STARTPAGE PEOPLE MARIE CURIE ACTIONS. International Outgoing Fellowships (IIF) Call: FP7-PEOPLE-2013-IIF PART B PROPOSAL ACRONYM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STARTPAGE PEOPLE MARIE CURIE ACTIONS. International Outgoing Fellowships (IIF) Call: FP7-PEOPLE-2013-IIF PART B PROPOSAL ACRONYM"

Transcriptie

1 Deze geannoteerde versie van de Guide for Applicants is gemaakt door de adviseurs van Agentschap NL, het National Contact Point voor het People programma. Agentschap NL - NL Innovatie Expertisecentrum Internationaal Onderzoek & Innovatie Tel. (088) Internationaal Innoveren STARTPAGE PEOPLE MARIE CURIE ACTIONS International Outgoing Fellowships (IIF) Call: FP7-PEOPLE-2013-IIF PART B PROPOSAL ACRONYM

2 B1. S&T Quality (maximum 8 pages) Research/technological quality, including any interdisciplinary and multidisciplinary aspects of the proposal Give a clear description of the state-of-the-art of the research topic. Provide a clear and specific description of the research objectives against the background of the state of the art, and the results hoped for. The most relevant bibliographical references should be provided, and must be included in the overall page count. If relevant, provide information on interdisciplinary/ multidisciplinary and/or intersectoral aspects of the proposal Appropriateness of research methodology and approach For each objective explain the methodological approach that will be employed in the project and justify it in relation to the overall project objectives. Describe any relevant techniques, methods or analyses that will be applied. Originality and Innovative nature of the project, and relationship to the 'state of the art' of research in the field Explain the contribution that the project is expected to make to advance the stateof-the-art within the project field. Describe any novel concepts, approaches or methods that will be employed. Timeliness and relevance of the project Describe the appropriateness of the research proposed against the state of the art and why it is timely. Outline the benefit that will be gained from undertaking the Zorg dat je duidelijk maakt dat je weet wat anderen doen op dit gebied, en hoe jouw project daarop aansluit. Hou het gefocust op wat de evaluatoren moeten weten om te kunnen inschatten of dit onderzoek vernieuwend genoeg is. Definiëer je doelstellingen helder en concreet (SMART), en aan het begin van de tekst. De doelstellingen moeten Specific, Measurable, Achievable, Realistic en Timely zijn. Zet eerst snel de situatie neer voor je meer in detail treedt, zodat de lezer weet waar je naartoe wilt voordat je inzoomt op specifieke kwesties. Beschrijf alleen jouw projectactiviteiten, binnen de maximale duur van je beurs, als op zichzelf staand project. Maak het project niet ondergeschikt aan een groter geheel (indien relevant, presenteer het grotere geheel juist als een kans waardoor jij dit project kunt doen). Overdrijf niet met het aantal bibliografische verwijzingen. Deze vallen binnen het aantal pagina s dat je maximaal mag besteden, en gaan dus ten koste van andere belangrijke informatie. Een halve tot één pagina is over het algemeen voldoende. De bibliografie hoeft niet aan het eind van B1, mag ook aan het eind van het hele voorstel, als maar duidelijk is waar hij staat. Wees zo specifiek mogelijk over de methodes, technieken, benaderingen, theoriën die je gaat toepassen. Dit is belangrijk om later op terug te grijpen wanneer je moet duidelijk maken waarom je iets nieuws kunt leren tijdens dit project. Het schept ook vertrouwen bij de evaluatoren als je heel concreet en specifiek (niet vaag en algemeen) bent over hoe je deze kwestie gaat benaderen. Probeer een onderscheid te houden tussen de methodologie, die hier beschreven moet worden, en het concrete werkplan, dat in B4 aan de orde komt. In B1 gaat het om de conceptuele aanpak. Wat is de onderzoeksvraag en met welke methodes ga ik die benaderen. Zorg dat je het hele project beschrijft, inclusief het evt. terugkeerjaar. Dit is een intrinsiek onderdeel van het project. Maar duidelijk waarom jouw project vernieuwend is. Waar zit het hiaat in kennis dat jouw project gaat opvullen? Is dit nooit eerder geprobeerd? Wat is het voordeel van deze nieuwe aanpak? Waarin zit hem precies het vernieuwende? Is het een nooit eerder gestelde vraag? Of juist een vraag die al langer open staat maar die je nu op een nieuwe manier gaat proberen op te lossen? Hier moet je twee dingen aantonen: 1. waarom nu? Zijn er recente ontwikkelingen die dit onderzoek ineens mogelijk maken waar dat voorheen niet mogelijk was? Of is er ineens een urgentie om

3 project at European Research Area (ERA) level and how the fellowship will contribute to enhance ERA research excellence and reintegrate the researcher. Describe the scientific, technological, socio-economic or other reasons for carrying out further research in the field covered by the project Host research expertise in the field (outgoing and return host) The host institution must explain its level of experience on the research topic proposed and document its track record of work, including the main international collaborations. Information provided should include participation in projects, publications, patents and any other relevant results. Quality of the group/supervisors Similar information as above should be provided for the scientist in charge of the supervision of the project. The host institution must demonstrate its track record of previous training achievements especially at an advanced level within the field of research. deze vraag te beantwoorden? Is het een hot topic? 2. Waarom is het relevant voor Europa? Laat zien dat het niet alleen een regionale of nationale kwestie is maar Europa-breed of zelfs wereldbreed belang heeft. Je kunt dit doen door te verwijzen naar reeds geformuleerd EU beleid, of door statistieken te geven bijvoorbeeld over hoeveel mensen met het onderzoeksprobleem te maken hebben, wat de economische impact is. Als dit moeilijk is (bijv. in de geesteswetenschappen), geef dan aan waarom mensen hierin geïnteresseerd zouden zijn. Waarom is het een gemis dat we deze kennis nu niet hebben? Dit deel gaat over de groep. Niet zozeer de hele organisatie (maar als ze bijvoorbeeld hoog scoren op een bepaalde ranking kun je dat noemen), maar vooral de directe omgeving waar het project uitgevoerd gaat worden. Wat zijn hun wetenschappelijke sterktepunten. Noem enkele van de belangrijkste andere groepen met wie ze samenwerken. Noem enkele, liefst internationale, projecten waarin ze meedoen, een paar van de belangrijkste publicaties, of hirsh-index van enkele groepleden. Er kan maar één scientist in charge zijn en één gastgroep, en hier moet duidelijk de focus liggen. Je kunt wel andere onderzoekers noemen die je ook over bepaalde onderwerpen kunnen helpen. Ook korte werkbezoeken zijn mogelijk bij andere groepen beschrijf dan wel goed voor hoe lang, of hoe vaak, wat de toegevoegde waarde is, en door wie en hoe je daar begeleid zal worden. Deze bezoeken moeten niet té lang zijn. In ieder geval nooit meer dan 30% van de totale duur van de beurs, maar dat is al lang, en voor zo n lange duur moet wel een hele speciale reden zijn. Dit deel gaat over de persoon die als supervisor is aangewezen. Vertel of deze persoon al eerder (buitenlandse) post-docs heeft begeleid. Geef een aantal. Het staat goed als je een paar namen kunt geven, en dat die personen daarna een succesvolle carrière opgebouwd hebben. B2. Transfer of Knowledge (maximum 2 pages) TUSSEN DEZE TWEE ASPECTEN KAN OVERLAP ZIJN. VERMIJDT DAT JE TWEE X HETZELFDE OPSCHRIJFT, ALS Clarity and quality of the transfer of knowledge objectives What are the objectives for the transfer of knowledge? HET MAAR ERGENS STAAT. Dit deel gaat over de kennisoverdracht. Welke unieke en excellente kennis draagt de onderzoeker over en op welke manier. Geef zo concreet en gedetailleerd mogelijk welke wetenschappelijke kennis wordt overgedragen. Welke vaardigheden/ ervaring heeft de onderzoeker die de groep in NL mist/nodig heeft en hoe past die unieke expertise binnen de andere kennis van de groep? Wat kan/ weet hij/zij dat niemand in de groep momenteel kan/weet? Welke vaardigheden heeft hij die nuttig zijn voor de groep? Specifieke technieken bijv? Denk naast wetenschappelijke kennis ook aan nietwetenschappelijke skills die overgebracht kunnen worden. In de VS is men bijv. sterker

4 in het vermarkten van resultaten, of heeft hij kennis over hoe ontdekkingen kunnen worden omgezet in vaccins bijv.? Of een andere manier van omgaan met ethische aspecten? Als er iets is dat de onderzoeker wil leren in de EU (hij heeft learning goals ), kan dat ook vermeld worden, maar het gaat om de kennis die hij brengt. Hoe wordt de kennis overdragen? Een soort kennisoverdracht plan kan evt. al concreet gemaakt worden met data, tijden, etc. Gaat hij andere onderzoekers supervisen, gaat hij workshops en presentaties geven? Gebeurt de kennisoverdracht door samen met de onderzoekers aan dit project te werken? Zo ja, met wie? Geeft hij feedback op wekelijkse group progress meetings o.i.d., gaat hij ook gedeeltelijk formele colleges geven of cursussen? Uit rapporten, lectures, workshops & visits kan aan het eind van het project blijken of kennis overdracht geslaagd is. Potential of transferring knowledge to European host and/or bringing knowledge to Europe Explain how the proposed research will serve the purpose of transferring knowledge to the European host and/or to bring knowledge to Europe B3. Researcher (maximum 7 pages which includes a CV and a list of main achievements) Research experience The applicant must present a comprehensive description of his/her research experience. A scientific/professional CV must be provided and should mention explicitly: academic achievements list of other professional activities any other relevant information. Research results including patents, publications, teaching etc. Outline the major achievements of the researcher. These may also include results in the form of funded projects, publications, patents, reports, invited participation in conferences etc., taking into account the level of experience. To help the expert evaluators better understand the level of skills and experience it is advisable to write a short description (around 250 words) of the major accomplishments mentioning the purpose, results, skills acquired, derived applications etc. Het gaat in B2 om de kennisbehoefte en het belang van die kennis. Wat mist Europa en de groep op dit moment? Zorg dat duidelijk wordt waarom de gekozen gastorganisatie de beste plek is om deze kennis naar over te dragen. Wat heeft de universiteit/ groep aan dit project en wat heeft Europa eraan? Dit deel (ook de andere delen) mag in de ik-vorm!! Adresgegevens hoeven niet, die staan al in het A3 formulier. Vermeld de periodes met maand-jaar of dag-maand-jaar, niet alleen met jaar. Zorg dat het aantal maanden dat in het A3 formulier opgevoerd wordt als onderzoekservaring hier ook blijkt. Laat geen gaten, maar verklaar altijd alle periodes, ook als je niet gewerkt hebt. Publicatielijst kan hier of in volgende kopje (Geef de naam van je promotor, zodat men kan zien of je ook publicaties hebt zonder hem of haar. ) Geef in je publicatielijst je eigen naam in vetgedrukte letters. Als in jouw veld met impact factors, citation counts of hirsh-index wordt gewerkt, voeg deze dan toe (hier of in het vorige kopje). Vermeld indien mogelijk qua ruimte, van niet-engelstalige publicaties, in het Engels waarover ze gaan of wat de titel is. Denk ook aan lidmaatschap van wetenschappelijke verenigingen, activiteiten als reviewer, prijzen die je gekregen hebt, e.d. Geef de evaluatoren een zo goed mogelijke indruk waarom jij een goede onderzoeker bent. Beschrijf inhoudelijk max. drie resultaten die jij behaalt hebt waar je het meest

5 Independent thinking, leadership qualities and capacity to transfer knowledge Describe the activities that reflect initiative, independent thinking, project management skills and leadership. Describe the potential that the researcher has for increasing and reinforcing these qualities. Describe the potential that the researcher has for transferring knowledge. Match between the fellow's profile and project Show that the applicant's skills and experience are suitable for the project proposed. B4. Implementation (maximum 6 pages) Quality of infrastructures/facilities and international collaborations of host The host institution needs to specify the available infrastructures and whether these can respond to the needs set by the project. The host institution should further indicate to which extent the applicant can benefit from the host institution's participation in the international collaboration described in section B1. Practical arrangements for the implementation and management of the research project The applicant and the host institution must be able to provide information on how the implementation and management of the fellowship will be achieved. The expert evaluators will examine the practical arrangements that can have an impact on the feasibility and credibility of the project. trots op bent. (Dus niet over aantallen publicaties o.i.d., maar over wat jij hebt bijgedragen aan de kennis in het veld.) Als dit een groepsactiviteit was, beschrijf dan jouw aandeel. Wat voor vaardigheden heb je daarbij opgedaan en wat was het resultaat? (Het is niet heel belangrijk om je strak aan het maximum van 250 woorden te houden) (succesvolle) IIF kandidaten hebben vaak al enige jaren onderzoekservaring. Welke specifieke en unieke kennis breng je mee? Heb je eerder studenten gesuperviseerd? Heb je eerder met EU groepen of internationale groepen gewerkt? In hoeverre heb je bepaalde resultaten zelfstandig bereikt zonder steun/richtlijnen van je supervisor? Heb je leiding gegeven aan projecten of delen daarvan? Heb je studenten of PhDs begeleid? Heb je nieuwe methodes bedacht die succesvol zijn gebleken? Heb je zelfstandig nieuwe samenwerkingen opgezet? Hier moet je aan de ene kant aantonen dat je voldoende voorkennis en vaardigheden hebt om dit uitdagende project aan te kunnen, en wellicht dat je er aan de andere kant ook nog iets van kunt leren. Is dit een logische stap in je carrière? Ben je van plan in de EU te blijven/ waar wil je naar toe in je carrière/ loopbaan? Wees zo concreet mogelijk, geef een lijst van infrastructure / facilities, etc. die voor dit project relevant zijn. Voor sociale wetenschappen kun je denken aan toegang tot bronnen (bibliotheek) of personen die geinterviewd moeten worden. Software en ondersteuning van research assistants voor het analyseren van interviews. Is taal een kwestie waar je rekening mee moet houden? (Spreekt de buitenlandse onderzoeker de taal goed genoeg om de bronnen te kunnen lezen of met de mensen te spreken?) Als de internationale samenwerkingen al in B1 genoemd zijn, kun je daarnaar verwijzen in dit stukje, of vice versa. Zeg er ook bij of en hoe de onderzoeker kan aanhaken bij deze internationale samenwerkingen. Wat voor niet-wetenschappelijke vaardigheden kun je tijdens de terugkeerfase ontwikkelen, en HOE ga je dat doen? Hoe zal de kennis die de onderzoeker opgedaan heeft in het derde land ingebed worden? Hoe past de nieuwe expertise binnen de groep, hoe zal de nieuwe kennis met anderen gedeeld en overgedragen worden? Als je in het project apparaten gebruikt die moeilijk te bedienen zijn, leg dan uit of er ondersteuning en uitleg bij gegeven wordt om ze te leren gebruiken. Als het apparaten zijn die druk bezet zijn, toon dan aan dat er voldoende tijd vrij gemaakt wordt voor dit project. Leg uit hoe eventueel veldwerk of werkbezoek gepland is. Als je met patiënten of proefpersonen werkt, leg uit wat de verwachting is voor hun beschikbaarheid en bereidheid om mee te werken. Als je met proefdieren werkt, zijn die voorhanden in

6 Feasibility and credibility of the project, including work plan Provide a detailed work plan that includes the objectives and milestones that can help assess the progress of the project. Where appropriate, describe the approach to be taken regarding the intellectual property that may arise from the research project. The return phase for IIF is optional. If your proposal provides for a return phase, your work plan must include a description of tasks carried out during the return period. Practical and administrative arrangements, and support for the hosting of the fellow Describe what practical arrangements are in place to host a researcher coming from another country. What support will be given to him/her to settle into their new host country (in terms of language teaching, help with local administration, obtaining permits, accommodation, schools, childcare etc). B5. Impact (maximum 4 pages) Potential for creating long term collaborations and mutually beneficial co-operation between Europe and the Other Third Country What is the likelihood of creating long term collaborations between the European host and the Other Third Country after the end of the fellowship? Contribution to European excellence and European competitiveness through valuable transfer of knowledge het lab? Zijn er vergunningen nodig? Als je voor het onderzoek moet aanhaken bij een groter project (bijv. als je met grote dure facilities werkt, satellietgegevens, ruimtevaart, etc.), leg dan uit hoe jouw project hier in past, maar zorg er wel voor dat je jouw project centraal stelt, en niet te veel ondergeschikt maakt aan het grotere geheel. Hoe meet je de voortgang en wat voor veiligheidsmechanismes heb je ingebouwd als er vertraging optreedt? Als er bepaalde onderdelen extra moeilijk zijn, geef dan een plan B voor als plan A niet lukt Geef een onderverdeling in subactiviteiten met ieder een korte omschrijving, voor zover dat niet in B1 al gedaan is. Voeg een Gantt chart bijmet de duur van ieder onderdeel van het project. Geen kalendermaanden maar maand 1-3, etc.. Eventueel ook een flowchart, indien nuttig. Geef enkele (niet te veel!) beoogde tussentijdse resultaten. Wat zijn de carrièreplannen na het terugkeerjaar, en hoe wordt de onderzoeker hierin ondersteund? Harde beloftes zijn niet altijd mogelijk, maar wel intenties of verwachtingen. Vergeet niet iets over het intellectueel eigendom te zeggen, als is het maar dat dat niet beschermd zal worden. Vooral als je naar de VS gaat, probeer dan de anticiperen wie eigendom zal zijn van welke kennis, hoe het werkt met toegang krijgen tot specifieke kennis van het instituut in de VS. Uiteraard vindt de Commissie het fijn als niet alle kennis ten goede komt van het Amerikaanse instituut. Is er een welcome office bij de gast-instelling om buitenlandse onderzoekers te helpen met het settelen in het nieuweland? Zijn er talen cursussen waar je gebruik van kunt maken, hulp met het aanvragen van werkvergunning, visa, is er een netwerk/club voor buitenlandse onderzoekers etc. Alle faciliteiten die de gastinstelling heeft om het de buitenlandse onderzoeker gemakkelijker te maken moeten gemeld worden. Alleen datgene wat expliciet genoemd wordt, krijg je punten voor. Het onderdeel impact gaat over hoe jouw voorstel matcht met de beleidsdoelen van het Marie Curie programma en van de IIF. Het doel van de IIF is o.a. dat er een langdurig samenwerkingsverband ontstaat tussen de gast-instelling in het derde land en de gast-instelling in de EU. Wat is de intentie voor deze wetenschappelijke samenwerking in de toekomst? Ook na afloop van het project. Blijft men in contact, worden er evt. vervolgprojecten opgezet of gezamenlijk fondsen aangevraagd, leden van de groep uitgewisseld. Als er al een samenwerking is, wat voegt deze beurs/ dit project toe aan de samenwerking? Het andere doel van de IIF is dat er kennis naar de EU komt, die nog niet aanwezig was in de groep/univerisiteit/ in de EU. Er wordt immers een onderzoeker uit een derde

7 Describe the extent to which the transfer of knowledge will contribute to European excellence and European competitiveness and produce long-term synergies and/or structuring effects. land naar de EU gehaald die specifieke, aanvullende kennis brengt. Wat is de impact/ toegevoegde waarde van de kennis die wordt overgedragen voor Europa? Wat heeft Europa aan deze gebrachte kennis? En wat is de impact van dit project op Europa? Heeft Europa een vooraanstaande kennispositie op dit onderwerp (proberen die te behouden, daardoor aantrekkingskracht voor goede onderzoekers om naar die groep te komen)? Wordt er een achterstand ingehaald? M.a.w. wat maakt dit project de moeite van het inversteren waard voor de EU? Wat is het belang voor Europa? Impact of the proposed outreach Describe the outreach activities of the proposal to be implemented by the researcher during the project duration (for examples, see box on Outreach Activities below). Outreach activiteiten zijn gericht op een niet-wetenschappelijk publiek. Bijv. naar middelbare scholen gaan om iets te vertellen of een experiment te doen, met patientengroepen of belanghebbenden praten, open dag op het lab, een roadshow langs stakeholders, on-line discussie, een Wikipediapagina die gemaakt wordt, stukjes in dagbladen (Spits, Metro ), enz. En wat is de impact van deze activiteiten? Worden jongeren bijv. enthousiast gemaakt voor het vakgebied? Beschrijf geplande activiteiten en de impact die die hebben op het brede publiek. B6. Ethical Issues (no maximum pages) VUL DE ETHICS TABEL ALTIJD IN. ALS JE ERGENS YES TICKT, VERWIJS DAN NAAR HET ONDERDEEL IN DE TEKST WAAR JE DIT UITLEGT (B.1) Het is dus ook verplicht voor voorstellen in de sociale wetenschappen. De tabel telt niet mee in het aantal pagina s. De Eur. Commissie wil dat jullie overal aan gedacht hebben zoals informed consent, wat is de nationale wetgeving m.bt. het gebruik van proefdieren, hoeveel muizen gaan er gebruikt worden in dit project, wat is de Eur. wetgeving op dit terrein, en evt. de internationale wetgeving op dit gebied. Worden er patiënten op websites gezet, hebben jullie gedacht aan de privacy van proefpersonen, worden de gegevens van geïnterviewden bewaard? Hoe komen jullie aan de patiënten, wie heeft er toegang tot de databases etc.,etc. Beschrijf alles zo uitvoering mogelijk in je voorstel om een ethical review te vermijden.

STARTPAGE PEOPLE MARIE CURIE ACTIONS. Intra European Fellowships (IEF) Call: FP7-PEOPLE-2013-IEF PART B PROPOSAL ACRONYM

STARTPAGE PEOPLE MARIE CURIE ACTIONS. Intra European Fellowships (IEF) Call: FP7-PEOPLE-2013-IEF PART B PROPOSAL ACRONYM Deze geannoteerde versie van de Guide for Applicants is gemaakt door de adviseurs van Agentschap NL, het National Contact Point voor het People programma, Agentschap NL - NL Innovatie Expertisecentrum

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp Themasessie vluchtelingen Frans van Hoek Marieke Hanekamp Wat in deze sessie? Strategisch Kader Terugkoppeling sessie in Brussel Brainstormen in subgroepen Strategisch Kader EU-beleid en doelstellingen

Nadere informatie

PROPOSAL ACRONYM Standard EF / CAR / RI / GF (Delete as appropriate and include as header on each page)

PROPOSAL ACRONYM Standard EF / CAR / RI / GF (Delete as appropriate and include as header on each page) Deze geannoteerde versie van de MSCA IF Template is een product van RVO.nl, het Nederlandse National Contact Point voor de Marie Skłodowska-Curie Actions. Aan de aangeboden informatie kunnen geen rechten

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010

Pro Dual Improving through Benchmarking. Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Pro Dual Improving through Benchmarking Leonardo da Vinci/Partnerships 2008-2010 Partners Germany: Stadt München/City of Munich Education Department - Vocational Schools and Further Education Industrie-

Nadere informatie

Toelichting Short Term Fellowship

Toelichting Short Term Fellowship Algemene toelichting Toelichting Short Term Fellowship Voordat u het formulier gaat invullen, is het van belang kennis te nemen van deze guidelines èn het beleid fellowships 2012. Een short term fellowship

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

LIFE+ Arnoud Heeres, LIFE Unit, Europese Commissie. 2013 LIFE+ Presentatie Nederland

LIFE+ Arnoud Heeres, LIFE Unit, Europese Commissie. 2013 LIFE+ Presentatie Nederland LIFE+ Arnoud Heeres, LIFE Unit, Europese Commissie 1 Profiel: Programma Manager - Desk Officer voor LIFE Natuur LIFE Natuur Unit (E3) DG Milieu Europese Commissie 2 Taken: Programma Manager - Desk Officer

Nadere informatie

Instruction project completion report

Instruction project completion report Instruction project completion report The project completion report is in fact a final progress report providing a comparison between the start of the project and the situation at the end of the project.

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

JOINT MASTER DEGREES 22 Januari 2014

JOINT MASTER DEGREES 22 Januari 2014 JOINT MASTER DEGREES 22 Januari 2014 Maria Madalena Pereira Nuffic Agenda Context Erasmus + Internationale dimensie Erasmus + Joint Master degrees KA1 Verhaal uit de praktijk Afsluiting Context Erasmus

Nadere informatie

Presenteren NWO Erasmus Academie

Presenteren NWO Erasmus Academie Presenteren NWO Erasmus Academie Beoordeling Aanbeveling promotor Beoordeling onderzoeksplan Voorstel Onderzoeksvraag Werkplan Het interview Voorbeeld review Plagiaat Beoordeling Kwaliteit, motivatie en

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Innovatie instrument en financierings mogelijkheden

Innovatie instrument en financierings mogelijkheden HealthGrain Holland, Den Haag 5 juli 2011 Innovatie instrument en financierings mogelijkheden Frans van den Berg, Innovatiemakelaar Food & Nutrition Delta Food & Nutrition Delta? FND is deel van het Innovatieprogramma

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

KA2 Schoolpartnerschappen. Handleiding bij het invullen van het aanvraagformulier

KA2 Schoolpartnerschappen. Handleiding bij het invullen van het aanvraagformulier Nota Onderwerp: aanvraagformulier Datum: 26 februari 2014 KA2 Schoolpartnerschappen Handleiding bij het invullen van het aanvraagformulier Noot vooraf: deze handleiding werd gerealiseerd op basis van de

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01)

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Onderzoeksgroep Mariene Biologie Universiteit Gent werft aan (english version from page 4 onwards): 1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Uiterste inschrijvingsdatum: Sep 29, 2013 16:00

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Andre van Voorst : sr adviseur Kenwerk / Examenwerk Mirjam Hensels : projectleider BPV Handboeken Programma Inleiding

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum

The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum In September 2008, Erasmus MC has implemented the Bachelor/Masters structure (BaMa) in its regular medical curriculum (codename ErasmusArts 2008

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

Intermax backup exclusion files

Intermax backup exclusion files Intermax backup exclusion files Document type: Referentienummer: Versienummer : Documentatie 1.0 Datum publicatie: Datum laatste wijziging: Auteur: 24-2-2011 24-2-2011 Anton van der Linden Onderwerp: Documentclassificatie:

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Introduction to KM Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Good to know Introductions Your CIKM experience Outline CIKM Sessions Tuesday Introduction to KM & Groupwork Introduction to (CI)KM Strategy

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Algemene informatie 2012/2013

Algemene informatie 2012/2013 1 Algemene informatie 2012/2013 1. Wat zou je willen doen in het buitenland? 2. Wanneer zou je naar het buitenland willen? 3. Waar zou je naar toe willen? 2 Bilateraal programma Tweezijdige uitwisseling

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM

Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM Jeanine Gregersen Samenvatting Context : werkdefinities en twee stellingen Focus op interculturele competentie Implicaties voor instellingen Moot court

Nadere informatie

Usability walkthrough for accessibility

Usability walkthrough for accessibility Usability walkthrough for accessibility steven stijger steven_stijger@nl.ibm.com http://www.flickr.com/photos/81167076@n00/322162512/ Copyright IBM Corporation 2008 usability walkthrough usability test

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Guidelines for setting up a stimul lab

Guidelines for setting up a stimul lab Guidelines for setting up a stimul lab Content Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7 Pilotproject Businessplan Samenwerkingsovereenkomst met stimul Moorsele Building requirements

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Prof dr JJM van Delden Julius Centrum, UMC Utrecht j.j.m.vandelden@umcutrecht.nl Inleiding Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

[BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden?

[BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden? [BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden? Gebruik altijd de laatste versie omdat er serieuse bug-fixes in kunnen zitten. Check altijd de release notes en openstaande bugs. Er is

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Welke functies moeten ingevuld worden?

Welke functies moeten ingevuld worden? Welke functies moeten ingevuld worden? De herziene Wod van papier naar praktijk! Jan-Bas Prins 17 juni 2014 Relevante documenten Europa 2010/63/EU EC Implementation, interpretation and terminology of Directive

Nadere informatie

Creatief onderzoekend leren

Creatief onderzoekend leren Creatief onderzoekend leren De onderwijskundige: Wouter van Joolingen Universiteit Twente GW/IST Het probleem Te weinig bèta's Te laag niveau? Leidt tot economische rampspoed. Hoe dan? Beta is spelen?

Nadere informatie

Richtlijnen voor voorstellen. Guidelines for proposal Submission. Honors Conference 2013, Rotterdam 3 & 4 oktober 2013

Richtlijnen voor voorstellen. Guidelines for proposal Submission. Honors Conference 2013, Rotterdam 3 & 4 oktober 2013 Honorsconference2013.hr.nl Richtlijnen voor voorstellen Guidelines for proposal Submission Honors Conference 2013, Rotterdam 3 & 4 oktober 2013 Learning to innovate Evoking Professional Excellence in Higher

Nadere informatie

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011 Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011 28 april 2011 CENTR Marketing Workshop April 2011 - Helsinki 2 Agenda Campaign 2010: Goal Campaign Results & Learnings Market research: Goal Outcome Learnings

Nadere informatie

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4 User Centred Development UCD Werkcollege blok 1 week 4 Agenda Introductie Huisregels Blok beschrijving Observatie opdracht & huiswerk Introductie Aranea Felëus Industrieel Ontwerpen Strategic Product Design

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingsplan voor promovendi (maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst)

Opleidings- en begeleidingsplan voor promovendi (maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst) formulier inleveren bij uw faculteit/instituut hand this form in at your faculty/institute of per post versturen aan - or post it to: Vrije Universiteit Dienst Financiën en Personeel De Boelelaan 1105

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS Persoonskenmerken en ervaren lijden bij verslaving en PTSS 1 De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij Verslaafde Patiënten met PTSS The Relationship between Personality Traits and Suffering

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Overview of the presentation

Overview of the presentation 1 Intercultural mediation in health care in the EU: theory and practice Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Overview of the presentation 1. Policy issues 2. Why do we need medical

Nadere informatie

Virtual Enterprise Centralized Desktop

Virtual Enterprise Centralized Desktop Virtual Enterprise Centralized Desktop Het gebruik van virtuele desktops en de licensering daarvan Bastiaan de Wilde, Solution Specialist Microsoft Nederland Aanleiding Steeds meer gebruik van Virtuele

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

HVA CMD 2012/13 Afstudeerproject Onderzoektechnieken deel 1/2"

HVA CMD 2012/13 Afstudeerproject Onderzoektechnieken deel 1/2 HVA CMD 2012/13 Afstudeerproject Onderzoektechnieken deel 1/2" HTTP://NSE.NL/ " Zoek nog 2 afstudeerders die tegen vergoeding op open dag willen staan en voorlichting geven aan aankomende studenten" OPEN

Nadere informatie

Managing your PhD. Part 1 Project management, project charter, planning. Pagina 1. www.truecolours.be

Managing your PhD. Part 1 Project management, project charter, planning. Pagina 1. www.truecolours.be Managing your PhD Part 1 Project management, project charter, planning www.truecolours.be Pagina 1 Overview of the sessions Project management project charter - planning Follow-up & reporting - managing

Nadere informatie

Formatief toetsen: Randvoorwaarden & concrete handvaten voor in de klas

Formatief toetsen: Randvoorwaarden & concrete handvaten voor in de klas Formatief toetsen: Randvoorwaarden & concrete handvaten voor in de klas Kim Schildkamp Contact: k.schildkamp@utwente.nl Programma Formatief toetsen Voorwaarden voor formatief toetsen Voorbeelden van technieken

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Contents. Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation

Contents. Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation TeleBank Contents Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation Introduction - TeleBank Automatic bank services Initiates a Dialog with

Nadere informatie

Verwachtingen rapport

Verwachtingen rapport Het proces van aanwerving en selectie van de kandidaten voor de functie: Project: Exemplary recruitment process 17.04.2014 14:11 1. INTRODUCTIE Dit rapport vertegenwoordigd de verwachtingen van de toekomstige

Nadere informatie

Introductie over AEGEE

Introductie over AEGEE Introductie over AEGEE EUROPEAN STUDENTS FORUM AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique De meeste visuele materialen die gebruikt zijn in

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

9. Uitnodiging eerste gesprek (bevestiging van reeds overeengekomen datum)

9. Uitnodiging eerste gesprek (bevestiging van reeds overeengekomen datum) Brieven aan sollicitanten (Ned/Eng.) 1. Ontvangstbevestiging n.a.v. open sollicitatie 2. Ontvangstbevestiging n.a.v. vacature 3. Ontvangstbevestiging (ver) na deadline om te reageren 4. Ontvangstbevestiging

Nadere informatie

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company:

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company: GENERAL CLAIM FORM ACE European Group Limited, attn. Claims Department, PO Box 8664, 3009 AR Rotterdam. Tel. +31 010 289 4150 Email: beneluxclaims@acegroup.com Important: - fill in all applicable questions

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl)

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 1 Graphic Design Keuzevak GD1 Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 2 Expectations Attendance, creativity, motivation and a professional attitude

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

De opleider als rolmodel

De opleider als rolmodel De opleider als rolmodel De opleider als rolmodel programma 14.00 welkom 14.15 voorstelronde/verwachtingen 14.35 excellent teacher en excellent rolemodel 14.55 groepswerk 15.10 plenaire rapportage 15.35

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens aanvrager / Applicant data. 1. Uw volledige personalia / Your complete biographical data. Achternaam / Surname

Persoonlijke gegevens aanvrager / Applicant data. 1. Uw volledige personalia / Your complete biographical data. Achternaam / Surname Aanvraagformulier voor teruggave tegoed(en) op de Gemeentegiro Application form for repayment of unclaimed credit balances with the Gemeentegiro Amsterdam [Amsterdam Municipal Giro System] Persoonlijke

Nadere informatie