Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester"

Transcriptie

1 Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester

2 SVH heeft bij het samenstellen van deze uitgave de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten dat er eventueel onjuistheden of (zet)fouten in voorkomen. SVH stelt zich, evenals auteurs en drukker, niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van acties die zijn genomen op basis van deze uitgave. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale bewerking of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission from the publisher. SVH, Zoetermeer 2014

3 Inleiding U gaat één of meerdere examens afleggen die leiden tot het diploma SVH Leermeester. Het examen SVH Leermeester bestaat uit drie examenonderdelen: Theorie, Coachen en Begeleiden, en Portfolio. Het Profiel Praktijkopleider is de basis voor het examen SVH Leermeester. Dit profiel vindt u op of Voor het behalen van het diploma SVH Leermeester dienen alle drie de examens SVH Leermeester door de kandidaat behaald te worden. Het is niet mogelijk het diploma SVH Leermeester te behalen door 60% van het totaal aantal punten te behalen. Voor elk examen geldt een cesuur (zak- /slaaggrens) waaraan voldaan moet worden voordat de kandidaat kan slagen voor het examen. Dit boekje geeft u informatie over de examenonderdelen. Vanwege de leesbaarheid verwijzen wij naar de leermeester met hij en hem. Uiteraard dient u dit te lezen als hij/zij en hem/haar. Wij wensen u veel succes met het voorbereiden van uw examen(s)! 2

4 Exameninformatie Aanmelden examen Wanneer u zonder cursus wilt deelnemen aan het examen SVH Leermeester dient u uzelf in te schrijven via onze website U dient zich voor elk examenonderdeel apart in te schrijven. Voor een examen dat aansluitend aan een cursus plaatsvindt (hierna te noemen projectexamen), zal het opleidingsinstituut u aanmelden. Aanmelden voor een herexamen Indien u één of meerdere examens wilt herkansen dient u uzelf in te schrijven. Inschrijven is per examen. Aanmelden voor het herexamen kan via Een aantal opleidingsinstituten biedt hun eigen cursisten de mogelijkheid voor een herkansing. De inschrijving verloopt dan via het opleidingsinstituut waar u de cursus heeft gevolgd. Informeer hiervoor bij uw opleider. Herkansing examen SVH Leermeester Portfolio Indien u alleen voor het examen SVH Leermeester Portfolio een herkansing heeft, hoeft u niet naar Zoetermeer te komen. De examendatum waar u voor inschrijft, is de uiterste datum dat uw portfolio in het bezit moet zijn van SVH. U stuurt uw portfolio als digitale versie (PDF) met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs naar: t.a.v. examen SVH Leermeester Portfolio [datum examen] Examenlocatie SVH organiseert een aantal malen per jaar het examen SVH Leermeester in Zoetermeer. De data waarop de examens worden afgenomen vindt u op Projectexamens vinden plaats aansluitend aan de cursus. De examenlocatie wordt in overleg met het opleidingsinstituut bepaald. Legitimatie en organisatie Voor het begin van het examen moet u zich legitimeren bij de examenleider. Dit kan alleen met de volgende documenten: Paspoort; Europees identiteitskaart; Nederlands reisdocument voor vluchtelingen; Nederlands reisdocument voor vreemdelingen; Verblijfsdocumenten en W-documenten; Nederlands rijbewijs. Van al deze identiteitsbewijzen mag de geldigheidsduur niet zijn verlopen. Kent een document naast een geldigheidsduur ook een vernieuwen-voor-datum, dan bepaalt deze laatstgenoemde datum de geldigheid. Wanneer u zich niet op de voorgeschreven wijze kunt identificeren, wordt u niet tot het examen toegelaten. 3

5 Tijdsplanning projectexamen (aansluitend op cursus) Activiteit Kandidaten aanwezig op examenlocatie Legitimatie kandidaten plus inname portfolio s Start examen Coachen en Begeleiden Start examen Theorie Einde examen Tijd 12:00 uur 12:30 uur 13:00 uur Nadat alle kandidaten het examen Coachen en Begeleiden hebben afgelegd Streeftijd uiterlijk 18:00 uur Om de 30 minuten worden er twee kandidaten naar binnen geroepen. Vanaf dat moment hebben de overige kandidaten nog ongeveer 30 minuten om eventueel de wachtruimte te verlaten om te lunchen, te roken et cetera. De examinator zal naast de kandidaten waarvan het examen wordt afgenomen, ook kandidaten naar binnen roepen die de rol van leerling vervullen. Als alle kandidaten het examen Coachen en Begeleiden hebben afgelegd, zal - indien nodig - de examenleider de kandidaten vragen om te helpen de examenzaal klaar te zetten voor het examen SVH Leermeester Theorie. Dit examen duurt 40 minuten. De kandidaten die eerder klaar zijn met hun examen moeten wachten tot alle andere kandidaten klaar zijn of tot de 40 minuten zijn verstreken. De verwachte eindtijd van de examendag is afhankelijk van het aantal kandidaten. De streeftijd is uiterlijk 18:00 uur. Tijdsplanning examen in Zoetermeer (direct via SVH) Activiteiten Kandidaten aanwezig op examenlocatie Legitimatie kandidaten plus inname portfolio s Start examen Coachen en Begeleiden Start examen Theorie Tijd U dient een half uur voor de op uw examenoproep vermelde examentijd aanwezig te zijn. Direct na aankomst op de examenlocatie Zie de op uw oproep vermelde examentijd Zie de op uw oproep vermelde examentijd De kandidaat wordt naar binnen geroepen op het tijdstip dat is aangegeven op de oproep. SVH zal een leerling verzorgen voor het examen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden. Op de examenlocatie aanwezig materialen/voorzieningen Op de examenlocatie zijn de volgende materialen en voorzieningen aanwezig: een tafel op werkhoogte voor de manuele vaardigheden (120 h x 80 b); een tafel op gewone hoogte voor de communicatieve vaardigheden (80 h x 80 b) met twee stoelen; een tafel met drie stoelen voor examinator, kandidaat en leerling; twee emmers (een voor vloeibaar afval en een met koud water); afvalcontainer; keukendoeken. Overige materialen en/of ingrediënten worden door de kandidaat in tweevoud zelf meegenomen. Voor het examen SVH Leermeester Theorie is een vaste tijd ingepland door SVH, zorg dat u een half uur van tevoren aanwezig bent (zie examenoproep van SVH). Dit examen duurt 40 minuten. De kandidaten die eerder klaar zijn, moeten wachten tot de 40 minuten zijn verstreken. 4

6 Uitslag examen De Examencommissie stelt, conform het examenreglement, de normen voor slagen vast voor de examens SVH Leermeester. Uiterlijk tien werkdagen na de examendag ontvangt u schriftelijk de uitslag van de door u afgelegde examens. Wanneer u examen doet via een opleider, worden de uitslagen na uiterlijk tien werkdagen naar de opleider verstuurd. Als u in één keer slaagt voor alle drie de examens, ontvangt u direct het diploma SVH Leermeester en de SVH Leermeesterspeld. Bent u niet in één keer voor alle examens geslaagd, dan ontvangt u een SVH-uitslagbrief. Zodra u de drie examenonderdelen behaald heeft, worden het diploma SVH Leermeester en de SVH Leermeesterspeld aan u toegestuurd. 5

7 Exameneisen SVH Leermeester Theorie De kandidaat krijgt 40 minuten de tijd om 30 meerkeuzevragen te beantwoorden. Bij elke meerkeuzevraag heeft de kandidaat drie keuzemogelijkheden. Beoordelingspunten Kennis van en inzicht in het Profiel Praktijkopleider (Kerntaak 1 en 2) Kennis algemeen leermeesterschap. Cesuur De kandidaat dient 22 vragen of meer juist te beantwoorden om te slagen voor het examen SVH Leermeester Theorie. De kandidaat hoeft niet, voor elk werkproces in het examen SVH Leermeester Theorie minimaal één punt te behalen. Dit is bij de examens SVH Leermeester Coachen en Begeleiden en SVH Leermeester Portfolio wel het geval. 6

8 Exameneisen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden Algemeen Tijdens het examen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden wordt getoetst of de kandidaat het gedrag laat zien dat hoort bij het coachen en begeleiden van een leerling. De kandidaat leert een ongeoefende leerling een manuele of communicatieve vaardigheid aan. Voor het examen geeft u aan de examenleider door welke manuele of communicatieve vaardigheid u de leerling wilt aanleren. De examenleider geeft dit door aan de betreffende examinator. Het examen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden duurt 30 minuten. Let op: sterk ruikende grondstoffen zoals: vis, schaal- en schelpdieren, ui, prei of knoflook zijn niet toegestaan. Gas en vuur zijn verboden. Wanneer u zich meldt bij de examenleider zal hij of zij beoordelen of uw voorbereiding (die u mondeling toelicht) aan de voorwaarden voldoet. Indien dit niet het geval is zal de examenleider aangeven wat u moet aanpassen, zodat u alsnog het examen kunt afleggen. Beoordelingspunten In het examen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden zijn werkproces 1.3, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.6 opgenomen. De kandidaat wordt getoetst op de onderstaande onderdelen. Bij elk onderdeel is het werkproces aangegeven waaraan het onderdeel gekoppeld is. Voorbereiding 1 punt [2.1] De kandidaat is in staat om een goede voorbereiding te treffen die compleet aansluit bij zijn instructie. Daarnaast dienen alle materialen die de kandidaat wil gebruiken in tweevoud te worden klaargezet. Voorkennis 2 punten [1.3] De kandidaat controleert de voorkennis van de leerling over de te leren vaardigheid/taak. [1.3] De kandidaat gebruikt verschillende soorten vragen om een duidelijk beeld te krijgen van de voorkennis. Uitleg 8 punten [1.3] De kandidaat geeft aan wat het leerdoel is. Dit leerdoel wordt SMART geformuleerd. [2.1] De kandidaat plaatst de vaardigheid/taak in een context. [2.1] Indien het een manuele vaardigheid/taak betreft, bespreekt de kandidaat de volgende onderdelen: - materiaal; - grondstof; - hygiëne; - veiligheid; - ergonomie; - economie. [2.1] Indien het een communicatieve vaardigheid/taak betreft, bespreekt de kandidaat de volgende onderdelen: - gewenst gedrag; - procedure; - materiaal; - ergonomie. [2.1] Indien het een manuele vaardigheid/taak betreft, geeft de kandidaat aan de hand van het vier stappenplan een duidelijke uitleg over de te leren (manuele) vaardigheid/taak. 7

9 [2.1] Indien het een communicatieve vaardigheid/taak betreft, geeft de kandidaat aan de hand van een rollenspel een duidelijke uitleg over de te leren (communicatieve) vaardigheid/taak. Daarbij worden minimaal de volgende onderdelen opgenomen - uitleg waarom gebruik wordt gemaakt van het rollenspel en welke methodiek; - beschrijving van de situatie en personages; - rollen verdelen; - het rollenspel wordt minimaal tweemaal uitgevoerd. [2.1] De kandidaat geeft tijdens de uitleg de leerling de ruimte om vragen te stellen en moedigt het stellen van vragen door de leerling aan. [2.1] De kandidaat controleert of de leerling zijn uitleg heeft begrepen door hem te vragen wat het leerdoel is en wat hij daarnaast nog meer heeft geleerd van de uitleg. Begeleiden 4 punten [2.1] De kandidaat laat na zijn uitleg de leerling de vaardigheid uitvoeren. [2.2] De kandidaat speelt in op het gedrag van de leerling. [2.1] De kandidaat geeft tijdens de begeleiding de leerling de ruimte om vragen te stellen en moedigt het stellen van vragen door de leerling aan. [2.4] De kandidaat laat de leerling evalueren of het gewenste leerdoel is bereikt. Daarbij laat de kandidaat de leerling: - de door hem uitgevoerde vaardigheid/taak beschrijven; - beschrijven wat er tijdens de uitvoering goed of niet goed ging; - aangeven waarom hij van mening is waarom het leerdoel wel of niet behaald is. Feedback 4 punten [2.4] De kandidaat laat de leerling weten of het leerdoel bereikt is. [2.3] De kandidaat omschrijft wat hij heeft waargenomen. [2.4] De kandidaat bespreekt de positieve punten en de verbeterpunten met de leerling. [2.3] De kandidaat controleert of de leerling zijn feedback heeft begrepen door de leerling zijn zojuist gegeven feedback te laten herhalen. Analyseren 4 punten [1.6] De kandidaat legt aan de examinator uit of het leerdoel van de leerling is behaald en geeft daarvoor een onderbouwing. Deze uitleg dient overeen te komen met de feedback aan de leerling. [2.2] De kandidaat analyseert het gedrag van de leerling en de reactie van hemzelf op dit gedrag. [2.6] De kandidaat noemt uit het praktijkexamen één onderdeel dat goed ging in zijn eigen handelen/gedrag of één onderdeel dat verbeterd kan worden en geeft daarbij een onderbouwing. Taalniveau kritisch De kandidaat kan zich mondeling minimaal uitdrukken op F2-niveau (Meijerink). U vindt hierover meer informatie in de bijlage. Cesuur De kandidaat dient 14 of meer punten te behalen voor het examen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden om te slagen voor het examen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden. Van de behaalde punten uit het examen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden dient minimaal één punt afkomstig te zijn uit elk van de volgende werkprocessen: 1.3, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.6. Daarnaast dient de kritische exameneis behaald te zijn. 8

10 Exameneisen SVH Leermeester Portfolio Algemeen Het portfolio mag maximaal zestien pagina s (A4) bevatten, enkelzijdig bedrukt, lettertype Arial grootte 10 pt. Op het voorblad van het portfolio vermeldt u uw volledige naam, geboortedatum, adres, bedrijfsnaam en de datum van het examen. Het portfolio levert u als digitale versie (PDF) in bij SVH. De digitale versie dient uiterlijk op de dag van het examen in het bezit te zijn van SVH. De digitale versie stuurt u naar: t.a.v. examen SVH leermeester portfolio [datum examen] Bij het uitwerken van het onderdeel Planning in het portfolio is het mogelijk dat een leerling een kortere periode stage loopt, in plaats van een stageperiode van zes maanden of een jaar. Wanneer er sprake is van een stageperiode van enkele weken, dan geeft u dit duidelijk aan in uw portfolio en motiveert u hoe de planning qua opzet en inhoud aansluit op de duur van de stageperiode van de leerling. In het examen SVH Leermeester Portfolio zal de kandidaat getoetst worden op werkproces 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.5 en 2.6. Hieronder is een blauwdruk uitgewerkt met onderdelen die in het portfolio moeten terugkomen. Bij elk onderdeel is het werkproces aangegeven waaraan het onderdeel gekoppeld is. Cesuur De kandidaat dient 19 of meer punten te behalen voor het examen SVH Leermeester Portfolio om te slagen voor het examen SVH Leermeester Portfolio. Van de behaalde punten uit het examen SVH Leermeester Portfolio dient minimaal één punt afkomstig te zijn uit elk van de volgende werkprocessen: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.5 en 2.6. Daarnaast dienen de kritische exameneisen behaald te zijn. 9

11 Portfolio SVH Leermeester afbeelding Naam: Geboortedatum: Bedrijf: Datum examen: [naam kandidaat] [geboortedatum kandidaat] [ kandidaat] [bedrijf waar kandidaat werkt] [datum van het examen] 10

12 1. Een selectiegesprek voeren Voorstellen leerbedrijf 3 punten Algemene bedrijfsgegevens Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: Website: Gegevens contactpersoon leerbedrijf Naam: Telefoonnummer: Bedrijfsomschrijving [1.1] Geef een beschrijving van het leerbedrijf waardoor de leerling een duidelijk beeld van uw leerbedrijf kan krijgen. Het bijvoegen van een organigram is toegestaan, maar niet verplicht. Doel van het opleiden [1.1] Geef aan waarom het leerbedrijf ervoor heeft gekozen om leerlingen op te leiden. Leerlingprofiel 9 punten Uitstroomrichting [1.1] Vul hieronder de gegevens in voor het uitstroomprofiel waarvoor u opleidt. Uitstroomprofiel: [bijv. gastheer] Opleidingsniveau: [niveau 1, 2, 3 of 4] Leerjaar: [leerjaar 1, 2, 3 of 4] Leerweg: [indien van toepassing, bijv. BBL of BOL] Startniveau kennis leerling [1.1] Noem de (eventuele) vooropleiding en (eventuele) werkervaring of specifieke kennis die de leerling nodig heeft om bij uw bedrijf de BPV-periode te beginnen. Wanneer deze niet nodig zijn, geeft u dat aan en legt u uit waarom. Startniveau vaardigheden leerling [1.1] Geef een beschrijving van het gewenst startniveau van de leerling op het gebied van vaardigheden. Hierbij dient u drie vaktechnische vaardigheden, drie beroepsvaardigheden, twee sociale vaardigheden en één persoonlijk kenmerk te noemen waarover de leerling moet beschikken. Wanneer u heeft gekozen voor het begeleiden van een leerling van niveau 1, vul dan vaardigheden in van een zeer eenvoudig niveau. 11

13 Vaktechnische vaardigheden Beroepsvaardigheden Sociale vaardigheden Persoonlijk kenmerk 1. Eindniveau vaardigheden leerling [1.1] Geef het gewenste eindniveau van de leerling aan op het gebied van vaardigheden aan het einde van de BPV-periode. Hierbij dient u minimaal twee vaktechnische vaardigheden en twee beroepsvaardigheden te noemen. De genoemde vaardigheden bij het eindniveau mogen overeenkomen met het startniveau, mits een duidelijke niveaubeschrijving wordt toegevoegd waar het verschil in niveaus naar voren komt. Vaktechnische vaardigheden Beroepsvaardigheden Uitslag selectiegesprek negatief [1.1] Indien u naar aanleiding van het selectiegesprek de kandidaat niet wilt aannemen, dan dient u hem daarvan op de hoogte te brengen. Stel een bericht op waarin u de kandidaat afwijst. In dit bericht dient u het volgende te noemen: dat de leerling is afgewezen; minimaal twee argumenten waarom de leerling wordt afgewezen. Hierbij heeft minimaal één argument betrekking op het startniveau van de vaardigheden van de leerling; de leerling bedanken voor zijn tijd/interesse. Uitslag selectiegesprek positief [1.1] Indien u naar aanleiding van het selectiegesprek de kandidaat wilt aannemen, dan dient u hem daarvan op de hoogte te brengen. Stel een bericht op waarin u de kandidaat aanneemt. In dit bericht dient u het volgende te noemen: dat de leerling is aangenomen; minimaal twee argumenten waarom de leerling wordt aangenomen. Hierbij heeft minimaal één argument betrekking op het startniveau van de vaardigheden van de leerling; de eerste dag noemen dat de leerling kan beginnen met werken. 12

14 2. Een leeractiviteit inplannen 4 punten Leerdoel bepalen [1.4] Noem een leerdoel van de leerling. Dit leerdoel is SMART geformuleerd. Hieronder is een voorbeeld uitgewerkt voor een kandidaat. Uw uitwerking zal betrekking hebben op uw leerling. Specifiek: Meetbaar: Acceptabel: Realistisch: Tijdsgebonden: De kandidaat kan het vier stappenplan, zoals beschreven in de Syllabus SVH Leermeester, op de juiste manier toepassen bij het aanleren van een vaardigheid aan een leerling. De kandidaat leert de leerling een vaardigheid waarbij hij eerst de vaardigheid voordoet op bedrijfssnelheid, vervolgens de vaardigheid stap voor stap voor doet, daarna de vaardigheid uitvoert samen met de leerling en bij de laatste stap de leerling de vaardigheid zelfstandig laat uitvoeren. Het aanleren van een vaardigheid aan een leerling met behulp van het vier stappen plan is een geaccepteerde methode. Het leerdoel is realistisch, omdat de kandidaat voldoende tijd en mogelijkheden krijgt om het leerdoel te oefenen. De kandidaat krijgt twee weken de tijd om het leerdoel te behalen. Zijn opleider zal hier op toezien. Leeractiviteit bepalen [1.4] Beschrijf een leeractiviteit waarmee het leerdoel behaald kan worden en uitvoerbaar is in het leerbedrijf. Aansluiten bij de wensen en/of capaciteiten leerling [1.4] Beschrijf hoe de leeractiviteit aansluit bij de wensen en/of capaciteiten van de leerling. Bij wensen kunt u denken aan: vaardigheden die de leerling graag wilt leren, manier waarop de leerling graag wilt werken, ervaring die de leerling wilt op doen, etc. Bij capaciteiten kunt kijken naar de capaciteiten van de leerling die hij goed kan inzetten bij deze leeractiviteit. 3. Een planning opstellen 13 punten Inwerkprogramma [1.2] Maak een logisch inwerkprogramma voor de leerling. Het inwerkprogramma is uitgewerkt per dag en duurt tussen de vijf en veertien dagen. In het inwerkprogramma dient een rondleiding en een introductiegesprek te zijn opgenomen met daarbij een beschrijving. Daarnaast moeten de volgende onderdelen zijn opgenomen in het inwerkprogramma: weeknummer; dag (maandag, dinsdag, etc.); datum; activiteit; wie er bij de activiteit betrokken zijn (leerling, leermeester, etc.); omschrijving van de activiteit. 13

15 Voorbeeld Week Dag Datum Activiteit Wie Omschrijving 1 ma Uitleggen regels en voorstellen Leermeester en leerling voorstellen aan collega s. 1 di Rondleiding Leermeester en leerling 1 wo Welkom heten 1 do Bediening kassa Dennis en leerling Ellen en leerling Uitleggen van de huisregels, bedrijfsprocessen en procedures, en De leerling krijgt rondleiding door de keuken en wordt verteld waar het materiaal staat. De leerling krijgt uitleg over het welkom heten van gasten. De leerling krijg uitleg over het bedienen van de kassa. Huisregels [1.2] Noem drie huisregels die specifiek van toepassing zijn in uw leerbedrijf. Regels die bij wet verboden zijn vallen hier niet onder Ziekmelden [1.2] Beschrijf de procedure die gevolgd wordt wanneer een leerling ziek is. Afwezig [1.2] Beschrijf de procedure die gevolgd wordt wanneer een leerling een dag heeft gemist. Opleidingsfase [1.5] Maak een logische planning voor de BPV-periode die volgt na de inwerkperiode. Deze plannen zijn uitgewerkt per week en de volgende onderdelen dienen te zijn opgenomen: weeknummer; activiteit; wie er bij de activiteit betrokken zijn (leerling, leermeester, etc.); omschrijving van de activiteit. [1.5] Daarnaast dienen in de opleidingsfase de volgende activiteiten te zijn opgenomen: functioneringsgesprekken; beoordelingsmomenten (vaktechniek, beroepsvaardigheden en algemeen functioneren); contactmoment(en) met de onderwijsinstelling van de leerling; vakanties; interne/externe activiteit voor de leerling; inhaalmoment voor de leerling; taken uit het werkboek; de eventuele (eind)opdracht vanuit de onderwijsinstelling van de leerling; exitgesprek. Overleg met de leerling over de planning [1.5] Beschrijf hoe in overleg met de leerling de planning tot stand is gekomen. Beschrijf daarbij welke onderdelen u besproken heeft met de leerling en op welke manier de leerling betrokken is geweest bij het maken van de planning. 14

16 Deze opdracht zal moeilijk te beantwoorden zijn wanneer u geen leerling begeleid. Beschrijf dan op welke manier u de leerling zou willen betrekken bij het maken van de planning en welke onderdelen u met hem bespreekt. 3. Zich blijven ontwikkelen 3 punten Zich blijven ontwikkelen [2.6] Noem twee competenties uit de lijst ideale leermeester waarover u beschikt. Deze lijst is te vinden in de Syllabus SVH Leermeester. Geef bij beide competenties een concreet voorbeeld waaruit blijkt dat u over deze competenties beschikt. [2.5] Noem twee competenties uit de lijst ideale leermeester die u verder wilt ontwikkelen. Deze lijst is te vinden in de Syllabus SVH Leermeester. Geef aan waarom u juist deze competenties verder wilt ontwikkelen. [2.6] U heeft twee competenties genoemd die u verder wilt ontwikkelen. Beschrijf twee activiteiten waarmee u deze competenties verder wilt ontwikkelen. 5. Overige eisen kritisch Taalniveau De kandidaat kan zich schriftelijk minimaal uitdrukken op F2-niveau (Meijerink). U vindt hierover meer informatie in de bijlage. Authenticiteit De kandidaat levert een authentiek portfolio in. Indien van twee of meer kandidaten de portfolio s in grote mate overeenkomen (plagiaat), worden de betreffende kandidaten afgewezen voor dit examen. De uitwerking van het portfolio mag op basis van inhoud hetzelfde zijn, zolang deze in eigen bewoording is geschreven. Bij kandidaten die in hetzelfde bedrijf werken, mag de bedrijfsomschrijving hetzelfde zijn. SVH adviseert kandidaten die in hetzelfde leerbedrijf werken, verschillende uitstroomprofielen te kiezen in hun portfolio. Bij kandidaten waarbij het uitstroomprofiel geheel overeenkomt, zowel leerweg, uitstroomprofiel, opleidingsniveau en leerjaar, mogen in het portfolio ook de onderdelen startniveau vaardigheden en eindniveau vaardigheden hetzelfde zijn. Voorblad Het voorblad van het portfolio dient de volgende gegevens te bevatten: volledige naam kandidaat; geboortedatum; adres; bedrijfsnaam; datum examen; (eventueel) afbeelding van het leerbedrijf. 15

17 Bijlage Taalniveau 2F (methode Meijerink) Mondelinge vaardigheid Gespreksvaardigheid Luisteren Spreekvaardigheid Kan luisteren naar teksten over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de persoonlijke leefwereld of die verder van deze leefwereld af staan. Kan gesprekken voeren over alledaagse en niet alledaagse onderwerpen uit dagelijks leven, werk en opleiding. Kan uiting geven aan persoonlijke meningen, kan informatie uitwisselen over vertrouwde onderwerpen en gevoelens onder woorden brengen. Kan redelijk vloeiend en helder ervaringen, gebeurtenissen, meningen, verwachtingen, gevoelens onder woorden brengen uit het alledaagse leven of interessegebied. Leesvaardigheid Zakelijke teksten Kan teksten lezen over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de lezer en over onderwerpen die verder van de lezer afstaan. Fictionele en literaire teksten Kan eenvoudige adolescentenliteratuur en zeer eenvoudige volwassenenliteratuur belevend en herkennend lezen. Schrijfvaardigheid Schrijven Kan samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige, lineaire opbouw, over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen binnen school, werk en maatschappij. Bron: SLO-rapport over de drempels van taal 16

18

Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester

Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester SVH heeft bij het samenstellen van deze uitgave de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten dat er eventueel onjuistheden of

Nadere informatie

Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester

Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester SVH heeft bij het samenstellen van deze uitgave de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten dat er eventueel onjuistheden of

Nadere informatie

Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester

Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester Datum: 04/09/2017 Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester 04-09-2017 1 SVH heeft bij het samenstellen van deze uitgave de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks

Nadere informatie

Examen SVH Leermeester Informatie kandidaten

Examen SVH Leermeester Informatie kandidaten Examen SVH Leermeester Informatie kandidaten Div Sup W003-03 2 INHOUDSOPGAVE Exameninformatie... 3 Instructies examens SVH Leermeester... 4 Examen SVH Coachen en begeleiden... 5 Beoordelingsformulier examen

Nadere informatie

PORTFOLIO NEDERLANDS NAAM: OPLEIDING: KLAS: Portfolio Nederlandse taal, deel 1 Versie 11-07-13 Pagina 1

PORTFOLIO NEDERLANDS NAAM: OPLEIDING: KLAS: Portfolio Nederlandse taal, deel 1 Versie 11-07-13 Pagina 1 PORTFOLIO NEDERLANDS NAAM: OPLEIDING: KLAS: Portfolio Nederlandse taal, deel 1 Versie 11-07-13 Pagina 1 Het portfolio voor de Nederlandse taal bestaat uit de volgende onderdelen: - Inleiding - Algemeen

Nadere informatie

Examenreglement Branche-examens NVOS-Orthobanda

Examenreglement Branche-examens NVOS-Orthobanda Examenreglement Branche-examens NVOS-Orthobanda Dit examenreglement is vastgesteld door het bestuur van NVOS-Orthobanda in haar vergadering op 8 september 2014. Examenreglement NVOS-Orthobanda (08.09.2014)

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Praktijkopleider

Uitvoeringsreglement Praktijkopleider Uitvoeringsreglement Praktijkopleider STATUS : definitief DATUM : 1 januari 2016 ONDERWERP : uitvoeringsreglement Praktijkopleider NUMMER : 20361449 Dit uitvoeringsreglement is vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING KNPV Examenreglement Keurmeester PH1, PH2 en Objectbewakingshond REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING Als lid van de KNPV heeft men de mogelijkheid om keurmeester

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 Examenprotocol Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 2 1. Het examenreglement (algemeen) De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie -begeleiding

Loopbaanoriëntatie -begeleiding Ik, leren en werken Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 2 Voorbereiding Colofon Auteur: Edu Actief b.v. Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Edu Actief b.v. Illustraties: Edu

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Cito B.V. Arnhem Reglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht november 2015 pagina 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

Ambitie.info. BPV Verkoop optimaliseren

Ambitie.info. BPV Verkoop optimaliseren Ambitie.info BPV Verkoop optimaliseren 1 Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving:

Nadere informatie

Examenreglement KGH Douaneopleidingen

Examenreglement KGH Douaneopleidingen KGH Douaneopleidingen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Examencommissie Examen Herexamen Examendatum Een commissie bestaande uit leden afkomstig van de Douane en uit het bedrijfsleven.

Nadere informatie

Exameninformatie SVH wijn 2 SVH wijn 3 SVH Vinoloog

Exameninformatie SVH wijn 2 SVH wijn 3 SVH Vinoloog Exameninformatie SVH wijn 2 SVH wijn 3 SVH Vinoloog Datum: 18-05-2017 Examen informatie SVH Wijn 2 Algemeen Het examen SVH Wijn 2 is gebaseerd op de eindtermen SVH Wijn Het examen bestaat uit 46 meerkeuzevragen,

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau 2016.01 Pagina 1 van 5 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.2 Legitimatie... 3 2.3 Het examen... 3 2.4 Locatie... 3

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Zelfstandige Externe Stage

Zelfstandige Externe Stage IK, LEREN EN WERKEN Zelfstandige Externe Stage deel 4 van 6 Colofon Auteur: Marian van der Meijs, werkzaam bij ICBA Inhoudelijke redactie: Jacobien Ubbink Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress,

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

Spreken en gesprekken voor 1F

Spreken en gesprekken voor 1F NEDERLANDS Spreken en gesprekken voor 1F Deel 2 van 5 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Handhaver toezicht en veiligheid (HTV)

Handhaver toezicht en veiligheid (HTV) Handhaver toezicht en veiligheid (HTV) Laat het professioneel vakmanschap slagen! Mannelijk/vrouwelijk Er bestaat in Nederland een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

AMBITIE.info. BPV Werken in de detailhandel

AMBITIE.info. BPV Werken in de detailhandel AMBITIE.info BPV Werken in de detailhandel Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving:

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen AMBITIE.INFO BPV Verkopen Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving: Uitgeverij

Nadere informatie

Nederlands. Schrijven. voor 1F Deel 1 van 5

Nederlands. Schrijven. voor 1F Deel 1 van 5 Nederlands Schrijven voor 1F Deel 1 van 5 Colofon Auteur: Mieke Lens Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress, Wolvega Illustraties: Edu Actief b.v. Titel:

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie -begeleiding

Loopbaanoriëntatie -begeleiding Ik, leren en werken Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 1 Oriëntatie Colofon Auteur: Edu Actief b.v. Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Edu Actief b.v. Illustraties: Edu Actief

Nadere informatie

Examenreglement SW-013(4)

Examenreglement SW-013(4) Postbus 154, 3990 DD HOUTEN Tel: 030-290 1625 Email: info@infrakwaliteit.nl www.infrakwaliteit.nl Examenreglement SW-013(4) Het onderhavige examenreglement is vastgesteld door de Stichting Infra Kwaliteit,

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Examenregeling. Landelijk Examen. Praktijkvoerend Astroloog. Informatie voor de kandidaat

Examenregeling. Landelijk Examen. Praktijkvoerend Astroloog. Informatie voor de kandidaat Examenregeling Landelijk Examen Praktijkvoerend Astroloog december 2011 Informatie voor de kandidaat Inhoud Inleiding... 3 1. Het Examen... 4 Het examen van de opleiding... 4 Het landelijk examen... 4

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Annulering... 3 2. Legitimatiebewijs... 3 3. Aanvang Examen... 4 4. Te laat komen... 4 5. Examenduur... 4 6. Regels

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau Examenreglement RAS-Examenbureau Pagina 1 van 6 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.1.1 Examen Basisopleiding Leidinggevenden... 3 2.2 Legitimatie...

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT. Cateringmedewerker (OCC-B) Dit uitvoeringsreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 september 2012.

UITVOERINGSREGLEMENT. Cateringmedewerker (OCC-B) Dit uitvoeringsreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 september 2012. UITVOERINGSREGLEMENT Cateringmedewerker (OCC-B) STATUS : definitief DATUM : 25 juli 2012 ONDERWERP : uitvoeringsreglement OCC-B, september 2012 NUMMER : notitie-11-1798a-occ Dit uitvoeringsreglement is

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen Waaruit bestaat het examen? In de studiegids (plan van toetsing en afsluiting) kun je vinden uit welke onderdelen het examen

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Werken in het management

Werken in het management 13 Werken in het management Naam:... Klas:... Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Monique de Bree Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Arie Reijn

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1

Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1 NVT tuincentrum academie Examenreglement Stichting NVT tuincentrum academie Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1 Artikel 1 Begrippenlijst 1.1 Centrale examencommissie De examencommissie van

Nadere informatie

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

nederlands Schrijven voor 1F Deel 2 van 5

nederlands Schrijven voor 1F Deel 2 van 5 nederlands Schrijven voor 1F Deel 2 van 5 Colofon Auteur: Mieke Lens Eindredactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v. Nederlands - Schrijven voor

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

Spreken en gesprekken

Spreken en gesprekken NEDERLANDS Spreken en gesprekken voor 1F Deel 3 van 5 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress, Wolvega Illustraties: Edu Actief

Nadere informatie

Examenreglement Europees Examen Instituut (EEI)

Examenreglement Europees Examen Instituut (EEI) Examenreglement Europees Examen Instituut (EEI) Dit examenreglement is een onbewaakte uitgifte. Wijzigingen worden niet automatisch toegestuurd. Het is eigendom van het Europees Examen Instituut B.V. te

Nadere informatie

Examenreglement. Keurmeester Politiehond 1 Keurmeester Politiehond 2 Keurmeester Objectbewakingshond

Examenreglement. Keurmeester Politiehond 1 Keurmeester Politiehond 2 Keurmeester Objectbewakingshond Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging opgericht 1907 - Beschermheer Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Examenreglement Keurmeester Politiehond 1 Keurmeester Politiehond 2 Keurmeester Objectbewakingshond

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2

Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2 Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v. Titel: Basisvaardigheden

Nadere informatie

BPV-katern Ondernemen

BPV-katern Ondernemen BPV-katern Ondernemen Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteur: R. van Midde Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving: Edu Actief b.v. Meppel Drukwerk: Titel

Nadere informatie

Praktische sectororiëntatie. De 4 sectoren

Praktische sectororiëntatie. De 4 sectoren Praktische sectororiëntatie De 4 sectoren Colofon Auteurs: Jacobien Ubbink, Ronald Broos (ROC West Brabant), Hanneke Molenaar, Anja Reimert (Graafschapcollege), Clem Witsel (Graafschapcollege) Redactie:

Nadere informatie

titel Examen Nederlands [vaardigheden en niveaus]

titel Examen Nederlands [vaardigheden en niveaus] titel Examen Nederlands [vaardigheden en niveaus] Inhoudsopgave Informatie voor alle betrokkenen 2 Examenboekje voor de kandidaat 3 Informatie voor de toetsleider 5 Informatie voor de gesprekspartner/-leider

Nadere informatie

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Augustus 2011, versie 8 KBI Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

Ambitie.info. BPV Werken in de detailhandel, goederen komen binnen

Ambitie.info. BPV Werken in de detailhandel, goederen komen binnen Ambitie.info BPV Werken in de detailhandel, goederen komen binnen Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1]

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO 2017 Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Dit programma is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, sommige informatie is pas op een later tijdstip definitief bekend.

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 IBEX Instituut voor Beroepsexamens IBEX Instituut voor

Nadere informatie

BIJLAGE B (categorie B) behorende bij het

BIJLAGE B (categorie B) behorende bij het BIJLAGE B (categorie B) behorende bij het ALGEMENE DEEL REGLEMENT voor het afnemen van het examen RIJ-INSTRUCTEUR voor de categorieën A, B, C, D en E (betreffende examens volgens de nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Inburgeren voor asielmigranten

Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren U hebt een verblijfsvergunning Asiel bepaalde tijd. En u hebt van DUO een brief gekregen. In de brief staat dat u moet inburgeren. Als u gaat inburgeren leert

Nadere informatie

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE Certificering EHBDu A Voorwaarden De cursus is toegankelijk voor horeca- en veiligheidspersoneel en politie. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer EHBDu A of B. De cursus wordt aangemeld

Nadere informatie

Profiel Praktijkopleider juli 2013. Standaard rapportopmaak 2

Profiel Praktijkopleider juli 2013. Standaard rapportopmaak 2 Profiel Praktijkopleider juli 2013 Standaard rapportopmaak 2 Profiel Praktijkopleider 2013 Kenwerk 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 3 Overzicht van het profiel... 6 4 Kerntaak en werkprocessen Praktijkopleider...

Nadere informatie

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement)

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement) REGLEMENT voor het afnemen van het examen BEVOEGDHEIDSVERLENGING KEURMEESTER CARAVAN EN CAMPER zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Bevoegdheidsverlenging Keurmeester Caravan en Camper. Goedgekeurd

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

REKENEN Getallen en bewerkingen. voor 1F Deel 2 van 2

REKENEN Getallen en bewerkingen. voor 1F Deel 2 van 2 REKENEN Getallen en bewerkingen voor 1F Deel 2 van 2 Colofon Auteur: Lisanne Martens Eindredactie: Jiska van Hall Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: DTP-Studio Joke Wensing Illustraties: Edu Actief

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26780 27 augustus 2015 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 15 juni 2015, nummer CvTE-15.01456, houdende

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Personeelscertificatie Start Veilig SWB S1 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 12 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam

2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam 2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 8.0, september 2012

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 8.0, september 2012 VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 8.0, september 2012 Deel III van VII: Examenreglement tbv de kandidaten NIBHV Hoofdweg 240 3067 GJ ROTTERDAM Telefoon: (010) 289 28 88 Fax: (010) 289

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 basis: TC-K 2011-44 Versie 01 22 februari 2014 Dienst opleidingen afdeling VCA. PVI-examenreglement

Pagina 1 van 5 basis: TC-K 2011-44 Versie 01 22 februari 2014 Dienst opleidingen afdeling VCA. PVI-examenreglement Pagina 1 van 5 PVI-examenreglement 1. Inschrijvingsmodaliteiten a. Gesloten VCA-examen i. Klant neemt (telefonisch) contact op met medewerker van de afdeling VCA om vraag te kunnen plaatsen (wanneer waar

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Afdelingsmanager) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

Examen informatie SVH Wijn 2

Examen informatie SVH Wijn 2 Examen informatie SVH Wijn 2 Algemeen Het examen SVH Wijn 2 is gebaseerd op de eindtermen SVH Wijn 2. Het examen bestaat uit 46 meerkeuzevragen, waarvan de eerste zes examenvragen betrekking hebben op

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

Exameneenheid 1: Praktijkexamen Wonen en Huishouding

Exameneenheid 1: Praktijkexamen Wonen en Huishouding Exameneenheid 1: Praktijkexamen Wonen en Huishouding Opleiding Verzorgende IG Crebonummer 95530 Kerntaak/werkprocessen Kerntaak : 1 Werkprocessen : 1.7 Versie n.v.t. Toegestane hulpmiddelen n.v.t. Beschikbare

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A

READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A naam opleiding e-mail 2 INHOUD DEEL A Algemene informatie 1 Startpagina... 3 2 Hoe je leert bij het Talencentrum... 4 3 Examen doen in het Talencentrum....5 4 Dyslexie?...

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2017 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

DigiCode. ISBN indd :00:24

DigiCode. ISBN indd :00:24 DigiCode Wat is een DigiCode? Deze DigiCode kun je vergelijken met een prepaid-beltegoedcode. Je ontvangt echter geen beltegoed als je de DigiCode hebt geactiveerd, maar een jaar lang het recht om gebruik

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens. Examenreglement DSI PT BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE-SVV: De business unit NIBE-SVV Examens. Website: www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Rekenen Meten en meetkunde. voor 1F

Rekenen Meten en meetkunde. voor 1F Rekenen Meten en meetkunde Tijd voor 1F Colofon Auteur: Daphne Ariaens Eindredactie: Jiska van Hall, Christie Hofmeester Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v.,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47592 23 augustus 2017 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 26 juni 2017, nummer CvTE-17.01282, houdende

Nadere informatie

Staatsexamen Nederlands als tweede taal

Staatsexamen Nederlands als tweede taal Regelingen en voorzieningen CODE 8.2.4.32 Staatsexamen Nederlands als tweede taal brochure bronnen www.ocwduo.nl, januari 2010 1 Staatsexamen Nederlands als tweede taal Als het Nederlands niet uw moedertaal

Nadere informatie