Het mannetje om de hoek of centraal inkopen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het mannetje om de hoek of centraal inkopen"

Transcriptie

1 Het mannetje om de hoek of centraal inkopen Een verkennend onderzoek naar de verzekeringsgraad van kleine werkgevers en ZZP-ers in de ambachten maart 2008 In opdracht van: Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) Postbus AW Zoetermeer Uitgevoerd door: ORBIS BV Postbus AG Bussum Drs. H. Crielaard Dr. I. Kuijpers Drs. P. Schraga HBA-publicatiereeksnr.: 421 ISBN:

2 Bronvermelding verplicht

3 Inhoud 1. Inleiding Resultaten enquête Verzekeringsgraad van leden organisaties De door organisaties afgesloten verzekeringsarrangementen De bereidheid tot collectief inkopen, al dan niet in HBA-verband Conclusies en aanbevelingen...15 Bijlage 1: Vragenlijst voor telefonische enquête Bijlage 2: Lijst met respondenten 2

4 1. Inleiding Aanleiding Uit cijfers van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) blijkt dat in 2006 ruim zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) en ruim kleine werkgevers (werkgevers met 1-5 werknemers) werkzaam zijn in de ambachten. Onderzoek heeft uitgewezen dat een substantieel deel van deze groep ondernemers zich niet verzekerd heeft tegen arbeidsongeschiktheid, of een goede pensioenvoorziening heeft. Het HBA vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Om de toenemende concurrentie van grotere bedrijven en fabrieksmatige productie het hoofd te kunnen bieden, draaien ZZP-ers en kleine werkgevers lange dagen en zijn de marges klein. Deze marges bieden weinig ruimte voor verzekeringspremies en oudedagsvoorzieningen. De risico s die kleine werkgevers en ZZP-ers op dit gebied lopen, zijn groot, het bedrijf is vaak hun hele inkomen. Als dat om een of andere reden wegvalt, hebben zij niets meer. En onder de huidige wetgeving is het krijgen van een uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid geen vanzelfsprekendheid meer. Het HBA wil daarom de mogelijkheden onderzoeken welke bijdrage het kan leveren om de verzekeringsgraad van kleine werkgevers en ZZP-ers in de ambachten voor dit soort risico s te vergroten Onderzoeksdoel en -vragen Het HBA heeft Orbis gevraagd om door middel van een telefonische enquête het volgende te inventariseren: Welke verzekeringen organisaties van sociale partners al speciaal voor kleine werkgevers en ZZP-ers hebben afgesloten; Wat organisaties in de toekomst van plan zijn te gaan doen op dit vlak; of, en zo ja hoe, zij daarin een rol voor het HBA zien weggelegd. Methode Vanuit het HBA is een lijst aangeleverd met ruim veertig branche- en werknemersverenigingen en contactpersonen. Deze organisaties waren eind september door het HBA met een brief gevraagd mee te werken aan de enquête. Orbis heeft de organisaties in week 43 een brief gestuurd met de aankondiging van de enquête. De vragenlijst is ter informatie 3

5 meegestuurd. Vervolgens heeft Orbis afspraken gemaakt voor het (telefonisch) afnemen van de enquêtes. 4

6 2. Resultaten enquête Response In totaal zijn 49 organisaties van sociale partners (4 vakorganisaties en 45 brancheorganisaties) benaderd met het verzoek deel te nemen aan de enquête: - 31 organisaties hebben de enquête ingevuld; - 7 organisaties waren bereid mee te werken, maar zagen geen kans om binnen de gestelde termijn de enquête in te vullen; - 7 organisaties weigerden mee te werken; - 4 organisaties waren telefonisch onbereikbaar. De enquête bestond uit drie delen: de verzekeringsgraad onder leden van de organisaties, de door organisaties voor hun leden afgesloten verzekeringsarrangementen en de bereidheid tot collectief inkopen, al dan niet in HBA-verband. Wij zullen per onderdeel de resultaten beschrijven. Naast brancheorganisaties zijn ook een drietal vakorganisaties met veel ZZP-ers als leden, of speciaal opgericht voor zelfstandigen zonder personeel geïnterviewd. Deze organisaties kennen ook eigen arrangementen voor ZZP-ers en de leden vallen in een aantal gevallen onder de werkingssfeer van het HBA Verzekeringsgraad van leden organisaties Achtergrond respondenten De 31 respondenten zijn als volgt naar grootte te verdelen: leden: leden: leden: 0 - Meer dan leden: 8 - Niet opgegeven: 2 In totaal zijn er bij hen tenminste lidbedrijven (ZZP-er of met minder dan 5 werknemers) aangesloten. Inventarisatie verzekeringsgraad Organisaties hebben gedeeltelijk zicht op het type en het aantal verzekeringen dat kleine werkgevers en ZZP-ers onder hun leden hebben afgesloten op het terrein van verzuim en/of arbeidsongeschiktheid, wettelijke aansprakelijkheid, pensioen, of andere (bedrijfs)verzekeringen. Sommige organisaties hebben een volledig beeld van de verzekeringsgraad, voor de meerderheid is het een inschatting. Over de situatie onder ongeorganiseerde ondernemers weet men veelal niets. Maar 5

7 dat deze aanzienlijk slechter is dan onder de georganiseerden, is wel zeker. Wat blijkt uit de enquête: a. Verzuim en arbeidsongeschiktheid: een meerderheid van de leden is niet verzekerd. Geschat wordt dat tussen de 25% - 50% van de leden een verzekering heeft. Dit beeld bevestigt onderzoek naar de verzekeringsgraad van onder meer de FNV waarin gesproken wordt over 45%. Er zijn twee positieve afwijkingen: een van de respondenten, de organisatie van tandprothetici rapporteerde een dekkingspercentage van 90% en de organisatie van bestratingsbedrijven gaf aan dat 73% van de leden hiervoor verzekerd is. Uit de interviews komt een beeld naar voren dat mensen die een meer risicovol beroep uitvoeren zich eerder en sneller verzekeren dan degenen met een minder risicovol beroep. Voorbeelden hiervan zijn de klusbedrijven, de bestratingsbedrijven, de parketvloerenleggers en -leveranciers. b. Pensioen: tussen de 25% en de 60%. Organisaties die inschatten dat onder hun leden het aantal afgesloten aanvullende pensioenverzekeringen laag is, zijn de parketleggers, de klusbedrijven en de schoonheidsverzorgingsbedrijven. Hoge percentages vindt men bij de bestratingsbedrijven, de zonweringsbedrijven en de rietdekkers. c. Beroepsaansprakelijkheid: het aantal hiervoor verzekerde leden wordt opmerkelijk hoog ingeschat: tussen de 70% en de 100%. Bij de rijwielhandelaren (BOVAG) is een aansprakelijkheidsverzekering een voorwaarde voor het lidmaatschap. Twee branches, de schoonheidsverzorgende bedrijven en de rietdekkers geven percentages van 40% aan. Overige verzekeringen: auto, inboedel/bedrijfsinventaris, rechtsbijstand en transport. De percentages voor afgesloten verzekeringen zijn erg divers. De autoverzekering scoort in de parketleggers- en klusbedrijven 100% (deze branches scoren eigenlijk in alle verzekeringen relatief hoog). Het laagst scoort de rechtsbijstandverzekering in de schoonheidsverzorgingsbedrijven: 5%. De andere verzekeringen bewegen zich tussen de 15% en 50%. Drie organisaties geven aan dat zij verwachten dat leden andere 6

8 bedrijfsverzekeringen afgesloten hebben, maar ze kunnen niet aangeven welke dat zijn. Redenen De hoge kosten zijn de belangrijkste verklaring voor de lage verzekeringsgraad, aldus de respondenten (23). Zie ook onderstaand overzicht: Redenen om niet te verzekeren (meerdere antwoorden mogelijk) Premie te hoog 70% Kan premie niet veroorloven 39% Ondernemer is onbekend met risico s 39% Ondernemer neemt bewust het risico 35% Teveel rompslomp 26% Anders 52% De percentages laten zien dat de hoogte van de premie het belangrijkste obstakel vormt. Driekwart van de respondenten geeft aan dat de hoogte van de premie te hoog is voor kleine werkgevers en ZZP-ers. Bijna 40% kan zich, volgens de respondent, de premie ook echt niet veroorloven. Een gemiddelde arbeidsongeschiktheidsverzekering kost een paar honderd euro per maand. Zeker voor een net startende ondernemer is dit niet op te brengen. Omdat ze de kans dat ze er werkelijk gebruik van gaan maken, laag inschatten, is het al snel een sluitpost op hun begroting. De onbekendheid met de risico s en de consequenties daarvan speelt hier een belangrijke rol in. Het is dus ook een combinatie van factoren. Voor sommigen is het een weloverwogen inschatting van de risico s omdat ze bijvoorbeeld een goedverdienende partner hebben. Voor andere is het een gok. Zoals opgemerkt is de verzekeringsgraad bij de meer risicovolle beroepen wel iets hoger dan bij die beroepen die weinig specifieke arbeidsrisico s kennen. Verder blijkt een actieve rol van de organisatie heel belangrijk. Opmerkelijk in dit verband zijn de tandprothetici die automatisch een arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen als ze lid van de brancheorganisatie, de ONT, worden. In de gesprekken is ook een aantal aanvullende redenen gegeven waarom men niet verzekerd is: een te hoge premie als gevolg van hoge risico s en/of leeftijd. Sommige respondenten gaven aan dat mensen met een risicovol beroep, zoals stratenmakers, alleen nog op jonge leeftijd tegen redelijke voorwaarden een 7

9 arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten. Voor ouderen is dat vrijwel onmogelijk; Mensen met een medisch vlekje worden (gedeeltelijk) uitgesloten van een verzekering; Ondernemers hebben een alternatieve financiering voor slechte tijden (5 keer genoemd); Men is (te) hard aan het werk en leeft in de waan van de dag (2 keer genoemd); Jonge mensen denken dat arbeidsongeschiktheid hen niet overkomt (2 keer genoemd); Het bedrijf wordt als pensioenvoorziening beschouwd (twee keer genoemd); Uit eerdere ervaringen en verhalen van anderen hebben ondernemers een negatief beeld van verzekeringen (2 keer genoemd): a. niet alle kosten worden uitgekeerd b. het duurt erg lang voordat je iets krijgt c. het is vast te duur Specifieke regelingen ontbreken. Het blijkt bijvoorbeeld erg lastig om ondernemers met een klusbedrijf tegen een redelijke prijs te verzekeren. Door de combinatie van meerdere werkzaamheden vinden verzekeraars het lastig om een goede risico-inschatting te maken en dus is de oplossing een zeer hoge premie De door organisaties afgesloten verzekeringsarrangementen Ruim 70 % van de respondenten (22) hebben voor hun leden (die voor het merendeel uit kleine werkgevers of ZZP-ers bestaan) een of meerdere mantels afgesloten. Een kleine 30 % biedt haar leden niets aan op dit gebied. 7 organisaties bieden hun leden het hele pakket verzekeringen aan. Dit zijn de grotere organisaties zoals FNV Bouw, ANBOS en BOVAG. Kleinere organisaties bieden vaak een of twee verzekeringen aan. 8

10 Afgesloten verzekeringen (n = 22) Verzekering Ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid 18 Zorgverzekering (inclusief werkgevers) 18 Pensioen 9 Beroepsaansprakelijkheid/wettelijke aansprakelijkheid Aantal organisaties die verzekering aanbiedt 12 Anders 14 Verzekeringen voor verzuim en arbeidsongeschiktheid en de zorgverzekering scoren het hoogst in het rijtje afgesloten verzekeringen. Naast genoemde verzekeringen bieden organisaties nog diverse andere verzekeringen aan: transport, auto, rechtsbijstand, ongevallen, inboedel, of een breed MKBpakket (inclusief pensioenvoorziening). Tevredenheid Tevredenheid over verzekeringen Verzekering Ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid 4,3 Zorgverzekering (inclusief werkgevers) 4,1 Pensioen 4 Beroepsaansprakelijkheid/wettelijke aansprakelijkheid Gemiddelde score tevredenheid 1 = heel ontevreden, 5 = heel tevreden 4,3 Anders 4,1 Tevredenheid Wat betreft de tevredenheid laat de score een 4 of meer zien op een schaal van 1 tot 5. Men is dus behoorlijk tevreden 1. De score heeft betrekking op de prijzen die zijn afgesproken, de communicatie en contacten met de verzekeraar en de manier waarop de verzekeraar zaken afhandelt. Over de vulling van het arrangement is men over het algemeen minder tevreden. Men had verwacht dat meer leden gebruik zouden maken van het arrangement dat wordt aangeboden. In de praktijk blijkt het lastig bedrijven van hun oude verzekeraar los te maken en te interesseren voor een nieuw aanbod. Een van de respondenten wijst op het belang van een goede informatievoorziening. Een van de problemen met collectieve 1 De vraag is hoe betrouwbaar dit beeld is. Men zal eerder tegen een vreemde telefonische enquêteur zeggen dat zij een goede regeling hebben afgesloten, dan dat de regeling niet werkt. 9

11 mantelovereenkomsten is dat er te weinig zicht is op de financiële stromen en op de kwaliteit van de dienstverlening van de verzekeraars. Het streven is om daadwerkelijk te sturen op de uitvoering en daar toezicht op te houden. Maar dan moeten er voldoende gegevens zijn over de uitvoering en zicht zijn op de kosten. Daar tegenover staat dat je bij het aangaan van een mantel meer grip kunt hebben op de inhoud van de producten en de ontwikkeling van nieuwe producten. Sommige respondenten stellen dat ze bewust gekozen hebben om met meerdere partijen afspraken te maken. `Een beetje concurrentie kan geen kwaad. Wat opvalt is dat de spreiding van de antwoorden laag is. Dat wil zeggen dat er geen extremen voorkomen en iedereen de tevredenheid met een vier of vijf beoordeelt. Wanneer een organisatie meerdere verzekeringen heeft afgesloten, krijgen in de meeste gevallen alle verzekeringen dezelfde score. Dus bij vier aangeboden verzekeringen wordt er vier keer tevreden ingevuld.vanuit de organisaties is weinig aandacht voor de afzonderlijke verzekeringen. Organisaties die verzekeringen via een tussenpersoon aanbieden, vinden het lastig deze vraag te beantwoorden. Een van de respondenten wil in de toekomst geen contracten meer via tussenpersonen. Het is een onnodige extra laag die alles duurder en bovendien de regie op de uitvoering complexer maakt. Verzekeraars Van de 20 organisaties die één of meerdere verzekeringen hebben afgesloten, maken er 9 gebruik van een tussenpersoon al dan niet met een eigen label (Meeus (4x), Schouten Zekerheid, Federatie Nederlandse Kunstenaarsvereniging, Wuthrich, Rabobank, Bovemij/CBM). Per verzekering zijn in onderstaande staat de verzekeraars waarmee door responderende organisaties een mantelovereenkomst is afgesloten, weergegeven: Ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid Zorgverzekering (inclusief werkgevers) Pensioen Cordares, A'foortse, Goudse, Achmea, NN, Interpolis, OZ Achmea, CZ, VGZ, OWVZ, Menzis, NN, Interpolis Interpolis, NN, Cordares, Aegon, Achmea 10

12 Beroepsaansprakelijkheid/wettelijke aansprakelijkheid Anders Nassau, Interpolis, NN, AXA Aegon, Interpolis, DAS Rechtsbijstand Brancherisico s In het eerste deel van de enquête werd een vraag gesteld over het vóórkomen van specifieke brancherisico s. Meer dan 70% van de respondenten geeft aan dat deze er zijn. Onderstaande tabel laat zien dat deze brancherisico s maar in zeer beperkte mate in de verschillende verzekeringen meegenomen zijn. Hierin zijn nog verbeteringen mogelijk, maar ook noodzakelijk. Als men streeft naar maatwerk voor de leden, is aandacht voor branchespecifieke risico s een must. Organisaties zijn over het algemeen hierover minder tevreden, m.n. voor de zorgverzekering en het aanvullende pensioen. Verzekering Ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid 6,5 Zorgverzekering (inclusief werkgevers) Pensioen 3,8 Beroepsaansprakelijkheid/wettelijke aanspr. Gemiddelde score afstemming op brancherisico s 1 = geheel niet afgest., 10 = helemaal afgestemd. 3 6,6 Anders 5,9 De verzuim/ en arbeidsongeschiktheidsverzekering van de dakbedekkers, de kappers, de natuursteenbedrijven, de klusbedrijven, de parketleggers en de glazenwassers zijn meer toegespitst op de branche (scores 7 á 8) Bij de zorgverzekering scoren alleen de bestratingsbedrijven, de kappers, de schoonheidsverzorgingsbedrijven de natuursteenbedrijven redelijk (7). Anderen organisaties scoren helemaal niet afgestemd. De pensioenvoorziening is ook alleen door een drietal organisaties gedeeltelijk afgestemd op de branche: de wonenbranche, de schoonheidsverzorgingsbedrijven, natuursteenbedrijven De beroepsaansprakelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid scoren met name bij de grote brancheverenigingen hoog in het branchespecifiek zijn. Parketleggers, klusbedrijven, 11

13 dakbedekkers, kappers, schoonheidsverzorgingsbedrijven en de glazenwassers scoren het hoogst (8-10). De scores voor overige verzekeringen zijn divers waarbij de schoonheidsverzorgende bedrijven eruit springen met een 10 wat betreft afstemming voor hun rechtsbijstandverzekering (die overigens nauwelijks door de leden wordt afgenomen), en de parketleggers en klusbedrijven met een 8 voor hun transportverzekering. Voordelen mantelovereenkomst Aan alle respondenten, ook aan degenen die geen mantelovereenkomsten aan hun leden aanbieden, is gevraagd wat voor hen de voordelen van een mantelovereenkomst zijn, en welke daarvan de belangrijkste is. Premiehoogte (waarbij vaak ook prijs/kwaliteitverhouding werd genoemd) is het meest genoemd als grootste voordeel bij een mantelovereenkomst (17 keer), daarna het feit dat er 1 loket is voor alle verzekeringen (6 keer) en daarna de vermindering van administratieve procedures (3 keer). Identificatie met de branche en de taal van de ondernemers spreken wordt belangrijk gevonden en ook een integraal dienstenpakket. Organisaties geven bij overige voordelen nog aan dat de bereikbaarheid beter is, er zijn meer regel- en maatwerkmogelijkheden, leden kunnen erop vertrouwen dat ze iets goeds aangeboden krijgen, en leden vinden het een voordeel dat er een ander (andere organisatie) is die al het uitzoekwerk doet en met een pasklaar pakket komt. Ook de inkoopmacht en de betere pakketten tegen een goede prijs die dit met zich meebrengt, worden genoemd De bereidheid tot collectief inkopen, al dan niet in HBAverband Respondenten konden een score aangeven tussen de 1 (helemaal mee oneens) en de 5 (helemaal mee eens) of weet ik niet. 1. Het afsluiten van collectieve verzekeringen is een taak van het HBA Over deze stelling zijn de geënquêteerde organisaties duidelijk verdeeld. Een krappe meerderheid (54 %) staat (zeer) positief dan wel neutraal tegenover deze stelling. Een belangrijke minderheid (13 van de 28 respondenten) ziet geen taak weggelegd voor het HBA op dit terrein. Een deel van de tegenstanders (m.n. grotere organisaties) zien dit als een taak van de organisaties zelf, waar het HBA zich niet mee moet inlaten. De PBO staat te ver van de branches. Een ander deel 12

14 van de tegenstanders is op zich wel voorstander van collectief inkopen en ziet daar ook de voordelen van in, maar is van mening dat het hier om een private zaak gaat, waar een publiekrechtelijk orgaan, zoals het HBA, zich niet mag begeven. De (grotere) brancheorganisaties geven aan dat als het HBA een dergelijke rol op zich zou nemen, dit niet ten koste mag gaan van hun eigen wervingskracht. De rol zou eerder faciliterend moeten zijn. Branches zien een dergelijke rol van het HBA als een aanvulling en ondersteuning van hun rol en profilering naar de eigen leden. 2. Het HBA is een geschikt platform om verzekeringen in eigen beheer uit te voeren Een meerderheid van de organisaties (57 %)(m.n. de grotere organisaties) staat afwijzend tegen een dergelijke rol van het HBA. Een eigen verzekeraar is aantrekkelijk, aldus sommige respondenten, maar ook een schrikbeeld. Het vraagt de nodige expertise van het HBA en die kennis zou ingekocht moeten worden. Een beter alternatief is het opzetten van een HBAverzekeringsloket (wellicht in samenwerking met het HBD). Ook bij deze stelling wordt gesuggereerd dat het HBA uitsluitend een faciliterende rol zou moeten spelen. 3. Het is van groot belang dat een mantelovereenkomst op de sector is toegesneden Stelling 3 scoorde gemiddeld een 4,2. 80 % van de respondenten is het eens/helemaal eens met deze stelling. Door een arrangement op de sector toe te spitsen kunnen branchevreemde risico s uit het pakket gehaald worden en branchespecifieke zaken opgenomen worden. Degenen die neutraal of oneens kozen, dragen verschillende (soms tegenstrijdige) alternatieven aan: - Maak sectoroverschrijdende groepen met vergelijkbare risico s. - Differentieer niet naar brancherisico s maar naar de grootte van ondernemingen. - Maak het collectief zo breed mogelijk, zodat de risico s van alle sectoren hierbinnen vallen. - Differentiatie: grootste risico s, hoogste lasten. 4. Het is goed mogelijk om in een overkoepelende overeenkomst branchespecifieke belangen in te bouwen Ook stelling 4 scoort relatief hoog, een 3,8. Men ziet hierin de mogelijkheid om enerzijds maatwerk te leveren en anderzijds de grote inkoopkracht (dus betere voorwaarden) te behouden. Het zou mooi zijn als er een aantal specifieke(re) 13

15 arrangementen zouden komen die er nu niet zijn. Verder zou er nagedacht moeten worden over de aansluiting van de verschillende producten op elkaar. Respondenten merken op dat er sprake is van een overlap in verzekeringen. 5. Bij het afsluiten van een mantelovereenkomst moeten brancheorganisaties een actieve rol spelen De gemiddelde score van deze stelling is 4,3. Dat branches een rol moeten spelen wanneer het HBA arrangementen gaat afsluiten, is voor de respondenten evident. De organisaties moeten optreden als leverancier van input voor de branchespecifieke belangen. Maar ook is hun medewerking van belang bij de communicatie richting leden en de promotie van het aanbod. Daarnaast is het voor branches belangrijk dat zij vinger aan de pols kunnen houden en de kwaliteit van het aanbod dat aan hun leden wordt gedaan, kunnen bewaken. Als redenen waarom branches niet of minder betrokken moeten worden worden genoemd: - Het zal lastig zijn voor de branches om, naast het behartigen van hun eigen belangen, het algemeen belang van een mantel in het oog te houden. - Een kleine branche merkt op dat branches idealiter betrokken moeten zijn, maar dat zij er geen tijd/mankracht voor hebben. 6. De grotere inkoopkracht van het HBA levert betere voorwaarden en financiële voordelen op De score van deze stelling is 3,9. Men is het erover eens dat hoe groter de inkoopkracht hoe beter de pakketten en de (financiële) voorwaarden. Hele grote organisaties of organisaties die deel uitmaken van een groter geheel zullen wellicht afspraken hebben bedongen die te vergelijken zijn met wat het HBA kan bereiken. Maar voor de iets minder grote en kleine organisaties kan een HBA betere resultaten behalen dan zij zelf kunnen realiseren. Een van de respondenten merkt op dat dit geen vanzelfsprekendheid is, er zal scherp onderhandeld moeten worden. Een aantal organisaties waarschuwt voor de valkuilen zoals terugkrabbelende verzekeraars, teveel risico s verzameld in een overeenkomst en uitsluiting van branches. Instappen Op de vraag of men, mocht het HBA een mantelovereenkomst aanbieden, hieraan deel zou nemen (ook als zij al een eigen arrangement hebben), antwoordde meer dan de helft positief. Met het voorbehoud dat een en ander afhankelijk is van het aanbod van het HBA. Een tweetal organisaties gaf aan dat zij een eventueel aanbod van HBA als aanvulling op hun eigen regelingen beschouwen. 14

16 3. Conclusies en aanbevelingen Conclusies : De organisaties van sociale partners delen de zorg van het HBA over de risico s die ZZP-ers en kleine werkgevers lopen vanwege de lage verzekeringsgraad. Ook de organisaties beraden zich over de manier waarop zij deze doelgroep kunnen stimuleren zich een realistisch beeld te vormen over de financiële risico s die door hen gelopen worden. Organisaties hebben betrekkelijk weinig zicht op hoe kleine werkgevers en ZZP-ers zich bewegen op het vlak van sociale zekerheid. Veelal moest worden volstaan met een inschatting van de situatie in de branche. Slechts twee organisaties hadden dit ook daadwerkelijk onder hun leden onderzocht. Ca. 70 % van de organisaties heeft iets geregeld voor haar leden in de vorm van verzekeringsarrangementen. De dekkingsgraad van dergelijke arrangementen is echter niet al te groot, met uitzondering van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor belangrijke risico s als arbeidsongeschiktheid en ouderdom bereikte de dekkingsgraad vaak nog niet de helft van het aantal ledenondernemers. Er is hier sprake van een groot maatschappelijk vraagstuk, zeker als we daarbij betrekken dat bij de organisaties in veel ambachtelijke branches lang niet alle ondernemers en ZZP-ers zijn aangesloten. Over hun verzekeringssituatie weten we feitelijk niets. Maar het is veilig te veronderstellen dat deze aanzienlijk slechter zal zijn dan die van de georganiseerde ondernemers Over het algemeen is men tevreden over de afgesproken verzekeringsarrangementen. Minder tevreden is men over de branchespecifieke invulling van de verschillende verzekeringsproducten. Er is weinig sprake van maatwerk. Over de rol die het HBA zou moeten spelen op het gebied van collectief inkopen van sociale zekerheid zijn de organisaties verdeeld. Voor een gezamenlijke inkoop is er wel een meerderheid te vinden zeker als de vraag of het HBA als publiekrechtelijk orgaan zich op dit private terrein 15

17 mag begeven, positief beantwoord kan worden. Dat geldt echter niet voor een eventuele uitvoering in eigen beheer via het HBA. Hier is een meerderheid van de organisaties op tegen. Ondanks dat een groot deel van de organisaties al één of meerdere verzekeringsarrangementen aan hun leden aanbieden, heeft meer dan de helft van organisaties interesse in een eventueel aanbod van het HBA (al dan niet als aanvulling op hun eigen aanbod). De voorwaarde is dat er een beter pakket ligt dan zij zelf hebben afgesloten. De interesse van de kleinere organisaties komt mede voort uit het feit dat zij zelf de tijd en expertise niet hebben om deze dienst aan hun leden aan te bieden, en omdat zij vanwege hun omvang niet in aanmerking komen voor premiekortingen of maatwerk. Ook denken organisaties dat er door gezamenlijk collectief in te kopen groter financiële voordeel te behalen valt en betere voorwaarden en meer maatwerk bedongen kunnen worden. De rol van het HBA bij het afsluiten van verzekeringsarrangementen moet volgens de respondenten echter wel zorgvuldig met de organisaties van sociale partners worden afgestemd. Alle organisaties (ook het HBA) moeten hun toegevoegde waarde en hun wervingskracht voor leden behouden. Werkgevers- en werknemersorganisaties moeten samen met het HBA kijken hoe het HBA door haar coördinerende en faciliterende rol de positie van de brancheverenigingen juist kan versterken. Branches vinden het erg belangrijk om nauw bij de totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten betrokken te zijn. Dit, omdat zij o een branchespecifieke invulling belangrijk vinden en zij kennis hebben van de betrokken branches, o omdat zij het communicatiekanaal zijn naar de bedrijven o zij zicht willen blijven houden op de kwaliteit van wat hun leden aangeboden wordt. Aanbevelingen : Op grond van de resultaten van de enquête komen wij tot de volgende aanbevelingen : 1. Het zou goed zijn nader juridisch advies in te winnen of het HBA als PBO wettelijk gerechtigd is taken op het gebied van collectief inkopen van sociale zekerheid te verrichten. 16

18 Deze taken hoeft het hoofdbedrijfschap uiteraard niet zelf uit te voeren maar kan zij ook uitbesteden c.q. faciliteren. Het zou de bezwaren bij een belangrijk deel van de tegenstanders onder de organisaties tegen uitvoering van dergelijke taken door het HBA kunnen wegnemen. 2. De lage verzekeringsgraad onder ZZP-ers en kleine werkgevers in de ambachten is een groot maatschappelijk probleem. Wanneer het HBA zou besluiten op dit terrein iets te gaan doen, ligt er in de eerste plaats een grote uitdaging in het bereiken, bewust maken en overtuigen van de doelgroep. De onwetendheid over de risico s is te groot. Een gerichte communicatiecampagne, opgezet door HBA, organisaties van sociale partners, verzekeraars en overheid, lijkt hiertoe een geëigend middel. De mogelijkheden hiertoe zouden verkend kunnen worden. 3. Wil (en kan) het HBA meer betekenen bij de oplossing van dit vraagstuk, dan ligt de facilitering van een gezamenlijke inkoopactie/marktoriëntatie voor tenminste twee verzekeringen voor de hand t.w. arbeidsongeschiktheid en aanvullend pensioen. Dit zijn immers de belangrijkste kostenposten/risico s voor de doelgroep. Bovendien is de dekkingsgraad van al afgesloten arrangementen voor deze risico s relatief laag. Er zou kunnen worden begonnen met die branches die hebben aangegeven hiervoor interesse te hebben. 17

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Als RB-lid profiteert u van vele voordelen bij Kröller U wilt graag het beste resultaat voor uw klanten, nu en in de toekomst. Maar terwijl

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Jaarlijks voert ARAG klanttevredenheidsonderzoek uit volgens de normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Onderzoeksopzet ARAG Rechtsbijstand ARAG

Nadere informatie

ZÉKER LEVEN. Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP!

ZÉKER LEVEN. Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP! ZÉKER LEVEN Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP! Wilt u continu voordelig verzekerd zijn van het beste advies, slimme alerts en onze proactieve begeleiding? Informeer dan vrijblijvend naar onze

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Speciaal voor het midden- en kleinbedrijf heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket Personeel ontwikkeld. Dit totaalconcept

Nadere informatie

Deze Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezondheidmanagementmonitor

Deze Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezondheidmanagementmonitor kondigt de uitvoering aan van het marktonderzoek Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezondheidmanagementmonitor 2014 ALLES OVER ZORG, INKOMEN EN HET GEZONDHOUDEN VAN WERKNEMERS onderzoeksrapport ARBODIENSTVERLENING,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket

Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor werkgevers

Nadere informatie

van het Nederland ICT lidmaatschap Voor de digitale economie

van het Nederland ICT lidmaatschap Voor de digitale economie van het Nederland ICT lidmaatschap Voor de digitale economie Nederland ICT heeft mantelovereenkomsten gesloten met aanbieders van relevante diensten voor lidbedrijven. De diensten worden aangeboden met

Nadere informatie

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Rapport meldactie polisvoorwaarden en vergoedingen NPCF 2010 1 COLOFON

Nadere informatie

Met Interpolis ZekerVanJeZaak Een aandeel in elkaar

Met Interpolis ZekerVanJeZaak Een aandeel in elkaar Verzekeren bij de Rabobank. Met Interpolis ZekerVanJeZaak Een aandeel in elkaar Verzekeren bij de Rabobank. Met Interpolis ZekerVanJeZaak Als ondernemer bent u gewend om te gaan met risico s. Om de meest

Nadere informatie

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van:

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van: Inleiding Hierbij overhandigen wij u het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor TKA Verzekeringen, Gronausestraat 65, 7533 BW te Enschede. Het dienstverleningsdocument heeft

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket

Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor werkgevers

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Een zelfstandig ondernemer is gewend aan het nemen van risico s. Hij beoordeelt per situatie hoe hij deze risico s tot een minimum kan beperken. Waar

Nadere informatie

Memorandum. Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft. Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO. www.tno.

Memorandum. Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft. Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO. www.tno. Memorandum Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO Van Dr. F. Phillipson Onderwerp Risicobereidheidsonderzoek Pensioenfonds TNO Inleiding In de periode juni-augustus 2014 is er een risicobereidheidsonderzoek

Nadere informatie

Online enquête Marktbehoefte koppeling pensioen en inkomen. 15 december 2011-9 januari 2012. Ir. Laurens van Graafeiland 30 januari 2012

Online enquête Marktbehoefte koppeling pensioen en inkomen. 15 december 2011-9 januari 2012. Ir. Laurens van Graafeiland 30 januari 2012 Online enquête Marktbehoefte koppeling pensioen en inkomen 15 december 2011-9 januari 2012 Ir. Laurens van Graafeiland 30 januari 2012 1 Algemene statistieken respondenten Uitgenodigd: 2.205 Aantal begonnen:

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Een zelfstandig ondernemer is gewend aan het nemen van risico s. Hij beoordeelt per situatie hoe hij deze risico s tot een minimum kan beperken. Waar

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: MeerHuis financiële dienstverlening Robberstraat 1 4201 AK GORINCHEM Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005 Respons Van 6 tot en met 11 december 2005 is aan 883 panelleden van 18 jaar en ouder een vragenlijst voorgelegd over hun mening, hun verwachtingen

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

2006. 1 Delnoij D., van der Schee E. Collectief aanbod nodigt uit tot wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL,

2006. 1 Delnoij D., van der Schee E. Collectief aanbod nodigt uit tot wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL, Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Diana Delnoij, Peter Groenewegen, Verzekerdenmobiliteit is hoog. Ook ouderen zijn overgestapt, NIVEL, 2006)

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

FINANCIËLE VOORDELEN. van het Nederland ICT lidmaatschap. Voor de digitale economie

FINANCIËLE VOORDELEN. van het Nederland ICT lidmaatschap. Voor de digitale economie FINANCIËLE VOORDELEN van het Nederland ICT lidmaatschap Voor de digitale economie Nederland ICT heeft mantelovereenkomsten gesloten met aanbieders van relevante diensten voor lidbedrijven. De diensten

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015 SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK Bureau D & O 2015 Hoevelaken, oktober 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 1 INLEIDING... 3 2 BEOORDELING AANBIEDERS ZORGVERZEKERINGEN... 5 3 AANTAL ZORGPOLISSEN... 7

Nadere informatie

ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066

ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft ledenraadpleging collectieve zorgverzekering uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066 bijlage(n)

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

the Netherlands. Health Policy, Volume 63, Issue 3, Page 289-298 Cromwell Press.

the Netherlands. Health Policy, Volume 63, Issue 3, Page 289-298 Cromwell Press. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Marloes Loermans & Judith de Jong. Veel mensen zijn bereid om voor zorg naar het buitenland te gaan, NIVEL, 2008) worden

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten M200602 Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten Betere kwaliteiten en lagere prijzen in geliberaliseerde markten? drs. P.Th. van der Zeijden Zoetermeer, mei 2006 Inkoopgedrag van het MKB

Nadere informatie

Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies

Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies Het onderzoek in het kort In opdracht van de Stuurgroep Arbeidsadviseur heeft TNO onderzoek verricht naar de informatie- en adviesbehoefte van (potentiële)

Nadere informatie

Risico s. & Verzekeren. Wieke Wagenaar en Mindert Postma

Risico s. & Verzekeren. Wieke Wagenaar en Mindert Postma Risico s & Verzekeren Wieke Wagenaar en Mindert Postma 2 Even voorstellen Mindert Postma Adviseur Bedrijvendesk Wieke Wagenaar Risico Specialist Verzekeren Rabobank Drachten Friesland Oost 3 Programma

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER

INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER Wij zijn pas tevreden als u het bent! WIJ ZIJN PAS TEVREDEN ALS U HET BENT Als jong en dynamisch kantoor is QBENEFITS gespecialiseerd in het geven van inkomensadviezen

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Deze vragenlijst gaat over de ervaringen die u als ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft met de externe arbodienst van uw bedrijf.

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Rapportage Kenmerk: 20107 Juni 2015 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Huidige voorziening 7 Verplichtstelling

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket

Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor werkgevers

Nadere informatie

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven De beste producten én pakketkorting Wilt u uw zakelijke klanten deskundig adviseren over bedrijfsrisico s? Biedt u ze graag gemak, overzicht

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Aangesloten maatschappijen en producten

Aangesloten maatschappijen en producten Aangesloten maatschappijen en producten Datum: 30-01-2015 APLAZA-KOPPELINGEN MAATSCHAPPIJEN MET PRODUCTEN 1. APLAZA TRANSACTIEPLATFORM 3 1.1 AEGON 3 1.2 ARAG 3 1.3 A.S.R. VERZEKERINGEN 5 1.4 AVÉRO ACHMEA

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10 Dienstenwijzer 2015 Inhoudsopgave Inleiding...................... 3 Wie zijn wij?...................... 4 Deskundigheid & Kwaliteit...................... 4 Contactgegevens...................... 4 Onze

Nadere informatie

Feitenkaart Collectieve zorgverzekering

Feitenkaart Collectieve zorgverzekering Feitenkaart Collectieve zorgverzekering Peiling onder het Digitaal Stadspanel Achtergrond De gemeente heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraar VGZ over een collectieve zorgverzekering ( het Rotterdampakket

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Financiële problemen op de werkvloer

Financiële problemen op de werkvloer Financiële problemen op de werkvloer Gemeente Zoetermeer Nibud, 2012 Auteurs Daisy van der Burg Tamara Madern Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 ONTWIKKELING FINANCIËLE PROBLEMEN... 3 3 OORZAKEN, SIGNALEN EN GEVOLGEN...

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning Over het onderzoek De Goede Woning heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk september 2005 COLOFON Samenstelling Drs. M.H. (Mark) Gremmen drs. A.J.H. (Bert Jan)

Nadere informatie

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG St. Anthoniusplaats 9 6511 TR Nijmegen 024 663 9343 info@movate.nl Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG 05-06-2015 1 Inhoudsopgave Management summary 3 Introductie 5 Deelnemerinformatie 6 Pensioenbewustzijn

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact. Voor nu en later

Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact. Voor nu en later Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact Voor nu en later Inkomenszekerheid voor uw medewerkers Voor nu en later Als uw medewerkers stoppen met werken, willen ze kunnen vertrouwen op de zekerheid van

Nadere informatie

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON.

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON. Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Verzekeringen, PENSIOENEN, hypotheken met het accent op Ù Meeùs is onderdeel van AEGON. Meeùs Bouw & Infra:

Nadere informatie

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL VERSLAG VAN DE STICHTING VERZEKERINGEN EN ARRANGEMENTEN VOOR DE CREATIEVE INDUSTRIE.

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL VERSLAG VAN DE STICHTING VERZEKERINGEN EN ARRANGEMENTEN VOOR DE CREATIEVE INDUSTRIE. INHOUDELIJK EN FINANCIEEL VERSLAG VAN DE STICHTING VERZEKERINGEN EN ARRANGEMENTEN VOOR DE CREATIEVE INDUSTRIE. VERSLAG VAN HET BESTUUR De sluit met dit verslag de periode van juni 2011 tot 31 december

Nadere informatie

FUMO deelnemersonderzoek 2015

FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO Projectgroep Tevredenheidsonderzoek 5 november 2015 1 Inleiding Om te achterhalen op welke wijze de deelnemers aankijken tegen de prestaties van de FUMO, heeft de directie

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Budget AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Budget AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Budget AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester Over het onderzoek Thuisvester heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

DE KLEINTJES AAN KOP

DE KLEINTJES AAN KOP SERVICE ZORGVERZEKERAARS ZORGVERZEKERAARS BEOORDEELD DE KLEINTJES AAN KOP Jaarlijks vragen we zo n 10.000 panelleden wat ze van hun zorgverzekeraar vinden. Na vijf jaar is het tijd om de balans op te maken.

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT?

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? Consumenten-onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars GfK 2014 GfK 2014 Hoe kan verzekeren eenvoudiger worden gemaakt? Januari 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap

Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap Een goed gesprek over Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap Als ondernemer neemt u dagelijks belangrijke beslissingen. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen bent u afhankelijk van goede informatie.

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, januari 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1

Nadere informatie

Uitkomsten enquête communicatie

Uitkomsten enquête communicatie Uitkomsten enquête communicatie Medezeggenschapsraad 8 e Montessori 11 oktober 2016 CONCLUSIES Belangrijkste conclusies 1. De beleving van de ouders verschilt sterk van die van de leerkrachten: leerkrachten

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008 Resultaten december 2008 Ontslaggolf op komst Foto Carel Richel De Nederlandse autodealers maken zich op voor een uitzonderlijk zwaar jaar. De verkopen nieuw blijven achter, de occasionmarkt is ingestort

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Avéro Achmea Pensioenplan voor u

Avéro Achmea Pensioenplan voor u Avéro Achmea voor u informatie voor particulieren het van Avéro Achmea duidelijkheid over uw financiële toekomst Ons biedt u vrijheid en zorgt ervoor dat uw financiële toekomst geregeld is naar uw wensen.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening in het MKB

Oudedagsvoorziening in het MKB A201309 Oudedagsvoorziening in het MKB Vormen van pensioenopbouw en de verwachtingen van MKB-ondernemers in beeld gebracht drs. K. L. Bangma drs. J. Snoei Zoetermeer, februari 2013 Oudedagsvoorziening

Nadere informatie