In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie."

Transcriptie

1 Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen staan telkens de totaalpercentages gevolgd door een verdeling naar een aantal specifieke achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, achtergrond, opleidingsniveau, huishoudsamenstelling, wijk en krachtwijk. Extra toelichting achtergrondkenmerken: Achtergrond: Hierbij zijn de Utrechters verdeeld naar etnische achtergrond aan de hand van CBS-criteria. Op basis van het geboorteland van de persoon zelf en van de ouders wordt de achtergrond bepaald. Autochtonen zijn personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het geboorteland van de persoon zelf. Personen van wie ten minste één ouder niet in Nederland is geboren hebben een andere etnische achtergrond; in de Gezondheidspeiling is uitgesplitst naar Surinaams/Antilliaans/Arubaans, Marokkaans, Turks, overig westers en overig niet-westers. Indien mogelijk is daarnaast de groep 'Autochtoon lage SES (sociaaleconomische status)' toegevoegd, omdat zij wat betreft gezondheid en welzijn vaak in ongunstige zin afwijken van de overige autochtone Utrechters. Belangrijke indicatoren voor sociaaleconomische status zijn opleidingsniveau, beroepsstatus en inkomensniveau. Opleidingsniveau: Laagopgeleiden zijn Utrechters met een hoogst voltooide opleiding op het niveau van basisonderwijs, lbo of mavo. Tot de middencategorie behoren Utrechters met een havo, vwo of mbo diploma. Hoogopgeleiden zijn Utrechters met een opleiding op hbo of universitair niveau. Krachtwijk: Binnen Utrecht zijn vijf gebieden tot krachtwijk benoemd: Ondiep, Zuilen-oost, Overvecht, Kanaleneiland en een deel van Hoograven, namelijk Nieuw Hoograven- Bokkenbuurt. Hoograven als geheel is vanuit historisch oogpunt ook meegenomen (zie VMU 2010 en eerder). Indien mogelijk zijn er statistische toetsen uitgevoerd om na te gaan of er verschillen in gezondheid bestaan naar de specifieke achtergrondskenmerken. Met behulp van deze toetsen kan de kans berekend worden in hoeverre een gevonden verschil op toeval berust. Bij de uitgevoerde toetsen gaan we uit van het volgende: als de kans dat het gevonden resultaat/verschil op toeval berust kleiner is dan 5%, is het een werkelijk verschil (significant verschil). Alle toetsen zijn uitgevoerd met behulp van SPSS (Complex samples-likehood-toets, Chi-kwadraat-toets). Een significant verschil wordt aangegeven met een donkere arcering van de cellen: Een niet-significant verschil wordt aangegeven met een lichte arcering van de cellen: Daarnaast is een post-hoc toets (adjusted standardized) uitgevoerd om te bepalen of groepen hoger of lager scoren ten opzichte van het gemiddelde percentage, zo wordt zichtbaar waar zich het verschil bevindt. Groepsverschillen worden aangeduid met pijltjes: significant hoger dan het gemiddelde significant lager dan het gemiddelde Let op: in het CSV-bestand zijn toetsresultaten (arcering en pijltjes) helaas niet zichtbaar, open hiervoor het XLS- of PDF-bestand. Wanneer de aantallen binnen de cellen onder de 100 komen, is dit aangegeven met een * achter de waarde. De uitkomsten zijn dan mogelijk minder betrouwbaar omdat de aantallen waarop de resultaten zijn gebaseerd aan de lage kant zijn. De Gezondheidspeiling bevat door volwassenen zelf gerapporteerde gegevens. Hierdoor kan er in sommige gevallen sprake zijn van een onderschatting van de werkelijkheid (bijvoorbeeld bij gevoelige onderwerpen, zoals alcoholgebruik of huiselijk geweld) en in andere gevallen van overschatting (bijvoorbeeld bepaalde chronische aandoeningen).

2 Fysieke omgeving Tabel 1 Tevredenheid met woning en woonomgeving in percentages (Bron: GP 2012, jaar) tevreden met woning tevreden met woonomgeving gemiddeld rapportcijfer % (ruim) voldoende % ruim voldoende gemiddeld rapportcijfer % (ruim) voldoende % ruim voldoende TOTAAL 7, , GESLACHT Man 7, , Vrouw 7, , LEEFTIJD jaar 7, , jaar 7, , jaar 8, , ACHTERGROND Autochtoon (totaal) 7, , Autochtoon lage SES 7, , Marokkaans 6, , Turks 6, , Surinaams/Antilliaans 7,6* 88* 63* 7,4* 87* 60* Overig westers 7, , Overig niet-westers 7, , OPLEIDINGSNIVEAU lo 6, , mavo/lbo 7, , havo/vwo/mbo 7, , hbo/wo 7, , HUISHOUDEN Paar met kinderen 7, , Paar zonder kinderen 7, , Eenoudergezin 7, , Eenpersoonshuishouden 7, , WIJK West 7, , Noordwest 7, , Overvecht 7, , Noordoost 7, , Oost 7, , Binnenstad 8, , Zuid 7, , Zuidwest 7, , Leidsche Rijn 8, , Vleuten-De Meern 8, , KRACHTWIJK Ondiep 7, , Zuilen-oost 7, , Overvecht 7, , Hoograven 7, , Nw Hoogr-Bokkenbrt 7,0* 80* 51* 6,8* 85* 38* Kanaleneiland 6, , Utrecht overig 7, ,

3 Tabel 2 Vochtplekken in woning in percentages (Bron: GP 2010, jaar) vochtplekken in woning vochtplekken in badkamer/douche gang/op de trap woonkamer slaapkamer kelder of kruipruimte andere plekken TOTAAL GESLACHT Man Vrouw LEEFTIJD jaar jaar jaar ACHTERGROND Autochtoon (totaal) Autochtoon lage SES Marokkaans Turks 44* 34* 7* 8* 21* 4* 5* Surinaams/Antilliaans 52* 45* 3* 8* 16* 5* 8* Overig westers Overig niet-westers OPLEIDINGSNIVEAU lo mavo/lbo havo/vwo/mbo hbo/wo HUISHOUDEN Paar met kinderen Paar zonder kinderen Eenoudergezin Eenpersoonshuishouden WIJK West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest ,9 6 Leidsche Rijn , Vleuten-De Meern KRACHTWIJK Ondiep Zuilen-oost Overvecht Hoograven Nw Hoogr-Bokkenbrt 45* 31* 2* 7* 8* 8* 5 Kanaleneiland ,4 5 Utrecht overig

4 Tabel 3a Geluidshinder in percentages (Bron: GP 2010, jaar) wegverkeer > 50 km/uur wegverkeer 50 km/uur wegverkeer (totaal) hinder ernstige hinder hinder ernstige hinder TOTAAL (minstens) ernstige hinderª GESLACHT Man Vrouw LEEFTIJD jaar jaar ACHTERGROND Autochtoon (totaal) Autochtoon lage SES Marokkaans Turks 32* 13* 30* 17* 20* Surinaams/Antilliaans 18* 3* 27* 8* 9* Overig westers Overig niet-westers OPLEIDINGSNIVEAU lo mavo/lbo havo/vwo/mbo hbo/wo HUISHOUDEN Paar met kinderen Paar zonder kinderen Eenoudergezin Eenpersoonshuishouden WIJK West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad 7 0, Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern KRACHTWIJK Ondiep 17* 5* 27* 7* 9 Zuilen-oost Overvecht Hoograven Nw Hoogr-Bokkenbrt 34* 7* 40* 7* 9* Kanaleneiland Utrecht overig ª Men heeft tenminste 1x aangegeven ernstige hinder te ervaren door verkeer > 50 km/uur of verkeer 50 km/uur.

5 Tabel 3b Geluidshinder in percentages (Bron: GP 2010, jaar) (snel)trams treinen vliegtuigen hinder ernstige hinder hinder ernstige hinder hinder ernstige hinder TOTAAL 3 0, ,6 GESLACHT Man 4 0, ,7 Vrouw 3 0, ,5 LEEFTIJD jaar 3 0, , jaar 3 0, ,8 ACHTERGROND Autochtoon (totaal) 3 0, ,4 Autochtoon lage SES ,5 11 Marokkaans Turks 17* 7* 19* 9* 18* 2* Surinaams/Antilliaans 3* 3* 11* 4* 14* Overig westers 2 0, ,4 Overig niet-westers OPLEIDINGSNIVEAU lo ,8 mavo/lbo ,4 havo/vwo/mbo hbo/wo 2 0, ,3 HUISHOUDEN Paar met kinderen 4 0, ,6 Paar zonder kinderen 3 0, ,6 Eenoudergezin Eenpersoonshuishouden WIJK West Noordwest 4 0, ,9 Overvecht ,7 Noordoost 0,6 0, Oost 0,8 0, ,8 Binnenstad Zuid ,3 Zuidwest ,8 Leidsche Rijn 3 0,2 11 0,7 10 0,9 Vleuten-De Meern 0,8 12 0, KRACHTWIJK Ondiep 2* 14* 1* 6* Zuilen-oost 4 0, Overvecht ,7 Hoograven ,5 Nw Hoogr-Bokkenbrt 4 16* 1* 6* 1* Kanaleneiland Utrecht overig 2 0, ,5

6 Tabel 3c Geluidshinder in percentages (Bron: GP 2010, jaar) bedrijven/industrie buren bromfietsen/ bromscooters hinder ernstige hinder hinder ernstige hinder hinder ernstige hinder TOTAAL GESLACHT Man Vrouw 6 0, LEEFTIJD jaar jaar 7 0, ACHTERGROND Autochtoon (totaal) Autochtoon lage SES 7 0, Marokkaans Turks 12* 5* 44* 7* 37* 17* Surinaams/Antilliaans 3* 0,7* 25* 17* 39* 7* Overig westers 5 0, Overig niet-westers 5 0, OPLEIDINGSNIVEAU lo 5 0, mavo/lbo 7 0, havo/vwo/mbo 7 0, hbo/wo HUISHOUDEN Paar met kinderen 7 0, Paar zonder kinderen Eenoudergezin Eenpersoonshuishouden 4 0, WIJK West Noordwest Overvecht 5 0, Noordoost Oost Binnenstad Zuid 4 0, Zuidwest Leidsche Rijn 6 0, Vleuten-De Meern KRACHTWIJK Ondiep 8* 43* 11* 45* 12* Zuilen-oost 6 0, Overvecht 5 0, Hoograven Nw Hoogr-Bokkenbrt 4* 34* 18* 48* 8* Kanaleneiland Utrecht overig

7 Tabel 3d Geluidshinder in percentages (Bron: GP 2010, jaar) bromgeluiden (bijv. ventilatoren) bouw- en sloopactiviteiten overig hinder ernstige hinder hinder ernstige hinder hinder ernstige hinder TOTAAL GESLACHT Man Vrouw LEEFTIJD jaar jaar ACHTERGROND Autochtoon (totaal) Autochtoon lage SES Marokkaans Turks 27* 10* 39* 11* 23* 4* Surinaams/Antilliaans 6* 4* 22* 10* 16* 3* Overig westers Overig niet-westers 18 0, OPLEIDINGSNIVEAU lo mavo/lbo havo/vwo/mbo hbo/wo HUISHOUDEN Paar met kinderen Paar zonder kinderen Eenoudergezin Eenpersoonshuishouden WIJK West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern KRACHTWIJK Ondiep 13* 1 34* 14* 13* 8* Zuilen-oost Overvecht Hoograven 11 0, Nw Hoogr-Bokkenbrt 16* 1* 23* 7* 13* 4* Kanaleneiland Utrecht overig

8 Tabel 7a Geurhinder in percentages (Bron: GP 2010, jaar) wegverkeer bedrijven/industrie landbouw en veeteelt hinder ernstige hinder hinder ernstige hinder hinder ernstige hinder TOTAAL ,2 GESLACHT Man ,3 Vrouw ,2 LEEFTIJD jaar , jaar ,3 ACHTERGROND Autochtoon (totaal) Autochtoon lage SES Marokkaans Turks 29* 6* 17* 0,9* 20* 2* Surinaams/Antilliaans 13* 4* 14* 1* 5* 3* Overig westers Overig niet-westers ,5 OPLEIDINGSNIVEAU lo mavo/lbo ,7 havo/vwo/mbo ,3 hbo/wo ,1 HUISHOUDEN Paar met kinderen ,2 Paar zonder kinderen ,4 Eenoudergezin ,2 5 0,3 Eenpersoonshuishouden ,6 4 WIJK West ,8 2 Noordwest ,5 Overvecht ,4 8 0,7 Noordoost ,6 Oost Binnenstad ,7 1 Zuid ,3 1 Zuidwest Leidsche Rijn ,5 Vleuten-De Meern KRACHTWIJK Ondiep 17* 2* 13* 3* 5* 1* Zuilen-oost Overvecht ,4 8 0,7 Hoograven ,5 Nw Hoogr-Bokkenbrt 20* 7* 1* Kanaleneiland Utrecht overig ,2

9 Tabel 7b Geurhinder in percentages (Bron: GP 2010, jaar) open haard/allesbrander restaurants en snackbars hinder ernstige hinder TOTAAL ,7 GESLACHT Man ,4 Vrouw ,9 LEEFTIJD jaar 6 0,8 7 0, jaar ,5 ACHTERGROND Autochtoon (totaal) 9 0,8 6 0,6 Autochtoon lage SES Marokkaans Turks 16* 2* 17* Surinaams/Antilliaans 3* 3* 6* 3* Overig westers ,2 Overig niet-westers OPLEIDINGSNIVEAU lo mavo/lbo havo/vwo/mbo ,9 hbo/wo 10 0,3 6 0,4 HUISHOUDEN Paar met kinderen ,4 Paar zonder kinderen Eenoudergezin 11 0,7 8 Eenpersoonshuishouden 7 6 0,2 WIJK West 7 0,8 8 0,8 Noordwest Overvecht ,7 Noordoost 13 0,6 5 0,6 Oost 6 2 Binnenstad Zuid Zuidwest 7 0,5 7 Leidsche Rijn Vleuten-De Meern KRACHTWIJK Ondiep 4* 2* 8* 1* Zuilen-oost 3 0,9 3 1 Overvecht ,7 Hoograven 10 0,9 5 Nw Hoogr-Bokkenbrt 9 1 6* Kanaleneiland 7 11 Utrecht overig ,7 hinder ernstige hinder

10 Tabel 7c Geurhinder in percentages (Bron: GP 2010, jaar) riolering overig hinder ernstige hinder hinder ernstige hinder TOTAAL GESLACHT Man Vrouw LEEFTIJD jaar jaar ACHTERGROND Autochtoon (totaal) Autochtoon lage SES Marokkaans Turks 18* 6* 17* 4* Surinaams/Antilliaans 14* 4* 11* 3* Overig westers Overig niet-westers OPLEIDINGSNIVEAU lo mavo/lbo havo/vwo/mbo hbo/wo HUISHOUDEN Paar met kinderen Paar zonder kinderen Eenoudergezin Eenpersoonshuishouden WIJK West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn 5 0,7 8 0,8 Vleuten-De Meern KRACHTWIJK Ondiep 23* 10* 8* 6* Zuilen-oost Overvecht Hoograven Nw Hoogr-Bokkenbrt 2* 6* 2* Kanaleneiland Utrecht overig

11 Tabel 9a Groenvoorziening: gebruiksgroen en kijkgroen in m² (Bron: Gemeente Utrecht, Stadswerken, 2013) en tevredenheid gebruiksgroen en kijkgroen in percentages (Bron: GP 2012, jaar) gebruiksgroen in m² per inwoners tevreden met gebruiksgroen gemiddeld rapportcijfer % (ruim) voldoende % ruim voldoende TOTAAL Utrecht , GESLACHT Man 7, Vrouw 7, LEEFTIJD jaar 7, jaar 7, jaar 7, ACHTERGROND Autochtoon (totaal) 7, Autochtoon lage SES 7, Marokkaans 6, Turks 6, Surinaams/Antilliaans 7,3* 75* 51* Overig westers 7, Overig niet-westers 7, OPLEIDINGSNIVEAU lo 6, mavo/lbo 6, havo/vwo/mbo 7, hbo/wo 7, HUISHOUDEN Paar met kinderen 7, Paar zonder kinderen 7, Eenoudergezin 7, Eenpersoonshuishouden 7, WIJK West , Noordwest , Overvecht , Noordoost , Oost , Binnenstad , Zuid , Zuidwest 611 6, Leidsche Rijn , Vleuten-De Meern , KRACHTWIJK Ondiep 215 6, Zuilen-oost , Overvecht , Hoograven 415 7, Nw Hoogr-Bokkenbrt 296 7,0* 85* 37* Kanaleneiland 272 6, Utrecht overig ,

12 Tabel 9b Groenvoorziening: gebruiksgroen en kijkgroen in m² (Bron: Gemeente Utrecht, Stadswerken, 2013) en tevredenheid gebruiksgroen en kijkgroen in percentages (Bron: GP 2012, jaar) kijkgroen in m² per inwoners tevreden met kijkgroen gemiddeld rapportcijfer % (ruim) voldoende % ruim voldoende TOTAAL Utrecht , GESLACHT Man 6, Vrouw 6, LEEFTIJD jaar 6, jaar 6, jaar 7, ACHTERGROND Autochtoon (totaal) 6, Autochtoon lage SES 7, Marokkaans 6, Turks 5,8* 56* 27* Surinaams/Antilliaans 6,6* 73* 42 Overig westers 6, Overig niet-westers 6, OPLEIDINGSNIVEAU lo 6, mavo/lbo 6, havo/vwo/mbo 6, hbo/wo 6, HUISHOUDEN Paar met kinderen 7, Paar zonder kinderen 6, Eenoudergezin 6, Eenpersoonshuishouden 6, WIJK West , Noordwest , Overvecht , Noordoost , Oost , Binnenstad , Zuid , Zuidwest , Leidsche Rijn , Vleuten-De Meern , KRACHTWIJK Ondiep , Zuilen-oost , Overvecht , Hoograven , Nw Hoogr-Bokkenbrt ,8* 83* 32 Kanaleneiland , Utrecht overig ,

13 Tabel 10 Tevredenheid staat van de openbare ruimte in de buurt (Bron: Onderzoek (inwonersenquête) 2012, jaar) staat openbare ruimte in de buurt % (zeer) tevreden % zeer tevreden TOTAAL GESLACHT Man Vrouw LEEFTIJD jaar jaar jaar ACHTERGROND Autochtoon (totaal) Autochtoon lage SES 54 7 Marokkaans Turks Surinaams/Antilliaans Overig westers Overig niet-westers OPLEIDINGSNIVEAU lo mavo/lbo 57 9 havo/vwo/mbo hbo/wo HUISHOUDEN Paar met kinderen Paar zonder kinderen Eenoudergezin Eenpersoonshuishouden WIJK West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern KRACHTWIJK Ondiep 64* 10* Zuilen-oost 62* 7* Overvecht Hoograven Nw Hoogr-Bokkenbrt 69* 8* Kanaleneiland Utrecht overig 75 18

14 Tabel 11 Tevredenheid verkeersveiligheid in de buurt (Bron: Onderzoek (inwonersenquête) 2012, jaar) verkeersveiligheid in de buurt % (zeer) tevreden % zeer tevreden TOTAAL 47 4 GESLACHT Man 47 5 Vrouw 47 4 LEEFTIJD jaar jaar jaar 45 6 ACHTERGROND Autochtoon (totaal) 46 4 Autochtoon lage SES 38 4 Marokkaans 47 8 Turks 38 5 Surinaams/Antilliaans 45 2 Overig westers 52 2 Overig niet-westers 51 9 OPLEIDINGSNIVEAU lo 38 6 mavo/lbo 40 4 havo/vwo/mbo 48 5 hbo/wo 47 4 HUISHOUDEN Paar met kinderen 37 3 Paar zonder kinderen 48 5 Eenoudergezin 48 8 Eenpersoonshuishouden 52 4 WIJK West 45 4 Noordwest 41 3 Overvecht 47 7 Noordoost 53 4 Oost 50 2 Binnenstad 46 5 Zuid 58 6 Zuidwest 46 7 Leidsche Rijn 44 3 Vleuten-De Meern 40 3 KRACHTWIJK Ondiep 42* 5* Zuilen-oost 40* 3* Overvecht 48 7 Hoograven 53 3 Nw Hoogr-Bokkenbrt 52* 6* Kanaleneiland 38 7 Utrecht overig 47 4

15 Tabel 12 Tevredenheid voorzieningen in de stad Utrecht (Bron: Onderzoek (inwonersenquête) 2012, jaar) gezondheidsvoorzieningen in de stad sportvoorzieningen in de stad verenigingen, clubs, cursussen in de stad % (zeer) tevreden % zeer tevreden % (zeer) tevreden % zeer tevreden % (zeer) tevreden % zeer tevreden TOTAAL GESLACHT Man Vrouw LEEFTIJD jaar jaar jaar ACHTERGROND Autochtoon (totaal) Autochtoon lage SES Marokkaans Turks Surinaams/Antilliaans Overig westers Overig niet-westers OPLEIDINGSNIVEAU lo mavo/lbo havo/vwo/mbo hbo/wo HUISHOUDEN Paar met kinderen Paar zonder kinderen Eenoudergezin Eenpersoonshuishouden WIJK West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern KRACHTWIJK Ondiep 79* 9* 74* 14* 70* 11* Zuilen-oost 74* 9* 78* 13* 67* 12* Overvecht Hoograven Nw Hoogr-Bokkenbrt 75* 12* 72* 14* 70* 11* Kanaleneiland Utrecht overig

16 Tabel 13a Tevredenheid voorzieningen in de buurt (Bron: Onderzoek (inwonersenquête) 2012, jaar) huisarts of gezondheidscentrum in de buurt sportvoorzieningen in de buurt culturele voorzieningen in de buurt % (zeer) tevreden % zeer tevreden % (zeer) tevreden % zeer tevreden % (zeer) tevreden % zeer tevreden TOTAAL GESLACHT Man Vrouw LEEFTIJD jaar jaar jaar ACHTERGROND Autochtoon (totaal) Autochtoon lage SES Marokkaans Turks Surinaams/Antilliaans Overig westers Overig niet-westers OPLEIDINGSNIVEAU lo mavo/lbo havo/vwo/mbo hbo/wo HUISHOUDEN Paar met kinderen Paar zonder kinderen Eenoudergezin Eenpersoonshuishouden WIJK West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern KRACHTWIJK Ondiep 72* 17* 68* 12* 25* 4* Zuilen-oost 81* 18* 66* 6* 43* 6* Overvecht Hoograven Nw Hoogr-Bokkenbrt 82* 13* 64* 6* 29* 2* Kanaleneiland Utrecht overig

17 Tabel 13b Tevredenheid voorzieningen in de buurt (Bron: Onderzoek (inwonersenquête) 2012, jaar) beschikbaarheid van ruimtes voor bewonersactiviteiten in de buurt plek om fiets neer te zetten in de buurt openbaar vervoer (bus, tram, trein) in de buurt % (zeer) tevreden % zeer tevreden % (zeer) tevreden % zeer tevreden % (zeer) tevreden % zeer tevreden TOTAAL GESLACHT Man Vrouw LEEFTIJD jaar jaar jaar ACHTERGROND Autochtoon (totaal) Autochtoon lage SES Marokkaans Turks 32* 2* Surinaams/Antilliaans 25* 5* Overig westers Overig niet-westers OPLEIDINGSNIVEAU lo mavo/lbo havo/vwo/mbo hbo/wo HUISHOUDEN Paar met kinderen Paar zonder kinderen Eenoudergezin Eenpersoonshuishouden WIJK West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern KRACHTWIJK Ondiep 42* 2* 46* 4* 86* 16* Zuilen-oost 50* 5* 52* 9* 78* 22* Overvecht Hoograven Nw Hoogr-Bokkenbrt 35* 3* 60* 10* 69* 10* Kanaleneiland Utrecht overig

18 Definities Gebruiksgroen: Groen waar je kunt recreëren, zoals een park. De tevredenheid over gebruiksgroen is bepaald aan de hand van rapportcijfers: Onvoldoende is een rapportcijfer van 5 of lager, Voldoende is rapportcijfer 6 of 7 en Ruim voldoende is rapportcijfer van 8 of hoger. Kijkgroen: Groen tussen huizen in, waar je niet kunt recreëren, zoals een plantsoen. De tevredenheid over kijkgroen is bepaald aan de hand van rapportcijfers: Onvoldoende is een rapportcijfer van 5 of lager, Voldoende is rapportcijfer 6 of 7 en Ruim voldoende is rapportcijfer van 8 of hoger. Tevredenheid (rapportcijfer): Tevreden is een rapportcijfer van 6 of hoger en Zeer tevreden is een rapportcijfer van 8 of hoger. Tevredenheid woning en woonomgeving (rapportcijfer): Score op een schaal van 1 tot 10; groepsverschillen getoetst met behulp van 95%-betrouwbaarheidsintervallen. De tevredenheid over de woning en woonomgeving is bepaald aan de hand van rapportcijfers: Onvoldoende is een rapportcijfer van 5 of lager, Voldoende is rapportcijfer 6 of 7 en Ruim voldoende is rapportcijfer van 8 of hoger.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen staan telkens

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen staan telkens

Nadere informatie

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen staan telkens

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen

Nadere informatie

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Overgewicht. Trends overgewicht (inclusief obesitas) in percentages (Bron: Digitaal Dossier JGZ)

Overgewicht. Trends overgewicht (inclusief obesitas) in percentages (Bron: Digitaal Dossier JGZ) Overgewicht Tabel 1 Trends overgewicht (inclusief obesitas) in percentages (Bron: Digitaal Dossier JGZ) 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 BASISONDERWIJS groep 2 12% 10% 9% 9% groep 7 16% 17% 15%

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Tabellenboek Hoe gezond ben jij?

Tabellenboek Hoe gezond ben jij? Tabellenboek Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding, opzet en onderzoekspopulatie... 3 2 Lichamelijke gezondheid...

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Zuid Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Zuid en subwijken

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Noordwest Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Noordwest en subwijken

Nadere informatie

Leeswijzer levensverwachting tabellen

Leeswijzer levensverwachting tabellen Leeswijzer levensverwachting tabellen Om inzicht te krijgen in de lokale gezondheidssituatie zijn de levensverwachting (LV) en varianten van de gezonde levensverwachting belangrijke gezondheidsmaten. Dit

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Overvecht Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Overvecht

Nadere informatie

Utrecht gezond!

Utrecht gezond! Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Zuidwest Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Zuidwest en subwijken

Nadere informatie

Utrecht gezond!

Utrecht gezond! Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Leidsche Rijn Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Leidsche Rijn

Nadere informatie

Analyse veiligheidsbeleving 2015

Analyse veiligheidsbeleving 2015 Analyse veiligheidsbeleving 2015 een notitie van Onderzoek Juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 0302861350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Eenheid Veiligheid

Nadere informatie

Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg

Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg Junipeiling 2014: Warenmarkt Vredenburg Voor de gemeente Utrecht maar

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER

CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER % % % % % % % Nederland 90 44 7 43 31 10 - Hollands Midden 90 50 6 42 29 9 6 Man 91 45 5 45 28 8 7 vrouw 89 55 7 39 30 10 6 gehuwd

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

Bewonerspanel Koningsdag

Bewonerspanel Koningsdag Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koningsdag Leden Bewonerspanel tevreden over uitvoering Koningsdag in Utrecht Ruim een derde

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Sassenheim Voorhout

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

Levensverwachting en sterfte

Levensverwachting en sterfte Levensverwachting en sterfte Tabel 1 Levensverwachting Utrecht bij geboorte, 4-jaarsgemiddelde 2005-2008 en 2007-2010 (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS) TOTAAL GESLACHT WIJK Man Vrouw West

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAAMSBEWEGING EN GEWICHT V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 4 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in

Nadere informatie

Factsheet Overgewicht in Utrecht

Factsheet Overgewicht in Utrecht Factsheet Overgewicht in Utrecht Feiten en cijfers Bijlage bij de brochure Gezond Gewicht in uitvoering www.utrecht.nl/gggd Gezond gewicht in Utrecht Leeswijzer Deze factsheet vormt een bijlage bij de

Nadere informatie

Milieubelevingsonderzoek gemeente Moerdijk 2009 BIJLAGEN

Milieubelevingsonderzoek gemeente Moerdijk 2009 BIJLAGEN Milieubelevingsonderzoek gemeente 2009 BIJLAGEN Natascha van Riet, milieugezondheidkundige Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD en Brabant/Zeeland Tilburg, januari 2011 Bijlagen Milieubelevingsonderzoek

Nadere informatie

Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

Analyse wonen en verhuizen in Overvecht Analyse wonen en verhuizen in Overvecht Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 162 35 CE Utrecht 3 286 135 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Wijkregisseur Overvecht

Nadere informatie

Referendum Europese Grondwet. Uitslag Utrecht. Uitslag Utrecht. Uitslag Nederland. Utrechtse wijken vergeleken. Uitslag per wijk en subwijk

Referendum Europese Grondwet. Uitslag Utrecht. Uitslag Utrecht. Uitslag Nederland. Utrechtse wijken vergeleken. Uitslag per wijk en subwijk Referendum Europese Grondwet Uitslag per wijk en subwijk Ja-kamp wint nipt in Utrecht De voorstanders van het Grondwettelijk Verdrag voor Europa hebben in Utrecht met een kleine meerderheid gewonnen. In

Nadere informatie

Alcohol- en middelengebruik in Utrecht

Alcohol- en middelengebruik in Utrecht Geneeskundige en Gezondheidsdienst Alcohol- en middelengebruik in Utrecht Bundeling van resultaten en verdieping Bundeling van resultaten de VMU 2010 en verdieping van de VMU 2010 www.utrecht.nl/gggd Colofon

Nadere informatie

Wijkthermometer 2016 Inhoud:

Wijkthermometer 2016 Inhoud: Wijkthermometer 2016 Inhoud: 1. Overzicht Stad Utrecht... 2 2. Resultaten Binnenstad Utrecht... 27 3. Resultaten Leidsche Rijn Utrecht... 41 4. Resultaten Noordoost Utrecht... 52 5. Resultaten Noordwest

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

WijkWijzer 2014 Utrecht

WijkWijzer 2014 Utrecht WijkWijzer 204 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 4 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Beroepsbevolking Amsterdam, 2011

Beroepsbevolking Amsterdam, 2011 Beroepsbevolking Amsterdam, 2011 De beroepsbevolking in cijfers Project: 11017 Nienke Nottelman Idske de Jong Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9544 Fax

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Utrechters aan het woord

Utrechters aan het woord Bestuurs- en Concerndienst Utrechters aan het woord Uitkomsten Inwonersenquête 2009 www.onderzoek.utrecht.nl Gemeente Utrecht Bestuursinformatie april 2010 1 Bestuurs- en Concerndienst Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht

Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht Gezondheid en leefstijl Psychosociale gezondheid Gezin School Vrije tijd Sociaaleconomische verschillen Verschillen naar wijk Trends Beschouwing Groep 7 en 8 van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Volwassenen in Assen

Volwassenen in Assen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt-West De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling

Nadere informatie

BIJLAGEN. Bijlage B1 Hoofdstuk 1 2. Bijlage B3 Hoofdstuk 3 3. Bijlage B4 Hoofdstuk 4 4. Bijlage B6 Hoofdstuk 6 8. Nieuw in Nederland

BIJLAGEN. Bijlage B1 Hoofdstuk 1 2. Bijlage B3 Hoofdstuk 3 3. Bijlage B4 Hoofdstuk 4 4. Bijlage B6 Hoofdstuk 6 8. Nieuw in Nederland Nieuw in Nederland Het leven van recent gemigreerde Bulgaren en Polen Mérove Gijsberts Marcel Lubbers (RU) BIJLAGEN Bijlage B1 Hoofdstuk 1 2 Bijlage B3 Hoofdstuk 3 3 Bijlage B4 Hoofdstuk 4 4 Bijlage B6

Nadere informatie

Bijlage B3. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Ans Merens

Bijlage B3. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Ans Merens Bijlage B3 Eerste treden op de arbeidsmarkt Ans Merens Inhoud Figuur B3.1... 3 Figuur B3.2... 4 Tabel B3.1... 5 Figuur B3.3... 6 Figuur B3.4... 6 Figuur B3.5... 7 Tabel B3.2... 8 Figuur B3.6... 9 Figuur

Nadere informatie

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

BIJLAGE 3: De fysieke leefomgeving in de wijk Utrecht Noordwest

BIJLAGE 3: De fysieke leefomgeving in de wijk Utrecht Noordwest BIJLAGE 3: De fysieke leefomgeving in de wijk Utrecht Noordwest De fysieke leefomgeving is onderzocht in het kader van de pilot stuurinformatie integrale zorg en preventie op wijk, buurt, en geïntegreerd

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij

Nadere informatie

Volwassenen in Emmen

Volwassenen in Emmen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Tynaarlo

Volwassenen in Tynaarlo Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Sterfte. Aantal sterfgevallen (per jaar) in Utrecht over de periode , uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en wijk (Bron: CBS)

Sterfte. Aantal sterfgevallen (per jaar) in Utrecht over de periode , uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en wijk (Bron: CBS) Sterfte Tabel 1 Aantal sterfgevallen (per jaar) in Utrecht over de periode 2007-2010, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en wijk (Bron: CBS) totaal mannen vrouwen TOTAAL 1839.25 854.50 984.75 LEEFTIJD

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Bijlagen hoofdstuk 8 Mobiliteit Lucas Harms

Bijlagen hoofdstuk 8 Mobiliteit Lucas Harms Thuis op het platteland. De leefsituatie van platteland en stad vergeleken. Anja Steenbekkers, Carola Simon, Vic Veldheer (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, januari 2006 Bijlagen hoofdstuk

Nadere informatie

Bewegen en overgewicht in Purmerend

Bewegen en overgewicht in Purmerend Bewegen en overgewicht in Purmerend In opdracht van: Spurd, Marianne Hagenbeuk Uitgevoerd door: Monique van Diest Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2009 Verkrijgbaar

Nadere informatie

Behoefte aan opvoedingsondersteuning bij Utrechtse ouders en verzorgers

Behoefte aan opvoedingsondersteuning bij Utrechtse ouders en verzorgers Rapport Behoefte aan opvoedingsondersteuning bij Utrechtse ouders en verzorgers Addi van Bergen 1, Gerard de Geus 2, Erik van Ameijden 1. April 2005 GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST UTRECHT

Nadere informatie

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl bij de hand 204.nl Bevolking per --204 Met 328.000 inwoners, is de vierde stad van Nederland. is een studentenstad met een relatief jonge bevolkingsopbouw en de hoogst opgeleide beroepsbevolking van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Monitor alcohol en middelen

Monitor alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor alcohol en middelen www.utrecht.nl/gggd Thema 1 www.utrecht.nl/volksgezondheid Alcohol- tabak- en cannabisgebruik in Utrecht Wat, waar en hoeveel? 2014 Colofon

Nadere informatie

Armoede in Utrecht Factsheet

Armoede in Utrecht Factsheet Armoede in Utrecht Factsheet Hier komt tekst Afdeling Onderzoek, maart 2015 Margriet de Haan, Linda Scheelbeek, Robin Tromp Inhoudsopgave 1. Ontwikkelingen armoede algemeen 2. Utrecht vergeleken: Wettelijk

Nadere informatie

Utrecht. gezond! Utrecht Tabellenboek Wijkgezondheidsprofielen Overvecht, Noordwest, Zuid, Zuidwest, Leidsche Rijn

Utrecht. gezond! Utrecht Tabellenboek Wijkgezondheidsprofielen Overvecht, Noordwest, Zuid, Zuidwest, Leidsche Rijn gezond! 2008-2013 Tabellenboek Wijkgezondheidsprofielen Overvecht, Noordwest, Zuid, Zuidwest, Leidsche Rijn Asn 1 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 3 Gerichte keuzes 3 Wijken, subwijken en krachtwijken

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven 1 Bijlage 6.1 Gezondheid en zorg Tabel B6.1 Niet-roken en verantwoord alcoholgebruik onder 12-plussers, naar achtergrondkenmerken, 2004 (in procenten) niet-roken

Nadere informatie

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel?

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? 1 Wat valt op in Nieuw-West? Voor Nieuw-West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling van de

Nadere informatie

Feiten voor koplopers

Feiten voor koplopers Feiten voor koplopers 1 e MBO Koplopersoverleg Amsterdam, 25-10-2011 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Feiten 2020 Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen) Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2 miljoen)

Nadere informatie

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten BIJLAGEN Wel of niet aan het werk Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten Patricia van Echtelt Stella Hof Bijlage A Multivariate analyses... 2

Nadere informatie

Kinderen in Noord gezond en wel?

Kinderen in Noord gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Noord gezond en wel? 1 Wat valt op in Noord? Voor Noord zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Wijkgericht werken: doel of middel?

Wijkgericht werken: doel of middel? Wijkgericht werken: doel of middel? Pim Assendelft Hoogleraar Huisartsgeneeskunde Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde 13 juni 2017 Generalisme is ons specialisme Lichamelijke activiteit Overgewicht en obesitas

Nadere informatie

GGD Amsterdam Eenzaamheid in Beeld

GGD Amsterdam Eenzaamheid in Beeld GGD Amsterdam Eenzaamheid in Beeld Samenvatting Eén op de acht volwassen Amsterdammers voelt zich ernstig. Dat is meer dan gemiddeld in Nederland. In vergelijking met voorgaande jaren voelen steeds meer

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Overschie Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Berdi Christiaanse Gea Schouten Voorwoord In dit

Nadere informatie

Volwassenen in Hoogeveen

Volwassenen in Hoogeveen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Aa en Hunze

Volwassenen in Aa en Hunze Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente IJsselmonde Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Gea Schouten Bianca Stam Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

Volwassenen in Midden-Drenthe

Volwassenen in Midden-Drenthe Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Toelichting: In de eerste kolommen staan de cijfers van de gemeente, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In de kolom "R'land" staat het totaalcijfer

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie