Automatisering en outsourcing van HR Hoe ver kun je gaan?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Automatisering en outsourcing van HR Hoe ver kun je gaan?"

Transcriptie

1 Automatisering en outsourcing van HR Hoe ver kun je gaan? In samenwerking met

2 Inhoud Inleiding en onderzoeksverantwoording... 3 HR-thema s en HR-processen... 5 HR-automatisering en outsourcing... 9 Conclusies en aanbevelingen Meer informatie?

3 Inleiding en onderzoeksverantwoording Door de toenemende automatisering en outsourcing staan steeds meer (kantoor)banen onder druk. Dit laat ook de HR-afdeling niet onberoerd. Wat betekent dit voor uw HR-taken? Wat valt er nog uit te besteden en waar liggen de grenzen? En welke kansen biedt automatisering van HR? Dit vormde de aanleiding voor HR Praktijk om in samenwerking met UNIT4 onderzoek te doen naar de mate van automatisering en outsourcing van HR-processen en de gevolgen voor de HRorganisatie en haar professionals. Via een online vragenlijst hebben in september en oktober 2014, 127 respondenten meegedaan aan het onderzoek, waarvan 101 deelnemers alle vragen hebben beantwoord. In deze whitepaper krijgt u een overzicht en analyse van de belangrijkste resultaten. Daarnaast worden de antwoorden geduid door experts en collega HR-professionals. Functies en aantal medewerkers respondenten Wat is uw functie? HR-adviseur 23% HR Manager HR Directeur 1% 1% 3% 4% 40% Hr-administrateur HR Business Partner Algemeen Directeur 7% Salaris administrateur 21% Financieel medewerker Anders Het overgrote deel van de respondenten geeft aan HR-adviseur (40 procent) of HR Manager/HR Directeur (21 procent) te zijn. 3

4 Uit hoeveel medewerkers bestaat uw organisatie? ,8% ,6% ,9% ,0% 6,9% 7,9% 11,9% of meer Bijna 30 procent van de deelnemers aan het onderzoek werkt in organisaties tot 100 medewerkers. 36 procent werkt bij organisaties vanaf 1000 medewerkers. De meeste deelnemers zijn werkzaam in de dienstverlening, gevolgd door ICT, overheid en zorg. Omvang HR-afdeling De omvang van de HR-afdeling loopt uiteen; van 1 medewerker bij organisaties tot 100 medewerkers (soms tot 250) tot 30 bij 1000 en meer medewerkers. Bij laatstgenoemde HRafdelingen is er in de regel een opsplitsing tussen HR manager/directeur, adviseurs, salarisadministrateurs, business partners, opleidingscoördinator en specialisten zoals Compensation & Benefits. In het onderzoek Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement van Berenschot en HR Strategie blijkt dat de gemiddelde HR-fte-ratio 75,2 bedraagt in Nederland. Dit wil zeggen dat gemiddeld zo n 75 medewerkers worden bediend door één fte op HR (40 uur per week). Naarmate organisaties groter zijn, stijgt de HR-fte-ratio, wat betekent dat grotere organisaties naar verhouding met minder HR-capaciteit uitkomen. 4

5 HR-thema s en HR-processen De top 3 van belangrijkste HR-thema s binnen de eigen organisatie: 1. Strategische personeelsplanning (49 procent), 2. Duurzame inzetbaarheid (33 procent), 3. Verzuim en reintegratie (30 procent). Iets lager scoren: talentmanagement (25 procent) en opleiding en training (26 procent). Wat zijn volgens u de belangrijkste thema's van HR binnen uw organisatie? ANDERS SALARISADMINISTRATIE ARBEIDSVOORWAARDEN OP STELLEN EN BEWAKEN HR METRICS EN HR ANALYTICS WERVING EN SELECTIE PERSONEELSADMINISTRATIE ONTSLAG EN REORGANISATIE TALENTMANAGEMENT OPLEIDING EN TRAINING PERFORMANCE MANAGEMENT VERZUIM EN RE-INTEGRATIE DUURZAME INZETBAARHEID STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING 10,2% 14,2% 15,7% 18,1% 19,7% 22,8% 22,8% 25,2% 26,0% 27,6% 29,9% 33,1% 48,8% Welke HR-processen zijn te automatiseren? Vervolgens is gevraagd aan de respondenten welke HR-processen naar hun idee te automatiseren zijn. Onder automatiseren verstaan we in dit geval dat werkzaamheden grotendeels via daarvoor ingerichte software (denk ook aan self service) wordt uitgevoerd. Niet verrassend worden als eerste twee HR-processen personeels- en salarisadministratie genoemd, respectievelijk door 88 en 86 procent van de respondenten. Ook HR Metrics / HR Analytics en verzuim en re-integratie scoren boven de 50 procent; overige uitschieters boven de 40 procent zijn opleiding/training en werving/selectie. HR-taken waarbij het menselijke contact essentieel is, komen niet in aanmerking om uit te besteden, aldus Eelco Liebrand, Portfolio Manager bij UNIT4. De HR- en salarisadministratie kunnen wat dat aangaat prima geautomatiseerd of uitbesteed worden. Dit zijn vaak routinematige administratieve werkzaamheden die kosteneffectief, tijdig en correct uitgevoerd moeten worden. Juist automatisering en processturing draagt hieraan bij. 5

6 Liebrand begrijpt ook de hoge score van HR Metrics / HR Analytics: Directie en management hebben meer en meer complexe en strategische vragen. Nieuwe technologie en de aanwezigheid van grote hoeveelheden data maken het mogelijk om op een andere wijze naar HR-thema s te kijken. Dit is zonder automatisering simpelweg niet mogelijk. Welke HR-taken zijn te outsourcen? Wat is het beeld bij HR-taken die naar het idee van de respondenten zijn te outsourcen? Onder outsourcen wordt het grotendeels uitbesteden van bepaalde werkzaamheden aan externe partijen verstaan. Wederom scoren salaris- en personeelsadministratie hoog, maar ook werving/selectie zit nu boven de 60 procent. Aanzienlijk lager vergeleken met automatisering scoort nu HR Metrics/HR Analytics (27 procent). Welke HR-taken zijn naar uw idee te outsourcen? ANDERS DUURZAME INZETBAARHEID PERFORMANCE MANAGEMENT TALENTMANAGEMENT STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING ONTSLAG EN REORGANISATIE ARBEIDSVOORWAARDEN OPSTELLEN EN BEWAKEN HR METRICS EN HR ANALYTICS VERZUIM EN RE-INTEGRATIE OPLEIDING EN TRAINING PERSONEELSADMINISTRATIE WERVING EN SELECTIE SALARISADMINISTRATIE 4,5% 6,3% 7,1% 9,8% 13,4% 20,5% 21,4% 26,8% 47,3% 48,2% 59,8% 61,6% 91,1% Mie van Hooijdonck, HR-adviseur bij zorginstelling Elisabeth Stichting, begrijpt de hoge outsourcingsscore van werving en selectie. Dit is vrij makkelijk over te nemen door een extern bureau. In de zorg doen we dit beperkt en dan met name bij moeilijk in te vullen functies, zoals managementposities. Joke Ammerlaan, HR-administrateur bij de Bibliotheek Rotterdam, sluit zich hierbij aan: Tegenwoordig ontvangen werkgevers honderden reacties op vacatures. Het doornemen en selecteren, maar ook de afwijzingen van niet-geselecteerden kost heel veel tijd. Daarom geven werkgevers er vaak de voorkeur aan de eerste selectie door externe werving- en selectiebureaus te laten doen. Vervolgens kunnen zij in gesprek met de aangedragen kandidaten. Marleen Kukler, HR Business Partner bij IT-dienstverlener Sogeti, vindt het lastiger te verklaren. We willen juist graag de band met nieuwe medewerkers vanaf het eerste moment opbouwen. Maar wanneer je heel veel mensen werft zoals wij, dan betekent het wel dat je een eigen recruitmentbureau moet hebben. Wat je in de praktijk overigens wel ziet is dat een goede recruiter zich onderscheidt van andere HR-professionals. Het is eerder een salesvak, dan een HR- 6

7 vak: je moet de kick krijgen van het scoren van mensen. Daarnaast is het ook een taak die vaak in lijn wordt belegd. En wanneer de lijn hier niet de juiste capaciteiten voor heeft, dan kan het een logische keuze zijn om het gehele proces te outsourcen. Ook is werving en selectie een te isoleren proces, dus als je dan moet bezuinigen op je mankracht is outsourcing een gemakkelijk te nemen stap. Waar ligt het omslagpunt voor outsourcing? Wanneer ga je vanuit HR zaken outsourcen? Kortom, waar ligt het omslagpunt? De toegevoegde waarde van het outsourcen van HR-taken is afhankelijk van harde en zachte factoren. Hoewel ook de cultuur in de organisatie een rol speelt, wordt er steeds vaker een harde business case van gemaakt. Volgens Liebrand is het verlagen van de operationele kosten van de uitvoering van HR-taken daarbij een belangrijk aandachtspunt. Hierbij wordt gekeken naar de omvang en complexiteit van de organisatie, de beschikbaarheid van aanwezige kennis en competenties en de mate waarin een organisatie bijvoorbeeld zelf de regie kan blijven voeren en continuïteit kan bieden. Voor de salarisadministratie bijvoorbeeld vereist dit specifieke kennis van wet- en regelgeving. Bij kleinere organisaties is die vaak niet aanwezig en ontbreekt het aan tijd om deze kennis up-to-date te houden. In de praktijk zien we vaak een omslagpunt bij organisaties vanaf 700 medewerkers. Voor organisaties met een kleinere omvang kan het relevant zijn om HR-taken uit te besteden; boven de 700 medewerkers kan het zelf in dienst nemen van een salarisadministrateur rendabel zijn. Grenzen aan automatisering en outsourcing? In een open vraag is aan de onderzoeksdeelnemers ook gevraagd welke taken naar hun idee niet te automatiseren of te outsourcen zijn. Een greep uit de reacties: Die onderwerpen waarbij het menselijk contact/advies van belang is. Binnen het automatiseren van de HR-processen is dit sowieso een belangrijk aandachtspunt. Uiteindelijk gaat het om mensen, waarbij het persoonlijk contact vaak essentieel is. Alles waar emoties bij komen kijken en persoonlijk contact effectiever is: een deel van het recruitmentproces, reorganisaties, strategische planning. Al die onderdelen waar kennis van het bedrijf, de cultuur, de mensen voor nodig is, zoals SPP, arbeidsvoorwaarden, opleiding en training, duurzame inzetbaarheid. Die taken waarmee je het DNA van je organisatie beschermt: waarom je een aantrekkelijke werkgever bent en blijft voor medewerkers. 7

8 Zaken waarbij men verder gaat dan enkel meting en administratie, maar na analyse van de cijfers ook acties op organisatie- of werknemersniveau moeten gebeuren. Terugkerende elementen zijn persoonlijk contact, emotie, organisatiecultuur en zaken die verder gaan dan administratie. HR en technologie gaan vaak niet hand in hand, reageert Liebrand van UNIT4. En toch is de impact van de technologische ontwikkelingen op het HR-vak niet meer te ontkennen. Gedreven door deze veranderingen kan HR zich juist meer dan ooit richten op de mens, in plaats van op de administratie. Slim automatiseren of uitbesteden zorgt er namelijk voor dat je meer tijd krijgt om toegevoegde waarde te leveren aan je klant: directie, management en medewerkers. De HR-taken die niet te automatiseren of te outsourcen zijn hebben te maken met de uitzonderingen, aldus Marleen Kukler. Automatisering werkt niet in gevallen waarbij persoonlijk contact en afwegingen noodzakelijk zijn. Outsourcing kan niet als kennis van de organisatie doorslaggevend is of als de speelruimte om beslissingen te nemen maximaal moet zijn. 8

9 HR-automatisering en outsourcing Wat zijn overwegende redenen voor HR-professionals om taken uit te besteden dan wel te automatiseren? Optimaliseren van werkprocessen (63 procent) en specialisatie/deskundigheid (60 procent) scoren het hoogst, gevolgd door ontlasten van de HR-organisatie (53 procent) en kostenbesparing (51 procent). Opvallend genoeg wordt focus op strategische doelen met 30 procent minder belangrijk gevonden, terwijl dit veelal door e-hrm leveranciers als cruciale factor wordt genoemd om verder te automatiseren/outsourcen. Kukler: Voor een focus op strategische doelen heb je tijd nodig, omdat ze ook vaker in de toekomst liggen en dus eerder belangrijk dan direct urgent zijn. Door andere HR-taken te automatiseren en/of te outsourcen, maak je meer tijd vrij voor deze strategische focus. Ammerlaan: Ik vind focus op strategische doelen meer een reden voor automatisering dan voor outsourcing. De informatie die uit geautomatiseerde systemen kan worden gegenereerd is van belang voor het maken van analyses en vaststellen/aanpassen van beleid. HR-adviseur Karin Kapel: Focus op de strategische bedrijfsdoelstellingen is essentieel voor de HRafdeling. Daarmee kan zij haar toegevoegde waarde tonen en tegelijkertijd haar bestaansrecht rechtvaardigen. Bij de uitvoering van alle HR-processen moet continu in het achterhoofd worden meegenomen hoe HR hier een bijdrage aan levert. Mate van HR-automatisering en -outsourcing Bij UNIT4 wordt in dit kader gewerkt met een typering van het volwassenheidsniveau van de HRorganisatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende evolutionaire stadia: 1. Kruipend: de HR-administratie is voornamelijk reactief bezig met het verwerken van aanvragen en mutaties. Administraties en werkzaamheden zijn niet gecentraliseerd en de gegevens worden meerdere keren en handmatig vastgelegd. 2. Lopend: de HR-administratie heeft zich ontwikkeld tot administratief expert. Er is bijvoorbeeld sprake van centralisatie van werkzaamheden en de processen zijn uniform beschreven, maar taken worden nog niet procesmatig gestuurd en afgehandeld. 3. Rennend: de HR-organisatie en -processen zijn gestroomlijnd. Werkprocessen zijn gedigitaliseerd, bepaalde werkzaamheden zijn uitbesteed en self service is ingevoerd. 4. Vliegend: HR is volledig geïntegreerd in de business, waarbij HR-informatie overal en altijd en op elke apparaat beschikbaar is voor de klanten van HR: directie, management, leidinggevenden en medewerkers. 9

10 Gevraagd naar de mate van automatisering van HR-werkzaamheden geeft 43 procent aan 10 tot 25 procent te hebben geautomatiseerd. Voor 38 procent van de respondenten gaat het zelfs om 25 tot 50 procent van de HR-werkzaamheden. Hoeveel procent van de HR-werkzaamheden is binnen uw organisatie geautomatiseerd? 12% 38% 5%2% 43% 10-25% 25-50% 50-75% 0-10% % Voor de mate van outsourcing liggen de percentages lager: 54 procent heeft tot 10 procent van de HR-werkzaamheden geoutsourcet. Daarnaast geeft 34 procent aan 10 tot 25 procent te hebben uitbesteed. Hoeveel procent van de HR-werkzaamheden is binnen uw organisatie geoutsourcet? 1% 8% 3% 0-10% 10-25% 34% 54% 25-50% 50-75% % 10

11 De toegevoegde waarde van HR Maar liefst 72 procent van de respondenten voorziet de komende tijd nog een verdere automatisering/outsourcing van HR-taken binnen de organisatie. Eén derde denkt dat dit zelfs gaat leiden tot ontslag van HR-medewerkers. Voorziet u de komende tijd nog een verdere automatisering/ outsourcing van HR-taken binnen uw organisatie? 15% 13% 40% Ja, maar dit zal niet leiden tot ontslag van HR-medewerkers Ja, dit gaat leiden tot ontslag van HRmedewerkers Nee 32% Weet niet Kukler van Sogeti verwacht een taakverschuiving binnen HR. Daardoor zullen er ontslagen vallen onder HR-medewerkers die minder wendbaar of flexibel zijn in hun inzetbaarheid. Of dit veel of weinig is, is relatief; als het jezelf betreft zijn het er altijd teveel. Medewerkers die door de automatisering of outsourcing andere taken krijgen waardoor ze kunnen groeien, zullen het eerder beschouwen als een nieuwe kans. Liebrand reageert: Een efficiënte uitvoering van de HR-processen en het berekenen en uitbetalen van het juiste salaris zijn non core-activiteiten die altijd foutloos en kosteneffectief uitgevoerd moeten worden. Doordat deze administratieve activiteiten verschuiven van de mens naar computers maar ook worden uitbesteed, krijgt de HR-professional meer tijd om zich te richten op het verder ontwikkelen van de benodigde competenties om invulling te geven aan deze rol als business partner. Ammerlaan waarschuwt voor een vergaande automatisering dan wel outsourcing van HR-taken. Ik heb ervaren dat veel organisaties menen dat het een goed alternatief is voor een eigen HRafdeling. Vanuit kostenoogpunt worden HR-afdelingen geminimaliseerd, waarna administratieve handelingen en specialistische kennis worden ingehuurd. Ik ben van mening dat werkgevers daarmee hun doel voorbij schieten. Naast het feit dat outsourcing vaak duurder is dan men denkt, 11

12 wordt er geen kennis en ervaring opgebouwd die van belang is voor de HR-issues binnen het bedrijf. Beleid en ontwikkeling van de organisatie op HR-gebied blijven dan achter. Ik vind dit een ernstige vorm van korte termijnvisie. Op de lange duur - en zeker zodra er weer krapte ontstaat op de arbeidsmarkt - staan deze organisaties met lege handen. Hoe ziet de toekomst van HR eruit? Dit brengt ons bij de (open) vraag hoe HR de toekomst van het vakgebied ziet. Op welke taakgebieden kunnen HR-professionals toegevoegde waarde leveren voor de organisatie? Een greep uit de reacties: HR-professionals kunnen toegevoegde waarde bieden bij het bepalen van en bijdragen aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Door kennis van zowel wet- regelgeving als ook kennis van mens en organisatie, kan HR toegevoegde waarde hebben bij het realiseren van een optimale personele bezetting en het optimaal functioneren van de personele bezetting. Door meer proactief de organisatie in te gaan en veel meer cijfermatige onderbouwing van P&Oadvies. We moeten een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van cultuur- en organisatieveranderingen door zelf veel meer op de voorgrond te zijn. Meer gebruik van automatisering en databases als basis voor beslissingen. HR zal zich aan de ene kant meer richten op bedrijfsmatig-strategisch zaken, maar aan de andere kant ook juist meer ruimte creëren voor werkelijk contact en begeleiding van de medewerkers of nog beter: het ondersteunen van leidinggevenden hierin. Ik verwacht een meer preventieve en ondersteunende rol. Dus meer aandacht geven aan het leidinggevend en uitvoerend personeel. Hierdoor kun je de kans op uitval verkleinen als het gaat om bijvoorbeeld verzuim, maar ook de conflictrisico s verlagen. HR moet een belangrijke rol houden wat betreft ontwikkeling en beleid. Vergaande outsourcing leidt tot minder betrokkenheid en kost de organisatie uiteindelijk meer dan het zelf in huis hebben van kennis en ervaring. Er blijft minder werk over op MBO/HBO-gebied. Er is steeds meer behoefte aan academisch geschoolden en senior adviseurs die kunnen schakelen met de directie. HR is de barometer van hoe het met de organisatie gaat en adviseert waar bijgestuurd moet worden. One step ahead. 12

13 De respondenten zien vooral toekomst voor HR op het gebied van bedrijfsmatig-strategische ondersteuning. Cijfermatige onderbouwing wordt hierbij gezien als essentieel om de dialoog aan te kunnen gaan met het management. Ook ziet men een belangrijke rol bij het faciliteren van leidinggevenden binnen de organisatie. HR-adviseur Mie van Hooijdonck van de Elisabeth Stichting ziet de meeste toegevoegde waarde van HR ook op het terrein van beleidsadvisering en het beschikken over een helicopterview. HR kan de verbinding maken en de verschillende bedrijfsonderdelen goed op elkaar afstemmen. We hebben ook specifieke kennis in huis op het gebied van wet en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en de arbeidsmarkt. Volgens HR Business Partner Marleen Kukler heeft HR toegevoegde waarde als het in staat is om de vragen van de business te beantwoorden. HR heeft over het algemeen een schat aan informatie over medewerkers, organisatieonderdelen en ontwikkelingen in de markt. Wanneer je deze informatie kunt ontsluiten en toegankelijk kunt maken voor de business om daarmee betere resultaten neer te zetten, dan is er toegevoegde waarde. Dat betekent dus ook dat HR soms de rol heeft van rechter (beslissen dat zaken niet kunnen), soms als advocaat (adviseren hoe iets gehaald kan worden) en soms ook als moeder overste om als vertrouwenspersoon, steunpilaar en dienaar te helpen met het voorkomen dan wel opruimen van problemen. Hoe zetten wij onze medewerkers duurzaam in en hoe blijven wij een aantrekkelijke werkgever voor de huidige maar zeker ook voor de toekomstige collega s?, daar ligt volgens HR-adviseur Karin Kappel de belangrijkste toegevoegde waarde van HR. Over welke competenties moet HR beschikken? Diverse respondenten in het onderzoek verwijzen ook naar de invloed die HR kan uitoefenen op de cultuur- en organisatieverandering. De omschakeling naar deze soms nieuwe rollen van HR vraagt ook specifieke competenties en ervaring van HR-professionals. Liebrand: HR gaat over het zo optimaal mogelijk laten renderen van het menselijk kapitaal. Het gaat erom dat medewerkers meer toevoegen dan dat ze de organisatie kosten. Een gemotiveerde en bevlogen medewerker - binnen een cultuur waar men elkaar helpt om beter te worden - levert de organisatie meer op. Een bevlogen medewerker levert meer op dan een medewerker die alleen de tijd uitzit, terwijl zij even veel kosten. De grootste winst zit dus voor HR in het bevlogen krijgen van mensen. Of HR over de vereiste competenties beschikt, is volgens Kukler afhankelijk van de vakvolwassenheid van de betreffende HR specialist en de voorkeur van de medewerker. De één voelt zich meer aangetrokken tot de rol van rechter, de ander juist meer tot de rol van vertrouwenspersoon en de volgende is weer een kei in het analyseren van gegevens. Over het algemeen zie ik wel dat de HR-medewerkers in staat zijn om één of meer rollen goed in te vullen. Of dat voldoende is voor een organisatie is ook afhankelijk van de grootte van het team - zijn alle rollen goed gedekt? - en van de behoeften van de organisatie. 13

14 Conclusies en aanbevelingen Het onderzoek laat duidelijk zien dat HR al een aardig eind op weg is met automatisering en outsourcing van HR-activiteiten. Tegelijkertijd verwacht men hiermee nog maar aan het begin te staan: meer dan 70 procent voorziet de komende tijd nog meer automatisering dan wel outsourcing van HR. Een derde van de respondenten denkt dat dit gaat leiden tot ontslag van HRmedewerkers. Hiermee ligt de vraag van het bestaansrecht van HR als aparte bemande functie binnen organisaties op tafel. Hoe ziet de toekomst van HR eruit? Welke toegevoegde waarde hebben HRprofessionals de organisatie te bieden. De beperkingen van automatisering/outsourcing bieden hiervoor belangrijke aanknopingspunten: persoonlijk contact, emotie, organisatiecultuur en zaken die verder gaan dan administratie. Bij de redenen voor automatisering en uitbesteding van HR-zaken worden optimalisering van werkprocessen, specialisatie en ontlasting van de HR-organisatie het meest genoemd. Opvallend genoeg scoort focus vanuit HR - op strategische doelen een stuk lager. Daarmee lijken efficiencyverhoging en kostenbesparingen de belangrijkste drivers voor automatisering dan wel outsourcing. En hiervoor komt het initiatief in de regel vanuit de directie. Als HR weer aan het stuur wil komen van de eigen toekomst is het aantonen van toegevoegde waarde dus essentieel. Bedrijfsmatige en cijfermatig onderbouwde ondersteuning, specifieke kennis van wet- en regelgeving en van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, talentmanagement, cultuur- en organisatieverandering, duurzame inzetbaarheid: dat zijn de onderwerpen waarop HR de komende jaren het verschil kan maken. Beschikt de huidige generatie HR-professionals over de vereiste competenties voor deze taakinvulling? Lang (nog) niet altijd. Naast het onderzoeken van verdere mogelijkheden tot automatisering en outsourcing van HR-taken, vormen de uitkomsten van dit onderzoek dan ook een nadrukkelijke oproep om de komende tijd te blijven investeren in uw eigen professionele ontwikkeling. 14

15 Meer informatie? UNIT4 Papendorpseweg BJ Utrecht telefoon: Website: 15

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

HR-professional stijgt weer in aanzien

HR-professional stijgt weer in aanzien HR-professional stijgt weer in aanzien HR-Trends onderzoek: automatisering neemt administratieve rol HR-medewerker over Factsheet behorend bij persbericht HR-professional stijgt weer in aanzien d.d. 13

Nadere informatie

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt Organisaties hebben steeds meer behoefte aan een HR business partner: een partij die meedenkt

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Zes manieren waarop e-hrm de werkdruk verlaagt

Zes manieren waarop e-hrm de werkdruk verlaagt Zes manieren waarop e-hrm de werkdruk verlaagt Efficiënter werken dankzij het optimaliseren van HR-processen Een Visma-whitepaper Samenvatting De invoering van e-hrm zorgt er op een aantal manieren voor

Nadere informatie

HR Analytics heeft met cijfers niets van doen

HR Analytics heeft met cijfers niets van doen HR Analytics heeft met cijfers niets van doen NVP bijeenkomst - HR Metrics & Analytics: cijfermatig adviseren 17 november 2015 HR Metrics & Analytics: cijfermatig adviseren 1 Even voorstellen Senior Managing

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 Partners HR Trends 2015-2016 Populatie Ruim 800 HR-professionals Werkzaam in uiteenlopende functies 12% ZZP Kennisintensieve dienstverlening Overheid 19% 6% 18% Collectieve

Nadere informatie

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid Presentatie Uitvoering mobiliteitsbeleid Huidige situatie - Een veranderende overheid Regievoerende, agenderende en participerende overheid Rotterdam, stad in beweging voor resultaat op straat Financiële

Nadere informatie

Rapportage Personal Navigator 360graden HR Impact Scan Bas Bakker

Rapportage Personal Navigator 360graden HR Impact Scan Bas Bakker Rapportage Personal Navigator 360graden HR Impact Scan Bas Bakker Vertrouwelijk 10 december 2012 Dit is een Navigator product Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Personal Navigator Competence Impact - 360graden

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise.

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise. Uniting Expertise, Accelerating Ambitions Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise. U wilt zich focussen op uw core business. Daarom nemen wij u juridisch werk uit handen.

Nadere informatie

White paper. Hoe is de postbacheloropleiding Professioneel HR-adviseur tot stand gekomen? Personeel & Organisatie

White paper. Hoe is de postbacheloropleiding Professioneel HR-adviseur tot stand gekomen? Personeel & Organisatie Hoe is de postbacheloropleiding White paper Auteur: Marjon Francois Januari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Intro Wat

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid In het voorjaar van 2015 heeft Odyssee een digitale enquête uitgezet onder 950 ondernemingsraden om zicht te krijgen

Nadere informatie

HR back to basics! Van P&o naar P&O

HR back to basics! Van P&o naar P&O HR back to basics Bart Durlinger 9 september 2014 HR back to basics! Van P&o naar P&O Naam Auteur Plaatsnaam HR back to basics Bart Durlinger 9 september 2014 2 Achtergrond 10 jaar manager in STZ-ziekenhuis

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

1. Senior HRM-adviseur

1. Senior HRM-adviseur 1. Senior HRM-adviseur Zorggroep is een snel groeiende, landelijk werkende zorggroep. Zorggroep werkt met ongeveer 950 medewerkers en een budget van 30 miljoen op 28 locaties. Zorggroep onderscheidt zich

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special

Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit de zakelijke markt Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in

Nadere informatie

Status HR Service Delivery 2013. Ineke Neuman 15 februari 2013

Status HR Service Delivery 2013. Ineke Neuman 15 februari 2013 Status HR Service Delivery 2013 Ineke Neuman 15 februari 2013 Onderzoekspopulatie 113 deelnemers 31% ook in 2012 deelgenomen >1000 medewerkers Profit en non-profit Hogere deelname zorg en onderwijs 89%

Nadere informatie

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023 ORGANISEREN IN 2023 DE VISIE VAN GENERATIE Y OP ORGANISATIES EN (E-)HRM IN DE TOEKOMST Door Geert Boon & Suzanne van de Schraaf Uit onderzoek van Peperclip in opdracht van AFAS Software en HRcommunity

Nadere informatie

Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking

Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking 5 goede redenen Papierloze administratie Altijd en overal beschikbaar Manager & Employee Self Service (ESS/MSS) Waterdichte beveiliging

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Anytime, anyplace, anywhere

Anytime, anyplace, anywhere Anytime, anyplace, anywhere Talent & Salaris de software voor Human Resource Management Self Service Overal om ons heen is Self Service een bekend begrip. Van internet bankieren en online vakanties boeken

Nadere informatie

P&O scan. Over de P&O Scan. Aantal praktijkhouders: Aantal medewerkers:

P&O scan. Over de P&O Scan. Aantal praktijkhouders: Aantal medewerkers: Over de P&O Scan Heeft u voldoende inzicht in de organisatie van uw personeelszaken? En weet u hoe uw praktijk zich op P&O gebied verhoudt tot ruim 250 andere praktijken in Nederland? Doe dan de P&O scan

Nadere informatie

CVC Capital Partners ondersteunt Raet in verdere uitrol van de strategie

CVC Capital Partners ondersteunt Raet in verdere uitrol van de strategie Amersfoort, 24 augustus 2011 - Raet, s lands grootste dienstverlener op het gebied van IT-toepassingen voor Human Resources Management en uitbesteding van HR (Business Proces Outsourcing), haar aandeelhouders

Nadere informatie

Welkom. Investeren in talent loont

Welkom. Investeren in talent loont Welkom Investeren in talent loont Symposium Investeren in talent loont Uw gastheer: Chris van Bokkum TechniekTalent.nu Investeren in talent Hans van der Spek Manager Kenniscentrum HRM / Berenschot Actuele

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Conclusies veldonderzoek. Het creëren van een talentvriendelijke werkomgeving

Conclusies veldonderzoek. Het creëren van een talentvriendelijke werkomgeving Conclusies veldonderzoek Het creëren van een talentvriendelijke werkomgeving Antwoord op deelvraag 1 Met welke factoren moet rekening worden gehouden bij het creëren van een talentvriendelijke werkomgeving?

Nadere informatie

Hoe u met e-hrm verzuimkosten aanpakt

Hoe u met e-hrm verzuimkosten aanpakt Hoe u met e-hrm verzuimkosten aanpakt In deze whitepaper worden een aantal concrete tips gegeven welke rol HR kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening en het zorgen voor kostenreductie.

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Vijf concrete voordelen van ehrm

Vijf concrete voordelen van ehrm Vijf concrete voordelen van ehrm Waarom het optimaliseren van HR processen loont Een Visma whitepaper Samenvatting De invoering van ehrm levert veel meer op dan enkel kostenbesparing. Doordat werknemers

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie Trends in de zorg Toenemende concurrentie Rendement op zorgproducten en -diensten daalt Dilemma: lagere kosten én hogere kwaliteit

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie Wat nu?! Staat u aan de vooravond van een reorganisatie of zit u er middenin? Misschien herkent u de volgende kopzorgen

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Factsheet HR-professionals positief over economie en eigen vooruitzichten

Factsheet HR-professionals positief over economie en eigen vooruitzichten 1 Inhoud Pagina Bronvermelding & Verantwoording 3 Zorgen 4 Beloning HR-professional in loondienst 5 Loopbaan 6 HR-professional als zzp-er 10 HR Beleidsthema s 11 HR en nieuwe organisatie-concepten 12 2

Nadere informatie

Specialist in professionals voor onderwijs en openbaar bestuur.

Specialist in professionals voor onderwijs en openbaar bestuur. Specialist in professionals voor onderwijs en openbaar bestuur. roler.nl detachering payrolling werving & selectie Meebewegen met de loopbaan van professionals. 1 Welkom bij Roler Roler is specialist in

Nadere informatie

Rondetafel. De wisselwerking tussen Business Management en Business Control. v Samen aan tafel! 25 juni 2015, SS Rotterdam

Rondetafel. De wisselwerking tussen Business Management en Business Control. v Samen aan tafel! 25 juni 2015, SS Rotterdam 5-7-2015 1 Rondetafel De wisselwerking tussen Business Management en Business Control v Samen aan tafel! 25 juni 2015, SS Rotterdam Agenda Rondetafel 15.00 15.15 uur: Introductie 15.15 15.35 uur: Bespiegelingen

Nadere informatie

"HR van Vandaag naar Morgen. Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM

HR van Vandaag naar Morgen. Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM "HR van Vandaag naar Morgen Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM Programma Hoofdthema s van de HR manager De verbinding tussen

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

P-Direkt: nu en in de toekomst. Op weg naar een Shared Service Center HRM voor het Rijk

P-Direkt: nu en in de toekomst. Op weg naar een Shared Service Center HRM voor het Rijk P-Direkt: nu en in de toekomst Op weg naar een Shared Service Center HRM voor het Rijk Managementsamenvatting Voor wie en waarover? Dit visiestuk is bedoeld voor iedereen die een rol speelt in een succesvolle

Nadere informatie

Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand?

Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand? Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand? Sylvia Verhoef adviseur en manager opleidingen Inhoud Ontwikkelingen en veranderingen Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand? Betekenis

Nadere informatie

Talent management versus personeels- en salarisadministratie

Talent management versus personeels- en salarisadministratie Whitepaper Talent management versus personeels- en salarisadministratie Wat is talent management? Hoe doeltreffend talent management te implementeren binnen uw organisatie! Consultancy-team PayRoll Solutions,

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

AWVN-trends voor HR Voorbij vanzelfsprekendheid

AWVN-trends voor HR Voorbij vanzelfsprekendheid Vooruitgang door vernieuwend werkgeven AWVN-trends voor HR Voorbij vanzelfsprekendheid Programma: Over AWVN Externe trends Cao s 2015 leden AWVN aan de slag in groepen Pauze Trends interventies Cao s 2015

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

Besparen op personeelskosten?

Besparen op personeelskosten? Whitepaper Besparen op personeelskosten? Met een salarisscan ontdekt u wat u laat liggen! Salarisscan-team PayRoll Solutions, Payroll Group Versie 1.3 Payroll Group De sociale zekerheid in Nederland is

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software Productsheet Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject van flexibele arbeid te digitaliseren en automatiseren,

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Investeren in elkaar

Investeren in elkaar Investeren in elkaar Kwaliteit begint bij de bron U vindt bij Adecco Contact Center Solutions antwoorden en oplossingen. Van betrokken specialisten die zich sterk maken voor de kwaliteit en effectiviteit

Nadere informatie

Arbeidsmarkt en vakmanschap

Arbeidsmarkt en vakmanschap Arbeidsmarkt en vakmanschap Symposium Spelen met Talent Avans Hogeschool, s-hertogenbosch 16.45-17.30 uur Gerard Evers dr. Gerard Evers Recente verleden Hoogleraar Human Capital Valuation UvT Hoofdredacteur

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1 Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 2 Matchcare MEER RENDEMENT UIT HR DOOR INNOVATIEVE OPLOSSINGEN EN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN WERVING EN SELECTIE, EMPLOYABILITY

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS)

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) Van: E. Kandidaat Administratienummer: Datum: 16 Jan 2013 Normgroep: Advies de heer Consultant Ixly 1. Inleiding In dit rapport treft u eerst

Nadere informatie

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009 Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Strategisch flexibiliseren door veerkrachtig leiderschap Strategische arbeidsflexibilisering

Nadere informatie

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers?

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Vragen en antwoorden over outsourcing-projecten Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Outsourcingprojecten zijn relevant voor medewerkers als een bedrijf niet alleen ICT-diensten

Nadere informatie

Opleidingsprogramma HR-professional

Opleidingsprogramma HR-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma HR-professional Ontwikkeling naar business partner Ontwikkeling naar business partner Door decentralisatie van taken, krimpoperaties en dalende budgetten, staan

Nadere informatie

Masterclass Recruitment Klantwaardenmodel en accountmanagementstrategie

Masterclass Recruitment Klantwaardenmodel en accountmanagementstrategie Opleiding Recruitment Business Partner De leergang Recruitment Business Partner is de eerste opleiding in Nederland die opleidt tot een strategisch niveau binnen het recruitmentvak. Door haar unieke karakter

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Strategisch Vendor Management

Strategisch Vendor Management Strategisch Vendor Management Visie op Strategisch Vendor Management en wat betekent het voor uw organisatie? Door: YouzQ B.V. Introductie Het aansturen van meerdere leveranciers door 1 partij verdeeld

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist op het gebied van werving & selectie en de

Nadere informatie

Waar staat HR vandaag in zijn organisatie? Dossier HR

Waar staat HR vandaag in zijn organisatie? Dossier HR Waar staat HR vandaag in zijn organisatie? Dossier HR Positionering van HR alsof uw CEO ervan wakker ligt! LT/strategisch Strategisch partner HR in lijn met business strategie Change agent Making things

Nadere informatie

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken.

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken. Uniting Expertise, Accelerating Ambitions Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken. Onze focus? Jouw persoonlijke ambities overtreffen. De beste zijn in ons vakgebied. Dat is waar de specialisten

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Onze specialistische vakkennis en toewijding voor zowel klant als kandidaat zijn evident. Wij zijn een uitzendbureau, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een degelijke en betrouwbare HR dienstverlener

Nadere informatie

Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie

Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie VNO-NCW 4 maart 2015 De heliumstick We zijn gestart met de oefening met de Heliumstick. De opdracht leek eenvoudig: breng de stick met zijn

Nadere informatie

De Loopbaanversneller

De Loopbaanversneller hr De Loopbaanversneller Duurzame inzetbaarheid is een thema in veel organisaties. Waarschijnlijk ook bij jou staat het op de agenda, of zal het binnenkort op de agenda gezet worden door medewerkers, ondernemingsraad,

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Nemas Middle Management wordt geadviseerd.

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Nemas Middle Management wordt geadviseerd. Diplomalijn Examen Niveau Management HRM hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 1 september 2014 Vastgesteld op 26 september 2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

Whitepaper Recruitment: Zelf doen, uitbesteden of samen doen?

Whitepaper Recruitment: Zelf doen, uitbesteden of samen doen? Whitepaper Recruitment: Zelf doen, uitbesteden of samen doen? Voor het bieden van oplossingen op de terreinen in- door- en uitstroom van medewerkers. Deze oplossingen kunnen uit advies, mensen en middelen

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Profiel Strategisch beleidsadviseur P&O 7 april 2015 Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Als expert aan de slag met loopbaanvelden

Als expert aan de slag met loopbaanvelden P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Als expert aan de slag met loopbaanvelden www.picompany.biz Als expert aan de slag met loopbaanvelden In de Career Scan wordt het onderdeel over loopbaanvelden

Nadere informatie

Talent in mensen. werving selectie interim ICT FINANCE HRM

Talent in mensen. werving selectie interim ICT FINANCE HRM Talent in mensen werving selectie interim ICT FINANCE HRM Iduet maakt talent en ambities zichtbaar The art of Iduet Iduet wil een duurzame bijdrage leveren aan de ontwikkeling van organisaties op het gebied

Nadere informatie

Innovatie HR. Innovatie. Modewoord of toverstaf InspiHRe 19 oktober 2015

Innovatie HR. Innovatie. Modewoord of toverstaf InspiHRe 19 oktober 2015 Innovatie HR Modewoord of toverstaf InspiHRe 19 oktober 2015 1 Innovatie Wat is innovatie? Product Proces Instrumenten Conventies In onze wereld veelal de term Sociale innovatie: d.i. is vernieuwing van

Nadere informatie

Professionaliseren met Employee Self Service (ESS) Minder kosten en betere dienstverlening

Professionaliseren met Employee Self Service (ESS) Minder kosten en betere dienstverlening Whitepaper Professionaliseren met Employee Self Service (ESS) Minder kosten en betere dienstverlening In business for people. Inzicht, zelfredzaamheid, kostenbesparing, betrokkenheid Het HR-vak zit vol

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

Rapport over de functie van Dirk Demo

Rapport over de functie van Dirk Demo Rapport over de functie van Dirk Demo Publicatiedatum: 14 februari 2014 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Dirk Demo' zoals die door The PeopleFactory - Demo omgeving is vastgesteld en geeft

Nadere informatie

Opleidingsprogramma HR-professional

Opleidingsprogramma HR-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma HR-professional Ontwikkeling naar business partner Ontwikkeling naar business partner Door decentralisatie van taken, krimpoperaties en dalende budgetten, staan

Nadere informatie

De uitdaging die accountability heet Scherpere keuzes maken en meer impact realiseren

De uitdaging die accountability heet Scherpere keuzes maken en meer impact realiseren De uitdaging die accountability heet Scherpere keuzes maken en meer impact realiseren Onderzoek Accountability & data : Inzichten, conclusies en aanbevelingen Amsterdam, augustus 2014 Dit document bevat

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie