zilver TC Souburg 25 jaar zilver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zilver TC Souburg 25 jaar zilver"

Transcriptie

1 zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke in dat jubileumjaar in het maart-, juni- en septembernummer van ons clubblad tlobje werden gepubliceerd. Ik heb er mee beoogd enig beeld te schetsen van de beginjaren van onze tennisclub en ik meen dat het ook nu nog leuk is om te lezen en daardoor een indruk te krijgen van het reilen en zeilen toentertijd. Enkele oorspronkelijke foto s waren helaas niet meer te achterhalen en tevens heb ik enkele andere toegevoegd. Veel lees- en kijkplezier.

2 zilver TC Souburg 25 jaar zilver het kraambed Ja beste mensen, de tijd gaat snel, het is al weer een kwarteeuw dat Souburg een tennisclub heeft. Heel gewoon in deze tijd, waarin zo'n beetje elk zich respecterend gehucht beschikt over enkele tennisbanen. Toch weet ik nog dat het toen eigenlijk getuigde van enige standing. Het hoorde bij Domburg of Middelburg, maar toch niet bij Souburg? Of woonden hier dan ook al "kakkers", gingen ze hier echt ook tannissen? Da's vast niet iets van echte Souburgers. Het was ook de tijd van meer aandacht voor gezonder leven, meer bewegen, aan sport doen. Niet iedereen was lid van een sportvereniging, laat staan van twee tegelijk. En ook niet iedereen was voet- of korfbalgek. Het dorp Souburg groeide, werd zelfs stadswijk, en er kwamen steeds meer "vreemden en dat bracht met zich mee dat er mensen kwamen die andere sporten wensten te bedrijven, maar die waren er niet of nauwelijks, dus De initiatiefnemer tot het oprichten van een tennisvereniging alhier was de heer Dick van de Berg. Hij was op de hoogte van het feit dat de gemeente tennisbanen ging aanleggen op het sportcomplex in Souburg en vond de tijd rijp om te proberen een tennisvereniging van de grond te krijgen. Hij benaderde diverse instanties om te kijken of één en ander haalbaar was en trok --gesteund door enkele anderen-- de stoute schoenen aan. Er werd een advertentie geplaatst in enkele huis-aan-huis-bladen en er werden stencils verspreid. Dit leverde voldoende positieve reacties op om een eerste vergadering te beleggen. Deze vond plaats in oktober Onze club werd toen geboren. Als naam werd gekozen L.T.V. Souburg, maar die naam werd door het district afgewezen, omdat de afkorting L.T.V.S. al in gebruik was bij een tennisvereniging "an den overkant". Het district stelde voor om de naam T.C. Souburg te gaan gebruiken, vandaar De eerste bestuurders waren de heren Dick van de Berg, voorzitter, Eduard Kögeler, secretaris, Ton van de Weide, penningmeester, en de dames Lenie Wondergem en Anja van der Most (jazeker, onze huidige secretaris!!).

3 de eerste klappen Er was nu wel een tennisclub, maar konden ze ook tennissen? Ja en nee. Natuurlijk konden ze wel een bal wegslaan met een racket, maar waar moesten ze dat doen? Op Souburg waren er nog geen

4 banen? Dat klopt, maar er werden in het eerste speeljaar, 1976, twee banen gehuurd aan de Nadorstweg in Middelburg en binnenbanen in de Baskensburgsporthal en de Van Duyvenvoordehal. In april 1977 konden de door de gemeente aangelegde vijf banen (tegenwoordig baan 2 t/m 5) aan het Koopmansvoetpad in gebruik worden genomen. Een "eigen" plek om te tennissen was er dus zelfs al na één jaar. Maar, konden ze er ook wat van? Jawel, er waren er die "het" al konden toen ze lid werden, zoals Chiel Hermsen, Ad Vreeke, Ruud McGillavry, de broertjes Kotsebue en Ed de Bree. In de ogen van de vele anderen waren het "kanjers", en dat was natuurlijk ook zo. Sommigen dachten zich al snel met hen te kunnen meten of hoopten dit in stilte. Maar dat viel toch bitter tegen. Het hele spelletje bleek toch moeilijker te zijn dan gedacht, maar eens zou het hen vast en zeker lukken, dan zouden zij Geen wonder dus dat Dirk Rempt's "winkeltje" draaide als een trein. Sinds 1976 was hij trainer van onze club (met toen al zo'n 300 leden) en hij gaf les op de meest rare tijden en in diverse sporthallen. Maar ze kwamen lessen en het spelpeil vloog omhoog. Nauwlettend hield men elkaars vorderingen in de gaten. De spanning steeg naarmate de jaarlijkse clubkampioenschappen naderden. Dat was het moment waarop het bewijs geleverd kon worden dat alle investeringen niet voor niets waren geweest. Men wist toen ook precies te vertellen wie de "duurste" backhand bezat of van wiens centen Dirk een nieuwe fiets had kunnen aanschaffen. Dat boezemde ontzag in. Al gauw duurde voor velen het wachten op clubkampioenschappen te lang en werd het idee geboren een laddercompetitie te starten. Dit had minstens drie voordelen: a) Je wist zeker dat je op de afgesproken tijd (die in een speciale ladderagenda werd genoteerd) kon spelen, want dat viel toen ook al niet mee. Er moest (dat was van hoger hand beslist) altijd een "ladderbaan" beschikbaar zijn. En b) Je kon ook eens tegen een betere, die hoger op de ladder stond, spelen, hetgeen natuurlijk je eigen spelpeil sterk bevorderde. En c) Je kon laten zien dat het teleurstellende resultaat op de clubkampioenschappen berustte op een vergissing en was te

5 wijten aan een flink aantal nadelig uitgevallen factoren, waaraan je zelf niets kon doen. Hoe het dan kwam dat meestal toch weer die clubkampioenen ook bovenaan de ladder prijkten, is voor sommigen --zelfs vandaag de dag nog-- steeds een raadsel gebleven. Maar ja, anderen zit het nu eenmaal altijd mee En waar is de tijd gebleven dat de ouders hun kinderen de eerste beginselen bijbrachten: 's morgens half acht (ja ouders van nu, daar kijken jullie van op hè?!) stonden er diverse (vooral vaders) met een emmertje overjarige ballen hun kroost aanwijzingen toe te schree eh te geven. Het ging er dan uiteindelijk om dit zo lang mogelijk vol te houden. Ik bedoel: Hoeveel jaren duurde het voordat niet pa, maar het kind aanwijzingen gaf en op welke leeftijd liet zij/hij pa alle hoeken van de baan zien, m.a.w. wanneer stond het kind hoger op de ladder dan de goed bedoelende ouder. Misschien is dat wel de reden dat dit fenomeen nagenoeg is verdwenen. Hoe dan ook, er is flink wat afgeëmmerd (in alle betekenissen van het woord). emmertjes-resultaten (?!) Maar vandaag de dag kunnen we er wat van. De klappen die tegenwoordig worden uitgedeeld zijn rake. Bij onze TC Souburg is, mede dankzij het huidige trainersduo Ronald en Lucienne, het spelpeil op een prima niveau gebracht. Het gros van het eerste zondag-mixed-team bestaat momenteel uit echte Souburgleden, en die weten de bal prima te raken, ook buiten de provincie. Jazeker, we staan op de kaart!

6 zilver TC Souburg 25 jaar zilver pionieren De eerste klappen werden dus door onze leden op vreemde bodem uitgedeeld, want het was nog even wachten op de banen die aan het Koopmansvoetpad zouden worden aangelegd. En dat uitvoering van besluiten altijd langer op zich laat wachten, dan de 'gewone' leden wensen, was toen niet anders. Er werd wat afgemopperd, terwijl de leden van het bestuur hun uiterste best deden om allerlei zaken te regelen, zoals overleg met de gemeente (de Stichting Sportbelangen) en met John Harting (de banenspecialist), mogelijke deelname aan de competitie (terwijl je niet eens over banen beschikt), plannen maken voor een clubgebouw, de financiën op tijd zien binnen te krijgen (ja, toen ook al!), enzovoorts, enzovoorts. En let wel, iets van de grond af opbouwen is nog even iets anders dan voortbouwen op. Maar ja, dat steeds 'uit' spelen was niet zo leuk, je leerde haast niemand kennen, je kende slechts enkelen. Een eigen plek, daar ontbrak het aan. Mopperen dus, dat helpt vast wel een beetje, toch? Dus zo gedacht, zo gedaan. Arme bestuurders! En dan " Maar ze liggen er toch maar!!!!!!!!!!!! Laten wij er met ons allen zuinig op zijn en er voor waken dat de boel niet wordt vernield. Als wij er met ons allen hiervoor zorgen, kan iedereen van groot tot klein er ten volle van genieten " Aldus stond te lezen in het clubblad. (Als ik het lees is het net of ik die stem van het vroegere filmjournaal van Polygoon erbij hoor, heeft u dat ook?) Helaas werd niet vermeld wie zich bediende van een dergelijk taalgebruik, maar het was in elk geval duidelijk: Wee degene die het waagde om De 5 banen (nu baan 2 t/m 6) en een heuse oefenkooi waren dus gereed, speelklaar. In april 1977 werden ze in gebruik genomen. We oefenden en speelden dus voortaan "thuis", heerlijk!! Vanaf dat moment kon er dus ook competitie gespeeld gaan worden. Het toenmalige bestuurslid Hans Monkel werd gebombardeerd tot competitieleider. Dit welbespraakt personage regelde één en ander even, zodat drie teams, t.w. een heren-, een mixed- en een jeugdteam in de zondagcompetitie aantraden. Het waren deze teams die de TC Souburg de eerste naamsbekendheid brachten.

7 In verband hiermee werd de caravan van de familie Van der Most van stal gehaald om gedurende de competitie dienst te doen als onderkomen voor de wedstrijdleiding. Soms, als een gedegen reden kon worden opgegeven, was het ook aan anderen toegestaan om even gebruik te maken van dit mobiele onderkomen. Echter, de controle op het gebruik door derden van dit luxe kampeermiddel verslapte, met als gevolg dat het toelaatbare gewicht bij tijd en wijle danig werd overschreden, zeker wanneer het tijdens een competitiewedstrijd ging regenen. Het uiteindelijke resultaat hiervan was, dat de terugreis naar de stalling --zes weken later-- niet geheel vlekkeloos verliep. Inspectie door de beteuterde eigenaar wees uit dat het chassis was gebroken. Of de familie van der Most dat jaar nog op vakantie is geweest staat nergens vermeld, maar zo ja, dan in elk geval niet met deze ex-kantine. Als pleister op de wonde voor de gedupeerde familie rest, dat hun caravan in de analen vermeld staat als "het eerste clubgebouw" van de TC Souburg. Dat er nog niet direct, samen met de banen, een echt clubgebouw was, kwam " vanwege een gemiste subsidie " Wie deze misser maakte wordt niet vermeld. Wel staat ergens anders dit: " Hopelijk staat er voor eind mei een voorlopige kantine bij onze banen, hiervoor is nog veel nodig, wat betreft de inrichting hiervan. Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen als er bij de leden spullen zijn die zij hiervoor ter beschikking willen stellen, zodat ook deze kosten misschien tot een aanvaardbaar niveau zullen dalen " Het zal niemand verbazen --gezien de laatste regel-- dat dit uit de pen vloeide van de toenmalige penningmeester Van der Weiden. wat een luxe

8 Met deze voorlopige kantine werd bedoeld de zgn. "blauwe keet" van de fa. Rafelaar " met de volgende afmetingen: 7 bij 2.70 meter. Deze wagen is voorzien van zitgelegenheid (welk een vooruitgang!). Hier kunt u eventueel een kopje koffie of een frisse drank kopen. Het gebruik van de wagen is van tijdelijke aard en zal dienst doen totdat er een permanente oplossing is gevonden. De directiewagen zal zo spoedig mogelijk worden geleverd en geplaatst " Duurde tot dan toe het even naar de baan gaan niet langer dan hooguit een uurtje, menigeen kreeg al gauw in de gaten dat gaan tennissen niet alleen bestond uit tennissen alleen. Zeker toen er naast koffie of een glaasje limonade ook uit kratten, --waar twee dozijn van die kleinere flesjes in passen-- werd geschonken. Gezellig nog even nablijven kletsen en wat drinken en sterke verhalen over de vooruitgang van je tennispeil, vanwege alweer een nieuw racket, en over de pas geleden geleverde prestaties, en over koffie met een rondo! Vooral 's avonds, dan was het wellicht nog gezelliger, ook al was het buiten al donker geworden. Voor sommigen werd het juist dan, wanneer de kaarsen werden ontstoken, pas echt genieten. Juist dat primitieve bracht een sfeertje. Gaan tennissen was voortaan avondvullend, tenzij je beschikte over een te kleine blaas voor een hele avond. Immers, een toilet was er niet, aan- en afvoer van water evenmin. Water werd in jerrycans aangevoerd en gekookt werd er op campinggas. Het koffiezetapparaat stond nog ingepakt, want de elektriciteit kwam niet verder dan de lantaarnpaal op de parkeerplaats.

9 Ja die eerste vrijwilligers van de kantinecommissie waren niet te benijden. maar, en dit moet toch even van ons hart. Vervelende en nare opmerkingen waren misplaatst, dit voor de mensen die het idee hadden, dat we er voor betaald werden " Ja beste Theo c.s., ook toen was de kantine runnen niet eenvoudig. (Trouwens, dat koffiezetapparaat wat jullie nu gebruiken is toch niet toevallig nog datzelfde ding als Nee, dat meen je niet!!!!) Wie het volgende seizoen het tennispark betrad kon haar/zijn ogen niet geloven en was er meteen van overtuigd dat het bestuur gedurende de wintermaanden niet had stilgezeten: de blauwe keet was weg Aan de rand van "de zandbak" bij baan1 (op de plek dus van het huidige clubgebouw) stond een nieuw onderkomen. Er was daar nl. op 31 maart, dus vlak voor het competitiebegin, een grote Jarino-containerkeet neergezet. het publiek in de zandbak "Het is een prachtige aanwinst en het is de bedoeling dat het ook een prachtige aanwinst blijft!!!!!!!!! Mede omdat dit een voorlopig, gehuurd onderkomen is. Er wordt van onze vereniging verwacht, dat zij deze kantine in dezelfde staat oplevert " Aldus schreef de kantinecommissie in april Het moest dus voor een ieder duidelijk zijn: Het was vanaf dat moment uit met het 'keten in de keet'.

10 oranje-toernooi 78 Al was deze keet dan weliswaar groter en niet meer mobiel, wie dacht dat er nu wel een kleedruimte en sanitair zou zijn, die kwam bedrogen uit. Ook deze keet was niet meer dan een schuilplaats voor de regen, annex koffieschenkerij. Dit, ondanks herhaaldelijk aankloppen bij de Stichting Sportbelangen voor betere voorzieningen. " Maar helaas, er kwam geen aansluiting voor het aan- en afvoeren van water, net zo min als elektriciteit; jammer van de prachtige kachels, die er in hingen. Het bleef dit jaar ook weer kamperen en het koffiezetapparaat staat nog steeds ingepakt. Hoewel er in het Zeeuwse op dat moment wel meer verenigingen waren die zich nog moesten behelpen met dergelijke onderkomens, geneerden we ons toch wel enigszins toen het eerste herenteam op 11 juni op eigen terrein een promotiewedstrijd mocht spelen voor een plaats in de 4 e klasse. Onze vereniging was dus gastheer, en nog wel voor een team van buiten de provincie. De tegenstander kwam namelijk helemaal uit Breda. En ik weet niet hoe het u vergaat en wat u thuisgekomen het eerst doet na een autorit vanuit Breda? Maar gelukkig, er was aan gedacht en er was een oplossing gevonden " dankzij de familie Hermsen, die naast het tennispark wonen; zij stelden hun woning beschikbaar aan onze gastspelers " Of de spelers van B.L.T.V. nu van slag waren door hetgeen ze hier aantroffen, of door het zeer goede spel van onze heren, is niet bekend. We houden het op het laatste. Hoe

11 dan ook, de uitslag was 5-1 voor onze mannen. Wij, TC Souburg, waren gepromoveerd! Dus werd het wel eens tijd dat de eerste kampioenen Aan het einde van het seizoen '78 is er nog steeds geen zicht op een permanent clubhuis. In het jaarverslag staat vermeld: "... De bouwcommissie (ja die was er heus wel, daar lag het niet aan) kwam in het verslagjaar slechts eenmaal bijeen. Maar heeft haar aktiviteiten in officiële zin nog niet kunnen aanvangen, daar het bestuur en de St. Sportbelangen de basis overeenstemming over de bouw van een tennispaviljoen nog niet hebben afgesloten. Voorlopig bleef het dus pionieren, dat moge duidelijk zijn. Maar, na weer een overwintering, dus voorjaar 1979, heeft voorzitter Philip Jonker een fantastische mededeling en wel " dat de Gemeente Vlissingen een bedrag van f ,-- heeft uitgetrokken voor het bouwen van een tennispaviljoen. Het tennispaviljoen zal gebouwd worden in opdracht van de gemeente en de vereniging zal de kantine exploiteren. Met de bouw van het paviljoen zal nog dit jaar begonnen worden. Maar, (o jee, ik was er al bang voor) daar nog niet bekend is, wanneer de eerste paal geslagen zal worden, zal er per 1 april weer een containerkeet op het tennispark staan " (Blijkbaar was die vorige dus weer weggehaald). Het werd dus ook dat jaar opnieuw kamperen. Maar de vaart zat er nu goed in, want al snel volgde een opnieuw verheugend bericht:

12 " Het plan is klaar en goedgekeurd; per 14 mei gaat men met de bouw beginnen!!!! De oplevering zal plaatsvinden in oktober/november Er zal een kale kantineruimte opgeleverd worden; de aankleding, betimmering, etc. zal de vereniging moeten verzorgen. De bouwcommissie zal nu eindelijk aktief kunnen worden en zij zullen dat graag doen; ongetwijfeld zal een beroep op U worden gedaan om de komende winter werkzaamheden te verrichten om te komen tot een gezellige inrichting " Eindelijk ging het er dan toch van komen. De grote wens van de leden en m.n. van de kantine- commissie zou in vervulling gaan. De plaats, waar de kantine kwam te staan was zodanig uitgekiend, dat er plaats zou overblijven voor een zesde baan (op "de zandbak", nu baan 1). Nog slechts één jaartje behelpen dus, nog maar één jaartje keten in de keet. Want dit gebeurde nog steeds, nu schijnbaar vooral door de jeugd, want " Willen de junioren erop attent zijn, dat de Jarino-keet keurig netjes ingeleverd dient te worden bij Jarino in Roden. Alle gebreken, welke ontstaan zijn door onzorgvuldig handelen, moeten door de vereniging worden betaald. Dus, (let op, nu komt de les ) binnen niet stoeien, geen benen op de stoelen, geen rommel maken, maar (en nu de climax ) je gedragen zoals van jullie verwacht mag worden " Zo, die staat! Ik heb eens zitten rekenen hoe oud die aangesproken jeugdleden nu ongeveer zullen zijn. (Nee, ik zal hier geen namen noemen). De voorzitter heeft met het oog op dit "keten" van de jeugd naar verluid geen verdere acties meer hoeven te ondernemen, want de Jarino-keet verdween al weer snel, om plaats te maken voor ja, oké, weg er mee

13 de op handen zijnde bouw van het tennispaviljoen. Het is dan inmiddels wel al weer juni '79, maar dat kon de (voor)pret niet drukken, want " We waren natuurlijk wel geholpen met de direktiewagen van een aannemer en later met het mooie houten gebouwtje ", aldus schreef A.C.M. (?) namens de bouwcommissie, " maar een echt paviljoen met keurig betegelde kleedkamers en wasgelegenheid met warm en koud stromend water, met daarnaast een gezellige kantine, dat is natuurlijk het einde " en even verder, ondanks dat het gebouw veel later kon worden opgeleverd dan was gepland: " Van de kant van Aannemersbedrijf Peters, is er alles aan gedaan om het gebouw op tijd klaar te hebben, ondanks onwerkbaar weer en andere tegenslagen buiten hun schuld. Alle hulde daarvoor!..." De verdere gang van zaken was nu dat de aannemer het gebouw opleverde aan de gemeente, waarna deze het gebouw in beheer gaf aan de Stichting Sportbelangen, die het vervolgens verhuurde aan de TC Souburg. Zo stond er dan eindelijk het langverwachte permanente clubgebouw, weliswaar nog "kaal", maar in de ogen van ieder was het fantastisch. Echter, het woord, of beter gezegd de daad, was nu aan de vrijwilligers. Het zou nu aankomen op eigen inbreng, op zelfwerkzaamheid van de leden. Vandaar de oproep door de bouwcommissie: " De kantine zal moeten worden betegeld en ingericht. Er zal toch wel een bar moeten komen (Ik dacht het wel ja, stel je voor!) plus de nodige apparatuur en verlichting. Ik weet zeker, dat ik namens het bestuur spreek en daarmee ook namens U, als ik alle leden vraag om alle medewerking te verlenen om van de kantine een juweeltje te maken, zodat we met een beetje gepaste trots iedereen kunnen verwelkomen in ons eigen klubhuis ". En jawel, ze kwamen. Er werd een hoop vrije tijd ter beschikking gesteld om er iets moois van te maken. " Er is de afgelopen winter hard gewerkt en het resultaat is er naar; ons tennispaviljoen (kantine) is praktisch klaar. Binnen wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting " zo schreef de voorzitter in maart Wie nu echter dacht dat er gevochten werd om kantinedienst te mogen doen in zo'n mooi onderkomen, waar plots de hele

14 pionierstijd naar het verleden was teruggeschopt, die moet ik teleurstellen. Ook toen al was het om te huilen, hetgeen diezelfde clubleider (of was het clublijder) deed verzuchten: " Daarom is de teleurstelling groot, dat de oproep in ons vorige clubblad, om een ochtend, middag, of avond in de kantine dienst te doen bijna geen reacties heeft opgeleverd. Teleurstellend voor het bestuur en de mensen, die veel werk hebben verzet in de afgelopen periode ". Alles werd in het werk gesteld om de kantinebezetting rond te krijgen. Zeker ook met het oog op de naderende officiële opening van het clubgebouw was het nodig om anderen achter de bar te krijgen. (Aan de bar, dat lukte wel, maar er achter?!). En dat terwijl de bestuursleden en de kantinecommissieleden reeds al hun vrije tijd inzetten om de opening goed te kunnen laten verlopen!. Natuurlijk is alles, dankzij de doorzetters ook toen goed gekomen. Op 19 april 1980 werd het tennispaviljoen officieel geopend door wethouder Bruinooge. De voorzitter schreef later: " Eindelijk was het zover en werd een periode van hard werken afgesloten " een "eigen plek" Een periode van vijf jaar pionieren was ten einde.

15 zilver TC Souburg 25 jaar zilver het orgaan De 400(!) leden van onze club van toen herinneren zich vast nog wel het allereerste clubblad dat verscheen in het voorjaar van De toenmalige redactieraad, bestaande uit de dames Palsgraaf, Klijmij en Ter Beek verzorgden dat jaar drie uitgaven. Op het eerste exemplaar stond voorop een vraagteken en op het tweede prijkte een uitroepteken (ja wat moet je anders verzinnen!). De eerste twee clubbladen waren echt handwerk: teken-, type-, niet- en vouwwerk. Maar deze dames zaten vol ideeën over hoe het worden moest: ze schreven een wedstrijd uit voor een ontwerp voor de voorkant en voor een naam. De omslag zou voortaan gedrukt moeten worden en er moesten advertenties in en zo mogelijk ook foto's. Het zal u dan ook niet verbazen dat reeds in het tweede clubblad (die met het uitroepteken dus!) te lezen stond: " wij hebben inmiddels verschillende ontwerpen en namen mogen ontvangen. De redactieraad heeft hieruit een keuze gemaakt. Het ontwerp is gemaakt door de heer J.A. van Someren en de naam is bedacht door Marina Meijers. Dit ontwerp wordt afgedrukt op de omslag van het volgende nummer, tezamen met de gekozen naam: 't LOBJE ". En jawel hoor, nog datzelfde jaar verscheen in november uitgave nummer 3 met een gedrukte omslag met het ontwerp en de naam. om trots op te zijn!

16 En binnenin vond men negentien(!!) --eveneens gedrukte-- advertenties. De foto's lieten nog even op zich wachten, maar de dames verlevendigden hun Lobjes met een veelheid aan tekeningen van eigen hand. Zij openden dit derde nummer onder het kopje Redactioneel (dat deed men toen zo) met " Deelt u onze vreugde over dit derde nummer; het eerste "LOBJE"? Geheel in nieuwe stijl " Nou dat zullen de leden zeker zijn geweest, want welke club, die amper het daglicht zag, beschikte over zo'n mooi en goedverzorgd clubblad. Ja, het "orgaan van de Tennisclub Souburg" mocht gezien worden!! Orgaan ja, zo noemde men dat toen, dus niet "clubblad van ", of "informatieblad van ", dat was te gewoon. Trouwens zelfs tot en met vorig jaar, 1999 dus, werd deze zinsnede nog altijd gebezigd. Niet meer binnenin, maar zelfs op de voorkant. Want, toen in 1987 de club zich presenteerde met een eigen huisstijl (zeg maar: op alles eenzelfde logo ging voeren), toen kreeg ook 'tlobje een nieuw uiterlijk door het nieuwe ontwerp, waarin deze zinsnede (in hoofdletters zelfs!!) was verwerkt. de nieuwe hokjes huisstijl Nu we een nieuw millennium zijn binnengestapt en we bovendien ons zilveren bestaan vieren is het tijd voor verandering. Om te beginnen hebben we daarom het "orgaan van " in de vorige eeuw achter gelaten, maar ook het leven van de vierkantjes huisstijl heeft zijn herfstdagen bereikt. Mind my words.

17 het embleem Aansluitend bij het voorgaande en eveneens de moeite waard om vermeld te worden is het feit dat reeds in 1978 onze vereniging beschikte over een eigen clubembleem. De "oudjes" onder ons weten zich nog wel te herinneren dat haast elke club haar leden voorzag van zo'n stoffen gekleurde tennisbal met de clubnaam erop geborduurd. Die stikte je dan op je rokje, broek of sweater en dan hoorde je er echt bij, en tegenstanders wisten precies welk vlees ze in de kuip hadden (wat natuurlijk ook omgekeerd zo was). zo'n stoffen bal Zo ook dus de TC Souburg, zij bleef vanzelfsprekend daarbij niet achter. Dozen vol werden ervan besteld, want het bestuur was van mening dat ze grif aftrek zouden vinden. Om één en ander te stimuleren kwam het bestuur met het volgende gulle gebaar: " Deelnemers aan de Clubkampioenschappen 1977 kunnen dit (het embleem dus) gratis afhalen bij dhr. H.Monkel Alle overige leden kunnen ook in het bezit komen van dit embleem; en wel bij de penningmeester Zij moeten hiervoor echter F. 2,75 betalen " Wellicht kwam het door het gevraagde bedrag, of het kwam doordat men genoeg had aan een eenmalige afname, want tennissen was al niet goedkoop. Men zette het embleem gewoon over op een nieuw rokje of op een nieuwe broek. Daar hadden die huisvrouwen van toen best nog even tijd voor over. Ja, daar kijkt de huidige generatie huisvrouwtjes van op in deze tijd van sponsorpakken en tweeverdieners tennisoutfits voor het hele gezin. Maar hoe het ook zij, we hadden ons embleem. Sommigen droegen het met trots, maar vandaag de dag staan er nog steeds twee doosjes vol met deze emblemen.

18 De leden van TCS zijn duidelijk geen aanhanger van uniformiteit. Ook de t-shirts bij een vorig jubileum of "het clubtrainingspak" zijn nooit een hype geworden. Maar dit wordt vast anders in het nieuwe millennium. groeien Het vermelden waard is natuurlijk ook de verdere uitgroei van het tennispark en alles wat daarbij komt kijken. Na de pionierstijd stond de TC Souburg er goed op: een vijftal gravelbanen, een prachtig tennispaviljoen, zeer enthousiaste leden en een dito bestuur. Toen in 1980 onze vereniging al 507 leden (incl. 140 junioren) telde was het duidelijk dat het bestuur niet op zijn/haar lauweren kon gaan rusten. De noodzaak van een zesde baan diende zich aan, maar het bestuur kon niet meer meedelen dan: " Een minder goede tijding ontvingen wij ook. De aanleg van baan zes is uitgesteld en voorlopig geplaatst in de meerjarenplanning van 1984 (!) Waaraan, waarschijnlijk als pleister op de wonde, werd toegevoegd: Toestemming is echter gevraagd om op het grasveld zolang een mini-tennisbaan aan te leggen voor onze jongste leden " (O jee, doe ik er wel goed aan dit te vermelden?!). Wat dat jaar wel verwezenlijkt kon worden was: " De oefenkooien zullen in de loop van het jaar met vier meter elk verlengd worden " Dan konden tenminste minstens weer enkele leden hun wachttijd op een nuttige manier doorbrengen. Want op een vraag van één der leden op de jaarvergadering van febr of de speeltijden niet verlengd konden worden van 30 naar 45 minuten werd door het bestuur negatief beslist " omdat anders de wachttijden te lang zouden worden ". Wachttijden, zijn we op Souburg eigenlijk wel eens zonder geweest? Nee dus! (hè, eindelijk een minpuntje gevonden). Maar het was nog veel erger, want wist u dat er op datzelfde moment dat u op uw partijtje zat te wachten, er zo'n 250 mensen waren die op de wachtlijst stonden om net als u te mogen zitten wachten? Ja, u leest het goed, 250(!!!) wachtenden na u, in oktober Het zal u dan ook niet verbazen dat het bestuur op dat moment naast de aanleg van een zesde baan ook alweer nadacht over een aanbouw aan de kantine " om het kantinegebeuren beter te laten functioneren en de kleedkamers te ontlasten als opslag-

19 ruimte " Zelfs uitbreiding van de kantine zou alvast worden meegenomen in gesprekken met de gemeente. Dit alles, terwijl de verfluchten nog maar nauwelijks waren opgetrokken. Voor die zesde baan en de aanbouw was het echter wel nodig dat er een contributieverhoging werd doorgevoerd. Bovendien werd het steeds meer noodzakelijk dat de leden zelf hand- en spandiensten gingen verlenen. De zogenoemde zelfwerkzaamheid werd belangrijk, omdat de vereniging zelf steeds meer voor allerlei kosten diende op te draaien. De gemeente had namelijk niet voldoende financiële middelen om gedegen onderhoud te bekostigen. Zelfwerkzaamheid der leden in ruil voor een lagere huurprijs aan de gemeente. Samen de kosten voor de club laag houden diende structureel te worden. En dat werd het ook. De wens om die zesde baan zo spoedig mogelijk te verwezenlijken leefde bij iedereen. Na vele onderhandelingen was de gemeente bereid de TCS een renteloos voorschot te verlenen. We gingen die baan dus in feite zelf financieren. De spa kon eindelijk de grond in! De voorzitter kon dan ook een half jaar later melden: " Gelukkig zijn er veel mensen die onder leiding van Hans Monkel --onze technische man-- dit werk uitvoeren. Schroom niet beste leden er is veel te doen en vele handen maken licht werk " En of ze kwamen! De zandbak werd omgetoverd tot centrecourt. Om daarop straks te kunnen spelen was de grote stimulans. En nog wel drie kwartier ook, want, zo schreef de grote leider Jonker heel tactisch in hetzelfde stukje: " Het nieuwe afschrijfbord zal inmiddels klaar zijn. U kunt nu drie kwartier achter elkaar spelen " voor sommigen echter net iets te lang

20 Er werd hard gewerkt om de streefdatum te halen, hetgeen lukte, want op 18 juni1982 werd deze zesde baan (de huidige baan 1) " op kundige wijze officieel geopend door onze onvolprezen penningmeester, te weten Peter Wielemaker. Door zijn handeling ontbrandden er vier lichtmasten -althans de lampen- waardoor baan 1 en 2 goed verlicht werden " Nou ja, voor toenmalige begrippen misschien. Maar hoe dan ook, de verliezers van het tossen die avond mochten op de nieuwe aanwinst een demonstratie geven van hun kunnen. In hun verdere carrière hebben ze nooit meer voor zoveel publiek gespeeld. voor zoveel publiek De zesde baan was nu een feit, de aandacht werd nu gericht op de berging, de aanbouw aan de kantine, en het zelf speelklaar maken van de banen. Voorzitter Jonker schreef met het oog op 1983: " --we zullen als vereniging veel werk aan ons tennispark zelf moeten verrichten-- dat zou kunnen betekenen dat we de post onderhoud kunnen drukken. Zelfwerkzaamheid is voor de komende jaren een bittere noodzaak, we kunnen daarmee wellicht een sterke verhoging van de kontributie voorkomen. Wij rekenen in deze op uw medewerking " Die stunt met verlichting op de banen 1 en 2 (met bouwlampen) had echter menigeen aan het denken gezet. Het zal u dan ook niet verbazen dat op de eerstvolgende jaarvergadering iemand van de leden (de naam wordt in het verslag niet genoemd, maar ik heb zo'n bruin vermoeden) het voorstel doet om twee banen van verlichting

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep A-B-C ABC voor nieuwe leden Tennisvereniging Nieuw-Vennep Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep In deze folder geven wij U zo veel mogelijk informatie over allerlei zaken waarmee U te maken

Nadere informatie

Nieuws. KNLTB Eendagstoernooien. Nieuws voor nieuwe leden

Nieuws. KNLTB Eendagstoernooien. Nieuws voor nieuwe leden 1 van 7 06/04/2011 18:46 LTC HARTEN Sportpark Wilhelmina Ginkelseweg Heelsum Introductie Nieuws Kalender Archief AC TC Harten Toernooi Nieuws Bijgewerkt op: 6-04-2011 18:38 Link naar de printversies van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Door Nel Bakker, Lioessens(links vooraan witte T-Shirt)

Door Nel Bakker, Lioessens(links vooraan witte T-Shirt) Door Nel Bakker, Lioessens(links vooraan witte T-Shirt) Tennis is familie van een heleboel andere sporten: squash, tafeltennis, badminton en nog meer. Al die sporten zijn ontstaan uit het Franse spel "Jeu

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen Claudia van Loveren Ik weet nog goed dat er tijdens de modernisering van onze woningen in 2007, in de Flevopost een prijsvraag stond van de gemeente en Oost Flevoland

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid?

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid? Interviewfragmenten Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins te verspreiden.

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging. Januari 2014

De Hoef Tennisvereniging. Januari 2014 De Hoef Tennisvereniging Januari 2014 Zicht op bestuurszaken januari 2014 Januari is zo n maand dat je blij bent dat er weer regelmaat komt. Na de gezellige feestdagen is het prettig om je dagelijkse ritme

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C Pagina 3 Inleiding. Pagina 4-5-6 De voorbereiding. Pagina 7 De motorische demodagen. Pagina 8 na de demodagen. Pagina 9 Wat heb ik er van geleerd Pagina 10-11-12 logboekkaarten Voor school moeten we een

Nadere informatie

We spelen in het huis van mijn mama deze keer,

We spelen in het huis van mijn mama deze keer, Jip en Janneke. Ik ben Jip. Ik ben Janneke en we wonen naast elkaar. Hij heet Jip, zij heet Janneke. en we spelen soms bij hem en soms bij haar. We spelen in het huis van mijn mama deze keer, we kunnen

Nadere informatie

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk ABC Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk Van harte welkom bij TC Noordwijk. In deze folder geven wij informatie over allerlei zaken waar je mee te maken krijgt bij onze vereniging Activiteitenkalender

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Ook worden er onderling ladderwedstrijden gespeeld en worden er jaarlijks clubkampioenschappen georganiseerd.

Ook worden er onderling ladderwedstrijden gespeeld en worden er jaarlijks clubkampioenschappen georganiseerd. Lawn Tennisclub de Kaetelberg Venlo Sponsoring Historie. L.T.C. de Kaetelberg is opgericht op 8 december 1977. Nadat voor het seizoen 1978 het aantal van 2 tennisbanen waren aangelegd kon gestart worden

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE

STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE SPONSOR MOGELIJKHEDEN TC DEURNE STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE Inhoudsopgave: Pagina 3 STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE - Doel en Missie Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 9 Bestuur Stichting

Nadere informatie

GET OUT FIT hoe het zit en

GET OUT FIT hoe het zit en Ingezonden stuk Datum: 15 april 2012 Betreft Toelichting op jeugdprogramma Help het wordt druk bij TC Holten! en GET OUT FIT hoe het zit en Appeltaart uitverkocht! en Dubbele combi. De titels van dit stuk

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Maak van je kind een maker!

Maak van je kind een maker! Maak van je kind een maker! En word er zelf ook één. Zes regels waarmee dat waarschijnlijk best wel lukt. 1 Welkom In dit boekje vertellen we over maken. Het is speciaal gemaakt voor ouders die samen met

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden.

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden. Van de voorzitter Inmiddels hebben wij de clubkampioenschappen achter de rug en wat was dat heerlijk met elke dag mooi weer!! Alleen op de finaledag iets minder maar het mocht de pret niet drukken met

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

BAANREGLEMENT. De bespeelbaarheid van de banen wordt bepaald door de Groundsman.

BAANREGLEMENT. De bespeelbaarheid van de banen wordt bepaald door de Groundsman. BAANREGLEMENT OPENSTELLING GRAVEL en KUNSTGRASBANEN Van 1 april t/m 30 november : Alle banen. Van 1 januari t/m 31 december : Kunstgras banen 7 t/m 9. Van 1 december t/m 30 maart (winterperiode): baan

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

ATV 'T Spruitje. Het spruitjesjournaal. Jaargang 2013 nr. 1. Ontwikkelingen op het park

ATV 'T Spruitje. Het spruitjesjournaal. Jaargang 2013 nr. 1. Ontwikkelingen op het park ATV 'T Spruitje Het spruitjesjournaal Jaargang 2013 nr. 1 Ontwikkelingen op het park Dit jaar is het werk voor een nieuw hek rond het tuincomplex afgerond, het heeft enkele jaren geduurd maar nu ziet het

Nadere informatie

10. Gebarentaal [1/3]

10. Gebarentaal [1/3] 10. Gebarentaal [1/3] 1 Gebarentalen Stel, je kunt niets horen. Je bent doof. Hoe praat je dan met andere mensen? Je kunt liplezen, maar dat is moeilijk en je mist dan toch nog veel van het gesprek. Bovendien

Nadere informatie

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen.

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Manger Cats is een bloeiende tennisvereniging met een sterk familiekarakter. Bij ons staat het prestatieve maar ook het recreatieve tennis

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Les 3 Voorspellen Leestekst: Mijn droom. Introductiefase:

Les 3 Voorspellen Leestekst: Mijn droom. Introductiefase: Les 3 Voorspellen Leestekst: Mijn droom "Welkom:..." Introductiefase: 1. "Vandaag gaan we voor de laatste keer voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen welke vraag wij onszelf moeten stellen om

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Onze gemeentevisie GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Wij zijn gemeente van Jezus Christus die hem leren kennen, volgen en verkondigen. G K V - V Thematekst met gebaren: Sleutelvers: God

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Wie maalt om de molens?

Wie maalt om de molens? deel 1 Dag 1 Er is een ongeluk gebeurd vandaag, met meneer Swarteschaep. Eind van de middag was ik zakken graan naar binnen aan het sjouwen. De baas was op de stelling aan het werk. Ineens hoorde ik een

Nadere informatie

Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen!

Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen! Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen! Maar om nog eerlijker te zijn, gisteren zag ik er heel

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 - Willem en Ielynke

Hoofdstuk 17 - Willem en Ielynke Een hoofdstuk uit Kort maar krachtig, portretten van extreem kleine mensen; Cornelie van Well. Uitgeverij De Tijdstroom. http://www.wijwell.nl/kmk/ Hoofdstuk 17 - Willem en Ielynke Wij zijn gelukkig zoals

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Dierenvrienden? door Nellie de Kok. Samenvatting

Dierenvrienden? door Nellie de Kok. Samenvatting Dierenvrienden? door Nellie de Kok Samenvatting De hond is de baas in het huis, totdat er een kat bijkomt. Ze proberen allebei om bij de bazin in een goed blaadje te komen. De kat krijgt het voor elkaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4 December 2015

Nieuwsbrief nummer 4 December 2015 Nieuwsbrief nummer 4 December 2015 Beste tennisvrienden, sponsors en adverteerders, Het tennisseizoen van 2105 zit er weer op. Het bestuur wenst iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en

Nadere informatie

1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4

1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4 Inhoudsopgave Pagina: 1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4 3.1. 9 september: Huisduinen, Donkere Duinen 4 3.2. 20 september: Donkere Duinen 5 3.3. 27

Nadere informatie

www.queridokinderboeken.nl

www.queridokinderboeken.nl www.queridokinderboeken.nl Copyright 2013 Joke van Leeuwen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts

Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vandaag gaan we weer een tekst lezen. Daarbij gaan we een nieuwe strategie leren. Deze strategie heet vragen stellen. We gaan

Nadere informatie

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2010. Agenda

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2010. Agenda EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2010 Uitnodiging voor de Extra Algemene Ledenvergadering van Hockey Club Catwyck op dinsdag 19 oktober 2010 in het clubhuis aan de Krom in Katwijk, aanvang 20.00 uur. Agenda

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 6 blz. 1 Door welke poort moet je gaan

Nadere informatie

LTC de Munnik. Presentatie Gemeenteraad 11 mei. Martijn Lemmens

LTC de Munnik. Presentatie Gemeenteraad 11 mei. Martijn Lemmens LTC de Munnik Presentatie Gemeenteraad 11 mei Martijn Lemmens Agenda 1. De vereniging Historie Huidige ledenbestand Activiteiten 2. Renovatieplannen Eind jaren negentig tot 13 juli 2009 Sinds 13 juli 2009

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Voor Cootje. de vuurtoren

Voor Cootje. de vuurtoren Voor Cootje de vuurtoren De Koos Meinderts vuurtoren Lemniscaat & Annette Fienieg Nederlandse rechten Lemniscaat b.v. Rotterdam 2007 isbn 978 90 5637 909 4 Tekst: Koos Meinderts, 2007 Illustraties: Annette

Nadere informatie

Gezellig vertoeven in het paviljoen

Gezellig vertoeven in het paviljoen digitil 08 - mei 2014 In deze digitil: Gebruik van het ballenkanon Gezellig vertoeven in het paviljoen Tassen in de TIL Barkrukken E-sigaret Gebruik van glazen Terugblik Mixed Night van 15 april Gebruik

Nadere informatie

Masters hangen aan Eelco's lippen...

Masters hangen aan Eelco's lippen... Masters hangen aan Eelco's lippen... De spanning voor het WK-Masters in Lyon loopt bij de deelnemers aan Project 2015 al danig op. Daarom hebben we Eelco gevraagd of hij een keer met ons wilde praten over

Nadere informatie

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER!

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER! 50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen Deel 1 EEN WONDER! 1 Vreugde Hoi, ik ben Joy. Dat is het Engels voor vreugde, blijdschap.

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl)

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl) ZV de Bron Nieuws Nieuw seizoen Een nieuw seizoen is aangebroken, en het was tijd voor een nieuw logo. De tand des tijds had er aardig aan zitten knagen. Na verschillende creatieve concepten is het gelukt

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne>

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

Nu nog een mooie naam...

Nu nog een mooie naam... // MINIMEERKAMP HILVERSUM // VAN DE REDACTIE Jeugdtoernooi - 28 oktober 2007, Hilversum Afgelopen zondag was het weer tijd voor een nieuwe editie van het Minimeerkamp. Dit is een jeugdtoernooi speciaal

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Nieuwsbrief TC Groot Driene Jaargang 2016 Nummer 1 januari Van de voorzitter Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Terugblik: Tijdens de ALV is al veel ter sprake gekomen over het afgelopen

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Ik denk eigenlijk dat deze blessure niet slecht is geweest voor mijn carrière

Ik denk eigenlijk dat deze blessure niet slecht is geweest voor mijn carrière In de rubriek vertelt een (oud) prof-voetballer/voetbalster over zijn/haar voorste kruisband blessure. Vanaf het moment dat deze blessure werd opgelopen, de operatie, de revalidatie, de rentree en daarna.

Nadere informatie

Tekst en lied startzondag 21 september.

Tekst en lied startzondag 21 september. Tekst en lied startzondag 21 september. We zingen op de wijze van het zgn. Farce Majeurelied 1 VERGRIJZING.... Vergrijzing K. Zo hier zijn we dan! Mag ik mijn partner en mijzelf eerst even voorstellen.

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Han Bastiaanstoernooi E- en F- jeugd 24 mei 2014

Han Bastiaanstoernooi E- en F- jeugd 24 mei 2014 Han Bastiaanstoernooi E- en F- jeugd 24 mei 2014 Hoofdsponsor Voorwoord Teylingen toernooi Welkom op ons Han Bastiaanstoernooi. Al vele jaren is het Han Bastiaanstoernooi voor E- en F- junioren een begrip

Nadere informatie

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI AVI E4* Alcoholisme, ruzie, bang zijn Midden in de nacht rinkelt de telefoon. Anna weet wat dat betekent. Ze moet vluchten, alweer. Ze rent de donkere nacht in. De volgende dag valt Anna in de klas in

Nadere informatie