Brief Michiel de Ruyter. 1. Michiel de Ruyter aan Thomas Potts en Alida de Ruyter dd (klerk, ingelijst.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brief Michiel de Ruyter. 1. Michiel de Ruyter aan Thomas Potts en Alida de Ruyter dd 24-3-1676 (klerk, ingelijst.)"

Transcriptie

1 Brieven en documenten van, aan en met betrekking tot Michiel. Samengesteld, gerubriceerd en deels van commentaar voorzien door: Dr R.B. Prud'homme van Reine. In 2012 is dit archief overgedragen aan het Nationaal Archief met de intentie het binnen 5 jaar voor eenieder digitaal beschikbaar te stellen via hun site: gahetna.nu. Brief Michiel de Ruyter. 1. Michiel de Ruyter aan Thomas Potts en Alida de Ruyter dd (klerk, ingelijst.) 1 Brieven Michiel de Ruyter. DOOS Michiel de Ruyter aan Thomas Potts d.d Michiel de Ruyter aan Thomas Potts d.d (klerk). 4. Michiel de Ruyter aan Cornelia de Ruyter d.d Michiel de Ruyter aan Johan de Witte d.d Gezanten aan Michiel de Ruyter d.d Staten van Holland aan Michiel de Ruyter d.d Willem III aan Michiel de Ruyter d.d Amsterdamse admiraliteit aan Engel de Ruyter d.d Michiel de Witte en Engel de Ruyter aan Johan de Witte en Cornelia de Ruyter d.d Brieven met handtekening van bekende zeeoff. en andere personen. DOOS I 1. Leicester aan Zeeuwse admiraliteit d.d Frederik Hendrik aan Zeeuwse admiraliteit d.d Maerten Tromp aan Zeeuwse admiraliteit d.d Witte de With aan Zeeuwse admiraliteit d.d Johan Evertsen aan Zeeuwse admiraliteit d.d Johan de Witt, extract uit resolutie van Staten-Generaal d.d Cornelis de Witt en Gaspar Fagel, extract uit resolutie van Staten-Generaal d.d Staten-Generaal aan Cornelis de Witt, met resolutie van Staten-Generaal d.d Johan de Witte aan Johan Belgicus van Hoorne d.d Cornelis Evertsen de Jongste aan Zeeuwse admiraliteit d.d Brieven met handtekening van bekende zeeoff. en andere personen. DOOS I 1. Barense Boom aan Zeeuwse admiraliteit d.d Maerten Thijssen aan Zeeuwse admiraliteit z.d. (ca.1650). 3. De Vries aan Zeeuwse admiraliteit d.d Marinus Hollare t.a.v. koop van spiegelscheepje door Zeeuwse adm. d.d Orders van Cornelis Tromp voor scheepskapiteins d.d. augustus Karel van de Putte aan Zeeuwse admiraliteit d.d J. van der Strenge aan Zeeuwse admiraliteit t.a.v. pretenties op gestrande schip de `Boer', schipper Cornelis Claessen d.d Venetiaans certificaat voor kapitein Jan Reylofse d.d , vertaald door notaris F. Tixerandet te Amsterdam d.d Joost Banckert aan Zeeuwse admiraliteit d.d. (z.d.ca. 1645). 10. Adriaen Banckert aan Zeeuwse admiraliteit d.d Geleyn Evertsen aan Zeeuwse admiraliteit z.d. (ca. 1690). 12. Jacob Wassenaer van Obdam aan Zeeuwse admiraliteit d.d Staten-Generaal, raadpensionaris Johan van Oldenbarneveld en C. van Aerssen aan Zeeuwse admiraliteit d.d

2 14. Extract uit adjudicatie van Raad van Brabant t.a.v. belasting op land voor o.m. Cornelis de Witte d.d Lijst van `monture' van oorlogsschip de `Maagd van Dordrecht' van Johan de Liefde d.d Brieven van bekende personen. DOOS I 1. 's-gravenhaagse Extra-Courant (gedrukt) d.d Johan de Witte aan Van Bayen d.d Order van veldmaarschalk graaf van Waldeck t.a.v. vrijlaten passeren van kapitein Johan de Witte d.d Drie brieven van Johan de Witt aan Michiel de Ruyter d.d. 9-9 (twee kopieën), 13-9 (twee kopieën), Twee brieven van Coenraed van Beuningen aan Michiel de Ruyter d.d (twee kopieën). 6. Johan de Witte aan Johan Belgicus van Hoorne dd (fragment, volledige brief 2 DOOS I Nr.: 9.) 7. Order van Willem III voor kapitein Johan de Witte d.d Johan de Witte aan Willem III z.d. (1677). 9. Order van Willem III voor kapitein Johan de Witte d.d (met begeleidende brief d.d ). 5 Varia, van zeer diverse oorsprong. DOOS I 1. `Bidrol' voor Nicolaas Schoor, begrafenis te Middelburg d.d Indemniteitsbrief voor Adriaen Banckert, Middelburg d.d Ordonnantie van betaling voor Johan de Witte d.d Scheepsliedje in Nederlands en Latijn (met tekening) z.n. en z.d. 6. Acte voor Cornelis de Witte, erfgenaam van Boudewijn de Witte, raadpensionaris van Zeeland, Bergen op Zoom d.d Vredesartikelen van Salee, Isaac Sweers d.d Vredesdelegatie van Salee, D. de Vries d.d Vredesartikelen van Salee in het Arabisch. 14. Ordonnantiën van betaling door Staten-Generaal van legerkosten voor Johan de Witte in Stukken t.a.v. betaling van 200ste penning door zeeofficieren d.d Kopie `rouwceel' van begrafenis van Maerten Tromp d.d Vredessluiting met Algiers (afschriften) d.d Journael Gehouden op de Reyse naer GUINEA Onder het Beleyt van de Heer RUYTER, 't Sedert het vertreck van Cadix, den 5. October 1664 tot den 6 Aug (pagina 1 tot en met pagina 8. rest ontbreekt.). 21. EERZANG voor 'slands verdedigers, ter gelegenheid van den ZEESLAG voorgevallen den v. Augustus MDCCLXXXI. tusschern den Vice-Admiraal Zoutman en den Admiraal PARKER. 22. Drietal van KEURGEDICHTEN ter gelegenheid van vorenstaande zeeslag (20). 6 Betreffende Engel de Ruyter DOOS II. 2. Brieven van Engel de Ruyter aan Thomas Potts (in slechte staat) d.d , , Huishuur à f 800,- door Engel de Ruyter aan zijn stiefmoeder Anna van Gelder betaald (bewijs van ontvangst) d.d Spaans geschrift t.a.v. hertogstitel voor Engel de Ruyter d.d Gezant te Madrid Schoonenbergh aan Engel t.a.v. pensioen van koning van

3 Spanje d.d Schoonenbergh aan Engel met gelukwens met benoeming tot vice-admiraal d.d Vier brieven van Schoonenbergh aan Engel t.a.v. pensioen d.d. 29-1, 4-5, 18-11, Zes brieven van Schoonenbergh aan Engel t.a.v. pensioen d.d. 11-6, 12-7, 19-7, 27-7, 2-8, Verzoekschrift van Engel aan eerste minister hertog de Medina Celi d.d Gezant in Spanje E. van Heemskerk aan Engel t.a.v. titel van baron d.d Vier brieven van Schoonenbergh aan Engel t.a.v. pensioen d.d. 22-3, 5-4, 19-9, Engel aan Don Juan van Oostenrijk (broer van Spaanse koning) met dankbetuiging d.d Kwitantie voor uitbetaling van jaarwedde aan Engel d.d Spaans gezant De Lira aan M. de Belmonte t.a.v. geslachtswapen op grafmonument van Michiel de Ruyter d.d Testament van Engel door J. Andringa op de `Zeven Provinciën' (o.m. gouden ketens en zilverwerk) d.d Vrijgeleide van Franse minister D'Estrades voor Engel d.d Brief van Don Juan van Oostenrijk aan Engel t.a.v. benoeming tot baron d.d Door Engel nagelaten en verdeeld zilverwerk (incl. Chatham-beker) z.d. 19. Laatste testament van Engel bij notaris J. Ypelaer te Amsterdam d.d. 27/ Brief idem als Nr. 17 echter dd De Lira aan Engel d.d Schoonenbergh aan Engel d.d Twee Spaanse acten voor Engel d.d (totaal 4 documenten) 24. Engel aan Don Juan van Oostenrijk t.a.v. benoeming tot baron d.d De Lira aan Engel t.a.v. ontbreken op begrafenis van Michiel de Ruyter d.d Rekening van Thomas Potts en Engel t.a.v. ontvangst van enkele obligaties d.d. 30-4, Hertog van Medina aan Engel d.d Vier brieven van Chiose aan Engel t.a.v. titel van baron en pensioen d.d. 6-4, 2-6, 4-6, Koning Karel II van Spanje, besluit t.a.v. pensioen van Engel d.d Drie brieven van don Pedro Alvarez de Codro aan Engel t.a.v. titel van baron en pensioen d.d. 8-3, 16-11, De Lira aan Staten-Generaal t.a.v. titel voor Engel d.d Marquis de la Laguna aan Engel t.a.v. toezending van brief van Don Juan van Oostenrijk d.d Orders etc. van de Staten-Generaal en Michiel de Ruyter voor Engel de Ruyter. DOOS II. Map: A. d.d , , , , , , , , , , , , Map: B , , (Willem III; gedrukt), (Michiel de Ruyter), (Michiel de Ruyter), , , (gedrukt), (Willem III). 8 Diverse stukken betreffende Engel de Ruyter. DOOS II. 1. Monsterrol (zonder bijzonderheden) d.d Instructie voor kapiteins d.d Kostpenningen voor Engel d.d. november 1675-mei Seinen d.d Brief van Johan de Witt aan B. van Mortaigne, commissaris van de Staten-Generaal bij de regering van Algiers, met opschrift van Michiel de Ruyter: `Tot Malaga ontfangen van den raetpensonarys De Wyt' d.d

4 9. Monsterrol (zonder bijzonderheden) d.d Eskaderverdeling d.d (1671 of 1672). 8 Diverse stukken betreffende Engel de Ruyter. (vervolg) DOOS III. 11. Boedelscheiding van Engel d.d Vier stukken betreffende boedelscheiding d.d Verdeling van nagelaten goederen onder erfgenamen d.d Schrijver O.J. Coopman aan Engel de Ruyter z.d. ( ). Met extract uit zijn scheepsjournaal d.d Verzoekschriften van koopvaardijkapiteins en kooplieden te Smyrna om hun schepen te konvooieren aan Engel de Ruyter. DOOS III. 1. Michiel de Ruyter aan Engel de Ruyter d.d Vijf lijsten van koopvaardijschepen in konvooi van Engel de Ruyter d.d Stambomen betreffende Michiel de Ruyter. DOOS III. Drie 19e-eeuwse stambomen en envelop met krantenknipsels. Pamflet met Lofschrift op Jan Coenraad Koopman. CmdrMWO. 11 Stukken betreffende familie De Witte. A. DOOS III. 4. Johan de Witte aan Cornelia de Ruyter d.d Michiel de Witte aan Cornelis de Witte, met bijschriften van Cornelia de Ruyter dd en Aanstelling van Boudewijn de Witte tot vaandrig door Willem III d.d Aanstelling van Boudewijn de Witte tot luitenant van compagnie door Willem III d.d (2 stukken) 8. Verlof voor Boudewijn de Witte voor expeditie op vloot verleend door Willem III d.d Boudewijn de Witte aan Cornelia de Ruyter d.d Akte van notaris Pieter de Wit te Amsterdam, met verklaring dat Michiel de Witte wettige erfgenaam is van Michiel de Ruyter d.d Spaans gezant Schoonenbergh aan Michiel de Witte t.a.v. titel van baron d.d Stukken betreffende familie De Witte. B. DOOS IV. 1. Johan de Witte aan Thomas Potts, op `Zeven Provinciën' op Theems d.d Zesentwintig brieven van Jean Royens te Bergen op Zoom aan Cornelis de Witte en Cornelia de Ruyter t.a.v. inpoldering van verdronken land bij Bergen op Zoom d.d Map A: (14 stukken) Map B: (12 stuken) 6. Vijf brieven van respectievelijk J. van Lanschot, J. Turcq, P. Steijger (2x) en P. v/d Sijf (?) t.a.v. inpoldering van verdronken land bij Bergen op Zoom d.d Akte van notaris Jacob Boogaert te Vlissingen d.d met verklaring van cipier Heyndrick Smith over grove uitspraken van Cornelis de Witte, die zijn grootmoeder Johanna Lampsins aan haar ziekbed tot tranen zou hebben geroerd en haar noemde `dat duyvelse beest' en `die oude hoer'.

5 12 Stukken betreffende familie De Witte. B. DOOS V. 15. Acht brieven van Cornelis de Witte aan Cornelia de Ruyter d.d Spaanse constabel aan Cornelis de Witte (in Spaans en vertaling) t.a.v. dankbetuiging voor titel van baron d.d M. de Belmonte aan Cornelis de Witte t.a.v. rekeningen voor verlening van titel van baron d.d. 14-5, Vijftien brieven van Schoonenbergh aan Engel de Ruyter n.a.v. benoeming tot baron d.d Overzicht van geschiedenis van titel van baron d.d Kopie van brief van Cornelis de Witte aan De los Velos met dankbetuiging voor jaarwedde d.d Schuldbekentenis van Cornelia de Ruyter d.d. à ƒ 4.000,== d.d en schuldbekentenis van Cornelis de Witte à ƒ 1.200,== d.d Cornelis de Witte vanuit Vlissingen aan Cornelia de Ruyter met beschrijving van vriendelijke gesprekken met zijn ziek te bed gelegen grootmoeder Johanna Lampsins (`behalven dat de strontpot (...) vrij wat stanck veroorsaakte') en zijn ontmoeting aldaar met de `schurck' Huydenraet, die `van moey Pots een hoer hadt gemaekt', d.d Stukken betreffende familie De Witte. B. (vervolg). DOOS V. 42. In kammarmer gevat cahier, aantekeningenboek t.a.v. uitgaven door Cornelis de Witte d.d (onder meer uitgaven voor nieuwe uitvoering van wapen op grafmonument van Michiel de Ruyter). 13 Losse stukken betreffende familie van De Ruyter DOOS VI. 4. Rekening van Pedro Reynaldo c.s. van vracht van schip het `Huis Nassau', pakhuishuur en verkochte scheepsgoederen voor Johannes Duym en Balthasar Schouten, kooplieden te Amsterdam, met vermelding dat kopie van rekening aan Michiel de Ruyter is verstrekt alvorens hij `Straetwaert' ging, d.d Anoniem geschrift over het weer d.d. april en mei Calculatie van victualie op de `Woerden, kapitein Johan de Witte d.d J. Herby aan erfgenamen van Michiel de Ruyter, ter begeleiding van brief met bijlage van A. van Sterrevelt d.d , met bijlage door W. van Alphen, t.a.v. rechtszaak tussen Rombout Verhulst en erfgenamen van Engel de Ruyter over wapen op grafmonument van Michiel de Ruyter d.d Akte waarin Michiel de Ruyter en zijn schoonzusters Dina en Maaike Engels vastleggen dat het huis in de Lange Noordstraat te Vlissingen, waarin hij woont, maar dat eigendom was van zijn overleden schoonvader Engel Eeuwoutsz., op zijn naam wordt gezet d.d Ondertekend: Machijel Adryaensen Ruijter, Dijna IJngeels, Maijken Hengels.

6 Dit is het oudste stuk van Michiel de Ruyter zelf in deze verzameling en behoort tezamen met de twee voor Afrika veroverde Engelse akten met zegel tot de belangwekkendste van deze gehele handschriftencollectie. 13 Losse stukken betreffende familie van De Ruyter DOOS VI. 22.Akte van notaris Gaspar Ypelaer te Amsterdam, t.a.v. verzegeling van inboedel van overleden Engel de Ruyter door Anna van Gelder d.d Twee brieven van Bernardus Somer aan Johan de Witte over afwikkeling van erfenis, met één rekenkundige bijlage d.d en Bewijs van afrekening van Aeltje Buys, vrouw van commandeur van binnenjacht dat stoffelijk overschot van Michiel de Ruyter van Rotterdam naar Amsterdam heeft vervoerd d.d Brief van Anna van Gelder aan Johan de Witte en Cornelia de Ruyter t.a.v. afwikkeling van erfenis d.d Arnold Finson (?) aan juffrouw De Witte weduwe van rekenmeester van Goes Hogesteijger en burgemeester van Goes De Jager t.a.v. wezen uit het huwelijk van Scholtes, Keminck en Maria de Witte, voor wie eventueel Johan de Witte of Michiel de Ruyter zouden kunnen zorgen d.d Jan Lampsins aan Johan Schorer t.a.v. diens a.s. huwelijk, met adressering `Mijnheer Joan Schoor gelogeert tot d'heer Vies-Admirael De Ruyter tot Amsterdam' d.d Juan van de Male en comp. te Cadiz aan Johanna Lampsins, met o.a. `wensten wel te weten of d'heer De Ruyter andermael staet hier na toe te comen en jegen wat tijt, alsoo sijn voorspracq ons bijsondere dienst can doen, Ul. gelyeft onse dingen nevens d'heere Lampsins aem hem te recomanderen' (...) Cornelio Ul. soon is wel dispoost' d.d

7 13 Losse stukken betreffende familie van De Ruyter. (vervolg) DOOS VII. 50 Originele akte van lijfrente van 425 ponden, gekocht van Staten van Holland door Michiel de Ruyter voor Michiel de Witte (vier jaar oud), ondertekend door raadpensionaris Johan de Witt d.d

8 51 Cornelia de Ruyter aan onbekende t.a.v. financiële zaken d.d Met excuus voor `gebreckelijck schrijven vanweygen mijn swackheij'. 56 Extract uit Schepenenregister van Amsterdam. Benoeming van curator (Mathijs van Zon) over Cornelia de Ruyter t.g.v. `verstandszwakte' op verzoek van haar bloedverwanten Coenraed de Wilhem en Alida en Sara Potts d.d Losse stukken betreffende familie van De Ruyter. (vervolg) DOOS VIII. 60 Johan de Witte en collega-zeeofficieren t.a.v. expeditie in Middellandse Zee d.d Instructie van Staten-Generaal t.a.v. expeditie in Middellandse Zee d.d Geneeskundige verklaring dat Cornelia de Ruyter haar memorie niet meer machtig is en niet meer zal worden d.d Rekest van Cornelia de Ruyter aan burgemeesters van Amsterdam om wapens van Johan en Michiel de Witte bij praalgraf in Nieuwe Kerk te mogen ophangen n.a.v. hun begrafenis. (omdat hun schip voor de kust in storm is vergaan is sprake van d'aangedreven lijken'). 87. Lijst van effecten van Michiel de Ruyter op `Eendracht' voor Hellevoetsluis d.d Cornelis de Witte te Cadiz aan zijn broer Johan de Witte te Amsterdam (Cornelis de Witte is aan boord geweest bij Michiel de Ruyter) d.d en Losse stukken betreffende familie van De Ruyter. (vervolg) DOOS IX. 90.Akte van erfgenamen van Michiel de Ruyter bij notaris David Doornick te Amsterdam d.d en (vier afschriften). Map A.: 2 aktes. Map B.: 2 extracten. 93. Akte van boedelscheiding van erfgenamen van Michiel de Ruyter bij notaris David Doornick te Amsterdam d.d `De posten waarmede den boedel moet worden g'augmenteert, rakende d'heeren Lamben', t.a.v. Johanna Velters, weduwe van Jan Lampsins, en haar betrokkenheid bij lijnbaan en redersactiviteiten van de familie Lampsins d.d Koninklijke vergunning voor Jacoba Maria Parker en haar kinderen tot het dragen van de naam van De Ruyter en van diens wapen d.d (vier afschriften), met bijgevoegd twee exemplaren van Nederlandsche Staatscourant d.d en (familie Van Steveninck mag de naam van De Ruyter voeren). 97. Drie exemplaren van Staatscourant d.d t.a.v. toevoeging van de naam De Ruyter aan de familienaam De Wildt. 14 Losse cahiers DOOS X 1. Cahier in kammarmeren omslag. `Inventaris gemaakt door juffr. Alida de Ruyter wed. wijlen Joan Schorrer in sijn leven schepen deser stede (Vlissingen-PvR) en de d'h.ren Joan ende Geleyn Lampsins testamentaire voogden van de nagelatene weesen (Abraham en Cornelia-PvR) van d'hr. Schoor zal den 20 Octob. 1664, den 23 dyto. Nota dat den Heer Admiraell als voogt alhier niet mede genoteert compt dat bij 't maqen van dees inventaris niet present maer doen ter tijt in see was'. Afgesloten door Alida de Ruyter, Geleyn Lampsins, Joan Lampsins en Michiel de Ruyter d.d

9 2. Cahier in kammarmeren omslag. Kasboekje van Cornelia de Ruyter d.d Cahier in kammarmeren omslag. `Memory en geslagtregis ter van de heer Magiel Adriaensen de Ruyter door Alida de Ruyter d.d Gedrukt boekje in perkamenten band. `Lijkreden gedaan in de haven van Syracusa op 't schip de `Eendragt' den 3 May 1676 na 't salig overlijden van den wijdberoemden zeeheld Michiel Adriaansz. de Ruyter door Theodorus Westhovius leeraar van Gods H. woord op 't selve schip ende tot Hekelingen'. Dordrecht Boekje in kammarmeren omslag. `Latijnsche grafschriften gestelt op het graf van eere opgerecht t'amsterdam voor den onsterffelijken zeehelt Michiel de Ruiter' (met vertaling en andere grafdichten). Gedrukt z.d. Vier exemplaren in één omslag. 15 Losse mappen DOOS XI. 1. Map 1. A.: met stukken en bescheiden betreffende de onthulling van het standbeeld van Michiel de Ruyter te Vlissingen d.d Twee boekjes (Gedenkschrift en Redevoering door A. des Amorie van der Hoeven) en circa twintig kranten en pamfletten. Bijgevoegd: Circa vijftig brieven, correspondentie betreffende herkisting van het stoffelijk overschot van Michiel de Ruyter d.d en P.J. Blok, Inboedel (inventaris) van Michiel de Ruyter (tijdschriftenartikel) 14 Losse mappen. DOOS XIII. 2. Map met stukken en bescheiden betreffende de rariteiten (inclusief schilderijen) en het archief afkomstig van Michiel de Ruyter, beëindigd met de overdracht aan het Rijk in december Circa honderd brieven. 17 AKTEN MET ZEGELS IN IJZEREN KISTJE. 1. Akte van Isaake Taylor op de `Victory' d.d (door De Ruyter in zijn scheepsjournaal `Isack Telger' genoemd). 2. Akte van schout-bij-nacht Gilles Thornburgh op de `Martha' d.d (door De Ruyter in zijn scheepsjournaal `Gylles Torenbury' genoemd). 3. Akte van benoeming tot kapitein-ter-zee bij de Amsterdamse admiraliteit van Engel de Ruyter d.d Een van twee bijzonder fraaie akten met zegel, door De Ruyter in beslag genomen voor kasteel Del Mina op de westkust van Afrika. Behoren tot de meest bijzondere stukken uit deze collectie. Zie P. Verhoog en L. Koelmans, De reis van Michiel Adriaansz. de Ruyter in , ('s-gravenhage 1961), p. 248.

10 18 Stukken m.b.t. het praalgraf te Amsterdam en tot het openen van de kist. DOOS XIV. 1. Twee eensluidende afschriften van notariële akte van erfgenamen van Michiel de Ruyter bij notaris David Doornick te Amsterdam t.a.v. praalgraf in Nieuwe Kerk d.d kopie van idem d.d Memorie en declaratie van onkosten t.a.v. begrafenis en praalgraf van Michiel de Ruyter, geschreven door Engel de Ruyter. 4. Graflijst, bijzettingen in het praalgraf in de Nieuwe Kerk d.d Stukken m.b.t. het praalgraf te Amsterdam en tot het openen van de kist. (vervolg). DOOS XV. 6. Proces verbaal van vernieuwing van lijkkist van Michiel de Ruyter door Nederlandse regering d.d Lijst van afstammelingen en familieleden aanwezig bij de plechtigheid d.d Twintig verschillende pamfletten betreffende Michiel de Ruyter, DOOS XVI. 1. Naerder verklaringe bij die van Algier gedaen (...) den 1 April 1662 (...). Amsterdam Noort-Hollandts jonge tijdinge (...) De Zijp 13 Aug Verkondighinge van den vreede (...) tot Breda. 's-gravenhage Verhael van de derde victorie (...) Amsterdam 1672 (=1673). 5. Vreughden-olie (...) Enkhuizen Copie van den missive (...) geschreven (...) in de Baey van Seracusa 's morgens vroegh. 's-gravenhage De Nederlandtsche maagd klagende (...) door J. Pluimer. Amsterdam Rouwklacht over de dood (...) door J. Bagge. Vlissingen De ontroerde vrees (...) door Jacobus van Rentergem.1677 Vijf exemplaren. 10. Latijns grafschrift voor Michiel de Ruyter door Petrus Francius (`Quandoquidem fama'). 11. In gloriosum excessum (...) door Reinerus Neuhusius. Amsterdam Ter laester eeren van (...) door R. Alsius. Amsterdam Gonstigh jaergeschenck (...) door Elisabeth Wijnants van Heijs. Middelburg Drie exemplaren. 14. Neniae Sacratae (...) Amsterdam (1676). Negen exemplaren. 15. Treur, en heldendicht (...) door J. Uleus. Alkmaar ( Traandoek (...) door François de Bruynne. z.d. en z.p. 17. Generosissimi manes (...) door Andries Winckel. Amsterdam In obitum (...). Amsterdam (1676). Zeventien exemplaren. 19. Op de doodt (...) door S. Merizon. Amsterdam Negen exemplaren. 20. Epicedium of lijkdicht (...) door Petrus Francius (...) (...) Amsterdam Vijf ingebonden exemplaren.

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954 Auteur: P. Douglas Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van de op Suriname betrekking hebbende stukken in het Stadsarchief Amsterdam

Inventaris van de op Suriname betrekking hebbende stukken in het Stadsarchief Amsterdam Inventaris van de op Suriname betrekking hebbende stukken in het Stadsarchief Amsterdam Met inleiding van Jean Jacques Vrij Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw van het Nationaal Archief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Nummer archiefinventaris: 3.01.03 Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Auteur: P.A. Meilink Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

De hof van Wahlwiller

De hof van Wahlwiller De hof van Wahlwiller door H.J.M. Franssen Brand te Wahlwillerhof. Onder deze kop schreef een ambtenaar van de gemeente Wittem een samenvatting van de brief, die de burgemeester had gezonden aan de commissaris

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 20 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS VAN HET VOORMALIG OUDEMANNENHUIS (Fabrifonds)

Nadere informatie

Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581. Willem Janszoon Verwer. editie J.J. Temminck

Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581. Willem Janszoon Verwer. editie J.J. Temminck Memoriaelbouck Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581 Willem Janszoon Verwer editie J.J. Temminck bron. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581 (ed. J.J. Temminck). Schuyt, Haarlem

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, (1800) 1802-1966 (1969)

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, (1800) 1802-1966 (1969) Nummer archiefinventaris: 2.14.03 Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, (1800) 1802-1966 (1969) Auteur: J.W. Moerman, H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 2012 Copyright: cc0

Nadere informatie

KERCKEBOEK HEEGH. van den dorpe GERBEN WIERDA

KERCKEBOEK HEEGH. van den dorpe GERBEN WIERDA KERCKEBOEK van den dorpe HEEGH GERBEN WIERDA Ir G. WIERDA, VLAARDINGEN 2008 INHOUD Voorwoord...5 Inleiding...7 Inhoudsopgaven...9 Inhoud A... 10 Inhoud B... 27 Inhoud C... 30 pag 3 4 Voorwoord De interesse

Nadere informatie

Kaapvaart in de tweede en derde Engelse oorlog *

Kaapvaart in de tweede en derde Engelse oorlog * Kaapvaart in de tweede en derde Engelse oorlog * J. R. BRUIJN De Engelse zeeoorlogen hebben over het algemeen vrij veel belangstelling van historici genoten. Zowel van Engelse als van Nederlandse zijde

Nadere informatie

Bijna anderhalve eeuw (1654-1795) schouten in Weert: een geschiedenis van de familie Costerins

Bijna anderhalve eeuw (1654-1795) schouten in Weert: een geschiedenis van de familie Costerins Stkhting HISTORISCH ONDERZOEK WEERT Bijna anderhalve eeuw (1654-1795) schouten in Weert: een geschiedenis van de familie Costerins door Jos FA. Wassink I. Inleiding In de zeventiende en achttiende eeuw

Nadere informatie

TERUG VAN WEGGEWEEST

TERUG VAN WEGGEWEEST TERUG VAN WEGGEWEEST OVER DE LOTGEVALLEN VAN EEN LEIDSE FAMILIE EN HAAR BIJBEL KEES WALLE In vroeger eeuwen was de bijbel niet alleen een bron van troost en godsvrucht, maar diende het meest gelezen boek

Nadere informatie

Schoonhoven: Keurkamers en Regels 1705-1809

Schoonhoven: Keurkamers en Regels 1705-1809 Schoonhoven: Keurkamers en Regels 1705-1809 De Gildekeurkamer, de Keurkamer van het Koningrijk Holland van goud- en zilversmeden en hun regelgeving. R.Kappers Schoonhoven: Keurkamers en Regels 1705-1809

Nadere informatie

LOLLE HARINGS NAUTA (1764-1828)

LOLLE HARINGS NAUTA (1764-1828) LOLLE HARINGS NAUTA (1764-1828) Dit elektronisch verbeterde waterverfportret is volgens overlevering gemaakt aan het einde van de 18 e eeuw, gedurende een strenge winter in St. Petersburg, waarin naar

Nadere informatie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie Bewerking van inv. nr. 205 van het Oud Archief (Apostillen 1743-1753) Door Jan van Hulzen Kamper genealogische en historische bronnen deel 26 O Uitgegeven

Nadere informatie

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck door Henk Knoester 1 Inhoud: Inleiding 1. De eerste generatie 2. De tweede generatie 3. De beroving van Jan Stevens de Munck 4. De derde generatie 5. De

Nadere informatie

De familie Lanszweert en de stad Oostende

De familie Lanszweert en de stad Oostende De familie Lanszweert en de stad Oostende 1 Stadsarchief Oostende Oostendse historische publicaties 17 Oostende 2008 2 Oostendse Historische Publicaties De familie Lanszweert en de stad Oostende Jacques

Nadere informatie

Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk

Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk Archief Delft 700 Oud Archief Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...7 BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN...9

Nadere informatie

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser Inleiding: Een bijzondere familienaam, echt afkomstig uit een kustplaats, die er als 't ware om vraagt nader te worden bezien. En omdat er over de familie Varkevisser, die uitlopers heeft gekregen naar

Nadere informatie

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux BULLETIN No. 22 AUGUSTUS 1960 Redacteuren j Apoth. P. vande Vyvere, Brugge Rédaction ( Dr. D. A. Wittop

Nadere informatie

CAERT-THRESOO TIJDSCHRIFT VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE KARTOGRAFIE IN NEDERLAND He jaargang, 1992, nr. 2

CAERT-THRESOO TIJDSCHRIFT VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE KARTOGRAFIE IN NEDERLAND He jaargang, 1992, nr. 2 CAERT-THRESOO TIJDSCHRIFT VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE KARTOGRAFIE IN NEDERLAND He jaargang, 1992, nr. 2 -H Antiquariaat Het Bisschopshof Oude Boeken, Prenten en Kaarten J.W. Kervezee Lichte Gaard 1 3511

Nadere informatie

Pieter de Leeuw van Weenen, 1810-1888

Pieter de Leeuw van Weenen, 1810-1888 Reünie-uitgave Pieter de Leeuw van Weenen, 1810-1888 Nieuw begin van een oude familie Inleiding De 200-ste geboortedag van Pieter de Leeuw van Weenen is aanleiding om alles wat op dit moment over Pieter

Nadere informatie

Jan van Riebeeck. historisch halfjaarbericht 2002-27... : '. :.:.. :..

Jan van Riebeeck. historisch halfjaarbericht 2002-27... : '. :.:.. :.. Jan van Riebeeck 1 historisch halfjaarbericht 2002-27.............. : '. :.:.. :.. ^Redactioneel Omslag: Een replica van de Drommedaris - een van de schepen vanjan van Riebeeck - in de haven van Kaapstad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923

Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923 Nummer archiefinventaris: 1.10.90.02 Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923 Auteur: H.H. Jongbloed Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie Bewerking van inv. nr. 206 van het Oud Archief (Apostillen 1754-1769) Door Jan van Hulzen Kamper genealogische en historische bronnen deel 26 P Uitgegeven

Nadere informatie

Mededelingenblad H I S T O R I S C H E V E R E N I G I N G H A R D I N X V E L D - G I E S S E N D A M Jaargang 36 Nummer 1 Zomer 2014

Mededelingenblad H I S T O R I S C H E V E R E N I G I N G H A R D I N X V E L D - G I E S S E N D A M Jaargang 36 Nummer 1 Zomer 2014 Mededelingenblad H I S T O R I S C H E V E R E N I G I N G H A R D I N X V E L D - G I E S S E N D A M Jaargang 36 Nummer 1 Zomer 2014 Inhoudsopgave Van de voorzitter 1 Van het bestuur 2 Open Monumentendag

Nadere informatie

TOT 18 10 waren bij de eigendomsoverdracht van onroerend goed tenminste

TOT 18 10 waren bij de eigendomsoverdracht van onroerend goed tenminste KEES WALLE 'Diefstal, gewelt en andere grove onbetaamlijckheden' HET RELAAS VAN EEN ONVERZOENLIJKE FAMILIERUZIE TOT 18 10 waren bij de eigendomsoverdracht van onroerend goed tenminste dr ie partijen betrokken.

Nadere informatie

Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg. de prate-banck

Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg. de prate-banck Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg de prate-banck informatiebulletin van vereniging hofwijck Eindredactie: Ben Bregman winternummer van de prate-banck

Nadere informatie

Stamboom van Jacques SURMONT

Stamboom van Jacques SURMONT Stamboom van Jacques SURMONT Vooraf: Het Suurmondverleden is boeiend. Hier volgt een overzicht van generaties met de bedoeling dat ieder familielid zich kan plaatsen in het geheel van onze stamboom. Leuke

Nadere informatie

Vewantschap tussen Maria Elisabeth Kerkhofs en haar oudvader (1873-1948) en Hendricus Christiaen Kerkhofs (1687-1739)

Vewantschap tussen Maria Elisabeth Kerkhofs en haar oudvader (1873-1948) en Hendricus Christiaen Kerkhofs (1687-1739) Vewantschap tussen Maria Elisabeth Kerkhofs en haar oudvader (1873-1948) en Hendricus Christiaen Kerkhofs (1687-1739) 2007 M.J.S.M. van der Zanden Grotenekker 4 5541 DJ REUSEL opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.331.20070713

Nadere informatie