User Interface Design and Evaluation Samenvatting Tentamenstof

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "User Interface Design and Evaluation Samenvatting Tentamenstof"

Transcriptie

1 User Interface Design and Evaluation Samenvatting Tentamenstof Hoofdstuk 2: How to gather requirements: some techniques to use Er zijn 2 soorten observaties 1. Directe observatie (zelf gaan kijken): Voordelen: Makkelijk te ondernemen en levert vaak interessante data op Nadelen: Je ziet snel dingen over het hoofd 2. Indirecte Observatie (m.b.v. video of geluidsopname) Voordelen: Makkelijk later terug te kijken Nadelen: Kost veel tijd om te analyseren Er zijn 2 soorten interviews 1. Gestructureerd (Alle vragen vooraf vastgesteld) Voordelen: Makkelijker voor de interviewer, Weinig data analyse tijd Nadelen: Minder kans om de gebruiker interessante dingen te laten vertellen 2. Flexibel (Vooraf onderwerpen vastgesteld, maar geen vaste vragen/volgorde) Voordelen: Handig om achter de requirements te komen, Laat gebruiker veel vertellen Nadelen: Lastiger voor de interviewer, Veel data-analyse tijd Er zijn 2 vraagstructuren 1. Gesloten Vragen (vragen met 2 of meerdere vaste antwoordmogelijkheden) Checklist bijvoorbeeld Semantic Differential (Vragen met een statement die je een rating moet geven) 2. Open Vragen (vragen waarbij de gebruiker een open antwoord kan geven) Gesloten vragen zijn makkelijker te analyseren. De vragen moeten zo eenvoudig mogelijk zijn. Ook moeten ze duidelijk zijn, omdat je ze niet kan helpen bij het invullen. Zorg voor de mogelijkheid om opmerkingen te laten geven Hoofdstuk3: Finding out about the users and the domain 2 soorten gebruikers 1. Primary Users (of users) zijn de belangrijkste gebruikers van het system 2. Secondairy Users zijn andere mensen die in aanraking kunnen komen met het systeem Primary Users en Secondairy Users worden samen stakeholders genoemd Een gebruiker heeft user characteristics. Dit zijn eigenschappen van gebruikers die van belang zijn voor het systeem. Leeftijd en geslacht Cultuur Fysieke (on)mogelijkheden (ihb (kleuren)blindheid, doofheid enz) Educatieve achtergrond Computer-ervaring Motivatie en houding Dit in een tabel zetten heet het maken van een user profile. Deze user profile kan weer onderverdeeld worden in een aantal groepen. De resultaten uit dit onderzoek naar eisen kan worden omgezet in requirements. Voor bijvoorbeeld een gebruikersgroep van 65+ zou het handig zijn om grote knoppen kunnen gebruiken met grotere letters dan normaal. Als je de eigenschappen van een gebruikersgroep in een personage stopt krijg je een persona. Een persona heeft altijd een naam, zodat je hem tijdens het ontwerp makkelijk kan benoemen. 2 typen behoeften 1. Felt Needs zijn behoeften die gebruikers willen, maar niet weten dat het ook mogelijkheden zijn. 2. Expressed Needs zijn behoeften waarvan een gebruiker zegt dat hij/zij ze nodig hebben.

2 Hoofdstuk 4: Finding out about tasks and work Goal: Een te bereiken eindresultaat (en niets meer) Tasks: Activiteiten die moeten worden uitgevoerd om een goal te bereiken Actions: Een individuele operatie die gezet moet worden als deel van een taak Dus meerdere actions vormen een task en meerdere tasks vormen een goal Voor het maken van een taakbeschrijving zijn een aantaldingen van belang Verschilt de taak per gelegenheid? Hoe vaak wordt de taak uitgevoerd? Moet een gebruiker iets specifieks kunnen om de taak uit te voeren? Wordt de taak beïnvloed door de omgeving? Is de tijd die de taak kost belangrijk? Zijn er issues voor veiligheid? Wordt de taak alleen of gezamenlijk uitgevoerd? Wisselen de gebruikers wel eens tussen verschillende taken? Workflow Analysis: Hoe het werk wisselt per gebruiker/werkers? Job Analysis: Wat gebruikers naast de taak nog aan andere taken uitvoeren Artifacts: Objecten die gebruikt worden bij de prestatie van de taak TaskScenario s, Concrete Use Cases, Essential Use Cases en use scenario s Een task scenario is een klein verhaaltje hoe een gebruiker een system gebruikt en hoe het system reageert vanuit de ogen van de gebruiker. Een concrete use case is eigenlijk hetzelfde, maar dan zonder verhaaltje er omheen en alleen wat de user doet en hoe het systeem daarop reageert vanuit de ogen van de gebruiker. Een essential use case werkt op een meer abstract niveau en werkt vanuit het gezichtspunt van het systeem. Dus wat de gebruiker doet en hoe het systeem daarop reageer vanuit het oogpunt van het systeem. Een use scenario is weer hetzelfde als een task scenario, maar dan vanuit het oogpunt van de machine. Cognitieve Walkthrough Een cognitieve walkthrough is een soort expert-evaluatie techniek waarbij een aantal tasks zeer nauwkeurig worden geëvalueerd. Dit wordt in 4 stappen uitgevoerd 1. De gebruiker kiest een taak om uit te voeren en schrijft alle actions in de taak op. Voor elke taak worden dan de stappen 2 t/m 4 gevolgd en daarna de vragen a t/m c gesteld. 2. De gebruiker zoekt de actie op die hij moet uitvoeren om de taak uit te voeren 3. De gebruiker selecteert de actie waarvan hij denkt dat deze het best matched met wat hij wil doen. 4. De gebruiker bekijkt de systeemreactie en bedenkt of er voortgang is gemaakt bij het bereiken van het doel. De volgende 3 vragen worden gesteld aan de gebruiker a. Weet de gebruiker wat hij moet doen? Herinnert hij het zich uit zijn geheugen of herkent hij het direct? b. Wordt de geselecteerde actie goed geassocieerd met de uit te voeren taak? c. Weet de gebruiker na a afloop van de taak of hij de goede keus gemaakt heeft? Mental Model: Mensen hebben (onbewust) een model in hun hoofd van hoe de wereld eruit zou moeten zien wat ons helpt om te gaan met niet-vertrouwde situaties. 2 Soorten: 1. Structural Models: Een gebruiker heeft in zijn hoofd een idee van hoe een systeem zou moeten werken. 2. Functional Models: Een gebruiker heeft in zijn hoofd een idee van hoe een systeem zou moeten worden gebruikt.

3 Een aantal aspecten van de omgeving zijn van belang voor het gebruik van het systeem. De fysieke omgeving: Voldoende licht, comfortabele temperatuur, schoon, enz De veilige omgeving: Speciale kleren nodig, moet je je hoofd er bij hebben, enz? De sociale omgeving: Deadlines, Delen gebruikers gegevens? Vertrouwen gebruikers elkaar? Enz De organisatorische omgeving: Werktijden, Functies, Onderbrekingen, Management, enz De user-support omgeving Hoofdstuk5: Requirements gathering: knowledge of user interface design Design Principles: Abstracte handleidingen voor design die moeilijk te te passen zijn Design Rules: Vertaalde principles die makkelijker toegepast kunnen worden. Er zijn vele psychologische principles, 4 belangrijke worden toegelicht 1. Gebruikers zien wat ze verwachten te zien 2. Gebruikers hebben moeite om zich te focussen op meer dan 1 activiteit tegelijk 3. Een gestructureerde layout is makkelijker te begrijpen a. Proximity: Elementen die dicht bij elkaar zijn vormen al snel een groep b. Similarity: Elementen met dezelfde vorm/kleur horen bij elkaar c. Closure: Een incompleet element wordt gezien als compleet (we vullen het gat) d. Continuity: Mensen zien al snel vormen in rijtjes elementen e. Symmetry: Twee symmetrische figuren worden al snel als samenhangend gezien f. Figure-Ground-Segregation: Plaatjes worden onderscheden als figuur en achtergrond als er 2 gebieden zijn. 4. Herkennen is beter als herinneren Er zijn vele principes van ervaring, 3 belangrijke worden toegelicht 1. Visibility: Het moet logisch zijn waar een functie voor dient 2. Affordance: Het moet logisch zijn hoe een functie gebruikt wordt 3. Feedback: Het moet duidelijk zijn dat een functie gebruikt is Hoofdstuk 6: Thinking about requirements and describing them 2 soorten usability requirements 1. Kwalitatieve usability requirements Subjectieve eisen aan het system op een hoog niveau van abstractie. Voorbeelden zijn moet makkelijk te gebruiken zijn, of gebruikers moeten tevreden zijn 2. Kwantitatieve usability requirements De wat meer specifieke performance eisen (usability metrics) als completion tasks, errors, enz. Bij het ontwerpen van een product moet ook aan de gebruikers gedacht worden in de vorm van learnability (de tijd die nodig is om te leren omgaan met het systeem), throughput (de snelheid waarin een taak kan worden uitgevoerd en het aantal fouten dat gemaakt wordt), flexibility (of een systeem zich makkelijk kan aanpassen aan wat de gebruiker op dat moment doet) en attitude (zorgen dat een gebruiker positief tegenover het gebruik van het systeem staat). Tegenwoordig zijn deze dingen omgezet in een moderne view van usability. De belangrijkste eisen aan een systeem waaraan moet worden gedacht zijn effectiviteit, efficiëntie, aannemelijk (moet plezierig in gebruik zijn, engaging), error tolerantie en makkelijk te gebruiken (easy to learn).

4 Ook zijn er nog enkele niet-systeemgerelateerde eisen waar rekening mee gehouden dient te worden. Kosten: Je moet wel binnen het budget blijven. Technische Beperkingen: Alles moet wel mogelijk zijn met de huidige technologie (of je moet zelf met nieuwe technologie komen). Te maken overwegingen: Soms moeten er keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld een feature voor slechts een klein deel van de gebruikersgroep. Een prototype is een experimenteel, incompleet design van het systeem die gebruikt kan worden voor het testen. Je test de haalbaarheid van je ideeen met gebruikers. De bruikbaarheid van het systeem. Je geeft gebruikers de mogelijkheid om bij de dragen aan het design van het systeem. Je test ideeen en controleert of er aan de requirements voldaan is. Het eerste prototype dat je gaat maken heet een lo-fi prototype. Deze hebben nog geen functionaliteit en hebben als doel om de gebruiker een idee van de look and feel van het systeem te geven. Meestal worden hiervoor op papier schetsen gemaakt van hoe het systeem eruit zou zien. Ook is het mogelijk om hierbij storyboards te maken waarbij je aan de hand van een actie een illustratie laat zien van hoe het eruit zou zien. Een hi-fi prototype is een veel gedetailleerder prototype Voordelen van een lofi prototype Goedkoop te produceren Ze kunnen gebruikt worden om ideeen te evalueren Makkelijk aan te passen (tijdens het testen) Ze laten de look & feel zien Nadelen van een lofi prototype Error-detectie is zeer gelimiteerd Specificatie is niet erg gedetailleerd Er zijn mensen nodig om te laten zien hoe het werkt Voordelen van een hifi prototype Ze kunnen de volldige functionaliteit laten zien Ze laten de look and feel, de layout en het gedrag van het uiteindelijke product zien Zijn volledig interactief en kunnen goed bij marketing gebruikt worden Nadelen van een hifi prototype Ze kosten heel veel tijd om te produceren Ze kunnen niet makkelijk aangepast worden tijdens het testen Ze kunnen er erg professioneel uitzien waardoor gebruikers moeite hebben kritiek te geven Problemen bij prototyping Kan erg veel tijd kosten om een prototype te maken, dus zal alleen gedaan moeten worden als het noodzakelijk is. Het kan erg veel geld kosten om een prototype te maken

5 Hoofdstuk 8: Work reengineering and conceptual design Task Allocation: Hoe de verschillende taken verdeeld worden tussen de gebruiker en het systeem. Kan gemaakt worden vanuit een essential use case. Hierin staat wat de gebruiker doet en hoe het systeem daarop reageert. Hoe het systeem werkt komt hierin niet voor. Conceptual Design is het proces van het maken van het geraamte van een User Interface. Content diagram: een lofi prototype dat de structuur van de user interface laat zien vanuit de ogen van de designer. Container: Abstracte representatie van een deel van het werk van de gebruiker en de functies die nodig zijn om dat deel van het werk uit te voeren. Uiteindelijk kunnen deze containers omgezet worden in schermen, navigatie-elementen enz in een UI of een GUI. Het maken van een content diagram 1. Leidt uit de essential use cases de concrete use cases af (wijst zichzelf) 2. Identificeer de belangrijke task objecten, attributen en acties Task objects: De belangrijkste objecten die gebruikt worden bij een taak Attributen: Eigenschappen van een object Acties: Dingen die mensen doen met een object 3. Identificeer de verschillende containers en de objecten die erbij horen 4. Link de containers zodat je de navigatieflow kan zien Dus een task object heeft eigenschapen, acties en eventueel andere objecten als child of parent (hij voert acties op dit object uit of dit object voert acties op hem uit) Het maken van containers Een container heeft een naam, doel, functies en links met andere containers. Ook verder nog de objecten die horen bij de uit te voeren taak en eventuele beperkingen. De main container is het eerste ding dat gebruikers zien en wat centraal staat in hun werk. Hierin moeten links naar de belangrijkste taken zijn (die snel gebruikt moeten kunnen worden). In de andere containers is het weer belangrijk dat er directe links staan naar functies die geassocieerd worden met de functie waar deze container voor dient. Alle containers dienen met elkaar verbonden te worden via links. Deze links laten zien hoe een gebruiker interacteert met het systeem. Hoofdstuk9: Design guidance and design rationale User Interface Standards: Een aantal international afgesproken design principen Design Guidelines: Iets tussen design rules en design principles in Style Guides: Een verzameling design rules, samen met een aantal design guidelines. Dus eigenlijk een soort design handleiding 2 soorten style guides 1. Commercial Style Guides 2. Customized Style Guides Een style guide bevat meestal de volgende dingen Beschrijving van de benodigde interactie stijlen en user interface controls, die zowel de look als feel beschrijven Assistentie voor het wanneer en hoe te gebruiken van de verschillende interactie stijlen en user interface controls Illustraties van de verschillende interactiestijlen en user interface controls Afbeeldingen van hoe schermen eruit zouden moeten zien

6 Er zijn vele belangrijke design principes (7 behandeld in hoofdstuk 5). Hier nog 4 Simplicity (een UI moet zo simpel en eenduidig mogelijk werken) Structure (Een design moet logisch en gestructureerd in elkaar zitten) Consistency (Een UI moet consequent zijn. Een gebruiker moet kunnen voorspellen hoe een volgend scherm er ongeveer uit zal zien Tolerance (Een systeem moet zo min mogelijk fouten kunnen veroorzaken) Een design rationale is een soort verslagje waarin je bijhoudt waarom je bepaalde keuzes gemaakt hebt. Dit zodat je later kan terugzoeken waarom je iets ook alweer gedaan hebt. Ook kan hierdoor gebruik gemaakt worden door een eventueel nieuw staflid die moet weten waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. Hoofdstuk10: Interactive Design De human action cycle is de route die een gebruiker volgt om een taak uit te voeren. Deze is als volgt: Doel vormen -> acties uitvoeren die hem naar het doel leiden -> anticiperen op acties om te zien of je dichter bij het doel komt -> als het doel niet bereikt lijkt te kunnen worden, route aanpassen en opnieuw beginnen. Oftewel doel vormen -> Proberen doel te bereiken -> Evalueren Designers Model: Het systeem zoals hij eruit ziet voor de designer, dus met alle technische details. System Image: Een manier om de functionaliteit van het systeem te tonen aan de gebruiker Users Model: De mate waarin de gebruiker het systeem begrijpt. Veelal incompleet en incorrect. Metaforen Het gebruik van metaforen is een manier waarop gebruikers functies/acties associeren met de reële wereld. Bijvoorbeeld een printer icoontje en het woordje shop in een e-shop. Bij metaforen is het belangrijk dat ze aan 2 eisen voldoen: Om bruikbaar te zijn moeten ze overeenkomen met de wereldervaringen van de gebruiker. Om bruikbaar te zijn moeten ze wel binnen de ervaringen van de gebruiker liggen. Hoofdstuk11: Interaction Styles Interactiestijl: Een manier waarop een gebruiker interacteert met het systeem. 5 soorten toegelicht: 1. Command Line: Input mbv commando s Voordelen: Flexibel, Goed voor experts, macro s en shortcuts functioneel Nadelen: Kost veel tijd om alle commando s te leren 2. Menu Selection: Door het bladeren door menu s input geven Voordelen: Makkelijk te leren, gestructureerd Nadelen: Kan complex worden als het te groot wordt, Kost veel screenruimte, Langzaam voor experts 3. Form-Fill: Door het invullen van tekstvelden input geven Voordelen: Simpel, Kost weinig oefening Nadelen: Kost veel screenruimte 4. Direct Manipulation: Direct met de objecten interacteren, bijvoorbeeld drag&drop Voordelen: Visueel duidelijk, makkelijk te leren/onthouden, weinig errors/makkelijk herstel Nadelen: Heeft graphics nodig, kan snel onduidelijk worden qua metaforen 5. Anthropomorphic: Interactie met het systeem zoals je interactie hebt met andere mensen. Voordelen: Heel natuurlijk Nadelen: Onvoorspelbaar, Moeilijk te implementeren

7 Hoofdstuk13: Choosing interaction elements: software components 5 belangrijke onderdelen waar aan gedacht moet worden bij design Tekst: Niet te groot, niet te klein, goede letterruimte, goed leesbaar lettertype, niet al te lange zinnen, maar ook niet te kort. Regellengte niet te lang, maar niet te kort Kleur: Niet al te overheersend of irriterend. Wordt gebruikt om attention te trekken, status te laten zien of om de informatie duidelijker te maken. (Of voor layout natuurlijk). Gebruikt goed contrast tussen tekstkleur en achtergrondkleur. Afbeeldingen: Aandacht trekken, interactie duidelijk maken. Verhelderend. Alleen gebruiken als het een doel heeft. Animaties en videos: Hetzelfde als afbeeldingen Hoofdstuk14: Moving from choosing components into design areas Principles of good layout: Logische structuur gebruiken Actieve componenten apart houden Belangrijke componenten op een opvallende plek zetten Maak goed gebruik van de witte ruimte. Soms geldt less is more Laat de controls goed zichtbaar zijn Het moet er mooi uitzijn, maar ook goed bruikbaar zijn. Vind een goede balans Technological convergense: Het mengen van verschillende design areas zoals GUI s, Web Pages en Embedded systems Ubiguitous Computing: Als computers in nieuwe design areas met elkaar gaan communiceren Hoofdstuk20: Why evaluate the usability of user interface designs (Usability) Evalation: De complete test van de User Interface Participant: De proefpersoon Observer: Degene die de test observeert en ondertussen aantekeningen maakt Facilitator: Hulppersoon voor de participant Evaluator: De persoon die de evaluatie planned, analyseert en verwerkt Evaluation Data: De informatie die opgedaan wordt tijdens een evaluatie. Problemen die gevonden worden heten usability problems Wat moet je testen? Users Tasks Domain Omgeving Evaluation Technique: Techniek om een evaluatie mee uit te voeren. 2 belangrijke User Observations Een gebruiker maakt gebruik van het systeem, voert wat taken uit ed. En een observer maakt aantekeningen Heuristic Inspection (Heuristische Evaluatie) De participant is een expert/usability expert. Hij test of je je goed aan de design principles e.d. gehouden hebt

8 Hoofdstuk 21: Deciding on what you need to evaluate: the strategy 1. Het bepalen van het doel van de evaluatie Bepaal of je de usability requirements wil bepalen of dat je problemen wil opsporen Kwalitatieve Usability requirements: Is de vorm goed Kwantitatieve Usability requirements: Is de hoeveelheid goed Weer rekening houden met de 5 e s. Effective,Efficient,Engaging,ErrorTolerant,EasyToLearn Moeten goed in balans zijn. 2. Bepalen wat voor soort data je wil verzamelen Kwalitatieve data: Numerieke data Kwantitatieve data: Niet-numerieke data zoals subjectieve meningen van gebruikers 3. Bepalen wat je aan het evalueren bent Lo-Fi Prototype: Vooral vragen naar navigatie, kleuren, enz Hi-Fi Prototype: Meer gedetailleerd, ook kwalitatieve data opdoen 4. Bepalen welke beperkingen je hebt Mogelijk weinig budget, weinig proefpersonen enz Evaluatie aanpassen aan je beperkingen Hoofdstuk22: Planning who, what, when and where Het maken van een evaluatieplan kost een paar overwegingen. Wie zijn de participants, wat ga je evalueren (h21), wanneer ga je evalueren en waar ga je evalueren 1. De participants bepalen Het is belangrijk om een gebruiker binnen je doelgroep te gebruiken (real user). Zorg voor een goede variatie in gebruikers, dus eentje met veel IT-ervaring, oudere mensen, jongere mensen, mensen met bijv. kleurenblindheid, enz. Of je mensen moet laten samenwerken kan je het beste laten afhangen van de manier waarop ze het product gaan gebruiken in de praktijk. 2. Het aantal gebruikers Volgens het boek kan je het beste met 5 proefpersonen beginnen en als je het gevoel hebt dat dit niet genoeg opgeleverd heeft of dat je nog heel veel tijd over hebt, dan kan je dat aantal groter maken. Pretest questionnaire: Vragen die je stelt aan het begin van de evaluatie 3. Timetable maken Indien mogelijk, probeer dan de evaluatie tussen de 30 en 90 minuten te laten duren. Daarbij in zitten ook het verwelkomen van de gebruiker en een aantal vragen stellen na afloop. Task Description: Beschrijving van een taak die een gebruiker tijdens de evaluatie dient uit te voeren. 4. Waar doe je de evaluatie? Field Studies: Evaluatie vindt in de werkomgeving van de gebruiker plaats Een groot voordeel hiervan is dat je veel omgevingsdata kan opdoen Controlled Studies: Evaluatie vindt ergens anders plaats Hoofdstuk23: Deciding how to collect data Om te meten hoe lang een gebruiker erover doet kan je bijvoorbeeld een stopwatch gebruiken, maar het gebruik maken van een logging product is veel handiger. Alle gegevens kunnen hierin ingevoerd worden en het wordt automatisch voor je in een database gezet. Thinking aloud protocols: Evaluatie data die opgedaan wordt als je de gebruiker vraagt hardop te denken

9 Retrorespective protocol: na afloop van de evaluatie de events rerunnen en de gebruiker de mogelijkheid geven commentaar te geven Post-Session-Interview/Debrief: na afloop van de evaluatie nog even een general discussie houden Tip: Opname van de evaluaties kan handig zijn omdat je het dan later terug kan kijken. Hoofdstuk24: Final preparations for the evaluation Verschillende rollen voor evaluators: Facilitator: Zorgt dat de participants zich op hun gemak voelen, zorgt dat de participants blijven praten over wat er gebeurt en zorgt dat de evaluatie correct verloopt. Note-Taker: Maakt aantekeningen van wat er gebeurt tijdens de evaluatie Equipment Operator: Regelt video/andere opnameapparatuur. Observer: Observeert de gebruikersgroep tijdens de evaluatie. Meeter and greeter: Verwelkomt de participants en is een soort gastheer. Recruiter: Degene die de participants zoekt The Lone Evaluator: Als je alles zelf moet doen, dan kunnen de evaluaties wat langer duren. Neem zo nodig extra pauze Script voor tijdens evalueren Verwelkomen Uitleggen wat er gaat gebeuren Evt. een questionnaire voorleggen Taken en cognitieve vragen uitvoeren Afsluitend interview afnemen Bedanken van de participant Pilot Test/Proefevaluatie Voor een echte evaluatie kan het handig zijn om een proefevaluatie uit te voeren. Doel hierbij is om eventuele tekortkomingen of onduidelijkheden in de taken/vragen te vinden voordat je ze voorlegt aan de echte gebruikersgroep en de evaluatie misloopt. Een goede doelgroep hiervoor is hetzelfde als bij de echte evaluatie, al is het niet zo belangrijk dat ze precies de beoogde doelgroep representeren. Hoofdstuk 25: Analysis and interpretation of user observation evaluation data Tijdens een evaluatie kan het zo zijn dat je een grote berg data hebt. Om dit allemaal te verwerken zul je een aantal stappen moeten doorlopen. 1. Organiseer je data, soort bij soort en filter het onbelangrijke eruit 2. Maak evt samenvattingen van grote lappen tekst 3. Review de data om usability defects te vinden. Problemen in de user interface Drie groepen methoden om quantitatieve data te analyseren 1. Tabellen, grafieken en rankings: een visuele representatie van de resultaten 2. Descriptive Statistics: Getallen die je data beschrijven 3. Inferential Statistics: Testresultaten en bevestigingen/ontkrachtigingen van je ideeen Hoofdstuk26: Inspections of the user interface Bij een heuristische evaluatie controleren een aantal inspectors of er aan de design principles gehouden is (ook wel heuristics genoemd)

10 Bij een heuristische evaluatie moet allereerst de heuristics gekozen worden. Welke guidelines wil je gaan testen? Voorbeelden zijn zichtbaarheid, flexibiliteit, effiecentie en error prevention. Vervolgens moet je inspectors vinden. In tegenstelling tot bij een evaluatie niet een doelgroeprepresentatie, maar iemand met de nodige ervaring in HMI en het domein van het systeem. Vaak vind je niet beide kenmerken in 1 persoon, dus zal je vaak 2 of meer personen nodig hebben. De locatie is meestal niet de gebruiksomgeving van het product, maar meet een controlled studies locatie. Vervolgens moet je de data gaan analyseren. Dit verloopt hetzelfde als bij evaluaties. Dus eerst organiseren van de data, daarna samenvatten en vervolgens relevante conclusies uit de gegevens trekken. Voordelen: Vaak goedkoper dan observaties Inspectors komen veel vaker met oplossingen Helpt vervelende errors tijdens echte evaluaties voorkomen Nadelen: Vaak geen representatieve users te gebruiken/vinden voor de heuristische evaluatie Inspectors vinden bepaalde errors vaak minder of juist belangrijker dan echte gebruikers Inspectors hebben vaak bepaalde eigen smaken op het gebied van user interfaces De data is puur afhankelijk van de skills en ervaring van de inspectors Hoofdstuk27: Variations and more complex evaluations Evaluatietechnieken hebben een aantal elementen gemeen. Namelijk het observeren, vergelijken, luisteren en een maat van resultaat. Variaties voor user observations Remote Moderated Testing: Gebruikers op afstand het systeem laten gebruiken en observeren via een video-converentie of telefoon gesprek. Performance Measurement Evaluation: Doel om verschillende versies van het systeem met elkaar te vergelijken. Dit om erachter te komen wat de gebruikersgroep het liefst zou willen gebruiken. Formative Evaluations: Evaluaties die deel uitmaken van een constant ontwikkelingsproces Summative evaluations: Evaluaties die na afloop van een proces worden uitgevoerd om erachter te komen of er aan de requirements voldaan is 4 typen evaluaties Exploratory Evaluations met als doel om de requirements te bepalen en feedback te krijgen op proefversies/lofi prototypes. Veelal gebruikt aan het begin van een design proces Validation Evaluations: Meestal gebruikt aan het eind van het ontwikkelingsproces en bedoeld om erachter te komen of het systeem voldoet aan de requirements en of de verschillende onderdelen van het systeem goed samenwerken Assessment Evaluaties: Meestal gebruikt aan het begin van het ontwikkelingsproces na de exploratory evaluations. Bedoeld om te kijken of je op de goede weg bent Comparison Evaluations: Kan overal gebruikt worden en heeft als doel om erachter te komen welke van de verschillende versies van je product het beste is.

a. Is dit een beschrijving van een concrete use case, een essential use case, een task scenario of een use scenario?

a. Is dit een beschrijving van een concrete use case, een essential use case, een task scenario of een use scenario? 1. Ter evaluatie werkt een gebruiker met een hi fi prototype. Na afloop wordt de gebruiker geïnterviewd. Welk soort interview ( in termen van het boek) gebruik je hier bij voorkeur voor en waarom? Post-Session-Interview/Debrief

Nadere informatie

1. Goal-directed design

1. Goal-directed design 1. Goal-directed design Inspelen op behoeften en wensen van de gebruiker gelukkige gebruiker succes product Waarom zijn alle producten dan niet succesvol? Zij worden gemaakt door wetenschappers (of marketeers)

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

Testplan. Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62

Testplan. Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62 Testplan Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62 1. Wat willen we bereiken? Wat willen we bereiken met het testen van ons concept? Door middel van usability testing zal er worden

Nadere informatie

onderzoek ontwerp realisatie implementatie

onderzoek ontwerp realisatie implementatie Usability testing onderzoek ontwerp realisatie implementatie onderzoek concept ontwerpen prototype realisatie & specificatie onderzoek ontwerp realisatie implementatie vandaag onderzoek ontwerp realisatie

Nadere informatie

Usability walkthrough for accessibility

Usability walkthrough for accessibility Usability walkthrough for accessibility steven stijger steven_stijger@nl.ibm.com http://www.flickr.com/photos/81167076@n00/322162512/ Copyright IBM Corporation 2008 usability walkthrough usability test

Nadere informatie

Het testen van het geheugen van de test personen van een prototype van het reservering systeem.

Het testen van het geheugen van de test personen van een prototype van het reservering systeem. Doel Het testen van het geheugen van de test personen van een prototype van het reservering systeem. Onderzoeksvraag Welke elementen van de website zijn opvallend en waarom is dat? Hoe reageert de tester

Nadere informatie

Expert review Reservatiesysteem

Expert review Reservatiesysteem Expert review Reservatiesysteem Steven Houben March 26, 2010 1 Inleiding Deze expert review is gebaseerd op 10 heuristieken gedefinieerd door Jacob Nielsen. 2 Review Multi- touch systeem 2.1 Visibility

Nadere informatie

DFI Models & Processes Herkansingsklas 1 (V207) Nienke Griffioen 500621715 [REDESIGN RTL GEMIST.NL DFI OPDRACHT]

DFI Models & Processes Herkansingsklas 1 (V207) Nienke Griffioen 500621715 [REDESIGN RTL GEMIST.NL DFI OPDRACHT] 2013 DFI Models & Processes Herkansingsklas 1 (V207) Nienke Griffioen 500621715 [REDESIGN RTL GEMIST.NL DFI OPDRACHT] Inhoudsopgave DFI opdracht 1: redesign RTL Gemist pag. 3 Opdracht omschrijving Pag.

Nadere informatie

Evaluation. Ontwerpen van Interactieve Systemen. Christof van Nimwegen, 19 februari 2015

Evaluation. Ontwerpen van Interactieve Systemen. Christof van Nimwegen, 19 februari 2015 Evaluation Ontwerpen van Interactieve Systemen Christof van Nimwegen, 19 februari 2015 Algemeen 2 Buzzzzzzzz..evidence based 3 Waar in proces? Expert Usability expert Interaction designer Proefpersonen

Nadere informatie

Usability van een Webshop. Maartje de Vries & Ellen Schuurink UE 2016

Usability van een Webshop. Maartje de Vries & Ellen Schuurink UE 2016 Usability van een Webshop Maartje de Vries & Ellen Schuurink UE 2016 Gastsprekers: Ellen & Maartje TCP TCP Agenda - deel 1 Waarom een webshop Wat betekent Usability in de context van een webshop? Hoe bereik

Nadere informatie

Op de computer kan naar eigen inzicht software op worden geïnstalleerd, een andere besturingssysteem is mogelijk.

Op de computer kan naar eigen inzicht software op worden geïnstalleerd, een andere besturingssysteem is mogelijk. Planningsfase 1. Afspraken maken over doelstelling en randvoorwaarden De doelstelling van het project: De doelstelling van het project: het maken van het gewenste product. De doelstelling van de student:

Nadere informatie

Human Computer Interaction (INFOHCI) 3 februari 2005

Human Computer Interaction (INFOHCI) 3 februari 2005 Departement Informatica en Informatiekunde, Faculteit Bètawetenschappen, UU. In elektronische vorm beschikbaar gemaakt door de TBC van A Eskwadraat. Het college INFOHCI werd in 2004/2005 gegeven door Jan

Nadere informatie

Teststrategie met behulp van heuristieken

Teststrategie met behulp van heuristieken Workshop TestNet Teststrategie met behulp van heuristieken www.improveqs.nl (info@improveqs.nl) Versie 2.0 1 Acknowledgements Met dank aan: Ruud Cox voor de vele discussies over dit onderwerp Fiona Charles

Nadere informatie

Test-Report 2. Groep. Namen en functies Erik de Beurs - Recruiter / Test Monitor / Tech Operator Channah Bosse - Recruiter / Data logger

Test-Report 2. Groep. Namen en functies Erik de Beurs - Recruiter / Test Monitor / Tech Operator Channah Bosse - Recruiter / Data logger Test-Report 2 Groep A Namen en functies Erik de Beurs - Recruiter / Test Monitor / Tech Operator Channah Bosse - Recruiter / Data logger Auteur Erik de Beurs Getest project Portfolio Channah Bosse 1 Inleiding

Nadere informatie

BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING. Joost van der Zanden /05/2016

BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING. Joost van der Zanden /05/2016 BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING Joost van der Zanden 2212130 19/05/2016 Inhoudsopgave INTRODUCTIE METHODOLOGIE RESULTATEN CONCLUSIE & AANBEVELINGEN 3 5 6 8 Introductie WAT IS FUNDYFRIEND? Fundyfriend

Nadere informatie

VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools)

VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools) VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools) Kim Kranenborg TNO Human Factors P.O Box 23 3769 ZG Soesterberg +31 346 356267 kranenborg@tm.tno.nl Knowledge for business VIOS: Veiligheid

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Usability & Ontwerp processen. Les 4

Usability & Ontwerp processen. Les 4 Usability & Ontwerp processen Les 4 Wat gaan we doen? Wat hebben we de vorige keer geleerd? Wat gaan we vandaag doen? Theorie - hoorcollege Oefening - lesopdracht Herhaling - samenvatting theorie Wat hebben

Nadere informatie

Research for Design Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design - B1 WC4 data-analyse & persona - September 2012

Research for Design Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design - B1 WC4 data-analyse & persona - September 2012 Research for Design Hoe is het gegaan? interviewen Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 HC1 introductie - 29 08 2011 wat gaan we doen vandaag? wat gaan we doen vandaag?

Nadere informatie

Tap is the New Click Werkgroep 2

Tap is the New Click Werkgroep 2 Tap is the New Click Werkgroep 2 (On)verwacht SO Vraag 1/11 - Vul de vijf missende begrippen in. 1. Concrete Completion Visual Design Interface Design 2. Information Design Navigation Design Surface Skeleton

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Van persona s en scenario s naar wireframes. Lay-out met grid

Van persona s en scenario s naar wireframes. Lay-out met grid Interaction Design Van persona s en scenario s naar wireframes Lay-out met grid Louis Klomp LHJ.Klomp@windesheim.nl X8.10 / X7.96 Tel (088-469) 9908 Wat gaan we doen deze week? Persona s Scenario s Conceptueel

Nadere informatie

Ontwerpen van websites. Hoorcollege Webdesign 2 30 april 2014 Frans Wiering

Ontwerpen van websites. Hoorcollege Webdesign 2 30 april 2014 Frans Wiering Ontwerpen van websites Hoorcollege Webdesign 2 30 april 2014 Frans Wiering 1 Inhoud dimensie ontwerp in vak webdesign todo terugblik op OIS user experience volgens Garrett informatiearchitectuur navigatie

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Testen van website. Gertjan Slappendel

Testen van website. Gertjan Slappendel Praktijkvoorbeeld Testen van website Gertjan Slappendel INTRO Presentatie Usability on a shoestring DTC 2010 Business gericht Succesvol testen met beperkte middelen Testing back 2 basics WAT IS TESTING

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

Thinking of art. GDD jaar 2 - sonja van vuure

Thinking of art. GDD jaar 2 - sonja van vuure Thinking of art GDD jaar 2 - sonja van vuure Thinking of art les 1 - Over creativiteit en ideeën les 2 - over spelers leiden in je game les 3 - one page design docs les 4 - toepassen opdracht vorige les

Nadere informatie

1.1 DE OPDRACHT IN HET KORT

1.1 DE OPDRACHT IN HET KORT Opdracht 03: een formulier ontwerpen Versie voor studenten v5.0 2010.04.28 James M. Boekbinder Skype: jboekbinder3641 E-mail: james.boekbinder@gmail.com Blog: http://www.razormind.info/infoconstructor

Nadere informatie

Usability Engineering en User Experience 2012/2013

Usability Engineering en User Experience 2012/2013 Usability Engineering en User Experience 2012/2013 Opdracht 3 Persona s Uitleg en begeleiding Deze opdracht gaat over usability testing met behulp van persona s. De persona s ontwerp je zelf en gebruik

Nadere informatie

Stedelijk Museum. Ontwerpspecificatie. VMBO leerlingen interactieve rondleiding. Meesterproef Minor UXD V0.1 18-06-2013 Jasper Bunschoten 500615247

Stedelijk Museum. Ontwerpspecificatie. VMBO leerlingen interactieve rondleiding. Meesterproef Minor UXD V0.1 18-06-2013 Jasper Bunschoten 500615247 Stedelijk Museum VMBO leerlingen interactieve rondleiding Ontwerpspecificatie Meesterproef Minor UXD V0.1 18-06-2013 Jasper Bunschoten 500615247 Inhoud INHOUD OPDRACHT CONCEPT ONTWERP HIGH LEVEL DETAIL

Nadere informatie

Automating the cockpit. Constructing an autonomous, human-like flight bot in a simulated environment

Automating the cockpit. Constructing an autonomous, human-like flight bot in a simulated environment Automating the cockpit Constructing an autonomous, human-like flight bot in a simulated environment Introductie Inhoud van de presentatie: afstudeerproject onderzoek ontwerp implementatie conclusies demonstratie

Nadere informatie

Card sorting Sitemap Use case. Wireframes Schermontwerpen Stijlgids. Niet in les gedaan! Via je einddocument. Verkennen. Genereren.

Card sorting Sitemap Use case. Wireframes Schermontwerpen Stijlgids. Niet in les gedaan! Via je einddocument. Verkennen. Genereren. Hoorcollege 4 Verkennen Genereren Evalueren Communiceren Card sorting Sitemap Use case Wireframes Schermontwerpen Stijlgids Niet in les gedaan! Via je einddocument Schermontwerpen Pauze Stijlgids Feedback

Nadere informatie

Voor en nadelen (spatieel) gedistribueerd

Voor en nadelen (spatieel) gedistribueerd Voor en nadelen (spatieel) gedistribueerd Centraal Dynamische regelbaarheid Gedistribueerd Communicatie hogere systeemlagen Communicatie lagere systeemlagen Fouttolerantie Faalgedrag Schaalbaarheid Complex

Nadere informatie

Usability & Interface Design

Usability & Interface Design Usability & Interface Design Marco Corrò Usability & Interface Design Interface Design = de vormgeving van de grafische gebruikersinterface van een website Usability = Extent to which a product can be

Nadere informatie

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4 User Centred Development UCD Werkcollege blok 1 week 4 Agenda Introductie Huisregels Blok beschrijving Observatie opdracht & huiswerk Introductie Aranea Felëus Industrieel Ontwerpen Strategic Product Design

Nadere informatie

Test-Report 1 Groep Namen en functies Erik de Beurs - Recruiter / Test Monitor / Tech Operator Channah Bosse - Recruiter / Data logger

Test-Report 1 Groep Namen en functies Erik de Beurs - Recruiter / Test Monitor / Tech Operator Channah Bosse - Recruiter / Data logger Test-Report 1 Groep A Namen en functies Erik de Beurs - Recruiter / Test Monitor / Tech Operator Channah Bosse - Recruiter / Data logger Auteur Erik de Beurs Getest project Portfolio Channah Bosse 1 Inleiding

Nadere informatie

Prototype/Usability testverslag

Prototype/Usability testverslag Prototype/Usability testverslag Save Energy Leiden Dennis Wagenaar 19-04-10 v1.0 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Opdracht...4 1.1 Probleemstelling...4 1.2 Doelstelling...4 1.3 Onderzoeksvraag...4 1.4 Deelvragen...4

Nadere informatie

Hieronder volgt eerst de planning van fase 2. Daarna worden de onderdelen van deze fase (hierboven in bold weergegeven) verder uitgelegd.

Hieronder volgt eerst de planning van fase 2. Daarna worden de onderdelen van deze fase (hierboven in bold weergegeven) verder uitgelegd. Fase 2: prototype versie 1.0, 21 februari 2017 Wat doe je in fase 2? In deze fase ontwikkel je een werkend prototype, dat je vervolgens presenteert aan de opdrachtgevers. Aan het begin van deze fase stel

Nadere informatie

tern Handboek Mañuel Handboek plan van aanpak v0.1 Een plan van aanpak v0.9 Tim Logemann, junior developer

tern Handboek Mañuel Handboek plan van aanpak v0.1 Een plan van aanpak v0.9 Tim Logemann, junior developer Mañuel Handboek tern Handboek Een plan van aanpak v0.9 plan van aanpak v0.1 Tim Logemann, junior developer gemann, tim@mass.im junior developer ass.im 68048, W4Ax, 68048@glr.nl 4Ax, 68048@glr.nl mass.im,

Nadere informatie

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Ondersteunen van de opdrachtgever in de Bouw gedurende de initiatieffase 1 Introductie Deze dissertatie beschrijft een onderzoek naar de toepassing van ICT om

Nadere informatie

Doing Things Werkgroep 3

Doing Things Werkgroep 3 Doing Things Werkgroep 3 1 HP redesigns beoordelen 1. Ruil/Rouleer je Homepage redesign. 2. Vul de vragenlijst in voor het ontvangen redesign. nb.vul bij naam, nummer en klas de gegevens van degene van

Nadere informatie

Web Usability. Byte seminar, 23 november 2007. Door: Gwyneth Ouwehand

Web Usability. Byte seminar, 23 november 2007. Door: Gwyneth Ouwehand Web Usability Byte seminar, 23 november 2007 Door: Gwyneth Ouwehand Introductie Student Informatiekunde Universiteit Utrecht Mensen Organisaties Computers Communicatie Bezig met afstudeerproject over kenniselicitatie

Nadere informatie

Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, Onderwijsinspectie 2013

Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, Onderwijsinspectie 2013 Effectief feedback geven en ontvangen Bron: Handleiding bij feedbackkader, Marjoleine Dobbelaer, nderwijsinspectie 2013 Inleiding Deze handleiding is geschreven ter ondersteuning van het gebruik van het

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Motion Design DES Opdracht 01: het creëren van een 2D motion graphic Versie voor docenten v Introductie: doel en omschrijving

Motion Design DES Opdracht 01: het creëren van een 2D motion graphic Versie voor docenten v Introductie: doel en omschrijving Motion Design DES01-09 Opdracht 01: het creëren van een 2D motion graphic Versie voor docenten v6.0 2011.02.03 James M. Boekbinder Skype: jboekbinder3641 E-mail: james.boekbinder@gmail.com Blog: http://www.razormind.info/infoconstructor

Nadere informatie

Verslag Opdracht Artis. Andreas Vos Sidney de Vries Mehran aghazadeh Olivier van t Hof. Concept

Verslag Opdracht Artis. Andreas Vos Sidney de Vries Mehran aghazadeh Olivier van t Hof. Concept Verslag Opdracht Artis Andreas Vos Sidney de Vries Mehran aghazadeh Olivier van t Hof Concept Artis wil het Groote Museum in het dierenpark nieuw leven inblazen. Het gebouw wordt momenteel gerenoveerd

Nadere informatie

End-to-End testen: de laatste horde

End-to-End testen: de laatste horde End-to-End testen: de laatste horde Dieter Arnouts Agenda Begrip End-to-End testen in het test proces Praktische aanpak End-to-End Test Omgeving Uitdagingen End-to-End testen: De laatste horde 11/10/2010

Nadere informatie

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE.

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. ANOUK ROUMANS ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. 00 HOOFDVRAAG 00 HOOFDVRAAG Is het relevant voor een UX-designer om development kennis te hebben op gebied van apps? 00 INHOUDSOPGAVE 00 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Test-plan 2 Project Portfolio

Test-plan 2 Project Portfolio Test-plan 2 Project Portfolio Naam Klas Erik de Beurs G&I A 1 Inhoudsopgave Introductie 2 Doel van de test 3 Tijdsplanning 3 Betrokkenen 3 Test locatie 5 Strategie 4 Data 6 Testscenario 6 Benodigdheden

Nadere informatie

Tot zover Format Doelgroep Locaties Grounding the narrat Interactie Motivatie

Tot zover Format Doelgroep Locaties Grounding the narrat Interactie Motivatie Tot zover 1. Format: (serieus)game, play, tour, commercieel enz. 2. Doelgroep / personages / persona s / sociale relatie met een ander 3. Locaties: (non)lineair, history, branching. Herhaalbare patronen

Nadere informatie

Cognitieve Ergonomie. Hoofdstuk Laatste college Oriëntatie Kunstmatige Intelligentie Fokie Cnossen

Cognitieve Ergonomie. Hoofdstuk Laatste college Oriëntatie Kunstmatige Intelligentie Fokie Cnossen Cognitieve Ergonomie Hoofdstuk 10.1 Laatste college Oriëntatie Kunstmatige Intelligentie Fokie Cnossen Een voorbeeld z Een glazen deur z Alle informatie is er z Maar toch is het ontwerp verkeerd, want:

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

Haal meer uit je website

Haal meer uit je website Haal meer uit je website 10 Tips om je website te optimaliseren Je hebt 100 bezoekers per dag, met soms een piek van 200 bezoekers per dag. Maar wat doe je met deze bezoekers? Hoeveel procent van deze

Nadere informatie

Testplan. Media innovatie. Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62

Testplan. Media innovatie. Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62 Testplan Media innovatie Bram Adriaensen Martijn Wiendels Jonique Raemakers Mathieu Maas M62 1. Doelen die we willen bereiken met de test : (aan de hand van de 5 E s) efficientie/efficiency effectiviteit/effective

Nadere informatie

TESTPLAN. Project Design for Space Team Beam Finn van der Heide & Bertram Flier

TESTPLAN. Project Design for Space Team Beam Finn van der Heide & Bertram Flier TESTPLAN Project Design for Space Team Beam Finn van der Heide & Bertram Flier Test monitor: Bertram Data-logger: Finn Tech Operator: Finn Recruiter: Finn & Bertram 1 Inhoudsopgave Introductie pagina 3

Nadere informatie

USER INTERFACE DESIGN SELWYN

USER INTERFACE DESIGN SELWYN USER INTERFACE DESIGN SELWYN PDF / SELECTIE Blackboard 15 Universal Design Principles o Affordance Aan de fysieke kenmerken is al af te leiden hoe iets gebruikt kan worden o Chunking Informatie in kleine

Nadere informatie

The Elements of User Experience College 1

The Elements of User Experience College 1 The Elements of User Experience College 1 1 Je mag een handgeschreven Spiek Brief van één A4 meenemen naar het tentamen op 17 maart 2011. 2 Human Computer Interaction is... input output 8 Interactieve

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe SPIDER werkgroep Requirements Management Subwerkgroep Methoden Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe donderdag 17 januari 2008 Frans van Veen Bert Dubbelman Robert van Lieshout Erwin Bolwidt Jan-Willem

Nadere informatie

Test-plan Project Portfolio Zico Bakker G&I A

Test-plan Project Portfolio Zico Bakker G&I A Test-plan Project Portfolio G&I A Test Monitor Data-loggers Tech Operator Recruiter Valerie den Besten Valerie den Besten Inhoudsopgave Test-plan... 1 Inhoudsopgave... 2 Introductie... 3 Doel van de test...

Nadere informatie

Manual: handleiding opstarten Skills Lab

Manual: handleiding opstarten Skills Lab Manual: handleiding opstarten Skills Lab Dit is een handleiding voor professionals die zelf een Skills Lab willen starten. Skills Lab wil de werkmogelijkheden voor mensen met ASS vergroten door hen te

Nadere informatie

Test-plan. Project Portfolio. Zico Bakker G&I A

Test-plan. Project Portfolio. Zico Bakker G&I A Test-plan Project Portfolio G&I A Test Monitor Data-loggers Tech Operator Recruiter Valerie den Besten Valerie den Besten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie... 3 Doel van de test... 3 Tijdplanning...

Nadere informatie

Peter van den Heuvel Hogeschool Inholland Communicatie Battle 2016

Peter van den Heuvel Hogeschool Inholland Communicatie Battle 2016 Peter van den Heuvel Hogeschool Inholland Communicatie Battle 2016 No tension, no fun?! Jullie uitdaging vandaag m.b.t. je opdracht : ontwerp een betekenisvolle beleving met impact en vind uit wat hiervoor

Nadere informatie

Game Usability. Les 3 jaar 2. Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden

Game Usability. Les 3 jaar 2. Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden Game Usability Les 3 jaar 2 Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden Wat gaan we doen? Herhaling vorige week Ontwerpdoelen en ontwerpdoelstellingen ISO Definition of Usability (9241-11) Usability is the

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Doe de bughunt! Een vorm van Exploratory testing. Rob van Steenbergen rob@chickenwings.nl. Klaas-Durk Toonen kdtoonen@bluemorpho-st.

Doe de bughunt! Een vorm van Exploratory testing. Rob van Steenbergen rob@chickenwings.nl. Klaas-Durk Toonen kdtoonen@bluemorpho-st. Doe de bughunt! Een vorm van Exploratory testing Klaas-Durk Toonen kdtoonen@bluemorpho-st.com Rob van Steenbergen rob@chickenwings.nl Hallo! Rob van Steenbergen Tester sinds 1996 Diverse rollen Sinds 2008

Nadere informatie

Research for Design. Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 WC1 introducte

Research for Design. Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 WC1 introducte Research for Design Observeren Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 WC1 introductie It s easy to miss something you re not looking for.. Communication and Multimedia

Nadere informatie

PROJECT PLAN. Datum: 14 februari Project: Medical Team: Tibor Dujmovic IAD1 Nick Marlow IAD1 Jasmijn Groot GAR1 Peter Uithoven IAD1

PROJECT PLAN. Datum: 14 februari Project: Medical Team: Tibor Dujmovic IAD1 Nick Marlow IAD1 Jasmijn Groot GAR1 Peter Uithoven IAD1 PROJECT PLAN Datum: 14 februari Project: Medical Team: Tibor Dujmovic IAD1 Nick Marlow IAD1 Jasmijn Groot GAR1 Peter Uithoven IAD1 1 INHOUD Project Plan... 1 Inhoud... 2 Project Plan... 4 Project Definitie...

Nadere informatie

Understanding & Envisionment

Understanding & Envisionment Understanding & Envisionment Ontwerpen van Interactieve Systemen Christof van Nimwegen, 29 februari 2016 Understanding Begrijpen van mensen Wat doen mensen? Verzamelen informatie over doelen, wensen en

Nadere informatie

Gebruiksvriendelijkheid. Introductie. Onderwerpen 23-11-2007. Student Informatiekunde Universiteit Utrecht. Webdesigner Piozum

Gebruiksvriendelijkheid. Introductie. Onderwerpen 23-11-2007. Student Informatiekunde Universiteit Utrecht. Webdesigner Piozum Gebruiksvriendelijkheid Byte seminar, 23 november 2007 Door: Gwyneth Ouwehand Introductie Student Informatiekunde Universiteit Utrecht Mensen Organisaties Computers Communicatie Webdesigner Piozum Onderwerpen

Nadere informatie

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: Het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs: Stadium van het instructie model Oriëntatiefase

Nadere informatie

Onze Online Assessment experts hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen over Online Assessment.

Onze Online Assessment experts hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen over Online Assessment. Alles wat de HR professional wil weten over Online Assessments Wilt u een kandidaat uitnodigen om deel te nemen aan een Online Assessment? Wilt u weten hoe een Online Assessment is samengesteld of welke

Nadere informatie

Marleen Muller, Kunst & Techniek 2

Marleen Muller, Kunst & Techniek 2 Inhoudsopgave; 1. Wat is een infographic? 2. Verschillende types infographics. 3. Waar moet een goede infographic aan voldoen? 4. Goede infograhpic VS slechte infographic 5. Bronnen Marleen Muller, Kunst

Nadere informatie

Expert review Werk.nl door Bart van de Biezen en Mila Witjes 27 april 2012

Expert review Werk.nl door Bart van de Biezen en Mila Witjes 27 april 2012 Expert review Werk.nl door Bart van de Biezen en Mila Witjes 27 april 2012 AAN ZEE Achtergrond Om inzicht te krijgen in de grootste usabilityproblemen van Werk.nl van de UWV heeft RTL nieuws Aan Zee Communicatie

Nadere informatie

Ontwerpen van een niet-web beleving

Ontwerpen van een niet-web beleving Ontwerpen van een niet-web beleving jaar 2 deeltijd, kwartaal 2 Datum: december 2010 Naam: Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 Inhoudsopgave Deelopdracht 1 analyze mobiele (web)apps... 3 ANWB app...

Nadere informatie

Test rapportage Waarom eigenlijk?

Test rapportage Waarom eigenlijk? Testrapportage Boodschappers van de koning? Test rapportage Waarom eigenlijk? TestNet voorjaarsevenement 2015 Jurian van de Laar Jurian van de Laar @JurianvdL 30 april 2015 @JurianvdL Jurian van de Laar

Nadere informatie

Webtesten onder schaarste

Webtesten onder schaarste Testnet najaarsevenement 2005 B e y o n d t h e o r d i n a r y Webtesten onder schaarste Vincent Staal ORDINA NV Ringwade 1 Postbus 7101 3430 JC Nieuwegein Tel: 030 6637000 Fax: 030 6637099 www.ordina.nl

Nadere informatie

Checklist nieuwe website

Checklist nieuwe website Checklist nieuwe website Waar moet je aan denken bij een nieuwe website? Het maken van een nieuwe website kan een ingewikkeld, omvangrijk maar ook kostbaar project zijn. Het is daarom goed om inzicht te

Nadere informatie

WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN

WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN INHOUD Kwantitatieve onderzoeksmethoden Algemene kenmerken Enquête Experiment Kwalitatieve onderzoeksmethoden Algemene kenmerken Observatie Interview Kwaliteit van het onderzoek

Nadere informatie

Satisfy the real (and changing) customer expectation

Satisfy the real (and changing) customer expectation Han Duisterwinkel Test & Quality competence RUP competence LogicaCMG Nederland B.V. Eemsgolaan 1 P.O. Box 70237 9704 AE Groningen The Netherlands www.logicacmg.com @logicacmg.com

Nadere informatie

Oriëntatie Kunstmatige Intelligentie. Cognitieve Ergonomie Niels Taatgen

Oriëntatie Kunstmatige Intelligentie. Cognitieve Ergonomie Niels Taatgen Oriëntatie Kunstmatige Intelligentie Cognitieve Ergonomie Niels Taatgen Inhoud! Wat zijn de doelen van cognitieve ergonomie?! Ontwerpprincipes! Taakanalyse! Evaluatieonderzoek Boek: H10.1 Gastdocent: Donald

Nadere informatie

DENKVAARDIGHEDEN bron: The Parallel Curriculum

DENKVAARDIGHEDEN bron: The Parallel Curriculum DENKVAARDIGHEDEN bron: The Parallel Curriculum In 'The Parallel Curriculum' van Tomlinson et al. (2009) worden de 'Habits of Mind' van mensen die intelligent handelen beschreven, op basis van onderzoek

Nadere informatie

Tijd: 10:30 11:15 Locatie: Podium twee Gebied: Non-Functional Please Titel: Usability on a shoestring? Visit the visitor! (nl) Presentator: Gertjan

Tijd: 10:30 11:15 Locatie: Podium twee Gebied: Non-Functional Please Titel: Usability on a shoestring? Visit the visitor! (nl) Presentator: Gertjan Tijd: 10:30 11:15 Locatie: Podium twee Gebied: Non-Functional Please Titel: Usability on a shoestring? Visit the visitor! (nl) Presentator: Gertjan Slappendel Polteq International Testing Services Usability

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

de user kan met de more knop acties uitvoeren zoals refresh en print.

de user kan met de more knop acties uitvoeren zoals refresh en print. Desk research Google calendar Functionaliteiten: home button, account log in en sign in, calendar, keuze tot verschillende tijds overzichten, een kalender, een tabel met dag(en) en uren, een optie knop

Nadere informatie

Einddocument project 3: Voor het goede doel!

Einddocument project 3: Voor het goede doel! Einddocument project 3: Voor het goede doel! Koen Beijer 500684088 V1-02 Roger Reuver Project 3 Inhoudsopgave: Fase 1: de opdracht Probleemsituatie 3 De doelgroep 3 Het evenement 3 Het goede doel 3 Probleemstelling

Nadere informatie

Roger Lemmens. Directeur 17 Maart 2014

Roger Lemmens. Directeur 17 Maart 2014 Roger Lemmens Directeur 17 Maart 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen is het onafhankelijk onderzoeks- & expertisecentrum voor digitale zorg & gezondheidsinnovatie,

Nadere informatie

Projectdocument Pretty Fly for an AI

Projectdocument Pretty Fly for an AI Projectdocument Pretty Fly for an AI Door: Jelle Oostveen Freek Henstra Tomas Ehrencron Gijs van Steenpaal Wessel Radstok November-December 2015 Samenvatting We gaan een programma maken dat leert om spellen

Nadere informatie

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat.

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat. Stappenplan Een interface is in principe alles wat de communicatie tussen de gebruiker en de computer bepaalt of vorm geeft. Het is het deel van de website of webapplicatie dat de interactie met de gebruiker

Nadere informatie

Usability. Les 3 jaar 2. Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden

Usability. Les 3 jaar 2. Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden Usability Les 3 jaar 2 Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden Wat gaan we doen? Herhaling vorige week ISO Definition of Usability (9241-11) Usability is the effectiveness, efficiency and satisfaction

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Informatie gebruik Digi Bord

Informatie gebruik Digi Bord Informatie gebruik Digi Bord Aan de slag Schakel de pc en de beamer aan en het bord is te gebruiken. Het bord hoeft u niet apart aan te zetten. De pen is nu alleen te gebruiken als muis. Beamer De beamer

Nadere informatie

Dinsdag. Observingday

Dinsdag. Observingday Dinsdag Observingday Warm-Up Change your Kleding Freek Communicatie Management @ Hogeschool Utrecht Minor Co-Design Studio @ Hogeschool Utrecht Design Thinking @ HPI D-school Berlin Design Thinking My

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN STAPPENPLAN WEBSITE BOUWEN Online ondernemers behalen drie procent meer omzet dan hun offline collega's, zo blijkt uit onderzoek. Een goede reden om als mkb er online aanwezig

Nadere informatie

Reader. Datum: 13 02 2013 Versie: 1.0 Projectgroep: CMD D 1.03. Naam: Alexander van der Kooij Student nr.: 12027766

Reader. Datum: 13 02 2013 Versie: 1.0 Projectgroep: CMD D 1.03. Naam: Alexander van der Kooij Student nr.: 12027766 Reader Datum: 13 02 2013 Versie: 1.0 Projectgroep: CMD D 1.03 Naam: Alexander van der Kooij Student nr.: 12027766 Docent: P. Esser Inhoud 1. Inleiding... 4 2. De CMD ontwerpmethode... 5 2.1 De ontwerpfasen

Nadere informatie

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten UXkids case study: Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten Keywords: Muiswerk, Oefensoftware, User tests, Focusgroepen, Usability, UX, Leerlingen 13-15 jaar, Docenten. Het onderwijslandschap

Nadere informatie