AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING"

Transcriptie

1 AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie januari 03 Salaris in het primair onderwijs Iedere in dienst zijde medewerker ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij behorende salarisspecificatie. Onderwijsstichting KempenKind heeft de salarisadministratie uitbesteed aan OSG. OSG hanteert voor de verwerking van de salarissen het salarisprogramma Profit van AFAS. In deze toelichting wordt beschreven wat u op de salarisspecificatie kunt tegenkomen en wat dit betekent. Met deze toelichting bieden wij u een hulpmiddel aan waarmee u beter inzicht krijgt in de wijze waarop u uw salarisspecificatie moet lezen. Specifieke informatie over uw salaris kunt u vinden in hoofdstuk 6 van de CAO-PO. Aan de inhoud van deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. De salarisspecificatie De salarisspecificatie is opgebouwd uit drie blokken, die per blok wordt toegelicht. De drie blokken zijn: A. Algemeen B. Salarisberekening C. Vaste gegevens, Dienstverband, Grondslagen, Dagen, Loonheffing, Reservering Als bijlage is de in deze toelichting gebruikte specificatie in zijn geheel toegevoegd. A. Algemeen Links bovenin: Naam Adres Postcode/Woonplaats Rechts bovenin: Afdrukdatum: De datum waarop de salarisspecificatie is afgedrukt/verstuurd. Periode: De maand waarop de salarisspecifcatie betrekking heeft.. Personeelsnr: Het personeelsnummer waaronder u bekend bent in AFAS Profit. Geboortedatum: Uw geboortedatum. BSN-nr: Uw burgerservicenummer (voorheen het sofi-nummer). AFAS Salarisspecificatie - Toelichting/ / rhu pagina /6

2 B. Salarisberekening - 8 kolommen Het middelste gedeelte van de salarisspecificatie bevat de feitelijke salarisgegevens en bestaat uit acht kolommen: Iedere kolom wordt in het overzicht hieronder toegelicht: Kolommen Toelichting Omschrijving Alle componenten (onderdelen) waaruit uw salaris is opgebouwd en de afdrachten van pensioenpremies, loonheffing en eventuele inhoudingen voor IPAP verzekering of inleg levenslooppolis. Aantal Het aantal gewerkte uren en premiepercentages (landelijk vastgesteld). Het aantal uren is weergegeven conform de weektaak in CAO PO: betrekkingsomvang (WTF) x 36,86 klokuren. *Aanvullende toelichting hierop zie normbetrekking onder dit overzicht. 3 Basis De grondslag (deel van het bruto salaris) waarop het premiepercentage wordt toegepast. 4 Bruto/Netto Bruto salariscomponenten die worden ingehouden of bijgeteld op het bruto salaris dat leidt tot het netto salaris onderin de kolom. Een inhouding of korting op het salaris worden met een min-teken weergegeven. Geen min-teken betekent een bijtelling op het bruto salaris. 5 Cumulatief Het totaal opgebouwde salaris vanaf januari van het lopende kalenderjaar. 6 Normaal Het bruto/netto traject van het salaris over gewerkte uren in bepaalde periode. 7 Bijzonder Incidentele betalingen waarover conform tarief bijzondere beloningen loonheffing wordt ingehouden. Voorbeelden hiervan zijn de vakantie-uitkering, de eindejaarsuitkering, de dag van de leraar, de bindingstoelage of een incidentele toelage. 8 SVW De grondslag (deel van het bruto salaris) voor het berekenen van uitkeringen bij werkeloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid door het UWV. AFAS Salarisspecificatie - Toelichting/ / rhu pagina /6

3 * De normbetrekking De CAO-PO stelt dat de weektaak bij fulltime dienstverband 36,86 klokuren is. Conform regelgeving sociale zekerheid moeten dit aantal uren gemaakt worden over 45 weken per jaar. 36,86 x 45 weken = 659 klokuren per jaar bij fulltime dienstverband. Binnen onderwijs wordt de normjaartaak niet in 45 weken maar in 39, of 40 weken uitgevoerd. Daarom is het aantal te werken uren per week hoger dan 36,86 uur om de normjaartaak van 659 uur te kunnen halen. Betalingen Het uiteindelijke netto salaris dat aan u wordt overgemaakt. Indien het (netto) salaris over meerdere rekeningnummers verdeeld wordt uitbetaald, dan worden de afgestorte bedragen per rekeningnummer weergegeven. Voorbeeld: netto salaris naar privérekeningnummer van de werknemer en een afstorting naar (levensloop)polis op rekeningnummer van de verzekeringsmaatschappij. C. Vaste gegevens, Dienstverband, Grondslagen, Dagen, Loonheffing, Reservering Het onderste gedeelte van de salarisspecificatie bevat zes onderdelen: Tabelkleur: Loontijdvak: Minimumloon: Jaarloon BT: Percentage BT: Schaal: Trede: Wit: de tabel die van toepassing is op loon uit een tegenwoordige dienstbetrekking. Het dienstverband dat actief is in het lopende jaar (dit in tegenstelling tot loon, bijvoorbeeld pensioen, dat ontvangen wordt op basis van een vorige dienstbetrekking). Binnen de CAO PO vindt de salarisbetaling per maand plaats. Wettelijk minimum loon in de betreffende leeftijdscategorie. Het bruto jaarloon op basis waarvan het tarief bijzondere beloningen is gebaseerd (zie percentage BT). Percentage loonheffing in geval van een incidentele bruto betaling zoals vakantiegeld of eindejaarsuitkering. De salarisschaal waarin u bent ingedeeld conform de CAO-PO. De trede binnen de salarisschaal waarin u bent ingedeeld conform de CAO-PO. AFAS Salarisspecificatie - Toelichting/ / rhu pagina 3/6

4 Dienstverband: De functie waarin u bent benoemd; Periode: Per wanneer u in deze functie bent benoemd; dit is de ingangsdatum van het administratieve dienstverband. Uw eerste indiensttreding bij de werkgever kan op een eerdere datum liggen. Bij tijdelijke uitbreidingen of korttijdelijke vervangingen worden de periodes van begin- en einddata weergegeven. WTF: De werktijdsfactor (WTF) of te wel uw betrekkingsomvang; Basis salaris: Het brutosalaris bij een WTF van,0000 (fulltime dienstbetrekking). Dit salaris correspondeert met de salarisschaal en trede. Uurloon: Uw loon als u uw bruto maandsalaris omrekent naar een uurloon. (Het maandbedrag bij normfunctie x 3 (=salaris per kwartaal). Delen door 3(= salaris per week). Delen door weektaak conform CAO PO, 36,86 uur * ( = uurloon). Heffingskorting: Bij uw indiensttreding hebt u aangegeven of de werkgever de loonheffingskorting mag toepassen of niet. Bij toepassing van de korting betaalt u minder loonheffing. Let op: dit kunt u maar bij werkgever of uitkeringsinstantie laten toepassen. 3 Grondslagen loon SVW: grondslag voor uitkeringen. LH: loon voor loonheffing. Dit is loon SVW + werkgeversbijdrage ZVW. ZVW: grondslag voor de werkgeversbijdrage ZVW. Arbeidskorting: Een korting op de loonheffing wanneer u een dienstverband heeft. De hoogte is afhankelijk van leeftijd en de hoogte van het jaarinkomen en of uw de heffingskorting wel of niet laat toepassen. Periode: De maand waarop de salarisspecificatie betrekking heeft. Cumulatief: Het totaal van het kalenderjaar. 4 SV dagen: Gewerkt: Periode: Cumulatief: Dit zijn het aantal werkelijk gewerkte dagen in de betreffende periode. Dit zijn het aantal werkelijk gewerkte dagen in de betreffende periode gerelateerd aan betrekkingsomvang. De maand waar de salarisspecificatie betrekking op heeft. Totaal van het lopende kalenderjaar. AFAS Salarisspecificatie - Toelichting/ / rhu pagina 4/6

5 5 Normaal tarief: Bijzonder tarief: Voordeel(regel): Toegepast op reguliere maandsalaris conform de witte maandtabel (zie toelichting punt C). Het bedrag aan loonheffing dat is ingehouden op de incidentele betaling. De incidentele betaling is belast is volgens het bijzonder tarief. Wordt toegepast op een incidentele betaling wanneer de totale berekening loonheffing in de betreffende periode via reguliere maandtabel gunstiger is dan berekening via bijzonder tarief (zie percentage BT, punt C). 6 Eindejaarsuitkering: Vakantiegeld: De tot dan toe opgebouwde aanspraken eindejaarsuitkering die worden uitgekeerd in de maand december, of eerder bij einde van het dienstverband. De tot dan toe opgebouwde aanspraken vakantiegeld die worden uitgekeerd in de maand mei, of eerder bij einde van het dienstverband. AFAS Salarisspecificatie - Toelichting/ / rhu pagina 5/6

6 Bijlage: voorbeeld salarisspecificatie A Naam Adres Postcode/Woonplaats B C AFAS Salarisspecificatie - Toelichting/ / rhu pagina 6/6

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

Toelichting salarisstrook Technicum Gedetacheerden fase A, B, C (gebaseerd op premies 2009)

Toelichting salarisstrook Technicum Gedetacheerden fase A, B, C (gebaseerd op premies 2009) Toelichting salarisstrook Technicum Gedetacheerden fase A, B, C (gebaseerd op premies 2009) In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Technicum

Nadere informatie

Toelichting salarisstrook START People b.v.

Toelichting salarisstrook START People b.v. Toelichting salarisstrook START People b.v. In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Start zodat je je salarisstrook beter kunt begrijpen en

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2013

Uitleg Loonstrook 2013 Uitleg Loonstrook 2013 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 Wat staat er allemaal op loonstrook in 2013?

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2014

Uitleg Loonstrook 2014 Uitleg Loonstrook 2014 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 INLEIDING Wat staat er allemaal op loonstrook

Nadere informatie

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7 MEDEDELINGEN ADRESGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS BRUTO-NETTO GEGEVENS NETTO BEDRAG TEGOED UREN VRIJE TIJD GEGEVENS DEZE MAAND TOTALEN T/M DEZE MAAND GEGEVENS JAAROPGAVE Toelichting betalingsspecificatie (januari

Nadere informatie

Mijn salarisspecificatie (algemene informatie voor personeelsleden)

Mijn salarisspecificatie (algemene informatie voor personeelsleden) INHOUDSOPGAVE - Inleiding 2 - De organisatie rond de salarisadministratie 3 - Wanneer een specificatie? 4 - Verklaring van de cijfers 4 - Omschrijving bruto/netto-traject 6 - Gegevens op grond waarvan

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

SALPRO Internet. (2015_01) Handleiding

SALPRO Internet. (2015_01) Handleiding SALPRO Internet. (2015_01) Handleiding Copyright Arbace Arnhem 2015 Inhoud 1 Voor het eerst werken met Salpro Internet... 3 1.1 Selecteren juiste salarisregeling... 3 1.2 Aanmaken personeelsbestand...

Nadere informatie

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema...

Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema... De salarisberekening uitgelegd Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema.... 3 Pensioenpremies... 3 Berekening

Nadere informatie

Klant Handleiding. Uitgave januari 2006. Salarisadministratie. GAMMA Dienstverlening B.V.

Klant Handleiding. Uitgave januari 2006. Salarisadministratie. GAMMA Dienstverlening B.V. Klant Handleiding Uitgave januari 2006 Salarisadministratie GAMMA Dienstverlening B.V. Klant handleiding Salarisadministratie Opgesteld door en eigendom van: GAMMA Dienstverlening B.V. Niets van deze uitgave

Nadere informatie

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Welkom! Deze werkwijzer ontvangt u omdat u zich bij ons (Payroll Select Diensten B.V., Payroll Select CC Diensten B.V., Payroll Select Technical Services of Payroll

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie

Opgave Loon en Premie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie Hoe draag ik premies af?

Nadere informatie

MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN 2013

MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN 2013 MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN 2013 Ziekenhuis Bernhoven Meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden ziekenhuis Bernhoven januari 2013 1 1. Inleiding Voor u ligt het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van

Nadere informatie

CAO à la carte. voor personeel in dienst van architectenbureaus

CAO à la carte. voor personeel in dienst van architectenbureaus voor personeel in dienst van architectenbureaus Inhoud Inleiding............................................ 5 De à la carte-regeling in uw CAO....................... 6 Sparen voor langdurig betaald verlof...................

Nadere informatie

Loonspecial. BouwendNL. Informatie ter ondersteuning van uw individuele bedrijfsvoering

Loonspecial. BouwendNL. Informatie ter ondersteuning van uw individuele bedrijfsvoering Handleiding (loon)administraties 1 januari 2013 p2 Belangrijkste wijzigingen Belastingdienst p2 Aanleveringen Cordares p8 Verhaalregeling WGA p11 Bouw-cao met een jaar verlengd p11 Bijlage 1 Garantielonen

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE. Bijlage 1: Salarisspecificatie. Medewerker: 21457 Periode: Xx Datum van: Xx Datum t/m: xx RIA - AGN. Mostlaan 98 2315 VD ALBERG

SALARISSPECIFICATIE. Bijlage 1: Salarisspecificatie. Medewerker: 21457 Periode: Xx Datum van: Xx Datum t/m: xx RIA - AGN. Mostlaan 98 2315 VD ALBERG Bijlage 1: Salarisspecificatie SALARISSPECIFICATIE RIA - AGN Mostlaan 98 2315 VD ALBERG Geboortedatum: 04-08-1974 BSN-nummer: 1245147195 Datum in dienst: 01-08-2012 Medewerker: 21457 Periode: Xx Datum

Nadere informatie

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING STAPPENPLAN JAARAFSLUITING Copyright Visma Software B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T21FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 2

Inhoud. 1 Inleiding 2 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 3 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen 3 2.2 Formule voor berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

HANDLEIDING aanlevering gegevens

HANDLEIDING aanlevering gegevens HANDLEIDING aanlevering gegevens Versie 2.0 (januari 2015) Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens medewerkers 1.2 Ongehuwd samenwonen 1.3 Bescherming persoonsgegevens 2 Voltijd jaarsalaris... 3 2.1

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Handleiding aanlevering gegevens. Versie 1.7 (mei 2013)

Handleiding aanlevering gegevens. Versie 1.7 (mei 2013) Handleiding aanlevering gegevens Versie 1.7 (mei 2013) Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens medewerkers 1.2 Ongehuwd samenwonen 1.3 Bescherming persoonsgegevens 2 Voltijd jaarsalaris... 3 2.1 Het

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

loon belasting en premies 2011

loon belasting en premies 2011 Handboek loonbelasting en premies 2011 Loonbelasting en premies Bonaire: Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. 715 8585 /Douane/Zeehaven Plasa Wilhelmina 3, Kralendijk tel. 717 8206 /Douane/ Bonaire

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie