ongehuwd, begr. te St.Ph. e.v. Cornelia Metje Faasse - z.v. Cornelis - en Leentje Hack 56 jaar - overl. 9 september 1952 e.v. Leendert Cornelis Vroegop - d.v. Leendert Cornelis en Cornelia Metje Faasse 75 jaar, overl. te St.Ph. 24 juni, begr. aldaar 28 juni 2001 w.v. Pieter van Dijke - d.v. Johannis - en Apolonia Johanna Geluk 84 jaar - geb. te Tholen, overl. 7 december 1942 w.v. Lijntje Catharina van Nieuwenhuijzen - z.v. Adriaan en Maria Isabella Noom 93 jaar, geboren te St.Ph. (boerderij Steene Poort) ov. te Tholen 25 maart 2005 begraven te Tholen 30 maart De grootouders van Cornelis vestigden zich op 29 juli 1879 vanuit Tholen op de boerderij met hun kinderen Johanes, Cornelis Willem, Izaak Marinus en Willemina naar Tholen. Sindsdien wordt de boerderij geëxploiteerd door Leendert Boudewijn van Nieuwenhuijzen, diens schoonzoon Huibert Timmers en daarna zijn zoon Piet Timmers. Nu is de boerderij opnieuw verkocht. Piet Timmers is naar Steenbergen verhuisd. Het land van de boerderij Steene poort circa 40 ha. heeft Daan Goense erbij gekregen. Deze beboerd te St.Philipsland nu 280 bunder landbouwgrond. e.v. Willem Frederik de Vos - d.v. Johannis - en Apolonia Johanna Geluk 77 jaar - geb. te Tholen, overl. 4 januari 1941 Dane, Cornelis e.v. Sijtje van Dijke - z.v jaar, geb. te R.dam, won. Krimpen a/d IJssel, overl. 24 feb. 1998

17 Dangerman, Arie Dargatz, Erika Dekker, Joost Dekker, Pieter Delst, Maria Deurloo, Anthonia Deij, Jacob Diejen, Corona Josepha Percy Dieleman, Catharina Dieren, Filip, van Dijk, Fennigje van w.v. Marina Kempeneers - z.v. Samuël - en Jannetje Varenhoudt 80 jaar - woonde te Rotterdam, overl. aldaar 19 november 1960 w.v. Marinus den Engelsman - d.v jaar, geb. in Polen, overl. te Tholen 26 sept begraven te Sint-Philipsland 30 sept e.v. Cornelia Reijngoudt Mdr. z.v. Jan en Maria Oosterwijk 62 jaar, geb. te Krimpen a.d. IJssel, overl. Goes 26 dec begr te Sliedrecht 31 december e.v. Abramina Goedegebuure - z.v. Pieter en Johanna Willemina Beeke 90 jaar, geb. te Poortvliet, overl. te Sint-Annaland 9 nov begraven aldaar 13 november Het gezin Dekker woonde van 1940 tot 1954 te Sint-Philipsland op het adres Prins Hendrikstraat 14. Piet was automonteur en had een autogarage in een van de houten barakken in de Julianastraat. e.v. Nicolaas Leendert de Oude 92 jaar, geb te Zonnemaire 19 sept 1918, overl. te Tholen (Ten Anker)17 januari 2011 begraven te Serooskerke (Sch) (familiegraf) w.v. Marinus Adrianus Geense - d.v. Adriaan en Helena Anthonia Duijnhouwer 95 jaar - overl. 27 juni 1960 e.v. Johanna Cornelia Bos 83 jaar, woonde geruime tijd te St.Ph., sinds kort te Tholen, overl 19 april 2000, begr. te Tholen e.v. Izaäk Johannis van Dijke - d.v. Christiaan Diejen en Clazina Wulfse 30 jaar - geb. te Papendrecht, overl. 31 augustus 1993 e.v. Hendrik Jan Doeselaar - d.v. Jacob - en Johanna Catharina Wolfert 55 jaar - overl. 18 november 1963, geb. te Hoek e.v. Fennigje van Dijk, z.v. Roelof van Dieren en Aaltje van de Heuvels 90 jaar geb te Kampen 2 oct 1921, overl. te Harderwijk 4 aug 2012 Ds. F. van Dieren was predikant van de Hervormde gemeente te St.Ph. van 1955 tot 1961 w.v. Filip van Dieren, d.v. Roelof van Dijk en Aaltje van de Heuvels 91 jaar, geb te Kampen 26 mei 1923, overl te Harderwijk 9 nov 2014 Dijke, Abraham van Dijke, Abraham Pieter Karel van Dijke, Abramina Centina van Dijke, Adriaan van Dijke, Adriaan van Dijke, Adriaan Marinus van Dijke, Adriaan Marinus van Dijke, Adriaan Marinus van Dijke, Adriana van Dijke, Centinus van Dijke, Cornelia van Dijke, Cornelia Catharina van Dijke, Cornelis Jan van e.v. Anthonia de Bruijne - z.v. Karel Willem - en Elizabeth Pieternella Mol 78 jaar, geb. te Steenbergen (Slaakhoeve) woonde te Mijnsheerenland, overl. 25 juni 1998 e.v. Dela Elisabeth Wisselink z.v. Adriaan Marinus - en Lauwerina Willemina Mol. 88 jaar. geb te St.Ph. 25 aug. 1925, overl te Zierikzee 6 maart 2014 crematie 11 maart 14 w.v. Jan Cornelis van der Reest - d.v. Adriaan - en Lena den Braber 84 jaar - verbleef in Ten Anker te Tholen - overl. aldaar 2 juli 1994, begr. te St.Ph. w.v. Lena den Braber - z.v. Johannes - en Neeltje Steenpoorte 79 jaar - overl. 11 januari 1952 e.v. Dana Reijngoudt, z.v. Jan - en Hendrika Faasse 54 jaar, overl. 18 januari 1998 e.v. Lauwerina Willemina Mol - z.v. Adriaan - en Suzanna de Bruijne 79 jaar - overl. te Roosendaal 27 juni 1963 e.v. Helena Jacoba de Heer - z.v. Karel Willem - en Elizabeth Pieternella Mol 83 jaar, woonde te Tholen, overl. te Bergen op Zoom 19 dec e.v. Geertruida Maria van Nieuwenhuijzen - z.v. Adriaan Marinus - en Lauwerina Willemina Mol 81 jaar, overl. te Tholen 22 september 1999, begraven te Sint-Philipsland 25 september e.v. Marinus Cornelis Quist - d.v. Dingnis - en Lena Pieternella van der Werf 66 jaar - overl. 24 oktober 1986 z.v. Kornelis Machiel - en Adriaantje Faasse - ongeh. 54 jaar - schipper, overl. 1 maart 1946 w.v. Johannes van der Reest - d.v. Marinus Willem - en Maria Cornelia Jacomina Verwijs 85 jaar, woonde te Urk, overl. aldaar 3 dec d.v. Kornelis Machiel - en Adriaantje Faasse 82 jaar - woonde te Goes, overl. aldaar 21 februari 1989 e.v. Martha Huberdina Verkerke - z.v. Jan Pieter - en Maria Nieuwkerk 70 jaar - geb. te Poortvliet, overl. te Goes 3 november 1966

18 Dijke, Cornelis Krijn van Dijke, Elisabeth Pieternella Dijke, Geertruida van Dijke, Geertruida Antoinette van Dijke, Geertje Janna van Dijke, Jacob van Dijke, Jan van Dijke, Jan Cornelis van Dijke, Jan Pieter van Dijke, Jan Pieter van Dijke, Jan Willem van Dijke, Jan Willem Marinus van Dijke, Janna Willemina Maria van Dijke, Janna Willemina Maria van Dijke, Jannetje (Jaene) van Dijke, Jilles van Dijke, Johanna Maria van Dijke, Johannes van Dijke, Johannes van Dijke, Johannes van Dijke, Johannes van Dijke, Johannes van Dijke, Johannes Pieter van Dijke, Josina Maria van w.v. Dina Reijngoudt - z.v. Marinus - en Maria Cornelia Jacomina Verwijs 91 jaar, overl. 11 augustus 1999 e.v. Jacobus Cornelis van As d.v. Marinus Cornelis en Magcheltje van Bergeijk 64 jaar, geb. te Steenbergen (Slaakhoeve), woonde te Nieuwdorp, overleden 17 oktober 2006 e.v. Marinus Andries Neele - d.v. Cornelis Jan - en Martha Huberdina Verkerke 74 jaar, overl. te Dirksland, z.huis 26 november begraven te Anna Jacobapolder 30 november w.v. Nicolaas Gerard van Nieuwenhuijzen, d.v. Adriaan Marinus van Dijke en Lauwerina Willem. Mol 89 jaar, * St.Ph. 28 sept 1922, overl. te Bergen op Zoom3 oktober 2011 crematie 8 oktober 2011 w.v. Jacob van Bemden d.v. Marinus Willem van Dijke en Maria Cornelia Jacomina Verwijs 92 jaar, geb te Anna Jacobapolder, overl. te Tholen 27 april 2012 Begraven te Poortvliet 2 mei. Het gezin van Bemden-van Dijke woonde te Poortvliet e.v. Maria Adriana Westbroek - z.v. Machiel - en Neeltje Poulina den Braber 66 jaar - geb. te Steenbergen, won. te Rotterdam, ov. ald. 9 mei 1969 e.v. Hendrika Faasse - z.v. Adriaan - en Lena den Braber 76 jaar - overl. 21 februari 1994 e.v. Pieternella Louisa Stouten, eerder wednr. van Marina Adriana Bijl - z.v. Jan Pieter - en Maria Nieuwkerk 84 jaar - overl. te Bergen op Zoom 1 december 1982 w.v. Rachel Pieternella Wesdorp z.v. Cornelis Jan - en Martha Huberdina Verkerke 74 jaar, won. te Steenbergen overl. 4 okt., begraven aldaar 9 okt e.v. Pieternella Verwijs, zoon van Jan Cornelis van Dijke en Marina Adriana Bijl 86 jaar, geb te St.Ph 27 sept. 1926, overl te Tholen 9 sept 2013 e.v. Cornelia de Rijke - z.v. Adriaan Marinus - en Dina Kommer 71 jaar - geb. te Zonnemaire, overl. 18 april 1993 e.v. Cornelia Westbroek - z.v. Kornelis Machiel - en Adriaantje Faasse 78 jaar - overl. 17 februari 1971 (in ziekenhuis) w.v. Gerrit van Sluis - d.v. Kornelis Machiel - en Adriaantje Faasse 93 jaar - woonde te Haamstede, overl. aldaar 2 november 1990 w.v. Jacob van t Hof - d.v. Machiel - en Neeltje Poulina den Braber 92 jaar - woonde te Koudekerke (Der Boede), overl. ald. 8 juni 1994 e.v. Ko Koeman - d.v. Marinus Cornelis en Magcheltje van Bergeijk 53 jaar, geb. te Steenbergen (Slaakhoeve), woonde te Wissenkerke overl 15 april 2007, begraven te Wissenkerke 20 april. e.v. Elizabeth Snijders z.v. Johannes en Pietje van der Kolk 86 jaar, geb. te s-gravendeel, overl. te Dordrecht 8 februari 2004 begr ald begraafplaats Essenhof 13 februari w.v. Cent Quist d.v. Johannes van Dijke en Adriaantje Kempeneers 92 jaar, geb te St. Ph. 27 jan 1921, overl te Tholen 15 aug 2013 begr. te Anna Jacobapolder 20 aug e.v. Pietje van der Kolk - z.v. Johannes - en Adriaantje van Dijke 64 jaar - overl. 13 juli 1950 e.v. Willemina van Duuren - z.v. Adriaan - en Lena den Braber 75 jaar - overl. te Roosendaal 14 november 1980 e.v. Johanna Lientje van Strien - z.v. Marinus Willem - en Maria Cornelia Jacomina Verwijs 86 jaar, woonde in Australië, overl. te Kilsyth, Victoria Australië 13 december 1998 e.v. Janna Pieternella Domenie z.v. Abraham en Marina Westbroek 78 jaar, geb. te Zuid Beijerland, ov. te Ridderkerk verpleeghuis 'Salem' 19 april 2004 begraven te Krimpen a/d IJssel (familiegraf) 23 april e.v. Frannie Visser, eerder geh gew met Cornelia Oosters (ov. 8 sept 1978 te Bruinisse) z.v. Johannes - en Pietje van der Kolk 93 jaar geb te s-gravendeel, woonde te Bruinisse, overl. aldaar 24 oktober 2009 w.v. Adriaantje Kempeneers - z.v. Johannes - en Johanna Maria Kaashoek 88 jaar - overl. te Bergen op Zoom 3 november 1983 e.v. Hubertus Deurloo d.v. Cornelis Jan - en Martha Huberdina Verkerke

19 81 jaar, overl. te?? 3 juni 2002, woonde te Sint-Maartensdijk begraven aldaar 7 juni Dijke, Karel Willem van Dijke, Krijn van Dijke, Leendert van Dijke, Lena van Dijke, Lena Izabella van Dijke, Machiel van Dijke, Margaretha van Dijke, Maria Josina van Dijke, Maria Suzanna (Mies) Dijke, Marinus Cornelis van Dijke, Marinus Cornelis van Dijke, Marinus Willem van Dijke, Marinus Willem van Dijke, Neeltje van Dijke, Neeltje van Dijke, Pieter van Dijke, Pieter van Dijke, Pieter Leendert van Dijke, Pieternella Elisabeth van Dijke, Petronella Susanna e.v. Elizabeth Pieternella Mol - z.v. Adriaan - en Suzanna de Bruijne 71 jaar - geb. te Bruinisse, overl. te Goudswaard 16 jan. 1948, begraven te St.Ph. w.v. Willemijna Jasperina van Bemden, z.v. Marinus - en Maria Cornelia Jacomina Verwijs 100 jaar, geb te St.Ph. 2 juni 1913, overl te Bergen op Zoom 23 maart 2014 w.v. Willemina Aarnoudse Joh.dr. - z.v. Johannes - en Pietje van der Kolk 86 jaar, geb. te s-gravendeel, overl. te Dordrecht 29 nov e.v. Cornelis Neele, d.v. Adriaan van Dijke en Lena den Braber 90 jaar, geb te St.Ph., overl. te Sint Annaland De Schutse 12 sept begraven te Sit Philipsland 17 sept. w.v. Pieter Voorwinden d.v. Abraham en Hebrina Catharina Verhage 60 jaar, woonde te Ridderkerk overl ald. 6 oktober 2000 begr. te Ridderkerk-Slikkerveer 11 oktober w.v. Neeltje Poulina den Braber z.v. Pieter- en Janna Willemina Maria Meijer 76 jaar, geb te St.Ph. overl. te Rotterdam 28 febr e.v. Jacobus den Braber - d.v. Adriaan - en Lena den Braber 62 jaar - 29 januari 1966 w.v. Cornelis Overbeeke d.v. Cornelis Jan - en Martha Huberdina Verkerke 78 jaar, verbleef in "De Schutse" te Sint-Annaland overl. aldaar 18 april 2004, begr. te St.Ph. 22 april w.v. Johan van Reekum d.v. Adriaan Marinus en Louwrina Willemina Mol 87 jaar, geb te St Ph overl te Blthoven 18 februari 2006 e.v. Macheltje van Bergeijk - z.v. Karel Willem en Elizabeth Pieternella Mol 87 jaar, woonde te Tholen, overl. aldaar 5 februari 2004 begraven te Tholen 10 febr. e.v. Adriana Maria Stehouwer, z.v. Adriaan Marinus van Dijke en Lauwerina Willemina Mol 82 daar, geb. te St.Ph. 4 dec overl. te Steenbergen 22 juli 2009 begraven te Sint Philipsland e.v. Maria Cornelia Jacom.Verwijs - z.v. Cornelis Cent en Cornelia Nieuwelink 71 jaar - overl. 11 mei 1957 e.v. Pleuntje Fieret z.v. Cornelis Krijn van Dijke en Dina Reijngoudt 65 jaar, geb te St.Ph. 12 jan 1942, overl. te Terneuzen 13 maart 2007 woonde te Oostburg d.v. Kornelis Machiel - en Adriaantje Faasse 76 jaar - overl. 18 december 1971 e.v. Cornelis Andries Verwijs - d.v. Adriaan - en Lena den Braber 64 jaar - overl. 4 april 1972 z.v. Kornelis Machiel - en Adriaantje Faasse 90 jaar - overl. 29 maart 1981 e.v. Maria van den Berg z.v. Johannes - en Pietje van der Kolk 84 jaar, geb te St.Ph. overl te Gouda 28 feb Huize Winterdijk begraven te Sprang Capelle 5 maart e.v. Johanna Meijer z.v. Jan Willem Marinus en Cornelia Westbroek 73 jaar, woonde te Zierikzee, overl. te Goes 19 sept begr. te Zierikzee 24 september e.v. Cornelis Overwater - d.v. Adriaan Marinus - en Louwerina Willemina Mol 75 jaar, woonde te Nijmegen - overl. aldaar 14 februari 1996 e.v. Johannes Bastiaan Bouman - d.v. Karel Willem - en Elizabeth Pieternella Mol 74 jaar, geb. te St.bergen, won. te Piershil, ov. te R.dam 6 dec (Op 18 juni 1998 kwam bij een auto-ongeluk nabij Amsterdam een kleinzoon van Pieter van Dijke en Marie van den Berg om het leven. Hij, kleinzoon Pieter, was 20 jaar. Met hem kwamen bij dit ongeluk drie collega s om. Zijn jongere broer Dick van Dijke, die de auto bestuurde, werd zwaar gewond maar overleefde het ongeluk.) Dijke, Pieternella van Dijke, Pieternella Adriana van Dijke, Sara Elisabeth van d.v. Cornelis - en Cornelia van de Velde 81 jaar - overl. 10 october 1944 (woonde op het adres A 122) e.v. Marinus Cornelis Boudeling d.v. Johannes van Dijke en Pietje van der Kolk 60 jaar, geb te s Gravendeel 18 sept 1914, overl. te Bruinisse 5 okt 1974 w.v. Jan Marinus Ligtendag d.v. Johannes Pieter van Dijke en Adriaantje Kempeneers 85 jaar, geb te St.Ph. 10 sept 1924, overl te Sint-Annaland 7 jan begraven te Sint Philipsland 12 januari

20 Dijke, Sijtje van Dijke, Suzanna Adriana van Dijke, Willem van Dijke, Willemina van Domenie, Aarnoud Domenie, Jan Willem Dommelen, Jacobus van Dommelen, Janna van Dommelen, Willem van Donge, Adriana van w.v. Cornelis Dane (sinds 24 febr. 1998) d.v. Johannes van Dijke en Pietje van der Kolk (zie aldaar) 91 jaar, overleden 9 sept 2013,begraven te Krimpen a/d IJssel w.v. Joost Nicolaas van Es d.v. Adriaan Marinus en Louwrina Willemina Mol 86 jaar, geb te St.Ph, overl. te Poortugaal 19 mei 2003 e.v. Adriaantje Maan de Kok - z.v. Adriaan - en Lena den Braber 71 jaar - overl. 28 september 1991 w.v. Marinus den Braber - d.v. Adriaan - en Lena den Braber 77 jaar - overl. 27 december 1992 (z.huis) e.v. Adriana Willemina van Dijke - z.v. Willem Jan en Helena Wilhelmina van den Bos 81 jaar geb te St.Ph, woonde te Ridderkerk, overl. 1 nov Begraven te Ridderkerk 5 november e.v. Johanna Cornelia Faasse z.v. Willem Jan en Helena Wilhelmina van den Bos 83 jaar, geb te Wolphaartsdijk, ov te Terneuzen 9 mei 2005 Begraven aldaar 13 mei e.v. Lijntje Noorthoek - z.v. Willem - en Jannetje Lindhout 76 jaar - overl 15 juni 1972 w.v. Arie Hitzert - eerder wednr. van Cent Faasse - d.v. Willem - en Jannetje Lindhout 101 jaar - woonde te Rotterdam, overl. aldaar 17 maart 1995 e.v. Catharina Neeltje Gort z.v. Jacobus en Lijntje Noorthoek 88 jaar overl te Bergen op Zoom 14 februari 2006, begr. te St.Ph. w.v. Jacob Meijer d.v. Adriaan van Donge en Adriana Berrevoets 79 jaar, geb te Zierikzee 31 aug 1894, overl te Zierikzee15 aug 1974 Dooms, Jacoba Johanna e.v. Willem Daniël Serné d.v.??? 80 jaar. Mevr. Serne Dooms is op zaterdagavond 9 december of zondagnacht 10 december 2002 op een bloedige wijze vermoord in haar woning aan de Oostdijk 49 te St.Ph. waar ze alleen woonde. Het echtpaar Serné kwam met hun domicilie uit Amsterdam naar St.Ph. Ze lieten aan de Oostdijk een nieuwe woning bouwen. Serné was Rijnschipper van beroep. Doorn, Levenloos z.v. Jacob Doorn en Neeltje Adriaantje Kosten - geb. te Roosendaal 7 december 1994 Doorn, Levenloos z.v. Jacob Doorn en Neeltje Adriaantje Kosten - geb. te Roosendaal 19 augustus 1995 Dorresteijn, Steven Dorsman, Maartje Dorst, Krina Dorst, Maatje Dorst, Pieternella Driel, Jannetje van Driel, Lena van Driel, Maria van Driel, Pieter van Duimelaar, Lijntje e.v. Suzanna Pieper z.v. 85 jaar, geb te Stolwijk, woonde te Ederveen, overleden 26 feb 2009 Dorresteijn was hoofdonderwijzer aan Chr. Koningin Julianaschool van van w.v. Johannes de Visser (molenaar A.J.polder) d.v. 89 jaar, verbleef in zorgcentrum Ten Anker te Tholen, overl aldaar 26 juni 2006 begraven te Anna Jacobapolder 30 juni e.v. Leendert Bakker - d.v. Willem Dorst en Maatje van der Male 70 jaar - geb. te Oosterland, overl. te Bergen op Zoom 13 juli 1960 e.v. Willem Dorst en Maatje van der Male 76 jaar - geb. te Oosterland, overl. 29 juni 1977 e.v. Abraham van Strien d.v. Jacob Dorst en Wilhelmina Pieternella Gakeer Geb te St Ph. 21 sept 1884, ov te Goes????? w.v. Anthonie Jagt - d.v. Marinus van Driel - en Adriana van den Houte 84 jaar - geb. te Oud Vossemeer, overl. 14 juni 1959 e.v. Jacobus Quist - d.v. Jan van Driel en Janna Pieternella Bijl 75 jaar - geb. te Oud-Vossemeer, overl. 2 juli 1990 w.v. Daniël van Vliet (zie aldaar) 83 jaar, overl te Scherpenzeel 6 april 2008 e.v. Aagje Cornelia Quist z.v. Matheus van Driel en Reijskie Verkamman 90 jaar, geb te O.V.meer 28 mei 1911, ov. te Hilversum 24 jan begraven te Hilversum. Het gezin Van Driel woonde van te Anna Jacobapolder w.v. Willem Marinus Vermaas d.v. Arie Duimelaar en Lijntje van Gemert 84 jaar, geb. te Anna Jacobapolder 29 juli 1921, overl. te Bergen op Zoom 22 maart 2006 begraven aldaar 27 maart. Het gezin Duimelaar woonde van 15 juni 1913 tot 9 juli 1927 te Anna Jacobapolder

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel Parenteel van Gommert Pietersen van Geel 1 Gommert Pietersen van Geel is geboren in 1624 in Zevenbergen. Gommert is Notitie bij overlijden van Gommert: Overleden rond 1676. Gommert: (1) trouwde, 24 of

Nadere informatie

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website Huwelijken 1859-1926 RED = to be linked in the website Nr Naam Datum Bron Rol 1 Petrus Frederik 2 Cornelis 3 Johannes Petrus Nicolaas 4 Cornelis 31-08- 1859 31-08- 1859 25-01- 1860 25-01- 1860 5 Abraham

Nadere informatie

Westerweele tak cornelis WESTERWEEL anna p BREÄS (jo)zina ZUURVELD jan WESTERWEELE adriaan WESTERWEEL jan WESTERWEELE eva de JONGE laurina KOOMAN

Westerweele tak cornelis WESTERWEEL anna p BREÄS (jo)zina ZUURVELD jan WESTERWEELE adriaan WESTERWEEL jan WESTERWEELE eva de JONGE laurina KOOMAN Westerweele tak I.1 cornelis WESTERWEEL, schaapsherder, geboren op 23-11-1773 te colijnsplaat (z), gedoopt op 28-11-1773 te colijnsplaat (z) (getuige(n): Heijnderik van Stelle, Dina Bouterse), overleden

Nadere informatie

St. Maartensdijkse tak

St. Maartensdijkse tak St. Maartensdijkse tak I.1 claas marinusse WESTERWEEL, gedoopt op 22-05-1678 te zonnemaire (z) (getuige(n): judith de Vogel), overleden 02-1730 te sint maartensdijk (z). In 1708 staat in het doopboek van

Nadere informatie

GENERATIE PIETER TAK PIETER TAK 1

GENERATIE PIETER TAK PIETER TAK 1 GENERATIE III = C PIETER TAK PIETER TAK 1 C.4.2 : (1) Pieter Luitwieler, geboren in Vlissingen op 19 September 1784, beroep Landbouwer, gestorven in Oost Souburg op 22 december 1839, Gehuwd op 19 april

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Cornelius van Loon, geb. 18-07-1718 te Wouw. Hij trouwde Dijmphna van Tilborgh. i. Paulina van Loon, geb. 12-04-1748 te Essen. ii. Anna Maria van Loon, geb. 04-05-1750 te Essen. iii.

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

Parenteel van Anthonie Gillisse van der Cingel

Parenteel van Anthonie Gillisse van der Cingel Parenteel van Anthonie Gillisse van der Cingel I Anthonie Gillisse van der Cingel. Anthonie is Anthonie begon een relatie met Suzanna Andriese Lavooy. Suzanna is Kind van Anthonie en Suzanna: 1 Gillis

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

HET GESLACHT VAN "DE STEENE POORTE"

HET GESLACHT VAN DE STEENE POORTE HET GESLACHT VAN "DE STEENE POORTE" GENEALOGIE STEEN(E)POORTE Nakomelingen van Pieter (Marinusse) van de Steenepoorte RIDDERKERK-RIJSOORD, 31 DECEMBER 2010 CORNELIS STEENEPOORTE COLOFON HET GESLACHT VAN

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

GENEALOGIE VAN JOHANNIS BETTE(N) (1730-1793)

GENEALOGIE VAN JOHANNIS BETTE(N) (1730-1793) GENEALOGIE VAN JOHANNIS BETTE(N) (1730-1793) I.1 Johannis (Jan) Bette(n), bouman, geboren op 05-02-1730 te Willemstad, gedoopt (NH) op 05-02-1730 te Willemstad, overleden op 07-09-1793 te Fijnaart op 63-jarige

Nadere informatie

Hoofdkwartierstaat van Dinther-Smaling

Hoofdkwartierstaat van Dinther-Smaling HOOFDKWARTIERSTAAT VAN DINTHER - SMALING N.L. van Dinther 2015 Generatie I 1 DINTHER, van, Johannes Nicolaus Arie, bedrijfsadviseur, wonende te Rhoon, is geboren op maandag 13 augustus 1962 te Poortugaal.

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 3 VEEL ONZEKERHEID In 1832 is deze woning in bezit van Hendrik van Dijk (sectie: E 280/1052/1291) en in 1840 is de eigenaar Theodorus van Eenbergen. In 1843 gaat

Nadere informatie

Parenteel van Johan Diderick Dubel

Parenteel van Johan Diderick Dubel Parenteel van Johan Diderick Dubel Bestand : C:\PG30\NL\DATA\DUBEL Datum : 23-12-2013 Selectie : 'Personen in parenteel van Johan Diderick Dubel [67]' Sortering : Per generatie I.1 Johan Diderick (Dirk)

Nadere informatie

Parenteel van Slicher

Parenteel van Slicher Parenteel van Slicher 1 Slicher is geboren in 1590 in pruisen Dld. Hij begon een relatie met N.N.. Zij is geboren in 1590. Kinderen van Slicher en N.N.: 1 Hans Slicher. Volgt 2. 2 Ludecke Slieker, geboren

Nadere informatie

Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1

Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1 Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1 I a - II a - Freerk Wilken Jonkman *..-..-1799 Wedde ~ 12-05-1799 Wedde 15-09-1832 Groningen Groningen Gruttersknecht, arbeider, zolderknecht Zoon van: Freerk

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Eerste generatie -------------------------------------------------- Tweede generatie --------------------------------------------------

Eerste generatie -------------------------------------------------- Tweede generatie -------------------------------------------------- Eerste generatie 1. Elizabeth van Eck. Zij werd geboren in Gouda (Karnemelksloot) op 24 september 1838. Zij overleed in Gouda (Boomgaardstraat) op 29 maart 1889. Zij trouwde de eerste keer in Gouda op

Nadere informatie

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

Genealogie familie Benders

Genealogie familie Benders Genealogie familie Benders Reacties aan info@historie-sliedrecht.nl I Pieter Hendrikszn Benders, begraven te Giessendam op 30 april 1759. Hij is getrouwd te Bleskensgraaf op 11 februari 1731 voor de kerk

Nadere informatie

Kwartierstaat van Herman Johannes Martinus (Herman) Post

Kwartierstaat van Herman Johannes Martinus (Herman) Post Kwartierstaat van Herman Johannes Martinus (Herman) Post Generatie 1 (proband) 1 Herman Johannes Martinus (Herman) Post, geboren op dinsdag 20-02-1940 in Rotterdam (zui,nld). Hij is gedoopt op woensdag

Nadere informatie

vrijgegeven graven vak A en vak AB

vrijgegeven graven vak A en vak AB LIJST VRIJGAVE GRAVEN VAK A en AB A / 100 1 IPSEN, JACOB BOOIJ A / 100 2 JOOSEN,ELISABETH A / 101 1 PLAS, Gerrit Hendrik A / 101 2 PLAS, JOHANNES A / 102 1 PLAS, JOHANNA A / 103 1 UITENTUIS, DIRK A / 103

Nadere informatie

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem.

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem. Genealogie van Pieter Kilwinger inderen van Peter Gijsbert Kilwinger en Johanna Mutsaards: 1.1.1 Johanna Maria Kilwinger, geboren op woensdag 17 februari 1836 in Stratum. Johanna Maria is overleden op

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

Genealogie Van de Velde

Genealogie Van de Velde Genealogie Van de Velde Generatie X Xa. Dingenus Dirk van de Velde, zn. van IXa geb. Poortvliet 25 oktober 1839, boerenknecht t/m 1865, hengstenhouder en landman, overl. Rotterdam 15 juli 1925, tr. Oud

Nadere informatie

de Rijke een familie van Tholen Fr. de Ruiter

de Rijke een familie van Tholen Fr. de Ruiter de Rijke een familie van Tholen Fr. de Ruiter 2 eerste druk 1995 tweede druk 1997 derde druk 1999 vierde druk 2005 vijfde druk 2008 zesde druk 2010 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

GENEALOGIE DOELEMAN. takcode AS. De DOELEMAN ROMEIJN tak (1807-2007)

GENEALOGIE DOELEMAN. takcode AS. De DOELEMAN ROMEIJN tak (1807-2007) GENEALOGIE DOELEMAN takcode AS De DOELEMAN ROMEIJN tak (1807-2007) Deze tak, welke in 1967 in Gens Nostra, het maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging, werd gepubliceerd, bestaat voornamelijk

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte 32 e en 33 e kwartier Hermannus LUTGERINK Geboorte 98 Overlijden 99 Elisabeth Wulffling Overlijden 100 Geboorte + huwelijk 101 34 e en 35 e kwartier Thijse HOF Geboorte 102 Overlijden 103 Regina Postma

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Parenteel van Petrus van Kaam

Parenteel van Petrus van Kaam pagina 1 van 72 Parenteel van Petrus van Kaam I Petrus van Kaam. Petrus is overleden op 16 augustus 1813 in Halsteren. Petrus trouwde met Joanna Jaspers. Joanna is een dochter van Martinus Jespers en Cornelia

Nadere informatie

Van Namen. Dagboekfragmenten van Antonius van Namen. Opgemaakt door: M.G.H. van Namen. Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen

Van Namen. Dagboekfragmenten van Antonius van Namen. Opgemaakt door: M.G.H. van Namen. Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen Van Namen Dagboekfragmenten van Antonius van Namen Opgemaakt door: M.G.H. van Namen Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen Van Namen Foundation, 2004 1 In het R.K. Kerkregister / Archief Driel/ Maasdriel

Nadere informatie

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 I a - Jan Hekkema * 31-08-1791 Nietap ~ 11-09-1791 Roden 10-02-1869 Groningen Groningen Klerk, onderadjudant, commandant Zoon van: Steven Jans Hekkema en van: Frotje/Froontje

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

Genealogie. familie Korteweg. Flakkeese tak

Genealogie. familie Korteweg. Flakkeese tak Familie Korteweg, Flakkeese tak, versie augustus 2012, pagina 1 Genealogie familie Korteweg Flakkeese tak augustus 2012 1 Familie Korteweg, Flakkeese tak, versie augustus 2012, pagina 2 1 AERT ADRIAENSZ

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

Genealogie. familie Korteweg. Zevenbergse tak

Genealogie. familie Korteweg. Zevenbergse tak Familie Korteweg, Zevenbergse taak, versie augustus 2012, pagina 1 Genealogie familie Korteweg Zevenbergse tak augustus 2012 1 Familie Korteweg, Zevenbergse taak, versie augustus 2012, pagina 2 1 AERT

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk)

De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) Generatie 1 1. Cornelis Sweersz ( van Zurk), is gedoopt

Nadere informatie

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17 Nieuwstraat 40/42 Bewoners van 1815 tot heden : Kanters -van der Meijden Knicknie van den Biggelaar van de Coevering Immens (café Victoria) supermarkt Boxer (de Kroon) en vervolgens de Jumbo kindsheidoptocht

Nadere informatie

Stamboom dossier. Theodorus (Dorus) Schoenmakers (1862-1945) Gehuwd Lamberta Theodora Hoenselaars (1868-1910)

Stamboom dossier. Theodorus (Dorus) Schoenmakers (1862-1945) Gehuwd Lamberta Theodora Hoenselaars (1868-1910) Stamboom dossier Theodorus (Dorus) Schoenmakers (1862-1945) Gehuwd Lamberta Theodora Hoenselaars (1868-1910) Update 1.5 130817 by Rene Martens Genealogie Hoenselaars IV Geboren Groesbeek 24 oktober 1862

Nadere informatie

Bij de foto van boerderij Jan van Dijk.

Bij de foto van boerderij Jan van Dijk. Bij de foto van boerderij Jan van Dijk. De familienaam van Dijck is al heel lang verbonden aan Heerjansdam. Nou ja Heerjansdam en/of Barendrecht. Dat is letterlijk een grensgeval. Tot 19.02.1838 liep de

Nadere informatie

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398]

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] I Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] is geboren omstreeks 1662 in Katwijk. Hendrik is overleden, ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 18

Nadere informatie

Parenteel van Henricus Degenhart

Parenteel van Henricus Degenhart Parenteel van Henricus Degenhart 1 Henricus Degenhart is geboren omstreeks 1760 in?. Henricus is overleden omstreeks 09-06-1809 in Kampen, ongeveer 49 jaar oud. Hij is begraven op 09-06-1809 in Kampen

Nadere informatie

Parenteel van Jan Jansz. Ham

Parenteel van Jan Jansz. Ham Parenteel van Jan Jansz. Ham I Jan Jansz. Ham. Jan is Jan trouwde met Antgen Philipsen. Antgen is Kinderen van Jan en Antgen: 1 Jan Jansz. Ham. Volgt II-a. 2 Aryen Jansz. Ham. Volgt II-b. II-a Jan Jansz.

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Van Splunder en Van Splunter uit Schouwen

Van Splunder en Van Splunter uit Schouwen Van Splunder en Van Splunter uit Schouwen Op Schouwen ontstaan in de achttiende eeuw (en wellicht al eerder) de familienamen Van Splunder, Van Splunter en Van Splunteren. Vermoedelijk zijn dit verbasteringen

Nadere informatie

GENERATIE. Samuel Pieter tak SAMUEL PIETER TAK 1

GENERATIE. Samuel Pieter tak SAMUEL PIETER TAK 1 GENERATIE III = C Samuel Pieter tak SAMUEL PIETER TAK 1 C.4.16 : (2) Samuel Pieter Luitwieler, geboren in Vlissingen op 26 Februari 1808 en gestorven in Vlissingen op 31 Oktober 1860, gehuwd met Trijntje

Nadere informatie

Genealogie. familie Korteweg. Klundertse tak

Genealogie. familie Korteweg. Klundertse tak Familie Korteweg, Klunderste tak, versie augustus 2012, pagina 1 Genealogie familie Korteweg Klundertse tak augustus 2012 Familie Korteweg, Klunderste tak, versie augustus 2012, pagina 2 1 AERT ADRIAENSZ

Nadere informatie

I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie.

I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie. I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie. 1 Andries Scharloo, geboren te Leerdam rond 1742, volgt onder II. 2 Karel Scharloo,

Nadere informatie

GENERATIE III = C PIETER TAK PIETER TAK 1 3

GENERATIE III = C PIETER TAK PIETER TAK 1 3 GENERATIE III = C PIETER TAK PIETER TAK 1 3 C.4.2 : (1) Pieter Luitwieler, geboren in Vlissingen op 19 September 1784, beroep Landbouwer, gestorven in Oost Souburg op 22 December 1839, gehuwd op 19 April

Nadere informatie

Dienstregeling Connexxion in Zeeland per 1 maart 2015

Dienstregeling Connexxion in Zeeland per 1 maart 2015 Dienstregeling Connexxion in Zeeland per 1 maart 2015 De nieuwe dienstregeling van Connexxion voor heel Zeeland is bekend. Deze gaat in op 1 maart. Het nieuwe openbaar vervoersnetwerk is ontstaan uit een

Nadere informatie

Parenteel van Christoffel van Ettinger

Parenteel van Christoffel van Ettinger Parenteel van Christoffel van Ettinger I Christoffel van Ettinger is geboren in 1702 in s Gravenhage (zui,nld). Christoffel is overleden op donderdag 21-10-1790 in Voorburg (zui,nld), 87 of 88 jaar oud.

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Josephus Holtzer. Hij trouwde Dorothea Wageners. 2. i. Johannes Holtzer geb. 07-04-1762. Tweede generatie 2. Johannes Holtzer, geb. 07-04-1762 te Schilingsfurst, overl. 02-02-1845 te

Nadere informatie

GENEALOGIE FAMILIE MOL ALIAS DE JONGE

GENEALOGIE FAMILIE MOL ALIAS DE JONGE GENEALOGIE FAMILIE MOL ALIAS DE JONGE I. Clement Lievens Mol, geb. Reimerswaal, schipper/visser, lid schippersgilde Tholen 1638-1669, begr. Tholen 17 augustus 1669, tr.1 ca. 1625 Maycken Adriaens, geb.

Nadere informatie

Jonge Voetboogstraat. woensdag 22 februari 2012 Pagina 1 van 7

Jonge Voetboogstraat. woensdag 22 februari 2012 Pagina 1 van 7 Jonge Voetboogstraat nr 1 Klerkx, Joannes 26-10-1892, Raamsdonk seinwerker ns Olthof, Grada Hubertstr.W.,11 's-hertogenbosch 04-07-1923 06-04-1925 's-hertogenbosch Muntelplein 31 2 1 1 Muijsenberg v.den,

Nadere informatie

OB164 Catharina Gertrudis Nederveen, geb. Antwerpen ca. 1828, + 31-1-1879 te Dordrecht. Vlg. de +akte nr. 100 in de BS te Dordrecht is zij weduwe van

OB164 Catharina Gertrudis Nederveen, geb. Antwerpen ca. 1828, + 31-1-1879 te Dordrecht. Vlg. de +akte nr. 100 in de BS te Dordrecht is zij weduwe van Onderstaande lijst geeft de bij mij nog ongeplaatste/onbekende Nederve(e)nen weer, met tot nu toe bekende brongegevens. Gezocht worden aanvullende bizonderheden, zoals data, plaatsnamen, namen van ouders,

Nadere informatie

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg Het Padje in 1820 Het padje is echter al veel ouder Op een document uit het jaar 1690, waarin de kerkelijke bezittingen worden genoemd, wordt het Padje al

Nadere informatie

pagina 1 van 23 Parenteel van Matthieu / Martinus Tournier 1 Matthieu / Martinus Tournier is geboren op dinsdag 16 januari 1776 in Phisee Languedoc (France). Matthieu is overleden in Notitie bij publiceren

Nadere informatie

De nakomelingen van Kerstien Schrader

De nakomelingen van Kerstien Schrader een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Kerstien Schrader door 4 mei 2016 De nakomelingen van Kerstien Schrader Generatie 1 1. Kerstien Schrader, is geboren rond 1615. Hij is dagloner van beroep.

Nadere informatie

Genealogie van Evert Adams Knoester

Genealogie van Evert Adams Knoester Genealogie van Evert Adams Knoester I Evert Adams Knoester is geboren in Terheide. Evert trouwde met Maritge Wouters. Kinderen van Evert en Maritge: 1 Wouter Evertse Knoester [DEK_567], geboren in Terheide.

Nadere informatie

.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. Geb.14-04-1948 1948 te Erp, beroep bedrijfskundige.

.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. Geb.14-04-1948 1948 te Erp, beroep bedrijfskundige. FAMILIE van ZUTPHEN Goorts Erp Kinderen 12 van M.1.1.1.2.1.3.4.2.5..1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. N.1.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1.1 Gijsbertus, Petrus, Johannes, Joseph van

Nadere informatie

Brouwershavense tak bartel (leenderse) WESTERWEEL elisabeth leendertse VIJVERBERG aploontje WESTERWEEL jannetje WESTERWEEL iman bartelse WESTERWEEL

Brouwershavense tak bartel (leenderse) WESTERWEEL elisabeth leendertse VIJVERBERG aploontje WESTERWEEL jannetje WESTERWEEL iman bartelse WESTERWEEL Brouwershavense tak I.1 bartel (leenderse) WESTERWEEL, gedoopt op 02-02-1738 te zonnemaire (z) (getuige(n): neeltje Westerweel), overleden op 04-11-1776 te brouwershaven (z) op 38-jarige leeftijd, begraven

Nadere informatie

GENEALOGIE ALBLAS. door. R. van Koert, Zoetermeer, mei 2015

GENEALOGIE ALBLAS. door. R. van Koert, Zoetermeer, mei 2015 GENEALOGIE ALBLAS door R. van Koert, Zoetermeer, mei 2015 Voor vragen en aanvullingen: robriavankoert@ziggo.nl I. Gijsbert Pietersz. Alblas, geb. Oudendijk ca. 1697 overl. na 1740 (in 1775?). Tr. 1e ca.

Nadere informatie

Onze vriendelijke republikeinse reis

Onze vriendelijke republikeinse reis Onze vriendelijke republikeinse reis Eerste druk, april 2012 2012 Marcel van den Driest Oorspronkelijke titel: Journaal eener reijse die de heeren Jacobus Thehoff en Cornelis van den Driessen vergezeld

Nadere informatie

pagina 1 van 6 De Van der Meijdes Een Familieverhaal INTRODUCTIE HOE HET BEGON 18E EEUW 19E EEUW 19E EN 20E EEUW CONTACT 19e en 20e EEUW Jacob van der Meijde (1841 1909) en Pietertje Goedendorp (1850-1935)

Nadere informatie

GRAFTEKSTEN EN PERSONALIA "STILLE HOFJE" Versie: 15 november 2000

GRAFTEKSTEN EN PERSONALIA STILLE HOFJE Versie: 15 november 2000 GRAFTEKST PERSONALIA "STILLE HOFJE" Versie: 15 november 2000 NR. 1 HDRIK JACOB DE JONG SCHOUWBURG GEBOR 16 APRIL 1871 OVERLED 3 JULI 1952 ZALIG ZIJN DE BARMHARTIG WANT HUN ZAL BARMHARTIGHEID GESCHIED MATTHEUS

Nadere informatie

Stamboom van Cornelius (Kornelis) Joustra Pagina 1

Stamboom van Cornelius (Kornelis) Joustra Pagina 1 Stamboom van Cornelius (Kornelis) Joustra Pagina 1 I a - Cornelius (Kornelis) Joustra * 13-12-1802 Makkinga ~ 25-12-1802 Makkinga 12-05-1863 Bovensmilde (Smilde) Drenthe Arbeider te Smilde Drenthe. Zoon

Nadere informatie

Stamreeks Johannes Quist

Stamreeks Johannes Quist Stavenisse Kempenshofstede Stamreeks Johannes Quist I. Crijn (Quirijn) Quist, geb. ca. 1560, won. Ouwerkerk in ca. 1590-1595, tr. N.N., Uit dit huwelijk: 1. Cornelis, geb. Ouwerkerk ca. 1590, volgt II.

Nadere informatie

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS Bron : Kadaster digileggersysteem Art. nr naam voornamen beroep woonplaats perceelnrs 448 wed.spierings Hendrik (1832) St.Michielsg.

Nadere informatie

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 1 Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 De beschrijving van de stamboom van de familie van der Zijden over de periode 1608 tot 2003 is op basis van gegevens uit akten en boeken van

Nadere informatie

Een Zwitserse kolonie in negentiende eeuws Gouda

Een Zwitserse kolonie in negentiende eeuws Gouda Een Zwitserse kolonie in negentiende eeuws Gouda Toen na de val van Napoleon in 1815 Nederland, Vlaanderen, Wallonië en Luemburg werden samengevoegd tot de Verenigde Nederlanden onder het koningschap van

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Matthias van Egeraat, overl.

Nadere informatie

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld door 31 mei 2010 De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld Generatie 1 1. Johanna Gerritdina Kollenveld, dochter

Nadere informatie

Naamgenealogie van Dingeman Bogaard (Boogaard/Bogers/Bogert) bogaard.p.w@gmail.com. Samensteller: Pieter W. Bogaard

Naamgenealogie van Dingeman Bogaard (Boogaard/Bogers/Bogert) bogaard.p.w@gmail.com. Samensteller: Pieter W. Bogaard Naamgenealogie van Dingeman Bogaard (Boogaard/Bogers/Bogert) bogaard.p.w@gmail.com Samensteller: Pieter W. Bogaard I. Dingeman Bogaard, geb. Giessendam omstr. 1762, Sliedrecht 30 dec. 1840, tr. Sliedrecht

Nadere informatie

Bijlage F. Index op achternamen.

Bijlage F. Index op achternamen. . A Aalbers, B.J. 238 Aardoom 70 Aardoom, Adriana Jacoba 281 Aardoom, Annigje 58 Aardoom, Bastiaan 277 Aardoom, F. 63 Aardoom, Hendrik 58 Aardoom, Jan 68 Aardoom, Janna 58, 67, 68 Aardoom, L. 63 Aardoom,

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar HOOFDSTUK 2 Cornelis van de Ven Cornelis van de Ven GEBOREN 08-07-1842 Nistelrode OVERLEDEN 13-10-1906 Veghel, 64 jaar GEHUWD 26-02-1867 Johanna Driessen * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar KINDEREN

Nadere informatie

Parenteel van Derk Zeilinga (STAMVADER)

Parenteel van Derk Zeilinga (STAMVADER) Parenteel van Derk Zeilinga (STAMVADER) 1 Derk Zeilinga (STAMVADER) is geboren omstreeks 1645. Derk is overleden. Derk trouwde met?. Kind van Derk en?: 1 Paulus Derks Zeilinga, geboren in 1670 in Schiermonnikoog.

Nadere informatie

No. 82 august 2015. Na de vakantieperiode wordt het weer tijd voor een volgende Ross Newsletter.

No. 82 august 2015. Na de vakantieperiode wordt het weer tijd voor een volgende Ross Newsletter. No. 82 august 2015 Beste naamgenoten, Na de vakantieperiode wordt het weer tijd voor een volgende Ross Newsletter. De meeste ruimte is gevuld met Nederlandse genealogie betrekking hebbende op de rubriek

Nadere informatie

Een Rapport Van De Genealogie Van FEIKE BANDSMA. verzameld door. André Christiaans. Volume 1 INDIVIDUELE DETAILS

Een Rapport Van De Genealogie Van FEIKE BANDSMA. verzameld door. André Christiaans. Volume 1 INDIVIDUELE DETAILS Een Rapport Van De Genealogie Van FEIKE BANDSMA verzameld door André Volume 1 INDIVIDUELE DETAILS Gecreërd op 26 Juni 2008 "The Complete Genealogy Reporter" 2006-2008 Nigel Bufton INHOUD 1. INLEIDING 2.

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 561 INVENTARIS VAN DE COLLECTIE VAN DER HAMMEN 1974-1990 DOOR L. VAN DER HAMMEN SCHIEDAM INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 INVENTARIS... 3 I. Algemeen...

Nadere informatie

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832. Gemeente Jaarsveld

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832. Gemeente Jaarsveld Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832 Index van de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels OAT s behorende bij de minuutplans op www.watwaswaar.nl, gemaakt door Joop Sluis uit Mutzig (Frankrijk).

Nadere informatie

Slachtoffers onder burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog

Slachtoffers onder burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog Slachtoffers onder burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog VLISSINGEN alfabetisch (september 2012) Personen woonachtig in Vlissingen en in Vlissingen getroffen Albracht, Bernadine (Laethe) Overleden Vlissingen

Nadere informatie

Parenteel van Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel

Parenteel van Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel Parenteel van Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel 1 Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel is geboren in 1523 in Breda. Cornelis trouwde met Jenneke Godert LenaertsD. van Brecht. Jenneke is geboren

Nadere informatie

Stamboom van der Vlies. Cornelis Corneliszn

Stamboom van der Vlies. Cornelis Corneliszn Stamboom van der Vlies. Cornelis Corneliszn I. Cornelis, geboren te Sliedrecht vóór 1585, overleden te Sliedrecht vóór 02 juni 1652. Hij is gehuwd te Sliedrecht rond 1610 met Grietien Herberts, geboren

Nadere informatie

Pieter Adrianzoon VAN DER WORFF, geboren te Leiden en overleden te Leiden circa 1580.

Pieter Adrianzoon VAN DER WORFF, geboren te Leiden en overleden te Leiden circa 1580. Verder uitzoeken : Cornelis Imantsz VAN DER WURFF, gehuwd met Leuntje Leenderts HOLLANDER. 1. Pietertje, gedoopt te Den Bommel (Zuid Holland) op 20-09-1705. Michael Jorisen VAN DER WORFF, gehuwd te Ridderkerk

Nadere informatie

Afstammelingen van van merrienboel wouter michaelis (11 Oktober 2008)

Afstammelingen van van merrienboel wouter michaelis (11 Oktober 2008) Afstammelingen van van merrienboel wouter michaelis (11 Oktober 2008) A : wouter michaelis van merrienboel, geboren in gastel, werd gedoopt in gastel, gehuwd maycke cornelius jansen, op 27 December 1664

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie

Schakerloo. Raze inv.nr. 5891

Schakerloo. Raze inv.nr. 5891 Schakerloo. Raze inv.nr. 5891 De heer Johan Jacob van Lichtenbergh, als penningmeester van de polder van Schakerloo en krachtens resolutie van de hoofdingelanden dezer polder d.d. 4 februari 1760, verklaart

Nadere informatie

Parenteel van Arien Hendricks Ottelander

Parenteel van Arien Hendricks Ottelander Parenteel van Arien Hendricks Ottelander I Arien Hendricks Ottelander is geboren omstreeks 1670. Arien is overleden. Arien trouwde, ten hoogste 26 jaar oud, vóór 1696 met [waarschijnlijk] Aantje Willems,

Nadere informatie

Deze familie- of generatiehuwelijken, zo noem ik het maar, kwamen vaker voor! Het wordt nog complexer!

Deze familie- of generatiehuwelijken, zo noem ik het maar, kwamen vaker voor! Het wordt nog complexer! Stamboom van Jacques SURMONT Een kenmerk van onze Suurmonds is ongetwijfeld dat ze vanaf het begin (tot het eind?) zowel politiek als religieus bewust èn zeer betrokken waren, of nog zijn? Over het algemeen

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

In 1858 veilen de erfgenamen van Reijer Kuijpers: 1. een stuk bouwland, genaamd het Hooge Land langs de laan van Beekvliet te Woudenberg, sectie C

In 1858 veilen de erfgenamen van Reijer Kuijpers: 1. een stuk bouwland, genaamd het Hooge Land langs de laan van Beekvliet te Woudenberg, sectie C Kuijpers I Evert Gerritsen Kuijpers, geb. (Garderen?) 1726, klompenmaker, ov. Scherpenzeel 17-10- 1814, zn. van Garret Kuijpers en Ortje NN, tr. (1) Geurtje Jans, tr. (2) Nijkerk 25-11-1779 Aaltje Reijers

Nadere informatie

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Transcriptie van twee folio s aanwezig in een archief in India Herman de Wit, Maarssen, juli 2014 Bron: Nationaal Archief Den Haag, Nederlandse bezittingen

Nadere informatie