Magazine. Theo Reijn neemt afscheid van de STRO. STRO Workshops van start. Blij met economische visie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Magazine. Theo Reijn neemt afscheid van de STRO. STRO Workshops van start. Blij met economische visie"

Transcriptie

1 Magazine P e r i o d i e k v a n d e H i l v e r s u m s e O n d e r n e m e r s V e r e n i g i n g S T R O 19 e j a a r g a n g n r. 2 z o m e r 2007 STRO, de organisatie van ondernemend Hilversum, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland. Theo Reijn neemt afscheid van de STRO STRO Workshops van start Blij met economische visie Gooise Bedrijvendag hét netwerkevent van Gooi en Vechtstreek Het ondernemersmagazine van Hilversum! STRO M agazine

2 Inhoud 3 Theo Reijn neemt afscheid van de STRO 4 16/17 juni Hilversum op RTL 5 STRO Workshops van start 10 Nu begint het pas 13 De kwaliteitsslagen van Johan Matser 19 STRO Golfevent bij Spandersbosch 21 Gooise Bedrijvendag: hét netwerkevent van Gooi en Vechtstreek Colofon 19e jaargang no. 1. Zomer 2007 STRO Magazine is een kwartaalperiodiek van de Hilversumse Ondernemers Vereniging STRO in samenwerking met Fuser Communications. Secretariaat STRO Postbus AN Hilversum Tel.: Fax: Internet: Uitgave Postbus AN Hilversum Tel.: Fax: Internet: Realisatie en vormgeving Fuser Communications b.v. Advertentieverkoop Fuser Communications Eddy Geerlings Snelliuslaan TB Hilversum Tel.: Advertentieverkoop voor niet leden Adpart, Bussum Tel.: Druk PlantijnCasparie Almere Redactiecommissie Edwina Egger Eddy Geerlings Harmen Lamme Frank Meijer Theo Reijn Alje Smit Redactie Theo Reijn Anne Marie Klerkx Anky Mulders Fotografie Gerard van Ophem e.a. Distributie STRO Magazine wordt in een oplage van ca exemplaren verzonden aan ondernemers in Hilversum e.o. 30 De uitgever kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de advertenties. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. STRO M agazine 2

3 STRO Kort Nieuws Keurmerk Veilig Ondernemen Theo Reijn neemt afscheid van de STRO Ondernemers, gemeente, brandweer en politie in Hilversum nemen samen met het Regionaal Platform Criminaliteitspreventie structurele maatregelen om de veiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen te vergroten. In de Hilversumse binnenstad hebben de partijen vanaf december 2005 de handen ineengeslagen om criminaliteit en overlast aan te pakken. Eerder is met de horecaondernemers al het project Veilig Uitgaan gestart. Nu dus de beurt aan de winkeliers in het centrum. Begin april heeft burgemeester Ernst Bakker de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) ontvangen. Op de Groest zijn bordjes Hilversum Veilig Ondernemen onthuld. Om in aanmerking te komen voor het KVO-certificaat - de eerste ster - moet een aantal stappen worden doorlopen, zoals een nulmeting, een samenwerkingsovereenkomst en een plan van aanpak. Het Keurmerk Veilig Ondernemen vloeit voort uit afspraken met de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel coördineert de projecten voor winkelgebieden; MKB-Nederland voor bedrijventerreinen. Het Havenkwartier is het eerste Hilversumse bedrijventerrein dat in aanmerking wil komen voor een KVO-certificaat. Half mei hebben alle betrokken partijen een handtekening onder een intentieovereenkomst gezet. Namens de gemeente was dat EZ-wethouder Jan Rensen. Rensen ziet de intentieovereenkomst als een compliment voor de ondernemers van het Havenkwartier. Nog maar een jaar geleden besloot een aantal van hen te krachten te bundelen. Volgens de wethouder hebben de onderlinge relaties en die met de gemeente daarmee een positieve impuls gekregen. Zoals tijdens de jaarvergadering in maart al is verteld, legt Algemeen Secretaris Theo Reijn zijn functie neer. Dat zal op 1 juli a.s. gebeuren. In de zomerperiode worden de werkzaamheden overgedragen. Het kantooradres van de STRO - Veerstraat 29A - komt per 1 juli te vervallen. Het postadres (Postbus 563, 1200 AN Hilversum), adres en telefoonnummer ( ) blijven ongewijzigd. Theo Reijn is van lid van het Algemeen Bestuur geweest. Van was Reijn lid van het Dagelijks Bestuur van de STRO. Op 1 oktober 1991 volgde zijn benoeming tot Algemeen Secretaris als opvolger van mr. Van den Beld die vijf jaar eerder Joop van der Vorst had opgevolgd. Tijdens zijn STRO-periode heeft Reijn de Hilversumse ondernemers in talloze gremia vertegenwoordigd en op de bres gestaan voor de belangen van ondernemend Hilversum. Vanaf de allereerste editie van STRO Magazine is Reijn redactielid van ons lijfblad. Na de zomervakantie komt er een moment om persoonlijk afscheid te nemen. Met zijn eigen bedrijf blijft Theo Reijn op de Hilversumse Veerstraat gevestigd. NK Schaken Van 15 juni tot en met 28 juni wordt opnieuw het Nederlands Kampioenschap Schaken in Hilversum gehouden. Dit keer nog grootser dan vorig jaar. Naast het NK voor mannen en vrouwen, is er een Jeugd Rapid toernooi, het Renate Limbach toernooi, de Hilversum Schaak Genootschap Open, het NK Senioren (90+), het NK Pastores en een Omroep toernooi. Met grote banners zal in het straatbeeld duidelijk worden dat Hilversum schaakstad is. Maar niet alleen met banners. Een aantal winkeliers haakt in met een aangepaste etalage, ingericht door leerlingen van het ROC van Amsterdam Gooi en Vechtstreek. In het ROC wordt de succesvolle simultaan met internationaal schaakmeester en tv-presentator Hans Böhm herhaald. En opnieuw zal Böhm tijdens een open simultaan op de Kerkbrink de strijd aangaan met het winkelende publiek. Ondernemers die ook willen inhaken met een schaaksimultaan, schaakclinic, bedrijfstoernooi, schaaklezing of snelschaakshow met Hans Böhm kunnen contact opnemen met het secretariaat van de STRO, telefoon: of 3 STRO M agazine

4 STRO Kort Nieuws 16/17 juni Hilversum op RTL Hilversum Goed Bekeken doet mee aan het televisieprogramma Bestemming Nederland. Een toeristisch programma waarbij Hilversum en omgeving als toeristische bestemming onder de aandacht komt op RTL. De opnames hebben eind mei plaatsgevonden. De uitzending is op zaterdag 16 juni, met een herhaling op zondag 17 juni. Op de website Busreclame land.nl komt een speciale Hilversumpagina met achtergrondinformatie voor de kijkers. Aan de uitzending is ook een prijsvraag verbonden met kans op een gratis dagje Hilversum met bezoek aan het Media Park en Museum Hilversum in de binnenstad. Al weer enige tijd rijdt de Hilversum Goed Bekeken bus door de regio. Daarmee wil het citymarketingteam maar weer eens duidelijk maken dat er veel mooi en goed aan Hilversum is. Want wie zo af en toe de dagelijkse pers leest zou al snel denken dat alles in Hilversum lelijk en fout is. Hilversumse ondernemers kunnen profiteren van de afspraken die Hilversum Goed Bekeken heeft gemaakt voor regionale busreclame. Zo is het mogelijk om op een zogenaamde sidevue aan de instapkant van de bus te adverteren (zie foto). Dat kost vanaf 575,00 voor een periode van vier weken. De Hilversum Goed Bekeken bus is zelf ook een uitstekend reclamemiddel voor de regio. Een diagonele reclamestrook op de bus is geschikt voor eenmalige acties, koopzondagen, evenementen, (her)openingen e.d. Per strook betalen Hilversumse ondernemers vanaf 100,00 per maand. Nadere informatie bij Hilversum Goed Bekeken, Marloes de Bruijn, telefoon: of CBS Outdoor, Olaf van Gelderen, telefoon: Voorwoord Het duurde uiteindelijk net een paar weken langer dan de planning aangaf, maar uiteindelijk is hij er dan toch; precies een jaar nadat het nieuwe college aantrad stemde de gemeenteraad unaniem in met de nieuwe Economische Visie: Kenniscentrum Hilversum, Belangrijker nog dan de eenstemmigheid in de raad, zijn de gelijkgestemde reacties die ik tot nu toe uit het Hilversums bedrijfsleven mocht ontvangen. Dat is mede te danken aan de wijze waarop de visie tot stand is gekomen. Niet alleen aan de hand van statistische gegevens en onderzoeksresultaten, maar vooral ook door middel van interviews en workshops zijn er analyses gemaakt van de huidige stand van zaken, en zijn wensen en kansen in kaart gebracht. We hebben als het ware met ons allen samen deze Economische Visie geschreven. Ook de partners uit de regio zijn nauw betrokken bij het proces met als resultaat dat de negen gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek allen de gekozen speerpunten onderschrijven en in hun eigen economisch beleid opnemen. Dat is misschien wel de grootste vooruitgang die we het afgelopen jaar hebben geboekt. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben in de hele regio de neuzen dezelfde kant op staan. En die ruiken kansen. Met nieuwe innovatiecentra gaan we die verzilveren. Participanten De Stichting Hilversum Goed Bekeken is vorig jaar opgericht om Hilversum te promoten en te vermarkten als een mix van shoppen, cultuur, architectuur, sport, uitgaan en niet te vergeten de media. Hilversum heeft veel te bieden, maar door versnippering van het aanbod blijft veel moeilijk zichtbaar. Hilversum Goed Bekeken wil de krachten van alle initiatieven bundelen en een koppeling maken tussen de activiteiten op het Media Park en elders in Hilversum, zoals de binnenstad. Om dat ook financieel mogelijk te maken is Hilversum Goed Bekeken afhankelijk van participanten. Tot en met 2007/2008 zijn meerjarige- en incidentele bijdragen toegezegd. Vanaf het najaar 2007 is het voor Hilversumse bedrijven weer mogelijk om participant te worden. Er zijn verschillende mogelijkheden - zowel voor kleine als grotere bedrijven - om deel te nemen aan Hilversum Goed Bekeken. Voor meer informatie of aanvragen van de participantenbrochure mail naar Kenniscentrum Hilversum, wordt nu eens niet zo n rapport dat met een interessant gebaar in een la wordt gedropt. Het nodigt uit tot actie. Nu we theoretische keuzes hebben gemaakt moeten we die in de praktijk gaan waarmaken. Als gemeente gaan we daaraan bijdragen met concrete en praktische uitvoeringsprogramma s. Op korte termijn mag u een detailhandelsnota verwachten (inclusief horeca en warenmarkt), een deelvisie op het Havenkwartier en een uitwerkingsprogramma multimedia. Na de zomer volgen er nog vier programma s. Uw actieve inbreng blijft daarbij gewenst en noodzakelijk. Want de overheid kan willen wat ze wil, sturen waar het kan en faciliteren waar het moet, maar uiteindelijk zijn het de ondernemers die het moeten doen. Ik heb er groot vertrouwen in dat we samen de uitdagende potentie van de economie in Hilversum volop kunnen uitbaten. Jan Rensen Wethouder Economische Zaken STRO M agazine 4

5 Maandag 7 mei is de eerste van een serie van vijf STRO Workshops bij gastheer Regus op het ArenaPark gehouden. Marketing was het thema van de eerste workshop. Bij de tweede workshop - die op dinsdag 22 mei is gehouden discussieerden STRO-leden over CRM, de moderne kreet voor Customer Related Management. Tijdens de STRO Workshops staat de eigen ondernemerspraktijk centraal en gaat het vooral om kennisoverdracht en kennis delen in een kleine groep: voor ondernemers - door ondernemers. STRO Workshops van start Door: Theo Reijn De STRO Workshops zijn dus geen gewone ledenbijeenkomsten om vooral te netwerken, maar met tien tot twintig mensen als STRO-ondernemers van elkaar iets te leren. En dan gaat het om ondernemers uit heel verschillende branches, van klein tot groot. Want de onderwerpen die tijdens de STRO Workshops aan bod komen zijn in elk bedrijf van belang. Marketing met Edwina Deze eerste bijeenkomst ging over Marketing. Edwina Egger van het Hilversumse bureau EGGER Communicatie hield een enthousiaste inleiding over marketing voor kleine en middelgrote bedrijven. Voor de deelnemers was er de brochure Marketingplan in acht stappen en verder de gelegenheid om marketingproblemen en tips met elkaar te bespreken. Daar is goed gebruik van gemaakt. En dit alles in een korte bijeenkomst aan het eind van de werkdag. De workshops worden gehouden van ongeveer zes uur tot even voor acht uur zodat iedereen daarna nog een volledige avond tot zijn of haar beschikking heeft. Gestart wordt met de onvolprezen soep en broodjes die door Peter de Barbanson van Bella Vita en zijn team met zorg zijn bereid. De reacties van de deelnemers zijn enthousiast en positief. Het is lastig om het vak Marketing en de uitvoering daarvan in zo n korte tijd helemaal duidelijk te maken, des te meer waardering voor de inleiding en de inbreng van Edwina op deze eerste avond. CRM met Jeroen De kop is er af, en we gaan nu onverstoorbaar verder. Tijdens de tweede workshop hebben we het over CRM (Customer Related Management). Wat bedoel je daar nou weer mee, zo kan je zeggen. Daarmee wordt bedoeld: Hoe zoek je je klanten uit, hoe zoek je ze op, hoe benader je ze, wat kan je voor ze betekenen, hoe ga je met ze om, hoe houd je ze vast. Dit keer was gastheer Jeroen Decker van Regus de inleider die de voorzet gaf voor het uitwisselen van ervaringen en tips & tricks. Opnieuw een workshop in een ongedwongen sfeer waar je veel kunt leren van je collegaondernemers. Ondernemer zijn is soms een eenzaam bestaan en als je dan vrijelijk met collega s over dit soort onderwerpen kunt discussiëren is dat heerlijk. Noem het maar klankborden met gelijkgestemden! Een tweetal deelnemers van de eerste workshop moesten vanwege zakelijke belangen voor deze keer afzeggenen en dat viel ze niet makkelijk. Kortom, als u er helemaal niet bij bent geweest, hebt u in STRO-verband echt wat gemist. Nog drie workshops volgen Maandag 18 juni gaan we verder met het derde onderwerp: Acquisitie. Ook al weer een onderwerp waar elke ondernemer mee te maken heeft. Hoe kom je aan nieuwe klanten en hoe houd je met nieuwe producten, nieuwe diensten en vooral aandacht je bestaande klanten vast? STRO-lid Roland Hengeveld van Wijninspiratie verzorgt dit keer de inleiding. We kennen Roland vooral als vaste gast van het STRO Zakenuurtje en zijn enthousiasme staat ongetwijfeld garant voor opnieuw een succesvolle workshop. Na de zomervakantie, op dinsdag 18 september, volgt Outsourcing. Dat wil zeggen: Welke bedrijfswerkzaamheden kunnen we al dan niet uitbesteden en hoe doen we dat het beste. Deze keer zal Frank Meijer van Drukkerij de Vries de aftrap voor de discussie voor zijn rekening nemen. Opnieuw een enthousiaste jonge ondernemer die zijn visie geeft op het thema Outsourcing. Tot slot van deze eerste serie workshops wordt op maandag 15 oktober de evaluatiebijeenkomst gehouden. Alle inleiders en deelnemers doen het dan nog eens dunnetjes over en sluiten deze serie feestelijk af. De workshops zijn georganiseerd door de STROleden Alje Smit (bureau ALfinS) en Jorn Mineur (Holland China BV). Alje en Jorn nemen dan ook de inleiding voor deze evaluatieworkshop voor hun rekening. Ook deelnemen? Voor de komende workshops zijn nog een beperkt aantal plaatsen vrij. Informatie en aanmelden via Het succes van deze workshops zal in 2008 ongetwijfeld een vervolg krijgen. Verschillende leden hebben al aangegeven ook een workshop te willen geven. Zo krijgen STRO-leden opnieuw een extra mogelijkheid om te sparren, te klankborden of gewoon met collega s te discussiëren over praktijkonderwerpen van alledag. Daarmee wordt ook het lidmaatschap van de STRO steeds waardevoller! STRO M agazine 5

6 Bedrijven belonen hun medewerkers steeds vaker op verschillende manieren. De tijd van een simpel salaris, gratificatie en vakantiegeld is voorbij. Flexibele arbeidsvoorwaarden zijn hot, omdat ze voor zowel werknemer als werkgever fiscaal voordeel opleveren. Reflexo richt de financiële omgeving digitaal in. Uitruilen van arbeidsvoorwaarden levert geld op Door: Anky Mulders De gemiddelde werkgever biedt zes arbeidsvoorwaarden aan terwijl er wel twintig zijn. Om die allemaal te kunnen inzetten is kennis van zaken vereist. Henk Pestman en Martijn Spek, directeuren van Reflexo, hebben al zo n tien jaar ervaring met de materie. Pestman: Pensioen, arbeidsongeschiktheid, overlijden, levensloop, spaarloon en een fiets van de zaak, dat is wat er gemiddeld benut wordt. Als wij bij een werkgever komen, kijken we eerst of de bestaande arbeidsvoorwaarden optimaal zijn en daarna of de andere veertien arbeidsvoorwaarden ook toegevoegd kunnen worden. Is dat het geval, dan maken we op internet een arbeidsvoorwaardenportaal (HR-portaal), in de huisstijl van de werkgever, waarin we alle regelingen plaatsen en vervolgens maken we ze ten opzichte van elkaar uitruilbaar Flexibel ruilen Spek: Het HR-portaal is bedoeld voor de werknemer. Die kan daar keuzes in zijn arbeidsvoorwaarden maken. De bronnen kunnen bijvoorbeeld overuren, verlof, vakantietoeslag en een dertiende maand zijn. Die kunnen worden ingezet voor doelen zoals: personeelsregelingen als pensioen en levensloop, maar ook ziektekosten, optimalisering van reiskosten, het kopen van vakantiedagen enzovoort. Pestman geeft een voorbeeld: Stel dat iemand tweeduizend euro ziektekosten heeft, duizend euro vergoed krijgt van de verzekeraar en de andere duizend euro onder het eigen risico en/of de eigen bijdrage vallen. Als hij die tweede duizend op een andere manier kan krijgen, is dat alleen maar gunstig. Met flexibele arbeidsvoorwaarden kan hij bonussen, vakantiedagen, dertiende maanden en dergelijke omzetten in geldelijke waarden, zoals bij de genoemde duizend euro. De werkgever mag onbeperkt ziektekosten vergoeden en hoeft over die duizend euro geen werkgeverslasten te betalen. Scenario s In een virtuele persoonlijke kluis, de FlexKluis, kan de werknemer zijn privézaken koppelen aan de arbeidsvoorwaarden. Het programma berekent de effecten van de keuzes die hij opgeeft om te kunnen zien wat zijn uiteindelijke inkomensplaatje is. Spek: De werknemer kan dus verschillende scenario s doorrekenen en uitruilen. Hoe ziet het inkomen eruit als hij iets van zijn fietsenplan aflost, iets voor pensioen doet, of overuren wil uitruilen. Dit heeft allemaal te maken met vergoedingen die werkgevers nu vaak niet benutten. Pestman: Flexibele arbeidsvoorwaarden zijn aantrekkelijk omdat de werknemer ze kan aanpassen aan zijn of haar persoonlijke situatie. Wij adviseren werkgevers continu en met name bij nieuwe fiscale mogelijkheden. De werkgever benut daarmee het totale spectrum aan regelingen, de werknemer kiest eruit binnen de grenzen die het bedrijf en de fiscus hebben gesteld. De werknemer wordt ook digitaal begeleid in het maken van zijn keuzes. Spek: Het systeem is uitsluitend beschikbaar via internet. De gegevens staan in een zwaar beveiligde omgeving. Kosten Het inzetten van flexibele arbeidsvoorwaarden is vooral interessant voor bedrijven met meer dan honderd werknemers, of voor luxe bedrijven met vijfenzeventig plus. De eerstejaarskosten kunnen al direct wegvallen tegen de besparingen in dat jaar. Pestman: Maar een organisatie kan er altijd geld voor over hebben om medewerkers aan zich te binden. Spek: Bij een bedrijf met bijvoorbeeld vijfenzeventig mensen, zullen de kosten na het tweede of derde jaar al terugverdiend zijn. Pestman: De prijs is opgebouwd uit vier elementen: éénmalige consultancy, éénmalige licentiekosten, gebruikskosten per werknemer per maand en helpdesk/onderhoud. 6 STRO M agazine

7 Beveiligingsbedrijven hebben behoefte aan gekwalificeerd personeel. Het ROC van Amsterdam Gooi en Vechtstreek biedt de opleiding Monteur Beveiligingstechniek. De leerlingen hebben behoefte aan een stageplaats en aan een baan. Een convenant gaat het allemaal mogelijk maken. Opleiding met baangarantie in de beveiliging Door: Anky Mulders Maarten Albersen, branchemanager techniek bij het ROC Amsterdam Gooi en Vechtstreek: Er is een convenant in voorbereiding waarin wordt vastgelegd dat wij een cursus MBV (Monteur Beveiligingsinstallaties) geven waarin cursisten leren beveiligingsapparatuur te installeren en dat minimaal zes deelnemers van onze opleiding elektrotechniek mtsplus stage gaan lopen bij een van de beveiligingsbedrijven die het convenant mede ondertekenen. Overigens heet dit officieel geen stage meer maar CLIB, competentiegericht gericht leren in het bedrijf. Vanaf het tweede leerjaar kunnen leerlingen elektrotechniek bij het ROC de cursus MBV volgen. Na een jaar theorie gaan ze twee jaar in de praktijk aan de slag, wat wil zeggen dat zij 75 procent van de tijd in het leerbedrijf werken. Als ze de opleiding met succes hebben afgerond, het rijksexamen hebben afgelegd en het diploma in bezit hebben, zijn ze officieel bevoegd om beveiligingsapparatuur te installeren. Ze kunnen dan solliciteren bij hun leerbedrijf bedrijf en krijgen, volgens de baangarantie die in het convenant is overeengekomen, een contract aangeboden. De aangesloten bedrijven maken het bestaan van de regeling in hun branche bekend, zodat ook andere geïnteresseerde bedrijven CLIB kunnen aanbieden. Groot gebrek aan elektrotechnici Ben Verheugd, docent elektrotechniek en CLIB-begeleider: Het voordeel voor de bedrijven is dat ze op die manier zelf hun medewerkers opleiden en een technicus met een gekwalificeerd diploma in huis krijgen die direct inzetbaar is. Voor de leerling/medewerker is het een voordeel omdat hij in principe een baangarantie heeft en bovendien bij indiensttreding een vergoeding voor zijn opleiding krijgt. En voor het ROC is hopelijk het voordeel dat we publiciteit krijgen en daardoor meer leerlingen voor de opleiding elektrotechniek trekken, want daar is een groot gebrek aan. Het bedrijf betaalt een vergoeding aan de school en de school geeft de vergoeding door aan de leerling. Voor allemaal een win-winsituatie. De interesse bij de bestaande groep is behoorlijk, zes van de negen elektro-leerlingen volgen de cursus MBV. Ze gaan in september met de CLIB beginnen. De vraag is ook uit de markt gekomen, dat wil zeggen uit de Bedrijvenkring Elektrotechniek. Albersen: Het is een gezamenlijk initiatief. Vorig jaar is aan de orde gekomen dat bedrijven grote behoefte hebben aan nieuw personeel op beveiligingsgebied. Zo ontstond het idee om in de mts plus als plus een MBV-opleiding te gaan geven. De basis voor deelname is vrijwillig. Vermoedelijk in juni wordt een intentieovereenkomst ondertekend door Meester Electronics b.v. uit Hilversum en Lancker Wolters Beveiliging & ict b.v. uit Almere. Lockwell in Blaricum en Vermunt in Bussum hebben interesse getoond. Frank Meester van Meester Electronics: Alleen mensen met minimaal het MBV-diploma mogen sleutelen aan apparatuur als camerasystemen, inbraakalarmsystemen, wil je het systeem kunnen aansluiten op de meldkamer van de politie. Verheugd is blij met de belangstelling. Ook Initial Varel Security met vestigingen door heel Nederland heeft toegezegd mee te doen en gaat binnenkort ook tekenen. Initial Varel heeft bijna 1000 man personeel in de beveiliging. 21 juni is er tussen uur een open dag van het ROCvA aan de Arena, waar geïnteresseerde bedrijven alle informatie kunnen krijgen. Mieke Ruisch STRO M agazine 7

8 Dinsdag 12 juni is de STRO te gast bij Avenu aan de Energiestraat 40 in Naarden. Voor dit bedrijfsbezoek zijn tevens de leden van de bedrijvenvereniging FIN uit Naarden en de Business Club van Golfbaan Naarderbos uitgenodigd. Een goed moment om te netwerken met ondernemers uit de regio. Speciale gast is Ajaxvoorzitter John Jaakke. Avenu bedrijft topsport John Jaakke, voorzitter Ajax, gaat scoren! Door: Theo Reijn Avenu, dealer van Audi en Volkswagen in het Gooi met vestigingen in Naarden en Hilversum, is een betrekkelijk jonge en sterk groeiende organisatie en volop in beweging. De introductie van nieuwe modellen zoals bijvoorbeeld de Audi R8, Audi A5 en de Volkswagen Golf Variant doen een stevig beroep op de organisatie. Een uitdaging die directeur Paul Vedder graag en vol vertrouwen met zijn team aangaat. En die uitdaging wil Paul graag met andere ondernemers uit de regio delen. Overwinnen en scoren Gastspreker John Jaakke, partner bij adviesbureau Boer & Croon en voorzitter van Ajax, neemt u mee in de snel veranderende wereld van teamwerk en management waarbij mobiliteit mede het succes bepaalt. Kansen zien en benutten daar gaat het om. Overwinnen en scoren dus! Dat kunnen de deelnemers tijdens dit bedrijfsbezoek zelf ook. De drie beste scoorders maken kans op twee plaatsen in de Ajax Skybox. Aanmelden kan rechtstreeks door een te sturen naar S.v.p. vermelden met hoeveel personen u komt en of u gebruik maakt van buffet en borrel. Programma juni uur Ontvangst uur Bedrijf als topsport door Paul Vedder uur Scoren door teamwerk door John Jaakke uur Wie gaat scoren? U! uur Napraten, buffet en borrel STRO M agazine 8

9 a d ve rtori a l Wanneer u op zoek bent naar bedrijfshuisvesting of een woning, zijn er veel aanbieders en producten waaruit u kunt kiezen. De medewerkers van Meeùs helpen u niet alleen bij het vinden of verkopen/verhuren van uw bedrijfspand of woning, maar selecteren voor u ook de hypotheek- en verzekeringsproducten die bij u passen. Voor hulp op het gebied van makelaardij, bedrijfshuisvesting, hypotheken en verzekeringen bent u bij ons dan ook van harte welkom. Maak de juiste keuze: Kies Meeùs! Alles onder één dak Meeùs is een van de grootste financiële dienstverleners in Nederland op het gebied van verzekeringen, hypotheken, bedrijfshuisvesting en makelaardij o.g. Wanneer u bij ons binnenloopt voor een hypotheek of een woning, kunnen wij u meteen adviseren over uw verzekeringen. En vice versa. U vindt bij ons alles onder één dak, waardoor u niet verder hoeft te zoeken. Voor vragen kunt u terecht op één plek. Duidelijk en gemakkelijk. Landelijk en regionaal Door heel het land staan ruim 2400 Meeùs medewerkers voor u klaar verdeeld over 125 kantoren. Al veel particulieren en bedrijven gingen u voor in hun keuze voor Meeùs. Wij kennen de regio s op ons duimpje en zijn dicht bij u in de buurt te vinden. Meeùs, Bent u op zoek naar een woning of bedrijfspand aan de andere kant van het land? Wij helpen u hier met de verkoop, terwijl onze collega s aan de andere kant van het land alvast op zoek gaan naar iets nieuws. de club met Deskundig en gespecialiseerd Wij leveren deskundig maatwerk door eigen specialisten, opgeleid op verschillende terreinen. Als intermediair houden we de markt dagelijks nauwkeurig in de gaten, waardoor wij u financiële producten kunnen aanbieden het accent van hoge kwaliteit. Onze makelaars hebben een uitgebreide portefeuille en contact met projectontwikkelaars door heel het land. Wij weten vroegtijdig welke nieuwbouwprojecten op komst zijn. op ù. Betrouwbaar Wanneer u een verzekering of hypotheek bij ons afsluit, vertellen wij u uitgebreid over de voorwaarden. Wij houden niet van de onduidelijke, kleine lettertjes onderaan een offerte. Wanneer onze makelaar u begeleidt bij een bezichtiging, dan vertelt deze u eerlijk waar het op staat. Onze makelaars bereiden zich goed voor en bedenken een slimme prijsstelling. Kijk voor meer informatie op Bel voor het maken van een afspraak of stuur een naar U bent natuurlijk ook van harte welkom op onze vestiging aan de Stationsstraat 16 te Hilversum. Meeùs is een financiële dienstverlener op het gebied van verzekeringen, hypotheken en makelaardij o.g. met een landelijk netwerk van 120 vestigingen. Daarnaast zijn er 2 vestigingen in Noord-België. Kijk op internet Hilversum, Stationsstraat 16, tel. (035) VERZEKERINGEN, HYPOTHEKEN, MAKELAARDIJ O.G. Meeùs is onderdeel van AEGON. 9 STRO M agazine

10 Het bijzonderste aan de economische visie van de gemeente Hilversum is dat zij er is. Daarover zijn de ondernemersvertegenwoordigers het eens. Ook over de inhoud zijn zij positief. Dat is niet vreemd, want zij hebben zelf meegewerkt aan de totstandkoming ervan. Jan Rensen, wethouder Economische Zaken, en drie ondernemersvertegenwoordigers spreken - in opmerkelijke eensgezindheid - hun verwachtingen uit over de uitvoering. Blij met economische visie Nu begint het pas Door: Anne Marie Klerkx HBV-voorzitter Piet Nagel (r) heeft er vertrouwen in met wethouder Jan Rensen (l) en deze economische visie, die uitnodigt tot actie. We hebben 803 verschillende boomsoorten in Hilversum. Geen enkele gemeente in de hele wereld heeft er zoveel. Bijna niemand weet dit. Wethouder Jan Rensen kan met onvermoeibaar enthousiasme talloze redenen noemen om trots te zijn op zijn stad. Nu toerisme een van de speerpunten in de economische visie is, zal er écht iets gebeuren. Met het vertrouwde Hilversumse cynisme kunnen we tegenwerpen dat er in het verleden vooral veel over het toerisme gepráát is, maar Rensen pleit zijn stadsgenoten vrij. Iedereen moest het tot nu toe in zijn eentje doen. Het is belangrijk zaken aan elkaar te koppelen. Er komt een regionaal expertisecentrum waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken, vergelijkbaar met de succesvolle immovator. Gaston Crolla, manager regiostimulering van de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland, denkt dat de markt het zal oppakken, als de randvoorwaarden gecreëerd zijn: Ondernemers zijn slim genoeg. Linksom of rechtsom hebben we er allemaal baat bij in Hilversum. Vooral de regionale aanpak biedt kansen, denkt hij, en niet alleen in toerisme. Rensen, verwoed wandelaar, weet zeker dat Hilversum genoeg te bieden heeft voor een zevendaagse wandelvakantie. Denk aan die 803 boomsoorten. Met verbazing hoort de voorzitter van de Hilversumse Bedrijven Vereniging (HBV), Piet Nagel, hem aan. En geen enkele sukkel gaat het exploiteren, daagt hij het bedrijfsleven uit. Visie Op 9 mei heeft de gemeenteraad de Economische visie unaniem goedgekeurd. Frank Meester, voorzitter van de Hilversumse Ondernemers Vereniging STRO, is er blij mee: De gemeente geeft hiermee duidelijk richting aan. Ondernemers weten nu dat het zin heeft investeringen te plegen. De gemeente erkent dat bedrijvigheid noodzakelijk is, zo blijkt uit de visie. Schone bedrijvigheid geniet de voorkeur. Kijkend naar wat er al is, zowel in Hilversum als in de regio, kiest het gemeentebestuur voor drie focuspunten: media, zorg en toerisme. Bedrijfsbestemming Wat gebeurt er met de bedrijven die niet binnen de focuspunten passen? Daarover zijn de vier het eens: Die willen we houden. Ook op de lange termijn blijven de economische kansen voor deze bedrijven hier goed, verwacht Rensen. Maar als ze willen uitbreiden of verhuizen binnen Hilversum, wat dan? De gezichten betrekken enigszins. Het verhuizen van binnen de stad naar de rand is niet het grootste probleem, maar wel de vrijkomende ruimte. Wat gebeurt er met die plek? De afgelopen jaren is er een kaalslag geweest. Steeds meer bedrijventerreinen zijn opgeofferd. Dat wil Hilversum niet meer, wat tot genoegen van Crolla, Meester en Nagel zwart op wit in de economische visie staat. Rensen, praktisch denkend, verwacht dat er op zo n vrijgekomen plek uiteindelijk een combinatie van wonen en werken komt. Crolla wil het echter niet zo snel opgeven: Hou vast aan de bestemming bedrijventerrein. STRO M agazine 0

11 Vervolg Nu begint het pas. We kunnen ook kijken naar lichte vormen van bedrijvigheid, zoals creatieve werkgelegenheid. Denk aan Over t spoor. Pas als het echt niet anders kan, kan er een woon-werkbestemming komen, maar niet te snel. STRO-voorzitter Meester is het met zijn KvK-collega eens, maar heeft nog een andere oplossing: Het nuttig oppervlak voor bedrijvigheid moet ten minste hetzelfde blijven. Als je ergens een stukje inpikt voor woningbouw, dan kan elders eenzelfde oppervlak de bestemming bedrijventerrein krijgen. Met het opgeven van bedrijfsterrein moet iedereen zich realiseren dat je daarbij ook werkgelegenheid opgeeft en dus ook weer extra pendel introduceert, voegt Nagel hieraan toe. Frank Meester (STRO): Ondernemers weten nu dat het zin heeft investeringen te plegen. Toetsing De economische visie is gebaseerd op de huidige regionale economie. Een paar jaar geleden had niemand gedacht aan zorg als een van de sterke sectoren in Hilversum. Wat moet er gebeuren als de omstandigheden sterk veranderen? Blijft de toetsing aan de economische visie dan gelijk? HBV-voorzitter Nagel is het meest uitgesproken: Ja, daar moeten we voorlopig aan vasthouden. Zo gaat het op microniveau in bedrijven ook. Ondernemers moeten vasthouden aan hun focus. Dan staat de grond maar een poosje leeg. Rensen acht het onwaarschijnlijk dat de economie in andere richtingen zal gaan groeien, maar ook hij wil de visie blijven volgen: Het woord focusscenario zegt het al. Hierover denkt Meester niet helemaal hetzelfde: Het is een visie. Die moet je onderweg kunnen bijstellen op details. Voor de eerste vijf jaar is het plaatje helder, besluit Crolla, maar overheid en bedrijfsleven moeten de ogen niet sluiten voor de markt. Zorg In de omringende regio s, zoals de Utrechtse Heuvelrug, is zorg ook een economische factor van belang. Is dat een kans of een bedreiging? Elke bedreiging moet je oppakken als een kans, vindt Rensen. Het is wel van belang dat het ziekenhuis in Hilversum blijft. De wethouder is zeer te spreken over de keuze voor een dagbehandelingscentrum. Dat brengt innovatie met zich mee. We moeten er zijn Crolla, Meester en Nagel prijzen de manier waarop de economische visie is ontstaan: in nauw overleg met ondernemers. Nu begint het pas, denkt Meester: Tijdens de uitvoering komen wij echt in beeld. De eerste proeve van bekwaamheid wordt het Havenkwartier. HBVvoorzitter Nagel heeft er vertrouwen in met deze wethouder en deze ambtenaren en bovendien met een economische visie die zo concreet is en zo uitnodigt tot actie. Hij zal zich nu wel twee keer bedenken, voordat hij afzegt voor een periodiek overleg tussen ondernemersverenigingen en de gemeente. Een half jaar geleden vonden beide partijen dat overleg nog weinig effectief. Nu denken zowel Nagel als Meester: We moeten er zijn, want nu worden onze standpunten meegenomen in de beleidsstukken. Vooral de regionale aanpak biedt kansen, denkt Gaston Crolla (KvK). STRO M agazine 11

12 MKB Servicedesk biedt twee extra wervingskanalen Wervingsmethoden groot bedrijf nu ook bereikbaar voor het mkb Nu de vraag naar personeel in snel tempo toeneemt, zowel door uitbreidings- als door vervangingsvacatures, is het van belang een verscheidenheid aan wervingskanalen ter beschikking te hebben. Na de eerder dit jaar aangegane samenwerking met het CWI is de MKB Servicedesk erin geslaagd een professionele kennispartner te vinden, die twee extra wervingskanalen voor het mkb (financieel) bereikbaar maakt. Deze kanalen worden veelvuldig gebruikt door het grootbedrijf. Het gaat hierbij om de zogenoemde Cv Search en Werving & Selectie. CV Search: Wat is dat? Bij deze vorm van dienstverlening zoeken professionele searchers naar geschikte kandidaten in de grote commerciële databanken. Daarbij gaat het vooral om Monsterboard en de Nationale Vacaturebank. In de praktijk is deze methode aanzienlijk voordeliger en niet minder effectief dan adverteren. Daarnaast betekent het een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing (geen dure abonnementen nodig op de databanken) ten opzichte van het zelf doen. Hoe werkt het? Bij het zoeken naar cv s (kandidaten) worden de criteria gehanteerd, die u bij de intake hebt opgegeven. Bij de criteria moet u denken aan: de functienaam de functievereisten de vereiste opleiding de standplaats het salaris het soort arbeidscontract (vast, tijdelijk, full time, parttime) etc. Er wordt gezocht naar kandidaten die korter dan 6 maanden bij de databanken zijn ingeschreven. Tegen sterk gereduceerd tarief zijn eventuele vervolgsearches mogelijk. Tip: Maak de criteria niet te smal. In het algemeen geldt: hoe strakker de criteria, hoe minder cv s zullen worden gevonden. Het schaap met de 5 poten loopt ook niet rond in de genoemde commerciële databanken. Wat kunt u verwachten? Na een CV Search beschikt u over een aantal kandidaten die min of meer aan uw criteria voldoen. In de meeste gevallen krijgt u 15 tot 50 cv s tot uw beschikking. U kunt ervan uitgaan, dat alle passende kandidaten in de commerciële databanken zullen worden gevonden. Wat moet u zelf doen? Na ontvangst van de cv s (bij de intake wordt de levertijd besproken) is het van belang snel contact op te nemen met de kandidaten. Het gaat dan om het peilen van beschikbaarheid, interesse in uw bedrijf en vervolgens het uitnodigen van de kandidaat voor een gesprek. Ook is het mogelijk om dit tegen meerkosten door onze kennispartner te laten doen. Dit dient bij de intake te worden aangegeven. Tip: Wacht niet te lang met het benaderen van kandidaten. Sommige kandidaten worden al een uur nadat ze hun cv hebben geplaatst benaderd door een groot aantal bedrijven. Werving en Selectie: Wat is dat? Hierbij neemt onze partner de werving en selectie activiteiten geheel uit handen. De volgende werkzaamheden worden o.a. verricht: intake bij de opdrachtgever; opstellen c.q. beoordelen functieprofiel; internet-, netwerk en indien nodig mediasearch; het opstellen van een longlist van mogelijke kandidaten; het interviewen van de kandidaten op de locatie van de opdrachtgever; het presenteren van de kandidaten aan de opdrachtgever (de shortlist) voor de eindselectie. Wat kunt u verwachten? In de meeste gevallen zal de opdrachtgever ten minste twee voorgeselecteerde kandidaten krijgen aangereikt, waaruit de opdrachtgever een keuze kan maken. Tijdens de duur van het traject (indicatie van de duur wordt bij de intake gegeven) wordt de opdrachtgever op de hoogte gehouden van de voortgang. Meer weten? Bel nu met de MKB Servicedesk (10ct/min) of ga naar STRO M agazine

13 De kwaliteitsslagen van Johan Matser Door: Anky Mulders Projectontwikkeling is tegenwoordig een zaak van algemeen belang. Niet wat de ontwikkelaar wil maken en verkopen, maar waar de maatschappij behoefte aan heeft staat voorop. De Hilversumse projectontwikkelaar Johan Matser Projectontwikkeling heeft dat heel goed begrepen. 3 STRO M agazine Carel de Reus

14 Johan Matser Projectontwikkeling zou het oudste projectontwikkelingsbedrijf van Nederland zijn. Carel de Reus, algemeen directeur, is ervan overtuigd dat dit klopt, want op congressen en andere aangelegenheden waar hij ook de concurrentie ontmoet, heeft niemand het ooit tegengesproken. Het bedrijf waar vijftig medewerkers werken heeft een heel goede reputatie en werkt vaak op uitnodiging van gemeenten in Nederland. Met zo n honderdvijftig projecten is Johan Matser actief van Den Helder tot Venray. Vanuit Hilversum worden projecten gemaakt die de kracht van een gemeente versterken, in de zin van fraaie stedenbouw en deskundige landschapsarchitectuur. We proberen ons vak zo te doen dat het wat mooier en beter wordt, zegt De Reus. In Hilversum zelf had Johan Matser lange tijd een slechte reputatie. Waarom dat zo was, kan De Reus niet achterhalen. Misschien zijn er na de oorlog dingen gebeurd. Het zou ook kunnen dat met de bouw van Hilvertshof, dat toentertijd als zeer innovatief werd beschouwd, kwaad bloed is gezet. Of doordat er met de bouw van Kerkelanden speculatief gewerkt is. Maar die tijd is al lang voorbij. Meer dan een gebouw neerzetten Marc Majolée, manager retail en vastgoed houdt zich in een groot aantal projecten bezig met conceptontwikkeling en bewaking en met de verhuur. Wij zijn minder het bedrijf dat nog woningen en winkelcentra in de wijk bouwt. We zijn erg bezig met binnenstedelijke projecten en de combinatie van woningen, werken, winkels en zorg wordt in de aanpak daarvan steeds belangrijker. Bijvoorbeeld de centrumgebieden krijgen in veel plaatsen een kwaliteitsslag, ook in kleinere plaatsen waarin de structuur moet worden versterkt. Het gaat dan om de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, en om de sociale processen die in een gemeente spelen, van werkgelegenheid tot het oplossen van problemen met hangjongeren en het schoonmaken van straten. Het is meer dan alleen een gebouw neerzetten, zoals dat vroeger ging. Gemeenten en de maatschappij stellen meer eisen aan de omgeving en dus ook aan de projectontwikkelaars die de omgeving mede tot stand brengen. Bij Johan Matser zijn ze al lang doordrongen van het belang van het meenemen van de bestaande bevolking in de denkprocessen en het integreren van de behoeften in de projectontwikkeling. Samenwerking tussen gemeenten, woningbouwcorporaties en bevolking is een heel andere manier van werken dan vroeger, legt Majolée uit. In Utrecht zijn we met de herstructurering van de wijk Zuijlen bezig, met Marc Majolée woningen en winkelvoorzieningen. In het winkelcentrum Rokade hebben we gezorgd voor een mix van allochtone en autonome ondernemers die heel goed samen in het winkelcentrum opereren. Ook het stadshart van Den Helder pakken we op meerdere onderdelen aan: het centrumgebied, parkeervoorzieningen, woonprojecten en de openbare ruimte. Dan heb je het over wijzigingen in een bestaande stad, niet over een nieuw gebied in de wei. De communicatie met de bevolking staat aan de basis van bijna alles wat je gaat doen. Dat moet ook, want je moet bijna verantwoorden wat je voor plannen hebt. Avant la lettre De Reus: We moeten ons tegenwoordig vaak bewijzen in een competitie. Een recente competitie die we gewonnen hebben is Harderwijk, een historische stad waar tussen de stad en het water een soort bedrijventerrein en een boulevard met een patatcultuur is. Wij gaan dat veranderen en brengen de stad weer naar het water toe. 700 woningen worden toegevoegd en m 2 andere functies, onder andere culturele. Het parkeervraagstuk lossen we op in gebouwde parkeervoorzieningen. Daar wordt dus een enorme kwaliteitsslag gemaakt in een periode van zo n tien tot vijftien jaar. Dat zijn ingrijpende, ingewikkelde processen. We winnen heel veel competities, waarbij we inzetten op kwaliteit en duurzaamheid. Dat zit al lang in dit bedrijf, sinds de tweede generatie Matser. Johan Matser is vrij vroeg overleden, zijn zoon heeft het overgenomen. Ik mag niet meer van hem zeggen dat hij antroposoof is, maar het zat er wel tegenaan. Hij is al begin tachtiger jaren met milieu begonnen. Wij zijn inmiddels onderdeel van een groter concern en de hele familie Matser is uit het bedrijf, maar die manier van denken zijn we altijd blijven koesteren. Wat je doet, moet maatschappelijke relevantie hebben. In Den Haag doen wij een grote ontwikkeling van 700 kavels voor particulier opdrachtgeverschap, avant la lettre. We zijn op dat gebied al een aantal jaren actief. Majolée: Sturing vanuit een gemeente is wel nodig, omdat ook wij erachter komen dat er maar weinig particulieren in staat zijn zelf een eigen plan te maken en een aannemer aan te sturen. Terwijl de wens om mensen meer inbreng te geven wel leeft. Mensen lopen in het realiseren van hun wensen soms tegen dingen aan die nu eenmaal niet kunnen in een bouwproces of een ontwikkeltraject. Daar kun je ze bij helpen. Wij steken bij projecten vaak veel tijd in de voorbereiding en gaan ook door waar anderen afhaken, bijvoorbeeld bij het verwerven van panden of objecten, iets wat niet op korte termijn tot opbrengsten leidt. We trekken het breder dan alleen op die locatie zelf. We gaan een relatie aan met de omgeving en een dialoog met de direct betrokkenen, om te zorgen dat het project beter wordt dan de eerste ideeën die ervoor bedacht zijn. Evenwicht De Reus: Per situatie bouwen we een team van een stedenbouwkundige, een architect, eventueel een landschapsarchitect en iemand die verstand heeft van sociale veiligheid. Onze rol is om daarin een goede opdrachtgever te zijn, sturend op dat hele team als een spin in het web. Je moet zoveel deskundigheid hebben dat je architecten uitdaagt er iets van te maken. Je ziet ook wel dat de architect teveel ruimte krijgt om in feite zijn eigen standbeeld te maken en de vraag is of dat optimaal is voor waar het echt om gaat: de stad of het dorp en de mensen, de generaties die erin moeten werken, wonen en recreëren. Majolée: Het is een beetje mijn stokpaardje geworden om te zeggen, zorg dat vanaf het begin van het traject de relatie tussen de vorm (die de architect vaak bepaalt) en de functie (voor wie doe je het) met elkaar in evenwicht is. Aansprekend zijn mag ook best, maar de functie moet kloppen met de vorm. Ondernemers in een winkelcentrum bijvoorbeeld moeten wel hun vak kunnen bedrijven en zich naar buiten toe kunnen presenteren. De Reus: Dit is een buitengewoon ingewikkeld vak omdat je met zoveel maatschappelijke aspecten te maken hebt en daardoor snel de fout in kunt gaan. Als het er eenmaal staat, staat het voor eeuwig, dus je kunt de aspecten die van belang zijn niet zorgvuldig genoeg tegen elkaar afwegen. Daarom vinden we het altijd belangrijk dat we met een sterk gemeentebestuur te maken hebben dat een sterke opvatting heeft over hoe de stad of het dorp moet zijn en functioneren. Juist in de confrontatie tussen al die deskundigheid kun je iets goeds maken. STRO M agazine 4

15 STRO Kort Personeelsnieuws Personeelszaken op strippenkaart: effectief en betaalbaar In de praktijk blijkt dat kleinere ondernemingen hun personeelszaken er regelmatig zelf bij doen. Bovendien is er vaak een tekort aan gerichte expertise. Personeelsbeleid vormt de sluitpost omdat alle aandacht immers uitgaat naar de dagelijkse business. Toch is een goed personeelsbeleid bepalend voor het succesvol opereren van een onderneming. STRO-leden Henny Westland en Anneke van Looij, twee ervaren personeelsadviseurs en oprichters van W&L Personeelszaken, hebben daarom de strippenkaart voor personeelszaken geïntroduceerd. Ondergeschoven kindje Volgens Anneke van Looij is het ook niet zo gek dat personeelszaken bij kleinere bedrijven vaak een ondergeschoven kindje is; als ondernemer moet je overal aandacht aan besteden en wordt zorgvuldig afgewogen waar iedere beschikbare euro aan uitgegeven wordt. De strippenkaart kan worden ingezet bij allerlei ad hoc situaties waarbij gericht advies of concrete actie op het brede terrein van personeelszaken noodzakelijk is. De strippenkaart houdt de kosten voor de ondernemer beperkt en overzichtelijk. Ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit gerichte actie bij lastige kwesties met medewerkers, het toepassen van nieuwe wettelijke regels of even een uurtje klankborden over de personele inrichting van de organisatie. Je proeft bij veel ondernemers de wens om structuur en professionaliteit te brengen in hun personeelsbeleid, aldus Van Looij. Afstempelen Henny Westland legt uit hoe het werkt: Een strippenkaart bevat 12 strippen en elke strip vertegenwoordigt een waarde van 30 minuten personeelsadvies en support. De ondernemer koopt een strippenkaart voor 525,00. De benutte tijd wordt afgestempeld op de kaart. Het contact vindt plaats per telefoon, of op locatie. Het is natuurlijk mogelijk om meerdere strippen per keer te gebruiken en soms is een vraag in vijf minuten beantwoord en wordt slechts een deeltje van een strip afgestempeld. De grote waarde van de strippenkaart, vertelt Westland, ligt in het feit dat deskundige hulp op afroep beschikbaar is en dat bespaart je als ondernemer een hoop zorgen. Meer informatie: Promink ondersteunt bedrijven Promink is een onderneming die ondersteunend werkt voor bedrijven. De specialisatie ligt op facilitair gebied met als rode draad het managen van services, vertelt STRO-lid Minke van Thiel. Vooral werkzaamheden waar het bedrijf geen tijd voor heeft of de facilitaire deskundigheid mist. Dit kan variëren van een uitgebreide borrel tot het organiseren van bedrijfsuitjes. Communicatie en samenwerking zijn sleutelwoorden om het doel te bereiken. Maar ook sfeer en kwaliteit zijn speerpunten van werken. Voorbeelden zijn: Interne verhuizingen Opzetten projectplannen en implementeren van projecten (organiseren van evenementen) Ad interim opdrachten Primaire- en ondersteunende processen (hoe verloopt de huidige facilitaire dienst wat kan er verbeterd, veranderd worden) Nadere informatie bij Minke van Thiel: telefoon: Ondernemers vragen om fixed fees advocatuur, in plaats van uurtarief Eind mei is een congres gehouden over marktwerking in de advocatuur. Als input voor de discussie tijdens dit congres heeft XS2Justice een enquête gehouden onder het midden- en kleinbedrijf. XS2Justice is een landelijk netwerk van zelfstandige juristen en advocatenkantoren. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat meer dan 80% van de ondernemers merkt dat juridische aspecten een steeds grotere rol gaan spelen bij het ondernemen. Meer dan de helft van de mkbers investeert echter niet in preventief juridisch advies. STRO-lid mr. Ellis Zeeuw van der Laan: Arbeidsovereenkomsten en Arbobeleid zijn vaak niet vooraf juridisch getoetst, wat leidt tot onnodig lange re-integratiecases en overbodige ontslagprocedures. De drempel naar juridische dienstverlening is klaarblijkelijk te hoog. Uurtje-factuurtje Bijna de helft van de ondernemers vindt de facturen van zijn of haar advocaat te hoog of onduidelijk. De meeste ondernemers geven aan voor juridisch advies minder dan 125 te willen betalen. Kleine bedrijven met minder dan 10 man personeel hebben daar zelfs maar 75 per uur voor over. Maar nog geen 3% van de advocaten werkt onder de 125 per uur. Mede hierdoor blijft veel advieswerk bij het mkb ongedaan. Ellis: Een andere constatering is dat 65% van de ondernemers het liefst een vast bedrag betaalt voor advieswerk, in plaats van een uurtarief. Er liggen dus kansen voor de advocatuur in het mkb, als men bereid is andere betalingsvormen dan uurtje-factuurtje te hanteren. Een manier om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen is het aanbesteden van juridisch werk. Daarbij is de scherpst biedende advocaat meestal ook de meest geschikte om de zaak of het werk te doen. Om advocaten te leren hoe men kansrijk biedt op zaken in een aanbesteding, geeft XS2Justice networktrainingen aan advocaten. Mr. Ellis Zeeuw van der Laan is aangesloten bij XS2Justice en is in Hilversum contactpersoon. Voor meer informatie zie: STRO M agazine 5

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

Samen sterk. Rabobank. Arbo en veiligheid. Waarom een businessclub? De kracht van samenwerken

Samen sterk. Rabobank. Arbo en veiligheid. Waarom een businessclub? De kracht van samenwerken magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Nummer 06-2013 We hebben vergeleken en de Rabobank sprong er uit iek concept aam van het kantoor van Sabine Bovy en Noëlle Bynoe is

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 1 BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie De staten zijn aan zet 6 x BIZ in Westlandt Duurzaam duurt het langst Seminar Bedrijventerreinen Goed

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

Minder praten, meer doen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 T GOOI. Een charmant-brutale aanpak

Minder praten, meer doen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 T GOOI. Een charmant-brutale aanpak NR. 2 2011 T GOOI Minder praten, meer doen Een charmant-brutale aanpak Onderscheidend in kennis en kwaliteit Celebration Benelux Zonder vrije concurrentie creëer je een economie van gemiste kansen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

het ONDERNEMERS WATERLAND

het ONDERNEMERS WATERLAND NR. 1 2010 het ONDERNEMERS WATERLAND Protectiepartners gaat voor perfectie in veiligheid B E L A N G Alles voor zakelijke resultaten en gezelligheid Jongeren een kans bieden op de arbeidsmarkt Een sterk

Nadere informatie

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg good 6 company Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg Ondernemen met een arbeidsbeperking flexibele economie, hybride arbeidsrelaties VOORJAAR

Nadere informatie

business magazine Pallieterburght geopend! Capelse barometer Geen tijd voor duurzaamheid? Verder in dit nummer: M. de Koning Thuis in mobiliteit

business magazine Pallieterburght geopend! Capelse barometer Geen tijd voor duurzaamheid? Verder in dit nummer: M. de Koning Thuis in mobiliteit jaargang 6, september 2009 prijs losse verkoop 5.95 Pallieterburght geopend! Verder in dit nummer: Capelse barometer Geen tijd voor duurzaamheid? M. de Koning Thuis in mobiliteit Stadscentrum De Koperwiek

Nadere informatie

het ONDERNEMERS T GOOI

het ONDERNEMERS T GOOI NR. 2 2010 het ONDERNEMERS T GOOI Genoeg beleggingskansen B E L A N G Rabobank kijkt verder dan haar eigen vier muren Nieuwe Successiewet en het bedrijfstestament De (mee)denktank voor het MKB ONLINE WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

het ONDERNEMERS T GOOI

het ONDERNEMERS T GOOI NR. 1 2010 het ONDERNEMERS T GOOI Vergaderen op een gastvrije toplocatie B E L A N G ICT-verlengstuk van bedrijven en organisaties Alles op gebied van reclame en huisstijl Een sterk merk biedt weerwerk

Nadere informatie

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl Forte#11 Inkoopsamenwerking, een kwestie van organiseren 06 ICT met de i van inkoop 08 Rijksbouwmeester: Weg met die strenge eisen 10 Leidraad aanbesteden: professionele standaard 12 Hoe werf je inkoopprofessionals?

Nadere informatie

het ONDERNEMERS ONLINE Ontslagvergoedingen: altijd die kantonrechtersformule? De externe P&O-afdeling van de ondernemer

het ONDERNEMERS ONLINE Ontslagvergoedingen: altijd die kantonrechtersformule? De externe P&O-afdeling van de ondernemer NR. 2 2010 het ONDERNEMERS UTRECHT B E L A N G Ontslagvergoedingen: altijd die kantonrechtersformule? De externe P&O-afdeling van de ondernemer De ontstuitbare groei van de flexibele schil De (mee)denktank

Nadere informatie

DE ORGANISATIE VAN DEVENTER MARKPLEIN IN BEELD EN TEKST. Thema: Communicatie. Project MKB Deventer: de exportbeurs. MKB Deventer 1.

DE ORGANISATIE VAN DEVENTER MARKPLEIN IN BEELD EN TEKST. Thema: Communicatie. Project MKB Deventer: de exportbeurs. MKB Deventer 1. editie 06 juni 2015 DE ORGANISATIE VAN DEVENTER MARKPLEIN IN BEELD EN TEKST Project MKB Deventer: de exportbeurs Thema: Communicatie MKB Deventer 1 De No Nonsense Incassopartner Voor MKB Deventer Om te

Nadere informatie

Van de voorzitter. VOB Magazine Pagina 01 VOB. Magazine

Van de voorzitter. VOB Magazine Pagina 01 VOB. Magazine VOB december 2011 VOBa MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN DE Magazine VERENIGING ONDERNEMERSBELANGEN HOOGEZAND-SAPPEMEER NIEUWS ONDERNEMEN OPINIE THEMA: Social-Media In deze uitgave: pagina Van de voorzitter

Nadere informatie

intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten bnı. 2014 # 1-2-3-4 maart

intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten bnı. 2014 # 1-2-3-4 maart bnı. intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten 2014 # 1-2-3-4 maart colofon Intern verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 750 exemplaren. ISSN:

Nadere informatie

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No7 Jaargang 4 juli 2012 Buurtsuper Special! Met onder andere: interview met Auke Oosterhoff, regiomanager van MKB

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Langer maar doorwerken ook anders WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 TILBURG De Swaans Groep gaat voor de snelste weg

het ONDERNEMERS Langer maar doorwerken ook anders WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 TILBURG De Swaans Groep gaat voor de snelste weg NR. 3 2010 het ONDERNEMERS TILBURG B E L A N G Langer maar ook anders doorwerken Paksoft Automatisering: preventief IT-beheer De Swaans Groep gaat voor de snelste weg Trivalent wil mensen in beweging krijgen

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Alle betrokkenen bij House of Sports ademen sport ONLINE Gemeente wil met ondernemers samenwerken aan duurzaamheid

het ONDERNEMERS Alle betrokkenen bij House of Sports ademen sport ONLINE Gemeente wil met ondernemers samenwerken aan duurzaamheid NR. 2 2010 het ONDERNEMERS OUDER AMSTEL DIEMEN AMSTERDAM Z/O B E L A N G Gemeente wil met ondernemers samenwerken aan duurzaamheid Ambitieuze VAZO telt mee in Amsterdam Dacks opent nieuwe showroom in Amsterdam

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

Cadenza: de laatste grote uitbreiding van het Stadshart

Cadenza: de laatste grote uitbreiding van het Stadshart NIEUWS RVOZ-nieuws verschijnt vier maal per jaar en is bestemd voor leden en relaties van de ondernemersvereniging Raad voor Ondernemend Zoetermeer. Nummer 4 / december 2007 Samenwerken Belangenbehartiging

Nadere informatie

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren!

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren! DECEMBER 2012 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) DSW zet in op groepsdetachering En de machtigste van ZOETERMEER

Nadere informatie

het ONDERNEMERS De Driehoek: Samen sta je sterk Ondernemersverenging WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 5 2010 FLEVOLAND

het ONDERNEMERS De Driehoek: Samen sta je sterk Ondernemersverenging WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 5 2010 FLEVOLAND NR. 5 2010 het ONDERNEMERS FLEVOLAND B E L A N G Ondernemersverenging De Driehoek: Samen sta je sterk Dronten richt ambitie op MKB vriendelijkste gemeente Jong Management: alles behalve een doorsnee netwerkclub

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie