FAQ bij PGB trekkingsrecht Werkinstructie voor gemeenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ bij PGB trekkingsrecht Werkinstructie voor gemeenten"

Transcriptie

1 FAQ bij PGB trekkingsrecht Werkinstructie voor gemeenten Hoofdstuk 2 - Trekkingsrecht in een notendop Welke budgethouders komen naar de SVB bij het overgangsrecht? Alle budgethouders in Wmo, Jeugdwet en WLZ worden per 1 januari 2015 opgenomen in het trekkingsrecht. Op deze wijziging heeft het overgangsrecht geen invloed. Komt Jeugdzorg via de provincie ook in het trekkingsrecht? Alle PGB s in Jeugdwet vallen straks binnen het trekkingsrecht. Moet de budgethouder toestemming geven om met trekkingsrecht te werken? Nee, in de AWBZ (WLZ), Wmo en Jeugdwet wordt trekkingsrecht verplicht gesteld per 2015 voor oude en nieuwe budgethouders. Welke gegevens worden vanuit het zorgkantoor naar de SVB gestuurd? Het zorgkantoor stuurt de SVB NAW-gegevens. Daarna worden de zorgovereenkomsten opgevraagd bij de budgethouders. Gaat er überhaupt nog geld naar de budgethouder? Nee, er gaat geen geld meer naar de budgethouder. Klopt het dat budgethouders de betaling pas achteraf krijgen in plaats van vooraf? Trekkingsrecht impliceert dat facturen achteraf worden betaald en niet, zoals eerder het geval was, vooraf. Wanneer maakt de SVB het geld over? Op de website van de SVB is de verloningskalender gepubliceerd (link naar verloningskalender: n/index.jsp). Deze geldt voor de uitbetaling voor budgethouders die de salarisadministratie uitbesteden en de vaste lonen binnen trekkingsrecht. Daarnaast geldt dat voor urendeclaraties zonder salarisadministratie dat deze binnen 5 werkdagen betaald worden binnen trekkingsrecht. Bij urendeclaraties geldt evenwel dat deze pas na afloop van de maand ingediend kunnen worden. Betaling verlopen over de gehele voorgaande maand. Samengevat: Vaste maandlonen zónder salarisadministratie worden rond de 25 e van de maand betaald. Uren declaraties zónder salarisadministratie worden na maximaal 5 werkdagen na ontvangst betaald. Vaste maandlonen en urendeclaraties mét salarisadministratie worden rond de 25 e betaald. Kan de budgethouder met zijn/haar DigiD-code inloggen op Mijn PGB? Ja, de budgethouder moet inloggen op Mijn PGB met een DigiD-code. Kun je het PGB laten uitvoeren door een andere organisatie? Het is mogelijk en het blijft in 2015 mogelijk dat gemeenten derden of samenwerkingspartners inhuren om taken op het gebied van de Jeugd en/of de WMO uit te voeren. De enige taak die niet meer mag is het budgetbeheer namens de budgethouder. Deze taak is wettelijk voorbehouden aan de SVB. Neem zo snel mogelijk contact op met de organisaties die de PGB regeling voor u uitvoeren en bespreek wat deze wijzing gaat betekenen voor de uitvoering. 1

2 In hoeverre communiceert het systeem van de SVB straks automatisch met het systeem van de gemeenten? Vooralsnog vindt de gegevensuitwisseling plaats via Mijn PGB voor gemeenten. De geautomatiseerde gegevensuitwisseling in de vorm van elektronische ketenberichten wordt in de loop van 2015 gerealiseerd. VWS, VNG, King, SVB en softwareleveranciers zijn hierover in gesprek. Vervult de SVB een rol in de financiële tegemoetkomingen? De SVB heeft alleen een rol in de uitvoering van het PGB, niet bij de financiële tegemoetkoming. Een financiële tegemoetkoming is in de Wmo 2015 overigens beperkt mogelijk (op grond van artikel 2.1.7). Krijgen alle gemeenten een vast contactpersoon binnen de SVB? Gemeenten hebben in beginsel vaste contactpersonen vanuit SVB Relatiebeheer. Voor operationele werkzaamheden zijn voorlopig geen vaste contactpersonen. Moet de PGB-houder belasting betalen over het bedrag dat hij of zij uitkeert aan een hulpverlener? De hulpverlener wordt geacht zijn verplichtingen als opdrachtnemer/werknemer na te komen, inclusief belasting betalen waar dat nodig is. De SVB regelt straks alle betalingen en meldt ze bij de belastingdienst. De belastingdienst kan dit gebruiken voor eventuele controles. Hebben alle bestaande PGB-houders een jaar overgangsrecht? Het overgangsrecht heeft betrekking op de indicatie en duurt maximaal een jaar (of loopt eerder af bij einde indicatie). Voor de overgangscliënten AWBZ gelden gedurende dat jaar de condities van de AWBZ. Voor BJZ PGB s gelden de tarieven van Een gemeente mag een ander besluit nemen, maar dit moet een zorgvuldig proces zijn. Het besluit is vatbaar voor bezwaar en beroep. Veel gemeenten kiezen ervoor om het voor de overgangscliënten nu zo te laten en in 2015 de gesprekken/herindicaties te doen. Vanaf volgend jaar beheert de SVB het PGB-budget. Worden eigen bijdragen dan ingehouden op het beschikbare budget of volgt hiervoor een aparte factuur? Per 1 januari 2015 worden alle PGB s bruto. Budgethouders krijgen een factuur van het CAK. De eigen bijdrage kan niet meer uit het budget worden betaald. Is het mogelijk voor een klant om zowel zorg in natura als PGB te gebruiken? De gemeente kan zelf bepalen of zij de combinatie zorg in natura en PGB wil toestaan. Blijven onderzoeken die zijn gedaan voor de indicatiestelling bij het CIZ geldig bij de herindicatie bij de gemeente in 2015? Wie betaalt dan de kosten van een eventueel nieuw uit te voeren onderzoek? Indicaties CIZ blijven geldig tot het aflopen van het overgangsrecht, dus tot het einde van de indicatie en uiterlijk tot 1 januari Gemeenten betalen het nieuwe onderzoek: het gesprek, eventueel extern advies etc. Deze kosten zijn onderdeel van de uitvoeringskosten. De klantgroepen PGB-Wmo, PGB-AWBZ en PGB-Jeugdwet vallen onder het trekkingsrecht. Per 1 januari wordt SVB hiervoor verantwoordelijk. Hebben deze klanten een nieuwe gemeentelijke beschikking nodig? Wel een brief, geen beschikking. Behalve als er voor de overgangscliënt iets anders wordt afgesproken (binnen de kaders van het overgangsrecht). Gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke toets op de zorgovereenkomsten. De SVB toetst deze alleen arbeidsrechtelijk. 2

3 Voor PGB-ers geldt vanaf 1 januari het trekkingsrecht via SVB. Onze huidige PGB-ers Wmo zijn aangemeld. Hoe zit het met de overgangscliënten PGB-AWBZ en Jeugd? De zorgkantoren hebben de overgangsklanten PGB-AWBZ en Jeugd bij de SVB aangemeld. Na de arbeidsrechtelijke toets door de SVB worden ze klaargezet in het portal voor gemeenten (MijnPGB) voor de zorginhoudelijke goedkeuring. Wat gebeurt er met de eigen bijdrage als de cliënt minder uitgeeft dan in de beschikking staat? Gemeenten geven bij PGB's het totaalbedrag door aan het CAK. Het CAK stelt de eigen bijdrage vast en int deze. Als blijkt dat een budgethouder aan het eind van een periode minder heeft uitgegeven, dan stelt de gemeente een nieuwe beschikking op en geeft dit door aan het CAK. Het CAK gaat dan (indien van toepassing) corrigeren. De laatste PGB-periode van de huishoudelijke hulp eindigt dit jaar op 28 december 2014 (CAKperiode tabel). Kunnen gemeenten het PGB voor de resterende 3 dagen voor alle cliënten toevoegen aan het budget voor 2015? De SVB start volgens de wet op 1 januari 2015 met de uitvoering van het trekkingsrecht. Pas vanaf dat moment kunnen zij declaraties en maandlonen betalen over januari. Dit betekent dat gemeenten zelf het laatste stuk van 2014 moeten regelen met de budgethouders. 3

4 Hoofdstuk 3 In 2014: zorgovereenkomsten opvragen en beoordelen Moeten alle PGB-cliënten, oud en nieuw, een nieuwe beschikking voor 2015 van de gemeente krijgen? Nee, een beschikking is niet noodzakelijk. Het overgangsrecht is voldoende rechtsgrond. Gemeenten moeten wel de budgethouders informeren over het budget dat zij voor 2015 krijgen. Ook de SVB moet via het toekenningsbericht van de gemeente horen wat het budget is. Is een PGB-houder die voor meer dan vier dagen hulp en ondersteuning inkoopt een werkgever met bijbehorende werkgeversplichten? Afhankelijk van de afspraken die u maakt, kan de budgethouder een zorg- of een arbeidsovereenkomst afsluiten. Heeft de budgethouder een arbeidsovereenkomst afgesloten met een zorgverlener die vier of meer dagen per week werkt, dan is de budgethouder werkgever. Hij is dan verplicht om een salarisadministratie bij te houden en afdrachten te betalen aan de belastingdienst. Meer informatie: Een budgethouder heeft per week een variabel aantal uren zorg. Is dit straks nog toegestaan? Ja. In de zorgovereenkomst wordt dan een uurloon afgesproken. Werkt een zorgverlener elke week op dezelfde dagen en in totaal hetzelfde aantal uren? Dan wordt er meestal een maandloon afgesproken. Gaat de SVB straks na de invoering van trekkingsrecht controleren of het aantal geïndiceerde uren overeenkomen met het aantal ingekochte uren? De SVB controleert in 2015 nog niet actief op het aantal ingezette en gefactureerde uren. Gemeenten kunnen het aantal ingekochte uren wel zelf nagaan via Mijn PGB voor gemeenten. Wel controleert de SVB op onder andere het maximumtarief en of het budget niet wordt overschreden. Gaat de SVB een verificatie van rekeningnummers van zorgverleners uitvoeren: controleren of het rekeningnummer wel bij de naam hoort? Neen. Sinds de introductie van het SEPA-betalingssysteem hebben banken de controle op naam en rekeningnummer losgelaten. De SVB kan hier dus niet op controleren. Op de zorgovereenkomst wordt door de zorgverlener het rekeningnummer ingevuld. De zorgovereenkomst wordt zowel door de budgethouder als de zorgverlener voor akkoord ondertekend. Gemeenten geven wel vooraf akkoord op de overeenkomst. Het is dus aan gemeenten om hier desgewenst controle op uit te voeren. Hoe toetst de SVB of er rechtmatig wordt uitbetaald? De gemeente controleert of de afspraken met de zorgverlener voldoen aan het persoonlijk/budget plan. Dit heet de zorginhoudelijke toets. De SVB voert alleen de arbeidsrechtelijke toets uit en controleert of alle betalingen overeenkomen met de goedgekeurde zorgovereenkomst. Een interne en externe accountant controleert de SVB op rechtmatigheid. Dient de gemeente een controle te doen op de overzichten van de SVB, die al als een controle gezien kunnen worden? Het is niet verplicht, maar wij adviseren gemeenten wel om op basis van de overzichten van de SVB zicht te houden op de uitnutting van de budgetten door de budgethouders. Hoe is de kwaliteitsbewaking van de zorg gewaarborgd? De kwaliteitsbewaking hangt samen met de zorginhoudelijke toetsing vooraf. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente zelf. De budgethouder is zelf verantwoordelijk voor een 4

5 goede besteding van het budget en de inhuur van een kwalitatief goede zorgverlener waarop een gemeente vooraf akkoord geeft. Hoe gaat de SVB om met een situatie waarin de budgethouder met de zorgverlener een hoger tarief heeft afgesproken, dan aan PGB wordt toegekend? Het tarief is onderdeel van de zorgovereenkomst waar de gemeente akkoord mee gaat. De gemeente geeft ook maximale tarieven door aan de SVB waarmee betaald kan worden uit het toegekende budget. Een budgethouder kan een vrijwillige storting doen bij de SVB. De SVB zorgt er dan voor dat een deel van het loon van de zorgverlener betaald wordt uit PGB en de rest uit een vrijwillige storting door de budgethouder. Kan de gemeente PGB-tarieven van cliënten die onder het overgangsrecht vallen per 1 januari 2015 naar beneden bijstellen? Een gemeente kan niet categorisch voor alle budgethouders de budgetten verlagen. De hoofdregel is dat iemand gedurende de looptijd van de indicatie (met een maximum van één jaar) het recht behoudt op de zorg, onder de voorwaarden die daarvoor onder de AWBZ golden. Het indicatiebesluit (zorgaanspraak) is daarbij leidend, niet de feitelijke zorg. De overgangsregeling in de Wmo 2015 maakt een nieuwe ondersteuningsbeslissing door de gemeente mogelijk. Dit moet zorgvuldig gebeuren en in overleg met de budgethouder/overgangscliënt. Dit besluit is vatbaar voor bezwaar en beroep. In 2015 wordt aan cliënten die voor een PGB in aanmerking komen gevraagd een plan te schrijven. Is hiervoor een format beschikbaar? Dit format is begin 2015 beschikbaar. De SVB heeft verzocht zorgovereenkomsten te accorderen. Wat wordt bedoeld met een zorginhoudelijke toets? De gemeente moet nagaan of de overeenkomst(en) die een budgethouder heeft afgesloten met hulpverlener(s) conform indicatiebesluit zijn. Of het geld niet wordt uitgegeven aan zaken waarvoor het niet is toegekend. Zijn er voorbeelden van brieven die gemeenten hebben gestuurd naar hun PGB-houders om uitleg te geven over wat er gaat veranderen? Op het communicatieplatform staan diverse voorbeelden: Wat zijn de maximale PGB-tarieven voor Jeugd en AWBZ voor 2014 voor het accorderen van de zorgovereenkomsten van de SVB? In de werkinstructie (pagina 6) staat dat het maximumtarief het bedrag is waarvan de gemeente besluit dat het maximaal uit het PGB mag worden betaald. Het kan verschillen per zorgsoort of grondslag. In de AWBZ wordt al langer met maximumtarieven gewerkt. Per 2014 is dat voor bijvoorbeeld nietprofessionele zorg het maximumtarief van twintig euro per dagdeel. Zie ook ZIN-Informatiebulletin (punt 2): Voor de maximumtarieven HH kan een gemeente het huidige tarief hanteren. Voor de maximumtarieven van huidige AWBZ-functie begeleiding/dagbesteding kunnen de tarieven worden gebruikt die de AWBZ nu hanteert. Zie ook de brochure CVZ (nu ZIN), pagina 9: 5

6 www/documenten/rubrieken/pakket/pgb/1403-zelf-uw-zorg-inkopen-in-8-stappen persoonsgebonden-budgetawbz/zelf+uw+zorg+inkopen+in+8+stappen+2014+%28persoonsgebonden+budget+awbz%29.pdf Uiteindelijk is het de gemeente zelf die de maximumtarieven bepaalt, zowel bij individuele accordering als bij bulkaccordering. Bij accordering in bulk adviseren wij in het nieuwe jaar alle zorgovereenkomsten alsnog individueel te toetsen en eventueel de maximum tarieven aan te passen. Dit kan niet met terugwerkende kracht. Als gemeenten overgangscliënten automatisch (collectief) accorderen, kunnen zij in 2015 alsnog handmatig (individueel) accorderen en veranderingen aanbrengen? Ja. Gemeenten kunnen in 2015 overgangscliënten handmatig accorderen en veranderingen aanbrengen. Denk bijvoorbeeld aan andere maximale tarieven. Dit kan niet met terugwerkende kracht. Is het mogelijk om delen (Jeugd, WMO-HH en/of WMO-BG) automatisch (collectief) te accorderen en delen handmatig? Ja, deze delen kun je automatisch (collectief) en handmatig (individueel) te accorderen. Zie ook: Moet het toekenningsbericht voor de bulk die nu in de SVB portal staat ook worden verstuurd? Ja, ook bij bulk accorderen moet het toekenningsbericht naar de SVB worden verstuurd. De toekenningsberichten moeten voor alle budgethouders via de portal worden aangeleverd. Voor welke datum moeten de toekenningsberichten bij de SVB binnen zijn? Er is geen uiterlijke termijn voor het indienen, maar de SVB kan zonder toekenningsbericht het budget niet koppelen aan de budgethouder en een zorgdeclaratie zal dan niet betaald worden. Hoe ziet het toekenningsbericht eruit? Kijk hiervoor op de volgende link: Toekenningsbeschikking-PGB-SVB%20(1).pdf Kunnen gemeenten besluiten voor bestaande contracten geen uitbetaling te doen van een vast maandloon? Bestaande PGB-houders met een vast maandloon houden dit voorlopig. Bij nieuwe budgethouders is het wel aan de gemeente om dit te bepalen. Kunnen gemeenten in de portal op cliëntniveau de kosten die uit het PGB betaald zijn inzien? Geldt dit ook voor de zorg waaraan het is besteed? Ja, gemeenten zien in de portal op cliëntniveau de kosten die uit het PGB betaald zijn. Dat kan voor Jeugd, HH en Begeleiding. Gemeenten kunnen bij de Jeugd PGB s niet zien waaraan de budgetten zijn besteed. In het geval van HH en begeleiding is alleen het onderscheid tussen HH en begeleiding te zien. Waarom zou een gemeente kiezen voor een vast maandloon? Wanneer er volgens een vast weekpatroon steeds dezelfde zorg wordt verleend, op dezelfde dagen 6

7 en uren, kan een gemeente toestaan om een maandloon af te spreken in plaats van urendeclaraties. Het totaal beschikbare jaarbudget kan dan worden gedeeld door de factor 12. De SVB maakt in dat geval op elke 24ste van de maand hetzelfde bedrag over op rekening van de zorgverlener. Hoe kun je als gemeente bij een zorgovereenkomst waar ook verzorging en verpleging in zit (Zvw) afwijzen? Het advies is om deze overeenkomsten nu te accorderen en deze per februari 2015 opnieuw bekijken om een schoon Wmo contract op te leveren. Wat gebeurt er als er bij automatisch accorderen maximumtarieven door worden gegeven en in een zorgovereenkomst een hoger tarief is overeengekomen? Als het tarief in de zorgovereenkomst hoger is dan het door de gemeente bepaalde maximumtarief, dan wordt er niet uitbetaald. Tenzij de burger een vrijwillige storting heeft gedaan. Bij overgangscliënten is dat niet waarschijnlijk. Wat houdt de arbeidsrechtelijke toets van SVB precies in? De SVB checkt bij de arbeidsrechtelijke toets of het juiste type zorgovereenkomst is afgesloten. Er zijn er namelijk vier. Daarnaast wordt bekeken of de budgethouder geen afspraken heeft gemaakt met de zorgverlener in strijd met het arbeidsrecht (bijvoorbeeld tarief onder wettelijk minimum loon). Wat is het maximale uurtarief voor begeleiding groep per dagdeel? Het maximale uurtarief is op dit moment 63 in de AWBZ. Dit is ook het advies voor begeleiding groep per dagdeel. Vrij besteedbaar bedrag: wel of niet? Gemeenten verschillen onderling in het wel of niet beschikbaar stellen van een vrij besteedbaar bedrag voor de nieuwe aanvragen, nieuwe budgethouders in Op dit moment is de regel in de AWBZ nog zo dat cliënten op kalenderbasis een bepaald bedrag van het toegekende pgb niet hoeven te verantwoorden. Dit vrij besteedbare bedrag is anderhalf procent van het totale pgb budget, met een minimum van 250 en een maximum van euro. Gemeenten kunnen hier hun eigen invulling aan geven, maar de meeste gemeenten nemen euro niet als maximum. Meestal wordt één lijn getrokken en gekozen voor 250 euro als vast vrij besteedbaar budget. De voorwaarden waaronder een vrij besteedbaar budget beschikbaar wordt gesteld, kunnen ook per gemeente verschillen. Gemeenten kunnen het net zo vrij laten als het nu is, namelijk dat de cliënt op geen enkele wijze hoeft te verantwoorden hoe hij dit budget besteed heeft. Gemeenten kunnen ook voorwaarden stellen aan het vrij besteedbare budget, bijvoorbeeld door te stellen dat het besteed moet worden aan het verhogen van de kwaliteit van de zorgverlener (scholing e.d.). Tip: Wat je als gemeente ook hanteert, ken in elk geval de argumenten voor het wel of niet hebben van een vrij besteedbaar budget en argumenten voor de hoogte ervan. Zorg ook voor politiek draagvlak voor de gemaakte keuze. Verantwoordingvrij budget en het overgangsrecht Ook het verantwoordingsvrij bedrag valt onder het overgangsrecht: artikel 8.3 lid 3 is i.p.v. lid 2. Lokaal beleid is dus alleen voor de budgethouders na afloop overgangsrecht en nieuwe budgethouders. 7

8 Is het mogelijk om bij de aanlevering van de toekenningsberichten aan de SVB meerdere jaren tegelijk aan te leveren (i.v.m. langer lopende indicaties)? Nee. De toekenningsberichten moeten per jaar worden aangeleverd. Wat moeten gemeenten vanaf januari 2015 doen met de budgethouders die geen zorgovereenkomst hebben gestuurd? De budgethouder is zelf verantwoordelijk om zijn zorgovereenkomst aan te leveren. Als er in januari 2015 nog zorgovereenkomsten worden aangeleverd kunnen gemeenten nader onderzoek doen om uit te vinden wat de redenen kunnen zijn. Gemeenten hebben vanaf 2 december de mogelijkheid om via de portal van de SVB (MijnPGB) te zien welke budgethouders nog geen zorgovereenkomst hebben aangeleverd (na 2 rappels). Afgesproken is dat gemeenten deze mensen individueel benaderen. Kunnen er toekenningsberichten worden gestuurd op 31 december? Ja. Dit kan tot uur. Er kan maar één toekenningsbericht worden gestuurd per klant per regeling en er zijn meerdere klanten die meerdere PGB s hebben. Hoe kan er worden geborgd dat het PGB-budget aan de juiste zorg wordt besteed? Hiervoor kun je contact opnemen met SVB Relatiebeheer: Klopt het dat de SVB alle PGB s per cliënt bij elkaar optelt en niet kijkt naar welk deel van het budget aan welke zorg wordt uitgegeven? De SVB controleert wel of de budgetten worden uitgegeven conform de zorgovereenkomst(en), maar kijkt niet naar de uitputting per zorgsoort. Wat moet de gemeente doen als ze te maken krijgt met iemand die niet door het zorgkantoor is overgedragen? Als iemand zich aanmeldt bij de gemeente of de SVB maakt het SVB een dossier aan. Deze mensen krijgen dan een brief met het verzoek om een zorgovereenkomst in te sturen. Ook wordt een brochure over trekkingsrecht meegestuurd. 8

9 Hoofdstuk 4 Definitieve budgetgegevens en bevoorschotting Hoe worden de budgetten vanuit de gemeente op de rekening van de SVB gestort? Gemeenten maken budgetten als verzamelbetaling over (bijvoorbeeld per kwartaal of per maand) naar de SVB. Begin november hebben gemeenten van de SVB een handleiding ontvangen over hoe deze bevoorschotting, betaling precies gedaan kan worden. Daarin staan ook detailgegevens als op welk rekeningnummer de bedragen gestort kunnen worden en onder welk kenmerk. Gemeenten moeten er nu dus al voor zorgen dat intern de nodige afspraken gemaakt worden over de inrichting van de betaling aan de SVB. Gebeurt het terugstorten van onderbesteding van PGB s op klantniveau? De PGB-betalingen van gemeenten worden op gemeenteniveau geregistreerd. Dit betekent dat de SVB de PGB s ook op gemeenteniveau afrekent. Uiteraard zijn de rapportages volledig op klantniveau. Blijft het mogelijk (zoals nu in de AWBZ) om te schuiven tussen verschillende budgetten binnen de zorg, dus bijvoorbeeld tussen begeleiding en vervoer? Dit is aan gemeenten om te bepalen. De SVB kan vooralsnog nog niet op uitgavenniveau per zorgfunctie controleren. Voor bestaande PGB ers in de Wmo: Hoe gaan we om met de overgang van een vierwekelijks naar een maandelijks systeem van bevoorschotting, betaling en verantwoording? Afgesproken is dat de SVB met een omrekentool/hulpmiddel komt om de maandwerkwijze van de SVB terug te rekenen naar de vier weken waar gemeenten mee werken. Meer informatie vindt u op de VNG-site: Geeft de SVB gegevens door aan het CAK? Nee. De gemeente geeft het budget dat is toegekend door aan het CAK voor de berekening van de eigen bijdrage. Er is hierover geen contact tussen de SVB en het CAK. Waar wordt de eigen bijdrage op berekend? Per maand of per jaar met achteraf een correctie? Dit gaat per jaar. De gemeente geeft aan het CAK het budget per periode van vier werken door voor de berekening van de eigen bijdrage. Bij de afsluiting van een periode (kalenderjaar, einde indicatie) levert de SVB informatie over de uitputting van het budget aan bij de gemeente. Bij onderuitputting zal de gemeente een beschikking moeten afgeven op basis waarvan het CAK de eigen bijdrage, waar relevant, kan corrigeren. Hoeveel budgethouders maken gebruik van de salarisadministratie binnen de AWBZ? Ruim AWBZ-budgethouders en ruim Wmo-budgethouders maken gebruik van de salarisadministratie. Daarnaast zijn er ruim budgethouders met een AWBZ- én een Wmobudget die de salarisadministratie aan de SVB uitbesteden. Hoe zit het met de mandatering van terugvorderingen? Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt tussen de SVB en de VNG. Hoe dienen de gegevens van klanten aan de SVB te worden aangeleverd? Via vastgestelde formats en via Mijn PGB voor Gemeenten. Meer informatie hierover leest u hier. 9

10 Valt beschermd wonen onder de Wmo en moet dit als financieringsstroom worden aangeboden voor de bevoorschotting? Ja, beschermd wonen valt onder de Wmo. Als het in het trekkingsrecht wordt ingevoerd moet het worden meegenomen in de totale bevoorschotting door de centrumgemeenten. Is het mogelijk om de totale bevoorschotting in drieën op te knippen (Jeugd, beschermd wonen en Wmo)? Ja, er kan geknipt worden. Verzoeken kunnen worden verstuurd naar Let wel dat het eerste voorschot op 15 januari 2015 binnen moet zijn. 10

11 Hoofdstuk 5 - Proceskeuzen en mandatering Gaan hulpmiddelen, verstrekkingen voor woningaanpassingen etc. (eenmalige verstrekkingen) straks ook via trekkingsrecht en dus de SVB? Alle betalingen uit PGB s moeten via de SVB verlopen. Dat staat in de zowel de Wmo als in de Jeugdwet. De SVB mandateert de bevoegdheid voor de eenmalige verstrekkingen aan gemeenten. Gemeenten ontvangen in december het het verzoek van de SVB. Uw gemeente moet dit mandaat vóór 1 januari 2015 ondertekenen en retourneren aan de SVB. Kan ik als gemeente ook betalingen stoppen? De gemeente is eindverantwoordelijk voor de PGB-bestedingen. De gemeente kan dus een administratie bevriezen. Indien nodig neemt de gemeente contact op met het relatiebeheer van de SVB. Met terugwerkende kracht kan dat alleen als er nog geen betalingen zijn gedaan. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor een eventuele terugvordering, bij de gemeente of de SVB? Onterechte betalingen door toedoen van de SVB worden door de SVB teruggevorderd. Onterechte betalingen door toedoen van de budgethouder of anderen vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dergelijke vorderingen kunnen tegen betaling gemandateerd worden aan de SVB. Wat zijn de kosten als de SVB het invorderen van PGB s bij bijvoorbeeld fraude of voortijdige beëindiging voor de gemeente uitvoert? De kosten bedragen 85 per terugvordering. NB: meerkosten in verband met de inhuur van een incassobureau zijn hierin niet in begrepen. Als de SVB de terugvordering voor gemeenten uitvoert voor 85 waar ligt dan het risico? De SVB kijkt per terugvordering naar de aanpak en zal gemeenten snel nader informeren over het aanbod dat we gemeenten doen voor de terugvorderingen. Behouden overgangscliënten dezelfde rechten met betrekking tot de proceskeuzes die zij nu hebben? De overgangscliënten houden dezelfde rechten als onder de AWBZ. De proceskeuzes die zijn doorgegeven aan de SVB gelden alleen voor de nieuwe budgethouders. Binnen het systeem van de SVB is het niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen overgangscliënten en nieuwe cliënten en omdat overgangscliënten hetzelfde recht houden moet ook het proceskeuzeformulier voor deze groep worden ingevuld. Welke keuzen kunnen gemeenten voor beide groepen precies maken? De gemeente bepaalt dat zelf: zij kan andere keuzes maken dan nu in de AWBZ of het voor 2015 hetzelfde houden als nu in de AWBZ. Dat geldt ook voor nieuwe budgethouders. De SVB gaat aan de slag om dit onderscheid wel te kunnen maken tussen overgangscliënten en nieuwe cliënten, zodat de proceskeuzes die de gemeente maakt alleen van toepassing zijn op nieuwe budgethouders. Moeten de proceskeuzes (Jeugd en Wmo) worden doorgegeven op één formulier? Ja, dit moet op één formulier worden doorgegeven. Is het mogelijk om uitzonderingen te maken op of voorwaarden te stellen aan de proceskeuzes? Het is niet mogelijk om uitzonderingen te maken op de proceskeuzes. Deze gelden voor alle nieuwe budgethouders (en mensen die straks overgangscliënt af zijn) in

12 Klopt het dat de gemeente geen maximumtarieven voor de drie zorgsoorten hoeft op te geven als de gemeente op het proceskeuzeformulier aangeeft in 2015 elke zorgovereenkomst afzonderlijk (individueel) goed te keuren? Dat klopt. De drie maximumtarieven zijn alleen nodig wanneer er wordt besloten om de zorgovereenkomsten in bulk (collectief) te laten goedkeuren. Uiteraard moet er wel per individueel goed te keuren contract een maximumtarief worden ingevoerd. Hoe geef je bij de SVB aan dat je als gemeente een deel automatisch wil laten goedkeuren en een deel handmatig? Je kunt de wensen sturen aan of via het relatiemanagement van de SVB. 12

13 Hoofdstuk 6 Mijn PGB: webdiensten voor gemeenten én budgethouders Wat is de signaleringsfunctie? Gemeenten kunnen met de SVB afspreken in welke situaties zij van de SVB tussentijds een signaal wensen te ontvangen (ook wel red flags genoemd). Denk voorbeeld aan een situatie waarin de budgethouder het budget veel sneller besteedt dan op basis van het persoonlijk plan kan worden verwacht of juist veel minder zorg declareert dan verwacht. De SVB hanteert hiervoor op dit moment in de AWBZ al een signaleringslijst die als uitgangspunt gebruikt kan worden in de gesprekken tussen gemeenten en de SVB over dit onderwerp. In de afspraken tussen de gemeente en de SVB kan daarnaast worden vastgelegd in welke situaties ook de cliënt een signaal krijgt vanuit de SVB. Deze signaleringsfunctie zal in het begin nog beperkt zijn en moet in 2015 verder invulling krijgen. Kunnen gemeenten verdere afspraken met de SVB maken over managementinformatie en rapportages? Er komt managementinformatie voor gemeenten. Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt tussen de SVB en de VNG. Kunnen we als gemeente straks via Mijn PGB zorgovereenkomsten en declaraties inzien? Zorgovereenkomsten worden als PDF in het systeem van de SVB opgenomen. Gemeenten en zorgkantoren kunnen deze (via Mijn PGB voor gemeenten) bekijken. Pas als de gemeente akkoord is met de zorgovereenkomst (de zorginhoudelijke toets) kan de SVB betalingen voor de budgethouder verrichten. De gegevens van declaraties kunnen op detailniveau via Mijn PGB voor gemeenten worden ingezien. Welke rapportages/ signalen stelt de SVB beschikbaar? Een gemeente kan de uitputting van het budget per budgethouder en voor de gehele populatie volgen via Mijn PGB voor Gemeenten. Verder wordt er per kwartaal een rapportage gebruikersgegevens met informatie over de algehele dienstverlening van de SVB en het Trekkingsrecht gestuurd. Uit de rapportages is op te maken welke budgethouders gebruik maken van de salarisadministratie, loondoorbetaling bij ziekte en/of collectieve verzekeringen. Is het voor een Sociaal Team ook mogelijk om zelf een account Mijn PGB voor Gemeenten aan te vragen, zodat zij in 2015 zorgovereenkomsten inhoudelijk kunnen goedkeuren? Vooralsnog is de inlog alleen mogelijk vanuit gemeenten, maar er wordt gewerkt aan een uitbreiding van het systeem waardoor andere gemeentelijke instellingen (waaronder sociale teams en samenwerkingsverbanden) kunnen inloggen. De uitbreiding wordt rond 15 december 2014 verwacht. Waar is het overzicht van afgekeurde of goedgekeurde overeenkomsten in Mijn PGB voor Gemeenten te vinden? Goedgekeurde overeenkomsten zijn zichtbaar via de button Status in het scherm Accorderen zorgovereenkomsten. De door de SVB afgekeurde overeenkomsten zijn niet zichtbaar in de portal. Waarom missen er goedgekeurde/afgekeurde overeenkomsten in Mijn PGB voor Gemeenten? De goedgekeurde overeenkomsten moeten te zien zijn op Mijn PGB voor Gemeenten. De SVB stuurt in de week van 1 december 2014 gemeenten een lijst met BSN-nummers van cliënten die geen zorgovereenkomst hebben aangeleverd. Wat moet een gemeente doen als zij geen overzicht van PGB-houders zien in Mijn PGB voor Gemeenten? Dit kun je doorgeven aan 13

14 Krijgt een gemeente binnen een regio in Mijn PGB voor Gemeenten bestedingsinformatie te zien van eigen budgethouders, of ziet alleen de centrumgemeente beschermd wonen dat (alle budgethouders die ze voor de hele regio hebben doorgegeven)? Voorlopig ziet elke gemeente alle zorgovereenkomsten van mensen afkomstig uit de betreffende gemeente. Centrumgemeenten kunnen nog niet zien welke zorgovereenkomsten uit andere gemeenten komen. Het ministerie van VWS buigt zich hierover. Is er op korte termijn een oplossing voor centrumgemeenten beschermd wonen binnen de functionaliteit van het SVB systeem zodat ook zij inzage krijgen in de gegevens en informatie kunnen uitwisselen? De SVB en het ministerie van VWS zoeken op dit moment naar een structurele oplossing. Belangrijk is nu dat de zorgovereenkomsten worden geaccordeerd. Gemeenten zullen dit met de centrumgemeenten achter de schermen moeten regelen. Hierover kunnen vragen gesteld worden via 14

15 Hoofdstuk 8 Overige dienstverlening van de SVB Wordt de huidige dienstverlening van de SVB geïntegreerd in het trekkingsrechtsysteem? Ja, overigens is er differentiatie in diensten welke de SVB voor gemeenten kan uitvoeren mogelijk (zie ook de gemeentebrochure over het trekkingsrecht). 15

Deze Q&A bouwt voort op de publicatie PGB trekkingsrecht: werkinstructie voor gemeenten van de SVB.

Deze Q&A bouwt voort op de publicatie PGB trekkingsrecht: werkinstructie voor gemeenten van de SVB. Pgb trekkingsrecht: Q&A regulier werkproces Versie geactualiseerd op 27 maart 15 Deze Q&A bouwt voort op de publicatie PGB trekkingsrecht: werkinstructie voor gemeenten van de SVB. Deze Q&A is als volgt

Nadere informatie

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Welke maatregelen zijn genomen (de terugvalscenario s) opdat de SVB op tijd de

Nadere informatie

Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten?

Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? Inhoud Wat is trekkingsrecht? 3 Wat verandert er voor gemeenten?

Nadere informatie

Pgb trekkingsrecht: Q&A n.a.v. terugvalscenario s en daaraan gekoppelde herstelacties

Pgb trekkingsrecht: Q&A n.a.v. terugvalscenario s en daaraan gekoppelde herstelacties Pgb trekkingsrecht: Q&A n.a.v. terugvalscenario s en daaraan gekoppelde herstelacties Versie geactualiseerd op 30 maart 15 Welke maatregelen zijn genomen (de terugvalscenario s) opdat de SVB op tijd de

Nadere informatie

P G B T r e k k i n g s r e c h t : W e r k i n s t r u c t i e v o o r g e m e e n t e n

P G B T r e k k i n g s r e c h t : W e r k i n s t r u c t i e v o o r g e m e e n t e n P G B T r e k k i n g s r e c h t : W e r k i n s t r u c t i e v o o r g e m e e n t e n S V B S e r v i c e c e n t r u m P G B Versie 1.0 16 oktober 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Proces trekkingsrecht

Nadere informatie

FAQ s naar aanleiding van de regiobijeenkomsten

FAQ s naar aanleiding van de regiobijeenkomsten FAQ s naar aanleiding van de regiobijeenkomsten Inhoud FAQ s naar aanleiding van de regiobijeenkomsten... 1 Toekenningsberichten... 1 Zorgovereenkomsten... 4 Mijn PGB voor gemeenten... 7 Toekenningsberichten

Nadere informatie

Q&A Pgb trekkingsrecht: Aandachtspunten 2015 2016

Q&A Pgb trekkingsrecht: Aandachtspunten 2015 2016 Q&A Pgb trekkingsrecht: Aandachtspunten 2015 2016 Versie 18 januari 16 Inhoud Jaar- en budgetafsluiting 2 Q: Hoe ziet het proces van de jaar- en budgetafsluiting eruit? 2 Q: Welke acties moet ik ondernemen

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 2014 2015 PGB via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvraag PGB via zorgkantoor. Indicatiestelling loopt via CIZ. PGB vv via

Nadere informatie

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Molenstraat 50 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 12 juni 2015 1500069978 Mw. N. Keus UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

- 6 JUNI 21)14. Gemeente Woerden 14.009184. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393

- 6 JUNI 21)14. Gemeente Woerden 14.009184. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 betreft ons kenmerk datum Invoering Trekkingsrecht PGB

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling

Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling Servicecentrum PGB Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling Met het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling legt u de afspraken met uw zorgverlener vast.

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/048

ECSD/U Lbr. 14/048 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Invoering Trekkingsrecht PGB uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201401121 Lbr. 14/048 bijlage(n) datum 6 juni 2014

Nadere informatie

Handreiking Budgetcorrecties pgb naar het CAK tbv correctie eigen bijdrage

Handreiking Budgetcorrecties pgb naar het CAK tbv correctie eigen bijdrage Handreiking Budgetcorrecties pgb naar het CAK tbv correctie eigen bijdrage Inclusief een aanvullende toelichting en handleiding gebruik BAB berichten met Excel (versie 7 juni 2016) Inleiding In deze handreiking

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) In dit informatiebulletin wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: 1. Tarieven 2011 10. ZZP VG 5 en ZZP VG

Nadere informatie

PGB Informatiefolder. Goed voorbereid op weg naar 2016

PGB Informatiefolder. Goed voorbereid op weg naar 2016 PGB Informatiefolder Goed voorbereid op weg naar 2016 Het overgangsjaar 2015 is bijna voorbij. Afgelopen jaar gingen de nieuwe zorgwetten in, maar hadden veel budgethouders nog een PGB op basis van het

Nadere informatie

Persoongebonden budget

Persoongebonden budget Persoongebonden budget Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) 2 2. Wanneer een pgb? 2 3. Een pgb aanvragen 3 4. Inkopen met een pgb 4 5. Overige regels bij een pgb 5 6. Lijst met begrippen

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Voorwoord Wie zorg nodig heeft kan dit in bepaalde gevallen zelf inkopen met een Persoons Gebonden Budget: het PGB Over dit

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden. budget. voor kinderen/jongeren. Brochure PGB voor kinderen.indd 1

Het Persoonsgebonden. budget. voor kinderen/jongeren.  Brochure PGB voor kinderen.indd 1 Het Persoonsgebonden budget voor kinderen/jongeren www.jeugdteamzaanstad.nl Brochure PGB voor kinderen.indd 1 10-03-15 16:35 Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) 3 2. Wanneer een pgb? 4

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Pgb trekkingsrecht: Q&A n.a.v. terugvalscenario s en daaraan gekoppelde herstelacties

Pgb trekkingsrecht: Q&A n.a.v. terugvalscenario s en daaraan gekoppelde herstelacties Pgb trekkingsrecht: Q&A n.a.v. terugvalscenario s en daaraan gekoppelde herstelacties Versie geactualiseerd op 18 juni 15 Deze Q&A is ter aanvulling op de werkinstructie, waarin wordt beschreven welke

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling versie februari 2017 Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een schriftelijk vast. Bijvoorbeeld: een wijziging van het aantal uren, verandering

Nadere informatie

Wijkverpleging PGB. De toestemmingsverklaring 2016 versturen wij uiterlijk 18 december 2015.

Wijkverpleging PGB. De toestemmingsverklaring 2016 versturen wij uiterlijk 18 december 2015. Wijkverpleging PGB In dit informatiebulletin informeren wij u over de veranderingen die vanaf 1 januari 2016 worden doorgevoerd voor pgb vv. Wij adviseren u om het informatiebulletin goed door te lezen.

Nadere informatie

PGB Trekkingsrecht: Werkinstructie voor gemeenten. SVB Servicecentrum PGB

PGB Trekkingsrecht: Werkinstructie voor gemeenten. SVB Servicecentrum PGB PGB Trekkingsrecht: Werkinstructie voor gemeenten SVB Servicecentrum PGB Versie 3.0 5 december 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Proces trekkingsrecht in een notendop... 4 3. In 2014: zorgovereenkomsten

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015

Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015 Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015 Oplossen van de problemen Herstel van tijdelijke maatregelen Gemeenten, zorgkantoren, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling versie november 2017 Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een schriftelijk vast. Gebruik per zorgovereenkomst een apart wijzigingsformulier

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en u heeft

Nadere informatie

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET ONDERSTEUNING BIJ ZORG EN PGB PERSOONSGEBONDEN BUDGET En wat er bij komt kijken Het Persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van het Rijk, de zorgverzekeraar of de gemeente krijgt om zelf zorg of een

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling versie november 2016 Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een schriftelijk vast. Bijvoorbeeld: een wijziging van het aantal uren, verandering

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van uw zorgverzekeraar of gemeente krijgt om zelf zorg of ondersteuning in te kopen. Inleiding Als uw kind

Nadere informatie

PGB Special Goed voorbereid op weg naar 2017

PGB Special Goed voorbereid op weg naar 2017 PGB Special 2016 Goed voorbereid op weg naar 2017 Het jaar 2016 is bijna voorbij. Dat betekent dat de SVB voor u de nodige voorbereidingen treft om het jaar goed af te sluiten en 2017 goed te beginnen.

Nadere informatie

Jeugdzorg met een pgb

Jeugdzorg met een pgb Jeugdzorg met een pgb Voor wie is deze brochure? Deze brochure is bedoeld voor: ouders /verzorgers van kinderen uit de gemeente Den Haag die een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Jeugdwet willen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Wat is eigen bijdrage? In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat u een beroep kunt doen op de gemeente wanneer u hulpmiddelen of zorg nodig

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener versie februari 2017 Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een zorgverlener schriftelijk vast. Bijvoorbeeld als het aantal uren

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener versie november 2017 Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een zorgverlener schriftelijk vast. Gebruik per zorgovereenkomst een

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Regiobijeenkomsten voor gemeenten

Regiobijeenkomsten voor gemeenten Regiobijeenkomsten voor gemeenten Najaar 2015 Versie 2 20/10/2015 Inhoudsopgave Herstelacties 3 Toekenningsberichten (TKB) en aanlevering 2016 6 Mijn PGB voor Gemeente 10 Zorgovereenkomsten 11 Verantwoordingsvrij

Nadere informatie

Opmerkingen over de situatie van Lennie zijn in blauwe vlakken tussen de tekst geplaatst. het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2.

Opmerkingen over de situatie van Lennie zijn in blauwe vlakken tussen de tekst geplaatst. het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2. Zorgovereenkomst arbeidsovereenkomst Dit is een zorgovereenkomst die u samen met uw zorgverlener invult. U kunt bij het invullen de brochure Uw Persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank als

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Regeling persoonsgebonden budget (pgb) Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 15 december 2014 1. Aanleiding

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Hulp bij huishouden met een PGB

Hulp bij huishouden met een PGB Hulp bij huishouden met een PGB Na uitgebreid onderzoek hebben wij vastgesteld dat u een probleem heeft met het uitvoeren van een aantal huishoudelijke taken. U bent niet in staat uw probleem zelf of met

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 1 december 2014, houdende de bekendmaking van de beleidsregels over het onthouden van goedkeuring aan een zorgovereenkomst wegens strijd

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 2. Persoonlijke gegevens budgethouder ruimte voor wijzigingen a. achternaam : Test

Nadere informatie

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Inhoud Waarom dit informatieboekje? 1 1 Zorgverleners zoeken 2 2 Zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen maken 4 3 Huisbezoek 7 4 Jaarafrekening 7 5 Verandert

Nadere informatie

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

Balans Professional Organizing 1

Balans Professional Organizing 1 PGB in vogelvlucht Ontstaan en soorten PGB s Indicatie aanvragen bij CIZ of BJ Zorgkantoren Verplichtingen PGB-houder CAK WMO Wie staat er voor u? Pyc Mori-Hemerik 47 jaar Rotterdam Balans Professional

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget voor kinderen

Het Persoonsgebonden budget voor kinderen Het Persoonsgebonden budget voor kinderen Inhoud Het persoonsgebonden budget 3 Over het Pgb 4 Een Pgb aanvragen 5 Inkopen met een Pgb 9 Overige regels bij een Pgb 11 Aan de inhoud van deze uitgave kunnen

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET-

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en

Nadere informatie

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget Informatiefolder Persoonsgebonden budget Juni 2015 1 1 Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. De hulp kan bestaan uit diensten, hulpmiddelen,

Nadere informatie

Bijeenkomst zorginstellingen Verplichtstelling modelovereenkomst

Bijeenkomst zorginstellingen Verplichtstelling modelovereenkomst Bijeenkomst zorginstellingen Verplichtstelling modelovereenkomst Dienstverlening PGB Relatiebeheer SVB In samenwerking met Ketenbureau PGB Trekkingsrecht 1 Welkom Vandaag: Introductie nieuwe modelzorgovereenkomst

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB)

Persoonsgebonden budget (PGB) Persoonsgebonden budget (PGB) U denkt na over een PGB of u heeft al een PGB. Als u door ziekte, handicap of ouderdom ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp vanuit

Nadere informatie

Zorgovereenkomst. met een zorginstelling. Servicecentrum PGB. 1 De budgethouder. 2 De vertegenwoordiger. voorletters en achternaam.

Zorgovereenkomst. met een zorginstelling. Servicecentrum PGB. 1 De budgethouder. 2 De vertegenwoordiger. voorletters en achternaam. Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB met een zorginstelling Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: de budgethouder is de opdrachtgever. de zorgverlener is de opdrachtnemer, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

Informatiepakket PGB vv

Informatiepakket PGB vv Informatiepakket PGB vv Inhoud Aanvragen: stap-voor-stap 2 Declareren: stap-voor-stap 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Taken

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 2016 Peildatum 30 september

Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 2016 Peildatum 30 september Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 016 Peildatum 30 september De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

met een freelancer SVB Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel

met een freelancer SVB Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

PGB in de Wmo en Jeugdwet in 2016

PGB in de Wmo en Jeugdwet in 2016 workshop Raad op Zaterdag PGB in de Wmo en Jeugdwet in 2016 Ronald Bellekom VNG 3 onderwerpen PGB beleid Trekkingsrecht Voorkomen fraude pgb beleid: balanceren tussen verschillende doelstellingen? Keuzevrijheid

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget 2016

Persoonsgebonden Budget 2016 Persoonsgebonden Budget 2016 (Wmo Jeugdwet) In deze folder leest u wat een PGB is, wanneer u er voor in aanmerking komt en hoe deze wordt verstrekt. Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget

Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget Wij vragen U dit plan in te vullen als u hebt aangegeven dat u zelf uw ondersteuning wilt regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). De basis van

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN. Opdracht specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake doorlooptijd

RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN. Opdracht specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake doorlooptijd 0 x> voor het leven Sociale Verzekeringsbank RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN Opdracht specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake doorlooptijd verloning maandlonen inzake Trekkingsrechten PGB (Bestemd

Nadere informatie

Zorgovereenkomst. van Het Zorgnet

Zorgovereenkomst. van Het Zorgnet Zorgovereenkomst van Het Zorgnet Met deze zorgovereenkomst van Het Zorgnet legt u afspraken met uw zorginstelling vast. In deze overeenkomst worden afspraken overeengekomen tussen een houder van een persoonsgebonden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB 16 maart 2016

Voortgangsrapportage PGB 16 maart 2016 Voortgangsrapportage PGB 16 maart 2016 De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn geclusterd in de volgende

Nadere informatie

n nee n ja Dan plaatst de budgethouder voor akkoord voor deze machtiging zijn/haar handtekening in het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2.

n nee n ja Dan plaatst de budgethouder voor akkoord voor deze machtiging zijn/haar handtekening in het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2. Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB arbeidsovereenkomst Dit is een zorgovereenkomst die u samen met uw zorgverlener invult. U kunt bij het invullen de brochure Uw Persoonsgebonden budget en de Sociale

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt besteden en waar u naartoe wilt gaan. Gewoon zijn

Nadere informatie

Informatiepakket PGB vv

Informatiepakket PGB vv Informatiepakket PGB vv Inhoud Aanvragen: stap-voor-stap 2 Declareren: stap-voor-stap 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Taken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf blz. 1. Algemeen 1 2. Overeenkomst 1 3. Betaling 3 4. Zorgplan 3 5. Meerdere medewerkenden 3 6. Wijziging/beëindiging van de zorgverlening 3 7. Privacy 4

Nadere informatie

Zorg- en budgetplan plan Wmo

Zorg- en budgetplan plan Wmo Zorg- en budgetplan plan Wmo Wilt u zelf uw zorg inkopen via een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan moet u een zorg- en budgetplan opsturen. In dit plan geeft u een beschrijving van de zorg die u wilt

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

PGB Special. Zorgovereenkomstenwijzer

PGB Special. Zorgovereenkomstenwijzer PGB Special 2017 Zorgovereenkomstenwijzer U hebt een Persoonsgebonden budget omdat u bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of ouderdom zorg of hulp in de huishouding nodig heeft. Met het Persoons gebonden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 2016 Peildatum 31 maart

Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 2016 Peildatum 31 maart Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 206 Peildatum 3 maart De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Op uw huidige toestemmingsverklaring kunt u zien tot wanneer uw indicatie geldig is.

Op uw huidige toestemmingsverklaring kunt u zien tot wanneer uw indicatie geldig is. Pgb verpleging en verzorging 2016 Hebt u in 2015 een persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging (vv)? Dan is deze informatie belangrijk voor u. Ten opzichte van 2015 zijn er wijzigingen rondom

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet

Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Informatieblad Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Informatie voor wie gebruik wil maken van het Persoonsgebonden Budget Het persoonsgebonden budget (afgekort:

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: declaratiemodule 3. GGK (i-wmo berichtenverkeer) / Vecozo 4.

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie