Brief Michiel de Ruyter. 1. Michiel de Ruyter aan Thomas Potts en Alida de Ruyter dd (klerk, ingelijst.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brief Michiel de Ruyter. 1. Michiel de Ruyter aan Thomas Potts en Alida de Ruyter dd 24-3-1676 (klerk, ingelijst.)"

Transcriptie

1 Brieven en documenten van, aan en met betrekking tot Michiel. Samengesteld, gerubriceerd en deels van commentaar voorzien door: Dr R.B. Prud'homme van Reine. In 2012 is dit archief overgedragen aan het Nationaal Archief met de intentie het binnen 5 jaar voor eenieder digitaal beschikbaar te stellen via hun site: gahetna.nu. Brief Michiel de Ruyter. 1. Michiel de Ruyter aan Thomas Potts en Alida de Ruyter dd (klerk, ingelijst.) 1 Brieven Michiel de Ruyter. DOOS Michiel de Ruyter aan Thomas Potts d.d Michiel de Ruyter aan Thomas Potts d.d (klerk). 4. Michiel de Ruyter aan Cornelia de Ruyter d.d Michiel de Ruyter aan Johan de Witte d.d Gezanten aan Michiel de Ruyter d.d Staten van Holland aan Michiel de Ruyter d.d Willem III aan Michiel de Ruyter d.d Amsterdamse admiraliteit aan Engel de Ruyter d.d Michiel de Witte en Engel de Ruyter aan Johan de Witte en Cornelia de Ruyter d.d Brieven met handtekening van bekende zeeoff. en andere personen. DOOS I 1. Leicester aan Zeeuwse admiraliteit d.d Frederik Hendrik aan Zeeuwse admiraliteit d.d Maerten Tromp aan Zeeuwse admiraliteit d.d Witte de With aan Zeeuwse admiraliteit d.d Johan Evertsen aan Zeeuwse admiraliteit d.d Johan de Witt, extract uit resolutie van Staten-Generaal d.d Cornelis de Witt en Gaspar Fagel, extract uit resolutie van Staten-Generaal d.d Staten-Generaal aan Cornelis de Witt, met resolutie van Staten-Generaal d.d Johan de Witte aan Johan Belgicus van Hoorne d.d Cornelis Evertsen de Jongste aan Zeeuwse admiraliteit d.d Brieven met handtekening van bekende zeeoff. en andere personen. DOOS I 1. Barense Boom aan Zeeuwse admiraliteit d.d Maerten Thijssen aan Zeeuwse admiraliteit z.d. (ca.1650). 3. De Vries aan Zeeuwse admiraliteit d.d Marinus Hollare t.a.v. koop van spiegelscheepje door Zeeuwse adm. d.d Orders van Cornelis Tromp voor scheepskapiteins d.d. augustus Karel van de Putte aan Zeeuwse admiraliteit d.d J. van der Strenge aan Zeeuwse admiraliteit t.a.v. pretenties op gestrande schip de `Boer', schipper Cornelis Claessen d.d Venetiaans certificaat voor kapitein Jan Reylofse d.d , vertaald door notaris F. Tixerandet te Amsterdam d.d Joost Banckert aan Zeeuwse admiraliteit d.d. (z.d.ca. 1645). 10. Adriaen Banckert aan Zeeuwse admiraliteit d.d Geleyn Evertsen aan Zeeuwse admiraliteit z.d. (ca. 1690). 12. Jacob Wassenaer van Obdam aan Zeeuwse admiraliteit d.d Staten-Generaal, raadpensionaris Johan van Oldenbarneveld en C. van Aerssen aan Zeeuwse admiraliteit d.d

2 14. Extract uit adjudicatie van Raad van Brabant t.a.v. belasting op land voor o.m. Cornelis de Witte d.d Lijst van `monture' van oorlogsschip de `Maagd van Dordrecht' van Johan de Liefde d.d Brieven van bekende personen. DOOS I 1. 's-gravenhaagse Extra-Courant (gedrukt) d.d Johan de Witte aan Van Bayen d.d Order van veldmaarschalk graaf van Waldeck t.a.v. vrijlaten passeren van kapitein Johan de Witte d.d Drie brieven van Johan de Witt aan Michiel de Ruyter d.d. 9-9 (twee kopieën), 13-9 (twee kopieën), Twee brieven van Coenraed van Beuningen aan Michiel de Ruyter d.d (twee kopieën). 6. Johan de Witte aan Johan Belgicus van Hoorne dd (fragment, volledige brief 2 DOOS I Nr.: 9.) 7. Order van Willem III voor kapitein Johan de Witte d.d Johan de Witte aan Willem III z.d. (1677). 9. Order van Willem III voor kapitein Johan de Witte d.d (met begeleidende brief d.d ). 5 Varia, van zeer diverse oorsprong. DOOS I 1. `Bidrol' voor Nicolaas Schoor, begrafenis te Middelburg d.d Indemniteitsbrief voor Adriaen Banckert, Middelburg d.d Ordonnantie van betaling voor Johan de Witte d.d Scheepsliedje in Nederlands en Latijn (met tekening) z.n. en z.d. 6. Acte voor Cornelis de Witte, erfgenaam van Boudewijn de Witte, raadpensionaris van Zeeland, Bergen op Zoom d.d Vredesartikelen van Salee, Isaac Sweers d.d Vredesdelegatie van Salee, D. de Vries d.d Vredesartikelen van Salee in het Arabisch. 14. Ordonnantiën van betaling door Staten-Generaal van legerkosten voor Johan de Witte in Stukken t.a.v. betaling van 200ste penning door zeeofficieren d.d Kopie `rouwceel' van begrafenis van Maerten Tromp d.d Vredessluiting met Algiers (afschriften) d.d Journael Gehouden op de Reyse naer GUINEA Onder het Beleyt van de Heer RUYTER, 't Sedert het vertreck van Cadix, den 5. October 1664 tot den 6 Aug (pagina 1 tot en met pagina 8. rest ontbreekt.). 21. EERZANG voor 'slands verdedigers, ter gelegenheid van den ZEESLAG voorgevallen den v. Augustus MDCCLXXXI. tusschern den Vice-Admiraal Zoutman en den Admiraal PARKER. 22. Drietal van KEURGEDICHTEN ter gelegenheid van vorenstaande zeeslag (20). 6 Betreffende Engel de Ruyter DOOS II. 2. Brieven van Engel de Ruyter aan Thomas Potts (in slechte staat) d.d , , Huishuur à f 800,- door Engel de Ruyter aan zijn stiefmoeder Anna van Gelder betaald (bewijs van ontvangst) d.d Spaans geschrift t.a.v. hertogstitel voor Engel de Ruyter d.d Gezant te Madrid Schoonenbergh aan Engel t.a.v. pensioen van koning van

3 Spanje d.d Schoonenbergh aan Engel met gelukwens met benoeming tot vice-admiraal d.d Vier brieven van Schoonenbergh aan Engel t.a.v. pensioen d.d. 29-1, 4-5, 18-11, Zes brieven van Schoonenbergh aan Engel t.a.v. pensioen d.d. 11-6, 12-7, 19-7, 27-7, 2-8, Verzoekschrift van Engel aan eerste minister hertog de Medina Celi d.d Gezant in Spanje E. van Heemskerk aan Engel t.a.v. titel van baron d.d Vier brieven van Schoonenbergh aan Engel t.a.v. pensioen d.d. 22-3, 5-4, 19-9, Engel aan Don Juan van Oostenrijk (broer van Spaanse koning) met dankbetuiging d.d Kwitantie voor uitbetaling van jaarwedde aan Engel d.d Spaans gezant De Lira aan M. de Belmonte t.a.v. geslachtswapen op grafmonument van Michiel de Ruyter d.d Testament van Engel door J. Andringa op de `Zeven Provinciën' (o.m. gouden ketens en zilverwerk) d.d Vrijgeleide van Franse minister D'Estrades voor Engel d.d Brief van Don Juan van Oostenrijk aan Engel t.a.v. benoeming tot baron d.d Door Engel nagelaten en verdeeld zilverwerk (incl. Chatham-beker) z.d. 19. Laatste testament van Engel bij notaris J. Ypelaer te Amsterdam d.d. 27/ Brief idem als Nr. 17 echter dd De Lira aan Engel d.d Schoonenbergh aan Engel d.d Twee Spaanse acten voor Engel d.d (totaal 4 documenten) 24. Engel aan Don Juan van Oostenrijk t.a.v. benoeming tot baron d.d De Lira aan Engel t.a.v. ontbreken op begrafenis van Michiel de Ruyter d.d Rekening van Thomas Potts en Engel t.a.v. ontvangst van enkele obligaties d.d. 30-4, Hertog van Medina aan Engel d.d Vier brieven van Chiose aan Engel t.a.v. titel van baron en pensioen d.d. 6-4, 2-6, 4-6, Koning Karel II van Spanje, besluit t.a.v. pensioen van Engel d.d Drie brieven van don Pedro Alvarez de Codro aan Engel t.a.v. titel van baron en pensioen d.d. 8-3, 16-11, De Lira aan Staten-Generaal t.a.v. titel voor Engel d.d Marquis de la Laguna aan Engel t.a.v. toezending van brief van Don Juan van Oostenrijk d.d Orders etc. van de Staten-Generaal en Michiel de Ruyter voor Engel de Ruyter. DOOS II. Map: A. d.d , , , , , , , , , , , , Map: B , , (Willem III; gedrukt), (Michiel de Ruyter), (Michiel de Ruyter), , , (gedrukt), (Willem III). 8 Diverse stukken betreffende Engel de Ruyter. DOOS II. 1. Monsterrol (zonder bijzonderheden) d.d Instructie voor kapiteins d.d Kostpenningen voor Engel d.d. november 1675-mei Seinen d.d Brief van Johan de Witt aan B. van Mortaigne, commissaris van de Staten-Generaal bij de regering van Algiers, met opschrift van Michiel de Ruyter: `Tot Malaga ontfangen van den raetpensonarys De Wyt' d.d

4 9. Monsterrol (zonder bijzonderheden) d.d Eskaderverdeling d.d (1671 of 1672). 8 Diverse stukken betreffende Engel de Ruyter. (vervolg) DOOS III. 11. Boedelscheiding van Engel d.d Vier stukken betreffende boedelscheiding d.d Verdeling van nagelaten goederen onder erfgenamen d.d Schrijver O.J. Coopman aan Engel de Ruyter z.d. ( ). Met extract uit zijn scheepsjournaal d.d Verzoekschriften van koopvaardijkapiteins en kooplieden te Smyrna om hun schepen te konvooieren aan Engel de Ruyter. DOOS III. 1. Michiel de Ruyter aan Engel de Ruyter d.d Vijf lijsten van koopvaardijschepen in konvooi van Engel de Ruyter d.d Stambomen betreffende Michiel de Ruyter. DOOS III. Drie 19e-eeuwse stambomen en envelop met krantenknipsels. Pamflet met Lofschrift op Jan Coenraad Koopman. CmdrMWO. 11 Stukken betreffende familie De Witte. A. DOOS III. 4. Johan de Witte aan Cornelia de Ruyter d.d Michiel de Witte aan Cornelis de Witte, met bijschriften van Cornelia de Ruyter dd en Aanstelling van Boudewijn de Witte tot vaandrig door Willem III d.d Aanstelling van Boudewijn de Witte tot luitenant van compagnie door Willem III d.d (2 stukken) 8. Verlof voor Boudewijn de Witte voor expeditie op vloot verleend door Willem III d.d Boudewijn de Witte aan Cornelia de Ruyter d.d Akte van notaris Pieter de Wit te Amsterdam, met verklaring dat Michiel de Witte wettige erfgenaam is van Michiel de Ruyter d.d Spaans gezant Schoonenbergh aan Michiel de Witte t.a.v. titel van baron d.d Stukken betreffende familie De Witte. B. DOOS IV. 1. Johan de Witte aan Thomas Potts, op `Zeven Provinciën' op Theems d.d Zesentwintig brieven van Jean Royens te Bergen op Zoom aan Cornelis de Witte en Cornelia de Ruyter t.a.v. inpoldering van verdronken land bij Bergen op Zoom d.d Map A: (14 stukken) Map B: (12 stuken) 6. Vijf brieven van respectievelijk J. van Lanschot, J. Turcq, P. Steijger (2x) en P. v/d Sijf (?) t.a.v. inpoldering van verdronken land bij Bergen op Zoom d.d Akte van notaris Jacob Boogaert te Vlissingen d.d met verklaring van cipier Heyndrick Smith over grove uitspraken van Cornelis de Witte, die zijn grootmoeder Johanna Lampsins aan haar ziekbed tot tranen zou hebben geroerd en haar noemde `dat duyvelse beest' en `die oude hoer'.

5 12 Stukken betreffende familie De Witte. B. DOOS V. 15. Acht brieven van Cornelis de Witte aan Cornelia de Ruyter d.d Spaanse constabel aan Cornelis de Witte (in Spaans en vertaling) t.a.v. dankbetuiging voor titel van baron d.d M. de Belmonte aan Cornelis de Witte t.a.v. rekeningen voor verlening van titel van baron d.d. 14-5, Vijftien brieven van Schoonenbergh aan Engel de Ruyter n.a.v. benoeming tot baron d.d Overzicht van geschiedenis van titel van baron d.d Kopie van brief van Cornelis de Witte aan De los Velos met dankbetuiging voor jaarwedde d.d Schuldbekentenis van Cornelia de Ruyter d.d. à ƒ 4.000,== d.d en schuldbekentenis van Cornelis de Witte à ƒ 1.200,== d.d Cornelis de Witte vanuit Vlissingen aan Cornelia de Ruyter met beschrijving van vriendelijke gesprekken met zijn ziek te bed gelegen grootmoeder Johanna Lampsins (`behalven dat de strontpot (...) vrij wat stanck veroorsaakte') en zijn ontmoeting aldaar met de `schurck' Huydenraet, die `van moey Pots een hoer hadt gemaekt', d.d Stukken betreffende familie De Witte. B. (vervolg). DOOS V. 42. In kammarmer gevat cahier, aantekeningenboek t.a.v. uitgaven door Cornelis de Witte d.d (onder meer uitgaven voor nieuwe uitvoering van wapen op grafmonument van Michiel de Ruyter). 13 Losse stukken betreffende familie van De Ruyter DOOS VI. 4. Rekening van Pedro Reynaldo c.s. van vracht van schip het `Huis Nassau', pakhuishuur en verkochte scheepsgoederen voor Johannes Duym en Balthasar Schouten, kooplieden te Amsterdam, met vermelding dat kopie van rekening aan Michiel de Ruyter is verstrekt alvorens hij `Straetwaert' ging, d.d Anoniem geschrift over het weer d.d. april en mei Calculatie van victualie op de `Woerden, kapitein Johan de Witte d.d J. Herby aan erfgenamen van Michiel de Ruyter, ter begeleiding van brief met bijlage van A. van Sterrevelt d.d , met bijlage door W. van Alphen, t.a.v. rechtszaak tussen Rombout Verhulst en erfgenamen van Engel de Ruyter over wapen op grafmonument van Michiel de Ruyter d.d Akte waarin Michiel de Ruyter en zijn schoonzusters Dina en Maaike Engels vastleggen dat het huis in de Lange Noordstraat te Vlissingen, waarin hij woont, maar dat eigendom was van zijn overleden schoonvader Engel Eeuwoutsz., op zijn naam wordt gezet d.d Ondertekend: Machijel Adryaensen Ruijter, Dijna IJngeels, Maijken Hengels.

6 Dit is het oudste stuk van Michiel de Ruyter zelf in deze verzameling en behoort tezamen met de twee voor Afrika veroverde Engelse akten met zegel tot de belangwekkendste van deze gehele handschriftencollectie. 13 Losse stukken betreffende familie van De Ruyter DOOS VI. 22.Akte van notaris Gaspar Ypelaer te Amsterdam, t.a.v. verzegeling van inboedel van overleden Engel de Ruyter door Anna van Gelder d.d Twee brieven van Bernardus Somer aan Johan de Witte over afwikkeling van erfenis, met één rekenkundige bijlage d.d en Bewijs van afrekening van Aeltje Buys, vrouw van commandeur van binnenjacht dat stoffelijk overschot van Michiel de Ruyter van Rotterdam naar Amsterdam heeft vervoerd d.d Brief van Anna van Gelder aan Johan de Witte en Cornelia de Ruyter t.a.v. afwikkeling van erfenis d.d Arnold Finson (?) aan juffrouw De Witte weduwe van rekenmeester van Goes Hogesteijger en burgemeester van Goes De Jager t.a.v. wezen uit het huwelijk van Scholtes, Keminck en Maria de Witte, voor wie eventueel Johan de Witte of Michiel de Ruyter zouden kunnen zorgen d.d Jan Lampsins aan Johan Schorer t.a.v. diens a.s. huwelijk, met adressering `Mijnheer Joan Schoor gelogeert tot d'heer Vies-Admirael De Ruyter tot Amsterdam' d.d Juan van de Male en comp. te Cadiz aan Johanna Lampsins, met o.a. `wensten wel te weten of d'heer De Ruyter andermael staet hier na toe te comen en jegen wat tijt, alsoo sijn voorspracq ons bijsondere dienst can doen, Ul. gelyeft onse dingen nevens d'heere Lampsins aem hem te recomanderen' (...) Cornelio Ul. soon is wel dispoost' d.d

7 13 Losse stukken betreffende familie van De Ruyter. (vervolg) DOOS VII. 50 Originele akte van lijfrente van 425 ponden, gekocht van Staten van Holland door Michiel de Ruyter voor Michiel de Witte (vier jaar oud), ondertekend door raadpensionaris Johan de Witt d.d

8 51 Cornelia de Ruyter aan onbekende t.a.v. financiële zaken d.d Met excuus voor `gebreckelijck schrijven vanweygen mijn swackheij'. 56 Extract uit Schepenenregister van Amsterdam. Benoeming van curator (Mathijs van Zon) over Cornelia de Ruyter t.g.v. `verstandszwakte' op verzoek van haar bloedverwanten Coenraed de Wilhem en Alida en Sara Potts d.d Losse stukken betreffende familie van De Ruyter. (vervolg) DOOS VIII. 60 Johan de Witte en collega-zeeofficieren t.a.v. expeditie in Middellandse Zee d.d Instructie van Staten-Generaal t.a.v. expeditie in Middellandse Zee d.d Geneeskundige verklaring dat Cornelia de Ruyter haar memorie niet meer machtig is en niet meer zal worden d.d Rekest van Cornelia de Ruyter aan burgemeesters van Amsterdam om wapens van Johan en Michiel de Witte bij praalgraf in Nieuwe Kerk te mogen ophangen n.a.v. hun begrafenis. (omdat hun schip voor de kust in storm is vergaan is sprake van d'aangedreven lijken'). 87. Lijst van effecten van Michiel de Ruyter op `Eendracht' voor Hellevoetsluis d.d Cornelis de Witte te Cadiz aan zijn broer Johan de Witte te Amsterdam (Cornelis de Witte is aan boord geweest bij Michiel de Ruyter) d.d en Losse stukken betreffende familie van De Ruyter. (vervolg) DOOS IX. 90.Akte van erfgenamen van Michiel de Ruyter bij notaris David Doornick te Amsterdam d.d en (vier afschriften). Map A.: 2 aktes. Map B.: 2 extracten. 93. Akte van boedelscheiding van erfgenamen van Michiel de Ruyter bij notaris David Doornick te Amsterdam d.d `De posten waarmede den boedel moet worden g'augmenteert, rakende d'heeren Lamben', t.a.v. Johanna Velters, weduwe van Jan Lampsins, en haar betrokkenheid bij lijnbaan en redersactiviteiten van de familie Lampsins d.d Koninklijke vergunning voor Jacoba Maria Parker en haar kinderen tot het dragen van de naam van De Ruyter en van diens wapen d.d (vier afschriften), met bijgevoegd twee exemplaren van Nederlandsche Staatscourant d.d en (familie Van Steveninck mag de naam van De Ruyter voeren). 97. Drie exemplaren van Staatscourant d.d t.a.v. toevoeging van de naam De Ruyter aan de familienaam De Wildt. 14 Losse cahiers DOOS X 1. Cahier in kammarmeren omslag. `Inventaris gemaakt door juffr. Alida de Ruyter wed. wijlen Joan Schorrer in sijn leven schepen deser stede (Vlissingen-PvR) en de d'h.ren Joan ende Geleyn Lampsins testamentaire voogden van de nagelatene weesen (Abraham en Cornelia-PvR) van d'hr. Schoor zal den 20 Octob. 1664, den 23 dyto. Nota dat den Heer Admiraell als voogt alhier niet mede genoteert compt dat bij 't maqen van dees inventaris niet present maer doen ter tijt in see was'. Afgesloten door Alida de Ruyter, Geleyn Lampsins, Joan Lampsins en Michiel de Ruyter d.d

9 2. Cahier in kammarmeren omslag. Kasboekje van Cornelia de Ruyter d.d Cahier in kammarmeren omslag. `Memory en geslagtregis ter van de heer Magiel Adriaensen de Ruyter door Alida de Ruyter d.d Gedrukt boekje in perkamenten band. `Lijkreden gedaan in de haven van Syracusa op 't schip de `Eendragt' den 3 May 1676 na 't salig overlijden van den wijdberoemden zeeheld Michiel Adriaansz. de Ruyter door Theodorus Westhovius leeraar van Gods H. woord op 't selve schip ende tot Hekelingen'. Dordrecht Boekje in kammarmeren omslag. `Latijnsche grafschriften gestelt op het graf van eere opgerecht t'amsterdam voor den onsterffelijken zeehelt Michiel de Ruiter' (met vertaling en andere grafdichten). Gedrukt z.d. Vier exemplaren in één omslag. 15 Losse mappen DOOS XI. 1. Map 1. A.: met stukken en bescheiden betreffende de onthulling van het standbeeld van Michiel de Ruyter te Vlissingen d.d Twee boekjes (Gedenkschrift en Redevoering door A. des Amorie van der Hoeven) en circa twintig kranten en pamfletten. Bijgevoegd: Circa vijftig brieven, correspondentie betreffende herkisting van het stoffelijk overschot van Michiel de Ruyter d.d en P.J. Blok, Inboedel (inventaris) van Michiel de Ruyter (tijdschriftenartikel) 14 Losse mappen. DOOS XIII. 2. Map met stukken en bescheiden betreffende de rariteiten (inclusief schilderijen) en het archief afkomstig van Michiel de Ruyter, beëindigd met de overdracht aan het Rijk in december Circa honderd brieven. 17 AKTEN MET ZEGELS IN IJZEREN KISTJE. 1. Akte van Isaake Taylor op de `Victory' d.d (door De Ruyter in zijn scheepsjournaal `Isack Telger' genoemd). 2. Akte van schout-bij-nacht Gilles Thornburgh op de `Martha' d.d (door De Ruyter in zijn scheepsjournaal `Gylles Torenbury' genoemd). 3. Akte van benoeming tot kapitein-ter-zee bij de Amsterdamse admiraliteit van Engel de Ruyter d.d Een van twee bijzonder fraaie akten met zegel, door De Ruyter in beslag genomen voor kasteel Del Mina op de westkust van Afrika. Behoren tot de meest bijzondere stukken uit deze collectie. Zie P. Verhoog en L. Koelmans, De reis van Michiel Adriaansz. de Ruyter in , ('s-gravenhage 1961), p. 248.

10 18 Stukken m.b.t. het praalgraf te Amsterdam en tot het openen van de kist. DOOS XIV. 1. Twee eensluidende afschriften van notariële akte van erfgenamen van Michiel de Ruyter bij notaris David Doornick te Amsterdam t.a.v. praalgraf in Nieuwe Kerk d.d kopie van idem d.d Memorie en declaratie van onkosten t.a.v. begrafenis en praalgraf van Michiel de Ruyter, geschreven door Engel de Ruyter. 4. Graflijst, bijzettingen in het praalgraf in de Nieuwe Kerk d.d Stukken m.b.t. het praalgraf te Amsterdam en tot het openen van de kist. (vervolg). DOOS XV. 6. Proces verbaal van vernieuwing van lijkkist van Michiel de Ruyter door Nederlandse regering d.d Lijst van afstammelingen en familieleden aanwezig bij de plechtigheid d.d Twintig verschillende pamfletten betreffende Michiel de Ruyter, DOOS XVI. 1. Naerder verklaringe bij die van Algier gedaen (...) den 1 April 1662 (...). Amsterdam Noort-Hollandts jonge tijdinge (...) De Zijp 13 Aug Verkondighinge van den vreede (...) tot Breda. 's-gravenhage Verhael van de derde victorie (...) Amsterdam 1672 (=1673). 5. Vreughden-olie (...) Enkhuizen Copie van den missive (...) geschreven (...) in de Baey van Seracusa 's morgens vroegh. 's-gravenhage De Nederlandtsche maagd klagende (...) door J. Pluimer. Amsterdam Rouwklacht over de dood (...) door J. Bagge. Vlissingen De ontroerde vrees (...) door Jacobus van Rentergem.1677 Vijf exemplaren. 10. Latijns grafschrift voor Michiel de Ruyter door Petrus Francius (`Quandoquidem fama'). 11. In gloriosum excessum (...) door Reinerus Neuhusius. Amsterdam Ter laester eeren van (...) door R. Alsius. Amsterdam Gonstigh jaergeschenck (...) door Elisabeth Wijnants van Heijs. Middelburg Drie exemplaren. 14. Neniae Sacratae (...) Amsterdam (1676). Negen exemplaren. 15. Treur, en heldendicht (...) door J. Uleus. Alkmaar ( Traandoek (...) door François de Bruynne. z.d. en z.p. 17. Generosissimi manes (...) door Andries Winckel. Amsterdam In obitum (...). Amsterdam (1676). Zeventien exemplaren. 19. Op de doodt (...) door S. Merizon. Amsterdam Negen exemplaren. 20. Epicedium of lijkdicht (...) door Petrus Francius (...) (...) Amsterdam Vijf ingebonden exemplaren.

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Nummer Toegang: A13. Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A13. Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A13 Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1567-1625) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A13 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 J. G. C. A. BRIELS Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek Met in bijlage

Nadere informatie

Nummer Toegang: 1.10.67 Inventaris van de collectie Van Plettenberg, 1763-1788

Nummer Toegang: 1.10.67 Inventaris van de collectie Van Plettenberg, 1763-1788 Nummer Toegang: 1.10.67 Inventaris van de collectie Van Plettenberg, 1763-1788 Nationaal Archief (c) z.d. Deze inventaris is geschreven in Nederlands 1.10.67 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768

Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768 Nummer archiefinventaris: 1.10.56 Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768 Auteur: C.H. van Marle Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie 1. Antonius van Berkel. Hij trouwde Petronella Keth. 2. i. Peter van Berkel geb. 1788. Eerste generatie Tweede generatie 2. Peter van Berkel, geb. 1788, overl. 29-03-1865 te Uden. Hij trouwde Cornelia

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE STAD SAS

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE STAD SAS Inventaris van de archieven van de Stad Sas van Gent, 1644-1795 1 INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE STAD SAS VAN GENT, 1644 1795 (1798 NR 175) STUKKEN VAN ALGEMENE AARD I. PRIVILEGES 1. Afschrift van

Nadere informatie

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg,

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, 1790-1922 Archief Delft 779 Familie De Heij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

LANDAANWINNING EN BEDIJKING

LANDAANWINNING EN BEDIJKING LANDAANWINNING EN BEDIJKING Noord-Hollandse kust Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nationaal Archief (c)1971 Deze inventaris is geschreven in hetnederlands 1.11.06.03 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de. Tabaksfirma G.P.J. Versteegh te

Plaatsingslijst van het archief van de. Tabaksfirma G.P.J. Versteegh te T00363 Plaatsingslijst van het archief van de Tabaksfirma G.P.J. Versteegh te Amerongen, 1818-1933 z.n. z.d. Inleiding Dit archiefje is op 1 mei 2011 door de heer W. Kerkmeijer, adjunct-directeur /conservator

Nadere informatie

Michiel de Ruyter een zeeheld

Michiel de Ruyter een zeeheld Michiel de Ruyter een zeeheld Helden zijn van alle tijden. Vroeger hadden we in Nederland ook al helden. Vooral zeehelden. Mannen die grote overwinningen hadden behaald met de Nederlandse scheepsvloot.

Nadere informatie

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging Jambi Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters Algemene dagregisters, serieel 1727 Dagregister gehouden door den assistent M.C. Hoesen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 806 Plaatsingslijst van de collectie van vredenburch,

Nummer Toegang: 806 Plaatsingslijst van de collectie van vredenburch, Nummer Toegang: 806 Plaatsingslijst van de collectie van vredenburch, 1480-1883 Archief Delft 806 Collectie Van Vredenburch 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0175 Inventaris van Collectie Heemkundekring Onsenoort, 1513-1951

Nummer Toegang: 0175 Inventaris van Collectie Heemkundekring Onsenoort, 1513-1951 Nummer Toegang: 0175 Inventaris van Collectie Heemkundekring Onsenoort, 1513-1951 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding

Nadere informatie

NEDERLAND IN DE 16e EEUW

NEDERLAND IN DE 16e EEUW NEDERLAND IN DE 16e EEUW In de 16e eeuw vielen de Nederlanden onder de Spaanse overheersing. Er bestonden grote verschillen tussen de gewesten (= provincies), bv: - dialect - zelfstandigheid van de gewesten

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 462 INVENTARIS VAN DE COLLECTIE VERHOEF 1811-1897 DOOR C. JEURGENS SCHIEDAM 1996 1 INHOUDSOPGAVE Wijze van citeren... 2 INVENTARIS... 3 1. Henricus

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie (1909-1949 (2011)) 1069 Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Inventaris van het archief van B.C. Ruysch [levensjaren 1727-1806] en enige verwanten, 1654-1800

Inventaris van het archief van B.C. Ruysch [levensjaren 1727-1806] en enige verwanten, 1654-1800 Nummer archiefinventaris: 1.10.71 Inventaris van het archief van B.C. Ruysch [levensjaren 1727-1806] en enige verwanten, 1654-1800 Auteur: C.H. van Marle Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Michiel Adriaensz de Ruyter [levensjaren 1607-1676], zijn naaste verwanten en nakomelingen, 1587-1982

Inventaris van het archief van Michiel Adriaensz de Ruyter [levensjaren 1607-1676], zijn naaste verwanten en nakomelingen, 1587-1982 Nummer archiefinventaris: 1.10.72 Inventaris van het archief van Michiel Adriaensz de Ruyter [levensjaren 1607-1676], zijn naaste verwanten en nakomelingen, 1587-1982 Auteur: Th. Morren, R. Fruin, I. Heidebrink

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling A.A. Buyskes,

Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling A.A. Buyskes, Nummer archiefinventaris: 1.01.47.05 Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling A.A. Buyskes, 1783-1818 Auteur: J. de Hullu Nationaal Archief, Den Haag 1924 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Canonvensters Michiel de Ruyter

Canonvensters Michiel de Ruyter ARGUS CLOU GESCHIEDENIS LESSUGGESTIE GROEP 8 Canonvensters Michiel de Ruyter Michiel Adriaanszoon de Ruyter werd op 23 maart 1607 geboren in Vlissingen. Zijn ouders waren niet rijk. Michiel was een stout

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming 7--05 60 50 jaar verandering in het aantal voornamen Gerrit Bloothooft en David Onland UiL OTS, Universiteit Utrecht abstract Een voornaam kiezen ouders niet zomaar voor hun kind. Ze worden in de keuze

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de

Inventaris van het archief van de T00443 Inventaris van het archief van de familie De Vor te Vianen, 1785-1966 (2008) D. Ruiter Oktober 2013; November 2015 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren

Nadere informatie

Michiel van Mierevelt Portret van François van Aerssen van Sommelsdijk ( ), 1636 gedateerd London, Nederlandse Ambassade (Londen)

Michiel van Mierevelt Portret van François van Aerssen van Sommelsdijk ( ), 1636 gedateerd London, Nederlandse Ambassade (Londen) trant van Abraham de Vries Portret van en vrouw, ten onrechte geïdentificeerd als Stephania Torck ( -1702), ca. 1647-1650 Kasteelen, inv./cat.nr. 216 toegeschreven aan Cornelis Saftleven waarschijnlijk

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het

Inventaris van het archief van het T00416 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Everdingen, 1628-1811 z. n. z. j. Inleiding De omvang van het archief bedraagt 1 m 1 Aanwijzingen voor de gebruiker Stukken uit dit archief kunnen

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Vrouwen aan de macht Markiezinnen van Bergen op Zoom

Vrouwen aan de macht Markiezinnen van Bergen op Zoom Vrouwen aan de macht Markiezinnen van Bergen op Zoom Portret van een vriendschap Moeizaam manoeuvreren Corte deductie Het heikele punt van de religie Portretruil Politiek ongelukkige partnerkeuze Portret

Nadere informatie

3 Brieventassen Roodfluweel, met de namen: Potts en de Witte, schoonzoons van de Ruyter.

3 Brieventassen Roodfluweel, met de namen: Potts en de Witte, schoonzoons van de Ruyter. 1 Standbeeld Verkleinde kopie in brons van het standbeeld van de Ruyter op de boulevard te Vlissingen, van Louis Royer, dd 1841. 2 haardscherm Geborduurd (midden 19e eeuw), afbeeldende het aanbieden van

Nadere informatie

Instructie voor leerkracht

Instructie voor leerkracht Instructie voor leerkracht Bij deze PPT hoort achtergrondinformatie. Dit vindt u ook op deze site. In het document: Informatie voor leerkrachten Print het uit. Dan heeft u de info bij de hand, tijdens

Nadere informatie

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Transcriptie van twee folio s aanwezig in een archief in India Herman de Wit, Maarssen, juli 2014 Bron: Nationaal Archief Den Haag, Nederlandse bezittingen

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, (1923)

Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, (1923) 18 Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, 1677 1915 (1923) Zoetermeer, 1996 INLEIDING De dorpen Zoetermeer en Zegwaart beschikten tot in de 18e eeuw

Nadere informatie

werkblad Michiel de Ruyter

werkblad Michiel de Ruyter werkblad Michiel de Ruyter Al vier jaar na het einde van de Tachtigjarige Oorlog kreeg de Republiek het aan de stok met die andere zeevarende handelsmacht: Engeland. Hun rivaliteit leidde in de 17e eeuw

Nadere informatie

Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797

Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797 Nummer Toegang: 2.01.27.04 Uit Engeland overgezonden stukken, 1791-1797 H.J. van der Tak Nationaal Archief (c) z.d. 2.01.27.04 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF... 5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Inventaris van de collectie Beijerman-De Witt, 1630-1917

Inventaris van de collectie Beijerman-De Witt, 1630-1917 Nummer archiefinventaris: 3.20.66.03 Inventaris van de collectie Beijerman-De Witt, 1630-1917 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van

CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van Zundert, overleden aldaar op 24 september 1658, trouwde

Nadere informatie

Genealogie Van de Velde

Genealogie Van de Velde Genealogie Van de Velde Fragment Generatie XII t/m XV XIIau. David Johannis van de Velde, zn. van XIae geb. Tholen 27 februari 1907, landarbeider/magazijnbediende, secretaris Alg. Ned. Landarbeidersbond

Nadere informatie

Wilsbeschikkingsboekje

Wilsbeschikkingsboekje Wilsbeschikkingsboekje Inleiding Wanneer een familielid komt te overlijden, wordt u met diep verdriet geconfronteerd en moet er in aanzienlijk korte tijd veel geregeld worden. In dit wilsbeschikkingsboekje

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie

De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal

De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal door 18 januari 2017 De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal Generatie 1 1. Barend Johannes Kraal, zoon van Barend Kraal (volg

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling D.E. Hinxt, 1753-1795

Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling D.E. Hinxt, 1753-1795 Nummer archiefinventaris: 1.01.47.09 Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling D.E. Hinxt, 1753-1795 Auteur: J. de Hullu Nationaal Archief, Den Haag 1924 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel

Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel Nummer Toegang: 1.10.31 Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel 1757-1773 N.N. Nationaal Archief, Den Haag Deze inventaris is geschreven in het Nederlands. 1.10.31 3 I N H O U D S O P G A V

Nadere informatie

INTERNERINGSZEGELS. Stempel Zeist Stempel Harderwijk

INTERNERINGSZEGELS. Stempel Zeist Stempel Harderwijk INTERNERINGSZEGELS Tegen het einde van de eerste wereldoorlog van 1914 kreeg het neutrale Nederland een grote stroom van voornamelijk Belgische vluchtelingen te verwerken. Na de bezetting van Antwerpen

Nadere informatie

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 I. Andries de Rooij, geboren Den Haag omstreeks 1725, overleden aan de tering, aangifte Den Haag om begraven te worden

Nadere informatie

Nummer Toegang: A16. Willem III, prins van Oranje, koning van Engeland ( )

Nummer Toegang: A16. Willem III, prins van Oranje, koning van Engeland ( ) Nummer Toegang: A16 Willem III, prins van Oranje, koning van Engeland (1650-1702) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A16 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858)

Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.04 Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De

Nadere informatie

Het archief van de families van Grimbergen, Hoelen en Albert / K Van Honacker.

Het archief van de families van Grimbergen, Hoelen en Albert / K Van Honacker. BE-A0511_106982_104978_DUT Het archief van de families van Grimbergen, Hoelen en Albert / K Van Honacker. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

Onze vriendelijke republikeinse reis

Onze vriendelijke republikeinse reis Onze vriendelijke republikeinse reis Eerste druk, april 2012 2012 Marcel van den Driest Oorspronkelijke titel: Journaal eener reijse die de heeren Jacobus Thehoff en Cornelis van den Driessen vergezeld

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Er wordt van dit wapen wel gezegd, dat het een soort rebus is en de volgende zin uitbeeldt:

Er wordt van dit wapen wel gezegd, dat het een soort rebus is en de volgende zin uitbeeldt: Familiewapen van Michiel de Ruyter. Op 1 augustus 1660 (Juliaanse kalender) verhief Frederik III Koning van Denemarken, Michiel Adriaenszoon de Ruyter in de Deense adelstand als Ridder, en verleende hem

Nadere informatie

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren Geschiedenis kwartet jagers en boeren jagers en boeren jagers en boeren Reusachtige stenen die door mensen op elkaar gelegd zijn. Zo maakten ze een begraafplaats. * Hunebedden * Drenthe * Trechterbekers

Nadere informatie

Inventaris van stukken betreffende de Buitenplaats Meerwijk onder Koudekerk

Inventaris van stukken betreffende de Buitenplaats Meerwijk onder Koudekerk Nummer archiefinventaris: 3.19.37 Inventaris van stukken betreffende de Buitenplaats Meerwijk onder Koudekerk Auteur: E.H. Korvezee Nationaal Archief, Den Haag 1947 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Sinds jaar en dag hangen er in de consistorie van de kerk te Oudelande drie schilderijen, twee panelen en een doek. De panelen stellen een gezicht op Oudelande

Nadere informatie

Het Huis. en de Heerlijkheid

Het Huis. en de Heerlijkheid Het Huis en de Heerlijkheid Bij ondergeteekende berusten een aantal documenten, die op het huis en de heerlijkheid Lisse betrekking hebben. De oudste berichten uit de tweede helft der 14de eeuw. Toen leefde

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621

Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621 Albrecht en Isabella Heersers van de Nederlanden Periode: 1598 1621 Voorganger: Filips II Opvolger: Filips IV Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621 Ook Albert

Nadere informatie

cradle2cradlecafé RONDJE DORDT 10 mei 2016

cradle2cradlecafé RONDJE DORDT 10 mei 2016 RONDJE DORDT 10 mei 2016 INHOUD Dank! Stadswandeling Patiënten perspectief Schaal Herkenning Eenheid Verhalen DANK! STADS- WANDELING STADS- WANDELING STADS- WANDELING cradle2cradlecafé STADSWANDELING En

Nadere informatie

Bijlage A BN/De Stem 18.05.1999 Bijlage B NRC 07.07.1893

Bijlage A BN/De Stem 18.05.1999 Bijlage B NRC 07.07.1893 Bijlage A BN/De Stem 18.05.1999 Bijlage B NRC 07.07.1893 Bijlage D1 Plattegrond 1832-1890. Plattegrond van de vesting Bergen op Zoom, 1832. Moderne natekening, ca. 1950. Hierop in dikke lijnen de bij de

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935

Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935 Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding aid is in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het. Familiearchief. Van Vrijberghe De Coningh

Inventaris van het. Familiearchief. Van Vrijberghe De Coningh Inventaris van het Familiearchief Van Vrijberghe De Coningh 1737-1913 Inleiding De familienaam Van Vrijberghe de Coningh is begin 19 e eeuw voortgekomen uit samenvoeging van de twee afzonderlijke familienamen

Nadere informatie

Willem III der Nederlanden: Brussel, 19 februari 1817 Apeldoorn, 23 november 1890

Willem III der Nederlanden: Brussel, 19 februari 1817 Apeldoorn, 23 november 1890 Willem III der Nederlanden: Brussel, 19 februari 1817 Apeldoorn, 23 november 1890 Hij was koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg van 17 maart 1849 tot zijn dood in 1890. Hij was ook hertog

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 396 Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Filips IV van Spanje: Valladolid, 8 april 1605 Madrid, 17 september 1665

Filips IV van Spanje: Valladolid, 8 april 1605 Madrid, 17 september 1665 Filips IV van Spanje: Valladolid, 8 april 1605 Madrid, 17 september 1665 Hij was koning van Spanje van 1621 tot 1665, landsheer van de Zuidelijke Nederlanden en koning van Portugal (als Filips III) tot

Nadere informatie

Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks

Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks Doos I Toonkunst Amsterdam - Copieboeken - 1836-1863 - 1871-1878 - 1886-1917 - 1917-1928 Doos II Toonkunst

Nadere informatie

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris 1749 Henricus Christiaan van der Kop Leiden vader: Cornelis van der Kop moeder: Cornelia Elisabeth van Beusichem Schepen in 1787, 1780 1829 15 december Wordt 80 jaar oud Meegeteld bij de volkstelling van

Nadere informatie

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Dopeling Johannes N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Pieternella Strumpelaar Getuige Anna de Haas wed[uw]e Strumpelaar en Jan Koek Datum doop 25-02-1781 Opmerkingen Grote kerk;

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Filips I van Castilië, ook wel Philips de Schone

Filips I van Castilië, ook wel Philips de Schone Filips I van Castilië, ook wel Philips de Schone Filips, bijgenaamd de Schone (Frans: Philippe le Beau) (Brugge, 22 juni 1478 - Burgos, 25 september 1506) was heerser over de landen die tezamen de Habsburgse

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort,

Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort, Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort, 1717-1810 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Theodorus Hoefs ( )

Theodorus Hoefs ( ) Theodorus Hoefs (1855- eigen code : ouders : Hubertus Hoefs (1808-1878) Theodora Rutten (1811-1873) Theodorus Hoefs is geboren op 6 mei 1855 te Uden BSG Uden 1855-66 : In het jaar eenduizend acht honderd

Nadere informatie

RKD explore. Rkd Explore http://rkd.nl/ Samuel van Hoogstraten

RKD explore. Rkd Explore http://rkd.nl/ Samuel van Hoogstraten Rkd Explore http://rkd.nl/ RKD explore 4048 Samuel van Hoogstraten Groepsportret van muntmeesters en waardijns van de unt van Holland te in 1674 (met op de voorgrond Samuel van Hoogstraten zelf), 1674

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.04.41 Inventaris van het archief van de Algemene Commissie belast met het Beheer en de Aanwending der Giften ingezameld voor de Noodlijdenden door de Watersnood in 1820 Auteur:

Nadere informatie

Concept voorstel tot tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden

Concept voorstel tot tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Concept voorstel tot tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente < gemeentenaam invullen > gelet op het

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.20 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, 1863-1910 Auteur: E. Hoogendijk Nationaal Archief, Den Haag 1937 Copyright:

Nadere informatie

Ter inleiding. Persoonlijke wensen

Ter inleiding. Persoonlijke wensen 06-534 321 44 Ter inleiding Wanneer er een familielid overlijdt, wordt u met diep verdriet geconfronteerd en moet er in een korte tijd veel geregeld worden. Wij willen u bij deze wilsbeschikking informatie

Nadere informatie

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811 ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN binnen de gemeente THOLEN vanaf 1811 Inleiding In deze inventaris staan de archieven beschreven die de notarissen, die in de diverse plaatsen binnen de huidige gemeente Tholen

Nadere informatie

Lodewijk XV van Frankrijk: Versailles, 15 februari 1710 aldaar overleden op 10 mei 1774

Lodewijk XV van Frankrijk: Versailles, 15 februari 1710 aldaar overleden op 10 mei 1774 Lodewijk XV van Frankrijk: Versailles, 15 februari 1710 aldaar overleden op 10 mei 1774 Lodewijk XV regeerde als koning van Frankrijk en van Navarra van 1 september 1715 tot zijn dood. Hij besteeg de troon

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Collectie Ko Beuzemaker

Collectie Ko Beuzemaker Collectie Ko Beuzemaker 1940-1943 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00047 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Ko Beuzemaker...

Nadere informatie

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat. LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.nl HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN Ondergetekende

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.15 Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje,

Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje, Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje, 1460-1963 Archief Delft 210 Klaeuwshofje 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra (1878-1915 (1917)) 460 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer en F. de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte 32 e en 33 e kwartier Hermannus LUTGERINK Geboorte 98 Overlijden 99 Elisabeth Wulffling Overlijden 100 Geboorte + huwelijk 101 34 e en 35 e kwartier Thijse HOF Geboorte 102 Overlijden 103 Regina Postma

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

Noord-Nederlandse gewesten. Smeekschift

Noord-Nederlandse gewesten. Smeekschift Habsburgs gezag Vanaf dat moment stonden de zuidelijke Nederlanden onder Habsburgs gezag. Noord-Nederlandse gewesten Door vererving en verovering vielen vanaf dat moment ook alle Noord- Nederlandse gewesten

Nadere informatie

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer Archief van de Nederlands Hervormde kerk te Oud-Vossemeer 1771-1969 2 Inventaris KERKENRAAD 1-4. Notulen, 1771-1936. 5 delen 1. 1771-1806. N.B. Aan het begin ontbreken enige bladzijden. 2. 1806-1865. 2a.

Nadere informatie