Inhoudsopgave: Pagina:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave: Pagina:"

Transcriptie

1 Jaarverslag Het Utrechts Archief

2 Inhoudsopgave: Pagina: Woord vooraf 3 1. Beleid en management Algemeen Bestuur Management Team 5 2 Inspectie & Archieven Inspectie Reguliere inspectiecyclus Advisering concernbrede ontwikkelingen gemeente Utrecht Nieuwe tools inspectie Digitaal depot Archieven Archiefbeheersysteem Acquisitie Inventarisatie Indicering Materiële zorg & Restauratie Digitalisering & Fotografie 28 3 Publiek & Collecties Website Studiezalen Bruiklenen Publieksprogramma Tentoonstellingen Educatie Publieksactiviteiten en evenementen Beeldmateriaal Bibliotheek Winkel 46 4 Bedrijfsvoering Controller & financiën Facilitair beheer 48 5 Marketing & communicatie Bezoekcijfers Externe communicatie Interne communicatie Publicaties 54 6 ICT 55 7 Personeel en organisatie Personele bezetting Vrijwilligers Ziekteverzuim van medewerkers in tijdelijke en vaste dienst Ondernemingsraad Lijst van medewerkers 61 2

3 Woord vooraf De geschiedenis laat op allerlei manieren sporen achter. In onze leefomgeving herkennen we oude gebouwen en historisch gelaagde landschappen. We leven met tradities, gebruiken en verhalen die vaak vele generaties teruggaan. Daarnaast legden onze voorouders veel vast in teksten en beeldmateriaal. Het Utrechts Archief zorgt ervoor dat de openbare collectie archieven van de stad en provincie Utrecht niet alleen goed beheerd wordt, maar ook op allerlei manieren toegankelijk is. De archieven zijn immers onderdeel van het collectief geheugen van de stad en het land. De collectie moet zowel toegankelijk zijn voor mensen die op zoek zijn naar hun voorouders en liefhebbers van geschiedenis als voor professionele onderzoekers. Heropening van de studiezaal Om ons werk goed te kunnen doen is de afgelopen jaren geïnvesteerd in de huisvesting van Het Utrechts Archief. In 2011 heropenden we de studiezaal voor originele documenten en de kantoren aan de Alexander Numankade, na een ingrijpende renovatie van bijna twee jaar. Dat betekende niet alleen feest voor de studiezaalbezoekers, die tijdens de verbouwing noodgedwongen geconfronteerd werden met een aangepaste dienstverlening, maar ook voor onze eigen medewerkers. De opening op 19 september vierden we dan ook samen met ruim 300 gasten. Het pand werd officieel in gebruik genomen door burgemeester Wolfsen, de voorzitter van Het Utrechts Archief. Hij droeg hierbij het sonnet 'Wake up call' voor en gaf daarmee op bijzondere wijze het podium aan de Utrechts stadsdichter Ingmar Heytze, die op zijn beurt het gedicht Kraamkamer voordroeg: Wake up call Kraamkamer Als burgemeester hoed ik het archief. Neem van mij aan: dat is geen sinecure. En zo'n verbouwing: die kan maanden duren. Manmoedig neemt men t ongemak voor lief. Maar nu ben ik dan ook geheel gerust, want het archief rust zoals nooit tevoren. En t mooie is: een ieder kan het storen, mits men het aan de balie wakker kust. De slapende verhalen van de stad - één zoen van ieder die maar wil, bevrijdt ze. U vraagt ze aan... een kus... en dat is dat. Als hoeder vroeg ik me nog af: wie wijdt ze, al die verhalen, bij elkaar een schat? Een dichter uiteraard. Een Ingmar Heytze. Kom binnen. Hier werd geen woord vergeten. Je weet niet half wat in mij leeft. Ik las de brieven die de jonker aan de oma van je oma schreef, bewaarde traktaten en testamenten. Ik weet wie ooit geboren werd uit wie, zag glasnegatieven van families die onder je handen verder leven, bestekken voor kerken en paleizen, zaailingen voor reusachtige bomen een wereld die draaide in jonger licht. Achter mijn vensters loopt het spoor terug naar wat was voordat jij begon te bestaan. Kijk zelf maar. Je bent zoveel jonger dan je dacht. Dit archief is de kraamkamer van je verleden. 3

4 Gebruik van de collectie verdubbeld Bij de meeste archieven daalt het bezoek aan de studiezalen stevig ten faveure van het internetgebruik. De Utrechtse cijfers bevestigen dit. Voor het afmeten van het gebruik van de collectie zijn echter niet de bezoekcijfers bepalend, maar het aantal aangevraagde documenten. En juist daar zien we een stijgende lijn. Het fysieke archief wordt nog steeds intensief gebruikt, maar de raadpleging via internet neemt fors toe. De cijfers in dit jaarverslag spreken boekdelen. Waar mogelijk stimuleert Het Utrechts Archief digitaal gebruik van de collectie, door geleidelijk toe te werken naar een digitale studiezaal die de bezoeker 24 uur per dag faciliteert. Dit alles, opgeteld bij het opnieuw stijgende bezoekersaantal van de exposities en activiteiten aan de Hamburgerstraat, toont aan dat de doelstelling uit het meerjarenbeleidsplan (Alles uit de kast; ) om het gebruik van het archief zowel fysiek als digitaal tenminste te verdubbelen, ruimschoots is gehaald! Meer archieven online beschikbaar Het belang van digitale toegankelijkheid en online beschikbaarheid van de collecties kreeg ook in 2011 onverminderd grote aandacht. Digitalisering van archiefstukken en 'scanning on demand' werden na de opstart in 2010, going concern. In 2011 kwam daar, in samenwerking met collega s van andere RHC s, een intensieve inzet op de aansluiting op het nationale E- depot bij. Samenwerken Het Utrechts Archief houdt van samenwerken. Ook in 2011 maakten we met culturele collega's mooie belevenissen mee, waarvan de Museumnacht in oktober een absoluut hoogtepunt was. Het bijzonder geslaagde evenement dat door mensen bezocht werd (waarvan meer dan de helft bij het archief langskwam), toont de kracht van de Musea Utrecht op het vlak van collectieve positionering. Vrienden van het archief Het Utrechts Archief weet zich al vele jaren omringd door een kring van enthousiaste Vrienden. In 2011 gaf een het bestuur van de vriendenstichting De Utrechtse Vriendschap een stevige impuls aan een nieuw programma en een wervingscampagne. Het aantal leden verdubbelde bijna. De interesse van mensen om zich ook op zo n nadrukkelijker manier aan Het Utrechts Archief te verbinden is fantastisch. Datzelfde geldt voor de Rabobank Utrecht e.o. die in 2011 besloot om het sponsorcontract tot eind 2014 te verlengen. Daardoor blijft het mogelijk dat individuele bezoekers gratis onze exposities kunnen bezoeken. Ook al tonen archieven als geen ander hoe dingen van voorbijgaande aard kunnen zijn, ze maken ook zichtbaar hoe de kleinste maatschappelijke bewegingen bepalend kunnen zijn voor de toekomst. Daarom is het van groot belang dat archieven hun werk blijven doen, met overtuiging en passie, zodat de tijd ons kan leren! Om met Heytze te spreken: als kraamkamers van ons verleden. 4

5 1. Beleid en management 1.1 Algemeen bestuur Het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief bestond in 2011 uit: Dhr. Aleid Wolfsen (voorzitter); Dhr. Vincent van der Burg (vicevoorzitter); Dhr. Kasper Driehuijs; Dhr. Frits Lintmeijer; Dhr. Martin Berendse; Mw. Mirjam de Rijk; Mw. Irmgard Broos (adviseur provincie). Het bestuur vergaderde in 2011 vier maal, op 28 maart, 20 juni, 19 september en 12 december. 1.2 Management Team Het Management Team van Het Utrechts Archief bestond in 2011 uit: Mw. Saskia van Dockum (directeur, communicatie, ICT); Dhr. Erik Tigelaar (hoofd Collecties en waarnemend hoofd Publiek & Presentatie); Dhr. Kaj van Vliet (Rijksarchivaris & hoofd Archieven); Dhr. Jeroen van Wolferen (hoofd financiën & controller/ receptie, secretariaat, verhuur); Dhr. Fred Dalhuisen (facilitaire zaken, huisvestingsprojecten); Naast de tweewekelijkse MT-vergaderingen waren er beleidsessies in mei, juni en september. Het Utrechts Archief bestaat uit de afdelingen: - Inspectie en Archiefbeheer (inspectie, inventarisatie & acquisitie, indicering, digitalisering & fotografie, materieel- en depotbeheer, restauratie); - Publiek en Collecties (bibliotheek, studiezalen, website, educatie, exposities en beeldmateriaal); - Bedrijfsvoering (Facilitair, Financiën, Ict, secretariaat, receptie); - P&O en Marketing & Communicatie vallen direct onder de Directie. Nevenfuncties en lidmaatschappen leden MT: Saskia van Dockum: - Bestuurslid Het Utrechts Landschap (per ); - Bestuurslid Maatschappij voor Handel en Nijverheid, departement Utrecht; - Bestuurslid Museumkwartier Slot Zeist (tot ); - Bestuurslid Stichting Utrechts Museumkwartier; - Commissaris RAAP BV; - Lid raad van advies erfgoedbalans Rijksdienst Cultureel Erfgoed; - Lid raad van toezicht Theater Instituut Nederland; - Voorzitter Stichting Archeologische Monumentenwacht (tot ); Kaj van Vliet - Adviseur Prins Bernard Cultuurfonds, afdeling Utrecht; 5

