Resultaten enquête. hergebruik historische persoonsgegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten enquête. hergebruik historische persoonsgegevens"

Transcriptie

1 Resultaten enquête hergebruik historische persoonsgegevens Inleiding Eén van de drempels die wordt ervaren bij het bieden van open data heeft te maken met techniek. Archiefsystemen van Picturae en DE REE beschikken over de mogelijkheid om de data op diverse wijzen beschikbaar te stellen, waaronder het harvesting protocol OAI-PMH. Deze drempel is dus zo geslecht. Om te toetsen of archiefinstellingen hiervan op de hoogte waren is aan de gebruikers van deze archiefsystemen een enquête gestuurd. De vervolg vragen van deze korte enquête gingen over twee andere belangrijke aspecten: het beleid en de houding ten opzichte van open data. Open data is data die vrij gebruikt kan worden, hergebruikt kan worden en opnieuw verspreid kan worden door iedereen - onderworpen enkel, in het uiterste geval, aan de eis tot het toeschrijven en gelijk delen. Bron: Open Data Handbook Opbouw rapport Dit document, opgesteld op 28 juni 2013, bevat een korte analyse van de resultaten en de integrale antwoorden van de archiefinstellingen. Bij de antwoorden is alleen de naam van de instelling genoemd en niet de naam van de persoon die heeft gereageerd. De controle vragen en antwoorden over het besef van de voorhanden technische mogelijkheden zijn achterwege gelaten, de meerderheid was bekend met de mogelijkheden. Wat overblijft is een beeld van hoe archiefinstellingen staan tegen over open data en of ze er al beleid voor hebben geformuleerd.

2 Resultaten Er zijn 44 archiefinstellingen aangeschreven in april 2013 die klant zijn van DE REE of Picturae. Er is van 24 archiefinstellingen een reactie ontvangen, van 22 archiefinstellingen in de vorm van antwoorden op de enquêtevragen en van 2 instellingen dat ze afzien van reactie. Onderstaande tabel geeft (alfabetisch) per archiefinstelling weer of er reeds beleid is op het vlak van open data en of men positief is ten opzichte van open data. Archiefinstelling Heeft beleid Positief tov open Archief Delft ja ja Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen ja ja Groene Hart Archieven ja ja Historisch Centrum Overijssel ja ja Nationaal Archief ja ja Noord-Hollands Archief ja deels, nee hp (www) Regionaal Archief Leiden ja ja Regionaal Archief Zutphen ja ja Rijckheyt ja ja Zeeuws Archief ja ja Gelders Archief nee ja Gemeentearchief Rotterdam nee ja Streekarchief Land van Heusden en Altena nee ja Streekarchief Bommelerwaard nee ja Gemeentearchief Waalwijk Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard Waterlands Archief Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers ja nee Erfgoedcentrum Nieuw Land nee nee? Historisch Centrum Het Markiezenhof ja nee Regionaal Archief Alkmaar nee nee (overleg) Gemeentearchief Roermond nee nee Centraal Bureau voor Genealogie (ziet af van reactie) Historisch Centrum Leeuwarden nee nee nee (ziet af van reactie)

3 Van de volgende archiefinstellingen (20) is geen reactie ontvangen. Archief Eemland Brabants Historisch Informatie Centrum Drents Archief Erfgoedcentrum DiEP Gemeentearchief Steenwijkerland Gemeentearchief Vlissingen Groninger Archieven (allegroningers) Haags Gemeentearchief Het Utrechts Archief Regionaal Archief Rivierenland Regionaal Archief Tilburg Regionaal Archief West-Brabant Regionaal Historisch Centrum Eindhoven Regionaal Historisch Centrum Limburg Stadsarchief Breda Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Tresoar (allefriezen) Westfries Archief

4 Antwoorden archiefinstellingen Archief Delft Ik zag je enquête voorbij komen maar wij gebruiken geen Memorix Maior Wel de digitale stamboom. Omdat wij niet meedoen in Wie Was Wie hebben wij ook nog niet het a2a model in gebruik. Wel konden wij al heel lang via een api de gegevens beschikbaar stellen. In ons bedrijfsplan is opgenomen dat wij graag open data beschikbaar willen maken. Echter door beperkingen in organisatorische sfeer beschikken wij niet over de juiste omgeving (behoorlijke website). Als we het doen willen we dat het zodanig beschikbaar komt dat we er niet veel werk aan hebben en het geheel geautomatiseerd kan worden benaderd. Als het gaat om materiaal waar het auteursrecht bij de gemeenten liggen is ons voornemen dat open te stellen onder bijvoorbeeld CC licentie. Echter veel materiaal als het gaat om de collectie beeld en geluid is auteursrechtelijk beperkt. Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers Ja, maar onder voorwaarden Ja. Wij zijn van mening dat ongecontroleerd hergebruik niet in het belang is van afnemers (en leverancier). Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen Ja, maar onder voorwaarden (lees: grotendeels) Dat gebeurt o.a. via harvesting door limburgserfgoed.nl Voor zover openbaar, geen restricties. In principe alles vrij te hergebruiken, tenzij (foto's bijvoorbeeld alleen in lage resolutie)...

5 Gelders Archief Wij stellen nog geen historische persoonsgegevens beschikbaar aan derden, maar hebben wel de intentie om deze data in de toekomst als open data aan te gaan bieden. Zo nee, heeft u plannen om open data te overwegen danwel te gaan bieden? Wij overwegen om in de toekomst open data aan te bieden maar hebben op dit moment nog geen concrete plannen. Hoe staat u tegenover hergebruik van inventaris, historische (persoons)gegevens en foto's/scans Wij staan positief tegenover het hergebruiken van historische (persoons)gegevens. Voor het beschikbaar stellen van foto s / scans is afgesproken dat geschreven en voornamelijk informatief materiaal gratis gedownload kan worden. Voor foto s, kaarten, prenten en ander illustratief materiaal moet betaald worden. De kosten bedragen 5,- per afbeelding. Films kunnen niet gedownload worden. Over het beschikbaar stellen van inventarissen is nog geen beleid vastgesteld. Gemeentearchief Roermond Wij zijn het er nog niet over eens of wij wel willen deel nemen aan het Archives Portal Europe bij de Ree zodat andere instellingen gebruik kunnen maken van deze gegevens. Hieruit kunt u wel concluderen dat wij niet voornemens zijn om deze gegevens aan derden beschikbaar te stellen. Historisch Centrum Het Markiezenhof Naar aanleiding van uw enquête kan ik u het volgende meedelen. Het Markiezenhof heeft tot op heden alle beschikbare metadata en scans van onze archiefbronnen gratis op de website beschikbaar gesteld. In verband met bezuinigingen en om de digitale dienstverlening ook in de toekomst betaalbaar te houden zien we ons echter genoodzaakt om daar verandering in aan te brengen. We zijn nu bezig om een betaalmodule te ontwikkelen voor onze website, waarbij niet alleen de scans, maar ook de detailgegevens alleen zichtbaar zijn voor bezoekers, die een lidmaatschap op deze dienstverlening afsluiten. Voor niet-betalende bezoekers blijven wel alle zoekfunctionaliteiten beschikbaar en wordt een summier zoekresultaat getoond, zodat het mogelijk is te bepalen of een lidmaatschap zinvol is. Vooralsnog hebben wij geen plannen om onze data via een ander platform te gaan aanbieden, al zullen we de ontwikkelingen natuurlijk blijven volgen.

6 Gemeentearchief Rotterdam (ook wel Stadsarchief Rotterdam) Onderstaand de antwoorden van het Stadsarchief Rotterdam op uw enquête. NotaBene: Het Stadsarchief Rotterdam zal binnenkort een deel van de data uit de Digitale Stamboom ook publiceren via WieWasWie. De rest volgt later dit jaar. Ja. Wanneer onderzoekers niet voldoende hebben aan de mogelijkheden op onze website, verlenen wij hen graag een aangepaste toegang tot onze data. Tot nu toe was het doel van het gebruik van te voren duidelijk. Het ging meestal om statistische onderzoeken. Wij verbonden daar geen restricties aan. In het algemeen geldt voor gebruik van de informatie op de gezinskaarten wel een restrictie, zie Wij staan positief tegenover open data, en dus ook hergebruik van bovengenoemde data, voor zover wij het auteursrecht hebben. Totdat wij beleid over open data hebben vastgelegd, staat er op onze website bij de Digitale Stamboom nog de opmerking dat wij ons het databankenrecht voorbehouden. In de praktijk gaan wij hier soepel mee om. Groene Hart Archieven Stelt u historische persoonsgegevens ook aan derden beschikbaar? Ja, zijn openbaar. Maar op dit moment alleen via onze website beschikbaar. Als er vraag naar is dan kunnen we het wel anders aanbieden, maar de data wordt op dit moment niet actief als open data gepubliceerd. Dit gaat allemaal veranderen (in voor jou positieve zin). Waarschijnlijk zijn de eerste resultaten van die verandering in mei of juni beschikbaar. We hebben er geen licenties aan verbonden. In een MT besluit is vastgelegd dat we geen restricties stellen aan hergebruik van onze data, m.u.v. naamsvermelding. Commercieel gebruik mag ook gewoon. Eerlijk gezegd staat het beleid op dit gebied bij ons nog in de kinderschoenen. Staat wel hoog op de agenda voor het veranderingstraject waar we momenteel in zitten (2013/2014) Als er geen juridische beperkingen (auteursrecht, privacy) zijn, dan mag al onze data onbeperkt hergebruikt worden. We vragen hooguit om naamsvermelding. Als dat een beperking is, dan is het de enige beperking die we opleggen. Dat is echte nog niet vastgelegd in beleid, dus het kan zijn dat er in ons nieuwe beleid ook niet meer om gevraagd wordt.

7 Historisch Centrum Overijssel Ja, maar onder voorwaarden. Bronvermelding. Het Historisch Centrum Overijssel krijgt een exemplaar van eventuele (digitale) publicaties. Privacy moet in acht worden genomen. Op zich geen bezwaar mits deze niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt en/of zonder overleg worden gepubliceerd. Verder moet aan de voorwaarden onder 4a worden voldaan. Nationaal Archief Ja, maar onder voorwaarden Allereerst ligt daar de vraag aan ten grondslag of het materiaal qua auteursrechten en eventueel andere relevante rechten het toe om hergebruikt te worden. We hebben bijvoorbeeld een aantal bronen (bewerkingen) die we met derden hebben gemaakt en waarbij destijds de rechten geen issue waren. Inmiddels is die vraag zeer relevant. Ruim 100 archiefinventarissen zijn niet door het Nationaal Archief of een overheidsinstelling gemaakt. Een kleine 10% van de indexen is in co-productie gemaakt waarbij de rechten lang niet altijd helder liggen. Bij foto's speelt auteursrecht een grote rol gezien de leeftijd van het materiaal en de beperkte mate van het volledig overdragen van alle rechten aan het Nationaal Archief of een voorliggende zorgdrager. Waar het wel mogelijk is kiezen we uit een viertal Creative Commons licenties of statements. De Creative Commons licenties en statements zijn momenteel nog onderdeel van een interne werkgroep (open data) en worden bediscussieerd. Afhankelijk van de bron zal gekozen gaan worden tussen CC0 en Public Domain statements versus CC-BY / CC-BY-SA licenties. Daar staan we positief tegenover. We hebben bijvoorbeeld qua publieksbereik goede ervaringen met het verder verspreiden van materiaal op andere platforms denk aan Wikipedia en Flickr. Ook zien we grote waarde in het samenvoegen van verschillende bronnen en data op en binnen nieuwe platforms. Het openstellen en herbruikbaar van het 'eigen' materiaal is daarbij dan een noodzaak.

8 Nieuwland Erfgoed Ja, zijn openbaar Het zijn openbare gegevens die we volgens de wet beschikbaar moeten stellen! Sorry deze vraag begrijp ik niet. Inventaris mag volgens mij iedereen hergebruiken. Persoonsgegevens ligt totaal anders dan historische gegevens algemeen. Foto's is weer een heel ander verhaal en kunnen we vaak niet compleet laten hergebruiken i.v.m. auteursrechten. Noord-Hollands Archief Nee, want daarmee zouden we tegen het businessmodel van WieWasWie ingaan Zo nee, heeft u plannen om open data te overwegen danwel te gaan bieden? In het kader van ons meerjarenbeleidsplan gaan we onderzoeken welke gegevens we onder welke voorwaarden als open data kunnen aanbieden. Inventaris: uitstekend. Historische (persoons)gegevens: zie eerder gegeven antwoord (WieWasWie) Foto s/scans: hergebruik voor niet-commerciële doeleinden is prima, voor commerciële doeleinden alleen tegen betaling van een vergoeding.

9 Regionaal Archief Alkmaar Nee Zo nee, heeft u plannen om open data te overwegen danwel te gaan bieden? Niet direct. Hoe staat u tegenover hergebruik van inventaris, historische (persoons)gegevens en foto's/scans Overleg is altijd mogelijk, maar het uitgangspunt moet win-win zijn. Regionaal Archief Leiden Ja, zijn openbaar Onze data wordt aangeboden onder een CC0 licentie, wat automatisch impliceert dat er geen restricties aan verbonden zijn Een van de meetinstrumenten om de maatschappelijke relevantie van een instelling als de onze te meten is het gebruik van onze collectie. Het als open data aanbieden van onze historische persoonsgegevens zien wij als een van de middelen om dit gebruikt te bevorderen en te stimuleren Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard Wij kunnen onze gegevens/indexen niet delen met anderen en stellen die niet beschikbaar. Hoe daarmee in de toekomst om te gaan is de vraag. De u naar ik aanneem bekende discussie in den lande (onder welke voorwaarden en of dat voor archiefdiensten en musea wel kosteloos moet etc.) is voor ons op dit moment niet actueel, maar geeft wel aan dat er haken en ogen aan zitten.

10 Regionaal Archief Zutphen / Etienne van den Hombergh Hieronder zal ik antwoorden proberen te geven op uw vragen. In het algemeen kan ik zeggen dat het Regionaal Archief Zutphen niet bovenop haar genealogische gegevens zit of wil blijven zitten. Wij willen graag onze data delen met anderen. Dit kan wat ons betreft zonder winstoogmerk. Wat wel heel belangrijk voor ons is, is dat de gebruiker goed weet waar het brondocument ligt (bij het RAZ dus). Daarbij wil ik ook nog wel opmerken dat ik absoluut niet de consequenties van deze ontwikkelingen kan inschatten. Al in een eerdere aan u schreef ik dat het voor een kleine archiefdienst als het RAZ moeilijk is om alle ontwikkelingen te volgen. Ja, zijn openbaar Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen (CC BY-NC-SA 3.0 NL) Open. Rijckheyt Ik kan nog wel niet helemaal overzien hoe het in de praktijk gaat werken (MAIS), maar in principe willen wij dat onze gegevens zoveel mogelijk (her)gebruikt worden, zolang evt. vermelde rechten (bv. auteursrecht foto s) gerespecteerd worden, herkomst van de gegevens duidelijk is voor gebruiker/onderzoeker en er geen kosten voor Rijckheyt/Historisch Goud aan verbonden zijn. Ja, maar onder voorwaarden, dat herkomst van de gegevens duidelijk is voor de gebruiker/onderzoeker Geen restrictie Positief voor hergebruik van alle gegevens, waarbij een evt. vermeld auteursrecht (bv. bij foto s) gerespecteerd dient te worden en herkomst van de gegevens duidelijk is voor gebruiker/onderzoeker

11 Streekachief Bommelerwaard Ja, maar onder voorwaarden. Binnen Picturae hebben we wederzijds onze genealogische data beschikbaar gesteld met enkele andere diensten. Eerlijk gezegd nog niet goed over nagedacht. Weten ook helemaal niet wat voor effecten het heeft op het gebruik van onze eigen site. Streekarchief Land van Heusden en Altena Nee, nog niet want er is nog nooit om gevraagd Zo nee, heeft u plannen om open data te overwegen danwel te gaan bieden? Er zijn geen concrete plannen. Daar staan wij in principe voor open. Waterlands Archief Nee, nog niet : want wij werken nog niet met Memorix Maior Zo nee, heeft u plannen om open data te overwegen danwel te gaan bieden? Nog niet Deze discussie moeten wij nog voeren

12 Zeeuws Archief Ja, maar onder voorwaarden 1. De data wordt òf geleverd vanuit WieWasWie òf geleverd vanuit MAIS-Internet van DE REE archiefsystemen 2. De kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de datanemer 3. De herkomst van de basisdata moet te allen tijde te herleiden zijn naar de creator en beheerder van deze data 4. De datasets die worden gebruikt moeten regelmatig worden ververst. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de datanemer. Positief. Onze antwoorden zijn een momentopname. Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande (weliswaar traag, maar toch) die mogelijkheden en inzichten kunnen wijzigen. Gemeentearchief Waalwijk Ziet af van een reactie. Op dit moment zit het gemeentearchief in de eindfase van een toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Land van Heusden en Altena. Beleid over hoe in de toekomst met historische persoonsgegevens wordt omgegaan wordt op dit moment niet gemaakt/vastgesteld. De enquête en dit rapport zijn opgesteld door Bob Coret / Coret Consultancy. Er is een Creative Commons 3.0 Naamsvermelding licentie van toepassing op dit werk.

Eindrapportage over de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven, 2013

Eindrapportage over de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven, 2013 December 2013 Peter van der Zant Tijd voor kwaliteit Eindrapportage over de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven, 2013 Samenvatting en conclusies Dit is de eindrapportage over de Kwaliteitsmonitor

Nadere informatie

Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed

Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed Johan Oomen @johanoomen Hoofd R&D Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Nadere informatie

Project Digitalisering op Verzoek. Maarten Schenk Haags Gemeentearchief

Project Digitalisering op Verzoek. Maarten Schenk Haags Gemeentearchief Project Digitalisering op Verzoek Maarten Schenk Haags Gemeentearchief Programma Toelichting op project 13.15 uur Zelf aan de slag 13.45 uur Terugkoppeling/discussie 13.55 uur Conclusies 14.25 uur Aanleiding

Nadere informatie

Jules Lauwerier. projectleider Virtuele Onderzoeksruimte Archief4all

Jules Lauwerier. projectleider Virtuele Onderzoeksruimte Archief4all Jules Lauwerier projectleider Virtuele Onderzoeksruimte Archief4all proces- en informatiearchitect gemeente Ede genealoog j.lauwerier@erfgoednederland.nl 06-28632612 Agenda Deelpresentatie 1 Inleiding,

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Impactmeting Wikimedia Commons

Inleiding. Inleiding. Impactmeting Wikimedia Commons Inleiding Welkom bij deze korte inventarisatie. Deze wordt georganiseerd door Open Cultuur Data (OCD) en is onderdeel van de impactmeting van Nederlandse open cultuurdata. Het doel is inzicht te krijgen

Nadere informatie

CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1

CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1 Modellicenties voor open data Versie 1.1 CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1 Licentiemodellen open data v1.1 2 Inleiding In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor het ter beschikking stellen

Nadere informatie

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group Modellicenties Open Data http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group INLEIDING In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor

Nadere informatie

Creative Commons in. Informatie voor projectleiders bij hogeronderwijsinstellingen. CC BY: Creative Commons Mountain View HQ

Creative Commons in. Informatie voor projectleiders bij hogeronderwijsinstellingen. CC BY: Creative Commons Mountain View HQ Creative Commons in SURF-projecten Informatie voor projectleiders bij hogeronderwijsinstellingen CC BY: Creative Commons Mountain View HQ 3 Creative Commons in SURF-projecten Creative Commons in SURF-projecten

Nadere informatie

PROCESS MACHINE. Open Data voor Politie. woensdag 21 november 12

PROCESS MACHINE. Open Data voor Politie. woensdag 21 november 12 Open Data voor Politie De agent op straat: een toekomstbeeld met open data Open Data - Hoe ik er verzeild in raakte Open Data - Wat is het eigenlijk? Niet-persoonsgebonden data verzameld of gegenereerd

Nadere informatie

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015 Presentatie e-depot: het archief van de toekomst Chantal Keijsper 22 januari 2015 Context van de pilot: landelijke ontwikkelingen Een veranderende samenleving Samenwerking in de archiefsector en breder

Nadere informatie

Auteursrecht en Open Data in de Culturele Sector

Auteursrecht en Open Data in de Culturele Sector Auteursrecht en Open Data in de Culturele Sector Auteurs: Maarten Zeinstra Nikki Timmermans Creative Commons Nederland is een samenwerkingsverband tussen Stichting Nederland Kennisland, Waag Society en

Nadere informatie

Creative Commons Licenties. Rechtenvrije muziek, geluiden en afbeeldingen

Creative Commons Licenties. Rechtenvrije muziek, geluiden en afbeeldingen Creative Commons Licenties Rechnvrije muziek, geluiden en afbeeldingen Colofon Creative Commons Licenties auur(s): Maks vzw 2013-2014 Een publicatie van Mediawijs.be. Pleinlaan 9, 1050 Brussel mediawijs@iminds.be

Nadere informatie

Reader Open Cultuur Data Masterclass 2015

Reader Open Cultuur Data Masterclass 2015 Reader Open Cultuur Data Masterclass 2015 Auteurs: Maarten Zeinstra, Lisette Kalshoven, Tom Kunzler Inhoudsopgave- Inleiding...3 Wat+is+Open+data?...4 Opbouw+reader...5 Hoofdstuk+1.+Intellectueel+Eigendom+en+open+licenties...6

Nadere informatie

OPEN CULTUUR DATA Een bottom-up initiatief vanuit de erfgoedsector"

OPEN CULTUUR DATA Een bottom-up initiatief vanuit de erfgoedsector OPEN CULTUUR DATA Een bottom-up initiatief vanuit de erfgoedsector" Lotte Belice Baltussen, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid @lottebelice Lottebelice Wikimedia Conferentie Nederland Utrecht, 12

Nadere informatie

Beleid Open Collectiedata bij Nationaal Archief

Beleid Open Collectiedata bij Nationaal Archief Beleid Open Collectiedata bij Nationaal Archief Versie 1.0 Datum Mei 2015 Dit werk is beschikbaar gesteld met een Creative Commons Public Domain Mark Colofon Locatie Opdrachtgever Opdrachtnemer Projectleider

Nadere informatie

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer).

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer). Instelling: (45) Stadsarchief Amsterdam Toelichting op het rapport Dit rapport bestaat uit 3 onderdelen. Deel 1 Resultaten Dit deel bevat de actuele resultaten van uw instelling. Indien eerder aan de Kwaliteitsmonitor

Nadere informatie

SNS rechtsvoorgangers

SNS rechtsvoorgangers Overzicht van de bestemming van de archieven van de rechtsvoorgangers van de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS) In deze versie zijn de verschillen tussen Scope, inleiding(en) en stamboom gecontroleerd

Nadere informatie

De heer A. J. van Heusden Kruisstraat 21 4901 LX Oosterhout. Middelburg, 21 juni 2013. Geachte heer Van Heusden,

De heer A. J. van Heusden Kruisstraat 21 4901 LX Oosterhout. Middelburg, 21 juni 2013. Geachte heer Van Heusden, De heer A. J. van Heusden Kruisstraat 21 4901 LX Oosterhout Uw email :17 mei 2013 Uw kenmerk : Ons kenmerk :A-169 Onderwerp :WOB Verzoek Bijlage :4 bijlagen Behandeld door :H.P.W.A. van Aalst Middelburg,

Nadere informatie

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto?

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto? FOTOREGELS Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s Over auteursrecht op foto s is bij consumenten wel eens onduidelijkheid. Soms kan dat tot vervelende situaties leiden voor zowel klant als fotograaf.

Nadere informatie

Internet gids voor genealogisch onderzoek Personen zoeken in Nederland, Nederlands-Indië en België

Internet gids voor genealogisch onderzoek Personen zoeken in Nederland, Nederlands-Indië en België Internet gids voor genealogisch onderzoek Personen zoeken in Nederland, Nederlands-Indië en België Algemeen Hierbij een boekwerkje met websites die handig zijn voor genealogisch onderzoek, maar ook praktisch

Nadere informatie

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011 Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011 Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland uitgave 2011 De jaarlijkse uitgave van het Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland

Nadere informatie

Opdracht 1 Aanmelden. Opdracht 2a Asset beheer

Opdracht 1 Aanmelden. Opdracht 2a Asset beheer Opdracht 1 Aanmelden 1. Open een internetbrowser 2. Ga naar https://training.memorix.nl 3. Meldt u aan met: Klantcode: train Gebruiksernaam: trainbeheer01 t/m trainbeheer08 Wachtwoord: eeptrainbeheer01

Nadere informatie

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy Mijn Stad Mijn Dorp Resultaten eerste fase Wendy Oude Nijeweme d Hollosy lunchbijeenkomst HCO - 26 oktober 2009 1 Inhoud van deze presentatie: Waarom Mijn Stad Mijn Dorp? Resultaten eerste fase (2008-2009)

Nadere informatie

Uw data op het Web van Data

Uw data op het Web van Data Uw data op het Web van Data Een beknopt plan van aanpak voor erfgoedinstellingen Ivo Zandhuis In opdracht van het Provinciaal Historisch Centrum 8 maart 2011 2 Over het Provinciaal Historisch Centrum Het

Nadere informatie

DUURZAAM DIGITAAL 2.0

DUURZAAM DIGITAAL 2.0 DUURZAAM DIGITAAL 2.0 Beleidsplan Waterlands Archief 2015 2017 ISW/ WA Purmerend september 2014 1 Voorwoord 3 1. PROFIEL 4 2. UITGANGSPOSITIE 5 3. DOELSTELLINGEN 2015-2017 9 Uitbreiding digitale dienstverlening

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr.

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr. OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 90520 2509 LM Den Haag Regionaal Archief Nijmegen t.a.v. gemeente archivaris dhr.

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 22 maart 2012 Prijzen zijn in en inclusief 21% BTW Kopieën en prints (vrijgesteld van BTW) Kopieën en

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Wilfred van Buuren Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Conclusies: Er worden veel sportarchieven bewaard* Slechte

Nadere informatie

A creative commons presenteert: creatieve werken. delen met anderen - een strip. door alex roberts, rebecca royer en jon phillips

A creative commons presenteert: creatieve werken. delen met anderen - een strip. door alex roberts, rebecca royer en jon phillips A creative commons presenteert: creatieve werken delen met anderen - een strip door alex roberts, rebecca royer en jon phillips A creatieve werken delen met anderen Met Creative Commons gaat voor iedereen

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

Stel je een wereld voor waarin elke persoon vrije toegang heeft tot alle kennis. Dat is waar wij aan werken. Jose Spierts april 2010

Stel je een wereld voor waarin elke persoon vrije toegang heeft tot alle kennis. Dat is waar wij aan werken. Jose Spierts april 2010 Stel je een wereld voor waarin elke persoon vrije toegang heeft tot alle kennis. Dat is waar wij aan werken Jose Spierts april 2010 Erfgoedportaal / E dienst Ontsluiten collectie & kennis RCE Specifiek:

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 329 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN N.B.: Ca. 6.50m archief is nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M

Nadere informatie

Herinneringstoerisme Gelderland 40-44-45

Herinneringstoerisme Gelderland 40-44-45 Herinneringstoerisme Gelderland 40-44-45 Herinneringstoerisme Bevrijdingstoerisme? Slagveldtoerisme? Kernteam Marc Wingens Jurriaan de Mol Victoria van Krieken Joost Rosendaal Werkwijze Inventarisatie

Nadere informatie

Erfgoedinstellingen in het internet tijdperk International Benchmark Survey

Erfgoedinstellingen in het internet tijdperk International Benchmark Survey Erfgoedinstellingen in het internet tijdperk International Benchmark Survey Geachte collega, Het internet biedt erfgoedinstellingen een scala aan nieuwe mogelijkheden, maar ook uitdagingen. Door middel

Nadere informatie

OPEN DATA IN VLAANDEREN EN BELGIË INTERESSANTE COMPLEXITEIT. Noël Van Herreweghe

OPEN DATA IN VLAANDEREN EN BELGIË INTERESSANTE COMPLEXITEIT. Noël Van Herreweghe OPEN DATA IN VLAANDEREN EN BELGIË INTERESSANTE COMPLEXITEIT Noël Van Herreweghe 1 jaar open data OPEN DATA INNOVEREN ..alle gegevens die de overheid namens ons verzameld....en dat met ons belastinggeld

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden >>> Algemene gebruiksvoorwaarden Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593 HW Den Haag +31 70 349 44 50 info@dans.knaw.nl

Nadere informatie

Overzicht met de beste websites voor genealogisch onderzoek in Nederland en België

Overzicht met de beste websites voor genealogisch onderzoek in Nederland en België Overzicht met de beste websites voor genealogisch onderzoek in Nederland en België Algemeen Hierbij weer een nieuwe lijst met websites die handig zijn voor genealogisch onderzoek. Bijna elke dag komen

Nadere informatie

Wikimedia Nederland Vereniging Wikimedia Nederland Postbus 440 5600 AK Eindhoven wm-nl@wikimedia.org - www.wmnederland.nl

Wikimedia Nederland Vereniging Wikimedia Nederland Postbus 440 5600 AK Eindhoven wm-nl@wikimedia.org - www.wmnederland.nl Jaarverslag 2009 Wikimedia Nederland Vereniging Wikimedia Nederland Postbus 440 5600 AK Eindhoven wm-nl@wikimedia.org - www.wmnederland.nl Stel je een wereld voor waarin elke persoon vrije toegang heeft

Nadere informatie

Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres.

Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres. Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres. Je kunt via internet een Valentijnskaart bestellen, versturen en betalen. Deze kaart wordt gewoon met

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

WIKIMEDIA NEDERLAND CULTUREEL ERFGOED ONLINE BESCHIKBAAR MAKEN

WIKIMEDIA NEDERLAND CULTUREEL ERFGOED ONLINE BESCHIKBAAR MAKEN WIKIMEDIA NEDERLAND CULTUREEL ERFGOED ONLINE BESCHIKBAAR MAKEN Succesvolle samenwerking tussen Wikimedia en erfgoed instellingen WE RE DOING THE SAME THING, FOR THE SAME REASON, FOR THE SAME PEOPLE, IN

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier OWMS

Aanmeldingsformulier OWMS Aanmeldingsformulier OWMS Onderstaand het formulier voor aanmelding van een nieuwe standaard bij het Forum Standaardisatie. Deze versie van het formulier is aangepast om de persoonsgegevens van drie personen

Nadere informatie

Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden

Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden TREFWOORDEN: GDI-Vlaanderen thesaurus vervolledigen GDI-Vlaanderen thesaurus Voor de GDI-Vlaanderen voorzien we eveneens een lijst trefwoorden,

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

BESTUUR EN ORGANISATIE

BESTUUR EN ORGANISATIE Jaarverslag Waterlands Archief 2007 ALGEMEEN Het archief als historische werkplaats. Die functie van het Waterlands Archief kreeg in 2007 nog meer reliëf. Dankzij de voortgaande ontsluiting van de archieven,

Nadere informatie

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt Check je kamer Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt 1 Dit is een uitgave van het Onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

20130312Archievenoverzicht_LandelijkeDGInstellingen

20130312Archievenoverzicht_LandelijkeDGInstellingen Archiefvormer Archiefbewaarplaats Archiefnr. Periode Toegankelijkheid Opmerkingen 1 Algemene Commissie Buitenlandsche Nooden Stadsarchief Amsterdam 1118 1920-1928, Plaatsingslijst door? (ACBN) 1938-1941

Nadere informatie

Verkenning tot samenwerking van. gemeente Delft. en het. Hoogheemraadschap Delfland. op het gebied van archiefbeheer

Verkenning tot samenwerking van. gemeente Delft. en het. Hoogheemraadschap Delfland. op het gebied van archiefbeheer Verkenning tot samenwerking van gemeente Delft en het Hoogheemraadschap Delfland op het gebied van archiefbeheer versie juli 2012 1 Auteur: Bennie Blom, gemeentearchivaris Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

Sectie SIMIN Studiedag: Auteursrecht goed geregeld 30 september 2014

Sectie SIMIN Studiedag: Auteursrecht goed geregeld 30 september 2014 Sectie SIMIN Studiedag: Auteursrecht goed geregeld 30 september 2014 Museum de Lakenhal, Leiden Inleiding en overzicht auteursrecht in de erfgoedsector Marco de Niet, directeur DEN Via kwantitatieve gegevens

Nadere informatie

Powered by ESA NEMO NSO SPACE EXPO WNF DE ISS-KRANT. Introductieles bij het project Ruimteschip Aarde VOORTGEZET ONDERWIJS. Science Center NEMO/NSO

Powered by ESA NEMO NSO SPACE EXPO WNF DE ISS-KRANT. Introductieles bij het project Ruimteschip Aarde VOORTGEZET ONDERWIJS. Science Center NEMO/NSO Powered by ESA NEMO NSO SPACE EXPO WNF DE ISS-KRANT Introductieles bij het project Ruimteschip Aarde Science Center NEMO/NSO VOORTGEZET ONDERWIJS 1 Colofon Ruimteschip Aarde is een project van de Nederlandse

Nadere informatie

Gebruik van lichaamsmateriaal voor medisch onderzoek en onderwijs

Gebruik van lichaamsmateriaal voor medisch onderzoek en onderwijs Algemeen Gebruik van lichaamsmateriaal voor medisch onderzoek en onderwijs www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud De medische wetenschap... 3 Voorwaarden voor wetenschappelijk onderzoek met lichaamsmateriaal...

Nadere informatie

Toezicht op het beheer van niet overgedragen archieven

Toezicht op het beheer van niet overgedragen archieven Jaarverslag Waterlands Archief 2013 De herinrichting van het gebouw, de modernisering van de studiezaal en de bouw van een nieuwe website (digitale studiezaal) vroegen dit jaar de aandacht. Inhoudelijk

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010

Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010 Tarieven dienstverlening Het Utrechts Archief Vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief, 29 maart 2010 Prijzen zijn in en inclusief 21% BTW Kopieën en prints Kopieën en (reader)prints: A4 en

Nadere informatie

PRO S EN CONTRA S varianten overname Gemeentearchief

PRO S EN CONTRA S varianten overname Gemeentearchief PRO S EN CONTRA S varianten overname Gemeentearchief 1. Inleiding Bij de behandeling van de Rapportage Follow-Up uitwerking aanbevelingen toekomst Gemeentearchief heeft uw college op 18 oktober jl. besloten

Nadere informatie

Bijlage bij FeniksInformatiebrief nummer 1, jaargang 2, Thiememeulenhoff

Bijlage bij FeniksInformatiebrief nummer 1, jaargang 2, Thiememeulenhoff De terugkeer van de tijdbalk: interactief en multimediaal Hij is terug: de tijdbalk!weggezuiverd uit het thematische onderwijs tussen 1980 en 2000 en in ere hersteld door de canonieke leerstellingen van

Nadere informatie

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1. Johan Stapel 30 september 2014

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1. Johan Stapel 30 september 2014 NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1 Johan Stapel 30 september 2014 NBC+ Nationale Bibliotheekcatalogus = bibliotheekcollecties + overige bronnen De positie van de bibliotheek binnen het erfgoeddomein

Nadere informatie

Midweek naar een stad

Midweek naar een stad Auteur Marjolein Schuiling Laatst gewijzigd 09 April 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/72001 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

Toegang beperkingen en INSPIRE

Toegang beperkingen en INSPIRE Toegang beperkingen en INSPIRE Onderwerp Aan Klankbordgroep INSPIRE Van Bastiaan van Loenen, Michel Grothe, Datum 28 maart 2011 Bijlagen - Aan de Klankbordgroep INPSIRE wordt gevraagd: 1. Kennis te nemen

Nadere informatie

Europese richtlijn «hergebruik van overheidsinformatie» geïmplementeerd in een Nederlandse wet.

Europese richtlijn «hergebruik van overheidsinformatie» geïmplementeerd in een Nederlandse wet. Europese richtlijn «hergebruik van overheidsinformatie» geïmplementeerd in een Nederlandse wet. «Open data, hergebruik van overheidsinformatie», wat komt daar allemaal bij kijken? Onze noorderburen implementeerden

Nadere informatie

Weet waar je leeft Atlas leefomgeving biedt overheidsinformatie in woord en beeld. www.atlasleefomgeving.nl

Weet waar je leeft Atlas leefomgeving biedt overheidsinformatie in woord en beeld. www.atlasleefomgeving.nl Weet waar je leeft Atlas leefomgeving biedt overheidsinformatie in woord en beeld www.atlasleefomgeving.nl Waarom atlas leefomgeving Veranderingen in de samenleving Wet en regelgeving (Aarhus, WOB) Informatie

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015 Open Data bij de Vlaamse overheid 19 juni 2015 Open Data in Vlaanderen Anno 2015 Strategisch Inhoudelijk Open Data Raamwerk 4 sporen Juridisch Technisch 2012 2013 2014 2015 2016 VIP projecten Coördinatiecomité

Nadere informatie

Metadata monitor NGR Maart 2015

Metadata monitor NGR Maart 2015 Metadata monitor NGR Maart 2015 Geonovum datum 23042015 versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Opdracht en Scope... 3 1.3 Proces beoordelingscriteria... 3 1.4 Metadata kwaliteitsbeleid...

Nadere informatie

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau COMETA STAP VOOR STAP Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau 31 januari 2012 Versie 1.0 IN DEZE WORKSHOP Wat is het Cometa-model? Waarom beschrijven op collectieniveau? Wat is

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

Plan 5 6-11 7 - 41-43 76-78

Plan 5 6-11 7 - 41-43 76-78 Plan Gegevens mag het? Rechtmatig verkregen gegevens grondslagen voor rechtmatige verwerking: Ondubbelzinnige toestemming, noodzakelijk voor uitvoeren overeenkomst, wettelijke plicht, bescherming vitale

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Open data voor en door IT-architecten

Open data voor en door IT-architecten Open data voor en door IT-architecten Even voorstellen @ajslaghu Lex Slaghuis, directeur bij Wikiwise Informatica en consulting achtergrond Nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het open data veld Wikiwise

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 Listr neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Listr altijd in

Nadere informatie

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg Eerste impressie Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg 30 mei 2011 Leo Cok en Hester Tjalma Wim Hoddenbagh (Transitiebureau Jeugd) Martine Meijers (project Slim Samenwerken) 1 1. Toelichting bij

Nadere informatie

Drukte in carnavalssteden. Waar komen de bezoekers vandaan?

Drukte in carnavalssteden. Waar komen de bezoekers vandaan? Drukte in carnavalssteden Waar komen de bezoekers vandaan? Drukte in carnavalssteden Waar komen de bezoekers vandaan? Datum 4 maart 2014 Kenmerk Locatie DAT001/Hdg/0015.01 Deventer Stokvissengat Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden YessYfotografie m.b.t.

Algemene voorwaarden YessYfotografie m.b.t. Algemene voorwaarden YessYfotografie Handelsnaam: YessYfotografie Website: www.yessyfotografie.nl Email: info@yessyfotografie.nl Telefoon: 06-14024100/06-55984663 KvK: 57564248 BTW: 852634535B01 Rekening:

Nadere informatie

Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005

Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005 Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005 Overzicht openbaar vervoerconcessies in Nederland uitgave 2005 Ruim drie jaar na invoering van de Wet personenvervoer is een groot aantal

Nadere informatie

1 De drie hoofdlijnen: muziekdocenten, leerkrachten en leerlingen.

1 De drie hoofdlijnen: muziekdocenten, leerkrachten en leerlingen. IKEI, MIK en het Leerorkest hebben bij elkaar opgeteld jaren ervaring met het geven van instrumentaal muziekonderwijs op de basisschool. Vanuit de overtuiging dat deze vorm van muziek educatie alleen verder

Nadere informatie

1. Beheer je een of meerdere dochters, waar je wat aan verdient?

1. Beheer je een of meerdere dochters, waar je wat aan verdient? Uitkomsten enquête onder commerciële dochters: november 2011 Deze enquête is opgezet als aanvulling op de vorige enquête en belicht specifiek de nieuwe voorstellen, die voor commerciële dochters belangrijk

Nadere informatie

VOORSTEL. e-depot. Duurzame digitale toegang tot overheidsinformatie. Gemeenschappelijke e-depot voorzieningen en services

VOORSTEL. e-depot. Duurzame digitale toegang tot overheidsinformatie. Gemeenschappelijke e-depot voorzieningen en services VOORSTEL e-depot Duurzame digitale toegang tot overheidsinformatie Gemeenschappelijke e-depot voorzieningen en services ACDD ArchiefCoalitie Digitale Duurzaamheid Nationaal Archief Gemeentearchief Rotterdam

Nadere informatie

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009 Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 29 Evaluatieonderzoek Gedragswerk, juni 29 1 Inleiding Met het Ministerie van OCW is afgesproken dat in het schooljaar 28 29 een evaluatie zou worden

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

1. Offerte: alle aanbiedingen van Fotostudio Mikx aan (rechts)personen waarbij het de bedoeling is een

1. Offerte: alle aanbiedingen van Fotostudio Mikx aan (rechts)personen waarbij het de bedoeling is een Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen van Fotostudio Mikx aan (rechts)personen waarbij het de bedoeling is een overeenkomst te sluiten.

Nadere informatie

Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015

Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 6717 29 januari 2015 Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Waterland, overwegende

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Livestream https://blog.surf.nl/open-online/ Programma 10.00 Achtergrond en doelstellingen Janina van Hees, SURFnet

Nadere informatie

Geconcludeerd werd dat vele organisaties in eerste instantie moeite hebben met het vrijgeven van metadata.

Geconcludeerd werd dat vele organisaties in eerste instantie moeite hebben met het vrijgeven van metadata. Verslag bijeenkomst DEN/SIMIN: Auteursrecht goed geregeld Jo-Ann van den Berg Bestuurslid SIMIN Documentalist Open Lucht Museum Arnhem Op 30 september jl. hebben Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) en de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over Open data in de gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over Open data in de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Inboeknummer 10bst00505 Dossiernummer 11.13.451 29 maart 2011 Commissienotitie Betreft startnotitie over Open data in de gemeente Eindhoven Inleiding Er ligt een initiatiefvoorstel van

Nadere informatie

BRAINstorm sessie Depotcapaciteit 26 oktober 2011 Locatie: Stadsarchief Amsterdam Verslag: Tommy Heijnis

BRAINstorm sessie Depotcapaciteit 26 oktober 2011 Locatie: Stadsarchief Amsterdam Verslag: Tommy Heijnis BRAINstorm sessie Depotcapaciteit 26 oktober 2011 Locatie: Stadsarchief Amsterdam Verslag: Tommy Heijnis Opening Marens Engelhard (Directeur Stadsarchief Amsterdam) Het doel van de dag is een verkennend

Nadere informatie

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be DISCLAIMER Het gebruik van onze website gaat

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Gebruiksvoorwaarden

AutoTrack.nl. Gebruiksvoorwaarden AutoTrack.nl Gebruiksvoorwaarden Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: Voorwaarden ) zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van de AutoTrack.nl website. Door de AutoTrack.nl website te gebruiken, geeft

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de 1. PRIVACY Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de www.asbestarchivering.nl, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Nadere informatie

STRATEGISCHE NOTA VOOR EEN FEDERALE OPEN DATA STRATEGIE

STRATEGISCHE NOTA VOOR EEN FEDERALE OPEN DATA STRATEGIE STRATEGISCHE NOTA VOOR EEN FEDERALE OPEN DATA STRATEGIE INLEIDING Open data is een motor voor innovatie, economische groei, transparantie en participatie.de totale economische voordelen die kunnen voortvloeien

Nadere informatie

Samenwerkingsverband PLUS. Bibliotheken. PLUSconvenant

Samenwerkingsverband PLUS. Bibliotheken. PLUSconvenant PLUSconvenant PLUSconvenant Samenwerkingsverband PLUS 1. Participanten Almere Amsterdam Amersfoort Arnhem Den Haag Deventer Eindhoven Groningen Haarlem Leeuwarden Maastricht Middelburg Rotterdam Tilburg

Nadere informatie

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Anje van der Lek Wat gaan we doen? Vanuit mijn perspectief: (overheid, archiefwet) Het e-depot Tenant architectuur Vanuit jullie perspectief: (particuliere

Nadere informatie

Sociale Alliantie. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten. Vervoerskosten kunnen op verzoek worden vergoed.

Sociale Alliantie. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten. Vervoerskosten kunnen op verzoek worden vergoed. Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting Lokale Sociale Agenda 2010 Regionale instructie- en werkbijeenkomsten Vrijdag 19 februari Leiden regio Noord- en Zuid-Holland Dinsdag 2

Nadere informatie