TRANSFORMATIE IN DE PUBLIEKE SECTOR VEREENVOUDIGEN: EEN OP RENDEMENT GERICHTE BENADERING VAN CONNECTED GOVERNMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRANSFORMATIE IN DE PUBLIEKE SECTOR VEREENVOUDIGEN: EEN OP RENDEMENT GERICHTE BENADERING VAN CONNECTED GOVERNMENT"

Transcriptie

1 Whitepaper TRANSFORMATIE IN DE PUBLIEKE SECTOR VEREENVOUDIGEN: EEN OP RENDEMENT GERICHTE BENADERING VAN CONNECTED GOVERNMENT Samenvatting In deze white paper wordt een op rendement gerichte benadering besproken om de dienstverlening aan de burger in de publieke sector te transformeren. Het EMC-model voor connected government wordt uiteengezet, waarbij wordt toegelicht hoe dit model de genoemde transformatie kan vereenvoudigen. Daarnaast wordt ingegaan op de belangrijkste technologieën die vereist zijn om de dienstverlening te verbeteren en de benodigde tijd en kosten te beperken, en tegelijkertijd de productiviteit en transparantie te verbeteren. March 2011

2 Copyright 2011 EMC Corporation. Alle rechten voorbehouden. EMC is van mening dat de informatie in dit document op de publicatiedatum correct is. Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie in deze publicatie wordt als zodanig verstrekt. EMC Corporation doet geen toezeggingen en verleent geen garantie met betrekking tot de informatie in deze publicatie. Met name doet EMC Corporation afstand van impliciete garanties ten aanzien van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Voor het gebruiken, kopiëren of distribueren van de in dit document beschreven ECM-software is een softwarelicentie vereist. Zie EMC Corporation Trademarks op EMC.com voor een actueel overzicht van productnamen van EMC. Alle overige handelsmerken die in deze publicatie worden gebruikt, zijn eigendom van de desbetreffende rechthebbenden. Onderdeelnummer h4904,1 2

3 Inhoudsopgave Beknopte samenvatting...4 Doelgroep... 4 Connected government: vergeet business as usual...5 Connected government in actie... 6 Zakelijke argumenten voor connected government...6 Connected government in de praktijk...7 Fase 0: Overal informatie... 8 Fase 1: vastleggen, opslaan, raadplegen... 8 Fase 2: processen automatiseren en beheren... 9 Fase 3: overheid toegankelijker maken voor de burger... 9 Information governance De toekomst van connected government: gedeelde diensten EMC: voor een intelligente connected government-infrastructuur Conclusie EMC werkt samen met branche-experts om de transformatie van de publieke sector te vereenvoudigen

4 Beknopte samenvatting In deze whitepaper wordt de EMC-strategie voor connected government uiteengezet, die overheidsinstellingen de middelen in handen geeft om de dienstverlening aan de burger te verbeteren en de operationele kosten en risico s te beperken, en tegelijkertijd de productiviteit en transparantie te vergroten. Connected government is gericht op het automatiseren van backendsystemen en -processen om de uiteindelijke dienstverlening (front-end) te verbeteren. Hierbij wordt op een holistische manier gekeken naar het functioneren van overheidsinstellingen en wordt een naadloze samenwerking binnen en tussen instellingen of afdelingen mogelijk gemaakt. EMC biedt een infrastructuurplatform waarbinnen gemeenschappelijke services kunnen worden geconfigureerd en ontwikkeld die binnen een schaalbare, veilige infrastructuur worden uitgevoerd. Dit vereenvoudigt het beheer en de rapportage en vergemakkelijkt de naleving van wet- en regelgeving. Wat er met connected government kan worden bereikt, en hoe snel, is afhankelijk van een realistische inschatting van de huidige situatie binnen een instelling en van een strategische, tactische aanpak bij het realiseren van verbeteringen. In deze paper worden argumenten aangevoerd voor de implementatie van connected government, ondersteund met praktijkvoorbeelden van connected government. Instellingen kunnen deze paper gebruiken als strategisch referentiepunt en tactische handleiding voor het doorvoeren van een pragmatische technologische transformatie. Doelgroep Deze whitepaper is bedoeld voor overheidsfunctionarissen op alle overheidsniveaus die op zoek zijn naar op rendement gebaseerde, pragmatische methoden om de manier te veranderen waarop hun instellingen informatie verstrekken en diensten verlenen. De paper is geschikt voor beleidsmakers bij de overheid, branche- en IT-managers bij publieke instellingen (bijvoorbeeld op het terrein van sociale zaken, justitie of openbare veiligheid) en consultants en systeemintegrators die zijn gespecialiseerd in projecten bij de publieke sector. 4

5 Connected government: vergeet business as usual Overheden overal ter wereld ervaren de last van een hoge werkloosheid, afnemende belastingopbrengsten en hoge begrotingstekorten. In oktober 2010 kondigde de Britse overheid de meest drastische bezuinigingen op de overheidsuitgaven aan in meer dan 60 jaar, die erop neerkomen dat alle departementen gemiddeld 19 procent op de kosten moeten besparen en circa banen in de publieke sector verloren gaan. 1 Deze omstandigheden dwingen overheden op alle niveaus om opnieuw te beoordelen hoe technologie kan worden gebruikt om de proces- en infrastructuurkosten te verlagen, efficiënter te werken, en de burger beter van dienst te zijn. Een complicerende factor hierbij is dat diezelfde economische omstandigheden ervoor hebben gezorgd dat de vraag naar diensten is toegenomen, met name de vraag naar regelingen zoals bijstandsuitkeringen, schuldhulpverlening en bijzondere bijstand. Niet alleen de vraag naar dergelijke diensten is toegenomen, maar ook de eisen die de burger stelt aan het niveau van de dienstverlening. Commerciële bedrijven zoals Google en Amazon brengen voor consumenten de wereld binnen handbereik, en hetzelfde wordt van de overheid verwacht. Dit verwachtingspatroon heeft er mede voor gezorgd dat bepaalde instellingen zich nu begeven op het terrein van sociale media. Sociale netwerken worden bijvoorbeeld gebruikt om in contact te blijven met probleemjongeren. Overheden begrijpen dat ze de digitale dialoog met de burger moeten aangaan en proberen dan ook al minstens tien jaar om meer overheidsdiensten online aan te bieden, soms met opvallend succes. Dit fenomeen wordt ook wel de digitale overheid genoemd. Maar zoals uit een recent onderzoek van IDC Government Insights blijkt, heeft de digitale overheid grote stappen gezet op het gebied van informatievoorziening, maar is op het meest cruciale onderdeel niet het gewenste resultaat geboekt: informatie benutten om de dienstverlening aan de burger te verbeteren. 2 Overheidsfunctionarissen hebben te maken met een ongelukkig samenvallende fiscale en operationele realiteit. Business as usual werkt niet meer. De nieuwe slogan voor overheidsinstellingen, die er zelfs onder de beste omstandigheden naar streven alle risico s uit te sluiten, luidt pragmatische transformatie. Bij een pragmatische transformatie ligt de nadruk op het realiseren van rendement door middel van het digitaliseren van informatie en het combineren, stroomlijnen en automatiseren van activiteiten. De connected government-strategie van EMC komt tegemoet aan de doelstellingen van een pragmatische transformatie en brengt internettechnologiemodellen zoals gedeelde diensten en private cloud computing binnen financieel handbereik. Met het connected government-model van EMC kan de manier waarop de overheid werkt, drastisch worden veranderd. 1 Lyall, Sarah en Alan Cowell. "Britain Plans Deepest Cuts to Spending in 60 Years." New York Times (2010): O Brien, Adelaide. "Government Citizen Service Delivery Hits a New High But Transformation Is Beyond 2010." Government Insights #GI (2010): 1. 5

6 Connected government in actie Wil een technologie-initiatief tegenwoordig als succesvol en financieel haalbaar worden beschouwd, dan moet het een meetbaar rendement opleveren. Connected government maakt dit mogelijk omdat het meer is dan een strategie: het is een praktische benadering van pragmatische transformatie die meetbare resultaten oplevert. Het Britse Department for Work and Pensions heeft zijn technologieinfrastructuur gemoderniseerd en de verwerkingstijd voor staatspensioenaanvragen teruggebracht van 60 dagen tot 20 minuten. 3 Regionale en lokale belastingkantoren in de VS leveren nu gemeenschappelijke diensten. De dienstverlening aan de belastingbetaler is verbeterd doordat verwerkingsachterstanden zijn weggewerkt en de verwerkingstijd van ingediende aangiften is teruggebracht van dagen tot minder dan 10 dagen. Een nationale overheidsinstelling in Frankrijk wist de dienstverlening te verbeteren door de verwerking van 200 miljoen documenten per jaar te automatiseren. Een Russische overheidsinstelling beperkte de gemiddelde verwerkingstijd van documenten met 65 procent en verdubbelde de verwerkingscapaciteit van de postkamers. De Amerikaanse staat Michigan realiseerde een besparing van 65 procent op de kosten van gegevensopslag. Dit zijn geen op zichzelf staande gevallen. Overal ter wereld maken overheidsinstellingen gebruik van connected government-technologie voor het digitaliseren van informatie, het opzetten van beveiligde online databanken, het automatiseren van werkprocessen, het beheren van dossiers en het communiceren met burgers. Ze hebben hun dienstverlening getransformeerd door hun manier van werken te transformeren. Zakelijke argumenten voor connected government Hoe groter de reikwijdte van de inspanningen op het gebied van connected government binnen een organisatie, hoe groter de potentiële voordelen, en hoe groter de behoefte aan sterke, doelgerichte managers die leiding geven aan deze inspanningen. De voordelen nemen toe naarmate de reikwijdte zich uitbreidt van: Eén afdeling tot Meerdere afdelingen binnen een instelling tot Meerdere verschillende instellingen die samenwerken over functionele grenzen heen 3 Feld, Charlie. "How the United Kingdom Delivers Customer-Centric Government Services." CIO Magazine (2009): 1. ment_services 6

7 Welke aanpak het meest doeltreffend is, is afhankelijk van de specifieke behoeften van instellingen en de bijbehorende afdelingen. De voordelen van connected government zijn onder meer: Lagere kosten en risico s: diensten worden gemeenschappelijk en dus efficiënter verzorgd, de infrastructuur wordt gevirtualiseerd, informatie op papier wordt gedigitaliseerd door middel van intelligente vastlegging en archivering, en er worden passende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd. Grotere productiviteit en kwaliteit: er worden technologieën toegepast voor bedrijfsprocesbeheer en casebeheer waarbij gebruik wordt gemaakt van bedrijfsregels, automatiseringstechnologieën zoals gegevensontdubbeling, en wachtrijbeheer, ter vervanging van inefficiënte processen die handmatig en ad hoc worden uitgevoerd. Betere dienstverlening aan de burger: transacties tussen burger en instelling verlopen sneller door diensten online aan te bieden, de responstijd is consistenter geworden door efficiënter gebruik te maken van de beschikbare capaciteit, de persoonsgegevens van burgers worden beter beschermd en culturele en politieke informatie wordt digitaal gearchiveerd en is zo beter toegankelijk voor de burger en in de toekomst ook voor het nageslacht. Verbeterde continuïteit en naleving van wet- en regelgeving: er wordt gewerkt in een virtuele omgeving met een gegevensopslagsysteem dat aan de relevante wet- en regelgeving voldoet en dat het risico op onderbrekingen beperkt als zich calamiteiten voordoen of er sprake is van juridische geschillen of wettelijke controles; bovendien wordt gebruikgemaakt van beveiligingsvoorzieningen voor het maken en terugzetten van gegevensback-ups, zodat de dagelijkse activiteiten altijd doorgang kunnen vinden. Connected government in de praktijk EMC en zijn partners op het gebied van de publieke sector werken samen met overheden op alle niveaus om pragmatische transformatie te realiseren via connected government. Het connected government-model beslaat vier fasen. Fase nul, overal informatie, komt overeen met de toestand in het gros van de instellingen. De daarop volgende drie fasen beschrijven de voortschrijdende implementatie van connected government in combinatie met de informatiebeheertechnologieën die passen bij elke fase. Beleidsbepalers bij overheidsinstellingen kunnen aan de hand van dit model de huidige status van de IT in hun organisatie beoordelen en zo het meest geschikte startpunt bepalen voor initiatieven op het gebied van connected government. Het is belangrijk om te weten dat het samenvoegen, automatiseren en implementeren van veiligheidsmaatregelen in de infrastructuurlaag kan plaatsvinden parallel aan het connected government-proces. Met EMC worden de processen en technologieën die u in elke fase implementeert, gebouwd in een betrouwbare infrastructuur die gemeenschappelijke diensten ondersteunt, in omvang perfect op uw activiteiten kan worden afgestemd, en de naleving van wet- en regelgeving mogelijk maakt met verbeterde mogelijkheden voor beheer en rapportage. 7

8 Afbeelding 1. EMC-routekaart naar een connected government Fase 0: Overal informatie Naarmate de werkdruk bij instellingen toeneemt en taken complexer worden, vormen papieren documenten en op papier gebaseerde processen een belemmering voor effectief bestuur. De snelle groei van gespecialiseerde verwerkingssystemen en de bijbehorende silo s voor de opslag van digitale content, zorgt voor extra complicaties. Instellingen die de handen vol hebben aan hun op papier gebaseerde processen en werken met een gedistribueerde IT-infrastructuur, kunnen simpelweg niet voldoen aan het verwachtingspatroon van burgers en bedrijven die gewend zijn een groot deel van hun dagelijkse activiteiten online af te handelen. Beleidsbepalers beseffen dat business as usual niet meer voldoet. Fase 1: vastleggen, opslaan, raadplegen In fase 1 wordt de basis voor connected government gelegd door middel van digitale kantoortechnologie en het fysiek combineren van de benodigde apparatuur. De intelligente vastlegging van gegevens en een centrale, digitale databank komen in de plaats van fysieke dossierkasten en elektronische gegevenssilo s. Het digitale kantoor vermindert de hoeveelheid papier, vergemakkelijkt het beheer van alle gegevens en waarborgt de continuïteit van de dagelijkse activiteiten in het geval van een natuurramp of andere verstoring omdat digitale informatie gemakkelijker te beveiligen is met back-uptechnologieën, toegangsbeheer en andere IT-functies. Het digitale kantoor werkt technologisch gezien van binnen naar buiten, waarbij de interne controles zijn vergroot om de burger beter van dienst te kunnen zijn. Het streven hierbij is om controle te krijgen over de informatie die een instelling al in huis heeft (zoals belangrijke dossiers) en deze om te zetten in een beter 8

9 bruikbaar, digitaal formaat, en vervolgens processen op te zetten waarmee nieuwe informatie digitaal wordt vastgelegd. In strategisch opzicht is dit connected government in de meest eenvoudige vorm. Fase 2: processen automatiseren en beheren Als de bouwstenen van fase 1 op hun plek liggen, is het tijd voor fase 2, waarbij dynamisch casebeheer wordt toegepast voor het vereenvoudigen, stroomlijnen en automatiseren van de complexe informatiewerkstromen die van oudsher een effectieve dienstverlening in de weg staan. Deze informatiestromen hebben enige overlap als het gaat om terreinen als vergunningverlening, correspondentiebeheer, onderzoeken en het bijhouden van patiëntengegevens. Overheidsinstellingen en -ministeries overal ter wereld kunnen gebruik maken van casebeheer om de verwerkingssnelheid te verbeteren, de reactiesnelheid te vergroten, kosten te verlagen en te voldoen aan wet- en regelgeving, zonder meerdere toepassingen en IT-systemen te gebruiken. Fase 2 vereist een backoffice-infrastructuur voor informatiebeheer en een gevirtualiseerde groep computerresources die het delen van informatie en middelen tussen overheidsafdelingen en -programma s ondersteunen. Ook fase 2 werkt van binnen naar buiten. Dynamisch casebeheer wordt geïmplementeerd binnen een instelling of tussen verschillende instellingen, maar de bijbehorende voordelen worden erbuiten gerealiseerd, op het moment dat de burger profiteert van de verbeterde dienstverlening. Fase 3: overheid toegankelijker maken voor de burger In deze fase komen met ondersteuning van geautomatiseerde backofficeverwerking geavanceerde communicatiemogelijkheden voor burgers beschikbaar, zoals selfserviceportals waarmee burgers en bedrijven op elk gewenst moment op een transparante, veilige en elektronische manier kunnen communiceren met overheidsinstellingen. Dit biedt burgers gebruiksgemak, vergroot de transparantie en verbetert het niveau van de dienstverlening. Tegelijkertijd worden de kosten beperkt. Het toegankelijk maken van de overheid voor de burger is een uitgesproken vanbuiten-naar-binnen-benadering van connected government. Buiten de instelling worden op de burger gerichte diensten en eenvoudige, intuïtieve interfaces voor die diensten geboden, waarna alle benodigde informatie naar binnen wordt gebracht in de nieuw geautomatiseerde back-officesystemen van de instelling. EMC biedt overheden een veilige overgang van de wereld van de fysieke IT naar een eenvoudigere, rendabelere en flexibelere IT-wereld, ook wel bekend als cloud computing. Met cloud computing kan IT worden geleverd als een efficiënte, betrouwbare en veilige dienst, net als de manier waarop andere soorten infrastructuur, zoals nutsdiensten, worden geleverd. In dit nieuwe model kunnen verschillende applicaties binnen een instelling die voor zeer uiteenlopende doeleinden worden gebruikt, allemaal dezelfde rekenkracht gebruiken en wordt het mogelijk om de schaalbaarheid, betrouwbaarheid, het prestatieniveau en veiligheidsniveau te realiseren passend bij een nutsdienst. In fase 3 van het infrastructuurproces hebt u uw activiteiten zodanig getransformeerd dat verschillende technologische middelen gemeenschappelijk worden gebruikt. Bovendien is de transparantie verbeterd en is het beheer in de gehele IT-omgeving eenvoudiger geworden. 9

10 Information governance Naarmate transacties met burgers en bedrijven steeds vaker online plaatsvinden en het verzamelen van gegevens wordt geautomatiseerd, kunnen instellingen dossiers aanleggen op basis van vooraf gedefinieerde bedrijfsregels. Deze bedrijfsregels bepalen wat wordt vastgelegd, hoe lang het moet worden bewaard, en op welke manier de betreffende informatie mag worden gebruikt. Deze vragen staan centraal bij information governance en behoren de hoogste prioriteit te krijgen bij elk initiatief op het gebied van connected government. Information governance vereist een proactieve, door beleid gestuurde informatiebeheerstrategie. Het integreert de doelstellingen van een instelling met informatiebeheerbeleid waarbij rekening wordt gehouden met veiligheid, gegevensbescherming, passende gebruiksdoeleinden, ediscovery en de naleving van wet- en regelgeving gedurende de gehele levenscyclus van informatie. Bij information governance worden verschillende zaken in aanmerking genomen, bijvoorbeeld: Netwerkbeheer, zodat u weet waar uw informatie naartoe gaat en hoe Toegangsbeheer, zodat u kunt bepalen wie toegang heeft tot bepaalde gegevens Intelligente archivering, zodat gegevens precies zo lang bewaard blijven als nodig is Een information-governancestrategie zou de vereisten van het beheren van informatie moeten vereenvoudigen en de moeilijkheden die hieraan inherent zijn, moeten beperken door processen en beleid te standaardiseren en automatiseren voor alle uiteenlopende systemen en IT-infrastructuur. De best practices-architectuur van EMC voor information governance waarborgt de integriteit, beveiliging en toegankelijkheid van informatie. Het biedt de mogelijkheid om geordende informatie te beheren via meerdere clienttoegangspunten met geautomatiseerd, afdwingbaar bewaarbeleid en een geïntegreerd informatiearchief dat geschikt is voor elk type content. De toekomst van connected government: gedeelde diensten Bij de meest ambitieuze initiatieven op het gebied van connected government zijn meerdere instellingen betrokken die gebruikmaken van een omgeving met gemeenschappelijke diensten. Niet alle diensten of bedrijfsprocessen kunnen gemeenschappelijk worden gebruikt door instellingen, maar waar dit wel mogelijk is, zijn de voordelen vaak enorm groot. In de VS heeft de National Association of State Chief Information Officers het consolideren en optimaliseren van de infrastructuur aangewezen als hoogste IT-prioriteit voor Door de infrastructuur te consolideren, zijn CIO s en andere overheidsfunctionarissen in staat om op een flexibele, rendabele manier connected government-diensten te bieden aan andere instellingen en aan burgers. Modellen voor gemeenschappelijke diensten omvatten 4 Vaughn, S. "Priority Strategies, Management Processes and Solutions." State CIO Priorities for National Association of State Chief Information Officers (2010). 10

11 gestandaardiseerde ECM-voorzieningen die het implementeren van applicaties sneller en gemakkelijker doen verlopen, en maken IT-middelen beschikbaar voor gemeenschappelijk gebruik door meerdere instellingen via meerdere online afleverplatforms. Dankzij deze benadering kan de inkooptijd aanzienlijk worden verkort en kan sneller worden geprofiteerd van de tastbare voordelen van connected government. Wanneer een instelling behoefte heeft aan diensten voor informatiebeheer, kunnen deze diensten op basis van een doorbelastingsmodel worden ingekocht bij de CIO of een administratief medewerker. De berekende kosten zijn afhankelijk van de diensten die worden afgenomen. EMC heeft een groot aantal overheden geholpen met het consolideren van de infrastructuur met behulp van opslag en virtualisatie, zodat deze overheden nu centrale IT-diensten kunnen bieden aan hun burgers. EMC: voor een intelligente connected government-infrastructuur EMC is brancheleider op het gebied van IT-oplossingen en de aangewezen leverancier voor overheidsinstellingen op alle niveaus, omdat onze technologieën zijn ontwikkeld voor het vastleggen, opslaan, beheren en beveiligen van gegevens gedurende de gehele levenscyclus van deze gegevens. Wij bieden onder meer de volgende technologieën om uw transformatie naar een connected government te volbrengen: Met EMC unified storage solutions kunnen overheden hun infrastructuur consolideren, de IT-efficiency verbeteren en de samenwerking binnen en tussen instellingen vergroten. Door alle openbare gegevens in één opslaginfrastructuur te bewaren, kunnen organisaties in de publieke sector dubbele opslag voorkomen en hun back-upactiviteiten doeltreffender inzetten. Consolidatie is ook gunstig voor de schaalbaarheid en met EMC Fully Automated Storage Tiering wordt informatie automatisch gerangschikt al naar het gelang het belang voor de dagelijkse gang van zaken, zonder dat IT-middelen exclusief in beslag worden genomen, zodat overheden de productiviteit van hun personeel kunnen verbeteren. EMC Documentum xcelerated Composition Platform (xcp) ondersteunt de drie transformatiefasen van connected government en legt de basis voor de implementatie van information governance en gemeenschappelijke diensten. Het maakt het mogelijk om belangrijke informatie en processen vast te leggen, te beheren en te archiveren in één geïntegreerd, interoperabel platform voor contentbeheer. RSA, The Security Division of EMC, is brancheleider op het gebied van verificatie, toegangsbeheer en rechtenbeheer en heeft oplossingen geleverd aan overheden op alle niveaus, voor het beveiligen van dagelijkse activiteiten en het beschermen van de vertrouwelijke informatie van burgers. Nu overheden ook online diensten gaan aanbieden en informatie wordt uitgewisseld tussen overheden en burgers, is de behoefte aan een beveiligingsoplossing op het hoogste niveau nog nooit zo groot geweest. Aangezien overheden te maken hebben met gelijkblijvende of zelfs krimpende budgetten, gaan IT-managers op zoek naar manieren om geld te besparen door middel van technologie. De private cloud is een aantrekkelijke technologie geworden voor overheden vanwege de geboden 11

12 flexibiliteit, schaalbaarheid en kostenbesparingen. De private cloud heeft alle voordelen van de public cloud, maar biedt meer mogelijkheden voor beheer en beveiliging. EMC is een toonaangevende leverancier van privatecloudoplossingen en kan private clouds leveren die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van een klant. EMC heeft een breed aanbod aan technologische oplossingen en beschikt over alle benodigde branchekennis om u te helpen met uw zakelijke uitdaging, ongeacht in welke fase u zich bevindt in de transformatie naar een connected government. 12

13 Conclusie EMC werkt samen met branche-experts om de transformatie van de publieke sector te vereenvoudigen Door het samenvallen van de fiscale en operationele realiteit is het van essentieel belang dat overheden afstappen van business as usual. EMC werkt doorlopend samen met zijn partners op het gebied van de publieke sector om connected governmentoplossingen te definiëren, ontwikkelen en leveren die overheden in staat stellen meer te doen met minder geld. We werken samen met honderden klanten op alle overheidsniveaus om een pragmatische transformatie tot stand te brengen op het gebied van: Algemeen bestuur Sociale zaken Gezondheidszorg Justitie en openbare veiligheid Financiën en belastingen Modernisering van vervoer en infrastructuur EMC en zijn partners beschikken zoals het marktleiders betaamt over aanzienlijke brancheexpertise en ontwikkelervaring. Dankzij deze samenwerkingsverbanden kunnen instellingen beschikken over een maximale waarde in een minimaal tijdsbestek, en wordt tegemoetgekomen aan stijgende operationele kosten, een toenemende werkbelasting en krimpende budgetten. Verwijzingen Casestudy s connected government County San Diego (VS) National Health Insurance Fund for Salaried Employees (CNAMTS) Justitie in Zweden Department of Revenue in Minnesota (VS) Department of Public Health in San Francisco (VS) Revenue Services in Zuid-Afrika Overheid van Perm Kray Demonstraties van oplossingen EMC kan een demonstratie geven van de volgende oplossingen voor connected government: Geïntegreerd beheer van rechtszaken Casebeheer tussen verschillende instellingen Casebeheer voor onderzoekszaken Verwerking van gerechtigheidsgegevens Correspondentiebeheer Subsidiebeheer 13

EMC Documentum xcp Oplossingen voor

EMC Documentum xcp Oplossingen voor EMC Documentum xcp Oplossingen voor financieel en fiscaal beheer Hoofdzaken Geeft één overzicht van de belastingbetaler in alle belastingcategorieën Versnelt de belastinginning en verbetert de handhaving

Nadere informatie

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur We behandelen in dit document de 5 stappen naar een dynamische it-infrastructuur:

Nadere informatie

Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen. Bedrijven die advies willen over een back-upoplossing voor virtuele omgevingen

Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen. Bedrijven die advies willen over een back-upoplossing voor virtuele omgevingen SOLUTION BRIEF: UW VIRTUELE SYSTEMEN IN DRIE STAPPEN BESCHERMEN........................................ Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen Who should read this paper Bedrijven die advies willen

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

5 MANIEREN OM KOSTEN TE REDUCEREN DOOR EFFICIËNTER DOCUMENT- EN ARCHIEFBEHEER

5 MANIEREN OM KOSTEN TE REDUCEREN DOOR EFFICIËNTER DOCUMENT- EN ARCHIEFBEHEER Inhoud: Verborgen kosten 5 MANIEREN OM KOSTEN TE REDUCEREN DOOR EFFICIËNTER DOCUMENT- DEZE BEST PRACTICE GEEFT U INFORMATIE OVER: Kansen om verborgen kosten te reduceren Voorbeelden en onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Nuance Power PDF staat voor PDF zonder compromissen.

Nuance Power PDF staat voor PDF zonder compromissen. staat voor PDF zonder compromissen. Samenwerking en productiviteit voor een prijs die te verantwoorden valt. 2 is een vernieuwende PDF-oplossing met toegevoegde waarde, ongeëvenaarde prestaties en gebruiksgemak.

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

De visie van Centric op datamanagement

De visie van Centric op datamanagement De visie van Centric op datamanagement De vijf elementen om optimaal invulling te geven aan datamanagement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wat is datamanagement? 2 2.1 Actuele en statische data 3 3 De vijf

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Ondernemen is vooruitzien slimmer werken is voorop lopen

Ondernemen is vooruitzien slimmer werken is voorop lopen Ondernemen is vooruitzien slimmer werken is voorop lopen Slimmer werken in het MKB 1 > Midden- en kleinbedrijf Inhoud Ondernemen bij tegenwind Slimmer werken met Ricoh Trends en ontwikkelingen 2 Ricoh

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN.

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. Cloud computing betekent niet alleen een revolutie op het gebied van datacenter- en IT-beheer, maar is ook

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Oplossingen voor middelgrote en kleine bedrijven. IBM express portfolio: Eenvoudig. Betaalbaar. Krachtig. Precies goed.

Oplossingen voor middelgrote en kleine bedrijven. IBM express portfolio: Eenvoudig. Betaalbaar. Krachtig. Precies goed. Oplossingen voor middelgrote en kleine bedrijven IBM express portfolio: Eenvoudig. Betaalbaar. Krachtig. Precies goed. Om niet langer te moeten kiezen uit teveel of net niet genoeg. Sommige middelgrote

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ]

Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ] Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ] DIT IS WIE WE ZIJN. DIT IS WAT WE DOEN. Het zit in onze naam en in ons DNA: bij de RealDolmen Business Solutions

Nadere informatie

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Payproces voor een betere afstemming tussen Inkoop en Finance Uw

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure Caag CRM info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl Informatie Brochure Over Ons Caag CRM is een cloud- based software onderneming. Onze kracht ligt in het ontwikkelen van slimme software oplossingen gebaseerd op

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops IT met impact Referentie Met deze oplossing kunnen we een beter serviceniveau aan ons hun productiviteit te verbeteren Voor beter onderwijs en meer

Nadere informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Het Rijksmuseum Amsterdam beschikt over een collectie Nederlandse kunstwerken vanaf de Middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw. Het

Nadere informatie

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency Asset 1 van 7 Beheer de gebruiker, niet de device Gepubliceerd op 25 april 2012 Desktop transformatie is niet zozeer een chronologische serie gebeurtenissen die u van een fysieke naar een virtuele omgeving

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b datasheet Uitdaging Als CIO of IT-manager balanceert u dagelijks t ussen de eisen en w ensen van de business en het efficiënt en effectief omgaan met de b eschikbare financiële middelen. Hoe kunt u s neller

Nadere informatie

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015 Asset 1 van 17 Mobile Application Management en security Gepubliceerd op 18 april 2015 Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun eigen mobiele enterprise apps ontwikkeld. De data hierin is potentieel

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

DE KRACHT VAN EENVOUD. Business Suite

DE KRACHT VAN EENVOUD. Business Suite DE KRACHT VAN EENVOUD Business Suite CYBERCRIMINALITEIT IS EEN REALITEIT Online bedreigingen zijn een zakelijke realiteit, wat u ook doet. Het aantal beveiligingsincidenten neemt zienderogen toe. Elke

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In business for people. Contents 3 Wat is de AVG? 4 Verwerkersovereenkomst 6 Roadmap naar de nieuwe verwerkersovereenkomst

Nadere informatie

Service Datasheet. Audit Scanstraat / Digital Mailroom Audit

Service Datasheet. Audit Scanstraat / Digital Mailroom Audit / Digital Mailroom Audit Service Datasheet 1 Open Docs richt zich op verbetering van samenwerking binnen organisaties door invoering van digitaal werken. Wij ervaren dagelijks dat digitaal werken grote

Nadere informatie

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data Asset 1 van 10 Big Data Analytics voor Dummies Gepubliceerd op 30 june 2014 Gelimiteerde editie van de populaire Dummies-reeks, speciaal voor managers. Het boek legt uit waarom Big Data Analytics van cruciaal

Nadere informatie

Symantec Protection Suite Small Business Edition Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven

Symantec Protection Suite Small Business Edition Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven Een eenvoudige, doelmatige en betaalbare oplossing, speciaal voor kleine bedrijven Overzicht Symantec Protection Suite Small Business Edition is een eenvoudige, betaalbare beveiligings- en back-upoplossing.

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst

Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst Met Ricoh vindt u DE oplossing voor UW bedrijf! Vindt u het bestand dat u net scande niet meer terug? Verliest u kostbare tijd met zoeken in uw archieven?

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman Integratie 60 procent managers onderschat IT-integratie Giezeman Eerste 100 dagen cruciaal 60 procent managers onderschat it-integratie Vijftig tot tachtig procent van de fusies en overnames creëert geen

Nadere informatie

Software voor AGF ondernemers.

Software voor AGF ondernemers. NEOX Software voor AGF ondernemers. Uw rendement in beeld met Neddox. NEOX S O F T W A R E V O O R A G F O N E R N E M E R S Next Business Solutions Mission Statement e oorsprong van Neddox B.V. ligt in

Nadere informatie

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Whitepaper Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De hype overstijgen 3 2 De referentiearchitectuur

Nadere informatie

De CIO is de BPMprofessional van de toekomst

De CIO is de BPMprofessional van de toekomst De CIO is de BPMprofessional van de toekomst De CIO is de BPM-professional van de toekomst CIO s hebben een enorme klus te klaren. Vrijwel iedere organisatie schreeuwt om een flexibeler IT-landschap dat

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

HOE KRIJG IK TOEGANG TOT MIJN INFORMATIE OM TE PROFITEREN VAN MAXIMALE WAARDE?

HOE KRIJG IK TOEGANG TOT MIJN INFORMATIE OM TE PROFITEREN VAN MAXIMALE WAARDE? HOOFDSTUK 2 HOE KRIJG IK TOEGANG TOT MIJN INFORMATIE OM TE PROFITEREN VAN MAXIMALE WAARDE? DE NOODZAAK OM PROCESSEN TE DIGITALISEREN INFORMATION ECONOMICS EBOOK WAAROM U DIT E-BOOK OVER DIGITALISERING

Nadere informatie

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN.

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. Cloud computing betekent niet alleen een revolutie op het gebied van datacenter- en IT-beheer, maar is ook

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD?

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? North Trade Building Noorderlaan 133/8 B-2030 Antwerpen T +32 (0) 3 275 01 60 F +32 (0) 3 275 01 69 www.nucleus.be PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? HOE MAAK IK DE KEUZE? NUCLEUS Hosting Solution Builder

Nadere informatie

Verbeterd inkoopbeheer en meer controle over uw uitgaven en cashflow. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Verbeterd inkoopbeheer en meer controle over uw uitgaven en cashflow. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Verbeterd inkoopbeheer en meer controle over uw uitgaven en cashflow Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Pay-traject voor een uniforme aanpak binnen Inkoop en Finance.

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Behoud de controle over uw eigen data

Behoud de controle over uw eigen data BEDRIJFSBROCHURE Behoud de controle over uw eigen data Outpost24 is toonaangevend op het gebied van Vulnerability Management en biedt geavanceerde producten en diensten aan om bedrijven preventief te beveiligen

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit Whitepaper Cloud Computing 1 Computication BV 2013 Nu we op de toppen van de hypecyclus van cloud computing zijn beland, lijkt iedereen te denken dat deze vorm van automatisering zaligmakend is. Het is

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

HOE KRIJG IK TOEGANG TOT MIJN INFORMATIE OM TE PROFITEREN VAN MAXIMALE WAARDE?

HOE KRIJG IK TOEGANG TOT MIJN INFORMATIE OM TE PROFITEREN VAN MAXIMALE WAARDE? HOOFDSTUK 2 HOE KRIJG IK TOEGANG TOT MIJN INFORMATIE OM TE PROFITEREN VAN MAXIMALE WAARDE? DE NOODZAAK OM PROCESSEN TE DIGITALISEREN INFORMATION ECONOMICS EBOOK WAAROM U DIT E-BOOK OVER DIGITALISERING

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

SEE INFORMATION DIFFERENTLY EEN GOED BEGIN IS HET BE-RM-EXT-220115-00. +32 2 712 2020 ironmountain.be

SEE INFORMATION DIFFERENTLY EEN GOED BEGIN IS HET BE-RM-EXT-220115-00. +32 2 712 2020 ironmountain.be SEE INFORMATION DIFFERENTLY A R C H I E F- E N I N F O R M AT I E B E H E E R : EEN GOED BEGIN IS HET H A LV E W E R K BE-RM-EXT-220115-00 DE BASISPRINCIPES VA N D I G I TA L I S E R I N G +32 2 712 2020

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Tags: online; websites; automatisering; infrastructuur; cloud; infrastructure; Mirabeau; 626; automation; guidelines

Tags: online; websites; automatisering; infrastructuur; cloud; infrastructure; Mirabeau; 626; automation; guidelines Asset 1 van 4 Effectief in de cloud Gepubliceerd op 7 october 2013 Cloud technologie speelt een steeds grotere rol binnen de exploitatie van web omgevingen. De voordelen van cloud zijn inmiddels breeduit

Nadere informatie

Dell helpt u IT te vereenvoudigen

Dell helpt u IT te vereenvoudigen Dell helpt u IT te vereenvoudigen Workshops de eerste stap Maak desktops en datacenters minder complex. Verbeter de productiviteit. Vernieuw. Dell IT Consulting Services 58038_2010-q1-04_nld_pub_proconsult_x10_bro_pr.indd

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost moderne uitdagingen opgelost Inhoud Moderne datacenters, moderne uitdagingen 03 Versnel uw datacenter 04 Niet alleen snel, maar ook veilig 05 IBM FlashSystem Family 06 2 Moderne datacenters, moderne uitdagingen

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Het betaalbare integratieplatform voor al uw Business-to-Business Integratie en Applicatie Integratie Volledig geautomatiseerde afhandeling van elektronisch

Nadere informatie

Content Management Made Easy

Content Management Made Easy Content Management Made Easy Content management is voor bedrijven van doorslaggevend belang. Het op de juiste manier inzetten van het beschikbare kapitaal en personeel is de sleutel tot een rendabele onderneming.

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN REDEFINE SIMPLICITY FLEXIBEL. SCHAALBAAR. VERTROUWD. BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN Herdefinieer eenvoud: Flexibel, schaalbaar en vertrouwd. Middelgrote en grote

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie