User Interface Design and Evaluation Samenvatting Tentamenstof

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "User Interface Design and Evaluation Samenvatting Tentamenstof"

Transcriptie

1 User Interface Design and Evaluation Samenvatting Tentamenstof Hoofdstuk 2: How to gather requirements: some techniques to use Er zijn 2 soorten observaties 1. Directe observatie (zelf gaan kijken): Voordelen: Makkelijk te ondernemen en levert vaak interessante data op Nadelen: Je ziet snel dingen over het hoofd 2. Indirecte Observatie (m.b.v. video of geluidsopname) Voordelen: Makkelijk later terug te kijken Nadelen: Kost veel tijd om te analyseren Er zijn 2 soorten interviews 1. Gestructureerd (Alle vragen vooraf vastgesteld) Voordelen: Makkelijker voor de interviewer, Weinig data analyse tijd Nadelen: Minder kans om de gebruiker interessante dingen te laten vertellen 2. Flexibel (Vooraf onderwerpen vastgesteld, maar geen vaste vragen/volgorde) Voordelen: Handig om achter de requirements te komen, Laat gebruiker veel vertellen Nadelen: Lastiger voor de interviewer, Veel data-analyse tijd Er zijn 2 vraagstructuren 1. Gesloten Vragen (vragen met 2 of meerdere vaste antwoordmogelijkheden) Checklist bijvoorbeeld Semantic Differential (Vragen met een statement die je een rating moet geven) 2. Open Vragen (vragen waarbij de gebruiker een open antwoord kan geven) Gesloten vragen zijn makkelijker te analyseren. De vragen moeten zo eenvoudig mogelijk zijn. Ook moeten ze duidelijk zijn, omdat je ze niet kan helpen bij het invullen. Zorg voor de mogelijkheid om opmerkingen te laten geven Hoofdstuk3: Finding out about the users and the domain 2 soorten gebruikers 1. Primary Users (of users) zijn de belangrijkste gebruikers van het system 2. Secondairy Users zijn andere mensen die in aanraking kunnen komen met het systeem Primary Users en Secondairy Users worden samen stakeholders genoemd Een gebruiker heeft user characteristics. Dit zijn eigenschappen van gebruikers die van belang zijn voor het systeem. Leeftijd en geslacht Cultuur Fysieke (on)mogelijkheden (ihb (kleuren)blindheid, doofheid enz) Educatieve achtergrond Computer-ervaring Motivatie en houding Dit in een tabel zetten heet het maken van een user profile. Deze user profile kan weer onderverdeeld worden in een aantal groepen. De resultaten uit dit onderzoek naar eisen kan worden omgezet in requirements. Voor bijvoorbeeld een gebruikersgroep van 65+ zou het handig zijn om grote knoppen kunnen gebruiken met grotere letters dan normaal. Als je de eigenschappen van een gebruikersgroep in een personage stopt krijg je een persona. Een persona heeft altijd een naam, zodat je hem tijdens het ontwerp makkelijk kan benoemen. 2 typen behoeften 1. Felt Needs zijn behoeften die gebruikers willen, maar niet weten dat het ook mogelijkheden zijn. 2. Expressed Needs zijn behoeften waarvan een gebruiker zegt dat hij/zij ze nodig hebben.

2 Hoofdstuk 4: Finding out about tasks and work Goal: Een te bereiken eindresultaat (en niets meer) Tasks: Activiteiten die moeten worden uitgevoerd om een goal te bereiken Actions: Een individuele operatie die gezet moet worden als deel van een taak Dus meerdere actions vormen een task en meerdere tasks vormen een goal Voor het maken van een taakbeschrijving zijn een aantaldingen van belang Verschilt de taak per gelegenheid? Hoe vaak wordt de taak uitgevoerd? Moet een gebruiker iets specifieks kunnen om de taak uit te voeren? Wordt de taak beïnvloed door de omgeving? Is de tijd die de taak kost belangrijk? Zijn er issues voor veiligheid? Wordt de taak alleen of gezamenlijk uitgevoerd? Wisselen de gebruikers wel eens tussen verschillende taken? Workflow Analysis: Hoe het werk wisselt per gebruiker/werkers? Job Analysis: Wat gebruikers naast de taak nog aan andere taken uitvoeren Artifacts: Objecten die gebruikt worden bij de prestatie van de taak TaskScenario s, Concrete Use Cases, Essential Use Cases en use scenario s Een task scenario is een klein verhaaltje hoe een gebruiker een system gebruikt en hoe het system reageert vanuit de ogen van de gebruiker. Een concrete use case is eigenlijk hetzelfde, maar dan zonder verhaaltje er omheen en alleen wat de user doet en hoe het systeem daarop reageert vanuit de ogen van de gebruiker. Een essential use case werkt op een meer abstract niveau en werkt vanuit het gezichtspunt van het systeem. Dus wat de gebruiker doet en hoe het systeem daarop reageer vanuit het oogpunt van het systeem. Een use scenario is weer hetzelfde als een task scenario, maar dan vanuit het oogpunt van de machine. Cognitieve Walkthrough Een cognitieve walkthrough is een soort expert-evaluatie techniek waarbij een aantal tasks zeer nauwkeurig worden geëvalueerd. Dit wordt in 4 stappen uitgevoerd 1. De gebruiker kiest een taak om uit te voeren en schrijft alle actions in de taak op. Voor elke taak worden dan de stappen 2 t/m 4 gevolgd en daarna de vragen a t/m c gesteld. 2. De gebruiker zoekt de actie op die hij moet uitvoeren om de taak uit te voeren 3. De gebruiker selecteert de actie waarvan hij denkt dat deze het best matched met wat hij wil doen. 4. De gebruiker bekijkt de systeemreactie en bedenkt of er voortgang is gemaakt bij het bereiken van het doel. De volgende 3 vragen worden gesteld aan de gebruiker a. Weet de gebruiker wat hij moet doen? Herinnert hij het zich uit zijn geheugen of herkent hij het direct? b. Wordt de geselecteerde actie goed geassocieerd met de uit te voeren taak? c. Weet de gebruiker na a afloop van de taak of hij de goede keus gemaakt heeft? Mental Model: Mensen hebben (onbewust) een model in hun hoofd van hoe de wereld eruit zou moeten zien wat ons helpt om te gaan met niet-vertrouwde situaties. 2 Soorten: 1. Structural Models: Een gebruiker heeft in zijn hoofd een idee van hoe een systeem zou moeten werken. 2. Functional Models: Een gebruiker heeft in zijn hoofd een idee van hoe een systeem zou moeten worden gebruikt.

3 Een aantal aspecten van de omgeving zijn van belang voor het gebruik van het systeem. De fysieke omgeving: Voldoende licht, comfortabele temperatuur, schoon, enz De veilige omgeving: Speciale kleren nodig, moet je je hoofd er bij hebben, enz? De sociale omgeving: Deadlines, Delen gebruikers gegevens? Vertrouwen gebruikers elkaar? Enz De organisatorische omgeving: Werktijden, Functies, Onderbrekingen, Management, enz De user-support omgeving Hoofdstuk5: Requirements gathering: knowledge of user interface design Design Principles: Abstracte handleidingen voor design die moeilijk te te passen zijn Design Rules: Vertaalde principles die makkelijker toegepast kunnen worden. Er zijn vele psychologische principles, 4 belangrijke worden toegelicht 1. Gebruikers zien wat ze verwachten te zien 2. Gebruikers hebben moeite om zich te focussen op meer dan 1 activiteit tegelijk 3. Een gestructureerde layout is makkelijker te begrijpen a. Proximity: Elementen die dicht bij elkaar zijn vormen al snel een groep b. Similarity: Elementen met dezelfde vorm/kleur horen bij elkaar c. Closure: Een incompleet element wordt gezien als compleet (we vullen het gat) d. Continuity: Mensen zien al snel vormen in rijtjes elementen e. Symmetry: Twee symmetrische figuren worden al snel als samenhangend gezien f. Figure-Ground-Segregation: Plaatjes worden onderscheden als figuur en achtergrond als er 2 gebieden zijn. 4. Herkennen is beter als herinneren Er zijn vele principes van ervaring, 3 belangrijke worden toegelicht 1. Visibility: Het moet logisch zijn waar een functie voor dient 2. Affordance: Het moet logisch zijn hoe een functie gebruikt wordt 3. Feedback: Het moet duidelijk zijn dat een functie gebruikt is Hoofdstuk 6: Thinking about requirements and describing them 2 soorten usability requirements 1. Kwalitatieve usability requirements Subjectieve eisen aan het system op een hoog niveau van abstractie. Voorbeelden zijn moet makkelijk te gebruiken zijn, of gebruikers moeten tevreden zijn 2. Kwantitatieve usability requirements De wat meer specifieke performance eisen (usability metrics) als completion tasks, errors, enz. Bij het ontwerpen van een product moet ook aan de gebruikers gedacht worden in de vorm van learnability (de tijd die nodig is om te leren omgaan met het systeem), throughput (de snelheid waarin een taak kan worden uitgevoerd en het aantal fouten dat gemaakt wordt), flexibility (of een systeem zich makkelijk kan aanpassen aan wat de gebruiker op dat moment doet) en attitude (zorgen dat een gebruiker positief tegenover het gebruik van het systeem staat). Tegenwoordig zijn deze dingen omgezet in een moderne view van usability. De belangrijkste eisen aan een systeem waaraan moet worden gedacht zijn effectiviteit, efficiëntie, aannemelijk (moet plezierig in gebruik zijn, engaging), error tolerantie en makkelijk te gebruiken (easy to learn).

4 Ook zijn er nog enkele niet-systeemgerelateerde eisen waar rekening mee gehouden dient te worden. Kosten: Je moet wel binnen het budget blijven. Technische Beperkingen: Alles moet wel mogelijk zijn met de huidige technologie (of je moet zelf met nieuwe technologie komen). Te maken overwegingen: Soms moeten er keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld een feature voor slechts een klein deel van de gebruikersgroep. Een prototype is een experimenteel, incompleet design van het systeem die gebruikt kan worden voor het testen. Je test de haalbaarheid van je ideeen met gebruikers. De bruikbaarheid van het systeem. Je geeft gebruikers de mogelijkheid om bij de dragen aan het design van het systeem. Je test ideeen en controleert of er aan de requirements voldaan is. Het eerste prototype dat je gaat maken heet een lo-fi prototype. Deze hebben nog geen functionaliteit en hebben als doel om de gebruiker een idee van de look and feel van het systeem te geven. Meestal worden hiervoor op papier schetsen gemaakt van hoe het systeem eruit zou zien. Ook is het mogelijk om hierbij storyboards te maken waarbij je aan de hand van een actie een illustratie laat zien van hoe het eruit zou zien. Een hi-fi prototype is een veel gedetailleerder prototype Voordelen van een lofi prototype Goedkoop te produceren Ze kunnen gebruikt worden om ideeen te evalueren Makkelijk aan te passen (tijdens het testen) Ze laten de look & feel zien Nadelen van een lofi prototype Error-detectie is zeer gelimiteerd Specificatie is niet erg gedetailleerd Er zijn mensen nodig om te laten zien hoe het werkt Voordelen van een hifi prototype Ze kunnen de volldige functionaliteit laten zien Ze laten de look and feel, de layout en het gedrag van het uiteindelijke product zien Zijn volledig interactief en kunnen goed bij marketing gebruikt worden Nadelen van een hifi prototype Ze kosten heel veel tijd om te produceren Ze kunnen niet makkelijk aangepast worden tijdens het testen Ze kunnen er erg professioneel uitzien waardoor gebruikers moeite hebben kritiek te geven Problemen bij prototyping Kan erg veel tijd kosten om een prototype te maken, dus zal alleen gedaan moeten worden als het noodzakelijk is. Het kan erg veel geld kosten om een prototype te maken

5 Hoofdstuk 8: Work reengineering and conceptual design Task Allocation: Hoe de verschillende taken verdeeld worden tussen de gebruiker en het systeem. Kan gemaakt worden vanuit een essential use case. Hierin staat wat de gebruiker doet en hoe het systeem daarop reageert. Hoe het systeem werkt komt hierin niet voor. Conceptual Design is het proces van het maken van het geraamte van een User Interface. Content diagram: een lofi prototype dat de structuur van de user interface laat zien vanuit de ogen van de designer. Container: Abstracte representatie van een deel van het werk van de gebruiker en de functies die nodig zijn om dat deel van het werk uit te voeren. Uiteindelijk kunnen deze containers omgezet worden in schermen, navigatie-elementen enz in een UI of een GUI. Het maken van een content diagram 1. Leidt uit de essential use cases de concrete use cases af (wijst zichzelf) 2. Identificeer de belangrijke task objecten, attributen en acties Task objects: De belangrijkste objecten die gebruikt worden bij een taak Attributen: Eigenschappen van een object Acties: Dingen die mensen doen met een object 3. Identificeer de verschillende containers en de objecten die erbij horen 4. Link de containers zodat je de navigatieflow kan zien Dus een task object heeft eigenschapen, acties en eventueel andere objecten als child of parent (hij voert acties op dit object uit of dit object voert acties op hem uit) Het maken van containers Een container heeft een naam, doel, functies en links met andere containers. Ook verder nog de objecten die horen bij de uit te voeren taak en eventuele beperkingen. De main container is het eerste ding dat gebruikers zien en wat centraal staat in hun werk. Hierin moeten links naar de belangrijkste taken zijn (die snel gebruikt moeten kunnen worden). In de andere containers is het weer belangrijk dat er directe links staan naar functies die geassocieerd worden met de functie waar deze container voor dient. Alle containers dienen met elkaar verbonden te worden via links. Deze links laten zien hoe een gebruiker interacteert met het systeem. Hoofdstuk9: Design guidance and design rationale User Interface Standards: Een aantal international afgesproken design principen Design Guidelines: Iets tussen design rules en design principles in Style Guides: Een verzameling design rules, samen met een aantal design guidelines. Dus eigenlijk een soort design handleiding 2 soorten style guides 1. Commercial Style Guides 2. Customized Style Guides Een style guide bevat meestal de volgende dingen Beschrijving van de benodigde interactie stijlen en user interface controls, die zowel de look als feel beschrijven Assistentie voor het wanneer en hoe te gebruiken van de verschillende interactie stijlen en user interface controls Illustraties van de verschillende interactiestijlen en user interface controls Afbeeldingen van hoe schermen eruit zouden moeten zien

6 Er zijn vele belangrijke design principes (7 behandeld in hoofdstuk 5). Hier nog 4 Simplicity (een UI moet zo simpel en eenduidig mogelijk werken) Structure (Een design moet logisch en gestructureerd in elkaar zitten) Consistency (Een UI moet consequent zijn. Een gebruiker moet kunnen voorspellen hoe een volgend scherm er ongeveer uit zal zien Tolerance (Een systeem moet zo min mogelijk fouten kunnen veroorzaken) Een design rationale is een soort verslagje waarin je bijhoudt waarom je bepaalde keuzes gemaakt hebt. Dit zodat je later kan terugzoeken waarom je iets ook alweer gedaan hebt. Ook kan hierdoor gebruik gemaakt worden door een eventueel nieuw staflid die moet weten waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. Hoofdstuk10: Interactive Design De human action cycle is de route die een gebruiker volgt om een taak uit te voeren. Deze is als volgt: Doel vormen -> acties uitvoeren die hem naar het doel leiden -> anticiperen op acties om te zien of je dichter bij het doel komt -> als het doel niet bereikt lijkt te kunnen worden, route aanpassen en opnieuw beginnen. Oftewel doel vormen -> Proberen doel te bereiken -> Evalueren Designers Model: Het systeem zoals hij eruit ziet voor de designer, dus met alle technische details. System Image: Een manier om de functionaliteit van het systeem te tonen aan de gebruiker Users Model: De mate waarin de gebruiker het systeem begrijpt. Veelal incompleet en incorrect. Metaforen Het gebruik van metaforen is een manier waarop gebruikers functies/acties associeren met de reële wereld. Bijvoorbeeld een printer icoontje en het woordje shop in een e-shop. Bij metaforen is het belangrijk dat ze aan 2 eisen voldoen: Om bruikbaar te zijn moeten ze overeenkomen met de wereldervaringen van de gebruiker. Om bruikbaar te zijn moeten ze wel binnen de ervaringen van de gebruiker liggen. Hoofdstuk11: Interaction Styles Interactiestijl: Een manier waarop een gebruiker interacteert met het systeem. 5 soorten toegelicht: 1. Command Line: Input mbv commando s Voordelen: Flexibel, Goed voor experts, macro s en shortcuts functioneel Nadelen: Kost veel tijd om alle commando s te leren 2. Menu Selection: Door het bladeren door menu s input geven Voordelen: Makkelijk te leren, gestructureerd Nadelen: Kan complex worden als het te groot wordt, Kost veel screenruimte, Langzaam voor experts 3. Form-Fill: Door het invullen van tekstvelden input geven Voordelen: Simpel, Kost weinig oefening Nadelen: Kost veel screenruimte 4. Direct Manipulation: Direct met de objecten interacteren, bijvoorbeeld drag&drop Voordelen: Visueel duidelijk, makkelijk te leren/onthouden, weinig errors/makkelijk herstel Nadelen: Heeft graphics nodig, kan snel onduidelijk worden qua metaforen 5. Anthropomorphic: Interactie met het systeem zoals je interactie hebt met andere mensen. Voordelen: Heel natuurlijk Nadelen: Onvoorspelbaar, Moeilijk te implementeren

7 Hoofdstuk13: Choosing interaction elements: software components 5 belangrijke onderdelen waar aan gedacht moet worden bij design Tekst: Niet te groot, niet te klein, goede letterruimte, goed leesbaar lettertype, niet al te lange zinnen, maar ook niet te kort. Regellengte niet te lang, maar niet te kort Kleur: Niet al te overheersend of irriterend. Wordt gebruikt om attention te trekken, status te laten zien of om de informatie duidelijker te maken. (Of voor layout natuurlijk). Gebruikt goed contrast tussen tekstkleur en achtergrondkleur. Afbeeldingen: Aandacht trekken, interactie duidelijk maken. Verhelderend. Alleen gebruiken als het een doel heeft. Animaties en videos: Hetzelfde als afbeeldingen Hoofdstuk14: Moving from choosing components into design areas Principles of good layout: Logische structuur gebruiken Actieve componenten apart houden Belangrijke componenten op een opvallende plek zetten Maak goed gebruik van de witte ruimte. Soms geldt less is more Laat de controls goed zichtbaar zijn Het moet er mooi uitzijn, maar ook goed bruikbaar zijn. Vind een goede balans Technological convergense: Het mengen van verschillende design areas zoals GUI s, Web Pages en Embedded systems Ubiguitous Computing: Als computers in nieuwe design areas met elkaar gaan communiceren Hoofdstuk20: Why evaluate the usability of user interface designs (Usability) Evalation: De complete test van de User Interface Participant: De proefpersoon Observer: Degene die de test observeert en ondertussen aantekeningen maakt Facilitator: Hulppersoon voor de participant Evaluator: De persoon die de evaluatie planned, analyseert en verwerkt Evaluation Data: De informatie die opgedaan wordt tijdens een evaluatie. Problemen die gevonden worden heten usability problems Wat moet je testen? Users Tasks Domain Omgeving Evaluation Technique: Techniek om een evaluatie mee uit te voeren. 2 belangrijke User Observations Een gebruiker maakt gebruik van het systeem, voert wat taken uit ed. En een observer maakt aantekeningen Heuristic Inspection (Heuristische Evaluatie) De participant is een expert/usability expert. Hij test of je je goed aan de design principles e.d. gehouden hebt

8 Hoofdstuk 21: Deciding on what you need to evaluate: the strategy 1. Het bepalen van het doel van de evaluatie Bepaal of je de usability requirements wil bepalen of dat je problemen wil opsporen Kwalitatieve Usability requirements: Is de vorm goed Kwantitatieve Usability requirements: Is de hoeveelheid goed Weer rekening houden met de 5 e s. Effective,Efficient,Engaging,ErrorTolerant,EasyToLearn Moeten goed in balans zijn. 2. Bepalen wat voor soort data je wil verzamelen Kwalitatieve data: Numerieke data Kwantitatieve data: Niet-numerieke data zoals subjectieve meningen van gebruikers 3. Bepalen wat je aan het evalueren bent Lo-Fi Prototype: Vooral vragen naar navigatie, kleuren, enz Hi-Fi Prototype: Meer gedetailleerd, ook kwalitatieve data opdoen 4. Bepalen welke beperkingen je hebt Mogelijk weinig budget, weinig proefpersonen enz Evaluatie aanpassen aan je beperkingen Hoofdstuk22: Planning who, what, when and where Het maken van een evaluatieplan kost een paar overwegingen. Wie zijn de participants, wat ga je evalueren (h21), wanneer ga je evalueren en waar ga je evalueren 1. De participants bepalen Het is belangrijk om een gebruiker binnen je doelgroep te gebruiken (real user). Zorg voor een goede variatie in gebruikers, dus eentje met veel IT-ervaring, oudere mensen, jongere mensen, mensen met bijv. kleurenblindheid, enz. Of je mensen moet laten samenwerken kan je het beste laten afhangen van de manier waarop ze het product gaan gebruiken in de praktijk. 2. Het aantal gebruikers Volgens het boek kan je het beste met 5 proefpersonen beginnen en als je het gevoel hebt dat dit niet genoeg opgeleverd heeft of dat je nog heel veel tijd over hebt, dan kan je dat aantal groter maken. Pretest questionnaire: Vragen die je stelt aan het begin van de evaluatie 3. Timetable maken Indien mogelijk, probeer dan de evaluatie tussen de 30 en 90 minuten te laten duren. Daarbij in zitten ook het verwelkomen van de gebruiker en een aantal vragen stellen na afloop. Task Description: Beschrijving van een taak die een gebruiker tijdens de evaluatie dient uit te voeren. 4. Waar doe je de evaluatie? Field Studies: Evaluatie vindt in de werkomgeving van de gebruiker plaats Een groot voordeel hiervan is dat je veel omgevingsdata kan opdoen Controlled Studies: Evaluatie vindt ergens anders plaats Hoofdstuk23: Deciding how to collect data Om te meten hoe lang een gebruiker erover doet kan je bijvoorbeeld een stopwatch gebruiken, maar het gebruik maken van een logging product is veel handiger. Alle gegevens kunnen hierin ingevoerd worden en het wordt automatisch voor je in een database gezet. Thinking aloud protocols: Evaluatie data die opgedaan wordt als je de gebruiker vraagt hardop te denken

9 Retrorespective protocol: na afloop van de evaluatie de events rerunnen en de gebruiker de mogelijkheid geven commentaar te geven Post-Session-Interview/Debrief: na afloop van de evaluatie nog even een general discussie houden Tip: Opname van de evaluaties kan handig zijn omdat je het dan later terug kan kijken. Hoofdstuk24: Final preparations for the evaluation Verschillende rollen voor evaluators: Facilitator: Zorgt dat de participants zich op hun gemak voelen, zorgt dat de participants blijven praten over wat er gebeurt en zorgt dat de evaluatie correct verloopt. Note-Taker: Maakt aantekeningen van wat er gebeurt tijdens de evaluatie Equipment Operator: Regelt video/andere opnameapparatuur. Observer: Observeert de gebruikersgroep tijdens de evaluatie. Meeter and greeter: Verwelkomt de participants en is een soort gastheer. Recruiter: Degene die de participants zoekt The Lone Evaluator: Als je alles zelf moet doen, dan kunnen de evaluaties wat langer duren. Neem zo nodig extra pauze Script voor tijdens evalueren Verwelkomen Uitleggen wat er gaat gebeuren Evt. een questionnaire voorleggen Taken en cognitieve vragen uitvoeren Afsluitend interview afnemen Bedanken van de participant Pilot Test/Proefevaluatie Voor een echte evaluatie kan het handig zijn om een proefevaluatie uit te voeren. Doel hierbij is om eventuele tekortkomingen of onduidelijkheden in de taken/vragen te vinden voordat je ze voorlegt aan de echte gebruikersgroep en de evaluatie misloopt. Een goede doelgroep hiervoor is hetzelfde als bij de echte evaluatie, al is het niet zo belangrijk dat ze precies de beoogde doelgroep representeren. Hoofdstuk 25: Analysis and interpretation of user observation evaluation data Tijdens een evaluatie kan het zo zijn dat je een grote berg data hebt. Om dit allemaal te verwerken zul je een aantal stappen moeten doorlopen. 1. Organiseer je data, soort bij soort en filter het onbelangrijke eruit 2. Maak evt samenvattingen van grote lappen tekst 3. Review de data om usability defects te vinden. Problemen in de user interface Drie groepen methoden om quantitatieve data te analyseren 1. Tabellen, grafieken en rankings: een visuele representatie van de resultaten 2. Descriptive Statistics: Getallen die je data beschrijven 3. Inferential Statistics: Testresultaten en bevestigingen/ontkrachtigingen van je ideeen Hoofdstuk26: Inspections of the user interface Bij een heuristische evaluatie controleren een aantal inspectors of er aan de design principles gehouden is (ook wel heuristics genoemd)

10 Bij een heuristische evaluatie moet allereerst de heuristics gekozen worden. Welke guidelines wil je gaan testen? Voorbeelden zijn zichtbaarheid, flexibiliteit, effiecentie en error prevention. Vervolgens moet je inspectors vinden. In tegenstelling tot bij een evaluatie niet een doelgroeprepresentatie, maar iemand met de nodige ervaring in HMI en het domein van het systeem. Vaak vind je niet beide kenmerken in 1 persoon, dus zal je vaak 2 of meer personen nodig hebben. De locatie is meestal niet de gebruiksomgeving van het product, maar meet een controlled studies locatie. Vervolgens moet je de data gaan analyseren. Dit verloopt hetzelfde als bij evaluaties. Dus eerst organiseren van de data, daarna samenvatten en vervolgens relevante conclusies uit de gegevens trekken. Voordelen: Vaak goedkoper dan observaties Inspectors komen veel vaker met oplossingen Helpt vervelende errors tijdens echte evaluaties voorkomen Nadelen: Vaak geen representatieve users te gebruiken/vinden voor de heuristische evaluatie Inspectors vinden bepaalde errors vaak minder of juist belangrijker dan echte gebruikers Inspectors hebben vaak bepaalde eigen smaken op het gebied van user interfaces De data is puur afhankelijk van de skills en ervaring van de inspectors Hoofdstuk27: Variations and more complex evaluations Evaluatietechnieken hebben een aantal elementen gemeen. Namelijk het observeren, vergelijken, luisteren en een maat van resultaat. Variaties voor user observations Remote Moderated Testing: Gebruikers op afstand het systeem laten gebruiken en observeren via een video-converentie of telefoon gesprek. Performance Measurement Evaluation: Doel om verschillende versies van het systeem met elkaar te vergelijken. Dit om erachter te komen wat de gebruikersgroep het liefst zou willen gebruiken. Formative Evaluations: Evaluaties die deel uitmaken van een constant ontwikkelingsproces Summative evaluations: Evaluaties die na afloop van een proces worden uitgevoerd om erachter te komen of er aan de requirements voldaan is 4 typen evaluaties Exploratory Evaluations met als doel om de requirements te bepalen en feedback te krijgen op proefversies/lofi prototypes. Veelal gebruikt aan het begin van een design proces Validation Evaluations: Meestal gebruikt aan het eind van het ontwikkelingsproces en bedoeld om erachter te komen of het systeem voldoet aan de requirements en of de verschillende onderdelen van het systeem goed samenwerken Assessment Evaluaties: Meestal gebruikt aan het begin van het ontwikkelingsproces na de exploratory evaluations. Bedoeld om te kijken of je op de goede weg bent Comparison Evaluations: Kan overal gebruikt worden en heeft als doel om erachter te komen welke van de verschillende versies van je product het beste is.

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

onderzoek ontwerp realisatie implementatie

onderzoek ontwerp realisatie implementatie Usability testing onderzoek ontwerp realisatie implementatie onderzoek concept ontwerpen prototype realisatie & specificatie onderzoek ontwerp realisatie implementatie vandaag onderzoek ontwerp realisatie

Nadere informatie

Usability walkthrough for accessibility

Usability walkthrough for accessibility Usability walkthrough for accessibility steven stijger steven_stijger@nl.ibm.com http://www.flickr.com/photos/81167076@n00/322162512/ Copyright IBM Corporation 2008 usability walkthrough usability test

Nadere informatie

Evaluation. Ontwerpen van Interactieve Systemen. Christof van Nimwegen, 19 februari 2015

Evaluation. Ontwerpen van Interactieve Systemen. Christof van Nimwegen, 19 februari 2015 Evaluation Ontwerpen van Interactieve Systemen Christof van Nimwegen, 19 februari 2015 Algemeen 2 Buzzzzzzzz..evidence based 3 Waar in proces? Expert Usability expert Interaction designer Proefpersonen

Nadere informatie

VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools)

VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools) VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools) Kim Kranenborg TNO Human Factors P.O Box 23 3769 ZG Soesterberg +31 346 356267 kranenborg@tm.tno.nl Knowledge for business VIOS: Veiligheid

Nadere informatie

DFI Models & Processes Herkansingsklas 1 (V207) Nienke Griffioen 500621715 [REDESIGN RTL GEMIST.NL DFI OPDRACHT]

DFI Models & Processes Herkansingsklas 1 (V207) Nienke Griffioen 500621715 [REDESIGN RTL GEMIST.NL DFI OPDRACHT] 2013 DFI Models & Processes Herkansingsklas 1 (V207) Nienke Griffioen 500621715 [REDESIGN RTL GEMIST.NL DFI OPDRACHT] Inhoudsopgave DFI opdracht 1: redesign RTL Gemist pag. 3 Opdracht omschrijving Pag.

Nadere informatie

Op de computer kan naar eigen inzicht software op worden geïnstalleerd, een andere besturingssysteem is mogelijk.

Op de computer kan naar eigen inzicht software op worden geïnstalleerd, een andere besturingssysteem is mogelijk. Planningsfase 1. Afspraken maken over doelstelling en randvoorwaarden De doelstelling van het project: De doelstelling van het project: het maken van het gewenste product. De doelstelling van de student:

Nadere informatie

Expert review Reservatiesysteem

Expert review Reservatiesysteem Expert review Reservatiesysteem Steven Houben March 26, 2010 1 Inleiding Deze expert review is gebaseerd op 10 heuristieken gedefinieerd door Jacob Nielsen. 2 Review Multi- touch systeem 2.1 Visibility

Nadere informatie

Tap is the New Click Werkgroep 2

Tap is the New Click Werkgroep 2 Tap is the New Click Werkgroep 2 (On)verwacht SO Vraag 1/11 - Vul de vijf missende begrippen in. 1. Concrete Completion Visual Design Interface Design 2. Information Design Navigation Design Surface Skeleton

Nadere informatie

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4 User Centred Development UCD Werkcollege blok 1 week 4 Agenda Introductie Huisregels Blok beschrijving Observatie opdracht & huiswerk Introductie Aranea Felëus Industrieel Ontwerpen Strategic Product Design

Nadere informatie

Stedelijk Museum. Ontwerpspecificatie. VMBO leerlingen interactieve rondleiding. Meesterproef Minor UXD V0.1 18-06-2013 Jasper Bunschoten 500615247

Stedelijk Museum. Ontwerpspecificatie. VMBO leerlingen interactieve rondleiding. Meesterproef Minor UXD V0.1 18-06-2013 Jasper Bunschoten 500615247 Stedelijk Museum VMBO leerlingen interactieve rondleiding Ontwerpspecificatie Meesterproef Minor UXD V0.1 18-06-2013 Jasper Bunschoten 500615247 Inhoud INHOUD OPDRACHT CONCEPT ONTWERP HIGH LEVEL DETAIL

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Ontwerpen van websites. Hoorcollege Webdesign 2 30 april 2014 Frans Wiering

Ontwerpen van websites. Hoorcollege Webdesign 2 30 april 2014 Frans Wiering Ontwerpen van websites Hoorcollege Webdesign 2 30 april 2014 Frans Wiering 1 Inhoud dimensie ontwerp in vak webdesign todo terugblik op OIS user experience volgens Garrett informatiearchitectuur navigatie

Nadere informatie

Usability & Ontwerp processen. Les 4

Usability & Ontwerp processen. Les 4 Usability & Ontwerp processen Les 4 Wat gaan we doen? Wat hebben we de vorige keer geleerd? Wat gaan we vandaag doen? Theorie - hoorcollege Oefening - lesopdracht Herhaling - samenvatting theorie Wat hebben

Nadere informatie

Thinking of art. GDD jaar 2 - sonja van vuure

Thinking of art. GDD jaar 2 - sonja van vuure Thinking of art GDD jaar 2 - sonja van vuure Thinking of art les 1 - Over creativiteit en ideeën les 2 - over spelers leiden in je game les 3 - one page design docs les 4 - toepassen opdracht vorige les

Nadere informatie

Teststrategie met behulp van heuristieken

Teststrategie met behulp van heuristieken Workshop TestNet Teststrategie met behulp van heuristieken www.improveqs.nl (info@improveqs.nl) Versie 2.0 1 Acknowledgements Met dank aan: Ruud Cox voor de vele discussies over dit onderwerp Fiona Charles

Nadere informatie

Verslag Opdracht Artis. Andreas Vos Sidney de Vries Mehran aghazadeh Olivier van t Hof. Concept

Verslag Opdracht Artis. Andreas Vos Sidney de Vries Mehran aghazadeh Olivier van t Hof. Concept Verslag Opdracht Artis Andreas Vos Sidney de Vries Mehran aghazadeh Olivier van t Hof Concept Artis wil het Groote Museum in het dierenpark nieuw leven inblazen. Het gebouw wordt momenteel gerenoveerd

Nadere informatie

Card sorting Sitemap Use case. Wireframes Schermontwerpen Stijlgids. Niet in les gedaan! Via je einddocument. Verkennen. Genereren.

Card sorting Sitemap Use case. Wireframes Schermontwerpen Stijlgids. Niet in les gedaan! Via je einddocument. Verkennen. Genereren. Hoorcollege 4 Verkennen Genereren Evalueren Communiceren Card sorting Sitemap Use case Wireframes Schermontwerpen Stijlgids Niet in les gedaan! Via je einddocument Schermontwerpen Pauze Stijlgids Feedback

Nadere informatie

Research for Design Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design - B1 WC4 data-analyse & persona - September 2012

Research for Design Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design - B1 WC4 data-analyse & persona - September 2012 Research for Design Hoe is het gegaan? interviewen Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 HC1 introductie - 29 08 2011 wat gaan we doen vandaag? wat gaan we doen vandaag?

Nadere informatie

1.1 DE OPDRACHT IN HET KORT

1.1 DE OPDRACHT IN HET KORT Opdracht 03: een formulier ontwerpen Versie voor studenten v5.0 2010.04.28 James M. Boekbinder Skype: jboekbinder3641 E-mail: james.boekbinder@gmail.com Blog: http://www.razormind.info/infoconstructor

Nadere informatie

Usability Engineering en User Experience 2012/2013

Usability Engineering en User Experience 2012/2013 Usability Engineering en User Experience 2012/2013 Opdracht 3 Persona s Uitleg en begeleiding Deze opdracht gaat over usability testing met behulp van persona s. De persona s ontwerp je zelf en gebruik

Nadere informatie

Van persona s en scenario s naar wireframes. Lay-out met grid

Van persona s en scenario s naar wireframes. Lay-out met grid Interaction Design Van persona s en scenario s naar wireframes Lay-out met grid Louis Klomp LHJ.Klomp@windesheim.nl X8.10 / X7.96 Tel (088-469) 9908 Wat gaan we doen deze week? Persona s Scenario s Conceptueel

Nadere informatie

Usability & Interface Design

Usability & Interface Design Usability & Interface Design Marco Corrò Usability & Interface Design Interface Design = de vormgeving van de grafische gebruikersinterface van een website Usability = Extent to which a product can be

Nadere informatie

Webtesten onder schaarste

Webtesten onder schaarste Testnet najaarsevenement 2005 B e y o n d t h e o r d i n a r y Webtesten onder schaarste Vincent Staal ORDINA NV Ringwade 1 Postbus 7101 3430 JC Nieuwegein Tel: 030 6637000 Fax: 030 6637099 www.ordina.nl

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Testen van website. Gertjan Slappendel

Testen van website. Gertjan Slappendel Praktijkvoorbeeld Testen van website Gertjan Slappendel INTRO Presentatie Usability on a shoestring DTC 2010 Business gericht Succesvol testen met beperkte middelen Testing back 2 basics WAT IS TESTING

Nadere informatie

Doing Things Werkgroep 3

Doing Things Werkgroep 3 Doing Things Werkgroep 3 1 HP redesigns beoordelen 1. Ruil/Rouleer je Homepage redesign. 2. Vul de vragenlijst in voor het ontvangen redesign. nb.vul bij naam, nummer en klas de gegevens van degene van

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN

WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN INHOUD Kwantitatieve onderzoeksmethoden Algemene kenmerken Enquête Experiment Kwalitatieve onderzoeksmethoden Algemene kenmerken Observatie Interview Kwaliteit van het onderzoek

Nadere informatie

tern Handboek Mañuel Handboek plan van aanpak v0.1 Een plan van aanpak v0.9 Tim Logemann, junior developer

tern Handboek Mañuel Handboek plan van aanpak v0.1 Een plan van aanpak v0.9 Tim Logemann, junior developer Mañuel Handboek tern Handboek Een plan van aanpak v0.9 plan van aanpak v0.1 Tim Logemann, junior developer gemann, tim@mass.im junior developer ass.im 68048, W4Ax, 68048@glr.nl 4Ax, 68048@glr.nl mass.im,

Nadere informatie

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe SPIDER werkgroep Requirements Management Subwerkgroep Methoden Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe donderdag 17 januari 2008 Frans van Veen Bert Dubbelman Robert van Lieshout Erwin Bolwidt Jan-Willem

Nadere informatie

USER INTERFACE DESIGN SELWYN

USER INTERFACE DESIGN SELWYN USER INTERFACE DESIGN SELWYN PDF / SELECTIE Blackboard 15 Universal Design Principles o Affordance Aan de fysieke kenmerken is al af te leiden hoe iets gebruikt kan worden o Chunking Informatie in kleine

Nadere informatie

Tot zover Format Doelgroep Locaties Grounding the narrat Interactie Motivatie

Tot zover Format Doelgroep Locaties Grounding the narrat Interactie Motivatie Tot zover 1. Format: (serieus)game, play, tour, commercieel enz. 2. Doelgroep / personages / persona s / sociale relatie met een ander 3. Locaties: (non)lineair, history, branching. Herhaalbare patronen

Nadere informatie

Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, Onderwijsinspectie 2013

Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, Onderwijsinspectie 2013 Effectief feedback geven en ontvangen Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, nderwijsinspectie 2013 Inleiding Deze handleiding is geschreven ter ondersteuning van het gebruik van het

Nadere informatie

Expert review Werk.nl door Bart van de Biezen en Mila Witjes 27 april 2012

Expert review Werk.nl door Bart van de Biezen en Mila Witjes 27 april 2012 Expert review Werk.nl door Bart van de Biezen en Mila Witjes 27 april 2012 AAN ZEE Achtergrond Om inzicht te krijgen in de grootste usabilityproblemen van Werk.nl van de UWV heeft RTL nieuws Aan Zee Communicatie

Nadere informatie

End-to-End testen: de laatste horde

End-to-End testen: de laatste horde End-to-End testen: de laatste horde Dieter Arnouts Agenda Begrip End-to-End testen in het test proces Praktische aanpak End-to-End Test Omgeving Uitdagingen End-to-End testen: De laatste horde 11/10/2010

Nadere informatie

Test rapportage Waarom eigenlijk?

Test rapportage Waarom eigenlijk? Testrapportage Boodschappers van de koning? Test rapportage Waarom eigenlijk? TestNet voorjaarsevenement 2015 Jurian van de Laar Jurian van de Laar @JurianvdL 30 april 2015 @JurianvdL Jurian van de Laar

Nadere informatie

Reader. Datum: 13 02 2013 Versie: 1.0 Projectgroep: CMD D 1.03. Naam: Alexander van der Kooij Student nr.: 12027766

Reader. Datum: 13 02 2013 Versie: 1.0 Projectgroep: CMD D 1.03. Naam: Alexander van der Kooij Student nr.: 12027766 Reader Datum: 13 02 2013 Versie: 1.0 Projectgroep: CMD D 1.03 Naam: Alexander van der Kooij Student nr.: 12027766 Docent: P. Esser Inhoud 1. Inleiding... 4 2. De CMD ontwerpmethode... 5 2.1 De ontwerpfasen

Nadere informatie

Prototype/Usability testverslag

Prototype/Usability testverslag Prototype/Usability testverslag Save Energy Leiden Dennis Wagenaar 19-04-10 v1.0 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Opdracht...4 1.1 Probleemstelling...4 1.2 Doelstelling...4 1.3 Onderzoeksvraag...4 1.4 Deelvragen...4

Nadere informatie

Tijd: 10:30 11:15 Locatie: Podium twee Gebied: Non-Functional Please Titel: Usability on a shoestring? Visit the visitor! (nl) Presentator: Gertjan

Tijd: 10:30 11:15 Locatie: Podium twee Gebied: Non-Functional Please Titel: Usability on a shoestring? Visit the visitor! (nl) Presentator: Gertjan Tijd: 10:30 11:15 Locatie: Podium twee Gebied: Non-Functional Please Titel: Usability on a shoestring? Visit the visitor! (nl) Presentator: Gertjan Slappendel Polteq International Testing Services Usability

Nadere informatie

Les 01 uitleg bij de presentatie: Welkom in 'Design research & use context' Deel 1 van de Foundation Course in Interaction Design v2.0 2011.10.

Les 01 uitleg bij de presentatie: Welkom in 'Design research & use context' Deel 1 van de Foundation Course in Interaction Design v2.0 2011.10. Les 01 uitleg bij de presentatie: Welkom in 'Design research & use context' Deel 1 van de Foundation Course in Interaction Design v2.0 2011.10.31 James M. Boekbinder Skype: jboekbinder3641 E-mail: james.boekbinder@gmail.com

Nadere informatie

Einddocument project 3: Voor het goede doel!

Einddocument project 3: Voor het goede doel! Einddocument project 3: Voor het goede doel! Koen Beijer 500684088 V1-02 Roger Reuver Project 3 Inhoudsopgave: Fase 1: de opdracht Probleemsituatie 3 De doelgroep 3 Het evenement 3 Het goede doel 3 Probleemstelling

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 12. Mooier, maar vooral beter

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 12. Mooier, maar vooral beter WHITEPAPER IN 5 MINUTEN S E P T E M B E R 2 0 1 4 12. Mooier, maar vooral beter Introductie Steeds vaker krijgen we de vraag om een redesign te doen van een app of een website. De stap naar responsive

Nadere informatie

PROJECT PLAN. Datum: 14 februari Project: Medical Team: Tibor Dujmovic IAD1 Nick Marlow IAD1 Jasmijn Groot GAR1 Peter Uithoven IAD1

PROJECT PLAN. Datum: 14 februari Project: Medical Team: Tibor Dujmovic IAD1 Nick Marlow IAD1 Jasmijn Groot GAR1 Peter Uithoven IAD1 PROJECT PLAN Datum: 14 februari Project: Medical Team: Tibor Dujmovic IAD1 Nick Marlow IAD1 Jasmijn Groot GAR1 Peter Uithoven IAD1 1 INHOUD Project Plan... 1 Inhoud... 2 Project Plan... 4 Project Definitie...

Nadere informatie

Doe de bughunt! Een vorm van Exploratory testing. Rob van Steenbergen rob@chickenwings.nl. Klaas-Durk Toonen kdtoonen@bluemorpho-st.

Doe de bughunt! Een vorm van Exploratory testing. Rob van Steenbergen rob@chickenwings.nl. Klaas-Durk Toonen kdtoonen@bluemorpho-st. Doe de bughunt! Een vorm van Exploratory testing Klaas-Durk Toonen kdtoonen@bluemorpho-st.com Rob van Steenbergen rob@chickenwings.nl Hallo! Rob van Steenbergen Tester sinds 1996 Diverse rollen Sinds 2008

Nadere informatie

Heuristische analyse voor de website van team IJsselstein door het team met de site over de gemeente Arnhem (Nova Eeken, Lieke Prevaes, Ciel Eijssen)

Heuristische analyse voor de website van team IJsselstein door het team met de site over de gemeente Arnhem (Nova Eeken, Lieke Prevaes, Ciel Eijssen) Onderdeel 6 Heuristische analyse voor de website van team IJsselstein door het team met de site over de gemeente Arnhem (Nova Eeken, Lieke Prevaes, Ciel Eijssen) Evaluatie van Nova Eeken Nummer Heuristiek

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Onderzoeken van de bruikbaarheid van mobiele kaarten. Rosemarijn Looije

Onderzoeken van de bruikbaarheid van mobiele kaarten. Rosemarijn Looije Onderzoeken van de bruikbaarheid van mobiele kaarten Rosemarijn Looije Usable and well scaled mobile maps for consumers (RGI-233) http://www.rgi-otb.nl/uwsm2/ Richt zich op voor consumenten bruikbare mobiele

Nadere informatie

Business Analyse en User Experience

Business Analyse en User Experience Business Analyse en User Experience Een handreiking voor de Business Analyst Auteur: Marco Theunissen Versie: 1.0 Datum: Januari 2012 Copyright: Marco Theunissen, onder een licentie van Creative Commons

Nadere informatie

Manual: handleiding opstarten Skills Lab

Manual: handleiding opstarten Skills Lab Manual: handleiding opstarten Skills Lab Dit is een handleiding voor professionals die zelf een Skills Lab willen starten. Skills Lab wil de werkmogelijkheden voor mensen met ASS vergroten door hen te

Nadere informatie

Agile testen - kwaliteit onder controle

Agile testen - kwaliteit onder controle Agile testen - kwaliteit onder controle Marc Evers Piecemeal Growth Anko Tijman Ordina TestNet 16 maart 2006 www.testnet.org Agenda Wat betekent agile en agile testen Kwaliteitsborging in agile projecten

Nadere informatie

Informatica 2 Studiehandleiding

Informatica 2 Studiehandleiding Informatica 2 Studiehandleiding Embedded Systems Engineering Groep: ES1D ir drs E.J Boks 25-02-2010 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Beoordeling... 4 4 Eisen aan het verslag... 6 Voorbeeld

Nadere informatie

Ontwikkelen van interactief lesmateriaal. Ann Buffel en Bart D haenens SoE à la carte, 21-10-2010

Ontwikkelen van interactief lesmateriaal. Ann Buffel en Bart D haenens SoE à la carte, 21-10-2010 Ontwikkelen van interactief lesmateriaal Ann Buffel en Bart D haenens SoE à la carte, 21-10-2010 Overzicht Wat is? Trivantis Lectora exe learning Toledo? Tips voor het maken van een leerpad Slot 2 Wat

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Whitepaper. Exploratory Testing. Waarom doen we dat niet altijd? door Dennis Joele

Whitepaper. Exploratory Testing. Waarom doen we dat niet altijd? door Dennis Joele Whitepaper Exploratory Testing Waarom doen we dat niet altijd? door Dennis Joele Dennis Joele is werkzaam als test designer bij TriOpSys en heeft als zodanig voor de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Dinsdag. Observingday

Dinsdag. Observingday Dinsdag Observingday Warm-Up Change your Kleding Freek Communicatie Management @ Hogeschool Utrecht Minor Co-Design Studio @ Hogeschool Utrecht Design Thinking @ HPI D-school Berlin Design Thinking My

Nadere informatie

4 Testen en optimaliseren

4 Testen en optimaliseren Alle wegwijzers in de fase: 4 Testen en optimaliseren 4.1 Je ontwerp testen bij de doelgroep (74) 4.2 Je ontwerp voorleggen aan een expert (75) 4.3 Je ontwerp voorleggen aan de opdrachtgever (76) 4.4 Je

Nadere informatie

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport Sanne Gielen Inleiding Starten met een nieuwe sport is voor iedereen spannend; Hoe zal de training eruit zien? Zal de coach aardig zijn? Heb ik een klik met mijn teamgenoten? Kán ik het eigenlijk wel?

Nadere informatie

Game Usability. Les 3 jaar 2. Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden

Game Usability. Les 3 jaar 2. Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden Game Usability Les 3 jaar 2 Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden Wat gaan we doen? Herhaling vorige week Ontwerpdoelen en ontwerpdoelstellingen ISO Definition of Usability (9241-11) Usability is the

Nadere informatie

Web Usability. Byte seminar, 23 november 2007. Door: Gwyneth Ouwehand

Web Usability. Byte seminar, 23 november 2007. Door: Gwyneth Ouwehand Web Usability Byte seminar, 23 november 2007 Door: Gwyneth Ouwehand Introductie Student Informatiekunde Universiteit Utrecht Mensen Organisaties Computers Communicatie Bezig met afstudeerproject over kenniselicitatie

Nadere informatie

Workflow Management MIS 3TI 2010-2011

Workflow Management MIS 3TI 2010-2011 Workflow Management MIS 3TI 2010-2011 Een scenario CREATE ORDER PRE-PROCESSINGORDER PROCESSING PRODUCTION SHIPPING Work Collection of tasks that have to be executed sequentially or in parallel, by at least

Nadere informatie

Les F-02 UML. 2013, David Lans

Les F-02 UML. 2013, David Lans Les F-02 UML In deze lesbrief wordt globaal beschreven wat Unified Modeling Language (UML) inhoudt. UML is een modelleertaal. Dat wil zeggen dat je daarmee de objecten binnen een (informatie)systeem modelmatig

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Roger Lemmens. Directeur 17 Maart 2014

Roger Lemmens. Directeur 17 Maart 2014 Roger Lemmens Directeur 17 Maart 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen is het onafhankelijk onderzoeks- & expertisecentrum voor digitale zorg & gezondheidsinnovatie,

Nadere informatie

Informatie gebruik Digi Bord

Informatie gebruik Digi Bord Informatie gebruik Digi Bord Aan de slag Schakel de pc en de beamer aan en het bord is te gebruiken. Het bord hoeft u niet apart aan te zetten. De pen is nu alleen te gebruiken als muis. Beamer De beamer

Nadere informatie

USER EXPERIENCE ONDERZOEK Gastcollege 9 maart 2015

USER EXPERIENCE ONDERZOEK Gastcollege 9 maart 2015 USER EXPERIENCE ONDERZOEK Gastcollege 9 maart 2015 Februari 2015 MARIT KLOOSTER CommunicatieManagement Hogeschool van Utrecht Sinds 2002 werkzaam bij Ruigrok NetPanel: Stagiair > Junior > Medior > Senior

Nadere informatie

Web app Spaans voor kinderen

Web app Spaans voor kinderen Web app Spaans voor kinderen Naam: Yanette Wong Lozano Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beschrijving applicatie... 4 Doelgroep... 4 Omgeving... 4 Technologische middelen... 4 User stories... 4 Site map...

Nadere informatie

afdruk: 26 november 2015 blz. 1

afdruk: 26 november 2015 blz. 1 afdruk: 26 november 2015 blz. 1 Usability design for Uniface developers Intro Intro Waarnemen De Baas OK Controls Foutje Vormgeving Platform, hardware Mentaal model Taak, 80/20-regel Na afloop: Hebt u

Nadere informatie

Usability. Les 3 jaar 2. Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden

Usability. Les 3 jaar 2. Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden Usability Les 3 jaar 2 Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden Wat gaan we doen? Herhaling vorige week ISO Definition of Usability (9241-11) Usability is the effectiveness, efficiency and satisfaction

Nadere informatie

Ontwerpen van een niet-web beleving

Ontwerpen van een niet-web beleving Ontwerpen van een niet-web beleving jaar 2 deeltijd, kwartaal 2 Datum: december 2010 Naam: Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 Inhoudsopgave Deelopdracht 1 analyze mobiele (web)apps... 3 ANWB app...

Nadere informatie

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat.

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat. Stappenplan Een interface is in principe alles wat de communicatie tussen de gebruiker en de computer bepaalt of vorm geeft. Het is het deel van de website of webapplicatie dat de interactie met de gebruiker

Nadere informatie

Conceptdocument. Tjardo Krijt, Rob Duits, Sander Heling V1TDI2. Tjardo, Rob, Sander V1TDI2 1

Conceptdocument. Tjardo Krijt, Rob Duits, Sander Heling V1TDI2. Tjardo, Rob, Sander V1TDI2 1 Conceptdocument Tjardo Krijt, Rob Duits, Sander Heling V1TDI2 Tjardo, Rob, Sander V1TDI2 1 Inhoudsopgave Brainstormsessie eerste ronde... 3 Brainstormsessie laatste ronde... 4 Uitkomst brainstormsessie...

Nadere informatie

Haal meer uit je website

Haal meer uit je website Haal meer uit je website 10 Tips om je website te optimaliseren Je hebt 100 bezoekers per dag, met soms een piek van 200 bezoekers per dag. Maar wat doe je met deze bezoekers? Hoeveel procent van deze

Nadere informatie

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen De troeven van 5 universiteiten! 800+ onderzoekers 3 Een gebalanceerd

Nadere informatie

Software Quality Assurance Plan

Software Quality Assurance Plan Software Quality Assurance Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 1.0 10-12-2010 Bram Bruyninckx Eerste iteratie 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord te zijn met dit document en zijn

Nadere informatie

Stijn Hoppenbrouwers en Tom Heskes. Onderzoeksmethoden (vervolg)

Stijn Hoppenbrouwers en Tom Heskes. Onderzoeksmethoden (vervolg) Stijn Hoppenbrouwers en Tom Heskes Onderzoeksmethoden 1 Operationaliseren Dataverzameling Data analyse Onderzoeksplan schrijven Onderzoeksmethoden 2 Specifieke onderzoeksmethoden die ingezet (kunnen) worden

Nadere informatie

bedrijfsprocessen en vormt daarmee de kapstok voor de producten van andere disciplines. Het PAM is geen RUP concept.

bedrijfsprocessen en vormt daarmee de kapstok voor de producten van andere disciplines. Het PAM is geen RUP concept. 1. 1.1. Inleiding Doel De Requirementdiscipline richt zich op het vaststellen en vastleggen van de eisen en wensen die aan een oplossing worden gesteld: de requirements. Rollen De keyrol binnen deze discipline

Nadere informatie

Instructie UI lab. IAM P2007/08 Projectwerk team

Instructie UI lab. IAM P2007/08 Projectwerk team Instructie UI lab IAM P2007/08 Projectwerk team In het usability lab kan de werking van applicaties en websites geanalyseerd worden door deze te laten gebruiken door de doelgroep. Deze sessies worden vastgelegd

Nadere informatie

HVA CMD 2012/13 Afstudeerproject Onderzoektechnieken deel 1/2"

HVA CMD 2012/13 Afstudeerproject Onderzoektechnieken deel 1/2 HVA CMD 2012/13 Afstudeerproject Onderzoektechnieken deel 1/2" HTTP://NSE.NL/ " Zoek nog 2 afstudeerders die tegen vergoeding op open dag willen staan en voorlichting geven aan aankomende studenten" OPEN

Nadere informatie

Uitdagingen bij de ontwikkeling van draadloze producten D&E event FHI ( s Hertogenbosch) 9 oktober 2013

Uitdagingen bij de ontwikkeling van draadloze producten D&E event FHI ( s Hertogenbosch) 9 oktober 2013 Uitdagingen bij de ontwikkeling van draadloze producten D&E event FHI ( s Hertogenbosch) 9 oktober 2013 Uitdagingen bij de ontwikkeling van draadloze producten Welkom Productontwikkelproces volgen: Inhoud

Nadere informatie

5 senses strategy BTC guide to more focus

5 senses strategy BTC guide to more focus 5 senses strategy BTC guide to more focus Veel professionals maken de fout geen onderscheid te maken in fysieke rust en mentale rust. Ze nemen vooral rust door even te stoppen met hun acties. Maar als

Nadere informatie

Hoe ziet de toekomst van de Flat design trend eruit?

Hoe ziet de toekomst van de Flat design trend eruit? Hoe ziet de toekomst van de Flat design trend eruit? v1.2 Essay Seminar Visual Design (2014-B) Auteur: David van Valkengoed JDE-VISD-2 Docent: Dick Swart Inleiding Flat Design, je ziet het overal verschijnen.

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Beschrijving Deelproject Communicatie Perron 5. Arnold Aukema

Beschrijving Deelproject Communicatie Perron 5. Arnold Aukema Beschrijving Deelproject Communicatie Perron 5 Arnold Aukema Introductie Dit document beschrijft in het kort het deelproject communicatie binnen het service design project Perron 5, waar ik tijdens mijn

Nadere informatie

BESPAREN OP PRODUCTONTWERPEN DOOR HERGEBRUIK. CSN Academy 2015 Dr. Ir. H.J. Pels

BESPAREN OP PRODUCTONTWERPEN DOOR HERGEBRUIK. CSN Academy 2015 Dr. Ir. H.J. Pels BESPAREN OP PRODUCTONTWERPEN DOOR HERGEBRUIK CSN Academy 2015 Dr. Ir. H.J. Pels INTRODUCTION Who speaks? Henk Jan Pels 71 Ir electro 73 Philips: database design for computer integrated manufacturing 82

Nadere informatie

Vraag 1... Vraag 2... Vraag 3...

Vraag 1... Vraag 2... Vraag 3... Nota: Schrijf je antwoorden kort en bondig in de daartoe voorziene velden. Elke theorie-vraag staat ofwel op 1.5 ofwel op 2 punten, en elke oefening op 10 punten. Het geheel staat op 60. Vraag 1...[.../3]

Nadere informatie

Gebruiksvriendelijkheid. Introductie. Onderwerpen 23-11-2007. Student Informatiekunde Universiteit Utrecht. Webdesigner Piozum

Gebruiksvriendelijkheid. Introductie. Onderwerpen 23-11-2007. Student Informatiekunde Universiteit Utrecht. Webdesigner Piozum Gebruiksvriendelijkheid Byte seminar, 23 november 2007 Door: Gwyneth Ouwehand Introductie Student Informatiekunde Universiteit Utrecht Mensen Organisaties Computers Communicatie Webdesigner Piozum Onderwerpen

Nadere informatie

Museumbezoek onder Studenten

Museumbezoek onder Studenten Museumbezoek onder Studenten Ontwerprapport CMD-Project Jelle Clignet CMD2B 1108174 Inhoudsopgave Inleiding 2 Concept 3 Beschrijving van het concept 3 Applicatie 3 Ondersteunende middelen 3 Middelen 4

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan De leerdoelen Leerdoel 1 Producer Tijdens het project van de verdieping wil ik graag meer kennis opdoen over de productie van een film. Tijdens mijn stage heb ik al verschillende

Nadere informatie

DESIGN THIS 2 MEREL SCHAAP CMD3C - 0837964

DESIGN THIS 2 MEREL SCHAAP CMD3C - 0837964 DESIGN THIS 2 MEREL SCHAAP CMD3C - 0837964 Reflectie De uitdaging die ik mijzelf gesteld had ontwerp een super hero heb ik met beide armen ontarmd. Het onderwerp heb ik dicht bij mij zelfgehouden om met

Nadere informatie

Hoofdstuk 18: Een presentatie maken

Hoofdstuk 18: Een presentatie maken Hoofdstuk 18: Een presentatie maken 18.0 Inleiding De focus van een PowerPoint presentatie valt meestal op één dia. Dit betekend dat een PowerPoint presentatie een goed middel is om concepten via punten

Nadere informatie

STARR-interview in theorie & praktijk

STARR-interview in theorie & praktijk 1.3 STARR-interview in theorie & praktijk Een sollicitant goed inschatten, is geen sinecure. Op basis van een kort gesprek, eventueel in combinatie met een praktische proef beoordeelt u als werkgever of

Nadere informatie

ABN AMRO Verzekeringen Project: Documentbeheer Verzekeringen

ABN AMRO Verzekeringen Project: Documentbeheer Verzekeringen Opdrachtformulering Het in kaart brengen van de structuur achter verzekeringsdocumenten met het doel deze op een efficiënte manier productief te maken in een daarvoor te realiseren tool. De applicatie

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie