Scootertechnicus Beroepscompetentieprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scootertechnicus Beroepscompetentieprofiel"

Transcriptie

1 Scootertechnicus Beroepscompetentieprofiel Mei 2013

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten Algemene informatie over het beroep Mogelijke functiebenamingen Beschrijving van het beroep Loopbaanperspectief Trends en innovaties Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep Beschrijving van de kerntaken Kerntaak 1 Stelt diagnose en voert reparatie uit Kerntaak 2 Voert klein en groot onderhoud uit Kerntaak 3 Maakt scooters afleveringsklaar en monteert accessoires Kerntaak 4 Verkoopt scooters en onderdelen Er bestaat in het Nederlands een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen worden. We zouden consequent kunnen werken met 'hij/zij' en 'zijn/haar', maar dat geeft een gedwongenheid die wij stilistisch niet verantwoord vinden. De personen die in dit stuk de handelingen verrichten of beschreven worden, kunnen in onze optiek net zo goed mannen zijn als vrouwen. BCP Scootertechnicus

3 Inleiding Dit beroepscompetentieprofiel is in de periode februari mei 2013 opgesteld door Innovam, in opdracht van OOMT. Om tot de inhoud van dit profiel te komen zijn gesprekken gevoerd met personen in de functie en de leidinggevenden van deze personen. De herkenbaarheid is gewaarborgd door de beroepscompetentieprofielen te bespreken met vertegenwoordigers van de branche. Een beroepscompetentieprofiel (bcp) beschrijft de kerntaken en werkprocessen in een bepaald beroep. Hierbij wordt uitgegaan van een vakvolwassen werknemer die drie tot vijf jaar in het beroep werkzaam is. Drie begrippen staan centraal in het beroepscompetentieprofiel: context en kerntaken opgesplitst in een aantal werkprocessen. De inhoud van een beroepscompetentieprofiel moet herkenbaar zijn voor het bedrijfsleven. Daarom worden deze profielen opgesteld in opdracht van of in samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven. Om het document een formele status te geven, is vaststelling door het georganiseerde bedrijfsleven noodzakelijk. Wat is de functie van een beroepscompetentieprofiel? Een beroepscompetentieprofiel kan verschillende functies vervullen. Binnen een branche kan het gebruikt worden voor verdere professionalisering van werknemers, voor de ontwikkeling van competentie-instrumenten en als voorlichtingsmateriaal. Daarnaast kan een beroepscompetentieprofiel dienen als input voor opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Het bedrijfsleven is immers afnemer van mbo-gediplomeerden, en is daarom in hoge mate richtinggevend voor de eisen die gesteld moeten worden aan deze gediplomeerden. Conform deze ketengedachte is het bedrijfsleven verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van beroepscompetentieprofielen. Kenniscentra ontwikkelen en onderhouden op basis van deze beroepscompetentieprofielen de opleidingseisen in de vorm van kwalificatiedossiers. Dit gebeurt in samenwerking met vertegenwoordigers van sociale partners en onderwijs. Het onderwijs ontwikkelt op basis van de kwalificatiedossiers concrete opleidingen en examens. Indeling van het beroepscompetentieprofiel De informatie over het beroep is verdeeld over drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat de context van het beroep: algemene informatie, loopbaanontwikkelingen en trends en innovaties. Het tweede hoofdstuk geeft een overzicht van de hoofdtaken en werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar (kerntaken en werkprocessen). Een uitwerking van deze werkzaamheden komt in hoofdstuk 3 aan bod. Bij het benoemen van de competenties wordt gebruik gemaakt van het Competentiemodel kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven powered by SHL, ten einde de vertaling van dit BCP naar een kwalificatiedossier te vereenvoudigen. BCP Scootertechnicus

4 Colofon Ontwikkeld door In opdracht van Verantwoording Innovam OOMT Vastgesteld door: OOMT Bestuur Op: 13 mei 2013 Te: Houten Brondocumenten Personeelsbehoefte Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche BCP Scootertechnicus

5 1 Algemene informatie over het beroep In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. 1.1 Mogelijke functiebenamingen Scootertechnicus Scootermonteur Motorscootertechnicus 1.2 Beschrijving van het beroep Werkomgeving Typerende beroepshouding De scootertechnicus werkt voornamelijk in de werkplaats van scooterbedrijven. In de kleinere scooterbedrijven werkt de scootertechnicus zowel in de werkplaats als in de verkoop. In de werkplaats werkt hij vooral zelfstandig. Buiten de werkplaats heeft hij contact met collega s, af en toe met klanten voor bijvoorbeeld het geven van een technische uitleg of over de uitgevoerde werkzaamheden. Over het algemeen hebben scootertechnici geen contact met handelaren, leveranciers, importeurs of fabrikanten. De scootertechnicus is leergierig, klantvriendelijk, service- en oplossingsgericht. Hij werkt systematisch, toont inzet, kan geconcentreerd werken en zijn aandacht bij het werk houden. De scootertechnicus heeft een commerciële instelling maar is ook kostenbewust naar de klant toe. Hij is geïnteresseerd in zijn werk, heeft (technische) kennis van het product (waar hij aan werkt) en weet waar hij over praat. Een scootertechnicus is communicatief vaardig en kan goed luisteren, samenvatten en doorvragen. De klant zegt soms iets terwijl hij iets anders bedoelt. Hij kan uitleggen wat de klant verwacht en dit bevestigen. Rol en verantwoordelijkheden De scootertechnicus werkt zelfstandig en is in de werkplaats eindverantwoordelijk voor zijn uitgevoerde werkwerkzaamheden. In kleinere scooterbedrijven is hij allround inzetbaar en verantwoordelijk voor alle bedrijfsprocessen in de werkplaats, de verkoop en het magazijn. Hij ondersteunt collega s bij het op tijd af krijgen van werkopdrachten. Voor zijn eigen werk legt hij verantwoording af aan zijn leidinggevende. De scootertechnicus voert zijn werkzaamheden uit volgens de arbo- en milieu eisen en de voorschriften van het bedrijf. Een scootertechnicus begeleidt leerlingen en geeft hen instructies zodat zij verder kunnen met hun werk. Hij bepaalt voor zichzelf en de leerling met welke werkopdracht wordt gestart. BCP Scootertechnicus

6 Complexiteit De scootertechnicus is niet alleen technisch maar ook commercieel sterk. De scootertechnicus is in staat een breed aantal taken uit te oefenen, des te meer in kleinere scooterbedrijven. Het werken is minder routinematig dan bijvoorbeeld in een autobedrijf. De scootertechnicus kan zelf de afweging maken of hij een probleem meldt bij een collega of dit zelf oplost. Hij vraagt door aan de klant om het exacte probleem te achterhalen en adviseert de klant over de kosten van de reparatie. Steeds meer krijgt de scootertechnicus te maken met 4-takt scooters in de werkplaats. Het principe van de 4-takt scooter is een complexer principe dan de 2-takt scooter. Het is complexer om aan te werken en vraagt meer werk bij het uitvoeren van het onderhoud. Bepaalde onderdelen van motoren moet de scootertechnicus reviseren. Dit vraagt geconcentreerd, precies en secuur werken. Het nameten van bewerkte onderdelen is arbeidsintensief waarbij een spanningsveld bestaat tussen beschikbare tijd en de kwaliteit van het werk. Tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden krijgt de scootertechnicus te maken met de afweging of in verband met de tijd en het arbeidsloon een onderdeel te vervangen of te herstellen. Wettelijke beroepsvereisten Branchevereisten Nederlands en (moderne) vreemde talen Geen Geen De scootertechnicus beheerst de Nederlandse taal en straalt daarmee representativiteit en professionaliteit uit voor het bedrijf. Verder draagt het bij aan goede communicatie in het bedrijf. Hij luistert en vraagt (door) wanneer de klant een probleem of klacht heeft. De klant weet niet altijd goed zijn probleem/de klacht te omschrijven. Door goed te luisteren en (door) te vragen weet de scootertechnicus het verwachtingspatroon van de klant duidelijk uit te leggen. De scootertechnicus past zijn kennis van de Nederlandse taal toe bij het lezen en begrijpen van elektrische schema s, reparatiehandleidingen en montage-instructies (bijvoorbeeld voor kleppen te stellen). Ook beheerst hij schriftelijk de Nederlandse taal en weet duidelijk te schrijven op bijvoorbeeld werkbonnen of werkorders. In een scooterbedrijf krijgt de scootertechnicus te maken met de Engelse en Duitse taal. In de werkplaats heeft de scootertechnicus te maken met reparatiehandleidingen, montage-instructies en testapparatuur die in de Engelse en Duitse taal zijn. Rekenen/ wiskunde Voor de scootertechnicus komen rekenen en wiskunde dagelijks terug in de werkplaats en in de verkoop. In de werkplaats komen rekenen en wiskunde voor bij het reviseren. Hij berekent bijvoorbeeld maten en toleranties van (te bewerken) onderdelen. In de verkoop past hij zijn kennis toe bij het opstellen en narekenen van een prijscalculatie BCP Scootertechnicus

7 voor de klant. In de prijscalculatie berekent hij de prijs van de gebruikte materialen en het arbeidsloon. 1.3 Loopbaanperspectief De Scootertechnicus kan doorgroeien op basis van ervaring naar de functie van: Eerste monteur (Eerste Scootertechnicus) 1.4 Trends en innovaties Hieronder worden relevante ontwikkelingen voor het beroep beschreven. Trends en innovaties geven aan in hoeverre het beroep nog kan veranderen onder invloed van vernieuwingen. Het gaat hierbij om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in wetgeving en overheidsregulering en ontwikkelingen in de beroepsuitoefening zelf (b.v. technologische veranderingen of marktontwikkelingen in de sector). Arbeidsmarkt Het arbeidsmarktperspectief hangt sterk samen met conjuncturele en technologische trends. Met name technologische en fiscale ontwikkelingen zorgen voor een continu proces van innovatief denken en handelen. Voor actuele gegevens over de arbeidsmarkt en trends en ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche verwijzen we u naar: Gegevens over BPV plaatsen zijn te vinden op: en De bedrijvenregisters waarin alle beschikbare BPV-plaatsen zijn opgenomen zijn te vinden via Wetgeving en regelgeving De scootertechnicus werkt volgens de geldende arbo-, milieuen veiligheidseisen. In de werkplaats is hij verplicht veiligheidsschoenen te dragen. De scootertechnicus is verplicht een rijbewijs te bezitten wanneer hij op de openbare weg rijdt. Het is verstandig sieraden af te doen en lang haar in een staart te hebben. BCP Scootertechnicus

8 Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening In de werkplaats heeft de scootertechnicus meer te maken met scooters die worden gebruikt voor woon-werkverkeer. Dit betekent ook dat de klant de scooter niet lang kwijt kan zijn. De klant kijkt kritischer naar prijs/kwaliteit. Mensen letten beter op wat ze uitgeven. De uitgevoerde werkzaamheden moeten goed zijn maar ook de prijs moet goed zijn. Om vertrouwen te krijgen wil de klant (letterlijk) meer betrokken worden bij het uitgevoerde werk. Laten zien en uitleggen waarom bepaalde werkzaamheden zijn uitgevoerd is belangrijker geworden. De afgelopen jaren zijn meer goedkopere scooters op de markt gebracht. Het verschil in prijs/kwaliteit is groot geworden. Goedkopere scooters zijn minder van kwaliteit waar gemiddeld langer aan gewerkt moet worden. Het is belangrijk de klant van te voren goed te informeren over de (extra) kosten die de reparatie met zich mee kan brengen. De 4-takt scooter is niet meer weg te denken uit de werkplaats. Klanten willen geen 2-takt scooter meer die onzuinig en niet milieuvriendelijk is. Sporadisch krijgt de scootertechnicus in de werkplaats te maken met een elektrische scooter. De meeste klanten laten de elektrische scooter (nog) links liggen. De elektrische scooter is duur en de prijs/kwaliteit is niet goed genoeg voor de klant. De actieradius en de levensduur van de accu is vaak niet wat de fabrikant beloofd. BCP Scootertechnicus

9 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de kerntaken en werkprocessen kenmerkend voor het beroep. Een kerntaak is een kenmerkende taak binnen de beroepsuitoefening. Het betreft een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar omvang, tijdsbeslag, frequentie en/of belang. Een werkproces is een afgebakend onderdeel van een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind, heeft een resultaat en wordt kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. De werkprocessen worden in handelingen beschreven opdat duidelijk is wat de beroepsbeoefening inhoudt. Scootertechnicus Kerntaak Werkproces Kerntaak 1 Stelt diagnose en voert reparatie uit 1.1 Neemt scooter aan 1.2 Bereidt reparatie voor en stelt diagnose 1.3 Voert reparatie uit 1.4 Reviseert delen van de motor 1.5 Rondt reparatie af Kerntaak 2 Voert klein en groot onderhoud uit 2.1 Neemt scooter aan 2.2 Bereidt onderhoud voor en voert inspectie uit 2.3 Voert onderhoudsbeurt uit 2.4 Rondt onderhoud af Kerntaak 3 Maakt scooters afleveringsklaar en monteert accessoires 3.1 Maakt scooters afleveringsklaar 3.2 Monteert accessoires op scooters Kerntaak 4 Verkoopt scooters en onderdelen 4.1 Voert verkoop- en adviesgesprekken 4.2 Houdt voorraad bij BCP Scootertechnicus

10 3 Beschrijving van de kerntaken In dit hoofdstuk zijn de verschillende kerntaken in dit beroepscompetentieprofiel beschreven. Daarnaast worden in de rechterkolom de werkprocessen benoemd en resultaten die een werkproces moet opleveren 3.1 Kerntaak 1 Stelt diagnose en voert reparatie uit Kerntaak 1 Stelt diagnose en voert reparatie uit Werkprocessen bij kerntaak Neemt scooter aan De scootertechnicus staat de klant te woord. Hij luistert (goed) naar de klacht/het probleem van de klant en vraagt door bij onduidelijkheid. Ook weet hij de klacht/het probleem duidelijk en begrijpelijk aan de klant uit te leggen. Hij neemt de scooter aan en noteert de uit te voeren werkzaamheden op de werkorder/werkbon. Hij bepaalt of de reparatie onder garantie valt en plant de aangemaakte werkorder/werkbon in. In aanwezigheid van de klant geeft hij een schatting van de verwachtte reparatiekosten. Hij vraagt de klant of hij nog vragen heeft. Heeft kennis van planningsmethoden Heeft kennis van garantievoorwaarden Kan luisteren, samenvatten en doorvragen Kan onderzoeken Kan een prijscalculatie opstellen De scootertechnicus neemt kennis van de werkopdracht. Eventueel maakt hij een proefrit. Hij rijdt de scooter op de hefbrug en selecteert het benodigde gereedschap. Benodigde onderdelen haalt hij op in het magazijn. Wanneer de benodigde onderdelen niet voorradig zijn noteert hij deze op de bestellijst/of in het bestelsysteem of besteld de onderdelen direct. Door te voelen, te ruiken, te testen, te meten en het storingsgeheugen uit te lezen bepaalt de scootertechnicus de oorzaak van de storing. Hij noteert zijn bevindingen op de werkorder. Hij bepaalt of en welk onderdeel vervangen moet worden. Bijzonderheden geeft hij door aan leidinggevende (hij of zijn leidinggevende neemt contact op met de klant voor toestemming van de reparatie). 1.2 Bereidt reparatie voor en stelt diagnose Heeft kennis van Arbo regels en bedrijfsvoorschriften Heeft kennis van gereedschappen en materialen Heeft kennis van onderhoudschecklists Heeft kennis van voorraadbeheer Kan meet, controle- en testapparatuur gebruiken Kan onderzoeken Kan bevindingen toelichten Kan bestellingen plaatsen BCP Scootertechnicus

11 De scootertechnicus voert (eenvoudige) reparaties uit. Hij demonteert en monteert (onder)delen van de scooter. Hij vervangt en/of repareert defecte (onder)delen. Reparaties aan de scooter voert hij uit volgens de reparatiehandleiding en/of de geldende voorschriften van het bedrijf. Wanneer de scootertechnicus tijdens de reparatie te maken krijgt met onvoorziene werkzaamheden meldt hij dit (eventueel) bij zijn leidinggevende of neemt contact op met de klant. Heeft kennis van de geldende voorschriften Heeft kennis van gereedschappen en materialen Kan gereedschappen gebruiken Kan bevindingen toelichten De scootertechnicus reviseert (onder)delen van de motor. Hij demonteert en monteert (onder)delen van de motor. Hij beoordeelt visueel (onder)delen van de motor. Hij meet toleranties aan de motor. Hij voert een vloeistofdichtheidsmeting aan de cilinderkop uit. De scootertechnicus bepaalt of de cilinderkop zelf gereviseerd kan worden of niet. Het boren en honen van cilinders wordt meestal uitbesteed. De scootertechnicus noteert de oorzaak en geeft (een schatting van) de kosten van de revisie aan. De scootertechnicus of zijn leidinggevende neemt contact op met de klant voor toestemming van de revisie. 1.3 Voert reparatie uit 1.4 Reviseert delen van de motor Heeft kennis van meet- en slijpgereedschappen Kan onderzoeken Kan analyseren Kan meet, controle- en testapparatuur gebruiken Kan (delen) van motoren bewerken Kan veilig, geordend en vakkundig werken Kan een prijscalculatie opstellen De scootertechnicus voert een eindcontrole uit aan de scooter. Hij maakt de scooter klaar voor aflevering. Hij noteert de uitgevoerde werkzaamheden, de gebruikte onderdelen en de gewerkte tijd op de werkorder/werkbon. Hij reinigt en ruimt het gebruikte gereedschap en werkplek op. Hij geeft aan zijn leidinggevende aan dat de scooter gereed is of neemt zelf contact met de klant op. 1.5 Rondt reparatie af Heeft kennis van de geldende voorschriften Heeft kennis van het uitvoeren van een eindcontrole Kan veilig, geordend en vakkundig werken Kan zijn bevindingen toelichten Kan rapporteren Competenties die nodig zijn om kerntaak 1 goed uit te voeren: Samenwerken en overleggen Vakdeskundigheid toepassen Materialen en middelen inzetten BCP Scootertechnicus

12 Op de behoeften en verwachtingen van de klant inspelen Kwaliteit leveren Instructies en procedures volgen BCP Scootertechnicus

13 3.2 Kerntaak 2 Voert klein en groot onderhoud uit Kerntaak 2 Voert klein en groot onderhoud uit Werkprocessen bij kerntaak Neemt scooter aan De scootertechnicus staat de klant te woord. Hij neemt de scooter van de klant aan. Hij doet een voorinspectie aan de scooter en schat de onderhoudskosten in. Hij neemt de klantgegevens op, maakt een werkorder/werkbon aan, stemt afspraken met de klant af en plant de werkzaamheden in. Hij vraagt of de klant nog vragen heeft. Hij controleert of de onderdelen voor de onderhoudsbeurt voorradig zijn (wanneer de benodigde onderdelen niet voorradig zijn noteert hij deze op de bestellijst/of in het bestelsysteem of besteld de onderdelen direct). Heeft kennis van voorraadbeheer Heeft kennis van planningsmethoden Kan luisteren, samenvatten en doorvragen Kan onderzoeken Kan een prijscalculatie opstellen Kan bestellingen plaatsen De scootertechnicus neemt kennis van de werkopdracht. Hij voert eventueel een proefrit uit. Hij rijdt de scooter op de hefbrug. Selecteert het benodigde gereedschap en pakt de (klaargezette) benodigde onderdelen uit het magazijn. Visueel, auditief en met behulp van testapparatuur controleert hij bijvoorbeeld de verlichting, de banden, de remmen etc. van de scooter. Bijzonderheden noteert hij op de werkorder/werkbon. Hij koppelt de werkorder/werkbon terug naar zijn leidinggevende, of neemt zelf contact op met de klant voor toestemming van de reparatie. 2.2 Bereidt onderhoud voor en voert inspectie uit Heeft kennis van gereedschappen en materialen Heeft kennis van onderhoudschecklists Kan analyseren Kan meet, controle- en testapparatuur gebruiken Kan informatiebronnen raadplegen Kan zijn bevindingen toelichten Kan rapporteren De scootertechnicus voert een kleine of grote onderhoudsbeurt aan de hand van een checklist uit. Hij demonteert en monteert delen van de scooter en vervangt filters, ververst vloeistoffen en smeert bewegende delen. Bij een 4-takt scooter stelt hij de kleppen. 2.3 Voert onderhoudsbeurt uit Heeft kennis van Arbo regels en bedrijfsvoorschriften Heeft kennis van de geldende voorschriften Heeft technische kennis van scooters Heeft kennis van gereedschappen en materialen Heeft kennis van reinigings- en smeermiddelen BCP Scootertechnicus

14 Kan gereedschappen gebruiken Kan onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan scooters De scootertechnicus voert (zelfstandig) een eindcontrole uit. Hij noteert de gebruikte onderdelen, de uitgevoerde werkzaamheden en de gewerkte tijd op de werkorder/ werkbon. Aandachtspunten bij een volgende inspectie noteert hij op de werkorder. Zijn werkplek en het gebruikte gereedschap reinigt hij en ruimt hij op. Hij geeft aan zijn leidinggevende aan dat de scooter gereed is (of hij neemt zelf contact op met de klant). Hij zorgt dat de scooter netjes klaar staat en afgeleverd wordt aan de klant. 2.4 Rondt onderhoud af Heeft kennis van de geldende voorschriften Kan veilig, geordend en vakkundig werken Kan zijn bevindingen toelichten Kan rapporteren Competenties die nodig zijn om kerntaak 2 goed uit te voeren: Samenwerken en overleggen Vakdeskundigheid toepassen Materialen en middelen inzetten Op de behoeften en verwachtingen van de klant inspelen Kwaliteit leveren Instructies en procedures volgen BCP Scootertechnicus

15 3.3 Kerntaak 3 Maakt scooters afleveringsklaar en monteert accessoires Kerntaak 3 Maakt scooters afleveringsklaar en monteert accessoires De scootertechnicus maakt nieuwe en gebruikte scooters afleveringsklaar. Hij neemt kennis van de werkorder/ werkbon en haalt de scooter op. Bij een nieuwe scooter controleert hij het type, de uitvoering, de kleur en het chassisnummer. Hij controleert de scooter op beschadigingen, trekt bouten en moeren na, controleert vloeistoffen, banden, remmen, verlichting en tankt de scooter af. Hij verwijdert beschermingsmateriaal, monteert de kentekenplaat en zorgt dat de scooter netjes en schoon kan worden afgeleverd aan de klant. Bij een gebruikte scooter voert hij (indien nodig) een onderhoudsbeurt uit en reinigt hij de scooter. Het afleveringsklaarmaken voert de scootertechnicus uit volgens een afleveringschecklist/geldende voorschriften van het bedrijf. Op de werkorder/werkbon noteert hij de uitgevoerde werkzaamheden, de gebruikte onderdelen en de gewerkte tijd. De werkplek en de gebruikte gereedschappen ruimt hij op. Werkprocessen bij kerntaak Maakt scooters afleveringsklaar Heeft kennis van afleveringschecklists Heeft kennis van de geldende voorschriften Heeft technische kennis van scooters Kan meet, controle- en testapparatuur gebruiken Kan zijn bevindingen toelichten Kan veilig, geordend en vakkundig werken Kan rapporteren De scootertechnicus monteert volgens montage-instructies accessoires op nieuwe en gebruikte scooters. Hij neemt kennis van de werkorder/werkbon. Hij haalt de scooter (en de onderdelen en/of accessoires) op en monteert deze volgens de montage-instructies. Het komt voor dat hij accessoires en delen van de scooter bewerkt om accessoires te kunnen monteren. Hij controleert of de aanpassingen en het op- of inbouwen van de accessoire(s) naar behoren zijn uitgevoerd. Op de werkorder/werkbon noteert hij de uitgevoerde werkzaamheden, de gebruikte onderdelen en de gewerkte tijd. De werkplek en de gebruikte gereedschappen ruimt hij op. 3.2 Monteert accessoires op scooters Heeft kennis van vormen van materiaalbewerking Heeft kennis van de geldende voorschriften Kan meet, controle- en testapparatuur gebruiken Kan gereedschappen gebruiken Kan veilig, geordend en vakkundig werken Kan rapporteren Competenties die nodig zijn om kerntaak 3 goed uit te voeren: BCP Scootertechnicus

16 Samenwerken en overleggen Vakdeskundigheid toepassen Materialen en middelen inzetten Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen BCP Scootertechnicus

17 3.4 Kerntaak 4 Verkoopt scooters en onderdelen Kerntaak 4 Verkoopt scooters en onderdelen Werkprocessen bij kerntaak Voert verkoop- en De scootertechnicus begroet de klant bij binnenkomst. Hij adviesgesprekken inventariseert de wensen, behoeften en verwachtingen van de klant. Hij adviseert over de aanschaf van een scooter, kleding, accessoires, verzekeringen, garantie, lease en financieringen. Hij vertaalt de wensen en behoeften in opties en accessoires die mogelijk zijn op de scooter. Hij stelt eventueel de waarde van de inruilscooter vast en stelt een offerte op. Om tot verkoop te komen onderhandelt hij over de prijs. Hij benoemt de voordelen en weerlegt argumenten van de klant. Bij een verkoop zet hij de offerte om in een verkoopovereenkomst en rekent met de klant af. Met de klant maakt hij een afspraak voor aflevering. In de winkel zorgt hij voor (juiste) prijzen bij de producten. Hij zorgt ook voor voldoende aanwezig foldermateriaal. Hij maakt de showroom schoon en stoft scooters af. Heeft kennis van (beschikbare) modellen, opties en accessoires Heeft kennis van de waarde van fietsen Heeft kennis van verkooptechnieken Heeft kennis van bestelprocedures Kan wensen en behoeften van de klant vertalen naar het (beschikbare) aanbod van producten en diensten Kan onderhandelen Kan overtuigen Kan bestellingen plaatsen Kan een showroom inrichten Kan een showroom onderhouden De scootertechnicus houdt de voorraad in de winkel en het magazijn bij. Hij plaatst tijdig bestellingen, controleert binnengekomen goederen, haalt eventueel scooters bij klanten of leveranciers op, slaat de goederen op en boekt deze in. 4.2 Houdt Voorraad bij Heeft kennis van bestelprocedures Heeft kennis van voorraadbeheer Kan bestellingen plaatsen Competenties die nodig zijn om kerntaak 4 goed uit te voeren: Relaties opbouwen en netwerken Vakdeskundigheid toepassen Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Ondernemend en commercieel handelen BCP Scootertechnicus

Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel

Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2

Nadere informatie

Fietstechnicus Beroepscompetentieprofiel

Fietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Fietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Eerste Scootertechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3

Eerste Scootertechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3 Eerste Scootertechnicus Beroepscompetentieprofiel Niveau 3 Februari 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel

Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2 Beschrijving van

Nadere informatie

Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Eerste Fietstechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3

Eerste Fietstechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3 Eerste Fietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Niveau 3 Februari 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen in

Nadere informatie

Eerste Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3

Eerste Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3 Eerste Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Niveau 3 December 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 1. Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke gebruikte functiebenamingen...

Nadere informatie

Verkoper Motorfietsen Beroepscompetentieprofiel

Verkoper Motorfietsen Beroepscompetentieprofiel Verkoper Motorfietsen Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Aftersalesmanager Beroepscompetentieprofiel

Aftersalesmanager Beroepscompetentieprofiel Aftersalesmanager Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2

Nadere informatie

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan motorfiets voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud aan een motorfiets, met daarbij

Nadere informatie

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines)

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) Keuzedeel mbo Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0398 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht voor De ontvangt de opdracht om onderhoud uit te voeren aan een fiets. Deze ontvangt hij vaak direct van de klant, zonder tussenkomst

Nadere informatie

Voertuigen voor mindervalide gebruikers

Voertuigen voor mindervalide gebruikers Keuzedeel mbo Voertuigen voor mindervalide gebruikers gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0122 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Sectorkamer

Nadere informatie

Fietstechniek. Crebonr » Fietstechnicus (Crebonr ) Profiel van kwalificatiedossier: Geldig vanaf

Fietstechniek. Crebonr » Fietstechnicus (Crebonr ) Profiel van kwalificatiedossier: Geldig vanaf Profiel van kwalificatiedossier: Fietstechniek Crebonr. 23105» Fietstechnicus (Crebonr. 25231) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein Mobiliteit en voertuigen (Crebonr. 79060) Penvoerder: Sectorkamer

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan personenauto voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud (onder onderhoud worden overigens

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4 Verkoopt producten en diensten en koopt ze in Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus Crebocode 95442, dossier 2013-2014 ROC: Bedrijf: Naam Deelnemer: Inleiding Bij dit

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Voertuigen en mobiele werktuigen

Voertuigen en mobiele werktuigen Profiel van kwalificatiedossier: Voertuigen en mobiele werktuigen Crebonr. 23109» Autotechnicus (Crebonr. 25242) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein Mobiliteit en voertuigen (Crebonr. 79060) Penvoerder:

Nadere informatie

Basisvaardigheden metaalbewerken

Basisvaardigheden metaalbewerken Keuzedeel mbo Basisvaardigheden metaalbewerken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0368 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Paritaire

Nadere informatie

Werkplaatschef Schadeherstel Beroepscompetentieprofiel

Werkplaatschef Schadeherstel Beroepscompetentieprofiel Werkplaatschef Schadeherstel Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 5 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving van

Nadere informatie

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten... 3 1 Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 4 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Voertuigen en mobiele werktuigen

Voertuigen en mobiele werktuigen Profiel van kwalificatiedossier: Voertuigen en mobiele werktuigen Crebonr. 23109» Technisch Specialist Personenauto's (Crebonr. 25249) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein Mobiliteit en voertuigen

Nadere informatie

Operator AGF industrie

Operator AGF industrie Operator AGF industrie Beroepscompetentieprofiel 1 april 2009 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Beschrijving van het

Nadere informatie

Voertuigen en mobiele werktuigen

Voertuigen en mobiele werktuigen Profiel van kwalificatiedossier: Voertuigen en mobiele werktuigen Crebonr. 23109» Eerste Autotechnicus (Crebonr. 25244) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein Mobiliteit en voertuigen (Crebonr. 79060)

Nadere informatie

Partsmanager Beroepscompetentieprofiel. December 2014

Partsmanager Beroepscompetentieprofiel. December 2014 Partsmanager Beroepscompetentieprofiel December 2014 Inhoudsopgave Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Colofon... 5 1Algemene informatie over het beroep... 6 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl 1 Opleiding: Eerste Autotechnicus Niveau: 3 Opleidingsduur: 4800 SBU EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25244 Leerweg: bol/bbl Cohort: 2016 2019 Sector: T en V Team: MCT 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke

Nadere informatie

Fietstechniek. Crebonr » Eerste Fietstechnicus (Crebonr ) Profiel van kwalificatiedossier: Geldig vanaf

Fietstechniek. Crebonr » Eerste Fietstechnicus (Crebonr ) Profiel van kwalificatiedossier: Geldig vanaf Profiel van kwalificatiedossier: Fietstechniek Crebonr. 23105» Eerste Fietstechnicus (Crebonr. 25230) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein Mobiliteit en voertuigen (Crebonr. 79060) Penvoerder: Sectorkamer

Nadere informatie

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken Keuzedeel mbo Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0015 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Kerntaak 2: Voert reparaties uit aan personenauto's

Kerntaak 2: Voert reparaties uit aan personenauto's Kerntaak 2: Voert reparaties uit aan personenauto's Werkproces 2.1: Bereidt reparatieopdracht aan personenauto voor De noodzaak tot een reparatie kan bij een inspectiebeurt aan het licht komen of bij spontaan

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan motorfiets voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud aan een motorfiets, met daarbij

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De allround monteur krijgt zijn opdracht van zijn leidinggevende en verzamelt op basis

Nadere informatie

RES J K L M S T. 1.1 Werkproces: Bereidt onderhoudsopdracht aan bedrijfsauto voor. De deelnemer volgt de instructies/voorschriften in checlists en

RES J K L M S T. 1.1 Werkproces: Bereidt onderhoudsopdracht aan bedrijfsauto voor. De deelnemer volgt de instructies/voorschriften in checlists en 1.1 Werkproces: Bereidt onderhoudsopdracht aan bedrijfsauto voor De deelnemer volgt de instructies/voorschriften in checlists en fabrieksdocumentatie op De deelnemer kiest: geschikte materialen/onderdelen

Nadere informatie

Zorgmedewerker Schoonmaaksector Beroepscompetentieprofiel

Zorgmedewerker Schoonmaaksector Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Zorgmedewerker Schoonmaaksector Beroepscompetentieprofiel Vastgesteld op 29 juni 2010 Inhoudsopgave definitieve versie...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving

Nadere informatie

Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen

Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen Keuzedeel mbo Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0190 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De monteur ontvangt zijn werkopdrachten van zijn direct leidinggevende. De monteur

Nadere informatie

Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan

Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan Werkproces 1.1: Analyseert het probleem De medewerker uurwerktechniek luistert goed naar de probleembeschrijving van de klant van het uurwerk en vraagt eventueel

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties.

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden. De samenbouwer leest na de ontvangen een werkopdracht van zijn

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Fietstechnicus

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Fietstechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Fietstechnicus Crebo 95442, cohort 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 4 Wat moet je beheersen?... 6 Eindoordeel BPV,

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

1. Algemene informatie over kwalificatie

1. Algemene informatie over kwalificatie 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving Typerende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker expeditie

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker expeditie Beroepscompetentieprofiel Medewerker expeditie 1 Beroepscompetentieprofiel Medewerker expeditie Algemene informatie datum: januari 2012 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Operator in de vleeswarenindustrie

Operator in de vleeswarenindustrie Operator in de vleeswarenindustrie Beroepscompetentieprofiel 1 april 2009 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

Logistiek in het MKB

Logistiek in het MKB Keuzedeel mbo Logistiek in het MKB gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0062 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Sectorkamer Mobiliteit,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Horeca-assistent. Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013

Beroepscompetentieprofiel. Horeca-assistent. Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013 Beroepscompetentieprofiel Horeca-assistent Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013 BCP Horeca-assistent Pagina 1/12 Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten...

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 2, crebo 94272 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Aftersales Mobiliteitsbranche

Kwalificatiedossier Aftersales Mobiliteitsbranche Kwalificatiedossier Aftersales Mobiliteitsbranche Deze verkorte uitgave bevat de belangrijkste onderdelen uit het kwalificatiedossier Aftersales Mobiliteitsbranche. In het kwalificatiedossier staat wat

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan personenauto voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud aan een personenauto. In de

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Technicus mobiele werktuigen

Beroepscompetentieprofiel Technicus mobiele werktuigen Beroepscompetentieprofiel Technicus mobiele werktuigen Ontwikkeld door: Fundeon Vastgesteld: 23 oktober 2014 Sociale partners: Bouwend Nederland, HZC en CNV vakmensen Inhoudsopgave 1. Typering beroep...

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Fietstechniek

Kwalificatiedossier Fietstechniek Kwalificatiedossier Fietstechniek Deze verkorte uitgave bevat de belangrijkste onderdelen uit het kwalificatiedossier Fietstechniek. In het kwalificatiedossier staat wat een MBO-leerling moet beheersen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De eerste monteur werktuigkundige installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Verantwoording vertaling kwalificatiedossier naar beoordelingscriteria

Verantwoording vertaling kwalificatiedossier naar beoordelingscriteria Inhoud Verantwoording vertaling kwalificatiedossier naar beoordelingscriteria Kwalificatiedossier Assistent Mobiliteitsbranche crebo 93740/93742 Uitstroom Assistent Mobiliteitsbranche crebo 93742 Toetsvorm

Nadere informatie

Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel

Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 5 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

CMV volleybaltrainer 2

CMV volleybaltrainer 2 MV volleybaltrainer 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Fietstechniek Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 SBU EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25231 Leerweg: bbl Cohort: 2016 2018 Sector: T en V Team: MCT 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroepspecifieke

Nadere informatie

Schadecalculator Beroepscompetentieprofiel

Schadecalculator Beroepscompetentieprofiel Schadecalculator Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 5 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving van het beroep...

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Monteur werktuigbouw binnendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

DTP-er Beroepscompetentieprofiel

DTP-er Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB DTP-er Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten... 3 1 Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Mogelijke functiebenamingen...4

Nadere informatie

Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder

Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder Keuzedeel mbo Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0090 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: De paritaire commissie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: juni 2011 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Kenteq d.d Landbouwmechanisatie d.d

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Kenteq d.d Landbouwmechanisatie d.d Beroepstypering Technicus Landbouwtechnische- en mobiele werktuigen en installaties Algemene informatie datum:11 april 2005 versie:01 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2 walificatieprofiel Squash rainer 2 In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Elektrisch wikkelen. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo

Keuzedeel mbo. Elektrisch wikkelen. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Keuzedeel mbo Elektrisch wikkelen behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Penvoerder: kenteq Ontwikkeld door: Kenteq, afdeling Kwalificatiestructuur Gelegitimeerd door: Paritaire commissie Kenteq

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Betonboorder

Beroepscompetentieprofiel. Betonboorder Beroepscompetentieprofiel Vastgesteld: 27 september 2007 Ontwikkeld door: Fundeon Sociale Partners: Branchevereniging Boorinfo, FNV, CNV Inhoudsopgave 1. Typering beroep...3 2. Loopbaanperspectief...4

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Fijn constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 6 december 2002 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Aftersales Mobiliteitsbranche Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Aftersales Mobiliteitsbranche Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Aftersales Mobiliteitsbranche Profiel(en): Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Entree Assistent dienstverlening en zorg - niveau 1 Assistent procestechniek - niveau 1 Assistent bouwen, wonen en onderhoud - niveau

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIFICATIEPROFIEL Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker ontvangst en opslag

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker ontvangst en opslag Beroepscompetentieprofiel Medewerker ontvangst en opslag 1 Beroepscompetentieprofiel Medewerker ontvangst en opslag Algemene informatie datum: januari 2012 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Onderhoudsmonteur Installatietechniek niveau 2, crebo 95472 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden

Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden Werkproces 1.1: Werkopdracht voorbereiden De ontvangt de werkopdracht en aanvullende instructies van zijn leidinggevende betreffende het leggen of onderhouden

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel

Beroepscompetentieprofiel Beroepscompetentieprofiel Technisch Specialist Verbrandingsmotoren Niveau 4 Nieuwegein, mei 2011 Beroepscompetentieprofiel Technisch Specialist Verbrandingsmotoren Inhoud WAT IS EEN BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL?...

Nadere informatie

Netwerkbeheerder Beroepscompetentieprofiel

Netwerkbeheerder Beroepscompetentieprofiel Netwerkbeheerder Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Wat is een beroepscompetentieprofiel?... 3 Wat is de functie van een beroepscompetentieprofiel?... 3 Waarom een format beroepscompetentieprofiel?...

Nadere informatie

Outdoor basic - aanleg

Outdoor basic - aanleg Outdoor basic - aanleg Kerntaken Werkprocessen 1 Legt natuur en leefomgeving aan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden Voert grond verzet uit Legt rioleringssystemen/drainage

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer: 90111 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur woning

BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur woning BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur woning Kerntaak B1- Installeert werktuigkundige installaties De eerste monteur woning monteur werkt

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Gemotoriseerde Tweewielers

Kwalificatiedossier Gemotoriseerde Tweewielers Kwalificatiedossier Gemotoriseerde Tweewielers Deze verkorte uitgave bevat de belangrijkste onderdelen uit het kwalificatiedossier Gemotoriseerde Tweewielers. In het kwalificatiedossier staat wat een MBO-leerling

Nadere informatie

Autoruitherstelspecialist Beroepscompetentieprofiel

Autoruitherstelspecialist Beroepscompetentieprofiel Autoruitherstelspecialist Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 5 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving van het

Nadere informatie