Notulen Algemene Ledenvergadering BKL. Datum : Tijdstip : uur Locatie : De Heeren van Stael, Badweg 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene Ledenvergadering BKL. Datum : 19-06-2012 Tijdstip : 17.00-18.00 uur Locatie : De Heeren van Stael, Badweg 17"

Transcriptie

1 Notulen Algemene Ledenvergadering BKL Datum : Tijdstip : uur Locatie : De Heeren van Stael, Badweg 17 Aanwezig (28 leden): Bouwbureau Mulder (W. Mulder), ProdAdvice (E. Nooij), Bennema Consultancy (B. Bennema), Concern voor Werk (R. Bootsma), T. Afman, Lely Finance Services (T. Holvast), Fair Bewaking (G. Gerritsen), Bonsai Automatisering (J. Roelofsen), SasPro Incasso (A. Severs), Albert Heijn Voorhof (A. Vosselman), Aanhangwagenbedr. Vd Burgwal (M. vd Burgwal), Top en Top (M. Top), Burger Support (M. Burger), Probin Telder (T. Oosten), Noordersluis Bouwgroep (R. Dekker), Nauta Evenementencommunicatie (M. Danhof en P. van rossum), Specsavers Lelystad (G. Oosthuizen), WTCAA (J. Louman), Lansink Schilderwerken (T. Lansink), Van Peperzeel (J. Verschut), Koning Belastingadviseurs (B. Koning), Meeuwsen Ten Hoopen (J. van Alst), KiekendiefPerspectief (N. Abrahamse), Nouwens Makelaars (H. Nouwens), Hakbijl Glas (C. Voges), Aruta Health Development Services (R. Veen), Okkerse & Schop Advocaten (B. van Dijen) Aanwezig bestuursleden en bedrijfsbureau: A. Greiner (voorzitter), H. Blom (secretaris), E. Jonkman (bestuurslid), R. Schelwald (bestuurslid), M. van Dongen (bestuurslid), E. Roelofs (bestuurslid), G. Klein (bestuurslid), P. Botter (directeur), S. Winter (office manager) Afwezig met kennisgeving: Aannemingsmij. Olde Rikkert B.V. (Bert (B.J.) Winters), Wageningen UR (M. van Manen), Sidha Technology &Trading BV (P. Profittlich), Existo Media (M. Branse ), Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (M.M. Smeijers), VidéPro (M. Bakker), Van der Linden Bedrijfsmakelaars B.V. (J. Dijkstra), Medidis Groep (F. Valenbreder), Kindercentra Lelystad (P. Schop), Van Wijnen BV (C. van Vliet), Dijkstra Vereenigde (T. de Bruin), Moes Bouwbedrijf, Rotor & Wings (P. Bos), M. Hamerpagt, Coloriet (A. Groenenberg), Uitzendbureau 65Plus (H. van der Mei), Van der Knaap Security (C. van der Knaap), Koldijk (C. Jongkind ), GDF SUEZ Energie Nederland (R. IJzerman), Weevast (G. Weeteling), ABN Amro (Michael Keckeis), Criminaliteitspreventie (R. van Duijvenbode), Bataviawerf (H. Maris), Lelystad Airport (P. van der Ham en E. Lagerweij), Middel Intreim Management BV (J. Middel), Sportservice Flevoland (I. Bruin), 1. Opening A. Greiner, voorzitter van de Vereniging Bedrijfskring Lelystad, heet iedereen welkom en opent de vergadering om uur. De ALV is het bestuurshoogtepunt van het jaar. 40 evenementen afgelopen seizoen gehad. Goed jaar qua evenementen, overheden en contacten met andere bedrijfskringen. Notulen Algemene Ledenvergadering BKL / 1

2 Geslaagd om alle functies van de commissies te bemensen. Gedragscode is opgesteld. Qua financiën is het een uiterst moeilijk jaar geweest. Is een spiegel van hoe de ondernemers zich verkeren. De begroting is aangepast. Gala is het grootste feest van het jaar. Voor het galafeest 2012 hadden wij een andere insteek bedacht. Om het een veel meer ondernemersfeest van te maken d.m.v. kaart- en drankuitkoop. Voor het Galafeest 2013 hebben wij besloten om het weer zoals vanouds te organiseren, per bedrijf 2 vrijkaarten maar geen drankuitkoop. 6 jaar is er geen contributieverhoging geweest. Voor volgend jaar, 2013, een kleine stijging doorvoeren. Veel te danken aan Petra en Sandra. Een applaus voor deze dames. 2. Vaststelling agenda Aangezien er geen wijzigingen of aanvullingen worden voorgesteld, zal de agenda in de aangegeven volgorde worden afgehandeld. De agenda is vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mededelingen J. Roelofsen (Bonsai Automatisering) mist de complete jaarrekening en het verslag van de is het niet verplicht om de complete jaarrekening te sturen. J. Roelofsen zal deze alsnog ontvangen. 4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering : bijlage 1 Er zijn tekstueel en inhoudelijk geen opmerkingen. De notulen, opgesteld door Sandra Winter, worden hiermee goedgekeurd. 5. Activiteitenverslag bestuur operationele jaarplanning 2012: bijlage 2/2a J. Roelofsen (Bonsai Automatisering): volgens de statuten moet er een oneven aantal in het bestuur zitten. Momenteel zijn er 8 Klopt er is een vacature. Zodra we een nieuwe commissie vormen zal deze vacature ingevuld worden. R. Schelwald (voorzitter cie Economie en Infrastructuur): Was vorig jaar voorzitter van 2 commissies t.w. RO & Infrastructuur en Bedrijventerreinen. Vorig jaar is er een nieuwe commissievoorzitter en tevens bestuurslid erbij gekomen mn Gert Klein. Er is toen besloten om de commissies andere namen te geven tw cie Economie en Infrastructuur en de cie Bedrijven en Omgeving. - Analyse gemaakt waar onze leden zich bevinden ook qua branche en hiervan een kaart gemaakt. De kaart is opvraagbaar. - Onderzoek Mobiliteitsfase 1 is afgerond. Het rapport is gepresenteerd aan J. Fackeldey in mei Themabijeenkomst duurzaamheid en mobiliteit november deelnemers - Momenteel zijn we bezig met de mobiliteitsplan fase 2. R. Schelwald doet een oproep aan leden om zitting te nemen in zijn commissie. G. Klein (voorzitter cie Bedrijven en Omgeving: Notulen Algemene Ledenvergadering BKL / 2

3 R. Schelwald en G. Klein trekken veelal gezamenlijk op omdat hun cie s veel raakvlakken hebben. As september is er een open dag op ind.terrein Noordersluis. Collectief inkoop energie aangeboden aan ondernemers. G. Klein doet een oproep aan leden om zitting te nemen in zijn commissie. E. Roelofs (voorzitter cie Kennis en Innovatie: Resultaten vragenlijst De antwoorden van de BKL-leden gaven twee te onderscheiden resultaten weer: 1. Er is bij de BKL-leden vooral behoefte aan informatie over: a ict-toepassingen, zowel CRM als social media b marketing & sales c subsidies 2. Er is een grote afstand tot het beroepsonderwijs, zowel het mbo als het hbo. Ad 1. De commissie stelt voor na de zomervakantie drie bijeenkomsten te organiseren waar genoemde onderwerpen aan bod komen. De bijeenkomsten a en b hebben het karakter van workshops, respectievelijk sessies waar men onderling ervaring uitwisselt en gezamenlijk de eventuele opleidingsbehoefte inventariseert. Voor de bijeenkomst c worden subsidiedeskundigen uitgenodigd, bijv. voor de provincie Flevoland en Syntens en kunnen de BKL-leden uiteraard ook onderling ervaring uitwisselen. Om het geheel kostenneutraal te laten verlopen, vragen we een BKL-lid met horeca in huis, of deze een ruimte beschikbaar stelt, waarbij de bezoekers zelf hun hapjes en drankjes betalen. Een resultaat van vooral de bijeenkomsten a en b kan zijn, dan er een tweede bijeenkomst wordt georganiseerd waarvoor de professionele aanbieders worden uitgenodigd die hun diensten kunnen presenteren. Uiteraard krijgen de BKL-leden die tot deze professionals behoren, hierin een prominente plaats. Bijeenkomst c heeft deels een ander karakter, omdat daar direct professionals hun licht laten schijnen over de subsidiemogelijkheden. Uiteraard kunnen BKL-leden ook daar ervaringen uitwisselen met het verwerven van subsidie. Ad 2. Samen me de gemeente Lelystad, de OMFL is een gesprek gevoerd met ROC Flevoland in de persoon van Rob Vermeer over de afstand tussen onderwijs en bedrijfsleven. Met hbo Windesheim heeft een soortgelijk gesprek plaatsgevonden. Beide onderwijsinstellingen komen met concrete voorstellen hoe de BKL meer betrokken kan worden bij het beroepsonderwijs, zowel wat de onderwijsinhoud betreft als de stageplaatsen. Ook SER- Flevoland initieert de dialoog tussen onderwijs en bedrijfsleven. E. Jonkman (voorzitter cie Airport: Alderstafel is gepresenteerd. Was een succes. Voor de kamerrecessie om het tekort in orde te maken. Nu al de beweging in werking gezet voor baanverlenging en luchtverkeersleiding. Op verzoek van Schipholgroep is in kaart gebracht waar er behoefte aan is onderwijs, werk etc. Na de zomer is er meer bekend. M. van Dongen (voorzitter cie Toerisme en Vrijetijdsbesteding): De naam van is cie is veranderd van cie Toerisme en Recreatie naar cie Toerisme en Vrijetijdsbesteding. Het economische belang van vrijetijdsbesteding wordt gelukkig door de Notulen Algemene Ledenvergadering BKL / 3

4 overheid en het bedrijfsleven steeds meer erkend al is er nog veel werk aan de winkel om de vele bezoekers bij sportwedstrijden en aan Batavia stad ook naar onze andere toeristische producten te leiden. De commissie T&V heeft hierin een taak is daarom afgelopen jaar diverse keren bij elkaar geweest. Een aantal commissieleden (van vooraf kleine bedrijven) zijn bij de laatste bijeenkomsten moeten afhaken wegens drukte in hun bedrijf. Maandelijks krijgen twee toeristische bedrijven de mogelijkheid zich nader te presenteren. De presentaties zullen ook op de website bij de commissie worden geplaatst. Wij krijgen in de commissie steeds meer inzicht wat bedrijven van de BKL verwachten. Aviodrome heeft aangegeven lid te willen worden van de BKL en willen ook onze leden uitnodigen voor een bedrijfsbezoek. Er is een afspraak gepland om kennis te maken. Op 4 juli zal de overhandiging van het bidboek Floriade Almere 2022 plaatsvinden en zal ik de BKL vertegenwoordigen. H. Blom (voorzitter cie BKL Trofee): De cie is bezig om de nominatie van de BKL trofee anders in te richten. De waarde van de trofee zal behouden blijven. Er zal gekeken worden hoe we tot een serieuze kandidaat voor de Flevopenningen kunnen komen. A. Greiner (voorzitter BKL): is bezig met een denktankbijeenkomst voor de logistieke sector. De vergadering stemt in met het activiteitenverslag maar wil graag ook een korte samenvatting of de doelstellingen van de activiteiten behaald zijn. De vergadering stemt ook in met de operationele jaarplanning. 6. Meerjarenplan : bijlage 3 G. Gerritsen (Fair): als de 10% groei is gerealiseerd, gaat het contributiebedrag dan naar nee. De vergadering stemt ook in met het Meerjarenplan. 7. Rekening en verantwoording van bestuur 2011: bijlage 4 Onze penningmeester, E. Nooij, heeft zich vanwege privé omstandigheden teruggetrokken. M. van Dongen: de begroting is gemaakt op basis van gegevens die nu bekend zijn. Daar waar wij weten en invloed op hebben stellen wij de begroting op. M. vd Burgwal (Aanhangwagenbedrijf Van de Burgwal): Sinds vorig jaar kon de detailhandel lid worden van de BKL. Hoeveel leden zijn er sindsdien een paar nieuwe leden. B. Bennema (Bennema Consultancy): welke bezuinigingen zijn M. van Dongen geeft een toelichting op de begroting. Waar op bezuinigd kan worden is gedaan. Als bezuiniging is doorgevoerd: - Opzeggen van de huur - Drukwerk/porti: zoveel mogelijk per verzenden - BKL Gala: budget naar beneden J. Roelofsen (Bonsai Automatisering): In de begroting 2012 komt er binnen. Is dit bedrag ook zo n 30% van de facturen staan open. Een aantal bezuinigingen zijn doorgevoerd. De begroting 2012 is in de Alg. ledenvergadering 2011 goedgekeurd. Notulen Algemene Ledenvergadering BKL / 4

5 A. Vosselman (Albert Heijn Voorhof): waar wordt op de uitgavekant op gestuurd door het per maand wordt dit in de gaten gehouden. T. Afman (seniorlid): is het percentage van 30% niet betalende facturen nu hoger dan in het Nee, de contributiefacturen worden eerder verzonden. Het traject richting incassoburo wordt zo ook eerder ingezet. A. Severs (SAS Pro Incasso & Creditmanagement): misschien een idee om de nietbetalende leden op de website te vermelden? Ze komen immers wel naar de nee want dit kan het net duwtje naar de afgrond geven. De aanwezige leden kunnen zich in de jaarrekening vinden. De jaarrekening wordt goedgekeurd en aan het bestuur wordt voor het gevoerde beleid decharge verleend Verslag Kascommissie (bijlage 5) B. Koning (Koning Belastingadviseurs) en L. Smet (ABN AMRO Bank) hebben zitting in de Kascommissie. Ze hebben de boeken gecontroleerd en geen onregelmatigheden geconstateerd. De kascommissie heeft wel enkele aanbevelingen aan het bestuur gegeven. De Kascommissie vraagt de vergadering decharge te verlenen aan het de vergadering verleent decharge aan het bestuur. De voorzitter vraagt B. Koning en L. Smet of ze volgend jaar weer zitting willen nemen in de beiden heren gaan akkoord. 8. Vaststellen hoogte leden- en begunstigerbijdragen 2013 Er is al 6 jaar geen contributieverhoging doorgevoerd. Het bestuur stelt een verhoging voor van 30,00 per lid m.u.v. zzp ers en de aanwezige leden stemmen hiermee in. 9. Vaststelling begroting 2013: bijlage 6 W. Mulder (seniorlid): vraagt zich af of de contributie de enige inkomsten is en stelt voor om de contributiefacturen niet in januari te sturen maar in het jaar daarvoor, bijv. in oktober/november. Heeft men niet betaald dan krijgt men ook geen galakaarten en kan men ook niet naar de bijeenkomsten Contributie is de enige bron van inkomsten. Goed plan om eerder te factureren. J. Roelofsen (Bonsai Automatisering): heeft de realisatie 2011 erbij gehaald. Wat opvalt is dat de honoraria enorm gegroeid is. Update internet. Wat valt Het maken van een begroting is altijd moeilijk en wordt opgesteld uit de gegevens waar wij invloed op hebben en de gegevens dat wij weten/hebben. Het blijft lastig omdat wij te maken hebben met een verenigingsjaar (sept-juni) en een boekjaar (jan-dec). De begroting 2012 dat hier ligt is in de ALV 2011 goedgekeurd. Voor volgend jaar zullen wij de begroting en de actuele cijfers naast elkaar leggen. Wanneer er geen verdere vragen meer zijn, vraagt A. Greiner de aanwezige leden akkoord te gaan met de begroting Men gaat akkoord, waarmee de begroting 2013 is vastgesteld. Notulen Algemene Ledenvergadering BKL / 5

6 10. Benoeming geschillencommissie: bijlage 7 De geschillencommissie heeft wederom voor dit termijn geen werkzaamheden gehad. Het bestuur stelt voor om ook voor het komende jaar de commissie in deze samenstelling te handhaven. De vergadering gaat akkoord met de samenstelling van deze commissie. 11. Benoeming door algemene vergadering van Gert Klein, Emil Roelofs en Marcel van Dongen: bijlage 8 Gert Klein, Emil Roelofs en Marcel van Dongen hebben de bestuursfunctie opgevuld van de bestuursleden die vorig jaar tussentijds hebben bedankt. Het huidige bestuur bestaat uit 7 De vergadering stemt in met de benoeming. 12. Rondvraag M. Burger (Burger Support): In hoeverre wordt er gekeken naar een kantoorruimte onder onze momenteel zitten wij in het OCF. De huur is opgezegd zodat wij onze handen vrij hebben. Het OCF zal op een andere manier geexploiteerd worden. Voor de huidige huurders kan dit kostenverlagend werken. Wij wachten het voorstel af en zullen evt. ook onze leden benaderen. R. Roelofsen (Bonsai Automatisering): Het eigen vermogen is van gedaald naar Als er 30% niet geïncasseerd wordt komt de BKL dan niet in de De bedoeling is dat wij ieder jaar 10% van de inkomsten terugstorten naar het eigen vermogen. Door een contributieverhoging in te voeren kunnen wij dit realiseren. A. Vosselman (Albert Heijn Voorhof): wordt het advies van de Kascommissie ook de Kascommissie heeft 3 aanbevelingen gedaan aan het bestuur. Het bestuur zal deze ook opvolgen. 15. Sluiting A. Greiner sluit de vergadering om uur. Notulen Algemene Ledenvergadering BKL / 6

Notulen Algemene Ledenvergadering BKL CONCEPT!!!

Notulen Algemene Ledenvergadering BKL CONCEPT!!! Bijlage 1 Notulen Algemene Ledenvergadering BKL CONCEPT!!! Datum : 31-05-2011 Tijdstip : 18.00-19.00 uur Locatie : Restaurant Flantua s, Emoeweg 4 (bedr.terrein Lelystad Airport) aanwezig (52 leden): Top

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Afwezig met Kennisgeving: Yolanda Leunk, Linda van den Broek, Dorinda Veenstra, Joke Ruysink, Marina Baars Aanwezig: 24 leden

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Binnen het bedrijfsbureau zijn werkzaam directeur Petra Botter en office manager Sandra Winter.

Binnen het bedrijfsbureau zijn werkzaam directeur Petra Botter en office manager Sandra Winter. Bijlage 2 Activiteitenverslag 1 juni 2009 tot en met 1 juni 2010 Algemeen Beleidsplan Vereniging Bedrijfskring Lelystad Het bestuur heeft in 2009 besloten het beleidsplan te evalueren en waar nodig of

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag vergadering : Datum : 30 mei 2013 Tijd : 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Locatie : Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag Kenmerk : V-13-59 Notulist : Amber Cornelissen 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III. Dordrecht, 08 mei 2013

Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III. Dordrecht, 08 mei 2013 Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III Dordrecht, 08 mei 2013 Onderwerp : uitnodiging algemene ledenvergadering Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Kampioenen Wedstrijdvissen. 3. Notulen Wedstrijdcommissie Marinus Klein. 2. Kampioen NK IJsvissen

Kampioenen Wedstrijdvissen. 3. Notulen Wedstrijdcommissie Marinus Klein. 2. Kampioen NK IJsvissen Algemene ledenvergadering 16 mei 2017 Sportvisserij Oost-Nederland Raalte 1. Opening 3 deel 1 ALV 16 mei 2017 1. Opening 2. Jubilarissen, Kampioenen Wedstrijdvissen en Kampioen IJsvissen 2017 3. Notulen

Nadere informatie

Meerjarenplan 2012 2015 Vereniging Bedrijfskring Lelystad juni 2012

Meerjarenplan 2012 2015 Vereniging Bedrijfskring Lelystad juni 2012 Bijlage 3 Meerjarenplan 2012 2015 Vereniging Bedrijfskring Lelystad juni 2012 Bedrijfskring Lelystad Het Ravelijn 1 8233 BR Lelystad T 0320-286201 F 0320-251138 www.bedrijfskring.nl info@bedrijfskring.nl

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

21 april 2016: uur de Baat Huizen

21 april 2016: uur de Baat Huizen Concept verslag Algemene Ledenvergadering Turnlust 21 april 2016: 20.00 uur de Baat Huizen Aanwezig: Het bestuur: Rubia Adolfs, Mariska Bolt, Ferry de Hoogen, Frank de Kruijf, Bert van Wijk Trainers: Eimertje

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Het OVLR bestuur heet u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering

Het OVLR bestuur heet u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering Het OVLR bestuur heet u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering Programma: 19.30 20.00: Inloop 20.00 21.00: Algemene Ledenvergadering 2015 1. Opening en mededelingen, 2. Verslag ALV november

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf.

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf. NOTULEN van de Bijzondere Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op vrijdag 26 september 2014 ten kantore van Delta Lloyd, Spaklerweg 4 in Amsterdam.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Welkom! Algemene Ledenvergadering. Informatie content. Gastheer schap. Promotie. Sarel Tempelman

Welkom! Algemene Ledenvergadering. Informatie content. Gastheer schap. Promotie. Sarel Tempelman Welkom! Algemene Ledenvergadering. Promotie Agenda: 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen ALV 17 november 2014 & notulen ALV 15 december Promotie 2014 (goedkeuring statuten) 4. Stand

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Activiteitenverslag bestuur 2011 (juli 2011 juli 2012)

Activiteitenverslag bestuur 2011 (juli 2011 juli 2012) Bijlage 2 Activiteitenverslag bestuur 2011 (juli 2011 juli 2012) Algemeen Meerjarenbeleidsplan Vereniging Bedrijfskring Lelystad (MJBP) Al in 2009 is besloten het beleidsplan te evalueren en waar nodig

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Commissie Toerisme en Vrijtijdsbesteding

Jaarplan 2014 Commissie Toerisme en Vrijtijdsbesteding Jaarplan 2014 Commissie Toerisme en Vrijtijdsbesteding Januari 2014 Marcel van Dongen 0 Inhoudsopgave 1 Het beleid van de Bedrijfskring Lelystad 2 Doelstelling Werkwijze BKL 2.0 De commissie Toerisme 4

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Aanwezig: Maarten Dekker (MD) Jeroen Vreenegoor (JV) Rene van der Meijden (RM) Paul van der Valk (PV) Wycher Dijkhuis (WD) Afwezig: geen

Aanwezig: Maarten Dekker (MD) Jeroen Vreenegoor (JV) Rene van der Meijden (RM) Paul van der Valk (PV) Wycher Dijkhuis (WD) Afwezig: geen Notulen vergadering bestuur 2015/2018 van de oudervereniging van de Oranje Naussau School (ONS) te Badhoevedorp Datum: 07.03.2017 Tijdstip: 19.00 h 20.30 h Aanwezig: Maarten Dekker (MD) Jeroen Vreenegoor

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden.

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. LIDMAATSCHAP Aanmelding Artikel 1 1. De aanmelding van nieuwe leden verloopt volledig via de website van de VVP. Na het invullen

Nadere informatie

Notulen ALV 26-09-2015

Notulen ALV 26-09-2015 Notulen ALV 26-09-2015 1. Opening Voorzitter Wendy Tavenier doet het welkomstwoord. Er zijn nieuwe leden bij en daardoor stelt het bestuur zich nogmaals voor. Vervolgens wordt de ALV gepresenteerd aan

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

HHR VV Have Fun november 2014 Pagina: 1 van 5

HHR VV Have Fun november 2014 Pagina: 1 van 5 Vastgesteld in de Ledenvergadering van 18 november 2014. 1. Algemeen 1.1. Ieder lid wordt geacht de Statuten, het Huishoudelijk Reglement (HHR) en overige rechtsgeldige bepalingen te kennen en zich er

Nadere informatie

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC Algemene Gegevens Kenmerk: ENIAC ALV 14 Datum: 03-0-14 Locatie: Halle Aanwezig: Johan Noltes, Rick Leunissen, Mark Steunenberg, Sjoerd van der Spoel, Mark Oude Veldhuis, Jasper Kuperus, Jurrien Wagenaar,

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering 24 november 2014

Notulen bestuursvergadering 24 november 2014 Datum Locatie Flynth HHW Aanwezig P. Komen (PK) voorzitter Afwezig H. Oosterink (HO) A. Lof (AL) F. Achterbosch (FA) R. Broer (RB) T. Pouwels (TP) T. Groot (TG) Gast(en) Geen Cc. Notulen D.Dekker (DD)

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Vereniging van Economisten in Suriname Bestuursverslag over het verenigingsjaar 2012

Vereniging van Economisten in Suriname Bestuursverslag over het verenigingsjaar 2012 Vereniging van Economisten in Suriname Bestuursverslag over het verenigingsjaar 2012 Van links naar rechts: Waddy Sowma (voorzitter), Adit Moensi (ondervoorzitter), Merleen Atmodikromo (secretaris), Bryan

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Op woensdag 19 mei 2010 heeft de Algemene Ledenvergadering VAV over het verenigingsjaar 2009 plaatsgevonden in het clubgebouw VAV. 1. Opening en mededelingen:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden Huishoudelijk Reglement 2 e Bestuur der studievereniging Versatile Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 16 juni 2014 te Utrecht Algemeen Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING,

ALGEMENE LEDENVERGADERING, Zaterdag 22 september 2012 Café Sport, Beverwijk AGENDA 1. 12.00 uur: Opening door de voorzitter 2. Vaststellen van de agenda 3. Mededelingen van het bestuur 4. Ingekomen stukken 5. Behandeling notulen

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Afdeling Flevoland J. Kroes Begroting 2016 2 Afdeling Flevoland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Lasten Omschrijving Rekening

Nadere informatie

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN 1 Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 18 november 2015 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden Aanwezige leden

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T.

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. Inleiding. In de praktijk is gebleken dat voor goed bestuur van de BMW Roadster club, de statuten laatstelijk gewijzigd bij akte van 4 maart 2016 op sommige

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

AGENDA 98ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 15 APRIL 2015 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS

AGENDA 98ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 15 APRIL 2015 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS Schiedam, maart 2015 AGENDA 98ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 15 APRIL 2015 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS 01 Opening 02 Notulen 97ste Algemene Ledenvergadering d.d. 16 april 2014 03

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Het Bestuur 1. De algemene dagelijkse leiding berust bij het bestuur. 2. Bij tussentijdse aftreding van een bestuurslid blijft deze in functie, tot in de vacature is voorzien, tenzij overmacht

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering november 2014 Geachte leden, Namens het bestuur van svdio nodig ik jullie uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 december 2014 om 20.30 uur in Grand Café Rest. De Burgemeester op de Markt,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk Reglement USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. Wanroij, 22 maart 2016. 1 Artikel 1: Leden 1. Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie