Nieuwsbrief december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief december 2014"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief december In dit nummer De DIS versie van de nieuwe ISO 9001 norm. Lean management game Uit het nieuws Arbo- en Veiligheidsinspectie Trainingsagenda Vitaal leven Het jaar loopt alweer ten einde terwijl het voor ons gevoel nog maar net begonnen is. Deze tijd van het jaar staat dan ook traditioneel in het teken van terugblikken en vooruitkijken. Het jaar 2014 was voor Baronije wederom een jaar van groei. Zowel groei in omzet en bedrijfsomvang maar ook van groei in persoonlijke ontwikkeling binnen het team. En dit laatste is iets waar we bijzonder trots op zijn. Het is fantastisch om te zien met welke leergierigheid en inzet er aan projecten is gewerkt en welke ontwikkelingen de individuele teamleden hebben doorgemaakt. Daarbij zijn we dankbaar voor collegiaal delen van ervaringen en het gevraagd en ongevraagd adviseren van elkaar. Alleen op deze wijze kunnen wij ook in 2015 onze klanten ondersteunen op de manier die hen past. En dat is dan ook gelijk de doelstelling voor het volgende jaar. Het team van Baronije is er voor u. Ook in Wij wensen u een succesvol en bovenal gezond 2015 toe.

2 Goedgekeurd: ISO 9001 DIS-versie 2014 De internationale organisatie die zich bezig houdt met normen, ISO, is van mening dat een norm nooit uit ontwikkeld is. Immers inzichten en technieken veranderen en ook ervaringen bij andere normen blijken veelal bruikbaar. Het is dan ook de intentie om elke 4 jaar normen te vernieuwen. Dit blijkt keer op keer een uiterst ambitieuze doelstelling die vaker niet dan wel wordt gerealiseerd. De druk die dit streven met zich mee brengt zorgt soms ook voor nieuwe versies van normen die nauwelijks afwijken of waarvan de echte verbeteringen nauwelijks zichtbaar zijn. Op naar de nieuwe versie van ISO 9001 De huidige ISO 9001 normversie uit 2008 is hiervan het levende bewijs. Daar waar bij de introductie van de ISO 9001 norm uit 2000 sprake was van een aanzienlijk andere visie en opzet met 8 heldere principes bleek bij bestudering van de 2008 versie de wijzigingen minimaal te zijn. Er zijn wat termen anders vertaald en er zijn diverse toelichtingen gegeven (en soms zelfs een toelichting op een toelichting) Er waren slechts twee zaken die wat meer opvielen: De verplichting om de wijze van borging bij uitbesteedde diensten inzichtelijk te maken (opmerking 3 bij normeis 4.1) De tekst bij 0.1 dat het ontwerp en de invoering van een managementsysteem van een organisatie wordt beïnvloed door a). En de risico s die verband houden met die omgeving. In de praktijk bleek dat dit eerste aspect voor veel duidelijkheid in leveringsketens zorgde. Daarbij is dit gezien de lengte van en mate van afhankelijkheid (financieel / reputatie etc.) binnen leveringsketens zeker te rechtvaardigen. Het tweede aspect het begrip risico van de organisatie omgeving zorgde voor wat meer verkrampte reacties. Een klant van Baronije kreeg zelfs in de eerste maanden na introductie van deze norm een major nonconformity van de certificerende instelling omdat er geen marketing c.q. SWOT-analyse was uitgevoerd. Andere gecertificeerde bedrijven kregen ineens vragen over de activiteiten van buren, noodplannen en zelfs de Risico Inventarisatie en Evaluatie, milieuvergunningen etc. werden in dit soort gesprekken betrokken. Al snel bloedde dit echter dood en kwam het bij de meeste audits niet meer ter sprake. Uit de stukken van de commissies die zich bezig houden met het aanpassen van de 2008-versie blijkt echter dat deze losse flodder wel degelijk meer invulling gaat krijgen. Sterker nog, de in de inleiding bij 0.1 verstopte zinsnede over risico s in de organisatie omgeving zal nu bepalend gaat worden voor de nieuwe normversie die naar verwachting in 2015 uit zal gaan komen. 2 Nieuwsbrief Baronije:

3 De zogenaamde Committee Draft (oftewel het ontwerp van de commissie die zich met de wijzigingen bezig houdt) van 3 juni 2013 werpt een belangrijk licht op de nieuwe contouren van de norm. Twee zaken die hierbij opvallen zijn: Een managementsysteem wordt gezien als een preventief middel. Daarom moeten zowel interne factoren als externe factoren die de strategie, processen of het vermogen om klanten tevreden te stellen worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarbij moeten ook de ongewenste effecten worden voorkomen of de effecten ervan worden gereduceerd. Op basis van een risico analyse moeten de beheersmaatregelen worden benoemd. Bij deze risico analyse moeten ook veranderingen die van invloed zijn tijdig moeten worden onderkend; relaties met belanghebbenden alsmede bestuurlijke ontwikkelingen (wet- en regelgeving), beschikbare middelen en technologische ontwikkeling zijn hierbij aspecten die beoordeeld moeten worden. Als betrokken belanghebbenden (in goed Nederlands tegenwoordig Stakeholders genoemd) adresseert de ontwerpversie de volgende partijen: a. Directe klanten b. Eind gebruikers c. Leveranciers, distributeurs, detailhandel en andere partijen in de leveringsketen Naast deze wijzingen zijn er nog tal van aanscherpingen op het gebied van het toekennen van (proces)verantwoordelijkheden, competentiemanagement en volledig nieuwe hoofdstukken met als werktitels Planning Ondersteuning (Support) Uitvoering (Operation) Prestatie evaluatie (Performance Evaluation) Verbetering (Improvement) In deze hoofdstukken aandacht voor het managen van veranderingen, nazorg en service activiteiten, vrijgave van goederen en diensten en meer. Uiteraard zal deze ontwerpversie nog wel verder aangepast worden en stroomt er nog heel wat water door de Rijn voordat het commissie ontwerp wordt overgezet in een Ontwerp-norm (Draft International Standard), waarna via het tussenstapje van een Definitieve Ontwerp Norm (Final Draft International Standard) het Nederlandse Normalisatie-instituut de definitieve vertaling zal gaan publiceren. Dit gaat zoals het er nu naar uit ziet uiterlijk in 2015 gebeuren. Op dit moment is de DIS-versie van de norm een feit. Bij goedkeuring wordt deze versie uiteindelijk een Final Draft International Standard waarover opnieuw gestemd kan worden, al zal deze stemming en eventuele wijzigingsvoorstellen gezien het voortraject meestal een formaliteit zijn. Uiteindelijk moet de nieuwe versie van de ISO 9001 norm in september / oktober 2015 een feit zijn. Bij het lezen van de DIS-versie valt op dat er gekeken is naar bijvoorbeeld de bepalingen inzake communicatie (intern en extern) van ISO voor voedselveiligheid, de mogelijke invloed van belanghebbenden in ISO voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen maar ook naar de ontwikkeling van ISO en het omzetten van OHSAS naar een ISO norm. Wel zien we dat de norm een nieuwe hoofstukindeling heeft gekregen: 4: de context van de organisatie 5: Leiderschap 6: Planning en risico management 7: Ondersteunende processen 3 Nieuwsbrief Baronije:

4 8: Uitvoering 9: Prestatie evaluatie 10: Verbeteren Ook zijn er diverse begrippen en definities toegevoegd voor onder andere: Belanghebbenden Context van de organisatie Managementsysteem-> meer aandacht voor relaties, samenhang en interactie in relatie tot beleid en doelstellingen Risico: het gevolg van een onzekerheid of een onverwacht resultaat Competenties 4 Nieuwsbrief Baronije:

5 Lean Management Game. Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp deze woorden van Confucius zijn hierop het beste antwoord. Met het Lean Management Game kunt u in een korte tijd ervaren wat de principes van Lean zijn, met de nadruk op het voorkomen van verspilling en het toevoegen van waarde in uw processen. In deze actieve bijeenkomst wordt duidelijk wat de mogelijkheden van Lean zijn en hoe u dat praktisch toepast binnen uw organisatie. De term Lean laat zich moeilijk vertalen naar het Nederlands. Lean Management staat voor een wijze van organiseren van productieprocessen, gebaseerd op integratie van allerlei beproefde logistieke, productie- en kwaliteitsmanagementtechnieken. Lean Management is gericht op de verbetering van kwaliteit, efficiëntie en productiviteit van organisaties en van de keten. De workshop lean management is allereerst bestemd voor adviseurs, lijnmanagers met een lean opdracht en medewerkers die zich willen oriënteren op de mogelijkheden van lean management. Een korte inleiding over de principes van lean die onmiddellijk in de praktijk kunnen worden gebracht in het lean management game dat in drie ronden wordt gespeeld. Via gesimuleerde productie opdrachten wordt in een aantal sessies de productie nagebootst binnen een onderneming. Elke ronde wordt geëvalueerd aan de hand van het Ishikawa diagram en de groep wordt gestimuleerd tot systematisch verbetermanagement, dat zij vervolgens toepast in het game. Door het spelen van het lean management game worden de principes van lean op leuke, interactieve manier duidelijk! Verbazingwekkend is vaak de creativiteit, die plotseling bij de deelnemers ontstaat om op een zo efficiënt mogelijke manier tot een winstgevende productie te komen.het slot van de workshop is de projectie op de eigen praktijk. Op een snelle manier uw eigen werkomgeving met Lean kennis te laten maken is, aan de hand van het spel element, eenvoudig te realiseren. De onderwerpen die aan de orde komen; de principes van lean, simulatie, lean gereedschappen met de nadruk op mapping, visueel management, takttime, 7 vormen van verspilling en 5S. 5 Nieuwsbrief Baronije:

6 UIT HET NIEUWS: Kruisland: man valt van hoogwerker Bij een bedrijfsongeval aan de Gastelseweg in Kruisland is maandagochtend rond halftien een man zwaargewond geraakt. Hij is vermoedelijk van een hoogwerker gevallen. Volgens nog onbevestigde berichten was de man bij het bedrijf asbest aan het verwijderen toen hij ten val kwam. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen ter assistentie. Nadat het slachtoffer lange tijd was behandeld door een trauma-arts, werd hij onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. BN De Stem, 10 november 2014 Oud-Gastel: hoofdletsel door val Een 54-jarige man uit Enschede is gewond geraakt bij een bedrijfsongeval bij een bedrijf aan de Rietschotten in Oud- Gastel. De man is vanaf een hoogte van circa 6 meter naar beneden gevallen en op een betonnen vloer terecht gekomen. Vermoedelijk gooide het slachtoffer een stuk metaal naar beneden. Er bleef echter een deel aan zijn overal hangen. Hierdoor werd hij meegetrokken en viel hij naar beneden. Hij liep hoofdletsel op. Het ambulancepersoneel kreeg bij de behandeling en stabilisatie van het slachtoffer ondersteuning van het medisch team van de traumahelikopter. Het slachtoffer werd per ambulance overgebracht naar het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg. De politie maakte foto's van de aangetroffen situatie en droeg het onderzoek over aan de inspectie SZW. Nieuwsbank.nl, 12 november 2014 Maasvlakte: man valt dood in scheepsruim Bij een overslagbedrijf aan de Beerweg op de Maasvlakte is 12 november een werknemer bij een bedrijfsongeval om het leven gekomen. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen te laat om het slachtoffer nog hulp te kunnen bieden. De man van wie de identiteit nog niet bekend is, viel 10 meter naar beneden in een scheepsruim. Op dat moment was het schip aan het aanmeren. Algemeen Dagblad, 12 november 2014 Hoogvliet: twee gewonden bij ontploffing tankauto Een explosie bij een brandstof-tankauto in Rotterdam Hoogvliet heeft op 13 november tot twee gewonden geleid. Het gaat om twee mannen van 34 en 46 jaar uit Hoogvliet en Poortugaal. Beide mannen liepen brandwonden op en zijn naar een brandwondencentrum gebracht. Rond uur vond een ontploffing plaats in een reparatiebedrijf voor tankauto s aan de Schrijnwerkersstraat in Hoogvliet. De tankwagen stond daar voor reparatie gestald en was op het moment van de ontploffing nagenoeg leeg en ongereinigd. Twee medewerkers van het bedrijf waren bij de vrachtwagen aan het werk. Beiden mannen liepen brandwonden op. De toestand van man uit Hoogvliet is zeer ernstig. Direct na de ontploffing volgde een grote brand in het pand. De brandweer was er snel bij en had de vlammen snel geblust. Het pand waarin het reparatiebedrijf was gevestigd en omliggende bedrijven werden korte tijd ontruimd. Toen er geen rookontwikkeling meer was en geen gevaarlijke stoffen gemeten werden, konden de medewerkers van de omliggende bedrijven weer terug. Het is nog niet bekend hoe de ontploffing heeft kunnen ontstaan. Nieuws op Beeld, 13 november 2014 Een ongeval zit in een klein hoekje. 6 Nieuwsbrief Baronije:

7 UIT HET NIEUWS: Tilburg: zeven gewonden in magazijn Bij een bedrijf aan de Dongenseweg in Tilburg zijn zeven mensen lichtgewond geraakt. Twee slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht, de anderen zijn ter plaatse behandeld. Dat hebben de brandweer en de Veiligheidsregio vanochtend laten weten. De oorzaak is nog niet bekend, mogelijk gaat het om koolmonoxidevergiftiging. Volgens een brandweerwoordvoerder zijn er veel ambulances bij het bedrijf ID Logistics aan de Dongenseweg. Ook de traumahelikopter is geland. De brandweer verrichtte diverse metingen. De werknemers waren allemaal aan het werk in het magazijn van het bedrijf. Deze ruimte is ontruimd. Algemeen Dagblad, 28 november 2014 Hank: dodelijk ongeluk bij bedrijfsuitje Een man die zwaargewond raakte bij een bedrijfsuitje van de politie, na een val uit een tokkelbaan, is overleden. Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag 20 november 2014 omstreeks uur bij een outdoor activiteit in Hank. Het tokkelen boven het water was onderdeel van een recreatief teamuitje met collega's. Door nog onbekende oorzaak brak de kabel van de tokkelbaan. Het slachtoffer werd door het gewicht van de zware metalen kabel onder water getrokken. Met alle macht werd geprobeerd om hem weer boven water te krijgen. Dat lukte uiteindelijk door met behulp van een aanwezige graafmachine de kabel te liften. Hij werd door collega's uit het water gehaald en naar de kant gebracht. Ondertussen waren er twee ambulances gearriveerd. Aan de waterkant werden onmiddellijk levensreddende handelingen gestart. Het ambulancepersoneel kreeg bij de behandeling van het slachtoffer ondersteuning van een medisch team van de traumahelikopter. De man is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis en overleed enkele dagen later, aldus Politie.nl. Klimpark Biesbosch heeft, naast de dagelijkse checks, naar eigen zeggen vorige maand nog een technische keuring ondergaan door certificatie- en inspectie instelling TÜV, die bedrijven onder andere controleert op veiligheid en kwaliteit. 'Ondanks dat het klimpark nog vorige maand een uitgebreide TÜV keuring heeft ondergaan en er dagelijks checks worden uitgevoerd, heeft dit ongeval toch plaats kunnen vinden, wat we extreem betreuren. Wij doen alles aan de veiligheid en werken volgens de strengste normen', laat het klimpark op hun website weten. De politie en het Openbaar Ministerie zijn bezig met een onderzoek. EvenementBranche.nl, 28 november 2014 Zoek naar de balans in je werk en privé. 7 Nieuwsbrief Baronije:

8 Arbo en Veiligheidsinspecties Een van de eisen van VCA is dat er op projecten werkplekinspecties worden uitgevoerd waarbij elk project maandelijks moet worden geinspecteerd. Als we kijken naar het aantal VCAgecertificeerde bedrijven dan komen we bij een zeer lage schatting al snel uit op inspecties die jaarlijks worden uitgevoerd. Het doel van deze inspecties is om het aantal gevaarlijke situaties te verminderen en ongevallen te voorkomen. Dat dit niet lukt blijkt onder meer uit onze rubriek Uit het nieuws waarin wij maandelijks een bloemlezing geven van ongevallen die de pers haalden. Waar gaat het dan fout? Ligt het aan het feit dat de inspectie een formaliteit is geworden die bestaat uit het even snel invullen van een formulier? Zijn de inspecteurs wel voldoende opgeleid om gevaren te onderkennen? Leiden zij aan bedrijfsblindheid? Om deze valkuilen te vermijden kunt u een beroep doen op Baronije. De registerveiligheidskundigen van Baronije bepalen samen met u de risicovolle activiteiten per projectfase en bepalen zo de planning en aandachtspunten van de uit te voeren inspecties. Bij deze inspecties wordt ruim de tijd genomen om te kijken naar de diverse arbo-aspecten maar ook naar houding en gedrag. Hierbij worden de uitvoerenden direct op een positieve manier aangesproken waarbij er uitleg gegeven wordt over de gevaren en risico s die men (on)bewust neemt. Elke inspectie resulteert in een rapport dat besproken wordt met de leidinggevenden. Ook kan er op basis van de bevindingen input geleverd worden voor een toolbox instructie. Het is zelfs mogelijk dat de experts van Baronije deze op dezelfde dag verzorgen, al of niet aangevuld met een kleine kennistoets of quiz. Uiteraard worden hierbij ook de positieve punten genoemd en worden veiligheidsbewuste medewerkers in het zonnetje gezet. Op onze website vindt u bij de downloadsectie onder Diensten een Diensteninformatieblad met meer informatie. Door gestructueerd te inversteren in bewustzijn verhogen wij ons rendement! 8 Nieuwsbrief Baronije:

9 TRAININGSAGENDA December: Normkennis ISO december Verzuimmanagement (2 Daagse) 9+16 december Basiskennis Procesoptimalisatie met Lean (2 Daagse) december CO2 Inventarisatie en Reductie 11 december Introductieavond MVK opleiding 15 december VCA Basis + VOL 17 december Examen MVK 1404 groep 18 december Bewuste mensen + Bewuste keuzes = winst voor iedereen Januari: Scriptie verdediging MVK januari Lead Auditor ISO 9001 (5 Daagse) 6, 21, 27 januari+ 3 en 12 maart Leveranciersbeoordeling 7 januari Lead Auditor OHSAS (3 Daagse) 8, 16 en 22 januari Managen van Explosieveiligheid ATEX (2 Daagse) 9+30 januari Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (2 Daagse) januari Lean Management Workshop 14 januari Start MVK 1502 (Zuid Nederland) 14 januari Diploma uitreiking MVK januari Procesanalyse en Kwaliteitshandboek (2 Daagse) januari Normkennis ISO 9001: januari Start MVK 1501 (Midden Nederland) 28 januari BHV Basis en Herhaling 29 januari Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door: Cooperatie Baronije UA Edisonbaan 16a 3439 MN NIEUWEGEIN Het intellectuele eigendom van de inhoud behoort aan Baronije tenzij anders aangegeven. De inhoud of beeldmaterialen mogen niet worden gepubliceerd of gebuikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Baronije.

10 Serie BALANS voor een gezondere levensstijl Levensstijl Is jouw levensstijl gezond? Een ongezonde levensstijl wordt nog te veel onderschat in Nederland. Een ongezonde levensstijl houdt in dat er bijvoorbeeld te weinig aan beweging wordt gedaan. De dag ziet er bij diverse mensen als volgt uit. We staan op om vanuit ons bed in de auto te gaan zitten. Vervolgens komen we aan op ons werk en gaan daar weer zitten. Na het werk gaan we weer in de auto zitten en bij thuiskomst gaan we aan de eethoek zitten en vervolgens zitten we op de bank waarna we in bed gaan liggen. Het verhaal lijkt wat kort door de bocht maar vraag jezelf eens af, hoe ziet jouw dag eruit? Daarnaast gebruiken we ook nog voeding waarin erg veel suiker zit, onderschat alle 'verborgen' suiker niet zoals bijvoorbeeld tomatenketchup vaak bol staat van de suiker en dat is erg ongezond voor ons. Het veelvuldig eten van voedingsmiddelen uit pakjes en zakjes is ook een minder gezonde keuze. Wat dacht je van ontspanning, rust en tijd voor jezelf? Ook het hebben van veel stress, de boog die altijd gespannen staat is een onderdeel van een ongezonde levensstijl. Gun jezelf momenten van 'lanterfanten', gewoon lekker even helemaal niets doen! Het is zo belangrijk om op het gebied van gezonde voeding, voldoende beweging / sport en in het mentaal welbevinden de juiste balans te vinden en vast te houden. In de voorgaande nieuwsbrief heb ik het onderdeel gezonde voeding toegelicht. Deze keer vertel ik meer over het belang van beweging/ sport als onderdeel van een gezonde levensstijl. In balans door beweging Voldoende aan beweging doen is een heel belangrijk onderdeel van leven in balans. Verminder je zituren door bewust meer te gaan bewegen. Spieren die je niet gebruikt worden door het lichaam afgebroken; "Use it ore lose it." Wanneer je een week amper beweegt treedt er al een aanzienlijk verlies van spiermassa en spierkracht op. Heb je ooit wel eens iets gebroken of zwaar gekneusd zoals je been en moest je lang rust houden of zelfs in het gips? Het gevolg is dan al heel snel een veel dunner been doordat je spiermassa heel snel afneemt wanneer je ze niet gebruikt. Weer 'opnieuw leren lopen' is dan het gevolg, omdat de verslapte spieren weer getraind moeten worden. Binnen zes weken bouwen gezonde jonge mensen de verloren spiermassa weer op indien ze voldoende bewegen en eiwitten eten. Doe dagelijks aan beweging. Men hoeft zich niet 'in het zweet' te sporten. Een wandeling draagt ook al bij aan een betere gezondheid. 10 Nieuwsbrief Baronije:

11 Neem de trap in plaats van de lift. Telefoneer staand of al ijsberend. En hoe lekker is dit...? Loop of fiets naar de supermarkt! Ga tijdens je lunch pauze naar buiten voor een wandeling of 's avonds na het eten. Loop naar je college toe i.p.v. van alles via de telefoon of te doen. Haal je thee op een andere afdeling, toch weer een beweegmoment! Bewegen leidt tot een betere lichamelijke en geestelijke conditie. Door bewegen krijg je een betere doorbloeding van het hart en bloedvaten, maar ook betere doorbloeding van de hersenen. Wat denk je dat het met je zelfstandigheid doet wanneer je hersenen beter blijven functioneren? Voordeel: Langer zelfstandig door betere werking van de hersenen. Hoe fijn is wanneer je geheugen goed blijft werken? Voordeel: Verbetering van geheugen. Bewegen heeft een positieve invloed op depressie, minder kans op stemmingsstoornissen. Blij door beweging, je voelt je fitter. De laatste jaren wordt ook steeds meer bekend over de gunstige effecten van bewegen op mensen met angsten en depressies. Uit een groot Nederlands onderzoek bleek dat mensen die regelmatig sporten 1,5 tot 2 keer minder kans hebben op een dergelijke stemmingsstoornis. Bij een fysiek actief leven 50% minder kans op Alzheimer. Het is bekend dat Alzheimerpatiënten geestelijk minder snel achteruit gaan als ze actief blijven. Wat denk je van ouderdoms suiker? Voordeel: Minder kans op diabetes 2 en verbetering wanneer je al diabetes hebt. Minder kans op hart en vaatziekten. Hoe belangrijk is het om stevige botten te behouden? Bewegen houd je botten stevig. De spieren zijn middels pezen verbonden aan je botten. Botten zijn ook levend materiaal, door de trekkracht van de spieren blijven je botten als het ware ook in beweging en dat zorgt voor stevigheid van de botten. 11 Nieuwsbrief Baronije:

12 Mensen die bijvoorbeeld medicatie slikken tegen botontkalking zorgen er daarmee voor dat hun botten minder kalk afstaan aan de hersenen en het spijsverteringskanaal. Gevolg, vaak bijwerkingen want de hersenen en het spijsverteringskanaal hebben deze kalk wel degelijk nodig. Een mooi voorbeeld is van een vrouw van 52 jaar oud die van de arts te horen had gekregen dat haar botdichtheid (stevigheid van het bot) veel te laag was en ze kreeg daarvoor medicatie. Vervolgens is zij zich gaan verdiepen wat ze zelf kan doen om de botdichtheid te verhogen. Ze kwam erachter dat lichaamsbeweging en belasting van de botten een positieve invloed heeft op de botdichtheid. Deze vrouw koos ervoor om aan hardlopen te gaan doen, positief daarbij is de zon zorgt voor de aanmaakt van vitamine D en vitamine D speelt een hoofdrol bij de opname van calcium. Tevens is ze 3* per week 10 minuten aan krachttraining gaan doen. Op controle bij de internist bleek haar botdichtheid weer veel beter en de medicatie tegen botontkalking niet meer nodig. Dit is niet een op zichzelf staand verhaal maar komt vaker voor. Heel veel mensen die overstappen op een gezondere levensstijl mogen diverse soorten van medicatie laten staan. Ik ben geen arts, ik adviseer mensen niet om zomaar te stoppen met medicatie. Wat ik wel doe is mensen advies geven over een gezondere levensstijl en samen de mogelijkheden doornemen. Alles op een rijtje: De voordelen van beweging / sport Mentaal veel sterker, vermindering van stress, angstgevoelens en depressie. Minder kans op dementie (betere doorbloeding van de hersenen). Minder kans op ouderdoms suiker, wat officieel diabetes 2 heet. Betere afweer, versterking van je immuunsysteem. Sterkere botten. Betere nachtrust. Inactiviteit vergroot het risico op: Een hartinfarct. Hart- en vaatziekten Osteoporose (botontkalking). Verschillende vormen van kanker. Kom lekker in beweging en verhoog je vitaliteit! Geniet van alle positieve effecten die beweging / sporten je brengen. Een goed beweegmoment kan al zijn door 's morgens de wekker 15 min eerder te zetten en dan een paar oefeningen met eigen lichaamsgewicht te doen. Ja, hoor ik je denken... de wekker nog eerder zetten... dat is niets voor mij. Zie in het rijtje van de voordelen van bewegen / sporten, juist; een betere nachtrust! Even doorzetten dus, 's avonds op tijd naar bed, goed slapen en uitgerust wakker worden om de dag te beginnen met een aantal oefeningen. Vind je het de moeite waard om het uit te proberen? Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, ik ondersteun je graag met een op maat gemaakt trainingsschema en oefeningen. Neem contact op met: Ik ben altijd bereid je vragen te beantwoorden! Fenny is eigenaar van Vita-Health. Als professioneel Vitaal Coach ondersteunt en begeleidt ze haar klanten bij het vinden van een gezondere levensstijl, zodat je Vitaler bent om nog meer te genieten van wat het leven te bieden heeft! Aalsburg WK Wijchen Telefoon +31 (0) Nieuwsbrief Baronije:

Nieuwsbrief. oktober 2014. Arbo inspectie

Nieuwsbrief. oktober 2014. Arbo inspectie Arbo inspectie Als regelmatige lezer van onze nieuwsbrief heeft u meerdere malen gelezen over opvallende zaken die wij tegen komen tijdens onze werkzaamheden. Zelf houden we een officieus score lijstje

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief, februari 2014

Nieuwsbrief, februari 2014 Preventief signaal: aandachtspunten Bij onze werkzaamheden in den lande komen wij diverse situaties tegen die ofwel navolging vragen of waar een waarschuwend signaal van uit kan gaan. Via deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Een bijdrage van: Fenny v.d. Bovenkamp van Vita-Health.

Een bijdrage van: Fenny v.d. Bovenkamp van Vita-Health. Nieuwsbrief, november 2014 Een bijdrage van: Fenny v.d. Bovenkamp van Vita-Health. Als professioneel Vitaal Coach ondersteunt en begeleidt ze haar klanten bij het vinden van een gezondere levensstijl,

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Kom naar buiten en hou je Fit. Kom naar buiten en hou je Fit

Kom naar buiten en hou je Fit. Kom naar buiten en hou je Fit Fifty + Fifty + Kom naar buiten en hou je Fit Kom naar buiten en hou je Fit IJSLANDER heeft in samenwerking met Top Health Partners (THP) een lijn bewegingstoestellen voor ouderen ontwikkeld voor in de

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Nieuwsbrief. november 2014. Werkstress. Op dit moment zijn de ziekteverzuimcijfers bijna historisch laag te noemen.

Nieuwsbrief. november 2014. Werkstress. Op dit moment zijn de ziekteverzuimcijfers bijna historisch laag te noemen. Werkstress Op dit moment zijn de ziekteverzuimcijfers bijna historisch laag te noemen. Dat is op zich mooi maar is dit het resultaat van gericht en effectief beleid of is dit het resultaat van angst van

Nadere informatie

Maandag 4 augustus jl. heeft de Stichting ATEX een erkenningsaudit uitgevoerd bij Baronije.

Maandag 4 augustus jl. heeft de Stichting ATEX een erkenningsaudit uitgevoerd bij Baronije. Erkend opleider ATEX Baronije is al vanaf 2009 actief op het gebied van ATEX. Niet allen verzorgen wij trainingen maar onze gespecialiseerde veiligheidskundigen ondersteunen bedrijven ook bij het opstellen

Nadere informatie

Jubileum Avondvierdaagse. Avond 1. Hapje / drankje. Avond 2. Quiz Arbeidsveiligheid. Hapje / drankje. Avond 3. Hapje / drankje.

Jubileum Avondvierdaagse. Avond 1. Hapje / drankje. Avond 2. Quiz Arbeidsveiligheid. Hapje / drankje. Avond 3. Hapje / drankje. Jubileum Avondvierdaagse Datum - tijden Activiteiten Nieuwsbrief Mei 2015 Op 7 mei is het dan zover; we starten met de avondvierdaagse die wij in het kader van ons eerste jubileum organiseren. Hieronder

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen. Wat kunt u er zelf aan doen?

Kwetsbare ouderen. Wat kunt u er zelf aan doen? Kwetsbare ouderen. Wat kunt u er zelf aan doen? Hoeveel procent van Nederland is ouder dan 65 jaar? A 11 % B 5 % C 42% Hoeveel wonen er zelfstandig A. 50% van de 70 jaar en ouder B. 83 % van de 70 jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Januari 2015

Nieuwsbrief Januari 2015 Nieuwsbrief Januari 2015 Januari 2015 De feestdagen zitten er op. Een nieuw jaar is begonnen. In dit nummer Nieuwjaarsgroet Keuren van Middelen Detachering Licht: een onderbelichte factor Uit het Nieuws

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni 2015

Nieuwsbrief Juni 2015 Nieuwsbrief Juni 2015 Vervolg op de Avondvierdaagse De avondvierdaagse is halverwege, donderdag 4 juni aanstaande is er alweer de derde sessie. Het hoofd onderwerp van deze middag en avond is Arbo. We

Nadere informatie

Wel of niet certificatie? K. de Jongh

Wel of niet certificatie? K. de Jongh K. de Jongh Tijdsduur: 30 minuten Certificatie; ondermeer status 2015 versies De nieuwe norm; HLS en 2015 versies Voorbeelden uit de praktijk HLS en 2015 versies in de praktijk Conclusies? 9-3-2015 2 Certificatie:

Nadere informatie

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb je een vraag? Stel deze dan direct! Weet één van jullie

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT. Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT. Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER BUSINESS SCHOOL TRAINING MET IMPACT Trainingen mei december 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 02 DNV GL Training met impact Training met impact Organisaties verduurzamen en veranderen continu. Positieve bedrijfsresultaten

Nadere informatie

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ingewikkelde en tijdrovende veiligheidsprocedures, persoonlijke

Nadere informatie

Een werknemer van een tomatenkwekerij aan de Overgauwseweg raakte vrijdag 28 november bekneld onder een heftruck.

Een werknemer van een tomatenkwekerij aan de Overgauwseweg raakte vrijdag 28 november bekneld onder een heftruck. 28-11-2008 Man bekneld onder heftruck Pijnacker Een werknemer van een tomatenkwekerij aan de Overgauwseweg raakte vrijdag 28 november bekneld onder een heftruck. Terwijl de man, een 43-jarige inwoner van

Nadere informatie

IK EN IK EN DE ANDER.

IK EN IK EN DE ANDER. Hierbij nodigen wij jullie uit voor de workshop IK EN IK EN DE ANDER. Gebaseerd op de principes en uitgangspunten van Rots&Water. Als pleegouder wordt er door de pleegkinderen een groot beroep gedaan op

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

BedrijfsGezondheidsIndex 2006

BedrijfsGezondheidsIndex 2006 BedrijfsGezondheidsIndex 2006 Op het werk zijn mannen vitaler dan vrouwen Mannen zijn vitaler en beter inzetbaar dan vrouwen. Dit komt mede doordat mannen beter omgaan met stress. Dit blijkt uit de jaarlijkse

Nadere informatie

ook altijd in beweging? dé specialist in arbeid en gezondheid

ook altijd in beweging? dé specialist in arbeid en gezondheid ook altijd in beweging? dé specialist in arbeid en gezondheid Test: Beweeg jij voldoende? 1. Wat is beter: iedere dag een half uur achter elkaar bewegen, of 3 keer 10 minuten bewegen verspreid over de

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2015

Nieuwsbrief September 2015 Aan de slag Nieuwsbrief September 2015 De zomervakantie zit er voor de meesten van ons weer op. Wat vaak opvalt is dat het uitgeruste gevoel snel weer verdwenen is. De inbox puilt uit met e-mailtjes. Soms

Nadere informatie

Ontwikkelingen VCA en OHSAS

Ontwikkelingen VCA en OHSAS Ontwikkelingen VCA en OHSAS Jacques Schouwenaars 13 oktober 2015 M.b.t. VCA Zicht op nieuwe norm? Welke partijen zijn erbij betrokken? Huidige status? Betrokken partijen SSVV CCvD-VCA VOC RvA Historisch

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015 CO 2 Communicatieplan 18 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties SCCM voert dit onderzoek uit om inzicht te krijgen in: - De redenen voor organisaties om OHSAS 18001 in te voeren.

Nadere informatie

Nieuwsbrief, oktober 2013

Nieuwsbrief, oktober 2013 Keuren van arbeidsmiddelen: Het keuren van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen is voor velen een bekend begrip. Maar heeft u er wel eens over nagedacht of de deze keuringen goed en conform

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim Deze visienota richt zich specifiek op preventie van arbeidsverzuim. Deze visie is door te vertalen naar terugkeer vanuit arbeidsverzuim en op instroom, doorstroom en uitstroom vraagstukken. Deze doorvertaling

Nadere informatie

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies 26 juni 2013 > Samenvatting 2 > Conclusies 5 1 Samenvatting en conclusies Deze samenvatting en conclusies komen uit het

Nadere informatie

AANTOONBAAR. MVO norm. Stichting MVO Aantoonbaar. Door Gerben Bekooy

AANTOONBAAR. MVO norm. Stichting MVO Aantoonbaar. Door Gerben Bekooy VO norm Stichting VO Aantoonbaar Door Gerben Bekooy Inhoud presentatie 1. aanleiding 2. doel 3. toelichting 4. relatie met andere VO initiatieven 5. status van de norm 6. vragen Door Gerben Bekooy Aanleiding

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen!

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen! De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM- alleen! Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Wat kunt u verwachten? Ontwikkelingen systeemnormen Plug-in

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

EEN GEZONDE LEVENSSTIJL AANNEMEN

EEN GEZONDE LEVENSSTIJL AANNEMEN EEN GEZONDE LEVENSSTIJL AANNEMEN Eet gezond en gevarieerd Vermijd overgewicht Beweeg voldoende Stop met roken en beperk alcoholgebruik www.diabetescoach.be EEN GEZONDE LEVENSSTIJL AANNEMEN Een gezonde

Nadere informatie

Sportief bewegen met artrose. Artrose

Sportief bewegen met artrose. Artrose Sportief bewegen met artrose Artrose Sportief bewegen met artrose...................................... Bewegen: gezond en nog leuk ook! Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid

Nadere informatie

UW ORGANISATIE IN TOPCONDITIE

UW ORGANISATIE IN TOPCONDITIE UW ORGANISATIE IN TOPCONDITIE Hoe gezond is uw organisatie? Voor het antwoord op die vraag kunt u puur afgaan op uw bedrijfsresultaat, maar het zijn uw mensen die het werk moeten doen. De conditie van

Nadere informatie

Jaargang 2014 / nieuwsbrief 19 / januari en februari 2014 INHOUD:

Jaargang 2014 / nieuwsbrief 19 / januari en februari 2014 INHOUD: Jaargang 2014 / nieuwsbrief 19 / januari en februari 2014 INHOUD: Is uw RI&E compleet? 1 op de 3 gevallen ziekteverzuim door werkstress Duurzaam inzetbaar met nieuwe Loopbaanspiegel 'Preventiemedewerker

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015

Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015 Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015 Transvorm Michiel van den Heuvel 1 1. Inleiding In 2014 hebben we weer diverse activiteiten uitgevoerd in kader van het programma Duurzame Inzetbaarheid. Niet

Nadere informatie

Extramuralisatie: een risicovolle uitdaging

Extramuralisatie: een risicovolle uitdaging 29 oktober 2015 Jaarcongres VBWTNL Extramuralisatie: een risicovolle uitdaging Maatschappelijke ontwikkelingen en de uitdagingen voor BWT Ciska van den Andel, beleidsadviseur, BWT gemeente Rotterdam Diederik

Nadere informatie

'Je kunt veel zelf doen om ziektes te vermijden'

'Je kunt veel zelf doen om ziektes te vermijden' Kees Schotsman en Luuk Simons over het Health Coach Programma: 'Je kunt veel zelf doen om ziektes te vermijden' Fitte medewerlzers die lekker in hun vel zitten, zowel op het werk als privé. Dat is het

Nadere informatie

Vet-killer 320 Workout Introductie (eerste deel) Door: Jesse van der Velde http://vetkillerworkout.nl/index2.php

Vet-killer 320 Workout Introductie (eerste deel) Door: Jesse van der Velde http://vetkillerworkout.nl/index2.php Vet-killer 320 Workout Introductie (eerste deel) Door: Jesse van der Velde http://vetkillerworkout.nl/index2.php Copyright 2011 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden. 1 Introductie Welkom bij de

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Botontkalking. Osteoporose

Botontkalking. Osteoporose Botontkalking Osteoporose 2 Informatie voor vrouwen van 50 jaar of ouder en mannen van 65 jaar of ouder die een botbreuk hebben en behandeld worden op afdeling orthopedie Op dit moment wordt u in het CWZ

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015 CO 2 Communicatieplan 18 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Vind je balans. Rob Scheurink-Trainer/docent/ consultatief psychiatrische verpleegkundige

Vind je balans. Rob Scheurink-Trainer/docent/ consultatief psychiatrische verpleegkundige Rob Scheurink-Trainer/docent/ consultatief psychiatrische verpleegkundige Inleiding algemeen. Doordat er in Nederland en andere West-Europese landen steeds meer parttime gewerkt wordt door zowel man als

Nadere informatie

Botbreuken Een voorspoedig herstel

Botbreuken Een voorspoedig herstel Botbreuken Een voorspoedig herstel Afdeling Orthopedie Wat is een botbreuk? Een botbreuk heet in het medisch jargon: fractuur. Dit betekent letterlijk 'breuk'. Een botbreuk kan uiteenlopen van een scheurtje

Nadere informatie

Botontkalking. Albert Schweitzer ziekenhuis oktober 2014 pavo 0298

Botontkalking. Albert Schweitzer ziekenhuis oktober 2014 pavo 0298 Botontkalking Albert Schweitzer ziekenhuis oktober 2014 pavo 0298 Inleiding U heeft van de arts gehoord dat u (mogelijk) botontkalking heeft. De medische benaming voor botontkalking is osteoporose. In

Nadere informatie

Slaapdienst Verstoorde nachtrust

Slaapdienst Verstoorde nachtrust Slaapdienst Verstoorde nachtrust Tips voor een goede slaap. Ik kan niet slapen! Woelen, draaien, het maalt maar door in uw gedachten. Steeds bent u bezig met wat er die dag allemaal gebeurd is of wat u

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Activelifestyle. FIT-Guide

Activelifestyle. FIT-Guide Activelifestyle FIT-Guide Inleiding U wilt uw doel behalen, maar weet niet precies hoe. Deze FIT-Guide is er om u tips en een inside look van ons product te geven. Alleen training is niet het enige wat

Nadere informatie

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling FYSIOTHERAPIE Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling BEHANDELING Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling Als u te maken krijgt met kanker is dit zeer ingrijpend. Tijdens en na

Nadere informatie

CERTIFICERING & TRAINING NIEUWE ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 SAFER, SMARTER, GREENER

CERTIFICERING & TRAINING NIEUWE ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 SAFER, SMARTER, GREENER CERTIFICERING & TRAINING NIEUWE ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL dichtbij de bron van ISO 9001:2015 NIEUWE ISO 9001 23 september 2015 werd de nieuwste editie van ISO 9001

Nadere informatie

Welkom & aftrap. Marius van der Valk Mammoet Training Center

Welkom & aftrap. Marius van der Valk Mammoet Training Center Welkom & aftrap Marius van der Valk Mammoet Training Center Wie zijn wij. Opleidingcenter voor Mammoet sinds 2003 Onderdeel van Mammoet Global, Sinds 2014 opleider voor geheel Mammoet Europe Opleiden van

Nadere informatie

Laten we ouderen vallen?

Laten we ouderen vallen? Laten we ouderen vallen? STICHTING SENIORENBELANGEN GELDROP-MIERLO 12 november 2015 Geldrop Doel van deze bijeenkomst Het aantal valincidenten en de gevolgen worden onderschat en daarom willen we U bewust

Nadere informatie

Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden

Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden Agenda Kiezen voor uitbesteding Uitbestedingsfeiten Wenselijke situatie Eisen volgens ISO5500X Showstoppers Aandachtspunten Afsluiting Kiezen voor uitbesteding Ontbreken

Nadere informatie

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4 3.C.2. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder, niveau 4 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Strategie... 1 Communicatiedoelstellingen... 2 Doelgroepen... 2 Intern... 2 Extern... 2 Boodschap per... 3 Interne belanghebbenden...

Nadere informatie

GEZONDHEIDSVOORLICHTING VOOR EN DOOR SENIOREN

GEZONDHEIDSVOORLICHTING VOOR EN DOOR SENIOREN GEZONDHEIDSVOORLICHTING VOOR EN DOOR SENIOREN www.ggdbzo.nl Zorgen voor onze gezondheid begint bij onszelf. Voorlichting kan helpen om goed met onze gezondheid om te gaan. Wanneer we ouder worden, verandert

Nadere informatie

Als doelbewust iemand, weet je dat je in staat bent te bereiken waar je je op focust.

Als doelbewust iemand, weet je dat je in staat bent te bereiken waar je je op focust. Zorgplein Meppel telef.: 06-13487545 Oeverlandenweg 2 b.g.g.: 06-21391456 7944 HZ MEPPEL e-mail: info@jo-ingdia.nl www.jo-ingdia.nl KOM IN BALANS EN BEREIK JOUW DOEL VOOR EEN GEZOND EN GELUKKIG LEVEN.

Nadere informatie

Bouw aan je gezondheid

Bouw aan je gezondheid Bouw aan je gezondheid Gratis leefstijladvies en begeleiding voor werknemers in de bouw Informatie voor de werknemer Hart- en vaatziekten Gezond en vitaal zijn; wie wil dat niet? Iedereen wil tenslotte

Nadere informatie

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken Veilig en gezond werken B.E.M. Pennings 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze

Nadere informatie

Mindfulness op het werk

Mindfulness op het werk Mindfulness op het werk Mindfulness op het werk Werken vanuit rust en aandacht Veel mensen ervaren hun werk als een plek waar nooit rust is, met een doorlopende activiteit aan lijstjes die af moeten, mensen

Nadere informatie

PERSOONSCERTIFICATIE DRAFT. DNV Adviseursdag. Aart den Boer 30 januari 2013 CLIENT LOGO. DNV Business Assurance. All rights reserved.

PERSOONSCERTIFICATIE DRAFT. DNV Adviseursdag. Aart den Boer 30 januari 2013 CLIENT LOGO. DNV Business Assurance. All rights reserved. DNV Adviseursdag Aart den Boer DRAFT CLIENT LOGO Consultant: Adviseur, Specialist & Business Partner Doel: - Kennis overdracht Persoonscertificatie - Onbekend instrument met ongekende mogelijkheden - Constatering

Nadere informatie

Bijlage 4.0 Risicoclassificatie en Kostenanalyse rev2, 08-04-2013 VERKLARING RISICO CLASSIFICATIE VOLGENS FINE & KINNEY

Bijlage 4.0 Risicoclassificatie en Kostenanalyse rev2, 08-04-2013 VERKLARING RISICO CLASSIFICATIE VOLGENS FINE & KINNEY RISICOCLASSIFICATIE EN KOSTENANALYSE Om het risiconiveau tijdens de inspectiewerkzaamheden te bepalen is een risicoclassificatie uitgevoerd. Daarnaast is er een kostenanalyse gemaakt van een fictief voorgestelde

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Communicatieplan Klaver Giant Groep. Communicatieplan (2014.002) Pagina 1 van 7

CO2-Prestatieladder. Communicatieplan Klaver Giant Groep. Communicatieplan (2014.002) Pagina 1 van 7 CO2-Prestatieladder Communicatieplan Klaver Giant Groep Communicatieplan (2014.002) Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Communicatiedoelstelling... 4 1.1 Interne communicatiedoelstelling...

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

Op naar de beste versie van jezelf * vandaag, morgen... en tot je 100ste!

Op naar de beste versie van jezelf * vandaag, morgen... en tot je 100ste! Op naar de beste versie van jezelf * vandaag, morgen... en tot je 100ste! *besmettelijk voor anderen bewegen: doe-het-zelf pakket snapshot by PLUS EST EN VOUS Marian Verschoote DE STOEL IS EEN KILLER

Nadere informatie

Levenslang bewegen. Met goedkoopste medicijn gegarandeerd resultaat

Levenslang bewegen. Met goedkoopste medicijn gegarandeerd resultaat 36 Met goedkoopste medicijn gegarandeerd resultaat Levenslang bewegen Tekst: Caroline Mangnus Voorkomen is beter dan genezen. Dit adagium is zeker ook van toepassing op bewegen. Dat bewegen belangrijk

Nadere informatie

Productive Ward: De eerste ervaringen uit de praktijk #INTERVIEW 1: Sjors van der Maat

Productive Ward: De eerste ervaringen uit de praktijk #INTERVIEW 1: Sjors van der Maat Houttuinlaan 14 3447 GM Woerden t 0348 493000 f 0348 493009 info@cczorgadviseurs.nl www.cczorgadviseurs.nl Productive Ward: De eerste ervaringen uit de praktijk #INTERVIEW 1: Sjors van der Maat Verpleegkundig

Nadere informatie

Leergang Authentiek Leiderschap

Leergang Authentiek Leiderschap Begeleider: Willem Sarlemijn Adres: Jisperweg 53A 1464 NG Westbeemster Tel: 072 5020354 Thema s die in de modules aan de orde komen zijn:, Vitaliteit,,, Samen, Groei,,. Leergang Authentiek Leiderschap

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

De wereld achter onbenut vermogen

De wereld achter onbenut vermogen De wereld achter onbenut vermogen Goed voor de zaak en goed voor jezelf Op zoek naar een vitale organisatie U werkt, uw collega s en medewerkers werken. Dus het werkt zou u bijna denken. Maar ergens voelt

Nadere informatie

Thema Nieuwsbrief. In dit plan presenteert de Inspectie SZW de aandachtspunten voor controles op de werkvloer. Dit zijn:

Thema Nieuwsbrief. In dit plan presenteert de Inspectie SZW de aandachtspunten voor controles op de werkvloer. Dit zijn: Jaarlijks publiceert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (ook bekend als de Arbeidsinspectie) een jaarplan. Zo ook voor 2014. In dit plan presenteert de Inspectie SZW de aandachtspunten

Nadere informatie

Informatie over (niet)-reanimeren

Informatie over (niet)-reanimeren Informatie over (niet)-reanimeren iet-reanimerenpenning Wat is reanimatie? Wat is de overlevi ans? Wat merkt het slachtoffer? Hoe groot is de kans op (blijv chade? Wel of niet reanimeren? Uw wens telt

Nadere informatie

Training. praktisch toepasbare kennis en informatie

Training. praktisch toepasbare kennis en informatie Training praktisch toepasbare kennis en informatie Training gericht op vakbekwaamheid, efficiency en zelfontplooiing Uw behoefte aan praktisch toepasbare kennis en informatie is onze zorg. Onder dit motto

Nadere informatie

Sportief bewegen met osteoporose. Osteoporose

Sportief bewegen met osteoporose. Osteoporose Sportief bewegen met osteoporose Osteoporose Sportief bewegen met osteoporose...................................... Bewegen: gezond en nog leuk ook! Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Leef Slimmer. Werk Slimmer.

Leef Slimmer. Werk Slimmer. Leef Slimmer. Werk Slimmer. Vitaliteit, focus en meer energie. Een visie op duurzame inzetbaarheid van werknemers Whitepaper 2015 Het Belang van Duurzaamheid Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een

Nadere informatie

Sportief bewegen met reumatoïde artritis. Reumatoïde artritis

Sportief bewegen met reumatoïde artritis. Reumatoïde artritis Sportief bewegen met reumatoïde artritis Reumatoïde artritis Sportief bewegen met reumatoïde artritis...................................... Bewegen: gezond en nog leuk ook! Regelmatig bewegen heeft een

Nadere informatie

Nieuwsbrief, juni 2014

Nieuwsbrief, juni 2014 Rendement Veiligheidskundige inzet Opdrachtgevers eisen steeds vaker dat onderaannemers zich bij projecten laten begeleiden door een Veiligheidskundige. Veelal heeft de opdrachtgever zelf ook een veiligheidsorganisatie

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

In beweging! Oncologische revalidatie. Nienke van der Veer, klinisch psycholoog Ingrid van Beerschoten, fysiotherapeut 03-10-2015

In beweging! Oncologische revalidatie. Nienke van der Veer, klinisch psycholoog Ingrid van Beerschoten, fysiotherapeut 03-10-2015 In beweging! Oncologische revalidatie Nienke van der Veer, klinisch psycholoog Ingrid van Beerschoten, fysiotherapeut 03-10-2015 Welkom Is bewegen belangrijk? Vermoeidheid en andere klachten bij kanker

Nadere informatie

Aan de slag met vermoeidheid bij kanker. Hugo Lemmens Coach Ervaringsdeskundige

Aan de slag met vermoeidheid bij kanker. Hugo Lemmens Coach Ervaringsdeskundige Aan de slag met vermoeidheid bij kanker Hugo Lemmens Coach Ervaringsdeskundige Doel & onderwerpen Het specifieke van deze vermoeidheid: Kenmerken, feiten Oorzaken, effecten Hoe zit het bij jou? Wat herken

Nadere informatie

ALGEMENE LEEFREGELS NA EEN BEROERTE

ALGEMENE LEEFREGELS NA EEN BEROERTE ALGEMENE LEEFREGELS NA EEN BEROERTE In deze folder geeft het Ruwaard van Putten ziekenhuis u enkele algemene leefregels na de beroerte (= CVA (Cerebro Vasculair Accident) die u heeft gehad. Dit kan zijn

Nadere informatie

DYNAMISCH WERKEN EEN INVESTERING IN: VITALITEIT, PRODUCTIVITEIT, CREATIVITEIT EN WERKNEMERSTEVREDENHEID

DYNAMISCH WERKEN EEN INVESTERING IN: VITALITEIT, PRODUCTIVITEIT, CREATIVITEIT EN WERKNEMERSTEVREDENHEID DYNAMISCH WERKEN EEN INVESTERING IN: VITALITEIT, PRODUCTIVITEIT, CREATIVITEIT EN WERKNEMERSTEVREDENHEID LANGDURIG ZITTEN EN GEZONDHEID EEN NIEUWE BEDREIGING VOOR ONZE GEZONDHEID TNO, 19 september 2013

Nadere informatie

Introductie LRQA 2003

Introductie LRQA 2003 ! Introductie ! Lloyd s Register Quality Assurance(LRQA) " Onderdeel van de Lloyd s Register group " Wereldwijd marktleider in certificatie " + 1 300 assessors " + 33 000 certificaten " Geaccrediteerd

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

H.366781.0614. Osteoporose (bij behandeling voor borstkanker)

H.366781.0614. Osteoporose (bij behandeling voor borstkanker) H.366781.0614 Osteoporose (bij behandeling voor borstkanker) 2 Inleiding U wordt behandeld voor borstkanker, dit heeft invloed op uw botverlies. U krijgt praktische tips om uw botten gezond te houden.

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-Prestatieladder

Communicatieplan CO2-Prestatieladder Communicatieplan CO2-Prestatieladder Versie II januari 2015 Inleiding Dit communicatieplan is opgesteld in overleg met de projectgroep van de CO2prestatieladder en beschrijft de wijze waarop NedMobiel

Nadere informatie

De invloed van ontstekingsreuma en -behandeling op hart- en vaatziekten

De invloed van ontstekingsreuma en -behandeling op hart- en vaatziekten De invloed van ontstekingsreuma en -behandeling op hart- en vaatziekten In Nederland hebben ongeveer 400.000 mensen last van ontstekingsreuma. Deze vorm van reuma kenmerkt zich door langdurige gewrichtsontstekingen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Februari 2015

Nieuwsbrief Februari 2015 Nieuwsbrief Februari 2015 5 jaar coöperatief samenwerken 5 jaar coöperatief samenwerken, 5 jaar Baronije In dit nummer 5 jaar Baronije Avond Vierdaagse Greumele Vlaai Even voorstellen Uit het Nieuws Trainingsagenda

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

BUSINESS CONTINUITEIT

BUSINESS CONTINUITEIT BUSINESS CONTINUITEIT BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Tine Bernaerts, Consultant risk management, Amelior Business Continuity Management volgens ISO 22301: Societal Security Business Continuity Management

Nadere informatie