Nieuwsbrief december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief december 2014"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief december In dit nummer De DIS versie van de nieuwe ISO 9001 norm. Lean management game Uit het nieuws Arbo- en Veiligheidsinspectie Trainingsagenda Vitaal leven Het jaar loopt alweer ten einde terwijl het voor ons gevoel nog maar net begonnen is. Deze tijd van het jaar staat dan ook traditioneel in het teken van terugblikken en vooruitkijken. Het jaar 2014 was voor Baronije wederom een jaar van groei. Zowel groei in omzet en bedrijfsomvang maar ook van groei in persoonlijke ontwikkeling binnen het team. En dit laatste is iets waar we bijzonder trots op zijn. Het is fantastisch om te zien met welke leergierigheid en inzet er aan projecten is gewerkt en welke ontwikkelingen de individuele teamleden hebben doorgemaakt. Daarbij zijn we dankbaar voor collegiaal delen van ervaringen en het gevraagd en ongevraagd adviseren van elkaar. Alleen op deze wijze kunnen wij ook in 2015 onze klanten ondersteunen op de manier die hen past. En dat is dan ook gelijk de doelstelling voor het volgende jaar. Het team van Baronije is er voor u. Ook in Wij wensen u een succesvol en bovenal gezond 2015 toe.

2 Goedgekeurd: ISO 9001 DIS-versie 2014 De internationale organisatie die zich bezig houdt met normen, ISO, is van mening dat een norm nooit uit ontwikkeld is. Immers inzichten en technieken veranderen en ook ervaringen bij andere normen blijken veelal bruikbaar. Het is dan ook de intentie om elke 4 jaar normen te vernieuwen. Dit blijkt keer op keer een uiterst ambitieuze doelstelling die vaker niet dan wel wordt gerealiseerd. De druk die dit streven met zich mee brengt zorgt soms ook voor nieuwe versies van normen die nauwelijks afwijken of waarvan de echte verbeteringen nauwelijks zichtbaar zijn. Op naar de nieuwe versie van ISO 9001 De huidige ISO 9001 normversie uit 2008 is hiervan het levende bewijs. Daar waar bij de introductie van de ISO 9001 norm uit 2000 sprake was van een aanzienlijk andere visie en opzet met 8 heldere principes bleek bij bestudering van de 2008 versie de wijzigingen minimaal te zijn. Er zijn wat termen anders vertaald en er zijn diverse toelichtingen gegeven (en soms zelfs een toelichting op een toelichting) Er waren slechts twee zaken die wat meer opvielen: De verplichting om de wijze van borging bij uitbesteedde diensten inzichtelijk te maken (opmerking 3 bij normeis 4.1) De tekst bij 0.1 dat het ontwerp en de invoering van een managementsysteem van een organisatie wordt beïnvloed door a). En de risico s die verband houden met die omgeving. In de praktijk bleek dat dit eerste aspect voor veel duidelijkheid in leveringsketens zorgde. Daarbij is dit gezien de lengte van en mate van afhankelijkheid (financieel / reputatie etc.) binnen leveringsketens zeker te rechtvaardigen. Het tweede aspect het begrip risico van de organisatie omgeving zorgde voor wat meer verkrampte reacties. Een klant van Baronije kreeg zelfs in de eerste maanden na introductie van deze norm een major nonconformity van de certificerende instelling omdat er geen marketing c.q. SWOT-analyse was uitgevoerd. Andere gecertificeerde bedrijven kregen ineens vragen over de activiteiten van buren, noodplannen en zelfs de Risico Inventarisatie en Evaluatie, milieuvergunningen etc. werden in dit soort gesprekken betrokken. Al snel bloedde dit echter dood en kwam het bij de meeste audits niet meer ter sprake. Uit de stukken van de commissies die zich bezig houden met het aanpassen van de 2008-versie blijkt echter dat deze losse flodder wel degelijk meer invulling gaat krijgen. Sterker nog, de in de inleiding bij 0.1 verstopte zinsnede over risico s in de organisatie omgeving zal nu bepalend gaat worden voor de nieuwe normversie die naar verwachting in 2015 uit zal gaan komen. 2 Nieuwsbrief Baronije:

3 De zogenaamde Committee Draft (oftewel het ontwerp van de commissie die zich met de wijzigingen bezig houdt) van 3 juni 2013 werpt een belangrijk licht op de nieuwe contouren van de norm. Twee zaken die hierbij opvallen zijn: Een managementsysteem wordt gezien als een preventief middel. Daarom moeten zowel interne factoren als externe factoren die de strategie, processen of het vermogen om klanten tevreden te stellen worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarbij moeten ook de ongewenste effecten worden voorkomen of de effecten ervan worden gereduceerd. Op basis van een risico analyse moeten de beheersmaatregelen worden benoemd. Bij deze risico analyse moeten ook veranderingen die van invloed zijn tijdig moeten worden onderkend; relaties met belanghebbenden alsmede bestuurlijke ontwikkelingen (wet- en regelgeving), beschikbare middelen en technologische ontwikkeling zijn hierbij aspecten die beoordeeld moeten worden. Als betrokken belanghebbenden (in goed Nederlands tegenwoordig Stakeholders genoemd) adresseert de ontwerpversie de volgende partijen: a. Directe klanten b. Eind gebruikers c. Leveranciers, distributeurs, detailhandel en andere partijen in de leveringsketen Naast deze wijzingen zijn er nog tal van aanscherpingen op het gebied van het toekennen van (proces)verantwoordelijkheden, competentiemanagement en volledig nieuwe hoofdstukken met als werktitels Planning Ondersteuning (Support) Uitvoering (Operation) Prestatie evaluatie (Performance Evaluation) Verbetering (Improvement) In deze hoofdstukken aandacht voor het managen van veranderingen, nazorg en service activiteiten, vrijgave van goederen en diensten en meer. Uiteraard zal deze ontwerpversie nog wel verder aangepast worden en stroomt er nog heel wat water door de Rijn voordat het commissie ontwerp wordt overgezet in een Ontwerp-norm (Draft International Standard), waarna via het tussenstapje van een Definitieve Ontwerp Norm (Final Draft International Standard) het Nederlandse Normalisatie-instituut de definitieve vertaling zal gaan publiceren. Dit gaat zoals het er nu naar uit ziet uiterlijk in 2015 gebeuren. Op dit moment is de DIS-versie van de norm een feit. Bij goedkeuring wordt deze versie uiteindelijk een Final Draft International Standard waarover opnieuw gestemd kan worden, al zal deze stemming en eventuele wijzigingsvoorstellen gezien het voortraject meestal een formaliteit zijn. Uiteindelijk moet de nieuwe versie van de ISO 9001 norm in september / oktober 2015 een feit zijn. Bij het lezen van de DIS-versie valt op dat er gekeken is naar bijvoorbeeld de bepalingen inzake communicatie (intern en extern) van ISO voor voedselveiligheid, de mogelijke invloed van belanghebbenden in ISO voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen maar ook naar de ontwikkeling van ISO en het omzetten van OHSAS naar een ISO norm. Wel zien we dat de norm een nieuwe hoofstukindeling heeft gekregen: 4: de context van de organisatie 5: Leiderschap 6: Planning en risico management 7: Ondersteunende processen 3 Nieuwsbrief Baronije:

4 8: Uitvoering 9: Prestatie evaluatie 10: Verbeteren Ook zijn er diverse begrippen en definities toegevoegd voor onder andere: Belanghebbenden Context van de organisatie Managementsysteem-> meer aandacht voor relaties, samenhang en interactie in relatie tot beleid en doelstellingen Risico: het gevolg van een onzekerheid of een onverwacht resultaat Competenties 4 Nieuwsbrief Baronije:

5 Lean Management Game. Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp deze woorden van Confucius zijn hierop het beste antwoord. Met het Lean Management Game kunt u in een korte tijd ervaren wat de principes van Lean zijn, met de nadruk op het voorkomen van verspilling en het toevoegen van waarde in uw processen. In deze actieve bijeenkomst wordt duidelijk wat de mogelijkheden van Lean zijn en hoe u dat praktisch toepast binnen uw organisatie. De term Lean laat zich moeilijk vertalen naar het Nederlands. Lean Management staat voor een wijze van organiseren van productieprocessen, gebaseerd op integratie van allerlei beproefde logistieke, productie- en kwaliteitsmanagementtechnieken. Lean Management is gericht op de verbetering van kwaliteit, efficiëntie en productiviteit van organisaties en van de keten. De workshop lean management is allereerst bestemd voor adviseurs, lijnmanagers met een lean opdracht en medewerkers die zich willen oriënteren op de mogelijkheden van lean management. Een korte inleiding over de principes van lean die onmiddellijk in de praktijk kunnen worden gebracht in het lean management game dat in drie ronden wordt gespeeld. Via gesimuleerde productie opdrachten wordt in een aantal sessies de productie nagebootst binnen een onderneming. Elke ronde wordt geëvalueerd aan de hand van het Ishikawa diagram en de groep wordt gestimuleerd tot systematisch verbetermanagement, dat zij vervolgens toepast in het game. Door het spelen van het lean management game worden de principes van lean op leuke, interactieve manier duidelijk! Verbazingwekkend is vaak de creativiteit, die plotseling bij de deelnemers ontstaat om op een zo efficiënt mogelijke manier tot een winstgevende productie te komen.het slot van de workshop is de projectie op de eigen praktijk. Op een snelle manier uw eigen werkomgeving met Lean kennis te laten maken is, aan de hand van het spel element, eenvoudig te realiseren. De onderwerpen die aan de orde komen; de principes van lean, simulatie, lean gereedschappen met de nadruk op mapping, visueel management, takttime, 7 vormen van verspilling en 5S. 5 Nieuwsbrief Baronije:

6 UIT HET NIEUWS: Kruisland: man valt van hoogwerker Bij een bedrijfsongeval aan de Gastelseweg in Kruisland is maandagochtend rond halftien een man zwaargewond geraakt. Hij is vermoedelijk van een hoogwerker gevallen. Volgens nog onbevestigde berichten was de man bij het bedrijf asbest aan het verwijderen toen hij ten val kwam. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen ter assistentie. Nadat het slachtoffer lange tijd was behandeld door een trauma-arts, werd hij onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. BN De Stem, 10 november 2014 Oud-Gastel: hoofdletsel door val Een 54-jarige man uit Enschede is gewond geraakt bij een bedrijfsongeval bij een bedrijf aan de Rietschotten in Oud- Gastel. De man is vanaf een hoogte van circa 6 meter naar beneden gevallen en op een betonnen vloer terecht gekomen. Vermoedelijk gooide het slachtoffer een stuk metaal naar beneden. Er bleef echter een deel aan zijn overal hangen. Hierdoor werd hij meegetrokken en viel hij naar beneden. Hij liep hoofdletsel op. Het ambulancepersoneel kreeg bij de behandeling en stabilisatie van het slachtoffer ondersteuning van het medisch team van de traumahelikopter. Het slachtoffer werd per ambulance overgebracht naar het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg. De politie maakte foto's van de aangetroffen situatie en droeg het onderzoek over aan de inspectie SZW. Nieuwsbank.nl, 12 november 2014 Maasvlakte: man valt dood in scheepsruim Bij een overslagbedrijf aan de Beerweg op de Maasvlakte is 12 november een werknemer bij een bedrijfsongeval om het leven gekomen. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen te laat om het slachtoffer nog hulp te kunnen bieden. De man van wie de identiteit nog niet bekend is, viel 10 meter naar beneden in een scheepsruim. Op dat moment was het schip aan het aanmeren. Algemeen Dagblad, 12 november 2014 Hoogvliet: twee gewonden bij ontploffing tankauto Een explosie bij een brandstof-tankauto in Rotterdam Hoogvliet heeft op 13 november tot twee gewonden geleid. Het gaat om twee mannen van 34 en 46 jaar uit Hoogvliet en Poortugaal. Beide mannen liepen brandwonden op en zijn naar een brandwondencentrum gebracht. Rond uur vond een ontploffing plaats in een reparatiebedrijf voor tankauto s aan de Schrijnwerkersstraat in Hoogvliet. De tankwagen stond daar voor reparatie gestald en was op het moment van de ontploffing nagenoeg leeg en ongereinigd. Twee medewerkers van het bedrijf waren bij de vrachtwagen aan het werk. Beiden mannen liepen brandwonden op. De toestand van man uit Hoogvliet is zeer ernstig. Direct na de ontploffing volgde een grote brand in het pand. De brandweer was er snel bij en had de vlammen snel geblust. Het pand waarin het reparatiebedrijf was gevestigd en omliggende bedrijven werden korte tijd ontruimd. Toen er geen rookontwikkeling meer was en geen gevaarlijke stoffen gemeten werden, konden de medewerkers van de omliggende bedrijven weer terug. Het is nog niet bekend hoe de ontploffing heeft kunnen ontstaan. Nieuws op Beeld, 13 november 2014 Een ongeval zit in een klein hoekje. 6 Nieuwsbrief Baronije:

7 UIT HET NIEUWS: Tilburg: zeven gewonden in magazijn Bij een bedrijf aan de Dongenseweg in Tilburg zijn zeven mensen lichtgewond geraakt. Twee slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht, de anderen zijn ter plaatse behandeld. Dat hebben de brandweer en de Veiligheidsregio vanochtend laten weten. De oorzaak is nog niet bekend, mogelijk gaat het om koolmonoxidevergiftiging. Volgens een brandweerwoordvoerder zijn er veel ambulances bij het bedrijf ID Logistics aan de Dongenseweg. Ook de traumahelikopter is geland. De brandweer verrichtte diverse metingen. De werknemers waren allemaal aan het werk in het magazijn van het bedrijf. Deze ruimte is ontruimd. Algemeen Dagblad, 28 november 2014 Hank: dodelijk ongeluk bij bedrijfsuitje Een man die zwaargewond raakte bij een bedrijfsuitje van de politie, na een val uit een tokkelbaan, is overleden. Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag 20 november 2014 omstreeks uur bij een outdoor activiteit in Hank. Het tokkelen boven het water was onderdeel van een recreatief teamuitje met collega's. Door nog onbekende oorzaak brak de kabel van de tokkelbaan. Het slachtoffer werd door het gewicht van de zware metalen kabel onder water getrokken. Met alle macht werd geprobeerd om hem weer boven water te krijgen. Dat lukte uiteindelijk door met behulp van een aanwezige graafmachine de kabel te liften. Hij werd door collega's uit het water gehaald en naar de kant gebracht. Ondertussen waren er twee ambulances gearriveerd. Aan de waterkant werden onmiddellijk levensreddende handelingen gestart. Het ambulancepersoneel kreeg bij de behandeling van het slachtoffer ondersteuning van een medisch team van de traumahelikopter. De man is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis en overleed enkele dagen later, aldus Politie.nl. Klimpark Biesbosch heeft, naast de dagelijkse checks, naar eigen zeggen vorige maand nog een technische keuring ondergaan door certificatie- en inspectie instelling TÜV, die bedrijven onder andere controleert op veiligheid en kwaliteit. 'Ondanks dat het klimpark nog vorige maand een uitgebreide TÜV keuring heeft ondergaan en er dagelijks checks worden uitgevoerd, heeft dit ongeval toch plaats kunnen vinden, wat we extreem betreuren. Wij doen alles aan de veiligheid en werken volgens de strengste normen', laat het klimpark op hun website weten. De politie en het Openbaar Ministerie zijn bezig met een onderzoek. EvenementBranche.nl, 28 november 2014 Zoek naar de balans in je werk en privé. 7 Nieuwsbrief Baronije:

8 Arbo en Veiligheidsinspecties Een van de eisen van VCA is dat er op projecten werkplekinspecties worden uitgevoerd waarbij elk project maandelijks moet worden geinspecteerd. Als we kijken naar het aantal VCAgecertificeerde bedrijven dan komen we bij een zeer lage schatting al snel uit op inspecties die jaarlijks worden uitgevoerd. Het doel van deze inspecties is om het aantal gevaarlijke situaties te verminderen en ongevallen te voorkomen. Dat dit niet lukt blijkt onder meer uit onze rubriek Uit het nieuws waarin wij maandelijks een bloemlezing geven van ongevallen die de pers haalden. Waar gaat het dan fout? Ligt het aan het feit dat de inspectie een formaliteit is geworden die bestaat uit het even snel invullen van een formulier? Zijn de inspecteurs wel voldoende opgeleid om gevaren te onderkennen? Leiden zij aan bedrijfsblindheid? Om deze valkuilen te vermijden kunt u een beroep doen op Baronije. De registerveiligheidskundigen van Baronije bepalen samen met u de risicovolle activiteiten per projectfase en bepalen zo de planning en aandachtspunten van de uit te voeren inspecties. Bij deze inspecties wordt ruim de tijd genomen om te kijken naar de diverse arbo-aspecten maar ook naar houding en gedrag. Hierbij worden de uitvoerenden direct op een positieve manier aangesproken waarbij er uitleg gegeven wordt over de gevaren en risico s die men (on)bewust neemt. Elke inspectie resulteert in een rapport dat besproken wordt met de leidinggevenden. Ook kan er op basis van de bevindingen input geleverd worden voor een toolbox instructie. Het is zelfs mogelijk dat de experts van Baronije deze op dezelfde dag verzorgen, al of niet aangevuld met een kleine kennistoets of quiz. Uiteraard worden hierbij ook de positieve punten genoemd en worden veiligheidsbewuste medewerkers in het zonnetje gezet. Op onze website vindt u bij de downloadsectie onder Diensten een Diensteninformatieblad met meer informatie. Door gestructueerd te inversteren in bewustzijn verhogen wij ons rendement! 8 Nieuwsbrief Baronije:

9 TRAININGSAGENDA December: Normkennis ISO december Verzuimmanagement (2 Daagse) 9+16 december Basiskennis Procesoptimalisatie met Lean (2 Daagse) december CO2 Inventarisatie en Reductie 11 december Introductieavond MVK opleiding 15 december VCA Basis + VOL 17 december Examen MVK 1404 groep 18 december Bewuste mensen + Bewuste keuzes = winst voor iedereen Januari: Scriptie verdediging MVK januari Lead Auditor ISO 9001 (5 Daagse) 6, 21, 27 januari+ 3 en 12 maart Leveranciersbeoordeling 7 januari Lead Auditor OHSAS (3 Daagse) 8, 16 en 22 januari Managen van Explosieveiligheid ATEX (2 Daagse) 9+30 januari Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (2 Daagse) januari Lean Management Workshop 14 januari Start MVK 1502 (Zuid Nederland) 14 januari Diploma uitreiking MVK januari Procesanalyse en Kwaliteitshandboek (2 Daagse) januari Normkennis ISO 9001: januari Start MVK 1501 (Midden Nederland) 28 januari BHV Basis en Herhaling 29 januari Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door: Cooperatie Baronije UA Edisonbaan 16a 3439 MN NIEUWEGEIN Het intellectuele eigendom van de inhoud behoort aan Baronije tenzij anders aangegeven. De inhoud of beeldmaterialen mogen niet worden gepubliceerd of gebuikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Baronije.

10 Serie BALANS voor een gezondere levensstijl Levensstijl Is jouw levensstijl gezond? Een ongezonde levensstijl wordt nog te veel onderschat in Nederland. Een ongezonde levensstijl houdt in dat er bijvoorbeeld te weinig aan beweging wordt gedaan. De dag ziet er bij diverse mensen als volgt uit. We staan op om vanuit ons bed in de auto te gaan zitten. Vervolgens komen we aan op ons werk en gaan daar weer zitten. Na het werk gaan we weer in de auto zitten en bij thuiskomst gaan we aan de eethoek zitten en vervolgens zitten we op de bank waarna we in bed gaan liggen. Het verhaal lijkt wat kort door de bocht maar vraag jezelf eens af, hoe ziet jouw dag eruit? Daarnaast gebruiken we ook nog voeding waarin erg veel suiker zit, onderschat alle 'verborgen' suiker niet zoals bijvoorbeeld tomatenketchup vaak bol staat van de suiker en dat is erg ongezond voor ons. Het veelvuldig eten van voedingsmiddelen uit pakjes en zakjes is ook een minder gezonde keuze. Wat dacht je van ontspanning, rust en tijd voor jezelf? Ook het hebben van veel stress, de boog die altijd gespannen staat is een onderdeel van een ongezonde levensstijl. Gun jezelf momenten van 'lanterfanten', gewoon lekker even helemaal niets doen! Het is zo belangrijk om op het gebied van gezonde voeding, voldoende beweging / sport en in het mentaal welbevinden de juiste balans te vinden en vast te houden. In de voorgaande nieuwsbrief heb ik het onderdeel gezonde voeding toegelicht. Deze keer vertel ik meer over het belang van beweging/ sport als onderdeel van een gezonde levensstijl. In balans door beweging Voldoende aan beweging doen is een heel belangrijk onderdeel van leven in balans. Verminder je zituren door bewust meer te gaan bewegen. Spieren die je niet gebruikt worden door het lichaam afgebroken; "Use it ore lose it." Wanneer je een week amper beweegt treedt er al een aanzienlijk verlies van spiermassa en spierkracht op. Heb je ooit wel eens iets gebroken of zwaar gekneusd zoals je been en moest je lang rust houden of zelfs in het gips? Het gevolg is dan al heel snel een veel dunner been doordat je spiermassa heel snel afneemt wanneer je ze niet gebruikt. Weer 'opnieuw leren lopen' is dan het gevolg, omdat de verslapte spieren weer getraind moeten worden. Binnen zes weken bouwen gezonde jonge mensen de verloren spiermassa weer op indien ze voldoende bewegen en eiwitten eten. Doe dagelijks aan beweging. Men hoeft zich niet 'in het zweet' te sporten. Een wandeling draagt ook al bij aan een betere gezondheid. 10 Nieuwsbrief Baronije:

11 Neem de trap in plaats van de lift. Telefoneer staand of al ijsberend. En hoe lekker is dit...? Loop of fiets naar de supermarkt! Ga tijdens je lunch pauze naar buiten voor een wandeling of 's avonds na het eten. Loop naar je college toe i.p.v. van alles via de telefoon of te doen. Haal je thee op een andere afdeling, toch weer een beweegmoment! Bewegen leidt tot een betere lichamelijke en geestelijke conditie. Door bewegen krijg je een betere doorbloeding van het hart en bloedvaten, maar ook betere doorbloeding van de hersenen. Wat denk je dat het met je zelfstandigheid doet wanneer je hersenen beter blijven functioneren? Voordeel: Langer zelfstandig door betere werking van de hersenen. Hoe fijn is wanneer je geheugen goed blijft werken? Voordeel: Verbetering van geheugen. Bewegen heeft een positieve invloed op depressie, minder kans op stemmingsstoornissen. Blij door beweging, je voelt je fitter. De laatste jaren wordt ook steeds meer bekend over de gunstige effecten van bewegen op mensen met angsten en depressies. Uit een groot Nederlands onderzoek bleek dat mensen die regelmatig sporten 1,5 tot 2 keer minder kans hebben op een dergelijke stemmingsstoornis. Bij een fysiek actief leven 50% minder kans op Alzheimer. Het is bekend dat Alzheimerpatiënten geestelijk minder snel achteruit gaan als ze actief blijven. Wat denk je van ouderdoms suiker? Voordeel: Minder kans op diabetes 2 en verbetering wanneer je al diabetes hebt. Minder kans op hart en vaatziekten. Hoe belangrijk is het om stevige botten te behouden? Bewegen houd je botten stevig. De spieren zijn middels pezen verbonden aan je botten. Botten zijn ook levend materiaal, door de trekkracht van de spieren blijven je botten als het ware ook in beweging en dat zorgt voor stevigheid van de botten. 11 Nieuwsbrief Baronije:

12 Mensen die bijvoorbeeld medicatie slikken tegen botontkalking zorgen er daarmee voor dat hun botten minder kalk afstaan aan de hersenen en het spijsverteringskanaal. Gevolg, vaak bijwerkingen want de hersenen en het spijsverteringskanaal hebben deze kalk wel degelijk nodig. Een mooi voorbeeld is van een vrouw van 52 jaar oud die van de arts te horen had gekregen dat haar botdichtheid (stevigheid van het bot) veel te laag was en ze kreeg daarvoor medicatie. Vervolgens is zij zich gaan verdiepen wat ze zelf kan doen om de botdichtheid te verhogen. Ze kwam erachter dat lichaamsbeweging en belasting van de botten een positieve invloed heeft op de botdichtheid. Deze vrouw koos ervoor om aan hardlopen te gaan doen, positief daarbij is de zon zorgt voor de aanmaakt van vitamine D en vitamine D speelt een hoofdrol bij de opname van calcium. Tevens is ze 3* per week 10 minuten aan krachttraining gaan doen. Op controle bij de internist bleek haar botdichtheid weer veel beter en de medicatie tegen botontkalking niet meer nodig. Dit is niet een op zichzelf staand verhaal maar komt vaker voor. Heel veel mensen die overstappen op een gezondere levensstijl mogen diverse soorten van medicatie laten staan. Ik ben geen arts, ik adviseer mensen niet om zomaar te stoppen met medicatie. Wat ik wel doe is mensen advies geven over een gezondere levensstijl en samen de mogelijkheden doornemen. Alles op een rijtje: De voordelen van beweging / sport Mentaal veel sterker, vermindering van stress, angstgevoelens en depressie. Minder kans op dementie (betere doorbloeding van de hersenen). Minder kans op ouderdoms suiker, wat officieel diabetes 2 heet. Betere afweer, versterking van je immuunsysteem. Sterkere botten. Betere nachtrust. Inactiviteit vergroot het risico op: Een hartinfarct. Hart- en vaatziekten Osteoporose (botontkalking). Verschillende vormen van kanker. Kom lekker in beweging en verhoog je vitaliteit! Geniet van alle positieve effecten die beweging / sporten je brengen. Een goed beweegmoment kan al zijn door 's morgens de wekker 15 min eerder te zetten en dan een paar oefeningen met eigen lichaamsgewicht te doen. Ja, hoor ik je denken... de wekker nog eerder zetten... dat is niets voor mij. Zie in het rijtje van de voordelen van bewegen / sporten, juist; een betere nachtrust! Even doorzetten dus, 's avonds op tijd naar bed, goed slapen en uitgerust wakker worden om de dag te beginnen met een aantal oefeningen. Vind je het de moeite waard om het uit te proberen? Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, ik ondersteun je graag met een op maat gemaakt trainingsschema en oefeningen. Neem contact op met: Ik ben altijd bereid je vragen te beantwoorden! Fenny is eigenaar van Vita-Health. Als professioneel Vitaal Coach ondersteunt en begeleidt ze haar klanten bij het vinden van een gezondere levensstijl, zodat je Vitaler bent om nog meer te genieten van wat het leven te bieden heeft! Aalsburg WK Wijchen Telefoon +31 (0) Nieuwsbrief Baronije:

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Februari 2015

Nieuwsbrief Februari 2015 Nieuwsbrief Februari 2015 5 jaar coöperatief samenwerken 5 jaar coöperatief samenwerken, 5 jaar Baronije In dit nummer 5 jaar Baronije Avond Vierdaagse Greumele Vlaai Even voorstellen Uit het Nieuws Trainingsagenda

Nadere informatie

Editie. Inzet is impact! Iedere 1e maandag van november is het Dag van de BHV

Editie. Inzet is impact! Iedere 1e maandag van november is het Dag van de BHV Editie 2014 Inzet is impact! Iedere 1e maandag van november is het Dag van de BHV INHOUD 3 4 6 9 10 12 15 16 19 20 22 24 26 28 Voorwoord Bedrijfshulpverleners en Burgermoed Automatische piloot Herken de

Nadere informatie

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Advies Coaching Training Denken in mogelijkheden Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC uitgave 2014 1 euro 1 DeHaanCoaching AdviesCoachingTraining

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT Cliëntraadpleging Platform Vitale Vaten Rapportage Weesp, mei 2007 Colofon Titel: Opdrachtgever: Onderzoek Auteur Datum en Plaats De stem van de patiënt

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid Handleiding Workshop inzetbaarheid Qidos B.V. 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inzetbaarheid... 5 De zes bouwstenen van inzetbaarheid...5 Toelichting van de bouwstenen...6 2. De rol van leidinggevenden

Nadere informatie

Een branche in beweging. Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel (2008-2013)

Een branche in beweging. Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel (2008-2013) Een branche in beweging Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel (2008-2013) 2 Voorwoord Vijf jaar Arboprogramma in beeld Geachte lezer, Arbo-ambassadeurs. Een Branche-RI&E, Arbocatalogus en

Nadere informatie

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

Bikinivisie te beperkt

Bikinivisie te beperkt Het verenigingsblad van NU 91 - Beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging Oktober 2010 19e jaargang Nr.117...zorgen dat je op de hoogte blijft! Bikinivisie te beperkt Kwaliteit van arbeid Genezende

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

DE gehandicaptenzorg

DE gehandicaptenzorg DE gehandicaptenzorg AAN HET WOORD terug naar de werkvloer De gehandicapten AAN HET WOORD September 2011 Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

De kracht van projectmatig werken

De kracht van projectmatig werken 1 De kracht van projectmatig werken HOOFDSTUK 1 Kernstof Projectmatig werken is een manier van werken om klussen, activiteiten en opdrachten doelgericht, resultaatgericht en efficiënt uit te voeren. De

Nadere informatie

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven Door Rob Severens en Gert van Grunsven Inhoud Inleiding 1. Het Nieuwe Werken 4 2. Het wiel 8 3. Het afsprakengesprek 13 4. Het spaakgesprek 24 5. Het voortgangsgesprek 29 6. Het beoordelingsgesprek 34

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Jongeren houden (van) werk!

Jongeren houden (van) werk! Jongeren houden (van) werk! Duurzame arbeidsparticipatie na het praktijkonderwijs Het vinden e n behouden van een baan is voor niemand makkelijk in tijden van crisis. Ook jongeren van het praktijkonderwijs

Nadere informatie

BETROKKENHEID VAN HET

BETROKKENHEID VAN HET BETROKKENHEID VAN HET PERSONEEL Het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van het personeel van de afdeling X Naam: Michel Brookhuis Examinator: Dr.Ir. J. de Leede Meelezer: Prof.dr. J. K. Looise

Nadere informatie

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN Afstudeerscriptie HEAO MER Naam: Kiki Kolkman Studentnummer: 46263 1 e lezer: Jaap Profijt 2 e lezer: Andrea van Gemert Voorwoord In februari begon ik vol enthousiasme aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief, februari 2014

Nieuwsbrief, februari 2014 Preventief signaal: aandachtspunten Bij onze werkzaamheden in den lande komen wij diverse situaties tegen die ofwel navolging vragen of waar een waarschuwend signaal van uit kan gaan. Via deze nieuwsbrief

Nadere informatie