VZW Het Volk van Leuven K. Leopold I-straat LEUVEN. AANVRAAG PLAATSING MOBIEL ALARMSYSTEEM (via GSM)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VZW Het Volk van Leuven K. Leopold I-straat 34 3000 LEUVEN. AANVRAAG PLAATSING MOBIEL ALARMSYSTEEM (via GSM)"

Transcriptie

1 VZW Het Volk van Leuven K. Leopold I-straat LEUVEN Tel of of AANVRAAG PLAATSING MOBIEL ALARMSYSTEEM (via GSM) 1) Identificatie zorgbehoevende klever ziekenfonds verplicht! Naam... Adres... Postcode... Gemeente... adres:... Rijksregisternummer:. Ziekenfonds:.. Rijksregisternummer: Telefoon:... GSM nummer... Geboortedatum: / /.. Geslacht: M / V 2) Technische gegevens voor GSM met nummer.... De gebruiker beschikt over een gsm met een abonnement bij een provider (betaalkaart wordt niet aanvaard voor mobiele alarmering) Ja / nee De gebruiker is bereid om de nummerherkenning van zijn gsm in te schakelen Ja / nee Het telefoonnummer van de alarmcentrale kan voorgeprogrammeerd worden op de gsm en de gebruiker weet hoe hij de centrale moet oproepen Ja / nee 3) Voorwaarden:. abonnement centrale: leden CM Leuven: 6 per maand. te betalen per 6 maand op voorhand (in januari en juli) niet CM leden betalen 9. ondergetekende verklaart kennis te hebben van de algemene voorwaarden 4) Checklist dossier: O vrijwilligersbestand O domiciliëringsopdracht O medische aanvraag O medische gegevens Mutas O stopzetting abonnement!! 5) Akkoord met opname gesprekken door Mutas JA / NEEN (zie algemene voorwaarden artikel 14!) 6) Wenst u een factuur van alle onkosten voor eventuele terugvordering bij OCMW, NMBS, met een dossierkost van 1 euro per maand JA / NEEN 7) Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden Handtekening abonnee

2 VZW Het Volk van Leuven Algemene voorwaarden verhuur mobiele alarmering (via GSM) 1) De gebruiker is verantwoordelijk voor: a. het verschaffen van correcte en volledige gegevens rond zijn risicosituatie voor het opmaken van het dossier voor de centrale; b. het onmiddellijk doorgeven van wijzigingen in deze gegevens; c. het doorgeven van een lijst van hulpverleners uit zijn omgeving (familie, vrienden, buren,...) die kunnen opgeroepen worden. Eventuele wijzigingen in deze lijst moeten onmiddellijk aan de VZW doorgegeven worden; d. het goed functioneren van zijn gsm toestel. 2. Indien de gebruiker vragen heeft aangaande de werking van het systeem, dan dient hij zich in de eerste plaats te richten tot de VZW op tel. nr of In geval deze niet bereikbaar is, kan men eventueel beroep doen op de alarmcentrale Mutas België VZW ( ). 3. De gebruiker dient zich voorafgaandelijk akkoord te verklaren dat officiële hulpdiensten kunnen worden ingeschakeld indien er geen reactie van de gebruiker komt en er duidelijk sprake is van een noodsituatie en er kan geen van de hulpverleners worden bereikt. 4. De gebruiker en zijn hulpverleners kunnen de VZW of de alarmcentrale Mutas België VZW niet aansprakelijk stellen voor: a. het niet, niet tijdig of niet afdoende reageren van de door de alarmcentrale in geval van nood opgeroepen personen of instanties (hulpverleners, professionele hulpdiensten); b. de feitelijke kosten van de door de alarmcentrale ingezette personen of instanties (verplaatsingsonkosten, erelonen, onkostennota s); c. de schade aangebracht aan de woning van de gebruiker, indien de door de alarmcentrale ingezette personen die hulp gaan bieden, zich een toegang tot de woning moeten verschaffen of forceren. 5. De gebruiker heeft een abonnement voor zijn gsm, geen betaalkaarten en schakelt de nummerherkenning in op zijn toestel. 6. De VZW en de alarmcentrale kunnen niet in gebreke worden gesteld indien het behandelen van een oproep niet goed verloopt. Dit omdat de gebruiker of zijn vertegenwoordiger wijzigingen in gegevens niet heeft doorgeven aan de alarmcentrale. 7. De VZW en de alarmcentrale kunnen niet in gebreke worden gesteld indien een oproep omwille van panne of overbelasting van het gsm netwerk niet doorkomt. 8. De dekking van het gsm netwerk is niet 100 % (vb in gebouwen, grensgebieden,...). De VZW en de alarmcentrale kunnen niet in gebreke worden gesteld indien omwille van het ontbreken van een gsm netwerk een oproep niet tot bij de centrale komt. 9. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de gebruiker en/of een hulpverlener schriftelijk de stopzetting van het abonnement aan te vragen (zie document). Het document moet naar de VZW gezonden worden. Datum van ontvangst is bindend! 10. De gebruiker heeft de plicht om bij verhuizing minstens een week vooraf hiervan bericht te laten aan de VZW. Langdurige afwezigheden moeten ook gemeld worden (vb hospitalisatie, vakantie). Eventuele kosten zijn ten laste van de gebruiker. 11. De gebruiker zal aan de VZW alle gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn om de goede werking van deze dienst te garanderen. Hij is akkoord om een huisbezoek van een medewerker van CM Leuven of VZW Het Volk te ontvangen wanneer de VZW dit gepast acht. De VZW kan de overeenkomst eenzijdig stopzetten zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de gebruiker, wanneer hij van oordeel is dat de goede werking van het systeem niet meer gewaarborgd is. 12. De gebruiker dient aan de VZW minimum drie(of meer) hulpverleners (met sleutel) te bezorgen. Een hulpverlener is een persoon die op korte afstand van de gebruiker woont, die door de alarmcentrale kan worden ingezet en die zich met een sleutel toegang kan verschaffen tot de woning van de gebruiker. 13. De gebruiker gaat akkoord om de huur te betalen via domiciliëring en op voorhand. Indien een factuur gewenst wordt voor terugvordering van deze kosten, wordt een administratiekost in rekening gebracht. 14. Alle gesprekken met de abonnee (gebruiker) en de hulpverleners kunnen door Mutas opgenomen worden. Mutas garandeert dat de inhoud van de gesprekken strikt vertrouwelijk wordt behandeld. De opnames gebeuren voor interne kwaliteitscontrole en voor behandeling van klachten. De gesprekken worden alleen opgenomen als de abonnee en alle hulpverleners hun toestemming geven.

3 VZW Het Volk van Leuven minimum 3 hulpverleners!!!! (ieder wonend op een verschillend verblijfsadres) MOBIELE ALARMERING (via GSM): VRIJWILLIGERSBESTAND Rijksregisternummer:.... DRUKLETTERS aub!! Opmerkingen: Gehoor goed Spraak goed verstaanbaar hardhorig minder goed verstaanbaar hoorapparaat slecht verstaanbaar Gezinssituatie alleenwonend samenwonend met: Mobiliteitsproblemen stapt zelfstandig stapt met loophulp is rolwagengebruiker Andere problemen onwel worden.. Belangrijke aandachtspunten voor de centrale Hulpverlener 1 Sleutel (ja of neen):. Adres:..... Telefoon- of gsmnummer de telefoon- of gsmnummer.... Relatie tot de PAS gebruiker..... Bereikbaarheid*: voormiddag - namiddag - avond - nacht - 24u.-24u. Specifieke opmerkingen (enkel indien relevant):.. Akkoord met opname gesprekken Mutas JA / NEEN Voor akkoord: handtekening Hulpverlener 2 Sleutel (ja of neen):. Adres:. Telefoon- of gsmnummer de telefoon- of gsmnummer.... Relatie tot de PAS gebruiker..... Bereikbaarheid*: voormiddag - namiddag - avond - nacht - 24u.-24u. Specifieke opmerkingen (enkel indien relevant):.. Akkoord met opname gesprekken Mutas JA / NEEN Voor akkoord: handtekening

4 Hulpverlener 3 Sleutel (ja of neen):. Adres:..... Telefoon- of gsmnummer de telefoon- of gsmnummer.... Relatie tot de PAS gebruiker..... Bereikbaarheid*: voormiddag - namiddag - avond - nacht - 24u.-24u. Specifieke opmerkingen (enkel indien relevant):.. Akkoord met opname gesprekken Mutas JA / NEEN Voor akkoord: handtekening Hulpverlener 4 Sleutel (ja of neen):. Adres:. Telefoon- of gsmnummer de telefoon- of gsmnummer.... Relatie tot de PAS gebruiker..... Bereikbaarheid*: voormiddag - namiddag - avond - nacht - 24u.-24u. Specifieke opmerkingen (enkel indien relevant):.. Akkoord met opname gesprekken Mutas JA / NEEN Voor akkoord: handtekening Hulpverlener 5 Sleutel (ja of neen):. Adres:..... Telefoon- of gsmnummer de telefoon- of gsmnummer.... Relatie tot de PAS gebruiker..... Bereikbaarheid*: voormiddag - namiddag - avond - nacht - 24u.-24u. Specifieke opmerkingen (enkel indien relevant):.. Akkoord met opname gesprekken Mutas JA / NEEN Voor akkoord: handtekening Huisarts Adres:. Telefoonnrs. (max. 4): Specifieke opmerkingen (enkel indien relevant): * Onderlijn de dagdelen waarop de hulpverlener in principe bereikbaar is.

5 Medische gegevens noodzakelijk voor de alarmcentrale (Mutas) Gelieve aan te kruisen wat past! 1 Mobiliteit 3 vervolg 9 Bloedomloopstoornissen 1 Stapt met looprek 10 Kanker Ondergetekende,., 2 Bedlegerig 11 Multiple sclerose 3 Rolstoel 12 Dementie dokter in de geneeskunde, verklaart hierbij dat de genoemde, 4 Stapt met loophulp 13 Reuma 5 Valt gemakkelijk 14 Is soms verward. 6 Evenwichtsproblemen 15 Artrose 7 Verlammingen 16 Nierdialysepatient beschikt over de vereiste psyche en verstandelijke mogelijkheden om 8 Rugklachten 17 Ouderdomsverschijnselen het personenalarmsysteem te gebruiken op een doeltreffende en 9 Stapt zeer slecht 18 Onwel verantwoorde wijze. 10 Stapt met stok 19 Ziekte van Meunière 11 Kan niet alleen recht bij val 20 Psychische problemen Stempel geneesheer: 12 Kan de woonst niet verlaten zonder derden 21 Palliatieve zorgen 13 Stapt zelfstandig 22 TIA - zuurstoftekort 14 Stapt moeilijk 23 Hypertensie Datum: 15 Stapt traag 24 Obesitas Handtekening: 16 Amputatie 25 Duizelig 17 Gehandicapt 26 Verzwakt 18 Stapt met krukken 27 Astma 2 Hart- en vaatziekte 28 Bewustzijnsvermindering 1 Pacemaker 29 Anemie 2 CVA 30 Ademhalingsproblemen 3 Hartinfarct 31 ALS (spierziekte) 4 Trombose 32 Chronisch ziek 5 Hoge bloeddruk Gehoor- en zichtstoornissen 6 Lage bloeddruk 4 1 Slecht zien 7 Hartritmestoornissen 2 Blind 8 Hartproblemen 3 Slecht gehoor 9 Bloeddrukschommelingen 4 Doof 3 Ziekten 5 Slechte verstaanbaarheid 1 Incontinentie 6 Hardhorig 2 Diabetes 7 Draagt een hoorapparaat 3 Epilepsie Verstaanbaarheid 4 Alzheimer 5 1 Is goed te verstaan 5 Osteoporoze 2 Spreekt stil 6 Parkinson 3 Is moeilijk te verstaan 7 Longziekte 4 Spreekt moeilijk 8 Schizofrenie 5 matig

6 VZW Het Volk van Leuven K. Leopold I straat LEUVEN Tel of of INFOFICHE MOBIELE ALARMERING (via GSM) Voor leden van CM Leuven Wat is mobiele alarmering? CM Leuven biedt via vzw Het Volk van Leuven aan haar leden een dienstverlening aan om buiten de eigen woning via gsm een noodoproep naar een centrale te sturen. De centrale behandelt de oproep volgens een procedure die overeengekomen is met de VZW. Voorwaarden: - U beschikt over een gsm met een abonnement bij een provider (betaalkaart wordt niet aanvaard voor mobiele alarmering). - U bent bereid om de nummerherkenning van uw gsm in te schakelen. - U kan het telefoonnummer van de alarmcentrale programmeren op uw GSM toestel. - Alleen senioren GSM toestellen, aangekocht in thuiszorgwinkels Vivantia kunnen ter plaatse geprogrammeerd worden. - U geeft de namen door van de personen die in de buurt wonen en die door de alarmcentrale kunnen opgeroepen worden (minimum drie). - U gaat akkoord met de algemene voorwaarden (zie keerzijde). Werking: - Bij een noodoproep, indien een gesprek met de gebruiker mogelijk is, zal de centrale bevragen waar de persoon zich bevindt en wat zijn noodsituatie is. - Op basis van deze informatie neemt de centrale contact met de eerste hulpverlener op zijn lijst. Indien die niet bereikbaar is, contacteert zij de volgende, enz. - Als er geen gesprek mogelijk is, neemt de centrale direct contact op met de eerste hulpverlener op zijn lijst. Indien die niet bereikbaar is, contacteert zij de volgende, enz. Deze persoon volgt de oproep verder op. De centrale kan in dit geval onmogelijk een positiebepaling van de oproeper doen en kan enkel vast stellen dat er een noodoproep is waarop de hulpvrager niet reageert. - Wanneer geen hulpverleners bereikbaar zijn, of de situatie zeer ernstig is, kan de centrale, in akkoord met de gebruiker, de officiële hulpdiensten zoals brandweer of ambulance inschakelen. De centrale kan nooit in de plaats van deze diensten optreden of medische beslissingen nemen. De eventuele kosten, verbonden aan deze interventie, zijn ten laste van de gebruiker. De centrale contacteert in ieder geval, telefonisch of per sms- of , de eerst beschikbare hulpverlener om hem op de hoogte te brengen van de interventie van officiële hulpdiensten. - Alle gesprekken met de abonnee (gebruiker) en de hulpverleners kunnen door Mutas opgenomen worden. Mutas garandeert dat de inhoud van de gesprekken strikt vertrouwelijk wordt behandeld. De opnames gebeuren voor interne kwaliteitscontrole en voor behandeling van klachten. De gesprekken worden alleen opgenomen als de abonnee en alle hulpverleners hun toestemming geven. Aanvraagprocedure: - U richt uw aanvraag tot de dienst PAS van VZW Het Volk van Leuven De maatschappelijk werker van het Christelijk Ziekenfonds Leuven kan u hiervoor bijstaan. - Het abonnement bedraagt 6 per maand voor CM leden. Niet CM leden betalen 9 per maand. (te betalen per semester op voorhand (in januari en juli) via domiciliëring).

7 VZW Het Volk van Leuven Algemene voorwaarden verhuur mobiele alarmering (via GSM) 1) De gebruiker is verantwoordelijk voor: a. het verschaffen van correcte en volledige gegevens rond zijn risicosituatie voor het opmaken van het dossier voor de centrale; b. het onmiddellijk doorgeven van wijzigingen in deze gegevens; c. het doorgeven van een lijst van hulpverleners uit zijn omgeving (familie, vrienden, buren,...) die kunnen opgeroepen worden. Eventuele wijzigingen in deze lijst moeten onmiddellijk aan de VZW doorgegeven worden; d. het goed functioneren van zijn gsm toestel. 2. Indien de gebruiker vragen heeft aangaande de werking van het systeem, dan dient hij zich in de eerste plaats te richten tot de VZW op tel. nr of In geval deze niet bereikbaar is, kan men eventueel beroep doen op de alarmcentrale Mutas België VZW ( ). 3. De gebruiker dient zich voorafgaandelijk akkoord te verklaren dat officiële hulpdiensten kunnen worden ingeschakeld indien er geen reactie van de gebruiker komt en er duidelijk sprake is van een noodsituatie en er kan geen van de hulpverleners worden bereikt. 4. De gebruiker en zijn hulpverleners kunnen de VZW of de alarmcentrale Mutas België VZW niet aansprakelijk stellen voor: a. het niet, niet tijdig of niet afdoende reageren van de door de alarmcentrale in geval van nood opgeroepen personen of instanties (hulpverleners, professionele hulpdiensten); b. de feitelijke kosten van de door de alarmcentrale ingezette personen of instanties (verplaatsingsonkosten, erelonen, onkostennota s); c. de schade aangebracht aan de woning van de gebruiker, indien de door de alarmcentrale ingezette personen die hulp gaan bieden, zich een toegang tot de woning moeten verschaffen of forceren. 5. De gebruiker heeft een abonnement voor zijn gsm, geen betaalkaarten en schakelt de nummerherkenning in op zijn toestel. 6. De VZW en de alarmcentrale kunnen niet in gebreke worden gesteld indien het behandelen van een oproep niet goed verloopt. Dit omdat de gebruiker of zijn vertegenwoordiger wijzigingen in gegevens niet heeft doorgeven aan de alarmcentrale. 7. De VZW en de alarmcentrale kunnen niet in gebreke worden gesteld indien een oproep omwille van panne of overbelasting van het gsm netwerk niet doorkomt. 8. De dekking van het gsm netwerk is niet 100 % (vb. in gebouwen, grensgebieden,...). De VZW en de alarmcentrale kunnen niet in gebreke worden gesteld indien omwille van het ontbreken van een gsm netwerk een oproep niet tot bij de centrale komt. 9. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de gebruiker en/of een hulpverlener schriftelijk de stopzetting van het abonnement aan te vragen (zie document). Het document moet naar de VZW gezonden worden. Datum van ontvangst is bindend! 10. De gebruiker heeft de plicht om bij verhuizing minstens een week vooraf hiervan bericht te laten aan de VZW. Langdurige afwezigheden moeten ook gemeld worden (vb hospitalisatie, vakantie). Eventuele kosten zijn ten laste van de gebruiker. 11. De gebruiker zal aan de VZW alle gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn om de goede werking van deze dienst te garanderen. Hij is akkoord om een huisbezoek van een medewerker van CM Leuven of VZW Het Volk te ontvangen wanneer de VZW dit gepast acht. De VZW kan de overeenkomst eenzijdig stopzetten zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de gebruiker, wanneer hij van oordeel is dat de goede werking van het systeem niet meer gewaarborgd is. 12. De gebruiker dient aan de VZW minimum drie(of meer) hulpverleners (met sleutel) te bezorgen. Een hulpverlener is een persoon die op korte afstand van de gebruiker woont, die door de alarmcentrale kan worden ingezet en die zich met een sleutel toegang kan verschaffen tot de woning van de gebruiker. 13. De gebruiker gaat akkoord om de huur te betalen via domiciliëring en op voorhand. Indien een factuur gewenst wordt voor terugvordering van deze kosten, wordt een administratiekost in rekening gebracht. 14. Alle gesprekken met de abonnee (gebruiker) en de hulpverleners kunnen door Mutas opgenomen worden. Mutas garandeert dat de inhoud van de gesprekken strikt vertrouwelijk wordt behandeld. De opnames gebeuren voor interne kwaliteitscontrole en voor behandeling van klachten. De gesprekken worden alleen opgenomen als de abonnee en alle hulpverleners hun toestemming geven.

8 VZW HET VOLK LEUVEN MOBIEL PERSONENALARMSYSTEEM: facturatie abonneegelden Bij de opstart van de mobiele alarmering betaalt de gebruiker 6 per maand voor de resterende maanden in het lopende semester. Dit bedrag wordt geïnd van zodra de domiciliëringsopdracht in orde is.. Bij het begin van elk volgend nieuw semester wordt een voorschot van 6 maand (of 36) opgevraagd (dus in januari en in juli). Voor de maand van de opstart is het volledig bedrag van 6 verschuldigd. Voor de laatste lopende kalendermaand is géén abonnement meer verschuldigd. Na de stopzetting van het abonnement wordt een afrekening gemaakt en het teveel wordt teruggestort. PS: Indien de vzw deels of geheel moet factureren aan derden of indien u een factuur wenst voor terugbetaling door een andere instelling (vb. ziekenfonds, OCMW, NMBS ) wordt er bijkomend een dossierkost van 1 euro per maand aangerekend.

9

10 VZW HET VOLK VAN LEUVEN K. Leopold I-straat LEUVEN Tel of of STOPZETTING ABONNEMENT MOBIELE ALARMERING (via GSM) Naam en voornaam:... Straat en nummer:... Postnummer:... Gemeente:... Rijksregisternummer:... Tel./GSM:... Bovenvermelde gebruiker (of zijn hulpverlener) wenst hierbij het abonnement van zijn mobiele alarmering via GSM stop te zetten. ABONNEMENTSGELD Na de stopzetting van het abonnement wordt een afrekening gemaakt en het teveel geïnde bedrag teruggestort. Voor de laatste lopende kalendermaand is géén abonnement meer verschuldigd. De abonnee vraagt het saldo terug te storten op bankrekening nummer :.. op naam van.. Gedaan in tweevoud te... op... Voor akkoord Datum ontvangst of fax:.... (= afsluitdatum abonnement) De gebruiker Namens VZW Het Volk van Leuven Gelieve dit abonnement te faxen naar tel. 016/ of af te geven in een thuiszorgwinkel van Vivantia.

Minder Mobielen Centrale

Minder Mobielen Centrale Minder Mobielen Centrale Reglement voor gebruikers Dienst Ouderen en Thuiszorg Minder Mobielen Centrale Binnenhof 2 3630 Maasmechelen Tel. 089 48 28 48 Fax. 089 76 79 10 info@ocmwmaasmechelen.be www.ocmwmaasmechelen.be

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Personenalarmering

Algemene voorwaarden Personenalarmering Algemene voorwaarden Personenalarmering 1. Algemeen 1.1 Pieter van Foreest is de aanbieder van het product Personenalarmering. 1.2 Pieter van Foreest werkt samen met samenwerkingspartner Facilicom/De Zorgcentrale

Nadere informatie

ALGEMENE ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DE BEELDEN VAN NEERGELEGDE JAARREKENINGEN VIA HET INTERNET

ALGEMENE ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DE BEELDEN VAN NEERGELEGDE JAARREKENINGEN VIA HET INTERNET Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14-1000 Brussel - BELGIE tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE

Nadere informatie

l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ Telefoon

l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ Telefoon Verhuizingsformulier bij levering van elektriciteit en/of gas Overlijden / verandering van statuut / Breuk / Scheiding Vul het formulier hieronder in en verstuur het ten laatste binnen de 7 dagen, volgend

Nadere informatie

Adres (*) Nr - Postbus (*) Soort woning

Adres (*) Nr - Postbus (*) Soort woning Contract voor de levering van groene elektriciteit en/of gas Eneco contract voor de levering van elektriciteit en/of gas, afgesloten voor een periode van en jaarlijks stilzwijgend verlengd behalve mits

Nadere informatie

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende:

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende: Contract ContraCt voor voor de levering de levering van van 100% groene groene elektriciteit elektriciteit en/of en/of gas gas Eneco contract voor de levering van elektriciteit en/of gas, afgesloten voor

Nadere informatie

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. Algemene en Specifieke voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Sharp-IT (vanaf hier aangeduid als Sharp-IT, of "verkoper", of leverancier ) en alle klanten die een dienst of product bestellen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN 2 Inhoudstafel Inhoudstafel DEEL 1 INLEIDING: MANTELZORG 8 1.1 Ben je mantelzorger? 9 1.2 Het profiel van een mantelzorger 9 1.3 Financiële afspraken 9 DEEL 2 MEER

Nadere informatie

INHOUD. Deze brochure geldt ook als afsprakennota voor het woonzorgcentrum Ter Melle.

INHOUD. Deze brochure geldt ook als afsprakennota voor het woonzorgcentrum Ter Melle. INHOUD 02 Een grote stap met veel vragen. 02 Voorstelling woonzorgcentrum Ter Melle. 02 Waar kan ik terecht voor informatie en een eventuele aanvraag tot opname? 03 Welke administratieve stappen moet ik

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Beheerder: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Maatschappelijke zetel: Stropstraat 119-9000 Gent Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Dit charter een overeenkomst - geeft

Nadere informatie

Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen

Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen Belangrijk Infobrochure Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen Tip! Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze

Nadere informatie

FERRATUM BELGIUM BVBA Parklaan 48E bus 1 9300 Aalst

FERRATUM BELGIUM BVBA Parklaan 48E bus 1 9300 Aalst FERRATUM BELGIUM BVBA Parklaan 48E bus 1 9300 Aalst KREDIETVOORWAARDEN KREDIETVOORWAARDEN VAN FERRATUM BELGIUM BVBA 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis;

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

Thuis in thuiszorg. CM Midden-Vlaanderen

Thuis in thuiszorg. CM Midden-Vlaanderen Thuis in thuiszorg CM Midden-Vlaanderen Inhoudstafel CM, thuis in thuiszorg 4 CM informeert en begeleidt 5 De Zorgtelefoon 5 De Z app 6 Thuiszorgcentrum 7 Dienst Maatschappelijk Werk 8 Thuis blijven wonen

Nadere informatie

a. Wellsafe Wellsafe statutair gevestigd te Rijnsburg en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62434551.

a. Wellsafe Wellsafe statutair gevestigd te Rijnsburg en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62434551. Artikel 1 a. Wellsafe Wellsafe statutair gevestigd te Rijnsburg en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62434551. b. Opdrachtgever De persoon of rechtspersoon die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Wijzigingsformulier personenalarmering

Wijzigingsformulier personenalarmering NIET INVULLEN (voor medewerker Pieter van Foreest spoedplaatsing spoedplaatsing buiten kantooruren Wijzigingsformulier personenalarmering Verplichte velden zijn gemarkeerd met een * Ingevuld door * Datum

Nadere informatie

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Blue Water App september 2013 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Gebruiker : de partij, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die

Nadere informatie

Contract voor de levering van groene elektriciteit en/of gas 0800 40 123 of inschrijving via www.lampiris.be

Contract voor de levering van groene elektriciteit en/of gas 0800 40 123 of inschrijving via www.lampiris.be Contract voor de levering van groene elektriciteit en/of gas 0800 40 123 of inschrijving via www.lampiris.be Lampiris SA/NV Rue Saint-Laurent, 54-4000 Liège/Luik - Tel: 078 790 790 - Fax: 04 340 63 99

Nadere informatie

Idee, opmerking of klacht?

Idee, opmerking of klacht? ALGEMEEN Idee, opmerking of klacht? Klachtenopvang in Laurentius Het Laurentius ziekenhuis wil goede zorg verlenen door deskundig, zorgvuldig, patiëntgericht en goed georganiseerd te werken. We vinden

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO)

Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO) Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO) 1. Algemene bepalingen Dit charter werd goedgekeurd door de Raad van Toezicht dd 15.11.2012 en door de gebruikersraden dd 29/11/2012 (De Heuf), 18/10/2012

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel

Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel (hierna: "Algemene Voorwaarden") Definities In deze Algemene Voorwaarden betekent: "Aanmeldingsformulier": het formulier waarmee de Klant Emobiel

Nadere informatie

Interne afsprakennota woonzorgcentrum Molenstee

Interne afsprakennota woonzorgcentrum Molenstee Departement ouderenzorg - woonzorgcentrum Interne afsprakennota woonzorgcentrum Molenstee Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Algemene situering... 2 3. Inschrijvings- en opnamevoorwaarden... 3 4. Financiële modaliteiten...

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING 1 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING TUSSEN: [NAAM] Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder/zaakvoeder Dhr. /Mevr. [ADRES] [E-MAILADRES] hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS,

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Voorschot : het door Voorschotinderoos aan de Klant verstrekte bedrag in de vorm van een lening.

Voorschot : het door Voorschotinderoos aan de Klant verstrekte bedrag in de vorm van een lening. ALGEMENE VOORWAARDEN VOORSCHOTINDEROOS 1. Definities In de Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Voorschotinderoos : Onderdeel van E.Ooms financiële dienstverlening, gevestigd

Nadere informatie

A. ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid

A. ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid A. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid Cliënt : de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de overheid die gebruik maakt van de aangeboden dienstverlening. Groepering

Nadere informatie

Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning

Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning CENTRUM VOOR MOTORISCH GEHANDICAPTEN DE HEIDE Industriepark 6 9820 MERELBEKE Tel. 09/252.28.96 Fax. 09/252.53.63 Statuut: VZW Centrum voor motorisch gehandicapten

Nadere informatie