Familie Noe in Leiden. Laatst bijgewerkt Patroniem. Persoonsnaam afgeleid van de voornaam van de vader.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Familie Noe in Leiden. Laatst bijgewerkt 29-09 2005. Patroniem. Persoonsnaam afgeleid van de voornaam van de vader."

Transcriptie

1 Familie Noe in Leiden Laatst bijgewerkt Patroniem. Persoonsnaam afgeleid van de voornaam van de vader. Pieter Jacobsz (van Noe) is geboren in Oegstgeest en woont inmiddels op de Oude Vest in Leyden.Hij is strijker van beroep. Hij trouwt op 1 augustus 1635 met Maertgen Rees eveneens van de Oude Vest in Leyden. Het is van beiden het eerste huwelijk. Hij wordt geassisteerd door zijn stiefvader Garbrant Symonsz uit Oegstgeest en zij door Debora Severijn haar schoonzuster wonend buiten de Zijlpoort. (Boek 91- L 105). Pieter hertrouwt na het overlijden van Maertgen Jans Reys met Grietgen Jansdr uit de Heerensteegh, op 30 oktober 1637, haar eerste huwelijk. Hij woont op de Middelstegragt. Hij wordt geassisteerd door zijn swager Jacob Thonisz uit Voorschoten en zij door haar moeder Geertgen Jacobsdr. (L 341) Kinderen van dit paar worden gevonden in Boek 330 Pieter, gedoopt op 24 maart 1639 en begraven tussen getuigen: niet vermeld (HK) Jacob, gedoopt op 9 september 1640 en begraven tussen getuigen: Jan Jacobs, Geertie Jacobs en Jannetie Jacobs(HK) Pieter, gedoopt op 29 juni 1642 en begraven tussen getuigen: Janneke Pieters en Gerritge Jacobs (HK) Marytien, gedoopt op 21 augustus 1644 en begraven tussen getuigen: Jacob Jacobsz en Geertien Jacobsdr (HK) Jacob Thonisz uit Voorschoten is bij twee broers Jacobsz Noe de getuige bij de ondertrouw. Hij wordt de zwager genoemd. Dus gehuwd met een zuster van beide broers! In het Gemeentearchief te Leiden is slechts 1 combinatie gevonden die voldoet aan de meeste criteria, het is echter een schepenhuwelijk. Jacob Tonisz uit Leyderdorp trouwt op 4 november 1635 met Neeltgen Jacobsdr uit Oegstgeest ( C35), copie van de akte in bezit. 1

2 Jan Jacobsz Nouwe, geboren in Warmont en dekenruiver van beroep gaat in ondertrouw op 10 november 1637 met Soetjen Adriaensdr uit Leyden, wonend bij de Doelen. Het is voor beiden het eerste huwelijk. Hij wordt geassisteerd door zijn swager Jacob Thonisz uit Voorschoten., zij door Neeltgen Goversdr, haar moeder.(boek 90-L 344v). In de boeken 149 en 294 zijn gedoopte kinderen gevonden Adriaentgen, gedoopt op 20 september 1638 getuige: Neeltgen Goverts (PK) Sanderijn, gedoopt op 29 november 1641 geen vermelding van moeder of getuigen (PK) Jacob, gedoopt op 22 november 1647 getuige: Lijsbeth Ariens (PK) Arien, gedoopt op 27 maart 1650 getuige: Sijtgen Ariens (HK) Lijsbeth, gedoopt op 22 januari 1651 getuige: Lijsbeth Adriaens (HK) Sara, gedoopt op 29 november 1654 getuige: Lijsbeth Aris (HK) Jan, gedoopt op getuigen: Neeltgen Goversdr, weduwe van Hans Huygens, gaat op 20 oktober 1604 in ondertrouw met Adriaen Maertensz, hoijckemaecker van beroep (E 138) 2

3 Jacob Jacobsz Noé gaat in ondertrouw op 8 januari 1645 met Susanna Thomasdr. de Bruijn ( C 195) Hij is laeckenwercker, geboren in Leyden en woont op de Oude Vest. Het is voor beiden het eerste huwelijk. Het is een schepenhuwelijk Getuige voor hem is zijn broer Pieter Jacobsz. Noé, wonend in de Plaetssteech. Zijn vrouw is een dochter van Thomas de Bruijn, zij is geboren in Keester. Zij wordt geassisteerd door haar vader Thomas de Bruijn en Lijsbeth Jans een bekende van de Oude Vest. Voorlopig is 1 dochter bekend : Sanderijna, gedoopt op 7 juni 1646 en begraven tussen. getuigen: Jan Jacobsz Nouwe en sijn huysvrouw Soetjen Adriaensdr. Sanderijntge Jacobs Noe, dochter van Jacob Jacobs Noe en Susanne Thomasdr de Bruijn gaat op 2 september 1671 in ondertrouw met Jan Cornelisz van Goeye. Hij is lintwerker, beiden komen uit de Bouwe Louwesteech. (B64) Hij wordt geassisteerd door Michiel Floor, een bekende. Zij door Orseltge de Bruyn, haar meuy/ tante, aldaar. Er zijn 3 kinderen gevonden in Boek 64 NH dopen. Joannes, gedoopt op 11 augustus 1672 getuigen: Jacob Jacobus, Ursula de Broun en Lijntje Meynderts (HK) Pieter, gedoopt op 3 februari 1675 getuigen: Pieter van Popeng? en Willemijn Pijl Jacob, gedoopt op 5 augustus 1678 getuigen: Jan Marcusz, Jacob Jacobsz en Geertruy van Goen, lees Goye (PK) Michiel du Flo en Lyntge Meynderts, reeds weduwnaar en weduwe, gaan in ondertrouw op 28 september 1668.Hij hertrouwt in

4 Sandrijna van den Ouweele trouwt op 1 januari 1673 met Willem Kluijse. Een schepenhuwelijk, (E 294). Hij komt van t lant van Limborch. Zijn beroep is laekenwerker en woont op de Uiterstegragt. Hij wordt geassisteerd door zijn swager Bartholomeus van Doornmael uit de Vestestraet. Sanderijna woont in de Craeijenstraet en wordt geassisteerd door haar suster Adriaentgen van de Ouweele van de Havenstraet. Zij hertrouwt op 5 april 1692 met Lambert van Mulcke, eveneens een schepenhuwelijk, (G 083). Hij is reeds weduwnaar van Marijtie Vleijshouwer, hij woont op de Oude Voldersgragt. De getuige is Gerrit Minning, bekende van de Haerlemmerstraet. Zij is weduwe van de eerder genoemde Willem Kuijse en woont op de Oude Houtstraet. Zij wordt geassisteerd door Jacomijntie van der Aa een nichtje van de Doelengragt en Adriaantje van Nouwele haar suster uit de Spilsteeg. Jacomijntje (Mourings) van der Aa, het bedoelde nichtje van de Doelengragt, is gevonden in de bruidenboeken. Gedoopt op 28 december 1644 (PK). Haar ouders zijn Mouringx Mouringsz van der Aa en Lijsbeth Ariens. De getuigen zijn Jacob Willemsz, Machtel Davids en Judith Ariens, gevonden in Boek 1. Zij gaat in ondertrouw op 20 juni 1671 met Marinus Jansz Boij, zoon van Jan Marinusz en Maertgen Quyringsdr. Hij is timmerman en komt van de Steenschuyr. Hij wordt geassisteerd door zijn schoonvader Pieter Bredellis ( B 23) Zij wordt geassisteerd door Maertge Jaspers, haar moij/ tante van bij de Maerepoort. Vooralsnog geen kinderen gevonden (mogelijk intressant voor de namen van getuige ) Een tweede huwelijk gaat zij aan met de weduwnaar Abram de Leus op 10 mei 1697 (BB 237). Hier wordt zij geassisteerd door Catharina Mellis, schoonzuster en Grietje Claes, haar bekende uit de Scheystraat. Tot heden zijn geen kinderen gevonden. Het zoeken naar achtergrondgegevens van deze vrouw zou mogelijk meer informatie kunnen opleveren bij het stamboomonderzoek! In Boek 57 RK dopen vinden we op 16 juli 1677 de dochter Barbara van Hendrick Kluijs, ws een broer van Willem. De moeder is Annetie Claes. De getuigen zijn : Jan Molenaar en Alesandrine van den Houwelen. Waarschijnlijk zijn dit de enigste katholieke huwelijken in de stamboom. Sandrina, weduwe van Lambertus Mulleken, onder Buiten Begraven, van Catharinagasthuis naar Voorschoten, begraven 5 februari

5 Bartholomeus van Doornmael, de getuige bij het eerste huwelijk. Hij is ook Bartel van Dormale uit Leuven die op 14 april 1660 in ondertrouw gaat met Barber Claes uit Eupen. Uit dit huwelijk zijn in RK dopen, boek 26 enkele kinderen geregistreerd van Bartelomeus van Dormal en Barbara Cluijsen. Onder de getuigen geen bekenden. Mourijn van der Aa, warmoesman van de Langegragt gaat in ondertrouw op 30 augustus 1641 met Lysbet Ariens van de Doelensteech (B1) Haar getuige is Neeltgen Goverts, haar moeder. Zij is ook getuige en moeder van Soetjen Adriensdr. Soetjen en Lysbeth zijn dochters uit het huwelijk van Adriaen Maertensz en Neeltgen Goversdr (B ). Haar getuige is Suetgen Frans, haar moeder. Uit die periode zijn geen doopgegevens bekend. Soetjen gaat op 10 november 1637 in ondertrouw met Jan Jacobsz Nouwe (B90 L344 Maertgen Jaspers gaat op 21 april 1663 in ondertrouw met Pieter Mourings van der Aa. Catharina Mellis gaat op 1 februari 1685 in ondertrouw met Quiring Janz Boy Pieter van Bredellis, weduwnaar, gaat in ondertrouw op 28 april 1668 met Maertge Quyrings de weduwe van Jan Marynus Boy 5

6 Jacob Jansz Noe, gaat op 19 april 1687 in ondertrouw met Catrina Jans, van de Langegragt. (Boek 162 Z 91). Hij is geboren in Leyden, woont op de Uiterstegragt en is lakenwever van beroep. Hij wordt geassisteerd door zijn broer Jan Nowe. Zij wordt geassisteerd door haar moeder Jannetge Jans. Kinderen in Boek 284. Johannes, gedoopt op 31 december 1687 getuigen: Jeremias Jacobsz en Marijtje Fylet (MK) Johannes, gedoopt op 24 april 1689 getuigen: Jacobus Hendricxz Moen en Marijtje Lagas (HK) Jacoba, gedoopt op 2 november 1690 getuige: Willemijn Denoo? (HK) Pieternelletje, gedoopt op 15 november 1690 ( gezien de andere datum is er een fout) getuigen: Jsaac van Leeuwen en Pieternelle Boyevaer (PK) Jeremias Jacobsz in ondertrouw op 6 april 1680 met Marya Valeth, Vilet, Feleth uit Delft. Pieternelle Boyevaer in ondertrouw op 28 december 1703 met Pieter van Poelgeest. Marya Lagas in ondertrouw op 16 september 1666 met Jacobus Hendricxz Moen. 6

7 Jan Jansz Nouwe gaat in ondertrouw op 20 september 1681 met Laurentje of Emmerentia Michiels, ook wel Laurentia Gerrits genoemd. (Boek 162-K 283) Hij is geboren in Leyden, woont op de Langegragt en is wolkammer van beroep. Wordt geassisteerd door zijn schoonvader Pieter Perkien, of Berkien van de Uitterstegragt. Zij komt eveneens uit Leyden en woont op de Baelstraet, geassiteerd door haar meui, tante, Marya de Wit van de Oosterdwersstraet. Kinderen uit Boek 149 : Geertje, gedoopt op 1 juli 1683, moeder is Laurensje Gerritsdr getuigen: Claas Martens en Geertje Pietersdr (HK) Joost, gedoopt op 30 juli 1690, moeder is Laurentje Michiels getuigen: Jacob Noue en Catharina Jans (MK) Mogelijk dat Laurentje Gerrits is begraven tussen oktober Jan Jansz Nouwe, weduwnaar van Emmetia Michiels gaat op 3 mei 1692 in ondertrouw met Maria Willems. Het is haar eerste huwelijk. (Boek 97 K ondertrouw F 144) Hij wordt geassisteerd door zijn broer Jacob Pietersz?? van de Uijtterstegraft en zij door haar schoonmoeder Josijntie Jans. Van dit huwelijk twee kinderen gevonden: Willem, gedoopt op 1 februari 1693 getuige: Trijntje Willems.(MK) Marijtje, gedoopt op 31 augustus 1694 getuigen Jan Move en Marijtje Jansdr. (HK) 7

8 Pieter Perkien blijkt Berkien te zijn. Hij zorgt voor veel verandering in de bestaande dokumentatie. Jan Jansz Nouwe gaat op 20 september 1681 in ondertrouw met Laurentia Gerrits. Hij wordt hierbij geassiteerd door zijn stiefvader Pieter Perkien. Pieter Berkien, reeds weduwnaar, gaat op 28 maart 1671 in ondertrouw met Trijntge Jansdr, de weduwe van Jan Noé. Jan Noé gaat op 11 oktober 1656 in ondertrouw met genoemde Trijntgen Jans van Gaveren. Hij is lakenwerker en woont te Duysent Raetsteech, zij komt van de Uytterstegragt. Het huwelijk wordt in de Waalse Kerk gesloten. (P340 B162). Trijntgen is geboren in Leyden en wordt geassisteerd door haar moeder, Appolonia Boudewijns Laurier. Haar vader is Johannes van Gaver, een huwelijk van 5 december Op de akte de volgende mededelingen. Jan komt uit het Lant van Luyck en wordt geassisteerd door Jan Madaer, zijn swager. Jan Madaer gaat op 31 maart 1656 in ondertrouw met Marya Noe, de weduwe van Jean la Gache. (P47 B145). Hier wordt zij geassisteerd door haar schoonzuster Marya Dircx van Corff, uit de Santstraet. Haar eerste huwelijk is van 11 januari 1641 met de uit Limborgh afkomstige Johan la Gach. Marya Jean Noe zoals zij wordt genoemd is geboren in Luyck en wordt geassisteerd door haar moeder, Mary Jean Noe. (Boek 2, onder l Agache) Gedoopte kinderen uit het huwelijk van Jan Noe en Trijntgen Jans worden gevonden in zowel de boeken van de Hervormde Kerk als bij de Waalse Kerk. Een van de getuige van het eerste kind is Pieter Villeth, hij is op 16 november 1644 in ondertrouw gegaan met Margriet Jean Noe. 8

9 Drie broers : Pieter Pietersz, Willem Pietersz en Jacob Pietersz. Met de achternaam Nouwé of Noë Dirck Jansz is de sleutel tot het vinden van de vader van Pieter, Willem en Jacob. Gevonden: Dirck Jansz, weduwnaar van Magdaleentgen Lettings trouwt op 8 november 1616 met Jannetgen Willems, weduwe van Pieter Jacobsz. ( Boek 93) Pieter Jacobsz is begraven op 14 juni of 26 juli (Uit begraven ) Tot op dit moment is bekend dat Pieter Jacobsz en Jannetgen Willems(dr) de oudste familieleden zijn. Gegevens zijn in Leiden nog niet te traceren, ws in Oegstgeest. Van Jannetgen Willems is wel meer bekend. Op 19 oktober 1616 gaat zij als weduwe in ondertrouw met Dirck Jansz, spoormaeker van beroep. Hij is weduwnaar van Magdaleentje Lettings. L BS 89 HK (Boek 93). Op de ondertrouwgegevens zijn geen getuigen vermeld! Dirck Jansz overlijdt op 18 december Op 9 februari 1640 hertrouwt zij met de weduwnaar Jacob Cornelisz Kneu. M 132 (Boek 116). Haar getuige is Jannetgen Jans, haar bekende van de Uytterstegragt. Zijn getuige is zijn toekomende zoon Willem Pietersz van de Vrouwencamp. Van Jacob Cornelisz Kneu is bekend dat zijn eerste huwelijk was op 18 mei 1591 met Aeltgen Joostensdr B 208. Zijn tweede huwelijk van 4 mei 1627 met Annetgen Pietersdr. Daarna volgde het huwelijk met Jannetgen Willems. 9

10 Pieter Pieterz (Noe), zoon van Pieter Jacobsz en Jannetgen Willems(dr). Hij is warmoesier van beroep en woont op de Langegragt. Hij gaat in ondertrouw op 22 april 1637 met Jannetgen van Houten van de Bredestraet. Het is voor beiden het eerste huwelijk. (B174-L298) Pieter wordt geassisteerd door zijn broer Jacob Pietersz. Zij door haar moeder Jannetgen Jansdr. Jannetgen van Houten is een dochter van de vachteploter Pouwels (of Paulus) van Houte en Jannetgen Jans. Paulus is geboren in Leyden en wordt geassisteerd door zijn toekomstige schoonvader Jan Andriesz. Jannetge Jans is geboren in Delft en wordt geassisteerd door haar toekomstige schoonmoeder Colijntgen Barnaerts, of Barents, de moeder van Paulus dus. De ouders van Jannetgen gingen op 16 oktober 1609 in ondertrouw. (Boek86) Om het nog compleet te maken, de grootouders van Jannetge van Houte zijn getrouwd op 26 februari Pouwels komt van Yperen, Colijntgen van Honschoten. Een huwelijk van 16 oktober 1609 (B86-G 69). Helaas zijn er geen geboortegegevens van voor 1621 bekend. Verderop komt bij doopaangiften regelmatig de patroniem Jannetge Paulus voor. Pieter Pietersz wordt begraven tussen juni Jannetgen van Houten wordt begraven tussen 29 maart-5 april Voorlopig 6 zoons en 1 dochter : Boek 333 Pieter, gedoopt op 21 mei 1638 en begraven in 1644 getuigen: Jan Pietersen, Michiel Jorisz, Janneke Willems en Janneke Jans Willem, gedoopt op en begraven tussen getuigen : Jacob, gedoopt op en begraven tussen getuigen: Catelina, gedoopt op 29 juli 1640 en begraven op 2 oktober 1640 getuigen: Jacob Kneu, Willem Pietersz, Lidia Jacobs en Francintie Pauwels(HK) Johannes, gedoopt op 18 mei 1642 en begraven tussen op 29 juni 1643 getuigen: Huibert Provoo, Jannetge Jans en Abigael van Houte (mogelijk een tante van Jannetgen) (HK) Pieter, gedoopt op 4 december 1644 en begraven tussen juni 1700 getuigen: Pieter Noue, Janneke Willems en Janneke Jans (HK) Jacob, gedoopt 2 juni 1647 en begraven tussen. getuigen: Lea Jacobsdr en Jan Mackse (HK) ws Jan Marcusz Willem, gedoopt op 24 oktober 1649 en begraven tussen getuigen: Willem Pietersz en Jannnetge Jans.(HK) Tobias, gedoopt op 29 april 1657 en begraven tussen getuigen: Frans Jacobsz Staverinus, Abigail Paulus en Maertie Jacobs. Francijntie Pauwels (van Houte) gaat op 15 april 1636 in ondertrouw met Jan Marcusz. Michiel Jorysz (Winneschut) gaat op 20 april 1618 in ondertrouw met Annetje van Houte. Frans Jacobsz Staverinus gaat op 15 april 1654 in ondertrouw met Maertgen Willems Noe 10

11 Annetge van Houte is een zuster van Paulus, gedoopt in Delft en wonend in Leyden en Michiel Jorysz Winneschut of Winschoten gaan op 20 april 1618 in ondertrouw. Haar getuige is Colijntgen Bernaerts, haar moeder. Hij hertrouwt als weduwnaar in Franchijntgen van Haute, geboren in Leyden, van de Bredestraet gaat op 15 april 1636 in ondertrouw met Jan Marcusz, raswerker van de Volderstraet, geboren in Artois. Haar getuige is haar moeder Jannetgen van Houte(Jans). Hij hertrouwt op 28 augustus In de voogdijboeken van 1662 zijn alleen de 4 jongste kinderen genoemd. Pieter Pietersz Noe gaat op 1 oktober 1666 in ondertrouw met Anna Caspers de Somer. Jacob Pietersz Noe gaat op 18 maart 1675 in ondertrouw met Claesgie Tysse Buitentuyn. Willem Pietersz Ouweel gaat op 5 juli 1673 in ondertrouw met Angenieta Joris Baeck. Tobias Pietersz niet verder in de archieven gevonden. 11

12 Jacob Pietersz, een zoon van Pieter Jacobsz en Jannetge Willemsdr. Hij gaat in ondertrouw op.. met Leja Jacobsdr. Anna, gedoopt op 28 mei 1634 Vader is Jacob Pietersen, moeder is Lea Messiaens? getuigen: niet vermeld(hk) (B 286) Pieter, gedoopt op 24 mei 1637 en begraven tussen getuigen: Willem Pieters Nouwe, Eduart Claes, Jannetgen van Houten en Marytge Arentsdr (HK) Jacob, gedoopt op 22 september 1638 en begraven tussen getuigen: Jacob Messian, Jannetgen Jans en Jannetge Willems (PK) Jacob Pietersz wordt begraven tussen 19 januari en 3 februari 1640 Lea Jacobsdr gaat opnieuw in ondertrouw op 3 januari 1642 met de weduwnaar Huibert Provo, ook Evert Provoost. Hij is wolkammer van beroep en woont op de Langegragt( B181-M233) Getuigen: Jan Provoost, zijn broer en Jannetge Willemsdr, haar moeder ( of schoonmoeder?) aldaar Jan Provoost gaat op 8 september 1633 in ondertrouw met Jannetge Thomasdr. Jacob Messiaen is geboren in Delft, saaiwerker en woont in de Narmstraet. Hij gaat op 14 september 1629 in ondertrouw met Maertijn Ariensdr uit de Cruysstraet in Leyden.(B86- K153) Eduwaert Claesz van de Haerlemmerstraet gaat op 1maart 1634 in ondertrouw met Marytgen Jacobsdr van de Oude Vest. (B179-L112) Voor beiden het eerste huwelijk. Haar moeder, getuige is Doritgen Meijnersdr, ook Derothe Meijnders of Doriteetgen Meyndertsdr geschreven. Haar vader is Jaecques(Jacobus) Verhaeck, gedoopt in Mechelen. Datum van hun ondertrouw is 10 augustus 1591 (Micro B157) Mogelijk dat naast de patroniem Jacobsdr ook Messiaen wordt gebruikt en is zij familie van Jacob Messiaen? Uitgebreid zoeken in alle daarvoor bestaande middelen heeft geen extra informatie opgeleverd. De naam Messiaen komt niet of nauwelijks meer voor in trouw- en/of doopboeken! 12

13 Willem Pieters Nouè, zoon van Pieter Jacobsz en Jannetge Willemsdr. Timmerman van de Langegraft, gaat in ondertrouw op 23 april 1632 met Jannetgen Jansdr. (B175- K276). Hij wordt geassisteerd door Dirck Jansz, zijn stiefvader. Zijn vrouw door Aeltgen Dirxdr, haar moeder uit de Lange Groenesteech. (copie aanwezig) Jannetgen Jans hertrouwt als weduwe van Willem Pietersz Nowe op 20 mei 1654 met Heynrick Joosten van der Maes, weduwnaar van Marya Dircx. (B144, B72) Hij wordt geassisteerd door Pieter Pennkijn, zijn bekende van de Groenehasegraft. Zij door Jannetgen van Hout, haar schoonzuster uit Leyden. Kinderen die zijn gedoopt, te vinden in de boeken 175 en 344. Jannetgen, gedoopt op 19 juni 1633 en begraven tussen getuigen: Jan Rossen, Jacob Messiaen en Jannetgen Willems (HK) Pieter, gedoopt op 23 september 1635 en begraven tussen. getuigen: Pieter Pietersz en Lea Jacobs (HK) Maritgen, gedoopt op 6 februari 1636 en begraven tussen getuigen: Pieter Pieters Noue, Jacob Messiaen en Jannetje Jans (PK) Aantekening voogdij Jacob Pieters Nouwe WIE NU?? Pieter, geboren op 8 maart 1637 en begraven tussen getuigen: Jacob Pietersz, Jannetge Paulus en Annetge Willems (HK) Aeltgen, gedoopt op 26 december 1638 en begraven tussen getuigen: Jacob Pietersz, Jannetgen Willems en Jannetgen Paulus (van Houten)(HK) Jan, gedoopt op 16 februari 1642 en begraven op getuigen: Jacob Corneliszn Kneu, Pieter Pietersz Nouwe, Marytgen Arents en Lea Jacobs (HK) Pieter, gedoopt op 26 januari 1648 en begraven tussen getuigen: Huijbert Provoost en Jannetge Paulus (HK) Annetge, gedoopt op 16 mei 1649 en begraven op getuigen: Pieter Pietersz, Jannetge Paulus en Annetge Jacobs (HK) Pieter, gedoopt op 22 februari 1651 en begraven op getuigen: Pieter Pietersz en Jannitge Paulus. In de voogdijboeken van 1654 zijn alleen de kinderen Maertgen, Aeltgen, Jannetgen, Annetgen en Jan genoemd. Maritgen Willems Noe gaat op 15 april 1654 in ondertrouw met Fransz Jacobsz Staverynus. 13

14 Huibert Provoo komen tot nu vier keer tegen. Op 3 januari 1642 gaat hij als weduwnaar in ondertrouw met Leja Jacobsdr. Zij is weduwe van Jacob Pietersz Noë. Daarbij wordt zij geassisteerd door haar moeder Jannetgen Willemsdr van de Langegragt uit Leyden, hij door zijn broer Jan Provoost ( B 181-M 233) (mogelijk bedoeld de schoonmoeder?) Hij is op 18 mei 1642 doopgetuige van neefje Johannes en later als getuige-oom bij het huwelijk van Pieter Pietersz Noe op 1 oktober In 1662 is hij samen met Augustinus Batte voogdij over de vier jongste kinderen van Pieter Pietersz Noe en Jannetje van Houten. Huibert of Evert Provoost, stametwerker, komt uit Tourcoinge en gaat in ondertrouw op 24 juni 1639 met Maergarita del Cour eveneens uit Tourcoinge, ( B 181-M 101). Deze vrouw overlijdt op 12 mei Een kind gevonden uit dit huwelijk Maria, gedoopt op april 1640 getuigen: Jan Provoost, Michel Louber, Maria Tibergien en Cateline de la Cour. In de voogdijboeken van 1641 wordt het kind Maria genoemd en is 8 maanden. Op 26 september 1642 overlijdt een kind van Huijbert Provoost, niet bekend is wie de moeder is. In de doopboeken van de Waalse Kerk zijn twee aangiften gevonden op naam van Hubert. Op 14 juni 1645, als l enfant gedoopt getuigen: Antoine le Pena, Jan le Roij, Jeanne Banduin en Barbe de Forge. Op 30 mei 1647 een jongetje met de naam Samuel. getuigen: Jacob Messian en Jeanne Willems, ws de moeder van Leja. (B 79 Waalse Kerk) Marya Provoost gaat op 21 juni 1658 in ondertrouw met Pieter de Haane, haar getuige is Lea Jacobs, haar moeder. Bij de doop van de eerste twee kinderen uit dit huwelijk zijn Huibert en Lea getuigen. 14

15 Jacob Messiaen komt in de familie voor over de periode 1633 tot Als getuige bij doopplechtigheden van de kinderen van Jacob Pietersz Noe, Willem Pietersz Noe en van Huijbert Provoo, de man van de weduwe van Jacob Pietersz Noe. Wat nu de relatie is met de familie Noe is nog niet duidelijk. Het Gemeentearchief in Leiden heeft weinig materiaal over hem. Jacob Messiaen, geboren in Delft, woont in de Narmstraet in Leiden en is saaiwerker van beroep. Hij gaat in ondertrouw op 14 september 1629 met Maertgen Ariensdr uit de Cruijsstraet. Zij wordt geassisteerd door Dorothea Meynertsdr, bekende aldaar. ( B153-B7) Hij wordt geassisteerd door zijn zwager Josias de Beursemaecker, geboren in Veere in Zeelandt en hij woont in de Jan Vossensteegh. Josias de Beursemaecker is weduwnaar van Dijna Soetaerts en gaat in ondertrouw met Susanna Messiaen op 31 juli (B18-I63) De volgende ondertrouwgegevens over de familie Messiaen zijn misschien het antwoord. Pieter Hawele, geboren in Wervick gaat op 7 juni 1591 in ondertrouw met Tanneke Messiaen eveneens uit Wervick. (B74-B152) Hij wordt geassisteerd door zijn schoonvader Melle Messiaen en zijn moeder Maychen Messiaen. Zij door Melle Messiaen, voornoemd en Jacob Messiaen, haar broer. 15

16 Maritgen of Maertgen Willems Noe, dochter van Willem Pieters Noue en Jannetge Willemsdr, woont op de Langegraft en gaat in ondertrouw op 15 april 1654 met de kleermaker Fransz Jacobsz Staverynus, hij woont in de Falydebagijnhoff. Deze Fransz hertrouwt als weduwnaar op 22 november 1669 met Dina Frans. (Boek 209, P61) Kinderen uit dit huwelijk: (Boek 190) Willem, gedoopt op 17 maart 1655 getuigen: Hendrick Joosten van der Maes, Willem Jacobsen Staverinus Jannetgen Jans en Wijntgen Arents.(PK) Judith, gedoopt op 17 april 1656 getuigen: Jacobus Staverinus, Pieter Pietersz Nowee, Susanna Pieters de Haen en Jannetge van Haen.(MK) Jannetje, gedoopt op 14 maart 1657; moeder: Maertje Willems Nowee getuigen: Jacobus Stavernius, Pieter Pietersz Nowe, Jannetje van Houten en Susanna Pieters de Haen (MK) Elisabeth, gedoopt 27 oktober 1658; moeder Marijtien Noorree getuigen: Jacobus Staverinus, Augustijn Batten, Susanna Pieters de Haen en Marijtien Noorre.(MK) Maria, gedoopt 19 april 1662; moeder Marij Nouwe getuigen: Jacobus Staverinus, Cornelis Staverinus, Susanna Pieters de Haen en Mary Stickellorum.(PK) Cornelis, gedoopt 10 juni 1663 getuigen: Cornelis Staverinus, Abraham van der Linde, Maria Jacobs en Susanna Staverinus.(MK) Maritje, gedoopt op 16 oktober 1667 getuigen: Jacobus Staverinus, Susanna Pietersdr en Maria de Bruijn.(MK) Abram van de Linde gaat op 6 april 1663 in ondertrouw met Susanna Staverinus. Wijntgen Arents van der Kelder gaat op 2 februari 1655 in ondertrouw met Willem Jacobsz Staverinus. Augustijn Batte gaat op 7 januari 1656 in ondertrouw met Maertgen Jacobsdr. 16

17 Pieter Pieterszn Noe uit Leyden, zoon van Pieter Pietersz Noe en Jannetgen van Houten, gaat op 1 oktober 1666 in ondertrouw met Annetge Caspers de Somer, (of Casparsdr.) geboren in Middelburch. Beiden wonen op de Langegragt. (S204) Pieter is warmaesier van beroep, hij wordt geassisteerd door Huybert Provo zijn oom eveneens uit Leyden. Anna wordt vergezeld door Marya Altena, een haar bekende. Van dit gezin zijn inmiddels vier kinderen in de doopaangiften gevonden. (Boek 149) Pieter, gedoopt op 18 maart 1668 en begraven tussen getuigen: Jacob Pietersen en Jannetie van Houten (MK) Pieter, gedoopt op 5 juni 1669 en begraven tussen getuigen: Jacob Pieterszn en Jannetie van Houten (PK) Adriaentje, gedoopt op 11 maart 1671 en begraven tussen getuigen: Willem Ouweel en Jannetje van Houten (MK) Catharina, gedoopt op 23 oktober 1672 en begraven tussen getuigen: Jannetje van Houten en Willem Pietersz Ouweel (MK) Als weduwnaar gaat Pieter Pieteszn Noé op 21 september 1673 in ondertrouw met Marytgen, Maria of Marijtje Gerrits (van Dorp) uit Leyden. (Boek 174) Hij woont nog op de Langegragt, zij in de Janvossensteeg. Het is haar eerste huwelijk. Getuigen bij dit huwelijk zijn Jacob Pieters, zijn broer en Maria wordt bijgestaan door haar zuster Geertgen, of Gerritge Gerrits (van Dorp) uit de Dullebackersteech. Op de akte staat 1 kind vermeld uit zijn eerste huwelijk. Zij is dochter uit het huwelijk van Gerrit Heimans van Dorp en Neeltje Pieters van 14 november Een aantal kinderen uit dat huwelijk is gedoopt en te vinden in de boeken 149 onder Noe en 334 onder Pieter Pietersen Pieter, gedoopt op 24 februari 1677 en begraven tussen getuigen: Jacob Noe, Geertje van Dorp en Claes Tysz. Buytentuyn (PK) Gerridt, gedoopt op 3 augustus 1678 en begraven tussen getuigen: Gerritje Gerrits, Jan Dircksz en Angenietge Joris (PK) Pieter, gedoopt op 17 november 1680 en begraven tussen getuigen: Willem Pietersz, Geertje van Dorp en Claesje Buitenthuin (MK) Neeltgen, gedoopt op 3 oktober 1682 en begraven tussen getuigen: Jacob Noë en Geertgen van Dorp (MK) Johannes, gedoopt op 1 maart 1684.en begraven tussen getuigen: Willem Noé en Gerritje van Dorp (PK) Gerrit, gedoopt op3 juni 1685 en begraven tussen getuigen: Willem Noe en Geertje van Dorp (MK) Jan Dirckz gaat op 22 juli 1679 in ondertrouw met Annetje Gerrits ( van Dorp). 17

18 Voor het derde huwelijk van Pieter Pietersz Noe gaat hij op 1mei 1694 in ondertrouw met Marytge Jans van Bleycklant. Dit is haar vierde huwelijk, laatst weduwe van Joost Janz de Bree. Zij woont op de Doelengragt. (AA287) Bij haar eerste huwelijk wordt zij nog Maertgen Jans genoemd, haar moeder Grietgen Jans is dan haar getuige. Voor Pieter die op dat moment op de Korte Langegragt woont, getuigt zijn broer Willem Noë. Zij wordt geassisteerd door Maria Pelle, haar bekende op de Haerlemmerstraet en Geertruyt van Bleycklant, haar nicht in de Kijfhouck. Marijtgen Pelle, uit Soeterwoude Rijndijck gaat op 17 februari 1647 in ondertrouw met Jacob Cornelisz uit Hoogmade. Geertruy Bleycklant gaat op 15 mei 1683 in ondertrouw met Matthijs Stael. Pieter Pietersz Noe is begraven tussen juni

19 Jacob Pieterzn Noe, zoon van Pieter Pietersz Noe en Jannetge Willemsdr, woont op de Langegragt. Gaat op 18 maart 1675 in ondertrouw met Claesgie Tysse Buytentuyn eveneens uit Leyden uit de Scheysstraet. Dochter van Tijs Claesz Buytenthuyn en Josyna Jansdr. Zij is gedoopt, onder de naam Buitentuyn op 18 februari 1656 en begraven tussen 14 en 20 oktober Hij wordt geassisteerd door zijn broer Pieter Pietersz en zij door Marya Swanenburgh, een haar bekende van de Ouden Ryn. (W 146) Een aantekening op de akte dat zij zijn getrouwd in Soeterwoude 3 mei In Leiden 1 doop kunnen vinden : Gooltje : gedoopt op 14 januari 1681 en begraven tussen. (B 287) getuigen: Pieter Pietersen, Jannetje Paulus (van Houten) en Trijntje Claes (HK) Trijntgen Claesdr Buytenthuin gaat op 18 januari 1652 in ondertrouw met Joris Jansz Wittebol. Maertgen Claes van Buytentuyn gaat op 24 januari 1640 in ondertrouw met Clement Fransz van Swanenburch. Josijna Jansdr gaat op 17 januari 1673, als wed. in ondertrouw met Pieter Arentz van Berckendael. Zijn er meer kinderen of is de moeder overleden? Hertrouwt met Aaltje Albertsdr?? Aangiften in Zoeterwoude? Om fouten zoveel mogelijk te vermijden zullen ook de kinderen van dochters van Ouweelen worden genoteerd. Bij het ontbreken van de huidige achternaam of verbasteringen daarvan en alleen de patronym is gebruikt is het kennen van getuigen bij huwelijk en/of doop van essentieel belang om familiebanden juist vast te stellen. 19

20 Willem Pieterzn Ouweel, zoon van Pieter Pietersz Noe en Jannetge van Houten gaat op 5 juli 1673 in ondertrouw met Angenieta Joris Baeck. Het is voor beiden het eerste huwelijk. Willem is wieldraaier en woont op de Korte Langegragt. Angenieta komt uit Delft. Zij is een dochter van Joris Jansz Baeck en Trijntgen Jans, gedoopt op 27 februari 1646, aldaar. Gegevens op de stukken in Leiden. Getuigen zijn op de akte niet vermeld, wel staat een toestemming van attestatie vanuit Delft. In een ander stuk schrijft men Willem Pieterzn Noë en Agnietje Joris Bak, of alleen Angenietje Jorisdr. Op de digitale site van het gemeentearchief Delft zijn de volgende gegevens gevonden : Gedoopt op 25 augustus 1645 Angeniesje, kind van Joris Jansz Bacx en Catharina Jans. getuigen: Lodewijc van Pollinchoeven, Maertje Leenders en Aegje Jans. Kinderen uit de Boeken 149, 154 en 344. Catalina, gedoopt op 10 januari 1674 te Delft, getuigen: Pieter Pieterse Ouweel, Jannetje Pouwels van Houten en Trijnje Jans Joris, gedoopt op 6 december 1676 en begraven tussen getuigen: Frank Jansz Bak en Neeltje Jans (MK) Pieter, gedoopt op 10 juli 1678 en begraven tussen getuigen: Jacob Pietersen Ouweel en Claesje Thysen Buytentuyn(Hoogduitse Kerk) Joris, gedoopt op 12 april 1682 en begraven tussen. getuigen: Frank Baek, Neeltje Jans en Marijtje Jans (MK) Catarina, gedoopt en begraven op. getuigen:.. Jacob, gedoopt op 1 april 1685 en begraven op getuigen: Pieter Noé, Marijtje van Dorp en Jannetje van Houten(MK) Joris Jansz Baeck gaat op 20 augustus 1644 in ondertrouw met Trijntgen Jans, Delft. Lodewijck van Pollinchoven is gehuwd met Aegje Jans Labor en/of Labon, datum niet vermeld, Delft. 20

21 Catharina Willemsdr Houweel, dochter van Willem Pietersz Noë en Angenieta Joris Baeck, woont op de Korte Langegragt en Joost Joosten, molenaarsknecht woont aan de molen van t Fortuijn gaan op 18 augustus 1696 in ondertrouw. Getuigen zijn Argenietje Joris Baeck, haar moeder en Joost Joosten, zijn vader. (BB186) Catharina en Joost zijn getuigen bij het eerste kind van Pieter Nouwe in 1701 Voorlopig zijn 3 jongens en 2 meisjes in de doopgegevens aangetroffen. Soms onder de naam Joost Joostenzn, later onder Joost van der Tol. (Boeken 306, 210 en 629). Bij het laatse kind wordt de moeder voor het eerst Cathalijna Noe genoemd, daarvoor Willems(dochter) Elisabeth, gedoopt op 21 juni 1697, getuige: Elisabeth Pieters(dr) Willem, gedoopt 18 juni 1699, getuigen: Pieter Willemsz en Katharina Kleijenberg(HK) Jannetie, gedoopt op 22 september 1700, getuigen: Pieter Willemsz en Annetie Winkels.(PK) Willem, gedoopt op 14 september 1701 en begraven tussen, getuigen: Pieter Noë en Anna van Tuyn(PK) Joost, gedoopt op 6 juni 1704 en begraven tussen, getuigen: Joris Noe en Catharijna van Vlied(MK) Mogelijk is Pieter haar broer! Catharina Willems overlijdt in In de voogdijgegevens is Lijsbeth 22 jaar en Grietie 9 jaar, van de laatste is geen doopbericht gevonden. Andere kinderen waarschijnlijk reeds overleden. Joost van Tol is op 5 november 1718 hertrouwd als weduwnaar van Catharijna Noë met Annetje Lamberts van der Vliet. Catharina Kleynenbergh gaat op 23 april 1701 in ondertrouw met Jacob de Bie. Anna Winckel gaat op 21 april 1691 in ondertrouw met Johannes Pietersz Lerrenbergh. Elisabeth Pietersdr gaat op 25 februari 1707 in ondertrouw met de wedn. Jan van der Neck. 21

22 Joris Wilmse Nowe, jongste zoon van Willem Pietersz Ouweel en Angeniesje Baeck, komt in de DTB gegevens van Delft terug, de geboorteplaats van zijn moeder. In een akte van 30 januari 1707 zijn Joris Willemsz Noije, soldaet afkomstig uit Masticht en Grietge Thijse de Ruiter Acte Prodeo getrouwd. Dochter van Mathijs Jansen de Ruijter en Jasperijntje Dircks Wagenvelt, gedoopt op 1 november 1685 te Rotterdam. Op de digitale stamboom van de gemeenten Rotterdam en Delft worden gedoopte kinderen van dit echtpaar gevonden. Willemijntje, gedoopt op 12 oktober 1708 te Delft. getuigen: Pieter Willmse Nowe, Angeniesje Joris Back en Jassprinck Wagensvelt Jannetje, gedoopt op 27 januari 1711 te Delft, begraven 26 april 1727 te Rijswijk. getuigen: Boudewijn Staal en Jannetje Tijsen. Catrijna, gedoopt op 6 september 1712 te Delft. getuigen: Catrijn Willems en Agnietje Joris. Margrieta, gedoopt op 5 mei 1715 te Delft. getuigen: Grietie Boudewijns en Jacob Nove. Lijsbet, gedoopt op 20 april 1717 te Delft. getuigen: Jasperijntje Wagenvelt en Lijbe Jooste van Tol. Pieter, gedoopt op 22 juni 1719 te Delft, overleden 10 maart 1781 te Delft. getuigen: Jasperina Wagenvelt en Jannetie Tijse Jasperijntie, gedoopt op 15 juni 1721 te Delft. getuigen: Jasperintie Boudewijn, Jan Smallaan en Lijsbet Joosten. Angenieta, gedoopt op 9 maart 1724 te Rotterdam. getuigen: Jan van der Horst, Lijsbet van Tol en Jannetie de Ruiter. Grietie Boudewijns van der Staal gaat op 27 juni 1717 in ondertrouw met Abraham Ariens van der Spruyt, Rotterdam Jan Smallaan gaat op 16 januari 1721 in ondertrouw met Jasperina Staal, Rotterdam. Mathijs Jansen de Ruiter trouwt op 29 januari 1668 met Jasperijntje Dircks Wagensvelt, weduwe, eerder gehuwd met Dirck Jansen, Rotterdam. Boudewijn Stael trouwt met Jannetje Tijssen (de Ruiter), Rotterdam. Grietje de Ruiter is op 29 januari 1744 in Delft begraven. Willemijntje Noewe trouwt met Jacobus Eigenraam, doop van zoon Hendrik 13 april 1738 in Delft. Willemina Nowee is op 23 december 1756 nog doopgetuige bij de dochter van haar zuster Jasperina, Margareta. Jasperijna Nowee trouwt met Johannes van Dort, 2 dopen in Delft. Zij leeft nog in Pieter Nowé trouwt op 26 februari 1747 met Meijnsje van Alkemaden. Vervolg van de gegevens in het stamboomarchief van de familie Nowee. 22

23 Pieter Willemsz Nouwe gaat op 5 maart 1701 in ondertrouw met Anna van der Thuijn. (CC182), boek 162. Hij is de zoon van Willem Pietersz en greinwerker van beroep. Anna is de dochter van Catharijna Thomas tevens getuige en Geraerdt du Gardijn/ Jardin. Moeder en dochter wonen in de Fockerstraat. Getuige van Pieter Nouwe is Joost van Tol. Anna is op 24 september 1679 Rooms Katholiek gedoopt evenzo haar broers en zussen! Bij de doop van haar broer Pierre in 1680 wordt de moeder Catharina de Haen genoemd. (Boek 51, RK dopen) In de verslagen wordt Pieter ook Juweel genoemd en Anna als Anna Gerritse van der Toun. Zover bekend worden er 5 kinderen geboren, 3 zoons en 2 dochters. Catharina, gedoopt op 12 oktober 1701 en begraven tussen getuigen: Joost Joostensz van der Tol en Catharina Willems (PK) Anna, gedoopt op 8 augustus 1703 en begraven tussen 6-13 september 1766 getuigen: Jacobus van Oosten en Metje Radmoe (PK) Willem, gedoopt op 20 oktober 1705 en begraven tussen getuigen: Joris Noë en Agnietie Jorisdr. Baak. (HK) ( ws zoon en moeder) Pieter, gedoopt op 12 augustus 1708 en begraven tussen getuigen: Mathijs en Helena Kallenberg. (HK) Gerrit, gedoopt op 17 december 1710 en begraven tussen getuigen: Jacobus Brissan en Cornelia Hogeveen (MK) Jacobus Brisstam gaat op 8 mei 1700 in ondertrouw met Cornelia Hogeveen. Matthijs Kallenbergh gaat op.. in ondertrouw met Marijtge Christam, is Brisstam. Akte niet gevonden, gegevens van de ondertrouwakte 4 juli 1710, van Maria Brisstan met Pieter Langepee. Lena Kallenbergh gaat op 14 maart 1710 in ondertrouw met Jacobus van der Lee. Maria Bristan, haar getuige en moeder. Het is overigens het 3 e huwelijk van Geraerdt van der Tuin, uyt t lant van Luyck. Zijn 1 e huwelijk is van 21 januari 1661 met Jenne Gillis, (Q 357) Het 2 e huwelijk is van 7 november 1665 met Margaret Plancon, (S 138) en het 3 e huwelijk is van 6 januari 1679 met de moeder van Anna, Catalijna Tomas uit de Cruysstraet, doch geboren in Luycq (X 61). Hij wordt geassisteerd door Jan Tysz, of Tijsse een bekende uit de Jan Vossensteegh en zij door Arydentge, of Aryaentge Abrahams haar schoonzuster uit de Jan Vossensteegh. Deze getuigen blijken een echtpaar, in ondertrouw op 8 januari 1677, een schepenhuwelijk. Al deze gegevens uit Ondertrouw, Boek

24 Jacobus van Oosten en Jacob Brissan zijn voogd over de kinderen na het overlijden van Pieter Willemsz Nouwe op..(copie in bezit) Genoemd worden Catharina 14 jaar en 8 maanden, Anna 12 jaar en 9 maanden en Willem 10 jaar en 9 maanden. Van de andere kinderen moet worden verondersteld jong te zijn overleden. Anna van der Thuyn gaat na het overlijden van Pieter in ondertrouw op 30 mei 1716 met Govert Boudewijnszn. Govert is een zoon uit het huwelijk van Matthijs Boudewijn en Jannetge Passchiers. Govert is gedoopt op 6 november 1695, boek 323. Het is zijn eerste huwelijk en hij wordt bijgestaan door zijn vader Matthijs Boudewijn. Govert is schrobber van beroep en woont op de Doelengragt. (GG 112v) Op de akte staat over Anna, weduwe van Pieter Nouwe, heeft 3 kinderen en woont in de Sandstraat. zij wordt begeleid door haar moeder Catharina Thomas en haar goede bekende, Metje Radmoe uit de Cruijsstraat. Govert is tot 1733 in beeld onder de achternaam Kraaijendorp. In de boeken Buiten Begraven vinden we Goverd Kraaijendorp, van het hofje Jerusalem naar Leiderdorp, begraven 6 novenber Metje Ramoer gaat op5 maart 1701 in ondertrouw met Jacobus van Nolen. 24

25 Anna Noue, en/of Houweel genoemd, dochter van Pieter Noue en Anna van der Thuyn gaat op 14 oktober 1724 in ondertrouw met Adrianus van Altena (II 285) Adrianus is gedoopt op 7 februari 1700 en een zoon van Willem van Altena en Susanne Jonas. Woont in de Duysentdraetsteegh en is droogscheerder van beroep. Zover bekend worden er 10 kinderen gedoopt : Boek 349 Susanne, 15 februari 1725, getuigen: Johanna Houweel en Susanna Jonas. Jannetje, 25 december 1726, getuigen: Govert Kraaijendorp en Anna van der Tuijt. Jannetie, 27 juli 1729, getuigen: Govert Kraaijendorp en Anna van der Tuijn. Joanna, 18 november 1731, getuigen: Govert Kraaijendorp en Joanna van der Toun. Adrianus, 22 juni 1734, getuige: Anna van der Tuijn. Adrianus, 28 augustus 1735, getuigen: Anna van der Tuun. Adrianus, 25 april 1737, getuige: Anna van der Tuin. Kaatsie en Adriaantje, 20 juli 1742, getuige: Anna van der Tuin en Metje Raboe. Adriaan, 10 september 1744, getuigen: Anna van der Tuin. Anna wordt soms geschreven als Anna Nouwee of Noeë. Zij wordt begraven tussen 6-13 september

26 Willem Houweel, zoon van Willem Nouwe en Anna van der Thuijn gaat op 5 mei 1730 in ondertrouw met Sara Roels, (LL102). Van beroep is hij droogscheerder en woont in de Sandstraat. Zijn getuige bij dit huwelijk is Govert Kraaijendorp, zijn stiefvader. Zij wordt geassisteerd door haar moeder. Zij is een dochter van Pieter Roels, timmerman en Anna Monneer, of Monne. Gedoopt op 8 november In de doopboeken zijn inmiddels 9 kinderen gevonden waarvan zij de ouders zijn. Zesmaal wordt er een jongetje aangegeven met de naam Pieter waarvan nog niet duidelijk is of een van de zes is blijven leven, dat zou de laatste moeten zijn!! (Boek 541) Pieter, gedoopt op 5 september 1731 en begraven tussen?? getuigen: Govert Kraaijendorp en Anna van der Tuin (PK) Johanna, gedoopt op 12 augustus 1732 en begraven tussen december 1732 getuigen: Govert Kraaijendorp en Anna van der Tuin (HK) Pieter, gedoopt op 8 september 1733 en begraven tussen 28 november en 5 december 1733 getuigen: Govert Kraaijendorp en Anna van der Tuin (HK) Pieter, gedoopt op 3 oktober 1734 en begraven tussen 29 oktober en 6 november 1734 getuigen:: Dirk Schuur en Marijtje Roels (HK) Pieter, gedoopt op 1 juni 1736 en begraven tussen 28 juli en 4 augustus 1736 getuigen: Johannes Nouwee en Johanna van der Tuin (PK) Pieter, gedoopt op 3 mei 1737 en begraven tussen 18 en 25 januari 1738 getuigen: Dirk Kuur en Marijtje Roels (PK) Pieter, gedoopt op 8 augustus 1742 en begraven tussen getuigen: Jacobus Roels en Aaltje van Heek (PK) Anna, gedoopt op 25 december 1744 en begraven tussen getuigen: Anna van der Tuin (HK) Johanna, gedoopt op 1 februari 1750 en begraven tussen 25 juli-1 augustus 1750 getuigen: Johanna van der Tuin (HK) Maria Roels, zuster van Sara en de weduwnaar Dirk Keur gaan op 31 december 1722 in ondertrouw (II 98) Jacobus Roels, timmerman en Aaltje van Heek, uit Amsterdam gaan op 5 mei 1723 in ondertrouw. Willem Houweel overlijdt op... Sara Roels, weduwe wonende aan de Hooglandsche Kerkgragt gaat op 19 september 1766 in ondertrouw met Jan Oskes, of Hofkes. Maria Roels, haar zuster van de Haarlemmerstraat, 26

27 over de Duijzenddraadsteeg en Maria Westerman een goede bekende van de Middelstegragt zijn haar getuigen. Jan Oskes is eerder getrouwd geweest met Maria Tiebout, ondertrouwdatum 5 juli een huwelijk zonder kinderen. Hij woont op de Middelstegragt en zijn getuige is Jan Dekker Lavenszn een goede bekende van hem. (SS 247) Na het overlijden van Sara Roels trouwt hij opnieuw, nu met Jannetje Koenen, ondertrouwdatum 29 mei Uit dit huwelijk zijn twee kinderen gedoopt. Sara Roels wordt begraven tussen april 1770 In het boek dopen No 550 staan een groot aantal gedoopte kinderen onder de naam Ouweelen. Een doop van Jan van den Ouweelen van de ouders Trijntje de Roo/ Johannes van den Ouweelen( ) : Een huwelijk is tot heden niet gevonden Een Jan van den Ouweelen is begraven tussen 1-8 april 1769!! Jan, gedoopt 17 februari 1722 en begraven tussen getuigen: Isaac de Roo en Hendrikje Klinket (HK) Isaak de Roo, een broer van Trijntje gaat op 20 april 1708 in ondertrouw met Hendrikje Klinket. Isaac is kleermaker van beroep en is geboren en tot zijn huwelijk woonachtig in Leiderdorp. Trijntje de Roo bij de bevalling overleden en is er een tweede huwelijk van Johannes? Het is de enigste kind van moeder de Roo onder de naam Ouweelen. Doopboek voor de Roo is No 176 Wie is Jannetje Jans. Reeds overleden echtgenote van Jacobus van den Ouweelen. Zij wordt genoemd wanneer hij wordt begraven tussen maart 1760, hij is dan al weduwnaar!! Het huwelijk is op heden niet gevonden, en is zij de laatste echtgenote geweest en wie zijn dan de andere vrouwen? 27

28 LUYCKSE TAK FAMILIE NOE Jan Noé woont in de Duysent Raetsteech, is lakenwerker van beroep. Hij gaat in ondertrouw op 11 oktober 1656 met Trijntgen Jans van Gaveren van de Uytterstegragt. (B162- P340) Op de akte van de Waalse Kerk staat verder dat Jan Noé komt uit het Lant van Luyck. Hij wordt geassisteerd door zijn zwager Jan Madaer. Trijntgen is in Leyden geboren en dochter van Appolonia Boudewijns Laurier, tevens haar getuige en Johannes van Gaver. Een ondertrouwdatum van 5 december Jean Madaer, de zwager, is gehuwd met een zuster van Jan, Marya Noé. Ook zij wonen in de Duysent Raetsteech. Datum ondertrouw 31 maart 1656 (B145- P47). Haar getuige is Marya Dircx van Corff, haar schoon zuster uit de Santstraet. Uit dit huwelijk 1 kind: (B58 Waalse dopen) Marguerite; gedoopt op 21 april 1658, ) getuigen; Willem Tindeur, Henry Lagach, Marie Louwys en Jeanne Houber. Marya was eerder gehuwd, op 11 januari 1641 met Johan la Gache, uit Limburgh. Uit het eerste huwelijk zijn onder Waalse Dopen zijn enkele kinderen geregistreerd. De achternaam wordt al regelmatig als Lagas geschreven. Mary Jean Noé, zoals zij volledig werd genoemd is in Luyck geboren. Bij dit huwelijk wordt zij geassisteerd door haar moeder, Mary Jean Noë. ( Te vinden in Boek 2, onder l Agache) Kinderen van Johan Lagache (Lagas) Jan, gedoopt op 15 december 1641 getuigen; Martin Baduin, Francoise Daurey, Marie Noue en Marquarite Bertra. Henry, gedoopt op 23 november 1642 getuigen ; Jan Collijn, Hubert Gansonijn, Marguerite Jan Lagace en Marijke Druck Jan, gedoopt op 11 december 1644 getuigen; Pierre Vilet Maertgen Dircx van de Korf, geboren in Lisse, gaat in ondertrouw op 2 oktober 1641 met Steven Jan Kos, geboren in Luyck. Hij wordt geassisteerd door zijn zwager Jan la Gache. Kinderen van Jan Noe (Herv Dopen B162 en Waalse Dopen B69) Maria, gedoopt op 1 augustus 1657 getuigen: Jacob van Haute, Pieter Vilet, Pleuntje Bouwens en Maertje Bouwens (PK) Johannes, gedoopt op 4 juli 1659 getuigen: Jan Madar, Joost Jansz, Mary Leenderts en Grietje Hendricks (PK) Jean, gedoopt op 29 augustus 1660 getuigen: Jean Mondar, Nicolas Monte, Marie Gillet en Marquerite Henry (WK) Jacob, gedoopt op 2 september

29 getuigen: Jacob Noe en Marie t Agache Marguerite (Martijn) Henry gaat op 24 maart 1651 in ondertrouw met Nicolas Beyaert. Maria Lagas gaat op 16 september in ondertrouw met Jacob Hendrikxz Moen Haar getuige is Marya Noe, de moeder. Van de twee oudste kinderen is de naam van de moeder niet vermeld, van de laatste twee als Catrina Janssen en Trijntie Jans aangeduid. Margriet Jean Noe gehuwd met Pierre Villeth, ondertrouw 16 november 1644 Jean Mondaer gehuwd met Susanne Jansdr, ondertrouw 13 oktober 1645 Grietje Hendricks gehuwd met Frans Boudewijnz Trijntge Jansdr, weduwe van Jan Noe gaat op 28 maart 1671 in ondertrouw met Pieter Berkien van de Uytterstegragt (B17). Trijntje wordt geassisteerd door haar zuster Sijntge Jans. Pieter Berkien is getuige bij het huwelijk van Jan Jansz Nouwe en Laurentia Gerrits op 20 september 1681, genoemd schoonvader, dit zal stiefvader moeten zijn. Pieter Berkien wordt ook als Perkien of Perkijn geduid. Hij is weduwnaar en eerder getrouwd met Annetgen Jansdr. Jaecques Noe, ook Jacob genoemd gaat op 5 november 1636 in ondertrouw met Jenne Nicola Milquet. Hij komt uit de omgeving van Luyck en woont in de Cruysstraet en is drapier van beroep. Zij woont in de Duisend Raetsteech. Zijn getuige is Nicolaes Remack, is de toekomstige zwager. Haar getuige is Maria Ramaeck, haar schoonzuster Op 17 december 1655 gaat Jacob als weduwnaar in ondertrouw met Magariet la Haye. Hij woont inmiddels op de Binnenvestgragt tussen Mare-Rynsbpt. Zij woont in de Fockersteech. Kinderen in Waalse dopen 69 29

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

Stamboom van Jacques SURMONT

Stamboom van Jacques SURMONT Stamboom van Jacques SURMONT Vooraf: Het Suurmondverleden is boeiend. Hier volgt een overzicht van generaties met de bedoeling dat ieder familielid zich kan plaatsen in het geheel van onze stamboom. Leuke

Nadere informatie

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser Inleiding: Een bijzondere familienaam, echt afkomstig uit een kustplaats, die er als 't ware om vraagt nader te worden bezien. En omdat er over de familie Varkevisser, die uitlopers heeft gekregen naar

Nadere informatie

Pieter de Leeuw van Weenen, 1810-1888

Pieter de Leeuw van Weenen, 1810-1888 Reünie-uitgave Pieter de Leeuw van Weenen, 1810-1888 Nieuw begin van een oude familie Inleiding De 200-ste geboortedag van Pieter de Leeuw van Weenen is aanleiding om alles wat op dit moment over Pieter

Nadere informatie

Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857

Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857 Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857 door ir J. P. Noppen In Gens Nostra van juli/augustus 2002 schreef ik over vier families Van der Mijl uit Dordrecht waarvan

Nadere informatie

No. 80 december 2014

No. 80 december 2014 No. 80 december 2014 pag. 2 Beste naamgenoten, Hier is dan al weer de laatste Ross Newsletter van dit jaar. Voor we het weten is het jaar voorbij. Naast de wensen op de voorpagina willen we u op deze plaats

Nadere informatie

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux BULLETIN No. 22 AUGUSTUS 1960 Redacteuren j Apoth. P. vande Vyvere, Brugge Rédaction ( Dr. D. A. Wittop

Nadere informatie

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck door Henk Knoester 1 Inhoud: Inleiding 1. De eerste generatie 2. De tweede generatie 3. De beroving van Jan Stevens de Munck 4. De derde generatie 5. De

Nadere informatie

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer:

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: Naar de Oost met de Verenigde Oost-Indische Compagnie Een nieuwe molen in de Doespolder Zoektocht

Nadere informatie

Het Geslacht Slooten. Toch wil ik deze informatie vermelden zoals de heer Dinkla deze vond

Het Geslacht Slooten. Toch wil ik deze informatie vermelden zoals de heer Dinkla deze vond 1 Het Geslacht Slooten Samengesteld door Dr. Johanna Patricia Slooten, Costa Rica, December 2007. Alle opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen naar e-mail Yeluka46@yahoo.com Iedereen wil op een bepaald

Nadere informatie

TERUG VAN WEGGEWEEST

TERUG VAN WEGGEWEEST TERUG VAN WEGGEWEEST OVER DE LOTGEVALLEN VAN EEN LEIDSE FAMILIE EN HAAR BIJBEL KEES WALLE In vroeger eeuwen was de bijbel niet alleen een bron van troost en godsvrucht, maar diende het meest gelezen boek

Nadere informatie

GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750

GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750 GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750 J. MIDDELHOEK Sr. -1a- Gegevens uit de Archieven van Rotterdam en 's Hertogenbosch verwerkt

Nadere informatie

De aan Gerard ter Borch toegeschreven familiegroep De Marez-De Schilder 1

De aan Gerard ter Borch toegeschreven familiegroep De Marez-De Schilder 1 De aan Gerard ter Borch toegeschreven familiegroep De Marez-De Schilder 1 door E.J. WOLLESWINKEL In de verzamelingen van het Iconographisch Bureau wordt bij de centrale ingang op de gedocumenteerde portretten,

Nadere informatie

GENEALOGIE in St-Gillis: Frans VERMEIR, een 'MOEILIJK GEVAL' Jozef Verheyden

GENEALOGIE in St-Gillis: Frans VERMEIR, een 'MOEILIJK GEVAL' Jozef Verheyden GENEALOGIE in St-Gillis: Frans VERMEIR, een 'MOEILIJK GEVAL' Jozef Verheyden In een vorig artikel is aangekondigd dat ik al enige tijd genealogisch onderzoek verricht in Sint Gillis, waar men het zonder

Nadere informatie

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954 Auteur: P. Douglas Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

De familie (Van) Bronsveld (Den Haag, Scheveningen, enz.)

De familie (Van) Bronsveld (Den Haag, Scheveningen, enz.) Laatste bewerking E.R. van Crugten, 4 February 2014. http://www.crugten.nl erwin@crugten.nl De familie (Van) Bronsveld (Den Haag, Scheveningen, enz.) 1 I. Philippus Johann van Bronsveld/Bronsvelt, * ±

Nadere informatie

`Over de Heg gekeken. Een bewogen familiegeschiedenis. Door Dick van de Heg. t- - 'dm- - - 5. A4.1 '.

`Over de Heg gekeken. Een bewogen familiegeschiedenis. Door Dick van de Heg. t- - 'dm- - - 5. A4.1 '. `Over de Heg gekeken Een bewogen familiegeschiedenis.. A4.1 '. t- - 'dm- - - 5. -..0P 1 Door Dick van de Heg r HOOFDSTUK 1 `Van wie bin jie er één?' Die vraag werd mij eens gesteld door een Barneveldse

Nadere informatie

De familie geschiedenis vastleggen met Haza-21v3

De familie geschiedenis vastleggen met Haza-21v3 1 31 03-2006 De familie geschiedenis vastleggen met Haza-21v3 De filosofie Haza-21 is ontwikkeld op basis van de filosofie dat voor de genealoog twee waarheden van belang zijn: 1. De geschiedenis bestaat

Nadere informatie

Vereniging Oud Oegstgeest presenteert:

Vereniging Oud Oegstgeest presenteert: Vereniging Oud Oegstgeest presenteert: HALFJAARU.J

Nadere informatie

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1659-1661

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1659-1661 St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1659-1661 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Parenteel van Gerrit Egberts Ridder

Parenteel van Gerrit Egberts Ridder Parenteel van Gerrit Egberts Ridder 1 zwolle_1581 1 Gerrit Egberts Ridder (afb. 1) is geboren in 1650 in Zwolle. Gerrit Egberts is overleden op 14-06-1699 in Zwolle, 49 jaar oud [bron: Kwitanties rekening

Nadere informatie

TOT 18 10 waren bij de eigendomsoverdracht van onroerend goed tenminste

TOT 18 10 waren bij de eigendomsoverdracht van onroerend goed tenminste KEES WALLE 'Diefstal, gewelt en andere grove onbetaamlijckheden' HET RELAAS VAN EEN ONVERZOENLIJKE FAMILIERUZIE TOT 18 10 waren bij de eigendomsoverdracht van onroerend goed tenminste dr ie partijen betrokken.

Nadere informatie

Wat weten we over de opleiding van Jheronimus?

Wat weten we over de opleiding van Jheronimus? Hoofdstuk 1 De schilderfamilie van Aken, oorsprong en afloop. Wat weten we over de opleiding van Jheronimus? Van de familie van Aken zijn tot op heden in de archieven zeven generaties achterhaald van ca.

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

HET EIGEN ERF. Gezin Veltmans Keub en Wilhelmina trouwen in 1905 met Miet, Herrie, Lei, To, Mien, Fons, Tien, Lies, An (Beckers) en Jan Veltmans.

HET EIGEN ERF. Gezin Veltmans Keub en Wilhelmina trouwen in 1905 met Miet, Herrie, Lei, To, Mien, Fons, Tien, Lies, An (Beckers) en Jan Veltmans. HET EIGEN ERF HOOFDSTUK 20 Gezin Veltmans Keub en Wilhelmina trouwen in 1905 met Miet, Herrie, Lei, To, Mien, Fons, Tien, Lies, An (Beckers) en Jan Veltmans. 121 HOOFDSTUK 20 In de Meijelse Dorpsstraat

Nadere informatie

Uittreksel uit Vlaamse Stam, september 1967. Artikel geschreven door E. VANDEN BOSSCHE 21 juni 1967

Uittreksel uit Vlaamse Stam, september 1967. Artikel geschreven door E. VANDEN BOSSCHE 21 juni 1967 De familie Van Looy Uittreksel uit Vlaamse Stam, september 1967. Artikel geschreven door E. VANDEN BOSSCHE 21 juni 1967 INLEIDING De familie Van Looy, waaraan wij deze bijdrage wijden, is afkomstig van

Nadere informatie

De geschiedenis van de fam. Wenners in Nederland

De geschiedenis van de fam. Wenners in Nederland Links: Saerbeck, Duitsland, aan het eind van de 19 e eeuw. Midden: de 1 e Wenners in Nederland, Martin Josephus, zo rond 1863, hier vermoedelijk nog pas kort in ons land. Rechts zijn winkel in manufacturen,

Nadere informatie

zondag 23 juni 2013 Welkom op de Familie Storimans website http://www.storimans.nl/pages/stostart.html[23-06-13 21:07:33]

zondag 23 juni 2013 Welkom op de Familie Storimans website http://www.storimans.nl/pages/stostart.html[23-06-13 21:07:33] Welkom op de Familie Storimans website zondag 23 juni 2013 Wijzigingen per 22-06-2013 If Dutch is not your language of choice, please contact Frank Storimans (fstorimans@gmail.com) http://www.storimans.nl/pages/stostart.html[23-06-13

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

Van Koudekerkse Speelhof tot Vlissingse Scoutingboerderij

Van Koudekerkse Speelhof tot Vlissingse Scoutingboerderij Van Koudekerkse Speelhof tot Vlissingse Scoutingboerderij JACO SIMONS Utrecht was op 15 mei 2010 scoutinghoofdstad van Nederland. De jubileumdag werd gehouden ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan

Nadere informatie