De Hultenhoek Boerderijnummer: 1237

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Hultenhoek Boerderijnummer: 1237"

Transcriptie

1 arverslag nuari december 2014 De Hultenhoek Boerderijnummer: 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam de zorgboerderij: De Hultenhoek Adres: Hultenhoek 14 Postcode: 5826AE Woonplaats: Groeningen Provincie: Noord-Brabant Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1e contactpersoon Naam: Niels Adres: Fransen 28 Postcode: 5831HE Woonplaats: Boxmeer Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: arverslag opgesteld door: Niels Datum laatste wijziging Overige betrokkenen: Anke nssen/nick nssen :05 2

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar In het vorige jaarverslag was te lezen dat onze kale, lege zolder was omgetoverd tot een complete woning, welke we eind 2013 in gebruik hebben genomen. Dit was direct aanleiding RI&E en het noodplan weer eens onder loep te nemen. Nieuwe slaapkamers betekend ook nieuwe clienten. Voor alle nieuwe clienten was een persoonlijk instroomplan, welk al ruim voor de verbouwing van start was gegaan. Dit zorgde ervoor dat de drempel voor deze mensen laag was. Een veranderde groepssamenstelling brengt ook het groepsproces opnieuw op gang. Voor ons als begeleiders, maar zeker voor onze clienten een interessant proces. Aan het begin van het jaar hebben wij afscheid genomen van een van onze clienten, deze is weer thuis bij zijn vader gaan wonen. Al snel is deze plek opgevuld door een client die we al kende vanuit de opvang. Ook toen zag je het groepsproces opnieuw gang komen. arlijks terugkerend hoogtepunt voor onze clienten is de vakantie. Het afgelopen jaar hebben we het dicht bij huis gezocht en hebben onze clienten een midweek doorgebracht in twee huisjes op Centerparcs het Heijderbos, welke van alle gemakken voorzien waren. Hun verblijf viel gelijk met het WK voetbal, dus zij hebben een aantal wedstrijden op groot scherm in het café bekeken. Uiteraard was er ook tijd voor zwemmen, bowlen, fietsen en bovenal gezelligheid en lol. Deze momenten zijn vastgelegd in een fotoboek, waar ze met veel plezier door heen bladeren. Ook de carnaval en de jaarlijkse sinterklaasactiviteit zijn momenten waar nog vaak over gesproken wordt. Ook dit jaar hebben we op stal weer aan aantal nieuwe pensionpaarden mogen verwelkomen. Voor onze clienten betekent dit een uitbreiding van hun sociale netwerk. In april hebben we wederom een druk bezochte open dag mogen organiseren. Dit jaar in samenwerken met Symphonica in Sporto, een initiatief uit de dorpen Vierlingsbeek/Groeningen welke gerelateerd is aan de Dorpen Derby welke georganiseerd wordt door de provincie Brabant. Later in het jaar zijn enkele van onze deelnemers samen met nog vele dorpeling afgereisd naar de finale in Oisterwijk welke ze ook gewonnen hebben. Een grote beker en cheque hebben lange tijd in onze woonkamer mogen staan. Nadat door een gespecialiseerd bedrijf de aanwezige asbest volgens de geldende normen en regels was verwijderd zijn we, niet echt vooraf gepland medio juni gestart met het, in eigen beheer afbreken en opbouwen van de kleinvee stal. Aanvankelijk was het de bedoeling enkel wat asbest te verwijderen, maar door de slechte staat van het gebouw is besloten het opnieuw te bouwen. Het verwijderen van het asbest was voor onze clienten een indrukwekkende gebeurtenis. Het betreffende gebouw en de directe omgeving werd afgezet 3

4 met hekken en het gebouw werd van buiten volledig ingepakt met plastic. Een aantal dagen liepen er wat mensen die volgens onze clienten leken op maanmannetjes. Tijdens dit schrijven wordt er nog dagelijks hard gewerkt aan de realisatie hiervan. Uiteraard helpen, waar mogelijk onze clienten aan de heropbouw van dit gebouw. Voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van onze stagiaire, ze heeft haar opleiding en stage afgerond met een voldoende. Na de zomervakantie hebben we twee nieuwe stagiaires mogen begroeten, die zich met veel plezier inzetten om zich het vak eigen te maken. Ook hebben we dit jaar drie vrijwilligers mogen verwelkomen, welke zich, ieder op hun eigen wijze en vakgebied inzetten voor onze clienten en zorgboerderij. Medio april hebben we een nieuwe begeleidster mogen verwelkomen, door de intensivering van begeleiding diende de formatie te worden uitgebreid. Aan het einde van het jaar hebben we afscheid genomen van een van onze begeleidsters. Tijdens een gezellige afscheidsborrel met alle collega's hebben we haar bedankt en haar veel succes gewenst op haar nieuwe werkplek. Inmiddels heeft onze nieuwe collega er al een aantal diensten op zitten. Het vertrek van onze begeleidster was een mooie gelegenheid om wat te schuiven in onze bezetting om nog beter in te kunnen spelen op de wensen van onze deelnemers. Hot item in het nieuws waren natuurlijk de ontwikkelingen binnen het persoonsgebonden budget en de WMO. Wij werken enkel met PGB en zorgen dat we op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Ook zijn we samen met andere zorgboerderijn uit de buurt geregeld in gesprek met de gemeente. Daarnaast hebben wij drie groepen dagbesteders van een grote instelling uit de buurt welke een aantal ruimtes huren en natuurlijk onze woongroep van tien personen. Zij zorgen voor vastigheid en daarmee een buffer om de eventuele klappen op te vangen. De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar Aantal deelnemers Begin Instroom Uitstroom Eind Verst. Beperkt Lich. Beperkt Autisme Psych. Probl

5 Tot 12jr Vanaf 12jr Reden uitstroom: Verhuisd: 1 Plek sluitt niet meer aan door verder ontwikkelen: 2 Plek sluit meer aan: 1 Einde pgb: 1 Door leeftijd naar nadere categorie: 2 We kunen concluderen dat we redelijk stabiel zijn gebleven, zelfs een aantal nieuwe clienten hebben mogen begroeten. Daarnaast staan er voor het wonen nog mensen op de wachtlijdt. Iets waar we, gezien de ontwikkeling in de zorg, tevreden over mogen zijn. Scholing en ontwikkeling Ook in het afgelopen jaar is het team weer bijgeschoold op het gebied van EHBO en BHV. Aan de BHV scholing hebben deelgenomen en tevens het certificaat behaald: - Anke nssen - Nick nssen - Niels Fransen - Sandy nssen - Wendy Joosten-Giesbers - Wim Tijssen - Jessie Wismans - Steffy Berkvens - Els Aarts - Silvia Schalkwijk-Vousten - Kristy Bakker Aan de EHBO scholing hebben deelgenomen en tevens het certificaat behaald: - Anke nssen - Nick nssen - Niels Fransen - Sandy nssen 5

6 - Wendy Joosten-Giesbers - Wim Tijssen - Jessie Wismans - Steffy Berkvens - Els Aarts - Silvia Schalkwijk-Vousten - Kristy Bakker We hadden er voor gekozen een ontruimingsoefening te houden samen met de clienten en de brandweer. Voor alle partijen was dit een zeer leerzame avond. Tevens hebben de begeleiders het afgelopen jaar een scholing OMFA (omgaan met fysieke agressie) gehad. Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? De begoogde opleidingsdoelen zijn bereikt. 6

7 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Bijna ongevallen --> medicatie vergeten te verstrekken 4x Bijna ongevallen --> vallen/knellen/stoten 6x Situaties waren niet van dien aard dat deze gemeld moesten worden. Aan de hand van het MIC formulier zijn situaties besproken met betreffende begeleider. Daarnaast worden in teamoverleg/intervisiesessies besproken hoe bepaalde zaken ondervangen kunnen worden. Acties welke moeten zorgen dat zaken worden ondervangen staan genoteerd op de actielijst. Hierbij is te denken aan het verbeteren van de aftekenlijsten zodat oa de dubbele check beter gedaan kan worden. Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Meldingen (dreigende) fysieke, verbale agressie clienten 8x Persoonlijk begeleider heeft door betrokken begeleider ingevulde MIC formulieren beoordeeld en deze besproken met zorgboer(in). Later zijn deze besproken met betrokkenen en tijdens teamoverleg. Indien nodig wordt deskundigheid van gedragsdeskundige ingeschakeld. Daarnaast worden acties omgezet in persoonlijke doelen en meegenomen in het begeleidingsplan. Zijn er meldingen van klachten? Nee Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Evaluatiegesprekken Wonen (10 clienten) 3 clienten 1 gesprek 4 clienten 2 gesprekken 3 clienten 3 gesprekken Opvang (22 clienten) Voor alle 3 omschreven groepen geldr dat er sprake is van inhoudelijke bijstelling van ondersteuningsplan en gestelde doelen welke zijn opgenomen in dossier. Daarnaast zijn er voor de groep wonen naar aanleiding deze gesprekken punten naar voren 7

8 20 clienten 1 gesprek 2 clienten 2 gesprekken Dagbesteding (6 clienten) 1 client geen gesprek 2 clienten 1 gesprek 1 client 4 gesprekken 1 client 5 gesprekken gekomenn welke zijn meegenomen naar de inspraakmomenten voor clienten en desgewenst zijn hierop acties uitgezet. Inspraakmomenten: 13 februari 2014, besproken: -Carnaval -Open dag -Huisregels 8 mei 2014, besproken: -Bewonersvakantie -Huisregels -Corvéerooster 16 oktober 2014, besproken: -Huisregels -Feestdagen -Personeelswisseling Het afgelopen jaar is er voor onze deelnemers 4x een inspraakmoment geweest, dit werk vooraf aangekondigd en er werd vermeld welke punten werden besproken. Deels stond het overleg in het teken van mededelingen om hen op de hoogte te houden, deels hadden zij inspraak, dit was het geval bij de volgende punten: -Bewonersvakantie -Open dag -Feestdagen -Carnaval -Huisregels -Corvéerooster 11 december 2014, besproken: -Feestdagen -Groepsindeling -Huisregels Wettelijke vertegenwoordigers van alle opvangvormen hebben een uitnodiging ontvangen voor het resultaat meetsysteem Systeem werkt tot op heden niet altijd naar behoren waardoor dit proces nog in volle gang is. Hierdoor is een vertraging onstaan, Inmiddels is 20% ingevuld. Nee Door het niet goed werken van het systeem en de vele tijd die er inmiddels in gestoken is door hen, hebben ouders niet de behoefte mee te werken aan een schriftelijk 8

9 tevredenheidsonderzoek. Echter ondervangen we dit doordat in het 3e en 4e kwartaal van 2014 hebben alle evaluatiegesprekken plaats gevonden en is de tevredenheid besproken. We hopen dat het systeem het komend jaar naar behoren werkt zodat cyclus gewenst kan verlopen. Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) We kunnen concluderen dat we wederom een enerverend jaar achter de rug hebben maar dat we goed in hebben kunnen springen op de veranderingen binnen de zorg. De ondersteuningsplancyclus loopt en wordt bewaakt door de daar voor verantwoordelijke collega's. Tevens is begonnen met het schrijven van de ondersteuningsplannen voor kinderen welke voor opvang komen;. Dit proces is nog in volle gang. MIC formulieren worden goed ingevuld en doorgenomen. Hier worden desgewenst acties op uitgezet. Tevens worden formulieren geregeld besproken in teamoverleg. 9

10 Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar Actie arlijks terugkerende acties (2014) Gerealiseerd Toelichten Calamiteitenplan oefenen Uitgevoerd. Naast begeleiding en deelnemers heeft ook de brandweer deelgenomen. Evaluatiegesprekken deelnemers Uitgevoerd, cyclus blijft uiteraard doorlopen. Functioneringsgesprekken Uitgevoerd arverslag opstellen Uitgevoerd arlijkse controle blusmiddelen en EHBO-koffers Uitgevoerd Heraanvraag zoonosen Uitgevoerd Acties n.a.v. RI&E Actualiseren noodplan RIE en noodplan zijn geactualiseerd. Acties vanuit kwaliteitssysteem Opstellen overeenkomst zorgmakelaar Uitgevoerd. Klachtenprocedure voor medewerkers Uitgevoerd. Ontwikkelen/oprichten clientenraad dagbesteding/opvang Informeren bij SVB en zorgmakelaar naar zorgovereenkomst leer-werktraject en sociale activering Uitgevoerd. Uitgevoerd. Acties vanuit audit Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld implementeren in teamoverleg 10 mrt 2014 Vernieuwde procedure klachtenprocedure naar ouders versturen Uitgevoerd. Uitgevoerd. Overige acties Evaluatiesproces groepgebeuren bewaken en agenderen Uitgevoerd. Ouders inlichten over nieuwe tarieven Uitgevoerd. Nieuwe zorgovereenkomsten opstellen en doornemen met ouders Uitgevoerd. Qurentis aanpassen aan nieuwe Uitgevoerd. 10

11 tarieven, overeenkomsten en indicaties Urenbegroting maken en bespreken Uitgevoerd. Medio april is een nieuwe begeleidster aangenomen. Bij vertrek van een begeleidster in december is wederom de formatie bekeken en zijn een aantal conctracten opgehoogd. Sollicitatieprocedure starten en doorlopen Uitgevoerd. Medio april is een nieuwe begeleidster aangenomen. Verdiepen invulling paardrijlessen Op de dinsdag wordt er paardrijles gegeven, dan wel individueel als in groepsverband. Hiervoor wordt deskundige begeleiding ingeroosterd. Organiseren open dag 2014 Uitgevoerd. Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? De genoemde ontwikkelingen geven geen aanleiding om het beleid bij te sturen. Doelstellingen voor het komende jaar De doelstellingen voor het komende jaar zijn: *Het blijven volgen van de ontwikkelingen binnen het PGB. Het overgangsjaar is met vele onzekerheden gestart, wij als zorgboerderij zullen ook het aankomend jaar de ontwikkelingen goed in de gaten houden om zodoende ons beleid hier op aan te passen. Het is gezien de vele onzekerheden moeilijk hier een datum aan te koppelen. *Realiseren schuur Medio mei 2015 zal het heropbouwen van de schuur waar de kleindierenverblijven gevestigd zijn gerealiseerd worden. Daarnaast zal hier ruimte worden gemaakt voor de fietsen van onze deelnemers, skelters en kruiwagens. Tevens zal er een grote speelzolder gerealsieerd worden. *Resultaat Meet Systeem afronden Systeem werkt tot op heden niet altijd naar behoren waardoor dit proces nog in volle gang is. Hierdoor is een vertraging onstaan, Inmiddels is 20% ingevuld. Door het niet goed werken van het systeem en de vele tijd die er inmiddels in gestoken is door hen, hebben ouders niet de behoefte mee te werken aan een schriftelijk tevredenheidsonderzoek. Echter ondervangen we dit doordat in het 3e en 4e kwartaal van 11

12 2014 hebben alle evaluatiegesprekken plaats gevonden en is de tevredenheid besproken. We hopen dat het systeem het komend jaar naar behoren werkt zodat cyclus gewenst kan verlopen. *Deelnemers wonen zijn ontspannen Het is moelijk hier een tijdsbestek aan te hangen. - Deelnemers zijn ontspannen, er zijn weinig escalaties. We inversteren in het groepsgebeuren door iedere week 1 a 2 groepsactiviteiten te organiseren. Begeleiding observeert en bespreekt bevindingen maandelijks in teamoverleg. 12

13 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij: De Hultenhoek Datum: maart 2015 Boerderijnummer: 1237 ar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijke Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum arlijks terugkerende acties (2015) Actualisatie van de RI&E Niels Fransen Oefening calamiteitenplan Nick nssen Evaluatie gesprekken met deelnemers Anke nssen Nick nssen Steffy Berkvens Sandy nssen Niels Fransen Tevredenheidonderzoek deelnemers Anke nssen Functioneringsgesprekken Anke nssen Actualisatie BHV Anke nssen Nick nssen Opstellen jaarverslag Niels Fransen Afronden resultaat meetsysteem Anke nssen Inspraakmoment 1e kwartaal Anke nssen Niels Fransen Nick nssen Inspraakmoment 2e kwartaal Anke nssen Niels Fransen Nick nssen

14 Inspraakmoment 3e kwartaal Inspraakmoment 4e kwartaal Dossiercheck Anke nssen Niels Fransen Nick nssen Anke nssen Niels Fransen Nick nssen Anke nssen Steffy Berkvens Sandy nssen Niels Fransen Acties n.a.v. RI&E Wanneer schuur kleindierenverblijf gerealiseerd is, plattegrond van binnenverblijf maken en toevoegen aan noodplan. Niels Fransen Nick nssen Acties vanuit audit Pas de klachtenprocedure aan aan de meest recente richtlijn Is gereed Niels Fransen Voer de meldcode huiselijkgeweld in. Niels Fransen Overige acties Realisatie schuur kleindierenverblijf Nick nssen

15 Opmerkingen bijlage(n) Aan de hand van de eerste feedback op dit jaarverslag is medicatie verstrekking direct geagendeerd voor het teamoverleg, welke heeft plaatsgevonden op maandag j.l. Hierin is besproken dat medicatie aftekenlijsten worden aangepast en zodat deze daadwerkelijk door 2 mensen wordt ondertekend. Daarnaast is er een teamlid aangewezen welke naast de medicijnverantwoordelijke )zoals omschreven in KWS' aandachsfunctionaris medicatie wordt. Deze persoon zorgt dat medicatiegegevens in dossiers en medicijnklapper up-to-date zijn. 15

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

André Hoeve Boerderijnummer: 1078

André Hoeve Boerderijnummer: 1078 arverslag nuari 2013 - december 2013 André Hoeve Boerderijnummer: 1078 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Terra Kids Boerderijnummer: 1726

Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Het Haaksbergerveen. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Het Haaksbergerveen. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Het Haaksbergerveen Boerderijnummer: 1302 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Flint Boerderijnummer: 767

De Flint Boerderijnummer: 767 arverslag nuari 2013 - december 2013 De Flint Boerderijnummer: 767 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372

Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Eilandstal Boerderijnummer: 500

De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 213 - december 213 De Enghoeve Boerderijnummer: 139 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 211. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Tokhok

Zorgboerderij Tokhok Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Tokhok Boerderijnummer: 1326 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De Huppe Boerderijnummer: 853

De Huppe Boerderijnummer: 853 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Huppe Boerderijnummer: 853 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

'De Veenhoeve' Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

'De Veenhoeve' Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2014 - december 2014 'De Veenhoeve' Boerderijnummer: 1856 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Den Besselder 'activiteitencentrum' Boerderijnummer: 662

Den Besselder 'activiteitencentrum' Boerderijnummer: 662 arverslag nuari 2014 - december 2014 Den Besselder 'activiteitencentrum' Boerderijnummer: 662 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zorgboerderij It Fallaet

Zorgboerderij It Fallaet Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij It Fallaet Boerderijnummer: 740 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

ZORGBOERDERIJ DE MILDERT

ZORGBOERDERIJ DE MILDERT Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 ZORGBOERDERIJ DE MILDERT Boerderijnummer: 1100 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorghoeve t Binnenveld

Zorghoeve t Binnenveld arverslag januari 2013 - december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76

Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76 arverslag nuari 2014 - december 2014 Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie