Brief Michiel de Ruyter. 1. Michiel de Ruyter aan Thomas Potts en Alida de Ruyter dd (klerk, ingelijst.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brief Michiel de Ruyter. 1. Michiel de Ruyter aan Thomas Potts en Alida de Ruyter dd 24-3-1676 (klerk, ingelijst.)"

Transcriptie

1 Brieven en documenten van, aan en met betrekking tot Michiel. Samengesteld, gerubriceerd en deels van commentaar voorzien door: Dr R.B. Prud'homme van Reine. In 2012 is dit archief overgedragen aan het Nationaal Archief met de intentie het binnen 5 jaar voor eenieder digitaal beschikbaar te stellen via hun site: gahetna.nu. Brief Michiel de Ruyter. 1. Michiel de Ruyter aan Thomas Potts en Alida de Ruyter dd (klerk, ingelijst.) 1 Brieven Michiel de Ruyter. DOOS Michiel de Ruyter aan Thomas Potts d.d Michiel de Ruyter aan Thomas Potts d.d (klerk). 4. Michiel de Ruyter aan Cornelia de Ruyter d.d Michiel de Ruyter aan Johan de Witte d.d Gezanten aan Michiel de Ruyter d.d Staten van Holland aan Michiel de Ruyter d.d Willem III aan Michiel de Ruyter d.d Amsterdamse admiraliteit aan Engel de Ruyter d.d Michiel de Witte en Engel de Ruyter aan Johan de Witte en Cornelia de Ruyter d.d Brieven met handtekening van bekende zeeoff. en andere personen. DOOS I 1. Leicester aan Zeeuwse admiraliteit d.d Frederik Hendrik aan Zeeuwse admiraliteit d.d Maerten Tromp aan Zeeuwse admiraliteit d.d Witte de With aan Zeeuwse admiraliteit d.d Johan Evertsen aan Zeeuwse admiraliteit d.d Johan de Witt, extract uit resolutie van Staten-Generaal d.d Cornelis de Witt en Gaspar Fagel, extract uit resolutie van Staten-Generaal d.d Staten-Generaal aan Cornelis de Witt, met resolutie van Staten-Generaal d.d Johan de Witte aan Johan Belgicus van Hoorne d.d Cornelis Evertsen de Jongste aan Zeeuwse admiraliteit d.d Brieven met handtekening van bekende zeeoff. en andere personen. DOOS I 1. Barense Boom aan Zeeuwse admiraliteit d.d Maerten Thijssen aan Zeeuwse admiraliteit z.d. (ca.1650). 3. De Vries aan Zeeuwse admiraliteit d.d Marinus Hollare t.a.v. koop van spiegelscheepje door Zeeuwse adm. d.d Orders van Cornelis Tromp voor scheepskapiteins d.d. augustus Karel van de Putte aan Zeeuwse admiraliteit d.d J. van der Strenge aan Zeeuwse admiraliteit t.a.v. pretenties op gestrande schip de `Boer', schipper Cornelis Claessen d.d Venetiaans certificaat voor kapitein Jan Reylofse d.d , vertaald door notaris F. Tixerandet te Amsterdam d.d Joost Banckert aan Zeeuwse admiraliteit d.d. (z.d.ca. 1645). 10. Adriaen Banckert aan Zeeuwse admiraliteit d.d Geleyn Evertsen aan Zeeuwse admiraliteit z.d. (ca. 1690). 12. Jacob Wassenaer van Obdam aan Zeeuwse admiraliteit d.d Staten-Generaal, raadpensionaris Johan van Oldenbarneveld en C. van Aerssen aan Zeeuwse admiraliteit d.d

2 14. Extract uit adjudicatie van Raad van Brabant t.a.v. belasting op land voor o.m. Cornelis de Witte d.d Lijst van `monture' van oorlogsschip de `Maagd van Dordrecht' van Johan de Liefde d.d Brieven van bekende personen. DOOS I 1. 's-gravenhaagse Extra-Courant (gedrukt) d.d Johan de Witte aan Van Bayen d.d Order van veldmaarschalk graaf van Waldeck t.a.v. vrijlaten passeren van kapitein Johan de Witte d.d Drie brieven van Johan de Witt aan Michiel de Ruyter d.d. 9-9 (twee kopieën), 13-9 (twee kopieën), Twee brieven van Coenraed van Beuningen aan Michiel de Ruyter d.d (twee kopieën). 6. Johan de Witte aan Johan Belgicus van Hoorne dd (fragment, volledige brief 2 DOOS I Nr.: 9.) 7. Order van Willem III voor kapitein Johan de Witte d.d Johan de Witte aan Willem III z.d. (1677). 9. Order van Willem III voor kapitein Johan de Witte d.d (met begeleidende brief d.d ). 5 Varia, van zeer diverse oorsprong. DOOS I 1. `Bidrol' voor Nicolaas Schoor, begrafenis te Middelburg d.d Indemniteitsbrief voor Adriaen Banckert, Middelburg d.d Ordonnantie van betaling voor Johan de Witte d.d Scheepsliedje in Nederlands en Latijn (met tekening) z.n. en z.d. 6. Acte voor Cornelis de Witte, erfgenaam van Boudewijn de Witte, raadpensionaris van Zeeland, Bergen op Zoom d.d Vredesartikelen van Salee, Isaac Sweers d.d Vredesdelegatie van Salee, D. de Vries d.d Vredesartikelen van Salee in het Arabisch. 14. Ordonnantiën van betaling door Staten-Generaal van legerkosten voor Johan de Witte in Stukken t.a.v. betaling van 200ste penning door zeeofficieren d.d Kopie `rouwceel' van begrafenis van Maerten Tromp d.d Vredessluiting met Algiers (afschriften) d.d Journael Gehouden op de Reyse naer GUINEA Onder het Beleyt van de Heer RUYTER, 't Sedert het vertreck van Cadix, den 5. October 1664 tot den 6 Aug (pagina 1 tot en met pagina 8. rest ontbreekt.). 21. EERZANG voor 'slands verdedigers, ter gelegenheid van den ZEESLAG voorgevallen den v. Augustus MDCCLXXXI. tusschern den Vice-Admiraal Zoutman en den Admiraal PARKER. 22. Drietal van KEURGEDICHTEN ter gelegenheid van vorenstaande zeeslag (20). 6 Betreffende Engel de Ruyter DOOS II. 2. Brieven van Engel de Ruyter aan Thomas Potts (in slechte staat) d.d , , Huishuur à f 800,- door Engel de Ruyter aan zijn stiefmoeder Anna van Gelder betaald (bewijs van ontvangst) d.d Spaans geschrift t.a.v. hertogstitel voor Engel de Ruyter d.d Gezant te Madrid Schoonenbergh aan Engel t.a.v. pensioen van koning van

3 Spanje d.d Schoonenbergh aan Engel met gelukwens met benoeming tot vice-admiraal d.d Vier brieven van Schoonenbergh aan Engel t.a.v. pensioen d.d. 29-1, 4-5, 18-11, Zes brieven van Schoonenbergh aan Engel t.a.v. pensioen d.d. 11-6, 12-7, 19-7, 27-7, 2-8, Verzoekschrift van Engel aan eerste minister hertog de Medina Celi d.d Gezant in Spanje E. van Heemskerk aan Engel t.a.v. titel van baron d.d Vier brieven van Schoonenbergh aan Engel t.a.v. pensioen d.d. 22-3, 5-4, 19-9, Engel aan Don Juan van Oostenrijk (broer van Spaanse koning) met dankbetuiging d.d Kwitantie voor uitbetaling van jaarwedde aan Engel d.d Spaans gezant De Lira aan M. de Belmonte t.a.v. geslachtswapen op grafmonument van Michiel de Ruyter d.d Testament van Engel door J. Andringa op de `Zeven Provinciën' (o.m. gouden ketens en zilverwerk) d.d Vrijgeleide van Franse minister D'Estrades voor Engel d.d Brief van Don Juan van Oostenrijk aan Engel t.a.v. benoeming tot baron d.d Door Engel nagelaten en verdeeld zilverwerk (incl. Chatham-beker) z.d. 19. Laatste testament van Engel bij notaris J. Ypelaer te Amsterdam d.d. 27/ Brief idem als Nr. 17 echter dd De Lira aan Engel d.d Schoonenbergh aan Engel d.d Twee Spaanse acten voor Engel d.d (totaal 4 documenten) 24. Engel aan Don Juan van Oostenrijk t.a.v. benoeming tot baron d.d De Lira aan Engel t.a.v. ontbreken op begrafenis van Michiel de Ruyter d.d Rekening van Thomas Potts en Engel t.a.v. ontvangst van enkele obligaties d.d. 30-4, Hertog van Medina aan Engel d.d Vier brieven van Chiose aan Engel t.a.v. titel van baron en pensioen d.d. 6-4, 2-6, 4-6, Koning Karel II van Spanje, besluit t.a.v. pensioen van Engel d.d Drie brieven van don Pedro Alvarez de Codro aan Engel t.a.v. titel van baron en pensioen d.d. 8-3, 16-11, De Lira aan Staten-Generaal t.a.v. titel voor Engel d.d Marquis de la Laguna aan Engel t.a.v. toezending van brief van Don Juan van Oostenrijk d.d Orders etc. van de Staten-Generaal en Michiel de Ruyter voor Engel de Ruyter. DOOS II. Map: A. d.d , , , , , , , , , , , , Map: B , , (Willem III; gedrukt), (Michiel de Ruyter), (Michiel de Ruyter), , , (gedrukt), (Willem III). 8 Diverse stukken betreffende Engel de Ruyter. DOOS II. 1. Monsterrol (zonder bijzonderheden) d.d Instructie voor kapiteins d.d Kostpenningen voor Engel d.d. november 1675-mei Seinen d.d Brief van Johan de Witt aan B. van Mortaigne, commissaris van de Staten-Generaal bij de regering van Algiers, met opschrift van Michiel de Ruyter: `Tot Malaga ontfangen van den raetpensonarys De Wyt' d.d

4 9. Monsterrol (zonder bijzonderheden) d.d Eskaderverdeling d.d (1671 of 1672). 8 Diverse stukken betreffende Engel de Ruyter. (vervolg) DOOS III. 11. Boedelscheiding van Engel d.d Vier stukken betreffende boedelscheiding d.d Verdeling van nagelaten goederen onder erfgenamen d.d Schrijver O.J. Coopman aan Engel de Ruyter z.d. ( ). Met extract uit zijn scheepsjournaal d.d Verzoekschriften van koopvaardijkapiteins en kooplieden te Smyrna om hun schepen te konvooieren aan Engel de Ruyter. DOOS III. 1. Michiel de Ruyter aan Engel de Ruyter d.d Vijf lijsten van koopvaardijschepen in konvooi van Engel de Ruyter d.d Stambomen betreffende Michiel de Ruyter. DOOS III. Drie 19e-eeuwse stambomen en envelop met krantenknipsels. Pamflet met Lofschrift op Jan Coenraad Koopman. CmdrMWO. 11 Stukken betreffende familie De Witte. A. DOOS III. 4. Johan de Witte aan Cornelia de Ruyter d.d Michiel de Witte aan Cornelis de Witte, met bijschriften van Cornelia de Ruyter dd en Aanstelling van Boudewijn de Witte tot vaandrig door Willem III d.d Aanstelling van Boudewijn de Witte tot luitenant van compagnie door Willem III d.d (2 stukken) 8. Verlof voor Boudewijn de Witte voor expeditie op vloot verleend door Willem III d.d Boudewijn de Witte aan Cornelia de Ruyter d.d Akte van notaris Pieter de Wit te Amsterdam, met verklaring dat Michiel de Witte wettige erfgenaam is van Michiel de Ruyter d.d Spaans gezant Schoonenbergh aan Michiel de Witte t.a.v. titel van baron d.d Stukken betreffende familie De Witte. B. DOOS IV. 1. Johan de Witte aan Thomas Potts, op `Zeven Provinciën' op Theems d.d Zesentwintig brieven van Jean Royens te Bergen op Zoom aan Cornelis de Witte en Cornelia de Ruyter t.a.v. inpoldering van verdronken land bij Bergen op Zoom d.d Map A: (14 stukken) Map B: (12 stuken) 6. Vijf brieven van respectievelijk J. van Lanschot, J. Turcq, P. Steijger (2x) en P. v/d Sijf (?) t.a.v. inpoldering van verdronken land bij Bergen op Zoom d.d Akte van notaris Jacob Boogaert te Vlissingen d.d met verklaring van cipier Heyndrick Smith over grove uitspraken van Cornelis de Witte, die zijn grootmoeder Johanna Lampsins aan haar ziekbed tot tranen zou hebben geroerd en haar noemde `dat duyvelse beest' en `die oude hoer'.

5 12 Stukken betreffende familie De Witte. B. DOOS V. 15. Acht brieven van Cornelis de Witte aan Cornelia de Ruyter d.d Spaanse constabel aan Cornelis de Witte (in Spaans en vertaling) t.a.v. dankbetuiging voor titel van baron d.d M. de Belmonte aan Cornelis de Witte t.a.v. rekeningen voor verlening van titel van baron d.d. 14-5, Vijftien brieven van Schoonenbergh aan Engel de Ruyter n.a.v. benoeming tot baron d.d Overzicht van geschiedenis van titel van baron d.d Kopie van brief van Cornelis de Witte aan De los Velos met dankbetuiging voor jaarwedde d.d Schuldbekentenis van Cornelia de Ruyter d.d. à ƒ 4.000,== d.d en schuldbekentenis van Cornelis de Witte à ƒ 1.200,== d.d Cornelis de Witte vanuit Vlissingen aan Cornelia de Ruyter met beschrijving van vriendelijke gesprekken met zijn ziek te bed gelegen grootmoeder Johanna Lampsins (`behalven dat de strontpot (...) vrij wat stanck veroorsaakte') en zijn ontmoeting aldaar met de `schurck' Huydenraet, die `van moey Pots een hoer hadt gemaekt', d.d Stukken betreffende familie De Witte. B. (vervolg). DOOS V. 42. In kammarmer gevat cahier, aantekeningenboek t.a.v. uitgaven door Cornelis de Witte d.d (onder meer uitgaven voor nieuwe uitvoering van wapen op grafmonument van Michiel de Ruyter). 13 Losse stukken betreffende familie van De Ruyter DOOS VI. 4. Rekening van Pedro Reynaldo c.s. van vracht van schip het `Huis Nassau', pakhuishuur en verkochte scheepsgoederen voor Johannes Duym en Balthasar Schouten, kooplieden te Amsterdam, met vermelding dat kopie van rekening aan Michiel de Ruyter is verstrekt alvorens hij `Straetwaert' ging, d.d Anoniem geschrift over het weer d.d. april en mei Calculatie van victualie op de `Woerden, kapitein Johan de Witte d.d J. Herby aan erfgenamen van Michiel de Ruyter, ter begeleiding van brief met bijlage van A. van Sterrevelt d.d , met bijlage door W. van Alphen, t.a.v. rechtszaak tussen Rombout Verhulst en erfgenamen van Engel de Ruyter over wapen op grafmonument van Michiel de Ruyter d.d Akte waarin Michiel de Ruyter en zijn schoonzusters Dina en Maaike Engels vastleggen dat het huis in de Lange Noordstraat te Vlissingen, waarin hij woont, maar dat eigendom was van zijn overleden schoonvader Engel Eeuwoutsz., op zijn naam wordt gezet d.d Ondertekend: Machijel Adryaensen Ruijter, Dijna IJngeels, Maijken Hengels.

6 Dit is het oudste stuk van Michiel de Ruyter zelf in deze verzameling en behoort tezamen met de twee voor Afrika veroverde Engelse akten met zegel tot de belangwekkendste van deze gehele handschriftencollectie. 13 Losse stukken betreffende familie van De Ruyter DOOS VI. 22.Akte van notaris Gaspar Ypelaer te Amsterdam, t.a.v. verzegeling van inboedel van overleden Engel de Ruyter door Anna van Gelder d.d Twee brieven van Bernardus Somer aan Johan de Witte over afwikkeling van erfenis, met één rekenkundige bijlage d.d en Bewijs van afrekening van Aeltje Buys, vrouw van commandeur van binnenjacht dat stoffelijk overschot van Michiel de Ruyter van Rotterdam naar Amsterdam heeft vervoerd d.d Brief van Anna van Gelder aan Johan de Witte en Cornelia de Ruyter t.a.v. afwikkeling van erfenis d.d Arnold Finson (?) aan juffrouw De Witte weduwe van rekenmeester van Goes Hogesteijger en burgemeester van Goes De Jager t.a.v. wezen uit het huwelijk van Scholtes, Keminck en Maria de Witte, voor wie eventueel Johan de Witte of Michiel de Ruyter zouden kunnen zorgen d.d Jan Lampsins aan Johan Schorer t.a.v. diens a.s. huwelijk, met adressering `Mijnheer Joan Schoor gelogeert tot d'heer Vies-Admirael De Ruyter tot Amsterdam' d.d Juan van de Male en comp. te Cadiz aan Johanna Lampsins, met o.a. `wensten wel te weten of d'heer De Ruyter andermael staet hier na toe te comen en jegen wat tijt, alsoo sijn voorspracq ons bijsondere dienst can doen, Ul. gelyeft onse dingen nevens d'heere Lampsins aem hem te recomanderen' (...) Cornelio Ul. soon is wel dispoost' d.d

7 13 Losse stukken betreffende familie van De Ruyter. (vervolg) DOOS VII. 50 Originele akte van lijfrente van 425 ponden, gekocht van Staten van Holland door Michiel de Ruyter voor Michiel de Witte (vier jaar oud), ondertekend door raadpensionaris Johan de Witt d.d

8 51 Cornelia de Ruyter aan onbekende t.a.v. financiële zaken d.d Met excuus voor `gebreckelijck schrijven vanweygen mijn swackheij'. 56 Extract uit Schepenenregister van Amsterdam. Benoeming van curator (Mathijs van Zon) over Cornelia de Ruyter t.g.v. `verstandszwakte' op verzoek van haar bloedverwanten Coenraed de Wilhem en Alida en Sara Potts d.d Losse stukken betreffende familie van De Ruyter. (vervolg) DOOS VIII. 60 Johan de Witte en collega-zeeofficieren t.a.v. expeditie in Middellandse Zee d.d Instructie van Staten-Generaal t.a.v. expeditie in Middellandse Zee d.d Geneeskundige verklaring dat Cornelia de Ruyter haar memorie niet meer machtig is en niet meer zal worden d.d Rekest van Cornelia de Ruyter aan burgemeesters van Amsterdam om wapens van Johan en Michiel de Witte bij praalgraf in Nieuwe Kerk te mogen ophangen n.a.v. hun begrafenis. (omdat hun schip voor de kust in storm is vergaan is sprake van d'aangedreven lijken'). 87. Lijst van effecten van Michiel de Ruyter op `Eendracht' voor Hellevoetsluis d.d Cornelis de Witte te Cadiz aan zijn broer Johan de Witte te Amsterdam (Cornelis de Witte is aan boord geweest bij Michiel de Ruyter) d.d en Losse stukken betreffende familie van De Ruyter. (vervolg) DOOS IX. 90.Akte van erfgenamen van Michiel de Ruyter bij notaris David Doornick te Amsterdam d.d en (vier afschriften). Map A.: 2 aktes. Map B.: 2 extracten. 93. Akte van boedelscheiding van erfgenamen van Michiel de Ruyter bij notaris David Doornick te Amsterdam d.d `De posten waarmede den boedel moet worden g'augmenteert, rakende d'heeren Lamben', t.a.v. Johanna Velters, weduwe van Jan Lampsins, en haar betrokkenheid bij lijnbaan en redersactiviteiten van de familie Lampsins d.d Koninklijke vergunning voor Jacoba Maria Parker en haar kinderen tot het dragen van de naam van De Ruyter en van diens wapen d.d (vier afschriften), met bijgevoegd twee exemplaren van Nederlandsche Staatscourant d.d en (familie Van Steveninck mag de naam van De Ruyter voeren). 97. Drie exemplaren van Staatscourant d.d t.a.v. toevoeging van de naam De Ruyter aan de familienaam De Wildt. 14 Losse cahiers DOOS X 1. Cahier in kammarmeren omslag. `Inventaris gemaakt door juffr. Alida de Ruyter wed. wijlen Joan Schorrer in sijn leven schepen deser stede (Vlissingen-PvR) en de d'h.ren Joan ende Geleyn Lampsins testamentaire voogden van de nagelatene weesen (Abraham en Cornelia-PvR) van d'hr. Schoor zal den 20 Octob. 1664, den 23 dyto. Nota dat den Heer Admiraell als voogt alhier niet mede genoteert compt dat bij 't maqen van dees inventaris niet present maer doen ter tijt in see was'. Afgesloten door Alida de Ruyter, Geleyn Lampsins, Joan Lampsins en Michiel de Ruyter d.d

9 2. Cahier in kammarmeren omslag. Kasboekje van Cornelia de Ruyter d.d Cahier in kammarmeren omslag. `Memory en geslagtregis ter van de heer Magiel Adriaensen de Ruyter door Alida de Ruyter d.d Gedrukt boekje in perkamenten band. `Lijkreden gedaan in de haven van Syracusa op 't schip de `Eendragt' den 3 May 1676 na 't salig overlijden van den wijdberoemden zeeheld Michiel Adriaansz. de Ruyter door Theodorus Westhovius leeraar van Gods H. woord op 't selve schip ende tot Hekelingen'. Dordrecht Boekje in kammarmeren omslag. `Latijnsche grafschriften gestelt op het graf van eere opgerecht t'amsterdam voor den onsterffelijken zeehelt Michiel de Ruiter' (met vertaling en andere grafdichten). Gedrukt z.d. Vier exemplaren in één omslag. 15 Losse mappen DOOS XI. 1. Map 1. A.: met stukken en bescheiden betreffende de onthulling van het standbeeld van Michiel de Ruyter te Vlissingen d.d Twee boekjes (Gedenkschrift en Redevoering door A. des Amorie van der Hoeven) en circa twintig kranten en pamfletten. Bijgevoegd: Circa vijftig brieven, correspondentie betreffende herkisting van het stoffelijk overschot van Michiel de Ruyter d.d en P.J. Blok, Inboedel (inventaris) van Michiel de Ruyter (tijdschriftenartikel) 14 Losse mappen. DOOS XIII. 2. Map met stukken en bescheiden betreffende de rariteiten (inclusief schilderijen) en het archief afkomstig van Michiel de Ruyter, beëindigd met de overdracht aan het Rijk in december Circa honderd brieven. 17 AKTEN MET ZEGELS IN IJZEREN KISTJE. 1. Akte van Isaake Taylor op de `Victory' d.d (door De Ruyter in zijn scheepsjournaal `Isack Telger' genoemd). 2. Akte van schout-bij-nacht Gilles Thornburgh op de `Martha' d.d (door De Ruyter in zijn scheepsjournaal `Gylles Torenbury' genoemd). 3. Akte van benoeming tot kapitein-ter-zee bij de Amsterdamse admiraliteit van Engel de Ruyter d.d Een van twee bijzonder fraaie akten met zegel, door De Ruyter in beslag genomen voor kasteel Del Mina op de westkust van Afrika. Behoren tot de meest bijzondere stukken uit deze collectie. Zie P. Verhoog en L. Koelmans, De reis van Michiel Adriaansz. de Ruyter in , ('s-gravenhage 1961), p. 248.

10 18 Stukken m.b.t. het praalgraf te Amsterdam en tot het openen van de kist. DOOS XIV. 1. Twee eensluidende afschriften van notariële akte van erfgenamen van Michiel de Ruyter bij notaris David Doornick te Amsterdam t.a.v. praalgraf in Nieuwe Kerk d.d kopie van idem d.d Memorie en declaratie van onkosten t.a.v. begrafenis en praalgraf van Michiel de Ruyter, geschreven door Engel de Ruyter. 4. Graflijst, bijzettingen in het praalgraf in de Nieuwe Kerk d.d Stukken m.b.t. het praalgraf te Amsterdam en tot het openen van de kist. (vervolg). DOOS XV. 6. Proces verbaal van vernieuwing van lijkkist van Michiel de Ruyter door Nederlandse regering d.d Lijst van afstammelingen en familieleden aanwezig bij de plechtigheid d.d Twintig verschillende pamfletten betreffende Michiel de Ruyter, DOOS XVI. 1. Naerder verklaringe bij die van Algier gedaen (...) den 1 April 1662 (...). Amsterdam Noort-Hollandts jonge tijdinge (...) De Zijp 13 Aug Verkondighinge van den vreede (...) tot Breda. 's-gravenhage Verhael van de derde victorie (...) Amsterdam 1672 (=1673). 5. Vreughden-olie (...) Enkhuizen Copie van den missive (...) geschreven (...) in de Baey van Seracusa 's morgens vroegh. 's-gravenhage De Nederlandtsche maagd klagende (...) door J. Pluimer. Amsterdam Rouwklacht over de dood (...) door J. Bagge. Vlissingen De ontroerde vrees (...) door Jacobus van Rentergem.1677 Vijf exemplaren. 10. Latijns grafschrift voor Michiel de Ruyter door Petrus Francius (`Quandoquidem fama'). 11. In gloriosum excessum (...) door Reinerus Neuhusius. Amsterdam Ter laester eeren van (...) door R. Alsius. Amsterdam Gonstigh jaergeschenck (...) door Elisabeth Wijnants van Heijs. Middelburg Drie exemplaren. 14. Neniae Sacratae (...) Amsterdam (1676). Negen exemplaren. 15. Treur, en heldendicht (...) door J. Uleus. Alkmaar ( Traandoek (...) door François de Bruynne. z.d. en z.p. 17. Generosissimi manes (...) door Andries Winckel. Amsterdam In obitum (...). Amsterdam (1676). Zeventien exemplaren. 19. Op de doodt (...) door S. Merizon. Amsterdam Negen exemplaren. 20. Epicedium of lijkdicht (...) door Petrus Francius (...) (...) Amsterdam Vijf ingebonden exemplaren.

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 J. G. C. A. BRIELS Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek Met in bijlage

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768

Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768 Nummer archiefinventaris: 1.10.56 Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768 Auteur: C.H. van Marle Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 1.10.67 Inventaris van de collectie Van Plettenberg, 1763-1788

Nummer Toegang: 1.10.67 Inventaris van de collectie Van Plettenberg, 1763-1788 Nummer Toegang: 1.10.67 Inventaris van de collectie Van Plettenberg, 1763-1788 Nationaal Archief (c) z.d. Deze inventaris is geschreven in Nederlands 1.10.67 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

LANDAANWINNING EN BEDIJKING

LANDAANWINNING EN BEDIJKING LANDAANWINNING EN BEDIJKING Noord-Hollandse kust Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Nadere informatie

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nationaal Archief (c)1971 Deze inventaris is geschreven in hetnederlands 1.11.06.03 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Michiel Adriaensz de Ruyter [levensjaren 1607-1676], zijn naaste verwanten en nakomelingen, 1587-1982

Inventaris van het archief van Michiel Adriaensz de Ruyter [levensjaren 1607-1676], zijn naaste verwanten en nakomelingen, 1587-1982 Nummer archiefinventaris: 1.10.72 Inventaris van het archief van Michiel Adriaensz de Ruyter [levensjaren 1607-1676], zijn naaste verwanten en nakomelingen, 1587-1982 Auteur: Th. Morren, R. Fruin, I. Heidebrink

Nadere informatie

Michiel de Ruyter een zeeheld

Michiel de Ruyter een zeeheld Michiel de Ruyter een zeeheld Helden zijn van alle tijden. Vroeger hadden we in Nederland ook al helden. Vooral zeehelden. Mannen die grote overwinningen hadden behaald met de Nederlandse scheepsvloot.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de. Tabaksfirma G.P.J. Versteegh te

Plaatsingslijst van het archief van de. Tabaksfirma G.P.J. Versteegh te T00363 Plaatsingslijst van het archief van de Tabaksfirma G.P.J. Versteegh te Amerongen, 1818-1933 z.n. z.d. Inleiding Dit archiefje is op 1 mei 2011 door de heer W. Kerkmeijer, adjunct-directeur /conservator

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie (1909-1949 (2011)) 1069 Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0175 Inventaris van Collectie Heemkundekring Onsenoort, 1513-1951

Nummer Toegang: 0175 Inventaris van Collectie Heemkundekring Onsenoort, 1513-1951 Nummer Toegang: 0175 Inventaris van Collectie Heemkundekring Onsenoort, 1513-1951 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van B.C. Ruysch [levensjaren 1727-1806] en enige verwanten, 1654-1800

Inventaris van het archief van B.C. Ruysch [levensjaren 1727-1806] en enige verwanten, 1654-1800 Nummer archiefinventaris: 1.10.71 Inventaris van het archief van B.C. Ruysch [levensjaren 1727-1806] en enige verwanten, 1654-1800 Auteur: C.H. van Marle Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 462 INVENTARIS VAN DE COLLECTIE VERHOEF 1811-1897 DOOR C. JEURGENS SCHIEDAM 1996 1 INHOUDSOPGAVE Wijze van citeren... 2 INVENTARIS... 3 1. Henricus

Nadere informatie

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging Jambi Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters Algemene dagregisters, serieel 1727 Dagregister gehouden door den assistent M.C. Hoesen

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797

Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797 Nummer Toegang: 2.01.27.04 Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797 H.J. van der Tak Nationaal Archief (c) z.d. 2.01.27.04 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF... 5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Vrouwen aan de macht Markiezinnen van Bergen op Zoom

Vrouwen aan de macht Markiezinnen van Bergen op Zoom Vrouwen aan de macht Markiezinnen van Bergen op Zoom Portret van een vriendschap Moeizaam manoeuvreren Corte deductie Het heikele punt van de religie Portretruil Politiek ongelukkige partnerkeuze Portret

Nadere informatie

3 Brieventassen Roodfluweel, met de namen: Potts en de Witte, schoonzoons van de Ruyter.

3 Brieventassen Roodfluweel, met de namen: Potts en de Witte, schoonzoons van de Ruyter. 1 Standbeeld Verkleinde kopie in brons van het standbeeld van de Ruyter op de boulevard te Vlissingen, van Louis Royer, dd 1841. 2 haardscherm Geborduurd (midden 19e eeuw), afbeeldende het aanbieden van

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Transcriptie van twee folio s aanwezig in een archief in India Herman de Wit, Maarssen, juli 2014 Bron: Nationaal Archief Den Haag, Nederlandse bezittingen

Nadere informatie

werkblad Michiel de Ruyter

werkblad Michiel de Ruyter werkblad Michiel de Ruyter Al vier jaar na het einde van de Tachtigjarige Oorlog kreeg de Republiek het aan de stok met die andere zeevarende handelsmacht: Engeland. Hun rivaliteit leidde in de 17e eeuw

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

Wilsbeschikkingsboekje

Wilsbeschikkingsboekje Wilsbeschikkingsboekje Inleiding Wanneer een familielid komt te overlijden, wordt u met diep verdriet geconfronteerd en moet er in aanzienlijk korte tijd veel geregeld worden. In dit wilsbeschikkingsboekje

Nadere informatie

Onze vriendelijke republikeinse reis

Onze vriendelijke republikeinse reis Onze vriendelijke republikeinse reis Eerste druk, april 2012 2012 Marcel van den Driest Oorspronkelijke titel: Journaal eener reijse die de heeren Jacobus Thehoff en Cornelis van den Driessen vergezeld

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie

Inventaris van de collectie Beijerman-De Witt, 1630-1917

Inventaris van de collectie Beijerman-De Witt, 1630-1917 Nummer archiefinventaris: 3.20.66.03 Inventaris van de collectie Beijerman-De Witt, 1630-1917 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling D.E. Hinxt, 1753-1795

Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling D.E. Hinxt, 1753-1795 Nummer archiefinventaris: 1.01.47.09 Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling D.E. Hinxt, 1753-1795 Auteur: J. de Hullu Nationaal Archief, Den Haag 1924 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858)

Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.04 Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De

Nadere informatie

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren Geschiedenis kwartet jagers en boeren jagers en boeren jagers en boeren Reusachtige stenen die door mensen op elkaar gelegd zijn. Zo maakten ze een begraafplaats. * Hunebedden * Drenthe * Trechterbekers

Nadere informatie

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Sinds jaar en dag hangen er in de consistorie van de kerk te Oudelande drie schilderijen, twee panelen en een doek. De panelen stellen een gezicht op Oudelande

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Bijlage A BN/De Stem 18.05.1999 Bijlage B NRC 07.07.1893

Bijlage A BN/De Stem 18.05.1999 Bijlage B NRC 07.07.1893 Bijlage A BN/De Stem 18.05.1999 Bijlage B NRC 07.07.1893 Bijlage D1 Plattegrond 1832-1890. Plattegrond van de vesting Bergen op Zoom, 1832. Moderne natekening, ca. 1950. Hierop in dikke lijnen de bij de

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935

Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935 Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding aid is in Dutch.

Nadere informatie

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat. LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.nl HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN Ondergetekende

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

Ter inleiding. Persoonlijke wensen

Ter inleiding. Persoonlijke wensen 06-534 321 44 Ter inleiding Wanneer er een familielid overlijdt, wordt u met diep verdriet geconfronteerd en moet er in een korte tijd veel geregeld worden. Wij willen u bij deze wilsbeschikking informatie

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 226

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 226 8 (1948) Nr. 10 TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 226 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België nopens samenvoeging van douanebehandeling

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Wensen bij mijn uitvaart

Wilsbeschikking. Wensen bij mijn uitvaart Wilsbeschikking Wensen bij mijn uitvaart Een uitvaart volgens uw eigen wensen... In deze wilsbeschikking kunt u uw wensen ten aanzien van uw uitvaart vastleggen. U heeft dan meer zekerheid dat uw uitvaart

Nadere informatie

Inventaris van het archief van F. Pinke [levensjaren 1860-1917], 1913-1917 (1938)

Inventaris van het archief van F. Pinke [levensjaren 1860-1917], 1913-1917 (1938) Nummer archiefinventaris: 2.21.091.02 Inventaris van het archief van F. Pinke [levensjaren 1860-1917], 1913-1917 (1938) Auteur: F.G.P. Jaquet Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.15 Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte 32 e en 33 e kwartier Hermannus LUTGERINK Geboorte 98 Overlijden 99 Elisabeth Wulffling Overlijden 100 Geboorte + huwelijk 101 34 e en 35 e kwartier Thijse HOF Geboorte 102 Overlijden 103 Regina Postma

Nadere informatie

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 door H. Uil INHOUDSOPGAVE Zierikzee 1994 ALGEMEEN 3 Reglementen 3 Vergaderingen 3 Correspondentie 3

Nadere informatie

Noord-Nederlandse gewesten. Smeekschift

Noord-Nederlandse gewesten. Smeekschift Habsburgs gezag Vanaf dat moment stonden de zuidelijke Nederlanden onder Habsburgs gezag. Noord-Nederlandse gewesten Door vererving en verovering vielen vanaf dat moment ook alle Noord- Nederlandse gewesten

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra (1878-1915 (1917)) 460 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer en F. de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Inventaris van de stamboeken van Marineofficieren en Minderen 1795-1813

Inventaris van de stamboeken van Marineofficieren en Minderen 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.31 Inventaris van de stamboeken van Marineofficieren en Minderen 1795-1813 Auteur: G.H. de Kinkelder Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht gecompareerde Lam, bertus van Loon, molenaarsknecht, oud

Nadere informatie

Vragenlijst voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden 1

Vragenlijst voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden 1 Vragenlijst voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden 1 I. Personalia MAN/VROUW Familienaam Voornamen Adres Geboorteplaats en -datum Legitimatiebewijs Nummer Legitimatiebewijs

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg.

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg. Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Wensenformulier. voor het afscheid en de uitvaart van: uw uitvaart in vertrouwde handen. www.delu.nl. Naam:

Wensenformulier. voor het afscheid en de uitvaart van: uw uitvaart in vertrouwde handen. www.delu.nl. Naam: Wensenformulier voor het afscheid en de uitvaart van: Naam: 1 Dit wensenformulier is met zorg samengesteld en geeft u de mogelijkheid de meest voorkomende wensen rond uw afscheid en uw uitvaart vast te

Nadere informatie

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE

VERZOEK AAN DE MINISTER VAN ECONOMIE KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE DIRECTIE ECONOMISCHE REGLEMENTERING DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM VERZOEK TOT VERLENING VAN EEN OCTROOI

Nadere informatie

Tijd van regenten en vorsten 1600 1700. 6.2 Wie heeft de macht? Deel 2. Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht?

Tijd van regenten en vorsten 1600 1700. 6.2 Wie heeft de macht? Deel 2. Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht? Onderzoeksvraag: Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht? Kenmerkende aspect: Het streven van vorsten naar absolute macht. De bijzondere plaats in staatskundig opzicht

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_171 Nadere Toegang op inv. nr 171 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Van der Eijk. Beschrijving van de wensen voor de uitvaart. uitvaartverzorging. Ruimte voor aantekeningen

Van der Eijk. Beschrijving van de wensen voor de uitvaart. uitvaartverzorging. Ruimte voor aantekeningen Ruimte voor aantekeningen Beschrijving van de wensen voor de uitvaart 14 Van der Eijk uitvaartverzorging Marijke en Arjan van der Eijk Fresiastraat 12 2671 KS Naaldwijk Telefoon: (0174) 62 99 46 Geachte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

rijks museum Voorbereidende les bij de rondleiding Proef de Gouden Eeuw Geschiedenis Werkblad voor leerlingen (groep 7 en 8) 1/14

rijks museum Voorbereidende les bij de rondleiding Proef de Gouden Eeuw Geschiedenis Werkblad voor leerlingen (groep 7 en 8) 1/14 1/14 Werkblad 1 Oorlog en vrede Schuttersmaaltijd ter viering van de Vrede van Munster, Bartholomeus van der Helst, 1648 Nederland was in de 17de eeuw vaak in oorlog met verschillende landen. De langste

Nadere informatie

Inventaris van het archief van M. van Valckenburg [levensjaren 1641-1694], 1661-1680; M.W. van Valckenburg [levensjaren 1718-1784], 1764-1783

Inventaris van het archief van M. van Valckenburg [levensjaren 1641-1694], 1661-1680; M.W. van Valckenburg [levensjaren 1718-1784], 1764-1783 Nummer archiefinventaris: 1.10.93 Inventaris van het archief van M. van Valckenburg [levensjaren 1641-1694], 1661-1680; M.W. van Valckenburg [levensjaren 1718-1784], 1764-1783 Auteur: W.E. Meiboom Nationaal

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5 De Kerk Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5 2 1. Geschiedenis De grote bevolkingsgroei in de tweede helft van de 14de eeuw maakte het noodzakelijk nieuwe kerken

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

Dorien de Nijs, uitvaartbegeleiding te Vught

Dorien de Nijs, uitvaartbegeleiding te Vught In deze wilsbeschikking zijn alle wensen met betrekking tot de uitvaart van: vastgelegd. De uitvaart dient verzorgd te worden door: Dorien de Nijs, uitvaartbegeleiding te Vught Ondertekend, Plaats Datum

Nadere informatie

De familienaam Dekker

De familienaam Dekker De familienaam Dekker Tijdens een gesprek met Cees Dekker, vrijwilliger bij de Stichting Oud Limmen, bleek dat één van zijn voorvaderen een belangrijke positie had bekleed binnen de gemeenschap van Limmen.

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Cornelius van Loon, geb. 18-07-1718 te Wouw. Hij trouwde Dijmphna van Tilborgh. i. Paulina van Loon, geb. 12-04-1748 te Essen. ii. Anna Maria van Loon, geb. 04-05-1750 te Essen. iii.

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161

Wilsbeschikking. Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161 Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161 De verzorgt en begeleidt uitvaarten, ongeacht uw overtuiging, met respect en zoveel mogelijk ingaand op uw specifieke wensen. Het invullen van deze wilsbeschikking

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS Op 6 april 1804 wordt bij de magistraat ter tafel gebracht een gedrukt biljet met de aankondiging van de publieke

Nadere informatie

Geboortedatum. Handtekening. Het versturen van rouwkaarten voor de uitvaart na de uitvaart geen rouwkaarten laat ik mijn nabestaanden bepalen

Geboortedatum. Handtekening. Het versturen van rouwkaarten voor de uitvaart na de uitvaart geen rouwkaarten laat ik mijn nabestaanden bepalen [mooi] afscheid voor een mooi en persoonlijk afscheid... zoals de dag uit de nacht treedt treedt het leven uit de dood er is liefde die niet sterft Toon Hermans mijn uitvaart In mijn uitvaart heb ik aangegeven

Nadere informatie

Kasboek van de Branderij Sirag van Banken Lassis, 1821

Kasboek van de Branderij Sirag van Banken Lassis, 1821 ARCHIEF LOOPUYT Kasboek van de Branderij Sirag van Banken Lassis, 1821 door C. van der Tuijn transcriptie inv. nr. 1113 Rekening,bewijs en reliqau die bij dezen diende,zijn,hermanus van Bolés van Baarland,Adrianus

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ontvangers der Registratie en Domeinen, 1812-1814

Inventaris van het archief van de Ontvangers der Registratie en Domeinen, 1812-1814 Nummer archiefinventaris: 3.06.19 Inventaris van het archief van de Ontvangers der Registratie en Domeinen, 1812-1814 Auteur: J. de Jong Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS... v FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK Walter PINTENS...1 I. Inleiding...3 II. Huwelijksvoordelen...4 1. Artikel

Nadere informatie

Excellentie, Burgemeester, Admiraal, Madame Tuski, Dames en Heren, Jongens en Meisjes

Excellentie, Burgemeester, Admiraal, Madame Tuski, Dames en Heren, Jongens en Meisjes Lezing Jan Nuboer, 12 februari 2011, Nieuwe Kerk Amsterdam Excellentie, Burgemeester, Admiraal, Madame Tuski, Dames en Heren, Jongens en Meisjes Admiraal de Ruyter overleed op 29 April 1676 in de kajuit

Nadere informatie

7.1 Scheepsjournaals

7.1 Scheepsjournaals Thema/ onderwerp: Ontdekkaart 7.1 Scheepsjournaals Korte samenvatting van de leeractiviteit: De leerlingen vullen de woorden op de goede plek in in de gatentekst. De leerlingen bevragen het scheepsjournaal

Nadere informatie

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II NEUTENBERG-NOTTEBERG Het oorspronkelijke erve Notteberg, waar onderstaande personen naar zijn genoemd, was gelegen in Kerspel Goor nabij huis Heeckeren, waartoe het ook behoorde. Rond 1683 echter verhuizen

Nadere informatie

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld door 31 mei 2010 De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld Generatie 1 1. Johanna Gerritdina Kollenveld, dochter

Nadere informatie

W e n s e n f o r m u l i e r

W e n s e n f o r m u l i e r W e n s e n f o r m u l i e r Document van Laanderweg 15 1704 JT Heerhugowaard Tel: 072-512 26 14 Werkzaam in: Akersloot, Alkmaar, Bergen, Schagen, Obdam, Niedorp, Winkel, Heerhugowaard en omgeving Omdat

Nadere informatie

Inventaris van de collectie W. Cz. de With [levensjaren 1599-1658], (1581) 1629-1657 (1928)

Inventaris van de collectie W. Cz. de With [levensjaren 1599-1658], (1581) 1629-1657 (1928) Nummer archiefinventaris: 1.10.84 Inventaris van de collectie W. Cz. de With [levensjaren 1599-1658], (1581) 1629-1657 (1928) Auteur: J.G.F.M.G. baron van Hövell tot Westerflier Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Archief en collectie George Hendrik Breitner (1857-1923)

Archief en collectie George Hendrik Breitner (1857-1923) Nummer Toegang: NL-HaRKD-0396 Archief en collectie George Hendrik Breitner (1857-1923) Lidy Visser, 2004 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2004 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 Nummer Toegang: 2.25.69.05 Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Olaf Borgers

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch drs. L. F. W. Adriaenssen Van Stamboom vicaris-generaal, kanselier en zeg e l bewaard e r van de bisschop van Luik en had

Nadere informatie

Heeft u bijzondere wensen voor uw uitvaart? Leg ze nu al vast. Dit kan via dit uitvaartcodicil van Begrafenis en Crematieonderneming Theo Arts.

Heeft u bijzondere wensen voor uw uitvaart? Leg ze nu al vast. Dit kan via dit uitvaartcodicil van Begrafenis en Crematieonderneming Theo Arts. Heeft u bijzondere wensen voor uw uitvaart? Leg ze nu al vast. Dit kan via dit uitvaartcodicil van Begrafenis en Crematieonderneming Theo Arts. Zij geven u de zekerheid dat uw uitvaart wordt verzorgd op

Nadere informatie

Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging

Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging Opgave 1: Welke stelling is juist. a. Van een overlijden dient aangifte te worden gedaan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene is geboren.

Nadere informatie

Stofomschrijving Deze opdracht hoort bij 2.1-3.1 en 3.2 van De Republiek in tijd van Vorsten (Geschiedenis Werkplaats).

Stofomschrijving Deze opdracht hoort bij 2.1-3.1 en 3.2 van De Republiek in tijd van Vorsten (Geschiedenis Werkplaats). Het verhaal van 1588 Bodystorming Inleiding Het jaar 1588 is een belangrijk jaar in de geschiedenis van de Republiek. De gebeurtenissen die eraan vooraf gaan worden als feiten voorgelezen en tussen de

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. God Openbaring van Jezus Christus Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Zijn slaven God Openbaring van Jezus Christus Zijn engel

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1969 Nr. 233

TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1969 Nr. 233 13 (1947) Nr. 5 TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1969 Nr. 233 A. TITEL B. TEKST Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties, met Aanhangsels;

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J. Nepveu [levensjaren 1719-1779], 1752-1777

Inventaris van het archief van J. Nepveu [levensjaren 1719-1779], 1752-1777 Nummer archiefinventaris: 1.10.60 Inventaris van het archief van J. Nepveu [levensjaren 1719-1779], 1752-1777 Auteur: J. de Hullu Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

VRAGENLIJST voor het opstellen van een levenstestament / algemene volmacht

VRAGENLIJST voor het opstellen van een levenstestament / algemene volmacht VRAGENLIJST voor het opstellen van een levenstestament / algemene volmacht Deze vragenlijst is niet geschikt voor ondernemers die in hun testament wensen ten aanzien van hun onderneming wensen te regelen.

Nadere informatie

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN Tekst Dorine van Kesteren Wie erft er van u? Wat gebeurt er met uw spullen of huisdieren? Wie zorgt er voor de kinderen als u er niet meer bent? De wet regelt veel

Nadere informatie

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER-

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER- 1 C7 Heden, elf maart---------------------- - ---------------------- negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- Mr. GERARDUS JOHANNES FRANCISCUS SCHOLTEN, notaris ter----- standplaats 's-gravenhage,

Nadere informatie