ORGANISATIESTRUCTUUR. Christelijke Scholengemeenschap Walcheren. ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ORGANISATIESTRUCTUUR. Christelijke Scholengemeenschap Walcheren. ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei 2007 1"

Transcriptie

1 ORGANISATIESTRUCTUUR Christelijke Scholengemeenschap Walcheren ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

2 INHOUD notitie Organisatiestructuur Wll Christelijke Scholengemeenschap Walcheren 1. Inleiding 3 2. Organisatiestructuur Directie 2.2 Leraren 2.3 Onderwijsondersteunend personeel 3. Functiebouwwerk Centrale directie/-administratie Centrale directie Beleidsmedewerkers Centrale administratie 3.2 Sector HAVO/VWO Sectordirectie Leraren Onderwijsondersteunend personeel.1 Administratie/ secretariaat.2 Facilitaire dienst.3 Onderwijsassistentie 3.3 Sector VMBO Sectordirectie Leraren Onderwijsondersteunend personeel.1 Administratie/ secretariaat.2 Facilitaire dienst.3 Onderwijsassistentie 4. Overleg en besluitvorming Bijlagen OnderwijsOndersteunende werkzaamheden 5.2 Organogram 5.3 Teamgerichte organisatie (-/ -functies) Instemming MR : Vastgesteld CeDi : Ingangsdatum: Voorgaande notities : - Organisatiestructuur CSW-2001 (Wll v03) - Onderwijsondersteuning in het kader van Organisatiestructuur CSW-2001 (Wll ) - Organisatiestructuur CSW (Wll ) - Organisatiestructuur CSW (Wll ) ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

3 Notitie Organisatiestructuur CSW 1. Inleiding Het bestuur heeft in het voorjaar 2004 de centrale directie verzocht een gespreksnotitie op te stellen. Een notitie waarin de hoofdlijnen van het onderwijsconcept, de besturingsfilosofie en het organisatiemodel voor de toekomst geschetst worden. Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur in juli 2004 een visiedocument vastgesteld waarin richtinggevende uitspraken worden gedaan en kaders worden aangegeven waarlangs en waarbinnen de CSW als onderwijsorganisatie zich in de komende jaren dient te ontwikkelen (Visiedocument, Christelijke Scholengemeenschap Walcheren: Een lerende organisatie, juli 2004). In februari 2007 heeft het bestuur in lijn met het visiedocument een besluit genomen over een gewijzigde directiestructuur per 01/08/ Organisatiestructuur De CSW is één organisatie met een integrale verantwoordelijkheid voor onderwijs, financiën, beheer, personeel, organisatie en kwaliteitszorg. De primaire doelstelling van de school is onderwijs. Alle andere doelstellingen/ verantwoordelijkheden zijn voorwaardenscheppend/ ondersteunend aan deze primaire doelstelling: onderwijs. Binnen de afgesproken kaders vanuit de centrale aansturing worden de verantwoordelijkheden/ bevoegdheden voor het onderwijs- en begeleidingsproces van de leerlingen zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Bij integraal management behoort geen uitgebreide staf met beleidsverantwoordelijkheid. Het bestuur kiest voor een beperkt aantal directiefunctionarissen (het managementteam), die ondersteund worden door een deskundige (centrale) staf op het gebied van onderwijs, financiën, beheer, personeel, organisatie en kwaliteitszorg. Het organisatiemodel van de school is gebaseerd op - managementstructuur gericht op integrale verantwoordelijkheid, - resultaatgericht management, - teamgerichte organisatie. Uitgaande van het onderwijsconcept, de besturingsfilosofie en het organisatiemodel is het functiebouwwerk per (opnieuw) vastgesteld. 3. Functiebouwwerk In de CSW als onderwijsorganisatie onderscheiden we 3 organisatorische eenheden: Centrale directie/ Sector havo/vwo Sector vmbo -administratie Sector VMBO Middelburg Locatie Churchilllaan Locatie Elzenlaan Locatie Churchilllaan/ Eisenhowerlaan/OPDC Ca leerlingen Ca leerlingen Sector VMBO Vlissingen Locatie Coortelaan Ca. 300 leerlingen De centrale directie, -staf en -administratie zijn gehuisvest in het gebouw van de VMBO-locatie Middelburg aan de Sir W. Churchilllaan. Het OrthPedagogisch Didactisch Centrum en de Reboundvoorziening wordt in stand gehouden door het SamenwerkingsVerband van het Voortgezet Onderwijs op Walcheren. Leerlingen van de CSW, Nehalennia SSG en SSG Scheldemond, die voor extra zorg in aanmerking komen, ontvangen hier leerwegondersteunend onderwijs. Ongeveer 100 VMBO-leerlingen volgen LWOO op de onderwijslocatie OPDC Griffioen. In het Neveninstroomproject van CSW en Nehalennia ontvangen ca. 30 ama s, die ingeschreven staan bij de CSW, onderwijs. ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

4 3.1 Centrale directie/-administratie Locatie Churchilllaan Centrale directie De centrale directie is belast met de dagelijkse leiding van de school. Via het managementstatuut is de centrale directie door het bestuur gemachtigd tot het uitoefenen van bevoegdheden in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De centrale directie bestaat uit de algemeen directeur. De centrale directie is eindverantwoordelijk voor de strategische koers van de school. De algemeen directeur wordt bij de dagelijkse leiding van de school ondersteund/ geadviseerd door de directeuren VMBO en HAVO/VWO; tezamen vormen zij het managementteam (MT), dat structureel wekelijks overlegt. Het MT staat onder voorzitterschap van de algemeen directeur en wordt ondersteund door een directiesecretaris en een staf (beleidsmedewerkers) Beleidsmedewerkers Het MT wordt op de onderscheiden beleidsterreinen door drie beleidsmedewerkers ondersteund: - financiën en beheer, tevens hoofd centrale administratie - personeel en organisatie, - onderwijs en kwaliteitszorg. De beleidsmedewerkers zijn verantwoording schuldig aan de algemeen directeur Centrale administratie Binnen de centrale administratie zijn de volgende werkzaamheden te onderscheiden: - Administratieve werkzaamheden - Secretariële werkzaamheden - Leerlingenadministratie - Personeels- en salarisadministratie - Financiële administratie - Beheer - Communicatie - Automatisering De reprowerkzaamheden worden zoveel mogelijk aan derden uitbesteed. De dagelijkse leiding van de centrale administratie berust bij het hoofd CA. Het hoofd CA is verantwoording schuldig aan de algemeen directeur en geeft leiding aan: - administratieve medewerkers ten behoeve van secretariële werkzaamheden en ondersteuning administratieve werkzaamheden; - eerste medewerker centrale administratie ; - personeelsfunctionaris ; - eerste medewerker financiële administratie ; - medewerker communicatie; - systeembeheerder ; - logistiek medewerker. Hoofd CA Administratie/ Secretariaat Eerste medewerker centrale administratie Personeelsfunctionaris Eerste medewerker financiële administratie - Systeembeheerder - Medewerker communicatie Logistiek medewerker ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

5 3.2 Sector HAVO/VWO Locatie Elzenlaan Algemeen In lijn met het visiedocument (CSW: Een lerende organisatie, juli 2004) hebben de sectordirecties gezien de veranderde inzichten over onderwijs(vernieuwingen), beleidsverantwoordelijkheid en lerarenfunctie een andere vormgeving van de organisatie voorgesteld. In de sector HAVO/VWO ( Werken in teams) leidde dit per tot een teamgerichte organisatie, het werken in teams Sectordirectie De dagelijkse leiding van en de integrale verantwoordelijkheid voor de sector HAVO/VWO berust bij de directeur HAVO/VWO. De directeur H/V legt verantwoording af aan de algemeen directeur en geeft leiding aan teamleiders en hoofd bedrijfsvoering. management - directeur HAVO/VWO - hoofd bedrijfsvoering - teamleiders Leraren (OP) Een team is de kleinste organisatorische eenheid, die verantwoordelijk is voor het onderwijsleerproces en de begeleiding van een groep leerlingen. Een team vormt een thuisbasis voor medewerkers, m.a.w. elke medewerker heeft één team als thuisbasis en verricht ongeveer 60% van zijn werkzaamheden in dat team. Een team is in principe niet kleiner dan 4 en niet groter dan 20 personeelsleden. Een team (of een aantal kleine teams) staat onder leiding van een teamleider. Naast de primaire taak van het in teamverband verzorgen van onderwijs zijn er aanvullende werkzaamheden te onderscheiden: - innoverend - initiërend/ coachend - coördinerend/ leidinggevend. Deze werkzaamheden kunnen als aanvulling op de all round docentenfunctie (Lb) leiden tot een - of -functie (zie bijlage: Teamgerichte organisatie per ). Een team (of een aantal kleine teams) heeft een eerstverantwoordelijke onderwijskundige leider, die zorgdraagt voor het coördineren van onderwijsprocessen en functioneel en hiërarchisch leidinggeeft aan docenten: docent teamleider. - Teamleiders - Leraren Lb, en In april 2007 heeft met behulp van de VOspiegel een evaluatie plaatsgevonden van het werken in teams. De conclusie en het advies worden in de cursus 2007/08 in de sectoren resp. teams besproken. Een en ander kan mogelijk aanleiding zijn tot een andere teamstructuur per ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

6 Onderwijsondersteunend personeel (OOP) 1. Administratie/ secretariaat. Binnen de administratie/ secretariaat van de locatie Elzenlaan zijn de volgende werkzaamheden te onderscheiden: - Administratieve werkzaamheden Receptie Postverwerking Archivering Reprowerk - Secretariële werkzaamheden - Leerlingenadministratie Examenadministratie Cijferadministratie Absentenadministratie De inrichting van de leerlingenadministratie gebeurt onder verantwoordelijkheid van de eerste medewerker centrale administratie. De reprowerkzaamheden worden zoveel mogelijk aan derden uitbesteed. De administratieve medewerkers ten behoeve van secretariële resp. administratieve werkzaamheden zijn verantwoording schuldig aan de directeur H/V resp. het hoofd bedrijfsvoering. 2. Facilitaire dienst Binnen de facilitaire dienst zijn de volgende werkzaamheden te onderscheiden: - Receptie (leerlingen, personeelsleden, bezoekers, leveranciers) - Klachtenonderhoud - Dagelijks beheer gebouw/ terrein - Catering - Schoonmaak - Alarmopvolging - Veiligheid (toezicht, bedrijfshulpverlening) De werkzaamheden ten behoeve van schoonmaak, groenbeheer, vuilafvoer, (groot) onderhoud gebouwen en sanitaire voorzieningen worden zoveel mogelijk aan derden uitbesteed. De operationele leiding van de facilitaire dienst berust bij de hoofdconciërge A. De hoofdconciërge is verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering en geeft leiding aan: - (hoofd)conciërges - medewerkers facilitaire dienst - schoonmaakpersoneel en/of uitbesteding aan derden De hoofdconciërge is tevens de coördinator bedrijfshulpverlening (BHV). 3. Onderwijsassistentie Tot de onderwijsassistentie worden de volgende werkzaamheden gerekend: - Beheer mediatheek Beheer van informatiedragers, collectie en ruimte Ondersteuning van gebruikers - Technische onderwijsassistentie ten behoeve van biologie, natuurkunde, scheikunde - Onderwijsassistentie - Systeembeheer ICT - Planning/ roosters - Toezichthouden/ lokaalassistentie - Decanaat (medewerker) ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

7 - Het beheer van de mediatheek berust bij de mediathecaris(sen). De mediathecaris geeft leiding aan medewerker(s) mediatheek en vrijwilligers (ouders). De mediathecaris is verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. - De technische onderwijsassistenten (TOA s binask) werken onder verantwoordelijkheid van de vakdocenten binask en zijn verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. - De systeembeheerder ICT is verantwoordelijk voor het beheer van het (onderwijskundig) netwerk en is verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. - De docent/ roosteraar draagt zorg voor het (jaar)rooster. De TOA/ roosteraars leveren onder verantwoordelijkheid van de docent/ roosteraar een bijdrage aan het (jaar)rooster en zijn verantwoordelijk voor dagelijkse roosterwijzigingen en diverse roosters en planningen (waaronder: proefwerkrooster, rooster tijdens rapportvergaderingen, excursies). De roosteraars zijn verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. - De toezichthouder/ lokaalassistent is belast met het toezicht op leerlingen en het dagelijks beheer van het praktijklokaal onder verantwoordelijkheid van de vakdocent. De toezichthouder/ lokaalassistent is verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. - De docent/ decaan draagt mede zorg voor de onderwijsontwikkeling vanuit de optiek van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). De medewerker decanaat is belast met administratieve en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van LOB, werkt onder verantwoordelijkheid van de docent/ decaan en is verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. - De onderwijsassistent is belast met het toezicht houden op en begeleiden van leerlingen onder verantwoordelijkheid van een vakdocent. De onderwijsassistent is verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. Hoofd bedrijfsvoering Administratie Hoofdconciërge A Mediathecaris TOA s Systeembeheerder Roosteraars Toezichthouder Onderwijsassistent Medewerker decanaat (Hoofd)conciërges Medewerkers Medewerkers ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

8 3.3 Sector VMBO Locatie Churchilllaan en Coortelaan Algemeen In lijn met het visiedocument (CSW: Een lerende organisatie, juli 2004) hebben de sectordirecties gezien de veranderde inzichten over onderwijs(vernieuwingen), beleidsverantwoordelijkheid en lerarenfunctie een andere vormgeving van de organisatie voorgesteld. In de sector VMBO ( Kleinschaligheid in een grote schoolorganisatie) leidde dit per tot een teamgerichte organisatie, het werken in teams Sectordirectie De dagelijkse leiding van en de integrale verantwoordelijkheid voor de sector VMBO berust bij de directeur VMBO. De directeur VMBO legt verantwoording af aan de algemeen directeur en geeft leiding aan de vestigingsdirecteur Vlissingen, hoofd bedrijfsvoering en teamleiders. management - directeur VMBO - vestigingsdirecteur Vli - hoofd bedrijfsvoering - teamleiders Leraren (OP) Een team is de kleinste organisatorische eenheid, die verantwoordelijk is voor het onderwijsleerproces en de begeleiding van een groep leerlingen. Een team vormt een thuisbasis voor medewerkers, m.a.w. elke medewerker heeft één team als thuisbasis en verricht ongeveer 60% van zijn werkzaamheden in dat team. Een team is in principe niet kleiner dan 4 en niet groter dan 20 personeelsleden. Een team (of een aantal kleine teams) staat onder leiding van een teamleider. Naast de primaire taak van het in teamverband verzorgen van onderwijs zijn er aanvullende werkzaamheden te onderscheiden: - innoverend - initiërend/ coachend - coördinerend/ leidinggevend. Deze werkzaamheden kunnen als aanvulling op de all round docentenfunctie (Lb) leiden tot een - of -functie (zie bijlage: Teamgerichte organisatie per ). Een team (of een aantal kleine teams) heeft een eerstverantwoordelijke onderwijskundige leider, die zorgdraagt voor het coördineren van onderwijsprocessen en functioneel en hiërarchisch leidinggeeft aan docenten: docent teamleider. De locatie Coortelaan wordt beschouwd als 1 team dat onder leiding staat van de vestigingsdirecteur Vlissingen. - Teamleiders - Leraren Lb, en In april 2007 heeft met behulp van de VOspiegel een evaluatie plaatsgevonden van het werken in teams. De conclusie en het advies worden in de cursus 2007/08 in de sectoren resp. teams besproken. Een en ander kan mogelijk aanleiding zijn tot een andere teamstructuur per ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

9 3.3.3 Onderwijsondersteunend personeel (OOP) 1. Administratie/ secretariaat Binnen de administratie/ secretariaat zijn de volgende werkzaamheden te onderscheiden: - Administratieve werkzaamheden Receptie Postverwerking Archivering Reprowerk - Secretariële werkzaamheden - Leerlingenadministratie Examenadministratie Cijferadministratie Absentenadministratie De inrichting van de leerlingenadministratie gebeurt onder verantwoordelijkheid van de eerste medewerker centrale administratie. De reprowerkzaamheden worden zoveel mogelijk aan derden uitbesteed. Locatie Churchilllaan/ Eisenhowerlaan De administratieve medewerkers ten behoeve van secretariële resp. administratieve werkzaamheden zijn verantwoording schuldig aan de sectordirecteur VMBO resp. het hoofd bedrijfsvoering. Locatie Coortelaan De administratieve medewerkers ten behoeve van secretariële en administratieve werkzaamheden zijn verantwoording schuldig aan de vestigingsdirecteur VMBO-Vlissingen. 2. Facilitaire dienst Binnen de facilitaire dienst zijn de volgende werkzaamheden te onderscheiden: - Receptie (leerlingen, personeelsleden, bezoekers, leveranciers) - Klachtenonderhoud - Dagelijks beheer gebouw/ terrein - Catering - Schoonmaak - Alarmopvolging - Veiligheid (toezicht, bedrijfshulpverlening) De werkzaamheden ten behoeve van schoonmaak, groenbeheer, vuilafvoer, (groot) onderhoud gebouwen en sanitaire voorzieningen worden zoveel mogelijk aan derden uitbesteed. Locatie Churchilllaan De operationele leiding van de facilitaire dienst berust bij de hoofdconciërge A. De hoofdconciërge is verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering en geeft leiding aan: - (hoofd)conciërges - medewerkers facilitaire dienst - schoonmaakpersoneel en/of uitbesteding aan derden De hoofdconciërge is tevens de coördinator bedrijfshulpverlening (BHV). Locatie Eisenhowerlaan De dagelijkse leiding van de facilitaire dienst berust bij de hoofdconciërge B. De hoofdconciërge is als gebouwverantwoordelijke verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering en geeft leiding aan: - medewerkers facilitaire dienst - schoonmaakpersoneel en/of uitbesteding aan derden De hoofdconciërge is tevens de coördinator bedrijfshulpverlening (BHV). Locatie Coortelaan De dagelijkse leiding van de facilitaire dienst berust bij de hoofdconciërge B. De hoofdconciërge is als gebouwverantwoordelijke verantwoording schuldig aan de vestigingsdirecteur en geeft leiding aan: - conciërge - schoonmaakpersoneel en/of uitbesteding aan derden De hoofdconciërge is tevens de coördinator bedrijfshulpverlening (BHV). ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

10 3. Onderwijsassistentie Tot de onderwijsassistentie worden de volgende werkzaamheden gerekend: - Beheer mediatheek Beheer van informatiedragers, collectie en ruimte Ondersteuning van gebruikers - Onderwijsassistentie Algemeen Techniek / handvaardigheid Biologie, natuurkunde, scheikunde - Systeembeheer ICT - Planning/ roosters - Toezichthouden/ lokaalassistentie - Decanaat (medewerker) - Het beheer van de mediatheek berust bij de mediathecaris(sen). De mediathecaris is verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. De mediathecaris ondersteunt de medewerker mediatheek (Vlissingen). - De (technisch) onderwijsassistenten werken onder verantwoordelijkheid van de vakdocenten en zijn verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. - De systeembeheerder ICT is verantwoordelijk voor het beheer van het (onderwijskundig) netwerk en is verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. - De docent/ roosteraar draagt zorg voor het (jaar)rooster. De roosteraar(s) leveren onder verantwoordelijkheid van de docent/ roosteraar een bijdrage aan het (jaar)rooster en zijn verantwoordelijk voor dagelijkse roosterwijzigingen en diverse roosters en planningen (waaronder: proefwerkrooster, rooster tijdens rapportvergaderingen, excursies). De roosteraars zijn verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. Ten behoeve van de dagelijkse roosterwerkzaamheden e.d. is in de locatie Coortelaan een administratief medewerker/ roosteraar aangesteld. - De toezichthouder/ lokaalassistent is belast met het toezicht op leerlingen en het dagelijks beheer van het praktijklokaal onder verantwoordelijkheid van de vakdocent. De toezichthouder/ lokaalassistent is verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. - De docent/ decaan draagt mede zorg voor de onderwijsontwikkeling vanuit de optiek van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). De medewerker decanaat is belast met administratieve en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van LOB, werkt onder verantwoordelijkheid van de docent/ decaan en is verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. Hoofd bedrijfsvoering Administratie Hoofdconciërge A Mediathecaris Onderwijsassistenten Systeembeheerder Roosteraars Toezichthouder Medewerker decanaat (Hoofd)conciërges Medewerkers Medewerkers ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

11 4. Overleg en besluitvorming Huidige situatie met betrekking tot overleg en besluitvorming uitgaande van de formele verdeling van de bevoegdheden/ verantwoordelijkheden tussen het algemeen bestuur en de centrale directie (mandatering). ONDERWERP AB CD SD TL PS Visie en missie CSW vaststellen advies Jaarrekening vaststellen (ALV)opstellen (Meerjaren)begroting vaststellen opstellen (Meerjaren)formatiebeleid vaststellen advies Schoolplan CSW vaststellen advies Sectorplan goedkeuren vaststellen advies Teamplan goedkeuren vaststellen advies Vanuit het oogpunt van transparantie, integriteit, toezicht en verantwoording is het gewenst en noodzakelijk de verdeling van de bevoegdheden/ verantwoordelijkheden tussen toezichthouder, bestuur en management te herijken. In de cursus 2007/08 wordt met inachtneming van de code voor Educational governance het bestuursmodel en in het verlengde daarvan het directiemodel vastgesteld. Legenda: AB ALV CD SD TL PS : het bestuur : de algemene ledenvergadering : de centrale directie : de directeur VMBO resp. HAVO/VWO : de teamleiders : de medewerkers ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

12 Bijlagen 1. OnderwijsOndersteunende werkzaamheden 2. Organogram 3. Teamgerichte organisatie per ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

13 Bijlage OnderwijsOndersteunende Locatie Locatie Locatie werkzaamheden Churchilllaan Coortelaan Elzenlaan CA Churc. Eis. 1. Administratie/secretariaat 1.1 Receptie (telefoon) Directiesecretariaat Postverwerking Archivering Reprowerk Leerlingenadministratie Examenadministratie Cijferadministratie Absentenadministratie 1.7 Personeels-/ Salarisadministratie Financiële administratie Automatisering Communicatie Logistiek + 2. Facilitaire zaken 2.1 Receptie (ll n. pers., bezoekers) Onderhoud Dagelijks beheer gebouw/terrein Catering Schoonmaak Groenbeheer Vuilafvoer Sanitaire voorzieningen Alarmopvolging Veiligheid (BHV) Onderwijsassistentie 3.1 Beheer mediatheek (Technische) onderwijsassistentie Systeembeheer Planning/roosters Toezicht Decanaat ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

14 O r g a n o g r a m Christelijke Scholengemeenschap Walcheren, augustus 2007 = MT Bestuur Christelijke Scholengemeenschap Walcheren Algemeen Directeur Secr. Hoofd CA Financiën Beleidsm Personeel Beleidsm Onderwij Directeur HAVO/VWO D Hoofd Secr. Bedrijfsvoering Secr. OOP TL TL TL TL TL TL TL TL ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

15 Teamgerichte organisatie per en -functies Sector VMBO VMBO Vlissingen Vestigingsdirecteur Onderwijsontwikkelaar () Decaan () VMBO Middelburg Team 1-2 b Onderwijsontwikkelaar () Sector HAVO/VWO HAVO/VWO Middelburg Team B1 Onderwijsontwikkelaar () Team B2 Onderwijsontwikkelaar () Team H/V3 Onderwijsontwikkelaar () Team 1-2 t Team H4,5 Onderwijsontwikkelaar () Onderwijsontwikkelaar () Team 3-4 Ec/Tn Onderwijsontwikkelaar () Team 3-4 ZW Onderwijsontwikkelaar () Team 3-4 TL/GL Onderwijsontwikkelaar () VMBO Middelburg Decaan () Decaan () Team V4,5,6 Onderwijsontwikkelaar () Sector H/V ICT-deskundige () ICT-deskundige () Decaan () Decaan () Intervisor/coach () Sector VMBO ICT-deskundige () ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 1 Functie- en profielschets roostermaker B havo/vwo Profiel van de school en de sector havo/vwo Het Carmel College Salland maakt deel uit

Nadere informatie

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP 2016 Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP Inleiding De Pieter Zandt scholengemeenschap gaat uit van de Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Analyse 1: Overheadformatie per school

Analyse 1: Overheadformatie per school Analyse 1: Overheadformatie per school Overheadpercentages per locatie (inclusief bovenschoolse formatie) Bestuur/directievoering/secretariele 9, 9,7% 8,6% 6,4% 9, 10,4% 9,8% 5,8% 10,2% 9,3% 8,4% 8,8%

Nadere informatie

NIET GEBRUIKT. Bijlage B

NIET GEBRUIKT. Bijlage B BOUWPLANNING Bijlage A NIET GEBRUIKT Bijlage B BELANGRIJKE ONDERAANNEMERS Bijlage C ONTWERP EN BOUW BEHEER EN ONDERHOUD VOORLOPIG ONTWERP Bijlage D FINANCIEEL OVERZICHT Bijlage E EERSTE INRICHTING Bijlage

Nadere informatie

Wij zijn met ingang van het schooljaar op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald opengesteld.

Wij zijn met ingang van het schooljaar op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald opengesteld. PROFIELSCHETS AFDELINGSLEIDERS CSW BIJ DE VACATURES: AFDELINGSLEIDER BOVENBOUW HAVO Wij zijn met ingang van het schooljaar 2017-2018 op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Functieprofiel Hoofd Sectoradministratie

Functieprofiel Hoofd Sectoradministratie Functieprofiel Hoofd Sectoradministratie Inleiding De werkzaamheden worden verricht bij het Regius College te Schagen. Het Regius College is een brede scholengemeenschap met een regionale functie en een

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Profielschets directeur De Tarissing

Profielschets directeur De Tarissing Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van de gehele school, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een duidelijke visie op onderwijs heeft, die

Nadere informatie

Koersnotitie. (Be)sturing Panta Rhei. SG Panta Rhei Amstelveen. René van Drunen

Koersnotitie. (Be)sturing Panta Rhei. SG Panta Rhei Amstelveen. René van Drunen Koersnotitie (Be)sturing Panta Rhei SG Panta Rhei Amstelveen René van Drunen 23 februari 2010 Inhoudsopgave 1 Wijziging bestuur en toezicht 3 1.1 Het nieuwe bestuursmodel 3 1.2 Gevolg van het nieuwe bestuursmodel

Nadere informatie

Directiestatuut. m.i.v. 1 januari 2011. Christelijk Lyceum Veenendaal

Directiestatuut. m.i.v. 1 januari 2011. Christelijk Lyceum Veenendaal Directiestatuut m.i.v. 1 januari 2011 Christelijk Lyceum Veenendaal Inhoudsopgave 1 Bestuurlijke organisatie en ontwikkelingen... 3 1.1 Uitgangspunten voor de besturing... 3 1.2 De organisatorische opzet...

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

Directeur Markland College Zevenbergen

Directeur Markland College Zevenbergen School- en functieprofiel Directeur Markland College Zevenbergen (S14 CAO-VO) Versie 31/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

Beleid Organisatiestructuur

Beleid Organisatiestructuur Beleid Organisatiestructuur Waarom een andere structuur? Al geruime tijd wordt er door de schoolleiding, het bestuur en het team nagedacht over de meest wenselijke en toekomstbestendige organisatiestructuur,

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg Carmelinstelling Pius Canisius 1. CARMELINSTELLING PIUS - CANISIUS Het Pius X College en Scholengemeenschap Canisius vormen sinds 2005 een katholieke

Nadere informatie

Bestuurs- en beheersreglement Driestar educatief 2014

Bestuurs- en beheersreglement Driestar educatief 2014 Bestuurs- en beheersreglement Driestar educatief 2014 ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Dit reglement is het bestuurs- en beheersreglement zoals bedoeld in artikel 10.3b van de wet en artikel 6,

Nadere informatie

Toelichting op (bijgaande) directiefuncties in het primair onderwijs

Toelichting op (bijgaande) directiefuncties in het primair onderwijs Algemene toelichting In de CAO PO is bepaald is dat alle schoolleiders/directeuren in het primair onderwijs een functiewaardering moeten krijgen op basis van FUWA-PO (het systeem voor de Functiebeschrijving

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018 MANAGEMENTSTATUUT 2 februari 2016 2 februari 2018 06.10.00.04 2 februari 2016-2 Inhoudsopgave Pre-ambule... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Status en werkingsduur... 3 Artikel 3 Algemene taken

Nadere informatie

Teamgericht werken binnen Stichting. Werkkring

Teamgericht werken binnen Stichting. Werkkring Teamgericht werken binnen Stichting Werkkring Versie 1 Tilburg, 25 oktober 2007 Rianne Oosterhoff BSc. drs. Jeroen Koppens I n h o u d s o p g a v e Pagina Inleiding 3 1 Teamgericht werken binnen Stichting

Nadere informatie

Hoofd administratie en planning. CVO Groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning

Hoofd administratie en planning. CVO Groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO Groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Directie-ondersteuning Salarisschaal 9 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE VAN DE STICHTING HSK. Katwijk aan Zee. Over een nieuwe taakverdeling tussen bestuur, algemeen directeur, locatiedirecteuren

BESTURINGSFILOSOFIE VAN DE STICHTING HSK. Katwijk aan Zee. Over een nieuwe taakverdeling tussen bestuur, algemeen directeur, locatiedirecteuren BESTURINGSFILOSOFIE VAN DE STICHTING HSK Katwijk aan Zee Over een nieuwe taakverdeling tussen bestuur, algemeen directeur, locatiedirecteuren Concepttekst 17 maart 2006 t.b.v. GMR Inleiding Het bestuur

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur bedrijfsvoering Codering Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal Indelingsniveau

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL RECTOR IVO-DEURNE VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

FUNCTIEPROFIEL RECTOR IVO-DEURNE VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS FUNCTIEPROFIEL RECTOR IVO-DEURNE VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS Inhoudsopgave 1 IVO-Deurne 3 De instelling 3 De organisatie 3 De schoolleiding en staf 3 De visie 3 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen Besluit van het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - Het dagelijks bestuur de organisatieverordening kan vaststellen, nadat het algemeen bestuur haar wensen en bedenkingen kenbaar heeft

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. November ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag

MANAGEMENTSTATUUT. November ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag MANAGEMENTSTATUUT November 2010 ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag Begripsbepaling In dit statuut wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van de Vereniging voor Montessorionderwijs te Den Haag ( de

Nadere informatie

Directeur VMBO - Sportparklaan

Directeur VMBO - Sportparklaan School- en functieprofiel Directeur VMBO - Sportparklaan (S13 CAO-VO) Ubbo Emmius Stadskanaal Versie 23/4/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jaap Engbers, BeteoR, tel: 06-53 39

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering 051 Organisatie Stichting CoVOA Onderdeel Directie Salarisschaal 13 Indelingsniveau Vd FUWASYS-advies 13 - Vd Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm.

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet op het primair onderwij. http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. Wet op het primair onderwijs, Artikel 17c Artikel 17c. Inhoud intern

Nadere informatie

SCHOOLPLAN

SCHOOLPLAN SCHOOLPLAN 2015 2016 Onderwijs en zorg Op locatie Brandenberg wordt onderwijs aangeboden voor alle leerwegen van het VMBO inclusief LWOO leerjaar 1 t/m leerjaar 4. Locatie Brandenberg heeft in schooljaar

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs.

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Per 1 augustus 2010 is de Wet Goed onderwijs Goed onderwijsbestuur in

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Bij de invoering van het model met een Raad van Toezicht is een aanpassing van het managementstatuut noodzakelijk.

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST Versie 10.0 / revisie datum 16/09/2012 INHOUD 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 2.1

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Directeur Revius Lyceum Wijk bij Duurstede CVO-Groep Zuidoost-Utrecht

School- en functieprofiel. Directeur Revius Lyceum Wijk bij Duurstede CVO-Groep Zuidoost-Utrecht School- en functieprofiel Directeur Revius Lyceum Wijk bij Duurstede CVO-Groep Zuidoost-Utrecht versie 24 maart 2017 Informatie: Sollicitatieprocedure Neem contact op met Bart Visser, tel. 06-20 59 92

Nadere informatie

BIJLAGE E MANAGEMENTSTATUUT CONCEPT

BIJLAGE E MANAGEMENTSTATUUT CONCEPT BIJLAGE E MANAGEMENTSTATUUT CONCEPT VISIE OP LEIDINGGEVE N: VERDER MET ONDERWIJS Leidend voor de besturingsfilosofie binnen de stichting Progresso is de visie op leidinggeven. Het managementstatuut geeft

Nadere informatie

Stichting Scholennetwerk De Basis Heerenveen. De organisatie. De Basis Versie 2.0 Maandag 10 december 2012

Stichting Scholennetwerk De Basis Heerenveen. De organisatie. De Basis Versie 2.0 Maandag 10 december 2012 Stichting Scholennetwerk De Basis Heerenveen De organisatie De Basis Versie 2.0 Maandag 10 december 2012 Pagina 1 van 12 HvB interne organisatie versie 2.0.2 10-12-2012 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 3 2.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Bestuurder voor 0,5 WTF

FUNCTIEPROFIEL. Bestuurder voor 0,5 WTF FUNCTIEPROFIEL Bestuurder voor 0,5 WTF VITUS ZUID is een nieuwe organisatie die met ingang van 1 augustus 2015, het bevoegd gezag wordt van een van de vier instellingen voor Cluster 2 onderwijs in Nederland.

Nadere informatie

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011. Volgnummer specifieke werkzaamheden

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011. Volgnummer specifieke werkzaamheden Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke op 31-12-2011 Domein Vakgebied Wervings naam 29 1001 directeur Leiding Leiding 29 1002 plaatsvervangend

Nadere informatie

School en functieprofiel. Directeur-Bestuurder. Christelijke Scholengemeenschap Groningen (SCOG/CSG)

School en functieprofiel. Directeur-Bestuurder. Christelijke Scholengemeenschap Groningen (SCOG/CSG) School en functieprofiel Directeur-Bestuurder Christelijke Scholengemeenschap Groningen (SCOG/CSG) Hengelo, 11 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Informatie over de Christelijke Scholengemeenschap Groningen

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Managementassistent Codering PCPO10-309 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR februari 2016 A. Context Het Wartburg College verzorgt christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. De school belijdt en aanvaardt Gods Woord

Nadere informatie

School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk

School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk School- en Functieprofiel Vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk Naam: School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk Datum: 13 oktober 2011 Versie 1.0 DEFINITIEF Status

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Managementstatuut SWV VO 30-06 versie 24 maart 2014 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3

Nadere informatie

BESTUURSSECRETARIS ALMEERSE SCHOLEN GROEP

BESTUURSSECRETARIS ALMEERSE SCHOLEN GROEP FUNCTIEPROFIEL BESTUURSSECRETARIS ALMEERSE SCHOLEN GROEP Inhoud 1 Almeerse Scholen Groep... 3 De organisatie... 3 Missie ASG... 3 Bedrijfsbureau... 3 Stafdienst... 4 Kengetallen ASG... 4 Aanvullende informatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Code Goed Bestuur... 4 3 Juridische structuur en organisatiestructuur... 5 4 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht... 6 5 Verslag

Nadere informatie

Mondia Scholengroep Bestuurder/Directeur Middelburg, Vlissingen

Mondia Scholengroep Bestuurder/Directeur Middelburg, Vlissingen School- en functieprofiel Mondia Scholengroep Bestuurder/Directeur Middelburg, Vlissingen CAO-VO bestuurders Versie 19/12/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12587190;

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Managementstatuut. Esprit Scholen

Managementstatuut. Esprit Scholen Managementstatuut Esprit Scholen Amsterdam, Opnieuw vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, door het College van Bestuur d.d. 6 december 2013 Managementstatuut van Onderwijsstichting Esprit,

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen.

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen. MANAGEMENTSTATUUT VCO Midden- en Oost-Groningen. INHOUDSOPGAVE pagina Besturingsmodel 3 Begripsbepalingen 4 De artikelen 6 Taakverdeling 6 Het bestuur 6 Raad van beheer 6 Het directeurenoverleg 7 De directeur

Nadere informatie

Reglement Verenigingsmanager NVLF

Reglement Verenigingsmanager NVLF Reglement Verenigingsmanager NVLF 2011 1 Inhoud Artikel 1 grondslag 3 Artikel 2 - uitgangspunten voor taakverdeling tussen bestuur en verenigingsmanager 3 2.1 Plaats van de directie in de organisatie 3

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Concept 2 SG 6 februari 2012 1 1. Inleiding De ISD-ML en de WML zijn voornemens om zowel bestuurlijk als organisatorisch te fuseren. Tot dit voornemen hebben

Nadere informatie

Organisatieverordening g Holland Rijnland Algemeen Bestuur 11 oktober 2017

Organisatieverordening g Holland Rijnland Algemeen Bestuur 11 oktober 2017 Organisatieverordening Holland Rijn land Algemeen Bestuur 11 oktober 2017 Inhoud HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 HOOFDSTUK 2 STRUCTUUR AMBTELIJK ORGANISATIE... 3 Artikel 2 De

Nadere informatie

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Februari 2001 Managementstatuut voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. I. Preambule Door middel

Nadere informatie

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs HERIJKEN & DOORSTARTEN Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs Notitie voor het Dagelijks Bestuur PassendWijs t.b.v. vergadering op 21 februari 2017,

Nadere informatie

Rampenplan en Rampenbestrijdingsplan

Rampenplan en Rampenbestrijdingsplan Datum Rampenplan en Rampenbestrijdingsplan Door ROC Oost-Nederland is een begin gemaakt om een samenhangend veiligheidsbeleid op te zetten. Het College van Bestuur heeft besloten dat er een 'Raamplan calamiteiten'

Nadere informatie

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster Resultaten fusieonderzoek Accretio en De Zevenster Januari, februari 2016 Paulien Huizenga 1 De start: beoogde meerwaarde fusie toetsing door fusieonderzoek De Zevenster heeft naar aanleiding van onderzoek

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs Besturen op hoofdlijnen Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs De bestuurlijke organisatie van het primair en het voortgezet onderwijs is aan het veranderen. Veel besturen

Nadere informatie

Hierin staat echt alles wat ik dit schooljaar moet weten! S C H O O L J A A R 2 0 1 5-2 0 1 6

Hierin staat echt alles wat ik dit schooljaar moet weten! S C H O O L J A A R 2 0 1 5-2 0 1 6 Hierin staat echt alles wat ik t schooljaar moet weten! S C H O O L J A A R 0-0 A L G E M E E N Deze infortiekalender is een verkorte weergave van onze schoolgids en bevat praktische infortie. Meer infortie

Nadere informatie

Managementreglement Stichting SiNTLucas

Managementreglement Stichting SiNTLucas Managementreglement Stichting SiNTLucas INLEIDING Het managementreglement geeft inhoud aan de concretisering en afstemming van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het college van bestuur,

Nadere informatie

De Teamleider als onmisbare schakel

De Teamleider als onmisbare schakel De Teamleider als onmisbare schakel februari 2014 0. Inhoud 0. Inhoud blz. 1 1. Inleiding blz. 2 2. Functiebeschrijving blz. 4 3. Competentieprofiel blz.8 1 Teamleider 1. Inleiding: de essentie Een teamleider

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Functieprofiel Manager HRM & Organisatieontwikkeling. Veluwse Onderwijsgroep Apeldoorn

Functieprofiel Manager HRM & Organisatieontwikkeling. Veluwse Onderwijsgroep Apeldoorn Functieprofiel Manager HRM & Organisatieontwikkeling Veluwse Onderwijsgroep Apeldoorn (S12 CAO-VO) Versie 22/04/2016 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71

Nadere informatie

Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs:

Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs: Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs: Uitspraak 07.02 12 juni 2007 Functiebeschrijving en waardering mediathecaris. Appellant heeft

Nadere informatie

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor PROFIEL Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor het Groene Hart Lyceum. Functie: Directeur

Nadere informatie

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek April 2017 Profielschets Adjunct-directeur De Zonnehoek SO en VSO Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn zoekt voor CSO De Zonnehoek

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0695, d.d. 26 juni 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Re-Integratie Leiden als organisatieonderdeel van DZB BESLUITEN Behoudens advies van de commissie SZC 1. In te stemmen met de in de

Nadere informatie

Functieprofiel teamleider speciaal onderwijs School Lyndensteyn

Functieprofiel teamleider speciaal onderwijs School Lyndensteyn Functieprofiel teamleider speciaal onderwijs School Lyndensteyn Organisatie Op School Lyndensteyn kunnen leerlingen terecht voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. School Lyndensteyn is een school

Nadere informatie

School en functieprofiel. Vestigingsdirecteur. CSG Augustinus

School en functieprofiel. Vestigingsdirecteur. CSG Augustinus School en functieprofiel Vestigingsdirecteur CSG Augustinus Hengelo (o), Mei 2014 1 Inhoudsopgave 1. Over CSG Augustinus 1.1. Algemene informatie 3 1.2. Organisatiestructuur 4 1.3. Identiteit 4 1.4. Missie

Nadere informatie

FUWA RK VO , 22 november 2012

FUWA RK VO , 22 november 2012 FUWA RK VO 2012-02, 22 november 2012 Bezwaarde benoemd in de functie van Administratief medewerker/roostermaker in salarisschaal 6: bezwaar ongegrond SAMENVATTING Door het bevoegd gezag is naar voren gebracht

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Functieboek. Functieboek SPOVenray; maart 2008 1

Functieboek. Functieboek SPOVenray; maart 2008 1 Functieboek Functieboek SPOVenray; maart 2008 1 Functieboek SPOVenray 1 augustus 2008 Inleiding. Sinds 2005 wordt binnen SPOVenray discussie gevoerd over de mogelijkheden en wenselijkheid van de invoering

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT CVW, juni 2015

MANAGEMENTSTATUUT CVW, juni 2015 MANAGEMENTSTATUUT CVW, juni 2015 Dit reglement is een managementstatuut in de zin van art. 32 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Het bevat de regeling van de verdeling van de algemene en bijzondere

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Vereniging voor Christelijk VO Noord Oost Friesland

Algemeen Bestuur Vereniging voor Christelijk VO Noord Oost Friesland Algemeen Bestuur Vereniging voor Christelijk VO Noord Oost Friesland Bevoegd gezag Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noordoost Friesland in Dokkum is het bevoegd gezag

Nadere informatie

Teamleider VSO Cluster 3 en SO Cluster 4

Teamleider VSO Cluster 3 en SO Cluster 4 Teamleider VSO Cluster 3 en SO Cluster 4 Functie-informatie Functienaam Teamleider Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management -> Schoolmanagement Activiteiten Beleid

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL TEAMLEIDER BORNEGO JOURE

FUNCTIEPROFIEL TEAMLEIDER BORNEGO JOURE FUNCTIEPROFIEL TEAMLEIDER BORNEGO JOURE Inhoud 1. Schoolprofiel... 2 1.1.Schoolorganisatie... 2 Profiel Bornego Joure... 2 Management Team... 2 1.2 Geografische ligging en marktpositie... 2 1.3 Visie en

Nadere informatie