Notulen Algemene Ledenvergadering BKL. Datum : Tijdstip : uur Locatie : De Heeren van Stael, Badweg 17

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene Ledenvergadering BKL. Datum : 19-06-2012 Tijdstip : 17.00-18.00 uur Locatie : De Heeren van Stael, Badweg 17"

Transcriptie

1 Notulen Algemene Ledenvergadering BKL Datum : Tijdstip : uur Locatie : De Heeren van Stael, Badweg 17 Aanwezig (28 leden): Bouwbureau Mulder (W. Mulder), ProdAdvice (E. Nooij), Bennema Consultancy (B. Bennema), Concern voor Werk (R. Bootsma), T. Afman, Lely Finance Services (T. Holvast), Fair Bewaking (G. Gerritsen), Bonsai Automatisering (J. Roelofsen), SasPro Incasso (A. Severs), Albert Heijn Voorhof (A. Vosselman), Aanhangwagenbedr. Vd Burgwal (M. vd Burgwal), Top en Top (M. Top), Burger Support (M. Burger), Probin Telder (T. Oosten), Noordersluis Bouwgroep (R. Dekker), Nauta Evenementencommunicatie (M. Danhof en P. van rossum), Specsavers Lelystad (G. Oosthuizen), WTCAA (J. Louman), Lansink Schilderwerken (T. Lansink), Van Peperzeel (J. Verschut), Koning Belastingadviseurs (B. Koning), Meeuwsen Ten Hoopen (J. van Alst), KiekendiefPerspectief (N. Abrahamse), Nouwens Makelaars (H. Nouwens), Hakbijl Glas (C. Voges), Aruta Health Development Services (R. Veen), Okkerse & Schop Advocaten (B. van Dijen) Aanwezig bestuursleden en bedrijfsbureau: A. Greiner (voorzitter), H. Blom (secretaris), E. Jonkman (bestuurslid), R. Schelwald (bestuurslid), M. van Dongen (bestuurslid), E. Roelofs (bestuurslid), G. Klein (bestuurslid), P. Botter (directeur), S. Winter (office manager) Afwezig met kennisgeving: Aannemingsmij. Olde Rikkert B.V. (Bert (B.J.) Winters), Wageningen UR (M. van Manen), Sidha Technology &Trading BV (P. Profittlich), Existo Media (M. Branse ), Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (M.M. Smeijers), VidéPro (M. Bakker), Van der Linden Bedrijfsmakelaars B.V. (J. Dijkstra), Medidis Groep (F. Valenbreder), Kindercentra Lelystad (P. Schop), Van Wijnen BV (C. van Vliet), Dijkstra Vereenigde (T. de Bruin), Moes Bouwbedrijf, Rotor & Wings (P. Bos), M. Hamerpagt, Coloriet (A. Groenenberg), Uitzendbureau 65Plus (H. van der Mei), Van der Knaap Security (C. van der Knaap), Koldijk (C. Jongkind ), GDF SUEZ Energie Nederland (R. IJzerman), Weevast (G. Weeteling), ABN Amro (Michael Keckeis), Criminaliteitspreventie (R. van Duijvenbode), Bataviawerf (H. Maris), Lelystad Airport (P. van der Ham en E. Lagerweij), Middel Intreim Management BV (J. Middel), Sportservice Flevoland (I. Bruin), 1. Opening A. Greiner, voorzitter van de Vereniging Bedrijfskring Lelystad, heet iedereen welkom en opent de vergadering om uur. De ALV is het bestuurshoogtepunt van het jaar. 40 evenementen afgelopen seizoen gehad. Goed jaar qua evenementen, overheden en contacten met andere bedrijfskringen. Notulen Algemene Ledenvergadering BKL / 1

2 Geslaagd om alle functies van de commissies te bemensen. Gedragscode is opgesteld. Qua financiën is het een uiterst moeilijk jaar geweest. Is een spiegel van hoe de ondernemers zich verkeren. De begroting is aangepast. Gala is het grootste feest van het jaar. Voor het galafeest 2012 hadden wij een andere insteek bedacht. Om het een veel meer ondernemersfeest van te maken d.m.v. kaart- en drankuitkoop. Voor het Galafeest 2013 hebben wij besloten om het weer zoals vanouds te organiseren, per bedrijf 2 vrijkaarten maar geen drankuitkoop. 6 jaar is er geen contributieverhoging geweest. Voor volgend jaar, 2013, een kleine stijging doorvoeren. Veel te danken aan Petra en Sandra. Een applaus voor deze dames. 2. Vaststelling agenda Aangezien er geen wijzigingen of aanvullingen worden voorgesteld, zal de agenda in de aangegeven volgorde worden afgehandeld. De agenda is vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mededelingen J. Roelofsen (Bonsai Automatisering) mist de complete jaarrekening en het verslag van de is het niet verplicht om de complete jaarrekening te sturen. J. Roelofsen zal deze alsnog ontvangen. 4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering : bijlage 1 Er zijn tekstueel en inhoudelijk geen opmerkingen. De notulen, opgesteld door Sandra Winter, worden hiermee goedgekeurd. 5. Activiteitenverslag bestuur operationele jaarplanning 2012: bijlage 2/2a J. Roelofsen (Bonsai Automatisering): volgens de statuten moet er een oneven aantal in het bestuur zitten. Momenteel zijn er 8 Klopt er is een vacature. Zodra we een nieuwe commissie vormen zal deze vacature ingevuld worden. R. Schelwald (voorzitter cie Economie en Infrastructuur): Was vorig jaar voorzitter van 2 commissies t.w. RO & Infrastructuur en Bedrijventerreinen. Vorig jaar is er een nieuwe commissievoorzitter en tevens bestuurslid erbij gekomen mn Gert Klein. Er is toen besloten om de commissies andere namen te geven tw cie Economie en Infrastructuur en de cie Bedrijven en Omgeving. - Analyse gemaakt waar onze leden zich bevinden ook qua branche en hiervan een kaart gemaakt. De kaart is opvraagbaar. - Onderzoek Mobiliteitsfase 1 is afgerond. Het rapport is gepresenteerd aan J. Fackeldey in mei Themabijeenkomst duurzaamheid en mobiliteit november deelnemers - Momenteel zijn we bezig met de mobiliteitsplan fase 2. R. Schelwald doet een oproep aan leden om zitting te nemen in zijn commissie. G. Klein (voorzitter cie Bedrijven en Omgeving: Notulen Algemene Ledenvergadering BKL / 2

3 R. Schelwald en G. Klein trekken veelal gezamenlijk op omdat hun cie s veel raakvlakken hebben. As september is er een open dag op ind.terrein Noordersluis. Collectief inkoop energie aangeboden aan ondernemers. G. Klein doet een oproep aan leden om zitting te nemen in zijn commissie. E. Roelofs (voorzitter cie Kennis en Innovatie: Resultaten vragenlijst De antwoorden van de BKL-leden gaven twee te onderscheiden resultaten weer: 1. Er is bij de BKL-leden vooral behoefte aan informatie over: a ict-toepassingen, zowel CRM als social media b marketing & sales c subsidies 2. Er is een grote afstand tot het beroepsonderwijs, zowel het mbo als het hbo. Ad 1. De commissie stelt voor na de zomervakantie drie bijeenkomsten te organiseren waar genoemde onderwerpen aan bod komen. De bijeenkomsten a en b hebben het karakter van workshops, respectievelijk sessies waar men onderling ervaring uitwisselt en gezamenlijk de eventuele opleidingsbehoefte inventariseert. Voor de bijeenkomst c worden subsidiedeskundigen uitgenodigd, bijv. voor de provincie Flevoland en Syntens en kunnen de BKL-leden uiteraard ook onderling ervaring uitwisselen. Om het geheel kostenneutraal te laten verlopen, vragen we een BKL-lid met horeca in huis, of deze een ruimte beschikbaar stelt, waarbij de bezoekers zelf hun hapjes en drankjes betalen. Een resultaat van vooral de bijeenkomsten a en b kan zijn, dan er een tweede bijeenkomst wordt georganiseerd waarvoor de professionele aanbieders worden uitgenodigd die hun diensten kunnen presenteren. Uiteraard krijgen de BKL-leden die tot deze professionals behoren, hierin een prominente plaats. Bijeenkomst c heeft deels een ander karakter, omdat daar direct professionals hun licht laten schijnen over de subsidiemogelijkheden. Uiteraard kunnen BKL-leden ook daar ervaringen uitwisselen met het verwerven van subsidie. Ad 2. Samen me de gemeente Lelystad, de OMFL is een gesprek gevoerd met ROC Flevoland in de persoon van Rob Vermeer over de afstand tussen onderwijs en bedrijfsleven. Met hbo Windesheim heeft een soortgelijk gesprek plaatsgevonden. Beide onderwijsinstellingen komen met concrete voorstellen hoe de BKL meer betrokken kan worden bij het beroepsonderwijs, zowel wat de onderwijsinhoud betreft als de stageplaatsen. Ook SER- Flevoland initieert de dialoog tussen onderwijs en bedrijfsleven. E. Jonkman (voorzitter cie Airport: Alderstafel is gepresenteerd. Was een succes. Voor de kamerrecessie om het tekort in orde te maken. Nu al de beweging in werking gezet voor baanverlenging en luchtverkeersleiding. Op verzoek van Schipholgroep is in kaart gebracht waar er behoefte aan is onderwijs, werk etc. Na de zomer is er meer bekend. M. van Dongen (voorzitter cie Toerisme en Vrijetijdsbesteding): De naam van is cie is veranderd van cie Toerisme en Recreatie naar cie Toerisme en Vrijetijdsbesteding. Het economische belang van vrijetijdsbesteding wordt gelukkig door de Notulen Algemene Ledenvergadering BKL / 3

4 overheid en het bedrijfsleven steeds meer erkend al is er nog veel werk aan de winkel om de vele bezoekers bij sportwedstrijden en aan Batavia stad ook naar onze andere toeristische producten te leiden. De commissie T&V heeft hierin een taak is daarom afgelopen jaar diverse keren bij elkaar geweest. Een aantal commissieleden (van vooraf kleine bedrijven) zijn bij de laatste bijeenkomsten moeten afhaken wegens drukte in hun bedrijf. Maandelijks krijgen twee toeristische bedrijven de mogelijkheid zich nader te presenteren. De presentaties zullen ook op de website bij de commissie worden geplaatst. Wij krijgen in de commissie steeds meer inzicht wat bedrijven van de BKL verwachten. Aviodrome heeft aangegeven lid te willen worden van de BKL en willen ook onze leden uitnodigen voor een bedrijfsbezoek. Er is een afspraak gepland om kennis te maken. Op 4 juli zal de overhandiging van het bidboek Floriade Almere 2022 plaatsvinden en zal ik de BKL vertegenwoordigen. H. Blom (voorzitter cie BKL Trofee): De cie is bezig om de nominatie van de BKL trofee anders in te richten. De waarde van de trofee zal behouden blijven. Er zal gekeken worden hoe we tot een serieuze kandidaat voor de Flevopenningen kunnen komen. A. Greiner (voorzitter BKL): is bezig met een denktankbijeenkomst voor de logistieke sector. De vergadering stemt in met het activiteitenverslag maar wil graag ook een korte samenvatting of de doelstellingen van de activiteiten behaald zijn. De vergadering stemt ook in met de operationele jaarplanning. 6. Meerjarenplan : bijlage 3 G. Gerritsen (Fair): als de 10% groei is gerealiseerd, gaat het contributiebedrag dan naar nee. De vergadering stemt ook in met het Meerjarenplan. 7. Rekening en verantwoording van bestuur 2011: bijlage 4 Onze penningmeester, E. Nooij, heeft zich vanwege privé omstandigheden teruggetrokken. M. van Dongen: de begroting is gemaakt op basis van gegevens die nu bekend zijn. Daar waar wij weten en invloed op hebben stellen wij de begroting op. M. vd Burgwal (Aanhangwagenbedrijf Van de Burgwal): Sinds vorig jaar kon de detailhandel lid worden van de BKL. Hoeveel leden zijn er sindsdien een paar nieuwe leden. B. Bennema (Bennema Consultancy): welke bezuinigingen zijn M. van Dongen geeft een toelichting op de begroting. Waar op bezuinigd kan worden is gedaan. Als bezuiniging is doorgevoerd: - Opzeggen van de huur - Drukwerk/porti: zoveel mogelijk per verzenden - BKL Gala: budget naar beneden J. Roelofsen (Bonsai Automatisering): In de begroting 2012 komt er binnen. Is dit bedrag ook zo n 30% van de facturen staan open. Een aantal bezuinigingen zijn doorgevoerd. De begroting 2012 is in de Alg. ledenvergadering 2011 goedgekeurd. Notulen Algemene Ledenvergadering BKL / 4

5 A. Vosselman (Albert Heijn Voorhof): waar wordt op de uitgavekant op gestuurd door het per maand wordt dit in de gaten gehouden. T. Afman (seniorlid): is het percentage van 30% niet betalende facturen nu hoger dan in het Nee, de contributiefacturen worden eerder verzonden. Het traject richting incassoburo wordt zo ook eerder ingezet. A. Severs (SAS Pro Incasso & Creditmanagement): misschien een idee om de nietbetalende leden op de website te vermelden? Ze komen immers wel naar de nee want dit kan het net duwtje naar de afgrond geven. De aanwezige leden kunnen zich in de jaarrekening vinden. De jaarrekening wordt goedgekeurd en aan het bestuur wordt voor het gevoerde beleid decharge verleend Verslag Kascommissie (bijlage 5) B. Koning (Koning Belastingadviseurs) en L. Smet (ABN AMRO Bank) hebben zitting in de Kascommissie. Ze hebben de boeken gecontroleerd en geen onregelmatigheden geconstateerd. De kascommissie heeft wel enkele aanbevelingen aan het bestuur gegeven. De Kascommissie vraagt de vergadering decharge te verlenen aan het de vergadering verleent decharge aan het bestuur. De voorzitter vraagt B. Koning en L. Smet of ze volgend jaar weer zitting willen nemen in de beiden heren gaan akkoord. 8. Vaststellen hoogte leden- en begunstigerbijdragen 2013 Er is al 6 jaar geen contributieverhoging doorgevoerd. Het bestuur stelt een verhoging voor van 30,00 per lid m.u.v. zzp ers en de aanwezige leden stemmen hiermee in. 9. Vaststelling begroting 2013: bijlage 6 W. Mulder (seniorlid): vraagt zich af of de contributie de enige inkomsten is en stelt voor om de contributiefacturen niet in januari te sturen maar in het jaar daarvoor, bijv. in oktober/november. Heeft men niet betaald dan krijgt men ook geen galakaarten en kan men ook niet naar de bijeenkomsten Contributie is de enige bron van inkomsten. Goed plan om eerder te factureren. J. Roelofsen (Bonsai Automatisering): heeft de realisatie 2011 erbij gehaald. Wat opvalt is dat de honoraria enorm gegroeid is. Update internet. Wat valt Het maken van een begroting is altijd moeilijk en wordt opgesteld uit de gegevens waar wij invloed op hebben en de gegevens dat wij weten/hebben. Het blijft lastig omdat wij te maken hebben met een verenigingsjaar (sept-juni) en een boekjaar (jan-dec). De begroting 2012 dat hier ligt is in de ALV 2011 goedgekeurd. Voor volgend jaar zullen wij de begroting en de actuele cijfers naast elkaar leggen. Wanneer er geen verdere vragen meer zijn, vraagt A. Greiner de aanwezige leden akkoord te gaan met de begroting Men gaat akkoord, waarmee de begroting 2013 is vastgesteld. Notulen Algemene Ledenvergadering BKL / 5

6 10. Benoeming geschillencommissie: bijlage 7 De geschillencommissie heeft wederom voor dit termijn geen werkzaamheden gehad. Het bestuur stelt voor om ook voor het komende jaar de commissie in deze samenstelling te handhaven. De vergadering gaat akkoord met de samenstelling van deze commissie. 11. Benoeming door algemene vergadering van Gert Klein, Emil Roelofs en Marcel van Dongen: bijlage 8 Gert Klein, Emil Roelofs en Marcel van Dongen hebben de bestuursfunctie opgevuld van de bestuursleden die vorig jaar tussentijds hebben bedankt. Het huidige bestuur bestaat uit 7 De vergadering stemt in met de benoeming. 12. Rondvraag M. Burger (Burger Support): In hoeverre wordt er gekeken naar een kantoorruimte onder onze momenteel zitten wij in het OCF. De huur is opgezegd zodat wij onze handen vrij hebben. Het OCF zal op een andere manier geexploiteerd worden. Voor de huidige huurders kan dit kostenverlagend werken. Wij wachten het voorstel af en zullen evt. ook onze leden benaderen. R. Roelofsen (Bonsai Automatisering): Het eigen vermogen is van gedaald naar Als er 30% niet geïncasseerd wordt komt de BKL dan niet in de De bedoeling is dat wij ieder jaar 10% van de inkomsten terugstorten naar het eigen vermogen. Door een contributieverhoging in te voeren kunnen wij dit realiseren. A. Vosselman (Albert Heijn Voorhof): wordt het advies van de Kascommissie ook de Kascommissie heeft 3 aanbevelingen gedaan aan het bestuur. Het bestuur zal deze ook opvolgen. 15. Sluiting A. Greiner sluit de vergadering om uur. Notulen Algemene Ledenvergadering BKL / 6

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf.

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf. NOTULEN van de Bijzondere Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op vrijdag 26 september 2014 ten kantore van Delta Lloyd, Spaklerweg 4 in Amsterdam.

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. In dit jaarverslag van 2008 worden de activiteiten uiteengezet aan de hand van de peilers waar YWCA Nederland mee werkt:

Jaarverslag 2008. In dit jaarverslag van 2008 worden de activiteiten uiteengezet aan de hand van de peilers waar YWCA Nederland mee werkt: YWCA Nederland YWCA, door de leden in Nederland de Y genoemd, is een vrijwilligersvereniging die zich wereldwijd inzet voor de ontwikkeling van leiderschap van vrouwen. Door de maatschappelijke positie

Nadere informatie

Op vrijdag 17 april j.l. is de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van SV Heythuysen.

Op vrijdag 17 april j.l. is de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van SV Heythuysen. Verslag Algemene Ledenvergadering 17 april 2015 Op vrijdag 17 april j.l. is de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van SV Heythuysen. 01 Opening Om 20.00 uur werden de aanwezige leden welkom

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING PARKMANAGEMENT ASSEN d.d. 17 februari 2015

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING PARKMANAGEMENT ASSEN d.d. 17 februari 2015 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING PARKMANAGEMENT ASSEN d.d. 17 februari 2015 Datum 17 februari 2015 Aanvang 17.00 uur Locatie Wilhelmina Ziekenhuis, Europaweg Zuid 1, 9401 RK Assen Aanwezig Bekend bij

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering t.v. Ter Weijde 2014 d.d. 10 maart 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering t.v. Ter Weijde 2014 d.d. 10 maart 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering t.v. Ter Weijde 2014 d.d. 10 maart 2014 Aanwezig: 40 leden, inclusief het bestuur: Afwezig: 2 leden hebben zich afgemeld voor de ledenvergadering. Notulist: Nico ten Wolde

Nadere informatie

VERSLAG van de tweede ledenvergadering van de SCIPIO Gebruikersvereniging d.d. 14 november 2007, gehouden in de Aker te Putten

VERSLAG van de tweede ledenvergadering van de SCIPIO Gebruikersvereniging d.d. 14 november 2007, gehouden in de Aker te Putten VERSLAG van de tweede ledenvergadering van de SCIPIO Gebruikersvereniging d.d. 14 november 2007, gehouden in de Aker te Putten De volgende kerken/gemeentes waren vertegenwoordigd (zie ook presentielijst):

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering VEDIS op 16 september 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering VEDIS op 16 september 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering VEDIS op 16 september 2014 Locatie: Arminius congres- en debatcentrum te Rotterdam AANWEZIG AANWEZIG VANUIT HET BESTUUR W. Baas Peter Verveen (voorzitter) H. Bijl Henk

Nadere informatie

CONCEPT AGENDA. 1. Opening en mededelingen. -1-

CONCEPT AGENDA. 1. Opening en mededelingen. -1- CONCEPT Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MACINTOSH RETAIL GROUP NV, gehouden op dinsdag 27 april 2011 te Maastricht, Golden Tulip Apple Park Hotel AGENDA 1. Opening en mededelingen.

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 3 Datum : dinsdag 22 oktober 2002 Plaats : NH Zoetermeer Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008 De vergadering wordt voorgezeten door de heer A.M. Breijman. Locatie Aanvangstijd : 2-B Home,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie