Automatisering en outsourcing van HR Hoe ver kun je gaan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Automatisering en outsourcing van HR Hoe ver kun je gaan?"

Transcriptie

1 Automatisering en outsourcing van HR Hoe ver kun je gaan? In samenwerking met

2 Inhoud Inleiding en onderzoeksverantwoording... 3 HR-thema s en HR-processen... 5 HR-automatisering en outsourcing... 9 Conclusies en aanbevelingen Meer informatie?

3 Inleiding en onderzoeksverantwoording Door de toenemende automatisering en outsourcing staan steeds meer (kantoor)banen onder druk. Dit laat ook de HR-afdeling niet onberoerd. Wat betekent dit voor uw HR-taken? Wat valt er nog uit te besteden en waar liggen de grenzen? En welke kansen biedt automatisering van HR? Dit vormde de aanleiding voor HR Praktijk om in samenwerking met UNIT4 onderzoek te doen naar de mate van automatisering en outsourcing van HR-processen en de gevolgen voor de HRorganisatie en haar professionals. Via een online vragenlijst hebben in september en oktober 2014, 127 respondenten meegedaan aan het onderzoek, waarvan 101 deelnemers alle vragen hebben beantwoord. In deze whitepaper krijgt u een overzicht en analyse van de belangrijkste resultaten. Daarnaast worden de antwoorden geduid door experts en collega HR-professionals. Functies en aantal medewerkers respondenten Wat is uw functie? HR-adviseur 23% HR Manager HR Directeur 1% 1% 3% 4% 40% Hr-administrateur HR Business Partner Algemeen Directeur 7% Salaris administrateur 21% Financieel medewerker Anders Het overgrote deel van de respondenten geeft aan HR-adviseur (40 procent) of HR Manager/HR Directeur (21 procent) te zijn. 3

4 Uit hoeveel medewerkers bestaat uw organisatie? ,8% ,6% ,9% ,0% 6,9% 7,9% 11,9% of meer Bijna 30 procent van de deelnemers aan het onderzoek werkt in organisaties tot 100 medewerkers. 36 procent werkt bij organisaties vanaf 1000 medewerkers. De meeste deelnemers zijn werkzaam in de dienstverlening, gevolgd door ICT, overheid en zorg. Omvang HR-afdeling De omvang van de HR-afdeling loopt uiteen; van 1 medewerker bij organisaties tot 100 medewerkers (soms tot 250) tot 30 bij 1000 en meer medewerkers. Bij laatstgenoemde HRafdelingen is er in de regel een opsplitsing tussen HR manager/directeur, adviseurs, salarisadministrateurs, business partners, opleidingscoördinator en specialisten zoals Compensation & Benefits. In het onderzoek Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement van Berenschot en HR Strategie blijkt dat de gemiddelde HR-fte-ratio 75,2 bedraagt in Nederland. Dit wil zeggen dat gemiddeld zo n 75 medewerkers worden bediend door één fte op HR (40 uur per week). Naarmate organisaties groter zijn, stijgt de HR-fte-ratio, wat betekent dat grotere organisaties naar verhouding met minder HR-capaciteit uitkomen. 4

5 HR-thema s en HR-processen De top 3 van belangrijkste HR-thema s binnen de eigen organisatie: 1. Strategische personeelsplanning (49 procent), 2. Duurzame inzetbaarheid (33 procent), 3. Verzuim en reintegratie (30 procent). Iets lager scoren: talentmanagement (25 procent) en opleiding en training (26 procent). Wat zijn volgens u de belangrijkste thema's van HR binnen uw organisatie? ANDERS SALARISADMINISTRATIE ARBEIDSVOORWAARDEN OP STELLEN EN BEWAKEN HR METRICS EN HR ANALYTICS WERVING EN SELECTIE PERSONEELSADMINISTRATIE ONTSLAG EN REORGANISATIE TALENTMANAGEMENT OPLEIDING EN TRAINING PERFORMANCE MANAGEMENT VERZUIM EN RE-INTEGRATIE DUURZAME INZETBAARHEID STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING 10,2% 14,2% 15,7% 18,1% 19,7% 22,8% 22,8% 25,2% 26,0% 27,6% 29,9% 33,1% 48,8% Welke HR-processen zijn te automatiseren? Vervolgens is gevraagd aan de respondenten welke HR-processen naar hun idee te automatiseren zijn. Onder automatiseren verstaan we in dit geval dat werkzaamheden grotendeels via daarvoor ingerichte software (denk ook aan self service) wordt uitgevoerd. Niet verrassend worden als eerste twee HR-processen personeels- en salarisadministratie genoemd, respectievelijk door 88 en 86 procent van de respondenten. Ook HR Metrics / HR Analytics en verzuim en re-integratie scoren boven de 50 procent; overige uitschieters boven de 40 procent zijn opleiding/training en werving/selectie. HR-taken waarbij het menselijke contact essentieel is, komen niet in aanmerking om uit te besteden, aldus Eelco Liebrand, Portfolio Manager bij UNIT4. De HR- en salarisadministratie kunnen wat dat aangaat prima geautomatiseerd of uitbesteed worden. Dit zijn vaak routinematige administratieve werkzaamheden die kosteneffectief, tijdig en correct uitgevoerd moeten worden. Juist automatisering en processturing draagt hieraan bij. 5

6 Liebrand begrijpt ook de hoge score van HR Metrics / HR Analytics: Directie en management hebben meer en meer complexe en strategische vragen. Nieuwe technologie en de aanwezigheid van grote hoeveelheden data maken het mogelijk om op een andere wijze naar HR-thema s te kijken. Dit is zonder automatisering simpelweg niet mogelijk. Welke HR-taken zijn te outsourcen? Wat is het beeld bij HR-taken die naar het idee van de respondenten zijn te outsourcen? Onder outsourcen wordt het grotendeels uitbesteden van bepaalde werkzaamheden aan externe partijen verstaan. Wederom scoren salaris- en personeelsadministratie hoog, maar ook werving/selectie zit nu boven de 60 procent. Aanzienlijk lager vergeleken met automatisering scoort nu HR Metrics/HR Analytics (27 procent). Welke HR-taken zijn naar uw idee te outsourcen? ANDERS DUURZAME INZETBAARHEID PERFORMANCE MANAGEMENT TALENTMANAGEMENT STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING ONTSLAG EN REORGANISATIE ARBEIDSVOORWAARDEN OPSTELLEN EN BEWAKEN HR METRICS EN HR ANALYTICS VERZUIM EN RE-INTEGRATIE OPLEIDING EN TRAINING PERSONEELSADMINISTRATIE WERVING EN SELECTIE SALARISADMINISTRATIE 4,5% 6,3% 7,1% 9,8% 13,4% 20,5% 21,4% 26,8% 47,3% 48,2% 59,8% 61,6% 91,1% Mie van Hooijdonck, HR-adviseur bij zorginstelling Elisabeth Stichting, begrijpt de hoge outsourcingsscore van werving en selectie. Dit is vrij makkelijk over te nemen door een extern bureau. In de zorg doen we dit beperkt en dan met name bij moeilijk in te vullen functies, zoals managementposities. Joke Ammerlaan, HR-administrateur bij de Bibliotheek Rotterdam, sluit zich hierbij aan: Tegenwoordig ontvangen werkgevers honderden reacties op vacatures. Het doornemen en selecteren, maar ook de afwijzingen van niet-geselecteerden kost heel veel tijd. Daarom geven werkgevers er vaak de voorkeur aan de eerste selectie door externe werving- en selectiebureaus te laten doen. Vervolgens kunnen zij in gesprek met de aangedragen kandidaten. Marleen Kukler, HR Business Partner bij IT-dienstverlener Sogeti, vindt het lastiger te verklaren. We willen juist graag de band met nieuwe medewerkers vanaf het eerste moment opbouwen. Maar wanneer je heel veel mensen werft zoals wij, dan betekent het wel dat je een eigen recruitmentbureau moet hebben. Wat je in de praktijk overigens wel ziet is dat een goede recruiter zich onderscheidt van andere HR-professionals. Het is eerder een salesvak, dan een HR- 6

7 vak: je moet de kick krijgen van het scoren van mensen. Daarnaast is het ook een taak die vaak in lijn wordt belegd. En wanneer de lijn hier niet de juiste capaciteiten voor heeft, dan kan het een logische keuze zijn om het gehele proces te outsourcen. Ook is werving en selectie een te isoleren proces, dus als je dan moet bezuinigen op je mankracht is outsourcing een gemakkelijk te nemen stap. Waar ligt het omslagpunt voor outsourcing? Wanneer ga je vanuit HR zaken outsourcen? Kortom, waar ligt het omslagpunt? De toegevoegde waarde van het outsourcen van HR-taken is afhankelijk van harde en zachte factoren. Hoewel ook de cultuur in de organisatie een rol speelt, wordt er steeds vaker een harde business case van gemaakt. Volgens Liebrand is het verlagen van de operationele kosten van de uitvoering van HR-taken daarbij een belangrijk aandachtspunt. Hierbij wordt gekeken naar de omvang en complexiteit van de organisatie, de beschikbaarheid van aanwezige kennis en competenties en de mate waarin een organisatie bijvoorbeeld zelf de regie kan blijven voeren en continuïteit kan bieden. Voor de salarisadministratie bijvoorbeeld vereist dit specifieke kennis van wet- en regelgeving. Bij kleinere organisaties is die vaak niet aanwezig en ontbreekt het aan tijd om deze kennis up-to-date te houden. In de praktijk zien we vaak een omslagpunt bij organisaties vanaf 700 medewerkers. Voor organisaties met een kleinere omvang kan het relevant zijn om HR-taken uit te besteden; boven de 700 medewerkers kan het zelf in dienst nemen van een salarisadministrateur rendabel zijn. Grenzen aan automatisering en outsourcing? In een open vraag is aan de onderzoeksdeelnemers ook gevraagd welke taken naar hun idee niet te automatiseren of te outsourcen zijn. Een greep uit de reacties: Die onderwerpen waarbij het menselijk contact/advies van belang is. Binnen het automatiseren van de HR-processen is dit sowieso een belangrijk aandachtspunt. Uiteindelijk gaat het om mensen, waarbij het persoonlijk contact vaak essentieel is. Alles waar emoties bij komen kijken en persoonlijk contact effectiever is: een deel van het recruitmentproces, reorganisaties, strategische planning. Al die onderdelen waar kennis van het bedrijf, de cultuur, de mensen voor nodig is, zoals SPP, arbeidsvoorwaarden, opleiding en training, duurzame inzetbaarheid. Die taken waarmee je het DNA van je organisatie beschermt: waarom je een aantrekkelijke werkgever bent en blijft voor medewerkers. 7

8 Zaken waarbij men verder gaat dan enkel meting en administratie, maar na analyse van de cijfers ook acties op organisatie- of werknemersniveau moeten gebeuren. Terugkerende elementen zijn persoonlijk contact, emotie, organisatiecultuur en zaken die verder gaan dan administratie. HR en technologie gaan vaak niet hand in hand, reageert Liebrand van UNIT4. En toch is de impact van de technologische ontwikkelingen op het HR-vak niet meer te ontkennen. Gedreven door deze veranderingen kan HR zich juist meer dan ooit richten op de mens, in plaats van op de administratie. Slim automatiseren of uitbesteden zorgt er namelijk voor dat je meer tijd krijgt om toegevoegde waarde te leveren aan je klant: directie, management en medewerkers. De HR-taken die niet te automatiseren of te outsourcen zijn hebben te maken met de uitzonderingen, aldus Marleen Kukler. Automatisering werkt niet in gevallen waarbij persoonlijk contact en afwegingen noodzakelijk zijn. Outsourcing kan niet als kennis van de organisatie doorslaggevend is of als de speelruimte om beslissingen te nemen maximaal moet zijn. 8

9 HR-automatisering en outsourcing Wat zijn overwegende redenen voor HR-professionals om taken uit te besteden dan wel te automatiseren? Optimaliseren van werkprocessen (63 procent) en specialisatie/deskundigheid (60 procent) scoren het hoogst, gevolgd door ontlasten van de HR-organisatie (53 procent) en kostenbesparing (51 procent). Opvallend genoeg wordt focus op strategische doelen met 30 procent minder belangrijk gevonden, terwijl dit veelal door e-hrm leveranciers als cruciale factor wordt genoemd om verder te automatiseren/outsourcen. Kukler: Voor een focus op strategische doelen heb je tijd nodig, omdat ze ook vaker in de toekomst liggen en dus eerder belangrijk dan direct urgent zijn. Door andere HR-taken te automatiseren en/of te outsourcen, maak je meer tijd vrij voor deze strategische focus. Ammerlaan: Ik vind focus op strategische doelen meer een reden voor automatisering dan voor outsourcing. De informatie die uit geautomatiseerde systemen kan worden gegenereerd is van belang voor het maken van analyses en vaststellen/aanpassen van beleid. HR-adviseur Karin Kapel: Focus op de strategische bedrijfsdoelstellingen is essentieel voor de HRafdeling. Daarmee kan zij haar toegevoegde waarde tonen en tegelijkertijd haar bestaansrecht rechtvaardigen. Bij de uitvoering van alle HR-processen moet continu in het achterhoofd worden meegenomen hoe HR hier een bijdrage aan levert. Mate van HR-automatisering en -outsourcing Bij UNIT4 wordt in dit kader gewerkt met een typering van het volwassenheidsniveau van de HRorganisatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende evolutionaire stadia: 1. Kruipend: de HR-administratie is voornamelijk reactief bezig met het verwerken van aanvragen en mutaties. Administraties en werkzaamheden zijn niet gecentraliseerd en de gegevens worden meerdere keren en handmatig vastgelegd. 2. Lopend: de HR-administratie heeft zich ontwikkeld tot administratief expert. Er is bijvoorbeeld sprake van centralisatie van werkzaamheden en de processen zijn uniform beschreven, maar taken worden nog niet procesmatig gestuurd en afgehandeld. 3. Rennend: de HR-organisatie en -processen zijn gestroomlijnd. Werkprocessen zijn gedigitaliseerd, bepaalde werkzaamheden zijn uitbesteed en self service is ingevoerd. 4. Vliegend: HR is volledig geïntegreerd in de business, waarbij HR-informatie overal en altijd en op elke apparaat beschikbaar is voor de klanten van HR: directie, management, leidinggevenden en medewerkers. 9

10 Gevraagd naar de mate van automatisering van HR-werkzaamheden geeft 43 procent aan 10 tot 25 procent te hebben geautomatiseerd. Voor 38 procent van de respondenten gaat het zelfs om 25 tot 50 procent van de HR-werkzaamheden. Hoeveel procent van de HR-werkzaamheden is binnen uw organisatie geautomatiseerd? 12% 38% 5%2% 43% 10-25% 25-50% 50-75% 0-10% % Voor de mate van outsourcing liggen de percentages lager: 54 procent heeft tot 10 procent van de HR-werkzaamheden geoutsourcet. Daarnaast geeft 34 procent aan 10 tot 25 procent te hebben uitbesteed. Hoeveel procent van de HR-werkzaamheden is binnen uw organisatie geoutsourcet? 1% 8% 3% 0-10% 10-25% 34% 54% 25-50% 50-75% % 10

11 De toegevoegde waarde van HR Maar liefst 72 procent van de respondenten voorziet de komende tijd nog een verdere automatisering/outsourcing van HR-taken binnen de organisatie. Eén derde denkt dat dit zelfs gaat leiden tot ontslag van HR-medewerkers. Voorziet u de komende tijd nog een verdere automatisering/ outsourcing van HR-taken binnen uw organisatie? 15% 13% 40% Ja, maar dit zal niet leiden tot ontslag van HR-medewerkers Ja, dit gaat leiden tot ontslag van HRmedewerkers Nee 32% Weet niet Kukler van Sogeti verwacht een taakverschuiving binnen HR. Daardoor zullen er ontslagen vallen onder HR-medewerkers die minder wendbaar of flexibel zijn in hun inzetbaarheid. Of dit veel of weinig is, is relatief; als het jezelf betreft zijn het er altijd teveel. Medewerkers die door de automatisering of outsourcing andere taken krijgen waardoor ze kunnen groeien, zullen het eerder beschouwen als een nieuwe kans. Liebrand reageert: Een efficiënte uitvoering van de HR-processen en het berekenen en uitbetalen van het juiste salaris zijn non core-activiteiten die altijd foutloos en kosteneffectief uitgevoerd moeten worden. Doordat deze administratieve activiteiten verschuiven van de mens naar computers maar ook worden uitbesteed, krijgt de HR-professional meer tijd om zich te richten op het verder ontwikkelen van de benodigde competenties om invulling te geven aan deze rol als business partner. Ammerlaan waarschuwt voor een vergaande automatisering dan wel outsourcing van HR-taken. Ik heb ervaren dat veel organisaties menen dat het een goed alternatief is voor een eigen HRafdeling. Vanuit kostenoogpunt worden HR-afdelingen geminimaliseerd, waarna administratieve handelingen en specialistische kennis worden ingehuurd. Ik ben van mening dat werkgevers daarmee hun doel voorbij schieten. Naast het feit dat outsourcing vaak duurder is dan men denkt, 11

12 wordt er geen kennis en ervaring opgebouwd die van belang is voor de HR-issues binnen het bedrijf. Beleid en ontwikkeling van de organisatie op HR-gebied blijven dan achter. Ik vind dit een ernstige vorm van korte termijnvisie. Op de lange duur - en zeker zodra er weer krapte ontstaat op de arbeidsmarkt - staan deze organisaties met lege handen. Hoe ziet de toekomst van HR eruit? Dit brengt ons bij de (open) vraag hoe HR de toekomst van het vakgebied ziet. Op welke taakgebieden kunnen HR-professionals toegevoegde waarde leveren voor de organisatie? Een greep uit de reacties: HR-professionals kunnen toegevoegde waarde bieden bij het bepalen van en bijdragen aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Door kennis van zowel wet- regelgeving als ook kennis van mens en organisatie, kan HR toegevoegde waarde hebben bij het realiseren van een optimale personele bezetting en het optimaal functioneren van de personele bezetting. Door meer proactief de organisatie in te gaan en veel meer cijfermatige onderbouwing van P&Oadvies. We moeten een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van cultuur- en organisatieveranderingen door zelf veel meer op de voorgrond te zijn. Meer gebruik van automatisering en databases als basis voor beslissingen. HR zal zich aan de ene kant meer richten op bedrijfsmatig-strategisch zaken, maar aan de andere kant ook juist meer ruimte creëren voor werkelijk contact en begeleiding van de medewerkers of nog beter: het ondersteunen van leidinggevenden hierin. Ik verwacht een meer preventieve en ondersteunende rol. Dus meer aandacht geven aan het leidinggevend en uitvoerend personeel. Hierdoor kun je de kans op uitval verkleinen als het gaat om bijvoorbeeld verzuim, maar ook de conflictrisico s verlagen. HR moet een belangrijke rol houden wat betreft ontwikkeling en beleid. Vergaande outsourcing leidt tot minder betrokkenheid en kost de organisatie uiteindelijk meer dan het zelf in huis hebben van kennis en ervaring. Er blijft minder werk over op MBO/HBO-gebied. Er is steeds meer behoefte aan academisch geschoolden en senior adviseurs die kunnen schakelen met de directie. HR is de barometer van hoe het met de organisatie gaat en adviseert waar bijgestuurd moet worden. One step ahead. 12

13 De respondenten zien vooral toekomst voor HR op het gebied van bedrijfsmatig-strategische ondersteuning. Cijfermatige onderbouwing wordt hierbij gezien als essentieel om de dialoog aan te kunnen gaan met het management. Ook ziet men een belangrijke rol bij het faciliteren van leidinggevenden binnen de organisatie. HR-adviseur Mie van Hooijdonck van de Elisabeth Stichting ziet de meeste toegevoegde waarde van HR ook op het terrein van beleidsadvisering en het beschikken over een helicopterview. HR kan de verbinding maken en de verschillende bedrijfsonderdelen goed op elkaar afstemmen. We hebben ook specifieke kennis in huis op het gebied van wet en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en de arbeidsmarkt. Volgens HR Business Partner Marleen Kukler heeft HR toegevoegde waarde als het in staat is om de vragen van de business te beantwoorden. HR heeft over het algemeen een schat aan informatie over medewerkers, organisatieonderdelen en ontwikkelingen in de markt. Wanneer je deze informatie kunt ontsluiten en toegankelijk kunt maken voor de business om daarmee betere resultaten neer te zetten, dan is er toegevoegde waarde. Dat betekent dus ook dat HR soms de rol heeft van rechter (beslissen dat zaken niet kunnen), soms als advocaat (adviseren hoe iets gehaald kan worden) en soms ook als moeder overste om als vertrouwenspersoon, steunpilaar en dienaar te helpen met het voorkomen dan wel opruimen van problemen. Hoe zetten wij onze medewerkers duurzaam in en hoe blijven wij een aantrekkelijke werkgever voor de huidige maar zeker ook voor de toekomstige collega s?, daar ligt volgens HR-adviseur Karin Kappel de belangrijkste toegevoegde waarde van HR. Over welke competenties moet HR beschikken? Diverse respondenten in het onderzoek verwijzen ook naar de invloed die HR kan uitoefenen op de cultuur- en organisatieverandering. De omschakeling naar deze soms nieuwe rollen van HR vraagt ook specifieke competenties en ervaring van HR-professionals. Liebrand: HR gaat over het zo optimaal mogelijk laten renderen van het menselijk kapitaal. Het gaat erom dat medewerkers meer toevoegen dan dat ze de organisatie kosten. Een gemotiveerde en bevlogen medewerker - binnen een cultuur waar men elkaar helpt om beter te worden - levert de organisatie meer op. Een bevlogen medewerker levert meer op dan een medewerker die alleen de tijd uitzit, terwijl zij even veel kosten. De grootste winst zit dus voor HR in het bevlogen krijgen van mensen. Of HR over de vereiste competenties beschikt, is volgens Kukler afhankelijk van de vakvolwassenheid van de betreffende HR specialist en de voorkeur van de medewerker. De één voelt zich meer aangetrokken tot de rol van rechter, de ander juist meer tot de rol van vertrouwenspersoon en de volgende is weer een kei in het analyseren van gegevens. Over het algemeen zie ik wel dat de HR-medewerkers in staat zijn om één of meer rollen goed in te vullen. Of dat voldoende is voor een organisatie is ook afhankelijk van de grootte van het team - zijn alle rollen goed gedekt? - en van de behoeften van de organisatie. 13

14 Conclusies en aanbevelingen Het onderzoek laat duidelijk zien dat HR al een aardig eind op weg is met automatisering en outsourcing van HR-activiteiten. Tegelijkertijd verwacht men hiermee nog maar aan het begin te staan: meer dan 70 procent voorziet de komende tijd nog meer automatisering dan wel outsourcing van HR. Een derde van de respondenten denkt dat dit gaat leiden tot ontslag van HRmedewerkers. Hiermee ligt de vraag van het bestaansrecht van HR als aparte bemande functie binnen organisaties op tafel. Hoe ziet de toekomst van HR eruit? Welke toegevoegde waarde hebben HRprofessionals de organisatie te bieden. De beperkingen van automatisering/outsourcing bieden hiervoor belangrijke aanknopingspunten: persoonlijk contact, emotie, organisatiecultuur en zaken die verder gaan dan administratie. Bij de redenen voor automatisering en uitbesteding van HR-zaken worden optimalisering van werkprocessen, specialisatie en ontlasting van de HR-organisatie het meest genoemd. Opvallend genoeg scoort focus vanuit HR - op strategische doelen een stuk lager. Daarmee lijken efficiencyverhoging en kostenbesparingen de belangrijkste drivers voor automatisering dan wel outsourcing. En hiervoor komt het initiatief in de regel vanuit de directie. Als HR weer aan het stuur wil komen van de eigen toekomst is het aantonen van toegevoegde waarde dus essentieel. Bedrijfsmatige en cijfermatig onderbouwde ondersteuning, specifieke kennis van wet- en regelgeving en van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, talentmanagement, cultuur- en organisatieverandering, duurzame inzetbaarheid: dat zijn de onderwerpen waarop HR de komende jaren het verschil kan maken. Beschikt de huidige generatie HR-professionals over de vereiste competenties voor deze taakinvulling? Lang (nog) niet altijd. Naast het onderzoeken van verdere mogelijkheden tot automatisering en outsourcing van HR-taken, vormen de uitkomsten van dit onderzoek dan ook een nadrukkelijke oproep om de komende tijd te blijven investeren in uw eigen professionele ontwikkeling. 14

15 Meer informatie? UNIT4 Papendorpseweg BJ Utrecht telefoon: Website: 15

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

HR-professional stijgt weer in aanzien

HR-professional stijgt weer in aanzien HR-professional stijgt weer in aanzien HR-Trends onderzoek: automatisering neemt administratieve rol HR-medewerker over Factsheet behorend bij persbericht HR-professional stijgt weer in aanzien d.d. 13

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt Organisaties hebben steeds meer behoefte aan een HR business partner: een partij die meedenkt

Nadere informatie

HR Analytics heeft met cijfers niets van doen

HR Analytics heeft met cijfers niets van doen HR Analytics heeft met cijfers niets van doen NVP bijeenkomst - HR Metrics & Analytics: cijfermatig adviseren 17 november 2015 HR Metrics & Analytics: cijfermatig adviseren 1 Even voorstellen Senior Managing

Nadere informatie

Zes manieren waarop e-hrm de werkdruk verlaagt

Zes manieren waarop e-hrm de werkdruk verlaagt Zes manieren waarop e-hrm de werkdruk verlaagt Efficiënter werken dankzij het optimaliseren van HR-processen Een Visma-whitepaper Samenvatting De invoering van e-hrm zorgt er op een aantal manieren voor

Nadere informatie

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 Partners HR Trends 2015-2016 Populatie Ruim 800 HR-professionals Werkzaam in uiteenlopende functies 12% ZZP Kennisintensieve dienstverlening Overheid 19% 6% 18% Collectieve

Nadere informatie

Bezuinigingen leiden tot passende uitbesteding voor Amfors BUSINESS CASE HR

Bezuinigingen leiden tot passende uitbesteding voor Amfors BUSINESS CASE HR Bezuinigingen leiden tot passende uitbesteding voor Amfors BUSINESS CASE HR De komst van de Participatiewet en de daaropvolgende bezuinigingen, waren voor Amfors de aanleiding om zich te verdiepen in het

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid Presentatie Uitvoering mobiliteitsbeleid Huidige situatie - Een veranderende overheid Regievoerende, agenderende en participerende overheid Rotterdam, stad in beweging voor resultaat op straat Financiële

Nadere informatie

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE?

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? IN SAMENWERKING MET Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verzuimbegeleiding... 4 2.1 Hoe is de verzuimbegeleiding georganiseerd?... 4 2.2 Wat willen organisaties verbeteren

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

White paper. Hoe is de postbacheloropleiding Professioneel HR-adviseur tot stand gekomen? Personeel & Organisatie

White paper. Hoe is de postbacheloropleiding Professioneel HR-adviseur tot stand gekomen? Personeel & Organisatie Hoe is de postbacheloropleiding White paper Auteur: Marjon Francois Januari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Intro Wat

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

Status HR Service Delivery 2013. Ineke Neuman 15 februari 2013

Status HR Service Delivery 2013. Ineke Neuman 15 februari 2013 Status HR Service Delivery 2013 Ineke Neuman 15 februari 2013 Onderzoekspopulatie 113 deelnemers 31% ook in 2012 deelgenomen >1000 medewerkers Profit en non-profit Hogere deelname zorg en onderwijs 89%

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Salaris inleveren en demotie populair

Salaris inleveren en demotie populair Salaris inleveren en demotie populair HR-Trends onderzoek: reorganisaties nemen af; arbeidsvoorwaarden versoberen Factsheet behorend bij persbericht salaris inleveren en demotie populair d.d. 1 oktober

Nadere informatie

1. Werving & Selectie

1. Werving & Selectie HRM SCAN Als ondernemer is het van belang om vast te stellen hoe het gesteld is met ontwikkelingen en veranderingen door gebruik te maken van de HRM-Scan. In deze scan worden er antwoorden gegeven op vragen

Nadere informatie

HR back to basics! Van P&o naar P&O

HR back to basics! Van P&o naar P&O HR back to basics Bart Durlinger 9 september 2014 HR back to basics! Van P&o naar P&O Naam Auteur Plaatsnaam HR back to basics Bart Durlinger 9 september 2014 2 Achtergrond 10 jaar manager in STZ-ziekenhuis

Nadere informatie

Rapportage Personal Navigator 360graden HR Impact Scan Bas Bakker

Rapportage Personal Navigator 360graden HR Impact Scan Bas Bakker Rapportage Personal Navigator 360graden HR Impact Scan Bas Bakker Vertrouwelijk 10 december 2012 Dit is een Navigator product Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Personal Navigator Competence Impact - 360graden

Nadere informatie

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket Uw personeels- en salarisadministratie zijn van groot belang voor uw bedrijf en uw personeel. Om er voor te zorgen

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

HR INTELLIGENCE HET WINNENDE INGREDIËNT VOOR DE HR BUSINESS PARTNER, OF OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN?

HR INTELLIGENCE HET WINNENDE INGREDIËNT VOOR DE HR BUSINESS PARTNER, OF OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN? HR INTELLIGENCE HET WINNENDE INGREDIËNT VOOR DE HR BUSINESS PARTNER, OF OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN? CFO Day 2012 Roy Klaassen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals Stand van HR De arbeidsmarkt voor HR-professionals Ontwikkeling HR-vacatures per kwartaal 2010 2016 De vraag naar HR-professionals in Nederland groeit fors. In het vierde kwartaal van 2016 is er een nieuw

Nadere informatie

1. Senior HRM-adviseur

1. Senior HRM-adviseur 1. Senior HRM-adviseur Zorggroep is een snel groeiende, landelijk werkende zorggroep. Zorggroep werkt met ongeveer 950 medewerkers en een budget van 30 miljoen op 28 locaties. Zorggroep onderscheidt zich

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand?

Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand? Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand? Sylvia Verhoef adviseur en manager opleidingen Inhoud Ontwikkelingen en veranderingen Spiegeltje aan de wand, heb ik m n toekomst in de hand? Betekenis

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise.

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise. Uniting Expertise, Accelerating Ambitions Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise. U wilt zich focussen op uw core business. Daarom nemen wij u juridisch werk uit handen.

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Op weg naar wendbaarheid

Op weg naar wendbaarheid Op weg naar wendbaarheid Thema: Talent 28 juni 2011 Management summary Krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om actie Steeds meer positieve signalen zijn waarneembaar uit het Nederlandse bedrijfsleven dat

Nadere informatie

Verbeter je Werving en Selectie beleid met de inzet van e-hrm

Verbeter je Werving en Selectie beleid met de inzet van e-hrm Verbeter je Werving en Selectie beleid met de inzet van e-hrm In deze whitepaper geven wij inzicht hoe P&O het wervings en selectie beleid kan verbeteren en zo effectiever kan werken. 1 Inleiding De overvloed

Nadere informatie

Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking

Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking 5 goede redenen Papierloze administratie Altijd en overal beschikbaar Manager & Employee Self Service (ESS/MSS) Waterdichte beveiliging

Nadere informatie

Mens en werk in zorg & welzijn. HRM in de zorg 15 september 2015

Mens en werk in zorg & welzijn. HRM in de zorg 15 september 2015 Mens en werk in zorg & welzijn HRM in de zorg 15 september 2015 Even voorstellen Nic Huiskes, TNS Nipo Bas van Leeuwen, Driessen HRM Onderzoek zorg & welzijn Publicaties i.s.m. TNS Nipo 2015 - Werk(t)

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie Wat nu?! Staat u aan de vooravond van een reorganisatie of zit u er middenin? Misschien herkent u de volgende kopzorgen

Nadere informatie

Stroomopwaarts. Bedrijfsvoering in het sociale domein. Generiek of specifiek?

Stroomopwaarts. Bedrijfsvoering in het sociale domein. Generiek of specifiek? Stroomopwaarts Bedrijfsvoering in het sociale domein Generiek of specifiek? opbouw Introductie Wat is Stroomopwaarts Visie op bedrijfsvoeringsvraagstukken Desiree Curfs 12 jaar onderwijs (van docent tot

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

HR: Uitvoerende afdeling of strategische partner?

HR: Uitvoerende afdeling of strategische partner? Inhoud Inleiding In hoeverre zijn bedrijven volgroeid op het gebied van het organiseren van personeel(sgegevens)? In hoeverre is de organisatie volgroeid op het gebied van HR? In hoeverre is de organisatie

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special

Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit de zakelijke markt Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in

Nadere informatie

Anytime, anyplace, anywhere

Anytime, anyplace, anywhere Anytime, anyplace, anywhere Talent & Salaris de software voor Human Resource Management Self Service Overal om ons heen is Self Service een bekend begrip. Van internet bankieren en online vakanties boeken

Nadere informatie

Welkom. Investeren in talent loont

Welkom. Investeren in talent loont Welkom Investeren in talent loont Symposium Investeren in talent loont Uw gastheer: Chris van Bokkum TechniekTalent.nu Investeren in talent Hans van der Spek Manager Kenniscentrum HRM / Berenschot Actuele

Nadere informatie

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE Een pioniersstad. Zo kun je Almere wel noemen. Zo n veertig jaar geleden werden de eerste huizen er gebouwd. Inmiddels wonen er meer dan 200.000

Nadere informatie

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023 ORGANISEREN IN 2023 DE VISIE VAN GENERATIE Y OP ORGANISATIES EN (E-)HRM IN DE TOEKOMST Door Geert Boon & Suzanne van de Schraaf Uit onderzoek van Peperclip in opdracht van AFAS Software en HRcommunity

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Masterclass Recruitment Klantwaardenmodel en accountmanagementstrategie

Masterclass Recruitment Klantwaardenmodel en accountmanagementstrategie Opleiding Recruitment Business Partner De leergang Recruitment Business Partner is de eerste opleiding in Nederland die opleidt tot een strategisch niveau binnen het recruitmentvak. Door haar unieke karakter

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Financiën & Control Leeraanbod 2016

Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën en Control is in regio West-Brabant door de deelnemende gemeenten als een cruciale functie benoemd. Dat wil zeggen dat vacatures moeilijk invulbaar zijn, met

Nadere informatie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie Trends in de zorg Toenemende concurrentie Rendement op zorgproducten en -diensten daalt Dilemma: lagere kosten én hogere kwaliteit

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Strategisch Vendor Management

Strategisch Vendor Management Strategisch Vendor Management Visie op Strategisch Vendor Management en wat betekent het voor uw organisatie? Door: YouzQ B.V. Introductie Het aansturen van meerdere leveranciers door 1 partij verdeeld

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

IN SAMENWERKING MET VAN WERKSTRESS NAAR MENTALE VEERKRACHT

IN SAMENWERKING MET VAN WERKSTRESS NAAR MENTALE VEERKRACHT IN SAMENWERKING MET VAN WERKSTRESS NAAR MENTALE VEERKRACHT INHOUD 1. Inleiding 2. Werkstress en uitval 2.1 Wat is de impact van werkstress? 2.2 Wat zijn de concrete oorzaken? 3. Signalering van werkstress

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

P&O scan. Over de P&O Scan. Aantal praktijkhouders: Aantal medewerkers:

P&O scan. Over de P&O Scan. Aantal praktijkhouders: Aantal medewerkers: Over de P&O Scan Heeft u voldoende inzicht in de organisatie van uw personeelszaken? En weet u hoe uw praktijk zich op P&O gebied verhoudt tot ruim 250 andere praktijken in Nederland? Doe dan de P&O scan

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Manager Financiën en Informatievoorziening

Manager Financiën en Informatievoorziening Profiel Manager Financiën en Informatievoorziening 16 juni 2017 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor

Nadere informatie

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009 Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Strategisch flexibiliseren door veerkrachtig leiderschap Strategische arbeidsflexibilisering

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC Roel Olivers Ontdekkingstocht SPP / SPV Waarom SPP? Natuurwet: Niet het sterkste dier overwint maar het dier dat zich het beste kan aanpassen Flexibel

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

CVC Capital Partners ondersteunt Raet in verdere uitrol van de strategie

CVC Capital Partners ondersteunt Raet in verdere uitrol van de strategie Amersfoort, 24 augustus 2011 - Raet, s lands grootste dienstverlener op het gebied van IT-toepassingen voor Human Resources Management en uitbesteding van HR (Business Proces Outsourcing), haar aandeelhouders

Nadere informatie

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software Productsheet Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject van flexibele arbeid te digitaliseren en automatiseren,

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

AWVN-trends voor HR Voorbij vanzelfsprekendheid

AWVN-trends voor HR Voorbij vanzelfsprekendheid Vooruitgang door vernieuwend werkgeven AWVN-trends voor HR Voorbij vanzelfsprekendheid Programma: Over AWVN Externe trends Cao s 2015 leden AWVN aan de slag in groepen Pauze Trends interventies Cao s 2015

Nadere informatie

Van je werving een specialisme maken. De voordelen van een creatieve RPO

Van je werving een specialisme maken. De voordelen van een creatieve RPO Van je werving een specialisme maken De voordelen van een creatieve RPO Inhoud In deze whitepaper gaat het over een nieuw concept binnen de recruitmentwereld, de creatieve RPO. Zo gaan we dieper in op

Nadere informatie

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS)

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) Van: E. Kandidaat Administratienummer: Datum: 16 Jan 2013 Normgroep: Advies de heer Consultant Ixly 1. Inleiding In dit rapport treft u eerst

Nadere informatie

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee SYNERGY HRM 3.0 Henke Willemsen Justus van Hoegee Trends in HRM Strategische rol Robotics Talent Management Vermindering van back office Cloud computing HR Analytics E-Recruitment HR als Business Partner

Nadere informatie

Arbeidsmarkt en vakmanschap

Arbeidsmarkt en vakmanschap Arbeidsmarkt en vakmanschap Symposium Spelen met Talent Avans Hogeschool, s-hertogenbosch 16.45-17.30 uur Gerard Evers dr. Gerard Evers Recente verleden Hoogleraar Human Capital Valuation UvT Hoofdredacteur

Nadere informatie

Zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen

Zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen Zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen Personeel zorgvuldiger selecteren, gerichter ontwikkelen en objectiever beoordelen. Dat kan nu bij HR Coach die hiervoor HR Organizer

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

Inrichting ICT organisatie

Inrichting ICT organisatie Inrichting ICT organisatie Taken en verantwoordelijkheden ICT discipline Klassieke ICT Organisatie Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties:

Nadere informatie

GENERATIE Y IS RAMP VOOR WERKGEVERS

GENERATIE Y IS RAMP VOOR WERKGEVERS GENERATIE Y IS RAMP VOOR WERKGEVERS Auteur: Wiebe Zijlstra - (26 augustus 2011) Generatie Y word alom geroemd om haar flexibiliteit, om haar vermogen tot multi tasking en om het op natuurlijke wijze kunnen

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie