Taakbeleid/compensatieverlof

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taakbeleid/compensatieverlof"

Transcriptie

1 Taakbeleid/compensatieverlof Het afschaffen van de Arbeidsduurverkorting (ADV) onder gelijktijdige invoering van het compensatieverlof heeft veel stof doen opwaaien. Sommigen vinden het een verkapte bezuinigingsmaatregel anderen zien compensatieverlof als een probaat middel om taakbeleid goed vorm te geven. Sceptici zien er echter niets in en vinden het typisch een voorbeeld van verregaande regelzucht. Sinds 1 augustus 2006 geldt de Wet flexibilisering schooltijden. Vanwege deze wet zijn er in de CAO PO geldend vanaf 1 augustus 2006 nieuwe afspraken gemaakt over compensatieverlof, voorheen ADV. De werknemer mag vragen maximaal 131 uur boven de normjaartaak van 1659 uur ingeroosterd te worden. Als er dus 1790 uur gewerkt wordt, kunnen de uren die teveel gewerkt zijn in hetzelfde schooljaar gecompenseerd worden met verlof. Hierover moeten voorafgaand aan het schooljaar afspraken gemaakt worden die gebaseerd zijn op taakbeleid. Het voeren van een goed taakbeleid is daarom essentieel. Bij de vormgeving van taakbeleid loop je het risico dat de ene school een ander beleid voert dan de andere. Dat zou tot rechtsongelijkheid kunnen leiden. Teneinde dat zoveel mogelijk te voorkomen is binnen de SCOH op stichtingsniveau taakbeleid vastgelegd waarbij voldoende ruimte ingebouwd is voor de individuele school om uren toe te kennen die specifiek zijn voor de desbetreffende school. Het voordeel van een taakbeleid is dat inzichtelijk wordt gemaakt welke taken er in een school zijn maar bovenal op welke wijze deze taken zo eerlijk mogelijk worden verdeeld over de personeelsleden. Er kleven echter ook nadelen aan. Zo is er sprake van uniformering van beleid om te voorkomen dat er rechtsongelijkheid zal plaatsvinden. Uniformering kan echter op gespannen voet staan met de eigenheid van de school. Ook worstelen scholen soms met de definitie wat onder bepaalde taken verstaan moet worden en dat er soms wel heel creatief omgegaan wordt met de invulling van taken. Ik hoorde bijvoorbeeld dat er een school was die meende dat museumbezoek in de vakantie gerekend kon worden tot deskundigheidsbevordering. Los van deze praktische bezwaren kun je de principiële vraag stellen of taakbeleid/compensatieverlof een bijdrage levert aan de professionaliteit van de leraar. Mag een school er niet vanuit gaan dat naast lesgevende taken een leraar ook niet lesgevende taken verricht en dat als een vanzelfsprekendheid ziet? In het algemeen is het effect van het berekenen van gedrag kan leiden tot berekenend gedrag. Niet de intrinsieke motivatie maar de voorgeschreven norm wordt leidend. Dat geldt evenzo in de klas: hoe meer wordt voorgeschreven hoe een leraar moet lesgeven des te meer wordt het beroep op zijn/haar professionaliteit te niet gedaan. Het gaat natuurlijk om het juiste evenwicht. Daarom: laat compensatieverlof vooral een instrument zijn dat voorkomt dat mensen niet te zwaar belast worden maar waak ervoor dat het louter gaat om

2 een werkelijkheid te beschrijven die in de praktijk niet herkenbaar is waardoor het een zoveelste bijdrage wordt van bureaucratisering. Teun Klaver, Algemeen Directeur Even voorstellen: Erik van Houten, leerkracht op de Waalse Louïse de Colignyschool Altijd leuk om van een ander te lezen wat hem/haar beweegt om voor het onderwijs te kiezen, wie hij/zij eigenlijk is, wat hij/ zij hiervoor heeft gedaan en ga zo maar verder. Vandaar dat ik graag inging op het verzoek om een stukje te schrijven voor Collegitaal. Mijn naam is Erik van Houten, 34 jaar en gelukkig getrouwd. Ik woon in Scheveningen waar ik geboren en getogen ben. Vanaf 2002 tot afgelopen 1 januari was ik werkzaam bij de Koninklijke Luchtmacht als officier voor bepaalde tijd in het dienstvak logistiek. In de laatste twee jaar van de baan bij de Koninklijke Luchtmacht ben ik begonnen met de PABO. Uiteraard begin je hier niet zomaar aan; het einde van mijn contract kwam in zicht en ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Van kinds af aan kom ik in een clubhuis voor jongerenwerk bij mij in de wijk. Ik ben op een gegeven moment deel gaan uitmaken van de leiding en daar kreeg ik meer dan eens het advies om eens na te denken of het onderwijs iets voor mij zou zijn, zodoende. Als ik terugkijk is dit wel een soort rode draad door mijn leven geweest. Ik draai al 18 jaar elke week club, organiseer kampen en vertegenwoordig dit werk in een samenwerkingsverband. Al die tijd werk ik dus al met kinderen en leek het me een prima keuze om hier een opleiding voor te volgen. Ik heb de PABO inmiddels afgerond en kom echt pas nét kijken, maar durf wel te zeggen dat de keuze goed is geweest. Op de Waalse Louïse de Colignyschool ben ik opgenomen in een leuk team en heb ik mijn spreekwoordelijke draai gevonden. Ik sta nu drie dagen voor de klas en volgend schooljaar mag ik groep 3 full-time gaan draaien en daar kijk ik naar uit. Erik van Houten, leerkracht Waalse Louise de Colignyschool

3 Jubilea In de maand augustus zijn er twee jubilarissen; op 1 augustus is mevrouw Steinmetz van de Comeniusschool en redactielid van de nieuwsbrief 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Op 21 augustus is mevrouw Posthuma-Kastelein van de O.G. Heldringschool 25 jaar werkzaam in het onderwijs. De twee jubilarissen worden langs deze weg van harte gefeliciteerd. Simon Sparreboom: 40 jaar Prinsehaghe Op 1 maart jl. was het precies 40 jaar geleden dat de heer Simon Sparreboom in dienst trad als leerkracht van klas 5 van de Keucheniusschool (nu Prinsehaghe). Hij zal per 1 oktober 2009 gebruik maken van de FPU regeling. Wij danken hem voor de jarenlange inzet en de grote betrokkenheid bij de school en wensen hem alle goeds voor de toekomst. Financieel Inzicht Niet iedereen is bezig met zijn financiële toekomst. Logisch, want er zijn genoeg zaken die zich nu afspelen die je volledige aandacht verdienen. Toch zijn er momenten dat je wél even stil staat bij later. Eerder stoppen met werken? Onbezorgd genieten van je oude dag? Wat als je arbeidsongeschikt raakt? Welke verandering er ook optreedt, met een financiële planning weet je waar je aan toe bent. Wij denken dat Loyalis, de inkomens- en arbeidsspecialist voor onderwijs, overheid en energie- en nutsbedrijven, daarbij kan helpen met de Inkomensvooruitblik. Je hoeft geen producten bij Loyalis af te nemen om gebruik te maken van deze service. Met de Inkomensvooruitblik van Loyalis krijg je gratis en vrijblijvend: helder inzicht in je financiële toekomst; een jaarlijks geactualiseerd financieel overzicht thuisgestuurd; een persoonlijk aanspreekpunt voor al je vragen; je eigen online omgeving: MijnLoyalis, waarin je de actuele stand van zaken kunt bekijken, waar en wanneer je wilt. Meer informatie vind je op Hier kun je je tevens kosteloos aanmelden.

4 Enquête nieuwsbrief Namens de redactie: bedankt voor alle reacties op de nieuwsbriefenquête. We hebben in totaal 105 ingevulde vragenlijsten gekregen en de uitslag is overwegend positief, daar zijn we uiteraard erg blij mee. Leuk om te horen dat veel mensen de nieuwsbrief met plezier lezen. De boekenbon gaat naar Pauline Teunisse van basisschool De Ark en de GMR. De vragen zijn beantwoord door onder andere groepleerkrachten, directie, IB ers, klassenassistenten en peuterleidsters. Een gemêleerd lezerspubliek dus! De meeste collega s krijgen de nieuwsbrief via of de website. Verbazingwekkend was wel dat sommige mensen de nieuwsbrief nog nooit ontvangen hebben en zelfs niet op de hoogte waren van het bestaan ervan. 64% van de mensen leest de nieuwsbrief altijd. De helft van de mensen geeft aan de nieuwsbrief te lezen uit belangstelling voor ontwikkelingen binnen de eigen organisatie. Daarnaast worden de interessante onderwerpen en rechtstreekse betrokkenheid bij de SCOH genoemd. 86% geeft aan de frequentie van het verschijnen van de nieuwsbrief goed te vinden. 49 mensen vinden de inhoud van de nieuwsbrief goed en 46 mensen geven aan het voldoende te vinden. Meer dan de helft van de mensen vindt de vormgeving goed en de nieuwsbrief draagt voor de meeste mensen bij aan het SCOHgevoel. Het grootste deel van de lezers geeft de voorkeur aan verspreiding via en de website. Een mooie uitslag dus. Wij gaan kijken op welke manier we de inhoud nog beter kunnen maken en ook de vormgeving zal vernieuwd worden komend jaar. Uiteraard hebben we voor de inhoud van de nieuwsbrief jullie input hard nodig. Dus blijf schrijven en attendeer ons op interessante thema s. Danielle Ames, stafbureau SCOH Volleybaltoernooi 2009 Op 27 mei jl. werd het jaarlijkse SCOH volleybaltoernooi gehouden, de collega s van het Mozaiek hadden de voorbereidingen en de organisatie ter plekke op zich genomen en mochten derhalve dit jaar niet met een (winnend) team verschijnen. Genoeg uitdaging om de hegemonie van het Mozaiek te doorbreken. Honderden collega s kwamen op de bewuste woensdagmiddag richting sportcentrum Ockenburg om te strijden voor de hoogste eer.

5 In boeiende wedstrijden op de vier speelvelden werd bij vlagen redelijk tot goed volleybal gespeeld al zijn er toch grote verschillen tussen de teams te bespeuren. Uiteindelijk ging het team van de Koetsveldschool dit jaar met de felbegeerde wisseltrofee naar huis en zij mogen als extra prijs de organisatie voor het volgend jaar op zich nemen. Onder het genot van een drankje en een heerlijk buffet werden op ludieke wijze, door de heer T. Hemmes (lid van het Bestuur SCOH), de bijbehorende medailles uitgereikt. Hartelijk dank aan een ieder die deze sportmiddag tot een groot succes heeft gemaakt en in het bijzonder ook de werknemers van sportcentrum Ockenburg. We komen volgend jaar weer graag bij jullie terug onder het motto: De SCOH blijft in beweging. Jaap Asscheman, stafbureau Kijk eens naar het jaar, het is bijna voorbij. Strakjes zijn we 1,2,3,4,5...6 weken vrij!! De zomervakantie staat voor de deur. Zoals op elke school is het ook bij ons een drukke eindejaarstijd. Handelingsplannen (en elke leerling heeft er op zijn minst 1) moeten worden geëvalueerd en voor het komende schooljaar schrijven we, in samenspraak met de logopedist, een nieuw plan. Een hele klus dus temeer omdat de problematiek bij kinderen zo veelzijdig kan zijn dat je goed moet nadenken waarmee je wilt beginnen komend jaar. Wat heeft prioriteit? Maar toch ook leuk! Het is namelijk reuze interessant of jouw kinderen zich goed ontwikkeld hebben. Hebben zij het goed gedaan? (en stiekem volgt dan ook: heb ik het goed gedaan?). Want dacht ik niet aan het begin van het jaar: o help, wat zijn ze weer klein? O nee, ze kunnen echt nog niks zelfstandig? Ze zingen helemaal niet mee! Bekers rollen over de grond! Nee, dit zijn echt jongste kleuters hoor, geen oudste!. Moet je nu eens kijken: we hakken en plakken er op los, vergelijken allerlei voorwerpen om die rekenbegrippen er toch echt eens in te krijgen, zingen de longen uit ons lijf, eten keurig netjes zonder te morsen aan tafel, de doelen van de peilkaarten worden (grotendeels) gehaald en zelfs 2 van mijn leerlingen (door de hele school heen meer) vliegen uit naar het reguliere basisonderwijs. Geweldig toch! Vooral om over een jaar te horen hoe het met die kinderen gaat. Lukt het op de nieuwe school? Waar lopen ze alsnog tegenaan? En volgend jaar in de hogere groep op onze eigen school? Hoe doet hij/zij het? Aan het einde van het jaar kijken we terug op een (hopelijk voor jullie allemaal) fijn jaar. De kinderen hebben veel geleerd, maar wij zelf ook. Studiedagen, gesprekken met interne en externe deskundigen en begeleiders,

6 oudergesprekken; wat eerst misschien een hoge berg leek is geweest, gedaan, voorbij. Nog niet zo lang geleden hadden we filmavond. Elk jaar maken we in de kleutergroepen een video. Een week lang volgen we onze klas met de camera en maken er een film van voor de ouders. Omdat zij vaak verder weg wonen komen veel kinderen met de taxi. Ouders zien daardoor de school weinig. Je ziet papa s en mama s trots kijken als hun zoon/dochter in beeld komt. De film was al enige tijd geleden gemaakt, ik geloof net na de voorjaarsvakantie. Wat een verschil! In die paar maanden tijd zijn we anders gaan schrijven, gaat die ene gymoefening stukken beter, kunnen we naast lettergrepen hakken ook al in klanken de woorden hakken en hebben we de letters van kern 1 allemaal behandeld. Hoezo: de kleuters spelen de hele dag? Er wordt keihard gewerkt. Strakjes zijn we vrij, 6 weken vrij. Natuurlijk ga ik, gaan we allemaal, genieten van de rust en de stilte. Even helemaal niks. En dan er weer met frisse moed tegenaan. Want hoe je het ook wendt of keert, het is druk de laatste weken, en soms een beetje TE druk, maar we hebben het weer gedaan! Succes met de laatste loodjes en een heel fijne vakantie! Carline van der Harg, leerkracht De Voorde Project Oprichting Servicebureau Nieuwsbrief 1 Servicebureau SCOH Op 1 januari 2010 gaat het servicebureau SCOH van start. In deze unit zal de volledige financiële administratie gevoerd gaan worden. Via nieuwsbrieven worden de medewerkers en de GMR-leden van SCOH geïnformeerd over het project, dat onlangs officieel van start ging. Uitbesteden of zelf doen? Momenteel heeft SCOH de complete administratie uitbesteed aan Dyade Rotterdam. Medewerkers van Dyade verzorgen voor SCOH de financiële administratie en de personeelsen salarisadministratie. Op een dependance aan de Benoordenhoutseweg in Den Haag wordt door enkele medewerkers van Dyade ook de huisvestingsadministratie gevoerd. Eind 2008 heeft SCOH het bureau Infinite Financieel opdracht gegeven onderzoek te doen naar de vraag of SCOH in de toekomst de administratie het beste kan blijven uitbesteden of dat het mogelijk (en wenselijk) is de administratie met medewerkers in eigen dienst te gaan voeren. Eind februari heeft SCOH de onderzoeksresultaten ontvangen. De onderzoekers stelden dat het voor SCOH mogelijk is de gehele administratie in eigen beheer te gaan

7 voeren en dat SCOH hiervoor zou moeten kiezen als er voldoende ambities zijn op dit punt. Op basis van het rapport is door het bestuur van SCOH besloten de financiële administratie in eigen beheer te gaan voeren per 1 januari 2010 en de personeels- en salarisadministratie (in elk geval in 2010) te blijven uitbesteden. Om dit mogelijk te maken is een projectorganisatie in het leven geroepen. Project Er moet veel werk verzet worden om het servicebureau 1 januari 2010 goed van start te kunnen laten gaan, of eigenlijk al enkele weken eerder, want er moet ook nog getest en proefgedraaid worden. De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep en enkele (ad hoc) werkgroepen. De werkgroepen houden zich bezig met het selecteren van de software (het boekhoudpakket), het werven en selecteren van de nieuwe medewerkers die de financiële administratie gaan verrichten, het bedenken van de wijze waarop de administratieve organisatie van SCOH ingericht gaat worden en het regelen van praktische zaken als huisvesting, kantoorinrichting en dergelijke. Ook de huisvestingsadministratie zal per 1 januari aanstaande met eigen medewerkers gevoerd gaan worden. Aan Infinite Financieel is gevraagd het project te leiden. Het project moet leiden tot een situatie waarin de financiële administratie kwalitatief beter en tijdiger dan nu gevoerd wordt. Waarschijnlijk blijkt op termijn dat de financiële administratie in eigen beheer voeren ook enig financieel voordeel oplevert, dit is niet het hoofddoel. Betrokkenheid Zeven SCOH-medewerkers participeren intensief in het project, zij maken deel uit van de stuurgroep en/of een of meer werkgroepen (zie elders in deze nieuwsbrief). Bij de start van het project zal met een nog grotere groep nagedacht worden over de eisen die gesteld moeten worden aan de financiële administratie: de wijze waarop directeuren en leidsters van peuterspeelzalen facturen en kassen moeten aanleveren, de wijze waarop de boekhouding zal worden ingericht en de managementinformatie waarover het bestuur en de managers willen beschikken. Op 29 juni vindt hierover een workshop plaats, waarvoor ongeveer 20 mensen uit alle geledingen (bestuur, GMR, scholen, stafbureau e.d.) zijn uitgenodigd. Korte lijnen Het servicebureau zal in hetzelfde pand als het stafbureau van SCOH gevestigd worden. Het servicebureau komt één verdieping lager, op de begane grond. De lijnen zijn dus heel kort. Het service bureau zal bij aanvang uit bijna 7 formatieplaatsen bestaan. Naast (senior)

8 boekhouders zijn dit administratief medewerkers, er wordt een parttime ICT-er gezocht en er komt een manager die het servicebureau gaat leiden. Stuurgroep en werkgroepen Samenstelling stuur- en werkgroepen Stuurgroep Teun Klaver, Bas Tukker, Ton van der Peet, Eduard uit de Bos, Rene van der Hoek en Rick de Wit (*) Werkgroep Software Bas Tukker, Ton van der Peet, Eduard uit de Bos en Frank Mullaart (*) Werkgroep Personeel Renske Kolvoort, Rene van der Hoek en Rick de Wit (*) Werkgroep Planning & Control en administratieve organisatie Bas Tukker, Rene van der Hoek, Ton der Peet (op afroep) en Els Verschure (*) Werkgroep Facilitair Peter Smit en Rick de Wit (*) De met * geduide personen participeren vanuit Infinite Financieel in de projectorganisatie. Meer informatie? Tijdens het project verschijnen regelmatig nieuwsbrieven, waarvan dit de eerste is. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt kort na het begin van het nieuwe schooljaar. Heeft u nu vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? U kunt ze stellen aan H.A. (Rick) de Wit, projectleider Project Oprichting Servicebureau SCOH, Werkweek dicht bij school. Omdat groep 8 van de Comeniusschool dit jaar niet naar Wilhelminaoord gaat hebben we een werkweek dicht bij school bedacht. We, de twee juffen en de leerlingen gaan een week lang leuke, interessante, sportieve en gezellige activiteiten doen in De Haag en omgeving. Om een paar te noemen: naar het Vogelasiel, een strandwandeling, Sealife met haaienles, Haags Historisch musem, Binnenhof, stadswandeling, paardrijden, b.b.q., slapen op school, Ontbijt verzorgen in Verzorgingshuis Transvaal, lunch maken voor de juffen en meesters, zwemmen, bowlen, Corpus Leiden, sporten, varen naar Delft, Legermuseum, Grote Kerk enz.

9 Met een strippenkaart en een enkele keer met auto s komen we goedkoop op al deze bestemmingen. De kosten van deze week, met lunchpakketten, snoep en entreegelden zijn slechts ongeveer 45 euro per leerling. We hopen op deze manier de schoolverlaters een onvergetelijke week te bezorgen. Ben je benieuwd hoe we dit organiseren, neem even contact op met Marjan van Loo en Fransje Steinmetz, Comeniusschool Open dag voorschoolpeuterspeelzalen Op 4 juni jl. is er weer een open dag georganiseerd voor de ouders door de gemeente Den Haag op alle voorschoolpeuterspeelzalen. Sander Dekker, wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport, heeft dit keer de openingshandeling verricht op één van onze voorschoolpeuterspeelzalen, namelijk De Peuterheuvel, de peuterspeelzaal bij de Meester Schabergschool. Onder belangstelling van een aantal ouders knipte Sander Dekker linten door die de peuters vasthielden. Zo bereikte hij al knippend de ingang van de peuterspeelzaal. Binnen werd hem het Van Dale Voorleeswoordenboek voor de peuters overhandigd door de voorzitter van de Rotary Den Haag. De Rotary Den Haag heeft een flink bedrag gedoneerd ten behoeve van de voorschool met als doel de taalstimulering van peuters in de achterstandswijken te bevorderen. Van deze gift is voor elke voorschoolpeuterspeelzaal een Van Dale Voorleeswoordenboek gekocht en een Van Dale Luisterwoordenboek-CD voor elke peuter die staat ingeschreven op een voorschoolpeuterspeelzaal. Tenslotte heeft Sander Dekker de peuters voorgelezen uit het gekregen boek. De peuters luisterden intens. Alle aanwezigen hadden een leuke ochtend met een heerlijk kop koffie tot besluit. Josefine Hoekstra, stafbureau

Leiding geven aan professionals? Niet doen!

Leiding geven aan professionals? Niet doen! Leiding geven aan professionals? Niet doen! Deze uitdagende stelling is de titel van het boek dat door Mathieu Weggeman (Weggeman Mathieu; Leidinggeven aan professionals? Niet doen! Over kenniswerkers,

Nadere informatie

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015 In stijl DE DALTONSISTERS Stralen op de Koningin Wilhelminaschool LEIDERSCHAPSTIJLEN Open-deur-beleid heeft geen zin als je zelf gesloten blijft DOOR HET OOG VAN EEN OUDER

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

VOOR IEDEREEN EEN PLEK

VOOR IEDEREEN EEN PLEK ( ( impuls Jaargang 7 Nr. 24 Zomer 2013 VOOR IEDEREEN EEN PLEK Collega in de schijnwerpers Schakelen tussen 4 scholen PASSEND ONDERWIJS Wat betekent dat voor de leerkracht? LB-leerkrachten Verschillen

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS

STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS Heb je moeite met de keuze van vakkenpakket, sector of profiel? Vind je het moeilijk een vervolgopleiding te kiezen? Heb je problemen met je opleiding

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

Langedijk Consult. Nieuwsbrief, thema: Ruimte Jaargang 2, Editie 2, Nr. 6, september 2007

Langedijk Consult. Nieuwsbrief, thema: Ruimte Jaargang 2, Editie 2, Nr. 6, september 2007 Langedijk Consult Nieuwsbrief, thema: Ruimte Jaargang 2, Editie 2, Nr. 6, Ik kwam naar de cursus met het idee om meer te leren doen in minder tijd. Nu, ongeveer een jaar later, realiseer ik mij dat ik

Nadere informatie

12/1. Informatieblad voor het personeel van Tangent. oktober 2011. Deze keer in Tango: 12. Springen, 10. De Dirigent. 17. De Kring

12/1. Informatieblad voor het personeel van Tangent. oktober 2011. Deze keer in Tango: 12. Springen, 10. De Dirigent. 17. De Kring Deze keer in Tango: oktober 2011 Informatieblad voor het personeel van Tangent 10. De Dirigent opende feestelijk op 22 september 12. Springen, vliegen, duiken... avontuurlijke bezigheden van Wichelroede-leerkracht

Nadere informatie

"Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.

Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd. "Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd." Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiater (1875-1961) Ralph

Nadere informatie

Een andere directeur Acht portretten van basisschooldirecteuren van buiten

Een andere directeur Acht portretten van basisschooldirecteuren van buiten Een andere directeur Acht portretten van basisschooldirecteuren van buiten Jos Moerkamp SBO, november 2005 Voorwoord Het aanstellen van (adjunct)directeuren zonder onderwijsbevoegdheid is mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 4 JUNI 2013 2 DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Brieven. Schooljournaal 2

Brieven. Schooljournaal 2 Nr. 9 11.05.2013 Wilt u uw mening geven? U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar schooljournaal@cnvo.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012. openbare basisschool. De Rieburch

Schoolgids 2011-2012. openbare basisschool. De Rieburch Schoolgids 2011-2012 openbare basisschool De Rieburch Inhoudsopgave Voorwoord : 3 1 De school : 4 2 Waar De Rieburch voor staat : 4 3 De organisatie van de school : 5 4 Het team : 6 5 Ouders : 7 6 Nieuwe

Nadere informatie

Informatieblad voor het personeel van

Informatieblad voor het personeel van Sla je vleugels uit bij Tangent Informatieblad voor het personeel van Tangent jaargang 8 nummer 1 oktober 2007 2 3 Colofon Kort nieuws Slimstraat 7> Tango is het infobulletin voor het personeel van Stichting

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie