DEZE EDITIE: 2. De kantonrechter niet altijd leidend. Efficiëntieverbetering en de rol van prestatie-indicatoren 3. Melkkoe wordt irritant beest!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEZE EDITIE: 2. De kantonrechter niet altijd leidend. Efficiëntieverbetering en de rol van prestatie-indicatoren 3. Melkkoe wordt irritant beest!"

Transcriptie

1 DEZE EDITIE: 2 De kantonrechter niet altijd leidend Efficiëntieverbetering en de rol van prestatie-indicatoren 3 3 Melkkoe wordt irritant beest! MKB besteedt te weinig tijd aan Credit Management 4 4 Verslag: Jim Smith jr. in Nederland Leergang ICC wordt Leergang Credit Professional 5 6 Credit Expo goed verlopen voor CMI 6 Interview met Fred van Hezel van CMS 7 CMI bedrijfsopleider voor Amedes En nog veel meer... Verschijnt 1e kwartaal 2006! Credit Management, een vak of een mythe? In het boek: Credit Management, een vak of een mythe? geven de auteurs een helder inzicht in het brede vakgebied van Credit Management. Is Credit Management nu een echt vak of niet, is de hamvraag. Volgens de auteurs wel en zelfs meer dan dat. Het verschaft de mogelijkheid meer rendement te realiseren met dezelfde omzet en tevens draagt het zorg voor het beperken van financiële zakelijke risico s. Credit Management als vak en als tool wordt helder uiteengezet. Naast de uitgebreide verwoording van de verschillende invalshoeken van Credit Management komen ook aspecten als het opstellen van een kredietbeleid, Credit Management in cijfers en de toekomst van Credit Management uitgebreid aan de orde. Het eerste complete Credit Management boek in Nederland is een must voor iedere Credit Professional. Bestellen kan via: DERDE JAARGANG - EDITIE 4 - JANUARI 2006 Credit Management en Capaciteit, een belangrijke afstemming! Weet u hoeveel capaciteit u nodig heeft om uw Credit Management resources zo optimaal mogelijk in te richten? En weet u dan ook aan welke competenties deze mensen moeten voldoen? Wij zijn in gesprek met Raimond Honig, directeur en oprichter van het Credit Management Instituut en grondlegger van de Smit & Honig Groep uit Zoetermeer. Begin 1996 startte hij als één van de eersten in Nederland een consultancybureau in Credit Management. Jarenlang was zijn bedrijf het consultancybureau om professionals in te huren aangaande complexe en lastige Credit Management vraagstukken. Destijds was er nog weinig bekend over het vakgebied en waren de consultants van deze organisatie zeer vooruitstrevend. Eind 2004 fuseerde de Smit & Honig Groep met CreditForce uit Zeist en ging Raimond verder met de organisatie CMI, waarmee hij al sinds 1999 actief is. Begrijp ik het goed, dat je voornemens bent je oude tak van sport weer op te pakken? Je luistert inderdaad goed tussen de regels door. Een oud gezegde stelt: dat bloed kruipt waar het niet gaan kan en zo voelt het voor mij ook. Na ruim acht jaar actief te zijn geweest binnen Credit Management consultancy en detachering blijf ik het leuk vinden relaties te adviseren en te helpen met capaciteitsvraagstukken. Je hebt het in ons gesprek vooral over capaciteit, hoe moet ik dat zien in relatie tot detachering en consultancy? Nou dat zit als volgt. Organisaties hebben veelal een capaciteitstekort dat wordt ingevuld door een extern bureau middels detachering of consultancy. Toen wij vorig jaar vanuit CMI, naast opleidingen en trainingen, zijn begonnen met werving en selectie (het invullen van vaste capaciteitsvraagstukken) kregen wij ook steeds meer vraag naar tijdelijke capaciteit. Wij speelden dit soort vragen door naar collega detacheringbureaus gespecialiseerd in Credit Management. Deze bureaus zijn echter veelal afhankelijk van de medewerkers die zij op dat moment beschikbaar hebben. En wat gaan jullie dan anders doen? Wij bekijken bij de klant wat het capaciteitsvraagstuk is en zoeken daar de juiste invulling bij. Hiervoor zijn wij samenwerkingverbanden aangegaan met bureaus waarvan wij weten dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen die wij vanuit onze achtergrond stellen aan detachering- en consultancyorganisaties. Bij deze organisaties trainen wij ook veel van deze consultants. Mede hierdoor weten wij exact over welke kwaliteiten ze beschikken en of ze in staat zijn de juiste invulling aan het vraagstuk te geven. Bij ons geen opgepoetst CV dat na aanpassingen op de gevraagde functie past. Bij ons de juiste persoon op de juiste job, simpelweg omdat wij als onafhankelijk bureau keuzes kunnen maken die bij onze klanten passen. Dus klanten kunnen bij jullie een juiste match verwachten? Dat is waar het exact om draait, zo ontstaat ook een win-win situatie voor alle partijen. De klant is tevreden, want zijn vraagstuk wordt opgelost, onze partners zijn tevreden, want hun medewerker heeft een opdracht kunnen uitvoeren, de consultant is blij omdat hem een uitdagend project is geboden en wij zijn blij omdat wij een tevreden klant hebben kunnen adviseren en helpen bij een capaciteitsvraagstuk. Klinkt allemaal erg mooi, maar dat roept toch iedere intermediair? Ongetwijfeld, de vraag blijft echter of zij ook over voldoende inzicht, ervaring en capaciteit beschikken om te bepalen wat er noodzakelijk is voor die organisatie en op welke wijze zij zichzelf kunnen terugverdienen. Want dat is iets wat wij onze klanten eveneens vooraf kunnen voorrekenen. Op welke wijze verdient de capaciteitsinvestering zichzelf terug, en wat levert dat direct op aan liquiditeit en rente. Daarnaast geven wij inzicht in de kredietkosten die de organisatie maakt en op ten zeggen de afgelopen vijf jaar gemiddeld drie keer een faillissement in hun omgeving te hebben meegemaakt. Uit het onderzoek blijkt voorts dat het aantal faillissementen als gevolg van non-betaling toeneemt. Maar er zijn ook andere aspecten die van belang zijn. Zoals het feit dat u uitstaande bedragen niet kunt aanwenden voor bijvoorbeeld uitbreidingen of investeringen. Kunnen kredietrapportages helpen? Het is helaas onmogelijk om in alle gevallen een juiste inschatting te maken van het toekomstige betalingsgedrag van (potentiële) cliënten. Er zijn immers altijd omstandigheden denkbaar (bijvoorbeeld een toekomstig faillissement van een grote opdrachtgever) die niet op voorhand zijn uit te sluiten. Dat neemt echter niet weg dat het in veel gevallen wél mogelijk is om te bepalen of de betalingsmoraal acceptabel is. Door gedegen kredietonderzoek weet u beter met wie u in zee gaat. Raimond Honig CT, Managing Director van het Credit Management Instituut bv te Zoetermeer. welke wijze deze beperkt kan worden. Vervolgens adviseren wij onze klanten op welke manier men hier in de toekomst zelf voor kunnen zorgdragen. Hiermee begeleiden wij ze middels coaching en training. Helder, maar worden jullie dan niet te duur voor de eindklant? Nee, die betaalt gewoon dezelfde prijs als in de markt. Wij maken het verschil middels het vooraf bepaalde eindresultaat en de afspraken die wij hebben met onze samenwerkingspartners. Dus de klant wordt door ons op een transparante wijze geïnformeerd. Kortom jullie bieden volwaardige capaciteitsoplossingen? Precies en dat is waar wij goed in zijn. Wij doen dit voor tijdelijke en permanente vraagstukken middels de drie pijlers: Ontwikkeling, Capaciteit en Advisering. Organisaties met een capaciteitsvraagstuk moeten maar eens nader kennis met ons maken. Men zal snel merken dat het meer oplevert dan dat het kost besluit Raimond Honig. Betalingsmoraliteit bedrijven achteruit Al eerder kwamen onderzoekers tot de conclusie dat veel bedrijven het niet zo nauw nemen met het nakomen van betalingstermijnen. Helaas blijkt deze ontwikkeling zich ook het afgelopen jaar te hebben doorgezet. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van kredietverzekeraar Euler Hermes. Het betalingsgedrag van Nederlandse ondernemingen, zo concluderen zij in het recent gepubliceerde onderzoek, gaat zelfs nog verder achteruit. Dit heeft vervelende consequenties voor toeleveranciers, die langer op hun geld moeten wachten en extra kosten (administratieve afhandeling; inschakelen van incassobureaus of deurwaarders) moeten maken om facturen alsnog betaald te krijgen. Zelf problemen Uit het onderzoek blijkt dat één van de belangrijkste redenen voor het uitblijven van betaling, financiële problemen bij de bedrijven zelf zijn. Daarnaast weigeren sommige ondernemingen geld over te maken omdat ze niet tevreden zijn over de geleverde diensten. Dat laatste gebeurt volgens de onderzoekers steeds vaker. Gemiddeld houdt 60 procent van de bedrijven zich aan hun verplichtingen. Bij de overige 40 procent gaat de moraal echter achteruit. Het gevolg? Betalingen laten veel langer op zich wachten dan in het verleden het geval was, en de officiële betalingstermijn wordt vaker en vaker overschreden. Verslechterd Het onderzoek is uitgevoerd onder vierhonderd bedrijven uit verschillende sectoren. Bijna 40 procent van de respondenten is van mening dat het betalingsgedrag de afgelopen twee jaar is verslechterd. De responden- Zijn er faillissementen van groepsgelieerde bedrijven uitgesproken? Worden facturen van derden vaak te laat betaald? Door cijfers deskundig te beoordelen en de trackrecord van de potentiële cliënt te onderzoeken, kan in veel gevallen worden vastgesteld welke risico s een transactie met zich meebrengt. Kredietonderzoeken helpen u dus om een inschatting te maken van het risico op non-betaling. En zijn bovendien uiterst betaalbaar. Meer informatie of een passende offerte? Neem dan contact met ons op: of bezoek onze website op Wij zijn u graag van dienst! 1

2 Els Jacobs: De kantonrechter niet altijd leidend Wat er aan vooraf ging: Ongeveer anderhalf jaar geleden wendde één van onze opdrachtgevers (Pietersen) zich tot ons kantoor met een vordering van zo n j 1200,00. De tegenpartij werd aangeschreven en al snel volgde er een enorme briefwisseling. De tegenpartij, verder te noemen Jansen, had een deel van het bedrijf van de opdrachtgever (Pietersen v.o.f., verder: Pietersen ) overgenomen en was van mening dat een deel van de betaalde inventaris niet conform de inventarislijst geleverd was door Pietersen. Pietersen daarentegen beschikte over een door Jansen ondertekende inventarislijst en kon daarmee aantonen dat alles conform die lijst was ondertekend. Daarnaast had Pietersen nog wat aanvullende zaken aan Jansen geleverd waarvoor zij betaald wenste te worden. Juridische procedure Eén van de vennoten van Pietersen v.o.f. werd ernstig ziek, en besloot te wachten met het aanvangen van de juridische procedure. Jansen echter, zeer goed op de hoogte zijnde van de ziekte van deze vennoot, zette op zijn initiatief de juridische procedure in gang en vorderde van Pietersen v.o.f. een bedrag van j 9000,00, hetgeen wegens de competentiegrens van de kantonrechter onvoorwaardelijk werd gemodereerd tot j 5000,00. Anderhalve maand na het uitbrengen van de dagvaarding overleed de vennoot van Pietersen en werd de procedure voortgezet tegen zijn partner, zijnde de tweede vennoot (tevens de weduwe van de overleden vennoot). Door ons kantoor werd de vordering van Pietersen in de procedure die Jansen had aangevangen, als reconventionele vordering ingediend. Dit houdt in dat er twee verschillende eisen naast elkaar in één en dezelfde procedure worden behandeld: enerzijds de vordering van j 5000,00 die Jansen tegen Pietersen had ingesteld (de conventionele eis), anderzijds de vordering van j 1200,00 die Pietersen tegen Jansen instelde (de reconventionele eis). In de daarop volgende procedure werden door Pietersen diverse standpunten ingenomen die zouden moeten aantonen dat Jansen niet, onvolledig of incorrect zou hebben geleverd. Jansen vorderde de nageleverde materialen. Uiteindelijk besloot de kantonrechter een comparitie te bepalen. Tijdens een dergelijke zitting worden beide partijen uitgenodigd om (eventueel met hun gemachtigden) antwoord te geven op de door de rechter gestelde vragen, en vaak wordt er bekeken of de betreffende zaak zich leent voor een schikking. Comparitie Gedurende de comparitie bleek al vrij snel dat de kantonrechter twee van de drie door Jansen gestelde eisen niet, of onvoldoende onderbouwd achtte. Terzake van de derde eis echter stelde de kantonrechter Jansen in het gelijk. Zich wendend tot Pietersen stelde de kantonrechter vervolgens dat die derde eis nagenoeg weg zou vallen tegen de eis in reconventie die Pietersen had ingesteld, en stelde voor om de zaak met gesloten beurzen Faillissementen: 2005 versus 2006 Na een jarenlange toename van het aantal uitgesproken faillissementen in Nederland, is de verwachting dat er in 2006 eindelijk een kentering in dit aantal zal plaatsvinden. Het jaar 2005 wordt daarentegen naar verwachting afgesloten met een absoluut record van het aantal faillissementsuitspraken. Met name onder de eenmanszaken is het aantal faillissementen in 2005 enorm gestegen: een stijging van ruim 20 procent! Van deze eenmanszaken is een zeer groot gedeelte niet langer dan twee à drie jaar actief voordat de curator de touwtjes in handen neemt. Het midden- en kleinbedrijf kan zich echter verheugen in een vooruitgang in het zakendoen, nu er in die sectoren in 2005 zo n 4 procent minder faillissementsuitspraken plaatsvonden. Ook in de horeca is het aantal faillissementen enorm gestegen: met ruim 27 procent stijging kan deze sector zich de absolute winnaar over 2005 noemen. In totaal moesten in 2005 bijna 7000 bedrijven hun deuren definitief sluiten. Voor 2006 zijn de analisten echter voorzichtig positief: verwacht wordt dat er voor het eerst in een zestal jaren geen stijging van het aantal faillissementen zal plaatsvinden. Was Nederland jarenlang de wereldwijde koploper in het aantal uitgesproken faillissementen, lijkt er voor 2006 beter weer voor Ondernemend Nederland op komst te zijn. Samen met de voorspelde economische groei zou deze verwachting kunnen uitmonden in een voorzichtige verbetering van de economie. Belangrijke industrielanden zoals de Verenigde Staten of Japan zullen echter niet meegenieten van de positievere resultaten van Nederland. Deze landen zullen naar verwachting nog met een verdere toename van het aantal faillissementen worden geconfronteerd. Gemiddeld genomen wordt er voor 2006 een wereldwijde stijging van 1 procent van het aantal faillissementen verwacht. Bron: Het Financieele Dagblad Catering CMI nu ook mobiel! Al ruim 5 jaar verzorgt Monika Honig met hart en ziel de lunches en diners voor de cursisten van CMI. In januari 2000 startte zij, destijds nog in ons kantoor aan de Engelandlaan, met het cateren van de cursisten van CMI. Na de nieuwbouw van ons trainingscentrum aan de Brandwijkstraat beschikt ze daar over een volledig naar eigen smaak ingerichte keuken en restaurant. Monika, vroeger altijd werkzaam geweest als kok in diverse restaurants in binnen- en buitenland, weet keer op keer de cursisten te verrassen met al haar culinaire maaltijden en lunches. Ook de jaarlijkse relatie barbecue, die dit jaar gepland staat op 16 juni 2006, neemt zij volledig voor haar rekening. Eind 2005 is ze zelf aangenaam verrast met het krijgen van haar nieuwe brommobiel waardoor ze nog beter instaat is alle benodigde producten in te kopen. Wij wensen haar veel veilige kilometers! Els Jacobs, Directeur Berkeley & Lawrence Incasso intermediairs af te doen. Partijen werden vervolgens de zittingszaal uitgestuurd om te overleggen of een dergelijke schikking voor beide partijen acceptabel zou zijn. In het korte overleg dat ik vervolgens met cliënte voerde, zei cliënte mij in eerste instantie wel wat voor het voorstel van de kantonrechter te voelen. Immers, op die manier zou deze ellendige en langslepende zaak eindelijk tot een einde worden gebracht en zou cliënte er niet steeds weer mee geconfronteerd worden. Ik gaf haar echter aan dat ik van mening was dat ik de standpunten van de tegenpartij absoluut onvoldoende bewezen achtte, en vroeg haar op de vrouw af wat haar (overleden) echtgenoot in deze situatie zou hebben gedaan. Haar antwoord was kort en stellig: hij zou nimmer zijn gezwicht voor de weg van de minste weerstand en zou hoe dan ook alle ingenomen standpunten bewezen en onderbouwd willen zien. We spraken de zaak uitvoerig door en na enig overleg kwam cliënte tot de conclusie dat zij niet akkoord wilde gaan met het schikkingsvoorstel van de kantonrechter. Jansen voelde wel wat voor het schikkingsvoorstel van de kantonrechter, maar wilde absoluut niet verder gaan dan het door de rechter voorgestelde. De onderhandelingen liepen dus op niets uit. Januari 2006, derde druk Incasso, hoe praat ik mijn geld uit zijn zak? In het boek Incasso, hoe praat ik mijn geld uit zijn zak? bieden de auteurs een helder inzicht in hoe vorderingen snel, effectief en resultaatgericht kunnen worden geïncasseerd. Het boek geeft een goed totaal beeld van het vakgebied en staat vol praktische tips om slagvaardiger te kunnen incasseren. Tevens komen in dit boek uitgebreid alle aspecten van communicatie met debiteuren aan bod, vanaf het moment van het aangaan van een overeenkomst tot en met het daadwerkelijk incasseren van de vorderingen. De nadruk in dit boek Eenmaal terug in de zittingszaal vroeg de kantonrechter mij enigszins verbolgen, of cliënte en ik het serieus meenden dat er voor zo n relatief laag bedrag doorgeprocedeerd diende te worden. Na ons bevestigende antwoord, aangevuld met een bewijsaanbod van de zijde van cliënte Pietersen en de mededeling dat wij van mening waren dat de standpunten van Jansen onvoldoende waren gemotiveerd of bewezen, besloot de rechter met de woorden dat hij 2 weken nadien vonnis zou wijzen. Vonnis Het vonnis werd afgelopen week door mij ontvangen: de conventionele vordering van j 5000,00 welke Jansen tegen Pietersen had ingesteld werd volledig afgewezen. De reconventionele vordering, welke ik namens mijn cliënte Pietersen had ingesteld jegens Jansen en die j 1200,00 bedroeg, werd volledig toegewezen. Pietersen werd veroordeeld in de proceskosten. In concreto komt het er dus op neer dat Jansen zijn oorspronkelijke vordering van j 9000,00 als oninbaar dient af te boeken, en daarnaast de tegenvordering aan Pietersen dient te voldoen, hetgeen vermeerderd met de proceskosten neerkomt op zo n j 3000,00. Conclusie Een dergelijk voorbeeld uit de praktijk toont aan dat men niet per definitie akkoord hoeft te gaan met de voorstellen van de kantonrechter. Indien cliënte was ingegaan op het schikkingsvoorstel van de kantonrechter had zij immers haar vordering van j 1200,00 af dienen te boeken en daarnaast een deel van de proceskosten dienen te betalen. ligt voornamelijk op het verbeteren van de communicatie met debiteuren, maar ook de juridische aspecten komen uitgebreid aan de orde. Verder geven de auteurs inzicht in de bredere context van credit management en wordt uitgelegd op welke wijze het efficiënter uitvoeren van debiteurenbeheer met name kosten besparend kan werken voor organisaties. Ook wordt specifiek ingegaan op de kracht van het onderhandelen, agressiebeheersing en conflicthantering. Kortom, voor iedereen die het belang inziet van professioneel en resultaatgericht incasseren is dit boek een absolute aanrader! In maart 2006 zal dit boek ook Engelstalig verschijnen! Bestellen kan via: 2

3 De salarisstrook anno 2006 Vanaf 2006 gaat er het nodige op uw salarisstrook veranderen. Goede zaak om vooral bij de eerste berekeningen en uitbetalingen te kijken of alle zaken wel correct zijn doorgevoerd. Zo op het eerste gezicht zal het er voor velen op lijken dat er meer overblijft onder de streep. Helaas, schijn bedriegt. Vanaf nu betaalt iedereen zelf voor zijn nieuwe zorgverzekering, zodat er geen sprake is van een voordeel. Maar er verandert nog meer. Hier de wijzigingen nog een keer op een rij. Salarisstrook 2006 Invoering van de basisverzekering. Het ziekenfonds verdwijnt, hiervoor in de plaats komt een stelsel dat voor iedereen een uniforme basis biedt. Daarnaast kunnen er aanvullende verzekeringen worden afgesloten. De Vut premie verdwijnt. De premie is niet meer aftrekbaar, werkgevers en pensioenfondsen hebben de regeling al een paar jaar geleden afgebouwd. Voor 55 plussers is er een overgangsregeling. Leaserijders betalen per maand via de loonheffing (op de salarisstrook) en niet achteraf via de inkomstenbelasting (de jaarlijkse aangifte). Dit betekent dus voor 2006 dat er dubbel moet worden afgerekend, namelijk maandelijks via de loonheffing en in het eerste halfjaar 2006 zal de aangifte 2005 afgerekend moeten worden. Invoering van de levensloopregeling of houdt u de spaarloonregeling. Efficiëntieverbetering en de rol van prestatie-indicatoren Veel bedrijven hebben te maken met een dalend rendement, voldoende reden dus voor efficiëntie verbetering. Om efficiënter te gaan werken moet men zich eerst bewust worden van de huidige prestaties gekoppeld aan de kansen. Prestatie indicatoren zijn hiermee geboren. Bedrijven moeten continue bezig zijn met efficiëntieverbetering. Belangrijk daarbij is dat er eerst een diagnose wordt gesteld. Hierbij komen vragen aan de orde zoals: Hoe kom je tot (de juiste) prestatieindicatoren. Wat zijn de succesfactoren. Wat zijn de valkuilen. Wat is de norm bij het beoordelen van de prestatie. Noodzaak tot efficiëntieverbetering Vaak is het zo dat bedrijven in het verleden de kostenstijgingen konden doorberekenen aan de opdrachtgever. Tegenwoordig is het niet zelden zo dat bedrijven in plaats een tarief verhoging een tarief daling moeten accepteren, met alle gevolgen van dien. Berust men in deze situatie, dan zal er snel een einde komen aan de onderneming. De noodzaak om voortdurend naar efficiëntie verbeteringen te kijken is hiermee dus een feit. Efficiëntieverbetering heeft onvoldoende aandacht Oorzaken voor onvoldoende aandacht zijn: Gebrek aan inzicht waar de knelpunten liggen en mogelijke verbeteringen. Tijdgebrek. Gebrek aan financiële middelen. Korte termijn focus. De basis voor efficiëntie verbetering ligt in bewustwording De basis van het succes ligt in het verkrijgen van inzicht in de eigen operatie, het meten van prestaties. Bewust zijn van wat er gebeurt en waarom. Als dit helder is, zijn er mogelijkheden voor verbetering en kunnen deze worden vastgelegd in een aantal indicatoren. Melkkoe wordt een irritant beest! Al jaren is de auto van de zaak voor velen een secundaire arbeidsvoorwaarde. De redenen waarom iemand een auto krijgt loopt uiteen. Voor de werkgever is het altijd een forse kostenpost en voor de werknemer ondanks de bijtelling een leuke secundaire arbeidsvoorwaarde. Vanaf 2006 verandert er het één en ander en het is niet ondenkbaar dat er nogal wat irritatie en misverstand zal ontstaan tussen werkgever en werknemer. Hoe je het ook went of keert, voor de werkgever betekent deze verandering een behoorlijke administratieve lasten verzwaring, die de nodige verantwoordelijkheden met zich mee zal brengen. Voor rijders die gebruik maken van de standaardregelingen van de werkgever en jaarlijks de bijtelling (22%) betalen veranderd er niet zoveel. Voor deze groep zal de bijtelling via het salaris gaan lopen. Toch zijn er nogal wat leaserijders die al dan niet terecht beweren dat zij niet voor bijtelling in aanmerking komen. Hoe moet je hier nu als werkgever mee omgaan? In beginsel is de werkgever verantwoordelijk. Gelukkig heeft de staatssecretaris op het laatste moment een voorstel gedaan aan de tweede kamer, wat erop neer komt dat de werknemer een verklaring geen privégebruik bij de belastingdienst kan aanvragen. Als de inspec- teur deze verklaring afgeeft is de werkgever gevrijwaard voor eventueel misbruik. Uiteraard moet de werknemer een kopie aan de werkgever afgeven. Een ander punt van discussie en waarschijnlijk ook de vervelendste is de eigen bijdrage. De leaserijder die in het verleden heeft gekozen voor een auto in een duurdere klasse, betaalde veelal het verschil zelf bij. Dit verschil trok de berijder op de aangifte af als eigen bijdrage. Wie bijvoorbeeld een lease budget had van j 750,00 en een auto koos van j 900,00, betaalde zelf j 150,00 bij. Deze j 150,00 werd vaak als eigen bijdrage op de aangifte vermeld. Dit is in 2006 niet meer correct, dit bedrag is niet aftrekbaar. Hoe komen bedrijven tot de juiste prestatie-indicatoren? Treacy en Wiersema onderscheiden drie manieren waarop een organisatie toegevoegde waarde voor zijn klanten kan bieden: procesfocus, productfocus en klantfocus. Deze drie strategieën hebben te maken met het onderscheidend vermogen van de onderneming ten opzichte van zijn concurrenten. Een verbeteringstraject start dan ook altijd met het vaststellen, en zonodig kiezen of bijstellen van een strategie. Model Treasy en Wiersema innovatie product proces kosten relatie klant Strategische focus van een onderneming Er zijn veel mogelijke indicatoren, bijvoorbeeld op het gebied van omzetontwikkeling, winstgevendheid, marktpositie, productiviteit, klanttevredenheid etc. Het is belangrijk om die indicatoren te kiezen die passen bij de omgeving en de doelstelling van de onderneming. De keuze wordt vooral bepaald door de strategie van de onderneming. Het verbeteren van prestaties op het gebied van kosten vraagt om andere indicatoren dan verbeteringen in de klantrelatie. Succesfactoren bij de keuze van de indicatoren In het voorgaande hebben we gesteld dat de prestatie-indicatoren moeten aansluiten bij de strategie van de onderneming. Daarnaast onderscheiden we aanvullende succesfactoren: Dekking: zijn alle relevante aspecten opgenomen in de prestatie-indicatoren. Vergelijkbaarheid: kunnen we de indicator meten en ergens aan relateren Beïnvloedbaarheid: is de indicator beïnvloedbaar door de betrokkenen. Compatibiliteit: is de indicator af te leiden uit bestaande gegevens. Kosteneffectiviteit: zijn de potentiële besparingen hoger dan de kosten. Inzichtelijkheid: is het aantal indicatoren beperkt. Eenduidigheid: zijn de indicatoren voor alle betrokkenen duidelijk gedefinieerd. Het is belangrijk dat de indicatoren niet statisch zijn, door veranderende omstandigheden kan het nodig zijn dat relevante indicatoren aangepast worden. Het gaat erom de keuze van de indicatoren te laten aansluiten bij de doelstelling die we voor ogen hebben. Bepalen van de norm bij prestatieindicatoren Een indicator moet vergelijkbaar zijn. Op deze manier kan de onderneming een beeld vormen over de ontwikkeling van de eigen prestatie. Mogelijkheden zijn: vergelijken in de tijd, binnen de organisatie, met andere organisaties of met een theoretische norm. Succesfactoren bij de totstandkoming van indicatoren Naast de keuze van de prestatie-indicatoren is ook de totstandkoming bepalend voor het succes. De communicatie rond de doelstelling van de indicatoren is sterk bepalend voor acceptatie door de betrokkenen. Er wordt snel gesuggereerd dat het een controle instrument is, terwijl het juist bedoeld is om prestaties te verbeteren. Hier kan op worden ingespeeld door de betrokkenen zelf de relevante indicatoren te laten ontwikkelen, op deze manier maakt men ook optimaal gebruik van beschikbare kennis binnen de organisatie. Cor de With - Honig & De With FREELANCERS GEVRAAGD voor diverse Finance opdrachten telefoon website Bel en vraag naar de mogelijkheden 3

4 MKB besteedt te weinig tijd aan Credit Management Uit een recent onderzoek van trendbox, de Rai, Vereniging voor Credit Management (VVCM) en Robert Half Finance & Accounting blijkt dat meer dan de helft van alle ondervraagde MKB bedrijven minder dan 4 uur per week aan debiteurenbeheer besteden. Wilt u daar wel meer tijd aanbesteden? Neem dan deel aan: Intensief seminar voor het MKB: Succesvol communiceren met lastige debiteuren! Zie de sport in lastige debiteuren! Met een aanhoudende recessie merken we allemaal dat cash de belangrijke factor in het ondernemen wordt. Veel bedrijven zien dan ook het nut in van effectief debiteurenbeheer. Maar nu nog doen. U dient namelijk wel te beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om dit op een juiste manier te doen en zoals u wellicht nu al merkt worden ook uw debiteuren er steeds meer bedreven in om u het bos in te sturen! Juiste voorbereiding is het halve werk! Om succesvol om te kunnen gaan met lastige debiteuren dient u goed voorbereid te zijn. U dient de juiste vaardigheden, om slagvaardig en krachtig resultaten te kunnen behalen, als een tweede natuur te bezitten. Daarnaast dient u qua kennis op het niveau te zijn dat u voor elke lastpak een overtreffende gesprekspartner bent. Incasso is een vak apart! Gesprekken met lastige debiteuren is niet iets wat je er zo maar even bij doet, dat vergt nogal een praktische aanpak als je succesvol daarin wilt zijn. Gedurende dit praktische seminar krijgt u talrijke handreikingen en voorbeelden om nog efficiënter, slagvaardiger en resultaatgerichter te communiceren met uw debiteuren. Na dit seminar weet u hoe u de juiste vragen stelt bent u in staat elk gesprek te sturen zoals u dat wenst houdt u de leiding in elk debiteurengesprek weet u exact hoe het debiteurenproces verloopt bent u een volwaardig gesprekspartner voor elke externe incassopartij kunt u resultaatgericht een debiteurenportefeuille beheren Resultaat, dat is waar het om draait! Voor de organisatie waar u werkzaam bent betekent dat u: effectief een debiteurenportefeuille kunt beheren en uitnutten zorg draagt voor de verlaging van rente en incassokosten bedrijfsrisico s verkleint en op kredietkosten bespaart sneller klachten signaleert en oplost interne processen optimaliseert, waardoor de klant tevredenheid verhoogd wordt incassodossiers optimaal voorbereid kunt overdragen aan een externe incassopartij Jim Smith Jr. in Nederland, wederom een groot succes! Eind oktober kwam Jim Smith Jr voor de derde keer naar Nederland om in opdracht van het Credit Management Instituut een training te verzorgen voor onder andere trainers. Raimond Honig van CMI ontmoette Jim jaren terug tijdens de ASTD in Orlando (VS) en onderhouden vanaf die tijd intensief contact met elkaar. Inmiddels was Jim hier voor de derde keer met een tweetal nieuwe interessante workshops, te weten de workshops: Crash and Learn & Bringing Out The Best Een tweetal bijzonder fascinerende en energieke workshops die het gemêleerde gezelschap bestaande uit zowel ervaren als aankomende trainer(s), begeleiders en managers vele tools, praktische voorbeelden en tips aanreikten. De deelnemende cursisten hebben met veel vreugde en plezier deelgenomen aan de workshops! Met name de interactiviteit, de boeiende verhalen en het enorme enthousiasme van Jim, maakte dat deelnemers aan de lippen van Jim gekluisterd zaten. Zo gaf de eerste workshop voor een aantal deelnemers zelf aanleiding om toch ook de tweede workshop te gaan volgen! De twee dag en avonddelen zijn dan ook voorbij gevlogen, aldus de deelnemers. Ook het komende jaar zal het Credit Management Instituut Jim Smith Jr verschillende malen opnieuw mogen begroeten. Een eerste datum staat al gepland voor 6 en 7 maart aanstaande, waarbij de heren Raimond Honig en Jim Smith Jr. gezamenlijk in Ierland (Dublin) een collectors training gaan verzorgen. Het Credit Management Instituut verzorgt namelijk enkele Workshops waaronder de Workshop Telefonisch Incasso ook in het Engels. Zelfs het boek Incasso, hoe praat ik mijn geld uit zijn zak is inmiddels op verzoek in het Engels vertaald! Voor wie bestemd? Voor een ieder die meer resultaat wil halen bij dezelfde omzet in zowel de profit- als nonprofitsector. Directeuren, Finance Managers, Controllers, Operationele Credit Managers, Debiteurenbeheerders, Incassomedewerkers, Sales, Finance Consultants. Data en locatie 23 maart 2006 en 18 mei 2006, t/m uur te Vianen Kosten j 125,00 per persoon (exclusief BTW) Verschijnt april 2006! Houd er mee op! In Houd er mee op!, over eerlijk communiceren met jezelf en anderen, gaat auteur Raimond Honig samen met jou op zoek naar de vele levensvragen die we allemaal hebben. Hij hoopt je hiermee op een gestructureerde manier inzicht te geven in de wijze waarop ook jij jouw vraagstukken bij de hand kunt nemen en je je leven kunt leven zoals jij dat wenst, zonder dat je dat laat doen door anderen, voor anderen in plaats van voor jezelf. En natuurlijk doe je dat met anderen, maar wel op een manier die jou bevalt en waar jij en jouw omgeving zich prettig bij voelen. Hij zal trachten door te breken in vastgeroeste gewoontes, overtuigende aannames en te confronteren wanneer je sjoemelt of niet eerlijk met jouw waarheid omgaat. Loop door de open deuren, gebruik de spiegel als hij je wordt voorgehouden en sta open voor de suggesties die het leven jou biedt. Anders kun je het net zo goed laten zoals het is en het boek dat je nu in je hand hebt dichtlaten. De keuze is aan jou, zoals zoveel in het leven. Bestellen kan via: 4

5 Leergang ICC wordt Leergang Credit Professional Credit Management is een echt vak. Mede hierdoor reist de vraag naar professionals op dit gebied. CMI startte in 2002 met de Leergang Interim Credit Consultant (ICC) waarvan deze maand de 8e leergang van start gaat. Dit jaar wordt de leergang Interim Credit Consultant aangepast naar Credit Professional (CP). Een wijziging waardoor er een nog betere aansluiting plaatsvindt op de behoeften van zowel de interim als de vaste Credit Management Specialist. In zowel toe-, als afnemende economische omstandigheden blijft de behoefte aan professionals in Credit Management in al haar facetten nodig. De vraag van werkgever wordt echter wel kritischer. Men wil, vanuit de Credit Management functie resultaat zien en toegevoegde waarde ondervinden. De laatste vijf jaar is het vak Credit Management uitgegroeid tot een geaccepteerd en geapprecieerd vakgebied dat er onder meer voor zorgdraagt dat de geld/ goederenstroom binnen bedrijven verder wordt geoptimaliseerd en financiële bedrijfsrisico s worden beperkt. Credit Management wordt als een belangrijk managementinstrument gezien door het topmanagement, met name in situaties van (financiële) crisis, turn-around, kwaliteitsverbetering en structurele veranderingen. Mede hierdoor is de noodzaak toegenomen voor een transparante kwaliteit en verdere professionalisering. The Gap Begin jaren negentig was er maar een beperkt aantal ondernemingen professioneel actief op het gebied van Credit Management, inmiddels is elk zichzelf respecterend bedrijf hier mee bezig. Mede hierdoor voorzag ik, als ontwikkelaar van de leergang Credit Professional (voorheen ICC), een opleidingsgap die mijns inziens diende te worden ingevuld. Ruim een jaar aan ontwikkeling ging vooraf aan de start van de eerste leergang in Eind januari 2006 start de 8e leergang. Medio mei staat leergang 9 in de nieuwe opzet als Credit Professional in de planning en begin september start leergang 10 in Eindhoven. De leergang is ontwikkeld volgens de Smart (Specifiek-Meetbaar-Acceptabel-Realistitsch- Tijdgebonden) methode en bestaat uit 24 lesavonden en 1 zaterdagtraining. Dit jaar verwachten we ook onze Post-HBO certificering rond te krijgen aldus Raimond Honig Oprichter en Algemeen Directeur van CMI. Inhoud van de leergang De leergang bestaat uit een drietal modules, te weten: Persoonlijke Effectiviteit en Ontwikkeling Organisatiekennis, Bedrijfskunde en Manage ment vaardigheden Creditmanagement & Organisatie, Strategie, Beleid en Keuzes Elke module bestaat uit zeven tot negen lesavonden en zowel module I als module III worden afgesloten met een tentamen. Van de cursisten worden gedurende de leergang de navolgende leeracties verwacht: Studieopdrachten maken voorafgaand aan de bijeenkomst Presenteren van het resultaat van het huiswerk Actief bijdragen / opdrachten uitvoeren tijdens de bijeenkomst Beoordelen wat de bijdragen van de bijeenkomsten zijn geweest door de cursist en zijn/haar onderneming Maken van een plan van aanpak / verbeterplan Presenteren en verdedigen van het Meesterstuk voor tentamencommissie De gemiddelde tijd die besteed dient te worden aan voorbereiding van een lesavond ligt tussen de zes en tien uur. Voor sommige bijeenkomsten is zelfs meer voorbereidingstijd vereist. Het vervaardigen van een Meesterstuk vraagt nog eens ruim veertig tot tachtig uur. Er wordt al met al een hele investering verlangd van de cursisten. En hier geldt zoals bij alle studies: het resultaat wordt voor het grootste gedeelte beïnvloed door de investering die je er zelf in doet. Jurgen Winkel CT tijk. De cursisten krijgen nadrukkelijk de opdracht een verbeterplan te maken voor hun bestaande werkomgeving. Hierdoor krijgen zij volledig inzicht in hetgeen er in hun organisatie speelt. Het verbeterplan bestaat onder andere uit de Gap tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Naast deze analyse worden ook voorstellen tot verbetering aangedragen. Het zorgvuldig geschreven verbeterplan dient op een overtuigende wijze aan de examencommissie lees opdrachtgever - gepresenteerd te worden. Door 1 jaar intensief met collega s te overleggen ontwikkelt men een brede visie. Erg praktisch allemaal, hetgeen deze specialisten direct kunnen toepassen in de praktijk. Geslaagden en kerndocenten van Leergang ICC 6 Tentamens Afgelopen maand waren de eindtentamens van module III van de 6e leergang. Alle cursisten kwamen goed voorbereid en beslagen ten ijs. De examencommissie, bestaande uit ervaren specialisten in Credit Management, toetsten op kritische wijze de verbeterplannen van de cursisten. Jurgen Winkel CT, lid van de examencommissie: Je merkt duidelijk dat deze opleiding een constante link maakt naar de prak- Voor wie bestemd De leergang is bestemd voor de beginnende en ervaren credit professional. Het vak van credit professional vraagt specifieke kundigheden en vaardigheden alsmede de bijbehorende attitude: het tegelijkertijd uitoefenen van drie rollen, te weten: credit professional, verander(project)manager en (interne) adviseur. Meer info over de leergang kunt u vinden op onze website: Credit Expo 2005 ook voor CMI goed verlopen Op 24 en 25 november 2005 vond in de Europa Foyer van Amsterdam RAI de eerste editie van Credit Expo plaats. Verdeeld over beide dagen hebben ruim 1000 bezoekers het evenement bezocht. Het Credit Management Instituut was eveneens met een stand vertegenwoordigd. Compleet overzicht De diversiteit aan exposanten waaronder kredietverzekeraars, softwareleveranciers, incassobureaus, advocatenkantoren, detacheringbureaus, gerechtsdeurwaarders, kredietinformatiebureaus, bancaire instellingen en opleidingsinstituten is door de bezoekers hoog gewaardeerd. Niet eerder is er een evenement geweest dat een dergelijk compleet overzicht van de Credit Management sector bood. Hoge kwaliteit Het niveau en de kwaliteit van de bezoekers is door de meeste exposanten als zeer goed beoordeeld. Veel exposanten gaven aan dat de bezoekers naast oriëntatie op het vakgebied vaak gericht op zoek waren naar credit management oplossingen. De bezoekers hadden op hun beurt veel waardering voor de kwaliteit van de door de exposanten gegeven workshops en productpresentaties. Internationaal karakter Het VVCM/FECMA congres is door ruim 150 credit management professionals bijgewoond. Met deelnemers uit onder meer België, Bulgarije, Frankrijk, Italië, Malta, Zwitserland, Engeland en Nederland had het congres een internationaal karakter. Diverse sprekers met zowel theroretische als praktische kennis gingen in op actuele thema s waaronder het Basel II akkoord en Europese wetgeving op het gebied van insolventie. Over Credit Expo Credit Expo is een jaarlijks vakevenement op het gebied van Credit en Cash Management. Credit Expo is een initiatief van Amsterdam RAI en de Vereniging voor Credit Management (VVCM). De volgende Credit Expo vindt plaats op 12 en 13 oktober

6 Interview met Fred van Hezel Credit Management Solutions bv Wie is Fred van Hezel? Ik ben 39 jaar en geboren in Zwolle. Op dit moment woon ik samen met mijn vriendin in Wageningen. Uit een eerder huwelijk heb ik een dochtertje van 4 jaar oud. Ik ben te typeren als een pragmatisch mens die houd van duidelijkheid. Ik ben ondernemend en een beetje (te) eigenwijs. Mede daarom heb ik medio 2005 CMS Credit Management Solutions BV opgericht, waarmee ik invulling geef aan een lang gekoesterde wens. Wat is je achtergrond? Na mijn studie accountancy aan de HEAO ben ik als assistent-accountant gaan werken bij PricewaterhouseCoopers NV. Daarnaast volgde ik de opleiding tot registeraccountant bij het NIVRA. Een pittige combinatie waar ik enorm veel van geleerd heb. Ik kreeg de kans in de keuken te kijken bij veel verschillende organisaties. Die ervaring komt mij nog iedere dag van pas. Na vervolgens enkele jaren gewerkt te hebben als financieel manager bij het toenmalige en beursgenoteerde NMB Amstelland NV, ben ik overgestapt naar Modint, waar ik 7 jaar gewerkt heb, waarvan de laatste 4 jaar als directeur. Modint is een ondernemersorganisatie voor mode, interieur en textiel die onder andere met ca. 40 mensen een branchecreditmanagementconcept aanbiedt. Hier heb ik uitgebreid ervaring opgedaan met alle facetten van het vak. Welke diensten biedt CMS aan? CMS is een fullservice creditmanagementorganisatie. Wij bieden diensten op het gebied van outsourcing van facturatie en debiteurenbeheer, incasso, detachering en training. Daarnaast bieden wij een voor Nederland unieke softwareoplossing aan, Predator CMS. Je noemt een nieuw softwaresysteem. Wat maakt jullie software zo bijzonder? CMS is dealer voor Nederland en België van Predator, door SPN uit Noorwegen ontwikkelde creditmanagementsoftware. Predator heeft in Scandinavië een marktaandeel van 70% en heeft ca gebruikers in 10 verschillende landen. Deze gebruikersgroep is zeer divers. Onder hen vind je veel kleine - en grote internationaal opererende creditmanagementorganisaties waaronder bijvoorbeeld Intrum Justitia, kleine bedrijven en multinationals zoals Avis, Ikea en GE Capital, brancheorganisaties, kredietverzekeraars zoals Euler Hermes en Atradius en accountantskantoren zoals Deloitte & Touche. Deze verscheidenheid aan klanten én de filosofie van SPN, dat zij graag een zodanig goed contact willen met hun klanten dat zij van de problemen waar zij mee te maken krijgen kunnen leren, heeft geresulteerd in een systeem dat buitengewoon flexibel is, ontwikkeld is met de modernste en meest betrouwbare techniek en bovenal standaard de meest uitgebreide functionaliteit biedt die denkbaar is. Het voert te ver om een volledige opsomming te geven van alle mogelijkheden maar ik wil toch een indruk geven. Predator ondersteunt de volgende dienstverlening: in-house debiteurenbeheer, outsourcing van facturatie en debiteurenbeheer, incasso, factoring, kredietverzekering en brancheconcepten. Bijzondere modaliteiten daarbij zijn onder andere het volledige geïntegreerde workflowmanagementsysteem, de geïntegreerde CRM module, het geïntegreerde digitale documentenarchief, mogelijkheden voor creditrating en scoring, de weblink- en PDA-module. Tot slot biedt Predator de mogelijkheid van aanmanen via brief, fax, mail maar ook, en dat is uniek, via sms, voic en voicedialing. Alles volledig automatisch. Het is moeilijk aan te geven wat Predator kan want de mogelijkheden zijn legio. Voor een goed beeld van de mogelijkheden geven wij graag een uitgebreide demo. Fred van Hezel Jullie bieden ook trainingen aan in samenwerking met CMI. Waarom CMI? In mijn tijd bij MODINT hebben wij alle creditmanagers, debiteurenbeheerders en juristen op laten leiden bij CMI. Gebaseerd op de ervaring van CMI hebben wij op maat een opleidingsprogramma samengesteld waarbij optimaal rekening werd gehouden met de diversiteit van de groep en de specifieke wensen van de organisatie. De vakkundigheid, gedrevenheid en persoonlijke benadering van de opleiders van CMI heeft niet alleen geleid tot een tevreden groep cursisten maar ook tot het gewenste resultaat, namelijk een gemotiveerde groep medewerkers die met meer kennis en meer vaardigheid hun werkzaamheden konden uitvoeren. De incassoresultaten zijn door de opleiding van CMI meetbaar verbeterd. Toen ik bij de oprichting van CMS besloot als onderdeel van het dienstenpakket trainingen aan te bieden, stond voor mij om die reden direct vast dat CMI hiervoor de juiste samenwerkingspartner is. Hoe ziet de toekomst er voor CMS uit? Na de introductie van de nieuwe Nederlandse versie van Predator CMS, in november 2005, blijkt de belangstelling erg groot. De komende periode zijn wij druk met meerdere implementaties van Predator. Daarnaast zijn we in gesprek met enkele grote prospects voor levering van software en, heel interessant, met enkele brancheorganisaties voor levering van een compleet branchecreditmanagementconcept. Als startende onderneming kun je nooit met zekerheid zeggen hoe het gaat lopen maar als de eerste tekenen ons niet bedriegen zal CMS op uitgroeien tot een serieuze aanbieder van creditmanagementdiensten waarbij we ons zullen onderscheiden door prijs, kwaliteit en het aanbieden van nieuwe concepten en producten. Hoe zijn jullie bereikbaar? Wij zijn telefonisch bereikbaar op of per op Vanzelfsprekend kan men voor meer informatie ook kijken op onze website: Interactieve Workshops Debiteurenbeheer en Incasso, hoe praat ik mijn geld uit zijn zak? Steeds meer bedrijven krijgen of hebben te kampen met slecht betalende debiteuren. Speciaal voor die bedrijven heeft het Credit Management Instituut een interactieve workshop georganiseerd. In deze korte intensieve en actieve workshop neemt Credit Management specialist Raimond Honig u mee op reis door de wereld van wanbetalend Nederland. Hij geeft u handige tips, trucs en vaardigheden mee om op gepaste wijze uw debiteuren aan te sporen tot snellere betaling van uw facturen. Raimond Honig beschikt over zoveel debiteuren- en trainingservaring, dat deze Raimond Honig workshop u als muziek in de oren zal klinken. Het door Raimond Honig en Els Jacobs geschreven incassoboek is als naslagwerk bij de workshop inbegrepen, net zoals de koffie en de drankjes. Voor de-prijs, slechts l 45,00 (excl. BTW) hoeft u het in ieder geval niet te laten. Wees er snel bij, want vol is vol! Data en locatie Donderdag 1 februari 2006, Zoetermeer Donderdag 29 maart 2006, Zoetermeer Aanvang van de workshops is omstreeks uur en eindigt omstreeks uur. Hoe goed kent u uw klant eigenlijk? Kredietrisico s, hoe voorkom ik risico op non-betaling? Voorkomen is beter dan genezen zegt het spreekwoord. In de praktijk kunt u financiële risico s maar beter helemaal voorkomen, want soms krijgt u niet eens de kans om te herstellen van een financieel debakel. Credit Management specialist Raimond Honig en Kredietspecialist Nick Bousie hebben hun sporen binnen de krediet- en verhaalsinformatiebranche ruimschoots verdiend en delen deze opgebouwde kennis en ervaring graag interactief met u. U-krijgt tijdens deze workshop inzicht in de kredietrisico s die er schuilen bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie. Maar ook de risicobeperking van bestaande zakelijke relaties wordt onder de loep genomen. Vanwege de aanscherpingen binnen de verstrekte bankkredieten (Basel II akkoord) zullen de risico s verlegd gaan worden naar debiteurenfinancieringen, hetgeen meer risico voor u als ondernemer oplevert. Zorg dus dat u voorbereid bent en weet hoe u kredietrisico s kunt voorkomen! Nick Bousie Voor de prijs, slechts j 45,00 (excl. BTW), inclusief hand-out, koffie en drankjes, hoeft u het in ieder geval niet te laten. Wees er ook bij deze workshop snel bij, want vol is vol! Data en locatie Dinsdag 31 januari 2006, Zoetermeer Woensdag 8 maart 2006, Zoetermeer Aanvang van de workshop is omstreeks uur en eindigt omstreeks uur. Voor meer informatie en aanmelding kijk op onze website: of bel met ons instituut, telefoon MEESTERS IN CREDIT MANAGEMENT website 6

7 CMI strategische bedrijfsopleider voor het Amedes Nederland Traineeship 2005/2006 In gesprek met Sylvia Riper, Algemeen Directeur Amedes Nederland. Wie is de organisatie Amedes Nederland bv? Amedes Nederland behoort samen met Amedes Belgium tot de Amedes Group. Onze medewerkers zijn verzekeringsspecialisten die worden ingezet bij onze klanten om tijdelijke capaciteitsproblemen te helpen oplossen. Zij worden voor periodes vanaf 3 maanden gedetacheerd bij onze relaties. Daarnaast kan onze Sylvia Riper doelgroep gebruik maken van onze know how voor het aantrekken van vaste medewerkers. Onze werving en selectie activiteiten ondersteunen wij met onze gespecialiseerde jobsite, Wat houdt nu het Amedes traineeship in? Omdat het voor ons lastig is gebleken gekwalificeerde nieuwe medewerkers te vinden, hebben we besloten om zowel in België als in Nederland zelf jonge afgestudeerden een baan aan te bieden en zelf op te gaan leiden in de verzekeringssector. En waarom kiest een organisatie actief in de verzekeringsbranche nu voor CMI als bedrijfsopleider? Bij het aanwerven van 11 nieuwe trainees, die vrijwel zonder uitzondering zo uit de collegebanken zijn gestapt klaar te stomen voor een wisselende job in het bedrijfsleven, was niet alleen nodig hen op te leiden in de verzekeringsmaterie. Middels onze eigen Amedes Insurance School is een groot programma opgezet om hen in een jaar tijd op te leiden in onze wereld van verzekeringen. Dat kan alleen als er een evenwicht is tussen het Hoofd, Handen en Hart, oftewel, Kennis, Vaardigheden en Willen en Zijn. Binnen onze school zorgen wij uiteraard zelf voor de meeste (kennis)opleidingen binnen de verzekeringssector maar voor alle andere trainingen, doen wij een beroep op externe deskundigheid. Eén van de eerste externe docenten waarmee we kennis maakten was Amedes Trainees Raimond Honig, een zeer gedreven en gepassioneerd mens, die ons al snel kon overtuigen van zijn kunde om onze trainees aan hem toe te vertrouwen bij trainingen als: De Kracht van het vragen stellen, Persoonlijke Effectiviteit, Effectief Communiceren en het voeren van intakegesprekken (je zelf presenteren). Inmiddels is een eerste serie opleidingen achter de rug en we hebben zeer positieve berichten van onze mensen teruggekregen. Een volgende reeks staat voor 2006 dan ook zeker weer in de planning. Wat maakt de trainingen en/of samenwerking via/met het CMI zo bijzonder? Zoals gezegd, het bijzondere is toch de persoonlijke aandacht die je als klant van CMI terugkrijgt. Wij kennen Raimond Honig inmiddels en hij verwoordt als geen ander onze 3 P s Plezier, Passie en Prestige. Onze medewerkers voelen zich perfect thuis in het trainingscentrum van CMI en zijn na het volgen van zijn trainingen razend enthousiast! Tot slot hoe ziet de toekomst er voor Amedes uit? Amedes zal zich de komende jaren blijven ontwikkelen als nicheplayer binnen de detacheringssector. Onze groei zal in beide landen de komende jaren stevig zijn: zo rond 2009 willen we werk bieden aan meer dan 70 eigen medewerkers en 20 freelancers. Voor 2006 rekenen we op 50 eigen medewerkers en 10 freelancers. In contact komen met Amedes Nederland? Kijk op of neem contact op met het kantoor in Culemborg Creatieve Didactische Vaardigheden 15 februari 2006 Geeft u met enige regelmaat lezingen of trainingen? Of verzorgt u regelmatig trainingen en Workshops? Of overweegt u zich te gaan bekwamen in het trainersvak? En wilt u uw publiek nog beter bereiken middels hetgeen u wilt overbrengen? Wilt u zich graag vooraf beter inleven in uw toehoorders en wilt u tevens weten op welke wijze u de aandacht van uw publiek kunt trekken en kunt vasthouden? En dat ook bij grote of lastige groepen? Tijdens de training Creatieve Didactische Vaardigheden leert u hoe u uw lesscenario maakt, geheel in overeenstemming met de leerdoelstellingen. Hoe u een training inhoudelijk en technisch perfect kunt afstemmen op uw publiek? Een goede voorbereiding is immers het halve werk. U weet inmiddels dat dit zeker voor lezingen, presentaties en trainingen opgaat. U leert tevens de juiste verbale- en non-verbale technieken toe te passen, waardoor uw trainingen op een passende wijze voor optimale leerresultaten zorgdragen. Deze training is een didactische training waarbij (beperkte) theorie middels veel praktische oefeningen wordt geïllustreerd. Kortom: veel interactie, waarbij de video als spiegel fungeert voor uw (en andermans) vaardigheden. Voor wie bestemd? Sprekers, trainers, managers, coaches, lesgevers en opleiders die groepen begeleiden Inhoud In de training wordt onder meer aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: Hoe bereid je je voor op een training. Hoe maak je o.a. een lesscenario? Hoe leren volwassenen en op welke wijze kun je je manier van doceren hierop laten aansluiten? Welke werkvormen zijn er om de inhoud over te brengen op je cursisten en hoe pas je deze toe? Welke werkvormen zijn er om je cursisten vaardigheden aan te leren en hoe pas je deze toe? Hoe maak je abstracte stof concreet en dus begrijpelijk voor je cursisten? Hoe ga je om met vragen? Hoe kun je je cursisten betrekken bij de les en houd je ze gemotiveerd? Hoe ga je om met lastige cursisten? Hoe ga je effectief om met media? Wat is effectief in jouw eigen doceerstiji en waar kun je verbeteren in je eigen vaardigheden? Hoe kun je creatief volwassenen laten leren? Werkwijze Ter voorbereiding op deze sterk praktijkgerichte training ontvangt u een intakeformulier en het cursusboek Creatieve Didactische Vaardigheden voor trainers. Wij verzoeken u om voorafgaand aan de training het intakeformulier volledig in te vullen en aan ons te retourneren. Hierdoor zal de trainer vooraf beter op de hoogte zijn van het (gemiddelde) aanvangsniveau van de groep en kan hij waar nodig aanpassingen doorvoeren. Om optimaal van de training te profiteren vragen wij u om voor aanvang van de training de theorie uit het cursusboek te bestuderen. De bedoeling is dat u zich vooraf in het theoretische concept verdiept, zodat tijdens de training de vertaling naar de eigen praktijk gemaakt kan worden. Geïnteresseerd? Kijk op voor meer informatie of bel: Gratis proefnummer? Surf naar de website van en voor financiële professionals: 7

Maatwerk in het credit management

Maatwerk in het credit management DEZE EDITIE: Ook Berkeley & Lawrence neemt dit jaar deel aan CreditExpo! 2 Workshop Proces- 3 en Executierecht ICC- en IS-leergangen 3 afgestudeerd Smit & Honig Research: 3 Zorg goed voor uzelf! Per Saldo

Nadere informatie

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door Dit is een advertentiebijlage bij deze krant Credit Management De sleutel tot succesvol zakendoen September 2010 De Credit Manager Uit de kelder naar de boardroom Incassobranch heeft het druk Meer omzet

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

De Quote. Credit Management Instituut 2 bestaat 10 jaar! 2 Een terugblik. Hostmanship is het gewone. bijzonder doen. Economie.

De Quote. Credit Management Instituut 2 bestaat 10 jaar! 2 Een terugblik. Hostmanship is het gewone. bijzonder doen. Economie. VIJFDE JAARGANG - EDITIE 9 - FEBRUARI 2009 Credit Management Instituut 2 bestaat 10 jaar! 2 Een terugblik DEZE EDITIE: Economie Editorial Nieuw gezicht bij CMI CMI op Credit Expo De klant IBCP / RCP Mens

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID.

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Verborgen kosten Overzicht en effi ciënte betaalvorm belangrij k Software Meer

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

HIT-zine NORM DER PROFESSIE? EISEN VAN KWALITEITSBORGING HORIZONTAAL INTEGRAAL TOEZICHT IN DEZE UITGAVE WWW.PROMANAGEMENT.NL

HIT-zine NORM DER PROFESSIE? EISEN VAN KWALITEITSBORGING HORIZONTAAL INTEGRAAL TOEZICHT IN DEZE UITGAVE WWW.PROMANAGEMENT.NL HIT-zine IN DEZE UITGAVE HORIZONTAAL INTEGRAAL TOEZICHT Horizontaal toezicht is met de tijd meegaan. Dhr. A.C. Meenhuis Administratiekantoor Meenhuis Waar het uiteindelijk op neerkomt is de vraag of het

Nadere informatie

Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht

Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht beurswijzer credit expo 2010 Woensdag 17 november 2010 Nieuwegein Business Center Blokhoeve 1 3438 LC Nieuwegein Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht www.creditexpo.nl FINANCIEEL MANAGEMENT

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Dress for success. In gesprek met. RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger Ronde tafel lunch variabel belonen

Dress for success. In gesprek met. RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger Ronde tafel lunch variabel belonen Dress for success H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S P R O F E S S I O N A L S! M A A R T 2 0 1 0 2 In gesprek met RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger

Nadere informatie

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 22 nummer 2 2011. Credit Management Trendmeter 11: meer aandacht voor klanten

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 22 nummer 2 2011. Credit Management Trendmeter 11: meer aandacht voor klanten De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 22 nummer 2 2011 Nieuw VVCM-bestuur daadkrachtig van start Credit Management Trendmeter 11: meer aandacht voor

Nadere informatie

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn!

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Vierde kwartaal 2012 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Topvrouwen over vrouwen aan de top Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Angéline Maas: Meer vrouwen in het management?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N!

D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! NEVI Contract- managementdag 2013 1 Voorwoord 2 Contractmanagement wordt volwassen Eén van de belangrijkste trends in 2013 is volgens inkoopmagazine Deal! dat contractmanagement volwassen wordt ( Contract

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 10 e jaargang nr. 2 2011 Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 Wederom een geslaagd salescongres - pagina 17 Win de verloren klant weer terug - pagina 25 Als je niet kunt lachen moet je geen winkel

Nadere informatie

Stappen naar vrijwilligersbeleid

Stappen naar vrijwilligersbeleid Stappen naar vrijwilligersbeleid Werken met vrijwilligers volgens de 6 B s maakt mensen sterker Vrijwilligerswerk, dat doe je gewoon Als je vrijwilliger bent, is het volstrekt vanzelfsprekend: in je enthousiasme

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007)

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) -Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) inhoudsopgave Inhoudsopgave blz Over Verkopersonline.nl 2 Verkopen is een vak 4 Richte Lommert De 8 verkoopwetten van

Nadere informatie

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD Wilt u uw zakelijke succes vergroten? Lees dan dit boek! Voor geen enkele ondernemer is de weg naar succes gelijk. Succes hebben is van teveel verschillende factoren afhankelijk zoals de in dit boek geprofileerde

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie