28 augustus Letterwoordenlijst. Sociaal-economische letterwoordenlijst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "28 augustus 2007. Letterwoordenlijst. Sociaal-economische letterwoordenlijst"

Transcriptie

1 28 augustus 2007 Letterwoordenlijst Sociaal-economische letterwoordenlijst

2 Deze letterwoordenlijst bevat naast algemene sociaal-economische letterwoorden ook de letterwoorden voor de ledenorganisaties van de Vlaamse sociale partners De in vetjes opgenomen letterwoorden zijn de gewijzigde en/of nieuw opgenomen letterwoorden. AAP Assisterend Academisch Personeel (bv. In universiteiten) ABVV Algemeen Belgisch Vakverbond ABVV-textiel, kleding en Diamant Groepeert de arbeiders uit de textiel, kleding, wasserijen, terugwinning van lompen, kleermakers, vlasbereiding, leerlooierij, industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, distributieondernemingen kleding en textiel, diamantnijverheid. AC Algemene Centrale (ABVV) ACLVB Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België ACOD Algemene Centrale der Openbare Diensten (ABVV) ACV Algemeen Christelijk Vakverbond van België ACV- Bouw en Industrie Algemeen Christelijk Vakverbond beroepscentrale hout, bouw en diverse industrieën ACV-Energie en chemie Verdedigt de belangen van arbeiders en arbeidsters uit de mijnnijverheid, de petroleumsector, de sector gas en elektriciteit, de chemische sector, de ledersector en van de kappers en schoonheidsspecialisten. ACV-Metaal Verdedigt de belangen van arbeiders en arbeidsters uit de ijzernijverheid, non-ferro en edele metalen, garages, metaal-, machine- en elektrische bouw, van elektriciens, koetswerk, metaalhandel en van werknemers uit grote kleinhandelszaken en uitzendkrachten in deze sectoren. ACV-Textura 1 Verdedigt de belangen van arbeiders en arbeidsters in de textiel- en kledingindustrie, wasserijen en bijhorende sectoren zoals jute, recuperatie van kleding, breiwerk, vlas, ververij,... ACV- Transcom 2 ACV-centrale Transport en Communicatie 1 Vervangt CCTKB- Christelijke Centrale der Textiel- en kledingbewerkers van België 2 Vervangt de CVCC (Centrale voor Communicatie en cultuur) en de CVD (Centrale voor Vervoerarbeiders en Diamantarbeiders) die beide werden ontbonden. 2

3 ACV-Voeding en Diensten Verdedigt de belangen van arbeiders en arbeidsters uit de voedingsnijverheid en handel in voedingswaren, schoonmaak en ontsmettingsnijverheid, tuin-, land- en bosbouw, horeca (ook voor bedienden en kaderleden), filmbedrijf, huispersoneel, grootwarenhuizen, bewakingsdiensten, huisbewaarders. Ook arbeiders/arbeidsters uit het vrij onderwijs, banken en de socio-culturele sector kunnen rekenen op ACV-Voeding en Diensten. ACW Algemeen Christelijk Werknemersverbond; koepel van christelijke werknemersorganisaties ACTIRIS 3 Samentrekking van Actief en IRIS, arbeidsbemiddelingsorganisatie van het Brussels Gewest ADMB Dienstengroep voor zelfstandigen AGHA Antwerpse Gemeenschap voor de Haven AGION Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs AGORIA Multisectorfederatie van de technologische industrie AGRIV Vereniging voor Agro-industrie in Vlaanderen AKAL Aannemerskollektief voor Kabel - en Leidingleggers AlnB Associatie van interieurarchitecten van België AMO Arbeidsmarktobservatorium ANRE Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie van de Administratie Economie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ANPCB Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden AOB Adviesbureau voor Opleiding en Beroep APA Algemeen Plan van Aanleg APKB Algemene Principes Koninklijk Besluit ASO Algemeen Secundair Onderwijs ATB Arbeidstraject Begeleiding personen met een handicap ATP Administratief en Technisch Personeel in onderwijs AVBS Algemeen Verbond der Belgische Siertelers AWP Algemeen Waterzuiveringsprogramma AWW Algemeen Welzijnswerk BAM Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel BAMA Bachelor en master in het hoger onderwijs BB Boerenbond 3 Voorheen BGDA: Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling 3

4 B2B Business to business BBB Beter Bestuurlijk Beleid BBM Bureau voor Bedrijfsadvies en Marketing BBP Bijzonder Bestemmingsplan BBP Bruto Binnenlands Product BBT Best Beschikbare Technieken BBTK Bond der Bedienden, Technici en Kaders van België (ABVV) BDBH Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel BEA Budget voor Economisch Advies BeCA Belgian Cockpit Association BECI Brussels Enterprises Commerce and Industry BELBAG Belgische Federatie van Grind- en Zandbaggerwerken BELGAPOM Belgische aardappelhandel en verwerking BENELUX België, Nederland en Luxemburg BESKO Beroepsvereniging voor schoonheidsspecialiste(s)n en kosmetologie BEV Betaald Educatief Verlof BEVEKA Belgisch Verbond van de Kaashandel BEXSIA Belgian Executive Search Association BFB Belgische Federatie van Beroepsfotografen BFBV Belgische Federatie der Brandstofverdelers BFEC Belgium Flanders Exchange Center BGDA Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling BIS Begeleid Individueel Studeren BJB Bijzondere Jeugdbijstand BKO Buitenschoolse Kinderopvang BLEU Belgisch Luxemburgse Economische Unie BLO Buitengewoon Lager Onderwijs BLOSO Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie BM-ers Bestaansminimumtrekkers BNCTO Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding BNP Bruto Nationaal Product BOF Bijzonder Onderzoeksfonds BPA Bijzonder Plan van Aanleg BRP Bruto Regionaal Product BSO Beroepssecundair Onderwijs 4

5 BTB Belgische Transportarbeidersbond (ABVV) BTW Belasting op de Toegevoegde Waarde BULO Buitengewoon Lager Onderwijs BUSO Buitengewoon Secundair Onderwijs BVB Belgische Vereniging van Banken BVVO Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen BWM Begeleidingscel Werkgelegenheid Migranten CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst CAW Centra voor Algemeen Welzijnswerk CBB Confederatie der Brouwerijen van België CBO Centrum voor Beroepsopleiding CCEG Controlecomité voor Elektriciteit en Gas CCOD Christelijke Centrale van de Openbare Diensten CCW Conféderation Construction Wallonne CDO Centrum voor deeltijds onderwijs CEPRO Centrum voor Productontwikkeling Centrale van de Voeding- Horeca-Diensten Verenigt alle arbeiders en arbeidsters uit de industrie en de voedingshandel en de werknemers uit de Horeca en de Diensten, ABVV-beroepscentrale CES Centrum voor Economische Studiëen CESI Confédération Européenne des Syndicats Indépendants (Europese Confederatie van Onafhankelijke Vakbonden) CESRBC Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles- Capitale CESRW Conseil Economique et Social de la Région Wallonne CEVORA Centrum voor Vorming en Opleiding van het Aanvullend Paritair comité van de bedienden CCGZ Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg CGKR Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding CGVB Centrum voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze CIB Centrum voor Industrieel Beleid CIG Centrum voor Integrale Gezinszorg CIP Centrum voor Informatieverstrekking en Promotie voor de KMO CITES Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna CKG Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning CKVB Beroepsfederatie van Vlaamse recreatieondernemers CLB Centra voor Leerlingenbegeleiding 5

6 CLG Centrum voor Levens- en Gezinsvragen CLB Nationale centrale voor kleine en middelgrote levensmiddelenbedrijven CLSB Coördinatiecentrum voor Liberaal Socio cultureel Beleid CMB Centrale der Metaalindustrie van België (ABVV) CNOC Commissie voor de Normalisatie van de Openbare Comptabiliteit COBELPA Vereniging der Belgische fabrikanten van Papierdeeg, Papier en Karton COBOT Centrum voor Opleiding, Bij en Omscholing voor de Textiel en Breigoednijverheid COBRA Competentie en Beroepenrepertorium voor de Arbeidsmarkt COC Christelijke Onderwijs Centrale COGECA Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Gemeenschap COSTA Conferentie over de Staatshervorming COV Christelijk Onderwijzersverbond CPB Comité voor Preventie en Bescherming op het werk CPOS Centrum voor Pedagogische Opleidingen en Studieën CRB Centrale Raad voor het Bedrijfsleven CREG Commissie voor Regulering van Elektriciteit en Gas CRM Customer Relationship Management CSB Centrum voor Sociaal Beleid CSPO Confederatie van Social Profit Ondernemingen CVD Centrum voor Deeltijdse Vorming CVK Centrum voor Kadervorming van het VSOA DAC Derde Arbeidscircuit DAV Dienst Administratieve Vereenvoudiging DBO Dienst Beroepsopleiding DBSO Deeltijds Buitengewoon Secundair Onderwijs DFN Duitsland Frankrijk Nederland DIB Directe Investeringen in het Buitenland DIGO Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs DIRV Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen DIV Dienst Investeren Vlaanderen DIVA Dienst Informatie Vorming en Afstemming (van de Vlaamse overheid) DS Dienst voor de Scheepvaart 6

7 DVO ECB ECR EDCTP EDI EDP EDUCAM EDU+ EFRO EFQM EMAS EMU EPR EOR ERSV ESF ESF 3 ESRBHG ESRF ESSENSCIA 4 ET EU EURES EVC EVA EVA-priv EVA-pub EVV FAB FACAW FBAA Dienst voor Onderwijsontwikkeling Europese Centrale Bank Efficient Consumer Response European and Developing Countries Clinical Trials Partnership Electronic Data Interchange Electronic Data Processing Opleidingscentrum van en voor de autosector en de metaalaanverwante sectoren. Sectorfonds voor de Groene Sectoren Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling European Foundation for Quality Management Europees Milieubeheers- en Milieu-auditsysteem Europese Muntunie Energieprestatieregelgeving Europese Ondernemingsraad Economisch Regionaal Samenwerkingsverband Europees Sociaal Fonds Europees Sociaal Fonds : alles wat met HRM heeft te maken, opleiding voor werkzoekenden en werkenden Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest European Synchroton Radiation Facilities Federatie van de chemische industrie en van life sciences Eindtermen Europese Unie European Employment Services Erkennen van Verworven Competenties Extern Verzelfstandigd Agentschap Extern Verzelfstandigd Agentschap- privaatrechtelijk vormgegeven Extern Verzelfstandigd Agentschap publiekrechtelijk vormgegeven Europees Vakverbond Nationale Federatie der Beroepsautoscholen van België Federatie van Autonome centra voor Algemeen Welzijnswerk Federatie van de Belgische Autobus en 4 Voorheen FEDICHEM: Federatie van Chemische Industrie 7

8 FBJ FCBO FCUD FDBW FDGG FDWTC FEBE FEBELCEM FEBELGRA FEBEM FEBETRA FEBIAC FEDERGON FEDETAB FEDIEX FEDIS FEDOZ FEDUSTRIA 5 FEE FETRA FEVERMAT FEVIA FFPE FFEU FIGAS FIOV FIVA FLAG Autocarondernemers en van de reisorganisatoren Fonds voor Bijzondere Jeugdbijstand Car & Bus Opleiding vzw Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten Federatie Diensten Begeleid Wonen Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Federale Diensten van de Eerste Minister, Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Federatie van de Betonindustrie Federatie van de Belgische Cementnijverheid Federatie van de Belgische Grafische industrie Federatie Belgische Milieubedrijven Federatie van Belgische transporteurs Belgische Federatie der Auto- en rijwielnijverheid Federatie van partners voor werk Belgisch Luxemburgse Federatie der Tabaksverwerkende Industrieën Verbond van Ontginnings- en veredelingsbedrijven van onbrandbare gesteenten Federatie van de Distributieondernemingen Federatie der Zelfstandige Doe het Zelfhandelaars Belgische Federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie Federatie Elektriciteit en Elektronica Federatie der Papier- en Kartonverwerkende Bedrijven Federatie voor Verhuur van Materialen en diensten Federatie van de Voedingsindustrie Fédération de la fonction publique Européenne Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven Verbond der Gasnijverheid Fonds ter bevordering van het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij en Aquacultuursector Flemish Aerospace Group 5 Voorheen : Febelhout (Federatie van de Hout- en Meubelindustrie) en Febeltex (Federatie Belgische Textielindustrie) 8

9 FOCI Fonds Culturele Infrastructuur FOD Federale Overheidsdienst FONDSCHEM Fonds ter bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven van risicogroepen en bedienden in de scheikundige nijverheid FOPAS Fonds voor opleiding in de verzekeringssector FOS Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg FOST+ Fond de soutien pour le tri Erkend organisme voor de uitvoering van de terugnameplicht voor huishoudelijk verpakkingsafval FOVIG Federatie van Ouderverenigingen en Gebruikersraden in Instellingen voor Personen met een Handicap FRDO Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling FTE Full-Time Equivalent FTI Flanders Technology International FTML Fonds voor tewerkstelling en opleiding in de metaalverwerkende nijverheid Limburg FVB Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid FVIB Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen FWS Federatie van Wervings- en Selectiebureaus FWSCW Federatie van Werkgevers van Sociaal-Cultureel Werk FWO Vlaanderen Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen G-8 Intergouvernementeel forum van acht vooraanstaande industrielanden GATT 6 General Agreement on Trade and Tariffs. GBP Gemeentelijk Bestemmingsplan GEN GEN GENO GESCO GEWOP GIMV GIS Gft afval GGO GMO GNOP Gewestelijk Expresnet Grote Eenheden Natuur Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling Gesubsidieerde Contractueel Gewestelijk Ontwikkelingsplan Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen nv Geografische Informatiesysteem Groente -, fruit en tuinafval Genetisch Gemodificeerde Organismen Gewestelijk Milieu overleg Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan 6 Is vervangen door de WHO, de Wereldhandelsorganisatie 9

10 GO Gemeenschapsonderwijs GPBV Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging GPM Global Presenteism Management GRAFOC Grafisch Opleidingscentrum GRB Groot Referentiebestand GRIP Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap burgerrechtenorganisatie Groene Kring Beweging voor jonge land- en tuinbouwers HACCP Hazard Analysis for Critical Control Point HIVA Hoger Instituut voor de Arbeid HO Hoger Onderwijs + universitair onderwijs HORECA Hotel, restaurant en café HRBB Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur HRF Hoge Raad voor Financiën HRM Human Resources Management HRW Hoge Raad voor de Werkgelegenheid HSO Hoger Secundair Onderwijs HST Hoge Snelheidstrein IAB Internationaal Arbeidsbureau IAO Internationale Arbeidsorganisatie. Zie ook ILO IBF Interdepartementaal Begrotingsfonds IBO Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming IBO Initiatieven Buitenschoolse Kinderopvang ICCM Intercultureel Centrum voor Migranten ICEM Interdepartementale Commissie voor Etnisch culturele Minderheden ICO Intercultureel onderwijs ICT Informatie- en Communicatie Technologie IDPB Interne Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk IEP Instituut voor Economische Promotie IGC Intergouvernementele Conferentie IHE Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie IISA Interuniversitair Instituut voor Arbeidsmarktonderzoek IKMO Interbedrijfsgeneeskundige Dienst voor de KMO IKZ Integrale Kwaliteitszorg ILO International Labour Organisation = IAO ILVO Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek IMO Internationale Maritieme Organisatie 10

11 INOM Instituut voor Naschoolse Opleiding in de Metaalverwerkende nijverheid INR Instituut Nationale Rekeningen IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change IPPC Integrated Pollution Prevention and Control IPV Instituut voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid ISG Informatiesysteem Gezondheidszorg ISO International Standard Organisation IT Informatietechnologie IVA Instituut voor de verbetering van de Arbeidsvoorwaarden IVA Intern Verzelfstandigd Agentschap IVA-rp Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid IVAH Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen IVOC Instituut voor Vorming en Opleiding in de Confectie IVON Integraal Verweving en Ondersteunend Netwerk IVVV Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen IWETO Instituut voor Wetenschappelijk Technisch Onderzoek IWT- Vlaanderen Inventarisatie van het Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek in Vlaanderen JAC Jongeren Advies Centra K & G Kind en Gezin KAJ Kristelijke Arbeidersjongeren KAV Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging KBA Kosten Batenanalyse KBG Kristelijke Beweging van Gepensioneerden KCML Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest KER Kindeffectrapport Kga Klein giftig afval KISS Kandidaten Informatie- en Selectiesysteem ; sollicitatiebank VDAB KLJ Katholieke Landelijke Jeugd KMO Kleine & Middelgrote Onderneming KOMEET KMO-Opleidingsplannen: het ontwikkelen van een Methodiek voor het Efficiënt en Effectief Trainen 11

12 KSO Kunstsecundair Onderwijs KVG Katholieke Vereniging Gehandicapten KVLV-agra Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen KWB Kristelijke Werknemersbeweging KWO Koude Warmte Opslag LAT-plicht LangeAstandsTransport (LAT-plicht) LBC NVK Landelijke Bedienden Centrale Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel LCM Landsbond der Christelijke Mutualiteiten LEATHER Nationaal verbond van detaillisten in schoeisel -, leder -, marokijnwaren LEI Landbouweconomisch Instituut LIMOB Limburgs Instituut van de Metaalverwerkende Nijverheid LKC Landelijke Coördinatiecentra LKC Lokaal Klantencentrum VDAB LLM Landsbond van Liberale Mutualiteiten LISOV Liberale Syndicale Omroepvereniging LO Lager Onderwijs LOGO Lokaal Gezondheidsoverleg LOGOS Het vormingsfonds van het Paritair Comité nr. 226 (PC 226) voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken. LRM Limburgse Reconversie Maatschappij LRV Landelijke Rijverenigingen LSO Lager Secundair Onderwijs MAF Maximumfactuur MAP Mestactieplan MARIBEL Model for Rapid Investigation of the Belgian economy MARKANT Middenstandsvrouwen MBO Milieubeleidsovereenkomst MBZ Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen nv MER Milieu Effect Rapportering MER-VR Milieueffect- en veiligheidsrapportage MIA Mobiliteit Infrastructuurwerken Antwerpen MiNa Fonds Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur MiNa-Raad Milieu en Natuurraad MIRA-rapport Milieu en Natuurrapport MIP Milieu-Innovatieplatform 12

13 MIVA MKG MMD MPI MOD MORA MOU MVEN MVO NABIC NACEBO NAMEV NAR NAREDI NAV NAVEM NAVEMA NAVETEX NBB NBOS NBVDM NBVVD NCB NCL NEC NEHAP NELECTRA NEOS 7 NFS NGO NIS Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer Antwerpen Minimale Klinische Gegevens Multi Media Diensten Medisch Pedagogische Instellingen Managementondersteunende diensten Mobiliteitsraad Memorandum of Understanding Metaalverwerkende en Elektrotechnische Nijverheid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nationale Beroepsvereniging Installateurs Centrale verwarming Nationale Centrale voor metaal -, hout en Bouwvakondernemingen Nationale beroepsvereniging Meubelvertegenwoordigers Nationale Arbeidsraad Handel en nijverheid in Natuur -, Reform en Dieetwaren Nationaal Architectenverbond Nationale Vereniging voor Meubelhandelaars Nationale Vereniging voor Manegehouders Nationaal Verbond van Textiel- en kledingdetaillisten Nationale Bank van België Nationale Beroepsvereniging van het Orthopedisch Schoeisel Nationale Beroepsvereniging van Detailhandelaars in Meststoffen Nationale Beroepsvereniging van Veevoederdetaillisten Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf Nationale Centrale Landbouw Nieuw Economisch Circuit National Environmental Health Actionplan Nationaal Plan over milieu en gezondheid Nationaal verbond voor zelfstandige Elektriciens en handelaars in elektrische toestellen Netwerk van Ondernemende Senioren Netto te Financieren Saldo Niet Gouvernementele Organisatie Nationaal Instituut voor de Statistiek 7 Voorheen CRM : Clubs voor Rustende Middengroepen 13

14 NKV NME NMBS NSP NT2 NVAO NVE NVHE NVK NVKVV NVMS NVMSV NVOB NVOH NVP NVS NVZ NWWZ O & O OBMB OCH OCIV OCMW ODE OESO OIVO oko 8 OOTB OR Nationale Kappersvereniging Natuur en Milieu-educatie Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Nationale Sector Politie (behoort tot het VSOA) Nederlands Tweede Taal Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie Nationaal Verbond voor Eierhandelaars Nationaal Verbond der Houtverwerkende Ambachten Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel, zie LBC Nationaal Verbond van Katholieke Verpleegkundigen en Vroedvrouwen Nationaal Verbond van Maatschoenmakers en Schoenherstellers Nationaal Verbond van Medisch-Sociale Verenigingen Nationale Vereniging voor Outplacementbureaus Nationaal Verbond van Onafhankelijke Handelaars Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen Nationaal Verbond van Slachthuizen en vleesuitsnijderijen Flanders Meat Board Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen Niet Werkende Werkzoekenden Onderzoek & Ontwikkeling Opleidings- en tewerkstellingsfonds voor de bedienden van de metaalverwerkende nijverheid van Brabant Opleidingscentrum Hout Overlegcentrum voor Intergratie van Vluchtelingen Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Organisatie voor Duurzame Energie Organisatie voor de Economische Samenwerking en Ontwikkeling Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties Overleg Kunstenorganisaties Overleg Opleidings- en Tewerkstellingsprojecten Brussel Ondernemingsraad; inspraakorgaan in bedrijven met minimum 100 werknemers 8 Voorheen VDP: Vlaamse Directies voor Podiumkunsten 14

15 ORI Orde van de Raadgevende Ingenieurs en van de Engineeringsbureaus OSP Onderwijs Sociale Promotie OTB Ondergronds Transport door Buisleidingen OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij OVMB Onderlinge Verzekering voor Middenstand en Beroepen OVO Overleg Vlaams Overheidsinitiatief OVO Ondernemers voor Ondernemers OVV Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen OWS Outplacement, Werving en Selectie PAB Persoonsgebonden Assistentiebudget PBW Programma ter Bevordering van de Werkgelegenheid in de niet-commerciële sector PCS Port Community Services Portal PEP Personeelsefectiefplan PGB Persoonsgebonden Budget PIP Personeelsinvullingsplan PLOT Plaatselijk Loket voor Tewerkstelling PMS-centra Psycho Medisch Sociale centra. Is vervangen door CLB PMV Participatiemaatschappij Vlaanderen POM Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen POP Persoonlijk Opleidingsplan POR Persoonlijke Ontwikkelingsrekening POW Pluralistisch Overleg Welzijnswerk PPG Pluralistisch Platform Gehandicaptensector PPJ Pluralistisch Platform Jeugdzorg PPS Publieke Private Samenwerking PWA Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWR Permanente Werkgroep Risicogroepen Q* VIZO-kwaliteitslabel voor automatische erkenning voor adviseurs erkenningsregeling adviescheques RDBB Regionale Dienst voor Beroepsopleiding in Brussel REG Rationeel Energieverbruik REGISTER Nationaal Verbond van zelfstandige meesterkleermakers, modeontwerpers en textieldesigners REH Ruimtelijk-Economische Hoofdstructuur REN Regionaal Expertisenetwerk RESOC Regionaal sociaal-economisch overlegcomité REVA Revalidatiecentra 15

16 R & D RIA RIE RITS RIZIV RSV RSZ RTC RUP RVS RVT RUP RVA RWZI SAR SAR RWO SAR VAB SAV SBB SELOR SERA SERR SERV SFB SFSOO SFP SFV SIF SIT SINE SLC SOVERVLAG SLN Research & Development Reguleringsimpactanalyse Reguleringsimpactevaluatie ReguleringsImpactToets Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Rijks Sociale Zekerheid Regionaal Technologisch Centrum Ruimtelijk uitvoeringsplan Raad van State Rust- en Verzorgingstehuis Ruimtelijke Uitvoeringsplan Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Rioolwaterzuiveringsinstallaties Strategische Adviessraad Strategische Adviessraad Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Strategische Adviessraad Vlaamse Adviesraad Bestuurszaken Koninklijke Beroepsvereniging Goederenvervoerders Accountants, belastingconsulenten, juridisch adviseurs, milieuadviseurs Selectiebureau van de Federale Overheid Sociaal-economisch Rapport Sociaal-Economische Raden van de Regio s Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Sociaal Fonds Bouwnijverheid Sociaal Fonds van de Schoonmaak- en Ontsmettingsondernemingen Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten Sociaal Fonds voor het Goederenvervoer e aanverwante actviteiten voor rekening van derden Sociaal Impulsfonds Samenwerkingsinitiatieven Inzake Thuisverzorging Sociale inschakelingseconomie Sociaal Liberale Coöperatieve Socialistische Vereniging van Vlaamse Gezondheidsvoorzieningen Steunpunt Lokale Netwerken 16

17 SM Socialistische Mutualiteiten SMART Specifiek- Meetbaar- Acceptabel- Realistisch - Tijdsgebonden SO Secundair Onderwijs SOCIARE 9 Socioculturele Werkgeversfederatie. SOFIM Sociaal Secretariaat voor KMO s SOM Socialistische Omroep Maatschappij SOZM Strategie in het Ondernemen van de Zorg voor Monumenten SPORTA-VSB SPORTA- Vereniging voor Sportbeoefenaars (ACV) SPM Strategisch Plan Minderhedenbeleid SPRE Strategisch Plan Ruimtelijke Economie SST Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling SSW Samenwerkingsverband Sociale Werkplaatsen STC Subregionaal Tewerkstellingscomité STD Subregionale Tewerkstellingsdienst STV Stichting Technologie Vlaanderen. Is vervangen door STV- Innovatie & Arbeid SVB Sauna Vereniging België SVMB Sociaal Verzekeringsfonds voor Middenstand en Beroepen SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats SYNTRA Opleidingscentra voor zelfstandig ondernemen, (voorheen CMO) T-K-D Textiel, Kleding en Diamantcentrale (ABVV) TA Technology Assessment TLH Tunnel Liefkenshoek nv TIVO Tewerkstellingsimpact Vrij Onderwijs TOFAM Tewerkstellings- en Opleidingsfonds voor Arbeiders in de Metaalverwerkende Nijverheid (Oost- en West-Vlaanderen) TOK Tewerkstelling en Opleiding voor Kansarmen TOV Taxi Openbaar Vervoer TOFAM Tewerkstellings- en opleidingsfonds voor Arbeiders in de Metaal TPM Total Production Maintenance TQM Total Quality Management TSB- 50+ TSB-58+ Terbeschikkingstelling vanaf 50 of 58 jaar: vervroegde uitstapregeling in het onderwijs 9 Voorheen FWSCW: Federatie van Werkgevers van Sociaal-Cultureel Werk 17

18 TSO Technisch Secundair Onderwijs TUL Transnationale Universiteit Limburg UMTS Universal Mobile Telecom System UNCED United Nations Conference on Environment and Development UNECE United Nations Economic Commission for Europe UNICE Unie van de Europese Industrie en werkgeversbonden UNITAN Belgisch verbond voor Lederlooierij en Zeemtouwerij UNIZO Unie van Zelfstandige Ondernemers 10 UWE Union Wallonne des Entreprises VAB Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken VAH Vlaamse Autonome Hogescholen VAPH 11 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap VBO Verbond van Belgische Ondernemingen VCB Vlaamse Confederatie Bouw VCIM Vlaams Centrum voor de Integratie van Migranten VCK Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg VCM Vlaamse Christelijke Mutualiteiten VCPB Vlaamse Commissie voor Preventief Bedrijfsbeleid VCSPO Vlaamse Confederatie van Social Profit Ondernemingen VCVO Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDOB Vragenlijst Detectie Opleidingsbehoeften Bedrijven VDOB Vlaamse Dienst voor Opleiding en Begeleiding VDP Vlaamse Directies voor Podiumkunsten VDV UNIZO-organisatie voor de zelfstandige voedingsdetailhandel VEGB Vereniging van Elektriciteit en Gasbedrijven in België VEGRAB Vereniging van Grafische zelfstandige Bedrijven VEKMO Veiligheids- en Milieudienst voor de KMO VELO PROFI Verbond van Fietsen en Bromfietsenhandelaars VEN Vlaams Ecologisch Netwerk VESOC Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité VESOFO Vereniging van de Sociale Fondsen van de non profitsector 10 Voorheen NCMV, de Organisatie voor Zelfstandige Ondernemers 11 Voorheen VFSIPH: Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap 18

19 VEV VFIK VFLD VGC VGI VHC VHM VIA VIA VIA2 VIASP VIB VIBAM VIF VIG VILT VIONA VIPA VIREG VITO VIVO VIZO VKW VLAB VLAB VLABINVEST VLACORO VLAM VLAM VLAMEF VLAO VLAREBO VLAREA VLAREM Vlaamse Economische Vertegenwoordiger Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen Vlaams Fonds voor de Lastendelging Vlaamse Gemeenschapscommissie Verbond der Glasindustrie Vlaamse Havencommissie Vlaamse Huisvestingsmaatschappij Vlaams Investeringsfonds voor de Agro-sector Vlaams Intersectoraal Akkoord Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector Vlaams Interuniversitair instituut voor Biotechnologie Vormingsinitiatief voor Bedienden in de Antwerpse Metaalnijverheid Vlaams Infrastructuurfonds Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden Vlaams Instituut voor Rationeel Energiegebruik Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek Vlaams Instituut voor Opleiding en Vorming in de Social Profit Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaams Actieprogramma Biotechnologie Investeringsfonds voor Grond en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant Vlaamse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening Vlaamse Agromarketing Vlaams Promotiecentrum voor Agro en Visserijmarketing Vlaamse Metaal Federatie voor de KMO Vlaams Agentschap Ondernemen Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering Vlaams Regelement voor Afvalvoorkoming en -beheer Vlaams Reglement op de Milieuvergunningen 19

20 VLHORA VLIF VLTR VLI VLIET VLIF VLIR VLOR VLM VMH VMM VMSW VMW VN VOB VODO VOI VOKA 12 VOLT VOMEC VORMELEK VORMETAL VOV VOSEC VPM VPS VRA VRC VREG VRIND VRWB VSKO Vlaamse Hogescholenraad Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Vlaamse Land- en Tuinbouwraad Vlaamse Luchtvaart Industriëen Vlaams Impulsprogramma Energietechnologie Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Vlaamse Interuniversitaire Raad Vlaamse Onderwijsraad Vlaamse Landmaatschappij Vlaamse Milieuholding nv Vlaamse Milieumaatschappij Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Verenigde Naties Vlaams Overleg Bewonersbelangen Vlaams Overlegorgaan voor Duurzame Ontwikkeling Vlaamse Openbare Instelling Vlaams netwerk van ondernemingen Vlaamse Onderzoekseenheid voor Landbouw- en Tuinbouweconomie Vlaams Overlegplatform voor de Meerwaardeneconomie Opleidingsfonds voor Elektriciens Vormingscentrum voor de bedienden van de Metaalverwerkende Nijverheid (Oost- en West- Vlaanderen) Vereniging van Openbare Verzorgingsinstellingen Vlaams Overlegplatform voor Sociale Economie Vlaamse Participatiemaatschappij Vlaams Personeelsstatuut Vlaamse Raad van Autobus en autocarondernemers en van reisorganisatoren Vlaams Regionaal Comité ( Vlaams ACV) Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt Vlaamse Regionale Indicatoren Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 12 Voorheen : VEV (Vlaams Economisch Verbond) en Kamers van Koophandel 20

21 VSO Verbond Sociale Ondernemingen VSOA Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt VVDG Vereniging van Diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap VVSG Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten VVI Verbond der Verzorgingsinstellingen VVM Vlaamse vervoermaatschappij (De Lijn) VTE Voltijdse Equivalenten VTN Versterking Transit Netwerk VTO Vlaams Technologisch Observatorium VUT Vervroegde Uittredingsregel (in Nederland) VVBAD Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, archief- en documentatiewezen VVO Vlaams Vastgoedoverleg VVSG Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VWI Vlaamse Wetenschappelijke Instelling VWKO Vlaamse Werkgevers Kinderopvang VWM Vlaamse Werkmaatschappij WCB Waalse Confederatie Bouw WEL Water -Energie -Leefmilieu WEP Werkervaringplan WGDO Interdepartementale Werkgroep Duurzame Ontwikkeling WGO Wereld Gezondheidsorganisatie WHO Wereld Handelsorganisatie (Nederlands) World Health Organisation (Engels) WIGW Weduwen, Invaliden, Wezen en Gehandicapten WIV Wetenschappelijk Instituut voor de Gezondheid 13 WIS Werk Informatie Systeem WKK Warmtekrachtkoppeling WSE Werk en Sociale Economie, Steunpunt WSE WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf WTO World Trade Organisation (zie WHO) WVA Wereldverbond van de Arbeid WW Werknemerswelzijn ZAP Zelfstandig Academisch Personeel (bijv. Universiteiten) 13 Het voormalige IHE 21

22 22

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse financiële bepalingen

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse financiële bepalingen ingediend op 541 (2015-2016) Nr. 3 17 december 2015 (2015-2016) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende diverse financiële bepalingen Documenten in het dossier:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN DEEL 1. SOCIAAL OVERLEG IN BELGIË 1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN DEEL 1. SOCIAAL OVERLEG IN BELGIË 1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN VII DEEL 1. SOCIAAL OVERLEG IN BELGIË 1 Hoofdstuk 1. Partners in sociaal overleg 7 Afdeling 1. Werkgeversorganisaties 7 Afdeling 2. Werknemersorganisaties 9 Afdeling

Nadere informatie

in de wereld van werk

in de wereld van werk Sterk in de wereld van werk Uw belangen behartigen Onze kernopdracht is de gemeenschappelijke belangen behartigen van alle Federgon-sectoren. Wij: vertegenwoordigen deze sectoren en komen op voor hun belangen

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ZITTING OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD ZITTING OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET Stuk 19 (BZ 1995) Nr. 4 Bijlagen VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 27 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1995

Nadere informatie

De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum EV/ev 03/02/2016

De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum EV/ev 03/02/2016 OMZENDBRIEF 1 2016/01 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum jur@ibr-ire.be EV/ev 03/02/2016 Geachte Confrater, Betreft: Wijzigingen van het

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJLAGE OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR PERIODE: 1 JULI 2015 TOT 30 JUNI 2016 1) Vlaamse overheid: 12 beleidsdomeinen A) Kanselarij en Bestuur Departement Kanselarij en

Nadere informatie

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST BIJLAGE 3 OMZENDBRIEF OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST I ENTITEITEN BBB STRUCTUUR 1.1. Tussenoverlegcomités (= beleidsdomeinoverlegcomité BDOC),

Nadere informatie

Brussel, 8 september 2004 Letterwoordenlijst. Letterwoordenlijst. Sociaal-economische letterwoordenlijst

Brussel, 8 september 2004 Letterwoordenlijst. Letterwoordenlijst. Sociaal-economische letterwoordenlijst Brussel, 8 september 2004 Letterwoordenlijst Letterwoordenlijst Sociaal-economische letterwoordenlijst Deze letterwoordenlijst bevat naast algemene sociaal-economische letterwoorden ook de letterwoorden

Nadere informatie

Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid

Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid 1 2 é ë 3 Hoe gebruikt u uw BUITENboek? 4 5 Vakbonden: ACV, ABVV en ACLVB * Wie zijn ze? Wat doen ze? 6 Voor wie

Nadere informatie

Bijlagen. Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke december 2004, ontwerp

Bijlagen. Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke december 2004, ontwerp Bijlagen Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke 2005-2009 december 2004, ontwerp Lijst met gebruikte afkortingen AEEA Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur AMINAL Administratie voor Milieu-,

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-469- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag nr. 70

Nadere informatie

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform versie 20160623 Entiteit Financieel systeem KBO-nummer / GLN-nummer Startdatum elektronisch

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 170.504 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 OKTOBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT IN SECTORAAL PERSPECTIEF

DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT IN SECTORAAL PERSPECTIEF DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT IN SECTORAAL PERSPECTIEF 2008-2016 Aandeel in de totale loontrekkende tewerkstelling (2016/2) social profit 14,6 ANPC bedienden 13,4 bouw metaal arbeiders uitzend scheikundige nijverheid

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE FINANCIERING VAN UW OPLEIDINGEN

WEGWIJS IN DE FINANCIERING VAN UW OPLEIDINGEN 3.4 WEGWIJS IN DE FINANCIERING VAN UW OPLEIDINGEN Er bestaan verschillende mogelijkheden om opleidingen financieel te laten ondersteunen. Zowel de overheid als de sectoren ondersteunen opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

INDEXPROGNOSE

INDEXPROGNOSE INDEXPROGNOSE 2017-2018 De indexprognose is opgesteld op basis van de maandelijkse inflatievooruitzichten afkomstig van het Federaal Planbureau. PC nr. Officiële benaming (Verwachte) datum volgende loonindexering

Nadere informatie

VERENIGING VAN SECTORALE INSTELLINGEN (V.S.I.), vereniging zonder winstoogmerk Koningsstraat 132 bus 1 1000 BRUSSEL. Ondernemingsnummer: 0454.818.

VERENIGING VAN SECTORALE INSTELLINGEN (V.S.I.), vereniging zonder winstoogmerk Koningsstraat 132 bus 1 1000 BRUSSEL. Ondernemingsnummer: 0454.818. VERENIGING VAN SECTORALE INSTELLINGEN (V.S.I.), vereniging zonder winstoogmerk Koningsstraat 132 bus 1 Ondernemingsnummer: 0454.818.350 Ledenlijst. Datum in Naam, rechtsvorm Adres Datum uit 26/10/1994

Nadere informatie

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Werken in de social profit Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Welke vragen willen we beantwoorden? Wat is Verso? Wat is de social profit? Welke jobs zijn te vinden in de social profit? Waarom

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 161.463 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 30 JANUARI 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

Sectoren / paritaire comités Methodologie

Sectoren / paritaire comités Methodologie Sectoren / paritaire comités Methodologie Wouter Vanderbiesen Mei 2014 Methodologie Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 5303-3000 Leuven T:+32 (0)16 32 32 39 steunpuntwse@kuleuven.be www.steunpuntwse.be

Nadere informatie

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING PUBLICATIEPLAN 1. ALGEMEEN 1.1. OVERHEDEN EN INSTELLINGEN 1.1.1. Europese Commissie Helios II 1.1.2. Federale Overheden 1.1.3. Gewestelijk 1.1.4. Provinciaal 1.1.5. Regionaal 1.1.6. Intercommunaal 1.1.7.

Nadere informatie

Definitieve lijst van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren voor 2008

Definitieve lijst van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren voor 2008 Beslissing CRB-NAR 2008 Definitieve lijst van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren voor 2008 PC Nummer Benaming N 101 Nationale Gemengde Mijncommissie (N) (1) (2) 102 Paritair comité

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding,

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding, EWI CJSM Kunsten & Erfgoed Sociaal-cultureel Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) Intermediairen Kunstenloket Vti BAM Muziekcentrum Vlaanderen (MCV) Vlaams Architectuurinstituut (Vai) oko VOBK NICC

Nadere informatie

Ondernemingen-natuurlijk persoon

Ondernemingen-natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht toekenen)

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

Voorbeelden van mentoropleidingen

Voorbeelden van mentoropleidingen Voorbeelden van en De opleidingen hieronder zijn voorbeelden van opleidingen die als doel hebben aan werknemers vaardigheden bij te brengen op het vlak van begeleiding, coaching en opleiding van werkpleklerenden

Nadere informatie

Voorbeelden van mentoropleidingen

Voorbeelden van mentoropleidingen Voorbeelden van en De opleidingen hieronder zijn voorbeelden van opleidingen die als doel hebben aan werknemers vaardigheden bij te brengen op het vlak van begeleiding, coaching en opleiding van werkpleklerenden

Nadere informatie

Overzicht. Toepassingsgebied Archiefdecreet. Page 1

Overzicht. Toepassingsgebied Archiefdecreet. Page 1 Toepassingsgebied Archiefdecreet Overzicht Artikel Categorie zorgdragers Aantal 4, administratieve rechtscolleges 3 diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van 4, 2 de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2003 Werknemers Uren Werkzoekenden

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2011-2012 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2011

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2010-2011 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2010

Nadere informatie

HET APCB IN EEN NOTENDOP. BASIS (4 e TRIMESTER 2015)

HET APCB IN EEN NOTENDOP. BASIS (4 e TRIMESTER 2015) HET APCB IN EEN NOTENDOP BASIS (4 e TRIMESTER 2015) HET APCB IN EEN NOTENDOP 1 Aantal ondernemingen en bedienden: 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 54.783 55.721 55.176 54.844 54.217 52.623 404.451

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale

Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale Algemene opmerking: Hierna volgt een beschrijving van de doelgroepen. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de in geel aangeduide

Nadere informatie

9/02/16. De Belgische voorgeschiedenis Structuren SESSIE 1. Voorkennis?

9/02/16. De Belgische voorgeschiedenis Structuren SESSIE 1. Voorkennis? De Belgische voorgeschiedenis Structuren SESSIE 1 Voorkennis? 1 Wie heeft wetgevende bevoegdheid in de beleidscyclus? A. ministers B. departement C. een regering D. het parlement 0% 0% 0% 0% ministers

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2008 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen In de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) overleggen en adviseren de Vlaamse werkgevers en werknemers over thema s die tot het Vlaamse bevoegdheidsniveau

Nadere informatie

Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290100 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Erkende en gesubsidieerde instituten en instellingen van het maatschappelijk opbouwwerk CAO van

Nadere informatie

Tabel 9 - Lijst van de paritaire comités

Tabel 9 - Lijst van de paritaire comités Tabel 9 - Lijst van de paritaire comités Nummer Omschrijving 100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd)

Nadere informatie

3. Ondernemingsraad (50-99)

3. Ondernemingsraad (50-99) 3. Ondernemingsraad (50-99) in ondernemingen die gezakt zijn onder de drempel van 100 werknemers maar waar bij de vorige verkiezingen een raad werd opgericht of had moeten worden opgericht, voor zover

Nadere informatie

Tabel 2 Rangschikking van PC s in onderzoekspopulatie volgens type onderhandelingsstelsel PC 111.1&2 PC 209 PC 136. PsC 130.

Tabel 2 Rangschikking van PC s in onderzoekspopulatie volgens type onderhandelingsstelsel PC 111.1&2 PC 209 PC 136. PsC 130. Tabel 1 Steekproef: sectoren volgens NACE-bel bedrijfsindeling en nummer en benaming van bijhorende PC s nr. sector benaming NACE sector nr. PC benaming van het PC 15 Voedingsnijverheid 118 arbeiders voedingsnijverheid

Nadere informatie

nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Sociaal Interventiefonds - Hulp bij outplacement

nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Sociaal Interventiefonds - Hulp bij outplacement SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Sociaal Interventiefonds - Hulp bij Het Sociaal Interventiefonds

Nadere informatie

10/02/17. Onderwijsregelgeving gebeurt op het niveau van. Wie heeft wetgevende bevoegdheid in de beleidscyclus? Voorkennis?

10/02/17. Onderwijsregelgeving gebeurt op het niveau van. Wie heeft wetgevende bevoegdheid in de beleidscyclus? Voorkennis? Voorkennis? De Belgische voorgeschiedenis Structuren SESSIE 1 Wie heeft wetgevende bevoegdheid in de beleidscyclus? A. ministers B. departement C. een regering D. het parlement Onderwijsregelgeving gebeurt

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag

Nadere informatie

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE)

Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties Kunststeden Toeristische industrie Lokale congresbureaus (MICE) Betrokkenen WERKGROEPBETROKKENEN Provinciale toeristische organisaties 1 VVP 2 Toerisme Provincie Antwerpen 3 Toerisme Limburg 4 Toerisme Oost-Vlaanderen 5 Toerisme Vlaams-Brabant 6 Westtoer Kunststeden

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310001 Instellingen erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin, Instellingen erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Collectieve

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

nv gezond: naar een duurzaam gezondheidsbeleid op het werk Vannyvel Joeri 19/05/2015 Stafmedewerker Gezond Werken

nv gezond: naar een duurzaam gezondheidsbeleid op het werk Vannyvel Joeri 19/05/2015 Stafmedewerker Gezond Werken nv gezond: naar een duurzaam gezondheidsbeleid op het werk Vannyvel Joeri 19/05/2015 Stafmedewerker Gezond Werken Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw (VIGeZ) Expertisecentrum

Nadere informatie

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be België, een federale staat bestaande uit 3 gewesten. Vlaanderen België Wallonië België = 3 gewesten, nl. Vlaanderen

Nadere informatie

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3 1.1. WETGEVING 1.1.1. INLEIDING I Een overzicht geven van alle wetgeving in verband met milieu is haast onbegonnen werk. Hieronder wordt de belangrijkste milieuwetgeving per thema weergegeven. In voorkomend

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2002-2003 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2002

Nadere informatie

In Het Algemeen Belang. Filip De Rynck

In Het Algemeen Belang. Filip De Rynck In Het Algemeen Belang Filip De Rynck Context gemeenschappelijk Discussie over de rol van de overheid: gemeenschappelijk belang Besparingen: gemeenschappelijke druk; kan samenwerking deel van het antwoord

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORT MEI 2017/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid

MANAGEMENTRAPPORT MEI 2017/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid MANAGEMENTRAPPORT MEI 2017/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid Een grondige inventaris van de met gegevens over s, eigendoms- en gebruiksrechten,... is essentieel voor een goed

Nadere informatie

KOPPELING DIPLOMA - ADMINISTRATIEF NIVEAU

KOPPELING DIPLOMA - ADMINISTRATIEF NIVEAU BIJLAGE 1-1.- KOPPELING DIPLOMA - ADMINISTRATIEF NIVEAU 1. De volgende diploma's en getuigschriften worden, naar gelang van het administratieve niveau, in aanmerking genomen voor aanwerving bij de diensten

Nadere informatie

De gezondheidszorg: de tewerkstelling in cijfers

De gezondheidszorg: de tewerkstelling in cijfers De gezondheidszorg: de tewerkstelling in cijfers De Sectorfoto van het PC 330 in een notendop FE.BI Een sectorfoto van het PC 330 : waarom? De social profit is een boeiende en bloeiende sector. Hij is

Nadere informatie

Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren 3220000 Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Maaltijdcheques... 1 Eco-cheques... 3 Eindejaarspremie... 3 Pensioenpremie... 3 Vervoerskosten...

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken

nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld 27-28 S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: voltijds secundair deeltijds secundair gewoon 438.315 deeltijds beroepssecundair 6.687 buitengewoon 18.263 deeltijds

Nadere informatie

VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN. Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing van de wetgeving in het ganse land

VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN. Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing van de wetgeving in het ganse land FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER WETSTRAAT 16 1000 BRUSSEL TEL. 02 501 02 11 4 september 2009 VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN EERSTE MINISTER Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Taalcursussen Voor bijna een kwart van de vacatures

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN Wit-Gele Kruis, 2 BESCHRIJVING PER DOOS 1. Statuten, statutenwijzigingen (o.a. 1984), protocollen, reglementen

Nadere informatie

2706 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

2706 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 2706 MONITEUR BELGE 23.01.2007 BELGISCH STAATSBLAD FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER [C 2006/21361] 16 JANVIER 2006. - Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Lijst van afkortingen

Lijst van afkortingen INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen VIII DEEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Hoofdstuk 1. De ondernemingen die gehouden zijn een vakbondsafvaardiging in te stellen 9 Afdeling 1. De betrokken ondernemingen 9

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ 01/01 06/02 Machtigingsaanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Algemen Zaken en Financiën, Administratie Budgettering, Accounting en Financieel management, voor de mededeling

Nadere informatie

minimum personeelssterkte 15/09/1976 (4376) nihil nihil 02/03/1999 (50924) 6 arbeiders nihil 03/05/1999 (51838) 13/03/2001 (57375)

minimum personeelssterkte 15/09/1976 (4376) nihil nihil 02/03/1999 (50924) 6 arbeiders nihil 03/05/1999 (51838) 13/03/2001 (57375) FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ALGEMENE DIRECTIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN Directie van de analyse en de evaluatie van de CAO s Beheerder :Daniëlla Pierreux

Nadere informatie

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid Deze gegevens zijn afkomstig van de Federale Overheidsdienst Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), meer bepaald

Nadere informatie

1) Verdeling van de zetels per organisatie in totaal en in %, per gewest en per ondernemingen met en zonder handels en industriële finaliteit.

1) Verdeling van de zetels per organisatie in totaal en in %, per gewest en per ondernemingen met en zonder handels en industriële finaliteit. 3. Ondernemingraad (50-99) in ondernemingen die gezakt zijn onder de drempel van 100 werknemers maar waar bij de vorige verkiezingen een raad werd opgericht of had moeten worden opgericht, voor zover er

Nadere informatie

Financiering van demografieplannen

Financiering van demografieplannen Financiering van demografieplannen CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende de financiering van demografieplannen binnen sector

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2006-2010. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Verdediging van bedienden Solidariteit.

ACTIVITEITENVERSLAG 2006-2010. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Verdediging van bedienden Solidariteit. Welvaart Socialisme Gepensioneerden Bruggepensioneerden Internationaal Jongeren Militantisme Acties Vooruitgang Leden België Dienstverlening Europa Kaderleden ACTIVITEITENVERSLAG 2006-2010 Vrouwen Vakbondsalternatieven

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 26ste studie 2011-2012

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 26ste studie 2011-2012 Vlaanderen Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) Aantal Bouw 98 1 99 25 1 26 25,5% 100,0% 26,3% Decoratieve technieken 25 6 31 9 4 13 36,0% 66,7% 41,9% Handel 32 37 69 11 10 21 34,4% 27,0% 30,4% Hout

Nadere informatie

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Algemeen overzicht : Resoc-Serr Midden-West West-Vlaanderen NWWZ (2004) : 5989 Werkloosheidsgraad : 5,45 5989 werklozen Werkzaamheidsgraad : 72,67 102026 werkenden Activiteitsgraad

Nadere informatie

Federatie van partners voor werk

Federatie van partners voor werk Federgon Federatie van partners voor werk 28 november 2008 Naar een federatie van partners voor werk De voorgeschiedenis Oprichting van Upedi (Union professionnelle des entreprises de dépannage par l Intérimat

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns en gezondheidssector Andere Instellingen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns en gezondheidssector Andere Instellingen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns en gezondheidssector 3310003 Andere Instellingen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 (57.365)...

Nadere informatie

Annexe XII: Exemple de donne es «EFT» (enque te sur les forces de travail)

Annexe XII: Exemple de donne es «EFT» (enque te sur les forces de travail) Annexe XII: Exemple de donne es «EFT» (enque te sur les forces de travail) 1.1. Liste des variables (n, nom de variable brute, type de données, longueur maximale de la chaîne, libellé) n variable type

Nadere informatie

P.C. nr Soc-cult sector - Organisaties van het sociaal-cultureel werk in Vl. Gemeenschap

P.C. nr Soc-cult sector - Organisaties van het sociaal-cultureel werk in Vl. Gemeenschap Deze barema is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties van het sociaal-cultureel werk die ressorteren onder het Paritair Comité voor de socio-culturele sector en die erkend

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 14 juni 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Norbert De Batselier houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

HET ANPCB IN EEN NOTENDOP

HET ANPCB IN EEN NOTENDOP HET ANPCB IN EEN NOTENDOP (4 e trimester 2012) Het ANPCB in een notendop Aantal ondernemingen en bedienden: 2007 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 55.924 55.413 54.746 54.783 55.721 55.176 406.021 413.356

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

17 De specifieke stelsels van loobaanonderbreking toegekend met toepassing van het bericht nr. 28 HR/2003 van de NMBS Holding van 14 april 2003 ;

17 De specifieke stelsels van loobaanonderbreking toegekend met toepassing van het bericht nr. 28 HR/2003 van de NMBS Holding van 14 april 2003 ; Lijst van de disponibiliteiten of vergelijkbare situaties die aanleiding geven tot de toepassing van artikel 88, derde en vierde lid van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen : 1 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. TOEPASSINGSGEBIED

1. INLEIDING 2. TOEPASSINGSGEBIED Sectorcomité XVIII pagina 1 van 5 1. INLEIDING Dit sectoraal akkoord is het laatste sectoraal akkoord voor deze legislatuur. Als sluitstuk bouwt dit sectoraal akkoord voort op het regeerakkoord en de beleidsnota

Nadere informatie

HET A(N)PCB IN EEN NOTENDOP BASIS (4 e TRIMESTER 2014)

HET A(N)PCB IN EEN NOTENDOP BASIS (4 e TRIMESTER 2014) HET A(N)PCB IN EEN NOTENDOP BASIS (4 e TRIMESTER 2014) HET A(N)PCB IN EEN NOTENDOP Aantal ondernemingen en bedienden: 2009 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 54.746 54.783 55.721 55.176 54.844 54.217

Nadere informatie

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976 VLAAMSE OVERHEID 23 JUNI 2006. - Decreet houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (1) Het Vlaams Parlement heeft

Nadere informatie

Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO

Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie Belgisch Instituut voor

Nadere informatie

Een goede opleiding werkt baanbrekend

Een goede opleiding werkt baanbrekend Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2007-2008 Persconferentie 19 mei 2009 Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen

Nadere informatie

VAN EEN LEESBARE. Is het opmaken van uw vacature een moeilijke opgave? Krijgt u weinig reacties op de vacature zoals ze vandaag is uitgeschreven?

VAN EEN LEESBARE. Is het opmaken van uw vacature een moeilijke opgave? Krijgt u weinig reacties op de vacature zoals ze vandaag is uitgeschreven? CHECKLIST BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN LEESBARE VACATURE Is het opmaken van uw vacature een moeilijke opgave? Krijgt u weinig reacties op de vacature zoals ze vandaag is uitgeschreven? Krijgt u sollicitanten

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO BuSO BVJ CLB CVO DBSO DKO EVC EVK GAS GGS GO GOK GON HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Bijlage bij het antwoord op de parlementaire vraag nr. 157 van 6 mei 2008 van Johan Sauwens "Provinciegouverneurs - Bijkomende mandaten"

Bijlage bij het antwoord op de parlementaire vraag nr. 157 van 6 mei 2008 van Johan Sauwens Provinciegouverneurs - Bijkomende mandaten Cathy BERX Gouverneur Provincie Antwerpen Paul Breyne Gouverneur Provincie West-Vlaanderen gouverneur van de provincie Antwerpen Raad van Bestuur PIBA vzw (Provinciaal Instituut voor Brandweer en Ambulanciersopleiding)

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie