Jaarverslag Vriendendienst Zuid Holland Noord 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Vriendendienst Zuid Holland Noord 2009"

Transcriptie

1 Jaarverslag Vriendendienst Zuid Holland Noord 2009 Algemene doelstelling Het stimuleren van het welzijn van mensen met een langerdurende psychiatrische problematiek door de integratie en maatschappelijke participatie in de samenleving te bevorderen. Vriendendienst richt zich op zelfstandig wonende mensen. Concrete doelstelling Het bieden van sociaal contact en ondersteuning aan mensen met een langerdurende psychiatrische problematiek, door geschikte vrijwilligers te koppelen aan deze doelgroep. De termen integratie en maatschappelijke participatie kunnen als volgt geoperationaliseerd worden: toename van de zelfstandigheid toenemende deelname aan het maatschappelijk verkeer uitbreiding van het sociaal netwerk vermindering van de zorgafhankelijkheid Uitdrukkelijk worden deze termen niet in de concrete doelstelling opgenomen. Indien de deelnemer gekoppeld kan worden aan een geschikte vrijwilliger met wie een vorm van contact wordt onderhouden, is het doel bereikt. De integratie en maatschappelijke participatie is nooit het doel in het intermenselijke contact tussen deelnemer en vrijwilliger. Deze vormen van contact kunnen wel bijdragen bij integratie en maatschappelijke participatie. Doelgroep Vriendendienst Zuid-Holland Noord richt zich expliciet op mensen met een langerdurende psychiatrische problematiek. Te denken valt aan ziektebeelden zoals schizofrenie, depressie en persoonlijkheidsstoornissen. De doelgroep voldoet bij de intake aan de volgende criteria: Deelnemers zijn vanwege hun psychiatrische problematiek in zorg bij een GGZ-instelling (maar niet opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis) of bij een vrijgevestigde psychiater Ofwel deelnemers zijn, zo mogelijk recent, vanwege psychiatrische problematiek in zorg geweest bij een GGZ-instelling, maar zijn daar op dit moment om uiteenlopende redenen niet (meer) ingeschreven. De problematiek van de deelnemers heeft een langerdurend karakter; er is een gerede kans aanwezig dat ze steeds opnieuw worden geconfronteerd met eventuele terugvallen en daardoor opnieuw een zorgbehoefte gaan ontwikkelen. Deelnemers hebben door hun problematiek herhaaldelijk te maken met vooroordelen, eenzaamheid en isolement. Op eigen kracht kunnen ze dit niet doorbreken. Een eigen sociaal steunsysteem is nauwelijks aanwezig.

2 Organisatie De Vriendendienst is een samenwerkingsverband tussen Rivierduinen, ActiVite, Valent en Libertas. De stuurgroep bestaat uit de volgende personen: Dhr P. Vader (Rivierduinen) Mw M. Kraakman (Activite) Mw Y. Seebreghts (Valent) Dhr F. van Oosten (Libertas) Vriendendienst bestaat uit de volgende regio s Duin en Bollenstreek gemeente Katwijk, gemeente Teylingen, gemeente Hillegom, Noordwijk, Noordwijkerhout. Gemeente Leiden - Warmond en gemeente Zoeterwoude Alphen aan den Rijn en de Rijnstreek gemeente Alphen aan den Rijn, gemeente Nieuwkoop, gemeente Rijnwoude en gemeente Kaag en Braassem. De coordinatoren zijn : Jolanda Barten (Duin en Bollenstreek) Geny Sauveur (Leiden) Marian Krol (Alphen aan den Rijn en de Rijnstreek) Werven Bij het werven van nieuwe vrijwilligers blijft het van groot belang om door middel van het geven van voorlichting zoveel mogelijk vooroordelen weg te nemen over psychiatrische ziektebeelden. De onbekendheid met de doelgroep psychiatrie blijft daarin nog altijd een hindernis. Dat blijkt ook wel uit het aantal vrijwilligers dat zich aanmeld voor dit soort vrijwilligerswerk. Het werven van vrijwilligers vraagt continu om een creatieve inspanning. Gezien de stijging van het aantal deelnemers neemt de vraag naar vrijwilligers alleen maar toe. De Vriendendienst wil daarom zo breed mogelijk nieuwe groepen van vrijwilligers aanboren door in te spelen op nieuwe trends in de samenleving. Zoals het inzetten van jongeren vanuit maatschappelijke stages, het benaderen van bedrijven vanuit de gedachte van het maatschappelijk ondernemen en het nuttig kunnen inzetten van ouderen vanuit het project Senioren+ van de gemeente. De coördinatoren werken middels een PR plan dat jaarlijks wordt herzien. Steeds wordt dit plan geëvalueerd en aangepast zodat het aanbod zich zoveel mogelijk verhoudt met de vraag van de deelnemers op de wachtlijst. Te denken valt aan criteria als leeftijdsgroep, sekse, allochtoon/autochtoon, activiteiten, beschikbaarheid en (levens)ervaring. Gedurende het hele jaar hebben de coördinatoren in het hele werkgebied op diverse jaarmarkten en braderieën actief informatie gegeven over Vriendendienst

3 en vrijwilligers geworven. Dit waren o.a. de braderie in de Bollenstreek, de Jaarmarkt in Alphen aan den Rijn, de El CID markt bij opening van het universitaire jaar, de vrijwilligersinformatiemarkt van WAVeS in Leiden en de vrijwilligersmarkt in Voorschoten. Verder deed de Vriendendienst mee aan de Senioren+ dag, die werd georganiseerd door de gemeente Leiden. Er werden diverse scholen bezocht om stagaires te werven met goed reslutaat. Stagaires werden ook ingezet om Pr activiteiten te organiseren, zo werd er een hyves site opgericht voor de Vriendendienst en werd er een film van de organisatie op deze site geplaatst. Zo konden wij jongeren als ambassadeur laten fungeren om nieuwe jongeren aan te trekken. De stagaires zijn afkomstig van de hogescholen Leiden, Amsterdam en Haarlem. Ook het ID College Leiden en Alphen aan den Rijn zijn betrokken bij het werven van studenten. Wachtlijst We zien per jaar de wachtlijst groeien, vooral de Duin en Bollenstreek en Leiden zien een sterke toename van aanmelding van deelnemers. Dit heeft mogelijk te maken met de toename van de eenzaamheid die landelijk ook werd geconstateerd. Omdat het aantal vrijwilligers dat nieuw per jaar komt niet in verhouding toeneemt met de vraag, onstaat er een situatie waarin deelnemers soms maanden wachten op een geschikte vrijwilliger. Dit is een buitengewoon ongewenste situatie en laat ons de noodzaak zien van het beheersen van de wachtlijst. Onze ervaring is dat vrijwilligers zich blijven binden aan de Vriendendienst en na een jaar dan weer opnieuwe gekoppeld willen worden. Dat is de verdienste van het inversteren in het binden van vrijwilligers, dat levert ons veel winst op om de wachtlijst te kunnen blijven bedienen.

4 Deskundigheidsbevordering Voor vrijwilligers werden er diverse gespreksvormen georganiseerd. Deze konden individueel of in groepsverband plaats vinden. Het doel is stilstaan bij de beleving van het vrijwilligerswerk. Het bespreken van positieve- en knelpunten die men tegenkomt in het werk en kijken naar eventuele wensen, verwachtingen en groeimogelijkheden van de vrijwilliger. Ook werden er diverse thema avonden georganiseerd. Enkele voorbeelden van de besproken thema s zijn: Reminiscentie ADHD bij kinderen en volwassenen Een leven lang fit Diverse ziektebeelden zoals depressie, schizofrenie. Grenzen aan het vrijwilligerswerk Autisme Mindmappen Diverse professionele gastsprekers werden uitgenodigd om de deskundigheid van de vrijwilligers te vergroten. Wat ook belangrijk was tijdens de thema avond waren de ervaringen die vrijwilligers hadden opgedaan met hun maatje. Er werden mooie, ontroerende en byzondere verhalen gedeeld. Want dat is waar vrijwilligers het over eens zijn, het is een intensief en byzonder contact. Je bent voor een periode onderdeel van iemands leven en ziet de gevolgen van het langdurig ziek zijn. Als vrijwillliger kan je zoveel voor iemand in deze situatie betekenen en dat leidt tot mooie verhalen op deze avonden. Verder werden er maandelijkse startersbijeenkomsten gehouden voor nieuwe vrijwilligers. Hier kregen zij achtergrondinformatie over de organisatie en omgang met de doelgroep. Hoe ga je om met grenzen van jezelf en die van een ander. Wat doe je als je problemen signaleert en wat zijn de vervolgstappen. Verder gingen we in op de wijze van communiceren met de doelgroep.

5 Activiteiten voor koppels We hebben dit jaar twee gezamenlijke activiteiten georganiseerd: Voorjaarsactiviteit: bestaande uit een gezellige lunch in Restaurant de Tender aan het Valkenburgs Meer. Koppels hadden na afloop de mogelijkheid het spoormuseum te bezoeken. In totaal waren er 81 bezoekers. Kerstdiner: dit jaar gehouden in het Archeon. 105 mensen waren hierbij aanwezig en genoten van een koud/warm buffet en theater. Op de avond zelf was er een theatergezelschap die zorgde voor de nodige vertier. Op deze foto is te zien dat een maatje haar vrijwilligster voor de groep feestvierders wilden bedanken. Zij vertelde hoe fijn het was dat zij bij haar langs kwam. Dan ging ze voor het raam zitten wachten tot haar vrijwilligster kwam, en voordat de fiets op slot stond stond de deur al open. Zonder deze momenten samen met haar zag haar leven er een stuk minder zonnig uit.

6 Maatjescontact in de praktijk Echt heel leuk om te doen zegt vrijwilligster Ilse: De Vriendendienst koppelt de deelnemer en het maatje zoveel mogelijk op basis van interesses. Ik geef bijvoorbeeld niet veel om sportieve activiteiten, maar wel om koken, eten en op een terrasje zitten. Op die manier is er altijd iets wat je samen kunt doen. Ik had geen idee dat er zoveel mensen alleen zijn: er zijn er die geen verjaardagsbezoek krijgen, nog geen kaartje of telefoontje. Terwijl het zo'n kleine moeite is om iemand een wat beter gevoel te bezorgen door wat aandacht. Ik ben nadrukkelijk geen hulpverlener, ik zeg weleens tegen degene die ik bezoek: 'zie me als de buurvrouw die een bakkie komt doen'. Dat betekent niet dat we het niet hebben over het leven en problemen van de deelnemer. Het zijn mensen die meestal op jonge leeftijd al veel hebben meegemaakt en daarover willen vertellen. Ik zie het als uitdaging om te proberen hun wereld iets te vergroten, zoals de contacten met de deelnemers de mijne vergroot. De bezoekjes zijn ook niet allemaal zwaar beladen: de mensen die ik tot nu toe heb ontmoet hebben voldoende zelfspot en er valt genoeg te lachen. Foto: Ilse

7 Maatschappelijke stage De maatschappelijke stage kwam dit jaar onder de aandacht. Diverse bijeenkomsten werden bijgewoond en er werden ideeën bedacht om hier op in te spelen. Wij hebben geconcludeerd dat levenservaring en weerbaarheid belangrijke eigenschappen zijn om vrijwlliger te kunnen zijn bij de Vriendendienst. Een hoge mate van zelfstandigheid is gewenst, omdat het in de thuissituatie plaats vindt en er geen directe begeleiding is. We hebben ook de alternatieve activiteiten bekeken. De ideeën die hierbij naar voren kwamen blijken meer op het gebied van de dagbesteding aan te sluiten dan op het een op een contact dat de Vriendendienst zo uniek maakt. Resultaat overzicht Nieuwe Totaal Koppels koppels Afgesloten begeleidde actief op koppelingen koppels in Leiden e.o Regio Alphen Duin- en Bollenstreek Totaal VDZHN Regio Duin- en Bollenstreek Nieuwe vrijwilligers Nieuwe deelnemers Wachtlijst 1e koppeling Wachtlijst 2 e koppeling Mannen Totaal wachtlijst dec 2009

8 Vrouwen Totaal Regio Alphen Mannen vrouwen Totaal Regio Leiden Mannen Vrouwen Totaal Totaal VDZHN Toekomst Wij verwachten voor 2010 een toename van het aantal deelnemers bij Vriendendienst. Redenen hiervan zijn bezuinigingen in AWBZ voorzieningen en PGB gelden. Ook zijn er veranderingen in het beleid voor het deelnemen aan de dagbestedingsmogelijkheden die de GGZ biedt. Vanaf 1 juni is er een CIZ indicatie nodig en wordt er een eigen bijdrage ingevoerd. Mensen die geen mogelijkheden hebben voor ondersteunende begeleiding thuis of dagbesteding, zullen zoeken naar alternatieven. Vriendendienst valt binnen deze mogelijkheden. Gevolg van deze ontwikkeling is dat er een groter beroep wordt gedaan op het beheersen van de wachtlijst. Het vergt grote creativiteit van de coördinatoren om het gewenste aantal vrijwilligers binnen te halen en deze doelgroep te gaan bedienen.

Actenz. meedenken meedoen

Actenz. meedenken meedoen Actenz meedenken meedoen 2 Welkom bij Actenz Ieder mens wil zijn leven vormgeven naar eigen inzicht, wil deelnemen aan het alledaagse leven en aan het maatschappelijke verkeer. Actenz begeleidt mensen

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR HET VERBETEREN VAN ONDERSTEUNING VOOR MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Achtergrond 3 1.1 Mantelzorgers van oudere migranten in Nederland 3 1.2 Visies op mantelzorg en ontwikkelingen

Nadere informatie

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO.

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Jaarverslag 2014 1 Inleiding Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Veel vragen worden bij de SWOM opgevangen, opgepakt en opgelost. Als er binnen de context

Nadere informatie

Rapportage Op Eigen Kracht-training

Rapportage Op Eigen Kracht-training Rapportage Op Eigen Kracht-training Resultaten 2014 Project Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-training MSc Hille Hoogland BSc Jonathan Berg Onze sponsoren 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Historie Op Eigen

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk

Kantelen in de praktijk Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de gekantelde Wmo-werkwijze Gemeente Breda Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2013. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2013 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord 2013 was voor SPIOR een bijzonder jaar omdat het op 12 september 2013 precies 25 jaar geleden was dat SPIOR werd opgericht.

Nadere informatie

Het verhaal van twee kanten

Het verhaal van twee kanten Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden 7, 8 en 9 Gemeente Meerssen Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden

Nadere informatie

Rapport Dedemsvaart LLL Online

Rapport Dedemsvaart LLL Online Rapport Dedemsvaart LLL Online Sybren Bouwsma en Leo Verkaik april 2013 1 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage van een serie focusgroepgesprekken die vanuit het project LLL Online Dedemsvaart zijn gehouden.

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

IXTA NOA KIEST Jaarbericht 2014

IXTA NOA KIEST Jaarbericht 2014 IXTA NOA KIEST Jaarbericht 2014 IXTA NOA KIEST Jaarbericht 2014 Colofon Ixta Noa Parkstraat 31 6828 JC Arnhem www.ixtanoa.nl 088-498 26 62 info@ixtanoa.nl Concept & ontwerp Dizain.nl JIJ BENT HIER 5 IN

Nadere informatie

Methode Onbeperkt Actief

Methode Onbeperkt Actief Methode Onbeperkt Actief januari 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Woord vooraf Inleiding 1. Onbeperkt actief in vogelvlucht 4 2. Onbeperkt actief; de aanpak in vijf stappen + de praktijk van alle dag 7 2.1

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Rotterdam

Rapportage audit Afasiecentrum Rotterdam Rapportage audit Afasiecentrum Rotterdam De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws.

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws. BEWAAREXEMPLAAR INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien Deze krant is ook te lezen op themanieuws.nl U staat er niet alleen voor! DICHTBIJ We merken allemaal dat de manier

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd

Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd Opbrengst gesprekken gemeenten 3D Decentralisaties werk, Wmo en jeugd Inleiding In de maand november 2011 heeft Rike van Oosterhoudt, tijdelijk procesmanager voor de 3 decentralisaties werk, Wmo en jeugd

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

De VIBEZ-methode. Vraaggericht, Interactief, Bewust En Zo. Meedoen en meebeslissen in de maatschappij

De VIBEZ-methode. Vraaggericht, Interactief, Bewust En Zo. Meedoen en meebeslissen in de maatschappij De VIBEZ-methode Vraaggericht, Interactief, Bewust En Zo Meedoen en meebeslissen in de maatschappij Hengelo, januari 2009 m e e r d a n w e l z ij n Inhoudsopgave Inleiding 2 1. De VIBEZ-methode: waarom

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuwjaarswens. nr. 4, winter 2011

Nieuwsbrief. Nieuwjaarswens. nr. 4, winter 2011 Nieuwsbrief nr. 4, winter 2011 Nieuwjaarswens Sinds begin dit jaar is het Centrum Mantelzorg in de vorm van een alliantie met MEE, Welsaen en SMD in gemeente Zaanstad gestart. In de gemeente Purmerend

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Voorwoord Zoals elk jaar is er ook nu weer door onze secretaris een verslag gemaakt van het

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

SCHEMA ACTIVITEITEN ZOG MH

SCHEMA ACTIVITEITEN ZOG MH Maart/ april 2013 12e Jaargang nummer 103 Zorgvragersorganisatie GGZ Midden Holland Hoge Gouwe 65 2801 LC Gouda Telefoon: 0182-51 90 60 E-mail: Cliëntenkrant@zogmh.nl Website: www.zogmh.nl Twitter: @zogmh

Nadere informatie

Jaarbeeld 2011. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24

Jaarbeeld 2011. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24 Jaarbeeld 2011 Stichting Ravelijn april 2012 In dit Jaarbeeld 2011 o.a. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24 Stichting Ravelijn

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Op een Bruisend Brusjesjaar 2014. Stichting Thuiszorg Gehandicapten. nr. 1- januari 2014. Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem

Nieuwsbrief. Op een Bruisend Brusjesjaar 2014. Stichting Thuiszorg Gehandicapten. nr. 1- januari 2014. Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Stichting Thuiszorg Gehandicapten Nieuwsbrief nr. 1- januari 2014 Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Op een Bruisend Brusjesjaar 2014 Nieuwsbrief STG - 1 STG Nieuwsbrief 01.2014.v3.indd 1

Nadere informatie