In het Sectorplan Bouw & Infra zijn vijf subsidieregelingen opgenomen voor werkgevers (maatregel 2 t/m 6).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het Sectorplan Bouw & Infra zijn vijf subsidieregelingen opgenomen voor werkgevers (maatregel 2 t/m 6)."

Transcriptie

1 Subsidieregelingen sectorplan In het Sectorplan Bouw & Infra zijn vijf subsidieregelingen opgenomen voor werkgevers (maatregel 2 t/m 6). Maatregel 2: Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 3: Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar die bbl-2/bbl-3 leerlingen begeleiden Maatregel 4: Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 5: Realiseren van banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar Maatregel 6: Realiseren van banen voor langdurig werklozen tot 27 jaar ter vervanging van een vrijwillig vervroegd uitgetreden werknemer Hieronder worden ze samengevat in de vier belangrijkste kenmerken van de regelingen: d) Welke documenten worden overlegd? Omdat voor de cofinanciering van de maatregelen in het sectorplan een beroep wordt gedaan op de financiële middelen die het ministerie van SZW ter beschikking stelt op grond van de Regeling cofinanciering sectorplannen (Stcrt. 2013, nr ), is bij het opstellen van de voorwaarden van de subsidieregelingen rekening gehouden met de eisen van het ministerie van SZW. De subsidie wordt daarom uitbetaald onder voorbehoud van definitieve vaststelling door de minister van SZW van de volledige subsidieverantwoording van het sectorplan. De regelingen gaan in per en worden door Fundeon uitgewerkt in reglementen, die in de loop van oktober zullen worden gepubliceerd. Voor alle maatregelen geldt, dat de subsidie in het sectorplan slechts kan worden verstrekt indien voor de betreffende werknemer geen gebruik wordt gemaakt van andere subsidies van overheidswege. Uitgangspunt voor alle subsidieregelingen is dat sprake is van declaratie van loonkosten van de werknemer waarvoor de regeling van toepassing is. Bij het bepalen van de loonkosten wordt uitgegaan van een opslagpercentage van 32%. Dit percentage is door het ministerie vastgesteld. Hoewel de subsidieregelingen formeel lopen tot , kunnen alleen de volledige subsidiemogelijkheden worden benut voor werknemers die vóór in dienst komen/gebruik maken van de regeling. Samenvatting subsidieregelingen sectorplan bouw & infra, versie

2 2. Loonkostensubsidie voor het stimuleren van mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar De subsidie is bestemd voor werkgevers die niet werkloze werknemers ouder dan 55 jaar in dienst nemen. De subsidie bedraagt 20% van de loonkosten (vast overeengekomen loon plus 32 %) gedurende maximaal 52 weken. De ingangsdatum van het arbeidscontract van de nieuwe werknemer moet liggen in de periode van tot (Voor werknemers die na instromen, kan gezien het einde van de looptijd van het sectorplan geen volledige 52 weken subsidie meer worden uitbetaald). De werknemer moet additioneel worden aangenomen. De vacature die deze werknemer invult, moet het personeelsbestand doen toenemen of door natuurlijk verloop zijn ontstaan. De betreffende werknemer dient op ingangsdatum van zijn arbeidscontract ouder te zijn dan 55 jaar. De betreffende werknemer dient voorafgaand aan de indiensttreding niet werkloos te zijn. Met de betreffende werknemer dient een arbeidsovereenkomst voor de duur van tenminste 12 maanden te worden afgesloten. o verklaring netto toename aantal werknemers; Kopie ID-bewijs werknemer. Kopie arbeidsovereenkomst werknemer. Kopie eerste loonstrook werknemer. Kopie loonstrook vorige werkgever. Samenvatting subsidieregelingen sectorplan bouw & infra, versie

3 3. Loonkostensubsidie voor het behoud van kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar die bbl-2/bbl-3 leerlingen begeleiden De subsidie is bestemd voor werkgevers die leermeesters ouder dan 55 jaar in dienst hebben (nemen) die leerlingen in bbl-2 en/of bbl-3 begeleiden. De subsidie bedraagt 50% van de loonkosten (vast overeengekomen loon plus 32 %) van de begeleidingsuren (maximaal 1 dag in de week) van de leermeester en uit 50% van de leermeestertoeslag van de overige uren van de leermeester gedurende maximaal 52 weken. De begeleiding door de leermeester moet starten voor (Voor leermeesters waarvoor de subsidie wordt aangevraagd na , kan gezien het einde van de looptijd van het sectorplan geen volledige 52 weken subsidie meer worden uitbetaald). De leermeester moet ouder dan 55 jaar zijn. Met de leerling-werknemer die de bbl-2 of de bbl-3 opleiding volgt, dient een fulltime arbeidsovereenkomst te zijn afgesloten voor minimaal de duur van de opleiding. De leermeester moet een door Fundeon erkende leermeester zijn. Kopie ID-bewijs nieuwe leerling-werknemer. Kopie ID-bewijs leermeester. Kopie arbeidsovereenkomst leerling-werknemer. Kopie arbeidsovereenkomst leermeester. Kopie onderwijsovereenkomst leerling-werknemer. Kopie loonstrook op ingangsdatum aanmelding leermeester. Samenvatting subsidieregelingen sectorplan bouw & infra, versie

4 4. Loonkostensubsidie voor het realiseren van leerwerkplekken voor jongeren tot 27 jaar De subsidie is bestemd voor werkgevers die leerling-werknemers in dienst nemen die jonger zijn dan 27 jaar en een bbl-2 of een bbl-3 opleiding volgen. De subsidie bedraagt 20% van de loonkosten gebaseerd op het wettelijk minimumloon (brutoloon plus 32 %), rekening houdend met de leeftijd van de leerling-werknemer gedurende maximaal 104 weken. De ingangsdatum van het arbeidscontract van de nieuwe leerling-werknemer moet liggen in de periode van tot De betreffende leerling-werknemer dient op ingangsdatum van zijn arbeidscontract jonger te zijn dan 27 jaar. De betreffende leerling-werknemer dient op ingangsdatum van zijn arbeidscontract ingeschreven te zijn voor een bbl-2 of een bbl-3 opleiding. Met de betreffende werknemer dient een fulltime arbeidsovereenkomst voor minimaal de duur van de opleiding te worden afgesloten Kopie ID-bewijs leerling-werknemer. Kopie arbeidsovereenkomst leerling-werknemer. Kopie eerste loonstrook leerling-werknemer. Kopie onderwijsovereenkomst (of bpvo). Samenvatting subsidieregelingen sectorplan bouw & infra, versie

5 5. Loonkostensubsidie voor het realiseren van banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar De subsidie is bestemd voor werkgevers die de volgende werknemers in dienst nemen: Langdurig werklozen jonger dan 55 jaar en/of Werklozen vanaf 27 jaar en jonger dan 55 jaar die niet over een startkwalificatie beschikken De subsidie bedraagt 20% van de loonkosten (vast overeengekomen loon plus 32 %) gedurende maximaal 52 weken. De ingangsdatum van het arbeidscontract van de nieuwe werknemer moet liggen in de periode van tot (Voor werknemers die na instromen, kan gezien het einde van de looptijd van het sectorplan geen volledige 52 weken subsidie meer worden uitbetaald). De werknemer moet additioneel worden aangenomen. De vacature die deze werknemer invult, moet het personeelsbestand doen toenemen of door natuurlijk verloop zijn ontstaan. Een langdurig werkloze jonger dan 55 jaar mag in de zes maanden direct voorafgaand aan de indiensttreding geen betaalde betrekking hebben gehad voor de duur van meer dan een maand op grond van een arbeidsovereenkomst voor gemiddeld minstens 20 uur per week. Op ingangsdatum van zijn arbeidscontract moet hij jonger zijn dan 55 jaar. Een werkloze zonder startkwalificatie mag direct voorafgaand aan de indiensttreding geen betaalde betrekking hebben gehad voor de duur van meer dan een maand op grond van een arbeidsovereenkomst voor gemiddeld minstens 20 uur per week. Daarnaast mag de werknemer niet over een startkwalificatie beschikken en dient hij op ingangsdatum van zijn arbeidscontract ouder te zijn dan 27 jaar én jonger te zijn dan 55 jaar. Met de werknemer dient een arbeidsovereenkomst voor de duur van tenminste 12 maanden te worden afgesloten. o verklaring netto toename aantal werknemers; Kopie ID-bewijs werknemer. Kopie arbeidsovereenkomst werknemer. Kopie eerste loonstrook werknemer. Verklaring werkloosheid werknemer + evt. andere bewijsstukken. Verklaring geen startkwalificatie (indien van toepassing). Samenvatting subsidieregelingen sectorplan bouw & infra, versie

6 6. Loonkostensubsidie voor het realiseren van banen voor langdurig werklozen tot 27 jaar ter vervanging van een vrijwillig vervroegd uitgetreden werknemer De subsidie is bestemd voor werkgevers die bereid zijn een langdurig werkloze jongere in dienst te nemen ter vervanging van een vrijwillig vervroegd uitgetreden werknemer. De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de heffing die aan de werkgever is opgelegd bij de beëindiging van het dienstverband van de oudere werknemer, tot een maximum van de loonkosten (vast overeengekomen loon plus 32%) van de in dienst genomen jongere werknemer gedurende de eerste 12 maanden na indienstneming. De ingangsdatum van het arbeidscontract van de nieuwe werknemer moet liggen in de periode van tot (Voor werknemers die na instromen, kan gezien het einde van de looptijd van het sectorplan geen volledige 52 weken subsidie meer worden uitbetaald). De betreffende nieuwe werknemer dient op ingangsdatum van zijn arbeidscontract jonger te zijn dan 27 jaar. De nieuwe werknemer dient op ingangsdatum van zijn arbeidscontract minimaal zes maanden geen betaalde betrekking te hebben gehad voor de duur van meer dan een maand op grond van een arbeidsovereenkomst voor gemiddeld minstens 20 uur per week. Met de nieuwe werknemer dient een arbeidsovereenkomst voor minimaal 28 uur per week en voor minimaal de duur van een jaar te worden afgesloten. De oudere werknemer moet binnen een maand na de dag van uitdiensttreding zijn pensioen vroegtijdig in laten gaan. Kopie ID-bewijs nieuwe werknemer. Kopie Bevestiging pensioenfonds ingangsdatum pensioen. Kopie Heffingsaanslag. Kopie arbeidsovereenkomst nieuwe werknemer. Kopie loonstroken nieuwe werknemer. Verklaring werkloosheid werknemer + evt. andere bewijsstukken. Samenvatting subsidieregelingen sectorplan bouw & infra, versie

Financiële regelingen leren en werken. Regio Zwolle. Nummer 4. 16 juni 2015

Financiële regelingen leren en werken. Regio Zwolle. Nummer 4. 16 juni 2015 Financiële regelingen leren en werken Regio Zwolle Nummer 4 16 juni 2015 1 Inhoud Inleiding... 3 A. Belasting voordelen... 4 1. Subsidieregeling Praktijkleren... 4 2. Mobiliteitsbonus (premiekorting in

Nadere informatie

Memo loonkostensubsidies 2013

Memo loonkostensubsidies 2013 BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. Adviesgroep Loon- & Premieheffing Memo loonkostensubsidies 2013 1 Inleiding Wij weten natuurlijk niet hoe het u is vergaan in 2012, maar dat dat jaar op wetgevingsgebied

Nadere informatie

Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015. Projectadministratie. (januari 2015)

Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015. Projectadministratie. (januari 2015) Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015 Projectadministratie (januari 2015) Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Comply or Explain... 3 Controlemomenten... 3 1.Projectadministratie... 4 1.1

Nadere informatie

Sectorplan Hibin; themadossier. Handleiding Administratie Sectorplan

Sectorplan Hibin; themadossier. Handleiding Administratie Sectorplan Sectorplan Hibin; themadossier Handleiding Administratie Sectorplan Voor de projectadministratie van bedrijven behorend tot de Handel in Bouwmaterialen die willen gebruik maken van het Sectorplan Groothandel.

Nadere informatie

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken.

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 109 Naam Beleidsregels werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 30 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Sectorplan Hibin; themadossier. Handleiding Administratie Sectorplan

Sectorplan Hibin; themadossier. Handleiding Administratie Sectorplan Sectorplan Hibin; themadossier Handleiding Administratie Sectorplan Voor de projectadministratie van bedrijven behorend tot de Handel in Bouwmaterialen die willen gebruik maken van het Sectorplan Groothandel.

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN AN DE PROINCIE GRONINGEN Groningen, 10 februari 2015 Zaaknr. 556136 Corr. nr. 2015-05374/7/A.19, PPM erzonden: Gelet op - artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder:

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1. stichting: de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Nadere informatie

VOORWOORD. Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan deze nieuwe cao. Met vriendelijke groet,

VOORWOORD. Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan deze nieuwe cao. Met vriendelijke groet, POPULAIRE VERSIE CAO METAAL & TECHNIEK 2013/ 2015 VOORWOORD Hierbij bieden wij u als lid van FNV Bondgenoten dit exemplaar aan van de populaire versie van de cao voor de Metaal en Technische bedrijfstakken.

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014 van Stichting Pensioenfonds MSD

Pensioenreglement 2014 van Stichting Pensioenfonds MSD Pensioenreglement 2014 van Stichting Pensioenfonds MSD 1 Inhoud 1 DEFINITIES... 5 2 PENSIOENREGELING EN INFORMATIE... 7 2.1 Karakter pensioenregeling en deelnemerschap... 7 2.2 Informatieverstrekking...

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Stichting Therapieënfonds Aurum

Stichting Therapieënfonds Aurum De bepalingen uit het Huishoudelijk Reglement moeten in samenhang worden gezien met de Statuten. NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam "Stichting ", hierna te noemen de STF. 2. De STF

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Sectorplan Bouw & Infra

Sectorplan Bouw & Infra Sectorplan Bouw & Infra I. Inleiding Het Sociaal Akkoord d.d. 11 april 2013 geeft sociale partners in sectoren de mogelijkheid een sectorplan op te stellen, en daarvoor financiële ondersteuning te vragen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE VERVROEGDE UITTREDING van toepassing voor werknemers werkzaam in de PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE VERVROEGDE UITTREDING van toepassing voor werknemers werkzaam in de PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE VERVROEGDE UITTREDING van toepassing voor werknemers werkzaam in de PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE met als looptijd van 1 april 2011 tot en met 31 maart 2012 Tussen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015

PENSIOENREGLEMENT. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 1 januari 2015 Versie definitief INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers 4 Artikel 2 Start en einde

Nadere informatie

Verlofregeling SKSG. Datum: 1 december 2011 Laatste versie 27 maart 2012

Verlofregeling SKSG. Datum: 1 december 2011 Laatste versie 27 maart 2012 Verlofregeling SKSG Datum: 1 december 2011 Laatste versie 27 maart 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUD INHOUDSOPGAVE... 2 1. Vakantieverlof en Extra verlof... 3 1.1.1 Vakantieverlof... 3 1.1.2 Extra verlof... 3

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015) Stichting ING CDC Pensioenfonds Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities, begrippen en afkortingen

Nadere informatie

CAO voor de Bouwnijverheid

CAO voor de Bouwnijverheid 8 CAO voor de Bouwnijverheid De CAO voor de Bouwnijverheid geldt zowel voor bouwplaats- als voor uta-werknemers. Voor beide soorten werknemers zijn de arbeidsvoorwaarden opgenomen in genoemde cao. De onderwerpen

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N 2 0 0 8 Stichting Pensioenfonds GITP te Nijmegen Versie 4, inclusief notas van wijziging PTP.08.01 en PTP.08.02 en wijziging 2013 Pensioenreglement

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1 PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 INHOUD PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Deelnemerschap 3 Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting Pensioenfonds BP Versie 1.0 Pensioenreglement 2015 van Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2015 V1.0 pagina 1 van 60 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie