Faxhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faxhandleiding. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding Verzending Verzendinstellingen Ontvangst Informatie over de communicatie wijzigen/controleren Faxen via de computer Bijlage Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en houd de handleiding bij de hand voor toekomstig gebruik. Lees eerst de veiligheidsinformatie in het gedeelte "Over dit apparaat" met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat.

2 Inleiding Deze handleiding bevat gedetailleerde aanwijzingen en opmerkingen over de bediening en het gebruik van dit product. Lees voor uw eigen veiligheid deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de handleiding op een handige plaats voor een snelle raadpleging. Belangrijk De inhoud van deze handleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. In geen geval is de producent/leverancier aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, incidentele schade of bedrijfsschade als gevolg van het hanteren of bedienen van het apparaat. en: Sommige illustraties wijken mogelijk iets af van hetgeen u op uw apparaat ziet. Sommige opties zijn niet in alle landen leverbaar. Raadpleeg uw dealer voor details. Opgelet: Het gebruik van bedieningsorganen of afstellingen of het uitvoeren van procedures op een andere wijze dan voorgeschreven in deze handleiding kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben. Deze gebruiksaanwijzing voorziet in twee maatsystemen. Gebruik de metrische maten voor dit apparaat.

3 Handleidingen voor dit apparaat Raadpleeg de handleiding voor de gewenste toepassing van het apparaat. Belangrijk De media verschillen afhankelijk van de handleiding. De inhoud van de gedrukte en de elektronische versies van een handleiding is dezelfde. Voor het raadplegen van de PDF-bestanden moet Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader geïnstalleerd zijn op uw computer. Afhankelijk van het land van gebruik zijn mogelijk ook html-handleidingen beschikbaar. Deze handleidingen kunnen alleen worden geraadpleegd als een webbrowser geïnstalleerd is. Over dit apparaat Lees eerst de Veiligheidsinformatie in deze handleiding alvorens het apparaat te gebruiken. In deze handleiding maakt u kennis met de functies van het apparaat. Daarnaast bevat de handleiding informatie over het bedieningspaneel, het gereedmaken van het apparaat voor gebruik, het invoeren van tekst en het installeren van de meegeleverde cd-roms. Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Zie deze handleiding voor gebruikersinstellingen en adresboekprocedures, zoals het opslaan van faxnummers, adressen en gebruikerscodes. U kunt deze handleiding ook raadplegen voor het aansluiten van het apparaat. Probleemoplossing Raadpleeg deze handleiding voor het oplossen van veelvoorkomende problemen en het bijvullen van papier, toner en ander verbruiksmateriaal. Veiligheidsinformatie Deze handleiding is bestemd voor beheerders van het apparaat. Hierin worden de beveiligingsfuncties beschreven die de beheerder kan gebruiken om gegevens te beveiligen en ongewenst gebruik van het apparaat te voorkomen. Raadpleeg deze handleiding ook voor het registreren van beheerders en het instellen van gebruikers- en beheerdersverificatie. Kopieerhandleiding In deze handleiding worden de kopieerfuncties uitgelegd. U kunt deze handleiding ook raadplegen voor informatie over het plaatsen van originelen. Faxhandleiding In deze handleiding worden de faxfuncties uitgelegd. Printerhandleiding In deze handleiding worden de printerfuncties uitgelegd. Scannerhandleiding In deze handleiding worden de scannerfuncties uitgelegd. i

4 Netwerkhandleiding Deze handleiding bevat informatie over het instellen en het gebruik van het apparaat in een netwerkomgeving en over het gebruik van de meegeleverde software. Deze handleiding is bestemd voor alle modellen en kan beschrijvingen van functies en instellingen bevatten die niet van toepassing zijn op dit apparaat. Afbeeldingen, figuren en informatie over ondersteunde besturingssystemen kunnen ook afwijken van dit apparaat. Overige handleidingen Handleidingen voor dit apparaat Veiligheidsinformatie Verkorte Kopieerhandleiding Verkorte Faxhandleiding Verkorte Printerhandleiding Verkorte Scanhandleiding PostScript3 Supplement UNIX Supplement Handleidingen voor DeskTopBinder Lite DeskTopBinder LiteInstallatiehandleiding DeskTopBinder Introductiehandleiding Handleiding Auto Document Link De meegeleverde handleidingen bevatten specifieke informatie over het betreffende apparaattype. Bezoek onze website of raadpleeg een officiële dealer voor het UNIX Supplement. PostScript3 Supplement en UNIX Supplement kunnen beschrijvingen van functies en instellingen bevatten die niet van toepassing zijn op dit apparaat. Er wordt naar de volgende softwareproducten verwezen, met gebruik van algemene namen: Productnaam DeskTopBinder Lite en DeskTopBinder Professional *1 Algemene naam DeskTopBinder *1 Optioneel ii

5 INHOUDSOPGAVE Handleidingen voor dit apparaat...i Gebruik van deze handleiding...1 Symbolen...1 Naam van belangrijkste onderdeel...1 Namen van de belangrijkste functies...1 Het display lezen...2 Functies van het display en de toetsen...3 Functieoverzicht Verzending Verzendmodi...9 Type verzending selecteren...10 Geheugenverzending...11 Meerdere originelen vanaf de glasplaat verzenden (Geheugenverzending)...14 Parallelle geheugenverzending...15 Automatisch opnieuw kiezen...15 Dubbele toegang...16 Gelijktijdige broadcast...16 Als het geheugen vol raakt terwijl u een origineel opslaat...17 ECM (Error Correction Mode)...17 Directe verzending...17 Meerdere originelen vanaf de glasplaat verzenden (Directe verzending)...19 IP-faxfuncties...20 Terminologie...22 en over het gebruik van IP-fax...23 Niet beschikbare functies voor IP-faxverzending...23 Internetfaxfuncties...24 en over het gebruik van Internetfax...26 Niet beschikbare functies voor verzending...27 Niet beschikbare functies voor ontvangst onderwerp...27 T.37 Volledige modus...28 Originelen plaatsen...30 Geschikte origineelformaten...32 Papierformaat en scangebied...32 Herkennen van blanco vellen...33 Scaninstellingen...35 Origineel type...35 JBIG-verzending...36 Resolutie...36 Belichting (Contrast)...37 Verschillende instellingen kiezen bij een origineel met meerdere pagina s...38 iii

6 Een bestemming opgeven...39 Verzending via een faxlijn...39 Een pauze invoeren...40 Een toon invoeren...41 Verzending via IP-fax...42 Over IP-faxbestemmingen...44 Naar een adres verzenden...45 Omzeilen van de SMTP-server...48 De snelkiestoetsen gebruiken...50 Een bestemming opgeven via een snelkiestoets...50 Een groep bestemmingen opgeven via de snelkiestoetsen...52 De opgegeven bestemming controleren...54 Opnieuw kiezen (redial)...55 Bestemmingen programmeren in het adresboek...57 Bestemmingen programmeren vanuit het scherm Controleer bestemming...58 Bestemmingen programmeren vanuit het scherm Opnieuw kiezen (redial)...59 Een bestemming opzoeken in het adresboek...60 Op naam zoeken...61 Zoeken op bestemmingslijst...63 Zoeken op opslagnummer...64 Zoeken op faxnummer...66 Zoeken via adres...68 Zoeken op IP-faxbestemming...70 Zoeken op LDAP server...72 Direct kiezen...75 Handmatig kiezen...77 Rapport geheugenopslag...78 Een verzending annuleren...79 Voordat het origineel is gescand...79 Terwijl het origineel wordt gescand...79 Terwijl het origineel wordt verzonden...80 Voordat de verzending is gestart Verzendinstellingen Verzenden op een bepaald tijdstip (Verzend later)...83 Afzenderinstellingen opties...88 Het onderwerp invoeren...88 Een ontvangstmelding vragen...90 Faxkoptekst afdrukken...92 Etiket invoegen...93 SUB codes instellen voor verzending...95 Een wachtwoord instellen...97 SEP codes instellen voor ontvangst...98 Een wachtwoord invoeren Reserveringsrapport SEP code-ontvangst Resultatenrapport SEP code-ontvangst Dubbelzijdige originelen verzenden iv

7 3. Ontvangst Typen ontvangst Directe ontvangst Geheugenontvangst Vervangende ontvangst Onvoorwaardelijk documenten ontvangen Berichten ontvangen die aan vooraf opgegeven instellingen voldoen Ontvangstmodi Automatische omschakeling Handmatige ontvangst Automatische ontvangst De ontvangstmodus omschakelen Een internetfax ontvangen Automatische ontvangst Handmatige ontvangst Ontvangen berichten Ontvangstfuncties Ontvangen documenten doorzenden SMTP-ontvangst via internetfax Ontvangen s via SMTP routeren JBIG-ontvangst Automatische faxontvangst bij uitgeschakelde bedieningsschakelaar Afdrukopties Geluidssignaal afdrukken voltooid Geruit merkteken Centreerteken Ontvangsttijd Paginascheiding en lengteverkleining TSI-afdrukken (Transmitting Subscriber Identification Print) Als het juiste papierformaat niet beschikbaar is Prioriteitsladen instellen Afdrukken op het juiste formaat Informatie over de communicatie wijzigen/controleren Een lijst met bestanden in het geheugen afdrukken (TX best. lijst afdr.) Een bestand afdrukken vanuit het geheugen Het verzendresultaat controleren (Status TX-bestand) Bevestigen via het display Bevestigen via een rapport Bevestigen via een Controleren via een rapport en Communicatieresultaten rapport (Geheugenverzending) Resultatenrapport van directe verzending (Directe verzending) Rapport communicatiefout Het ontvangstresultaat controleren (Status RX-bestand) Bevestigen via het display Bevestigen via een rapport Journaal v

8 Het journaal afdrukken Journaal Journaal verzenden via Journaal via Een ontvangen bestand met een geheugenslot afdrukken Faxen via de computer Faxen versturen vanaf computers Voor gebruik De software gebruiken LAN-Faxstuurprogramma Adresboek LAN-Fax Cover Sheet Editor Auto Run Afzonderlijke toepassingen installeren LAN-Faxstuurprogramma eigenschappen instellen De afdrukeigenschappen instellen Instellingen aanpassen voor de configuratie van opties Basisverzending Een bestemming opgeven via een bestemmingslijst Een bestemming opgeven via het adresboek Bestemmingen opgeven door rechtstreeks een faxnummer, Internetfaxbestemming of IP-faxbestemming op te geven Opties opgeven Het faxdocument op een bepaald tijdstip verzenden Een afzenderstempel afdrukken Een voorblad bijvoegen Een voorbeeld weergeven Als bestanden opslaan De verzending controleren via het LAN-Faxstuurprogramma Verzendresultaten controleren via LAN-Fax Resultatenrapport Afdrukken en opslaan Adresboek bijwerken Programmeren van nieuwe bestemmingen Bijwerken van geprogrammeerde bestemmingen Geprogrammeerde bestemmingen wissen Adresboekgegevens van het apparaat gebruiken in de bestemmingslijst van de LAN-Fax Faxvoorbladen wijzigen Een voorblad maken Een gemaakt voorblad toevoegen De faxfuncties beheren met behulp van SmartDeviceMonitor for Admin Meldingen LAN-Faxbediening Bestemmingsinformatie programmeren vanuit een Webbrowser Geprogrammeerde apparaateigenschappen bewerken Een ontvanger toevoegen vi

9 6. Bijlage Veelgebruikte functies programmeren onder de gebruikersfunctietoetsen Specificaties Vereiste specificaties voor internetfax-bestemmingsapparaten Maximumwaarden INDEX vii

10 viii

11 Gebruik van deze handleiding Symbolen In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt: Duidt op belangrijke veiligheidsinformatie. Het veronachtzamen van deze informatie kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Zorg ervoor dat u deze informatie leest. Raadpleeg hiervoor Veiligheidsinformatie in het gedeelte Over dit apparaat. Duidt op belangrijke veiligheidsinformatie. Het veronachtzamen van deze informatie kan leiden tot verwondingen of tot schade aan het apparaat of andere goederen. Zorg ervoor dat u deze informatie leest. Raadpleeg hiervoor Veiligheidsinformatie in het gedeelte Over dit apparaat. Geeft aan dat u moet opletten tijdens het gebruik van het apparaat en geeft de mogelijke oorzaken aan van papierstoringen, beschadigingen van originelen of het verlies van gegevens. Zorg ervoor dat u deze informatie leest. Geeft aanvullende uitleg over de functies van het apparaat en geeft aanwijzingen voor het corrigeren van gemaakte fouten. Dit symbool bevindt zich aan het einde van een paragraaf. Het geeft aan waar u nadere informatie kunt vinden over het betreffende onderwerp. [ ] Dit symbool wordt gebruikt voor toetsen die op het display van het apparaat verschijnen. { } Dit symbool wordt gebruikt voor de toetsen op het bedieningspaneel van het apparaat. Naam van belangrijkste onderdeel In deze handleiding wordt met de volgende naam naar het belangrijkste onderdeel verwezen: Automatische documentinvoer voor het dubbelzijdig scannen van originelen ARDF Namen van de belangrijkste functies In deze handleiding wordt als volgt verwezen naar de hoofdfuncties van dit apparaat: Internetfax (door het opgeven van een adres) Internetfax Internetfax (door het opgeven van een IPv4-adres) IP-fax 1

12 Het display lezen In dit gedeelte wordt het gebruik van de toetsen op het bedieningspaneel en van de schermopties uitgelegd. Via het display kunt u het apparaat bedienen en kunt u berichten, de apparaatstatus en bestemmingen aflezen die zijn opgeslagen in de bestemmingslijst. Als u op de toets {Fax} of {Instellingen verwijderen} drukt terwijl het apparaat in bedrijf is, verschijnt het stand-by scherm. Druk op de toets {OK} om het aanpassen van instellingen te voltooien. Druk op de toets {Escape} om terug te keren naar het vorige scherm. Het apparaat wordt automatisch stand-by gezet wanneer u het gedurende een bepaalde tijd niet heeft gebruikt. U kunt de tijdsduur selecteren via Fax autoreset timer bij de systeeminstellingen. Ga als volgt te werk om terug te keren naar het stand-by scherm: Als u het origineel in de optionele ARDF heeft geplaatst en niet op de toets {Start} heeft gedrukt, verwijdert u het origineel. Wanneer u geen origineel heeft geplaatst, drukt u op de toets {Instellingen verwijderen}. Wanneer u de gebruikersinstellingen heeft opgeroepen, drukt u op de toets {Gebruikersinstellingen/Teller}. Verwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 2

13 Functies van het display en de toetsen In deze paragraaf worden de schermopties en de bijbehorende toetsen uitgelegd. NL ARX001S 1. Selectietoetsen Deze toetsen horen bij de opties op de onderste regel van het display. Bijvoorbeeld: het stand-by scherm Bij het lezen van de aanwijzing Druk op [ ] in deze handleiding, drukt u op de linker selectietoets. Bij het lezen van de aanwijzing Druk op [Toon] in deze handleiding, drukt u op de middelste selectietoets. Bij het lezen van de aanwijzing Druk op [TX Modus] in deze handleiding, drukt u op de rechter selectietoets. 2. {Escape}-toets Druk op deze toets om een handeling te annuleren of om terug te keren naar het vorige scherm. 3. {OK}-toets Druk op deze toets om numerieke waarden in te stellen, instellingen aan te passen of een ingevoerde optie te selecteren. 4. Scroll-toetsen Druk op deze toetsen om de cursor stap voor stap in de betreffende richting te verplaatsen. Wanneer {U}, {T}, {V} of {W} in deze handleiding wordt gebruikt, drukt u op de scroll-toets van de betreffende richting. 3

14 NL ALT009S 1. Apparaatstatus en berichten 2. Invoer van bestemming 3. Selectietoetsen 4. Voor het selecteren van een faxnummer, adres of IP-faxnummer als bestemming. 5. Te selecteren opties De inhoud van het display is afhankelijk van de geïnstalleerde opties. U kunt de Internetfaxinstellingen wijzigen bij instellingen in het menu Faxeigenschappen. U kunt de IP-faxinstellingen wijzigen bij IP-Faxinstellingen in het menu Faxeigenschappen. Verwijzing Pag.9 Verzendmodi Pag.50 Een bestemming opgeven via een snelkiestoets Pag.60 Een bestemming opzoeken in het adresboek Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 4

15 Functieoverzicht In dit gedeelte worden de opties beschreven die in het menu Faxeigenschappen kunnen worden opgegeven. Klik op de toets {Gebruikersinstellingen/Teller} om het menu Faxeigenschappen weer te geven. Raadpleeg de Bedieningshandleiding Standaardinstellingen voor meer informatie over deze instellingen. Algemene instellingen/aanpassing Functienaam Volume aanpassen Faxinformatie programmeren Direct kiezen ontgr.tijd Stel gebr.functietoets in Omschrijving Voor het regelen van het geluidsvolume tijdens Direct kiezen en Directe verzending. Voor het opslaan van informatie over gefaxte documenten en over de afzenders die op de fax van de ontvanger verschijnen. Met deze functie kunt u aangeven na hoeveel tijd de modus Direct kiezen moet worden geannuleerd, nadat u gebruik heeft gemaakt van verzending via Direct kiezen. Veelgebruikte functies die zijn geprogrameerd als gebruikersfunctietoetsen worden direct na het inschakelen van de hoofdschakelaar weergegeven in het menu. Ontvangstinstelling Functienaam Ontvangstmodus omschakelen RX modus auto.schakeltijd Geautoriseerde ontvangst Geruit merkteken Centreerteken Ontvangsttijd afdrukken Omschrijving Geef de methode voor het ontvangen van faxberichten aan. In de modus Automatische selectie gaat het apparaat een aantal keren over om u de kans te geven de hoorn op te nemen voordat de oproep automatisch wordt beantwoord. U kunt het aantal belsignalen wijzigen met Tijd automatische omschakeling. Geef aan of ongewenste faxberichten al dan niet moeten worden geweerd. Geef aan of u wel of geen geruit merkteken wilt afdrukken op de eerste pagina van ontvangen faxdocumenten. Geef aan of al dan niet een middenteken halverwege de linkerzijde en boven in het midden van elke ontvangen pagina moet worden afgedrukt. Geef aan of de ontvangstdatum en tijd al dan niet onderaan ontvangen faxberichten moeten worden afgedrukt. 5

16 instellingen Functienaam Omschrijving Internetfax-instellingen U kunt selecteren of al dan niet wordt weergegeven. Als u een Internetfax wilt verzenden, moet u Aan kiezen om het pictogram weer te geven. Max. form. SMTP RX bestandsbezorging Gebruik deze instelling om de grootte van verzonden te beperken, zodat bestemmingen die boven een bepaalde grootte weigeren uw toch kunnen ontvangen. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u geen s verzenden die groter zijn dan de opgegeven limiet. Deze functie is beschikbaar op systemen waarbij routering via SMTP van ontvangen s mogelijk is. IP-Faxinstellingen Functienaam Omschrijving H.323 inschakelen Geef op of H.323 wel of niet wordt gebruikt voor IP-Faxverzending. SIP inschakelen Geef op of SIP wel of niet wordt gebruikt voor IP-Faxverzending. H.323 instellingen Via deze functie kunt u het IPv4-adres of de hostnaam van de gatekeeper en het alias telefoonnummer instellen. SIP instellingen Gateway instelingen Via deze functie kunt u het IPv4-adres en de SIP-gebruikersnaam van de SIP-server instellen. Via deze functie kunt u de gateway die wordt gebruikt voor de verzending naar IP- Fax opslaan, wijzigen of verwijderen. U kunt opslaan of u de gateway wilt gebruiken zonder de gatekeeper/sip-server te gebruiken. 6

17 Beheerdertools Functienaam Journaal afdrukken TX std-by best.lijst afdr. Communicatie paginateller Geheugenbeveiliging Doorzenden Map TX Resultatenrapport Parameterinstelling Speciale afz. programmeren Progr. geh.bev.-id Selecteer Kies/Puls toon G3 analoge lijn Menu Beschermen Omschrijving Drukt een journaal af. Op dit apparaat kunnen de laatste 50 verzend- en/of bezorgresultaten worden gecontroleerd. Via deze functie kunt u de verzending standby bestandslijst afdrukken. Via deze functie kunt u de verzending en de ontvangst en de totalen op het display controleren. Als u Geheugenslot inschakelt, worden ontvangen documenten opgeslagen in het geheugen en niet automatisch afgedrukt. Geef op of ontvangen faxberichten al dan niet moeten worden doorgestuurd naar een geprogrammeerde ontvanger. Wanneer een map onderdeel uitmaakt van een doorzendbestemming of van een doorzendbestemming van een speciale afzender, dan wordt de opgegeven bestemming op de hoogte gebracht van de doorzendresultaten. Via de parameterinstelling kunt u de verschillende instellingen naar wens aanpassen. Om instellingen van de functies te wijzigen, stelt u de Parameter switches in. Voor het programmeren, wijzigen en verwijderen van speciale afzenders, het uitvoeren van de eerste configuratie en het afdrukken van de lijst van speciale afzenders. Wanneer speciale afzenders zijn geprogrammeerd, kunt u per afzender functies instellen. Via deze functie kunt u een Geheugenslot-ID programmeren, die moet worden ingevoerd voor het afdrukken van documenten als de functie Geheugenslot is ingeschakeld. Via deze functie kunt u een lijntype selecteren. U moet de volgende instellingen opgeven voor de G3 analoge lijn voordat u het apparaat aansluit op een gewone G3 analoge lijn. Via Menubeveiliging kunt u voorkomen dat onbevoegde gebruikers de gebruikersinstellingen wijzigen. Verwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 7

18 8

19 1. Verzending In deze paragraaf worden de belangrijkste bedieningshandelingen voor verzenden uitgelegd, zoals het opgeven van een verzendmodus of bestemming. Verzendmodi Er zijn twee soorten verzending: Geheugenverzending Directe verzending Belangrijk Het is aan te bevelen om de ontvanger op te bellen om af te spreken wanneer u belangrijke documenten verzendt. Geheugenverzending De verzending wordt automatisch gestart nadat het origineel in het geheugen is opgeslagen. Dit is erg handig als u haast heeft en het document weer wilt meenemen. U kunt hetzelfde origineel bovendien naar meerdere bestemmingen verzenden. Directe verzending Het nummer van de bestemming wordt direct gekozen en het origineel wordt verzonden terwijl het wordt ingelezen. Dit is erg handig als u snel een origineel wilt verzenden of als u de bestemming waarnaar u de fax verzendt, wilt controleren. Bij dit type verzending wordt het origineel niet opgeslagen in het geheugen. U kunt slecht één adres opgeven. 9

20 Verzending U kunt de verzendmodus wijzigen door op de toets {Verzendmodus} te drukken. 1 NL ASO007S Controleer de ingeschakelde modus via de indicator op het bedieningspaneel. Wanneer deze niet brandt, is de modus Directe verzending ingeschakeld. Verwijzing Pag.15 Parallelle geheugenverzending Pag.16 Gelijktijdige broadcast Type verzending selecteren U kunt Standaard fax, IP-fax of Internetfax selecteren. U kunt een ander type selecteren door op de selectietoets te drukken die is weergegeven op het standby-scherm. Belangrijk Om IP-faxbestemmingen of Internetfaxbestemmingen te kunnen selecteren, moet de optionele printer-/scannereenheid geïnstalleerd zijn. Dit scherm is afhankelijk van de installatie van de optionele printer-/scannereenheid. Wanneer u via een faxlijn verzendt Druk op [ ] om weer te geven in de kolom voor het weergeven van de bestemmingen. Wanneer u naar een adres verzendt Druk op [ ] om weer te geven in de kolom voor het weergeven van de bestemmingen. 10

21 Verzendmodi Wanneer u via IP-fax verzendt Als u een gatekeeper gebruikt, drukt u op [ ] om weer te geven in de kolom voor het weergeven van de bestemmingen. 1 Als u een SIP-server gebruikt, drukt u op [ ] om weer te geven in de kolom voor het weergeven van de bestemmingen. Als H.323 inschakelen (bij gebruik van een gatekeeper) of SIP inschakelen (bij gebruik van een SIP-server) is geselecteerd in het menu Faxeigenschappen, wordt weergegeven in plaats van. Druk op [ ] om weer te geven in de kolom voor het weergeven van de bestemmingen. Verwijzing Pag.20 IP-faxfuncties Pag.24 Internetfaxfuncties Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Geheugenverzending Geheugenverzending is uitgerust met standaardfax, Internetfax en IP-fax. Belangrijk Bij een stroomstoring (de hoofdschakelaar is uit) of wanneer de stekker uit het stopcontact is getrokken (ca. 12 uur lang), worden alle in het geheugen opgeslagen documenten gewist. Zodra de hoofdschakelaar is ingeschakeld, wordt het Stroomstoringsrapport afgedrukt zodat u kunt vaststellen welke bestanden zijn gewist. Als u de netspanning uitschakelt door eenvoudig op de hoofdschakelaar te drukken, leidt dit er niet toe dat er documenten zullen worden gewist. Raadpleeg Probleemoplossing. Wanneer het geheugen vol is (0% verschijnt rechts bovenin het display), kunt u geen gebruik maken van geheugenverzending. Gebruik in dit geval directe verzending. 11

22 Verzending A Controleer of de indicator Geheugenverzending brandt. 1 NL ASO007S In het normale geval is Geheugenverzending geselecteerd. Wanneer deze niet brandt, is de modus Directe verzending geselecteerd. Druk op de toets {Verzendmodus}. B Plaats het origineel. C Voer de gewenste scaninstellingen door. D Geef een bestemming op via de cijfertoetsen of via Snelkiezen. Raadpleeg De snelkiestoetsen gebruiken voor het opgeven van de bestemming via een snelkiestoets. Als u zich vergist, drukt u op de toets {Wis/Stop} en voert u het juiste nummer in. E Voor het verzenden van een origineel naar meerdere bestemmingen (distributielijst), drukt u op [Best.tv.] om de bestemmingen op te geven. U hoeft niet op [Best.tv.] te drukken wanneer u een bestemming toevoegt met de bestemmingslijst. 12

23 Verzendmodi F Geef de volgende bestemming op. 1 Door op [ ] te drukken wordt het verzendtype tussen faxnummer, e- mailadres en IP-faxnummer geschakeld. Het is mogelijk om gelijktijdig een faxnummer, adres en IP-faxbestemming op te geven. G Druk op de toets {Start}. Wanneer het totaal aantal geprogrammeerde bestemmingen groter is dan de maximumwaarde, is alleen Directe verzending mogelijk. Raadpleeg Maximumwaarden voor het maximum aantal bestemmingen dat u kunt opgeven per bestand. Raadpleeg Maximumwaarden voor het maximum aantal bestemmingen dat u kunt opgeven voor alle bestanden (inclusief bestanden in het geheugen). Raadpleeg Maximumwaarden voor het maximum aantal documenten dat u kunt opslaan in het geheugen voor Geheugenverzending. Raadpleeg Maximumwaarden voor het maximum aantal pagina s dat u in het geheugen kunt opslaan (via A4 Standaard <ITU-T q1 kaart>). Verwijzing Pag.35 Origineel type Pag.36 Resolutie Pag.37 Belichting (Contrast) Pag.39 Verzending via een faxlijn Pag.42 Verzending via IP-fax Pag.45 Naar een adres verzenden Pag.50 Een bestemming opgeven via een snelkiestoets Pag.52 Een groep bestemmingen opgeven via de snelkiestoetsen Pag.55 Opnieuw kiezen (redial) Pag.173 Maximumwaarden Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Probleemoplossing 13

24 Verzending Meerdere originelen vanaf de glasplaat verzenden (Geheugenverzending) 1 Volg onderstaande stappen voor het verzenden van meerdere originelen via de glasplaat. A Controleer of de indicator Geheugenverzending brandt. B Leg de eerste pagina van het origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. C Geef een bestemming op. D Voer de gewenste scaninstellingen door. E Druk op de toets {Start}. Het apparaat begint met scannen. F Leg het volgende origineel op de glasplaat binnen 60 seconden nadat het eerste origineel is gescand. G Herhaal stap D tot F voor alle originelen. H Plaats het laatste origineel en druk dan op {q}. Het apparaat draait het nummer van de bestemming en begint met verzenden. 14

25 Verzendmodi Parallelle geheugenverzending Met deze functie kan een faxnummer worden gekozen terwijl het origineel wordt gescand. Bij standaard geheugenverzending wordt het origineel opgeslagen in het geheugen en wordt daarna het nummer van de bestemming gekozen. Met Parallelle geheugenverzending kunt u echter snel de verbindingsstatus controleren. Daarnaast scant deze functie het origineel sneller dan de Directe verzending. Dit is handig als u haast heeft en het origineel voor andere doeleinden nodig heeft. 1 Belangrijk In de volgende gevallen wordt standaard geheugenverzending gebruikt in plaats van parallelle geheugenverzending: Als de lijn in gesprek is en er geen verbinding tot stand kon worden gebracht Bij uitgestelde verzending Als u een origineel opslaat voor geheugenverzending terwijl er een andere communicatie wordt uitgevoerd Als er twee of meer bestemmingen zijn aangegeven Als een origineel op de glasplaat wordt geplaatst en vervolgens verzonden U kunt deze functie in- en uitschakelen via de Gebruikersparameters (switch 07, bit 2) in het menu Faxeigenschappen. Standaard geheugenverzending kan worden gebruikt in plaats van Parallelle geheugenverzending wanneer onvoldoende geheugen vrij is. Als u deze functie gebruikt, wordt het Rapport geheugenopslag niet afgedrukt. Als de toets {Wis/Stop} is ingedrukt, een origineel is vastgelopen of er gebrek aan geheugen is, stopt de Parallelle geheugenverzending. Het communicatieresultaatrapport wordt afgedrukt en de bestanden worden verwijderd. Wanneer Parallelle geheugenverzending wordt gebruikt, wordt alleen het paginanummer afgedrukt op de faxkop, het totaal aantal originelen wordt niet automatisch afgedrukt. Verwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Automatisch opnieuw kiezen Als een faxdocument niet kon worden verzonden omdat de lijn bezet was of als gevolg van een fout tijdens de verzending, dan wordt vijf maal iedere vijf minuten geprobeerd om opnieuw te kiezen. Als het opnieuw kiezen na vier herhalingen niet is gelukt, annuleert het apparaat de verzending en wordt een communicatieresultaatrapport of een communicatiefoutrapport afgedrukt. Wanneer een groot aantal bestanden is opgeslagen in het geheugen, is het mogelijk dat documenten niet in de gescande volgorde worden verzonden. 15

26 Verzending Dubbele toegang 1 Het apparaat kan andere documenten scannen en in het geheugen opslaan terwijl er een faxdocument uit het geheugen wordt verzonden, een document in het geheugen wordt ontvangen, of een rapport automatisch wordt afgedrukt. Aangezien het apparaat direct na het voltooien van de verzending van het huidige document start met de verzending van het tweede document, wordt de lijn efficiënter gebruikt. Bij directe verzending of wanneer u de gebruikersinstellingen heeft opgeroepen, kunt u geen origineel scannen. Gelijktijdige broadcast Via deze functie kunt u hetzelfde origineel gelijktijdig naar meerdere bestemmingen zenden. Voor het opgeven van meerdere bestemmingen, geeft u de eerste bestemming op en geeft u de volgende bestemming op door op [Best.tv.] te drukken. Als u hetzelfde bericht naar meerdere bestemmingen wilt sturen (distributielijst), worden de berichten verzonden in de volgorde waarin de bestemmingen zijn gebeld. Als een faxbericht niet kon worden verzonden, belt het apparaat die bestemming opnieuw na de laatste opgegeven bestemming van de distributielijst. Als u als distributielijst bijvoorbeeld vier bestemmingen opgeeft, A t/m D, en de lijnen A en C zijn bezet, dan belt het apparaat de bestemmingen in de volgorde: A, B, C, D, A, en C. Voor het controleren van de verzendvoortgang, kunt u de TX-bestandenlijst afdrukken. Als u een tweede verzending opgeeft terwijl u via distributielijst naar meerdere bestemmingen verzendt, dan worden de faxen om de beurt naar de resterende bestemming in de huidige en in de tweede distributielijst verzonden. Wanneer u bijvoorbeeld een distributielijst opgeeft naar bestemmingen A en B en vervolgens een distributielijst opgeeft naar bestemmingen C en D terwijl u naar bestemming A aan het verzenden bent, zendt het apparaat de faxen in de volgende volgorde: A, B, C en dan D. Wanneer het vorige en het volgende bestand stand-by zijn, worden deze ook in dezelfde volgorde verzonden. Om te voorkomen dat per ongeluk de verkeerde Snelkiestoets wordt ingedrukt, kunt u het apparaat zodanig instellen dat [Best.tv.] moet worden ingedrukt wanneer een bestemming wordt toegevoegd via een snelkiestoets. Pas deze instelling aan via de Gebruikersparameters (switch 17, bit 2) in het menu Faxeigenschappen. Verwijzing Pag.125 Een lijst met bestanden in het geheugen afdrukken (TX best. lijst afdr.) Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 16

27 Verzendmodi Als het geheugen vol raakt terwijl u een origineel opslaat Als het geheugen vol raakt terwijl u een origineel opslaat (vrije ruimte is 0%) wordt de melding Geheugen is vol. Scan wordt gest. gesc. pg. zullen wrd opgesl. weergegeven. Druk op [Afsluit.] om alleen opgeslagen pagina s te verzenden. 1 Als dit gebeurt, worden alleen de gescande pagina s verzonden. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger als u in dit geval de gescande pagina s wilt verwijderen en de verzending wilt annuleren. ECM (Error Correction Mode) Als een verzending gedeeltelijk mislukt omdat er een probleem is met de lijn, worden de verloren gegevens automatisch opnieuw verzonden. Belangrijk Voor deze functie moet uw apparaat zijn uitgerust met ECM. Deze functie is niet bij internetfax beschikbaar. Directe verzending Directe verzending is mogelijk voor een standaard faxverzending en een IPfaxverzending. Belangrijk Internetfax wordt alleen uitgevoerd via geheugenverzending, waarbij het zenden automatisch wordt gestart nadat de documenten in het geheugen zijn opgeslagen. Wanneer u Directe verzending opgeeft voor Internetfax, wordt het bericht Probeer opnieuw na overschak. op geh.verz. weergegeven. Als dit gebeurt, drukt u op [Afsluit.] en schakelt u over naar Geheugenverzending. Groep kan niet worden gebruikt voor Directe verzending. U kunt hetzelfde document niet naar meerdere bestemmingen zenden (distributielijst). Als u een groep opgeeft, wordt het bericht Probeer opnieuw na overschak. op geh.verz. weergegeven. Als dit gebeurt, drukt u op [Afsluit.] en schakelt u over naar Geheugenverzending. 17

28 Verzending A Controleer of de indicator Geheugenverzending is gedoofd. 1 NL ASO007S Als de indicator Geheugenverzending brandt, drukt u op de toets {Verzendmodus} om de modus Directe verzending te selecteren. B Plaats het origineel. C Selecteer de gewenste scaninstellingen. D Geef een bestemming op via de cijfertoetsen of via Snelkiezen. Raadpleeg De snelkiestoetsen gebruiken voor het opgeven van de bestemming via een snelkiestoets. Als u zich vergist, drukt u op de toets {Wis/Stop} en voert u het juiste nummer in. E Druk op de toets {Start}. Het apparaat belt een bestemming. De documenten worden niet opgeslagen in het geheugen. Verwijzing Pag.35 Origineel type Pag.36 Resolutie Pag.37 Belichting (Contrast) Pag.39 Verzending via een faxlijn Pag.42 Verzending via IP-fax Pag.50 Een bestemming opgeven via een snelkiestoets Pag.52 Een groep bestemmingen opgeven via de snelkiestoetsen Pag.55 Opnieuw kiezen (redial) 18

29 Verzendmodi Meerdere originelen vanaf de glasplaat verzenden (Directe verzending) Volg onderstaande stappen voor het verzenden van meerdere originelen via de glasplaat. A Controleer of de indicator Geheugenverzending is gedoofd. B Plaats de eerste pagina met de voorzijde naar beneden op de glasplaat. C Geef een bestemming op. 1 D Voer de gewenste scaninstellingen door. E Druk op de toets {Start}. F Leg het volgende origineel op de glasplaat binnen 10 seconden nadat het eerste origineel is gescand. G Herhaal stap D tot F voor alle originelen. H Plaats het laatste origineel en druk dan op {q}. 19

30 Verzending IP-faxfuncties 1 Met de IP-faxfunctie kunnen rechtstreeks documenten worden verzonden of ontvangen tussen twee faxapparaten via een TCP/IP-netwerk. Deze functie heeft de volgende voordelen en is geschikt voor communicatie binnen hetzelfde LAN: Lagere communicatiekosten Snellere communicatie tussen IP-faxen dan via een standaard faxverzending De IP-faxfunctie maakt gebruik van SIP en H.323 als netwerkprotocol. Geef voor de verzending een IPv4-adres of hostnaam op in plaats van een faxnummer. Als u een gatekeeper gebruikt, geeft u het alias telefoonnummer hiervan op. Als u een SIP-server gebruikt, kunt u een fax verzenden door de SIPgebruikersnaam op te geven. Geef de adressen op van de gatekeeper of de SIP server (proxyserver, register server, redirect server) bij IP-Faxinstellingen in het menu Faxeigenschappen. U kunt ook een fax doorsturen naar een G3-fax die is aangesloten op het telefoonnet (PSTN) via een gateway (T.38). U kunt IP-faxen op dezelfde wijze ontvangen als standaardfaxen. 20

31 IP-faxfuncties 1 NL ALT001S Belangrijk Om de IP-faxfuncties te kunnen gebruiken, moet de optionele printer-/scannereenheid geïnstalleerd zijn. Om de IP-faxfuncties te kunnen gebruiken, moet dit apparaat zijn aangesloten op een LAN en moeten de juiste instellingen zijn opgegeven bij IP-Faxinstellingen in het menu Faxeigenschappen. Voordat u deze functie gaat gebruiken, moet u het netwerk configureren in het menu Systeeminstellingen. De faxfunctie van dit apparaat kan niet worden gebruikt met IPv6. IP-fax die door dit apparaat wordt ondersteund is ITU-T Rec. T

32 Verzending 1 Verwijzing Pag.105 Typen ontvangst Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Terminologie Voor het gebruik van IP-fax dient u de volgende termen te kennen: H.323 Een multimedia communicatieprotocol dat bestanden verzendt en ontvangt via een-op-een communicatie via een LAN of het Internet. SIP Een communicatieprotocol voor internettelefoon dat gebruik maakt van Volp (converteert spraakinformatie naar IP-pakketten) en dat over functies beschikt als het maken, wijzigen en beëindigen van sessies met een of meerdere deelnemers. Gatekeeper (VoIP gatekeeper) Een gatekeeper beheert apparaten die zijn aangesloten op een IP-netwerk, converteert alias telefoonnummers naar IPv4-adressen en voert verificatiefuncties uit. Daarnaast houdt de gatekeeper toezicht op band- (toekenning van transmissiesnelheid) en toegangscontrole. SIP server Een SIP server bemiddelt bij de verbindingsverzoeken tussen apparaten die zijn aangesloten op een IP-netwerk en bestaat hoofdzakelijk uit servers die de volgende drie functies hebben: Proxyserver: ontvangt SIP-verzoeken en zendt deze door voor de verzoeker. Register server: ontvangt informatie over apparaatadressen in een IP-netwerk en slaat deze op in een database. Redirect server: vraagt naar het adres van de bestemming. Gateway (VoIP gateway) Een gateway die een telefoonnet en een IP-netwerk verbindt en functies heeft zoals protocolconversie voor het aansluiten van verschillende netwerken, en communicatieapparatuur (telefoons, faxen, enz.) aansluit op LAN en andere netwerken. 22

33 IP-faxfuncties en over het gebruik van IP-fax De volgende opmerkingen betreffen het gebruik van IP-fax: Het is mogelijk dat verzending naar een netwerk dat is beveiligd via een firewall niet mogelijk is. U kunt geen telefoons gebruiken op een LAN. Als er gedurende een uur of twaalf een stroomstoring is geweest, of het apparaat ongeveer twaalf uur niet op het net aangesloten is geweest, worden documenten die in het geheugen van de fax zijn opgeslagen, gewist. Als er een document wordt gewist, wordt zodra de hoofdschakelaar wordt ingeschakeld, automatisch het stroomonderbrekingsrapport afgedrukt. Met dit rapport kunt u controleren welke documenten zijn gewist. Als u de netspanning uitschakelt door eenvoudig op de hoofdschakelaar te drukken, leidt dit er niet toe dat er documenten zullen worden gewist. Raadpleeg Probleemoplossing. 1 Verwijzing Probleemoplossing Niet beschikbare functies voor IP-faxverzending U kunt de volgende functies gebruiken voor standaard faxverzending, maar niet voor IP-faxverzending: Direct kiezen Handmatige nummerkeuze 23

34 Verzending Internetfaxfuncties 1 Het apparaat zet afbeeldingen van gescande documenten om naar formaat en zendt de gegevens via het internet. De die door dit apparaat wordt gestuurd, kan door een andere internetfaxapparaat worden ontvangen. In plaats van het telefoonnummer van de bestemming in te voeren, voert u het desbetreffende adres in. U kunt ontvangen berichten ook afdrukken of doorsturen. NL ALT002S Belangrijk Om de Internetfaxfuncties te kunnen gebruiken, moet de optionele printer- /scannereenheid geïnstalleerd zijn. Om de Internetfaxfuncties te kunnen gebruiken, moet dit apparaat zijn aangesloten op een LAN en moeten de juiste instellingen zijn opgegeven bij Instellingen Internetfax in het menu Faxeigenschappen. De faxfunctie van dit apparaat kan niet worden gebruikt met IPv6. Voor het verzenden van Internetfaxen, moet u in het menu Faxeigenschappen, bij instellingen, [Internetfax-instellingen] instellen op [Aan]. Zelfs wanneer [Uit] is geselecteerd, is het mogelijk om documenten door te zenden of te bezorgen naar Internetfaxbestemmingen. Voor het ontvangen van Internetfaxdocumenten, stelt u [ account faxen] in het menu Systeeminstellingen bij Bestandsoverdracht in op [Ontvangen]. 24

35 Internetfaxfuncties De internetfax-functie die door dit apparaat wordt ondersteund kan worden gebruikt met ITU-T Rec. T.37. U kunt berichten ontvangen met een aangehechte TIFF-F-afbeelding van computers. Hoewel internetfax-documenten normaalgesproken via een SMTP-server worden verzonden, kunnen deze documenten ook rechtstreeks naar hun bestemming worden verzonden, zonder gebruik te maken van een SMTP-server. Hiervoor kunt u SMTP server gebruiken vooraf programmeren onder een gebruikersfunctietoets. Voor het verzenden van internetfax-documenten kunt u Onderwerp bijvoegen en Ontvangstbevestiging opgeven bij [TX Modus]. U kunt de grootte van verzonden berichten beperken in inst. of Faxeigensch.. Raadpleeg Ontvangen berichten voor het ontvangen van via de computer. Raadpleeg Het verzendresultaat controleren (status TX-bestand) voor meer informatie over het controleren van het verzendresultaat. Wanneer u een Internetfax verzendt door het opgeven van een gebruikerscode en het adres is ingesteld als routeringsbestemming van de opgegeven gebruikerscode, wordt een communicatieresultaatrapport verzonden nadat de verzending is voltooid. Dit maakt het mogelijk het resultaat van een verzending te controleren. U kunt geen s verzenden naar een bestemming als cc. 1 Verwijzing Pag.48 Omzeilen van de SMTP-server Pag.88 Het onderwerp invoeren Pag.90 Een ontvangstmelding vragen Pag.113 Ontvangen berichten Pag.129 Het verzendresultaat controleren (Status TX-bestand) Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 25

36 Verzending en over het gebruik van Internetfax 1 De volgende opmerkingen betreffen het gebruik van Internetfax: Als u de Internetfaxfunctie gebruikt, worden de originelen in A4-formaat verzonden. Originelen die groter zijn dan A4 worden verkleind tot A4-formaat. Als het apparaat van de ontvanger is uitgerust met de T.37 Volledige modus dan worden de originelen verzonden in het formaat dat is opgegeven in het Adresboek. Als u Internetfaxverzending gebruikt, worden documenten verzonden met de resolutie Detail zelfs als u Fijn heeft opgegeven. Om een document te verzenden met Fijn, moet u de Volledige modus instellen tijdens het opslaan van bestemmingen in het Adresboek. Als een verzending niet succesvol is, ontvangt dit apparaat gewoonlijk een e- mailfoutmelding. foutmeldingen kunnen echter om verschillende redenen niet worden verzonden. Het is aan te bevelen om de ontvangst van belangrijke documenten te bevestigen door de andere partij op te bellen. Het niveau van beveiliging voor internetcommunicaties is laag. Het is raadzaam om voor vertrouwelijke communicaties het telefoonnetwerk te gebruiken. Voice-communicatie wordt niet over LAN ondersteund. De levering van internetfaxen kan worden vertraagd door overbelasting in het netwerk. Als communicatietijd een rol speelt, maak dan gebruik van Internetfaxverzending zodat u geen gebruik hoeft te maken van een SMTP-server, de telefoonlijn of IP-fax. Als er gedurende een uur of twaalf een stroomstoring is geweest, of het apparaat ongeveer twaalf uur niet op het net aangesloten is geweest, worden documenten die in het geheugen van de fax zijn opgeslagen, gewist. Als er een document wordt gewist, wordt zodra de hoofdschakelaar wordt ingeschakeld, automatisch het stroomonderbrekingsrapport afgedrukt. Met dit rapport kunt u controleren welke documenten zijn gewist. Als u de netspanning uitschakelt door eenvoudig op de hoofdschakelaar te drukken, leidt dit er niet toe dat er documenten zullen worden gewist. Raadpleeg Probleemoplossing. Mogelijk kunt u, afhankelijk van de voorwaarden van de omgeving, een groot bestand niet als versturen. Als de beschikbare hoeveelheid geheugen laag is, kunt u mogelijk geen internetfaxen versturen. Omdat het apparaat de documenten als boodschappen met een aangehechte TIFF-F-afbeelding stuurt, is een viewer nodig om de documenten te kunnen bekijken als deze op een computer worden ontvangen. Bij een document met een groot volume kan het enige tijd duren voordat het verzenden begint. Dit komt doordat het apparaat tijd nodig heeft om de data voor in het geheugen om te vormen. Verwijzing Pag.28 T.37 Volledige modus Pag.32 Papierformaat en scangebied Pag.48 Omzeilen van de SMTP-server Probleemoplossing 26

37 Internetfaxfuncties Niet beschikbare functies voor verzending De volgende functies worden met standaard faxverzending, maar niet met internetfaxen ondersteund. Directe verzending Verzending via SUB code Direct kiezen Handmatig kiezen JBIG-verzending ECM (Error Correction Mode) 1 Niet beschikbare functies voor ontvangst De volgende functies worden met standaard faxverzending, maar niet met internetfaxen ondersteund. Ontvangst met geheugenslot SEP code ontvangst Geautoriseerde ontvangst onderwerp Als u een verzendt zonder een onderwerp op te geven, wordt het onderwerp automatisch ingevoerd. Het onderwerp is afhankelijk van de instellingen bij Stempel afzendernaam. Als Stempel afzendernaam is ingeschakeld: Van afzendernaam(faxberichtnr.xxxx) Als Stempel afzendernaam is uitgeschakeld: Als Eigen faxnummer en Eigen naam zijn geprogrammeerd: Van Eigen faxnummer ( Eigen naam )(Faxberichtnr.xxxx) Als alleen Eigen faxnummer is geprogrammeerd: Van Eigen faxnummer (Faxberichtnr.xxxx) Als alleen Eigen naam is geprogrammeerd: Van Eigen naam (Faxberichtnr.xxxx) Als noch Eigen faxnummer noch Eigen naam zijn geprogrammeerd: Faxberichtnr.xxxx xxxx is het documentnummer dat in het journaal verschijnt. Verwijzing Pag.85 Afzenderinstellingen 27

38 Verzending T.37 Volledige modus 1 Dit apparaat ondersteunt de T.37 volledige modus. De T.37 volledige modus is een internationale standaard voor de verzending van faxen via het Internet. (ITU-T Rec., RFC2532) Als een Internetfaxverbinding tot stand wordt gebracht tussen twee apparaten die de T.37 Volledige modus ondersteunen, stuurt de ontvanger de afzender een ontvangstbevestiging in antwoord op het verzoek om een ontvangstmelding die als bijlage aan het bericht is aangehecht. Deze ontvangstbevestiging bevat informatie over de ontvangstmogelijkheden van de ontvanger (compressietype, papierformaat en resolutie). Als de ontvanger in het adresboek is geprogrammeerd als bestemming met volledige modus, registreert de afzender de ontvangen informatie automatisch in het adresboek. Zo kunt u in het vervolg op basis van de ontvangen informatie Internetfaxdocumenten naar de betreffende ontvanger verzenden. Een ontvangstbewijs terugsturen Na de ontvangst van een van een afzender die om een ontvangstmelding vraagt, stuurt de ontvanger een ontvangstbevestiging waarin de ontvangstmogelijkheden van het apparaat van de ontvanger worden vermeld (compressietype, papierformaat en resolutie). De inhoud van het ontvangstbewijs opslaan Nadat de afzender de ontvangstbevestiging heeft ontvangen met informatie over de ontvangstmogelijkheden van de ontvanger, controleert de afzender of het adres op de ontvangstbevestiging in het adresboek staat. Als het adres is geprogrammeerd als bestemming met volledige modus wordt de informatie over de ontvangstmogelijkheden van de ontvanger automatisch door de afzender opgeslagen. De opgeslagen informatie wordt bijgewerkt zodra de afzender nieuwe ontvangstinformatie van de ontvanger ontvangt. Op basis van deze informatie kan de afzender documenten naar de ontvanger sturen. Als de ontvanger niet in het adresboek is geprogrammeerd of als apparaat met een eenvoudige modus kan de informatie over de ontvangstmogelijkheden van de ontvanger niet worden opgeslagen. Als u de ontvangstmogelijkheden van de ontvanger kent, kunt u deze handmatig instellen. Een ontvangstmelding vragen Als het apparaat van de ontvanger de T.37 volledige modus ondersteunt en in het adresboek is geprogrammeerd als apparaat met volledige modus, vraagt het apparaat om een ontvangstmelding van de ontvanger. Het apparaat ontvangt vervolgens de ontvangstbevestiging (verzonden) waarin de ontvangstmogelijkheden van de ontvanger worden vermeld. 28

39 Internetfaxfuncties Gebruik Web Image Monitor om de ontvangstmogelijkheden van de ontvanger handmatig te programmeren. Via Internetfaxverzending kunt u een document naar meerdere bestemmingen tegelijk verzenden. Als u echter bestemmingen opgeeft die de volledige modus ondersteunen, worden de faxen één voor één verzonden in de opgegeven volgorde omdat in dat geval niet alle bestemmingen over dezelfde ontvangstmogelijkheden beschikken. 1 Verwijzing Pag.90 Een ontvangstmelding vragen Pag.167 Bestemmingsinformatie programmeren vanuit een Webbrowser 29

40 Verzending Originelen plaatsen 1 Plaats het origineel op de glasplaat of in de optionele ARDF. Raadpleeg de volgende paragrafen voor meer informatie over het plaatsen van originelen: Originelen op de glasplaat plaatsen Kopieerhandleiding Originelen in de optionele ARDF plaatsen Kopieerhandleiding Belangrijk De ARDF niet optillen tijdens het scannen van originelen. Het plaatsen van originelen met het volgende formaat: A4, B5 JIS (Japanese Industrial Standard), A5, 5 1 / 2 " 8 1 / 2 ", 8 1 / 2 " 11", en 8 1 / 2 " 14" NL ASO005S Het plaatsen van originelen met het formaat A5 en 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " NL ASO004S 30

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding Gebruiksaanwijzing

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding <Basis functies> Gebruiksaanwijzing FAX Option Type 3030 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 Aan de slag Faxen Internetfaxfuncties gebruiken Programmeren Probleemoplossing Lees deze handleiding aandachtig door voordat

Nadere informatie

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding 1 2 3 4 5 6 Het versturen van een scanbestand per e-mail Scanbestanden versturen met scan-to-folder Scanbestanden bezorgen Het apparaat gebruiken als een TWAIN-compatibele

Nadere informatie

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 Het versturen van een scanbestand per e-mail Scanbestanden naar mappen verzenden Bestanden opslaan met de scanfunctie Scanbestanden bezorgen Originelen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Het apparaat aansluiten Systeeminstellingen Eigenschappen Kopieerapparaat/Document Server Faxeigenschappen Printereigenschappen

Nadere informatie

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Printer/Scanner Unit Type 3045 Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Beginnen Het versturen van een scanbestand per e-mail Scanbestanden versturen met scan-to-folder Opslaan van bestanden

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 Het apparaat aansluiten Systeeminstellingen Eigenschappen Kopieerapparaat/Document Server Printereigenschappen Scannereigenschappen

Nadere informatie

Printerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Printerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Printerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 Het apparaat voorbereiden Het printerstuurprogramma instellen Andere afdrukbewerkingen GL/2- en TIFF-bestanden afdrukken Opslaan en afdrukken met gebruikmaking

Nadere informatie

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing DX-C200P Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding 1 Voorbereiden voor afdrukken 2 Het printerstuurprogramma instellen 3 Andere afdrukbewerkingen 4 Rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera (PictBridge)

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C1020MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3631174

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C1020MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3631174 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

UITGEBREIDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

UITGEBREIDE GEBRUIKERSHANDLEIDING UITGEBREIDE GEBRUIKERSHANDLEIDING MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Versie A DUT/BEL-DUT Gebruikershandleiding en waar kan ik die vinden? Welke handleiding? Wat staat erin? Waar is de handleiding? Handleiding

Nadere informatie

Eenvoudige bedieningshandleiding

Eenvoudige bedieningshandleiding Eenvoudige bedieningshandleiding INHOUDSOPGAVE Voorwoord Handleidingen voor de machine... Wat u met deze machine kunt doen... Het bedieningspaneel... kopieerfuncties Gebruik van het Scherm met basisfuncties

Nadere informatie

AR-NB2 NETWERK UITBREIDINGS KIT. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner)

AR-NB2 NETWERK UITBREIDINGS KIT. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) MODEL AR-NB NETWERK UITBREIDINGS KIT GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) INLEIDING VOORDAT U DE NETWERKSCANNERFUNCTIE GEBRUIKT DE NETWERKSCANNERFUNCTIE PROBLEMEN OPLOSSEN NETWERK UITBREIDINGS KIT

Nadere informatie

Geavanceerde gebruikershandleiding

Geavanceerde gebruikershandleiding Geavanceerde gebruikershandleiding MFC-J245 DCP-J132W Versie 0 DUT/BEL-DUT Gebruikershandleidingen en waar ze te vinden zijn Welke handleiding? Wat staat erin? Waar is de handleiding? Handleiding product

Nadere informatie

Digitaal Document Systeem Handleiding

Digitaal Document Systeem Handleiding Problemen verhelpen Programmeren van uw toestel Faxfuncties Internetfaxfuncties Geavanceerde faxfuncties Eerste kennismaking met uw toestel Modelnr. Digitaal Document Systeem Handleiding (voor fax en internetfax)

Nadere informatie

MODEL: MX-2300N MX-2700N. Scannerhandleiding

MODEL: MX-2300N MX-2700N. Scannerhandleiding MODEL: MX-2300N MX-2700N Scannerhandleiding INHOUD OVER DEZE HANDLEIDING.................... 3 MET HET APPARAAT MEEGELEVERDE HANDLEIDINGEN......................... 4 VOORDAT U DE MACHINE ALS NETWERKSCANNER

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815 Niet alle modellen zijn leverbaar in alle landen. Versie 0 BEL-DUT Brother-telefoonnummers BELANGRIJK Voor technische ondersteuning en hulp bij

Nadere informatie

HP Color LaserJet CM3530 MFP-serie Analoge faxmodule 500 - Faxhandleiding

HP Color LaserJet CM3530 MFP-serie Analoge faxmodule 500 - Faxhandleiding HP Color LaserJet CM3530 MFP-serie Analoge faxmodule 500 - Faxhandleiding Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beginnen Bewerkingen met gecombineerde functies Document Server Gebruikersinstellingen (Systeeminstellingen) Adressen en

Nadere informatie

AR-M256 AR-M316 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner)

AR-M256 AR-M316 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) INLEIDING VOORDAT U DE NETWERKSCANNERFUNCTIE GEBRUIKT HOE U DE NETWERKSCANNERFUNCTIE GEBRUIKT PROBLEMEN OPLOSSEN

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURSYSTEMEN

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURSYSTEMEN LEES PRZECZYTAJ DIT BOEK W PIERW EERST KOLEJNOŚ MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURSYSTEMEN Verkorte handleiding Overzicht van onze handleidingen Een aantal van deze handleidingen zijn beschikbaar in gedrukte

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding MFC-J470DW Versie 0 DUT Als u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Aankoopdatum:

Nadere informatie

DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SUSTEEM

DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SUSTEEM MODEL: MX-2301N DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SUSTEEM Verkorte installatiehandleiding Voordat u de machine gebruikt Functies van de machine en procedures voor het plaatsen van originelen en het laden

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding MFC-J470DW Versie 0 BEL-DUT Als u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding DCP-L560DW MFC-L70DW MFC-L740DW Online Gebruikershandleiding Deze Basis gebruikershandleiding bevat geen informatie over het apparaat. Voor meer gedetailleerde informatie, lees

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding asis gebruikershandleiding MFC-J5320DW Versie 0 DUT Wanneer u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Aankoopdatum:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit product gebruikt en houd deze bij de hand voor toekomstige referentie. Voor een veilig en correct gebruik, zorg ervoor dat u de Belangrijke

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP DESK R3.1 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289260

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP DESK R3.1 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289260 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Voor een veilig en juist gebruik, zorg ervoor dat u de "Veiligheidsinformatie" leest voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie