4 Activiteiten. 4.1 Mensenrechten in Nederland: Vreemdelingenbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 Activiteiten. 4.1 Mensenrechten in Nederland: Vreemdelingenbeleid"

Transcriptie

1 4 Activiteiten 4.1 Mensenrechten in Nederland: Vreemdelingenbeleid Afgelopen jaren heeft Justitce and Peace twee rapporten uitgebracht, lobby gevoerd en gewerkt aan bewustwording rondom vreemdelingenbewaring. Vanaf september 2013 is zij participant in het EU- Made Real project. Dit project combineert wetenschap en praktijk en diet in zes landen onderzoek naar alternatieven voor grensdetentie van asielzoekers en vreemdelingen. De onderzoeksresultaten zullen worden omgezet in activiteiten om alternatieven te stimuleren. Justice and Peace is samen met de Vrije Universiteit verantwoordelijk voor het programma in Nederland. In 2014 werden twee workshops gegeven: een voor maatschappelijke organisaties, en een voor onder meer beleidsmakers, medewerkers de Dienst Terugkeer en Vertrek en van de Dienst Justitiële Instellingen. 4.2 Mensenrechtenverdedigers en veiligheid Speak Truth to Power Van 8 tot 12 december 2013 kwamen op uitnodiging van Justice and Peace Nederland mensenrechtenverdedigers uit alle continenten bij elkaar om te spreken over de uitdagingen van hun werk te spreken, vooral over hun fysieke veiligheid. De resultaten van de expert meeting zijn gebruikt als input voor de agenda van het internationale seminar "Speak Truth to Power, op 21 en 22 januari Deze bijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met het Human Security Collective en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, bracht mensenrechtenverdedigers uit de hele wereld, vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid en andere EU-lidstaten en vertegenwoordigers van de EU-instellingen bij elkaar. De conclusies zijn vooral gericht op de bewustwording van digitale beveiliging, een veilige manier voor grensoverschrijdende financiële transacties, een stabiel financieringssysteem en veilige plekken voor mensenrechtenverdedigers om elkaar te ontmoeten, met inbegrip van temporay relocation programmes in Nederland en andere Europese landen. Het publiek evenement op 22 januari dat deel uitmaakte van dit internationale seminar was, werd bijgewoond door meer dan 170 mensen. "Spreak Truth to Power heeft zeker bijgedragen aan de versterking van de politieke dialoog tussen de verdedigers van de mensenrechten, nationale regeringen en de Europese Unie. Het was ook een kans voor Justice and Peace Nederland om haar profiel te versterken als mensenrechtenorganisatie, om haar zijn netwerk van mensenrechtenverdedigers uit te breiden, en de focus voor de toekomst van het programma verder aan te scherpen. Shelter City is een landelijk initiatief van Justice and Peace in samenwerking met Nederlandse steden, gericht op het beschermen van mensenrechtenverdedigers. Mensenrechtenverdedigers bestrijden schendingen van mensenrechten in hun eigen land. Vaak lopen zij hierdoor het risico te worden onderworpen aan arbitraire gevangenisstraffen, martelingen en zelfs verdwijning. In 2014 werd het Shelter City Initiatief omgezet van een lokaal Haags project naar een nationaal programma. In januari werd gestart in Den Haag en Middelburg, waar in totaal vier mensenrechtenverdedigers werden ondergebracht. Na een succesvolle lobby groeide het aantal deelnemende steden tot vier: Nijmegen en Maastricht sloten zich aan. Tijdens hun verblijf in Nederland zetten de mensenrechtenverdedigers hun werk in veiligheid voort en komen zij op adem. Verder vergroten zij hun netwerk van maatschappelijke organisaties en politieke contacten in Den Haag, Brussel en daarbuiten. Ook volgen de mensenrechtenverdedigers

2 trainingen om hun vaardigheden te vergroten. Bovendien dragen zij via publieksbijeenkomsten en workshops bij aan bewustwording van de inwoners van de Shelter City s op het gebied van mensenrechten. The Hague Training Course on Human Rights and Security (THTC) is een initiatief dat voortvloeit uit het Shelter City Initiatief. Shelter City krijgt jaarlijks vele aanmeldingen van kandidaten, maar kan slechts een deel daarvan plaatsen. Daarom heeft Justice and Peace de THTC opgezet om een alternatief programma aan te bieden aan de vele mensenrechtenverdedigers die behoefte hebben aan verdieping van hun kennis, hun vaardigheden en een uitbreiding van hun internationale netwerk voor het voortzetten van hun werk. In december 2014 vond de eerste Training Course plaats met en voor 20 mensenrechtenverdedigers, werkzaam op verschillende thema s en op verschillende plekken ter wereld. Er hadden zich meer dan 600 kandidaten aangemeld! De THTC voorziet duidelijk in een behoefte. Het doel is om ieder jaar tenminste 40 personen in Den Haag uit te nodigen voor deelname aan de training. Het programma bevat verschillende modules variërend hoe gebruik je de Europese beschermingsmechanismen, tot hoe pas je digitale veiligheidstools toe of hoe maak je een risicoanalyse. Veel aandacht is er tevens voor beleidsbeïnvloedingsvaardigheden. Daarnaast biedt de trainingsweek de mogelijkheid tot het opbouwen en uitbreiden van het internationale netwerk, onder meer via het Connect2Protect initiatief. Connect2Protect is een project van Justice and Peace dat zich richt op het tot stand brengen van 1- op-1 relaties tussen (bedreigde) mensenrechtenverdedigers en parlementariërs, advocaten, wetenschappers en journalisten in Nederland of Brussel. De 1-op-1 relaties hebben tot doel om allereerst aandacht te vragen voor het werk van mensenrechtenverdedigers in Nederland en de Europese Unie door specifieke mensenrechtenschendingen aan de kaak te stellen in bijvoorbeeld het Nederlands of Europees parlement (via Kamervragen) of in de media (verdiepend artikel of berichten via sociale media). Ten tweede helpt de connectie met een invloedrijk Nederlands persoon met toegang tot een groot (internationaal, politiek) netwerk de veiligheidssituatie van de mensenrechtenverdediger te verbeteren, door de veelal preventieve werking die ervan uitgaat. Ten derde ondersteunen de Nederlandse partners de mensenrechtenverdedigers op moreel vlak, zodat zij de moed niet opgeven en hun werk kunnen voortzetten in soms moeilijke en bedreigende omstandigheden. In 2014 werden 11 mensenrechtenverdedigers verbonden met leden van het Nederlands en het Europees parlement en met enkele advocaten. 4.3 Rechtvaardigheid en verzoening in conflictgebieden Conflictgebieden als Burundi, DR Congo en Zuid-Soedan ontberen een goed functionerend democratisch bestuur en een functionerende infrastructuur. Sociale structuren zijn verwoest en krijgen geen kans zich te herstellen. Rechtsstructuren functioneren niet, door de straffeloosheid overheerst een gevoel van onveiligheid. Corruptie, geweld en mensenrechtenschendingen vinden op grote schaal plaats. Voor mensenrechtenverdedigers is het vrijwel onmogelijk hun werk te doen. In deze situatie blijken vooral vrouwen kwetsbaar, ze zijn vaak slachtoffer van seksueel geweld. In Burundi, Congo en Zuid-Soedan zet Justice and Peace vooral in op trainingen en workshops. Daarvoor is een toolkit ontwikkeld met modules over Burgerschap en goed beleid, Conflict en verzoening, Gerechtigheid en verzoening, Beleidsbeïnvloeding, Bestrijden van geweld tegen vrouwen, Katholieke sociale leer, en Mensenrechten. In het afgelopen jaar zijn in tientallen workshops medewerkers en leden van Justice and Peace commissies getraind om in hun eigen gemeenschappen hun kennis over te dragen. Zo zijn inmiddels vele honderden mensen bereikt. Burundi De politieke en mensenrechtensituatie in Burundi is alarmerend en de spanningen in het land 2

3 nemen toe. President Pierre Nkurunziza wil een derde ambtstermijn, waarvoor hij de grondwet moet wijzigen. De oppositiepartijen, de Katholieke Kerk (in juli en december stuurde de Bisschoppenconferentie openbare brieven om te protesteren tegen een 3D-mandaat en om te pleiten voor eerlijke en inclusieve verkiezingen) en het maatschappelijk middenveld spreken zich uit tegen de presidentïele ambities. De roep om hervormingen door de oppositie resulteerde in een verhoogde repressie ten opzichte van andere politieke partijen, maatschappelijke organisaties en de media; mensenrechtenverdedigers en journalisten worden gearresteerd of bedreigd. In vervolg op de lobbytraining aan de bisschoppen van vorig jaar, heeft Justice and Peace geholpen bij het verder ontwikkelen van het lobby- plan en het strategisch kader voor zowel de nationale (CEJP) als de diocesane (CDJP s) Justice and Peace commissies. Doelen zijn: bijdragen aan de verzoening tussen de verschillende maatschappelijke groepen in Burundi; stimuleren van de eerbiediging van de mensenrechten door het bevorderen van menselijke, morele en christelijke waarden; en tenslotte bijdragen aan de civiele participatie in de samenleving ter bevordering van een democratische cultuur. In augustus werd een training over verzoening gegeven aan 35 CDJP-leden. Gedurende 2014 is er veelvuldig contact geweest van justice and Peace met mensenrechten- en media-organisaties. Tijdens een bezoek in februari waren er gesprekken gevoerd met Radio Publique Africaine, FOCODE en Lique Iteka. Het doel van deze gesprekken was goed geïnformeerd te blijven over de situatie van de mensenrechten. De reis in augustus werd ook gebruikt voor het verzamelen van input voor de lobby tour in Brussel en Den Haag die plaatsvond in oktober / november 2014 met betrekking tot de verkiezingen van Democratische Republiek Congo Justice and Peace Nederland richt zich in Congo op de bescherming van mensenrechtenverdedigers en op de versterking van de positie van vrouwen, met een focus op landrechten. De activiteiten vinden plaats in de provincies Noord- en Zuid-Kivu. Justice and Peace volgt de situatie in Congo op de voet, en brengt die onder de aandacht van nationale en internationale beleidsmakers.daarnaast ligt het accent op het versterken van diverse mensenrechtenorganisaties en commissies in Oost-Congo zoals de Commissions Diocésaines Justice et Paix (CDJPs) door middel van interactieve trainingen. Zo is in augustus 2014 een training projectmanagement/monitoring/evaluation verzorgd voor 22 projectmedewerkers van vier samenwerkingspartners. Justice and Peace helpt lokale partners onder meer bij het schrijven van schaduwrapporten (zoals de Universal Periodic Review van de VN) en bij het verkrijgen van toegang tot internationale fora, zoals de Raad voor de Mensenrechten in Genève en parlementariërs in Nederland en Brussel. Er lijkt vooruitgang te zijn geboekt met het opzetten van een nationale mensenrechtencommissie en het doorvoeren van wetgeving om internationale misdaden te berechten. Verder heeft de Congolese overheid in juli 2014 toegezegd te gaan werken aan eerlijkere rechtspraak, door het verder te bespreken van het oprichten van zogenoemde Mixed Chambers. Deze Congolese tribunalen voor misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zullen worden ondersteund door internationale juristen en experts. Door de samenwerking van Congolese juristen met internationale experts zal de rechtspraak in het land ten aanzien van internationale misdaden aanzienlijk verbeteren. Deze en andere aanbevelingen voor het Afrikaanse land zijn geformuleerd door lidstaten van de Verenigde Naties en opgenomen in de Universal Periodic Review (UPR) van de Verenigde Naties (VN) in Justice and Peace heeft zich mede sterk gemaakt en lobby gevoerd hiervoor. Zuid Soedan Vanaf 2011 houdt Justice and Peace Nederland in samenwerking met de lokale partner Justice and Peace Tambura-Yambio (JPC-CDTY) jaarlijks workshops en trainingen op het gebied van onder meer capaciteits- en -organisatieversterking, conflictpreventie en het in kaart brengen van conflicten. Bij de kennisoverdracht ligt de focus op het ontwikkelen en implementeren van advocacy: het zich inzetten voor en verdedigen van de rechten van lokale groepen, bijv. vrouwen. Deze lokale advocacy- 3

4 strategieën maken het mogelijk voor de mensenrechtenverdedigers in gesprek te komen met lokale autoriteiten en zodanig invloed uit te oefenen op het beleid van onder meer landrechten. Aan de workshops worden invloedrijke vertegenwoordigers van verschillende (semi)overheidsinstellingen en andere belanghebbende instellingen uitgenodigd: maatschappelijke organisaties, gemeente, kerk, vrouwengroepen, jongerengroepen, stamhoofden en provinciehoofden. De verantwoordelijkheid voor deze workshops komt in toenemende mate in handen te liggen van de lokale staf. In 2014 zijn 10 Justice and Peace Mobilizers getraind. Zij zijn vervolgens begeleid bij het organiseren van hun eigen workshops. In de Zuid-Soedanese regio Yambio, provincie Western Equatoria, wordt een nieuw op te richten Task Force ingezet om het landrechtenbeleid in de regio verder te ontwikkelen en te ondersteunen. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle stakeholders, mede door een onafhankelijke autoriteit hiervoor in te stellen. Deze Task Force zal worden ondersteund door het Zuid-Soedanese Ministerie van Landbouw. Dit is het resultaat van een conferentie Environmental Justice op 11 en 12 juni 2014 gehouden door Justice and Peace Yambio en Justice and Peace Nederland. Aanwezig waren vertegenwoordigers van houtkapbedrijven, parlementariërs en ministers, lokale NGO s en overheden en de gouverneur van de provincie. 4.4 Gelijke toegang tot recht in rechtsstaten Landen zoals Bangladesh, Pakistan en Myanmar zijn volgens hun constitutie rechtsstaten. Dat wil zeggen dat de overheden, instituten en personen moeten handelen volgens de normen en de wetten van een rechtsstaat en hieraan kunnen worden getoetst. Conflictsituaties maken echter dat de rechtsstaat in deze landen in het geding komt. Dit leidt vaak tot discriminatie, straffeloosheid, uitsluiting en onderdrukking van bepaalde groepen en minderheden. Organisaties uit het maatschappelijk middenveld, en in het bijzonder zij die opkomen voor mensenrechten, krijgen het moeilijk: financiering uit het buitenland wordt beperkt of geblokkeerd, ze raken hun NGO-status kwijt, hun kantoren worden gesloten, hun medewerkers bedreigd. In de programma s van Justice and Peace Nederland ligt de nadruk op het versterken van de eigen capaciteit van onze partnerorganisaties om op effectieve manier aan beleidsbeïnvloeding te doen, in dialoog met hun eigen (regionale en nationale) overheden, en op internationaal niveau met bijvoorbeeld de Verenigde Naties en de Europese Unie. Op verzoek van onze partners wordt er in trainingen en workshops meer aandacht besteed aan de veiligheid van mensenrechtenverdedigers. Pakistan Hoewel de grondwet religieuze minderheden beschermt, hebben zij ernstig te lijden onder vervolging en discriminatie zowel sociaal en institutioneel. Hate speech doordringt de samenleving. Invloedrijke leiders zetten openlijk aan tot geweld tegen niet-islamitische minderheden. Dit blijft veelal ongestraft. Dit heeft een escalerend effect op sektarisch geweld tegen sjiïeten, christenen en hindoes. Religieuze minderheden worden geconfronteerd met sociale discriminatie en economische marginalisering hetgeen resulteert in gedwongen assimilatie en verzwakking van deze minderheden. Ontvoering en gedwongen bekeringen van allochtone vrouwen (vooral hindoeïstische en christelijke) zijn zorgwekkende verschijnselen. Wettelijke maatregelen ontbreken om de institutionele vormen van religieuze discriminatie (zoals vooroordelen in het onderwijscurriculum, grondwettelijke en wettelijke discriminatie) aan te pakken. Een belangrijke verandering ten goede is een uitspraak van de Hoge Raad op 19 juni 2014 gericht tot de federale regering om een speciale goed getraine politiemacht in te stellen voor de bescherming van heilige plaatsen van minderheden. Verder dient een taskforce te worden gevormd voor het ontwikkelen van passende curricula om op scholen een cultuur van religieuze en sociale tolerantie te bevorderen. De hatespeech in de sociale media moet worden ontmoedigd en schuldigen moeten voor de rechter worden gebracht. Ten slotte is de Hoge Raad van oordeel dat een nationale raad 4

5 voor de rechten van minderheden moet worden gevormd. "De functie van de genoemde Raad moet onder meer zijn om de praktische realisatie van de rechten en garanties verstrekt aan de minderheden onder de grondwet en de wet te controleren". Deze uitspraak ondersteunt het merendeel van het advocacy werk van de Pakistaanse en de Nederlandse Justice and Peace commissies en zal dienen als basis voor verdere activiteiten in de komende periode. In vervolg op een eerdere veiligheidstraining in 2013 verzorgde Justice and Peace een follow-up training in Bangkok, eind januari 2014, rond twee centrale punten: een review van het huidige veiligheidsplan, en de verbeterpunten. Met de uitkomsten werkt Justice and Peace Pakistan aan de vergroting van de veiligheid van haar staf. Van 16 tot 21 maart bezocht een delegatie van de Pakistaanse Justice and Peace commission Nederland, België en Duitsland; dit bezoek werd dit gecoördineerd door Justice and Peace Nederland. Onderwerpen die besproken waarbij; gedwongen bekeringen, curriculum en blasfemiewetten. Bangladesh Justice and Peace Nederland richt zich in Bangladesh op de rechten van inheemse gemeenschappen, in het bijzonder de Khasi gemeenschap. De Khasi zijn één van de weinige matrilineaire gemeenschapen in de wereld (afstamming loopt via de moederlijn). De meeste Khasi wonen in buurland India, maar een minderheid woont in het noordoosten van Bangladesh in het Sylhet district. Sinds 2013 werkt Justice and Peace samen met Justice and Peace Sylhet (JPCI), die al jarenlang de Khasi gemeenschap ondersteunt en pleit voor hun rechten. Justice and Peace heeft trainingen over landrechten en conflictanalyse gefaciliteerd. Myanmar In maart 2011 werd het militaire regime vervangen door een burgerregering en beetje bij beetje begon de doorvoering van hervormingen. Handel werd opgezet met China en India en binnen twee jaar hieven zowel de EU als de VS hun sancties tegen Myanmar op. Hiermee werden de deuren voor handel en buitenlandse investeringen geopend. De hervormingen vergrootten ook de ruimte voor het maatschappelijke middenveld (Ngo s). Maatschappelijke organisaties werken vol overgave aan de verbetereing van hun samenleving en zijn naarstig op zoek naar hoe zij hun werk kunnen optimaliseren en kunnen inspringen op de vele uitdagingen die ze tegenkomen. In 2014 is Justice and Peace Nederland een samenwerking met het nationale Justice and Peace bureau in Myanmar aangegaan. Op dit moment werken we aan Community Mapping en Advocacy, samen met de regionale Justice and Peace commissies uit het gehele land. 5

Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer J. Voordewind Binnenhof 4 Den Haag. Den Haag, 26 juni 2008

Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer J. Voordewind Binnenhof 4 Den Haag. Den Haag, 26 juni 2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer J. Voordewind Binnenhof 4 Den Haag Den Haag, 26 juni 2008 Dank voor het verslag van uw bezoek begin april aan Noord-Irak dat u mij 10 juni jl. aanbood. Uw reis

Nadere informatie

Beleidsplan 2011 2015

Beleidsplan 2011 2015 Peace Brigades International - afdeling Nederland Beleidsplan 2011 2015 Garanderen van continuïteit en vergroten van zichtbaarheid Peace Brigades International afdeling Nederland Oudegracht 36 3511 AP

Nadere informatie

Meneer de President, Excellenties, mevrouw Wijdenbosch, Dames en Heren,

Meneer de President, Excellenties, mevrouw Wijdenbosch, Dames en Heren, Toespraak H.E. Ms. M.W.J.A. Tanya van Gool, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in de Republiek Suriname Voor de gelegenheid van Parlementair Regionaal Seminar: Internationale Veiligheid: De

Nadere informatie

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/08/26/beantwoording-kamervrag en-over-bijdrage-nederland-aan-politietrainingen-op-papua

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/08/26/beantwoording-kamervrag en-over-bijdrage-nederland-aan-politietrainingen-op-papua Van Directie Azië en Oceanië Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Onze Referentie

Nadere informatie

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw Werk van iedereen Democratisering en vredesopbouw Foto: Rebke Klokke Werk van Gladys Haar man werd vermoord. Haar broer ontvoerd. En zelf raakte Gladys getraumatiseerd door wat ze meemaakte tijdens de

Nadere informatie

Datum 18 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van het lid Kuzu over De situatie van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang

Datum 18 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van het lid Kuzu over De situatie van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie Datum 18 augustus 2015 Betreft

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VAN DE RAAD tot wijziging en verlenging

Nadere informatie

Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement

Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument B8-0807/2016 17.6.2016 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2011 2015

Beleidsplan 2011 2015 Peace Brigades International - Afdeling Nederland Beleidsplan 2011 2015 Garanderen van continuïteit en vergroten van zichtbaarheid Peace Brigades International Afdeling Nederland Oudegracht 36 3511 AP

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 25 augustus 2017 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0186 (E) 11290/14 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ACP 109 COAFR 184 PESC 677 RELEX 538 BESLUIT

Nadere informatie

10254/16 ons/zr/as 1 DGC 2B

10254/16 ons/zr/as 1 DGC 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 20 juni 2016 (OR. en) 10254/16 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 20 juni 2016 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties COHOM 78 CONUN 115 DEVGEN 132 FREMP

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juni 2017 (OR. en) 10159/17 ENFOPOL 301 PROCIV 54 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 8 juni 2017 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld Fiche 6: Gezamenlijke mededeling EU-Birma/Myanmar 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad: Elementen voor een strategie van de EU ten aanzien

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 20.4.2012 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0572/2011, ingediend door Sarah Bonafont (Britse nationaliteit), over de bescherming van

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace EUROPEES PARLEMENT TIJDELIJKE COMMISSIE ECHELON-INTERCEPTIESYSTEEM SECRETARIAAT MEDEDELING TEN BEHOEVE VAN DE LEDEN De leden treffen als aanhangsel een document aan met de titel Recht en Criminaliteit

Nadere informatie

1 van 6 17-11-2008 19:23

1 van 6 17-11-2008 19:23 1 van 6 17-11-2008 19:23 Beantwoording vragen leden Van der Staaij, Voordewind, Van Baalen en Van Gennip over de situatie in Papoea 05-04-2007 Kamerstuk Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken Graag

Nadere informatie

Mijn naam is Hanna Molly en ik ben lid van het Bestuur van Peace Brigades International met de portefeuille Human Resource.

Mijn naam is Hanna Molly en ik ben lid van het Bestuur van Peace Brigades International met de portefeuille Human Resource. Geachte aanwezigen, Mijn naam is Hanna Molly en ik ben lid van het Bestuur van Peace Brigades International met de portefeuille Human Resource. Peace Brigades International is uitgenodigd door Vrouwen

Nadere informatie

De Europese Unie is niet alleen een munt of een markt, maar ook een Unie die gebouwd is op gemeenschappelijke waarden.

De Europese Unie is niet alleen een munt of een markt, maar ook een Unie die gebouwd is op gemeenschappelijke waarden. Debat over Polen in het Europees Parlement Interventie van de heer Koenders - minister van Buitenlandse Zaken - Nederlands voorzitterschap Dank u meneer de voorzitter, De Europese Unie is niet alleen een

Nadere informatie

Mensenrechtenfonds 2008 (voorlopige lijst - stand november 2008)

Mensenrechtenfonds 2008 (voorlopige lijst - stand november 2008) Land Onderwerp Kasramingen in euro's Algerije 1 project m.b.t. bevordering mensenrechteneducatie 26.776 Angola 9 projecten 845.709 3 projecten m.b.t bevorderen democratisering 2 projecten m.b.t economische

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

[Ondertekenaar 1] [Ondertekenaar 2] [Ondertekenaar 3] [Ondertekenaar 4] Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

[Ondertekenaar 1] [Ondertekenaar 2] [Ondertekenaar 3] [Ondertekenaar 4] Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2016Z19019 Datum 17 november

Nadere informatie

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD

BIJLAGE. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.10. COM() 700 final ANNEX 3 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Eerste voortgangsverslag over het Partnerschapskader

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

HAAGSE VERKLARING INZAKE GEMEENSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN:

HAAGSE VERKLARING INZAKE GEMEENSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN: HAAGSE VERKLARING INZAKE GEMEENSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN: Verklaring van de Ministers van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek Inleiding DE NEDERLANDS-FRANSE BILATERALE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 maart 2003 (OR. en) 6505/03 CRIMORG 11

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 maart 2003 (OR. en) 6505/03 CRIMORG 11 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 maart 2003 (OR. en) 6505/03 CRIMORG 11 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming van

Nadere informatie

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN Actieplan Kinderrechten Samenvatting Commissie Kinderrechten Mei 2015 Actieplan Kinderrechten Commissie Kinderrechten INLEIDING Het nationaal beleid van het land Sint Maarten voor Jeugd en Jongeren is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2000 Nr. 83

Nadere informatie

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004,

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004, Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 mei 2009 (26.05) (OR. en) PUBLIC 8723/4/09 REV 4 LIMITE CRIMORG 63 MIGR 43 E FOPOL 86 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het COREPER/de Raad Ontwerp-conclusies

Nadere informatie

P L E I T A A N T E K E N I N G E N

P L E I T A A N T E K E N I N G E N P L E I T A A N T E K E N I N G E N Inzake: Zitting 15 augustus 2016 Vovo en beroep NJCM, PAX, Campagne tegen Wapenhandel versus de Staat HAA 16/3033 en HAA 16/3036 DKRCHT BI41 advocaat: mr J. Klaas De

Nadere informatie

Speech van minister Van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie op de EU-dag tegen straffeloosheid op 23 mei 2016

Speech van minister Van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie op de EU-dag tegen straffeloosheid op 23 mei 2016 Speech van minister Van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie op de EU-dag tegen straffeloosheid op 23 mei 2016 Hartelijk dank aan mevr. Coninsx en Eurojust. De rol van Eurojust als medeorganisator

Nadere informatie

Datum 16 november 2016 Betreft Beantwoording vragen van het lid Sjoerdsma over het bericht Exodus dreigt bij Internationaal Strafhof.

