STARTPAGE PEOPLE MARIE CURIE ACTIONS. International Outgoing Fellowships (IIF) Call: FP7-PEOPLE-2013-IIF PART B PROPOSAL ACRONYM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STARTPAGE PEOPLE MARIE CURIE ACTIONS. International Outgoing Fellowships (IIF) Call: FP7-PEOPLE-2013-IIF PART B PROPOSAL ACRONYM"

Transcriptie

1 Deze geannoteerde versie van de Guide for Applicants is gemaakt door de adviseurs van Agentschap NL, het National Contact Point voor het People programma. Agentschap NL - NL Innovatie Expertisecentrum Internationaal Onderzoek & Innovatie Tel. (088) Internationaal Innoveren STARTPAGE PEOPLE MARIE CURIE ACTIONS International Outgoing Fellowships (IIF) Call: FP7-PEOPLE-2013-IIF PART B PROPOSAL ACRONYM

2 B1. S&T Quality (maximum 8 pages) Research/technological quality, including any interdisciplinary and multidisciplinary aspects of the proposal Give a clear description of the state-of-the-art of the research topic. Provide a clear and specific description of the research objectives against the background of the state of the art, and the results hoped for. The most relevant bibliographical references should be provided, and must be included in the overall page count. If relevant, provide information on interdisciplinary/ multidisciplinary and/or intersectoral aspects of the proposal Appropriateness of research methodology and approach For each objective explain the methodological approach that will be employed in the project and justify it in relation to the overall project objectives. Describe any relevant techniques, methods or analyses that will be applied. Originality and Innovative nature of the project, and relationship to the 'state of the art' of research in the field Explain the contribution that the project is expected to make to advance the stateof-the-art within the project field. Describe any novel concepts, approaches or methods that will be employed. Timeliness and relevance of the project Describe the appropriateness of the research proposed against the state of the art and why it is timely. Outline the benefit that will be gained from undertaking the Zorg dat je duidelijk maakt dat je weet wat anderen doen op dit gebied, en hoe jouw project daarop aansluit. Hou het gefocust op wat de evaluatoren moeten weten om te kunnen inschatten of dit onderzoek vernieuwend genoeg is. Definiëer je doelstellingen helder en concreet (SMART), en aan het begin van de tekst. De doelstellingen moeten Specific, Measurable, Achievable, Realistic en Timely zijn. Zet eerst snel de situatie neer voor je meer in detail treedt, zodat de lezer weet waar je naartoe wilt voordat je inzoomt op specifieke kwesties. Beschrijf alleen jouw projectactiviteiten, binnen de maximale duur van je beurs, als op zichzelf staand project. Maak het project niet ondergeschikt aan een groter geheel (indien relevant, presenteer het grotere geheel juist als een kans waardoor jij dit project kunt doen). Overdrijf niet met het aantal bibliografische verwijzingen. Deze vallen binnen het aantal pagina s dat je maximaal mag besteden, en gaan dus ten koste van andere belangrijke informatie. Een halve tot één pagina is over het algemeen voldoende. De bibliografie hoeft niet aan het eind van B1, mag ook aan het eind van het hele voorstel, als maar duidelijk is waar hij staat. Wees zo specifiek mogelijk over de methodes, technieken, benaderingen, theoriën die je gaat toepassen. Dit is belangrijk om later op terug te grijpen wanneer je moet duidelijk maken waarom je iets nieuws kunt leren tijdens dit project. Het schept ook vertrouwen bij de evaluatoren als je heel concreet en specifiek (niet vaag en algemeen) bent over hoe je deze kwestie gaat benaderen. Probeer een onderscheid te houden tussen de methodologie, die hier beschreven moet worden, en het concrete werkplan, dat in B4 aan de orde komt. In B1 gaat het om de conceptuele aanpak. Wat is de onderzoeksvraag en met welke methodes ga ik die benaderen. Zorg dat je het hele project beschrijft, inclusief het evt. terugkeerjaar. Dit is een intrinsiek onderdeel van het project. Maar duidelijk waarom jouw project vernieuwend is. Waar zit het hiaat in kennis dat jouw project gaat opvullen? Is dit nooit eerder geprobeerd? Wat is het voordeel van deze nieuwe aanpak? Waarin zit hem precies het vernieuwende? Is het een nooit eerder gestelde vraag? Of juist een vraag die al langer open staat maar die je nu op een nieuwe manier gaat proberen op te lossen? Hier moet je twee dingen aantonen: 1. waarom nu? Zijn er recente ontwikkelingen die dit onderzoek ineens mogelijk maken waar dat voorheen niet mogelijk was? Of is er ineens een urgentie om

3 project at European Research Area (ERA) level and how the fellowship will contribute to enhance ERA research excellence and reintegrate the researcher. Describe the scientific, technological, socio-economic or other reasons for carrying out further research in the field covered by the project Host research expertise in the field (outgoing and return host) The host institution must explain its level of experience on the research topic proposed and document its track record of work, including the main international collaborations. Information provided should include participation in projects, publications, patents and any other relevant results. Quality of the group/supervisors Similar information as above should be provided for the scientist in charge of the supervision of the project. The host institution must demonstrate its track record of previous training achievements especially at an advanced level within the field of research. deze vraag te beantwoorden? Is het een hot topic? 2. Waarom is het relevant voor Europa? Laat zien dat het niet alleen een regionale of nationale kwestie is maar Europa-breed of zelfs wereldbreed belang heeft. Je kunt dit doen door te verwijzen naar reeds geformuleerd EU beleid, of door statistieken te geven bijvoorbeeld over hoeveel mensen met het onderzoeksprobleem te maken hebben, wat de economische impact is. Als dit moeilijk is (bijv. in de geesteswetenschappen), geef dan aan waarom mensen hierin geïnteresseerd zouden zijn. Waarom is het een gemis dat we deze kennis nu niet hebben? Dit deel gaat over de groep. Niet zozeer de hele organisatie (maar als ze bijvoorbeeld hoog scoren op een bepaalde ranking kun je dat noemen), maar vooral de directe omgeving waar het project uitgevoerd gaat worden. Wat zijn hun wetenschappelijke sterktepunten. Noem enkele van de belangrijkste andere groepen met wie ze samenwerken. Noem enkele, liefst internationale, projecten waarin ze meedoen, een paar van de belangrijkste publicaties, of hirsh-index van enkele groepleden. Er kan maar één scientist in charge zijn en één gastgroep, en hier moet duidelijk de focus liggen. Je kunt wel andere onderzoekers noemen die je ook over bepaalde onderwerpen kunnen helpen. Ook korte werkbezoeken zijn mogelijk bij andere groepen beschrijf dan wel goed voor hoe lang, of hoe vaak, wat de toegevoegde waarde is, en door wie en hoe je daar begeleid zal worden. Deze bezoeken moeten niet té lang zijn. In ieder geval nooit meer dan 30% van de totale duur van de beurs, maar dat is al lang, en voor zo n lange duur moet wel een hele speciale reden zijn. Dit deel gaat over de persoon die als supervisor is aangewezen. Vertel of deze persoon al eerder (buitenlandse) post-docs heeft begeleid. Geef een aantal. Het staat goed als je een paar namen kunt geven, en dat die personen daarna een succesvolle carrière opgebouwd hebben. B2. Transfer of Knowledge (maximum 2 pages) TUSSEN DEZE TWEE ASPECTEN KAN OVERLAP ZIJN. VERMIJDT DAT JE TWEE X HETZELFDE OPSCHRIJFT, ALS Clarity and quality of the transfer of knowledge objectives What are the objectives for the transfer of knowledge? HET MAAR ERGENS STAAT. Dit deel gaat over de kennisoverdracht. Welke unieke en excellente kennis draagt de onderzoeker over en op welke manier. Geef zo concreet en gedetailleerd mogelijk welke wetenschappelijke kennis wordt overgedragen. Welke vaardigheden/ ervaring heeft de onderzoeker die de groep in NL mist/nodig heeft en hoe past die unieke expertise binnen de andere kennis van de groep? Wat kan/ weet hij/zij dat niemand in de groep momenteel kan/weet? Welke vaardigheden heeft hij die nuttig zijn voor de groep? Specifieke technieken bijv? Denk naast wetenschappelijke kennis ook aan nietwetenschappelijke skills die overgebracht kunnen worden. In de VS is men bijv. sterker

4 in het vermarkten van resultaten, of heeft hij kennis over hoe ontdekkingen kunnen worden omgezet in vaccins bijv.? Of een andere manier van omgaan met ethische aspecten? Als er iets is dat de onderzoeker wil leren in de EU (hij heeft learning goals ), kan dat ook vermeld worden, maar het gaat om de kennis die hij brengt. Hoe wordt de kennis overdragen? Een soort kennisoverdracht plan kan evt. al concreet gemaakt worden met data, tijden, etc. Gaat hij andere onderzoekers supervisen, gaat hij workshops en presentaties geven? Gebeurt de kennisoverdracht door samen met de onderzoekers aan dit project te werken? Zo ja, met wie? Geeft hij feedback op wekelijkse group progress meetings o.i.d., gaat hij ook gedeeltelijk formele colleges geven of cursussen? Uit rapporten, lectures, workshops & visits kan aan het eind van het project blijken of kennis overdracht geslaagd is. Potential of transferring knowledge to European host and/or bringing knowledge to Europe Explain how the proposed research will serve the purpose of transferring knowledge to the European host and/or to bring knowledge to Europe B3. Researcher (maximum 7 pages which includes a CV and a list of main achievements) Research experience The applicant must present a comprehensive description of his/her research experience. A scientific/professional CV must be provided and should mention explicitly: academic achievements list of other professional activities any other relevant information. Research results including patents, publications, teaching etc. Outline the major achievements of the researcher. These may also include results in the form of funded projects, publications, patents, reports, invited participation in conferences etc., taking into account the level of experience. To help the expert evaluators better understand the level of skills and experience it is advisable to write a short description (around 250 words) of the major accomplishments mentioning the purpose, results, skills acquired, derived applications etc. Het gaat in B2 om de kennisbehoefte en het belang van die kennis. Wat mist Europa en de groep op dit moment? Zorg dat duidelijk wordt waarom de gekozen gastorganisatie de beste plek is om deze kennis naar over te dragen. Wat heeft de universiteit/ groep aan dit project en wat heeft Europa eraan? Dit deel (ook de andere delen) mag in de ik-vorm!! Adresgegevens hoeven niet, die staan al in het A3 formulier. Vermeld de periodes met maand-jaar of dag-maand-jaar, niet alleen met jaar. Zorg dat het aantal maanden dat in het A3 formulier opgevoerd wordt als onderzoekservaring hier ook blijkt. Laat geen gaten, maar verklaar altijd alle periodes, ook als je niet gewerkt hebt. Publicatielijst kan hier of in volgende kopje (Geef de naam van je promotor, zodat men kan zien of je ook publicaties hebt zonder hem of haar. ) Geef in je publicatielijst je eigen naam in vetgedrukte letters. Als in jouw veld met impact factors, citation counts of hirsh-index wordt gewerkt, voeg deze dan toe (hier of in het vorige kopje). Vermeld indien mogelijk qua ruimte, van niet-engelstalige publicaties, in het Engels waarover ze gaan of wat de titel is. Denk ook aan lidmaatschap van wetenschappelijke verenigingen, activiteiten als reviewer, prijzen die je gekregen hebt, e.d. Geef de evaluatoren een zo goed mogelijke indruk waarom jij een goede onderzoeker bent. Beschrijf inhoudelijk max. drie resultaten die jij behaalt hebt waar je het meest

5 Independent thinking, leadership qualities and capacity to transfer knowledge Describe the activities that reflect initiative, independent thinking, project management skills and leadership. Describe the potential that the researcher has for increasing and reinforcing these qualities. Describe the potential that the researcher has for transferring knowledge. Match between the fellow's profile and project Show that the applicant's skills and experience are suitable for the project proposed. B4. Implementation (maximum 6 pages) Quality of infrastructures/facilities and international collaborations of host The host institution needs to specify the available infrastructures and whether these can respond to the needs set by the project. The host institution should further indicate to which extent the applicant can benefit from the host institution's participation in the international collaboration described in section B1. Practical arrangements for the implementation and management of the research project The applicant and the host institution must be able to provide information on how the implementation and management of the fellowship will be achieved. The expert evaluators will examine the practical arrangements that can have an impact on the feasibility and credibility of the project. trots op bent. (Dus niet over aantallen publicaties o.i.d., maar over wat jij hebt bijgedragen aan de kennis in het veld.) Als dit een groepsactiviteit was, beschrijf dan jouw aandeel. Wat voor vaardigheden heb je daarbij opgedaan en wat was het resultaat? (Het is niet heel belangrijk om je strak aan het maximum van 250 woorden te houden) (succesvolle) IIF kandidaten hebben vaak al enige jaren onderzoekservaring. Welke specifieke en unieke kennis breng je mee? Heb je eerder studenten gesuperviseerd? Heb je eerder met EU groepen of internationale groepen gewerkt? In hoeverre heb je bepaalde resultaten zelfstandig bereikt zonder steun/richtlijnen van je supervisor? Heb je leiding gegeven aan projecten of delen daarvan? Heb je studenten of PhDs begeleid? Heb je nieuwe methodes bedacht die succesvol zijn gebleken? Heb je zelfstandig nieuwe samenwerkingen opgezet? Hier moet je aan de ene kant aantonen dat je voldoende voorkennis en vaardigheden hebt om dit uitdagende project aan te kunnen, en wellicht dat je er aan de andere kant ook nog iets van kunt leren. Is dit een logische stap in je carrière? Ben je van plan in de EU te blijven/ waar wil je naar toe in je carrière/ loopbaan? Wees zo concreet mogelijk, geef een lijst van infrastructure / facilities, etc. die voor dit project relevant zijn. Voor sociale wetenschappen kun je denken aan toegang tot bronnen (bibliotheek) of personen die geinterviewd moeten worden. Software en ondersteuning van research assistants voor het analyseren van interviews. Is taal een kwestie waar je rekening mee moet houden? (Spreekt de buitenlandse onderzoeker de taal goed genoeg om de bronnen te kunnen lezen of met de mensen te spreken?) Als de internationale samenwerkingen al in B1 genoemd zijn, kun je daarnaar verwijzen in dit stukje, of vice versa. Zeg er ook bij of en hoe de onderzoeker kan aanhaken bij deze internationale samenwerkingen. Wat voor niet-wetenschappelijke vaardigheden kun je tijdens de terugkeerfase ontwikkelen, en HOE ga je dat doen? Hoe zal de kennis die de onderzoeker opgedaan heeft in het derde land ingebed worden? Hoe past de nieuwe expertise binnen de groep, hoe zal de nieuwe kennis met anderen gedeeld en overgedragen worden? Als je in het project apparaten gebruikt die moeilijk te bedienen zijn, leg dan uit of er ondersteuning en uitleg bij gegeven wordt om ze te leren gebruiken. Als het apparaten zijn die druk bezet zijn, toon dan aan dat er voldoende tijd vrij gemaakt wordt voor dit project. Leg uit hoe eventueel veldwerk of werkbezoek gepland is. Als je met patiënten of proefpersonen werkt, leg uit wat de verwachting is voor hun beschikbaarheid en bereidheid om mee te werken. Als je met proefdieren werkt, zijn die voorhanden in

6 Feasibility and credibility of the project, including work plan Provide a detailed work plan that includes the objectives and milestones that can help assess the progress of the project. Where appropriate, describe the approach to be taken regarding the intellectual property that may arise from the research project. The return phase for IIF is optional. If your proposal provides for a return phase, your work plan must include a description of tasks carried out during the return period. Practical and administrative arrangements, and support for the hosting of the fellow Describe what practical arrangements are in place to host a researcher coming from another country. What support will be given to him/her to settle into their new host country (in terms of language teaching, help with local administration, obtaining permits, accommodation, schools, childcare etc). B5. Impact (maximum 4 pages) Potential for creating long term collaborations and mutually beneficial co-operation between Europe and the Other Third Country What is the likelihood of creating long term collaborations between the European host and the Other Third Country after the end of the fellowship? Contribution to European excellence and European competitiveness through valuable transfer of knowledge het lab? Zijn er vergunningen nodig? Als je voor het onderzoek moet aanhaken bij een groter project (bijv. als je met grote dure facilities werkt, satellietgegevens, ruimtevaart, etc.), leg dan uit hoe jouw project hier in past, maar zorg er wel voor dat je jouw project centraal stelt, en niet te veel ondergeschikt maakt aan het grotere geheel. Hoe meet je de voortgang en wat voor veiligheidsmechanismes heb je ingebouwd als er vertraging optreedt? Als er bepaalde onderdelen extra moeilijk zijn, geef dan een plan B voor als plan A niet lukt Geef een onderverdeling in subactiviteiten met ieder een korte omschrijving, voor zover dat niet in B1 al gedaan is. Voeg een Gantt chart bijmet de duur van ieder onderdeel van het project. Geen kalendermaanden maar maand 1-3, etc.. Eventueel ook een flowchart, indien nuttig. Geef enkele (niet te veel!) beoogde tussentijdse resultaten. Wat zijn de carrièreplannen na het terugkeerjaar, en hoe wordt de onderzoeker hierin ondersteund? Harde beloftes zijn niet altijd mogelijk, maar wel intenties of verwachtingen. Vergeet niet iets over het intellectueel eigendom te zeggen, als is het maar dat dat niet beschermd zal worden. Vooral als je naar de VS gaat, probeer dan de anticiperen wie eigendom zal zijn van welke kennis, hoe het werkt met toegang krijgen tot specifieke kennis van het instituut in de VS. Uiteraard vindt de Commissie het fijn als niet alle kennis ten goede komt van het Amerikaanse instituut. Is er een welcome office bij de gast-instelling om buitenlandse onderzoekers te helpen met het settelen in het nieuweland? Zijn er talen cursussen waar je gebruik van kunt maken, hulp met het aanvragen van werkvergunning, visa, is er een netwerk/club voor buitenlandse onderzoekers etc. Alle faciliteiten die de gastinstelling heeft om het de buitenlandse onderzoeker gemakkelijker te maken moeten gemeld worden. Alleen datgene wat expliciet genoemd wordt, krijg je punten voor. Het onderdeel impact gaat over hoe jouw voorstel matcht met de beleidsdoelen van het Marie Curie programma en van de IIF. Het doel van de IIF is o.a. dat er een langdurig samenwerkingsverband ontstaat tussen de gast-instelling in het derde land en de gast-instelling in de EU. Wat is de intentie voor deze wetenschappelijke samenwerking in de toekomst? Ook na afloop van het project. Blijft men in contact, worden er evt. vervolgprojecten opgezet of gezamenlijk fondsen aangevraagd, leden van de groep uitgewisseld. Als er al een samenwerking is, wat voegt deze beurs/ dit project toe aan de samenwerking? Het andere doel van de IIF is dat er kennis naar de EU komt, die nog niet aanwezig was in de groep/univerisiteit/ in de EU. Er wordt immers een onderzoeker uit een derde

7 Describe the extent to which the transfer of knowledge will contribute to European excellence and European competitiveness and produce long-term synergies and/or structuring effects. land naar de EU gehaald die specifieke, aanvullende kennis brengt. Wat is de impact/ toegevoegde waarde van de kennis die wordt overgedragen voor Europa? Wat heeft Europa aan deze gebrachte kennis? En wat is de impact van dit project op Europa? Heeft Europa een vooraanstaande kennispositie op dit onderwerp (proberen die te behouden, daardoor aantrekkingskracht voor goede onderzoekers om naar die groep te komen)? Wordt er een achterstand ingehaald? M.a.w. wat maakt dit project de moeite van het inversteren waard voor de EU? Wat is het belang voor Europa? Impact of the proposed outreach Describe the outreach activities of the proposal to be implemented by the researcher during the project duration (for examples, see box on Outreach Activities below). Outreach activiteiten zijn gericht op een niet-wetenschappelijk publiek. Bijv. naar middelbare scholen gaan om iets te vertellen of een experiment te doen, met patientengroepen of belanghebbenden praten, open dag op het lab, een roadshow langs stakeholders, on-line discussie, een Wikipediapagina die gemaakt wordt, stukjes in dagbladen (Spits, Metro ), enz. En wat is de impact van deze activiteiten? Worden jongeren bijv. enthousiast gemaakt voor het vakgebied? Beschrijf geplande activiteiten en de impact die die hebben op het brede publiek. B6. Ethical Issues (no maximum pages) VUL DE ETHICS TABEL ALTIJD IN. ALS JE ERGENS YES TICKT, VERWIJS DAN NAAR HET ONDERDEEL IN DE TEKST WAAR JE DIT UITLEGT (B.1) Het is dus ook verplicht voor voorstellen in de sociale wetenschappen. De tabel telt niet mee in het aantal pagina s. De Eur. Commissie wil dat jullie overal aan gedacht hebben zoals informed consent, wat is de nationale wetgeving m.bt. het gebruik van proefdieren, hoeveel muizen gaan er gebruikt worden in dit project, wat is de Eur. wetgeving op dit terrein, en evt. de internationale wetgeving op dit gebied. Worden er patiënten op websites gezet, hebben jullie gedacht aan de privacy van proefpersonen, worden de gegevens van geïnterviewden bewaard? Hoe komen jullie aan de patiënten, wie heeft er toegang tot de databases etc.,etc. Beschrijf alles zo uitvoering mogelijk in je voorstel om een ethical review te vermijden.

PROPOSAL ACRONYM Standard EF / CAR / RI / GF (Delete as appropriate and include as header on each page)

PROPOSAL ACRONYM Standard EF / CAR / RI / GF (Delete as appropriate and include as header on each page) Deze geannoteerde versie van de MSCA IF Template is een product van RVO.nl, het Nederlandse National Contact Point voor de Marie Skłodowska-Curie Actions. Aan de aangeboden informatie kunnen geen rechten

Nadere informatie

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld Final Report Action 5 Support for European Cooperation in the youth field Sub-Action 5.1 - Meetings of young people and those responsible in the youth field Version valid as of 1 st of January 2012 Part

Nadere informatie

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013 Handboek Transfer of Innovation CALLs 2010-2011-2012-2013 Oktober 2012 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 4 Lijst met wijzigingen per versie... 5 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie...

Nadere informatie

Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden

Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Het onderwerp datamanagement is zeer actueel. Toenemende eisen van externe partijen als subsidieverstrekkers, maar ook de veranderende aard

Nadere informatie

TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport

TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport Januari 2010 TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport Januari 2010 1 TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport 2 Inhoud/contents Inhoud/Contents Voorwoord/Preface 4 Mid-Term

Nadere informatie

EDUCATION for PhD STUDENTS. Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University

EDUCATION for PhD STUDENTS. Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University EDUCATION for PhD STUDENTS 2010 Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University GENERAL INFORMATION... 4 CAREERMANAGEMENT & COACHING... 8 PHD PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPROGRAMMA...10

Nadere informatie

Application Guidelines

Application Guidelines Application Guidelines Dutch version Rotterdam School of Management, Erasmus University Career Services, kamer T5-36 Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam Tel.: 010-408 20 10 E-mail: careerservices@rsm.nl Website:

Nadere informatie

MEERJARENPLAN OPERA-PG-COV002

MEERJARENPLAN OPERA-PG-COV002 MEERJARENPLAN OPERA-PG-COV002 OPERA-PG-COV002 Ewoud Verhoef 5 juli 2011 COVRA N.V. Inhoudopgave 1. Inleiding... 1 1.1. Achtergrond... 1 1.2. Doelstelling Meerjarenplan... 1 1.3. Totstandkoming Meerjarenplan...

Nadere informatie

WEGWIJZER MASTERPROJECT Masteropleiding Education and Child Studies

WEGWIJZER MASTERPROJECT Masteropleiding Education and Child Studies WEGWIJZER MASTERPROJECT Masteropleiding Education and Child Studies INSTITUUT PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT LEIDEN Leiden, september 2014 2 VOORAF Deze Wegwijzer

Nadere informatie

Application Guidelines

Application Guidelines Application Guidelines Dutch version Rotterdam School of Management, Erasmus University Career Services, kamer T5-36 Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam Tel.: 010-408 20 10 E-mail: careerservices@rsm.nl Website:

Nadere informatie

European Peer Review Handboek Beroepsonderwijs

European Peer Review Handboek Beroepsonderwijs European Peer Review Handboek Beroepsonderwijs Imprint Peer Review in initial VET Leonardo da Vinci Project (AT/04/C/F/TH-82000) ISBN 978-3-901966-07-1 öibf Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen

Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen Publicatie B: Onderzoeksrapport Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen Definitieve versie Titelpagina In opdracht van Titel Titelomschrijving Auteurs Royal HaskoningDHV & Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

Verrijkte publicaties: hoe verder?

Verrijkte publicaties: hoe verder? Verrijkte publicaties: hoe verder? Colofon Verrijkte publicaties: hoe verder? SURFfoundation PO Box 2290 NL 3500 GG Utrecht T + 31 30 234 66 00 F + 31 30 233 29 60 info@surf.nl www.surf.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Summary In the Netherlands, some major educational reforms in secondary education were implemented during the last twenty years. All these innovations aimed at enhancing the efficiency and quality of secondary

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. Versie 2.0. Oktober 2014

Kwaliteitshandboek. Versie 2.0. Oktober 2014 Kwaliteitshandboek Versie 2.0 Oktober 2014 1 Inhoud Somatic Experiencing Nederland (SEN) - Website - Certificaat - Accreditaties - Beroepsvereniging - Beoordelingen studenten opleiding - Klachtenprocedure

Nadere informatie

WERK TOOLKIT WERK TOOLKIT. Competenties ontwikkelen voor optimale inzetbaarheid

WERK TOOLKIT WERK TOOLKIT. Competenties ontwikkelen voor optimale inzetbaarheid WERK TOOLKIT Competenties ontwikkelen voor optimale inzetbaarheid 1 Inhoudsopgave Pagina VOORWOORD.. 5 KORTE HANDLEIDING... 6 KORTE HANDLEIDING VOOR BEGELEIDERS..... 1. Waarom je de EMPLOY Toolkit moet

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Hoe samenwerking, verandering en voorlichting zorgen voor meer en betere ESCo projecten in Nederland

Hoe samenwerking, verandering en voorlichting zorgen voor meer en betere ESCo projecten in Nederland Hoe samenwerking, verandering en voorlichting zorgen voor meer en betere ESCo projecten in Nederland P5 Rapport Technische Universiteit Delft Christine van Oeveren April 2014 1 Colofon Titel Hoe samenwerking,

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

SHELL BACHELOR MASTER PRIJS 2014

SHELL BACHELOR MASTER PRIJS 2014 SHELL BACHELOR MASTER PRIJS 2014 GAAT JOUW SCRIPTIE OVER INNOVATIE? Doe mee en win 2.500 of 5.000 euro Kom in contact met het topmanagement van Shell Kans op media-publiciteit voor jouw onderzoek Presenteer

Nadere informatie

For More Information

For More Information CHILD POLICY CIVIL JUSTICE EDUCATION ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE This PDF document was made available from www.rand.org as a public service of the RAND Corporation. Jump down to document6

Nadere informatie

COUNTRY REPORT ON LIFELONG LEARNING ISSUES IN THE NETHERLANDS

COUNTRY REPORT ON LIFELONG LEARNING ISSUES IN THE NETHERLANDS COUNTRY REPORT ON LIFELONG LEARNING ISSUES IN THE NETHERLANDS INPUT FOR A REPORT ON THE STATE OF PLAY FOR LIFELONG LEARNING Draft May 2015 1 Most of this document is in Dutch and some parts are in English.

Nadere informatie

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch PRINCE2 2005 Glossary EN 020708--v3.2_Translation EN-NL Document Details: Document Name: Document Control Information Dutch translation of PRINCE2 glossary PRINCE2 2005 Glossary EN 020708-v3.2 Purpose

Nadere informatie

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE WIJ BRENGEN HELDER UW IT OPLOSSING IN BEELD! Op het gebied van het ontwerpen,

Nadere informatie

NOMINEES DOSSIER. Jobpunt Vlaanderen. Nele Cypers. Assistente staf. Best Recruitment Channel. This questionnaire has been Signature Date completed by:

NOMINEES DOSSIER. Jobpunt Vlaanderen. Nele Cypers. Assistente staf. Best Recruitment Channel. This questionnaire has been Signature Date completed by: NOMINEES DOSSIER Company Name: Contact Name: Position: Jobpunt Vlaanderen Nele Cypers Assistente staf Contact Tel Number: 016/38.10.27 Award Category: Best Recruitment Channel This questionnaire has been

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Website hoofdstuk 5 ICT-projecten

Website hoofdstuk 5 ICT-projecten Website hoofdstuk 5 ICT-projecten Doelen Na bestudering van dit hoofdstuk kun je: aangegeven wat onder falen en slagen van ICT-projecten verstaan kan worden en veel voorkomende oorzaken hiervan noemen;

Nadere informatie