28 augustus Letterwoordenlijst. Sociaal-economische letterwoordenlijst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "28 augustus 2007. Letterwoordenlijst. Sociaal-economische letterwoordenlijst"

Transcriptie

1 28 augustus 2007 Letterwoordenlijst Sociaal-economische letterwoordenlijst

2 Deze letterwoordenlijst bevat naast algemene sociaal-economische letterwoorden ook de letterwoorden voor de ledenorganisaties van de Vlaamse sociale partners De in vetjes opgenomen letterwoorden zijn de gewijzigde en/of nieuw opgenomen letterwoorden. AAP Assisterend Academisch Personeel (bv. In universiteiten) ABVV Algemeen Belgisch Vakverbond ABVV-textiel, kleding en Diamant Groepeert de arbeiders uit de textiel, kleding, wasserijen, terugwinning van lompen, kleermakers, vlasbereiding, leerlooierij, industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, distributieondernemingen kleding en textiel, diamantnijverheid. AC Algemene Centrale (ABVV) ACLVB Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België ACOD Algemene Centrale der Openbare Diensten (ABVV) ACV Algemeen Christelijk Vakverbond van België ACV- Bouw en Industrie Algemeen Christelijk Vakverbond beroepscentrale hout, bouw en diverse industrieën ACV-Energie en chemie Verdedigt de belangen van arbeiders en arbeidsters uit de mijnnijverheid, de petroleumsector, de sector gas en elektriciteit, de chemische sector, de ledersector en van de kappers en schoonheidsspecialisten. ACV-Metaal Verdedigt de belangen van arbeiders en arbeidsters uit de ijzernijverheid, non-ferro en edele metalen, garages, metaal-, machine- en elektrische bouw, van elektriciens, koetswerk, metaalhandel en van werknemers uit grote kleinhandelszaken en uitzendkrachten in deze sectoren. ACV-Textura 1 Verdedigt de belangen van arbeiders en arbeidsters in de textiel- en kledingindustrie, wasserijen en bijhorende sectoren zoals jute, recuperatie van kleding, breiwerk, vlas, ververij,... ACV- Transcom 2 ACV-centrale Transport en Communicatie 1 Vervangt CCTKB- Christelijke Centrale der Textiel- en kledingbewerkers van België 2 Vervangt de CVCC (Centrale voor Communicatie en cultuur) en de CVD (Centrale voor Vervoerarbeiders en Diamantarbeiders) die beide werden ontbonden. 2

3 ACV-Voeding en Diensten Verdedigt de belangen van arbeiders en arbeidsters uit de voedingsnijverheid en handel in voedingswaren, schoonmaak en ontsmettingsnijverheid, tuin-, land- en bosbouw, horeca (ook voor bedienden en kaderleden), filmbedrijf, huispersoneel, grootwarenhuizen, bewakingsdiensten, huisbewaarders. Ook arbeiders/arbeidsters uit het vrij onderwijs, banken en de socio-culturele sector kunnen rekenen op ACV-Voeding en Diensten. ACW Algemeen Christelijk Werknemersverbond; koepel van christelijke werknemersorganisaties ACTIRIS 3 Samentrekking van Actief en IRIS, arbeidsbemiddelingsorganisatie van het Brussels Gewest ADMB Dienstengroep voor zelfstandigen AGHA Antwerpse Gemeenschap voor de Haven AGION Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs AGORIA Multisectorfederatie van de technologische industrie AGRIV Vereniging voor Agro-industrie in Vlaanderen AKAL Aannemerskollektief voor Kabel - en Leidingleggers AlnB Associatie van interieurarchitecten van België AMO Arbeidsmarktobservatorium ANRE Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie van de Administratie Economie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ANPCB Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden AOB Adviesbureau voor Opleiding en Beroep APA Algemeen Plan van Aanleg APKB Algemene Principes Koninklijk Besluit ASO Algemeen Secundair Onderwijs ATB Arbeidstraject Begeleiding personen met een handicap ATP Administratief en Technisch Personeel in onderwijs AVBS Algemeen Verbond der Belgische Siertelers AWP Algemeen Waterzuiveringsprogramma AWW Algemeen Welzijnswerk BAM Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel BAMA Bachelor en master in het hoger onderwijs BB Boerenbond 3 Voorheen BGDA: Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling 3

4 B2B Business to business BBB Beter Bestuurlijk Beleid BBM Bureau voor Bedrijfsadvies en Marketing BBP Bijzonder Bestemmingsplan BBP Bruto Binnenlands Product BBT Best Beschikbare Technieken BBTK Bond der Bedienden, Technici en Kaders van België (ABVV) BDBH Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel BEA Budget voor Economisch Advies BeCA Belgian Cockpit Association BECI Brussels Enterprises Commerce and Industry BELBAG Belgische Federatie van Grind- en Zandbaggerwerken BELGAPOM Belgische aardappelhandel en verwerking BENELUX België, Nederland en Luxemburg BESKO Beroepsvereniging voor schoonheidsspecialiste(s)n en kosmetologie BEV Betaald Educatief Verlof BEVEKA Belgisch Verbond van de Kaashandel BEXSIA Belgian Executive Search Association BFB Belgische Federatie van Beroepsfotografen BFBV Belgische Federatie der Brandstofverdelers BFEC Belgium Flanders Exchange Center BGDA Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling BIS Begeleid Individueel Studeren BJB Bijzondere Jeugdbijstand BKO Buitenschoolse Kinderopvang BLEU Belgisch Luxemburgse Economische Unie BLO Buitengewoon Lager Onderwijs BLOSO Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie BM-ers Bestaansminimumtrekkers BNCTO Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding BNP Bruto Nationaal Product BOF Bijzonder Onderzoeksfonds BPA Bijzonder Plan van Aanleg BRP Bruto Regionaal Product BSO Beroepssecundair Onderwijs 4

5 BTB Belgische Transportarbeidersbond (ABVV) BTW Belasting op de Toegevoegde Waarde BULO Buitengewoon Lager Onderwijs BUSO Buitengewoon Secundair Onderwijs BVB Belgische Vereniging van Banken BVVO Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen BWM Begeleidingscel Werkgelegenheid Migranten CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst CAW Centra voor Algemeen Welzijnswerk CBB Confederatie der Brouwerijen van België CBO Centrum voor Beroepsopleiding CCEG Controlecomité voor Elektriciteit en Gas CCOD Christelijke Centrale van de Openbare Diensten CCW Conféderation Construction Wallonne CDO Centrum voor deeltijds onderwijs CEPRO Centrum voor Productontwikkeling Centrale van de Voeding- Horeca-Diensten Verenigt alle arbeiders en arbeidsters uit de industrie en de voedingshandel en de werknemers uit de Horeca en de Diensten, ABVV-beroepscentrale CES Centrum voor Economische Studiëen CESI Confédération Européenne des Syndicats Indépendants (Europese Confederatie van Onafhankelijke Vakbonden) CESRBC Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles- Capitale CESRW Conseil Economique et Social de la Région Wallonne CEVORA Centrum voor Vorming en Opleiding van het Aanvullend Paritair comité van de bedienden CCGZ Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg CGKR Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding CGVB Centrum voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze CIB Centrum voor Industrieel Beleid CIG Centrum voor Integrale Gezinszorg CIP Centrum voor Informatieverstrekking en Promotie voor de KMO CITES Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna CKG Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning CKVB Beroepsfederatie van Vlaamse recreatieondernemers CLB Centra voor Leerlingenbegeleiding 5

6 CLG Centrum voor Levens- en Gezinsvragen CLB Nationale centrale voor kleine en middelgrote levensmiddelenbedrijven CLSB Coördinatiecentrum voor Liberaal Socio cultureel Beleid CMB Centrale der Metaalindustrie van België (ABVV) CNOC Commissie voor de Normalisatie van de Openbare Comptabiliteit COBELPA Vereniging der Belgische fabrikanten van Papierdeeg, Papier en Karton COBOT Centrum voor Opleiding, Bij en Omscholing voor de Textiel en Breigoednijverheid COBRA Competentie en Beroepenrepertorium voor de Arbeidsmarkt COC Christelijke Onderwijs Centrale COGECA Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Gemeenschap COSTA Conferentie over de Staatshervorming COV Christelijk Onderwijzersverbond CPB Comité voor Preventie en Bescherming op het werk CPOS Centrum voor Pedagogische Opleidingen en Studieën CRB Centrale Raad voor het Bedrijfsleven CREG Commissie voor Regulering van Elektriciteit en Gas CRM Customer Relationship Management CSB Centrum voor Sociaal Beleid CSPO Confederatie van Social Profit Ondernemingen CVD Centrum voor Deeltijdse Vorming CVK Centrum voor Kadervorming van het VSOA DAC Derde Arbeidscircuit DAV Dienst Administratieve Vereenvoudiging DBO Dienst Beroepsopleiding DBSO Deeltijds Buitengewoon Secundair Onderwijs DFN Duitsland Frankrijk Nederland DIB Directe Investeringen in het Buitenland DIGO Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs DIRV Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen DIV Dienst Investeren Vlaanderen DIVA Dienst Informatie Vorming en Afstemming (van de Vlaamse overheid) DS Dienst voor de Scheepvaart 6

7 DVO ECB ECR EDCTP EDI EDP EDUCAM EDU+ EFRO EFQM EMAS EMU EPR EOR ERSV ESF ESF 3 ESRBHG ESRF ESSENSCIA 4 ET EU EURES EVC EVA EVA-priv EVA-pub EVV FAB FACAW FBAA Dienst voor Onderwijsontwikkeling Europese Centrale Bank Efficient Consumer Response European and Developing Countries Clinical Trials Partnership Electronic Data Interchange Electronic Data Processing Opleidingscentrum van en voor de autosector en de metaalaanverwante sectoren. Sectorfonds voor de Groene Sectoren Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling European Foundation for Quality Management Europees Milieubeheers- en Milieu-auditsysteem Europese Muntunie Energieprestatieregelgeving Europese Ondernemingsraad Economisch Regionaal Samenwerkingsverband Europees Sociaal Fonds Europees Sociaal Fonds : alles wat met HRM heeft te maken, opleiding voor werkzoekenden en werkenden Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest European Synchroton Radiation Facilities Federatie van de chemische industrie en van life sciences Eindtermen Europese Unie European Employment Services Erkennen van Verworven Competenties Extern Verzelfstandigd Agentschap Extern Verzelfstandigd Agentschap- privaatrechtelijk vormgegeven Extern Verzelfstandigd Agentschap publiekrechtelijk vormgegeven Europees Vakverbond Nationale Federatie der Beroepsautoscholen van België Federatie van Autonome centra voor Algemeen Welzijnswerk Federatie van de Belgische Autobus en 4 Voorheen FEDICHEM: Federatie van Chemische Industrie 7

8 FBJ FCBO FCUD FDBW FDGG FDWTC FEBE FEBELCEM FEBELGRA FEBEM FEBETRA FEBIAC FEDERGON FEDETAB FEDIEX FEDIS FEDOZ FEDUSTRIA 5 FEE FETRA FEVERMAT FEVIA FFPE FFEU FIGAS FIOV FIVA FLAG Autocarondernemers en van de reisorganisatoren Fonds voor Bijzondere Jeugdbijstand Car & Bus Opleiding vzw Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten Federatie Diensten Begeleid Wonen Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Federale Diensten van de Eerste Minister, Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Federatie van de Betonindustrie Federatie van de Belgische Cementnijverheid Federatie van de Belgische Grafische industrie Federatie Belgische Milieubedrijven Federatie van Belgische transporteurs Belgische Federatie der Auto- en rijwielnijverheid Federatie van partners voor werk Belgisch Luxemburgse Federatie der Tabaksverwerkende Industrieën Verbond van Ontginnings- en veredelingsbedrijven van onbrandbare gesteenten Federatie van de Distributieondernemingen Federatie der Zelfstandige Doe het Zelfhandelaars Belgische Federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie Federatie Elektriciteit en Elektronica Federatie der Papier- en Kartonverwerkende Bedrijven Federatie voor Verhuur van Materialen en diensten Federatie van de Voedingsindustrie Fédération de la fonction publique Européenne Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven Verbond der Gasnijverheid Fonds ter bevordering van het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij en Aquacultuursector Flemish Aerospace Group 5 Voorheen : Febelhout (Federatie van de Hout- en Meubelindustrie) en Febeltex (Federatie Belgische Textielindustrie) 8

9 FOCI Fonds Culturele Infrastructuur FOD Federale Overheidsdienst FONDSCHEM Fonds ter bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven van risicogroepen en bedienden in de scheikundige nijverheid FOPAS Fonds voor opleiding in de verzekeringssector FOS Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg FOST+ Fond de soutien pour le tri Erkend organisme voor de uitvoering van de terugnameplicht voor huishoudelijk verpakkingsafval FOVIG Federatie van Ouderverenigingen en Gebruikersraden in Instellingen voor Personen met een Handicap FRDO Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling FTE Full-Time Equivalent FTI Flanders Technology International FTML Fonds voor tewerkstelling en opleiding in de metaalverwerkende nijverheid Limburg FVB Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid FVIB Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen FWS Federatie van Wervings- en Selectiebureaus FWSCW Federatie van Werkgevers van Sociaal-Cultureel Werk FWO Vlaanderen Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen G-8 Intergouvernementeel forum van acht vooraanstaande industrielanden GATT 6 General Agreement on Trade and Tariffs. GBP Gemeentelijk Bestemmingsplan GEN GEN GENO GESCO GEWOP GIMV GIS Gft afval GGO GMO GNOP Gewestelijk Expresnet Grote Eenheden Natuur Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling Gesubsidieerde Contractueel Gewestelijk Ontwikkelingsplan Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen nv Geografische Informatiesysteem Groente -, fruit en tuinafval Genetisch Gemodificeerde Organismen Gewestelijk Milieu overleg Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan 6 Is vervangen door de WHO, de Wereldhandelsorganisatie 9

10 GO Gemeenschapsonderwijs GPBV Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging GPM Global Presenteism Management GRAFOC Grafisch Opleidingscentrum GRB Groot Referentiebestand GRIP Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap burgerrechtenorganisatie Groene Kring Beweging voor jonge land- en tuinbouwers HACCP Hazard Analysis for Critical Control Point HIVA Hoger Instituut voor de Arbeid HO Hoger Onderwijs + universitair onderwijs HORECA Hotel, restaurant en café HRBB Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur HRF Hoge Raad voor Financiën HRM Human Resources Management HRW Hoge Raad voor de Werkgelegenheid HSO Hoger Secundair Onderwijs HST Hoge Snelheidstrein IAB Internationaal Arbeidsbureau IAO Internationale Arbeidsorganisatie. Zie ook ILO IBF Interdepartementaal Begrotingsfonds IBO Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming IBO Initiatieven Buitenschoolse Kinderopvang ICCM Intercultureel Centrum voor Migranten ICEM Interdepartementale Commissie voor Etnisch culturele Minderheden ICO Intercultureel onderwijs ICT Informatie- en Communicatie Technologie IDPB Interne Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk IEP Instituut voor Economische Promotie IGC Intergouvernementele Conferentie IHE Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie IISA Interuniversitair Instituut voor Arbeidsmarktonderzoek IKMO Interbedrijfsgeneeskundige Dienst voor de KMO IKZ Integrale Kwaliteitszorg ILO International Labour Organisation = IAO ILVO Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek IMO Internationale Maritieme Organisatie 10

11 INOM Instituut voor Naschoolse Opleiding in de Metaalverwerkende nijverheid INR Instituut Nationale Rekeningen IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change IPPC Integrated Pollution Prevention and Control IPV Instituut voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid ISG Informatiesysteem Gezondheidszorg ISO International Standard Organisation IT Informatietechnologie IVA Instituut voor de verbetering van de Arbeidsvoorwaarden IVA Intern Verzelfstandigd Agentschap IVA-rp Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid IVAH Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen IVOC Instituut voor Vorming en Opleiding in de Confectie IVON Integraal Verweving en Ondersteunend Netwerk IVVV Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen IWETO Instituut voor Wetenschappelijk Technisch Onderzoek IWT- Vlaanderen Inventarisatie van het Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek in Vlaanderen JAC Jongeren Advies Centra K & G Kind en Gezin KAJ Kristelijke Arbeidersjongeren KAV Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging KBA Kosten Batenanalyse KBG Kristelijke Beweging van Gepensioneerden KCML Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest KER Kindeffectrapport Kga Klein giftig afval KISS Kandidaten Informatie- en Selectiesysteem ; sollicitatiebank VDAB KLJ Katholieke Landelijke Jeugd KMO Kleine & Middelgrote Onderneming KOMEET KMO-Opleidingsplannen: het ontwikkelen van een Methodiek voor het Efficiënt en Effectief Trainen 11

12 KSO Kunstsecundair Onderwijs KVG Katholieke Vereniging Gehandicapten KVLV-agra Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen KWB Kristelijke Werknemersbeweging KWO Koude Warmte Opslag LAT-plicht LangeAstandsTransport (LAT-plicht) LBC NVK Landelijke Bedienden Centrale Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel LCM Landsbond der Christelijke Mutualiteiten LEATHER Nationaal verbond van detaillisten in schoeisel -, leder -, marokijnwaren LEI Landbouweconomisch Instituut LIMOB Limburgs Instituut van de Metaalverwerkende Nijverheid LKC Landelijke Coördinatiecentra LKC Lokaal Klantencentrum VDAB LLM Landsbond van Liberale Mutualiteiten LISOV Liberale Syndicale Omroepvereniging LO Lager Onderwijs LOGO Lokaal Gezondheidsoverleg LOGOS Het vormingsfonds van het Paritair Comité nr. 226 (PC 226) voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken. LRM Limburgse Reconversie Maatschappij LRV Landelijke Rijverenigingen LSO Lager Secundair Onderwijs MAF Maximumfactuur MAP Mestactieplan MARIBEL Model for Rapid Investigation of the Belgian economy MARKANT Middenstandsvrouwen MBO Milieubeleidsovereenkomst MBZ Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen nv MER Milieu Effect Rapportering MER-VR Milieueffect- en veiligheidsrapportage MIA Mobiliteit Infrastructuurwerken Antwerpen MiNa Fonds Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur MiNa-Raad Milieu en Natuurraad MIRA-rapport Milieu en Natuurrapport MIP Milieu-Innovatieplatform 12

13 MIVA MKG MMD MPI MOD MORA MOU MVEN MVO NABIC NACEBO NAMEV NAR NAREDI NAV NAVEM NAVEMA NAVETEX NBB NBOS NBVDM NBVVD NCB NCL NEC NEHAP NELECTRA NEOS 7 NFS NGO NIS Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer Antwerpen Minimale Klinische Gegevens Multi Media Diensten Medisch Pedagogische Instellingen Managementondersteunende diensten Mobiliteitsraad Memorandum of Understanding Metaalverwerkende en Elektrotechnische Nijverheid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nationale Beroepsvereniging Installateurs Centrale verwarming Nationale Centrale voor metaal -, hout en Bouwvakondernemingen Nationale beroepsvereniging Meubelvertegenwoordigers Nationale Arbeidsraad Handel en nijverheid in Natuur -, Reform en Dieetwaren Nationaal Architectenverbond Nationale Vereniging voor Meubelhandelaars Nationale Vereniging voor Manegehouders Nationaal Verbond van Textiel- en kledingdetaillisten Nationale Bank van België Nationale Beroepsvereniging van het Orthopedisch Schoeisel Nationale Beroepsvereniging van Detailhandelaars in Meststoffen Nationale Beroepsvereniging van Veevoederdetaillisten Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf Nationale Centrale Landbouw Nieuw Economisch Circuit National Environmental Health Actionplan Nationaal Plan over milieu en gezondheid Nationaal verbond voor zelfstandige Elektriciens en handelaars in elektrische toestellen Netwerk van Ondernemende Senioren Netto te Financieren Saldo Niet Gouvernementele Organisatie Nationaal Instituut voor de Statistiek 7 Voorheen CRM : Clubs voor Rustende Middengroepen 13

14 NKV NME NMBS NSP NT2 NVAO NVE NVHE NVK NVKVV NVMS NVMSV NVOB NVOH NVP NVS NVZ NWWZ O & O OBMB OCH OCIV OCMW ODE OESO OIVO oko 8 OOTB OR Nationale Kappersvereniging Natuur en Milieu-educatie Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Nationale Sector Politie (behoort tot het VSOA) Nederlands Tweede Taal Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie Nationaal Verbond voor Eierhandelaars Nationaal Verbond der Houtverwerkende Ambachten Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel, zie LBC Nationaal Verbond van Katholieke Verpleegkundigen en Vroedvrouwen Nationaal Verbond van Maatschoenmakers en Schoenherstellers Nationaal Verbond van Medisch-Sociale Verenigingen Nationale Vereniging voor Outplacementbureaus Nationaal Verbond van Onafhankelijke Handelaars Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen Nationaal Verbond van Slachthuizen en vleesuitsnijderijen Flanders Meat Board Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen Niet Werkende Werkzoekenden Onderzoek & Ontwikkeling Opleidings- en tewerkstellingsfonds voor de bedienden van de metaalverwerkende nijverheid van Brabant Opleidingscentrum Hout Overlegcentrum voor Intergratie van Vluchtelingen Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Organisatie voor Duurzame Energie Organisatie voor de Economische Samenwerking en Ontwikkeling Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties Overleg Kunstenorganisaties Overleg Opleidings- en Tewerkstellingsprojecten Brussel Ondernemingsraad; inspraakorgaan in bedrijven met minimum 100 werknemers 8 Voorheen VDP: Vlaamse Directies voor Podiumkunsten 14

15 ORI Orde van de Raadgevende Ingenieurs en van de Engineeringsbureaus OSP Onderwijs Sociale Promotie OTB Ondergronds Transport door Buisleidingen OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij OVMB Onderlinge Verzekering voor Middenstand en Beroepen OVO Overleg Vlaams Overheidsinitiatief OVO Ondernemers voor Ondernemers OVV Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen OWS Outplacement, Werving en Selectie PAB Persoonsgebonden Assistentiebudget PBW Programma ter Bevordering van de Werkgelegenheid in de niet-commerciële sector PCS Port Community Services Portal PEP Personeelsefectiefplan PGB Persoonsgebonden Budget PIP Personeelsinvullingsplan PLOT Plaatselijk Loket voor Tewerkstelling PMS-centra Psycho Medisch Sociale centra. Is vervangen door CLB PMV Participatiemaatschappij Vlaanderen POM Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen POP Persoonlijk Opleidingsplan POR Persoonlijke Ontwikkelingsrekening POW Pluralistisch Overleg Welzijnswerk PPG Pluralistisch Platform Gehandicaptensector PPJ Pluralistisch Platform Jeugdzorg PPS Publieke Private Samenwerking PWA Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWR Permanente Werkgroep Risicogroepen Q* VIZO-kwaliteitslabel voor automatische erkenning voor adviseurs erkenningsregeling adviescheques RDBB Regionale Dienst voor Beroepsopleiding in Brussel REG Rationeel Energieverbruik REGISTER Nationaal Verbond van zelfstandige meesterkleermakers, modeontwerpers en textieldesigners REH Ruimtelijk-Economische Hoofdstructuur REN Regionaal Expertisenetwerk RESOC Regionaal sociaal-economisch overlegcomité REVA Revalidatiecentra 15

16 R & D RIA RIE RITS RIZIV RSV RSZ RTC RUP RVS RVT RUP RVA RWZI SAR SAR RWO SAR VAB SAV SBB SELOR SERA SERR SERV SFB SFSOO SFP SFV SIF SIT SINE SLC SOVERVLAG SLN Research & Development Reguleringsimpactanalyse Reguleringsimpactevaluatie ReguleringsImpactToets Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Rijks Sociale Zekerheid Regionaal Technologisch Centrum Ruimtelijk uitvoeringsplan Raad van State Rust- en Verzorgingstehuis Ruimtelijke Uitvoeringsplan Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Rioolwaterzuiveringsinstallaties Strategische Adviessraad Strategische Adviessraad Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Strategische Adviessraad Vlaamse Adviesraad Bestuurszaken Koninklijke Beroepsvereniging Goederenvervoerders Accountants, belastingconsulenten, juridisch adviseurs, milieuadviseurs Selectiebureau van de Federale Overheid Sociaal-economisch Rapport Sociaal-Economische Raden van de Regio s Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Sociaal Fonds Bouwnijverheid Sociaal Fonds van de Schoonmaak- en Ontsmettingsondernemingen Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten Sociaal Fonds voor het Goederenvervoer e aanverwante actviteiten voor rekening van derden Sociaal Impulsfonds Samenwerkingsinitiatieven Inzake Thuisverzorging Sociale inschakelingseconomie Sociaal Liberale Coöperatieve Socialistische Vereniging van Vlaamse Gezondheidsvoorzieningen Steunpunt Lokale Netwerken 16

17 SM Socialistische Mutualiteiten SMART Specifiek- Meetbaar- Acceptabel- Realistisch - Tijdsgebonden SO Secundair Onderwijs SOCIARE 9 Socioculturele Werkgeversfederatie. SOFIM Sociaal Secretariaat voor KMO s SOM Socialistische Omroep Maatschappij SOZM Strategie in het Ondernemen van de Zorg voor Monumenten SPORTA-VSB SPORTA- Vereniging voor Sportbeoefenaars (ACV) SPM Strategisch Plan Minderhedenbeleid SPRE Strategisch Plan Ruimtelijke Economie SST Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling SSW Samenwerkingsverband Sociale Werkplaatsen STC Subregionaal Tewerkstellingscomité STD Subregionale Tewerkstellingsdienst STV Stichting Technologie Vlaanderen. Is vervangen door STV- Innovatie & Arbeid SVB Sauna Vereniging België SVMB Sociaal Verzekeringsfonds voor Middenstand en Beroepen SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats SYNTRA Opleidingscentra voor zelfstandig ondernemen, (voorheen CMO) T-K-D Textiel, Kleding en Diamantcentrale (ABVV) TA Technology Assessment TLH Tunnel Liefkenshoek nv TIVO Tewerkstellingsimpact Vrij Onderwijs TOFAM Tewerkstellings- en Opleidingsfonds voor Arbeiders in de Metaalverwerkende Nijverheid (Oost- en West-Vlaanderen) TOK Tewerkstelling en Opleiding voor Kansarmen TOV Taxi Openbaar Vervoer TOFAM Tewerkstellings- en opleidingsfonds voor Arbeiders in de Metaal TPM Total Production Maintenance TQM Total Quality Management TSB- 50+ TSB-58+ Terbeschikkingstelling vanaf 50 of 58 jaar: vervroegde uitstapregeling in het onderwijs 9 Voorheen FWSCW: Federatie van Werkgevers van Sociaal-Cultureel Werk 17

18 TSO Technisch Secundair Onderwijs TUL Transnationale Universiteit Limburg UMTS Universal Mobile Telecom System UNCED United Nations Conference on Environment and Development UNECE United Nations Economic Commission for Europe UNICE Unie van de Europese Industrie en werkgeversbonden UNITAN Belgisch verbond voor Lederlooierij en Zeemtouwerij UNIZO Unie van Zelfstandige Ondernemers 10 UWE Union Wallonne des Entreprises VAB Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken VAH Vlaamse Autonome Hogescholen VAPH 11 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap VBO Verbond van Belgische Ondernemingen VCB Vlaamse Confederatie Bouw VCIM Vlaams Centrum voor de Integratie van Migranten VCK Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg VCM Vlaamse Christelijke Mutualiteiten VCPB Vlaamse Commissie voor Preventief Bedrijfsbeleid VCSPO Vlaamse Confederatie van Social Profit Ondernemingen VCVO Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDOB Vragenlijst Detectie Opleidingsbehoeften Bedrijven VDOB Vlaamse Dienst voor Opleiding en Begeleiding VDP Vlaamse Directies voor Podiumkunsten VDV UNIZO-organisatie voor de zelfstandige voedingsdetailhandel VEGB Vereniging van Elektriciteit en Gasbedrijven in België VEGRAB Vereniging van Grafische zelfstandige Bedrijven VEKMO Veiligheids- en Milieudienst voor de KMO VELO PROFI Verbond van Fietsen en Bromfietsenhandelaars VEN Vlaams Ecologisch Netwerk VESOC Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité VESOFO Vereniging van de Sociale Fondsen van de non profitsector 10 Voorheen NCMV, de Organisatie voor Zelfstandige Ondernemers 11 Voorheen VFSIPH: Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap 18

19 VEV VFIK VFLD VGC VGI VHC VHM VIA VIA VIA2 VIASP VIB VIBAM VIF VIG VILT VIONA VIPA VIREG VITO VIVO VIZO VKW VLAB VLAB VLABINVEST VLACORO VLAM VLAM VLAMEF VLAO VLAREBO VLAREA VLAREM Vlaamse Economische Vertegenwoordiger Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen Vlaams Fonds voor de Lastendelging Vlaamse Gemeenschapscommissie Verbond der Glasindustrie Vlaamse Havencommissie Vlaamse Huisvestingsmaatschappij Vlaams Investeringsfonds voor de Agro-sector Vlaams Intersectoraal Akkoord Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector Vlaams Interuniversitair instituut voor Biotechnologie Vormingsinitiatief voor Bedienden in de Antwerpse Metaalnijverheid Vlaams Infrastructuurfonds Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden Vlaams Instituut voor Rationeel Energiegebruik Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek Vlaams Instituut voor Opleiding en Vorming in de Social Profit Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaams Actieprogramma Biotechnologie Investeringsfonds voor Grond en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant Vlaamse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening Vlaamse Agromarketing Vlaams Promotiecentrum voor Agro en Visserijmarketing Vlaamse Metaal Federatie voor de KMO Vlaams Agentschap Ondernemen Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering Vlaams Regelement voor Afvalvoorkoming en -beheer Vlaams Reglement op de Milieuvergunningen 19

20 VLHORA VLIF VLTR VLI VLIET VLIF VLIR VLOR VLM VMH VMM VMSW VMW VN VOB VODO VOI VOKA 12 VOLT VOMEC VORMELEK VORMETAL VOV VOSEC VPM VPS VRA VRC VREG VRIND VRWB VSKO Vlaamse Hogescholenraad Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Vlaamse Land- en Tuinbouwraad Vlaamse Luchtvaart Industriëen Vlaams Impulsprogramma Energietechnologie Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Vlaamse Interuniversitaire Raad Vlaamse Onderwijsraad Vlaamse Landmaatschappij Vlaamse Milieuholding nv Vlaamse Milieumaatschappij Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Verenigde Naties Vlaams Overleg Bewonersbelangen Vlaams Overlegorgaan voor Duurzame Ontwikkeling Vlaamse Openbare Instelling Vlaams netwerk van ondernemingen Vlaamse Onderzoekseenheid voor Landbouw- en Tuinbouweconomie Vlaams Overlegplatform voor de Meerwaardeneconomie Opleidingsfonds voor Elektriciens Vormingscentrum voor de bedienden van de Metaalverwerkende Nijverheid (Oost- en West- Vlaanderen) Vereniging van Openbare Verzorgingsinstellingen Vlaams Overlegplatform voor Sociale Economie Vlaamse Participatiemaatschappij Vlaams Personeelsstatuut Vlaamse Raad van Autobus en autocarondernemers en van reisorganisatoren Vlaams Regionaal Comité ( Vlaams ACV) Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt Vlaamse Regionale Indicatoren Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 12 Voorheen : VEV (Vlaams Economisch Verbond) en Kamers van Koophandel 20

21 VSO Verbond Sociale Ondernemingen VSOA Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt VVDG Vereniging van Diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap VVSG Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten VVI Verbond der Verzorgingsinstellingen VVM Vlaamse vervoermaatschappij (De Lijn) VTE Voltijdse Equivalenten VTN Versterking Transit Netwerk VTO Vlaams Technologisch Observatorium VUT Vervroegde Uittredingsregel (in Nederland) VVBAD Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, archief- en documentatiewezen VVO Vlaams Vastgoedoverleg VVSG Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VWI Vlaamse Wetenschappelijke Instelling VWKO Vlaamse Werkgevers Kinderopvang VWM Vlaamse Werkmaatschappij WCB Waalse Confederatie Bouw WEL Water -Energie -Leefmilieu WEP Werkervaringplan WGDO Interdepartementale Werkgroep Duurzame Ontwikkeling WGO Wereld Gezondheidsorganisatie WHO Wereld Handelsorganisatie (Nederlands) World Health Organisation (Engels) WIGW Weduwen, Invaliden, Wezen en Gehandicapten WIV Wetenschappelijk Instituut voor de Gezondheid 13 WIS Werk Informatie Systeem WKK Warmtekrachtkoppeling WSE Werk en Sociale Economie, Steunpunt WSE WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf WTO World Trade Organisation (zie WHO) WVA Wereldverbond van de Arbeid WW Werknemerswelzijn ZAP Zelfstandig Academisch Personeel (bijv. Universiteiten) 13 Het voormalige IHE 21

22 22

Afkortingenlijst. (2.588 afkortingen)

Afkortingenlijst. (2.588 afkortingen) Afkortingenlijst (2.588 afkortingen) AAD AAF AAG AAL AAP AB AB ABA ABAFIM ABB ABB ABC ABC ABCD ABC-kanaal ABI ABKL abo ABO ABOS ABS ABTO ABVV AC ACCE ACEBE ACI ACLI ACLVB ACM ACOD ACS ACTA ACV ACW ADAM

Nadere informatie

Afkortingenlijst. (2.737 afkortingen)

Afkortingenlijst. (2.737 afkortingen) Afkortingenlijst (2.737 afkortingen) In deze lijst vindt u de afkortingen en letterwoorden die bij de Vlaamse overheid gangbaar zijn en in de ruimere context van de Vlaamse overheid voorkomen. Afkortingen

Nadere informatie

DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2

DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 NATIONALE BANK VAN BELGIË DIENST NATIONALE/REGIONALE REKENINGEN EN CONJONCTUUR met de medewerking van de DESKUNDIGENGROEP VAN DE ALGEMENE GEGEVENSBANK DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 Stand van zaken

Nadere informatie

Inleiding... 1. Inhoud... 3

Inleiding... 1. Inhoud... 3 Inleiding De social profit is een van de belangrijkste werkgevers in Vlaanderen en bestaat uit diverse sectoren: gezondheid, welzijn, socioculturele sector,... De meeste leden van SLN zijn als nietcommerciële

Nadere informatie

EAD VADEMECUM LIMBURG

EAD VADEMECUM LIMBURG EAD VADEMECUM LIMBURG Inhoudstafel EAD-vademecum Limburg [Evenredige Arbeidsdeelname & Diversiteit] 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.1.1. Diversiteitsplannen 1.1.2. Diversiteitsconsulenten

Nadere informatie

Activiteitenverslag over 2008

Activiteitenverslag over 2008 stuk ingediend op 38 (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Verslag van het Rekenhof Activiteitenverslag over 2008 verzendcode: REK R E K E N H O F Activiteitenverslag over 2008 Verslag van het Rekenhof aan

Nadere informatie

DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2

DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 NATIONALE BANK VAN BELGIË DIENST NATIONALE/REGIONALE REKENINGEN EN CONJUNCTUUR met de medewerking van de DESKUNDIGENGROEP VAN DE ALGEMENE GEGEVENSBANK DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 Stand van zaken

Nadere informatie

KOPPELING DIPLOMA - ADMINISTRATIEF NIVEAU

KOPPELING DIPLOMA - ADMINISTRATIEF NIVEAU BIJLAGE 1-1.- KOPPELING DIPLOMA - ADMINISTRATIEF NIVEAU 1. De volgende diploma's en getuigschriften worden, naar gelang van het administratieve niveau, in aanmerking genomen voor aanwerving bij de diensten

Nadere informatie

RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN

RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN INHOUD 3 INHOUD SAMENVATTING A Methodologische nota... 6 B Resultaten

Nadere informatie

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003 REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT Belgium (Flanders) October 2003 N.B The views expressed in this document are those of the author(s)

Nadere informatie

Inventaris van het huidige aanbod voor leren gericht op duurzaam wonen en bouwen

Inventaris van het huidige aanbod voor leren gericht op duurzaam wonen en bouwen INSTITUUT VOOR MILIEUKUNDE Studieopdracht: Duurzaam wonen en bouwen als hefboom voor educatie voor duurzame ontwikkeling. Doorlichting van actoren, aanbod en omkadering en aanbevelingen voor het beleid

Nadere informatie

KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK. Versie 2015 02 20

KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK. Versie 2015 02 20 KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK Versie 2015 02 20 1 Inhoud Afkortingen... 5 Voorwoord... 8 A. Nationaal regelgevingskader: wet- en regelgeving...

Nadere informatie

De zesde staatshervorming

De zesde staatshervorming De zesde staatshervorming De administratieve voorbereiding binnen de Vlaamse overheid mei 2013 1. Inleiding 4 2. Voorgeschiedenis 5 A. Vlaamse administratie van 1980 tot nu 5 B. Vlinderakkoord van oktober

Nadere informatie

in de wereld van werk

in de wereld van werk Sterk in de wereld van werk Uw belangen behartigen Onze kernopdracht is de gemeenschappelijke belangen behartigen van alle Federgon-sectoren. Wij: vertegenwoordigen deze sectoren en komen op voor hun belangen

Nadere informatie

NAAM: BERT WAUTERS LEEFTIJD: 23 PLAATS: SLEIDINGE TEELT: VARKENS EN AKKERBOUW

NAAM: BERT WAUTERS LEEFTIJD: 23 PLAATS: SLEIDINGE TEELT: VARKENS EN AKKERBOUW NAAM: BERT WAUTERS LEEFTIJD: 23 PLAATS: SLEIDINGE TEELT: VARKENS EN AKKERBOUW Bert Wauters is een jonge, hoog opgeleide landbouwer. Hij studeerde drie jaar agro-biotechnologie met als afstudeerrichting

Nadere informatie

Brussel, 28 augustus 2007 Jargonlijst. Jargonlijst. Sociaal-Economische jargonlijst

Brussel, 28 augustus 2007 Jargonlijst. Jargonlijst. Sociaal-Economische jargonlijst Brussel, 28 augustus 2007 Jargonlijst Jargonlijst Sociaal-Economische jargonlijst Soms staat bij de betekenis van een term een toevoeging: - "in België": hiermee wordt aangegeven dat een term correct Nederlands

Nadere informatie

Haal eruit wat erin zit

Haal eruit wat erin zit Wegwijs in de ACV-dienstverlening Haal eruit wat erin zit www.acv-online.be 3 Wegwijs in de ACV-dienstverlening Haal eruit wat erin zit Het ACV heeft veel te bieden op het gebied van werk en inkomen. Het

Nadere informatie

DE BEVOEGDHEDEN VAN DE OVERHEDEN DIE IN BELGIË VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERANTWOORDELIJK ZIJN...p.2

DE BEVOEGDHEDEN VAN DE OVERHEDEN DIE IN BELGIË VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERANTWOORDELIJK ZIJN...p.2 1 INHOUDSOPGAVE...p.1 DE BEVOEGDHEDEN VAN DE OVERHEDEN DIE IN BELGIË VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERANTWOORDELIJK ZIJN...p.2 I. ALGEMEEN II. III. IV. DE OVERLEGORGANEN TUSSEN DE FEDERALE OVERHEID,

Nadere informatie

houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 stuk ingediend op 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 26 oktober (-2010) Ontwerp van decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Bijlagen

Nadere informatie

Voorstel voor een duurzaamheidsbarometer voor de Kust

Voorstel voor een duurzaamheidsbarometer voor de Kust Voorstel voor een duurzaamheidsbarometer voor de Kust Projectleider: Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden Projecthouder: Ecolas Deze publicatie dient als volgt geciteerd te worden:

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MEERJARIG NATIONAAL CONTROLEPLAN VAN BELGIË 2012-2014

GEÏNTEGREERD MEERJARIG NATIONAAL CONTROLEPLAN VAN BELGIË 2012-2014 GEÏNTEGREERD MEERJARIG NATIONAAL CONTROLEPLAN VAN BELGIË 2012-2014 Gedrukt op papier dat voldoet aan het FSC-label. Geïntegreerd meerjarig nationaal controleplan van België 2012-2014 MANCP 2012-2014, versie

Nadere informatie

Welkom bij Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen

Welkom bij Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen Welkom bij Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen onze missie Voka wil als het meest nabije, invloedrijke en professionele netwerk van ondernemers en de representatieve organisatie van ondernemingen

Nadere informatie

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, juli 2014 Titel publicatie (Cover (Cover titel) titel) Ondertitel publicatie

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 842 (2010-2011) Nr. 10 30 juni 2011 (2010-2011) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 842 (2010-2011) Nr. 10 30 juni 2011 (2010-2011) stuk ingediend op stuk ingediend op 842 (2010-2011) Nr. 10 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan,

Nadere informatie

Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 19.3.1954 (B.S. van 25.4.1954) en K.B. van

Nadere informatie

HAAL ERUIT WAT ERIN ZIT

HAAL ERUIT WAT ERIN ZIT HAAL ERUIT WAT ERIN ZIT Wegwijs in de ACV-dienstverlening HAAL ERUIT WAT ERIN ZIT Wegwijs in de ACV-dienstverlening Het ACV heeft veel te bieden op het gebied van werk en inkomen. Het ACV-lidmaatschap

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

Voor elk van deze 3 groepen volgt de gegeven informatie volgens eenzelfde structuur.

Voor elk van deze 3 groepen volgt de gegeven informatie volgens eenzelfde structuur. Wegwijs Mobiliteit 2 Inleiding De Koepel Milieu en Mobiliteit (Komimo) stelt voor: Wegwijs Mobiliteit. Uit een kleinschalige bevraging bij verschillende organisaties die werken rond mobiliteit blijkt dat

Nadere informatie

Actieplan voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek 2012-2020

Actieplan voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek 2012-2020 Actieplan voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek 2012-2020 JANUARI 2012 Inhoudsopgave DEEL I: ALGEMEEN KADER 5 1 INLEIDING 5 2 PROBLEEMANALYSE 5 3 ADVIEZEN 10 3.1

Nadere informatie