Datum 16 november 2016 Betreft Beantwoording vragen van het lid Sjoerdsma over het bericht Exodus dreigt bij Internationaal Strafhof. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 16 november 2016 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

P7_TA-PROV(2012)0464 Situatie in Birma, met name het aanhoudende geweld in de staat Rakhine

P7_TA-PROV(2012)0464 Situatie in Birma, met name het aanhoudende geweld in de staat Rakhine P7_TA-PROV(2012)0464 Situatie in Birma, met name het aanhoudende geweld in de staat Rakhine Resolutie van het Europees Parlement van 22 november 2012 over de situatie in Birma/Myanmar, met name het aanhoudende

Nadere informatie

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004 De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag Den Haag, november 2004 Hierbij dank ik u mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Geschiedenis van Speciale Vertegenwoordigers en Rapporteurs van de Verenigde Naties voor Iran

Geschiedenis van Speciale Vertegenwoordigers en Rapporteurs van de Verenigde Naties voor Iran Geschiedenis van Speciale Vertegenwoordigers en Rapporteurs van de Verenigde Naties voor Iran De onderstaande tabel biedt een overzicht van de activiteiten van de Speciale VN-Vertegenwoordigers en Rapporteurs

Nadere informatie

Defence for Children

Defence for Children Defence for Children Defence for Children zet zich in voor de rechten van kinderen in Nederland en daarbuiten. Met onderzoek, lobby, voorlichting, juridisch advies en acties strijdt Defence for Children

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 21.2.2005 B6-0123/2005 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

Wat is een constitutie?

Wat is een constitutie? Wat is een constitutie? 2 Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie

Nadere informatie

Inspiratie voor mensenrechteneducatie. Going Glocal lezingenserie Prof. B.M. Oomen 25 April 2012

Inspiratie voor mensenrechteneducatie. Going Glocal lezingenserie Prof. B.M. Oomen 25 April 2012 Inspiratie voor mensenrechteneducatie Going Glocal lezingenserie Prof. B.M. Oomen 25 April 2012 Wat? Hoe? Waarom? Mensenrechteneducatie Waar? Wie? Wanneer Mensenrechten: Wat? Onvervreemdbaar, universeel,

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie DE EUROPESE RAAD. De strategische instelling van de EU

Raad van de Europese Unie DE EUROPESE RAAD. De strategische instelling van de EU Raad van de Europese Unie DE EUROPESE RAAD De strategische instelling van de EU DE EUROPESE RAAD EEN STRATEGISCHE INSTELLING De Europese Raad is het kloppend hart van de Europese Unie. Hij bepaalt de richting

Nadere informatie

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE)

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 april 2010 (OR. en) PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) LIMITE COEST 89 PESC 444 NIS 25 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

Wat is een constitutie?

Wat is een constitutie? Wat is een constitutie? Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie politieke zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie politieke zaken EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie politieke zaken 2009 19.5.2006 APP 3850/1-17 AMENDEMENTEN 1-17 Ontwerpverslag (APP 3850) Ateem Garang Deng (Soedan) en Johan Van Hecke over De rol van regionale integratie

Nadere informatie

EUROPEAN DISABILITY FORUM...

EUROPEAN DISABILITY FORUM... Deïnstitutionalisering en de rechten van personen met een handicap perspectief van Europese Unie... An-Sofie Leenknecht, EDF Human Rights Officer, Brussel, 26 november 2014 EUROPEAN DISABILITY FORUM Vertegenwoordigen

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 23.5.2013 2012/0271(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS Commission internationale de juristes- Comisión internacional de juristas COMMUNIQUE DE PRESSE- PERSCOMMUNIQUÉ

INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS Commission internationale de juristes- Comisión internacional de juristas COMMUNIQUE DE PRESSE- PERSCOMMUNIQUÉ INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS Commission internationale de juristes- Comisión internacional de juristas dedicated since 1952 to the primacy, coherence and implementation of international law and

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE EUROPESE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT

Nadere informatie

Situatie in Egypte en Syrië, met name voor de christelijke gemeenschappen

Situatie in Egypte en Syrië, met name voor de christelijke gemeenschappen P7_TA(2011)0471 Situatie in Egypte en Syrië, met name voor de christelijke gemeenschappen Resolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2011 over de situatie in Egypte en Syrië, met name die van

Nadere informatie

Democratisering in DR Congo Uitdagingen en aanbevelingen in verband met decentralisatie en lokale en provinciale verkiezingen.

Democratisering in DR Congo Uitdagingen en aanbevelingen in verband met decentralisatie en lokale en provinciale verkiezingen. Foto: Giampaolo Musumeci Democratisering in DR Congo Uitdagingen en aanbevelingen in verband met decentralisatie en lokale en provinciale verkiezingen. Democratisering in DR Congo Uitdagingen en aanbevelingen

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN. Resolutie van het Europees Parlement van 20 januari 2016 ter ondersteuning van het vredesproces in Colombia (2015/3033(RSP))

AANGENOMEN TEKSTEN. Resolutie van het Europees Parlement van 20 januari 2016 ter ondersteuning van het vredesproces in Colombia (2015/3033(RSP)) Europees Parlement 2014-2019 AANGENOMEN TEKSTEN P8_TA(2016)0016 Vredesproces in Colombia Resolutie van het Europees Parlement van 20 januari 2016 ter ondersteuning van het vredesproces in Colombia (2015/3033(RSP))

Nadere informatie

Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie

Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 1794 2280 DT Rijswijk Aan Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid Afdeling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z08639 Datum 27 mei 2015

Nadere informatie

Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen;

Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen; Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen; die van draagvlak en beeldvorming. De afgelopen jaren

Nadere informatie

Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld

Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid 2011/0412(COD) 5.6.2012 AMENDEMENTEN 8-45 Ontwerpadvies Barbara Matera (PE487.956v01-00) Financieringsinstrument voor de

Nadere informatie

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden EUROPESE UNIE ~OVERZICHT~ De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden PERS 6 februari 2008 In december 2001 heeft de EU voor

Nadere informatie

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Het Huis voor democratie en rechtsstaat is een nog op te richten instelling. Het Huis wil kennis van burgers over onze

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

BESLUITEN. BESLUIT (GBVB) 2015/1763 VAN DE RAAD van 1 oktober 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Burundi

BESLUITEN. BESLUIT (GBVB) 2015/1763 VAN DE RAAD van 1 oktober 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Burundi 2.10.2015 L 257/37 BESLUITEN BESLUIT (GBVB) 2015/1763 VAN DE RAAD van 1 oktober 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Burundi DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gezien het

Nadere informatie

EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET

EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET EUROPESE SOCIAAL-DEMOCRATEN: VOORSTANDER VAN DE EUROPESE GRONDWET Richard Corbett, lid van het EP De Europese grondwet is een grote verbetering

Nadere informatie

Actiepunten 2016 van de overheid m.b.t. de uitvoering van het Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkoolketen

Actiepunten 2016 van de overheid m.b.t. de uitvoering van het Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkoolketen Actiepunten 2016 van de overheid m.b.t. de uitvoering van het Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkoolketen 1.Inleiding In het Steenkoolconvenant, dat in 2014 is gesloten, zijn het Ministerie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk Optreden 2005/.../GBVB

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden Permanente commissie Secretariaat van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, telefoon 31 (30) 297 42 14/43 28 telefax 31 (30) 296 00 50 e-mail cie.meijers@forum.nl postbus 201, 3500 AE Utrecht/Nederland

Nadere informatie

Resolutie van het Europees Parlement van 4 juli 2013 over de situatie in Djibouti (2013/2690(RSP))

Resolutie van het Europees Parlement van 4 juli 2013 over de situatie in Djibouti (2013/2690(RSP)) P7_TA(2013)0334 Situatie in Djibouti Resolutie van het Europees Parlement van 4 juli 2013 over de situatie in Djibouti (2013/2690(RSP)) Het Europees Parlement, gezien zijn resolutie van 15 januari 2009

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2016Z00246 Datum 13 januari

Nadere informatie

Europese en internationale instellingen en organisaties

Europese en internationale instellingen en organisaties Europese en internationale instellingen en organisaties relevant voor criminologie en strafrechtsbedeling Gert Vermeiden Maklu Antwerpen / Apeldoorn Inhoud Woord vooraf 13 1. Benelux 15 A. Ontstaan en

Nadere informatie

RICHTSNOEREN VAN DE EUROPESE UNIE INZAKE DE MENSENRECHTENDIALOOG

RICHTSNOEREN VAN DE EUROPESE UNIE INZAKE DE MENSENRECHTENDIALOOG RICHTSNOEREN VAN DE EUROPESE UNIE INZAKE DE MENSENRECHTENDIALOOG 1. Inleiding In zijn conclusies van 25 juni 2001 heeft de Raad zich ingenomen verklaard met de mededeling van de Commissie van 8 mei 2001

Nadere informatie

Asielbeleid en Belangen

Asielbeleid en Belangen Asielbeleid en Belangen Het Nederlandse toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen in de jaren 1968-1982 Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Rechtsgeleerdheid PROEFSCHRIFT ter verkrijging

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in?

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in? Aanleiding voor het onderzoek Samenvatting In de 21 ste eeuw is de invloed van ruimtevaartactiviteiten op de wereldgemeenschap, economie, cultuur, milieu, etcetera steeds groter geworden. Ieder land dient

Nadere informatie

Iedereen kan iets doen voor vredee

Iedereen kan iets doen voor vredee Iedereen kan iets doen voor vredee Van kleine tot grote activiteiten Alle beetjes durf tellen samen uiteindelijk op tot vrede3 PAXE Vrede wie durft= PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden

Nadere informatie

De Raad van Europa. I. Ontstaan en karakter. Iemand die zich inzicht wil

De Raad van Europa. I. Ontstaan en karakter. Iemand die zich inzicht wil De Raad van Europa I. Ontstaan en karakter Iemand die zich inzicht wil verschaffen in de ontwikkeling van het internationalisme van na de 2e wereldoorlog zal heel wat moeite moeten doen om door de brei

Nadere informatie

Twee jaar na de start van de Arabische revoluties. Uitdagingen voor België en Vlaanderen

Twee jaar na de start van de Arabische revoluties. Uitdagingen voor België en Vlaanderen Twee jaar na de start van de Arabische revoluties Uitdagingen voor België en Vlaanderen Inhoud I. Arabische revoluties: twee jaar later II. Complete impasse in Syrië III. Activiteiten Broederlijk Delen-Pax

Nadere informatie

AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA

AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA EEN UNIE VAN BESCHERMING. STAPPENPLAN VOOR DE BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN IN EUROPA. In de eerste acht maanden van 2015, bereikten

Nadere informatie

OTA het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten en beklaagden in strafprocedures

OTA het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten en beklaagden in strafprocedures RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 1 juli 2009 (03.07) (OR. en) 11457/09 DROIPE 53 COPE 120 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Routekaart voor een betere bescherming van verdachten

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.2.2011 COM(2011) 30 definitief 2011/0013 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot verlenging van de looptijd en aanpassing van de maatregelen vastgesteld bij

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.6.2011 COM(2011) 366 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT Verlenging van de regeling tussen de Europese Commissie en het Office of

Nadere informatie

ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING

ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMENE TOELICHTING 1. Samenvatting De EU-LAC-Stichting is een krachtens het volkenrecht opgerichte internationale intergouvernementele organisatie. De Stichting

Nadere informatie

Aanbevelingen jongerenambassadeur SRGR. Betekenisvolle Jongerenparticipatie bij Buitenlandse Zaken en de Bredere Overheid

Aanbevelingen jongerenambassadeur SRGR. Betekenisvolle Jongerenparticipatie bij Buitenlandse Zaken en de Bredere Overheid Aanbevelingen jongerenambassadeur SRGR Betekenisvolle Jongerenparticipatie bij Buitenlandse Zaken en de Bredere Overheid Participatie is een mensenrecht. Het is een van de belangrijkste principes in de

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Den Haag, 29 juni 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken DEF i.v.m. agendapunt 4, 10, 16, 18 EU i.v.m. agendapunt 12, 13 EZ i.v.m. agendapunt 9 I&M i.v.m. agendapunt 7, 9 KR i.v.m.

Nadere informatie

Het project Europa is mede een antwoord op de massamoorden op Europese bodem.

Het project Europa is mede een antwoord op de massamoorden op Europese bodem. Speech van Bisschop de Korte (Groningen-Leeuwarden) BIJ HET AFSCHEID VAN VICTOR SCHEFFERS 30 september 2015 Eminentie, Excellenties, Dames en heren, heel bijzonder natuurlijk Victor, Inleiding De 20 ste

Nadere informatie

Ouderenzorg en mensenrechten

Ouderenzorg en mensenrechten Ouderenzorg en mensenrechten Prof.mr. J.C.J. Dute Symposium Ouderenzorg en mensenrechten 8 december 2012, Utrecht Onderwerpen Wat is/doet het College voor de Rechten van de Mens? Project Ouderenzorg en

Nadere informatie

Richtsnoeren van de EU inzake de mensenrechtendialoog met derde landen - actualisering

Richtsnoeren van de EU inzake de mensenrechtendialoog met derde landen - actualisering Richtsnoeren van de EU inzake de mensenrechtendialoog met derde landen - actualisering 1. Inleiding In zijn conclusies van 25 juni 2001 heeft de Raad zich ingenomen verklaard met de mededeling van de Commissie

Nadere informatie

Politieke legitimiteit

Politieke legitimiteit Politieke legitimiteit Op het snijvlak van wetenschap en samenleving Geerten Waling De Responsieve Rechtsstaat, 22 september 2016 Bij ons leer je de wereld kennen 1 Routeplanner Even voorstellen Wat is

Nadere informatie

WIE VERDEDIGT DE MENSENRECHTENVERDEDIGERS?

WIE VERDEDIGT DE MENSENRECHTENVERDEDIGERS? Nu met de mensenrechtenverdediger Placide Ntole uit Congo! WIE VERDEDIGT DE MENSENRECHTENVERDEDIGERS? Een lesbrief voor 3 en 4 havo/vwo COLOFON Auteurs: Emma van de Laar, Harry de Ridder en Lisa van Tiel

Nadere informatie

Handvest van de grondrechten van de EU

Handvest van de grondrechten van de EU Handvest van de grondrechten van de EU A5-0064/2000 Resolutie van het Europees Parlement over de opstelling van een handvest van de grondrechten van de Europese Unie (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Het Europees

Nadere informatie

Basisvorming. Wat is een vluchteling?

Basisvorming. Wat is een vluchteling? Basisvorming Wat is een vluchteling? Voorstellingsronde Stel je kort voor en vertel aan de groep hoe je zelf in contact bent gekomen met vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN BASISVORMING - WAT IS

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Procedurevergadering

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Procedurevergadering Den Haag, 12 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 3, 13, 15, 21, 22 DEF i.v.m. agendapunt 4, 13, 15 EU i.v.m. agendapunt 4, 6, 21, 22 EZ

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 JAI 346 COMIX 469 COTER 60 ENFOPOL 159 USA 39 ASIM 57 COHOM 126 COJUR 15 POLGEN 97 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Raad datum:

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-10. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2103(INI) 6.11.2013. Ontwerpadvies Corina Creţu (PE519.580v01-00)

AMENDEMENTEN 1-10. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2103(INI) 6.11.2013. Ontwerpadvies Corina Creţu (PE519.580v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie ontwikkelingssamenwerking 6.11.2013 2013/2103(INI) AMENDEMENTEN 1-10 Corina Creţu (PE519.580v01-00) Seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor

Nadere informatie

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat.

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat. 1 Toespraak van de heer Armand De Decker, Voorzitter van de Senaat, naar aanleiding van het bezoek van de heer Mahmoud Abbas, President van de Palestijnse Autoriteit 23 februari 2010 Excellenties, Beste

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 4 juli 2014 Betreft Toezeggingen

Nadere informatie

Verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie.

Verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie. 8 DECEMBER 1993 Verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie. Inwerkingtreding : 22-01-1998 Art. 1. De Verdragsluitende Partijen besluiten aan hun

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon T.H. Wouda Kuipers T 070-348 5689

Nadere informatie

Resolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2010 over Noord-Korea. onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over het Koreaans schiereiland,

Resolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2010 over Noord-Korea. onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over het Koreaans schiereiland, P7_TA-PROV(2010)0290 Noord-Korea Resolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2010 over Noord-Korea Het Europees Parlement, onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over het Koreaans schiereiland,

Nadere informatie

van Katia Segers, Güler Turan en Tine Soens

van Katia Segers, Güler Turan en Tine Soens ingediend op 1029 (2016-2017) Nr. 1 21 december 2016 (2016-2017) Voorstel van resolutie van Katia Segers, Güler Turan en Tine Soens betreffende de recente ontwikkelingen in Polen en de verdediging van

Nadere informatie