Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: april 2010 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de geregistreerde titels. Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer. Synoniem aan 'Informatiebeheer' is het begrip 'Records management'. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. donderdag 20 mei 2010 Duurzame toegankelijkheid Een retro-bestrijding van de gevolgen van de permanente vernieuwing. H.J,A Hofland, De digitale vergetelheid, NRC 14-mrt Pagina 1 van 24

2 0 Algemeen 9079 Ambtenaar online Jos Moerkamp (Artikel) Binnenlands Bestuur 9-apr Ambtenaar 2.0 De relatie tussen ambtenaren en burgers verandert door Twitter en andere online media. Het voordeel is dat snel kennis kan worden gedeeld. Het risico is dat ambtenaren politiek gaan bedrijven. Een ambtenaar is er niet om meningen te geven. Ambtenaar; Collaboration; Democratie; Openbaar bestuur; Samenwerken; Social network; Transparantie; Web De digitale vergetelheid H.J,A Hofland (Column) NRC 14-mrt Duurzame toegankelijkheid Een retro-bestrijding van de gevolgen van de permanente vernieuwing. Archivistiek; Digitale duurzaamheid. :-) 9068 Over vrijheid John Stuart Mill (Essay) Boom, Vrijheid Onderwerp van dit essay uit 1859 van de Britse filosoof en econoom ( ) is niet de vrije wil (zoals het determinisme die ontkent), maar de burgerlijke of sociologische vrijheid (vrijheden): de aard en de beperkingen van de macht, die de samenleving rechtens kan uitoefenen over enkeling en groeperingen. Omdat dit vraagstuk in de hedendaagse politieke en het democratische denken zo fundamenteel is, blijven deze beschouwingen (vaak wel omstreden) van grote actuele betekenis. Zelden werd op zo heldere wijze een verdediging geschreven van de vrije meningsuiting en de rechtmatige grenzen van het gezag in de maatschappij. Countervailing power; Democratie; Filosofie; Grondrechten; Openbaar bestuur; Pedantocratie; Privacy; Vrijheid van meningsuiting. Zie ook ~ Pagina 2 van 24

3 1 Ontstaan 9085 Alignment Revisited Anton A. Soetekouw (Artikel) Geraadpleegd 23-apr-2010 / Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, PrimaVera Working Paper february 2010 Alignment This article explores the current state of the business-it relationship. The need for change is omnipresent and existing software offerings tend to evolve in electronic straightjackets, hampering rather than supporting organizational transformations. A new approach is analyzed whereby the traditional rift between the business domain and the IT domain disappears, The introduction of architectural concepts and design practices gives organization science a new momentum and allows for mass customization of business functions. As a consequence the capacity for organizations to deal with change is enhanced and the software industry undergoes a major overhaul, moving from manual labor and mass production of software to direct execution of business models. Architectuur; Complexiteit; Veranderingsmanagement. Artikel op internet (pdf) ~ Meer artikelen ~ Google Wave killed the ECM star.. George Parapadakis (Weblog) versie 26-nov-2009 / For what it is worth..., ECM "What s this got to do with ECM?" you may ask.... It has everything to do with ECM. If Google Wave succeeds as a corporate platform (and I see absolutely no reason why it wouldn t), it will fundamentally change the ECM industry. Why? because the ECM industry, and Document Management before it, was invented as a workaround to compensate for NOT being able to do what Google Wave does. Collaboration; DMS; Document Management; Enterprise content management. Tekst op internet ~ Leidraad Wabo DIV / Archivering; De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vanuit het oogpunt van documentaire informatievoorziening <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) Geraadpleegd 23-apr-2010 / Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 's Gravenhage, Versie april 2010 Omgevingsvergunning De Leidraad Wabo DIV beschijft de Wabo vanuit het oogpunt van documentaire informatievoorziening. Het boekje gaat in op vraagstukken die spelen bij het inrichten en gebruik van Omgevingsloket online, maar ook op DIV-aspecten die te maken hebben met de eigen organisatie. Het is meer dan een leesboek; het zet het bevoegd gezag aan tot het maken van keuzes, en geeft per keuze aan wat de gevolgen daarvan zijn voor het werkproces. Pagina 3 van 24

4 1 Ontstaan Omgevingsloket; Records Management; WABO. Leidraad op internet ~ archivering/containerid/666415aa-c09f-296a- 61DB CB4/objectid/29D1289E A4-C1EA95E /displaymethod/display_document/vid/3E3761A E120CA5A9A Ruitschade in het Glazen Stadhuis; Problemen ontstaan bij implernentatie van dms Leon Bosma (Artikel) Computable 26-mrt DMS De regionale en lokale politiek bruist van begrippen als het digitale loket; de bereikbare overheid en het glazen stadhuis'. Voor ambtenaren betekent het in alle gevallen hetzelfde; digitalisering van hun dagelijks werk. Veel van deze energie wordt besteed aan de Implementatie van een document management systeem (dms). Vrijwel altijd in de vorm van een ictproject. En dat is waar het fout gaat. Document Management System; Documentbeheer; Omgevingsvergunning; WABO. 1.1 Definitie 9072 Dublin Core Metadata Element Set; Version 1.1 <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Standaard) Geraadpleegd 14-apr-2010 / Dublin Core Metadata Initiative, Dublin Core Metadata Element Set The Dublin Core Metadata Element Set is a vocabulary of fifteen properties for use in resource description. The name "Dublin" is due to its origin at a 1995 invitational workshop in Dublin, Ohio; "core" because its elements are broad and generic, usable for describing a wide range of resources. The fifteen element "Dublin Core" described in this standard is part of a larger set of metadata vocabularies and technical specifications maintained by the Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). The full set of vocabularies, DCMI Metadata Terms [DCMI-TERMS], also includes sets of resource classes (including the DCMI Type Vocabulary [DCMI-TYPE]), vocabulary encoding schemes, and syntax encoding schemes. The terms in DCMI vocabularies are intended to be used in combination with terms from other, compatible vocabularies in the context of application profiles and on the basis of the DCMI Abstract Model [DCAM]. DCAM; DCMES; ISO 15836:2009; OWMS; OWMS 3.5; Standaard; Vindbaarheid. Dublin Core elementen (laatste versie) ~ Ontology Engineering for the Semantic Web and Beyond Natalya F. Noy (Presentatie) Stanford University, Pagina 4 van 24

5 1.1 Definitie Ontologie Presentatie over het hie en wat van een ontologoe en het opzetten en beheren daarvan, DAML; Ontology; Ontology Web Language; OWL; Semantic web. Presentatie op internet ~ De technologie van het digitale beeld prof. dr. ir. Rick Maes (Artikel) Geraadpleegd 23-apr-2010 / Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, PrimaVera Working Paper ICT Organisaties zijn druk in de weer met rationaliseren via de mogelijkheden die ICT biedt; dit impliceert grootschalige herschikking van taken op macroniveau en optimaliseren van processen op microniveau. Zij miskennen hierbij de effecten van de opkomst van nieuwsoortige ICT. Deze laatste is geëvolueerd van een min of meer beheersbaar middel om te plannen, operaties uit te voeren en te monitoren naar een van nature onbeheersbare intermediair tussen ons en de wereld. We ervaren de wereld in stijgende mate door technische beelden die via een netwerk van apparaten en ondersteunende infrastructuren samenhangen; deze technische beelden worden meer en meer onze werkelijkheid. Ze zijn krachtig, maar onderhevig aan manipulatie zonder dat wij bedreven zijn in het onderkennen hiervan, laat staan hiermee om te gaan. Onze wereld wordt een informatiewereld waarin spelen centraal staat, ook al heeft dat spel bloedserieuze kenmerken. "We are no longer a part of the drama of alienation; we live in the ecstasy of communication " Baudrillard 1983). Nadenken over het wezen van informatie, maar ook de gevolgen hiervan onder ogen zien en implementeren worden in deze wereld zowel voor individuen als voor organisaties een dwingende noodzaak. Informatiemanagement wordt, zo beschouwd, een halszaak. Authenticiteit; Betrouwbaarheid; Complexiteit; Gebruik; Veranderingsmanagement; Weergave; Werkelijkheid. Artikel op internet ~ Meer artikelen ~ Pagina 5 van 24

6 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 9086 De technologie van het digitale beeld prof. dr. ir. Rick Maes (Artikel) Geraadpleegd 23-apr-2010 / Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, PrimaVera Working Paper ICT Organisaties zijn druk in de weer met rationaliseren via de mogelijkheden die ICT biedt; dit impliceert grootschalige herschikking van taken op macroniveau en optimaliseren van processen op microniveau. Zij miskennen hierbij de effecten van de opkomst van nieuwsoortige ICT. Deze laatste is geëvolueerd van een min of meer beheersbaar middel om te plannen, operaties uit te voeren en te monitoren naar een van nature onbeheersbare intermediair tussen ons en de wereld. We ervaren de wereld in stijgende mate door technische beelden die via een netwerk van apparaten en ondersteunende infrastructuren samenhangen; deze technische beelden worden meer en meer onze werkelijkheid. Ze zijn krachtig, maar onderhevig aan manipulatie zonder dat wij bedreven zijn in het onderkennen hiervan, laat staan hiermee om te gaan. Onze wereld wordt een informatiewereld waarin spelen centraal staat, ook al heeft dat spel bloedserieuze kenmerken. "We are no longer a part of the drama of alienation; we live in the ecstasy of communication " Baudrillard 1983). Nadenken over het wezen van informatie, maar ook de gevolgen hiervan onder ogen zien en implementeren worden in deze wereld zowel voor individuen als voor organisaties een dwingende noodzaak. Informatiemanagement wordt, zo beschouwd, een halszaak. Authenticiteit; Betrouwbaarheid; Complexiteit; Gebruik; Veranderingsmanagement; Weergave; Werkelijkheid. Artikel op internet ~ Meer artikelen ~ De Wabo in de praktijk; Juridische leidraad bij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht J.H.G. van den Broek en M.J. Dresden (Publicatie) Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 's Gravenhage, Omgevingsvergunning De Wabo in de praktijk, een juridische leidraad bij de Wabo" is een onmisbaar naslagwerk voor wie alles wil weten over de Wabo en de dagelijkse toepassing ervan. Het boek bestaat uit 3 delen en behandelt in deel I de opzet en achtergrond van de Wabo, in deel II de omgevingsvergunning en in deel III de handhaving en het toezicht. De inhoud van het boek, dat zeer toegankelijk is geschreven, wordt ook gebruikt in het Waboopleidingstraject dat VROM organiseert. WABO. Juridische Leidraad WABO op internet ~ 71F8161FCE9F4854/vid/A176BD DB4C3752B/containerid/666415AA-C09F-296A- 61DB CB4/displaymethod/display_default Pagina 6 van 24

7 3.1 Bewaken kosten 9066 Actieve metadata geven inzicht; Speciale integratie-eenheid bespaart flink op kosten Teus Molenaar (Artikel) Computable 4-feb Metadata Integratieprojecten binnen ondernemingen missen vaak een onderliggende architectuur, waardoor de problemen alleen maar groter worden. Een repositoryserver voor actieve metadata vormt de ruggengraat van een bedrijfsbrede, eenduidige architectuur. Ingericht door een Integration Competency Center. Bedrijfsencyclopedie. Tekst op internet ~ 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 9066 Actieve metadata geven inzicht; Speciale integratie-eenheid bespaart flink op kosten Teus Molenaar (Artikel) Computable 4-feb Metadata Integratieprojecten binnen ondernemingen missen vaak een onderliggende architectuur, waardoor de problemen alleen maar groter worden. Een repositoryserver voor actieve metadata vormt de ruggengraat van een bedrijfsbrede, eenduidige architectuur. Ingericht door een Integration Competency Center. Bedrijfsencyclopedie. Tekst op internet ~ Blokkeerbeleid is inhoudelijk beleid, geen technisch beleid ; Problemen met filters op scholen Jos van Dijk (Artikel) Informatie professional, /2010 Filter Veel scholen hebben een filter op het internet. Het doel is porno en andere ongewenste informatie buiten de deur te houden en te voorkomen dat leerlingen onder schooltijd hun privénetwerken onderhouden. Leraren en mediathecarissen zijn er niet altijd gelukkig mee. De filters hebben onbedoelde effecten. En vanuit het onderwijs gezien zijn er ook bezwaren tegen een beperking van het vrije verkeer van informatie. Beschikbaarheid; Blokkeren; Censuur; Openbaarheid; Vrije informatievergaring. Pagina 7 van 24

8 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 9080 Can History be Open Source? Wikipedia and the Future of the Past Roy Rosenzweig (Essay) Geraadpleegd 16-apr-2010 / Website Center for History and New Media, This article was originally published in The Journal of American History Volume 93, Number 1 (June, 2006): Geschiedenis History is a deeply individualistic craft. The singly authored work is the standard for the profession; only about 6 percent of the more than 32,000 scholarly works indexed since 2000 in this journal's comprehensive bibliographic guide, "Recent Scholarship," have more than one author. Works with several authors- common in the sciences-are even harder to find. Fewer than 500 (less than 2 percent) have three or more authors. Historical scholarship is also characterized by possessive individualism. Good professional practice (and avoiding charges of plagiarism) requires us to attribute ideas and words to specific historians-we are taught to speak of "Richard Hofstadter's status anxiety interpretation of Progressivism." And if we use more than a limited number of words from Hofstadter, we need to send a check to his estate. To mingle Hofstadter's prose with your own and publish it would violate both copyright and professional norms. A historical work without owners and with multiple, anonymous authors is thus almost unimaginable in our professional culture. Yet, quite remarkably, that describes the online encyclopedia known as Wikipedia, which contains 3 million articles (1 million of them in English). History is probably the category encompassing the largest number of articles. Wikipedia is entirely free. And that freedom includes not just the ability of anyone to read it (a freedom denied by the scholarly journals in, say, jstor, which requires an expensive institutional subscription) but also-more remarkably-their freedom to use it. You can take Wikipedia's entry on Franklin D. Roosevelt and put it on your own Web site, you can hand out copies to your students, and you can publish it in a book-all with only one restriction: You may not impose any more restrictions on subsequent readers and users than have been imposed on you. And it has no authors in any conventional sense. Tens of thousands of peoplewho have not gotten even the glory of affixing their names to it-have written it collaboratively. The Roosevelt entry, for example, emerged over four years as five hundred authors made about one thousand edits. This extraordinary freedom and cooperation make Wikipedia the most important application of the principles of the free and open-source software movement to the world of cultural, rather than software, production. Open source; Wiki. Artikel op internet ~ Democratieën beperken vrijheid op internet <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Informatie professional, /2010 Censuur Reporters without Borders waarschuwt voor internetcensuur in democratische landen zoals Australië en Frankrijk. Blokkeren; Democratie; Filter; Internetfilter; Vrije informatievergaring; Vrijheid van meningsuiting DRM beperkt alleen goedwillende gebruikers; Beveiligingsmethoden op ebooks Wiebe de Jager (Artikel) Informatie professional, /2010 Digital Rights Management Digitaal lezen staat volop in de belangstelling. Spelers als Sony, Apple en Amazon buitelen over elkaar heen om Pagina 8 van 24

9 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden boeken en magazines in digitale vorm aan te bieden. Bijna wekelijks opent er wel een nieuwe ebookstore of wordt een nieuw model ereader aangekondigd. Maar copyrighthouders vrezen de piraterij die de muziek- en filmindustrie heeft getroffen en voorzien hun digitale waar van digital rights management. Dit tot ongenoegen van veel goedwillende lezers, die geconfronteerd worden met weinig gebruiksvriendelijke beveiligingsmethoden en ongewild vastgelegd worden aan een specifiek systeem. Een pleidooi voor drm-vrije ebooks. Auteursrecht; Beveiliging; DRM; Duurzame toegankelijkheid; E-book Patiëntengegevens voor het grijpen Rob van der Staaij (Artikel) Trouw 10-dec Elektronisch patiëntendossier Als je het huidige systeem ziet, is de weerstand tegen het elektronisch patiëntendossier onbegrijpelijk. Het belangrijkste argument van de tegenstanders is dat de veiligheid van de gegevens en daarmee de privacy van de patiënten onvoldoende gewaarborgd zouden zijn. Dat haalt je de koekoek. De risico s met al die verschillende regionale patiëntendossiers zijn op dit moment veel groter. Daarmee is niet gezegd dat het EPD wel waterdicht is, maar de invoering van het systeem beoogt wel om de informatiebeveiliging en het risicobewustzijn in zorginstellingen te verbeteren. Het is interessant om te weten wie de voornaamste opponenten van het EPD zijn. Niet de patiënten, want die blijken in grote meerderheid het verbeteren van de kwaliteit van de zorg belangrijker te vinden dan de zorgen om hun privacy. Nee, het zijn vooral artsen, en dan meer in het bijzonder huisartsen, die tegen zijn. In 2007 klaagde hun organisatie KNMG nog dat het onaanvaardbaar is dat er na vele jaren discussie nog geen samenhangend, landelijk elektronisch patiëntendossier is. Het past de artsen zich wat meegaander op te stellen. Het EPD is immers voornamelijk bedoeld om hún fouten te verminderen. Beveiliging; EPD; Panopticon; Privacy; Verstoring. Artikel op internet ~ Route van Edwins BVD dossier legaal Louis Cornelisse (Bericht) Trouw 7-mrt Belangendrager Een nieuw Haags woord deed z'n intrede: de belangendrager. In het geval van het dossier De Roy was dat Algemene Zaken En die mocht erover beschikken naar goeddunken. Inlichtingendiensten; Privacy; Verantwoordelijke. 3.3 Fysiek beheer Pagina 9 van 24

10 3.3 Fysiek beheer 9070 Fallacies of Distributed Computing Explained; (The more things change the more they stay the same) Arnon Rotem-Gal-Oz (Artikel) Geraadpleegd 13-apr Betrouwbaarheid The software industry has been writing distributed systems for several decades. Two examples include The US Department of Defense ARPANET (which eventually evolved into the Internet) which was established back in 1969 and the SWIFT protocol (used for money transfers) was also established in the same time frame [Britton2001]. Nevertheless, In 1994, Peter Deutsch, a sun fellow at the time, drafted 7 assumptions architects and designers of distributed systems are likely to make, which prove wrong in the long run - resulting in all sorts of troubles and pains for the solution and architects who made the assumptions. In 1997 James Gosling added another such fallacy [JDJ2004]. The assumptions are now collectively known as the "The 8 fallacies of distributed computing" [Gosling]: 1. The network is reliable. 2. Latency is zero. 3. Bandwidth is infinite. 4. The network is secure. 5. Topology doesn't change. 6. There is one administrator. 7. Transport cost is zero. 8. The network is homogeneous. This whitepaper looks at each of these fallacies, explains them and checks their relevancy for distributed systems today To sum up, most architects/designers today are aware of this fallacy, which is why interoperable technologies are popular. Still it is something you need to keep in mind especially if you are in a situation that mandates use of proprietary protocols or transports. Architectuur; Bandbreedte; Beveiliging; Latency; Mean Time Between Failure; MTBF; Netwerk; Topologie; Verstoring. Tekst op internet ~ Zie ook ~ 3.5 Documentatie 9101 Creating the next generation of archival finding aids Elisabeth Yakel en Seth Shaw, Polly Reynold (Artikel) D-Lib Magazine, May/June 2007, Volume 13 Number 5/6 ISSN Toegankelijkheid Since the advent of the Internet, access to information about primary sources has improved. Archivists have been early adopters of Internet technologies, first mounting archival inventories on gophers, later employing HTML and most recently using XML, specifically Encoded Archival Description (EAD), to display finding aids online. Despite the transition from paper to electronic form, online finding aids retain much of the look and functionality Pagina 10 van 24

11 3.5 Documentatie of their paper counterparts and make only minimal use of available technologies, usually for browsing and searching. Document genres need to evolve in response to changing technological environments and social cultures. Context; EAC; EAD; Finding aid; Toegankelijk maken; Vindbaarheid. Artikel op internet ~ 3.6 Beschikbaarstellen 9075 Blokkeerbeleid is inhoudelijk beleid, geen technisch beleid ; Problemen met filters op scholen Jos van Dijk (Artikel) Informatie professional, /2010 Filter Veel scholen hebben een filter op het internet. Het doel is porno en andere ongewenste informatie buiten de deur te houden en te voorkomen dat leerlingen onder schooltijd hun privénetwerken onderhouden. Leraren en mediathecarissen zijn er niet altijd gelukkig mee. De filters hebben onbedoelde effecten. En vanuit het onderwijs gezien zijn er ook bezwaren tegen een beperking van het vrije verkeer van informatie. Beschikbaarheid; Blokkeren; Censuur; Openbaarheid; Vrije informatievergaring Can History be Open Source? Wikipedia and the Future of the Past Roy Rosenzweig (Essay) Geraadpleegd 16-apr-2010 / Website Center for History and New Media, This article was originally published in The Journal of American History Volume 93, Number 1 (June, 2006): Geschiedenis History is a deeply individualistic craft. The singly authored work is the standard for the profession; only about 6 percent of the more than 32,000 scholarly works indexed since 2000 in this journal's comprehensive bibliographic guide, "Recent Scholarship," have more than one author. Works with several authors- common in the sciences-are even harder to find. Fewer than 500 (less than 2 percent) have three or more authors. Historical scholarship is also characterized by possessive individualism. Good professional practice (and avoiding charges of plagiarism) requires us to attribute ideas and words to specific historians-we are taught to speak of "Richard Hofstadter's status anxiety interpretation of Progressivism." And if we use more than a limited number of words from Hofstadter, we need to send a check to his estate. To mingle Hofstadter's prose with your own and publish it would violate both copyright and professional norms. A historical work without owners and with multiple, anonymous authors is thus almost unimaginable in our professional culture. Yet, quite remarkably, that describes the online encyclopedia known as Wikipedia, which contains 3 million articles (1 million of them in English). History is probably the category encompassing the largest number of articles. Wikipedia is entirely free. And that freedom includes not just the ability of anyone to read it (a freedom denied by the scholarly journals in, say, jstor, which requires an expensive institutional subscription) but also-more remarkably-their freedom to use it. You can take Wikipedia's entry on Franklin D. Roosevelt and put it on your own Web site, you can hand out copies to your students, and you can publish it in a book-all with only one restriction: You may not impose any more restrictions on subsequent readers and users than have been imposed on you. And it has no authors in any conventional sense. Tens of thousands of peoplewho have not gotten even the glory of affixing their names to it-have written it collaboratively. The Roosevelt Pagina 11 van 24

12 3.6 Beschikbaarstellen entry, for example, emerged over four years as five hundred authors made about one thousand edits. This extraordinary freedom and cooperation make Wikipedia the most important application of the principles of the free and open-source software movement to the world of cultural, rather than software, production. Open source; Wiki. Artikel op internet ~ Democratieën beperken vrijheid op internet <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Informatie professional, /2010 Censuur Reporters without Borders waarschuwt voor internetcensuur in democratische landen zoals Australië en Frankrijk. Blokkeren; Democratie; Filter; Internetfilter; Vrije informatievergaring; Vrijheid van meningsuiting De plattegrond is van ons allemaal; Geodata Samen een vrije wereldkaart tekenen Garanties over betrouwbaarheid zijn niet te geven Myrthe Venweij (Artikel) Trouw 10-jul GEO-data Vrije kaartenmakers confereren vanaf vandaag in Amsterdam. Hun doel: informatie over stadshart en boerenweg vrij toegankelijk voor allen. De gegevens van Open Streetmap zijn voor iedereen vrij te gebruiken en te bewerken. De wereldkaart komt tot stand op een vergelijkbare manier als de wikipedia encyclopedie: iedereen kan eraan bijdragen. Geo-informatie; GPL; Kaart; Open access; Openbaarheid. Artikel op internet ~ Over Open streetmap (wikipedia) ~ RecordnummerBronIdToelichtingAfbeeldingDatum Over Open streetmap (wikipedia) Site open streetmap ~ Route van Edwins BVD dossier legaal Louis Cornelisse (Bericht) Trouw 7-mrt Belangendrager Een nieuw Haags woord deed z'n intrede: de belangendrager. In het geval van het dossier De Roy was dat Algemene Zaken En die mocht erover beschikken naar goeddunken. Pagina 12 van 24

13 3.6 Beschikbaarstellen Inlichtingendiensten; Privacy; Verantwoordelijke. 3.7 Beveiliging loert mee Boudewijn Warbroek (Artikel) Binnenlands Bestuur 2-apr Inlichtingendiensten Buitenlandse inlichtingendiensten zijn op alle mogelijke manieren actief in Nederland. De overheid vormt een geliefd doelwit van geheim agenten en andere spionnen. Er is alle aanleiding om de alertheid te verhogen. Beveiliging; Openbaarheid; Spionage; Vertrouwelijkheid Blokkeerbeleid is inhoudelijk beleid, geen technisch beleid ; Problemen met filters op scholen Jos van Dijk (Artikel) Informatie professional, /2010 Filter Veel scholen hebben een filter op het internet. Het doel is porno en andere ongewenste informatie buiten de deur te houden en te voorkomen dat leerlingen onder schooltijd hun privénetwerken onderhouden. Leraren en mediathecarissen zijn er niet altijd gelukkig mee. De filters hebben onbedoelde effecten. En vanuit het onderwijs gezien zijn er ook bezwaren tegen een beperking van het vrije verkeer van informatie. Beschikbaarheid; Blokkeren; Censuur; Openbaarheid; Vrije informatievergaring. Pagina 13 van 24

14 4 Verwijderen (overdragen of vernietigen) 9074 Noodklok voor behoud van born-digital erfgoed; Nieuwe acquisitiedomeinen van musea, bibliotheken en archieven Maurits van der Graaf en Gerhard Jan Nauta (Artikel) Informatie professional, /2010 Duurzame toegankelijkheid Al enige tijdwordt de noodklok geluid: bom-digital erfgoed dreigt verloren te gaan. De ophef betreft de teloorgang van bijvoorbeeld ontwerpen van architecten, internetkunst, literaire weblogs en wiki s - cultuurgoederen die met digitale technieken tot stand zijn gekomen. Maurits van der Graaf en Gerhard Jan Nauta doen verslag van een verkennend onderzoek van DEN (Digitaal Erfgoed Nederland) naar de manier waarop Nederlandse musea, bibliotheken en archieven zich voorbereiden op deze nieuwe acquisitiedomeinen. Beheer; Behoud; Bewaarbelang; Digital born; Erfgoed; Weblog; Wiki. Pagina 14 van 24

15 5 Wegwerken van mijn achterstand 9080 Can History be Open Source? Wikipedia and the Future of the Past Roy Rosenzweig (Essay) Geraadpleegd 16-apr-2010 / Website Center for History and New Media, This article was originally published in The Journal of American History Volume 93, Number 1 (June, 2006): Geschiedenis History is a deeply individualistic craft. The singly authored work is the standard for the profession; only about 6 percent of the more than 32,000 scholarly works indexed since 2000 in this journal's comprehensive bibliographic guide, "Recent Scholarship," have more than one author. Works with several authors- common in the sciences-are even harder to find. Fewer than 500 (less than 2 percent) have three or more authors. Historical scholarship is also characterized by possessive individualism. Good professional practice (and avoiding charges of plagiarism) requires us to attribute ideas and words to specific historians-we are taught to speak of "Richard Hofstadter's status anxiety interpretation of Progressivism." And if we use more than a limited number of words from Hofstadter, we need to send a check to his estate. To mingle Hofstadter's prose with your own and publish it would violate both copyright and professional norms. A historical work without owners and with multiple, anonymous authors is thus almost unimaginable in our professional culture. Yet, quite remarkably, that describes the online encyclopedia known as Wikipedia, which contains 3 million articles (1 million of them in English). History is probably the category encompassing the largest number of articles. Wikipedia is entirely free. And that freedom includes not just the ability of anyone to read it (a freedom denied by the scholarly journals in, say, jstor, which requires an expensive institutional subscription) but also-more remarkably-their freedom to use it. You can take Wikipedia's entry on Franklin D. Roosevelt and put it on your own Web site, you can hand out copies to your students, and you can publish it in a book-all with only one restriction: You may not impose any more restrictions on subsequent readers and users than have been imposed on you. And it has no authors in any conventional sense. Tens of thousands of peoplewho have not gotten even the glory of affixing their names to it-have written it collaboratively. The Roosevelt entry, for example, emerged over four years as five hundred authors made about one thousand edits. This extraordinary freedom and cooperation make Wikipedia the most important application of the principles of the free and open-source software movement to the world of cultural, rather than software, production. Open source; Wiki. Artikel op internet ~ Creating the next generation of archival finding aids Elisabeth Yakel en Seth Shaw, Polly Reynold (Artikel) D-Lib Magazine, May/June 2007, Volume 13 Number 5/6 ISSN Toegankelijkheid Since the advent of the Internet, access to information about primary sources has improved. Archivists have been early adopters of Internet technologies, first mounting archival inventories on gophers, later employing HTML and most recently using XML, specifically Encoded Archival Description (EAD), to display finding aids online. Despite the transition from paper to electronic form, online finding aids retain much of the look and functionality of their paper counterparts and make only minimal use of available technologies, usually for browsing and searching. Document genres need to evolve in response to changing technological environments and social cultures. Context; EAC; EAD; Finding aid; Toegankelijk maken; Vindbaarheid. Pagina 15 van 24

16 5 Wegwerken van mijn achterstand Artikel op internet ~ De digitale vergetelheid H.J,A Hofland (Column) NRC 14-mrt Duurzame toegankelijkheid Een retro-bestrijding van de gevolgen van de permanente vernieuwing. Archivistiek; Digitale duurzaamheid Google Wave killed the ECM star.. George Parapadakis (Weblog) versie 26-nov-2009 / For what it is worth..., ECM "What s this got to do with ECM?" you may ask.... It has everything to do with ECM. If Google Wave succeeds as a corporate platform (and I see absolutely no reason why it wouldn t), it will fundamentally change the ECM industry. Why? because the ECM industry, and Document Management before it, was invented as a workaround to compensate for NOT being able to do what Google Wave does. Collaboration; DMS; Document Management; Enterprise content management. Tekst op internet ~ De plattegrond is van ons allemaal; Geodata Samen een vrije wereldkaart tekenen Garanties over betrouwbaarheid zijn niet te geven Myrthe Venweij (Artikel) Trouw 10-jul GEO-data Vrije kaartenmakers confereren vanaf vandaag in Amsterdam. Hun doel: informatie over stadshart en boerenweg vrij toegankelijk voor allen. De gegevens van Open Streetmap zijn voor iedereen vrij te gebruiken en te bewerken. De wereldkaart komt tot stand op een vergelijkbare manier als de wikipedia encyclopedie: iedereen kan eraan bijdragen. Geo-informatie; GPL; Kaart; Open access; Openbaarheid. Artikel op internet ~ Over Open streetmap (wikipedia) ~ RecordnummerBronIdToelichtingAfbeeldingDatum Over Open streetmap (wikipedia) Site open streetmap ~ Pagina 16 van 24

17 5 Wegwerken van mijn achterstand 9082 Route van Edwins BVD dossier legaal Louis Cornelisse (Bericht) Trouw 7-mrt Belangendrager Een nieuw Haags woord deed z'n intrede: de belangendrager. In het geval van het dossier De Roy was dat Algemene Zaken En die mocht erover beschikken naar goeddunken. Inlichtingendiensten; Privacy; Verantwoordelijke. Pagina 17 van 24

18 De rubrieken 0 Algemeen <geen> 1 Ontstaan Ontstaan en identificatie 1.1 Definitie Creation and identification Definitie van het begrippen als informatiebeheer, archief, archiefbescheiden etc, beschrijving van de toepassing en reikwijdte daarvan. Defining electronic records 1.2 Benoeming informatiesysteem Begrenzing van het informatiesysteem waarbinnen de gegevens (archiefbescheiden) opgemaakt etc. worden. 1.3 Benoemen bestanddeel Identifying electronic records systems Begrenzing van de eenheid die als enkelvoudig bestanddeel te beschouwen is (archiefbestanddeel, archiefstuk, item, object, archiefblok, informatie-object). Bijvoorbeeld: Document of registratie. 2 Waarderen Identifying electronic records Het bepalen van de functie en de waarde van een gegeven of gegevens in een bepaalde context of samenhang en het bepalen van de uiteindelijke bestemming van de archiefbescheiden. Appraisal 2.1 Bepalen van de waarde Het vaststellen van de waarde van gegevens in een bepaalde context. Appraising 2.2 Bepalen van de bewaartermijnen Het vaststellen van de bewaartermijnen ten behoeve van overbrenging of vernietiging. Scheduling 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Het vaststellen van de juridische waarde van de gegevens, garanderen van de authenticiteit en de betrouwbaarheid (volledigheid, juistheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid). Assuring legality 3 Gebruik, afstemming en toezicht Opslag, ontsluiting en beschikbaarstelling van informatie op basis van informatiebehoefte van de organisatie, burgers, politiek, bestuur, controllers, juristen en archiefbewaarplaats. Control and use Pagina 18 van 24

19 3.1 Bewaken kosten Bewaken van de kosten die beheershandelingenmet zich meebrengen. Kosten/baten en risico's. Controlling costs 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Bepaling van de organisatieonderdelen, overheidsorganen, die verantwoordelijk zijn voor de gegevens. Dit kan zijn als als eigenaar of houder. Ook bepaling herkomst. 3.3 Fysiek beheer Assigning responsability Fysieke opslag van de archiefbescheiden en aanwijzing van verantwoordelijken voor het fysiek beheer. 3.4 Integratie Storing Standaardisatie en uitwisseling. De opslag van gegevens in verschillende formaten mag geen barriere zijn voor de toegankelijkheid en uitwisseling. 3.5 Documentatie Integrating access Beschrijving van gegevens en systemen (metadata). Bepaling van standaarden voor documentatie. Ook ten behoeve van het bewaren van de context. Documenting 3.6 Beschikbaarstellen Het feitelijk gebruik en het vaststellen van regels en afspraken voor het gebruik. Ook beschikbaarheid. 3.7 Beveiliging Providing for use Het waarborgen van logische en fysieke beveiliging, ten behoeve van de continuiteit van de organisatie, de vertrouwelijkheid van informatie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Assuring security 4 Verwijderen (overdragen of vernietigen) Selectie en vernietiging van de informatie volgens de selectielijst die is vastgesteld in de waarderingsfase. Tevens overbrenging naar de archiefbewaarplaats. Was: Overdragen (of vernietigen) 4.1 Duurzaamheid Disposition Het garanderen van de duurzame toegankelijkheid van de betrokken informatieobjecten. Was: "Het garanderen van de duurzaamheid van de betrokken gegevensdragers. " 4.2 Bewaren context Preserving media Bewaren van de originele functionaliteit en de documentatie daarover. Ook in geval van conversie. Preserving functionality Pagina 19 van 24

20 5 Wegwerken van mijn achterstand Er liggen nog publicaties en dergelijke die ik nog niet had opgenomen. Voor de duidelijkheid komt die achterstand ook hier te staan. Een deel heb ik ook via delicious beschikbaar: <geen> 999 Websites / webpagina's Interessante websites ofpagina's op websites <geen> Pagina 20 van 24

21 Overzicht termen Alignment Business ICT Alignment; Ketencoördinatie. Afstemmen; Ketensamenwerking. Ambtenaar 2.0 Ambtenaar. Social network; Web 2.0. Belangendrager Synoniem : Actor. Stakeholder. Behoeftesteller; Belanghebbende; Verantwoordelijke; Zorgdrager. Betrouwbaarheid Synoniem : Controleerbaarheid; Juistheid; Tijdigheid; Volledigheid. Gebruikskwaliteit; Juridische kwaliteit; Vakinhoudelijke kwaliteit. Trustworthiness. Authenticiteit; Betrouwbaar; Beveiliging; Compliance; Consistentie; Functiescheiding; Opschonen. Censuur E-censuur. Censor; Internetfilter. Digital Rights Management In plaats van : DRM. Copyright. Intellectueel eigendom. DMS In plaats van : Synoniem : Document Management System. DIS; Zaaksysteem. EDMS. CMS; Defense Message System; DOB; Document management application; ECMS; EDIS; EDRMS; Zakenmagazijn. Dublin Core Metadata Element Set In plaats van : Synoniem : DCAM. DCMES; Dublin Core. Metadata element set; Standaard. ISO 15836:2009; ISO TC 46/SC 4 N515; Z MIReG; OAI-protocol; Z Duurzame toegankelijkheid In plaats van : Beschikbaarheid; Duurzaamheid; Interpreteerbaarheid; Leesbaarheid; Raadpleegbaarheid; Vindbaarheid; Web duurzaamheid. Digitale duurzaamheid. Pagina 21 van 24

22 Duurzame toegankelijkheid ECM Synoniem : Gebruikskwaliteit; Geordende staat; Toegankelijke staat; Vakinhoudelijke kwaliteit. Langzeitarchivierung. Authenticiteit; Begrijpelijkheid; Contextueel; DAM; Duurzame transparantie; E- depot; Reconstrueerbaarheid; Softwarearchief; Technisch behoud. In plaats van : ECMS; Niet cijfermatige informatie. Enterprise content management. Informatiebeheer. BPM; Business Intelligence; CCM; CIS; CMIS; Collaboration; Content management; DAM; Document Management; ECM-concept; EIM; Information management; Ongestructureerde informatie; Records Management; SCM; Web Content management. Elektronisch patiëntendossier In plaats van : EMD; E-medicatiedossier; HIS; Waarneem Dossier Huisartsen; WDH. EPD. Patiëntendossier. AORTA; GBZ; Unieke zorgverleneridentificatie register. Filter Internetfilter. Funnel; Informatie-apartheid; Redact; Selecteren; Selectie; Trechter. GEO-data Gebruik : Geo-informatie. Geo-object. Geschiedenis Archiefgeschiedenis; Biografie; Computergeschiedenis. Wetenschap. Canon; Cultuur; Verleden. ICT In plaats van : Informatie- en communicatietechnologie. Automatisering; Business ICT Alignment; EDV; Information technology. Inlichtingendiensten Spionage. Metadata Pagina 22 van 24

23 Metadata In plaats van : Administratieve metadata; Administrative metadata; Archivistische beschrijving; Archivistische metadata; Authority file; Beheerinformatie; Context informatie; Contextuele metadata; Data dictionary; Descriptive Information; Descriptive metadata; Documentatie; Documentation; Element; EXIF; Expliciete metadata; Fixity Information; GILS; Impliciete metadata; Information package; Inleiding; ISO 15836:2009; Metadata description; Metadata for managing records; Metadata registry; Metadatabibliotheek; MIReG; Namespace; Ontsluitingsinformatie; Packaging Information; Preservation metadata; Record metadata; Record Profile; Recordkeeping metadata; Records management metadata; Sleutelgegevens; Structural metadata; Webmetadata; Zaakgegeven. Meta informatie; Metagegevens. Documentatie; Metadatamodel; Registreren; Schema. Beschrijvingsstandaard; COinS; Content Information; Data Management Data; Documentair structuurplan; Documenting documentation; Fingerprint; Gegevensbankschema; Gestructureerde informatie; IPTC; Metadataformaat; Naamgevingssysteem; NEN-ISO :2006; OAI-protocol; OpenURL; Procesregistratie; Registratiekenmerk; Relatie-informatie; STEP; Subject gateway; Topic maps. Omgevingsvergunning In plaats van : Binnenplanse ontheffing; BRIKS; Tijdelijke ontheffing bestemmingsplan. VROM-vergunning. Vergunning; WABO. Aanlegvergunning; Bouwvergunning; Gebruiksvergunning; Inritvergunning; Kapvergunning; Mijnbouwmilieuvergunning; Milieuvergunning; Onttrekkingsvergunning; Reclamevergunning; Sloopvergunning; Splitsingsvergunning; Uitritvergunning. Ontologie Synoniem : Bedrijfsregel; Class; Classificatie; Facet; Formele ontologie; Instance; Lichtgewicht ontologie; Metadataschema; Regel; Slot; Structuurplan informatiebeheer. Knowledge Organisation Systems; Semantisch web. Ontology. Conceptmap; Conceptueel model; Documenttype; Epistemologie; GRDDL; Interoperabiliteit; Kennisbank; Logica; Metamodel; Model; Nomenclatuur; OLAP; RDF-triple; Semantiek; Semantisch model; Semantische interoperabiliteit; Semantische relatie; SKOS; SPARQL; Stelselcatalogus; Topic maps; Zaaktypecatalogus. Toegankelijkheid Synoniem : Beschrijven; Folksonomy; Indiceren; Intentieconstructie; Subject gateway. Gebruikskwaliteit; Integriteit van informatie; Transparantie; Vakinhoudelijke kwaliteit. Accessibility. Access; EAC; EAD; Gestructureerde informatie; Loket; Mogelijkheid tot raadpleging; Ontsluiting; Open access; Reference; Tagging; VAC; Vindbaarheid; Vinden; Zoeken; Zoeksysteem. Vrijheid Vrijheid van meningsuiting. Pagina 23 van 24

24 De gegevens komen uit een met behulp van MS-Access ontwikkelde Reference Manager. Mijn waardering van de publicaties: :-)) = zeer interessant :-) = interessant :-( = matig, maar juist daarom geschikt om op te nemen. De overzichten staan ook op mijn eigen site (http://labyrinth.rienkjonker.nl/literatuur) Inlichtingen over deze lijst bij: Rienk Jonker Website Del.icio.us Copyright Creative Commons Licence 3.0 Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Generiek Pagina 24 van 24

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: mei 2009 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: mei 2010 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2006 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2008 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2005 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 18 juli 2002 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: juni 2002 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 11 november 2001 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: oktober 2001 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen'

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 3 mei 2001 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2001 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: mei 2007 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 5 juni 2000 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: mei 2000 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht Media, Informatie en Communicatie #@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten Afstudeeropdracht Kenny de Vilder Studentnummer: 500630202 Informatie & Media (deeltijd) D401

Nadere informatie

Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006

Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006 Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006 digitaal: een reeks gehele getallen voorgesteld als vaste waarden analoog: werken met waarden in een continuüm

Nadere informatie

Verrijkte publicaties: hoe verder?

Verrijkte publicaties: hoe verder? Verrijkte publicaties: hoe verder? Colofon Verrijkte publicaties: hoe verder? SURFfoundation PO Box 2290 NL 3500 GG Utrecht T + 31 30 234 66 00 F + 31 30 233 29 60 info@surf.nl www.surf.nl Auteur Martin

Nadere informatie

EAD en EAC - grensoverschrijdend en grensverleggend

EAD en EAC - grensoverschrijdend en grensverleggend Instituut voor Media en Informatie Management EAD en EAC - grensoverschrijdend en grensverleggend Het converteren van archivistische toegangen naar XML-standaarden Afstudeerscriptie Informatie en Media

Nadere informatie

SPIder Koerier. Lente Editie 2010

SPIder Koerier. Lente Editie 2010 Nummer 2010-1 SPIder Koerier Lente Editie 2010 www.st-spider.nl Redactioneel Na een echte Hollandse winter is dan nu de lente aangebroken. Ik hoop dat je nu de SPIder Koerier lekker in de voorjaarszon

Nadere informatie

Instituut voor Media en Informatie Management. Open Standaarden en Open Source Software in de archiefwereld

Instituut voor Media en Informatie Management. Open Standaarden en Open Source Software in de archiefwereld Instituut voor Media en Informatie Management Archieven open u! Open Standaarden en Open Source Software in de archiefwereld Afstudeerscriptie Informatie en Media / Archivistiek-B Hade Mugie Praktijkbegeleider:

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Termen en begrippen Cursus structuurplan

Termen en begrippen Cursus structuurplan Cursus SOD 2003/2004/2005 Pagina 1 van 39 - A - Activiteit Werkzaamheid (procedurestap) die een persoon of organisatie(onderdeel) verricht om een handeling tot stand te brengen. Bevat : Bedrijfsmatige

Nadere informatie

ICT en wetgeving. Emile de Maat Tom van Engers Radboud Winkels

ICT en wetgeving. Emile de Maat Tom van Engers Radboud Winkels ICT en wetgeving Emile de Maat Tom van Engers Radboud Winkels Datum 22-12-2008 WODC, 2008 1 De Maat, Van Engers, Winkels Inhoudsopgave Samenvatting 3 Summary 6 1. Inleiding 9 1.1. De vraagstelling...9

Nadere informatie

Orde in de digitale chaos?

Orde in de digitale chaos? Strategieën voor digitaal informatiebeheer. Enterprise Content Management en het Handboek Architectuur van de Gemeente Amsterdam, een vergelijkend onderzoek Auteur: drs. Niels Postma Universiteit Faculteit

Nadere informatie