LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN VRIJSTELLING VAN ARBEIDSPRESTATIES (VAP) IN DE GEZONDHEIDSDIENSTEN PC 330

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN VRIJSTELLING VAN ARBEIDSPRESTATIES (VAP) IN DE GEZONDHEIDSDIENSTEN PC 330"

Transcriptie

1 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN VRIJSTELLING VAN ARBEIDSPRESTATIES (VAP) IN DE GEZONDHEIDSDIENSTEN PC 330 1

2 2 3 VRIJSTELLING VAN ARBEIDSPRESTATIES (VAP) IN DE GEZONDHEIDSDIENSTEN INLEIDING In 2005 zijn we er in geslaagd om het stelsel van de vrijstelling van arbeidsprestaties (VAP) met behoud van loon, of de zogenaamde rimpeldagen, te verbeteren. Om te zorgen dat iedereen goed weet wat zijn/haar rechten zijn maakten we toen een brochure. De huidige brochure is een herdruk van de vorige. Het VAP-stelsel is niet gewijzigd. Onze bedoeling is de leden te blijven informeren. Voor bijkomende informatie kan je natuurlijk ook steeds terecht bij je ABVV-afgevaardigde of op een van onze kantoren. De ABVV ploeg Algemene Centrale - ABVV ACCG.be Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

3 4 5 VAP: HOE WERKT HET? INHOUD Een groot aantal werknemers uit de gezondheidsdiensten ouder dan 45 jaar heeft recht op vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon. Deze vrijstelling wordt toegekend in extra vrije dagen die we VAPdagen (of rimpeldagen) noemen. 5 VAP: hoe werkt het? 6 Wie kan aanspraak maken op VAP-dagen? 6 Werknemers uit de volgende instellingen kunnen aanspraak maken op VAP-dagen 7 Wie heeft recht op VAP-dagen? 10 Berekening van het aantal dagen voor deeltijdsen 14 Keuze tussen een premie en VAP-dagen BASIS Vanaf 45 jaar tot en met 49 jaar: 12 dagen per jaar (ofwel 96 uren) Vanaf 50 jaar tot en met 54 jaar: 24 dagen per jaar (ofwel 192 uren) Vanaf 55 jaar: 36 dagen per jaar (ofwel 288 uren) In principe dienen de VAP-dagen door de werknemers per maand en in volle dagen te worden opgenomen. Op ondernemingsniveau kan daarvan worden afgeweken via een bepaling in het arbeidsreglement of bij ondernemings-cao mits akkoord van de ondernemingsraad of de syndicale afvaardiging.

4 6 7 WIE KAN AANSPRAAK MAKEN OP VAP-DAGEN? 1. WERKNEMERS UIT DE VOLGENDE INSTELLINGEN KUNNEN AANSPRAAK MAKEN OP VAP-DAGEN Werknemers uit de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; de psychiatrische verzorgingstehuizen; de initiatieven van beschut wonen; de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra; de revalidatiecentra; de thuisverpleging; de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging; de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; de medisch-pediatrische centra; de wijkgezondheidscentra. 2. WIE HEBBEN RECHT OP VAP-DAGEN? a. Automatisch recht Het verplegend en verzorgend personeel en werknemers met specifieke taken heeft automatisch recht op VAP-dagen. Werknemers met specifieke taken zijn: de ambulanciers van de spoeddiensten; de laboratoriumtechnologen en -technici; de technologen en technici medische beeldvorming; de bedieners van medisch materiaal, o.a. het personeel tewerkgesteld in de sterilisatiediensten, de apothekers en apotheekassistenten; de medewerkers patiëntenvervoer; de werknemers die morele, filosofische of godsdienstige bijstand verlenen; de opvoeders en begeleidend personeel geïntegreerd in de zorgteams; de logistieke medewerkers geïntegreerd in de zorgteams; de maatschappelijk assistenten en psychologisch assistenten tewerkgesteld in de zorgteams of geïntegreerd in het therapeutisch programma; de kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, audiologen, diëtisten, psychologen, orthopedagogen en pedagogen, animatoren en alle andere personeelsleden tewerkgesteld in de zorgteams of geïntegreerd in het therapeutisch programma.

5 8 9 De diensthoofden en adjunct-diensthoofden die rechtstreeks bovenstaande personeelsgroepen omkaderen, hebben eveneens recht op VAP-dagen. b. Recht op basis van onregelmatige prestaties 1. Werknemers met andere functies dan in punt a krijgen ook de VAPdagen, op voorwaarde dat ze: in de 24 maanden die voorafgaan aan de maand waarin ze 45, 50 of 55 jaar worden, minstens 200 uren onregelmatige prestaties hebben verricht bij dezelfde werkgever. Onregelmatige prestaties zijn uren waarvoor je een extra toeslag bovenop je loon krijgt. De belangrijkste zijn werk op zondag, zaterdag, feestdagen, nachtdienst of onderbroken diensten. 2. Een werknemer die op 45-, 50- of 55-jarige leeftijd geen 200 uren onregelmatige prestaties heeft verricht bij dezelfde werkgever kan toch nog het statuut van gelijkgesteld personeelslid krijgen, van zodra hij/zij binnen elke periode van 24 maanden deze 200 uren heeft verricht. c. Wat wanneer je niet voldoet aan de voorwaarden van punt a of b? Een werknemer die niet aan deze voorwaarden voldoet heeft jaarlijks recht op: 5 dagen per jaar (38 uren) vanaf 50 jaar; 5 bijkomende dagen per jaar vanaf 52 jaar (= totaal dus 10 dagen per jaar of 76 uren); 10 bijkomende dagen per jaar vanaf 55 jaar (= totaal dus 20 dagen per jaar of 152 uren). Deeltijdse werknemers Voor deeltijdse werknemers worden deze 200 uren onregelmatige prestaties berekend pro rata de contractuele arbeidstijd op het moment dat het recht geopend wordt. Werk je deeltijds, bv. 19 uur op 38 uur, dan zal je 100 uren moeten bewijzen.

6 BEREKENING VAN HET AANTAL DAGEN VOOR DEELTIJDSEN Voor de berekening van de vrijstelling van prestaties voor deeltijdse werknemers werd een formule uitgewerkt. a. Werknemers, die voldoen aan voorwaarden in 2.a of 2.b Vanaf 45 jaar 12 dagen worden omgezet in 96 uur. Volgende formule wordt dan toegepast: X = 96 x Y/Z Vanaf 50 jaar 24 dagen worden omgezet in 192 uur. Volgende formule wordt dan toegepast: X = 192 x Y/Z Vanaf 55 jaar 36 dagen worden omgezet in 288 uur. Volgende formule wordt dan toegepast: X = 288 x Y/Z VOORBEELD Je werkt 28,5 uur per week. Een voltijdse is 38 uur per week. Je hebt recht op de VAP-dagen, bv. 12 op 45 jaar. Omdat je niet voltijds werkt moet je dus omrekenen op hoeveel je recht hebt. Die omrekening gebeurt in uren. Het aantal dagen wordt eerst omgezet in uren: 12 dagen geeft 96 uur. Dan pas je de formule toe: Aantal uren waarop je recht hebt = 96 x het aantal uren dat je werkt per week gedeeld door het aantal uren van een voltijdse. Concreet: X = 96 x 28,5 / 38 X = 72 uur In dit geval heb je dus recht op 72 uur VAP.

7 12 13 b. Werknemers, die voldoen aan de voorwaarde in 2.c Vanaf 50 jaar 5 dagen worden omgezet in 38 uur. Volgende formule wordt dan toegepast: X = 38 x Y/Z Vanaf 52 jaar 10 dagen worden omgezet in 76 uur. Volgende formule wordt dan toegepast: X = 76 x Y/Z Vanaf 55 jaar 20 dagen worden omgezet in 152 uur. Volgende formule wordt dan toegepast: X = 152 x Y/Z VOORBEELD Je werkt 28,5 uur per week. Een voltijdse is 38 uur per week. Je hebt recht op de VAP-dagen, bv. 5 op 50 jaar. Omdat je niet voltijds werkt moet je dus omrekenen op hoeveel je recht hebt. Die omrekening gebeurt in uren. Het aantal dagen wordt eerst omgezet in uren: 5 dagen geeft 38 uur. Dan pas je de formule toe: Aantal uren waarop je recht hebt = 38 x het aantal uren dat je werkt per week gedeeld door het aantal uren van een voltijdse. Concreet: X = 38 x 28,5 / 38 X = 28,5 uur In dit geval heb je dus recht op 28,5 uur VAP.

8 KEUZE TUSSEN EEN PREMIE EN VAP-DAGEN Die keuze kan enkel gemaakt worden door het verpleegkundig personeel, de verpleegkundige diensthoofden en de adjunctdiensthoofden. Op elk moment, ongeacht de leeftijd, kan omgeschakeld worden van premie naar vrijstelling van arbeidsprestaties (en niet omgekeerd). Deze keuze is dan wel definitief. Voor werknemers vanaf 45 jaar is de premie gelijk aan 5,26% van het loon. Voor werknemers vanaf 50 jaar is de premiegelijk aan 10,52% van het loon. Voor werknemers vanaf 55 jaar is de premie gelijk aan 15,78% van het loon. NOTA S

9 16 17 DE ALGEMENE CENTRALE-ABVV WIE ZIJN WIJ LEDEN MILITANTEN 50 SECTOREN 16 GEWESTELIJKE AFDELINGEN De Algemene Centrale-ABVV (AC) telt zo n leden, in 16 gewestelijke afdelingen. De AC is actief in de bouwnijverheid, de industrie, de dienstensectoren en de social profit. Zo verenigen we arbeiders en arbeidsters uit wel 50 verschillende sectoren. Andere centrales zijn BBTK (bedienden), ABVV-metaal, ACOD (openbare diensten), BTB (transport) en Voeding (voeding en horeca). Het ABVV is de optelsom van deze centrales, samen goed voor 1,6 miljoen leden. ONZE DIENSTVERLENING Bij onze afdelingen kan je terecht met alle vragen die van ver of nabij met je job te maken hebben. Over je loon- en arbeidsvoorwaarden natuurlijk, maar ook over zaken als eindeloopbaan, kinderbijslag, tijdskrediet, arbeidsongevallen of jaarlijkse vakantie. In grotere bedrijven zijn de vakbondsafgevaardigden hiervoor jouw contactpersoon. Een conflict met je werkgever? Je kunt op ons rekenen voor advies en ondersteuning. In het uiterste geval gaan we met je dossier naar de arbeidsrechtbank. En bij tijdelijke of volledige werkloosheid staat het ABVV voor je klaar met een professionele service. VAKBONDSWERK De AC werd opgericht in Al meer dan 100 jaar spelen we een hoofdrol in het sociaal overleg, én in de sociale strijd. Veel is veranderd, maar fundamenteel is onze opdracht nog steeds dezelfde: de rechten van de werknemers verdedigen en verbeteren. Met militanten en zo n 100 vakbondssecretarissen zetten we ons daar elke dag voor in. Onze vakbondsafgevaardigden geven het beste van zichzelf in de syndicale delegaties, in de ondernemingsraden en in de comités voor preventie en bescherming op het werk. Zij overleggen met de directie, zij informeren de collega s, en als het nodig is organiseren zij acties.

10 18 19 UW GEWESTELIJKE AFDELINGEN ANTWERPEN - WAASLAND Van Arteveldestraat 17, 2060 Antwerpen 6 03/ Vermorgenstraat 11, 9100 Sint-Niklaas 03/ BRIO (BRUGGE - ROESELARE - IEPER - OOSTENDE) Zilverstraat 43, 8000 Brugge 050/ J.Peurquaetstraat 27, 8400 Oostende 059/ Zuidstraat 22 bus 22, 8800 Roeselare 051/ Korte Torhoutstraat 27, 8900 Ieper 057/ BRUSSEL - VLAAMS BRABANT Watteeustraat 2-8, 1000 Brussel 02/ / Maria Theresiastraat 113, 3000 Leuven 016/ / OOST VLAANDEREN Steendam 44, 9000 Gent 09/ Dijkstraat 59, 9200 Dendermonde 052/ Houtmarkt 1, 9300 Aalst 053/ Stationstraat 21, 9600 Ronse 055/ KORTRIJK Conservatoriumplein 9, 8500 Kortrijk 056/ LIMBURG Gouverneur Roppesingel 55, 3500 Hasselt 011/ MECHELEN + KEMPEN Nieuwstraat 102, 2440 Geel 014/ Grote Markt 48, 2300 Turnhout 014/ / Lierseweg 54, 2200 Herentals 014/ Lichtstoetstraat 4, 2400 Mol 014/ Zakstraat 16, 2800 Mechelen 015/ Dr. Persoonslaan 15/e, 2830 Willebroek 03/ Floreal La Roche-en-Ardenne Floreal Malmedy Vakantiedomeinen Floreal Mont-Saint-Aubert Floreal Blankenberge Vakantie voor iedereen Floreal Nieuwpoort Camping Kempen Campings Camping Het Veen Camping Gossaimont Camping La Roche-en-Ardenne 1 Camping Colline de Rabais Camping La Roche-en-Ardenne 2 Camping Le Festival Ledenkorting AC: 25% op het logement

11 20 Verantwoordelijke uitgever Werner Van Heetvelde De Algemene Centrale-ABVV Hoogstraat Brussel Januari

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN SPIEGELMAKERIJEN EN FABRICAGE VAN KUNSTRAMEN PC 115

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN SPIEGELMAKERIJEN EN FABRICAGE VAN KUNSTRAMEN PC 115 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 SPIEGELMAKERIJEN EN FABRICAGE VAN KUNSTRAMEN PC 115 1 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be SPIEGELMAKERIJEN EN FABRICAGE VAN KUNSTRAMEN EEN NIEUWE CAO Dit zijn in het

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN KERAMIEKNIJVERHEID PC 113

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN KERAMIEKNIJVERHEID PC 113 1 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 KERAMIEKNIJVERHEID PC 113 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be ARBEIDERS IN DE KERAMIEKNIJVERHEID* EEN NIEUWE CAO Dit zijn in het kort de nieuwe voordelen: harmonisatie

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Verhoging van de lonen Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen met 0,16. Voorkeur voor contracten van onbepaalde

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en premies: +1,1% Op 1 juni 2017 stijgen de lonen: met 0,8%, met de mogelijkheid om een bijkomende verhoging

Nadere informatie

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. PC 305 dd 29/09/2005 PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE DE VRIJSTELLING VAN ARBEIDSPRESTATIES IN HET KADER VAN DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK EN DE TOEKENNING

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN GROOTHANDELAARS- VERDELERS IN GENEESMIDDELEN PC 321

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN GROOTHANDELAARS- VERDELERS IN GENEESMIDDELEN PC 321 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 GROOTHANDELAARS- VERDELERS IN GENEESMIDDELEN PC 321 1 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be NIEUWE CAO GROOTHANDELAARS- VERDELERS IN GENEESMIDDELEN Algemene Centrale

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 BETONINDUSTRIE PSC 106.02

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 BETONINDUSTRIE PSC 106.02 1 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 BETONINDUSTRIE PSC 106.02 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be EEN NIEUWE CAO ARBEIDERS IN DE BETONINDUSTRIE De Algemene Centrale ABVV ACCG.be Blijf op de hoogte.

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en vergoedingen k Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen en premies met 1,1%. De vergoedingen bestaanszekerheid

Nadere informatie

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Wekelijkse arbeidsduur -

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Wekelijkse arbeidsduur - Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen endiensten 3300001 Privéziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Arbeidsduur Ondertekening CAO Registratienr. 24.09.1979 5.881 Wekelijkse arbeidsduur

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN STEENBAKKERIJEN PC 114

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN STEENBAKKERIJEN PC 114 1 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 STEENBAKKERIJEN PC 114 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be EEN NIEUWE CAO ARBEIDERS IN DE STEENBAKKERIJEN De onderhandelingen verliepen in bijzonder moeilijke omstandigheden.

Nadere informatie

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Serviceflats, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden

Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Serviceflats, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300002 Rusthuizen voor bejaarden, Rust- en verzorgingstehuizen, Serviceflats, Dagverzorgingscentra voor bejaarden, Dagcentra voor bejaarden

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN EXPLOITATIE VAN BIOSCOOPZALEN PSC

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN EXPLOITATIE VAN BIOSCOOPZALEN PSC LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 EXPLOITATIE VAN BIOSCOOPZALEN PSC 303.03 1 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be EEN NIEUWE CAO VOOR DE WERKNEMERS IN DE EXPLOITATIE VAN BIOSCOOPZALEN Algemene Centrale

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN PAPIER- EN KARTONBEWERKING PC 136

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN PAPIER- EN KARTONBEWERKING PC 136 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 PAPIER- EN KARTONBEWERKING PC 136 1 www.accg.be/sv2016 2 www.accg.be Algemene Centrale - ABVV ACCG.be Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! 3 NIEUWE

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN LEDER PC 128

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN LEDER PC 128 1 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 LEDER PC 128 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be EEN NIEUWE CAO VOOR DE ARBEIDERS IN DE LEDERSECTOREN Algemene Centrale - ABVV ACCG.be Blijf op de hoogte. Schrijf

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Koopkracht: k van de brutolonen Volledige invulling van de 1,1% marge via een bruto loonsverhoging: + 16 cent/u

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen? + 1,1% Eenmalige bruto premie van 250 in 2017. Vanaf januari 2018 worden lonen verhoogd met 25 bruto/maand (bedienden)

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN CONFECTIE PC 109

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN CONFECTIE PC 109 1 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 CONFECTIE PC 109 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be EEN NIEUWE CAO VOOR DE ARBEIDERS IN DE CONFECTIE Algemene Centrale - ABVV ACCG.be Blijf op de hoogte. Schrijf

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Koopkracht: k van de brutolonen Volledige invulling van de 1,1% marge via een bruto loonsverhoging: + 16 cent/u

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 PANNENBAKKERIJEN PC 113.04

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 PANNENBAKKERIJEN PC 113.04 1 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 PANNENBAKKERIJEN PC 113.04 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be NIEUWE CAO ARBEIDERS IN DE PANNENBAKKERIJEN De onderhandelingen 2015/2016 hebben een tijdje aangesleept

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN PC 323

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN PC 323 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN PC 323 1 2 3 EEN NIEUWE CAO VOOR WERKNEMERS IN DE SECTOR BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van alle lonen en anciënniteitspremies Vanaf 01/07/2017: Lonen: + 0,18 Anciënniteitspremie na 25 jaar: 500

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Koopkracht: k van de brutolonen Volledige invulling van de 1,1% marge via een bruto loonsverhoging vanaf 01/10/2017. Verhoging

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN TEXTIELVERZORGING PC 110

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN TEXTIELVERZORGING PC 110 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 TEXTIELVERZORGING PC 110 1 2 3 www.accg.be NIEUWE CAO TEXTIELVERZORGING Door inmenging van de regering was er tijdens de CAO-onderhandelingen voor de periode 2015-2016

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN TABAK PC 133

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN TABAK PC 133 1 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 TABAK PC 133 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be EEN NIEUWE CAO VOOR DE ARBEIDSTERS IN DE TABAKSECTOR Algemene Centrale - ABVV ACCG.be Blijf op de hoogte. Schrijf

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN DIENSTENCHEQUES PC

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN DIENSTENCHEQUES PC LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 DIENSTENCHEQUES PC 322.01 1 www.accg.be 2 3 www.accg.be EEN NIEUWE CAO VOOR WERKNEMERS IN DE SECTOR DIENSTENCHEQUES De nieuwe voordelen: Een hogere eindejaarspremie

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN HOUTZAGERIJEN PSC

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN HOUTZAGERIJEN PSC LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 HOUTZAGERIJEN PSC 125.02 1 2 INHOUDSTAFEL 4 Lonen en premies 6 Vervoerskosten 6 Vergoedingen bestaanszekerheid 8 Anciënniteitsverlof 9 Klein verlet en verlof om dwingende

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN HOUTHANDEL PSC

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN HOUTHANDEL PSC LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 HOUTHANDEL PSC 125.03 1 2 INHOUDSTAFEL 4 Lonen en premies 6 Vervoerskosten 6 Vergoedingen bestaanszekerheid 8 Anciënniteitsverlof 9 Klein verlet en verlof om dwingende

Nadere informatie

LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 TERUGWINNING VAN PAPIER PSC 142.03

LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 TERUGWINNING VAN PAPIER PSC 142.03 LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 TERUGWINNING VAN PAPIER PSC 142.03 1 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be NIEUWE CAO ARBEIDERS IN DE TERUGWINNING VAN PAPIER De nieuwste afspraken 01.01.2015 : Pro-rata

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN HOUTZAGERIJEN PSC

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN HOUTZAGERIJEN PSC LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 HOUTZAGERIJEN PSC 125.02 1 www.accg.be 2 3 www.accg.be EEN NIEUWE CAO VOOR DE ARBEIDERS IN DE HOUTZAGERIJEN De belangrijkste resultaten van de CAO 2015-2016: verhoging

Nadere informatie

dienstencheques sector (PC 322.01)

dienstencheques sector (PC 322.01) 1 dienstencheques sector (PC 322.01) ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING www.accg.be 2 inhoud 3 Edito 4 Een woordje uitleg bij de CAO onthaal 7 CAO www.accg.be 3 dienstencheques sector ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN HOUTHANDEL PSC

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN HOUTHANDEL PSC LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 HOUTHANDEL PSC 125.03 1 www.accg.be 2 3 www.accg.be EEN NIEUWE CAO VOOR DE ARBEIDERS IN DE HOUTHANDEL Belangrijkste resultaten van de CAO 2015-2016: verhoging van

Nadere informatie

LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 SCHEIKUNDE PC 116

LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 SCHEIKUNDE PC 116 1 LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 SCHEIKUNDE PC 116 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be NIEUWE CAO DUIDELIJKE KEUZE VOOR SOLIDARITEIT! 8 miljoen per jaar om het werk menselijker te maken. Verhoging

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Verhoging koopkracht Toekenning van de maximale loonnorm van 1,1% op de baremieke en reële bruto lonen met

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? +1,1% op lonen en sectorale voordelen Alle lonen, sectorale en reële, worden verhoogd met 1,1% op 1 oktober

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? + 1,1% op lonen en sectorale voordelen Alle lonen, sectorale en reële, worden verhoogd met 1,1% op 1 oktober

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133 2 INHOUDSTAFEL 4 Koopkracht 6 Arbeidsvoorwaarden 9 Bestaanszekerheid, inkomensbescherming en ontslag 12 Eindeloopbaan en tweede pijler 14 Tijdskrediet

Nadere informatie

VOORDELEN 2015-2016 BOUW PC 124

VOORDELEN 2015-2016 BOUW PC 124 VOORDELEN 2015-2016 BOUW PC 124 1 www.accg.be 2 3 www.accg.be INHOUD VOORDELEN VIA BEDRIJF 1. Voor jongeren in de bouw 5 2. Looncategorieën 6 3. Mobiliteit 7 4. Vergoeding werkkledij 8 5. Premie voor extra

Nadere informatie

JULI 2017 ACTUALISATIE CAO S INDUSTRIËLE REINIGING

JULI 2017 ACTUALISATIE CAO S INDUSTRIËLE REINIGING JULI 2017 ACTUALISATIE CAO S INDUSTRIËLE REINIGING EEN STAP VOORUIT VOOR IEDEREEN De sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in de industriële reiniging werden in de praktijk niet overal op dezelfde manier

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAAK PC 121

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAAK PC 121 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 SCHOONMAAK PC 121 1 www.accg.be 2 3 www.accg.be EEN NIEUWE CAO VOOR DE ARBEIDERS EN ARBEIDSTERS IN DE SCHOONMAAK Dit zijn in het kort de nieuwe voordelen: vanaf 1

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN 3 BESCHUTTE WERKPLAATSEN VLAANDEREN (PC 327.01) De beschutte werkplaatsen worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Samen met een aantal

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 GEZINSZORG

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 GEZINSZORG LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 GEZINSZORG INHOUDSTAFEL 4 Lonen en premies 7 Arbeidsvoorwaarden 12 Brugpensioen 13 Opzegtermijnen 16 Syndicale vertegenwoordiging 17 Verlof om dwingende redenen en

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 SOCIALE WERKPLAATSEN

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 SOCIALE WERKPLAATSEN LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 SOCIALE WERKPLAATSEN 3 SOCIALE WERKPLAATSEN (PC 327.01) De sociale werkplaatsen worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Samen met een aantal andere sectoren

Nadere informatie

VORMING AC PROGRAMMA

VORMING AC PROGRAMMA VORMING AC PROGRAMMA 2016-2017 1 2 www.accg.be De Algemene Centrale ABVV ACCG.be Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! 3 PROGRAMMA 2016-2017 PRAKTISCH Hierna vind je het vormingsaanbod

Nadere informatie

LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 STOFFERING EN HOUTBEWERKING PC 126

LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 STOFFERING EN HOUTBEWERKING PC 126 LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 STOFFERING EN HOUTBEWERKING PC 126 1 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be NIEUWE CAO ARBEIDERS IN DE STOFFERING EN HOUTBEWERKING De Algemene Centrale ABVV ACCG.be Blijf

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k Koopkracht Stijging van alle brutolonen met 1,1% vanaf 1 juli 2017. Fonds bestaanszekerheid Verhoging van

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 BEWAKING PC 317

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 BEWAKING PC 317 1 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 BEWAKING PC 317 www.accg.be 2 3 www.accg.be EEN NIEUWE CAO VOOR DE WERKNEMERS IN DE BEWAKING Algemene Centrale - ABVV ACCG.be Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor

Nadere informatie

BEHEER VAN GEBOUWEN EN DIENSTBODEN P.C. 323

BEHEER VAN GEBOUWEN EN DIENSTBODEN P.C. 323 BEHEER VAN GEBOUWEN EN DIENSTBODEN P.C. 323 Loon- en arbeidsvoorwaarden 2009-2010 INHOUDSTAFEL Bladzijde Inleiding 1 Even voorstellen 2 Onze dienstverlening 3 De AC en de BBTK in de bedrijven 4 Informatie

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers. je rechten op zak Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers

Nadere informatie

LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN VRIJ ONDERWIJS PSC

LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN VRIJ ONDERWIJS PSC LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 VRIJ ONDERWIJS PSC 152.01 1 www.accg.be 2 3 www.accg.be EEN NIEUWE CAO VOOR WERKNEMERS IN DE SECTOR VRIJ ONDERWIJS VAN VLAAMSE GEMEENSCHAP Paritair subcomité (PSC)

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Stijging van de bruto lonen Vanaf 1 september 2017 verhogen de brutolonen van alle werknemers in de sector

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 DIENSTENCHEQUES PC 322.01

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 DIENSTENCHEQUES PC 322.01 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 DIENSTENCHEQUES PC 322.01 1 2 INHOUDSTAFEL 4 Lonen en premies 7 Arbeidsvoorwaarden 12 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 13 Verlof om dwingende redenen en

Nadere informatie

Wijkgezondheidscentra

Wijkgezondheidscentra Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300006 Wijkgezondheidscentra Vervoerkosten... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1991 (26908), gewijzigd door de collectieve

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 BEWAKING PC 317

LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 BEWAKING PC 317 LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 BEWAKING PC 317 1 2 INHOUDSTAFEL 4 Loon, premies en vergoedingen 13 Arbeidsduur - arbeiders 23 Arbeidsduur bedienden 24 Werfoverdracht - Werkzekerheid 25 Vorming 26

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Koopkracht: k van de brutolonen Vanaf 1 juli 2017, na indexatie, verhogen de reële brutolonen, met 0,1411.

Nadere informatie

vervoerkosten horeca

vervoerkosten horeca vervoerkosten horeca Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 1 04/03/12 09:20 Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 2 04/03/12 09:20 Vervoerkosten woon-werk verkeer De werkgever komt financieel tussen in de

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 KUNSTSTOFVERWERKENDE NIJVERHEID WEST-VLAANDEREN PC 116. www.accg.be/sv2016

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 KUNSTSTOFVERWERKENDE NIJVERHEID WEST-VLAANDEREN PC 116. www.accg.be/sv2016 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 KUNSTSTOFVERWERKENDE NIJVERHEID WEST-VLAANDEREN PC 116 1 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be EEN NIEUWE CAO VOOR DE KUNSTSTOFVER- WERKENDE NIJVERHEID WEST-VLAANDEREN

Nadere informatie

Minimumlonen Handel in VoedingSwaren

Minimumlonen Handel in VoedingSwaren Minimumlonen Handel in VoedingSwaren SYNDICALE PREMIE EN SYNDICALE VORMING Sectorale minimumlonen vanaf 1.1.2011 Groot- en kleinhandel in voedingswaren We hernemen hierna de sectorale minimumlonen van

Nadere informatie

Wij zijn kandidaat. En jij?

Wij zijn kandidaat. En jij? SOCIALE verkiezingen 2012 Wij zijn kandidaat. En jij? www.accg.be/sv2012 2 www.accg.be/sv2012 3 mei 2012 Binnenkort sociale verkiezingen Van 7 tot 20 mei 2012 vinden sociale verkiezingen plaats in duizenden

Nadere informatie

SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN

SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN 3 HET PARITAIR COMITÉ 330 SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN De SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN omvatten vandaag: ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven

Nadere informatie

Een haarscherpe kijk op uw rechten ZAKBROCHURE

Een haarscherpe kijk op uw rechten ZAKBROCHURE Een haarscherpe kijk op uw rechten LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN KAPPERS, FITNESS EN SCHOONHEIDSZORGEN (PC 314) ZAKBROCHURE een haarscherpe kijk op uw rechten 3 INHOUD Even voorstellen - Onze dienstverlening

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES NOVEMBER Indexaties

LONEN EN INDEXATIES NOVEMBER Indexaties LONEN EN INDEXTIE NOVEMBER 2017 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

EXPRESSO DE TROEF VOOR JOUW TOEKOMST! 4 OPLEIDINGSDAGEN FEBRUARI 2009 VOOR ELKE BEDIENDE!

EXPRESSO DE TROEF VOOR JOUW TOEKOMST! 4 OPLEIDINGSDAGEN FEBRUARI 2009 VOOR ELKE BEDIENDE! EXPRESSO DE TROEF VOOR JOUW TOEKOMST! FEBRUARI 2009 4 OPLEIDINGSDAGEN VOOR ELKE BEDIENDE! EDITO OPLEIDING: EEN VER-VAN-MIJN-BEDSHOW? Niet in het PC 218! De BBTK is ervan overtuigd dat permanente vorming

Nadere informatie

Vorming. Algemene Centrale PROGRAMMA

Vorming. Algemene Centrale PROGRAMMA Vorming Algemene Centrale PROGRAMMA 2017-2018 1 www.accg.be Praktisch In deze brochure vind je het vormingsaanbod van de vormingsdienst van de Algemene Centrale (AC) voor het vormingsjaar 2017-2018. Je

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 SCHOONMAAK PC 121

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 SCHOONMAAK PC 121 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 SCHOONMAAK PC 121 1 2 INHOUDSTAFEL 4 Lonen en premies 8 Verplaatsingskosten 10 Indexering van lonen en premies 11 Eindejaarspremie 12 Syndicale premie 13 ARAB-premie

Nadere informatie

Expresso. 4 opleidingsdagen. voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst!

Expresso. 4 opleidingsdagen. voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst! Expresso 4 opleidingsdagen voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst! Edito Opleiding: een ver-van-mijn-bedshow? Niet in het PC 218! De BBTK is ervan overtuigd dat permanente vorming één van de oplossingen

Nadere informatie

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector 0 FOCUS op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten. Via

Nadere informatie

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet.

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet. je rechten op zak Outplacement Outplacement is een begeleiding die je bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener- een outplacementkantoor- op kosten van je werkgever. Het

Nadere informatie

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België

Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten 3300009 - Diensten voor bloed van het Rode kruis van België Vervoerkosten... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009 (95404)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z

jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z In elk bedrijf zijn er dingen die we graag veranderd zouden willen zien, die nog verbeterd kunnen worden en zaken die gewoonweg niét werken. Sommige

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Koopkracht Volledige invulling van de 1,1% loonmarge via een verhoging van de bruto-uurlonen vanaf 1 juli

Nadere informatie

expresso Kaderleden: 0 1 0 2 r e B de spelregels VasTleGGen m e T p e s

expresso Kaderleden: 0 1 0 2 r e B de spelregels VasTleGGen m e T p e s expresso S e p t e m b e r 2 0 1 0 KADERLEDEN: DE SPELREGELS VASTleggen Edito Als maar meer bedienden worden beschouwd als kaderleden. Sommige werkgevers spelen met die aanlokkelijke titel om je abnormale

Nadere informatie

Loonsverhoging juni 2017

Loonsverhoging juni 2017 Loonsverhoging juni 2017 Loonaanpassing A de aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen M De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon

Nadere informatie

I N F O November 2013

I N F O November 2013 I N F O November 2013 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 november 2013... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN PC 330

FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN PC 330 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN PC 330 1 www.accg.be 2 3 www.accg.be HET PARITAIR COMITÉ 330 SECTOREN VAN DE FEDERALE GEZONDHEIDSDIENSTEN De SECTOREN VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

Jij bent lid van ACV Voeding en Diensten.

Jij bent lid van ACV Voeding en Diensten. jouw beroepscentrale Als je aansluit bij het ACV, ben je automatisch ook lid van een beroepscentrale. De sector waarin je werkt, bepaalt bij welke beroepscentrale je aangesloten bent. Jij bent lid van

Nadere informatie

I N F O November 2011

I N F O November 2011 I N F O November 2011 Inhoudsopgave EASYPAY Info november 2011 Ref. nr: 226 1. Loonaanpassingen... 2 1.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 november 2011... 2 1.1.1. Arbeiders... 2 1.1.2.

Nadere informatie

Thuisverpleging

Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Haard of standplaatstoelage... 1 Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen... 2 Onregelmatige prestaties... 2 Niet ingepland

Nadere informatie

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Werken in de social profit Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Welke vragen willen we beantwoorden? Wat is Verso? Wat is de social profit? Welke jobs zijn te vinden in de social profit? Waarom

Nadere informatie

expresso J O N G E R E N A P R I L 2 0 0 8 n r. 1 verkiezingen 5-18 Mei

expresso J O N G E R E N A P R I L 2 0 0 8 n r. 1 verkiezingen 5-18 Mei expresso J O N G E R E N A P R I L 2 0 0 8 n r. 1 LIJST Sociale verkiezingen 5-18 Mei 2 0 0 8 JONGEREN arbeidsovereenkomsten Jeugdvakantie ABVV-jongerenwerking Facebookgroep Pensioenrechten Edito Je eerste

Nadere informatie

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300001 Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Haard of standplaatstoelage... 1 Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

EXPRESSO JONGEREN 5-18 MEI SOCIALE LIJST ARBEIDSOVEREENKOMSTEN JEUGDVAKANTIE ABVV-JONGERENWERKING FACEBOOKGROEP PENSIOENRECHTEN VERKIEZINGEN

EXPRESSO JONGEREN 5-18 MEI SOCIALE LIJST ARBEIDSOVEREENKOMSTEN JEUGDVAKANTIE ABVV-JONGERENWERKING FACEBOOKGROEP PENSIOENRECHTEN VERKIEZINGEN EXPRESSO JONGEREN APRIL 2008 Nr. 1 LIJST SOCIALE VERKIEZINGEN 5-18 MEI 2008 JONGEREN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN JEUGDVAKANTIE ABVV-JONGERENWERKING FACEBOOKGROEP PENSIOENRECHTEN EDITO JE EERSTE KEER, DIE VERGEET

Nadere informatie

Economische werkloosheid

Economische werkloosheid je rechten op zak Economische werkloosheid Over economische werkloosheid schreef BBTK een Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar onze website en klik op Memo Nieuwe wetgeving over de economische

Nadere informatie

Vezelcement PSC

Vezelcement PSC Vezelcement PSC 106.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be 2013-2014 Vezelcement 2013-2014 PSC 106.03 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Wij hebben oplossingen

Wij hebben oplossingen Scheikunde Samen sterk DE DRUK VERMINDEREN Wij hebben oplossingen SAMEN VOOR GOEDE ÉN GEZONDE JOBS We werken om te leven, we leven niet om te werken! Werk moet werkbaar zijn. We willen dat er ruimte en

Nadere informatie

Inhoudstafel O PDF... omzend RIZIV eindeloop NDL.pdf... BBTK Archief. Compiled by the IT Department

Inhoudstafel O PDF... omzend RIZIV eindeloop NDL.pdf... BBTK Archief. Compiled by the IT Department Inhoudstafel O7427016.PDF... BBTK Archief 2 omzend RIZIV 2002-2 eindeloop NDL.pdf... 4 Compiled by the IT Department Brussel, 31 januari 2007 BBTK Bond der Bedienden, Technici en Kaders Federaal Secretariaat

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012

PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012 PARITAIR COMITÉ 330 LOONBAREMA'S vanaf 1 DECEMBER 2012 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. Onderstaande bedragen en loonbarema's zijn geldig vanaf

Nadere informatie

Aanmoedigingspremie in de Vlaamse sociale profitsector: lijst zorggerelateerde beroepen gepubliceerd

Aanmoedigingspremie in de Vlaamse sociale profitsector: lijst zorggerelateerde beroepen gepubliceerd Nr. 238 23 juni 2016 Belgisch Staatsblad Aanmoedigingspremie in de Vlaamse sociale profitsector: lijst zorggerelateerde beroepen gepubliceerd In onze vorige nieuwsbrief lieten we u reeds weten dat de aanmoedigingspremies

Nadere informatie

De gezondheidszorg: de tewerkstelling in cijfers

De gezondheidszorg: de tewerkstelling in cijfers De gezondheidszorg: de tewerkstelling in cijfers De Sectorfoto van het PC 330 in een notendop FE.BI Een sectorfoto van het PC 330 : waarom? De social profit is een boeiende en bloeiende sector. Hij is

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES 2016 SD I E B R NA E N O UW LO WAARDEN VOOR KORT T E H IN PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES IN DEZE FOLDER KAN JE EEN OVERZICHT VINDEN VAN DE LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE SECTOR VAN DE TOERISTISCHE ATTRACTIES.

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie