Bijlage: Eigen plannen van de gebruikers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage: Eigen plannen van de gebruikers"

Transcriptie

1 Bijlage: Eigen plannen van de gebruikers Deze plannen zijn rechtstreeks overgenomen uit de database en niet gecorrigeerd op spelling. EP-naam EP-beschrijving EPbedrag 1 korfbalvereniging Fusie van alle korfbalverenigingen in de regio Ik zou graag willen, dat er ,-- aan het cameratoezicht besteed zal worden. Mijn advies is om in ieder geval te beginnen met het kijken naar het eigen ambtelijk apparaat. Intern kijken of er efficient gewerkt wordt, letten op het eigen uitgavenpatroon (een tijd geleden kwam naar voren dat de telefoonkosten de pan uitrezen), energiebeheersing in al de gemeentelijke gebouwen, is er geen overcapaciteit aan personeel. Als een goed en integer rentmeester met het overheidsgeld en de gemeentegelden omgaan, met in het achterhoofd houden dat het uit te geven overheidgeld en de ozb-gelden door de bevolking zelf is bijeengebracht en er verstandig mee opspringen en niet uitgeven omdat de pot leeg moet (zoals bleek uit het recente krante-artikel over de Sociale Dienst waarin Dion van Steensel aangaf dat er behoorlijk wat zaken niet lopen zoals ze horen te lopen). De zwakkeren van de samenleving ondersteunen en de gezonde mensen enthousiasmeren om aan het werk te gaan en korten als er geen of onvoldoende medewerking wordt verleend, scherp zijn op fraude van uitkeringen en toeslagen. Verder wens ik een ieder die verantwoordelijk is voor de begroting en het realiseren van de plannen van de gemeente Dordrecht heel veel inzicht en Gods aanvulling op ingevulde zegen toe bij het uitvoeren van de begroting en nog belangrijker: het begrotingswijzer daadwerkelijk uitvoeren van alle plannen en het besturen van de stad. Door het opheffen van de parkeergelden voor de sportboulevard zal dit centrum de uitstraling krijgen die het voor ogen had. Er is hier sprake van een rechtsongelijkheid: de parkeerfaciliteiten bij de voetbalvelden zijn namelijk gratis. Door het niet meer heffen van parkeergelden zal het aantal sporters in de regio Dordrecht toenemen, zodat extra bezuinigd kan worden op geld voor Afschaffen parkeergeld opvoedingsondersteuning. Hierdoor gaat de gezondheid van de jeugd eveneens voor sportboulevard vooruit!!! alternatieve begroting van Groen links en In dit stuk staat zeer evenwichtig beschreven op welke manier keuzen gemaakt andere oppositie kunnen worden. Meer inkomensafhankelijk regelen en efficiënter werken Amateurs in het Stimulering van amateurkunst, via projectsubsidies voor bijzondere producties Opmerkingen Ja, de laatste drie uitgavenposten hebben geen voorstellen. Het is zo erg moeilijk mom cultuur te ontzien bij bezuinigingen De euro parkeergeld die door de gemeente wordt "mis"gelopen wordt dubbel en dwars goedgemaakt door het geld dat wordt goedgemaakt door de opvoedingsondersteuning. Ik vind het jammer dat in de begrotingswijzer alleen grote stappen te maken zijn, dit geeft een ongenuanceerd beeld. Ik stel mij daarom liever achter de alternatieve begroting.

2 zonnetje Annuleren bouw parkeergarages Steegoversloot & Kromhou apparatuur niet duur; mobiele bieb; dakloosje prik Bedrijfspanden renoveren behoud subsidie wijk en winterfeesten Bekijk het anders besparen op parkeergarages met professionele ondersteuning. Zonder de investeringen in cultuur en Erfgoedcentrum DiEP is de bouw van de parkeergarages (voorlopig) overbodig geworden. Met uitbreiding van de Park & Ride facilitieten vanaf parkeerplaatsen bij energiehuis is bezoek aan het oostelijk deel van de binenstad verder te ondersteunen. Op basis van gegevens van van wethouder F. van den Oever zijn de kosten voor een parkeergarage zo n euro per auto. Op basis van 400 auto s kan hiermee zo n 10 miljoen euro bespaard worden die besteed kan worden voor het in stand houden van de - huidige voorzieningen van cultuur en welzijn De gemeente neemt podia en (geluids) apparatuur in eigen beheer. Organisaties van festiviteiten kunnen deze lenen met een borg. Daardoor sparen zij kosten en kan hun subsidie omlaag. Het beheer kan b.v. vallen onder de popcentrale. Hier zijn kundige mensen wat betreft apparatuur e.d. De eenmalige aanschaf gaat in samenspraak met de betreffende organisaties. De bibliotheek Sterrenburg gaat mobiel. Daardoor minder organisatiekosten en een verniewde dienstverlening, met een bus boeken de wijk in. Enkel agenten aanstellen die niet aan willekeurige daklozenpesterijen doen. Dat scheelt veel kostbare tijd Erg terughoudend in nieuwbouw bedrijfspanden. Daarbij kritisch bekijken welke oude bedrijfspanden voor weinig geld opgeknapt kunnen worden, bijvoorbeeld met inzet van stagiaires mbo-scholen Behoud van het huidge plan. Dit is goed voor de saamhorigheid Culturen ,0 ontmoeten elkaar en organiseren met elkaar. Er is al te veel individualisme. 0 bureaucratie veminderen. verspilling van geld tegengaan. Alle dingen wel doen, maar bedenken hoe het hetzelfde goedkoper kan. Het hoeft niet zo duur te zijn. Meer initatief op maatschappelijk terrein van de burger verlangen en concreet. 0 Geen duidelijke onderbouwing, maar bevoelsmatig. Leuke opzet zo'n begrotingswijzer, want heb nu meer inzicht in begroting...leerzaam! De 2 geplande parkeergarages in de binnenstad (Kromhout en Steegoversloot) zijn overbodig (er zijn andere parkeergarages in de buurt die niet worden gevuld) en niet gewenst door de buurtbewoners. Het schrappen van deze parkeergarages levert de gemeente 400 x = euro op! 0,= Omdat je de trap van bovenaf moet vegen, is het noodzakelijk dat de gemeente allereerst zijn eigen uitgaven gaat reduceren. Dan niet alleen symbolische maatregelen (representatie, vervoerskosten college) maar stevig ingrijpen in het apparaat op basis van het beëindigen van activiteiten. Afslanking zoals de central bestuurskosten/gemee ntelijk apparaat overheid dat ook gaat doen. Zoveel mogelijk op basis van natuurlijk verloop. Inschatting dat dat uiteindelijk in 2015 een bedrag van ,- moet kunnen opleveren (netto, na aftrek wachtgeldverplichtingen) Daarnaast versobering wachtgeldregeling voor bestuurders: PM post minimaal , - Betaalbaar houden Uitvoeren Politiek In het politiek akkoord van De begrotingwijzer is geen neutraal instrument - verre van. Er kunnen alleen kleine variaties worden aangebracht in de huidige hoofdlijnen. Waarom zijn niet op alle beleidsvlakken voorstellen (hoe klein ook) geangendeerd? De wijzer is interessant, maar komt me wat eenzijdig over en is te vlak. -Er is vast wel te bezuinigen op verkeer en veiligheid. - Het belang van culturele activiteiten is absoluut niet enkel te meten aan bezoekersaantal. De betreffende clubs kunnen zelf worden gevraagd hoe te bezuinigen, zoals aanschaf van tweedehands artikelen ipv alles nieuw. jammer dat ik niet voor kleiner bedrag aan bezuinigingen mocht aangeven. Doorklikken was niet mogelijk op de site. Helaas is deze begrotingswijzer teveel voorgeprogrammeerd. Je wordt op de eerste pagina gedwongen om te bezuinigen op zaken die je niet zou willen. Maar je moet anders kun je niet verder. M.a.w. je kunt alleen maar kiezen uit de voorstellen die het College al op de rol heeft staan. Gemiste kans om burgers echt mee te laten denken.

3 breedtesport + leefstijl stimulering betaalbaar parkeren sportboulevard het college van B & W is opgenomen, dat voor verenigingen de parkeerregeling hetzelfde blijft als voor 1 september Dit betekent dat per parkeerbeurt na uur (op werkdagen) en in de weekenden er 1 euro per uur wordt afgerekend. Dit kost vanaf per jaar. Het dient ook technisch mogelijk gemaakt te worden. Hiervoor kunnen afwaardeer automaten of verenigingspassen worden gemaakt. Ook kan een deel van de parkeergarage door middel van pasjes toegankelijk worden gemaakt (voor vrijwilligers van het Albert Schweizer ziekenhuis is er zo'n voorziening). De incidentele kosten worden geschat op ,= Dekking is mogelijk door te bezuinigen op inrichting duurzaam veilig. De investeringskosten en extra beheerkosten kunnen lager. Uitvoeren Politiek In het politiek akkoord van het college van B & W is opgenomen, dat voor verenigingen de parkeerregeling hetzelfde blijft als voor 1 september Dit betekent dat per parkeerbeurt na uur (op werkdagen) en in de weekenden er 1 euro per uur wordt afgerekend. Dit kost vanaf per jaar. Het dient ook technisch mogelijk gemaakt te worden. Hiervoor kunnen afwaardeer automaten of verenigingspassen worden gemaakt. Ook kan een deel van de parkeergarage door middel van pasjes toegankelijk worden gemaakt (voor vrijwilligers van het Albert Schweizer ziekenhuis is er zo'n voorziening). De incidentele kosten worden geschat op ,= Dekking is mogelijk door te bezuinigen op inrichting duurzaam veilig. De investeringskosten en extra beheerkosten kunnen lager Nog steeds ziet iedereen te veel hondenstront op straat. Naast honden zijn het ook paarden en katten die het aanzicht en milieu vervuilen. Opruimen doen de baasjes in ieder geval niet. oplossing: katten en paarden belasting invoeren, hondenbelasting omhoog. Ook controleren/beboeten op hardrijden op woonerven mag van mij, het beboeten van bewoners die geen officiele parkeerplek hebben kunnen vinden is belachelijk!!! bezoekers moeten zich wel aan de regels houden, bewoners moeten hun auto kwijt kunnen beperkte kosten, groot bereik!!! al de vernieuwingen rond leerpark en sportpark en gezondheidspark (allemaal beton(!), geen groen) hebben veel geld gekost van de belastingbetalende burger. Nu mag een particuliere organisatie (met winstoogmerk) hier winst op gaan maken, onder andere door de parkeerkosten op te schroeven!!! (ik heb het nog niet eens over de prijzen van de kantine en entree...) oaols sportstimulereing en gezong leven een uitgangspunt is, moet je de bereikbaarheid van sportaccomodaties goed houden... het opleggen van hoge parkeertarieven past daar niet bij... :--> terug naar de één euro per parkeeractie ipv per uur, met name in de avonduren en de weekeinden... geen halfslachtige regeling die de sportclubs weer een heleboel administratie opleverd... DAT ZIJN #$% VRIJWILLIGERS!!!!! 250,000,- Het overzicht van de mogelijke bezuinigingen en de opbrengsten is veel te globaal. Er is geen mogelijheid om betalen voor je eigen rotzooi nuances aan te brengen. Er wordt te weinig nagedacht over alternatieve oplossingen, zoals ik (beperkt) heb weergegeven. beter voor Dordt mbv Door de tekorten en financiele probemen zitten we krap bij kas. We zullen beter Ik vind het idee van de BegrotingsWijzer ontzettend goed. Het

4 efficientie Betrokken Burgers Bespaart Begroting Bevorderen sporten sportboulevard moeten kijken naar het effect van een besteedde euro. Projecten met een vage uitwerking zullen in de kast gezet moeten worden. We zullen op lange termijn moeten denken, maar het is naief om te denken dat de gemeente dit alleen kan. De mensen moeten weer meer betrokken raken bij elkaar, de stad en de toekomst. De kracht van alle dortenaren samen kunnen Dordt een geweldige stad maken. Onderwijs is heel belangrijk, maar vergeet niet dat het ónderwijs belangrijk is. Niet de zaken daar omheen. Opvang is prettig maar dat hoeft geen kostenpost voor de gemeente te zijn. De gemeente kan veel geld besparen door te kijken wat nodig is, en wat onder zijn verantwoordelijkheid valt. De stad wordt pas écht mooi als de mentaliteit goed is. Door de burgers (vooral jongeren, maar ook ouderen) daadwerkelijk te betrekken bij het functioneren van hun stad kan: a) veel geld worden bespaard door werk te laten doen door de burgers zelf wat nu door ambtenaren gedaan wordt. Bijv. het verwijderen van graffiti en kauwgom; laat dit doen door de daders, en/of start start bijv. graffitiverwijderprojecten op scholen, zodat het besef bij jongeren doordringt dat vandalisme veel tijd en geld kost en gewoon vervelend is. Dan verzorg je nog een educatieve taak ook. b) subsidie op dure en passieve cultuurmanifestaties (theater/dans/muziekbezoek) geheel stopzetten,mensen hebben tenslotte ook veel geld over voor ongesubsidieerde cultuur als popconcerten en voetbalwedstrijden. Steek een deel van het zo bespaarde geld in meer laagdrempelige cultuur-educatie aan zowel kinderen als volwassenen, bijv. door musea op zondag gratis te maken. c) Sport en recreatie. Geen subsidie meer voor topsport en profvoetbal, het zo te besparen geld gebruiken om mensen te stimuleren zo veel mogelijk actief te bewegen Sleep senioren weg achter hun geraniums en biedt hangjongeren individueel een judo-, hockey of korfbalcursus o.i.d. aan. d) Internationale samenwerking. Beperk het aantal werkbezoeken tot het minimum of laat betrokkenen er aan meebetalen(er zijn al te veel snoepreisjes), maar blijf wel de projecten steunen. e) Maak het waterhoofd bij de gemeente kleiner door het hoogopgeleid kader plus aanhamgende beleidsambtenaren aanzienlijk te versoberen; zet in plaats daarvan meer mensen in in uitvoerende taken, zoals blauwe politie, zorg en toezicht (veiligheid). Benoem hangjongeren tot onbezoldigd toezichthouders in hun buurt. f) Veiligheid. Verdubbel de politiecapaciteit op straat door politie-agenten in minder risicovolle buurten en op minder risicovolle tijdstippen weer net als vroeger (vóór de tijd van Starsky en Hutch) alleen te laten patrouilleren, en liever te voet of op de fiets dan in de patrouillewagen. Voordelen: men ziet en hoort meer en de politie is beter zichtbaar. Laat boetes door administratief personeel verwerken zodat de politie meer aan z'n eigenlijke taak toekomt Uitvoeren Politiek In het politiek akkoord van het college van B & W is opgenomen, dat voor verenigingen de parkeerregeling is niet te gedetailleerd, dus het is toegankelijk maar het is niet te vaag waardoor je uiteindelijk nog niks zegt. Misschien moeten dit soort 'openbaringen' vaker zo duidelijk publiek worden gebracht. Zeer goed initiatief! Het budget waarop bezuinigd kan worden bevat slechts een beperkt deel van de begroting, dat is jammer. Zo houd je de burger een worst voor waar hij maar een klein stukje van af mag happen.

5 bevorderen van een eiland met alleen ecologische landbouw en veeteelt Bevordering toerisme Bezuinig zonder de kwaliteit aan te tasten bezuinigen Bezuinigen in het onderdeel Ruimtelijke ordening, verkeer en bouwen hetzelfde blijft als voor 1 september Dit betekent dat per parkeerbeurt na uur (op werkdagen) en in de weekenden er 1 euro per keer wordt afgerekend. Dit kost vanaf per jaar. Het dient ook technisch mogelijk gemaakt te worden. Hiervoor kunnen afwaardeer automaten of verenigingspassen worden gemaakt. Ook kan een deel van de parkeergarage door middel van pasjes toegankelijk worden gemaakt (voor vrijwilligers van het Albert Schweizer ziekenhuis is er zo'n voorziening). De incidentele kosten worden geschat op ,= Dekking is mogelijk door te bezuinigen op inrichting duurzaam veilig. De investeringskosten en extra beheerkosten kunnen lager. Het eiland van Dordt hoort het EKO label te krijgen door alleen ecologisch verantwoorde landbouw en veeteelt toe te staan. HIermee wordt het eiland bijzonder en neemt het voortouw in het ontwikkelen van duurzaamheid van de samenleving. Het bevorderen van de aankoop van ecologische verbouwde landbouwproducten en vlees is een dan een logisch vervolg. Dichtbij verbouwd en ecologisch verantwoord. De kanonnen die nu ingegraven zijn bij de bomkade en andere locaties eruit halen en plaatsen op affuiten. Langs de havenkant b.v. Otto Dickeplein zal dit de binnenkomst via het water een beter aanzicht geven. Ook de Riedijkshaven met boten van Muller en anderen zullen meer levendigheid geven aan deze nutteloze haven. ander idee: stoppen met projectontwikkelaar ( ). het lijkt wel of hij de stad naar zijn hand wil zetten. 0 Bezuinig op verkeer: schrap de aanleg van fietsstroken op singel, deze zullen de veiligheid niet verhogen. Extra bezuinigen op groenonderhoud is mogelijk zonder dat dit het eindresultaat negatief beinvloed. Het is dan wel noodzakelijk om het onderhoud te beperken tot elementaire zaken. Stop de ontwikkeling van de Nieuwe Dordtse Biesbosch voor zover dit binnendijks gebied betreft het stoort me dat de gemeente weinig tot niets bezuinigd op cultuur, waarom stoppen niet alle subsidies aan de organisaties die te maken hebben met cultuur? waarom stopt de gemeente geld in de integratie van buitenlanders? er zijn veel te veel clubjes die de gemeente geld toeschuift, integratie komt vanuit de mensen zelf en de overheid(lees de gemeente) moet hier geen geld insteken. Het geld wat de gemeente heeft moet wel worden uitgegeven aan de WMO, daar zitten voldoende aanvragen die schreeuwen om honorering en die nu worden afgewezen. de subsidiekraan aan de culturele onzin kan nu dicht en de WMO gaat voor dat bedrag helpen Ruimtelijke ordening was nu als onderdeel uitgesloten van meedenkkeuzes terwijl daar heel veel geld in om gaat. Wat minder ambitie en een miljoen moet toch te vinden zijn. Dit gemeentebestuur was zo prima op weg door de zuidpolder open te houden. Schrap een toekomstig grapje van het type vlijbrug en de zaak moet rond zijn Geen idee wat de kosten zullen zijn, maar het hoeft niet gelijk grootschalig worden aangepakt. Visieontwikkeling hierin is allereerst van belang.

6 bezuinigen op sport Bezuiniging 2011 bezuiniging op het natuur/recreatieplan de nieuwe dordtsebiesbosch bezuiniging op het natuur/recreatieplan de nieuwe dordtsebiesbosch Bezuiniging op Sport en Recreatie Senioren Bezuiniging op sportuitgaven bezuiniging op uitvoering plannen verkeer Dordt laat de doelstelling varen om ruimte te bieden aan talent en topsport. In deze tijden is het niet meer mogelijk om gemeenschapsgeld uit te trekken voor een zeer select publiek. Daarnaast wordt op sport een algemene korting doorgevoerd van 5% Laat de polder zo als die nu is en pas wandel,-fiets,- ruitepaden in het landschap in. Dat kost niet zoveel zoals het plan er nu is. Er moet grond voor verworven worden en het gebied moet aangelegd worden. Dat kost veel meer geld dan het inpassen. Gebruik dat geld voor andere dingen die harder nodig zijn. Er zijn niet veel mensen die gebruik gaan maken van de nieuwe recreatie mogelijkheden, want het plan leeft helemaal niet onder de bevolking. Pas het plan aan, interregeer de wandel,-fiets, en ruiterpaden in het gebied. Dit scheelt enorm in de kosten. Er hoeft bijna geen grond verworven te worden, het gebied hoeft niet aangelegd en ingericht te worden. Het plan de Nieuwe Dordtse Biesbosch leeft niet onder de bevolking en men zal er weinig gebruik van maken. Dus weg gegooid geld en een verloren polder. Gebruik dat geld voor bv. cultuur en maatschappelijke voorzieningen. Een bezuiniging d.m.v. afschaffing van gesubsidieerde sportkennismakingen voor senioren. Senioren in beweging is een prima idee, maar het is onnodig om senioren (ook degenen met een hoog inkomen) voor een zeer lage prijs te laten kennismaken met b.v. tennis, badminton, golf... Een Nordic-walkingclub of een investering in een seniorenfitnesstuin heeft voor minder geld een veel breder draagvlak. Minder geld naar voetbal. Hogere contributies, de clubs meer laten streven naar zelfredzaamheid: onderhoud stadion, zelf zorgdragen voor beveiliging, kosten drank en in kantines omhoog, veel meer vrijwilligers inzetten. Als clubleden en supporters hun sport echt belangrijk vinden, betalen maar fors meer. Er zijn diverse inwoners in Dordrecht die volledig hun eigen kosten betalen voor een sport, bijvoorbeeld atletiek, judo, schaken. Een sport hoeft ook niet altijd duur te zijn: de investeringen die een individuele burger maakt kunnen best beperkt en pragmatisch zijn. Helaas hebben we in Sterrenburg moeten constateren dat er heel veel rotondes, met een heel kleine diameter, en veel verkeersdrempels werden aangelegd. Sommige van die verkeersdrempels waren zo slecht aangelegd dat, ook al reed je eroverheen met een lage snelheid, ze vaak de onderkant van de auto raakten. Met alle gevolgen van dien.het plan heeft goud geld gekost. Na klachten heeft de gemeente de drempels hier en daar aangepast of verwijderd. Ook dat kostte weer heel veel geld en oponthoud in het verkeer. Is het nou niet mogelijk om DESKUNDIGE mensen en bedrijven in te huren, zodat dit soort kapitaalvernietiging niet meer voorkomt?ik weet zeker dat als de gemeente alle ,- De nieuwe plannen zijn over het algemeen genomen relatief kostbaar. Ik kan niet precies zeggen over welk bedrag we spreken. Maar het gaat over een groot bedrag. Doordat je eigen plan pas als laatste in kan voeren, moet je bezuinigingen doen die je eigenlijk niet wil om een positief saldo te krijgen. Hoe weet je dat je gegevens zijn verwerkt? Dit is niet duidelijk ,- Goed idee bewoners erbij te betrekken We moeten niet gaan bezuinigen op zaken die bezoekers trekken naar de stad. Dat geeft inkomsten. Ook niet het geld proberen te halen bij de zwakken van de samenleving. Maar wél bij mensen die er misbruik van maken of gewoon niet anders van zin zijn. Plannen beter doordenken en ze door beter geschoolde mensen en professionelere bedrijven laten uitvoeren, Meer inversteren in preventie van vernieling en van misdaad. Al die bushokjes die vernield worden, het kost kapitalen! Lik op stuk beleid! Dat kost uiteindelijk minder en

7 Bezuinigingen Bezuinigingen op het Stadskantoor. Binnenstad Bouwen in plaats van Bestrijden Cilio afschaffen posten doorlicht, er overal gelijksoortige situaties zich voordoen. Ga daar maar eens bezuinigen!!! Bezuinigen op ambtenaren. Meer ambtenaren die in Dordrecht wonen, dat scheelt reiskosten en ambtenaren krijgen een binding met de stad. Bezuinig op verkeersplannen. Vooral geen bezuinigingen op kunst en cultuur * Afschaffen huis-werk reisvergoedingen ambtenaren * Afschaffen wekelijkse boeketten door heel het Stadskantoor * Afschaffen luxe bedrijfskantine Stadskantoor * Totaal afschaffen van fitheidstesten * Totaal afschaffen kerstpakketten * Halveren krantenabonnementen Stadskantoor * Onkostenvergoeding dinertjes en dergelijke halveren * Aantal bedrijfsreizen ambtenaren halveren * Aantal bedrijfsuitjes ambtenaren halveren * Afdeling communicatie kleiner maken Ik zie geen bezuinigingskeuze over diverse subsidie-stromingen. Graag wil ik meer uitgeven om de leegstand van de (boven-)woningen en winkelpanden in de binnenstad tegen te gaan, de pollers ongedaan te maken zodat de stad weer een aantrekkelijke stad wordt en ook zal hierdoor het ondernemersklimaat weer (meer) aantrekken. Ik lees niets meer om parkeergeld terug te brengen tot uur in de binnenstad. Ook zal ik fors bezuinigen op het prestige project DIep. Hiervoor onnodig veel uitgegeven o.a. aan uitkoping van diverse panden welke nu leeg staan. Want zelfs herstel/renovatie kosten van deze panden komen voor de Gemeente Dordrecht. En voor de problematiek overlastgevers van onze stad een plan opstellen om eens een tegenprestatie van hun te eisen. Volgens mij kunnen ze met een bezem aan de slag om de stad schoon te maken, te beginnen de bladeren bij elkaar te vegen op de Johan de Wittstraat/station. Dat is dan 2 vliegen in 1 klap. Dit was even uit de losse pols en ik zal nog best op andere ideeën komen maar voor als nog wens ik jullie succes en verblijf ik, met vriendelijke groet, In plaats van problemen te bestrijden stel ik voor het beleid zo positief mogelijk in te steken. Verloedert de Vogelbuurt? Zorg voor hoogwaardige nieuwbouw zoals in wielwijk ( de Admiraal), sociale activiteiten voor de jeugd zijn daar inderdaad ook een goed initiatief voor. Loopt het uit de hand, ga dan over tot stevige handhaving. Problemen in de stad, waarom is daar een aparte politiepost voor nodig? Politieposten zat, gewoon de surveillance schema's aanpassen en daar vaker, of permanent, surveilleren. Ik snap niet dat dit probleem alleen kan worden opgelost met een politiepost. 0 Heel de subsidie naar Cilio stoppen, deze hebben geen (positieve of negatieve) invloed op de Dordtse jeugd. Totale verspilling van het geld dus. Kortom, hier kan diegenen die zich niet als goede burgers willen opstellen, zijn gewaarschuwd! Intergratie komt op het conto voor diegenen die hier willen gaan wonen. Zij willen dat, dus betalen ze ervoor. Maak dit mogelijk door een eventuele lening. Veel en veel te weinig keuze. Zo wordt zo'n begrotingswijzer een dooie mus. Mensen worden teveel een richting ingeduwd. Waarom bijvoorbeeld geen bezuinigingen op verkeer en onderhoud? Deze begrotingswijzer geeft een volkomen valse voorstelling van zaken. Je kunt alleen begroten op basis van de voorstellen die er al liggen. Bovendien zijn de meeste voorstellen suggestief weergegeven. Deze begrotinmgswijzer leidt tot asociale voorstellen. Schandalig!

8 Communiceren doe je zelf. Crowdsourcing met bewoners van Dordrecht Cultuur: meer met minder nog door vrijgemaakt worden. Elke gemeentelijke medewerker is zijn eigen communicator. De huidige opzet en werking en de daarmee gepaard gaande enorme kosten van de afdeling communicatie zijn overbodig. Een kleine, compacte, capabale en actieve unit moet voldoende zijn. Ze zijn pro-actief, schrijven heldere (geen ambtelijke en geen Jip- en Janneke) taal. En produceren niet adhoc, maar gericht. Elke ambtanaar is zijn eigen communicator. Geschreven, openbare berichtgeving door de ambtelijke medewerkers wordt door de afdeling communicatie professioneel begeleid. Voor special events worden specialisten van buiten en per job , ingehuurd. - Voor sport en recreatie. Zet geld- inzamelingsbussen neer zodat bezoekers zelf kunnen uitmaken of zij geld geven voor een evenement. Een evenement kan dan door iedere bevolkingsgroep worden bezocht. Mensen die meer draagkrachtig zijn willen vaak graag doneren. Verkeer, ruimtelijke ordening en wonen. Gebruik het inzicht van bewoners voor het afstellen van stoplichten. Ook bij verandering van verkeerssituaties weten bewoners vaak beter aan te geven welke oplossingen werken. Organiseer inspraak avonden voor ruimtelijke ordening en voor nieuwe woonwijken. De behoefte aan appartementen neemt af. Wel is er grote vraag naar gelijkvloerse seniorenwoningen met een klein tuintje. Wat is er gebeurt met de uitkomsten van de inspraakavonden van 2009? Door het laten meedenken van bewoners kan grote besparingen worden bereikt t.o.v. dure bureaus en projectontwikkelaars. Organiseer dit op een manier dat het minimaal kostendekkend is. OZB Zeker niet verhogen. De woonlasten gaan al op andere terreinen omhoog. Indien het economische klimaat het toelaat beginnen met het verlagen van de OZB. Hierdoor kan Dordrecht een aantrekkelijke gemeente worden om te wonen. Riool- en afvalstoffenheffing In Griekenland wordt toiletpapier niet weggegooid met de uitwerpselen, maar apart gehouden. In het begin wordt dit smerig gevonden. Als je daar de besparingen van de zuivering tegenover zet, ga je anders denken. Daarbij zijn er volkstammen die door verschillende andere papiersoorten gewoon door te spoelen zorgen voor verstoppingen. Zorg voor minder water gebruik en minder zuivering. Doe proeven waarbij gezinnen zich vrijwillig kunnen aanmelden en laat ze profiteren van de besparingen. Wie zich inspant voor een goed milieu heeft voordeel! (Hierbij zal de gemeente ook profiteren). Organiseer dit op een manier dat het minimaal kostendekkend is. 0 Voeg CBK en DiEP samen, en huisvest deze in het nieuwe, verbouwde Energiehuis. Samen met ToBe, Popcentrale en Bibelot leidt dit tot een interessante culturele hotspot waar zowel jongeren als ouderen graag komen en elkaar ontmoeten. Dit zou huisvestingskosten moeten schelen en schaalvoordelen moeten opleveren (schatting besparing: euro) Zoals in elke, dergelijke setups word je snel een richting heen "gedwongen". Dit voorkomen is moeilijk, daar de gebruiker dan veel dieper in de materie zich in zal moeten werken en dan waarschijnlijk afhaakt. Misschien toch eeen punt van aandacht. Het gehele initiatief is te loven. Meer gebruik maken van de kennis van bewoners van Dordrecht, de Crowd.

9 cultuurslag Laat de cultuur, musea en sportsector zichzelf bedruipen. Mensen die daar niets mee hebben hoeven daar niet aan mee te betalen. We kunnen prima zonder deze dingen. Geef de burgers liever een korting op de afvalstoffen/rioolheffing ipv die elke keer maar weer te verhogen terwijl men steeds meer apart sorteerd, papier, gft, rest, plastic, glas, enz, zou het juist goedkoper moeten worden, zo beloon je ook burgers voor hun goed gedrag Cultuurwijs. Stoppen met subsidie aan vage projecten, zoals theater Omsk geapprecieerd door een minimaal groepje publiek, het CBK, dat maar geen kwaliteit kan leveren, ingehuurde goeroes voor veel geld als de binnenstad leuteraar ( ), door wie nog niets echt is gerealiseerd, naar ik meen. Beter luisteren naar echte Dordtenaren met verstand van zaken, die weten waar ze het over hebben. Geen dure designbureaux van buiten de stad inhuren. Subsidies voor Dordtse zaken, die een grote achterban in Dordt koesteren: Jubal, Orchestvereniging, CelloFestival, Bachfestival,etc. Ook theater door bv. InterAmicos, Patricia Filia en natuurlijk Damiet de Caluwe. De Berckenpoort behouden als laagdrempelig gebouw voor cultuureducatie. Ook jongeren laten betalen voor hun cultuurevenementen. Dan gaan ze onderscheiden, wat echt waardevol voor hen is..hetzelfde principe geldt bij de Sport. Niet al je zakgeld aan drank verdoen, maar mee helpen met zelf contributie betalen om je club groot te maken is een positievere benadering. Flinke kostenbes paring. De elite betaalt Bezuinigen op de griffie + bouwvergunningen duurder maken De stad iets groots aanbieden Denktank Dordrecht 'weg met de rotte plekken' Ik moet zeggen dat de gemeente Dordrecht goed bezig is met bijvoorbeeld de Sport Boulevard en het Gezondheidspark en het leerpark maar een nieuw stadion voor fc dordrecht zou het eigenlijk compleet maken voor de stad. Voetbal is nummer 1 sport in Nederland en erg populair dus. Maar met zo,n stadion ga je alleen maar verdienen je kan er ook concerten houden of vergaderingen/bijeenkomsten. Daar komt bij dat de gemeente de wijk Land van valk verder kan uitbreiden. Met zo,n stadion heb je zoveel mogelijkheiden en he is ook echt een uithangbord voor de stad. Ik begrijp dat dit project geld kost maar een investering waar niemand spijt vna krijg. Daarom hoop ik ook dat dit project goed gekeurd wordt want iedereen gaat hier plezier aan beleven. Wat ik heb begrepen moet fc dordrecht door middel van sponsors zelf betalen maar ook de gemeente kan een bijdrage leveren bij dit grote project ,00 Het oprichten van een denktank waarin (commerciele) mensen/bedrijven uit Dordrecht deelnemen, die zich richten op de positieve ontwikkeling van de 'rotteplekken' in Dordrecht. Aandacht hierin moet liggen op mensen / bedrijven uit de regio die weten over welke 'rotte plekken' ze praten en ook daadwerkelijk weten wat Dordrecht echt nodig heeft. Ik vindt dat er te vaak externe partijen naar binnen gehaald worden, die op geen enkele manier kennis hebben van de problemen die er werkelijk spelen in Dordrecht. Lokale partijen weten dat wel! Ze zien wat er mis gaat en kunnen hier op een innovatieve manier op inspelen. Rotte Prima idee. Al is het bedrag waarover de burger iets mag zeggen nogal karig. Ik denk, dat ik het niet moeilijk zou vinden, om op diverse punten nog enkele miljoenen aan kosten weg te bezuinigen. En heel belangrijk lijkt me ook de controle op de financien in alle stadia van de uitvoering van projecten. Daar is in de vorige raadsperioden nogal wat misgegaan. Dus tijd voor een nieuwe aanpak! Het begin is er!

10 dichter bij de bure Dordrecht als voorbeeld voor Nederland Dordrecht naar een nog leerbare stad Duidelijk kiezen voor een sociale stad, een stad met perspectief plekken waar ik aandenk zijn; Het centrum / de centrumfunctie van Dordrecht, wat mist het centrum nu echt? en waar kunnen deze functies van mogelijk ingevuld worden. Ik denk aan de spuiweg voor veel Dordtenaren de toegangsweg naar de binnenstad, wat ooit een prachtige straat was, is nu overladen met drugs en sex. De vogelbuurt met al zijn problemen. In deze denktank moeten partijen deelnemen die kennis hebben van ruimtelijke ordening, vastgoed en duurzaamheid. Op deze manier kunnen problemen op een positieve manier worden aangepakt en worden opgelost. Dordrecht moet zich in een snel tempo ontwikkelen als een tonend voorbeeld voor Nederland, vervolgens kan Nederland zich als voorbeeld ontwikkelen in Europa! Onderwijs als belangrijkste pijler!! We hebben een ambitieus Leerpark neergezet, nu moet er ook wat mee gedaan worden. Meer dan gewoon invullen. Er moeten studies worden aangetrokken, vooral op HBO en universitair niveau. De gezondsheidszorg als belangrijkste werkgever, de het park, de ontwikkelingen aldaar nog verder door te zetten, stimuleer de ontwikkeling van "centres of excellence" (bijv. longspecialisme, of revalidatie experts, heel NL komt naar Dordt voor die specialisme). En het centrum MOET nog mooier en beter, de historie moet nog veel meer benadrukt worden, meer renovatie stimulans, minder welstand geneuzel!!. De grachten toegankelijker, de winkels beter, de horeca vrijer. Maar ook de wijken Veiligheid in de wijken verhogen. hangjeugd in met name sterrenburg aanpakken! Zorgen dat jongeren aan hun toekomst bouwen in plaats van die af te breken door drugsgebruik. Zij zijn de toekomst! De stad gezellig houden. Zorgen dat de mensen in de eigen stad blijven om te winkelen in plaats van naar breda of rotterdam. Terassen in de binnenstad niet tegenwerken. De ruimte blijven bieden. AH in de binnenstad openstellen op zondag zou een grote plus zijn. Andere steden (Rotterdam, Den haag, Leiden) hebben dat ook. Stimuleert bezoek aan het centrum op zondag, zou ook goed kunnen zijn voor de horeca! Het uitgavenpatroon in de begroting heeft geen duidelijk gezicht: een beetje voor elk wat wils, een samenraapsel van vorige colleges. Dat kan anders; Dordrecht kan er voor kiezen om in deze tijd van (rijks bezuinigingen solidair te zijn met de mensen in een achterstandspositie, met een laag opleidingsniveau, met lagere inkomens. Niet alleen in geld, maar vooral ook in activering. Dat levert op termijn geld op, naast zelfrespect van de mensen waar het om gaat. En naast het perspectief dat die mensen dan weer hebben. Ook dat levert op termijn geld op. Een heel andere begroting dus, waar meer uitgavenposten beoordeeld worden op hun sociale component, waar tevredenheid en perspectief positieve indicatoren zijn, en hulpbehoevendheid een signaal is om meer aandacht te geven, liefst door inwoners zelf. De hier voorgestelde begroting gaat primair uit van de mensen, Helaas weinig keuzemogelijkheden, in geld en in opties. Daarmee komt de invloed van de bevolking niet echt tot zijn recht. Jammer dus.

11 Een voorstel met meerdere plannen secundair van het geld. Deze begroting rekent ook op de potentie van de bevolking om zelf de nood te lenigen en bij te springen, daarbij zo nodig geholpen door de gemeente. Dat levert heel wat geld op. Bezuiniging hoeft niet altijd ten koste te gaan van kwaliteit. Grote contracten opnieuw aanbesteden om bezuinigingen te realiseren. Een dergelijk project kan met het uitgavenpatroon van een gemeente leiden tot aanzienlijke besparingen. Daarnaast dient men bij aanpassingen aan infrastructuur het algmeen nut niet uit het oog te verliezen. maar al te vaak zie ik projecten waarbij het ego van bepaalde ambtenaren (niet perse in Dordrecht) terug om bepaalde zaken op hun conto te realiseren. Bij grotere projecten kan een referndum onder de burgers worden gehouden waarbij de het plan dan alle facetten moet bevatten en duidelijk moet aangeven met welk doel het project gerealiseerd moet worden en welke kosten er aan verbonden zijn. Alternatieven zijn uiteraard ook onderdeel van een dergelijke presentatie. : Dordrecht heeft sindskort beschikking over een state of the art complex waarin vele sporten mogelijk zijn. Veel verenigingen zijn afhankelijk van vrijwilligers maar uiteraard ook van leden om de sport te kunnen bedrijven. Ik vind de beslissing om het parkeerbeleid aan te passen naar een uurtarief een grote zorg voor de continuiteit van bepaalde verenigingen of instanties. Veel mensen zullen alternatieven zoeken om hun sport op een andere locatie in de regio uit te oefen. Ook leszwemmers zien andere alternatieven om bijvoorbeeld in Zwijndrecht of Sliedrecht lessen te volgen. Voor de vereniging MNC is het leszwemmen een belangrijk element in de begroting om het voor alle leden betaalbaar te houden. Afnemende inkomsten zullen leiden tot stijgende contributies. Dit leidt waarschijnlijk tot een lager aantal leden (en minder vrijwiliigers), waardoor men in een negatieve spiraal terecht kan komen. Bovenstaand voorbeeld geldt mijn inziens ook voor de andere verenigingen die hun huisvesting in het nieuwe complex hebben. Openbaar vervoer: In de regio heeft men regelmatig projecten met gratis OV aangeboden. ik weet niet of de gemeente Dordrecht een bijdrage levert aan de huidige vervoerder ter compensatie van de derving. Echter landelijk onderzoek toont aan dat vaak de gewenste effecten van vrij vervoer niet gemeten worden en dat doelstellingen neit worden gerealiseerd. Dit geld zou mijn inziens in betere projecten gestoken moeten worden. Bovenstaand zijn slechts een beperkt aantal voorbeelden. Als gevolg van te weinig kennis van inkomsten en uitvangen van de gemeente zijn de gegeven voorbeelden slechts primiare ideeen zonder daadwerkelijk onderbouwing en onderlinge afstemming Om het effect te kunnen bepalen mbt eventuele bezuinigingen/efficiency slagen en/of verlaging van parkeerinkomsten dienen de voorbeelden in het grote geheel te worden geplaats en kan ik niet inschatten hoeveel meer of minder er in de kas van de gemeente terecht zal komen. U moet mijn bijdrage meer zien in het licht van het belichten zaken Ik vind het een goede zaak om de inwoner te betrekken in de opbouw van een begroting en hen inzicht te verschaffen van de hoogte van bedragen die een gemeente uitgeeft om bepaalde zaken te kunnen/moeten realiseren.

12 efficiency t.o.v. burocratie Efficient werken zonder onnodig hoge uitgaven eigen initiatieven ondersteunen Extra hondenpoepzuiger Flutbelastingen en kerntaken funderingsprobleem waarvan ik denk dat het wellicht een bijdrage kan leveren in de discussie om bepaalde doelen te realiseren. Kom in deze begroting niets tegen van plannen om veel kritischer te kijken naar de organisatie van alle projecten en een analyse te maken van de ingeslopen burocratie. Door te streven naar efficiency en doelmatiger afstemming tussen de gemeentelijke afdelingen is er ongetwijfeld nog winst te boeken. Zorgen dat projecten efficient worden aangepakt. In planningen zorg dragen dat vooruit wordt gekeken en straten ect. niet in korte tijd door ondoordacht werken meerdere malen achter elkaar open moeten. Zorgen voor goed en degelijk uitgewerkte plannen zodat plannen binnen de begroting uitgevoerd kunnen worden. Geen absurde plannen (onnodige, bv brug over de Vlij, 3,5 miljoen) meer uitvoeren. De bureaucratie binnen de gemeente terug draaien door de burgers werkelijk serieus te nemen initiatieven stimuleren die uit de bewoners zelf komen, zij zitten er het dichtste bij, zij weten wat er leeft in de wijk! De hondenpoepzuiger is de meest onderschatte dienst van de gemeente. Hulde aan de mensen die dit stinkende werk doen. Er mag er nog wel één bijkomen, scheelt veel vuil en ergernis op straat Vele flutbelastingen leveren een beperkte financiele bijdrage op (enkele tonnen op 400 miljoen!). De uitvoeringskosten zijn vaak meer dan de helft van de opbrengst. Tegenover wegvallende inkomsten staan besparingen op het apparaat (incl. minder bezwaar en klachten etc.). Hiertegenover bewoners en bedrijven wijzen op eigen verantwoordelijkheid en strakker handhaven (hondenpoep op staat bekeuren). Kosten Taken die de markt beter kan afstoten of o.b.v. regie uitvoeren, bijvoorbeeld cremeren, parkeergarages, zwembaden, theater, bioscoop. Opbrengst ten minste verstrek de subsidie voor herstel van de funderingen langer dan nu beoogd. zorg op die manier voor een leefbare stad die het aanzien waard is Stimuleer mensen meer een eigen initiatief te nemen, in de volksmond 'gebruik je botte verstand' als mensen geen subsidies/vergoedingen meer krijgen moeten ze wel en scheelt miljoenen. Laat organisaties samenwerken, nog steeds gebeurt dit niet (eigen belang) Stop met dat eeuwige betalen, om dan te verwachten dat de problemen cq subsidies opgelost worden (elke begroting bestaat uit meer en meer betalen, en elk jaar zien we dat niet het gewenste resultaat haalt!! leer hier eens een keertje van!! Stop eens voor 1 jaar alle onodige uitgaven en je zou schrikken van het overschot Zet eens een ouderwetse huisvrouw op de begroting, wedden dat zij miljoenen overhoudt!! gebruik je botte verstand Geen Anders Geen Het is niet mogelijk om een overschot op de begroting te houden bij het eerste blad, hierdoor wordt je bij het eerste blad verplicht bezuinigingen te doen die je niet wil. Mij ingevulde bezuinigingen zijn dus lukraak ingevuld om op een overschot te komen. Ik bezuinig echter hier 5 miljoen en had veel bezuinigingen niet hoeven doen. Je heb hier als burger weer niet echt de mogelijkheid voor het anders invullen van de begroting. De zoveelste misser. Weet niet wat dit plan heeft gekost, maar had niet uitgegeven hoeven worden. +Waar is staat het bezuinigings voorstel mbt. nieuwe projecten?? (nergens hé)? Dit alleen zou miljoenen kunnen schelen reorganisatie in het Ambtenaren apparaat stoppen van het eeuwig inhuren van dure externe bureau's (miis ik ook in de begrotingswijzer)

13 geen alternatief plan veel succes met de keuze voor het mooie Dordrecht geen extra parkeervoorzieningen in de binnenstad Geen geld meer over de balk. geen gratis OV voor 65+ Geen plannen bedenken Geld ligt op straat ( letterlijk ). geld ligt op straat (letterlijk) De gemeente is voornemens om 400 extra parkeerplaatsen in de binnenstad te creeeren (Steegoversloot en Kromhout). Gezien de momenteel grotendeels leegstaande (nieuwe) parkeergarages aan de Riedijkshaven en Aschterom, kan de gemeente zich deze niet nuttige investering besparen. De buurtbewoners hebben zeker geen behoefte aan deze extra parkeerplekken, hoewel de gemeente regelmatig communiceert dat de bewoners in het centrum deze parkeergarages wensen. Dat is zeker niet het geval. Schrappen van deze twee parkeergaragers bespaart de gemeente 400 x euro = euro!!! Geen landbouwgrond meer aankopen, laat boeren gewoon hun stukje natuur bewerken. Dus niet nog meer namaak natuur creeren. Projekten als de sportboulevard doordachter opzetten en vooral met minder financiele middelen, nu is er heel veel ondoordachts aan met name het zwembad(eigen ervaring) Zozeer zelfs dat ik me nauwelijks kan voorstellen dat hier knappe koppen over nagedacht hebben. Het overschot wat ik gecreerd heb dus niet over de balk gooien, maar sparen of de lasten voor alle burgers verminderen. Want de gemeenten laten de vaste lasten voor de bewoners nu teveel stijgen. Dus omlaag al die heffingen en parkeergelden. We moeten niet willen leven in een maatschappij waar enerzijds lichtvaardig gelden binnengehaald worden, die anderzijds net zo lichtvaardig weer verkwist worden. Want niets is gemakkelijker dan andermans geld over de balk te gooien. Momenteel kunnen 65+ pashouders gratis met de bus tot 1 januari Als deze mensen met een reductie zouden reizen, dan betekent dit een kostenbesparing voor de gemeente. Ik heb geen idee welk bedrag hiervoor uitgetrokken was en wat dus de besparing kan zijn. Van mij mogen inwoners van 65+ best een reductie van 50% krijgen, maar geheel gratis is teveel van het goede. Als er bezuinigd moet worden is het niet zo handig om nieuwe plannen te ontwikkelen die vreselijk veel geld kosten (meer dan ), uiteindelijk gaat dit ten koste van voorzieningen etc die er nu zijn en dan nog meer gedupeerd worden door bezuinigingen. Uiteindelijk moeten die extra plannen ook gefinancierd worden. Wat mij betreft de komende periode geen ruimte voor nieuwe plannen, behalve dan als die plannen zichzelf financieren en niet leiden tot extra bezuinigingen bij projecten/ voorzieningen die al bestaan. Dat betekent dat de gemeente moet zoeken naar externe financiële middelen, buiten de gemeentegelden om. Wanneer de politie bekeuringen gaat uitdelen aan overtreders die op trottoir rijden en brommen zal er zeer veel geld in de gemeentekas komen. Dit geldt ook ,= voor door roodrijden en snelheidsovertredingen in de stad ,- Wanneer de politie meer zal gaan controleren op fietsen en brommen op de trottoirs dan kan hier veel geld naar de gemeentekas gaan. Ook het rijden door Laat burgers over een veel groter deel van de begroting beslissen, dit is eigenlijk maar 1 procent van het totaal. Misschien leeft er onder de Dordtse bevolking wel erg veel nuchter gedachtengoed. Maar dan moet er wel grondig gewaakt worden dat er niet allerlei extra uitgaven bedacht worden.

14 Get FIT Goed is voldoende goede ideeën van burgers uitvoeren en veel meer roodlicht komt veel voor. Ook hier zijn boetes op zijn plaats. Laat alle medewerkers naar hun activiteiten en bijbehorende kosten kijken. Stop met activiteiten die geen toegevoegde waarde hebben, maar gedaan worden omdat ze altijd zo gedaan werden. Kijk ook naar uitgaven, zijn er voordeligere alternatieven. Waar zitten ineffiecienties in de organisatie? In 2009 heeft de multinational waar ik voor werkte een besparingsprogramma opgesteld, verwacht werd dat alle medewerkers meededen. Er was een streef bedrag afgesproken. En als we dit zouden halen dan kregen we een bonus. De behaalde besparingen hebben de verwachtingen overtroffen (meer dan $ 160 miljoen). Besparingen Ik had moeite om van stap 1 (besparen) naar stap 2 (nieuwe varieerden van grote van centraal slimmer inkopen, efficienter organisatie plannen gemeente) te komen. Het heeft even geduurd structuur, activiteiten afstoten die weinig opleveren, tot uitstel van training, - voordat ik door had dat ik een positief saldo moest hebben om goedkoper parkeren op schiphol, uitzetten van monitor na werkdag door te gaan. Schrap onnodige ingrijpende veranderingen in de infrastructuur van het wegennet. De onzinnige brug naar het wantijpark. Een prestigeproject waar enekele fietsers gebruik van gaan maken. Als je graag fiets kun je ook een stukje omrijden, Ruim 4 miljoen aan uitgeven!! Te zot voor woorden. Bovendien komt deze ontsluiting niet ten goede aan het park. Nooit meer doen!!!! Een ander voorbeeld is het renoveren van de Reeweg Oost zogenaamd om de verkeersveiligheid te bevordenen. Een groot deel van de bewoners is tegen dit plan. Laat het dan ook zoals het is. Hooguit een opknapbeurt van stoepen is voldoende. Busstroken, ook zoiets. Kost kapitalen en wat levert het op. Het plan om de busstrook door te trekken naar de Craijesteinstraat: schrappen!!! Onzinnige verkeerslichten opdoeken. Dordt wordt een oerwoud van verkeerslichten hetgeen de doorstomeng belemmert.waarom allemaal aparte verkeerslichten voor voetgangers, fietsers en auto's?? Eindeloos wachten op je beurt. We kunnen zelf ook nog wel een beetje uitkijken. Zie kruisingen oranjelaan. Met name bij het wantijpark. Een onzinnig verkeerslicht dat eindeloos op rood staat voor verkeer dat er is. Stoppen met dei onzin. Weghalen. Scheelt ook weer onderhoud en vervangingskosten. De gemeente ziet geen bezuinigingen maar er zijn er voldoende. Nou nog eentje dan: de verkeersdrempels. Totaal nutteloos in deze vorm. Gaan een te korte tijd mee en worden dan weer vrolijk vervangen door exemplaren die helemaal niet werken en waar je zo overheen scheurt. Wie verzint zoiets. Gemeente luister naar uw bewoners waar echt behoefte aan is en verzin geen ambitieuze geldverslindende plannen meer Ruimte aan burgers geven om met allerlei goede ideeën te komen voor hun wijk of voor de stad i.h.a. De haalbare ideeën uitvoeren. Stimuleren van kleinschaligheid, zoals buurtwinkeltjes e.d., zodat er weer meer buurtgevoel komt, wat ook de veiligheid ten goede komt. Verder meer ondersteuning van de ouderen die hulp nodig hebben, in personele ondersteuning zodat zoveel mogelijk ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Zo weinig mogelijk 0 goed idee!

15 nieuwbouw, want dat is er al genoeg, maar eerder renovatie van bestaande woningen en gebouwen. Geen sloop van gebouwen, maar renovatie of hergebruik met andere functie. Meer toezicht en controle op lopende bouwprojecten zodat er minder mis gaat. Zoveel mogelijk behoud van huidig aanzicht van de historische stad. Meer huurwoningen i.p.v. koopwoningen zodat de wachtlijsten voor goede huurwoningen worden weggewerkt en zodat er keus blijft in huurwoningen. Bezuinigen op sport en dure sportfaciliteiten; joggen kan beter gewoon in het park of over de dijk i.p.v. in een duur fitnesscentrum. Bezuinigen op verkeer, door geen nieuwe verkeersdrempels te maken, en door bij nieuwe plannen vooral de gebruikers en de omwonenden te betrekken in de besluitvorming. Geen zgn. nieuwe natuur aanleggen, maar behoud van landbouwgrond in de polders, zodat ook dit een grote bezuiniging oplevert en zodat de kostbare landbouwgronden bewaard blijven en de landbouwers recht wordt gedaan. Behouden, subsidiëren van de vrijwilligerspas zodat burgers worden gestimuleerd vrijwilligerswerk te doen. Parkeren bij ziekenhuis en sportboulevard gratis maken of kleine bijdrage vragen van 1 euro per keer. Uitvoeren Politiek In het politiek akkoord van het college van B & W is opgenomen, dat voor verenigingen de parkeerregeling hetzelfde blijft als voor 1 september Dit betekent dat per parkeerbeurt na uur (op werkdagen) en in de weekenden er 1 euro per uur wordt afgerekend. Dit kost vanaf per jaar. Het dient ook technisch mogelijk gemaakt te worden. Hiervoor kunnen afwaardeer automaten of verenigingspassen worden gemaakt. Ook kan een deel van de parkeergarage door middel van pasjes toegankelijk worden gemaakt (voor vrijwilligers van het Albert Schweizer ziekenhuis is er zo'n voorziening). De incidentele kosten worden Goedkoop parkeren bij sporten geschat op ,= Dekking is mogelijk door te bezuinigen op inrichting duurzaam veilig. De investeringskosten en extra beheerkosten kunnen lager gratis parkeren sportboulevard gratis parkeren leden sportclubs aan de sportboulevard Haal de Jeugd Terug Er is een probleem in Dordrecht. De omzet van de horeca en winkels loopt terug, vandaag las ik zelfs de kreet "De Dordtse binnenstad bloedt leeg". Bedrijven willen vanwege een gebrek aan geschoolde arbeid in Dordrecht en vanwege een gebrek aan koopkracht hier zich niet vestigen, waardoor de economie hier ook niet tot bloei komt, en mensen hier niet willen wonen. Waardoor komt dit? Waardoor gaat het mis met de horeca? Wie gaan er uit? De jongeren. Waarom gaan jongeren niet zo veel meer uit? Zijn er wel jongeren om uit te gaan, dan? Bijna alle leerlingen die van het VWO en de HAVO afkomen verlaten onze stad. Een veelgenoemde reden is dat Dordrecht saai is, maar als je doorvraagt kom je bij de ware aard van het probleem: Zij zien geen toekomst voor zichzelf in Dordrecht. Voor hoger en universitair onderwijs moeten zij de stad überhaupt al 0

16 handen uit de mouwen Help de jeugd van de scooter op de fiets Heroverweging Hervorming Gemeentelijke Belastingen Het structureel geld beschikbaar stellen (wbt parkeren sportboulevard), zodat voor 1 euro per parkeerbeurt geparkeerd kan worden (na uur en in de weekenden). het zijn meer tips uit, met uitzondering van het segment dat de PABO gaat doen. Als je op de PABO en het MBO rondvraagt, vervult Dordrecht nog wel een belangrijke rol in de streek, want van heinde en verre komen ze hiervoor naar Dordrecht. Waarom is er dan geen ander hoger/universitair onderwijs in Dordrecht, en moet de jeugd uitwijken naar elders? Ik heb nog geen zinnig antwoord op deze vraag gevonden. Mijn plan is dus, nodig hogescholen en universiteiten uit om hierheen te komen, of sticht ze zelf. Vul het gapende gat in de Dordtse bevolking, en haal de jeugd terug. De inwoners van dordrecht zullen zelf weer de handen uit de mouwen moeten steken om te 1e hun buurt leefbaar te houden en zelf meer doen in zijn of haar sportvereniging en van hun kinderen. Sta het rijden op scooters niet meer toe in het centrum muv diegene waarvoor het noodzakelijk is zoals ouderen en hulpbehoevenden. Dus bijv. Fietsen te huur aan de rand van de stad bij de gratis parkeerplaatsen. Meer fietsenstallingen In het centrum en autoverkeer verder ontmoedigen, zeker naar de coffieshops. Sommigen moeten geen subsidie krijgen maar zelf hun broek ophouden. Het is het maken van keuzes, ook in privé situaties. Men kan maar net rondkomen, maar er is wel een laptop; mobiele telefoons; flatscreens enz. enz. Dus keuzes maken. Riool en hondenbelasting afschaffen, en inbouwen in OZB Verminderd de heffingskosten met ong. 300k, en met de reeds bespaarde 700k betekent dit een lastenverlichting van 1.000k voor de burger Uitvoeren Politiek In het politiek akkoord van het college van B & W is opgenomen, dat voor verenigingen de parkeerregeling hetzelfde blijft als voor 1 september Dit betekent dat per parkeerbeurt na uur (op werkdagen) en in de weekenden er 1 euro per uur wordt afgerekend. Dit kost vanaf per jaar. Het dient ook technisch mogelijk gemaakt te worden. Hiervoor kunnen afwaardeer automaten of verenigingspassen worden gemaakt. Ook kan een deel van de parkeergarage door middel van pasjes toegankelijk worden gemaakt (voor vrijwilligers van het Albert Schweizer ziekenhuis is er zo'n voorziening). De incidentele kosten worden geschat op ,= ik heb op een aantal punten aangegeven dat er bezuinigd kan worden. wat ik vooral bedoel, is dat iedereen in deze stad, dus gemeente, bedrijven, bewoners, etc, moet nadenken hoe we met minder geld, toch heel veel dingen kunnen aanpakken en bereiken. dus creatiever en kritischer omgaan met middelen. bijvoorbeeld kunstmin: programma aanpassen aan behoefte, dus minder voorstellingen die maar door een kleine groep bezocht worden (de zgn kunst met nvt Snijden in het ambtenarenaantal Verhogen parkeerkosten bij de. (waar komt de onzin vandaan om zoiets centraal in stad/wijk aan te leggen, en daaarna te klagen over de parkeerkosten). De opbrengsten kunnen worden aangewend om de parkeergelegenheden van rond andere sportcomplexen te verbeteren (Oranje Wit, Deetos, Dash)

17 Ieder zijn eigen broek op houden. Iedereen houd zijn eigen broek op. Investeren in breedtesport Investeren in kunde een grote k voorstellingen) en meer commerciële voorstellingen. ik heb daarnaast grote twijfels over het nut en dus de bouw van een middenzaal in het energiehuis. daarnaast moeten bewoners ook meer eigen verantwoording nemen voor zichzelf en hun leefomgeving in dus niet al hun problemen laten oplossen door de overheid: de gemeente heeft geen honden, kinderen, auto's etc. mensen moeten investeren, zowel qua geld als inzet, in hun eigen ontwikkeling en leven. er zijn heel wat mensen die het nut van iets alleen maar inzien als ze er een vergoeding voor krijgen of als ze het op een presenteerblaadje krijgen aangeboden. natuurlijk moeten we de zwakkeren in onze samenleving helpen, maar niet pamperen. in mijn ogen kan er ook op diverse verkeersmaatregelen worden bezuinigd, aangezien bewoners ook op dit punt de overheid vaak hun probleem laat oplossen; daarnaast wordt er veel geld besteed aan maatregelen die er voor moeten zorgen dat mensen zich aan de regels houden. Geachte heer/mevrouw, Tot mijn verbazing konden wij niet besparen op sport. Ik ben van mening dat gebruikers van faciliteiten best een hogere bijdragen kunnen leveren. leuk zo'n luxe sport boulevard. Maar de gewone incidentele sport beoefenaar kan er bijna geen gebruik van maken. Moet je weer lid worden van een club. Bezuinig hier maar rustig ,- op. Waarom moet betaald parkeren voor bepaalde groepen gesubsideerd worden. Geen nieuw beleid en ontsla de meeste beleids medewerkers. Plannetjemakers op de kosten van anderen. En als het in soep loopt zijn ze alweer ergens anders nieuw beleid aan het creéren. Probeer niet alles voor de mensen te regelen. Met de vriendelijke groeten ( ) ,- Steek jaarlijks een miljoen euro extra in de sport. Accommodaties van amateurclubs laten te wensen over, zeker bij voetbalclubs. Het aantal kunstgrasvelden is voor een stad met meer dan inwoners bedroevend. De clubs die gebruik maken van de nieuwe sportboulevard hebben juist een prachtaccommodatie gekregen, maar daar jaagt u leden weg met parkeertarieven. Sport houdt jeugd van de straat, is gezond en biedt (langdurig) werklozen de kans (plicht?) op zinvol vrijwilligerswerk. In de stad wordt veel gezeurd over besparingen op kunst, cultuur en maatschappelijke organisaties, maar de sportsector hoor je gek genoeg nooit, terwijl juist daar in Dordrecht al jarenlang te weinig geld in gaat Het inhuren van adviseurs/specialisten en uitbesteden van onderzoeken kost is een flinke kostenpost. Deze externe kennis moet intern ingekocht en aangestuurd worden. Door specialisten op gebieden met veel inhuur zelf in dienst te nemen kunnen de volgende voordelen bereikt worden: - schrappen inkoop/management laag - betrokken en verantwoording afleggende specialisten met kennis van de Geachte heer/mevrouw, Ik vind het idee geweldig. Volgend jaar iets diepgaander en uitgebreider. Er zijn genoeg posten waar de gemiddelde burger zich afvraagt is dit wel een gemeente taak. Met de vriendelijke groeten. ( )

18 gemeente - lagere uurtarieven - groei van kennis binnen gemeente investeren in technisch onderwijs Dordrecht is een onderwijsscentrum in de regio en dat moet veterkt met name in de sectot technisch onderwijs. de plannen zijn er, het hoeft geen kapitalen te kosten maar versterkt de positie van Dordrecht enerzijds nmaar anderzijds is het in relatie tot de aanwezige industrie zeer noodzakelijk. ik vond onvoldoende mogelijkeid om te besparen op gemeentelijke uitgaven. bespring op huisvesting en veel beter omgaan met gemeentelijke eigendommen kan heel veel geld schelen,. Investeren in uitgaanscultuur in Dordrecht Zet Dordrecht meer op de kaart door daadwerkelijk te durven investeren in het uitgaansleven wat iedereen trekt - van jong tot oud - Hoe kan het dat zo'n grote stad achterblijft met een (grote) bioscoop met daaromheen een uitgaancentrum. Wekelijks wordt er veel geld buiten de stad gebracht voor een bezoek aan een bioscoop met eten en drinken vooraf of nadien. Zorg dat je duidelijk maakt dat Dordrecht de enige echte oudste stad van Nederland is dmv een reclame campagne. Door meer bezoekers te trekken, maak je je als stad ook interessanter voor winkels om zich hier ( tegen een hogere prijs ) te vestigen. Maak het aantrekkelijk om het sportboulevard te gaan gebruiken ( Huidige situatie zwembad is absurd en gaat klanten ( en geld ) kosten. Weinig flexibel Johan de Stop uitbreiding Oranjepark, verbeter het gebouw aan de Stek 22. Dit gebouw aan de Stek is passend voor de school, maar is niet geheel aangepast aan de huidige eisen (verwarming, bekabeling voor internet e.d., fietsenstalling, tweede gymzaal, muzieklokaal, ckv-leslokaal). Verbouwing van Stek 22 zal zeker 3 miljoen goedkoper zijn dan nieuwbouw-uitbreiding van Oranjepark. Dit zal voor de leiding en bestuur van Johan de Wittgymnasium niet leuk zijn, natuurlijk. Maar een goed argument is wel, dat op deze manier het Johan de Wittgymnasium een unieke bijdrage kan leveren aan het welzijn in Dordrecht, omdat hierdoor aantoonbaar geld overblijft om veel meer goede nieuwe plannen te realiseren en discutabele bezuinigingen niet door hoeven te gaan. Het zou bovendien een start kunnen zijn om het Johan de Wittgymnasium bij de maatschappelijke activiteiten in Dordrecht te betrekken en op deze manier bij beide partijen (Dordrecht en de school) hierbij te laten winnen: de maatschappelijke stages worden op een zinvolle manier ingevuld, gymnasiumpubliek waardig, en de stad heeft iets aan de kennis en Het blijft toch lastig: sommige plannen leveren inkomsten op, die dan niet vermeld staan (extra belastinginkomsten door meer economische activiteiten), sommige bezuinigingen hebben meer consequenties dan alleen in de betreffende rubriek vermeld staan. Soms had ik bezuinigingen willen splitsen: minder buitenlandse reizen naar de partnersteden, maar niet snijden in de ondersteuning van de projecten daar. Verder staan geen nieuwe parkeergarages in de planning: daar zou toch wel sprake van zijn? Als je die niet laat bouwen, bespaar je ook een hoop geld. Verder is het lastig om over bezuinigingen te oordelen die je zelf niet treffen. Je bent Wittgymnasium vaardigheden van deze jongeren natuurlijk geneigd om daar flink in te hakken... Kano-voorzieningen In de Dordtse binnenstad meer aanlegvoorzieningen voor kano-ers aanleggen kind en cultuur Het overschot dient besteed te worden aan gerichte culturele opleiding van kinderen in achterstandsituaties. jammer dat er zo weinig inzicht gegeven wordt in de kostenposten die onder de thema's vallen. Je krijgt daardoor te weinig inzicht in effecten. Kindertheater aan de Nieuwe Haven De plannen van het Theater + zijn al bekend bij de gemeente. Voor een kleine kan er een prima kwalitatief hoogwaardige programmering gerealiseerd en het gebouw geëxploiteerd worden, mits er niet te veel, of geen huur voor wordt gevraagd Kindertheater+ De beschrijving van dit plan is al bij de gemeente bekend. M.i. is hier een financieëel sluitend plan van te maken, mits het pand Nieuwe Haven niets/niet te Een gemeente

19 Kosten parkeren sportboulevard Kritisch kijken naar sportsubsidie kritischer kijken naar verkeersmaatregelen Kunst en cultuur moeten breed gedragen worden veel kost. Kosten programmering ,- Recetteopbrengst ,- De rest met sponsorgeld en een gemeentegarantie dekken. De bovenetages van het pand kunnen goed als kantoorruimte verhuurd worden en zo de kosten van het pand verlagen. 1 euro parkeergeld, zowel overdag als 's avonds. Mensen die in het ziekenhuis moeten zijn of op bezoek komen doen dit niet voor hun plezier. Sporten en (zwem-)lessen zijn al duur genoeg. De begroting die ik heb gemaakt is niet in de plus uitgekomen, daarom nog een aanvulling. Kijk eens kritisch naar alle sportclubs en verenigingen en hun subsidies (zoals de kleedlokalensubsidieregeling, de jeugdsportsubsidieregeling, de Subsidieregeling voor jeugdige topsporters en de subsidieregeling sportstimulering) Zo kan ik me mateloos irriteren aan het belachelijke bordje bij het voetbalstadion (krommedijk) waar mij goedemorgen, middag of avond wordt gewenst. Totaal nutteloos en hopelijk niet van de belastingcenten... Persoonlijk denk ik dat het dan vele malen beter is voorrang te geven aan de aanpak van overlast van dak- en thuislozen en zorgen dat een buurt niet te erg verpaupert (vogelbuurt)! Daarnaast kan er in mijn optiek nog bespaard worden op energie. Als ik zie wat er in het holst van de nacht nog brand aan (overtollige) verlichting garantie van ,- en reclame -materiaal, dan moet daar nog een slag te maken zijn! In de afgelopen jaren is veel geld uitgegeven aan o.a. verkeersdrempels, verkeersborden en andere zaken die het verkeer veiliger moeten maken en moeten verbeteren. Bij een groot deel van deze wijzigingen vraag ik mij af of deze wel echt doeltreffend zijn; ik denk dat hier kritischer naar gekeken kan worden (zowel voor als na). Investeren in maatregelen die hun doel niet treffen (want wordt dit na de wijziging wel bekeken?) is natuurlijk zonde van het geld. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor een stad als Dordrecht. Maar het kan ook te ver gaan. Als bewoonster van de Voorstraat Noord vind ik het onbegrijpelijk wat er de afgelopen jaren gebeurd is in het pand op Voorstraat 123. Ikzelf ben creatief onderneemster. Let wel: onderneemster, ik boon mijn eigen dopjes in een zelf gekocht pand. In Voorstraat 123 heeft Wekstatt gezeten en zit daar nu weer. Als overburen kun je alleen maar constateren dat daar die jaren NIETS interessants is gebeurd. Een expositie met een opening en sluiting die door een groepje incrowd werd bijgewoond en daartussenin NOOIT een bezoeker. Hetzelfde geldt een beetje voor het CBK, ook al heb ik daar minder inzicht in. Maar altijd voor een beperkt publiek. Inspiratiebijeenkomsten met een zeer select (en altijd hetzelfde) gezelschap met ter afsluiting een duur dinertje. Ik woon nu ruim 4 jaar in Dordrecht, maar deze mentaliteit was mij tot toen onbekend en ik vind dat daar echt volop op bezuinigd kan worden. Ik zou meer pleiten voor concrete, breed gedragen culturele activiteiten. Zoals bijvoorbeeld Place d'arie en de maandelijkse antiekmarkten en het Kunstrondje Dordt (ook al valt dat onder evenementen, Leuk dat ook ik als gewone burger mee mag denken!

20 lage parkeertarieven in avond en weekend bij maar dat trekt echt publiek!), hoe leuk is dat niet! Laten de kunstenaars er hun schouders onderzetten in plaats van te klagen over de bezuinigingen. Laten ze vooral hun eigen boontjes doppen! Uitvoeren Politiek In het politiek akkoord van het college van B & W is opgenomen, dat voor verenigingen de parkeerregeling hetzelfde blijft als voor 1 september Dit betekent dat per parkeerbeurt na uur (op werkdagen) en in de weekenden er 1 euro per uur wordt afgerekend. Dit kost vanaf per jaar. Het dient ook technisch mogelijk gemaakt te worden. Hiervoor kunnen afwaardeer automaten of verenigingspassen worden gemaakt. Ook kan een deel van de parkeergarage door middel van pasjes toegankelijk worden gemaakt (voor vrijwilligers van het Albert Schweizer ziekenhuis is er zo'n voorziening). De incidentele kosten worden geschat op ,= Dekking is mogelijk door te bezuinigen op inrichting duurzaam veilig. De investeringskosten en extra beheerkosten kunnen lager euro is een hoog bedrag voor het vergroten van de leefbaarheid van deze buurt. Hoe effectief zijn de plannen voor de langere termijn? Lossen ze structureel de problemen op die daar spelen? euro moet in deze begroting voldoende zijn om lopende projecten en plannen financiel te steunen. De woningstichting moet zelf meer bijdragen aan het opknappen van de woningen, Leefbaarheid Vogelbuurt de bewoners moeten bewuster worden van het zwerfvuil en er verantwoordelijk voor gehouden worden Lokaal bestuur niet Voor de burger is er geen meerwaarde dat lokaal bestuur geld uitgeeft aan ,0 voor buitenland buitenlandse kontakten. Helemaal afschaffen dus. 0 Mag het wat minder een silocontainer voor het plastic voor elke huishouden (uitgezonderd flats) is een meer prullenbakken op voordeel voor het opgeruimde karakter (geen losse zakken in de tuin/straat) en straat geen gebruik meer van de plasticen zakken,die zijn dan niet meer nodig De Drechtsteden moeten als gemeenschap minder afhankelijk worden van (dreigementen met kortingen uit) de landelijke politiek. Bovendien moet Dordt, net als alle andere gemeenten, stoppen met dat zure pessimistische paniekzaaien over hoe slecht we er wel niet voor staan. Als we er echt zo slecht voor staan, zijn er in het verleden behoorlijke grove fouten gemaakt. Door de toenmalige Meer zelfvoorziening stadsregeringen, maar zeker ook door de gemeenteraad. Met een ander oog naar de politiek kijken Al jaren is men het er over eens, dat de gemeente makkelijk omgaat met geld. Een goed voorbeeld is het aanleggen van wegen, fietspaden, bruggen, verbouwingen, Het is moeilijk om een goed sluitende begroting te krijgen, zodat alle gestelde doelen gehaald kunnen worden, dat zie ik wel in. Het is belangrijk dat iedereen fijn kan wonen in onze stad. Al het geld, inzet etc. dat de afgelopen jaren in het aanzien en de leefbaarheid van onze stad is gestoken, moet nu niet teniet worden gedaan door te bezuinigen op het schoonhouden en groenonderhoud etc. Het gevolg is namelijk niet zonder meer terug te draaien en zal vele malen meer kosten, op het moment dat daar wel weer geld voor beschikbaar is. Bovendien zal een slecht onderhouden en versoberde stad minder toeristen aantrekken, en daardoor ook minder geld. Terwijl we net de leus weinig keuze in de kosten besparing,soms geen enkele keuze,wel vreemd,ik dacht dat je dit zelf kon invullen

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Bijlage: waarop bezuinigen?

Bijlage: waarop bezuinigen? Bijlage: waarop bezuinigen? Door de gemeenteraad en het College van B&W zijn een 20-tal maatregelen aangemeld. De maatregelen voldoen aan drie criteria: ze zijn voor inwoners begrijpelijk, afweegbaar en

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011

Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011 Vereniging Maarlandbewoners Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011 1/36 Waarom een enquête? In de algemene ledenvergadering van 2009 is het bestuur gevraagd naar een toekomstvisie. 2/36 Huidigige visie

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark.

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. Afdeling IJsselstein Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. September/oktober 2013 Inleiding In de laatste week van augustus en de eerste week

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

WERK AAN DE WINKEL BEzuINIgINgsvooRstEL sp zwolle

WERK AAN DE WINKEL BEzuINIgINgsvooRstEL sp zwolle WERK AAN DE WINKEL Bezuinigingsvoorstel SP Zwolle Bezuinigingsvoorstel SP Zwolle Zwolle zit in financieel moeilijke tijden. Door het onverantwoorde beleid van vorige colleges om tegen de waarschuwingen

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71 Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december 2014 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december 2014 Nummer : 71 Onderwerp : Bezuinigingsmogelijkheden 2016 Bijlage(n) : 1. Schermprints website Begrotingswijzer.nl

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Toelichting. 1. Energiehuis

Toelichting. 1. Energiehuis Toelichting In de afgelopen vier jaar heeft de PvdA zich ingezet om van Dordrecht een nog aantrekkelijker stad te maken. Om een beeld te geven van waar we ons in de afgelopen periode voor hebben ingezet,

Nadere informatie

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen Ambtenaren Utrecht heeft relatief gezien vier keer zoveel ambtenaren als Amersfoort. Er zijn inmiddels bijna 5000 ambtenaren (vier jaar geleden 2800) en 700 fulltime interimmers, waaronder dure. Veel partijen

Nadere informatie

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden. Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren?

Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden. Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren? Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren? Augustus 2016 1 Vernieuwing buurtwinkelcentrum De Horden

Nadere informatie

Inkomstenpost Onderwerp maatregel Omschrijving maatregel Bedrag Onroerendezaakbelasting

Inkomstenpost Onderwerp maatregel Omschrijving maatregel Bedrag Onroerendezaakbelasting Inkomsten Inkomstenpost Onderwerp maatregel Omschrijving maatregel Bedrag Onroerendezaakbelasting te Verhoging OZB 3 opties, weten: De onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen kan omhoog, waardoor huiseigenaren

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons veilige Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn.

Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons veilige Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn. Wat leven we toch in een hectische wereld. Een mogelijke, economische crisis is aanstaande. Banken hebben het moeilijk, de Euro staat onder druk. De Eurolanden hebben het moeilijk. Griekenland bijna failliet.

Nadere informatie

Beleidskader 2013 Beleidsverslag 2011 1 ste concernbericht 2012. Menselijk zijn vanuit lokaal perspectief, bewust zuinig zijn met geld!

Beleidskader 2013 Beleidsverslag 2011 1 ste concernbericht 2012. Menselijk zijn vanuit lokaal perspectief, bewust zuinig zijn met geld! Beleidskader 2013 Beleidsverslag 2011 1 ste concernbericht 2012. Menselijk zijn vanuit lokaal perspectief, bewust zuinig zijn met geld! Wat is het beeld op dit moment? HARDE REALITEIT Economisch gaat het

Nadere informatie

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden (uit te spreken op 5 november 2014 door Dries Bartelink, fractievoorzitter GroenLinks) GESPROKEN WOORD TELT Voorzitter,

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Vervoer > doelgroepvervoer bundelen > verbetering fietsverbindingenov > ringentarief voor parkeren Vervoer Door de ligging in het Maasdal en tussen grote industriegebieden is de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015]

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] 2015 Fietsersbond Deventer gst [UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] Aantal respondenten t/m 24 september 2015: 26 leden van de Fietsersbond Deventer e.o. Dit is ongeveer 12 % van het ledenbestand met e-mail.

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Besparen op maatschappelijk vastgoed

Besparen op maatschappelijk vastgoed Besparen op maatschappelijk vastgoed Het gemeentehuis, de school, de brandweerkazerne, het zwembad, het buurthuis, begraafplaatsen, gemeentewerven, het gemaal en zelfs de kerktoren: het is allemaal eigendom

Nadere informatie

Resultaten bewonersenquête m.b.t. begroting 2015

Resultaten bewonersenquête m.b.t. begroting 2015 Resultaten bewonersenquête m.b.t. begroting 2015 Oud-Beijerland, 24 en 25 oktober 2015 D66, PvdA & GroenLinks Aanleiding Op 4 november wordt de Begroting 2015 in de gemeenteraad van Oud-Beijerland behandeld.

Nadere informatie

Resultaten BegrotingsWijzer Dordrecht

Resultaten BegrotingsWijzer Dordrecht Resultaten BegrotingsWijzer Dordrecht November 2010 Instituut voor Publiek en Politiek is een onderdeel van Het Huis voor democratie en rechtsstaat Instituut voor Publiek en Politiek Prinsengracht 915

Nadere informatie

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent.

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. 1. Zelfstandig Westvoorne Als heel veel dorpen bij elkaar

Nadere informatie

Relatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) - Deurne Koerst Op Eigen Kracht

Relatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) - Deurne Koerst Op Eigen Kracht Relatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) - Deurne Koerst Op Eigen Kracht Doel: In dit document formuleren wij een voorstel waarmee uw raad ons college een aanvullend instrument biedt om invulling

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

389 van de 770 benaderde panelleden hebben de vragenlijst ingevuld; ruim 50%.

389 van de 770 benaderde panelleden hebben de vragenlijst ingevuld; ruim 50%. Inleiding Sporten én bewegen dragen bij aan een goede gezondheid. Verder stimuleert het de sociale binding en bevordert het dat mensen actief onderdeel uitmaken van de samenleving. De gemeente stelt daarom

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies

Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies Toelichting. In het najaar van 2014 zijn maatschappelijke partijen in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven of vragen te stellen over

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, uur. Raadhuis Amstelveen

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, uur. Raadhuis Amstelveen Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, 19.30 uur. Raadhuis Amstelveen Dames en heren, Fijn om u hier vanavond te zien! Afgelopen jaar heb ik voor het eerst alle seizoenen

Nadere informatie

Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017

Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017 Bijdrage Stadsbelang Utrecht Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2017 Utrecht, 1 juni 2017 C.H. Bos, fractievoorzitter Bijdrage Stadsbelang Utrecht Voorjaarsnota 2017 Pagina 1 Wordt Utrecht de Griekse

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Dordtenaren over mobiliteit

Dordtenaren over mobiliteit Dordtenaren over mobiliteit Uitkomsten Omnibusonderzoek 2016 Inhoud De gemeente Dordrecht gaat een nieuw mobiliteitsplan opstellen. In dat verband wil de gemeente graag weten wat er onder de bevolking

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Resultaten evaluatie noodopvang vluchtelingen omwonenden. Oktober 2016 Gemeente Oss Rapportage Onderzoek en Statistiek

Resultaten evaluatie noodopvang vluchtelingen omwonenden. Oktober 2016 Gemeente Oss Rapportage Onderzoek en Statistiek Resultaten evaluatie noodopvang vluchtelingen omwonenden Oktober 2016 Gemeente Oss Rapportage Onderzoek en Statistiek 1. Inleiding Voor van de evaluatie van de noodopvang zijn de omwonenden, ondernemers

Nadere informatie

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7 Voorstel Toelichting ProTiel 2015 2016 2017 2018 e.v. 1. Voorstellen die vormgegeven aan de kanteling: als gemeente verantwoordelijkheid loslaten en meer samenwerken met de inwoners van Tiel om voorzieningen

Nadere informatie

Leonarduskerk. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl

Leonarduskerk. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Leonarduskerk Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Leonarduskerk De Leonarduskerk staat al ruim één jaar leeg. In welke mate ben je het (on)eens met de volgende stelling. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20%

Nadere informatie

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop:

Toen wij als CDA samen met onze coalitiepartners aan de afgelopen periode begonnen, stonden er voor ons twee zaken voorop: Ruben Mink: Rotterdam staat er na 4 jaar beter voor! De fundamentele vraag die wat betreft het CDA centraal staat is of Rotterdam er BETER voorstaat dan vier jaar geleden. En of het stadsbestuur daaraan

Nadere informatie

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Bezoekers over De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Oktober 2014 Gemeente Oss Team Onderzoek en Statistiek 1 Wat is de blauwe zone? De blauwe zone gaat lang parkeren van auto's tegen door

Nadere informatie

AMENDEMENT van de fracties van GroenLinks en de PvdA,

AMENDEMENT van de fracties van GroenLinks en de PvdA, van de fracties van en de, Onderwerp: bezuinigingen op de griffie en de rekenkamercommissie De griffie de enige ambtelijke ondersteuning is die de gemeenteraad in Veenendaal heeft De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Een dorpshuis voor Langelo

Een dorpshuis voor Langelo Een dorpshuis voor Langelo Wat vindt u? Opbrengst bijeenkomst 28 juni 2016 Stichting School/Dorpsbelangen Langelo Een dorpshuis voor Langelo: wat vindt u? Op 28 juni 2016 hebben Stichting De School en

Nadere informatie

Parkeerbeleid met impact: het moet en kan anders! 10 gouden regels

Parkeerbeleid met impact: het moet en kan anders! 10 gouden regels Parkeerbeleid met impact: het moet en kan anders! 10 gouden regels Bram van Luipen Kennisplatform Verkeer en Vervoer bram.vanluipen@kpvv.nl Hans Voerknecht Kennisplatform Verkeer en Vervoer hans.voerknecht@kpvv.nl

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

Wagenstraat Voetgangersgebied?

Wagenstraat Voetgangersgebied? Wagenstraat Voetgangersgebied? Rapportage Consultatie Wagenstraat voetgangersgebied Bijlagen Den Haag, oktober 2007 Stichting Chinatown Den Haag / Joost Zonneveld BIJLAGE 1 - RESULTATEN INLOOPBIJEENKOMST

Nadere informatie

Gewenst aantal koopzondagen

Gewenst aantal koopzondagen KOOPZONDAGEN IN HILVERSUM EEN SP-ONDERZOEK ONDER WINKELIERS Gewenst aantal koopzondagen 50% 6% 32% Minder Evenveel Meer Overig HILVERSUM Naar aanleiding van de aankomende Winkeltijdenverordening Hilversum

Nadere informatie

Het Goes van morgen Vervolgonderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden

Het Goes van morgen Vervolgonderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden Het Goes van morgen Vervolgonderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden Inwoners over de toekomst van Goes Necker van Naem www.necker.nl 0343-820 380 Over dit onderzoek Necker van Naem heeft in april 2016

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 157518 Datum: 1 juni 2015 Programma : Sport Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts

Nadere informatie

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Visie Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Een visie die van u is; die het (toekomst)beeld van inwoners

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Naar een economische waarde van groen

Naar een economische waarde van groen Lokale overheden zien in financieel moeilijke tijden investeringen in groen als een kostenpost waar ze zo snel mogelijk vanaf moeten. Bart Dijkman Koninklijke Ginkel Groep foto s: Koninklijke Ginkel Groep

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland BEN is een lokale politieke beweging, onafhankelijk van landelijke partijen, die toegankelijk wil zijn voor alle lagen van de bevolking van alle politieke

Nadere informatie

10 tips. Bezuinigingen binnen de gemeente. Inhoud

10 tips. Bezuinigingen binnen de gemeente. Inhoud Bezuinigingen binnen de gemeente 10 tips Inhoud 1. Kaasschaaf 2. Ambtelijk apparaat 3. Onderhoud 4. Kerntaken 5. Inhuur externen 6. Onderzoek 7. Cultuur/mentaliteit 8. Accommodatiebeleid 9. Reserve 10.

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD Vooraf De ideale stad is veelzijdig en evenwichtig. In de ideale stad is het verkeer geen doel op zich, maar een middel om verschillende doelen te bereiken: de woning, de werkplek, het theater, het terras,

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Voorzitter,

Algemene beschouwingen Voorzitter, Algemene beschouwingen 2010-2023 Voorzitter, We staan aan de vooravond van de verkiezingen en deze begroting heeft dan ook, zoals u zelf reeds aangeeft, een beperkte houdbaarheid en zal door ons ook zo

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats Buurtonderzoekers: Andrea Poppe, Feiko Noorderhaven, Helga Boterman, Patrick van Etten Schrijver verslag: Patrick van Etten Op 08.02.2014 hebben vier leden

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Stichting Droomwonen Brabant Speelhuislaan 158 4815 CJ Breda 076-5213080 info@droomwonenbrabant.nl Rabobank

Nadere informatie

Uitslag van de enquête

Uitslag van de enquête Uitslag van de enquête Persoonlijke informatie Leeftijd : Van 18 jaar tot 30 jaar hebben er 9 mensen meegedaan. Van 30 jaar tot 50 jaar hebben er 11 mensen meegedaan. Van 50 jaar tot 70 jaar hebben er

Nadere informatie