Taakbeleid/compensatieverlof

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taakbeleid/compensatieverlof"

Transcriptie

1 Taakbeleid/compensatieverlof Het afschaffen van de Arbeidsduurverkorting (ADV) onder gelijktijdige invoering van het compensatieverlof heeft veel stof doen opwaaien. Sommigen vinden het een verkapte bezuinigingsmaatregel anderen zien compensatieverlof als een probaat middel om taakbeleid goed vorm te geven. Sceptici zien er echter niets in en vinden het typisch een voorbeeld van verregaande regelzucht. Sinds 1 augustus 2006 geldt de Wet flexibilisering schooltijden. Vanwege deze wet zijn er in de CAO PO geldend vanaf 1 augustus 2006 nieuwe afspraken gemaakt over compensatieverlof, voorheen ADV. De werknemer mag vragen maximaal 131 uur boven de normjaartaak van 1659 uur ingeroosterd te worden. Als er dus 1790 uur gewerkt wordt, kunnen de uren die teveel gewerkt zijn in hetzelfde schooljaar gecompenseerd worden met verlof. Hierover moeten voorafgaand aan het schooljaar afspraken gemaakt worden die gebaseerd zijn op taakbeleid. Het voeren van een goed taakbeleid is daarom essentieel. Bij de vormgeving van taakbeleid loop je het risico dat de ene school een ander beleid voert dan de andere. Dat zou tot rechtsongelijkheid kunnen leiden. Teneinde dat zoveel mogelijk te voorkomen is binnen de SCOH op stichtingsniveau taakbeleid vastgelegd waarbij voldoende ruimte ingebouwd is voor de individuele school om uren toe te kennen die specifiek zijn voor de desbetreffende school. Het voordeel van een taakbeleid is dat inzichtelijk wordt gemaakt welke taken er in een school zijn maar bovenal op welke wijze deze taken zo eerlijk mogelijk worden verdeeld over de personeelsleden. Er kleven echter ook nadelen aan. Zo is er sprake van uniformering van beleid om te voorkomen dat er rechtsongelijkheid zal plaatsvinden. Uniformering kan echter op gespannen voet staan met de eigenheid van de school. Ook worstelen scholen soms met de definitie wat onder bepaalde taken verstaan moet worden en dat er soms wel heel creatief omgegaan wordt met de invulling van taken. Ik hoorde bijvoorbeeld dat er een school was die meende dat museumbezoek in de vakantie gerekend kon worden tot deskundigheidsbevordering. Los van deze praktische bezwaren kun je de principiële vraag stellen of taakbeleid/compensatieverlof een bijdrage levert aan de professionaliteit van de leraar. Mag een school er niet vanuit gaan dat naast lesgevende taken een leraar ook niet lesgevende taken verricht en dat als een vanzelfsprekendheid ziet? In het algemeen is het effect van het berekenen van gedrag kan leiden tot berekenend gedrag. Niet de intrinsieke motivatie maar de voorgeschreven norm wordt leidend. Dat geldt evenzo in de klas: hoe meer wordt voorgeschreven hoe een leraar moet lesgeven des te meer wordt het beroep op zijn/haar professionaliteit te niet gedaan. Het gaat natuurlijk om het juiste evenwicht. Daarom: laat compensatieverlof vooral een instrument zijn dat voorkomt dat mensen niet te zwaar belast worden maar waak ervoor dat het louter gaat om

2 een werkelijkheid te beschrijven die in de praktijk niet herkenbaar is waardoor het een zoveelste bijdrage wordt van bureaucratisering. Teun Klaver, Algemeen Directeur Even voorstellen: Erik van Houten, leerkracht op de Waalse Louïse de Colignyschool Altijd leuk om van een ander te lezen wat hem/haar beweegt om voor het onderwijs te kiezen, wie hij/zij eigenlijk is, wat hij/ zij hiervoor heeft gedaan en ga zo maar verder. Vandaar dat ik graag inging op het verzoek om een stukje te schrijven voor Collegitaal. Mijn naam is Erik van Houten, 34 jaar en gelukkig getrouwd. Ik woon in Scheveningen waar ik geboren en getogen ben. Vanaf 2002 tot afgelopen 1 januari was ik werkzaam bij de Koninklijke Luchtmacht als officier voor bepaalde tijd in het dienstvak logistiek. In de laatste twee jaar van de baan bij de Koninklijke Luchtmacht ben ik begonnen met de PABO. Uiteraard begin je hier niet zomaar aan; het einde van mijn contract kwam in zicht en ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Van kinds af aan kom ik in een clubhuis voor jongerenwerk bij mij in de wijk. Ik ben op een gegeven moment deel gaan uitmaken van de leiding en daar kreeg ik meer dan eens het advies om eens na te denken of het onderwijs iets voor mij zou zijn, zodoende. Als ik terugkijk is dit wel een soort rode draad door mijn leven geweest. Ik draai al 18 jaar elke week club, organiseer kampen en vertegenwoordig dit werk in een samenwerkingsverband. Al die tijd werk ik dus al met kinderen en leek het me een prima keuze om hier een opleiding voor te volgen. Ik heb de PABO inmiddels afgerond en kom echt pas nét kijken, maar durf wel te zeggen dat de keuze goed is geweest. Op de Waalse Louïse de Colignyschool ben ik opgenomen in een leuk team en heb ik mijn spreekwoordelijke draai gevonden. Ik sta nu drie dagen voor de klas en volgend schooljaar mag ik groep 3 full-time gaan draaien en daar kijk ik naar uit. Erik van Houten, leerkracht Waalse Louise de Colignyschool

3 Jubilea In de maand augustus zijn er twee jubilarissen; op 1 augustus is mevrouw Steinmetz van de Comeniusschool en redactielid van de nieuwsbrief 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Op 21 augustus is mevrouw Posthuma-Kastelein van de O.G. Heldringschool 25 jaar werkzaam in het onderwijs. De twee jubilarissen worden langs deze weg van harte gefeliciteerd. Simon Sparreboom: 40 jaar Prinsehaghe Op 1 maart jl. was het precies 40 jaar geleden dat de heer Simon Sparreboom in dienst trad als leerkracht van klas 5 van de Keucheniusschool (nu Prinsehaghe). Hij zal per 1 oktober 2009 gebruik maken van de FPU regeling. Wij danken hem voor de jarenlange inzet en de grote betrokkenheid bij de school en wensen hem alle goeds voor de toekomst. Financieel Inzicht Niet iedereen is bezig met zijn financiële toekomst. Logisch, want er zijn genoeg zaken die zich nu afspelen die je volledige aandacht verdienen. Toch zijn er momenten dat je wél even stil staat bij later. Eerder stoppen met werken? Onbezorgd genieten van je oude dag? Wat als je arbeidsongeschikt raakt? Welke verandering er ook optreedt, met een financiële planning weet je waar je aan toe bent. Wij denken dat Loyalis, de inkomens- en arbeidsspecialist voor onderwijs, overheid en energie- en nutsbedrijven, daarbij kan helpen met de Inkomensvooruitblik. Je hoeft geen producten bij Loyalis af te nemen om gebruik te maken van deze service. Met de Inkomensvooruitblik van Loyalis krijg je gratis en vrijblijvend: helder inzicht in je financiële toekomst; een jaarlijks geactualiseerd financieel overzicht thuisgestuurd; een persoonlijk aanspreekpunt voor al je vragen; je eigen online omgeving: MijnLoyalis, waarin je de actuele stand van zaken kunt bekijken, waar en wanneer je wilt. Meer informatie vind je op Hier kun je je tevens kosteloos aanmelden.

4 Enquête nieuwsbrief Namens de redactie: bedankt voor alle reacties op de nieuwsbriefenquête. We hebben in totaal 105 ingevulde vragenlijsten gekregen en de uitslag is overwegend positief, daar zijn we uiteraard erg blij mee. Leuk om te horen dat veel mensen de nieuwsbrief met plezier lezen. De boekenbon gaat naar Pauline Teunisse van basisschool De Ark en de GMR. De vragen zijn beantwoord door onder andere groepleerkrachten, directie, IB ers, klassenassistenten en peuterleidsters. Een gemêleerd lezerspubliek dus! De meeste collega s krijgen de nieuwsbrief via of de website. Verbazingwekkend was wel dat sommige mensen de nieuwsbrief nog nooit ontvangen hebben en zelfs niet op de hoogte waren van het bestaan ervan. 64% van de mensen leest de nieuwsbrief altijd. De helft van de mensen geeft aan de nieuwsbrief te lezen uit belangstelling voor ontwikkelingen binnen de eigen organisatie. Daarnaast worden de interessante onderwerpen en rechtstreekse betrokkenheid bij de SCOH genoemd. 86% geeft aan de frequentie van het verschijnen van de nieuwsbrief goed te vinden. 49 mensen vinden de inhoud van de nieuwsbrief goed en 46 mensen geven aan het voldoende te vinden. Meer dan de helft van de mensen vindt de vormgeving goed en de nieuwsbrief draagt voor de meeste mensen bij aan het SCOHgevoel. Het grootste deel van de lezers geeft de voorkeur aan verspreiding via en de website. Een mooie uitslag dus. Wij gaan kijken op welke manier we de inhoud nog beter kunnen maken en ook de vormgeving zal vernieuwd worden komend jaar. Uiteraard hebben we voor de inhoud van de nieuwsbrief jullie input hard nodig. Dus blijf schrijven en attendeer ons op interessante thema s. Danielle Ames, stafbureau SCOH Volleybaltoernooi 2009 Op 27 mei jl. werd het jaarlijkse SCOH volleybaltoernooi gehouden, de collega s van het Mozaiek hadden de voorbereidingen en de organisatie ter plekke op zich genomen en mochten derhalve dit jaar niet met een (winnend) team verschijnen. Genoeg uitdaging om de hegemonie van het Mozaiek te doorbreken. Honderden collega s kwamen op de bewuste woensdagmiddag richting sportcentrum Ockenburg om te strijden voor de hoogste eer.

5 In boeiende wedstrijden op de vier speelvelden werd bij vlagen redelijk tot goed volleybal gespeeld al zijn er toch grote verschillen tussen de teams te bespeuren. Uiteindelijk ging het team van de Koetsveldschool dit jaar met de felbegeerde wisseltrofee naar huis en zij mogen als extra prijs de organisatie voor het volgend jaar op zich nemen. Onder het genot van een drankje en een heerlijk buffet werden op ludieke wijze, door de heer T. Hemmes (lid van het Bestuur SCOH), de bijbehorende medailles uitgereikt. Hartelijk dank aan een ieder die deze sportmiddag tot een groot succes heeft gemaakt en in het bijzonder ook de werknemers van sportcentrum Ockenburg. We komen volgend jaar weer graag bij jullie terug onder het motto: De SCOH blijft in beweging. Jaap Asscheman, stafbureau Kijk eens naar het jaar, het is bijna voorbij. Strakjes zijn we 1,2,3,4,5...6 weken vrij!! De zomervakantie staat voor de deur. Zoals op elke school is het ook bij ons een drukke eindejaarstijd. Handelingsplannen (en elke leerling heeft er op zijn minst 1) moeten worden geëvalueerd en voor het komende schooljaar schrijven we, in samenspraak met de logopedist, een nieuw plan. Een hele klus dus temeer omdat de problematiek bij kinderen zo veelzijdig kan zijn dat je goed moet nadenken waarmee je wilt beginnen komend jaar. Wat heeft prioriteit? Maar toch ook leuk! Het is namelijk reuze interessant of jouw kinderen zich goed ontwikkeld hebben. Hebben zij het goed gedaan? (en stiekem volgt dan ook: heb ik het goed gedaan?). Want dacht ik niet aan het begin van het jaar: o help, wat zijn ze weer klein? O nee, ze kunnen echt nog niks zelfstandig? Ze zingen helemaal niet mee! Bekers rollen over de grond! Nee, dit zijn echt jongste kleuters hoor, geen oudste!. Moet je nu eens kijken: we hakken en plakken er op los, vergelijken allerlei voorwerpen om die rekenbegrippen er toch echt eens in te krijgen, zingen de longen uit ons lijf, eten keurig netjes zonder te morsen aan tafel, de doelen van de peilkaarten worden (grotendeels) gehaald en zelfs 2 van mijn leerlingen (door de hele school heen meer) vliegen uit naar het reguliere basisonderwijs. Geweldig toch! Vooral om over een jaar te horen hoe het met die kinderen gaat. Lukt het op de nieuwe school? Waar lopen ze alsnog tegenaan? En volgend jaar in de hogere groep op onze eigen school? Hoe doet hij/zij het? Aan het einde van het jaar kijken we terug op een (hopelijk voor jullie allemaal) fijn jaar. De kinderen hebben veel geleerd, maar wij zelf ook. Studiedagen, gesprekken met interne en externe deskundigen en begeleiders,

6 oudergesprekken; wat eerst misschien een hoge berg leek is geweest, gedaan, voorbij. Nog niet zo lang geleden hadden we filmavond. Elk jaar maken we in de kleutergroepen een video. Een week lang volgen we onze klas met de camera en maken er een film van voor de ouders. Omdat zij vaak verder weg wonen komen veel kinderen met de taxi. Ouders zien daardoor de school weinig. Je ziet papa s en mama s trots kijken als hun zoon/dochter in beeld komt. De film was al enige tijd geleden gemaakt, ik geloof net na de voorjaarsvakantie. Wat een verschil! In die paar maanden tijd zijn we anders gaan schrijven, gaat die ene gymoefening stukken beter, kunnen we naast lettergrepen hakken ook al in klanken de woorden hakken en hebben we de letters van kern 1 allemaal behandeld. Hoezo: de kleuters spelen de hele dag? Er wordt keihard gewerkt. Strakjes zijn we vrij, 6 weken vrij. Natuurlijk ga ik, gaan we allemaal, genieten van de rust en de stilte. Even helemaal niks. En dan er weer met frisse moed tegenaan. Want hoe je het ook wendt of keert, het is druk de laatste weken, en soms een beetje TE druk, maar we hebben het weer gedaan! Succes met de laatste loodjes en een heel fijne vakantie! Carline van der Harg, leerkracht De Voorde Project Oprichting Servicebureau Nieuwsbrief 1 Servicebureau SCOH Op 1 januari 2010 gaat het servicebureau SCOH van start. In deze unit zal de volledige financiële administratie gevoerd gaan worden. Via nieuwsbrieven worden de medewerkers en de GMR-leden van SCOH geïnformeerd over het project, dat onlangs officieel van start ging. Uitbesteden of zelf doen? Momenteel heeft SCOH de complete administratie uitbesteed aan Dyade Rotterdam. Medewerkers van Dyade verzorgen voor SCOH de financiële administratie en de personeelsen salarisadministratie. Op een dependance aan de Benoordenhoutseweg in Den Haag wordt door enkele medewerkers van Dyade ook de huisvestingsadministratie gevoerd. Eind 2008 heeft SCOH het bureau Infinite Financieel opdracht gegeven onderzoek te doen naar de vraag of SCOH in de toekomst de administratie het beste kan blijven uitbesteden of dat het mogelijk (en wenselijk) is de administratie met medewerkers in eigen dienst te gaan voeren. Eind februari heeft SCOH de onderzoeksresultaten ontvangen. De onderzoekers stelden dat het voor SCOH mogelijk is de gehele administratie in eigen beheer te gaan

7 voeren en dat SCOH hiervoor zou moeten kiezen als er voldoende ambities zijn op dit punt. Op basis van het rapport is door het bestuur van SCOH besloten de financiële administratie in eigen beheer te gaan voeren per 1 januari 2010 en de personeels- en salarisadministratie (in elk geval in 2010) te blijven uitbesteden. Om dit mogelijk te maken is een projectorganisatie in het leven geroepen. Project Er moet veel werk verzet worden om het servicebureau 1 januari 2010 goed van start te kunnen laten gaan, of eigenlijk al enkele weken eerder, want er moet ook nog getest en proefgedraaid worden. De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep en enkele (ad hoc) werkgroepen. De werkgroepen houden zich bezig met het selecteren van de software (het boekhoudpakket), het werven en selecteren van de nieuwe medewerkers die de financiële administratie gaan verrichten, het bedenken van de wijze waarop de administratieve organisatie van SCOH ingericht gaat worden en het regelen van praktische zaken als huisvesting, kantoorinrichting en dergelijke. Ook de huisvestingsadministratie zal per 1 januari aanstaande met eigen medewerkers gevoerd gaan worden. Aan Infinite Financieel is gevraagd het project te leiden. Het project moet leiden tot een situatie waarin de financiële administratie kwalitatief beter en tijdiger dan nu gevoerd wordt. Waarschijnlijk blijkt op termijn dat de financiële administratie in eigen beheer voeren ook enig financieel voordeel oplevert, dit is niet het hoofddoel. Betrokkenheid Zeven SCOH-medewerkers participeren intensief in het project, zij maken deel uit van de stuurgroep en/of een of meer werkgroepen (zie elders in deze nieuwsbrief). Bij de start van het project zal met een nog grotere groep nagedacht worden over de eisen die gesteld moeten worden aan de financiële administratie: de wijze waarop directeuren en leidsters van peuterspeelzalen facturen en kassen moeten aanleveren, de wijze waarop de boekhouding zal worden ingericht en de managementinformatie waarover het bestuur en de managers willen beschikken. Op 29 juni vindt hierover een workshop plaats, waarvoor ongeveer 20 mensen uit alle geledingen (bestuur, GMR, scholen, stafbureau e.d.) zijn uitgenodigd. Korte lijnen Het servicebureau zal in hetzelfde pand als het stafbureau van SCOH gevestigd worden. Het servicebureau komt één verdieping lager, op de begane grond. De lijnen zijn dus heel kort. Het service bureau zal bij aanvang uit bijna 7 formatieplaatsen bestaan. Naast (senior)

8 boekhouders zijn dit administratief medewerkers, er wordt een parttime ICT-er gezocht en er komt een manager die het servicebureau gaat leiden. Stuurgroep en werkgroepen Samenstelling stuur- en werkgroepen Stuurgroep Teun Klaver, Bas Tukker, Ton van der Peet, Eduard uit de Bos, Rene van der Hoek en Rick de Wit (*) Werkgroep Software Bas Tukker, Ton van der Peet, Eduard uit de Bos en Frank Mullaart (*) Werkgroep Personeel Renske Kolvoort, Rene van der Hoek en Rick de Wit (*) Werkgroep Planning & Control en administratieve organisatie Bas Tukker, Rene van der Hoek, Ton der Peet (op afroep) en Els Verschure (*) Werkgroep Facilitair Peter Smit en Rick de Wit (*) De met * geduide personen participeren vanuit Infinite Financieel in de projectorganisatie. Meer informatie? Tijdens het project verschijnen regelmatig nieuwsbrieven, waarvan dit de eerste is. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt kort na het begin van het nieuwe schooljaar. Heeft u nu vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? U kunt ze stellen aan H.A. (Rick) de Wit, projectleider Project Oprichting Servicebureau SCOH, Werkweek dicht bij school. Omdat groep 8 van de Comeniusschool dit jaar niet naar Wilhelminaoord gaat hebben we een werkweek dicht bij school bedacht. We, de twee juffen en de leerlingen gaan een week lang leuke, interessante, sportieve en gezellige activiteiten doen in De Haag en omgeving. Om een paar te noemen: naar het Vogelasiel, een strandwandeling, Sealife met haaienles, Haags Historisch musem, Binnenhof, stadswandeling, paardrijden, b.b.q., slapen op school, Ontbijt verzorgen in Verzorgingshuis Transvaal, lunch maken voor de juffen en meesters, zwemmen, bowlen, Corpus Leiden, sporten, varen naar Delft, Legermuseum, Grote Kerk enz.

9 Met een strippenkaart en een enkele keer met auto s komen we goedkoop op al deze bestemmingen. De kosten van deze week, met lunchpakketten, snoep en entreegelden zijn slechts ongeveer 45 euro per leerling. We hopen op deze manier de schoolverlaters een onvergetelijke week te bezorgen. Ben je benieuwd hoe we dit organiseren, neem even contact op met Marjan van Loo en Fransje Steinmetz, Comeniusschool Open dag voorschoolpeuterspeelzalen Op 4 juni jl. is er weer een open dag georganiseerd voor de ouders door de gemeente Den Haag op alle voorschoolpeuterspeelzalen. Sander Dekker, wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport, heeft dit keer de openingshandeling verricht op één van onze voorschoolpeuterspeelzalen, namelijk De Peuterheuvel, de peuterspeelzaal bij de Meester Schabergschool. Onder belangstelling van een aantal ouders knipte Sander Dekker linten door die de peuters vasthielden. Zo bereikte hij al knippend de ingang van de peuterspeelzaal. Binnen werd hem het Van Dale Voorleeswoordenboek voor de peuters overhandigd door de voorzitter van de Rotary Den Haag. De Rotary Den Haag heeft een flink bedrag gedoneerd ten behoeve van de voorschool met als doel de taalstimulering van peuters in de achterstandswijken te bevorderen. Van deze gift is voor elke voorschoolpeuterspeelzaal een Van Dale Voorleeswoordenboek gekocht en een Van Dale Luisterwoordenboek-CD voor elke peuter die staat ingeschreven op een voorschoolpeuterspeelzaal. Tenslotte heeft Sander Dekker de peuters voorgelezen uit het gekregen boek. De peuters luisterden intens. Alle aanwezigen hadden een leuke ochtend met een heerlijk kop koffie tot besluit. Josefine Hoekstra, stafbureau

Nieuwsbrief 3 juli 2015

Nieuwsbrief 3 juli 2015 Beste kinderen, ouders/verzorgers, Nieuwsbrief 3 juli 2015 Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief met belangrijke informatie over de Blokpoelschool. De nieuwsbrief wordt ook op de website www.blokpoelschool.nl

Nadere informatie

FEESTWEEK 2014. groep 1-2-3-4

FEESTWEEK 2014. groep 1-2-3-4 FEESTWEEK 2014 groep 1-2-3-4 Beste jongens en meisjes, beste ouder(s) /verzorger(s), Vanaf maandag 7 juli gaan we dit schooljaar weer afsluiten met de feestweek. En het wordt niet zomaar een feestweek,

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 3 jaargang 15 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 6 Directiepraatje Kennismakingskamp: Afgelopen week hebben alle

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 6 februari 2015 / NUMMER 507

NIEUWSBRIEF. 6 februari 2015 / NUMMER 507 6 februari 2015 / NUMMER 507 NIEUWSBRIEF In de komende weken zijn jarig: vandaag Nathan van der Meer uit groep 4 op 09-02 Chrisayro Mendoza uit groep 1/2 op 09-02 Lot Bijwaard uit groep 5 op 15-02 Muha

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013

Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013 Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013 Agenda: Februari: 8: Rapport mee / Carnaval 12,14: Oudergesprekken 15: Vrije middag en start voorjaarsvakantie 27: Hoofdluiscontrole Maart: 6: Studiedag (kinderen vrij)

Nadere informatie

Vanuit de ouderraad.

Vanuit de ouderraad. Juni 2013 Vakantie Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Een jaar waarbij weer veel is gebeurd. We hebben met z'n allen hard gewerkt en we mogen trots zijn op onze leerlingen, het personeel en de school.

Nadere informatie

Tweede nieuwsbrief december Schoolnieuws. Tweede nieuwsbrief december 2016 obs De Hoge Raven

Tweede nieuwsbrief december Schoolnieuws. Tweede nieuwsbrief december 2016 obs De Hoge Raven Tweede nieuwsbrief december 2016 In deze nieuwsbrief: Schoolnieuws 2016 Kalender Sinterklaas Invallers Wc-actie leerlingenraad Nieuws van de Brede School Presentatieles Brede School Activiteiten Nieuws

Nadere informatie

KBS De Loofhut. NIEUWSBRIEF Nummer 1, 14 augustus Inhoud. Start nieuwe schooljaar

KBS De Loofhut. NIEUWSBRIEF Nummer 1, 14 augustus Inhoud. Start nieuwe schooljaar KBS De Loofhut NIEUWSBRIEF Nummer 1, 14 augustus 2015 Inhoud Op deze laatste vakantiedag ontvangt u alweer de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 2015-2016. In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe

Nadere informatie

26 maart 2015 Nr. 13

26 maart 2015 Nr. 13 26 maart 2015 Nr. 13 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Week 13 23/3-29/3 schoolvoetbal Week 14 30/3-5/4 schoolvoetbal paasontbijt Goede vrijdag Week 15 6/4-12/4 Tweede paasdag Week 16

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 27 Donderdag 26 maart 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

JOURNAAL nr. 33 van woensdag 13-5-2015; jaargang 27.

JOURNAAL nr. 33 van woensdag 13-5-2015; jaargang 27. JOURNAAL nr. 33 van woensdag 13-5-2015; jaargang 27. Beste ouders, Een vroeg Journaal deze week, in verband met het vrije Hemelvaartweekend. Heel speciale aandacht vandaag voor de lancering van de NIEUWE

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 13 e nieuwsbrief, vrijdag 7 maart 2014 Beste ouders, In deze nieuwsbrief kunt u ons nieuwe voetbalelftal zien, leest

Nadere informatie

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda PPEL digitale nieuwsbrief openbare basisschool het ogelijn jaargang 21 nummer 02 week 39 donderdag 24 september 2015 OUDERAVOND GROEP 1-2 In het begin van het nieuwe schooljaar vinden de KLASSIKALE OUDERAVONDEN

Nadere informatie

Fijn we kunnen weer naar school!

Fijn we kunnen weer naar school! Fijn we kunnen weer naar school! Na twee weken vakantie gingen de schooldeuren vanmorgen weer op de vertrouwde tijd open. Omdat het nog erg donker is, hoorde ik alleen de stemmen van de kinderen die zich

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe personeelsleden stellen zich aan u voor: Karen de Heer. Beste ouder, verzorger, Karen de Heer: Met vriendelijke groet,

NIEUWSBRIEF. Nieuwe personeelsleden stellen zich aan u voor: Karen de Heer. Beste ouder, verzorger, Karen de Heer: Met vriendelijke groet, Oktober 201 5 nieuwsbrief NIEUWSBRIEF Beste ouder, verzorger, Welkom en/of goed u weer te zien! Het eerste geldt vooral de nieuwe ouders van onze school. U heeft via uw zoon of dochter de afgelopen weken

Nadere informatie

Obs Het Palet Javastraat 5 2405 CS Alphen aan den Rijn 0172 472380 www.obs-palet.nl info@obs-palet.nl

Obs Het Palet Javastraat 5 2405 CS Alphen aan den Rijn 0172 472380 www.obs-palet.nl info@obs-palet.nl Datum: 18 februari 2016 Obs Het Palet Javastraat 5 2405 CS Alphen aan den Rijn 0172 472380 www.obs-palet.nl info@obs-palet.nl Vakantie Komende week hebben de kinderen Voorjaarsvakantie. Het team van Het

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

vakantierooster schooljaar 2015-2016

vakantierooster schooljaar 2015-2016 schooljaar 2014-2015 28 mei www.maxend.nl jaargang 17, nummer 18 e-mail:ria@maxend.nl agenda. 1,2 en 3 juni 18.00 uur wandeldriedaagse, georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen. dinsdag 2 juni schoolfeest:

Nadere informatie

JANUARI / FEBRUARI 2014 CITO TOETSEN

JANUARI / FEBRUARI 2014 CITO TOETSEN CITO TOETSEN We zijn natuurlijk erg benieuwd of onze inzet en de inzet van u en uw kinderen met betrekking tot het speerpunt Taal al vruchten begint af te werpen. Tijdens de oudergesprekken op 24 februari

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 8 juli 2015 Personeel Nu alle sollicitatieprocedures afgerond zijn, kan ik u meedelen welke leerkrachten volgend schooljaar welke groepen gaan lesgeven: Groep 1/2

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF augustus 2014

NIEUWSBRIEF augustus 2014 NIEUWSBRIEF augustus 2014 Beste ouders/ verzorgers en kinderen, De zon laat zich helaas niet meer zoveel zien, de dagen totdat de scholen beginnen zijn alweer op twee handen te tellen..kortom, het einde

Nadere informatie

Inhoud. Beste ouders,- verzorgers, Opening

Inhoud. Beste ouders,- verzorgers, Opening Inhoud Beste ouders,- verzorgers, Opening Voor u ligt de Springlevend van de maand december van het jaar 2015. Het nieuwe jaar doet bijna zijn intrede. We hebben genoten van de decembermaand met alle gezellige

Nadere informatie

131 e Nieuwsbrief 12 e jaargang 2014/2015 ONDERWIJS PR1MEUR

131 e Nieuwsbrief 12 e jaargang 2014/2015 ONDERWIJS PR1MEUR 131 e Nieuwsbrief 12 e jaargang 2014/2015 ONDERWIJS PR1MEUR Een succesvol schooljaar toegewenst, ook in de ogen van de kinderen Als laatste regio zijn ook wij maandag jl. begonnen met het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 1 e nieuwsbrief, vrijdag 23 augustus 2013 Beste ouders, Gelukkig wisten de kinderen allemaal dat het

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Nieuws. Flits 22 januari 2014 Jaargang 05 NieuwsFlits 09

Nieuws. Flits 22 januari 2014 Jaargang 05 NieuwsFlits 09 22 januari 2014 Jaargang 05 Nieuws 09 Themaweek school en kerk Deze week staat in het thema van de themaweek school en kerk. We werken rondom het thema Water, dorst naar God. Verschillende Bijbelverhalen

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Nieuwsbrief Nieuw schooljaar Het nieuwe schooljaar gaat maandag a.s. weer van start! Na zes weken vakantie gaan de schooldeuren weer open. We hopen dat u en

Nadere informatie

Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool cluster 4 (voor alle data geldt D.V.

Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool cluster 4 (voor alle data geldt D.V. Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool cluster 4 (voor alle data geldt D.V.) Geachte ouder(s)/verzorger(s), Nieuwsbrief 30 oktober 2012

Nadere informatie

Nieuwsbrief week 21 Dinsdag 19 mei 2015

Nieuwsbrief week 21 Dinsdag 19 mei 2015 Nieuwsbrief week 21 Dinsdag 19 mei 2015 Schoolreis 28 mei gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis, groep 8 is die dag gewoon op school. Er komt een aparte brief met (rest)informatie. De groepen 1-2 gaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 14. Voorwoord. Rommelmarkt. C1000 Cambuurplein spaaractie.

Nieuwsbrief juli 14. Voorwoord. Rommelmarkt. C1000 Cambuurplein spaaractie. Voorwoord. Hier is weer de nieuwsbrief, tevens laatste dit jaar, van onze school, met de nodige informatie over school erin opgenomen. In deze nieuwsbrief is er info over de schoolkalender, de schoolgids,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/ juli nummer 39

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/ juli nummer 39 NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/2016 1 juli nummer 39 Agenda 5 juli kennismaking in de nieuwe groep 11 juli afscheid meester Simon 5 juli rapportengesprekken 13 juli afscheid meester

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats Nieuwsbulletin voor ouders over het project Naar gelijke schooltijden No 3, Februari 2012 Vorig jaar is het project Naar gelijke schooltijden van start gegaan. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Nadere informatie

Startpunt We vertellen de verhalen uit Handelingen over Paulus en volgen hem op zijn reizen.

Startpunt We vertellen de verhalen uit Handelingen over Paulus en volgen hem op zijn reizen. 30 juni 2016 ONS - NIEUWS Agenda: 1-7: 2 e rapport 4 en 5 juli: musical gr 8 7 juli: laatste schooldag Bijlage: formatie 2016-2017 Startpunt We vertellen de verhalen uit Handelingen over Paulus en volgen

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen!

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen! 27 Februari 2015 1 Agenda Di 3 mrt Algemene ouderavond 20.00 Ma 9 mrt Kunstweek hout Za 14 mrt Klusdag Ma 16 mrt Studiedag BHV alle klassen vrij Di 17 mrt Ouderavond klas 1/2 Fonteintje wk 9 Aanwezigheid

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Schoolnieuws. Leuke school!

Schoolnieuws. Leuke school! Nieuwsbrief mei 2016 In deze nieuwsbrief: Schoolnieuws Leuke school! Kalender Zomerschool Utrecht Opbrengst sponsorloop Koningsspelen Schoolreisjes Verlof juf Sarah en juf Maaike Interview eindcito Nieuws

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Regenboog kleurt je leven. Voor in uw agenda. De Regenboog, de school van uw kind. De Regenboog. Arco Grisnigt AGrisnigt@H3O.

Nieuwsbrief. De Regenboog kleurt je leven. Voor in uw agenda. De Regenboog, de school van uw kind. De Regenboog. Arco Grisnigt AGrisnigt@H3O. 6 februari 2015 Nieuwsbrief De Regenboog kleurt je leven Voor in uw agenda 9 februari Fotograaf peuters Volkerakweg groep 1 10 februari Fotograaf peuters Volkerakweg groep 2 16 februari Spreekuur directeur

Nadere informatie

31 augustus 2015 (nr 1)

31 augustus 2015 (nr 1) 31 augustus 2015 (nr 1) 7km van Martenshoek De 11e editie van de 7km van Martenshoek zit er weer aan te komen. De datum is zondag 27 september 2015. De inschrijving is on-line. Er is ook een Ouder-Kindloop.

Nadere informatie

Jochem Blaauboerstraat CJ Schagerbrug

Jochem Blaauboerstraat CJ Schagerbrug info@obszwanenest.nl Jochem Blaauboerstraat 4 1751 CJ Schagerbrug 0224-541626 http://www.obszwanenest.nl 2 e Nieuwsbrief juni 2015 Kalender 18 juni : schoonmaakavond 19.00 uur. 22 juni : groep 8 kennismakingsmiddag

Nadere informatie

Jaargang: 18 Nr NIEUWSBRIEF van Katholieke Basisschool PIROUETTE

Jaargang: 18 Nr NIEUWSBRIEF van Katholieke Basisschool PIROUETTE Jaargang: 18 Nr. 7 19-5-2015 NIEUWSBRIEF van Katholieke Basisschool PIROUETTE Eindredactie: Sergio van Dijk, Ignace Kloet Technische realisatie: Aster Brouwer, ICT-coördinator. AGENDA mei/juni 2015 20

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014 Nieuwsbrief nr. 03 27 september 2013

Schooljaar 2013-2014 Nieuwsbrief nr. 03 27 september 2013 PCBS De Rank J. van Goyenstraat 4 3181 HE Rozenburg 0181-214972 www.pcbsderank.nl info@pcbsderank.vcodekring.nl Schooljaar 2013-2014 Nieuwsbrief nr. 03 27 september 2013 De nieuwsbrief wordt voortaan digitaal

Nadere informatie

belangrijke data... 6 februari 2015, nr. 11

belangrijke data... 6 februari 2015, nr. 11 belangrijke data..... 6 februari 2015, nr. 11 Ma 16 feb t/m vrij 20 feb 10- Minutengesprekken groep 1 t/m 7 Ma 23 feb t/m vrij 27 feb Voorjaarsvakantie Ma 2 maart studiedag, alle leerlingen vrij Din 3

Nadere informatie

22 augustus 2014. www.tkoggeschip.nl

22 augustus 2014. www.tkoggeschip.nl 22 augustus 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u informatie over een pestproject dat binnenkort gegeven gaat worden in de groepen 7. Ook de

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

Belangrijke data volgend schooljaar Als bijlage van deze nieuwsbrief krijgt u de belangrijke data voor het nieuwe schooljaar.

Belangrijke data volgend schooljaar Als bijlage van deze nieuwsbrief krijgt u de belangrijke data voor het nieuwe schooljaar. Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl nr 42 Nieuwsbrief 2 juli 2015 Belangrijke data volgend schooljaar Als bijlage van deze nieuwsbrief krijgt u de belangrijke

Nadere informatie

ilhelminaschool Natersweg 7 3082 VA Rotterdam 010-4292138 directie@wilhelminaschoolcharlois.nl www.wilhelminaschoolcharlois..nl Mededelingen directie

ilhelminaschool Natersweg 7 3082 VA Rotterdam 010-4292138 directie@wilhelminaschoolcharlois.nl www.wilhelminaschoolcharlois..nl Mededelingen directie ilhelminaschool.voor de beste basis! Juli 2015 Natersweg 7 3082 VA Rotterdam 010-4292138 directie@wilhelminaschoolcharlois.nl www.wilhelminaschoolcharlois..nl Mededelingen directie Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

Het team van basisschool Hertogin Johanna wenst iedereen een heel gelukkig en gezond 2017 toe!

Het team van basisschool Hertogin Johanna wenst iedereen een heel gelukkig en gezond 2017 toe! NIEUWSBRIEF Basisschool Hertogin Johanna locatie A Januari 2017 In deze Nieuwsbrief *Vanuit de school - Nieuwjaarswens - Jarigen - Terugblik kerstbijeenkomst - Nieuwe collega in groep 5 op woensdag - Website

Nadere informatie

Met deze week: Agenda, weektaken, CITO, Badminton, De camera van RTL, Blij dat ik Glij & 3D-Printen

Met deze week: Agenda, weektaken, CITO, Badminton, De camera van RTL, Blij dat ik Glij & 3D-Printen Nieuwsbrief 20-23 januari 2016 Met deze week: Agenda, weektaken, CITO, Badminton, De camera van RTL, Blij dat ik Glij & 3D-Printen Heerlijk om te kunnen 'schaatsen' op het plein! Bekijk hier de (slow-motion)

Nadere informatie

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015 Toermalijnnieuws Nummer 1 23 september 2015 Algemene informatie We zitten inmiddels in de vierde week van het nieuwe schooljaar. Als moeder van twee kinderen weet ik dat een nieuw schooljaar opnieuw weer

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Start nieuwe schooljaar. Begin activiteit van het team. oproep. Data: 5 september Workshops muziek Vragenformulier mee.

Nieuwsbrief 1. Start nieuwe schooljaar. Begin activiteit van het team. oproep. Data: 5 september Workshops muziek Vragenformulier mee. N A A M B E D R I J F Nieuwsbrief 1 Openbare Basisschool Kinheim 4 1161 AP Zwanenburg Tel. 020-4974285 www.aldoende.org aldoende@sopoh.nl Data: 5 september Workshops muziek Vragenformulier mee 9 september

Nadere informatie

Om deze periode feestelijk af te sluiten, wordt er volgende week de traditionele bingo gehouden. De kaartverkoop is dan ook in volle gang!

Om deze periode feestelijk af te sluiten, wordt er volgende week de traditionele bingo gehouden. De kaartverkoop is dan ook in volle gang! Nummer: 12 9-2-2016 Agenda: Dag Activiteit Ma 15-2 Inschrijven rapportgesprekken Ma 15-2 Bingo gr. 6 t/m 8; 18:30-19:30 Di 16-2 Bingo gr. 3 t/m 5; 18:30-19:30 Do 18-2 Bingo gr. 1 t/m 2; 18:30-19:30 Rapporten

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

TAM TAM Nieuwsbrief, nummer 6, februari 2017

TAM TAM Nieuwsbrief, nummer 6, februari 2017 TAM TAM Nieuwsbrief, nummer 6, 2016-2017 2 februari 2017 Beste ouders en verzorgers, Het schooljaar lijkt om te vliegen! Inmiddels is het februari en zit de helft van het schooljaar er op. We zijn al druk

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. woensdag 11 maart 2015

Bijeenkomst GMR. woensdag 11 maart 2015 Bijeenkomst GMR woensdag 11 maart 2015 Uitgangspunten personeelsbeleid Personeelsbeleid ten dienste van schitterend onderwijs Vakmanschap in beweging Onze medewerkers willen goed werk leveren Uitgangspunten

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Nellestein

Openbare Daltonschool Nellestein Openbare Daltonschool Nellestein Leksmondplein 31 1108 EL Amsterdam Zuidoost 020-6964563 directie@nellestein.nl www. nellestein.nl Van de directie Beste ouders en verzorgers, Na ruim 42 jaar werkzaam te

Nadere informatie

Ganzenwei XD Gorinchem

Ganzenwei XD Gorinchem Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Nieuwsbrief d.d. 26 mei 2016 Activiteiten in mei: 25 26 27 mei Schoolkamp groep 8 27 mei Koffieochtend

Nadere informatie

Even voorstellen: Sinds enkele weken werkt er een nieuwe leerkracht in groep 7/8 op donderdag en vrijdag. Hieronder stelt zij zich voor.

Even voorstellen: Sinds enkele weken werkt er een nieuwe leerkracht in groep 7/8 op donderdag en vrijdag. Hieronder stelt zij zich voor. Wiek-2-Date nieuwsbrief 9 De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld eens per 3 weken. Op onze site wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en van de activiteiten in de groepen. Agenda

Nadere informatie

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09 Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Locaties: Groene Hil 20 en Moeraszegge 73 Mailadressen: MR: mrburgst@gmail.com Heksenketel: p.duijvelaar@nbsburgst.nl OCgr.hil: oudercommissie.gh@nbsburgst.nl

Nadere informatie

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 januari 2012 Nr.09 2012 Namens alle medewerkers van Veldhoven Midden de beste wensen voor 2012! VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2012-2013 Vakantierooster 2012-2013 is bekend. Het rooster

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

"Winterdutje" weer voorbij

Winterdutje weer voorbij Museum SMAAK is een tijdelijk museum door senioren, voor iedereen in het indrukwekkende en historische pand van het Pieters en Bloklands Gasthuis, Amersfoort centrum. Het museum is precies een maand open:

Nadere informatie

Nieuwsbrief, 01-07-2015

Nieuwsbrief, 01-07-2015 Nieuwsbrief, 01-07-2015 Laatste nieuwsbrief U leest nu de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We hebben nog een goede 2 weken te gaan, met heel veel leuke activiteiten. Hierover leest u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer: 16 Datum: 22-05-2015. Personele zaken Vakantierooster Lekker Fit Week Avond-4-daagse Project Geschiedenis Thuiswerk Lezen

Nieuwsbrief nummer: 16 Datum: 22-05-2015. Personele zaken Vakantierooster Lekker Fit Week Avond-4-daagse Project Geschiedenis Thuiswerk Lezen Nieuwsbrief nummer: 16 Datum: 22-05-2015 Personele zaken Vakantierooster Lekker Fit Week Avond-4-daagse Project Geschiedenis Thuiswerk Lezen Personele zaken Wij zijn bijzonder blij u te mogen zeggen dat

Nadere informatie

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl ***nieuws van de directie*** Nieuwsbrief d.d. 11 september 2014 Activiteiten september/oktober: 11 september:

Nadere informatie

Afscheid Binnenkort nemen we afscheid van juf Annie Ylstra. Hoe en wanneer we dat precies gaan doen, daarover zullen we u nog informeren.

Afscheid Binnenkort nemen we afscheid van juf Annie Ylstra. Hoe en wanneer we dat precies gaan doen, daarover zullen we u nog informeren. Saadinfo september 2012 PCBO de Saad WB van der Kooiwei 2 9284 TJ Augustinusga 0512351718 Kind op Maandag Week 36: De vroedvrouwen, Exodus 1, Het biezen mandje, Exodus 2:1-10, Mozes gaat weg, Exodus 2:

Nadere informatie

Losse Entjes. Jaargang 24 no. 5 8 januari 2016 (zie voor actuele mededelingen

Losse Entjes. Jaargang 24 no. 5 8 januari 2016 (zie voor actuele mededelingen Losse Entjes Jaargang 24 no. 5 8 januari 2016 (zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl) Agenda 9 januari Oud papier 9 maart OR vergadering 13 januari 19.00 uur Schoonmaakavond 11 maart Losse Entjes

Nadere informatie

We zien iedereen graag gezond weer terug op maandagochtend 28 augustus. We starten het schooljaar dan gezamenlijk op het plein.

We zien iedereen graag gezond weer terug op maandagochtend 28 augustus. We starten het schooljaar dan gezamenlijk op het plein. NIEUWSBRIEF Donderdag 13 juli 2017 Beste ouder(s)/verzorgers, De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar! Het was een druk en enerverend schooljaar, maar ook een mooi schooljaar. We hebben met elkaar grote

Nadere informatie

De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl

De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl Nieuwsbrief De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl Groepenverdeling 2015-2016 Schooljaar 2014 2015 1 juli 2015 I n h o u d : Blz. 1: Groepenverdeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

Jawel hoor, het was erg geslaagd!!

Jawel hoor, het was erg geslaagd!! Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 9 e nieuwsbrief, vrijdag 6 december 2013 Sinterklaas was op De Kraal! Leuk! Meen je dat nou? Hoe lang

Nadere informatie

Doe middag. Nummer 29, 15 januari 2015. Activiteiten:

Doe middag. Nummer 29, 15 januari 2015. Activiteiten: Nummer 29, 15 januari 2015 Verjaardagen: Verjaardagen 14-01 Julia Zhou Jiang groep 7 16-01 Dries v Kemenade groep 5 18-01 Mick Simons groep 4 20-01 Flinn vd Zandt groep 6 26-01 Lara Schouteten groep 1-2A

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Nummer 2 / 27 augustus 2015. Openingsviering

Schooljaar 2015-2016. Nummer 2 / 27 augustus 2015. Openingsviering Schooljaar 2015-2016 Nummer 2 / 27 augustus 2015 Openingsviering Morgen houden we op school de openingsviering. We willen hiermee in gezamenlijkheid het nieuwe begin van het schooljaar markeren. Leerkrachten

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015 Kalender: 4 okt Regenboogdienst in NH-kerk, 10.00-11.00 uur 5 okt Dag van de Leerkracht 6 okt Verjaardag juf Karin 7 okt Verjaardag juf Samira 7 okt Start Kinderboekenweek,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7 juli 2016

Nieuwsbrief 7 juli 2016 Beste kinderen, ouders/verzorgers, Nieuwsbrief 7 juli 2016 Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2015-2016 met belangrijke informatie over de Blokpoelschool. De nieuwsbrief wordt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Deken Wehmeijerschool. Juli Agenda. Mededelingen

NIEUWSBRIEF. Deken Wehmeijerschool. Juli Agenda. Mededelingen NIEUWSBRIEF Deken Wehmeijerschool 21 e jaargang nr. 05 Juli 2016 Redactie: Marian van der Heijden Ans van Bergenhenegouwen Website www.dwsvelddriel.nl E-mail dwsvelddriel@upcmail.nl 3 e Rapport mee naar

Nadere informatie

VOSSENVELLETJE DATUM: 5 JUNI Let op!

VOSSENVELLETJE DATUM: 5 JUNI Let op! Basisschool Vossenburcht Dr. Kuyperstraat 2-4 6535 TK Nijmegen Tel.: 024-3566379 VOSSENVELLETJE ONZE TWEEWEKELIJKSE NIEUWSBRIEF DATUM: 5 JUNI 2014 Let op! - Op 9 juni is het 2 de pinksterdag, alle kinderen

Nadere informatie

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief september 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool cluster 4 (voor alle data geldt D.V.

Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool cluster 4 (voor alle data geldt D.V. Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool cluster 4 (voor alle data geldt D.V.) Geachte ouder(s)/verzorger(s), Nieuwsbrief 2 oktober 2012 Nummer

Nadere informatie

AGENDA nr. 19 NIEUWS. JARIG Lisa Oskam 24 juni groep 5/6 Nanou Lazoe 27 juni groep 3. Dinsdag 27 juni Donderdag 29 juni GMR-vergadering

AGENDA nr. 19 NIEUWS. JARIG Lisa Oskam 24 juni groep 5/6 Nanou Lazoe 27 juni groep 3. Dinsdag 27 juni Donderdag 29 juni GMR-vergadering AGENDA nr. 19 Dinsdag 20 juni schoonmaakavond Woensdag 21 juni inloopochtend Maandag 26 juni studiedag Dinsdag 27 juni staken Donderdag 29 juni GMR-vergadering Vrijdag 30 juni rapporten mee Vrijdag 30

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Speciaal Basisonderwijs Merlijn, Lucasonderwijs Paets van Troostwijkstraat 87, Tel: (070) 3993709, Fax: (070) 3193592 E-mail: info@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl Van de directie

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015

Nieuwsbrief april 2015 Er zijn slechts 2 dagen in het jaar, waaraan je niets kunt doen, de ene is gisteren, de andere morgen Nieuwsbrief april 2015 Inhoud Nieuwsbrief - Beste ouders: nieuwe cao - Vakantierooster - Leerling tevredenheidpeiling

Nadere informatie

DATUM: 07 oktober 2015. De nieuwe Globe

DATUM: 07 oktober 2015. De nieuwe Globe Om de vrijdag krijgen onze leerlingen de Globe (nieuwsbrief) mee. Hierin leest u informatie over de activiteiten die plaatsvinden of al hebben plaatsgevonden. De Globe wordt in kleur aan uw kind meegegeven.

Nadere informatie

NIEUWS VANUIT DE MEDDEZEGSSCHAPSRAAD

NIEUWS VANUIT DE MEDDEZEGSSCHAPSRAAD 1 Nieuwsbrief Mei 2015 Mei 2015 In dit nummer: Nieuws Vanuit MR. Verkeers- examen groepen 7. Kunstpodium. Oudercommissie. Dammen. Overblijven. 1 2 3 4 Koningsspelen. 5 Uit de kunst. 6 NIEUWS VANUIT DE

Nadere informatie

Touwladder nieuws. Van de directie. 28 augustus 2015

Touwladder nieuws. Van de directie. 28 augustus 2015 Openbare Basisschool voor Daltononderwijs de Touwladder Schoolstraat 27 7642 AS Wierden Postbus 266 7640 AG Wierden Telefoon 0546-572675 E-mail: info@detouwladder.nl Website: www.detouwladder.nl Van de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. We zijn begonnen en we hebben er zin in! In deze editie: Gym, zwem en muzieklesroosters. Verlof aanvragen. Maandag en dinsdag

NIEUWSBRIEF. We zijn begonnen en we hebben er zin in! In deze editie: Gym, zwem en muzieklesroosters. Verlof aanvragen. Maandag en dinsdag NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief basisschool Helmgras schooljaar 2015-2016 20-8-2015 We zijn begonnen en we hebben er zin in! Beste ouders en verzorgers, Afgelopen maandag zijn we als nieuwe school van start gegaan.

Nadere informatie

Vierde nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans

Vierde nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans Tweewekelijkse NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans 27-9-2016 Vierde nieuwsbrief Honden op het plein. Bij het halen en brengen van de kinderen naar school komen regelmatig honden mee. Terwijl de kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong

Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong Beste ouders De afgelopen maanden hebben er heel wat leuke en leerzame activiteiten plaatsgevonden op de Voorschool. In het kader van Koningsdag hebben de kinderen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 6 november 2014 nr. 5 -------------------------------------------------------

NIEUWSBRIEF. 6 november 2014 nr. 5 ------------------------------------------------------- IN DEZE NIEUWSBRIEF: NIEUWSBRIEF 6 november 2014 nr. 5 ------------------------------------------------------- Stand van zaken Muziekfrieks: Komt dat horen, komt dat zien! Bewegingsonderwijs Beweegwijs

Nadere informatie

Welkom op de eigen pagina van speelzaal @rchipel. Seizoen 2013/2014. Uitnodiging eindfeest: Klik hier. voor de uitnodiging voor het eindfeest van de

Welkom op de eigen pagina van speelzaal @rchipel. Seizoen 2013/2014. Uitnodiging eindfeest: Klik hier. voor de uitnodiging voor het eindfeest van de Welkom op de eigen pagina van speelzaal @rchipel Seizoen 2013/2014 Uitnodiging eindfeest: Klik hier voor de uitnodiging voor het eindfeest van de peuterspeelzaal! * * * * * * * Uiteraard organiseren wij

Nadere informatie