INFO 1: graag handtekening ouders, voor gezien.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFO 1: graag handtekening ouders, voor gezien."

Transcriptie

1 Basisschool BELLEVUE Bellevuestraat Izegem Tel Fax INFO 1: graag handtekening ouders, voor gezien. Beste ouders, verzorgers en leerlingen, Met bijzonder veel plezier mag ik me aan jullie voorstellen als nieuwe directeur van Basisschool Bellevue. Op de eerste info avond op maandag 14 september van het nieuwe schooljaar zal ik mij formeel voorstellen. Ik verwacht dat we elkaar voor die tijd al hebben ontmoet aan de poort. Voor nu wil ik u alvast een korte introductie geven, zodat u weet wie u in het nieuwe jaar kunt verwachten. Wie ben ik? Ik ben Pascal Cooman, ik ben gehuwd met Nathalie en woon samen met onze zoon Kjell, die 12 jaar is, in Staden. Wat is mijn achtergrond? Na het afronden van mijn studie Meester in de Muziek, specifiek Saxofoon en orkestdirectie, heb ik meer dan 12 jaar in het DKO gewerkt, waarbij ik altijd veel oog heb gehad voor het basisonderwijs. Op 1 juli 2009 ben ik begonnen als directeur aan BS Ter Berken te Langemark waar ik mijn vrouw opvolgde. Ik heb gelijklopend de opleiding directeur gevolgd en succesvol afgerond. De laatste 4 jaar was ik directeur aan BS De Vierboete te Nieuwpoort. Mijn eerste indruk van BS Bellevue? Er is veel kwaliteit binnen het team van BS Bellevue en de stimuleert me om samen met hen aan de slag te gaan. Wat zullen mijn eerste acties zijn? De eerste maanden zullen in het teken staan van kennismaken met het team, de kinderen, met u, als ouder/verzorger en de samenwerkingspartners. Ik verheug me er op u te gaan ontmoeten! Vriendelijke groet, Pascal Cooman

2 Schoolorganisatie Kleuterafdeling Jongste kleuters Kleutergroep juf Vicky Destatsbader. Kleutergroep juf Corine Vermeulen. Oudste kleuters Kleutergroep juf Karien Casteleyn Kleutergroep juf Inge Vandenbogaerde. Kleutergroep juf Delphine Berden en juf Annelies Bral. Bewegingsopvoeding: juf Ann Dejonghe. Kinderverzorgster: Isabelle Monteyne. Lagere afdeling 1 ste leerjaar A: juf Kathleen Himpe 1 ste leerjaar B: juf Inge Dedeurwaerder 2 de leerjaar A: juf Cinthy Tanghe 2de leerjaar B : juf Evelien Faillie 3 de leerjaar: juf Martine Hoornaert 4 de leerjaar: juf Isabelle Derveaux 5 de leerjaar: meester Koen Vanhoutte (3/4 opdracht) en juf Gilla Boudry (1/4). 6 de leerjaar A: meester Nicolas Somers 6 de leerjaar B: juf Inge Vancompernolle en juf Sippora Devree (duo-baan).

3 Lichamelijke opvoeding: juf Ann Dejonghe Zorgcoördinator: juf Gladys Depoorter SES - leerkracht kleuter: juf Ellen Debousserie SES leerkracht lager (1/2 tijds): juf Patsy Vandenbruaene Leermeester katholieke godsdienst: juf Inge Vanduynslaeger Bijzondere leermeester protestantse godsdienst: juf Carine Van Tieghem Bijzondere leermeester NC zedenleer: meester Stijn Naessens Bijzonder leermeester islamitische godsdienst: juf nog niet bepaald Directeur: Pascal Cooman Administratie medewerkers: op dinsdag, woensdag en donderdag: Danny Ameye en op maandag en vrijdagnamiddag: Olivier Stael. Het secretariaat is niet toegankelijk op vrijdagvoormiddag. Schooluren Dagindeling/aanwezigheid op school. Aan alle ouders wordt uitdrukkelijk gevraagd, ook voor de kinderen van de kleuterafdeling, om de begin- en einduren van de lessen te respecteren. Begin en einde van de lessen. kleuterafdeling: lagere afdeling: 8u35 12u10 8u35 12u10 13u40 15u35 13u40 15u35 (maandag 13u15 15u35) (maandag 13u15 15u35) woensdag tot 11u45 woensdag tot 11u45

4 Opgelet! De bel rinkelt vijf minuten voor de aanvang van de lessen, zodat wij optimaal gebruik kunnen maken van de effectieve onderwijstijd. Leerlingen die thuis gaan eten kunnen slechts vanaf 13u10 de school binnen. De leerlingen zijn permanent gratis onder toezicht tussen 7u45 en 16u45. Tussen 15u45 en 16u15 dienen de kinderen van de lagere school, die niet om 15u35 naar huis vertrekken, verplicht de avondstudie te volgen. Opvangperiodes. Er is betalende kinderopvang s morgens van 6u45 tot 7u45 en s avonds van 16u45 tot 18u30, alsook op woensdagmiddag van 12u45 tot 18u00. Vanaf dit schooljaar bedraagt de kostprijs hiervoor 0,55 per begonnen kwartier. Vanaf het tweede kind van hetzelfde gezin: 0,45 euro per begonnen halfuur. Leerlingenvervoer. Onze school beschikt over een schoolbus voor het ophalen van de kinderen. De kleuters en de kinderen van de lagere afdeling dienen hiervoor een financiële bijdrage te betalen. Meer informatie verder in deze info of bij de directie of op het secretariaat. Te laat komen In het kleuteronderwijs is het aangewezen dat kleuters op tijd komen en zoveel mogelijk aanwezig zijn. Opgelet! Is de kleuter: - 2 jaar op 31 december van het schooljaar : moet hij/zij 100 halve dagen op school aanwezig zijn; - 3 jaar op 31 december van het schooljaar : moet hij/zij 150 halve dagen op school aanwezig zijn; - 4 jaar op 31 december van het schooljaar : moet hij/zij 185 halve dagen op school aanwezig zijn; - 5 jaar op 31 december van het schooljaar : moet hij/zij 220 halve dagen op school aanwezig zijn;

5 - 6 jaar op 31 december van het schooljaar : mag hij/zij maximum 29 dagen zonder doktersbewijs afwezig zijn. Opgelet! Meer afwezigheden leiden tot het verlies van de schooltoelage voor de ouders. Belangrijk! In het lager onderwijs moeten de ouders het te laat komen van hun kind schriftelijk verantwoorden. Opgelet! Ongewettigde afwezigheden (ook meerdere keren te laat komen) leiden tot verlies van de schooltoelage voor de ouders. Volgend schooljaar worden volgende vrije dagen en vakanties gepland: Donderdagnamiddag ½ facultatieve vrije dag wegens Izegem Koers. Maandag t/m vrijdag herfstvakantie. Woensdag Wapenstilstand Maandag Kindvrije dag wegens pedagogische studiedag voor de leerkrachten Maandag t/m vrijdag kerstvakantie. Maandag t/m vrijdag krokusvakantie. Maandag t/m vrijdag paasvakantie. Woensdag ½ facultatieve vrije dag voorafgaand aan Hemelvaart Donderdag en vrijdag Hemelvaartweekend Maandag Pinksterenmaandag. Woensdag Kindvrije dag wegens pedagogische studiedag Voor de leerkrachten Feesten ! Op verzoek van een aantal ouders hierbij de volgende belangrijke data: Donderdagnamiddag 29 oktober 2015: Feest van de grootouders op onze school. Woensdagnamiddag 2 december 2015: Sinterklaasfeest Bellevue. Zaterdag 20 februari 2016: Jaarlijkse kaarting. Data van de plechtige communie: wellicht het weekend van 30 april en 1 mei Graag verder informeren bij de pastoor of religieus verantwoordelijke van jullie parochie. Donderdag 5 mei 2016: Lentefeest. Data van de eerste communie: zaterdag 23 april 2016 om 14 uur in de H.Hartkerk. Zaterdag 4 juni 2016 Schoolfeest Basisschool Bellevue

6 Volgende week gaan wij naar de kermis! SEPTEMBER K2 K3 L1 L2 L3 Volgende week dinsdag 8 september 2015 gaan de kleuters van de kleuterklassen van juf Karien, juf Annelies, juf Inge en juf Lies en de kinderen van het eerste, het tweede en het derde leerjaar naar de kermis ter gelegenheid van de seniorendag en de grote reductiedag van de foorattracties. SEPTEMBER Gelieve op vrijdag 4 september 2 euro mee te geven met uw kind. De Vriendenkring / Oudervereniging van de school legt 2 euro per kind bij, zodat de leerkrachten 4 euro per kind op de kermis kunnen spenderen. Als het zonnetje wil schijnen wordt het een fantastische namiddag op de kermis! Opgelet! Aan de leerlingen, die thuis eten, vragen wij uitzonderlijk terug aanwezig te zijn op school om kwart over één! Vrijaf wegens Izegem Koers! SEPTEMBER Op donderdag 10 september 2015 zullen in onze stad de wielrenners fietsen voor de overwinning in de jaarlijkse Izegem Koers. Onze schoolbussen kunnen de kinderen in de namiddag niet meer thuis brengen en het is ook veel te gevaarlijk voor de leerlingen, die met de fiets naar school komen. Vanaf 13 uur worden de centrumstraten voor het verkeer afgesloten. Namiddag Afternoon Après midi

7 De lessen eindigen op donderdag 10 september uitzonderlijk om 11 uur 30, zodat alle kinderen tijdig en veilig thuis geraken. In de namiddag is er dus geen school! Opgelet! Er is ook geen kinderopvang bij Chantal omdat dit een facultatieve vrije namiddag is. Busvervoer Schooltoelagen misschien ook voor jou? Tijdens de eerste dagen van het schooljaar kunnen er zich kleine wijzigingen voor doen in de uurregeling van de busritten. De busritten werden immers aangepast wegens nieuwe inschrijvingen van kleutertjes. Mogen wij vragen s morgens tijdig klaar te staan met uw kind(eren), zodat het ophalen van de kinderen goed zou verlopen. Gelieve de bus s avonds op te wachten, zodat uw kind(eren) veilig en wel thuis worden opgevangen. Bij afwezigheid van opvang thuis worden de kinderen altijd terug naar de school meegebracht en zijn de ouders verantwoordelijk om de kinderen op te halen op school. Er hebben meer mensen recht op een school- of studietoelage van de Vlaamse Overheid dan je denkt. Misschien ook jij? De inkomensgrenzen voor het basis-, secundair en hoger onderwijs zijn gelijkgesteld: als een kleuter een schooltoelage krijgt, is de kans groot dat hij later als leerling en student ook een toelage zal ontvangen. Twijfel je of je een toelage kunt krijgen? Vermoed je dat je gezinsinkomen iets te hoog is? Als je twijfelt, kun je voor alle zekerheid een aanvraag indienen! Een aanvraagformulier kan je krijgen bij de directie of op het secretariaat van de school of via Moeilijkheden bij het invullen? Wij helpen je graag! Prijzen voor middagmaal, choco en melk.

8 De Raad van Bestuur van de Scholengroep Mandel & Leie heeft beslist om de verkoopprijzen voor het schooljaar met ingang van 1 september als volgt vast te leggen: Melk : 0,30 euro - Chocomelk : 0,35 euro. Warm middagmaal : kleuters 2,60 euro; lagere afdeling 3,30 euro. Soep, mineraal water, eigen lunchpakket en middagtoezicht: 0,85 euro. Wij doen een speciale oproep om uw kind warm te laten eten op school. Al onze middagmalen worden volgens de meest strenge hygiënische normen klaargemaakt. De verantwoordelijken streven naar lekkere en kindvriendelijke maaltijden. Een overzicht van de maaltijden van de maand september vindt u op de laatste bladzijde van deze Info 1. De betalingen gebeuren maandelijks via facturatie. Er wordt gevraagd om de factuur binnen de acht dagen te vereffenen. U kunt ook kiezen voor een domiciliëring via de bank. Busvervoer Binnen de scholengroep Mandel en Leie, waartoe onze school behoort, wordt vanaf 1 september 2015 voor alle scholen een uniforme tarief gehanteerd voor alle leerlingen die gebruik maken van de schoolbus op weg van en naar school. De bijdrageregeling ziet er als volgt uit: A. Prijs voor een gans schooljaar per kind (zowel kleuter als lagere school) = 50 euro. Ook voor wie later tijdens het schooljaar instapt bedraagt de prijs 50 euro. Rechthebbende kinderen = kinderen die meer dan 4 km van de school wonen, en geen dichtere GO! school in de buurt hebben reizen gratis. Gezien deze erg democratische prijs kunnen er geen kortingen gegeven worden voor broertjes of zusjes. Het verschuldigd bedrag dient tegen eind september betaald te worden. Indien meerdere kinderen in een gezin gebruik maken van de bus is spreiding van betaling na overleg met de directie mogelijk. Prijs voor één week s morgens en s avonds met de bus = 9 euro. B. Prijs voor losse rit = 1 euro. Opmerking: Behalve uitzonderlijke situaties worden geen kinderen binnen een straal van 500 meter opgehaald Turngerief De kinderen van de lagere afdeling dienen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en bij deelnames aan sportwedstrijden aan te treden met de groene school T-shirt, met ons schoollogo. Dit truitje kan voor 7,50 euro aangekocht worden bij juf Ann. Verder bestaat de turnuitrusting uit een kort broekje (liefst zwart) en turnpantoffels of sportschoenen die alleen gebruikt worden voor de turnles. Broekje

9 en turnpantoffels kunnen door de ouders worden aangeschaft in een winkel naar eigen keuze. Op vrijdag moet het turngerief naar huis worden meegenomen voor een degelijke wasbeurt. Voor het zwemmen is een badmuts verplicht. Mogen wij vragen de turn- en zwemuitrusting te voorzien van een naamlabel van uw kind. Schoolreglement De wet voorziet elk jaar enkele nieuwigheden bij het schoolreglement. Na gunstig advies vanwege de schoolraad en goedkeuring van de Raad van Bestuur van onze scholengroep Mandel & Leie zal u het nieuwe aangepaste schoolreglement op onze website kunnen raadplegen. Wij opteren voor deze manier om ecologische redenen en om de papierberg te verminderen. Bij een schriftelijke aanvraag bij de directeur, kan u uitzonderlijk een papieren versie verkrijgen. Jaarkalender Bij deze info zit een jaarkalender. Deze biedt een overzicht van de activiteiten tijdens het schooljaar Zeker te bewaren! Maximumfactuur Bij de Info 2 steekt een overzicht van de maximumfactuur. Zo krijg je een overzicht van de activiteiten waarvoor een financiële bijdrage van de ouders wordt verwacht.

10 Dankzij de vele inspanningen van de Vriendenkring / Oudervereniging kunnen wij elk jaar ook rekenen op financiële ondersteuning van deze VZW. Wie wil toetreden tot de Oudervereniging /Vriendenkring? VRIENDENKRING Misschien heb je wel een goed idee of ben je bereid een handje te helpen op een feestactiviteit van onze school? Misschien wil je andere ouders beter leren? Samen de mouwen opstropen om voor de kinderen van onze school iets te organiseren! Ben je positief ingesteld om mee te werken, geef dan een seintje aan dhr. Marino Dejonckheere tel. 0473/ of stuur een mailtje naar Twijfel je een beetje? Misschien wil je wel de stap zetten, maar heb je nog wat vragen? Praat er eens over met de directeur als hij aan de poort staat! Misschien weet hij jou wel te overtuigen? Waarvoor levert de Oudervereniging/Vriendenkring financiële steun? De Oudervereniging/Vriendenkring levert onder meer financiële steun voor: - de kermisuitstap begin september; - het feest van de grootouders; - het Sinterklaasfeest; - vorig schooljaar een grote kar educatief speelgoed voor de kleuterafdeling gebracht door de Kerstman; - afscheidsgeschenk voor de leerlingen van het 6 de leerjaar; - bijdrage in de schoolreizen; - bijdrage voor de sportklas (1 ste leerjaar tot 4 de leerjaar), vredesklas (5 de leerjaar) en zeeklas (6 de leerjaar) ( 1 korting per kilogram verkochte pannenkoeken); - leerlingenvervoer met de bus voor didactische uitstappen met de klassen; - aankoop digitale borden in het 5 de en het 6 de leerjaar; - aankoop van educatief materiaal; - bijwonen toneelvoorstellingen; - enzovoort.

11 Kinderopvang Bellevue Onze kinderopvang Bellevue is dankzij Chantal en Guy een kleurrijk en gezellig juweeltje! Chantal verzorgt de dagelijkse voor- en naschoolse kinderopvang. Ter herinnering! Kinderopvang Bellevue op onze school bij Chantal. Iedere dag: s morgens van 6 u 45 tot 7 u 45 en s avonds van 16u45 uur tot 18* uur. Ook op woensdagnamiddag tot 18* uur. Kostprijs: 0,55 per begonnen kwartier. Vanaf het tweede kind van hetzelfde gezin: 0,45 euro per begonnen halfuur. * Opvang tot 18u30 is mogelijk. Laat dit weten aan de directie of aan Chantal Strookje voor het aanschaffen van een nieuw schooltruitje! Wij, ouders van.. uit het. leerjaar hadden graag een schooltruitje besteld en voegen hierbij 7,50 euro ter betaling. Datum en handtekening ouders,

12 Scholengroep Mandel & Leie MENU SEPTEMBER 2015 KOUDE LIJN Ma Ma 07-sep-2015 Ma 14-sep-2015 Ma 21-sep-2015 Ma 28-sep-2015 dagmenu Courgettesoep Currysoep Groentenvelouté Champignonsoep Balletjes in tomatensaus Hamburger Omelet Kalkoenlapje Puree Appelmoes Spinazie in de room Gestoofde wortelen Aardappelen Puree Aardappelen Kaassaus Mosterdsaus z/vark.vlees Kippenballetjes Rundshamburger Omelet Kalkoenlapje Di 01-sep-2015 Di 08-sep-2015 Di 15-sep-2015 Di 22-sep-2015 Di 29-sep-2015 dagmenu Tomatensoep Groentesoep Bloemkoolsoep Wortelsoep Rundsstoverij Fish sticks Kalkoenrollade Vol au vent Sla Komkommer Tomaat Sla Frieten Sla Kroketjes Frieten Gebakken aardappelen Bearnaise Tartaar z/vark.vlees Rundsstoverij Fish sticks Kalkoenrollade Vol au vent Do 03-sep-2015 Do 10-sep-2015 Do 17-sep-2015 Do 24-sep-2015 Do 30-sep-2015 dagmenu Preisoep Tomatensoep Tomatensoep Bolognaise Geen maaltijden Macaroni ham en kaas Vissalade Spaghetti ½ vrije dag Emmentaler Komkommer Emmentaler Izegem Koers Gebakken aardappelen z/vark.vlees Rundsbolognaise Macaroni met kalkoenham Vissalade Vr 04-sep-2015 Vr 11-sep-2015 Vr 18-sep-2015 Vr 25-sep-2015 Vr dagmenu Kervelsoep Tomatensoep Ajuinsoep Broccolisoep Kippenboutjes Varkensgebraad Cordon bleu Varkensgyros Tomaat Boontjes Erwten Rijst Geraspte wortelen Gratin Aardappelen Koude aardappelsalade Emmentaler Bruine saus Champignonroomsaus Peperroomsaus z/vark.vlees Kippenboutjes Kalkoenrollade Cordon bleu van kalkoen Kippengyros

INFO 1: graag handt ekening ouder s, voor gezien.

INFO 1: graag handt ekening ouder s, voor gezien. Basisschool BELLEVUE Bellevuestraat 28 8870 Izegem Tel. 051 306650 Fax 051 316335 w w w.b asissch o o l-b ellevue.b e b s.izegem @g-o.b e INFO 1: graag handt ekening ouder s, voor gezien. Geachte ouders,

Nadere informatie

INFO 3: graag handtekening ouders, voor gezien.

INFO 3: graag handtekening ouders, voor gezien. Basisschool BELLEVUE Bellevuestraat 28 8870 Izegem Tel. 051 306650 Fax 051 316335 www.basisschool-bellevue.be bs.izegem@g-o.be INFO 3: graag handtekening ouders, voor gezien. Beste ouders, De eerste weken

Nadere informatie

INFO 4: graag handtekening ouders, voor gezien.

INFO 4: graag handtekening ouders, voor gezien. Basisschool BELLEVUE Bellevuestraat 28 8870 Izegem Tel. 051 306650 Fax 051 316335 www.basisschool-bellevue.be bs.izegem@gemeenschapsonderwijs.be INFO 4: graag handtekening ouders, voor gezien. Geen school

Nadere informatie

Informatiebrochure. Schooljaar 2012-2013

Informatiebrochure. Schooljaar 2012-2013 Informatiebrochure Schooljaar 2012-2013 Basisschool De duizendpoot creatieve ontdekkende school Volkslaan 27 8930 Menen 056/513578 Bezoek onze website: de-duizendpoot.be www.facebook.com/bsduizendpoot

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

Nieuwsbrief 25.09.2015

Nieuwsbrief 25.09.2015 Nieuwsbrief 25.09. Beste ouders, De maand september, die er weeral bijna op zit, werd vooral benut om de leerstof van het vorige schooljaar te herhalen. In de lagere klassen zijn ook reeds de toetsen van

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. SEPTEMBER Beste ouders Na een zonovergoten vakantie

Nadere informatie

WIJ WENSEN JULLIE EEN FIJNE HERFSTVAKANTIE TOE!

WIJ WENSEN JULLIE EEN FIJNE HERFSTVAKANTIE TOE! Di. 01.09.15 Tomatensoep videe, appelmoes, puree Do. 03.09.15 Bouillonsoep spaghetti bolognaise (kalfs) Vr. 04.09.15 Tomatensoep vissticks, spinaziepuree Ma. 07.09.15 Kervelsoep kipchipolata, wortelpuree

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12.09.2014

Nieuwsbrief 12.09.2014 Nieuwsbrief 12.09. Beste ouders, De leerlingen en leerkrachten hebben de aanpassing van de vakantie naar het nieuwe schooljaar goed verteerd. De kinderen beginnen al goed vertrouwd te raken met de werkwijze

Nadere informatie

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 BS. DE PIJL Creatieve Basisschool in de CAMPUS ATHENEUM ANTWERPEN Pijlstraat 2 2060 Antwerpen TEL: 03/232 71 50 FAX: 03/232 52 98 DE.PIJL@ANTWERPEN.BE www.depijl.be

Nadere informatie

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN T POTLOODJE SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN VEERTIENDE JAARJANG NUMMER 7 MAART 2015 JEUGDBOEKENWEEK 2015 De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Jaarthema = Jij kleurt De Lettertuin Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien en juf. Hilde K1 : juf. Annick

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

INFO 11: graag handtekening ouders, voor gezien.

INFO 11: graag handtekening ouders, voor gezien. Basisschool INFO 11: graag handtekening ouders, voor gezien. BELLEVUE Bellevuestraat 28 8870 Izegem Tel. 051 306650 Fax 051 316335 www.basisschool-bellevue.be bs.izegem@g-o.be Zaterdag 6 juni 2015 om 13u30

Nadere informatie

Beste kinderen, beste ouders,

Beste kinderen, beste ouders, Beste kinderen, beste ouders, De laatste periode van dit schooljaar is terug in gang geschoten. Nog enkele zomerse activiteiten staan de kinderen te wachten. Uitstappen, schoolreizen, week van de zee,

Nadere informatie

Maandag 04/01/16 Dinsdag 05/01/16 Donderdag 07/01/16 Vrijdag 08/01/16. Maandag 11/01/16 Dinsdag 12/01/16 Donderdag 14/01/16 Vrijdag 15/01/16

Maandag 04/01/16 Dinsdag 05/01/16 Donderdag 07/01/16 Vrijdag 08/01/16. Maandag 11/01/16 Dinsdag 12/01/16 Donderdag 14/01/16 Vrijdag 15/01/16 WAARSCHOOT (T23) Verbindingsweg 14 BE-9950 WAARSCHOOT Maandag 04/01/16 Dinsdag 05/01/16 Donderdag 07/01/16 Vrijdag 08/01/16 Tomatensoep Vol-au-vent met champignons Rijstmix Seldersoep Ardens gebraad Duivelse

Nadere informatie

ALLERGENEN SCHOLEN. december 2015. aardnoten

ALLERGENEN SCHOLEN. december 2015. aardnoten datum soort component Soep koud KERVELSOEP - - + - - - + + - + - - - - + Soep warm BROCCOLISOEP - - + + - - + + - + - - - - + Gemalen peuter KIP - BLOEMKOOL -AARDAPPELEN 1 - - - - - - - + - - - - - - -

Nadere informatie

Nieuwsbrief 27.11.2015

Nieuwsbrief 27.11.2015 Nieuwsbrief 27.11.2015 Beste ouders, De laatste weken werden we geconfronteerd met de aanslagen in Parijs en de terreurdreiging in ons land. Dit heeft ook zijn impact op ons veiligheidsgevoel, hoewel de

Nadere informatie

Schoolduifje Mei. KLOOSTERSTRAAT 29 9420 MERE tel. : 053 / 83 75 33 fax : 053 / 85 73 27 www.vbsstjozefmere.be. BOSSTRAAT 159 tel.

Schoolduifje Mei. KLOOSTERSTRAAT 29 9420 MERE tel. : 053 / 83 75 33 fax : 053 / 85 73 27 www.vbsstjozefmere.be. BOSSTRAAT 159 tel. KLOOSTERSTRAAT 29 9420 MERE tel. : 053 / 83 75 33 fax : 053 / 85 73 27 www.vbsstjozefmere.be BOSSTRAAT 159 tel. : 053 / 83 74 83 Schoolduifje Mei ver. uitg. Van der Eeken Lutgarde Activiteitenkalender

Nadere informatie

Schoolduifje Juni. KLOOSTERSTRAAT 29 9420 MERE tel. : 053 / 83 75 33 fax : 053 / 85 73 27 www.vbsstjozefmere.be. BOSSTRAAT 159 tel.

Schoolduifje Juni. KLOOSTERSTRAAT 29 9420 MERE tel. : 053 / 83 75 33 fax : 053 / 85 73 27 www.vbsstjozefmere.be. BOSSTRAAT 159 tel. KLOOSTERSTRAAT 29 9420 MERE tel. : 053 / 83 75 33 fax : 053 / 85 73 27 www.vbsstjozefmere.be BOSSTRAAT 159 tel. : 053 / 83 74 83 Schoolduifje Juni ver. uitg. Van der Eeken Lutgarde Activiteitenkalender

Nadere informatie

WEEKMENU. Donderdag 01/09/2011 Vrijdag 02/09/2011

WEEKMENU. Donderdag 01/09/2011 Vrijdag 02/09/2011 Donderdag 01/09/2011 Vrijdag 02/09/2011 Donderdag 1/9 Vrijdag 2/9 Tomatensoep met balletjes Stoofvlees op z n Vlaams Gemengde sla Mayonaisesaus Wortelsoep Lasagne bolognaise Brood en kaas Maandag 05/09/2011

Nadere informatie

Week 17 van 20 tem 24 APR.2015

Week 17 van 20 tem 24 APR.2015 Week 17 van 20 tem 24 APR.2015 BLOEMKOOLSOEP TOMATENSOEP BROCCOLISOEP KIPPESOEP SPINAZIESOEP LAMSEPIGRAM MACARONI RUNDERSTOOFLAPJE KIPFILET CHIPOLATA BRAADJUS SPINAZIESAUS m HAM TIJMSAUS CHAMPIGNONROOMSAUS

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

Bijlagen. GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel

Bijlagen. GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Bijlagen GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Toedienen van medicatie Beste ouder(s) De laatste jaren wordt steeds meer aan het schoolpersoneel gevraagd om medicatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief september Basisschool Ring Roeselare. Groenestraat 174, 8800 Roeselare 051/27.27.72 0479/64.00.02

Nieuwsbrief september Basisschool Ring Roeselare. Groenestraat 174, 8800 Roeselare 051/27.27.72 0479/64.00.02 Nieuwsbrief september Basisschool Ring Roeselare Groenestraat 174, 8800 Roeselare 051/27.27.72 0479/64.00.02 Op maandag 6 oktober 2014 is er GEEN SCHOOL wegens pedagagische studiedag voor de leerkrachten.

Nadere informatie

Balletjes in tomatensaus Broccilimix. Broccilimix Aardappelen. Aardappelen Chocoladecreme. Chocoladecreme

Balletjes in tomatensaus Broccilimix. Broccilimix Aardappelen. Aardappelen Chocoladecreme. Chocoladecreme SCHOLEN WEEKMENU A Week 18(28/4-2/5)-24(9/6-13/6)-30(21/7-25/7)-36(1/9-5/9) Maandag Aspergeroomsoep Aspergeroomsoep Balletjes in tomatensaus Balletjes in tomatensaus Broccilimix Broccilimix Dinsdag Knolseldersoep

Nadere informatie

Mens sana in corpore sano

Mens sana in corpore sano Gbs De Kiem Wambeek klt (L28A) Langestraat 4 BE1741 WAMBEEK Dinsdag 01/09/15 Donderdag 03/09/15 Vrijdag 04/09/15 Tomatensoep Hesp in kaassaus Macaroni Courgettesoep Rundshamburger Appelmoes Wortelsoep

Nadere informatie

e-mail directie administratie: directie.administratie@gbsreynaerdijn.be www.gbsreynaerdijn.be Beste ouders

e-mail directie administratie: directie.administratie@gbsreynaerdijn.be www.gbsreynaerdijn.be Beste ouders Gemeentelijke Basisschool Reynaerdijn Stationsstraat 18 9190 Stekene Kemzeke lid scholengemeenschap Sint-Gillis-Waas / Stekene / Waasmunster directie: 03/779.79.00 secretariaat: 03/779.44.81 de Paal: 03/770.69.39

Nadere informatie

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Ouderinfo bestemd voor leerlingen van de 1 ste graad Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Beste ouder(s), beste leerling In deze ouderinfo bundelen we enkele mededelingen

Nadere informatie

ALLERGENEN. aardnoten. Soep koud FLORENTIJNSESOEP - - + - - - + + - + - - - - + zondag 01 november 2015

ALLERGENEN. aardnoten. Soep koud FLORENTIJNSESOEP - - + - - - + + - + - - - - + zondag 01 november 2015 Soep koud FLORENTIJNSESOEP - - + - - - + + - + - - - - + zondag 01 november 2015 Soep koud TOMAAT GROENTESOEP - - + - - - + + - + - - - - + Soep warm ERWTENSOEP - - + - - - + + - + - - - - + Gemalen starter

Nadere informatie

SCHOLEN WEEKMENU A. Week 42(12/10-16/10)-48(23/11-27/11)-1(04/1-08/1)-7(15/2-19/2)-13(28/3-1/4)Paasvakantie

SCHOLEN WEEKMENU A. Week 42(12/10-16/10)-48(23/11-27/11)-1(04/1-08/1)-7(15/2-19/2)-13(28/3-1/4)Paasvakantie SCHOLEN WEEKMENU A Week 42(12/10-16/10)-48(23/11-27/11)-1(04/1-08/1)-7(15/2-19/2)-13(28/3-1/4)Paasvakantie M0001 Standaard menu Vegetarische menu Alternatieve menu Maandag Linzensoep Linzensoep Kip in

Nadere informatie

Praktische infobrochure

Praktische infobrochure Schoolvakanties en vrije dagen Herfstvakantie: van ma 2 november 2015 tot en met zo 8 november 2015 Wapenstilstand: woensdag 11 november 2015 Kerstvakantie: van ma 21 december 2015 tot en met zo 3 januari

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF juni I 2014 10. Terugblikken op een fantastisch schooljaar met als thema:

NIEUWSBRIEF juni I 2014 10. Terugblikken op een fantastisch schooljaar met als thema: NIEUWSBRIEF juni I 2014 10 Terugblikken op een fantastisch schooljaar met als thema: Enkele kunstige momenten: Opening nieuwe speelburcht Voor het eerst op bio- en muzoklas naar t Oud klooster te Dikkele

Nadere informatie

Week 42(13/10-17/10)-48(24/11-28/11)-2(05/1-09/1)-8(16/2-20/2)Krokusverlof-14(30/3-3/4)

Week 42(13/10-17/10)-48(24/11-28/11)-2(05/1-09/1)-8(16/2-20/2)Krokusverlof-14(30/3-3/4) Week 42(13/10-17/10)-48(24/11-28/11)-2(05/1-09/1)-8(16/2-20/2)Krokusverlof-14(30/3-3/4) M0001 Standaard menu Vegetarische menu Alternatieve menu Maandag Tuinkerssoep Tuinkerssoep Kip in milde curry-appelsaus

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 05/09 11/09 Erwtensoep ~ Hamburger Snijboontjes Krielaardappelen ~ Chocolademousse

Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 05/09 11/09 Erwtensoep ~ Hamburger Snijboontjes Krielaardappelen ~ Chocolademousse Menu september 2011 05/09 11/09 Erwtensoep Hamburger Snijboontjes Chocolademousse Tomatensoep Kippenreepjes met currysaus Rijst met wokgroenten Ajuinsoep Rundstoofvlees Groentesoep met balletjes Visfilet

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

Kimberly, Murat en Kevin.

Kimberly, Murat en Kevin. Kimberly, Murat en Kevin. 1 Kimberly had het moeilijk in het 1 ste leerjaar, Kevin begreep niet altijd de taal van zijn juf. Murat kon het tempo in het 2 de leerjaar niet meer aan. Kimberly, Kevin & Murat

Nadere informatie

Welkom! Hoofdschool. Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse. Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160

Welkom! Hoofdschool. Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse. Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160 Welkom! Hoofdschool Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160 Telefoon: 055 239 075 Fax: 055 209 225 E-mail: info@basisschoolglorieux.be

Nadere informatie

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON SBS De Horizon Rotem SBS DE HORIZON VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT Kleuterbrochure 2015-2016 Beste ouders, Welkom in onze school. We willen jullie danken voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Met deze

Nadere informatie

Sint-Aloysius Basis N e i uw u sbrie i f j u j n u i Beste ouders De laatste schooldag: Maatsch appelijke zetel:

Sint-Aloysius Basis N e i uw u sbrie i f j u j n u i Beste ouders De laatste schooldag: Maatsch appelijke zetel: Nieuwsbrief juni Ninove, maandag 22 juni 2015 Beste ouders Vakantie! De boeken dicht. De wereld open. Halsoverkop tuimel ik in het gras zwier aan touwen van plezier fietsen en ritsen reizen holderdebolder

Nadere informatie

Ontbijt. Middagmaal. avondmaal. Ontbijt. Middagmaal. Varkentong in mosterdvinaigrette 01-12-15 DINSDAG 05-12-15 ZATERDAG smeerkaas. Avondmaal.

Ontbijt. Middagmaal. avondmaal. Ontbijt. Middagmaal. Varkentong in mosterdvinaigrette 01-12-15 DINSDAG 05-12-15 ZATERDAG smeerkaas. Avondmaal. 03-12-15 DONDERDAG Bloemkoolsoep Rodenbachgebraad- wortelengekookte aardappelen Vers fruit Gerookte sprotfilets 30-11-15 MAANDAG 04-12-15 VRIJDAG Perenstroop Preisoep Braadworst mosterdsaus Hutsepot op

Nadere informatie

VAN 24 TOT EN MET 30 AUGUSTUS. Dinsdag 25 augustus om 10u30: PICKNICK

VAN 24 TOT EN MET 30 AUGUSTUS. Dinsdag 25 augustus om 10u30: PICKNICK VAN 24 TOT EN MET 30 AUGUSTUS Dinsdag 25 augustus om 10u30: PICKNICK MAANDAG 24 AUGUSTUS 2015 Na het ontbijt halen we in de leefzaal boven enkele gezelschapspelen uit de kast. Wie zin heeft kan meespelen

Nadere informatie

Basisschool Hof van Nassau

Basisschool Hof van Nassau Basisschool Hof van Nassau Informatie en afspraken ouders Deel 3 GO! basisschool Hof van Nassau Zandpoortvest 9 2800 Mechelen T 015 20 32 36 F 015 20 59 69 bs.mechelen@g-o.be www.hofvannassau.be 1 Inhoud

Nadere informatie

De schoolrekening. (Bijlage bij het schoolreglement) 1. Wat is gratis?

De schoolrekening. (Bijlage bij het schoolreglement) 1. Wat is gratis? (Bijlage bij het schoolreglement) De schoolrekening. I. Wat is gratis en wat dient betaald te worden? Het decreet basisonderwijs bepaalt dat aan u geen bijdragen kunnen gevraagd worden voor alles wat verband

Nadere informatie

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt. Info nr.4 juni 2015 Ettelgem Beste ouders, grootouders, We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

Nadere informatie

VAN 4 MEI TOT EN MET 10 MEI. Dinsdag 5 mei om 13.30 u.: UITSTAP NAAR DE KAPEL VAN BIJSTAND

VAN 4 MEI TOT EN MET 10 MEI. Dinsdag 5 mei om 13.30 u.: UITSTAP NAAR DE KAPEL VAN BIJSTAND % VAN 4 MEI TOT EN MET 10 MEI Dinsdag 5 mei om 13.30 u.: UITSTAP NAAR DE KAPEL VAN BIJSTAND MAANDAG 4 MEI 2015 Ann Sophie: administratie. In de leefzaal boven maken we na het ontbijt ons geheugen wakker

Nadere informatie

oktober 2013 editie nr. 27 Spaghettiavond Wat eten we vandaag? Spaghetti, natuurlijk!

oktober 2013 editie nr. 27 Spaghettiavond Wat eten we vandaag? Spaghetti, natuurlijk! oktober 2013 editie nr. 27 Beste ouder(s), Spaghettiavond Wat eten we vandaag? Spaghetti, natuurlijk! Zegt de combinatie van een overheerlijke spaghetti (à volonté) en een dessertje u iets? Houd dan zeker

Nadere informatie

SCHOLEN WEEKMENU A (zomermenu)

SCHOLEN WEEKMENU A (zomermenu) SCHOLEN WEEKMENU A (zomermenu) Week 18(27/4-1/5)-24(8/6-12/6)-30(20/7-24/7)-36(31/8-4/9) Kervelsoep Balletjes in tomatensaus Broccolimix Chocoladecreme Knolseldersoep Kalfsbrood in bruine saus Kriekjes

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE KLEUTERWERKING

INFORMATIEBROCHURE KLEUTERWERKING INFORMATIEBROCHURE KLEUTERWERKING 1 bij de kleuters van basisschool De Letterboom. Wij, het team van De Letterboom, willen jullie graag laten kennismaken met onze kleuterafdeling. Wie zijn wij? is een

Nadere informatie

Menuplan van 2015 Week 2 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 3 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 4 Dinsdag Woensdag

Menuplan van 2015 Week 2 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 3 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 4 Dinsdag Woensdag Menuplan van 2015 Week 2 Maandag: andijvie met gekookte aardappelen en rundergehakt Babyhap: andijvie, aardappelen en rundergehakt Dinsdag: tagliatelle met prei, champignons, kabeljauw en een (soja)sausje

Nadere informatie

PRAKTISCHE WEETJES. Info schooltoelagen : zie www.schooltoelagen.be Het invulformulier is verkrijgbaar op het secretariaat van de school.

PRAKTISCHE WEETJES. Info schooltoelagen : zie www.schooltoelagen.be Het invulformulier is verkrijgbaar op het secretariaat van de school. BELBRIEF september 2015 ZWEMMEN: 4 september : L1 en L6 11 september : L2 en L5 18 september : L3 en L4 25 september : L1 en L6 PRAKTISCHE WEETJES We zijn het schooljaar 2015-2016 gestart met 199 leerlingen.

Nadere informatie

Menu week 51. maandag 14 december 2015 Menu 1 Menu 2 Koude schotel Pompoensoep. dinsdag 15 december 2015 Groentesoep met balletjes

Menu week 51. maandag 14 december 2015 Menu 1 Menu 2 Koude schotel Pompoensoep. dinsdag 15 december 2015 Groentesoep met balletjes Menu week 51 maandag 14 december 2015 Pompoensoep Blinde Vink Gepaneerde Tanagra Tartaar Gestode Romanesco bloemkool Tomaat met vinaigrette Gebakken aardappelpartjes dinsdag 15 december 2015 Groentesoep

Nadere informatie

Afsprakennota Schooljaar 2013-2014

Afsprakennota Schooljaar 2013-2014 Afsprakennota Schooljaar 2013-2014 Beste ouders, Eerst en vooral wil ik u, ook namens alle personeelsleden danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Zoals gebruikelijk, beginnen we het schooljaar

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. Juni Juli - Augustus Beste (groot)ouders Het

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Dinsdag, 1 september 2015 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

Om onze gegevens te actualiseren vragen we om de gekleurde bladen in te vullen en morgen af te geven aan de klasbegeleider van je kind.

Om onze gegevens te actualiseren vragen we om de gekleurde bladen in te vullen en morgen af te geven aan de klasbegeleider van je kind. Om onze gegevens te actualiseren vragen we om de gekleurde bladen in te vullen en morgen af te geven aan de klasbegeleider van je kind. BIJLAGE 1 INSCHRIJVING MIDDAGMAAL KLEUTERS SCHRAPPEN wat NIET van

Nadere informatie

Een school die ieder doet stralen... 2. Algemene info Inschrijvingen... 3. Vakanties en vrije dagen... 4

Een school die ieder doet stralen... 2. Algemene info Inschrijvingen... 3. Vakanties en vrije dagen... 4 Een school die ieder doet stralen... 2 Algemene info Inschrijvingen... 3 Vakanties en vrije dagen... 4 Schooluren Toezicht voor-en naschoolse opvang... 5 Remgeld eetmalen... 6 Betaaldagen... 7 Afwezigheden...

Nadere informatie

SCHOLEN WEEKMENU E 01/09 tem 05/09

SCHOLEN WEEKMENU E 01/09 tem 05/09 SCHOLEN WEEKMENU E 01/09 tem 05/09 Balletjes in tomatensaus Natuuraardappelen Sojaballetjes in tomatensaus Natuuraardappelen Wortelsoep Kip in milde currysaus Perzikencompote Wortelsoep Veggie cubes in

Nadere informatie

Menu's gluten schaald eieren vis pinda soja melk noten selder mosterd sesamzaad sulfiet lupine weekd

Menu's gluten schaald eieren vis pinda soja melk noten selder mosterd sesamzaad sulfiet lupine weekd Menu's gluten schaald eieren vis pinda soja melk noten selder mosterd sesamzaad sulfiet lupine weekd Cordon bleu ja nee sporen nee sporen sporenja nee sporen sporen nee nee nee nee bloemkool nee nee nee

Nadere informatie

Kalender: Jenaplanschool: Het kriebelhuis: 2015-2016

Kalender: Jenaplanschool: Het kriebelhuis: 2015-2016 Kalender: Jenaplanschool: Het kriebelhuis: 2015-2016 Beste ouders, vrienden en sympathisanten, Hieronder vinden jullie alvast de kalender van 2015-2016. Indien er nog veranderingen zijn, uitstappen, afsluitrondes

Nadere informatie

INFO SCHOOLJAAR 2014-2015

INFO SCHOOLJAAR 2014-2015 INFO SCHOOLJAAR 2014-2015 MIDDENSCHOOL BRUGGE CENTRUM GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap H. LOSSCHAERTSTRAAT 5A 8000 BRUGGE Tel.: 050/33.09.64 Fax: 050/34.74.80 E-mail: ms.bruggecentrum@g-o.be Geachte

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

3 september, de eerste schooldag..

3 september, de eerste schooldag.. 3 september, de eerste schooldag.. Vandaag is de dag dat ik eindelijk naar school toe mag Ik hang mijn jas bij alle jassen Ik zet mijn tas naast andere tassen Er is een tafel bij het raam met een sticker

Nadere informatie

Beste ouders, beste kinderen,

Beste ouders, beste kinderen, Beste ouders, beste kinderen, Hebben jullie een leuke vakantie gehad? Dit is de 1 e nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Elke maand krijg je een nieuwsbrief met daarin o.a. algemene informatie van de

Nadere informatie

JAARAGENDA 2014-2015

JAARAGENDA 2014-2015 SEPTEMBER UUR ACTIVITEIT DOELGROEP ma 1/sep 9.00 1ste schooldag 19.00 Infoavond L1 + L2 + L3 Ouders 20.00 Infoavond L4 + L5 + L6 Ouders di 2/sep 19.00 Infoavond OK + K1 Ouders 20.00 Infoavond K23 (juf

Nadere informatie

Gezonder eten, meer bewegen

Gezonder eten, meer bewegen VBS DE BLOESEM KERKSKEN Beekstraat 17 BE-9451 KERKSKEN Maandag 01/02/16 Dinsdag 02/02/16 Donderdag 04/02/16 Vrijdag 05/02/16 Tomatensoep Vissticks Bloemkool Kervel-preisoep Oogballen in bloederige saus

Nadere informatie

Informatie voor de ouders Schooljaar 2015-2016. Dit zijn de jaarlijkse inlichtingen voor de lagere school

Informatie voor de ouders Schooljaar 2015-2016. Dit zijn de jaarlijkse inlichtingen voor de lagere school S t a r t 1 5 1 6 Informatie voor de ouders Schooljaar 2015-2016 Dit zijn de jaarlijkse inlichtingen voor de lagere school Zij vervangen de vorige jaarlijkse inlichtingen achteraan in de schoolbrochure

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE 2015-2016

INFORMATIEBROCHURE 2015-2016 Zet je schrap voor een kleurrijke reis naar een kansrijke toekomst. Laat de rugzak van je kind zich vullen met een positief zelfbeeld, levenslust, kennis, vaardigheden, meertaligheid, Kortom alles wat

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

KLEUTERS WEEKMENU A Week 18(27/4-1/5)-24(8/6-12/6)-30(20/7-24/7)-36(31/8-4/9) Standaard menu Vegetarische menu Alternatieve menu

KLEUTERS WEEKMENU A Week 18(27/4-1/5)-24(8/6-12/6)-30(20/7-24/7)-36(31/8-4/9) Standaard menu Vegetarische menu Alternatieve menu Kervelsoep Balletjes in tomatensaus Broccolimix Chocoladecreme KLEUTERS WEEKMENU A Week 18(27/4-1/5)-24(8/6-12/6)-30(20/7-24/7)-36(31/8-4/9) Kervelsoep Balletjes in tomatensaus Broccolimix Chocoladecreme

Nadere informatie

gezonde, betaalbare voeding voor iedereen.

gezonde, betaalbare voeding voor iedereen. "De kleine kokchef" is een traiteurszaak, opgestart door Marc Brisaert en Hilde Voets, voor mensen die nood hebben aan "hulp aan tafel". We zullen alledaagse "kost" aanbieden die voor iedereen betaalbaar

Nadere informatie

De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op maandag 2 maart 2015.

De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op maandag 2 maart 2015. BETREFT : Inschrijven voor het schooljaar 2015 2016 Enkel voor nieuwe kleuters en leerlingen Beste ouders, Sinds het schooljaar 2013-2014 zijn scholen gebonden aan de inschrijvingsregels uit het decreet

Nadere informatie

Nieuws uit de Ring januari 2016

Nieuws uit de Ring januari 2016 Nieuws uit de Ring januari 2016 Welkom! In 2016 bestaat de Ring 5 jaar en we gaan er dit jaar dan ook een speciaal jaar van maken, waarbij we onze belangrijkste doelstelling nog sterker in de verf willen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL T ZONNEVELD BERTEM

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL T ZONNEVELD BERTEM OPVANGBOEKJE Schooljaar 2015-2016 GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL T ZONNEVELD BERTEM Elk kind in t zonnetje! Gemeentelijke basisschool Kleuter en lager onderwijs A.E. Verbiststraat 6, 3060 Bertem Tel: 016 48

Nadere informatie

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze 1AT 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Schoolagenda 10.10u Speeltijd 3de lesuur Bezinning 4de lesuur Afspraken 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Zoekspel 7de lesuur Zoekspel 14.35u Speeltijd 8ste lesuur

Nadere informatie

Maandplanning september 2014

Maandplanning september 2014 Maandplanning september 2014 maandag 1 Eerste Schooldag dinsdag 2 woensdag 3 fruit meegeven donderdag 4 vrijdag 5 zwemmen 2e graad zaterdag 6 zondag 7 maandag 8 info- avond 19u dinsdag 9 Muziekvoorstelling

Nadere informatie

Albrecht Rodenbachlaan 58 8501 HEULE Tel.: 056/35.18.08. bs.heule@g-o.be www.kransvijver.be

Albrecht Rodenbachlaan 58 8501 HEULE Tel.: 056/35.18.08. bs.heule@g-o.be www.kransvijver.be Albrecht Rodenbachlaan 58 8501 HEULE Tel.: 056/35.18.08 bs.heule@g-o.be www.kransvijver.be Beste ouders, Straks start uw kind het nieuwe schooljaar in onze school. Het schoolteam houdt er dan ook aan u

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

FEBRUARI 2016. FEBRUARI 2016 ma 1 feb Instapmoment Nieuwe kleuters voor groep 1 Di 2 feb 9u 10.30u namiddagspeeltijd. 1.

FEBRUARI 2016. FEBRUARI 2016 ma 1 feb Instapmoment Nieuwe kleuters voor groep 1 Di 2 feb 9u 10.30u namiddagspeeltijd. 1. 1. Maandplanning FEBRUARI 2016 FEBRUARI 2016 ma 1 feb Instapmoment Nieuwe kleuters voor groep 1 Di 2 feb 9u 10.30u speeltijd Voorstelling Door dik en dun Voorstelling Door dik en dun redactieraad Bernarduske

Nadere informatie

Beste ouders, beste kinderen,

Beste ouders, beste kinderen, Beste ouders, beste kinderen, Hebben jullie een leuke vakantie gehad? Dit is de 1 e nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Elke maand krijg je een nieuwsbrief met daarin o.a. algemene informatie van de

Nadere informatie

VAN 12 JANUARI TOT EN MET 18 JANUARI DRIEKONINGEN 06/01/2015

VAN 12 JANUARI TOT EN MET 18 JANUARI DRIEKONINGEN 06/01/2015 VAN 12 JANUARI TOT EN MET 18 JANUARI DRIEKONINGEN 06/01/2015 MAANDAG 12 JANUARI 2015 Na de drukke feestdagen wordt het tijd om een beetje op te ruimen. We gaan de kerstdecoratie terug opbergen. Ook maken

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD Het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie staan al voor de deur. Het was voor ons een leerrijk schooljaar: soms stressvol, soms moeilijk, maar met

Nadere informatie

We wensen alle kleutertjes en hun ouders een boeiend en succesvol jaar.

We wensen alle kleutertjes en hun ouders een boeiend en succesvol jaar. Beste ouders, Voor het schooljaar 2015-2016 bieden we u deze onthaalbrochure aan. U vindt naast algemene gegevens een boel praktische inlichtingen. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om de klasleerkracht

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders,

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, De eerste twee maanden van het nieuwe jaar zitten er terug op de lente doet verwoede pogingen om, om de hoek te piepen en ook bij ons op school bruist het

Nadere informatie

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS.

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS. BASISSCHOOL MAATJES Beste lezer, Vanaf maandag 9 november: Veilig met helm en in fluo de winter door! Helm Op, Fluo Top is een project voor basisscholen in de provincie Antwerpen. De campagne loopt tussen

Nadere informatie

JAARAGENDA 2014-2015

JAARAGENDA 2014-2015 SEPTEMBER UUR ACTIVITEIT DOELGROEP ma 1/sep 9.00 1ste schooldag 19.00 Infoavond L1 + L2 + L3 Ouders 20.00 Infoavond L4 + L5 + L6 Ouders di 2/sep 19.00 Infoavond OK + K1 Ouders 20.00 Infoavond K23 (juf

Nadere informatie

Verslag vergadering Oudercomité 24 september 2013

Verslag vergadering Oudercomité 24 september 2013 Verslag vergadering Oudercomité 24 september 2013 Aanwezig: Luc Vanspauwen, Sandra Brands, Mia Olefs, Miriam Vandecaetsbeek, Didier Renwa, Guy Van Aken, Davina Hamal, Greet Knaepen, Jan Cuypers, Leen Neven,,

Nadere informatie

SCHOLEN WEEKMENU A Week 18(27/4-1/5)-24(8/6-12/6)-30(20/7-24/7)-36(31/8-4/9) Standaard menu Vegetarische menu Alternatieve menu.

SCHOLEN WEEKMENU A Week 18(27/4-1/5)-24(8/6-12/6)-30(20/7-24/7)-36(31/8-4/9) Standaard menu Vegetarische menu Alternatieve menu. SCHOLEN WEEKMENU A Week 18(27/4-1/5)-24(8/6-12/6)-30(20/7-24/7)-36(31/8-4/9) Kervelsoep Kervelsoep Balletjes in tomatensaus Balletjes in tomatensaus Broccolimix Broccolimix Chocoladecreme Chocoladecreme

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Beste ouders, In de eerste nieuwsbrief van 2015 bezorgen wij jullie de nodige informatie i.v.m. de geplande activiteiten van de komende weken. Het schoolteam Agenda Vrijdag 30

Nadere informatie

JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN

JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN SEPTEMBER = geen pedagogische uitstappen Maandag 1 september : alle leerkrachten zijn op school. 08.20 u Hervatten lessen, klassikale opvang van de leerlingen, verwerken

Nadere informatie

PARELTJES. Kalender 2015-2016. V.E.K. Basisschool Aartrijke. Schoolstraat 19 8211 Aartrijke. Telefoon 050 / 24 11 31. Fax 050 / 24 11 35. www.vekba.

PARELTJES. Kalender 2015-2016. V.E.K. Basisschool Aartrijke. Schoolstraat 19 8211 Aartrijke. Telefoon 050 / 24 11 31. Fax 050 / 24 11 35. www.vekba. V.E.K. Basisschool Aartrijke Schoolstraat 19 8211 Aartrijke Telefoon 050 / 24 11 31 Fax 050 / 24 11 35 PARELTJES directeur@vekba.be www.vekba.be www.facebook.com/vekbaschool Kalender 2015-2016 Niemand

Nadere informatie

1 september2011. Prijzen maaltijden - dranken - wafels. Infoavonden. Beste ouders,

1 september2011. Prijzen maaltijden - dranken - wafels. Infoavonden. Beste ouders, nr. 126 1 september2011 Beste ouders, Ieder kind kijkt op zijn eigen manier naar het begin van een nieuw schooljaar. Hoe zal de nieuwe juf of meester zijn? En hoe zou het met mijn vriendjes zijn? Zal ik

Nadere informatie

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm)

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm) NI E U W S B R I E F Een dankwoordje voor het grootoudersfeest! Een grote dankjewel aan iedereen die deze voormiddag mee helpen organiseren heeft. Het was een echt geslaagd grootoudersfeest, waar groot

Nadere informatie

Hoe ziet een klasdag bij de kleuters eruit?

Hoe ziet een klasdag bij de kleuters eruit? INFOBOEKJE KLEUTERS Beste ouders, Voor een vlot verloop van het nieuwe schooljaar geven we jullie graag enkele mededelingen mee via dit boekje. Het boekje komt ook in het mapje van je kleuter vast te zitten

Nadere informatie

Kalender maart april 2012

Kalender maart april 2012 schooljaar : 2011 2012 (jaargang 11) editie : maart 2012 Deze Colomascoop is voor : Kalender maart april 2012 Donderdag 1 maart Maandag 5 maart Donderdag 8 maart Zaterdag 10 maart Donderdag 15 maart Maandag

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 Woordje van de directie Een nieuw begin Op het einde van de grote vakantie komen de schoolkriebels op. Naast de beginnende verveling groeit de nieuwsgierigheid en het uitkijken

Nadere informatie