In het beleidsplan wordt uitgebreid aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het beleidsplan wordt uitgebreid aandacht besteed aan de volgende onderdelen:"

Transcriptie

1 Stichting Stadspijpers van 's-hertogenbosch Postbus AA Rosmalen Fiscaalnummer: Inschrijving Kamer van Koophandel Brabant: Doelstelling De stichting heeft ten doel: 1. het op de wijze van de originele Bossche Stadspijpers uitvoeren en stimuleren van oude muziek, waarbij gebruik word gemaakt van op ambachtelijke wijze gerepliceerde historische kledij en instrumenten en het op die manier bijdragen aan de presentatie van de stad 's-hertogenbosch, alsmede uitdragen van de cultuurhistorische waarde van de Bossche Stadspijpers en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verzorgen van optredens, het geven van concerten, het organiseren van festivals, alsmede doot het geven van voorlichting. Hoofdlijnen van het Beleidsplan In het beleidsplan wordt uitgebreid aandacht besteed aan de volgende onderdelen: 1. Definitie van de Stadspijpers van 's-hertogenbosch 2. Muziek en optredens 3. Kansen en bedreigingen 4. Sterkten en zwaktes 5. Doelgroepen 6. Professionaliteit 7. Organisatie en ondersteuning 1. Definitie van de Stadspijpers van 's-hertogenbosch In de definitie van de Stadspijpers van 's-hertogenbosch is vastgelegd waar een Stadspijper aan voldoen en op welke wijze de Stadspijpers zich kunnen presenteren. 2. Muziek en optredens Binnen de traditie van de Stadspijpers is het opluisteren van belangrijke (openbare) gebeurtenissen een gegeven. Dat wil zeggen dat de muziek uit die tijd (rond 1600) een sturend gegeven is. De Stadspijpers oefenen onder de sturende leiding van een professionele leermeester. Juist de keuze van historische muziekinstrumenten geeft een extra dimensie aan optredens van de Stadspijpers. De Stichting is bij voortduring bezig de muzikale kwaliteit van de Stadspijpers te verbeteren. 3. Kansen en bedreigingen De voortdurende zoektocht naar begunstigers is moeilijk. De gemeente 's- Hertogenbosch steunt waar mogelijk, dat is niet voldoende. De Stichting is voortdurend op zoek naar sponsoren. Als Stadspijpers moeten wij steeds opnieuw ons bestaansrecht bewijzen. Door voorlichting en uitvoeringen willen wij de aandacht op ons vestigen.

2 4. Sterkten en zwaktes De Stadspijpers zijn als geen ander gezelschap in staat sfeer en muziek uit de 16de eeuw in de uitgekozen entourage weer te geven. Uiteraard moeten wij als individuele Stadspijpers rekening houden met de mogelijkheden van elke muzikant. Hoewel een professionele uitvoering wordt beoogd, moeten wij rekening houden met de persoonlijke muzikale mogelijkheden van elke Stadspijper afzonderlijk. Door intense begeleiding wordt een zo homogeen mogelijke uitvoering nagestreefd. 5. Doelgroepen De Stadspijpers streven naar een prominente presentatie bij alle evenementen die de stad 's-hertogenbosch betreft. Een presentatie naar de bevolking toe, maar ook een presentatie op momenten van officieel en bestuurlijk belang. De Stadspijpers zijn altijd in staat om bij een officiele gelegenheid het gewenste stadsgezicht te presenteren. 6. Professionaliteit De lat ligt hoog. Juist bij het presenteren van muziek uit de 16dee eeuw, met gebruik van (semi)authentieke instrumenten, wordt veel gevraagd van de muzikanten. Daarom is het noodzakelijk om structureel te repeteren onder de leiding van een vaste leermeester en incidenteel met behulp van een specialist op een bepaald instrument of een bepaalde groep instrumenten. Gestreefd wordt naar een steeds zoveel mogelijke weergave van de muziek uit de tijd die wordt gepresenteerd. 7. Organisatie en ondersteuning Het bestuur bestaat uit niet-muzikanten en muzikanten. Tenminste twee muzikanten maken deel uit van het bestuur. Het bestuur heeft middels de muzikale leden inzicht in de activiteiten van de Stadpijpers. Het bestuur stuurt op muzikale vorming en organisatie. Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies, die het bestuur regelmatig adviseert omtrent de activiteiten van de Stadspijpers. Het bestuur Het bestuur van de Stadspijpers is per 1 januari 2014 als volgt: G.A. Westelaken, voorzitter A.M. Kivit, secretaris J.W.F. Cozijnsen, penningmeester E.B.J.M. Ploegmakers, lid muzikant J.H. Teulings, lid muzikant De bestuurders ontvangen geen beloning voor de taken die zij uitoefenen. Leermeester Om de muzikale prestatie - zoals deze wordt verwacht door opdrachtgevers of publiek, kwalitatief zo hoog mogelijk te doen zijn, is een leermeester aangesteld. Deze ontvangt een vaste maandelijkse vergoeding op contractbasis.

3 JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING STADSPIJPERS VAN S-HERTOGENBOSCH Optredens: In het jaar 2013 hebben we regelmatig kunnen optreden. De economische crisis is echter nog steeds voelbaar en mede daardoor is het aantal betaalde optredens aan de lage kant. Het totaal van optredens en activiteiten komt uit op 18, nog steeds wat lager dan we zouden wensen. Het merendeel daarvan was in s-hertogenbosch. Juist daar waren er in dit jaar ook twee spraakmakende optredens: Het optreden tijdens het bezoek van de Koning en de Koningin op 12 juni 2014, in het kader van de kennismakingstournee van het koningspaar. De Stadspijpers konden zich op dat moment uitstekend presenteren en er was van alle kanten belangstelling en waardering voor dit optreden. Aan het eind van het jaar gaven het Kamerkoor oude muziek "Capella Ducis"en de Stadspijpers een sfeervol kerstconcert in het Jheronimus Bosch Art Centre (JBAC). Hiermee werd nog eens de nadruk gelegd op de samenwerking die de Stadspijpers zoeken met andere culturele organisaties om tot een bredere presentatie op cultureel gebied te komen. Educatie: Op vierzaterdagen (februari, maart, oktober en november) verzorgde de Stichting een lezing voor de cursus Boschlogie: de module 2 over de geschiedenis van De Stadspijpers. Religieus: Maria-omgang door de stad Concert en begeleiding dienst Brigitanessen op Coudewater Begeleiding Kerstconcert Schola Cantorum St. Jan Representatie: Presentatie aan begunstigers en donateurs tijdens Nieuwjaarsborrel Optreden tijdens jubileum Jeroen Bosch Band Optreden tijdens CDA - Zonnebloem manifestatie Concert samen met Capella Ducis in de Azijnfabriek Deelname aan International Festival of Town pipers, Colchester, Great Britain Deelname aan Barokfestival La Notte Bianca, Brindisi, Italië Presentatie in Nederlandse historische context: Presentatie aan begunstigers en donateurs tijdens Nieuwjaarsborrel Optreden tijdens Open dag Kringhuis Vrienden van 's-hertogenbosch Optreden en begeleiding St. Joris Gilde en Oude Schuts Kerstconcert samen met Capella Ducis in het Jheronimus Bosch Art Centre Presentatie en optreden tijdens bezoek van Koning en Koningin Presentatie Zuiderschans

4 Gesprekspartner in de onderstaande organisaties/comités. Gemeente 's-hertogenbosch Open Monumentendag Platform Historische groepen s-hertogenbosch Stichting Jheronimus Bosch 500 Bosch Parade Individuele (amateur)gezelschappen op het gebied van renaissancemuziek Verschillende organiserende comités van evenementen. Reguliere bijeenkomsten en gesprekken Vaste repetitieavond : iedere dinsdag van uur onder leiding van de professionele leermeester de heer Norbert Kunst: Circa 40 Mutaties muzikanten Het aantal regelmatig musicerende Stadspijpers staat op 12. In Nederland zijn wij de enige bestaande Stadspijpers groep in deze authentieke vorm, in Europa zijn we nu de grootste reguliere groep. Kwaliteitsplan Tussen bestuur en leermeester is er regelmatig overleg over een verdere verbetering van de kwaliteit. Hierbij wordt gekeken naar de individuele kwaliteiten van de muzikanten en de kwaliteit van de groep. Het blijkt dat er tussen de muzikanten onderling kwalitatieve verschillen bestaan. Zowel de houtblazers als de koperblazers kregen in het verslagjaar individuele begeleiding van de leermeester en een beroeps koperblazer. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de structuur van de lessen. Veel van de muzikanten hebben hier behoefte aan. Het kwaliteitsplan wordt maandelijks getoetst en indien nodig bijgesteld. Instrumenten Er zijn geen wijzigingen geweest in het instrumentarium van de Stichting. In het verslagjaar 2013 is een inventarisatie gemaakt naar de onderhoudsstatus van de instrumenten en zal een instrumentenplan worden opgesteld, waarin o.m. wordt beschreven hoe wordt omgegaan met het gebruik van de verschillende instrumenten binnen en buiten de Stadspijpers. Financiën algemeen Voor de financiële verslaglegging over het boekjaar 2013 wordt verwezen naar het Financieel Jaarverslag Uit dit verslag blijkt dat het bestuur er in is geslaagd om de beoogde sponsor- en donatieopbrengsten in het verslagjaar nagenoeg te realiseren. Voor het verslagjaar hebben we in de begroting overigens minimale bedragen opgenomen. Bestuurswijzigingen Bestuurslid en muzikant Willem van Aart heeft aangegeven zijn bestuurslidmaatschap per 31 december 2013 te willen beëindigen. Het bestuur is Willem veel dank verschuldigd voor de vele werkzaamheden die hij binnen zijn bestuursfunctie heeft vervuld. In de vacature is voorzien door onze slagwerker Jef Teulings te benoemen als tweede muzikantlid in het bestuur van de Stichting.

5 Plannen voor 2014 Intensieve samenwerking/uitwisseling binnen het Platform Historische Groepen s-hertogenbosch. Uitgebreide individuele aandacht door de leermeester en externe repetitor aan de muzikanten door gesprekken en extra lessen. Uitwerken van gezamenlijke productieprogramma's in het kader van JB500. Sponsors werven om dekking te krijgen van projecten en reguliere kosten. Onderhouden van Stadspijpers accounts op de Social Media Updaten en aanpassen van de structuur van de Website van de Stichting Uitbreiding van open en vrij toegankelijke Workshops Renaissance muziek voor amateur musici in Nederland Deelname aan het internationaal Stadspijpers Festival in Engeland. Uitbreiding van samenwerking met het platform en (regionale) muziekgezelschappen zoals bijv. Capella Ducis resulterend in optredens en concerten andere optredens. Organisatie van structurele optreden in zorgcentra in samenwerking met het platform. mei 2014 Bestuur Stichting Stadspijpers van s-hertogenbosch Bijlage: Balans per 31 december 2013 en Resultatenrekening 2013

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013

I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013 B E L E I D S P L A N 2013-2017 I N H O U D 1. Inleiding... 2 2. C.O.V. Excelsior... 2 3. Beschrijving van de huidige situatie... 2 3.1 De Vereniging... 2 3.2 Muziek.... 3 3.3 Logistiek... 3 3.5 Financiën....

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter.

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter. Beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014 Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl Beleidsplan 2012 2014 1 beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

[ Bedrijfsplan Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst Omroep PIM ]

[ Bedrijfsplan Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst Omroep PIM ] Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1. Algemeen... 5 1.1 Gebruikte afkortingen... 5 1.2 Rechtsvorm... 5 2. Achtergrond en doelstelling... 6 2.1 Historie... 6 2.2 Huidige situatie... 6 2.3 Het concept

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie

Beleidsplan Harmonie O.B.K te Erp Periode 2010-2014

Beleidsplan Harmonie O.B.K te Erp Periode 2010-2014 Beleidsplan Harmonie O.B.K te Erp Periode 2010-2014 HARMONIE-ORKEST SLAGWERKGROEP OPLEIDING EN VERENIGING Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Voorwoord... 2 2. Algemene Doelstellingen... 3 3. Bestuurlijke

Nadere informatie

Museum Opsterlân, Hoofdstraat 59, 8401 BW Gorredijk

Museum Opsterlân, Hoofdstraat 59, 8401 BW Gorredijk Museum Opsterlân, Hoofdstraat 59, 8401 BW Gorredijk postbus: 79, 8400 AB Gorredijk telefoon: 0513 462930 mail: info@museumopsterlan.nl website: www.museumopsterland.nl Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag

Nadere informatie

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014 Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013 Jaarplan 2014 Utrecht, december 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Inhoudelijk...4 1.1 Profilering Plein H... 4 1.1.1 Communicatie... 4 1.1.2 Relatiebeheer...

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie. 4 2.2 Visie. 4 2.4 Organogram 2011. 5 2.4 Bedrijfscultuur

Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie. 4 2.2 Visie. 4 2.4 Organogram 2011. 5 2.4 Bedrijfscultuur JAARVERSLAG 2011 1 Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie 4 2.2 Visie 4 2.4 Organogram 2011 5 2.4 Bedrijfscultuur 6 2.5 De rol van de gesprekspartner/adviseur 6 2.6 Communicatie 6 2.7 Fondswerving

Nadere informatie

tweeduizendveertien...

tweeduizendveertien... tweeduizendveertien... Jaarverslag 204 Verslag Raad van Bestuur Verslag Raad van Toezicht Klachtregelingen Jaarrekening 204 Inhoudsopgave. Verslag van de Raad van Bestuur.. Algemene gegevens.2. Kernactiviteiten.3.

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6

Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemeen 1.1 Gebruikte afkortingen... 5 1.2 Rechtsvorm... 5 2. Achtergrond en doelstelling 2.1 Historie... 6 2.2 Huidige situatie... 6 2.3 Het concept / Doelstellingen...

Nadere informatie

Businessplan 2014-2018

Businessplan 2014-2018 Businessplan 2014-2018 Muziek verbindt, inspireert en de beleving daarbij maakt iets los bij jong en oud. Amersfoort, juli 2014 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. ONZE MARKT EN KEUZES... 4 1.1 MARKT VOOR

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Voorwoord Zoals elk jaar is er ook nu weer door onze secretaris een verslag gemaakt van het

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN. Voortvloeiend uit de Intentieovereenkomst uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan Heemstede. tussen

BEDRIJFSPLAN. Voortvloeiend uit de Intentieovereenkomst uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan Heemstede. tussen BEDRIJFSPLAN Voortvloeiend uit de Intentieovereenkomst uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan Heemstede tussen Gemeente Heemstede en Uitvaartcentrum Dunweg 1 LEGENDA 1. Inleiding 2. Nut en noodzaak 3.

Nadere informatie

Marketingplan 2015-2016 StadsMarketing Delfzijl

Marketingplan 2015-2016 StadsMarketing Delfzijl Marketingplan 2015-2016 StadsMarketing Delfzijl Foto: David Woltinge Voorwoord Voor u ligt het eerste marketingplan van de stichting StadsMarketing Delfzijl. In dit plan wordt beschreven hoe wij denken

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

Stichting Tour voor MS

Stichting Tour voor MS Stichting Tour voor MS Beleidsplan 2014 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 06-01-2014 Stichting Tour voor MS Van Doesburgpad 67 6921 MH Duiven KVK-nummer: 59039949 Belastingnummer: 8532.91.512 Website:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie