OCMW Bredene CIJFERS & LETTERS. Jaarverslag over sterk zijn in wel_zijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCMW Bredene CIJFERS & LETTERS. Jaarverslag 2012. over sterk zijn in wel_zijn"

Transcriptie

1 OCMW Bredene CIJFERS & LETTERS over sterk zijn in wel_zijn

2 Net opgestart met een frisse nieuwe ploeg en er wordt mij al gevraagd om even over de schouder achterom te kijken en terug te blikken op het afgelopen jaar. Als nieuwe OCMW-voorzitter doe ik dit uiteraard met plezier want het helpt mij om de uitdagingen van morgen op sociaal vlak nog beter in te schatten. Elke dag proef ik nu vanop de eerste rij van de inzet en motivatie om te werken aan en voor het welzijn van de Bredenaars. Heel vaak betekent dit een actief en direct ingrijpen in het leven van kansengroepen in deze maatschappij. Ook in 2012 was dit elke dag dé uitdaging voor het OCMW. Het laatste jaar van een legislatuur, een jaar waarin bij voorkeur geen grootse dingen worden ondernomen, ook dat was Als ik even achterom kijk dan zie ik echter heel veel groots. Kleine acties, kleine veranderingen, kerntaken van een OCMW die echter vaak een groot verschil maken bij heel wat burgers. Net dat duwtje in de rug om terug op pad te geraken, net die mogelijkheden aangereikt krijgen om terug een rol in de maatschappij op te nemen, net die informatie krijgen om een bewuste keuze te kunnen maken. De feiten in dit jaaroverzicht geven aan dat we wat dat betreft net heel actief ingrepen. We zetten volop in op kwaliteit in het opnemen van de kerntaken en aarzelden niet om dit op een doortastende en cliëntgerichte wijze aan te pakken. We informeerden, ondersteunden, herstelden en hadden aandacht voor een preventieve insteek in de hulpverlening. We zochten ook naar verdieping in onze werking door samenwerkingen met andere partners op te zetten of verder te participeren aan projecten rond schuldhulpverlening en preventie van schuldenlast. We merkten ook in 2012 dat de dossiers niet afnemen alsook dat situaties complexer worden. Een gegeven dat ons niet gunstig kan stemmen, maar waar we ons wel moeten aan aanpassen om onze rol kwaliteitsvol en met een hart verder op te nemen. We handelden in 2012 creatief en ondernemend en slaagden erin de dienst- en hulpverlening aan de vragen en noden aan te passen. WOORDJE VOORAF We durfden echter toch ook nieuwe plannen te maken en startten reeds met een aantal voorbereidingen. Hierbij zetten we sterk in op een verdere uitbouw van onze ouderenzorg. Waar we het afgelopen jaar het woonzorgcentrum Wackerbout verder als een goede huisvader beheerden en de serviceflats tijdens het eerste jaar van exploitatie verder konden verfijnen, stelden we een zorgstrategisch plan op en verdedigden we onze visie op ouderenzorg te Brussel door het indienen van een project voor nieuwbouw en uitbreiding van het woonzorgcentrum (inclusief kortverblijven) gekoppeld aan de integratie van een dagverzorgingscentrum en een lokaal dienstencentrum. Kortom een ambitieus en compleet project rond ouderenzorg. Dit brengt ons al snel bij de realiteit en de opdrachten van vandaag. De komende zes jaar ga ik alleszins, samen met de OCMW-raadsleden, volop voor sterk zijn en blijven in welzijn. Want we zien al de uitdagingen van morgen, dankzij de ervaringen en het harde werk van gisteren. Ik nodig u dan ook graag uit samen met mij nog even over de schouder te kijken naar het OCMW Bredene van Zo zal u het OCMW dat we vandaag willen zijn nog beter leren kennen. Veel leesplezier! Jan Eerebout OCMW-secretaris Jacques Deroo OCMW-voorzitter 3

3 WOORDJE VOORAF 3 INHOUD 4 LETTERS Een vluchtige kennismaking 7 Wat zijn we? 7 Wie zijn we? 7 Raad voor maatschappelijk welzijn Vast Bureau Bijzonder Comité voor de sociale dienst OCMW- secretaris en OCMW- ontvanger 8 Ouderenzorg 31 Algemene accenten Kwaliteitszorg 34 Enkele cijfergegevens betreffende het woonzorgcentrum 35 Serviceflatcomplex Duinenzichterf 39 Vrijwilligerswerking 41 Keuken 42 Ondersteunende diensten 44 Algemeen 44 Personeelsdienst 45 Technische dienst 48 Dienst Schoonmaak 49 Veiligheid en welzijn 50 Algemeen 50 Milieu 51 Brandpreventie 51 Arbeidsongevallen 51 INHOUD Hoe zijn we georganiseerd? 9 Organogram 9 Bevoegdheden 11 Budgethouderschap 11 Aantal vergaderingen van de bestuursorganen in Andere interne overlegstructuren cijfers Gerealiseerde investeringen 53 Projecten 53 Financiering 53 Sterk in welzijn 16 Sociaal huis 12 Communicatie en onthaal 14 Sociale dienst- en hulpverlening 15 Algemene accenten Sociale tewerkstelling 17 Financiële steun 18 Schuldbemiddeling 23 Opvang van kandidaat politiek vluchtelingen 24 Maaltijdbedeling aan huis 26 Energie 27 Huisvesting 29 Sociaal verhuurkantoor (SVK koepel Bredene) 29 Samenwerkingsverbanden 30 Evolutie van de schuld 54 Algemeen overzicht 54 Leningbestand 31/12/ Aflossingstranches en intresten: evolutie 55 Vergelijking werkingskosten 55 Evolutie belangrijkste steuncategorieën 55 Evolutie personeelkosten 56 Vergelijking van de werkingsopbrengst 56 Vergelijking resultaten dienstjaar per activiteitencentrum 57 Gemeentelijke bijdrage 57 Bijkomende gegevens cfr. audit

4 Het luik Letters 2012 geeft een overzicht van de activiteiten en realisaties van het OCMW Bredene in het jaar Het OCMW Bredene wordt belicht vanuit de concreet gestelde daden, regulier en nieuw, in het werkjaar Voor de lezer krijgt het OCMW Bredene een professioneel, dynamisch en geëngageerd gezicht. Letters worden woorden, woorden worden daden en door deze realisaties zijn we blijvend sterk in welzijn. Een vluchtige kennismaking... Wat zijn we? Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Bredene Duinenstraat Bredene Tel. (059) Fax (059) Website: Wie zijn we? 2012 Letters Raad voor maatschappelijk welzijn 2012 van rechts naar links: zittend: Jens Vanhooren, Sandra Degrande, Evelyn Vermont, Jacky Maes, Karine Croos, Patrick Bolle staand: Jan Eerebout, Marc Coppens, Michel Despagne, Fred Delrue, Daniël Poppe niet op de foto: Magda Claeys 6 7

5 Patrick Bolle Nukkerstraat Bredene Jacky Maes Duinenstraat Bredene Karine Croos Kapelstraat 123/ Bredene Jens Vanhooren Paaphoek Bredene Evelyne Vermont Dr.M.Vande Wegheplein 8450 Bredene Michel Despagne Benediktijnenstraat Bredene Fred Delrue Sluisvlietlaan Bredene Magda Claeys Nukkerstraat 40 bus Bredene Marc Coppens Hasseltstraat Bredene Daniël Poppe Brouwerijstraat Bredene Sandra Degrande Ter Cuereplein Bredene Hoe zijn we georganiseerd? Organogram De raad voor maatschappelijk welzijn was in 2012 als volgt samengesteld: Voorzitter: Patrick Bolle (Sp.a) Leden: Jens Vanhooren(Sp.a), Sandra Degrande (CD&V), Evelyn Vermont (Sp.a), Karine Croos (Sp.a), Jacky Maes (Sp.a), Marc Coppens (VB), Michel Despagne (Sp.a), Fred Delrue (Sp.a), Daniël Poppe (CD&V), Magda Claeys (Sp.a) Secretaris: Jan Eerebout Vast Bureau 2012 In 2012 maakten volgende raadsleden deel uit van het vast bureau: Voorzitter: Patrick Bolle (Sp.a) Leden: Jacky Maes (Sp.a), Magda Claeys (Sp.a), Fred Delrue (Sp.a) Secretaris: Jan Eerebout Bijzonder Comité voor de sociale dienst 2012 Volgende raadsleden maakten in 2012 deel uit van het comité: Voorzitter: Patrick Bolle (Sp.a) Leden: Jacky Maes (Sp.a), Jens Vanhooren (Sp.a), Evelyn Vermont (Sp.a), Sandra degrande (CD&V) Secretaris: Jan Eerebout OCMW- secretaris en OCMW- ontvanger Jan Eerebout OCMW-secretaris Wilfried Nyssen OCMW-ontvanger 8 9

6 Bevoegdheden In de loop van 2012 werden er geen wijzigingen doorgevoerd in de bevoegdheden van de bestuursorganen in het OCMW. De bevoegdheidsverdeling zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bij beslissing van 30 juli 2009 bleef ongewijzigd. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is bevoegd voor de grote beleidslijnen in het OCMW en voor alles wat decretaal is toegewezen aan de Raad. Vanuit het OCMW-decreet en het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn is het Vast Bureau bevoegd voor aangelegenheden rond dagelijks bestuur, personeel, patrimonium, algemene bevoegdheid in noodsituaties en overheidsopdrachten. Ook voor het Bijzonder Comité voor de sociale dienst werden bevoegdheden gedefinieerd. Het betreft in hoofdzaak volgende aangelegenheden: het toekennen van de individuele sociale dienstverlening aan personen en gezinnen zoals die omschreven is in de artikelen 57 tot 60 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en in de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. de concrete toepassing van de artikelen 97 tot 104 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Budgethouderschap Het budgethouderschap voor aangelegenheden van dagelijks bestuur bleef ongewijzigd toegekend aan de OCMW-secretaris. De handelingen van dagelijks bestuur hebben betrekking op de regeling van de behoeften van het dagelijkse leven, de zaken van een gering belang en de zaken die naar de snelheid van optreden een dringend karakter vertonen. In het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn is er tevens een delegatie van bevoegdheid betreffende aangelegenheden van dagelijks bestuur naar de OCMW secretaris in het kader van overheidsopdrachten en personeel. Aantal vergaderingen van de bestuursorganen in 2012 Raad voor Maatschappelijk Welzijn 10 Vast Bureau 10 Bijzonder Comité voor de sociale dienst 27 Andere interne overlegstructuren 2012 Managementteam 8 Diensthoofdenvergadering 9 Overleg Sociaal Huis (gemeente- OCMW) 2 Basis overlegcomité 4 Instaan voor het overleg tussen het OCMW en de instellingen en diensten voor maatschappelijk werk die op het grondgebied aanwezig zijn evenals voor het overleg met de overige erkende dienstverlenende instellingen en organisaties de raad voor maatschappelijk welzijn adviseren volgens de algemene criteria die als basis dienen voor de hulpverlening en de terugvordering, de werking van de sociale dienst en het sociaal beleid van het OCMW

7 Sterk in welzijn... Sociaal Huis Steeds meer burgers vinden hun weg naar het Sociaal Huis en mogen ervaren wat wij voor hen kunnen en willen betekenen. De nadruk ligt vooral op laagdrempeligheid en het aanbieden van een dienst- en hulpverlening op maat van de bezoeker. Het aantal bezoekers aan het Sociaal Huis Bredene vertoont duidelijk een stijgende evolutie, waaruit we opmaken dat de burgers steeds makkelijker hun weg vinden naar onze diensten en het concept Sociaal Huis steeds vertrouwder raakt. We slagen steeds meer in het opzet om dé plaats te zijn waar Bredenaars terecht kunnen met vragen rond sociale dienstverlening of hulpverlening. In 2012 mochten we bezoekers ontvangen in het Sociaal Huis. In vergelijking met 2011 zien we een stijging met maar liefst bezoekers. De stijging manifesteert zich op alle diensten, maar het meest uitgesproken in het onthaal en in de sociale diensten van het OCMW. Deze tendens is enigszins verontrustend gezien dit betekent dat steeds meer gezinnen moeilijkheden van verschillende aard ervaren en hierbij ondersteuning behoeven. Anderzijds wijzen de cijfers er ook op dat het concept sociaal huis en de hulp- en dienstverleningsmodaliteiten verder hun ingang vinden in het maatschappelijk beeld en haar doel niet mist. Het is bemoedigender te stellen dat we de burgers effectief de dienst- en hulpverlening kunnen bieden daar waar het nodig is Aantal bezoekers Onthaal OCMW (incl. personeelsdienst en secretaris) PWA 684 Gemeentelijke welzijnsdiensten (incl. personeelsdienst) In het Sociaal Huis zijn voornamelijk de diensten van het OCMW en de gemeentelijke welzijnsdiensten gehuisvest. Om een beeld te geven van welke dienstverlening er effectief in 2012 te vinden was onder één dak in het Sociaal Huis Bredene, geven we hier graag in een notendop toch een overzicht: Gemeentelijke welzijnsdiensten Onthaalgezinnen en babysitdienst Gemeentelijke sociale dienst Gemeentelijk woonbureau PWA Juridisch advies Sociale dienst OCMW Informatie, opvang en begeleiding Sociale tewerkstelling Financiële steun Schuldbemiddeling Opvang van kandidaat politieke vluchtelingen Lokaal Opvanginitiatief (LOI) Maaltijdbedeling aan huis Energie (o.a. LAC) Bejaardenwoningen Sociaal Verhuurkantoor koepel Bredene (SVK) Zo ook wordt het onthaal in het Sociaal Huis ingezet in de verkoop van huisvuilzakken ten behoeve van kwetsbare doelgroepen, als ophaalpunt voor de door de gemeentelijke welzijnsdiensten ter beschikking gestelde rookmelders, enz. Opnieuw creëren we hierdoor een echt open huis en werken we drempelverlagend. De synergie die gecreëerd wordt door samen met de gemeentelijke welzijnsdiensten onder één dak te zitten, zorgt voor een betere dienstverlening omwille van interne samenwerkingen en snelle en makkelijke doorverwijzingen onder de verschillende diensten. Een burger, cliënt, hulpvrager wordt centraal onthaald en op een professionele manier naar de juiste dienst toegeleid. Ook het aspect van de beschikbaarheid van vergaderruimtes voor externe gebruikers zorgt ervoor dat het imago van het sociaal huis ruimer gekaderd wordt en niet het beeld krijgt van louter een huis waar men heen gaat wanneer het iets minder gaat. In het Sociaal Huis werden ook in 2012 opleidingen aangeboden aan de burger (bv. internet en PC-gebruik voor senioren, info-avond rond bepaalde sociale en/of medische thema s) en organiseerden een aantal partners zitdagen of meetings. In 2012 verwelkomden we volgende organisaties voor gebruik van de infrastructuur op regelmatige basis of eenmalig: Jeugddienst Bredene PWA Bredene Gezinsbond Bredene VTI Oostende Open School Oostende De Kringwinkel Kust vzw Thuisverpleging Bredene Dienstenbedrijf BOD SEL Oostende-Veurne POD Maatschappelijke integratie SDP nv 13 12

8 Communicatie en Onthaal In 2012 werd opnieuw sterk ingezet op communicatie met de burger. Zo bleef de website een belangrijk item. Intern werden de diensten gesensibiliseerd om elk voor de eigen dienst items met nieuwswaarde voor publicatie aan te leveren. Nieuws groot of klein met een duidelijke toegevoegde waarde aan het welzijn van de Bredense inwoners en daarbuiten werden zo telkens gelanceerd. Eind 2012 werd ook een eerste stap gezet in de wereld van de sociale media door de geboorte van de facebookpagina van Het Sociaal Huis Bredene. Het opzet bestaat erin om nieuwsitems die worden gepubliceerd op de website door te linken naar de facebookpagina. De volgers op facebook worden zo uitgenodigd tot het bezoeken van de website. We nodigen de lezers van dit jaaroverzicht uiteraard graag uit tot het ontdekken van de website en de facebookpagina. In 2012 mochten we gemiddeld rekenen op 155 unieke sitebezoekers per dag. De top-5 van meest bezochte pagina s op de website ziet er voor 2012 als volgt uit: 1. Startpagina met nieuwsberichten 2. Nuttige adressen 3. Rusthuis 4. Vacatures 5. Medewerkers Verder werd ook aandacht geschonken aan het profileren van het OCMW door regelmatig persnota s de wereld in te sturen. Zo kon er ook contact gemaakt worden met de burgers en werd een open beleid kracht bijgezet. Berichtgeving rond de initiatieven werkt opnieuw drempelverlagend en zorgt ervoor dat het OCMW met een diversiteit aan items geassocieerd kan worden en instaat voor een ruim pakket aan hulpen dienstverlening. Ook de interne communicatie werd in 2012 aangepakt, ingegeven vanuit de strategische doelstelling rond het voeren van een effectief en efficiënt intern en extern communicatiebeleid. Bij wijze van een communicatieprotocol werd in hoofdzaak met alle diensthoofden een visie ontwikkeld rond hoe we binnen de organisatie de informatie zo goed mogelijk kunnen laten doorstromen. Er werden afspraken gemaakt rond top-down en bottom-up communicatie en ook waarden (respect en beleefdheid, oprechtheid en duidelijkheid) gedefinieerd over hoe we bij voorkeur met elkaar communiceren. Ook de in 2011 ontwikkelde richtlijnen rond huisstijl werden aan het protocol gekoppeld. Om de interne communicatie een extra boost te geven werd ook ingezet op het ontwikkelen van een intranet voor de medewerkers. Het intranet vormt een verlengde van de OCMW-website, maar is enkel toegankelijk voor de eigen medewerkers via een login en paswoord. Dit medium wordt ingezet om op een snelle manier nuttige en gerichte informatie aan de medewerkers mee te geven, maar stelt ons ook in staat om hen continu toegang te geven tot allerhande documenten die voor hen belangrijk en nuttig zijn. Van reglementen tot aanvraagformulieren en dienstnota s. Sociale dienst-en hulpverlening Algemene accenten 2012 Het is inherent aan de taak van het OCMW om burgers te informeren met het oog op het uitputten van hun rechten in de breedste zin van het woord. De intake is hierbij een belangrijke eerstelijnsdienst. Ook in 2012 werd er in de sociale dienst gewerkt met een toeleiding van nieuwe cliënten naar de gepaste begeleiding via een intake-moment. Een persoon meldt zich aan bij het onthaal en zal dan doorgestuurd worden naar de hoofdmaatschappelijk werker die op maat van de zich aanbiedende persoon de behoeften en problemen tracht te detecteren. Hier zien we rekening houdend met de cijfers rond de bezoekers van het Sociaal Huis een duidelijke stijging in het aantal hulpvragen. In 2012 werd ervaren dat heel wat burgers die zich bij het OCMW aanmelden via de intake niet verder dienen door te stromen voor hulpverlening binnen het OCMW maar bij voorkeur worden toegeleid naar eerder administratieve diensten zoals RVA, VDAB, mutualiteit, enz. om hun probleem (lees: vaak administratieve tekortkomingen) te kunnen oplossen. Zo wordt ook vermeden dat ze na verloop van tijd effectief hun rechten niet meer kunnen laten gelden hierdoor. De sociale dienst trachtte in die zin ook de cliënten te voorzien van alle voor hen nuttige en belangrijke informatie. Acties zoals bijvoorbeeld de karaffenactie van De Watergroep om mensen bewust te maken van hun watergebruik, enz. worden steeds in de werking van de dienst geïntegreerd en meegenomen in de behartiging van de cliënten. Het is echter steeds de bedoeling om cliënten daar waar mogelijk te activeren om hun zaken opnieuw in handen te nemen. Empowerment is hierbij geen leeg begrip. In 2012 nam het OCMW opnieuw een actieve rol op bij de ondersteuning van de tweede groepsaankoop groene stroom georganiseerd door de Provincie West-Vlaanderen. In het najaar werd hiervoor dit keer een informatiesessie georganiseerd in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen in het MEC Staf Versluys te Bredene. Deze sessie richtte zich tot alle inwoners van Bredene en zorgde ervoor dat mensen een duidelijk zicht hadden op de werkwijze en de voordelen van een groepsaankoop. We mochten tot onze tevredenheid toch rekenen op een grote opkomst. Energieverbruik en budget zijn ontegensprekelijk in tijden van crisis items waar burgers gevoelig voor zijn. Ook hierin trachtten we te informeren en te anticiperen. Energie-armoede bleef steeds hoog op de agenda staan. Dit uitte zich in de werking door de organisatie van de Lokale Adviescommissie gas-water en elektriciteit, verder te fungeren als oplaadpunt voor de budgetmeters aardgas en elektriciteit, de samenwerking met Eandis rond minimale levering van aardgas en het actief ingrijpen in situaties van betalingsmoeilijkheden van cliënten aan energieleveranciers door de middelen vanuit het energiefonds. In 2012 bleef de dossierlast binnen de cluster budgetbeheer en schuldbemiddeling minstens zo hoog als waar we in 2011 mee eindigden. De beslissing om het kader tijdelijk uit te breiden met 1 voltijds equivalent maatschappelijk werker om zo de dossiercapaciteit van de dienst op te trekken naar 270 dossiers en het werken met een wachtlijst te vermijden, kreeg dan ook in 2012 een vervolg. Het werd stilaan ook duidelijk dat een bestendiging van deze uitbreiding zich zou opdringen gezien de dossierlast uiteindelijk bleef stijgen. In 2012 was er een team van 6 maatschappelijk werkers, goed voor 5,60 voltijds equivalenten, specifiek actief in de cluster schuldbemiddeling. Gezien zij instaan voor een substantieel deel van de hulpverlening geboden door het OCMW Bredene werd voorzien in vorming en participatie aan projecten om dit luik van de werking voldoende te voeden en te verdiepen

9 Eén van de belangrijkste participaties in dit kader is de verderzetting van de deelname aan het project Prometheus. Het betreft een regionaal samenwerkingsverband met het oog op kwaliteitsverbetering van schuldhulpverlening en preventie van schuldenlast. De belangrijkste trekker hierbij is het CAW regio Middenkust met steun van de Vlaamse Overheid. De participatie van het OCMW Bredene werd in 2012 verder bestendigd gezien dit door de maatschappelijk werkers ervaren wordt als een duidelijke ondersteuning bij de reguliere werking in de dienst schuldbemiddeling. De beoogde doelgroep van het project sluit nauw aan bij de doelgroepen waarmee we als OCMW in deze problematiek geconfronteerd worden. Vooral de uitbouw van een lerend netwerk voor de medewerkers zelf en het ondersteunen van ouders in financiële hulpverlening door financiële educatie zijn hierbij erg belangrijke doelstellingen. Alle betrokken maatschappelijk werkers volgden via het project een vorming om hen in staat te stellen deze financiële educatie te integreren in de eigen werking. Omdat we samenwerking met andere lokale actoren en instanties een belangrijke meerwaarde vinden, gingen we in 2012 ook een samenwerking aan met een nieuwe partner voor sociale tewerkstellingen, nl. de vzw Duinenwacht als het sociaal economie initiatief (SEI) actief in groenbeheer en dakisolatie. Naast deze samenwerking bleven we verder ook cliënten tewerkstellen in de lokale kringwinkel. Ook binnen de hulpverlening stapten we in een samenwerking met SEL Veurne- Oostende. Naast het ter beschikking stellen van onze infrastructuur aan vergaderzalen, nemen we ook actief deel vanuit de cluster leefloon en steun aan periodieke overlegmomenten om de eerstelijns hulpverlening beter op elkaar af te stemmen en elk op zijn terrein een bijdrage te leveren om preventieve acties te ondernemen, maar ook specifieke acties te nemen in individuele dossiers. Waar de aandacht voor socioculturele participatie van onze cliënten jaar na jaar verder ondersteund en ingevuld wordt door de maatschappelijk werkers, werd er ook in 2012 bewust gekozen om aanvragen te stimuleren en de rechten van de cliënten zoveel mogelijk uit te putten op dit vlak. Dit resulteerde in een overschrijding van het subsidiebudget en een resolute keuze van het bestuur om de aanvragen verder te financieren met eigen middelen. Naast deze structurele aandacht in de werking voor participatie aan het sociale en culturele leven, organiseerde het OCMW Bredene ook een uitstap voor de kinderen van cliënten naar de jaarlijkse Marktsportdag georganiseerd door de Provincie i.s.m. BLOSO in Brugge. Marktsport is een recreatieve sportinstuif voor jongeren tussen 8 en 18 jaar. We zorgden vooral voor logistieke (inleggen van een bus en voorzien van begeleiding van de kinderen door maatschappelijk werkers) en financiële ondersteuning (tussenkomst in het inschrijvingsgeld). Heel wat kinderen beleefden een sportieve en gezellige dag in Brugge. Tot slot bleven we ook erg actief ingrijpen op de woonmarkt door het beheer van het sociaal verhuurkantoor. Actief panden opsporen alsook het beheer van de bestaande panden als een goede huisvader maakten deel uit van het reguliere takenpakket. Hierbij werd de samenwerking met de dienst huisvesting van de gemeente, die ook aanwezig is in het sociaal huis, geoptimaliseerd. Zo kunnen cliënten die aankloppen bij de dienst huisvesting van de gemeente zich via dit kanaal ook inschrijven in het Sociaal Verhuurkantoor. Het Lokaal Opvanginitiatief bestaande uit twee huizen waar in totaal 15 alleenstaande mannen worden opgevangen, werd opgefrist door de aankoop van nieuw meubilair voor de leefruimtes en de slaapkamers. Sociale tewerkstelling Algemeen Het OCMW Bredene bood in 2012 aan 31 cliënten (9 jonger dan 25 jaar) een tewerkstelling aan in het kader van art personen werden tewerkgesteld binnen de diensten van het OCMW Bredene, nl. in de keuken en schoonmaak in het woonzorgcentrum en in de technische dienst. 17 werknemers konden aan de slag in de kringwinkel. In totaal werkten er 15 mannen en 16 vrouwen in deze tewerkstellingen. Zo hielpen we de betrokken cliënten aan voldoende gepresteerde werkdagen om hun sociale zekerheidsrechten te herstellen. We pogen echter deze functionele doelstelling te overstijgen door de dossiers op een integrale manier aan te pakken. Cliënten worden gecoacht in het zich eigen maken van arbeidsattitudes en het bijbrengen van technische vaardigheden. Eigen aan alle trajecten is dat de zelfredzaamheid dient te worden aangewakkerd en er gepoogd wordt een toekomstperspectief uit te bouwen. Werken blijft één van de veiligste manieren om zelfstandig te kunnen leven. Op die manier aan het maatschappelijk leven deelnemen brengt vaak ook een sociaal netwerk tot stand. Een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt blijft het opzet. Kringwinkel Ook in 2012 verbond het OCMW Bredene zich ertoe om werknemers in dienst van het OCMW met een arbeidsovereenkomst art ter beschikking te stellen aan het sociaal economie initiatief (SEI) vzw Kringloopcentrum Kust. Sinds 1 april 2003 werd immers in samenwerking met het OCMW Bredene een kringwinkel geopend in de Duinenstraat 114 te Bredene met een totale bedrijfsoppervlakte van 600 m². Deze samenwerking heeft tot doel leefloon- gerechtigden en gerechtigden op financiële hulp te integreren op de arbeidsmarkt en toegang te verlenen tot de sociale zekerheid. Voornoemd project wordt betoelaagd door de federale overheid in het kader van het Lenteprogramma. Dit is een actieplan ter bestrijding van armoede en voor sociale huisvesting via structurele maatregelen. De verhoogde overheidstoelage bedraagt max ,37 / jaar ( 1964,86/maand) per ter beschikking gestelde werknemer. Gedurende de periode van tot en met werden 17 personen tewerkgesteld in de kringwinkel. Hiervan werd 1 persoon tewerkgesteld in het containerpark, 7 werden tewerkgesteld als ateliermedewerker en 9 als winkelmedewerker. Beroepsverkennende stage De in 2011 opgestarte samenwerking met de VDAB om de integratie van art medewerkers op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen door de inzet van een stageperiode als beroepsverkenning en voortraject van een art tewerkstelling werd ook in 2012 verdergezet. Er werd 1 persoon hierin ingeschakeld. Betrokkene ging aan de slag in vzw Duinenwacht als dakisolator. Overzicht doorstromingen personen zijn op heden werkzoekende en ontvangen stempelgeld via RVA 5 personen volgden een beroepsopleiding via de VDAB 6 personen konden aan de slag op de reguliere arbeidsmarkt 7 personen doorliepen het traject niet volledig door het feit dat bv. het contract vroegtijdig werd stopgezet. Van deze 7 personen kregen er 2 uiteindelijk opnieuw leefloon 1 cliënt werd doorverwezen naar GTB (gespecialiseerde trajectbegeleiding) 1 cliënt doet vrijwilligerswerk via de VDAB 16 17

10 Financiële steun Leefloon De bedragen leefloon in 2012: Categorie 01/02/ /12/2012 Samenwonende 523,74 534,23 Alleenstaande 785,61 801,34 Met gezinslast 1047, ,45 In vergelijking met het dienstjaar 2011 is er een lichte daling van het aantal dossiers vast te stellen. Er werden 150 dossiers behandeld in het jaar 2012, 156 dossiers in Rekening houdend met de voorgaande jaren zien we enigszins een stabiel cijfer. Er werd ook in 2012 een groter verloop vastgesteld waarbij cliënten een kortere periode beroep doen op leefloon om dan opnieuw over een eigen inkomen te beschikken. Vaak hebben cliënten in eerste instantie nood aan het zich administratief in regel stellen, waardoor dan een andere uitkering dan het leefloon geregeld kan worden. Dossiers leefloon 2012 Overzicht leeftijd van de leefloon-gerechtigden 2012: Leeftijd Aantal -17 jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen 0 totaal 150 Tussenkomst in mutualiteitbijdragen In 2012 werd er voor 4 personen tussengekomen in de mutualiteitsbijdragen en dit voor een bedrag van 909,24 onder de vorm van verhaalbare steun. Het OCMW kreeg ook in 2012 middelen ter beschikking waarmee het de actieve of passieve deelname door de doelgroep aan activiteiten of manifestaties kan stimuleren. In 2012 kregen wij vanuit de overheid in totaal volgende middelen ter beschikking: 5.681,00 voor socioculturele participatie en een extra 3.585,00 specifiek voor kinderarmoede en integratie van kansarme kinderen. Dit laatste bedrag werd o.a. besteed aan: 43 dossiers schoolondersteuning 9 dossiers paramedische ondersteuning 5 dossiers psychologische ondersteuning De subsidie werd volledig verdeeld onder onze cliënten, onder de vorm van individuele tussenkomsten. De individuele activiteiten bestonden vooral uit vakantiekampen, speelpleinwerking, pretparken, schooluitstappen, lidgelden bij diverse jeugdverenigingen, inschrijvingsgelden bij diverse sportverenigingen, aankoop van noodzakelijke uitrusting voor voorgaande,. Tussenkomst in medicatiekosten In 2012 werd 7.916,97 aan tussenkomst medicatie uitbetaald voor een totaal van 14 personen. Eindejaarstoelage In 2012 werden volgende bedragen toegekend: categorie bedrag met gezinslast - alleenstaande met kind /kind alleenstaande 105 samenwonende /kind In de loop van 2012 werden 310 individuele tussenkomsten toegekend voor een totaal van 9.278,23 voor socioculturele participatie en 4.411,68 kinderarmoede. De overheidssubsidie werd net zoals in 2011 met een totaal van 4.423,91 overschreden en bijgepast door het OCMW. Deze overschrijding van het subsidiebedrag werd door het OCMW opnieuw goedgekeurd gezien de ondersteuning van socio-culturele initiatieven als duidelijke operationele doelstelling in het meerjarenplan werd geformuleerd en bijgevolg output wordt gegeven aan het bevorderen van de ontplooiingskansen van onze cliënten op sociaal en cultureel vlak. De cliënten met leefloon situeren zich vooral in de categorie alleenstaanden. Dit zijn opnieuw voornamelijk jongeren die in afwachting van hun wachtuitkering tijdelijk komen aankloppen bij het OCMW. Alleenstaande mannen blijven de grootste groep die aanspraak maakt op een leefloon. In totaal werd er aan 47 gezinnen een toelage verleend en dit voor een totaalbedrag van 5.985,00. Socio- culturele participatie Bij een grote groep mensen bestaat er nog steeds een drempel naar deelname in socio-culturele activiteiten. Daartoe heeft de federale overheid, POD maatschappelijke integratie, de nodige initiatieven en maatregelen genomen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de OCMW-cliënten. Deze maatregel wil de kansarmen in het sociale leven betrekken door ze te laten deelnemen aan cultuur, sport en de nieuwe informatie- en communicatietechnologie. Voorschotten Pensioen: In 2012 genoten 3 personen van voorschotten op pensioen en dit voor een totaalbedrag van Werkloosheid: In 2012 werd aan 4 personen dit type voorschot verleend en dit voor een totaalbedrag van Kinderbijslag/kraamgeld: In 2012 werden 3 gezinnen geholpen met een voorschot op de kinderbijslag ten bedrage van 2.436,

11 Ziekte-uitkering: In afwachting van de uitbetaling van een vervangingsinkomen door de mutualiteit ontvingen 6 gezinnen een voorschot op de ziekte-uitkering voor een totaal bedrag van 9.892,03. VOORSCHOTTEN 2012 Andere financiële tussenkomsten Deze vorm van dienstverlening bevat diverse verhaalbare tussenkomsten door het OCMW (bril, medicatie, ziekenhuis, mutualiteitsbijdragen ) Deze tussenkomsten dienen te worden terugbetaald door de cliënten rekening houdend met hun financiële draagkracht. Er werd in 2012 voor een totaal bedrag van ,58 aan verhaalbare financiële steun verleend aan 47 personen. Hiervan werd reeds ,79 aan onze diensten terugbetaald. Het valt op dat dit nagenoeg een verdubbeling betekent ten opzichte van 2011, waar er slechts een totaalbedrag van ,58 werd uitbetaald. Bij het evalueren van de individuele dossiers 2012 kan deze stijging o.a. verklaard worden door de verhoogde nood aan tussenkomsten voor het opruimen en reinigen van toch een aantal woningen van cliënten in precaire toestanden. Een opkuis kost gemiddeld 3.000,00 waardoor de stijging zich duidelijk aftekent. ANDERE FINANCIËLE STEUN 2012 Bankgaranties In 2012 werden er 22 gezinnen geholpen door de bankgarantie-formule. De bankgarantie wordt o.a. verleend aan cliënten die steun ontvangen en een nieuwe woongelegenheid hebben gevonden. Het betreft hier verhaalbare steun zodat de betrokkenen na verloop van tijd over een eigen waarborg beschikken. In 2012 werd hiervoor door de federale overheid een toelage van 350,00 uitbetaald aan het OCMW Bredene. Mazouttoelagen periode uitbetaalde toelage Stookolie Stookolie Stookolie Stookolie Stookolie Stookolie Stookolie In 2012 merken we opnieuw een daling van het aantal toegekende toelagen. Deze tendens is te verklaren door het feit dat steeds meer gezinnen bewust overschakelen naar verwarming op aardgas. Met stookolie verwarmen brengt immers vaak heel wat ongemakken met zich mee zoals het moeten vullen van de tank, de schoonmaak van de tank, enz. ANDERE FINANCIËLE STEUN

12 Hulp in natura Schuldbemiddeling DOSSIERS SCHULDBEMIDDELING Sinterklaasgeschenken Het OCMW schenkt jaarlijks aan de kinderen tussen O en 10 jaar een sinterklaasgeschenk onder de vorm van speelgoed. Dit op voorwaarde dat de ouders of één van beide ouders: Gerechtigd is op leefloon Gerechtigd is op financiële steun Financieel worden begeleid (budgetbeheer) Gerechtigd zijn op voorschotten op onderhoudsgeld Opnieuw werd er een waardebon geschonken die kon worden ingewisseld in een speelgoedzaak. Net zoals in 2011 werd gekozen voor de plaatselijke speelgoedwinkel, nl. de Speelreus in Bredene. 135 kinderen ontvingen een bon ter waarde van 30,00. Bedeling voedselpakketten BIRB De sociale dienst neemt het op zich om het aanbod aan voedingswaren vanuit de overheid te verdelen aan de mensen met de laagste inkomens. Deze voedingswaren worden gratis ter beschikking gesteld via het BIRB (Belgisch Interventie en Restitutiebureau) In 2012 werden volgende goederen bedeeld aan gemiddeld 91 gezinnen. Product hoeveelheid periode behandeling personen Melk 75 L Melk 75 L Melk 75 L Rundstoofvlees 72 blikken Confituur 72 potten Fruitsalade 72 blikken Tomatensoep 150 L Tonijn in eigen nat 48 blikken Salade Rijst en Tonijn 60 blikken Erwten en wortelen 72 blikken Gepelde tomaten 72 blikken Rijst 48 pakken Spaghetti 48 pakken Vol au vent 96 blikken Roomrijst 96 blikken Maïsolie 30 flessen Ook in het dienstjaar 2012 werd het OCMW Bredene opnieuw geconfronteerd met een toename van het aantal dossiers. Ook de aard van de dossiers bleef complex. In 2012 werden maandelijks gemiddeld 242 gezinnen begeleid door onze dienst. In 2011 bedroeg dit nog 229 gezinnen per maand. Op maandbasis werden gemiddeld 5 nieuwe dossiers opgestart. In 2012 werden in totaal 317 dossiers financieel begeleid. In 2011 werden 287 dossiers financieel begeleid (2010: 209 gezinnen per maand). Maand 2012 nieuwe aanvragen totaal aantal dossiers januari februari maart april mei juni juli 243 augustus september oktober november December Ten opzichte van 2011 merken we ook een stijging in het aantal gezinnen die ons komen vragen om te bemiddelen voor een rekening die niet kan worden betaald. In 2012 waren dit gemiddeld 10 cliënten per maand ten opzichte van 6 à 7 in Er wordt dan getracht om tot een afbetalingsplan te komen in samenspraak met de schuldeiser. Indien vastgesteld wordt dat cliënten op zeer regelmatige basis aankloppen om een bemiddeling te realiseren, wordt samen met betrokkenen een globaal financieel overzicht opgemaakt. Indien cliënten niet meer voldoende kunnen worden geholpen via de dienst schuldbemiddeling wordt er voorgesteld om een dossier collectieve schuldbemiddeling op te starten. Hiertoe wordt nog steeds op intensieve wijze samengewerkt met het OCMW Brugge specifiek voor de dossiers collectieve schuldbemiddeling. Sinds 2008 wordt er voor de dossiers collectieve schuldenregeling (2010 =78 dossiers; 2011= 93 dossiers; 2012= 80 dossiers) samengewerkt met twee schuldbemiddelaars uit het OCMW Brugge. Het verzoekschrift wordt door het OCMW Bredene opgemaakt. Ot Meersdom of Stephanie Betsch zijn op afspraak bereikbaar in het OCMW Bredene zodat de cliënt persoonlijk met hen het dossier kan overlopen of eventuele onduidelijkheden of problemen kan bespreken. Het dagelijkse beheer van de dossiers (betaling huur, leefgeld, elektriciteit, enz.) wordt opgevolgd door een maatschappelijk werker van het OCMW Bredene. In 2012 werd aan het OCMW Brugge een dossierkost uitbetaald van 400 per dossier. Voor het dienstjaar 2012 werd een bedrag van ,98 uitbetaald

13 Opvang van kandidaat politiek vluchtelingen Lokaal Opvanginitiatief (LOI) Algemeen Het LOI 1, gelegen in de Spaarzaamheidstraat 33 te 8450 Bredene, ging van start op 02 april 2003, er is een capaciteit van 9 alleenstaande mannen. Op 8 juli 2010 vond een uitbreiding plaats en ging het LOI 2, gelegen in de Duinenstraat 198 te 8450 Bredene, van start. Hier is een opvangcapaciteit van 6 alleenstaande mannen. In totaal kunnen er 15 alleenstaande mannen opgevangen worden. Dit is een maximum bezetting die haalbaar is in het LOI, een uitbreiding in de bestaande woningen is niet haalbaar. Het LOI van Bredene is een centrum fase 1 (collectief). In de praktijk betekent dit dat we toewijzingen krijgen van mensen die pas in België aankomen. Na 4 maanden kunnen deze nieuwkomers opteren om het LOI van Bredene te verlaten en te transfereren naar een individueel centrum. Bezetting gedurende 2012 Bezettingsgraad Op basis van de 15 plaatsen die gedurende 2012 werden aangeboden komen wij aan een bezettingsgraad van voor het voorbije jaar. De maximale bezettingsgraad voor 2012 bedraagt We realiseerden in 2012 dus een bezettingsgraad van 99%. Bezetting per maand In 2012 waren de maanden februari, mei, september, oktober en november, de maanden waar er geen voltijdse bezetting was. In de maanden januari, maart, april, juni, juli, augustus en december was er telkens een volle bezetting van het LOI in de Spaarzaamheidstraat en de Duinenstraat. AANTAL BEZETTE DAGEN PER MAAND Alle nationaliteiten in het LOI over 2012 Land Aantal personen Afghanistan 7 Pakistan 4 Ghana 1 Somalië 1 Sri Lanka 1 Guinea 2 Togo 2 Turkije 1 Iran 1 Irak 1 Wanneer we kijken naar het totaal percentage van het afgelopen jaar, dan kan gesteld worden dat er hoofdzakelijk mensen verblijven die gevlucht zijn uit Afghanistan. Deze groep vertegenwoordigt 33 % van het aantal mensen die opgevangen werden in het LOI van Bredene in Dit land wordt gevolgd door Pakistan met een totaal percentage van 19 % van de totale populatie in het LOI in Doorstroming 7 mensen verlieten in 2012 definitief het LOI. Er werden geen no shows genoteerd en niemand weigerde om in het LOI te verblijven. De redenen van vertrek waren divers (zie overzicht). De asielzoekers verlieten het LOI voornamelijk met een positieve beslissing of een beslissing om terug te keren naar hun eigen land. Deze groep vertegenwoordigt 54 % van het totaal aantal vertrekkers. Van 14 % van de bewoners werd de aanvraag niet in overweging genomen (Dublin onderzoek) omdat ze al een aanvraag hebben lopen in een ander land van de Europese Unie, 14 % van de bewoners is volledig uitgeprocedeerd en opent geen recht meer op materiële hulp; 14 % van de bewoners kreeg een overplaatsing omwille van tuchtproblemen in huis. Personeelsbezetting Voor het LOI werkte er in voltijdse maatschappelijk werker. De permanentie voor de individuele contacten wordt waargenomen in de gebouwen van het sociaal huis. De avondpermanentie bij aankomst van nieuwe bewoners wordt waargenomen door de hoofdmaatschappelijk werker. Deze personeelsbezetting is voldoende om een kwaliteitsvolle opvang te garanderen. De technische dienst van het OCMW verleent de nodige logistieke ondersteuning in het LOI. Er werden in 2012 verder twee grote uitstappen georganiseerd voor de bewoners. In mei 2012 gingen we met de bewoners op bezoek in Tongeren, waar we het Gallo - Romeins museum bezochten en een rondleiding kregen in de stad. In december 2012 gingen we met de bewoners naar de Zoo van Antwerpen. In 2012 kregen beide woningen ook een eerste opfrisbeurt. Voor alle bewoners in LOI 2 werd een nieuwe slaapkamer gekocht, een nieuwe diepvries, nieuwe zetels voor de living, nieuwe eettafel en stoelen. Voor het LOI 1 werden nieuwe zetels gekocht, een nieuwe koelkast, een nieuwe eettafel en nieuwe stoelen. Ook het beddengoed en de handdoeken werden deels vervangen in beide huizen. Nationaliteiten n het LOI op 31/12/2012 Op 31 december 2012 waren de hierna vernoemde nationaliteiten aanwezig in het LOI. Uit deze grafiek kan afgelezen worden dat de meeste bewoners, nl. 32 %, uit Afghanistan afkomstig zijn. Op de tweede plaats staat Pakistan, met een representatie van 25 % van de aanwezige bewoners. De andere nationaliteiten komen hoofdzakelijk uit Afrika ( Ghana, Somalië, Guinee en Togo) met een totaal percentage van 25 %. Nationaliteiten AANWEZIG op 31/12/2012 Reden vertrek Aantal Overplaatsing volgens 1 het Dublin arrest vrijwillige terugkeer 1 positieve beslissing 3 FEDASIL Tuchtmaatregel 1 Uitgeprocedeerd 1 Aangezien ons LOI zich richt op alleenstaande mannen hebben we niet veel te maken met minderjarige asielzoekers. In 2012 werden dan ook geen minderjarige asielzoekers aan ons toegewezen. Er werd wel een minderjarige asielzoeker doorverwezen waarvan via botscan werd vastgesteld dat hij meerderjarig was

14 Maaltijdbedeling aan huis Iedere Bredenaar die omwille van gezondheidsredenen of leeftijd niet zelf kan instaan voor het bereiden van een warme maaltijd, kan beroep doen op deze dienst. De maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een dessert. De prijs van de maaltijden wordt berekend aan de hand van het gezinsinkomen. Energie Lokale adviescommissie gas-water en elektriciteit (LAC) Voor het OCMW Bredene kan in het overzicht hieronder voor 2012 het aantal bijeenkomsten en dossiers geraadpleegd worden: Tarieven 2012: Barema alleenstaande Barema gezinnen tarief LAC Elektriciteit-aardgas Aantal bijeenkomsten 2012 Behandelde dossiers (waarvan 81 elektriciteit en 49 aardgas) Netto maandelijks inkomen Netto maandelijks inkomen LAC water , ,57 3,37 952, , , ,73 5,05 Overzicht totale dossierlast per jaar voor de LAC: 1121, , , ,89 6,74 Vanaf 1290,65 Vanaf 1849,90 8,02 jaar totaal behandelde dossiers Totaal aantal maaltijden bedeeld in 2011: maaltijden Totaal aantal bedeelde maaltijden in 2012: maaltijden Hieronder vindt men een overzicht van het gemiddeld aantal bedeelde maaltijden per dag in 2012 en een overzicht van de nieuwe aanvragers per maand in 2012: Maand 2012 Nieuwe aanvragen Gemiddeld per dag januari 2 56,03 februari 2 52,76 maart 2 55,81 april 6 57,5 We merken een duidelijke daling van het aantal dossiers. Dit wordt verklaard door het feit dat de cijfers niet meer het aantal effectieve dossiers weergeven, maar wel het aantal personen die door het LAC werden behartigd. Iemand die dus zowel voor aardgas als elektriciteit een dossier niet-betaling hangende heeft, wordt dus in de statistieken 1 keer opgenomen, waar voorheen dit 2 maal was. Het is dus ook duidelijk dat in die zin het aantal dossiers op zich niet zal gedaald zijn rekening houdend met de sterke stijging in het gebruik van de budgetmeters. mei 7 64 juni 3 65,87 juli 4 64,94 augustus 0 58,32 september 7 54,77 oktober 6 59,19 november 4 63,13 december 4 59,19 In 2012 werden 47 nieuwe aanvragen geregistreerd en toegekend, in 2011 waren dat er 51. In 2012 werd gemiddeld 59,29 maaltijden per dag verdeeld. In 2011 was dit 54,13 wat dus voor 2012 een stijging betekent. Opladen budgetmeters In 2012 werd het oplaadpunt maal in het OCMW Bredene gebruikt voor elektriciteit ten bedrage van ,00 en 857 maal voor gas ten bedrage van ,00. In totaal werd het oplaadpunt in OCMW Bredene maal gebruikt. Dit is een sterke stijging in vergelijking met het jaar 2011 waar keer werd opgeladen. Deze vorm van elektriciteitskostenbeheer blijft drastisch stijgen en geeft aan dat heel wat gezinnen ondersteuning behoeven hierin. Minimale levering aardgas Door Eandis werden in gezinnen doorverwezen naar onze diensten. Slechts 5 gezinnen konden na een huisbezoek aanspraak maken op een minimale levering aardgas tijdens de winterperiode. De financiële tussenkomst moet een minimaal comfort garanderen. Deze cijfers liggen volledig in de lijn van de gegevens voor 2011 (23 doorverwijzingen en 4 gezinnen in aanmerking)

15 Huisvesting Overzicht sociaal verhuurkantoor Bejaardenwoningen Toestand Aantal Woningen in beheer 74 Woningen uit beheer 1 Woningen nieuw in beheer 2 Het OCMW heeft 6 bejaardenwoningen in eigendom, gelegen in de Wandelweg te Bredene. Bejaarden die nog voldoende zelfredzaam zijn, doch wiens woning te groot of onaangepast is, kunnen van het OCMW een bejaardenwoning huren. In 2012 was er een 100% bezetting van deze woningen. Overzicht wachtlijstbeheer Overzicht jaarlijkse inschrijvingen op de wachtlijst JAAR Aantal nieuw ingeschrevenen Noodwoning Energiefonds Het energiefonds financierde het OCMW Bredene ook in Voor het preventief beleid werd een bedrag van 8.478,54. Voor de ondersteuning van de dienst voor schuldbemiddeling en budgetbegeleiding ontvingen we in dat kader ,22. In 2012 werden 27 tussenkomsten gerealiseerd in het kader van preventie met de nadruk op energiebesparende maatregelen ten bedrage van 8.198,05. Voorbeelden hiervan zijn voornamelijk: steunen van de aankoop van energiezuinige huishoudtoestellen controles laten uitvoeren van de verwarmingsinstallaties schoorstenen laten schoonmaken voorzien van overgordijnen 5 tussenkomsten voor een totaal bedrag van 2.438,39 hadden betrekking op de aanzuivering van niet-betaalde rekeningen. Eén cliënt betaalde een bedrag van 200,00 terug. Het energiefonds werd dus aangesproken voor een totaal bedrag van ,44. Volgende acties werden ook in 2012 meegenomen in de werking: constante screening bij hulpbehoevende gezinnen van hun noden op het vlak van een preventief energiebeleid: energiescans worden gepromoot onder het cliënteel, bij huisbezoeken zijn de maatschappelijk werkers extra waakzaam naar specifieke noden van de gezinnen (overgordijnen, tweevoudige meter, onderhoud van de toestellen, kuisen van de schouw, thermostaatkranen, ) Gratis ter beschikking stellen van een stekkerdoos met schakelaar, voor het voorkomen van sluipverbruik. Deze schakelaar wordt voorzien voor alle gezinnen (leefloon, equivalent leefloon, schuldbemiddeling, SVKhuurders) Dit werd voorzien samen met een uiteenzetting betreffende sluipverbruik en hoe dit te vermijden. Kostprijs van een stekkerdoos met schakelaar bedroeg ± 7/schakelaar. maatschappelijk werkers controleren stelselmatig bij het ontvangen van de jaarafrekening of de cliënt wel effectief via de goedkoopste leverancier hun energie geleverd krijgen. Via de site van de VREG wordt een controle uitgevoerd en het resultaat besproken met de cliënt. Het blijft evenwel de vrije keuze van de cliënt om al dan niet een nieuw contract af te sluiten met een nieuwe leverancier. Groepsaankoop elektriciteit en aardgas Provincie West-Vlaanderen Ook in 2012 zette het OCMW Bredene zich in om de doelgroep die geen of moeilijk toegang heeft tot de digitale inschrijving te helpen met de papieren inschrijving en deelname aan de tweede Provinciale groepsaankoop. Er werden 62 papieren inschrijvingen en toch ook 284 online inschrijvingen gerealiseerd. In totaal dus 346 gezinnen of 4,91%. De wervingscampagne voor deelname aan de aankoop werd ruim bekendgemaakt via verschillende media, o.a. website, informatiebord sociaal huis, enz. OCMW Bredene beschikt over een studio die kan gebruikt worden voor mensen in een crisissituatie. De studio is geschikt voor 3 personen en de huurprijs is afhankelijk van de cliënt. De noodwoning wordt steeds toegewezen voor periode van een maand en er wordt steeds een bruikleenovereenkomst opgesteld. In 2012 werd de noodwoning 1 maal ter beschikking gesteld. Bemiddeling bij uithuiszettingen In het dienstjaar 2012 werd het OCMW Bredene 24 keer gecontacteerd door gerechtsdeurwaarders houdende uithuiszettingen van personen woonachtig in de gemeente Bredene. Telkens werd de cliënt bij aangetekende en gewone zending uitgenodigd om zich aan te bieden op de sociale dienst van het OCMW. Slechts 4 personen reageerden positief op dit schrijven. Bij de anderen werd vastgesteld dat zij reeds het pand hadden verlaten en/of absoluut geen tussenkomst wensten vanwege onze diensten. 1 uithuiszetting werd ook effectief uitgevoerd. Sociaal verhuurkantoor (SVK koepel Bredene) Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) treedt op als tussenpersoon bij het huren van woningen voor een specifieke doelgroep. Het SVK wil mensen die het extra moeilijk hebben op de huurmarkt toch aan een betaalbare woning helpen en hun woonzekerheid bieden. Het SVK huurt daarom woningen van eigenaars en onderverhuurt ze aan huurder-bewoners. Op basis van verschillende factoren (inkomen, dringendheid ) maakt men een rangschikking op van alle kandidaat huurders (wachtlijst). Actuele ingeschrevenen op : 414 ( 2011: 287 en 2010: 321). Subsidiëring woningen 2012 Basis verdeling: woningenbestand A. Gegevens Totaal woningenbestand: = 149 Subsidieerbare woningen: Bredene: 73 - Oostende: 62 Niet-subsidieerbare woningen: 14 - woningen eigendom van OCMW of stad Oostende: 13 - woningen eigendom van OCMW Bredene: 1 B. Basissubsidie: vanaf 100 woningen is de basissubsidie (i.p.v ) - Bredene: x 74/149 = Oostende: x 75/149 = C. Aanvullende subsidie Vanaf de 101 ste woning: 1.600/woning x 35 + VIA-subsidie = ,46 - Bredene: ,46 x 73/135 = Oostende: ,46 x 62/135 = ,46 D. Eindcijfers subsidie - Bredene: ,00 = 50,61 % - Oostende: ,46 = 49,39 % Totaal ,46 = 100% 28 29

16 Samenwerkingsverbanden Hierna volgt een lijst van de belangrijkste diensten en instellingen: Kringwinkel Kust vzw VDAB (beroepsverkennende stage op de werkvloer) Sociaal Verhuurkantoor koepel Bredene Oostende PWA Bredene VMSW = Vlaamse Maatschappij voor Sociaal wonen en VZW huurpunt. Provinciaal overleg SVK s regio s west- en oostkust CAW Middenkust (project prometheus) OCMW Brugge (collectieve schuldenregeling) Voedselbedeling BIRB Diensten voor gezins- en bejaardenhulp BOD dienstenbedrijf Eandis Huurdersbond West -Vlaanderen Fedasil (LOI) RVA Oostende Rode kruis Bredene (zomerkampen voor kansarme kinderen) Vakantieparticipatie Vlaamse Zorgkas Dienst studietoelagen Vlaamse Overheid Provincie West Vlaanderen SEL Veurne- Oostende Vzw Duinenwacht Ouderenzorg Algemene accenten 2012 Op een afdeling RVT werden ook oude kleerkasten vervangen en kregen de bewoners nieuwe zetels in hun leefruimte. Binnen het luik ouderenzorg stond 2012 enerzijds in het teken van een verdere exploitatie van het woonzorgcentrum Wackerbout en het eerste jaar van de serviceflats Duinenzichterf (operationeel sinds 1 december 2011). Anderzijds werden volop voorbereidingen getroffen in het kader van de realisatie van een nieuwbouwproject ouderenzorg. Allereerst werden de nodige aanvragen tot verlenging van erkenning van het woonzorgcentrum en het centrum voor kortverblijf voorbereid en ingediend. Het betroffen erkenningen die in de loop van 2013 vervielen en waarvoor we begin 2013 verdere erkenning bekwamen. Wat betreft het woonzorgcentrum Wackerbout is en blijft het een duidelijke keuze om ondanks de leeftijd van de voorziening en de toekomstige plannen (zie verder) een kwaliteitsvolle en aangename huisvesting en bejegening van onze bewoners te waarborgen. Ook in 2012 werd er dus geïnvesteerd in o.a. nieuw meubilair voor de bewoners. De kamers werden zo voorzien van een nieuwe zetel, tafel en stoelen. De voorziening kocht ook nog extra hoog-laagbedden aan, zodat nu alle bewoners over dergelijk type van bed beschikken. Alle bedden werden voorzien van een visco-elastische matras of een tempur. Dit moet het ligcomfort van de residenten garanderen. De hoog-laagbedden laten ook toe om bij een toename van de zorg bij de bewoners, deze makkelijker te verzorgen door het bed op werkhoogte van de verzorgende of de verplegende te brengen. Hierdoor wordt ook het aspect ergonomie en gezondheid voor de medewerkers niet uit het oog verloren. In 2012 maakten we ook na één jaar operationeel zijn van de nieuwe afdeling voor personen met dementie een evaluatie op van deze leefgroep werking. Het woonzorgcentrum blijft speciale aandacht hebben voor de toenemende groep dementerende bewoners. Door een specifieke afdeling te maken voor oplopende dementerende bewoners op het gelijkvloers konden we niet alleen kleinschaliger maar ook huiselijker werken met een leefgroep van ongeveer 13 bewoners

17 Deze werkwijze wordt zeer positief ervaren door zowel bewoners, medewerkers als familieleden. Bewoners zijn rustiger, familie weet dit te waarderen en het huiselijk karakter kan beter gerealiseerd worden door de medewerkers. De animatieve grondhouding die van iedere medewerker verlangd wordt, vormt duidelijk de basis om in dit opzet te slagen. Er is toch een kleine keerzijde gebleken aan het werken met deze leefgroep. Zo stellen we vast dat de kamerkeuze en het zorgprofiel soms belemmerend kunnen zijn om binnen dit project een opnamebeleid te voeren dat in overeenstemming blijft met de oorspronkelijke doelstelling. Het komt voor dat binnen de leefgroep personen afhankelijk worden maar niet kunnen getransfereerd worden naar een andere afdeling omdat zij expliciet kozen voor een éénpersoonskamer. De leefgroep is echter klein (wat zeker een voordeel is) en de turnover is dan ook eerder verwaarloosbaar. Door een veranderd (en vaak zwaarder worden van het) zorgprofiel van de betrokken bewoners dient de werking op de afdeling noodgedwongen wat bijgestuurd te worden. Hierdoor kan de leefgroep werking op zich wat onder druk komen te staan. Algemeen kunnen we zeker spreken van een geslaagd project. Dergelijke visie op zorg en ouderen zal ook in de toekomst meer bijval kennen en wordt zeker ook meegenomen in onze toekomstplannen rond ouderenzorg. Door de dienst animatie en activatie werd, zoals reeds jaren het geval is, een gevarieerd aanbod gerealiseerd. Animatie wordt door onze bewoners en hun familie zeker geprezen. Zij krijgen door de stijl van het aanbod en de wijze waarop de activiteiten worden aangeboden een groter thuisgevoel. Dit bevordert voor veel bewoners de aanpassing aan het leven in het woonzorgcentrum. Ons wagenpark uitgerust met een mono-volume wordt, bij gunstig weer, wekelijks gebruikt voor een uitstapje binnen de provincie met enkele bewoners vergezeld van 1 of 2 vrijwilligers. Er was in 2012 ook een kerstfeest waarbij de bewoners genoten van versnaperingen en kleine attenties die ze konden aankopen op een echte kerstmarkt georganiseerd in het woonzorgcentrum. Er werd naar jaarlijkse gewoonte een rommelmarkt georganiseerd in en om het woonzorgcentrum die op heel wat bijval kon rekenen van familie, medewerkers, buurtbewoners en zelfs toeristen. In ons gezellige Café Paris kon men tegelijk genieten van een natje en een droogje. De medewerkers van Café Paris werden in 2012 immers ook een nieuwe outfit aangemeten wat zorgde voor een meer lounge stijl. In 2012 genoten zowel bewoners, bezoekers als familie volop van de leuke sfeer in ons Café. Het is en blijft een belangrijke ontmoetingsplaats in onze voorziening. Verder werd er ook op ergotherapeutisch vlak in 2012 gezocht naar acties om meer bewoners te betrekken. Meer en nieuwe activiteiten werden op de afdelingen georganiseerd waardoor niet alleen veel tijd gespaard werd (verplaatsingen van de residenten) maar ook nagenoeg iedereen kon deelnemen aan de activiteit. Er wordt sinds enige jaren ook gewerkt met een dossier waarbij de levensloop van de bewoners in kaart wordt gebracht en voor de dienst animatie en ergotherapie een hulpmiddel is om de bewoner beter te leren kennen en de activiteiten op maat af te stemmen. De in 2011 geopende beeldentuin van André Huyghebaert, een unicum binnen de rusthuiswereld, zorgt in de binnentuin van het woonzorgcentrum voor een oase van rust. Diverse kunstwerken worden in de binnentuin permanent tentoongesteld en nodigen bewoner en bezoeker uit om kennis te maken met prachtige beeldhouwwerken. Regelmatig worden de gangen van het woonzorgcentrum ook opgesmukt met kunstwerken van lokale kunstverenigingen. Dit was ook zo in Dergelijke initiatieven zorgen ervoor dat het woonzorgcentrum effectief deel uitmaakt van de leefgemeenschap in Bredene. Het zorgt ervoor dat de buitenwereld echt binnen gehaald wordt in het woonzorgcentrum. Een doelstelling die ook in de toekomstige plannen hoog op de agenda staat. Op het vlak van verzorging en verpleging startten we in 2012 met een nieuw softwarepakket rond medicatiebeheer in de voorziening. Deze software stelt ons in staat om een duidelijk beeld te hebben van de aanwezige medicatie per resident en heeft vooral tot doel om een overstock van medicatie per bewoner te vermijden. Het programma maakt per bewoner een berekening van de aanwezige medicatie en geeft aan wanneer er dient te worden vernieuwd. In die zin genereert het systeem dan ook voorstellen voor de behandelend arts. De voorschriften worden automatisch afgedrukt en dienen nog enkel aan de behandelend geneesheer te worden voorgelegd en ondertekend. In de praktijk ervaren we dat de artsen hier zeer positief op reageren want het zorgt voor ondersteuning en werkt tijdbesparend. Onze medewerkers werden in 2012 ook in een nieuw kleedje gestoken door de vernieuwing van de beroepskledij voor de verzorging, verpleging en de schoonmaak. Daarnaast werden ze o.a. op dag van de verzorging in oktober 2012 verwend met een uitgebreid ontbijt verzorgd door onze eigen chef-kok en zijn keukenteam. Een initiatief dat behoorlijk werd gesmaakt door de medewerkers. Op pedagogisch vlak leverden we ook in 2012 opnieuw een mooie bijdrage door voor de tweede maal het inleefstage-project te organiseren. Concreet betekende dit dat de laatstejaarsstudenten gegradueerde verpleegkundigen van het Vesalius - instituut te Oostende gedurende 1 week een volledige afdeling in het woonzorgcentrum hebben gerund. Dit vormt steeds een intensieve ervaring voor zowel de bewoners, medewerkers als de studenten zelf. Voor de bewoners is het een aangename ervaring gezien zij eens extra in de watten worden gelegd door de studenten. De medewerkers worden vaak even uit hun dagelijkse praktijk gelicht en kunnen door de insteek van de studenten herbronnen in hun job. De studenten zelf ervaren meer dan ooit welke verantwoordelijkheid ze later in hun werksituatie zullen dragen en zorgt voor een enorme bewustwording rond het eigen kunnen en kennen. Hoe dan ook is het een project waar heel wat voorbereidingen aan vooraf gaan, maar waar met een warm hart op wordt teruggekeken. Het stelt ons als werkgever ook in staat om jonge verpleegkundigen warm te maken voor een job binnen de ouderensector en ons op de arbeidsmarkt te profileren. Het ganse jaar door worden heel wat stagiaires verzorging, verpleging en zelfs geneeskunde in ons woonzorgcentrum verwelkomd en begeleid. Last but not least geven we graag ook nog mee dat 2012 erg in het teken stond van de toekomstplannen rond ouderenzorg in de gemeente. Want stilstaan kunnen we niet. Gezien de evolutie van de regelgeving betreffende woonzorgcentra en de noden die zich vanuit de maatschappij opdringen rond ouderenzorg werd reeds in 2010 goedkeuring gegeven aan de plannen om in Bredene een project uit te werken rond oudereninfrastructuur. Uiteraard gaat het niet louter om infrastructuur. Dit is vaak een middel om uiting te geven aan een visie op ouderenzorg. In 2012 werd net die visie uitgewerkt en gekoppeld aan de nodige initiatieven rond infrastructuur die nodig zijn om de visie op ouderenzorg gestalte te geven. Er werd met een kerngroep gewerkt aan een zgn. zorgstrategisch plan. Dit is een uitgebreide nota waarin geschetst wordt wat het OCMW Bredene de komende jaren wil realiseren op het vlak van ouderenzorg. Aanzet tot het schrijven van deze nota is de nood aan een vervangnieuwbouw voor het bestaande woonzorgcentrum en het opstellen van een dossier om subsidies te verwerven bij het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden). In de nota wordt er op basis van een omgevingsanalyse, waarbij de demografische ontwikkelingen (o.a. de vergrijzing) worden geschetst waaraan de gemeente Bredene zich mag verwachten, een visie uitgewerkt rond ouderenzorg. Vooral de sterke te verwachten toename van de groep 80- plussers is aanzet tot het voorzien van een bredere waaier aan ouderenvoorzieningen. Concreet werden volgende plannen eind 2012 dan ook door de bevoegde minister goedgekeurd: De bouw van een vervangnieuwbouw woonzorgcentrum met 150 woongelegenheden (nu 128 woongelegenheden). De bouw van een centrum voor kortverblijf met 10 woongelegenheden (nu 1 woongelegenheid). De bouw van een dagverzorgingscentrum met een capaciteit van 15 gebruikers (tot nu toe nog niet bestaande in de gemeente Bredene) De bouw van een lokaal dienstencentrum (tot nu toe nog niet bestaande in de gemeente Bredene) In latere fase voorziet het bestuur ook nog assistentiewoningen. Deze goedkeuring van het voorgelegde plan was een cruciale fase in het verder verloop van het project en in het kader van subsidieverwerving. In 2013 worden de verdere stappen gezet tot het verwerven van een effectieve subsidiebelofte door het VIPA was in die zin dus een belangrijk jaar

18 Kwaliteitszorg Klachtenregistratie Afweging van het opgestelde kwaliteitsplan 2012 tegenover de realisatie ervan in In 2012 werden 3 klachten geregistreerd en geanalyseerd. vaststelling plan stappen timing 1. Met betrekking tot het zorgstrategisch plan voor een vervangnieuwbouw maakt Probis de opmerking dat de visie missie van het woonzorgcentrum best herbekeken en herschreven wordt. 2. Evaluatie van de diverse procedures voor het woonzorgcentrum dient op regelmatige tijdstippen te gebeuren Opmaken van missie/ visie verklaring voor het WZC Systematisch zullen de procedures onthaal opname ontslag en klachtenprocedure geëvalueerd en bijgestuurd worden waar nodig. 3. Zelfevaluatie Ieder woonzorgcentrum is verplicht een zelfevaluatie op te stellen. 4. Nood aan samenwerkingsverbanden met andere diensten ouderenzorg of zorgondersteunende diensten Samenwerkingsverbanden zijn nodig willen we de ouderenzorg beter organiseren en de mogelijkheid bieden om de ouderen zolang als mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten verblijven. Via werkgroepen wordt de visie missie voor het WZC Wackerbout herschreven. Procedures worden met de diverse diensten doorgenomen en bijgestuurd zo nodig. Verschillende items uit het zorgaanbod zullen geëvalueerd worden. Verbeterpunten worden voorgesteld. Hetgeen neerkomt op het herevalueren van alle procedures. Iedere procedure zal afgetoetst worden op zijn relevantie. Er worden contacten gelegd met verschillende organisaties om de thuiszorg te optimaliseren en ouderen toe te laten zolang mogelijk in hun eigen woonst te laten vertoeven. Contacten met thuisverpleging, BOD, PWA, diensten gezinszorg, enz. Maart 2012 Gans 2012 Gans 2012 Juni 2012 Nr Wie Mondeling/ Schriftelijk 1 Familie Mondeling Klacht omtrent het niet voldoende opvolgen van het defecatiepatroon van een bewoner die hiermee regelmatig problemen heeft 2 Bewoners Mondeling Wat? Analyse Opvolging Meenemen van voeding vanuit restaurant naar de kamer. 3 Bewoner Mondeling Langere wachttijd voor zorgmoment en bejegening naar bewoner toe Gebrekkige opvolging van het defecatiepatroon bij een bewoner was aanleiding tot een ongenoegen bij de familie. Gegevens konden nog duidelijker in het verpleegplan opgenomen worden. Bepaalde bewoners maken toer in restaurant en slaan proviand op die kan bederven. Enkele cijfergegevens betreffende het woonzorgcentrum Bewoner vraagt via medebewoner hulp. Een vraag die niet direct gevolg kreeg en waarbij de medewerker in discussie gaat met de vraagsteller en haar boekje te buiten gaat in de bejegening. Probleem werd besproken met de familie. Gegevens konden duidelijker in verpleegplan worden opgenomen zodat deze problemen tijdens een tijdelijk verblijf kunnen vermeden worden. Werd met de betrokken bewoner gecommuniceerd. Het meenemen van bereide voedingswaren is uit veiligheids-en gezondheidsoverwegin-gen niet aangewezen (HACCP) Betrokken medewerker wordt gehoord en biedt haar excuses aan. Zorgvrager krijgt hieromtrent de nodige feedback. Realisaties van het kwaliteitsplan in 2012: Punt 1: werd gerealiseerd in 2012 Punt 2: slechts enkele procedures en werkvoorschriften werken aangepast Punt 3: voorbereiding op de kwaliteitsindicatoren die vanaf 2013 van toepassing zijn werd uitgevoerd. Punt 4: werd deels gerealiseerd verfijning dringt zich nog op BEDDENCAPACITEIT op 31/12/2012:128 bedden + 1 kortverblijf Geopende dossiers in bewoners (2010: 31 en 2011:29) Overlijdens 28 bewoners (2010: 25 en 2011: 28) BEZETTING op 31/12/2012 Aantal bedden 128 bedden + 1 kortverblijf Bezetting 126 bedden + 1 kortverblijf Aantal tijdelijke opnames in ziekenhuis 2 Aantal leegstaande bedden

19 HERKOMST VAN DE RESIDENTEN (situatie op ) inclusief de tijdelijk in het ziekenhuis opgenomen residenten) Percentage Bredene 117 residenten 91,41 % Aangrenzende gemeenten 6 residenten 4,69 % Andere gemeente 5 residenten 3,90 % Totaal 128 residenten 100,00 % Tussenkomsten OCMW Bredene: Het OCMW Bredene kwam voor één bewoner tussen in de verblijfskosten voor het woonzorgcentrum Wackerbout. Het feit dat er beperkt tot niet moet tussengekomen worden door het OCMW is voornamelijk te wijten aan de invoering van de zorgpremie en de aanvragen tot tussenkomst hulp aan bejaarden. Zolang de huisvestingsprijs niet spectaculair stijgt, zijn weinig bewoners afhankelijk van een tussenkomst van het OCMW. Bewoners Leeftijd Zorggraad Indeling volgens Katzschaal (zorgenprofiel) (inclusief de tijdelijk afwezige bewoners) Katzschaal % 2011 % 2012 Verschil ROB O ,97 % 14,06 % - 6,91 % ROB A ,32 % 17,19 % + 1,87 % ROB B ,68 % - 9,68 % ROB C 0 3 2,34 % + 2,34 % ROB Cd ,23 % 13,28 % + 10,05 % ROB D 0 0 RVT B ,13 % 33,59 % + 17,46 % RVT C ,68 % 7,81 % - 1,87 % RVT Cd ,19 % 10,93 % - 13,26 % CKV O 0 0 CKV A 1 1 0,08 % 0,08 % status quo CKV B 0 0 CKV C 0 0 CKV Cd 0 0 CKV D 0 0 Totaal 124 (*) 128 (**) 100 % 100 % Uiterste leeftijden: 59 jaar en 100 jaar Gemiddelde leeftijd: 84 jaar. aantal bewoners - 60 jaar j j j J Vrouwen Mannen Totaal Percentage 0,78 % 3,12 % 17,97 % 57,81 % 12,90 % 1,56 % (*) er werd geen rekening gehouden met de gehospitaliseerde bewoners en/of bedden die omwille van andere redenen leegstand vertoonden. (**) één bewoner overleed op Niet minder dan 63% van de bewoners zijn vrouwen. De populatie van bewoners ouder dan 80 jaar is het grootst. 70% van de bewoners heeft de kaap van 80 jaar overschreden. Voor de vrouwelijke populatie in het woonzorgcentrum ligt dit nog hoger en is 80% ouder dan 80 jaar. Significant is ook het hoog aantal 90-plussers. Eén bewoner is jonger dan 60 jaar. Het betreft een bewoner die het ziekenhuis moest verlaten, alleenstaande is en voor wie geen andere - meer aangepaste - voorziening beschikbaar was. Voor deze opname werd een afwijking op de leeftijdsvoorwaarden gevraagd en bekomen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het percentage van bewoners met een RVT profiel is geleidelijk aan het stijgen. Zo n 67 % van de bewoners voldoet aan de RVT criteria B of C profiel. Dit cijfergegeven ligt onder het nationaal gemiddelde. We stellen echter vast dat tijdens het jaar 2012 er een wijziging optrad. Ook binnen het ingediende zorgstrategisch plan wordt gesteld dat het aantal zorgbehoevenden in de toekomst nog zal toenemen waardoor er een verhouding 70 tot 80 % zwaar zorgbehoevenden vooropgesteld wordt ten opzichte van 20 tot 30 % licht tot matig zorgafhankelijken. Het bestuur opteerde voor een opnamebeleid volgens chronologie van inschrijving. Toch is het van belang om de zorgbehoefte ook in rekening te brengen rekening houdend met het op peil houden van de (RIZIV)financiering van de zorgen. De werkdruk op het verplegend en verzorgend personeel blijft hoog rekening houdend met bovenvermelde verhouding aan zorgprofielen. Veel handelingen van het dagelijks leven dienen door de professionele hulpverlener overgenomen te worden. (In en uit bed, toilet, hulp bij naar toilet gaan, eten geven, begeleiding in tijd en ruimte,enz.). Er worden ook meer specifieke problemen vastgesteld waarvoor de deskundigheid van een verpleegkundige vereist is (o.a. sondevoeding, blaasspoeling, pijnpomp enz.). De begeleidingsfunctie waarbij er structuur, veiligheid, comfort en geborgenheid aan iedere bewoner moet gegeven worden is niet meetbaar met de huidige Katzschaal. De Katzschaal staat niet evenredig met de arbeidsintensiviteit die van het verplegend en verzorgend personeel gevergd wordt. Zo kan het dat er voor een bewoner met een B profiel (vb. wegloopgedrag, ontremming, enz.) meer zorg nodig is dan voor een bedlegerige bewoner

20 Gemiddelde verblijfsduur voor de totale voorziening - uitgedrukt in dagen dagen dagen dagen (*) dagen dagen dagen (*) uitbreiding met 12 woongelegenheden na verhuis OCMW kantoren naar sociaal huis. De gemiddelde verblijfsduur schommelt rond de 3 jaar en vertoont geen spectaculaire verandering ten opzichte van de laatste 4 jaar. Het kortverblijf We stellen vast dat er steeds meer mensen een beroep doen op de mogelijkheid tot opname in kortverblijf en we in 2012 zelfs meerdere kandidaten dienden te weigeren bij gebrek aan opnamecapaciteit. Zij werden doorverwezen naar andere kortverblijven in de regio of zochten een oplossing om thuiszorg toch nog mogelijk te houden. Overzicht van het aantal gebruikers van de dienst kortverblijf. Jaar Aantal gebruikers van het kortverblijf aantal ligdagen binnen het kortverblijf (incl. echtpaar) Het aantal ligdagen, nl. 306 ligt iets lager dan vorig jaar en komt overeen met een bezettingspercentage van 83,83 %. Zorgprofiel van de gebruikers van het kortverblijf. (basis Katzschaal) (dit wordt sinds de erkenning (1 januari 2010) bijgehouden) Jaartal O A B C Cd We stellen vast dat bijna 93 % van de bewoners binnen ons kortverblijf matig tot eerder ernstige beperkingen hebben op het vlak van zelfredzaamheid. De gebruikers halen aan dat ze in kortverblijf wensen te komen om tijdelijk de mantelzorger te ontlasten maar ook om kennis te maken met het woonzorgcentrum. Anderen komen na een ziekenhuisopname terug op krachten in het kortverblijf om daarna terug huiswaarts te kunnen keren. Er waren 3 mannen en 11 vrouwen die gebruik maakten van het kortverblijf in De jongste gebruiker was 66 jaar, de oudste 99 jaar. De gemiddelde leeftijd van de bewoners van het kortverblijf is 85 jaar. De gemiddelde verblijfsduur was 22 dagen (in 2011 was dit 25 dagen), waarvan de langste verblijfsduur 59 dagen en de kortste verblijfsduur 3 dagen. Serviceflatcomplex Duinenzichterf 2012 was het eerste jaar van exploitatie van het serviceflatcomplex Duinenzichterf voor het OCMW Bredene. Op 1 december 2011 namen de meeste bewoners hun intrek in hun nieuwe flats. We evolueerden in de eerste maanden van 2012 al snel naar een volle 100% bezetting. Op 31 december 2012 waren er dan ook 48 overeenkomsten afgesloten. Drie ervan werden opgezegd waardoor er begin 2013 voor een aantal flatjes naar een andere huurder moest gezocht worden. Rekening houdend met de wachtlijsten kon er vrij snel invulling gevonden worden. Tijdens het afgelopen jaar werden in het kader van de serviceflats dan ook een aantal zaken verder op punt gezet. De flatjes zijn bijvoorbeeld uitgerust met een domoticasysteem en hebben een personenalarmtoestel dat gekoppeld is aan een alarmcentrale. Sinds augustus 2012 opteerden we ervoor om een wachtdienst te organiseren waarin de hoofdverpleegkundigen en het hoofd bewonerszorg in een beurtrol de permanentie waarnemen. Deze wachtdienst bestond reeds voor het woonzorgcentrum waar de verantwoordelijke en de hoofd bewonerszorg permanentie verzorgden. Deze regeling werd doorgetrokken naar de serviceflats en rekening houdend met een hogere frequentie van interventies ook uitgebreid naar de hoofdverpleegkundigen als lid van de poule. Sinds augustus 2012 wordt voor de wachtdienst dan ook iedere interventie geregistreerd. In 2012 registreerden we 61 interventies door de wachtdienst verpleging en 16 door de technische dienst van het OCMW. Het aantal interventies van de verpleging was gelijkmatig verdeeld tussen de serviceflats en het woonzorgcentrum. Voor de technische dienst lag het aantal interventies beduidend hoger binnen het woonzorgcentrum dan de serviceflats. Hier kan de leeftijd van het woonzorgcentrum uiteraard een verklaring zijn

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2011/7 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 14 september 2011 - luik openbare

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds. Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Datum:

Nadere informatie

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Afdeling LOKEREN 1. DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Van: An De Moor [mailto:adm.ave@skynet.be] Verzonden: zondag 10 oktober 2010 14:56 Aan: Secretariaat OCMW CC: Swens Roger Onderwerp: Vraag n.a.v.

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. OCMW Bredene

JAARVERSLAG 2011. OCMW Bredene JAARVERSLAG 2011 OCMW Bredene Inleiding 3 Aan alles komt een einde en betekent het einde het begin van een nieuwe start. Heden sluit ik mijn politieke loopbaan af als uitvoerend mandataris met deze opmaak

Nadere informatie

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Deze nota is tot stand gekomen met gegevens en informatie op basis van het jaarverslag 2010. I. Werking Personeel Vastbenoemden : 20 7 voltijdse 13 deeltijdse

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Alken Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

OCMW SCHOTEN. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. De sociale dienst SOCIALE DIENSTVERLENING EN FINANCIELE HULP

OCMW SCHOTEN. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. De sociale dienst SOCIALE DIENSTVERLENING EN FINANCIELE HULP OCMW SCHOTEN Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn De sociale dienst SOCIALE DIENSTVERLENING EN FINANCIELE HULP INHOUD Algemene sociale dienstverlening 3 Recht op maatschappelijke integratie 3

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek De Vlaamse regering wil meewerken aan de vermindering van de CO2 uitstoot door in te zetten op groene energie, door energie-investeringen

Nadere informatie

1. Verhoogde staatstoelage

1. Verhoogde staatstoelage Vragen naar: E-mail: Tel : I Fax : Url : http://socialeconomy.fgov.be Aan de Voorzit(s)ter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Dienst uw brief uw Ons Datum Bijlage(n) van kenmerk kenmerk

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context. 26 november 2015

Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context. 26 november 2015 Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context 26 november 2015 1. Inleiding: asielzoekers en vluchtelingen in de wereld en Europa 2. Cijfers over de asielaanvragen 3. Cijfers over de opvang van

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum bijlage(n) Beleidsvoorbereidend en juridisch advies

Dienst uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum bijlage(n) Beleidsvoorbereidend en juridisch advies Vragen naar: Tom Aarts E-mail: tom.aarts@mi-is.be Tel: 02/508.86.96 l Fax: 02/509.85.58 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst uw brief van uw kenmerk

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN voorgesteld Zie: 850 (2005-2006) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun

FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun FOCUS De werknemers die een beroep doen op OCMW-steun Nummer 6 - December 2013 1. Inleiding Het hebben van een betaalde job is de beste garantie om niet in de armoede verzeild te geraken. Betaalde arbeid

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

Ervaringen OCMW Lommel

Ervaringen OCMW Lommel Hier komt een titel CIPAL BUDGETMODULE Ervaringen OCMW Lommel Lokaal Dienstencentrum Dagverzorgingscentrum 60 assistentiewoningen Diensten en voorzieningen OCMW Lommel 33.000 inwoners OCMW-diensten gevestigd

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

Raad van 23 maart 2011

Raad van 23 maart 2011 Raad van 23 maart 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen

Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Kempen Studiecentrum voor Lokaal Sociaal en Lokaal Economisch Beleid Onderzoek naar de werking en de organisatie van erkende instellingen voor schuldbemiddeling met het oog op een

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

OCMW Bredene CIJFERS & LETTERS. over sterk zijn in wel_zijn. Jaarverslag

OCMW Bredene CIJFERS & LETTERS. over sterk zijn in wel_zijn. Jaarverslag OCMW Bredene Jaarverslag 2014 CIJFERS & LETTERS over sterk zijn in wel_zijn inhoud Woordje vooraf 05 Missie en visie 06 Samenwerkingsverbanden 08 Sociale dienstverlening 09 Ouderenzorg 24 Interne organisatie

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen Vragen naar: petr romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Nadere informatie

Ook houdt het OCMW rekening met de stijging van de kosten voor asielzoekers tengevolge van de overbezetting van het opvangnetwerk asielzoekers.

Ook houdt het OCMW rekening met de stijging van de kosten voor asielzoekers tengevolge van de overbezetting van het opvangnetwerk asielzoekers. Beleidsnota OCMW Budget 2010 Inleiding: Bij de opmaak van het budget 2010 wordt rekening gehouden met de maatschappelijke evoluties zoals ze waargenomen worden in de diensten van het OCMW en vooral bij

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN. OCMW ZITTING van 5 mei 2015 DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AANWEZIG:

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN. OCMW ZITTING van 5 mei 2015 DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AANWEZIG: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZITTING van 5 mei 2015 AANWEZIG: Josée Poelmans, Voorzitter Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander

Nadere informatie

Artikel 1.- Artikel 2.-

Artikel 1.- Artikel 2.- ontwerp subsidiereglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK : : Algemene A bepalingen Artikel.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. -02 van 20 januari

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u OCMW Waasmunster RD 2010/8 Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.0 Vergrijzing: impact en uitdaging

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 16 juli 2015 Lijst van de besluiten 1. ALGEMEEN BEHEER OPENBAAR 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 22 JUNI 2015 OPENBAAR

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

Welkom in het. Welzijnshuis

Welkom in het. Welzijnshuis Welkom in het Welzijnshuis skl_ocmw_broch.indd 1 3/11/14 09:40 Onthaal met snelbalie In het Welzijnshuis hoeft u niet op zoek te gaan naar de juiste dienst. Zodra u binnenkomt, ziet u de onthaalbalie recht

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

De vrije energiemarkt Rechten van de consument

De vrije energiemarkt Rechten van de consument De vrije energiemarkt Rechten van de consument Op het programma: 1. De weg van gas en elektriciteit 2. Leveranciers 3. Contracten / verhuis 4. Facturen 5. Sociale dienstverplichtingen! 6. Klachten? 2 1.

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

2. Nieuwigheden in 2011 activiteitenverslag 2010

2. Nieuwigheden in 2011 activiteitenverslag 2010 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Omzendbrief

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Tel 02/5078727 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER

ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT erkenning - met daarin ook

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat Reglement 2015 Inleiding Eind 2014 telt Recreas vzw 141 aangesloten sportclubs die een erg heterogene waaier van sporttakken aanbieden

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MAART 2011

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MAART 2011 2 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MAART 2011 2011/003 Project dakisolatie samenwerking met Eandis 03/2011 2011/004 Tewerkstelling gediplomeerde verzorgenden in de woonzorgcentra

Nadere informatie

Proficiat, u bent verkozen. Introductiesessies voor OCMW-raadsleden avond 1

Proficiat, u bent verkozen. Introductiesessies voor OCMW-raadsleden avond 1 Proficiat, u bent verkozen Introductiesessies voor OCMW-raadsleden avond 1 1 Partners bij dit initiatief ABB - Agentschap Binnenlands Bestuur VVSG - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Vereniging

Nadere informatie

AANLEUNWONINGEN DE PROCESSIEWEG

AANLEUNWONINGEN DE PROCESSIEWEG CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM AANLEUNWONINGEN DE PROCESSIEWEG Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT-erkenning, met daarin ook

Nadere informatie

2014 JAARVERSLAG SOCIALE DIENST

2014 JAARVERSLAG SOCIALE DIENST 2014 JAARVERSLAG SOCIALE DIENST Inge Mampaey Diensthoofd Loket Sociale Dienst Bouwelse Steenweg 52, 2270 Herenthout e-mail: inge.mampaey@herenthout.be Tel.: 014 50 21 81 Juni 2015 Pagina 2 van 22 INHOUDSOVERZICHT

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

SERVICEFLATS HET KADER

SERVICEFLATS HET KADER CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM SERVICEFLATS HET KADER Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT erkenning - met daarin ook twee huizen

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 11 en 12 februari 2015.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 11 en 12 februari 2015. Aan de Voorzitter van het OCMW van Boutersem Oude Baan 24 3370 Boutersem Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 4 BOUTERSEM/W65B-STOF-SCP-SFGE/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Monitoring asielinstroom Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting De Welzijnsbarometer verzamelt jaarlijks een reeks indicatoren die verschillende aspecten van armoede in het Brussels Gewest belichten. De sociaaleconomische

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 MAART 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 MAART 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 A. Definities 1. Erkenning Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de algemene erkenningsvoorwaarden en de erkenningsvoorwaarden van één van de beleidsthema s. De erkende

Nadere informatie

Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen

Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen 1. Algemene bepalingen Art. 1 1. In uitvoering van de statuten van het gemeentelijk Cultureel Adviesorgaan adviseert het Cultureel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST DOELSTELLING Art. 1: De klusjesdienst van OCMW Meise wil aanvullend werken. Dat betekent dat zij karweien uitvoeren die de gebruiker niet meer zelf kan doen en waarvoor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen de meest behoeftigen te helpen alle

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen de meest behoeftigen te helpen alle Fonds voor uropese hulp aan de meest behoeftigen Provinciale ontmoetingsdagen Lente 2014 FAD: waarom & voor wie Het Fonds heeft tot doel de meest behoeftigen te helpen in alle Lidstaten. Jammer genoeg

Nadere informatie

Maatjesproject schuldpreventie

Maatjesproject schuldpreventie Maatjesproject schuldpreventie Gemeente Ede Werk Inkomen en Zorg Gemeente Ede September 2004 Projectplan Maatjesproject schuldpreventie gemeente Ede september 2004 1 Maatjesproject schuldpreventie Hoofdthema

Nadere informatie