28 augustus Letterwoordenlijst. Sociaal-economische letterwoordenlijst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "28 augustus 2007. Letterwoordenlijst. Sociaal-economische letterwoordenlijst"

Transcriptie

1 28 augustus 2007 Letterwoordenlijst Sociaal-economische letterwoordenlijst

2 Deze letterwoordenlijst bevat naast algemene sociaal-economische letterwoorden ook de letterwoorden voor de ledenorganisaties van de Vlaamse sociale partners De in vetjes opgenomen letterwoorden zijn de gewijzigde en/of nieuw opgenomen letterwoorden. AAP Assisterend Academisch Personeel (bv. In universiteiten) ABVV Algemeen Belgisch Vakverbond ABVV-textiel, kleding en Diamant Groepeert de arbeiders uit de textiel, kleding, wasserijen, terugwinning van lompen, kleermakers, vlasbereiding, leerlooierij, industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, distributieondernemingen kleding en textiel, diamantnijverheid. AC Algemene Centrale (ABVV) ACLVB Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België ACOD Algemene Centrale der Openbare Diensten (ABVV) ACV Algemeen Christelijk Vakverbond van België ACV- Bouw en Industrie Algemeen Christelijk Vakverbond beroepscentrale hout, bouw en diverse industrieën ACV-Energie en chemie Verdedigt de belangen van arbeiders en arbeidsters uit de mijnnijverheid, de petroleumsector, de sector gas en elektriciteit, de chemische sector, de ledersector en van de kappers en schoonheidsspecialisten. ACV-Metaal Verdedigt de belangen van arbeiders en arbeidsters uit de ijzernijverheid, non-ferro en edele metalen, garages, metaal-, machine- en elektrische bouw, van elektriciens, koetswerk, metaalhandel en van werknemers uit grote kleinhandelszaken en uitzendkrachten in deze sectoren. ACV-Textura 1 Verdedigt de belangen van arbeiders en arbeidsters in de textiel- en kledingindustrie, wasserijen en bijhorende sectoren zoals jute, recuperatie van kleding, breiwerk, vlas, ververij,... ACV- Transcom 2 ACV-centrale Transport en Communicatie 1 Vervangt CCTKB- Christelijke Centrale der Textiel- en kledingbewerkers van België 2 Vervangt de CVCC (Centrale voor Communicatie en cultuur) en de CVD (Centrale voor Vervoerarbeiders en Diamantarbeiders) die beide werden ontbonden. 2

3 ACV-Voeding en Diensten Verdedigt de belangen van arbeiders en arbeidsters uit de voedingsnijverheid en handel in voedingswaren, schoonmaak en ontsmettingsnijverheid, tuin-, land- en bosbouw, horeca (ook voor bedienden en kaderleden), filmbedrijf, huispersoneel, grootwarenhuizen, bewakingsdiensten, huisbewaarders. Ook arbeiders/arbeidsters uit het vrij onderwijs, banken en de socio-culturele sector kunnen rekenen op ACV-Voeding en Diensten. ACW Algemeen Christelijk Werknemersverbond; koepel van christelijke werknemersorganisaties ACTIRIS 3 Samentrekking van Actief en IRIS, arbeidsbemiddelingsorganisatie van het Brussels Gewest ADMB Dienstengroep voor zelfstandigen AGHA Antwerpse Gemeenschap voor de Haven AGION Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs AGORIA Multisectorfederatie van de technologische industrie AGRIV Vereniging voor Agro-industrie in Vlaanderen AKAL Aannemerskollektief voor Kabel - en Leidingleggers AlnB Associatie van interieurarchitecten van België AMO Arbeidsmarktobservatorium ANRE Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie van de Administratie Economie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ANPCB Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden AOB Adviesbureau voor Opleiding en Beroep APA Algemeen Plan van Aanleg APKB Algemene Principes Koninklijk Besluit ASO Algemeen Secundair Onderwijs ATB Arbeidstraject Begeleiding personen met een handicap ATP Administratief en Technisch Personeel in onderwijs AVBS Algemeen Verbond der Belgische Siertelers AWP Algemeen Waterzuiveringsprogramma AWW Algemeen Welzijnswerk BAM Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel BAMA Bachelor en master in het hoger onderwijs BB Boerenbond 3 Voorheen BGDA: Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling 3

4 B2B Business to business BBB Beter Bestuurlijk Beleid BBM Bureau voor Bedrijfsadvies en Marketing BBP Bijzonder Bestemmingsplan BBP Bruto Binnenlands Product BBT Best Beschikbare Technieken BBTK Bond der Bedienden, Technici en Kaders van België (ABVV) BDBH Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel BEA Budget voor Economisch Advies BeCA Belgian Cockpit Association BECI Brussels Enterprises Commerce and Industry BELBAG Belgische Federatie van Grind- en Zandbaggerwerken BELGAPOM Belgische aardappelhandel en verwerking BENELUX België, Nederland en Luxemburg BESKO Beroepsvereniging voor schoonheidsspecialiste(s)n en kosmetologie BEV Betaald Educatief Verlof BEVEKA Belgisch Verbond van de Kaashandel BEXSIA Belgian Executive Search Association BFB Belgische Federatie van Beroepsfotografen BFBV Belgische Federatie der Brandstofverdelers BFEC Belgium Flanders Exchange Center BGDA Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling BIS Begeleid Individueel Studeren BJB Bijzondere Jeugdbijstand BKO Buitenschoolse Kinderopvang BLEU Belgisch Luxemburgse Economische Unie BLO Buitengewoon Lager Onderwijs BLOSO Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie BM-ers Bestaansminimumtrekkers BNCTO Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding BNP Bruto Nationaal Product BOF Bijzonder Onderzoeksfonds BPA Bijzonder Plan van Aanleg BRP Bruto Regionaal Product BSO Beroepssecundair Onderwijs 4

5 BTB Belgische Transportarbeidersbond (ABVV) BTW Belasting op de Toegevoegde Waarde BULO Buitengewoon Lager Onderwijs BUSO Buitengewoon Secundair Onderwijs BVB Belgische Vereniging van Banken BVVO Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen BWM Begeleidingscel Werkgelegenheid Migranten CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst CAW Centra voor Algemeen Welzijnswerk CBB Confederatie der Brouwerijen van België CBO Centrum voor Beroepsopleiding CCEG Controlecomité voor Elektriciteit en Gas CCOD Christelijke Centrale van de Openbare Diensten CCW Conféderation Construction Wallonne CDO Centrum voor deeltijds onderwijs CEPRO Centrum voor Productontwikkeling Centrale van de Voeding- Horeca-Diensten Verenigt alle arbeiders en arbeidsters uit de industrie en de voedingshandel en de werknemers uit de Horeca en de Diensten, ABVV-beroepscentrale CES Centrum voor Economische Studiëen CESI Confédération Européenne des Syndicats Indépendants (Europese Confederatie van Onafhankelijke Vakbonden) CESRBC Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles- Capitale CESRW Conseil Economique et Social de la Région Wallonne CEVORA Centrum voor Vorming en Opleiding van het Aanvullend Paritair comité van de bedienden CCGZ Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg CGKR Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding CGVB Centrum voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze CIB Centrum voor Industrieel Beleid CIG Centrum voor Integrale Gezinszorg CIP Centrum voor Informatieverstrekking en Promotie voor de KMO CITES Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna CKG Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning CKVB Beroepsfederatie van Vlaamse recreatieondernemers CLB Centra voor Leerlingenbegeleiding 5

6 CLG Centrum voor Levens- en Gezinsvragen CLB Nationale centrale voor kleine en middelgrote levensmiddelenbedrijven CLSB Coördinatiecentrum voor Liberaal Socio cultureel Beleid CMB Centrale der Metaalindustrie van België (ABVV) CNOC Commissie voor de Normalisatie van de Openbare Comptabiliteit COBELPA Vereniging der Belgische fabrikanten van Papierdeeg, Papier en Karton COBOT Centrum voor Opleiding, Bij en Omscholing voor de Textiel en Breigoednijverheid COBRA Competentie en Beroepenrepertorium voor de Arbeidsmarkt COC Christelijke Onderwijs Centrale COGECA Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Gemeenschap COSTA Conferentie over de Staatshervorming COV Christelijk Onderwijzersverbond CPB Comité voor Preventie en Bescherming op het werk CPOS Centrum voor Pedagogische Opleidingen en Studieën CRB Centrale Raad voor het Bedrijfsleven CREG Commissie voor Regulering van Elektriciteit en Gas CRM Customer Relationship Management CSB Centrum voor Sociaal Beleid CSPO Confederatie van Social Profit Ondernemingen CVD Centrum voor Deeltijdse Vorming CVK Centrum voor Kadervorming van het VSOA DAC Derde Arbeidscircuit DAV Dienst Administratieve Vereenvoudiging DBO Dienst Beroepsopleiding DBSO Deeltijds Buitengewoon Secundair Onderwijs DFN Duitsland Frankrijk Nederland DIB Directe Investeringen in het Buitenland DIGO Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs DIRV Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen DIV Dienst Investeren Vlaanderen DIVA Dienst Informatie Vorming en Afstemming (van de Vlaamse overheid) DS Dienst voor de Scheepvaart 6

7 DVO ECB ECR EDCTP EDI EDP EDUCAM EDU+ EFRO EFQM EMAS EMU EPR EOR ERSV ESF ESF 3 ESRBHG ESRF ESSENSCIA 4 ET EU EURES EVC EVA EVA-priv EVA-pub EVV FAB FACAW FBAA Dienst voor Onderwijsontwikkeling Europese Centrale Bank Efficient Consumer Response European and Developing Countries Clinical Trials Partnership Electronic Data Interchange Electronic Data Processing Opleidingscentrum van en voor de autosector en de metaalaanverwante sectoren. Sectorfonds voor de Groene Sectoren Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling European Foundation for Quality Management Europees Milieubeheers- en Milieu-auditsysteem Europese Muntunie Energieprestatieregelgeving Europese Ondernemingsraad Economisch Regionaal Samenwerkingsverband Europees Sociaal Fonds Europees Sociaal Fonds : alles wat met HRM heeft te maken, opleiding voor werkzoekenden en werkenden Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest European Synchroton Radiation Facilities Federatie van de chemische industrie en van life sciences Eindtermen Europese Unie European Employment Services Erkennen van Verworven Competenties Extern Verzelfstandigd Agentschap Extern Verzelfstandigd Agentschap- privaatrechtelijk vormgegeven Extern Verzelfstandigd Agentschap publiekrechtelijk vormgegeven Europees Vakverbond Nationale Federatie der Beroepsautoscholen van België Federatie van Autonome centra voor Algemeen Welzijnswerk Federatie van de Belgische Autobus en 4 Voorheen FEDICHEM: Federatie van Chemische Industrie 7

8 FBJ FCBO FCUD FDBW FDGG FDWTC FEBE FEBELCEM FEBELGRA FEBEM FEBETRA FEBIAC FEDERGON FEDETAB FEDIEX FEDIS FEDOZ FEDUSTRIA 5 FEE FETRA FEVERMAT FEVIA FFPE FFEU FIGAS FIOV FIVA FLAG Autocarondernemers en van de reisorganisatoren Fonds voor Bijzondere Jeugdbijstand Car & Bus Opleiding vzw Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten Federatie Diensten Begeleid Wonen Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Federale Diensten van de Eerste Minister, Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Federatie van de Betonindustrie Federatie van de Belgische Cementnijverheid Federatie van de Belgische Grafische industrie Federatie Belgische Milieubedrijven Federatie van Belgische transporteurs Belgische Federatie der Auto- en rijwielnijverheid Federatie van partners voor werk Belgisch Luxemburgse Federatie der Tabaksverwerkende Industrieën Verbond van Ontginnings- en veredelingsbedrijven van onbrandbare gesteenten Federatie van de Distributieondernemingen Federatie der Zelfstandige Doe het Zelfhandelaars Belgische Federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie Federatie Elektriciteit en Elektronica Federatie der Papier- en Kartonverwerkende Bedrijven Federatie voor Verhuur van Materialen en diensten Federatie van de Voedingsindustrie Fédération de la fonction publique Européenne Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven Verbond der Gasnijverheid Fonds ter bevordering van het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij en Aquacultuursector Flemish Aerospace Group 5 Voorheen : Febelhout (Federatie van de Hout- en Meubelindustrie) en Febeltex (Federatie Belgische Textielindustrie) 8

9 FOCI Fonds Culturele Infrastructuur FOD Federale Overheidsdienst FONDSCHEM Fonds ter bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven van risicogroepen en bedienden in de scheikundige nijverheid FOPAS Fonds voor opleiding in de verzekeringssector FOS Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg FOST+ Fond de soutien pour le tri Erkend organisme voor de uitvoering van de terugnameplicht voor huishoudelijk verpakkingsafval FOVIG Federatie van Ouderverenigingen en Gebruikersraden in Instellingen voor Personen met een Handicap FRDO Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling FTE Full-Time Equivalent FTI Flanders Technology International FTML Fonds voor tewerkstelling en opleiding in de metaalverwerkende nijverheid Limburg FVB Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid FVIB Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen FWS Federatie van Wervings- en Selectiebureaus FWSCW Federatie van Werkgevers van Sociaal-Cultureel Werk FWO Vlaanderen Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen G-8 Intergouvernementeel forum van acht vooraanstaande industrielanden GATT 6 General Agreement on Trade and Tariffs. GBP Gemeentelijk Bestemmingsplan GEN GEN GENO GESCO GEWOP GIMV GIS Gft afval GGO GMO GNOP Gewestelijk Expresnet Grote Eenheden Natuur Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling Gesubsidieerde Contractueel Gewestelijk Ontwikkelingsplan Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen nv Geografische Informatiesysteem Groente -, fruit en tuinafval Genetisch Gemodificeerde Organismen Gewestelijk Milieu overleg Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan 6 Is vervangen door de WHO, de Wereldhandelsorganisatie 9

10 GO Gemeenschapsonderwijs GPBV Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging GPM Global Presenteism Management GRAFOC Grafisch Opleidingscentrum GRB Groot Referentiebestand GRIP Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap burgerrechtenorganisatie Groene Kring Beweging voor jonge land- en tuinbouwers HACCP Hazard Analysis for Critical Control Point HIVA Hoger Instituut voor de Arbeid HO Hoger Onderwijs + universitair onderwijs HORECA Hotel, restaurant en café HRBB Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur HRF Hoge Raad voor Financiën HRM Human Resources Management HRW Hoge Raad voor de Werkgelegenheid HSO Hoger Secundair Onderwijs HST Hoge Snelheidstrein IAB Internationaal Arbeidsbureau IAO Internationale Arbeidsorganisatie. Zie ook ILO IBF Interdepartementaal Begrotingsfonds IBO Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming IBO Initiatieven Buitenschoolse Kinderopvang ICCM Intercultureel Centrum voor Migranten ICEM Interdepartementale Commissie voor Etnisch culturele Minderheden ICO Intercultureel onderwijs ICT Informatie- en Communicatie Technologie IDPB Interne Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk IEP Instituut voor Economische Promotie IGC Intergouvernementele Conferentie IHE Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie IISA Interuniversitair Instituut voor Arbeidsmarktonderzoek IKMO Interbedrijfsgeneeskundige Dienst voor de KMO IKZ Integrale Kwaliteitszorg ILO International Labour Organisation = IAO ILVO Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek IMO Internationale Maritieme Organisatie 10

11 INOM Instituut voor Naschoolse Opleiding in de Metaalverwerkende nijverheid INR Instituut Nationale Rekeningen IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change IPPC Integrated Pollution Prevention and Control IPV Instituut voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid ISG Informatiesysteem Gezondheidszorg ISO International Standard Organisation IT Informatietechnologie IVA Instituut voor de verbetering van de Arbeidsvoorwaarden IVA Intern Verzelfstandigd Agentschap IVA-rp Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid IVAH Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen IVOC Instituut voor Vorming en Opleiding in de Confectie IVON Integraal Verweving en Ondersteunend Netwerk IVVV Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen IWETO Instituut voor Wetenschappelijk Technisch Onderzoek IWT- Vlaanderen Inventarisatie van het Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek in Vlaanderen JAC Jongeren Advies Centra K & G Kind en Gezin KAJ Kristelijke Arbeidersjongeren KAV Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging KBA Kosten Batenanalyse KBG Kristelijke Beweging van Gepensioneerden KCML Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest KER Kindeffectrapport Kga Klein giftig afval KISS Kandidaten Informatie- en Selectiesysteem ; sollicitatiebank VDAB KLJ Katholieke Landelijke Jeugd KMO Kleine & Middelgrote Onderneming KOMEET KMO-Opleidingsplannen: het ontwikkelen van een Methodiek voor het Efficiënt en Effectief Trainen 11

12 KSO Kunstsecundair Onderwijs KVG Katholieke Vereniging Gehandicapten KVLV-agra Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen KWB Kristelijke Werknemersbeweging KWO Koude Warmte Opslag LAT-plicht LangeAstandsTransport (LAT-plicht) LBC NVK Landelijke Bedienden Centrale Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel LCM Landsbond der Christelijke Mutualiteiten LEATHER Nationaal verbond van detaillisten in schoeisel -, leder -, marokijnwaren LEI Landbouweconomisch Instituut LIMOB Limburgs Instituut van de Metaalverwerkende Nijverheid LKC Landelijke Coördinatiecentra LKC Lokaal Klantencentrum VDAB LLM Landsbond van Liberale Mutualiteiten LISOV Liberale Syndicale Omroepvereniging LO Lager Onderwijs LOGO Lokaal Gezondheidsoverleg LOGOS Het vormingsfonds van het Paritair Comité nr. 226 (PC 226) voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken. LRM Limburgse Reconversie Maatschappij LRV Landelijke Rijverenigingen LSO Lager Secundair Onderwijs MAF Maximumfactuur MAP Mestactieplan MARIBEL Model for Rapid Investigation of the Belgian economy MARKANT Middenstandsvrouwen MBO Milieubeleidsovereenkomst MBZ Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen nv MER Milieu Effect Rapportering MER-VR Milieueffect- en veiligheidsrapportage MIA Mobiliteit Infrastructuurwerken Antwerpen MiNa Fonds Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur MiNa-Raad Milieu en Natuurraad MIRA-rapport Milieu en Natuurrapport MIP Milieu-Innovatieplatform 12

13 MIVA MKG MMD MPI MOD MORA MOU MVEN MVO NABIC NACEBO NAMEV NAR NAREDI NAV NAVEM NAVEMA NAVETEX NBB NBOS NBVDM NBVVD NCB NCL NEC NEHAP NELECTRA NEOS 7 NFS NGO NIS Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer Antwerpen Minimale Klinische Gegevens Multi Media Diensten Medisch Pedagogische Instellingen Managementondersteunende diensten Mobiliteitsraad Memorandum of Understanding Metaalverwerkende en Elektrotechnische Nijverheid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nationale Beroepsvereniging Installateurs Centrale verwarming Nationale Centrale voor metaal -, hout en Bouwvakondernemingen Nationale beroepsvereniging Meubelvertegenwoordigers Nationale Arbeidsraad Handel en nijverheid in Natuur -, Reform en Dieetwaren Nationaal Architectenverbond Nationale Vereniging voor Meubelhandelaars Nationale Vereniging voor Manegehouders Nationaal Verbond van Textiel- en kledingdetaillisten Nationale Bank van België Nationale Beroepsvereniging van het Orthopedisch Schoeisel Nationale Beroepsvereniging van Detailhandelaars in Meststoffen Nationale Beroepsvereniging van Veevoederdetaillisten Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf Nationale Centrale Landbouw Nieuw Economisch Circuit National Environmental Health Actionplan Nationaal Plan over milieu en gezondheid Nationaal verbond voor zelfstandige Elektriciens en handelaars in elektrische toestellen Netwerk van Ondernemende Senioren Netto te Financieren Saldo Niet Gouvernementele Organisatie Nationaal Instituut voor de Statistiek 7 Voorheen CRM : Clubs voor Rustende Middengroepen 13

14 NKV NME NMBS NSP NT2 NVAO NVE NVHE NVK NVKVV NVMS NVMSV NVOB NVOH NVP NVS NVZ NWWZ O & O OBMB OCH OCIV OCMW ODE OESO OIVO oko 8 OOTB OR Nationale Kappersvereniging Natuur en Milieu-educatie Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Nationale Sector Politie (behoort tot het VSOA) Nederlands Tweede Taal Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie Nationaal Verbond voor Eierhandelaars Nationaal Verbond der Houtverwerkende Ambachten Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel, zie LBC Nationaal Verbond van Katholieke Verpleegkundigen en Vroedvrouwen Nationaal Verbond van Maatschoenmakers en Schoenherstellers Nationaal Verbond van Medisch-Sociale Verenigingen Nationale Vereniging voor Outplacementbureaus Nationaal Verbond van Onafhankelijke Handelaars Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen Nationaal Verbond van Slachthuizen en vleesuitsnijderijen Flanders Meat Board Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen Niet Werkende Werkzoekenden Onderzoek & Ontwikkeling Opleidings- en tewerkstellingsfonds voor de bedienden van de metaalverwerkende nijverheid van Brabant Opleidingscentrum Hout Overlegcentrum voor Intergratie van Vluchtelingen Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Organisatie voor Duurzame Energie Organisatie voor de Economische Samenwerking en Ontwikkeling Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties Overleg Kunstenorganisaties Overleg Opleidings- en Tewerkstellingsprojecten Brussel Ondernemingsraad; inspraakorgaan in bedrijven met minimum 100 werknemers 8 Voorheen VDP: Vlaamse Directies voor Podiumkunsten 14

15 ORI Orde van de Raadgevende Ingenieurs en van de Engineeringsbureaus OSP Onderwijs Sociale Promotie OTB Ondergronds Transport door Buisleidingen OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij OVMB Onderlinge Verzekering voor Middenstand en Beroepen OVO Overleg Vlaams Overheidsinitiatief OVO Ondernemers voor Ondernemers OVV Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen OWS Outplacement, Werving en Selectie PAB Persoonsgebonden Assistentiebudget PBW Programma ter Bevordering van de Werkgelegenheid in de niet-commerciële sector PCS Port Community Services Portal PEP Personeelsefectiefplan PGB Persoonsgebonden Budget PIP Personeelsinvullingsplan PLOT Plaatselijk Loket voor Tewerkstelling PMS-centra Psycho Medisch Sociale centra. Is vervangen door CLB PMV Participatiemaatschappij Vlaanderen POM Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen POP Persoonlijk Opleidingsplan POR Persoonlijke Ontwikkelingsrekening POW Pluralistisch Overleg Welzijnswerk PPG Pluralistisch Platform Gehandicaptensector PPJ Pluralistisch Platform Jeugdzorg PPS Publieke Private Samenwerking PWA Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWR Permanente Werkgroep Risicogroepen Q* VIZO-kwaliteitslabel voor automatische erkenning voor adviseurs erkenningsregeling adviescheques RDBB Regionale Dienst voor Beroepsopleiding in Brussel REG Rationeel Energieverbruik REGISTER Nationaal Verbond van zelfstandige meesterkleermakers, modeontwerpers en textieldesigners REH Ruimtelijk-Economische Hoofdstructuur REN Regionaal Expertisenetwerk RESOC Regionaal sociaal-economisch overlegcomité REVA Revalidatiecentra 15

16 R & D RIA RIE RITS RIZIV RSV RSZ RTC RUP RVS RVT RUP RVA RWZI SAR SAR RWO SAR VAB SAV SBB SELOR SERA SERR SERV SFB SFSOO SFP SFV SIF SIT SINE SLC SOVERVLAG SLN Research & Development Reguleringsimpactanalyse Reguleringsimpactevaluatie ReguleringsImpactToets Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Rijks Sociale Zekerheid Regionaal Technologisch Centrum Ruimtelijk uitvoeringsplan Raad van State Rust- en Verzorgingstehuis Ruimtelijke Uitvoeringsplan Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Rioolwaterzuiveringsinstallaties Strategische Adviessraad Strategische Adviessraad Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Strategische Adviessraad Vlaamse Adviesraad Bestuurszaken Koninklijke Beroepsvereniging Goederenvervoerders Accountants, belastingconsulenten, juridisch adviseurs, milieuadviseurs Selectiebureau van de Federale Overheid Sociaal-economisch Rapport Sociaal-Economische Raden van de Regio s Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Sociaal Fonds Bouwnijverheid Sociaal Fonds van de Schoonmaak- en Ontsmettingsondernemingen Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten Sociaal Fonds voor het Goederenvervoer e aanverwante actviteiten voor rekening van derden Sociaal Impulsfonds Samenwerkingsinitiatieven Inzake Thuisverzorging Sociale inschakelingseconomie Sociaal Liberale Coöperatieve Socialistische Vereniging van Vlaamse Gezondheidsvoorzieningen Steunpunt Lokale Netwerken 16

17 SM Socialistische Mutualiteiten SMART Specifiek- Meetbaar- Acceptabel- Realistisch - Tijdsgebonden SO Secundair Onderwijs SOCIARE 9 Socioculturele Werkgeversfederatie. SOFIM Sociaal Secretariaat voor KMO s SOM Socialistische Omroep Maatschappij SOZM Strategie in het Ondernemen van de Zorg voor Monumenten SPORTA-VSB SPORTA- Vereniging voor Sportbeoefenaars (ACV) SPM Strategisch Plan Minderhedenbeleid SPRE Strategisch Plan Ruimtelijke Economie SST Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling SSW Samenwerkingsverband Sociale Werkplaatsen STC Subregionaal Tewerkstellingscomité STD Subregionale Tewerkstellingsdienst STV Stichting Technologie Vlaanderen. Is vervangen door STV- Innovatie & Arbeid SVB Sauna Vereniging België SVMB Sociaal Verzekeringsfonds voor Middenstand en Beroepen SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats SYNTRA Opleidingscentra voor zelfstandig ondernemen, (voorheen CMO) T-K-D Textiel, Kleding en Diamantcentrale (ABVV) TA Technology Assessment TLH Tunnel Liefkenshoek nv TIVO Tewerkstellingsimpact Vrij Onderwijs TOFAM Tewerkstellings- en Opleidingsfonds voor Arbeiders in de Metaalverwerkende Nijverheid (Oost- en West-Vlaanderen) TOK Tewerkstelling en Opleiding voor Kansarmen TOV Taxi Openbaar Vervoer TOFAM Tewerkstellings- en opleidingsfonds voor Arbeiders in de Metaal TPM Total Production Maintenance TQM Total Quality Management TSB- 50+ TSB-58+ Terbeschikkingstelling vanaf 50 of 58 jaar: vervroegde uitstapregeling in het onderwijs 9 Voorheen FWSCW: Federatie van Werkgevers van Sociaal-Cultureel Werk 17

18 TSO Technisch Secundair Onderwijs TUL Transnationale Universiteit Limburg UMTS Universal Mobile Telecom System UNCED United Nations Conference on Environment and Development UNECE United Nations Economic Commission for Europe UNICE Unie van de Europese Industrie en werkgeversbonden UNITAN Belgisch verbond voor Lederlooierij en Zeemtouwerij UNIZO Unie van Zelfstandige Ondernemers 10 UWE Union Wallonne des Entreprises VAB Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken VAH Vlaamse Autonome Hogescholen VAPH 11 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap VBO Verbond van Belgische Ondernemingen VCB Vlaamse Confederatie Bouw VCIM Vlaams Centrum voor de Integratie van Migranten VCK Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg VCM Vlaamse Christelijke Mutualiteiten VCPB Vlaamse Commissie voor Preventief Bedrijfsbeleid VCSPO Vlaamse Confederatie van Social Profit Ondernemingen VCVO Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDOB Vragenlijst Detectie Opleidingsbehoeften Bedrijven VDOB Vlaamse Dienst voor Opleiding en Begeleiding VDP Vlaamse Directies voor Podiumkunsten VDV UNIZO-organisatie voor de zelfstandige voedingsdetailhandel VEGB Vereniging van Elektriciteit en Gasbedrijven in België VEGRAB Vereniging van Grafische zelfstandige Bedrijven VEKMO Veiligheids- en Milieudienst voor de KMO VELO PROFI Verbond van Fietsen en Bromfietsenhandelaars VEN Vlaams Ecologisch Netwerk VESOC Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité VESOFO Vereniging van de Sociale Fondsen van de non profitsector 10 Voorheen NCMV, de Organisatie voor Zelfstandige Ondernemers 11 Voorheen VFSIPH: Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap 18

19 VEV VFIK VFLD VGC VGI VHC VHM VIA VIA VIA2 VIASP VIB VIBAM VIF VIG VILT VIONA VIPA VIREG VITO VIVO VIZO VKW VLAB VLAB VLABINVEST VLACORO VLAM VLAM VLAMEF VLAO VLAREBO VLAREA VLAREM Vlaamse Economische Vertegenwoordiger Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen Vlaams Fonds voor de Lastendelging Vlaamse Gemeenschapscommissie Verbond der Glasindustrie Vlaamse Havencommissie Vlaamse Huisvestingsmaatschappij Vlaams Investeringsfonds voor de Agro-sector Vlaams Intersectoraal Akkoord Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector Vlaams Interuniversitair instituut voor Biotechnologie Vormingsinitiatief voor Bedienden in de Antwerpse Metaalnijverheid Vlaams Infrastructuurfonds Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden Vlaams Instituut voor Rationeel Energiegebruik Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek Vlaams Instituut voor Opleiding en Vorming in de Social Profit Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaams Actieprogramma Biotechnologie Investeringsfonds voor Grond en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant Vlaamse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening Vlaamse Agromarketing Vlaams Promotiecentrum voor Agro en Visserijmarketing Vlaamse Metaal Federatie voor de KMO Vlaams Agentschap Ondernemen Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering Vlaams Regelement voor Afvalvoorkoming en -beheer Vlaams Reglement op de Milieuvergunningen 19

20 VLHORA VLIF VLTR VLI VLIET VLIF VLIR VLOR VLM VMH VMM VMSW VMW VN VOB VODO VOI VOKA 12 VOLT VOMEC VORMELEK VORMETAL VOV VOSEC VPM VPS VRA VRC VREG VRIND VRWB VSKO Vlaamse Hogescholenraad Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Vlaamse Land- en Tuinbouwraad Vlaamse Luchtvaart Industriëen Vlaams Impulsprogramma Energietechnologie Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Vlaamse Interuniversitaire Raad Vlaamse Onderwijsraad Vlaamse Landmaatschappij Vlaamse Milieuholding nv Vlaamse Milieumaatschappij Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Verenigde Naties Vlaams Overleg Bewonersbelangen Vlaams Overlegorgaan voor Duurzame Ontwikkeling Vlaamse Openbare Instelling Vlaams netwerk van ondernemingen Vlaamse Onderzoekseenheid voor Landbouw- en Tuinbouweconomie Vlaams Overlegplatform voor de Meerwaardeneconomie Opleidingsfonds voor Elektriciens Vormingscentrum voor de bedienden van de Metaalverwerkende Nijverheid (Oost- en West- Vlaanderen) Vereniging van Openbare Verzorgingsinstellingen Vlaams Overlegplatform voor Sociale Economie Vlaamse Participatiemaatschappij Vlaams Personeelsstatuut Vlaamse Raad van Autobus en autocarondernemers en van reisorganisatoren Vlaams Regionaal Comité ( Vlaams ACV) Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt Vlaamse Regionale Indicatoren Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 12 Voorheen : VEV (Vlaams Economisch Verbond) en Kamers van Koophandel 20

21 VSO Verbond Sociale Ondernemingen VSOA Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt VVDG Vereniging van Diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap VVSG Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten VVI Verbond der Verzorgingsinstellingen VVM Vlaamse vervoermaatschappij (De Lijn) VTE Voltijdse Equivalenten VTN Versterking Transit Netwerk VTO Vlaams Technologisch Observatorium VUT Vervroegde Uittredingsregel (in Nederland) VVBAD Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, archief- en documentatiewezen VVO Vlaams Vastgoedoverleg VVSG Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VWI Vlaamse Wetenschappelijke Instelling VWKO Vlaamse Werkgevers Kinderopvang VWM Vlaamse Werkmaatschappij WCB Waalse Confederatie Bouw WEL Water -Energie -Leefmilieu WEP Werkervaringplan WGDO Interdepartementale Werkgroep Duurzame Ontwikkeling WGO Wereld Gezondheidsorganisatie WHO Wereld Handelsorganisatie (Nederlands) World Health Organisation (Engels) WIGW Weduwen, Invaliden, Wezen en Gehandicapten WIV Wetenschappelijk Instituut voor de Gezondheid 13 WIS Werk Informatie Systeem WKK Warmtekrachtkoppeling WSE Werk en Sociale Economie, Steunpunt WSE WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf WTO World Trade Organisation (zie WHO) WVA Wereldverbond van de Arbeid WW Werknemerswelzijn ZAP Zelfstandig Academisch Personeel (bijv. Universiteiten) 13 Het voormalige IHE 21

22 22

in de wereld van werk

in de wereld van werk Sterk in de wereld van werk Uw belangen behartigen Onze kernopdracht is de gemeenschappelijke belangen behartigen van alle Federgon-sectoren. Wij: vertegenwoordigen deze sectoren en komen op voor hun belangen

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 170.504 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 OKTOBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

VERENIGING VAN SECTORALE INSTELLINGEN (V.S.I.), vereniging zonder winstoogmerk Koningsstraat 132 bus 1 1000 BRUSSEL. Ondernemingsnummer: 0454.818.

VERENIGING VAN SECTORALE INSTELLINGEN (V.S.I.), vereniging zonder winstoogmerk Koningsstraat 132 bus 1 1000 BRUSSEL. Ondernemingsnummer: 0454.818. VERENIGING VAN SECTORALE INSTELLINGEN (V.S.I.), vereniging zonder winstoogmerk Koningsstraat 132 bus 1 Ondernemingsnummer: 0454.818.350 Ledenlijst. Datum in Naam, rechtsvorm Adres Datum uit 26/10/1994

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING PUBLICATIEPLAN 1. ALGEMEEN 1.1. OVERHEDEN EN INSTELLINGEN 1.1.1. Europese Commissie Helios II 1.1.2. Federale Overheden 1.1.3. Gewestelijk 1.1.4. Provinciaal 1.1.5. Regionaal 1.1.6. Intercommunaal 1.1.7.

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding,

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding, EWI CJSM Kunsten & Erfgoed Sociaal-cultureel Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) Intermediairen Kunstenloket Vti BAM Muziekcentrum Vlaanderen (MCV) Vlaams Architectuurinstituut (Vai) oko VOBK NICC

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 161.463 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 30 JANUARI 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Definitieve lijst van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren voor 2008

Definitieve lijst van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren voor 2008 Beslissing CRB-NAR 2008 Definitieve lijst van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren voor 2008 PC Nummer Benaming N 101 Nationale Gemengde Mijncommissie (N) (1) (2) 102 Paritair comité

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag

Nadere informatie

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE)

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE) Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties 1 VVP 2 Toerisme Provincie Antwerpen 3 Toerisme Limburg 4 Toerisme Oost-Vlaanderen 5 Toerisme Vlaams-Brabant 6 Westtoer Kunststeden

Nadere informatie

Tabel 9 - Lijst van de paritaire comités

Tabel 9 - Lijst van de paritaire comités Tabel 9 - Lijst van de paritaire comités Nummer Omschrijving 100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd)

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3 1.1. WETGEVING 1.1.1. INLEIDING I Een overzicht geven van alle wetgeving in verband met milieu is haast onbegonnen werk. Hieronder wordt de belangrijkste milieuwetgeving per thema weergegeven. In voorkomend

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be België, een federale staat bestaande uit 3 gewesten. Vlaanderen België Wallonië België = 3 gewesten, nl. Vlaanderen

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2006-2010. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Verdediging van bedienden Solidariteit.

ACTIVITEITENVERSLAG 2006-2010. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Verdediging van bedienden Solidariteit. Welvaart Socialisme Gepensioneerden Bruggepensioneerden Internationaal Jongeren Militantisme Acties Vooruitgang Leden België Dienstverlening Europa Kaderleden ACTIVITEITENVERSLAG 2006-2010 Vrouwen Vakbondsalternatieven

Nadere informatie

KOPPELING DIPLOMA - ADMINISTRATIEF NIVEAU

KOPPELING DIPLOMA - ADMINISTRATIEF NIVEAU BIJLAGE 1-1.- KOPPELING DIPLOMA - ADMINISTRATIEF NIVEAU 1. De volgende diploma's en getuigschriften worden, naar gelang van het administratieve niveau, in aanmerking genomen voor aanwerving bij de diensten

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN Wit-Gele Kruis, 2 BESCHRIJVING PER DOOS 1. Statuten, statutenwijzigingen (o.a. 1984), protocollen, reglementen

Nadere informatie

Lijst van afkortingen

Lijst van afkortingen INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen VIII DEEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Hoofdstuk 1. De ondernemingen die gehouden zijn een vakbondsafvaardiging in te stellen 9 Afdeling 1. De betrokken ondernemingen 9

Nadere informatie

VAN EEN LEESBARE. Is het opmaken van uw vacature een moeilijke opgave? Krijgt u weinig reacties op de vacature zoals ze vandaag is uitgeschreven?

VAN EEN LEESBARE. Is het opmaken van uw vacature een moeilijke opgave? Krijgt u weinig reacties op de vacature zoals ze vandaag is uitgeschreven? CHECKLIST BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN LEESBARE VACATURE Is het opmaken van uw vacature een moeilijke opgave? Krijgt u weinig reacties op de vacature zoals ze vandaag is uitgeschreven? Krijgt u sollicitanten

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2002-2003 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2002

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. TOEPASSINGSGEBIED

1. INLEIDING 2. TOEPASSINGSGEBIED Sectorcomité XVIII pagina 1 van 5 1. INLEIDING Dit sectoraal akkoord is het laatste sectoraal akkoord voor deze legislatuur. Als sluitstuk bouwt dit sectoraal akkoord voort op het regeerakkoord en de beleidsnota

Nadere informatie

MARC Employer Branding Perception being reality Resultaten Randstad Award 2012 Selor 4 oktober 2012 Bedrijfsrapport Overheid Resultaten Randstad Award 2012 Selor 4 oktober 2012 Jan Denys Achtergrond

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk IV - 2. Industrie en Bouw.

Hoofdstuk IV - 2. Industrie en Bouw. Hoofdstuk IV - 2. Industrie en Bouw. 2.1. Omschrijving Voornamelijk kwantitatieve beschrijving van de sector aan de hand van RSZcijfers. Voor de afbakening van de sectoren en de opdeling in subsectoren

Nadere informatie

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

La formation continue Stratégie et évaluation. Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie

La formation continue Stratégie et évaluation. Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie 1 La formation continue Stratégie et évaluation Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie 1 Voortgezette beroepsopleiding: vereisten en voordelen 2 Economische groei Verbetering van

Nadere informatie

KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE BELGIË

KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE BELGIË KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE BELGIË ECONOMISCH JAARRAPPORT 27 Federplast.be Vereniging van Producenten van Kunststof- en Rubberartikelen VZW Association des Producteurs d Articles en Matières Plastiques

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2006 Werknemers Werkzoekenden

Nadere informatie

Haal eruit wat erin zit

Haal eruit wat erin zit Wegwijs in de ACV-dienstverlening Haal eruit wat erin zit www.acv-online.be 3 Wegwijs in de ACV-dienstverlening Haal eruit wat erin zit Het ACV heeft veel te bieden op het gebied van werk en inkomen. Het

Nadere informatie

Loonindexeringen en -aanpassingen in april

Loonindexeringen en -aanpassingen in april Loonaanpassingen in april 2014 Indexeringen en conventionele verhogingen: verwachtingen (nietlimitatief) PC 218: ongeveer + 0,90 % index in januari 2015 GMMI/Sociale uitkeringen: + 2 % in december 2014

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2 I N F O April 2013 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

Overdag schoonmaken? Dag en nacht verschil!

Overdag schoonmaken? Dag en nacht verschil! Overdag schoonmaken? Dag en nacht verschil! Persdossier Persconferentie 19 september 2011 Autoworld Brussel PERSBERICHT Overdag schoonmaken? Dag en nacht verschil! GROOTSCHEEPSE CAMPAGNE MOET BEDRIJVEN

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma (2014-2015) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

Het principe van de sociale voorkeur

Het principe van de sociale voorkeur Vragen naar: Sébastien Pereau E-mail: Sebastien.Pereau@mi-is.be Tel : 02 508 86 81 Fax : 02 508 86 72 http://socialeconomy.fgov.be Ons kenmerk Datum laatste wijziging ESE/30/2 donderdag 24 mei 2007 Betreft:

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 18 Callcenters A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES APRIL 2014

LONEN EN INDEXATIES APRIL 2014 LONEN EN INDEXTIE PRIL 2014 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Eindejaarspremies 2012

Eindejaarspremies 2012 Eindejaarspremies 2012 Myriam Dauphin Ben Kerckx Redactioneel afgesloten op 19 november 2012 Kluwer Ragheno Business Park Motstraat 30 2800 Mechelen tel. (0800) 94 571 fax (0800) 17 529 www.kluwer.be e-mail:

Nadere informatie

Production technology & mechatronics. Bedrijfsgroep Industrial Automation

Production technology & mechatronics. Bedrijfsgroep Industrial Automation Production technology & mechatronics Bedrijfsgroep Industrial Automation 4 Vlaanderen Wallonië Brussel Beleidscellen 14 Business Communities 1700 leden ICT Building Technology Contracting Materials Technology

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF NCMV-ROESELARE

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF NCMV-ROESELARE KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF NCMV-ROESELARE NCMV-Roeselare, 2 BESCHRIJVING PER DOOS Alle jaarlijkse dossiers hebben ongeveer dezelfde indeling: A. Bestuursaangelegenheden

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. houdende bepalingen inzake arbeidsbemiddeling door arbeidsbemiddelingsbureaus opgericht naar privaatrecht

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. houdende bepalingen inzake arbeidsbemiddeling door arbeidsbemiddelingsbureaus opgericht naar privaatrecht Stuk 367 (1992-1993) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSE RAAD ZITITNG 1992-1993 15 JUNI 1993 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer E. Schuermans C.S. - houdende bepalingen inzake arbeidsbemiddeling

Nadere informatie

LONEN EN INDEXATIES APRIL 2015. 1. Indexaties

LONEN EN INDEXATIES APRIL 2015. 1. Indexaties LONEN EN INDEXTIE PRIL 2015 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag nr.

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB De tewerkstellingscel van de technische bedrijfseenheid N.V. AMP, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL en N.V. LSB, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL wordt opgericht

Nadere informatie

De ministerraad keurt de verdeling van de bevoegdheden van de regeringsleden goed.

De ministerraad keurt de verdeling van de bevoegdheden van de regeringsleden goed. Ministerraad van 23 oktober 2014 BEVOEGDHEDEN VAN DE REGERINGSLEDEN De ministerraad keurt de verdeling van de bevoegdheden van de regeringsleden goed. Eerste minister Charles Michel Hoofdbevoegdheid: FOD

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2015... 2 I N F O April 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Resultaten van de socioeconomische monitoring Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ORIGINE EN MIGRATIEACHTERGROND CONCEPTEN 2 Origine Identificatie van personen

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (2014-2015)

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (2014-2015) Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (201-201) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c.

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c. TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c. Op 03 augustus 2009 wordt de tewerkstellingscel van de afdelingen N.V. AMP, Klein-Eilandstraat 1 te 1070 BRUSSEL en N.V. HDS c.c., Klein-Eilandstraat 1 te 1070

Nadere informatie

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 in West-Vlaanderen dr. Marie Van Looveren sociaaleconomisch beleid, WES Jongeren uit het gewone secundair onderwijs kunnen na de eerste graad kiezen voor één van de volgende

Nadere informatie

APRIL 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

APRIL 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN PRIL 2015 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). M Minimumlonen.

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015 Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen 29 juni 2015 Wat ging vooraf Europese richtlijn medisch hulpmiddel Een medisch hulpmiddel is elk instrument, toestel of apparaat, elke software of stof

Nadere informatie

Onderzoek naar de employer brands van de grootste Belgische bedrijven

Onderzoek naar de employer brands van de grootste Belgische bedrijven Onderzoek naar de employer brands van de grootste Belgische bedrijven Persconferentie Randstad Award 2013 Jan Denys & Patrick Dupont Brussel, 21 maart 2013 Waarom is Randstad Award uniek? 1. Om bedrijven

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof

De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof Rekenhof De praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof Instituut voor de Overheid 7 oktober 2008 Praktijk van prestatie-audit in het Rekenhof 1. Inleiding 2. Mijlpalen, o.a. wet-duquesne 3. Veelzijdigheid

Nadere informatie

protocol nr. 280.930 Over

protocol nr. 280.930 Over Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 280.930 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 30 NOVEMBER 2009 DIE GEVOERD

Nadere informatie

Publicatie : 2006-08-22

Publicatie : 2006-08-22 VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 2006-08-22 23 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Het Meetjesland. Een regio met ontwikkelingsachterstand?

Het Meetjesland. Een regio met ontwikkelingsachterstand? Het Meetjesland Een regio met ontwikkelingsachterstand? Periode 1988 1994 Impulsprogramma Vlaams programma 7 gemeenten 150 mio bef. vanuit Vlaanderen Projecten rond economie, toerisme en diverse Vlaamse

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 213 Algemene Vergadering 6 juni 214 een initiatief van 1 Agenda Doelpubliek & bereik Activiteiten Coachen, Adviseren en Begeleiden Opleiding werknemers Zoekopdrachten Opleiding werkzoekenden

Nadere informatie

GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DIMONA/PPL-RIP-BERICHTEN OVER KINDEREN MET EEN HANDICAP

GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DIMONA/PPL-RIP-BERICHTEN OVER KINDEREN MET EEN HANDICAP GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DIMONA/PPL-RIP-BERICHTEN OVER KINDEREN MET EEN HANDICAP 0. CONTEXT Deze gebruikersgids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen waarvan de gegevens in het Kadaster geïntegreerd

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/1 Welzijn. Voorstel tot opheffing van 14 subsidiereglementen.

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

TOEKOMST VOOR JOBS ACHTER DE MODESCHERMEN? ABSOLUUT!

TOEKOMST VOOR JOBS ACHTER DE MODESCHERMEN? ABSOLUUT! TOEKOMST VOOR JOBS ACHTER DE MODESCHERMEN? ABSOLUUT! 1. VASTSTELLINGEN Januari 2008: Fashionate about creativity : kwantitatief gebrek aan gekwalificeerd personeel (patronenmaker - modellenstikster) Verwarring

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 SECTOR TOERISME, CULTUUR EN SPORT

SECTORFOTO 2014 SECTOR TOERISME, CULTUUR EN SPORT SECTORFOTO 2014 SECTOR TOERISME, CULTUUR EN SPORT Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 79 Beschrijving Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten

Nadere informatie

Belgische Veiligheidskeur een initiatief van SIGMA

Belgische Veiligheidskeur een initiatief van SIGMA Belgische Veiligheidskeur een initiatief van SIGMA Veiligheid voorop! Wat is SIGMACert? een veiligheidskeuring conform de machine richtlijn 2006/42/EG: jaarlijkse controle van arbeidsmiddelen (andere dan

Nadere informatie

houdende diverse financiële bepalingen

houdende diverse financiële bepalingen ingediend op 541 (2015-2016) Nr. 1 23 oktober 2015 (2015-2016) Ontwerp van decreet houdende diverse financiële bepalingen verzendcode: FIN 2 541 (2015-2016) Nr. 1 INHOUD Memorie van toelichting... 3 Voorontwerp

Nadere informatie

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management 29-5-2008 1 Agenda 1. Procedure 2. Definitief ontwerp 21.05.08 3. Project VAC functionaliteit en techniciteit 4. Gebruikers 5. Timing VAC Leuven 6. Voorstel principes en financiële voorwaarden 7. Huidige

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 SEXIES ------------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 SEXIES ------------------------------------------------------------------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 SEXIES ------------------------------------------------------------------------------------ Zitting van woensdag 1 april 2009 ------------------------------------------------

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 december 2014

PERSBERICHT Brussel, 23 december 2014 PERSBERICHT Brussel, 23 december 2014 De Belgische lonen in kaart gebracht Hoeveel verdient de gemiddelde Belg? Welke beroepen betalen goed en in welke sectoren liggen de lonen relatief laag? Wat is de

Nadere informatie

Enquête essenscia over de elektriciteits- en aardgasprijzen in 2010 Samenvatting van de resultaten

Enquête essenscia over de elektriciteits- en aardgasprijzen in 2010 Samenvatting van de resultaten ct/kwh Enquête essenscia over de elektriciteits- en aardgasprijzen in 2010 Samenvatting van de resultaten In maart 2011 hebben de Belgische federatie van de chemische Industrie en van life sciences (essenscia),

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

Inhoud GAINS. Aanpak België Consultatie Transport Consultatie Vlaanderen Consultatie Wallonië Consultatie Brussel

Inhoud GAINS. Aanpak België Consultatie Transport Consultatie Vlaanderen Consultatie Wallonië Consultatie Brussel NEC: consultatie LNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Inhoud GAINS EU-model Belgische insteek Overleg 2014 Aanpak België Consultatie Transport Consultatie Vlaanderen Consultatie

Nadere informatie

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV Tussen Bayer Antwerpen NV, vertegenwoordigd door de heer dr. V. Weintritt, Managing Director en mevrouw B. Hantson,

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 269.882 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

PERSBERICHT. 1 De non-profitsector omvat alle sectoren van zorg, welzijn en cultuur:

PERSBERICHT. 1 De non-profitsector omvat alle sectoren van zorg, welzijn en cultuur: PERSBERICHT Sociale verkiezingen in de non-profitsector: Van elke 4 gaan er 3 naar LBC-NVK/ACV. Met 74 % van alle in de non-profit bevestigt LBC-NVK/ACV haar onbetwiste leiderspositie in de sectoren zorg,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 9 TER -------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 9 TER ------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 9 TER ------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 27 februari 2008 -------------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Industrie in Vlaanderen blijft belangrijk 40 % Vlaamse toegevoegde waarde (15% BBP) 70 % O&O uitgaven 80 % Vlaamse export

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 TRANSPORT SECTOR

SECTORFOTO 2014 TRANSPORT SECTOR SECTORFOTO 2014 TRANSPORT SECTOR Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 49 Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen 49.1 Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer

Nadere informatie

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom 1. Plaats in het organigram INDIVIDUELE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR Directie: algemene leiding

Nadere informatie