Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht"

Transcriptie

1 Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

2 fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie, groep, muzikaal leider, authentiek leren, reflecteren, herhaling, reflectie, toeval, attitude, structuur, warming-up, startformule, spelvormen, context, leren, geen bladmuziek, idioom, verbinding, competentie, communicatie, intercultureel, bodypercussie, auditief interdisciplinair, experimenteren, flow, Muziek Maken en Communiceren, performance, invloed, collectief, individu, rolwisseling, context, culturele omgeving, groeps- Muziek zonder Noten dynamiek, wisselwerking, veilig pedagogisch klimaat, dynamisch leerproces, rijke leeromgeving, inspireren, (her)structureren, kwaliteit, muzikale verdieping, fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie, groep, muzikaal leider, authentiek leren, reflecteren, flow, herhaling, reflectie, toeval, attitude, structuur, warming-up, startformule, spelvormen, geen bladmuziek, auditief, idioom, verbinding, competentie, communicatie, intercultureel, bodypercussie, interdisciplinair, experi- menteren, performance, invloed, collectief, individu, rolwisseling, context, culturele omgeving, groepsdynamiek, reflecteren, competentie, auditief, intercultureel, context, startformule, bodypercussie, flow, individu, inspireren, geen bladmuziek, attitude, kern, structuur, communicatie, competentie, experimenteren, rolwisseling, verbinding, toeval, culturele omgeving, interdisciplinair, startformule, veilig pedagogisch klimaat, kwaliteit, (her)structureren, verbinding, idioom, spelvormen, warming-up, verbinding, fascinatie.

3 2007 Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Inhoud Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de uitgever deze uitgave geheel of gedeeltelijk te kopiëren dan wel op andere wijze te verveelvoudigen. De publicatie is ook te downloaden via Deze uitgave kwam tot stand in het kader van de Projecten Primair Onderwijs en Speciaal Onderwijs (ProPoSo) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2005).

4 Inhoud Voorwoord Muziek zonder Noten De kern 15 De interactie De muziek De groep De leider Focus op kwaliteit 03 Didactiek 27 Voorwaarden en praktische tips 04 Praktijk 35 Warming-up Startformules Spelvormen 05 Procesdoelen Tips De DVD Terugblik 69 Evaluatie door de deelnemers Evaluatie door de muzikaal leider 09 Checklist Toekomstblik Verantwoording 83 Ontstaansgeschiedenis Een theoretisch kader Nawoord 93 Woordenlijst 05 Bronnen Adressen 05 Colofon Auteurs Inhoud

5 Muziek zonder Noten Voorwoord

6 Voorwoord Muziek zonder Noten: kan dat? Een muziekboek zonder één geschreven noot? Ja, dat kan met improviserend en musicerend ontwerpen. Samen muziek zoeken en samen nooit eerder gespeelde muziek ten gehore brengen. In één spanningsboog en in één gedeelde concentratie. Iedereen oefent invloed uit op het muzikale resultaat waarop je als groep trots bent. De luisteraar wordt meegenomen in de zinderende intensiteit van het moment. De leider leidt en begeleidt. Er komen geen geschreven muzieknoten aan te pas. En toch: samen muziekfragmenten ontdekken, verklanken en daarover communiceren. Is dat mooi? - Past dat wel? - Wat zou ook kunnen? Prachtig! - Wie durft iets nieuws? Telkens weer. Passen en meten, schaven en polijsten. Zo gaat dat met muziek. Zo ervaart een groep spelers muzikale leerprocessen van binnenuit, met elkaar, met het grootste plezier. Onder leerproces wordt hier verstaan: het leren en beleven van muziek in meest ruime zin. Dat kan letterlijk overal. Bijvoorbeeld in de basisschool, het voortgezet onderwijs, op het VMBO en de Pabo. Maar ook in buitenschoolse settings zoals op muziekscholen, in de buitenschoolse opvang en in de muziekvakopleidingen (de conservatoria die opleiden tot musicus, docerend musicus en docent muziek). Zelfs voor bandjes, koren en orkesten biedt deze manier van musiceren interessante mogelijkheden tot verdieping van ervaringen vanuit het muziek maken zélf. Muziek zonder Noten gaat over Muziek Maken en Communiceren en heeft als meerwaarde: > de groep en de leider bepalen samen alle muzikale input en -output > de inzet van alle verschillen in culturele context, ervaring en niveau > de mogelijkheden voor drama, dans, literatuur, beeldende kunsten en media om hierbij aan te sluiten zoals bijvoorbeeld ook gebeurt in community arts*. Het je veilig voelen, vertrouwen in elkaar hebben en samen actief muziekplezier beleven zijn de belangrijkste componenten. Hoe je dat doet, lees je in deze publicatie. Hierin worden de ervaringen samengevat die opgedaan zijn in het Utrechts Conservatorium van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, het Conservatorium van Amsterdam en het Utrechts Centrum voor de Kunsten. Deze publicatie kan het zelf ervaren niet vervangen maar geeft achtergrondinformatie, beschrijvingen en suggesties om het zelf doén te inspireren. Alle groepen waarbij wij deze vorm hebben toegepast, reageerden enthousiast en wisten tot eigen producties te komen. Iedere groep op haar eigen niveau en binnen haar eigen (inter)culturele omgeving Voorwoord

7 Deze publicatie is een handreiking om het improviseren* en ontwerpen van muziek in een breed perspectief te plaatsen namelijk in het perspectief van de ontwikkeling in de kunstvakken en kunstzinnige vaardigheden, het perspectief van interculturaliteit en interdisciplinariteit en tot slot het perspectief van persoonlijke groei en groepsdynamiek. We meanderen als avonturiers op zoek naar actieve ervaringen met kunst want onze maatschappelijke context geeft daarvoor genoeg aanleiding. Gewoon beginnen en elkaar inspireren. Gewoon doen! Ik denk dat als je goed kunt improviseren, dan kun je in je muziek dingen laten horen die jij zélf wilt laten horen. Willeke (student klarinet) >> DVD Dag 7 Auteurs > Ria Frowijn, Hanno Tomassen Projectleider > Jos Schillings Muziek zonder Noten *) zie de verklarende woordenlijst (pagina 94-95) 08 - Voorwoord

8 01 Muziek zonder Noten De eerste klap op een grote trom, spanning, iedereen houdt zijn adem in, daar volgen er meer, roffels, de klanken vormen zich tot een cadans waarin 24 stemmen zich voegen: Met kleuren, kan alles gebeuren, - het ritme houdt aan, de instrumentale improvisaties voegen zich bij - Het spectrum is een lange lijn, met alle kleuren die er zijn, - nu in een spreekkoor - Rood, groen en blauw Het spectrum is van jou! Een lange aanhoudende roffel als coda eindigt in een luid applaus!!! Het verhaal moet worden verteld. Het verhaal van het musicerend ontwerpen. Het proces van muziek maken en improviserend ontwerpen krijgt betekenis en diepgang door daarover te communiceren. De kern hiervan ligt in het actief onderzoeken van klanken, geluiden, formules, opvattingen, ideeën en argumenten door de deelnemers zelf. Het ontwerpproces van muziek wordt uitvergroot en zelf ervaren. Dit kan binnen muziekeducatieve settings plaatsvinden maar ook daarbuiten. Een belangrijk kenmerk is dat iedereen ervan leert: de deelnemers én de muzikaal leider(s). De groep, de leider en de muziek communiceren en staan doorlopend met elkaar in verbinding. Het is een interessant interactieproces rond het improviserend ontwerpen. Muziek zonder Noten past in de traditie van het improviseren en instant composing*. Murray Shafer en John Paynter introduceerden het begrip kant-en-klaar componeren in de jaren 60. Ad Heerkens, Ger Storms, Bernard van Beurden en Daan Manneke hebben in Nederland het improviseren verder uitgewerkt en als werkvorm binnen de muziekeducatie geïntroduceerd. Deze componisten hadden met elkaar de overtuiging gemeen dat muzikale ontwikkeling alleen op basis van de muzikale ervaring mogelijk is. John Paynter beschrijft in zijn laatste boek Sound and Structure in 1967: De creatieve uitdaging geeft dat heel speciale gevoel van overwinning, en doet dat duurzamer dan wat dan ook. Iets gemaakt hebben wat van jou is en van jou alleen, is een echte prestatie. Vrijblijvend spelen en serieus componeren wisselden zich bij bovengenoemde componisten af en vormen volgens hen het fundament voor een continue muzikale ontwikkeling. Zelf doen en ervaren, zelf muziek maken, beleven en ontwerpen legt de basis voor muzikale groei en ontwikkeling. Vanuit deze gedeelde overtuiging is Muziek zonder Noten tot stand gekomen. Daar liggen ook de volgende beweegredenen aan ten grondslag. De laatste 50 jaar is het aantal verschijningsvormen van muziek in onze samenleving enorm toegenomen. Werd in de jaren 60 uitsluitend het klassieke erfgoed onderwezen, het nieuwe leren daagt ons nu uit mee te gaan in de ervaringswereld van de deelnemers zelf. Meestal hebben we het dan over kinderen en jongvolwassenen Muziek zonder Noten

9 Wil je aan zon proces leiding geven dan dienen zich veel vragen aan: > Kan ik nog wel een verbinding leggen met hun belevingswereld? > Wat moet ik kunnen om dat te doen? > Hoe leid ik een creatief proces? Met het spelen van voorgeschreven noten breng je de muzikale fantasie van een componist tot klinken. In deze publicatie beschrijven we hoe je kunt omgaan met de muzikale fantasie van elkaar, van de groep waarvan je deel uitmaakt. Muziek zonder Noten vertelt iets over het leren balanceren op de grenzen van eigen en andermans muzikale creativiteit. Voor de muzikaal leider gaat het over het managen van creatieve processen. Hij of zij zet het proces aan gang en brengt de structuur aan. Creativiteit is daarbij een breekbare kwaliteit die het muzikale spel en het muzikale resultaat bijzonder maakt. Uiteindelijk geldt dit voor alle vormen van muziek, gecomponeerd of geïmproviseerd. En ook voor alle soorten en maten van musici: van basisschoolleerling tot professioneel orkestmusicus. Iedereen beschikt al zeer jong over een aanzienlijk geluidsarchief. Een muzikaal leider kan een groep door improvisatie en muzikale spelletjes stimuleren om deze ervaringen en kennis in te zetten. Spontane en vrije muziekspelletjes met ritme, klank, melodie en harmonie, die je vocaal, met bodypercussie en/of instrumentaal uitvoert, stimuleren het persoonlijke en collectieve ontwerpproces. Iedereen experimenteert zo voortdurend met de muzikale realiteit en herschept deze keer op keer. Door de onverwachte bijdrage van je buurvrouw word je op nieuwe ideeën gebracht. Ideeën die op hun beurt de volgende weer aanzetten tot iets nieuws. Het gaat dus om samen maken, fantaseren, onderzoeken en experimenteren. Lang geleden heette dit gewoon: samen spelen Muziek zonder Noten De Kern Muziek is een taal die slechts gaandeweg kan worden beheerst. Door de communicatie die hiervoor nodig is, door deze dialoog, is musicerend ontwerpen een doeltreffend en belangrijk hulpmiddel. De muzikale ontwikkeling krijgt op deze manier een zo natuurlijk en open mogelijk karakter. Musicerend ontwerpen is het organiseren van het samen actief uitproberen en experimenteren. Zo werken improviserende professionals ook: iemand draagt een muzikaal idee aan en men varieert en probeert uit tot iedereen tevreden is over het resultaat. Zo gaat het al eeuwen en op alle plekken in de wereld. Zo wordt muziek betrokken en met hart en ziel uitgevoerd. Dat werkt: dat communiceert! Je leert vrij met muziek om te gaan. Er zijn dingen waar ik over ben gaan nadenken en verder als bagage meeneem. Willeke (student klarinet) >> DVD Dag Muziek zonder Noten

10 02 De kern Muziek zonder Noten is een manier van werken en géén methode. Er worden geen methodische stappen gegeven om een doel te bereiken. Er wordt ook geen succes gegarandeerd bij uitvoeren van alle suggesties en didactische aanwijzingen voor het improviserend ontwerpen. Wat is Muziek zonder Noten dan wel? Wat kun je ermee? Wat leer je er als muzikaal leider van? Wat leert de groep? Wat leer jij als deelnemer? Om het kort te formuleren: je leert je eigen fascinatie voor muziek te (her)ontdekken en je leert het proces van het improviserend ontwerpen te doorgronden. Het is een actieve manier van werken met muziek. Een manier van werken die succes garandeert als het je éigen manier geworden is. Als je het lef hebt je eigen proces van improviserend ontwerpen te (her)ontdekken. Ook als je het lef hebt dit leerproces met anderen te delen en steeds opnieuw aan te gaan. Want de focus ligt op het ervaren van muziek als een proces dat een groep, gecoacht door een (bege)leider, doormaakt. Het proces waarin je improviserend en experimenterend muziek ontdekt, nieuwe muzikale aspecten exploreert, nog nooit eerder gehoorde muziek verklankt en door dat hele proces gefascineerd raakt. Daar kun je samen veel van leren, veel genoegen aan beleven en je over blijven verwonderen. Het gaat om de kunst van het spelen. Het gaat om de kwaliteit van dát proces. De kern van dat proces bestaat uit een aantal kenmerken, voorwaarden en kwaliteiten die allemaal belangrijk zijn. Daarom hebben ze geen hiërarchische ordening nodig en staan ze hieronder in een willekeurige volgorde op een rij. Eerst wordt het proces beschreven en daarna de drie hoofdrolspelers: de muziek, groep en de muzikaal leider. Deze hoofdrolspelers hebben doorlopend met elkaar van doen. Zij zijn actief met elkaar bezig en beïnvloeden elkaar binnen de context van het proces van improviserend ontwerpen. Schematisch is dat als volgt voor te stellen: Groep Muziek Leider Interactieproces van het improviserend ontwerpen 15 - De Kern 15 - De Kern

11 Laat horen wie je bent! Iedereen zingt om de beurt zijn naam in de vorm van een kort motiefje. Dit doe je 2 of 3 keer zodat iedereen een vast motiefje ontwikkelt. Vervolgens worden in overleg de passende motiefjes bij elkaar gevoegd. Elk groepje gaat een muzikale zin maken met de aanwezige motiefjes door te experimenteren met verschillende volgorde van de namen. >> DVD Dag 4 De interactie Alle muziek die deze manier van werken voortbrengt is er nog niet eerder geweest, is nieuw, is vol bezieling en betrokkenheid. Het geeft de deelnemers een ervaring van in een zgn. flow* te zijn: je komt in een muzikale stroom, voelt je een prima bij, je wist niet dat dit allemaal in je zat en dat muzikaal creatief samenwerken zoveel kon opleveren. Gehoord worden (in dit geval figuurlijk) werkt heel stimulerend. Door elkaar na te spelen, leer je de muziek voelen. Als de vonk overspringt zijn de deelnemers vergeten dat ze een uur geleden nog nooit een instrument hadden aangeraakt. Professionele musici verklaarden door deze manier van werken weer hun motivatie voor muziek te hebben hervonden. Aan het begin wordt er altijd begonnen met een warming-up*. Dit om de aandacht en concentratie op elkaar af te stemmen. Daarin krijgt de inbreng van de deelnemers zelf veel aandacht. Dit geeft veel vrijheid en ruimte die juist nodig is om het gezamenlijk ontwerpproces te durven beginnen. Die open start moet elke keer opnieuw worden bewerkstelligd. Er moet een bereidheid gecreëerd worden om te luisteren, in te brengen, aan te passen en mee te doen. Ook het reflecteren, het constant kijken naar je eigen handelingen en gedrag is een belangrijk kenmerk dat motiveert om steeds nieuwe muzikale doelen te stellen. Leren reflecteren op eigen ervaring, inbreng en vaardigheden heeft als resultaat meer inzicht verkrijgen in de eigen muzikale taal en leerprocessen en in de muzikale ervaringswereld van een ander. Het muzikale leerproces is gebaseerd op herhaling en reflectie. Dat is ook het proces dat de muzikaal leider zelf iedere keer doormaakt. Ik ben niet zo goed in transponeren en dat is eigenlijk jammer. Willeke (student klarinet) >> DVD Dag 2 De vragen die gesteld worden zijn belangrijker dan de antwoorden. Iemand die constant bezig is met vragen stellen, reflecteert en kan afstand nemen. Deze attitude heb je nodig om je te ontwikkelen tot een ensemblespeler die flexibel en creatief met de groep en muziek omgaat, en, die zichzelf steeds wil blijven vernieuwen. Het proces van het improviserend ontwerpen is gebaseerd op structureren en variëren door middel van herhaling en reflectie. Vanuit een beginpunt werk je samen met de groep ergens naar toe, daarop reflecteer je, vervolgens herhaal je wat je hebt gedaan en kun je er een nieuw verdiepend element aan toe voegen. Er komen steeds nieuwe formules aan de orde die door de spelers zelf zijn ontworpen en formules die gewoon door toeval ontstaan zijn. Zo kun je eindeloos doorgaan. Musicerend ontwerpen is een never ending story. De attitude* of houding ten opzichte van muziek en het musiceerproces is van belang. Er wordt een appèl gedaan op creativiteit, durf en ontwikkelingspotentie van alle deelnemers in een groep. Je wordt als groepslid nadrukkelijk uitgenodigd om te laten horen wat er ín je zit en om te leren denken in mogelijkheden. Muzikale ideeën worden in stukjes gedeeld en op hun waarde gewogen. Een idee hoeft niet behandeld te worden alsof het een oplossing is maar als een mogelijkheid om weer een nieuwe stap te zetten. Deze manier van werken gaat uit van wat we al kúnnen en niet van wat we nog níet kunnen. Het improviserend ontwerpen heeft structuur nodig. De muzikaal leider én de groep brengen die structuur aan. De deelnemers geven vorm aan hun eigen muzikale ontwikkeling door actief aan het improviserend ontwerpproces deel te nemen want binnen dit proces kun je alles, wat je al kent en kunt, toepassen. Bodysounds* Inventariseer welke geluiden allemaal met het lichaam gemaakt kunnen worden; iedereen maakt om de beurt een bodysound. Bouw het ritme als volgt op; 1 persoon geeft 1 geluid. De volgende herhaalt dit en vult aan met een bijpassend geluid, enzovoort. Hoe lang kan het ritme worden? >> DVD Dag 3 De muziek Muziek kent geen grenzen, is van alle tijden en van alle mensen. Overal en altijd hebben mensen hun eigen muziek gemaakt. Muziek functioneert altijd binnen een context, een omgeving, en ontleent haar kracht aan de context waarin zij zich manifesteert. Iedere groep vormt weer een nieuwe context waardoor muziek, de culturele achtergronden en de muziekvoorkeuren enorm kunnen verschillen. Bij musicerend ontwerpen is de context van de deelnemers, hun luisterrepertoire en muzikale ervaringen bepalend voor hun ideeën, de gekozen structuur en individuele inbreng. Deze context en de context waarbinnen er gemusiceerd wordt is bepalend voor het uiteindelijk klinkende resultaat De Kern 17 - De Kern

12 De vaardigheid van het onthouden van muziek is belangrijk naast het leren analytisch luisteren en onthouden wat er is gespeeld en afgesproken. De muzikaal leider kan dit eventueel ondersteunen met grafische notatie of kleuraanduidingen. Het materiaal dat bedacht is, moet goed worden onthouden en op gehoor worden nagespeeld. Er komt geen bladmuziek aan te pas. Alles gaat auditief. Dit doet tevens een groot beroep op de concentratie en de lengte van de gezamenlijke spanningsboog. Het werken op het gehoor en geheugen heeft als voordeel dat deze vaardigheden getraind worden, ze zijn steeds weer inzetbaar en niet alleen op muzikaal gebied. Al luisterend kom je tot iets van jezelf. Door analytisch te luisteren naar wat je doet en een goede reflectie daarop, komt ieder tot een compositie die eigen is, dat wil zeggen overeenkomt met het eigen referentiekader of dat van de groep. De context van de groep, muziek die de groep al kent geeft de basisingrediënten van puls*, ritme, melodie, harmonie, dynamiek en kleur. Deze componenten vormen het kader waarbinnen gewerkt wordt. Hierbinnen brengt iedereen elkaar op nieuwe muzikale ideeën. Het muzikaal voorstellingsvermogen neemt hierdoor toe. Spelend met het geluid van ieders eigen stem en de geluiden van voorwerpen of instrumenten worden de muzikale mogelijkheden en klankstructuren verkend. Muziek zonder Noten vertrekt altijd vanuit een bepaald muzikaal idioom. De muzikale woorden en zinnen zijn afgeleid uit de nabije omgeving van de deelnemers.vandaar dat een ontwerpproces door een muzikaal leider geleid moet worden die de beschikking heeft over een aantal muzikale talen. Alle muzikale componenten en middelen staan met elkaar in verbinding. Het muzikaal product is nooit af en dient als middel om te reflecteren en de volgende stap te nemen. Dit creëren van nieuwe muziek getuigt van een enorme dosis vrijheid en fantasie. En daar heeft iedereen genoeg van als de omgeving maar veilig genoeg voelt om hier aan mee te werken. Er worden bij Muziek zonder Noten drie soorten muzikale middelen ingezet: > bodypercussie* en bodysounds* > stem > instrumenten. Bodypercussie is het gebruiken van de klankmogelijkheden van je eigen lichaam als slagwerk, je gebruikt je eigen lijf voor muzikale geluiden (bodysounds). Het is makkelijk in te zetten en je kunt er muzikaal heel ver mee gaan. De (percussie*)instrumenten zijn ook laagdrempelig en aantrekkelijk evenals je eigen stem. Het is afhankelijk van de deelnemers in de groep of er meer instrumenten ingezet kunnen worden. Bijzondere resultaten geeft het samenspel tussen professionals en amateurs, hierdoor worden er twee contexten samengevoegd en de mogelijkheden zijn hierdoor onbeperkt. Laat horen wat je voelt! Iedereen zingt om de beurt een emotie in de vorm van een kort motiefje. Dit doe je 2 of 3 keer zodat iedereen een vast motiefje ontwikkelt. Vervolgens worden in overleg de passende motiefjes bij elkaar gevoegd. Elk groepje gaat een muzikale zin maken met de aanwezige motiefjes door te experimenteren met verschillende volgorde van de emoties. >> DVD Dag 1 en 7 De kernactiviteiten van Muziek zonder Noten zijn: produceren en reproduceren, herhalen en variëren, reflecteren en verdiepen. Dit heeft veel te maken met het groeiend vermogen van de deelnemers ruimte te geven en ruimte te nemen. Expressie en ontplooiing vragen veel afstemming en experiment. Kinderen bijvoorbeeld zijn van nature graag bezig met bewegen, zingen en geluid, kabaal zelfs. Hiermee hebben ze de basis voor muziek al te pakken. Muziek en beweging passen goed bij elkaar, denk bijvoorbeeld aan dans en drama. Het ervaren en voelen van ritme gebeurt het sterkst via bewegingen van je lichaam. Al deze activiteiten samen kunnen worden toegepast binnen het improviserend ontwerpen. Het is muziek met hart, hoofd en handen. Daarom kan Muziek zonder Noten beschouwd worden als een vorm van authentiek leren*. Leren wordt authentiek genoemd wanneer het een duidelijke betekenis heeft voor degenen die leren: men ziet verband tussen zichzelf, zijn leefwereld en dat wat er geleerd gaat worden want er wordt actief en in samenhang geleerd. De creatieve, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd en de betrokkenheid wordt vergroot als het leren aansluit bij de interesses en leefwereld. Het proces van het improviserend ontwerpen is interessant omdat het inzicht geeft in hoe je leert en hoe muziek tot stand komt. Het gaat niet om theoretisch verkennen en om muzikale kennis vergaren, het gaat ook niet om het reproduceren van muziek van anderen. Het gaat om de muziek van de deelnemers zélf: om de muziek die zij al improviserend ontwerpen en samen in een structuur zetten. De muzikaal leider faciliteert dit proces en neemt daar binnen een gelijkwaardige rol aan deel. Muziek zonder Noten werkt vanuit een houding van verwondering en nieuwsgierigheid. Het is een methode van muzikale dialoog en discussie. Het is het domein van de klank en de ervaring. Dat beweegt zich tussen één en duizenden klanken, vooral rond het onverwachte: dat wat er nog niet eerder is geweest. Er wordt gedaan wat op het moment invalt: er wordt geen vooraf bedachte muziek gereproduceerd binnen de geldende regels, de muziek wordt op het moment zelf gemaakt en gecommuniceerd. Improviserend ontwerpen is niet zomaar wat aanrommelen met klanken en muziek hoewel het eindresultaat vaak wel lang onduidelijk blijft want het proces van het experimenteren en communiceren staat centraal. Toewerken naar een eindpresentatie of performance* geeft een enorme motivatie tot samenwerken. De magie ervaren van het moment van opvoering heeft een enorme aantrekkingskracht en stimuleert de discipline en concentratie die voor muziek en improviserend ontwerpen nodig zijn De Kern 19 - De Kern

13 De hier beschreven manier van omgaan met muziek kan in breder verband betrekking hebben op alle kunstvormen, dus ook op drama, beeldende vorming, dans, audiovisuele en literaire vorming. Het is een attitude van waaruit je met mensen kunt musiceren ongeacht niveau of ervaring. Dit musiceren kan op scholen plaatsvinden, op muziekscholen, maar ook bijvoorbeeld op kunstvakopleidingen en in de professionele kunstwereld. Het gaat om hóe je met het muzikaal materiaal omgaat en wát je ermee doet. Muziek zonder Noten introduceert het structureel werken vanuit deze open houding. Geef de klap door! De muzikaal leider legt uit dat hij een handklap doorgeeft aan de persoon die rechts van hem staat. Hij maakt ook oogcontact met deze persoon. De ontvangende persoon doet precies hetzelfde met de persoon die rechts van hem staat. Zo gaat de handklap de kring door en komt weer terug bij de leider. Het doel is dat hij als een ratel de kring rondgaat. Laat de klap een aantal keren rondgaan zonder onderbreking. >> DVD Dag 5 De groep Bij Muziek zonder Noten staat de groep centraal, het improviserend ontwerpen is een sociale ervaring. De groep als geheel bepaalt de meerwaarde van het ontwerpproces. Iedereen draagt bij aan het succes van de groep. Als individu sta je in de cirkel en wat jij inbrengt is even belangrijk als dat van een ander. Je bent een deelnemer, hebt een eigen plek in de kring en doet actief mee. Alles is in principe goed wat je doet. Als je niet kunt zingen dan is dat niet negatief, want het geeft een stimulans om iets anders te bedenken, wat ritmes uit te proberen of een muziekinstrument mee te brengen. Het succes van de groep hangt niet van de muzikaal leider af maar van de muzikale inbreng van alle deelnemers samen. Daarom verkent en bepaalt de groep zelf de spelregels van het samen improviserend ontwerpen. De groep heeft dus een belangrijke invloed op de individuele ervaringen. Iedereen oefent invloed uit op het muzikale proces, maakt keuzes en volgt de keuzes van een ander. Je leert aan anderen en van anderen hoe je muziek kunt beleven en wat daarvan de betekenis kan zijn. Muziek is op deze manier bij uitstek een vorm van expressie en kan soms helpen bij het ontwikkelen van je eigen identiteit. Als iemand een heel goed idee heeft dan breek je in: dan onderbreek je iemand. Dat moet je kunnen, dat ligt vooral aan je persoonlijkheid want iedereen werkt op een andere manier samen. Willeke (student klarinet) >> DVD Dag 4 De deelnemers brengen hun ervaringen in, vanuit hun persoonlijkheid, persoonlijke achtergrond en culturele omgeving. De persoonlijke creativiteit en diversiteit geven inspiratie tot experimenteren. De basis van de ontwerpactiviteiten ligt in wat de (aspirant)muzikant zelf al kan of weet. De groep bepaalt de criteria. Iedereen levert een bijdrage en werkt naar een collectieve tevredenheid toe. Iedere deelnemer oefent invloed uit op het muzikaal en groepsdynamisch proces en op het uiteindelijke muzikale creatieve product. Ze observeren hun muzikaal leider en krijgen begrip voor wat deze aan vaardigheden toont. Zelfontdekkend omgaan met muziek leidt tot een persoonlijke voorkeur die overdacht is. De deelnemers leren een eigen mening respectvol formuleren en stellen persoonlijke keuzes voor. Ze durven een eigen mening naar voren te brengen en deze te verdedigen in een veilig pedagogisch klimaat. Tijdens het musiceren worden vaardigheden aangescherpt zoals het verwoorden van ideeën, het verhelderen van bedoelingen, het een stapje opzij doen voor een ander, het aanpassen aan een ander en het grote geheel, het analyseren en abstraheren en het ontwikkelen van alternatieve mogelijkheden. Soms leidt deze manier van werken tot de verdere ontwikkeling van persoonlijk talent. Het toewerken naar een presentatie of performance is een dynamisch (leer)proces waaraan alle groepsleden bijdragen. In een presentatie komen de proces- en productdoelstellingen samen als een boeiende mix die het publiek zal verrassen en fascineren. Doorgeefspel met tekst We staan in de kring. De muzikaal leider spreekt een woord uit het liedje, uit aan zijn buurman rechts. Hij doet hetzelfde met zijn buurman rechts. Het woord gaat zo de hele kring door. Als dit goed gaat doen we het met een puls. Per tel geef je het woord nu door aan je rechterbuurman. >> DVD Dag 7 De leider Door het gebruik van bodypercussie en stemgeluid kan iedereen een bijdrage leveren. Die bijdrage is persoonlijk maar draagt direct bij aan het collectief want iedereen is als individu en collectief verantwoordelijk voor het hele proces en het product. Hierdoor vermindert het persoonsgebondene en krijgt het musiceren een meer objectief karakter, het is hierdoor ook minder bedreigend. In de groep wisselen de rollen van muzikant-deelnemer en muzikant-leider zich voortdurend: van initiatiefnemer naar luisteraar, van solist naar ensemblespeler, van leider naar volger. Soms word je aangesproken als expert in je eigen fascinatie, soms gaat het om het leren experimenteren en nadoen, soms moet je de leiding nemen en soms hoef je alleen maar te imiteren wat een ander heeft ingebracht. De deelnemers kunnen geweldige ideeën hebben maar ze hebben hulp nodig van iemand die deze ideeën goed kan laten klinken. Dat is een belangrijke taak van de muzikaal leider: niets is fout, ieders bijdrage is van waarde en kan gebruikt worden. Ondertussen kiest en structureert de muzikaal leider vanuit zijn eigen vakmanschap en professionaliteit en verlegt doorlopend de grenzen van de muzikale creativiteit van de groep De Kern 21 - De Kern

14 De muzikaal leider creëert een veilige leeromgeving: de groep moet zich op haar gemak voelen waardoor er een sfeer van vertrouwen en experiment ontstaat. Dan gaat vanzelf als de individuele deelnemers zich met respect benaderd voelen. Een goede sfeer in de groep bevordert het open reageren op elkaar en de ruimte voor experiment en fantasie. De groep moet (zich) veilig voelen, veiligheid die de muzikaal leider creëert en onderhoudt. De startformules en spelvormen zijn een goed middel om te verkennen of die veiligheid al aanwezig is. Maar ook tijdens de warming-up stappen de deelnemers vaak al drempels over zonder dit zelf te beseffen. Omdat een warming-up heel kort en laagdrempelig is, gebruiken ze hun stem of lichaam al voordat ze daar erg in hebben. Een rijke leeromgeving komt tot stand door aanbieden van inspirerende startformules. Het overdenken van de mogelijkheden van de groep en het voorbereiden van uitdagende startformules is een belangrijke taak van de muzikaal leider. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor muziek uit het wereldmuziekrepertoire omdat dit is opgebouwd uit veel verschillende lagen en partijen. Elke partij is afzonderlijk goed te spelen en goed over te brengen op een groep. Alle componenten samen geven een goed klinkend resultaat. Daarbij zijn ze een goede kapstok voor improvisaties, eigen ideeën en geschikt om aan te passen aan het niveau van de groep. De muzikaal leider is collega-muzikant en muzikaal leider tegelijk. Je leidt, begeleidt, stuurt, volgt, luistert, kijkt en initieert als leider. Je neemt steeds verschillende rollen en schakelt tussen die rollen. Dat doen de groepsleden ook want het schakelen is karakteristiek voor deze manier van werken. In het ontwerpproces zijn de ideeën die een muzikaal leider zou willen geven slechts persoonlijke suggesties want de muzikaal leider opereert als één van de leden van de groep. Hij of zij zou je de manager van de muzikaal creatieve processen kunnen noemen. De handvatten die de muzikaal leider geeft bestaan uit korte opdrachten, muzikale formules en regels, die via het gehoor door de groep worden overgenomen. Dat wat de deelnemers inbrengen gebruikt de muzikaal leider om te (her)structureren en te improviseren. De muzikaal leider weet dat er een ontelbaar aantal mogelijkheden zijn waaruit steeds opnieuw gekozen wordt door de groep. Door te reflecteren bereikt de muzikaal leider de diepst mogelijke laag in de muziek en de samenwerking. De muzikale kwaliteit ligt in zijn of haar handen. Natuurlijk met respect voor de muzikaliteit van de deelnemers en de tijd die nodig is om het uiterste met een groep te kunnen bereiken. Want met een groep improviserend ontwerpen kan ook heel confronterend zijn. De mate waarin de muzikaal leider bewust is van alles wat hij doet, helpt om daar goed mee om te gaan. Tijdens het musicerend ontwerpen kom je ook veel grenzen en remmingen tegen en het is goed om na te gaan waar die vandaan komen. Dit kun je doen door veel vragen te stellen bij wat je doet bijvoorbeeld de volgende reflectieve vragen: > Durf ik iets verder te gaan? > Durf ik me kwetsbaar op te stellen? > Zeg ik wat ik wil? Een toon invullen op een puls De muzikaal leider geeft een rustige puls aan die iedere deelnemer overneemt in een stappende beweging met zijn benen. De leider telt tot 4 en zingt op de eerst volgende beat een toon (bijvoorbeeld naaaa). De persoon rechts van hem zingt op de daarop volgende beat dezelfde toon. Zo gaat de toon op elke beat de kring rond. Doe dit een paar keer en let er op dat iedereen dezelfde toon houdt en er strak op zit. Hier kun je ook goed inventariseren wie er gevoel voor heeft en wie niet. Als het resultaat goed is versnel je het tempo. >> DVD Dag 4 Focus op kwaliteit Het begrip muziek heeft in onze tijd een heel algemene betekenis gekregen. Er is zoveel muziek om ons heen en iedereen heeft zijn of haar eigen muziek heel dichtbij in zijn omgeving. Bovendien zijn er verschillende spelers in het veld die tevreden gesteld moeten worden: de instelling of organisatie, de muzikaal leider zelf, maar ook de deelnemers die een geldige mening hebben over kwaliteit van het aanbod, net als ouders, schoolleerkrachten, docenten, professionele musici, subsidieverleners en fondsen. Hoe kan kwaliteit worden afgemeten of afgelezen bij het musicerend ontwerpen? De kwaliteitscriteria die algemeen worden gehanteerd zijn vaak gebaseerd op de oude gangbare methodes en aanbiedingsvormen van de klassieke muziek(educatie). Nu de maatschappelijke context zo snel verandert, moeten ook de kwaliteitscriteria opnieuw worden beschouwd. Kwaliteit is alleen meetbaar in relatie tot het doel dat wordt nagestreefd. Iedere situatie, iedere keuze, levert daarom nieuwe criteria op om een project, lessenserie of cursus te beoordelen. In de meest ideale vorm worden de doelen van te voren vastgesteld door de instelling en de muzikaal leider, eventueel in samenspraak met andere partijen zoals het onderwijs, de deelnemers of subsidieverstrekker. De kwaliteit van het proces krijgt bij Muziek zonder Noten alle aandacht waarbij de muziek, de groep en de muzikaal leider de kern vormen. Het begrip kwaliteit vraagt daarom ook om een nieuwe betekenis die door de participanten samen passend gemaakt moeten worden voor de eigen context. De communicatie en dialoog daarover is van essentieel belang want alleen binnen een specifieke context kunnen de kwaliteitscriteria worden bepaald, geëvalueerd en afgemeten. Het is dus zaak om iedere keer opnieuw samen de kwaliteit op maat te bespreken en te bepalen De Kern 23 - De Kern

15 Muziek zonder Noten Didactiek

16 03 Didactiek Achtereenvolgens zullen in dit hoofdstuk de didactiek in hoofdlijnen, voorwaarden en een aantal praktische zaken worden besproken. Het is al eerder gezegd: het gaat hier niet om de opbouw van een reguliere les in traditionele zin. De didactische aanpak bestaat uit een eenvoudige structuur van de activiteiten en verder is iedere situatie anders. Het gaat bij het Muziek zonder Noten om het improviserend ontwerpen, een interactief proces dat zich afspeelt tussen muziek, de groep en de muzikaal leider. Het resultaat is dus ook sterk afhankelijk van de combinatie van context, groep en de muzikaal leider. Altijd zal een inhoudelijke muzikale ontwikkeling en de ontwikkeling van de groep het gevolg zijn. Op de bijgeleverde DVD vindt u een voorbeeld als verslag van zon werkproces. en je afvragen: wat horen andere mensen? Vlado (student gitaar lichte muziek) >> DVD Dag 1 Toen ik binnenkwam was ik eigenlijk heel neutraal. je moet heel scherp blijven, je moet je heel goed concentreren, In hoofdlijnen opent de muzikaal leider vanuit een warming-up en een startformule het spel van het improviserend ontwerpen. De leider bedenkt deze startactiviteiten vooraf en deze moeten aansluiten op iedere specifieke situatie en iedere nieuwe groep. Hierdoor faciliteert de leider als het ware het actief zingen, spelen, bewegen, luisteren, kijken en experimenteren binnen de groep bij álle deelnemers. 1. Warming-up in kringopstelling Iedere sessie begint met een simpele korte uitleg over de fysieke warming-up, gevolgd door een aantal communicatie oefeningen en het trainen van een of meer vaardigheden die de deelnemers in het vervolg van die sessie nodig hebben. Bij al deze voorbereidende oefeningen wordt vrijwel nooit gebruik gemaakt wordt van instrumenten. De communicatie richt zich hoofdzakelijk op het initiëren van muzikale ideeën en het reageren op elkaar. 2. Startformule De startformule kan bestaan uit een muzikale zin, een klankketting, een (niet-westers) liedje of een metrum; de muzikaal leider wisselt hierbij doorlopend van rol namelijk van volger naar initiatiefnemer en andersom. Uit de eerste momenten komen meestal de beste ideeën voort. De onderlinge communicatie bestaat uit het steeds beter afstemmen op elkaar en het maken van afspraken over de volgorde en uitvoeringsmanieren. Er is een intensief verkeer tussen alle deelnemers De Kern 27 - Didactiek

17 3. Vrije improvisatie in kleine groepjes De grote groep wordt opgesplitst in kleinere groepjes die elk in korte tijd een eigen compositie maken met het net verklankte materiaal of gebruik makend van de net geleerde vaardigheden. Het noteren van de geleerde ritmes of melodieën wordt ontmoedigd want de deelnemers moeten vaardig worden in het onthouden van muziek. Zij leren analytisch te luisteren door de afspraken die er gemaakt worden over de structuur. Door die afspraken en analyse onthouden de deelnemers wat er is gespeeld en gemusiceerd. Naast (body)percussie en stem kunnen natuurlijk ook instrumenten worden gebruikt. De muzikaal leider schakelt tussen individuen, duos en de groep. De onderlinge communicatie bestaat uit het voortdurend overleggen met elkaar over de resultaten en verwachtingen. 4. Eerste Presentatie Elkaar de resultaten laten horen: de groepen laten hun stukjes horen aan elkaar. De muzikaal leider bepaalt de volgorde en zorgt voor het juiste pedagogische klimaat. Je veilig kunnen voelen is van essentieel belang. De communicatie speelt zich tijdens de presentaties voornamelijk non-verbaal af. 5. Tweede Presentatie De resultaten monteren (aan elkaar plakken) en uitvoeren: de keuzes hiervoor worden gemaakt door alle deelnemers. Deze resultaten presenteert men aan elkaar waarbij het accent ligt op de zeggingskracht. Communicatie is het vertellen van het muzikale verhaal en vragen daarover stellen: Zijn jullie tevreden? Zo ja, waarom, zo nee, wat kunnen we veranderen? Waarom kies je voor dit fragment? Moet deze plek in de tekst een zwaar of licht accent krijgen? Zou je op de plek van de rusten* in de muziek een verrassend effect kunnen toevoegen? Enzovoort. 6. Reflectie Tijdens de reflectie wordt vooral naar de achtergronden en verbanden gezocht. Een kringgesprek gaat bijvoorbeeld over: Wat hebben we gedaan? Wat was het effect? Hoe vond je dit? Kreeg je alle ruimte? Wat was er spannend? Hoe deed de groep het? Wat heb je iets geleerd? Wat wil je nog meer leren? De communicatie staat hierbij in dienst van het herstructureren van de ervaringen. Op deze manier vormt het reflecteren de basis voor het leren. Voorwaarden en praktische tips Speelruimte Een ruimte zo groot dat de groep zich in een ruime kring kan opstellen en dat er in subgroepjes kan worden gewerkt. Met wat schuiven is bijvoorbeeld een schoollokaal snel aangepast. Een speellokaal of ruim podium voldoet uitstekend. De basisopstellingen en groepsgrootte Zo mogelijk een kringopstelling waarbinnen iedereen elkaar goed moet kunnen zien. Er is ruimte voor iedereen om te bewegen. De muzikaal leider maakt ook deel uit van de kring. Van daaruit geeft hij zijn uitleg en muzikale input aan de groep. De groepsgrootte kan variëren van klein (3 personen) tot heel groot (zelfs meer dan 30). De ervaringen en voorkeuren van de muzikaal leider zijn hierbij meestal bepalend. Tijdsduur Afhankelijk van de groep en de context is soms 5 minuten voor één opdracht al genoeg. En uitgebreide sessie* duurt gemiddeld tussen de 30 en 40 minuten maar kan ook 1,5 uur duren. In een project van een dag bijvoorbeeld worden korte sessies aan elkaar verbonden met rustpauzes. Er is geen minimum speeltijd aangegeven per opdracht of werkvorm. Dit is afhankelijk van de spanningsboog van de groep en de inschatting van de muzikaal leider. Vooraf legt een overdenking van de werkvormen en het te bereiken resultaat vanzelf de tijdsspanne vast. Soms is het beter te stoppen als niet de juiste concentratie of sfeer kan worden bereikt. Leeftijd De werkvormen zijn geschikt voor de leeftijd vanaf 8 jaar. Op die leeftijd zijn kinderen in staat de benodigde spanningsboog op te brengen. Er wordt geen bovengrens genoemd. Alle voorbeelden en werkvormen zijn vertaalbaar naar alle leeftijdscategorieën. De tekens van de muzikaal leider Bij veel werkvormen is het nodig dat een muzikaal leider een teken geeft om te starten, maar ook om het spel te kunnen onderbreken en beëindigen. Voor bepaalde momenten zijn vaste tekens heel krachtig zodat de groep direct kan reageren en zich niet zal vergissen. De opwarming of warming-up Dit is een inleidend spel waarmee de juiste sfeer wordt gezet. Deelnemers komen van een andere activiteit en stappen over naar muziek. Dat betekent dat ze in staat moeten zijn de vorige activiteit te verlaten en zich volledig op het nieuwe moeten kunnen concentreren Didactiek 29 - Didactiek

18 Een warming-up is voor iedere deelnemer een ontdekkingsreis. Je leert namelijk jezelf beter kennen in relatie tot een ander of iets anders. De werkvormen bevorderen het leren waarnemen: je leert beter kijken, luisteren, reageren en je muzikaal expressief uitdrukken. Je merkt ook hoe een andere deelnemer reageert, praat, lacht en nog veel meer signalen afgeeft over bijvoorbeeld zijn karaktertrekken. De warming-up brengt de deelnemers in de juiste sfeer en je warmt je fysiek en mentaal op. Een muzikaal leider introduceert ook zijn manier van omgaan met de groep. Hij maakt zijn regels kenbaar in de eerste werkvormen die hij gebruikt. Instrumenten Je gebruikt je lijf om muziek te maken: met hand- en bodypercussie, met je stem, mond, handen en voeten is veel klank te maken. Maar ook het traditionele schoolinstrumentarium (de zogenaamde Orffinstrumenten), niet-westerse instrumenten en ieders eigen instrumenten kunnen worden ingezet. De manier waarop je met groepen musiceert en reflecteert wordt in sterke mate bepaald door de opvattingen die je daarover hebt. Het is belangrijk deze opvattingen expliciet te kunnen benoemen. Dit zijn namelijk de punten waar reflectie nodig is. Reflectie helpt ook om te gaan met onzekerheid en problemen te kunnen zien als nieuwe mogelijkheden. Uiteindelijk draagt reflectie bij tot verdere ontwikkeling, open te staan voor verandering en in staat te zijn verbeteringen te introduceren. Toen wij begonnen met 5/4 maat was dat hartstikke moeilijk. Sommigen hebben niet het gevoel voor ritme. Maar de kinderen zeiden: Jij doet het ook fout. Ja, daar heb je gelijk in, zei ik. Vlado (student gitaar lichte muziek) >> DVD Dag 7 Lengte van de composities Het muziek maken en daarover communiceren leidt tot composities van de groep. Die kunnen wisselend van lengte zijn. Van een paar minuten tot een kwartier. Dit is afhankelijk van het doel, de keuzes en ervaringen van de groep. Performance of presentatie Verschillende werkvormen zijn met elkaar tot een presentatie te combineren. Bij veel opdrachten zijn variaties mogelijk. In de ontwikkeling gaat het om het steeds verder uitbreiden van een verdiepingsmogelijkheid. Dit is weer afhankelijk van de groep, de muzikaal leider en de context (beschikbare tijd, middelen en doelstelling). Enkele tips voor reflectie: > Bespreek in tweetallen de ervaringen met het improviserend ontwerpen. Focus daarbij op wat de deelnemers wilden, voelden, dachten en deden. > Geef een vraag waarmee de ervaringen kunnen worden besproken. Bijvoorbeeld: Wat liep er anders dan je gedacht had? of Wanneer was de samenwerking het sterkst? > Zoek discrepanties in de ervaringen en discussieer daarover door. > Probeer met de groep op basis van de ervaringen een nieuw doel te formuleren. > Probeer het improviserend ontwerpen eens te beschrijven in metaforen. Dit helpt om vanuit de intuïtie de reflectie aan te vullen. Afsluiting De deelnemers verlaten de bijeenkomst of sessie met een schat aan ervaringen. Ze hebben samen iets beleefd. Ze hebben samen een muzikaal verhaal geschreven en vertolkt. Ze zijn misschien ook wel opgewonden over wat er gebeurd is, of iets heeft hen diep geroerd. Een rustmoment is daarom goed op zijn plaats. Daaruit volgt als vanzelf de nabespreking en reflectie. Ieder beschouwt zijn eigen ervaringen binnen zijn eigen persoonlijke muzikale ontwikkeling. Ik heb wel een beetje losgelaten dat ik veel wil toevoegen. Ik ben het anders gaan benaderen. Willeke (student klarinet) >> DVD Dag 5 Tot slot Niet elk ontwerpproces kan op dezelfde manier afgerond worden. Soms lukt het gewoon niet om binnen de tijd tot een presentatie voor elkaar te komen. Om je verder te ontwikkelen als muzikaal leider ga je op zoek naar antwoorden voor de vraagstukken die je tegenkomt. Je reflecteert als je, terugblikkend op een ervaring, probeert die ervaring vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en te herstructureren. Drie belangrijke reflectievragen zijn: > Wat is er gebeurd? > Wat was daarbij belangrijk? > Tot welke voornemens leidt dit? 30 - Didactiek 31 - Didactiek

19 Enkele tips voor reflectieve vragen voor de muzikaal leider: > Hoe ben je te weten gekomen wat de individuele deelnemers al konden en wisten? > Hoe heb je de groep geactiveerd? > Welke werkvorm heb je gekozen? > Welke startformule had je voorbereid? > Heb je de startformule veranderd? > Waarom en hoe heb je dat gedaan? > Welke beslissingen heeft de groep genomen? > Welke beslissingen heb jij genomen? > Waarom nam je die beslissingen? > Waar kwam je problemen tegen? > Hoe heb je die opgelost? > Wat deden de deelnemers? > Wat deed jij? > Wat wilden de deelnemers? > Wat wilde jij? > Wat dachten de deelnemers? > Wat dacht jij? > Wat voelden de deelnemers? > Wat voelde jij? > Hoe heb je meer muzikale diepgang aangebracht? > Welke alternatieven kun je formuleren? > Waar wil je op lange termijn mee doorgaan? > Met welke themas worstel je het meest? Muziek zonder Noten Praktijk Het gaat om een persoonlijke verbreding en dat is hetzelfde als hun muzikale verbreding. Hanno (docent vakopleiding muziek) 32 - Didactiek

20 04 Praktijk In dit hoofdstuk worden de warming-up, startformules en spelvormen beschreven. Een warming-up is bedoeld om op elkaar af te stemmen en de juiste concentratie te vinden. Luisteren bijvoorbeeld is erg moeilijk. Luisteren kan wel door een aantal gerichte opdrachten gestimuleerd worden. Op elkaar kunnen bouwen, op elkaar kunnen steunen, de ander niet belachelijk maken tijdens het spelen, dit zijn allemaal dingen die geoefend en geleerd moeten worden. Ook van professionele musici wordt doorlopend gevraagd energie te steken in hun manier van beleven, in hun manier van uiten en in hun manier van samenwerken met elkaar. Ik bereid me voor door te weten waarmee ik wil beginnen: de introductie en de eerste opdrachten en kringsituaties. Daarna krijgt het proces een eigen dynamiek en neem ik gaandeweg de bijeenkomst de beslissingen. Hanno (docent vakopleiding muziek) Probeer de spelvormen een keer. Varieer ermee, want al te rigide vormen kunnen de spontaniteit van het musiceren behoorlijk remmen. Kies de ene keer voor het open experiment en de volgende keer weer strak volgens bepaalde regels. Veel van deze spelvormen kun je ook met instrumenten doen. Muzikanten leren hierdoor hun instrument anders in te zetten dan ze gewend zijn. Ook expressieve en communicatieve vaardigheden worden bij deze spelvormen geprikkeld. Een ontspannen houding voor de groep, je goed verstaanbaar kunnen maken zowel verbaal als non-verbaal, zijn belangrijke vaardigheden voor een muzikaal leider. Begin vooral met open improvisaties, zodat eerst een sfeer van samen ontwerpen gecreëerd wordt. Als de groep wat ervaring heeft, is het heel motiverend om naar een presentatie of performance toe te werken De Kern 35 - Praktijk

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer, Jacques Poell en Elise Schouten Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer Jacques Poell

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar!

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Ellen Zonneveld Annemieke Zwart Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen

In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen

Nadere informatie

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN juni 2004 nummer 57 OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN Studie huis Auteur Yvonne de Vries Redactie Wynand Wijnen en Jos Zuylen onder redactie van G.J. van Ingen Drs. R. Schut Prof. Dr.

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Tafel van 10 Beter samen spelen

Tafel van 10 Beter samen spelen Tafel van 10 Beter samen spelen Voorwoord Tafel van 10 - Beter samen spelen De tafel van 10 is een speciale uitgave voor alle leraren in het Nederlandse onderwijs. Het thema van deze gedrukte en digitale

Nadere informatie