In eenheid met eeuwige vrienden op weg naar een nieuw tijdperk van de overwinning van de mens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In eenheid met eeuwige vrienden op weg naar een nieuw tijdperk van de overwinning van de mens"

Transcriptie

1 President Ikeda s lezingenserie Leren van de geschriften van Nichiren Daishonin - de leerstellingen om mee te overwinnen; SGI Newsletter 9011 Speciale lezing ter gelegenheid van 3 Mei, Dag van de Soka Gakkai In eenheid met eeuwige vrienden op weg naar een nieuw tijdperk van de overwinning van de mens Een glorieuze 3 Mei, Dag van de Soka Gakkai! Dit is de dag waarop leermeesters en leerlingen van Soka - kameraden vanaf de tijd zonder begin - moedig op weg gaan, met de vurige gelofte van de Bodhisattva s van de Aarde om wereldwijde kosenrufu te realiseren. Eeuwige vrienden in geloof komen vol vreugde samen met hun leermeester en laten een schitterend feitelijk bewijs zien van hun overwinning op het specifieke gebied van hun levenstaak. Deze dag zal voor altijd zowel een trotse en triomfantelijke terugkeer zijn als een nieuw vertrekpunt, van waaruit we met een sterke levenskracht en in vreugdevolle eenheid onze weg vervolgen naar een verre toekomst. Ieder jaar dat het weer 3 Mei is herinner ik me de plechtige gelofte die ik die dag in 1951 aflegde, de dag dat mijn leermeester Josei Toda werd geïnaugureerd als tweede president van de Soka Gakkai. Hij stond op om de grote gelofte voor kosenrufu tot werkelijkheid te maken, en zijn leerlingen en opvolgers stonden daarin naast hem. Toda gaf me later een foto van hem ter herinnering aan deze inauguratie. Achterop had hij het volgende gedicht geschreven: Nu en ook in de toekomst, samen vreugde en verdriet delen - hoe wonderbaarlijk is de band tussen ons! De Lotus Soetra verwijst naar de eeuwige karmische banden die meester en leerling in het boeddhisme samen hebben; er staat: Deze personen die de Wet hadden gehoord, verbleven hier en daar in diverse boeddhalanden, en werden steeds opnieuw geboren samen met hun leermeester. (LSOC7, 178 [LS7, 140]) De eeuwige band tussen meester en leerling Leermeesters en leerlingen die zijn toegewijd aan de wereldwijde verspreiding van de Wet zijn altijd bij elkaar in de cyclus van geboorte en dood door de drie bestaansperioden verleden, heden en toekomst heen. En vanaf de tijd zonder begin baden ze in het licht van de Mystieke Wet. Zij aan zij strijdend voor kosenrufu, delen ze in vreugde en verdriet, overwinnen ze problemen en behalen samen de overwinning. In overeenstemming met de woorden ook in de toekomst, samen die Toda plechtig aan mij overdroeg in zijn gedicht, heb ik hetzelfde pad gevolgd als mijn leermeester en ben ik op 3 mei 1960 de derde president van de Soka Gakkai geworden, die zijn grote gelofte voor kosenrufu verder gestalte geeft. Zelfs op dit moment klopt de gelofte van mijn leermeester krachtig in mijn hart alsof het mijn eigen gelofte was. Kosenrufu is de strijd om zeker te stellen dat het schitterende licht van de Mystieke Wet 1

2 voor altijd blijft schijnen en om alle mensen te helpen verlichting te bereiken. Vanzelfsprekend is het een onderneming die niet in een enkel leven kan worden afgerond. Juist daarom moeten we ervoor zorgen dat het basisdoel van de Lotus Soetra om alle levende wezens de weg van de Boeddha te laten volgen, nooit verloren gaat, maar wordt overgedragen op komende generaties. Het pad van meester en leerling is gericht op het in stand houden van deze essentiële wens van de Boeddha de wereldwijde verspreiding van de Mystieke Wet, of kosenrufu - en het stokje van deze verheven zaak veilig over te geven als in een estafette, van de ene aan de andere renner. De grote gelofte van kosenrufu kan alleen worden vervuld, wanneer de correcte leer van het boeddhisme wordt overgedragen van leermeester op leerling. Laten we in deze aflevering opnieuw de bekende passage over eenheid bestuderen uit Nichiren Daishonins De erfenis van de hoogste Wet van het leven, 1 en de basis voor de overwinning van onze organisatie opnieuw vaststellen, namelijk te winnen door geloof op basis van de eenheid van meester en leerling en de ferme eenheid van vele lichamen, één gedachte. Alle leerlingen en lekenaanhangers van Nichiren moeten Nam-myoho-renge-kyo reciteren in de geest van vele lichamen, één gedachte en boven alle onderlinge verschillen 2 uitgroeien om net zo onscheidbaar te worden als de vissen en het water waarin ze zwemmen. Deze geestelijke band is de basis voor de universele overdracht van de hoogste Wet van leven en dood [Nam-myoho-renge-kyo]. Hierin ligt het ware doel van de verspreiding door Nichiren. Als u een dergelijke eenheid vormt, kan zelfs het grote verlangen van wereldwijde verspreiding [kosenrufu] worden vervuld. Maar mochten er leerlingen van Nichiren zijn die de eenheid van vele lichamen, één gedachte verbreken, dan zijn ze als krijgers die hun eigen kasteel van binnenuit verwoesten. (GND-I, 45) Schrijf een heldendicht van de schitterende overwinning van de mens We hebben deze passage uit de geschriften van de Daishonin al vele keren bestudeerd. Er staat een cruciale leerstelling in en de kern daarvan hebben de meesters en leerlingen van Soka correct begrepen en in praktijk gebracht. Een overtuigend bewijs hiervan ligt in het feit dat wij, SGI-leden, de grote gelofte voor kosenrufu aan het verwezenlijken zijn door de Mystieke Wet naar 192 landen en gebieden over de hele wereld te verspreiden. In deze passage vinden we de woorden Alle leerlingen en aanhangers van Nichiren (GND- I, 45). Het pad van meester en leerling dat direct is verbonden met Nichiren Daishonin is de hoofdlijn in onze boeddhistische beoefening en daardoor de basis voor alles. De erfenis van de hoogste Wet van leven en dood is de erfenis die aan alle levende wezens moet worden overgedragen, met het doel om iedereen in staat te stellen verlichting te bereiken. Nichiren Daishonin zorgde ervoor dat iedereen de beschikking had over de 1 De erfenis van de hoogste wet van het leven : Deze brief, met de datum 11 februari 1272, werd door Nichiren Daishonin geschreven in Tsukahara op het eiland Sado en gestuurd aan Sairen-bo Nichijo, een voormalige Tendai-priester die ook in ballingschap op het eiland Sado verbleef. De brief werd geschreven in antwoord op een vraag over de hoogste Wet van leven en dood, die de sleutel is tot het bereiken van boeddhaschap, een vraag van Sairen-bo die een leerling van de Daishonin was geworden. 2 De zinsnede boven alle onderlinge verschillen uitgroeien zou letterlijk weergegeven kunnen worden als zonder enige gedachte aan zichzelf of een ander, aan dit of dat. Dit houdt geen ontkenning van individualiteit in, maar spoort eerder aan tot overbrugging van de kloven tussen mensen, die ontstaan uit egocentrisme. 2

3 erfenis van de Mystieke Wet die Shakyamuni had toevertrouwd aan bodhisattva Onovertroffen beoefening [de leider van de Bodhisattva s van de Aarde]. Onze boeddhistische beoefening, die is toegewijd aan het realiseren van kosenrufu op basis van de eenheid van meester en leerling, is de sleutel tot het verkrijgen van de erfenis voor het bereiken van boeddhaschap (vgl. GND-I, 45). 3 De erfenis van de Wet wordt alleen overgedragen door middel van de concrete inzet van meester en leerling; er bestaat geen afzonderlijke, mysterieuze of geheime overdracht van de Wet. Tegelijkertijd is een organisatie van mensen die een zijn in geloof op basis van de instelling vele lichamen, één gedachte absoluut noodzakelijk om het mogelijk te maken dat ieder zijn boeddhistische beoefening stevig kan verankeren, en om anderen over de hele wereld en tot in de toekomst in staat te stellen hun karma te veranderen en hun menselijke revolutie te volvoeren. Als we samen een eenheid vormen in dezelfde geest als onze leermeester - als leerlingen die diep van binnen hetzelfde voelen als onze leermeester - en in eenheid met onze medeleden streven naar ons doel, kan de erfenis van de hoogste Wet van leven en dood worden overgedragen aan alle mensen. Daarom kan de grote gelofte van kosenrufu alleen worden vervuld door de combinatie van praktische inspanningen, op basis van de eenheid van meester en leerling, en een eensgezinde organisatie met leden die samen strijden in de geest van vele lichamen, één gedachte. Met deze centrale, onwankelbare en onverwoestbare spirituele pilaar breidt de prachtige eenheid van kameraden in geloof zich in concentrische cirkels uit. En inderdaad zijn wij, SGIleden, in de geest van de eenheid van meester en leerling en in de eenheid van vele lichamen, één gedachte als de verticale en horizontale draden, een historisch drama van de schitterende overwinning van de mensen aan het weven. De harmonieuze gemeenschap van beoefenaars Onze Soka-organisatie is ongelofelijk belangrijk ten aanzien van het boeddhisme. In antwoord op een vraag van een openbare aanklager tijdens zijn gevangenschap in de oorlog vanwege zijn geloofsovertuiging verklaarde onze oprichter en eerste president Tsunesaburo Makiguchi dat de Soka Kyoiku Gakkai (letterlijk Genootschap voor Waardecreërende Educatie, voorloper van de Soka Gakkai) niet hetzelfde was als een boeddhistische tempel die werd beheerd door een professionele geestelijkheid, maar een onafhankelijke, op geloof gebaseerde lekenorganisatie die op zichzelf stond. 4 Meneer Makiguchi zag de Gakkai als een organisatie die, middenin de kwade tijden van het Laatste Tijdperk van de Wet, zou zijn gewijd aan het verspreiden van de Mystieke Wet, het transformeren van de maatschappij, en die zich zou bezighouden met een positief, levensverheffend creëren van waarde. Maar omdat ze niet in staat waren weerstand te bieden aan de harde vervolgingen van het militaire gezag in de Tweede Wereldoorlog, gaf de meerderheid van de Gakkai-leiders hun geloof op. In de ellende en verwarring van de oorlogstijd werden de leden uiteengedreven en de organisatie stortte feitelijk ineen. 5 3 De Daishonin schrijft: Nichiren heeft geprobeerd alle mensen in Japan tot het geloof in de Lotus Soetra op te wekken, opdat ook zij in de erfenis kunnen delen en boeddhaschap bereiken. (GND-I, 45) 4 Tsunesaburo Makiguchi, Makiguchi Tsunesaburo zenshu (Verzameld werk van Tsunesaburo Makiguchi) (Tokio: Daisanbunmei-sha, 1987), deel 10, Opmerking van de redactie van de SGI Newsletter: Dhr. Toda, toenmalig algemeen directeur van de organisatie, was ook gearresteerd en gevangen gezet vanwege zijn geloofsovertuiging, net als president 3

4 In juli 1945, net voor het einde van de oorlog, kwam Toda terug na zijn eenzame strijd in de gevangenis. Na zijn vrijlating ging hij onmiddellijk aan het werk om de organisatie weer op te bouwen. De pijnlijke lessen van de oorlogsjaren waren voor hem de aanleiding om een onoverwinnelijke organisatie van mensen te vormen die zouden blijven strijden voor kosenrufu, met wat voor vervolgingen ze daarbij ook te maken zouden krijgen. Hij was vastbesloten dit keer te slagen, zonder enig falen. Toda zag duidelijk in dat moedige leerlingen, die als individuen met dezelfde toewijding aan geloof als hun meester zouden opstaan, wanneer en waar ook, de weg zouden openen voor kosenrufu; en dat harmonieuze groepen beoefenaars, de leerlingen en lekenbeoefenaars van Nichiren, zich om hen heen zouden gaan vormen. Het instellen van het pad van meester en leerling Toda gaf mij een-op-een-lezingen over De erfenis van de hoogste Wet van het leven. Ik kan me een bepaalde studiesessie bijzonder levendig herinneren; dat was in de drukke eindejaarsperiode van december 1950, toen de bedrijven van Toda in de ergste crisissituatie verkeerden. Toda had zijn functie als algemeen directeur van de Soka Gakkai neergelegd om de organisatie te beschermen en niet te betrekken bij zijn persoonlijke zakenproblemen, en hij wachtte op het moment dat hij zijn grote taak voor kosenrufu vrij op zich kon nemen. Men was zich echter niet bewust van zijn diepe beslissing en hij kreeg een golf van kritiek over zich heen van mensen binnen de organisatie, naast de kritiek die hij al van het grote publiek kreeg vanwege zijn zakelijke situatie. Ik herinner me ook dat ik begin januari 1951 deze beroemde passage uit De erfenis van de hoogste Wet van het leven opschreef in mijn dagboek, vastbesloten om die in mijn leven te etsen. Dat was op een kritiek moment voor onze organisatie, toen de meester en leerlingen die aan de wederopbouw van de organisatie waren begonnen na de Tweede Wereldoorlog geconfronteerd werden met de vraag of ze nog een keer een grote vervolging konden overwinnen. In die tijd deed ik de gelofte: Ik zal het pad van meester en leerling tot het eeuwige pad van de Gakkai maken. 6 Het belangrijkste thema in de Lotus Soetra is de overdracht van de gelofte en taak om de Mystieke Wet te verspreiden, van de leermeester van de tijd zonder begin op de leerlingen van de tijd zonder begin. Wij in de SGI belichamen dit beginsel van meester en leerling in de huidige tijd van het Laatste Tijdperk van de Wet, en zijn verschenen om de grote gelofte van kosenrufu na te komen, de dierbare wens van Shakyamuni en Nichiren Daishonin. Nadat hij grote problemen had overwonnen, werd Toda ten slotte geïnaugureerd als tweede president van de Soka Gakkai (op 3 mei 1951). Hij nam toen direct de belangrijkste stap: een nieuwe opzet van de Soka Gakkai. De krantenkop Oprichting van een organisatie voor het geluk van de mensheid danste vrijmoedig over de voorpagina van de pas gelanceerde krant van de Gakkai, de Seikyo Shimbun. In die tijd waren er slechts ongeveer leden. Maar het ging niet om aantallen. Toda was er vast van overtuigd dat een groep mensen die een waren in de geest van vele lichamen, één gedachte voor de zaak van kosenrufu zeker een grootse en historische Makiguchi, die op 18 november 1944 in de gevangenis overleed. 6 Vgl. Daisaku Ikeda, A Youthful diary: One Man s Journey from the Beginning of Faith to Worldwide Leadership for Peace (Santa Monica, Californië: World Tribune Press, 2000), 81. 4

5 opdracht zou gaan vervullen. Dit doet me denken aan de overtuiging die de Indiase onafhankelijkheidsleider Mahatma Gandhi ( ) uitsprak: Een kleine groep mensen met een vastberaden geest, met een vurig, niet te doven geloof in hun levenstaak, kan de loop van de geschiedenis veranderen. 7 Onze organisatie die is toegewijd aan de overwinning van de mensen, met leden die een niet te doven geloof met elkaar delen in hun nobele taak van het vervullen van de grote gelofte voor kosenrufu, heeft inderdaad de loop der geschiedenis veranderd. Een verzameling goede vrienden die samen het boeddhisme beoefenen Toda verklaarde dat de Soka Gakkai-organisatie voor hem belangrijker was dan zijn eigen leven. De betekenis hiervan in boeddhistische zin is die van de samgha 8 van de huidige tijd de harmonieuze gemeenschap van gelovigen die de correcte leer van de Boeddha in praktijk brengen. Om de correcte leer tot in de eeuwigheid te bewaren en over te dragen moeten er mensen zijn die haar hooghouden en aan anderen overdragen. Oftewel, er moet een organisatie zijn. Tijdens het leven van Shakyamuni ontstond een gemeenschap van gelovigen om hem heen. Ananda, die bekend stond als degene die uitblonk in het luisteren naar de leerstellingen van de Boeddha, vroeg Shakyamuni eens: Het lijkt me toe dat je door het hebben van goede vrienden en door je samen met hen te ontwikkelen al halverwege bent op de weg naar het bereiken van boeddhaschap. Is dat een goede gedachte? Shakyamuni antwoordde: Ananda, deze manier van denken is niet correct. Het hebben van goede vrienden en zich samen met hen ontwikkelen is niet de helft van de weg van de Boeddha, maar de hele weg. Shakyamuni vervolgde: Bedenk u dit, Ananda. Is het niet zo dat mensen door mij als hun goede vriend te kiezen in staat zijn zich te bevrijden van het lijden door geboorte, ouderdom, ziekte en dood? Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat het hebben van goede vrienden en zich samen met hen ontwikkelen niet gelijk staat aan de halve weg van de Boeddha, maar aan de hele weg van de Boeddha. 9 Dit leert ons dat het pad van meester en leerling tot onze basis te maken en ons leven samen met goede vrienden te leiden - onze medeleden in geloof - de manier is om het lijden te overwinnen dat inherent is aan een mensenleven. In de SGI noemen we dit de eenheid van meester en leerling en de eenheid van vele lichamen, één gedachte die medebeoefenaars met elkaar delen. In hetzelfde boeddhistische geschrift staat beschreven hoe Shakyamuni s leerling Shariputra, die bekend stond als eerste in wijsheid, bij een andere gelegenheid vanuit een diep gevoel zei, alsof hij de conclusie van Shakyamuni en Ananda wilde bevestigen: Mijn 7 M.K. Gandhi, The Collected Works of Mahatma Gandhi (New Delhi: Afdeling publicaties van het ministerie van Informatie en radio en televisie, regering van India, 1977), deel 68 (15 oktober februari 1939), Samgha (Skt): ook sangha. De boeddhistische orde of de gemeenschap van boeddhistische gelovigen. De term in het Sanskriet betekende oorspronkelijk een collectieve eenheid of vergadering en ging later verwijzen naar de verzameling boeddhistische beoefenaars. 9 Deze episode is hier vrij weergegeven. Vgl. Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha: A Translation of the Samyutta Nikaya (Boston: Wisdom Publishing, 2000), Maggasamyutta [2 (2) Half the Holy Life],

6 leraar, samen zijn met goede vrienden, goede kameraden, is de hele weg van de Boeddha. 10 Shakyamuni verheugde zich over Shariputra s woorden en benadrukte nog eens dat zich ontwikkelen samen met goede vrienden de hele weg van de Boeddha is. Shakyamuni vond de banden tussen medebeoefenaars bijzonder waardevol. De verzameling van leermeester en leerlingen en goede vrienden in geloof is de harmonieuze gemeenschap van gelovigen, ook bekend als de onoverwinnelijke Sangha. 11 Shakyamuni s gemeenschap van gelovigen stond open voor alle mensen, voor de hele wereld. Hij verwelkomde iedereen die lid werd van deze gemeenschap hartelijk en toonde hun het grootste respect; hij discrimineerde nooit op grond van klasse of sociale positie. De ideale wereld van het boeddhisme is die waarin iedereen elkaar respecteert en aanmoedigt op basis van warme banden van hart tot hart, vol zorg en begrip. Het verstoren van de harmonieuze gemeenschap van gelovigen is niets anders dan het afsluiten en vernietigen van je eigen pad naar boeddhaschap. Het is de daad van wormen die uit het lichaam van de leeuw voortkomen en zich dan voeden met het lichaam van de leeuw (WND-I, 570), of krijgers die hun eigen kasteel van binnenuit verwoesten (GND-I, 45). Eenheid is de kracht voor overwinning Een eenheid vormen in de geest van vele lichamen, één gedachte is de basis van de onoverwinnelijke Sangha. Een dergelijke eenheid is de drijfkracht voor het behalen van de overwinning. Dit gaat vanzelfsprekend ook op voor allerlei gebieden waarin mensen zich inspannen. Thomas Paine ( ), de pamfletschrijver die een sleutelrol vervulde in de Amerikaanse Revolutie, schreef: Niet in aantallen, maar in eenheid ligt onze grote kracht. 12 De eenheid van vele lichamen, één gedachte op basis van een geloof dat is gewijd aan het realiseren van kosenrufu, is de strategie die een absolute overwinning verzekert. Laten we de SGI - ons onoverwinnelijke bastion van de mensen - grondig bewaken en voor altijd de ene na de andere overwinning behalen. In de onuitwisbare woorden van Nichiren Daishonin: Als de instelling van vele lichamen, één gedachte sterk bij de mensen leeft, zullen ze al hun doelen bereiken, terwijl met de instelling van één lichaam, verschillende gedachten niets opmerkelijks bereikt kan worden. ( ) Nichiren en zijn volgelingen zijn weliswaar met weinigen, maar zij zullen zeker hun grote taak, namelijk het wijd en zijd verspreiden van de Lotus Soetra [Nam-myoho-rengekyo] volbrengen. (GND-I, 107) Deze formule voor de overwinning geldt onveranderlijk ook voor deze tijd. Elkaar respecteren als boeddha s Wij zijn echter een verzameling van mensen, van gewone mensen in het Laatste Tijdperk van de Wet. Alleen maar oproepen tot eenheid betekent nog niet dat we mensen er makkelijk toe 10 Vgl. Idem, Maggasamyutta [3 (3) Sariputta], Vgl. Idem, Devatasamyutta [37 (7) Concourse <55>], Thomas Paine, Common Sense, in Thomas Paine: Collected Writings (New York: The Library of America, 1995), 36. 6

7 kunnen brengen een eenheid te vormen. De realiteit van de menselijke maatschappij is nu eenmaal dat er altijd mensen zullen zijn die we niet mogen of met wie we niet kunnen opschieten. Daarom is het belangrijk dat we ons niet laten meeslepen door snel voorbijgaande emoties, maar in plaats daarvan ons bewust inspannen om samen te werken en naar eenheid te streven. Het correcte pad van mensen die wijs zijn ligt niet in het wegzinken in het moeras van arrogantie en vooroordelen. De Daishonin heeft herhaaldelijk advies gegeven aan zijn volgeling Shijo Kingo die, al had hij een sterk gevoel voor goed en kwaad, de neiging had opvliegend te zijn en niet in staat was zijn emoties te bedwingen. In een brief aan Shijo Kingo [ De drie soorten schatten ] schrijft hij over het belang voor Kingo om goede relaties te onderhouden met de mensen om zich heen en zegt dan: Hoezeer u er ook tegen opziet, u moet op een vriendschappelijke manier met hen omgaan (vgl. GND-II, 355); en Onderhoud daarom altijd vriendschappelijke relaties met hen (GND-II, 356). In een andere brief, De veertien lasteringen [gericht aan lekenpriester Matsuno Rokuro Saemon], schrijft hij: Houd altijd in gedachten dat zij die in de Lotus Soetra geloven absoluut de laatsten moeten zijn die elkaar lasterlijk beledigen. Al degenen die in de Lotus Soetra geloven zijn zeer zeker boeddha s en iemand die een boeddha belastert begaat een zwaar misdrijf. ( ) Als iemand ook maar een enkel vers of zinsnede van de Lotus Soetra verkondigt, moet u hem hetzelfde respect betonen als u de Boeddha zou geven. Dit bedoelt de soetra als er staat U moet opstaan en hem van verre begroeten om hem hetzelfde respect te betonen als aan een boeddha [LSOC28, 365 (LS28, 324)]. (WND-I, ) Dit is een heel belangrijke raad die we altijd in gedachten moeten houden. Al degenen die geloven in de Lotus Soetra zijn zeer zeker boeddha s (WND-I, 756), zegt de Daishonin. Boeddha s maken geen ruzie met elkaar en spreken geen kwaad over elkaar. Als mens kunnen we onszelf alleen polijsten en ontwikkelen als we onder andere mensen zijn. Je altijd onder de mensen begeven, dat is de gelofte van Mahayana-bodhisattva s. Het is de beoefening voor het overwinnen van egoïsme en voor de groei en ontwikkeling als mens. Echte kampioenen die persoonlijk het initiatief nemen voor kosenrufu Ik heb de volgende woorden van Nichiren Daishonin diep in mijn hart opgeslagen en me vanaf mijn jeugdjaren ingespannen voor kosenrufu: De duivelkoning van de zesde hemel 13 heeft de tien soorten strijdkrachten 14 opgeroepen, 13 Duivelkoning van de zesde hemel: ook wel duivelkoning of hemelduivel. De koning der duivels die in de hoogste of de zesde hemel van de wereld van verlangen verblijft. Hij wordt ook wel Vrijelijk genietend van dingen die door anderen zijn verricht genoemd, de koning die voor zijn eigen plezier vrij gebruik maakt van de vruchten van andermans inspanningen. Talloze slaafse volgelingen dienen hem bij het verhinderen van de boeddhistische beoefening en hij schept er plezier in de levenskracht van andere wezens te ondermijnen, een uitingsvorm van de fundamentele duisternis die inherent is aan het leven. De duivelkoning is de personificatie van de negatieve tendens om anderen, koste van het kost, aan zijn wil te onderwerpen. 14 Tien soorten strijdkrachten: De tien soorten troepen staan voor de tien soorten hindernissen. Nagarjuna noemt ze in zijn Verhandeling over de Grote perfectie van wijsheid als volgt op: 1. hebzucht, 2. bezorgdheid en ongerustheid, 3. honger en dorst, 4. genotzucht, 5. sufheid en apathie, 6. angst, 7. twijfel en spijt, 8. woede, 9. 7

8 en voert te midden van de hoogste golven van de zee van lijden door geboorte en dood oorlog met de voorvechter van de Lotus Soetra, om te voorkomen dat de voorvechter dit onzuivere land [de saha-wereld] waar zowel gewone mensen als wijzen wonen, in bezit neemt en van hem wegrukt. Het is nu ruim twintig jaar geleden dat ik me in die situatie bevond en het grote gevecht [voor het verspreiden van de Mystieke Wet] begon. Geen enkel moment heb ik eraan gedacht me terug te trekken. (WND-II, 465; Het grote gevecht ) De strijd voor kosenrufu om alle levende wezens te bevrijden van de zee van lijden, zegt de Daishonin, is een hevig gevecht tegen de strijdkrachten van de duivelkoning van de zesde hemel. De Daishonin had te maken met een oneindige reeks levensbedreigende ontberingen en vervolgingen. Hij sloeg zich daar onbevreesd doorheen en liet zijn waakzaamheid geen moment verslappen. Op latere leeftijd zei de Daishonin heel kalm: [Ondanks de persoonlijke tussenkomst van de duivelkoning van de zesde hemel] kon ik dankzij de hulp van de hemelgoden zelfs de Vervolging te Tatsunokuchi 15 overleven en kwam ik ook veilig door andere grote vervolgingen heen. Zo langzamerhand moet de duivelkoning wel diep ontmoedigd zijn geraakt. (GZ, 843) 16 Met andere woorden, zegt hij, de duivelkoning van de zesde hemel was gedwongen zijn verlies te nemen. De gigantische strijd van de Daishonin als een ontembare leeuwenkoning, die angst aanjoeg binnen de strijdkrachten van de duivelkoning, leidde tot hulp van de hemelgoden - de beschermkrachten van het universum - waardoor hij zelfs tijdens de Vervolging te Tatsunokuchi als overwinnaar uit de strijd kon komen. De volgelingen van Nichiren Daishonin zijn een verzameling kampioenen en hebben een voor een de spirit van deze grote leeuwenkoning geërfd. De Daishonin geeft ons een strikte aanwijzing: Niemand van u die zich een leerling van mij noemt, mag zich ooit overgeven aan lafheid. (GND-II, 322) In het licht hiervan wordt onze organisatie, die gebaseerd is op de geest van vele lichamen, één gedachte, gekenmerkt door de krachtige eenheid tussen onbevreesde kampioenen. Een zelfstandig geloof zorgt ervoor dat de onwankelbare eenheid van vele lichamen, één gedachte mogelijk is. Een ware eenheid is niet mogelijk als we de passieve of onverantwoordelijke houding aannemen om het moeilijke werk aan anderen over te laten, en denken dat dit onze zorg niet is en dat iemand anders het wel zal doen. In antwoord op de woorden van de Daishonin Ik vertrouw u de verspreiding van het boeddhisme in uw provincie toe (WND-I, 1117), moeten we allemaal opstaan op de plek of in de plaatselijke gemeenschap waar we nu zijn. zucht naar rijkdom en roem, en 10. arrogantie en minachting voor anderen. 15 Vervolging te Tatsunokuchi: Op 12 september 1271 werd de Daishonin ten onrechte door machtige personen in de regering gearresteerd en midden in de nacht weggevoerd naar het executieterrein op het strand van Tatsunokuchi in de buitenwijken van Kamakura, de zetel van de regering, waar men hem onder dekking van de duisternis probeerde te executeren. De executiepoging mislukte en ongeveer een maand later werd de Daishonin naar het eiland Sado verbannen. 16 Oko kikigaki (De opgetekende lezingen); staan niet in deel I of II van de WND. 8

9 Kansai zal steeds sterker worden Het was de wens van Toda om een onverwoestbare basis te leggen van mensen die zich nooit zouden laten verslaan, door wat voor aanval van de duivelse aard van gezag ook. 17 juli 1957 is een dag die ik nooit zal vergeten. Op die dag kwam ik vrij na twee weken hechtenis op een politiebureau; ik was op valse beschuldigingen gearresteerd. Die avond werd er, terwijl buiten een hevige stortbui neerviel alsof de hemelgoden op die manier hun woede wilden uiten, een evenement - de Osaka-bijeenkomst - gehouden in het stadhuis van Nakanoshima, waar men protesteerde tegen de onrechtvaardige acties van de autoriteiten. Wat later bekend werd als het Osaka-incident 17 was een zaak waarin de regering de Soka Gakkai probeerde te onderdrukken. De autoriteiten kozen mij als mikpunt, omdat ze mij als de bindende factor voor onze leden in de streek Kansai zagen, met de bedoeling om mijn arrestatie te gebruiken als springplank voor een aanklacht tegen meneer Toda. Normaal gesproken zou dit voldoende zijn geweest om een organisatie te vernietigen. Maar toen de autoriteiten hun gemene aanval op de Gakkai inzetten, bleven de leermeester en leerlingen van Soka - vooral onze leden in Osaka, gewone mensen toegewijd aan de waarheid en rechtvaardigheid - onbevreesd en onverstoorbaar. Toda prees de eenheid onder de Kansai-leden oprecht, leden die daimoku reciteerden en opstonden om samen tegen dit onrecht te strijden. Ze zagen dit incident niet als het probleem van iemand anders, maar waren woedend alsof ze zelf werden aangevallen. Toda zei met volle overtuiging tegen me: Kansai zal steeds sterker worden. En nu zijn er in overeenstemming met de vurige wens van meneer Toda onoverwinnelijke gouden citadellen gebouwd van vele lichamen, één gedachte, niet alleen in Kansai maar door heel Japan heen en over de hele wereld. Dit maakt me echt blij. Het realiseren van wereldwijde kosenrufu door middel van ons netwerk van Bodhisattva s van de Aarde Met mijn inauguratie als derde president van de Soka Gakkai (op 3 mei 1960) is het tijdperk van wereldwijde kosenrufu serieus begonnen. Eerst verscheen er een pionierende kampioen van de Mystieke Wet, daarna een volgende in dit land of dat gebied. Zij werden zich een voor een bewust van hun levenstaak voor kosenrufu, namen actie om anderen over het boeddhisme te vertellen en gingen vervolgens de ene na de andere persoon helpen hetzelfde te doen. Onze leden moesten in sommige landen en gebieden lange winters van tegenspoed doorstaan. Maar hoe moeilijker de omstandigheden waarin ze verkeerden, des te schitterender het feitelijk bewijs is van de overwinning die ze in de maatschappij hebben laten zien. Onze organisatie in Brazilië is bijvoorbeeld jarenlang vervolgd onder de langdurige militaire dictatuur in dat land. Als gevolg daarvan kon ik onze leden daar achttien jaar lang niet bezoeken. Ook in Zuid-Korea en Taiwan, plaatsen die hadden geleden onder de Japanse militaire overheersing voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, hadden onze leden herhaaldelijk met moeilijkheden te kampen vanwege diepgewortelde misverstanden en 17 Osaka-incident: het incident waarbij president Ikeda, toen nog hoofd van de jeugddivisie van de Soka Gakkai, werd gearresteerd en valselijk beschuldigd van schending van de kieswet tijdens een tussentijdse verkiezing voor het Hoogerhuis in Osaka in Aan het einde van de rechtszaak, die ruim vier jaar in beslag nam, werd hij van alle aanklachten volledig vrijgesproken. 9

10 vooroordelen in die gemeenschappen. Maar door vasthoudend alle beproevingen en ellende te overwinnen door een solide eenheid in de geest van vele lichamen, één gedachte, hebben onze leden daar echt prachtige organisaties opgebouwd van wereldburgers die model kunnen staan voor de rest van de wereld. Toen ik SGI-leden ontmoette in Nepal, de geboorteplaats van Shakyamuni, heb ik er bij hen op aangedrongen om harmonie tot hun eerste, tweede en derde prioriteit te maken. In een organisatie waarin de leden eensgezind zijn wat betreft hun doel en samen in harmonie verdergaan, zijn er hoop, geluk en overwinning. Onze leden in Ivoorkust en andere landen in Afrika, het continent van hoop, blijven ook een mooie ontwikkeling doormaken en werken samen met de motto s Itai doshin ( Vele lichamen, één gedachte ) en Victoire! (Overwinning!). Vele lichamen - in de term vele lichamen, één gedachte - kan ook worden verwoord als diversiteit. In een discussie met vertegenwoordigers van het culturele departement van SGI-USA (in augustus 1992) heb ik gezegd dat uniformiteit leidt tot despotisme en dictatorschap, en dat het Nichiren Boeddhisme en de SGI diversiteit voorstaan en dit creatief in positieve zin gebruiken. 18 Metaforen als een orkest of een slakom zijn gebruikt om culturele verschillen tussen gemeenschappen te beschrijven. In een orkest brengt een diverse verzameling instrumenten, met elk een uniek eigen geluid, samen een prachtige symfonie tot gehoor. Een rijke verscheidenheid aan kleurrijke groentes in een slakom zorgt voor een levendige harmonie. Dit zijn metaforen voor een gemeenschap waarin verschillende soorten mensen harmonieus en vreedzaam naast elkaar leven. Feitelijk is de rijke diversiteit van de SGI in multi-etnische en multiculturele gemeenschappen over de hele wereld een van de kenmerken van onze organisatie, die alom de aandacht van denkers heeft getrokken en hun bewondering heeft opgewekt. Daarom is het niet overdreven te zeggen dat de SGI, die juist eenheid in verscheidenheid als centraal punt koestert, het ideaal van een ware wereldgemeenschap belichaamt. Waar ons netwerk van zelfverzekerde onafhankelijke SGI-leden zich ook over de hele wereld verspreidt, daar ligt het pad van waarde creëren voor geluk wijd open voor ons, en daar weerklinkt de muziek van vrede en hoop. Zo ziet het prachtige tijdperk dat we nu zijn ingegaan eruit. Alle boeddha s en bodhisattva s prijzen onze nobele leden Wie hebben in deze tijd van het Laatste Tijdperk van de Wet de wereldwijde verspreiding van de Mystieke Wet uitgevoerd, de leer voor de verlichting van alle mensen? Wie hebben zich werkelijk te midden van degenen die lijden begeven en het licht van hoop voor een stralender toekomst gebracht aan de mensen om zich heen, vanuit de wens ze te helpen de duisternis van wanhoop te verdrijven? Wie hebben, strijdend tegen hun eigen problemen, een hand uitgestoken om anderen die problemen hebben warm te ondersteunen, en wie zijn doorgegaan met het voeren van een dialoog om ze te helpen de moed en energie op te brengen om een bruisend, positief leven te leiden? Wie hebben de mensen in heel Japan en over de hele wereld onvermoeibaar aangemoedigd en vol vertrouwen tegen hen gezegd: Nu is de tijd gekomen om je karma te 18 Vgl. SGI Newsletter, nr

11 veranderen. Laten we samen daimoku reciteren en ons uiterste best doen! Winter gaat altijd over in lente. Je kunt dit lijden te boven komen en gelukkig worden, dat lijdt geen twijfel! Niemand anders dan onze nobele leden. Het is alleen de SGI, een verzameling Bodhisattva s van de Aarde. Niemand anders dan wij, de leermeesters en leerlingen van Soka. Het beginsel dat in het (16e) hoofdstuk Levensspanne van de Lotus Soetra staat: Ik ben altijd hier, de Wet verkondigend (LSOC16, 271 [LS16, 229]) - oftewel, de eeuwige boeddha is altijd hier in de saha-wereld om de Mystieke Wet uiteen te zetten - wordt realiteit door de aanwezigheid van de SGI die zich toewijdt aan het vervullen van de gelofte voor kosenrufu. Dit is ook de betekenis van de SGI als de organisatie die in overeenstemming is met de wil en het besluit van de Boeddha. De SGI is de ware boeddhistische samgha - harmonieuze gemeenschap van gelovigen - van onze tijd. Daarom zei Toda dat er in toekomstige boeddhistische geschriften naar de Soka Gakkai zou worden verwezen als Boeddha Soka Gakkai. 19 Zonder enige twijfel roepen Nichiren Daishonin en alle boeddha s en bodhisattva s van de tien richtingen en drie bestaansperioden verleden, heden en toekomst uit: Schitterend! Schitterend!, vol lof en vreugde over de geweldige stappen die wij in de SGI hebben gemaakt en nog steeds blijven maken, ter bevordering van wereldwijde kosenrufu. Onderlinge aanmoediging en harmonieuze ontwikkeling Aan het begin van dit jaar (2014) heb ik gevraagd of een kalligrafie die ik vele jaren geleden had gemaakt van een van de gedichten van mijn leermeester, getoond kon worden aan de leden op de leidersbijeenkomst op het Hoofdkantoor van de Soka Gakkai ter gelegenheid van het begin van het Jaar waarin het doek opgaat voor een nieuw tijdperk van wereldwijde kosenrufu. Hetzelfde gedicht staat ook gegraveerd in een gedenkteken dat de noordelijke binnenhof opluistert van de Hal van de grote gelofte voor kosenrufu [in Shinanomachi, Tokio]: De reis voor de verspreiding van de Mystieke Wet is lang; laten we elkaar aanmoedigen en samen verdergaan. Wij, de leermeesters en leerlingen van Soka, leiden ons leven samen, strijden samen, en streven ernaar de grote gelofte voor kosenrufu samen voor eeuwig te vervullen door de drie bestaansperioden verleden, heden en toekomst heen, voor altijd in eensgezindheid. We zijn allemaal kameraden die hetzelfde doel nastreven en die het fundamentele lijden door geboorte, ouderdom, ziekte en dood het hoofd bieden en strijd leveren voor het geluk van onszelf en van anderen. Dat is de reden dat de SGI een organisatie is met leden die elkaar aanmoedigen en steunen. Met leden die samen studeren en elkaar inspireren, leden die 19 Meneer Toda zei eens: De Soka Gakkai is verschenen als de gezant van de Daishonin en zij volgt het pad van de bodhisattva om de hoogste leer wijd en zijd te verspreiden en over te dragen aan alle mensen van het Laatste Tijdperk van de Wet. Dit is zeker de belichaming van de verklaring van de Boeddha: Ik ben voortdurend op deze saha-wereld geweest, bezig de Wet te verkondigen, mensen te onderrichten en te bekeren. (LSOC16, 266 [LS16, 225]) De Soka Gakkai verdient het bekend te staan als Boeddha Soka Gakkai ; ze is een verzameling van boeddha s. 11

12 ernaar streven samen hindernissen te overwinnen en onderlinge groei te bereiken. Ik denk altijd aan onze ongelofelijk nobele leden in gebieden die in maart 2011 getroffen zijn door de aardbeving en tsunami in Tohoku en die onvermoeibaar bezig zijn geweest mensen samen te brengen, ze moed en hoop te geven en de weg naar herstel voor hen te verlichten. Het licht van wederopbouw en geluk schijnt nu des te helderder. En bij hun gestadige voortgang met een onbevreesde onoverwinnelijke spirit blijft dat licht zich verspreiden en het leven van alle mensen om hen heen lichter maken. Onze leden in andere delen van de wereld schijnen ook als lichtjes van hoop voor de mensen om zich heen. Terwijl ze met allerlei persoonlijke problemen kampen, gaan ze door met het aanmoedigen van leden en vrienden en leveren een tomeloze strijd voor kosenrufu. Ook in de toekomst - tot in de eeuwigheid - zullen wij als SGI-leden blijven doorgaan op basis van geloof, verenigd in de prachtige geest van vele lichamen, één gedachte, elkaar warm ondersteunend en aanmoedigend, wat voor stormen er ook mogen komen. We zullen onze weg van moed en hoop samen vervolgen en hoeven nergens bang voor te zijn. Dat is de manier om de wereldwijde verspreiding van de Mystieke Wet te realiseren. Het is ook de weg naar een wereldmaatschappij waarin de lofzang op het leven en de mensheid weerklinkt. Ik heb er alle vertrouwen in dat de dag zal komen dat de mooie eenheid van de SGI - een verzameling gewone mensen die samen strijden in de geest van vele lichamen, één gedachte - opgetekend zal zijn in de triomfantelijke geschiedenis van het mensenras als een zeer uitzonderlijke prestatie. De dageraad van een nieuw tijdperk van de mensen is al aangebroken door de gezamenlijke inspanningen van ons netwerk van Bodhisattva s van de Aarde over de hele aarde. Met de diepste dankbaarheid aan mijn dierbare jeugddivisieleden van de SGI en toekomstdivisieleden, de gezanten van morgen, evenals mijn dierbare leden van de mannen- en vrouwendivisies, de meest betrouwbare leden van onze Soka-familie, voor de mogelijkheid om met u deze 3 Mei te delen, vol overwinning, glorie en hoop. 12

Deel A De erfenis van de hoogste Wet van het leven

Deel A De erfenis van de hoogste Wet van het leven Deel A De erfenis van de hoogste Wet van het leven President Ikeda s lezingenserie Leren van de geschriften van Nichiren Daishonin - de leerstellingen om mee te overwinnen; SGI Newsletter 9011, 9 juni

Nadere informatie

Geloof voor het verwezenlijken van geluk - een gelukkig leven creëren voor onszelf en anderen

Geloof voor het verwezenlijken van geluk - een gelukkig leven creëren voor onszelf en anderen Gosho studie De vijf eeuwige richtlijnen Deze maand de eerste helft van de lezing Geloof voor het verwezenlijken van geluk, die gebruikt zal worden voor de studiebijeenkomst in juni. SGI Nieuwsbrief 9450.

Nadere informatie

Deel B Grondbeginselen van het Nichiren Boeddhisme in de SGI

Deel B Grondbeginselen van het Nichiren Boeddhisme in de SGI Deel B van het Nichiren Boeddhisme in de SGI Uit SGI Newsletter 9379, 6 april 2016 Boeddhaschap bereiken in dit leven Het fundamentele doel van ons boeddhistisch geloof en onze beoefening is het bereiken

Nadere informatie

Geloof voor een gezond en lang leven - De onverwoestbare zuiverheid van de schatten van het hart.

Geloof voor een gezond en lang leven - De onverwoestbare zuiverheid van de schatten van het hart. Gosho studie De vijf eeuwige richtlijnen Deze maand deel 2 van de lezing Geloof voor een gezond en lang leven, die gebruikt zal worden voor de studiebijeenkomst. SGI Nieuwsbrief 9486. Geloof voor een gezond

Nadere informatie

Het openen van de ogen deel 16

Het openen van de ogen deel 16 Het openen van de ogen deel 16 Mijn leerlingen en ik Het bereiken van boeddhaschap door een standvastig geloof op het cruciale moment Lezing Al zullen mijn leerlingen en ik met allerlei moeilijkheden te

Nadere informatie

Handboek. voor verantwoordelijken. met nadruk op het district

Handboek. voor verantwoordelijken. met nadruk op het district Handboek voor verantwoordelijken met nadruk op het district Herziene uitgave, 2014 SGI Nederland (SGI-NL) Krakelingweg 19, 3707 HN Zeist, Nederland 030 691 5396, sokanl@xs4all.nl / www.sginl.org Ontwerp:

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer.

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer. Psalmen Psalm 119 Heer, ik wil leven volgens uw wetten 1 Gelukkig zijn mensen die altijd het goede doen, die leven volgens de wet van de Heer. 2 Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Deel B Lezingen over Over het bereiken van boeddhaschap in dit leven (Uit president Ikeda s lezingenreeks; uitg. SGI Nederland, 2008)

Deel B Lezingen over Over het bereiken van boeddhaschap in dit leven (Uit president Ikeda s lezingenreeks; uitg. SGI Nederland, 2008) Deel B Lezingen over Over het bereiken van boeddhaschap in dit leven (Uit president Ikeda s lezingenreeks; uitg. SGI Nederland, 2008) Het bereiken van boeddhaschap in dit leven het hoofddoel in het leven

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Deel B Lezingen over Over het bereiken van boeddhaschap in dit leven

Deel B Lezingen over Over het bereiken van boeddhaschap in dit leven Deel B Lezingen over Over het bereiken van boeddhaschap in dit leven Uit Lezingenreeks Over het bereiken van boeddhaschap in dit leven ; uitg. SGI Nederland, 2008 Het bereiken van boeddhaschap in dit leven

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

4.De vierde Edele Waarheid is de waarheid van de weg, die leidt naar het beëindigen van het lijden.

4.De vierde Edele Waarheid is de waarheid van de weg, die leidt naar het beëindigen van het lijden. Het Achtvoudig Pad Als we de geschiedenis van het boeddhisme nagaan zien we, school na school, traditie na traditie, dat voortdurend opnieuw verwezen wordt naar de Vier Edele Waarheden en vooral naar het

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

De boodschappen van het jaar 2008

De boodschappen van het jaar 2008 2 januari 2008 Lieve kinderen! Met al de kracht van mijn hart hou ik van jullie en geef ik mijzelf aan jullie. Zoals een moeder vecht voor haar kinderen, bid ik voor jullie en vecht voor jullie. Ik vraag

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk. les 4 FOLLOW MENTOR

Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk. les 4 FOLLOW MENTOR Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk van de hemel les 4 DEEL 3 FOLLOW MENTOR ONS HART Matt 5:3 Mensen die nederig van hart zijn, mogen het koninkrijk van de hemel binnengaan. Er

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

VREDE EN HARMONIE IN HET BOEDDHISME

VREDE EN HARMONIE IN HET BOEDDHISME VREDE EN HARMONIE IN HET BOEDDHISME VREDE EN HARMONIE -INDIVIDUEEL -MAATSCHAPPELIJK Alle religies of positieve leefwijzen/denksystemen streven vrede en harmonie na Boeddha Shakyamuni 1.Basispunten van

Nadere informatie

Eerste lezing: Habakuk 3:1-3,16-19 Evangelielezing: Lukas 17:1-10

Eerste lezing: Habakuk 3:1-3,16-19 Evangelielezing: Lukas 17:1-10 Eerste lezing: Habakuk 3:1-3,16-19 Evangelielezing: Lukas 17:1-10 Verkondiging Geef me meer geloof God. Het is één van de meest gevaarlijke vragen die je aan God kunt stellen. Ik kan je van te voren zeggen:

Nadere informatie

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music Familie naar Psalm 133 2012 Celmar Music Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, als broers en als zussen om elkaar geven, en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven.

Nadere informatie

Aanhefteksten. voor rouwbrieven

Aanhefteksten. voor rouwbrieven Aanhefteksten voor rouwbrieven Aanhefteksten- Algemeen alg1 alg2 alg3 alg4 alg5 alg6 alg7 alg8 alg9 Heden overleed zacht en kalm Heden is van ons Tot ons aller droefheid is van ons Wij geven u kennis dat

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

SIPP persoonlijkheidsvragenlijst

SIPP persoonlijkheidsvragenlijst SIPP persoonlijkheidsvragenlijst Deze vragenlijst bestaat uit een aantal stellingen. Deze stellingen hebben betrekking op de laatste 3 maanden. Door per stelling aan te geven in hoeverre u het hier bent,

Nadere informatie

Deel D - De geschiedenis van de SGI

Deel D - De geschiedenis van de SGI Deel D De geschiedenis van de SGI Deel D - De geschiedenis van de SGI Spirituele onafhankelijkheid De Soka Gakkai en Nichiren Shoshu uiteengevallen In november 1991 heeft Nikken Abe, de toenmalige hogepriester

Nadere informatie

Preek de zaaier Lieve gemeente,

Preek de zaaier Lieve gemeente, Lieve gemeente, Stel dat er een winkel zou zijn waar je alles kon kopen wat nodig is om het koninkrijk van God op aarde gestalte te geven. Daar zouden we toch snel met een boodschappenlijstje naar toe

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

2.2 Liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf

2.2 Liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf 2.2 Liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf Zingen of luisteren naar de cd: Adem in, ik ga terug naar het eiland in mijzelf. Er zijn prachtige bomen op dit eiland. Er zijn heldere waterstromen. Er zijn

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest.

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest. Leven door geloof Veel christenen hebben door de eeuwen heen oprecht gezocht naar heiligheid en overwinning over de zonde, door hun kruis op zich te nemen en zichzelf te verloochenen. Maar ze hebben het

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

GEBEDEN UIT HET HART

GEBEDEN UIT HET HART GEBEDEN UIT HET HART Inhoud Voorwoord 9 Inleiding: Een gebed om bescherming 13 Deel 1 Gebeden voor de reis naar binnen 15 Bewerk de tuin van mijn ziel 16 Een eenvoudig gebed 17 Geef ons een eenvoudig hart

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied.

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied. e Opstandingskerk - 15 maart 2015 4 zondag van de veertig dagen - Laetare Lezing: Johannes 6, 1-15 Gemeente van Christus, Het is kort voor het paasfeest. Jezus gaat naar de overkant van het Meer van Galilea.

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

Wijsheid (343, 369,374, 395, 400, 446) 343. Het Licht in de mens

Wijsheid (343, 369,374, 395, 400, 446) 343. Het Licht in de mens Wijsheid (343, 369,374, 395, 400, 446) 343. Het Licht in de mens 16-02-2014 Het thema van vandaag is Wijsheid Hoe we wijs kunnen handelen heb ik verstopt in de volgende preek Elk mens heeft een Licht in

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het trof mij dat de lezingen van vandaag vol tegenstellingen zitten: het begint al bij Jesaja 41: mensen zijn

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015 Dodenherdenking Beuningen, 4 mei 2015 Voor het eerst in mijn leven bezocht ik twee weken geleden Auschwitz en Birkenau. Twee plekken in het zuiden van Polen waar de inktzwarte geschiedenis van Europa je

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Wetten van oorzaak en gevolg

Wetten van oorzaak en gevolg Wetten van oorzaak en gevolg Eerste druk, april 2012 2012 John Warnas isbn: 978-90-484-2372-9 nur: 718 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze

Nadere informatie

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Jezus stond op uit de dood, uit het graf. Maar waarom is dat paasgebeuren nu belangrijk voor u/jou? Als iemand

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

De Bijbel open (06-07)

De Bijbel open (06-07) 1 De Bijbel open 2013 26 (06-07) Het is op het eerste gezicht een wonderlijke tekst waarover we vanmorgen nadenken. Een tekst waarin Paulus zegt dat hij blij is dat hij lijdt als apostel van Christus.

Nadere informatie

De krachtige gemeente. De krachtige gemeente Handelingen 2:42-47 en 4:32-35

De krachtige gemeente. De krachtige gemeente Handelingen 2:42-47 en 4:32-35 De krachtige gemeente Hand. 2:41-47 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht

Nadere informatie

Bij Mattheus 5 : 13-16 - Zout en licht Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein,

Bij Mattheus 5 : 13-16 - Zout en licht Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein, 9 februari 2014 Bij Mattheus 5 : 13-16 - Zout en licht Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein, Misschien heeft u bij het zingen van dit lied ook altijd wel een wat dubbel

Nadere informatie

Hij/zij was de liefste, maar ook de ergste

Hij/zij was de liefste, maar ook de ergste Hij/zij was de liefste, maar ook de ergste Eerste druk, 2014 2014 Emelie van Laar isbn: 9789048434497 nur: 775 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!!

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!! 1 Preek 24 januari 2010 Schriftlezing Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21 Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

San Damiano, weg naar het heiligdom

San Damiano, weg naar het heiligdom God, onze Leidsman, de eeuwen spreken van Uw stem, die gehoord werd door mensen die vanuit de diepte van hun hart uitzagen naar Uw licht. Uw roepstem hebben wij verstaan en onbevreesd zijn wij op weg gegeaan.

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet?

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet? Bidden, praten met God LES 5 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:12-14, Hand 2:42, Hand 4:23-31 Hand 6:3-6 Hand 8:17, Hand 16:18, Hand 28:8

Nadere informatie

Voorwoord Met oprechte blijdschap schrijf ik het voorwoord voor dit boek. Ik ken Henk Rothuizen al vele jaren en heb hem zien opgroeien tot een man van God, met een bediening die verder reikt dan zijn

Nadere informatie

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is.

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is. 1 JOHANNES vertaling dr. A. Dirkzwager 1 Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met onze ogen gezien hebben, wat we bekeken hebben en onze handen aangeraakt hebben in verband met het

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten

Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten Bron: http://ninabrackman.blogspot.nl/p/de-alchemist-paulo-coelho.html Dit is een deel van een blog over De Alchemist van Paulo Coelho door Nina Brackman.

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 8-12 jarigen Lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Ilja Witte en Judith Maarsen Mei 2007Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

Uit God geboren. Weekoverweging. Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens

Uit God geboren. Weekoverweging. Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens WEEK 51 1 Weekoverweging Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens Uit God geboren Je hebt groot gelijk als je niet gelooft, dat Jezus is voortgekomen uit geestelijk zaad. Waarom zo moeilijk

Nadere informatie

Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie,

Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie, 1. Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie, Beste Veteranen, familieleden, vrienden en kennissen

Nadere informatie

Waar is onze zekerheid op gebaseerd? Leven we voor het tijdelijke of het eeuwige?

Waar is onze zekerheid op gebaseerd? Leven we voor het tijdelijke of het eeuwige? Waar is onze zekerheid op gebaseerd? Leven we voor het tijdelijke of het eeuwige? We leven in een wereld die zijn zekerheden gebouwd heeft op materialisme, positie, geld, macht, eer, eigenbelang, enz.

Nadere informatie

Die Jezus volbracht in zijn leven, toen hij in de wildernis leefde

Die Jezus volbracht in zijn leven, toen hij in de wildernis leefde Kunt u een verhaal over Jezus vertellen dat veel voor u betekent? Ja, Jezus is erg belangrijk voor mij en anderen die geloven dat hij onze redder en heer der levenden is Een belangrijk verhaal voor mij

Nadere informatie

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée Life Coach Désirée Snelling Berg Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée 2011 Magie voor het verkopen van je huis

Nadere informatie

Op de grens van hemel en aarde. Een bijna-doodervaring

Op de grens van hemel en aarde. Een bijna-doodervaring Op de grens van hemel en aarde Een bijna-doodervaring Eerste druk, 2014 2014 Tineke H.C.M. Verwij Illustraties: Tineke H.C.M. Verwij Coverfoto: Tineke H.C.M. Verwij isbn: 9789048432684 nur: 402 Uitgever:

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Dames en heren, allen hier aanwezig. Het is voor mij een grote eer hier als pas benoemde burgemeester

Nadere informatie

Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken)

Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken) Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken) Dag en nacht waakt ze. Haar handen kennen geen rust. Haar ogen gaan rond en zien wat gezien moet worden. Haar oren zijn gespitst en horen wat gehoord

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

De vorm van het verhaal

De vorm van het verhaal Over dit boek Het verhaal van Reinaart de vos is een van de oudste verhalen in het Nederlands. Het is geschreven in de 13 de eeuw door Willem. Wie die Willem precies was, weten we niet. Willem heeft het

Nadere informatie

Waar de hemel de aarde raakt daar wordt de mens bewogen...

Waar de hemel de aarde raakt daar wordt de mens bewogen... Waar de hemel de aarde raakt daar wordt de mens bewogen... Ton Schulten Woord vooraf Al van jongs af heeft Ton Schulten zich aangetrokken gevoeld tot schilderkunst en vormgeving. Op 53-jarige leeftijd

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

De Bijbel Open (23-02)

De Bijbel Open (23-02) 1 De Bijbel Open 2013 8 (23-02) Zoals u wellicht weet vieren veel christenen dit jaar het feit dat de Heidelbergse Catechismus (HC) 450 jaar geleden werd gepubliceerd. Ik denk dat er nauwelijks een ander

Nadere informatie