FIELDISH. Magazine JAARGANG NUMMER 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FIELDISH. Magazine JAARGANG 29-2013 NUMMER 2"

Transcriptie

1 FIELDISH Magazine JAARGANG NUMMER 2

2 de natuurlijke voeding 2 Fieldish Magazine Cavom is de volledige en hoogwaardige maaltijd voor uw hond. Cavom bevat alle essentiële voedingsstoffen in de juiste verhouding. Cavom is voordelig in gebruik, door de hoge energiewaarde en de lichte verteerbaarheid. Voor specifieke vragen over Cavom kunt u altijd contact met ons opnemen. Netto ter beschikking (M.E.) ± 4200 Kcal/kg Cavom daar draait een gezond hondenleven om Diervoederfabriek B.V., Tussendiepen 9-13, 9206 AA Drachten, Tel: +31(0) , Fax: +31 (0) , A5 VDM advert nieuw.indd :14:09 Officieel erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. De vereniging heeft ten doel fokkers en liefhebbers van de Field Spaniel nader tot elkaar te brengen en geïnteresseerden van dit ras, in Nederland, voor te lichten. Datum van oprichting 9 juni Ereleden: Mevr. C.H. van Asch van Wijk-Verschoof Mevr. E.M.S. Canta-Zintel Mrs P.M. Grayson Dhr. C.C. Canta Lid van verdienste: Dhr. Ed J.Regoor Bestuur: Dhr. C.C. Canta (voorzitter) Boxtelsebaan 21-23, 5061 VA Oisterwijk Tel.: Mevr. I.J. Heering-van Brummelen (secretaris) Elisabethhoeve 29, 2804 HM Gouda Tel.: Dhr. F.H.R. Peters (penningmeester) Lange Heg 13, 7039 CA Stokkum Tel.: Mevr. A. Drion-Edelenbos (lid) Pluuthaven 9, 3891 AW Zeewolde Tel.: Field Spaniel Club Nederland Afgevaardigde rasgroep 7/8 Raad v Beheer: C.C. Canta Pupinfo: Tel.: / Advertenties: Dhr. F.H.R. Peters ABN/AMRO te Drunen Rek.nr Tnv Field Spaniel Club Nederland Advertentietarieven (voor een periode van één jaar op basis van een uitgave van 5 keer per jaar): ½ pagina: 45,00 hele pagina: 82,50 omslag binnenzijde voor: 112,50 omslag binnenzijde achter: 112,50 omslag buitenkant achter: 150,00 Redactie Fieldish Magazine: Ellen Canta-Zintel Janny Offereins-Snoek Josien van der Ree Inleveren kopij voor: 1 februari, 15 april, 15 juni, 15 september, 21 november Kennismakingsnummer van Fieldish Magazine: 4,75 (éénmalig) Internetsite: KvK dd Lidmaatschap: Hoofdlid 29,50 Gezinslid 10,00 Entrée 5,00 Fieldish Magazine 3

3 Inhoud Fieldish Magazine 2013 nummer 2 1 Dolce Diva Of The Fields Society 2 Advertentie Cavom 3 Colofon 4 Inhoud 5 Van de voorzitter 6 Op de voorste rij 9 FSCN Activiteiten kalender 10 In het park 10 Nieuwjaarstoespraak 10 Advertentie Nina Ottosson 12 Hond van het Jaar Show Een berichtje uit Breugel 16 Zo gewonnen, zo geronnen 19 Van het bestuur 20 Crufts 2013: getallen 22 Twee kampioenen op 1 dag! 24 Krantenknipsels 26 Van wolven naar honden 27 Field Spaniel successen op tentoonstellingen 28 Herpes Virus infectie bij de hond 30 Wetens w aardig 31 Tentoonstellingsagenda Advertentie Henne Het overnemen van artikelen uit dit blad is uitsluitend toegestaan in overleg en na toestemming van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten. Van de voorzitter Uw voorzitter, beste leden, is geen televisie kijker. Maar af en toe komt hij bij een programma terecht en blijft dan kijken, omdat er wel eens over dat programma gepraat wordt. En zodoende overkwam mij Radar. Een programma van, volgens eigen zeggen, de grootste familie van Nederland. Dit zo genoemde consumentenprogramma overspoelt de onschuldige kijker regelmatig met de meest zielige, mishandelde en verwaarloosde dieren, zo is mij verteld. In de aflevering die ik gezien heb, kreeg de stichting Wakker Dier ruim tijd om alle misstanden omtrent batterijkuikens uit de doeken te doen. Uiteraard was ook de slechterik aanwezig in de persoon van de woordvoerder van het Productschap Vee en Vlees, die door de presentatrice, ene mevrouw Antoinette Hertsenberg, flink de oren gewassen kreeg. De objectiviteit ontging mij ten ene malen en dat zou je toch mogen verwachten. Alhoewel, een wakker iemand vertelde mij, dat deze dame de echtgenote is van senator Koffeman van de Partij voor de Dieren. En wat moet ik daar nu weer van denken? Ik moet, merk ik, oppassen dat ik mij niet op politiek terrein begeef, want Den Haag heeft inmiddels ook weer de jacht geopend op de hobby jager. En als ik mij nu even bedenk wat alle regelgevingen op jachtgebied kunnen veroorzaken? Denkt u alleen maar eens aan de schade die het afschietverbod voor de wilde zwijnen te weeg heeft gebracht. Een ander voorbeeld is de enorme overlast van de wilde ganzen. Jagers moeten nu, om schade een beetje te beperken duizenden ganzen afschieten. Wist u dat 7 ganzen even veel eten als 1 koe! Verder was afgelopen zaterdag, 6 april, de dag dat de Raad van Beheer zijn jaarlijksezilveren en Gouden Erespelden heeft uitgereikt. 17 Kynologen zijn geëerd met een speld. 13 maal Zilver en 4 maal Goud. Ons erelid mevrouw Ellen Canta-Zintel kreeg de Gouden Erespeld mede voor haar inbreng en medewerking aan de opbouw van ons ras in Nederland. Verderop in dit blad treft u een verslag van deze dag aan. Carel Canta Voorzitter 4 Fieldish Magazine Fieldish Magazine 5

4 Op de voorste rij Deze keer neem ik u mee naar de oplossing om een scheiding aan te brengen tussen de Bonafide en Malafide fokkers. Het eindpunt zal zijn: Certificering Organisatie van de Kynologie in een notendop U denkt wellicht dat het onderwerp Certificering al lang is vergeten, maar niets is minder waar. Sinds enige tijd leeft de Certificering weer volop, maar eerst iets anders. De Raad van Beheer (R.v.B.) is ons overkoepelend orgaan en sinds 2002 een vereniging van verenigingen. Onze vereniging, De Field Spaniel Club Nederland, is dus lid van de R.v.B. De R.v.B. heeft in zijn statuten, huishoudelijk reglement en het Kynologisch Reglement (KR) de georganiseerde kynologie gereguleerd. In het KR staan onder andere de regels m.b.t. de organisatie van de Nederlandse Kynologie, de Registratie waaronder de Stamboekhouding en Kennelnamen, exposities, wedstrijden, clubmatches, examens en praktijkproeven enzovoort. In het KR is ook het Tuchtrecht geregeld en is het Basisreglement Welzijn en Gezondheid opgenomen. U kunt het KR nalezen op onder het kopje R.v.B., regelgeving Kynologisch Reglement. Fédération Cynologique Internationale (FCI) Op zijn beurt is de R.v.B. aangesloten bij de FCI. De FCI is onder andere verantwoordelijk voor alle rasstandaarden en de aanpassingen daarvan. Dit kunnen slechts aanpassingen of verduidelijkingen zijn, anders zouden de rassen een totaal ander aanzien kunnen krijgen en dat is allerminst de bedoeling. Wat wel de bedoeling van de rasstandaarden is om een ras zo oorspronkelijk mogelijk te houden. Onder invloeden van buitenaf, veranderen de rassen al meer dan ons soms lief is. Alleen het land van oorsprong kan wijzigingen met betrekking tot de rasstandaard indienen. De besturen van de Nederlandse rasverenigingen, die opkomen voor de belangen van de Nederlandse rassen, kunnen hun wensen aangaande de rasstandaard sturen naar de R.v.B. Wanneer de R.v.B. het eens is met de wijziging sturen zij op hun beurt de rasstandaard, inclusief de aanpassingen naar de FCI. De Field Spaniel is van origine een Engels ras. Vanuit Engeland kunnen eventuele aanpassingen worden gestuurd naar de FCI. Een speciale commissie van de FCI bekijkt de wijzigingen nauwkeurig en er volgt wat communicatie over en weer, waarna een goedkeuring kan worden verkregen en de rasstandaarden in verschillende talen, waaronder Engels en Spaans en soms ook Duits, worden vertaald. 6 Fieldish Magazine De rasverenigingen De rasverenigingen hebben allen een eigen bestuur dat tijdens een Algemene Ledenvergadering is gekozen door de leden. Zij hebben eigen statuten en een huishoudelijk reglement. Bovendien behoren alle verenigingen een Verenigings Fok Reglement (VFR) te bezitten, waarbij het format van de R.v.B. moet worden gebruikt waarbij de specifieke gezondheidscriteria voor ieder afzonderlijk ras zijn opgenomen. Hoewel alle verenigingen autonoom zijn, vallen alle verenigingen, die erkend zijn door de Raad, onder de rechtsmacht van de R.v.B. De fokkerij De fokker, de eigenaar van de teef, draagt te allen tijde de verantwoordelijkheid voor het gefokte nest. Indien de fokker lid is van de rasvereniging, zal hij zich dienen te houden aan de regels betreffende de fokkerij, het VFR. De regels zijn tussen het bestuur en de leden afgesproken tijdens een Algemene Ledenvergadering. Het Certificeringtraject van de Raad van Beheer In 2006 is de Raad al begonnen met het ontwikkelen van Certificeren van de rasverenigingen met als doel: Het verbeteren van het rashondenwelzijn Het bevorderen van het zorgvuldig en verantwoordelijk fokken van rashonden Het verbeteren van het imago van de rashondenfokkerij Herkenbaar maken voor de aspirant pupkoper In 2007 hebben er verschillende voorlichtingsbijeenkomsten plaats gevonden voor de besturen van de erkende rasverenigingen. Er was een groot draagvlak voor de ideeën van de R.v.B. en de Commissie Certificering. In 2008 is er een pilot met zes rasverenigingen gestart om ervaring op te doen met een deel van de tot dan toe ontwikkelde producten. Ondanks veel bijval van bijkans alle rasverenigingen, maar ook van kynologenverenigingen, heeft de R.v.B., onder meer door politieke overwegingen binnen de R.v.B., de Certificeringsplannen in de ijskast gezet. De R.v.B. heeft daarna voorstellen gedaan die bestaan uit informatie over gezondheid en welzijn. Deze informatie zal t.z.t. ook op de stambomen worden vermeld. Fieldish Magazine 7

5 Hondenhandelaren en pups die uit het buitenland worden geïmporteerd. Er is veel maatschappelijke verontwaardiging op dit moment over de manier waarop rashonden worden gefokt. Door allerlei publicaties, via de media, wordt aan iedereen die het horen wil, verteld dat er slechts wordt gefokt uit winstoogmerk. Het welzijn van onze rashonden zou van ondergeschikt belang zijn. Er wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen fokkers die er alles voor over hebben om gezonde en gesocialiseerde pups te fokken en hondenhandelaren. Denk hierbij aan puppyfarms en pups die op een leeftijd van 5 weken al met grote hoeveelheden uit het oostblok Nederland binnenkomen. Zij vinden gretig aftrek door de prettige prijzen die er voor worden gevraagd. Dat men daarna vaste klant is van de dierenarts, als de pup het al overleeft, wordt even niet meegerekend. Stichting Dier en Recht Deze Stichting is er op uit om de rashondenfokkerij te verbieden. Via alle mogelijke middelen en een eigen website probeert zij de rashond aan te merken als ramphond. De doelstelling is om zoveel mogelijk kopers bij elkaar te halen om juridische procedures te starten tegen rashondenfokkers. Door deze acties worden de fokkers vogelvrij verklaard. Tijd voor actie? Het belang van ons Culturele Erfgoed Ons Culturele Erfgoed wordt behartigd door de georganiseerde Kynologie. Rashonden zijn nu eenmaal Cultureel Erfgoed. Het is onzinnig om onze hobby, deze belangenbehartiging gelijk te stellen met dierenmishandeling, zoals de Stichting Dier & Recht stelt! Er zullen altijd misstanden voorkomen, zoals in elke tak in onze maatschappij. Echter uitzonderingen mogen nooit gemeengoed worden. Er wordt ontzettend gegeneraliseerd in Nederland. Daarin is een deel van onze natie heel goed. De Stichting Dier & Recht is een expert in het inspelen op excessen. Zij menen dat de fokkerij gelijk is aan een exacte wetenschap en vergeten, dat onze hond voor de rechter wel wordt aangemerkt als een auto, maar het is en blijft een levend wezen. Sinds we een nieuwe Staatssecretaris hebben, heet een hond een dier met gevoel. Dit betekent zoveel als dat de rechter ook nog smartengeld kan opleggen. Ieder land heeft de plicht goed te zorgen voor zijn Culturele Erfgoed. Het is daarom de plicht van een land en van de fokkers zuinig te zijn op wat ooit met veel liefde en offers tot stand is gekomen. Processen Intussen zijn er al verschillende rechtszaken geweest. De uitspraak van de Rechtbank te Breda heeft de gemoederen het meest bezig gehouden en nog. U kent vast de beelden die de televisie heeft uitgezonden. Het vonnis is dan ook niet mild, namelijk schade vergoeding. Het Hoger Beroep loopt nog, ten tijde dat ik dit schrijf op Deze Jurisprudentie schept nu een precedent waar veel pupkopers, die zich benadeeld voelen, door welke omstandigheid dan ook, gebruik van zullen maken. De eerste gevallen hebben zich al gemeld. Dit geldt overigens niet alleen voor pups, maar ook voor honden die 5 jaar geleden zijn gekocht! In de volgende Fieldish leest u verder over de Certificering. Janny Offereins FSCN ACTIVITEITEN KALENDER Zondag 13 oktober 2013: Wandeling in Winterswijk: informatie in volgende FM 8 Fieldish Magazine Fieldish Magazine 9

6 In het park Een kleine twee jaar geleden werd ik gevraagd om deel uit te maken van een werkgroep hondenbeleid. De deelnemers hieraan bestonden uit zowel mensen met als mensen zonder hond. Het doel was om tot een breed gedragen hondenbeleid in onze gemeente te komen en de klachten over honden terug te dringen. Een garantie op de uitvoer van eventuele plannen was er niet, zo werd ons tijdens de eerste vergadering verteld. De zeer positief ingestelde ambtenaar, die deze avonden leidde, zou uit de aangedragen suggesties een voorstel maken dat bij B. en W. ingediend zou worden. Na die eerste avond heb ik mij wel afgevraagd of ik hiermee door zou gaan, want het was nogal een gekrakeel. Pro en contra hond en allemaal praten voor eigen parochie. Gelukkig vielen er na de eerste vergaderingen, met name in de contra groep, veel mensen weg, en lag de weg open voor constructieve voorstellen. Deze plannen zijn ingediend en aan het begin van dit jaar kreeg ik bericht dat een deel van de aangedragen suggesties verwezenlijkt zouden worden. Om de diverse uitloopvelden in de gemeente staat nu een schitterend, solide hekwerk en een fraai bordje waarop aangegeven wordt dat dit uitsluitend voor honden is en of de baasjes de uitwerpselen even in de daar voor bestemde bak willen deponeren. De bak in kwestie ligt direct naast het toegangspoortje, dus wat is het voor een moeite om de rommel van je eigen hond daarin te deponeren. Helaas is er een groot aantal hondenbezitters die deze moeite niet nemen. En ja, daar krijg ik toch echt plaatsvervangende schaamtegevoelens van. Eindelijk wordt de opbrengst van de hondenbelasting eens zichtbaar aangewend voor de hond en dan laten de eigenaren als blijk van waardering de terreinen in no time vervuilen. Op deze manier wordt de anti honden stemming alleen maar groter, evenals de frustratie van de goedwillende hondeneigenaar, die de uitwerpselen van de eigen hond opruimt terwijl vlakbij een mega berg viezigheid ligt van iemand die zijn eigen verantwoordelijkheid niet genomen heeft. Een groot aantal van deze velden liggen centraal in de bebouwde kom. Ik moet er dan ook niet aan denken hoe dat in de zomer zal zijn voor de bewoners van de huizen in de directe omgeving. Inmiddels is het zo ver dat iemand op diverse plekken aan het hek briefjes heeft opgehangen met het verzoek het terrein schoon te houden en even op te ruimen. De werkgroep is inmiddels opgeheven, maar of de gehoopte omslag in de houding ten aanzien van het nemen van de eigen verantwoordelijkheid ook gaat komen valt sterk te betwijfelen. Jammer, een gemiste kans. Ellen Canta Fieldish Magazine 11

7 Hond van het Jaar Show 2012 De Flint te Amersfoort 24 februari 2013 Sneeuw Wanneer ik s morgens uit het raam kijk, zie ik tot mijn ontsteltenis een witte wereld. Oei, dat is een slecht begin voor deze feestelijke dag. Gelukkig begint het festijn pas om uur en als ik de weerman mag geloven, dooit het een beetje en verdwijnt de sneeuw weer net zo snel als hij s nachts is gevallen. Ik vertrek om 10,30 uur en ik merk dat de snelwegen al weer schoon zijn. Als ik in Amersfoort aankom, zie ik dat er meer mensen het weer hebben getrotseerd en vanuit de garage richting De Flint lopen. Binnen is het al gezellig druk. Jammer dat er dit jaar geen Field Spaniel is ingeschreven. Ik heb gehoord dat het wel had gekund, namelijk twee Field Spaniels van de familie Wilbers en Gijs van de familie de Beij had er mogen zijn, maar die was gezellig met de familie op wintersport. Marion ten Cate Om klokslag uur opent de voorzitter van Cynophilia, Marion ten Cate, de show en heet alle aanwezigen hartelijk welkom op deze bijzondere tentoonstelling. Deze show geldt als afsluiting van het tentoonstellingsjaar Er zijn meer dan 280 honden ingeschreven. Een record. Het worden er elk jaar meer. Zij hoopt op een fantastische dag en verwacht dat alle exposanten met dezelfde fijne hond weer naar huis gaan, als zij zijn gekomen. Het is een eer om hier je ras te presenteren en als je ook nog wint, kan je dag niet meer stuk. In tegenstelling tot de eindkeuring op een show, begint de organisatie met Rasgroep 10, de windhonden. De speaker is Rony Doedijns, die met zijn duidelijke stem eerst de keurmeesters voorstelt, voordat er een groep wordt gekeurd. Vervolgens nodigen de ringhulpen de eigenaars met hun honden op het podium. Het is een prachtige groep honden die elegant en met allure binnenkomen. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de catwalk vlak en is er van een dip geen sprake meer. Dit komt het gangwerk van de honden ten goede. Een grote verbetering. Nog een vooruitgang is dat de rasgroepen, waarvoor veel honden zijn ingeschreven, in twee gedeelten worden gekeurd. Voorgaande jaren stond het podium propvol honden en het is een wonder dat er geen vechtpartijen zijn uitgebroken. Nu hebben de exposanten alle ruimte om hun hond netjes voor te brengen en te wachten op hun beurt. Van elke groep mag de keurmeester twee honden uitzoeken als eerste en tweede winnaar. Rasgroep VIII Rasgroep VIII wordt gekeurd door keurmeester Gerard Mensink. Er staan allemaal prachtige tophonden en het is zelfs voor een ervaren keurmeester moeilijk om een keus te maken. De keurmeester heeft niet al te veel tijd. Hij laat uiteindelijk zijn oog vallen op een mooie Lagotto Romagnolo, Gleska Goody-Goody, en als tweede kiest hij voor een Engelse Cocker Spaniel, Albert z Vejminku. Last but not least wordt de beste van de dag gekozen, de BIS. Ondanks de vele verbeterpunten is er nog één aspect dat ik onder de aandacht wil brengen en dat is de harde muziek. Ongeacht dat de muziek goed bij de rassen is gekozen, wordt deze veel te hard ten gehore gebracht. Een tikje zachter is wel zo chique. Eindkeuring Wim Wellens, heeft de eer de keuze te mogen maken uit de nummers één van alle tien de groepen. Er staat een prachtige line-up. Hij keurt alle honden zorgvuldig, wikt en weegt en kiest uiteindelijk voor een heel enthousiast en puntgaaf Italiaans Windhondje, Fiefoerniek s Fille de Fillante. Als tweede, de zogenoemde runnerup, De Grand Basset Griffon Vendéen, Xpreszo du Greffier du Roi. Deze show Dit is de 34e Hond van het Jaar Show geweest, met inbegrip van de Tophond van het Jaar Show, die is gehouden van Dit is een soortgelijke show geweest met een iets ander karakter. Langzaam maar zeker is deze show uitgekristalliseerd en kunnen kynologen genieten van tophonden die allen in bezit zijn van Nederlandse eigenaars en door Nederlandse keurmeesters worden gekeurd. Tot slot raad ik alle Fieldmensen aan eens naar Amersfoort te gaan om al deze prachtige honden van dichtbij te bekijken. Het is een waar kynologisch feest Fieldish Magazine Janny Offereins Fieldish Magazine 13

8 Een berichtje uit Breugel Zo, maar weer eens een berichtje vanuit Breugel! Nog een weekje, dan gaat de bus van Keta weer richting Crufts! Helaas ben ik dit jaar niet van de partij! Je kan de centen maar één keer uitgeven nietwaar? En als je met de feestdagen je kind wil opzoeken in Oslo, dan moet ik daar mijn jaarlijkse schoolreisje maar voor opgeven (alhoewel het blijft knagen, en als de postcode loterij nu eens wat kwam brengen, maar nee, die valt vlakbij op een redelijk welgestelde wijk in Nuenen. Zoals men zegt: de duvel poept altijd op de grote hoop! ). Daar boven op kwam ook nog eens een behoorlijk dure operatie aan mijn autootje en helaas kan ik niet zonder mijn 4-wieler, dus tja.. Godzijdank hebben we de sneeuw weer overleefd. Het blijft een prachtig gezicht, zolang je maar geen lange afstanden hoeft af te leggen. Maar Dexter en Fonzy hebben er van genoten. Sneeuw vreten is het leukste wat er is! Aan Dexter is nu goed te merken dat hij binnenkort 14 wordt: slechthorend, staar, beetje afwezig en soms, als ik s morgens beneden kom en hij roerloos op zijn kussen ligt, moet ik goed aan hem voelen of hij nog wel ademt! Maar hij is o zo rap, als hij van mijn vriend denkt iets lekkers te krijgen! Trouwens ook mooi hoor, mijn honden hebben nooit gebedeld tot Hans in mijn leven kwam: en zo oud als de honden al zijn, dat hebben ze snel door! Van de boterham altijd het korstje krijgen b.v., ook heeft hij ze bier leren 14 Fieldish Magazine drinken en als ze nu maar het geluid van een blikje horen, dansen ze achter Hans aan, (daarna proesten en niezen ze wel de boel bij elkaar!) Fonzy kan er verder enorm van genieten als hij languit boven op Hans op de bank mag liggen bij hem! Echt fijn dat beide honden gek op hem zijn! Het is wel erg jammer dat ik Dexter niet meer los kan laten lopen, want eerst konden ze heerlijk rennen bij Hans langs de dijk, maar de laatste keer dat ik dat met Dexter deed, hobbelde hij in een rechte lijn vooruit en keek niet meer op of om, dus kon ik me de tandjes rennen om hem terug te halen! Gelukkig is het voor Fonzy nog steeds een feest, die rent vooruit en weer terug, met zijn staart als een koffiemolen rondslingerend en onderwijl lekker snuffelen en spelen met de andere honden die we tegenkomen. Bij mij in Breugel kan dat helaas niet omdat die stiekeme BOA (bijzonder opsporings ambtenaar!!!) altijd ergens op de loer ligt! Gelukkig heb ik zo n ding aan de riem zitten met poep -zakjes er in, want paar weken terug voelde ik een paar ogen prikken in mijn rug en ja hoor, die lummel fietste langzaam achter mij aan! Ik liet het ding zien en zei: je kan wel door fietsen want ik ruim het op! jaja, veel mensen zeggen dat, maar laten het alsnog liggen en hij bleef gewoon achter mij aan fietsen. Je moet maar een hobby hebben Vooralsnog heb ik verder niets meer te melden, dus groet ik U allen hartelijk en een pootje namens Dexter en Fonzy! Ingeborg Fieldish Magazine 15

9 Zo gewonnen, zo geronnen Een totale verrassing voor ons aller Ellen Canta De titel van dit verslag zal u aan het einde duidelijk worden. Het spel is gespeeld en het verhaal is uit. Ook dit zult u na te hebben doorgelezen, begrijpen. Het bestuur van de Field Spaniel Club Nederland heeft bij brief van de secretaris, Ingrid Heering, in 2012 aan de Raad van Beheer voorgesteld dat, gelet op de vele verdiensten van Ellen, zij wellicht in aanmerking komt voor de Gouden Erespeld. Nadat Carel deze speld al in 2011 heeft ontvangen, heeft het bestuur gemeend dat het nu de beurt is aan Ellen. En terecht. De Raad van Beheer heeft het verzoek van het bestuur gehonoreerd en haar op 6 april de Gouden Erespeld toegekend. Ook nu is de plaats van samenkomst weer op het Landgoed Mariënwaerdt in Beesd. Het Landgoed ligt heel schilderachtig aan de rivier de Linge. Het is opnieuw een zonovergoten dag. Het moet voor Ellen een volslagen verrassing zijn, maar hoe pak je dat aan. Een van de redacteurs van Fieldish, Janny Offereins, is door Carel in de arm genomen en zij hebben een verhaal verzonnen om Ellen, zonder argwaan te wekken, naar Asperen te lokken. Asperen ligt enkele kilometers verwijderd van Beesd. Het plan is om gevieren een surpriseparty voor Janny te organiseren in Asperen. In Asperen hebben zij al een keer een heerlijk hapje gegeten dus de locatie wekt bij Ellen geen achterdocht. Het moet vooral geheim blijven. Ellen vindt de locatie heel normaal, wel ver weg, maar goed het eten is er prima en de locatie zeer geslaagd. Zo gezegd zo gedaan. Carel meldt een paar keer dat Ellen echt niets in de gaten heeft en zich verheugt op de party. Ook Ingrid is inmiddels ingelicht. Zij zal per trein en taxi naar Beesd komen. In Asperen aangekomen, blijkt het restaurant al geruime tijd gesloten te zijn. De partner van Janny belt, na aankomst bij het restaurant, Carel op om hem in te lichten dat de verrassing op deze locatie moet eindigen, omdat het restaurant niet meer bestaat! Dat is even buiten de waard gerekend. Carel vat het telefoongesprek heel goed op met ja en nee en zo staan even later de auto s op de aangegeven locatie en ja, dan komt de aap uit de mouw. O, wat zou ik u graag het gezicht van Ellen laten zien. Aanvankelijk boos, ze wil weglopen, ze heeft cadeautjes gekocht voor Janny en haar partner enzovoort, maar uiteindelijk is Ellen toch blij verrast en zijn we na vier rondjes Asperen, de beide TomToms leidde ons steeds verkeerd, net op tijd in Mariënwaerdt, waar Ingrid ons al trappelend van ongeduld staat op te wachten. Na een kopje koffie met cake kunnen we al meteen naar de ruimte waar de spelden worden uitgereikt. Voor iedereen heeft de voorzitter, Gerard Jipping, een woordje dat hij opleest van de begeleidende brieven die de verenigingen naar de Raad van Beheer hebben gestuurd. Er zijn dit keer veel zilveren spelden en maar vier gouden en daarvan is er één voor Ellen. De voorzitter leest dat Ellen in 1979 haar eerste Field Spaniel krijgt. Vanaf 1982 heeft ze onder de kennelnaam Of the Fields Society Field Spaniels gefokt en met succes. Meer dan 25 kampioenen hebben huize Canta verlaten of heeft ze zelf gehouden. Samen met Carel heeft ze de Field Spaniel Club opgericht die in 1985 definitief is erkend. Ruim 30 jaar heeft ze tot heden de vereniging actief gediend. 20 Jaar als secretaris en 10 jaar als 2e secretaris en nu is Ellen redactielid. Ellen heeft zich toegelegd om belangstellenden nader tot het ras te brengen door voorlichting en informatie. Van het ras weet Ellen zoveel af, dat ze in Nederland, de enige rasmonografie heeft geschreven over het ras. Vervolgens is Ellen te vinden op tal van tentoonstellingen waar zij organisatoren ondersteunt door als schrijfster te fungeren, waarbij haar talenkennis bijzonder wordt gewaardeerd. Kortom, het is haast te veel om op te noemen en ik ben stellig nog wat vergeten, maar Ellen is de onmiskenbare schakel tussen de Field Spaniel en Field Spaniel minnend Nederland. Verder heeft Ellen het Erelidmaatschap van de vereniging ontvangen. Na nog even te hebben nageborreld, zijn we allen weer huiswaarts gegaan en nu kom ik aan Zo gewonnen, zo geronnen. 16 Fieldish Magazine Fieldish Magazine 17

10 Omdat Carel Ingrid op de trein in Culemborg heeft gezet, is Ellen met ons meegereden naar haar huis, alwaar we nog een klein hapje zullen eten. In de auto komt Ellen tot de ontstellende ontdekking, dat haar zojuist verworven Gouden Speld weg is. Meteen de auto afgezocht, maar geen speld. Mariënwaerdt is telefonisch niet meer te bereiken en ook Carel heeft zijn telefoon nog niet aangezet. Wat een teleurstelling. Vandaar de titel: Zo gewonnen, zo geronnen. Thuisgekomen gaat Ellen als eerste, de deur staat n.b.open en ze ziet net een vreemde man haar huis binnenwandelen, naar binnen en komt meteen weer naar buiten en roept: Wisten jullie dit soms ook? Wat is het geval. Heel het huis zit vol gasten en de man die voor Ellen naar binnen is gelopen, is de cateraar. De kinderen, kleinkind Bart, het bestuur van uw vereniging en nog vele anderen heeft Carel uitgenodigd om Ellen te verrassen. De halve kamer staat al vol met bloemen en er is geen emmer meer te vinden om de bloemen tijdelijk in te zetten. Ellen valt letterlijk van de ene verbazing in de andere, maar deze keer een heel blije verbazing. Na nog gezellig een paar uur met elkaar te hebben doorgebracht, gaat iedereen weer huiswaarts en komt er een einde aan een heel bijzondere dag, waarop Ellen, maar ook Carel met veel plezier zullen terugkijken. Van het bestuur Het was de bedoeling om deze pagina te vullen met informatie en het programma voor de jaarlijkse clubdag op 15 juni aanstaande. De clubdag zou, net als dat in het verleden ook al een aantal keren het geval geweest is, een gezellige en uitdagende familiedag worden waarbij de Field Spaniel centraal zou staan. Helaas lukt het om organisatorische redenen niet om alle ingrediënten voor een optimale familiedag tijdig rond te krijgen. Daarom heeft het bestuur besloten te kiezen voor uitbreiding van de najaarswandeling op zondag 13 oktober. Hierover informeren wij u in de volgende editie van ons Fieldish Magazine. Neemt u van ons aan, dat de beslissing om het belangrijkste evenement uit het verenigingsjaar te moeten annuleren verre van gemakkelijk is geweest maar er was helaas geen andere mogelijkheid. Het bestuur (Naar de speld wordt gezocht en anders kan er een nieuwe speld bij de Raad van Beheer worden besteld. Een volgende keer als u Carel en Ellen op een kynologisch evenement ziet, dragen zij beiden met ere de Gouden Erespeld.) Janny Offereins Fieldish Magazine 19

11 Crufts 2013: getallen Sinds 1996 reis ik naar Crufts, dit jaar dus voor de 18e keer. Nog nooit waren er zo weinig Field Spaniels ingeschreven, maar 41. En schrikt u niet, van dit aantal waren 6 Fields absent, 1 Field werd teruggetrokken (mankte). Mr I.G. Williams keurde het ras. Langs de ring bekende Engelse Fieldeigenaren, die hun redenen gehad zullen hebben, hun hond(en) dit jaar niet in te schrijven. Vanaf het continent reisden alleen de Nederlandse Fielddames Bess en Bebb van fokker en eigenaar Mevrouw Wilbers Boerekamps, naar Crufts. Net als andere jaren heb ik genoten; wat een genoegen om kijken naar 5 zwarte en 29 leverkleurige Fields. En wat een genoegen om aan de ringzijde te luisteren naar het mening van bekende Engelse keurmeesters en een Nederlandse keurmeester over de getoonde exemplaren. Wat mij vooral opviel, waren diverse Fieldstaarten. Opgegroeid met Afghanen en Saluki s herkende ik deze staarten met een krul, echter bij een Field Spaniel, vind ik het totaalbeeld daardoor minder fraai. Mr Williams koos tot beste Field de reu Nadavin Quany at Vrackie, gefokt door Mr en Mrs Holgate en eigenaren Miss Menzies en Mr Henderson. Hij koos tot beste teef Sh Ch Elgert Aloysisa JW ShCM van fokker en eigenaar Ms Osborn. Beste pup werd de zwarte Field Spaniel Sonnetend Finishing Touch at Shirmal van fokker Mr Stone en eigenaar Mr Fowkes. De resultaten van de Nederlandse dames: Post Graduate Bitch: Reedmace Huckleberry Bess werd 1e deze klasse. Open Bitch: Reedmace Brambleberry Bebb werd 2e in deze klasse. Crufts in getallen Jaar Ingeschreven Field Spaniels Keurmeester Mrs Munday Mrs Holmes Miss Sutton Miss Coward Mrs Mowbray Mrs Fanshawe Legg Mrs Sowton Mrs Grattan Mr Morgan Mrs Muirhead Mrs Lloyd Carey Mr Prosser Mrs Holgate Mr Pascoe Mrs Rowlands Mrs Prosser Mr Armstrong Mr Williams Commentaar kan en durf ik niet bij deze getallen te geven, ik ben er wel van onder de indruk. Tot slot: Deze beroemde, grote Engelse hondententoonstelling verdient m.i. meer ingeschreven Field Spaniels en dat wens ik Crufts 2014 van harte toe. Ingrid Heering-Van Brummelen 20 Fieldish Magazine Fieldish Magazine 21

12 Twee Kampioenen op 1 dag! Op 23 en 24 maart 2013 werd de 19e Rashonden Tentoonstelling van de KV Rijnland georganiseerd in Hazerswoude. Daar mijn Cate nog 1 punt nodig had om definitief Veteranen Kampioen te worden hebben wij ingeschreven. Het was de bedoeling om haar op de Winner 2012 uit te brengen maar zij was toen absent omdat zij hoog loops was en dat is niet echt handig op een tentoonstelling met zoveel aantrekkelijke mannen. Op 23 maart zou Cate dus haar laatste punt kunnen halen. Ik had op de site van KV Rijnland wel gelezen dat er nog 2 Fields ingeschreven waren maar wist niet welke. Totdat Klazina mij mailde met de mededeling dat zij er ook zou zijn met Roza en Catch. Ook Fenny Jennes belde dat zij er ook zou zijn om te schrijven in een van de ringen. Helaas moest zij verstek laten gaan omdat zij ziek was geworden. Ik heb niet veel moeite hoeven doen om Cate in de auto te krijgen op zaterdagochtend. Zodra er met tassen en stoeltjes wordt rond gelopen, meldt Cate zich al bij de auto in de garage zodat ze niet vergeten kan worden. Klazina had haar kamp al opgeslagen toen Cate en ik arriveerden dus wij konden zo aanschuiven. Na een kop koffie en kletspraatje hebben we onze honden geborsteld en waren wij al snel aan de beurt. Er waren 12 Tibetaanse Spaniels en 1 Clumber Spaniel voor ons. De show in Hazerswoude is erg goed geregeld, lekker warm, mooi licht, prima koffie en overzichtelijk door de te reserveren benching aan de ring. Als eerste onder nummer 414 was Catch, ingeschreven in de openklasse, aan de beurt om gekeurd te worden. Deze heerlijke Field liep heel vrolijk en vrij door de ring en liet zich goed showen. Helaas kreeg hij van mevrouw Schrander, de keurmeester, een Zeer Goed. Toen was onder nummer 415 Roza aan de beurt. Ook zij was ingeschreven in de openklasse en kon nog 1 punt halen en dan Definitief Nederlands Kampioen worden. Zij kreeg een Uitmuntend. Als laatste onder nummer 416 moesten Cate en ik de ring in. Ondanks dat het spannend was of zij haar punt zou halen ging het er heel gemoedelijk aan toe. De keurmeester is een heel vriendelijk en lieve vrouw. Er was ook een aspirant keurmeester aanwezig aan wie zij goed uitleg gaf. Ook Cate kreeg een Uitmuntend en ik kreeg complimenten van de keurmeester (ook vermeld op het verslag ). Daar ben ik natuurlijk heel trots op! Heel fijn te merken dat als je niet constant aan je hond loopt te trekken en plukken de keurmeester toch de kwaliteiten weet te zien. Toen nog een rondje met Klazina en Roza in de ring voor BOB en dat werd Roza. 22 Fieldish Magazine Keurmeester: mw. W. Schrander (NL) BOB: 415 NHSB Best Surprice of the Fields Society C.A.C. 415 NHSB Best Surprice of the Fields Society Reserve C.A.C. 416 NHSB Catelina For Fortune Favoured C.A.C.I.B. 415 NHSB Best Surprice of the Fields Society Veteraan (1U) 416 NHSB Catelina For Fortune Favoured En dit betekende natuurlijk op 1 dag 2 Kampioenen! Echt heel erg leuk! Na deze goede resultaten in de ring was het afwachten tot de honden in de Erering uitgebracht konden worden. Omdat wij kaarten gekregen hadden om foto s van de Kampioenen te laten maken zijn wij in de rij gaan staan. Altijd leuk om te zien hoe mens en hond op de foto gaan. Klazina en ik hebben besloten om een foto te laten maken van de 2 kampioenen en Catch mocht er natuurlijk ook op. Omdat het zo n leuk gezicht was die 3 Fields op 1 foto hebben we besloten dat wij er als trotse eigenaren ook maar op moesten en het resultaat mag er wezen! Een mooie foto als aandenken aan een gezellige dag op show! In de erering ging Cate bokken omdat zij er na zo n lange dag geen zin meer in had. Wij gingen de ring in en direct weer uit. Klazina ging met Roza de ring in om de beste van Rasgroep 8 te worden maar helaas moest zij ook voortijdig de ring weer verlaten. Al met al een gezellige en succesvolle dag met als resultaat dat er weer 2 kampioenen van ons mooie ras bijgeschreven kunnen worden: Kamp. Catelina For Fortune Favoured JW04 W05 VW11 en Veteranen Kampioen. Kamp. Best Surprice of the Fields Society. JW2010 Astrid Blok Fieldish Magazine 23

13 Krantenknipsels Regelmatig krijg ik knipsels uit diverse kranten of tiidschriften toegestuurd die, hoe kan het ook anders, over honden gaan. Ik lees ze, bewaar ze en van tijd tot tijd loop ik er weer eens doorheen, zoals dat ook nu het geval is was een redelijk knipseljaar. Maar wat jammer, dat onze rashond steeds slechter uit de verf komt om naar niet te spreken van de hondenfokkers, want daar lusten de honden eigenlijk geen brood van. Leuke berichtgeving is er zelden. Natuurlijk realiseer ik mij, dat goed nieuws geen nieuws is en dat de kop van een artikel pakkend moet zijn anders wil geen hond het lezen. Zieke rashonden Pakkend vond ik Verbod op fokken met zieke rashond. In dit artikel wordt melding gemaakt van het gegeven dat er een verbod op het fokken met rashonden komt, die een erfelijke ziekte of aangeboren afwijking hebben. Een DNA test, zowel bij de ouderdieren alsmede bij de geboren pups, wordt verplicht gesteld om de nakomelingen voor een stamboom in aanmerking te laten komen. Deze DNA test moet zekerheid geven omtrent de afstamming maar ook inzicht geven over een eventuele mogelijkheid dat één of beide ouderdier lijden aan een erfelijke ziekte. Mochten er afwijkingen vastgesteld worden, dan komt dat op de stamboom te staan. U zult begrijpen dat de reacties op een dergelijk besluit, dat tot stand gekomen is onder, zoals dat zo fraai gezegd wordt, maatschappelijke druk, wisselend zijn. Er wordt geschat dat ongeveer veertig procent van het totale rashondenbestand erfelijk belast is met een ziekte of afwijking. Rashonden leven korter, zijn vaker ziek en kunnen zo n beetje alle kwalen krijgen die bekend zijn. Er wordt ook gewag gemaakt van een toename van gedragsproblemen, waarbij als een van de hoofdoorzaken wordt genoemd inteelt en het fokken op uiterlijk. 24 Fieldish Magazine Het uiterlijk Fokken op uiterlijk, waarbij in een extreme vorm bepaalde punten uit de rasstandaard worden geaccentueerd, kan uiteraard leiden tot ernstige problemen voor het dier. Een krantenkop als Verbod op fokken met zieke rashond gaat echter wel heel ver; welke fokker gaat nu doelbewust fokken met een zieke rashond? Maar weet u wel, ik durf het haast niet te zeggen, dat onze Field Spaniel een typisch voorbeeld van inteelt is? Twee teven, Columbina of Teffont en Elmbury Morwena of Rhiwlas vormen de basis van onze hedendaagse Fields. Daarbij komt dat de twee beschikbare reuen, Ronayne Regal en Gormac Teal ook nog eens nestbroers waren! Het is genetisch gezien een klein wonder dat ons ras nog steeds bestaat. En dan heb ik het nog niet eens over het feit, dat wij tot heden gevrijwaard zijn gebleven van ernstige erfelijke afwijkingen. Misschien meer geluk dan wijsheid of heeft het te maken met een genetisch gezien gezond ras gepaard aan de kennis en het inzicht van de fokkers uit die tijd? Sentimenten speelden bij het fokken geen rol en uitsluitend de gezonde en levensvatbare pups overleefden zonder verwarming, fles of sondevoeding. Zeker in deze tijd waarin wij neigen om alles wat er geboren wordt maar in leven te houden, is iets om eens over na te denken. Jonge dieren die in sobere omstandigheden groot gebracht worden, moeten als we naar de geschiedenis van ons ras kijken, sterker en op termijn gezonder zijn dan diegenen die het niet halen of overleven dankzij het ingrijpen van de fokker. Een ras als het onze met een zorgelijk kleine genenpool en toch relatief gezond. Doel op zich In principe was het bedoeling van de RvB dat vanaf januari 2013 de chipper, die bij de fokkers thuis de pups van een identificatie, de chip, voorziet, meteen wangslijm van zowel de moederhond als pups zou afnemen. Op deze wijze zou er een begin gemaakt gaan worden met het opzetten van een databank. Het doel hiervoor is om inzicht te verkrijgen in de genetische gezondheid van onze rashond. Op zich een goed streven al vraag ik mij af of de totale rashonden populatie niet te klein is om werkelijk inzicht te krijgen. Bij varkens, koeien of kippen is de populatie en dus het beschikbare onderzoekmateriaal vele malen groter en zullen de resultaten van een dergelijk onderzoek meer zeggend zijn, denk ik. Uiteraard moet er ergens een begin gemaakt worden. Daarom is het ook spijtig te moeten vaststellen dat het afnemen van wangslijm weer uitgesteld is en vermoedelijk pas in de tweede helft van dit jaar een feit zal worden. De grote hoop De maatschappelijke druk op de sector, onder die noemer vallen ook de fokkers die zich met hart en ziel hebben ingezet voor een ras, is groot en zal in de toekomst alleen nog maar groter worden. Gemakshalve wordt iedereen die een nestje rashondjes fokt, samen met de commerciële hondenfokkers, op een grote hoop geveegd. Er werd ooit eens over een keurmerk of een stamboom met een gouden randje gesproken ten einde het kaf van het koren te scheiden. Nooit meer iets van gehoord. En dat terwijl er zo veel goedwillende fokkers zijn die veel moeite doen een gezonde hond te fokken die ook nog de eisen van de rasstandaard zo dicht mogelijk benaderd. Deze mensen worden toch wel te kort gedaan en ik vraag mij af wie er nu eindelijk eens voor hen een lans gaat breken. Ellen Canta Fieldish Magazine 25

14 Van wolven naar honden Domesticatie Ik kan het maar niet laten om over wolven te schrijven. In een tijdschrift heb ik een artikel gelezen, waarvan ik u deelgenoot wil maken. Ongeveer jaar geleden zijn wolven langzaam maar zeker geëvolueerd naar honden. De precieze datum is niet te achterhalen en verschillen nog wel eens. Er zijn ook theorieën dat de domesticatie van wolf naar hond al veel eerder heeft plaatsgevonden. Hoe dat nu precies is gebeurd, is lang onduidelijk geweest. Het kan eigenlijk niet zo zijn, dat alleen het gezamenlijk optrekken tijdens de jacht de enige reden is geweest dat wolven zich bij de mensen hebben opgehouden. Onderzoek Volgens een Noors-Zweeds onderzoeksteam heeft de evolutie van jager naar landbouwer een belangrijke rol gespeeld. Door allerlei gewassen te verbouwen, is de noodzaak om rond te trekken niet meer zo noodzakelijk. Men vestigt zich langs beken en watertjes. Er worden stukken land uitgezocht, waarop men denkt zetmeelrijke gewassen te kunnen verbouwen. Men kan dit afleiden uit onderzoeken die zijn gedaan doordat in oude graven zetmeelachtige etensresten zijn gevonden. Deze gewassen zijn kennelijk mee begraven als leeftocht naar het hiernamaals. De wilde voorloper Doordat de berg afval rond een kampement ophoopt en dit niet onopgemerkt blijft door de wolf, heeft de wolf zijn voedingspatroon langzaam maar zeker aangepast. Hij leert hoe hij zetmeel moet verteren. Door dit eetpatroon vol te houden, behaalt hij een evolutionair voordeel en blijft zodoende aangewezen op de mens. Zij blijven in de nabijheid van mensen en leveren op hun beurt energie, passie en ervaring tijdens de jacht om hierdoor een blijvende plaats bij de mensen te verwerven. Hij is, als hond, van hem afhankelijk geworden. Kortom, mens en wolf alias hond, kunnen sindsdien niet meer buiten elkaar. Janny Offereins 26 Fieldish Magazine Field Spanielsuccessen op tentoonstellingen Nieuwe kampioenen Mevrouw Jennes laat weten, dat Nova-Nibbles For Fortune-Favoured (f: Mevrouw Jennes Struik / e: eigenaar Nico Venken) definitief Nederlands Kampioen is geworden. CIE Lady Kismet For Fortune Favoured is definitief Internationaal Kampioen, CIE (f / e: J.L.H.Jennes-Struik, mede-eigenaar: D.T.E. Struik-Mosley) Veteranen Kampioen: Mevrouw Astrid Blok laat weten, dat haar Cate in Hazerswoude zich nu mag noemen: Kampioen en Veteranen Kampioen Catelina For Fortune-Favoured JW04, W05, VW11! (f: Mevrouw Jennes Struik / e: eigenaar Astrid Blok) En een Rectificatie: nummer Mevrouw Nipius laat weten, dat Best Surprice of the Fields Society (f/e K. Nipius) in Hazerswoude definitief Nederlands Kampioen is geworden. Eigenaren en fokkers van harte gefeliciteerd! Eindhoven: 1 februari 2013 Keurmeester Dhr.C.F. Rutten * Teven Puppyklasse: Sunniest Field Famous Summer Absent * Teven Open klasse: Reedmace Brambleberry Bebb Bdjs. 11, W mnd. Fraaie teef. Heel mooi ras en geslachtsbeeld. Typisch hoofd. Mooie verhouding schedel-voorsnuit. Prima gebit. Ze toont een klein beetje lip. Heel mooi lichaam met correcte hoekingen. Mooie voorborst. Uitmuntend bone en voeten. Uitmuntend gangwerk, goede stuwing. Vacht niet in optimale conditie. 1 Uitmuntend / CAC / CACIB / Best of Breed Fenna des haies de la Conchee Absent Luxemburg Keurmeester Jentgens Nova-Nibbles For Fortune - Favoured 1 Uitmuntend CAC / CACIB / Beste Reu Fieldish Magazine 27

15 Herpes Virus infecties bij de hond Deel 1 De laatste jaren worden we ook bij de fokkerij van rashonden in toenemende mate geconfronteerd met klachten van het niet drachtig worden van teven, het werpen van te kleine nesten en in mindere mate doodgeboren pups of pups welke kort na de geboorte alsnog dood gaan. Zeker fokkers met veel externe contacten door show, training of anderszins lijken hiermee te maken te hebben. Er wordt wel aangegeven dat momenteel rond de 50% van de kennels besmet is. (ook als ze klein zijn. Red.) Vaak heeft het een wat slepend en wisselend karakter. Het is niet zo dat de kennel in een keer volledig ziek is en men dan in die periode niets fokt, maar gedurende een lange periode (soms wel enige jaren) zijn er voortdurende klachten van leeg blijvende teven, met af en toe een uitzondering hierop. Uiteindelijk verbetert het vaak wel, al dan niet na het nemen van een aantal maatregelen. Dit beeld zou kunnen passen bij een Herpes Canis ofwel Canine Herpes Virus infectie. Ook een aantal andere oorzaken kunnen hiervoor worden aangemerkt, echter gezien de actualiteit en het veelvuldig voorkomen, beperk ik me hier tot de herpes-virus infectie. Wat is Canine Herpes Virus (CHV)? Het is een wereldwijd voorkomend DNAvirus dat gevoelig is voor allerlei invloeden zoals temperatuur, zuurgraad en desinfectiemiddelen. Typisch is het gegeven dat de groei optimaal is bij een temperatuur van graden Celsius, hetgeen verklaart waarom de slijmvliezen van neus, oog, mond, en uitwendige geslachtsorganen primaire plaatsen van infectie en vermenigvuldiging zijn van het CHV. Bij temperaturen van 40 graden of hoger is het virus instabiel. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Parvo virus leeft het Herpes virus niet lang buiten het lichaam. De meeste desinfecterende middelen werken goed tegen CHV. Besmettingswegen Deze bovengenoemde eigenschappen maken direct contact met de belangrijkste besmettingsweg. In verreweg de meeste gevallen gebeurt dit door snuffelen en likken. Bij pups kan dit gebeuren tijdens de uitdrijving door het geboortekanaal of in het nest via contact met de uitvloeiing van de moederhond. Een dekking is min of meer een besmettingsmogelijkheid. Hierbij wordt steeds slijm met cellen waarin het virus zich bevindt overgedragen. De incubatietijd (tijd tussen infectie en verschijnselen) is 6 tot 10 dagen. Men geeft aan dat na infectie de neusuitvloeiing tot 15 dagen besmettelijk blijft voor anderen en vaginale uitvloeiing en sperma tot 20 dagen. Er kan ook een besmetting in de baarmoeder optreden door passage via de vruchtvliezen van de moeder naar de embryo s, foetus of pups door het virus. Dragerschap Herpesvirussen komen bij veel diersoorten voor maar de verschillende typen zijn meestal diersoortspecifiek, zo ook het CHV. De meeste herpessoorten hebben de mogelijkheid om de gastheer voor het leven te infecteren, waarbij de symptomen dan periodiek terug kunnen komen bijvoorbeeld in tijden van verminderde weerstand. Herpes Simplex ofwel de koortslip bij de mens kennen we allemaal, maar ook het CHV voldoet hieraan. Is het dier geïnfecteerd dan kan hij hierdoor drager worden van het CHV dat zich in de rusttoestand schuil houdt in bepaalde delen van het zenuwstelsel (ganglia), maar ook de tonsillen (amandelen) en de speekselklieren worden genoemd. Als er zich bepaalde stresssituaties voordoen kan het virus zich vanuit deze plaatsen naar slijmvliezen van neus, mond, oog en geslachtsorganen uitbreiden en hierdoor wordt de drager besmettelijk voor anderen via de wegen zoals hierboven aangegeven. Bij de drachtige teef is dit het geval in de laatste 3 weken van de dracht en de eerste 3 weken na het werpen. Bij de loopse teef kan ook zo n situatie ontstaan. Ook gebruik van medicijnen welke de afweer onderdrukken zoals corticosteroïden (bijvoorbeeld prednison) kunnen leiden tot reactivatie van het herpes virus. Niet alle geïnfecteerde dieren worden overigens drager! Over de gevolgen van CHV infectie leest u in het volgende Fieldish Magazine. 28 Fieldish Magazine Maarten Kappen Fieldish Magazine 29

16 Wetens w aardig Sympsium Kunogonda Op 9 november 2013 in Restaurant Schimmel te Woudenberg Het symposium handelt over een Keurmerk voor rashonden. Een Keurmerk voor rashonden is een meerwaarde, waardoor de bonafide fokker zich kan onderscheiden van de malafide fokker. Een Keurmerk wordt verleent aan iedere fokker die fokt volgens het Verenigings Fok Reglemenent (VFR). De fokker die hieraan voldoet wordt dan gecertificeerd en maakt gebruik van een Koopcontract, waaraan een verzekering is verbonden. Wat u wellicht niet weet is dat de fokker te allen tijde aansprakelijk kan worden gesteld voor ieder gebrek van een door hem gefokte pup, jong of oud. Want wettelijk gezien wordt een hond gelijkgesteld aan bijvoorbeeld een auto. Voor verdere informatie en aanmelding kunt u kijken op de website Vanaf 15 mei kunt u er alle informatie uitgebreid op terugvinden. Ingrid Heering van Brummelen Raad van Beheer Afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn Ooguitslagen Dolce Domani of the Fields Society: Cataract- en PRA vrij Dolce Donna of the Fields Society: Cataract- en PRA vrij Dolce Diva of the Fields Society: Cataract- en PRA vrij Dolce Donisha of the Fields Society: Cataract- en PRA vrij Tentoonstellingsagenda 2013 Arnhem: 18, 19 en 20 mei 2013 Field Spaniel keuring: 19 mei Oss: 31 mei, 1 en 2 juni 2013 Field Spaniel keuring: 1 juni Echt: 6 en 7 juli 2013 Field Spaniel keuring: 7 juli Rotterdam: 24 en 25 augustus 2013 Field Spaniel keuring: 25 augustus Maastricht: 28 en 29 september Volledige shows! Field Spaniel keuringen op 28 september en 29 september Zwolle: 5 en 6 oktober 2013 Field Spaniel keuring: 6 oktober Bleiswijk: 2 en 3 november 2013 Field Spaniel keuring: 3 november Amsterdam Winner: 14 en 15 december 2013 Field Spaniel keuring: 15 december NB: Dit jaar wordt de Amsterdam Winnershow niet alleen in een ander deel van de RAI gehouden (Hollandcomplex hal en 11), maar ook is er op de vrijdag voor de Winnershow een EENDAAGSE CAC-CACIB show voor alle rassen. Zo is het mogelijk om in één weekend 3 CAC s en 2 CACIB s te halen. De brochure (de flyer, een inschrijfformulier en de 2 keurmeesterslijsten) kunt u downloaden via (exposanten/ brochure). Wijchen: 21, 22 en 23 december 2013 Field Spaniel keuring: 22 december Zie ook: Aspirant lid Mevrouw Hoen, Groningen 30 Fieldish Magazine Fieldish Magazine 31

17 Henne Basic: het gezonde en zeer smakelijke kwaliteitsvoeder op basis van verse zalm. Henne Zalmsnacks: uitermate geschikt ook bij oefenen en trainen en... verdraaid lekker. Henne Zalmolie: de uitgelezen leverancier van de Omega-3 en Omega-6 vetzuren. Sana Vesta Lugtenbergerweg VG Eelde tel. (050)

De pointer. Mariska de haan

De pointer. Mariska de haan De pointer Mariska de haan 2013 ~1~ Inleiding. Voor mijn werkstuk dit jaar heb ik gekozen voor de pointer. Omdat wij thuis 2 pointers hebben. Daar wil ik graag wat over vertellen. ~ 2 ~ Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

HONDENSHOW hoe gaat dat in z n werk?

HONDENSHOW hoe gaat dat in z n werk? HONDENSHOW hoe gaat dat in z n werk? Lijkt het je leuk om met de hond mee te doen aan een hondenshow? Begin dan eerst zelf je hond te beoordelen en let er bij een reu op dat hij alle twee de teelballen

Nadere informatie

Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland

Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland Opgericht 10 september 2010 Fokbeleid versie: Leden Vergadering 22 mei 2011 Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland 1. Doelstelling 1.1.

Nadere informatie

Duitse Herder. Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement DHCN. Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar

Duitse Herder. Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement DHCN. Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar Duitse Herder Club Nederland Rasspecifiek Fokreglement DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar 04 oktober 2010 KvK 51085747 13-04-14 versie 3 pagina 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Bijlage agendapunt 4a Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: voor het ras: (invullen door rasvereniging) Conceptversie maart 2012, VERSIE 6.0 Uitgangspunten

Nadere informatie

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Alaska Malamute Club voor Nederland.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Alaska Malamute Club voor Nederland. 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Alaska Malamute Club voor Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Alaskan Malamute zoals deze

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland. voor het ras: Picardische Herder

Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland. voor het ras: Picardische Herder Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland voor het ras: Picardische Herder 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Picardische Herdershonden Club Nederland,, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Namens de Picardische Herdershonden Club Nederland, gesteund door de hieronder vermelde verenigingen, wordt het amendement ingediend:

Namens de Picardische Herdershonden Club Nederland, gesteund door de hieronder vermelde verenigingen, wordt het amendement ingediend: Amendement ten behoeve van de 42 e AV van de Raad van Beheer op kynologische gebied in Nederland d.d. 3 december 2016. Namens de Picardische Herdershonden Club Nederland, gesteund door de hieronder vermelde

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Nederlandse Club voor Dalmatische Honden voor het ras: Dalmatische Hond Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Rasvereniging: Onze Stabyhoun Ras: Stabyhoun 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor Onze Stabyhoun, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Japanse Spaniël F.C.I. nr. 206 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Nederlandse Barsoi Club voor het ras: Barsoi Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement Bracco Italiano

Rasspecifiek Fokreglement Bracco Italiano Secretariaat: Marianne Eelvelt Evenaar 318 2408 NE Alphen aan den Rijn Tel. 0172-426730 E-Mail: mj.eelvelt@xs4all.nl Rasspecifiek Bracco Italiano Rasspecifiek fokreglement voor rasverengingen en rashondenfokkers

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement voor het ras Zwitserse Witte Herder 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Zwitserse Witte Herder zoals

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Bordeaux Dog

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Bordeaux Dog Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Bordeaux Dog Club Nederland voor het ras: Bordeaux Dog Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Bijlage 1 Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Bordeaux Dog Club Nederland voor het ras: Bordeaux Dog ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Bordeaux Dog Club Nederland, hierna te

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging Amerikaanse Cocker Spaniël (kortweg VACS) voor het ras: Amerikaanse Cocker Spaniel 1. ALGEMEEN 1.1.

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Maltezer F.C.I. Nr. 65 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Vereniging voor de Liefhebber van de Engelse Cocker Spaniel (VLECS) voor het ras: Engelse Cocker Spaniel ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging:nederlandse Lakeland Terrier Club voor het ras: Lakeland Terrier Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Naam van de rasvereniging: Nederlandse Norwich Terrier Club

Verenigingsfokreglement. Naam van de rasvereniging: Nederlandse Norwich Terrier Club NEDERLANDSE NORWICH TERRIER CLUB Opgericht 9 mei 1993, ingeschreven in de KvK onder nummer 40077028 Verenigingsfokreglement Naam van de rasvereniging: Nederlandse Norwich Terrier Club Voor het ras: Norwich

Nadere informatie

DE STAMBOOMHOND EEN HOND UIT EEN GOED NEST!

DE STAMBOOMHOND EEN HOND UIT EEN GOED NEST! DE STAMBOOMHOND EEN HOND UIT EEN GOED NEST! WIL JE EEN HOND DIE MET ZORG GEFOKT IS? KIES EEN STAMBOOMHOND! UIT EEN GOED NEST www.houdenvanhonden.nl Wat is een stamboomhond? Een stamboomhond is een hond

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Mastino Napoletano Club Nederland naam van de rasvereniging: MNCN voor het ras: Perro Dogo Canario Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Aantal directe nakomelingen ingeschreven in het NHSB: 395. 7-8-2015 Dobermann Dia nummer 1

Aantal directe nakomelingen ingeschreven in het NHSB: 395. 7-8-2015 Dobermann Dia nummer 1 Aantal directe nakomelingen ingeschreven in het NHSB: 395 7-8-2015 Dobermann Dia nummer 1 Dobermann: Omgaan met verwantschap en inteelt Drs. Laura Roest Dierenarts en kynologisch medewerker 7-8-2015 Dobermann

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. rasvereniging Lhasa Apso Club Nederland, LACN. voor het ras: Lhasa Apso

Verenigingsfokreglement. rasvereniging Lhasa Apso Club Nederland, LACN. voor het ras: Lhasa Apso Verenigingsfokreglement van: rasvereniging Lhasa Apso Club Nederland, LACN voor het ras: Lhasa Apso Format VerenigingsFokReglement (VFR)Lhasa Apso Club Nederland 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden voor het ras Saarlooswolfhond voor het ras Saarlooswolfhond

Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden voor het ras Saarlooswolfhond voor het ras Saarlooswolfhond Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden voor het ras Saarlooswolfhond voor het ras Saarlooswolfhond 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse vereniging van

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement. Nederlandse Teckel Club. voor het ras: Dashond (FCI standaard 148)

Format Verenigingsfokreglement. Nederlandse Teckel Club. voor het ras: Dashond (FCI standaard 148) Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Nederlandse Teckel Club voor het ras: Dashond (FCI standaard 148) Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Mastino Napoletano Club Nederland naam van de rasvereniging: M.N.C.N. voor het ras: Dogo Argentino Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

FCI BASISVERKLARING VOOR EXTERIEURKEURMEESTERS HONDEN GESCHIKT VOOR HUN OORSPRONKELIJKE TAAK

FCI BASISVERKLARING VOOR EXTERIEURKEURMEESTERS HONDEN GESCHIKT VOOR HUN OORSPRONKELIJKE TAAK FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B-6530 Thuin (België), tel: +32.71.59.12.38, fax: +32.71.59.22.29, Internet: http://www.fci.be FCI BASISVERKLARING VOOR EXTERIEURKEURMEESTERS

Nadere informatie

Herpes Virus infecties bij de hond. Auteur: Maarten Kappen

Herpes Virus infecties bij de hond. Auteur: Maarten Kappen Herpes Virus infecties bij de hond Auteur: Maarten Kappen De laatste jaren worden we in de rashondenfokkerij in toenemende mate geconfronteerd met klachten van het niet drachtig worden van teven, het werpen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement voor het ras: Ierse Setter VFR ISC concept 7.2 pag. 1/13 Besluit ALV 21 oktober 2012 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de, hierna te noemen de

Nadere informatie

REGLEMENT CLUBFOKKER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB NEDERLAND

REGLEMENT CLUBFOKKER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB NEDERLAND REGLEMENT CLUBFOKKER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB NEDERLAND Opgericht 4 mei 1975, koninklijk goedgekeurd 3 oktober 1975/Ingeschreven bij de KvK onder nummer 40346810 Ondergetekende Naam: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Mastino Napoletano Club Nederland naam van de rasvereniging: M.N.C.N. voor het ras: Cáo da Serra da Estrella Uitgangspunten en toelichting

Nadere informatie

Fokreglement voor de Sint Bernard Korthaar en Sint Bernard Langhaar.

Fokreglement voor de Sint Bernard Korthaar en Sint Bernard Langhaar. Fokreglement voor de Sint Bernard Korthaar en Sint Bernard Langhaar. Voor de NEDERLANDSE SINT BERNARD CLUB VOOR LIEFHEBBERS EN FOKKERS 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Sint Bernard Club

Nadere informatie

Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010)

Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010) Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010) Dit Fokreglement bevat de bepalingen waaraan een lid van de vereniging minimaal moet voldoen. Tevens moet voldaan zijn aan de algemene

Nadere informatie

1.2. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die zijn aangesloten bij de LSOHV en voor alle leden.

1.2. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die zijn aangesloten bij de LSOHV en voor alle leden. FOKREGLEMENT 1. ALGEMEEN 1.1. Het Fokreglement voor de Oudduitse Herder en de Duitse Herder LangStokhaar is overeenkomstig het beschrevene in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Vrienden van het Schipperke. Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Verenigingsfokreglement. Vrienden van het Schipperke. Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) Verenigingsfokreglement. Vrienden van het Schipperke Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) 1 De relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het Basis Reglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Kuvasz Vereniging Nederland voor het ras: Kuvasz Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen in zwarte tekst

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement - Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging Jack Russell Terrier voor het ras: Jack Russell Terrier 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Ierse Water Spaniel Vereniging Nederland voor het ras: Ierse Water Spaniel 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Ierse Water Spaniel Vereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Ras: Stabyhoun

Verenigingsfokreglement. Ras: Stabyhoun Verenigingsfokreglement Rasvereniging: Onze Stabyhoun Ras: Stabyhoun 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor Onze Stabyhoun, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Duitse Herder Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement. DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar

Duitse Herder Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement. DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar Duitse Herder Club Nederland Rasspecifiek Fokreglement DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar 04 oktober 2010 KvK 51085747 01-05-2016 versie 4 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement

Nadere informatie

Verenigings Fok Reglement

Verenigings Fok Reglement Vereniging Van Poedel Vrienden Verenigings Fok Reglement Versie 1.02 VVPV 15-2-2015 Inhoud 1. ALGEMEEN... 2 2. FOKREGELS... 3 3. WELZIJNSREGELS... 5 4. VARIETEITSKRUISINGEN... 6 5. GEZONDHEIDSREGELS...

Nadere informatie

VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER

VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER PROTOCOLLEN EN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ Versie 4 Wijzigingen vastgesteld en goedgekeurd Fokkersraadsvergadering 12 november 2012 VOORWAARDEN FOKKERIJ DEEL 1 Artikel

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement. voor fokkers en leden van. de Engelse Bulldog

Rasspecifiek Fokreglement. voor fokkers en leden van. de Engelse Bulldog Rasspecifiek Fokreglement voor fokkers en leden van de Engelse Bulldog Volgens besluit door de ALV van 26 maart 2011 Rasspecifiek fokreglement voor Fokkers en leden van de Engelse Bulldog welke zijn ingeschreven

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Chinese Naakthond (F.C.I. nr. 288) Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

REGLEMENT GEDRAGSCODE EXTERIEURKEURMEESTERS

REGLEMENT GEDRAGSCODE EXTERIEURKEURMEESTERS REGLEMENT GEDRAGSCODE EXTERIEURKEURMEESTERS Op 24 maart 2010 heeft de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (Raad van Beheer) het volgende reglement

Nadere informatie

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid. Verenigingsfokreglement. Golden Retriever Vereniging. voor het ras: Golden Retriever

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid. Verenigingsfokreglement. Golden Retriever Vereniging. voor het ras: Golden Retriever Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Golden Retriever Vereniging voor het ras: Golden Retriever 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Golden Retriever Vereniging, hierna te noemen de

Nadere informatie

Fokreglement van de Nederlandse Bearded Collie Club

Fokreglement van de Nederlandse Bearded Collie Club Fokreglement van de Nederlandse Bearded Collie Club Dit reglement bevat de bepalingen van het fokreglement verbonden aan de inschrijving van een hond in het Nederlands Hondenstamboek (NHSB). Op die inschrijving

Nadere informatie

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden 1. Algemeen 1.1. Dit reglement voor de Border Collie Club Nederland (BCCN), hierna te noemen de rasvereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van de Border Collie zoals deze zijn

Nadere informatie

Voor u uitgelicht. Dit keer hebben we de Akita & Shikoku kennel van de Egmato van Willem van Loon en Egitte van Veghel er voor u uitgelicht.

Voor u uitgelicht. Dit keer hebben we de Akita & Shikoku kennel van de Egmato van Willem van Loon en Egitte van Veghel er voor u uitgelicht. N I E U W S B R I E F Hierbij ontvangt u alweer de tweede nieuwsbrief van 2015. Ook dit keer hebben we weer ons best gedaan een interessante nieuwsbrief voor u samen te stellen. In deze nieuwsbrief leest

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras:

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Verenigingsfokreglement (VFR) Vereniging voor Schnauzerfokkers en Liefhebbers (VSFL) voor het ras: Schnauzers alle variëteiten 1-7 Verenigingsfokreglement (VFR) VSFL - ALV 15 november 2015 i.s.m. de Raad

Nadere informatie

Herplaatsing Chow Chow

Herplaatsing Chow Chow Herplaatsing Chow Chow Voorwaarden herplaatsing Rasvereniging De Nederlandse Chow Chow Club (NCCC) is bij de herplaatsing van een Chow Chow slechts de intermediair die de informatie van de te herplaatsen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Golden Retriever Club Nederland voor het ras: Golden Retriever Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement (VFR) voor de Drentsche Patrijshonden Club Nederland 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Drentsche Patrijshond Club Nederland beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement VAN DE Havanezer Club Nederland voor het ras: Havanezer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Havanezer Club Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan

Nadere informatie

BRIARD VERENIGING NEDERLAND

BRIARD VERENIGING NEDERLAND Raad van Beheer Voor alle (ras)honden! Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement BRIARD VERENIGING NEDERLAND (Herzien maart 2016) VerenigingsFokReglement(VFR) Besluit ALV 8 maart 2016 Pagina

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras)

Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras) Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras) Certificering Rasverenigingen en Rashondenfokkers Raamwerk voor het rasspecifiek fokreglement voor gecertificeerde rasverengingen en rashondenfokkers onder

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Pekingees en Dwergspanielclub. voor het ras: Japanse Spaniël

Verenigingsfokreglement. Pekingees en Dwergspanielclub. voor het ras: Japanse Spaniël Verenigingsfokreglement Pekingees en Dwergspanielclub voor het ras: Japanse Spaniël 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Pekingees en Dwergspanielclub, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Vereniging De Drentsche Patrijshond voor het ras: Drentsche Patrijshond 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Vereniging De Drentsche Patrijshond beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT NEDERLANDSE TECKEL CLUB VOOR HET RAS DASHOND (FCI STANDAARD 148)

VERENIGINGSFOKREGLEMENT NEDERLANDSE TECKEL CLUB VOOR HET RAS DASHOND (FCI STANDAARD 148) BESTUURSVOORSTEL VERENIGINGSFOKREGLEMENT Beste leden van de Nederlandse Teckel Club Hieronder is het VerenigingsFokReglement (VFR) gepubliceerd dat wij als bestuur aan u voorleggen op de Algemene Ledenvergadering.

Nadere informatie

REGLEMENT NTC - FOKKER. Nederlandse Teckelclub Opgericht 24-05-1903/Ingeschreven bij de KvK onder nummer 40409283

REGLEMENT NTC - FOKKER. Nederlandse Teckelclub Opgericht 24-05-1903/Ingeschreven bij de KvK onder nummer 40409283 De Nederlandse Teckelclub kent NTC - fokkers. Deze fokkers garanderen dat zij al hun nesten fokken volgens de regels van het fokreglement en dat dus altijd aan de basisvoorwaarden voor gezondheid en exterieur

Nadere informatie

op Kynologisch Gebied in Nederland Fokken van Rashonden Regels voor aanvragen stambomen

op Kynologisch Gebied in Nederland Fokken van Rashonden Regels voor aanvragen stambomen op Kynologisch Gebied in Nederland Fokken van Rashonden Regels voor aanvragen stambomen Fokken van Rashonden Voor het fokken van rashonden in Nederland met een FCI erkende stamboom en inschrijving in het

Nadere informatie

1 ALGEMEEN. Format VerenigingsFokReglement (VFR) 1/6 Besluit AV 24 mei 2012 Raad van Beheer

1 ALGEMEEN. Format VerenigingsFokReglement (VFR) 1/6 Besluit AV 24 mei 2012 Raad van Beheer 1 ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging voor de Epagneul bleu de Picardie, de Epagneul Picard en de Epagneul de Pont-Audemer hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Naam van de rasvereniging: Boxer Vrienden Nederland Voor het ras: Boxer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Boxer Vrienden Nederland, hierna

Nadere informatie

Mastino Napoletano Club Nederland

Mastino Napoletano Club Nederland Fokreglement voor de Fila Brasileiro Fila Brasileiro Fokreglement met ingang van 1 Oktober 2010 Artikel 1. Doelstelling Artikel 2. Reikwijdte en begrenzing Artikel 3. Definities Artikel 4. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Basenji Club Nederland

Basenji Club Nederland Basenji Club Nederland Opgericht 13 juni 1999 Verenigingsfokreglement Basenji Club Nederland (BCN) voor het ras: Basenji 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Basenji Club Nederland, hierna te noemen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Nederlandse Schapendoes

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Nederlandse Schapendoes Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging de Nederlandse Schapendoes voor het ras: Nederlandse Schapendoes 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Vereniging de Nederlandse Schapendoes,

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging van Liefhebbers van de Engelse Setter voor het ras: Engelse Setter Uitgangspunten en toelichting bij

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Naam van de rasvereniging: Boxer Vrienden Nederland Voor het ras: Boxer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Boxer Vrienden Nederland, hierna te

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VERENIGINGSFOKREGLEMENT voor het ras BEARDED COLLIE Versie: 1-6-2016 VERENIGINGS FOKREGLEMENT 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor Bearded Collie Holland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement CLUB DU GRIFFON VENDEEN DES PAYS-BAS voor het ras: Grand Griffon Vendéen, Briquet Griffon Vendéen, Grand Basset Griffon Vendéen, Petit Basset

Nadere informatie

Barbetclub Nederlandse rasvereniging voor liefhebbers en fokkers van de Barbet

Barbetclub Nederlandse rasvereniging voor liefhebbers en fokkers van de Barbet Verenigingsfokreglement (VFR) voor de Barbet 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging voor liefhebbers en fokkers van de Barbet, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen

Nadere informatie

Nederlandse Chihuahua Club

Nederlandse Chihuahua Club Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Chihuahua Club Voor het ras: Chihuahua korthaar en Chihuahua langhaar secretaris@nederlandsechihuahuaclub.nl www.nederlandsechihuahuaclub.nl

Nadere informatie

Copyright Labrador Kring Nederland Coverfoto: Ron Baltus

Copyright Labrador Kring Nederland Coverfoto: Ron Baltus Copyright Labrador Kring Nederland Coverfoto: Ron Baltus Labrador Kring Nederland is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging. Een vereniging die staat voor de belangen van ons hondenras, de Labrador

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Nederlandse Schapendoes

Verenigingsfokreglement. Nederlandse Schapendoes Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging De Nederlandse Schapendoes voor het ras: Nederlandse Schapendoes 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement van de Vereniging De Nederlandse Schapendoes,

Nadere informatie

Fokreglement voor het ras : Mastino Napoletano m.i.v.1 januari 2011

Fokreglement voor het ras : Mastino Napoletano m.i.v.1 januari 2011 Fokreglement voor het ras : Mastino Napoletano m.i.v.1 januari 2011 Artikel 1. Doelstelling Artikel 8. Exterieur- eisen Artikel 2. Reikwijdte en Artikel 9. Koopovereenkomst begrenzing Artikel 3. Definities

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging (RV): Basset Griffon Vendéen Club Nederland voor het ras Grand Basset Griffon Vendéen & Petit Basset Griffon Vendéen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement van de rasvereniging: Tibetaanse Terriër Club Nederland TTCN voor het ras: Tibetaanse terriër Definitief; versie 3 VFR TTCN 13 november 2015 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging Old English Sheepdog Club Nederland voor het ras: Old English Sheepdog Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Vereniging De Drentsche Patrijshond voor het ras: Drentsche Patrijshond 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Vereniging De Drentsche Patrijshond beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen of Imaal Terrier voor het ras: Irish Glen of Imaal Terrier Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: De Nederlandse Bearded Collie Club voor het ras: Bearded Collie Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigings Fokreglement (VFR) Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC)

Verenigings Fokreglement (VFR) Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC) Verenigings Fokreglement (VFR) Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC) 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Verenigings Fokreglement voor het ras Newfoundlander beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Overwegingen wel of geen nest fokken, wat komt er allemaal bij kijken.

Overwegingen wel of geen nest fokken, wat komt er allemaal bij kijken. NORMBLADEN PVH (GIDSEN VOOR GOEDE PRAKTIJKEN) Toepassingsgebied: KATTEN Overwegingen wel of geen nest fokken, wat komt er allemaal bij kijken. Algemeen In deze GGP wordt alles behandeld wat van belang

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement van de rasvereniging: Tibetaanse Terriër Club Nederland TTCN voor het ras: Tibetaanse terriër 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de TTCN, hierna

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement Nederlandse Vereniging Jack Russell Terriër

Rasspecifiek Fokreglement Nederlandse Vereniging Jack Russell Terriër Rasspecifiek Fokreglement Nederlandse Vereniging Jack Russell Terriër 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement (RFR) voor de Jack Russell Terriër beoogt bij te dragen aan de behartiging van de

Nadere informatie

Chip & registreer je hond op www.databankhonden.nl

Chip & registreer je hond op www.databankhonden.nl Chip & registreer je hond op www.databankhonden.nl Verplicht vanaf 1 april 2013 Databankhonden.nl is een initiatief van nieuwe plicht In Nederland geldt sinds 1 april 2013 verplichte identificatie en registratie

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club. voor het ras: Welsh Corgi Cardigan

Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club. voor het ras: Welsh Corgi Cardigan Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club voor het ras: Welsh Corgi Cardigan 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Welsh Corgi Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras:

Verenigingsfokreglement. voor het ras: 1 Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Herdershonden Club voor het ras: Hollandse Herdershond 2 VERENIGINGSFOKREGLEMENT NHC 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Schotse herdershonden Vereniging De Collieclub voor het ras: Schotse herdershond langhaar Versie:

Verenigingsfokreglement Schotse herdershonden Vereniging De Collieclub voor het ras: Schotse herdershond langhaar Versie: Verenigingsfokreglement Schotse herdershonden Vereniging De Collieclub voor het ras: Schotse herdershond langhaar Versie: 2014.01 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Schotse Herdershonden Vereniging

Nadere informatie

Verenigings Fokreglement Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging. Ras; Flatcoated Retriever

Verenigings Fokreglement Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging. Ras; Flatcoated Retriever Verenigings Fokreglement Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging Ras; Flatcoated Retriever 1. Algemeen 1.1 Dit regelement voor de Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging beoogt bij te dragen aan

Nadere informatie

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren.

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. WAARSCHUWING Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. INLEIDING Je herkent het vast: je stond met een glas

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras DE DEERHOUND. Deerhound Club 1

Verenigingsfokreglement. voor het ras DE DEERHOUND. Deerhound Club 1 Verenigingsfokreglement voor het ras DE DEERHOUND Deerhound Club 1 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Deerhound Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

REGLEMENT NTC - FOKKER. Opgericht /Ingeschreven bij de KvK onder nummer

REGLEMENT NTC - FOKKER. Opgericht /Ingeschreven bij de KvK onder nummer De Nederlandse Teckel Club kent NTC - fokkers. Deze fokkers garanderen dat zij al hun nesten fokken volgens de regels van het VFR (verenigingsfokreglement) van de Nederlandse Teckel Club. Daarnaast zijn

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement V.F.L.D. voor het ras: Affenpinscher

Verenigingsfokreglement V.F.L.D. voor het ras: Affenpinscher Verenigingsfokreglement V.F.L.D. voor het ras: Affenpinscher 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de V.F.L.D., hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen of Imaal Terrier voor het ras: Irish Glen of Imaal Terrier Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VERENIGINGSFOKREGLEMENT Vereniging De Drentsche Patrijshond voor het ras: Drentsche Patrijshond 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Vereniging De Drentsche Patrijshond beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Fokreglement voor het ras: Rafiero do Alentejo

Fokreglement voor het ras: Rafiero do Alentejo Fokreglement voor het ras: Rafiero do Alentejo m.i.v.1 januari 2011 Artikel 1. Doelstelling Artikel 2. Reikwijdte en begrenzing Artikel 3. Definities Artikel 4. Algemeen Artikel 5. Fokkerij Artikel 6.

Nadere informatie