4 Activiteiten. 4.1 Mensenrechten in Nederland: Vreemdelingenbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 Activiteiten. 4.1 Mensenrechten in Nederland: Vreemdelingenbeleid"

Transcriptie

1 4 Activiteiten 4.1 Mensenrechten in Nederland: Vreemdelingenbeleid Afgelopen jaren heeft Justitce and Peace twee rapporten uitgebracht, lobby gevoerd en gewerkt aan bewustwording rondom vreemdelingenbewaring. Vanaf september 2013 is zij participant in het EU- Made Real project. Dit project combineert wetenschap en praktijk en diet in zes landen onderzoek naar alternatieven voor grensdetentie van asielzoekers en vreemdelingen. De onderzoeksresultaten zullen worden omgezet in activiteiten om alternatieven te stimuleren. Justice and Peace is samen met de Vrije Universiteit verantwoordelijk voor het programma in Nederland. In 2014 werden twee workshops gegeven: een voor maatschappelijke organisaties, en een voor onder meer beleidsmakers, medewerkers de Dienst Terugkeer en Vertrek en van de Dienst Justitiële Instellingen. 4.2 Mensenrechtenverdedigers en veiligheid Speak Truth to Power Van 8 tot 12 december 2013 kwamen op uitnodiging van Justice and Peace Nederland mensenrechtenverdedigers uit alle continenten bij elkaar om te spreken over de uitdagingen van hun werk te spreken, vooral over hun fysieke veiligheid. De resultaten van de expert meeting zijn gebruikt als input voor de agenda van het internationale seminar "Speak Truth to Power, op 21 en 22 januari Deze bijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met het Human Security Collective en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, bracht mensenrechtenverdedigers uit de hele wereld, vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid en andere EU-lidstaten en vertegenwoordigers van de EU-instellingen bij elkaar. De conclusies zijn vooral gericht op de bewustwording van digitale beveiliging, een veilige manier voor grensoverschrijdende financiële transacties, een stabiel financieringssysteem en veilige plekken voor mensenrechtenverdedigers om elkaar te ontmoeten, met inbegrip van temporay relocation programmes in Nederland en andere Europese landen. Het publiek evenement op 22 januari dat deel uitmaakte van dit internationale seminar was, werd bijgewoond door meer dan 170 mensen. "Spreak Truth to Power heeft zeker bijgedragen aan de versterking van de politieke dialoog tussen de verdedigers van de mensenrechten, nationale regeringen en de Europese Unie. Het was ook een kans voor Justice and Peace Nederland om haar profiel te versterken als mensenrechtenorganisatie, om haar zijn netwerk van mensenrechtenverdedigers uit te breiden, en de focus voor de toekomst van het programma verder aan te scherpen. Shelter City is een landelijk initiatief van Justice and Peace in samenwerking met Nederlandse steden, gericht op het beschermen van mensenrechtenverdedigers. Mensenrechtenverdedigers bestrijden schendingen van mensenrechten in hun eigen land. Vaak lopen zij hierdoor het risico te worden onderworpen aan arbitraire gevangenisstraffen, martelingen en zelfs verdwijning. In 2014 werd het Shelter City Initiatief omgezet van een lokaal Haags project naar een nationaal programma. In januari werd gestart in Den Haag en Middelburg, waar in totaal vier mensenrechtenverdedigers werden ondergebracht. Na een succesvolle lobby groeide het aantal deelnemende steden tot vier: Nijmegen en Maastricht sloten zich aan. Tijdens hun verblijf in Nederland zetten de mensenrechtenverdedigers hun werk in veiligheid voort en komen zij op adem. Verder vergroten zij hun netwerk van maatschappelijke organisaties en politieke contacten in Den Haag, Brussel en daarbuiten. Ook volgen de mensenrechtenverdedigers

2 trainingen om hun vaardigheden te vergroten. Bovendien dragen zij via publieksbijeenkomsten en workshops bij aan bewustwording van de inwoners van de Shelter City s op het gebied van mensenrechten. The Hague Training Course on Human Rights and Security (THTC) is een initiatief dat voortvloeit uit het Shelter City Initiatief. Shelter City krijgt jaarlijks vele aanmeldingen van kandidaten, maar kan slechts een deel daarvan plaatsen. Daarom heeft Justice and Peace de THTC opgezet om een alternatief programma aan te bieden aan de vele mensenrechtenverdedigers die behoefte hebben aan verdieping van hun kennis, hun vaardigheden en een uitbreiding van hun internationale netwerk voor het voortzetten van hun werk. In december 2014 vond de eerste Training Course plaats met en voor 20 mensenrechtenverdedigers, werkzaam op verschillende thema s en op verschillende plekken ter wereld. Er hadden zich meer dan 600 kandidaten aangemeld! De THTC voorziet duidelijk in een behoefte. Het doel is om ieder jaar tenminste 40 personen in Den Haag uit te nodigen voor deelname aan de training. Het programma bevat verschillende modules variërend hoe gebruik je de Europese beschermingsmechanismen, tot hoe pas je digitale veiligheidstools toe of hoe maak je een risicoanalyse. Veel aandacht is er tevens voor beleidsbeïnvloedingsvaardigheden. Daarnaast biedt de trainingsweek de mogelijkheid tot het opbouwen en uitbreiden van het internationale netwerk, onder meer via het Connect2Protect initiatief. Connect2Protect is een project van Justice and Peace dat zich richt op het tot stand brengen van 1- op-1 relaties tussen (bedreigde) mensenrechtenverdedigers en parlementariërs, advocaten, wetenschappers en journalisten in Nederland of Brussel. De 1-op-1 relaties hebben tot doel om allereerst aandacht te vragen voor het werk van mensenrechtenverdedigers in Nederland en de Europese Unie door specifieke mensenrechtenschendingen aan de kaak te stellen in bijvoorbeeld het Nederlands of Europees parlement (via Kamervragen) of in de media (verdiepend artikel of berichten via sociale media). Ten tweede helpt de connectie met een invloedrijk Nederlands persoon met toegang tot een groot (internationaal, politiek) netwerk de veiligheidssituatie van de mensenrechtenverdediger te verbeteren, door de veelal preventieve werking die ervan uitgaat. Ten derde ondersteunen de Nederlandse partners de mensenrechtenverdedigers op moreel vlak, zodat zij de moed niet opgeven en hun werk kunnen voortzetten in soms moeilijke en bedreigende omstandigheden. In 2014 werden 11 mensenrechtenverdedigers verbonden met leden van het Nederlands en het Europees parlement en met enkele advocaten. 4.3 Rechtvaardigheid en verzoening in conflictgebieden Conflictgebieden als Burundi, DR Congo en Zuid-Soedan ontberen een goed functionerend democratisch bestuur en een functionerende infrastructuur. Sociale structuren zijn verwoest en krijgen geen kans zich te herstellen. Rechtsstructuren functioneren niet, door de straffeloosheid overheerst een gevoel van onveiligheid. Corruptie, geweld en mensenrechtenschendingen vinden op grote schaal plaats. Voor mensenrechtenverdedigers is het vrijwel onmogelijk hun werk te doen. In deze situatie blijken vooral vrouwen kwetsbaar, ze zijn vaak slachtoffer van seksueel geweld. In Burundi, Congo en Zuid-Soedan zet Justice and Peace vooral in op trainingen en workshops. Daarvoor is een toolkit ontwikkeld met modules over Burgerschap en goed beleid, Conflict en verzoening, Gerechtigheid en verzoening, Beleidsbeïnvloeding, Bestrijden van geweld tegen vrouwen, Katholieke sociale leer, en Mensenrechten. In het afgelopen jaar zijn in tientallen workshops medewerkers en leden van Justice and Peace commissies getraind om in hun eigen gemeenschappen hun kennis over te dragen. Zo zijn inmiddels vele honderden mensen bereikt. Burundi De politieke en mensenrechtensituatie in Burundi is alarmerend en de spanningen in het land 2

3 nemen toe. President Pierre Nkurunziza wil een derde ambtstermijn, waarvoor hij de grondwet moet wijzigen. De oppositiepartijen, de Katholieke Kerk (in juli en december stuurde de Bisschoppenconferentie openbare brieven om te protesteren tegen een 3D-mandaat en om te pleiten voor eerlijke en inclusieve verkiezingen) en het maatschappelijk middenveld spreken zich uit tegen de presidentïele ambities. De roep om hervormingen door de oppositie resulteerde in een verhoogde repressie ten opzichte van andere politieke partijen, maatschappelijke organisaties en de media; mensenrechtenverdedigers en journalisten worden gearresteerd of bedreigd. In vervolg op de lobbytraining aan de bisschoppen van vorig jaar, heeft Justice and Peace geholpen bij het verder ontwikkelen van het lobby- plan en het strategisch kader voor zowel de nationale (CEJP) als de diocesane (CDJP s) Justice and Peace commissies. Doelen zijn: bijdragen aan de verzoening tussen de verschillende maatschappelijke groepen in Burundi; stimuleren van de eerbiediging van de mensenrechten door het bevorderen van menselijke, morele en christelijke waarden; en tenslotte bijdragen aan de civiele participatie in de samenleving ter bevordering van een democratische cultuur. In augustus werd een training over verzoening gegeven aan 35 CDJP-leden. Gedurende 2014 is er veelvuldig contact geweest van justice and Peace met mensenrechten- en media-organisaties. Tijdens een bezoek in februari waren er gesprekken gevoerd met Radio Publique Africaine, FOCODE en Lique Iteka. Het doel van deze gesprekken was goed geïnformeerd te blijven over de situatie van de mensenrechten. De reis in augustus werd ook gebruikt voor het verzamelen van input voor de lobby tour in Brussel en Den Haag die plaatsvond in oktober / november 2014 met betrekking tot de verkiezingen van Democratische Republiek Congo Justice and Peace Nederland richt zich in Congo op de bescherming van mensenrechtenverdedigers en op de versterking van de positie van vrouwen, met een focus op landrechten. De activiteiten vinden plaats in de provincies Noord- en Zuid-Kivu. Justice and Peace volgt de situatie in Congo op de voet, en brengt die onder de aandacht van nationale en internationale beleidsmakers.daarnaast ligt het accent op het versterken van diverse mensenrechtenorganisaties en commissies in Oost-Congo zoals de Commissions Diocésaines Justice et Paix (CDJPs) door middel van interactieve trainingen. Zo is in augustus 2014 een training projectmanagement/monitoring/evaluation verzorgd voor 22 projectmedewerkers van vier samenwerkingspartners. Justice and Peace helpt lokale partners onder meer bij het schrijven van schaduwrapporten (zoals de Universal Periodic Review van de VN) en bij het verkrijgen van toegang tot internationale fora, zoals de Raad voor de Mensenrechten in Genève en parlementariërs in Nederland en Brussel. Er lijkt vooruitgang te zijn geboekt met het opzetten van een nationale mensenrechtencommissie en het doorvoeren van wetgeving om internationale misdaden te berechten. Verder heeft de Congolese overheid in juli 2014 toegezegd te gaan werken aan eerlijkere rechtspraak, door het verder te bespreken van het oprichten van zogenoemde Mixed Chambers. Deze Congolese tribunalen voor misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zullen worden ondersteund door internationale juristen en experts. Door de samenwerking van Congolese juristen met internationale experts zal de rechtspraak in het land ten aanzien van internationale misdaden aanzienlijk verbeteren. Deze en andere aanbevelingen voor het Afrikaanse land zijn geformuleerd door lidstaten van de Verenigde Naties en opgenomen in de Universal Periodic Review (UPR) van de Verenigde Naties (VN) in Justice and Peace heeft zich mede sterk gemaakt en lobby gevoerd hiervoor. Zuid Soedan Vanaf 2011 houdt Justice and Peace Nederland in samenwerking met de lokale partner Justice and Peace Tambura-Yambio (JPC-CDTY) jaarlijks workshops en trainingen op het gebied van onder meer capaciteits- en -organisatieversterking, conflictpreventie en het in kaart brengen van conflicten. Bij de kennisoverdracht ligt de focus op het ontwikkelen en implementeren van advocacy: het zich inzetten voor en verdedigen van de rechten van lokale groepen, bijv. vrouwen. Deze lokale advocacy- 3

4 strategieën maken het mogelijk voor de mensenrechtenverdedigers in gesprek te komen met lokale autoriteiten en zodanig invloed uit te oefenen op het beleid van onder meer landrechten. Aan de workshops worden invloedrijke vertegenwoordigers van verschillende (semi)overheidsinstellingen en andere belanghebbende instellingen uitgenodigd: maatschappelijke organisaties, gemeente, kerk, vrouwengroepen, jongerengroepen, stamhoofden en provinciehoofden. De verantwoordelijkheid voor deze workshops komt in toenemende mate in handen te liggen van de lokale staf. In 2014 zijn 10 Justice and Peace Mobilizers getraind. Zij zijn vervolgens begeleid bij het organiseren van hun eigen workshops. In de Zuid-Soedanese regio Yambio, provincie Western Equatoria, wordt een nieuw op te richten Task Force ingezet om het landrechtenbeleid in de regio verder te ontwikkelen en te ondersteunen. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle stakeholders, mede door een onafhankelijke autoriteit hiervoor in te stellen. Deze Task Force zal worden ondersteund door het Zuid-Soedanese Ministerie van Landbouw. Dit is het resultaat van een conferentie Environmental Justice op 11 en 12 juni 2014 gehouden door Justice and Peace Yambio en Justice and Peace Nederland. Aanwezig waren vertegenwoordigers van houtkapbedrijven, parlementariërs en ministers, lokale NGO s en overheden en de gouverneur van de provincie. 4.4 Gelijke toegang tot recht in rechtsstaten Landen zoals Bangladesh, Pakistan en Myanmar zijn volgens hun constitutie rechtsstaten. Dat wil zeggen dat de overheden, instituten en personen moeten handelen volgens de normen en de wetten van een rechtsstaat en hieraan kunnen worden getoetst. Conflictsituaties maken echter dat de rechtsstaat in deze landen in het geding komt. Dit leidt vaak tot discriminatie, straffeloosheid, uitsluiting en onderdrukking van bepaalde groepen en minderheden. Organisaties uit het maatschappelijk middenveld, en in het bijzonder zij die opkomen voor mensenrechten, krijgen het moeilijk: financiering uit het buitenland wordt beperkt of geblokkeerd, ze raken hun NGO-status kwijt, hun kantoren worden gesloten, hun medewerkers bedreigd. In de programma s van Justice and Peace Nederland ligt de nadruk op het versterken van de eigen capaciteit van onze partnerorganisaties om op effectieve manier aan beleidsbeïnvloeding te doen, in dialoog met hun eigen (regionale en nationale) overheden, en op internationaal niveau met bijvoorbeeld de Verenigde Naties en de Europese Unie. Op verzoek van onze partners wordt er in trainingen en workshops meer aandacht besteed aan de veiligheid van mensenrechtenverdedigers. Pakistan Hoewel de grondwet religieuze minderheden beschermt, hebben zij ernstig te lijden onder vervolging en discriminatie zowel sociaal en institutioneel. Hate speech doordringt de samenleving. Invloedrijke leiders zetten openlijk aan tot geweld tegen niet-islamitische minderheden. Dit blijft veelal ongestraft. Dit heeft een escalerend effect op sektarisch geweld tegen sjiïeten, christenen en hindoes. Religieuze minderheden worden geconfronteerd met sociale discriminatie en economische marginalisering hetgeen resulteert in gedwongen assimilatie en verzwakking van deze minderheden. Ontvoering en gedwongen bekeringen van allochtone vrouwen (vooral hindoeïstische en christelijke) zijn zorgwekkende verschijnselen. Wettelijke maatregelen ontbreken om de institutionele vormen van religieuze discriminatie (zoals vooroordelen in het onderwijscurriculum, grondwettelijke en wettelijke discriminatie) aan te pakken. Een belangrijke verandering ten goede is een uitspraak van de Hoge Raad op 19 juni 2014 gericht tot de federale regering om een speciale goed getraine politiemacht in te stellen voor de bescherming van heilige plaatsen van minderheden. Verder dient een taskforce te worden gevormd voor het ontwikkelen van passende curricula om op scholen een cultuur van religieuze en sociale tolerantie te bevorderen. De hatespeech in de sociale media moet worden ontmoedigd en schuldigen moeten voor de rechter worden gebracht. Ten slotte is de Hoge Raad van oordeel dat een nationale raad 4

5 voor de rechten van minderheden moet worden gevormd. "De functie van de genoemde Raad moet onder meer zijn om de praktische realisatie van de rechten en garanties verstrekt aan de minderheden onder de grondwet en de wet te controleren". Deze uitspraak ondersteunt het merendeel van het advocacy werk van de Pakistaanse en de Nederlandse Justice and Peace commissies en zal dienen als basis voor verdere activiteiten in de komende periode. In vervolg op een eerdere veiligheidstraining in 2013 verzorgde Justice and Peace een follow-up training in Bangkok, eind januari 2014, rond twee centrale punten: een review van het huidige veiligheidsplan, en de verbeterpunten. Met de uitkomsten werkt Justice and Peace Pakistan aan de vergroting van de veiligheid van haar staf. Van 16 tot 21 maart bezocht een delegatie van de Pakistaanse Justice and Peace commission Nederland, België en Duitsland; dit bezoek werd dit gecoördineerd door Justice and Peace Nederland. Onderwerpen die besproken waarbij; gedwongen bekeringen, curriculum en blasfemiewetten. Bangladesh Justice and Peace Nederland richt zich in Bangladesh op de rechten van inheemse gemeenschappen, in het bijzonder de Khasi gemeenschap. De Khasi zijn één van de weinige matrilineaire gemeenschapen in de wereld (afstamming loopt via de moederlijn). De meeste Khasi wonen in buurland India, maar een minderheid woont in het noordoosten van Bangladesh in het Sylhet district. Sinds 2013 werkt Justice and Peace samen met Justice and Peace Sylhet (JPCI), die al jarenlang de Khasi gemeenschap ondersteunt en pleit voor hun rechten. Justice and Peace heeft trainingen over landrechten en conflictanalyse gefaciliteerd. Myanmar In maart 2011 werd het militaire regime vervangen door een burgerregering en beetje bij beetje begon de doorvoering van hervormingen. Handel werd opgezet met China en India en binnen twee jaar hieven zowel de EU als de VS hun sancties tegen Myanmar op. Hiermee werden de deuren voor handel en buitenlandse investeringen geopend. De hervormingen vergrootten ook de ruimte voor het maatschappelijke middenveld (Ngo s). Maatschappelijke organisaties werken vol overgave aan de verbetereing van hun samenleving en zijn naarstig op zoek naar hoe zij hun werk kunnen optimaliseren en kunnen inspringen op de vele uitdagingen die ze tegenkomen. In 2014 is Justice and Peace Nederland een samenwerking met het nationale Justice and Peace bureau in Myanmar aangegaan. Op dit moment werken we aan Community Mapping en Advocacy, samen met de regionale Justice and Peace commissies uit het gehele land. 5

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 20 juni 2014 Betreft Uw verzoek inzake

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Elk mens een veilig bestaan JAARVERSLAG 2011 1

Jaarverslag 2011. Elk mens een veilig bestaan JAARVERSLAG 2011 1 Jaarverslag 2011 Elk mens een veilig bestaan JAARVERSLAG 2011 1 Colofon Een uitgave van IKV Pax Christi, mei 2012 Foto s: Hollandse Hoogte en IKV Pax Christi Fotocredit omslag: Hollandse Hoogte. Credit:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 EB Den Haag Ministerie van Defensie Postbus 20701 2500 ES Den Haag Ministerie

Nadere informatie

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag van de EU over de mensenrechten

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag van de EU over de mensenrechten RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2000 (05.10) (OR. fr,en) 11317/00 LIMITE PESC 395 COHOM 5 RELEX 32 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag

Nadere informatie

ICCO-alliantie Jaarverslag 2009

ICCO-alliantie Jaarverslag 2009 ICCO-alliantie Jaarverslag 2009 ICCO-alliantie Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 4 1 Strategie & Beleid 6 1.1 Vernieuwing 7 1.2 Cruciale aandachtspunten 14 1.3 Monitoring & Evaluatie 18 1.4 Capaciteitsontwikkeling

Nadere informatie

Vergeten mensenrecht

Vergeten mensenrecht 1 2 Vergeten mensenrecht Notitie SGP Tweede Kamer over geloofsvervolging December 2010 Auteur: Wilco Kodde Colofon SGP-fractie Tweede Kamer Bezoekadres: Plein 2, 2500 CR Den Haag Postadres: Postbus 20018,

Nadere informatie

Inhoud. Colofon Uitgave van Peace Brigades International Afdeling Nederland Productie: Christa Hijkoop en Sukying Wu Vormgeving: Gijs Koet

Inhoud. Colofon Uitgave van Peace Brigades International Afdeling Nederland Productie: Christa Hijkoop en Sukying Wu Vormgeving: Gijs Koet peace brigades international nederland para la paz making space for peace abriendo espacios para la paz making peace brigades international nederland para la paz making space for peace abriendo espacios

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1152 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 mei 2012 Binnen de vaste

Nadere informatie

RESPECT EN RECHT VOOR IEDER MENS

RESPECT EN RECHT VOOR IEDER MENS RESPECT EN RECHT VOOR IEDER MENS 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 H 1. Waarom mensenrechten?... 4 1.1 Mensenrechten hoeksteen van het buitenlands beleid... 4 1.2 De oorsprong van mensenrechten... 5 H

Nadere informatie

Arabische Diaspora in Nederland

Arabische Diaspora in Nederland Arabische Diaspora in Nederland Een eerste verkenning van de Libanese, Syrische, Tunesische, Palestijnse en Egyptische gemeenschappen in Nederland en hun inzet voor democratie in de Arabische wereld Frank

Nadere informatie

Nederlands Centrum voor Inheemse Volken. VN Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken

Nederlands Centrum voor Inheemse Volken. VN Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken NCIV Nederlands Centrum voor Inheemse Volken VN Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken Nederlands Centrum voor Inheemse Volken (NCIV) Het NCIV is een mensenrechtenorganisatie die zich sinds 1969

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 444 V Slotwet en jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken 2007 Nr. 3 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN (V)

Nadere informatie

EMANCIPATIE IN DE BEGROTINGSSTUKKEN. Bestelnummer VCE-05-03

EMANCIPATIE IN DE BEGROTINGSSTUKKEN. Bestelnummer VCE-05-03 EMANCIPATIE IN DE BEGROTINGSSTUKKEN 2005 Dit servicedocument is een uitgave van de Visitatiecommissie Emancipatie Den Haag, april 2005 Bestelnummer VCE-05-03 De Visitatiecommissie Emancipatie, onder voorzitterschap

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2145(INI) 4.9.2012

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2145(INI) 4.9.2012 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie buitenlandse zaken 2012/2145(INI) 4.9.2012 ONTWERPVERSLAG over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2011 en het beleid van de Europese

Nadere informatie

Jaarverslag. Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet

Jaarverslag. Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet Jaarverslag 2008 Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet De kloof tussen etnisch-tibetanen en Han-Chinezen is sinds begin dit jaar groter geworden. Er vinden scherpe, uitgebreide controles

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Jaarverslag Aids Fonds

Jaarverslag Aids Fonds Jaarverslag Aids Fonds 2013 Inhoudsopgave 1 Aids Fonds in 2013 en in de toekomst 1 2 Onze aanpak: missie, doel en strategie 5 2.1 Onze focus 5 2.2 Onze nieuwe strategie 6 2.3 Werken aan verbetering 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 1. 2. 3.

Inhoudsopgave. Voorwoord 1. 2. 3. Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Introductie Missie en visie Beleidsrelevantie Contextanalyses Positie van partners binnen het programma Innovatief karakter Outcomes, outputs,

Nadere informatie

Deel I: Simavi. 1.1 Inleiding 5 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 8 1.3 Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 11

Deel I: Simavi. 1.1 Inleiding 5 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 8 1.3 Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 11 Deel I: Simavi 1.1 Inleiding 5 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 8 1.3 Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 11 5 1.1. Inleiding 1.1.1 Simavi in het kort Simavi is een ontwikkelingsorganisatie

Nadere informatie

De algemene beraadslaging wordt geopend.

De algemene beraadslaging wordt geopend. Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 (32123-V). De algemene beraadslaging wordt geopend.

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation.

Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation. Projectvoorstel 1 2 Contactgegevens Naam organisatie: Stichting Mpower Foundation Correspondentieadres: Leidseweg 400 Postcode plaats: 2253 JP, Voorschoten Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 E-mail: info@thempowerfoundation.com

Nadere informatie

Graag bieden wij u hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten aan.

Graag bieden wij u hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten aan. 26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 33625 Hulp, handel en investeringen Nr. 174 Brief van de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Ministerie van Algemene Zaken Juni 2007 Beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende

Nadere informatie

Vrouwen Vrede Veiligheid

Vrouwen Vrede Veiligheid Vrouwen Vrede Veiligheid Resolutie 1325 in uitvoering Hierbij bieden wij u de geactualiseerde uitgave aan van de brochure Vrouwen Vrede Veiligheid. De afgelopen periode is er de nodige vooruitgang geboekt,

Nadere informatie

Werkprogramma Nationale UNESCO Commissie 2014-2015

Werkprogramma Nationale UNESCO Commissie 2014-2015 Werkprogramma Nationale UNESCO Commissie 2014-2015 Den Haag Vastgesteld 14 januari 2014 1 INLEIDING UNESCO s Algemene Conferentie heeft in november 2013 een nieuwe meerjarenstrategie vastgesteld. Zij heeft

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

KINDERRECHTENMONITOR - 2014 -

KINDERRECHTENMONITOR - 2014 - KINDERRECHTENMONITOR - 2014 - KINDERRECHTENMONITOR 2014 Colofon De feitelijke informatie in deze Kinderrechtenmonitor 2014 is in opdracht van de Kinderombudsman bijeengebracht door de Afdeling Jeugdrecht

Nadere informatie

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag

Nederlandse Stichting. International Campaign for Tibet. Jaarverslag Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 21 Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet Jaarverslag 3 21 Inhoud Voorwoord Samenvatting Over NSICT 1 Werken met Regeringen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2009 en Operationeel Actieplan 2010. Polarisatie en Radicalisering

Voortgangsrapportage 2009 en Operationeel Actieplan 2010. Polarisatie en Radicalisering Voortgangsrapportage 2009 en Operationeel Actieplan 2010 Polarisatie en Radicalisering December 2009 Inhoudsopgave INLEIDING 1. NIEUWE ACCENTEN 2. VOORTGANG 2009 en NIEUWE ACTIES 2010 SPOOR 1: De lokale

Nadere informatie