Uitwerking case (p. 53) en case (p ) Happy Hair

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwerking case 5.1.2 (p. 53) en case 14.2.1 (p. 250-251) Happy Hair"

Transcriptie

1 Uitwerking case (p. 53) en case (p ) Happy Hair Inhoud 1 Typologie Hoofdtypologie Subtypologie Waardenkringloop & fietsketting Discussie van maandag 22 maart Fietsketting Attentiepunten Organisatiestructuur Functiescheiding Tarieven Normen Instructies Specifiek voor deze case Procesanalyse Inkoop Opslag Uitvoering Verkoop en afrekenen Informatiebehoeften directie Verbeterpunten... 7 In de vraagstelling bij case gaat het hoofdzakelijk om de verdeling van de taken tussen de beide filiaalhoudsters en om het afrekeningsproces. Bij case worden diverse vragen gesteld. Hier volgt een uitwerking, waarmee de vragen bij beide cases worden beantwoord en bovendien een complete (zij het korte) beschrijving van de Administratieve Organisatie wordt gegeven. Verder is de discussie van maandag 22 maart 2010 in dit verhaal verwerkt. Uitwerking Happy Hair, versie 3.0, 23 maart 2010, auteur FvM 1

2 1 Typologie 1.1 Hoofdtypologie Profitbedrijf van het type 122.3: het gaat hier om dienstverlening op basis van beschikbaarstelling van expertise. Zonder die expertise heeft de dienstverlening geen zin. De dienstverlening heeft het karakter van productie: er vindt een "omzettingsproces" plaats. Of het massa- of serieproductie is, hangt een beetje af van het type bedrijf. Een ouderwetse herenkapper die maar één model - of eventueel een beperkt aantal modellen - knipt, zit in de sfeer van heterogene massaproductie. Een beetje dameskapper of gemengde kapper biedt zoveel verschillende mogelijkheden en combinaties, dat het handiger is om aan serie- of zelfs stukproductie te denken. Iedere klant is anders, er zijn veel verschillende haartypes, die je allemaal net weer een beetje anders moet behandelen, etc., etc. Je zou iedere klant als een project kunnen beschouwen, wat ook weer past bij typologie en 122.3: Het gewenste resultaat is duidelijk gedefinieerd en het gaat om een eenmalige inspanning die nieuwe, unieke elementen bevat. De klant is de opdrachtgever met wie afspraken worden gemaakt over de opdracht en het gewenste resultaat. De begin- en eindtijd staan vast. Er zijn beperkende randvoorwaarden op het gebied van geld, mnenskracht en middelen. Een project doorkruist de normale hiërarchie in een bedrijf. Dit laatste is niet erg duidelijk bij een kapperszaak, maar het is wel zo dat een kapper eigen baas is over het project wasarmee hij/zij bezig is. De chef bemoeit zich niet met de klus, tenzij er iets mis gaat. Alleen het kenmerk dat in een project in een team van verschillende deskundigen aan de klus wordt gewerkt, gaat hier niet op. 1.2 Subtypologie Al staat het niet in de case, ongetwijfeld worden er ook diverse haarverzorgingsmiddelen verkocht en is er dus sprake van subtypologie Dit heeft consequenties voor de inrichting van het bedrijf en de bedrijfsprocessen. Het is verstandig om hiervoor in de ontwerpfase een aparte fietsketting te gebruiken. Pas als alles helder is, kan de zaak in één fietsketting worden ondergebracht. Dat is hier zeker mogelijk, want in beide gevallen gaat het om profit. 2 Waardenkringloop & fietsketting Hier geldt een waardenkringloop van het inkoopmodel: een kapper kan investeren in mensen en middelen en vervolgens een zaak openen zonder dat hij of zij eerst verkoopcontracten afsluit. Natuurlijk wordt er wel aan acquisitie gedaan, maar dit gaat via advertenties en niet via contracten. Zelfs bij behandeling op afspraak is er geen sprake van het acquisitiemodel. De gang van zaken vertoont op dit punt veel overeenkomsten met een restaurant, zie boek pagina 175. Het kernproces heeft het karakter van stukproductie, aangezien iedere klant anders is. 2.1 Discussie van maandag 22 maart Bovenstaande alinea is mijn oorspronkelijke uitwerking. Maandagavond hebben we uitgebreid gediscussieerd over keuze voor het inkoop- of het acquisitiemodel. Uitwerking Happy Hair, versie 3.0, 23 maart 2010, auteur FvM 2

3 Ik geef de belangrijkste punten weer. Inkoopmodel en typologie: Enkele studenten hadden gekozen voor het inkoopmodel en daaraan meteen de conclusie verbonden dat de typologie ook meer richting "Handel" of "Massaproductie" lag. Die conclusies waren net iets te ver doorgeschoten. Een van de lastige dingen bij dienstverlening is, dat het zich veel minder makkelijk in een model laat proppen dan handel of productie. Het is dus mogelijk dat een dienst sterk lijkt op serie/stukproductie maar toch niet werkt volgens het acquisitiemodel. In het verhaal over Saxion (les 15 maart) komt dit punt ook nog een keer aan de orde. Criterium voor acquisitiemodel: Een thuiskapster moet echt klanten werven voor ze aan haar werk kan beginnen. Zo'n bedrijfje zou wel volgens het acquisitiemodel kunnen werken. Een belangrijk criterium is, of er echt iemand is die zich actief bezighoudt met acquisitie door bijvoorbeeld minstens een dag in de week potentiële klanten te bellen. Zie verder mijn oorspronkelijke uitwerking, opm. over contracten e.d. Inkoop bij een kapper: Eigenlijk is de inkoop bij een kapper alleen relevant voor het deel dat onder typologie "Handel" valt. Een groot deel van de inkoop is facilitair, en valt onder 4.1. Het gaat om materialen en middelen die dienen ter ondersteuning van het werk en niet bestemd zijn voor de verkoop. Zie voor de gang van zaken paragraaf 4.1. Ik heb het in het begin van deze paragraaf over het inkoopmodel, maar de naam "Inkoop" is inderdaad niet geschikt voor proces 1.1, zoals we gisteravond hebben vastgesteld. Een van de studenten kwam op met de term "Intake". Die houd ik erin, want de term heeft het voordeel dat deze breed toepasbaar is. 2.2 Fietsketting Toen ik naar huis reed, dacht ik nog wat door over deze discussie, en kwam toen tot het volgende idee wat de fietsketting betreft. Net als bij het gesubsidieerd onderwijs zou je ook bij een kapper kunnen spreken van drie processen binnen het kernproces: 1.1 Instroom, 1.2 Doorstroom en 1.3 Uitstroom. Bij een school valt onder instroom onder meer Acquisitie, bij een kapper zou het dan kunnen zijn Intake. Voordeel van deze aanpak is dat je de fietsketting dan voor alle soorten kappers kunt gebruiken, simpele herenkapper, thuiskapster, grote kapsalon. Je gaat pas diffferentiëren als je op het niveau van de piramides komt. Op die manier wordt het systeem gebruikt zoals het bedoeld is: hoe hoger het niveau, hoe meer standaard. Aardig is dan bovendien dat kappers en schoonheidsspecialisten e.d. allemaal onder het model "instroom-doorstroom-uitstroom" vallen dat ook voor scholen, gevangenissen, ziekenhuizen, zorginstellingen e.d. geldt. Daar zit een intuïtieve logica in die mij wel bevalt. Bij scholen is onder 1.1. Doorstroom sprake van Acquisitie, maar bij gevangenissen en ziekenhuizen, die niet volgens het acquisitiemodel werken, kun je nu weer Intake gebruiken. Zie voor verdere uitwerking van Instroom-Doorstroom-Uitstroom het verhaal over Saxion / CII. 3 Attentiepunten Attentiepunten zijn zaken waar je als consultant op moet letten in een bedrijf, die gevoelig liggen, waar het fout zou kunnen gaan. Hier volgt een soort checklist van zes hoofdpunten die je altijd kunt gebruiken, met toelichting op dit specifieke geval. Deze punten dienen als kapstok voor het nadenken over een bepaalde organisatie. Uitwerking Happy Hair, versie 3.0, 23 maart 2010, auteur FvM 3

4 3.1 Organisatiestructuur De organisatiestructuur binnen het filiaal is plat: twee FHs (filiaalhoudsters) met daaronder tien kapsters. De hoofdorganisatie kent de functies P&O, Administratie en Marketing, en heeft daarnaast een afdeling Inkoop. Wellicht zijn er ook magazijnen, zodat de filialen direct uit voorraad de nodige producten kunnen betrekken. 3.2 Functiescheiding Belangrijk is hier dat de FHs de taken zo verdelen, dat de functiescheiding zo goed mogelijk is gewaarborgd. Salarisbetaling is niet echt een probleem, aangezien de salarisadministratie is uitbesteed. Wat inkoop betreft: hier zal adequate vastlegging moeten plaatsvinden (zie 4.1) en de kascontrole zal door beide FHs moeten worden gedaan (zie 4.1). 3.3 Tarieven Als je met een analyse bezig bent, is het handig om je in te denken voor welke handelingen/producten tarieven zouden moeten gelden. Dat kunnen tarieven zijn voor interne verrekening van kosten, maar ook tarieven waarvoor je diensten aan klanten biedt. Ze moeten bekend zijn, zodat klanten weten waaraan ze toe zijn. Een individuele kapster kan nu niet zomaar wat vragen voor een permanentje. Daarnaast maken tarieven de bedrjfsvoering transparanter. Per type behandeling zijn tarieven vastgesteld. Dit gebeurt door het hoofdkantoor, waarbij men rekening houdt met de vestigingsplaats: kappers in de grote steden zijn doorgaans duurder dan in plattelandsgemeenten; zijn ze gevestigd op een A-locatie, dan kost dat ook meer, enz. 3.4 Normen Ook normen zijn een manier om de bedrijfsvoering transparant te houden. We hebben dat al gezien bij de minicase over de frauderende hoofdkassier. Bij de bank in kwestie wist niemand wat een "normaal aantal controles" was, waardoor de deur open stond voor fraude. Wil je een beetje weten of je bedrijfsresultaten echt goed zijn, dan zul je voor bepaalde zaken normen moeten opstellen. Bij Happy Hair kun je bv. denken aan: 1. Tijdsduur en materiaalverbruik per type behandeling 2. Gemiddeld aantal klanten per dag per kapster,m rekening houdend met 1 3. Aantal klachten 4. Uitval van personeel 5. Verbruik koffie en thee 6. Kasverschil 3.5 Instructies Voor een goede gang van zaken zijn instructies nodig. Het is nuttig om daarover na te denken bij een specifiek geval. Het gaat niet om standaarden, maar vooral om zaken die bedrijfskritisch en waarvoor je dus maatregelen moet treffen. Hier volgen enkele voorbeelden: * Werkwijze bij kernproces * Werkwijze bij inkoop (wat centraal, wat zelf, grenzen bevoegdheden enz.) * Werkwijze bij afrekenen: bon, bediening kassa, pinautomaat). 3.6 Specifiek voor deze case 1 Bevoegdheden filiaalhoudsters en kapsters (afrekenen door iedere kapster) 2 Grote verscheidenheid werkzaamheden filiaalhoudsters 3 Opmaken kas bon - doorlopend genummerd; wat gebeurt er met kassarol en doorslagen pinbonnen; contant geld Uitwerking Happy Hair, versie 3.0, 23 maart 2010, auteur FvM 4

5 4 Bijhouden voorraad 5 Kwaliteit personeel: bij dienstverlening type altijd een extra aandachtspunt, en hier helemaal, gezien de ruime bevoegdheden van de kapsters 6 Klachtenafhandeling: altijd belangrijk bij dienstverlening 122.3, zeker als er op persoonlijke basis wordt gewerkt 7 Planning: of er nu wel, niet of gedeeltelijk op afspraak wordt gewerkt, de FHs moeten weten wie wat doet, hoe lang bepaald werk duurt, enz., enz., zodat er niet te lange wachttijden ontstaan en aan de andere kant de zittende klanten toch rustig worden bediend. 4 Procesanalyse Te behandelen processen: inkoop, opslag, uitvoering en verkoop & afrekening. Om aan te geven wie wat doet, duiden we de filiaalhoudsters aan met FH1 en FH2. Het is niet zo dat FH1 altijd het één moet doen en FH2 altijd het ander; in overleg kunnen de taken worden gewisseld. Het gaat er alleen om dat de taken op een verantwoorde wijze worden verdeeld. De salarisadministratie is uitbesteed, en als ik de FHs was, zou ik dat ook doen met de boekhouding en de belastingaangifte. Daarmee is bovendien de functiescheiding al voor een belangrijk deel gewaarborgd, want je hebt een derde partij ingehuurd. Dat neemt niet weg dat er nog het nodige te administreren valt. In de volgende beschrijving zijn de rollen onderstreept. 4.1 Inkoop Wanneer via het hoofdkantoor wordt ingekocht, is de procedure beperkt: FH1 maakt een bestelaanvraag; een kopie wordt bewaard in een ordner voor controle bij ontvangst van het bestelde. Wat de zelfstandige inkoop betreft: Waarschijnlijk worden de meeste bestellingen telefonisch geplaatst, ook door FH1. Een procedure zoals beschreven in figuur 6.5 (pagina 77) ligt het meest voor de hand. Een filiaal heeft geen aparte afdeling voor financiële administratie. Van een computer lijkt ook geen sprake te zijn. Dat betekent dat bestelaanvragen moeten worden opgeslagen in een register op datum en kopieën van bestellingen in de leveranciersmap. De geleverde producten worden ontvangen en gekeurd volgens de standaardprocedure. Producten voor de verkoop worden voor een deel in de salon bij de receptie geplaatst en voor een deel in het magazijn. Producten voor verbruik door de salon gaan naar het magazijn. Dit kan door een kapster worden gedaan. Eenmaal per week worden de facturen gecontroleerd door FH2 en - als het daarvoor tijd is - betaald. Je ziet dat inkopen voor de verkoop en inkopen voor de salon door elkaar lopen. Haal het eerst uit elkaar voor de zuiverheid van de procesgang, maar de uiteindelijke beschrijving moet praktisch bruikbaar zijn, en mogen beide processen worden "samengeklapt". 3.2 Opslag Producten voor de verkoop: Er is een voorgedrukte lijst van artikelen die Happy Hair Berkelstein verkoopt waarop de leveringen per artikel worden genoteerd met de datum van levering (FH2). Dagelijks wordt een vast aantal van ieder artikel bij de receptie geplaatst, zodat daar aan het begin van een werkdag altijd bijvoorbeeld 20 stuks van een bepaald product aanwezig zijn (FH1) voor de toonbankverkoop. Verbruiksproducten: FH2 administreert de leveringen, FH1 zorgt voor uitgifte van de verbruiksproducten en legt vast wat er uit het magazijn wordt gehaald. Periodieke inventarisatie gebeurt door FH1 en 2 samen. Uitwerking Happy Hair, versie 3.0, 23 maart 2010, auteur FvM 5

6 3.3 Uitvoering We volgen hier de stappen van productievoorbereiding en -uitvoering (formulieren P1 en P2 uit het boek) Voorbereiding Stappen: 1 productontwerp, 2 calculatie, 3 planning, 4 werkvoorbereiding. De voorbereiding van het kernproces begint met planning. Als er op afspraak wordt gewerkt, gaat dat via de agenda; er is dan ook expliciet sprake van werkvoorbereiding: een kapster krijgt te horen wie ze op een bepaalde dag gaat behandelen. Kunnen klanten zomaar binnenlopen, dan wordt bekeken wie er bezig zijn met wat, en hoort de klant hoelang hij of zij moet wachten. Productontwerp gebeurt in overleg tussen kapster en klant: wat wenst u? Tarieven per handeling liggen vast; totaalcalculatie gebeurt bij de afrekening Productie-uitvoering 1 Werkdistributie: als er niet met afspraken wordt gewerkt, bepalen de FHs ad hoc wie wat moet doen. 2 Grondstoffen- en materiaalvoorziening: zie opslag. 3 Tijdregistratie: het zou handig zijn om aan tijdregistratie te doen, maar in het algemeen doet men dit niet expliciet bij een kapper. Iedereen weet zo'n beetje uit ervaring hoe lang een bepaalde klus duurt en wanneer iemand dus weer vrij zal zijn voor een volgende klant. 4 Voortgangscontrole: de FH's houden de zaak in de gaten en springen in als het even erg druk is. 5 Kwaliteitscontrole tussentijds: eventueel per fase. 6 Doelmatigheidscontrole: normverbruik van grondstoffen en om normtijden. 7 Kwaliteitscontrole gereed product: heeft de kapster dat geleverd wat de klant wenst, m.a.w. is de klant tevreden?. Vervolgens wordt er afgerekend. 3.4 Verkoop en afrekenen Orderverwerving en -verwerking: Happy Hair doet ongetwijfeld aan orderverwerving, echter niet per acquisitie, maar via advertenties. Orderverwerking gebeurt nadat de klant is behandeld: dan wordt namelijk aangegeven wat er gebeurd is, en worden de behandelingen op een bon genoteerd. Dan vindt de afrekening plaats: 1 Op een doorlopend genummerde bon zijn de mogelijke behandelingen voorgedrukt. De kapster vult de datum in en noteert de bedragen achter de behandelingen in kwestie. 2 Vervolgens slaat ze de bedragen aan op de kassa die het totaal berekent. 3 De klant betaalt en krijgt het origineel van de bon. 4 De kopie wordt op een pin gestoken. De kassabon blijft aan de rol. 5 Aan het eind van de dag wordt het bedrukte deel van de kassarol afgescheurd en vergeleken met de bonnen (FH1). Omdat de winkelverkopen niet op de bonnen worden genoteerd, zal hier een verschil zijn. Dit moet overeenkomen met de kassarol. 6 Vervolgens wordt de kas geteld (FH1) en het totaal aan gepinde bedragen genoteerd (FH2). 7 Ten slotte wordt de winkelvoorraad geteld en zonodig aangevuld tot het vastgestelde aantal per product. Uitwerking Happy Hair, versie 3.0, 23 maart 2010, auteur FvM 6

7 5 Informatiebehoeften directie Filiaal Klanten: type, aantallen Concurrentie: hoeveel, wat doen ze Trends: landelijk en plaatselijk Prijzen ARBO, milieu Omzet per kapper Populaire en minder populaire behandelingen Omloopsnelheid producten Personeelsbeleid Moederbedrijf Trends ARBO, milieu Personeelsbeleid Als filiaal, maar nu per filiaal Performance per filiaal (kosten, opbrengsten, verkoop, klanten, etc.) Performance per regio 6 Verbeterpunten Je zou kunnen overwegen om FH1 en FH2 om de beurt "baliedienst" te laten draaien. Deze funstionaris doet tevens de "intake" van de klanten, en bedient de kassa. De kapsters vullen wel zelf de bon in, maar de verdere afhandeling gebeurt aan de balie. Als FH1 baliedienst heeft, kan FH2 bij drukte wel inspringen in de salon, maar alleen voor kleine klusjes (haar wassen, rollers uithalen e.d.), waarbij je makkelijk kunt rondkijken in de salon en zien wat er gebeurt. Er zal een elektronische kassa moeten komen, gekoppeld aan een computersysteem waarin onder meer ook het klantenbestand wordt bijgehouden, behandelingen worden vastgelegd, de kleur spoeling die is gebruikt, etc., etc. De kapperszaak op wie Happy Hair is gebaseerd, hield een kaartsysteem bij. Dat zat best goed in elkaar, maar gaf ook veel problemen, vooral met het goed opbergen van een klantenkaart. Het huidige digitale systeem werkt naar ieders tevredenheid. Uitwerking Happy Hair, versie 3.0, 23 maart 2010, auteur FvM 7

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. donderdag 18 juni uur 12:00 uur. Belangrijke informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. donderdag 18 juni uur 12:00 uur. Belangrijke informatie SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel Accounting Information Systems donderdag 18 juni 2015 9.00 uur 12:00 uur Belangrijke informatie 2015 NGO - ENS Opgave 1 Case Aquaporte BV Vraag 1 (8 punten) Dienstverlening

Nadere informatie

Voorbeelden van debiteuren, crediteuren- en voorraadlijst

Voorbeelden van debiteuren, crediteuren- en voorraadlijst 9 het tellen van de voorraad minimaal één keer per jaar (meestal op 31 december) moet de voorraad volledig worden geteld en moet worden opgeschreven wat er op dat moment aanwezig is en in welke aantallen;

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS MAANDAG 14 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS MAANDAG 14 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS MAANDAG 14 DECEMBER 2015 9.00-12.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Accounting Information Systems B / 7 2015 NGO-ENS B / 7 Opgave

Nadere informatie

handel en administratie thema de afdeling boekhouding Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde leerweg

handel en administratie thema de afdeling boekhouding Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde leerweg handel en administratie thema de afdeling boekhouding Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde leerweg inhoud van katern thema de afdeling boekhouding Thema de afdeling Boekhouding Taak 1 De balans 5 Taak

Nadere informatie

De receptie. De aankoopafdeling. De verkoopafdeling

De receptie. De aankoopafdeling. De verkoopafdeling De receptie Op de receptie komt al de correspondentie van ons bedrijf binnen, deze briefwisseling verdelen zij onder de verschillende afdelingen. Zij staan ook in voor het versturen van alle nodige documenten.

Nadere informatie

E2.3 Ga de uitkomsten van de controle van het voorgaand boekjaar na in het dossier.

E2.3 Ga de uitkomsten van de controle van het voorgaand boekjaar na in het dossier. CONTROLEPROGRAMMA ONDERHANDEN WERK Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Paraaf Datum Dossiercode E2 ONDERHANDEN WERK E2.1 Controledoelstelling Vaststellen: - bestaan, waardering en eigendom - juiste afgrenzing

Nadere informatie

Het ordnersysteem. Een eenvoudige methode van boekhouden. jaar. bedrijfsadviseur trainer conflictbemiddelaar

Het ordnersysteem. Een eenvoudige methode van boekhouden. jaar. bedrijfsadviseur trainer conflictbemiddelaar Het ordnersysteem OR ET D H N Een eenvoudige methode van boekhouden bedrijfsadviseur trainer conflictbemiddelaar YSTEE S M R E 25 jaar Het ordnersysteem Een eenvoudige methode van boekhouden Het ordnersysteem

Nadere informatie

Betrouwbaarheidstypologie. Stukproductie

Betrouwbaarheidstypologie. Stukproductie Betrouwbaarheidstypologie Stukproductie Toepassingsvraag 1 Noem een aantal belangrijke verschillen tussen stukproductie en massaproductie Belangrijkste aanknopingspunten voor betrouwbaarheid Als bij handelsbedrijf

Nadere informatie

Handleiding Cashr v1.6.2.4

Handleiding Cashr v1.6.2.4 Kasopmaak Inleiding De functie Kasopmaak helpt u bij het beheren en controleren van de geldstromen op uw kassa. Zo kunt u per betaalwijze zien welke bedragen er op de kassa zijn aangeslagen en kunt u controleren

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 7 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 8

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 7 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 8 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 7 OKTOBER 14.00-17.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 8 2015 Nederlandse Associatie voor voor Praktijkexamens B / 8 Casus

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Taak 1 en 2 opdracht 3 De Balans deel 1

Taak 1 en 2 opdracht 3 De Balans deel 1 Taak 1 en 2 opdracht 3 De Balans deel 1 Naam leerling Klas Datum 1 Het is 1juli 2013. Je hebt nog niet eerder een balans gemaakt, daarom ga je dit samen met Almir doen. Eerst vul je alle rekeningen in

Nadere informatie

LESBRIEF 6 Achter de schermen

LESBRIEF 6 Achter de schermen Lesbrief 6 Achter de schermen, pagina 1 van 5 LESBRIEF 6 Achter de schermen Leerdoelen Deze lesbrief gaat over werkzaamheden die zich meestal aan het zicht van de klant ontrekken maar wel degelijk bij

Nadere informatie

Digitale logboek met bewijzen Kerntaak 1 Ontvangt en verwerkt goederen

Digitale logboek met bewijzen Kerntaak 1 Ontvangt en verwerkt goederen Digitale logboek met bewijzen Kerntaak 1 Ontvangt en verwerkt goederen Naam onderwijsinstelling Opleiding Verkoper Cohort 2016-2017 Naam: Leerbedrijf: Examenperiode: Schooljaar 2016/2017 Praktijkexaminator

Nadere informatie

De Ridder forceertechniek B.V.

De Ridder forceertechniek B.V. CONCEPT Handboek bedrijfsbureau De Ridder forceertechniek B.V. Concept: Wordt nog aangevuld angevuld eind november 2008 na ERP implementatie Auteur: Koenders en Partners B.V. te Midwoud Datum: september

Nadere informatie

Checklist E-procurement

Checklist E-procurement Checklist E-procurement CA 1.20-1 CA 1.20 Checklist E-procurement Wat is e-procurement? E-procurement is letterlijk elektronisch inkopen, oftewel het inkopen van producten en diensten door bedrijven of

Nadere informatie

3.1. Alles zelf doen hoeft niet

3.1. Alles zelf doen hoeft niet 3.1. Alles zelf doen hoeft niet 3.1.1. Redenen om iets uit te besteden In uw bedrijf wordt een hoop werk verzet. Dit hoeft u niet allemaal zelf te doen; u kunt besluiten om activiteiten uit te besteden.

Nadere informatie

Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening

Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening Instructieblad Examen : Professional Controller 2 leergang 10 Vak : Bestuurlijke Informatievoorziening Datum : 16 december 2014 Tijd : 12.00 13.30 uur Deze

Nadere informatie

Administratief toezicht grondstromen. Arno Don, VROM-IOD

Administratief toezicht grondstromen. Arno Don, VROM-IOD Administratief toezicht grondstromen Arno Don, VROM-IOD Waarom administratief toezicht? Administratie- en registratieverplichting in wet & regelgeving Bedrijfsactiviteiten laten sporen na in de administratie

Nadere informatie

Classic. Voor elke ondernemer een passend pakket. Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog!

Classic. Voor elke ondernemer een passend pakket. Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog! pakketten en prijzen Voor elke ondernemer een passend pakket. Classic Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog! 2013 SnelStart Inhoud 2 Introductie...3 Onze software...4

Nadere informatie

BPV-katern. Afrekenen en een brug naar niveau 3

BPV-katern. Afrekenen en een brug naar niveau 3 BPV-katern Afrekenen en een brug naar niveau 3 Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Audit & Assurance II

Audit & Assurance II Examen AA Audit & Assurance II DATUM: 15 januari 2016 TIJD: 13.30 15.30 uur Dit examen is bestemd voor studenten van de NBA Beroepsopleiding AA Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 5 pagina s

Nadere informatie

Kasopmaak INHOUDSOPGAVE

Kasopmaak INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 KASREKENING & KASSAGROEP... 3 GLOBAAL OVERZICHT... 4 ONDERDELEN VAN DE KASOPMAAK... 4 Algemeen... 4 Verkopen... 5 Contant... 5 Afstorting... 5 Betaalwijze... 5 Eigen verbruik...

Nadere informatie

Controletechnische functiescheiding

Controletechnische functiescheiding Controletechnische functiescheiding A3040^1. Controletechnische functiescheiding drs. A.J.A. Hassing RE RA 1 1 Inleiding A3040 ^ 3 2 Functies A3040 ^ 4 2.1 Beschikken A3040 ^ 4 2.2 Bewaren A3040 ^ 4 2.3

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bestuurlijke informatievoorziening Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit

Nadere informatie

Deelplan IC Burgerzaken Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Burgerzaken Gemeente Lingewaard Deelplan IC Burgerzaken 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

INKOPEN VIA DE WEBWINKEL

INKOPEN VIA DE WEBWINKEL INKOPEN VIA DE WEBWINKEL INKOPEN VIA DE WEBWINKEL De VU is met het inkoopproces overgegaan naar één bestelsysteem: de Web winkel. Bestelformulieren en andere vormen van bestellen, zoals per telefoon, fax,

Nadere informatie

administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie

administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie Examen VMBO-GL 2010 gedurende 255 minuten CSPE GL administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie Bij dit examen horen een bijlage, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

Administratie van de industriële onderneming

Administratie van de industriële onderneming Administratie van de industriële onderneming Administratie van de industriële onderneming Theorie en opgaven A.A. Bakker Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2011 Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Opmaak: Sander

Nadere informatie

Toelichting op de STEK-vragenlijsten

Toelichting op de STEK-vragenlijsten Toelichting op de STEK-vragenlijsten Toelichting op vragenlijst Documentencontrole : Beleid Vraag 2: Beleidsverklaring Bijlage I van de STEK-eisen: hier vindt u een voorbeeld beleidsverklaring Vraag 3:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten.

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. VERSIE 2.2 Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Doelstellingen en Uitgangspunten 2 Algemene Doelstelling

Nadere informatie

Informatie brochure eigen baas zonder kopzorgen

Informatie brochure eigen baas zonder kopzorgen Informatie brochure eigen baas zonder kopzorgen Copyright 2007, Mobella Almere. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Crowdfunding, lenen van echte mensen

Crowdfunding, lenen van echte mensen Crowdfunding, lenen van echte mensen Stap voor stap. 1 Welkom bij Capital Circle Financiering krijgen zou makkelijk en snel moeten gaan, zodat u zich bezig kunt houden met de dingen waar het echt om gaat

Nadere informatie

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten)

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere

Nadere informatie

Protocol klachtenbehandeling. Sportfondsen Koning Willem- Alexander B.V. 2016/2017

Protocol klachtenbehandeling. Sportfondsen Koning Willem- Alexander B.V. 2016/2017 Protocol klachtenbehandeling Sportfondsen Koning Willem- Alexander B.V. 2016/2017 Hoofddorp Januari 2017 PROTOCOL KLACHTENBEHANDELING SPORTFONDSEN KONING WILLEM-ALEXANDER B.V. INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Productprofiel MobiBon

Productprofiel MobiBon Productprofiel MobiBon Mark Verschuren, mei 2015 1. Inleiding De digitale revolutie gaat aan niemand voorbij. Digitalisering en mobiliteit is een steeds belangrijker speerpunt binnen zorginstellingen.

Nadere informatie

handel en verkoop CSPE BB Bij dit examen horen een bijlage, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

handel en verkoop CSPE BB Bij dit examen horen een bijlage, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Examen VMBO-BB 2015 gedurende 280 minuten handel en verkoop CSPE BB Bij dit examen horen een bijlage, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 29 opdrachten. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

Opgave MHP Parkeren tbv HOFAM najaar 2015

Opgave MHP Parkeren tbv HOFAM najaar 2015 Opgave MHP Parkeren tbv HOFAM najaar 2015 Wel proces-analyse, maar geen informatie-analyse (=infobehoeften) Vraag 2 (nieuw, staat niet de opgave) Vraag 3 Noem de hoofdprocessen en maak een decompositie

Nadere informatie

DEEL I Functionele processen bij handelsondernemingen 37

DEEL I Functionele processen bij handelsondernemingen 37 Inhoud 1 Begripsbepaling ao/biv 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Administratieve organisatie en logistiek 16 1.3 Niveaus in een organisatie 18 1.4 Doel en werkgebied van de AO/BIV 19 1.4.1 Het administratieproces

Nadere informatie

Bij afspraak werken wij met prijsdifferentiatie.

Bij afspraak werken wij met prijsdifferentiatie. Tarief toelichting Onze tarieven zijn verwerkt in een menu -systeem. Alle ingrediënten die nodig zijn om comfortabel te werken, om zo tot een goed resultaat te komen zijn inbegrepen in de prijs,alsook

Nadere informatie

nieuw Als je meer dan enkel thuisverpleging nodig hebt WGK_folder148,5x210_plus.indd 1 9/10/13 09:53

nieuw Als je meer dan enkel thuisverpleging nodig hebt WGK_folder148,5x210_plus.indd 1 9/10/13 09:53 nieuw Als je meer dan enkel thuisverpleging nodig hebt WGK_folder148,5x210_plus.indd 1 9/10/13 09:53 Mensen zo lang mogelijk op een verantwoorde manier in hun vertrouwde thuisomgeving verzorgen. Dat is

Nadere informatie

De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Online boekhouden

De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Online boekhouden De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Online boekhouden Accountnet-Online is een nieuwe manier van boekhouden tegen een vaste lage prijs per maand. Waar en wanneer u maar wilt.

Nadere informatie

Uw bedrijf en het afrekensysteem

Uw bedrijf en het afrekensysteem 2007 Uw bedrijf en het afrekensysteem 12345 1. Waarom deze brochure? Wanneer u gebruikmaakt van een afrekensysteem doet u dat omdat u het belangrijk vindt de (primaire) transacties, zoals de verkopen,

Nadere informatie

FAQ Retourpinnen. Voor de winkelier

FAQ Retourpinnen. Voor de winkelier FAQ Retourpinnen Voor de winkelier Is deze FAQ ook in het andere talen beschikbaar? Nee. Deze FAQ is alleen in het Nederlands. Is er een FAQ voor mijn kassamedewerkers? Ja. Kijk op www.pin.nl/retourpinnen.

Nadere informatie

Deel 1 Grondslagen van de bestuurlijke informatieverzorging 12

Deel 1 Grondslagen van de bestuurlijke informatieverzorging 12 Inhoud Deel 1 Grondslagen van de bestuurlijke informatieverzorging 12 1 Organisatie en informatie 15 1.1 Bestuurlijke informatie 16 1.2 Informatie- en communicatietechnologie 22 1.3 Informatiesystemen

Nadere informatie

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 61567 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 61567 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 61567 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Inrichting administratie Urenregistratie Kilometerregistratie Omzet vanuit je agenda Bewaarplicht

Inrichting administratie Urenregistratie Kilometerregistratie Omzet vanuit je agenda Bewaarplicht Inleiding INTRODUCTIE: Hoi lezer, Gefeliciteerd, je hebt je ingeschreven voor mijn E-book. Dit houdt in dat jij van plan bent een onderneming te starten of al gestart bent. Misschien heb je zelfs al een

Nadere informatie

Bijlage 5: Invulformat AO/IC

Bijlage 5: Invulformat AO/IC Bijlage 5: Invulformat AO/IC Nr. Aspect Aanlevering van de beschrijving van de AO/IC Toetsingscriteria Voldoet de beschreven opzet van de AO/1C aan de toetsings criteria [J/All? De aanvrager vult onderstaande

Nadere informatie

HET KLOKSYSTEEM. De boeman of oplossing?

HET KLOKSYSTEEM. De boeman of oplossing? HET KLOKSYSTEEM De boeman of oplossing? INTRODUCTIE Leuk dat je dit kennisdocument hebt gedownload! Tijd- en urenregistratie zijn voor veel organisaties cruciale bedrijfsonderdelen van de interne boekhouding,

Nadere informatie

OCI koppeling webshop leveranciers

OCI koppeling webshop leveranciers OCI koppeling webshop leveranciers Laatste update: 14 juli 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werking ProActive Inkoop 3 3. Opzet koppeling 5 3.1.Automatisch inloggen in de webshop...5 3.2.Terugkeren

Nadere informatie

Verwerking. Tips en Trucs

Verwerking. Tips en Trucs Verwerking Tips en Trucs 1 Inhoudsopgave 1. Basecone verwerking tips en trucs... 3 Filosofie achter Basecone Twinfield oplossing... 3 2. Bestanden en bestandsformaten... 3 3. Aanleveren... 4 Aanleveren

Nadere informatie

handel en administratie thema de afdeling boekhouding Basisberoepsgerichte leerweg

handel en administratie thema de afdeling boekhouding Basisberoepsgerichte leerweg handel en administratie thema de afdeling boekhouding Basisberoepsgerichte leerweg inhoud v an katern thema de afdeling b oekhouding Thema de afdeling Boekhouding Taak 1 De balans 5 Taak 2 Veranderingen

Nadere informatie

PTA handel en administratie KBL Bohemen cohort 2015-2016-2017

PTA handel en administratie KBL Bohemen cohort 2015-2016-2017 Exameneenheden Handel en Administratie HA/K/1 Oriëntatie op handel en administratie HA/K/2 Professionele vaardigheden HA/K/3 Klantgericht handelen / dienstverlening HA/K/4 Automatisering in de economie

Nadere informatie

Integrale opdracht 2 e jaar Kapper Receptievaardigheden

Integrale opdracht 2 e jaar Kapper Receptievaardigheden Integrale opdracht 2 e jaar Kapper Receptievaardigheden Naam: Kapper Crebonummer: 91182 Leerweg: BOL Kerntaken: 1, 2 & 3 Cohort: 2012-2013 Integrale opdracht receptievaardigheden Kapper (summatief) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Naam: S.J. Geluk. Datum: 6 september 14 Docent: M.N.M Kras

Naam: S.J. Geluk. Datum: 6 september 14 Docent: M.N.M Kras Naam: S.J. Geluk Klas TH11 Datum: 6 september 14 Docent: M.N.M Kras Voor deze opleiding (AD Projectleider techniek) moest ik in het begin van het schooljaar een nulmeting maken. Dit is de 2 e en laatste

Nadere informatie

UITGEBREIDE GEBRUIKSHANDLEIDING KASSA

UITGEBREIDE GEBRUIKSHANDLEIDING KASSA UITGEBREIDE GEBRUIKSHANDLEIDING KASSA ALLE producten moeten worden aangeslagen op de kassa. Ook consumpties voor eigen gebruik door de bardienst, commissies, bestuur, etc Ook gevallen flesjes en bederf

Nadere informatie

Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen

Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen Inhoud U doet graag zaken zonder zorgen. 4 Daarom kiest u voor de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. 4 Een uitgebreide

Nadere informatie

Blok : PS 1.4 : Verricht administratieve werkzaamheden en kassawerkzaamheden : Praktijk Serveren Leerjaar : 1 Module / deelkwalificatie : Kerntaak 4

Blok : PS 1.4 : Verricht administratieve werkzaamheden en kassawerkzaamheden : Praktijk Serveren Leerjaar : 1 Module / deelkwalificatie : Kerntaak 4 Serveren MOCBF Blok : PS 1.4 Titel : Verricht administratieve werkzaamheden en kassawerkzaamheden Vak : Praktijk Serveren Leerjaar : 1 Module / deelkwalificatie : Kerntaak 4 Hulpmiddelen : Beamer, in het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemeen 2. Inspanningen schoonheidssalon 3. Afspraken

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemeen 2. Inspanningen schoonheidssalon 3. Afspraken ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemeen De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Susanna s beautycare en een cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

Portfolio: Praktijkervaring > Ervaringen Jaar 2

Portfolio: Praktijkervaring > Ervaringen Jaar 2 Portfolio: Praktijkervaring > Ervaringen Jaar 2 Visrestaurant De Viskêête Tijdsperiode: 2006 tot heden Locatie: Havendijk 36, 4401 NS Yerseke Website: www.pietvanoost.nl Competenties: Stressbestendigheid,

Nadere informatie

1- Artikelen 4.95 en van het Activiteitenbesluit milieubeheer

1- Artikelen 4.95 en van het Activiteitenbesluit milieubeheer NOTITIE aan Gemeente Utrechtse Heuvelrug t.a.v. Mathijs Paf kopie aan OT Acacialaan 7 Doorn opsteller B. Drenth en G. Cornelisse telefoon 088 022 50 13 en 088 022 50 48 datum 25-2-2015 onderwerp VOS boekhouding

Nadere informatie

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2017 Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? -2 - Een Persoonsgebonden Budget

Nadere informatie

Bespaar. Accountantskosten. op uw. in 7 stappen. Marian Koek. managerincontrol.nl

Bespaar. Accountantskosten. op uw. in 7 stappen. Marian Koek. managerincontrol.nl Bespaar op uw Marian Koek Accountantskosten in 7 stappen managerincontrol.nl Bespaar*op*uw*Accountantskosten*in*7*stappen Inhoud Voorwieisdite+boekbedoeld? 3 Passieen incontrol 4 Vijfredenenomaccountantskostentebesparen

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1. Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1

Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1. Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1 Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1 Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1 1 Overzicht 1. Hoofdmenu Kassa (p. 03) 2. Artikelen toevoegen (p. 05) 3. Aangepaste artikelen (p. 08) 4. Artikelen

Nadere informatie

www.brazucacoffee.nl

www.brazucacoffee.nl www.brazucacoffee.nl Brazuca Coffee verkoopt niet zomaar koffie, maar koffie die speciaal uit Brazilië wordt geïmporteerd. De bonen worden vervolgens op ambachtelijke wijze in Amsterdam gebrand. Deze bijzondere

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Untill Kassa. Inloggen als de pc opnieuw opgestart is

Gebruiksaanwijzing Untill Kassa. Inloggen als de pc opnieuw opgestart is Gebruiksaanwijzing Untill Kassa Inloggen als de pc opnieuw opgestart is De kassa staat in principe altijd aan en, zal als hij evt. opnieuw opgestart moeten worden altijd in het zelfde beginscherm (1) komen.

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder

Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder 1. Inleiding Een arbeidsorganisatie wordt gevormd door de mensen die daarin werkzaam zijn. Mensen die met elkaar samenwerken om een

Nadere informatie

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.01 (december 2012)

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.01 (december 2012) April 2013 Geachte SalonNet gebruiker, In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet zijn doorgevoerd vanaf versie 2.01 (december 2012) Met welke versie van SalonNet werk

Nadere informatie

Logistiek in het MKB

Logistiek in het MKB Keuzedeel mbo Logistiek in het MKB gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0062 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Sectorkamer Mobiliteit,

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert eenvoudige werkzaamheden in de horeca uit

Kerntaak 1: Voert eenvoudige werkzaamheden in de horeca uit Kerntaak 1: Voert eenvoudige werkzaamheden in de horeca uit Werkproces 1.1: Maakt werkruimtes bedrijfsklaar De maakt werkruimtes bedrijfsklaar volgens instructies van collega's of leidinggevende en volgt

Nadere informatie

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies REMAIL B.V. Dienstverleningdocument Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies Pagina 1 van 6 Dienstverleningdocument Remail B.V. 2013 WIE ZIJN WIJ? Remail B.V. Statutair gevestigd: Dr. Jan van Breemenlaan

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding Gebruikers Handleiding Pagina 1 Voorwoord. In deze gebruikershandleiding leest u hoe er met de kassa gewerkt kan worden. Het basisgebruik van de kassa kunt u hier terug vinden. U vindt hier onder andere

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud 7 Klachtenregeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Contactpersonen 3. Klachtenprocedure 4. Evaluatie klachtenafhandeling 5. Geheimhouding 6. Privacy en rechtbescherming 1. Doelstellingen

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket Bedrijf BTL Plastics Sector Productie Producten en diensten Kunststofonderdelen voor industriële voertuigen en machines Website www.btlplastics.com

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

De Mammacare Adviseur van Ankie: Care 4 You is vakkundig en kan u optimaal adviseren.

De Mammacare Adviseur van Ankie: Care 4 You is vakkundig en kan u optimaal adviseren. Borstprotheses Informatie voor draagsters van borstprotheses Algemene informatie Voor vrouwen die een borstamputatie of een borstbesparende operatie hebben ondergaan is het uit het medische en emotioneel

Nadere informatie

Scenario bijeenkomst studiekeuzegesprekken (SKG)

Scenario bijeenkomst studiekeuzegesprekken (SKG) Scenario bijeenkomst studiekeuzegesprekken (SKG) zomer 2009 Algemene tijdsvolgorde van de gesprekken Tijd Locatie Wat Wie Opmerkingen a. Een presentielijst wordt bijgehouden 9.30-10.00 T3 hal Ontvangst

Nadere informatie

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter.

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter. 3. INFORMATIE VOOR STARTENDE ONDERNEMERS Als jij een onderneming wil opstarten, kan jij beroep doen op en aantal organisaties waar jij meer informatie kunt vinden en waar jij tevens administratieve of

Nadere informatie

TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014. Beste leerlingen,

TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014. Beste leerlingen, TAAK 7 Boekhouden ALLES DOOR ELKAAR nummer 1 EXAMEN 2014 Beste leerlingen, Een groot deel van je examen bestaat uit BOEKHOUDEN, dat is het moeilijkste onderdeel waar ieder jaar veel leerlingen op zakken.

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1440 Bestelbon cafetaria

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1440 Bestelbon cafetaria Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1440 Bestelbon cafetaria www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1Doel...3 2 Hoe er mee te werken...4 2.1Op rekening betalen...4 2.2Financiële

Nadere informatie

Collecteprotocol SCP Inhoud

Collecteprotocol SCP Inhoud Collecteprotocol SCP Inhoud 1. Voorwoord 2. Doelstellingen 3. Randvoorwaarden 4. Verklarende woordenlijst 5. Algemene eisen 5.1 Organisatie 5.2 Centraal meldpunt 5.3 Inzet promotoren 5.4 Inzet collecteleiders

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. aankopen. M. Hinderyckx apotheker - hoofd van dienst...

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. aankopen. M. Hinderyckx apotheker - hoofd van dienst... A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure aankopen nummer : LEV-10000 blz 1 van 5 eerste uitgiftedatum : 09.01.2000 datum herziening : verantwoordelijke : M. Hinderyckx uitgegeven door : apotheek A.Z. Qualiplus

Nadere informatie

Protocol klachtenbehandeling. Sportfondsen Haarlemmermeer B.V. 2015/2016

Protocol klachtenbehandeling. Sportfondsen Haarlemmermeer B.V. 2015/2016 Protocol klachtenbehandeling Sportfondsen Haarlemmermeer B.V. 2015/2016 Hoofddorp Januari 2016 PROTOCOL KLACHTENBEHANDELING SPORTFONDSEN HAARLEMMERMEER B.V. INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. HET INDIENEN

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Uitwerking PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening

Uitwerking PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening Uitwerking PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening Examen : Professional Controller 2 leergang 10 Vak : Bestuurlijke Informatievoorziening Datum : 16 december 2014 Algemene noot: de onderstaande antwoorden

Nadere informatie

Whitepaper. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem.

Whitepaper. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem. Inhoud Inleiding... 1 Factureren... 1 Klantgegevens... 2 Orderverwerking... 2 Artikelinformatie... 3 Voorraad... 3 Inleiding

Nadere informatie

Uitwerkingen van enkele cases uit het boek

Uitwerkingen van enkele cases uit het boek De essentie van administratieve organisatie Uitwerkingen van enkele cases uit het boek Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze uitwerkingen van enkele cases horen

Nadere informatie