JAARVERSLAG. Stichting Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven VOC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Stichting Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven VOC"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Stichting Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven VOC

2 Doel en activiteiten van de stichting Het doel van de Stichting Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Vakopleiding Carrosseriebedrijf en de Aanverwante Bedrijven is: vorm en inhoud te geven aan de taakstelling(en) die voor kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven in de Wet Educatie Beroepsonderwijs of in andere van toepassing zijnde wetten en/ of regelingen zijn genoemd; zonder winstoogmerk een landelijke kwalificatiestructuur te ontwikkelen en onderhouden, die gericht is op het creëren van aansluiting tussen het aanbod van beroepsonderwijs op het gebied van de carrosseriebranche en de aanverwante bedrijven en de maatschappelijke behoeften daaraan, mede in het licht van arbeidsmarkt-perspectieven voor gediplomeerden, en mede gelet op internationale en nationale ontwikkelingen die verband houden met of van belang zijn voor de Wet Educatie Beroepsonderwijs en/of andere relevante wetten en/of regelingen. Arbeidsmarktonderzoek Jaarlijks voert VOC een onderzoek uit naar de ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt, de behoefte aan instroom van nieuwe medewerkers en naar technologische ontwikkelingen in de branche en de impact hiervan op de gevraagde competenties bij (toekomstige) medewerkers. In het rapport worden actuele ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt en het onderwijs vertaald naar perspectieven voor leerlingen op de arbeidsmarkt (kans op werk) en de beroepspraktijkvorming (kans op een leerwerkbaan of stage). Het rapport is bedoeld voor onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties en intermediairs op de arbeidsmarkt, zoals UWV.

3 beroepsgerichte Onderwijs Kwalificatie Structuur (boks) In het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) zorgt VOC voor de ontwikkeling en onderhoud van de onderwijs kwalificatiestructuur voor Mbo-opleidingen in de carrosseriebranche. VOC formuleert de diploma-eisen/ beroepskwalificaties in de carrosseriebranche en organiseert de dialoog hierover tussen bedrijfsleven en onderwijsveld. KBB VOC beheert 15 beroepscompetentieprofielen, 7 onderwijs kwalificatiedossiers met 14 uitstromen. Het doel voor was op 1-1- minimaal 1/3 van de 4 eigen onderwijs kwalificatiedossiers en van de 9 eigen uitstromen bij de Toetsingskamer te hebben ingediend in het nieuwe format. Samenstelling Paritaire Commissie beroepsonderwijs bedrijfsleven Carrosseriebranche (PCC) Per 31 december was de Paritaire Commissie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Carrosseriebranche als volgt samengesteld: Naam Vertegenwoordiging Aangetreden sinds Organisatie H. Bos (Henk) Bedrijfsleven 2004 CarrosserieNL W. Koot (Will) Bedrijfsleven 2008 Care Schadeservice B.V. W. Sprockel (Willy) Bedrijfsleven 2005 FOCWA Schadeherstel <vacature> Bedrijfsleven <voordracht FOCWA Federatie> J. Elzinga (Jan) Vakbonden 2010 CNV H. Duifhuizen (Hans) Onderwijs 2008 ROC Rijn IJssel College M.W.A. Reyngoudt (Arien) Onderwijs 2004 ROC Mondriaan A. de Voest (Andries) Onderwijs 2008 ROC Midden Nederland <vacature> Onderwijs <voordracht MBO Raad> J.M.J. van Kollenbrug (Jos) waarnemen MBO Raad M.J.M. Brokamp (Max) Voorzitter 2006 VOC mevr. V. van Dijk (Vivianne) Secretaris 2011 VOC

4 Ontwikkelingen in de carrosseriebranche In 2011 is het aantal bedrijven binnen de carrosseriebranche met 1% gestegen naar bedrijven (ten opzichte van 6% stijging het jaar ervoor), met name doordat er niche-bedrijfjes bijkomen. Maar liefst 204 (10%) van de bedrijven in 2010 bestaan in 2011 niet meer. Dat betekent dat in 2011 van de bedrijven er 223 (11%) nieuw waren. Tussen 2009 en 2010 was er sprake van 8% stakingen en 13% nieuwe bedrijven. Een aantal jaren geleden lag het percentage stakende bedrijven redelijk stabiel rond de 7 à 8% en waren het bijna uitsluitend kleine bedrijven die nog maar kort bestonden, echter inmiddels verdwijnen steeds meer bedrijven die groter zijn en al langer bestaan. De gemiddelde bedrijfsomvang neemt de afgelopen jaren af van 9,8 werknemers in 2007 naar 8,6 werknemers gemiddeld in Met name de nieuwe, kleine bedrijfjes trekken de gemiddelde bedrijfsomvang omlaag. In 2011 waren er in totaal dienstverbanden binnen de carrosseriebranche. Dat is een krimp van 0,5% ten opzichte van In voorgaande jaren was de krimp groter; tussen de 4 en 5%. Voor de meeste functies geldt dat bedrijven een evenwicht of stijging van het aantal arbeidsplaatsen verwachten. Voor de Autoschadetechnicus, de Caravantechnicus en Eerste Caravantechnicus wordt een (sterke) stijging voorzien, hetgeen logisch is in het licht van de hogere eisen aan vakbekwaamheid en de uitstroom van oudere werknemers. De vraag van bedrijven is kleiner dan voorgaande jaren, en lijkt grotendeels te kunnen worden vervuld vanuit het onderwijsaanbod. Voorwaarde is wel dat opleidingen aansluiten bij de praktijk. Breed is de zorg om de vergrijzing die hard toeslaat in het docentenkorps. Als we kijken naar instroom en leerlingen, dan zien we dat in personen opleidingen voor de branche volgden, terwijl er in het schooljaar leerlingen in opleiding waren. Als bedrijven voornamelijk zouden putten uit het onderwijsaanbod, dan zouden alle leerlingen een baan moeten kunnen vinden in de branche. Het lijkt echter buitengewoon onverstandig om niet optimaal gebruik te maken van de steeds schaarsere leerling-werknemers. De leerlingaantallen lopen jaarlijks terug en bereiken inmiddels kritische grenzen waarbij het voortbestaan van opleidingen in het geding komt. Zo ontstaat mogelijk de situatie waarbij ondernemers zelf zij-instromers moeten opleiden en daardoor veel duurder uit zijn. Vergrijzing en ontgroening hebben in toenemende mate impact op de bedrijven. Een grote uitdaging voor de bedrijven is om, gegeven de vergrijzing, tijdig te investeren in nieuwe jonge werknemers.

5 Beroepspraktijkvorming VOC ondersteunt bedrijven om medewerkers en mogelijk toekomstige medewerkers de gelegenheid te bieden hun bekwaamheden op de werkvloer verder te ontwikkelen en om deze mensen een professionele begeleiding te geven van eigen medewerkers. VOC levert bedrijven en praktijkopleiders daarbij concrete adviezen en werkt daarin samen met de onderwijsinstellingen. Deskundigheidsbevordering Praktijkopleiders VOC biedt trainingen, bijscholingen en bijeenkomsten aan ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van de praktijkopleider/ -beoordelaar. De basistraining Opleiden, Begeleiden en Beoordelen is in vijfmaal georganiseerd. Aan deze cursus Praktijkopleider van de Toekomst (basis leermeestercursus) hebben 29 praktijkopleiders deelgenomen. Bovendien zijn tien praktijkopleidersbijeenkomsten georganiseerd, verspreid over het land. Trainers hebben de 184 aanwezige praktijkopleiders verdieping gegeven op het gebied van signalering, erkenning en mee omgaan van verschillende vormen van ADHD en dyslectie. Met regionale kennisavonden voor werknemers en leerlingen is aandacht besteed aan meer inhoudelijke en technische ontwikkelingen op het vakgebied. De besproken onderwerpen waren verlichtingstechniek, kunststofherstel & elektrische voertuigen, laknoviteiten, hybride verbindingstechnieken en aanname & introductie van nieuwe medewerkers. De participatie van praktijkopleiders/ -beoordelaars wordt geregistreerd. Aanname & Introductie Ten einde de uitval van leerlingen te verminderen is aansluitend op een goede werving en selectie de periode van aanname en introductie cruciaal. Er is een handig hulpmiddel ontwikkeld voor leerbedrijven om meer vorm en structuur te bieden aan deze periode. Afgelopen periode is een set van ruim 40 opdrachten ontwikkeld en getest welke verschillen qua tijdsintensiteit van de begeleiding.

6 Stagemarkt.nl De website Stagemarkt.nl bevat informatie over alle leerbedrijven en hun beschikbare BPV plaatsen van alle branches. Samen met alle andere kenniscentra zorgt KBB VOC ervoor dat de informatie over leerbedrijven actueel is. In is de kwaliteit van de database met basisgegevens verbeterd waarmee tools als Stagemarkt gevoed worden ter bevordering van de instroom van leerlingen in de branche in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Een nieuwe koppeling tussen het CRM systeem van VOC en Stagemarkt.nl is opgeleverd waardoor aanvullende informatie over het leerbedrijf beschikbaar komt. VOC heeft SBB ondersteund met het leveren, controleren en bijstellen van informatie voor Jobfeed, een vindplaats voor vacatures voor schoolverlaters. BPVcarrosserie.nl Het platform BPV carrosserie zag het levenslicht in. In deze eerste fase werden alle bestaande instrumenten rondom de beroepspraktijkvorming samengebracht. Ten einde het verwachtingspatroon van de leerling in te kleuren en de praktijkopleider handvatten te geven, wordt middels dit platform inzicht gegeven in en instrumenten aangereikt voor een succesvolle beroepspraktijk ervaring. De planning is om in het derde kwartaal van 2013 de gebruiksvriendelijkheid en de sectorgerelateerdheid nadrukkelijk aangepakt te hebben. Leerbedrijf en Praktijkopleider van het Jaar Ieder jaar organiseert VOC de verkiezing Leerbedrijf en Praktijkopleider van het jaar. Deze verkiezing is ingesteld om aandacht en positieve waardering te geven aan bedrijven voor het opleiden van Mbo-scholieren. Deze prijzen worden uitgereikt aan het bedrijf en de praktijkopleider die zich onderscheiden in de manier waarop ze het opleiden van leerlingen in de beroepspraktijk een plaats geven in de dagelijkse bedrijfsvoering. In werden de prijzen gewonnen door het leerbedrijf ABS Snijders in Amsterdam en door praktijkopleider de heer Jans Vos van carrosseriefabriek Heiwo in Wolvega. Differentiatie Leerbedrijven In heeft de Raad van Toezicht een projectplan vastgesteld voor de differentiatie van leerbedrijven. Expliciete segmentatie van leerbedrijven kent VOC nog niet. VOC heeft in een instrumentarium voor de differentiatie van leerbedrijven ontwikkeld, waarmee de kwaliteit van het BPV proces in beeld gebracht wordt en verbeterpunten zichtbaar worden. In 2013 vinden er pilots plaats, worden de pilotresultaten vergeleken met andere kenniscentra en worden minimaal 3 aansluitende opleidingsen adviesproducten (bijvoorbeeld verbeterkaarten) ontwikkeld.

7 Samenwerking met andere KBB s en onderwijsveld VOC werkt op vele fronten samen met de partners in het onderwijs en bedrijfsleven. Het leitmotiv bij samenwerking is niet zo zeer het crisisthema Meer met Minder, maar Samen Sterker voor Branche en Bedrijf. Samenwerking dient meerwaarde op te leveren. Stem Een kwalitatief goed en kwantitatief toereikend beoordelingsinstrumentarium ten behoeve van het onderwijs is een gezamenlijk belang van scholenveld en bedrijfsleven. Stem (Stichting Examens Mobiliteitsbranche) is de plek waar ROC s en bedrijven (in dit kader) bij elkaar komen om gezamenlijk en efficiënt herkenbare toetsen en examens te ontwikkelen en uit te voeren. De ROC s zijn verantwoordelijk voor de examens die zij afnemen. Stem houdt zich bezig met de ontwikkeling en distributie van de examens. In zijn er nieuwe Proeven van Bekwaamheid voor Carrosserie beschikbaar gekomen en zijn bestaande proeven uitgebreid of aangevuld. Btg MCT VOC participeert in de bedrijfstakgroep Motorvoertuigen, Carrosserie en Tweewielers van de MBO Raad. Opleiden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onderwijs en bedrijfsleven. VMBO Platform Instroombevordering betreft de activiteiten die bijdragen aan de instroom van leerlingen/ werknemers in de bedrijfstak. VOC draagt bij door voorlichting op het VMBO en participatie in het VMBO Platform Mobiliteit. Daarmee is het volgende totaaloverzicht ontstaan van kwalificaties waarvoor Proeven van Bekwaamheid beschikbaar zijn: Assistent Mobiliteitsbranche (93742) Autospuiter niveau 2 (91770) Autospuiter niveau 3 (91780) Autoschadehersteller (95030) niveau 2 Autoschadehersteller (95041) niveau 3 Autoschadetechnicus (95042) niveau 3 Carrosseriebouwer niveau 2 (91790) Carrosseriebouwer niveau 3 (91800) Werkplaatsmanager (93385) Carrosseriebouw Werkplaatsmanager (93386) Schadeherstel Excenter In heeft VOC zich samen met andere exameninstellingen georiënteerd op de invoering van een keurmerk voor examenproducten en diensten.

8 Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december Naam Rol Namens Hoofdfunctie De heer P.R. van Markus voorzitter FOCWA directeur autoschadeherstelbedrijf De heer P.R. van Markus voorzitter FOCWA directeur autoschadeherstelbedrijf De heer J.G. Kruithof secretaris/penningmeester De Unie bestuurder De heer J.G.A.M. Derijck lid RvT FNV Bondgenoten bestuurder De heer M.H. Hietkamp lid RvT CNV Vakmensen bestuurder De heer H.C.A. ter Stege lid RvT MBO-raad directeur unit techniek Arcus College De heer B.H.M. Kolvenbach lid RvT FOCWA directeur autorestauratiebedrijf De heer O.B. van Nugteren lid RvT MBO-raad lid college en bestuur ROC Eindhoven De heer K. Bakker lid RvT MBO-raad Opleidingsmanager Motorvoertuigen-, Carrosserieen Tweewielertechniek Deltion College vacature lid RvT FOCWA Staat van baten en lasten x 1000 euro Baten Personeelskosten Afschijvingskosten Huisvestingskosten Overige lasten Som der lasten Financiele baten Resultaat Baten Personeelskosten Afschijvingskosten Huisves>ngskosten Overige lasten Som der lasten Financiele baten Resultaat 2011

9 Balans per 31 december Actief x 1000 euro 2011 Vaste activa 12 0 Vlottende activa 2 23 Liquide middelen Totaal Vaste ac2va Vlo6ende ac2va Liquide middelen Totaal Passief x 1000 euro 2011 Algemene reserve Bestemmingsreserve Kortlopende schulden Totaal Algemene reserve Bestemmingsreserve Kortlopende schulden Totaal 2011

Stichting Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven VOC

Stichting Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven VOC aarverslag Stichting Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven VOC Doel en activiteiten van de stichting Het doel van de Stichting Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Vakopleiding Carrosseriebedrijf

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven VOC

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven VOC Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven VOC Deze publicatie vindt plaats in het kader van de meervoudige publieke verantwoording Directieverslag Het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven VOC

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven VOC

Jaarverslag 2006 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven VOC Jaarverslag 2006 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven VOC Deze publicatie vindt plaats in het kader van de meervoudige publieke verantwoording Directieverslag Stichting Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Motorvoertuigen-, Carrosserieen. Tweewielertechniek

Examenprofiel mbo Motorvoertuigen-, Carrosserieen. Tweewielertechniek Examenprofiel mbo Motorvoertuigen-, Carrosserieen Tweewielertechniek Sector: Mobiliteit Vastgesteld door: de Paritaire commissies Carrosseriebranche en Mobiliteitsbranche Vaststellingsdatum: 2-10-2014

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Onderwijsveld 2013

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Onderwijsveld 2013 Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Onderwijsveld 2013 Inhoud Samenvatting... 2 Doel en achtergrond van het onderzoek... 3 Opzet en uitvoering... 3 Respondentengroep... 3 Opbouw vragenlijst... 4 Uitvoering

Nadere informatie

MOOIE KINDEREN IN HET BAD.

MOOIE KINDEREN IN HET BAD. MOOIE KINDEREN IN HET BAD. Maar het water wordt wat troebel Kennisinfrastructuur, pariteit, kansen en bedreigen in de Nederlandse Mobiliteitssector WAT IS INNOVAM? Als full service kennis- en opleidingspartner

Nadere informatie

FNV EN BEROEPSONDERWIJS

FNV EN BEROEPSONDERWIJS FNV EN BEROEPSONDERWIJS SANDRA TER MAAT WAAROM IS ONDERWIJS BELANGRIJK VOOR FNV? Jongeren moeten vaardigheden en kennis kunnen opdoen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt Onderwijs heeft ook een

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Rapportage arbeidsmarkten onderwijsinformatie VOC

Rapportage arbeidsmarkten onderwijsinformatie VOC Rapportage arbeidsmarkten onderwijsinformatie VOC 2010-2011 Jurgen Haas (H&L) Ronald Beilsma (i.o. H&L) November 2010 Inhoudsopgave 1! Samenvatting------------------------------------------------------------------------------------4!

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Arnhem Rijn IJssel 2012 2013 1 1. Kans op werk Het

Nadere informatie

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs Notitie Datum 12 januari 2017 Aan Deelnemers Ledencongres Van Ben Francooy Status Ter bespreking Onderwerp Inzet en betrokkenheid van vakbonden bij MBO/1701010/BF/CdK Inzet en betrokkenheid van de vakbonden

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Flevoland ROC Flevoland 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Zuid- Limburg ROC Arcus College 2012 2013 1

Nadere informatie

Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012

Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012 Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012 Algemeen De Adviescommissie Examinering Hout en Meubel is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Samenwerkingsoverleg Onderwijsinstellingen, vertegenwoordigers

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS II KENNISCENTRUM PMLF december 2011 1 SAMENVATTING De belangrijkste werkzaamheden van het Kenniscentrum PMLF zijn: 1. onderhouden, ontwikkelen kwalificatiestructuur; 2. erkennen van leerbedrijven; 3. bevorderen van de kwaliteit van de BPV.

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Noord ROC kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming Stagemarkt.nl en de herziene kwalificatiestructuur NAAR EEN COMPACTE EN OVERZICHTELIJKE REGISTRATIE VAN ERKENDE LEERBEDRIJVEN Vanaf 1 augustus 2015 neemt de nieuwe samenwerkingsorganisatie

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Handel en MITT

Examenprofiel mbo Handel en MITT 16 november2014 Examenprofiel mbo Handel en MITT Sector: Handel en MITT Vastgesteld door: PCBB Handel en MITT Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.10 1 Inleiding Doel en functie

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Den Haag ROC Mondriaan 2012 2013 1 1. Kans op werk

Nadere informatie

Examenprofiel mbo HTVF

Examenprofiel mbo HTVF Examenprofiel mbo HTVF Sector: Horeca, Reizen, Recreatie, Bakkerij en Facilitaire dienstverlening Vastgesteld door: de paritaire commissies HIC, Bakkerij, TRR en FD Vaststellingsdatum: 26 november 2014

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Breda Bergen op Zoom ROC West-Brabant

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Eindhoven Summa College 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Zuid ROC Nova College 2012

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groot Amsterdam -

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

De praktijk... dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

De praktijk... dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening De praktijk... dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs Kenwerk is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

Rapportage arbeidsmarkten onderwijsinformatie VOC 2011-2012

Rapportage arbeidsmarkten onderwijsinformatie VOC 2011-2012 Rapportage arbeidsmarkten onderwijsinformatie VOC 2011-2012 Jurgen Haas (H&L) Ronald Beilsma (i.o. H&L) September 2011 Inhoudsopgave 1! Samenvatting ------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Gouda ID College 2012 2013 1 1. Kans op werk Het bedrijfsleven

Nadere informatie

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) Het Kwaliteitscentrum Examinering beoordeelt de kwaliteit van de examens van alle beroepsopleidingen

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Verbinden van de oevers door gedeelde verantwoordelijkheid in het middelbaar beroepsonderwijs

Verbinden van de oevers door gedeelde verantwoordelijkheid in het middelbaar beroepsonderwijs Verbinden van de oevers door gedeelde verantwoordelijkheid in het middelbaar beroepsonderwijs Gemeenschappelijke intentieverklaring van georganiseerd bedrijfsleven, onderwijs en kenniscentra 10 maart 2010

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Doetinchem Graafschap College 2012 2013 1 1.

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Rotterdam Albeda College / Zadkine 2012 2013 1

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groningen Noorderpoort College / Alfa-College

Nadere informatie

Werkdocument Feiten en cijfers voor de mbo-instellingen en sectoren

Werkdocument Feiten en cijfers voor de mbo-instellingen en sectoren Werkdocument Feiten en cijfers voor de mbo-instellingen en sectoren Advies van stichting SBB aan minister van OCW Zoetermeer, 19 november 2012 rb12-1500lvd/bes_alg Totaal aantal pagina's: 10 rb12-1500lvd/bes_alg

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht

Nadere informatie

Leerlingaantallen. Studiejaar

Leerlingaantallen. Studiejaar Inhoud Inleiding Aantal mbo-leerlingen M&T uitgesplitst Aantal mbo-leerlingen MCT 016-01 4 Aantal mbo-leerlingen MCT leerweg 01-01 4 Autotechnicus 5 Eerste Autotechnicus 5 Bedrijfsautotechnicus 6 Eerste

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Zie ook www.kwalificatiesmbo.nl Sector: Transport en Logistiek Vastgesteld door: Paritaire commissie T&L Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer:

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

06A BIJLAGE 07A. Jaarverslag 2014

06A BIJLAGE 07A. Jaarverslag 2014 BI 06A BIJLAGE 07A Jaarverslag 2014 Nieuwegein, februari 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelen van beoordelingsinstrumenten 4 Stem algemeen Ondersteuning pilots 4 Deskundigheidsbevordering beoordelaars

Nadere informatie

ROBO-toolkit. Praktische handreiking ter ondersteuning functioneren ROBO s

ROBO-toolkit. Praktische handreiking ter ondersteuning functioneren ROBO s ROBO-toolkit Praktische handreiking ter ondersteuning functioneren ROBO s NBOV-cluster onderwijs November 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Missie, visie en doelstellingen 4 Kerntaken en rolverdeling 5 Organisatorische

Nadere informatie

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Leerlingcijfers. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis

SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN. Leerlingcijfers. Sector Schoonmaak en Glazenwassen. Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis SCHOONMAAK EN GLAZENWASSEN Leerlingcijfers Sector Schoonmaak en Glazenwassen Datum: 16 februari 2015 Auteur: Savantis Colofon Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap op basis van vakmanschap Vakman-ondernemer - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier

Nadere informatie

Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012

Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012 Statistisch jaaroverzicht Schoonmaak en Glazenwassen 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor

Nadere informatie

reglement erkenning leerbedrijven 2013

reglement erkenning leerbedrijven 2013 reglement erkenning leerbedrijven 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Leerbedrijf Het bedrijf of de organisatie die op grond van dit reglement bevoegd is om de beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015 DOELMATIGHEIDS-ATLAS Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 5 WAT IS DOELMATIG OPLEIDEN? Doelmatig opleiden maakt onderdeel uit van het zo effectief en efficiënt mogelijk bereiken

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt 0 Hoeveel kenniscentra voor beroepsonderwijs zijn er tot 1 augustus 2015? A. 8

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Nieuwegein, mei 2014

Jaarverslag 2013. Nieuwegein, mei 2014 BI Jaarverslag 2013 Nieuwegein, mei 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelen van beoordelingsinstrumenten 4 Stem algemeen Ondersteuning pilots 4 Deskundigheidsbevordering beoordelaars 5 Ontwikkelen beoordelingsinstrumenten

Nadere informatie

10 speerpunten onderwijs VHG

10 speerpunten onderwijs VHG 10 speerpunten onderwijs VHG 1. BPV bedrijf Een goed BPV bedrijf is cruciaal. De VHG is van mening dat bedrijven aan een minimum aantal eisen moet voldoen. Zo moeten goede begeleiding door een opgeleide

Nadere informatie

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL Handleiding bij Meldformulier keuzedeel bestemd voor onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, HBO-instellingen, werkgevers en andere partijen ten behoeve van het

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design Junior stylist - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design maart 2015

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus Crebocode 90900 dossier 2014-2015 Informatie Proeven en BPV Versie organisator Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Hulpmiddelen... 6 Het geven

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Zicht op de Mobiliteitsbranche. Een overview van cijfers over bedrijven, werknemers en het onderwijs

Zicht op de Mobiliteitsbranche. Een overview van cijfers over bedrijven, werknemers en het onderwijs Zicht op de Een overview van cijfers over bedrijven, werknemers en het onderwijs 2013 2 Zicht op de 2013 1. Bedrijven Aantal bedrijven De meeste bedrijven in de branche zijn aangesloten bij de branchevereniging

Nadere informatie

Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013

Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013 Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013 Datum: mei 2014 Auteur: Marianne Pieterse H Inhoudsopgave bladzijde INLEIDING 4 1. TOETSPRODUCTEN... 5 2. AFNAME TOETSEN...

Nadere informatie

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Keuzedelen een plus op het mbo-diploma Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Nieuwe kwalificatiedossiers én keuzedelen Keuze a Keuze b Keuze c Keuze d Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Het mbo

Nadere informatie

BeVAM jaarverslag 2012

BeVAM jaarverslag 2012 BeVAM jaarverslag 2012 inhoud Bericht van de directie 3 Resultaten 2012 5 Verbeteren opleidingsinfrastructuur 5 Verbeteren kenniscirculatie 8 Verhogen kwaliteit instroom 10 Bijlage 1 12 Verantwoording

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap retail Ondernemer retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 R eclame, P resentatie en C ommunicatie Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: februari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon

Nadere informatie

Sector Handel en ondernemerschap

Sector Handel en ondernemerschap Sector Handel en ondernemerschap Doelmatigheidsrapportage maart 2013 Sector Handel en ondernemerschap Leeswijzer Inleiding Feiten en cijfers, gelegitimeerd door onderwijs en bedrijfsleven, zijn essentieel

Nadere informatie

Van 17 naar één register. Soepel naar een nieuwe codering

Van 17 naar één register. Soepel naar een nieuwe codering Van 17 naar één register Soepel naar een nieuwe codering Soepel naar een nieuwe codering Per 1 augustus 2015 gaan de wettelijke taken van de kenniscentra over naar één samenwerkingsorganisatie SBB. Dit

Nadere informatie

waardevol KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT

waardevol KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT waardevol KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT DE WAARDE VAN HET KENNISCENTRUM Beleid De juiste samenstelling van de beroepsbevolking. Meer evenwicht op de arbeidsmarkt. Dat

Nadere informatie

Jaarverslag Exameninstelling Savantis in het kader van uitbesteding examinering 2015

Jaarverslag Exameninstelling Savantis in het kader van uitbesteding examinering 2015 Jaarverslag Exameninstelling Savantis in het kader van uitbesteding examinering 2015 Datum: april 2016 Auteurs: Lucia Kroon Marianne Pieterse Inhoudsopgave bladzijde 1. INLEIDING... 3 2. TOETSPRODUCTEN...

Nadere informatie

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink A fbouw Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Professionalisering Beroepsbevolking ; uw bijdrage? Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Bijeenkomst Decanen 13 november 2013

Professionalisering Beroepsbevolking ; uw bijdrage? Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Bijeenkomst Decanen 13 november 2013 Professionalisering Beroepsbevolking ; uw bijdrage? Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Bijeenkomst Decanen 13 november 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Afstemming

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 Datum: 4 december 2014 Colofon Savantis

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Overzicht Activiteiten examinering bedrijfstakgroepen MBO Raad

Overzicht Activiteiten examinering bedrijfstakgroepen MBO Raad Overzicht Activiteiten examinering bedrijfstakgroepen MBO Raad De bedrijfstakgroepen (btg s) van de MBO Raad werken in 2015 aan de kwaliteit van de examinering in hun branche of bedrijfstak. Hoe? In onderstaand

Nadere informatie

TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO

TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 01-11-2013 Pagina 1 van 9 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en

Nadere informatie

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I Uitgave: PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Tweede uitgave januari 2013 2 Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Rapportage arbeidsmarkten onderwijsinformatie VOC

Rapportage arbeidsmarkten onderwijsinformatie VOC Rapportage arbeidsmarkten onderwijsinformatie VOC 2013-2014 Jurgen Haas (H&L) Ronald Beilsma (i.o. H&L) oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Samenvatting -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Even voorstellen 10/20/2017

Even voorstellen 10/20/2017 Even voorstellen Sectorinstituut Transport en Logistiek: Werkt voor mens en werk in transport en logistiek. Opgericht door TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek, CNV Vakmensen. Doel is zorgen voor: Instroom

Nadere informatie

Kansen zien en grijpen

Kansen zien en grijpen Arbeidsmarkt- en onderwijsmonitor 2011-2012 Kansen zien en grijpen Consument zijn terughoudend in de aanschaf van luxeartikelen. Kansen liggen vooral in reparatie en restauratie 2 Arbeidsmarkt- en onderwijsmonitor

Nadere informatie

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L H E T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L I S H É T C E N T R U M I N N E D E R L A N D V O O R L E R E N, W E R K E N E N

Nadere informatie

Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat

Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat In deze workshop aandacht voor Duurzame garantiebanen. Mensen met

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop Verkoper - niveau 2 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop maart 2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

Advies en ondersteuning. Opleiden doen we samen voor een krachtige leeromgeving

Advies en ondersteuning. Opleiden doen we samen voor een krachtige leeromgeving Advies en ondersteuning Opleiden doen we samen voor een krachtige leeromgeving Een krachtige leeromgeving Roc s, opleidingsbedrijven en (leer)bedrijven werken samen aan een krachtige leeromgeving. Een

Nadere informatie

Handreiking. Samen aan de slag met kennisbundels

Handreiking. Samen aan de slag met kennisbundels Handreiking Samen aan de slag met kennisbundels Opdrachtgever: Calibris Plaats: Bunnik Datum: 17 december 2013 Auteur: Annelies Bannink Calibris, 2013 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn

Nadere informatie

Entree. Examenbank. Stapt u ook in? Examen- samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. Voortgangstoetsen. opdrachten op maat.

Entree. Examenbank. Stapt u ook in? Examen- samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. Voortgangstoetsen. opdrachten op maat. Entree Examenbank Stapt u ook in? Examen- Ontwikkeld in Voortgangstoetsen en examens voor verschillende entreekwalificaties opdrachten op maat samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven Contact ons ESS

Nadere informatie

RAPPORTAGE ARBEID EN SCHOLING VAKOPLEIDING CARROSSERIEBEDRIJF

RAPPORTAGE ARBEID EN SCHOLING VAKOPLEIDING CARROSSERIEBEDRIJF RAPPORTAGE ARBEID EN SCHOLING VAKOPLEIDING CARROSSERIEBEDRIJF INHOUDSOPGAVE 1 ARBEID 3 1.1 EEN BEELD VAN DE BRANCHE 4 1.2 WINST EN VERLIES 8 1.3 INHUUR VAN PERSONEEL 10 2 ONDERWIJS 11 3 BIJSCHOLING 16

Nadere informatie

In februari 2014 stelt de minister de nieuwe dossiers vast. Vanaf cohort 2014-2015 kunnen leerlingen ingeschreven worden op de nieuwe dossiers.

In februari 2014 stelt de minister de nieuwe dossiers vast. Vanaf cohort 2014-2015 kunnen leerlingen ingeschreven worden op de nieuwe dossiers. Doel van het memo De paritaire commissie wil haar achterban graag op een heldere en eenduidige manier informeren. Daarom zal er na elke PC vergadering, als de besluitvorming daarom vraagt, een memo opgesteld

Nadere informatie

Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo

Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo Den Haag, 20 december 2001 1 Werkend leren moet worden versterkt, werkend leren is ook kansen creëren. Leerwerktrajecten bieden jongeren

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in de motorvoertuigenen tweewielerbranche in 2015. Samenvatting Toekomstonderzoek 2015

De arbeidsmarkt in de motorvoertuigenen tweewielerbranche in 2015. Samenvatting Toekomstonderzoek 2015 De arbeidsmarkt in de motorvoertuigenen tweewielerbranche in 2015 Samenvatting Toekomstonderzoek 2015 Ontwikkeling is breder dan alleen opleiden Hoe ziet in de toekomst de arbeidsmarkt in de mobiliteitsbranche

Nadere informatie

Als werkgever in de sector techniek heeft u

Als werkgever in de sector techniek heeft u Regionale Als werkgever in de sector techniek heeft u dagelijks te maken met vragen op het gebied van personeel en arbeid Ondersteuning voor werkgevers op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC

Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC VOC Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) is het opleidingsinstituut voor de carrosseriebranche en

Nadere informatie

Overzicht Activiteiten examinering bedrijfstakgroepen MBO Raad 2 e ronde

Overzicht Activiteiten examinering bedrijfstakgroepen MBO Raad 2 e ronde Overzicht Activiteiten examinering bedrijfstakgroepen MBO Raad 2 e ronde De bedrijfstakgroepen (btg s) van de MBO Raad werken in 2015 en 2016 aan de kwaliteit van de examinering in hun branche of bedrijfstak.

Nadere informatie

TI-Arbeidsmarkt 2013-2015

TI-Arbeidsmarkt 2013-2015 TI-Arbeidsmarkt 21-215 1. Recessie 2. Maatregelen TI-bedrijven. Gevolgen voor stage- en leerlingplekken 4. Demografische ontwikkelingen 5. Situatie in 215 1. Recessie Ontwikkeling werkvoorraad Ontwikkeling

Nadere informatie

STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS ISOLATIEBEDRIJF TE NIEUWEGEIN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2010

STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS ISOLATIEBEDRIJF TE NIEUWEGEIN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2010 STCHTNG OPLEDNGS EN ONTWKKELNGSFONDS SOLATEBEDRJF TE NEUWEGEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENNG 2010 V. STCHTNG OPLEDNGS EN ONTWKKELNGSFONDS SOLATEBEDRJF TE NEUWEGEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENNG

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies Interieuradviseur - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies maart

Nadere informatie