Programma. Mastertraject Executive Change Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma. Mastertraject Executive Change Management"

Transcriptie

1 ECM Programma Mastertraject Executive Change Management Daadwerkelijk strategisch vernieuwen 1

2 Programma ECM Seminars & Workshops Consultatie Actieonderzoek & studiereis Intakegesprek Bij aanmelding voor ECM geeft u in enkele alinea s uw overwegingen daarbij. Mede op basis van die notitie voert u een intake-/selectiegesprek met de programmamanager van ECM. U gaat na of ECM voldoende beantwoordt aan uw verwachtingen en of de condities aanwezig zijn om de opleiding succesvol af te ronden. 2

3 Actieonderzoek Gedurende de looptijd van ECM (ongeveer een jaar) en een aansluitende afronding van ca. een half jaar voert u in uw eigen organisatie een zogenaamd actieonderzoek uit. U gaat, gebruikmakend van uw verantwoordelijkheden en bevoegdheden, in de organisatie op zoek naar mogelijkheden om vernieuwing en innovatie te initiëren. Door middel van gerichte interventies realiseert u gaandeweg ook daadwerkelijk veranderingen in uw organisatie. Daarin onderscheidt actieonderzoek zich van de meer traditionele vormen van onderzoek: U bent op onderzoekende wijze resultaatgericht en doet praktisch onderzoek. Bij dit alles maakt u gebruik van de inzichten en methoden die u zich eigen maakt tijdens de workshops en seminars en verkent u in de consultatiegroepen met andere deelnemers de methodische vraagstukken die aan de orde zijn in uw actieonderzoek. Studiereis naar Turkije Na het derde seminar voert u gezamenlijk, gedurende een week, een intensief action research project uit in centraal Turkije. Als groep outsiders wordt u geconfronteerd met ongewone vraagstukken in een ongewone context. De opgave is om individueel en als groep een weg te vinden in een cultuur, waarvan u de spelregels gaandeweg enigszins leert kennen. Deze studiereis biedt u nieuwe perspectieven op ondernemerschap, leiderschap en interveniëren. Seminars* In zeven meerdaagse seminars verwerft u inzicht in de actuele theoretische benaderingen van leiderschap, strategiseren, veranderen en vernieuwen. Vanuit verschillende theoretische tradities en invalshoeken reiken de docenten u conceptuele kaders aan om als spelbepaler te acteren in een spel, waarvan de regels niet bekend zijn of aan verandering onderhevig zijn. De volgende seminars zijn de inhoudelijke ruggengraat van ECM: * Onverwachte wijziging in docenten voorbehouden. Seminar 1: Strategisch leiderschap bij ambigue nieuwe vraagstukken (prof. dr. Jaap Boonstra) U onderzoekt ideeën over strategisch leiderschap en verbindt die met de betekenis die u wilt hebben voor uw netwerk en in uw organisatie; aan welke issues verbindt u zich en wat is voor u als leider en vernieuwer wezenlijk van 3

4 belang? Hoe kunt u als leider onderzoekend en handelend aan de slag met situaties en in omstandigheden die verbazing, verwarring en soms zelfs verontwaardiging oproepen? Wat te doen als niemand weet hoe het zit (of als iedereen het met elkaar oneens is en elkaars taal niet spreekt)? U onderzoekt verschillende tradities en benaderingen van strategisch handelen. Aan de hand van theorie en concepten verkent u de veranderings- en vernieuwingsvraagstukken die manifest of latent aan de orde zijn in de werkpraktijken van u en uw mede-deelnemers. Seminar 2: Systems thinking and designing complex organizations (dr. Patrick Hoverstadt) In dit (Engelstalige) seminar introduceert Patrick Hoverstadt het systeemdenken. Hij is één van de leidende praktijkgerichte denkers op het gebied van systeemdynamica. U raakt vertrouwd met taal en concepten die u in staat stellen om antwoorden te ontwikkelen op vragen rond coördinatie, procesverbetering, sturing en verantwoording, innovatie, kwaliteitsborging. Hoe kunt u processen en structuren zo ontwerpen dat ze mensen, in verschillende onderdelen van een organisatie, uitnodigen om dat te doen wat structureel bijdraagt aan duurzame waardecreatie door organisatie als geheel? U besteedt bijzondere aandacht aan de afstemming met strategische (netwerk)partners van de organisatie. Seminar 3: Doing (insider) action research in your own organization (dr. David Coghlan) In dit (Engelstalige) seminar verkent u de strategische veranderkundige mogelijkheden van onderzoekend optreden in uw eigen organisatie(netwerk). Hoe verhoudt uw habitus van eindverantwoordelijk bestuurder of manager zich met die van de practitioner-researcher? U bespreekt hoe u door middel van een veranderingsgericht onderzoek in uw organisatie verstarring kunt doorbreken, nieuwe strategische perspectieven kunt ontwikkelen en individueel en collectief leren kunt bevorderen. Insider action research is in wezenlijke opzichten afwijkend van traditionele vormen van onderzoek. Het gaat uit van het unieke karakter van de praktijk waarop het onderzoek betrekking heeft en is gericht op het ontwikkelen van het verander- en innovatievermogen van die unieke werkpraktijk. U krijgt stapsgewijs in de vingers hoe u uw insider action research project vorm kunt geven. 4

5 Seminar 4: Waarderend vernieuwen (prof. dr. Danielle Zandee) Het inzicht dat we de bestaande, sociale realiteit zelf creëren en in stand houden legt de verantwoordelijkheid bij ons zelf, maar opent ook perspectieven voor vernieuwing. Hoe kunnen we ons bevrijden uit vastgeroeste niet-werkende situaties en vormgeven aan meer gewenste toekomsten? Uitgangspunt bij het beantwoorden van deze vragen is dat grootschalige en radicale verandering wellicht tot stand komt door het slim uitvergroten en combineren van kleinschalige, innovatieve praktijken. Om dat te leren gaat u in dit seminar aan de slag met denken en doen vanuit meervoudig perspectief en met een waarderende manier van onderzoeken en vernieuwen. Seminar 5: Samenwerken over organisatiegrenzen (prof. dr. Sandra Schruijer en prof. dr. Leopold Vansina) Dit seminar speelt u met elkaar een langdurige simulatie. Het uitgangspunt daarvan is dat verschillende partijen met verschillende belangen en doelstellingen elkaar op de één of andere manier nodig hebben om hun doelen te realiseren. U ontdekt gaandeweg uiteenlopende aspecten van samenwerkingsrelaties in complexe omstandigheden. U doet nieuwe ervaringen op met het leiden van samenwerkingsprocessen, met intergroepsrollen en grensrollen, terwijl u zichzelf ontmoet in de rollen die u neemt en de manier waarop u onbekende uitdagingen aangaat. Tijdens de reflecties op de simulatie krijgt u concepten en inzichten geïntroduceerd, die handig zijn bij het begrijpen van samenwerkingspatronen en bij het ontwikkelen van patroondoorbrekend gedrag. Seminar 6: Strategisch interveniëren (dr. Jan den Hollander) Aan de hand van uw concrete en actuele praktijkervaringen staat u stil bij uw persoonlijk interventierepertoire en de impact daarvan op de gebeurtenissen waar u zelf één van de spelbepalers in bent. Hoe kunt ú (in úw specifieke werksituatie en gebruikmakend van úw unieke talenten en ambities) als het ware een kraak zetten in gestolde handelingspatronen en vastgeroeste interpretatiekaders? U wordt uitgenodigd om theoretische inzichten en concepten uit de interventiekunde toe te passen op en in uw actuele werkpraktijk. 5

6 Seminar 7 (slotseminar): Ontwikkelingsfixaties doorbreken als insider-outsider (dr. Wilfred Verweij en consultatiedocenten) Ten tijde van dit slotseminar ruim een jaar na aanvang van de ECM bent u een eind op streek met uw handelingsonderzoek. In uw learning history beschrijft u onder meer hoe u uw handelingsonderzoek heeft benut om andere actoren te betrekken bij een door u geregisseerd proces van ontdekkend en strategisch leren. Dat laatste houdt onder meer in: Het doorbreken van stagnaties in organisationeel leren en ontwikkelen. In dit seminar zoekt u uit hoe u bij dat doorbreken van stagnaties gebruik maakt van uw dubbele identiteit ; u bent onderdeel van uw werkpraktijk en tegelijk mentaal buitenstaander. U inventariseert ook welke aanvullende interventies in het kader van uw handelingsonderzoek nodig of mogelijk zijn. Methodische workshops* Tussen de meerdaagse seminars volgt u methodische workshops. Deze workshops zijn praktisch van aard: U krijgt een introductie op methoden, technieken en vaardigheden die vaak blijken te werken bij het initiëren en sturen van strategische vernieuwing. De invulling van de workshops wordt definitief bepaald op basis van de samenstelling van de deelnemersgroep en de voorkeuren van de deelnemers. Voorlopig staan de volgende methodische workshops gepland: Eendaagse workshop: Interventie- en leerstrategieën (drs. Willem Rozema en dr. Wilfred Verweij) Doel van de ECM is uw repertoire te vergroten voor het behandelen van vraagstukken die zich niet eenduidig laten beschrijven. Hoe kunt u dan uitvinden wat u moet leren, wat u nodig heeft en hoe u optimaal gebruik kunt maken van alle kennis en know-how die de opleiding u aanbiedt? In deze workshop verkent u hoe u handig te werk kunt gaan als niemand u kan vertellen wat de goede antwoorden zijn. Hoe kunt u in een bestuurlijke of managementrol een zoekende houding verder ontwikkelen en tegelijk oordelen, beslissingen nemen en knopen doorhakken? Hoe gebruikt u de ECM om geavanceerd actie en reflectie te combineren? * Onverwachte wijziging in docenten voorbehouden. 6

7 Eendaagse workshop: Scenario s ontwikkelen (dr. Theo van Mullekom) In deze workshop maakt u kennis met de methode van scenariobouw als hulpmiddel voor strategieontwikkeling. Scenariobouw helpt om de aandacht en energie van de mensen in een systeem te richten op mogelijke toekomsten. Vooral in turbulente en onzekere tijden is het immers belangrijk om mentale denkkaders op te rekken en verbinding te maken op betekenis- en visieniveau. U maakt zich de methode van scenariobouw eigen door met elkaar te werken aan een real-life, real-time casus. Eendaagse workshop: Group model building (dr. Etiënne Rouwette) De methode group model building is gebaseerd op systeemdynamica en is een hulpmiddel om inzicht te ontwikkelen in de mechanismen die een probleem of conflict veroorzaken. U raakt vertrouwd met de uitgangspunten die aan deze methode ten grondslag liggen en oefent met de methode door gebruik te maken van speciaal ontwikkelde software. Tweedaagse workshop: Interveniëren door middel van (organisatie)opstellingen (drs. Wieger Janse) De methodiek van organisatieopstellingen maakt de dynamiek in een systeem zichtbaar, tastbaar en voelbaar en ook wat die dynamiek voor de mensen betekent. De methode biedt een zeer directe manier van het ervaren van organisatie- en veranderprocessen. U verkent, al doende, op welke manieren u deze interventiemethode kunt toepassen, in welke contexten en waar de grenzen ervan liggen. Consultatiebijeenkomsten U komt regelmatig bijeen met een consultatiegroep van zes tot zeven deelnemers, onder supervisie van een externe coach (consultatiedocent). Gedurende de consultatiebijeenkomsten wisselt u diepgaand van gedachten over de voortgang van uw actieonderzoek en dat van uw collega-deelnemers. 7

8 Learning history U doet verslag van uw insider action research project in een learning history. Hierin geeft u inzicht in de professionele vraagstukken waarmee u in uw actieonderzoek wordt geconfronteerd, de manier waarop u die benadert en hanteert en wat en hoe u gaandeweg heeft geleerd. Individuele meesterproef Het mastertraject ECM sluit u af met een beoordelingsgesprek over de door u geschreven learning history van uw handelingsonderzoek naar vernieuwingsmogelijkheden. In dit gesprek beoordeelt een externe assessor uw bijdrage vanuit een drietal perspectieven: De ontwikkeling van uw eigen competenties De ontwikkeling van het verander/vernieuwingsvermogen van uw organisatie De ontwikkeling van het vakgebied Deelnemers die deze meesterproef met succes doorstaan verwerven de graad Master of Change Management (MCM). Tijd, kosten en data Doorlooptijd Studiebelasting Kosten en data 13 maanden 600 uur of scan de QR code Meer informatie? Programmamanagement Dr. Wilfred Verweij Programmacoördinatie Petra Zinser

ECM. Nader beschouwd. Executive Change Management. Mastertraject. ECM In kort bestek presenteert het mastertraject in vogelvlucht.

ECM. Nader beschouwd. Executive Change Management. Mastertraject. ECM In kort bestek presenteert het mastertraject in vogelvlucht. INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Mastertraject ECM Executive Change Management Nader beschouwd ECM In kort bestek presenteert het mastertraject in vogelvlucht. In de brochure

Nadere informatie

In de Wind. Nader beschouwd. Invloedrijk handelen in adviesprocessen

In de Wind. Nader beschouwd. Invloedrijk handelen in adviesprocessen INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE In de Wind Invloedrijk handelen in adviesprocessen Nader beschouwd In de Wind In kort bestek presenteert het professionaliseringstraject in

Nadere informatie

INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE. Lokaal Leiderschap

INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE. Lokaal Leiderschap INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Lokaal Leiderschap Een leergang voor gemeentesecretarissen van Sioo en de VGS gericht op het ontwikkelen van betekenisvol leiderschap in lokaal

Nadere informatie

Van in control naar in regie

Van in control naar in regie Van in control naar in regie Het regisseren van complexe vraagstukken Vraagstukken worden steeds complexer. Bovendien trekken ze zich vaak niets aan van organisatiegrenzen en strekken ze zich uit over

Nadere informatie

Eindrapportage De Praktijk

Eindrapportage De Praktijk Eindrapportage De Praktijk Leren Werken aan Publieke Waarden Maike Popma, Batian Nieuwerth, Lex Mellink en Yvonne Geerdink DE ZOEKTOCHT NAAR HET HANDWERK VAN DE OVERHEIDSMANAGER Eindrapportage De Praktijk;

Nadere informatie

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht Focus op vakmanschap meesters in leerkracht Focus op vakmanschap Professionalisering in het MBO krijgt de komende jaren veel aandacht, staat in het actieplan Focus op vakmanschap, dat het ministerie van

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INHOUDSOPGAVE Welkom 3 Over Nyenrode

Nadere informatie

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS 1 What if alliances and partnerships are more than buzz words? Wat gebeurt er als......allianties en partnerships meer zijn

Nadere informatie

Interveniëren en veranderen Zoeken naar betekenis in interacties

Interveniëren en veranderen Zoeken naar betekenis in interacties Boonstra en De Caluwé Interveniëren en veranderen 1 Interveniëren en veranderen Zoeken naar betekenis in interacties Jaap Boonstra en Léon de Caluwé De laatste jaren zijn veel nieuwe interventies ontwikkeld

Nadere informatie

Interveniëren en veranderen

Interveniëren en veranderen Interveniëren en veranderen ZOEKEN NAAR BETEKENIS IN INTERACTIES De laatste jaren zijn veel nieuwe interventies ontwikkeld door adviseurs, academici en verandermanagers. Deze interventies richten zich

Nadere informatie

Meesterschap in Projectmanagement

Meesterschap in Projectmanagement pagina 1 Meesterschap in Projectmanagement Kenmerken r Het leertraject Meesterschap in Projectmanagement is een academische opleiding voor ervaren projectmanagers die van projectmanagement hun vak hebben

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Master Management of Education

Master Management of Education Master Management of Education NQA Visitatierapport 1 NQA Visitatierapport 2 Inhoudsopgave Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader...5

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Nader beschouwd. ACM In kort bestek presenteert het mastertraject in vogelvlucht. In deze brochure

Nader beschouwd. ACM In kort bestek presenteert het mastertraject in vogelvlucht. In deze brochure INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Mastertraject ACM A learning community for change professionals Nader beschouwd ACM In kort bestek presenteert het mastertraject in vogelvlucht.

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE Een opleiding voor Managers Projectleiders HR-adviseurs Communicatie-adviseurs HR-managers Opleidingsadviseurs MD-adviseurs Bestuursondersteuners Ik coördineer

Nadere informatie

Coaching en Consulting in Context. Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive- en Masterprogramma s. executive programma

Coaching en Consulting in Context. Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive- en Masterprogramma s. executive programma Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive- en Masterprogramma s executive programma Coaching en Consulting in Context Theorie en praktijk van werken met onbewuste dynamiek in organisaties

Nadere informatie

Studiewijzer. Executive Master of Tactical Policing (EMTP) POLITIEACADEMIE

Studiewijzer. Executive Master of Tactical Policing (EMTP) POLITIEACADEMIE Studiewijzer Executive Master of Tactical Policing (EMTP) POLITIEACADEMIE Studiewijzer Executive Master of Tactical Policing (EMTP) Voorwoord Voor u ligt de studiewijzer van de Executive Master of Tactical

Nadere informatie

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016. 7e leergang

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016. 7e leergang MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016 7e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Programmagids 2013 Onderwijsleiderschap 2013 Inhoud pagina

Nadere informatie

Inhoud Over de Leergangen

Inhoud Over de Leergangen Inhoud Over de Leergangen Over de Leergangen Samengevat...2 De Leergang Perspectief in Ontwikkeling (PiO)...3 Leertheoretische achtergrond BOSNO-Leergangen...6 De praktijk van de BOSNO-leergangen...8 Programma

Nadere informatie

Procesmanagement. Hoe u uw projecten tot een succes maakt

Procesmanagement. Hoe u uw projecten tot een succes maakt Collegereeks plus masterclass y 5 april t/m 24 mei 2007 en 14 juni 2007 Nyenrode Business Universiteit Projectmanagement Hoe u uw projecten tot een succes maakt Inclusief unieke masterclass over projectmatig

Nadere informatie

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap Master Professioneel Meesterschap

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap Master Professioneel Meesterschap Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden Master Integraal Leiderschap Master Professioneel Meesterschap Programmagids 2014-2016 Onderwijsleiderschap Gecombineerd

Nadere informatie

Build your own Academy: Track Interim Management & Organisatieverandering. Tijdelijkheid van waarde maken

Build your own Academy: Track Interim Management & Organisatieverandering. Tijdelijkheid van waarde maken Build your own Academy: Track Interim Management & Organisatieverandering Tijdelijkheid van waarde maken Relevante ontwikkelingen Het inzetten van interim professionals in organisaties is inmiddels een

Nadere informatie

Organisatie, Cultuur en ManageMent

Organisatie, Cultuur en ManageMent faculteit recht, economie, Bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding In de Bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Aanleiding Procesmanagement is voor medewerkers van Grontmij een steeds belangrijker onderdeel van het werk geworden. Dit

Nadere informatie