INFO 1: graag handtekening ouders, voor gezien.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFO 1: graag handtekening ouders, voor gezien."

Transcriptie

1 Basisschool BELLEVUE Bellevuestraat Izegem Tel Fax INFO 1: graag handtekening ouders, voor gezien. Beste ouders, verzorgers en leerlingen, Met bijzonder veel plezier mag ik me aan jullie voorstellen als nieuwe directeur van Basisschool Bellevue. Op de eerste info avond op maandag 14 september van het nieuwe schooljaar zal ik mij formeel voorstellen. Ik verwacht dat we elkaar voor die tijd al hebben ontmoet aan de poort. Voor nu wil ik u alvast een korte introductie geven, zodat u weet wie u in het nieuwe jaar kunt verwachten. Wie ben ik? Ik ben Pascal Cooman, ik ben gehuwd met Nathalie en woon samen met onze zoon Kjell, die 12 jaar is, in Staden. Wat is mijn achtergrond? Na het afronden van mijn studie Meester in de Muziek, specifiek Saxofoon en orkestdirectie, heb ik meer dan 12 jaar in het DKO gewerkt, waarbij ik altijd veel oog heb gehad voor het basisonderwijs. Op 1 juli 2009 ben ik begonnen als directeur aan BS Ter Berken te Langemark waar ik mijn vrouw opvolgde. Ik heb gelijklopend de opleiding directeur gevolgd en succesvol afgerond. De laatste 4 jaar was ik directeur aan BS De Vierboete te Nieuwpoort. Mijn eerste indruk van BS Bellevue? Er is veel kwaliteit binnen het team van BS Bellevue en de stimuleert me om samen met hen aan de slag te gaan. Wat zullen mijn eerste acties zijn? De eerste maanden zullen in het teken staan van kennismaken met het team, de kinderen, met u, als ouder/verzorger en de samenwerkingspartners. Ik verheug me er op u te gaan ontmoeten! Vriendelijke groet, Pascal Cooman

2 Schoolorganisatie Kleuterafdeling Jongste kleuters Kleutergroep juf Vicky Destatsbader. Kleutergroep juf Corine Vermeulen. Oudste kleuters Kleutergroep juf Karien Casteleyn Kleutergroep juf Inge Vandenbogaerde. Kleutergroep juf Delphine Berden en juf Annelies Bral. Bewegingsopvoeding: juf Ann Dejonghe. Kinderverzorgster: Isabelle Monteyne. Lagere afdeling 1 ste leerjaar A: juf Kathleen Himpe 1 ste leerjaar B: juf Inge Dedeurwaerder 2 de leerjaar A: juf Cinthy Tanghe 2de leerjaar B : juf Evelien Faillie 3 de leerjaar: juf Martine Hoornaert 4 de leerjaar: juf Isabelle Derveaux 5 de leerjaar: meester Koen Vanhoutte (3/4 opdracht) en juf Gilla Boudry (1/4). 6 de leerjaar A: meester Nicolas Somers 6 de leerjaar B: juf Inge Vancompernolle en juf Sippora Devree (duo-baan).

3 Lichamelijke opvoeding: juf Ann Dejonghe Zorgcoördinator: juf Gladys Depoorter SES - leerkracht kleuter: juf Ellen Debousserie SES leerkracht lager (1/2 tijds): juf Patsy Vandenbruaene Leermeester katholieke godsdienst: juf Inge Vanduynslaeger Bijzondere leermeester protestantse godsdienst: juf Carine Van Tieghem Bijzondere leermeester NC zedenleer: meester Stijn Naessens Bijzonder leermeester islamitische godsdienst: juf nog niet bepaald Directeur: Pascal Cooman Administratie medewerkers: op dinsdag, woensdag en donderdag: Danny Ameye en op maandag en vrijdagnamiddag: Olivier Stael. Het secretariaat is niet toegankelijk op vrijdagvoormiddag. Schooluren Dagindeling/aanwezigheid op school. Aan alle ouders wordt uitdrukkelijk gevraagd, ook voor de kinderen van de kleuterafdeling, om de begin- en einduren van de lessen te respecteren. Begin en einde van de lessen. kleuterafdeling: lagere afdeling: 8u35 12u10 8u35 12u10 13u40 15u35 13u40 15u35 (maandag 13u15 15u35) (maandag 13u15 15u35) woensdag tot 11u45 woensdag tot 11u45

4 Opgelet! De bel rinkelt vijf minuten voor de aanvang van de lessen, zodat wij optimaal gebruik kunnen maken van de effectieve onderwijstijd. Leerlingen die thuis gaan eten kunnen slechts vanaf 13u10 de school binnen. De leerlingen zijn permanent gratis onder toezicht tussen 7u45 en 16u45. Tussen 15u45 en 16u15 dienen de kinderen van de lagere school, die niet om 15u35 naar huis vertrekken, verplicht de avondstudie te volgen. Opvangperiodes. Er is betalende kinderopvang s morgens van 6u45 tot 7u45 en s avonds van 16u45 tot 18u30, alsook op woensdagmiddag van 12u45 tot 18u00. Vanaf dit schooljaar bedraagt de kostprijs hiervoor 0,55 per begonnen kwartier. Vanaf het tweede kind van hetzelfde gezin: 0,45 euro per begonnen halfuur. Leerlingenvervoer. Onze school beschikt over een schoolbus voor het ophalen van de kinderen. De kleuters en de kinderen van de lagere afdeling dienen hiervoor een financiële bijdrage te betalen. Meer informatie verder in deze info of bij de directie of op het secretariaat. Te laat komen In het kleuteronderwijs is het aangewezen dat kleuters op tijd komen en zoveel mogelijk aanwezig zijn. Opgelet! Is de kleuter: - 2 jaar op 31 december van het schooljaar : moet hij/zij 100 halve dagen op school aanwezig zijn; - 3 jaar op 31 december van het schooljaar : moet hij/zij 150 halve dagen op school aanwezig zijn; - 4 jaar op 31 december van het schooljaar : moet hij/zij 185 halve dagen op school aanwezig zijn; - 5 jaar op 31 december van het schooljaar : moet hij/zij 220 halve dagen op school aanwezig zijn;

5 - 6 jaar op 31 december van het schooljaar : mag hij/zij maximum 29 dagen zonder doktersbewijs afwezig zijn. Opgelet! Meer afwezigheden leiden tot het verlies van de schooltoelage voor de ouders. Belangrijk! In het lager onderwijs moeten de ouders het te laat komen van hun kind schriftelijk verantwoorden. Opgelet! Ongewettigde afwezigheden (ook meerdere keren te laat komen) leiden tot verlies van de schooltoelage voor de ouders. Volgend schooljaar worden volgende vrije dagen en vakanties gepland: Donderdagnamiddag ½ facultatieve vrije dag wegens Izegem Koers. Maandag t/m vrijdag herfstvakantie. Woensdag Wapenstilstand Maandag Kindvrije dag wegens pedagogische studiedag voor de leerkrachten Maandag t/m vrijdag kerstvakantie. Maandag t/m vrijdag krokusvakantie. Maandag t/m vrijdag paasvakantie. Woensdag ½ facultatieve vrije dag voorafgaand aan Hemelvaart Donderdag en vrijdag Hemelvaartweekend Maandag Pinksterenmaandag. Woensdag Kindvrije dag wegens pedagogische studiedag Voor de leerkrachten Feesten ! Op verzoek van een aantal ouders hierbij de volgende belangrijke data: Donderdagnamiddag 29 oktober 2015: Feest van de grootouders op onze school. Woensdagnamiddag 2 december 2015: Sinterklaasfeest Bellevue. Zaterdag 20 februari 2016: Jaarlijkse kaarting. Data van de plechtige communie: wellicht het weekend van 30 april en 1 mei Graag verder informeren bij de pastoor of religieus verantwoordelijke van jullie parochie. Donderdag 5 mei 2016: Lentefeest. Data van de eerste communie: zaterdag 23 april 2016 om 14 uur in de H.Hartkerk. Zaterdag 4 juni 2016 Schoolfeest Basisschool Bellevue

6 Volgende week gaan wij naar de kermis! SEPTEMBER K2 K3 L1 L2 L3 Volgende week dinsdag 8 september 2015 gaan de kleuters van de kleuterklassen van juf Karien, juf Annelies, juf Inge en juf Lies en de kinderen van het eerste, het tweede en het derde leerjaar naar de kermis ter gelegenheid van de seniorendag en de grote reductiedag van de foorattracties. SEPTEMBER Gelieve op vrijdag 4 september 2 euro mee te geven met uw kind. De Vriendenkring / Oudervereniging van de school legt 2 euro per kind bij, zodat de leerkrachten 4 euro per kind op de kermis kunnen spenderen. Als het zonnetje wil schijnen wordt het een fantastische namiddag op de kermis! Opgelet! Aan de leerlingen, die thuis eten, vragen wij uitzonderlijk terug aanwezig te zijn op school om kwart over één! Vrijaf wegens Izegem Koers! SEPTEMBER Op donderdag 10 september 2015 zullen in onze stad de wielrenners fietsen voor de overwinning in de jaarlijkse Izegem Koers. Onze schoolbussen kunnen de kinderen in de namiddag niet meer thuis brengen en het is ook veel te gevaarlijk voor de leerlingen, die met de fiets naar school komen. Vanaf 13 uur worden de centrumstraten voor het verkeer afgesloten. Namiddag Afternoon Après midi

7 De lessen eindigen op donderdag 10 september uitzonderlijk om 11 uur 30, zodat alle kinderen tijdig en veilig thuis geraken. In de namiddag is er dus geen school! Opgelet! Er is ook geen kinderopvang bij Chantal omdat dit een facultatieve vrije namiddag is. Busvervoer Schooltoelagen misschien ook voor jou? Tijdens de eerste dagen van het schooljaar kunnen er zich kleine wijzigingen voor doen in de uurregeling van de busritten. De busritten werden immers aangepast wegens nieuwe inschrijvingen van kleutertjes. Mogen wij vragen s morgens tijdig klaar te staan met uw kind(eren), zodat het ophalen van de kinderen goed zou verlopen. Gelieve de bus s avonds op te wachten, zodat uw kind(eren) veilig en wel thuis worden opgevangen. Bij afwezigheid van opvang thuis worden de kinderen altijd terug naar de school meegebracht en zijn de ouders verantwoordelijk om de kinderen op te halen op school. Er hebben meer mensen recht op een school- of studietoelage van de Vlaamse Overheid dan je denkt. Misschien ook jij? De inkomensgrenzen voor het basis-, secundair en hoger onderwijs zijn gelijkgesteld: als een kleuter een schooltoelage krijgt, is de kans groot dat hij later als leerling en student ook een toelage zal ontvangen. Twijfel je of je een toelage kunt krijgen? Vermoed je dat je gezinsinkomen iets te hoog is? Als je twijfelt, kun je voor alle zekerheid een aanvraag indienen! Een aanvraagformulier kan je krijgen bij de directie of op het secretariaat van de school of via Moeilijkheden bij het invullen? Wij helpen je graag! Prijzen voor middagmaal, choco en melk.

8 De Raad van Bestuur van de Scholengroep Mandel & Leie heeft beslist om de verkoopprijzen voor het schooljaar met ingang van 1 september als volgt vast te leggen: Melk : 0,30 euro - Chocomelk : 0,35 euro. Warm middagmaal : kleuters 2,60 euro; lagere afdeling 3,30 euro. Soep, mineraal water, eigen lunchpakket en middagtoezicht: 0,85 euro. Wij doen een speciale oproep om uw kind warm te laten eten op school. Al onze middagmalen worden volgens de meest strenge hygiënische normen klaargemaakt. De verantwoordelijken streven naar lekkere en kindvriendelijke maaltijden. Een overzicht van de maaltijden van de maand september vindt u op de laatste bladzijde van deze Info 1. De betalingen gebeuren maandelijks via facturatie. Er wordt gevraagd om de factuur binnen de acht dagen te vereffenen. U kunt ook kiezen voor een domiciliëring via de bank. Busvervoer Binnen de scholengroep Mandel en Leie, waartoe onze school behoort, wordt vanaf 1 september 2015 voor alle scholen een uniforme tarief gehanteerd voor alle leerlingen die gebruik maken van de schoolbus op weg van en naar school. De bijdrageregeling ziet er als volgt uit: A. Prijs voor een gans schooljaar per kind (zowel kleuter als lagere school) = 50 euro. Ook voor wie later tijdens het schooljaar instapt bedraagt de prijs 50 euro. Rechthebbende kinderen = kinderen die meer dan 4 km van de school wonen, en geen dichtere GO! school in de buurt hebben reizen gratis. Gezien deze erg democratische prijs kunnen er geen kortingen gegeven worden voor broertjes of zusjes. Het verschuldigd bedrag dient tegen eind september betaald te worden. Indien meerdere kinderen in een gezin gebruik maken van de bus is spreiding van betaling na overleg met de directie mogelijk. Prijs voor één week s morgens en s avonds met de bus = 9 euro. B. Prijs voor losse rit = 1 euro. Opmerking: Behalve uitzonderlijke situaties worden geen kinderen binnen een straal van 500 meter opgehaald Turngerief De kinderen van de lagere afdeling dienen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en bij deelnames aan sportwedstrijden aan te treden met de groene school T-shirt, met ons schoollogo. Dit truitje kan voor 7,50 euro aangekocht worden bij juf Ann. Verder bestaat de turnuitrusting uit een kort broekje (liefst zwart) en turnpantoffels of sportschoenen die alleen gebruikt worden voor de turnles. Broekje

9 en turnpantoffels kunnen door de ouders worden aangeschaft in een winkel naar eigen keuze. Op vrijdag moet het turngerief naar huis worden meegenomen voor een degelijke wasbeurt. Voor het zwemmen is een badmuts verplicht. Mogen wij vragen de turn- en zwemuitrusting te voorzien van een naamlabel van uw kind. Schoolreglement De wet voorziet elk jaar enkele nieuwigheden bij het schoolreglement. Na gunstig advies vanwege de schoolraad en goedkeuring van de Raad van Bestuur van onze scholengroep Mandel & Leie zal u het nieuwe aangepaste schoolreglement op onze website kunnen raadplegen. Wij opteren voor deze manier om ecologische redenen en om de papierberg te verminderen. Bij een schriftelijke aanvraag bij de directeur, kan u uitzonderlijk een papieren versie verkrijgen. Jaarkalender Bij deze info zit een jaarkalender. Deze biedt een overzicht van de activiteiten tijdens het schooljaar Zeker te bewaren! Maximumfactuur Bij de Info 2 steekt een overzicht van de maximumfactuur. Zo krijg je een overzicht van de activiteiten waarvoor een financiële bijdrage van de ouders wordt verwacht.

10 Dankzij de vele inspanningen van de Vriendenkring / Oudervereniging kunnen wij elk jaar ook rekenen op financiële ondersteuning van deze VZW. Wie wil toetreden tot de Oudervereniging /Vriendenkring? VRIENDENKRING Misschien heb je wel een goed idee of ben je bereid een handje te helpen op een feestactiviteit van onze school? Misschien wil je andere ouders beter leren? Samen de mouwen opstropen om voor de kinderen van onze school iets te organiseren! Ben je positief ingesteld om mee te werken, geef dan een seintje aan dhr. Marino Dejonckheere tel. 0473/ of stuur een mailtje naar Twijfel je een beetje? Misschien wil je wel de stap zetten, maar heb je nog wat vragen? Praat er eens over met de directeur als hij aan de poort staat! Misschien weet hij jou wel te overtuigen? Waarvoor levert de Oudervereniging/Vriendenkring financiële steun? De Oudervereniging/Vriendenkring levert onder meer financiële steun voor: - de kermisuitstap begin september; - het feest van de grootouders; - het Sinterklaasfeest; - vorig schooljaar een grote kar educatief speelgoed voor de kleuterafdeling gebracht door de Kerstman; - afscheidsgeschenk voor de leerlingen van het 6 de leerjaar; - bijdrage in de schoolreizen; - bijdrage voor de sportklas (1 ste leerjaar tot 4 de leerjaar), vredesklas (5 de leerjaar) en zeeklas (6 de leerjaar) ( 1 korting per kilogram verkochte pannenkoeken); - leerlingenvervoer met de bus voor didactische uitstappen met de klassen; - aankoop digitale borden in het 5 de en het 6 de leerjaar; - aankoop van educatief materiaal; - bijwonen toneelvoorstellingen; - enzovoort.

11 Kinderopvang Bellevue Onze kinderopvang Bellevue is dankzij Chantal en Guy een kleurrijk en gezellig juweeltje! Chantal verzorgt de dagelijkse voor- en naschoolse kinderopvang. Ter herinnering! Kinderopvang Bellevue op onze school bij Chantal. Iedere dag: s morgens van 6 u 45 tot 7 u 45 en s avonds van 16u45 uur tot 18* uur. Ook op woensdagnamiddag tot 18* uur. Kostprijs: 0,55 per begonnen kwartier. Vanaf het tweede kind van hetzelfde gezin: 0,45 euro per begonnen halfuur. * Opvang tot 18u30 is mogelijk. Laat dit weten aan de directie of aan Chantal Strookje voor het aanschaffen van een nieuw schooltruitje! Wij, ouders van.. uit het. leerjaar hadden graag een schooltruitje besteld en voegen hierbij 7,50 euro ter betaling. Datum en handtekening ouders,

12 Scholengroep Mandel & Leie MENU SEPTEMBER 2015 KOUDE LIJN Ma Ma 07-sep-2015 Ma 14-sep-2015 Ma 21-sep-2015 Ma 28-sep-2015 dagmenu Courgettesoep Currysoep Groentenvelouté Champignonsoep Balletjes in tomatensaus Hamburger Omelet Kalkoenlapje Puree Appelmoes Spinazie in de room Gestoofde wortelen Aardappelen Puree Aardappelen Kaassaus Mosterdsaus z/vark.vlees Kippenballetjes Rundshamburger Omelet Kalkoenlapje Di 01-sep-2015 Di 08-sep-2015 Di 15-sep-2015 Di 22-sep-2015 Di 29-sep-2015 dagmenu Tomatensoep Groentesoep Bloemkoolsoep Wortelsoep Rundsstoverij Fish sticks Kalkoenrollade Vol au vent Sla Komkommer Tomaat Sla Frieten Sla Kroketjes Frieten Gebakken aardappelen Bearnaise Tartaar z/vark.vlees Rundsstoverij Fish sticks Kalkoenrollade Vol au vent Do 03-sep-2015 Do 10-sep-2015 Do 17-sep-2015 Do 24-sep-2015 Do 30-sep-2015 dagmenu Preisoep Tomatensoep Tomatensoep Bolognaise Geen maaltijden Macaroni ham en kaas Vissalade Spaghetti ½ vrije dag Emmentaler Komkommer Emmentaler Izegem Koers Gebakken aardappelen z/vark.vlees Rundsbolognaise Macaroni met kalkoenham Vissalade Vr 04-sep-2015 Vr 11-sep-2015 Vr 18-sep-2015 Vr 25-sep-2015 Vr dagmenu Kervelsoep Tomatensoep Ajuinsoep Broccolisoep Kippenboutjes Varkensgebraad Cordon bleu Varkensgyros Tomaat Boontjes Erwten Rijst Geraspte wortelen Gratin Aardappelen Koude aardappelsalade Emmentaler Bruine saus Champignonroomsaus Peperroomsaus z/vark.vlees Kippenboutjes Kalkoenrollade Cordon bleu van kalkoen Kippengyros

nieuwsbrief Welkom Wegwijs TWEESPRONG Klaaaaaarrrr? Start! VRIJE BASISSCHOOL www.detweesprong.be GESUBSIDIEERDE SEPTEMBER 2011

nieuwsbrief Welkom Wegwijs TWEESPRONG Klaaaaaarrrr? Start! VRIJE BASISSCHOOL www.detweesprong.be GESUBSIDIEERDE SEPTEMBER 2011 DE GESUBSIDIEERDE VRIJE BASISSCHOOL TWEESPRONG nieuwsbrief Klaaaaaarrrr? Start! Welkom SEPTEMBER 2011 Wegwijs We zetten enkele symbolen op een rijtje. Zo raak je makkelijk wegwijs doorheen deze nieuwsbrief.

Nadere informatie

Informatiebundel De 2 Meersen

Informatiebundel De 2 Meersen Informatiebundel De 2 Meersen Schooljaar 2014-2015 BS De Zonnebloem Leefschool Eureka Nerenweg 7 Kapellendries 85 9270 Kalken 9230 Wetteren Tel.: 09 / 367 56 88 Tel.: 09 / 365 79 13 Fax: 09 / 367 88 10

Nadere informatie

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014 2015 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE INHOUD

ONTHAALBROCHURE INHOUD INHOUD 1. inhoud 2. voorwoord 3. het schoolteam 4 6. het pedagogisch project 7. aanvang en einde lessen 8. vakantie en vrije dagen 9. belangrijke data 10. prijzen 11. afwezigheden administratie lichamelijke

Nadere informatie

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 Goede afspraken maken goede vrienden Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/35 41 95 www.moza-ik.be info@moza-ik.be 1/20 Inhoud Activiteitenkalender

Nadere informatie

Op de eerste plaats wil ik u danken voor het vertrouwen dat u stelt in onze school.

Op de eerste plaats wil ik u danken voor het vertrouwen dat u stelt in onze school. Beste ouder(s), Op de eerste plaats wil ik u danken voor het vertrouwen dat u stelt in onze school. De Krekel is een gemeentelijke basisschool die up-to-date onderwijs verstrekt aan kinderen van 2,5 tot

Nadere informatie

Bijlagen bij schoolbrochure 2014 2015

Bijlagen bij schoolbrochure 2014 2015 vrije.kleuterschool.schepdaal@skynet.be www.triptrapschool.be Bijlagen bij schoolbrochure 2014 2015 C.Bijlage 1a KENNISNEMING VAN HET SCHOOLREGLEMENT EN AKKOORDVERKLARING ONTVANGST SCHOOLBROCHURE / BIJLAGEN

Nadere informatie

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Sint-Petrusschool Rupelmondestraat 42 9150 Bazel Vestigingsplaats 2: Pastoor Pungsstraat 4 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014

Schooljaar 2013-2014 Zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden die je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur. (naar A.A. Terruwe)

Nadere informatie

Vrije Basisschool CENTRUM SCHOOLBROCHURE

Vrije Basisschool CENTRUM SCHOOLBROCHURE Vrije Basisschool CENTRUM SCHOOLBROCHURE 0 Vrije Basisschool Balen Centrum een school voor iedereen! Elk kind is anders, elk kind is speciaal. De kunst en onze opdracht is om met elk kind te doen wat nodig

Nadere informatie

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN WETTELIJKE BEPALINGEN De Turnhoutse basisscholen stemmen de inschrijvingen van leerlingen op elkaar af en maakten via het LOP de volgende gemeenschappelijke afspraken : Uw kind inschrijven in de school

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ****************** Inleiding 2-3

INHOUDSOPGAVE ****************** Inleiding 2-3 INHOUDSOPGAVE ****************** Inleiding 2-3 Onze school : Vrije Basisschool De Vlinderboom 1 Afdelingen 4-5 2 Schooluren 5 Ons opvoedingsproject in een notendop 6 Ons schoolreglement van A tot Z Aanwezigheden,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen Schoolnr.: 128876 Tel.nr.: 03/293 06 08 VSPCO Antwerpen, e.o. vzw (807.310.115) E-mailadres: dezonnebloem1@telenet.be Informatiepagina

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS 2015-2016 GALGENBERGSTRAAT 39 9290 BERLARE Tel: 052-42 35 04 E-mail: bs.berlare@g-o.be Website: www.tenberge.be SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS 2015-2016 Dienst/afdeling GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile

Nadere informatie

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken.

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Beste kinderen, geachte ouders, In naam van de schoolgemeenschap Sint-Joris heet ik u van harte welkom in onze basisschool. Ik hoop dat u er zich meteen thuis

Nadere informatie

Bijlagen bij het schoolreglement. Afdeling Mariasteen

Bijlagen bij het schoolreglement. Afdeling Mariasteen Onze - Lieve - Vrouwecollege basisschool Lijsterbeslaan 5 / Assisiëlaan tel 059/70 99 15 fax 059/80 01 59 e-mail: collegelijsterbeslaan@skynet.be Bijlagen bij het schoolreglement. Afdeling Mariasteen 1

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL DE TAALKOFFER SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL DE TAALKOFFER SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL DE TAALKOFFER SCHOOLJAAR 2015-2016 GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 CONTACTGEGEVENS VAN DE SCHOOL...

Nadere informatie

Infobrochure Schoolreglement

Infobrochure Schoolreglement Infobrochure Schoolreglement Schooljaar 2015 2016 Oosteeklo-Dorp 58 A Ertveldesteenweg 22 9968 Oosteeklo 9968 Oosteeklo Lagere school Kleuterschool tel: 09/373 82 89 tel : 0473/57 31 00 fax: 09/228 28

Nadere informatie

Onze basisschool telt twee afdelingen: een kleuter- en een lagere school.

Onze basisschool telt twee afdelingen: een kleuter- en een lagere school. 1. BIJZONDER DEEL 1.1. WIE IS WIE? Onze basisschool telt twee afdelingen: een kleuter- en een lagere school. G.V. Basisschool 't Bieske Biesweg 14 3620 Gellik Tel. 089/71 30 35 Fax 089/71 14 85 E-mail

Nadere informatie

Kleuterschool en Lagere School

Kleuterschool en Lagere School Kleuterschool en Lagere School Schoolbrochure met schoolreglement en engagementsverklaring Rozenberg. een school voor iedereen! Elk kind is anders, elk kind is speciaal. De kunst en onze opdracht is om

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren SCHOOLBROCHURE Leefschool Groene Poortje De kleine school waar grote dingen gebeuren 1 Inhoudstafel SCHOOLBROCHURE Voorwoord I. PEDAGOGISCH PROJECT ONZE SCHOOL ALS LEEFSCHOOL 1. verantwoordelijkheid 2.

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM Slabbaardstraat Noord 90 Tel. 051 30 63 08 Schoolstraat 1/2 Tel. 051 31 26 63 8870 Izegem Fax 051 31 63 18 Website: www.zonnebloemschool.be E-mail: info@zonnebloemschool.be OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT

Nadere informatie

Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be. Sint-Johannaschool.

Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be. Sint-Johannaschool. Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be Sint-Johannaschool Schoolreglement INHOUDSTAFEL 1. Onze school 1.1 Verwelkoming (p 1) 1.2

Nadere informatie

4e jaargang Nr. 1. Voor in de agenda. 27 augustus 2015. Beste ouders,

4e jaargang Nr. 1. Voor in de agenda. 27 augustus 2015. Beste ouders, 4e jaargang Nr. 1 27 augustus 2015 Beste ouders, Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Met ingang van deze jaargang worden de nieuwsbrieven ook via de website aangeboden, onder de tab

Nadere informatie

Infobrochure. Wayezstraat, 56 1070 Anderlecht 02/521.72.18 Wayez13@gmail.com. www. gbsdertien.weebly.com

Infobrochure. Wayezstraat, 56 1070 Anderlecht 02/521.72.18 Wayez13@gmail.com. www. gbsdertien.weebly.com Infobrochure Wayezstraat, 56 1070 Anderlecht 02/521.72.18 Wayez13@gmail.com www. gbsdertien.weebly.com Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Situering van onze school.

Nadere informatie

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt.

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt. Basisschool De Dommelbrug Grotstraat 5 Meeuwerbaan 113 3990 PEER 3990 PEER 011/79 13 78 011/79 46 00 Welkom in onze school Beste ouders, Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project 5 2 Engagementsverklaring 6 Deel II Reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 9 2 Onze

Nadere informatie