6 - Bestuurslid Kring van Utrechtse archivarissen; Erik Tigelaar: - Lid Commissie straatnaamgeving van de gemeente Utrecht 6

7 2 Inspectie & Archieven Hoofd: Kaj van Vliet Medewerkers: Inspectie Archiefbeheer: Acquisitie: Inventarisatie: Indicering: Marjo Barthels, Aat in t Hout, Bernard Mantel, Bas de Groot (vanaf september 2011). Roosje Keijser, Theo van de Sande, Annelot Vijn (applicatiebeheerder MAIS-Flexis). Roosje Keijser, Jellie van der Meulen, Theo van de Sande, Floortje Tuinstra. Kees van Kalveen (onbezoldigd), Roosje Keijser, Huib Leeuwenberg (onbezoldigd), Jellie van der Meulen, Gert Jan Röhner (vanaf mei 2010 onbezoldigd), Mariëtte Rommers, Theo van de Sande, Floortje Tuinstra. Hanneke Blijham (tot september 2010), Anja Grimminck, Albert Hogeweij, Martine van der Kaa (tot juli 2010), Irma Klaver, Tina Macht, Joyce Pennings (vanaf juli 2010), Josien Persoon (vanaf augustus 2010 onbezoldigd), Peter Pouwels, Theo van de Sande, Herma Westra. Materiële verzorging: Wilma Broeks, Anja Grimminck, Gerda Leemans (vanaf juli 2010), Miny Obbens, Edwin Stolp. Depotbeheer: Restauratie: Digitalisering: Fotografie: Wilma Broeks, Edwin Stolp. Eugène Hoes, Wim Jongerius en Werner Mammen (onbezoldigd). Mariëtte Rommers, Anja Grimminck, Irma Klaver. Johan Denters, Berry Geerligs en Rob de Wilde. Project Archiefbank: Kaj van Vliet (projectleider), Annelot Vijn, Mariëtte Rommers, Evert Jan Regterschot, Sigrid de Grave, Anne Houk de Jong (tot 1 maart 2011), Erik Tigelaar, Jeroen van Oss (tot november 2010), Joyce Pennings (tot juli 2010). Project E-depot: Kaj van Vliet (vz. Sectie Werkprocessen), Bernard Mantel (sectie Metagegevens), Annelot Vijn.(sectie Informatiearchitectuur). Van november 2010 tot april 2011 was Bernard Mantel waarnemend gemeentearchivaris van Utrecht en (vanaf 1 januari 2011) Nieuwegein. Vanaf mei 2011 werd deze functie vervuld door Kaj van Vliet. 7

8 2.1 Inspectie Bijdragen aan transparantie en good governance Transparantie en good governance van het gemeentebestuur zijn gebaat bij gedegen informatie- en archiefbeheer. Het Utrechts Archief draagt hieraan bij door archiefwettelijk toezicht en expertise op het gebied van analoog en digitaal archiefbeheer. Doelstellingen : 1. Alle inspectiepunten bij de gemeente, regiopolitie en de gemeenschappelijke regelingen zijn in 2012 eenmaal geïnspecteerd volgens de nieuwe methode, gericht op good governance, kwaliteitszorg en risicomanagement. 2. Het Utrechts Archief adviseert het college bij concernbrede ontwikkelingen op het gebied van (digitaal) informatie- en archiefbeheer. 3. In 2012 zijn vijf nieuwe tools (zoals een leidraad substitutie en een instrument voor assessment) voor de archiefvormers opgesteld en gepresenteerd. 4. In 2012 heeft Het Utrechts Archief een operationeel digitaal depot voor born digital en gedigitaliseerde documenten en zijn vijf typen digitale aanwinsten verworven, opgenomen in het preserveringsregime, toegankelijk gemaakt en aan het publiek beschikbaar gesteld Reguliere inspectiecyclus De inspectiepunten worden in een vaste cyclus van vier jaar geïnspecteerd. Tussentijds wordt in een follow-up bezoek gepeild hoe het met de opvolging van de aanbevelingen staat. In 2009 startte een nieuwe cyclus van inspecties. In de gemeente Utrecht werden in 2011 zeven inspecties uitgevoerd, drie waren er al eerder gestart en twee worden begin 2012 afgerond. De nulmeting die in 2011 op het programma stond voor Nieuwegein is op verzoek van Nieuwegein uitgesteld tot De inspectie van Bestuur Regio Utrecht ging in het najaar van 2011 van start en wordt voorjaar 2012 afgerond. Inspectiepunten Gemeente Utrecht, gerealiseerd 2011: Centraal Museum, follow up (gestart 2009, afgerond begin 2011) Stadsontwikkeling (gestart 2009, afgerond begin 2011) Raadsorganen: Griffie (gestart eind 2010, af te ronden begin 2012) Bestuurs- en concerndienst, Stadsdriehoek (gestart najaar 2011, af te ronden begin 2012) Raadsorganen: Rekenkamer (gestart voorjaar 2011, afgerond najaar 2011) Projectorganisatie Leidsche Rijn, follow up (gestart voorjaar 2011, afgerond najaar 2011) Projectorganisatie Stationsgebied, follow up (gestart voorjaar 2011, afgerond najaar 2011) Inspectiepunten Gemeente Nieuwegein, gerealiseerd 2011: Nulmeting gemeente Nieuwegein (voorbereiding gestart zomer 2011, uitvoering uitgesteld tot maart 2012 op verzoek van Nieuwegein) 8

9 Inspectiepunten Gemeenschappelijke Regelingen en Regiopolitie, gerealiseerd 2011: Bestuur Regio Utrecht (gestart najaar 2011, af te ronden 2012) Veiligheidsregio Utrecht, monitoring Regiopolitie, monitoring (af te ronden na reorganisatie 2012) Sinds 1 mei 2009 verzorgt de eenheid Inspectie ook de inspectietaak voor Archief Eemland in alle aangesloten gemeenten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeentearchivaris aldaar. Hiervoor is de formatie voor inspectie bij Het Utrechts Archief uitgebreid met 0,8 FTE. In 2011 werden bij acht gemeenten en diensten inspecties uitgevoerd, waarvan vier zijn afgerond en vier andere in 2012 worden afgerond. Inspectiepunten Archief Eemland, gerealiseerd 2011: Gemeente Amersfoort, Concernstaf (gestart 2009, af te ronden begin 2012) Gemeente Amersfoort, Sector Ontwikkeling en Beheer (gestart 2010, afgerond 2011) Gemeente Amersfoort griffie (gestart 2011, af te ronden 2012) Gemeente Baarn (gestart 2009, afgerond 2011) Gemeente Eemnes (gestart 2011, afgerond 2011) Gemeente Leusden (gestart 2010, af te ronden begin 2012) Gemeente Soest (gestart 2009, afgerond 2011) Gemeente Woudenberg (gestart 2010, af te ronden begin 2012) Advisering concernbrede ontwikkelingen gemeente Utrecht Roadmap en Verbeterplan De gemeente Utrecht gebruikt op dit moment nog papier als drager voor de meeste archiefwaardige documenten. Over enkele jaren zet de gemeente de stap naar volledig digitaal informatiebeheer. Met de vaststelling van het investeringsprogramma Modernisering processen en informatievoorzieningen en de bijbehorende Roadmap in het voorjaar van 2011 heeft de gemeente Utrecht na een lange periode van voorbereiding het fundament gelegd voor dit traject. De in 2014 geplande ingebruikname van het nieuwe stadskantoor, waarvan de bouw inmiddels van start is, vormt daarbij als het eindpunt. In het nieuwe stadskantoor is digitaal werken de norm; voor een papieren archief is geen plaats meer. Herpositionering informatiebeheer De inrichting van een nieuwe concernbrede infrastructuur voor digitaal informatiebeheer brengt ook een herpositionering van het informatiebeheer met zich mee binnen de gemeentelijke organisatie. Een belangrijke stap in die richting werd gezet met de aanstelling van een Chief Information Officer bij BCD, met een gemeentebrede regierol en directe verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het in de Roadmap geformuleerde programma. Belangrijke onderdelen uit dit programma werden belegd bij SC-I en SC-DIV. In een algemene reactie op de Roadmap in augustus 2011 constateerde de gemeentearchivaris dat het Investeringsprogramma en de Roadmap weliswaar een belangrijke basis leggen voor een nieuw informatiebeleid van de gemeente Utrecht, maar dat enkele wezenlijke onderdelen nog onvoldoende waren geadresseerd. Zo was niet duidelijk welke wijze van ordenen werd gekozen, welk metadataschema werd toegepast en hoe de 9

10 gemeente wilde aansluiten bij landelijke ontwikkelingen, zoals de architectuurmodellen NORA en GEMMA en de Baseline Informatievoorziening Gemeenten. Naar aanleiding hiervan is het overleg van de gemeentearchivaris met de CIO en de betrokkenen van SC-I en SC-DIV geïntensiveerd. Ook is een pre-advies geleverd ten aanzien van de basistemplate voor metadata die de gemeente Utrecht in het najaar van 2011 liet opstellen. Verbeterplan Informatie- en archiefbeheer Verdere aanscherping van het gemeentelijke informatiebeleid kwam tot stand na het raadsdebat op 8 september 2011 over ontbrekende verslagen van het Driehoeksoverleg uit Van deze stukken had de gemeentearchivaris vastgesteld dat hij hiervoor geen machtiging tot vernietiging had afgegeven en dat dus sprake leek van een onrechtmatige vernietiging. Waar in het licht van eerdere rapportages, onder andere van de gemeentearchivaris, ook vraagtekens werden gezet bij de kwaliteit van het informatiebeheer in het algemeen, kreeg deze kwestie in de maanden daarna grote prioriteit. Met grote voortvarendheid werd een Verbeterplan Informatie- en archiefbeheer opgesteld. Dit plan, dat in nauwe samenspraak met de gemeentearchivaris tot stand kwam, voorziet in een reeks van actiepunten, niet om tot de juiste voorzieningen voor het digitale en zaakgewijze documentbeheer te komen, maar om de verantwoordelijkheden voor het informatiebeheer in het primaire proces meer onder de aandacht te brengen en de interne verantwoording voor het informatiebeheer beter te borgen. Dit laatste behelst onder meer de implementatie van het kwaliteitszorgsysteem, waar de gemeentearchivaris in eerdere jaarverslagen meermalen op heeft aangedrongen. Ook de aansluiting van de digitale informatiehuishouding van de gemeente Utrecht op het E- depot dat door Het Utrechts Archief wordt voorbereid als bewaarplaats voor duurzaam te bewaren digitale archiefstukken, is als aandachtspunt in het Verbeterplan geformuleerd. Daarmee gaat dit plan op veel punten verder dan de eerder in de Roadmap geformuleerde doelstellingen en vormt het daarop en wezenlijke aanvulling. Het Verbeterplan is op 20 december vastgesteld door B&W en op 7 februari 2012 in de Raad behandeld. Op twee onderdelen is reeds uitvoering gegeven aan de actiepunten van het Verbeterplan: er is een nieuwe procedure voor het vernietigen van papieren informatie opgesteld door HUA en SC-DIV en er is een generieke bewaartermijn van 7 jaar ingevoerd voor te vernietigen stukken vanaf Over deze generieke termijn had de gemeentearchivaris eerder positief advies uitgebracht. Beide voorstellen zijn als bijlagen bij het Verbeterplan goedgekeurd door B&W en worden in 2012 geëffectueerd. Tot slot is het raadsdebat van 8 september aanleiding geweest voor een extra inspectie bij de Bestuurs- en Concerndienst met het oog op het archiefbeheer van de stukken van het Driehoeksoverleg. Deze inspectie werd in oktober en november uitgevoerd. De resultaten worden begin 2012 met de betrokken partijen besproken. Reorganisaties In de Archiefwet 1995 artikel 4 is vastgelegd dat bij opheffing, splitsing en samenvoegen van overheidsorganen of het overdragen van taken naar een ander overheidsorgaan een regeling voor de archiefbescheiden getroffen moet worden. Op dit punt is vanuit Inspectie aandacht besteed aan de volgende onderdelen van de gemeente Utrecht: - Brandweer/VRU: Per 1 januari 2010 is de gemeentelijke Brandweer opgegaan in de Veiligheidsregio (VRU). Ondanks een herhaalde adviezen aan de verantwoordelijken in deze, is de formele vastlegging van de overdracht van de informatiebestanden van de voormalige Brandweer Utrecht naar de VRU in het verslagjaar nog niet tot stand gekomen. - Stadsschouwburg Vanuit Inspectie is actief bijgedragen aan de voorbereiding voor de verzelfstandiging. 10

11 De formele afhandeling van de overdracht van de informatiebestanden wordt naar verwachting in 2012 afgerond. Archiefbewerking Ook in 2011 werd met SC-DIV intensief overleg gevoerd over de voorbereiding van het project dat eerder wel werd aangeduid als het project Grote Schoonmaak. Dit beoogt de bewerking van de semistatische archieven van de diensten van de gemeente Utrecht. Uit de in het voorjaar afgeronde nulmeting van SC/DIV blijkt dat het om een werkvoorraad van 21 km archief gaat, waarvan 5 a 6 km voor duurzame bewaring in aanmerking komt en door medewerkers van SC-DIV in een speciaal voor dit doel op te richten Servicehuis voor overbrenging moet worden bewerkt. Op verzoek van SC-DIV heeft Het Utrechts Archief onderzocht welke ondersteuning geboden kan worden bij de door SC-DIV te hanteren archiefbeheerapplicatie (MAIS Flexis). Ook ligt een plan voor om de voormalige Uithoek van de Alexander Numankade geschikt te maken om in te richten als Servicehuis, waarbij SC- DIV een aantal jaren gebruik mag maken van een vast volume in het voormalige G-depot, dat voorjaar 2012 wordt opgeleverd. Over beide plannen zal de gemeente Utrecht begin 2012 nadere besluiten nemen Nieuwe tools Inspectie Handboek vervanging Een van de in het beleidsplan beoogde tools betreft het opstellen van een Handboek vervanging (vervanging in de zin van art. 7 van de Archiefwet 1995; ook wel substitutie). Ter voorbereiding daarvan werd in 2011 een verzoek van DMO in behandeling genomen voor vervanging van de formulieren ten behoeve van de inkomstenverklaringen SoZaWe uit de periode In september 2011 is hierop door de gemeentearchivaris positief advies uitgebracht. Omdat een dergelijke aanvraag voor het eerst werd ontvangen is deze door Het Utrechts Archief en SC-DIV bestempeld als pilot, als eerste stap naar een meer gefundeerd vervangingsbeleid bij HUA en de gemeente Utrecht. Enerzijds is getoetst op de kwaliteit van het scanproces, anderzijds op de kwaliteit van de beheeromgeving na vervanging. Bij het eerste punt is de Beleidsregel vervanging archiefbescheiden van de provincie Utrecht als toetsingskader gehanteerd, bij het tweede RODIN (Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer) Digitaal depot In aansluiting op de pilot die in werd uitgevoerd door het NA en de RHC s is in het voorjaar van 2012 door het Convent een vervolgtraject ingezet onder de titel Voorbereiding Implementatie E-depot. Na de ondertekening van de gezamenlijke Werkagenda door het NA en alle RHC s in mei 2011 is een landelijke Werkgroep van start gegaan met daaronder vier Secties met vertegenwoordigers van alle betrokken diensten. Het betreft de secties Werkprocessen, Informatiearchitectuur, Personeel en Organisatie en Metagegevens. Kaj van Vliet, Annelot Vijn en Bernard Mantel vertegenwoordigen Het Utrechts Archief in respectievelijk de eerste, tweede en vierde sectie, waarbij Kaj van Vliet tevens deel uitmaakt van het overleg van de werkgroep en Saskia van Dockum zitting heeft in de stuurgroep. De secties presenteren in het derde kwartaal van 2012 hun eindresultaten. Intussen is vanuit Het Utrecht Archief ook aandacht gevraagd voor de aansluiting op het E- depot van de gemeentelijke informatievoorziening. In bovengenoemd Verbeterplan is nu als concreet actiepunt opgenomen om in 2012 een pilot met de gemeente voor te bereiden, uit te voeren in de jaren vanaf

12 2.2 Archieven Archiefbeheersysteem Vaste werkzaamheden: Beheren van de applicatie en gegevens van het archiefbeheersysteem MAIS-Flexis. Informatie verstrekken aan de afdelingen Inspectie & Archieven, Publiek & Collecties en de rijks- en gemeentearchivaris. Onderhouden van procedures en formulieren. Deelnemen aan het gebruikersoverleg van MAIS-Flexis. Deelnemen aan het applicatiebeheerdersoverleg van MAIS-Flexis. Bijzondere werkzaamheden in 2011: Verzamelen en registreren gegevens auteursrecht. Voorbereiden en implementeren uitleenmomenten voor de studiezaal ANK. Ontwikkelen aanvraagsysteem voor de studiezaal ANK. Publiceren archieven- en archiefvormersoverzichten. Vervaardigen aparte zoekingang op archieftoegangen gemeente Nieuwegein. Implementeren MAIS-Flexis versie 6.3. Organiseren cursusdag m.b.t. nieuwe functionaliteit (importfuncties, geo-refereren, projectadministratie). Daarnaast heeft de applicatiebeheerder in 2011 een belangrijke bijdrage geleverd aan het project E-depot, het project Archiefbank en de conversie en migratie van Genlias-bestanden naar MAIS-Flexis en WieWasWie Acquisitie Verwerving archieven gemeente Utrecht, Nieuwegein, politieregio Utrecht gemeenschappelijke regelingen Acquisitie bereidt de overbrenging voor van archiefbestanden van beheerseenheden van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de politieregio Utrecht en gemeenschappelijke regelingen met Het Utrechts Archief als bewaarplaats. Zij begeleidt en controleert de bewerking van deze bestanden door de archiefvormers en voert overleg over de voorwaarden in de verklaring van overbrenging. Acquisitie beoordeelt aanvragen voor het verlenen van een machtiging voor vernietiging van archiefbescheiden van beheerseenheden van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de politieregio Utrecht en gemeenschappelijke regelingen met Het Utrechts Archief als bewaarplaats. In verband met de bouw van het nieuwe Stadskantoor heeft de gemeente Utrecht circa 5 kilometer archief voor bewerking geselecteerd (project Grote Schoonmaak), waarvan een gedeelte voor overbrenging in aanmerking komt. Vooruitlopend op het project Grote Schoonmaak is in 2011 een beperkt aantal archieven van de gemeente Utrecht overgebracht. Daarnaast werd 687 m archieven van de gemeente Nieuwegein opgenomen in het kader van de dienstverleningsovereenkomst, die per 1 januari 2011 van kracht werd. 12

13 Overbrenging archieven in meters Gemeente Utrecht Stedelijk Gymnasium Utrecht, schoolverenigingen 2,0 Stedelijk Gymnasium Utrecht, aanv. Fonds Collegium Willibrordi 0,12 Stedelijk Gymnasium Utrecht, ca ,5 Stedelijk Gymnasium Utrecht, ,0 Thorbecke Scholengemeenschap/Spectrum College locatie Thorbecke, , (aanvulling) Gemeentebestuur Vleuten-De Meern, (aanvulling Sportstichting 0,84 Vleuten-De Meern) Gemeentebestuur Vleuten-De Meern, (aanvulling via SC-DIV) 0,26 Totaal 20,2 Gemeente Nieuwegein Archieven van en in beheer bij de gemeente Nieuwegein, tranche 1 ( archiefbestanden met toegang) (overdracht aan HUA in het kader van de dienstverleningsovereenkomst per 1 jan. 2011) Archieven van en in beheer bij de gemeente Nieuwegein, tranche 2 (diverse 69 bestanden zonder toegang) (overdracht aan HUA in het kader van de dienstverleningsovereenkomst per 1 jan. 2011) Total 687 Politieregio Utrecht en gemeenschappelijke regelingen Total 0 Totaal 707,2 In 2011 werden 21 aanvragen voor een incidentele en 11 voor een doorlopende machtiging in behandeling genomen. Vier daarvan werden afgewezen en één ingetrokken. Twee in eerste instantie toegekende machtigingen vervielen na het Terwijde Debat in september. Hierna werd een evaluatie uitgevoerd en een nieuwe procedure opgesteld. Intussen werden tijdelijk geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen. Per 1 januari 2012 is de nieuwe procedure van start gegaan. Afgehandelde aanvragen voor machtiging tot vernietiging van nog niet overgebrachte archiefbescheiden: Gemeente Utrecht Parkeerbedrijf Dienst Stadsontwikkeling (aanvraag uit 2010) Voormalige Dienst Stadsbeheer (aanvraag uit 2010) Projectdossiers voormalige Dienst Stadsontwikkeling (aanvraag uit 2010) Voormalige Dienst Brandweer (Veiligheidsregio Utrecht) (aanvraag uit 2010) Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (aanvraag uit 2010) 13

14 Stadsschouwburg (doorlopende machtiging) Afgewezen Stadsschouwburg Gemeentelijke Ombudsman Voormalige Dienst Brandweer (Veiligheidsregio Utrecht) Dienst Stadswerken (doorlopende machtiging) Dienst Stadswerken Utrechts Stedelijk Gymnasium Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (5 lijsten van verschillende afdelingen) Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen (doorlopende machtiging) Dienst Wijken (doorlopende machtiging) Afgewezen Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (doorlopende machtiging) Projectbureau Leidsche Rijn (doorlopende machtiging) Projectorganisatie Stationsgebied (doorlopende machtiging) Bestuurs- en Concerndienst (doorlopende machtiging) Afgewezen Dienst Stadsontwikkeling (doorlopende machtiging) Voormalige Dienst Brandweer (Veiligheidsregio Utrecht) Bestuurs- en Concerndienst en Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (24 lijsten van verschillende afdelingen) Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (8 lijsten van verschillende afdelingen) Bestuurs- en Concerndienst (herziene aanvraag doorlopende machtiging; Ingetrokke machtiging ingetrokken) n Bestuurs- en Concerndienst en (machtiging vervallen) Vervallen Bestuurs- en Concerndienst en (herziene aanvraag) Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst en Vervallen (machtiging) Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst en (herziene aanvraag) Projectbureau Leidsche Rijn Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen Totaal doorlopend: 10 Totaal incidenteel: 21 Gemeente Nieuwegein Total 0 Regiopolitie Utrecht Politie Utrecht (doorlopende machtiging) Afgewezen Totaal doorlopend: 1 Gemeenschappelijke regelingen Totaal 0 Verwerving archieven rijk en provincie: Acquisitie bereidt de overbrenging van archiefbestanden van beheerseenheden van de Rijksoverheid en de Provincie in Utrecht voor. Zij begeleidt en controleert de bewerking van deze bestanden door de archiefvormers en voert met hen overleg over de voorwaarden in de verklaring van overbrenging. 14

15 In de meeste gevallen wordt de overbrenging gecoördineerd door het Nationaal Archief via een landelijk overleg waarin ook Het Utrechts Archief participeert. In 2001 was er alleen bilateraal overleg met het Nationaal Archief. Overbrenging archieven rijk en provincie in meters Ministerie van Justitie: Arrondissementsrechtbank Utrecht, ,0 Ministerie van Justitie: Kantongerecht Amersfoort (aanv.), ,5 Ministerie van Justitie: Kantongerecht Utrecht (aanv.), ,5 Universiteit Utrecht, faculteit Godgeleerdheid 6,0 Arbeidsvoorziening Utrecht , aanv. 0,5 Huis Hardenbroek, aanv. (overdracht vanuit Nationaal Archief) 2,6 Totaal 517,1 Verwerving archieven particuliere instellingen: Acquisitie voert overleg over de verwerving van archiefbestanden van particuliere instellingen, bedrijven en personen. Zij selecteert de archieven die voor opname in aanmerking komen. Indien besloten wordt tot opname van een archief, begeleidt en controleert Acquisitie de bewerking van deze bestanden. Bij een negatieve keuze wordt de archiefaanbieder geadviseerd over een alternatieve bestemming. In dit kader wordt contact onderhouden met de archiefvormers. Het Utrechts Archief streeft er bij de verwerving van particuliere archieven naar dat 80% daarvan in toegankelijke staat (niveau 3 of hoger) wordt overgedragen. Bijzondere aandachtspunten bij de verwerving van particuliere archieven in de periode zijn: - Bedrijven en organisaties van nieuwe bewoners van de stad (aandachtsveld Stad Utrecht). - Buitenplaatsen en kastelen (aandachtsveld provincie) - Voorgangers van de Protestantse Kerk Nederland (3 km in periode , waarvan 1200 meter in ) (aandachtsveld kerkelijke archieven, landelijk). Overdracht particuliere archieven in meters Aandachtsveld Stad Utrecht Utrechtse Machinale Stoel- en Meubelfabriek Pastoe 30 Schoenenhandel Bitter 4 Korfbalvereniging SAMOS 4 Interieurzaak Hoogezand-Kuypers 1,5 NS Zwemvereniging/SSVU, afdeling zwemmen 5 Utrechtse klokkenspel vereniging, aanv ,5 Sociëteit De Vereeniging 4,6 Voorgangers MESOS (Oudenrijn & Overvecht) 9,5 Eneco Museum Commissie (verzameling stukken PUEM, GVU, Pegus, etc.) 21,4 Stichting OMDUW (Oecumenische Missionaire Diaconale Utrechtse Werkgroep) 1 Afbraak bunker Servaasbolwerk 0,5 Familie/firma Van Ditmarsch 0,3 Concordia Crescamus, aanv. Utrechtse Vrouwelijke Studenten Vereniging (UVSV) 1 Debatcentrum Tumult 0,5 15

16 Oud-raadslid Jan C. de Haas 2 Straatgroep Zonstraat 1 Willibrordherdenking ,6 Christelijke Gymnastiekvereniging Fraternitas 0,6 Drukkerij Van Hees / Archivalia Janny van Hees 0,5 Bredero, aanvulling 'buitenland' 1,2 Losse aanwinsten, waaronder: - geluidsopnames interviews met politiemannen over hun werk in Utrecht tijdens WOII - brief van Dirck Borre van Amerongen aan heemraad Jan Bolle - stukken en foto's Jhr. Mr. A.R. Falckschool, aanv. Ned. Herv. Gemeentescholen - dagboek '50 jaar leven onder twee dictaturen' - archivalia oud-archivaris L.W.C. van Campen subtotaal 96 Aandachtsveld provincie Utrecht Huis Zuilen, aanvulling Stichting Slot Zuylen 2 Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu, provincie Utrecht 2 Aanvulling Huis Rijnhuizen 1,5 Provinciale Vereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 1 Receptenboeken, aanv. archief familie Martens van Sevenhoven 0,12 subtotaal 6,62 Aandachtsveld kerkelijke archieven landelijk Gereformeerde zendingsbond, aanv. zendingsarts E. van Riessen ,8 Voorgangers Protestantse Kerk Nederland, tranche * subtotaal 0,8 Aandachtsveld NS-archieven landelijk Geen aanwinsten 0 subtotaal 0 Totaal 113,42 * De overdracht van deze tranche werd uitgesteld naar voorjaar 2012 in verband met de verbouw van de voormalige gemeentelijke depottoren. Acquisitie archieven totaal in meters Totaal archieven overheid 1224,30 Totaal archieven particulier 113,42 Totaal afgestoten overheid 0 Totaal afgestoten particulier 0 Summa totalis 1337,72 16

17 2.2.3 Inventarisatie Vaste werkzaamheden: Inventariseren van archieven. Adviseren bij externe bewerking van nieuw te verwerven archieven. Afwerken van door derden vervaardigde, met nieuwe archiefoverdrachten meegeleverde inventarissen op niveau 3 of hoger, en geschikt maken voor raadpleging op de studiezaal en via de website. Beheren van de toegangen in het archiefbeheersysteem MAIS-Flexis. Converteren en controleren van nieuwe of nieuw bewerkte toegangen naar het archiefbeheersysteem, circa 50 per jaar. Verwerken van correcties op eerder toegankelijk gemaakte bestanden (niveau 3-5). Verwerken van kleine, zogenaamde interne aanvullingen op eerder toegankelijk gemaakte bestanden en van losse aanwinsten (niveau 3-5). Afgewerkte inventarissen, geleverd door derden bij overdracht van het archief in meters 1250 Notariële archieven Zuid-Holland standplaats Vianen , Notariële archieven Zuid-Holland standplaats Vianen , Commissaris van verpondingen in het arrondissement 0,18 Vianen 1262 Weeskamer Everdingen , Memories van successie Woerden , Memories van successie Vianen (1806) , Bondsspaarbank Midden Noord en Oost Nederland te 32,0 Amersfoort (1992) 1308 Rijkswaterstaat in Utrecht (1969) (1986) 6, Utrechtse Historische Studentenkring te Utrecht , Notarissen te Vianen , Stichting De Vechtse banen te Utrecht (1965) , Staatsbosbeheer Zuid-Holland - Utrecht (regio 5) (1941) 8, (1990) 1346 Vereniging afdeling Utrecht van de Vereniging van 20,1 Nederlandse Gemeenten (1912) (2010) 1347 Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Brandweer 1,36 Provincie Utrecht (1973) (1987) 1351 Huis Rijnhuizen te Nieuwegein, aanv. 3, Commissaris van verpondingen in het arrondissement 0,12 Woerden Hieronymusschool of Latijnse School, vanaf 1864 het 16,7 Utrechts Stedelijk Gymnasium te Utrecht (2010) Utrechts Stedelijk Gymnasium te Utrecht (2010) 10, Schoolverenigingen van het Utrechts Stedelijk Gymnasium te 10,0 Utrecht (2007) Totaal 158,34 17

18 Bijzondere werkzaamheden: In 2005 gold een kwart van alle door Het Utrechts Archief beheerde archieven als niet of onvoldoende ontsloten (toegangsniveau 0, 1 of 2). Van deze archieven (totale omvang 4150 m) is in de periode een aanzienlijk gedeelte onderhanden genomen en tenminste van een globale toegang (niveau 3 of hoger) voorzien. In 2009 was de doelstelling om in de periode tot en met 2012 nog eens 1600 m (400 m per jaar) op deze wijze te (her)inventariseren. In 2010 is besloten deze ambitie voor 2011 en 2012 bij te stellen naar 100 m per jaar, zodat eind 2012 in totaal 1000 m van de achterstand van 2005 is weggewerkt. Bij de selectie van de in te bewerken bestanden wordt prioriteit verleend aan niet (voldoende) ontsloten archieven van kastelen en buitenplaatsen. Waar mogelijk worden externe middelen geworven om deze doelstelling te verwezenlijken. De werkzaamheden van clusters 1 en 2 liggen direct in het verlengde van deze doelstelling. Daarbij gaat het om in totaal 840 m archief. De resterende 160 m worden in het kader van cluster 4 gerealiseerd. De realisatie van de in 2011 geplande inventarisatiewerkzaamheden bleef op een aantal onderdelen (clusters 2-6) achter bij de doelstellingen. Dit was het gevolg van het wegvallen van uren deels in verband met de verhuizing van Bloeijendael terug naar de Alexander Numankade, deels vanwege de inzet van uren ten behoeve van andere taken, met name op het vlak van het digitaliseren. Cluster 1 Doel: Verbeteren van inventarissen van onvoldoende niveau (niveaus 1 en 2) Eindproduct: Inventarissen op tenminste niveau 3, raadpleegbaar op de studiezaal en via de website Omvang: 480 m (bijgestelde ambitie 2010) Doorlooptijd: Planning voor 2011: Gerealiseerd in 2011: 150 meter 144,1 meter Specificatie 336 Ontvangers der belasting op het recht van successie in de provincie Utrecht (1805) Ontvangers der belasting op het recht van successie in de provincie utrecht , kantoor Amerongen Ontvangers der belasting op het recht van successie in de provincie utrecht , kantoor Amersfoort Ontvangers der belasting op het recht van successie in de provincie utrecht , kantoor Loenen Ontvangers der belasting op het recht van successie in de provincie utrecht , kantoor Maarssen Ontvangers der belasting op het recht van successie in de provincie utrecht , kantoor Montfoort Ontvangers der belasting op het recht van successie in de provincie utrecht , kantoor Rhenen Ontvangers der belasting op het recht van successie in de provincie utrecht , kantoor Utrecht Ontvangers der belasting op het recht van successie in de provincie utrecht , kantoor Wijk bij duurstede in meters 11, ,6 11,6 0,5 4,5 41 8,6 18

19 Ontvangers der belasting op het recht van successie in de 12,6 provincie utrecht , kantoor IJsselstein Ontvangers der belasting op het recht van successie in de 10,3 provincie utrecht : tafels Vbis en VI 656 Ontvangers der belasting op het recht van successie in de 2 provincie Utrecht Totaal 144,1 Cluster 2 Doel: Eindproduct: Globaal toegankelijk maken van ongeïnventariseerde archieven Inventarissen op tenminste niveau 3, raadpleegbaar op de studiezaal en via de website Omvang: 260 meter (bijgestelde ambitie 2010) Doorlooptijd: Planning voor 2011: Gerealiseerd in 2011: 100 meter 1,24 meter Specificatie in meters 852 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst , Familie Pit ,12 Totaal 1,24 Cluster 3 Doel: Beschrijven van alle niet geïnventariseerde interne aanvullingen op archiefbestanden van het voormalige Gemeentearchief Eindproduct: Volledig bijgewerkte toegangen, raadpleegbaar op de studiezaal en via de website Omvang: 100 meter Doorlooptijd: Planning voor 2011: Gerealiseerd in 2011: 25 meter 9 meter Cluster 4 Doel: Eindproduct: Overige inventarisatiewerkzaamheden Inventarissen (niveaus 4-5) in MAIS-Flexis, geschikt voor raadpleging op de studiezaal en via de website Omvang: 1132 meter (waarvan 160 meter categorie niveau 0-2) Doorlooptijd: Planning voor 2011: Gerealiseerd in 2011: 368 meter 0 meter Cluster 5 Doel: Publicatie van inventarissen 19

20 Eindproduct: Gedrukte inventarissen op niveau 5 in layout van de reeks Het Utrechts Archief Omvang: 5 publicaties Doorlooptijd: Bijzonderheden: In volgorde verschijnen de toegangen van: - Gemeentebestuur Vleuten-De Meern (2010) - EBG Voorstander (2011) - Huis Van Hardenbroek (2011) - Bisschoppen van Utrecht (2012) - Staten van Utrecht (2012) De publicatie van de inventarissen van Vleuten-De Meern en EBG Voorstander zal met extern geld worden gefinancierd. Planning voor 2011: Gerealiseerd in 2011: 2 toegangen 0 toegangen Cluster 6 Doel: Integreren beschrijvingen uit aanvullingen en wijzigingen in HUAtoegangen in MAIS-Flexis Eindproduct: Alle aanvullingen en wijzigingen in MF en raadpleegbaar via internet; beschrijvingen in voorbereidingen geëlimineerd Omvang: 150 toegangen Doorlooptijd: Sept dec Planning voor 2011: Gerealiseerd in 2011: 50 toegangen 20 toegangen Cluster 7 Doel: Registreren archiefvormers in MAIS-Flexis Eindproduct: Alle archiefvormers globaal beschreven in MF en via overzicht raadpleegbaar via Internet Omvang: 1300 archiefbestanden, waarvan 1050 met toegang en naar schatting 5500 archiefvormers Doorlooptijd: Febr april 2009 Bijzonderheden: Voortzetting van het in 2008 gestarte project. In samenhang hiermee wordt ook gewerkt aan een update van het archievenoverzicht. Planning voor 2011: Gerealiseerd in 2011: n.v.t. n.v.t. Cluster 8 Doel: Omzetten toegangen in MAIS-Flexis omzetten naar EAD-format Eindproduct: Alle toegangen in MF in EAD-format Omvang: 1177 toegangen Doorlooptijd: Bijzonderheden: Uitvoering volgens in 2009 op te stellen Plan van aanpak Planning voor 2011: n.v.t. 20

21 Gerealiseerd in 2011: n.v.t. Cluster 9 Doel: Eindproduct: Omvang: Doorlooptijd: Bijzonderheden: Planning voor 2011: Gerealiseerd in 2011: Samenstellen thematoegangen: a) Utrecht in WO2; b) Kastelen en buitenplaatsen. Thematoegang in MF en raadpleegbaar via archieven.nl 2 thematoegang (a); (b) a) In het kader van het project Digitale gids Utrecht in WO2 (projectleider K. van Vliet); met subsidie van ministerie van VWS. Een extractie van de voor deze thematoegang geselecteerde beschrijvingen zal worden geplaatst op de landelijke wegwijzer voor WO2-archieven. b) In het kader van het project Themasite Kastelen en buitenplaatsen (projectleider K. van Vliet); met subsidie provincie Utrecht Voorbereiden en starten project Voorbereiden en starten project Cluster 10 Doel: Inventariseren van archieven i.o.v. derden Eindproduct: Inventaris op niveau 3 of hoger in MF en raadpleegbaar via internet Omvang: Nader te bepalen Doorlooptijd: Bijzonderheden: Betreft particuliere archieven waarbij de schenker/inbewaargever bij de overdracht van het archief financiële middelen ter beschikking stelt voor de afronding van de bewerking door Het Utrechts Archief. Dit betreft: - Rode Kruis afd. Utrecht - Atheneum De Munnik - Vincentiusvereniging - Vechtse banen Planning voor 2011: Gerealiseerd in 2011: 3 toegangen 1 toegangen Cluster 11 Doel: Eindproduct: Omvang: Doorlooptijd: 2011 Bijzonderheden: Opnemen, bewerken volgens HUA-normen en publiceren in Archiefbank HUA van het archievenoverzicht en archieftoegangen van de gemeente Nieuwegein Archievenoverzicht en alle archieftoegangen Nieuwegein in MF en raadpleegbaar via Archiefbank HUA 1 archievenoverzicht, 78 archieftoegangen Uitvoering conform de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Nieuwegein. 21

22 Planning voor 2011: Gerealiseerd in 2011: 1 archievenoverzicht en 78 toegangen 1 archievenoverzicht en 78 toegangen Indicering In aansluiting op het beleid van de voorgaande jaren blijft Het Utrechts Archief ook in investeren in het nader ontsluiten van belangrijke archiefseries voor het familie- en huizenonderzoek. Daartoe worden twee grote en in de dienstverlening zeer succesvolle, (lang)lopende projecten gecontinueerd, namelijk: 1. Genlias: index op de Burgerlijke Stand (totaal records) en de Doop-, Trouw- en Begraafboeken ca (aantal records onbekend) van alle gemeenten in de provincie Utrecht. 2. Notaris: repertorium op de Notariële akten van notarissen in de stad Utrecht (totaal records), met scans van alle akten. Vaste werkzaamheden Verwerken van correcties op bestaande nadere toegangen. Deelnemen aan het gebruikersoverleg van GenLias. Werven en begeleiden van vrijwilligers. Bijzondere werkzaamheden: Cluster 1 (Notaris) Doel: Eindproduct : Het scannen en ontsluiten op onder meer persoonsnamen, beroepen, geografische namen en trefwoorden van de protocollen van de notarissen residerende in de stad Utrecht over de periode Er zullen van akten uittreksels worden vervaardigd, ingevoerd en op juiste invoer worden gecontroleerd, akten worden gescand. Uittreksels van akten zullen worden toegevoegd aan het bestand dat on line raadpleegbaar is, zowel in de studiezalen als op Internet. Per 31 dec zullen akten on line raadpleegbaar zijn. Omvang totaal: records Doorlooptijd: (1989) Bijzonderheden: Het totaal aantal akten is bij een nauwkeurige herberekening in 2004 vastgesteld op ca Daarvan zullen in principe alle akten uit de periode vóór 1600 en voor eind 2010 worden afgerond. De resterende uit de periode en zullen in de jaren daarna door een groep vrijwilligers worden bewerkt. In zijn alle records met bijbehorende scans uit de (verouderde) applicatie Notaris geconverteerd naar MAIS-Flexis en in 2010 via archieven.nl gepubliceerd als onderdeel van de Archiefbank. Hiertoe is een nieuw zoekscherm voor de website ontwikkeld. Tevens is in het najaar van 2010 gestart met het werken met vrijwilligers voor het maken en invoeren van de uittreksels. In 2011 is dit team geleidelijk uitgebreid van 3 naar 6 vrijwilligers. De bedoeling is om dit team de komende jaren op dit peil te handhaven, met een streefproductie van 4000 akten per jaar; deze productie bleek in 2011 overigens nog niet haalbaar. Vanaf januari 2011 zijn aan dit project geen tijdelijke krachten voor het indiceren meer verbonden. 22

23 Planning 2011 gerealiseerd Uittreksels Invoer Controle Scans Totaal internet Cluster 2 (Genlias: Burgerlijke Stand en DTB) Doel: Dit landelijke project heeft als doel de presentatie op Internet van de nadere toegangen op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand (BS) van alle gemeenten vanaf De invoer van de Memories van successie (aangiften van het vermogen van overleden personen) is bij Het Utrechts Archief beperkt tot de periode /56. Vanaf 2007 worden ook de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (tot 1811) via dit systeem ontsloten. Eindproduct : - Overlijdensakten BS : er zullen records worden ingevoerd en op juiste invoer worden gecontroleerd. Eind 2009 zullen dan alle records zijn ingevoerd, op juiste invoer gecontroleerd en zijn ze online beschikbaar. - Geboorteakten BS : er zullen records worden ingevoerd en op juiste invoer gecontroleerd. Eind 2009 zullen alle records (m.u.v. stad Utrecht, volgt eind 2010) zijn ingevoerd, op juist invoer gecontroleerd en zijn ze online beschikbaar. - Aanvulling Huwelijken BS : vanaf 2007 worden er akten ingevoerd. Eind 2009 zullen deze alle zijn ingevoerd, op juist invoer gecontroleerd en zijn ze online beschikbaar. - Aanvulling Overlijdens BS : vanaf 2007 worden er akten worden ingevoerd. Eind 2009 zullen deze alle zijn ingevoerd, op juist invoer gecontroleerd en zijn ze online beschikbaar. - Aanvulling Overlijdens BS : vanaf 2010 worden er akten worden ingevoerd. Eind 2011 zullen deze alle zijn ingevoerd, op juist invoer gecontroleerd en zijn ze online beschikbaar. - Doop-, Trouw- en Begraafboeken Utrecht: vanaf 2007 worden de gegevens uit het klappersysteem ingevoerd. Die op de Trouwboeken zijn in 2008 voltooid ( records); in worden de klappers op de Doop- en Begraafboeken ingevoerd (resp en records). - Doop-, Trouw- en Begraafboeken provincie Utrecht: in 2009 zal voor deze werkzaamheden een plan van aanpak waarbij wordt gestreefd naar samenwerking met de collega-instellingen in de provincie. In 2010 zal een aanvang worden gemaakt met de invoer van de DTB Zuilen en Vleuten-De Meern (ca records). Vanaf 2011 is er ruimte voor invoer en controle van records per jaar. Omvang: - Huwelijksakten BS : (afgerond in 2002) - Huwelijksakten BS : (afgerond in 2009) - Huwelijksakten BS Geboorteakten BS : (afgerond in 2010) - Geboorteakten BS : Overlijdensakten BS : (afgerond in 2009) 23

24 - Overlijdensakten BS : (afgerond in 2010) - Overlijdensakten BS : (afgerond in 2011) - Memories van successie /56: (afgerond in 2007) - Doop-, trouw en begraafboeken vóór 1811: onbekend. Doorlooptijd: (1996) ; vervolgproject vanaf 2011 Bijzonderheden: In ontwikkelt de STAP een nieuwe landelijke website voor genealogisch onderzoek ( waarin de gegevens uit het huidige Genlias, Digitale Stamboom, IISS en andere systemen worden opgenomen. Deze site zal in 2012 beschikbaar komen. In zullen alle nog resterende oude tienjarentafels worden vervangen in alfabetische volgorde per gemeente. Planning voor 2011 Gerealiseerd * BS Huwelijken 0 0 BS overlijden BS geboorte Memories 0 0 DTB Utrecht ** DTB Vianen e.o DTB Vleuten e.o Totaal internet * Met uitzondering van de BS Overlijdens (periode ) zijn de gereedgekomen records nog niet op genlias gepubliceerd. ** Van de DTB-klappers stad Utrecht zijn er in 2011 ongeveer ingevoerd; hiervan is geen precieze telling bijgehouden. Project DTB Utrecht digitaal In 2011 is veel werk gestoken in de uitvoering van het project dat Het Utrechts Archief in 2010 samen met de Kring van Utrechtse archivarissen is gestart voor het ontsluiten en digitaliseren van de DTB van alle gemeenten in provincie Utrecht. Deze index wordt vanaf 2012 op WieWasWie gepubliceerd met alle images. Voor dit project heeft de Kring een subsidie van de provincie ontvangen van , voornamelijk ten behoeve van het digitaliseren en begeleiden van de vrijwilligers die bij dit project zijn betrokken. Deze begeleiding vindt plaats vanuit Het Utrechts Archief. Het project heeft een looptijd van ruim vier jaar (medio ). In 2011 is gewerkt aan het opbouwen en scholen van een goed toegeruste ploeg vrijwilligers en het indiceren en het digitaliseren van de DTB van Vianen, Everdingen, Hagestein, Vleuten en Haarzuilens. Ook is verder gewerkt aan het invoeren van de klappers op de DTB van de stad Utrecht. Cluster 3 Doel: Beschikbaar stellen van alle nadere toegangen van voldoende niveau met een tekst of databasebestand via de website Eindproduct : 40 naar MAIS-Flexis geconverteerde tekst- en databasebestanden, online doorzoekbaar op de website Omvang: 40 nadere toegangen Doorlooptijd:

Jaarverslag 2010. Januari 2011 Utrecht

Jaarverslag 2010. Januari 2011 Utrecht Jaarverslag 2010 Januari 2011 Utrecht Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Beleid en Management 5 2 Inspectie 6 2.1 Reguliere inspectiecyclus 6 2.2 Nieuwegein 7 2.3 Invloed op concernbrede ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht Jaarverslag 2009 Maart 2010 Utrecht Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Beleid en Management 5 2 Inspectie 6 2.1 Reguliere inspectiecyclus 6 2.2 Invloed op concernbrede ontwikkelingen 7 2.3 Voorlichting

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag 2015 2016 Case 17.000173 Datum 28 maart 2017 Hanneke Jansen afdeling Dienstverlening Inhoudsopgave 1. Inleiding / aanleiding... 4 2. Formatie en werkzaamheden...

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. komt ook tekst 22-1-2014. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. komt ook tekst 22-1-2014. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Digitaal erfgoed Metagegevens & Hier 22-1-2015 Architectuur komt ook tekst 22-1-2014 Bert van Kooten Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire informatie

Nadere informatie

Jaarbericht. Het Utrechts Archief

Jaarbericht. Het Utrechts Archief Jaarbericht Het Utrechts Archief 2013 Jaarbericht Het Utrechts Archief 2013 inhoud Inleiding Collectiebeheer De archieven online Aanwinsten E-depot Publieksbereik en educatie Van inspectie naar advies

Nadere informatie

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding?

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding? Bijlage 1. Beantwoording van de KPI-vragen Hieronder volgen de relevante antwoorden op de KPI-vragen. Het schematische overzicht van de archief-kpi s met beantwoording in het kort is als bijlage 2 aan

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2016 GR Ferm Werk 6 juli 2017 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording af aan het algemeen bestuur en Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

Informatieblad Burgerlijke Stand

Informatieblad Burgerlijke Stand Informatieblad Burgerlijke Stand In dit informatieblad vindt u informatie over (het gebruik van) de archieven van de Burgerlijke Stand: de Geboorteakte, de Huwelijksakte, de Huwelijksbijlagen, de Overlijdensakte

Nadere informatie

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 (Volgens de systematiek van kritische prestatie indicatoren voor achief-

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Maart 2009 Utrecht

Jaarverslag 2008. Maart 2009 Utrecht Jaarverslag 2008 Maart 2009 Utrecht Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Beleid en Management 5 2 Publiek & Presentatie 6 2.1 Studiezalen 6 2.2 Website 8 2.3 Tentoonstellingen en bruiklenen 10 2.4

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg 2014 Colofon Opgesteld door : A.W. Boot Datum : 9apri 2015 Versie : 1.0 Document : 15-18576-3643 Inhoudsopgave 1. Inleiding......3 2. Wettelijke verplichtingen.....3 3. Beheer van archieven.....3 4. Huisvesting...

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL Banen en vestigingen per gemeente 2009-2010 [2010] ALLE BANEN 2010 0305 ABCOUDE 280 92 217 619 18 97 55 34 15 364 69 55 135 258 76 46 2.430 0307 AMERSFOORT 223 5.055 3.588 14.405 3.442 2.448 4.468 4.156

Nadere informatie

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Boxmeer, 3 februari 2012 O-ID Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Postbehandeling 3. Archieven 3.1 Inleiding 3.2 Dynamische archieven 3.3. Semi

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G HET UTRECHTS ARCHIEF 2006

J A A R V E R S L A G HET UTRECHTS ARCHIEF 2006 J A A R V E R S L A G HET UTRECHTS ARCHIEF 2006 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Ten geleide 6 Afdeling Publiek 7 Studiezalen 7 Medewerkers 7 Bezoekers 7 In cijfers 7 Top tien (via geautomatiseerd aanvragen)

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het Bijlage bij het Plan voor de acquisitie van particuliere archieven, 2014-2018 Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het RHC Zuidoost Utrecht

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL VERBETERPLAN DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING

GEMEENTE LEUDAL VERBETERPLAN DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING In het verslag van de archivaris zijn per Kritische Prestatie Indicator aandachtspunten geformuleerd. Deze aandachtspunten vormen de basis voor de in dit plan opgenomen verbeteracties en planning hiervan.

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Vervangingsbesluit. een zegen of een vloek? Hier komt tekst ook tekst. Exxperience day Exxellence 11 april Utrecht.nl

Vervangingsbesluit. een zegen of een vloek? Hier komt tekst ook tekst. Exxperience day Exxellence 11 april Utrecht.nl Vervangingsbesluit een zegen of een vloek? Hier komt tekst ook tekst Exxperience day Exxellence 11 april 2017 Substitutie Alle fysieke dossiers worden vervangen door digitale dossiers. De kopie krijgt

Nadere informatie

Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris

Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10-10- 2011 Content management: Alle relevante informatie, altijd,

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief 2017014981 nini Verslag van het beheer Overgebracht archief Gemeente Bloemendaal 2016 VJ' M Mŕ Chateau dit Zmancnburij ļ ^ I ïtwatcri Stooiiny í MachwÅB dt Verslag van het beheer Overgebracht archief Gemeente

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 329 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN N.B.: Ca. 6.50m archief is nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST ARCHIEFZORG

CONCEPT OVEREENKOMST ARCHIEFZORG CONCEPT OVEREENKOMST ARCHIEFZORG BIJLAGE Partijen: 1. De Gemeenschappelijke Regeling met een openbaar lichaam Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, gevestigd te Doetinchem en aldaar kantoorhoudende aan

Nadere informatie

BESTUUR EN ORGANISATIE

BESTUUR EN ORGANISATIE Jaarverslag Waterlands Archief 2007 ALGEMEEN Het archief als historische werkplaats. Die functie van het Waterlands Archief kreeg in 2007 nog meer reliëf. Dankzij de voortgaande ontsluiting van de archieven,

Nadere informatie

R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L

R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L 2 0 1 6 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities

Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011 Regeling van 17 oktober 2011, nr. DGB/2011-6422, Staatscourant 26 oktober 2011 nr. 19115 De directeur-generaal voor de Belastingdienst, Gelet op artikel 7, vierde

Nadere informatie

Archiefinnovatie Decentrale Overheden

Archiefinnovatie Decentrale Overheden Archiefinnovatie Decentrale Overheden 9 maart 2015 / Nationaal Archief / Het Utrechts Archief Digitale Taken Rijksarchieven / Landelijke e-depot infrastructuur Pilot e-depot gemeente Utrecht en Het Utrechts

Nadere informatie

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Anje van der Lek Wat gaan we doen? Vanuit mijn perspectief: (overheid, archiefwet) Het e-depot Tenant architectuur Vanuit jullie perspectief: (particuliere

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2015

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2015 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. De onttrekking van 12.400 aan de algemene reserve

Nadere informatie

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp:

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: 1 Gemeente ļj įí Berçen Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom III II III II III INI III IIII o 1 NOV. 2013 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Verslag Kritische

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording

Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG archief KPI s Gemeente Midden-Delfland februari 2015 Opgesteld door gemeentearchivaris Delft Aan: college

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Noord-Hollands Archief Verslag over 2015 betreffende het door de gemeentearchivaris gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats Samenstelling Klaartje Pompe, hoofd afdeling archief-

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard,

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015 Presentatie e-depot: het archief van de toekomst Chantal Keijsper 22 januari 2015 Context van de pilot: landelijke ontwikkelingen Een veranderende samenleving Samenwerking in de archiefsector en breder

Nadere informatie

AGENDAPUNT /03

AGENDAPUNT /03 AGENDAPUNT 2013.12.13/03 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 13 december 2013 Onderwerp: Portefeuillehouder: Steller: Ingekomen en uitgaande stukken De heer Wolfsen

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 24 - Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed Versie april 2012 crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Metagegevens Metagegevens & & Architectuur Architectuur Hier komt ook tekst 22-1-2015 22-1-2014 Ben de Jong Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

Tweejaarlijks verslag archief. Op grond van de Archiefverordening Oss 2011 periode

Tweejaarlijks verslag archief. Op grond van de Archiefverordening Oss 2011 periode Tweejaarlijks verslag archief Op grond van de Archiefverordening Oss 2011 periode 2012-2014 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GIDALC Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed versie 2015 Crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER 2014-2015 Inleiding Sinds 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet RGT) in werking getreden. De invoering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 RAADSVOORSTEL 09.0011 Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Organisatie, product Archief. Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Norm 1: Bestuur en Beleid

Norm 1: Bestuur en Beleid Norm 1: Bestuur en Beleid De verantwoordelijkheden die het lijnmanagement namens het college van burgemeester en wethouders draagt voor de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie zijn

Nadere informatie

Studiedag Digitaal Archiveren

Studiedag Digitaal Archiveren Studiedag Digitaal Archiveren Woensdag 18 april 2007 Provinciehuis s-hertogenbosch Beleidsregel digitale vervanging Bijna is het zover! Ingmar Koch & Yvonne Welings 18 april 2007 Wie ben ik? Ingmar Koch

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Ministeriévan Onderwijs, Cultuuren Wetenschap

Erfgoedinspectie Ministeriévan Onderwijs, Cultuuren Wetenschap Erfgoedinspectie Ministeriévan Onderwijs, Cultuuren Wetenschap > Retouradres Postbus 16478 2500 BL Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal T.a.v. mevr. mr. Biesheuvel-Vermeijden, griffier Postbus 20018

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Verslag toezicht archief- en informatiebeheer gemeente Renswoude 2016

Verslag toezicht archief- en informatiebeheer gemeente Renswoude 2016 Verslag toezicht archief- en informatiebeheer gemeente Renswoude 2016 Opsteller: Vincent Robijn - Gemeentearchivaris Aan: College van Burgemeester en Wethouders Datum: 8 juni 2017 1. Inleiding Zoals voorgeschreven

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

TOELICHTING REGELING ARCHIEFBEHEER UNIVERSITEIT TWENTE 2015 Ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995

TOELICHTING REGELING ARCHIEFBEHEER UNIVERSITEIT TWENTE 2015 Ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 TOELICHTING REGELING ARCHIEFBEHEER UNIVERSITEIT TWENTE 2015 Ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 KENMERK: B&A 15/1035 /DNT DEFINITIEVE VERSIE 4.0 VAN 14 JULI 2015 AUTEUR: W.H.G. OLIJSLAGER Hoofdstuk

Nadere informatie

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema Advies B&W tģļļ flj/j ^ĩorsële B&W 22 januari 2013 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den Berge yy y Gemeenteraadsbijeenkomst

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

Project Digitalisering op Verzoek. Maarten Schenk Haags Gemeentearchief

Project Digitalisering op Verzoek. Maarten Schenk Haags Gemeentearchief Project Digitalisering op Verzoek Maarten Schenk Haags Gemeentearchief Programma Toelichting op project 13.15 uur Zelf aan de slag 13.45 uur Terugkoppeling/discussie 13.55 uur Conclusies 14.25 uur Aanleiding

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cu/tuur en Wetenschap

Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cu/tuur en Wetenschap Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cu/tuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16478 2500 BL Den Haag Centraal Justitieel Incassobureau T.a.v. de directie Postbus 1794 8901 CB Leeuwarden Koninginnegracht

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 22-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0502 Naam programma: Programma Onderwerp: Digitalisering bouwarchief en cliëntenarchief Aanleiding: De behoefte en noodzaak

Nadere informatie

Digitaliseren en de rol van de restaurator

Digitaliseren en de rol van de restaurator Archievenblad een uitgave van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland. November 2013 Auteur Janien Kemp, hoofd van de sectie Fysiek Beheer van het Stadsarchief Amsterdam. jkemp@stadsarchief.amsterdam.nl

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010 Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010 Prijzen zijn in en inclusief 21% BTW Kopieën en prints Kopieën en (reader)prints: A4 en

Nadere informatie

Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties

Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties Reg. nr.: 1310408 Afdeling: Concern en Dienstverlening Onderwerp Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties Samenvatting Gemeenten vallen onder de werking van de

Nadere informatie

Substitutie, de eerste stap naar een E-depot. Miriam Weeda

Substitutie, de eerste stap naar een E-depot. Miriam Weeda Substitutie, de eerste stap naar een E-depot Miriam Weeda Inhoud De weg naar een Machtiging voor vervanging Een E-depot opbouwen Structuur van je E-depot? En dan Even voorstellen 2003 in DIV-wereld terechtgekomen

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Gemeenteblad nr. 348, 5 januari 2017 Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten, Gelet op: Artikel 6 van de Archiefverordening 2017; Overwegende

Nadere informatie

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn * PA201 400694* Post en Archief 201400694 Verslag archiefzorg en -beheer 2012-2013 Gemeente Zuidhorn Gemeente Zuidhorn Samenvatting Voor u ligt het verslag Archiefzorg en -beheer 2012-2013 gemeente Zuidhom.

Nadere informatie

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Avalex gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 maart 2017 gelet op artikel 40,

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5.2.C BIJLAGE 2 Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 In D&H: 16-09-2014 Steller: drs.

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,'

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,' Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: PD/FZ Auteur : E. de Dreu Datum

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS/HUIDIGE SITUATIE HISTORISCH ARCHIEF C.A.

VOORGESCHIEDENIS/HUIDIGE SITUATIE HISTORISCH ARCHIEF C.A. BIJLAGE 3.1 VOORGESCHIEDENIS/HUIDIGE SITUATIE HISTORISCH ARCHIEF C.A. Voorgeschiedenis, huidige situatie Noordwijkerhout is op dit moment één van de vier gemeenten in Zuid-Holland (van de in totaal 60

Nadere informatie

Nederlandse Publieke Omroep

Nederlandse Publieke Omroep Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap Nederlandse Publieke Omroep De duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding en het digitale archief Nederlandse Publieke Omroep

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 16R.00535

RAADSVOORSTEL 16R.00535 RAADSVOORSTEL 16R.00535 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 20 september 2016 Portefeuillehouder(s): burgemeester Portefeuille(s): Bestuurlijke en juridische zaken

Nadere informatie

Alles uit de kast! 2009-2012 Jaarplan 2012

Alles uit de kast! 2009-2012 Jaarplan 2012 Alles uit de kast! 2009-2012 Jaarplan 2012 Het Utrechts Archief Mei 2011 Utrecht Inhoud Leeswijzer 3 1 Alles uit de kast : Het jaar 2011 in perspectief 4 van het meerjarenbeleidsplan 2009-2012 2 De activiteiten

Nadere informatie

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8).

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2004 BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 Nummer Toegang: 2.25.69.05 Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Olaf Borgers

Nadere informatie

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Middag Actieve Openbaarheid 11 februari 2016 Agenda Wat is open data + wet- en regelgeving Beleid Open Data Nationaal Archief Hoe is het Nationaal Archief

Nadere informatie

IIUilIIIIIIII llllll II Wethouder Miermans Ou

IIUilIIIIIIII llllll II Wethouder Miermans Ou ARCHIEFEXEMPLAAR IffźîL Advies B&W * rjforsele B&W 24 februari 2015 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer 15.003006 Burgemeester Gelok /v ^ Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den

Nadere informatie

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films Mevrouw drs. M. C. van Heese Erfgoedinspectie/Collecties en Archieven IPC 3500 Postbus 16478 2500 BL Den Haag Amsterdam, 11 februari 2016 Betreft: De stoot van de rijkscollectie BYE Filmmuseum Geachte

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie